Burgemeester Aerts wordt ook voorzitterschap van de gemeenteraad. Hij neemt Beleidsplanning, Politie, Brandweer, Verkeersveiligheid, Intergemeentelijk samenwerking, Kerken en Kerk-fabrieken, Financiën en Lokale Economie en Tewerkstelling op zich. Daan De Veuster wordt eerste schepen en is bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Wonen, Jeugdbeleid en Sportbeleid. Maria Vochten wordt schepen voor Burgerlijke Stand, Gezondheidsbeleid, Ontwikkelingssamenwerking, Markten en Kermissen, Feestelijkheden en Dierenwelzijn. Kris Kenis wordt schepen van Cultuur, Bibliotheek en Toerisme. Peter Schrijvers is bevoegd voor Openbare Werken, Groenvoorziening en Beheer van het patrimonium. Schepen Van Puymbroek krijgt Onderwijs, Muziek- en kunstonderwijs en Personeel en zesde schepen Luc Torfs zorgt voor Informatie en Communicatie, Informatisering en e-loket, Mobiliteit en Verkeer, Milieu en Duurzaamheid.

Annemie Van Dyck (CD&V) wordt O.C.M.W.-voorzitter en schepen voor Sociale Zaken en Landbouw.