Inhoud blog
 • De toestand in de wereld in juli 2017
 • 10 feiten over God die je niet wil missen
 • De vrijmetselarij
 • De 10 geboden : 10 feiten
 • Feiten over de Opname, Antichrist en Tempel in Rome
 • De Heilige Geest : 10 feiten
 • De Drie-eenheid : 10 feiten
 • Jezus' Tweede Komst : 10 feiten
 • Is het doopsel noodzakelijk?
 • Lange broeken en hoofdbedekking
 • Redding van elke christen : 10 feiten
 • Merkteken van het Beest : 10 feiten
 • God is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
 • Gedicht van Rita Biesemans - dank je wel, Rita
 • Naar de Kerk gaan : 10 feiten
 • Satan : 10 feiten
 • Hoe goed is God
 • Kerk van Satan : 10 feiten
 • Zonde - 10 wetenswaardigheden
 • Hoe hoor je Gods stem?
 • 10 feiten dat evolutionisten niet willen dat je weet
 • 15 ongelofelijke feiten over Jezus Christus die je zullen verbazen
 • 10 verschrikkelijke schepsels die gecreeerd zijn door de wetenschap
 • Woorden van Susan
 • Pastor Enoc 3/7
 • Slachtoffers van ritueel misbruik
 • Ben jij een domme muis?
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/7/2017
 • Zuster Lucia en het grote Visioen van de H. Drie-eenheid
 • De Kerk van de Antichrist - Fulton Sheen
 • Kuisheid is niet radioactief
 • Blijft dit doen om Mij te gedenken.
 • Boodschap van Mario te Brindisi 9/7/2017
 • Het gezin - deel 3 - Bayside
 • Kinderen van glas
 • Vaticaanse homoseksuele orgie
 • Abortus gepleegd en daarna zelfmoord.
 • Kardinaal Danneels en Paus Franciscus
 • Uit : Geestelijk Hooglied - Johannes van het Kruis
 • Liefde - Thomas Merton
 • De Weg der Volmaaktheid - Teresa van Avila
 • Paus Franciscus is een ziekelijk beest
 • Litanie van Nederigheid
 • De innerlijke burcht van Teresa van Avila
 • OLVrouw van Medjugorje vraagt 5 dingen
 • Profetieen die zich ontvouwen - deel 3
 • Profetieen die zich ontvouwen - deel 2
 • Profetieen die zich ontvouwen - deel 1
 • Verschillende Katholieke Profetieen - deel 3
 • Waar Uw schat ligt daar zal U mijn hart vinden
 • Verschillende Katholieke Profetieen - deel 2
 • Gebed tot de H. Geest
 • De betekenis van YHWH
 • Rozenhoedje van de H. Aartsengel Michael
 • Verschillende Katholieke Profetieen - deel 1
 • Zin van het doopsel volgens de H. Birgitta van Zweden
 • Volledige gebed van Paus Leo XIII
 • Voorspellingen van de Illuminati in 2017 versus de Bijbel
 • Getrouwd met een homo
 • De tegenzet van de Antichrist op 23 september 2017.
 • Visioen van de grote verdrukking
 • Het gezin - deel 2 - Bayside
 • Het gezin - deel 1 - Bayside
 • Ik aanbid U, kostbaar Bloed
 • Herhaling: De twee profeten - Pastor Enoc 8/3/2012
 • Boodschap van Medjugorje 2/7/2017
 • Boodschap van Medjugorje - 25/6/2017
 • De Illuminati en hun agenda
 • Mensen willen God spelen
 • Volledige geestelijke wapenrusting van Pastor Enoch - deel 2
 • Volledige geestelijke wapenrusting van Pastor Enoch - deel 1
 • Herhaling : gevallen engelen - Pastor Enoc 3/6/2013
 • Gebed voor vrede - H. Franciscus
 • Special over de H. Antonius van Padua
 • Special over de H. Benedictus van Nursia
 • Pastor Enoc 19/6 en 21/6
 • Hoe zitten mensen ineen?
 • Jongeren en pillen, drugs en alcohol
 • Geen seks waar een kleine bij is!!!
 • Wat is porno? Een verslaving.
 • Vleselijke lust is dodelijk!!!
 • Dood door zelfmoord: porno-sterren
 • Porno is fantasie, geen realiteit
 • Donny Pauling - ex-porno producer
 • Herinnering : Geen seks is niet dodelijk!
 • Geen seks is niet dodelijk!!!!!
 • De waarheid over liefde en seks
 • De derde orde
 • Boodschap van Medjugorje
 • De rozenkrans die een occulte priester bekeerde...
 • 33ste roos: een diabolische bezetenheid
 • Als Jezus terugkomt
 • De oorsponkelijke 54 dagen noveen
 • Woorden van Bartolo Longo
 • Smeekbede tot de OLVrouw van Pompeii
 • De toren van Babel
 • God gehoorzamen
 • Sodom en Gomorrah : deel 2
 • Sodom en Gomorrah : deel 1
 • Gods tolerantie
  Zoeken in blog

  ALLES GAAT VOORBIJ, BEHALVE GOD !
  Levend geloof 9

  20-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De toestand in de wereld in juli 2017


  De toestand in de wereld in juli 2017  : allemaal staven dynamiet waar de lont is aangestoken, welke gaat eerst ontploffen?

  VN wil 10000 Afrikaanse migranten uit Italië naar Duitsland en Nederland sturen

  Italiaanse overheid houdt ebola uitbraak door migranten achter voor publiek

  Sovjet dissident: EU superstaat met onbeperkte massa immigratie is al 30 jaar oud complot

  Erdogan uit Turkije is bereid de doodstraf terug in te voeren

  NAVO chef Stoltenberg dreigt Rusland impliciet met oorlog over Oekraïne

  Na ruim 1100 aardschokken: Zorgen over uitbarsting supervulkaan Yellowstone nemen toe

  G20 Hamburg: Links wil dit geweld en deze anarchie over heel Europa verspreiden

  Trump in  Polen: fundamentele vraag is of Westen wil overleven en opstaan tegen Islam

  VS, Rusland en China maken neutronenbommen klaar voor aanval op Noord Korea

  Amerikaanse overheid bereidt zich voor op ruimtestorm zonnedeeltjes

  Hackersgroep Anonymous waarschuwt voor plotselingen Derde Wereldoorlog

  20-07-2017 om 02:15 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 feiten over God die je niet wil missen

  10 feiten over God die je niet wil missen

  1 God is eeuwig

  Jesaja 40:28 : Weet gij het niet of hebt gij het niet gehoord? Jahwe is een God van eeuwigheid, hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. 

  Het bestaan van God is een mysterie dat niet kan begrepen worden door de menselijke geest. Hij bestaat reeds eeuwig en zal eeuwig in de toekomst bestaan. Hij was er van in het begin. Hij is niet geboren en niet geschapen. Hij is de Schepper.

  2 God schiep alle dingen

  In tegenstelling tot de evolutietheorie dat overal onderwezen wordt, schiep God ons.

  Genesis 1:1 : In het begin schiep God de hemel en de aarde.

  Als we niet werden geschapen, waar komt de cyclus van de week vandaan? Atheïsten en evolutionisten kunnen dit niet uitleggen. Maar de Bijbel heeft het antwoord. God schiep de wereld in 6 dagen en rustte op de 7de dag. En sedertdien heeft de cyclus van de week zich herhaald.

  3 God is alwetend

  Psalm 147:5 : Groot is Hij, onze Heer, oppermachtig; zijn inzicht is ongemeten. 

  Hij begrijpt alle mysteries van het universum, maar Hij weet ook onze werken.

  Spreuken 15:3 : Jahwe's ogen zijn overal aanwezig, acht gevend op de kwaden en de goeden. 

  God weet het goede en slechte dat we doen. Hij volgt onze daden en op een dag zullen we daarover verantwoording moeten afleggen in het oordeel. Het goede nieuws is dat Jezus stierf op het Kruis voor onze zonden zodat we ervoor vergeven kunnen worden.

  4 God is onveranderlijk

  Malachi 3:6 : Voorwaar, Ik, Jahwe, Ik ben niet veranderd, maar gij, zonen van Jakob, gij weet van geen ophouden.

  Het is onmogelijk voor God om te veranderen. De invloeden die ervoor zorgen dat jouw leven verandert hebben geen effect op God. Hij zal nooit sterker of zwakker zijn. Zijn kennis en wijsheid zullen niet toenemen of afnemen. God zal zijn waarden nooit veranderen of ontkennen. En God heeft geen stemmingswisselingen. Het leven en zekerheden kunnen jouw verwarren, maar God, de rots der eeuwen beweegt niet. Als je je vastklampt aan Hem zal Hij je in leven houden en versterken.

  5 God heeft een plan voor jouw leven

  Jeremia 29:11 : Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. 

  Gods plan is dat je Jezus aanneemt als je persoonlijke Heer en Redder. Hij heeft je de kracht om je zonden te overwinnen en je voor te bereiden op Zijn koninkrijk en getuige te zijn voor anderen.

  6 God ziet je graag

  Hij houdt zoveel van jou dat Hij Zijn Zoon Jezus gaf om te sterven op het Kruis voor jouw zonden.

  Johannes 3:16 : Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

  Jezus stierf aan het Kruis voor onze zonden omdat we allen zondaars zijn en de dood verdienen. Dat is de straf voor het breken van Gods wet. Maar God wil niet dat we sterven. Hij zond Zijn Zoon Jezus om die straf uit te boeten voor ons zodat we kunnen gered worden.

  7 Gods barmhartigheid is onbeperkt

  Hij is bereid al je zonden te vergeven.

  Klaagliederen 3:22-23 : Zonder einde is Jahwe's genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen. Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw. 

  Wat we moeten doen om onze zonden te laten vergeven is berouw te tonen, ons bekeren en alle zonden te belijden in het sacrament van de biecht.

  8 God wil deel uitmaken van je leven

  Sommigen denken dat God het universum heeft geschapen en dan een stap terugzette en wachtte tot de gebeurtenissen vanzelf zich zouden ontvouwen. Dat God geen deel wil uitmaken van ons leven. Maar dit is niet de waarheid. God wil in elk aspect van ons leven aanwezig zijn. Hij is zo bezorgd wat er in dit leven met ons gebeurt dat in Lukas 12:7 Hij zegt: Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest dus niet bevreesd: gij zult meer waard zijn dan een zwerm mussen.

  9 Jezus Christus is God

  Hij is deel van de Drie-eenheid en volledig God. Jezus heeft twee naturen: de goddelijke en de menselijke. De goddelijke Jezus heeft altijd bestaan.

  Kolossenzen 1:17 : Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.

  Toen Jezus de menselijke natuur aannam en hier op aarde werd geboren, werd Hij de Zoon van God genoemd, omdat Hij miraculeus geboren werd uit de Maagd Maria door de kracht van God. Voor Jezus’ geboorte vertelde de aartsengel Gabriel haar :

  Lucas 1:35 : Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. 

  10 Jezus is de Enige Weg naar God

  Johannes 14:6 : Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.

  Er zijn veel religies die beweren dat je via hen tot God kunt komen op vele manieren. Maar er zijn niet veel wegen die leiden tot 1 God. Er is maar 1 weg en die weg is Jezus Christus. Een van de redenen daarvoor is dat Jezus God is. Toen Hij uit de Hemel kwam naar de aarde 2000 jaar geleden was Hij God die de wereld verzoende met Zichzelf. Hij stierf op het Kruis voor onze zonden. Er is geen enkele stichter van een religie met deze karakteristieken.

   

  20-07-2017 om 01:38 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vrijmetselarij

  De vrijmetselarij

  Vrijmetselaars hebben er niets op tegen dat katholieken lid worden van de vrijmetselaars. Er is enkel de verplichting dat een lid gelooft in een Opperste Wezen. Er zijn veel loges die katholieken in hun ledenbestand hebben. In landen waar de katholieken in de meerderheid zijn hebben de loges bijbels op hun altaren. Samen met een passer en winkelhaak.

  logo

  Leerlingen krijgen te horen dat G voor God of de Grote Geometer (Opperbouwmeester van het Heelal) staat. De Vrijmetselaars zeggen dat het een God van je keuze kan zijn omdat vrijmetselarij een universele organisatie of broederschap is van alle geloofsovertuigingen. De vrijmetselaars gebruiken in hun rituelen de naam JAHBULON voor hun God. Jah staat voor Jahweh, Bul staat voor Baal en On is de term die gebruikt wordt in Babylonische mysteries om de godheid Osiris op te roepen. Het is dus God met een mengeling van heidense goden of demonen. Katholieken mogen dus niet meedoen met dit occulte genootschap.

  De Vrijmetselarij heeft ook een pluralistische houding ten opzichte van Jezus Christus aangenomen. In het algemeen zegt de Vrijmetselarij: "Jezus was slechts een mens. Hij was een van de grote voorbeelden, een van de grote mannen uit het verleden, maar niet goddelijk en zeker niet de enige weg naar verlossing voor de verloren mensheid. Hij stond op hetzelfde niveau als andere grootheden in het verleden, zoals Aristoteles, Plato, Pythagoras en Mohammed. Zijn leven en legende waren niet anders dan die van Krishna, de Hindoegod. Hij is de zoon van Jozef, niet de Zoon van God."

  In de Vrijmetselarij wordt Jezus Christus niet gezien als de Redder of als God die in menselijke gedaante naar de aarde kwam. Hij wordt op hetzelfde niveau geplaatst als alle andere grote profeten, geestelijke leiders en goeroes. De Loge staat niet toe dat de naam Jezus Christus gebruikt wordt in hun gebeden of rituelen. Wanneer de Bijbel in ceremonies wordt gebruikt, dan worden alle Schriftteksten die naar Jezus verwijzen hieruit verwijderd. "Alle gebeden in vrijmetselaarsloges moeten gericht zijn aan de ene godheid die door alle vrijmetselaars de Opperbouwmeester des Heelals wordt genoemd."

  Bovendien wordt in de hoge graden van de vrijmetselaars duidelijk dat de ware god van de vrijmetselarij Lucifer is.

  Pike

  Albert Pike, een autoriteit in de vrijmetselarij zegt het volgende: "Wat wij tegen de massa moeten zeggen is: Wij aanbidden een god, maar het is de god die men vereert zonder bijgeloof.

  Tot u, soevereine groot - instructeur - generaal, zeggen wij dit, opdat u het moge herhalen tegen de broeders van de 32ste, 31ste en 30ste graden: de maconische godsdienst moet door ons allen, ingewijden van de hoge graden, worden gehandhaafd in de zuiverheid van de Luciferiaanse leer.

  Als Lucifer niet god was, zou dan Adonai (de christelijke God), wiens daden een bewijs vormen van zijn wreedheid, verdorvenheid en haat jegens de mens, barbaarsheid en weerzin tegenover de wetenschap, zouden dan Adonai en zijn priesters hem belasteren?

  Ja, Lucifer is god, en ongelukkig genoeg is Adonai ook god. Want het is de eeuwige wet dat er geen licht is zonder schaduw, geen schoonheid zonder lelijkheid, geen wit zonder zwart. Want het absolute kan alleen maar bestaan als twee goden: duisternis die noodzakelijk is voor het licht om te dienen als zijn tegenstelling, zoals de sokkel nodig is voor het standbeeld en de rem voor de lokomotief....

  De leer van het Satanisme is een ketterij; en de ware en filosofische godsdienst is het geloof in Lucifer, de gelijke van Adonai; maar Lucifer, god van licht en god van het goede, vecht voor de mensheid tegen Adonai, de god van duisternis en kwaad"

  Albert Pike zegt dat de vrijmetselarij is toegewijd aan Lucifer. De christenen kennen hem als Satan. En het doel van de vrijmetselarij is de doctrine van Lucifer verspreiden. Zij beweren dat Lucifer de goede kant is en Adonai, de God uit de Bijbel, kwaad en duivels.

  Hall

  Een andere autoriteit is Manly P. Hall :  Wanneer de Vrijmetselarij leert dat de sleutel voor de strijder op het blok de juiste toepassing is en de dynamo van levende kracht, dan heeft hij het mysterie van zijn ambacht geleerd. De ziedende energie van Lucifer is in zijn handen en voordat hij stappen voorwaarts en opwaarts kan nemen, moet hij het vermogen bewijzen om de energie goed te behandelen.

  Een van de geheimen van de vrijmetselarij is dat elke vooruitgang van graad besloten wordt met een bloedeed.  Dat begint met het zweren van trouw aan de organisatie en de belofte om de geheimen van de orde en die van de mede-broeders te zullen beschermen tegen de buitenwereld (de belofte om te liegen) op straffe van dood. Bij het bereiken van een hogere graad wordt een nieuwe bloedeed afgelegd, die naarmate de broeder in graad stijgt veelomvattender wordt.

  graden van vrijmetselarij

  Zo verplichten vrijmetselaars zich om mede-broeders te zullen
  voortrekken bij functieaanstellingen tijdens/na verkiezingen en ingeval van projectaanbestedingen (corruptie). Met slechts een paar vrijmetselaars aan de top van vooral de overheid kan het beleid volledig door de vrijmetselaarsorde gedirigeerd worden. Vanaf al de 8e graad houd deze bloedeed ook in de belofte dat de vrijmetselaar tot het plegen van moord of hoogverraad bereid is in de belangen van al zijn broeders gezamenlijk.

  Hoe brengen we aan het verstand van nog zovele onwetenden, dat deze vrijmetselaars dus rechtspraak, politiek, wetenschap en niet te vergeten pers in de zak hebben?

  De vrijmetselarij zegt dat het perfectioneren van het karakter van het lid bereikt wordt door het stijgen in graden. Als je vooruitgang boekt in de graden van de vrijmetselarij en de leerstellingen en geheimen van de vrijmetselarij leert en toepast. Vrijmetselarij leert licht, leven en waarheid en geeft de nieuwelingen een nieuwe geboorte.

  Mackey

  Albert Mackey, een gerespecteerd vrijmetselaar, had het over de initiatie: “Daar staat hij zonder onze portalen, op de drempel van zij nieuw Vrijmetselaarsleven. In duisternis, hulpeloosheid en onwetendheid, verkeert in dwalingen en bedekt met de smet van de wereldse buitenwereld. Hij komt vragend aan onze deur en zoekt de nieuwe geboorte, en vraagt om de ontsluiering die de goddelijke waarheid bedekt voor zijn ogen.” De vrijmetselaar kan een sterfelijk leven leiden door leerstellingen en rituelen. De vrijmetselarij hoopt door eigen opgedane kennis en de zegening van God tot de hemelse loge te geraken. Dat is hun versie van de hemel. In de hogere graden hopen ze op de verlichting van Lucifer. En Lucifer zegt : jullie kunnen als goden zijn.

  De initiatie van de vrijmetselaar :  "Initiëren", "Inwijden" heeft natuurlijk verschillende betekenissen, die trouwens complementair zijn. Het betekent in de eerste plaats "op de weg zetten", naar een nieuw vertrek leiden. Initium novae vitae, "het begin van een nieuw leven". We hebben reeds gezien dat de maçonnieke initiatie niet zozeer een overdracht van kennis is. Het gaat er eerder om, diegene die in de orde wordt opgenomen, aan te zetten tot zelfarbeid. De initiatieke ritus van de vrijmetselarij, zoals trouwens die van talrijke traditionele culturen waar de maçonnieke een variante van is, stelt zich tot doel de ingewijde "in zichzelf te doen sterven" om zo een nieuw leven te beginnen. Op deze wijze zet de ritus de kandidaat ertoe aan om zich te bevrijden van psychologische, ideologische of andere belemmeringen. Zo kan de weg naar de spirituele verwezenlijking worden opengesteld.

  Het is uiteraard een spiritualistische daad om via ritualen en symbolen de latente krachten in de mens op te wekken. Vanuit dit standpunt betekent initiëren de mens tot een spiritueel avontuur toegang verlenen, hem ertoe aanzetten om zijn innerlijke krachten te ontdekken en te gebruiken via de lange weg van de arbeid aan zichzelf die met de hulp van de maçonnieke ritus voor het eerst wordt betreden. Het ligt voor de hand dat de geïnitieerde een lange weg af te leggen heeft : voor de vrijmetselaar is het duidelijk dat de initiatieke ritus geen tovermiddel is en dat, niettegenstaande zijn symbolische en psychische rijkdom, de mens die hem ondergaat er niet op staande voet nieuwe krachten en eigenschappen door verkrijgt. De initiatie overbrugt een mensenleven. Rituaal en symboliek blijven de geïnitieerde inspireren zolang hij zichzelf wenst te overtreffen. Ritualen verbinden de gemeenschap die ze uitvoeren maar bovenal stimuleren ze in elk individu een dergelijke affectieve drang dat de krachten van het onderbewustzijn vrijkomen.

  Anderzijds speelt ook de symboliek een belangrijke rol in het initiatiek proces : de maçonnieke symboliek is veelzijdig (de bouwsymboliek ontstaan uit de traditie van de operatieve vrijmetselaren, de symboliek van de verlossing, van het zoeken naar het sacrale, van de ethische vooruitgang) maar is niet als leerstof bedoeld doch eerder als een aansporing tot meditatie, tot het formuleren van een persoonlijke interpretatie van de symbolen. De symboliek is echter noch willekeurig noch chaotisch.

  symboliek

  Het langzame ontcijferingproces leert de vrijmetselaar de mens en de wereld ontdekken zoals hij zelf is. De weg naar het Licht, de bouw aan de Tempel : ondefinieerbare begrippen die echter alle in dezelfde richting leiden en waaraan de vrijmetselaar, in de beslotenheid van zijn meditatie, de betekenis zal geven die zijn diepste binnenste het dichtst benadert.

  De maçonnieke symboliek nodigt uit om de mens die men in zich draagt op te bouwen eerder dan hem te negeren, de weg naar het Licht te bewandelen eerder dan in het niets te stappen, en steeds als scheppend, eerlijk en volhardend ambachtsman te handelen. Deze symboliek zegt gewoon, en daar ligt de spirituele optie die hij biedt, dat het Licht IS en dat de mens geen grotere inspanning moet leveren dan er naartoe te gaan langs de initiatieke weg. Hieruit blijkt duidelijk dat de initiatieke vrijmetselarij, met dergelijk verheven doel voor, onmogelijk culturele, politieke of sociale doelstellingen kan nastreven.

  19-07-2017 om 20:02 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 10 geboden : 10 feiten

  De 10 geboden


  1 God schreef de 10 geboden met Zijn vinger

  Exodus 31:18 : Toen Jahwe op de Sinaï zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde Hij hem twee platen met de tekst van het verbond, stenen platen, waarop de vinger Gods die tekst had geschreven.

  2 De 10 geboden zijn er voor ons goed

  Spreuken 29:18 : Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk; als het de rechte leer onderhoudt, is het gelukkig. 

  Spreuken 3:1-2 : Mijn zoon, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren, want lengte van dagen, jaren van leven en vrede: dat brengen zij u in overvloed.

  3 De 10 geboden tonen de zonden aan

  Romeinen 3:20 : Want geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden, omdat hij de wet onderhield; de wet doet alleen maar de zonde kennen.

  Romeinen 7:7 : Betekent dit dat wet en zonde een en hetzelfde zijn? Volstrekt niet! Maar wel is het waar, dat ik de zonde niet heb leren kennen tenzij door de wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben, als de wet niet zei: Gij moogt niet begeren. 

  We zijn zondaars en we hebben Jezus’ redding nodig. God brengt die overtuiging dat we zijn redding nodig hebben door onze zonden aan te wijzen.

  Psalm 119:7 : Ik loof U in oprechtheid des harten nu ik uw rechtsorde verstaan ga.

  De 10 geboden helpen bij het kennen van de rechtsorde van God.

  4 De 10 geboden redden ons niet

  De 10 geboden helpen ons in onze redding door ons te overtuigen van onze zonden en ons tot Jezus te keren. Maar dat betekent niet dat dat ons redt. Gods wetten zijn zoals een spiegel.

  Jacobus 1:23 : Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt.

  Wanneer je in een spiegel kijkt toont het je enkel aan of je vuil bent. Maar het reinigt je niet van dat vuil. Wanneer we onze levens vergelijken met de 10 geboden van God toont het ons enkel onze fouten. Maar het reinigt ons niet van onze fouten. We moeten daarvoor naar Jezus. Hij biedt ons vergeving en sterkte aan om onze zonden te overwinnen. Onze zonden laten vergeven doen we door de begane zonden met berouw in ons hart te biechten aan de priester in het sacrament van de biecht.

  5 De 10 geboden zijn eeuwig

  Mattheüs 5:17-19 : Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 

  Degenen die de 10 geboden afdoet als voorbijgestreefd zal niet veel kans maken om het Koninkrijk van Jezus binnen te gaan bij het oordeel.

  6 De 10 geboden worden gevonden in de hele Bijbel

  De 10 geboden waren er al in de tijd van genesis. En waren er nog altijd nadat Jezus ten hemel was opgevaren. En nu zijn ze nog altijd van toepassing.

  Enkele voorbeelden van geboden in het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

  Het 1ste gebod om God bovenal te eren was van toepassing op Adam en Eva. God zei hen in de Tuin van Eden dat Hij hun God was, hun Schepper. Maar ze verkozen om Satan te geloven en gehoorzamen. Voor hun overtreding van het 1ste gebod en nog geboden werden ze uit de Tuin verworpen.

  Lang voor er geboden op de Sinai waren, waren er volkeren van buiten de Eufraat die andere goden vereerden. Zoals Terah, de vader van Abraham en Nahor. (Jozua 24:2)

  Het 1ste gebod betreft ook het verwerpen van afbeeldingen van afgoden. Lang voor de geboden op de Sinai vertelde God aan Jacob om de afgoden weg te doen en Jacob verzamelde ze en begroef ze onder een boom.

  Genesis 35:2-4 : Jakob sprak toen tot zijn gezin en tot allen die met hem meetrokken: `Doe de vreemde goden weg die jullie bij je hebben, reinig je en trek andere kleren aan. Wij gaan naar Betel; ik wil daar een altaar oprichten voor de God die mij verhoord heeft, toen ik in moeilijkheden verkeerde, en die mij beschermd heeft op mijn reis.' Toen gaven zij aan Jakob al de vreemde goden die zij hadden, en ook de oorringen die ze droegen; en Jakob begroef alles onder de terebint bij Sichem.

  Het 2de gebod is Gods naam niet ijdel gebruiken, niet te zweren, niet te vloeken en niet met Gods naam te spotten.

  Lang voor de geboden op de Sinai was de Naam van God ijdel gebruiken een zonde.

  Leviticus 18:21,27 : Gij moogt niet toestaan, dat een van uw nakomelingen geofferd wordt aan de Moloch; ge moogt de naam van uw God niet ontwijden: Ik ben Jahwe. Want al die gruweldaden hebben de mensen die voor u in dit land woonden bedreven, zodat het land er onrein van werd.

  Het 3de gebod is de Dag des Heren heiligen. De zondag is een rustdag en moet de dag zijn van de Heer. Hij moet aanbeden worden. Met Jezus is de sabbat de zondag geworden.

  Genesis 2:2-3 : Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.

  De mensen werden in de tijd van Mozes bevolen om op de sabbat geen manna te verzamelen. Dat was nog voor Mozes de 10 geboden had gekregen.

  Exodus 16:26 : Zes dagen kunt u verzamelen, maar op de zevende dag, op de sabbat, is er niets.'

  1 Korintiërs 6:9-10 : Weet gij niet dat zij die onrecht plegen het koninkrijk Gods niet zullen erven? Maakt uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen het koninkrijk Gods niet erven. 

  Hier gaat het over het aanbidden van God.

  Openbaring 14:7 : En hij riep met luide stem: “Vreest God en geeft Hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbidt Hem die de hemel en de aarde en de zee, en de waterbronnen gemaakt heeft.”

  Jacobus 2:7 : Zijn zij het niet die de schone naam lasteren welke over u is aangeroepen?

  Het 4de gebod is over het eren van je vader en je moeder.

  Colossenzen 3:20 : Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig.

  7 Liefde is het fundament van Gods Wet

  Mattheüs 22:36-40 : “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?” Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”

  Sommigen denken dat Jezus de 10 geboden vervangen heeft door deze twee geboden van liefde, maar dat is niet zo. Hij was enkel een samenvatting aan het geven van de 10 geboden. De 10 geboden : De eerste 3 geboden hebben het over onze relatie met God. De laatste 7 hebben het over onze relatie met elkaar.

  1 Johannes 5:2-3 : Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden,

  Het is niet moeilijk de geboden te onderhouden als we weten dat God zeer tevreden is als we gehoorzamen aan Zijn geboden.

  De twee geboden van liefde vinden we ook terug in het Oude Testament :

  Deuteronomium 6:4-5 : Luister, Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen! Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.

  Leviticus 19:18 : Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als uzelf. Ik ben Jahwe.

  Maar velen zijn verward met Johannes 13:34-35 : Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart. Jezus wilde hier een voorbeeld geven wat zelfopofferde liefde was. Hij stond op het punt te sterven voor onze zonden. Hier sprak Jezus over het liefhebben van je broeders en zusters op een zodanige manier dat je bereid bent je leven voor hen te geven. Net zoals Jezus stierf voor ons. Deze liefde was nog niet gekend door de apostelen. Dat was de nieuwe liefde dat Jezus introduceerde.

  8 Iemand die moedwillig de 10 geboden overtreedt, zal geen toegang krijgen tot de Hemel

  Dit wordt vele keren in de Bijbel herhaald.

  Openbaring 22:14 : Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. 

  Degenen die hun leven vergelijken met de 10 geboden en zo hun gedane zonden zien, er berouw over tonen en ze biechten in het sacrament van de biecht hebben hun kleren rein gewassen. Zij mogen de Hemel binnen.

  Je probeert je aan de 10 geboden te houden omdat je Jezus wilt gehoorzamen en liefhebben. Dan is Hij tevreden over je. Zo wordt je gered.

  Johannes 14:15 : Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.

  Je niet aan de geboden houden is zonde. En de straf voor zonde is de dood.

  Romeinen 6:23 : Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.

  Als het houden van de geboden ons niet redt, waarom zegt de Bijbel dat enkel de gehoorzamen in de Hemel zullen binnengaan? Dat is omdat gehoorzaamheid het bewijs is van ons geloof.

  Efeziërs 2:8 : Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het;

  Jacobus 2:17 : Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. 

  We worden geoordeeld volgens onze werken om ons geloof te tonen.

  9 De 10 geboden kunnen gevolgd worden

  Het is niet zo moeilijk om ze te volgen als Jezus in je leven komt.

  2 Petrus 1:2-4 : Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus, onze Heer! Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven, onschatbare beloften voor ons gerealiseerd, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast, en deel krijgen aan Gods eigen wezen.

  God heeft ons nooit iets dat niet in onze macht ligt te doen. Dat zou Hem onrechtvaardig maken. En Hij zegt ons de geboden te houden. De 10 geboden zijn eigenlijk 10 beloften. Als God ons bijvoorbeeld zegt te stoppen met stelen, zegt Hij ons dat Hij ons goddelijke kracht zal geven om te zorgen dat we stoppen met stelen. Maar de keuze is aan ons of we het accepteren of niet. God geeft je de overwinning over zonden. We moeten natuurlijk eraan werken want heiliging is een levenslang proces. Maar gehoorzaamheid is mogelijk.

  10 Het merkteken van het beest zal gaan over de gehoorzaamheid aan de 10 geboden

  Openbaring 14:11-12 : En de rook van hun pijniging stijgt op in de eeuwen der eeuwen. Dag noch nacht hebben zij rust, die het beest en zijn beeld aanbidden en alwie het merkteken van zijn naam aanneemt.” Nu komt het aan op de volharding der heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren. 

  19-07-2017 om 11:08 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feiten over de Opname, Antichrist en Tempel in Rome

  Feiten over de Opname, Antichrist en Tempel in Rome

  1 Er zijn 3 verschillende leerstellingen over de opname

  1 Pretribulation : De Kerk wordt opgenomen voor de grote beproeving van 3,5 jaar

  2 Midtribulation : De Kerk wordt opgenomen tijdens de grote beproeving van 3,5 jaar

  3 Posttribulation : De Kerk wordt opgenomen na de grote beproeving van 3,5 jaar. Hier is de Tweede Terugkomst van Jezus en de opname op hetzelfde tijdstip.

  Maar het is de posttribulation dat de juiste interpretatie is. Er zal geen verborgen opname zijn maar een grote opname als Jezus Christus terugkomt.

  2 Het woord opname is niet in de Bijbel te vinden

  1 Tessalonicenzen 4:17 : daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.

  3 De Bijbel zegt niet dat Jezus in het geheim zal komen

  Mattheüs 24:26-27 : Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. Want zoals de bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon.

  Openbaring 1:7 : Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij de Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen!

  4 De opname zal zichtbaar zijn en luid

  1 Tessalonicenzen 4:16-17 : Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen; daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.

  Alle doden zullen verrijzen en zullen Jezus Christus ontmoeten in de lucht samen met rechtvaardigen die nog leven na de beproeving. De engelen zullen de rechtvaardige levenden oppikken.

  Mattheüs 24:30-31 : Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagenzij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.

  5 De 7 jaar van beproeving is een mythe

  Er zal een periode van beproeving zijn maar geen 7 jaar. Er is door Jezus in de boodschappen van Pastor Enoc gezegd dat er nog een periode van 3,5 jaar beproeving of grote onderdrukking zal zijn en die zal beginnen na de Waarschuwing als de Antichrist zich kenbaar zal maken aan de wereld. Met de komst van de Antichrist zal ook het dagelijks Heilig Misoffer in de Kerken over de hele wereld stoppen.

  De 7 jarige periode van Daniel 9:24-27 (70 weken van Daniel) is niet bedoeld voor de eindtijd. De 70 weken waren bedoeld voor de Joden. Het had te maken met de heropbouw van Jeruzalem na hun ballingschap van 70 jaar in Babylon en om zich voor te bereiden op de komst van de Messias. Het gaat niet over het opbouwen van een tempel door de Antichrist in Jeruzalem. De 70 weken is 490 jaar. 1 dag is 1 jaar.

  De start van de 70-weken profetie is 457 v. Chr. toen de Perzische koning  Artaxerxes I een decreet uitgaf : het herstellen van burgerlijke autoriteit aan Jeruzalem en de Joodse staat. Zie Esra 7. De pretribulation gaat uit van een week dat afgescheiden is van de 69 weken die zijn gebeurd. Het is nog altijd een 70-weken profetie en daarom volgt de 70 ste week op de 69 andere weken. Er is niets in de Bijbel dat erop duidt dat de 70ste week mag afgescheiden worden van de 69 andere weken. Er is geen 2000 jaar ertussen. We weten niet hoelang de beproeving of tribulation zal duren.

  Het is ook verkeerd aan te nemen dat de Antichrist een verbond zal sluiten met Israel voor 7 jaar en dan na 3,5 jaar deze zal opzeggen.

  De Antichrist sluit geen verbond en zal na de Waarschuwing onmiddellijk op het voorplan treden om 3,5 jaar te regeren. Het is bovendien enkel God die een verbond sluit. Het was de Messias die een nieuw verbond sloot in die ene week met velen, toen hij midden die week op het Kruis stierf als offer.

  Mattheüs 26:28 : Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

  Dit verbond was een bevestiging van het verbond dat God met Abraham had afgesloten in het Oude Testament. Abraham zal de Vader zijn van vele naties. Dit is voltooid door geloof in Jezus.

  Galaten 3:7 : Ge ziet het: de mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. 

  De 70 weken eindigden toen de apostel Stefanus zei dat de Joodse leiders de profeten doodden en Jezus hadden overgeleverd om gedood te worden in Handelingen 7. Hij werd toen gestenigd. Dit was het einde van de 490 jaar. Israel werd aangemoedigd om Jezus als de Messias te aanvaarden. In het midden van de week zorgt Jezus, de Messias ervoor dat de ceremoniële brandoffers van dieren werden afgeschaft in de Tempel. De 7 jaar begon met het doopsel van Jezus in de Jordaan en eindigde met de steniging van Stefanus.

  Jezus stierf op het Kruis voor onze zonden en het was niet meer nodig dat er dierenoffers werden gebracht voor onze verzoening. Jezus was dat ultieme verzoeningsoffer.

  6 Daniel 9:25 voorspelde wanneer Jezus zou verschijnen als de Messias

  Van het 457 v. Chr. decreet van Artaxerxes tot de komst van de Messias waren 69 weken.

  Van 457 v. Chr. 69 weken verder dan kom je bij 27 n.Chr., dat is de datum dat Jezus gezalfd was door de Heilige Geest tot Messias bij Zijn doopsel. Na de 3,5 jaar krijg je de kruisiging van Jezus in 31 n. Chr.

  7 De Antichrist is reeds hier

  2 Tessalonicenzen 2:3-4 : Laat u door niemand iets wijsmaken! Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft. 

  De Antichrist zal zitten op de Heilige Stoel te Rome. Hij zal zich voordoen als Jezus om de mensheid te bedriegen. Gods tempel is de Kerk.

  1 Korintiërs 3:16 : Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? 

  Paulus schreef tot het Lichaam van Jezus, dat de Kerk is.

  Efeziërs 2:19-22 : Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.

  1 Timotheüs 3:15 : Mocht ik worden opgehouden, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is, de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid. 

  8 De Antichrist zal een politieke figuur zijn, maar hij zal geholpen worden door de valse profeet

  De valse profeet zal een paus zijn, en is hoogst waarschijnlijk paus Franciscus die de hele liturgie en traditionele kerk wil afbreken en tot een valse kerk wil maken. Paus Franciscus is ook degene die mee zal zorgen dat alle religies fusioneren tot 1 wereldreligie samen met de Antichrist.

  19-07-2017 om 07:10 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heilige Geest : 10 feiten

  De Heilige Geest : 10 feiten


  1 De Heilige Geest was betrokken in de Schepping

  Genesis 1:1-2 : In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.

  2 De Heilige Geest was betrokken in Jezus’ Menswording

  Lucas 1:35 : Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.

  De Heilig Geest heeft de kracht om te scheppen, maar ook om te herscheppen.

  3 De Heilige Geest bekeert ons

  Het is door de kracht van de Heilige Geest dat onze karakters worden hervormd om het karakter van Christus te hebben. De Bijbel noemt dit proces wedergeboren worden. En dit is noodzakelijk voor redding.

  Johannes 3:3 : Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.”

  Johannes 3:5 : Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.

  We kunnen de Heilige Geest niet zien, maar we kunnen de resultaten zien in ons karakter. Zo is het ook met de wind. We kunnen de wind niet zien, maar zien de takken van de bomen bewegen als er wind is.

  Johannes 3:8 : De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.

  De Heilige Geest bekeert ons door ons te wijzen op onze zonden.

  Johannes 16:8 : Eenmaal gekomen zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is;

  Nadat de Heilige Geest ons gewezen heeft op onze zonden, geeft de Heilige Geest ons de kracht om berouw te tonen over onze zonden en een goddelijk leven te leiden.

  Galaten 5:16 : Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.

  De Heilige Geest leert ons ook de waarheid van Gods Woord.

  Johannes 16:13 : Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.

  Als we bidden tot de Heilige Geest kan Hij ons helpen om de waarheid te vinden. Hij geeft ons ook de kracht om te getuigen van Jezus.

  Handelingen 1:8 : Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.

  En de Heilige Geest geeft gaven aan Gods Kerk om ze te helpen groeien in Gods genade en het Evangelie te openbaren. Je kunt meer over deze gaven lezen in 1 Korintiërs 12 en Efeziërs 4:7-16.

  4 De Heilige Geest is een Persoon

  Johannes 16:13 : Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.

  Enkel een persoon kan spreken. De Heilige Geest bemiddelt ook voor ons wanneer we bidden.

  Romeinen 8:26 : Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

  Geen onpersoonlijk wezen zou dit kunnen doen. De Bijbel zegt ook dat we als Christenen kameraadschappelijk kunnen omgaan met de heilige Geest. Je kunt bijvoorbeeld geen kameraadschappelijke band hebben met elektriciteit.

  2 Korintiërs 13:14 : De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en het gezelschap van de Heilige Geest zij met jullie allen.

  Jezus noemt de Heilige Geest een Trooster.

  Johannes 14:16 : Dan zal de Vader op mijn gebed u een ander Helper geven om voor altijd bij u te blijven.

  De Heilige Geest nam de plaats in van Jezus om de discipelen te leiden na Zijn Hemelvaart. Jezus gebruikt de woorden een ander Helper, dus Hij bedoelt nog een persoon.

  5 De Heilige Geest en Jezus zijn verschillende Personen

  Lucas 3:21-22 : Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante, als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de Hemel sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.'

  Mattheüs 28:19 : Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

  De Heilige Geest heeft ook een geest en een gedragshouding.

  1 Korintiërs 2:10 : Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.

  Efeziërs 4:30 : Wilt God Heilige Geest niet bedroeven: gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing.

  Zelfs al is de Heilige Geest een persoon, is Hij verschillend en uniek omdat Hij alomtegenwoordig is. Hij is overal op hetzelfde tijdstip, zelfs al zien we Hem niet.

  6 De Heilige Geest is goddelijk

  De Heilige Geest is niet alleen een afzonderlijke persoon, maar Hij is ook God.

  Handelingen 5:3-4 : Daarop zei Petrus: “Ananías, waarom heeft de satan bezit genomen van uw hart, zodat ge de heilige Geest bedriegt en van de opbrengst van uw land iets achterhoudt? Bleef het soms niet uw eigendom zolang het onverkocht was, en stond ook daarna nog de opbrengst niet tot uw beschikking? Hoe is zoiets bij u opgekomen? Ge hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God"

  Petrus noemt de Heilige Geest hier God. Het is ook degene, die ook God genoemd wordt, die de Heilige Schrift geïnspireerd heeft.

  2 Petrus 1:20-21 : Bedenkt daarbij wel, dat geen profetie van de Schrift eigenmachtige uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege.

  De Heilige Geest inspireerde de profetieën die geschreven werden in de Heilige Schrift.

  2 Timotheüs 3:16 : Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,

  De Heilige Geest is dus God.

  2 Korintiërs 3:17 : De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.

  7 Je moet vragen om de Heilige Geest

  De Heilige Geest is beschikbaar voor iedere gelovige die een echte relatie heeft met God. Maar je kunt de Heilige Geest niet krijgen tenzij je erom vraagt.

  Lucas 11:13 : Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.

  God zoek naar mensen die de Heilige Geest willen ontvangen en een kanaal zoeken om zijn barmhartigheid, liefde en waarheid te ontvangen in deze zondige en verloren wereld. Na het ontvangen van de Heilige Geest zal Hij in je wonen.

  1 Korintiërs 3:16 : Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?

  We moeten ons lichaam in ere houden en gehoorzamen aan God.

  1 Korintiërs 3:16-17 : Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij.

  Dus geen drugs, alcohol, roken, teveel eten, want je moet je lichaam in ere houden zodat je de Heilige Geest als innerlijke overtuiging kunt ontvangen.

  Handelingen 5:32 : Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.

  Dat wil zeggen dat je geen zonden mag hebben waar je geen berouw over hebt. We moeten blijven bidden en berouw hebben over onze begane zonden. En God zal ons de overwinning over deze zonden geven.

  Psalm 136:1 : Looft de Heer, goedertieren is Hij, - tot in eeuwigheid is zijn genade.

  Als we onze gekende zonden overwinnen door de kracht van de Heer zal Hij ons meer zonden tonen en gebreken in ons karakter, waar we ons eerder niet van bewust waren. We moeten ze overwinnen zodat God ons kan transformeren in het Licht van Christus. Maar dit is een levenslang proces. En sommige mensen worstelen er meer mee dan anderen als het over het overwinnen van hun zonden gaat. Maar God kent je worstelingen en het voornaamste is dat je oprecht bent tot God en smeekt om Zijn vergeving. Zolang je maar alles doet om mee te werken met God. Je moet gelegenheden tot zonde vermijden. God wil dat je getuige bent van Hem en anderen naar God leidt.

  8 Je kunt de Heilige Geest verliezen

  Psalm 51:11 : Wend uw aangezicht af van mijn zonden, al wat ik beging delg het uit en neem uw heilige geest niet weg van mij;

  Marcus 3:29 : maar als iemand lastert tegen de heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.

  Lasteren tegen de Heilige Geest is over een bewuste zonde geen berouw tonen en erin verharden, zodanig dat de Heilige Geest buiten spel staat en de persoon niet kan oproepen tot berouw. Want hoe meer we de innerlijke overtuiging van de Heilige Geest verwerpen, hoe ongevoeliger we worden voor zonden en hoe meer ons hart zal verharden. We zullen de zonden niet meer herkennen. Dan gaan we verloren.

  9 De Heilige Geest is altijd beschikbaar geweest aan gelovigen

  Genesis 41:38 : Farao vroeg zijn hovelingen: ‘Zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man (Jozef)?’

  Numeri 11:25 : Toen daalde Jahwe neer in een wolk, sprak tot hen en legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op die zeventig oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij het niet meer gedaan.

  De Heilige Geest is altijd al actief geweest, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Maar er was een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament om de Kerk kracht te geven om het Evangelie te verkondigen en om de Kerk te doen groeien. Er zal ook een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest zijn in de laatste dagen voor de tweede komst van Jezus Christus. Om ervoor te zorgen dat de Kerk het evangelie aan de wereld kan brengen en als voorbereiding op Jezus’ terugkomst.

  10 De Heilige Geest veroorzaakt geen verwarring

  Tongentaal is geen bewijs dat je de Heilige Geest hebt, het is een teken van Satan. Het is demonische bezetenheid. De Heilige Geest zorgt er juist voor dat je volledige controle hebt over je gedrag en je leven. In de Bijbel staat in de Handelingen van de apostelen dat ze in vreemde talen konden spreken, maar geen tongentaal.

  Je hebt geen Heilige Geest als:

  Galaten 5:19-21 : De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; drinkgelagen, orgieen en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven.

  Maar je hebt de Heilige Geest als:

  Galaten 5:22-26 : Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen wet. Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven volgens de Geest. Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden.

  Je zult degenen die de Heilige Geest hebben herkennen aan de vruchten die ze voortbrengen.

  19-07-2017 om 05:22 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Drie-eenheid : 10 feiten

  De Drie-eenheid : 10 feiten

  1 Jehovah’s getuigen, mormonen en Pinkster-leden verwerpen de Drie-eenheid

  2 Het woord Drie-eenheid staat niet in de Bijbel

  Woorden die de bijbel niet gebruikt maar het concept uitlegt :

  ·        Goddelijkheid, wat goddelijke karakter betekent. Toch spreken we over goddelijke kwaliteiten van de Heer God. Zie Psalm 139 en Colossenzen 2:9.

  ·        Incarnatie, Jezus heeft het vlees aangenomen. Toch wordt het concept onderwezen in de Bijbel. Johannes 1:1,14

  ·        Monotheïsme, is de leer dat er maar 1God is. Jesaja 43:10, 44:8

  ·        Opname, is de leer dat de Christenen die leven wanneer Jezus terugkeert opgenomen zullen worden om Hem te ontmoeten in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4:16-18

  3 De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie verschillende personen

  Johannes 17:5 : Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.

  Jezus bad tot de Vader. Dit zijn dus twee verschillende personen. Jezus en de Heilige Geest zijn ook twee verschillende personen. De Vader is op Zijn beurt verschillend van de Heilige Geest.

  Johannes 15:26 : Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.

  4 De Vader, Zoon, en Heilige Geest zijn allen goddelijk

  Johannes 1:1 : In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God.

  Colossenzen 2:9 : Want in Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig,

  De Vader is volledig God, Jezus is volledig God. En ook de Heilige Geest is volledig God.

  Handelingen 5:3-4 : Daarop zei Petrus: “Ananías, waarom heeft de satan bezit genomen van uw hart, zodat ge de heilige Geest bedriegt en van de opbrengst van uw land iets achterhoudt? Bleef het soms niet uw eigendom zolang het onverkocht was, en stond ook daarna nog de opbrengst niet tot uw beschikking? Hoe is zoiets bij u opgekomen? Ge hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God."

  5 De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn allen eeuwig

  De Vader is eeuwig.

  Jesaja 63:16 : Gij zijt toch onze vader. Abraham kent ons niet meer, en Israël wil niet meer van ons weten. Gij, Jahwe, zijt ons vader, van oudsher heet Gij onze verlosser.

  De Zoon is eeuwig.

  Colossenzen 1:17 : Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.

  De Heilige Geest is ook eeuwig.

  Hebreeën 9:14 : hoeveel groter is de kracht van Christus’ bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren.

  6 Het nummer drie wordt dikwijls herhaald in de Bijbel

  Dat is het nummer voor de Drie-eenheid. Het wordt 467 keer in de Bijbel vermeld.

  De 3 rechtvaardige patriarchen voor de Zondvloed waren: Abel, Enoch en Noah.

  Na de Zondvloed waren er de rechtvaardige vaders: Abraham, Isaac en Jacob.

  Er zijn 27 boeken in het Nieuwe Testament: 3x3x3

  Jezus bad 3 keer in de Tuin van Gethsemane.

  Hij werd op het Kruis geplaatst op het derde uur van de dag.

  Hij stierf op het negende uur, dat is 15.00u

  Er waren 3 uren van duisternis over het land toen Jezus leed op het Kruis. Van het 6de tot het 9de uur.

  Er waren maar 3 personen die Jezus zagen transformeren op de berg Tabor : Johannes, Petrus en Jacobus.

  God wordt genoemd in Openbaring 1:4 als Iemand die was, die is en die nog zal komen.

  Jezus zei tot zijn Apostelen dat ze moesten dopen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  7 De natuur getuigt van de Drie-eenheid

  Romeinen 1:20 : Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.

  Drie eigenschappen van het universum zijn :

  Tijd - verleden, heden, toekomst

  Ruimte - hoogte, breedte, diepte

  Materie - vast, vloeibaar, gas

  8 Er is bewijs van de Drie-eenheid in het Oude Testament

  Genesis 1:1 : In het begin schiep God de hemel en de aarde. God wordt hier vertaalt als Elohim en dat is meervoud.

  Genesis 1:26 : God sprak: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

  Genesis 3:22 : En Jahwe God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij nog plukt van de boom van het leven; door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!’

  Genesis 11:6-7 : zei Hij: ‘Nu zijn ze een volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin; later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn. Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt.'

  9 Heidense drie-eenheden zijn er reeds lang

  Het is niet omdat de Hindoes en de Egyptenaren drie-eenheden hadden dat de Drie-eenheid van het Katholieke geloof daarvan afkomstig is.

  Onthoud dat Satan een na-aper is en een bedrieger. Hij doet er alles aan om de mensen op een dwaalspoor te brengen. Bovendien streden de heidense drie-eenheden onder elkaar, terwijl de Katholieke Drie-eenheid verenigd is in doel, liefde en missie.

  10 God is beschreven als “één”

  Deuteronomium 6:4-5 : Luister, Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen! Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en moet al uw krachten.

  Eén is hier in de betekenis van verenigd zijn.

  Marcus 10:7-9 : Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen een vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden."

  Alle gelovigen zijn één in het Lichaam van Christus.

  Romeinen 12:5 : zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar.

  De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één in liefde, karakter en werk om de zielen te redden.

  De leerstelling van de drie-eenheid wordt ondersteund zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament.

  1 Johannes 5:7 : Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen.

  Hoe de Drie-eenheid in elkaar zit kan enkel worden vernomen door goddelijke openbaring.

  Mattheüs 16:16-17 : Simon Petrus antwoordde: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus hernam: "Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is."

  Menselijke logica kan de Drie-eenheid niet uitleggen.

  18-07-2017 om 16:55 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus' Tweede Komst : 10 feiten

  Jezus’ tweede komst : 10 feiten


  1 De Bijbelprofetieen voorspellen Jezus’ tweede komst meer dan 1500 keer

  Psalm 50:3-5 : Hij nadert, God, breekt het zwijgen; verterend vuur gaat voor Hem uit, het stormt rondom Hem vervaarlijk. Hij roept: tot de hemel daarboven, tot de aarde; zijn volk gaat Hij richten. 'Vergadert Mij mijn getrouwen, hen die Mij brachten hun offers, zich plechtig met Mij verbonden.'

  Jesaja 26:19 : Uw doden zullen herleven, mijn gestorven lichamen weer opstaan. Allen die slapen in het stof, zullen vol vreugde ontwaken. Want de dauw die u bedekt is een lichtende dauw: de aarde brengt de schimmen weer tot leven.

  Jezus zal opnieuw komen en de rechtvaardigen zullen een verheerlijkt lichaam krijgen.

  Jesaja 35:4-6 : Zegt tot allen die radeloos zijn: `Houdt moed, weest niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij brengt u redding.' Dan worden de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.

  2 Jezus beloofde dat Hij een tweede keer zal terugkomen

  Johannes 14:2-3 : In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.

  Johannes 3:16 : Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

  3 Jezus’ tweede komst zal zichtbaar zijn voor iedereen

  Openbaring 1:7 : Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen!

  Mattheüs 24:30 : Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagenzij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid.

  Er is geen verborgen opname van de Kerk in tussentijd. Dit is onbijbels. Er is enkel een Waarschuwing die de mensen hun geweten verlicht zodat ze hun zonden zien. Dan zullen degene die Hem verwerpen in de Hel belanden en niet naar de aarde terugkeren.

  Mattheüs 24:26-27 : Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. Want zoals de bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal zijn met de komst van de Mensenzoon.

  Je moet niet uitgaan van een verborgen opname vooraleer de beproeving begint. Je moet je bekeren voor de beproeving, anders is het te laat.

  4 Jezus’ voeten zullen de grond niet raken bij Zijn terugkeer

  1 Tessalonicenzen 4:16-17 : Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen; daarna zullen zij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.

  We zullen Jezus ontmoeten in de wolken. Hij zal niet terugkeren op aarde bij Zijn tweede komst. Jezus zal dan een laatste oordeel vellen tussen de schapen en de bokken. De enen zullen mogen regeren met Jezus en de anderen zullen in de Hel belanden. Jezus zal op aarde regeren voor een tijdperk van 1000 jaar na Zijn tweede komst. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. En dan zal het Hemelse Jeruzalem neerdalen.

  Zacharias 14:4 : Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeen, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de ander helft zuidwaarts.

  5 Jezus zal vergezeld zijn door al Zijn engelen op Zijn terugkeer

  Mattheüs 25:31 : Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.

  Marcus 13:27 : Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde des hemels.

  6 Niemand weet de tijd van Jezus’ terugkeer

  Marcus 13:32 : Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.

  De datum en het uur zijn niet gekend omdat de mensen zouden wachten met zich te bekeren tot het laatst. Jezus wil dat we Hem alle dagen volgen en een relatie hebben met Hem. Enkel op die manier kunnen we zeker zijn dat we eeuwig leven ontvangen.

  7 Er zullen tekenen zijn die aangeven dat Jezus’ terugkomst nabij is

  Je kunt vele van de tekenen vinden in Matteus 24 en Lucas 21. Sommigen gaan over oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnood, ziekte, aardbevingen, toename van boosaardigheid, liefde dat bekoelt, bedriegers, valse Christussen en valse profeten. En deze gebeurtenissen zijn fors toegenomen de laatste eeuw. We leven in de laatste generatie en Jezus’ terugkeer is spoedig.

  8 De wereld en de goddelozen zullen volledig vernietigd worden bij Jezus’ terugkeer

  2 Petrus 3:10 : Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel.

  Er zal ook een grote aardbeving zijn op dat moment.

  Openbaring 16:18-20 : En er kwamen bliksemstralen en dreunende donderslagen. En er ontstond een hevige aardbeving, zoals er nooit een geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo ontzettend was die aardbeving. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en Hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toorn te drinken. En alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te zien.

  De goddelozen zullen vernietigd worden.

  Jesaja 11:4 : hij geeft de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond en de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen.

  Maar vooraleer ze vernietigd worden zullen ze zich proberen te verbergen voor Gods toorn.

  Openbaring 6:15-17 : En de koningen der aarde en hun edelen en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen, allen, slaven en vrijen, kropen weg in de spelonken en rotsspleten van de bergen. En zij riepen tot de bergen en tot de rotsen: “Valt op ons en verbergt ons voor het aanschijn van Hem die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam.”

  9 Jezus is gekomen om het oordeel uit te voeren

  Openbaring 22:12 : Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.

  Daarom worden de rechtvaardigen meegenomen door Jezus voor hun beloning en de goddelozen worden vernietigd. Er is dus een oordeel dat plaatsvindt voor Jezus’ terugkeer, het millennium oordeel genoemd. Dat is specifiek voor de goddelozen. Er is een oordeel voor de Kerk van God dat nu plaatsvindt en 1 voor de goddelozen gedurende het millennium. Na het millennium worden de goddelozen definitief in de hel gegooid.

  Johannes 5:28-29 : Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen, waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden, eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.

  Deze oordelen gebeuren met een interval van 1000 jaar. De doden zullen verrijzen met de Tweede Komst. Maar de goddeloze doden zullen pas 1000 jaar later verrijzen op het einde van het millennium.

  Openbaring 20:4-5 : En ik zag tronen en zij namen daarop plaats en hun werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en hun hand. En zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. De overige doden (= de goddeloze doden) werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. 

  10 Er zal een bijzondere verrijzenis zijn voor degenen die Jezus kruisigden

  Marcus 14:61-62 : Maar Jezus bleef zwijgen en gaf volstrekt geen antwoord. Daarop stelde de hogepriester Hem nog een vraag: “Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?” Jezus antwoordde: Ja, dat ben Ik; en gij zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht en komen met de wolken des hemels.

  Openbaring 1:7 : Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen!

  Al degenen die meegeholpen hebben aan Jezus kruisiging zullen verrijzen op het moment van Jezus’ Tweede Komst om Hem te zien komen in heerlijkheid.

  18-07-2017 om 14:39 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is het doopsel noodzakelijk?

  Is het doopsel noodzakelijk voor redding?

  Markus 16:16 :  Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.

  Het is niet noodzakelijk om gered te worden, want redding komt door genade door geloof. Maar het doopsel is een openlijke verklaring van ons geloof.

  Maar we moeten ons laten dopen om te tonen aan de wereld dat we Jezus volgen. Dat we Hem niet verwerpen. Het doopsel is de dood van ons oude zelf en de verrijzenis tot een nieuw leven in Christus.

  Romeinen 6:3-4 : Gij weet toch, dat de doop, waardoor wij een zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden.

  Mattheüs 28:19 : Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

  18-07-2017 om 12:25 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange broeken en hoofdbedekking

  Is het zonde voor vrouwen om lange broeken te dragen en zouden ze moeten mantillas dragen in de Kerk?

  Deutoronomium 22:5 Een vrouw mag geen mannekleren dragen en een man geen vrouwekleren. Van iedereen die zoiets doet, heeft Jahwe uw God een afschuw. 

  In de tijd van Jezus droegen de vrouwen gewaden en mantillas. Daarom zou in de Kerk een jurk of rok gedragen moeten worden en een hoofdbedekking.

  1 Timotheus 2:9 : Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ingewikkelde kapsels, met goud, parels of duren kleren;

  In het gewone leven is zo gekleed gaan zedig.

  Wat mannen betreft zij moeten leren niet vol lust te kijken naar vrouwen.

  Job 31:1 : Ik had mijn ogen de wacht aangezegd: niet meer naar meisjes kijken!

  Over hoofdbedekking in de Kerk. Het is aan te raden, maar niemand doet het. In het Tijdperk van vrede zullen de vrouwen een hoofdbedekking moeten dragen in de H. Mis ten teken van respect.

  18-07-2017 om 12:07 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per maand
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!