Foto
Inhoud blog
 • motorkapverlenger
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken met Google


  V.I.P

  06-04-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.motorkapverlenger

  Bij het verlengen van de motorkap moet je drie belangrijke zaken in acht nemen.

  • Het plaatsen van een motorkapverlenging vooraan mag voor de lichten die naar voor gericht en vooraan op de wagen geplaatst zijn zolang je de functionaliteit en de minimale lichtbundel respecteert. Dit wordt gecontroleerd op de technische keuring
  • De structuur van de motorkap mag ook niet gewijzigd worden. Deze heeft immers een belangrijke impact bij een ongeval.
  • Ook de afstand tussen de motor en de motorkap heeft een belangrijke impact bij een ongeval en mag je dus niet wijzigen.   
  Lichtmasks

  Het plaatsen van lichtmasksLichtmask
  gedeeltelijke bedekking van de lichten
  vooraan mag zolang je de minimale lichtbundel respecteert. Dit wordt gecontroleerd op de technische keuring.

  Wat de lichtmasksLichtmask
  gedeeltelijke bedekking van de lichten
  achteraan de wagen betreft, wordt de lichtsterkte op de technische keuring gemeten.


  Kunststof motorkap

  Het is toegelaten een motorkap van kunststof op je voertuig te monteren mits goedkeuring van je autoconstructeur. Deze goedkeuring moet voldoen aan de Europese Richtlijn 2003/102/EG en het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

  Zonder goedkeuring van je constructeur is het plaatsen van dergelijke motorkap dus verboden en dit om volgende redenen:

  • brandgevaar
  • er is niet meer voldaan aan de richtlijn over frontale botsing
  • er is niet meer voldaan aan de richtlijn over de bescherming van voetgangers en andere weggebruikers  We onderzoeken in een tweede fase of er een haalbare manier is om een motorkap in kunststof zonder goedkeuring van je autoconstructeur toe te laten. Zodra we hierover een definitieve beslissing hebben wordt dit luik verder aangevuld.


  Motorkapsloten

  Dit is toegelaten zolang je de originele sloten niet verwijdert en er geen scherpe en uitstekende delen op de motorkap aanwezig zijn.


  Motorkapscharnieren

  Motorkapscharnieren vervangen, zodat de motorkap op een andere manier opengaat, is verboden. De reden hiervoor is dat scharnieren een te belangrijke impact hebben bij een ongeval. We beschikken momenteel nog over te weinig informatie om te oordelen welke scharnieren veilig zijn. Zolang we hier geen zicht op hebben blijft deze techniek dan ook verboden.


  Reglementering
  Artikelen 3 ter en 57 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
  De Europese richtlijn 74/483/EEG betreffende de naar buiten uitstekende delen.

  06-04-2006 om 16:47 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Het is belangrijk dat je als bestuurder vanop je zitplaats steeds de openbare weg achter en links van je wagen kan zien. Ook een ander voertuig dat begonnen is links in te halen moet je altijd duidelijk kunnen waarnemen.


  Achteruitkijkspiegel binnen

  Wat je kan en mag wijzigingen aan de achteruitkijkspiegel binnen in je wagen staat in het koninklijk besluit van 15 maart 1968.


  Buitenzijspiegels

  De Europese trend is momenteel het gezichtsveldGezichtsveld
  de ruimte die men met de beide ogen tegelijk ziet
  van de buitenste zijspiegels alsmaar te vergroten. Dit is een positieve trend gezien je hiermee je veiligheid op de weg verhoogt. Let wel, het gezichtveld van je spiegel hangt af van de montage (plaats en oriëntatie) van je spiegel. Hou hier dus rekening mee bij het vervangen van je spiegels.

  Wanneer je de buitenzijspiegels van je wagen vervangt moet je eerst een attest voorleggen aan de technische keuring waarin staat dat de spiegels effectief voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit wil zeggen de ze e- of E-gekeurdE-gekeurd
  label dat enkel toegekend wordt als een onderdeel voldoet aan de eisen van het Reglement van Genève (E-) of van de Europese Richtlijnen (e-).
  moeten zijn voor een specifiek type voertuig.

  We onderzoeken in een tweede fase of er een haalbare manier is om spiegels zonder e- of E-goedkeuringE-gekeurd
  label dat enkel toegekend wordt als een onderdeel voldoet aan de eisen van het Reglement van Genève (E-) of van de Europese Richtlijnen (e-).
  of attest te aanvaarden. Zodra we hierover een definitieve beslissing hebben wordt dit luik verder aangevuld.
  Reglementering
  Artikel 43 §3 van het KB van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten betreffende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen inzonderheid de voorwaarden voor de goedkeuring en de montage waaraan de achteruitkijkspiegels voor auto’s moeten voldoen.

  06-04-2006 om 11:10 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Achterste zijruiten en achterruit

  Het is toegelaten je achterste zijruiten en je achterruit te tinten of er folieFolie
  zeer dunne kunststof in vorm van soepele vellen voor de ruiten
  op aan te brengen. De kleur en de lichtdoorlaatbaarheid spelen geen rol, zolang je maar van binnen naar buiten kunt kijken. Voorwaarde is wél dat je auto 2 zijspiegels (buitenspiegels) heeft. Let wel, de folieFolie
  zeer dunne kunststof in vorm van soepele vellen voor de ruiten
  of het tinten mag maximum een reflectiegraad van 15% hebben. Dit moet echter wel aangetoond kunnen worden door een attest. Dit zou de andere weggebruikers immers kunnen verblinden.


  Voorste zijruiten en voorruit

  Omwille van veiligheidsredenen is het verboden folieFolie
  zeer dunne kunststof in vorm van soepele vellen voor de ruiten
  op de voorste zijruiten aan te brengen.


  Zonneband en belettering op voorruit en voorste zijruiten

  Het aanbrengen van zonnebanden – met of zonder belettering – mag enkel op de voorruit en niet op de voorste zijruiten. Zorg er wel voor dat het kleven van deze zonnebanden volgens onderstaande regels gebeurt.

  1. Zo mag de ondergrens van de zonneband, horizontaal gezien maximaal tot tegen de onderste lijn van de zonneklep komen wanneer die tegen de voorruit gedraaid is. Let wel, we hebben het hier over de oorspronkelijke zonneklep.

  2. De zonneband mag maximum een reflectiegraad van 15% hebben. Dit moet echter wel aangetoond kunnen worden door een attest.

  Reglementering
  Artikelen 57 en 58 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

  06-04-2006 om 11:08 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.luchthappers
  1. Wie luchthappers op de motorkap plaatst moet:
   • de basisprincipes naleven
   • de afstand tussen motor en motorkap bewaren
   • de maximale uitsparing niet overschrijden

  2. Luchthappers plaatsen op het dak mag zolang de basisprincipes worden nageleefd. Let wel op dat je bij deze techniek niet aan de dragende structuren van je voertuig raakt.

  3. Luchthappers plaatsen op de flanken kan en mag zolang ze in de lijn van de carrosserie liggen en voldaan is aan de basisprincipes.

  Reglementering
  Artikelen 3 ter en 57 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

  06-04-2006 om 11:04 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dichtwerken van koffer
  1. De greep of het sleutelgat van de koffer mag verwijderd of verplaatst worden. Let wel! Het is verboden het slotmechanisme weg te nemen.
  2. Wordt de koffer gebruikt als deur om passagiers in en uit de wagen te laten, bijvoorbeeld bij monovolumewagens, dan mag de greep niet verwijderd worden.

  Reglementering
  Artikelen 3 ter en 57 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

  06-04-2006 om 11:03 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het wegwerken van klinken
  Het model én de plaats van een klink moeten aan een aantal veiligheidsvoorwaarden voldoen. Het moet uiteindelijk nog altijd mogelijk blijven om in geval van een ongeluk makkelijk uit het voertuig bevrijd te worden. Daarom is het verboden om grepen te verplaatsen en/of weg te werken.

  Wél mag je de originele greep vervangen door een ander model zolang je maar niet aan het eigenlijke slotmechanisme raakt. Hetzelfde geldt voor de positie van de greep, deze mag je veranderen zolang je het eigenlijke slot ongewijzigd laat.

  De grepen van de achterste zijdeuren mogen verwijderd worden. Deze verandering houdt echter wel in dat je de achterbank en de veiligheidsgordels achterin je wagen moet weghalen. Let wel, deze verandering is onomkeerbaar.
  Reglementering
  Artikelen 3 ter en 59 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

  06-04-2006 om 11:02 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Do's en don'ts bij het verplaatsen van de kentekenplaten:
  • De kentekenplaten moeten zich in het midden of aan de bestuurderszijde van het voertuig bevinden.
  • Ze mogen niet buiten de zijkant van het voertuig uitsteken.
  • De kentekenplaatverlichting moet altijd aanwezig zijn zodat de kentekenplaat voldoende verlicht is.
  • De minimum hoogte van de onderrand van de officiële kentekenplaat moet 30 cm boven het wegdek komen
  • De kentekenplaat van je wagen moet verticaal of maximum in een hoek van 5° gekanteld zijn.
  • De plaat moet steeds op een afstand van 30 m goed leesbaar zijn.

  06-04-2006 om 11:01 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het installeren van vleugeldeuren
  Het installeren van vleugeldeuren mag op voorwaarde dat je voertuig hiervoor in aanmerking komt. De technische keuring gaat dit na tijdens de validatieprocedure van je wagen. Beschik je reeds over een voorlopige goedkeuring, dan blijft deze geldig. Voor een verlenging van de geldigheid van je goedkeuring moet je langs bij de technische keuring tot je een definitieve goedkeuring krijgt.
  Deuren

  Deuren mogen vervangen worden als je de basisprincipes hierover naleeft.


  Reglementering
  Artikel 59 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

  De Europese richtlijn 70/387/EEG betreffende het hang- en sluitwerk van deuren.

  06-04-2006 om 11:00 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wat mag wat mag niet!!!!!! het beste de regels naleven je bent je auto rapper kwijt dan je denkt
  Do's en don'ts bij spoilers:

  • Enkel materialen die voldoen aan een bepaalde absorptiegraad zoal polyester, plastiek en ABS zijn toegelaten. Dit betekent dat materialen zoals aluminium, metaal, carbon, hout verboden zijn.
  • De achterspoilers mogen niet breder zijn dan het koetswerk waarop de spoiler wordt bevestigd.


  • De spoilers mogen niet buiten de bumper uitsteken.
  • De kofferspoiler mag niet boven het hoogste punt van het dak komen.


  • Dak- en raamspoilers mogen niet aan de dragende structuren gelast of gevezen worden en mogen niet meer dan 10 cm boven het dak uitsteken.
  Bumpers

  Bumpers mogen op je wagen gemonteerd worden zolang je de basisprincipes naleeft.
  Reglementering
  Artikelen 3 ter en 57 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 en zijn wijzigingsbesluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

  06-04-2006 om 10:58 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze site is in samenwerking met
                http://www.meguiars.be


                  http://www.carstyling.net
  06-04-2006 om 10:52 geschreven door Peter  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 03/04-09/04 2006

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • motorkapverlenger


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!