Zeventien nieuwe vrijwillige brandweermannen in bijberoep starten midden januari 2018 aan hun opleiding tot brandweerman. Twee andere brandweermannen engageren zich door een verhuizing nu eveneens binnen Hulpverleningszone Fluvia. "Brandweerman word je niet zomaar. Het is belangrijk om goed geschoold te zijn en de potentiële gevaren te kunnen inschatten. Daarom doorlopen de nieuwe rekruten eerst een theoretische opleiding aangevuld met een praktijkkennis. Na deze opleiding, die minimaal twee jaar duurt, doen deze vrijwilligers nog een jaar operationele stage om dan aangeworven te worden als volledig operationeel brandweerman. Ondertussen worden deze enthousiastelingen gaandeweg al ingezet voor kleinere interventies", duidt zonecommandant Frank Maertens. Vorig jaar begonnen er overigens 23 nieuwe stagiair-brandweermannen aan de opleiding. Hulpverleningszone Fluvia kan zo in haar 14 gemeenten nu al rekenen op een netwerk van ruim 700 brandweervrijwilligers, verspreid over 17 brandweerposten. Dat aantal wordt op strategische plaatsen verder aangevuld met beroepsbrandweermannen en ondersteund met administratieve medewerkers. In april 2018 wordt het brandweerteam nog versterkt met tien extra beroepsbrandweermannen, die recent geselecteerd werden.