FLITSPROZA *** OOGWENKTEKSTEN *** SNELVUUR *** GESPIERDE WOORDEN
Inhoud blog
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • ZELF OVER ELF
 • VREES
 • GRENSGEVAL
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
 • MILJARDEN FLARDEN
  Mail

  Een druk op de knop

  Foto
  OOGWENKTEKSTEN *** FLITSPROZA *** SNELVUUR *** GESPIERDE WOORDEN
  Foto
  Foto
  MILJARDEN FLARDEN (Sjors DNO)
  GEHEEL DE UWE
  10-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Opdat niet alles tegelijk zou gebeuren, vonden we de notie tijd uit. Enige orde op zaken, gemakshalve chronologisch, was meer des mensen dan van nature. Adempauze. Ook het element ruimte kreeg in de loop van de (chronologische) geschiedenis een aantal facelifts. Enige bewegingsvrijheid drong zich op, al zouden territoriumgedrag en grensgevallen zich al heel vlug voordoen. Ademruimte. Zijn het de tijden die veranderen? Nee, het zijn de mensen die verouderen. Hierop wordt alweer gehamerd door de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  16-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Het zijn de bomen die wind veroorzaken; het is niet de wind die de bomen doet bewegen uit hun onbewogenheid. In het dolfinarium is het de zeehond die de oppasser traint en niet omgekeerd. Het applaus is voor de oppasser, die zijn kunsten goed kreeg aangeleerd door de zeehond – het gooien met lekkere vishapjes naar de zeehond bijvoorbeeld. Tiens, dacht de zeehond, dat ga ik dus wat meer doen, want ik hou van die hapjes. En de man die een vliegtuig van beton had gebouwd op zijn zolder, een tuig dat echt kon vliegen, en daar had hij al iedereen van overtuigd, wel, hij vond het alleen maar jammer dat het dakraampje niet groot genoeg was om zijn tuig te laten vliegen. Sommige mensen hebben een hart van koekebrood; als ze door een hartinfarct getroffen worden, zal dat alleen de schuld zijn van een rozijn. Tot zover enkele zondagsgedachten van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  21-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Vanwaar dat vermaledijde gedoe met de das? Was dat lelijke opknooponding dan echt het enige middel voor eenieder om toch nog ergens bij te horen of aanvaard te worden? Het parsprototo-uniformpje van de reddeloze die alsnog wenste te worden opgevist en gered? En dan te bedenken dat zovele generaties de das al naar het verdomhoekje hadden verwezen. Of was de das de hemelvaart van de penis? Over het golgotha van het welvarende buikje heen? Voegde de man toe naarmate hij ouder werd? En compenseerde de vrouw dit dan met een kampioenschap in ontkenning via liposuctie en facelifting? Liet de vrouw weg naarmate zij ouder werd? ‘Dat wordt zweten als een das’, mompelde hij. Het nam amper een halve minuut in beslag om te beslissen: geen das. Opknoping uitgesteld voor de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  31-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Hij heeft een dreigbrief naar zijn mama gezonden waarin hij haar verbiedt ouder te worden. Enfin: ze is al ouder. Maar ze moet niet echt ouder worden, snap je? Toch een curieuze tiep, die Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  25-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Het (nood)lot is onbeheersbaar en maakt deel uit van het leven, dat tot nader order van dat lot gelijkmoedig of gelukkig kan verlopen. Pas na het toeslaan van dat noodlot, beseffen we dat we in een gewoonheid vertoefden die ons onbewust gelukzalig maakte. ‘Een mens is goed omdat hij niet slecht is,’ verzuchtte Oblomow ooit, horizontaal gelegen. Parafraserend zouden we kunnen stellen: een mens kent geluk pas bij niet-geluk. Een gratis herfstzomerbijdrage, u aangeboden door de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe. 


  23-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Shelley stierf eenzaam in een woest tempeest. Tolstoj gaf net als zijn Anna Karenina de geest op een spoorwegstation. Rilke zou overleden zijn aan de gevolgen van een doornprik van een rozenstruik. Virginia Woolf koos het water als eindbestemming, met stenen in de zakken en bezwaard gemoed: het geluid van water is de basstoon in haar teksten. Esopus had een bochel en werd de vader van het fabeldicht. Homerus was blind en schiep een formidabele wereld. Erasmus leed aan jicht en bleef noodgedwongen binnenskamers voor zijn Lof der Zotheid. Ronsard was doof en werd de recordhouder van de welluidendheid in de Franse bellettrie. Andersen was aartslelijk, wou het theaterpodium op, maar schreef uiteindelijk sprookjes. En, last but not least: Montaigne trok zich op 37-jarige leeftijd met een ernstige nierkwaal in zijn torenkamer terug om een ‘zelfportret’ te schrijven. (Misschien ook uit ontgoocheling over de wereld en in een poging zichzelf in die wereld te definiëren? Immers: La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes.) Hij werd de aartsvader van alle ‘probeersels’. Voorwaar: er is nog hoop voor de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  23-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Om me heen kijkend, voelend, luisterend, proevend en ruikend detecteer ik onophoudelijk elementen die me noodlottig kunnen worden. Een barst in een muur, een loszittende dakpan, een verdwaalde kogel, een uitdijende cel, een gasgeurtje, een getal te weinig, een duimbreed te kort, een visgraat, een luchtbel, een cijfer te veel, … kunnen de klakkeloze dommekrachten vormen waarvan het noodlot zich bedient. Het noodlot zit ‘m in het detail, maar het noodlot doordrenkt ook tijden en ruimten. Daarenboven kan de ene mens voor de andere noodlottig zijn, terwijl dat dan net voor eerstgenoemde diens geluk kan betekenen. Voorwaar: de mens is een loteling, overal en altijd. Dat lot is ook hem beschoren, de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe. 


  02-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Ja, beste burgers, met uw steun zie ik het wel zitten. Geef me een kontje. Kleur straks mijn bolletje rood, want het is vijf voor twaalf op mijn rolex. Ik sta op de 18de plaats van de lijst Vlaamse Windhanen. Op de groepsfoto herkent u mij aan mijn hangbuik, glimmende kin, worstenvingers. De zon ketst gezellig op mijn trouwring af. Uit mijn linkeroor druipt wat hersensap. Ik draag een driedelig politiek apenpakje. Mijn dienstbetoon? U kunt me altijd aantreffen in café Het Politieke Beest op de Koeienmarkt, de nacht van vrijdag op maandag. Vrouwen graag een rokje, maar zakenmensen gaan voor. Ik ben namelijk een gezonde hetero. Ik zou zo zeggen, geachte kiezerin, kiezer: graag en steeds tot uw dienst. Doorzetten! Werken aan de toekomst! Samen op weg! Inspraak! Verandering! Nu doen! Blablablablablabla!!! Tot zover deze lezing door een politicus, onthouden en opgeschreven door de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  06-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Om een mensenleven te leiden, moet je goorheid toelaten. Om een leven als mens te leiden, moet je goorheid bannen. De bisschop blijkt een pedofiel te zijn. Drie losse flodders afgevuurd vanuit het grijnslachende gebit van de laptop van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  16-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Ondertussen modderen de Vlaamse televisiezenders maar aan met bloed, seks, geweld, stomme BV-toestanden, overspannen scenario’s, ondermaats voetbal, vergezochte realityshit, charlatangedoe en irritante reclame. De reden bijvoorbeeld waarom ene Kim Geybels nu plotseling in een kusprogramma (!) verschijnt? Ze is ex-senator, ex-N-VA’er, er is een onopgehelderd drugverhaaltje met een (alweer) ex-vriend in Thailand, ze is spoedarts, ex-journalist Siegfried Bracke nam aanstoot aan haar korte rokje. Zeg nu zelf … zoveel ex’en, waarvan er dan nog enkele te danken (wijten?) zijn aan het monstersucces van de N-VA bij de vorige verkiezingen. Koningin Onbenul en Koning Kletspraat regeren over dit apenland. Dit is een passage uit de toekomstige bestseller HET JAAR ELF. GEMENGDE GEVOELENS van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.   


  06-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Buiten beschouwing gelaten dat lichte urineverlies: alles kits achter de rits? Dat ik lek, gaat jou geen fluit aan. Ach, schrijf het toe aan de leeftijd, mijn beste. Tot zover een gesprek op de boerenmarkt, opgevangen door de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  12-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  VLAAMSE HOOFDDROLLEN zijn het. Ze noemen zichzelf stand-upcomedians. Nog nooit heb ik ook maar één seconde geglimlacht of gelachen om een uitspraak of vondst van deze Vlaamse hoofddrollen. God verhoede dat ik betaal om ze op een podium bezig te zien, maar ze teisteren daarenboven nog es de tv-schermen ook. Zo ontsierden die komieken een nobel spel genoemd De slimste mens. Waren de ogen van ene Eva kogels geweest, dan was die lijzigaard van een Geubels dood vlees. Je zag een verstandig mens als Kruismans (ook een komiek, maar die week uit naar Wallonië) tenenkrullend de fratsen van de guitige grijsaard Mortier ondergaan. Plaatsvervangende sit-downschaamte heb ik bij het aanschouwen en aanhoren van vele Vlaamse hoofddrollen. Meer en meer mensen hoor ik hetzelfde zeggen. Nou, thuisblijven dan maar, en in noodgeval naar een leuke schermbeveiliging zoeken, in plaats van achtereenvolgens te ondergaan: de televisionele archeologie van Wij, Heren van Zichem, heruitzendingen van het kinderprogramma FC De Kampioenen, samen-naar-de-essentiedramatiek van ondermaats voetbal en de hoofddrôlerie van Vlaamse komieken. Vlaanderen, land van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe. 


  19-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Het irritante verkoopgegil in autoreclames, peperdure energieleveranciers die beweren dat het onze energie is, hebzuchtige banken die ons minuscule percenten in de maag splitsen, ministers die beweren dat er miljoenen vrijgemaakt zijn: allemaal niet goed voor de gezondheid van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  19-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Een bloemlezinkje Vederlands in letterbetische volgorde. Achterbaksel: lastig nageslacht op de achterbank van een auto. Afkoriaans: afkotaal. Appartemens: persoon levend op eenzame hoogte. Basielzoekers: in de aap gelogeerde Fawlty Towersachtige hotelgasten. Briesvak: tribunecompartiment van die-hards. Bewijsbegeerte: drang naar vraagstukken en hun oplossingen. Curryculum: levensloop van een kok. Chemie: bekend restaurant. Diadeemstering: aanval van flauwte bij het ondergaan van andermans diareportage. Enterprise (The): Engels stopcontact. Fluisternis: schemertoestand van ingetogenheid. Gooikoorts: dronken drang om met alles te gooien. Hakcent: cijfer na de komma. Hoofddrol: directeur van de lege dozen. Hoolifant: volslanke nietsontziende voetbalgeweldenaar. I-A: het omgekeerde van A(d) (I)nterim. Jawoord: nee. Kluisteraar: toehoorder bij Een Dichter Leest Voor Uit Eigen Werk. Lachmerrie: verplicht te ondergane mop waar men niet mee kan lachen. Luchtmisdrijf: ongezonde uitstoot. Mayonijsje: uitgelopen ijsje. Miskunde: het buisvak wiskunde. Neerslagtigheid: herfst in je hoofd. Neuzelarij: neusinhoud. Onderdegrondstopping: teraardebestelling van een vijand. Papenkruis: ultramontaan kruisteken. Quotiënt: spoorloos patiënt. Rotterdame: kerk als sanctuary gebruikt door vooral havensloeries & -sletten. Rukwind: geladen variant van rugwind. Rushuis: rusthuis in de fik. Sms: afko van smoes. Tweehonderd: een duo sufferds van honden, vergelijkende trap. Ukkelpop: Sabine Hagedoren. Upperdog: met das opgeknoopt kaderlid uit de bovenwereld. Vakbons: werkloosheidsuitkering of gouden handdruk. Videoot: mens zonder papieren. Woelrenner: onbetrouwbaar eindspurter. Wijnbegeerte: alle wijsheid in een kan. X: afko voor ‘k zal lang moeten zoeken. Y: Griekse schiereiletter. Zaagmeel: ongevraagd steeds weerkerend mailbericht. Zakjapanner: kleine Japanner. Tot zover dit greepje uit het schilderachtige Vederlands, een van de vele talen die beheerst wordt door de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  26-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Een baby is als een weemoedig persbericht. De vers uitgeperste wereldburger schreeuwt het echter plotseling uit voor al wie het horen wil: Hier ben ik, splinternieuw! Maar wat scheelt er met de wereld?! Een schreeuw van ontzetting na de weeën. Dit was ook het geval voor ondergetekende, ooit een persbericht in een zogenaamd moederhuis, de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  04-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  In deze eclatante herfst van kleuren en geuren en bladerdeeg en wind verliezen de populieren aan populariteit. Ze houden wel nog tot op het laatst een kapje op hun kopje. Net kaarsenvlammen op kandelaars. Tot zover een natuurbeschrijving van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  22-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Donkere tijden, Bart De Wever spreekt Latijn en Verhofstadt zwijgt als vermoord: er heerst momenteel zinsverduistering, zei de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  29-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  Nergens in het flessenrooster trof ze nog gewetensresten of wijnbegeerte aan. Na de recente baasontsteking hield ze zich dan ook gedeisd; ze wenste zich verder niet tot de hoofddrol te wenden. 'Geen slapende monden voeden met bedankjes of giftige geschenken' dacht ze, de lerares Creatief Schrijven, tevens een nicht van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  03-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  De werkelijkheid om ons heen is zo kraakhelder doodgewoon duidelijk druk dat de opvallendste zaken ongezien blijven bij volle daglicht. Een menselijke reus sloeg een autoraampje aan diggelen, verschafte zich toegang en jatte de boordradio. Honderden mensen haastten zich verder over de trottoirs. Een langharige vijftiger zat zich met geopend portier half uit zijn auto naar buiten hangend in volle stad af te rukken. Tientallen auto's en fietsers reden er in die drukke straat zo voorbij. Een seriemoordenaar kan kaal zijn, en leraar. Een dief kan een ex-minister zijn. Een valsemunter kan een auteur zijn, neem nou de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.


  02-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MILJARDEN FLARDEN

  De randschade van de Russische oorlogen, nou: oorlogen door Rusland bekokstoofd, strekt zich uit over Tsjetsjenië en Afghanistan. Die randschade was zo groot dat de Russen onverrichter zake weer emigreerden naar Rusland. Elke ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Het schijnt dat de Russen de laatste jaren beter 'boeren' in Rusland, het land van hun dromen. Al hun nachtmerries komen uit. Bijvoorbeeld heelder bosbranden anno 2010. Hup, hup: de taiga staat in de fik! Zal de Rus/Russin dan nooit eens rust, desnoods roest, kennen!?, flitst het door het hoofd van de Schrijver van Miljarden Flarden, geheel de uwe.
  ZIELSVERWANTE LINKS
 • Plankenkoorts
 • Poëzie
 • Verhalen
 • Romaneske boeken
 • Vreselijke verhalen
 • Een blauwe plek
 • Meester in de Vakken
 • Moord!
 • Schuine teksten
 • Romans & Theater

  Blog als favoriet !

  Foto

           
                * * * * * * * * * 
                *   
  SATOR   *
                *   AREPO   *
                *   TENET    *
                *   OPERA   *
                *   ROTAS   *
               
   * * * * * * * * *               
            

  Foto

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

                                                   COPYRIGHT JORIS DENOO


  Foto

  Foto

  JD   Michèle Millecamps
  Foto

               Ik (SVMF) als uk

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!