Mail

Nieuwjaarsbrieven

28-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1956


 
Lieve Meter,
 
Ik voel me gelukkig en blij als n' vogeltje in de lente omdat ik u, Lieve Meter,mijn beste wensen mag toesturen.
Ik wens u, lieve meter, een zalig en heilvol jaar.Mijn goede Meter, ik zie u zo gaarne en moet u voor zoveel dank zeggen.
Ik heb vurig gebeden in de Kerstnacht, opdat de lieve Jezus u overvloedig zegene en nog lange jaren in de beste gezondheid bij ons bewaren.
Ik zal steeds mijn best doen om braaf en vlijtig te zijn thuis en op school.Aanvaard, Lieve Meter, deze beste wensen, die komen uit het dankbaar hartje,

van uw doopkind,
Rita,
 
Zele, 1 Januari 1956
 
.

28-12-2007 om 22:39 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
23-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1960

 
www.nieuwjaarsbrieven.be
 

Liefste Peter,

"Zalig en Gelukkig Nieuwjaar!",Liefste Peter, wat ben ik blij U, op deze eerste dag van het nieuwe jaar, mijn beste wensen te mogen aanbieden.

Een jaartje is alweer voorbij en nu ik al wat groter ben, begrijp ik ook beter welk geluk het is zulk een goede Peter te hebben.Hetgeen Gij voor mij doet, kan ik nooit vergelden.Doch ik wil alles doen wat ik kan om U blij te maken. Thuis wil ik een gehoorzaam en zonnig kind zijn. In de school zal ik vlijtig leren en flink mijn best doen.

Liefste Peter, leef lang en gelukkig en tevreden.Daarvoor zal ik Onze Lieve Heer elke dag bidden.Moge het nieuwe jaar voor U het voorspoedigste zijn dat Ge beleven mocht.

Dit zijn de simpele maar welgemeende wensen van,

Uw doopkind,
Marie Louise

Balen-Neet, 1 januari 196023-12-2007 om 12:46 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigen werkwww.nieuwjaarsbrieven.be

Nu even een tussendoortje... jaja, er komen wel nog nieuwjaarsbrieven bij op mijn blog, maar jullie mogen ook wel weten, dat ik tussendoor mijn eigen fantasie gebruik om creatief bezig te zijn,zoals deze zakjes, gemaakt van restjes stof, kant en broderie, ze zijn voor de kleinkinderen, en opgevuld met pakjes chips en kaas, nu nog even inpakken, en op Kerstdag zien ze wel wat erin verstopt is, want pakjes krijgen is hun lang leven... en ik geef graag.. maar krijg ook graag pakjes, wie niet??

 
Het grote zakje is met een werkje in kruisjessteek afgewerkt, het is een werkje dat hier al jaren ligt en dat nu dienst doet op deze kerstdecoartie... had graag nog meer gemaakt maar wegens gebrek aan tijd is het bij deze gebleven en ook nog het hartvormig kussen,een gehaakt hart, dat nadien op kerststof is gestikt met rondom een boord van ruches aangebracht.... en straks weer nieuwjaarsbrieven....

23-12-2007 om 10:51 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
22-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1949www.nieuwjaarsbrieven.be

Liefste Meter,
Met de vernieuwing van het jaar, heb ik weer eens de gelegenheid Uw mijn beste wensen aan te bieden.
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar! Ziedaar, Liefste meter, mijn hartewens.
Ik hoop dat 1949 voor Uw een jaar zal mogen wezen van veel voorspoed en van vredig geluk.Daarom heb ik den zegen en de genade van Jezus over U afgesmeekt.Ik bid de goeden God opdat Hij U, en de uwen nog lange jaren in de beste gezondheid zou willen bewaren.
Daarbij beloof ik, Liefste Meter, voortaan meer nog dan vroeger mijn best te zullen doen in de school, en thuis braaf en gehoorzaam te zullen zijn.
Ik weet dat het uw vurig verlangen is, mij tot een flinken ,deftige jongeling te zien opgroeien.
Ik wens, Liefste meter, dat mijn hoop zal vervuld en mijn gebed zal verhoord worden.
Wil dan aanvaarden, samen met de wensen, ook de verzekering mijner oprechte gevoelens van diepe verkleefdheid.
Uw onderdanig doopkind,
Roger,
Melle, 1 Januari 194922-12-2007 om 10:29 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
17-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1949

       

www.nieuwjaarsbrieven.be 
       

Lieve meter,

"Zailg en Gelukkig Nieuwjaar" klinkt het thans allemaal.

Lieve Meter,ik ook voel mij gelukkig en tevree op deze mooie dag U te mogen zeggen hoezeer ik U lief heb en hoe oprecht dankbaar ik ben vooral de liefde en genegenheid dij Gij mij toedraagt.

Ik weet hoeveel ge van mij houdt en hoe vurig Gij mijn geluk betracht.Daarom houdt ik er aan U heden voor dat alles mijn hartelijksten dank uit te drukken en U alles ten wensen wat ge maar verlangen kunt.

Moge de goede God U een lang en gelukkig leven schenken,U een goede gezondeheid verlenen en U alles geven wat uw leven maar enigszins aangenaam kan maken. Zie daar lieve meter, hetgeen ik U van harte wens,

Uw dankbaar doopkind,

Marie Louise,

Overboelare,1 januari 1949

17-12-2007 om 23:13 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1937


        


www.nieuwjaarsbrieven.be

 
Lieve Ouders,
 
Mijn hartje juicht van vreugde op dezen schoonen dag, omdat ik U mijn dank, beloften en beste wenschen mag aanbieden.
Zeer geliefde Ouders, mocht het jaar 1937 U een bloeiende gezondheid en veel gelukkige dagen aanbrengen. Mocht alle leed, kommer en tegenspoed ver van U verwijderd blijven.
Ik zal braaf en gehoorzaam zijn, U liefkoozen en helpen. Ik zal immer mijn best doen en goed leeren om U aangenaam te zijn.
Deze wenschen, Lieve Ouders,komen uit het hartje, dat U zoo teer bemind,
Uw zoontje,
Karel
 
Thienen, 1 Januari 1937

    


 

 
        

17-12-2007 om 20:49 geschreven door nelly  


>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1945


www.nieuwjaarsbrieven.be

 
Beste Meter,
 
Ik wensch u een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar,beste Meter.
En ik bid het Kindje Jezus omdat gij nog lange jaren zoudt mogen leven beste meter.

Uw klein doopkind,

Annie

Rumbeek,1Januari 1945


 

17-12-2007 om 12:56 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1929

Beste Oom en Tante,

Met een blij kinderhart zag ik dezen dag te gemoet. Heden mag ik U nogmaals zeggen hoezeer ik U bemin en hoe dankbaar ik mij wil toonen voor al uw weldaden. In mijn hart vorm ik wenschen van geluk, bloeiende gezondheid en lang leven. In een vurig gebed heb ik den Heer gesmeekt deze wenschen te willen zegenen.
Ik van mijn kant zal zorgen, dat ik U nog meer dan vroeger vreugde verschaf door mijn leerzaamheid en goed gedrag.Voorzeker zult Gij dan tevreden zijn van,

Uw dankbaar nichtje,

Maria,

Wellen,1Januari 1929

17-12-2007 om 09:59 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1957www.nieuwjaarsbrieven.be
Lieve Ouders,
Voor wie is wel mijn eerste woord, van 't blijde Nieuwjaar? Voor wie had ik al dagen lang mijn beste wensjes klaar?
Natuurlijk ieder raadt het al:Voor vader en voor Moe!Ik kom dan ook het eerst van al vol vreugde naar U 'toe.
Een zalig Nieuwjaar, Vaderlief en Moeder, alle twee:
Ik maak U heel het nieuwjaar gelukkig en tevree.
En 'k vraag aan Onze Lieve Heer,
O, zegen Pa en Moe en maak dat ik hen nooit verdriet, maar steeds genoegen doe!
Uw braaf kindje,
Erik
Vollezele, 1 Januari 1957

17-12-2007 om 09:09 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1946

   
Beminde Ouders,
 
't Is altijd met de grootste vreugde dat ik een Nieuwjaar zie aanbreken omdat ik U alsdan een bewijs mag geven van mijn kinderlijke liefde en oprechte dankbaarheid. U de wenschen mag opdragen welke ik voor U gevormd heb.
Moge dit jaar 1946 voor U gelukkig en voorspoedig wezen, moge iedere dag gekenmerkt zijn voor een nieuwe weldaad en moget Gij na lang en verdienst vol leven een schoone kroon in den hemel ontvangen waarvan Uw kind één der schitterendste paarlen wil zijn.
Gelieft, Beminde Ouders, deze welgemeende wenschen te aanvaarden en weest verzekerd dat ik er de vervulling zal afsmeeken bij den Lieven Jezus, door mijn gebeden en H.Communiën.Nogmaals, beste Ouders mijn hartelijkste:Zalig en Gelukkig Nieuwjaar.
Uw onderdanig kind,
 
Maria
Oostnieuwkerke, den 1sten Januari, 1946
    

 

17-12-2007 om 09:07 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
11-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief

     
Voor de geschiedenis, traditie, teksten, afprinten kalender,kerst-en nieuwjaarskaarten, kan je terecht op onze site,
 www.nieuwjaarsbrieven.be


Lieve meter en Oom,

Het is mij een innige voldoening U met den schoonsten dag van Nieuwjaar mijn oprechte heilwenschen te mogen aanbieden.
Aan U immers, beste Meter, ben ik meer verschuldigd dan aan andere leden van mijn familie. Toen ik in het H.doopel het geluk had tot Gods kind aangenomen te worden, waart U het, die in mijn plaats optrad, en de doopbeloften deedt. Daarvoor dank ik U van harte.Die dankbaarheid zal ik trachten te loonen door de Heer te bidden, dat Hij U en Oom zijn mildsten zegen schenken. Moge het nieuwe jaar voor U gelukkig en voorspoedig zijn. Moge de goede God U in deze ellendige tijden bijstaan en bewaren. Moge de Heer U nog lange jaren aan de liefde van onze dierbare familie bewaren.
Voor de vervulling van deze wenschen bidt Uw,U genegen doopkind en nichtje,
 
Jeannine
 
1 Januari 194211-12-2007 om 17:28 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief 1950
www.nieuwjaarsbrieven.be

Zeer lieve Ouders,
 
't is nieuwjaar heeft men mij gezegd,
Hoort wat mijn hartje daarvan zegt:
Ik wens dat Onze Lieve Heer,
U altijd zegene meer en meer.
'k Vraag dat Hij U zou geven,
Gezondheid en gelukkig leven.
Dat 't Nieuwe jaar ook vredig zij,
Dan zingt mijn hartje dubbel blij.
Zalig Nieuwjaar Ouders lief,
Dat wenst uw kleine hartedief!
Uw zoontje,
Ivan
 
Doornzele-Terdonk, 1 Januari 1957


11-12-2007 om 17:26 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude nieuwjaarsbrieven


Een oude franstalige nieuwjaarsbrief gedateerd, 1 janvier 1913.Prachtig omkaderd in reliëf, goudprint. Een voorsmaakje van wat nog gaat komen.

 

Een prachtig exemplaar uit  mijn verzameling, de nieuwjaarsbrief  is in goudprint omkaderd, versiert met een mooie uiklapbare afbeelding, de brief is van 1910.


11-12-2007 om 15:15 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude nieuwjaarsbrief 1922


Een franstalige nieuwjaarsbrief uit 1922, geschreven door een jong volwassene, gericht aan de ouders.In die tijd werden veel brieven nog in het frans geschreven, door leerlingen die op het pensionaat zaten.
De brief is omringd met krullen en ornamenten in goudprint gedrukt.De prent is uitklapbaar, zeer mooi.

11-12-2007 om 15:14 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
19-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog meer nieuwjaarsbrieven


Voor de liefhebbers van nieuwjaarsbrieven hier nog enkele prachtige exemplaren uit de jaren 1940/1950.Veel kijkplezier!!
19-11-2007 om 10:57 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
16-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn hobby's
 


Graag laat Sissie jullie kennismaken, met van alles en nog wat.Op deze foto kan je misschien iets wijzer worden, van wat mijn hobby's zijn. Verzamelen van oude en recente nieuwjaarsbrieven, dat is een passie die acht jaar geleden begonnen is, en die ik graag met jullie deel, door brieven op mijn blog te plaatsen, vooral deze periode tot met Nieuwjaar... daarna volgen de oude kerstkaarten, oude communieprenten, oude telegrammen,.... verder doe ik graag handwerken, vooral haken en kruisjessteken dragen mijn voorkeur weg, een goed boek lezen vooral een roman daar kan ik mij in verdiepen, wandelen in de natuur, door veld en bos, fotograferen, koken, enz... dat is het wat, en jaja... computeren mag ik zeker niet vergeten, voila, zo weten jullie wat meer van Sissie.16-11-2007 om 12:20 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nostalgie


            

     Een mix van nieuwjaarsbrieven uit de jaren 1950, begin 1960, wie graag een tekst van een bepaald jaar uit zijn jeugd zou willen lezen, hoeft dit maar te vragen!

 

16-11-2007 om 11:46 geschreven door nelly  


>> Reageer (0)

Blog tegen de wet? Klik hier.
Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!