Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  28-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  AL DEGENEN DIE OP EEN OF ANDERE MANIER HEILIGE PLAATSEN PROFANEREN, PLEGEN HEILIGSCHENNIS EN ZE ZOUDEN HET MOETEN BIECHTEN EN EERHERSTEL DOEN!

  23 February, 2014 – 2:10 P.M.

  MARIA’S, MYSTIEKE ROOS, OPROEP AAN GODS KINDEREN CHILDREN

  Kleine kinderen, moge de vrede van God met jullie zijn.

  Kleine kinderen, het doet mij pijn en het bedroeft mij om te zien hoe sommige van onze heiligdommen en heilige plaatsen worden geprofaneerd door kwade afgezanten en door velen onder jullie; het triestigste is te zien dat Gods kinderen niets doen, er is niet een stem dat weerklinkt ter verdediging van Onze Heilige Plaatsen, mijn kinderen lijken geestelijk lethargisch, en blijven niet afgeschrikt in het zicht van dit verachtelijk misbruik. Satans rook dringt binnen in de heilige plaatsen, de goddeloosheid en de lagere instincten van de kinderen van duisternis en van de velen die zeggen dat ze tot God behoren zijn doornen die Onze Harten doorboren.

  Wat voel Ik mij bedroefd, mijn kleine kinderen, om velen te zien die enkel naar heiligdommen komen op zoek naar mirakels, maar ze hebben geen verlangen naar oprechte bekering. Wat bedroeft het mij om degenen te zien die gehaast zijn, ze kunnen niet geraakt worden want ze zijn reeds weg. Anderen komen om te converseren alsof de heiligdommen plaatsen zijn om een bezoekje te brengen: ze praten en praten maar, lachen en verstrooien de weinigen die komen om te bidden. En wat te zeggen over mijn jongeren, die zo bedrogen worden door mijn tegenstander; wat doet het mij pijn en bedroeft het mij om mijn jongeren op de heilige plaatsen onzedig gekleed te zien, ze dragen kledij die niet geschikt zijn op deze plaatsen van meditatie en gebed te bezoeken. Velen eten kauwgom, roken, praten met hun GSM en uiten obscene woorden.

  Vele volwassenen komen om een wandeling te doen; de heiligdommen aandoen als trekpleister en de plaatsen achterlaten met vuilnis en etensresten. Tranen rollen van mijn wangen en de engelen huilen met mij mee, om het weinige geloof en het gebrek aan verplichting van velen die niet kunnen begrijpen dat de heiligdommen en Mijn Vaders Huizen heilige plaatsen zijn waar men komt om te bidden, te aanbidden, boete te doen en te bemiddelen voor elkaar en voor de zondaars van de hele wereld. De heiligdommen, kerken en heilige plaatsen zijn hemelse ruimten waar je zou stil moeten zijn, mediteren en overwegen. Al degenen die op een of andere manier de heilige plaatsen profaneren plegen heiligschennis en ze zouden het moeten biechten en boete doen!

  Jullie verliezen vele aflaten door jullie slecht gedrag op de heilige plaatsen! Wanneer zullen mijn kleine kinderen zich ervan bewust worden? Er zijn zoveel zegeningen dat de hemel geeft voor jullie redding, maar velen onder jullie verkwanselen het door jullie fout gedrag en gebrek aan geloof! Elk bezoek dat je doet met geloof aan de heiligdommen, Tabernakels of Heilige plaatsen zijn er aflaten dat jullie krijgen en het zal dienen om vele van jullie zonden te vernietigen; deze aflaten zijn spirituele gaven van God voor jullie redding. Kijk, hoevelen onder jullie een fout gedrag en een gebrek aan liefdadigheid tegenover God en uw Moeder tonen.

  Kleine kinderen, wees jullie er nu bewust van. Stop onze heiligdommen te en heilige plaatsen ontheiligen; omdat mijn Vader jullie ter verantwoording zal roepen om dit alles wanneer jullie aankomen in de eeuwigheid! Richt jullie ogen op de Schepper en gedraag jullie als ware kinderen van God, want jullie moeten morgen niet jammeren, wanneer jullie aanwezig zijn voor het Oppertribunaal. Moge de vrede van God en de liefde van Zijn moeder altijd bij jullie zijn!

  Uw moeder: Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid. 

  DE KONINGEN VAN DEZE WERELD, DIE MIJN TEGENSTANDER DIENEN, HEBBEN REEDS ALLES GEPLAND OM DE NIEUWE WERELDORDE TE BEGINNEN!

  18 February, 2014 – 8:1 A.M.

  JEZUS, DE GOEDE HERDER, DRINGENDE OPROEP AAN ZIJN KUDDE.

  Vrede aan jullie, schapen van mijn kudde.

  De maçonnieke geheime organisaties die heersen over de koningen van deze wereld en hen leiden, willen zich bemoeien in de interne zaken van vele naties om verwarring te stichten en regeringen ten val te brengen. De inlichtingendiensten en andere organisaties die de Grootmachten dienen willen de regeringen van sommige naties destabiliseren om in deze naties leiders aan de macht te brengen die trouw zullen zijn tijdens de nieuwe wereldorde.

  Ze zoeken chaos en interne conflicten te creeren in die naties en burgeroorlogen te ontketenen om zo regeringen te destabiliseren, en ook hun economieen, die het niet eens zijn met de politiek en leer van de nieuwe wereldorde. De naties die zich verzetten zullen onderworpen worden of afgesloten worden van hun economieen. De globalisatie van economieen en de inplanting van de microchip in de inwoners van landen is de eerste fase van deze nieuwe wereldorde. Op dit moment is de hele opstelling klaar; enkel de oorlog ontbreekt om het autoritaire regime te beginnen, dat de aarde zal beheersen tijdens de heerschappij van mijn tegenstander.

  Mijn trouwe mensen die door de woestijn van zuivering zullen lopen, zullen gezuiverd worden; maar voor dit alles gebeurt zal Ik mijn ‘waarschuwing’ zenden die jullie zal voorbereiden op die dagen van zuivering die nodig zijn voor jullie transformatie. De koningen van deze wereld, die mijn tegenstander dienen hebben reeds alles geplant om de nieuwe wereldorde te beginnen. Bereid jullie voor, mijn mensen, omdat de tijd dichterbij komt wanneer jullie Mijn Vader zult verheerlijken, en jullie getuigenis zult afleggen van mij voor naties. Vrees niet; weet dat Ik bij jullie zal zijn tot het einde der tijdens. Vele regeringen zullen vallen, anarchie en chaos zullen vele naties in hun greep houden. De koningen van de Grootmachten zullen zich de rijkdommen van andere naties toeeigenen door hun landen in beslag te nemen en hun koninkrijken uit te breiden.  O mijn volk, buitenlandse naties zullen jullie natie binnenvallen en jullie zullen behandeld worden als slaven in jullie eigen land door het autoritaire regime van mijn tegenstander!

  Mijn kinderen, vervolging en uitroeiing van Christenen is begonnen; mijn leerling zijn is in vele naties het synoniem voor marteling, vervolging, gevangenschap en dood. Ik zeg, mijn leerlingen, dat in de tijd van de heerschappij van mijn tegenstander jullie zullen moeten vluchten en zoeken voor mijn Moeders schuiloorden of jullie verbergen in grotten net als mijn eerste Christenen, omdat vervolgingen zullen uitgebreid worden naar alle naties. Onthoud dat mijn woord zegt: “In de wereld worden jullie geconfronteerd met vervolging. Maar heb moed; Ik heb de wereld veroverd.” (Johannes 16,33) “Vrees niet degenen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden: vrees eerder degene die zowel lichaam en ziel kan doden in de hel.” (Mattheus 10, 28) “Gezegend ben je wanneer mensen je beschimpen en vervolgen en alle kwade zaken tegen je doen in mijn naam. Verheug je en wees blij want je beloning is groot in de hemel” (Mattheus 5, 11-12).

  Mijn kinderen, de tijd van jullie zuivering is nabij; wees voorbereid en wees in Gods genade voor de komst van ‘het ontwaken van het geweten’.  Ik zeg jullie opnieuw: heb berouw en bekeer jullie omdat het Koninkrijk van God nabij is.

  Mijn vrede laat Ik jullie en mijn vrede geef Ik jullie.

  Jullie Meester : Jezus, de Goede Herder van alle tijden.

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  28-02-2014, 12:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten jullie mannetje staan. 24/2/2014

   

  Mijn dierbare dochter, Mijn vijanden zijn niet inbegrepen binnen de hierarchie van valse religies. Veel dergelijke zielen weten niet beter en ze zullen Mij aanvaarden wanneer Ik Mijzelf kenbaar maak aan hen. Het zijn degenen die de grootste geloofsafval uitwerken van binnen de rangen van Mijn Eigen Kerk op Aarde die het meest gevaarlijk zijn van alle.

  Niet allen die gekleed zijn als Mijn dienaren zijn van Mij, maar weet dit. MIJN UUR IS DICHTBIJ EN NET VOOR MIJN TWEEDE KOMST, ZAL DE PLAAG VAN GELOOFSAFVAL NEERDALEN EN MIJN KERK OP AARDE VERSLINDEN. NET ALS DE WOLVEN IN SCHAAPSKLEDIJ DE WERELD DE WERELD VOOR DE GEK HOUDEN OM TE GELOVEN DAT HET HUIS VAN GOD ALLE GELOOFSOVERTUIGINGEN AANVAARD, WAARONDER DEGENEN DIE MIJ, JEZUS CHRISTUS ONTKENNEN, ZULLEN ZE JULLIE OVERTUIGEN DAT DEZE GRUWEL DE GROOTSTE EVANGELISATIE ZAL ZIJN DAT DE WERELD OOIT HEEFT GEZIEN. En achter zich zal de Toorn van God toenemen. Terwijl de wereld en al zijn religies in deze nieuwe, valse kerk zullen gezogen worden, zal de weg voorbereid worden voor hen om trots de mens van wetteloosheid te vervoegen.

  Terwijl degenen onder jullie die alert blijven aan Mijn Waarschuwing en degenen die uitdagend vasthouden aan Mijn Woord lijden, zal Ik jullie ook de kracht geven om deze treurige gebeurtenis te doorstaan. De bedriegers, die hun weg in Mijn Kerk zullen gedaan krijgen zullen velen bedrogen hebben en ze zullen blijven miljoenen bedriegen, waaronder alle Christelijke geloofsovertuigingen, evenals degenen die Mij helemaal niet vereren. Al deze bedriegers zullen ketterij verspreiden en mettertijd zullen ze een religie voor de wereld vormen. Geen ander geloof zal getolereerd worden, anders dan de nieuwe valse leer – de leer van de Hel. CHRISTENEN EN JODEN ZULLEN DE TWEE GELOOFSOVERTUIGINGEN ZIJN VAN WAARUIT DE REST ZAL GEVORMD WORDEN. 

  Weet dat het is omdat Ik jullie zegen door deze missie, als Mijn Profetieen jullie tranen in de ogen doen opwellen. Ik zegen jullie met stalen zenuwen en een ijzeren vastberadenheid, zodat jullie trouw blijven aan Mij, jullie Jezus.

  Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten jullie mannetje staan. Verzet jullie tegen elke verleiding om je af te keren van Mij en volhard te allen tijde in jullie liefde voor Mij. MIJN RESTKERK ZAL GEVORMD WORDEN, ZOWEL BUITEN DEZE MISSIE EVENALS ERIN. DEGENEN ONDER JULLIE DIE DEZE MISSIE NU VERWERPEN, MAAR DIE MIJ ECHT LIEFHEBBEN, ZULLEN OOK GETROKKEN WORDEN IN MIJN RESTLEGER OP AARDE. OP DE DAG DAT DIT GEBEURT ZULLEN JULLIE BESEFFEN DAT HET BOEK VAN WAARHEID INDERDAAD EN GAVE VAN DE HEMEL WAS OM JULLIE TE HELPEN IN JULLIE LAATSTE TOCHT NAAR MIJN KONINKRIJK EN EEUWIG LEVEN. Enkel dan zullen jullie je verheugen en onbevreesd zijn, omdat jullie al het vertrouwen zullen hebben om God glorie te brengen.

  Jullie Jezus

  28-02-2014, 10:27 Geschreven door Claudia  


  26-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alle verwijzingen aan de Hel werden afgeschaft en de mens is misleid geweest met een vals gevoel van veiligheid. 23/2/2014

  Moeder van Redding : zolang als Satans heerschappij bestaat op Aarde, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden. 

  Sinds mijn Zoons dood op het Kruis, werd elke poging om Zijn Woord te verspreiden, gedwarsboomd. En sinds het Christendom zich verspreidde vertonen zich vele barsten en de Leer door mijn Zoon, Jezus Christus, gedicteerd door Zijn leerlingen werd aangepast. Er werd altijd geknoeid met de Waarheid, maar ondanks dat blijft het Woord van God nog steeds levend in de wereld en de Aanwezigheid van mijn Zoon, door de Heilige Eucharistie, gehandhaafd.

  DE WAARHEID, BETREFFENDE HET BESTAAN VAN SATAN EN DE WERKELIJKHEID VAN DE HEL IS VOOR VELE DECENNIA ONDERDRUKT GEWEEST EN DIT HEEFT VOOR EEN NADELIG EFFECT GEZORGD OP DE REDDING VAN DE MENSHEID. Alle verwijzingen naar de Hel werden afgeschaft en de mens is misleid geweest met een vals gevoel van veiligheid. Nu, vandaag geloven weinig mensen in het bestaan van de duivel of de afgrond van de Hel. DEZE LEUGEN IS DE GESEL VAN DE MENSHEID GEWEEST EN ALS RESULTAAT ZIJN VELEN ZIELEN VERLOREN GEGAAN, OMDAT DE HEL WORDT ONTKEND. DE DOODZONDE IS NIET LANGER EEN REALITEIT GEACHT EN DAAROM IS ER GEEN POGING GEDAAN OM DE DOODZONDE TE VERMIJDEN. Degenen die mijn Zoon, Jezus Christus, dienen in Zijn Kerken hebben een plicht om de zielen voor te bereiden zodat ze geschikt zijn om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan.

  DE HEL KAN VERMEDEN WORDEN DOOR EEN BEGRIP VAN DE GEVOLGEN VAN DOODZONDE, TOCH IS NIET EEN WOORD ERVAN VERMELD. Zielen zijn verloren omdat ze nooit fatsoenlijk geleerd werden hoe zonde te vermijden en berouw te zoeken. Om waardig te worden om mijn Zoons Koninkrijk binnen te gaan moeten jullie tijd spenderen door jullie levens te leiden volgens het Woord van God. Alsjeblieft negeer de Waarheid niet, want als je dit doet, zul je verloren zijn.

  Bid, bid, bid dat de mensheid het bestaan van Satan zal aanvaarden, omdat totdat ze dit doet, zal ze nooit echt mijn Zoons Belofte van Verlossing aanvaarden.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  26-02-2014, 22:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 137

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  137 Gebed om herstel (van geloof)  23/2

  O Almachtige God, O Allerhoogste God, kijk op mij neer, Uw nederige dienaar, met liefde en medelijden in Uw Hart. Herstel mij in Uw Licht.

  Neem me terug op in Uw Gunst, vul me met de Genade, zodat Ik mijzelf kan aanbieden aan U in nederige dienstbaarheid en volgens Uw Allerheiligste Wil. 

  Ontdoe mij van de zonde van trots en alles wat U beledigt en help me om U lief te hebben met een diep en blijvend verlangen om U te dienen al mijn dagen voor eeuwig en altijd. Amen.

  Jullie Jezus

  26-02-2014, 21:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer de mens' wil in botsing komt met Gods Wil wordt veel pijn doorstaan aan beide kanten. 23/2/2014

  When a man’s will clashes with the Will of God, great pain is endured on both sides

  Sunday, February 23rd, 2014 @ 16:03

  Mijn dierbare dochter, wanneer een mens’ wil in botsing komt met Gods Wil, wordt veel pijn doorstaan aan beide kanten. De mens werd de Gave van vrije wil verleend door Mijn Vader en als zodanig is hij vrij keuzes te maken die hij wenst in het leven en God zal zich nooit bemoeien met deze Gave uit de Hemel. Voor degenen die echter wensen Mij volledig te dienen, met de intentie Mij te helpen zielen van anderen te redden en die Mij de gave van hun vrije wil geven, zal het een zeer moeilijke tocht worden voor hen.

  Wanneer jullie Mij jullie vrije wil geven om te doen wat noodzakelijk is in de redding van zielen, zal het lijden die jullie zullen doorstaan zeer hard zijn. Als jullie wil dan niet langer tot jezelf behoort, de menselijke natuur is wat het is, dit betekent dat een strijd zal tot stand komen tussen de mens’ vrije wil en Gods Wil. Vele mensen die Mij liefhebben en die de Wil van God willen doen in hun leven zullen altijd worstelen tussen beide. OM DE WIL VAN GOD TE BEVREDIGEN MOET DE ZIEL ALLE GEVOEL VAN TROTS EN DE NOOD OM ZIJN PERSOONLIJKE VERLANGENS TE BEVREDIGEN, VERLATEN. JULLIE KUNNEN ENKEL GOD WAARLIJK DIENEN ALS JULLIE VOLLEDIG OP HEM VERTROUWEN EN AL JULLIE BEPROEVINGEN EN  TEGENSLAGEN HEM AANBIEDEN VOOR HET WELZIJN VAN ALLEN.  

  Wanneer goed menende mensen God dienen en proberen hun leven te leiden zoals Hij heeft opgedragen, in ongenade vallen, voelen ze zich beschaamd. Vernederd door God te hebben gemeden en voor het feit dat ze Hem lieten vallen door egoisme, gevoelens van eigenwaarde of arrogantie, verbergen ze hun gezicht voor het Licht van God. Wanneer ze verlicht worden door de Waarheid kunnen deze zielen opeens en zonder waarschuwing, beginnen aan hun geloof te twijfelen. De ene minuut houden ze van God met heel hun hart en wijden ze zich helemaal aan Zijn zorg toe en de volgende minuut sluiten ze zich af van de Bron van Licht. Het is dan dat de persoon zijn menselijk intellect gebruikt, en God dicteert wat hij bereid is te doen om God te dienen en dit zal gewoonlijk op zijn eigen voorwaarden zijn. Ja, de ziel kan tot God zeggen: “Ik zal U dienen, maar op voorwaarde dat U me deze en deze gunsten verleent.” Weten jullie dan niet dat je niet twee meesters kunt dienen, want er is enkel Een God en Hij voert het Bevel. God is Meester van alles dat er is en zal zijn. De mens is er om God te dienen, maar toch zal God alles doen wat Hij kan om troost te bieden aan Zijn kinderen.

  WANNEER JULLIE VINDEN DAT JULLIE BEGINNEN AAN GOD TE TWIJFELEN OF VERTROUWEN VERLIEZEN IN ZIJN LIEFDE OF ZIJN BELOFTE, DAN MOETEN JULLIE DIT KRUISTOCHTGEBED BIDDEN. HET IS HET GEBED VAN HERSTEL. 

  ALSJEBLIEFT VERGEET NIET DAT HET ZEER EENVOUDIG IS OM GOD DE RUG TOE TE KEREN EN DAT ER ENKEL EEN PERSOON NODIG IS OM TWIJFEL TE ZAAIEN IN JULLIE ZIEL OVER DE GOEDHEID VAN GOD EN ZIJN GROTE BARMHARTIGHEID VOOR AL ZIJN KINDEREN. 

  Het vraagt veel moed en veerkracht om trouw te blijven aan het Woord van God, maar zonder te vragen om de Genaden om Hem behoorlijk te dienen, zullen jullie niet in staat zijn om dit op jullie eentje te doen.

  Jullie Jezus

  26-02-2014, 21:27 Geschreven door Claudia  


  25-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen onder jullie die zeggen Mij nu lief te hebben zullen Mij verraden net als Judas deed. 22/2/2014

  Mijn dierbare dochter, uit pijn komt vreugde, uit wanhoop komt hoop en uit vervolging zal vrijheid komen, als alles aan Mij wordt gegeven in volle vertrouwen en voor de Glorie van God.

  ELK SCHEPSEL IN DE HEMEL, OP AARDE EN ONDER DE AARDE ZAL KNIELEN VOOR DE HEER – ALLEN, ZONDER UITZONDERING. Maar de mens, zwak en gevallen, geeft geen Glorie aan God – zelfs de meest toegewijde en heilige – wanneer hij faalt om zich volledig over te geven voor Mijn Vader, door Mij, Zijn enige Zoon, Jezus Christus. ZOLANG DE GEEST VAN HET KWAAD BESTAAT IN DE WERELD IS DE MENS NIET WAARDIG OM VOOR MIJ TE STAAN. JULLIE KUNNEN NIET VOOR MIJ KNIELEN WANNEER JULLIE VOL VAN JE EIGEN BELANGRIJKHEID ZIJN. Ik kan jullie niet horen wanneer jullie Mij uitsluiten, zoals tirannen worden jullie wanneer Satan jullie gedachten vult met zonden van de zintuigen. Enkel degenen die rein voor Mij komen te staan, die zich verzoend hebben met Mij, kunnen waarlijk verenigd zijn met Mij.

  Wanneer jullie lopen als koningen en anderen dicteren, wanneer jullie zitten op aardse tronen kunnen jullie nooit dienaren van Mij zijn. WANNEER JULLIE MIJ WAARLIJK DIENEN, ONGEACHT WAT JULLIE ROL IS, ZULLEN JULLIE ALTIJD DE WAARHEID SPREKEN. JULLIE WULLEN ALTIJD WETEN DAT WANNEER JULLIE MIJN WARE WOORD VERKONDIGEN, HET JULLIE ALTIJD VEEL KRITIEK ZAL BRENGEN. Spoedig zal het Ware Woord niet langer gesproken worden, door degenen die Mijn Kerk infiltreren in de hoogste rangen. Zij doen alsof we Mij liefhebben maar in realiteit verafschuwen ze Mij. Dan zullen jullie, de getrouwen om in Mij te blijven en met Mij te zijn veel moed nodig hebben.

  Hoeveel onder jullie hebben die moed? Hoe velen onder jullie zullen in staat zijn om de vervolging te doorstaan, die zal gebeuren wanneer jullie de Waarheid verkondigen? Daarom is het met pijn in het hart dat Ik jullie moet meedelen dat velen onder jullie die zeggen dat jullie Mij nu liefhebben, Mij zullen verraden – net als Judas deed. Want als Mijn Heilig Woord wordt veranderd, zodat het een leeg vat wordt, zullen velen onder jullie deze valse leer aanvaarden. Zo velen onder jullie zullen deze Missie verwerpen en Mijn Beker van Redding de rug toekeren.

  Jullie moeten dit Kruistochtgebed bidden om jullie te helpen trouw te blijven aan Mijn Woord.

  ELKE DEMON UIT DE HEL VERVLOEKT DEZE MISSIE, DAT MIJN LAATSTE IS OP AARDE. HET ZAL EEN GROTE VEERKRACHT VERGEN EN ENORME MOED EN EEN DIEPE LIEFDE VOOR MIJ, JULLIE JEZUS OM TROUW TE BLIJVEN AAN MIJ. De zwaksten zullen het eerst vallen. De lauwen zullen daarop volgen. Enkel degenen die zuiver van hart zijn en onbevreesd zullen blijven staan.

  Jullie Jezus

  25-02-2014, 12:35 Geschreven door Claudia  


  24-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat is het voor een goede reden. 21/2/2014

  Mijn dierbare dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Omwille van een diep ingebakken gevoel van behoud, wil de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. In tijden van groot fysisch lijden zullen de flarden van kracht in hem steeds duidelijker worden. Grote kracht zal gewoonlijk gezien worden in de zwakkeren, de hongerigen, degenen die lichamelijk lijden, de vervolgden en degenen die lijden onder de fanatici. Het is de zwakste onder jullie die de sterkste zal worden en degene die denkt dat ze de sterkste zijn zullen de zwakste worden.

  IK VERDEEL DE ZWAKKEREN, DE ZACHTZINNIGEN, DE NEDERIGEN EN DE RECHTVAARDIGEN VAN DEGENEN DIE ZICH VERHEFFEN EN DIE LIPPENDIENST PLEGEN AAN MIJN LEER, MAAR DIE ANDEREN VERVLOEKEN IN HUN HARTEN. IK BEN NU HET KOREN VAN HET KAF AAN HET SCHEIDEN EN DAARDOOR ZAL ELKE MENS’ GELOOF GETEST WORDEN TOT HIJ OF ZIJ AAN DE RAND WORDT GEBRACHT. Ik omvat al degenen die niet in God geloven, degenen die de Ware God verwerpen en degenen die hun hart gegeven hebben aan Mijn vijand – de boze. Elke ziel zal een gelijke status voor Mij krijgen en elke Genade zal gegeven worden aan degenen die Mij niet omhelzen op dit moment.

  DE WERELD ZAL GETEST WORDEN BIJ DE STAAT VAN LIEFDE ELKE PERSOON HEEFT VOOR ANDEREN, DAT EEN WARE REFLECTIE EN MAATSTAF VAN HUN LIEFDE VOOR GOD IS. JULLIE TIJD IS BEPERKT EN OM JULLIE IN STAAT TE STELLEN OM DEZE BOETETOCHT TE DOORSTAAN MOETEN JULLIE AANVAARDEN DAT GODS PROFETEN EENVOUDIGWEG ZIJN WIL BEKEND MAKEN, ENKEL ZODAT JULLIE DE ZIJNE WORDEN IN VLEES EN IN GEEST. Bied geen weerstand aan de Hand van God. Verheug jullie, omdat de beproevingen die worden toegelaten door Mijn Vader een grote eenmaking van Zijn Twee Getuigen op Aarde – de Christenen en de Joden tot stand zal brengen.  En uit deze twee zal een grote bekering voortkomen. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat is dit voor een goede reden. OMWILLE WAT ZE TE DOORSTAAN ZULLEN HEBBEN ZAL VEEL BEKERING HET RESULTAAT ZIJN EN ZULLEN MILJARDEN DE GLORIE VAN GOD ZIEN, MET EEN HELDERE GEEST, WAAR GEEN VERWARRING HUN VREUGDE ZAL BEDERVEN, WANNEER ZE EINDELIJK DE WAARHEID ZULLEN ERKENNEN. 

  De tijd voor de Waarheid, om ze te zien voor wat het is, met inbegrip van de goeden en de slechten, is nabij. En dan zal niet jullie opnieuw pijn doen. Er zal geen afscheiding meer zijn van God. Liefde zal eindelijk alles overwinnen. Liefde is God en Zijn Heerschappij is voor de eeuwigheid. Er zal geen haat meer zijn, want het zal dood zijn.

  Jullie Jezus

  24-02-2014, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat ze gevoeld zullen worden over meerdere landen, tegelijkertijd. 20/2/2014

  Mijn dierbare dochter, WANNEER DE TIJD KOMT OM MIJZELF KENBAAR TE MAKEN, OP MIJN TWEEDE KOMST, ZULLEN JULLIE DE WERELD NIET HERKENNEN WANT DE WERELD ZAL ZOVEEL VERANDERD ZIJN. 

  De snelheid waarop de mensheid zal in de diepten van zonde zal vallen zal jullie schokken. Elke lelijke zonde van het vlees zal zichtbaar zijn en velen zullen deze zonden die gepleegd worden op openbare plaatsen moeten aanzien. Zeer weinig schaamte zal getoond worden door de daders die, zoals leeuwen die in een vreetvlaag, zullen zinken tot de laagste diepten van verdorvenheid, niet gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorrah. Zo zal de teistering van de mensheid zijn, door de boze tot stand gebracht, dat moorden zullen gepleegd worden overal en zelfmoord zal welig tieren. Als Satan zielen verslindt zal hij ervoor zorgen dat elke Wet ingesteld door Mijn Vader zal verbroken worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie met valse goden en boosaardige geesten, zal de liefde vervangen die momenteel nog altijd bestaat in de wereld.

  Mijn Naam zal gebruikt worden om obsceniteiten te declameren en ze zullen elkaar vervloeken in hun harten. Mijn dochter, DE WAARHEID KAN IN TIJDEN ONDRAAGLIJK ZIJN, MAAR RECHT ZAL DOOR MIJN VADER WORDEN GEGEVEN AAN DE LANDEN DIE ZIJN WOORD ONTHEILIGEN. AL DE STRAFFEN DIE DOOR MIJN VADER WORDEN GEGEVEN ZULLEN PLAATSGRIJPEN VOOR MIJN TWEEDE. Steden zullen verdwijnen, landen zullen worden overspoeld met de getijden van Mijn Vaders Woede en aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat ze zullen gevoeld worden door meerdere landen, tegelijkertijd.

  Mijn dochter, je hebt reeds de informatie gekregen over deze steden, die zeer veel te lijden zullen hebben. Je moet Mij je tranen aanbieden, in verzoeningen voor de zonden van degenen wiens lotsbestemming in duisternis ligt. Zonder je lijden, kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Dus alsjeblieft, wees genereus met je pijn en Ik zal Barmhartigheid tonen voor degenen die je voor Mij plaatst.

  BERGEN ZULLEN ZINKEN, MEREN ZULLEN SAMENGEVOEGD WORDEN MET DE ZEEEN EN LANDEN ZULLEN MET EEN DERDE WORDEN VERKLEIND. REGENVAL DIE MIJN TRANEN VAN SMART EVENAART, OMWILLE VAN DE HAAT IN HET HART VAN DE MENSEN, ZAL CONSTANT ZIJN, TOT MIJN TRANEN WORDEN WEGGEWIST DOOR DE VERZOENING VAN ZONDAARS, DIE ZICH ZULLEN BEKEREN. 

  WEET NU DAT DE GAVEN GEGEVEN AAN DE WERELD DOOR MIJN MOEDER DOOR DE EEUWEN HEEN, MOETEN GEBRUIKT WORDEN OM JULLIE TE BESCHERMEN. WEET OOK, DAT DE MEDAILLE VAN REDDING – KRACHTIGER DAN ENIGE ANDERE MEDAILLE – JULLIE BESCHERMING ZAL ZIJN TEGEN DE VERLOKKING VAN DE ANTICHRIST. Elke poging zal gedaan worden om de Medaille van Redding te stoppen, maar niets zal de Krachten stoppen die geassocieerd zijn met deze Gave.

  Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten jullie richten op gebed in deze dagen en al jullie vertrouwen plaatsen in Mij, want deze die de Mijne zijn zullen beschermd zijn en jullie zullen Mijn redden zijn om Barmhartigheid te tonen aan de gekwelden en de heidenen. Jullie moeten nooit verzwakken of opgeven, want als je dit doet zullen jullie dit pad naar Mij onmogelijk kunnen sturen zonder Mijn Licht, dat nodig zal zijn bij elke stap op weg, als je deze tocht wil voleinden.

  Jullie Jezus

  24-02-2014, 19:09 Geschreven door Claudia  


  23-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven. 18/2/2014

  Mijn dierbare dochter, wanneer deze strijd om zielen toeneemt, zullen vele mensen in de eerste plaats beginnen twijfelen aan Mijn Bestaan, voor ze Mij volledig verwerpen. 

  Een nieuw vals vervangingsmiddel zal voor Mij gecreeerd worden, in de geesten van de wereld. Mijn Naam zal gedurft gebruikt worden, maar de woorden die ze aan Mij zullen toeschrijven zullen niet van Mij zijn. ZE ZULLEN VERKLAREN DAT GOD DE ZONDEN VAN DE MENS NIET TOELAAT OM ZIJN OORDEEL TE VERTROEBELEN. GOD ZAL EERDER DE ZONDE NEGEREN, WANT HET IS VAN WEINIG BELANG, OMDAT DE MENS ZWAK IS EN ALTIJD ZAL ZONDIGEN, WAT ER OOK GEBEURT. JULLIE ZULLEN GEZEGD WORDEN DAT JEZUS IEDEREEN VERGEEFT OMDAT ZIJN BARMHARTIGHEID ZIJN OORDEEL TE NIET DOET. Dit zal een leugen zijn maar vele mensen zullen het geloven en geen verplichting zullen voelen wat dan ook om zonde te vermijden of vergiffenis te zoeken, omdat tegen dan ze zullen geloven dat zonde niet echt bestaat. Deze zielen zijn degenen die gebed het meest nodig hebben. LAAT NIEMAND OOIT MIJN BARMHARTIGHEID VERWARREN MET MIJN OORDEEL, WANT HET ZIJN TWEE VERSCHILLENDE DINGEN. 

  Mijn Barmhartigheid zal enkel getoond worden aan allen die berouw tonen voor hun zonden. Het zal niet getoond worden aan degenen die trots voor Mij komen te staan, waar geen poging werd gedaan van hen uit om Mijn Vergeving te zoeken. Wanneer Ik kom om te oordelen zal de wereld beven. En wanneer Mijn Barmhartigheid is uitgeput, zal Mijn Gerechtigheid vallen als een bijl. Ik zal de goddelozen straffen. Zij die niet meer te helpen zijn.

  De mens mag nooit, voor een minuut, Mijn Belofte negeren. Ik zal komen om al Gods kinderen te verzamelen, maar spijtig genoeg zullen velen onder hen nooit Mijn Paradijs binnenkomen, omdat ze Mij, Mijn Bestaan en het bestaan van zonde zullen ontkend hebben.

  Jullie Jezus

  23-02-2014, 22:01 Geschreven door Claudia  


  21-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neem een ziel - een leven - weg van Mij en jullie eigen leven - Eeuwige Redding - zal niet langer jullie recht zijn. 17/2/2014

  Mijn dierbare dochter, WANNEER DE TIJD KOMT, VOOR DE LAATSTE OORDEELSDAG, ZULLEN VELE ZIELEN MIJ HEBBEN ONTKEND EN ZAL ER VEEL ANGST IN HUN HARTEN ZIJN. Want tegen dan zal de Waarheid zoals een kristalhelder meer zonder smet zijn. Zo duidelijk zal de Waarheid zijn, dat het zal zijn net als ze kijken in een spiegel. En wat zullen ze zien? ZE ZULLEN MIJN GEZICHT ZIEN, MIJN SMART, MIJN LIEFDE, MIJN SPIJT, MIJN WOEDE EN DAN ZULLEN ZE MIJN GERECHTIGHEID ZIEN, OMDAT TEGEN DAN ER GEEN TERUGKEER KAN ZIJN. 

  De tijd gegeven aan de mensheid om zich te verlossen is nu. Deze tijd werd Mij toegekend. Een tijd om jullie allen voor te bereiden. Gebruik het verstandig en jullie zullen de Glorie van God zien. Verspil deze tijd en jullie zullen nooit het Licht of de Glorie van Mijn Koninkrijk zien. Jullie zullen, in de plaats, eeuwige afzondering van Mij moeten doorstaan. JULLIE ENIG GEZELSCHAP ZAL EEN TROEP WOLVEN – WOEDENDE DEMONEN – IN DE AFGROND – ZIJN DAT DE THUIS IS VAN HET BEEST. Al degenen die bezwijken aan goddeloosheid, ongeacht de schaal, zullen steeds dieper vallen, weg van Mij – hoe meer je het Woord van God ontkent.

  Deze tijd is gegeven aan de mensheid zodat ze zich naar behoren kunnen voorbereiden. Mijn Missie is de spinnewebben voor jullie ogen weg te nemen zodat Ik jullie kan tonen wat je moet doen, zodat Ik jullie kan verwelkomen in Mijn Nieuwe Paradijs.

  Deze Missie kan jullie enige kans zijn om jullie in staat te stellen om Mijn Hand te grijpen voor jullie worden gedompeld in een groot vacuum van bedrog. SATAN HEEFT VERKLAARD DAT HIJ ZAL BLIJVEN DE ZIELEN STELEN VAN DEGENEN DIE MIJ LIEFHEBBEN. ZIJN ENIGE FOCUS OP DIT MOMENT IS DEGENEN DIE MIJ WERKELIJK LIEFHEBBEN WEG TE SLEPEN VAN MIJ. ZO ZAL HIJ ELKE TWIJFEL, ELKE LEUGEN EN GODSLASTERING PLAATSEN IN DIE ZIELEN DIE HUN LEVEN LEIDEN VOLGENS DE WAARHEID. Door zijn invloed zullen deze mensen Mij in de steek laten. Satan beschimpt mij hoogmoedig nu en elke keer dat Ik een ziel verlies aan hem. Hij zweert dat hij nooit zal ophouden elke Missie op Aarde lastig te vallen, die door Mij gezegend is om zielen te redden.

  JULLIE MOGEN NOOIT JE NOOIT INLATEN MET OF MIJ VERDEDIGEN TEGEN MIJN VIJANDEN. Verlies nooit het zicht op de Allerheiligste Bijbel. Laat niemand ermee knoeien. Negeer degenen die proberen jullie te overtuigen dat God elke poging om een word, een profetie, een Gebod te veranderen, door de vingers zou zien want dat is de grootste zonde. BREEK NOOIT HET EERSTE GEBOD. NIEMAND KAN ZICH BOVEN GOD STELLEN.

  Wie onder jullie zondigt, moet steeds opnieuw naar Mij terugkeren. Wees niet beschaamd om naar Mij te komen. LAAT NIET TOE DAT JULLIE GEVULD ZIJN MET HAAT VAN ENIG SOORT. Het is jullie zonde dat Ik verafschuw – toch vergeef Ik het. Ik houd van jullie en zal blijven van jullie houden. Het is omdat Ik van jullie houd dat Ik deze tijd werd verleend, om jullie allen tesamen te brengen. LAAT NIET TOE DAT KWAAD JULLIE SCHEIDT VAN JE BROEDER OF ZUSTER. LUISTER NIET NAAR IETS OF IEMAND DIE PROBEERT JULLIE WEG TE TREKKEN VAN MIJN WERK – DEZE MISSIE VAN REDDING.

  Jullie trouw aan Mij is belangrijk, want het is jullie, Mijn Restleger dat als werktuig zal zijn in het redden van de rest van de wereld van hetzelfde lot te ondergaan als degenen die weigerden te luisteren naar Noah. IEDER DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET NEMEN VAN EEN ZIEL VAN MIJ ZAL HIERVOOR LIJDEN. MIJN TOORN IS OP ZIJN ERGST WANNEER JULLIE NIET LETTEN OP HET CONCENTREREN OP DE STAAT VAN JE EIGEN ZIEL, JULLIE BEWUST PROBEREN OM EEN ANDER MET JE MEE TE NEMEN EN WEG VAN MIJN LIEFDE EN MIJN KONINKRIJK.

  Jullie werden voordien gewaarschuwd van de gevolgen. Nu, herinner Ik jullie er opnieuw aan. Neem een ziel – een leven – weg van Mij en jullie eigen leven – Eeuwige Redding – zal niet langer jullie recht zijn.

  Jullie Jezus


  Moeder van Redding: Mijn kind, wanneer de misleiding zielen overspoelt onder de invloed van de antichrist, zullen mensen voor de gek gehouden worden door vele handelingen, daden en woorden die van hem zullen komen. Lief en rustgevend en op een kalme manier, zal hij   elke zonde tegen God rechtvaardigen. Zelfs de meest verachtelijke zonde tegen de mensheid zal het zachtjes weggepraat worden alsof het van geen belang is. Hij zal velen overtuigen dat het wegnemen van leven voor het goed van anderen is en een belangrijk deel van de mensenrechten. Godslasteringen zullen uit zijn mond rollen, en zullen aanzien worden als rechtvaardig en correct. Hij zal alles rechtvaardigen door de Heilige Schrift aan te halen, van achter naar voor. Degenen die al zijn woorden aanhangen zullen niet genoeg weten over het Woord van God om in staat te zijn hem tegen te spreken. Dan zal hij de indruk geven dat hij voortdurend bidt en zal hij verklaren dat hij geestelijk begaafd is.

  De antichrist zal het gezelschap zoeken van degenen die gezien worden grote liefdadigheidswerken te doen en hij zal de gunst zoeken van degenen die als heilig worden aanzien in Gods Ogen.

  Met tijd zullen mensen zich bekeren naar wat ze zullen geloven een waarlijk verlichte wereldreligie te zijn, waarin de antichrist een grote rol zal spelen. DAN ZAL HIJ ELKE DEMONISCHE KRACHT GEBRUIKEN, HEM GEGEVEN DOOR SATAN, OM DE WERELD TE OVERTUIGEN DAT HIJ DE STIGMATA HEEFT, DIE GEASSOCIEERD WORDEN MET DE HEILIGEN. De antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld te overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat hij is gekomen om de wereld te redden. DAN ZAL HIJ ZEGGEN DAT HIJ DE TWEEDE KOMST AANKONDIGT EN DEGENEN DIE AAN ZIJN VOETEN VALLEN IN AANBIDDING ZULLEN WEGGEVEEGD WORDEN MET HEM DOOR DE ENGEL VAN DE HEER, DIE HEN IN DE VUURZEE ZAL WERPEN. 

  Jullie Moeder

  Moeder van Redding

  20-02-2014, 23:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke vormen van wreedheid lijden, bespot en misbruikt worden in Mijn Naam. 14/2/2014

  Mijn dierbare dochter, wanneer een persoon zegt dat hij goed op de hoogte is in wetenschap, zal hij dit moeten bewijzen, opdat jullie in hem geloven. Wanneer een leraar zeg dat hij vele dingen kent, zullen jullie weten hoe goed hij is als jullie van hem kunnen leren. Wanneer een man van God zegt dat hij alles over God weet, kan hij deze informatie meedelen zodat jullie goed op de hoogte zijn. Maar wanneer een man van God zegt dat hij geinspireerd is door de Heilige Geest, zullen jullie hem enkel kennen door de vruchten die hij voortbrengt en niet door de kennis die hij meedeelt.

  Wanneer de Heilige Geest aan het Werk is zal dit resulteren in vele vruchten, die zich als volgt zullen voordoen: MENSEN DIE WORDEN AANGETROKKEN DOOR DE HEILIGE GEEST ZULLEN DICHTER TOT GOD WORDEN AANGETROKKEN. ZE ZULLEN ANDEREN LIEFHEBBEN MET EEN GROTERE INTENSITEIT DAN VOORDIEN. ZE ZULLEN HUN LIEFDE DELEN. DAN ZULLEN ZIJ MEER TIJD WILLEN SPENDEREN IN GEBED EN VOORAL WAAR ZE EERDER ZULLEN BIDDEN VOOR DE ZIELEN VAN ANDEREN DAN VOOR HUN EIGEN INTENTIES. 

  De Liefde van God zal dieper en meer persoonlijk worden. En als ze de Heilige Geest toelaten om hen te overstromen zullen ze een dringende nood voelen om zich volledig over te geven aan de Wil van God. DEGENEN DIE GEINSPIREERD WORDEN DOOR DE HEILIGE GEEST ZULLEN GEEN HAAT TONEN VOOR DEGENEN DIE HEN VERACHTEN. ZE ZULLEN IN DE PLAATS DAARVAN DOOR GEBED STREVEN OM DIE ZIEL TE REDDEN DOOR TOT MIJ TE SMEKEN. 

  De Liefde van God kan enkel de ziel binnendringen door de Kracht van de Heilige Geest. De ziel zal altijd vrede en rust voelen, hoe dichter ze tot Mij, hun Jezus, komen, ondanks het lijden die ze onvermijdelijk moet verdragen.

  IK VERDEEL GEEN MENSEN. IK DRIJF DE GEZEGENDEN – DEGENEN MET GENOEG LIEFDE, VOORTKOMEND UIT EEN DIEP GEVOEL VAN NEDERIGHEID VOOR GOD – IN MIJN HEILIG HART. Eens genesteld in Mij, is hun enig verlangen Mij zielen te brengen. Wanneer ze waarlijk de Mijne worden, in vereniging met Mij, zullen ze het onderwerp van haat worden. De haat dat hen betoond wordt zal van geen belang zijn voor hen, omdat ze Mij niet in de steek zullen laten, als hun liefde voor Mij sterk genoeg is. Ze kunnen vallen, van tijd tot tijd, omdat ze het doelwit zullen zijn van verdrukking. Ze zullen de pijn van afwijzing voelen – net zoals Ik ze voel. Ze zullen bespot en gestraft worden, ze zullen dwazen genoemd worden – net zoals Ik. Ze zullen een zware last voelen om de manier waarop ze zullen uitgestoten worden – net zoals Ik het was. HUN KENNIS EN HUN WIJSHEID, AAN HEN GEGEVEN DOOR DE HEILIGE GEEST, ZULLEN VENIJNIG TEGENGEWERKT WORDEN EN TOCH, WAT ZE ZEGGEN IN MIJN NAAM, ZAL INGEWORTELD BLIJVEN IN DE HERINNERINGEN VAN ALLEN DIE MET HEN IN CONTACT KOMEN. 

  Dus Mijn geliefde leerlingen, denk aan Mij, als Ik onder jullie wandel. Het kan dat je Mij niet ziet, Mij kunt aanraken of kan kijken in het Licht van Mijn Gezicht, maar weet dat Ik met jullie Ben, net als Ik aanwezig Was wanneer Ik op Aarde liep met Mijn geliefde apostelen. Ik zoek niet de intelligenten, de deskundigen of de onverzettelijken van de maatschappij – hoewel Ik hen verwelkom en omhels, zoals Ik met al Gods kinderen doe. Ik zoek niet de goedkeuring van de geleerden, de verheven onder jullie, de leiders van jullie landen of kerken. Ik zoek niet naar de goedkeuringsstempel, die de mens zo vurig verlangt. In de plaats daarvan, ZOEK IK DE ZACHTMOEDIGEN, DE NEDERIGEN EN DEGENEN DIE ENKEL GEVEN OM HET WELZIJN VAN ANDEREN, BOVEN HUN EIGEN NODEN. DEZE ZIJN DE ZIELEN DIE GEZEGEND WORDEN DOOR MIJN HAND. HUN LIEFDE VOOR ANDEREN WEERSPIEGELT MIJN EIGEN LIEFDE. ZE AANVAARDEN LIJDEN, NET ZOALS IK EN HET IS VAN WEINIG BELANG VOOR HEN. DEZE MENSEN ZIJN DE RUGGEGRAAT VAN HET CHRISTENDOM EN DE HEILIGE GEEST IS INGEWORTELD IN HUN ZIELEN, VOOR HET GOED VAN AL GODS KINDEREN. 

  Wees nooit beschaamd over de Gift van de Heilige Geest. Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke vormen van wreedheid te lijden hebben, belasterd, misbruikt worden in Mijn Naam, want wanneer jullie met het hoofd gebogen blijven zullen de duivel en al de onfortuinlijke zielen die hij gebruikt om jullie te kwellen, zullen falen in hun pogingen om jullie weg te nemen van Mij.

  Sta recht en verklaar jullie trouw aan Mij met een lichtheid van hart en zuiverheid van ziel en Ik zal jullie zegenen met de Gave van Vrede en Kalmte.

  Jullie Jezus

  20-02-2014, 18:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is niets goeds dat kan komen van haat, want het komt van Satan. 16/2/2014

  Mijn dierbare dochter, WANNEER HAAT ZIELEN BINNENKOMT, MOETEN ZE VECHTEN MET ELKE KERN VAN HUN WEZEN OM HET UIT TE ROEIEN. Zoniet, zal de haat de ziel in kwestie verslinden en blijven aan knagen tot ze weggegeten is.

  DE DUIVEL VEROORZAAKT WANTROUWEN, ONRUST, VERWARRING, ANGST. DAN ZAL HIJ NIET RUSTEN, TENZIJ DE ZIEL DIE HIJ ALS DOELWIT HEEFT, VOL HAAT VOOR ZICHZELF EN ANDEREN WORDT. HAAT IN EEN ZIEL ZAAIT VERNIELING ROND ELKE PERSOON WAARMEE DIE ZIEL IN CONTACT KOMT. DE GETEISTERDE ZIEL ZAL ELKE TACTIEK EN TRUC GEBRUIKEN OM ANDEREN AAN TE MOEDIGEN ZICH MET HEM TE VERBINDEN, TOT DIE ANDERE ZIEL OOK GETEISTERD WORDT. ZO BLIJFT HET PATROON VERDER VERSPREIDEN. Haat verspreid zich als een virus en groeit omdat het de ziel overspoelt en de ziel bezit, tot die ziel zich dan verplicht voel om deze haat onder anderen te verspreiden. Dit is hoe moord wordt gepleegd, door de haat die een mens voelt voor een ander. Haat wordt aangewakkerd door leugens en onwaarheden en het blijft groeien totdat het zoveel zielen overneemt dat enkel kwaad eruit kan voorkomen. Niets goeds kan voortkomen van haat, want het komt enkel van Satan.

  SATAN IS EEN LEUGENAAR EN HIJ PLANT ZADEN VAN TWIJFEL IN DIE ZIELEN DIE NIET WAAKZAAM ZIJN. HIJ GEBRUIKT DE ZONDE VAN TROTS, ELKE KEER, OM HAAT TE CREEREN BINNEN DE ZIEL, TEGEN ANDERE PERSONEN. Hij zaait onenigheid onder Gods kinderen, die omwille van de erfzonde, zwak zijn. En tenzij zij echte volgelingen van Mij zijn en zich houden aan het Woord van Mijn Vader, zullen zij het slachtoffer zijn van bedrog.

  DURF JULLIE NOOIT EEN KIND VAN GOD VERKLAREN AAN DE ENE KANT, EN AAN DE ANDERE KANT EEN PERSOON MET DE GROND GELIJK MAKEN. Zeg nooit dat jullie vervuld zijn met de Heilige Geest aan de ene kant, en aan de andere kant zeggen dat een andere ziel een dienaar is van de duivel. Oordeel nooit over een ander persoon door wat jullie een zonde achten wanneer je zelf Mijn Beeld hebt geschonden. PLAATS NOOIT JEZELF BOVEN MIJ EN ZEGGEN DAT JE SLIMMER BENT DAN MIJ, WANNEER JE DE WEG VAN SATAN VOLGT. Degenen met ogen die de Mijne weerspiegelen, zien alles en ze moeten bidden voor dergelijke zielen, zodat ze de Genade gegeven worden om zich los te wrikken uit de klauwen van het beest.

  Mijn Pad is moeilijker aan het worden. Enkel degenen die moed verleent werd, hen gegeven door de Kracht van de Heilige Geest, zullen in staat zijn Mijn Pad te beklimmen. Helaas, zullen velen vallen aan de kant van de weg, tot grote vreugde van de boze.

  De doornen van deze Missie kunnen in je vlees snijden en wrede hatelijkheden kunnen je hart doorboren, maar Ik Ben Degene Die voor je stapt en daarom ben Ik Degene Die de last van de haat draagt. ONTHOUD ALTIJD, DAT AANVALLEN OP DEZE MISSIE AANVALLEN ZIJN TEGEN MIJ. HAAT TEGEN DEZE MISSIE, IS HAAT TEGEN MIJ, JEZUS CHRISTUS. Je kunt niet zeggen dat je Mij liefhebt op een manier en dan je haat verklaren voor Mij op vele manieren. Je bent ofwel voor Mij of tegen Mij. Ofwel geloof je in Mij, ofwel geloof je niet in Mij. Als je in Mij gelooft, moet je nooit een andere ziel vervolgen, want als je dit doet, ben je van Mij weggenomen door Mijn vijand en je hebt geen recht om te verklaren dat je van Mij bent.

  Jullie Jezus

  20-02-2014, 00:00 Geschreven door Claudia  


  18-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit is de tijd waarin de zielen de pijn van het Vagevuur op Aarde zullen moeten doorstaan. 13/2/2014

   

  Moeder van Redding : Mijn lief kind, waarom maak je je zorgen over de moeilijkheden waarmee je elke dag in deze Missie geconfronteerd wordt? Weet je niet dat Alle Macht in de Handen van Mijn Vader, God de Allerhoogste ligt? 

  Wanneer de laatste reiniging doorstaan wordt door de mensheid, is het misschien niet prettig, maar zonder reiniging zullen de zielen niet gezuiverd worden. Dit is de tijd wanneer zielen de pijn van het Vagevuur op Aarde zullen moeten doorstaan. Enkel degenen die zuiver en met reine zielen zijn kunnen het Nieuwe Paradijs, dat het Koninkrijk van God is, binnengaan. IN DE PLAATS VAN BANG TE ZIJN, VERZOEK IK JULLIE ALLEN OM GODS INTERVENTIE IN DE WERELD TE AANVAARDEN. WACHT GELATEN AF OP WAT MOET ZIJN, WAT PLAATS MOET VINDEN EN WELKE ACTIES NODIG ZIJN OM JULLIE ALLEN TE BESCHERMEN TEGEN DE GODDELOOSHEID EN ONRECHTVAARDIGHEDEN, DIE ZULLEN GEPLEEGD WORDEN OP HET MENSELIJK RAS. DEZE ZULLEN GEPLEEGD WORDEN DOOR DEGENEN DIE HUN ENIGE TROUW BETONEN AAN ZICHZELF EN AAN DEGENEN DIE AGENTEN VAN SATAN ZIJN.  

  Het is mijn Zoons verlangen om eerst al de onschuldige zielen die niet in God geloven eerst  te verenigen. Mijn Zoon weet dat degenen die God liefhebben, maar die Hem niet kunnen aanvaarden, naar Hem zullen keren mettertijd. Hij heeft vertrouwen in degenen die Hem echt liefhebben, maar die Zijn Interventie verwerpen door deze Goddelijke Boodschappen, want ze zullen ook naar Hem toerennen. HET IS DEGENEN DIE HEM NIET KENNEN EN DEGENEN DIE WEIGEREN TE AANVAARDEN WIE HIJ IS, DAT HIJ ZICH HET MEEST ZORGEN OVER MAAKT. ONTHOUD DUS ALTIJD DAT DEZE VERLOREN ZIELEN DE EERSTE ZIELEN ZULLEN ZIJN, WAAR MIJN ZOON HET MEEST NAAR HUNKERT. DIT ZIJN DE MENSEN DIE HEM HET MEEST PIJN DOEN; DIE HEM VERSCHRIKKELIJKE PIJN EN LIJDEN VEROORZAKEN EN DIE DE OORZAAK WAREN VAN ZIJN TRANEN VAN BLOED, TOEN HIJ DE DOODSSTRIJD ONDERGING IN DE TUIN (van Getsemane). 

  Kastijdingen worden gezonden, niet alleen als straffen voor de zonden van de mensheid, maar als een middel om de mensheid tot rede te brengen en ze op de knieen te brengen in nederigheid. WANNEER DE MENS VRIJGEMAAKT WORDT VAN ZIJN ARROGANTIE, ZIJN GELOOF IN ZIJN EIGEN GROOTHEID EN HET FOUTE GELOOF DAT ZIJN MACHT GROTER IS DAN DAT VAN GOD, DAN IS HET ENKEL DOOR DERGELIJKE ZUIVERING DAT HIJ GESCHIKT KAN GEMAAKT WORDEN OM VOOR GOD TE STAAN.

  Een persoon die in doodzonde verkeert en die weigert om berouw te tonen zal nooit in staat zijn om de pijn van Gods Licht te weerstaan. Het is dus een Daad van Barmhartigheid dat God tussenkomt, om die ziel voor te bereiden, zodat ook hij kan delen in de Glorie van God. Het is omwille van Gods Liefde en Zijn Generositeit, dat Hij deze moeilijke tijden toelaat, die reeds begonnen zijn plaats te vinden. Niet omdat Hij eenvoudigweg Zijn kinderen wil straffen voor hun goddeloosheid, maar om ervoor te zorgen dat ze waardig zijn om het Eeuwig Leven te verkrijgen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  18-02-2014, 17:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze bewijzen lippendienst over wat Mijn Tweede Komst betekent. 12/2/2014

   

  Mijn dierbare dochter, hoelang dacht de mens dat Ik zou wachten vooraleer opnieuw te communiceren met hem voor Mijn Tweede Komst? Dacht hij dat Ik dit zou doen een jaar ervoor? Een maand ervoor? Een week ervoor? Of geloofde hij dat Ik hem helemaal niet zou waarschuwen?

  VOOR MIJN GEBOORTE, WERD DE WERELD EEN MESSIAS BELOOFD. Mijn Vader sprak door de profeten, zodat de mensheid hoop, wijsheid en Genade zou gegeven worden, om het Woord van God te aanvaarden, zodat ze klaar zouden zijn voor Mijn komst. Luisterden ze? Velen luisterden en bereidden zich voor op Mijn Tijd. HELAAS, WANNEER IK GEBOREN WERD WAREN ZE NIET KLAAR. Dan gaf Johannes de Doper hen het Woord en waarschuwden hen om zich voor te bereiden. Waren ze klaar? Nee, want ze geloofden hem niet. En toch werden er velen gered, omwille van Mijn dood op het Kruis, veroorzaakt door hun verwerping van Mij, en zo verloste Ik hen in de Ogen van Mijn Vader.

  Zovelen streden toen tegen Mijn Missie en toch volgden velen Mij. NU WORDT DE WERELD OPNIEUW VOORBEREID OMWILLE VAN DE LIEFDE VAN MIJN VADER VOOR AL ZIJN KINDEREN. DIT KEER, ZAL HET MOEILIJKER ZIJN. WANT ONDANKS AL HUN KENNIS VAN MIJ, ZULLEN ZE NOG ALTIJD WEIGEREN OM TE AANVAARDEN DAT GOD TUSSENKOMT EN HEN VOORBEREID DOOR ZIJN PROFEET. Hoe verder ze zich verwijderen van God, hoe minder ze Mijn Belofte kennen. Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst betekent, omdat velen onder hen echt helemaal niets erover weten.

  DIT KEER ZULLEN ZE WEINIG KEUZE OVER HEBBEN DAN DE TEKENEN TE ZIEN, EN ER GETUIGENIS VANAF TE LEGGEN, WANT IK ZAL ALLES ONTHULLEN. Wanneer Ik zeg dat iets zal gebeuren en wanneer het gebeurt, zullen ze nog altijd ontkennen dat de profetie kwam van de Woorden die geuit werden op Mijn Lippen. Wanneer ze de Aarde zien draaien, beven en andere straffen over hen zien komen, zullen ze nog altijd tegenwerpen dat er een wetenschappelijke reden voor is.

  Wanneer de grote geloofsafval de wereld overspoelt en het Christendom verplettert ten gunste van het heidendom, zullen ze dan zeggen dat dit een goede zaak is? Het antwoord is ja. Dus als Mijn Aanwezigheid minder wordt vereerd door zovelen, welke kans heeft de wereld tegenover Satan? Dit is waarom Mijn Vader jullie nu voorbereid, want Hij geeft nooit op wanneer het gaat over Zijn kinderen voor te bereiden op Zijn Grote Barmhartigheid.

  DE VOORBEREIDING VAN DE MENSHEID ZAL BLIJVEN DUREN EN DE WERELD ZAL DE WAARHEID GEGEVEN WORDEN, OM DE MENS TE REDDEN VAN DE LAATSTE VERNIETIGING. MIJN TIJD IS NABIJ EN DE HELE MENSHEID MOET DE TOEGEWEZEN TIJD GEBRUIKEN OM HUN ZIELEN VOOR TE BEREIDEN. De tijd moet nooit verspilt worden wanneer jullie je voorbereiden om Mij te verwelkomen. Jullie mogen nooit het Woord gegeven aan een profeet van God afwijzen. Als jullie dit doen, geef je Mij, je Jezus, een klap in het Gezicht.

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  18-02-2014, 14:17 Geschreven door Claudia  


  17-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc

  11 February, 2014  - 8:10 A.M.

  LAM van GODS Oproep aan Zijn trouw volk                      

  Mijn vrede is met jullie, mijn volk.

  Ik ben het Lam van God, die blijft geofferd worden door deze ondankbare en zondige mensheid. Ik geef me aan jullie als offerlam voor jullie om mijn vlees te eten en mijn bloed te drinken zodat jullie eeuwig leven zouden hebben. Ik ben het symbool van al mijn martelaren die hun bloed uitgestort wordt en nog zal uitstorten uit liefde voor mij en voor de redding van zondaars.

  Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt heeft eeuwig leven, omdat Ik de verrijzenis en het leven ben. Voor deze laatste tijden door de zielen van mijn martelaren zal Ik mij ook geven als Offerlam. Het bloed van mijn martelaren vergoten, en hun lichamen geslachtofferd uit liefde voor mij zullen opnieuw mijn Vlees en mijn Bloed zijn dat aan jullie gegeven wordt als geestelijk voedsel voor jullie redding.

  Ik roep al de zielen op, die hun leven voor mij en de redding van zondaars willen geven. Ik zeg jullie, geliefde zielen, vrees niet de dood van het lichaam, omdat Ik met jullie zal zijn, en Ik zal jullie sterkte zijn wanneer het uur er is. Jullie zijn de gezegenden, en jullie zijn de christussen van deze laatste dagen. Ik verzeker jullie dat jullie een speciale plaats dichtbij het Lam van God zullen hebben wanneer jullie in de eeuwigheid komen. Jullie zijn mijn meest geliefde zielen, Ik ken jullie, en Ik verwacht jullie om jullie glorie te geven en jullie te kronen met de kroon van eeuwig leven.

  De banier van mijn martelaarszielen, van deze laatste tijden, zullen het geslachtofferde Lam van God zijn over het tabernakel, Zijn bloed uitgegoten in twee kelken omhoog gehouden door twee van mijn engelen, een rechts en de ander links. Alles tegen een witte achtergrond met rode biesversiering op de kanten en onderaan een inscriptie in rode letters : dit is het bloed van het Lam van God vergoten voor zijn martelaren, bloed van redding, dat het jullie vrijheid zal geven!

  Jullie, mijn kinderen martelaren, van deze laatste tijden, zullen het Leger van het Offerlam zijn, en dit zal jullie banier zijn dat jullie op zullen heffen en jullie zullen het bij je hebben wanneer jullie uur komt. Wees in vrede, mijn geliefden.

  Jullie voedsel en sterkte: Het Lam van God.

  Maak mijn boodschappen kenbaar tot de hele mensheid.

  17-02-2014, 15:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spoedig zal het Weesgegroet gebed niet meer gehoord worden binnen of buiten mijn Zoons Kerk. 12/2/2014

   

  Moeder van Redding : Mijn kind, NET ALS MIJN ZOONS BEELD, ZIJN WOORD EN ZIJN BELOFTE OM TERUG TE KOMEN ZULLEN GENEGEERD WORDEN EN DAN UITGEROEID WORDEN, ZAL OOK ELKE REFERENTIE AAN MIJ, JULLIE GELIEFDE MOEDER GENEGEERD EN UITGEROEID WORDEN. 

  Spoedig zal het “Weesgegroet” gebed niet meer gehoord worden binnen of buiten mijn Zoon Kerk. Veel afkeuring zal getoond worden aan degenen die mijn heilige Verschijningsplaatsen bezoeken en Mariale groepen zullen bekritiseerd worden om vele redenen, allen ongegrond. Enige erkenning betreffende de authenticiteit van mijn verschijningen, die van de H. Maagd Maria, Moeder van God zal niet gehoord worden. ALLE REFERENTIES AAN MIJ ZULLEN SPOEDIG AFGEKEURD WORDEN DOOR EEN VERNIEUWD OMHULSEL VAN MIJN ZOONS KERK OP AARDE. Toewijdingen aan mij zullen gestopt worden in vele kerken, onder het nieuw benoemde regime die zal geintroduceerd worden in de toekomst. IK ZAL VERGETEN WORDEN EN DAN GEMINACHT, DOOR DEGENEN DIE ZULLEN BEWEREN EEN NIEUWE MODERNE, ALLES OMVATTENDE KERK TE ZIJN. DEZE KERK ZAL WEINIG GELIJKENIS VERTONEN MET DE KERK DIE OP DE ROTS WERD OPGERICHT DOOR MIJN ZOONS GELIEFDE APOSTEL PETRUS. 

  WANNEER JULLIE ALLE DEVOTIES AAN ME, DE HEILIGE MOEDER VAN GOD ZIEN HOE ZE BEHANDELD WORDEN OP DIE MANIER, WEES ER DAN VAN BEWUST DAT DEZE NIEUWE REGELS IN OPDRACHT VAN DE BOZE ZIJN. DE BOZE MINACHT MIJ, NET ZOVEEL ALS DAT HIJ BANG IS VAN MIJ. HIJ WEET DAT DEVOTIE TOT MIJ, DOOR ZIELEN, ZIJN BOOSAARDIGE WEGEN OP AFSTAND WORDEN GEHOUDEN. EN DAT HET BIDDEN VAN MIJN ALLERHEILIGSTE ROZENKRANS HEM GESELT EN HEM MACHTELOOS MAAKT. Degenen die me liefhebben zullen daarmee geconfronteerd worden in de dagen die zullen komen. En er zal een tijd komen wanneer de Kerks associatie met mijn Verschijningsplaatsen zal afgesneden worden. Wanneer dat gebeurt zullen jullie weten dat dit komt om Gods kinderen af te scheiden van mijn invloed, die in die tijd nodig zal zijn, omdat Ik er ben om jullie te helpen naar mijn Zoon te drijven.

  MIJN ROL IS JULLIE VOOR TE BEREIDEN VOOR DE GROTE DAG VAN MIJN ZOONS TWEEDE KOMST. Ik ben van plan om te blijven mijn kinderen oproepen, tot die Dag komt. Ik verlang enkel om zielen te brengen voor mijn Zoon, zo dat Hij hen Eeuwige Redding kan geven. Het draait allemaal over de redding van zielen, maar elke inspanning zal gedaan worden door de boze om dit te voorkomen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  17-02-2014, 14:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tenslotte zullen de Joden het Bewijs van Mijn Vaders Verbond getoond worden. 11/2/2014

   

  Mijn dierbare dochter, wat is deze Missie gegroeid en wat zal het nu vlug evolueren, als Ik Mij voorbereid op Mijn Tijd om te komen.

  IK BEN HET VOLGENDE PLAN BEGONNEN OM BEWUSTZIJN TE BRENGEN AAN AL GODS KINDEREN VAN DE GROTE NIEUWE WERELD, DAT OP JULLIE WACHT EN DEZE VOORBEREIDING ZAL IN STADIA GEBEUREN. HET EERSTE STADIUM IS ZUIVERING. DIT ZAL BETEKENEN DAT ER ZICH STORINGEN, KLIMAATVERANDERINGEN, OMWENTELINGEN EN EEN VERSCHRIKKELIJKE GELOOFSAFVAL ZULLEN VOORDOEN, DIE OVER DE AARDE ZULLEN VEGEN. DEZE ZULLEN ALLEN TEGELIJKERTIJD PLAATSGRIJPEN. DAN, ZAL MIJN KERK VALLEN EN ENKEL DE REST ZAL VASTHOUDEN AAN DE WAARHEID EN GETUIGENIS AFLEGGEN VAN MIJN HEILIG WOORD. 

  Ik zal mensen verzamelen van elke hoek van de wereld – elk Christelijk geloof eerst. Dan zal Ik anderen tot Mij trekken. Tenslotte zullen de Joden het bewijs van Mijn Vaders Verbond getoond worden en ze zullen in het Koninkrijk van God gebracht worden, zoals voorzegd.

  Vele stemmen overstemmen nu Mijn Eigen Stem, maar toch zal het enkel Mijn Stem zijn die ze zullen opmerken, want Mijn Tong is zoals een zwaard en Mijn Aanwezigheid als een bliksemschicht. Wanneer Ik Mijn Aanwezigheid doe voelen, zal het in het nederigste verblijf zijn en zal en gedeeld met vriendelijke zielen – de zachte, evenals de sluwe. Ik zal Mijn Aanwezigheid kenbaar maken onder de heidenen en voor de eerste keer zullen ze hun toekomstige eeuwigheid in vraag stellen en hun harten beginnen openen voor Mij. Zie je, geen enkele ziel zal onaangeraakt blijven. Sommigen zullen Mij niet verwelkomen, maar ze zullen weten dat Ik er ben.

  MIJN TIJD OM MIJN AANWEZIGHEID TE DOEN VOELEN, DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST IS ZEER DICHTBIJ. Ik verlang dat jullie je zielen verzoenen voor Mij en klaar zijn om Mij te ontvangen, want je zult het tijdstip niet weten, noch het uur. Een ding zal Ik jullie zeggen : het zal opeens gebeuren.

  Jullie geliefde Jezus

  17-02-2014, 11:37 Geschreven door Claudia  


  16-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weten jullie niet dat na Mijn Tweede Komst plaatsgrijpt, jullie ziel voor eeuwig zal bestaan? 10/2/2014

  Mijn dierbare dochter, MIJN TIJD IS NABIJ EN DE HEMEL IS ZICH AAN HET VOORBEREIDEN VOOR HET GROTE BANKET, WANNEER DE HEMEL ZICH VERVOEGT MET DE AARDE OM EEN TE WORDEN. 

  Vele voorbereidingen zijn onderweg en Mijn geliefde Vader plant vele Gaven te brengen aan degenen die Hem niet kennen. Al de engelen en heiligen zijn samen om te bidden voor alle zielen, in de hoop dat alle mensen, vooral degenen die onwetend zijn van het bestaan van Hemel en Hel, de Waarheid gegeven wordt.

  Wanneer de zielen het Woord van God gepresenteerd krijgen, verwelkomen ze het niet altijd. In de plaats daarvan mijden ze het Woord, wanneer het hun enige middel van redding is. Waarom is de mens zo koppig en neemt hij zich enkel voor te geloven in wat hij wil en enkel wat zijn eigen ego bevredigt? Waarom ziet de mens niet de correlatie tussen zonde in zijn leven en het gevoel van ontevredenheid die hij voelt, veroorzaakt door zijn falen om te aanvaarden dat hij niets is? Het is enkel door de Liefde van Mijn Vader voor de wereld en al Zijn kinderen, dat de mens zovele kansen heeft gekregen om heel te worden. Toch zou hij eerder een half leven leiden, waar enkel bepaalde delen van God geplaatst worden en waar hij hem past.

  IK, JEZUS CHRISTUS, ZAL DE GEEST VAN DEGENEN DIE HET WOORD VAN GOD IN DEZE BOODSCHAPPEN NIET HERKENNEN, BINNENKORT OPENEN. Ik zal aan hun hart trekken en het vullen met een verlangen naar de Waarheid. Wanneer jullie gevuld zijn met valsheden, gepresenteerd met onwaarheden en gevoed worden met leugens over zonde en hoe het aanzien wordt in de Ogen van God – zal Ik staan als een barriere om jullie te beschermen. IK ZAL VELEN FRUSTREREN, WANT IK GEEF NIET GEMAKKELIJK OP WANNEER DE MENS DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST NEGEERT. Ik zal zoals een doorn in het oog zijn – zoals het prikken van alcohol, wanneer het over een open wonde gegoten wordt. Zeer weinig zullen Mij kunnen negeren, maar niet allen zullen Mijn Laatste Gave van Eeuwige Redding aanvaarden.

  Helaas, zullen velen Mijn Laatste Oproep verwerpen en ze zullen het beest in de plaats volgen en dit betekent dat ze verloren raken voor eeuwig. Weten jullie niet dat na Mijn Tweede Komst plaatsgrijpt, jullie ziel voor eeuwig zal bestaan?

  Jullie zullen moeten kiezen : Eeuwig Leven met Mij of eeuwige vervloeking met de duivel. Er is niets tussenin. Elke mens zal het pad van zijn keuze kiezen.

  Jullie Jezus

  16-02-2014, 19:48 Geschreven door Claudia  


  15-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is niets dat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen offer is te hoog gegrepen. 9/2/2014

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, er is niets dat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen offer is te hoog gegrepen.

  Ik verneder Mij zodat Ik Mijn Hart kan plaatsen aan hun voeten en toch zullen ze er blijven op trappen. Ik verneder Mij door tot hen te roepen door deze Boodschappen en ze spotten met Mij en lachen Mij uit.

  Ik stond toe dat ze Mijn Zoon geselden en vermoordden en ze onderschatten het Grote Offer dat Ik voor hen deed nl. hen leven geven en hen bevrijden van slavernij door de boze.

  Ik smeek hen om hun wegen te veranderen en ze negeren Mij. Ik zond uitverkoren zielen om met hem te spreken en om Mijn Woord te verkondigen en ze spuugden in hun gezicht.

  Ik zond straffen naar hen en ze leerden er niet uit. In de plaats daarvan beweerden ze dat deze straffen slechts een speling van het lot waren en hadden niets te maken met Mij.

  Ik zond hen Mijn Liefde, door miraculeuze Gaven gegeven aan visionairen, zieners, heiligen en profeten en enkel weinigen maakten ervan gebruik. LET NU OP MIJN WOORDEN : HET BOEK VAN WAARHEID IS HET GROOTSTE GESCHENK DOOR MIJ GEGEVEN AAN DE WERELD, SINDS IK MIJN ENIGE ZOON ZOND OM JULLIE TE VERLOSSEN. IK LAAT JULLIE DIT KOSTBAAR GESCHENK NA ZODAT HET JULLIE HART ZAL OPENEN, BEVRIJD JULLIE ZIEL VAN ZIJN GEHECHTHEID AAN DE VERLEIDINGEN VAN DE DUIVEL EN HET ZAL JULLIE HELPEN VOORBEREIDEN OP MIJN KONINKRIJK. 

  MIJN KRACHTIGE INTERVENTIE OP DIT MOMENT BETEKENT DAT DE SNELHEID WAAROP MIJN WOORD ZICH ZAL VERSPREIDEN, VANAF VANDAAG, VELEN ZAL SCHOKKEN EN VERBAZEN. WANNEER JULLIE MIJN WOORD HOREN, GESPROKEN IN ELKE TAAL, WAAR WEINIG ORGANISATIE DOOR MENSENHANDEN GEBEURT, ZULLEN JULLIE HET BEWIJS GEGEVEN WORDEN VAN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST. 

  Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Werk standhoudt. Ik zal over al degenen heen lopen die proberen om Mijn Hand te stoppen. Ik zal degenen aan de kant zetten die geleid worden door de geest van het kwaad en het geluid van hun armzalige stemmen doen verstommen.

  Ik zal met een veeg van Mijn Hand degenen die Mij proberen stoppen tot zwijgen brengen, wanneer Ik enkel verlang om elke ziel te redden. Ik Ben vastbesloten niet toe te laten dat dit Werk genegeerd wordt, want eens Ik Mijn Autoriteit geef aan een Missie, zoals deze, kun je er zeker van zijn dat de kracht van een mens niets is in vergelijking.

  Wees kalm, lieve kinderen, en vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader. Mijn Liefde is zo groot dat ze niet kan verflauwen. Het maakt niet uit hoe zwaar jullie zondigen. Ik sta deze beproevingen, kastijdingen en snode plannen toe om alle sporen van Mijn Zoon te vernietigen, maar enkel voor een korte periode.

  Wees nooit bang voor Mijn Plannen, want ze hebben een doel en dat is om alle kwaad totaal te vernietigen en jullie allen een leven te brengen van Glorie, in overeenstemming met Mijn Heilige Wil. Jullie hebben veel om naar uit te zien. AL WAT IK VRAAG IS DAT JULLIE BIDDEN EN ALLES VOLGEN DAT IK JULLIE HEB GEGEVEN, OP DIT MOMENT, DOOR MIJN HEILIGE MISSIE OM JULLIE ALLEN DE ULTIEME, ONSCHATBARE GAVE DIE IK HEB GESCHAPEN VOOR JULLIE IN DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE TE BRENGEN – MIJN NIEUWE PARADIJS – NET ALS HET WAS BEDOELD WANNEER IK ADAM EN EVA SCHIEP. 

  Onthoud altijd Mijn Liefde voor jullie allen, wanneer jullie je zwak of kwetsbaar voelen, want Mijn Liefde is zo groot dat het jullie begrip te boven gaat.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  15-02-2014, 06:47 Geschreven door Claudia  


  13-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Vader zal de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven. 8/2/2014

   

  Moeder van Redding : Mijn dierbaar kind, net als de Heilige Geest, een Gave van God, neergedaald is op mijn Zoons apostelen, zal de Heilige Geest neerkomen over al degenen die mijn Zoon liefhebben in deze tijden. 

  MIJN VADER HEEFT VELE PLANNEN, DIE HIJ ZAL BEKRACHTIGEN OM ELK VAN ZIJN KINDEREN TE REDDEN. DEZE PLANNEN OMVATTEN VELE MIRACULEUZE GEBEURTENISSEN, MET INBEGRIP VAN HET NEERKOMEN VAN BIJZONDERE GENADE, OPENBARINGEN DIE AAN JULLIE GEGEVEN WERDEN DOOR DEZE BOODSCHAPPEN, OM ERVOOR TE ZORGEN DAT GODS KINDEREN NIET DWALEN LANGS HET VERKEERDE PAD, EN VELE ANDERE INTERVENTIES. SOMMIGE VAN DEZE INTERVENTIES ZULLEN IN DE VORM VAN NATUURRAMPEN ZIJN. WANNEER ZE ZO CONSTANT WORDEN ZAL DE MENS NIET LANGER MEER IN STAAT ZIJN TE ZEGGEN DAT OVERSTROMINGEN, AARDBEVINGEN, TSUNAMIS, VULKANEN EN ORKANEN VEROORZAAKT WORDEN DOOR DE MENS VERWAARLOZING VAN DE AARDE.

  God heeft de Aarde onder controle, want Hij schiep ze. Hij zal beslissen over de  lotsbestemming van de Aarde – niemand anders – want alle Macht is aan God.

  MIJN VADER ZAL DE WERELD DOEN BEVEN ZOWEL FYSIEK ALS GEESTELIJK, terwijl de plannen en de goddeloze daden van de boze gedijen in elke natie. Elke daad van ontheiliging tegen God zal worden geevenaard door zijn vergeldingen, die een ondraaglijke straf zal hanteren. De zonden van de mens zullen heftig bevochten worden door mijn Vader en de mens mag nooit de Macht van God onderschatten.

  Gods Liefde mag nooit als vanzelfsprekend beschouwd worden. Hij mag nooit aanzien worden als zwak, enkel omdat Zijn Liefde voor Zijn kinderen ondoorgrondelijk is. Zijn Barmhartigheid is groot en al degenen die God liefhebben zullen gespaard worden gedurende de beproevingen, die zullen ontketend worden over de mensheid, als God aan de kant is gezet ten gunste van de valse goden en de mensheids obsessie met zichzelf.

  BID, BID, BID OMDAT ALLE VOORZEGDE DINGEN, IN DE VOORBEREIDING VAN DE TWEEDE KOMST VAN MIJN ZOON, NU ZULLEN BEGINNEN. De gebeurtenissen zullen vlug gebeuren en Satans leger zal mijn Zoons Kerken bestormen met afgemeten stappen, zodat weinigen het zullen merken. Daarna zal het hen niet kunnen schelen omdat niet lang daarna, zullen ze zovelen hebben bedrogen en in hun klauwen hebben, dat ze niet langer hun ware intenties hoeven te verbergen.

  Jullie, mijn lieve kinderen, moeten jullie nu voorbereiden, kalm blijven, alles doen dat jullie opgedragen werden te doen en te bidden. Blijf samen. Breng andere zielen de Waarheid, bid hard voor de bekering van degenen die niet in God geloven en voor al degenen die de herinnering aan mijn Zoon, Jezus Christus, beledigen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  13-02-2014, 13:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc

  VERZAMEL JE IN HUIS ZO SPOEDIG MOGELIJK, OMDAT TIJDENS DE UREN S’NACHTS DE KWADE KRACHTEN HET MEEST ACTIEF ZIJN

  4 February, 2014 – 8:50 A.M.

  Onbevlekt Hart van Maria’s oproep tot Gods kinderen

  Kleine kinderen van mijn hart, moge de vrede van God met jullie zijn!

  Het testen is begonnen voor het volk van God; verlies je geloof of je hoop niet; vertrouw op Onze Twee Harten en jullie zullen vrede vinden en bescherming. Bid op elk moment omdat de boosaardige machten de aarde zijn binnengevallen, en ze stelen vrede van de mensen.

  Als jullie bidden kunnen de boosaardige machten jullie niet raken. Als jullie je bescherming van gebeden laten zakken zullen jullie aangevallen worden door goddeloze entiteiten en velen zullen verloren gaan. Geesten die mentaal jullie verleiden storen jullie geesten, en ze zorgen ervoor dat man tegen man, vader tegen zoon, zoon tegen vader en schoondochter tegen schoonmoeder opkomt. Mijn tegenstander heeft al deze goddeloze machten ontplooid om chaos, verwarring, verdeeldheid en dood te brengen aan de inwoners van de aarde.

  Al de zielen die in duisternis leven zullen door deze boosaardige entiteit ingenomen worden om het volk van God aan te vallen. Ik zeg jullie opnieuw: Verzegel door het Bloed van Mijn Zoon jullie gezinnen en huizen, evenals de mensen met wie je elke dag te maken krijgt. Het is zeer belangrijk dat jullie deze aanbevelingen onthoudt die Ik geef zodat geen goddeloze geesten je kunnen pijn doen.

  Kinderen, dit zijn de tijden van beproeving die jullie doormaken; en elke dag zullen de beproevingen intenser worden. Als mijn Vader deze dagen niet korter maakt, verzeker Ik jullie dat de rechtvaardigen zouden verloren zijn. Mijn Vaders Schepping is in volle transformatie, het hele universum zal geschokt zijn; vuur van de binnenste van de aarde staan op het punt naar boven te komen; vele naties zullen lijden, op vele plaatsen zal de aarde beven en zinken. De zon is aan het afkoelen en het weer is onstabiel te zijn op vele plaatsen. Vrees niet; onthoud dat dit alles moet gebeuren zodat jullie herboren kunnen worden in de nieuwe schepping en de nieuwe schepselen.

  Verzamel je zo spoedig mogelijk in huis, omdat de nachtelijke uren de tijd zijn waar de duistere machten het meest actief zijn! Gezinnen waar niet gebeden wordt zullen blootgesteld worden aan aanvallen van deze boosaardige entiteiten. Gezinnen waar gebeden wordt en men toegewijd mijn Heilige Rozenkrans bid zullen beschermd worden, jullie Moeder en Ik zullen geen goddeloze geestelijke krachten toelaten om hen pijn te doen. Deze gezinnen en hun families zullen ook door mij beschermd worden tegen catastrofes en onvoorziene gebeurtenissen.

  Wijd ook jullie kinderen, jullie gezin en families toe aan mijn Onbevlekt Hart, en Ik, jullie moeder zal rond jullie een beschermend schild van lichtstralen plaatsen die mijn tegenstander en zijn goddeloze krachten zal verblinden. Ik geef jullie dit gebed van toewijding tot mijn Onbevlekt Hart zodat jullie jezelf, je gezin en familie toewijden aan mij.

  GEBED VAN TOEWIJDING VAN GEZINNEN EN FAMILIES AAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA :

  O Onbevlekt Hart van Maria, Ik wijd mij toe aan U, en ik wijd mijn gezin, mijn familie, mijn huis en alles erin toe aan Uw Onbevlekt Hart. We wijden onze fysiek, psychisch, biologisch en geestelijk wezen, en al wat we zijn, hebben en doen aan U toe.

  Bescherm ons, lieve Moeder, met uw lichtstralen dat voortkomen van Uw Onbevlekt Hart en ons verbergen in Uw schoot. Laat niet toe, lieve moeder, dat een van de inwoners van dit huis verloren raakt. Geef ons vrede en kracht in moeilijke tijden van onze beproeving. Moge ons geloof in God en vertrouwen in U, o liefste moeder, het paspoort zijn om ons veilig naar de poorten van de nieuwe schepping te brengen. Amen.

  Weesgegroet Maria, allerzuiverste, zonder zonde ontvangen, allergezegenste Maria (3 keer)

  Uw schuilplaats en toevluchtsoord, Het Onbevlekte Hart van Maria               

  Maak mijn boodschappen kenbaar aan de hele mensheid.

  13-02-2014, 12:11 Geschreven door Claudia  


  12-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal nooit degenen die eenzaam, bedroefd, bang en onzeker zijn dat God bestaat, negeren. 7/2/2014

  Mijn dierbare dochter, ALS MIJN BOODSCHAPPEN ZICH VERSPREIDEN EN ALS ZE DE NOODZAAK CREEREN OM VELEN TE STIMULEREN OM ZICH TOT MIJ TE WENDEN, ZULLEN VELE MIRAKELS GEZIEN WORDEN.

  ONGELOVIGEN, DEGENEN VAN ELKE GELOOFSOVERTUIGING EN DEGENEN DIE ZICH VAN MIJ VERWIJDERD HEBBEN OMWILLE VAN HUN ZONDIGE LEVENS, ZULLEN ZICH BEKEREN. DAT BELOOF IK JE. De persoon wiens ogen gesloten zijn zullen ze openen. Degenen met haat in hun harten zullen tranen van vreugde wenen wanneer het gewicht van hun last wordt opgegeven. De persoon die Mij helemaal niet kent, zal Mij herkennen. Zovelen zullen komen en Mij aanroepen en de Aanwezigheid van de Heilige Geest zal door velen gevoeld worden, wanneer ze eindelijk aanvaarden dat Ik ben tussengekomen om hen van alle kwaad te redden.

  Mijn dochter, stel alsjeblieft al degenen gerust die zich verdrietig voelen door de manier waarin Mijn Bestaan in de wereld wordt ontkend. Zeg hen, hoewel elk spoor van Mij zal weerlegt worden, dat door de Genade van God, Ik zal blijven de zielen van degenen die Mij aanroepen zal verlichten. Ik zal de Mijnen nooit in de steek laten. Ik zal nooit degenen die eenzaam, bedroefd, bang en onzeker zijn dat God Bestaat, negeren. Door eenvoudigweg hun trots opzij te zetten en Mij om een teken van Mijn Aanwezigheid te vragen, zal Ik hen antwoorden. NOOIT TEVOREN BEN IK OP DERGELIJKE SCHAAL TUSSENGEKOMEN, ZOALS IK NU DOE. HET IS OMWILLE VAN MIJN VERLANGEN OM DE HELE MENSHEID TE REDDEN, dat Ik door de harten van degenen die, tot nu, Mij hebben ontkend, zal boren, als en wanneer ze Mij aanroepen.

  Ik wacht op jullie antwoord. Ik verwacht de liefde en vreugde, waarmee Ik jullie hart en ziel zal vullen, op het moment van verzoening, want dat is de zoetheid van jullie bekering. Dat zal de tijd zijn wanneer jullie je ziel ontsluiten en het Licht van God toelaten om je de grootste Gave te brengen die jullie ooit kunnen inbeelden – de Gave van Eeuwig Leven.

  Jullie Jezus

  12-02-2014, 20:58 Geschreven door Claudia  


  11-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer heilige man is. 7/2/2014

   

  Moeder van Redding : MIJN KIND, ALS MIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS, OP AARDE ZOU LOPEN OP DIT MOMENT, ZOU HIJ VERMOORD WORDEN. Geen officieel in Zijn Kerk zou Hem accepteren. Hij zou een mikpunt worden van spot, daarna gevreesd worden en dan zo veracht worden dat ze Hem zouden kruisigen, net als voordien.

  DIT KEER KOMT MIJN ZOON ENKEL IN DE GEEST EN DOOR HET BEVEL VAN MIJN VADER, HIJ ZAL NIET OP AARDE VERSCHIJNEN ALS EEN MENS? IN HET VLEES. IK DRING ER OP AAN DAT DEZE BOODSCHAP DUIDELIJK WORDT GEMAAKT AAN ALLEN, WANT ER ZULLEN VELEN KOMEN IN ZIJN NAAM, MAAR EEN VAN HEN ZAL TOENEMEN AAN BEKENDHEID EN ZEGGEN DAT HIJ MIJN ZOON IS, MAAR DAT ZAL EEN LEUGEN ZIJN.

  De antichrist zal opkomen en zo machtig worden dat zijn afbeelding overal zal gezien worden. Standbeelden zullen opgetrokken worden naar zijn beeld en zijn gezicht zal voortdurend op het nieuws en tv-schermen over de hele wereld verschijnen. Hij zal toegejuicht worden door de machtigste leiders, maar het zal niet zijn totdat hij openlijk verwelkomd wordt en dan gesteund wordt door de valse profeet dat hij werkelijk zijn invloed zal aanwenden over de mensheid.

  Als mijn Zoon Zich opnieuw kenbaar zou maken in het vlees en de aandacht zou vragen, zouden ze Hem vernietigen. De antichrist zal echter verwelkomd worden in de wereld en verward worden met Jezus Christus.

  ELK WOORD DAT IN DE BIJBEL STAAT, BETREFFENDE DE TWEEDE KOMST VAN MIJN ZOON, ZAL AANGEPAST EN VERDRAAID WORDEN. OM DE WERELD TE OVERTUIGEN DAT ZE DE TERUGKOMST VAN JEZUS CHRISTUS ZIEN. De vijanden van mijn Zoon, die zich mengen met Zijn onschuldige dienaren in mijn Zoons Kerken overal, zullen geleid worden in ernstige fout. Hun leiders zullen de antichrist omhelzen en zielen aanmoedigen om hem te verafgoden. Zijn invloed zal velen schokken die trouw blijven aan God en het is belangrijk dat jullie je zielen beschermen tegen zijn hypnotische aantrekkelijkheid.

  DE MEDAILLE VAN REDDING ZAL, WANNEER ZE OP JE WORDT GEDRAGEN, ZAL SAMEN MET DE ANDERE BELOOFDE GENADEN, JE BESCHERMEN TEGEN DE KRACHT VAN DE ANTICHRIST. Maak geen fout, de antichrist zal velen betoveren en hij zal aanzien worden als de machtigste, populaire, charismatische en invloedrijke leider van alle tijden. Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer heilig man is en, omwille van zijn verbindingen met mijn Zoons Kerk, zullen miljoenen mensen zich bekeren tot wat zij geloven dat de Waarheid is. Deze valse façade van heiligheid zal tranen van vreugde brengen aan al degenen die geen geloof hadden in hun leven tot dan, noch geloofden in God. Ze zullen uitbundig deze man prijzen en hem krediet geven voor het redden van hun zielen.

  Eerst zal de antichrist gezien worden als een grote leider met een aantrekkelijke, charmante en beminnelijke allure. Daarna zal hij starten met genezende krachten tentoon te spreiden en vele mensen zullen naar voor treden en beweren genezen te zijn door hem. Velen zullen ook beweren getuige te zijn van mirakels in zijn aanwezigheid. Dan zal een serie van valse verschijningen zich overal voordoen, waarin het beeld van het teken van de Heilige Geest zal gezien worden.

  De media zal een goddelijk beeld van hem creeren en zeer weinigen zullen durven hem publiekelijk te verwerpen. Omwille van zijn beheersing van vele talen, zal hij miljoenen voor de gek houden in een zeer korte periode. Dan zullen de geruchten dat Jezus Christus voor een tweede keer is teruggekomen beginnen. Deze zullen aangewakkerd worden door diegenen die onvermoeibaar voor de antichrist zullen werken door leugens te verspreiden, tot hij tenslotte voor mijn Zoon zal worden gehouden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar wanneer ze alle ontrafelen voor jullie, zal het lijken op een natuurlijke serie van gebeurtenissen, die door velen zal gezien worden als een opwekking.

  Dan, zoals elke boosaardige valsheid van achter naar voor aan de wereld wordt gepresenteerd door Satan – zal de antichrist, door satanische rituelen opstijgen naar de Hemel. MIJN ZOON, ZAL OP ZIJN TERUGKEER, GEZIEN WORDEN ALS NEERKOMEND OP DE WOLKEN – HET OMGEKEERDE ALS TOEN HIJ OPGING NAAR DE HEMEL – NET ALS HIJ BELOOFD HEEFT.

  Dan zullen de antichrist en al degenen die hem slaafs aanbidden in de vuurzee geworpen worden en vrede zal van jullie zijn, lieve kinderen. Voor al degenen die trouw blijven aan de Waarheid : ze zullen in een ogenblik opgenomen worden in het Nieuwe Paradijs, wanneer de Hemel en Aarde een geheel worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  11-02-2014, 14:42 Geschreven door Claudia  


  10-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 135

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  135 Gebed : om de Waarheid te verdedigen  6/2

  O geliefde Moeder van Redding, help mij in mijn moment van nood. Bid dat ik gezegend word met de Gaven die neerstromen op mijn onwaardige ziel, door de Kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid ten allen tijde te verdedigen. Steun me in elk incident, waar ik gevraagd word de Waarheid, het Woord van God, de Heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te ontkennen. 

  Help me de Genaden te gebruiken die ik ontvang om standvastig te zijn tegen de boosaardigheid van Satan en al de arme zielen die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus te ontheiligen. 

  Help me in mijn uur van nood. Ter wille van de zielen, geef me de moed om te zorgen voor de Sacramenten aan elk kind van God, wanneer het mij kan verboden worden door de vijanden van God. Amen.

  Jullie Geliefde Moeder – Moeder van Redding

  10-02-2014, 20:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer mijn Zoons priesters zullen geconfronteerd worden met verschrikkelijk lijden en dwalingen, moeten ze mij aanroepen. 6/2/2014

  Moeder van Redding : mijn kind, wanneer de tijd komt DAT MIJN ZOONS PRIESTERS ZULLEN GECONFRONTEERD WORDEN MET VERSCHRIKKELIJK LIJDEN EN DWALINGEN, MOETEN ZE MIJ AANROEPEN. IK HEB DE GENADE GEKREGEN OM HEN DE MOED TE GEVEN DIE ZE NODIG HEBBEN OM TE BLIJVEN MIJN ZOON DIENEN. Ik verwijs, in het bijzonder naar priesters in de Katholieke Kerk, want ze zullen meer te lijden krijgen dan andere dienaren van God.

  WANNEER DE DAG KOMT EN WANNEER ZE OPGEROEPEN WORDEN OM EEN EED TE ZWEREN, DIE DE GODDELIJKHEID VAN MIJN GELIEFDE ZOON, JEZUS CHRISTUS, ZAL ONTKENNEN, MOETEN ZE NOOIT TWIJFELEN AAN DE ECHTE INTENTIES VAN DEGENEN DIE DIT VAN HEN VRAGEN. WANNEER ZE GEVRAAGD WORDEN TE VERZAKEN AAN DE BETEKENIS VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE EN EEN NIEUWE INTERPRETATIE AANVAARDEN, ZULLEN ZE DAN WETEN DAT HET UUR IS GEKOMEN. DAT ZAL DE DAG ZIJN DAT DE VERROTTING ZAL INGEZET WORDEN EN HET AFBROKKELEN VAN DE MUREN ZAL GEZIEN WORDEN ONDER HET DAK VAN DE KERKEN OVERAL. 

  Ik verlang dat alle priesters, die zullen geconfronteerd worden met deze droevige beproevingen, dit Kruistochtgebed (135) bidden om de Waarheid te verdedigen.

  Wanneer deze tijd begint, moeten jullie voorbereid zijn om te blijven het Werk van God uit te voeren en Zijn Kruis dragen met veerkracht en waardigheid, ter wille van jullie eigen ziel en degene van al Gods kinderen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  10-02-2014, 20:13 Geschreven door Claudia  


  09-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezusgebed


  Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.

  09-02-2014, 19:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pelianito

  Zelfs in de catastrofe is mijn Liefde actief…

  Jesaja 13:2-3 : ‘Hijs het vaandel op een kale bergtop, roep op tot de strijd; wenk met de hand dat ze* optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb mijn heilige troepen bevel gegeven, mijn helden, die trots zijn op mijn grootheid, luidkeels opgeroepen om mijn toorn te voltrekken.

   

     “Kleine kinderen, jullie weten niet, jullie kunnen je niet inbeelden wat de wereld voor de deur staat. In de hele geschiedenis van de mensen is er nooit zoiets geweest. Een bundeling van catastrofes – oh mijn kinderen, kom naar mij! De enige veiligheid is in de wonde aan mijn zijde, de bron van liefde en barmhartigheid. Mijn kinderen, jullie geloven niet in mijn liefde, anders zouden jullie niets doen buien mijn heilige wil. Mijn wil is alleen liefde. Ja, zelfs in de catastrofe is mijn liefde actief zodat zonde niet voor altijd zal heersen. Mijn kinderen, Ik kom. Bereid jullie harten voor. Ik ben dichtbij.”

  O mijn Jezus, bron van liefde en barmhartigheid, trek mij naar U toe. Verwijder mij van alles dat tegen Uw heilige wil ingaat. Jezus, barmhartige en liefhebbende Redder, ik bied U ook de zielen die U me hebt gegeven om voor te bidden, aan. Vertrouwend in Uw goedheid en oneindige generositeit. Jezus, Maria, Jozef, ik houd van jullie! Red de zielen!

  Heer heb genade, Heer heb genade…

  Een paar nachten geleden had ik een droom waarin ik in een kamer was met iemand die verwijderd is van de kerk. Ik keek naar buiten en zag een vorm die naar ons kwam. Ik wist dat het de Heer was, zelfs al was de vorm niet zoals een mens. Ik viel op mijn knieen en begon herhaaldelijk te bidden, “Heer heb genade, Heer heb genade…” De vorm bedekte ons en vertrok dan. In de droom voelde ik dat dit een wereldgebeurtenis was. Ik keerde mij onmiddellijk naar de persoon die in de kamer was en vroeg, “Heeft de Heer je geraakt?” en hij zei, “Ja!” Ik kon de bekering in hem niet zien en was overgelukkig. Ik voelde dat deze droom een bevestiging was dat onze gebeden – vooral het Kroontje van Goddelijke Barmhartigheid – vruchten afwerpen in de zielen. Laat ons niet laks zijn in onze gebeden, maar blijf de aarde overspoelen met Goddelijke Barmhartigheid.

  Obadia 1:17  

    Maar op de berg Sion is er redding voor de ontsnapten: het zal heilige grond zijn en het huis Jakob krijgt zijn eigendom terug.

  Heer Jezus, we geloven dat we de overwinning hebben in U, en dat geen van degenen die U gegeven hebt om voor te bidden zal verloren gaan. Help ons om volhardend te zijn in gebed en neem al onze nutteloze verstrooiingen weg. Jezus help ons om Uw bereidwillige werkers te zijn die voor U zielen winnen door onze gebeden, offers. Zielen waar U zo naar dorst. In Uw allerheiligste naam en in de Goddelijke Wil vorderen we al deze zielen voor het koninkrijk. Jezus, we vertrouwen op U! Red de zielen!

  09-02-2014, 19:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Hille Kok 29/1/2014


  Aan de Priesters

  H. Hosties moeten wit zijn zoals Hij wit en smetteloos is :

  Bij het Laatste Avondmaal was het nog niet Zijn Lichaam, ook nog niet Zijn Bloed, maar gezegende Brood en Wijn!! Want Jezus was toen nog niet gestorven en had ook nog geen Bloed vergoten!!

  Maar nu moet het Zijn smetteloze reinheid uitstralen in de witte H. Hostie!!

  Het is nu ECHT ZIJN LICHAAM EN BLOED!!!!!

  09-02-2014, 18:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fluiten in de regen

  Fluiten in de regen

   

  Hoe komt het dat sommige mensen

  zuur zitten te kijken in de zon

  en dat anderen kunnen fluiten in de regen?

  Hoe komt het dat er mensen zijn

  die, als ze hun ogen opendoen,

  altijd iets verkeerds zien?

  Dat komt omdat ze verkeerd denken

  over de zin van het leven en van de dingen!

  Ze hebben God nodig,

  niet als een onpersoonlijk wazig wezen,

  ergens in de verte,

  maar als een persoonlijke vriend,

  als een vader, heel dichtbij.

  In een intieme omgang met God

  krijgen de mensen

  andere ogen voor de dingen

  en elke morgen een nieuw hart.

                              Phil Bosmans   

                                                                                                                       


  09-02-2014, 17:58 Geschreven door Claudia  


  08-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke gebeden

  Belangrijke gebeden :

  Gebed tot het kostbaar bloed van Jezus

   

  Heer Jezus, door geloof in uw verdiensten, neem ik nu uw kostbaar bloed en sprenkel ik het over mijzelf en mijn gezin, boven mijn hoofd tot onder de voetzool van mijn voeten. Ik vraag U om totale bescherming voor mijn leven en dat van mijn gezin. Heer Jezus, bescherm mij vandaag tegen kwaad, zonde, verleiding, Satans aanvallen en onheil, vrees van duisternis, vrees van mensen, ziekte, twijfel, woede, alle rampen en van alles dat niet van Uw Koninkrijk is.
  Vul me Heer Jezus met de gave van Uw Heilige Geest en verleen mij de gave van wijsheid, kennis, begrip en inzicht zodat ik vandaag zal leven in Uw glorie door Uw wil te volbrengen.
  Ik prijs U, Jezus.
  Ik dank U, Jezus.
  Ik hou van U, Jezus.
  Ik aanbid U, Jezus.
  Heilige Geest, U doet me alles zien, en toont mij de weg om mijn heiligheid te bereiken. U die me de goddelijke gave geeft om het slechte wat mij is aangedaan, te vergeven en vergeten. En die in alle fasen van mijn leven bij me bent. Ik wil U voor alles danken en bevestig opnieuw dat ik nooit van U gescheiden wil zijn ongeacht hoe groot het materiele verlangen mag zijn. Ik wil bij U zijn en mijn geliefden in Uw Eeuwigdurende Glorie.
  (noem hier uw vraag)
  Dank U, Heilige Geest voor Uw liefde voor mij en mijn geliefden.
  AMEN

  Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria

  Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde!  Uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader.  Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon.  Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is, als wij er zelf over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen.  Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden, die wij nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten.

  Maria, zegen dit huis, waar uw  naam geëerd wordt.  Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des Hemels.  Amen.

  Toewijding van onze familie aan het onbevlekt hart van Maria

  Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, bij uw verschijning te Fatima, hebt Gij ons kenbaar gemaakt, dat God de godsvrucht tot uw Onbevlekt Hart in de wereld wil vestigen.

  Wij erkennen U al onze Koningin en Moeder, Onze familie wil zich toewijden aan uw Onbevlekt hart, mat al haar leden (aanwezigen en afwezigen), zo zullen wij meer toebehoren aan God, onze Schepper en Oorsprong van de familiale gemeenschap.

  Moge ons gezin een waar heiligdom zijn waar God geëerd wordt en aanbeden, en waar de christelijke deugden worden beoefend, nodig voor ons heil.

  Geef ons de liefde voor het bidden van de Rozenkrans, zoals Gij met aandrang hebt gevraagd en zoal de Heilige Kerk ons aanbeveelt.

  Wij willen zoveel mogelijk het Heilige Gezin van Jezus, Maria en Jozef navolgen, in éénheid, wederzijdse liefde en trouw, in zuiverheid van leven en in dienst van God en de naaste.

  Maar onze zwakheid kennende, onze onstandvastigheid en de gevaren naar ziel en lichaam, waarmee we worden omringd, wijden wij ons, ouders en kinderen, volledig toe aan het Onbevlekt Hart.  Verkrijg voor ons een oprecht berouw over onze zonden en alle genaden die we nodig hebben om onze plichten te vervullen en de Wil van de Vader te volbrengen.

  Moge uw Onbevlekt Hart onze toevlucht zijn en de veilige weg die ons leidt naar de eeuwige vreugde.  Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

  Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, geef ons familiale, sociale en internationale vrede.

  Heilige Jozef, onze beschermer, bid voor ons. 

  Toewijding aan de heilige harten van Jezus en Maria

  Heilig en Barmhartig Hart van Jezus, Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, Gij zijt beiden verenigd in de Heilige Geest en onafscheidelijk verbonden in lijden en glorie.

  Wij willen onze familie aan uw Heilige Harten toewijden, ons met hart en geest, ziel en lichaam aan U opdragen, om in volmaakte en liefdevolle onderwerping aan Gods Heilige Wil steeds het goede te doen en ons af te keren van de zonde.

  Geef dat wij ons dagelijks voeden met uw Heilige Eucharistie, het Evangelie en de Mysteries van de Heilige Rozenkrans, en wees zo ons Licht, onze Kracht en onze Troost.  Amen.

  HEER, STORT OVER DE HELE WERELD DE SCHATTEN UIT VAN UW ONEINDIGE BARMHARTIGHEID!

  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God.  Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorievolle en gezegende Maagd!

  Wees gegroet....

  O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen. (3x) 

  Rozenkrans van het Kostbaar Bloed

  33 levensjaren van Jezus

  De rozenkrans wordt als volgt gebeden:

  Aan het groepje van 3 kralen bidt men 3 keer het Onze Vader. 

  Aan de groepjes van 5 kralen bidt men 5 keer het Onze Vader. 

  In het geheel dus 33 Onze Vaders. 

  Bij deze 7 groepjes overweegt men de 7 bloedstortingen van Jezus: 

  *Bij de besnijdenis

  *In de hof van olijven

  *Bij de geseling

  *Bij de kroning met doornen

  *Op de kruisweg

  *Bij de kruisiging

  *Bij de doorboring van zijn H. Hart 

  bij elke tussenkraal: Eer aan de Vader. 

  Tranenrozenkrans

   

  O, Maria, Moeder van de gezegende Olijfboom, allerheiligste Maagd van de Olie, raak mij aan, bemin mij, en genees mijn hart op uw manier door uw liefde.

  Bid op de grote kraal na de eerste 3 kraaltjes:

  Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, neem mijn nederige smeekbede genadig aan.

  Op de 7 grote kralen:

  O Jezus, gedenk de Bloed- en Olietranen , die Zij vergoten heeft, die U boven alles beminde op aarde en die U thans , op nog vuriger wijze, liefheeft in de hemel.  

  Op de 7 kleine kralen:

  O Jezus, verhoor onze smeekbeden door de Bloed- en Olietranen
  en de Smarten van Uw allerheiligsten Moeder, die zij offert voor ons.

  Op het eind 3 keer ter ere van de Heilige Drievuldigheid:

  O Jezus, gedenk de Bloed- en Olietranen , die Zij vergoten heeft, die U boven alles beminde op aarde.

  Op de medaille:

  Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toewijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden.
  Amen.

   

  Het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

  Het kruisteken :
  Onze Vader + Wees gegroet + Geloofsbelijdenis
  Op de grote kralen van de rozenkrans :
  Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

  Op de kleine kralen :
  Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  Op het einde driemaal :
  Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  Sluit af met het kruisteken

  Gebed ter bescherming tijdens de tijd van zuivering van de aarde

  Onbevlekt Hart van Onze Moeder Maria, bescherm ons en sta niet toe dat paniek zich van ons leven meester maakt, schenk ons vrede en helderheid in deze tijd van beproeving. Wij behoren u toe, lieve Moeder, en vertrouwen erop dat ons niets zal overkomen, want u, lieve Moeder heeft ons bedekt met uw heilige mantel. Word niet moe voor uw kinderen te bemiddelen, zodat wij deze tijd van zuivering kunnen verdragen en alles zal worden vervuld volgens de goddelijke wil. Jezus en Maria, redt de zielen en geleidt hen tot de glorie van de hemel.
  Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God

  Bidt driemaal de Geloofsbelijdenis en driemaal het Magnificat :

  Mijn ziel prijst en looft de Heer,

  mijn hart juicht om God, mijn redder:

  hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

  Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

  ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

  heilig is zijn naam.

  Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,

  voor al wie hem vereert.

  Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm

  en drijft uiteen wie zich verheven wanen.

  Heersers stoot hij van hun troon

  en wie gering is geeft hij aanzien.

  Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,

  maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

  Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,

  zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

  hij herinnert zich zijn barmhartigheid

  jegens Abraham en zijn nageslacht,

  tot in eeuwigheid.

   

  Kort gebed voor eerherstel

  Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en ik bemin U.
  Ik vraag U vergiffenis voor hen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet beminnen.

  Akte van eerherstel aan het kruis (Myriam van Nazareth)

  Gekruisigde Verlosser Jezus Christus,

  In vereniging met de vruchten van Uw bloedende Wonden en de verdiensten van de Smarten van Maria, onze Medeverlosseres, bied ik U al mijn lijden van deze dag tot eerherstel aan Uw Heilig Kruis, dat door Gods volk zo zeer wordt miskend.

  (elke volgende aanroeping wordt gevolgd door “o Jezus, aanvaard mijn lijden”)

  Om de overwinning van Uw Kruis in alle onverschillige harten, …

  Om de overwinning van Uw Kruis in alle verblinde zielen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis in alle dwalende geesten, …

  Om de overwinning van Uw Kruis in alle lijdende lichamen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis in alle onwetenden, …

  Om de overwinning van Uw Kruis in alle goddelozen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis in alle lauwe zielen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle ketterijen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle heiligschennissen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle geloofsafval, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle modernisme in Uw Kerk, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle liefdeloosheid, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle bekoringen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle dreiging van onvrede en oorlog, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle aanvallen van de duivel, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle uitingen van satanisme, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle vijanden van het Kruis, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over alle werken en plannen van de antichrist, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over de zondelast van alle eeuwen, …

  Om de overwinning van Uw Kruis over de hele wereld, …

  O Goddelijk Slachtoffer van onze zonden, ik bid om de totale en eeuwige overwinning van Uw Kruis, dat ik bemin met alle krachten van mijn ziel, opdat Zijn schittering alle duisternis uit deze wereld moge verbannen naar de diepten van de eeuwige afgrond, tot verheerlijking van het Mysterie van onze Verlossing.

  Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  133 Gebed : een oproep naar God terug te keren  5/2

  Lieve Jezus, vergeef me, een vervreemde ziel, die U verwierp, omdat Ik blind was. Vergeef me om Uw Liefde te vervangen door nutteloze dingen die niets betekenen. Help me om de moed te verzamelen om aan Uw Zijde te vertoeven, om Uw Liefde en Barmhartigheid te aanvaarden met dankbaarheid. Help me om dicht bij Uw Heilig Hart te blijven en nooit opnieuw van U af te dwalen. Amen.

  Jullie Geliefde Moeder – Moeder van Redding

  134 Gebed : om in het bestaan van God te geloven  5/2

  O God de Allerhoogste, help me te geloven in Uw Bestaan. Schuif al mijn twijfels aan de kant. Open mijn ogen voor de Waarheid van het leven na dit leven en begeleid me naar de weg naar Eeuwig Leven. Laat me alstublieft Uw Aanwezigheid voelen en verleen me de Gave van waar geloof voor de dag dat Ik sterf. Amen.

  Jullie Moeder – Moeder van Redding

  07-02-2014, 18:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze Gebeden, lieve kinderen komen met grote Genaden. 5/2/2014

  Moeder van Redding: het is moeilijker voor zielen die eens mijn Zoon kenden en die afdwaalden van Hem, om naar Hem terug te keren, dan het is voor degenen die Hem nooit kenden.

  Wanneer jullie de Liefde van Jezus ervaarden en dan Hem de rug toekeren, creeert dit een grote leegte in jullie leven. Niets kan ooit Zijn Aanwezigheid vervangen. Wanneer een ziel probeert om terug te keren naar Hem en hoewel mijn Zoon altijd op hen wacht met grote Liefde en Geduld, is die persoon nog altijd onzeker hoe zijn hart te openen.

  Als je je vervreemd voelt van mijn Zoon, moet je nooit bang zijn om Hem te aanroepen. Jullie moeten nooit beschaamd zijn om jezelf voor Hem te tonen, want Hij is de Eeuwig-Barmhartige en Hij zal elke zondaar vergeven wanneer Hij dat gevraagd wordt door een berouwvolle ziel.

  Wanneer jullie wensen om mijn Zoon te aanroepen, moeten jullie eenvoudigweg Hem aanspreken om jullie op te nemen in Zijn Barmhartigheid en de rest aan Hem over te laten.

  Hier is een bijzonder Kruistochtgebed (133).

  Degenen die mijn Zoon niet kennen en die wensen voor de Troon van God, de Allerhoogste,  genomen te worden moeten dit Kruistochtgebed bidden (134).

  Lieve kinderen, deze Gebeden komen met grote Genaden en degenen die ze bidden zullen de Waarheid getoond worden en hu harten zullen gevuld worden met een grote liefde, die ze nooit op Aarde hebben ervaren voor nu. Dan zullen hun zielen gezuiverd worden.

  Ga nu, in de wetenschap dat wanneer jullie dicht tot God zijn, jullie gezegend zullen worden met de Genade van grote vrede.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  07-02-2014, 17:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik wens dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfel in jullie harten, maar met liefde en vertrouwen. 4/2/2014

  God de Vader : Mijn dierbare dochter, vandaag is een bijzondere dag, want Ik heb eindelijk de gave van je volledige aanvaarding van deze Missie gekregen.

  WANNEER IK DE HARTEN VAN ZIELEN RAAK, WIE IK ROEP OM MIJN WOORD TE VERKONDIGEN, IS HET OVERWELDIGEND VOOR DE UITVERKOREN ZIEL. MIJN AANWEZIGHEID SCHOKT EVENALS ALS HET VERZACHT. HET VEROORZAAKT EEN ENORME OMWENTELING EN DIT VEREIST DE ZIELS VOLLEDIGE VERTROUWEN. HET IS BEANGSTIGEND VOOR ALLEN DIE MIJN INTERVENTIE ZIEN, WANT HET DWINGT GROOT INZICHT AF, OMWILLE VAN HET CONFLICT VAN EMOTIES DIE GECREEERD WORDEN IN DE ZIEL.

  DE ZIEL, IS EERST, VERZWAKT DOOR DE ZUIVERE KRACHT VAN DE AANWEZIGHEID VAN DE HEILIGE GEEST EN HET LICHAAM VOELT ZWAAR AAN. DE ZINTUIGEN WORDEN SCHERPER EN HET INTELLECT WORDT AFGESTOMPT. SPOEDIG ERNA IS ER EEN NATUURLIJKE DRANG OM WAT ER GEBEURT IN VRAAG TE STELLEN EN TWIJFELS KUNNEN RIJZEN. MAAR DE AANWEZIGHED VAN DE HEILIGE GEEST IS ONDOORGRONDELIJK EN ZAL ZO BLIJVEN TOT MIJN WIL WORDT GEDAAN, ZOLANG ALS DE ZIEL AANVAARD WAT VAN HAAR VERWACHT WORDT. DAN VOLGT HET VERLANGEN NAAR DUIDELIJKHEID, SAMEN MET EEN BEHOEFTE AAN GERUSTSTELLING DIE DE ZIEL OVERSPOELT. EN TERWIJL DE ZIEL TROOST EN MOED ZOEKT KAN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST NIET GESTOPT OF INGEHOUDEN WORDEN.

  DE BEREIDHEID VAN DE ZIEL OM TOE TE LATEN DAT ZE EEN INSTRUMENT VAN DE HEILIGE GEEST WORDT OM DE WAARHEID TE VERKONDIGEN BETEKENT DAT DE ZIEL MACHTELOOS IS OM HET WOORD OP ENIGE MANIER TE BEINVLOEDEN, BELEMMEREN OF ERMEE TE KNOEIEN.

  Het menselijk intellect vecht ertegen, van tijd tot tijd. Terwijl de ziel verzacht wordt door de Heilige Geest en niet langer bevreesd is voor de Heilige Geest, is er altijd de hoop dat het leven zal blijven zoals ervoor voor de ziel, wanneer de Missie over is. Maar natuurlijk is dit niet altijd het geval. IN MIJN MISSIE OM MIJN KINDEREN TE VERZAMELEN EN HEN IN VEILIGHEID TE BRENGEN IN MIJN WERELD ZONDER EINDE, IS ER GEEN EINDE AAN DEZE MISSIE. HET ZAL OP ZIJN PLAATS BLIJVEN TOT DE LAATSTE DAG. Nu dat je dit feit aanvaard en niet langer verlangt naar enig ander alternatief, kun je eindelijk vrede vinden in je hart, Mijn dochter.

  Kinderen, het is enkel wanneer je eindelijk Mijn Gave aan de wereld van het Boek van Waarheid aanvaard, dat jullie vrede in jullie harten zullen voelen. Het is enkel wanneer jullie aanvaarden dat Ik, God de Allerhoogste – Al dat Is en zal Zijn – communiceer aan de wereld op dit moment, dat jullie in staat zullen zijn Mij volledig te vertrouwen.

  Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, met geen twijfels in jullie harten, maar met liefde en vertrouwen. Wanneer jullie dit doen, zal Ik jullie overspoelen met Mijn Vrede en Liefde. Enkel dan zullen jullie gevuld zijn met vreugde en geluk. Enkel dan zullen jullie vrij zijn.

  Jullie Vader

  God de Allerhoogste