Inhoud blog
 • Agenda van donderdag 3 december 2015
 • 1 / 12 : een monsterlijke dinsdag!!!
 • Agenda van woensdag 2 december 2015
 • Agenda van dinsdag 1 december 2015
 • Het dagblad van 4A
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Categorieën
  agenda

  Belangrijke data in mijn agenda

  Zoeken met Google


  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • website van de school
 • website van de scholengemeenschap
 • menu
 • Ons klasje
  Het vierde leerjaar
  13-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen!!!
  Goedenavond beste lezer(es),

  Vanochtend er onmiddellijk ingevlogen met onze leerlingen. Er stond immers serieus wat werk op het programma voor vandaag.
  We begonnen met een korte herhaling van cijferend aftrekken tot 1000. Na deze klassikale herhaling werkten de kinderen in hun werkschrift bladzijde 14 af. Voorts moest ook nog bladzijde 13 afgewerkt worden ( en sommige zelfs bladzijde 12, omdat ze gisteren hun huistaak niet volledig hadden gemaakt!)
  De bel voor de kleine speeltijd rinkelde al snel.
  Na de speeltijd gingen we verder met taal. Het onderwerp van de taalles was " verwijswoorden". We startten met een spelletje " Simon zegt ...". Voorbeeld: Simon zegt : " Ga zitten" , dan moet iedereen van de klas gaan zitten. De leerlingen moesten wel aandachtig zijn, want soms verving ik Simon door hij en mochten ze niet reageren.
  Al snel werd de conclusie getrokken dat hij naar Simon verwees.  In ons leerwerkboek kregen de kinderen tal van oefeningen om verwijswoorden te kunnen oefenen. ( Huistaak van vandaag gaat ook over verwijswoorden!)
  Mijn laatste blok van de week met de kids gingen we vertrouwenspelletjes doen. Zo ging ik achteraan in de klas staan , geblinddoekt, en de kinderen moesten mij mondeling begeleiden naar het bord.
  Verder werden ze in groepen verdeeld en gingen we in het zaaltje een aan gelijkaardige spelletjes uitvoeren. ( Zie foto's)
  Na het schrijven van de agenda, las ik verder in ons klasboek " Gehakt".
  Agenda:
  leren:
  WO: De school 16/09
  rekenen: contractwerk maaltafels 20/09
  doen:
  rekenen: huistaak 2 16/09
  taal: verwijswoorden 16/09
   Zwemmen

  Gelieve er voor te zorgen dat alle leerlingen hun zwemzak mee hebben voor de eerste zwemles!!

  Een prettig weekend gewenst aan allen!

  Meester Joeri  13-09-2013 om 18:03 geschreven door Meester Joeri  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De school vroeger en nu
  Goedenavond beste lezer(es),

  Vanmorgen begonnen met het uitdelen van administratie. De kinderen kregen de lessenroosters van de zwem en turnweek om vooraan in de agenda te plakken. Zo hebben ze alle informatie die ze nodig hebben.
  Verder werd er een bundel maal - en deeltafeloefeningen uitgedeeld, die de kinderen als contractwerk moeten afwerken tegen volgende vrijdag ( 20 september). Aansluitend zullen we hier nog een klein toetsje over maken. ( Het is belangrijk om een goede fundering te hebben, eer je verder bouwt!)
  In een sneltempo gingen we dan over naar de rekenles van de dag: optellen en aftrekken tot 1000. Het werkblaadje werd klassikaal gemaakt en de kinderen kregen op bladzijde 12 een aantal aangeduide oefeningen te maken. De rest van bladzijde twaalf wordt thuis afgewerkt.
  Op een aantal enkelingen na, werd de 2 euro voor de auteurslezing door de meeste leerlingen afgegeven. Dit al dan niet met het strookje erbij ( was gisteren in de klas gezegd, dat dit niet nodig was omdat anders de tekst aan de andere zijde zou doorknipt worden...)
  Tijdens de taalles herhaalden we de verenkeling van een aantal woorden en verder in de les werden verenkeling en verdubbeling door elkaar ingeoefend.
  De godsdienstles stond dan weer in teken van de vergelijking tussen een aantal belangrijke personages in de bijbel en de koran. In een groepswerk lazen de kinderen twee korte teksten uit bijbel en koran over een bepaald persoon ( Jezus/Isa, Abraham/Ibrahiem, Maria/Marjan, Moses/Moesa)
  Conclusie was dat " bepalende" figuren in onze godsdienst, ook in andere geloofsverhalen te voorschijn komen.
  De WO les stond dan weer in teken van de school vroeger en nu. De kids kregen een aantal prenten te zien en moesten afleiden uit welke eeuw en hoe er les werd gegeven.
  Nadien  lazen ze in hun bronnenboek hoe het er aan toe ging op schoolgebied in de tweede eeuw, veertiende eeuw, zeventiende eeuw en negentiende eeuw.
  Agenda:
  WO: op school 16/09
  rekenen: maaltafels 3,5,7,9 13/09
  Doen:
  rekenen: werkschrift A blz 12 13/09
  Contractwerk: maal - en deeltafels 20/09
  Brief niveaulezen

  Tot morgen allemaal,

  Meester Joeri

  Ps niet vergeten de agenda te laten tekenen!
  12-09-2013 om 20:17 geschreven door Meester Joeri  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van de sportclubs
  Goedenamiddag beste lezer(es),

  Vanmorgen begonnen met het ophalen van de rekenschriften B en C en godsdienstschrift B. Deze worden door mij in de kast achteraan opgeborgen. Nog steeds zijn er leerlingen, die  niet alle schriften hebben voorzien van een etiket.
  Morgen niet in orde, wacht hen een extra taakje.
  In de rekenles ging het opnieuw over getalbegrip tot 1000. Het verschil met de vorige getallenkennisles zat hem echter in de negatieve getallen en de functies van de getallen. Deze kwamen vandaag nog extra aan bod.
  Na het klassikaal maken van het werkblad, gingen de kinderen aan de slag in hun werkschrift blz 10-11. Alle nog af te werken oefeningen worden tegen morgen thuis afgewerkt.
  Na de voormiddagspeeltijd maakten we even tijd om de kinderen in sportuitrusting te fotograferen ( zie blog juf Tine en Veerle) om vervolgens twee bladzijden stripverhaal te lezen in de Godsdienstles.
  Het verhaal van Cornelius en Petrus werd stripverhaalsgewijs voorgesteld.
  A.d.h.v verschillende vragen kwamen de kinderen tot een conclusie.
  Aansluitend gingen de werkschriften wo open om de reeds geziene prenten een juist plaatsje te geven op de eeuwenband. Verder kwamen verschillende oefeningen op de eeuwenband aan bod.
  De kids kregen als huistaak een tekening mee over " Ontspanning vroeger en nu!" Hier moeten ze de verschillende ontspanningsmogelijkheden in de juiste kleur zetten.
  Agenda:
  Leren:
  WO: eeuwband naar eeuwenband 12/09
  rekenen: maaltafels 3,5,7,9 12/09
  Doen:
  rekenen: werkschrift A blz 10 -11 12/09
  WO: ontspanning  13/09
  Brief auteurslezing.

  De kinderen kregen vandaag een brief mee i.v.m. de leesopdracht. ( zie geel mapje "lees"plezier)
  Op deze brief staat dat de leerlingen twee euro moeten meebrengen voor de auteurslezing van Mario Demesmaeker en het strookje aan de leerkracht af te geven.
  Door het verkeerd kopiëren moet dit niet meer gedaan worden. Na het lezen van de brief, steekt u deze gewoon terug in hun leesmapje. Het geld geeft u mee aan dochter/zoonlief.

  Tot morgen allemaal,

  Meester Joeri

  11-09-2013 om 15:57 geschreven door Meester Joeri  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Musate
  Goedenavond beste lezer(es),

  Vanochtend begonnen met de eerste les rond rekenverhalen. De kinderen kregen een heuristiek aangeboden, die ze moeten gebruiken bij het oplossen van rekenverhalen.
  Alle rekenverhalen werden deze les klassikaal gemaakt ( op een aantal uitrekenoefeningen na ...)
  Het voormiddagprogramma werd vandaag " prettig" verstoord door Musate. Een heus harmonieorkest uit Lombeek.
  Ze presenteerden hun vereniging aan de hand van enkele leuke nummers.
  De taalles stond in de voormiddag ( en ook nog een stuk in de namiddag) in teken van het verdubbelen.
  De kinderen kregen een regel die ze moeten toepassen bij opschrijven van deze woorden. ( Eerste stap: Hoor ik een korte klank? ja  Tweede stap: Hoor ik één medeklinker na de klank? Ja  > ik schrijf de medeklinker dubbel!)
  Verschillende opdrachten in de werkschrift werden door de leerlingen uitgevoerd.
  Er stond vandaag nog een taalles op het programma. Tijdens deze les bekeken we een aantal lidkaarten en kregen de leerlingen hun officiële intrede in de Taalbende ( met een eigen lidkaart!)
  Indien er nog pasfoto's van uw schattebout thuis ter beschikking zijn, gelieve dan nog ééntje op hun lidkaart te plakken. ( Waarvoor dank!)
  Het laatste gedeelte van de dag bestond dan nog uit godsdienst en WO.
  Morgen stond er geen WO geprogrammeerd, maar we zitten beetje achter op schema en gaan dus morgen in de achtervolging. ( Daarom wordt er van de kinderen deze avond verwacht dat ze in hun bronnenboek lezen!)
  Agenda:
  leren:
  WO: bronnenboek lezen blz 3-5 11/09
  rekenen: maaltafels, 3,5,7,9 11/09
  doen:
  /
  Brieven

  De kinderen kregen vandaag een brief mee van de ouderraad. Deze mensen zijn op zoek naar nieuwe kandidaten.

  Is het mogelijk beste ouders, om ervoor te zorgen dat de leerlingen nu overal een etiket opplakken hebben? Nog steeds zijn er leerlingen waar dit nog niet in orde is?
  Verder nog een warme oproep om een (verf)schort mee te brengen naar school. We verzamelen die in een doos en als de leerlingen Crea les hebben, wordt die doos meegenomen naar de les.

  Zo dat was het voor vandaag,

  Tot morgen allemaal.

  Meester Joeri

  10-09-2013 om 17:37 geschreven door Meester Joeri  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jarige van de dag
  Nils Lummens werd vandaag 9 jaar. Een dikke proficiat van heel de klas !!!


  09-09-2013 om 19:28 geschreven door Meester Joeri  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het taalbendelied
  Goedenavond beste lezer(es),

  Vanmorgen begonnen met het lezen van de tekst begrijpend lezen. Deze tekst werd later in de voormiddag gebruikt tijdens de taalles.
  Vervolgens startten we met de les ruimtelijk inzicht. Een stapel schriften was het onderwerp van het gesprek.
  De kinderen vertelden steeds waar de stapel zich bevond ten opzichte van zichzelf.
  Dit werd een aantal keren herhaald.
  Verder was er ook een werkblad met een gebouw op gefotografeerd. Daaronder deelfoto's van het gebouw. De kinderen moesten de "puzzel"stukken op de juiste plaats noteren.
  Nog een opdracht was een tekening van een speelplaats. De kinderen moesten zich in gedachten verplaatsen op de speelplaats en zeggen wat ze zagen of niet zagen.
  Tenslotte kwamen de coördinaten ook nog aan bod.
  Na de speeltijd kwamen de leerlingen voor de eerste keer in contact met de kinderen van de Taalbende ( Senne, Broes, Mathias, Miete & Loes).
  Ze lazen over de eerste schooldag in het vierde leerjaar.
  Na de middag ging het dan richting juf Edel. Een aantal leerlingen had haar/zijn schort nog niet mee. Gelieve dat tegen volgende les in orde te brengen.
  Het laatste gedeelte van de dag hebben we gezongen.
  Twee liedjes om correct te zijn.  Een liedje tegen pesten en het taalbendelied.
  De kinderen vonden beide liedjes heel leuk.
  Afsluiten deden we met het voorlezen uit het boek " Gehakt" (eindelijk)
  Agenda:
  leren:
  WO: eeuwenband 10/09
  rekenen: maaltafel van 2,4,6,10 10/09

  Brieven

  Tot morgen allemaal,

  Meester Joeri.


  09-09-2013 om 17:43 geschreven door Meester Joeri  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!