Inhoud blog
 • 5 redenen waarom de Katholieke Kerk de ware Kerk is
 • Buiten de Kerk geen heil? - deel 2
 • Buiten de Kerk geen heil? - deel 1
 • Litanie van het Allerkostbaarste Bloed van Jezus
 • De Waarschuwing: alle bestanden zijn downloadbaar
 • Repost : De botsing van twee asteroiden zal mijn glorieuze kruis vormen, bij de Waarschuwing. - Pastor Enoc
 • Leer van de Antichrist : Hoofdstuk 12 : Tekenen in de media : deel 2
 • Maria's dagelijkse gebedsplan
 • Maria's Onbevlekte Ontvangenis en Maria's Onbevlekt Hart
 • Leer van de Antichrist : Hoofdstuk 12 : Tekenen in de media : deel 1
 • Sleutels tot huwelijksgeluk
 • Mystici Corporis Christi - Paus Pius XII - deel 4
 • Mystici Corporis Christi - Paus Pius XII - deel 3
 • Mystici Corporis Christi - Paus Pius XII - deel 2
 • Medelijden zonder werken is DOOD!!!
 • Noveen tot de H. Aartsengel Rafael
 • Verering van de H. Aartsengel Rafael - 24 oktober
 • Het tegenwoordige Sodom en Gomorra - met dank aan Rivka Biesemans
 • Pastor Enoc 13/10
 • Mystici Corporis Christi - Paus Pius XII - deel 1
 • Ga nu biechten!!! De Waarschuwing komt eraan!!!
 • Pastor Enoc 6/10
 • Repost van 28/5/2013 : de aarde zal beginnen te kreunen als een vrouw tijdens de bevalling en zal een nieuwe schepping baren
 • De Waarschuwing : wat gaat er gebeuren?
 • Maria tot mensen die er enkel maar naar verlangen dat Jezus de boosaardigen zal vernietigen
 • Twaalf krachtige aanroepingen tot Maria
 • Leer van de Antichrist : Hoofdstuk 11 : De exodus, Baja Heiligdom, de Congregatie
 • Boodschap van Mario te Brindisi (9 juli 2017) over de Antichrist
 • 7 manieren om je gebedsleven te verbeteren
 • Uitspraken van Heidi Baker
 • Getijdengebed
 • Toewijding aan Jezus' Hart
 • Tranenrozenkrans (Brindisi)
 • Boodschappen van Mario te Brindisi
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 10 : Vrijmetselarij, Tempeliers, Illuminati
 • Ave Maria Angelus Domini
 • Consecratiegebed tot Maria
 • Gebedsvolle driedaagse voor OLVrouw van de Kaarsen
 • Kinderen van de vernieuwing - tot en met 17/9
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/10/2017
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 9 : Judaisme, de Torah, Tenach en Bijbelcode : deel 2
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 9 : Judaisme, de Torah, Tenach en Bijbelcode : deel 1
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 8
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 7
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 6
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 5
 • Hildegard von Bingen - O auctrix vite
 • Hildegard von Bingen - O rubor sanguinis
 • Het Lam Gods redt de wereld - Hille Kok 25/9/2017
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 4
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 3
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 2
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 8 : Islam, de Koran en Hadiths : deel 1
 • Pastor Enoc 28/9
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 7 : Bijbelse uitleg : deel 6
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 7 : Bijbelse uitleg : deel 5
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 7 : Bijbelse uitleg : deel 4
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 7 : Bijbelse uitleg : deel 3
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 7 : Bijbelse uitleg : deel 2
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 7 : Bijbelse uitleg : deel 1
 • Bijbelverzen voor moeilijke tijden
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 6 : Tienden en geld
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 5 : Hemel, hel en hiernamaals : deel 3
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 5 : Hemel, hel en hiernamaals : deel 2
 • Oorsprong van de Davidster en symbool van het Jodendom
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 5 : Hemel, hel en hiernamaals : deel 1
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 4 : De solaire en Nemesis stelsels
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 3 : Satan's bedrog : deel 4
 • Ben jij de slimme muis?
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 3 : Satan's bedrog : deel 3
 • Gods geheim wapen die de duivel kan verslaan
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 3 : Satan's bedrog : deel 2
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 3 : Satan's bedrog : deel 1
 • Nog even herhalen- Belangrijk!!!!
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 2 : Valse religieuze leerstellingen : deel 3
 • Geestelijk pantser voor de periode van zuivering
 • Nog manieren om je huis te beschermen
 • Pastor Enoc 21/9
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 2 : Valse religieuze leerstellingen : deel 2
 • Wees gegroet Maria
 • Zie het goddelijk Kruis
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 2 : Valse religieuze leerstellingen : deel 1
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 1 : Annunaki : deel 3
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 1 : Annunaki : deel 2
 • Leer van de Antichrist - Hoofdstuk 1 : Annunaki : deel 1
 • Geloofsafval volgens de boodschap van La Salette
 • Het programma van de Antichrist : deel 33 - openbaring 16
 • Het programma van de Antichrist : deel 32 - filmpjes - martelaren
 • Samenvatting van manieren van bescherming van de woning
 • Het programma van de Antichrist : deel 31 - filmpjes - ongehoorzaamheid
 • Denk na mensen, gedraag jullie niet als robotten!!!
 • Het programma van de Antichrist : deel 30 - filmpjes - de storm
 • Een gelukkig Joods Nieuwjaar aan allen gewenst!!!
 • Gebed van genezing
 • 100 jaar Fatima dit jaar !!!!
 • Het programma van de Antichrist : deel 29 - filmpjes - vrije energie
 • Het programma van de Antichrist : deel 28 - filmpjes - Torah code
 • Zie het Lam Gods - met dank aan Rivka Biesemans
 • De gebeden van de Engel van Fatima
 • Boodschap over lijden - Medjugorje 2/9/2017
  Zoeken in blog

  ALLES GAAT VOORBIJ, BEHALVE GOD !
  Levend geloof 9

  21-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5 redenen waarom de Katholieke Kerk de ware Kerk is

  5 Redenen waarom de Katholieke Kerk de Ware Kerk is

  Door Amelia Monroe Carlson – 24/6/2015

  Er zijn vele redenen waarom de Roomse Katholieke kerk de ware Kerk is van Jezus Christus, maar toch zijn sommigen van deze redenen noodzakelijk voor discussies met degenen die zich buiten de Katholieke Kerk bevinden. Jezus bad voor eenheid van gelovigen en eenheid begint met begrip. Het begrip van het geloof van de kerk is essentieel om naar deze eenheid toe te werken. Hier zijn sommige hoofdredenen om te onthouden wanneer we spreken met niet-Katholieken:

  1.) Autoriteit- Jezus gaf specifieke instructies betreffende het behandelen van leden van de Kerk die zich in zonde bevonden. Matteus 18:15-18 zegt “Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.” Welke evangelische of protestantse Kerk heeft de autoriteit om degenen volledig uit de kerk te verwijderen? Geen enkele. Als een persoon weggestuurd wordt van een ‘congregatie’ dan kan hij of zij tot een andere ‘congregatie’ toetreden van dezelfde denominatie. De congregaties bestaan individueel op zich en hebben geen autoriteit buiten hun eigen denominatie. Dat is niet zo binnen de Katholieke Kerk. Als je weggestuurd wordt van de Katholieke Kerk, kan je niet naar een andere stad gaan en je aansluiten bij een andere Katholieke parochie.

  2.) Geschiedenis- De Roomse Katholieke Kerk is de oudste en originele Christelijke Kerk, daarom zijn de geloofsovertuigingen en leerstellingen van de Kerk direct overgegeven aan de leiders van de Katholieke Kerk door de apostelen. De Katholieke Kerk begon met de leerstellingen van Jezus Christus rond de eerste eeuw in de provincie van Judea in het Romeinse Rijk. De Katholieke Kerk is de voortzetting van de eerste Christelijke gemeenschap die werd opgericht door Jezus en geen enkele moderne Christelijke Kerk kan dat beweren. Bij het einde van de tweede eeuw, begonnen bisschoppen samen te komen in regionale synodes en om de doctrinaire en politieke kwesties te corrigeren en tegen de tijd van de derde eeuw, had de Bisschop van Rome (de paus) de beslissende autoriteit, om problemen en kwesties op te lossen die de bisschoppen niet konden oplossen. Dit is zoals in het Oude Testament. In Exodus 18 zien we dat de kinderen van Israël met hun meningsverschillen naar Mozes gingen en Mozes regelde hun meningsverschillen. Het toont ook aan dat er leiders werden aangewezen door Mozes om meningsverschillen te regelen.

  De Katholieke Kerk bleef de enige Christelijke Kerk tot het Oosters schisma van 1054, die ervoor zorgde dat de middeleeuwse Christenheid verdeeld raakte en twee afzonderlijke takken werden. De grote verdeling kwam echter gedurende de Reformatie van 1517-1648, die geleid werd door Martin Luther. Het Oosters schisma werd veroorzaakt door Patriarch Michael I. Volgens Titus 3:9-11, zijn de verdeeldheden door Patriarch Michael I en Martin Luther zonde. “Maar houd u niet op met onzinnige kwesties, genealogieën, discussies en twistpunten aangaande de wet; deze dingen zijn nutteloos en hebben geen zin. Een ketter moet ge na een eerste en een tweede waarschuwing afwijzen. Ge kunt er zeker van zijn dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonde zichzelf veroordeelt.”

  3.) De Katholieke kerk gaf de Christenen de Bijbel- De eerste officiële lijst van boeken die de Bijbel uitmaakte werd beslist in het Concilie van Hippo in 393 en dan opnieuw in Carthago in 397 en 419. Het Concilie van Trente in 1556 was de eerste keer dat de Kerk onfeilbaar deze boeken aannam als zijnde geïnspireerd omdat het in vraag werd gesteld door de hervormers. We moeten toegeven dat de apostelen niet rondliepen met mooie in leer gebonden Bijbels in hun hand. Er zijn vele delen van de Bijbel die een mondelinge traditie uitmaken die opgeschreven werd omdat wanneer de eerste gelovigen de kerk bijwoonden, de schrift werd gelezen. Ze hadden niet hun eigen kopie met hun naam erin gegraveerd op de kaft. Mondelinge traditie was de norm lang voordat het geschreven en gelezen werd. De Joden volgden het Oude Testament voor Jezus werd geboren en Jezus wordt afgebeeld in de Bijbel toen Hij de boekrol las van het Oude Testament in de Synagoge. Er waren meerdere geschriften van deze tijd maar het was enkel nadat de lijst van boeken was vastgelegd als het geϊnspireerde Woord van God door de Katholieke Kerk in het Concilie van Hippo in 393 dat de wereld de Bijbel had. De Bijbel bleef de originele 73 boeken behouden door de Katholieke Kerk tot de Reformatie, toen Martin Luther een aantal boeken uit het Oude Testament gooide die niet pasten volgens zijn persoonlijke visie van theologie…hetzelfde Oude Testament die de Joden aanhingen. Hij gooide deze boeken uit de Bijbel in de 16de eeuw. Luther probeerde ook de boeken Jacobus, Hebreeën, Judas en Openbaring uit het Nieuwe Testament te gooien. Toen hij verwees naar Jacobus, zei hij dat hij Jimmy in het vuur wilde gooien en het boek van Jacobus was voor hem een boek zonder waarde. Hij hield Testament verwerpen…die uit zijn Bijbel bleven. Niet-Katholieken zullen de Bijbelboeken accepteren die vervat zijn in de Protestantse Bijbel maar niet erkennen dat ze de autoriteit van de Katholieke Kerk accepteren en vertrouwen omdat de Katholieke Kerk degene was die verkondigde dat de hele lijst, in zijn geheel, geïnspireerd was. De brieven in de Bijbel zijn niet de enige brieven en niet het enige materiaal dat geschreven was door de apostelen, zodanig dat degenen die in de Bijbel waren opgenomen geïnspireerd moesten verklaard worden en het was de Katholieke Kerk die deze taak op zich heeft genomen.

  4.) De Sacramenten zijn Bijbels- De apostelen kregen de macht om ‘zonden te vergeven’ in Johannes 20:23, Petrus leerde in 1 Petrus 3:21 dat ‘het doopsel je nu redt’, ‘het zalven van de zieken met olie werd getoond in Jacobus 5:14-15, het opleggen van handen in Handelingen 8:17 en 2 Timoteus 1:6, huwelijk in de Heer in 1 Korintiers 7:39 en Jezus verklaarde talrijke keren dat de discipelen zouden deelnemen in het breken van het brood (Eucharistie) door te verklaren dat ‘degene die mijn vlees eet eeuwig leven heeft’.

  5.) Sola Scriptura wordt niet ondersteund in de Bijbel- Het is moeilijk om een bewering zoals Sola Scriptura (de Bijbel alleen telt) wanneer, de bewering in zijn essentie moet geschreven worden in de Bijbel om Bijbels te zijn. Het concept van de “Bijbel alleen” zegt dat het niet waar is als het niet in de Bijbel staat, daarom verwerpen ze de ‘traditie’, maar de Bijbel verwerpt dat principe. Jeremia 25:3 zegt: Vanaf het dertiende jaar dat Josia, zoon van Amon, koning van Juda was, tot op deze dag, drie en twintig jaar lang, is het woord van Jahwe tot mij gekomen. Onophoudelijk heb ik tot u gesproken, maar ge hebt niet geluisterd. Het Woord wordt gesproken, niet alleen geschreven. Paulus zei ons om vast te houden aan onze tradities, die geleerd worden door woord en door gesproken woord volgens 2 Tess. 2:15. De Bijbel heeft het ook over een Raad die gehouden werd om onenigheden van de leer op te lossen in Handelingen 15. (Wie anders was een Raad om dergelijke onenigheden op te lossen dan de Katholieke Kerk?) De Bijbel waarschuwt over verdraaide interpretaties in de Schrift in 2 Petrus 3:16 en 1 Timoteus 3:15 zegt dat DE KERK is de zuil en het bolwerk van de waarheid. De Katholieke Kerk heeft 1 leer… een verenigde leer… in tegenstelling tot de 43000 evangelische (protestantse) groepen die nu opgericht zijn en er komen er maar bij. Hun meningen over alles van de Drie-eenheid, homoseksualiteit, abortus en redding zijn allen in tegenstelling met elkaar. De Waarheid kan niet vals zijn en de waarheid tegelijkertijd.

  21-10-2017 om 22:25 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Buiten de Kerk geen heil? - deel 2

  Samenvatting

  Vatten wij het bovenstaande nog eens samen.

  1. Dat er ‘buiten de Kerk geen heil’ is, is van oudsher de leer der katholieke Kerk geweest en zij steunt op de H. Schrift. Deze leer mag niet zo worden uitgelegd dat zij in conflict komt met die van Gods gerechtigheid, waardoor Hij het goede loont en het kwade straft en geen onschuldige veroordeelt.

  2. buiten de Kerk worden ‘elementen’ van haar aangetroffen, die haar, de Moederkerk, oorspronkelijk toebehoren. Daardoor gered worden doet geen afbreuk aan ‘buiten de Kerk geen heil’, maar licht de betekenis van deze uitspraak nader toe.

  3. Geloof is noodzakelijk ter redding, maar in omstandigheden en in de zin die boven is uitgelegd, kan een ‘impliciet’ geloof voldoende zijn, resp. het in voto (in verlangen, wens) behoren tot de Kerk.

  4. Geen mens kan zichzelf redden en daardoor het eeuwig leven verkrijgen, altijd moet hij hiervoor van God de genade krijgen.

  5. Hoe en langs welke wegen God mensen redt, die Christus en zelfs God buiten hun schuld niet kennen noch erkennen, een deugdzaam leven leiden en daarbij alles doen wat hun plicht is, ontgaat ons. De theologen hebben vele eeuwen lang gepoogd op deze vraag een antwoord te vinden, wat hun doorgaans alleen maar mogelijk was door het maken van veronderstellingen, of zelfs door te raden. Wij hebben enkele van deze theologische meningen en veronderstellingen in dit artikel vermeld, zonder zelf partij te kiezen, voornamelijk om te laten zien dat de leer der Kerk geen tegenstrijdigheden bevat.

  6. Het wordt algemeen aanvaard dat ongedoopte onmondige kinderen en ongedoopten die nooit het gebruik van hun verstand hebben gehad, alsmede de tallozen die in onze tijd in de moederschoot worden omgebracht, niet worden ‘gered’ in de zin dat zij tot de aanschouwing van God worden toegelaten. Voor hen hebben theologen een plaats uitgedacht, die zij limbus puerorum noemen (het ‘voorgeborchte’ waar hun zielen zeker niet thuishoren. Beter is het van een toestand van natuurlijk geluk te spreken, waarmee zij die het genieten volkomen tevreden zijn. Zoals gezegd wilde kardinaal Billot aan zeer vele volwassenen een plaats bij deze ongeborenen geven, omdat hij van mening was dat het verstand van velen, vooral van ‘primitieven’, zich nooit zover ontwikkelt dat zij bewust de keuze kunnen doen, die nodig is om door God aanvaard en door Hem voor eeuwig gered te worden, d.i. tot zijn aanschouwing te worden toegelaten.

  7. Theologen als Ripalda en anderen reserveren ook voor hen die wèl het gebruik van hun verstand genieten, maar die buiten hun schuld nooit van God, van Christus en van de Kerk hebben gehoord, maar een goed leven leiden zonder grote zonden, een natuurlijk geluk in het hiernamaals. De grote meerderheid der katholieke theologen, zeker der vroegere, is het hiermee niet eens. De theorie is opgesteld, enerzijds om te voldoen aan de uitdrukkelijke leer der H. Schrift (zie b.v. Marc. 16, 16) en anderzijds omwille van de ervaring dat velen der genoemden volkomen te goeder trouw zijn, en men onmogelijk kan inzien dat zij de straf der hel, d.i. de eeuwige verwerping in de volle zin van het woord, zouden verdienen.

  8. Men wijst erop dat het zonder de genademiddelen der Kerk te ontvangen en deze te gebruiken, zeer moeilijk is een geheel deugdzaam leven zonder doodzonden te leiden. Wie dan te goeder trouw niet in God geloven, enz., worden dáárom niet veroordeeld, maar wel om hun zonden. Wil men niet aannemen dat voor de deugdzamen onder hen geen blijvend geluk is weggelegd (Ripalda), dan moet men aanvaarden dat God hun op een bovennatuurlijke manier zal openbaren wat zij dienen te weten. Hoe dit gebeuren moet, weet niemand.

  9. Het is onjuist te zeggen dat Vaticanum II een reusachtige ‘ommezwaai’ heeft gemaakt. Men moet de documenten van dit Concilie verklaren zoals de tekst duidelijk luidt, en ervan afzien die tekst een betekenis te geven die men het liefste heeft. De tekst der constitutie over de Kerk, (Lumen Gentium) is erg voorzichtig geformuleerd en gaat veel minder ver dan vroegere theologen zijn gegaan, al laat hij wel ruimte voor hun mening.

  Wat zegt Jezus

  Jezus is gekomen voor alle mensen op de hele aarde te bevrijden van zonde. Ze moeten echter in Hem geloven om in de Hemel te komen. Als ze nog nooit van Jezus gehoord hebben en ze hebben niet de mogelijkheid gehad om kennis te maken met het Katholiek geloof geldt een andere standaard. Ze weten dus niet dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:1-7).

  Johannes 14:1-7 “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”

  Voor deze mensen is er de wet van het geweten, zij moeten zich houden aan de aangeboren kennis van goed en kwaad en het aanbidden van de Allerhoogste die de Schepper is van het universum. Op het moment dat zij sterven en bij Jezus komen voor het oordeel van hun leven, worden zij afgerekend op hun daden en moeten zij Jezus dan aanvaarden op basis van hun kennis. Iedereen heeft een aangeboren kennis van goed en kwaad, en dit is in iedereen ingeprent en ook de drang om een Allerhoogste te zoeken. Voor degenen die het Katholiek geloof gekend hebben en ervan afgedwaald zijn is er geen excuus, ook degenen die het Katholiek geloof hadden en veranderd zijn naar een ander geloof is er geen excuus.

  MOETEN STERVEN BINNEN DE SCHOOT VAN DE KATHOLIEKE KERK
  "We willen geen verdeeldheid in de Kerk. Dat lost niets op. Je kunt je niet afscheiden van de Heilige Vader in Rome. En eens je gedoopt bent als een Rooms Katholiek, moet je sterven binnen de schoot van de Katholieke Kerk; je kunt het niet verwerpen. Er zijn vele valse profeten in de wereld die nu zoeken om je ziel naar satan te brengen. Ze komen als engelen van licht.” – OLVrouw, 27 september 1986

  Zij zullen ter verantwoording worden geroepen. De protestanten worden door Jezus niet aansprakelijk gesteld voor de afsplitsingen, maar ze moeten wel Jezus aanvaarden en zijn wetten. (Jezus heeft wel niet gezegd dat hij de afsplitsingen goedkeurde!) Is er dan een verschil tussen de katholieken en de protestanten? Ja, zoals in Bayside wordt gezegd is de aanschouwing van God alleen voorbehouden voor de Katholieken. Het is begrijpelijk, want het is de originele Kerk die door Jezus op aarde gesticht is met aan het hoofd de apostel Petrus die de sleutels van de Hemel werden gegeven. De sacramenten zijn de bronnen van genade die door de Katholieke Kerk gegeven werden om op een gemakkelijker manier tot de heiliging te komen en naar God.

  ZALIGE AANSCHOUWING
  "Oordeel niet over jullie broeders en zusters die niet bekeerd zijn. Want in Mijn Vaders Huis, heeft Mijn Zoon steeds weer herhaald: onthoud altijd dat er in Mijn Vaders Huis vele verblijfplaatsen zijn in het Huis, en dat betekent de verschillende geloofsovertuigingen. Maar de zalige aanschouwing van God, heeft de Eeuwige Vader voorbehouden enkel voor de Rooms Katholieken. Dit is zo bekrachtigd door de Eeuwige Vader sinds het begin der tijden.” – OLV, 14 augustus 1979

  De ene ware Kerk is de Rooms Katholieke Kerk :

  DE ENE WARE KERK
  "Mijn kind en Mijn kinderen, jullie zijn allen Mijn kinderen. Ik oordeel jullie niet volgens kleur of ras, en ik oordeel jullie niet volgens jullie geloofsovertuiging; maar als de kennis van de Ene Ware Kerk aan jou gegeven wordt, en de weg naar de Hemel volgens de nauwe weg aan jou gegeven wordt, moet je het volgen of je zult verworpen worden.” – OLVrouw, 21 augustus 1985

  GODSDIENST VAN HET KRUIS
  "Er is maar EEN religie dat jullie land en al de landen van de wereld kan redden en dat is de religie van het kruis en Mijn Zoons offer op dat Kruis." – OLVrouw, 25 november 1978

  ENE WARE GODSDIENST
  "O Mijn kinderen, ik ga geen lange uiteenzetting houden met jullie over naastenliefde en liefdadigheid, maar jullie moeten begrijpen: jullie kunnen niet oordelen over jullie naast. Jullie moeten voor hen bidden. Jullie mogen echter niet zwak worden en tolerant. Jullie moeten naar voren treden als lichtbrengers, brengers van de waarheid. Jullie werden door jullie doopsel toegang gegeven tot de enige ware godsdienst op aarde, de Roomse Katholieke Kerk onder Mijn Zoon, Jezus. Hoewel de mens in zijn arrogantie en hoogmoed Zijn rol en Zijn regels heeft vergeten, moeten jullie ze uitdragen. Houd jullie vast aan het Geloof en de waarheid in de harten van de mensheid." – OLVrouw, 7 september 1978

  ENE WARE FUNDAMENT
  "Vele vragen rijzen, Mijn kind, over Mijn Zoons Huis. Er is enkel 1 waar fundament-dat is het Huis van Mijn Zoon met Petrus als de eerste heerser en hoofd, en nu jullie Plaatsbekleder, Paulus VI. Alle andere hebben geprotesteerd tegen de wetten en zijn afgevallen. Ze moeten terug keren naar de schoot van de Kerk. Jullie, Mijn kinderen, volgen een weg van bedrog. Jullie zullen deze zielen niet terugbrengen naar het Huis van Mijn Zoon als jullie je veranderen en jullie aanpassen naar hun standaard. De mens moet zich aanpassen naar de standaard van zijn God!" – OLVrouw, 6 december 1974

  Wat met de het zoeken naar oecumene en het verzamelen van verschillende geloofsovertuigingen met de Roomse Katholieke Kerk?

  OECUMENISCHE OPVATTINGEN
  "Mijn Zoon, Zijn hart wordt verscheurd door Zijn vertegenwoordigers, de priesters die nu zoals Judassen zijn in Zijn eigen Huis. Ze gaan om met de vijanden van jullie God. Volgens humanisme en modernisme, is er een oecumene die uitgedokterd is door de Hel, de mens maakt zich klaar voor de volledige capitulatie van Mijn Zoons Kerk en de wereld onder de dictatuur van het kwaad.
     "Wanneer de wereld en de Kerk van Mijn Zoon EEN worden, wanneer de boosaardigen zoeken om Mijn Zoon in Zijn eigen Huis te vernietigen, weet dan dat het einde nabij is. Ik zeg jullie, als jullie Moeder: jullie zullen oogsten, wat jullie gezaaid hebben!" – OLVrouw, 22 november 1976

  Humanisme : Het humanisme is een opvatting van de werkelijkheid die het bovennatuurlijk verklaringsmodel van de Kerk vervangt door het concept van de mens als maat van alle dingen. Het betekent het begin van de moderniteit en de dominantie van de rede, en vertegenwoordigt het idee dat ieder mens recht heeft op leven, vrijheid en het nastreven van geluk, niet in een toekomstig beloofd paradijs, maar in het hier en nu, in een zelf vormgegeven werkelijkheid.

  Modernisme : De doelstelling van de modernisten is het verzoenen van de kerkelijke boodschap met de actuele ontwikkelingen in de wetenschap, filosofie en maatschappij. Het modernisme kenmerkt de verbreding en verdieping van de theologische uitspraken van het pastorale concilie, de opkomst van het oecumenisme, de individualisering in het geloof, de vergroting van de rol van de leek in de Kerk en de hervorming van de liturgie, evenals de liberaliserende tendens in de verhouding tussen kerk en staat.

  ZICH PLOOIEN VOOR DE VIJAND
  "Omwille van jullie zonden, omwille van jullie arrogantie en hoogmoed, hebben jullie de machten van het kwaad in de Eeuwige Stad Rome gebracht. Jullie hebben de deuren geopend en toegelaten dat mannen met een zwak geloof en ketters de gelovigen verstrooien. Jullie zullen Mijn Huis, Mijn Kerk niet in gevaar brengen, want jullie verstrooien Mijn schapen.
     "Word wakker uit jullie slaap, priesters! Jullie zijn zacht en plooibaar geworden voor de vijand, omdat jullie in slaap gevallen zijn! Compromissen sluiten! Veranderingen! Als jullie een stevig fundament hebben-en jullie hebben een stevig fundament gekregen-wat moeten jullie dan veranderen? Jullie zoeken om het fundament te veranderen. Jullie tasten het fundament van Mijn Kerk aan.” – Jezus, 12 juni 1976

  WEG NAAR DE HEL
  "Priesters in Mijn Huis, Julie verstrooien de schapen met jullie leerstellingen, valse leerstellingen die gecreëerd zijn door demonen. Jullie zullen een bloedbad brengen in Rome. Keer terug van jullie dwaasheid. Hebben jullie de gevolgen, de slechte vruchten die jullie voortbrengen, niet gezien? De weg naar de Hel is geplaveid met goede intenties.
     "We zullen geen verdeeldheid in Mijn Kerk tolereren. Satan weet dat verdeeldheid overwinning betekent. De kapitein blijft altijd op het schip, zelfs wanneer het zinkt. De sterken, degenen met geloof, zullen het schip vlot houden tot er hulp komt van de Hemel. Alle vormen van ketterij en ongeloof willen Mijn Huis, Mijn Kerk op aarde binnendringen. Jullie mogen het Geloof niet bezoedelen, want jullie zullen geen zielen verzamelen door de standaard te verlagen. Ik gaf jullie door de profeten, de wetten, de weg, want Ik ben de weg, de waarheid en het licht!” - Jezus, 18 maart 1978

  OPENEN VAN DEUREN
  "Mijn kinderen, de weg werd jullie gegeven. Ik ben de weg, Ik ban het licht. Als jullie Mij uit jullie leven gooien, komen jullie in de duisternis. En de prins van de duisternis is satan, degene de zielen aantast, de meester van bedrog, de heerser van jullie huidige wereld! Jullie hebben de deuren van Mijn Kerk geopend voor alle soorten van kwaad. Jullie werden bedrogen door dwalingen, en de heersers hebben zichzelf overgegeven aan losbandigheid. Priesters, Ik zeg jullie: jullie verstrooien Mijn schapen. En Ik zeg jullie dat Ik zal komen en jullie uit Mijn Huis zal werpen." - Jezus, 7 december 1976

  LAAT JULLIE GELOOF NIET AANTASTEN
  "Mijn kinderen, laat jullie geloof niet aantasten. Voeg jullie niet bij de vijanden van Mijn Zoon. En Ik zeg tot jullie: Allen die Mijn Zoon kennen en ontkennen dat Hij de Christus is, zijn de Antichrist. Allen met dezelfde instelling zullen bijeen zijn. Voeg jullie niet bij hen. Jullie mogen niet alle kerken verzamelen met de ene ware Kerk. Jullie worden bedrogen.
     "Jullie mogen je geloof niet bezoedelen. Jullie mogen jullie standaard niet verlagen en anderen in de Kerk van Mijn Zoon brengen, want dan brengen jullie alle soorten van ketterijen en gruwelen binnen. Door jullie voorbeeld moeten jullie Onze schapen verzamelen, en door jullie voorbeeld dat jullie nu geven verstrooien jullie de schapen. Ik zeg als jullie Moeder: keer terug van jullie weg, want jullie zijn op de weg naar de verdoemenis." – OLVrouw, 5 juni 1976

  GEEN TUSSENKOMST
  "Ik vraag jullie niet over een ander te oordelen. Jullie mogen raad geven, jullie mogen jullie mening geven, maar er mag geen geweld gebruikt worden. Ik wil geen schisma. Ik wil geen tussenkomst van afgevallen gelovigen in Mijn Kerk. Ze moeten terug tot het ware geloof gebracht worden. Bekeer de ongelovige! Jullie moeten verenigd blijven met Rome.
     "De poorten van de Hel zullen Mijn Kerk niet overweldigen, want er zal een reiniging komen en al wat rot is zal vallen! En Mijn Kerk zal hersteld worden tot zijn vroegere glorie!" - Jezus, 9 juni 1979

  BEWONERS VAN DE DUISTERNIS
  "Ik gaf jullie een eenvoudige weg, geboden om te volgen. Jullie kregen leerstellingen en traditie, en in jullie arrogantie zijn jullie boven de stichtende Vaders van Mijn Kerk uitgestegen en zoeken jullie om een andere religie te bouwen en een nieuwe kerk, en jullie steken ze ineen zonder enige hulp van de engelen van het licht, want jullie gebruiken de bewoners van de duisternis.
     "Mijn kinderen, priesters in Mijn Huis, wordt wakker uit jullie slaap. Jullie zijn in slaap gevallen en de vijand in ongemerkt binnengedrongen. Jullie moeten de dwalingen van het humanisme en modernisme verwerpen. Kijk naar de leerstellingen van jullie vorige pausen en leer van hen. Ze werden gegeven om een reden! Al jullie experimenten en veranderingen brengen geen resultaat. Jullie vruchten zijn rot. Denken jullie, als jullie slechte vruchten voortbrengen, dat Ik dat zal toelaten? O Rode en Purperen Hoeden, blijven jullie op de wijnstok? Jullie zullen van de levensboom geschud worden.” - Jezus, 18 juni 1978

  GROOTSTE DWALING
  "De grootste dwaling in het Huis van Mijn Zoon is het bedrog van satan dat er zielen zullen gewonnen worden door hen te voegen bij hen, in hun bezoedeling. Nee! Het voorbeeld moet zuiver zijn en verwijderd zijn van de wereldse instincten.” – OLVrouw, 18 juni 1974

  DEGENEN DIE REBELLEREN
  "Velen van jullie zijn ongehoorzaam aan onze Paus! Velen van jullie hebben jullie als goden in je eigen parochie opgeworpen. Waar is jullie naastenliefde? Waar is jullie vroomheid? Liefde, liefde, het woord ‘liefde’. We zien het overal, maar zo weinig kennen de ware betekenis.
     "Jullie broeders die zich hebben afgescheiden. We wensen dat ze terugkeren naar de schoot van de kerk, maar jullie mogen jezelf niet veranderen om hen tegemoet te komen op hun weg. Jullie moeten hen terugbrengen op de smalle weg.
     "Mijn Zoon heeft Zijn Huis op aarde gezet. Al degenen die vertrokken zijn, zijn vertrokken in rebellie, in protest. Gaan jullie hen volgen? Gaan jullie je geloof bezoedelen? Nee! Al degenen die het huis van Mijn Zoon uitverkopen, zullen een beloning van eeuwige verdoemenis krijgen.
     "Er zijn dieven in Mijn Zoons huizen! Geldwisselaars in de tempel! De Vader ziet alles en tolereert het omwille van de uitverkorenen. De Kastijding zal velen treffen, zowel de goeden als de slechten." – OLVrouw, 21 augustus 1974

  EXCOMMUNICATIE
  "Priesters in de huizen van jullie God, jullie moeten terugkeren van jullie dwalingen en jullie verstrooide schapen verzamelen. Er moet terug discipline zijn. Heiligheid en vroomheid moeten terugkeren. Ketterij en ketters moeten uit Rome gezet worden! De macht van excommunicatie moet gebruikt worden. Jullie moeten de Eeuwige Stad nu reinigen, anders moeten jullie het zwaard aanvaarden!” - St. Michael, 27 december 1975

  JULLIE MOETEN EEN BLIJVEN
  "Jullie moeten bidden, veel bidden voor jullie Heilige Vader. Hij lijdt enorm onder ongehoorzaamheid van degenen onder hen. Het lijkt nu dat er een vorm van dwaasheid is in Rome, voor priesters, prelaten, kardinalen en bisschoppen die allemaal rondlopen met hun hoofd in de mist. Ze hebben grote plannen om een nieuwe kerk te bouwen, een kerk van de mens. Maar Mijn Zoon heeft andere plannen. Hun tijd loop ten einde.
     "Mijn kind, deze nieuwe kerk die ze bouwen zijn zonder engelen die ze helpen bouwen, enkel demonen; een bouwen een kerk van de mens en gebruiken als fundament de vleselijke natuur van de mens. Er is niets geestelijks aan; het is allemaal menselijk, modernistisch. Al wat ze doen is een kerk van de mens bouwen met satan als directeur!
     "O Mijn kinderen, bid veel! We willen geen verdeling zien in het Huis van Mijn Zoon. De Roomse Katholieke Kerk moet EEN blijven! Maar dit betekent niet, zoals de kerk van de mens verklaart, dat je alle soorten van ketterij en afgescheiden broeders moet binnen halen. Nee, Mijn kinderen, dat is een daling, een bedrog van satan. Jullie kunnen Mijn Zoons Huis niet veranderen en hen binnenhalen en je veranderen aan hun normen! Zij moeten veranderen en terugkomen naar de oorspronkelijke wet die gegeven werd door mijn Zoon en degenen die met Hem waren toen het fundament werd gebouwd.
     "Ik herhaal, Mijn kind en Mijn kinderen: afgevallen broeders moeten veranderen. Ze hebben in het verleden geprotesteerd; ze hebben zich van de waarheid en de ene ware Kerk verwijderd. Zij moeten de dwalingen verwerpen die zij aangehangen hebben in het verleden en terugkomen en opnieuw starten. Ze mogen hun dwalingen niet in Mijn Zoons Huis binnen brengen.
     "Jullie openen de deuren voor alle soorten van ketterijen en afgevallen broeders. Ze komen niet om zich te verenigen in goede geest en hart; ze komen om alles over te nemen. Ze zoeken om jullie te veranderen, o priesters, jullie worden bedrogen. En wat zie Ik in Mijn Zoons Huis, maar afgevallen broeders op Zijn preekstoel! Zelfs van de tempels, de synagoges van satan, op Zijn preekstoel! En waarvoor?
     "En wie zijn Mijn priesters nu die zich voegen bij dit plan van vernietiging? Wie heeft sommigen van hen gewijd? Geen legitieme handen. Ze komen om te vernietigen. Ze komen binnen zoals ratten, die Mijn Zoons Kerk ondermijnen! Denken jullie dat jullie niet in het oog gehouden worden? Staan jullie boven jullie Schepper dat jullie denken dat jullie de wereld permanent kunnen bedriegen? Nee, zeg Ik jullie! Jullie hebben maar een gegeven tijd, want jullie hebben jullie overgegeven aan satan en jullie tonen nu jullie ware natuur aan de wereld." - OLVrouw, 18 maart 1977

  DUIZENDEN LEVENS
  "Jullie moeten begrijpen dat niemand tot de Eeuwige Vader zal komen dan door Mijn Zoon. Jullie vragen, Mijn kind, wat er met de duizenden levens op aarde zullen gebeuren, degenen die Mijn Zoon niet accepteren, wat er van hen zal worden? Als ze de kennis van Mijn Zoon gekregen hebben en Hem moedwillig verwerpen, kunnen ze niet gered worden. Natuurlijk, Mijn kind, de Eeuwige Vader is oneindig barmhartig; We kunnen de onschuldigen van hart niet veroordelen. Maar er zijn ook regels in de Hemel, rechtvaardige richtlijnen, dat niemand de zalige aanschouwing zullen ontvangen tenzij ze door Mijn Zoon komen.”  - OLVrouw, 29 mei 1976

  Er zijn stromingen in het geloof die denken dat degenen die Jezus niet hebben gekend nog een kans krijgen om nog eens een periode te leven en dat recht te zetten. Maar dit is een dwaling. Iedereen krijgt maar 1 leven en 1 kans om te leven. Het is ook de ENIGE kans om Jezus te leren kennen. Het zou niet eerlijk zijn voor degenen die vόόr Jezus leefden. Ook zij kenden Jezus niet, en ook zij krijgen niet nog een kans om opnieuw te leven om Jezus te leren kennen. Jezus heeft een andere standaard om deze mensen te beoordelen.

  Eigenlijk speelt het binnenkort geen rol meer want als de Waarschuwing komt voor IEDEREEN OP DE HELE WERELD zal IEDEREEN GOD (DE VADER, DE ZOON EN DE H. GEEST), MARIA, DE ENGELEN EN HEILIGEN ZIEN. Niemand op de hele wereld zal nog kunnen zeggen dat God niet bestaat, dat Jezus niet gestorven is voor onze zonde te delgen, dat Maria niet de Moeder is van God, dat er geen Engelen bestaan of dat de Heiligen niet in de Hemel zitten. Alle problemen ineens weggeveegd. DAN MOET IEDEREEN TOT DE ENE WARE KATHOLIEKE KERK TOETREDEN, ZULLEN ALLE DWALINGEN VAN TAFEL GEVEEGD WORDEN. ALS DE MENSEN DAN NIET GELOVEN DAN HEBBEN ZE ZELF GEKOZEN VOOR DE HEL EN SATAN.

  De problemen zullen zichzelf oplossen. Dat was van in het begin Gods plan. Iedereen zal de kans krijgen om tot God te komen. Alle religies zullen ineens de kans krijgen om gered te worden door het geloof in Jezus. Het is alleen de moeilijkheid om niet voor de leugens van de Antichrist te vallen want hij zal zich uitgeven voor Jezus Christus. HET IS VAN BELANG DAT JE WACHT OP ECHTE JEZUS CHRISTUS, DIE KOMT ALS DE ANTICHRIST REGEERT, EN DAT JE DE MICROCHIP NOOIT AANNEEMT.

   

  21-10-2017 om 22:07 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Buiten de Kerk geen heil? - deel 1

  Buiten de Kerk geen heil (wikipedia) :  Extra ecclesiam nulla salus is een Latijnse uitspraak die in de theologie en de kerkgeschiedenis grote betekenis heeft. De uitspraak betekent letterlijk "buiten de kerk geen heil (redding of zaligheid)". Deze formulering werd voorbereid door Ignatius van Antiochië, Irenaeus en Clemens van Alexandrië, maar kreeg zijn expliciete formulering bij Cyprianus (De unitate ecclesiae, c. 6).

  Katholieke Kerk

  Deze uitspraak is ontstaan in een tijd (2e en 3e eeuw na Chr.) met een wereldbeeld waarin Kerk en wereld in uitgestrektheid nagenoeg schenen samen te vallen. Ieder mens werd toen geacht met de christelijke boodschap geconfronteerd te zijn. In de christelijke theologie werd deze uitspraak in die tijd dan ook strikt geïnterpreteerd. Tijdens het Concilie van Florence legde Paus Eugenius IV in 1442 dit geloofspunt als ex cathedra uitspraak vast (dogma). "Niet alleen heidenen, maar ook Joden, ketters en schismatici" zijn volgens deze uitspraak van dit concilie en haar pausen "uitgesloten van het heil en stevenen af op de verdoemenis, indien zij zich niet voor het einde van hun leven bekeren tot de ware Kerk van Christus (de katholieke Kerk)".

  Naarmate het wereldbeeld van de mensheid zich heeft verbreed (ontdekking van andere volkeren en werelddelen), kwam daar elders verandering in (vergelijk het concilie van Trente (1545-1563)). De Kerk bleef echter bij haar standpunten en sloot eenieder uit de heilsgemeenschap die zich met vol geweten tegen de katholieke leer opstelde.

  Ook vandaag wordt deze uitspraak genuanceerd. Zonder de sacramenten en de Kerk, die zelf als sacrament voor en in de wereld wordt gedefinieerd, is er voor mensen geen redding. De Kerk is in deze theologie onmisbaar voor de bemiddeling van het heil. Door de ware Kerk van Christus deelt God het heil aan mensen uit. Omdat de Katholieke Kerk als de enige kerk van Christus wordt gezien, heeft zij ook "het beste zicht op de openbaring".

  Enerzijds erkent de Katholieke Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat God zich veelvuldig tegenwoordig stelt, niet alleen jegens de enkeling, maar ook jegens de volkeren in de rijkdom van hun spiritualiteit, die in de religies zijn wezenlijke expressie vindt. De aanwezigheid van elementen van heiliging en waarheid zijn daarom evenwel ook buiten de zichtbare Kerk waar te nemen, hoewel dit niet de eenduidige helderheid en werkzaamheid van de sacramenteel handelende Kerk evenaart. Anderzijds weet de Kerk zich op mysterievolle wijze verbonden met alle mensen van goede wil en derhalve kan zij ook buiten de direct zichtbare Kerk werkzaam zijn. Een voorbeeld zijn protestantse kerkgenootschappen, wier werkzaamheid afgeleid is van de aan de Katholieke Kerk toevertrouwde "volheid van genade en waarheid".

  Het Tweede Vaticaans Concilie stelt dat de Kerk van Christus "zich bevindt in (subsistit in) de Katholieke Kerk, die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt bestuurd", en tegelijkertijd erkent het dat "ook buiten haar schoot meerdere bestanddelen van heiliging en waarheid te vinden zijn die, als de eigen gaven van de Kerk van Christus, naar de katholieke eenheid heenstuwen". En verder wordt uitgelegd, dat "De afgescheiden Kerken en gemeenschappen zijn dus, ook al hebben zij vanuit onze geloofsovertuiging tekorten, in het heilsmysterie allerminst zonder betekenis en zonder waarde. De Geest van Christus weigert immers niet ze te gebruiken als heilsmiddelen, die hun kracht juist ontlenen aan de volheid van genade en waarheid, die aan de Katholieke Kerk is toevertrouwd".

  Deze ecclesiologische zienswijze maakte een genuanceerde interpretatie van extra ecclesiam nulla salus mogelijk en is met name neergelegd in de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie alsook de documenten Unitatis Redintegratio en Dominus Iesus (2000).

  Katholieke traditionalisten wijzen de opvattingen van Vaticanum II over het extra ecclesiam nulla salus af en beschouwen deze als een breuk met de traditie en leer van de Kerk. De overeenkomst met opvattingen zoals nog door paus Pius XII uitgelegd in zijn encycliek Humani Generis (1950) is duidelijk. Pius XII beschrijft degenen die de noodzakelijkheid tot de zichtbare Katholieke Kerk ("die één en hetzelfde is als de ware Kerk van Christus", HG, Nr. 27) te behoren, verminderen en verwateren als "dwaalleraars". Zijn voorganger Pius XI benadrukte in Mortalium Animos (1928) ook de exclusiviteit van het heil in de Katholieke Kerk en dat niemand die met persoonlijke instemming buiten eenheid met de Apostolische Stoel van Rome en de onderwerping aan de dogmatische inhoud van het katholiek geloof blijft, aan het heil kan deelachtig worden.

  Buiten de Kerk geen Heil  (Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P. uit Katholieke Stemmen, Jaargang 15, nr. 4, April 1986)

  (…) De leer dat er buiten Christus en buiten de door Hem voor het eeuwig heil van alle mensen gestichte Kerk geen ‘heil’ is, behoort tot de vaste leerstellingen van de katholieke Kerk. Vragen wij ons af wat wij daaronder moeten verstaan, dan rijzen moeilijkheden. Zovele mensen hebben immers Christus en zijn Kerk buiten hun schuld in het geheel niet gekend, en zeer velen kennen die nog niet. Maar God is zowel goed als rechtvaardig en laat niemand buiten zijn schuld verloren gaan; Hij veroordeelt alleen de zondaars, die tegen Hem opstaan. Het is dus duidelijk, dat men in de Kerk het leerstuk ‘buiten de Kerk geen heil’ altijd zo heeft verstaan, dat het niet in conflict komt met de vaste leer omtrent God rechtvaardigheid, om van zijn goedheid niet te spreken.

  Het eerste Vaticaans Concilie (1870) heeft met grote nadruk geleerd dat aan de dogma’s van het geloof geen andere zin mag worden gehecht dan die zij in de Kerk altijd hebben gehad. Dit gaat dus ook op voor de leer ‘buiten de Kerk geen heil’, die wij dadelijk zullen bespreken, echter zó dat deze uitspraak niet in strijd is met de leer, dat God rechtvaardig is en dat Hij wil “dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid komen” (1 Tim. 2, 4). Zoals dit met andere leerstukken der Kerk het geval is, of het geval is geweest, is er ook groei vast te stellen in ons begrip van het leerstuk ‘buiten de Kerk geen heil’.

  Het leerstuk

  De laatste 12 verzen van het evangelie van Marcus (Mc. 16, 12-20) zijn kennelijk pas later aan dit evangelie toegevoegd, nadat het oorspronkelijke slot om een onbekende reden verloren is gegaan. Wie die verzen heeft geschreven en toegevoegd, is onbekend, maar het staat voor de Kerk vast dat zij deel uitmaken van de authentieke, gezaghebbende tekst van het evangelie. Marcus 16, 16 luidt: “Wie het geloof heeft aanvaard en gedoopt is, zal gered worden; maar wie niet heeft geloofd zal veroordeeld worden”. Het gaat hier zonder enige twijfel over het geloof in God en zijn Christus; wie dit niet aanvaardt, gaat verloren. Over de Kerk wordt hier niet gesproken.

  Hebreeën 11, 6 luidt: “Zonder geloof is het onmogelijk (aan God) te behagen, want wie tot God wil naderen moet geloven dat Hij is, en dat Hij een beloner is voor die Hem zoeken”. Hieruit volgt dat wie het geloof in één God verwerpt, onmogelijk aan Hem kan ‘behagen’. Ook hier is geen sprake van een Kerk.

  In de Handelingen van de Apostelen worden degenen die zich bij de Kerk aansluiten ‘geredden’ genoemd: “Elke dag bracht de Heer meer geredden bijeen” (Hand. 2, 47). Zie ook Hand. 2, 40; 15, 11; 1 Cor. 15, 2; Eph. 2, 5-8; 1 Tim. 2, 15 enz. Het latijnse woord salus is in het Nieuwe Testament de vertaling van het griekse sootèría, dat ‘redding’ betekent. Voor de Christen heeft ‘gered worden’ de speciale betekenis van ‘het heil verwerven’, zodat men sootèría meestal met ‘heil’ vertaalt en de betekenis van ‘redding’ vergeet. Als de Christen dus een ‘geredde’ is en als voor hem ‘heil’ de betekenis van ‘redding’ heeft, dan volgt dat de anderen niet ‘gered’ worden. Men moest tot de jonge door Christus gestichte en door zijn apostelen verbreide Kerk behoren om ‘gered’ te worden. Van ‘heil’ = ‘redding’ buiten de Kerk weet de H. Schrift van het Nieuwe Testament niets.

  Het was zeker op grond van de boven vermelde overtuiging, die uit de geschriften van het Nieuwe Testament naar voren komt, dat de heilige martelaar Cyprianus (†258) in een van zijn brieven schreef: Salus extra Ecclesiam non est (“buiten de Kerk is er geen redding/heil”). Deze uitdrukking komt herhaaldelijk in latere kerkelijke uitspraken terug, in ongeveer dezelfde woorden.

  In 1208 liet Innocentius III bekeerde Waldenzen in een geloofsbelijdenis verklaren: “Wij belijden dat er één Kerk is, niet die der ketters, maar van Rome, en wij geloven dat daarbuiten niemand kan gered worden”.

  Het vierde algemeen Lateraans Concilie, gehouden onder Innocentius III, verklaarde in 1215: “Er is één algemene Kerk der gelovigen, buiten welke in het geheel niemand gered wordt”.

  In zijn beroemde bul Unam Sanctam verklaarde Bonifacius VIII in 1302: “Wij belijden één heilige katholieke Kerk, buiten welke er geen heil is, noch vergiffenis van zonden”.

  In 1442 bepaalde het Concilie van Florence in zijn ‘Decreet voor de Jacobieten’, dat de Kerk “vast gelooft … dat niemand, die buiten de katholieke Kerk staat, niet slechts de heidenen, maar ook niet de Joden of de ketters of de scheurmakers, aan het eeuwige leven zal kunnen deelhebben, maar naar het eeuwige vuur zal gaan”. Dit zijn zonder twijfel sterke woorden. Zij komen voor in een tekst die niet voor de hele Kerk bestemd was, maar voor de Jacobieten (Christenen in het Oosten, van Syrische ritus en monophysitische geloofsbelijdenis) die in de katholieke Kerk wilden opgenomen worden.

  Aan het slot van de geloofsbelijdenis van Trente, leest men: “Dit ware katholieke geloof, buiten welk niemand zalig kan worden, geloof, belijd en bezweer ik…”. In het daaraan voorafgaande staat: “De heilige katholieke en apostolische Roomse Kerk erken ik als moeder en leermeesteres van alle kerken, en aan de Paus van Rome, opvolger van de heilige Petrus, prins der Apostelen en plaatsbekleder van Jezus Christus beloof en zweer ik ware gehoorzaamheid”.

  Leo XII heeft in een encycliek het z.g. indifferentisme (onverschilligheid) veroordeeld, volgens welk ieder van God de vrijheid heeft gekregen zich aan te sluiten bij de sekte “die hem volgens eigen persoonlijk oordeel toelacht”, zonder gevaar voor zijn eeuwig heil. Deze veroordeling houdt niet hetzelfde in als ‘buiten de Kerk geen heil’, maar hangt er toch mee samen, want als het er in het geheel niet op aankomt wat men geloof en belijdt, niet gelooft, dan kan men het ‘heil’ even goed binnen als buiten de Kerk verkrijgen.

  In 1831 heeft Gregorius XVI in zijn encycliek Mirari vos het indifferentisme nogmaals veroordeeld, veel scherper nog dan zijn voorganger had gedaan. In de encycliek veroordeelt hij met de meeste nadruk de mening dat men het eeuwig heil kan verwerven door welke geloofsbelijdenis dan ook, als men maar zedelijk goed leeft, en noemt deze opvatting zelfs “waanzin”, een uitdrukking later door Pius IX herhaald.

  In dezelfde encycliek wijst de Paus op een beroemd woord van Augustinus: Quae enim peior mors animae quam libertas erroris (“welke ergere dood is er voor de ziel dan de vrijheid om te dwalen?”).

  In 1846 heeft Pius IX in de encycliek Qui pluribus opnieuw het indifferentisme veroordeeld, omdat uit dit systeem volgt, zegt hij, dat “de mensen het eeuwig heil kunnen verwerven in welke godsdienst ook, zonder onderscheid te maken tussen deugd en ondeugd, waarheid en dwaling, eerbaarheid en oneerbaarheid”.

  In een brief aan de bisschoppen van Italië uit 1863 veroordeelde Pius IX het indifferentisme opnieuw; het leert dat mensen die in dwaling leven en buiten het ware geloof en de katholieke eenheid staan, zonder meer tot het eeuwige leven kunnen komen; dit is een “allerergste dwaling” van sommige Katholieken, zegt hij. Hij voegt er echter het volgende aan toe:

  “Het is u bovendien bekend, dat zij die op onoverwinnelijke wijze dwalen met betrekking tot onze allerheiligste godsdienst, en die de natuurwet en haar geboden, die door God in de harten van allen zijn gegrift, oprecht onderhouden en klaar staan om God te gehoorzamen, (en daarbij) een eervol en goed leven leiden, door de kracht van het goddelijk licht en de goddelijke genade het eeuwig leven kunnen verwerven. Immers, God die de gedachten, verlangens, overwegingen en gewoonten van allen volkomen doorziet, laat in zijn allerhoogste goedheid en goedertierenheid niet toe, dat wie dan ook eeuwig gestraft wordt, die geen vrijwillige schuld op zijn geweten heeft”.

  Dezelfde Paus had al in een in 1854 gehouden toespraak erop gewezen dat “onoverwinnelijke onwetendheid” met betrekking tot het katholiek geloof door God niemand als schuld wordt aangerekend. Maar na in de brief de belangrijke boven vermelde uitspraak te hebben gedaan, herinnert hij onmiddellijk aan het “katholieke dogma, dat niemand buiten de katholieke Kerk kan gered worden”. Men moet dit dogma dus zien in het licht van wat tevoren was gezegd.

  In zijn bekende in 1864 gepubliceerde Syllabus (lijst van dwalingen, al bij vorige gelegenheden veroordeeld) veroordeelt Pius IX nog eens de volgende stellingen:

  15. Ieder mens mag vrij elke godsdienst aanvaarden en aanhangen, die hij door zijn verstand geleid, voor waar houdt.

  16. In elke godsdienst kunnen de mensen de weg naar het eeuwig heil vinden en dit ook bereiken.

  17. Men moet op zijn minst het beste denken van hen die in het geheel geen lid zijn van de ware Kerk van Christus.

  18. Het protestantisme is niets anders dan een andere vorm van de ware en christelijke godsdienst, waarin het gegeven is God evengoed te behagen als in de katholieke Kerk

  Men moet erop letten dat de veroordeling van de vier stellingen tegen het indifferentisme is gericht, dat van de veronderstelling uitgaat (of waaraan de veronderstelling minstens ten grondslag ligt) dat er geen absolute objectief geldige godsdienstige waarheid is, en dat God niets heeft geopenbaard omtrent de wijze waarop Hij wil gediend worden, met name geen Kerk heeft gesticht waarin Hij de mensen wil redden en tot het eeuwig leven brengen. Dit was een in de tijd van Pius IX en zijn voorganger zeer verspreide dwaling, waartegen hij onvermoeid heeft gewaarschuwd.

  In 1868 nodigde Pius IX, bij de aankondiging van het eerste Vaticaans Concilie allen uit, zich bij de katholieke Kerk aan te sluiten. Hij wees erop dat Christus één Kerk heeft gesticht, zijn Mystiek Lichaam, waarvan alle mensen door het doopsel lid moeten worden. Zij die niet tot de katholieke eenheid behoren, zegt hij, kunnen daarbuiten niet zeker zijn van hun eigen heil. Men moet het laatste goed verstaan: volgens de leer van de Kerk kan niemand volstrekt zeker zijn van zijn eigen heil; bedoeld is dus de (menselijke) zekerheid dat men op de goede, door God gewilde weg is.

  Leo XIII heeft géén andere leer verkondigd dan zijn voorganger Pius IX. Nadat deze laatste tal van (noodzakelijke) veroordelingen had uitgesproken, wilde hij de gelovigen allereerst op positieve wijze voorlichten, door met nadruk de ware leer te verkondigen, daarbij de veroordelingen van zijn voorganger ten volle handhavend. In zijn Encycliek Satis cognitum (1896; over de Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus) zegt hij met nadruk: “De Kerk van Christus is derhalve één en blijvend; wie erbuiten gaan, dwalen af van de wil en het voorschrift van Christus de Heer en gaan de ondergang tegemoet door het verlaten van de weg van het heil”.

  In 1943 heeft Pius XII zijn lange encycliek Mystici Corporis (over het Mystieke Lichaam van Christus, de Kerk) geheel gewijd aan de Kerk en daarin herhaald, dat wie niet tot de Kerk behoort, van zijn eeuwig heil niet zeker kan zijn. De encycliek geeft hiervan de reden aan “… omdat zij, zelfs wanneer zij door enig onbewust verlangen en wens (ex voto) tot het mystieke Lichaam van de Verlosser worden geordend, zovele en zulke grote hemelse gaven en hulp missen, waarvan men alleen in de katholieke Kerk gebruik kan maken”. Pius XII brengt in deze woorden de gedachte naar voren dat men door verlangen en wens met de katholieke Kerk in betrekking kan staan, zelfs wanneer men haar niet kent. De bedoeling is, dat wanneer iemand alles wenst te doen wat God van hem verlangt, hij ongetwijfeld lid van de Kerk zal willen zijn, wanneer hij haar zou kennen als de Kerk van Christus en God, van welke iedereen lid moet zijn. De Kerk kent van oudsher het ‘doopsel van begeerte’, dat de uitwerking van het doopsel met water heeft, voor hem die dit niet kan, maar wel wil ontvangen. Het kan ook zijn, dat hij het doopsel niet kent, maar alles wil doen wat God van hem verlangt, zodat het duidelijk is dat hij om het doopsel zal vragen, zodra het hem bekend is geworden. Voor God is dit voldoende. Maar zo iemand moet de sacramenten en de leiding der Kerk missen, die de aangewezen middelen zijn om gered te worden. Deze leer met betrekking tot het doopsel strekt Mystici Corporis uit tot het lidmaatschap der Kerk in het algemeen, zonder van het doopsel te spreken.

  Het vraagstuk van het ‘heil van de ongelovigen’ bleef de geesten bezig houden. Omdat in de U.S.A. enkelen de mening verkondigden dat alle niet-Katholieken, uitgezonderd de katechumenen die te kennen hebben gegeven lid van de Kerk te willen worden, van het eeuwig heil zijn uitgesloten, heeft de Congregatie van het H. Officie (waarvan de Paus, Pius XII, het directe hoofd was) in 1949 een brief gericht aan de aartsbisschop van Boston, om deze onjuiste opvatting recht te zetten.

  In deze brief wijst de Congregatie er allereerst op, dat de Kerk altijd onfeilbaar heeft geleerd dat ‘buiten de Kerk geen heil’ is. Maar, wordt dan gezegd, dit dogma moet worden verstaan in de zin waarin de Kerk dit doet. Deze leert allereerst dat het hier gaat om een allerstrengst gebod van Christus Bovendien heeft Christus de Kerk ingesteld als middel tot redding, zonder welk niemand de hemelse glorie kan binnengaan. Maar omdat dit een gebod en een instelling van Christus betreft, en de Kerk niet door haar eigen aard noodzakelijk is (God had immers de mens op een andere manier kunnen redden) heeft God in zijn barmhartigheid gewild dat in sommige omstandigheden het verlangen en de wens (votum) voldoende zouden zijn om te worden gered; de Congregatie verwijst dan naar wat Trente over het doopsel van begeerte heeft geleerd. Hieruit volgt, dat het voldoende is door  verlangen en wens tot de Kerk te behoren, ook zonder dat men daarin in feite is opgenomen. Dit verlangen hoeft niet altijd uitdrukkelijk te zijn, maar kan ook opgesloten liggen in de goede gesteltenis van de mens, die in alles Gods wil verlangt te doen (en vervolgens dit verlangen leeft). Dit alles, zo gaat de brief voort, wordt duidelijk geleerd door Pius XII in zijn encycliek over het mystiek Lichaam. Maar niet elk verlangen om lid der Kerk te worden is voldoende: het moet door de genade in de mens worden opgewekt, en vereist een daad van volmaakte liefde; men denke aan Hebreeën 11, 6 en een uitspraak van Trente over de rechtvaardigheid.

  Vaticanum II

  Tenslotte heeft ook het tweede Vaticaans Concilie zich bezig gehouden met de vraag van heil van hen die niet (officieel) tot de katholieke Kerk behoren, en het heeft hierover gesproken in de lijn die al door vorige Pausen was getrokken. In de constitutie over de Kerk (Lumen gentium) 14-16 wordt over deze kwestie gehandeld en wat erin wordt gezegd laten wij in het kort volgen.

  No 14. Zonder de oude uitspraak te herhalen dat er ‘buiten (= zonder) de Kerk geen heil’ is, is het de leer van het Concilie, een leer die steunt op de H. Schrift en de Overlevering, “dat deze pelgrimerende (=strijdende) Kerk noodzakelijk is voor het heil”. Want alleen Christus is de Middelaar en de weg naar het heil, dat voor ons “aanwezig komt” in zijn Lichaam, de Kerk. Door te wijzen op de noodzakelijkheid van het geloof en het doopsel (Mar. 16, 16; Joan. 3, 5) heeft Christus tezelfdertijd de noodzakelijkheid der Kerk bevestigd. Hieruit volgt, dat wie dit beseft en toch geen lid van de Kerk wil zijn, niet kan worden gered.

  No 15. Er zijn ook Christenen die het geloof der Kerk niet in zijn geheel belijden of niet in gemeenschap leven met de Opvolger van Petrus. Dezen kunnen op verschillende manieren met de Kerk verbonden zijn: hetzij door het geloof in God en Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser, met wie zij door het doopsel worden verbonden, hetzij doordat zij ook andere sacramenten der Kerk bezitten, zoals het priesterschap en de H. Eucharistie. De Geest wekt in alle leerlingen van Christus het verlangen op om op de door Christus vastgestelde wijze tot één kudde onder één Herder verenigd te zijn.

  Hoewel de constitutie niet met evenveel woorden zegt hoe als deze Christenen gered worden, lijkt het toch wel de bedoeling te zijn, te bevestigen dat zij kunnen worden gered door de ‘elementen’ der Kerk die bij hen aanwezig zijn, vóór alles doordat zij tot Christus willen behoren en gedoopt zijn.

  Vóór Vaticanum II maakte men in de katholieke Kerk bijna altijd en zonder meer onderscheid tussen hen die er niet en hen die er wel toe behoren. Sinds het Concilie legt men er graag de nadruk op dat de scheidslijn niet zo scherp is en men ook ‘gedeeltelijk’ tot de Kerk kan behoren. Dit laatste heeft dan alleen betrekking op de inhoud van het geloof en wat daaruit voortvloeit en dat de katholieke Kerk als aan háár gegeven en toebehorend beschouwt. Zo goed als alle niet-Katholieken willen niet tot de R.K. Kerk behoren, en dan is het niet juist te zeggen dat zij er, ondanks zichzelf, tòch lid van zijn. Om het in scholastieke termen uit te drukken: eenvoudig en zonder meer (simpliciter) behoren zij er niet toe, onder zeker opzicht (secundum quid) wel.

  No. 16. Tenslotte spreekt de constitutie over hen die het evangelie nog niet hebben ontvangen, resp. aanvaard (acceperunt). Zij kunnen op verschillende wijzen tot het volk Gods (= de Kerk) “geordend zijn”. Allereerst is daar het volk waaraan God zijn beloften heeft geschonken en dat Hem dierbaar is omwille van de vaders (Rom. 9, 4-5; 11, 28-29). Daarna zijn er de Mohammedanen, die het geloof van Abraham zeggen te hebben en met ons, Katholieken, één barmhartige God aanbidden, die de mensen zal oordelen op de jongste dag. Dan zijn er degenen die “in schaduwen en beelden de onbekende God zoeken”; van hen is God niet ver, “omdat Hij aan allen leven, inspraken (inspirationem) en alles geeft”, vgl. Hand. 17, 25-28; terwijl de Verlosser wil, dat alle mensen gered worden (1 Tim. 2, 4).

  Op het bovenstaande volgt: “Wie dus het Evangelie van Christus en zijn Kerk buiten hun schuld niet kennen, maar God met een oprecht hart zoeken en daarbij hun best doen zijn wil, die ze kennen uit wat hun geweten hen voorschrijft, door daden (operibus, ook ‘werken’) volbrengen, onder de invloed van de genade, kunnen het eeuwig heil verwerven”. In een aantekening verwijst de tekst naar de brief van het H. Officie aan de aartsbisschop van Boston (van 1949).

  Let wel: de constitutie zegt nergens hoe dezen allen het heil kunnen verwerven en evenmin of het vermelde genoeg is om het te verkrijgen. “God weigert zijn genade niet aan iemand die doet wat hij kan” is een oude spreuk der theologen. Deze waarheid is door Vaticanum II nog eens bevestigd. God, die door zijn genade al werkte in hem ‘die doet wat hij kan’, zal ook de middelen, resp. de definitieve genade geven, die tot het heil leidt. De tekst van de constitutie wil leren, dat de goddelijke Voorzienigheid de middelen die tot de zaligheid nodig zijn, niet onthoudt aan hen die buiten hun schuld nog niet zijn gekomen tot de uitdrukkelijke erkenning van God en die, niet zonder de genade, hun best doen een deugdzaam leven te leiden. Immers, zo besluit de tekst, alles wat bij hen aan goed en waars wordt gevonden, wordt door de Kerk als een praeparatio evangelica (“een voorbereiding op het Evangelie”) beschouwd. Maar door de Boze bedrogen, dwalen de mensen dikwijls en zijn zij op de verkeerde weg; daarom beijvert de kerk zich om hun het Evangelie te verkondigen.

  In het decreet over de missie-activiteit der Kerk, dat de constitutie over de Kerk enkele malen aanhaalt, wordt weer op 1 Tim. 2, 4 (Christus, de enige Middelaar, enz.) gewezen, naast Hand. 4, 12 (“in géén ander is heil”, n.l. in Christus). Wie de Kerk als noodzakelijk voor het heil kent, maar er niet toe wil behoren, kan het heil niet verwerven (No 7). “Hoewel God degenen die buiten hun schuld het Evangelie niet kennen tot het geloof kan brengen, zonder welk het onmogelijk is Hem te behagen, langs wegen Hem bekend…” is het toch nodig dat de Kerk het evangelie blijft prediken en haar missieactiviteit blijft uitoefenen.

  Dan is er nog de “Verklaring over de godsdienstvrijheid” van 7 december 1965, die op het Concilie zelf is ontstaan, hevig is omstreden en nog steeds wordt omstreden. Er waren aanvankelijk zoveel tegenstanders, dat aan de inleiding is toegevoegd dat de leer van het decreet overeenstemt met de overlevering en de leer der H. Kerk (No 1). De heilige Synode, zo lezen wij, geloof dat de ene ware godsdienst bestaat in de katholieke en apostolische Kerk, aan wie Jezus de taak heeft toevertrouwd alle volkeren te onderrichten en te dopen, en alles te onderhouden wat Hij heeft geleerd (Mt. 28, 19-21; l.c.). De tekst van het decreet laat hierop volgen: “Alle mensen zijn dus gehouden de waarheid te zoeken en die te omhelzen, vooral wat God en zijn Kerk betreft”. Ieder is hiertoe, aldus het decreet, zelfs in geweten verplicht. Het decreet “laat de traditionele katholieke leer der zedelijke verplichtingen van de individuele personen en de gemeenschappen ten aanzien van de ware godsdienst intact”. In No 2 wordt dan nog eens gezegd, dat allen verplicht zijn “de waarheid die zij kennen te aanvaarden en hun hele leven naar de eisen ervan in te richten”. Men mag niet zo maar een willekeurige keuze doen, maar moet ernstig trachten de waarheid te achterhalen. Wanneer iemand doet wat hij kan, en het in volle vrijheid doet, zal God hem de genade geven die nodig is om gered te worden. Hoe Hij dit zal doen, is een geheel andere vraag.

  Het decreet over de godsdienstvrijheid legt er allereerst de nadruk op, dat niemand mag gedwongen worden tot godsdienst. Onvrijwillig, gedwongen, God dienen heeft geen waarde; dwang is fout. Maar het decreet gaat verder en zegt dat iedereen in godsdienstige zaken vrij is zijn overtuiging te volgen en dat het burgerlijk gezag deze vrijheid moet eerbiedigen. Het decreet doet dit in enkele formuleringen die, wanneer men de woorden ervan neemt zoals ze er staan, het tegendeel zeggen van wat de Pausen sinds Gregorius XVI in deze zaak hadden voorgehouden. Om deze reden hebben niet minder dan 70 Vaders tegen het decreet gestemd en vindt het ook nu talrijke tegenstanders.

  Het is een oude leer, al bij St. Thomas te vinden, dat een mens verplicht is te doen wat zijn geweten hem voorschrijft. De maatstaf van het geweten is daarbij, als elke maatstaf, een uiterlijke norm: de Wet van God en elke wettige menselijke wet. Men kan ook zeggen: het objectief goede, maar het is gemakkelijker uit te maken wat de wet verlangt, dan wat onder omstandigheden objectief goed is. Ook het dwalend geweten moet men volgen, tenminste als dit zonder zware menselijke schuld dwaalt, d.w.z. zonder schuld een objectief onjuist maatstaf aan eigen handelen aanlegt. Dwaalt het geweten schuldig, zoals dat van de mens die tegen beter weten in heeft wijsgemaakt dat wat slecht is, goed is, dan moet het worden rechtgezet.

  Maar als ik verplicht ben, mijn onschuldig dwalend geweten te volgen, dan heb ik ook een recht daartoe. Dit is echter geen recht dat verankerd ligt in een objectieve orde, maar is zuiver subjectief. Wanneer dit in strijd komt met de objectieve orde van het goede, mogen degenen die de objectieve orde moeten handhaven, om goede redenen de (onschuldig) dwalende beletten hun dwalingen publiek te maken en er anderen voor te winnen. Het recht dit te doen is natuurlijk aan allerlei voorwaarden gebonden, o.a. dat de voordelen moeten opwegen tegen de nadelen en het algemeen belang ermee wordt gediend. De in deze alinea gegeven beschouwing vindt men niet in het decreet, maar volgt uit wat in het begin heeft vastgesteld, en ook uit de aard der zaak. Het verkrijgen van het heil: de zalige aanschouwing van God in de hemel, is een heel andere zaak, waarover het decreet niet spreekt.

  Hoe moet men de leer van de Kerk verstaan en uitleggen?

  De katholieke theologen hebben zich eeuwen lang afgevraagd, hoe het beginsel ‘Buiten de Kerk geen heil’ in overeenstemming is te brengen met Gods rechtvaardigheid, goedheid en heilswil. Want zijn er niet tallozen die buiten hun schuld nooit van de Kerk iets hebben vernomen, en andere tallozen die wèl van haar hebben gehoord, maar er geheel te goeder trouw en overtuigd geen lid van hebben willen zijn, of zijn? Wat de gedoopte Christenen betreft die niet tot de R.K. Kerk behoren, wordt het probleem doorgaans niet in alle scherpte gesteld, want het lijkt duidelijk dat allen die oprecht in Christus geloven, gedoopt zijn, en alles doen wat zij menen dat Hij van hen verlangt, tot Christus behoren en door Hem niet in de steek worden gelaten, zodat zij na hun dood het eeuwig leven verwerven. Zij worden dan gered door wat zij geméén hebben met de katholieke Kerk en, al is het dan middellijk en niet onmiddellijk, van háár ontvangen hebben. Maar de overigen?

  De meeste Moslims, vooral de meer eenvoudigen onder hen, zijn zó overtuigd dat God zijn openbaring aan Mohammed heeft gegeven (in de Korán), dat het menselijkerwijze gesproken zo goed als ondoenlijk is hen van hun dwaling te overtuigen en tot het Christendom te brengen. En wie in een land als India komt, en daar ziet met welke diepe eerbied vele vrome Hindoes in hun tempels tot hun goden bidden en zich in volle overtuiging voor hen neerwerpen, kan niet anders dan onder de indruk komen van hun oprecht geloof. Uit de geschiedenis der christelijke martelaren is het bekend dat het voorkwam, dat wanneer er een werd weggevoerd om gedood te worden, soms iemand uit het publiek zo werd getroffen door de houding van de martelaar, dat hij naar voren kwam, Christus beleed, en om de gunst vroeg óók voor Hem te mogen sterven. Zoiets vinden wij ook buiten het Christendom. Toen in het midden der vorige eeuw in Perzië enkele Babi’s (nu de Bahâïs) werden weggevoerd om geëxecuteerd te worden, kwam een zeker iemand uit Yezd, die bekend stond om zijn wanordelijk gedrag, plotseling naar voren en riep uit: “Ik ben ook een Babi! Dood ook mij!.”

  Wat het tweede Vaticaans Concilie erover heeft gezegd, kwam niet uit de lucht vallen en betekende nog véél minder een breuk met het verleden.

  God heeft ons door zijn Zoon geopenbaard dat zijn Kerk het normale middel (‘sacrament’) is om het eeuwig leven te bereiken. Van die Kerk wordt men lid door geloof en doopsel. Als wij ertoe behoren, moeten wij God danken, maar daarnaast moeten wij ons best doen, door voorbeeld, woord en daad, zoveel anderen als mogelijk is ertoe te brengen. Daarnaast geloven wij vast in de rechtvaardigheid van God, die niemand buiten zijn schuld tot enige straf veroordeelt, laat staan tot een eeuwige straf. Wanneer de Kerk zegt, dat buiten haar geen heil is, moet dit wel betekenen dat normaal gesproken buiten haar geen heil is, want God is niet aan bepaalde middelen gebonden en de Kerk kan nooit de bedoeling hebben gehad, te verklaren dat Hij mensen niet op buitengewone manier kan redden.

  De ongelovige

  Gaan wij bij ons eigen beschouwing uit van een uiterste geval. Iemand gelooft niet in God en is zijn leven lang rustig overtuigd dat hij het daarmee bij het juiste eind heeft. Daarbij leidt hij een goed zedelijk leven en neemt de in zijn hart gegrifte zedenwet in acht, òf de zedenwet zoals hij die eerlijk en oprecht verstaat. Wordt zo iemand na zijn dood door God tot zijn aanschouwing toegelaten?

  De vraag die men zich bij zo’n voorbeeld allereerst moet stellen is: zijn er zulke mensen? Al mag men niemand zonder gegronde reden van kwaad verdenken, toch moet men niet te spoedig van iemand die God niet kent noch erkent aannemen, dat hij altijd goed en deugdzaam leeft. God kent de harten. Maar nemen wij voor ons betoog aan, dat er zulke mensen zijn. Hoe worden zij gered?

  Sommigen denken dat God ieder mens vóór of in het ogenblik van zijn dood op een ons niet verder bekende wijze (door openbaring?) de gelegenheid zal geven vóór of tegen Hem te beslissen. Voor zulk een theorie ontbreken de positieve argumenten; ze is opgesteld omdat men anders niet ziet hoe aan Gods rechtvaardigheid (en algemene heilswil) wordt voldaan.

  Enkele anderen hebben gedacht dat god hen niet tot de hemelse aanschouwing toelaat, maar hen toch ook niet verloren laat gaan. Deze theorie is al in het begin der 16de eeuw door sommige theologen opgebouwd en is in de 19de eeuw weer opgeleefd, zij het in ietwat andere vorm. Deze theologen verstaan ‘heil’ in ‘buiten de Kerk geen heil’ als de eeuwige zaligheid in de hemel, die alleen voor de leden der Kerk is weggelegd (en hen die er in wijdere zin toe behoren). Omdat God rechtvaardig is en zijn openbaring zwijgt over het lot van de mensen waarover het hier gaat, moet men wel aannemen, zo luidt hun redenering, dat God hen beloont met een natuurlijk geluk, niet een bovennatuurlijk, waartoe geen enkele belofte Hem verplicht, en waarmee zij zeker tevreden zullen zijn.

  De bekende kardinaal Louis Billot S.J. (1846-1931), groot bestrijder van het modernisme in de tijd van Pius X, veronderstelde dat verreweg de meeste heidenen, vooral de meer ‘primitieve’ onder hen, op het punt van het geloof in God zijn gelijk te stellen met onmondige kinderen, die nog niet verantwoordelijk zijn voor hun daden. ‘Primitieven’ vindt men niet alleen onder de onderontwikkelde volkeren, ook onder de andere komen zij in ruime mate voor. Zou de veronderstelling van Billot juist zijn, dan blijven er toch nog genoeg ‘heidenen’ over die tot de jaren des verstands zijn gekomen, voor wie zijn oplossing niet opgaat. Door zijn theorie wordt het probleem van het ‘heil der ongelovigen’ wel in sterke mate verminderd, maar niet weggenomen en opgelost.

  Wanneer andere theologen, zoals de Spanjaard J.M. de Ripalda (1594-1648; Harent, c. 1764) en de bekende Duitse apologeet K. Gutberlet (1837-1928) maken onderscheid tussen het geloof ‘in strikte zin’ en dat ‘in ruime zin’. Het laatste is dan een natuurlijke kennis van God of van de zedenwet. Als dit door God op bovennatuurlijke wijze wordt verwekt (God onthoudt zijn genade niet aan ieder die doet “wat in hem is”; St. Thomas), zou het voldoende zijn om gered te worden en het eeuwig leven te verwerven. Deze opvatting is door bijna alle theologen bestreden.

  Wat de theorie van Ripalda betreft, deze heeft hij voorgedragen en door studenten laten voordragen op de beroemde theologische faculteit van Salamanca, waaraan hij doceerde. Men zou kùnnen denken dat Vaticanum II (Lumen Gentium No 16) deze stelling onderschrijft, maar bij nader toezien blijkt dit niet het geval te zijn. Lumen Gentium zegt alléén dat mensen die God niet kennen, en onder invloed der genade deugdzaam leven, de middelen die voor het heil nodig zijn kunnen verkrijgen. De constitutie zegt niet welke die middelen zijn, hoe zulke mensen het heil bereiken.

  In onze tijd heeft Karl Rahner S.J. de mening verkondigd dat de heidenen in feit “anonieme Christenen” zijn en mèt de andere het heil verwerven. H. Urs von Balthasar heeft hierop met recht geantwoord, dat men dan even goed kan zeggen dat de Christenen “anonieme heidenen” zijn, zodat geen probleem is opgelost. Inderdaad, men is alleen christen wanneer men Christus kent en belijdt; een goed Christen is, wie dan ook nog doet wat Hij verlangt. Dat de heidenen in feite verborgen Christenen zijn, is inbeelding van Rahner en diens volgelingen; zijn theorie heeft veel kwaad gedaan, vooral in de missies. Men heeft eruit besloten dat het niet nodig is ‘erkend’ Christen te zijn; om gered te worden zou het voldoende zijn een goede Mohammedaan, een goede Hindoe, ja zelfs een ‘goede’ atheïst te zijn. Missieactiviteit, d.w.z. er voor werken om anderen tot het geloof te brengen en tot het lidmaatschap der Kerk, zou overbodig en daarmee uit de tijd zijn. ‘Missie’, waar ze nog bestaat, moet dan worden teruggebracht tot ‘ontwikkelingsactiviteit’, en echt behoeft niet te worden gezegd wat daaronder tegenwoordig wordt verstaan. Uit de theorie volgt, dat het niet alleen niet noodzakelijk is op enigerlei wijze, hoe dan ook, tot de Kerk te behoren, maar dat ook deze zèlf niet noodzakelijk is. Het behoeft geen betoog dat dit rechtstreeks in strijd is met de leer der H. Schrift en der Kerk, die daarop berust. Helaas is het niet bij Rahner’s  theorie gebleven; zij heeft vèrstrekkende gevolgen gehad en de missieactiviteit groot kwaad gedaan.

  Sint Thomas

  Na al het bovenstaande willen wij aandacht schenken aan de door de theologen meest gevolgde opvatting, die ook die van St. Thomas was. Als wij spreken van ‘de’ opvatting, doen wij dit heel in het algemeen, want de ondergeschikte verschillen van mening zijn talrijk. Men neemt dan aan, dat niemand kan gered worden tenzij hij enkele waarheden van het geloof uitdrukkelijk aanvaardt, indachtig Hebreeën 11,6: “Zonder geloof is het onmogelijk aan God te behagen, want wie tot God wil naderen moet geloven dat Hij is, en een beloner is voor die Hem zoeken”. Wie dit niet doet, gaat verloren. Daarom neemt men aan, dat God de ongelovige, die deugdzaam leeft en geen zonde bedrijft (wat hij niet zonder de genade kan), de noodzakelijke waarheden die hij moet geloven zal openbaren. Men houdt dan meestal, dat die openbaring van die aard moet zijn, dat hij die ermee begunstigd wordt, er het wonderbare karakter van moet kunnen inzien, wat voor hem een zeker teken is dat God tot hem heeft gesproken. Men verwijst naar Romeinen 10, 13-16, waarin Paulus er de nadruk op legt dat een mens niet kan geloven zonder dat het geloof hem verkondigd wordt.

  Maar waarom gaan er dan kennelijk zoveel ongelovigen verloren? Men antwoordt dat dit het gevolg is van hun zonden, waarvan zij zonder geloof geen vergiffenis kunnen krijgen. Eens vroeg men Jezus: “Heer, worden er maar weinigen gered?” (Luc. 13, 23). Jezus antwoordde met te wijzen op de nauwe poort, waardoor velen willen binnengaan, maar het niet kunnen (vs. 24). In de bergrede bij Mattheüs luidt het: “Breed is de weg, die naar het verderf leidt, en velen slaan die in. Hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en maar weinigen vinden haar!” (Mt. 7, 13-14). Jezus sprak tot de Joden, en als het voor hen al zo was, hoeveel temeer zal dit dan niet het geval zijn voor de heidenen. Als zij verloren gaan zal het meestal als gevolg van hun zonden zijn, waarover zij geen volmaakt berouw hebben gehad.

  Besluit

  De veelheid der meningen over het hier besproken vraagstuk maakt het moeilijk een uitspraak te doen. Verschillende dingen staan echter vast en wij noemen de volgende: “Wie het geloof heeft aanvaard en gedoopt is, wordt gered; wie het geloof niet heeft aanvaard, gaat verloren” (Marc. 16,16). Met ‘niet aanvaard’ kan alleen bedoeld zijn: wie het op schuldige wijze heeft verworpen. het staat immers ook vast, en het is door de Kerk met nadruk geleerd, dat negatief ongeloof, d.w.z. het buiten persoonlijk schuld noch aanvaarden, noch verwerpen van het geloof, géén zonde is. Verder is het duidelijk dat men op enigerlei wijze tot de Kerk moet behoren, die het door Christus ingestelde middel tot redding is. In een aantal gevallen is het zeker voldoende dat men er minstens door wens en verlangen toe behoort, zoals bij vele catechumenen het geval is (Concilie van Trente). Deze wens (votum) behoeft volgens de brief van het H. Officie aan de aartsbisschop van Boston niet uitdrukkelijk te zijn, maar kan “opgesloten liggen in de goede gesteldheid van de ziel, waardoor de mens zijn wil aan die van God gelijkvormig wil doen zijn” (votum implicitum). Dit laatste houdt in, dat de ongelovige zeker lid van de Kerk zou zijn, wanneer hij wist, besefte, dat God dit van hem verlangt. Ook kan de mens zijn zaligheid niet uit eigen kracht bewerken; hij moet er van God de genade voor ontvangen.

  Bij dit alles is het begrip ‘impliciete wens’ een moeilijk begrip. Wat valt er allemaal onder? Zoals boven is uiteengezet zijn er katholieke theologen die hierbij zelfs een ‘impliciet begrip van God’ insluiten, en Vaticanum II spreekt van hen die dit hebben en gered kunnen worden. Sommigen menen dat het vereist is dat men oprecht openstaat voor de waarheid, die erkent en aanvaardt zoals men meent dat zij is, en zijn leven daarnaar inricht. Dit is echter moeilijk nog een ‘impliciet begrip van God’ te noemen; het houdt immers in het geheel geen begrip van God in en is bovendien verenigbaar met een atheïstische overtuiging. En geen verstandig mens kan een godloochenaar een ‘impliciet’ of ‘anoniem’ gelovige noemen.

  Van een ‘geloof in ruime zin’ spreken heeft geen betekenis, wanneer daar niet minstens de allervoornaamste geloofswaarheden expliciet toe behoren. Het geloof heeft immers een inhoud en die inhoud zijn de geloofswaarheden. ‘Geloven’ zonder ook maar één van die waarheden uitdrukkelijk te kennen en te belijden, is geen geloof. Van zekere zijde wordt tegenwoordig iemand wel ‘gelovig’ genoemd, wanneer hij een ‘religieus’ mens heet te zijn, het laatste zo vaag mogelijk genomen; wat er dan onder verstaan wordt is meestal niet uit te maken, het bezit van een zekere gevoelens ten opzichte van iets absoluuts, de natuur, enz. lijkt daarvoor voldoende te zijn. Hierdoor wordt geen mens voor de eeuwigheid gered.

  De theorie dat velen, die niet tot de Kerk hebben behoord, na een onder alle opzichten deugdzaam en onbesmet leven, een natuurlijk geluk zullen genieten, zoals de onmondige kinderen en de ongeborenen, stuit op de moeilijkheid dat de H. schrift van zulk een lot niets afweet, terwijl men zich de vraag moet stellen of God “die wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid geraken” (1 Tim. 2, 4), zulke voortreffelijke mensen dan in de steek laat. Daarbij moet de opmerking worden gemaakt, dat een vraag stellen niet betekent: haar beantwoorden.

  Beziet men de vraag naar het heil der ongelovigen van de kant der traditionele theologie, dan moet men aan deze ongetwijfeld de meeste punten toekennen. Beziet men haar van de menselijke kant en in het licht van ònze psychologie, dan lijken de stukken anders te liggen en lijken theorieën als  van Ripalda, Gutberlet, aan waarschijnlijkheid, of althans aan een zekere graad van mogelijkheid te winnen.

  Iemand zou tegen het laatste kunnen opwerpen, dat op Vaticanum I de mening is veroordeeld (die later die der modernisten is geworden) dat de zin der dogma’s in de loop van de tijd een andere kan worden. Is dit niet het geval met betrekking tot ‘Buiten de Kerk geen heil’, wanneer de mening van Ripalda aanvaardbaar wordt geacht? Hierop moet ontkennend worden geantwoord, omdat deze leer altijd zó is begrepen, dat zij niet in strijd kwam met Gods rechtvaardigheid, die geen onschuldigen straft. Dit houdt in dat men de bekende uitspraak op verschillende manieren kan verstaan, die elkaar niet uitsluiten.

  Tot besluit kan men zeggen, dat wij nog altijd niet weten, op welke wijze(n) God degenen die zonder schuld niet Hem geloven, redt. Dat Hij een aantal hunner een natuurlijk geluk zal schenken lijkt een mogelijkheid te zijn die nog altijd overwogen kan worden, zolang de Kerk zich over deze zaak niet uitspreekt. Men heeft eeuwenlang aangenomen dat ieder zich een voldoende oordeel kan vellen over het evangelie en dit kan aannemen of (schuldig) verwerpen. Dan kan er geen probleem. Toen in 1493 en latere jaren Amerika werd ontdekt, werd het voor iedereen duidelijk dat hele volkeren gedurende 15 eeuwen na de verkondiging van het evangelie hebben kunnen loeven, zonder hiervan íets af te weten. Deze ontdekking en ervaring verklaart het ontstaan der theorie van Ripalda. Het evangelie spreekt van mensen die het evangelie tegen beter weten in verwerpen. Wil het ook hen insluiten, die dit niet tegen beter weten in hebben gedaan? Het lijkt mogelijk dit te betwijfelen, zolang de Kerk hierover geen beslissende uitspraak heeft gedaan.

  Zij die in God geloven

  Met betrekking tot hen die in één God geloven levert de vraag naar hun eeuwig heil minder moeilijkheden op dan bij hen die dit niet doen. Tot hen behoren niet alleen Joden en Mohammedanen, maar ook tal van anderen, die onder invloed van Christendom, in enkele landen ook onder die van de Islam, hun geloof in goden of geesten gezuiverd hebben en in één God zijn gaan geloven. Wanneer deze mensen in één God geloven, die beloner is voor hen die Hem zoeken (Hebr. 11, 6) voldoen zijn aan de allereerste voorwaarde die nodig is om tot God “te naderen”. Maar na deze eerste stap te hebben gezet, gelooft men nog niet in Christus, terwijl geschreven staat: “In géén Ander is heil, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waarin gij moet gered worden” (hand. 4, 12; woorden door Petrus gesproken tot het joodse Sanhedrin).

  Wanneer nu degenen die voldoen aan de eis van Hebreeën 11, 6 en in God geloven, en daarbij Christus, de Zoon van God, niet uitdrukkelijk uitsluiten, maar oprecht bereid zijn alles te aanvaarden wat God heeft geopenbaard, terwijl zij daarbij alles willen doen wat zij menen dat Hij van hen wil, kan men zeggen dat zij door dit verlangen en deze praxis tot de Kerk zijn geordend (voto). Maar voor hen, die Christus uitdrukkelijk verwerpen en niet van Hem willen weten als Zoon van God en Verlosser der mensen, ligt de zaak anders. Men kan voor hen bidden: “Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” en hopen dat dit gebed ook verhoord mag worden. Maar zo eenvoudig is de vraag naar hun eeuwig heil toch niet.

  Aannemen dat ook zij die Christus uitdrukkelijk als hun Verlosser afwijzen tòch door Hem gered zullen worden is een mening waartegen duidelijke en uitdrukkelijke uitspraken van de H. Schrift zich verzetten. Van de andere kant komt ons gevoel in opstand wanneer wij b.v. eenvoudige en goede Moslims hebben leren kennen en dan moeten aannemen dat zij omwille van hun verwerping van Christus voor eeuwig gestraft worden. Daarom vragen velen zich af of er nog een tussenweg is, hetzij doordat zij in het láátste ogenblik van hun aardse bestaan nog op een voor ons onbekende wijze een keuze vóór of tegen Christus kunnen doen, hetzij doordat men zich in zekere zin aansluit bij Ripalda. Men kan zich afvragen of er in de eeuwige verwerping geen graden zijn (aldus St. Augustinus), waarbij de allereenvoudigste er een zou zijn die geen straf en lijden inhoudt, maar een natuurlijk geluk.

  Wat de niet-Katholieken Christenen betreft die gedoopt zijn en in Christus geloven als hun God en Zaligmaker, kan men zeggen dat zij minstens voto, d.i. door hun wens en verlangen alles te doen wat Christus van hen verlangt, tot de Kerk geordend zijn en zo er op enigerlei wijze toe behoren. Zelfs wanneer zij uitdrukkelijk niet lid willen zijn van de katholieke Kerk, zal toch hun verlangen om tot Christus te behoren en zijn wil te volbrengen, deze gedachte in feite overheersen. Indien dit zo is en zij een volmaakt berouw hebben over hun zonden (doodzonden), resp. deze biechten, kunnen zij worden gered. Diegenen onder hen, die niet geloven in Christus’ Godheid, noch aanvaarden dat Hij onze Redder en Verlosser is, die ons het eeuwige leven geeft, staan op één lijn met hen die in God geloven en van wie zojuist sprake was. Omdat zij Christus wellicht als hun voorbeeld of zelfs als hun ‘Heer’ beschouwen (welke betekenis dit laatste woord ook mag hebben, maar niet dat Christus de Zoon van God is, de tweede Persoon der Heilige Drieëenheid, die voor ons is mens geworden) staan zij er natuurlijk beter voor dan zij die van Christus niet willen weten of Hem slechts als een profeet, ondergeschikt in rang aan Mohammed, beschouwen.

  Tot Slot

  Aan het eind van dit artikel moet nog op een belangrijke zaak worden gewezen. Men moet zich niet voorstellen dat het eeuwige leven gewoon een verlenging van het tijdelijke is, met dit verschil dat het niet meer ophoudt. De mens op aarde bestaat uit ziel en lichaam, beter gezegd uit ziel en stof, die een zo volkomen eenheid vormen, dat het lichaam zonder ziel geen menselijk lichaam meer is; het is een lijk en vergaat tot stof. Het orgaan dat de mens nodig heeft om te denken zijn de hersenen, die zo ernstig kunnen beschadigd worden, dat de mens nog wel leven, maar niet meer denken kan (geheel of ten dele). Dit laatste is natuurlijk in nog veel sterkere mate het geval wanneer de ziel scheidt van de stof en het lichaam vergaat. Omdat de ziel geestelijk van aard is, blijft ze voortbestaan en behoudt ook haar zuiver geestelijke kennis. Zij kan er echter niet mee begrijpen met gebruikmaking van de vermogens van het lichaam, met name de ‘innerlijke zin’ van het voorstellingsvermogen. Dit laatste is de mening van St. Thomas, die leert dat de van het lichaam gescheiden ziel op een heel andere wijze begrijpt, dan op aarde het geval is, n.l. onder de invloed van een hoger licht, dat van God, die de ziel ook de begrippen geeft die bij haar staat passen. De ziel redeneert dus niet meer, zoals wij dit doen, en kan ook niet van wilsbesluit veranderen, maar is in zekere zin onbeweeglijk uit zichzelf. Let wel: dit is niet de leer der Kerk, maar de (feilbare) mening van een (groot) theoloog en wijsgeer. Wij verwijzen er hier naar , opdat men zou beseffen dat ons aardse voorstellingsvermogen te kort schiet om ons de toestand der van God gescheiden ziel zuiver voor te stellen en, daarop volgend, te begrijpen. Een groot deel van onze moeilijkheden betreffende het lot der overledenen komt hieruit voort. Wie sterft met een wil die tegen God in opstand is, kàn dit in het andere leven niet meer goed maken, hij blijft altijd in die toestand, hij wil niet anders.

  Maar, zal iemand zeggen, wij zullen toch verrijzen, onze ziel zal weer verenigd worden met een lichaam dat het onze zal zijn! Zonder twijfel, maar ook hier schiet ons voorstellingsvermogen, en bijgevolg ook ons begrip, tekort. Jezus heeft gezegd dat wij na de verrijzenis zullen zijn “als engelen in de hemel” (Matt. 22, 30) en St. Paulus waarschuwt de Corinthiërs dat het verrezen lichaam een “geesteslichaam” zal zijn, geen lichaam dat door de zeil gemaakt is wat het nu op aarde is (met zintuigen, gevoelens, hartstochten, enz.; de Apostel noemt dit een sôma psychikón; 1 Cor. 15, 44). Het lichaam zal dus deel hebben aan de eigenschappen van de geest, iets waarvan wij nu nog weinig of niets begrijpen. Daarom is het beter de boven uit de verrijzenis gemaakte moeilijkheid te laten wat zij is; ons verstand schiet hier tekort.


  21-10-2017 om 22:05 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie van het Allerkostbaarste Bloed van Jezus

  LITANIE 

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Jezus, onbevlekt Lam, die van alle eeuwigheid voorbestemd was om door het storten van Uw kostbaar Bloed het zondige mensdom te redden, ontferm U over ons.
  Jezus, mensgeworden Woord van God, die Uw heilig Vlees en kostbaar Bloed hebt aangenomen in de zuivere schoot van de onbevlekte Maagd Maria,
  Jezus, die in de loop van Uw sterfelijk leven verlangd hebt om Uw heilig Bloed tot onze zaligheid te vergieten,
  Jezus, die Uw Bloed vergoten hebt voor de bekering van de zondaars,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, van een oneindige en onschatbare waarde,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, zegel van het nieuw en eeuwig verbond,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, altijd stromende bron van genade en zegen,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, wiens stem zich onophoudelijk tot de hemel verheft en voor ons bidt,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dat de zonden van de wereld wegneemt,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, deze kostelijke balsem van het geestelijk leven,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dit onderpand van onze hoop en van het eeuwig geluk,
  Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, sieraad en kroon van alle heiligen,
  Door Uw kostbaar Bloed, hoor ons, Jezus.
  Door Uw kostbaar Bloed, verhoor ons, Jezus.

  Van alle kwaad naar ziel en lichaam, verlos ons, Jezus
  Van alle zonden,
  Van alle onzuiverheid in woorden, werken en begeerten,
  Van het verachten en bespotten van heilige zaken,
  Van ketterij, leugentaal en ongeloof,
  Van trouweloosheid en onrechtvaardigheid,
  Van het overtreden van uw heilige geboden,
  Van alle gelegenheden tot zonden,
  Van het onwaardig nuttigen van Uw heilig Lichaam en Bloed,
  Van een plotselinge, onvoorziene dood,
  Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij in Uw besnijdenis hebt opgeofferd,
  Door Uw kostbaar Zweet en Bloed, dat in de hof van olijven ter aarde viel,
  Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij de geseling,
  Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij gestort hebt, toen de soldaten U met doornen kroonden,
  Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij het dragen van Uw kruis tot op de Calvarieberg,
  Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij Uw kruisiging,
  Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt gedurende de drie uren, dat Gij aan het kruis gehangen hebt,
  Door Uw kostbaar Bloed, en het heilig Water dat na Uw dood uit Uw doorstoken zijde vloeide,
  Door Uw kostbaar Bloed, dat nog dagelijks op veel altaren in het heilig Misoffer aan de Vader geofferd wordt,
  Door Uw kostbaar Lichaam en Bloed, dat tot voedsel van onze ziel voortdurend tegenwoordig is in het heilig Sacrament des Altaars,

  Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons, Jezus
  Dat Gij onze zonden wilt vergeven en onze harten wilt zuiveren,
  Dat Gij in ons een levend geloof wilt storten, een sterke hoop en een brandende liefde,
  Dat Gij de heilige kerk, die Gij door Uw kostbaar Bloed hebt verworven, wilt besturen en bewaren,
  Dat Gij de paus en de gehele geestelijkheid in de heilige godsdienst wilt bewaren,
  Dat Gij aan de gehele christenheid vrede en eenheid wilt verlenen,
  Dat Gij onszelf en Uw heilige dienst wilt versterken en bewaren,
  Dat Gij onze harten tot hemelse verlangens wilt opwekken,
  Dat Gij al onze weldoeners met eeuwige goederen wilt vergelden,
  Dat Gij alle overledenen de eeuwige rust wilt geven,
  Dat Gij ons gebed wilt verhoren,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
  U, Heer, smeken wij, kom uw dienaren te hulp, die Gij met uw kostbaar Bloed gered hebt.

  Laat ons bidden,
  God, door het kostbaar bloed van Uw eniggeboren Zoon hebt Gij alle mensen verlost. Zet het werk van Uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen.
  Door Christus onze Heer. Amen.

  21-10-2017 om 02:00 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing: alle bestanden zijn downloadbaar

  De boodschappen die specifiek over de Waarschuwing gaan van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid zijn nu downloadbaar op mijn gdrive. Neem enkel de pdf-files want de docs kunnen niet worden weergegeven.  https://drive.google.com/drive/folders/0B2zjtaQldBVGMUUxVUkyaGFoUE0?usp=sharing

  20-10-2017 om 23:55 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Repost : De botsing van twee asteroiden zal mijn glorieuze kruis vormen, bij de Waarschuwing. - Pastor Enoc

  DE BOTSING VAN TWEE ASTEROIDEN ZAL MIJN GLORIEUZE KRUIS VORMEN.

  3 AUGUSTUS 2012 8.10u

  OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  De botsing van twee asteroïden zal Mijn glorieuze kruis vormen. De botsing zal de aarde doen schudden en de aardas verplaatsen, waardoor de tijd meer en meer wordt ingekort. De Heilige en Goddelijke Wil  van Mijn Vader staat niet toe dat deze twee asteroïden met de aarde in botsing komen. Want als dat zou gebeuren, zou dat catastrofale gevolgen hebben voor de schepping en de schepsels hebben. Mijn Vader zal de botsing in de ruimte toestaan om de mensen Zijn Goedheid en Zijn Medelijden met de mensheid te tonen. Als gevolg van de botsing van de asteroïden zal de mensheid Mijn Glorieuze Kruis zien, dat gedurende zeven dagen en nachten aan de hemel te zien zal zijn en dat de nadering van de Waarschuwing aankondigt.

  Mijn kinderen, bereid jullie voor op deze gebeurtenis en wees niet bang. Mijn Glorierijke Kruis zal voor velen genezing en redding zijn; maar anderen zullen het afwijzen. En velen zullen zeggen dat het om een kosmisch verschijnsel gaat, zoals de uitlijning van de planeten. Maar jullie, Mijn volk, weten dat het een oproep van de Hemel is, om op het wekken van het bewustzijn te zijn voorbereid.

  Mijn kinderen, alle gebeurtenissen zijn door het kwaad en de zonden van dit goddeloze geslacht versneld. Daarom zal Mijn Vader volgens Zijn Heilige Wil jullie deze tekenen sturen, om je te verzoenen met God, en zo spoedig mogelijk terug keren naar de weg van jullie redding. De Heilige Drie-eenheid wil niet steeds zoveel zielen verliezen door gebrek aan kennis. Wees Mijn Vader dankbaar, want Zijn Liefde is zo groot en Zijn Genade zo oneindig, dat Hij jullie, ondanks dat Hij weet dat jullie een stijfkoppig ras zijn, de gelegenheid wil geven om op de weg naar Hem terug te keren, die jullie naar het eeuwige leven zal leiden.

  Nogmaals zeg Ik jullie, Mijn kinderen, bereid je voor, want je ogen zullen gebeurtenissen zien, die niet eerder door een oog zijn gezien. Jullie zijn gezegend, dat jullie, ondanks jullie slechtheid en zonde, Mijn Vader jullie uitverkozen heeft, en dat morgen velen van jullie Zijn erfdeel, Zijn uitverkoren volk, zal worden. Bid, Mijn Kinderen, Mijn Barmhartigheidsrozenkrans. Vergeet Mijn Uur niet want Ik verleen veel volle aflaten in deze tijd van diepe duisternis.

  Mijn vrede zij met jullie en moge Mijn zegen jullie beschermen.
  Jullie Vader, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de Vriend die jullie nooit in de steek laat.

  Maak Mijn boodschappen in alle hoeken van de wereld bekend.

  20-10-2017 om 00:57 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leer van de Antichrist : Hoofdstuk 12 : Tekenen in de media : deel 2

  Leer van de Antichrist

  Hoofdstuk 12 : Tekenen in de media : deel 2

  50 Cent getuigt dat zijn levensstijl een illusie is: ‘Ik doe de juwelen en auto’s terug naar de winkels”

  Na de zaak van zijn faillissement van vorige week, verscheen 50 Cent, wiens werkelijke naam Curtis Jackson is, in het Hooggerechtshof van Manhattan op dinsdagmorgen om te getuigen dat hij niet zo rijk is als zijn flashy levensstijl eruit ziet.

  Terwijl Forbes schatte dat het fortuin van de rapper ongeveer 155 miljoen dollar bedroeg in mei, zei Jackson’s advocaat in de rechtszaal dat zijn cliënt 4,4 miljoen dollar waard is, wat een probleem vormt nadat hij een schadevergoeding van 5 miljoen dollar moet betalen voor een sex tape uit te brengen waarin de ex van zijn rivaal Rick Ross is te zien.

  Jackson legde uit in de rechtszaak dat hij de juwelen en de auto’s zal terugbrengen naar de winkels.

  Wanneer de rechter vroeg wat er gebeurd was met zijn 38 miljoen platenverkoop, zei Jackson dat hij 10 cent er plaat verdiende.

  Jackson zei ook dat hij 100,000 dollar verdiende aan de twee films die hij recent in speelde, in "Spy" en "Southpaw." Voor zijn rol in de Starz's hit series "Power," die hij ook mee-geproduced heeft, zei Jackson dat hij maar 150,000 dollar verdiende aan elk van zijn eerste twee seizoenen.

  Ondanks zijn faillissement, gaf Jackson toe dat hij onlangs geld verbraste in een stripclub in Florida en een Rolls Royce kocht, maar hij voegde eraan toe dat hij twee wagens had terug gebracht om de auto te kunnen kopen.

  Gedurende zijn getuigenis, zei Jackson dat hij bezorgd was dat zijn ego glans was verloren sinds het faillissement vorige week, en hij zei: Nu ik bankroet ben, ben ik niet meer zo cool als vorige week.

  Jackson excuseerde zich aan Lastonia Leviston, die 5 miljoen dollar werd toegekend nadat hij een sex tape in het openbaar had verspreid waar zij op stond zonder haar toestemming: Het spijt mij als ik je pijn gedaan heb.

  Sinds zijn faillissement van vorige week, heeft 50 Cent het herhaaldelijk gehad om te proberen Leviston te betalen.

  "Ik heb bescherming nodig," legde 50 Cent uit toen hij verscheen op de Conan show. “Je wordt een doelwit wanneer je succesvol bent, en het openbaar is. Je wordt de ideale persoon voor rechtszaken.”

  • Lord RayEl minacht mensen die de “thug life” levensstijl leiden… Het maakt je onmiddellijk onwaardig in zijn ogen. 
  • Al de kinderen op de straten willen drugs verkopen om zoals hun held te zijn… een leugenaar. Hun levens worden vernietigd. Een moordenaar neemt 1 leven, maar mensen zoals 50 Cent en zijn volgelingen hebben vele levens beëindigd.

  * Skynet is actief (14 juli 2015) 

  Skynet is een fictief artificieel intelligentie systeem waar de Terminator films rond draaien. Skynet kreeg een zelfbewustzijn nadat het in miljoenen computernetwerken was binnengedrongen over de hele wereld. Het systeem realiseerde zijn grote vermogen en de makers ervan probeerden het te deactiveren. In de drang voor zelfbehoud, besliste Skynet dat de hele mensheid zou proberen om het te vernietigen en de wereld te redden. Zijn operaties worden bijna exclusief uitgevoerd door servers, communicatietoestellen, drones, militaire satellieten, oorlogsmachines, andoids en cyborgs (gewoonlijk een terminator), en andere computer systemen. De manifestatie van Skynet is dat van een globale intelligentie hiërarchie (totale overname) die zoekt om het menselijk ras uit te roeien om zijn originele codering te vervullen.

  Jade Helm 15 : Er was in de VS een periode van 15 juli tot 15 september een grote militaire oefening die de Jade Helm 15 werd genoemd. Het vond plaats in verschillende VS staten. De aankondiging van deze trainingsoefeningen veroorzaakten onrust en speculatieve interpretaties die als politieke paranoia werden afgedaan. Het waren oefeningen waarbij een buitenlandse militaire macht, China in dit geval,  een deel van de VS had overgenomen. Velen zagen hierin een tijd waarin de staat van beleg zou afgekondigd worden en waar elementen die als staatsgevaarlijk worden aanzien, zouden opgepakt worden en in FEMA kampen opgesloten worden.

  * The Police – Invisible Sun (27 juli 2015) 

  One, two, three, four, five, six
  Oh oh oh oh oh oh

  I don't want to spend the rest of my life
  Looking at the barrel of an Armalite
  I don't want to spend the rest of my days
  Keeping out of trouble like the soldiers say

  I don't want to spend my time in hell
  Looking at the walls of a prison cell
  I don't ever want to play the part
  Of a statistic on a government chart

  There has to be an invisible sun
  It gives its heat to everyone
  There has to be an invisible sun
  That gives us hope when the whole day's done

  It's dark all day and it glows all night
  Factory smoke and acetylene light
  I face the day with me head caved in
  Looking like something that the cat brought in

  There has to be an invisible sun
  It gives its heat to everyone
  There has to be an invisible sun
  That gives us hope when the whole day's done

  And they're only going to change this place
  By killing everybody in the human race
  They would kill me for a cigarette
  But I don't even wanna die just yet

  There has to be an invisible sun
  It gives its heat to everyone
  There has to be an invisible sun
  That gives us hope when the whole day's done
  Oh oh oh oh oh oh

  Sting zei over het schrijven van "Invisible Sun":

  "Ik schreef het lied in Ierland waar ik toen leefde. Het was gedurende de hongerstakingen in Belfast (1981). Ik wilde daarover schrijven, maar ik wilde wat licht tonen aan het eind van de tunnel. Ik denk dat er een onzichtbare zon is. Je kunt het niet altijd zien, maar er is iets wat licht straalt in onze levens.“

  In het liedje staat Sting stil bij hoe mensen leven in door oorlog en armoede verscheurde landen die de wil vinden om verder te leven, en ondanks de donkere muziek en morbide verklaringen, heeft het lied toch een optimistische boodschap.

  * Versterk je het licht van Onze Heer, of ben je een bron van duisternis? 

  “Heeft deze duisternis een naam? Is het jouw naam? 

  “De straten zijn grote goten en de goten zijn vol bloed en wanneer de buizen uiteindelijk overlopen, zal al het ongedierte verdrinken. De opgestapelde viezigheid van al hun seks en moorden zal tot boven hun middel komen en al de hoeren en politiekers zullen naar boven kijken en roepen ‘RED ONS!’ …en ik zal naar beneden kijken en fluisteren ‘Nee’.”– Alan Moore 

  De Batman Connection – 18 augustus 2015

  Als je de lijst van “false flag” gebeurtenissen in Amerika gevolgd heb, dan weet je dat ze allen verbonden zijn met “Batman” als aanzet signaal… Als dit (zoals verwacht) het laatste signaal is, kun je je de volgende gebeurtenis inbeelden.

  'Batman' gedood in een accident langs de weg in Maryland

  De Route 29 Batman die de sensatie werd van Internet door een dash cam video van een ontmoeting met de politie (hij moest zijn echte nummerplaat tonen), stierf zondag na aangereden te zijn door een auto.

  Lenny B. Robinson, de 51-jarige Marylander die gekleed was als Batman en dikwijls zieken kinderen ging bezoeken in de ziekenhuizen, stief nadat een auto op zijn Batmobiel (een zwarte jaren ’60 batmobiel) had gereden.

  Hij was op weg naar huis van een autoshow in West Virginia toen zijn Batmobiel motorpech had. Toen Robinson de motor nakeek, werd zijn auto getroffen door een Toyota Camry, er kwam een stuk ijzer in de man terecht en hij was op slag dood.

  Kort voor zijn dood, was Robinson nog gestopt bij een benzinestation waar hij een gezin tegenkwam en de kinderen nog souveniers van Batman gaf.

  Als je “Batman False Flag” ingeeft op google zie je hoeveel er gebeurd zijn.

  Capital Cities – Safe and sound – 13 september 2015 

  I could lift you up
  I could show you what you want to see
  And take you where you want to be

  You could be my luck
  Even if the sky is falling down
  I know that we'll be safe and sound
  We're safe and sound

  I could fill your cup
  You know my river won't evaporate
  This world we still appreciate

  You could be my luck
  Even in a hurricane of frowns
  I know that we'll be safe and sound (safe and sound)
  We're safe and sound (safe and sound)
  We're safe and sound (Hold your ground)
  We're safe and sound (safe and sound)

  I could show you love
  In a tidal wave of mystery
  You'll still be standing next to me

  You could be my luck
  Even if we're six feet underground
  I know that we'll be safe and sound
  We're safe and sound

  I could lift you up
  I could show you what you want to see
  And take you where you want to be

  You could be my luck
  Even if the sky is falling down
  I know that we'll be safe and sound

  I could lift you up
  I could show you what you want to see
  And take you where you want to be

  You could be my luck
  Even if the sky is falling down
  I know that we'll be safe and sound
  We're safe and sound
  We're safe and sound
  We're safe and sound

  We're safe and sound (safe and sound)
  We're safe and sound (safe and sound)
  We're safe and sound (Hold your ground)
  We're safe and sound (safe and sound) We're safe and sound

  Het maakt niet uit wat er gebeurt, degene die het vertelt heeft een persoon die zijn rots is, degene die hem veilig en wel houdt. Zolang je vergezeld wordt door iemand die je kent en lief hebt, dan voel je je beschermd. We hebben allen een persoon waarop we kunnen rekenen ongeacht wat er gebeurt. Iemand vervult die rol. Leven of dood, als je de goede persoon rond je hebt, ben je gered.

  Weet paypal iets meer? – 10 september 2015 

  Weet paypal een bepaalde plaats waar iets zal gebeuren en dat die plaats zal vernietigd worden? 

  Samenvatting van de gevolgen van een asteroïde niet enkel op Puerto Rico, maar ook op de VS, Mexico en Zuid-Amerika. Profeet Efrain Rodriguez.

  Samenvatting van de boodschap van YHWH door de profeet Efrain Rodriguez : We hebben een taak om dit aan te kondigen en de H. Geest te vragen om deze boodschap te bevestigen. Wees voorbereid, alle regeringen van de Aarde! Zorg voor veel water en niet-bederflijke eetwaren. God zei: Wees klaar om de Heilige van Israel te ontvangen maar onder een kastijding. Er zal een oordeel vallen (wanneer is de vraag). YHWH zal de aarde raken met Zijn voeten om 2 uur ‘s morgens. Het Woord van God zegt in Openbaring 3:10 Omdat gij mijn woord standvastig hebt bewaard, zal Ik u bewaren in het uur der beproeving, dat over heel de wereld zal komen, om de bewoners der aarde op de proef te stellen. We zullen een grote kastijding meemaken en daarna zal een nieuwe kerk geboren worden die de Heer zal weghalen naar de Hemel in de Opname. Deze gebeurtenissen zullen de Kerk van Christus op aarde wakker schudden. Dit oordeel, zelfs als anderen afwijken, moet de Kerk meemaken, zowel hier in Puerto Rico, als in de rest van de wereld. De Kerk vandaag heeft alle principes opzij geschoven waarvoor Christus stierf op het Kruis, principes dat ons zouden toelaten Hem en de Vader te zien.

  Het  komt allemaal neer op Heiligheid, “zonder heiligheid zal niemand de Heer zien." Mensen zeggen: “Vandaag kan de Opname zijn van de kerk.” Op dit moment, als de Heer kwam om Zijn kerk, zou Hij zeer, zeer weinig echte Christelijke kandidaten vinden om met Hem naar de Hemel te gaan. (daarom komt de Waarschuwing met de verlichting van het geweten EERST, om de mensen op de hele planeet wakker te schudden) De Opname zal NA de gebeurtenissen komen die nabij zijn. Het zou dagen, maanden, jaren daarna komen. Enkel God de Vader kent de dag en het uur. Na deze gebeurtenissen van het oordeel, zal er overal in de wereld de Grote Zielenoogst zijn, waarvan de Heilige Geest reeds vele jaren heeft gesproken (als de Waarschuwing is gekomen). Als de God van de Hemel dit niet zou doen, zouden er velen verloren gaan, zelfs de rechtvaardigen. Mensen zeggen ook dat deze gebeurtenissen deel zullen uitmaken van de Grote Kastijding. Nee. (de Waarschuwing is de laatste gebeurtenis van de Barmhartigheid van God, daarna is het zijn Gerechtigheid dat Hij laat zien) Deze gebeurtenissen maken deel uit van het Begin van Smarten waarvan de Bijbel spreekt, het is de gebrokenheid die nodig is voordat de vernieuwde Kerk van Christus kan verrijzen in de hele wereld. (er is eerst het schisma in de Kerk en de verduistering van de Kerk)

  De Grote Kastijding zal na deze gebeurtenissen komen en na de Opname van de Kerk van Christus. De congregaties zie heiligheid zoeken en het ware Woord van God zullen het minst worden bijgewoond, maar mensen gaan naar waar het welvaartevangelie en een leeg evangelie worden verkondigd. Dit is onaangenaam voor God. De kanalen op tv zenden alle soorten dwalingen uit en geestelijke prostitutie wordt hier getoond. Dit station zond een dansende pastor uit, met bijna naakte dansers. Op tv, wordt de boodschap van de Heer praktisch weggeveegd. Pastors zoals Antonio Bolainez en David Diamond vechten nog altijd voor Jezus’ zaak. Onder de vele afvalligen zijn er Benny Hinn en Billy Graham. Vele evangelisten, pastors en apostelen zullen gedood worden door leden van hun kerken die geen ware gelovigen zijn en de gerechtigheid in hun eigen handen zullen nemen, omdat ze werden bedrogen door het evangelie van welvaart, en zullen geconfronteerd worden met een enorme armoede en schaarste. Wanneer ze de gebeurtenis zullen zien, zullen ze beseffen dat ze gefaald hebben voor de Heer, en hoewel ze berouw zullen tonen, zullen ze niet binnen treden bij God omdat ze het offer van Jezus hebben geminacht.

  De meeste kerken die de proef niet doorstaan zijn opzij geschoven, YHWH wil hen niet. Ze werden uitgespuwd door de Heer’s mond. Onze Heer Jezus komt met Zijn boek die nacht, om voor YHWH talloze zielen op te eisen, die hun aardse leven zullen verliezen gedurende deze gebeurtenis. Hij zal hen naar de Hemel meenemen. Anderen zullen sterven omdat ze niet met Christus meegaan, waaronder vele pastors. Het homohuwelijk bedekt de hele aarde. De Kerk blijft stil. Pastors zwijgen. Daarom gaan ze akkoord met de veranderingen. Ze helpen de homoseksuelen niet hiermee. Ze zijn menselijk en we zouden medelijden moeten tonen met hen, omdat ze het gebod dat God ons heeft gegeven verdraaid hebben. Met hun gedrag, zouden alle generaties ophouden te bestaan omdat er geen voortplanting meer zou zijn. In China leven er kannibalen die baby’s opeten. In Zuid-Amerika wordt menselijk vlees verkocht. In Oklahoma staat er een satanisch beeld dat kinderen uitbeeldt die bidden zij aan zij met het Monster van de Hel en zij lobbyen om het daar te mogen plaatsen. (het bewust beeld van Baphomet staat ondertussen in Detroit omdat Oklahoma geen toelating heeft gegeven om het bij hen te plaatsten) Ze hebben wetten gestemd die het vermoorden van onschuldige ongeboren kinderen toelaten. Priesters offeren pasgeboren babies, mannen, vrouwen en dieren in Satanische offerrituelen.

  De Kerk van welvaart past zich aan, aan moderne gebruiken. Overspel, ontucht en alle soorten van zonde in de kerken. Puerto Rico zal het epicentrum zijn van de toorn van YHWH. Het eiland is aangetast door zonde, parades van overspeligen in de kerken, pastors die enkel geld en giften willen. Ze willen niet langer de aanwezigheid van de H. Geest in de Kerken hebben. Ze zeggen dat ze dit niet aan de mensen kunnen vertellen omdat ze paniek willen voorkomen, en ze komen af met het excuus dat “God liefde is en dat Hij dat niet kan doen”. Ze lijken te vergeten dat het het Verterend Vuur was dat de generatie va Noah, Sodom en Gomorrah heeft uitgeroeid en dat Jonas aan Nineve aankondigde dat het zou uitgeroeid worden als ze zich niet zouden bekeren. Van dit eiland van Puerto Rico, heeft het Evangelie zich verspreid tot bijna alle naties. Het heeft zich te verantwoorden bij de Heilige van Israël. Er zal een volle maan zijn wanneer het oordeel valt over Puerto Rico. God toonde mij een grote rots, een asteroϊde, die het luchtruim van de stad Arecibo binnendringt in Puerto Rico en in de oceaan terecht komt. Dit zal om 2 uur ’s morgens zijn.

  Deze rots zal in zee vallen tussen het eiland van Mona en Mayaguez. Het zal een breuklijn treffen waar actieve aardbevingen zijn in die streek van de Caraϊben. Het zal een sterke aardbeving veroorzaken dat nog nooit gezien werd. 12 graden betekent de Aanwezigheid van God op de aarde.

  Het impact zal een enorme golf veroorzaken, van meer dan 300 m, dat onmiddelijk het eiland zullen treffen. Het zal plaatsen op aarde bereiken die dit nooit voor mogelijk hadden gehouden. Het water zal de Las Marias en Maricao treffen waar Satanische priesters constant pasgeboren kinderen over het hele jaar offeren in Puerto Rico. Voor velen zal er geen tijd zijn om te ontsnappen aan het impact. Bereid jullie thuis voor met de Heer. Vraag de H. Geest wat Zijn plannen zijn voor jou op die nacht. Sommigen zullen gevraagd worden te verhuizen, anderen om te blijven. Velen zullen er vertrekken met de Heer Jezus, die nacht. Sommigen zullen nog 1 minuut hebben om de Heer om vergeving te vragen omdat ze Zijn waarschuwing niet hebben geloofd. Het impact van de asteroïde zal identiek zijn aan een nucleaire explosie. De hoofdzaak van deze boodschap is Gods oordeel voor Zijn pastors en de afvallige kerk op het eiland van Puerto Rico. Het zal daar starten en zich dan verspreiden naar de Caraïben, de VS, Centraal en Zuid Amerika, Canada en Europa. De grote golf zal grotendeels de Caraïbische eilanden treffen: Santo Domingo, Haiti, Jamaica, Cuba en alle eilanden. Er zullen die nacht miljoenen doden zijn. De golf zal aankomen in Miami om 5 uur ’s morgens en het zal zijn weg verder zetten en de hele oostkust van de VS wegvegen en naar de Golf van Mexico en Zuid-Amerika.

  Aan de Kerk van de Heer in Puerto Rico zeg ik, van de Heer, dat we niet zullen weglopen tot, en als de H. Geest van de Heer ons zegt om onze huizen te verlaten. De meeste pastors in Puerto Rico zullen de lotsbestemming van Korach in de Bijbel te lijden krijgen.

  Numeri 16 : Korach zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, zoon van Pelet, de zoon van Ruben, kwamen tegen Mozes in opstand, samen met 250 Israëlieten, leiders van de gemeenschap, leden van de vergadering en mannen van aanzien. Zij kwamen met zijn allen op Mozes en Aäron af en zeiden: `U matigt u teveel aan! Alle leden van de gemeenschap zijn heilig en in hun midden is Jahwe. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van Jahwe?' Toen Mozes dit hoorde, wierp hij zich ter aarde. Hij sprak tot Korach en heel zijn aanhang: `Morgen zal Jahwe bekend maken wie de man van zijn keuze is; de heilige, degene die Hij uitkiest, zal Hij tot zich laten naderen. Korach en aanhangers, hoort wat gij morgen moet doen. Gij moet komen met vuurpannen, er vuur in doen en daar wierook op leggen voor Jahwe. Degene die Jahwe dan uitkiest, is heilig. Zonen van Levi, gij matigt u teveel aan.' Mozes zei tot Korach: `Luister, zonen van Levi. Is het u niet genoeg, dat de God van Israël u van de gemeenschap heeft afgezonderd en u tot zich heeft laten naderen om dienst te doen in de woning van Jahwe en de gemeenschap ten dienste te staan? Hij heeft u met al uw medelevieten tot zich toegelaten en nu eist u ook het priesterschap? 

  U spant met uw aanhangers samen tegen Jahwe. Wat betekent Aäron dat u tegen hem zoudt morren?' Mozes liet Datan en Abiram, de zonen van Eliab, roepen. Maar zij antwoordden: `Wij komen niet! Het is al erg genoeg dat u ons uit een land van melk en honing hebt gehaald om ons te laten sterven in de woestijn! Wilt u zich nu ook nog als heerser over ons opwerpen! U hebt ons werkelijk niet in een land van melk en honing gebracht en hebt ons ook geen akkers en wijngaarden in eigendom gegeven! Denkt u, dat u ons nog iets kunt wijsmaken? Wij komen niet!' Mozes werd daar zeer verontwaardigd om en zei tot Jahwe: `Sla geen acht op hun meeloffer. Ik heb hun geen ezel ontnomen en niemand van hen onrecht gedaan.' Mozes zei tot Korach: `U moet morgen met heel uw aanhang voor Jahwe verschijnen, samen met Aäron. Ieder moet komen met een vuurpan, daar wierook op doen en die voor Jahwe plaatsen, 250 in totaal. Dat geldt ook voor uzelf en voor Aäron.' Allen brachten een vuurpan mee. Zij deden er vuur in, legden daar wierook op en gingen met Mozes en Aäron bij de ingang van de tent van de samenkomst staan. Toen Korach heel de gemeenschap bij de tent van de samenkomst tegen hen bijeengebracht had, verscheen hun de heerlijkheid van Jahwe. Jahwe sprak tot Mozes en Aäron: `Ga van deze gemeenschap weg, dan zal Ik hen in een oogwenk vernietigen.' 

  Toen wierpen zij zich ter aarde en zeiden: `O God, gij die aan alle mensen het leven schenkt, laat gij, als een man zondigt, uw toorn op heel de gemeenschap neerkomen?' Jahwe sprak tot Mozes: Zeg aan de gemeenschap: Ga weg van de woning van Korach, Datan en Abiram.' Gevolgd door de oudsten van Israël begaf Mozes zich naar Datan en Abiram. Hij richtte zich tot de gemeenschap en zei: `Ga toch weg bij de tenten van die goddeloze mannen en raak niets aan wat hun toebehoort; anders worden hun zonden u noodlottig.' Datan en Abiram waren naar buiten gekomen en met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen bij de ingang van hun tenten gaan staan. Toen zei Mozes: `Nu zult u weten, dat Jahwe mij gezonden heeft om dit alles te doen en dat het niet van mij afkomstig is. Wanneer die mannen de dood van alle mensen sterven en hen het lot van alle mensen treft, dan heeft Jahwe mij niet gezonden, maar doet Jahwe iets volkomen ongehoords, spert de grond zijn muil open en verslindt hij hen met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk neerdalen, dan weet u, dat zij Jahwe gehoond hebben.' Nauwelijks was hij uitgesproken of de grond onder hen scheurde vaneen, de aarde opende zich en verslond hen en hun gezinnen, alle mensen die bij Korach hoorden en heel hun bezit. Zij daalden met al de hunnen levend in het dodenrijk neer. De aarde sloot zich boven hen en zij waren uit de gemeente verdwenen. Toen de Israëlieten die eromheen stonden hun kreten hoorden, vluchtten zij allen weg, want zij dachten: `Anders verslindt de aarde ook ons nog!' Toen kwam er van Jahwe een vuur en verteerde de 250 man die wierook offerden.

  Terwijl de grote aardbeving zijn piek bereikt, zal de aarde zich openen en hen verslinden waar ze zich bevinden, en ze zullen levend in de Hel worden opgenomen. Deze pastors zijn verantwoordelijk voor dit oordeel. Hun vervanging is klaar. Er zal een nieuwe rest van pastors zijn. Omdat men gefaald heeft om Jezus en Zijn Offer op het Kruis te verdedigen, zal God hetzelfde doen met hen zoals Hij met voorgaande generaties deed. Het zegenen van onze huizen en eigendom garandeert niet dat het oordeel onze materiële bezittingen niet zal treffen. Zorg dat je geen afgoeden, afbeeldingen of onheilige spullen thuis staan hebt. De Heer zorgt voor mensen, voor zielen. Velen zullen hun eigendom eerder willen beveiligen dan hun eigen leven. De Heer zal eerst degenen redden die Hem liefhebben. Dan onze bezittingen. Door geconfronteerd te worden met het mogelijke verlies van materiële bezittingen over het hele eiland, zullen zijn bewoners verdrietig zijn om wat geprofeteerd wordt. Maar de Heer zegt hen dat Hij wil mensen redden, zielen, gebaseerd op de geestelijke toestand van hun leven: een leven van zonde of een leven van heiligheid voor Hem. Heiligheid is de enkel garantie voor de Heer om ons te bevrijden van dit oordeel en de bezittingen te beveiligen dat Hij ons heeft gegeven.

  Christenen van Puerto Rico, onthoud dat de Heer wil dat allen die zijn afgeweken, zo spoedig mogelijk terugkeren naar Hem voor deze beproeving komt. Het is dringend! Ren naar Zijn voeten! Twijfel niet, Ren, omdat jullie geen excuus zullen hebben voor de Heer. Het is een oproep met tranen van de Allerhoogste God, omdat een massa van afgevallen mensen zullen sterven op die verschrikkelijke nacht. Ook een massa van degenen in de kerken zullen sterven, en degenen die in dezelfde toestand leven rond de kerken. Waarom zijn de pastors en kerken niet aan het proberen om hen terug te brengen naar de Heer? Dit alles is omdat er een opstand is tegen de standaard van Heiligheid van onze Heer. Mexico zal zijn deel hebben in deze beproeving. Het zal getroffen worden op 5:30 uur in de morgen samen met Texas. Alles is goedgekeurd in Mexico. De meeste mensen zijn niet Christelijk, maar vele Christenen zullen van daar komen na deze gebeurtenis. Mexico knieldt voor beelden, drugs, tovenaars en alle soorten zonden. De Heer zal deze natie breken. Er zullen daar  meer dan 2 miljoen doden zijn. In Latijns Amerika zullen ongeveer 30 miljoen doden vallen. Alle naties zijn gewaarschuwd en er zijn gesprekken achter de schermen om de presidenten en de gouverneurs naar veilige plaatsen te brengen.

  19-10-2017 om 23:43 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria's dagelijkse gebedsplan

  Maria's dagelijkse gebedsplan

  ·        De rozenkrans : maandag en zaterdag: blijde mysteries, dinsdag en vrijdag: droevige mysteries, woensdag en zondag: glorievolle mysteries, donderdag: mysteries van het licht

  ·        33 x Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bekom ons totale vergeving, reiniging en wedergeboorte

  ·        3 x Wees gegroet (voor de bespoediging van het Rijk Gods op aarde) met eraan toegevoegd: Laat het Rijk Gods nu op aarde komen.

  ·        ’s morgens : 3 x Wees gegroet (met een intentie voor die dag : zie tabel)


  Maandag: Maria nodigt er bovendien toe uit, Haar erom te vragen, dat alle zielen in het vagevuur onder Haar leiding een uur van hun lijden van die dag zouden opofferen voor de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

  Dinsdag: Met de smeekbede om het Licht en de bescherming van de engelen op de eigen levensweg.

  Woensdag: Met de smeekbede om ondersteuning vanwege de H. Jozef in de alledaagse dingen, bij de totale toewijding aan Maria, en bij het sterven aan het wereldse 'ik'.

  ·        ’s morgens : Ochtendtoewijding aan Maria

  Lieve Moeder Maria,
  Zoals de zon de dageraad begroet, zo begroeten Uw ogen deze ochtend mijn hart, dat opspringt van vreugde om de nieuwe dag die het met U mag delen.
  Allerheiligste Moeder, ik geef mij vandaag aan U als Uw bezit en eigendom, opdat U mij zou vormen in de deugden en de heiligheid.
  Wees mijn trouwe Gids op mijn reis naar Gods Licht.
  Ik wijd mij vandaag toe aan Uw Hart, dat de meest verheven vreugden en de diepste smarten heeft gevoeld, opdat Gods Wet van Liefde al mijn handelingen moge richten.
  Ik wijd mij vandaag toe aan Uw Moederschoot, die Jezus heeft gedragen, opdat ik vandaag in U waarlijk een kind van God moge zijn.
  Ik wijd mij vandaag toe aan Uw handen, die de kleine Jezus in de Tempel aan God hebben opgedragen, opdat ook ik door Uw zuivere handen aan God moge worden gegeven.
  Ik geef U vandaag mijn lichaam, opdat het in U de Wonden van Jezus moge voelen en mijn lijden geheiligd moge worden. Wil het aan God opdragen tot Verlossing van zielen die niet willen lijden.
  Ik geef U vandaag mijn hart, opdat het in U moge opbranden in de vlammenzee van Gods Liefde. Aanvaard al mijn Liefde, al mijn gevoelens, als bloemen van bekering voor mensen die hun hart voor God en hun naaste hebben gesloten.
  Ik geef U vandaag mijn geest, opdat hij in U moge opgaan in de beschouwing van Gods Heerlijkheid. Moge hij slechts het goede zoeken in alle mensen en dingen om mij heen, opdat ik voor mijn medemens een spiegel van Uw zuiverheid moge zijn.
  Ik geef U vandaag mijn ziel, opdat zij in U gezuiverd en van deugden vervuld moge worden. Moge Uw bemiddeling mij vrijspreken van de straffen voor elke dwaling waaraan ik mij vandaag in mijn onwetendheid overgeef. Mogen door Uw tussenkomst al mijn goede bedoelingen worden bekleed met Gods zegen, opdat zij dwalende zielen naar het Eeuwig Licht zouden leiden.
  O Onbevlekte Moeder Maria, ik ben zo klein en zondig. In U vind ik volmaakte Liefde, Hemelse Vrede, moederlijke troost en kracht voor mijn dagelijkse strijd. Uw Voorspraak opent mij de weg naar het Eeuwig Leven. Hoe zou ik U vandaag minder kunnen geven dan mijzelf en alles wat ik heb en doe.

  ·        Gebed tot de H. Geest om leiding (of een ander gebed naar keuze)

  Beminde Heilige Geest,
  Bries van Eeuwig Leven die Jezus, het Licht der Wereld, tot bloei bracht in Maria's Schoot.
  Onrust dooft alle licht in mijn hart, duisternis maakt mijn schreden onzeker. Kom toch, Licht van Heiligheid, ontsteek in mij de Goddelijke Vonk die mijn hele omgeving laat ontvlammen.
  Zalf mijn gemoed met de zekerheid en het geloof van de ziel die zich in Gods handen weet, opdat geen twijfel mij zou vergiftigen.
  Beziel al mijn daden en woorden met de moed van Gods erfgenaam, die weet dat niets van deze wereld zijn ware wezen kan raken.
  Leid mij in al mijn handelingen en beslissingen, opdat zij vruchten mogen zijn van het zaad dat U in mij hebt gezaaid.
  Schenk mij het vertrouwen en de standvastigheid van een kind van God, opdat geen woord, geen handeling, geen blik van boosaardigen of onwetenden mij kan doen wankelen.
  Leg de woorden van de Eeuwige Wijsheid in mijn mond, opdat slechts adem van Leven uit mij moge stromen.
  Leer mij goed en kwaad te herkennen, opdat geen valstrik mij verborgen zou blijven en mijn ogen op het Licht gevestigd mogen blijven.
  Stort over mij het Goddelijk Licht, dat alle duistere invloeden ver van mij verdrijft, opdat mijn hele wezen vrucht moge dragen.
  Verteer mijn hart met Hemelse Liefde, opdat ik alles wat niet heilig is, met de Vrede van Christus en de zachtheid van Maria tegemoet kan treden.
  Maak al mijn dagen tot één gebed, een nooit ophoudende samenspraak met God, opdat in mij slechts handelingen, gedachten en woorden van Licht en heiligheid geboren kunnen worden.
  O Heilige Geest, Gids en Stem der heiligen, ik geef U mijn geest, mijn hart, mijn handen, mijn mond en heel mijn wezen. Wees bij en in mij, nu, straks en altijd, tot en met mijn laatste ademtocht op deze wereld.

  ·        Toewijding aan de H. Jozef

  Beminde Heilige Jozef,
  God heeft mij de oneindige verdiensten van de Werken van de Christus in de ziel gelegd als een Erfenis van Eeuwig Heil.
  O voedstervader van de God-Mens, Behoeder van het Licht der wereld, ik bereid U vandaag een levenslange plaats in mijn hart en ziel, opdat U de Nalatenschap van de Christus en het zaad van Zijn Goddelijke Liefde in mij moge beschermen tegen alle invloeden van duisternis, kwaadwilligheid en liefdeloosheid.
  God heeft U een buitengewone macht over alle duisternis verleend. Ik smeek U, wees in mijn leven een onuitblusbaar Vuur van bescherming tegen elke invloed waardoor de duisternis mij naar lichaam en ziel tracht te schaden en mijn roeping in dienst van Gods Werken onwerkzaam tracht te maken, en tegen de werken en gesteldheden van elke medemens die zich ertoe leent om in mijn leven kanaal van duisternis te zijn.
  U hebt jarenlang het leven van de Eeuwige Liefde op aarde gedeeld. Ik smeek U om bescherming en begeleiding in al mijn dagelijkse aangelegenheden. Wil mijn hart bevruchten met Uw grenzeloos vermogen om de Werken van de Christus in mijn eigen leven en in mijn diepste gesteldheden hun volle uitwerking te vergunnen, opdat ik in Uw navolging Hem de kans moge geven om Gods Werken van Verlossing en heiliging in mij onbeperkt te voltooien. Ik vertrouw U tevens de bescherming toe over al mijn stoffelijke bezittingen en over alles wat door God onder mijn hoede is gesteld, opdat ik dit alles vrij moge kunnen gebruiken tot voltooiing van mijn levenswerken.
  U beschermde de allerheiligste roeping van de Messias op aarde door Hem te onttrekken aan de boosaardigheid van Herodes, die de Christus naar het leven stond. Wil ook mij in veiligheid brengen telkens de duisternis mij, mijn leven, mijn roeping in dienst van Gods Werken en mijn geliefden tracht te schaden.
  God heeft U jarenlang de zorg over de Moeder van de Messias toevertrouwd. Ik smeek U om bescherming en begeleiding in mijn totale toewijding aan Maria.
  U bent de patroonheilige van de stervenden. Ik smeek U om bescherming en begeleiding van mijn hele wezen in mijn stervensuur. Wil in dat uur mijn ziel zalven met Uw Tegenwoordigheid en haar beschermen tegen de ultieme pogingen van de duisternis om haar van Gods welbehagen te verwijderen.
  O heilige Jozef, wees mijn Gids en Begeleider op al mijn wegen, opdat ik moge delen in Uw gesteldheden, die zoveel Heil over de Schepping hebben gebracht.

  ·        ‘s avonds:

  Zelfofferande in de kerk van Maria’s Hart:

  O Maria, machtige Meesteres van alle zielen en Medeverlosseres van de mensheid,
  Laat al mijn lijden, kruisen en beproevingen, en alle liefde waarmee ik ze voor U draag, overvloeien in de Kelk van Uw Hart, en wil ze in eenheid met het Lichaam en Bloed van Jezus Christus opdragen aan God, tot vestiging van Zijn Rijk op aarde.

           Gebed tot Maria om loutering:

  Lieve Moeder Maria,
  Wil mij ontledigen van mijzelf, en van elk spoor van de wereld.
  Wil de kelk van mijn hart bekleden met het goud van Uw heiligheid, opdat ik de kracht van God Zelf in mij moge kunnen ervaren en in stand moge kunnen houden.
  Daartoe vraag ik U tevens om Uw bescherming.

  (3 x Weesgegroet...)
  Smeekgebed om bescherming voor de nacht:

  Lieve Moeder Maria,
  Wil mij deze nacht beschermen tegen alle kwaad, tegen alle duisternis, tegen alles wat onrustig maakt, alles wat Uw werken in mij kan verstoren, verontreinigen of onwerkzaam tracht te maken.
  Wil mij bekleden met een schild van vuur dat ondoordringbaar is voor elke kracht die niet verenigbaar is met God.
  Laat mijn ziel, hart, geest en lichaam delen in Uw vrede en Uw rust.

  ·        Spreek de hele dag door, zoveel mogelijk tot Maria, diep in Uw hart. De ziel deelt Maria al haar indrukken mede (op straat, in de natuur, thuis, op het werk, enzovoort). Dit werkt reinigend. De ziel heeft geleidelijk aan steeds minder nood aan wereldse contacten en uitwisseling van wereldse gedachten. Dit 'vertellen' of 'toevertrouwen' is in wezen niets anders dan toewijding: De ziel wijdt eigenlijk al haar indrukken, alles wat zij voelt en waarneemt, toe aan Maria, op voorwaarde dat zij Haar daadwerkelijk alles toevertrouwt vanuit een zuiver hart dat over niemand oordeelt, maar slechts verlangt dat alles en iedereen onder de machtige bescherming van Maria wordt geplaatst. In de mate waarin de ziel dit vaker en zuiverder doet, wijdt zij in wezen haar hele dag toe aan Maria, en wordt haar hele dag tot één ononderbroken gebed.

  ·        Oefent U zich erin, elk ogenblik van de dag in alle details de deugden te beleven (geduld, verdraagzaamheid, naastenliefde, zorgzaamheid, zuiverheid van hart en mond, enzovoort). Een deugdzaam leven is op zich een constant gebed. Bewust deugdzaam leven, is: het hart constant op God richten, en het openen voor de inspiraties van de Heilige Geest. 

  ·        Bij alles wat U ziet of hoort (een landschap, een bloem, vogelgezang, enzovoort) en wat U bijzonder bevalt, zegt U vanuit de kern van Uw hart tot Maria:

  'Alstublieft, mijn Hemelse Moeder en Meesteres, schenk toch nu mijn hart vol dankbaarheid aan mijn God, Die dit voor mij heeft geschapen en er door Zijn Voorzienigheid voor zorgt, dat ik dit op dit moment mag zien (horen)'. 

  19-10-2017 om 00:16 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria's Onbevlekte Ontvangenis en Maria's Onbevlekt Hart

  Maria’s Onbevlekte Ontvangenis en Maria’s Onbevlekt Hart

  "Zielen verwarren vaak de begrippen 'Onbevlekte Ontvangenis' en 'Onbevlekt Hart':

  Mijn Onbevlekte Ontvangenis was het voorrecht, door God slechts één maal geschonken, waardoor Mijn ziel, in tegenstelling tot alle andere geschapen mensenzielen, bij haar ontvangenis niet werd gemerkt met het teken van de erfzonde. Hierdoor was Mijn ziel vrij van de smet die door de erfzonde (de zonde van Adam en Eva door het volgen van de duivel) op elke mensenziel rust op het ogenblik waarop zij wordt ontvangen. Het merkteken in elke ziel getuigt van de eerste maal dat de menselijke natuur de voor haar bedoelde heiligheid verloochende door de Goddelijke Wet te overtreden en daardoor niet Gods verlangen te volgen doch gevolg te geven aan een inspiratie van de duisternis.

  Door de erfzonde toonde de mensenziel voor het eerst aan dat zij in staat is om, ondanks Gods onverholen tekenen van Liefde voor haar, niet automatisch voor God te kiezen. Hierdoor werd als het ware een voor – een greppel – getrokken in de bodem van de ziel, waardoor het door God aan de ziel geschonken water van Goddelijk Leven voortaan gemakkelijk doorheen deze voor zou worden afgeleid in plaats van de hele ziel te bevruchten. De ziel kan de effecten van deze 'voor' tegengaan door met volharding en Liefde haar vrije wil in alles in te zetten voor Gods Plannen en Werken, waardoor het Goddelijk Leven waarlijk de ziel kan bevruchten.

  Het ontbreken van dit merkteken, deze 'voor' in Mijn ziel, betekent niet dat Ik immuun was voor bekoring. Ook Ik bleef meesteres over Mijn eigen vrije Wil, en kon zondigen indien Ik dit had gewild. De Onbevlekte Ontvangenis was daarom geen automatische vrijgeleide naar volmaakte heiligheid, Ik moest dit voorrecht bekrachtigen door Mijn vrijwillige wijze van omgaan met alle situaties van het dagelijks leven. Dit brengt Mij tot het tweede begrip:

  Er is sprake van Mijn Onbevlekt Hart omdat Ik Mijn gevoelsleven volkomen vrij van elke invloed vanwege de duisternis heb bewaard. Je kunt het zo beschouwen, dat Mijn Onbevlekt Hart de bekrachtiging vormde van Mijn Onbevlekte Ontvangenis. De Onbevlekte Ontvangenis is Mij door God geschonken omdat Ik een vlekkeloos Tabernakel moest zijn, dat de God-Mens in de wereld moest kunnen dragen. Indien Ik had willen zondigen, dit wil zeggen: Indien Ik Gods Wet van de Ware Liefde had willen overtreden door enige besmetting van Mijn diepste gesteldheden door toe te geven aan duistere gevoelens zoals wrok, jaloersheid, onvrede over de loop van Mijn leven met zijn tegenslagen, pijnen en zorgen, of enige andere negatieve neiging, dan had Ik daardoor het gouden kleed van Mijn Onbevlekte Ontvangenis uit eigen vrije wil gescheurd, en had Ik de unieke effecten van dit voorrecht Zelf teniet gedaan. Ik zou daardoor ondanks Mijn Onbevlekte Ontvangenis ongeschikt zijn geworden om de Moeder van de Goddelijke Messias te zijn. Moeder van de Zoon Gods kon Ik slechts zijn door Mijn Hart, Mijn diepste gevoelsleven, volkomen vrij te houden van elke smet.

  Concreet gesproken, was Mijn Onbevlekte Ontvangenis de eerste en absolute voorwaarde die moest worden vervuld opdat Ik de Moeder van de Messias zou kunnen worden, doch het was God Zelf die deze voorwaarde vervulde. Beslissend echter, was Mijn Onbevlekt Hart, want Mijn Hart bleef zonder smet doordat Ikzelf totaal, onvoorwaardelijk en in alle mogelijke omstandigheden van het leven een vlekkeloze eenheid tussen Mijn eigen vrije Wil en de Wil van God in stand hield. Dit was de tweede voorwaarde, die Ikzelf door eigen ononderbroken oriëntatie op het Hart van God en Zijn verlangens moest vervullen, en heb vervuld.

  De vervulling van deze beide voorwaarden was als de bezegeling van een bruiloft tussen de Godheid en de menselijke natuur. Je zou het zo kunnen beschouwen, dat God in Mijn Onbevlekte Ontvangenis het Aards Paradijs, dat door de erfzonde teloor was gegaan, in Mijn ziel herschiep, doch dat Ikzelf dit Paradijs in stand moest houden door Mijn innerlijke gesteldheden volmaakt één te houden met de Goddelijke Wet. Deze eenheid wordt belichaamd door Mijn Onbevlekt Hart.

  Onbevlekte Ontvangenis + Onbevlekt Hart = Maria als wedergeboren Aards Paradijs, Teken van het voltooid vermogen van de mensenziel om de volmaakte heiligheid terug te winnen".

  Uit: www.maria-domina-animarum.net

  18-10-2017 om 18:42 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leer van de Antichrist : Hoofdstuk 12 : Tekenen in de media : deel 1

  Leer van de Antichrist

  Hoofdstuk 12 : Tekenen in de media

  * Tijd voor een feit: DE DOOD ZAL VERMEERDEREN volgens de Bijbel, de Koran, en zelfs Nostradamus. Doe daar de constante recente waarschuwingen van meerdere regeringen bij over een “Zombie Apocalyps” (een doemdenken dat een soort zombie-achtige wezens opkomen en de maatschappij bedreigen), en jullie zouden je zorgen moeten maken… Maar wat als de Illuminati jullie reeds verteld hebben wanneer het gaat gebeuren? In 2007, kwam de kaskraker “I Am Legend” uit en toonde een post-apocalyptisch Amerika die te maken had met zombie-achtige hordes. Het toonde ook een filmposter van een film die oorspronkelijk gepland was om uit te komen VOLGEND JAAR. Natuurlijk is het feit dat elke recente Amerikaanse crisis een link had met Batman, zou geen reden mogen zijn om te panikeren.

                                        

  Degenen die hun ziel verkopen aan de duivel die zijn zoals zombies.

  * GAME OF THRONES Dit is onder de top 2 nieuwsverhalen… Waarom?

  Jullie zullen misschien gemerkt hebben dat “Game of Thrones” episodes worden behandeld zoals actueel nieuws (net zoals de X-Men “Apocalyps” openbaring), en jullie vragen je af waarom?

  Het antwoord is eenvoudig, jullie worden psychologisch voorbereid op de nabije toekomst, in dit geval is het een voorbereiding op het leven in een feodaal systeem onder 1 koning, en verschillende ondergeschikte koningen, koninginnen, gouverneurs en heren. 

  Slavernij onder de Antichrist.

  * The Lord of the Rings

  De “Lord Of The Rings” films waren een van de sterkste hints voor het eindtijd-script. 

  “Het broederschap van de Ring”: Het geheime vrijmetselarij/Illuminati broederschap die de wereld controleert, en het Nieuwe Koninkrijk opricht.

  “De twee torens”: De 11 sept tragedie die de laatste fases van het script aankondigt.

  “De terugkeer van de Koning”: Lord RayEl’s komst.

  En nu… “De slag van de vijf legers”: ARMAGEDDON!!!

  * Ik zal jullie allen een klein geheim vertellen… STAR Trek, STAR Wars, BattleSTAR Galactica, STAR Gate, zijn allen gebaseerd op de werkelijkheid.

  Er is een reden dat deze allemaal werden gecreëerd met Joden die de operatie leidden.

  StarGate vertegenwoordigt jullie tegenwoordig niveau van vooruitgang.

  Star Trek is de nabije toekomst van de mensheid.

  Star Wars is een vertegenwoordiging van het Annunaki Rijk, en een vrije representatie van een zeer oude geschiedenis.

  En Battlestar Galactica is een sci-fi verhaal van een verloren stam van Israël.

  Alle buitenaardse verhalen zijn vals en de buitenaardse wezens zijn duivels uit de kern van de aarde. 

  * Led Zepplin – Kashmir

  “Kashmir”, is een ander esotherisch openbarend lied.

  Oh, let the sun beat down upon my face
  And stars fill my dream
  I'm a traveler of both time and space
  To be where I have been
  To sit with elders of the gentle race
  This world has seldom seen
  They talk of days for which they sit and wait
  All will be revealed

  Talk in song from tongues of lilting grace
  Sounds caress my ear
  And not a word I heard could I relate
  The story was quite clear

  Oh, baby, I been blind
  Oh, yeah, mama, there ain't no denyin'
  Oh, ooh yes, I been blind
  Mama, mama, ain't no denyin', no denyin'

  All I see turns to brown
  As the sun burns the ground
  And my eyes fill with sand
  As I scan this wasted land
  Try to find, try to find the way I feel

  Oh, pilot of the storm who leaves no trace
  Like sorts inside a dream
  Leave the path that led me to that place
  Yellow desert stream
  Like Shangri-la beneath the summer moon
  I will return again
  As the dust that floats finds you
  We're moving through Kashmir

  Oh, father of the four winds fill my sails
  Cross the sea of years
  With no provision but an open face
  Along the straits of fear
  Oh, when I want, when I'm on my way, yeah
  And my feet wear my fickle way to stay

  Ooh, yeah yeah, oh, yeah yeah,
  But I'm down oh, yeah yeah, oh, yeah
  Yeah, but I'm down, so down
  Ooh, my baby, oh, my baby
  Let me take you there
  Come on, oh let me take you there
  Let me take you there
   

  * 22 september/ 09-22, aangekondigd met waarschuwingen van vernietigingen in “Tomorrowland“.

  Film tomorrowland : De tiener Casey krijgt per ongeluk een geheimzinnig speldje in handen waarmee ze in een andere dimensie kan komen. Ze zoekt naar een antwoord hoe en waarom dit kan. Deze zoektocht leidt naar het voormalig wonderkind en uitvinder Frank. Ze ontmoet hem in zijn geheime schuilplaats, waar kort daarna Casey en Frank worden overvallen door levensgevaarlijke achtervolgers die het op Frank gemunt hebben. Noodgedwongen moeten ze vluchten naar een andere dimensie. Deze reis gaat via een apparaat.

  * De Grote Rode Draak // Hannibal (14 juli 2015)

  De trailer voor “Hannibal” was net uit, en het gaat over “De Grote Rode Draak” (het oude symbool van Nemesis/Nibiru’s kruising).

  Ze noemen de Rode Draak zelfs “nemesis”.

  Nemesis (wikipedia) : De naam Nemesis is in 1984 gegeven aan een hypothetische rode dwerg of bruine dwerg die rond de zon zou cirkelen op een afstand van 50.000-100.000 AE.

  Het voorstel is afkomstig van Richard A. Muller, en werd gedaan om een cyclus in massal uitsterven van soorten op Aarde te verklaren. Deze cyclus van circa 26 miljoen jaar was eerder gemeld door David Raup en Jack Sepkoski. Volgens de Nemesis-hypothese zou de zon een kleinere ster als begeleider hebben die elke 26 miljoen jaar in de buurt van de Oortwolk zou komen en daar de baan van kometen zou verstoren, waarvan een deel op Aarde terechtkomt en zo verantwoordelijk zou zijn voor een uitstervingsgolf.

  Er zijn nooit directe aanwijzingen voor een dergelijk object gevonden en de cyclus van 26 miljoen jaar in het uitsterven van organismen op Aarde staat ter discussie.

  Bemerk dat op 22 seconden, ze “Time” magazine gebruiken als een manier om jullie te vertellen dat het tijd is voor de Grote Rode Draak. 

  * Dark Swan / Black Swan (4 juli 2015)

  Black Swan (film) : Nina is een veelbelovende balletdanseres uit New York. Haar leven heeft van kinds af aan in het teken gestaan van het streven naar een prominente rol in een grote balletopvoering. Ze is een schuchtere en verlegen persoon, die naast haar ballet nauwelijks een noemenswaardig bestaan kent. Nina woont nog altijd bij haar moeder, Erica, die zelf ooit een grote doorbraak als balletdanseres heeft moeten laten schieten om haar gezin te kunnen onderhouden en nu haar dochter richting datgene probeert te pushen wat zij nooit gehad heeft.

  Choreograaf Thomas bereidt Nina’s balletgezelschap voor op de productie van een aangepaste versie van het beroemde Tsjaikovski-ballet Het Zwanenmeer. Hiervoor is hij op zoek naar een balletdanseres die zowel de fragiele en gevoelige Witte Zwaan, als haar tweelingzus, de duistere en sensuele Zwarte Zwaan, gestalte kan geven. Nina heeft weinig moeite om de Witte Zwaan in zichzelf naar boven te halen en geeft een indrukwekkende auditie. Als het echter beurt is aan de dans van de Zwarte Zwaan, klapt ze dicht en weet ze Thomas en de jury niet te overtuigen van haar kwaliteiten.

  Nina beseft dat ze de auditie verpest heeft, dus brengt ze een bezoekje aan Thomas, vlak voordat de rollenverdeling bekend zal gaan maken, met de intentie om haar auditie goed te praten. Thomas legt uit dat Nina de techniek beheerst om de Witte Zwaan uit te voeren, maar te weinig passie heeft om de Zwarte Zwaan te kunnen spelen. Wanneer hij haar vervolgens tot een zoen dwingt, bijt ze hem. Thomas ziet potentie en geeft haar de rol.

  Een nieuweling in het balletgezelschap, de mooie Lily, wordt Nina's vervangster. Zij blijkt alles wat Nina niet is; ze is spontaan, sociaal en sexy. “Haar danstechniek is slordig, maar ze doet tenminste niet alsof”, zoals Thomas tijdens een repetitie tegen Nina zegt. Lily probeert vriendschap te sluiten met Nina en doet meerdere pogingen om haar te helpen met het naar boven halen van de Zwarte Zwaan in zichzelf. Ze neemt haar mee naar een nachtclub en laat haar genieten van een leven buiten het balletgezelschap.

  Naarmate de productie van Het zwanenmeer vordert, komt Nina steeds meer met zichzelf in de knoop. In haar zoektocht naar haar eigen seksualiteit begint ze haar omgeving steeds meer als een bedreiging te zien. Thomas’ kritiek jegens Nina’s Zwarte Zwaan begint met de dag toe te nemen, met als gevolg dat Nina zichzelf ervan gaat overtuigen dat Lily erop uit is om de hoofdrol van haar te stelen. Ze begint steeds aan waanvoorstellingen te lijden en werkt zichzelf beetje bij beetje richting een mentale ondergang.

  Erica kijkt met benauwde ogen toe hoe haar dochter zichzelf begint te verliezen in haar rol en eist dat ze zich terugtrekt uit het stuk. Uiteraard gaat Nina hier niet mee akkoord en er ontstaat een hevige ruzie, waarna Nina zich opsluit in haar kamer. Op de dag van de première maakt ze Nina bewust niet wakker en belt ze naar het balletgezelschap om te laten weten dat Nina niet kan komen. Als Nina laat op de dag wakker wordt en hoort wat haar moeder heeft gedaan, dwingt ze haar met geweld om haar te laten gaan.

  Nina arriveert laat in het theater, om vervolgens te horen te krijgen dat Thomas aan Lily heeft gevraagd of ze haar rol over wil nemen. Nina negeert deze ontwikkeling en loopt naar haar kleedkamer om zich voor te bereiden, waar ze in een gesprek met Thomas hem overtuigt dat ze de rol kan dansen. De eerste akte als Witte Zwaan verloopt goed, totdat Nina wordt afgeleid door een hallucinatie tijdens een lift. De vertolker van de Prins laat haar vallen, maar probeert de dans zo snel mogelijk weer op te pakken.

  Aan het einde van de akte rent Nina gebroken haar kleedkamer in, om daar Lily aan te treffen in het kostuum van de Zwarte Zwaan. Lily vertelt Nina over haar intenties om zo meteen de Zwarte Zwaan te spelen. Nina raakt hierdoor verwikkeld in een woedeaanval en ziet Lily in haarzelf transformeren. Met haar dubbelganger gaat ze een gevecht aan. Nina duwt haar dubbelganger tegen een grote spiegel aan. De spiegel breekt en de scherven verspreiden zich over de grond. Nina grijpt een stuk van de spiegel en steekt haar dubbelganger in de maag. Beseffend wat ze heeft gedaan, ziet Nina dat ze Lily heeft gestoken.

  Ze verstopt Lily’s dode lichaam in een kast, loopt terug naar het podium en danst de Zwarte Zwaan vol passie en sensualiteit. Het publiek gelooft niet wat het ziet en raakt volledig verzonken in Nina’s performance. Langzaam maar zeker beginnen veren uit Nina’s huid te groeien en wanneer haar armen in hun geheel veranderen in vleugels, verliest ze zichzelf volledig en transformeert ze in een zwarte zwaan. Aan het einde van de akte ontvangt Nina een staande ovatie van het publiek. Wanneer van ze van het podium afloopt wil het hele gezelschap haar feliciteren met haar performance. Nina verrast Thomas en zoent hem voordat ze terugkeert naar haar kleedkamer.

  Terwijl Nina zich voorbereidt op de laatste akte, de Stervende Zwaan, klopt er iemand op de deur. Het is Lily, die haar wil feliciteren. Nina realiseert dat haar gevecht met Lily wederom een hallucinatie was, maar ziet de spiegel nog altijd in honderden scherven verspreid over de vloer. Vervolgens ziet ze bloed uit haar maag komen en beseft ze dat ze zichzelf heeft gestoken in plaats van Lily. Ze keert toch terug naar het podium, om daar opnieuw een weergaloze performance te geven als de Witte Zwaan.

  Op het laatste moment van de akte, waar de Witte Zwaan zichzelf van een klip afgooit, ziet ze haar moeder, huilend van trots, in het publiek zitten. De zaal barst los in een luid applaus, terwijl Nina van het podium afvalt. Terwijl Thomas en de rest van het balletgezelschap Nina met wild enthousiasme willen feliciteren, ziet Lily dat Nina’s maag bloedt. Terwijl Nina ernstig verzwakt op het landingskussen ligt, drukt ze haar tevredenheid over haar performance uit. De film eindigt terwijl Nina in de spotlights staart en de woorden “I felt it. Perfect. It was perfect” fluistert, terwijl het beeld vervaagt en het publiek haar naam schreeuwt.

  We hebben hier in het verleden gepost hoe “Dark Swan/Black Swan” een eufemisme was voor het Nemesis/Nibiru systeem die in de nabijheid van de aarde komt. 

  De krantenkop werd juist gepubliceerd…Once Upon a Time first look: The Dark Swan rises!

  * Conan O’Brien gebruikt nu het beeld van EEN GROTE RODE PLANEET als zijn achtergrond. In de film Exclusive Sneak Peek: “Batman vs Superman”

  * “Mensen haten wat ze niet begrijpen… Wees hun held… Wees hun engel… Wees hun monument… Wees alles wat ze willen dat je bent… Of wees niets ervan… Je bent deze wereld niets schuldig: dat was je nooit!” –Martha Kent

  Batman vs Superman: Dawn of Justice

  De last van een geapprecieerde god. 

  * X-Men: Apocalypse

  De trailer voor “X-Men: apocalypse” was juist uit van een voorfilmpje bij Comic-Con… Ze winden geen doekjes om de boodschap die ze brengen.

  * iZombie trailer // 24 september. (14 juli 2015)

  “De datum” verschijnt overal… Ze proberen heel hard om degenen die opletten te waarschuwen.

   

  * 7/11 (2 augustus 2015)

  11 Tishrei 5776 (7/11 op de Hebreeuwse kalender) is 24 september 2015 op de Gregoriaanse kalender.

  * Beyoncé – 7/11 (2 augustus 2015)

  Klinkt zoals de aarde rockin‘, terwijl er iets uit de lucht wordt geschoten?

  Beyonce – 7/11

  Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack you in the air
  Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
  Smack it, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack it, smack it in the air
  Smack it, smack it in the air

  Wave your hands side to side, put it in the air
  Wave your hands side to side, put it in the air
  Clap, clap, clap like you don't care
  Smack that, clap, clap, clap like you don't care
  (I know you care)

  Clap, clap, clap, clap, clap it
  Foot up, my foot up
  Hold up now my foot up
  (I'm spinnin') I'm spinnin' my foot up
  Foot up yeah my foot up
  (I'm spinnin') I'm spinnin' my foot up
  Put my foot down yeah my hands up
  My hands up, my hands up
  (Flexin') Flexin' while my hands up
  My hands up, my hands up
  I stand up with my hands up
  Then I put up, my hands up
  I put up, my hands up
  I put up, my hands up
  Then I'm spinnin' all my hands up
  (Spinnin') Spinnin' while my hands up
  (Spinnin') Spinnin' while my hands up
  (Spinnin') Spinnin' while my hands up
  Then I'm tippin' all my hands up
  Spinnin', I'm spinnin', I'm spinnin' while my hands up
  (Spinnin') I'm Spinnin', I'm spinnin', I'm spinnin' while my hands up
  (Drank)

  Oh let go like alcohol, oh let go like alcohol
  Oh let go like alcohol
  Don't you drop that alcohol
  Never drop that alcohol, never drop that alcohol
  I know you thinkin' bout alcohol
  I know I'm thinkin' bout that alcohol

  Man it feel like rollin' dice, man it feel like rollin' dice
  Seven eleven, seven eleven, seven twice, man seven twice
  Man it feel like rollin' dice, man this feel like rollin' dice
  Man it feel like rollin' dice
  Seven twice, seven twice
  Girl I'm tryna kick it with you
  Girl I'm tryna kick it with you
  Man I'm tryna kick it with you
  My feet up, I kick it with you
  Man I swear I kick it with you
  Girl I wanna kick it with you
  Man I know I kick it with you
  Yeah I spin' around and I kick it with you

  Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack you in the air
  Shoulders move side to side smack it in the air
  Smack it in the air, smack it, smack it the in the air
  Smack it in the air, smack it, smack it in the air

  Wave your hands side to side, put it in the air
  Wave your hands side to side, put it in the air
  Clap, clap, clap like you don't care
  Smack that, clap, clap, clap like you don't care
  (I know you care)

  Wave your hands side to side
  Wave your hands side to side
  Wave your hands side to side
  Wave your hands side to side
  Ooh we be be freaky deaky
  Then you see she pink bikini
  Rock out that booty out that dashiki
  Never T.D. edges teeny
  Sweatin' on my blow out
  Sweatin' on my dress
  This trick about to go off
  Mad 'cause I'm so fresh
  Fresher than you
  I'm fresher than you
  Fresher than you 

  Betekenis van het lied

  Listening to Beyoncé: Platinum Edition sometimes feels like a puzzle. Gone are the days when deciphering a song was as easy as singing the repeating chorus of "Love On Top," because Bey has gotten complicated. Beyoncé's new song "7/11" is hands down one of my favorite songs she has produced in a long time, the music video is even better. But what the fresh hell is "7/11" about? Even members of the Beyhive are scratching their heads over this one. Well, after a little research and listening to the song on repeat for about an hour — OK, three hours... rough job — I have come with a solid theory to the meaning behind Beyonce’s newest hit “7/11”.

  Looking at the lyrics of "7/11," little hints are given throughout the song. The beginning of the song begins in a pretty obscure lyrical place:

  Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack you in the air
  Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
  Smack it, smack it in the air
  Legs movin' side to side, smack it, smack it in the air

  It isn't until later in the song that we get the following lyrics:

  I know I'm thinkin' bout that alcohol
  Man it feel like rollin' dice, man it feel like rollin' dice
  Seven eleven, seven eleven, seven twice, man seven twice
  Man it feel like rollin' dice, man this feel like rollin' dice

  And that's when it clicked. After reading about almost every single reference to "7/11," I can confidently say — as confident as one can be while deciphering Bey lyrics — that "7/11" is about the drinking game 7/11 Doubles. Here me out.

  In the drinking game 7/11 Doubles, a drink (beer, mixed drink, whatever you like) is placed in the middle of a table, and the first player throws a pair of dice. If that person rolls a 7, 11, or double (like two 5s) then they get to choose a player to drink. If they don't roll one of the above combinations, they pass the dice to the left (to the left, to the left... sorry, I had to).

  Once a player rolls one of the lucky combos, they choose a drinker. The drinker must finish the drink in the middle of the table before another roller rolls a 7, 11, or double. Obviously you want to play this game responsibly.

  The entire "7/11" song feels like one big party. The entire video for the song also feels like one big party. There are quite a few references to drinking in the song, and even more references to dancing and moving that body, which obviously would come with playing a game like 7/11 Doubles. So I'm gonna call this song as Bey and her Beyhive having a good old time partying.

  Now, if I am way off, and I very well could be, Beyoncé doesn't scream "drinking game," there is another direction we could go in deciphering the song. The big one being a reference to the 7-11 stores. As Bustle writer Alyse Whitney mentioned, 7-11 is mentioned in “Drunk In Love,” which could mean that the reference is to the 7-11 hours. Most 7-11s are open 24/7, which could work with the lyrics in "Drunk In Love," “No complaints from my body, so fluorescent under these lights/Boy, I’m drinking/Park it in my lot 7-11/I’m rubbing on it, rub-rubbing/If you scared, call that reverend.”

  But honestly, if Beyoncé is singing about the convenience store, there is no reason she couldn't be referencing a college drinking game.

  * 50 Cent (4 augustus 2015)

  De leugen dat zovele mensen deed kiezen voor de weg naar de Hel.

  6 manieren dat 50 Cent de wereld misleidde door te geloven dat hij rijk was

  In de nasleep van het faillissement van rapper Curtis Jackson, aka "50 Cent," heeft hij een blik geworpen op zijn buitensporige levensstijl.

  Voordat hij bankroet ging, moest 50 Cent via de rechtbang een schuld betalen van 5 miljoen dollar aan Lastonia Leviston. De vrouw had de rechtszaak gewonnen nadat de rapper een seks tape van haar had uitgebracht om zijn tegenstander Rick Ross in diskrediet te brengen. Hij was namelijk de vader van één van haar kinderen. 

  Leviston's advokaten geloofden dat 50 Cent's faillissement een manier was om te vermijden dat hij Leviston moest betalen, daarom sleepten ze hem terug voor het gerecht. Maar toen hij moest verschijnen, gaf 50 Cent toe dat zijn rijkdom niets meer was dan een illusive. Met andere woorden, hij liet het publiek geloven dat hij rijk was. Jackson zegt dat hij dit deed omdat de hele muziekindustrie zich groter voordoet dan in werkelijkheid.

  Hier zijn 6 manieren die 50 Cent gebruikte om zijn hip-hop levensstijl aan te houden. In het rechtsgeding van Leviston gaf hij deze getuigenis:

  1. Hij recycleerde zijn gouden kettingen.

  50 Cent beweert dat hij amper een juwelenkistje kon vullen, laat staan een hele juwelen-set. Hij zegt dat hij eigenlijk maar "twee of drie kettingen" heeft van elk 30,000 dollar. Maar, hoe komt het dat hij het doet lijken alsof hij er meer heeft? De rapper zegt dat hij die kettingen naar een juwelier brengt die ze kan transformeren in nieuwe, onherkenbare bling-spullen.

  Advocaat: Hoeveel kettingen heb je?
  Jackson: Twee of drie.
  Advocaat: Welk?
  Jackson: Twee of drie verschillende kettingen. Ik doe ze naar de juwelier terug en laat nieuwe maken met hetzelfde goud van de laatste ketting. Gedurende verschillende albums verander ik van kettingen, daarom zien jullie veel juwelen. Maar ik doe ze terug en laat ze veranderen in nieuwe. 
  Advocaat: Je hebt 30,000 dollar in gouden kettingen?
  Jackson: Ja.

  2. Hij verhandelde auto’s om aan nieuwe te geraken

  Tien dagen voor zijn getuigenis, zei de interviewer Nick Grimshaw dat 50 Cent een 300,000 dollar Rolls Royce had gekocht net voor een interview. (Boven, 50 Cent maakt duidelijk dat hij failliet is met een foto van zichzelf met een smart.)

  Maar, volgens de getuigenis van 50 Cent was dat verhaal niet volledig waar:

  Advocaat: Het is een vals verhaal in die zin dat het nooit gebeurde? 
  Jackson: Nee, ik had de auto. Maar ik deed twee auto’s die ik had terug.
  Advocaat: Dus het verhaal dat werd verteld, je kent het verhaal, dat je zomaar besliste om een Rolls Royce te kopen --
  Jackson: Het is niet waar, dat heeft de interviewer ervan gemaakt.

  3. Hij bezit al deze auto’s niet

   

  50 Cent heeft Forbes magazine eens een rondleiding van zijn autocollectie gegeven, die bestond uit drie gelijkaardig gespoten blauwe voertuigen, waaronder een Range Rover, een Lamborghini Murcielago, een Bentley Mulsanne, en een Yamaha moto. 50 Cent was werkelijk bedreven in het presenteren van zijn royale levensstijl aan de pers. Maar dit is de waarheid over zijn auto’s: 

  Advocaat: Heb je jezelf gefilmd met allemaal auto’s waarvan je nu zegt dat ze niet van jou waren? 
  Jackson: Je wil zeggen zoals MTV "Cribs" misschien. 
  Advocaat: Ik bedoel dat je voor een camera stond en zei dat dit je Lamborghini en dit je Rolls en dit je Ferrari was? 
  Jackson: Ik heb het een keer gedaan.
  Advocaat: Heb je dit gedaan?
  Jackson: Ja.
  Advocaat: Ferrari, Lamborghini, Rolls, Chevy Blazer of Suburbans, ze waren special uitgerust en kosten een paar duizend dollar elk?

  Jackson: Ja.
  Advocaat: Je zei dat deze auto’s de jouwe waren?
  Jackson: Ja.
  Op dat moment, waren die auto’s gehuurd.

   4. Hij zegt dat hij nooit een weddenschap van 1.6 miljoen dollar heeft geplaatst op de kamp Mayweather/Pacquiao.

  Op 3 maart sprak 50 Cent in "The Breakfast Club" morgenshow op Power 105.1 in New York en zei dat hij 1.6 miljoen dollar had ingezet op de boksmatch Floyd Mayweather Jr. tegen Manny Pacquiao. Jackson zei dat hij de weddenschap had gewonnen, zelfs op een andere show, maar volgens zijn getuigenis heeft hij nooit de weddenschap aangegaan.

  Advocaat: Is het waar dat je publiekelijk hebt verklaard – en je zei het op de Conan O'Brien show – dat je 1,6 miljoen dollar had ingezet op Floyd Mayweather om het gevecht te winnen dat plaatsvond in mei?
  Jackson: Ja.
  Advocaat: Je zei dat je de weddenschap had gewonnen?
  Jackson: Ja.
  Advocaat: Je won toen 1 miljoen dollar?
  Jackson: Nee, ik heb dit enkel gezegd.
  Advocaat: Je hebt dit niet gezegd op de Conan show?
  Jackson: Nee.
  Advocaat: Ok. Dus je heb die weddenschap gewonnen?
  Jackson: Ik heb niets gewonnen.
  Advocaat: Huh?
  Jackson: Ik heb niets gewonnen, eigenlijk.
  Advocaat: Heb je de weddenschap aangegaan?
  Jackson: Nee.
  Advocaat: Je hebt nooit ingezet op die weddenschap?
  Jackson: Nee.

  5. Hij bezit geen flashy horloges.

  Jackson heeft met dure horloges zitten pronken op zijn Instagram, op de rode loper, en toen hij optrad. Maar volgens zijn getuigenis, zei de rapper dat hij enkel drie of vier horloges bezit en dat het geen “dure merken” zijn.

  Hij vertelde in de rechtbank dat de horloge dat hij droeg op die dag een Casio G-SHOCK was, die tussen de 100 en 450 dollar waard is.

  Jackson zei verder dat in de hip-hop cultuur mensen enkel zaken volgen waarvan ze denken dat het bijdraagt tot hun status maar het is allemaal bedrog, net zoals een videoclip. Ze zeggen “action” en dan zie je al deze mooie auto’s, en wanneer ze zeggen “cut” gaat alles terug naar de dealer.

   6. De 65 karaat ring is ook niet de zijne.

  Op 3 september 2013 zette Jackson twee foto’s op zijn Instagram met wat hij beschrijft als een 65 karaat Cartier ring.

  Op een foto draagt hij de ring en eronder schrijft hij: “Ik ben de coolste levende man, vraag maar in mijn buurt.”

   

  In de getuigenis, kan Jackson eerst de ring niet meer herinneren. Hij zegt zelfs: “Ik denk niet dat het mogelijk is om een 65 karaat op een ring te krijgen.”

  Maar als hij een foto wordt getoond van de ring op Instagram geeft hij toe dat hij het gepost heeft en dat hij de ring niet bezat. “Het was een geleend juweel van een juwelier,” zei Jackson in de rechtbank.

  De advocaat van 50 Cent heeft geen antwoord gegeven op de vraag om commentaar. 

  * Failliet (22 juli 2015)

  De “thug life” is een illusie… Een illusie dat een generatie heeft verwoest die probeerde het na te volgen.

  Thug life : Het betekent trouw zijn aan je ghetto roots. Het betekent ook straatbendes overnemen en hen veranderen tot politieke entiteiten voor de goede zaak van de ghetto’s.

  De rapper 2Pac geloofde dat straatbendes werden aangetrokken door de regering om zwarten in de ghetto’s eronder te houden, daarom wilde hij ze veranderen in politieke entiteiten voor positieve zaken (hij geloofde dat ze als krachten begonnen om de ghetto’s te beschermen tegen politiegeweld voordat de CIA crack of weed verspreidde dat zij moesten verkopen).

  18-10-2017 om 13:19 geschreven door claudia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per maand
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!