Foto
Inhoud blog
 • MediBase word C-Specialist
 • Opleidingen 2011
 • Basisopleiding - Formation de base (10/11/2010 - Hasselt)
 • Basisopleiding - Formation de base
 • Opleiding Nazareth 2010 - Formation Nazareth 2010
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  MediBase
  Cegeka Healthcare NV - Member of Cegeka Group
  25-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is MediBase? - Sur MediBase

  MediBase is medische software, speciaal ontwikkeld voor de geneesheer-specialist. Dankzij MediBase kan u uw patiëntendossiers op een handige en overzichtelijke manier bewaren en beheren. MediBase beschikt over verschillende modules, zodat u zelf het pakket kan samenstellen dat volledig voldoet aan uw behoeften.

  MediBase est un software médical, développé spécialement par le médecin spécialiste. Grâce à MediBase vous pouvez garder et administrer vos dossiers de patient d'une manière pratique et bien ordonnée. MediBase dispose de différents modules de sorte que vous puissiez composer le progiciel selon vos besoins.

  Module Basis - Module de Base
  Met de Basismodule van MediBase kan u de administratieve gegevens van uw patiënten ingeven op de patiëntenfiches. Verder kan u ook brieven aanmaken, afprinten en bewaren en kan u elektronisch protocols verzenden en ontvangen.

  Le module de Base vous permet d'introduire les données administratives de vos patients aux fiches de patient. En outre vous pouvez également créer des lettres, les imprimer et les garder et vous pouvez envoyer et recevoir des protocoles électroniquement.

  Module Klinisch dossier - Module Dossier Clinique
  Via de module klinisch dossier kan u als uitbreiding op de module Basis ook klinische consultaties toevoegen aan het patiëntendossier zodat u ten alle tijde een overzicht heeft op de consultaties van uw patiënt. In deze module is het tevens mogelijk om vb. hospitalisatiedossiers, zwangerschapsdossiers en infertiliteitsdossiers aan te maken.

  Par la module Dossier Clinique vous pouvez ajouter des consultations cliniques au dossier de patient que vous avez créé par le module de Base de sorte que vous ayiez toujours un aperçu des consultations de votre patient. Ce module permet également de créer des dossiers d'hospitalisation, des dossiers de grossesse, et des dossiers d'infertilité.

  Module Rekeningen - Module Tarification
  De module Rekeningen laat u toe om GVVH-bonnetjes af te printen en uw boekhouding bij te houden. Zo kan u vb. uw kassa bijhouden, statistieken opvragen aangaande de prestaties, de inkomsten per arts, ... en u kan werken met het systeem van Derde Betaler.
  Er bestaat ook een light-versie van deze module aan een voordeliger prijs. Met deze light-versie vervalt het systeem van Derde Betaler, maar kan u nog steeds GVVH-bonnetjes afprinten en uw boekhouding bijhouden.

  Le module Tarification vous permet d'imprimer les attestations de soins donnés et de tenir votre comptabilité. Vous pouvez p.ex. tenir votre caisse, visualiser des statistiques concernant les performances, les revenues par médecin, ... et vous pouvez vous servir du système du tiers payant.
  Il y a également une version light de ce module qui coûte moins cher. Cette version light ne dispose pas du système du tiers payant, mais vous pouvez toujours imprimer vos attestations de soins donnés et tenir votre comptabilité.


  Module Transfert - Module de transfert
  Wanneer meerdere personen binnen eenzelfde praktijk gebruik maken van MediBase, dienen de gegevens ook uitgewisseld te worden zodat elke gebruiker beschikt over de meest recente gegevens. Dit kan via de transfertmodule. Werkt u vb. in een praktijk met 2 artsen en 1 secretaresse, dan worden de gegevens tussen deze 3 gebruikers uitgewisseld via de transfertmodule. Elke gebruiker beschikt dan over zijn eigen programma en zijn eigen datafile (dit is het bestand dat al uw medische gegevens bevat) op zijn eigen computer. De gegevens worden uitgewisseld via bestandjes die worden verstuurd naar en ingelezen van een centrale map. Het voordeel van dit systeem is dat u naast de backup die u regelmatig dient te nemen, ook de andere computers kan gebruiken als backup aangezien zij ook elk een eigen datafile bevatten. Het nadeel van dit systeem is dat het enkele minuten kan duren alvorens u over de gegevens van uw collega's beschikt (dit kan omzeild worden door het transfertsysteem handmatig te activeren waardoor de gegevens onmiddellijk worden doorgegeven).
  Een alternatief (wat vooral wordt aangeraden bij zeer grote praktijken met meer dan 8 gebruikers) is het Client/Server-systeem. In dit geval bevinden het programma en de datafile zich op een servertoestel en logt u via uw client-toestel in op die server. Er is dus maar 1 datafile en er dienen geen gegevens uitgewisseld te worden. Het voordeel van dit systeem is dat u alle gegevens onmiddellijk ter beschikking heeft, het nadeel is dat u zeker niet mag vergeten regelmatig een backup te nemen aangezien u slechts over 1 datafile beschikt.

  Si plusieurs personnes dans un cabinet se servent de MediBase, les données doivent être transférées de sorte que chaque utilisateur dispose des données les plus récentes. Cela se fait par le module de transfert. Si vous travailler p.ex. dans un cabinet avec 2 médecins spécialistes et 1 secrétaire, les données sont transférées entre ces 3 utilisateurs par le module de transfert. Chaque utilisateur dispose de son propre programme et sa propre base de données (le fichier qui contient toutes vos données médicales) sur son propre ordinateur. Les données sont transférées par des fichiers qui sont envoyés à et introduits d'un répertoire central. L'avantage de ce système est que les autres ordinateurs dans le cabinet peuvent servir de copie de sauvegarde, car ils contiennent tous un propre base de données complet. Pourtant on vous conseille toujours de faire une copie de sauvegarde régulièrement. Le désavantage de ce système est qu'il peut prendre quelques minutes avant de disposer des données de vos collègues (vous pouvez contourner ce désavantage en activant le système de transfert manuellement de sorte que les données soient transférées immédiatement).
  Une variante au système de transfert est le système Client/Serveur (qui est à conseiller pour les cabinets de plus de 8 utilisateurs). Dans ce cas le programme et la base de données se trouvent au serveur et vous vous connectez à ce serveur par votre client. Alors, il n'y a qu'une seule base de données et le transfert de données n'est alors pas nécessaire. L'avantage de ce système est que vous disposez immédiatement de toutes les données. Le désavantage: il est très important de faire une copie de sauvegarde régulièrement car il n'y a qu'une seule base de données qui contient toutes vos données médicales.


  Module Wachtzaal - Module Salle d'attente
  Via de module Wachtzaal kan u de secretaresse laten aangeven welke patiënten zich reeds in de wachtzaal bevinden. Zo heeft u als arts steeds een overzicht van de patiënten die die dag verwacht worden en welke daarvan reeds in de wachtzaal zitten, zonder dat u zich dient te verplaatsen.

  Par le module Salle d'attente la secrétaire peut indiquer quels patients se trouvent dans la salle d'attente. De cette manière vous avez toujours un aperçu des patient que vous attendez ce jours-là et lesquels se trouvent déjà dans la salle d'attente sans devoir vous déplacer.

  Koppelingen - Liaisons
  Verder voorziet MediBase in een heel aantal koppelingen - En plus MediBase pourvoit à bien de liaisons:

  Spraaktechnologie - Technologie de la synthèse de la parole: Dictaphone - G2Speech - Xintax
  Agenda: Introlution - Hospiview
  Pediatrie - Pédiatrie: Vaccinnet

  Ook het koppelen met een heel aantal toestellen is mogelijk. Vb. audiometers, tympanometers, toestellen voor het maken van echo's, ... Kortom: MediBase kan in principe elk toestel koppelen dat een bestand kan afleggen elders op uw computer.

  MediBase peut également être lié à bien d'appareils, p.ex. audiomètres, tympanomètres, des appareils qui font des échos, ... Enfin: en principe MediBase peut être lié à chaque appareil qui peut créer un fichier quelque part sur votre ordinateur.

  Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website
  www.cegeka.be/medibase of u kan ons rechtstreeks contacteren via sales.medibase@cegeka.be of 011/240.350 (optie 1 voor de commerciële dienst).

  Pour plus d'informations vous pouvez toujours visiter notre site web www.cegeka.be/medibase ou vous pouvez nous contacter directement par sales.medibase@cegeka.be ou 011/240.350 (option 1 pour le service commercial).

  25-06-2010 om 00:00 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  Tags:medibase, medische software, software médical, logiciel médical
  >> Reageer (0)
  23-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MediBase word C-Specialist

  Beste Medibase gebruiker,

  Als verantwoordelijke Medibase wens ik jullie in naam van mezelf maar ook van heel het
  team u en uw gezin prettige feestdagen. Het einde van het jaar gaat traditiegetrouw samen met wijzigingen en voornemens. Zo ook bij
  Cegeka – Healthcare – Medibase.

  Vermoedelijk heeft u het zelf reeds ontdekt op het internet. De naam ‘MediBase’, die wordt gelinkt aan het softwarepakket, houdt op te bestaan.
  GEEN PANIEK! Het is enkel de naam ‘Medibase’ die verdwijnt. Het pakket ‘Medibase’ gaat verder maar onder de naam C-Specialist.

  Binnen het MediBaseteam zullen er taakverschuivingen gebeuren. Zo is één ervan dat vanaf 01/01/2011 alle commerciële zaken in eerste instantie worden opgenomen door Mevr. Geuns Heidi. Zo komt er tijd vrij om mij verder te concentreren op andere zaken. Dit betekent ook dat alle interventies via haar moeten aangevraagd worden.

  Dank voor uw begrip en medewerking.

  Met vriendelijke groeten,

  Stephan De Bie
  Project Leader C-Specialist

  23-12-2010 om 11:26 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opleidingen 2011

  Zoals u weet organiseren wij jaarlijks een algemene opleiding waarbij u de nieuwigheden van het voorbije jaar worden toegelicht en we dieper ingaan op de praktische mogelijkheden die MediBase biedt.

  Verder zijn we ook sinds de tweede helft van 2010 gestart met basisopleidingen waarop we tot nu toe zeer positieve reacties kregen.

   

   

  Opleidingsoverzicht

   

  Dinsdag 15 februari 2011

  Opleiding:         Basis – voor beginnende gebruikers of gebruikers die de basis willen opfrissen

  Tijdstip:                        13.00u – 17.00u

  Locatie:                        Cegeka nv, Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt

   

  Woensdag 18 mei 2011

  Opleiding:         Basis – voor beginnende gebruikers of gebruikers die de basis willen opfrissen

  Tijdstip:                        9.00u – 12.30u

  Locatie:                        Cegeka nv, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven

   

  Opleiding:         Algemeen – voor gevorderde gebruikers

  Tijdstip:                        13.00u – 17.00u

  Locatie:                        Cegeka nv, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven

   

  Donderdag 18 augustus 2011

  Opleiding:         Basis – voor beginnende gebruikers of gebruikers die de basis willen opfrissen

  Tijdstip:                        13.00u – 17.00u

  Locatie:                        Cegeka nv, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven

   

  Maandag 14 november 2011

  Opleiding:         Basis – voor beginnende gebruikers of gebruikers die de basis willen opfrissen

  Tijdstip:                        9.00u – 12.30u

  Locatie:                        Cegeka nv, Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt

   

  Opleiding:         Algemeen – voor gevorderde gebruikers

  Tijdstip:                        13.00u – 17.00u

  Locatie:                        Cegeka nv, Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt

   

   

  Het inschrijvingsformulier wordt binnenkort via mailing verstuurd naar de klanten van wie wij over een (correct) mailadres beschikken. U kan ook het inschrijvingsformulier opvragen bij onze commerciële dienst (sales.medibase@cegeka.be)

  Wij hopen van harte u op een van deze opleidingen te mogen verwelkomen.

   

  25-11-2010 om 16:16 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Upgrades
  >> Reageer (0)
  11-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basisopleiding - Formation de base (10/11/2010 - Hasselt)

  Onze derde maandelijkse basisopleiding is gepland voor woensdag 10 november 2010 in de gebouwen van Cegeka te Hasselt (Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt). Meer informatie kan u bekomen bij onze commerciële dienst.
  Om u in te schrijven, dient u ons per fax of per e-mail volgende gegevens te versturen:

  - Na(a)m(en) van de deelnemer(s)
  - Klantnummer
  - Naam van de arts die bij ons klant is
  - Adres van de arts die bij ons klant is
  - Specialisme van de klant die bij ons arts is
  - Datum en locatie van de opleiding waaraan u wenst deel te nemen (vb. 10/11/2010 te Hasselt)


  La troisième formation de base est planifiée pour mercredi, le 10 novembre 2010 dans les bâtiments de Cegeka à Hasselt (Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt). Vous pouvez obtenir plus d'informations chez notre service commercial.
  Pour s'inscrire il faut nous fournir par fax ou par e-mail les données suivantes:

  - Nom(s) du/des participant(s)
  - Numéro de client
  - Nom du médecin qui est client de MediBase
  - Adresse du médecin qui est client de MediBase
  - Spécialité du médecin qui est client de MediBase
  - Date et localité de la formation à laquelle vous désirez participer (p.ex. 10/11/2010 à Hasselt)

  11-10-2010 om 13:28 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Opleidingen
  >> Reageer (0)
  13-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basisopleiding - Formation de base

  Onze tweede maandelijkse basisopleiding is gepland voor donderdag 21 oktober 2010 in de gebouwen van Cegeka te Leuven (Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven). Meer informatie kan u bekomen bij onze commerciële dienst.
  Om u in te schrijven, dient u ons per fax of per e-mail volgende gegevens te versturen:

  - Na(a)m(en) van de deelnemer(s)
  - Klantnummer
  - Naam van de arts die bij ons klant is
  - Adres van de arts die bij ons klant is
  - Specialisme van de klant die bij ons arts is
  - Datum en locatie van de opleiding waaraan u wenst deel te nemen (vb. 21/10/2010 te Leuven)


  La deuxième formation de base est planifiée pour jeudi, le 21 octobre 2010 dans les bâtiments de Cegeka à Louvain (Interleuvenlaan 16, 3001 Louvain). Vous pouvez obtenir plus d'informations chez notre service commercial.
  Pour s'inscrire il faut nous fournir par fax ou par e-mail les données suivantes:

  - Nom(s) du/des participant(s)
  - Numéro de client
  - Nom du médecin qui est client de MediBase
  - Adresse du médecin qui est client de MediBase
  - Spécialité du médecin qui est client de MediBase
  - Date et localité de la formation à laquelle vous désirez participer (p.ex. 21/10/2010 à Louvain)

  13-09-2010 om 14:11 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Opleidingen
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opleiding Nazareth 2010 - Formation Nazareth 2010
  Op donderdag 09/09/2010 vond onze provinciale opleiding te Nazareth plaats. Ook hier werd weer een en ander aan informatie ingewonnen door alle partijen. Reacties hierover zijn uiteraard ook nog steeds welkom op onze helpdesk telefonisch, via e-mail of via deze blog.

  Jeudi le 09/09/2010 notre formation provencialle a eu lieu à Nazareth. Encore une fois beaucoup d'informations utiles sont appris par tous les participant aussi bien que par nous même. Vous pouvez toujour encore nous fournir de vos réactions concernant cette formation par téléphone, par e-mail ou par ce blog.

  13-09-2010 om 14:01 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Opleidingen
  >> Reageer (0)
  07-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maandelijkse basisopleidingen - Formations de base mensuelles

  Zoals u weet hielden wij vroeger 1 jaarlijkse opleiding ergens in Vlaanderen voor het basisgebruik van MediBase.

  Van verschillende gebruikers kregen wij dan echter de opmerking dat men het basisgebruik van MediBase reeds lang onder de knie had en dat men graag wat dieper zou ingaan op de verdere mogelijkheden van het programma. Tegenwoordig handelen dus onze jaarlijkse provinciale opleidingen meer over de nieuwigheden en de verbeteringen van het programma en verdere uitbreiding van bepaalde mogelijkheden die het programma biedt.

  Echter krijgen we nu regelmatig de vraag van gebruikers die nog niet zo erg vertrouwd zijn met het programma om wat meer aandacht te schenken aan het basisgebruik.

   

  Vandaar willen we nu, naast onze jaarlijkse provinciale opleidingen (die blijven zoals ze zijn) ook maandelijks een basisopleiding voorzien voor klanten die hun geheugen even wat willen opfrissen of eventuele nieuwe gebruikers (denken wij vb. aan een secretaresse die nieuw in dienst wordt genomen in een praktijk waar men reeds met MediBase werkt of een collega-arts die bij de associatie komt).

  Deze maandelijkse basisopleiding zal plaatsvinden te Cegeka Hasselt of Cegeka Leuven (afwisselend) en zal maximaal 4 uren duren. Inschrijven is verplicht met een maximum van 12 inschrijvingen per opleiding en men dient een bijdrage van € 100/persoon te betalen (excl. BTW).

  De bedoeling is dat wij op voorhand de vragen van de deelnemers doorkrijgen zodat wij een opleiding voorbereiden rond deze vragen en dus ook elke deelnemer hier baat bij heeft.

  Het is ook toegestaan een laptop mee te brengen naar deze opleiding om in uw eigen programma te kunnen mee volgen.

   

  Via onze blog en via mailing zullen jullie op de hoogte worden gebracht waar en wanneer deze opleidingen zullen plaatsvinden en hoe u kan inschrijven.

  De eerste opleiding zal plaatsvinden op 23/9/2010 in de kantoren van Cegeka Hasselt om 13u.

  U kan inschrijven door volgende gegevens aan ons te faxen of te mailen:

                  Ik wens volgende perso(o)n(en) in te schrijven voor de basisopleiding van [datumvan de opleiding], te Cegeka Hasselt/Cegeka Leuven:

                  Na(a)m(en) van de deelnemer(s):____________________________________________

                  Klantnummer:___________________________________________________________

                  Naam van de arts:________________________________________________________

                  Adres van de arts:________________________________________________________

                  Specialisme van de arts:___________________________________________________

   

   

  Voor verdere vragen hieromtrent kan u steeds terecht bij onze commerciële dienst.  Vous savez qu’on organisait autrefois une formation annuelle quelque part en Flandre concernant l’usage de base de MediBase.

  Pourtant plusieurs utilisateurs ont fait la remarque qu’ils possédaient déjà l’usage de base de MediBase et qu’ils seraient intéressés à approfondir les autres possibilités du programme. Alors actuellement nos formations provinciales annuelles traitent surtout des nouveautés et des améliorations du programme et des informations plus détaillées sur certaines possibilités que le programme offre.

  Cependant les utilisateurs qui ne connaissent le programme pas encore si bien nous demandent de prêter plus d’attention à l’usage de base.

   

  Voilà pourquoi on va organiser mensuellement une formation de base pour les client qui désirent se rafraîchir la mémoire ou pour des nouveaux utilisateurs éventuels (p.ex. un(e) secrétaire nouvellement engagé(e) dans un cabinet ou on se sert du programme MediBase ou un médecin qui vient joindre l’association) en plus de nos formations provinciales (qui sont maintenues comme actuellement).

  Cette formation de base mensuelle aura lieu à Cegeka Hasselt ou Cegeka Louvain (alternativement) et prendra au maximum 4 heures. Vous ête tenu à l’inscription avec un maximum de 12 inscriptions par formation. Le prix de cette formation s’élève à €100/personne hors taxes.

  L’intention est de recevoir les questions des participants d’avance de sorte qu’on peut préparer une formation concernant ces questions et alors chaque participant s’en trouvera bien.

  Il est également possible d’apporter un ordinateur portable à la formation pour pouvoir suivre dans votre propre programme.

   

  Vous serez mis au courant par publipostage et par notre blog quand et où ces formations auront lieu et comment vous pouvez vous inscrire.

  La première formation aura lieu le 23/09/2010 aux bâtiments de Cegeka Hasselt à 13h.

  Vous pouvez vous inscrire en envoyant les données suivante par fax ou par courrier électronique:

              Je voudrais inscrire la/les personne(s) suivante(s) pour la formation de base de [date de     la formation], à Cegeka Hasselt/Cegeka Leuven:

              Nom(s) du/des participant(s):_______________________________________________

              Numéro de client:________________________________________________________

              Nom du médecin:________________________________________________________

              Adresse du médecin:_____________________________________________________

              Spécialité du médecin:____________________________________________________

   

  Si vous auriez plus de questions à ce sujet vous pouvez contacter notre service commerciale.

  07-07-2010 om 10:49 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Opleidingen
  >> Reageer (0)
  02-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe versie 2010.06 - Nouvelle version 2010.06

  MediBase 2010.06 is een feit.
  Deze versie bevat heel wat aanpassingen en verbeteringen die voor elk van julle een meerwaarde kunnen betekenen. De aanpassingen en verbeteringen zijn het gevolg van jullie opmerkingen die we mochten ontvangen via de enquêtes, waarvoor onze dank!

  Sommige opmerkingen bestaan al jaren in MediBase en het was dan voor ons ook vreemd dat gebruikers niet op de hoogte zijn van deze zaken.

  Andere zaken werden ons aangebracht door gebruikers op onze opleidingsdag.

   

  Voor volgende specialismen werden specifieke aanpassingen gedaan:

  - Pediatrie

  - NKO

  - Oftalmologie

  - Gynaecologie

  Elke gebruiker welke gebruik maakt van externe documenten zoals foto’s enz…

  Voor de MAC gebruikers werd de koppeling met de EID-kaart toegevoegd.

   

  Een aantal andere specifieke aanpassingen:

  -          Koppeling met Introlution (Agendapakket werd verder verfijnd)

  -          Mogelijkheid voor inbreng van privacy gegevens per patiënt

  -          Koppeling met Agfa – Dicom via tarificatie

  -          Koppeling met Cyberlab – Mips

  -          Backup systeem werd verfijnd

  -          Voor het opladen van ZIS gegevens werd een bijkomende methode voorzien

  -          Transfert systeem à gegevens doorgeven naar een andere gebruiker zonder een gemeenschappelijke transfertfolder

  -          Link naar een website voor geneesmiddelen

  -          Nieuwe Help module

  -          …..

  Dit is een kleine greep uit het geheel.

   

  Sommige gebruikers werken nog met een MediBase versie 6.x. Voor algemene vragen van deze versie kunnen we u support blijven verlenen. Echter weet dat binnen het xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Medibase team er slechts 1 persoon is die volledig op de hoogte is van deze versie. Een upgrade is dus niet alleen noodzakelijk maar een must.

   

  Een laatste item wat we u nog willen meegeven is dat het pakket steeds groter en krachtiger wordt. Om deze versie te installeren verwachten we dat uw hardware voldoet aan de min. vereisten van Medibase:

  2 GB intern geheugen (RAM-geheugen) is een must.


   

   

  Medibase 2010.06 est entré dans les faits.

  Cette version contient bien des changements et améliorations qui peuvent être une plus-value pour chacun de vous. Ces changements et améliorations résultent de vos remarques qu’on a pu recevoir par l’enquête, pour quoi on vous remercie!

  Certaines options demandées existaient déjà dans MediBase et cela nous étonnait alors que certains utilisateurs n’en étaient pas au courant.

  D’autres choses étaient signalées par des utilisateurs durant notre formation annuelle.

   

  Des changements spécifiques ont été réalisés pour les spécialités suivantes:

  - Pédiatrie

  - ORL

  - Ophtalmologie

  - Gynécologie

  Chaque utilisateur qui se sert des documents externes comme des photos etc.

  Pour les utilisateurs de MAC on a ajouté la liaison au lecteur de cartes IDE.

   

  Un nombre d’autre changements spécifiques:

  -          Liaison à Introlution (Progiciel d’agenda qui a été raffiné encore plus)

  -          Possibilité d’introduction de données d’intimité par patient

  -          Liaison à Agfa – Dicom par tarification

  -          Liaison à Cyberlab – Mips

  -          Système de sauvegarde qui a été raffiné

  -          On a pourvu à une méthode supplémentaire pour l’introduction de données du SIC

  -          Système de transfert à passer des données à d’autre utilisateurs sans un répertoire de transfert commun disponible

  -          Lien vers un site web pour des médicaments

  -          Nouveau module d’aide

  -          …..

  Ce n’est qu’un petit choix parmi tous les changements et améliorations.

   

  Certains utilisateurs se servent toujours d’une version 6.x de MediBase. Pour des questions générales concernant ces vieilles versions, on peut toujours vous assister. Pourtant, en tenez compte qu’il n’y a qu’une seule personne dans l’équipe qui est encore bien au courant de ces vieilles versions. Une mise à niveau n’est alors pas seulement nécessaire, c’est indispensable.

   

  Une dernière information très importante est que le progiciel prend des proportions de plus en plus grandes et devient de plus en plus fort. Pour installer cette nouvelle version, on suppose que votre matériel répond aux requises minimum de MediBase: 2 GB de mémoire interne (mémoire RAM) est indispensable.

  02-07-2010 om 00:00 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Upgrades
  >> Reageer (2)
  28-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opleiding Kortrijk 2010 - Formation Courtrai 2010

  Op 4 juni 2010 vond onze eerste provinciale opleiding van 2010 plaats te Kortrijk.

  Ondanks een niet al te grote opkomst heeft deze opleiding toch vruchten afgeworpen.

  Zowel de deelnemers als wijzelf hebben heel wat opgestoken en van de interessante voorstellen van de deelnemers zijn er intussen ook al een aantal opgenomen in MediBase.

  Deze aanpassingen zullen beschikbaar zijn in de volgende versie, die zeer binnenkort via onze website beschikbaar gesteld zal worden.  Le 4 juin 2010 notre première formation provinciale a eu lieu à Courtrai.

  Malgré une assistance non trop élevée, cette formation a pourtant fructifiée.

  Aussi bien les participants que nous même ont appris beaucoup et un nombre des propositions intéressantes des participants sont déjà insérées dans MediBase.

  Ces changements seront disponibles dans la suivante version que vous pourrez télécharger de notre site web sous peu.

  28-06-2010 om 13:04 geschreven door MediBase  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Opleidingen
  >> Reageer (0)


  Agenda

  Evenementen en belangrijke data - Evénements et dates importantes


  Archief per week
 • 20/12-26/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!