Een grote witte rookpluim deed niet veel goeds vermoeden, maar gelukkig kon de landbouwer zelf al enkele stappen ondernemen zodat het vuur zich niet kon uitbreiden en de schade eerder beperkt bleef. Enkele dieren en machines konden uit voorzorg in veiligheid worden gebracht. De brand was vrij snel onder controle.

(JT)