Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus' successtory vanuit de ogen van Maria - 3

  Pilatus vertrouwt Jezus’ lichaam aan Jozef van Arimatea toe

  De Hogeraad had een gezantschap naar Pilatus gestuurd om de dode lichamen te laten verwijderen, omdat ze niet tot op de sabbat aan het kruis mochten blijven hangen. Jozef van Arimatea kwam net op hetzelfde tijdstip aan bij het paleis van Pilatus. Hij was met Nikodemus overeengekomen om het lichaam van Jezus in zijn eigen nieuwe rotsgraf in de tuin, dichtbij de Kalvarieberg, neer te leggen. Pilatus was nog altijd niet bekomen van angst en verwarring, want ook hij had ‘doden’ gezien die hem het onrechtvaardig vonnis verweten. Hij vroeg hem of hij het lichaam van Jezus, de Koning van de Joden, van het kruis mocht afnemen om Hem een waardige laatste rustplaats te bezorgen. Pilatus had wroeging over de terechtstelling van de onschuldige Jezus, maar liet niets blijken.

  Pilatus (schijnbaar onverschillig) : Is Hij dan al dood ?

  Pilatus had even tevoren gerechtsdienaren uitgezonden naar de kruisen. Hij zond hoofdman Abenadar mee met Jozef van Arimatea, die op zijn beurt van Pilatus de volmacht kreeg over het lichaam van Jezus. Jozef’s vriend Nikodemus was ondertussen in enige winkels lijkwaden en specerijen, voor de bereiding en de balseming van het lijk, gaan kopen. Jozef ging zelf ook nog een kostbare, katoenen lijkdoek kopen. Jozef’s en Nikodemus’ dienaren zorgden voor het nodige materiaal en draagbaar.

  Bij de drie kruisen

  De door Pilatus gezonden beulen kwamen de beenderen van de gekruisigden breken om zo hun dood te versnellen. Maar Jezus’ lichaam lieten ze gerust. Ze twijfelden nog aan zijn dood. Maar Cassius, die nu bevelhebber was in plaats van Abedanar, nam zijn paard en reed tot het kruis van Jezus. Hij wilde voorkomen dat de beulen toch Jezus’ beenderen zouden breken. Hij nam zijn lans met beide handen vast en dreef de punt ervan in de rechterzijde van Jezus’ lichaam. De lans ging door het binnenste en het hart en opende links op de borst een kleine wonde. Toen hij zijn lans uit het lichaam trok, liep er uit de brede wonde van de rechterzijde een stroom van bloed en water. Het was als een stroom van heil en genade.

  Het besproeide zijn gezicht, dat hij omhoog naar Jezus richtte. Het volgende ogenblik sprong Hij van zijn paard, viel op zijn knieën, sloeg rouwmoedig op zijn borst en beleed hij zijn zonden aan Jezus voor alle aanwezigen. Cassius was een totaal ander mens geworden. De aanwezige soldaten waren geweldig onder de indruk van dit wonder. Ze volgden hem na in zijn geloof en vielen eveneens op hun knieën, sloegen zich op de borst en beleden hun geloof in Jezus. Cassius werd later Longinus genoemd. Dat was zijn doopnaam. Abenadar werd later ook gedoopt en Ktesifon genoemd. De beulen vertrokken.

  Betekenis van Jezus’ doorboord hart

  Jezus’ bloed was vergoten en Hijzelf was gestorven om de wereld te verlossen. Maar de daadwerkelijke verlossing moest nog worden toegepast. De toepassing gebeurt door de instelling van de sacramenten. Het doopsel (water) geeft de kiem van het goddelijk leven af, en de Eucharistie (bloed) die voedt, onderhoudt en doet dat leven groeien. De Kerk wordt geboren uit de zijde van Jezus (die eigenlijk slaapt want Zijn lichaam bleef verenigd met zijn Goddelijke natuur en moest spoedig verrijzen en terug leven). Het hart moest het bewijs geven van zijn oneindige en onzichtbare liefde. Liefde woont in het hart. De wonde is de opening of deur van Zijn Hart, waar alle zielen naar binnengeleid worden. Jezus’ Hart is oneindig groot en iedereen is welkom. In zijn hart leeft diepe vrede, geluk en oneindige liefde. Het is bestemd voor iedereen die Jezus trouw blijft. Jezus gaf echt alles weg ten voordele van de mensen. Zijn laatste druppels bloed waren bestemd om de mensen vrij te kopen van zonde.

  De kruisafneming

  In de straten van Jeruzalem was het stil en verlaten. Iedereen bleef van schrik binnen. Slechts weinigen vierden het paasfeest, in plaats daarvan verrichten ze boetvaardigheden. Jozef van Arimatea, Nikodemus gingen naar Jezus’ kruis. Bij het kruis troffen ze de heilige vrouwen, Joannes en hun eigen dienaren aan, die ze hadden vooruitgestuurd met het nodige materiaal.

  Toen Abenadar aangekomen was begonnen ze met de kruisafneming. Jozef en Nikodemus klommen op ladders en haalden de nagels uit de handen. Abenadar haalde de nagels uit de voeten. Cassius legde de nagels bij Maria neer. Zij bleef op de grond zitten. Ze verrichtten het werk met veel liefde en betoonden Jezus de laatste eer. Daarna wikkelden ze zijn lichaam in lijnwaad en legden Hem in de armen van Zijn Moeder. Jezus’ hoofd rustte op haar knie. Ze hield haar geliefde Zoon in haar armen. Vol liefde kuste Zij Zijn wangen, die vol bloed hingen. Daarna troffen de mannen de nodige voorbereidselen om het lichaam te balsemen. Ook alle heilige vrouwen hielden zich klaar om de specerijen en balsem aan te geven. Cassius en de resterende soldaten hielden zich eerbiedig op een afstand en hielpen een handje wanneer dit van hen gevraagd werd. Onder de vrouwen waren Maria Magdalena, Maria van Kleofas, Salome, Veronika en Maria Heli. Maria had de nodige moed bijeen geraapt en nam met de hulp van anderen de doornenkroon van zijn hoofd. Om de wonden niet groter te maken moesten enkele doornen afgesneden worden. Daarna trok ze de overgebleven doornen uit het hoofd met een buigbare tang.


  Vol droefheid toonde Ze de doornen aan haar vriendinnen, die medelijdend toekeken. Ze waste ook de wonden uit. Ze begon met het hoofd en gezicht. Daarna ging ze zo verder tot de voeten. Nu werd haar pas echt duidelijk wat Jezus allemaal had doorstaan. Ze kuste Zijn doorboorde handen. Dan zalfde Ze al Zijn wonden en sloot Zijn halfopen ogen en Zijn mond. Ze nam daarna afscheid door zijn lichaam nog een laatste keer te omarmen.


  De mannen namen dan het lichaam mee om de lijkbereiding (= wassen, kruiden met mirre en aloë en inwikkelen van het lichaam in lijkdoeken) te voltooien. Dit moest gebeuren voor de sabbat begon. Toen de mannen en vrouwen geknield rondom het lichaam geschaard waren om het een laatste vaarwel te zeggen, deed zich nog een wonder voor. Het heilig lichaam van Jezus vertoonde zich, met al zijn wonden, in zijn hele gestalte, bruinrood afgebeeld op de oppervlakte van de doek die het bedekte.

  Wenend en weeklagend omarmden zij het heilig lichaam en kusten zij die wonderbare afbeelding. Hun verbazing werd nog groter, toen ze zagen dat de andere windsels om het lichaam onveranderd wit gebleven waren. De afdruk van de Heer was slechts op het bovenste doek afgetekend. Dit beeld was geen afdruk, ontstaan uit bloedende wonden, maar een wonderbeeld. Het teken en bewijs van de aanwezigheid van de Scheppende God in Jezus’ gestorven lichaam. Men kwam tot drie afdrukken ervan door deze doeken op het origineel doek te leggen en door gebed afdrukken te vragen.

  Neerlegging in het graf op de avond voor het aanbreken van de sabbat

  De neerlegging in het graf gebeurde door Nikodemus, Jozef van Arimatea, Abenadar en Joannes. Zij droegen het draagbaar met Jezus’ lichaam.

  Na hen kwamen H. Maagd Maria, Maria Heli (oudste zuster van Maria), Maria Magdalena, Maria van Kleofas. Ook Veronika, Joanna Chusa, Maria Markus, Maria Zebedeï, Maria Salome, Salome van Jeruzalem, Suzanna waren in de begrafenisstoet. Er werden psalmen gezongen. De stoet werd gesloten door Cassius en de bekeerde soldaten. Anderen bevonden zich bij Marta en Lazarus te Betanië. De mannen legden het lichaam in het graf, waar soldaten met brandende toortsen voor het nodige licht zorgden. Ook Maria ging binnen om afscheid te nemen van Jezus. Daarna werd een grote steen voor het graf gewenteld. De leerlingen van Jezus hadden de grafplechtigheid vanop afstand gevolgd en gingen daarna terug naar de bergspelonken, waar ze zich schuilhielden.

  Nikodemus en Jozef van Arimatea hadden het Cenakel opengesteld aan Maria, de heilige vrouwen en Joannes.  Na de graflegging waren Maria en haar gezelschap nog op de Kalvariëberg gaan bidden. Nikodemus en Jozef van Arimatea kwamen met de apostelen Petrus, Jakobus de Meerdere en Jakobus de Mindere in de stad samen. Petrus was erg bedroefd, omdat hij de dood van de Heer niet aanwezig was geweest. Hij dankte de raadsheren, omdat ze Jezus eervol in hun eigen graf hadden begraven. De raadsheren vertelden aan de apostelen ook in het Cenakel mochten verblijven. Zij waren daar veilig en niemand zou verder toegang krijgen tot het Cenakel. Ook Abenadar was er welkom.

  Maria en de heilige vrouwen waren allemaal in het huis van Maria verzameld. Lazarus (een goede vriend van Jezus), Marta (zus van Lazarus) en nog andere vrouwen kwamen bij Maria langs om hun medeleven te betuigen. Maria’s huis was heel dicht bij het Cenakel gelegen en Lazarus ging daarna naar het Cenakel bij de mannen.

  Ondertussen had Kajafas beraadslaagd met de Joodse overheden en nog voor middernacht, trokken ze naar Pilatus.

  Kajafas : Wij herinneren ons dat die volksverleider bij zijn leven nog beweerd heeft dat Hij na drie dagen uit zijn graf zou opstaan. Geef maar het bevel dat het graf tot de derde dag bewaakt wordt, om het zijn aanhangers onmogelijk te maken zijn lijk te komen stelen en dan onder het volk het gerucht te verspreiden dat Hij uit de doden verrezen is. Dit tweede bedrog zou noodlottiger zijn dan het eerste.

  Pilatus (verveeld) : U beschikt zelf over wachters ! Ga dan zelf het graf van de nodige bewakers voorzien !

  Toch gaf Pilatus hun Cassius mee. Hij moest alles in het oog houden. Cassius had eerder al aan Pilatus verslag gedaan van hetgeen hij had meegemaakt. Nu trokken ze met z’n twaalven naar het graf om het te bewaken. Het waren allemaal tempelsoldaten. Ze losten elkaar af, maar altijd waren ze met vijf of zes man. Cassius was de enige die permanent bij zijn post bleef. Hij bracht de tijd door in berouw, dankzegging en aanbidding.

  Voor het aanbreken van de sabbat

  Na een paar uur nachtrust trokken de mannen uit het Cenakel, samen met de heilige vrouwen omstreeks drie uur in de ochtend naar de tempel. De Joden trokken op dat vroege tijdstip naar de tempel. Nadat ze het paaslam hadden gegeten, moesten de Joden offeranden in de tempel brengen. Voor Jezus’ Moeder en de rest van het gezelschap betekende dit bezoek aan de tempel een definitief afscheid. Het hele Joodse paasfeest was nu verstoord en er waren bijna geen mensen in de tempel. De tempel was verwoest en de verschijning van de doden had de tempel ‘verontreinigd’ (volgens de Joodse Wet). Uiteindelijk waren er vele herinneringen in de tempel die aan Jezus deden herinneren. Maria herinnerde zich ook hoe Jezus over de tempel had geweend en hoe Hij had voorspeld : Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen. De vijanden hadden nu de tempel van Zijn lichaam afgebroken. Nu zag Maria uit naar de derde dag om het woord van de eeuwige Waarheid in vervulling te zien gaan.

  Op sabbatsdag

  De sabbat werd door de apostelen en leerlingen in het Cenakel gevierd. Ze bleven de hele dag in de zaal van het Laatste Avondmaal. Ze waren in rouw en baden voortdurend. Ze hielden zich zeer stil en de deuren van het Cenakel bleven gesloten. Ze waren bang om opgepakt te worden. Zij waren in de ogen van de overheid medeplichtig, omdat ze leerlingen waren van ‘de onruststoker’. Maria en de heilige vrouwen bleven in de woning van Maria. Zij brachten de tijd al biddend en rouwend door en namen hun avondmaal, achter gesloten deuren en afgedekte vensters.

  Nederdaling ter helle

  Op het ogenblik dat Jezus’ ziel uit zijn lichaam liet vertrekken, daalde die neer als een lichtgedaante samen met vele engelen aan de voet van het kruis in de aarde naar het voorgeborchte. Alle godvrezende zielen die voor Jezus tijd waren gestorven werden nu door Jezus uit hun voorlopige verblijf gehaald. Eerst werden loslopende boze geesten eruit gehaald en voortgedreven door de engelen. Als laatste plaats kwam Hij in de hel. Daar joegen de engelen de boze geesten verder de hel in. Ze moesten er definitief blijven. Ze maakten ze vast aan elkaar. Satan zelf werd ook geketend en middenin een diepe afgrond geworpen. Dit alles gebeurde volgens goddelijke raadsbesluiten en bevelen. De Duivel werd pas terug losgelaten omstreeks 1870 om voor een relatief korte periode mensen in het verderf te storten en daarna definitief terug in de Hel te worden geworpen. Hij regeert op dit ogenblik over deze wereld.

  Daarna ging Jezus’ ziel opwaarts met de verloste zielen, die uit de reinigingsplaatsen en voorgeborchte kwamen, naar een plaats van vreugde onder het hemelse Jeruzalem. (= een plaats van verkwikking, niet de Hemel, want die was nog niet geopend).

  Avond voor de Verrijzenis

  Omstreeks 21 uur, na het sluiten van de sabbat, kreeg Maria een boodschap van een engel : de Heer was in aantocht. De Heer kwam als ziel en omarmde zijn moeder. Getroost door deze gebeurtenis keerde Zij terug naar de heilige vrouwen, maar zweeg over het gebeurde. De vrouwen waren bezig kruiden en bloemen te sorteren om samen met het reukwerk en de balsem, het lijk van de Heer te bestrooien.

  Nacht voor de Verrijzenis

  Twee engelen die naast Jezus’ lichaam de wacht hielden in het graf, droegen Zijn lichaam rechtop door het gewelf van de rots (na een schok) ten hemel. Jezus’ ziel plaatste zijn gemarteld lichaam voor de troon van zijn hemelse Vader tussen ontelbare scharen aanbiddende engelen. De wachters hadden niets van het gebeuren gemerkt omdat ze tijdelijk bewusteloos waren.

  Jezus begint zijn bemiddeling tussen de mensen en God, Zijn Vader. Door deze gebeurtenis zegt Jezus eigenlijk : Vader, zie naar Mijn wonden, Mijn kneuzingen en Mijn lichaam zonder bloed. Het is nu zonder bloed, omdat alles voor U vergoten is. Zie, dit is alles wat Ik voor U geleden heb : wees nu de mensheid genadig en laat het de mensheid nu tot in de eeuwigheid verzoend zijn met U.

  Maria had nieuwe moed gekregen en troostte de vrouwen. Ze waren daarop gaan slapen. Maria zelf verliet zonder begeleiding haar huis omstreeks 23 uur. Zij kon niet langer weerstaan aan haar liefde en verlangen om Jezus te zien. Ze deed de hele lijdensweg die Jezus had afgelegd. Ze trok verder naar de Kalvariëberg. Toen zij de berg naderde kwam het heilige gemartelde lichaam van Jezus met al zijn wonden naar Maria toe. Hij was vergezeld van drie engelen en een schare verloste zielen. Het lichaam bewoog niet, maar er ging een stem ervan uit dat Zijn Moeder op de hoogte bracht van de werken die Hij in het voorgeborchte tot vervulling had gebracht en de spoedige verrijzenis. Hij zou dan levend tot bij Haar komen.

  De Verrijzenis – de christelijke Paaszondag

  Jezus’ ziel  boog zich over het lichaam en versmolt ermee. De ledematen bewogen zich nu in de lijkdoeken en het lichaam van de Heer was nu met de ziel en de Godheid doordrongen. Het graf was vol licht en glans. De Heer zweefde verheerlijkt en lichtend door de rots omhoog. De aarde beefde en een engel in krijgsgestalte (Michaël) schoot zoals een bliksem van de hemel neer op het graf, schoof de steen naar de rechterkant en ging erop zitten. De wachters werden duizelig en vielen neer. Cassius zag echter alles vol glans. Hij ging het graf binnen en betastte de lege grafdoeken. Jezus had hij niet gezien, maar wel de aardschok gevoeld. Hij ging onmiddellijk Pilatus op de hoogte brengen. Bij deze gebeurtenis was de verrezen Heer bij de Kalvariëberg aan Zijn Moeder verschenen. Zij was de eerste die Hem verheerlijkt zag. Hij was mooi, majestueus en stralend. Zijn grote, wijde wonden blonken. Hij glansde blauwwit als rook in de zonneschijn.

  Hij zei haar dat zij elkaar zouden terugzien. Hij liet haar Zijn wonden zien en toen zij neerboog om zijn voeten te kussen, hief Hij haar bij de hand op. Toen verdween Hij. Een witte lichtstreep verhelderde de hemel boven Jeruzalem.

  De heilige vrouwen bij het graf  

  De heilige vrouwen wilden het lichaam van hun Heer eer bewijzen door Hem een offer te brengen : balsem, narduswater, bloemen en kruiden. Ze wilden zelf een bijdrage leveren, want de specerijen bij de lijkbereiding had Nikodemus bekostigd. Ze wisten niets van de gebeurtenissen en dachten dat de steen nog voor het graf lag. Ze zouden er wachten tot iemand hen hielp met het openen van het graf. Toen ze bij de wachters kwamen schrikte Maria Magdalena en deinsde terug naar Salome toe. Ze gingen nu samen tussen de wachters door tot in het graf. Het graf was vol licht en een engel zat rechts op de lijkbank. Zij snelde onmiddellijk, alle vrouwen achterlatend, naar de apostelen toe, die zich in de stad bevonden. Zij stelde hen op de hoogte van Jezus’ verdwijning uit het graf. Salome snelde naar de achtergebleven vrouwen om het geziene te vertellen. Nu vatten de achtergebleven vrouwen moed en gingen allen het graf binnen. Daar zagen ze twee engelen in priestergewaad. Ze hielden hun handen voor hun gezicht uit schrik, maar één van de engelen sprak tot hen.

  Engel : Wees niet bang, jullie zoeken de Gekruisigde, maar Hij is niet hier : Hij leeft, Hij is verrezen, Hij heeft het graf van zijn dood verlaten !

  De engel toonde hun de lege plaats.

  Engel : Ga de leerlingen van Jezus verwittigen van hetgeen je gezien en gehoord hebt. Jezus zou zijn leerlingen voorgaan naar Galilea. Ze moeten zich zeker nog de woorden herinneren die Jezus tot hen had gesproken :

  ‘de Mensenzoon moet in de handen van de zondaars overgeleverd en door hen gekruisigd worden, maar de derde dag zal Hij verrijzen’.

  Na deze woorden verdwenen de engelen. Maar de vrouwen waren zo bang dat ze aan niemand iets zeiden en bleven wachten op de terugkeer van Maria Magdalena. Maria Magdalena bracht ondertussen de apostelen in het Cenakel op de hoogte.

  Maria Magdalena : Zij hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waarheen zij Hem gedragen hebben.

  Maria Magdalena keerde na deze korte mededeling terug naar het graf. Petrus en Joannes gingen haar achterna. Bij het graf terug aangekomen ging ze het graf binnen en zag de twee engelen zitten.

  Engel : Vrouw, waarom ween je ?

  Maria Magdalena : Het lichaam van de Heer is weggenomen, het is niet meer daar. Ze hebben mijn Meester uit het graf weggenomen en ik weet niet waar ze Hem gebracht hebben !

  Ze ging terug naar buiten en zag een lange witgeklede gestalte in de ochtendschemering.

  Jezus : Vrouw, waarom ween je ? Wie zoek je ?

  Maria Magdalena : Mijnheer, indien u Hem hebt weggebracht, zeg mij dan waar. Ik wil Hem halen !

  Jezus (met gewone stem) : Maria !

  Nu herkende Maria de stem. Ze waande Jezus in leven zoals vroeger, zonder zijn kruisiging, dood en begrafenis.

  Maria Magdalena : Rabboeni (= mijn Meester) !

  Ze viel op haar knieën neer en wilde zijn voeten aanraken.

  Jezus : Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet tot mijn Vader opgestegen, maar ga tot mijn broeders zeggen : Ik stijg omhoog tot mijn en uw Vader, tot mijn en uw God !

  Jezus bedoelde dat Maria Magdalena moest wachten om Hem te vereren totdat Jezus eerst zijn Vader had dank gezegd en vereerd. Pas daarna, als Jezus in de staat van Verrezene was mocht Hij worden aanbeden. Uiteindelijk heeft God de Vader de verlossing van alle mensen en de overwinning op de dood mogelijk gemaakt en moet Hij in de eerste plaats bedankt worden. Hierop verdween de Heer.

  Daarna kwamen Joannes en Petrus aangelopen. Ze gingen de lege grafkelder binnen en herinnerden hetgeen wat Jezus hen had voorspeld en wat in de H. Schrift stond. Pas nu drong de echte betekenis van die voorspellingen tot hen door. De wachters keerden ondertussen terug naar de stad. Maria Magdalena ging naar de heilige vrouwen en samen stonden ze in de tuin voor de grafspelonk. Jezus kwam op hen toe in een wijd wit gewaad.

  Jezus : Wees gegroet !

  Hij sprak enkele woorden tot hen en wees naar de stad. Nu gingen de heilige vrouwen opnieuw naar het Cenakel om de rest van de apostelen uitvoerig te vertellen wat ze gehoord en gezien hadden. Eerst waren ze ongelovig, maar toen Petrus en Joannes hen hetzelfde vertelden geloofden ze hen wel. Jezus was nog aan andere mensen verschenen, maar slecht enkele mensen zagen Hem. Jezus was verrezen!!

  31-03-2013, 01:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Pasen!!!


  Zalig Pasen!!!

  31-03-2013, 01:23 Geschreven door Claudia  


  30-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gevaar voor de bestaanswijze van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk worden. 28/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, je begrijpt nu hoezeer deze missie wordt verafschuwd door de duivel. Je moet nochtans de wrede hindernissen overstijgen die voor jou geplaatst worden om Mijn werk te verstoren.

  HET GEVAAR VOOR DE BESTAANSWIJZE VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE ZAL JULLIE DUIDELIJK WORDEN DOOR DE AANMATIGING VAN DIEGENEN IN MIJN KERK WIER PLAN OM DE WAARHEID TE VERANDEREN IN ALLLE ERNST IS BEGONNEN.

  Het is niet van belang dat velen onder jullie spotten met Mijn missie om de zielen voor te bereiden op de grote dag. Mettertijd zullen jullie weten dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, die tot jullie komt om jullie te dienen.

  Ik ben jullie Meester en jullie Dienaar. Jullie, Mijn gewijde dienaars, moeten aan jullie rol denken en ze nooit vergeten. Als dienaars kunnen jullie niet tegelijk meesters zijn. Want indien jullie een meester zijn, dan kunnen jullie Mij niet dienen. Velen van jullie binnen Mijn Kerk hebben vergeten wat hun onderwezen is. Jullie hebben het Woord van God uit het oog verloren.

  Mijn belofte is jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch zullen jullie Mij opnieuw verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie te verwijderen uit de Tempel van God en die te vervangen door een lijk. Het vervangmiddel zal nauwelijks merkbaar zijn en het zal een poos duren vooraleer jullie de boosaardige daad kunnen ontdekken die jullie zal opgedrongen worden.

  Omdat Mijn Lichaam jullie door de Heilige Eucharistie staande houdt, zal de dood van Mijn Lichaam, Mijn Kerk, de dood meebrengen voor de zielen die zich van Mij ontdoen.

  De tijd voor de gruwel is zeer nabij. De tijd om te kiezen tussen Mijn weg of die van de Valse Profeet, is bijna daar. Wees waakzaam nu wanneer de waarheid door de bedrieger zal verdraaid worden. Zie hoe hij zichzelf zal ophemelen in Mijn schoenen, maar zal weigeren om het pad van de waarheid in te slaan als een dienaar van God.

  Jullie Jezus

  30-03-2013, 20:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Paradijs zal pijnloos zijn 27/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, kom jullie allen en verenig jullie met Mij in herinnering aan de dag dat jullie de grote gave van de Verlossing werd geschonken.

  Goede Vrijdag moet herdacht worden als de dag waarop de poorten van het Paradijs eindelijk geopend werden om Gods kinderen te verwelkomen uit hun ballingsschap van Hem. Mijn dood verzekerde voor jullie een toekomst die jullie nooit zouden gekend hebben indien Mijn Vader Mij niet als de Messias zou gezonden hebben.

  Mijn Lichaam werd gekruisigd maar Mijn dood bracht jullie leven. IN DEZE TIJD VAN MIJN TWEEDE KOMST, ZAL MIJN LICHAAM DEZELFDE KRUISIGING ONDERGAAN – ALLEEN ZAL HET NU MIJN KERK ZIJN, MIJN MYSTIEK LICHAAM, DAT ZAL LIJDEN. Jullie moeten weten dat Ik nooit zal toestaan dat de kruisiging van Mijn Kerk het geloof van Gods kinderen vernietigt. Dus nu doe Ik een oproep tot elke persoon, elke geloofsovertuiging, elke kleur en elk volk om naar Mij te luisteren.

  JULLIE ZULLEN SPOEDIG AL DE TEKENEN OP AARDE ERVAREN, DIE BEWIJZEN DAT JULLIE GODS SCHEPPING ZIJN. Jullie zullen weldra weten dat jullie nooit zullen sterven als jullie de hulp inroepen van Gods barmhartigheid. De toekomst van ieder van jullie die aanvaardt dat je een geliefd kind bent van God, zal stralend zijn. Ik nodig jullie, jullie familie en vrienden uit om deel te nemen in Mijn Koninkrijk en te eten van Mijn tafel.

  JULLIE OVERGANG VAN DEZE AARDE NAAR MIJN NIEUW PARADIJS ZAL PIJNLOOS ZIJN, OGENBLIKKELIJK EN ZO ONVERWACHT DAT JULLIE NAUWELIJKS IN STAAT ZULLEN ZIJN TE ADEMEN VOORDAT HAAR SCHOONHEID JULLIE OPENBAARD IS. Alstublieft, vrees Mijn Tweede Komst niet, indien jullie God beminnen. God bemint jullie. Ik bemin jullie. De Heilige Drie-eenheid zal de aarde omarmen en al diegenen die Mijn hand van barmhartigheid aanvaarden en die berouw tonen over hun zondige leven, zullen veilig zijn.

  DIEGENEN ONDER JULLIE DIE STERK ZIJN IN GELOOF, ZULLEN VLUG WORDEN MEEGENOMEN. DE TIJD VOOR HEN DIE ACHTERBLIJVEN, DOOR GEBREK AAN GELOOF EN DIE HET ONMOGELIJK VINDEN OM ZICH VOOR MIJ OPEN TE STELLEN, ZAL LANGER DUREN.

  Jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen de zwakken en diegenen die verloren zijn moeten helpen. Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik al die zielen de tijd zal geven die nodig is om hen op te nemen in het eeuwig leven dat Ik allen beloofd heb. Voel jullie nooit ontmoedigd wanneer alles hopeloos lijkt, als de zonden de zielen van de zwakken blijven verslinden. We moeten samenwerken om diegenen te redden die zo ver van Mij verwijderd zijn dat weinig in staat is hen te verlokken naar Mijn armen. Door jullie liefde voor elkaar zullen wonderen gebruikt worden om die verloren zielen te redden. Dat is Mijn belofte aan jullie. Gebed, veel gebed zal een deel zijn van jullie plicht tegenover Mij om die zielen te redden van het verschrikkelijk einde, dat door Satan gepland is tegen Gods kinderen die hij haat. Die zielen mogen hem niet gegeven worden.

  MIJN OPROEP GELDT VOOR IEDEREEN. DEZE BOODSCHAPPEN SLUITEN GEEN ENKELE GODSDIENST UIT. INTEGENDEEL, ZIJ WORDEN GEGEVEN AAN ELK KIND VAN GOD MET GROTE LIEFDE, OMDAT JULLIE ALLEN IN ZIJN OGEN GELIJK ZIJN.

  Wees in vrede en vertrouw op de Liefde van God

  Jullie Jezus

  30-03-2013, 20:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie moeten de ogen openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid beledigt. 26/3/2013

  MIJN ZEER GELIEFDE DOCHTER, DEZE BOODSCHAP IS VOOR DE WERELD. Zij is bestemd voor Christenen van alle gezindten, voor de Joden en al die religies die Mijn Almachtige Vader, de Allerhoogste God, verkondigen.

  Deze boodschap is eveneens voor diegenen die niet geloven in God de Vader, noch in Mij, Zijn eniggeboren Zoon. Zij is ook voor diegenen die zich weinig bekommeren over welk leven hun te wachten staat en wier onverschilligheid betekent dat zij het bestaan van God niet kunnen erkennen.

  Door deze boodschappen worden jullie gewaarschuwd voor het gevaar met betrekking tot jullie toekomstig leven en jullie welzijn, zodat Ik jullie allemaal naar het Nieuw Paradijs kan brengen dat voor jullie geschapen werd toen Hemel en Aarde in elkaar versmolten. Dat Koninkrijk is voltooid en de poorten zullen voor ieder van jullie openstaan. Dit mooie geschenk, waardoor jullie zullen leven in volmaaktheid van lichaam, geest en ziel, komt van God, de Ene, de Almachtige, die de wereld schiep.

  DE TIJD VAN JULLIE BALLINGSCHAP OP AARDE IS BIJNA VOORBIJ. Jullie zullen niet langer de pijn moeten doorstaan van de zonden, die verwoesting aanrichten in elk deel van de wereld. De haat, die door de besmetting van Satan in de wereld in leven gehouden wordt, zal niet langer bestaan. Wanneer de haat verbannen is, zal het kwaad niet langer de volmaakte schepping van God bezoedelen. Zijn planeet, Zijn geschenk van de natuur, Zijn bescherming en Zijn liefde zullen vernieuwd worden om jullie een eeuwig leven te geven waarin geen dood mogelijk is.

  HET LEVEN OP DE AARDE, ZOALS HET NU IS, ZAL JULLIE NOOIT BEVREDIGEN ZOLANG SATAN REGEERT. Zijn rijk loopt reeds op zijn einde maar diegenen die hij besmet zullen doorgaan de zonden te verspreiden door de onschuldige en niet zo onschuldige zielen aan te zuigen naar de diepten van de wanhoop. Deze teistering zal voortgaan tot zo veel mogelijk zielen gegrepen zijn en aangeboden aan het Beest dat hen zal verslinden.

  IK ZAL SPOEDIG, OP HET EINDE, VOOR DE TWEEDE MAAL KOMEN ZOALS VOORSPELD WERD, OM JULLIE DE DEFINITIEVE VERLOSSING TE BRENGEN EN JULLIE DE SLEUTEL VAN MIJN BELOOFDE KONINKRIJK AAN TE BIEDEN. Mijn Koninkrijk zal uit de hemelen neerdalen, zichtbaar voor de wereld voor de laatste bazuin schalt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen alleen diegenen meegenomen worden die Mij toestonden hen te redden en diegenen die trouw bleven aan het Woord van God. Daarom mogen jullie in deze tijd de hoogmoed niet toestaan jullie te verblinden voor de roep van God. Deze missie is voorbereid vanaf de allereerste profetieën die God aan de mensheid gegeven heeft. Wees dankbaar dat jullie, door de barmhartigheid van God, dit grootse geschenk ontvangen hebben. Sta nooit toe dat trots jullie blind maakt voor Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid want dat is precies wat jullie van Mijn barmhartigheid zal scheiden.

  Ik bereid jullie nu daarom voor opdat Ik de hele mensheid kan redden en niet alleen de uitverkorenen die Mij met grote nederigheid dienen. Ik wil jullie allemaal, ongeacht wat jullie geloven. Mijn Vader heeft deze missie gepland met de bedoeling jullie harten te openen zodat de waarheid jullie tijdig kan getoond worden, voor de grote dag waarop Ik kom om te oordelen.

  De gave van de Heilige Geest blijft uitgestort worden over deze missie om alle zielen te overdekken, in het bijzonder van diegenen die koppig hun rug naar Mij keren. De strijd om de zielen speelt zich af tussen Mijn Koninkrijk en de verschrikkelijke afgrond waarover het Beest heerst. JULLIE MOETEN DE OGEN OPENHOUDEN TEGENOVER ALLES WAT MIJN GODDELIJKHEID BELEDIGT. Het maakt niet uit vanwaar die beledigingen komen, maar jullie mogen ze nooit aanvaarden in Mijn Heilige Naam.

  Dit is de tijd van het grote bedrog en Ik vraag jullie dringend om tot God te bidden voor de wijsheid om te begrijpen wat waarlijk van Mij komt en wat niet.

  Jullie Jezus

  30-03-2013, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste verschrikking die Ik gedurende Mijn Tijd in de Hof van Olijven meemaakte was de gesel van zonden in de eindtijd. 25/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, DE GROOTSTE VERSCHRIKKING DIE IK GEDURENDE MIJN TIJD IN DE HOF VAN OLIJVEN MEEMAAKTE WAS DE GESEL VAN ZONDEN IN DE EINDTIJD. GEDURENDE DAT VISIOEN DAT SATAN MIJ LIET ZIEN, ZAG IK DE AFVALLIGHEID VAN DE STERFELIJKE MENSEN AAN GODS GEBODEN. DE DUIVEL TOONDE MIJ VERSCHRIKKELIJKE BEELDEN EN BRACHT MIJ IN VERZOEKING MET ELKE REDEN WAAROM IK MIJ ZOU MOETEN AFKEREN VAN DE WIL VAN MIJN VADER. Hij wilde Mij kwellen en dus toonde hij de macht die hij toch nog zou hebben, ondanks Mijn dood op het kruis.

  MIJ WERD DE UITEINDELIJKE VERWOESTING VAN MIJN KERK OP AARDE GETOOND; DE MACHTSGREEP IN DE DOOR SEKTEN VAN VRIJMETSELAARS AANGETASTE KERK; DE VERDORVENHEID VAN DE MENS; HET GEBREK AAN SCHAAMTE VANWEGE GODS KINDEREN, TERWIJL ZIJ ZICH ZOUDEN INLATEN MET VERACHTELIJKE ZONDEN VAN HET VLEES; DE MOORD OP ONSCHULDIGEN EN DE DWALINGEN VAN HEN DIE PRETENDEREN IN MIJN NAAM TE SPREKEN. 

  Satan is zo machtig dat hij twijfels in Mijn Geest zaaide inzake Mijn wezen van Mensenzoon. Ik, in Mijn Goddelijkheid, kon niet in zonde vallen, maar Ik zeg jullie dit, opdat de mensheid zou verstaan hoe het kwaad jullie kan bekoren om jullie van Mij weg te trekken.

  Satan stelt het kwade niet voor op de meest voor de hand liggende manieren. Integendeel, hij vermomt het kwade alsof het goed is. Hij is sluw en hij kan zelfs de heiligste onder jullie misleiden en hem doen geloven dat een leugen de waarheid is.

  Als mensen Mijn Leer in de steek laten zullen zij gewillig en met begeerte in hun hart de zonde omarmen.  Zonder leiding zullen zij altijd uit de genade vallen. Wanneer Mijn Naam van de aardbodem is weggevaagd, dan zal de mens niet in staat zijn God te vinden.

  Welke religie jullie ook aanhangen, het speelt geen rol omdat jullie enige weg naar God gaat langs Mij, Zijn enige Zoon. Door Mijn dood op het kruis, redde Ik jullie - inclusief elke man, vrouw en kind die in de wereld van vandaag leven – van het vuur het de hel. Indien jullie dat niet aanvaarden, kunnen jullie de poorten van het Paradijs niet binnengaan. Alleen door de Zoon kunnen jullie aan de Vader worden voorgesteld. Verwerp Mij, Jezus Christus, en jullie verwerpen je eigen redding.

  Hoe weinig hebben jullie geleerd over de zonden en de wijzen waarop zij jullie van God scheiden. DE VERSPREIDING VAN DE ZONDEN IS NOG NOOIT ZO ALGEMEEN HEERSEND GEWEEST SINDS GOD DE WERELD SCHIEP. Jullie, zondaars, hebben nieuwe diepten bereikt die Mij doen walgen. Jullie hebben zelfs de kleinen, die aan jullie zorgen werden toevertrouwd, ertoe verlaagd zich als demonen te gedragen. Het ontbreekt jullie aan naastenliefde, liefde en medeleven voor elkaar en toch zijn er velen onder jullie die te koop lopen met hun gelovig handelen om door de wereld te worden gezien en geprezen. Net zoals de Farizeeën de Wetten van God oplegden, maar ze zelf niet in praktijk brachten noch enige nederigheid toonden, zo ook zullen diegenen onder jullie die beweren in Mijn Naam te komen, ten prooi vallen aan de zonde van hoogmoed. 

  Jullie moeten nog zoveel leren omtrent Mijn stem en Mijn Leer, die nog steeds in dovemans oren vallen. Dan zijn er nog diegenen die al hun tijd steken in het verkondigen van hun kennis van God, zeggen dat zij de profetieën kennen die nog moeten geopenbaard worden, maar (in feite) niets weten. Ware het niet omwille van Mijn grote barmhartigheid dan zouden jullie niet geschikt zijn om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.

  VOOR AL DIEGENEN DIE ER AANSPRAAK OP MAKEN GODS KINDEREN TE LEIDEN OP DE WEGEN VAN DE HEER, IS HET HOOGTIJD OM MIJ, JEZUS CHRISTUS, TE SMEKEN OM DE GAVE VAN NEDERIGHEID. Het is tijd voor jullie om naar de waarheid te luisteren, aangezien zij jullie gegeven werd, want er rest jullie niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn ogen te redden.

  Jullie Jezus

  30-03-2013, 19:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stille zaterdag


  Stille zaterdag

  Dat Jezus gisteren op het Kruis gestorven is om onze zonden te delgen,

  dat is om stil van te worden!

  30-03-2013, 17:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WO II in kleur
  De Tweede Wereldoorlog in KLEUR

  30-03-2013, 01:56 Geschreven door Claudia  


  29-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc 25/3

  25 maart 2013
  BIDT DAT DE PLAATSBEKLEDER VAN MIJN KERK IN DEZE TIJDEN VAN VERWARRING EN AFVALLIGHEID MIJN KUDDE KAN LEIDEN!

  OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE KATHOLIEKE WERELD

  Mijn vrede zij met jullie.

  Bidt dat de plaatsbekleder van Mijn Kerk in deze tijden van verwarring en afvalligheid mijn kudde kan leiden. De vijanden van Mijn Kerk, die doorgedrongen zijn tot de stoel van Petrus, willen mijn plaatsbekleder beïnvloeden om de Kerk te hervormen, want naar hun mening moet de Kerk van vandaag worden gemoderniseerd om gelijke tred te houden met de veranderingen van de mensheid. Bidt dat dit niet gebeuren zal en dat Mijn plaatsbekleder zich zal handhaven op de stoel van Petrus

  Een valse oecumene zou de leer van Mijn Kerk veranderen en Mijn Evangelie zou niet meer het geestelijk voedsel zijn voor mijn kudde. Het aanvaarden van een valse oecumene zou de grondslag van een polytheïstische kerk vormen, waarin Mijn Heilige Geest niet woont. Mijn huizen zouden niet langer Mijn Woning zijn en veranderen in huizen voor heidense goden.

  Mijn kinderen, wanneer jullie horen dat Mijn Kerk voor de leer van andere godsdiensten open staat, weet dan, Mijn kudde, dat de tijd van de gruwel begonnen is en dat ik niet in Mijn huizen aanwezig ben of zal wonen. Ze zouden Mij uit Mijn eigen huis verjagen, Mijn tempel zou geplunderd worden en de stilte van Mijn Heiligdom zal verstoord worden. Mijn Lichaam en Mijn Godheid zouden op de grond worden gegooid. Wanneer dat allemaal gaat gebeuren en Mijn Heilig Misoffer wordt afgeschaft, vraag ik jullie, Mijn kinderen, om niet meer naar mijn huizen te gaan, want Ik zal daar niet meer zijn. De goddelozen zullen zich er meester van maken en van Mijn Heilige Plaatsen een rovershol maken.

  Hoe kwetst Mij deze belediging van Mijn Goddelijkheid, die Mij door enkele van Mijn volgelingen wordt aangedaan. Net als door Judas wordt Mijn Kerk, die IK BEN, uitgeleverd in de handen van Mijn tegenstander. De nieuwe kerk die zij willen invoeren, zal van Mijn tegenstander zijn. Godsdiensten die in strijd  zijn met Mijn leer en Mijn Evangelie en heidense goden zullen Mijn huizen in bezit nemen, waar IK woonde en Mijzelf aan mijn volk als voedsel gaf.

  Mijn Naam zal door de modder worden gehaald door de nieuwe bezitters van Mijn heilige plaatsen. Het relativisme, het pantheïsme, het polytheïsme, het nieuwe tijdperk met zijn hele doctrine en andere leerstellingen van de duisternis, zullen de grondslag van de nieuwe kerk zijn. Mijn volk heft een klaaglied aan en hult zich in rouw. Bidt, vast en doet boete, want Mijn geliefde Kerk wordt gekruisigd, samen met jullie Eeuwige Herder. Ik zeg jullie wederom: Bidt in het bijzonder voor Mijn plaatsbekleder, opdat hij een dergelijke gruwel niet toelaat en de loop van de geschiedenis tot stilstand komt.

  Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt  berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

  Jullie Jezus in het Allerheiligst Sacrament.

  De Geliefde, Die niet wordt bemind.

  29-03-2013, 16:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen ter voorbereiding van de goddelijke barmhartigheidszondag

  Noveen van de goddelijke barmhartigheid

  ter voorbereiding van de goddelijke barmhartigheidszondag


  Goede vrijdag

  Jezus zegt: Breng vandaag de hele mensheid bij Mij, in het bijzonder alle zondaars, en dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid. Daarmee verminder je Mijn bittere droefheid om de verloren zielen.

  Bidden wij op voorspraak van de "Moeder van Barmhartigheid" om erbarmen voor de hele mensheid, in het bijzonder voor de zondaars.

  Barmhartige Jezus, U die vol erbarmen en vergeving bent, let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen dat wij in uw oneindige goedheid stellen. Neem ons op in uw medelijdend Hart.
  Daar smeken wij U om de Liefde, die U met de Vader en de H. Geest verenigt.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Eeuwige Vader, zie barmhartig neer op de hele mensheid, in het bijzonder op de zondaars.
  Wees barmhartig voor ons, omwille van het smartelijk lijden van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, zodat wij allen de almacht van uw barmhartigheid prijzen tot in eeuwigheid. Amen.

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met uw Zoon, beveel ons aan bij uw Zoon, breng ons voor uw Zoon. Amen.


  Stille zaterdag

  Jezus zegt: Breng vandaag alle priesters en alle godgewijde personen bij Mij en dompel hen in Mijn onpeilbare barmhartigheid. Zij zijn het die mij de kracht gaven mijn bitter lijden te verduren.
  Zij zijn de kanalen, waardoor mijn barmhartigheid over de hele mensheid wordt uitgestort.

  Bidden wij voor de priesters en kloosterlingen op voorspraak van de "Moeder van de Kerk, de Middelares van alle genaden."

  Barmhartige Jezus, van U komt alle goedheid.
  Wij bidden U, vermeerder de genaden in de zielen van de priesters en de kloosterlingen, zodat zij zich van hun heilige roeping ten diepste bewust zijn en zich vol vertrouwen toeleggen op de werken van uw barmhartigheid. Geef dat ze door hun voorbeeld de zielen naar de Vader van barmhartigheid brengen en Hem verheerlijken.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Hemelse Vader, zie vol goedheid neer op Uw uitverkorenen en geef hun de genade van Uw zegen,
  zodat zij door de verdiensten van uw Zoon vol ijver voor het heil van de mensen werken en voor hen de volheid van Uw Barmhartigheid verkrijgen. 

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met uw Zoon, beveel ons aan bij uw Zoon, breng ons voor uw Zoon. Amen.


  Pasen

  Jezus zegt: Breng vandaag bij mij alle trouwe en vrome zielen en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Deze zielen hebben mij getroost op mijn kruisweg. Zij waren de druppel troost in de oceaan van mijn smart.

  Bidden wij voor allen, die trouw blijven aan het ware geloof, op voorspraak van Maria, hulp der Christenen. Barmhartige Jezus, U wilt de genadeschatten van uw barmhartigheid aan alle mensen in overvloed schenken. Wij bidden U, bemoedig alle trouwe zielen met de genade van volharding en ontsteek in hen Uw onpeilbare liefde : de liefde tot Uw hemelse Vader.

  Onze Vader

  Wees gegroet      

  Eer aan de Vader

  Algoede Vader, zie vol liefde neer op de trouwe zielen. Sterk hen, omwille van het smartelijk lijden van uw Zoon, met de volheid van genaden van Uw H. Geest, zodat zij met alle engelen en heiligen Uw oneindige barmhartigheid prijzen tot in eeuwigheid.

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met Uw Zoon, beveel ons aan Uw Zoon aan, breng ons voor Uw Zoon. Amen.


  Paasmaandag

  Jezus zegt: Breng vandaag bij mij zij, die niet in mij geloven en zij, die me nog niet kennen.
  Tijdens mijn bitter lijden dacht Ik ook aan hen en hun ijver in de toekomst (= vooral na de Waarschuwing) was een troost voor mijn Hart. Dompel hen in de oceaan van mijn Barmhartigheid.

  Bidden wij voor degene, die niet in God geloven en voor degenen, die God nog niet kennen, op voorspraak van de Moeder van alle Volkeren.

  Barmhartige Jezus, U bent het Licht van de wereld. Bevrijd allen, die U nog niet kennen, uit de duisternis van hun geest en laat hen in Uw Hart rust en ware vrede vinden. Dat de stralen van Uw genaden hen mogen verlichten, zodat ook zij de heerlijkheid van Uw barmhartigheid prijzen.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen van degenen, die niet in U geloven en degenen die U nog niet kennen. Breng hen tot de erkenning van de waarheid van het Evangelie van Uw Zoon, zodat zij de eeuwige vreugde van de hemel verwerven en Uw barmhartigheid prijzen tot in eeuwigheid.

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met Uw Zoon, beveel ons aan Uw Zoon aan, breng ons voor Uw Zoon. Amen.


  Dinsdag

  Jezus zegt: Breng Mij vandaag de zielen van de afgedwaalde broeders en zusters en dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid. Tijdens Mijn bitter lijden verscheurenden zij Mijn lichaam en Mijn Hart. Wanneer zij terugkeren in de schoot van de Kerk, genezen zij Mijn wonden en troosten zij Mij in Mijn smart.

  Bidden wij met een groot vertrouwen voor degenen die hun geloof zijn afgevallen en verdwaald zijn, op de machtige voorspraak van Maria, Toevlucht van zondaars, Zij die alle duivelse boosheid en alle wantoestanden overwint.

  Barmhartige Jezus, U bent de goedheid zelf en U weigert niemand het licht van Uw genade, als ze erom vragen. Neem alle afgedwaalde broeders en zusters op in Uw barmhartig Hart en breng hen terug in de schoot van de Kerk, zodat zij Uw onpeilbare barmhartigheid loven en prijzen.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Oneindige en Heilige God, Eeuwige Vader, heb medelijden met de afgedwaalde en ontrouw geworden broeders en zusters, die Uw genaden misbruiken. Let niet op hun slechtheid, omwille van het smartelijk lijden van Uw Zoon, die zo innig voor de eenheid van Zijn Kerk gebeden en smartelijk geleden heeft.

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met Uw Zoon, beveel ons aan bij Uw Zoon, breng ons bij Uw Zoon. Amen.


  Woensdag

  Jezus zegt: Breng vandaag de zachtmoedige, nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen bij Mij en dompel hen in Mijn barmhartigheid. Zij lijken het meest op Mijn Hart. Zij sterkten mij in Mijn bittere doodsangst. Ik stort stromen van genade uit over hen. Alleen nederige zielen zijn in staat Mijn genaden te ontvangen. Aan nederige zielen schenk Ik Mijn vertrouwen.

  Bidden wij voor zachtmoedige zielen, die een kinderlijk vertrouwen bezitten en voor de kinderen, op voorspraak van onze hemelse Moeder, de nederigste Dienstmaagd van de Heer. God heeft haar verheven tot Koningin van hemel en aarde.

  Barmhartige Jezus, U hebt gezegd: Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van Hart. Wij vragen U, trek de kinderen en de zielen, die zoals zij, zachtmoedig en nederig geworden zijn, tot Uw Heilig Hart. Mogen zij U blij stemmen als geurige bloemen voor Uw goddelijke troon. Bewaar ze in Uw Hart als een loflied op Uw barmhartige Liefde.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Vader vol ontferming en God van alle vertroosting zie genadig neer op de zielen, die U welgevallig zijn en lijken op het Hart van Uw Zoon. Zegen omwille van hen de hele wereld, zodat allen Uw onmetelijke barmhartigheid mogen prijzen.

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met Uw Zoon, beveel ons aan bij Uw Zoon, breng ons bij Uw Zoon. Amen.


  Donderdag

  Jezus zegt: Breng vandaag de zielen die Mijn barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken bij Mij. Deze zielen delen het meest in Mijn lijden en dringen het diepste door in Mijn geest. Als levende afbeeldingen van Mijn barmhartig Hart zullen zij in het hiernamaals met een bijzondere glans schitteren. Geen van hen zal in het vuur van de hel terechtkomen. In het uur van de dood zal Ik allen bijstaan.

  Bidden wij voor degenen, die Gods barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken, op voorspraak van de Moeder van Barmhartigheid. Goede Jezus, Uw Hart stroomt over van Barmhartige liefde. Laat alle apostelen van Uw barmhartigheid zich veilig weten in Uw bescherming. Sterk hun vertrouwen op Uw almachtige hulp in alle lijden en beproevingen, die zij op zich nemen, om in vereniging met U, van de hemelse Vader onafgebroken genade en barmhartigheid voor de hele mensheid te verkrijgen. Geef dat zij nooit verflauwen in hun ijver. Wees voor hen in het uur van de dood geen rechter, maar de barmhartige Verlosser.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen, die Uw ondoorgrondelijke barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken. In de trouwe navolging van Uw Zoon doen zij vol overgave hun best getuigen te zijn van Uw barmhartigheid. Ontsteek in hen een steeds grotere liefde en schenk hun een grenzeloos vertrouwen in Uw goedheid, zodat zij tijdens hun leven de belofte van de Verlosser verkrijgen. Laat hun in het uur van de dood heel bijzonder de bescherming van Uw barmhartigheid ervaren.

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met Uw Zoon, beveel ons aan bij Uw Zoon, breng ons bij Uw Zoon. Amen.


  Vrijdag

  Jezus zegt: Breng vandaag alle zielen die zich in het vagevuur bevinden bij Mij en dompel hen in de afgrond van Mijn barmhartigheid, zodat de stromen van mijn bloed hun lijden verzachten. Deze zielen heb Ik zeer lief, omdat zij genoegdoening verschaffen aan Mijn gerechtigheid. Jullie kunnen hen verlichting bezorgen uit de schatten van de Kerk: door aflaten, gebeden en offers van eerherstel. O, als jullie eens wisten welke kwellingen zij ondergaan dan zouden jullie onafgebroken voor hen bidden en offers brengen om hun schuld aan Mijn gerechtigheid af te lossen.

  Bidden wij voor de arme zielen in het vagevuur op voorspraak van de “Troosteres der bedroefden" die onophoudelijk bij Gods troon voor hen ten beste spreekt. Barmhartige Heiland, U hebt gezegd: Weest barmhartig zoals Mijn Vader barmhartig is. Wij vragen U: ontferm U over de zielen in het vagevuur. Laat de stromen van Uw kostbaar bloed en water, die uit Uw Hart gekomen zijn, de gloed doven van het vuur dat hen reinigt, zodat het onmetelijk leed van deze zielen veranderd wordt in bevrijdende vreugde en zij tot in eeuwigheid de macht van Uw barmhartigheid prijzen.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Barmhartige Vader, zie met Uw oneindige liefde neer op de zielen van het vagevuur. Omwille van het smartelijk lijden van uw Zoon, schenk hun door Zijn bloed en wonden de volheid van Uw erbarmen.

  Wees gegroet, Koningin Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot u verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal. Welaan dan onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op tot ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam. O genadige, O meedogende, O zoete Maagd Maria. Bidt voor ons, Heilige Moeder Gods. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden: Wij smeken U, O god onze Heer, voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven, opdat zij door de glorierijke voorspraak van de allerzaligste Maagd Maria, bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en het eeuwige geluk mogen genieten. Door Christus onze Heer. Amen.


  Zaterdag

  Jezus zegt: Breng Mij vandaag de lauwe zielen en dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid. Deze zielen verwonden Mijn Hart het meest. In de Hof van olijven ondervond Mijn ziel de grootste walging door deze zielen. Zij deden Mij de klacht slaken: Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan. Maar toch: niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede. Voor hen is Mijn barmhartigheid de laatste redding.

  Bidden wij voor de lauwe zielen en bevelen wij hen aan op de bijzondere voorspraak van Maria, Toevlucht van de zondaars aan Jezus. Allerwelwillendste Jezus, met Uw verlossend lijden omvat U alle zielen. Breng alle lauwe en koud geworden zielen in Uw gemarteld Hart en verwarm hen met het vuur van Uw goddelijke liefde. Beziel hen met nieuwe ijver om U te dienen en doe hen door Uw oneindige verdiensten naar hun eeuwig heil verlangen.

  Onze Vader

  Wees gegroet

  Eer aan de Vader

  Eeuwige Vader, zie vol erbarmen neer op de lauwe zielen, die het Hart van Uw Zoon onmetelijk pijn hebben gedaan. Laat U verzoenen door Zijn heilig lijden en sterven, dat Hij op onze altaren in elk heilig Misoffer tegenwoordig stelt. Schenk hun de genade van bekering, zodat zij Uw goddelijke Barmhartigheid nu en later in de hemel zalig prijzen.

  Wij nemen onze toevlucht tot Uw bescherming, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met Uw Zoon, beveel ons aan bij Uw Zoon, breng ons bij Uw Zoon. Amen.

  29-03-2013, 15:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Donkere Nacht - Joannes van het Kruis

  Donkere Nacht


   

  In een nacht, aardedonker,

  in brand geraakt en radeloos van liefde,

  - en hoe had ik geluk! -

  ging ik eruit en niemand

  die ’t merkte – want mijn huis lag reeds te slapen.

   

  In ’t donker, geheel veilig

  langs de geheime trap en in vermomming,

  - en hoe had ik geluk! –

  in ’t donker, ongezien ook,

  want alles in mijn huis lag reeds te slapen.

   

  In de nacht die de kans geeft,

  in het geheim, zodat geen mens mij zien kon

  en ook ikzelf niets waarnam:

  ik had geen ander leidslicht

  dan wat er in mijn eigen binnenst brandde.

   

  Dat was het dat mij leidde

  - zekerder dan het zonlicht op de middag –

  daarheen waar op mij wachtte,

  van Wie ik zeker zijn kon

  en op een plaats waar niemand ooit zou komen.

   

  O nacht die mij geleid hebt!

  O nacht, mij liever dan het morgengloren!

  O nacht die hebt verenigd

  Beminde met beminde,

  beminde, opgegaan in de Beminde!

   

  Aan mijn borst, wei vol bloemen,

  Hem alleen, onbetreden voorbehouden,

  Daar is Hij ingeslapen

  en heb ik Hem geliefkoosd

  en gaf de waaier van de ceders koelte.

   

  De koelte van de tinnen

  kwam, onderwijl ik door zijn haren heenstreek,

  met haar hand, licht en rustig,

  mij aan de hals verwonden

  en stelde al mijn zinnen buiten werking.

   

  Mijzelf liet ik, vergat ik;

  ik drukte het gelaat aan mijn Beminde;

  het al stond stil, ik liet mij gaan,

  liet al mijn zorgen liggen:

  tussen de witte leliën vergeten.

                                                             Joannes van het Kruis

                                                      


  29-03-2013, 00:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus' successtory vanuit de ogen van Maria - 2

  Jezus wordt aan het kruis genageld

  Jezus werd door de kruisigers op het kruishout uitgestrekt. Zij trokken zijn rechterhand tot boven het nagelgat in de dwarsbalk en bonden dan de arm met koorden stevig vast. Ze sloegen een lange, dikke driezijdige nagel in Zijn rechterhand met een ijzeren hamer. Het bloed spatte op de armen van de beulen. De Heer kermde van de pijn. Door het kruishout stak de nagel nog aan de achterkant uit. De linkerhand kwam niet boven het nagelgat en de kruisigers bonden koorden aan zijn linkerarm vast en trokken zijn arm uit tot de hand boven het nagelgat kwam. Zijn beide armen werden zo uit de gewrichten getrokken. Jezus kermde hartverscheurend. Zijn borst kwam omhoog en de knieën trokken zich krampachtig naar het benedenlijf toe. Na Zijn linkerarm met koorden te hebben vastgebonden, sloegen ze de tweede nagel door Zijn hand.

  Beide armen waren nu in een rechte lijn zo uitgespannen, dat ze de schuin opgaande kruisarmen niet meer bedekten. Men kon tussen de kruisarmen en zijn okselholten doorzien. De beulen hadden daarna op de verticale stam een voetstuk geslagen. Het lichaam was door het uitrekken van de armen naar boven getrokken en zijn knieën waren opgetrokken. Daarom trokken de beulen de knieën naar beneden tot aan het kruishout, maar zijn voeten waren nog altijd te ver van het voetblok. De beulen vloekten en gaven Jezus er de schuld van. Dan legden ze een touw rond Zijn rechterbeen en trokken het tot aan het voetblokje en bonden Zijn been vast. Deze uitrekking was zo wreed, dat Jezus’ borstkas kraakte en zijn beenderen ontwrichtten.

  Jezus schreeuwde het uit : Ach, mijn God, mijn God !

  Ze bonden daarna met evenveel geweld de linkervoet met koorden op de rechtervoet vast. Een enorme nagel werd eerst door de linkervoet en dan door de rechtervoet heen op het kruis geslagen.

  Zijn Moeder leed alle folteringen mee en zachte klaagtonen weerklonken van Haar mond. Dit had de oude Simeon in de Tempel bedoeld met het doorboren van haar hart met een zwaard. Tenslotte viel Ze in zwijm bij het rekken en kraken van Zijn lichaam. De heilige vrouwen namen Haar mee op enige afstand van de kruisen. Gedurende het kruisigen en de kruisoprichting verhief zich hier en daar, vooral onder de vrouwen, een medelijdend protest op de beulen, maar deze werkten onverstoorbaar verder. Jezus’ verzuchtingen waren enkel klanken van pijn, die Hem ontsnapten, terwijl Hij bepaalde psalmen en voorzeggingen bad op het ogenblik dat Hij ze vervulde. Ook op heel zijn weg en tot aan zijn dood was Hij ononderbroken in zo’n gebed verzonken en in deze vervulling verdiept. Het opschrift werd op het kruis genageld.

  Enige beulen hadden gekruide wijn, die bedoeld was voor Jezus, zelf uitgedronken. De heilige vrouwen hadden die meegebracht voor Jezus. De beulen voelden zich bedwelmd en het was alsof hun ingewanden brandden. Ze werden razend en scholden Jezus uit voor tovenaar. Bovendien waren ze woedend om Zijn zwijgend geduld.

  Oprichting van het kruis

  Het kruis werd opgericht en in de opening gestoten. Het kruis daverde van de stoot en Jezus slaakte luide kreten. Door Zijn gewicht trok het lichaam naar beneden, wonden werden breder, het bloed stroomde uit de wonden en de ontwrichte beenderen stootten tegen elkaar. De beulen sloegen wiggen om het kruis loodrecht vast te zetten. Afgrijselijk ! Toen het kruis met een luide schok rechtop in de put op de harde rots neerplofte was er voor een ogenblik een algemene stilte. Iedereen voelde iets nieuws. Het Heilig Kruis stond in het midden van de aarde opgericht als een levensboom in het paradijs. Jezus zou de nieuwe Adam worden.

  Op het ogenblik dat het kruis opgericht werd, weerklonk uit de tempel een luid bazuingeschal : het eerste paaslam was geslacht voor het Joodse Paasfeest. Het was kwart na 12 uur (volgens het zonneuur). De slachting van de lammeren duurde voort tot de avond. Het slachting van het echte paaslam, het Lam van God, Jezus Christus die alle zonden van de hele wereld op zich draagt, was ingezet. Daarna barstte het spot- en triomfgeschreeuw van de beulen, schriftgeleerden en gepeupel los. Maar ook andere stemmen verhieven zich tot Jezus : vrome, weeklagende, huldigende, bekommerde stemmen.

  Kruisiging van de moordenaars

  Beide moordenaars werden verdacht van een moord op een reizende joodse vrouw en haar kinderen. Ze hadden lang vastgezeten in afwachting tot het bewijs van hun schuld geleverd was. Ze maakten allebei deel uit van dezelfde roversbende. De misdadiger die nog enig goeds in zich had zei tot zijn maat verwonderd te zijn over zijn geduld van de Galileeër en zijn grote macht over alle mensen. De moordenaars kregen een mengsel van azijn en mirre te drinken. Bij het bestijgen van zijn kruis had de misdadiger met nog goeds in zich gezegd : Waren jullie met ons te werk gegaan zoals met die arme Galileeër, dan zouden jullie ons niet meer naar boven hebben moeten trekken. Daarna werden ze allebei naar boven getrokken. Hun armen waren over de dwarsbalken gespannen en hun benen door ingestoven stokken naar achter gespannen tot boven de knieën. De touwen werden daarna zo aangespannen dat hun beenderen kraakten. Ze brulden van de pijn.

  Verdeling van Jezus’ kleren

  De beulen verloten de kleren van Jezus onder elkaar. Dit was aanzien als hun ‘fooi’. Maar er kwam een afvaardiging van Nikodemus en Jozef van Arimatea tot bij hen. Deze groep mensen kocht Jezus’ kleren van de beulen. Deze groep bestond uit christenen. Zij hielden deze kleren als heilige relikwieën.

  Jezus aan het kruis

  De beulen klommen op ladders naar boven om de touwen aan de armen en de benen af te nemen. Jezus’ hoofd zonk op Zijn borst en Hij bleef zeven minuten lang zonder enig teken van leven. Het was precies alsof Hij dood was. Het was even stil rondom. Ondertussen stroomde Zijn bloed overvloedig uit al Zijn wonden. Later werd dat bloed bleek en waterachtig en Zijn lichaam werd steeds witter van kleur. Jezus’ kruis was hoger dan de andere twee. De boosaardige moordenaar hing links van Jezus. Hij was als een razende. Hij vloekte en schimpte. De andere moordenaar was stil.

  Iedereen vertrok nu van de Kalvarieberg : de beulen, schriftgeleerden, de laatste 100 Romeinse soldaten. Ook het gepeupel ging uiteen, de show was afgelopen. De Romeinse soldaten werden afgelost door een andere groep van 50 soldaten. Ook de schriftgeleerden hadden 34 man als aflossing gestuurd. Ook enkele oudsten gingen naar de Kalvarieberg.

  Jezushater 1 : Schande over U, leugenaar ! U breekt de tempel af en bouwt hem toch in drie dagen weer op ?

  Jezushater 2 : Anderen heeft Hij altijd willen helpen, maar nu kan Hij niet eens zichzelf helpen ! Als U Gods Zoon bent, kom dan van het kruis af !

  Jezushater 3 : Als Hij de koning van Israël is, dat Hij dan van het kruis afkomt. Dan zullen wij in Hem geloven ! Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, dat God hem nu eens ter hulp komt.

  Boosaardige moordenaar : Zijn duivel laat Hem in de steek !

  Ondertussen stak een soldaat een met azijn gevulde spons op een stok en hield die tegen Jezus’ lippen en Jezus scheen er een weinig uit te zuigen. Dezelfde soldaat : Als U de Koning van de Joden bent, help dan Uzelf !

  Het spotten en schimpen duurde nog altijd verder. Na een tijd richtte Jezus Zijn hoofd omhoog en zei :

  Jezus : Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!

  De goedaardige moordenaar raakte onder de indruk door het gebed van Jezus voor zijn beulen. Hij bekwam door het gebed van Jezus een inwendige verlichting.

  Goedaardige moordenaar (tegen de lasteraars) : Hoe is het mogelijk ? Jullie beledigen Hem, terwijl Hij voor jullie bidt. Geduldig en zonder één klacht heeft Hij jullie beledigingen verdragen, Hij bidt zelfs voor jullie en jullie lasteren Hem ! Hij is een Profeet, Hij is onze Koning, Hij is echt de Zoon van God !

  De hoofdman van de Romeinse soldaten, Abenadar, moest tussenkomen, want ze wilden naar de moordenaar stenen gooien. Deze hoofdman was heel menselijk en liet ook Joannes, Maria en enkele vrouwen toe om bij het kruis te komen. Hij was arabier van geboorte.

  Boosaardige moordenaar (woedend) : Als U de Messias bent, help Uzelf en ons erbij !

  Goedaardige moordenaar (tegen de andere moordenaar) : Vrees jij, net zoals die anderen, God niet, terwijl jij toch dezelfde straf (zoals Jezus) ondergaat ? Wij ontvangen terecht loon naar werken, maar Deze (Jezus) heeft niets verkeerds gedaan. Bezin je in je laatste uur en bekeer je !

  Goedaardige moordenaar (tot Jezus) : Heer, indien U me verdoemt, dan treft mij de straf die ik verdien, maar toch smeek ik U, ontferm U over mij !

  Jezus : U zult mijn barmhartigheid ondervinden.

  Deze moordenaar ontving nu de genade van een intens berouw.

  Natuurverschijnselen

  In de voormiddag, als Pilatus het doodvonnis had uitgesproken, was er af en toe nog een hagelbui geweest. Maar om halféén (volgens zonneuur) was er een zonsverduistering. De hemel werd donker en de sterren straalden een rode gloed uit. De omstaanders stopten met beledigingen te uiten en ze werden bang. Velen sloegen op hun borst en riepen : Zijn bloed komt over zijn moordenaars ! Velen, zowel ver als nabij, wierpen zich nu op de knieën en baden rouwend om vergiffenis. Jezus richtte in zijn smarten nog een blik op hen. Jezus’ Moeder en zijn naaste vrienden waren de enigen die dichtbij en rond zijn kruis stonden.

  Goedaardige moordenaar (berouwvol en vol vertrouwen) : Heer, laat mij in een plaats komen, waar U me verlost. Wees mij indachtig, wanneer U in Uw Rijk komt.

  Jezus : Voorwaar, Ik zeg u : u zult nu nog met Mij in het paradijs zijn.

  Jezus zag Zijn Moeder met diep medelijden aan en keek ook Joannes aan.

  Jezus (tot Zijn Moeder) : Vrouw, ziedaar uw zoon ! Hij zal nog meer uw zoon zijn, dan wanneer U hem had gebaard ! Hij (Joannes) heeft altijd een eenvoudig, onwankelbaar geloof gehad en heeft zich slechts eenmaal geërgerd, namelijk toen zijn moeder hem boven de andere apostelen verheven wilde zien.

  Jezus (tot Joannes) : Zie, dat is uw Moeder.

  Joannes omhelsde onder het kruis Jezus’ Moeder, die nu ook zijn Moeder was geworden. Door verdriet getroffen werd Maria verder bij haar vriendinnen gebracht. ‘Vrouw’ is de waardigheid van Maria, die ‘de kop van de slang moet verpletteren’. Hier geeft Jezus Maria tot Moeder aan allen uit de hele mensheid die in Hem geloven en zo kinderen van God worden. Uit God geboren en niet enkel uit een vader en moeder. Maria heeft deze opdracht aanvaard bij de boodschap van de engel Gabriël : Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar Uw woord. Zij neemt hier alle kinderen van God aan als haar eigen kinderen. Zij zijn broers en zussen van Jezus.

  Verlatenheid van Jezus

  Half twee : duisternis. Angst. Instortingen. Vluchtende mensen. Stilte rond het kruis. In zijn diepste verlatenheid, wanhoop en eenzaamheid bidt Jezus tot Zijn hemelse  Vader. Omstreeks drie uur weerklinkt zijn kreet.

  Jezus (luid) : Eli, Eli, lama sabaktani ? (= Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten ?)

  Omstaander 1 : Hij roept om Elias !

  Omstaander 2 : We gaan eens zien of Elias komt om Hem naar beneden te helpen !

  Er ontstonden twee groepen. De ene groep weeklaagde en morde misnoegd om de misdaad, de andere groep schimpte en raasde verder. In de stad  vreesden de schriftgeleerden voor onlusten. Daarom werd aan de hoofdman gevraagd om de orde te herstellen. Hij liet de spotters zwijgen en herstelde de rust. Na drie uur werd de hemel terug helder.

  Jezus’ dood

  Jezus : Ik word uitgeperst als de druif, die hier voor de eerste maal gestampt werd. Al mijn bloed moet Ik geven tot het water komt en de schillen wit worden. Hier zal er evenwel geen wijn meer geperst worden.

  Jezus : Ik heb dorst. Had jij Mij geen teug water kunnen bezorgen ?

  Joannes (met spijt) : Heer, wij hebben het vergeten !

  Jezus : Ook mijn vrienden moesten vergeten om Mij een teug water aan te bieden, zodat de Schrift werd vervuld.

  De hoofdman Abenadar die vol medelijden was, nam een spons, drenkte die in azijn, duwde een hysoprietje erin en stak die op zijn lans. Jezus kon op die manier door het rietje de azijn opzuigen.

  Jezus : Als Ik geen stem meer zal hebben, zal de mond van de doden spreken.

  Omstreeks drie uur geraakte Jezus in doodstrijd en het zweet brak uit over al zijn ledematen. Zijn Moeder die ondersteund werd door Maria van Kleofas en Salome, stond tussen Jezus’ kruis en dat van de moordenaar met de goede inborst. Ze keek op naar haar stervende Zoon.

  Jezus : Het is volbracht !

  Dan richtte Hij zijn hoofd op.

  Jezus (met luide stem) : Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest !

  Hij liet het hoofd zinken en gaf de geest.

  Joannes en de heilige vrouwen vielen ter aarde neer. De aarde beefde en de rots spleet wijd open tussen het kruis van Jezus en dat van de slechte moordenaar. In de tempel scheurde het voorhangsel in twee stukken. Gebouwen stortten in, bergen verzakten. Uit de graven stonden vele doden op. Abedanar was diep onder de indruk. Hij wierp zijn lans weg en sloeg met zijn vuist op zijn borst.

  Abedanar : Gezegend zij de Almachtige, de God van Abraham en Jakob ! Dit was een rechtvaardig man, Hij is zeker Gods Zoon !

  Vele soldaten, getroffen door het voorbeeld van hun hoofdman, deden zoals hij en legden getuigenis af van Jezus. Hij was een nieuwe en verloste mens geworden. Hij bleef niet langer in dienst van Jezus’ vijanden. Hij gaf het bevel over aan Cassius, zijn onderbevelhebber. Ook onder het nog aanwezige volk en onder de laatst aangekomen schriftgeleerden legden velen getuigenis af voor Jezus. Ze sloegen zich rouwend op de borst en daalden vol wroeging de berg af. Anderen scheurden hun klederen en strooiden het stof van de weg op hun hoofd als teken van rouw. De bloedverwanten van Jezus, die rond het kruis stonden, treurden en weeklaagden. Maria schikte zich, ook nu weer, volkomen in Zijn wil. Alles wat was gebeurd, was gebeurd volgens Zijn wil en Zijn toestemming. De H. Geest had in Maria het lichaam van Jezus gevormd en Zijn ziel was zonder zonde in Zijn lichaam in de schoot van Maria. Wat hadden ze Zijn lichaam, waar schoonheid, waarheid en liefde gebundeld waren, toegetakeld ! 

  Doden leggen getuigenis af voor Jezus aan de levenden

  Jezus zond uit het voorgeborchte vele zielen in hun lichamen op aarde terug om de onboetvaardigen schrik in te boezemen, te vermanen en voor Hem te getuigen. Ze maanden deze mensen aan de leer van de gekruisigde Jezus te aanvaarden. Het tijdperk van het oude offer was afgesloten en het tijdperk van het nieuwe offer was aangebroken. Omstreeks vier uur keerden ze terug naar hun graven.

  In de tempel

  De bekeerde schriftgeleerden keerden naar de tempel terug en slingerden Annas en Kajafas heftige verwijten toe. Annas was als een waanzinnige, het bezoek van de doden was voor hem teveel geworden. Kajafas, daarentegen bleef nuchter bij de gebeurtenissen en verspreidde leugens om de gebeurtenissen te kunnen verklaren. Pilatus en Herodes bleven van schrik in hun paleis. Velen, zoals Nikodemus en Jozef van Arimatea, namen definitief afscheid van de tempel.

  29-03-2013, 00:10 Geschreven door Claudia  


  28-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken. 24/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, ALS ZIJ DIE MIJ LIEFHEBBEN JOU VRAGEN WAT HET DOEL VAN JOUW MISSIE IS, MOET JOUW ANTWOORD ZIJN – JULLIE ZIELEN TE REDDEN. Wanneer je bespot wordt, gehoond en gevraagd wat jou het recht geeft om het Woord van God te verkondigen – dan is het antwoord: zodat Jezus jullie zielen kan redden. Als vervolgens diegenen die Mijn Heilig Woord reeds verkondigen en Mijn Leer volgen, jou beschuldigen van ketterij – dan luidt het antwoord tot hen als volgt. Jullie die trouw zijn aan Christus, geloven jullie niet dat ook jullie in de ogen van God zondaars zijn? Willen ook jullie niet je zielen redden?

  DE ZONDE ZAL ALTIJD TUSSEN JULLIE EN GOD STAAN. GEEN ENKELE ZIEL, NOCH VAN DE MEEST VERHARDE ZONDAAR, NOCH VAN DIEGENEN ONDER JULLIE DIE UITVERKOREN ZIELEN ZIJN, ZAL OOIT GEHEEL VRIJ VAN ZONDE ZIJN, TOTDAT IK WEDERKOM. Jullie kunnen wel verlost zijn telkens jullie je zonden biechten, maar jullie zielen zullen slechts voor een korte tijd gereinigd blijven.

  Heb nooit een gevoel alsof jullie het Voedsel des Levens niet nodig hebben. MIJN LICHT TREKT JULLIE NU TOT MIJ DOOR DEZE ZEER BIJZONDERE MISSIE. Ik geef jullie grote zegeningen en buitengewone genaden wanneer jullie Mijn oproep beantwoorden, terwijl Ik jullie wenk naar Mijn Nieuw Koninkrijk – Mijn Nieuw Paradijs. 

  Het kan zijn dat jullie geloven dat God het niet nodig heeft om nog een andere profeet te zenden, dat de mensheid uit de wurggreep van Satan bevrijd werd na Mijn dood op het kruis, dat jullie de waarheid reeds ontvangen hebben door Mijn Leer, en dat de waarheid in Mijn Vaders Boek, de allerheiligste Bijbel staat. En jullie zouden gelijk hebben, maar alleen wat dat betreft. Er is nog meer dat jullie moeten weten omdat de profetieën die in het Boek Openbaring staan door jullie niet gekend zijn. Jullie stoten het Boek Openbaring af en hebben geen enkel verlangen om het te begrijpen.

  HET IS NIET MIJN MISSIE JULLIE EEN NIEUWE BIJBEL TE GEVEN, WANT DAT ZOU NOOIT KUNNEN, DAAR HET BOEK VAN MIJN VADER DE HELE WAARHEID BEVAT. Het is Mijn taak om enerzijds aan een wereld die zich in het heidendom gestort heeft, weer de waarheid in herinnering te brengen en anderzijds is het Mijn verlangen om jullie zielen voor te bereiden op de tijd van Mijn Tweede Komst.

  Velen onder jullie zeggen Mij te eren, maar velen zijn ontrouw geworden aan de waarheid. Velen geloven niet in Satan of in het bestaan van de hel, en dus nemen zij de zonde niet ernstig. Jullie verdraagzaamheid tegenover de zonde heeft jullie in een ernstige dwaling gebracht. En nu zullen de zwaarste dwalingen geschieden, doorheen alle christelijke Kerken, wanneer de zonde aan de kant geschoven zal worden. Dat is het opzet dat door de duivel beraamd werd om jullie van Mij weg te trekken.

  Omdat Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid, Mijn Lichaam en Mijn Bloed, aanwezig is in elk Tabernakel in de wereld - zijn jullie in staat geweest om te vechten tegen de zonde. Maar nu, wanneer het plan om de Heilige Eucharistie te verwijderen zal uitgevoerd worden, zullen jullie hulpeloos zijn.

  Dat is de reden waarom Ik jullie de waarheid meedeel over wat te gebeuren staat, zodat Ik jullie kan voorbereiden. Het is alleen omdat Ik jullie bemin dat Ik jullie nu oproep.

  Wanneer de misvattingen aan het licht komen, zullen jullie beseffen hoeveel jullie te leren hebben en hoe de hoogmoed jullie verhinderde om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden en hoe jullie niets zijn zonder Mij.

  Jullie Jezus

  28-03-2013, 19:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus' successtory vanuit de ogen van Maria

  In Betanië nam Jezus Zijn Moeder, zijn goede vriend Lazarus en de Heilige Vrouwen apart. De Heilige Vrouwen waren allen vriendinnen en familieleden van Zijn Moeder.

  Jezus : Moeder, ik heb deze avond Petrus en Joannes uitgestuurd naar Jeruzalem om het paasmaal voor te bereiden in het Cenakel. Zij omvatten Mijn boodschap. Petrus drukt het geloof uit en Joannes de liefde. Weet je, Judas is een verraderlijk plan aan het voorbereiden.

  Judas liep voortdurend bij de Farizeeën en vertelde leugens bij de apostelen.

  Jezus : Ze zullen Mij gevangen nemen, geselen en ter dood brengen.

  Maria (keek Jezus met droefheid aan) : Als dat zo is laat Mij dan eveneens sterven.

  Jezus : Uw tijd is nog niet gekomen. Houd je sterk. U zult een belangrijke taak te vervullen hebben. Trouwens Ik zal verrijzen en Ik zal aan U verschijnen.

  Toch bleef ze vol verdriet en verzonken in een diepe ernst achter.

  Jezus (geëmotioneerd) : Ik dank je voor al uw liefde en zorgen die u Mij hebt betoond.

  Hij legde zijn rechterarm om haar en hield haar gedrukt aan Zijn hart.

  In het Cenakel hielden ook de heilige vrouwen een paasmaal in een bijgebouw. Jezus had nog een lam in stukken gesneden. Dit paaslam droeg men naar Maria en de heilige vrouwen. Ze aten stilzwijgend en Maria dacht aan hetgeen Jezus had gezegd.

  Toen Jezus uit het Cenakel vertrok naar de Hof van Gethsemane vroeg Hij herhaaldelijk aan de apostelen om Zijn Moeder te troosten. Zij stemden toe zonder eigenlijk te weten wat te verwachten. Maar Jezus wist dat Hij zou gevangen genomen worden. En inderdaad, Jezus kwam met een aantal gewapende mannen om Hem gevangen te nemen. Judas verraadde Jezus door een kus. Ze namen Hem vast en gingen op weg naar het Sanhedrin. Daarbij moesten ze door de wijk Ofel waar de blijde intrede werd gehouden.

  Maria werd door de wijk Ofel naar het huis van Maria Markus geleid dat aan de voet van de berg Sion lag. De mensen betuigden hun medelijden en steun voor haar. Maria Magdalena en Salome waren bij haar gebleven. Ze was verscheurd door smart.


  Joannes was tot bij Haar gekomen om haar over Jezus’ gevangenneming te vertellen. Later werd Maria tot bij Marta gebracht. Petrus en Joannes trokken naar enige goede kennissen die gerechtsboden waren. Zo zouden ze de gerechtszitting kunnen bijwonen. Petrus en Joannes kregen elk een bodemantel om zich te vermommen en zo de rechtszaal van Kajafas binnen te geraken. In de Raad waren er ook vrienden van Jezus bij, waaronder Nikodemus en Jozef van Arimatea. Dit was zeer tegen de zin van de schriftgeleerden of Farizeeën.

  Maria maakte in de geest alles met Jezus mee. Haar gefolterde ziel vertoefde gedurig bij Hem. Zij bad voor de beulen en ze bad tot God. Joannes kwam met het droevig nieuws. Jezus werd schuldig verklaard aan godslastering. Maria wilde zo dicht mogelijk bij Jezus zijn. Joannes begeleidde Maria en de andere heilige vrouwen naar het huis van Kajafas. Maria en de Heilige Vrouwen deelden in de beschimpingen van haat door vijandige voorbijgangers. Maar ze hadden en zouden altijd onvoorwaardelijk voor Jezus kiezen. Enige goede mensen hadden toch aangedurfd hun spijt over de gebeurtenissen in het huis van Kajafas aan Jezus’ Moeder te betuigen.

  Goede voorbijgangers (ontroerd) : Ach ! Ongelukkigste der moeders, allertreurigste Moeder, smartvolle Moeder van de Allerheiligste Israëls !

  Maria (hartelijk) : Dank u voor uw troostende woorden !

  Maria en de heilige vrouwen, gevolgd door Joannes, haastten zich daarna naar het gerechtshuis. Bij het huis gekomen kwam Petrus met betraande ogen naar buiten. Hij snelde hen met uitgestrekte armen tegemoet.

  Maria : Ach Simon, hoe is het gesteld met Jezus, mijn Zoon ?

  Petrus (zuchtend en klagend) : Ach Moeder, spreek niet tot mij. Uw Zoon lijdt onmenselijk. Spreek mij niet aan. Ze hebben Hem ter dood veroordeeld en ik heb Hem driemaal schandalig verloochend.

  Joannes trad op hem toe en wilde meer vernemen, maar Petrus rende door verdriet gedreven de stad uit naar de grot van de Olijfberg om vergiffenis te vragen voor zijn onstandvastigheid die werd ingegeven door menselijke zwakte. Maria zakte ineen.


  Als ze terug was bijgekomen leidde Joannes haar en de heilige vrouwen tot voor de deur van de kerker waar Jezus werd gevangen gezet. Maria luisterde naar de verzuchtingen van haar Zoon.

  Maria : Mijn Zoon, hoe kunnen ze je onschuld niet inzien!

  Jezus : Ach, dat komt nog wel. Maak u geen zorgen. Vertrouw op Mijn Vader in de Hemel.

  Nadien ging ze nog even naar de voorhof waar het gepeupel stond. Zij zwegen allemaal van verbazing. Joannes en de heilige vrouwen namen Haar daarna bij de arm en brachten Haar weg.

  Tocht naar het paleis van Pilatus

  In de stoet waren Kajafas, Annas, raadsleden, dienaren met schriftrollen, schriftgeleerden, valse getuigen, beulsknechten, beambten en soldaten. Jezus werd door de beulsknechten verder gesleurd. Zijn boeien deden Hem geweldig pijn. Hij was bijna onherkenbaar van de mishandelingen die nu al uren zonder ophouden duurden. Het volk kwam in dichte drommen naar deze stoet zien. Het volk werd opgeruid om Jezus te bespotten en te beschimpen. Ze gooiden bovendien met stenen naar Hem. Ze deden er ook alles aan om de blijde intocht van de vorige week in Ofel op Palmendag te hekelen. Nu passeerde hij in Akra (= stadswijk van Jeruzalem waar de schriftgeleerden hun bolwerk was). Hij werd er nog eens extra uitgejouwd. Maria was samen met Maria Magdalena en Joannes tot bij de stoet geraakt. Maria kon de lijdensweg inwendig voelen, maar toch wilde ze Jezus in levende lijve zien.

  Maria (tot Maria Magdalena) : Laat ons dichterbij gaan staan. Ik wil Jezus zien!

  Ze wist dat Haar Zoon er ellendig aan toe was. Toen Jezus voorbij passeerde keek Hij even naar Zijn Moeder. Voor Haar was het vreselijke aanblik van Haar onschuldige Zoon teveel en ze bezweek in de armen van Joannes en Maria Magdalena.


  Was dit de Zoon van God en de Mensen ? Deze gebroken man ?

  Hij werd eerst naar het paleis van Herodes gebracht maar Herodes sprak geen oordeel uit en zond Hem terug naar Pilatus.

  Van Herodes terug naar Pilatus

  De hogepriesters en de aanklagers kookten van woede, omdat ze terug naar Pilatus werden gezonden. Bovendien werd Jezus door Pilatus onschuldig verklaard en vrijgesproken. Jezus werd op de terugtocht opnieuw geslagen en bespot. Niet alleen door de gerechtsdienaren, maar dit maal ook door het toegestroomde volk dat was gehersenspoeld. Jezus bad om niet voortijdig te sterven en zo zijn lijden voor ons te kunnen volbrengen. Zijn Moeder, Maria Magdalena en Joannes hadden op een afstand de stoet gevolgd van Pilatus naar Herodes en terug. Bij de terugkomst op het forum voor het paleis van Pilatus, voegden zich nog andere heilige vrouwen en familie bij hen.

  Ondertussen kwam de dienstbode van Claudia Procla, de vrouw van Pilatus bij Pilatus aan om hem eraan te herinneren dat hij haar had beloofd om Jezus niet te veroordelen. Een groot deel van de hogepriesters en schriftgeleerden mengden zich onder het volk en bedreigden hen. Maria, Joannes, Maria Magdalena en de andere heilige vrouwen stonden in een hoek van het plein. Maria wist dat Jezus zou moeten sterven omdat er geen andere manier was om de mensen te redden. Daarom had hij het menszijn aanvaard. Om de kruisdood te ondergaan. Toch onderging ze al de angsten en verdriet van een moeder die haar onschuldig kind zo’n wrede behandeling van een ondankbaar volk ziet ondergaan. Ze bleef hopen. Vooral nu Maria te horen kreeg dat Pilatus alle middelen aanwendde om Jezus vrij te kunnen spreken. Pilatus wilde zich aan de belofte van zijn vrouw houden.


  Pilatus had volgens het gewoonterecht met Pasen de menigte de keuze gegeven ofwel Jezus vrij te laten ofwel Barabbas, een gevreesde moordenaar. Maar opgehitst door de leugens en bedreigingen van de mannen die omgekocht waren door de hogepriesters. Jezus werd weggeleid voor de geseling, kruisweg en dood aan het kruis.

  Jezus wordt gegeseld

  De geseling duurde drie kwartier. Er was geen enkele plaats van Jezus’ lichaam die niet was geslagen. Jezus viel neer aan de voet van de zuil in een plas bloed. De beulen lieten Hem daar liggen. Na enkele minuten kwamen ze terug. Jezus greep moeizaam naar zijn lendendoek en kleed. Ook nu lieten ze Hem niet gerust. Bij het rechtstaan op Zijn wankele voeten en aankleden bleven ze slaan en schoppen. Jezus droogde het bloed op zijn gezicht af en veegde het bloed uit zijn ogen. Maria zag de geseling in haar geest en leed al het verdriet en pijn samen met Jezus mee. Haar ogen waren ontstoken van het wenen. Haar familie, Maria Magdalena en andere vrouwen stonden haar bij. Ze waren allen van angst en droefheid geslagen. Claudia Procla zond een pak grote doeken naar Maria. Maria zag haar Zoon met een verscheurd lichaam door de beulen voortgedreven worden. Jezus wiste opnieuw het bloed uit zijn ogen om Zijn Moeder te kunnen zien. Vol smart hief Zij haar handen naar Hem op en volgde met haar ogen zijn bloedige voetsporen. Wanneer het volk Jezus en zijn beulen volgden, gingen Maria en Maria Magdalena naar de geselplaats. Omringd door de andere vrouwen en enige vrienden van Jezus droogden ze met de ontvangen doeken Jezus’ heilig bloed op. Daarna verlieten ze het forum.


  Wat later begon de kruisweg. Joannes bracht Maria zo dicht mogelijk bij de optocht zodat ze Jezus nog kon zien. Haar vriendinnen volgden haar. Ze was onherkenbaar : bleek, roodgeschreide en ontstoken ogen, sidderend en bevend.

  Maria (tot Joannes) : Wat zou Ik best doen ? Moet Ik getuige zijn van dat schouwspel of zou Ik beter weggaan ? Zal Ik de schok overleven ?

  Joannes : Indien U nu niet hier blijft, zult U er later misschien veel spijt over hebben.

  Bij het zien van de vele mannen die fier de talrijke marteltuigen droegen, begon Maria te beven, te jammeren en zich in de handen te wringen. Eén van de hen vroeg zelfs aan een ander wie die vrouw was, die daar zo’n spektakel maakte. Toen de dragers hoorden dat het Jezus’ Moeder was, beschimpten ze Haar. Eén ervan deed er zelfs nog een schep bovenop en zwaaide met de kruisnagels in zijn hand voor haar ogen. Daarna zag ze Jezus, haar Zoon. Onze Verlosser. Hij was bleek, bebloed, misvormd. Hij wierp met Zijn door straaltjes bloed bevuilde ogen, onder de brede doornenkroon, een blik vol medelijden en smarten op Zijn Moeder. Daarna viel Hij onder zijn kruis op handen en knieën. Maria stormde van liefde en smart gedreven op Hem af en viel op haar knieën en omarmde Hem. Er ontstond een opstopping.

  Gerechtsdienaren : Vrouw, wat wilt u hier doen ? Had Hem beter opgevoed, dan was Hij nu niet in onze handen !

  Joannes en de heilige vrouwen leidden haar weg. Daarna zonk Maria op haar knieën, als verdoofd door smart. De beulen hadden het kruis weer op zijn schouder gelegd.


  Maria gaat naar Golgota

  Maria voelde de diepe liefde en het verlangen om bij haar Zoon te zijn. Ze wilde alles samen met Hem lijden. Hem gezelschap houden tot het bittere einde. Ze ging samen met de heilige vrouwen (en familie) de kruisweg, die Jezus had voorgegaan. Maria gaf de plaatsen aan waar ze geestelijk Jezus had zien lijden. De vrouwen die Haar vergezelden vereerden de plaatsen en Maria nam ze op in haar hart. Ze gingen ook bij Veronica, die een zweetdoek aan Jezus had aangeboden, binnen. Zij sloot zich bij de groep aan. De groep vertrok daarna naar Golgota. Er waren nog meer goede mensen die zich aansloten, waaronder ook meerdere mannen. De groep beklom de Kalvarieberg. De kruisstammen van de moordenaars waren reeds gezet en Jezus zat nog steeds opgesloten in de rotskuil. Veroordeelden mochten namelijk de voorbereidingen van hun terechtstelling niet zien en werden daarom tijdelijk opgesloten.

  28-03-2013, 19:13 Geschreven door Claudia  


  27-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ezechiels favoriete brood (basisrecept staat in de Bijbel)

  Ezechiels Favoriete Brood

  • 2 ¾ kop volkoren bloem
  • OF ---Je kunt ook 1 kop witte bloem en 1 ¾ kop volkorenbloem nemen.
  • ¼ kop gierst bloem
  • ¼ kop linzen bloem
  • 1 ¾ kop rogge bloem
  • ½ kop gerst bloem
  • 6 tbs. soja bloem (bewaar deze bloem in de frigo)
  • 2 theelepel zeezout

  Meng deze droge ingredienten en verdeel in twee porties. Plaats een portie in de frigo om in korte tijd te gebruiken. Neem nu 2 soeplepels gist en los de gist op in ¼ kop warm water met 2 soeplepels honing. Zet eventjes opzij om te rijzen.

  Giet ondertussen het volgende op de overgebleven droge ingredienten: ¼ tot ½ kop honing (hoeveelheid hangt af van persoonlijke smaak), ¼ kop olijfolie, 1 kop warme melk.

  Voeg gist toe aan de rest van de ingrediënten en mix ze juist lang genoeg om de hele deeg vochtig te maken. Het kan zijn dat je meer bloem moet toevoegen of minder melk moet toevoegen naargelang de vochtigheid van de deeg. Als je meer honing gebruikt moet je minder melk gebruiken. Zorg ervoor dat het deeg niet te vochtig is om te bakken.

  Laat het deeg in een geoliede en bebloemde pot rijzen voor ongeveer 1 uur. Strooi er sesamzaad over om meer calcium aan toe te voegen. Bak in de oven op 220 graden C voor ongeveer 40 minuten. De baktijden varieren naargelang het soort oven je gebruikt.

   

  Je kunt er ook rozijnen aan toevoegen naargelang de smaak.

  27-03-2013, 23:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelse gerechten

  Dadels en walnoten brood
  (10 cakes) - 150 ml warm water
  - 125 ml warme wit druivensap
  - 25 g verse gist
  - 1000 ml gezeefde tarwebloem
  - 1 theelepel zout
  - 1 kop fijn gemaakte ontpitte dadels
  - 1 kop fijn gemaakte walnoten

   

  Verwarm de oven op 250 °C. Mix in een grote kom de gist, het water en het druivensap. Doe er de bloem, het zout en de dadels en walnoten bij. Kneed voor een paar minuten in de kom en laat het een tijdje rijzen. Leg het deeg op een bebloemde oppervlakte en snij het deeg in 10 stukken. Zorg dat je cakes van 10 cm diameter verkrijgt. Plaats ze op een geoliede bakplaat met een tussenruimte van 2 cm. Bedek met een handdoek en laat de deeg opnieuw rijzen tot 2 maal de hoogte wordt bereikt. Bak tot de cakes lichtbruin zijn voor ongeveer 5 minuten.


  Gierst-fruitballetjes
  - 1 kop gespoelde gierstezaden zonder omhulsel
  - 1 kop peresap
  - 2 theelepel walnotenolie
  - 2 koppen fijngehakte ontpitte pruimen
  - 1 kop fijngehakte gedroogde abrikozen
  - 1/3 kop limoensap
  - honing


  Laat de gierst sudderen in een sauspan met het peresap en walnotenolie voor 20 minuten. Laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur. Doe in een grote kom de pruimen, abrikozen en limoensap, doe ze bij de gierst. Maak kleine balletjes en leg ze op bakpapier, doe er wat honing over. Laat de bolletjes afkoelen in de frigo en dien op.

  27-03-2013, 22:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welk waren de plagen van Egypte?

  1 Water verandert in bloed – Exodus 7:14-25

  2 Kikkers – Exodus 8:1-15

  3 Luizen – Exodus 8:16-19

  4 Steekvliegen – Exodus 8:20-32

  5 Veepest – Exodus 9:1-7

  6 Zweren – Exodus 9:8-12

  7 Hagel – Exodus 9:13-35

  8 Sprinkhanen – Exodus 10:4-20

  9 Duisternis – Exodus 10:21-29

  10 Dood van eerstgeborenen – Exodus 11:4-10 en 12:29-30

  27-03-2013, 19:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten van Edith Stein  Er waren zaken in Gods plan die ik helemaal niet gepland had. Ik kom tot levend geloof en overtuiging dat uit Gods standpunt gezien, er geen toeval is en dat heel mijn leven tot in ieder detail gepland is in Gods voorzienigheid en perfect zin maakt in Gods alziende ogen.

  Mijn verlangen naar waarheid was een enkel gebed.

  Op de vraag met betrekking tot onze naaste : de geestelijke nood van onze naaste overstijgt elk gebod. Al het andere wat we doen is een middel om het doel te bereiken. Maar liefde is reeds het doel, omdat God liefde is.

  Ik zei tot onze Heer dat ik wist dat het Zijn kruis was dat nu op het Joodse volk werd geplaatst; en dat de meeste onder hen het niet begrepen, maar dat degenen die het wel begrepen het kruis vrijmoedig zouden opnemen in de naam van allen. Ik zou het doen. Aan het einde van de dienst, was ik er zeker van dat Ik werd gehoord. Maar wat het dragen van het kruis inhield wist ik nog niet.

  De oneindig liefdevolle toewijding tot God en de gave dat God van zichzelf maakt aan jou, is de hoogste verheffing waarvan het hart in staat is; het is de hoogste graad van gebed. De zielen die dit punt bereikt hebben zijn werkelijk het hart van de Kerk.

  Om een beeld van God te zijn moet de geest zich richten op wat eeuwig is, het in de geest houden, het herinneren, en door het lief te hebben het te omarmen in de wil.

  Als iemand tot mij komt, wil ik hem naar Hem leiden.

  De natie heeft niet alleen nodig wat we hebben, het heeft nodig wat we zijn.

  Elk waar gebed is een gebed van de Kerk; door middel van dat gebed bidt de Kerk, want het is de Heilige Geest die leeft in de Kerk. De Heilige Geest is het die in elke ziel bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen.


  27-03-2013, 19:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.H. Johannes van het Kruis


  Om te komen tot alles te smaken,
  wil niet smaak hebben in iets;

  om te komen tot alles te bezitten,
  wil niet iets bezitten in niets;

  om te komen tot alles te zijn,
  wil niet iets zijn in niets.

  Om te komen tot wat je niet smaakt,
  moet je gaan waarlangs je niet smaakt;

  om te komen tot wat je niet weet,
  moet je gaan waarlangs je niet weet;

  om te komen tot wat je niet bezit,
  moet je gaan waarlangs je niet bezit;

  om te komen tot wat je niet bent,
  moet je gaan waarlangs je niet bent.

  Wanneer je blijft stilstaan bij iets,
  laat je na je te werpen op het al ,
  want om helemaal te komen tot het al,
  moet je helemaal afzien in alles;
  en wanneer je ertoe komt het helemaal te bezitten,
  moet je het bezitten zonder iets te willen;
  want, als je iets wilt bezitten in alles,
  heb je niet zuiver in God je schat.

  In deze naaktheid. vindt de geest zijn rust en ontspanning; want, omdat hij niets najaagt, vermoeit hem niets op de weg omhoog en drukt niets hem neer op de weg naar beneden; want hij staat in het middelpunt van zijn nederigheid;  jaagt hij iets na, dan vermoeit hij juist daardoor zichzelf.

  (Bestijging van de Berg Karmel, Boek I, 13, nrs. 10—13)

  27-03-2013, 00:10 Geschreven door Claudia  


  26-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik gaf jullie de Kerk voor jullie bescherming - Pelianito

  Efeziers 5:6 Laat niemand u met loze woorden misleiden: vanwege zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen.

  Kinderen van mijn hart, wat weten jullie? Jullie weten dat alle waarheid gevonden kan worden in de Schrift zoals onderwezen wordt door mijn heilige Kerk. Laat je daarom niet bedriegen, maar zuiver uit wat jullie horen. Als het als bron niet gevonden wordt in de Schrift en Traditie negeer het dan. Ik heb je de Kerk gegeven voor jullie bescherming en de poorten van de Hel zullen haar niet overweldigen. Zal de Kerk te lijden hebben? Ze zal Christus op alle wegen navolgen. Maar het Lichaam van Christus op aarde kan niet ophouden om het Lichaam van Christus te zijn. Het Lichaam kan zichzelf niet verwerpen. Houd jullie vast aan de Rots, mijn kinderen. Blijf standvastig. Er is zoveel meer dat nog moet komen. Laat jullie niet alle soorten van vreemde leerstellingen in de oren blazen, maar houd jullie vast aan de Kerk. Zij is jullie veilige haven. Vraag mijn Moeder om jullie te begeleiden, Mijn kinderen.   Wees voorzichtig en wijk niet af van het pad. Ik ben bij jullie. Volg me.

  O Jezus, we zijn omringd door wolven! Bewaar ons voor misleiding en laat ons geloof niet falen wanneer we op de proef worden gesteld. Jezus we vertrouwen op U! Moeder help ons! Amen.

  26-03-2013, 21:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wapenuitrusting

   

  GEBED

  VASTEN

  BOETE

  26-03-2013, 15:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc 20/3/2013

  JULLIE WORDEN AAN LICHAAM, ZIEL EN GEEST GELOUTERD, ZOALS GOUD IN HET VUUR GELOUTERD WORDT.

  OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

  Zo spreekt de Heer:

  De vrede in jullie geest zal voortvloeien uit het evenwicht, net als de vrede in de wereld. Komt bijeen voor het gebed, want de dagen van de grote geestelijke strijd zijn niet meer ver. De rampspoed zal zo groot zijn, dat niet alleen de schepping, maar ook de ziel van Mijn kinderen geschokt zal worden.

  De mensen zullen zich afvragen: Wat gebeurt hier? Waarom hebben wij geen innerlijke rust meer? Heer, kom ons ter hulp, verberg Uw Heilig Gelaat niet voor Uw trouwe volk!                                                                       

  Mijn kinderen, jullie geestelijke gedaanteverwisseling is nodig om Mijn nieuwe schepping binnen te gaan, Jullie lichaam, jullie ziel en jullie geest moeten gereinigd worden, om bevrijd van iedere zondesmet het hemelse Jeruzalem te betreden.
  Wanneer Mijn Heilige Geest weg is uit mijn tempels door de grote gruwel, zullen al diegenen die zich van het gebed en van Mijn Moeder verwijderd hebben, verloren gaan. Want als jullie verre van Mijn huizen zijn en jullie geest niet door gebed, vasten en boete gesterkt is, wanneer jullie niet met Mijn Moeder verenigd zijn door het gebed van de Heilige Rozenkrans, zullen jullie een gemakkelijke prooi voor Mijn tegenstander zijn. Denk aan Mijn Woord: “Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit een geweest is, noch komen zal.” (Mattheüs 24, 21)

  Mijn opwekking van het geweten zal jullie begrip bijbrengen en jullie op de dagen van de grote Armageddon voorbereiden. Mijn kinderen, wanneer jullie bij de terugkeer in deze wereld het gebed verwaarlozen en in jullie geestelijke lauwheid voortgaan, verzeker ik jullie dat jullie gevaar lopen om  verloren te gaan. Ik vermaan jullie allen, die Mijn kinderen zijn, dat jullie je van nu af aan geestelijk voorbereiden op die dagen van angst en droefheid van de geest, die voor jullie reiniging noodzakelijk zijn. Jullie worden aan lichaam, ziel en geest gelouterd en gereinigd, zoals het goud in het vuur wordt gelouterd; in een geestelijk vuur van reiniging van jullie lichaam, jullie ziel en jullie geest zullen jullie veranderen, zodat jullie de nieuwe schepping kunnen binnengaan en Gods uitverkoren volk genoemd kunnen worden.

  Het zullen de dagen van de grote oogst zijn, waarin het koren van het onkruid zal worden gescheiden en het koren zal rijpen, maar het onkruid in het vuur geworpen zal worden. Bereidt je dus voor, Mijn kinderen, want de dagen, waarin de oogst zal worden binnengehaald, komen naderbij. De maaiers staan gereed om te komen oogsten en het koren in te zamelen. Reeds is de bijl aan de wortel van de boom gelegd en iedere boom, die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen, waar hij in eeuwigheid zal branden. Maak gebed, vasten en boete tot jullie vesting. Trek jullie geestelijke wapenrusting aan – ’s morgens en ’s avonds – en weest paraat als goede strijders voor de geestelijke strijd, die jullie de vrijheid zal geven en jullie waardig zal maken om het paradijs van het hemelse Jeruzalem te bewonen.
  Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie, hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij,

  Jullie Meester, Jezus de Goede Herder van alle tijden.

  26-03-2013, 14:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Lichaam van mijn Zoon was aan flarden gescheurd. 23/3/2013

  Moeder van God : Mijn kind, velen begrijpen mijn rol van Mede-Verlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

  Toen ik de oproep beantwoordde om de Moeder van God te worden, werd ik deelgenoot van  het Verbond van Gods Verlossing voor de Mensheid.

  Toen Ik mijn Zoon ter wereld bracht, voelde ik dezelfde liefde die elke moeder voelt voor haar kind. Dit zuivere, mooie kleine jongetje was een deel van mij, mijn eigen vlees en bloed. Toch was Ik er mij ook van bewust dat Hij niet zomaar een kind was. Zijn Geest drong mijn ziel binnen van zodra ik naar Hem keek. Hij en ik waren onafscheidelijk met elkaar verstrengeld terwijl ik elke emotie, vreugde, pijn en de liefde voelde die door Hem stroomden. Ik wist ook dat Hij Goddelijk was en dat ik als zodanig slechts Zijn dienares was, hoewel Hij mij nooit dat gevoel gaf.

  Als baby placht Hij Zijn goddelijk hoofdje dicht tegen mijn borst te leggen en liefdeswoordjes te prevelen met zo’n emotie dat het mijn hart verzadigde en ik het gevoel had alsof het zou barsten van geluk. Hij, dat Kleine Kindje van mij, werd alles waarvoor ik leefde. Elke aanraking vulde  mij met zo’n ongelofelijke tederheid en vreugde. Allen die Hem zagen, zelfs als baby, zegden mij altijd hoe bijzonder Hij was. Zijn doordringende ogen beroerden hun ziel  en velen wisten niet waarom dat zo was.

  Deze speciale band tussen mij en Mijn geliefde Zoon kon nooit verbroken worden. Ik wist dat ik alleen geboren was om Zijn Moeder te worden. Die rol was de enige reden voor mijn bestaan.

  En dus beantwoorde ik aan elk van Zijn noden en Hij, met zoveel Liefde en medeleven, stelde  al mijn noden vóór de Zijne. Aan Zijn verlangens werd altijd tegemoet gekomen door mij, Zijn Moeder, Zijn nederige dienstmaagd.

  Wanneer men niet geloofde dat Hij de Mensenzoon was, toen Hij de Waarheid verkondigde en deed wat Zijn Vader verlangde, weende ik bittere tranen. Hoe verscheurde het mij toen Ik getuige moest zijn van Zijn vervolging.

  Ik onderging Zijn pijn, niet zoals elke moeder wier kind pijn wordt aangedaan: Zijn pijn werd de mijne, en de mijne die van Hem.

  Zij dwongen Hem te gaan, de handen vooraan vastgebonden en met koorden rond Zijn middel, wat meebracht dat Hij slechts kon schuifelen, en met kleine pasjes. Terwijl het Kruis op Zijn verscheurde en totaal uitgeputte lichaam gesmeten werd, was mijn pijn zo folterend, dat ik voordurend bezweek.

  MIJN PIJN WAS NIET ENKEL LICHAMELIJK; MIJN VERDRIET DOORBOORDE MIJN HART EN SCHEURDE  HET IN TWEE. TOT OP DE DAG VAN VANDAAG IS MIJN HART MET DAT VAN MIJN ZOON VERSTRENGELD ZODAT IK TIJDENS DE GOEDE WEEK DE PIJN, MARTELING EN KWELLING HELEMAAL OPNIEUW BELEEF SAMEN MET MIJN ZOON.

  Kinderen, jullie kunnen zich onmogelijk de wreedheid voorstellen die mijn Zoon te verduren kreeg; de geseling was uiterst gemeen. Het Lichaam van mijn Zoon was aan flarden gescheurd. 

  VERGEET NOOIT DAT HIJ DE MENSENZOON WAS, GEZONDEN OM ELKE ZIEL OP AARDE TE REDDEN, MET INBEGRIP VAN HEN DIE VANDAAG LEVEN. HIJ STIERF IN EEN VERSCHRIKKELIJKE DOODSSTRIJD OM IEDER EN ELK VAN JULLIE AFZONDERLIJK VANDAAG TE REDDEN. Zijn Lijden eindigde niet op de Calvarieberg. Hij zal dat blijven ondergaan tot de Grote Dag van Zijn Tweede Komst.

  Zij die deze Hemelse waarschuwingen negeren zijn vrij om dat te doen. Zij zullen omwille van deze verwerping niet geoordeeld worden. Maar indien zij verder afdwalen van de Waarheid van deze Hemelse openbaringen, zullen zij tot zonde verleid worden. De zonden, waarmee zij zullen verleid worden, zullen diegene zijn die niet langer als zonde zullen beschouwd worden door de vijanden in de Kerk van mijn Zoon op aarde.

  Bedankt, kinderen, dat jullie je geest, hart en ziel openstellen voor deze Hemelse oproep die jullie gezonden wordt omwille van de Liefde die God al zijn kinderen toedraagt.

  Jullie Geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  26-03-2013, 14:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 103

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid


  103 Gebed om met Christus de beker van lijden te delen 22/03

  Bid dit drie maal indien mogelijk, maar bij voorkeur tijdens elke vastentijd.

  Lieve Jezus, ik leg mij voor Uw voeten neer om te doen wat U van mij wilt voor het goed van allen.

  Laat mij Uw beker van lijden delen.

  Neem dit geschenk van mij, zodat U die arme zielen kunt redden die verloren zijn en zonder hoop.

  Neem mijn lichaam, zodat ik Uw pijn kan delen.

  Houd mijn hart in Uw heilige handen en breng mijn ziel in vereniging met U.

  Door mijn geschenk van het lijden, sta ik Uw goddelijke Tegenwoordigheid toe mijn ziel te omarmen, zodat U alle zondaars kunt verlossen en al Gods kinderen voor altijd en eeuwig kunt verenigen. Amen.

  Jullie Jezus

  26-03-2013, 14:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik verlang dat Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht nemen. 22/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, IK VERLANG DAT AL MIJN VOLGELINGEN EEN TIJD VAN VASTEN IN ACHT NEMEN vanaf komende maandag (25 maart) tot Goede Vrijdag 15.30 u.

  Zelfs een kleine blijk van vasten zal voor ieder van jullie een inzicht verwerven in Mijn plan van verlossing en hoe jullie Mij kunnen helpen de zielen van alle zondaars te redden.

  HET IS DOOR TE VASTEN DAT JULLIE WEER ONGESCHONDEN ZULLEN WORDEN. Door jullie lichaam te zuiveren zal jullie geest vernieuwd worden. Ik verlang ook dat jullie het sacrament van de biecht zouden ontvangen, of de wijze van verzoening die voor jullie beschikbaar is. Alstublieft, indien jullie niet in staat zijn dit sacrament te ontvangen, aanvaard dan het geschenk van Mijn volle aflaat die Ik jullie een tijdje geleden gegeven heb.

  (Dinsdag 31 januari 2012, 21.30 uur: Jullie moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden om het geschenk van volledige absolutie te ontvangen en de kracht van de Heilige Geest.

  O mijn Jezus, U bent het licht van de aarde, U bent de vlam die alle zielen raakt, Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen. Wij zijn het offer dat U bracht door Uw dood op het kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben. Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waardig zijn. Vul ons met de Heilige Geest zodat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord openlijk te verkondigen, en bereid onze broeders en zusters voor op de heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde. Wij eren U. Wij loven U. Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave voor U om zielen te redden. Wij beminnen U, Jezus. Wees barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. AMEN)

  VERVOLGENS VERLANG IK DAT JULLIE IN EEN GEEST VAN VERENIGING MET MIJ ZOUDEN DEELNEMEN AAN MIJN LAATSTE AVONDMAAL SAMEN MET MIJN APOSTELEN, ALSOF JULLIE ER ZELF BIJ WAREN. Jullie zullen samen met Mij het ongedesemde brood delen en samen met Mij aan Mijn tafel eten. Jullie, Mijn volgelingen, kunnen uit eigen vrije wil Mijn beker van lijden met Mij delen, mochten jullie Mijn offer aanvaarden.

  Indien jullie dat kunnen aanvaarden, zullen jullie in boetedoening voor de zonden van de sterfelijke mensen, miljoenen zielen redden. IK ZAL GENADE VERLENEN AAN DE MEEST VERHARDE ZONDAARS, IN RUIL VOOR JULLIE GAVE VAN LIJDEN.

  Hier is het kruistochtgebed (nr 103) voor jullie indien jullie verlangen Mijn beker van lijden te delen.

  DIT OFFER VAN JULLIE KANT, GESCHONKEN AAN MIJ, JEZUS CHRISTUS, VERLOSSER VAN HEEL DE MENSHEID, ZAL MIJ IN STAAT STELLEN MIJN GROTE BARMHARTIGHEID OVER DE HELE WERELD UIT TE STORTEN.

  Belangrijker nog, Ik zal zelfs diegenen redden die Mij haten. Jullie gebeden en offer zijn hun enige reddende genade, want zonder dat zouden zij door de duivel vernietigd worden.

  INDIEN JULLIE DIT LIJDEN WILLEN DOORSTAAN, ZAL IK JULLIE GROTE ZEGENINGEN VERLENEN en vraag jullie om met Mij te blijven op Mijn tocht om de wereld te wekken uit zijn sluimer: zo kan Ik de sluier van bedrog die hem bedekt, verwijderen.

  Jullie Jezus

  26-03-2013, 14:23 Geschreven door Claudia  


  24-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : 3760-3755

  3760 - 8/01/2013 Wees vervuld met de liefde van God en hoop op Hem met volledig vertrouwen. Leef met het blik op het Paradijs gericht. Daar alleen zijn jullie voor geschapen. Jullie zijn gegrondvest in de Heer. Verwijder jullie van alles die je weghoudt van de Heer. Bid. De mensheid heeft vrede nodig en enkel door de kracht van het gebed kan die vrede bereikt worden. Ik ben jullie Moeder van Smarten en ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Ik wil jullie helpen. Luister naar Mij. Getroffen : Chieti

  3759 - 5/01/2013  Ik nodig jullie uit tot heiligheid. Toon met jullie voorbeeld en woorden dat jullie werkelijk tot Christus behoren. Lees niet in zonde. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en jullie mogen enkel Hem dienen en navolgen. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie naar de Hemel te leiden. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Toon berouw en ga naar het Sacrament van de Biecht. Laat het kwaad geen greep krijgen op jullie levens. Jullie zijn Jezus. De mensen zijn als blinden die blinden leiden, maar mijn Zoon Jezus is de Weg dat jullie zal leiden naar de overwinning. Open jullie harten en aanvaard nederig Zijn wil voor jullie leven. Moeilijke dagen komen naar de mensheid. Ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Bid. Enkel door de kracht van gebed kunnen jullie de last van de komende beproevingen dragen. Doe zo verder. Getroffen : Augusta

  3758 - 1/01/2013 Stel jullie vertrouwen in Jezus. De mensheid stevent af op de afgrond van vernietiging en het is tijd voor jullie terugkeer. Kijk niet werkloos toe. Ik wil jullie helpen. Wees volgzaam voor mijn oproepen. In het hart moet geloof zijn en in de handen de Heilige Bijbel en de Rozenkrans. Zo kun met zekerheid de overwinning behalen. Ik wil jullie gelukkig zien hier op aarde en later met Mij in de Hemel. Moeilijke tijden breken aan. Wat ik heb aangekondigd zal plaatsgrijpen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Bid. Bid. Bid. Getroffen : de stad van de zeven heuvels (Rome)

  3757 - 1/01/2013  Ik ben de Koningin van Vrede en ik kom uit de Hemel om jullie vrede te brengen.
  Wees vol van moed en dorst naar Jezus. Geef me jullie hand. Ik zal naast jullie wandelen. Kniel in gebed. Bid voor de Kerk. Het kruis zal zwaar zijn voor geloofsmensen. De rook zal zich verspreiden en de vijand zal grote verwarring zaaien in het geestelijk huis van God. Blijf bij de waarheid. Degenen die blijven bij de waarheid zullen nooit de nederlaag ervaren. Vrees niet. Na het kruis zal de overwinning komen. Verlies de moed niet. Vertrouw op Jezus. Hij is jullie alles en jullie hoop is in Hem.  In vreugde of in pijn : blijf bij Jezus.

  3756 - 29/12/2012  Leef met Jezus en stel je hoop op Hem met volledig vertrouwen. Open jullie hart voor Zijn genade en aanvaard Zijn barmhartigheid. Mijn Zoon Jezus roept jullie. Kijk niet werkloos toe. Geef het beste van jezelf in de missie die Hij jullie heeft toevertrouwd. Jullie zijn de uitverkorenen. Leef niet verwijderd van de waarheid. De mensheid stevent af op de afgrond van vernietiging die ze zelf eigenhandig hebben voorbereid. Toon berouw en bekeer je. Mijn Jezus wacht op jullie met open armen. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie te leiden naar Hem die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Wanneer alles verloren lijkt, aanroep dan Jezus. Hij is jullie alles en in Hem ligt jullie redding. Stel jullie vertrouwen in Jezus. Jullie staan in de wereld maar jullie behoren niet tot de wereld. Ik houd van jullie zelfs wanneer jullie afdwalen. Ik houd van jullie zelfs wanneer ik vergeten word, omdat ik jullie Moeder ben. Zoek geen ander pad. Blijf bij Jezus. Omarm de waarheid, want enkel dan kunnen jullie groeien in het geestelijk leven. Geef de moed niet op. Morgen zal het beter zijn voor geloofsmensen. Mijn Jezus zal de aarde omvormen. Zijn wonderen trekken alle mensen van de waarheid aan. In Gods tijd zal er een kudde en een herder zijn. De waarheid zal heersen in alle harten. Ga verder zonder vrees.

  3755 - 25/12/2012 Zie, mijn Zoon Jezus kwam in de wereld om jullie te verlossen en te redden.
  Zijn geboorte bracht hoop aan de mensheid. Verheug jullie omdat jullie belangrijk zijn voor mijn Jezus. Hij is jullie grote Vriend en Hij verwacht veel van jullie. De mensheid heeft zich afgekeerd van de hoop die Mijn Jezus de mens kwam aanbieden. Velen omarmden de duisternis en verwierpen het licht van de waarheid. Richt je tot Jezus. Open jullie harten voor Hem die jullie absolute Goed is en die jullie bij naam kent. Leef niet afgezonderd van Zijn genade, maar streef ernaar om Jezus, Mijn Zoon te volgen en te dienen. Hij heeft alles onder controle. Word niet wanhopig. Vertrouw Jezus volledig. Zijn kracht zal de aarde omvormen en een nieuw tijdperk van vrede zal komen voor de mensen. Na de grote pijnlijke kastijding zal het licht dat de mensen van God begeleidde, schijnen in de Hemel en voor alle mensen. Dit zal de tijd zijn van de definitieve triomf van Mijn Onbevlekt Hart. De mensheid zal vrede kennen en iedereen zal gelukkig leven. Houd moed. Ga verder zonder vrees.

  24-03-2013, 00:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om de palmtakjes te zegenen


  Heilige God,

  zegen deze groene takken die de winter overleven.
  Zij brengen hulde aan de Man van Nazareth
  die zijn heil niet zocht in macht en geweld,
  die naar Jeruzalem ging, niet om gevierd te worden als koning,
  maar die zijn kracht vond in dienstbaarheid aan de mensen,
  dienstbaarheid tot in de dood.
  Geef dat de mensen die ze meenemen naar huis
  door deze takjes herinnerd worden
  dat zij Jezus moeten navolgen
  in de manier waarop Hij zich voor de mensen inzette.

  Amen.

  24-03-2013, 00:03 Geschreven door Claudia  


  23-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 102

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  102 Gebed om het vertrouwen en het geloof in Gods Boodschappen voor de wereld te versterken 21/03

  Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, monter mij op.

  Wanneer ik twijfel, verlicht mij.

  Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw Liefde.

  Wanneer ik kritiek uit, help mij te blijven zwijgen.

  Wanneer ik een ander openlijk beoordeel, verzegel mijn lippen.

  Wanneer ik lasterlijk spreek in Uw Naam, verlos mij en breng mij terug onder Uw bescherming.

  Wanneer het mij aan moed ontbreekt, geef mij het zwaard dat ik nodig heb om te strijden en de zielen te redden die U verlangt.

  Wanneer ik Uw Liefde weersta, help mij mijzelf over te geven en mij volledig in Uw Liefdevolle zorg te laten opnemen.

  Wanneer ik afdwaal, help mij het Pad van Waarheid te vinden.

  Wanneer ik Uw Woord in vraag stel, geef mij de antwoorden die ik zoek.

  Help mij geduldig te zijn, liefdevol en vriendelijk, zelfs tegen hen die U vervloeken.

  Help mij hen die mij beledigen te vergeven en geef mij de genade die ik nodig heb om U te volgen naar de uiteinden der aarde. Amen.

  Jullie Jezus

  23-03-2013, 20:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd voor de verdeeldheid komt spoedig en jullie moeten je voorbereiden. 21/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart breekt omwille van het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in verwarring zijn door de vlucht van Mijn laatste paus, Mijn geliefde Benedictus.

  Jullie, Mijn geliefde zielen, zijn zo verbijsterd en ietwat eenzaam. Ik voel jullie pijn en jullie moeten vurig bidden om Mijn hand van Barmhartigheid, zodat Ik haar kan uitsteken om jullie verdrietige harten te troosten.

  Dit zal een tijd van verraad zijn voor jou, Mijn dochter, wanneer velen van diegenen die deze Heilige Missie hebben bijgestaan, zullen weggaan. Jij moet de tijd die je doorbrengt in Eucharistische Aanbidding tot zeven dagen per week uitbreiden en alleen dan zal je in staat zijn om alleen en zonder vrees verder te gaan om de taken die Ik je zal geven te volbrengen, vele daarvan zullen uiterst moeilijk zijn.

  JULLIE MOETEN ALLEN STERK BLIJVEN IN DEZE TIJD. JULLIE MOETEN NIET LUISTEREN NAAR DE STEMMEN VAN VEROORDELING, DIE OP JULLIE ZENUWEN ZULLEN GAAN WERKEN EN DIE IN GROTE MATE ZULLEN AANGROEIEN NAAR DE GOEDE WEEK TOE.

  ELKE BELASTERING, ELKE LEUGEN, ELKE HATELIJKE TEGENWERPING TEGEN MIJN HEILIGE BOODSCHAPPEN VOOR DE WERELD, ZAL JULLIE KRUIS ZIJN OM TE DRAGEN GEDURENDE DE VOLGENDE TIEN DAGEN. Geen moment zal jullie toegestaan worden, Mijn volgelingen, om te rusten, te bidden, of Mijn Allerheiligste Woord te overwegen.

  Wees jullie ervan bewust dat jullie, zonder de bescherming van de Heilige Rozenkrans die dagelijks moet gebeden worden, jezelf openstellen voor twijfels die niet van Mij komen.

  DE TIJD VAN DE VERDEELDHEID KOMT SPOEDIG EN JULLIE MOETEN JE VOORBEREIDEN. Ik wil jullie een bijzondere genade schenken om jullie te helpen weerstand te bieden aan de vervolging en aan de druk die op jullie zal gezet worden om jullie aan te zetten jullie verder van Mijn Boodschappen te onthouden. Het zal groot geloof en vertrouwen vergen en stalen zenuwen om jullie aandacht gevestigd te houden op Mijn Heilig Woord en daarom moeten jullie dit Kruistochtgebed (nr 102)vanaf nu eens per dag bidden.

  Ga, Mijn dierbare volgelingen, en onthoud dat jullie plicht geldt tegenover Mij, jullie Kerk en Mijn Leer. Neem het Zwaard van Redding en vecht daarmee samen met Mij om elke afzonderlijke ziel in Mijn Koninkrijk op te nemen, inbegrepen diegenen die tegen Mij zondigen.

  Jullie Jezus

  23-03-2013, 20:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome zijn die wel kunnen zien maar die de Waarheid weigeren te erkennen. 20/3/2013

  Mijn geliefde dochter, MIJN KRUISIGING WORDT HELEMAAL OPNIEUW DOORLEEFD EN ELK DEEL ERVAN STAAT IN VERBINDING MET DE TIJD VAN DE AANLOOP NAAR MIJN TWEEDE KOMST.

  Nu Mijn Lichaam - Mijn Kerk - de geseling heeft ondergaan door de geest van het kwaad en dat gedurende zo vele jaren, vindt nu de Kroning met Doornen plaats bij de leiders van Mijn Kerk.

  Toen de derde doorn Mijn Rechteroog doorstak, kon Ik daar niet langer door zien. Alleen door Mijn ander Oog kon Ik de verschrikkelijke pijn zien die Mijn Moeder onderging. Nu de  Kroon van Doornen het hoofd van Mijn Kerk in Rome doorboort, zal slechts één helft getuigenis afleggen van de Waarheid inzake de voorzegde profetieën. De andere helft zal blind zijn en geen oog hebben voor de schade die aan elk deel van Mijn Lichaam - Mijn Kerk - in elke natie in de wereld toegediend wordt. 

  Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome zijn die wel kunnen zien, maar die de Waarheid weigeren te erkennen. DE WAARHEID ZAL ZO PIJNLIJK ZIJN, DT HET VOOR DIE GEWIJDE DIENAREN VAN MIJ GEMAKKELIJKER ZAL ZIJN DE INSCHIKKELIJKE WEG TE NEMEN. LAFAARDS, ZIJ ZULLEN EERDER HET PAD VAN DE ONTHEILIGING KIEZEN DAN VOOR MIJ HUN KRUIS OP TE NEMEN.

  Dan zullen er diegenen zijn die Mij liefhebben en deze verdeeldheid zal hen niet afhouden van het plan Mij te helpen zielen te redden van een gewisse dood. Deze dappere zielen, vol van de genade van de Geest van Vuur, zullen vechten om Mijn Allerheiligste Sacramenten in stand te houden. Dat zijn de geestelijken die Mijn kudde tijdens de vervolging zullen voeden. Elke genade zal zulke zuivere zielen verleend worden en zij zullen, op hun beurt, Mijn restleger leiden naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

  HET VERGT GROTE MOED OM HET WOORD VAN GODS PROFETEN TE AANVAARDEN. Het is nooit gemakkelijk om naar de woorden van de profeten te luisteren, wier woorden het binnenste van de ziel als met een tweesnijdend zwaard doorboren. HUN WAARSCHUWINGEN ZIJN PIJNLIJK OM TE HOREN, MAAR ZOET OMWILLE VAN DE VRUCHTEN DIE ZIJ OOGSTEN, want wanneer het Woord van  God als een geschenk gegeven wordt, biedt het redding aan. Grijp Mijn Heilig Woord, want het is jullie reddingslijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn beschermd door het Zegel van de Levende God en dus moeten jullie nooit vrezen.

  JULLIE VIJANDEN ZULLEN JULLIE UITSCHELDEN, BELEDIGEN, EN KUNNEN JULLIE VERVOLGEN, MAAR IK ZAL HET ZIJN, JEZUS CHRISTUS, DIE MET JULLIE ZAL WANDELEN. Jullie, Mijn weinige  uitverkorenen, die Mijn oproep beantwoorden, door jullie lijden zal in Mijn Ogen een groot deel van de mensheid gered worden.

  Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede en sterkte, zodat jullie Mij kunnen volgen zonder vrees in jullie harten.

  Jullie Jezus

  23-03-2013, 20:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij zichzelf zullen tegenspreken. 19/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, door deze Boodschappen verspreidt Mijn Woord zich op dit moment als een hevige wind over de hele wereld. 

  Velen zullen Mijn Stem horen, of zij het nu willen of niet, omdat zij zal weerklinken als de donder voor de storm. Sommigen zullen de Heilige Geest herkennen terwijl Hij hun zielen overspoelt. Anderen helaas niet, maar tot hen zeg Ik het volgende:

  JULLIE HEBBEN MIJN STEM GEHOORD. ZIJ HEEFT JULLIE ZIEL BEROERD, TOCH BLOKKEREN JULLIE MIJ. Toch keren jullie Mij de rug toe. Het kan zijn dat jullie Mijn Stem vrezen, daar deze overweldigend kan zijn, maar wat jullie niet kunnen doen is Mij negeren.

  MIJN HEILIGE GEEST IS ZO MACHTIG DAT HIJ JULLIE ZIELEN KAN AANRAKEN, OF JULLIE DAT NU WILLEN OF NIET. Jullie die weglopen, jullie verbergen of doen alsof Ik niet tegenwoordig Ben, jullie zouden moeten weten dat jullie niet in staat zijn om Mijn tegenwoordigheid te ontkennen, hoe hard jullie ook proberen.

  Sommigen onder jullie zullen zich verzetten tegen de Waarheid omdat het jullie aan geloof ontbreekt in Mijn Belofte om jullie eeuwig leven te schenken. Velen onder jullie vinden dat vreeswekkend en zouden ervoor willen kiezen dat de Grote Dag van de Heer niet tijdens jullie leven zou plaatsvinden. En aldus sluiten jullie de ogen, stoppen jullie je oren dicht en zoeken jullie vertroostingen in andere dingen.

  De zekerheid die jullie voelen bij jullie pogingen om vrede te vinden waar zij kan gevonden worden, zal van korte duur zijn. WELDRA ZAL HET WOORD VAN GOD JULLIE ONTZEGD WORDEN. WOORDEN DIE JULLIE GEWOON WAREN TE HOREN ZULLEN UIT DE HOMILIEЁN VERDWIJNEN EN UIT DE BRIEVEN VAN JULLIE BISSCHOPPEN EN KARDINALEN DIE GERICHT ZIJN AAN JULLIE EN AL DIE NIETSVERMOEDENDE VOLGELINGEN VAN MIJ.

  Sekten van de Vrijmetselarij infiltreren de Kerk in Rome. Vergis jullie niet – er kan slechts één paus zijn zolang hij leeft.

  Vele van Mijn volgelingen zullen Mijn Heilig Woord, de Waarheid, nu verwerpen, net zoals zij deden tijdens Mijn proces op aarde. Jij, Mijn dochter, zal als een ketter verworpen, bespot en belasterd worden. Je zal een doorn worden in de zijde van de valse profeet. Maar spoedig, ZULLEN ALLEN DE SUBTIELE HANDELINGEN EN DE SLUWE GEBAREN VAN DIE VALSE BEDRIEGERS ZIEN DIE NU DE LEIDING IN HANDEN HEBBEN VAN MIJN TROON IN ROME, OMDAT ZIJ OP HEILIGSCHENNIS ZULLEN UITDRAAIEN.

  Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij zichzelf zullen tegenspreken en diegenen die gezegend zijn met het door Mij verleende inzicht over hen, zullen zich bewust worden van de gruwel die zich aan het ontrafelen is.

  HET BEEST IS NU KLAAR EN STELT EEN SECULIERE KRING SAMEN, WAARONDER ENKELE WERELDLEIDERS, ALS ÉÉN IN VERENIGING MET AL WAT TEGEN HET KONINKRIJK VAN GOD IS. Demonische geesten, die deze arme zielen binnendringen, zullen zich wegens hun hoogmoed en arrogantie, voor allen zichtbaar profileren door hun gebaren, die zorgvuldig zullen onderzocht en bevraagd worden totdat bij diegenen die gezegend zijn met de Gave van Onderscheiding, de beslissende antwoorden zullen duidelijk worden.

  Vertrouw Mij. Vertrouw in deze Gave van Vertrouwen. Laat Mij jullie vasthouden en leiden doorheen deze jungle van boosaardige schepsels die jullie zielen willen verslinden.

  Jullie Jezus

   

  23-03-2013, 20:02 Geschreven door Claudia  


  22-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : 3769-3761

  3769 - 29/01/2013 Ik ben jullie Moeder van Smarten. Jullie stevenen af op een toekomst vol grote beproevingen. Kniel in gebed. Zeg iedereen dat God gehaast is en dat het nu de tijd van genade is. Kijk niet werkloos toe. Zoek Jezus. Weet dat God niet alles bereikt heeft zonder een goed einde. Stel in alles God op de eerste plaats. Een vernietiging zal een toekomst van pijn met zich mee brengen. Ik houd van jullie en wil jullie naar Mijn Zoon Jezus leiden. Open jullie harten en aanvaard Zijn wil voor jullie leven. Doe zo verder. Getroffen : Atacama

  3768 - 26/01/2013  Ik kom uit de Hemel om jullie naar Mijn Zoon Jezus te leiden. Hij is de deur dat jullie zal leiden naar redding. Leef niet verwijderd van God.
  Mijn Zoon Jezus is jullie Weg, Waarheid en Leven. Kijk niet werkloos toe. Dit is de gepaste tijd om terug naar Hem, die ziet wat er verborgen is en jullie bij naam kent, te keren. Jullie leven in een tijd van grote beproevingen, maar jullie zullen vele jaren van zware beproevingen kennen. Kniel in gebed. Jullie overwinning ligt in de Heer. Toon berouw en bekeer jullie. Wacht niet tot morgen met wat je nu kunt doen. Ik ben jullie Moederen en ik lijd onder jullie lijden. Het kruis zal zwaar zijn voor mijn arme kinderen. Laat jullie missie niet in de steek. Heb moed, geloof en hoop. Ik zal bidden tot Mijn Jezus voor jullie. Ga verder zonder vrees. Getroffen : Noord-Argentinie

  3767 - 25/01/2013 Prijs de Heer en hoop op Hem met volledig vertrouwen. De liefde van de Heer is groot voor elk van jullie. Hij kent jullie zwakheden en weet wat jullie nodig hebben. Open jullie harten en aanvaard Zijn wil voor jullie leven. Kijk niet werkloos toe. God heeft jullie nodig. Laat jullie missie niet in de steek. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie te leiden op het pad van liefde. Heb altijd lief, want enkel de door liefde voor de mensheid zal ze genezen worden. In de Liefde van de Heer ligt de oplossing van al je problemen. Liefde overwint alles, ondersteunt het hele gewicht (van problemen), vergeeft en brengt vrede. Houd moed. Ik zal bidden tot Mijn Jezus voor jullie. Na de hele kastijding zal de mens liefde begrijpen en omarmen. Na het kruis zal de overwinning komen door de barmhartige liefde van de Heer. Doe zo verder.

  3766 - 22/01/2013  Ik ben jullie Moeder van Smarten en ik lijd omwille van jullie lijden. Richt je tot Jezus. De mensheid stevent af op vernietiging, die ze eigenhandig hebben bereid. Ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Ga op de weg van heiligheid die ik jullie heb getoond. Het volledig pad van jullie geluk ligt in Jezus. Luister. Laat de duivel jullie niet bedriegen. Jullie zijn gegrondvest in de Heer. Dien en volg enkel Hem na. Ga verder zonder vrees. Getroffen : Brea, Cusco en Fields

  3765 - 19/01/2013 Help me. Ik heb jullie nodig. Open jullie harten voor Mijn oproep en volg me op het pad van heiligheid. Ik sta aan jullie kant, maar je ziet Me niet. Verlies de hoop niet. Jullie overwinning is onderweg. Aanroep Jezus. In Hem ligt jullie redding. Leef niet verwijdert van Zijn genade. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. Ik kwam van de Hemel om jullie naar de Hemel te leiden. Kniel in gebed. Ik ken jullie noden en ik zal bidden tot Mijn Jezus voor jullie. Houd moed. Niets is verloren. Jullie stevenen af op een toekomst van grote moeilijkheden. Luister naar Mij. Jullie overwinning ligt in de handen van de Heer. Het zal de aarde omvormen De mensen zullen de Machtige Hand van God zien handelen. De vrede zal heersen en allen zullen gelukkig leven. Blijf bij Jezus. Jullie staan in de wereld, maar jullie behoren niet tot de wereld. Ga verder zonder vrees.

  3764 - 15/01/2013  Ga verder zonder vrees. Geef het beste van jezelf in de missie die de Heer jullie heeft toevertrouwd. Getuig overal dat je enkel tot Christus behoort. Jullie zijn belangrijk voor de Heer. Open jullie harten een aanvaard vreugdevol het Evangelie van Mijn Jezus. Jullie staan in de wereld, maar jullie behoren tot de Heer. Leef verwijderd van de wereld en keer jullie naar hemelse zaken. Verlies de hoop niet. Wie op de Heer vertrouwt zal nooit de last van de nederlaag ervaren. Ik ben jullie Moeder en ik houd van jullie. Kniel in gebed, want enkel dan kunnen jullie bijdragen tot de definitieve triomf van Mijn Onbevlekt Hart. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen, maar stel je vertrouwen in de Heer. Na de overwinning van het kruis zal vrede komen. Laat jullie missie niet in de steek. Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie bidden. Jullie zullen nu de gruwelen op aarde zien. De gelovigen zullen vervolgd worden, maar ik zal met jullie zijn. Geef me jullie hand en ik zal jullie naar een veilig pad brengen. Verheug jullie want jullie hebben een bijzondere plaats in mijn Onbevlekt Hart. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. God is gehaast. Richt je naar Hem, die jullie alles is en die elk van jullie bij naam kent.

  3763 - 13/01/2013  Jullie toekomst hangt af van wat we nu zaaien/doen. Zorg voor jullie geestelijk leven en jullie beloning zal het Paradijs zijn. Leef niet in zonde. Jullie zijn gegrondvest in de Heer. Jullie zijn in de wereld, maar jullie behoren niet tot de wereld. Ontvlucht alles wat jullie verlamd in Gods liefde. Jullie die naar me luisteren, wees niet ontmoedigd. Er komen moeilijke dagen aan, maar ik ben bij jullie. Heb moed, geloof en hoop. Als je valt, roep dan Jezus aan. Hij is jullie hoop. Enkel in Hem ligt jullie redding. Richt je tot Hem die ziet in het verborgene en die ieder van jullie bij naam kent. Wanneer alles verloren lijkt zal de grote overwinning van God jullie deel zijn. Kniel in gebed. Enkel door de kracht van gebed kunnen jullie de last van de beproevingen die eraankomen, dragen. De rook van de vijand zal groot lijden brengen voor de Kerk van Mijn Jezus. De Kerk zal vervolgd worden, maar uiteindelijk zal de overwinning bij Jezus liggen. Ga verder zonder vrees.

  3762 - 12/01/2013 Getuig door jullie voorbeeld en woorden dat jullie gegrondvest zijn in de Heer. Kijk niet werkloos toe.God is gehaast. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. Jullie leven in een tijd die erger is dan de tijd van de Zondvloed en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. De mensheid is ontrouw geworden aan God en elke dag groeit het aantal van degenen die voor eeuwig verloren zijn. Ik ben jullie Moeder van Smarten. Jullie weten hoeveel een moeder van haar kinderen houdt. Ik kwam uit de Hemel om jullie de weg te tonen. Luister naar Mij. Kniel in gebed, want enkel dan kunnen jullie Mijn oproepen naleven. Ik wil jullie zeggen dat dit de tijd van genade is. Open jullie harten. Er komen moeilijke tijden voor de Kerk. De duivel zal grote verwarring veroorzaken in het land (diocees Fair) en de pijn zal groot zijn voor de gelovigen. Breng Mijn oproepen naar de wereld en jullie zullen rijkelijk beloond worden. Houd moed.

  3761 - 11/01/2013 Sterk je in gebed, in het luisteren naar het Woord van Mijn Zoon Jezus en de Eucharistie. Jullie leven in een tijd van pijn en het is tijd voor jullie terugkeer. Dit is de gepaste tijd voor jullie terugkeer naar Hem, die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie leiden op het pad van goedheid en heiligheid.
  Kijk niet werkloos toe. Luister naar Mij. De mensheid zal de angst van een veroordeelde kennen. Kniel in gebed. Jullie overwinning ligt in de Heer. Wees volgzaam. Heb de waarheid lief en verdedig haar. Getroffen : Chincha


  22-03-2013, 23:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria Goretti - 2

  De volgende dag, vrijdag 5 juli 1902, beveelt Alexander ieder om bonen te gaan dorsen. Hij gebiedt Maria om zijn hemd te gaan verstellen. Het kind huivert, zou het een valkstrik zijn? Ze durft niet ongehoorzaam te zijn Alexander volgt haar stiekem. Alexander grijpt haar bruut bij de pols en schreeuwt: "Hoe me niet tegen, of ik vermoord je!" Maria gilt om hulp en vecht als een tijgerin. Alexander kan zich niet langer bedwingen en steekt toe, keer op keer. 14 Keer doorboort het tweesnijdige mes het kind. Eén steek passeert op enkele millimeters haar hart. Maria zakt ineen in een zee van bloed en roept: "Moeder, ik sterf, moeder!" De bruut is helemaal niet van zijn stuk en loopt weg. Toch keert hij even later terug om er helemaal zeker van te zijn, dat Maria dood is en steekt opnieuw toe. Dan gaat hij naar zijn kamer, gaat op bed liggen en slaapt vredig in…..

  Het is Maria gelukt zich tot aan de stoep voort te slepen en roept heel zwakjes om hulp. "Help mij ….. help mij! Allessandro ….. heeft me ….. vermoord!" Kort daarna valt ze flauw. Maria Goretti wordt overgebracht naat het ziekenhuis, waar men haar 2 uur lang opereert. Uit angst, dat zij het niet zal overleven, geeft men haar geen verdoving. Zij lijdt vreselijk, maar geeft geen kik. Zij bidt: "Jezus u heeft zoveel voor mij geleden, help mij voor U te lijden." De dokter zegt tegen de ontboden priester: "Eerwaarde u vindt een engel en wij zullen, vrees ik, een lijk moeten achterlaten."

  Allessandro wordt een uur na het misdrijf door de politie geboeid weggevoerd. De politie voorkomt, dat hij wordt gelyncht door een woedende menigte. ’s Nachts mag Assunta niet bij haar dochter blijven. Midden in de nacht komt de rector. Hij stelt Maria Goretti voor haar op te nemen in de Mariacongregatie, onder de kinderen van Maria. Hij hangt haar de Medaille aan het blauwe lint om de hals en zegent haar. Maria Goretti kust de afbeelding van de H. Maagd Maria en spreekt het gebed uit, dat Catharina Labouré van de Heilige maagd zelf mocht vernemen: O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

  De ochtend van de volgende dag, zondag 6 juli 1902 ontvangt Maria Goretti de Heilige Communie. Het leek of men de Communie van een Engel bijwoonde. Daarbij zegt zij: "Ik vergeef mijn moordenaar uit liefde tot Jezus. Allessandro moet ook bij mij in de hemel komen. Ik heb hem al vergiffenis geschonken. Ik hoop, dat God hem ook zal vergeven. Straks zal ik Hem zien van aangezicht tot aangezicht!" Assunta is bij haar dochter. De blikken van Maria Goretti gaan naar het Mariabeeld op haar kamer en zij fluistert: "De Madonna wacht op mij". Dan komt de benauwde doodsstrijd.

  Het is 6 juli 1902, ’s middags om 3.45 uur. Maria Goretti is elf jaar en 9 maanden oud Geworden. Zij sterft met haar lippen op het kruisbeeld gedrukt. Na haar dood breekt een enorme devotie uit. Velen knielen bij haar graf, vroegen en kregen haar voorspraak bij God. Op 27 april 1947 wordt Maria Goretti, maagd en martelares, zaligverklaard. Uit de gehele wereld stroomt men samen om haar te huldigen. De nieuwe zalige met de eretekenen van haar overwinning: de lelie en de palmtak. Haar moeder Assunta is daarbij aanwezig. ’s Middags wordt zij door de Paus ontvangen.

   

  Paus Pius X

  Allessandro wordt veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf en dwangarbeid. Hij zit de eerste drie jaar in een isoleercel. Hij hoort in zijn cel van de zaligverklaring en lacht smadelijk: "Als zij een Heilige is, laat zij dan uit de dood opstaan". Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Tijdens een droom ontmoet hij Maria Goretti, die hem 14 witte lelies aanbiedt. Terwijl hij de bloemen aanneemt, veranderen ze in kleine flikkerende vlammen. Dat is het begin. Als de bisschop hem bezoekt, verneemt Allessandro, dat Maria Goretti hem vergeven heeft. "Ze heeft mij vergeven?" mompelt hij. Hij barst in hevig snikken uit. Het ijs is gebroken. Het monster blijkt toch een hart te hebben.

  Hij gaat biechten en legt openlijk zijn schuldbekentenis af. Hij komt vrij na 27 jaar gevangenschap.

   

   

   

  Allessandro na 27 jaar gevangenschap

  Kerstmis 1937 zet hij de moeilijkste stap, en reist hij naar Assunta en vraagt hij huilend op zijn knieën aan de moeder van Maria Goretti om vergiffenis. "Als Maria je vergeven heeft, waarom zou ik je dan niet vergeven?" zegt zij eenvoudig. In de Kerstnacht ziet men Assunta met de moordenaar van haar liefste dochter samen geknield aan de communiebank.

   

  Allessandro en Assunta

  Hij treedt in het Klooster der Benedictijnen, waar men hem als tuinier aanstelt en krijgt hij de naam broeder Stephano. De wens van Maria Goretti op haar sterfbed is uitgekomen!

   

                        

  Allessandro als tuinier                    Allessandro met pater passionist

  Op 24 juni 1950 wordt Maria Goretti door paus Pius XII heiligverklaard in aanwezigheid van haar moeder. Diplomaten, bisschoppen en leden van de Romeinse adel zijn daarbij in de Sint Pieter in Rome aanwezig.

   

   

                        

  Heiligverklaring                               Maria’s lichaam ligt in een schrijn

   

  Kerk van het schrijn te Nettuno

   Voordat ze stierf, schonk Maria Goretti haar dader vergiffenis. Door de kerk wordt ze als voorbeeld gesteld aan alle maagden. Maria Goretti is ook patrones van de jeugd. Haar eigenlijke feestdag is 6 juli. Maria Goretti, een klein meisje, de Bron van al wat goed is. Haar leven is verfilmd in de Italiaanse film; "Cielo sulla Palude" (de hemel boven het Moeras). Zij heeft de dood gekozen boven de zonde. Door de zuiverheid gaat men tot God. De Italiaanse katholieke Vrouwenbond heeft dit kind tot Patrones gekozen, tot voorbeeld van het meisje van nu. Haar stoffelijk overschot is bijgezet in een reliekschrijn in de kerk van O.L. Vrouwe van Genade in Nettuno.

  Maria Goretti kan de huidige jeugd in een tijdperk van zedelijk verval en ontrouwe laag-bij-de-grondse mentaliteit dienen tot behoudt van hun lichamelijke reinheid en geestelijke integriteit. Deze levensbeschouwelijke mentaliteit is ook nog eens onderstreept door een tijdgenoot Pater Pio van Pietrelcina. Hij is inmiddels zaligverklaard. De heiligheid van Maria Goretti bestaat niet alleen hierin, dat zij de dood boven de zonde verkoos, maar uit alles wat haar in haar zo korte leven de kracht gegevens heeft de marteldood te trotseren: de beoefening van de deugden in de familiekring, de geest van gebed en boetedoening, de vurige godsvrucht tot Maria en de H. Eucharistie, het ontvangen van de sacramenten.

  Maria Goretti is een tijdgenoot van 3 grote Heiligen, die haar boodschap onderstrepen, nl. paus Pius X, Theresia van het Kind Jezus en Gemma Galgani.
  De uitspraken en intenties van Maria Goretti worden 15 jaar na haar dood nogmaals herhaald door  De H. Maagd Maria in 1917 in Fatima. Een kort gebed luidt: "Heilige Maria Goretti waak over de jeugd van de gehele wereld".

  Allessandro ging in het klooster van kapucijnen binnen als portier. Hij ontving iedere dag de H. mis. Op 88-jarige leeftijd stierf hij.

   

   

                        

   

  Allessandro in het klooster van Kapucijnen

   

   

   

   

   

  Kaartje van Allessandro

   

  Bij de dood van Allessandro in 1970 vond men een kaartje met de afbeelding van Maria Goretti met aan de achterkant de tekst :

  Ik vraag vergeving aan de wereld voor de gewelddaad die gepleegd werd op martelares Maria Goretti en aan de zuiverheid. Ik vermaan iedereen om weg te blijven van immorele shows, van gevaren, van gelegenheden die kunnen leiden tot zonde.

  Alessandro Serenelli

   

  Er werd een waarheidsgetrouw schilderij geschilderd van Maria Goretti op aanwijzingen van Assunta Goretti :

   

   

   

  Assunta voor het schilderij

  22-03-2013, 22:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria Goretti - 1

  Maria Goretti werd geboren op 16 oktober 1890 te Corinaldo (Italië) en op 17 oktober 1890 gedoopt en toegewijd aan de Heilige Maagd Maria.

   

   

   

                        

  Luigi Goretti                                    Assunta Carlini

   

   

  Doopkerk van Maria Goretti

  De familie heeft een klein boerderijtje in Corinaldo waar ze wijn en tarwe verbouwen. Maar ze kunnen nauwelijks rondkomen omdat ze inkomsten moeten afgeven aan de grootgrondbezitters.

   

   

   

                        

  Boerderijtje en interieur

   

   

                        

  Moeder aan het wassen                Maria Goretti in het midden

  Door honger gedreven verhuist de familie Goretti naar Fierriere di Conca bij Nettuno en huurt daar een boerderij aan de Pontijnse moerassen; een omgeving verpest door malariamuggen.

   

   

   

  Moerassen die moesten drooggelegd worden

  Ze betrekken een oude kaasmakerij samen met de familie Serenelli. Het bovengedeelte van de woning wordt door de beide families betrokken met een gemeenschappelijke keuken.

   

                       

  Oude kaasmakerij                         Oude kaasmakerij nu

   

   

                     

  2 families onder 1 dak                   Maria op 12 jarige leeftijd

  Giovanni Serenelli was een weduwnaar met zijn zoon Alexander. Hij was slecht opgevoed en ongodsdienstig; geen gebed en geen begrip voor zedelijkheid. Steeds meer drinken, hardvochtiger vloeken en tieren.

  Op 6 mei 1900 overlijdt de vader van Maria aan malaria. Hij heeft het onheil al zien aankomen, want op zijn sterfbed zegt hij constant tegen zijn vrouw Assunta "ga terug naar Corinaldo, ga hier vandaan". Maar de vrouw kan de boerderij niet in de steek laten, hoe graag ze ook zou willen. Er zijn immers getekende contracten. Maria Goretti is een grote steun voor haar moeder, klaagt nooit onder het vele werk dat zij moet verrichten en zegt vaak "Jezus kan ons niet in de steek laten".  Bij de opgroeiende Maria kwam nu meer en meer het verlangen om Jezus te ontvangen door middel van de communie. "Ik verlang zo naar Jezus", zegt zij. Maar ze kon lezen noch schrijven en hoe moest ze de catechismus leren? Maar via een juffrouw in het dorp en de pastoor leerde ze snel en kon ze na enkele maanden al haar examen afleggen.

  Eindelijk, op 6 juni 1901, brak de gezegende dag aan, waarop zij haar eerste H. communie ontving en wel op Sacramentsdag.

   

  Kerk waar Maria haar eerste communie ontving

   

  Nettuno

  Maria straalde, uit haar gelaatstrekken kon men duidelijk haar grote onschuld, haar reinheid en haar vroomheid aflezen. Er was één bijzonder iets, dat haar steeds als een muur omgaf, haar liefde voor God. Zij was dan wel een zeer vroom kind, maar zij was beslist niet naïef. Evenmin als dat andere boerenmeisje Jeanne d’Arc. Zoveel Maria kan, gaat zij ter communie. Maar het onheil nadert; Alessandro belaagt Maria constant. Maria heeft een instinctieve afschuw van de zonde, van het kwaad en elke zwakheid. Zij blonk vooral uit in haar ideaal van reinheid; ze leek op een uit de hemel neergedeelde lelie. Zij bidt: "neem mij Jezus, ik offer mij op aan U".

  Maria was een flink meisje geworden, ze leek 15 jaar oud in plaats van 12. Alexander tiranniseert iedereen in huis en verdeelt het werk naar goeddunken. Assunta verdraagt omwille van de lieve vrede, dat ze door Alexander geslagen wordt. Alexander is lief voor Maria en verwendt haar. Het kind is bang voor hem; vaag begrijpt ze, dat het in de houding van de jongen schort aan eerlijkheid, oprechtheid en vooral aan reinheid. Deze grote jongen, aan wie niemand weerstand biedt, voelt zich gekwetst in zijn trots en maakt duidelijk waar hij op aandringt. "Neen, nooit, dat is zonde! God verbiedt het ons, we zouden naar de hel gaan", roept Maria.

  22-03-2013, 21:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verdeeldheid in de wereld, die zal teweeggebracht worden door Gog en Magog, zal families in tweeen splijten. 18/3/2013

  Moeder van God : Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie of toestaan dat de aanvallen die tegen jou gericht zijn jouw aandacht afleiden van Mijn geliefde Zoon.

  Het is omwille van Mijn Zoons Liefde en barmhartigheid dat Hij aan de wereld de plannen van de duivel openbaart die zielen wil grijpen voor de tijd van het einde. Dit slinkse plan werd reeds zeer lang geleden beraamd en zal Gods kinderen worden toegebracht vanwege krachten uit de vrijmetselarij die trouw zijn aan de duivel.

  Laat er bij niemand enige twijfel bestaan omtrent de profetieën die door Mij, jullie Moeder doorheen de eeuwen geopenbaard werden aan visionairs en zieners. Kinderen, jullie moeten niet bevreesd zijn.  Integendeel, jullie zouden hoopvol moeten zijn en jullie verheugen want de TIJD VOOR DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE IS NABIJ en dan zullen Gods kinderen eindelijk bevrijd zijn van het kwaad, waarvan jullie allemaal gedurende heel jullie leven getuige geweest zijn. 

  Deze tijd werd in Mijn Vaders Boek voorzegd, en omwille daarvan, moeten jullie de waarheid aanvaarden die opgetekend staat in het Boek Openbaring. ALS JULLIE HET BOEK DER OPENBARING, DAT AAN JOHANNES GEGEVEN WERD, NIET AANVAARDEN, DAN KUNNEN JULLIE EVENMIN ZEGGEN DAT JULLIE DE REST VAN HET BOEK -  DE ALLERHEILIGSTE BIJBEL – AANVAARDEN.

  Veel van wat er moet komen zal moeilijk en pijnlijk zijn, want DE VERDEELDHEID IN DE WERELD, DIE ZAL TEWEEG GEBRACHT WORDEN DOOR GOG EN MAGOG, ZAL FAMILIES IN TWEEËN SPLIJTEN. Het boosaardig intrigeren en de bedrieglijke plannen, BERAAMD DOOR DE VALSE PROFEET EN DE ANTICHRIST, ZULLEN DE GROOTSTE MISLEIDING ZIJN SINDS DE FARIZEEËN MIJN ZOON VERLOOCHENDEN. Toen de Farizeeën Mijn Zoon verloochenden, verhinderden zij dat de waarheid aan Gods kinderen werd bekendgemaakt. Dat verminderde het aantal volgelingen van Mijn Zoon tijdens zijn verblijf op aarde en verhinderde hen om Christenen te worden. Hetzelfde zal gelden voor DEZE TWEE DIE HET TOONBEELD VAN GOEDHEID ZULLEN MEEDRAGEN, MAAR DIE VEEL VAN GODS KINDEREN OP EEN DWAALSPOOR ZULLEN BRENGEN. Zij zullen velen verblinden voor de waarheid omdat de ingrijpende veranderingen, die zij zullen doorvoeren gedurende hun bestuur, de mensen zullen losmaken van de wetten van God.

  Aan Gods kinderen zal verteld worden dat het kwaad aanvaardbaar is en dat sommige zonden God niet beledigen. Mensen zullen hen geloven met als resultaat dat zij God de rug zullen toekeren.

  Bid, bid, bid opdat hun rijk kort zou zijn en dat de waarheid zal zegevieren zodat de Kerk van Mijn Zoon op aarde ongeschonden kan blijven.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  22-03-2013, 15:44 Geschreven door Claudia  


  20-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hel bestaat - Barbara 12/3/2013

  De Hel bestaat !  Mar 12, 2013

  Mijn koninkrijk komt, mijn wil zal geschieden op Aarde zoals in de Hemelen.
  Ogen en oren moeten nu zich openen. Let op deze waarschuwingen van mijn klokkenluiders. De aarde beeft, de golven bulderen. Jullie planeet valt uit elkaar onder jullie. Jullie dieren sterven, er is ziekte overal. Het kwaad tiert welig en geruchten van oorlog zijn er overal. Het is nu zoals nooit tevoren en toch zijn velen nog altijd blind!

  Mijn kinderen, DE HEL IS EEN ZEER WERKELIJKE PLAATS!

  Open nu jullie ogen voor Mijn verlossing. Open jullie harten voor jullie ENIGE REDDER –DE ENE LEVENDE GOD EN ZIJN ZOON!

  Het perfecte plan van redding. Het perfecte plan van de verzoening van de Schepper met Zijn schepping. STEL de zoektocht naar MIJ NU NIET UIT! Als je verloren bent, vind Mij. Ik zal Mij niet verborgen houden voor jou als je Mij zoekt met een gewillig hart! Klop en Ik zal de deur openen. Ik verlang dat NIEMAND VERGAAT.

  De tijd zoals je die kent zal vlug tot een eind komen. Een nieuw begin duikt op aan de horizon. Maar omdat het nieuw is wil het niet zeggen dat het goed zal zijn. Deze tekenen die je ziet zullen blijven escaleren.
  Stress op de volkeren, stress op de mensen. Zoek Me nu want de tijd is kort. Vind niet langer vreugde in deze goddeloze wereld. Geluk in wereldse zaken blijft nooit, maar geluk in Mij is eeuwig. Tijdelijk geluk in deze wereld is niet de moeite waard voor de prijs die je zult betalen.

  Vraag om Mij te kennen. Vraag me om mij aan jou te tonen.
  Jullie zijn mijn schepping en Ik houd van jullie. Richt jullie nu naar Mij. Je zult het een eeuwigheid spijtig vinden als je het niet doet. Ik verlang dat niemand van Mijn schepping verloren gaat. Ik schiep de mensheid naar Mijn beeld. Ik ben de lijm dat alles bijeen houdt.

  Als je de boze volgt zul je nooit de perfecte liefde vinden van de ene die je heeft geschapen!
  Jullie eeuwigheid zal doorgebracht worden VERLANGEND NAAR DEZE LIEFDE!

  Er is nu niet veel tijd meer om Mij te vinden – Zoek naar Mij! Ik zal niet in het verborgene blijven. Je zult het nooit beklagen Mij te vinden. Laat me je liefhebben en beschermen van de dreigende ondergang die spoedig zal komen.
  Laat Me toe!

  20-03-2013, 22:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst. 17/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst.  

  Mijn geliefde dienaren, Ik verlang dat jullie gehoorzamen aan de wetten van de Kerk en aan diegenen aan wie jullie gehoorzaamheid verschuldigd zijn in Mijn Heilige Naam.

  Jullie mogen nooit jullie plichten tegenover de Kerk verzaken en jullie moeten Mij zoals altijd blijven dienen. ALSTUBLIEFT, BEDIEN AL DE SACRAMENTEN ZOALS VOORHEEN, MAAR MET NOG MEER TOEWIJDING. ZET JULLIE IN, ZOALS ALTIJD, VOOR JULLIE HEILIGE PLICHTEN. JULLIE PLICHT GAAT UIT NAAR GODS KINDEREN EN JULLIE MOETEN JE KUDDE LEIDEN. BLIJF ALTIJD TROUW AAN MIJN LEER.

  Mijn dierbare dienaren, jullie zullen het niet zijn die Mijn Kerk op aarde zullen verlaten. Het zal niet door jullie toedoen zijn dat Wetten binnen Mijn Kerk zullen veranderd worden om zo nieuwe leerstellingen in te sluiten.

  Jullie zullen trouw blijven aan de diensten van Mijn Kerk en jullie plichten nakomen tot op de verschrikkelijke dag. DAT ZAL DE DAG ZIJN WAAROP MIJN HEILIGE MIS ONHERKENBAAR ZAL VERANDERD WORDEN. Het zullen Gods vijanden zijn, die in Mijn Kerk op aarde zijn binnengedrongen, die jullie van Mij zullen wegduwen.

  Wanneer zij de nieuwe Mis zullen voorstellen, zal jullie geen keuze gelaten worden, want jullie zullen dan weten dat het Heilig Misoffer niet langer wordt opgedragen. Op dat ogenblik zal eindelijk de Waarheid aan jullie geopenbaard worden, al zullen jullie voordien al de tekenen opgemerkt hebben.

  Die tekenen zullen vreemde nieuwe manieren bevatten om gebeden aan te passen; Satan zal niet langer afgekeurd worden en met de Sacramenten zal geknoeid worden om andere gezindten te kunnen opnemen. Jullie zullen verontrust zijn maar toch zullen jullie je verplicht voelen om trouw te blijven aan Mijn Kerk.

  Dan - op dat moment - zal het Bestaan van Mijn Kerk op aarde jullie enige middel van overleven zijn indien jullie trouw blijven aan Mijn Leer. Wanneer Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Heilige Mis veranderd zijn, moeten jullie niet bedrogen uitkomen.  Indien jullie niet vasthouden aan Mijn Wetten, dan zullen jullie Mij verraden.

  WAT BETREFT ANDERE CHRISTELIJKE KERKEN, IK WAARSCHUW JULLIE DAT DIE BESMETTING ZICH OOK IN JULLIE KERKEN ZAL VERSPREIDEN. Met de tijd zal het moeilijk worden voor jullie om Mijn Leer na te komen zoals die aan de wereld gegeven werd. Alle Christenen zullen lijden onder het bestuur van de valse profeet en zijn trawant, de antichrist, wiens gezicht weldra over heel de wereld zal stralen als de meest invloedrijke leider van alle tijden.

  Jullie Jezus

  20-03-2013, 22:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verrijzenis van het lichaam en het Laatste Oordeel

  De Verrijzenis van het Lichaam

  Mary Jane Even, V.S., 1 november 2002

  1. Jezus: « Lieve Kinderen, naarmate de tijd meer gehaast wordt, zal het u opvallen, dat gij overdag niet meer zo veel werk gedaan krijgt als vroeger. Misschien ìs u dat al opgevallen. Dat is een teken, dat de dagen van heden de dagen zijn, welke werden voorzegd in de profetieën. Want het zijn diezelfde dagen waarover in het boek Openbaring is geschreven. Leest dat boek, kinderen. Want deze tijd van nu is gevuld met gebeurtenissen, die voor het eerst in dat boek werden beschreven. Ziet gij het verband tussen de vier Ruiters en de dagen van nu ? Ziet gij in, dat er heel wat overeenkomsten zijn met de tekenen en de schalen,welke door de Engelen worden leeggegoten ? Gij bevindt u al nabij de zesde schaal ! Kijkt het na, kinderen, leest en maakt onderscheid. Gij zult zien, dat de wereld van vandaag overeenkomt met de dingen,die in dat boek worden beschreven. Probeert de profetieën uit de Schriften te verstaan voor wat zij zijn: Het betreft de hedendaagse gebeurtenissen ! »

  2. « Dan, als gij die gebeurtenissen hebt bekeken, kijkt dan verderop,en gij zult de profetieën, die gaan over oorlog, dood, hongersnood, zien,en tenslotte de voorzeggingen over het Glorieuze Tijdperk van Vrede. Daarna zult gij lezen over het Laatste Oordeel. Maar daarvoor zult gij eerst nog lezen over de Verrijzenis van het Lichaam. In deze les wil Ik het met u hebben over de Verrijzenis van het Lichaam. Ik wil, dat gij daarover nadenkt. Ik wil dat gij nadenkt over uw familie, de levenden zowel als de doden. Ik wil, dat gij overweegt op welke wijze allen zullen verrijzen. »

  3. « Laat Mij het uitleggen. Na het grote aantal jaren van de Regering van Vrede, wanneer de allerlaatste persoon zal zijn bevrijd uit het vagevuur, zal Ik naar Mijn Eeuwige Vader opstijgen, en met Hem spreken over alles wat zal zijn bereikt gedurende die duizend en meerjaren van Mijn Koningschap op de Nieuw-Gevormde Aarde. Hij zal het met Mij eens zijn, dat alles wat volgens plan moest geschieden inderdaad werd volbracht. Ik zal Hem aankondigen, dat, nu aan alles, wat Hij heeft gevraagd, voldaan is, de volgende fase in de reeks gebeurtenissen van de mensheid zou behoren te geschieden. »

  4. « Nadat de ganse hemelse schaar zal zijn verzameld, zullen de hoorns en de bazuinen aankondigen, dat de tijd daar is, en dan zal Ik de hemelse schaar aanvoeren op weg naar de aarde. De bazuinen, die worden gestoken, de hemelse engelkoren, de verzamelde engelachtige,hemelse zielen, zij allen zullen zichtbaar zijn voor al diegenen, die op de aarde verblijven, en zullen hen aankondigen, dat de tijd van de Verrijzenis van het Lichaam is aangebroken. »

  5. « Welnu, daar er vele miljarden mensen op de aarde hebben geleefd als menselijke wezens sedert de Schepping van Adam, zullen er enige praktische maatregelen moeten worden genomen om hen allen te kunnen verzamelen, zij, die zich op de aarde bevinden, zij, die uit de hemel komen, en zij, die uit de hel komen. Vanzelfsprekend zullen slechts degenen, die nog [op de Nieuwe Aarde] leven voedsel en waternodig hebben. »

  6. « Alle anderen hoeven niet te eten, maar zullen wellicht iets willen proeven als zij verrezen zijn, en dat mogen zij, als zij dat wensen. Hoewel Ik niet geloof, dat het er veel zullen zijn. Toch spreken wij weldegelijk over massa's mensen. Hoe zal het beschikbare land hen allen dragen? Waar zullen zij een plaatsje vinden? Gedurende het Tijdperk van Vrede zullen er heel wat inspanningen worden verricht als voorbereiding op die dagen. Jazeker, de levenden zullen al de anderen gastvrijheid verlenen, dus moet er heel wat worden gereed gemaakt. Jezus. »

  Het Laatste Oordeel

  Mary Jane Even, V.S., 1 november 2002

  1. Jezus: « Welnu, daar deze gebeurtenis haar schaduw werpt over het Laatste Oordeel, en daaraan voorafgaat, en om zulke grote aantallen mensen doelmatig te kunnen verplaatsen, zal het Laatste Oordeel vrijwel direct van start gaan. De eerste groep, die zal worden geoordeeld, zullen enige personen uit de hemel zijn. De volgende groep zal uit de hel komen. Ik heb al meegedeeld, dat iedereen in het Vagevuur daaruit zal worden bevrijd en naar de hemel zal gaan. Daarom zal het niet meer nodig zijn om het vagevuur leeg te maken. Er zullen daar dan geen zielen meer verblijven. »

  2. « Het zal ongeveer 100 jaar duren voordat iedereen in de hemel en in de hel zijn persoonlijke Laatste Oordeel zal hebben ondergaan. Tegelijkertijd zullen nog niet alle zielen zijn verrezen met hun lichaam, maar het zullen er al veel zijn. Van welke leeftijd zij ook zijn, en van welk land of welke streek zij ook komen, en totaal onafhankelijk van welke soort dood zij stierven, of hoe zij werden begraven, tenslotte zullen zij allen verrijzen met een nieuw en compleet lichaam, ziel en geest. De reden voor de tijdvertraging is duidelijk: Hebt gij u wel gerealiseerd hoeveel mensen er zijn geboren in die 7000 jaar? En elke persoon moet verrijzen, en moet zich aan het Laatste Oordeel onderwerpen. Ja, elke menselijke persoon met een ziel » Zie Noot 1 en Noot 2.

  3. « Heel deze tijd zal worden gevuld met verbazing, met ontzag en vrees voor de Macht en de Heerlijkheid van God. Iedereen zal een grotere kennis krijgen van de wonderen en de macht van God. Het zal een glorievolle tijd zijn. Meent echter niet, dat 100 jaar tijdens de regering van Vrede gelijk zijn aan 100 jaar van uw tijd van heden. Want, zó is het niet. Het zal heel verschillend zijn, maar het werkelijke tijdsbestek moet gij u nu maar zo'n beetje voorstellen, en de rest hoort gij later wel. »

  4. « De schare van personen uit de hemel zal haar groot licht over de wereld laten schijnen. Het contrast en de tegenstelling daarmede, als die uit de hel tevoorschijn komen, zal zeer groot zijn, daar hun lelijkheid, hun vervormd uiterlijk, en hun boos voorkomen grote onrust zullen veroorzaken. Zij uit de hel zullen slechts langzaam, en zeer aarzelend, voor de dag komen, want zij zullen pijnlijk worden getroffen door het licht en de heerlijkheid van degenen, die uit de hemel komen. »

  5. « Nadat de eerste groepen zijn geoordeeld, zal er opnieuw een bazuinstoot weerklinken, waardoor alweer vele miljoenen uit hun slaap zullen worden opgewekt. En, zodra zij zullen zijn verrezen, zullen deze mensen voor de Rechterstoel van God worden gebracht. Het oordeel over de verheerlijkte heiligen van de hemel zal telkens worden afgewisseld met dat van personen uit de hel, totdat allen uit de hemelen uit de hel zullen zijn verrezen en geoordeeld. »

  6. « De laatste groep, die naar lichaam en ziel zal worden geoordeeld, zal die zijn, omvattend de mensen, dan levend op de Nieuwe Aarde. Deze personen hebben de Grote Vervolging overleefd. Deze mensen hebben hun ziel er op voorbereid om te leven onder de regering van Jezus Christus als Koning en Zijn Heilige Moeder Maria als Koningin. Aan deze personen werd veel beloofd. »

  7. « Gedurende heel de tijd van het Oordeel zullen de bewoners van de hel worden gedwongen om de heerlijkheid, die ook de hunne had kunnen zijn, te aanschouwen. Dit zal de laatste straf zijn, die Jezus Christus zal opleggen aan de helbewoners. Geweldig en vol heerlijkheid zal de beloning zijn voor degenen, die hebben geleefd en gewoond samen met hun Koning en Zijn Moeder. Het Laatste Oordeel zal worden voortgezet, en uw God zal gerechtvaardigd worden in Zijn rechterlijke beslissingen.» Zie Noot 3.

  8. « Tenslotte zal Ik tot degenen uit de hel zeggen: "Gaat heen naar uw eeuwige verdoeming !" Dan zullen allen uit de hel naar de voor henbestemde plaats snellen, en dan zal Sint Michiel die plaats afsluiten, en hij zal de poort naar de hel voor alle eeuwigheid met ketenen dichten. Dan zal Ik spreken tot alle hemelse heiligen: "Laat ons vertrekken naar de hemelse regionen, die door Mijn Vader van alle eeuwigheid her vooru werden bereid." Wij zullen ons dan langzaam naar de hemel verplaatsen, onder luid gezang en begeleid door bazuinklanken, alwaar iedereen zijn thuis en zijn plaats zal krijgen om aldaar in eeuwigheid met God in de Allerheiligste Drieëenheid te leven. »

  9. « De Verrijzenis van het Lichaam en het Laatste Oordeel zullen een lange tijd in beslag nemen, en dan staat de ver erbovenuit rijzende tijd van eeuwige verrukking diegenen, die werden gekozen voor de hemel, te wachten. Al deze gebeurtenissen, en zowel de praktische als de mystieke aspecten ervan, werden door God de Vader en Mijzelf van eeuwigheid her vastgesteld. En nu zijn Wij in afwachting van de vervulling daarvan. »

  10. « Welnu, iedereen zal of in de hel, of in de hemel zijn. Tussen beide gaapt een kloof, een reusachtig diepe scheiding, zodat er geen enkelcontact of relatie tussen beide mogelijk zal zijn. In werkelijkheid zal Mijn Vader dan de plaats van de hel, [in het binnenste van] de [planeet]aarde, op een baan zenden [in het heelal], zodanig, dat men er nimmermeer van zal horen, noch er aan zal denken, noch ze ooit weer zal zien, gedurende alle eeuwigheid. Ja, in alle eeuwigheid ! »

  11. « Velen hebben zich afgevraagd hoe degenen, die werden verbrand of gecremeerd, en degenen, die in stukken werden gehakt, tijdens zware beproevingen, tevoorschijn zullen komen bij de Verrijzenis van het Lichaam. Zij allen zullen volledig en geheel verschijnen, zelfs degenen, waarvan ledematen werden geamputeerd. Iedereen zal als een volledige geheel mens verschijnen, en allen zullen de beschikking hebben over een helder en goed werkend geheugen en verstand. Immers, slechts in zulk een toestand en vorm kan men het Laatste Oordeel waarlijk ondergaan. Ik ben in staat dat alles te doen ! Ik weet waar de as ligt, waar de delen van het lichaam zijn gebleven. Ik kan dat alles weer bijeen brengen, en Ik zal dat dan ook doen bij de Algemene Verrijzenis van het Lichaam. Alle mensen zullen als gehele en volledige en volwaardige mensen de eeuwigheid meemaken. »

  12. « Welnu dan, beste kinderen, de volgende maand wil Ik het Laatste Oordeel verder bespreken, want er zijn maar weinig mensen, die een juist beeld hebben over wat dat allemaal zal omvatten. Ik hoop echter,dat gij nu alvast een beter beeld hebt van de eerste stap daartoe, de Algemene Verrijzenis van het Lichaam. Praktisch gesproken zal het heel wat jaren in beslag nemen om dat allemaal te verwezenlijken. Het zal beslist niet geschieden in een onderdeel van een seconde, noch in maar enkele dagen, neen, het zal veel langer duren. »

  13. « Zult gij uw geliefden, die zijn gestorven, ontmoeten ? O, jazeker, iedereen zal hen allen zien, en zal tevens het oordeel over hen horen uitspreken. Ja, alles zal openbaar worden, want het Algemene Laatste Oordeel is nu juist bedoeld om Gods oordeel over elke persoon te rechtvaardigen, en daarom zal iedereen alles horen, alles zien, en alles begrijpen. Een tijd zoals deze zal pas ten volle worden verstaan als die tijd daar is. Een tijd zoals deze moet men meemaken en beleven om ze ten volle te kunnen waarderen. »

  14. « Welnu, kinderen, herleest deze les, en overweegt de diverse waarheden, die er in worden verteld. Het zal u zeker duidelijk worden, dat alles geheel overeenkomt met de Heilige Dogma's (Geloofswaarheden)van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik vertel u deze zaken nu al, opdat gij alweer al voldoende reden zult hebben om ernstig te leven naar Gods Geboden, en om altijd ernstig te streven naar het Koninkrijk van God. Ik bemin u allen zeer ! Jezus. »

  Noten:
  1. Dit omvat de 6000 jaar sedert Adam tot de Wederkomst van de Heer, plus de1000 jaar van de Nieuwe Aarde. Deze getallen zijn benaderingen, uitgedrukt in waarden van onze tegenwoordige tijdrekening.
  2. Dit is een belangrijke mededeling. Want zg. gekloonde mensen, hebben geen ziel,en al mogen zij uiterlijk een, op het menselijke leven gelijkende, vorm van leven vertonen, zij zijn geen mensen. Zo, ook, zijn de kruisingen, die ontstonden in de eerste duizend jaar van het mensdom door gemeenschap van mensen met dieren,wezens, die wij nu hominiden (mensachtigen) noemen, geen mensen, daar zij geen ziel hebben.
  3. Dit betekent, dat iedereen zal inzien, dat Gods beslissing van verwijzing naar hel of vagevuur of hemel de enige juiste en de enige rechtvaardige beslissing was.

  Uit: www.courlisius.org

  20-03-2013, 19:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weg naar de Hel - Don Bosco - laatst

  Ik kon de moed niet opbrengen en probeerde weg te komen, maar hij hield mij tegen. Probeer het maar, drong hij aan. Hij greep mijn arm stevig vast en trok mij tegen de muur. Slechts een aanraking, beval hij zodat je kan zeggen dat je de muren van eeuwig lijden hebt gezien en aangeraakt en dat je begrijpt wat de laatste muur is als de eerste zo ondraaglijk is. Kijk eens naar deze muur! Ik keek aandachtig. De muur leek ongelooflijk dik. Er zijn wel duizend muren tussen deze muur en het echte vuur van de hel, ging mijn gids verder. De hel omvat duizend muren, die elk duizend maten dik zijn en op gelijke afstand van de volgende staan. Elke maat is een duizend mijl breed. Deze muur is dus miljoenen en miljoenen mijlen van het echte vuur van de Hel verwijderd. Het is gewoon een buitenrand van de Hel.

  Toen hij dit zei, trok ik instinctief mijn hand terug, maar hij greep mijn hand vast, dwong ze te openen en drukte hem tegen de eerste van de duizend muren. Het was zo ondraaglijk dat ik terugsprong met een schreeuw en toen zat ik rechtop in bed. Mijn hand was stekend van de pijn en ik bleef wrijven om de pijn te verzachten. Toen ik deze morgen opstond merkte ik dat mijn hand gezwollen was. Na mijn hand tegen de muur te hebben gedrukt, hoewel het maar een droom was, voelde zo echt aan dat de huid van mijn handpalm later afpelde.


  Ik heb geprobeerd je niet te hard te laten schrikken, en heb ik die dingen niet in al hun afgrijzen beschreven zoals ik ze heb gezien. We weten dat onze Heer de Hel altijd symbolisch afbeeldde, omdat als Hij het had beschreven zoals het werkelijk is we Hem niet zouden begrepen hebben. Geen sterveling kan deze dingen begrijpen. De Heer kent ze en Hij openbaart ze aan wie Hij wil.

  20-03-2013, 18:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten voor voedsel. 16/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, de getijden zullen losbarsten en de vernietiging, door vele oorlogen veroorzaakt, zal beginnen zoals voorzegd.

  HET TIJDSTIP VAN DE AANKOMST VAN DE VALSE PROFEET ZAL SAMENVALLEN MET OORLOGSVERKLARINGEN OVER HEEL DE WERELD. Deze oorlogen zullen ogenblikkelijk uitbreken en de mensen zullen ineenkrimpen van vrees wanneer de implicaties duidelijk worden. Oorlogen zullen voet aan de grond krijgen en zich uitrollen als stormen in de woestijn, waar ze aan stootkracht zullen winnen en, als een dief in de nacht, allen zullen grijpen die dachten dat hun vrede verzekerd was.

  Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. SPOEDIG ZAL DE ANTICHRIST ZICH DOEN KENNEN IN HET MIDDEN VAN DE SLACHTING. Verwarring, vrees en het verlies van de oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het Derde Zegel geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten voor voedsel terwijl hongersnoden de mensheid in hun greep krijgen. Hunkerend naar voedsel, geestelijk uitgehongerd en snakkend naar hulp zal de mensheid naar alles en om het even wie grijpen die uitstel te bieden heeft.

  Het toneel zal klaar gezet zijn voor de Antichrist om zijn opwachting te maken en zichzelf aan de wereld aan te kondigen. Op dat ogenblik zal de mensheid zo opgelucht zijn omwille van de man van vrede, die zo veel hoop aanbiedt, dat zij zijn gewillige slaven zullen worden. Zij zullen zich laten meeslepen door zijn met zorg voorbereid en uitgewerkt plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun verteld worden dat dit plan ten voordele zal zijn van iedereen en bedoeld om de wereld te bevrijden van terrorisme. DE VIJANDEN DIE HIJ ZAL BEWEREN TE BEVECHTEN EN WAAROVER HIJ CONTROLE WIL UITOEFENEN, ZIJN ONSCHULDIGE SLACHTOFFERS DIE HIJ ZAL BENUTTEN IN DE MISLEIDING DIE HIJ DE WERELD ZAL VOORLEGGEN.

  WANNEER DE VREDE – OF DAT WAT ZAL GELIJKEN OP EEN (TIJDELIJK) BESTAND – HERSTELD IS, DAN KOMT DE VOLGENDE FASE: DE SAMENVOEGING VAN ALLE NATIES, ALLE RELIGIES, ALLE LANDEN TOT ÉÉN GEHEEL. Dat gebeurt wanneer de verbintenis tussen de Valse Profeet en de Antichrist zal duidelijk worden.

  Diegenen aan wie de waarheid zal geschonken zijn en wier namen opgetekend staan in het Boek van de Levenden, zullen weten wat er gaande is. Anderen die blind zijn voor de waarheid van Mijn Leer, zullen niet zo gelukkig zijn. Het zal dan zaak zijn om te wachten. Mijn geduld betekent dat Ik zal trachten om diegenen te redden en te beschermen die niet in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

  MIJN GEDULD EN MIJN BARMHARTIGHEID ZULLEN EEN GODDELIJKE TUSSENKOMST OP GROTE SCHAAL TOT GEVOLG HEBBEN OM ALLE KINDEREN VAN GOD TE REDDEN UIT DE GREEP VAN HET BEEST, WIENS ENIG DOEL ERIN BESTAAT DE ZONDE AAN TE MOEDIGEN. Want er is één zaak die jullie moeten weten: achter de aantrekkelijke charme van de Antichrist zal het plan schuilgaan om de zonde te stimuleren, zodat de mensheid de uiteindelijke keuze maakt om naast het Beest te staan in de opstandigheid tegenover God. Wanneer dat ogenblik is aangebroken en nadat Ik elke poging heb ondernomen om de zielen te redden, zal alles voorbij zijn.

  Alleen de uitverkorenen zullen meegenomen worden in Mijn Koninkrijk.

  Jullie Jezus

  20-03-2013, 18:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de engelen en heiligen in de Hemel, want de tijd van de Apocalyps is nabij. 16/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, welke woede, welke boosheid en welke angst worden er gevoeld bij diegenen die Mijn beker van lijden thans weigeren te aanvaarden.

  DE RAZERNIJ VAN SATAN, TEGEN DEZE BOODSCHAPPEN, ZAL SNEL TOENEMEN EN MEN ZAL ZIJN UITERSTE BEST DOEN OM JOU AAN TE KLAGEN, MIJN DOCHTER.

  Het lijden moet door jou aanvaard worden, omwille van jouw vrijwillige overgave aan Mijn Heilige Wil. Dus moet jij, Mijn dochter, zwijgzaam blijven terwijl het geschreeuw aanhoudt van het Beest en van die arme zielen die hij gebruikt om jou aan te vallen. Ik zeg dit tot al Mijn geliefde trouwe leerlingen – blijf vastberaden. Houd jullie hoofden gebogen in nederige dienstbaarheid en offer jullie lijden voor die zielen die het geschenk van waarheid niet zullen aannemen.

  ZIJ DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET INFILTREREN VAN MIJN KERK OP AARDE, KIEZEN DOELBEWUST DE VASTENPERIODE UIT OM MIJ, HUN JEZUS, DIE IN ONDRAAGLIJKE PIJNEN STIERF OM HUN ZIELEN TE REDDEN, TE BELEDIGEN.

  Zij die in de gangen van Rome rondzwerven zijn ZO VERZIEKT DAT HET GROOTSTE TEKEN ZAL GEZIEN WORDEN IN DE CHAOS DIE ZAL VOLGEN WANNEER ZIJ VASTZITTEN AAN HET BEVEL VAN DE BEDRIEGER. CHAOS, WANORDE, VERDEELDHEID EN TEGENSTRIJDIGHEID ZULLEN OVERAL IN ROME GEZIEN WORDEN. DIE WANORDE KOMT VAN SATAN WANT DE WANORDE KAN NIET VAN GOD KOMEN.

  Woede komt van de Boze en zijn razernij is tastbaar wanneer Mijn Licht zich onder Gods kinderen verspreidt. Maak bekend dat wanneer aanvallen van dergelijke gemene aard tegenover andere personen plaatsvinden en dat in Mijn Naam, dat het Mijn Tegenwoordigheid is die zo’n reactie uitlokt.

  Alleen Ik, Jezus Christus, en Mijn volgelingen kunnen het doelwit zijn van dergelijke beledigingen en wanneer het derhalve ondraaglijk voor jullie wordt, zeg dan alstublieft dit korte gebed:

  Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag dat U mijn vijanden en diegenen die U geselen, zegent met de gave van de Heilige Geest. Amen.

  De onenigheid zal aanhouden en Mijn doodsstrijd wordt door al de heiligen en engelen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij.

  Houd jullie vast aan Mij, jullie Jezus, en leg al jullie vertrouwen in Mij terwijl Ik Mijn restleger opbouw, in voorbereiding op de lastige strijd om zielen die nakend is.

  Jullie Jezus

  20-03-2013, 18:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar was U?  Ik: God, waar was U toen ik U nodig had?

  God: Ik hield de grote problemen en ellende tegen

  die op je afkwamen en je gingen verpletteren.

  20-03-2013, 18:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hemel bestaat echt! - Barbara 17/3/2013

  De Hemel bestaat echt!  March 17, 2013


  Niets kan je voorbereiden op mijn glorie. Niets kan je voorbereiden op de plaats die Ik heb voorbereid voor jullie. Je zou geen perfecte uitleg kunnen verstaan als Ik er een zou geven aan jou! Daarom moet je standvastig in Mij blijven voor wat langer. Ik besef hoe moeilijk het kan zijn om het leven zoals jullie het kennen zo chaotisch, zo verziekt, zo vol van kwaad, zo vol van dood te zien worden.  

  Jullie harten verlangen hevig naar verzoening met jullie Schepper, net zoals Mijn hart hevig verlangt naar verzoening met jullie. Mijn capaciteit om jullie lief te hebben kan niet onder worden gebracht worden. Dit is waar je je nu moet aan vasthouden. Ik kan levend en actief handelen in jullie leven als je dit van Me wilt! Ik kan verbazingwekkende dingen voor jullie doen. Vraag me of het in mijn wil ligt en Ik zal het doen! Dingen dat Ik kan brengen zullen altijd je verwachtingen overtreffen. Dus het antwoord is nee, verwacht altijd een grote mirakel dan hetgeen je vraagt. Ik verlang ernaar om het over mijn kinderen te laten regenen van zegeningen, maar mijn kinderen moeten klaar zijn om deze zegeningen te ontvangen en ze door te geven. Mijn kinderen moeten op het punt zijn dat ze ondubbelzinnig weten dat alle goede dingen van Mij komen!

  Ik beloof om jullie te zegenen met jullie hartswensen – ALS je MIJ maar je hart GEEFT!

  Mijn zegeningen zijn niet gebaseerd op jullie prestatie, mijn zegeningen zijn gebaseerd op hoeveel van je hart dat Ik bezit. Bezit Ik je hele hart of houd je wat achter voor Mij? Weiger je om bepaalde dingen aan Mij over te dragen? Mijn liefde, mijn bescherming, mijn zegeningen kunnen niet tot jullie stromen als je niet je leven aan Mij hebt overgedragen. Helemaal – niets meer voor jezelf houdend!

  Vraag Me om je te tonen wat je voor Me achterhoud; dingen die je zelfs niet realiseert. Dingen die nodig zijn dat ik aan je toon, vraag Mij om het je te tonen. Dit maakt deel uit van je zuiveringsproces. Ik wil je HELEMAAL! JOU HELEMAAL! Ik kan geen part-time Vader zijn. Al je zonden, al je problemen, al je verplichtingen, al je relaties, al je gedachten – dat alles zou iedere dag, ieder uur, iedere minuut voor Mij moeten geplaatst worden. Ik wil de hand leggen op alles wat je doet en deel uitmaken van alles wat je doet.

  Zie je leven veranderen als je Mij binnenlaat. Je zult in Mijn licht en in Mijn glorie leven. Ik ben GEEN BIJZAAK! Je moet je wil voortduren aan mij presenteren en je geest opwekken in MIJN richting. Je geest opwekken naar Mijn weg. Laat deze wereld niet toe dat je slingert op je levensweg. Laat Mij je kompas zijn en volg Mijn richting. Dit zal de stroom van zegeningen, openbaring en wijsheid openen die je in deze tijd nodig hebt. Dit zal je onder Mijn bescherming houden. Dit zal je onder Mijn vleugels houden.

  Mijn kinderen, spoedig zul je Mijn Majesteit, Glorie en liefde van op de eerste rij ervaren. Ik heb verschillende en unieke relaties met elk van jullie. Wanneer Ik deze relaties ervaar, is dit wat Me compleet maakt! Ik heb een hart voor jullie, en als jullie van de wereld zijn, is ere en gat in Mijn hart.


  Kom nu terug naar Mij en vul de leegte in Mijn hart en Ik zal zeker de leegte in jullie hart vullen! Ik kan en zal jullie Mijn liefde en voorzienigheid tonen, maar je moet Mij uitnodigen. Je moet je hart voor Mij openen om het te vullen. Ik houd zoveel van jullie, Mijn kinderen. Totdat Ik jullie naar mij breng, blijf dicht bij Mij en baad in Mijn aanwezigheid, Ik ben bij jullie. Aanvaard nu mijn genade, vrede, en liefde en jullie zullen mijn Glorie en majesteit zien binnen een beetje. Ik verlang om jullie thuis te brengen. Ik houd van jullie.

  20-03-2013, 02:02 Geschreven door Claudia  


  19-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn wetten zijn niet beperkend - ze bevrijden!

  Nehemiah 9: 26-27 Toen zijn ze opstandig geworden, maakten oproer tegen U, keerden uw leer de rug toe, doodden uw profeten, die hen vermaanden zich tot U te bekeren, en maakten zich schuldig aan grove godslasteringen. Toen leverde U hen over aan hun vijanden en die onderdrukten hen. In hun ellende riepen zij U aan en U hoorde dat vanuit de hemel en gaf hun in uw grote barmhartigheid redders, die hen bevrijdden uit de macht van hun vijanden.

  Mijn geliefden, wat heb Ik jullie gezegd? Wat heb Ik jullie gewaarschuwd? Het loon van zonde is de dood! Bekeer jullie! Keer terug naar mij en leef! Het is enkel uit liefde dat Ik dit tot jullie zeg. Het is liefde dat me ertoe aanzet om mijn wetten op jullie hart te schrijven, als je me maar liet doen. Mijn wetten zijn niet beperkend – ze bevrijden! Daarom veracht mijn wetten niet, maar omarm ze en geef mij eer op thanksgiving. Wee de geharde overtreders, die niet alleen mijn wetten verachten, maar ook mij verachten. Als ze zich niet bekeren, zullen ze hun kweller volgen in het eeuwige vuur. Houd niet op met bidden en bied offers aan, mijn kinderen. Ik zou het niet vragen om dit te doen als jullie inspanningen vruchteloos zouden zijn. Doe alles in de Goddelijke Wil en mijn eigen kracht zal jullie ter beschikking gesteld worden. De duisternis grijpt rond zich, mijn kinderen. Houd vast aan het Licht en jullie zullen licht zijn in de duisternis.

  O Jezus, Licht en Liefde, we houden vast aan U. In de Goddelijke Wil bieden we al wat we ooit hebben gedaan door middel van gebeden en offers aan, verbonden met het kruis en de smarten van Maria, voor degenen wiens ziel in gevaar is. Jezus, barmhartig en rechtvaardig, we vertrouwen op U. Amen.

  19-03-2013, 16:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het vaandel dat overwinning bracht

   

  Het vaandel dat Jeanne d’Arc naar de overwinning bracht :

  ·        Jezus naam : IHS

  ·        Maria’s naam

  ·        Jezus Christus met de wereldbol geflankeerd door 2 engelen

  19-03-2013, 15:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Immuun voor vreselijke ziekten!

  Mary Jane Even, VSA, 1 april 2003

   

  1. Jezus: « Lieve kinderen, deze dagen van ziekten [SARS, ebola, AIDS, enz.] en vele moeilijkheden werden eerder aan u bekend gemaakt. Zij, die dagen, maken deel uit van de profetieën. Daar er velen bang zijn, dat zij die ziekten zullen oplopen, zeg Ik u: Er bestaat een belangrijke belofte van uw God. Het is de volgende: Iedereen, die in staat van genade is, zal die ziekten niet oplopen ! Iedereen, die in staat van genade blijft, zal die ziekten niet krijgen ! Luistert naar Mij, kinderen. Weet wel, dat de Heiligmakende Genade u immuun (niet vatbaar) maakt voor die ziekten. »

   

  2. « Het betreft niet slechts SARS, maar ook al die andere ziekten, die nog komen, ziekten van onbekende oorsprong, waarvoor geen geneeswijze bekend is. Daarom moedig Ik u aan om uzelf, en vooral uw zieletoestand, zorgvuldig te onderzoeken. Gaat dikwijls biechten, en vooral dan, wanneer gij een doodzonde hebt gedaan. Probeert goed te leven, en houdt u aan de Tien Geboden. Dat is uw geestelijke en lichamelijke verdedigingslinie. ... ... ... »

   

  3. Jezus Christus, Zoon van de Eeuwige Vader: « Lieve kinderen, deze dagen vol moeilijkheden zullen voorbij gaan, en overgaan in andere dagen met andere moeilijkheden. Hebben Wij u niet verteld, dat er zich heel wat gebeurtenissen zullen voordoen, gebeurtenissen, waar gij doorheen moet komen ? Wij hebben dat al heel vaak gezegd ! Voor elke reeks en soort gebeurtenissen hebben Wij u voorschriften gegeven, ja, en oplossingen, en een manier om te handelen, waardoor de vrees bij u zal worden weggenomen. Gij moet luisteren naar, en gij moet leren van, wat aan u is onderricht. De boodschappen zijn er om te bestuderen, om u aan te zetten tot handelen over te gaan, en om te begrijpen wat er is gebeurd, en wat er nog zal geschieden. »

   

  4. « Daarom waarschuw Ik u nog eens, dat, ofschoon SARS tot staan schijnt te zijn gebracht, andere onbekende ziekten zullen uitbreken, sommige dichter bij uw thuisbasis, andere verder weg, maar in uw wereld, waarin men massaal op reis gaat en dan contact heeft met allerlei vreemden, is elke plaats dicht genoeg bij om u er druk over te maken. Bidt voor degenen, die het zwaarst worden getroffen door aardbevingen en trauma's van allerlei aard. Bidt op onzelfzuchtige wijze voor de zielen. Verliest Gods gave niet uit het oog, die bijzondere gave voor de zielen in staat van genade ! Want het is een gave ! »

   

  Frère Jean-Dominique Talbot, Canada, 1 juli 2003

   

  5. « Wij zijn nu de tijd binnen gegaan, de tijd, waarin allerlei ernstige ziekten de kop op zullen steken, ziekten, die zeer ernstige en zware epidemieën mee kunnen brengen. Ik meen, dat de hemel haar aardse kinderen wil waarschuwen, vooral dan diegenen, die zijn toegewijd aan de Maagd Maria, onze Goede Hemelse Moeder, waarschuwen voor die vreselijke epidemieën, ware geselingen, die de wereld zullen teisteren. Gelukkig zijn de zielen, die zich voeden met vrome lectuur, want de hemel zal hen te hulp komen door hen de wijzen te doen kennen om zich te beschermen tegen deze ziekten en hun afweersysteem te versterken. God heeft alles in de natuur gelegd, alles om ziekten te verzachten en te genezen. Gij wilt uw weerstand tegen deze gevaarlijke en besmettelijke ziekten aanzienlijk verbeteren ? Ziehier enige raadgevingen. »

   

  6. « Gebruikt veel look, knoflook, zo veel gij maar kunt ! Dat is een kruidenplant, die wonderen kan doen, en die al in de Heilige Schrift wordt genoemd (Nb 11,5). Look werd al gebruikt door Koning Salomon. Talrijke wetenschappers bevestigen de genezende en beschermende werking van deze plant. Deze plant heeft een buitengewone werking tegen microben. Zij verschaft met zekerheid bescherming tegen builenpest en longpest. Het is het krachtigste natuurlijke antibioticum dat bestaat. Look doodt de ziektekiemen waartegen penicilline niet meer werkzaam is. Het is een geneesmiddel tegen astma, emfyseem, en andere ademhalingsaandoeningen, hart- en vaatziekten, enz. ... »

   

  7. « Uw afweersysteem versterken, dàt is van het allergrootste belang. Bij ons in het klooster laat ik in alle eetwaren look en uien doen. In soepen en alle soorten sauzen. Er bestaan grote capsulen knoflook. 's-Morgens neem ik er daar vier van, en in de namiddag nog eens drie, samen met peterselie. Ik verzeker u, dat u aldus een hele goede bescherming zult genieten. Bovendien, weest standvastig in het gebed, blijft op God vertrouwen, en dan zult gij goed voorbereid zijn om de ziekten het hoofd te bieden, veel beter dan de mensen, die niet op de hoogte zijn van deze zaken. De gewone look verspreidt zich door gans het organisme. Lijdt gij aan een ernstige longaandoening ? Adem dan de dampen van de look in, of nog beter, maak de look fijn, en adem de lucht ervan dikwijls in. Gij hebt bezwaren tegen de geur, die sterk is en onaangenaam ? Maar, is het niet veel beter de gezondheid te laten uitgaan boven de geur ? »

  Uit : www.courlisius.org

  19-03-2013, 10:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een meer primitieve leefwijze

  Mary Jane Even, VSA, 1 maart 2003

   

  1. Jezus: « Door meer direct te spreken over al deze zaken wil Ik u helpen te begrijpen, dat niet alles wat gij nù bezit eveneens zal voorkomen in het Rijk van Vrede [op de Nieuwe Aarde]. Er zullen geen winkels zijn, geen warenhuizen, er zullen geen voorraadmagazijnen zijn, gij zult slechts de voorraden hebben, die gij heden hebt opgeslagen. In het algemeen keren wij terug naar een meer primitieve tijd. Gij zult zelf al uw voedsel moeten telen en verbouwen; er zullen echter vier oogsten per maand zijn. Dat zal het gemakkelijker maken. »

   

  2. « Er zullen geen kledingwinkels zijn, en daarom heb Ik u gevraagd om nù het een en ander aan kleding op te slaan, nu dit nog mogelijk is. Dat omvat jassen, kostuums, pakken, broeken, schoenen, jurken, bloezen, rokken, hoeden, paraplu's, en dergelijke, en dat voor alle vier de jaargetijden, maar,... geen enkel seizoen zal extreme temperaturen kennen. Vul maar een flinke koffer of kist er mede en plaats die ergens achterin een kast. Vergeet niet de essentiële dingen, noch de meer persoonlijke voorwerpen en kledingstukken. Gij zult eveneens dekens nodig hebben, en lakens, handdoeken, en dat soort dingen. Denk er over na, en maak een lijst. Schaf u die spullen aan, stop ze in een doos, en berg ze op. Dan behoeft gij er voorlopig niet meer aan te denken. »

   

  3. « Sommige mensen zullen zeer verbaasd zijn, dat zij zullen worden geroepen om het Rijk van Vrede binnen te gaan. Die mensen zullen dan ook niet voorbereid zijn. Het kan ook nog zijn, dat hun woningen niet met hen mee zullen gaan. Daarom zullen er allerlei bouwprojecten voor behuizingen, voor extra woningen, schuren, gemeenschapsgebouwen, en dergelijke, worden gestart. Sint Jozef heeft de leiding over alle bouwprojecten, daarbij inbegrepen de aquaducten voor de watertoevoer. Gij moet niet verwachten, dat er direct al water rechtstreeks naar uw huis zal worden toegevoerd. Er is tijd voor nodig om dat alles aan te leggen. Voor degenen, die er toe in staat zijn, en voor hen, die over een bron of een welput beschikken, zal een handpomp het water naar boven halen. Diezelfde mensen zullen op hun terrein ook wel latrines en septische putten hebben - Ik denk dan aan de boeren en aan degenen, die op het platteland wonen. »

   

  4. « Voor al die bouwactiviteiten zal hout nodig zijn, en nagels, en andere benodigdheden. Sommigen onder u kunnen dat nu al in voorraad nemen en opslaan. Gij zult grote bossen zien op het land, maar er zijn wel zagen nodig [en bijlen] om de bomen te vellen, omdat er van electrisch of pneumatisch gereedschap geen sprake zal zijn. Indien gij zagen bezit, en hamers, en nagels, plaatmateriaal, schoppen, spaden, en dergelijke, bewaar die dan goed. Breng ze mee [naar de Nieuwe Aarde]. Wagens getrokken door paarden zullen de stammen aanvoeren, maar gij zult de stammen moeten splitsen alvorens ze te kunnen gebruiken. De nieuwbouwhuizen zullen worden gebouwd zoals de schuren en de oude huizen vroeger werden gebouwd. Wilt gij liever een andere bouwwijze, welnu, zorg dat uw woning heilig is, en dan zal die met u meegaan. »

   

  5. « Gedurende enige jaren zal iedereen er druk mee bezig zijn om te helpen het land gereed te maken, om de gebouwen op te trekken, en te voorzien in andere noodzakelijke openbare diensten. Er zal geen telefoon zijn, geen gas, geen aardolie, geen benzine, geen diesel, geen stookolie, geen computers, geen banken, geen geld (tenminste gedurende een hele tijd), geen politie, geen vuurwapens, geen openbare diensten, geen winkels, geen supermarkten, geen enkele manier om producten te kopen. »

   

  6. « Gij zult moeten wachten tot er iemand een of ander ambacht zich eigen heeft gemaakt, tot er iemand een ouderwets handwerk beheerst, alvorens gij u zo'n voorwerp of product kunt verwerven. Daarom zal nu bij u wel de wens opkomen om een paard aan te schaffen, en een wagentje, of een kar, of een boot. Gij kunt u een fiets aanschaffen, maar gij zult er zelf voor moeten zorgen om alle onderdelen en stukken, nodig om die te repareren, mee te brengen. Er zullen geen auto's zijn, geen motorfietsen, geen vrachtauto's. »

   

  Mary Jane Even, VSA, 1 maart 2003

   

  1. Jezus: « In het algemeen keert gij terug naar het tijdperk waarin Ik leefde, maar met veel meer kennis om te doen wat gij moet doen om te kunnen leven en werken. Al het water van de rivieren zal drinkbaar zijn, en gij kunt baden in de meren. Gij brengt zelf de zeep mee. De bomen zullen het ganse jaar door vol met vruchten hangen. Er zullen kippen zijn en ander pluimvee, en alle mogelijke soorten vis, die gij uit de meren op moet vissen. Later zullen er ook nog andere soorten vlees zijn om te eten. Er zijn geen koelkasten, geen diepvriezers, geen elektriciteit. Gij zult nu wel begrijpen wat Ik bedoel als Ik zeg, dat gij nù moet opslaan alles wat gij mee wilt nemen. »

   

  2. « Uw eigen woning of huis, en alles wat zich er in bevindt, zal naar uw eigen territórium worden overgebracht. Het eigen territórium is het gebied alwaar gij geplaatst zult worden met geheel uw gezin en familie, samen met de anderen van uw clan of stam. Gij zult velen van hen waarschijnlijk niet kennen, maar gij zult hen weldra en gemakkelijk leren kenen, daar gij allen verwanten zijt. Elk van de twaalf territória zal meerdere grote gemeenschappen van mensen tellen, zoals heden kleine steden. Deze kleinere steden zullen niet ver van elkaar gelegen zijn, en zodoende zullen er grotere steden worden gevormd. Dat is de omgeving en zó is de sfeer, waarin gij gelukkig, en onder grote dankbaarheid, zult leven. Sint Jozef zal u de juiste plaats aanwijzen. Hij is daar verantwoordelijk voor, en hij heeft de leiding bij de plaatsing van de gezinnen en de families, zoals de Eeuwige Vader het heeft vastgesteld. »

   

  3. « Welnu, kinderen, daar er in die tijd geen sprake zal zijn van kwaad, noch van criminaliteit, zullen er geen sloten op de deuren nodig zijn, evenmin als politiecontroles of veiligheidsbeambten. Alle mensen zullen in harmonie samenleven en van goede wil zijn. Ja zeker, men zal er wel aan moeten wennen, maar Ik verzeker u, dat de vrede van die dagen, die gij in uw geest, uw hart, en uw lichaam zult ervaren, weldadig zal zijn voor uw ziel. Iedereen zal gelukkig en vol blijdschap zijn. »

   

  4. « Wij schatten, dat het een groot aantal jaren zal duren om alles gereed te maken. Daarom zullen de kinderen, die geboren zullen worden, de eerste prioriteit vormen, meer nog dan de woningen en de gebouwen. Gedurende al die jaren zullen er ook scholen, kloosters, en grote woningen voor sommige ouden van dagen worden gebouwd. Wij zullen geen tijd verliezen. Het grondplan is door Sint Jozef gereed gemaakt. Nu zal Ik de berichten voor deze maand, de maand April 2003, besluiten met Mijn zegen. Ik zegen u allen, en Ik hoop u te mogen zien in het Rijk van Vrede. - Jezus. »

   

  Uit: www.courlisius.org

  19-03-2013, 10:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weg naar de Hel - Don Bosco - deel 4
  Dat deden ze, maar ze lieten ofwel zonden weg ofwel biechtten ze onvoldoende deze zonden, zeggende bijvoorbeeld dat zij maar twee of drie keer zondigden tegen zuiverheid terwijl het vier of vijf keer was. Andere jongens waren in de zonde gezonden in hun jeugd, maar door schaamte beleden ze het niet, of onvoldoende. Anderen hadden niet echt spijt of waren niet oprecht in hun voornemen om het te vermijden in de toekomst. Er waren er zelfs die, in plaats van hun geweten te onderzoeken, hun tijd doorbrachten in het proberen erachter te komen wat de beste manier was om hun biechtvader te bedriegen. Iedereen die in deze gemoedstoestand sterft kiest ervoor om bij de verdoemden te horen die verdoemd zijn tot in alle eeuwigheid. Alleen degenen die met echt berouw sterven zijn eeuwig gelukkig. Wil je zien waarom onze barmhartige God je hier gebracht heeft? Hij liet me een groepje jongens uit het Oratorium zien - alle bekend voor mij - die hier waren als gevolg van deze zonde. Onder hen waren er  enkele wier gedrag goed leek te zijn.

  Laat me nu hun namen opschrijven zodat ik hen individueel kan waarschuwen, riep ik uit. Wat stel je voor dat ik hen vertel?

  Predik altijd tegen onbescheidenheid. Een algemene waarschuwing zal volstaan. Houd er rekening mee dat zelfs als je hen individueel vermaant, ze beloven zich te beteren, maar niet in alle ernst. Voor een vast voornemen heeft men Gods genade nodig en dat zal niet geweigerd worden aan je jongens als ze bidden. God openbaart Zijn macht in het bijzonder door barmhartig en vergevingsgezind te zijn. Van uw kant, bid en bied offers aan. Voor de jongens, laat ze luisteren naar uw vermaningen en laat ze hun geweten onderzoeken. Het zal ze vertellen wat ze moeten doen.

  We hebben het volgende half uur de vereisten van een goede biecht besproken. Daarna, riep mijn gids een paar keer met luide stem: Avertere! Avertere!

  Wat bedoel je? vroeg ik.

  Verander je leven!

  Ik boog mijn hoofd en deed alsof ik mij terugtrok, maar hij hield me tegen.

  Je hebt nog niet alles gezien, legde hij uit.

  Hij draaide zich om en toonde dit opschrift: "Zij die zouden rijk worden, vallen in verzoeking, en in de valstrik van de duivel." (1 Timoteüs 6: 9) (Let op: rijk zouden worden: rijk willen worden, rijkdom zoeken, hun hart en genegenheden tot rijkdom neigen)

  Dit is niet van toepassing op mijn jongens! wierp ik tegen, omdat ze zo arm zijn als ik ben. We zijn niet rijk en willen niet rijk zijn. Wij denken er niet aan.

  Toen liet hij mij een groepje jongens zien die allen bekenden waren voor mij. Ze waren in pijn, zoals die jongens die ik eerder had gezien. Wijzend naar hen, merkte mijn gids op: Zoals je ziet, is de inscriptie van toepassing op jouw jongens.

  Maar hoe komt dat? vroeg ik.

  Nou, zei hij, sommige jongens zijn zo gehecht aan materieel bezit dat hun liefde voor God wordt verminderd. Dus zondigen ze tegen liefdadigheid, vroomheid en zachtmoedigheid. Zelfs het louter verlangen naar rijkdom kan het hart beschadigen, in het bijzonder indien een dergelijke verlangen leidt tot onrechtvaardigheid. Je jongens zijn arm, maar vergeet niet dat hebzucht en luiheid slechte raadgevers zijn. Een van je jongens heeft een aanzienlijk aantal  diefstallen gepleegd in zijn geboortestad, en hoewel hij ermee kon stoppen en zich bekeren heeft hij het niet gedaan. Er zijn er anderen die proberen in te breken in de bijkeuken of het kantoor van de prefect of het kantoor van de boekhouder. Of degenen die snuffelen in de koffers van hun metgezellen op zoek naar voedsel, geld of bezittingen, degenen die briefpapier en boeken stelen....

  Na het noemen van deze jongens en ook anderen, vervolgde hij, sommigen zijn hier voor het stelen van kleren, linnen, dekens en jassen van de kleerkast in het Oratorium om ze naar huis bij hun familie te brengen, anderen voor opzettelijk beschadigen van goederen, anderen voor het niet teruggeven van wat ze hadden geleend of voor het feit dat ze sommen geld hielden terwijl ze moesten overgedragen worden aan de leidinggevende. Nu dat je weet wie deze jongens zijn, besloot hij, waarschuw hen. Zeg dat ze allemaal hun ijdelheid, hun schadelijke begeerten terug dringen, om Gods wet te gehoorzamen en ervoor te zorgen dat hebzucht hen niet leid tot meer excessen die hen in verdriet, dood en verdoemenis storten.


  Ik kon niet begrijpen waarom zulke verschrikkelijke straffen werden uitgedeeld voor overtredingen waar die jongens weinig aan dachten, maar mijn gids schudde me uit mijn gedachten door te zeggen: Herinner je wat je werd gezegd over de slechte druiven bij de wijn. Daarna liet hij me een andere scène zien, waar veel van de jongens van het Oratorium waren. Ik herkende ze meteen. Op de inscriptie stond te lezen: De wortel van alle kwaad.

  Weet je wat dat betekent? vroeg hij me.

  Naar welke zonde wordt hier verwezen?

  Trots?

  Nee!

  En toch heb ik altijd gehoord dat trots de wortel is van alle kwaad.

  Dat is in het algemeen. Maar in het bijzonder : weet je wat Adam en Eva leidde tot de eerste zonde waarvoor ze werden verdreven uit hun aards paradijs?

  Ongehoorzaamheid?

  Precies! Ongehoorzaamheid is de wortel van alle kwaad.

  Wat moet ik tegen mijn jongens erover zeggen?


  Luister goed: de jongens die je hier ziet zijn diegenen die zulk een tragisch einde voor zichzelf voorbereiden door ongehoorzaam te zijn. (Naam) en (naam), wie je denkt dat naar bed ging, later ’s nachts uit de slaapzaal vertrokken om op de speelplaats rond te hangen. In tegenstelling tot de orders dwaalden zij in gevaarlijke gebieden en brachten zelfs hun leven in gevaar. Anderen gaan naar de kerk, maar het negeren van aanbevelingen. Ze misdragen zich in plaats van te bidden, ze zitten te dagdromen of verstoren de mis. Ook degenen die wegdoezelen tijdens kerkdiensten, en degenen die alleen maar doen geloven dat ze naar de kerk gaan. Wee degenen die het gebed verzuimen! Hij die niet bidt brengt zichzelf naar de ondergang. Sommigen zijn hier omdat ze in plaats van het zingen van hymnen of het zeggen van het Klein Officie van de Heilige Maagd, frivole of verboden boeken zitten lezen. Hij vertelde nog enkele andere ernstige schendingen van de discipline.

  Toen hij klaar was, was ik diep ontroerd.


  Mag ik al deze dingen aan mijn jongens zeggen? vroeg ik hem en keek hem recht in de ogen.

  Ja, je kunt hen alles vertellen wat je je herinnert.

  Welk advies moet ik ze geven om hen te beschermen tegen een dergelijke tragedie?

  Zeg hen dat door God, de Kerk, hun ouders en hun oversten te gehoorzamen, zelfs in kleine dingen, ze gered zullen worden.

  Anders nog iets?


  Waarschuw hen tegen luiheid. Vanwege luiheid viel David in zonde. Zeg hen zich te allen tijde bezig te houden, want de duivel zal dan geen kans zien om hen te verleiden.

  Ik boog mijn hoofd en beloofde hen te waarschuwen. Ik kon alleen maar mompelen, Bedankt voor het feit dat je zo goed voor me bent. Breng me alsjeblieft weg van hier.

  Oke dan, kom met mij mee. Bemoedigend nam hij mijn hand en ondersteunde me omdat ik nauwelijks op mijn benen kon staan. We verlieten die zaal, en keerden op onze stappen terug  in een mum van tijd : door die vreselijke binnenplaats en de lange gang. Maar van zodra we  door het laatste bronzen portaal stapten, wendde hij zich tot mij en zei: Nu dat je hebt gezien wat anderen lijden, moet je ook een vleugje van de hel ervaren.

  Nee, nee! huilde ik van angst.

  Hij stond erop, maar ik bleef weigeren.

  Wees niet bang, zei hij tegen mij, probeer het gewoon. Raak deze muur aan.


   

  19-03-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  18-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  13 maart 2013, 10.15u
  LIEVE KINDEREN, ALLE ROZENKRANSEN, DIE JULLIE BIDDEN ZULLEN AAN GOD WORDEN AANGEBODEN VOOR DE OVERWINNING VAN MIJN ONBEVLEKTE HART.

  Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie.

  Lieve kinderen, alle rozenkransen, die jullie bidden zullen aan God worden aangeboden voor de overwinning van mijn onbevlekte hart.

  Vorm gebedskettingen met mijn heilige rozenkrans voor de nieuwe opvolger van Petrus. Bedenk dat het gebed de kracht heeft om de plannen voor de heerschappij van mijn tegenstander te kunnen verstoren en het verloop van de gebeurtenissen kan tegenhouden. Bid ook de rozenkrans van de vlam van liefde (rozenkrans van het Hart van Maria), om het hart van deze ondankbare en zondige mensheid te genezen.

  Lieve kinderen, mijn Vader ziet jullie niet graag lijden. Zijn barmhartigheid loopt ten einde. Laat haar niet gaan. Neem haar zo spoedig mogelijk aan, opdat jullie gesterkt zijn in de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid, die weldra zal aanbreken. Roep jullie engelbewaarder en de andere engelen, die over jullie waken en aan jullie zijde verblijven en er op wachten dat jullie een beroep op hen doen om jullie te helpen op al jullie wegen en bij jullie geestelijke conflicten.

  Lieve kinderen, mijn hart is bedroefd, want zeer spoedig zullen de huizen van mijn Vader worden ontwijd en gesloten, opdat alles in vervulling gaat wat in het boek Daniël geschreven staat over de gruwel in de tempel (Daniël 12:11). De zegels van het boek Daniël zijn begonnen zich te openen om getuigenis te geven voor de vervulling van het Woord van God.

  Het schisma is nabij, bidt, bidt, opdat jullie gebed mijn trouwe gelovigen zal versterken, die het evangelie van mijn Zoon en de leer van de Kerk – zelfs voor de prijs van hun eigen leven – verdedigen. Lieve kinderen, weest dapper, laat je niet afschrikken door de vijanden van mijn Zoon. Blijf sterk en trouw in de beproevingen die jullie doorstaan. Denk eraan dat jullie niets zal overkomen wanneer je mij vertrouwt. Ik zal in deze dagen jullie verdediging en jullie kracht zijn.

  Lieve kinderen, in deze tijd moeten jullie sterker met deze moeder zijn verenigd, opdat jullie zegevierend uit de geestelijke strijd van elke dag komen. Aanvaardt met liefde deze zuivering, want het is voor jullie bestwil en voor de redding van jullie ziel. Wordt niet afvallig of vloek niet, wanneer deze  beproevingen komen. Aanvaardt alles en schenk alles aan de Vader als een liefdesoffer en ik verzeker jullie dat alles volgens de wil van God zal verlopen. Zonder zuivering, lieve kinderen, kunnen jullie de nieuwe schepping niet binnengaan. Bedenkt dat de zonde geen plaats heeft in het hemelse Jeruzalem. 

  Lieve kinderen, het hangt van jullie gebeden af, of de dagen van de zuivering verkort of verlengd worden. Vreest niet, de duivel kan jullie geen schade berokkenen, wanneer jullie met jullie moeder zijn verenigd. Er zullen moeilijke dagen aanbreken, maar alles zal gemakkelijker te dragen zijn, als jullie op onze beide harten vertrouwen. Kom dus, lieve kinderen, de heerlijkheid van God verwacht jullie in de nieuwe schepping. Mijn moederlijke liefde moge jullie begeleiden en het licht van de Heilige Geest leide jullie naar de poorten van het hemelse Jeruzalem.

  Jullie moeder, Maria, Mystieke Roos

  Maak mijn boodschappen bekend aan de gehele mensheid.

  3 maart 2013, 15.30u
  DEZE WERELD ZAL, ZOALS JULLIE WETEN, REEDS SPOEDIG IN EEN NIEUWE SCHEPPING WORDEN VERANDERD.

  DRINGENDE  OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn erfgenamen, mijn volk, vrede zij met jullie.

  Deze wereld zal, zoals jullie weten, reeds spoedig in een nieuwe schepping worden veranderd. Alles zal van het ene op het andere ogenblik veranderen, niets zal blijven zoals het is. Alles wordt vernieuwd en nieuw geschapen door mijn Goddelijke wil en mijn barmhartigheid. In mijn nieuwe schepping zullen jullie nieuwe schepsels zijn, jullie zullen geestelijke wezens zijn en met God en voor God leven. Jullie zullen niet verouderen omdat jullie niet aan de tijd zullen zijn onderworpen, maar aan de wil van God, die liefde, leven en overvloed is.

  Mijn hemelse Jeruzalem is het paradijs dat ik voor mijn kinderen heb bereid, die mij trouw blijven tijdens de beproeving van de zuivering. In mijn nieuwe hemel en op mijn nieuwe aarde zal de heerlijkheid van God met jullie zijn. Mijn kinderen, ontdek de geestelijke wereld, waar alles mogelijk is. Alles zal ik jullie geven wanneer je er maar aan denkt. Jullie zullen geen slaven van het vlees zijn, want de geest zal heersen over de materie. Jullie zullen geestelijke wezens in een geestelijke wereld zijn. Mijn Heilige Geest zal in gemeenschap met jullie en met de schepping een enkel bestaan van liefde, vreugde en harmonie vormen.

  Mijn kinderen, mijn erfgenamen, ik zeg jullie dit allemaal, opdat jullie er in jullie binnenste aan denkt en opdat het jullie morgen kracht en hoop biedt in de moeilijke momenten die zullen komen. Deze belofte van leven zal jullie helpen om vertrouwen in God te hebben en jullie aan te moedigen om in de dagen van de zuivering, die voor jullie liggen. Bereid jullie er dus op voor, mijn kinderen, want mijn opleving van jullie geweten kan ieder moment gebeuren. Blijf biddend en wakend, zodat, wanneer jullie in de aanwezigheid van God komt, jullie lampen ontstoken zijn en jullie gerechtvaardigd kunnen worden.

  Veel zielen zullen niet op deze wereld kunnen terugkomen en zullen verloren gaan, omdat ze niet zijn voorbereid; velen zullen de stap naar de eeuwigheid niet verdragen. Daarom, mijn kinderen, vraag ik jullie dat jullie je geestelijk voorbereidt. Pijnig jullie harten, doe boete en zondig niet meer; wees niet langer koppig. Neem deze belangrijke gebeurtenis, die jullie leven zal veranderen, ernstig en met verantwoordelijkheid. De waarschuwing zal jullie dichter bij het rijk Gods brengen of jullie daarvan verwijderen. Neem dadelijk een beslissing, want de tijd loopt ten einde.

  De trompetten van mijn Goddelijke gerechtigheid zullen weldra schallen en de komst van mijn waarschuwing aankondigen en het begin van de problemen. Let op de tekens aan de hemel, want jullie ogen zullen geestelijke en kosmische gebeurtenissen aanschouwen, die nooit tevoren werden gezien. De dagen van het rijk Gods komen naderbij.

  Verheug jullie en jubel in de Heer, want Hij komt om over alle volkeren met gerechtigheid te regeren. Blijf in mijn vrede, mijn volk, mijn schepping.
  Jullie vader, Jahweh, Heer der volkeren.

  Maak mijn boodschappen tot de uiteinden van de aarde bekend.

  18-03-2013, 23:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weg naar de Hel - Don Bosco - deel 3
  Toen ik verder keek kwam een andere jongen in snelle vaart naar beneden in de grot. Ook hij was van het Oratorium. In de positie dat hij viel, bleef hij zijn. Ook hij uitte een hartverscheurende kreet die zich mengde met de laatste echo van de schreeuw die de voorgaande jongen had geuit. Andere jongens bleven op dezelfde manier neervallen in toenemende aantallen, allemaal schreeuwden ze op dezelfde manier om dan allen gloeiend en bewegingsloos te worden. Ik merkte dat de eerste aan de grond leek genageld te zijn, met een hand en een voet in de lucht, de tweede jongen was voorover gebogen. Anderen stonden of hingen in verschillende posities, balancerend op een hand of voet, zittend of liggend op hun rug of op hun zij, staand of knielend, handen in hun haar geklemd. De scène leek op grote beeldhouwwerken van een groep jongeren die in steeds pijnlijker houdingen waren geworpen. Andere jongens belanden in dezelfde oven. Sommige kende ik, anderen waren vreemden voor mij. Ik herinnerde mij toen wat er geschreven staat in de Bijbel in die zin dat als een in de hel valt, hij zo voor altijd zal blijven." (Prediker 11:3)

  Banger dan ooit, vroeg ik aan mijn gids : Wanneer deze jongens neerstormen in deze grot, weten ze dan niet waar ze heengaan?

  Jawel, ze weten heel zeker. Ze werden duizend keer gewaarschuwd, maar ze kiezen nog steeds om overhaast in het vuur te belanden, omdat ze zich niet afkeren van de zonde en blijven zondigen. Bovendien zijn verachten en verwerpen ze Gods voortdurende genadige uitnodigingen om boete te doen. Zo lokken ze de Goddelijke Rechtvaardigheid uit die hen kwelt, opjaagt en hen voortdrijft, zodat ze niet kunnen stoppen totdat ze deze plek bereiken.


  O, hoe ellendig moeten deze ongelukkige jongens zich voelen, wetend dat ze niet langer enige hoop hebben, riep ik uit. Als je echt hun diepste razernij en woede wilt weten ga dan een beetje dichterbij, zei mijn gids.

  Ik deed een paar stappen naar voor en zag dat veel van die arme sloebers woest werden en op elkaar vlogen als dolle honden. Anderen krabden hun eigen gezicht en handen, scheurden hun eigen vlees en gooiden het weg. Juist op dat moment werd het hele plafond van de grot zo transparant als kristal en onthulde een glimp van de hemel en hun stralende metgezellen die veilig waren voor alle eeuwigheid.


  De arme stakkers waren vol afgunst, brandend van woede, omdat ze de rechtvaardigen ooit hadden bespot. "De goddelozen zullen zien, en boos zijn, ze zullen knarsetanden, en versmachten" (Psalm 111: 10) Waarom hoor ik geen geluid? vroeg ik mijn gids.

  Ga dichterbij! zei hij.

  Ik legde mijn oor tegen het kristallen raam en hoorde geschreeuw en gesnik, godslasteringen en verwensingen tegen de heiligen. Het was een tumult van stemmen en kreten, schel en verward.


  Wanneer ze de goede metgezellen herinneren, zijn ze verplicht om toe te geven : wij dwazen achtten hun leven waanzin, en hun einde zonder eer. Zie hoe ze onder de kinderen van God worden geteld, en hun lot is onder de heiligen te leven. Daarom zijn we afgedwaald van de weg van de waarheid, en het licht van rechtvaardigheid heeft niet geschenen op ons, en de zon van begrip is niet voor ons gerezen (Wijsheid 5:4-6) We hebben ons vermoeid op de weg van ongerechtigheid en vernietiging, en hebben harde wegen bewandeld, maar de weg van de Heer hebben we niet bekend. Wat heeft trots ons bijgebracht? Of welk voordeel heeft het opscheppen over rijkdom ons bijgebracht? Al die dingen zijn voorbijgegaan als een schaduw (Wijsheid 5: 7-9).

  Hier is geen tijd meer. Hier is enkel eeuwigheid.

  Terwijl ik de toestand van veel van mijn jongens in volslagen afschuw aanzag, viel me ineens iets op. Hoe kunnen deze jongens veroordeeld zijn? vroeg ik. Gisteravond waren ze nog in leven op het Oratorium!


  De jongens die je hier ziet zijn allemaal dood zijn voor Gods genade. Als ze nu zouden sterven of volharden in hun boze wegen, dan zouden ze veroordeeld worden. Maar we zijn tijd aan het verspillen. Laten we verder gaan.

  Hij leidde mij weg en we gingen door een gang naar beneden in een lagere grot. Ik las het volgende opschrift: "Hun wormen zullen niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden" (Jesaja 66: 24) "Hij zal vuur en wormen in hun vlees geven, en ze kunnen verbranden en het voor altijd voelen." (Judith 16: 21)

  Hier kon men zien hoe afschuwelijk de wroeging was van degenen die leerlingen waren in al  onze scholen. Wat was het een kwelling voor hen iedere onvergeven zonde te kennen en zijn rechtvaardige straf. Het herinneren van de talloze, zelfs bijzondere middelen die ze hadden om hun leven te beteren, te volharden in de deugd, en het paradijs te verdienen, en hun gebrek aan reactie op de vele gunsten die beloofd en geschonken werden door de Maagd Maria. Wat een marteling te denken dat ze zo gemakkelijk gered konden zijn, maar nu hopeloos verloren waren, en de vele goede voornemens te herinneren die nooit werden gehouden. De Hel is inderdaad geplaveid met goede voornemens!

  In deze onderste grot zag ik weer die Oratorium jongens die in de vurige oven waren gevallen. Sommige luisteren naar mij op dit moment, andere zijn oud-leerlingen of zelfs vreemden voor mij. Ik keek dichterbij en merkte dat ze allemaal waren bedekt met wormen en ongedierte die meedogenloos knaagden aan hun vitale functies, hart, ogen, handen, benen en hele lichamen. Hulpeloos en bewegingloos, waren ze ten prooi gevallen aan allerlei kwelling. Hopend dat ik hen zou kunnen spreken, of om iets van hen te horen, ging ik nog dichter, maar niemand sprak of keek naar me. Ik vroeg mijn gids waarom, en hij legde uit dat de verdoemden totaal geen vrijheid kennen. Ieder moet volledig ​​zijn eigen straf doorstaan, met absoluut geen uitstel of wat dan ook. En nu, voegde hij eraan toe, moet je ook de grot in.

  Oh, nee! wierp ik verschrikt tegen. Voordat je naar de hel gaat, moet men eerst worden geoordeeld. Ik ben nog niet geoordeeld, en dus ik zal niet naar de hel gaan!

  Luister, zei hij, wat zou je liever doen: de Hel bezoeken en je jongens redden, of buiten blijven en ze in doodsangst laten?


  Ik was even sprakeloos. Natuurlijk zie ik mijn jongens graag en wil ik hen allen redden,  antwoordde ik, maar is er geen andere uitweg?

  Ja, er is een manier, ging hij verder, op voorwaarde dat je alles doet wat je kunt.

  Ik ademde met meer gemak en zei direct tegen mezelf, ik het niet erg om te zwoegen als ik deze geliefde zonen van mij maar kan redden van dergelijke kwellingen.


  Kom dan binnen, ging mijn vriend verder, en zie hoe onze goede, almachtige God liefdevol duizend middelen beschikbaar stelt om je jongens tot boetedoening te brengen en hen te redden van de eeuwige dood.

  Hij nam mijn hand en leidde mij in de grot. Als ik binnenging werd ik plotseling getransporteerd naar een prachtige zaal, waar afgedekte glazen deuren nog ingangen verborgen.

  Boven een van hen las ik dit opschrift: Het zesde gebod. Verwijzend naar dit opschrift, zei mijn gids: Overtredingen van dit gebod zijn de oorzaak van de eeuwige ondergang van veel jongens.

  Hebben ze niet gebiecht?

  18-03-2013, 19:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderricht geven en hulp bieden

  Mary Jane Even, V.S., 1 november 2002

   

  1. Sint Jozef: « Lieve kinderen van het Licht, en het is inderdaad het licht, dat Wij u schenken, opdat gij moogt inzien en verstaan, datgene waartoe gij werd en wordt geroepen. Beste kinderen, herkent toch de grote genade, die werd en wordt gegeven aan een beperkte groeppersonen, die grote verantwoordelijkheden zullen moeten dragen tijdens de Laatste Dagen en in het Tijdperk van Vrede. Ofschoon Wij dit jaar de nadruk zullen leggen op de praktische kant van allerlei zaken, wil Ik u toch beter doen begrijpen aan welk soort werk gij uw bijstand zult gaan verlenen. »

   

  2. « Over de ganse aarde zijn er miljoenen mensen, die deze boodschappen ontvangen, en dat heeft een bedoeling. Ja, hoor, dat is duidelijk zó de bedoeling, en wel om u gereed te maken voor uw toekomstige taak. Wij hebben u jaren geleden al medegedeeld, dat al degenen, die geroepen werden om mee te werken aan dit apostolaat, en die deze boodschappen ontvangen, gevraagd zal worden om een helpende hand te bieden. De vraag is nu: Hoe en wanneer ? »

   

  3. « Laat Mij u eerst in herinnering brengen, dat deze boodschappen u heel veel kennis van het geloof hebben medegegeven, ... Wij gaven u eveneens nog al wat kennis mede over de komende gebeurtenissen, opdat gij niet al te bezorgd zoudt zijn over uw persoonlijke behoeften, en meer in staat en bereid zoudt zijn om anderen te helpen. Wij hebben u ook al gewezen op de hulp, die gij zult willen en kunnen geven, aan de Apostelen van de Laatste Dagen, uitgezonden door de Heilige Koningin Maria. »

   

  4.« Gij kent de gebeurtenissen, gij weet, wat er zal geschieden. Denkt na over alles wat Wij u hebben verteld, lieve kinderen. Gij kent immers de toekomst, en gij kent de behoeften van die dagen. De tijd, waarin gij aan het werk zult moeten gaan, is de tijd waarin zich al die gebeurtenissen zullen afspelen. Het heeft tien jaar geduurd om u daarvoor gereed te maken. En nu is het zo ver, gij zijt er klaar voor !»

   

  5. « Een van de eerste keren, dat gij uw kennis zult gaan toepassen en gebruiken, zal zijn gedurende de Grote Vervolging, als gij degenen met zwak geloof zult bemoedigen en zult sterken. In die dagen zult gij getuigenis afleggen over de waarheden van het geloof, en zodoende anderen sterken in hun geloofshouding. De volgende keer zal het zijn nà de Grote Waarschuwing als er zo velen zullen zijn, die het ware geloof zullen zoeken te kennen. Gij kunt hen onderrichten. Gij kunt hennaar een goede en heilige priester leiden. Sommigen zullen eveneens willen worden gedoopt. Als er geen priester beschikbaar is, kunt gij hendopen, en hen onderrichten in het geloof. Gij zult zodoende de priesters helpen, die het allen heel druk zullen hebben. »

   

  6. « In de tijd, dat er op de priesters zal worden gejaagd, en zij in de gevangenis zullen worden opgesloten, kunt gij deze priesters verbergen,gij kunt hen voedsel geven, en kleden, en een bed verschaffen. Als de Apostelen van onze Heilige Moeder op gaan treden, moet gij hen ondersteunen en bijstaan, en hen helpen bij het onderrichten van anderen in het ware geloof. Gij moet getuigenis afleggen van de toekomstige gebeurtenissen, waardoor zij met hoop vervuld kunnen worden. En, als de mensen in de tijd van de [verplichte] microchip uw hulp nodig hebben, moet gij hen de waarheid daarover mededelen, en gij moet hen uit naastenliefde enige hulp bieden, en voedsel en kleding geven. »

   

  7. « Gij kunt anderen op uitstekende wijze van dienst zijn, daar gij weet wat er te verwachten is, en u daarover niet bezorgd hoeft te maken,omdat gij er op voorbereid zijt. Tenminste, dat hoop Ik ! Gij zult de Discipelen (leerlingen) van de Apostelen worden genoemd. Dat zijn degenen, die bijstand verlenen in geloofszaken, en die voorzien in de eerste levensbehoeften, in de mate van het mogelijke. Gij moet sterk staan, waakzaam zijn, en behulpzaam, omdat gij de gave hebt ontvangen van de kennis van die dagen. Echter, alles zal worden geregeld en gestuurd door de Apostelen. Discipelen zijn helpers. »

   

  8. « Gedurende het Grote Mirakel (Wonder) kunt gij de mensen helpende plaatsen, waar het Wonder te zien zal zijn, te bereiken. Gij kunt hen tevens instrueren, zodat zij weten, wat zij zullen moeten zeggen, nl.: "Ik kies voor God in de Allerheiligste Drievuldigheid." Er zal dan grote verwarring heersen, en velen zullen aan anderen om raad en hulpvragen. Gij kunt die dan geven. »

   

  9. « Gedurende de tijd van de Grote [Tweede] Drie Daagse Duisternis zal het voor u een rustige tijd zijn, maar daarna, zal de Regering van Vrede beginnen. Dan zult gij veel en zwaar werk moeten verrichten. Tallozen zullen in die dagen raad en instructie in geloofszaken moeten ontvangen. Tallozen zullen moeten leren hoe zij moeten bidden. Tallozen zullen die Tijd binnengaan zonder enige voorbereiding te treffen, wat de nodige kleding en de eerste levensbehoeften betreft, wat gij wel hebt gedaan, naar Ik hoop ! Gij zult hulp moeten bieden in die dagen door uit te leggen, door te bemoedigen, en door mensen te helpen zich aan te passen. »

   

  10. « Gij weet nu, wat er van u wordt verwacht. Gij moet anderen vertellen, dat zij niet angstig moeten zijn. Het zal een mooie tijd zijn. In meerdere opzichten primitief, dat wel, maar heel mooi. Gij kunt dat anderen vertellen. Deelt uw kennis betreffende die plaats en het waarom ervan met anderen. O, jazeker, beste kinderen, aan u werd deze kennis verstrekt met een bepaald doel, eigenlijk om meerdere redenen. Gij werd gekozen, en gij wordt geroepen, om heel veel mensen te helpen die moeilijke dagen door te komen. »

   

  11.« Welnu, Ik heb u medegedeeld wanneer gij aan het werk moet gaan. Gij zult een oproep ontvangen om daar mede te beginnen,maar, let goed op, nu [in december 2002 en eind april 2003] is het nog niet de tijd daarvoor ! Daarom wachten wij rustig af, wij lezen veel, wij studeren, en wij bereiden ons voor ! Nu is het de tijd om u voor dit werk gereed te maken, het is nog niet de tijd om dit werk aan te vangen ! Nee, gij zult een oproep om te beginnen ontvangen van uw leidslieden, de Apostelen. Dus wachten wij af !»

  Uit : www.courlisius.org

  18-03-2013, 16:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar het verleden

  Mary Jane Even, VSA, 1 maart 2003

  1. Jezus: « In het algemeen keert gij terug naar het tijdperk waarin Ik leefde, maar met veel meer kennis om te doen wat gij moet doen om te kunnen leven en werken. Al het water van de rivieren zal drinkbaar zijn, en gij kunt baden in de meren. Gij brengt zelf de zeep mee. De bomen zullen het ganse jaar door vol met vruchten hangen. Er zullen kippen zijn en ander pluimvee, en alle mogelijke soorten vis, die gij uit de meren op moet vissen. Later zullen er ook nog andere soorten vlees zijn om te eten. Er zijn geen koelkasten, geen diepvriezers, geen elektriciteit. Gij zult nu wel begrijpen wat Ik bedoel als Ik zeg, dat gij nù moet opslaan alles wat gij mee wilt nemen. »

   

  2. « Uw eigen woning of huis, en alles wat zich er in bevindt, zal naar uw eigen territórium worden overgebracht. Het eigen territórium is het gebied alwaar gij geplaatst zult worden met geheel uw gezin en familie, samen met de anderen van uw clan of stam. Gij zult velen van hen waarschijnlijk niet kennen, maar gij zult hen weldra en gemakkelijk leren kenen, daar gij allen verwanten zijt. Elk van de twaalf territória zal meerdere grote gemeenschappen van mensen tellen, zoals heden kleine steden. Deze kleinere steden zullen niet ver van elkaar gelegen zijn, en zodoende zullen er grotere steden worden gevormd. Dat is de omgeving en zó is de sfeer, waarin gij gelukkig, en onder grote dankbaarheid, zult leven. Sint Jozef zal u de juiste plaats aanwijzen. Hij is daar verantwoordelijk voor, en hij heeft de leiding bij de plaatsing van de gezinnen en de families, zoals de Eeuwige Vader het heeft vastgesteld. »

   

  3. « Welnu, kinderen, daar er in die tijd geen sprake zal zijn van kwaad, noch van criminaliteit, zullen er geen sloten op de deuren nodig zijn, evenmin als politiecontroles of veiligheidsbeambten. Alle mensen zullen in harmonie samenleven en van goede wil zijn. Ja zeker, men zal er wel aan moeten wennen, maar Ik verzeker u, dat de vrede van die dagen, die gij in uw geest, uw hart, en uw lichaam zult ervaren, weldadig zal zijn voor uw ziel. Iedereen zal gelukkig en vol blijdschap zijn. »

   

  4. « Wij schatten, dat het een groot aantal jaren zal duren om alles gereed te maken. Daarom zullen de kinderen, die geboren zullen worden, de eerste prioriteit vormen, meer nog dan de woningen en de gebouwen. Gedurende al die jaren zullen er ook scholen, kloosters, en grote woningen voor sommige ouden van dagen worden gebouwd. Wij zullen geen tijd verliezen. Het grondplan is door Sint Jozef gereed gemaakt. Nu zal Ik de berichten voor deze maand, de maand April 2003, besluiten met Mijn zegen. Ik zegen u allen, en Ik hoop u te mogen zien in het Rijk van Vrede. - Jezus. »

   

   Uit: www.courlisius.org

  18-03-2013, 14:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het leven op de Nieuwe Aarde

  Het leven op de Nieuwe Aarde

  Mary Jane Even, V.S., 1 november 2002

  1. Maria: « Nog iets, wat gij zoudt kunnen doen, is het opslaan van babykleertjes. Ja, zeker, daar er talloze kindjes zullen worden geboren in het Nieuwe Tijdperk, zullen wij heel veel babykleding nodig hebben. Denkt er aan, dat dan eveneens alle mogelijke kinderkleding nodig zal zijn, en van pas zal komen. Probeert ook daarvan het een en het ander te bewaren. Gedragen kleding zal kunnen worden gebruikt, en talloze malen kunnen worden hergebruikt. Het water [op de Nieuwe Aarde] zal de kleding weer in een goede conditie brengen. Maakt u niet bezorgd. Heel wat mensen hebben er al aan gedacht om dit te doen. Gij kunt zelfvast ook nog wel wat opslaan. »

   

  2. « Welnu, in het Tijdperk van de Vrede zullen de deugden in ere worden hersteld, en het nastreven daarvan zal alle mensen tot een hoge graad van heiligheid brengen. Dat is een gave, speciaal voor die tijd,waarin Jezus en Ik alles en allen zullen gadeslaan, en op alle mogelijke manieren u zullen bijstaan. Vanzelfsprekend zal Sint Jozef aanwijzingen geven betreffende het bouwen, de huisvesting van de families, en de plaatsing. Elk van u zal een plaats worden gewezen alwaar gij moet wonen, tesamen met degenen, die behoren tot uw afstammingslijn, van welk land of volk zij ook afkomstig mogen zijn. Iedereen zal een eigenplaatsje onder de zon krijgen. Sint Jozef heeft de grote lijst, waarmede hij allen naar hun bestemming kan leiden. Gij zult tot een grote familiegroep behoren; dat is nodig om al het noodzakelijke werk te kunnen verrichten. »

   

  3. « Verder kan Ik nog melden, dat sommigen geroepen zullen worden om leiding te geven, en ook samen zullen werken met degenen, die inde steden verblijven. Er is leiderschap voor nodig om gebouwen op te richten, buizen voor het transport van water aan te leggen, en om bronnen te slaan of te graven, evenzeer als er leiderschap nodig is voor het beheer van de bedrijven en diensten, die zich in elke stad zullen ontwikkelen. Elke leider zal worden gekozen op grond van bekwaamheid, en elkeen zal al zijn kennis en zijn vaardigheden ter beschikking stellen. De gezinnen en families zullen de zorg hebben voorde eigen boerderijen en woningen, en die gezinnen zullen met een alarmerende snelheid gaan groeien. Iedereen zal de anderen helpen. Naastenliefde begint thuis, en het beoefenen van die deugd zal worden gesteund door de behoefte daaraan, en door de omstandigheden. »

   

  4. « Bekijkt uzelf niet met de ogen van de wereld van vandaag ! Ziet uzelf als door en door gezond, ofschoon gij reeds 500 of meer jaren oud zijt, en beziet uzelf, gereed staande voor alle mogelijke soort werk, en daartoe ook in staat. Bedenkt, dat Noë (Noach) de Ark bouwde toen hij960 jaar oud was. Gij moet niet in termen van jaren denken, want gij zult leven zolang als God het nodig vindt, dat gij leeft. Jawel, sommigen zullen willen sterven en naar de hemel over willen gaan. Zij zullen dan sterven omwille van hun geestelijke gezondheid - misschien was er een echtgenote of een echtgenoot, die niet mee over is gekomen naar de Nieuwe Aarde. Welnu, als zij werkelijk oprecht zijn in hun stervensverlangen, zal Jezus daarin voorzien. Zij zullen verrijzen samen met de anderen tegen het einde van de Regering van Vrede, en nog vóór het Algemene Laatste Oordeel. »

   

  5. « Het lijkt allemaal nog zo ver weg om nu al aan deze dingen te denken, maar het is Onze bedoeling u dit jaar alles in klare taal te laten weten over uw toekomst. Wij zullen dit gehele jaar nog over heel wat praktische zaken spreken. Bijvoorbeeld: Hebt gij er wel aan gedacht, dat iedereen in het Tijdperk van Vrede zal bidden voor de zielen in het vagevuur, opdat tegen het einde van dat Tijdperk die allemaal zouden zijn bevrijd ? Of hebt gij wel begrepen, dat er zo veel babies geboren zullen worden, die allen moeten worden verzorgd en opgevoed, met de bedoeling de plaatsen in te nemen van al degenen, die naar de hel zijn gegaan ? Al die onderwerpen, en nog veel meer, zullen Wij gedurende het komende jaar bespreken. Lieve kinderen, Ik zie uit naar die prachtige komende tijd, en Ik hoop, dat gij dat ook zult doen. Ik zal u dan daar zien, èn, ... gij zult Mij zien ! Maria. »

  Uit: www.courlisius.org

  18-03-2013, 13:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid mijn Rozenkrans voor al degenen die in Rome heersen. 15/3/2013

  Moeder van redding : Mijn dierbaar kind, dit is een tijd van grote droefheid, niet alleen voor jou, maar voor al degenen die mijn Zoon liefhebben.

  Ik dring er bij jullie op aan, lieve kinderen, om sterk en trouw te blijven  aan het Heilig Woord van God, ter wille van mijn Zoon. HIJ, MIJN GELIEFDE ZOON, HANGT ZIJN HOOFD IN DOODSANGST ALS HIJ DE VERSCHRIKKING ZIET ALS ZIJN KERK AFBROKKELT VOOR HEM.

  BID ALSJEBLIEFT OM HOOP EN BID IEDERE DAG MIJN HEILIGE ROZENKRANS VOOR AL DEGENEN DIE HEERSEN IN ROME. Jullie moeten bidden voor al degenen die de Katholieke Kerk besturen. Alsjeblieft bid ook voor de man die op de Stoel van Petrus zit, want hij heeft jullie gebeden hard nodig.

  Bid dat hij de Waarheid van de dood van mijn Zoon op het Kruis zal aanvaarden en dat hij zijn hart zal openen voor de smeekbeden van mijn Zoon om barmhartigheid voor al Gods kinderen.

  Het maakt niet uit hoe hard deze tijden zijn, in de rooms-katholieke kerk, kan en zal het kwaad de Kracht van God niet overweldigen.

  MIJN ROL ALS MIDDELARES VAN ALLE GENADEN ZAL SPOEDIG GEREALISEERD WORDEN, EN ALS DE VROUW DIE UITVERKOREN IS OM GEKLEED TE WORDEN IN ZONNESTRALEN, IS MIJN TIJD GEKOMEN OM MIJN ZOON TE HELPEN IN ZIJN LAATSTE PLAN VAN VERLOSSING.

  Ik koester al Gods kinderen, met inbegrip van degenen die Hem grote schande en leed bezorgen. Bid dat mijn gebeden, die naar mijn Zoon gebracht worden en in jullie naam gepresenteerd worden aan Hem, het lijden kan helpen verzachten dat voor ons ligt binnen de Katholieke Kerk.

  Mijn liefde, als Moeder van al Gods kinderen, is alomvattend en ik zal nooit stoppen in mijn zoektocht om jullie hoop te brengen, lieve kinderen.

  De gebeden zullen gehoord worden in de Hemel en jullie moeten nooit de hoop opgeven, want de Barmhartigheid van mijn Zoon is groter dan jullie ooit kunnen weten.

  Gods Liefde is almachtig. Vraag en jullie zullen grote zegeningen ontvangen, als de voorbereidingen  complete klaar zijn voor de Grote Dag van de Heer.

  WACHT GEDULDIG, MET LIEFDE EN VERTROUWEN WANT AL DEZE BEPROEVINGEN ZULLEN SPOEDIG TOT HET VERLEDEN BEHOREN, EN DAN ZULLEN DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE ZICH VERENIGEN TOT EEN GEHEEL.

  Dit is al waar je moet om bekommert zijn – de voorbereiding van jullie ziel en degene die jullie gebeden het meest nodig hebben. Alleen dan zullen jullie in staat zijn om het Licht van God te aanvaarden en het Nieuwe Paradijs op aarde binnen te gaan.

  Wees in vrede en richt jullie enkel op mijn Zoon en Zijn bijzonder verlangen om de zielen te redden van iedere levend wezen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  18-03-2013, 13:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit kwaadwillig gebaar tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen die hun ogen open houden. 14/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, welk lijden ervaren Mijn geliefde heilige dienaren, zo na aan Mijn Hart, die de Waarheid kennen en die getuige moeten zijn van de gruwel in Mijn Kerk op aarde.

  ER ZAL EEN BIJZONDERE BELEDIGING PLAATSVINDEN DIE MIJN HEILIGE NAAM ZAL TOEGEBRACHT WORDEN IN EEN POGING OM MIJ TIJDENS DE GOEDE WEEK TE ONTHEILIGEN. Dat kwaadwillig  gebaar tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen die hun ogen open houden en dat zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon zit in Mijn Kerk op aarde, niet van Mij komt.

  Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die aan de wereld gegeven zijn -  als waarschuwing voor de tijd waarin de macht binnen Mijn Kerk zal gegrepen zijn door hen die trouw zijn aan het beest -  nu voltrokken worden. Die tijd is nu.

  ONTHOUD DAT ZIJ DIE HET UITERLIJK TEKEN VAN NEDERIGHEID TROTS TENTOONSTELLEN, SCHULDIG ZIJN AAN HOOGMOED. Hoogmoed is een zonde.

  Zij die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, dat de leer van Mijn Kerk bij de tijd moet gebracht en die zeggen dat door haar te moderniseren, meer mensen haar zullen aanvaarden, weet het volgende:

  DIEGENEN ONDER JULLIE DIE BEWEREN DAT ZIJ MIJN LEER VOLGEN, MAAR DIE WETTEN WILLEN VERANDERD ZIEN OM DADEN TE VERGOEILIJKEN DIE ZONDIG ZIJN IN MIJN OGEN, VERLAAT NU DE KERK. Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis binnen te gaan. Toch is het dat wat zal gebeuren. Jullie en al diegenen die vragen om veranderingen die door de seculiere wereld aangenomen worden, zullen tevreden zijn, want de valse profeet zal jullie verleiden in zijn voordeel, en jullie zullen hem op elk moment van zijn kortstondige ambtsperiode toejuichen. Maar Ik, Jezus Christus, zal het niet zijn die jullie volgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

  Velen zullen het rijk van de valse profeet in de armen sluiten en Mij aan de kant schuiven  met blijdschap in hun hart. Wanneer nadien de dwalingen van zijn wegen zichtbaar zullen worden, zullen Mijn arme gewijde dienaren zich nergens naartoe kunnen wenden. Hun smart zal omslaan in vrees en hun vrees in wanhoop. Zij zullen niet meer weten wie te vertrouwen, maar zij moeten het volgende begrijpen. MIJN LICHAAM, MIJN KERK, KAN GEGESELD EN ONTWIJD WORDEN, MAAR MIJN GEEST KAN NOOIT GERAAKT WORDEN, WANT HIJ KAN NOOIT STERVEN.

  Tot diegenen die Mijn Woord nu afwijzen en ook de Waarheid die jullie gegeven wordt als een bijzonder Geschenk van de Hemel, Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten totdat jullie naar Mij zullen terugkeren. Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie armzalige zielen kan redden.

  MIJN KERK, WAAR MIJN LEER EN SACRAMENTEN ONGESCHONDEN BLIJVEN, ZAL LEVEN EN KAN NOOIT STERVEN. ZIJ HEEFT GEEN STENEN EN MORTEL NODIG OM TE OVERLEVEN, WANT IK BEN HET, JEZUS CHRISTUS, WIENS LICHAAM DE KERK IS. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, toegewijde dienaren en volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn verenigd met Mijn Lichaam om Mijn Kerk op aarde te vormen. Daarom moeten jullie leren om sterk te zijn, moedig en trouw aan Mijn Heilig Woord, ongeacht welke tegengestelde argumenten jullie worden voorgeschoteld. 

  DE TIJD DAT HET SCHISMA AAN HET LICHT KOMT IS NABIJ, EN REEDS WORDT MEN IN ROME EEN VERSCHRIKKELIJK ONBEHAGEN GEWAAR. Wanneer de Heilige Geest botst met de geest van de boze, zal er een scheidingslijn in het midden vallen zodat twee kanten te voorschijn komen. De grote verdeeldheid zal snel nederdalen. Dan zullen velen onder diegenen die door de leugenaar misleid werden terug in Mijn Heilige Armen lopen tot bescherming.

  Ik leid jullie tijdens deze droevige tijden en vraag dat jullie allen Mij jullie tranen geven en Ik zal jullie geestelijk troosten. 

  Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.

  Jullie geliefde Jezus

  18-03-2013, 09:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hildegard von Bingen - Jainkoari Kantari
  Jainkoari Kantari

  18-03-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  16-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weg naar de Hel - Don Bosco - deel 2
  Omdat ze worden gesleept door de valstrik van (gebrek aan) menselijk respect.

  Toen ik heel dichtbij keek, zag ik messen onder de valstrikken. Een voorzienige hand had ze daar geplaatst om zich los te kunnen snijden. De grotere messen stonden als symbool voor meditatie, en konden gebruikt worden tegen de valstrik van trots. Anderen, die niet zo groot waren, symboliseerden geestelijke lezing. Er waren ook twee zwaarden die de devotie tot het Heilig Sacrament symboliseerden, in het bijzonder door middel van regelmatige Heilige Communie, en devotie tot de Heilige Maagd. Er was ook een hamer die de biecht symboliseerde. Andere messen betekenden toewijding aan de Heilige Jozef, Sint Aloysius, en andere heiligen. Door deze middelen waren heel wat jongens in staat om zichzelf te bevrijden of te ontkomen.


  Ik zag inderdaad een aantal jongens veilig over al die vallen lopen, hetzij door een goede timing of door het afglijden van de val als ze gepakt werden.

  Mijn gids was tevreden dat ik alles had gezien en hij liet me verder gaan op het pad. Maar hoe verder we gingen hoe schaarser de rozen werd. Lange doornen begonnen te verschijnen, en al snel waren er geen rozen meer. De hagen werden door de zon verschroeid, bladerloos, en met doornen bezaaid. Er lagen doornentakken die uit de struiken waren gerukt kris kras over de weg bezaaid. Het pad werd onbegaanbaar. We waren aan een ravijn gekomen waarvan de steile wanden verborgen wat erachter lag. De weg ging nog steeds naar beneden en was vol met rotsen en keien. Ik verloor al mijn jongens uit het oog. Velen hadden deze verraderlijke weg verlaten voor andere paden.

  Ik ging door, maar hoe verder ik ging, hoe zwaarder en steiler de afdaling, zodat ik meerdere malen viel, liggend op de grond. Zo kon ik op adem komen. Nu en dan hielp mijn gids me op te staan. Bij elke stap leken mijn gewrichten los te komen, en ik dacht dat mijn scheenbenen zou breken. Hijgend zei ik tegen mijn gids : Mijn goede man, mijn benen zijn niet in staat om nog een stap te zetten. Ik kan niet verder gaan. Maar hij gaf geen antwoord, en bleef verder lopen. Ik volgde hem opnieuw. Toen hij zag dat ik zweette en uitgeput was, leidde hij me naar een kleine open plek langs de weg. Ik ging zitten, haalde diep adem, en voelde een beetje beter. Van op mijn rustplaats, zag de weg die ik had gereisd er erg steil uit en bezaaid met losse stenen, maar wat ons te wachten stond leek zoveel erger zodat ik angstvallig mijn ogen dicht deed.

  Laten we teruggaan, smeekte ik. Als we verder gaan, hoe moeten we ooit terug naar het Oratorium? Ik zal nooit deze helling op geraken.

  Nu we zo ver zijn gekomen, wil je dat ik je hier achterlaat? vroeg mijn gids streng.

  Op deze bedreiging, jammerde ik, Hoe kan ik overleven zonder jouw hulp?

  Volg mij.

  We vervolgden onze afdaling, de weg was nu zo vreselijk steil dat het bijna onmogelijk was om rechtop te blijven staan. Toen konden we de bodem van deze afgrond zien. Bij de ingang van de donkere vallei bevond zich een enorm gebouw, met een torenhoog portaal dat stevig gesloten leek. Toen ik eindelijk de bodem bereikte, werd ik bevangen door een verstikkende hitte, terwijl een dichte groen getinte rook verlicht door flitsen van scharlaken vlammen opsteeg van achter die enorme muren die hoger dan bergen leken.

  Waar zijn we? Wat is dit? vroeg ik mijn gids.

  Lees de inscriptie op die poort en je zal het weten.

  Ik keek en las de volgende woorden: De plaats van geen respijt. Ik realiseerde me dat we aan de poorten van de hel stonden. De gids leidde me rond in deze vreselijke plek. Op regelmatige afstand bevonden zich bronzen portalen zoals de eerste, gevolgd door steile afgronden; op elk portaal stond een inscriptie, zoals: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat bereid was voor de duivel en zijn engelen. (Mattheüs 25: 41) Elke boom die geen goede vruchten opgeleverd, wordt gekapt, en in het vuur geworpen. (Mattheüs 7: 19)

  Ik wilde ze opschrijven, maar mijn gids weerhield mij ervan: Het is niet nodig Je vindt ze allemaal in de Heilige Schrift.


  Ik wilde terugkeren naar het Oratorium. Ik wilde teruggaan, maar mijn gids negeerde mijn poging. Na gestapt te hebben door een steile, nooit eindigende ravijn, kwamen we weer aan de voet van de afgrond aan het eerste portaal. Plotseling wendde de gids zich tot mij. Overstuur en geschrokken wenkte hij mij om opzij te gaan. Kijk! zei hij.

  Ik keek op van schrik en zag in de verte iemand met hoge snelheid op het pad naar beneden komen. Ik richtte mijn ogen op hem en probeerde hem te identificeren, en als hij dichterbij kwam, herkende ik hem als een van mijn jongens. Zijn armen waren uitgestrekt. Hij wilde stoppen, maar kon niet. Vallend over de uitstekende stenen, ging hij nog sneller. Laten we hem helpen, laten we hem tegenhouden, schreeuwde ik en ik stak mijn handen uit in een vergeefse poging om hem tegen te houden.

  Laat hem met rust, antwoordde de gids.

  Waarom?

  Weet je niet hoe vreselijk Gods wraak is? Denk je dat je iemand kunt tegenhouden die vlucht van Zijn rechtvaardige toorn?

  Inmiddels keek de jongen om in een poging om te zien of Gods toorn hem nog steeds volgde. Het volgende moment viel hij tuimelend naar de bodem van het ravijn en viel tegen een bronzen portaal alsof hij geen betere schuilplaats in zijn vlucht kon vinden.

  Waarom was hij in paniek achterom aan het kijken? vroeg ik.

  Omdat Gods toorn door de poorten van de Hel dringt om hem te kwellen, zelfs temidden van het vuur!

  Toen de jongen neerstortte tegen het portaal, opende zich het portaal met een gebrul, en meteen werden duizend binnenportalen geopend met een oorverdovend lawaai alsof getroffen door een lichaam dat was aangedreven door een onzichtbare, meest gewelddadige, onweerstaanbare storm. Als deze bronzen deuren, die zich achter elkaar bevonden, ook al waren ze op grote afstand van elkaar, open bleven, zag ik in de verte de kaken van een oven vuurballen uitwerpen op het moment dat de jongen erin tuimelde. Zo snel als de poorten zich hadden geopend, gingen ze ook terug dicht. Voor de derde keer probeerde ik de naam van die ongelukkige jongen op te schrijven, maar de gids hield me weer tegen. Wacht, beval hij.

  Kijk!

  Drie andere van mijn jongens, schreeuwden verschrikkelijk met uitgestrekte armen. Ze rolden achter elkaar, zoals massieve rotsen. Ik herkende ze als ze net als de vorige jongen tegen het portaal vielen. In een fractie van een seconde ging de poort open en ook de andere duizend. De drie jongens werden meegezogen in de eindeloze gang temidden van een langgerekte, uitstervende helse echo, en dan gingen de portalen weer dicht. Met tussenpozen kwamen nog vele andere jongens na hen getuimeld. Ik zag een ongelukkige jongen geduwd worden onderaan de helling door een boze vriend. Anderen vielen alleen of met anderen, arm in arm of naast elkaar. Elk van hen droeg de naam van zijn zonde op zijn voorhoofd. Ik bleef roepen naar hen als ze naar beneden vielen, maar ze hoorden me niet. Nogmaals openden de portalen zich en daarna terug dicht met een donderend lawaai. Daarna, doodse stilte!

  Voornamelijk slechte vrienden, slechte boeken, en slechte gewoonten zijn verantwoordelijk voor zoveel eeuwig verlorenen. riep mijn gids.

  De valstrikken die ik eerder had gezien sleepten inderdaad jongens naar de ondergang. Het zien van zovelen die in het verderf liepen zorgde ervoor dat ik mistroostig uitriep: Als zovele van mijn jongens uiteindelijk hier belanden, werken we tevergeefs. Hoe kunnen we dergelijke tragedies voorkomen?

  Dit is hun huidige staat, antwoordde mijn gids: en dat is waar ze zouden belanden als ze nu zouden sterven.

  Laat mij dan hun naam noteren, zodat ik ze kan waarschuwen en ze terug op het pad brengen naar de hemel.


  Gelooft u werkelijk dat sommigen van hen zich zouden herpakken als je hen waarschuwt? Nu zou uw waarschuwing indruk maken, maar binnenkort zullen ze het vergeten, zeggende: Het was maar een droom, en zij zullen het slechter doen dan voorheen. Anderen zullen beseffen dat ze ontmaskerd zijn en zullen de sacramenten ontvangen, maar dat zal niet spontaan noch verdienstelijk zijn. Nog anderen zullen biechten als gevolg van een tijdelijke angst voor de hel, maar ze zullen blijven vasthouden aan zonde.

  Is er dan geen manier om deze ongelukkige jongens te redden? Zeg me alsjeblieft wat ik kan doen voor hen.

  Ze hebben leiders, laat ze die gehoorzamen Ze hebben regels, laat ze die navolgen. Ze hebben de sacramenten, laat ze die ontvangen.


  Juist op dat moment kwam een nieuwe groep jongens naar beneden getuimeld en de portalen waren tijdelijk geopend. Laten we naar binnen gaan, zei de gids tot mij.

  Ik trok me terug vol afschuw. Ik kon niet wachten om terug naar het Oratorium te gaan om de jongens te waarschuwen. Anderen zouden ook kunnen verloren gaan.

  Maar mijn gids stond erop dat ik meeging. Je zult veel leren. Maar zeg me eerst: Wil je alleen gaan of met mij? Hij vroeg dit om mij te doen realiseren dat ik niet moedig genoeg was en dus zijn vriendelijke hulp nodig had.

  Alleen in die afschuwelijke plaats? Hoe zal ik ooit in staat zijn om mijn weg te vinden zonder je hulp? Dan kreeg ik een gedachte die me moed gaf. Voordat men veroordeeld is tot de hel, zei ik tegen mezelf, moet hij eerst worden beoordeeld. En ik ben nog niet geoordeeld!


  Laten we gaan, riep ik resoluut. We gingen naar die smalle, afschuwelijke gang en zoefden erdoor als een bliksem. Dreigende inscripties schenen over alle binnenpoorten. Als laatste opende zich een poort die uitkwam op een grote, grimmige binnenplaats met een grote ingang aan de andere kant. Erboven stond het opschrift:

  Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. (Mattheüs 25: 46) De muren werden helemaal geschreven met hetzelfde. Ik vroeg mijn gids of ik ze kon lezen, en hij stemde in. Dit waren de opschriften:

  Aan vuur en wormen zal Hij hun vlees prijsgeven; van pijn zullen ze huilen tot in eeuwigheid." (Judith 16: 17)

  De poel van vuur waar zowel het beest en de valse profeet zijn, daar zullen ze dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid." (Openb 20: 9-10)

  En de rook van hun pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. (Openb 14: 11)

  Een land van diepste duisternis en schaduw van de dood, waar zelfs het licht nog duisternis is. (Job 10: 22)

  Er is geen vrede voor de goddelozen. (Jesaja 47: 22)

  Er zal het geween zijn en het tandengeknars. (Mattheüs 8:12)

  Terwijl ik van het ene opschrift naar het andere ging, kwam mijn gids, die in het midden van de binnenplaats stond, naar me toe.

  Vanaf hier, kan niemand een behulpzame vriend hebben of een troostende vriend, een liefhebbend hart, een meelevende blik of een welwillend woord. Dit is voor altijd verdwenen. Wil je het gewoon zien of wil je deze dingen zelf ondervinden?

  Ik wil het alleen zien! antwoordde ik.

  Kom dan met me mee, zei mijn vriend, en hij stapte door die poort in een gang. Aan het einde ervan stond een observatieplatform, afgesloten door een enorme kristallen ruit die van de grond tot het plafond reikte. Zodra ik de drempel overschreed, voelde ik een onbeschrijflijke verschrikking en durfde niet nog een stap zetten. Voor mij zag ik een immense grot die geleidelijk in vertakkingen splitste die verdwenen in het binnenste van de bergen. Ze waren allemaal in vlammen, maar het waren geen aardse vlammen die in tongen opgingen. De hele grot - muren, plafond, vloer, ijzer, stenen, hout en steenkool - alles was gloeiend wit bij temperaturen van duizenden graden. Maar het vuur verteerde niet. Ik kan gewoon geen woorden vinden om de afschuwelijke grot te beschrijven. Eerder al is de vuuroven klaargemaakt, met stapels hout voor het vuur. Als een stroom van zwavel steekt de adem van de heer die aan! (Jesaja 30: 33)

  Ik staarde verbijsterd als een jongen uit een poort rende. Schijnbaar niet bewust van iets anders, uitte hij een zeer doordringend gegil, als iemand die op het punt staat in een ketel van vloeibaar brons te vallen, en viel in het midden van de grot. Ook hij werd gloeiend en was onbeweeglijk, terwijl de echo van zijn stervend gejammer nog een ogenblik bleef.

  Vreselijk bang keek ik naar hem voor een tijdje. Hij leek een van mijn Oratorium jongens te zijn. Is hij niet die (naam)? vroeg ik mijn gids.

  Ja, was het antwoord.

  Waarom is hij gloeiend en bewegingsloos?

  Je koos ervoor om te kijken, antwoordde hij. Wees tevreden met dat. Blijf kijken. Trouwens... Iedereen zal met vuur doordrongen worden.(Mark. 9: 48).

  16-03-2013, 23:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet. 13/3/2013

  Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.
  Woensdag 13 maart 2013, 21.20 u.

  MIJN ZEER GELIEFDE DOCHTER, IK BEN VOOR DE TWEEDE KEER TER DOOD VEROORDEELD. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige zijn, snijdt Mij in tweeën.

  Toen Ik voor Mijn scherprechters stond, beschuldigd van ketterij en omdat Ik het waagde om de Waarheid te spreken, liepen Mijn apostelen weg en waren nergens te vinden. ZIJ DIE MIJ VOLGDEN EN MIJN LEER AANVAARDDEN, LIETEN MIJ IN DE STEEK TOEN MIJN WOORD DOOR DE GEZAGSDRAGERS WERD BETWIST. Zij begonnen hun vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.

  SOMMIGE VAN MIJN VOLGELINGEN GELOOFDEN IN DE MISDAAD VAN KETTERIJ WAARVAN IK BESCHULDIGD WERD EN DAT DIE AANKLACHT GERECHTVAARDIGD WAS. Mijn aanklagers – mannen in hoge posities, in ongewone gewaden en die wandelden en spraken met gevoel voor  echte autoriteit -  waren zo machtig dat maar weinigen aan hen twijfelden.

  Ik werd verhoord, uitgedaagd, bespot, vernederd, gekleineerd, belachelijk gemaakt en gehoond omdat Ik de Waarheid sprak.  Mensen vielen neer voor deze heersers – mannen met machtige stemmen wiens gezag nooit in vraag gesteld werd. Mijn Stem werd als het ware een fluistering te midden van het gebrul van Mijn aanklagers.

  “Ketter” – riepen zij. ZIJ ZEIDEN DAT IK MET EEN BOOSAARDIGE TONG SPRAK, DAT IK TEGEN GOD LASTERDE EN DAT IK HUN KERK WILDE VERNIETIGEN. En dus vermoordden zij Mij in koelen bloede.

  HET ZAL NU NIET ANDERS ZIJN WANNEER IK MIJN STEM PROBEER TE LATEN KENNEN, wanneer Ik tracht om al Gods kinderen te waarschuwen inzake gebeurtenissen waarover Ik je de laatste paar jaren gesproken heb, Mijn dochter. Mijn Woord zal met verachting behandeld worden. Mijn Woord zal in vraag gesteld worden. Twijfels zullen binnensluipen en, eens te meer, zullen Mijn apostelen weglopen en Mij aan de wolven overlaten.

  VERGIS JULLIE NIET, DE WAARHEID WERD JULLIE GEOPENBAARD. Ik heb jullie gezegd, Mijn volgelingen, hoe jullie zouden bedrogen worden. Dit zal zeer moeilijk voor jullie zijn omdat jullie deze bedrieger die in Mijn Vaders Huis zit, zullen in vraag stellen.

  Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorzegd. IK HEB DEZE PERSOON, DIE BEWEERT IN MIJN NAAM TE KOMEN, NIET AANGESTELD.

  HIJ, PAUS BENEDICTUS, ZAL MIJN VOLGELINGEN NAAR DE WAARHEID LEIDEN. Ik heb hem niet verlaten en Ik zal hem dicht aan Mijn Hart drukken en hem de troost schenken die hij in deze verschrikkelijk tijd nodig heeft.

  Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.

  Jullie Jezus

  16-03-2013, 23:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw huis naar de Nieuwe Aarde

  Mary Jane Even, VSA, 1 maart 2003

  1. Jezus: « Beste kinderen, ... Ik wens te spreken over de huisvesting in het Rijk van Vrede, en hoe gij uw eigen huis ook daar moet zien te krijgen. ... gedurende heel wat jaren al hebben Wij gesproken over het feit, dat, indien gij dat eigen huis heilig maakt en tot een huis van gebed maakt, dat huis met al het land, dat gij bezit, samen met u naar het Rijk van Vrede zal gaan. ... Om dat huis tot een gebedshuis en heilig te maken, dient gij de hemel te laten zien, dat gij geeft om de beeltenissen van hemelse personen: platen, beelden, en ikonen. Gij moet die hemelse personen en de beeltenissen van die personen, beschouwen als lid van uw eigen gezin. Sommige afbeeldingen behoren in elk vertrek voor te komen, vooral dan het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. Het doet er niet toe hoe groot die beeltenissen zijn, van heel klein tot heel groot is allemaal prima. Plaatst die beeltenissen ergens in elk vertrek van uw woning. »

  2. « Welnu, sommige mensen zeggen, dat zij dat allemaal niet kunnen doen wegens de klachten van gezinsleden. Goed, plaatst de beeltenissen dan op de achterzijde van andere schilderijen of platen, of hang ze op buiten het zicht van andere gezinsleden. Waar een wil is, is een weg. Raakt niet ontmoedigd. Tegenwoordig worden er in winkels hele kleine dubbele plaatjes verkocht. Die kunt gij gemakkelijk verbergen als dat moet. Bedenkt echter wel, dat heilige afbeeldingen, die goed zijn geplaatst, of mooi zijn opgehangen, een teken zijn van uw eerbied voor hemelse zaken. »

  3. « Vervolgens moet gij dagelijks in uw woning gebeden richten tot God en Zijn Heilige Moeder. Vanzelfsprekend brengen de zegening en de toewijding van uw huis door een priester u de meeste voordelen, maar niet iedereen kan dat doen. In dat geval zal uw persoonlijke toewijding, samen met uw gebeden, voldoende zijn. Dat alles behoeft niet te ingewikkeld te zijn, noch te lang te duren. Het volstaat als gij slechts enkele eenvoudige woorden als offer en opdracht spreekt. Gij kunt dat alleen doen of met andere gezinsleden er bij aanwezig. »

  4. « Dagelijks gebeden aan God opdragen is van groot belang. Gij kunt daarbij alleen zijn of samenzijn met familieleden of vrienden. Die gebeden vullen uw woning met genade en met licht voor al degenen, die in het huis verblijven, en die dan ook heel wat genade zullen krijgen. De genade zal de hoeken en de gaten, en de kamers, vullen. Die genade zal vast aan de woning verbonden blijven. Gaat gij verhuizen, begint er dan helemaal opnieuw mee. Weest echter niet bevreesd om te verhuizen - gij kunt dat allemaal voor elkaar krijgen. »

  5. « Lieve kinderen, diegenen, die wonen in appartementen of flats, in studios en/of huurwoningen, moeten niet ongerust zijn. In bepaalde gevallen zullen complete appartementsgebouwen en flatgebouwen in hun geheel naar het Rijk van Vrede gaan, omdat deze heilig werden en werden gevuld met genade door uw gebeden. In sommige gevallen zullen slechts deelwoningen of aparte gedeelten van die gebouwen worden meegenomen [naar de Nieuwe Aarde], en de open bouwstructuur zal dan later worden gesloten. »

  6. « Boerderijen, het huis, het land, de gronden, de dieren, en de mensen zullen allemaal mee worden genomen naar het Rijk van Vrede als zij werden geheiligd door de gebeden, die werden verricht. Zelfs als uw landerijen verder verwijderd liggen van uw huis zullen die allemaal meegaan naar het Rijk van Vrede. Het maakt al evenmin verschil of gij [in een flatgebouw] op de bovenste verdieping woont of op de begane grond. Het maakt geen verschil of het een binnenappartement is of een flat gelegen aan de buitenzijde. Als het heilig is, zal het mee worden genomen. »

  16-03-2013, 18:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kerk op de Nieuwe Aarde

  Mary Jane Even, V.S., 1 november 2002

  1. Maria: « Lieve kinderen, Ik wil u vertellen over de Regering van Vrede. Ik wil voor u nagaan, zoals Wij dat enige jaren geleden in het kort ook al deden, hoe de Kerk in het Tijdperk van Vrede er uit zal zien, en welke uw taak daarin zal zijn. Het is dit jaar [2003] van belang, dat Wij over vele praktische zaken spreken. En dit is er één van. »

  2. « Gij zult u wel herinneren, dat er twaalf territóriën (gebieden) zullen zijn op het vasteland, zoals dat voor de Regering van Vrede zal worden gevormd. Elk van deze twaalf gebieden zal een bisschop hebben, die een van de Apostelen van de Laatste Dagen zal zijn, welke Ik zal aanstellen voor de lopende tijd en de bestaande aarde, maar die later zullen worden aangesteld tot bisschop over een van die territória. Deze twaalf bisschoppen zullen direct verantwoording afleggen aan de nieuwbenoemde Paus van de Regering van Vrede. In die dagen zal er geen andere hiërarchie bestaan, omdat dat niet nodig zal zijn. Ik geef de Paus richtlijnen, en hij geeft leiding aan de bisschoppen, welke op hun beurt de priesters leiden. »

  3. « Elk territórium zal een groot aantal Gemeenschappen met talrijke leden tellen. Om een idee te krijgen van het belang van een territóriumkan men dat het beste vergelijken met een staat of een provincie in een federale staat. En zo zullen er twaalf zijn. Elk van die territória zal een groot aantal gemeenschappen groeperen in zg. steden. In elk van die steden zal er een groot aantal katholieke kerken zijn, en elke stad zal tevens een priesterseminarie, en een klooster voor de vorming van religieuze zusters, huisvesten. In alle parochies zullen katholieke scholen voor de jeugd, en ook voor volwassenen, zijn, en aan allen zal worden gevraagd deze scholen te bezoeken. Daar bovenop zullen er speciale lessen en klassen zijn voor allerlei beroepsopleidingen, voor de talen, voor land- en tuinbouw en veeteelt, en voor kinderverzorging. Elke parochie-familie zal zeer zijn toegewijd aan de eigen werkzaamheden en de eigen devoties. »

  4. « Welnu, alle Heilige Missen zullen in het Latijn zijn, en volgens de Tridentijnse Ritus ! Verder zullen er novenen worden gehouden, het Rozenhoedje zal overal worden gebeden, en de Kruisweg, en er zullen talrijke gebedsgroepen zijn voor bijzondere devoties. Iedereen zal de taal van de Kerk, het Latijn, leren. Alle gebeden zullen in het Latijn worden gezegd, daar er in elk territórium mensen zullen huizen, afkomstig uit talloze landen en talen. Het Latijn zal de universele, de algemene, taal van de Kerk zijn. Iedereen zal die taal leren ! » Zie Noot 1.

  5. « In elk van de huisgemeenschappen zullen er Gebedshuizen zijn, en men zal aldaar meerdere devoties in stand houden, zoals het Rozenhoedje, allerlei gebeden en litanieën. Elke persoon zal dagelijks de nodige tijd besteden aan gebed, aan de Heilige Mis, aan de Heilige Communie, aan het Rozenhoedje, aan allerlei kerkelijke activiteiten, en aan zijn lessen. Al het werk zal energiek en snel kunnen worden verricht als gevolg van de goede gezondheidstoestand van allen, omdat men zich veilig en geborgen weet, en verder uit liefde tot God, en volgens de geldende hoge plichtsopvatting. »

  6. « De parochiepriester zal de nodige Sacramenten toedienen, en hij zal zijn taak vervullen als geestelijk leidsman van meerdere families. Daar er in elke parochie talrijke priesters zullen verblijven, zullen er dagelijks ook vele Missen worden opgedragen, en bovendien zal er biechtgelegenheid zijn zo veel als nodig is. Er zullen talrijke godsdienstige feesten en plechtigheden worden gevierd, evenals negendaagse gebeden en allerlei devoties. Er zal grote eer worden betoond aan alle godsdienstige plichten, en allen zullen zich vormelijk kleden om zo van hun eerbied te getuigen. Voor de vrouwen zal een passende hoofdbedekking weer de gewone dracht worden. Iedereen zal dagelijks de Heilige Mis bijwonen en de Heilige Communie ontvangen, en men zal deelnemen aan de dagelijkse gebedsstonden thuis. Dit zal een tijd zijn van heiligheid, van deugdzaam leven, en van een degelijke en grondige geloofspraktijk. »

  7. « Elk van u zal geroepen worden om ten volle deel te nemen aan alle godsdienstige gebeden en plechtigheden. Gij kunt een grote boerderij uitbaten, of een fabriek leiden, of een zaak voeren, gij zult toch geroepen worden om aan alle religieuze plechtigheden en handelingendeel te nemen, omdat die de focus (het kernpunt, het brandpunt) van uw dagelijks leven zullen zijn. Het werk zal u gemakkelijk afgaan. Daar de dagen langer zullen zijn, zal men meer tijd, ja, extra tijd hebben omveel werk te kunnen verzetten. Gij zult niet moe worden, noch verveeld zijn, noch het werk te moeilijk vinden. Gij zult u uitstekend in uw vel voelen, en gij zult een goede houding aannemen ten opzichte van uw dagelijks leven. Het is wel van belang dit in te zien, daar velen het heden allemaal alleen maar als zwaar werk beschouwen, omdat er geen elektriciteit zal zijn. »

  8. « Het zal ongeveer veertig jaar duren voordat iedereen gewend zal zijn aan deze nieuwe leefwijze. Deze tijd zal snel gaan, want de tijd zelf zal worden veranderd, evenals de lengte van de dag. In dat tijdsbestek zal het mogelijk zijn gebouwen op te richten, landbouw te bedrijven, en een systeem van ruilhandel op te zetten. O, ja, want het ruilen van goederen zal de plaats innemen van het geld en van de banken. Ja, later zal er mogelijk een vorm van uitwisseling van goederen en handel met geld ontstaan. Neen, het zal helemaal niet gaan zoals heden op de aarde. Het zal veel meer lijken op de tijd, toen Jezus, en Jozef, en Ikzelf op aarde leefden, maar gij zult wel het grote voordeel hebben, dat gij weet hoe de dingen ineen steken, en hoe alles werkt. Ja zeker, gij zultheel wat vaardigheden en vele talenten, waar Wij niets van wisten,meenemen naar de Nieuwe Aarde. » Zie Noot 2.

  9. « Toen Ik zei, dat allen deel zullen nemen aan de katholieke liturgie, hebt gij uzelf wellicht afgevraagd of dan iedereen katholiek zal zijn. Het antwoord daarop is: ja, allen zullen al katholiek zijn,of het dan worden ! Toch zullen zeer velen onderricht in het geloof nodig hebben, en moeten beginnen bij het begin, want zij zijn de gezonde geloofsbeginselen kwijt geraakt [in de tijd van de tribulaties en de vervolgingen], of zij hebben deze nimmer correct en volledig vernomen. Maakt u niet bezorgd, want er zal een Orde van Leken bestaan, welke allen, ja, de mensen van alle leeftijden, zal helpen om de geloofswaarheden te leren verstaan - dat zal geschieden in scholen, inde parochies, in de steden, en in de families. Die groep van leken zal ook hulp bieden in de Centra, alwaar de zeer bejaarden zullen verblijven, en zij zullen degenen, die herstellende zijn van talrijke ernstige ziekten en kwalen, bijstaan. Ja, zeker, het zal enige tijd duren om dit alles van de grond te krijgen, maar, in feite, wordt het nu al georganiseerd, nu Ik het aan u vertel. »

  10. « Vele jaren geleden heb Ik aan velen van u middels deze boodschappen gevraagd om boeken te verzamelen waaruit men het katholieke geloof kan leren, en kan onderwijzen. Velen hebben dat gedaan, en zij hebben eveneens Rozenkransen verzameld. Ik heb ook gevraagd, dat degenen, die er toe in staat waren, tevens priesterlijke gewaden zouden aanschaffen, of tenminste deze zouden halen in tweedehands kledingwinkels. Velen hebben ook gebruikte of nieuwe priesterlijke vaten gekocht, bedoeld om in de Laatste Dagen en in de Tijd van Vrede te gebruiken. Dus, al met al, liggen er al heel wat boeken, en gewaden, en ligt er heilig vaatwerk gereed, maar als gij alsnog wilt helpen, dan zoudt gij die nu nog kunnen aanschaffen. Ik zal die verzamelen en dan naar behoefte herverdelen in het Tijdperk van Vrede. »

  11. « Gij moet weten, dat er zó veel zal worden vernietigd, voordat dit tijdperk ten einde zal lopen, dat al die dingen, die zijn opgeborgen,straks in het Tijdperk van de Regering van Vrede veel waard zullen zijn. Bedenkt wel, dat wij boeken nodig hebben in alle mogelijke talen om het geloof uit te onderwijzen, en om in de scholen te gebruiken. Gaat eens na, wat gij kunt doen. Als gij dat hebt gedaan, steekt dan alles in een kist of doos voor later. Als gij dat nog niet hebt gedaan, misschien is het dan nu alsnog mogelijk om zulke goederen, boeken, kerkelijke gewaden, kruisbeelden, en priesterlijk vaatwerk op te slaan. Gedurende de Laatste Dagen zullen die dingen misschien vergeten zijn,maar Ik zal ze Mij herinneren, en ik zal ze voor de dag laten halen. Heilige Huizen, alwaar deze dingen worden bewaard, zullen trouwens worden beschermd, vergeet dat niet, lieve kinderen. Maria. »

  Noten:
  1. Dit hangt samen met het bijeenbrengen van de mensen middels hun afstamming van de stammen van Israël langs de vrouwelijke lijn.
  2. Onze kennis van natuurkunde en scheikunde en van de technische wetenschappen zal niet verloren gaan.

  Uit : www.courlisius.org

  16-03-2013, 18:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioen van de hel - Don Bosco
  De Heilige Johannes Bosco had een profetisch visioen van de hel in 1868
  Veel van de dromen van St. John Bosco zouden beter visioenen worden genoemd, want God gebruikte deze om Zijn wil te openbaren aan de Sint en aan de jongens van het Oratorium, alsook de toekomst van de Salesiaanse congregatie. Niet alleen waren zijn dromen bedoeld om Don Bosco te leiden en wijsheid te geven, waardoor hij in staat was om anderen te helpen en begeleiden op hun wegen. Hij was slechts negen jaar oud toen hij zijn eerste droom kreeg die zijn levensmissie ontvouwde. Paus Pius IX was zodanig onder de indruk van deze droom dat hij Don Bosco de opdracht gaf om zijn dromen op te schrijven als aanmoediging van zijn congregatie en de rest van ons. Door middel van dromen stelde God hem in staat om de toekomst van elk van de jongens van zijn Oratorium te weten. Door middel van dromen liet God hem de staat van hun ziel weten. Op 1 februari 1865 kondigde Don Bosco aan dat een van de jongens spoedig zal sterven. Hij wist dat de jongen zou overlijden door de droom die hij de avond tevoren had gekregen. Op 16 maart 1865 overleed Anthony Ferraris na ontvangst van de Laatste Sacramenten. John Bisio, die Anthony en zijn moeder had geholpen tijdens zijn het laatste uur, bevestigde het verhaal: "Don Bosco vertelde ons vele andere dromen over het sterven van jongens uit het Oratorium. We geloofden ze als echte profetieën, omdat ze feilloos uitkwamen. Tijdens de zeven jaar dat ik in het Oratorium woonde stierf geen jongen zonder dat Don Bosco zijn dood had voorspeld. We waren er ook van overtuigd dat wie er stierf onder zijn zorg-en hulpverlening zeker ging naar de hemel ging.
  "


  De Weg naar de Hel
  (Profetische Droom van St. John Bosco 1868)

  Op zondagavond 3 mei [1868], het feest van Heilige Jozef’s , vatte Don Bosco zijn dromen samen:

  Ik heb nog een droom te vertellen, een soort nasleep van de droom waarover ik je vorige week donderdag en vrijdag heb verteld en die mij totaal uitgeput hebben. Noem ze dromen of wat je maar wilt. Zoals u weet, in de nacht van 17 april leek een vreselijke pad die zich over mij boog mij te verslinden. Toen de pad eindelijk verdween, zei een stem tegen mij: "Waarom vertel je het hen niet? ' Ik draaide me in die richting en zag een onbekend persoon bij mijn bed. Ik voelde me schuldig over mijn stilzwijgen, en ik vroeg: "Wat moet ik mijn jongens vertellen?"

  "Wat je hebt gezien en gehoord in je laatste dromen en wat je wilde weten en wat je zal geopenbaard worden morgenavond!" Dan verdween hij.

  Ik heb me de hele volgende dag zorgen gemaakt over de ellendige nacht voor mij in petto zou hebben, en toen de avond viel, en ik afkerig was om naar bed te gaan, zat ik aan mijn bureau boeken te doorploegen tot middernacht. De gedachte alleen nog nachtmerries te hebben jaagde me schrik aan. Uiteindelijk ging ik naar bed.

  Sta op en volg mij! zei hij.

  In hemelsnaam, protesteerde ik, laat me met rust. Ik ben uitgeput! Ik word al enkele dagen gekweld door kiespijn en heb rust nodig. Trouwens, de nachtmerries hebben mij volledig afgemat. Ik zei dit omdat de verschijning van deze man altijd problemen, vermoeidheid, en verschrikking voor mij meebracht.

  Sta op, herhaalde hij. Je hebt geen tijd te verliezen.

  Ik gehoorzaamde en volgde hem. Waar breng je me heen? vroeg ik.

  Maak je geen zorgen. Je zult wel zien. Hij leidde me naar een grote, grenzeloze vlakte. Het was een levenloze woestijn, met geen enkele levende ziel, geen beek of geen bomen. Er was enkel uitgedroogde vegetatie te zien in het landschap. Ik had geen idee waar ik was of wat ik moest doen. Voor een moment was ik zelfs mijn gids uit het oog verloren en ik was bang dat ik verloren was, en helemaal alleen. Vader Rua, Vader Francesia, waren nergens te bekennen. Toen ik eindelijk mijn vriend naar me toe zag komen, slaakte ik een zucht van opluchting.

  Waar ben ik? vroeg ik.

  Kom met me mee en je zult het ontdekken!

  Oke. Ik ga met je mee.

  Hij ging me voor en ik volgde in stilte, maar na een lange, sombere tocht, begon ik me zorgen te maken of ik ooit in staat zou zijn om die enorme uitgestrektheid te doorkruisen met mijn kiespijn en gezwollen benen. Plotseling zag ik een weg.

  Waar nu? vroeg ik mijn gids.

  Langs hier, antwoordde hij.


  We namen de weg. De weg was mooi, breed, en netjes geplaveid. De weg der zondaars wordt effen gemaakt met stenen, en op het einde is de hel, met duisternis en pijn. Beide zijden werden bekleed met prachtige groene hagen en bezaaid met prachtige bloemen . Vooral rozen waren door de bladeren te zien. Op het eerste gezicht was de weg vlak en comfortabel, en dus waagde ik daarop te gaan, maar al snel merkte ik dat het onmerkbaar naar beneden ging. Hoewel het er helemaal niet steil uitzag, bewoog ik zo snel dat ik het gevoel had dat ik moeiteloos door de lucht gleed. Ik gleed en gebruikte nauwelijks mijn voeten. Het kwam bij me op dat de terugreis zeer lang en moeilijk zou zijn.

  Hoe zullen wij terug naar het Oratorium terugkeren? vroeg ik bezorgd.

  Maak je geen zorgen, antwoordde hij. De Almachtige wil dat je gaat. Hij die je verder leidt zal ook weten om je terug te leiden.

  De weg loopt naar beneden. Toen we verder op weg geflankeerd werden door rozen en andere bloemen, werd ik me bewust dat de jongens uit het Oratorium en zeer veel anderen, die ik niet kende, me volgden. Ik vond mezelf op een of andere manier in hun midden. Terwijl ik keek naar hen, zag ik nu een, dan een ander op de grond vallen en direct worden weggesleept door een onzichtbare kracht naar een vreselijke afgrond, in de verte zichtbaar, die uitmondde in een oven. Wat maakt deze jongens vallen? vroeg ik mijn metgezel.

  ​Kijk van dichtbij, antwoordde hij.


  Er waren overal valstrikken, sommige dicht bij de grond, anderen op ooghoogte, maar ze waren allen goed verborgen. Zich niet bewust van hun gevaar, trapten veel jongens in de val, en ze struikelden met de benen in de lucht. Toen ze erin slaagden op te staan liepen ze hals over kop op weg naar de afgrond. Sommige werd gevangen bij het hoofd, anderen bij de nek, handen, armen, benen, of zijden, en werden onmiddellijk neergetrokken. De valstrikken op de grond waren fijn als spinnenwebben en nauwelijks zichtbaar, het leek onschuldig, maar toch, tot mijn verbazing, werd elke jongen die erin trapte gevloerd.

  De gids merkte mijn verbazing op en zei: Weet je wat dit is?

  Alleen wat wazig net, antwoordde ik.

  Niets, zei hij, gewoon menselijk respect.

  Toen ik zag dat veel jongens werden gevangen in de valstrikken vroeg ik: Waarom raken er zoveel gevangen? Wie trekt ze naar beneden?

  Ga dichterbij en je zult zien! zei hij me.

  Ik volgde zijn advies, maar zag niets bijzonders.

  Kijk dichterbij, drong hij aan.


  Ik pakte één van de valstrikken en trok. Ik voelde onmiddellijk weerstand. Ik trok harder, en had het gevoel dat in plaats van de draad dichterbij te trekken ikzelf naar beneden werd getrokken. Ik weerstond niet aan de verleiding en al snel vond ik mezelf aan de ingang van een verschrikkelijke grot. Ik stopte, niet bereid me in die diepe grot te wagen, en weer begon ik de draad naar me toe te trekken. De draad gaf een beetje mee, maar alleen door middel van een grote inspanning van mijn kant. Ik bleef trekken, en na een lange tijd kwam een groot, afzichtelijk monster te voorschijn, die een touw vasthad waaraan al die valstrikken aan vastgemaakt werden. Hij was degene die direct iedereen naar beneden trok die in de valstrikken trapte. Het zal niets uithalen om mijn kracht te meten met de zijne, dacht ik bij mezelf. Ik zal zeker verliezen. Ik zou hem beter verslaan met het Kruisteken en met korte aanroepingen.

  Toen ging ik terug naar mijn gids. Nu weet je wie hij is, zei hij tegen mij.

  Zeker! Het is de duivel zelf!

  Ik zag dat elk van de valstrikken een inscriptie droeg: Trots, Ongehoorzaamheid, Afgunst, 6e gebod, Diefstal, Gulzigheid, Luiheid, Toorn en ga zo maar door.
  Ik deed een stap terug om te zien welke het grootste aantal jongens gevangen had en ik ontdekte dat de gevaarlijkste die van onreinheid, ongehoorzaamheid, en trots waren. In feite werden deze drie aan elkaar gekoppelde. Veel andere valstrikken richtten ook grote schade aan, maar niet zo veel als de eerste twee.  Ik merkte dat veel jongens sneller liepen dan anderen. Waarom zo'n haast? vroeg ik.

  16-03-2013, 03:34 Geschreven door Claudia  


  15-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe paus


  Al is de nieuwe paus nog zo snel,

  God achterhaalt hem wel !!!!!

  15-03-2013, 23:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De strijd woedt nu tussen Mijn Hierarchie en het domein van het beest 12/3/2013

  God de Vader : MIJN DIERBARE DOCHTER, DE HEMELEN WENEN IN DROEFHEID OP DEZE VERSCHRIKKELIJKE DAG DIE HEEL LANG GELEDEN VOORZEGD WERD.

  De hele mensheid zal nu geconfronteerd worden met het allergrootste bedrog, en dat gepleegd werd door het beest.

  De tranen van Mijn Zoon, wiens dood op het Kruis Mijn kinderen vrijheid gaf, vallen nu neer over de hele wereld op dit moment, in doodsangst.

  MIJN WOEDE IS AANWEZIG OP DIT MOMENT, MAAR MIJN FURIE IS GROOT. Zeer spoedig zal het bedrog aan al degenen die aangeduid werden door Mijn Zoon om Zijn kudde op aarde te leiden, duidelijk worden.

  DE STRIJD WOEDT NU TUSSEN MIJN HIERARCHIE EN HET DOMEIN VAN HET BEEST. Het zal pijnlijk zijn, maar spoedig zal de kastijding die op de boosaardige vervolging gepland door de vijand en zijn trawanten volgt, de verrotting wegvegen.

  Ik roep al Mijn kinderen op om zich naar Mijn Zoon te keren en al jullie vertrouwen op Hem te stellen op dit moment.

  Wees moedig, Mijn kleinen, want deze pijn zal van korte duur zijn. Degenen die het beest en de valse profeet volgen zullen inzicht gegeven worden door de Kracht van Mijn Hand, om hen terug te brengen in het Hart van Mijn Zoon. Als ze deze Gave verwerpen, zijn ze verloren en zullen ze dezelfde kwelling lijden waarmee de bedrieger wordt geconfronteerd die voor eeuwig in de afgrond zal geworpen worden.

  HET KRONEN VAN DE VALSE PROFEET ZAL GEVIERD WORDEN DOOR VRIJMETSELAARSGROEPEN UIT ALLE HOEKEN DIE DE LAATSTE FASE VAN DE VERVOLGING VAN AL MIJN KINDEREN PLANNEN.

  Degene die zullen vieren met hem en die van niet beter weten zullen mettertijd zelfs meer pijn voelen dan diegenen die de Waarheid reeds kennen.

  Wacht nu, met moed en hoop, want dit alles moet gebeuren voor de Glorierijke Heerschappij van Mijn Zoon zich manifesteert.

  Jullie moeten te allen tijde jullie trouw beloven aan Mijn geliefde Zoon en weigeren om leugens te aanvaarden. ALS EN WANNEER JULLIE GEVRAAGD WORDEN OM DEEL TE NEMEN IN EEN NIEUWE MIS, WEET DAT HET DE GROOTSTE VLOEK OOIT ZAL ZIJN TOEGEBRACHT DOOR SATAN TEGEN MIJN KINDEREN.

  Weet dat de Hemel jullie zal begeleiden en dat door de pijn met waardigheid te aanvaarden, jullie Mijn Zoon zullen helpen om het laatste verbond te vervullen.

  Jullie Geliefde Vader

  God de Allerhoogste 

  15-03-2013, 23:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden 10/3/2013

  De Moeder van Redding: Mijn geliefd kind, in deze tijd zul jij je nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het Heilig Woord van God luid weergalmt om de mensheid te waarschuwen van de noodzaak om hun zielen voor te bereiden.

  KINDEREN, IN DEZE TIJD MOETEN JULLIE MIJN GELIEFDE ZOON VRAGEN OM JULLIE MOED TE ONDERSTEUNEN TIJDENS DE DONKERE DAGEN, MAANDEN EN JAREN DIE JULLIE TE WACHTEN STAAN. Jullie moeten je verheugen omdat zoveel zielen, geïnspireerd door de Heilige Geest, de oproep van Mijn Zoon, Jezus Christus, beantwoord hebben. Hij bemint jullie allen zozeer dat het Mij, Zijn geliefde Moeder, tranen van vreugde brengt. Hoe Hij Zijn barmhartigheid zal verspreiden gaat jullie begripsvermogen te boven en Hij zal zelfs diegenen die Hem verachten, dicht aan Zijn Hart trekken.

  HET ZAL NU NIET LANG MEER DUREN VOOR ZIJN GROTE TWEEDE KOMST, DUS MOETEN JULLIE GOD EER BETUIGEN. Als voorbereiding moeten jullie zo dikwijls mogelijk (het Sacrament van) Verzoening ontvangen en voor de zielen blijven bidden.

  Alhoewel God Almachtig is en Zijn Glorie nu ten volle zal begrepen worden wanneer jullie zullen getuigen van Zijn Tweede Komst, moeten jullie, Zijn resterend leger, Hem helpen met Zijn plan om de mensheid te redden.

  DE KRUISTOCHTGEBEDSGROEPEN ZULLEN MILJARDEN ZIELEN REDDEN EN DAAROM MOETEN JULLIE JE VERSPREIDEN EN VERMENIGVULDIGEN. Gods genaden worden uitgestort over al Zijn kinderen die deelnemen aan deze gebedsgroepen. Zij zullen het wapenschild zijn dat de mensheid zal beschermen tegen de vervolging die door de Antichrist gepland is.

  GEEF NOOIT OP, KINDEREN. Blijf altijd in staat van genade en blijf de instructies van Mijn Zoon volgen. Hij zal jullie nooit in de steek laten, zo groot is Zijn Liefde voor jullie.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  15-03-2013, 23:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid over de wereld gekomen is 9/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid over de wereld (gekomen) is.

  NIET EERDER ZAL DE GRUWEL WAARGENOMEN WORDEN DAN DAT DE WAARHEID VAN DEZE BOODSCHAPPEN WERKELIJK ZAL BEGREPEN WORDEN.

  Verzamel jullie mensen, verenig jullie in gebed, want een donkere wolk zal de aarde bedekken. Bestraffingen zullen op de mensheid neerkomen omdat zij verzinkt in een afgrond van onverschilligheid en ongevoeligheid tegenover het Woord van God.

  ZIJ DIE HUN RUG GEKEERD HEBBEN NAAR DE GAVEN DIE DE MENSHEID GESCHONKEN WERDEN BIJ MIJN DOOD OP HET KRUIS, ZULLEN WAKKER WORDEN EN ZIEN HOE MISVORMD HUN ZIELEN VOOR MIJN OGEN VERSCHIJNEN. Spoedig zullen zij inzien dat zij nog maar een korte tijd ter beschikking hebben om tot berouw te komen. Want Mijn geduld is groot, maar Mijn smart is diep. Hun harten zijn zo bitter, dat zij Mij, hun geliefde Jezus, niet alleen mijden, maar ook zichzelf de gaven ontzeggen die Ik voor hen overvloedig ter beschikking stel.

  Hoezeer werden zij misleid door te geloven in hun eigen valse illusies dat de wereld hun toekomt om te leven, welke weg ze ook kiezen en zonder enige zorg om zichzelf te matigen in hun drang naar genoegens. Deze wereld zal hun niet langer als vanzelfsprekend toebehoren, want het is slechts een tijdelijke toestand. Spoedig zullen zij zich in een andere toestand bevinden en voor velen onder hen zal dat niet in Mijn Nieuw Paradijs zijn.

  MIJN TUSSENKOMST IS NABIJ EN MIJN PLAN OM DE WERELD TE REDDEN ZAL WELDRA VOLLEDIG BEKEND GEMAAKT WORDEN. HOOGMOED IS JULLIE GROOTSTE VIJAND EN SATANS GROOTSTE FOUT. Wanneer iemand een ander aan de kaak stelt, een ander berispt en met beschuldigende vinger naar een ander wijst, en wel in Mijn Naam, dan is die persoon ten prooi gevallen aan de zonde van Satan.

  De zonde van hoogmoed zal de ondergang meebrengen van de mensheid en zij zal veel zielen in het vuur van de hel storten.

  Word niet het slachtoffer van deze vloek van de duivel en bewaar het zwijgen indien jullie het niet eens zijn met anderen die luid tegen Mij tekeer gaan terwijl leugens uit hun mond stromen, zelfs al weten jullie dat zij niet de waarheid spreken. Jullie moeten de ogen neerslaan en gewoon Mijn Woord verkondigen.

  VERDEDIG MIJ ALLEEN DOOR AAN DE WERELD TE VERKONDIGEN WAT JULLIE WETEN VAN MIJN PLAN OM ZIELEN TE REDDEN. En zelfs wanneer die zielen, die menen dat hun kennis over Mij hun het recht geeft anderen te vermanen, jullie ter verantwoording roepen, moeten jullie Mij nooit verdedigen met argumenten.

  VELE GEBEURTENISSEN IN DE WERELD ZULLEN BINNENKORT HET GROOTSTE DEEL VAN DE MENSHEID SCHOKKEN. Zelfs de meest onverschillige mensen, die hun leven leiden in een leegte van wereldse ambities, met weinig tijd voor geestelijke zaken, zullen beginnen te beseffen dat er veel aan het veranderen is. Zij zullen weten dat deze veranderingen hun begrip te boven gaan en dat zal meebrengen dat zij meer zullen openstaan voor het Woord van God.

  Jullie Jezus

  15-03-2013, 22:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in kleine stukken te verscheuren 8/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, SATAN IS IN WOEDE ONTSTOKEN TEGEN MIJN KERK OP AARDE EN ZIJN BESMETTING BLIJFT ZICH BINNEN HAAR MUREN VERSPREIDEN.

  DE GESLEPEN BEDRIEGER, DIE GEDULDIG ACHTER DE COULISSEN ZAT TE WACHTEN, ZAL SPOEDIG ZIJN RIJK AANKONDIGEN OVE MIJN ARME NIETSVERMOEDENDE GEWIJDE DIENAREN. De pijn die hij zal veroorzaken is te hard voor Mij om dragen, en toch zal zijn rijk uitmonden in de laatste zuivering van het kwaad in het binnenste van Mijn Kerk.

  Hij heeft met grote zorg zijn positie bewerkt en weldra zal zijn opgeblazen houding te midden van zijn luisterrijke hofhouding te zien zijn. Zijn hoogmoed, arrogantie en bezetenheid van zichzelf zullen in het begin voor de wereld angstvallig verborgen zijn. In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting gehoord worden wanneer de trompetten luid weerklinken om zijn ambtsperiode  als hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen.

  Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij zijn, Jezus Christus, dat hij plechtig zijn trouw zal beloven, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. ZIJN TROUW GAAT UIT NAAR HET BEEST EN HOE ZAL HIJ LACHEN EN GRIJNZEN MET MIJN GEWIJDE DIENAREN DIE HEM ZULLEN STEUNEN.

  Hij die in Mijn Tempel durft te zitten, en die door de duivel gezonden werd, kan de waarheid niet spreken, omdat hij niet van Mij komt. HIJ WERD GEZONDEN OM MIJN KERK TE ONTMANTELEN EN HAAR IN KLEINE STUKKEN TE VERSCHEUREN ALVORENS HAAR UIT TE SPUWEN UIT ZIJN VERACHTELIJKE MOND.

  Mijn Lichaam is Mijn Kerk. MIJN KERK IS NOG STEEDS IN LEVEN MAAR ALLEEN ZIJ DIE DE WAARHEID SPREKEN EN HET HEILIG WOORD VAN GOD IN ERE HOUDEN, KUNNEN DEEL UITMAKEN VAN MIJN KERK OP AARDE. Nu de laatste belediging tegen Mij, Jezus Christus, duidelijk zal worden, door de Stoel van Petrus, zullen jullie eindelijk de Waarheid begrijpen. Het Boek der Waarheid, zoals voorzegd aan Daniël, met betrekking tot de eindtijd, zal niet gemakkelijk door leden van Mijn Kerk aangenomen worden, want haar inhoud zal Mijn geliefde gewijde dienaren ziek maken wanneer zij beseffen dat Ik de waarheid spreek.

  DE VALSE PROFEET – HIJ DIE ZICH VOORDOET ALS DE LEIDER VAN MIJN KERK – IS KLAAR OM DE AMBTSGEWADEN TE DRAGEN DIE NIET VOOR HEM GEMAAKT WERDEN.

  Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en Mijn Kerk in twee verdelen en dan nog eens in twee. Hij zal zich inspannen om de trouwe volgelingen te ontslaan van Mijn geliefde heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI, door Mij aangesteld.

  Hij zal al diegenen die trouw zijn aan Mijn Leer opsporen en hen voor de wolven gooien. Zijn daden zullen niet onmiddellijk zichtbaar worden, maar weldra zullen de tekens te zien zijn wanneer hij zich opmaakt om de steun te zoeken van invloedrijke wereldleiders en van hen die hoge posten bekleden.

  WANNEER DE GRUWEL WORTEL SCHIET ZULLEN DE VERANDERINGEN PLOTSELING PLAATSVINDEN. Spoedig nadien zullen van hem de aankondigingen komen over de oprichting van een verenigde Katholieke Kerk door het samenbrengen van alle geloofsovertuigingen en andere religies.

  Hij zal zich aan het hoofd stellen van de nieuwe één gemaakte wereldgodsdienst en zal regeren over heidense religies. Hij zal, volgens zijn uitleg in de zoektocht naar zogenaamde mensenrechten, het stigma van het atheïsme laten vallen om het in zijn armen te sluiten. Alle zonden, in Gods Ogen, zullen aanvaardbaar geacht worden door deze nieuwe alomvattende Kerk.

  Al wie hem durft aan te vechten zal opgespoord en gestraft worden. DE PRIESTERS, BISSCHOPPEN EN KARDINALEN DIE ZICH TEGEN HEM VERZETTEN, ZULLEN GEЁXCOMMUNICEERD EN VAN HUN TITELS ONTHEVEN WORDEN. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor vele priesters zullen moeten onderduiken.

  TOT DIE ARME GEWIJDE DIENAREN VAN MIJ DIE MIJN STEM NU HERKENNEN: ALSTUBLIEFT, LUISTER NU NAAR MIJ TERWIJL IK TRACHT OM CONTACT MET JULLIE TE KRIJGEN OM JULLIE TROOST TE SCHENKEN. Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde af te wijzen, want Ik was het zelf, jullie geliefde Verlosser, die haar gesticht heeft. Ik offerde Mijn Lichaam op als het Levend Offer om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om te getuigen in Mijn Naam met de bedoeling de zielen te redden van diegenen die jullie onderrichten en leiden.

  Al wat jullie kunnen doen is in Mij vertrouwen en Mij blijven dienen. WAT JULLIE NIET MOETEN DOEN IS GELIJK WELKE LEER AANVAARDEN DIE JULLIE WORDT VOORGESTELD EN WAARVAN JULLIE OGENBLIKKELIJK ZULLEN WETEN DAT DIE NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET MIJN LEER. Jullie moeten doen wat jullie hart ingeeft, maar besef het volgende: deze periode zal jullie diepe smart veroorzaken en het rauwe verdriet dat jullie zullen ervaren bij het zien hoe Mijn Kerk zal ontwijd worden, zal jullie wenend achterlaten. Maar jullie moeten de leugens die jullie zullen voorgelegd worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging aan Mijn dood op het kruis.

  Deze afbraak kan de ineenstorting van de structuur van Mijn Kerk tot gevolg hebben. DE VERANDERINGEN EN AANPASSINGEN VAN GEBOUWEN SAMEN MET DE NIEUWE TEMPEL, ONTWORPEN VOOR DE ENE WERELDKERK, ZULLEN IN ROME VERVAARDIGD EN GEPLAATST WORDEN.

  Wees ervan overtuigd dat net zoals Mijn Tempel ontheiligd wordt, Ik, Jezus Christus, de Redder van heel de mensheid, zal afgedankt en in de goot geworpen worden.

  Jullie Jezus

  15-03-2013, 22:49 Geschreven door Claudia  


  13-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : 3780-3770

  3780 - 23/02/2013 Wees niet bang. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie naar de waarheid te leiden. Open jullie hart en luister naar Mij. Zie, de tijden zijn aangebroken die door Mij werden voorzegd. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen. Nu is de tijd van grote geestelijke verwarring. Blijf standvastig in jullie geloof. Mijn Jezus is met jullie. Vertrouw op Hem. Morgen zal het beter zijn. De ware geloofsmensen zullen een zwaar kruis te dragen hebben en zullen de angst kennen van een veroordeelde. Ik lijd omwille van jullie lijden. Wijk niet af van de waarheid. Kniel in gebed. Houd moed. Ik ken elk van jullie bij naam en ik zal bidden tot Mijn Jezus voor jullie. Wanneer jullie het gewicht van jullie moeilijkheden voelen, aanroep dan Jezus. Hij zal komen en jullie in Zijn armen dragen. Ga verder zonder vrees.

  3779 - 19/02/2013 Houd moed. Laat jullie missie niet in de steek. Niets is verloren. Stel jullie vertrouwen in Jezus. Hij heeft alles onder controle. De vijanden zaaien verwarring, maar de overwinning ligt bij Jezus. Ik moedig jullie aan om niet ontmoedigd te raken. Gods plannen zullen nooit vernietigd worden door mensen. De uitverkorenen van God weten dat het pad van beproeving pijnlijk is, maar ze weten ook dat de pijn gevolgd wordt door de overwinning. Ik vraag jullie te blijven bidden. Enkel de kracht van gebed zorgt ervoor dat alles in orde komt. Ik ben jullie Moeder van smarten en ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Verlies de hoop niet. Morgen zal het beter zijn voor de geloofsmensen. Jezus zal Zijn Kerk niet in de steek laten. Luister naar wat ik zeg. Ik zal bidden tot Mijn Jezus voor jullie. Open jullie harten en aanvaard gedwee Mijn oproepen. Ga verder zonder vrees.


  3778 - 18/02/2013 Houd moed.
  De Heer is met jullie. Jullie stevenen af op een toekomst van grote spirituele moeilijkheden, maar wacht op de Heer met volledig vertrouwen. Wie er met de Heer is zal de grote overwinning ervaren. Laat de moed niet zakken. Toch hebben jullie nog lange jaren van zware beproevingen voor de boeg. Heb de waarheid lief. Aanvaard het Evangelie van Mijn Jezus en getuig overal van jullie geloof. Jullie zijn van de Heer. Jullie staan in de wereld, maar leef naar het Paradijs toe. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie vrede te brengen. Kniel in gebed. Wanneer alles verloren lijkt zal de Machtige Hand van God handelen in het voordeel van de Zijnen. Nu is de tijd van leed. Leef met Mijn Zoon Jezus. Wijk niet af van het pad van goedheid en heiligheid. Open jullie harten voor de Heer en jullie zullen altijd de genade van waarheid hebben in jullie leven. Ga verder zonder vrees. Er zal geen verlies zijn voor de uitverkorenen van God.

  3777 - 16/02/2013 Leef met Jezus. De weg van heiligheid is vol van hindernissen, maar jullie staan er niet alleen voor. Vertrouw op Jezus. Jullie overwinning ligt in Hem. Laat de geloofsvlam niet uitdoven in jezelf. Wees moedige mensen. Wees vervuld van hoop. Mijn Jezus zal jullie niet in de steek laten. Verdiep jullie gebeden voor de Kerk in deze dagen. De Kerk is temidden van de grote beproeving. Vrees niet. De kerk zal nog altijd Petrus hebben. Wat ik in het verleden heb aangekondigd zal ophouden. Ga verder op het pad dat ik heb getoond. Laat jullie missie niet in de steek. Ik ken jullie noden en ik zal bidden tot Mijn Jezus voor jullie. Ik ben jullie Moeder en ik houd van jullie. Luister naar Mij en ik zal jullie begeleiden op het goede pad. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen.

  3776 - 13/02/2013 Blijf bij Jezus. Wees niet bang. God heeft alles onder controle. Wees geloofsmensen. Aanvaard vrijmoedig het Evangelie van Mijn Jezus en keer je niet ervan af. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en er zal jullie geen kwaad treffen als jullie trouw blijven. Ik ben jullie Moeder en ik ken jullie noden. Toon aan allen door jullie voorbeeld en woord dat jullie in de wereld staan, maar niet tot de wereld behoren. Nu is de tijd waarvan ik gepredikt heb in het verleden. Houd moed. Nu beginnen de eerste stappen naar Kalvarie, maar de kruisweg is nog lang. Heb vertrouwen, geloof en hoop. Na de kastijding zal de overwinning komen. Geef niet op. Heb de waarheid lief en verdedig ze. Kniel in gebed. Keer terug naar Hem die jullie al is en die jullie bij naam kent.

  3775 - 12/02/2013 Laat de geloofsvlam niet uitdoven in jezelf. Mijn Jezus is bij jullie. Houd moed. Jullie hebben nog lange jaren van zware beproevingen. Wat ik in het verleden heb aangekondigd zal ophouden. De Kerk zal veroordeeld en vervolgd worden. De geloofsmensen zullen een zwaar kruis moeten dragen, maar na al de pijn zal de Heer jullie tranen wegvegen. Luister naar wat ik zeg. Wees waakzaam. Ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Zoek kracht in de woorden van Mijn Zoon Jezus en de Eucharistieviering. Bid en doe boete. God zal zegevieren en Zijn zege is ook de zege voor al degenen die trouw blijven tot het einde. Doe zo verder.

  3774 - 9/02/2013 Jullie zijn de uitverkorenen van de Heer en Hij roept jullie op. Kijk niet werkloos toe. Wanneer jullie van het pad wijken worden jullie het doelwit van de vijand. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie de weg te tonen naar redding. Bid. Streef om te leven in Gods genade. De mensheid is geestelijk blind geworden en mijn arme kinderen weten niet waarheen. Luister naar Jezus. Hij is jullie Weg, Waarheid en Leven. Zoek Hem altijd. Aanvaard Zijn Evangelie en wees gered. Ontvlucht zonde en volg in alles Mijn Zoon Jezus na. Jullie bevrijding komt eraan. Wanneer alles verloren lijkt zal de Heer naar jullie komen en er zal vrede heersen op aarde. Wat de Heer heeft voorbereid voor zijn uitverkorenen heeft een mens nog nooit gezien. Houd moed.

  3773 - 5/02/2013 Wees vervuld met hoop. Morgen zal beter zijn voor jullie allen. God kent elk van Zijn kinderen en wil iedereen redden. De mensen bewandelen het pad van zelfvernietiging. Keer terug naar Hem die jullie Ene en Enige ware Redder is. De mensheid zal oogsten wat ze nu zaaien. Let op. Jullie zijn gegrondvest in de Heer. Wijk niet af van de waarheid. Heb altijd lief, want liefde is sterker dan de dood en krachtiger dan zonde. Kniel in gebed. Ik ben jullie Moeder van smarten en ik lijd omwille van jullie lijden. Bid. In gebed zul je sterkte vinden om te leven. Ga verder met goede moed. Getroffen : Red Lake

  3772 - 3/02/2013 Ik kom uit de Hemel om jullie te zeggen dat God gehaast is en dat er geen tijd te verliezen is. Haast je met je bekering. Leef niet verwijderd van Gods genade. Jullie staan in de wereld, maar jullie behoren niet tot de wereld. Mijn Jezus heeft jullie nodig. Kijk niet werkloos toe. Geef het beste van jezelf in de missie die de Heer jullie heeft toevertrouwd. Laat wat je te doen hebt niet liggen tot morgen. Heb vertrouwen, geloof en hoop. Jullie stevenen af op een pijnlijke toekomst maar wacht op de Heer met blijheid. Na al de beproevingen komt de tijd van vrede. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en mijn arme kinderen zijn al blinden die andere blinden leiden. Zoek de Heer. Leef in waarheid. Bid. Enkel door de kracht van gebed kunnen jullie het gewicht van de komende beproevingen dragen. Ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Luister naar me. Ga verder zonder vrees. Getroffen : Fyn


  3771 - 2/02/2013 Ik ben jullie Moeder en ik houd enorm veel van jullie. Ik wil jullie gelukkig zien op aarde en later met mij in de Hemel. Jullie zijn belangrijk voor de realisatie van mijn plannen. Geef me jullie hand en ik zal jullie leiden naar de veilige haven van geloof. Ik wil jullie naar heiligheid leiden maar ik heb jullie oprecht en moedig ja-woord nodig. Dank je om hier aanwezig te zijn. Houd moed. Laat de moed niet zakken. Ik zal tot mijn Jezus bidden voor jullie. Jullie zijn mijn uitverkorenen. Help me. Zeg aan iedereen dat dit de opportune tijd is voor de grote terugkeer naar de God van Redding en Vrede. Dit is de tijd van de strijd. Vecht tegen de demon met de rozenkrans in jullie handen. Zoek kracht in de woorden van Mijn Jezus en in de Eucharistieviering. Degenen die trouw blijven tot het einde zullen de grote zege ervaren. Ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Bid, bid, bid. Getroffen : Nuuk en Valparaiso


  3770 - 1/02/2013 Dit is de tijd van de grote geestelijke strijd. Kniel in gebed. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie op te roepen tot bekering. Wees volgzaam. Kijk niet werkloos toe. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en stevent af op de afgrond van vernietiging die de mensen eigenhandig hebben bereid. Ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Ik wil jullie niet dwingen, maar luister naar me. Houd moed. Geef niet op. Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie bidden. Doe zo verder. Getroffen : Mardin Mersin

  13-03-2013, 23:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe paus : Franciscus I

  Even na zeven uur vanavond wisten we het: er is een nieuwe paus gekozen. Vanuit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel kwam witte rook naar boven. De 115 kardinalen hadden tijdens dit conclaaf, dat gistermiddag begon, vijf stemronden nodig om tot hun beslissing te komen. Op het Sint-Pietersplein werd door de massaal toegestroomde gelovigen en belangstellenden enthousiast en emotioneel gereageerd.

   

  Hier is hij dan, de eerste Zuid-Amerikaanse paus : kardinaal Jorge Mario Bergoglio.


  De nieuwe, Argentijnse, paus wordt gepresenteerd op het balkon van de Sint Pieter.

  Hij koos de naam : Franciscus I

  Om kwart na acht kwam dan vanop het balkon van het Vaticaan de aankondiging 'habemus papam' door kardinaal Jean-Louis Tauran, en de bekendmaking van de naam van de nieuwe leider van ongeveer 1,2 miljard katholieken ter wereld: de 76-jarige Jorge Mario Bergoglio, die de pausennaam Franciscus I zal aannemen. Het is de eerste keer dat een paus die naam kiest.

  Onmiddellijk daarna verscheen paus Franciscus zelf op het balkon. 'Broeders en zusters, goede avond', waren zijn eerste woorden aan de talrijke gelovigen op het Sint-Pietersplein.’ ‘Zoals u weet is het de plicht van het conclaaf een nieuwe bisschop aan te duiden voor Rome. Het lijkt erop dat mijn broeders kardinalen naar het einde van de wereld getrokken zijn daarvoor. Hier ben ik.' 

  Franciscus I dankte Benedictus XVI en vroeg voor zijn voorganger te bidden. De nieuwe kerkleider bad samen met iedereen op het Sint-Pietersplein een Onze Vader en een Weesgegroet. Hij vroeg de menigte om een minuut stilte te houden, om bij God voor hem te bidden en om de zegen te geven. "Bid veel voor uw bisschop, want het gebed van de gelovigen is de zegen voor de bisschop".

  Franciscus I riep de katholieken uitdrukkelijk tot samenwerking op. Hij nodigde de gelovigen uit de 'weg van de broederlijkheid, liefde en evangelisering te bewandelen'.
  Tevens sprak de nieuwe kerkleider de traditionele apostolische zegen 'urbi et orbi' uit, voorafgaand door de mededeling dat hij "iedereen van goede wil heel graag wilde zegenen'.

  Franciscus I wenste iedereen nog een goede nacht

  Wat weten we over hem?

  Bergoglio (76), de zoon van een spoorwegbeambte, koos er op 22-jarige leeftijd voor om toe te treden tot de jezuïetenorde en het priesterschap. Minder dan vier jaar na zijn priesterwijding in 1969 werd hij hoofd van de jezuïeten in Argentinië. De jezuïetenorde is een van de grootste katholieke ordes. De leden leggen de nadruk op soberheid en gehoorzaamheid en onderscheiden zich verder door de absolute gehoorzaamheid aan de paus; ze vallen niet onder het gezag van de bisschop.

  Hij houdt er een sobere levensstijl op na. Hij heeft geen auto, verplaatst zich per openbaar vervoer en verkiest een eenvoudig appartement boven het aartsbisschoppelijk paleis. Net als veel Latijns-Amerikaanse collega's staat Bergoglio te boek als tegelijk sociaal bewogen en in theologisch opzicht conservatief.

  Ook vorige keer kanshebber
  De kerkelijke carrière van Bergoglio nam een vlucht toen hij in 1992
  benoemd werd tot hulpbisschop van Buenos Aires. Hij is dan ook degene die de aartsbisschop moet opvolgen, hetgeen in 1996 gebeurde. Vijf jaar later werd hij ook kardinaal.

  Bij de eerstvolgende pausverkiezing was hij meteen een van de voornaamste kanshebbers. Bij de derde ronde waren alleen Joseph Ratzinger (72 stemmen) en Bergoglio (40 stemmen) nog in de race. Vanaf dat moment had Bergoglio het conclaaf lelijk kunnen ophouden, want Ratzinger kwam nog twaalf stemmen tekort. Maar in de vroege middag bewoog Bergoglio zijn aanhang ertoe op te geven, omdat hij overwoog, bij verkiezing, de uitnodiging paus te worden te weigeren. Ratzinger werd vervolgens met 84 stemmen gekozen.

  Homohuwelijk
  Internationale bekendheid kwam in 2010 toen hij in Argentinië actief campagne voerde tegen het homohuwelijk. De kardinaal riep de gelovigen op om de 'oorlog van God' tegen 'dit project van de duivel' te steunen, waarop de Argentijnse president Cristina Kirchner hem verweet 'terug te keren naar de tijd van de Inquisitie'. In Nederland kwam hij in 2008 in het nieuws, omdat prinses Maxima hem een donatie van 125.000 euro zou hebben beloofd.

  Bergoglio heeft een lange wetenschappelijke carrière achter de rug. Hij studeerde scheikunde aan de universiteit van Buenos Aires. Daarna volgde nog een graad in de wijsbegeerte, waarna hij uiteindelijk in de theologie promoveerde in Duitsland.


  13-03-2013, 21:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga en zondig niet meer - Barbara

  Ga en zondig niet meer

  Published on Mar 11, 2013

  Jouw hart doet me verdriet, mijn kind. Waarom twijfel je aan mijn plan van verlossing? Denk je dat het Lam van God, het bloed van Mijn perfecte Zoon, een Zoon die leefde onder de mensen als een man zonder zonde, niet voldoende is voor al je zonden? Je kunt er niets aan toevoegen of op een of andere manier verbeteren. Nee, IK KAN jou beter maken. Ik kan je veranderen van wie je was. Ik kan je kneden en vormen in wie Ik wil dat je bent.

  Eens Ik gestart ben met jou, denk je dat Ik jou hetzelfde zou maken?
  Waarom spelen je zonden uit het verleden een rol in wie je bent voor Mij vandaag? Het zou zo niet mogen zijn. Denk je dat je zonden uit het verleden ervoor zorgen dat Ik je minder graag zie? Nee. Iedere persoon beleeft een verschillende tocht met Mij. Mijn kinderen zullen zich allen op verschillende punten bevinden in hun tocht wanneer ze tot Mij worden gebracht. Nee, je was niet goed genoeg. Nee, je hebt niet genoeg gedaan. Je hebt niet genoeg boete gedaan voor je zonden.

  Je hebt niets gedaan om je weg
  naar huis bij Mij te verdienen, maar dit werd allemaal gedaan door Mijn perfecte offer. Ik roep je nu op om met Mij en voor Mij te leven. Je valt vele keren, maar je stopt deze tocht niet. Is je relatie met Mij perfect geweest? Nee. Is het bekoeld geweest? Vele, vele keren! Heb Ik je opgegeven of Mijn gezicht van je weggekeerd? Absoluut niet! Ik begon een goed werk in jou en Ik zal dit goed werd tot voleinding brengen; Mijn voleinding, niet jouw voleinding.

  Ik heb je hart besneden. Jouw hart is het meest kostbare ding voor Mij. Ik heb delen weggenomen en toegevoegd maar het nog altijd even kostbaar voor Mij als de dag dat het begon te bonken in je moeders schoot. Je moet nu naar Mij luisteren, kind, woon in Mij. Blijf in Mijn Woord!  Ik zal je wijsheid geven. Ik zal je kloppend hart verzekeren dat je niet uit Mijn hand wordt weggegritst. Ik verzeker je dat niets wat je doet of hebt laten voorbijgaan je van Mij zal wegnemen. Ik heb je hart opgeëist als het Mijne, hoewel je tocht lang was en vele keren onstuimig heb Ik je nooit laten stikken. Ik heb de hoop nooit opgegeven en heb Ik nooit onze relatie laten doodbloeden.

  Ik heb je door verschrikkelijke beproevingen laten gaan, ja, maar elk ervan had zijn doel om je te brengen waar je nu bent. Vele beproevingen heb je jezelf aangedaan. Ze kwamen toen je ver van Mij was. Ik keer al deze dingen ten goede. Je kunt van Mij geen leugenaar maken. Je kunt van Mijn waarheden geen leugens maken. Is iets te moeilijk voor Mij? Heb Ik je tot hier gebracht om je opzij te schuiven? Ik heb een goed werk gestart in jou. Ben Ik niet in staat om het te beëindigen? Ga ik van je weg omdat je blijft falen? Nee, niets is te moeilijk voor Mij. Ik zal zegevieren in je leven, stel dit niet in vraag!


   

  13-03-2013, 21:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : 3788-3781

  3788 - 11/03/2013 Vertrouw op Jezus. Hij zal iedere storm kalmeren die de grote boot treft. Er zullen conflicten zijn maar op het einde zal de boot veilig de haven bereiken. De overwinning zal voor Jezus zijn. Jullie, die naar me luisteren : wees niet ontmoedigd. Ik kwam uit de Hemel om jullie te helpen. Wees niet bang. Ik ben jullie Moeder en ik weet wat er jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie de overwinning behalen. Heb de waarheid lief en verdedig ze. Aanvaard het Evangelie en getuig overal van jullie geloof. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Open jullie hart en volg me. Ik wil jullie leiden naar Hem die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Ik ken jullie noden en ik zal tot Mijn Jezus bidden voor jullie. Ga verder zonder vrees.


  3787 – 11/03/2013  Ik houd van jullie zoals jullie zijn. Ik vraag jullie om je geloofsvlam brandend te houden en in alles zoals Jezus te zijn. Jullie zijn niet alleen. Leef in de zekerheid dat Jezus zeer dicht bij jullie is. Laat je missie niet in de steek. Geef het beste van jezelf in de missie die de Heer jullie heeft toevertrouwd. Er is geen overwinning zonder het kruis. De Kerk zal een zwaar kruis te dragen hebben. De Kerk zal vervolgd en vernederd worden.
  Ze zal met storm geconfronteerd worden maar niet zinken. Luister. Jullie hebben nog lange jaren van zware beproevingen. Houd moed. Ik zal tot Mijn Jezus bidden voor jullie. Verheug jullie omdat jullie namen staan opgeschreven in de Hemel.


  3786 - 9/03/2013  Ik ben jullie Moeder van smarten en ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Jullie stevenen af op een toekomst van grote geestelijke verwarring. Vertrouw op Jezus. Hij is jullie al en enkel in Hem ligt jullie overwinning.
  Wees niet bang. Luister naar wat ik zeg. Mijn Jezus heeft de controle over alles. De overeenkomst zal grote verwarring zaaien, daar waar geen echte loyaliteit is. Laat niets je van de waarheid houden. Wat er ook gebeurt, loop op het pad dat ik jullie over de jaren heb getoond. Houd moed. Ik sta bij jullie, zelfs al zie je me niet. Kniel in gebed voor de Kerk.

  3785 – 5/3/2013 God heeft alles onder controle.
  Vertrouw op Hem en alles zal in orde komen voor jullie. Ik kwam uit de Hemel om jullie naar de Hemel te leiden. Open jullie harten en wees volgzaam. Vertel aan iedereen dat God gehaast is. Jullie stevenen af op een toekomst van pijn en ontbering, maar wees niet ontmoedigd. Mijn Jezus zal aan jullie zijde staan. Zoek kracht in gebed en luister naar de woorden van Mijn Jezus. In het hart van de liefde voor waarheid is de rozenkrans en het Evangelie. De kalvarieweg brengt lijden, maar de verrijzenis brengt vreugde. De bark van Petrus zal over en weer geslingerd worden en er zal grote verwarring zijn. Petrus en het geheim: dit is het antwoord. Houd moed. Laat jullie missie niet in de steek. Ik houd van jullie en ik zal bidden tot Mijn Jezus voor elk van jullie. Ga verder met vreugde.

  3784 - 3/03/2013 Wees trouw aan Mijn Zoon Jezus.
  Jullie gehoorzaamheid creëert heiligheid voor jullie levens. De mensheid leeft ver van de Schepper verwijderd en Mijn arme kinderen worden geestelijk blind. Ik ben jullie Moeder van smarten en ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Luister naar wat ik zeg. God is gehaast en dit is de tijd van genade voor jullie leven. Versterk jullie gebeden voor de Kerk in deze dagen. Een toekomst van tranen zal komen voor de geloofsmensen. Blijf in de waarheid. Het ontwerp van God zal nooit in verwarring zijn. Aanvaard Mijn oproepen en zoek sterkte in de woorden van Mijn Zoon Jezus en de Eucharistie. De overwinning is in de Heer. Houd moed.

  3783 - 2/03/2013 Keer je tot Jezus.
  Hij is jullie al en enkel in Hem ligt jullie redding. Vertrouw op Hem die ziet in het verborgene en die elk van jullie bij naam kent. Wanneer jullie het gewicht van het kruis voelen, aanroep dan Jezus. Draag moedig jullie nood en jullie zullen zegevieren. Er breken moeilijke tijden aan voor de mensheid. Nu is het de tijd van de grote pijnlijke kastijding. Bid. Laat het gebed niet in de steek. De grote boot (Kerk) zal stormen te trotseren krijgen zoals nooit tevoren. De Kerk zal omringd worden door vele vijanden. Het net zal uitgegooid worden, maar zal scheuren, en belangrijke vissen laten ontsnappen. Jezus is jullie Weg, Waarheid en Leven. Geloof vast in Zijn macht en alles komt in orde. Laat jullie missie niet in de steek. Ga verder zonder vrees.

  3782 - 28/02/2013 Kniel in gebed. Jullie stevenen af op een toekomst van grote geestelijke beproevingen. De bark van Petrus zal geconfronteerd worden met grote stormen en de troon zal beven. Petrus zal tussen doornen lopen. De richting van de kerk zal veranderen en velen die trouw waren zullen afvallen. Ik ben jullie Moeder van smarten en ik lijd onder wat jullie te wachten staat. Luister naar me. Bid. De oorlog zal komen waar vrede zou moeten komen. Wat ik heb aangekondigd in het verleden zal ophouden (waarschijnlijk wordt hier de tijd van genade bedoeld) Heb de waarheid lief en aanvaard het Evangelie van Mijn Jezus. Wanneer alles verloren lijkt zullen de geloofsmensen de daden van de Machtige Heer zien. De rechtvaardigen zullen geen nederlaag kennen. Houd moed.

  3781 - 26/02/2013 Plaats jullie vertrouwen en hoop op de Heer. Hij staat naast jullie en Hij weet wat  jullie nodig hebben. De toekomst zal getekend worden door vele gebeurtenissen die jullie begrip te boven gaan, maar Jezus heeft alles onder controle. Jullie zien het niet, maar Jezus handelt voor de overwinning van de rechtvaardigen. De opgravingen zullen grote verwarring voor de mensen brengen. Bid. Enkel door de kracht van gebed kunnen jullie Gods wil voor jullie leven begrijpen. Kijk niet werkloos toe. Ik ben jullie Moeder en ik kom uit de Hemel om jullie naar de waarheid te leiden. Luister naar mij en wees volgzaam.

  13-03-2013, 00:55 Geschreven door Claudia  


  12-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid de Rozenkrans

  Met dank overgenomen:

  Stel u voor wat zou kunnen gebeuren indien alle katholieken ter wereld de rozenkrans zouden bidden op dezelfde dag! Wij hebben daarvan een voorbeeld uit oktober 1573, toen Europa gered werd van een inval van de machtige Turkse vloot, door het bidden van de rozenkrans door alle christenen!

  Laat ons daarom allen op deze Goede Vrijdag 2013 de rozenkrans bidden voor vrede in de wereld en de terugkeer van de morele waarden in onze gemeenschappen.

  Stuur deze boodschap aan elke katholiek van uw adressenlijst en vraag hem of haar deze boodschap door te sturen aan alle katholieken van zijn of haar lijst. Verenigen wij ons in dit gebed, één van de machtigste gebeden, voor deze intentie, op één van de meest heilige dagen van ons liturgisch jaar.

  God zegene u allen!

  12-03-2013, 21:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verloren zoon  Er moet feest en vrolijkheid zijn.

  Zo denkt God, volgens Jezus,

  wanneer wij van dwaalwegen tot Hem terugkeren.

  Vreugde daarover mag met ons meegaan.

   

  God, wij leven van uw genade.

  Gij vergeeft ons falen

  en ijlt ons tegemoet als wij rouwmoedig tot U

  terugkeren.

  Wij danken U

  voor de vrede die Gij ons toewenst.

  Laat die met ons meegaan,

  opdat velen in elkaars ogen

  de warmte van vriendschap lezen,

  en geborgenheid vinden in elkaars ontmoeting.

  Amen.

   

  Uit: Hier gebeurt iets – Jacques Verhees

  12-03-2013, 21:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat de Heer verwacht van ons is...heiligheid - Pelianito 3/2/2013

  2 Korintiers 7:1 Zulke beloften zijn ons gedaan, geliefden; laten wij ons dus zuiveren van elke smet naar lichaam en geest, en vol ontzag voor God onze heiliging voltooien.

  Geliefden, wat verwacht God van ons? Grote daden van macht? Lange gebeden? Langdurig vasten? Ik zal je zeggen wat de Heer, jullie God verwacht van jullie : heiligheid. Zonder heiligheid zijn jullie gebeden en vasten zinloos. Daden van macht buiten heiligheid zijn een gruwel. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het hetgeen daarbuiten zal jullie gegeven worden. Verenig jullie met Mij door in Mijn wil te leven. Keer jullie af van zonde en geloof het Goede Nieuws! Kinderen, streef er altijd naar in heiligheid te groeien. Ledig jezelf. Sterf aan jezelf. Nagel jullie wil aan het kruis zodat jullie volledig in Mijn wil kunnen leven. Mijn kinderen, Ik verlang om verenigd te zijn met jullie. Wees een met Mij en iedere adem zal een daad van macht worden—de onoverwinnelijke macht van liefde.

  Hemelse Vader, zend Uw Geest, de Adem van Liefde, in onze harten, dat we alles uitroeien dat ons weerhoudt van een volmaakte eenheid met U. Los onze zwakheid op in de oceaan van Uw Liefde en Barmhartigheid. Maak ons heilig, O Heer, ondanks onze zwakheid. Hier is mijn zwakheid, Heer, geef me Uw kracht. Amen.

  12-03-2013, 15:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Pastor Enoc 3/3/2013

  3 maart 2013, 15.30u
  DEZE WERELD ZAL, ZOALS JULLIE WETEN, REEDS SPOEDIG IN EEN NIEUWE SCHEPPING WORDEN VERANDERD.

  DRINGENDE  OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn erfgenamen, mijn volk, vrede zij met jullie.

  Deze wereld zal, zoals jullie weten, reeds spoedig in een nieuwe schepping worden veranderd. Alles zal van het ene op het andere ogenblik veranderen, niets zal blijven zoals het is. Alles wordt vernieuwd en nieuw geschapen door mijn Goddelijke wil en mijn barmhartigheid. In mijn nieuwe schepping zullen jullie nieuwe schepsels zijn, jullie zullen geestelijke wezens zijn en met God en voor God leven. Jullie zullen niet verouderen omdat jullie niet aan de tijd zullen zijn onderworpen, maar aan de wil van God, die liefde, leven en overvloed is.

  Mijn hemelse Jeruzalem is het paradijs dat ik voor mijn kinderen heb bereid, die mij trouw blijven tijdens de beproeving van de zuivering. In mijn nieuwe hemel en op mijn nieuwe aarde zal de heerlijkheid van God met jullie zijn. Mijn kinderen, ontdek de geestelijke wereld, waar alles mogelijk is. Alles zal ik jullie geven wanneer je er maar aan denkt. Jullie zullen geen slaven van het vlees zijn, want de geest zal heersen over de materie. Jullie zullen geestelijke wezens in een geestelijke wereld zijn. Mijn Heilige Geest zal in gemeenschap met jullie en met de schepping een enkel bestaan van liefde, vreugde en harmonie vormen.

  Mijn kinderen, mijn erfgenamen, ik zeg jullie dit allemaal, opdat jullie er in jullie binnenste aan denkt en opdat het jullie morgen kracht en hoop biedt in de moeilijke momenten die zullen komen. Deze belofte van leven zal jullie helpen om vertrouwen in God te hebben en jullie aan te moedigen om in de dagen van de zuivering, die voor jullie liggen. Bereid jullie er dus op voor, mijn kinderen, want mijn opleving van jullie geweten kan ieder moment gebeuren. Blijf biddend en wakend, zodat, wanneer jullie in de aanwezigheid van God komt, jullie lampen ontstoken zijn en jullie gerechtvaardigd kunnen worden.

  Veel zielen zullen niet op deze wereld kunnen terugkomen en zullen verloren gaan, omdat ze niet zijn voorbereid; velen zullen de stap naar de eeuwigheid niet verdragen. Daarom, mijn kinderen, vraag ik jullie dat jullie je geestelijk voorbereidt. Pijnig jullie harten, doe boete en zondig niet meer; wees niet langer koppig. Neem deze belangrijke gebeurtenis, die jullie leven zal veranderen, ernstig en met verantwoordelijkheid. De waarschuwing zal jullie dichter bij het rijk Gods brengen of jullie daarvan verwijderen. Neem dadelijk een beslissing, want de tijd loopt ten einde.

  De trompetten van mijn Goddelijke gerechtigheid zullen weldra schallen en de komst van mijn waarschuwing aankondigen en het begin van de problemen. Let op de tekens aan de hemel, want jullie ogen zullen geestelijke en kosmische gebeurtenissen aanschouwen, die nooit tevoren werden gezien. De dagen van het rijk Gods komen naderbij.

  Verheug jullie en jubel in de Heer, want Hij komt om over alle volkeren met gerechtigheid te regeren. Blijf in mijn vrede, mijn volk, mijn schepping.
  Jullie vader, Jahweh, Heer der volkeren.

  12-03-2013, 14:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 1/02/2013

  1 februari 2013

  OLVrouw van Licht
  St. Peregrine's Chapel
  Mission San Juan Capistranoxml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />, California

  Mijn zoon, Vrede en Sereniteit. Dit zijn twee rechten van de menselijke natuur die zo kostbaar en belangrijk zijn voor de hele mensheid in deze Eindtijd. Toch leven de meeste van de Vader’s zonen en dochters hun alledaags leven verstoken van Vrede en Sereniteit. Dit komt door de onrust van deze Eindtijd, wanneer al Gods kinderen worden opgeroepen om Mijn Zoon, Heer en Redder, Jezus Christus, te vervoegen, om de vervulling van het plan van de Vader voor jullie allen, Zijn zonen en dochters, tot stand te brengen.

  Aan jullie wordt in deze Eindtijd gevraagd om een grote bijdrage te leveren aan het plan van de Vader, want – zonder jullie deelname – kan de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde niet vervuld worden, omdat de Vader in de Hemel jullie allen schiep om mede-scheppers te zijn met Hem om een vredige en serene plaats van schoonheid hier op Aarde tot stand te brengen voor jullie allen om deel te hebben in de immense Liefde die de Vader in de Hemel tot uiting brengt voor jullie allen.

  Omwille van de blindheid van de mensheid, en omwille van de invloed van de demonen op zovelen onder jullie, doet mijn moederlijk hart pijn voor jullie allen, mijn kinderen. Mijn hart en ziel zijn gevuld met tranen van bloed omwille van al het hartzeer en pijn waarmee de mensheid is overladen door de krachten van het kwaad, die in overleg optreden om tegen de Eeuwige Liefde van de Vader te vechten, die enkel het beste wil voor Zijn kinderen.

  Het doet me veel verdriet om de wereld te zien zoals ze nu is, en het is nog pijnlijker voor mij omdat ik de grote duisternis, wolken en stormen kan voorzien die naar jullie toe komen, omdat de mensheid zich afgekeerd heeft van de Vader in de Hemel in het nastreven van een hedonistisch, materialistisch en hebzuchtig bestaan.

  Ik kom vandaag tot jullie enkel voor diegenen onder jullie die luisteren naar mijn boodschappen. Ik breng vandaag de Vrede en Sereniteit van de Vader in de Hemel. Want jullie allen die wensen deel te hebben in de Liefde van de Hemelse Vader, gepaard met de Vrede en Sereniteit die de Vader brengt, doordring ik vandaag met de Liefde, Vrede en Sereniteit die de Vader in de Hemel jullie allen voor eeuwig schenkt.

  Ik vraag jullie vandaag met mij te bidden op een stille plaats naar keuze. Ik vraag jullie de Rozenkrans en de Geheimen van de Rozenkrans te overwegen. Gedurende jullie overweging vraag ik jullie mij te aanroepen om jullie hart te openen voor de Liefde van de Vader. Als jullie dit vandaag doen beloof ik jullie dat jullie doordrongen zullen worden met de Vrede en Sereniteit van de Vader in de Hemel.

  Wanneer jullie deze gaven ontvangen hebben, vraag ik jullie om met mij te blijven bidden voor de redding van de wereld, want jullie zijn nu in de tijden dat grote mirakels zullen plaats vinden om de Vader’s redding voor jullie tot stand te brengen door jullie krachtige gebeden.

  Jullie komen nu in een nog kritischer periode van de Eindtijd dan jullie tot nu toe hebben ervaren, vooral de laatste jaren die een ongelooflijke overgang van de wereld van het verleden naar de toekomst zijn. Het is een plaats van Hemel en Aarde die het plan van de Vader in de Hemel zullen vervullen, ondanks de uitdagingen die gepresenteerd worden door de boze en zijn volgelingen, die tevergeefs vastbesloten zijn om jullie, mijn broeders en zusters, alleen chaos, verwarring en vernietiging te brengen.  

  Dit zijn de tijden waarin jullie allen eensgezind moeten opkomen om de plannen van de boze te verslaan. Jullie zullen succesvol zijn, want de Heer en Redder, mijn Zoon, Jezus Christus, is nu bij jullie in een zeer krachtige manier om het plan uit te voeren van Zijn Vader voor jullie allen, mijn kinderen.

  Ik spreek tot jullie van mijn eigen pijn en lijden omwille van de verschrikkelijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en zullen blijven plaatsvinden tijdens deze overgangsperiode.

  Het is belangrijk dat jullie vandaag allen mijn plan volgen om jullie lijden te verzachten door vandaag met mij te bidden zodat ik jullie kan doordringen met de Vrede en Sereniteit van de Vader in de Hemel, om jullie bij te staan om jullie door deze Eindtijd en gevaarlijke gebeurtenissen, te loodsen, zodat deze duistere tocht zal worden versneld en verminderd in intensiteit door de Liefde, Vrede en Sereniteit dat ik jullie vandaag aanbied.

  Ik vraag jullie nu om deze tijd van gebed uit te trekken vandaag en ik beloof dat ik jullie doordring met de Vrede en Sereniteit van de Vader. Ik zal jullie niet teleurstellen en dat is mijn belofte.

  Plan de tijd en plaats vandaag dat jullie zullen doorbrengen met mij met het bidden van de Rozenkrans. Als jullie vorderen door de Geheimen van de Rozenkrans bereid jullie dan voor op mijn bezoek aan jullie, dat ik zo beloof!

  12-03-2013, 11:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed zal en kan de mensheid redden. 7/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe het  gebed de mensheid zal en kan redden. DE KRACHT VAN HET GEBED EN, IN HET BIJZONDER, HET BIDDEN VAN DE ROZENKRANS, DIE HET BEEST MACHTELOOS MAAKT, KAN NIET ONDERSCHAT WORDEN. Om nog meer zielen te redden moeten jullie ook de Rozenkrans van de Barmhartigheid bidden.

  Kies de Kruistochtgebeden die Ik jullie geef en bid hen zo dat jullie je tijdens elke bijeenkomst van de gebedsgroep kunnen concentreren op verschillende verzoeken. Indien  jullie bijvoorbeeld het Kruistochtgebed bidden voor de Genade van Kwijtschelding, doe dat dan op zo’n manier dat de gebedsgroep zich op die dag kan concentreren op een selectie van Kruistochtgebeden die vragen om Gods bescherming voor de zielen. Concentreer jullie dan  een andere dag, op een keuze van gebeden die jullie gegeven werden tot bescherming van priesters en geestelijkheid.

  DEZE KRUISTOCHT GEBEDSGROEPEN, EENMAAL OVER DE HELE WERELD GEVORMD, ZULLEN DE WAPENUITRUSTING VORMEN DIE NODIG IS OM DE VIJAND TE VERSLAAN EN DAT OP MEER WIJZEN DAN JULLIE VOOR MOGELIJK ACHTTEN.

  IK ZAL VOORTGAAN MET JULLIE DE GESCHENKEN VAN NIEUWE GEBEDEN TE GEVEN, DIE BIJZONDERE WONDEREN MEEBRENGEN. Zonder dergelijke tussenkomst zou Ik de zielen niet kunnen redden waarnaar Ik zo verlang.

  Ga en plan jullie Kruistochtgebedsbijeenkomsten op basis van de samenstelling die jullie gegeven werd, maar maak een onderverdeling, zodat jullie je kunnen concentreren op speciale intenties. Het is niet nodig om allemaal samen alle gebeden te bidden, hoewel Ik jullie dringend verzoek om er zoveel mogelijk gedurende elke week te bidden.

  Jullie geven Mij zulk een vreugde en troost, Mijn dierbare volgelingen. IK VERLEEN JULLIE MIJN ZEGENINGEN VAN KRACHT EN MOED TERWIJL JULLIE JE BLIJVEN INZETTEN OM ZIELEN TE REDDEN. IK BEMIN JULLIE.

  Jullie Jezus

  12-03-2013, 08:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit vrees. 6/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep allen op die in de wereld geloven in Mij, Jezus Christus, om te luisteren.

  ZO VELEN VAN JULLIE ZULLEN HET MOEILIJK HEBBEN OM HET LIJDEN TE AANVAARDEN DAT JULLIE IN MIJN NAAM ZULLEN MOETEN DOORSTAAN. Tot op heden beperkte jullie lijden zich tot het verdriet dat jullie in jullie zielen voelden omwille van de zonden van de mensen en omwille van het Offer dat Ik bracht om de mensheid van haar verdorvenheid te redden. Nu zullen jullie belachelijk gemaakt worden omwille van jullie geloof en men zal jullie beschaamd doen staan wanneer jullie Mijn Leer en de wetten van God hoog houden.

  VELEN VAN JULLIE ZULLEN DEZE HEMELSE OPROEP AFWIJZEN UIT VREES. Aannemen dat Ik nu met de wereld communiceer om hem voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, is niet iets wat mensen gemakkelijk kunnen aanvaarden. Want wie is Mijn profeet? En wie zijn zij die voor haar kwamen in Mijn Naam? Hoe weten jullie dat zij de waarheid spreekt met zoveel valse profeten en bedriegers die jullie verwarren? Nooit eerder was er een profeet, gezonden door de Hemel, die niet te lijden had onder bespotting, beschimping, kwelling en wreedheid. Niet één. Velen werden vermoord.

  JULLIE KUNNEN ER ZEKER VAN ZIJN DAT WANNEER DE VRUCHTEN VAN MIJN WERK, AAN ZULK EEN PROFEET GEGEVEN, UITMONDEN IN GEBED EN BEKERING, DAT ZIJ DOOR GOD IN DE WERELD GEZONDEN WERDEN OM ZIJN KINDEREN VOOR TE BEREIDEN, OPDAT ZIJ NAAR HEM ZOUDEN TERUGKEREN.

  Wees jullie ervan bewust dat Mijn ware profeten de test van de tijd zullen doorstaan. Er zal echter geween en tandengeknars zijn bij hen die de boodschappen negeren die zij aan het menselijk ras brengen. WANNEER JULLIE MIJN HEILIG WOORD, GEGEVEN AAN EEN WARE PROFEET, AANVALLEN, DAN BELEMMEREN JULLIE DE WIL VAN GOD. Jullie mogen dan nu geen schaamte voelen. JULLIE MOGEN DENKEN MIJN WOORD TE VERDEDIGEN WANNEER JULLIE MIJN PROFETEN AANVALLEN, MAAR WANNEER AAN JULLIE TE ZIJNER TIJD DE SCHADE GEOPENBAARD WORDT DIE JULLIE AANRICHTEN AAN DEZE MISSIE, MIJN LAATSTE OP AARDE, DAN ZAL DIE JULLIE VRESELIJKE ANGST EN VERDRIET BEZORGEN. Indien jullie Mij liefhebben, moeten jullie je ogen openhouden en Mijn onderrichtingen nauwgezet lezen.

  Indien jullie nalaten Mijn waarschuwingen te beluisteren die jullie gegeven worden vanwege Gods liefde, dan zullen jullie de waarheid verwerpen. Alleen de waarheid kan jullie redden. De waarheid is de zuurstof die nodig is om het leven van jullie ziel in stand te houden. Zonder de waarheid zullen jullie Mij niet duidelijk zien, noch zullen jullie in staat zijn de juiste keuzes te maken. Denk eraan dat Ik de waarheid ben. Zonder Mij hebben jullie het leven niet.

  Jullie Jezus

  12-03-2013, 08:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden. 5/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, moge niemand tekortschieten in het herkennen van de veranderingen die zich in heel de wereld zullen voordoen, want alles wat in het Boek der Openbaring werd voorzegd, zal gebeuren. Vele van die gebeurtenissen zullen afwijken van de gebruikelijke menselijke interpretatie van de geheimen die aan Johannes de Evangelist geopenbaard werden. Maar zij zullen zin hebben wanneer jullie ze nemen voor wat ze zijn.

  Het zorgvuldig in detail uitgewerkte, subtiele plan van de Antichrist werd handig ingekleed bij vele mensen, wereldvermaarde politici inbegrepen, die tot op heden dit duivelse plan niet weten te ontdekken.

  IN VERSCHILLENDE LANDEN WERDEN VELE CENTRA OPGEZET WAAR MEN DE OVERNAME BERAAMD VAN VELE NATIES. Hun activiteiten zijn nochtans gekortwiekt ten gevolge van de gebeden van uitverkoren zielen en van diegenen onder jullie die Mijn kruistochtgebeden bidden.

  JULLIE GEBEDEN ZULLEN ALTIJD IN DE HEMEL GEHOORD WORDEN, DUS MOETEN JULLIE VURIG BLIJVEN BIDDEN OM DE BOZE HANDELINGEN TE MATIGEN VAN HET BEEST, DAT OVERIGENS NOOIT DE STRIJD OM DE ZIELEN ZAL WINNEN, WANT ZIJN DAGEN ZIJN GETELD.

  Het is niet mijn wens om jullie vrees aan te jagen maar om jullie voor te bereiden. IK VERLEEN NU BIJZONDERE MACHTEN EN GENADEN AAN AL DIEGENEN ONDER JULLIE DIE GEVOLG GEVEN AAN MIJN VERLANGEN OM DE KRUISTOCHTGEBEDEN TE BIDDEN. De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en wonderen zullen plaatsvinden.

  Mijn macht zal door jullie aderen stromen terwijl Ik jullie draag op Mijn weg om de mensheid te redden.

  Jullie Jezus

  12-03-2013, 08:07 Geschreven door Claudia  


  11-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 1/03/2013

  1 Maart 2013

  OLV, Koningin der Engelen
  Costa Mesa, California

  Mijn zoon, ik kom naar jou vandaag vol verdriet , omwille van de gebeurtenissen die plaatsvinden in de Kerk van mijn Zoon, omwille van al de aanvallen die plaatsgrijpen. Deze aanvallen komen van de boze in zijn poging om de Kerk onderuit te halen, wat hem in staat stelt om over jullie allen, de zonen en dochters van de Vader in de Hemel, te regeren.

  Een nieuwe dageraad begint nu voor de Kerk, en het is een dageraad dat velen onder jullie zal verwarren omwille van de aanvallen van de demonen. Mijn kardinalen, mijn bisschoppen en mijn priesters, waar ik ononderbroken voor bid, worden bijzonder sterk aangevallen in deze tijden. Ik zal vooral bij de kardinalen zijn gedurende het Conclaaf om ervoor te zorgen dat de plannen van mijn Zoon voor Zijn Kerk worden vervuld, zoals het verordend is door de Vader in de Hemel.

  Samen met de zware tijden waarmee de Kerk nu geconfronteerd wordt, zijn er ook zware tijden in het vooruitzicht voor jullie allen, mijn broeders en zusters. Maar jullie wisten dat de komende tijden zwaar en gevaarlijk zouden zijn voor jullie allen, door de waarschuwingen die jullie kregen uit vele bronnen, sinds het begin van de profetische tijden in de Kerk tot de huidige tijd, waar velen onder jullie boodschappen van de Hemel ontvangen.

  Wat kun je nu doen in deze zware tijden?

  Jullie moeten nu meer dan ooit bidden, bidden, bidden voor de toekomst van de mensheid, en voor de voortzetting van de Kerk in de toekomst, want dit zijn de tijden zoals geprofeteerd, wanneer de aanvallen tegen de Kerk zich zullen vermenigvuldigen in groter aantal dan ooit tevoren.

  De aanvallen zullen niet alleen komen van het duistere rijk in het hiernamaals maar van satan’s soldaten die in jullie wereld zijn. Zij werden er geplaatst door de boze in deze tijd op strategische posities in de Kerk om de toekomst van de Kerk te ondermijnen. Dit zijn mannen met harten van steen en zielen die gehard zijn geworden tegen de waarheid van de Liefde, Vrede en Sereniteit die de Kerk heeft voorzien voor al Zijn trouwe volgelingen door de eeuwen. Maar nog eens, dit zijn de tijden dat we allen wisten dat ze in de Kerk kwamen, wanneer de boze in zijn laatste ademtocht in het vernietigen van de mensheid, begint aan zijn laatste demonische klappen uit te delen in een poging om de Kerk te verslaan.

  Verwacht dat de tijden nu turbulent en chaotisch zullen zijn, als de boze slaat in zijn om de goedheid in de wereld te overwinnen en chaos en verwarring te creëren onder jullie.

  Jullie die machtige gebedsstrijders zijn, zullen niet bedrogen worden door de plannen van de boze, omdat jullie je hebben voorbereid voor deze tijden, en jullie weten wat het is wat jullie moeten doen nl. de ware Kerk van Mijn Zoon, Jezus Christus, steunen als de wereld door deze zeer duistere periode gaat om jullie allen naar de glorie van betere tijden te leiden hier op aarde. Want de aarde wordt gezuiverd van de goddeloosheid en slechtheid van de demonische vorst der duisternis.

  Glorierijke tijden zijn eindelijk op komst voor de Kerk, omdat de Legioenen Engelen het Vaticaan zullen omringen als voorbereiding voor het Conclaaf die even belangrijk zal zijn in de geschiedenis van de Kerk als de eerste creatie van de Kerk. Want nooit eerder in de geschiedenis vqn de Kerk is de Kerk zo uitgedaagd geweest sinds de kruisiging en de dood van Mijn Zoon, en jullie Heer en Redder, Jezus Christus.

  Ik vraag jullie in deze tijden om met jullie familieleden en vrienden in gebed te verzamelen. Jullie moeten nu meer dan ooit beseffen dat jullie gebeden machtige wapens zijn in het verslaan van het kwaad. En, in dit geval, ervoor zorgen dat de Kerk sterk en waakzaam zal zijn en in dit nieuwe millennium een leider in de wereld zal blijven die goedheid en vrede aan de hele mensheid zal brengt.

  Jullie zullen je nog altijd vragen stellen over wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Mijn antwoord aan jullie is je tot gebed te wenden en tot jullie familieleden en vrienden die leven op de manier van de Heer.

  De gebeurtenissen die zullen plaatsvinden om een nieuwe toekomst tot stand te brengen voor de hele mensheid worden nu vastgelegd. Het is nu meer dan ooit tevoren jullie verantwoordelijkheid, zowel individueel als collectief, de Kerk te steunen, en te bidden voor de kardinalen die een zeer belangrijke beslissing zullen nemen om de “Gekozen Paus” op de troon in Rome te plaatsen om jullie te leiden door deze moeilijke tijden.

  Sinds er zovele externe en kwade krachten meespelen om de kardinalen af te leiden van hun belangrijke rol in het verzekeren van de toekomst van de Kerk, is het heel belangrijk voor jullie allen om onophoudelijk te bidden gedurende de komende dagen, totdat de Paus die de Vader in de Hemel heeft gekozen geïnstalleerd is als Leider van de Kerk, jullie leidend naar een toekomst dat voor het welzijn is voor jullie allen.

  Ik zal nu meer dan ooit tevoren bij jullie zijn in deze Eindtijd. Roep me aan in jullie gebeden en ik zal bij jullie zijn zoals ik altijd heb gedaan. Ga in vrede en bereid jullie voor op de komende tijden!

  11-03-2013, 16:40 Geschreven door Claudia  


  10-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houd jullie lampen vol - Barbara

  5 Mar 2013

  Houd jullie Lampen vol!

  Leer van Mij, Mijn kinderen. Zie en herken de tekenen als ze ontrafelen in de wereld rond jullie. Jullie hartenwensen zullen de jouwe zijn wanneer jullie Mij vragen begrip en wijsheid te geven. Deze dingen zal ik jullie niet onthouden. Mijn Bruid moet onderlegd zijn en wijsheid hebben. Mijn Bruid moet voorbereid zijn voor de komende tijd. Word niet lui, Mijn Bruid. Word niet verstrooid en overwin de goddeloze wegen van deze wereld. Wacht geduldig, want de mijn tijd, waarop Ik je naar mij breng zal vlug komen.

  Kunnen jullie de woorden van de profeten niet zien ontrafelen voor jullie ogen? Blijf gefocust op Jeruzalem. Dit is waar vele tekenen zich zullen beginnen ontrafelen. Jullie zijn mijn klokkenluiders. Jullie leiden anderen om deze tekenen te onderzoeken. Oh Mijn mooie Bruid, niet veel langer nu. Je zuiveringsproces komt spoedig ten einde. De laatste voorbereidingen worden gemaakt. Ik wil niemand van jullie ontmoedigd weten, Mijn Bruid. Je bent aan de deur wachtend op de kreet van de Bruidegomsmannen.

  Jullie moeten nu standvastig zijn in de Ruach Hakodesh (Heilige Geest). Trek jullie terug van de zorgen van deze wereld omdat het verder een neerwaartse spiraal naar het kwade neemt. Stel je niet bloot aan zijn goddeloos entertainment. Stel jullie geest niet bloot aan dingen die niet van Mij komen! Je hoort daar niet thuis; je maakt geen deel uit van deze wereld. Je kunt niet met één voet in deze wereld en de andere in Mij leven. Dit is niet hoe je moet zijn. Richt je nu op Mij. Wanneer je valt, keer dan onmiddellijk naar Mij terug! Er zijn meer demonen in Satans dominion dan ooit en ze zoeken wie ze kunnen verscheuren.

  Houd jullie lamp vol. Houd jullie geest zuiver. Blijf nuchter. Denk niet dat je verder met de wereld kunt spelen. De wereld is een speelplaats voor kwaad. Het is geen plaats voor Mijn kinderen. Als Satans volgelingen een opening kunnen vinden om binnen te geraken, zullen ze  binnenkomen. Blijf je op Mij voorbereiden, Mijn Bruid. Leer nu al wat je kunt kennen over je Bruidegom, Mijn geliefde.


  10-03-2013, 19:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hoer uit het Boek Openbaring
  De grote hoer uit het Boek Openbaring op een dollarbiljet

  10-03-2013, 17:04 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sexuele perversie in de kerk

  De video die in het begin getoond wordt is een illustratie van wat ik in mijn droom gezien heb. De video toont het openlijke gebrek aan respect van hun zonden die in een kerk worden gedaan. Dit is exact wat is zag in mijn droom. (DEZE VIDEO WORDT NIET GEPROMOOT)

  Dit is een verontrustend droom die ik gehad heb. Ik had deze droom op 2 maart 2013. Ik ging binnen in een kerk. En het was heel vreemd omdat het duister was binnen. Ik weet niet wie er  bij mij was, maar het was alsof ik meeging naar iemand anders kerk. Ik ging zitten en de persoon die bij mij zat was verondersteld de pastoor te zijn. Er was iets ongewoon over zijn grootte. Hij was enorm groot. Op een bepaald moment moest ik naar het toilet. Ik ging terug buiten op zoek naar een toilet. Maar hoe verder ik van de kerk ging hoe donkerder het werd en op een bepaald moment kon ik niet meer voor mijn ogen zien. Ik was bang dat ik zou verdwalen. Ik ging terug naar de kerk. Toen ik terug binnenging zag ik mannen die met elkaar aan het babbelen waren. De kerk was veranderd in een soort auditorium. Het was alsof ze aan het wachten waren op een show. De mensen waren onderling aan het praten en aan het wachten op deze show. Mijn ogen waren gericht op verschillende mannen. Ze waren heel provocerend gekleed. Ze waren gekleed als vrouwen. Ze hadden heel korte shorten aan. Heel verontrustend want ik was in een kerk. Ze waren aan het lachen. Er was veel in de kerk aan het gebeuren. Het was zeer seksueel gericht. Er was veel aan het gebeuren dat heel verontrustend was voor mij, want het hoorde niet thuis in een kerk. Ik was getroffen door wat ik zag. Ik probeerde iets te zeggen, maar de woorden kwamen niet uit mijn mond. Ik herinner me dat ik wilde zeggen: Jezus!!! Maar ik kon het niet zeggen. Ik schreeuwde het uit en ik hoorde de echo. Maar iedereen was zo bezig met ontucht en al de seksuele perversie dat ze het niet hoorden. Ik probeerde opnieuw te spreken maar het was zo een moeilijke zaak om iets te zeggen. Ik was aan het wenen omdat ik zo getroffen was omdat ze dit aan het doen waren op Gods plaats. Uiteindelijk kon ik iets zeggen en ik zei : Dit is Zijn Kerk!!! Dit is Zijn Kerk!!!

  En er was een vrouw die naar me keek en ze zei: Ze zullen denken dat je ook gek bent. Ze zullen denken dat je ook vreemd bent. Ze begreep volledig wat ik gezegd had, omdat ze ook probeerde die mensen te waarschuwen. Maar ze luisterden ook niet naar haar. Er was zoveel seksuele activiteit rond mij, dat ik het niet kan uitleggen wat ik zag. Maar het was zo pervers. Het was zo weerzinwekkend, want dit was in een kerk. En het was zo donker in deze plaats. Het was nauwelijks verlicht. Ik zag een meisje die rond de twintig was en ik probeerde haar aandacht te trekken. Ik probeerde ze te waarschuwen wat ze aan het doen was. Dat wat ze aan het doen was verkeerd was. En haar reactie was: Dit is wat ik altijd heb gedaan. Ik zei: Dat wil niet zeggen dat dit goed is. Je moet ermee ophouden. Ik heb nog andere dingen gezegd, maar ik kan het me niet meer herinneren. Toen ik wakker werd had ik een gevoel van hartzeer. Ik begrijp niet volledig wat God me toonde in deze droom, maar het greep me aan.

   

  Gebed van Redding

   

  Hemelse Vader,

  Ik geloof in mijn hart dat Jezus Christus de Zoon van God is.

   

  Ik geloof dat Hij stierf op het kruis

  En verrees uit de doden voor mijn zonden.

   

  Ik belijd Hem als mijn Heer, ik open de deur van mijn leven en ontvang Jezus als mijn Redder en ik maak van Hem mijn Heer.

   

  Dank U voor het vergeven van mijn zonden en voor het geven van eeuwig leven.

  Ik geef U mijn leven. Ik keer me af van mijn zonden en richt me tot U. Help me om de persoon te zijn die U wilt dat ik ben.

  10-03-2013, 16:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Extreme gebeurtenissen van aardveranderingen in februari 2013
  Extreme aardveranderingen in februari 2013

  10-03-2013, 15:24 Geschreven door Claudia  


  09-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden 3/3/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou worden opgezet, want Ik Ben elke seconde met jou om je sterker te maken. Het verdriet Mij jou te zeggen dat je veel verbale beschimpingen zult ondergaan omdat dit het tijdstip is van Mijn plan van redding.

  WANT DIT IS DE TIJD WAARIN NIET ALLEEN VURIGE KATHOLIEKEN OP DE PROEF WORDEN GESTELD IN HUN GELOOF EN HUN TROUW JEGENS MIJ, HET ZAL OOK DE GROOTSTE BEPROEVING ZIJN VOOR ALLE CHRISTENEN IN ALLE DELEN VAN DE WERELD.

  TOT DIEGENEN DIE JOU BESCHULDIGEN VAN KETTERIJ ZEG IK HET VOLGENDE: IK, JEZUS CHRISTUS, ZAL NOOIT LIEGEN WANT IK BEN DE WAARHEID. IK ZOU JULLIE NOOIT KUNNEN BEDRIEGEN WANT DAT ZOU NOOIT MOGELIJK ZIJN. DENK ERAAN DAT DE KERK MIJN LICHAAM IS. MIJN KERK OP AARDE WORDT AANGEVALLEN EN DAT BETEKENT DAT MIJN LICHAAM OPNIEUW ZAL GEKRUISIGD WORDEN, ZOALS VOORZEGD. DAARMEE BEDOEL IK DAT MIJN LICHAAM NIET LANGER AANWEZIG ZAL ZIJN VANAF HET OGENBLIK WAAROP DE HEILIGE EUCHARISTIE DOOR GEESTELIJKEN VERWIJDERD WORDT IN DE HEILIGE STOEL TE ROME. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten zich daarvan afwenden.

  Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – voor al Mijn gewijde dienaren met inbegrip van de misleide valse profeten. NOCHTANS ZAL IK JULLIE NOOIT VRAGEN TE BIDDEN VOOR DE ANTICHRIST WANT DAT IS NIET MOGELIJK.

  WORD WAKKER, JULLIE ALLEN, EN LUISTER NAAR WAT IK JULLIE MOET VERTELLEN. JULLIE MOETEN NIET PANIKEREN, DE MOED VERLIEZEN OF DE HOOP OPGEVEN, WANT DEZE GRUWEL ZAL DE LAATSTE KWELLING ZIJN DIE AL GODS KINDEREN ZULLEN MEEMAKEN EN DOORSTAAN VOOR IK TERUGKOM.

  Dat zal de dag zijn van grote heerlijkheid en grote vreugde en MIJN KOMST ZAL HET KWAAD BEEINDIGEN DAT DE AARDE VERWOEST.

  In plaats van te vrezen, wees verheugd. Jullie moeten uitkijken naar Mijn Tweede Komst want Ik breng het Nieuw Paradijs met Mij mee dat jullie beloofd werd.

  Wanneer jullie Mijn kruis dragen, dan zal dat altijd moeilijk zijn. De tijd waarin jullie nu leven brengt een soort van kruisiging met zich die de meeste christenen zeer moeilijk om dragen zullen vinden – zo groot zal hun pijn zijn.

  Die arme zielen die niet geloven dat Ik de waarheid spreek in deze boodschappen, moeten zichzelf het volgende afvragen. GELOVEN JULLIE IN DE HEILIGE BIJBEL EN IN DE PROFETIEEN DIE IN DE BOEKEN ERVAN VERKONDIGD WORDEN? HECHTEN JULLIE GELOOF AAN DE ANTICHRIST EN DE OPENBARINGEN BETREFFENDE DE VALSE BEDRIEGER DIE LANGS SLINKSE WEGEN BESLAG ZAL LEGGEN OP DE STOEL VAN PETRUS? 

  INDIEN JA, AANVAARD DAN DAT DIT DE TIJD IS WAARIN DIE GEBEURTENISSEN ZICH VOOR JULLIE OGEN ONTRAFELEN. HET IS NIET VOOR DE TOEKOMST – HET GEBEURT NU. AANVAARD DAT MOEDIG EN KOM TOT MIJ IN VOLLEDIG VERTROUWEN, want Ik bemin jullie. Houd jullie ogen wijd open. Jullie moeten niet terugschrikken voor de waarheid.

  DE GRUWEL IS NU BEGONNEN. WANNEER JULLIE MIJN BEKER WEIGEREN DAN BELETTEN JULLIE MIJ OM DE ZIELEN TE REDDEN DIE IK NODIG HEB OM HET VERBOND TE VOLTOOIEN DAT MIJN VADER IS BELOOFD.

  Ik zegen jullie. Ik hunker ernaar dat jullie harten zich openen zodat Ik jullie kan meenemen in Mijn schitterend Koninkrijk.

  Jullie Jezus

  09-03-2013, 20:02 Geschreven door Claudia  


  08-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zondag en zondagsrust

  DE  ZONDAG EN ZONDAGSRUST

  Mag je op zondag werken?

  De zondagsrust is een vorm van geloven. Geloven dat dit leven door kan gaan ook als wij even ophouden met sloven en piekeren. Want God is de Heer van het leven en Hij doet het doorgaan. Wij moeten dus niet ononderbroken doordraven met werken. Wij mogen van ophouden weten. Om te belijden: Gij, Heer, staat aan de oorsprong van het leven, niet wijzelf. En daarom mogen wij geen slaaf zijn op de dag des Heren, de zondag. Leve de vrijheid van de kinderen Gods. Daarom onthouden christenen zich van “werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God moet worden gebracht, voor de vreugde die aan de Dag des Heren eigen is, of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam”.

  Zo gezien is de zondagsrust de voortzetting van de sabbat. Zoals toen is het de dag waarop wij onze vrijheid vieren, onze verlossing van het slavenjuk; ooit was je slaaf onder de zweep van de slavendrijver; maar Ik, uw God, Ik maak je vrij. (Deut. 5,15)

  De zondag is ook een dag van hoop: als kerkgemeenschap voeden we ons met het verrijzenisleven van Jezus.


  De dag van de Heer

  Op zondag verrees Jezus uit het graf. Hij gaf ons nieuwe hoop. Zo is elke zondag een dag van verrijzenis: wij zien uit naar de voltooiing. Daarom betekent de zondagse eucharistieviering een krachtig ‘en toch’. De angst van de dood die rondom ons waart, weegt niet op tegen de verwachting van onze verrijzenis op het einde van de tijden. De zondag is de dag om te belijden “tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”. Wie weigert deel te nemen aan de zondagse eucharistieviering sluit zich af voor de stuwing van het christelijk verrijzenisleven. Dit is toch heel erg!


  Een dag buiten reeks

  Maar de zondagsrust is ook teken van hoop. De zondag is ‘heilig’. Dat betekent: de zondag is anders, buiten reeks, een voorsmaak van het definitieve. Niet zomaar een dagje uit het rijtje van de dagen, wat tijd om achterstallige zaken in te lopen of om te doen wat wij vorige week niet konden afwerken. Neen, de zondag is een voorsmaak van de eeuwigheid die komt. Hij is er om eindelijk wat meer mens en wat meer christen te durven zijn. Zomaar! Een tijd om te bidden en te bezinnen of om een godsdienstig boek te lezen; een tijd om als man en vrouw bij elkaar te zijn en voor de kinderen tijd te maken. Een dag van interesse ook voor hetgeen onze dagelijkse horizon overstijgt: voor een bezoek, een brief, een culturele activiteit; tijd om eens anders en rustiger samen te komen met sociale of godsdienstige groepen; tijd voor de jeugdbeweging… Zoiets geeft kleur aan ons leven en werken boven de grijsheid uit van de door-de-weekse dagen.

  De zondagsrust betekent dus voltooiing van de sabbat en van zijn motivering. Van de maandag tot de zaterdag staat Gods scheppende arbeid model. Maar op de zondag spelen wij in op de voltooiing van hemel en aarde, de kroon op het werk (Ex. 20,11). Het is een dag van hoop.


  De eucharistie

  Maar de zondag is ook een dag van grote liefde. Die liefde beleven we in de eucharistieviering met velen samen, ja met heel de kerk. Daar laten wij ons intenser opnemen in Jezus’ offerende liefde; die liefde zou al onze dagen moeten kleuren en daarom willen we zelfs de zondag met grotere intensiteit vieren. We bieden ook onszelf aan: ons werk, de vreugden en de zorgen van de voorbije week. En we krijgen kracht voor de week die komt om aan onze zending beter te kunnen werken. Daarom moet een christen blijven komen naar die wekelijkse afspraak met alle zusters en broeders in de kerk; ook – en misschien vooral – op de momenten dat het hem minder aanspreekt. In die zondagse eucharistieviering leven we tegelijk mee met wat in de parochie in de grote kerkgemeenschap gebeurt. Wij bidden er ook voor de noodlijdenden in de universele voorbeden. En wij delen broederlijk met de kansarmen in de collecte.

  Ook in het Oude Testament werd de sabbatrust beleefd als een daad van solidariteit en liefde. Op de sabbat werd de opdeling in onderdanen en heersers doorbroken; daar werd het vrij-zijn van iedereen gevierd, van dienaars evengoed als van meesters (Ex 20,10; Deut 5,14)

  Uit : Geloofsboek - De bisschoppen van Belgie

  08-03-2013, 22:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dringend boodschap over de Opname

  Dringende boodschap over de Opname :

  Door Othusitse Mmusi van Botswana 16/2/2013

  Ik zag in een visioen dat we witte gewaden aantrokken, zo zuiver dat ze op engelengewaden leken. Ik zag de mooie lucht, vol met sterren, ik zag ons dan in de lucht zweven en we waren tussen hemel en aarde!!

  Ik zag vele Christenen in het shoppingcentrum, sommigen druk aan het shoppen, anderen waren druk bezig met wereldse bezigheden. Dan kwam er een dringende boodschap van de Hemel: Kijk naar deze mensen die nog altijd slapen, terwijl ze in de Hemel de dag van de Opname vieren, (daarna een pauze). Zeg hen dat Ik kom, zeg hen dat Ik hen nu kom halen.

  De manier waarop Hij sprak, voordat Hij pauseerde, zorgde ervoor dat ik dacht dat de Opname was gebeurd. Als Hij verder ging kon ik zo’n afkeuring en hoogdringendheid in Zijn Stem voelen voor de Verloren Kerk… De manier waarop Hij praatte deed me denken dat de Opname ging gebeuren als Hij aan het spreken was, zo ernstig was het. Ieder moment, iedere minuut zal het plaatsvinden… Wanneer ik kijk naar de staat van de kerk vandaag, hoe de mensen bezig zijn met hun leven, niet wetend, hun plannen gemaakt zonder God en ze zullen plotseling onderbroken worden. Ik moet erom wenen. Wanneer God nu tegen mij spreekt heft Hij het over Zijn Komst: de op handen zijnde opname… Onderwerp je plannen en wil aan God want Hij zegt: Wees klaar, elke minuut, Ik kom eraan!

  08-03-2013, 14:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote kastijding 22/2/2013

  Het visioen van de grote kastijding 22/2/2013

  Door Othusitse Mmusi van Gaborone, Botswana

  In een visioen bevond ik mij in een soort school met een profeet die ik kende. Een paar mensen zaten rond een tafel, ver van de klassen verwijderd. We waren Gods woord aan het delen met elkaar, ons voorbereiden op het Koninkrijk van God. Ik wist dat de school de hele wereld voorstelde. Zoveel mensen waren in klassen druk bezig met de leer van de wereld en maar weinigen hadden zich afgezonderd. Ik bleef kijken om te zien als iemand erbij kwam, maar dat waren er slechts een handvol.

  Na de lessen zag ik veel mensen buitenkomen. Zoveel vrouwen die ongoddelijk waren gekleed. Ze zagen eruit als de wereld. Ze waren druk tegen elkaar aan het praten, met werelds gedrag. Er was geen verschil tussen hen en de mensen van de wereld. Terwijl ik keek, zag ik dat er een grote duisternis was en het leek op een enorme, krachtige oceaan dat de aarde zal schoonvegen. Het was een beangstigend zicht. Er was geen kans dat de aarde eraan zal ontsnappen. Het was volledig rond de aarde.

  Toen ik op de grond keek zag ik enorm mooi gras, lichtgroen gras. Het was de enige plaats dat omzichtig voor gezorgd was in de scheefgetrokken wereld. Ik wist dat het de kinderen van Licht vertegenwoordigden. Dan hoorde ik een kind van God de duivel uitdagen en hij was zeer kwaad. Dan hoorde ik hem haar naam roepen en zeggen: Ik ben nog niet klaar met je. Ik zag hem demonen en machten inroepen om haar te vernietigen en dan zag ik een tussenkomst in de vorm van een wind. Dan kwam de aartsengel Michael eraan. Hij zei: Satan, stop het. Tot mijn verbazing stopte de duivel en hij antwoordde schuchter: Ik werd uitgedaagd en ik wist niet wat te doen. Dan ging hij weg.

  Wanneer de opname plaats vond was dat heel vlug. God kwam en pikte de Zijne op. Ik zag zulke verschrikkelijke beelden in de tijd na de opname. Eerst was ik overweldigd met een gevoel dat de wereld en de mensen overgeleverd waren in de handen van satan, demonen en er waren verschijningen die de mensen zagen. Het was zo’n grote demonische aanwezigheid. Ik zag vele honden die in wilde geweldadige dieren veranderden. Ik dacht bij mezelf: Wat is er met die honden gebeurd? Het is alsof ze in alles bijten wat op hun weg komt: mensen of andere zaken. De insekten, kleine organismen van het ecosysteem vlogen overal rond, heel irritant. Dat was genoeg marteling op zichzelf. Honden beten de mensen: sommigen renden in de wouden. Het was grote paniek. Mensen renden overall rond.

  Ik zag satan, de prins van de duisternis en hij was in het zwart gekleed. Hij was groot en zijn ogen straalden rood uit met lang haar dat gebonden was in een paardestaart. Hij was meedogenloos en schrikwekkend om naar te kijken. Hij wist dat de wereld aan hem was gegeven. Ik zag een hierarchie van gezag. Nu, ik weet wat het betekent dat satan op zijn troon, zich wilde verheffen boven al de sterren van God. Ik zag dat vele mensen probeerden in die hierarchie op te klimmen, maar satan overklaste ze. Zijn doel was steeds hogerop te klimmen totdat hij de hoogste heerschappij over de hele aarde had.

  Hij wilde hoger zijn dat elke mens, elke engel, naar de hoogste macht in het universum: Jehovah Sabbaoth: de Heer der heerscharen. Ik hoorde hem God en de Heer Jezus Christus uitdagen. Hij sprak in zijn luide stem en lachte sarcastisch. Al de mensen en naties waren onder hem. Hij beheerste alles, het maakte niet uit hoe machtig of hoeveel invloed ze hadden, ze waren nog altijd onder zijn bewind en behoorden hem toe. Het was een verschrikkelijk zicht om te zien: de wereld geregeerd door de duivel met vele demonen overal en zo vele wezens die wild geworden waren, het was net alsof ze bezeten waren.

  Ik zag sommige mensen die een hongerdood stierven met soldaten die naar plaatsen gingen waar de mensen zich hadden verborgen. De mensen waren overal aan het zoeken om veiligheid en hulp te vinden, maar ze konden geen vinden. Ik zag sommigen die probeerden om Jezus’ Naam te gebruiken, maar het hielp niet. Er was geen kracht aan de Naam verbonden. Ik zag dat de bijbel was vervuld. Ik kon die periode duidelijk zien in de blaren van een enorme Bijbel die voor mij geopend was en de kracht achter die Naam (Jezus) was meegenomen naar de Hemel, de Heilige Geest: Degene die vrede en troost brengt. Ik zag Hem (de Heilige Geest) vertrekken met de ware bruid naar de Hemel.

  De periode van genade was ten einde. Daarom kon geen enkel gebed beantwoord worden. Ik zag sommige broeders spreken over hoe ze zullen moeten sterven voor Christus en dat was de enige weg om naar de Hemel te gaan: weigeren om het Teken van het Beest te weigeren (de RFID chip) en Jezus te belijden als onze Heer en Redder. Dan word je onthoofd.

  Het is niet zo eenvoudig als je zou denken. Het vergt zoveel moed. Op meer dan drie gelegenheden openbaarde de Heer aan mij: ‘wie de antichrist is… (Maar zijn werkelijke zijn zal publiekelijk geopenbaard worden na de opname, nu is het moeilijk om te weten wie hij is, tenzij je een openbaring hebt of inzicht van de Heilige Geest.)

   ‘Wat is het Teken van het Beest?’ Hoe zullen ze het introduceren? Eens zag ik een jonge man die het ontving en daarna leek hij heel gelukkig. Hij spoorde vele mensen aan om hetzelfde te doen, maar hij wist niet dat zijn ondergang was begonnen. Ik zag het geplaatst worden, gewoon door een baxter in de mensen hun rechterhand, toegediend in ziekenhuizen en klinieken door verpleegkundigen en artsen. Ik zag dat het de geestesingesteldheid veranderde. Het teken aanvaarden betekent dat je voor altijd vervloekt bent zelfs al lijkt het een gemakkelijke weg om te ontsnappen aan marteling, ellende en kwelling! Het is een onvergeeflijke zonde: je zult veroordeeld worden om de eeuwigheid door te brengen in het vuur van de Hel. Tijdens die dagen zullen de Christenen het meest gehaat en vervolgt worden. Bekeer je nu tot de Heer Jezus en wees vandaag voorbereid op de opname, zodat je aan dit alles kan ontsnappen!  Amen.

  Jes 14:13 - Openb 13:16 - Efe 2:2 - 2 Tess 2:3-12 - Mat 24:21 - 1 Kor 15:51 - 1 Joh 5:19

  08-03-2013, 10:34 Geschreven door Claudia  


  07-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaar van Geloof  Wie had gedacht dat het Jaar van Geloof zoveel geloof zou eisen?

  07-03-2013, 23:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sprinkhanenplaag in Egypte
  Een mogelijk teken dat de Twee Getuigen spoedig kunnen verschijnen…

  Sprinkhanen teisteren Egypte vooraleer Obama een bezoek brengt aan Israel.

  We hebben een verbond voor 1 week die spoedig zal getekend worden door Israel en het Beest.

  De Valse Profeet zal spoedig zijn opwachting maken.

  Het evangelie vertelt ons dat wanneer het Beest en de Valse Profeet worden geopenbaard. De Heer zal Twee Olijfbomen doen ontstaan…

  Openb 11:3-6 : Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang.’ Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de aarde staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. Zij hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak als zij willen.

  Kunnen we enig teken zien dat de Twee Getuigen op het punt staan in het openbaar te verschijnen als het Beest en de Valse Profeten verschijnen?

  Exodus 10:12-15 : En de heer sprak tot Mozes: ‘Strek uw hand uit over Egypte, dan zullen de sprinkhanen erop neerstrijken. Alle veldgewassen, alles wat de hagel heeft overgelaten, zullen zij verslinden.’ Mozes strekte zijn staf uit over Egypte en de heer liet een oostenwind over het land waaien, heel die dag en heel die nacht. Toen de ochtend aanbrak had de oostenwind sprinkhanen aangevoerd. Overal in Egypte streken zij neer. Zoveel sprinkhanen waren er nooit geweest en zullen er nooit meer komen. Ze bedekten heel de oppervlakte, zodat het land er zwart van zag. Ze vraten alle veldgewassen op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten. Aan bomen of veldgewas bleef in heel Egypte geen groen meer over.

  OUDE EGYPTISCHE PLAGEN KOMEN TERUG!

  De donkere wolken in het clipje zijn de sprinkhanen die massaal toeslaan. De sprinkhanen zijn zo groot dat ze lijken op kleine vogeltjes.

  De tijd raakt op…

  Hebr 9:27-28 : Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus eenmaal geofferd, om de zonden van allen op zich te nemen; de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen maar om hen te redden die naar Hem uitzien.

  Rom 10:9 : Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden.


  07-03-2013, 23:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed aan de Heilige Geest


             


              Stort uw Geest uit

  over jong en oud,

  over man en vrouw,

  over hoog en laag,

  over west en oost.

   

  Stort uw Vuur uit

  in het hart van de mensen,

  in de mond van de mensen,

  in de ogen der mensen,

  in de handen der mensen.

   

  Zend uw Adem neer

  over hen die geloven,

  over allen die twijfelen,

  over hen die liefhebben,

  over allen die eenzaam zijn.

   

  Stort uw Vuur uit

  over de woorden van de mensen,

  over het zwijgen van de mensen,

  over de talen der mensen,

  over de liederen der mensen.

   

  Zend uw Adem neer

  over allen die toekomst bouwen,

  over hen die het goede bewaren,

  over hen die het leven behouden,

  over allen die schoonheid scheppen.

   

  Stort uw Geest uit

  over de huizen der mensen,

  over de steden der mensen,

  over de wereld van de mensen,

  over alle mensen van goede wil.

   

  Hier en nu,

  over ons,

   

  stort uw Geest uit.

   

  Frans Cromphout

  07-03-2013, 22:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed


  Zou ik?

  Zou ik durven?

  Zou ik het Hem

  durven vragen?

  Ik zit er zo mee,

  maar Hij

  heeft al zo veel,

  zo ontzaglijk veel,

  aan zijn hoofd.

  En mijn probleem, ach,

  zo enorm

  is het natuurlijk niet.

  Maar

  ik zit er wel mee.

   

  God,

  Je weet hoe belangrijk

  Je voor me bent.

  Je mag alles weten

  dat in me leeft.

  Dus ik zeg Je ook

  wat mij dwarszit.

  Het zal bij Jou wel

  goed vallen.

  Jij weet wel hoe we

  er samen uit komen.

  En het mogen zeggen,

  Zomaar aan Jou,

  is al zo’n zegen.

  Dank Je!

   

  Myrjam De Keyser

  07-03-2013, 21:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen. 28/2/2013
  Mijn dierbare dochter, IK HEB MIJN HEILIGE GEEST GEZONDEN OM AL GODS KINDEREN TE BEDEKKEN OP DIT MOMENT IN EEN POGING OM DE DUISTERNIS VAN HET KWAAD IN DE WERELD OP TE HEFFEN.

  JULLIE MOETEN OP DIT MOMENT HARD BIDDEN VOOR AL MIJN GEWIJDE DIENAREN OMWILLE VAN DE VERSCHRIKKELIJKE STAAT VAN VERWARRING WAARIN ZE ZICH BEVINDEN. IN DE KOMENDE WEKEN ZULLEN ZIJ ZO BEDROEFD ZIJN OMWILLE VAN DE OVERDRACHT VAN MIJN HEILIGE VICARIS DAT ZE NIET ZULLEN WETEN WAAR ZE TERECHT KUNNEN.

  IK VRAAG AAN AL MIJN GEWIJDE DIENAREN OM MIJ, HUN GELIEFDE JEZUS, TE AANROEPEN, ZODAT IK HEN KAN BEDEKKEN MET MIJN KOSTBAAR BLOED. IK ZAL HEN DE GENADEN GEVEN, DIE ZIJ ZULLEN NODIG HEBBEN OM DE WAARHEID VAN MIJN LEER TE ONDERSCHEIDEN. DAN ZULLEN ZIJ HET BEDROG HERKENNEN DIE AAN HEN WORDT GEPRESENTEERD. 

  Ze mogen Mij nooit in twijfel trekken. Ze moeten al hun vertrouwen in Mij stellen. Ze mogen nooit Mijn Naam in de steek laten en ze moeten te allen tijde alert blijven.

  ZEG HEN DAT IK HEN TEDER LIEFHEB EN DAT ZE BIJZONDERE GAVEN UIT DE HEMEL ZULLEN ONTVANGEN. DEZE GAVEN ZULLEN HEN VREDE, HOOP EN MOED BRENGEN IN DE TURBULENTE TIJDEN DIE IN HET VOORUITZICHT LIGGEN BINNEN MIJN HEILIGE KERK OP AARDE. 

  Jullie Jezus

  07-03-2013, 21:05 Geschreven door Claudia  


  06-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen, zullen Mijn leger naar de redding leiden. 28/2/2013

  MIJN ZEER GELIEFDE DOCHTER, DEZE DAGEN DIE ER BIJNA ZIJN, BRENGEN EEN VRESELIJKE DUISTERNIS EN VERTWIJFELING MEE: IETS GELIJKAARDIGS HEEFT ZICH IN JULLIE LEVEN NOG NOOIT VOORGEDAAN.

  Deze duisternis zal er een zijn van de geest en zal veroorzaakt worden door de leegte van die zielen die de Antichrist en de Valse Profeet volgen. DE SPIRITUELE PIJN DIE ZIJ ZULLEN TOEBRENGEN AAN DE CHRISTENEN, DIE ZULLEN WEIGEREN NAAR KETTERIJ TE LUISTEREN, ZAL MOEILIJK OM DRAGEN ZIJN.

  Ik vertel jullie dit alleen opdat jullie in je hart zouden weten dat de pijn van verwerping die jullie voelen een gevolg zal zijn van het feit dat jullie in Mijn Naam zullen lijden door Mijn Heilig Woord te handhaven.

  JULLIE MOGEN NOOIT DE HOGE EISEN IN VRAAG STELLEN DIE VAN JULLIE GEVORDERD WORDEN, NOCH HET VERTROUWEN VERLIEZEN, WANT IK, JULLIE KONING, BESCHIK OVER DE MACHT OM ZEKER TE STELLEN DAT JULLIE DAT KUNNEN VERDRAGEN. Evenmin mogen jullie ooit betwijfelen dat dit resterend leger, waarvan jullie nu deel zullen uitmaken om trouw te blijven aan Mij, Jezus Christus, voorzegd werd.

  LUISTER NIET NAAR DIEGENEN DIE ZULLEN TRACHTEN OM JULLIE TE OVERTUIGEN DAT JULLIE GEEN GELOOF MOGEN HECHTEN AAN MIJN HEILIGE BOODSCHAPPEN VOOR DE WERELD, WANT ZIJ WORDEN BEDROGEN. Jullie moeten bidden voor diegenen die niet de kracht of de geest van onderscheiding zullen hebben en die zullen kiezen voor de verkeerde wegsplitsing. Velen die de Valse Profeet volgen zullen proberen om jullie mee te trekken op dezelfde weg.

  BROEDER ZAL STRIJDEN TEGEN BROEDER EN ZUSTER, VADER TEGEN ZOON, MOEDER TEGEN DOCHTER – ALLEN IN HUN ZOEKTOCHT OM DE WAARHEID TE VOLGEN, MAAR ZO VELEN ZULLEN ER NIET IN SLAGEN OM DE DWALINGEN TE ONTDEKKEN IN DE ONDERRICHTINGEN VAN DE VALSE PROFEET EN ZIJ ZULLEN VOOR MIJ VERLOREN ZIJN.

  Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen, zullen Mijn leger naar de redding leiden. Zij zullen miljarden zielen meebrengen naar de veiligheid, onder Mijn begeleiding. Daarom mogen jullie nooit opgeven.

  Jullie Jezus

  06-03-2013, 22:21 Geschreven door Claudia  


  05-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het onze Vader
  Vater Unser - E Nomine

  05-03-2013, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De laatste paus volgens St Malachias

  De laatste paus volgens St Malachias :

  Het laatste motto (na dat van Benedictus XVI) beschrijft:

  • "In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus,
   • ”Tijdens extreme vervolging van het Heilige College van Kardinalen (Sancta Romana Ecclesia) zal de stoel bezet worden door Petrus de Romein
  • qui pascet oves in multis tribulationibus:
   • die zijn schapen zal hoeden gedurende vele tribulaties:
  • quibus transactis civitas septicollis diruetur,
   • en wanneer hieraan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden,
  • et Iudex tremendus iudicabit populum suum.
   • en de Grote Rechter zal zijn volk berechten.
  • Finis."
   • Het Einde”.

  05-03-2013, 22:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pobra do Caraminal

  Op de 3de zondag van september gaat de processie van lijkwaden uit in Pobra do Caraminal (Galicië – Spanje). Het is een oud gebruik waarbij de dood gepresenteerd wordt door het dragen van grote en kleine doodskisten met erboven een crucifix. Ze worden gedragen door personen die recent aan de dood zijn ontsnapt. Zij worden toevertrouwd aan Jezus van Nazareth, waarvan het beeld in de processie wordt meegedragen, en bidden voor hun redding. Op deze manier lopen zij in dankbaarheid naast wat hun doodskist had kunnen zijn. De familieleden dragen een paars kleed en dragen een grote kaars.

  05-03-2013, 21:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing - boodschap van Jennifer

  Woorden van Jezus

   

  Mijn kind, je ziet een visioen van de komende waarschuwing.

  De lucht is donker en het lijkt alsof het nacht is, maar mijn hart zegt me dat het ergens in de namiddag is. Ik zie de lucht zich openen en ik kan lange donderslagen horen. Wanneer ik naar boven kijk zie ik Jezus bloedend op het kruis en de mensen vallen op hun knieën.


  Jezus zegt me : Ze zullen hun ziel zien zoals Ik ze zie. Ik kan de wonden heel duidelijk zien en dan zegt Jezus : Ze zullen elke wonde zien die ze hebben toegevoegd op Mijn Allerheiligste Hart.

  Aan de linkerkant zie ik de Heilige Moeder wenen en dan spreekt Jezus opnieuw tot mij en zegt : Bereid jullie voor, bereid jullie nu voor want de tijd komt spoedig nabij. Mijn kind, bid voor de vele zielen die zullen vergaan door hun zelfzuchtige en zondige wegen.

  Als ik naar boven kijk zie ik de druppels bloed vallen van Jezus en ze vallen op de aarde. Ik zie miljoenen mensen van alle landen. Velen lijken verward als ze naar boven in de lucht kijken.

  Jezus zegt : Ze zijn op zoek naar licht want het zou geen tijd van duisternis mogen zijn. Toch is het de duisternis van zonde dat de aarde bedekt en het enige licht zal dat zijn dat Ik breng want de mensheid beseft het ontwaken niet dat op het punt staat aan hen geschonken te worden. Dit zal de grootste zuivering zijn sinds het begin van de schepping.

  Ik zie mensen wenen en sommige met afschuwelijk gegil wanneer ze Jezus bloedend op het kruis zien. Jezus zegt : Het is niet het zicht van Mijn wonden dat hun lijden veroorzaakt; het is de diepte van de ziel wetend dat die hen daar geplaatst heeft. Het is niet het zicht van Mijn bloedende wonden dat hun lijden veroorzaakt; het is weten dat door Mij af te wijzen Mijn wonden bloeden.

  Mijn kind, zovelen zullen vergaan want hun ziel is zo ver van Mij verwijderd, toch is het Ik, Jezus dat de grote diepte van Mijn barmhartigheid zal tonen.

  Mijn kind, je ziet dat de aarde heeft geschud want als dit uur van zuivering, van verlichting naderbij komt zal de woede van de leeuw sluipen onder Mijn volk. De verleiding zal zich vermenigvuldigen want hij zoekt zijn vele slachtoffers. Het zal de grootste geestelijke strijd zijn dat de mens ooit heeft doorstaan. Mijn kind, zeg Mijn volk dat Ik ze vandaag vraag op te letten voor Mijn woorden want het teken in het oosten is op het punt op te komen. Zeg Mijn volk dat dit het uur is, want Ik ben Jezus en alles zal geschieden volgens Mijn wil.

  Als ik naar boven kijk blijf ik Jezus zien, bloedend op het kruis. Ik blijf de Heilige Moeder zien wenen aan de linkerzijde. Het kruis is stralend wit en verlicht in de lucht, het lijkt opgehangen. Als de lucht open gaat zie ik een stralend licht neerkomen op het kruis en in dit licht zie ik de verrezen Jezus verschijnen in het wit. Ik kijk omhoog naar de Hemel en zie dat Hij zijn handen opheft, dan kijkt Hij naar beneden, naar de aarde en maakt het kruisteken om Zijn volk te zegenen.

  05-03-2013, 19:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn heilige eucharistie moet nog altijd door jullie worden ontvangen. 27/2/2013

  Mijn dierbare dochter, DE DAGELIJKSE MISSEN ZULLEN BLIJVEN VOOR ENIGE TIJD EN IK DRING ER BIJ AL MIJN VOLGELINGEN OP AAN ZE TE BLIJVEN BIJWONEN, NET ALS VOORHEEN.

  MIJN HEILIGE EUCHARISTIE MOET NOG ALTIJD DOOR JULLIE WORDEN ONTVANGEN. Jullie mogen jullie dagelijks Offer niet stoppen, want het zal jullie niet zijn die zullen gedwongen worden om deze beslissing te nemen. HET ZAL AANGEKONDIGD WORDEN OM EEN ANDER SOORT VAN OFFER AAN GOD TE WORDEN EN JULLIE ZULLEN ONMIDDELLIJK WETEN WANNEER HET ZAL GEBEUREN, WANT DE PRAKTIJK VAN DE HEILIGE MIS ZAL GESTOPT WORDEN DOOR DE VALSE PROFEET. IN PLAATS VAN DE HEILIGE MIS ZAL EEN ENE-WERELD HEIDENS RITUEEL GEHOUDEN WORDEN EN JULLIE, MIJN VOLGELINGEN, GEZEGEND MET DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST ZULLEN HET HERKENNEN, OM WAT HET ZAL ZIJN.

  JULLIE MOGEN NOOIT OF TE NIMMER DE KERK OPGEVEN DIE IK AAN DE WERELD GAF, die gebaseerd is op Mijn Leer, en het Offer van Mijn dood op het Kruis, dat aan jullie gepresenteerd werd met de meest Heilige Gaven.

  Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. MIJN GELIEFDE PRIESTERS EN GEESTELIJKHEID, GEZEGEND MET DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST, ZULLEN MIJ NOOIT IN DE STEEK LATEN. NOCH ZULLEN ZE JULLIE IN DE STEEK LATEN. EN ZO ZAL MIJN KERK VERDER LEVEN, WANT ZE KAN NOOIT STERVEN. DE KERK IS MIJN LICHAAM OP AARDE, EN DAAROM KAN ZE NOOIT VERNIETIGD WORDEN. TOCH ZAL ZE VERPLETTERD, GEKWELD EN VERWORPEN WORDEN EN DAN OVERGELATEN WORDEN IN DE WOESTIJN OM TE STERVEN. HOEWEL ELKE POGING ZAL GEDAAN WORDEN DOOR MIJN VIJANDEN OM ELK LAATSTE STUKJE LEVEN TE VERNIETIGEN, ZAL MIJN KERK TERUG OPKOMEN. MAAR ONTHOUD, DAT HET NOOIT ZAL STERVEN, ZELFS AL LIJKT HET MISSCHIEN ZO. 

  MIJN KERK OP AARDE ZAL VERMINDERD WORDEN IN OMVANG EN ZAL NIET DOOR EIGEN FOUT, HET RESTLEGIOEN WORDEN.

  Mijn Ware Plaatsvervanger, die verworpen werd, zal naar best vermogen vechten om Gods kinderen te leiden. Het zal IK ZIJN, JEZUS CHRISTUS, DIE JULLIE ZAL LEIDEN, OPTILLEN EN VERLOSSEN VAN HET KWAAD, DAT JULLIE ZAL WORDEN OPGEDRONGEN; EEN KWAAD, DAT TOT EEN ABRUPT EN VERSCHRIKKELIJK EINDE ZAL KOMEN, VOOR AL DEGENEN DIE DE KANT KIEZEN VAN DE ANTICHRIST EN ZIJN SLAVEN.

  Jullie Jezus

  05-03-2013, 15:24 Geschreven door Claudia  


  04-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vernietiging door meteoor - deel 1

  Profetie 67

  “Vernietiging door Meteoor is komende, bid voor uitstel van oordeel!’

   

  Gegeven door apostel Elisabeth Elijah Nikomia – 19/12/2002

  Elisabeth bid in Heilige Tongentaal

  Ik, Yahuveh, zal de oorlog verklaren vanuit de Hemel met enorme meteoren van massavernietiging.

  Ik, Yahuveh, zal deze meteoren laten regenen zoals jullie nog nooit gezien hebben. Zoals vermeld staat in het Boek Openbaring.

  Geen oorlogswapen zal in staat zijn om het te stoppen!

  Ik, Yahuveh, zal de oorlog verklaren aan de aarde voor zijn zondigheid, massale meteoorvernietiging zal komen; enkel Heilige gebeden zullen het uitstellen.

  Het oordeel kan niet gestopt worden maar het kan uitgesteld worden.

  Als jullie je raketten afvuren van de aarde zal Ik MIJN raketten afvuren van de Hemel.

  Wie kan vechten tegen YAHUVEH en winnen?

  Zelfs de heidenen waar jullie woedend op zijn in andere naties zijn onderworpen aan de wetten en de statuten van de god die ze dienen.

  Amerika, wie is je God die je dient en vertrouwt?

  Amerika, wat zal er nodig zijn opdat je berouw hebt voor het verraad en overspel die je hebt gepleegd tegen YAHUVEH, die jullie natie apart genomen heeft en ze heeft gezegend omdat je een vriend was voor Israel en haar verdedigde.

  Amerika, de dag dat je je hand opheft tegen Israel is de dag dat Ik MIJN hand van zegeningen en bescherming wegneem van Amerika.

  Je noemt andere naties oorlogsstokers, maar wat ben jij, Amerika?

  Denk je dat Ik het geschreeuw niet hoor van de onschuldigen die verminkt en gedood werden in oorlogen die niet door het volk werden ineengestoken?

  Ik wijs niet alleen Amerika terecht maar alle naties die deelgenomen hebben in oorlogen die niet MIJN wil waren.

  Ik vraag deze wereld, denk je dat ik het geween van babies niet hoor die gemarteld worden in de moederschoot omdat die moeder in haar egoïsme enkel aan haar eigen leven denkt en niet aan de ongeborene.

  Denk je dat Ik meer waarde hecht aan het ene leven dan aan het andere?

  Jullie wetten beschermen niet langer de onschuldigen maar beschermen de schuldigen.

  Jullie wetten die door de mens gemaakt werden zoeken om je door God gegeven vrijheden weg te nemen die Ik Amerika gaf voor wat jullie Home Security noemen. Er is geen veiligheid wanneer mensen behandeld zullen worden als criminelen, gearresteerd worden zonder bewijs, schuldig zullen bevonden worden en geëxecuteerd worden zonder zelfs een rechtszaak of jury. Delen van de wereld doen dit reeds en Amerika, jullie schudden je hoofd, en nu schrijven jullie wetten om hetzelfde te doen?

  Wat is de prijs van privacy? Wat is de prijs van vrijheid van aanbidding?

  Vraag dit aan Israel want ze betaalt een zware prijs en ook de Christenen over de hele wereld.

  Wanneer zal deze wereld erom beginnen geven over wat er gebeurt in het geheim door anderen in de politiek?

  Nu, vijanden van YAHUVEH zijn degenen die zich uitspreken om Amerika’s vrijheden (ACLU) te beschermen en ook omdat ze vijanden van het Evangelie zijn. Jullie negeren ze wanneer ze proberen je vrijheid en privacy af te nemen. Onthoud wanneer Ik jullie waarschuwde wanneer meningsvrijheid van een iemand wordt weggenomen het voor allen wordt weggenomen.

  Ik, YAHUVEH, zeg jullie dat jullie niet langer elkaar bij naam zult kennen, maar door de zalving van de RUACH HAKODESH, Mijn Heilige Geest!

  Ik beveel jullie om samen te komen met diegenen die jullie vreemden noemen en Ik zal nu jullie vervoegen om elkaar te steunen, want jullie zullen elkaar herkennen, niet door aardse namen maar door MIJN Zalving.

  Jullie zullen reizen met MIJN gezalfden en de noden van de ene zullen de noden van allen zijn en jullie zullen delen wat jullie hebben met elkaar want Ik YAHUVEH zegent jullie.

  Vernietiging door meteoren komt eraan want Ik, YAHUVEH, zei het aan MIJN dochter Elisabeth’s zoon die genoemd wordt Profeetjongen Elijah. Hij wou de waarschuwing niet geven, daarom spreek Ik het opnieuw vanuit MIJN dochter. Waarschuw de mensen dat enkel machtige gebedsbemiddeling het oordeel van Amerika en deze wereld zal uitstellen.

  Oorlog van de Hemel, enorme Meteoren zullen neerkomen en geen oorlogswapen zal in staat zijn het te stoppen!

  Enkel gebedsstrijders zullen MIJN oordeel uitstellen want ze schreeuwen om medelijden met dit land dat geen medelijden verdient.

  Ik profeteerde dat de stormen en de aardbevingen zouden komen en het was zo.

  Wat moet Ik doen vooraleer mensen zullen beseffen dat Ik de apostelen en profeten waarschuw om de mensen te zeggen om berouw te tonen vooraleer Ik het oordeel zend?

  MIJN troepen die gezalfd zijn door de Hemel zullen niet begaan zijn met elkaars naam,

  want ze zullen de RUACH HAKODESH herkennen in MIJN kinderen. Want ze zullen niet de naam herkennen, noch hun verleden kennen, maar ze zullen elkaar herkennen door de zalving van MIJN RUACH HAKODESH. Jullie zullen verzamelen in MIJN Naam en leven in Heiligheid en Waarheid en zij aan zij lopen, samen reizend voor een doel en dat is om de mensen te waarschuwen dat MIJN Oordeel spoedig neerkomt.

  Het jaar 2003, MIJN gezalfde verborgenen zullen uit hun verborgene komen en samenkomen met MIJN dochter die dit zegt en tesamen zullen ze bidden voor uitstel van MIJN oordeel. En als genoeg mensen zich bekeren zal Ik MIJN hand des oordeels een andere keer laten neerkomen.

  Jullie naties die wapens ontwikkelen, hun afstellen zodat jullie een ander zijn raketten kunnen neerschieten, stel jezelf de vraag, hoe kunnen jullie je verdedigen tegen een oorlog vanuit de Hemel als Ik op de aarde, met inbegrip van Amerika meteoren zend die jullie huizen, zaken, hoofdsteden verpletteren en Ik jullie genoeg van jullie dwaasheden vertel.

  Ik, YAHUVEH, zal jullie een oorlog tonen van enorme proporties als jullie zich niet bekeren, jullie wegkeren van jullie goddeloze wegen, heilig leven en heilig zijn en MIJN Naam aanroepen in de Naam van MIJN Zoon YAHUSHUA.

  Jullie kunnen al de ongoddelijke wetten laten passeren die jullie willen, maar Ik, YAHUVEH ben de enige wetgever en er zijn serieuze gevolgen voor diegenen die zich wetgevers noemen en die in werkelijkheid wetbrekers zijn.

  Ik, YAHUVEH, ben er niet blij mee; en jullie zullen ook niet blij mee zijn wanneer Ik, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA klaar zijn met jullie.

  Voor diegenen die durven spotten met de boodschappen die Ik, YAHUVEH zend net als deze boodschap, steek jullie hand op en verdedig jezelf tegen de eeuwige Schepper, degene die genoemd wordt de eeuwenoude, want Ik heb geen begin en geen eind, Ik ben de ALEPH en TAV.

  04-03-2013, 21:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekenen overal - Barbara

  Tekenen overal!!! 1 maart 2013  
  Die tekenen waarvan gesproken wordt in Mijn Woord zijn aan het gebeuren in iedere hoek van de Wereld. Velen van de verlorenen en velen van Mijn schapen kunnen de tekenen aan de wand niet zien. De tijd is kort, mijn kinderen. Vraag nu om een voortdurend vullen van Mijn Ruach Hakodesh-Heilige Geest.

  Wonen en vertrouwen op jullie vlees zou nu ten alle koste vermeden moeten worden. De tekenen nemen toe en ook zullen de uitdagingen toenemen waarmee Mijn schepping geconfronteerd wordt.
  Ik wil goede dingen voor Mijn schapen. I wil Mijn schapen zegenen. Ik zal zeker Mijn schapen beschermen! IK BEN de IK BEN en IK BEN heeft de controle over alle dingen.

  Vraag in gebed om gevuld te worden met de Ruach Hakodesh.
  Ik zal zeker dit gebed beantwoorden! Zet dit nu niet van jullie af, Mijn kinderen. Het vullen van de Ruach Hakodesh laat Me toe om jullie gids te zijn in alle dingen. Jullie nemen risico’s elk moment dat jullie nu doorbrengen in jullie vlees! Jullie zullen het doelwit zijn vooral als je jullie redding verzegeld hebben in jullie hart, maar niet leven in Mijn Ruach Hakodesh. Satan weet wie Mijn kinderen zijn; hij zal jullie strategisch aanvallen wanneer jullie in je vlees zijn. Hij doet niet liever dan Mijn kinderen aanklagen.

  Blijf nu bij Mij, mijn kinderen. Laat je niet verleiden door de wereld rond jullie door deel te nemen aan hun wegen. Zonder jullie af van de wereld met de hulp en leiding van de Ruach Hakodesh! Zonder jullie van de wereld af. Mijn Bruid zal haar zuivering verder zetten voor slecht een korte tijd. Dit is een proces dat ACTIE VAN JULLIE KANT VRAAGT! Onderwerp jullie geest aan niets onzuiver. Kies je entertainment nu zorvuldig, mijn Bruid. Houd je geest vrij van de beelden van deze wereld en houd vast aan zuiverheid.

  De bruidschat (mohar) werd betaald en de plaats voor jullie werd goed voorbereid. Ik houd van jullie, Mijn kinderen! Nog een korte tijd en Ik zal jullie naar huis brengen, naar Mijn Vaders huis.
  Nog een korte tijd. Tot die tijd, druk jullie tegen Me aan! Verdiep je in Mijn Woord, wil gaan voor nieuw begrip. Zorg ervoor al wat je kunt te leren over jullie Bruidegom. Jullie zijn de Mijne en kunnen niet met iemand anders huwen. Wanneer jullie de tekenen zien, wees dan niet bang maar overgelukkig omdat deze dingen moeten gebeuren vooraleer Ik Mijn Bruid kan weghalen. Onze tijd is zo dichtbij. Blijf in de Ruach Hakodesh en vrees niet!

  04-03-2013, 19:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de valse profeet 25/2/2013

  MIJN DIERBARE DOCHTER, DE KOMENDE TIJDEN ZULLEN DE WERELD WAKKER SCHUDDEN, ONGEACHT WELKE EVENTUELE RELIGIE DE MENSEN AANHANGEN, WANT DE STEM VAN DE KLEINE HOORN ZAL AANDACHT VAN OVER DE HELE WERELD BEVELEN. GEZETEN OP DE STOEL VAN PETRUS, ZAL DEZE BEDRIEGER HARDOP SCHREEUWEN EN TROTS ZIJN OPLOSSING VERKONDIGEN OM ALLE KERKEN TE VERENIGEN ALS ÉÉN GEHEEL. Bejubeld als een moderne vernieuwer, zal hij toegejuicht worden door de seculiere wereld, want hij zal de zonde tolereren.

  HIJ ZAL NIEUWE WETTEN INBRENGEN DIE NIET ALLEEN IN TEGENSPRAAK ZULLEN ZIJN MET DE LEER VAN DE KATHOLIEKE KERK, MAAR DIE ZULLEN INGAAN TEGEN ALLE CHRISTELIJKE WETTEN. De priesters die zich verzetten tegen deze Boodschappen zullen gedwongen worden ze opnieuw te overwegen wanneer de verschrikkelijke waarheid is onthult. De Waarheid van Mijn Woord dat gegeven wordt aan jou, Mijn dochter, zal uiteindelijk traag in hen doordringen. WAT ZULLEN ZE WENEN VAN VERDRIET WANNEER ZE BESEFFEN DAT IK HET BEN, JEZUS CHRISTUS DIE – MET DE ZEGEN VAN MIJN VADER – AAN JULLIE DE EINDTIJD PROFETIEEN IN ELK DETAIL ONTHULT.

  Dan zullen ze ieder Woord van Mijn Heilige Lippen verslinden want Ik onthul meer komende gebeurtenissen, om de mensheid voor te bereiden. Het is noodzakelijk dat de mens luistert en antwoordt op Mijn Oproep, zodat Ik iedereen kan redden van de greep van het beest.

  DE VALSE PROFEET, TERWIJL BEZIG MET ZIJN HOGE AMBITIES OM INDRUK TE MAKEN OP ’S WERELDS KATHOLIEKEN, ZAL AAN DE KANT WORDEN GEDUWD, VOOR EEN TIJDJE, WANT DE ANTICHRIST ZAL NU OP HET WERELDTONEEL TREDEN, ZOALS VOORSPELD. Wanneer jullie de mediaberichten horen over de nieuwe, beloftevolle, begaafde, vredesonderhandelaar, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de valse profeet zijn en maak je geen illusie over wie hij is - de zoon van Satan.

  ONTHOUD DAT HOE BEANGSTIGEND DIT KAN ZIJN, DAT IK JEZUS CHRISTUS, KONING BEN. GEEN MAN, GEEN VIJAND, HEEFT MEER MACHT DAN GOD. Maar de strijd om zielen moet gestreden worden, zoals voorzegd. DOOR MIJN WOORD, MIJN BOODSCHAPPEN EN MIJN GEBEDEN TE VERSPREIDEN, ZULLEN JULLIE ME HELPEN OM DE ZIELEN TE REDDEN DIE IK NODIG HEB, ZODAT MIJN NIEUWE PARADIJS KAN GEVULD WORDEN MET AL GODS KINDEREN. 

  Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, want Ik zal jullie begeleiden en beschermen gedurende deze gruwel op aarde. Ik beloof dat de periode kort zal zijn.

  Jullie Jezus

  04-03-2013, 15:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een van de andere politieke leiders zal spoedig vermoord worden 26/2/2013

  Mijn dierbare dochter, een van de andere politieke leiders, waarvan Ik enige tijd geleden sprak, zal spoedig vermoord worden.

  Ik wens dat je aan allen onthult wie deze persoon is nadien, door het bewijs gegeven aan jou en anderen, zodat meer de Waarheid van de Boodschappen zullen aanvaarden. DEZE ARME ZIEL ONTSNAPTE AAN DE DOOD ENIGE TIJD GELEDEN, MAAR ZIJN NIEUWE POPULARITEIT ZAL HEM IN GEVAAR BRENGEN. HIJ IS EEN VIJAND VAN DE MAçONNIEKE MACHTEN EN ZIJ ZULLEN ZIJN LEIDERSCHAP NIET LANG TOLEREREN.

  WANNEER JULLIE, MIJN VOLGELINGEN, DE PROFETIEËN ZIEN GEBEUREN DIE GEGEVEN WERDEN AAN EEN UITVERKOREN ZIEL, ZULLEN JULLIE WETEN DAT ZIJ DE WAARHEID SPREKEN EN DAT ZE DIT GEKREGEN HEBBEN VAN DE HEMEL, want ze zouden onbekwaam zijn om dit te verzinnen.

  HET IS MIJN WENS OM TE BEWIJZEN AAN DEGENEN DIE MIJN BOODSCHAPPEN VERACHTEN DAT IK HET BEN, JULLIE GELIEFDE JEZUS CHRISTUS, DIE SPREEKT TOT DE WERELD DOOR DEZE PROFEET. Terwijl het Me grote vreugde brengt om te zien hoeveel jullie Me liefhebben en de gebeden volgen die aan jullie overhandigd werden van de Hemel, is het de sceptici die Ik moet omarmen.

  ZEER SPOEDIG ZAL ZICH EEN SCHEIDING VOORDOEN IN EUROPA, DIE GEHEEL VERBONDEN IS MET DE EU EN HET LAND WAAR DE STOEL VAN PETRUS LIGT. DIT ZAL UITLOPEN OP EEN OORLOG, DAT EEN ANDER SOORT VAN OORLOG ZAL ZIJN TEGENOVER ANDERE OORLOGEN. Maar het zal wreed zijn. MENSEN ZULLEN OPSTAAN TEGEN ELKAAR IN DUITSLAND,  ITALIË EN FRANKRIJK. Jullie moeten bidden dat Mijn volgelingen sterk blijven en ervoor zorgen dat Jezus tot de Mensheid Gebedsgroepen vlug worden opgestart in deze landen.

  De tijd is voor Mij, Jezus Christus, het Lam van God, om meer informatie te onthullen die in de Zegels opgenomen is. Ik zal dit voorzichtig doen, want jullie moeten zowel geestelijk als lichamelijk voorbereid zijn. ALS EEN GOD VAN GERECHTIGHEID, ZAL IK ERVOOR ZORGEN DAT IK JULLIE ALLEN ZAL BEGELEIDEN EN ZEGENEN MET MIJN KRACHT ALS ELKE LAAG ZICH ÉÉN VOOR ÉÉN ONTVOUWT.

  Jullie geliefde Jezus

  04-03-2013, 15:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verhalen

  Een eerlijk gebed

  Er was eens een arme schlemiel die in zijn leven alleen maar pech kende.

  Als laatste redmiddel besloot hij tot God te bidden om hem te helpen.

  En hij bad: ‘Almachtige God, geef me tienduizend Eur. Ik zweer u bij alles wat me lief is dat ik goed zal zijn voor iedereen en vijfduizend Eur aan andere armen zal geven en ik smeek U mij de andere helft te laten houden.

  Als U echter twijfelt aan mijn eerbare bedoelingen, geef me dan vijfduizend Eur, dan kunt U zelf de andere helft verdelen!’

   

  Weinig werk

  Op een dag verscheen de duivel voor God en klaagde: ‘Almachtige Heer, help me alstublieft want ik verveel me vreselijk. De hele dag loop ik niets te doen, want nergens is nog werk voor me’.

  ‘Daar begrijp ik helemaal niets van,’ antwoordde God.

  ‘Volgens mij is er werk genoeg voor je, alleen moet je beter je best doen. Verleid de mensen tot zonde, dat is immers je taak!’

  Waarop de duivel cynisch zei: ‘Tot zonde verleiden! Dat is nu juist het probleem. Telkens als ik een slachtoffer denk te hebben gevonden, heeft hij al een zonde begaan!’.

   

  Uit : Joodse verhalen en wijsheden

  04-03-2013, 00:10 Geschreven door Claudia  


  03-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid uit de Bijbel - deel 10

  Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg te zoeken, zullen Mij vinden.  Spreuken 8:17

  Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens die verstandigheid voortbrengt!  Spreuken 3:13

  De geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.  Johannes 6:63

  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doe gij hun ook aldus.  Matteus 7:12

  De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.  Psalm 23:1

  Deze dag heeft de Heer gemaakt; het is goed dat wij deze dag jubelen en grote blijdschap ervaren.  Psalm 118:24

  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.  Genesis 2:24

  Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.  Spreuken 25:24

  Wederom zeg Ik u, het gemakkelijker is, dat een kameel gaat door het oog van de naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.  Matteus 19:24

  De deur naar de hemel is smal. Doe uw uiterste best erin te komen. Want vele mensen zullen het tevergeefs proberen.  Lukas 13:24

  Wanneer u een arme iets geeft, bazuin het dan niet rond. Dat doen de huichelaars. Het gaat hen erom iedereen in de synagoge en op straat te laten zien hoe goed zij zijn.  Matteus 6:2

  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.  Johannes 3:6

  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.  Jesaja 55:8

  Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.  Matteus 26:41

  Want wie tegen ons niet is, is voor ons.  Markus 9:40

  Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken.  Exodus 20:7

  Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel.  Matteus 22:37

  Tot hier toe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots uwer golven blijven staan.  Job 38:11

  Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.  Spreuken 16:18

  Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel.  2 Korintiers 5:1

  Broeders, weest geen kinderen in verstand, maar in de boosheid; wordt in het verstand volwassen.  1 Korintiers 14:20

  De nacht doorboort het gebeente in mij, en mijn knagende pijnen rusten niet.  Job 30:17

  Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde.  Spreuken 27:5

  Uit de monde van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt.  Psalm 8:3

  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.  Spreuken 4:23

  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.  Jakobus 1:17

  Wees blijde met de blijden, weent met de wenenden.  Romeinen 12:16

  Heer! Zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen.  Psalm 141:3

  Want zij hebben wind gezaaid, en zullen een wervelwind maaien.  Hosea 8:7

  Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters.  Psalm 1:1

  03-03-2013, 00:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat alleen verstokte zondaars in het vuur van de hel geworpen worden. 24/2/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, BIJ DE ERVARING VAN DE WAARSCHUWING ZAL DE WERELD ZICH SPLITSEN IN TWEE DELEN.

  HET EERSTE DEEL ZAL BESTAAN UIT DIEGENEN DIE DE BIECHT (Belijdenis van de zonden) AANVAARD ZULLEN HEBBEN EN WIER ZIELEN ONDERGEDOMPELD ZULLEN ZIJN MET DE HEILIGE GEEST. Vanaf die dag zal hun bekering totaal zijn en om die reden zullen zij te lijden krijgen vanwege diegenen die Mijn barmhartigheid verwerpen.

  HET TWEEDE DEEL ZAL SAMENGESTELD ZIJN – ENERZIJDS – UIT DIE VERHARDE ZIELEN WIER TROUW UITGAAT NAAR HET BEEST EN DIE HUN HART EN ZIEL VRIJWILLIG VERPAND HEBBEN AAN SATAN, IN DE VOLLE KENNIS VAN WAT ZIJ AAN HET DOEN ZIJN. Want zij hechten geloof aan het zogenoemde paradijs dat hij hun beloofd heeft maar dat uiteraard niet bestaat. Hun bestemming is eeuwig lijden in de vuren van de hel.

  ANDERZIJDS ZIJN ER OOK DIE ZIELEN DIE NIET GELOVEN IN GOD OF IN MIJ, HUN VERLOSSER, JEZUS CHRISTUS. VELEN VAN HEN ZULLEN MIJN BARMHARTIGHEID NIET AANVAARDEN. ZIJ ZULLEN ZICH NIET BEKOMMEREN OM DE TOESTAND VAN HUN ZIEL OMDAT ZE GELOVEN DAT DIE VAN GEEN TEL IS. DAT ZIJN DE ATHEISTEN - waarvan er vele mensen goed van hart zijn maar die denken dat zij de controle hebben over hun eigen leven en dat hun zoektocht naar wereldse genoegens hen zal staande houden in dit leven; dat die houding zal volstaan om hun vrede en voldoening te schenken, wat natuurlijk zo niet kan zijn want dat is onmogelijk zolang de zonde niet met wortel en al verwijderd is.

  Hun eigenzinnigheid brengt mee dat zij niet naar Mijn Vader kunnen gaan, tenzij zij veranderen en Mij, Jezus Christus, erkennen. Zij kunnen geen toegang krijgen tot het Paradijs dat Hij geschapen heeft voor al Zijn kinderen.

  DE GROOTSTE VERGISSING DIE JULLIE KUNNEN MAKEN IS ERVAN UIT TE GAAN DAT ALLEEN VERSTOKTE ZONDAARS IN HET VUUR VAN DE HEL GEWORPEN WORDEN. Jammer genoeg kunnen al diegenen die God verwerpen, God niet nabij zijn, noch kunnen zij gedwongen worden om Hem te aanvaarden. Hun vrije wil is het grote geschenk dat God hun verleend heeft. Door geen enkele vorm van geweld kan die van hen weggenomen worden. HET ZAL HUN EIGEN VRIJE WIL ZIJN DIE HUN BESTEMMING ZAL BEPALEN. Ofwel zullen zij Mijn Hand kiezen en het Paradijs binnengaan ofwel zullen zij geloof hechten aan de leugens die Satan in hun geest heeft binnengebracht en die hun lot zullen bezegelen.

  Jullie Jezus

  03-03-2013, 00:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen 23/2/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, IK GEEF AAN DE WERELD HET BOEK VAN DE WAARHEID VOOR ELKE ZIEL, IN ELKE NATIE. HET IS EEN GESCHENK VOOR DE MENSHEID, maar weet het volgende:

  IK GEEF AAN JOU, MIJN DOCHTER, HET EXCLUSIEVE RECHT OM TE BESLISSEN HOE HET VERTAALD, VERDEELD EN UITGEGEVEN MOET WORDEN MET DE BEDOELING DIT WERK TE BESCHERMEN. AL WAT DE PUBLICATIE VAN DEZE BOODSCHAPPEN BETREFT KAN ALLEEN UITGEVOERD MITS JOUW PERSOONLIJKE TOESTEMMING. Dat is Mijn wens en gelijk wie Mijn richtlijnen aan jou niet gehoorzaamt en Mijn Boodschappen uitgeeft voor eigen profijt, heeft Mijn Zegen niet.

  JA, MIJN WOORD IS BESTEMD VOOR ALLEN, MAAR DE BEKENDMAKING VAN MIJN BOODSCHAPPEN EN HOE HET BOEK VAN WAARHEID GEPUBLICEERD WORDT, BRENGT EEN ENORME VERANTWOORDELIJKHEID MEE. SCHENKINGEN ZIJN NIET NODIG AANGEZIEN DE OPBRENGSTEN VAN DE BOEKEN GEBRUIKT MOETEN WORDEN VOOR DE FINANCIERING VAN ANDERE BOEKEN EN DE KOSTEN VOOR DE PUBLICATIES IN ALLE TALEN.

  Jij, Mijn dochter, zult voortdurend aangevallen worden omdat je Mij in deze zaak gehoorzaamt. Je zal ervan beschuldigd worden te trachten voordeel uit dit Werk te willen halen, al zal je weten dat dit onwaar is en niet mogelijk.

  Zij die jou vooral zullen aanvallen in deze aangelegenheid zullen diegenen zijn die op een of andere wijze winst willen maken of wensen te profiteren van Mijn Woord en zij zullen boos worden wanneer jij hun niet zal toestaan om dit Werk te controleren.

  DAAROM VERKLAAR IK DAT NIEMAND HET RECHT HEEFT GEKREGEN OM MIJN HEILIG WOORD IN BOEKVORM TE VERSPREIDEN – ALLEEN JIJ, MIJN DOCHTER. Jij mag nochtans toelating geven, onder Mijn Begeleiding, aan diegenen die vragen om jou te helpen door websites en gedrukte documenten. Maar zij mogen dat enkel doen wanneer zij aan jou toelating vragen en krijgen om dat te doen.

  MIJN WOORD IS HEILIG EN VOOR MIJN WENSEN EN OPDRACHTEN AAN DE MENSHEID MOET ALLE EERBIED GETOOND WORDEN. Jullie, Mijn volgelingen, moeten doen wat Mijn profetes Maria van jullie vraagt en haar wensen eerbiedigen met betrekking tot de publicatie van Mijn Boodschappen. Wie haar aanvalt omwille van dit Werk, beledigt Mij, jullie Jezus.

  Van jullie, Mijn volgelingen, zal vereist worden Mijn Heilige Wil op elk moment te doen, hoe de toestand ook is. IK BEGELEID MIJN DOCHTER MARIA. ZIJ IS UITVERKOZEN ALS DE EINDTIJD PROFETES. IK SPREEK DOOR HAAR. HAAR STEM WORDT MIJN STEM. HAAR VERDRIET EN PIJN ZIJN DE MIJNE. HAAR LIEFDE VOOR ANDEREN IS MIJN LIEFDE. HAAR VREUGDE KOMT VAN MIJN HEILIG HART. HAAR HAND WORDT DOOR MIJN HAND GELEID. HAAR INZICHT IN DE WIJZE WAAROP IK WIL DAT MIJN WOORD GEHOORD WORDT, KOMT VAN MIJ.

  Mijn dochter heeft deze gaven van de Hemel ontvangen omwille van een goede reden. LUISTER NAAR WAT ZIJ JULLIE ZEGT, WANT JULLIE KUNNEN ER ZEKER VAN ZIJN DAT HET VAN MIJ AFKOMSTIG IS.

  Jullie Jezus

  03-03-2013, 00:11 Geschreven door Claudia  


  02-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistochtgebeden up to date
  Het document van de kruistochtgebeden werd bijgewerkt tot en met gebed 101 dit is de site waar het document te vinden is :

  http://www.mediafire.com/view/?3jqgg24m3a44qt6

  02-03-2013, 22:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De fases van het Licht - Bidden vanuit het Hart

  De fases van het Licht

  16/1/2012

  Maria

  Wanneer de persoon op de plaats van het Licht komt, wordt hij vervult met vrede. Hij weet dat hij de gave heeft ontvangen. Wat moet hij doen om het Licht te bewaren? Eerst moet hij het verbergen diep in zijn hart, zoals de wereld een kostbaar juweel verbergt. Hij mag het niet tentoon spreiden aan diegenen die het zouden stelen of aan die verleidingen die hem terug zouden voeren naar de duisternis. Dit is een zeer onzekere tijd omdat het Licht nog geen diepgang heeft.

  Ze moeten anderen vinden die in het Licht zijn en zij zullen hem ondersteunen. Hij moet iemand vinden die hem kan begeleiden op zijn geestelijke tocht en hij moet duidelijk de deuren van duisternis markeren die hij moet gesloten houden.

  Volgende fase

  In al deze handelingen en beslissingen zal Ik bij hem zijn omdat Ik wil dat hij kind van het Licht wordt, die geniet van het Licht en die het niet verliest. Als de tijd verstrijkt zal hij zeer vertrouwd raken met het Licht en al wat het vraagt. De machten van duisternis zullen terugwijken en zullen hun aantrekkelijkheid verliezen. De duisternis zal boosaardig lijken en weerzinwekkend. Wanneer dit gebeurt, is het zelfs gemakkelijker om te vermijden.

  Eindfase

  Uiteindelijk zal het Licht totale controle nemen. Alle vermogens handelen in het Licht. Gewoonten van het Licht worden ontwikkeld en de kracht van het Licht is overal aanwezig. In deze fase wordt de persoon werkelijk een kind van het Licht. Het beginproces is compleet. Hij weet dat hij uit de duisternis is geleid naar het Licht. Nu is hij klaar om het pad van de perfectie te bewandelen.

  Hoe te bidden vanuit het Hart

  17/1/2012

  Maria

  Ik houd de keuze van leven en dood voor jullie. Ik heb het niet over aards leven en dood, maar van eeuwig leven of eeuwige dood. Dit zijn de keuzes die elke dag worden gemaakt. Wenst een persoon voor eeuwig bij God te leven of zijn zij bereid het eeuwig leven te verliezen omwille van een aantal aardse genoegens die ongeoorloofd zijn? Dit zijn de dagelijkse beslissingen, leven met God of leven zonder God.

  Wat is het leven zonder God vreselijk. (Deze duisternis begint op aarde.) Wat is het leven met God gezegend. (Dat geluk begint op aarde.) Daarom spreek ik erover. Ik wil velen leiden naar het eeuwig leven.

  God is niet ver weg. Jullie moeten geen duizend kilometer reizen om Hem te vinden. Hij is reeds in je hart. Waar je ook gaat, zelfs als je van Hem wegloopt, is Hij daar, wachtend op jou om je tot Hem te richten. Dat is het geheim. Dat is alles wat je nodig hebt om God te vinden. Werkelijk, God vindt jullie. Richt enkel jullie gedachten tot hem. Ik zal jullie tonen hoe. Verbeeld je voor een moment, een verhaal uit het evangelie. Je kent wel wat verhalen. Zoniet, lees het evangelie van Jezus.

  Bidden met de verbeelding

  Verbeeld je Jezus als een baby in mijn armen, of als een jongen in de tempel, of als Hij gedoopt werd in de Jordaan, of als Hij predikte tot de menigten, of bidden in de Olijftuin of stervend op het kruis. Elk van deze scenes is goed, waar je tot aangetrokken bent. Gebruik je verbeelding voor een paar momenten en spreek tot Jezus vanuit je hart. Het kan slechts een kort gebed zijn, maar het zal vanuit het hart zijn. Gefeliciteerd. Je bent begonnen om de weg van goddelijk licht te bewandelen. Laat je leiden om dit dikwijks te doen. Gewoon een kort gebed waar je je Jezus voorstelt en spreekt tot Hem vanuit je hart. Dat is werkelijk je tot God keren. Vergeet niet, ik zal altijd bij je zijn.

  Uit : http://locutions.wordpress.com/de-boodschappen/

  02-03-2013, 20:14 Geschreven door Claudia  


  01-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vastenperiode


  De vastenperiode is als rijden in een tunnel die verlicht is en waar je de lichtjes voorbij ziet flitsen. Totdat met Pasen je aan het eind van de tunnel bent en dat het zonlicht je toeschijnt.
  01-03-2013, 22:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarheid


  Echte liefde begint wanneer lijden en miserie beginnen.

  01-03-2013, 22:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De paus treedt af - werd voorzegd
  De paus treedt af - werd voorzegd

  01-03-2013, 21:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  25 februari 2013, 7.50u
  TIJDENS DE WAARSCHUWING ZAL MIJN VADER JULLIE GEEST VERSTERKEN ZODAT JULLIE TEGENOVER HET LEGER VAN MIJN TEGENSTANDER KUNNEN STAAN.

  DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN HET STRIJDBARE MARIALE LEGER

  Mijn strijdbaar Mariaal leger, de vrede van God zij met jullie.

  Wees paraat en bereid je voor op de grote geestelijke strijd, want alle gebeurtenissen duiden op het begin ervan. Houd jullie wapenrusting gereed en geolied met gebed, en hijs de Mariale vlag want de eindstrijd om jullie vrijheid staat voor de deur. De hemelse legers, aangevoerd door mijn geliefde Michaël zijn opgesteld en paraat. Het militante leger hoeft alleen maar te worden opgesteld en de grote geestelijke strijd, Armageddon kan beginnen. Als jullie verenigd blijven in gebed met jullie Hemelse Moeder en mijn hemelse leger, zullen jullie overwinnen in de dagelijkse strijd, maar als jullie verdeeld raken door mijn tegenstander zullen jullie gevoelige nederlagen lijden die jullie zuivering zullen bemoeilijken.

  Tijdens de waarschuwing zal Mijn Vader jullie geest versterken, zodat jullie tegenover het leger van mijn tegenstander kunnen staan. Bedenk dat onze strijd niet gaat tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. (Efeziërs 6:12)

  Daarom, mijn kindertjes, zullen jullie van Mijn Vader bijzondere gaven en genaden ontvangen die jullie tot een ware geestelijke strijder zullen vormen; zonder deze genaden zouden jullie die duistere machten niet aankunnen. Zonder hulp van de hemel zouden jullie worden verslagen; Ik herinner jullie eraan dat de strijd geestelijk is en dat de geestelijke wapens die Mijn Vader jullie zal geven krachtig zijn en vestingen kunnen vernietigen. Ik roep allen onder jullie op die strijder zijn van mijn strijdbaar leger; wees geestelijk voorbereid op de komst van de waarschuwing. Bid, vast en houd de zinnen in bedwang om je geest voor te bereiden op deze grote gebeurtenis, die jullie levens zal veranderen.

  Ik zal in de eeuwigheid op jullie wachten en samen met Michaël en het Hemelse Leger zullen wij plannen smeden om mijn tegenstander en zijn leger van het kwaad te verslaan. Voorwaarts mijn Strijdbare Mariale Leger, jullie Koningin en Moeder en het Hemelse Leger wachten op jullie! Wees voorbereid mijn Mariale leger, dat jullie lampen brandend blijven met jullie gebeden, opdat, wanneer jullie Heer en Meester komt, hij jullie wakker en waakzaam zal vinden als goede strijders; wees daarom klaar voor de strijd en bereid om alles te geven voor het Koninkrijk Gods. De vrede van God zij met jullie en mijn moederlijke bescherming sta jullie bij.

  Jullie Koningin en Moeder, Maria, Mystieke Roos.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  20 Februari 2013, 7.55u.
  MIJN BENEDICTUS BLIJFT HET HOOFD VAN MIJN KERK TOT DE BENOEMING VAN PETRUS ROMANUS

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE KATHOLIEKE WERELD

  Zo spreekt de Heer:

  Met het aftreden van mijn Plaatsbekleder zullen de dagen van de zuivering van mijn Kerk beginnen. De stoel van Petrus komt vrij, waarmee alles begint wat de laatste tijd is geschreven. De tijd van mijn tegenstander en zijn afgezanten van het kwaad is aangebroken; waar de prooi is, daar komen de gieren bijeen.

  Mijn Kerk begint aan haar pijnlijke kruisweg; de kruisweg die noodzakelijk is, opdat een nieuwe Kerk herboren kan worden, die gesterkt in het geloof, vol met gaven van de Heilige Geest en geheel aan de dienst van mijn volk worden gegeven. Nederigheid, naastenliefde, armoede en vooral liefde zullen het kenmerk van mijn nieuwe Kerk zijn.

  Bereid je dus voor, mijn kudde, mijn volk, want er zal een geestelijke ramp plaatsvinden, die de grondvesten van mijn Kerk zal doen schudden, maar die niet in staat zal zijn om ze te vernietigen, want IK zal er zijn om ze te ondersteunen. Vele van mijn dienaren, die trouw  zijn aan mijn Evangelie en mijn leer, zullen hun bloed vergieten om mijn Kerk te verdedigen; anderen zullen vluchten en enkelen zullen zich door de opstandelingen laten verleiden. Mijn volk, bidt en waakt, want het Getsemani van mijn Kerk breekt aan. De valse Paus staat klaar om zich met de valse Messias te verbinden en te beginnen aan de ontheiliging van mijn heiligdom. Alle verraders zijn al in afwachting van de valse god; de voorstelling zal weldra beginnen; het uur van duisternis is nabij. De Mensenzoon zal opnieuw ter dood worden veroordeeld door zijn eigen familie.

  Het kruis, dat mijn volk te dragen krijgt, is al klaar. Vreest niet, mijn volk; volg mij, want ik ga jullie voor met mijn kruis.

  Er is geen weg terug, alles moet worden vervuld. Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan. Temidden van de beproeving zal Ik mijn waarschuwing sturen en mijn volk zal worden gereinigd en in de geest worden gesterkt, om de dagen van de grote beproeving te kunnen doorstaan.

  Als mijn normale godsdienst wordt afgeschaft, begint de tijd van de grote gewelddadigheid en de vervolging. Weet dan, dat Ik niet in de stilte van mijn tabernakel zal zijn en jullie moeten allemaal naar de toevluchtsoorden vluchten, die mijn Moeder jullie zal wijzen. Daar zullen jullie veilig zijn en mijn Moeder zal de woning zijn, waar jullie in die dagen kunnen verblijven. Zoek haar en mijn moeder zal jullie de nog bestaande kerken aanwijzen, waar jullie mijn priesters zullen vinden, die mijn Evangelie en mijn leer trouw zijn en die jullie mijn Lichaam te eten en mijn Bloed te drinken zullen geven.

  Blijf daarom verenigd met mij, met mijn Moeder en met mijn hemelse legerscharen, opdat niets en niemand jullie kwaad kan doen. Bidt voor de vernieuwing van mijn Kerk en laat mijn Benedictus niet in de steek. Mijn Benedictus blijft het hoofd van mijn Kerk tot de benoeming van Petrus Romanus.

  Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Vreest niet, want IK BEN met u tot het einde der tijden.

  Jullie beminde, Jezus in het Allerheiligst Sacrament


  10 februari 2013, 13.30u
  LANDEN MAKEN ZICH OP VOOR DE OORLOG

  DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn volk, vrede zij u!

  Landen maken zich op voor de oorlog. De afgezanten van het kwaad proberen te eindigen met een derde van de mensheid, alles is voorbereid om de vrede te doen wankelen. De koningen van de rijke landen die mijn tegenstander dienen willen de oorlog beginnen om zijn heerschappij van overheersing en onderwerping aan de volkeren op te leggen en op die manier de weg te effenen voor de komst van de antichrist. Plannen voor massavernietiging worden in werking gesteld, terwijl men voordeel trekt uit conflicten die tot oorlog zouden kunnen leiden. De stille dood zal worden verspreid door de atmosfeer, chaos en anarchie zullen heersen gedurende  de tijd dat de mensheid nog zal leven.

  Mijn volk zal beginnen met de zuivering in de oven van de beproeving; het gedreun van paarden, het uiteen spatten van bommen en het gebrul van stalen vogels zullen de rust van mijn schepping wegnemen. Mijn aarde zal schudden en kreunen als een vrouw in barensnood; mijn volk zal in ballingschap gaan; vrouwen, kinderen en ouden van dagen zullen de steden verlaten; jonge mensen zullen worden geronseld en mannen zullen schaarser zijn dan het goud van Ofir.

  Overal zal ellende zijn, de ‘dochter van mijn volk’ zal worden bezoedeld en haar eer en schaamte zullen over de grond rollen. O wat een leed is er onder mijn volk. Het ongeluk kwam onverwacht! Het helpt niet om te schreeuwen, want niemand zal het horen, alles is chaos en verwoesting. De steden zijn spooksteden, de stilte van de dood woont er. Mijn volk is begonnen aan zijn Calvarië, de tragedie van mijn volk is een wanhopige schreeuw die de oneindigheid van het universum  doordringt en roept om rechtvaardigheid en vrijheid.

  Wee u, Jeruzalem, want geen steen zal op de andere blijven. Je heuvels zullen door je vijanden worden veroverd, je huizen zullen worden geplunderd, je dochters bevuild en jullie dapperen zullen sterven.

  Mijn volk, bereid u voor, want de dagen van jullie woestijn zijn nabij; alles moet vervuld worden volgens de Schriften; alles heeft zijn vastgestelde tijd in deze voorbijgaande wereld. Het gras verdort, de bloemen verwelken, maar het Woord van God blijft eeuwig. De onrechtvaardigheid van de mens zal Mijn Gerechtigheid oproepen en tenslotte zullen recht en wet heersen. Mijn overlevenden zullen morgen mijn uitverkoren volk zijn, die met mij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van mijn nieuwe schepping zullen bewonen. Wees in mijn vrede, mijn volk, mijn erfgenamen.

  Jullie Vader, Jahweh, Heer van alle volkeren.

  Maak mijn boodschappen bekend tot aan de uiteinden van de aarde.

  6 februari 2013, 8.20u
  NA MIJN WAARSCHUWING EN HET WONDER ZULLEN MIJN TWEE GETUIGEN IN HET OPENBAAR OPTREDEN!

  DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

  Mijn volk, mijn erfgenamen, vrede zij jullie.

  Na mijn waarschuwing en het wonder zullen mijn twee getuigen in het openbaar optreden!

  Mijn volk, verwelkom mijn afgezanten en geef hen al jullie hulp; zij zijn mijn getuigen, en ik zal hen voorafgaan. Wie hen verwelkomt, verwelkomt mij, wie hen afwijst, wijst mij af. Mijn twee olijfbomen hebben de macht om te binden en te ontbinden, om te zegenen en te vervloeken; mijn tegenstander zal niet kunnen doen wat hij wil, omdat daar mijn  twee getuigen zullen zijn om zijn plannen  en zijn valse leer te vernietigen.

  Mijn volk zal mijn stem horen en zal zich verheugen met de aanwezigheid van mijn twee afgezanten, want mijn volk zal in hen de God van Israël herkennen , die komt om hen te redden. Mijn twee getuigen zullen velen doen vallen en anderen verheffen; zij  zullen het struikelblok zijn voor mijn tegenstander en zijn handlangers in het kwaad, maar voor mijn volk zullen zij troost en hoop betekenen.

  Mijn afgezanten worden geleid door Licht, Wijsheid en Geest die in hen wonen. Geen boze kracht zal hen kwaad kunnen doen tot de tijd van mijn Heilige Wil zal zijn vervuld. Al degenen die hen naar het leven staan, zullen sterven. Zij  zullen gezag hebben over de wateren om hen in bloed te veranderen, en de macht om de aarde te treffen met alle soorten plagen, zo dikwijls als ze willen. Zij zullen de bevoegdheid hebben om het luchtruim te sluiten tijdens de tijd dat zij preken.

  Mijn twee getuigen zullen tekenen en wonderen verrichten in Mijn Naam en mijn trouwe volk zal hen volgen en naar hen luisteren. De gezanten van het kwaad zullen trachten hen te vernietigen, maar dat zal niet gaan want er zal vuur uit hun monden komen, dat hun vijanden zal verteren. Mijn volk, jullie zullen mijn twee olijfbomen spoedig kennen. Verheug u, zaad van de God van Israël, verheug u, bergen en heuvelen wanneer mijn afgezanten langs komen, want zij komen om redding aan te kondigen, en om Jeruzalem te redden, om het Goede Nieuws te brengen en tot Zion te roepen: Jullie God leeft, jullie God heerst!

  Bereid je er op voor om mijn afgezanten te verwelkomen, want hun tijd is bijna gekomen. Geef hun al jullie hulp, want ze komen in Mijn Naam. Zij zijn mijn twee lichtdragers die de duisternis van die dagen zullen verlichten, en met Mijn Geliefde Dochter en mijn engelen de weg zullen effenen voor de Glorieuze Terugkeer van Mijn Zoon.

  Wees in vrede mijn volk, mijn erfgenamen.

  Jullie Vader, Jahweh, Heer van alle Volkeren.

  Maak mijn boodschappen bekend tot aan de uiteinden van de aarde.

  01-03-2013, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!