Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Palmzondag volgens A. K. Emmerick :

  Jezus zei tot drie apostelen dat de dag van zijn intocht in Jeruzalem op de 15e maart was vastgesteld. Daarna stuurde Hij iemand naar de andere apostelen die ergens anders verbleven. (Jezus werd verborgen in het huis van Lazarus in Betanië omdat de Joodse schriftgeleerden en Farizeeën Hem zochten) Als ze alle apostelen samen bij Jezus waren gekomen, had Hij een lang onderhoud met hen. Ze waren door verdriet overvallen. Jezus toonde zich nog vriendelijker tot Judas en belastte hem met een opdracht. Hij moest leerlingen en volgelingen bijeenroepen. Dat deed Judas graag, want hij wilde altijd gewichtig zijn.

  De volgende dag (15e) liet Jezus Eremenzear en Silas bij zich komen en beval hen naar zte gaan langs een binnenweg over Betfage. Deze weg liep tussen tuinen en omheinde landgoederen. Doordat het een soort privaatweg was en door eigenaars niet altijd open was, hadden zij hadden de taak om alles uit de weg te ruimen en versperde paden te openen. Bij een herberg in Betfage aangekomen, zouden zij een ezelin met haar veulen in de wei vinden. Zij moesten de ezelin vastbinden aan het hek van een tuin en indien iemand hen daar rekenschap van vroeg, moesten zij antwoorden dat de Heer het zo wilde. Verder moesten ze dan zorgen dat er geen belemmeringen waren tot aan de tempel en dan terugkeren.

  De twee jongelingen trokken erop uit en openden de tuinen en zorgden dat de weg vrij was. Ze kwamen bij de grote herberg aan. Het had een voorhof en een bron. Daar stonden ook de ezels. De dieren behoorden toe aan mensen die naar Jeruzalem naar de tempel waren gegaan en die de ezels hier in de weide hadden gezet. De leerlingen bonden de ezelin vast en lieten het veulen vrij.

  Daarna zetten ze hun tocht verder. De verkopers die Jezus had verdreven uit de tempel, hadden zich terug voor de ingang van de tempel in hun winkels in de muur geïnstalleerd.

  De leerlingen gingen tot hen en zeiden dat zij van die plaats moesten weggaan omdat de Heer zijn intocht wilde doen. Na dit alles volbracht te hebben gingen ze over Betfage terug. Jezus had de leerlingen in 2 groepen verdeeld. De oudsten, die bij de apostelen waren, zond Hij vroeg naar Jeruzalem vooruit. Zij gingen in kleine groepjes. Zij moesten zich tot Maria Markus, Veronika, Nicodemus, de zonen van Simeon en nog vrienden begeven en hen allen op de hoogte stellen van Jezus’ intrede.

  Jezus nam de apostelen en jongere leerlingen met zich mee en vertrok.

  Maria en 6 andere vrouwen volgden op wat grotere afstand. Onderweg was bij een huis een mooie hof met prachtige bomen. En daar vertoefde Jezus enige tijd. Ondertussen zond Jezus van daaruit twee leerlingen om de ezelin los te maken en te gaan halen. En aan degenen die iets zouden vragen te zeggen dat de Heer het dier nodig had.

  Er was een grote toeloop van mensen rond Jezus komen opdagen om te luisteren naar zijn toespraak. Hij stond op een verhoog en gaf een toespraak. De voorhof stond vol luisteraars : leerlingen en andere mensen. Ook de Heilige Vrouwen stonden op zij, aan de zuilengang, naar Hem te luisteren.

  De leerlingen hadden Hem gevraagd waarom Hij deze binnenweg had genomen. Hij antwoordde dat het was om onnodig gevaar te vermijden. Hij zei ook dat men op zijn hoede moest zijn en niets aan het toeval moest overlaten. Daarom had hij ook de ezelin van tevoren laten vastbinden. De twee leerlingen die de ezelin hadden losgemaakt zaten op Jezus en zijn gevolg te wachten. Maar ook rond deze leerlingen werd de kring van volk steeds groter.

  Jezus rangschikte zijn stoet. Hij zei tot de apostelen dat zij voortaan, en zeker vanaf zijn dood, zich altijd en overal aan het hoofd van de gemeenschap moesten stellen en haar voorgaan. Hij liet hen twee per twee voor Hem uitlopen. Petrus was de eerste en op hem volgden zij, die nadien het Evangelie het verst hebben verspreid. De twee laatste voor Jezus waren Joannes en Jacobus de Mindere.

  Toen de stoet van Jezus Betfage begon te naderen trokken de wachtende leerlingen met de dieren Hem tegemoet. De leerlingen legden mantels en dekens, die ze van Lazarus hadden meegebracht, op de ezelin. Alleen de kop en de staart van het dier bleven zichtbaar. Ook Jezus trok zijn feestgewaad aan. Een leerling had die meegedragen. Het was van fijne, witte wol en had van achteren een soort van sleep. Jezus deed ook een brede gordel om, waarop lettertekens stonden en om de hals hing Hij een soort van brede stool, die tot onder de knieën kwam. Op de beide einden waren er twee bruinkleurige schilden geborduurd. De apostelen en leerlingen droegen palmtakken die zijn in de vorige hof hadden afgebroken. Aan de ene zijde van de Heer ging Eliud, aan de andere zijde Silas. Achter Hem Eremenzear. Hierop volgden alle jongste leerlingen die Hij de laatste tijd had aangenomen. Na de rangschikking van de stoet, sloten de Heilige Vrouwen zich twee per twee erbij aan. Maria die zich anders altijd bescheiden op de achtergrond en als laatste hield, ging nu aan het hoofd van de vrouwen. Zodra de stoet zich in beweging zette begonnen zij te zingen. De inwoners van Betfage volgden erachterna.

  Jezus had tegen de leerlingen gezegd dat ze moesten kijken wie hun klederen voor Hem openspreidden, wie palmtakken afbraken en wie allebei. Hij zei dit omdat het de laatste groep is die Hem met de opoffering van zichzelf en ook met de rijkdommen van deze wereld zullen eren.

  Dezelfde kramers en andere mensen in Jeruzalem, waartegen Eremenzear en Silas gezegd hadden de hindernissen weg te ruimen voor de Heer zijn intocht, waren enthousiast bezig de weg te versieren. Zij hadden enige stenen van de weg opgebroken en bomen geplant, hun takken bovenaan samen genomen en allerlei gele vruchten aangehangen. De leerlingen die al vroeg in de morgen naar Jeruzalem gegaan waren, samen met de vrienden van Jezus, die waren verwittigd, en nog ontelbare vreemdelingen en Joden waren present. Er waren veel reizigers op weg naar Jeruzalem voor het aanstaande feest. Bovendien waren er ook zeer veel Joden die de laatste leerrede van Jezus gehoord hadden in de hof. Zij stroomden toe naar het gedeelte van de stad waar Jezus langs ging komen : de wijk Ofel tussen de oostelijke tempelpleinmuur en de stadsmuur. In Jeruzalem waren ook vele mensen uit verre gewesten, die zelfs in hun ver vaderland het wonder van Lazarus’ opwekking vernomen hadden en nu de wonderdoener wensten te zien. Omdat het bericht zich verspreidde dat Jezus in aantocht was, trokken zij Hem al tegemoet.

  De apostelen en leerlingen rondom Jezus zongen vreugdezangen en jubelden het uit. En uit de stad kwam het volk Hem in drommen tegemoet. Maar nu traden ook verscheidene oude priesters in hun ambtsornaat naar voren, belemmerden de weg en hielden de apostelen tegen. Deze waren ontdaan en durfden niet antwoorden. Maar de priesters riepen Jezus ter verantwoording en vroegen of Hij geen orde onder zijn aanhangers kon handhaven, en zo ja, waarom Hij dan dat lawaai en gewoel niet verbood. Maar Jezus antwoordde hun dat, indien zijn aanhangers zwegen, de stenen op de weg zouden beginnen roepen. Daarop gingen de priesters weg.

  Ondertussen hielden de opperpriesters een raad en lieten alle mannen en verwanten van de vrouwen en kinderen, die Jezus uit Jeruzalem tegemoet getrokken waren, tot zich roepen. Zij hielden hen opgesloten in het binnenhof van het rechtshuis en zonden spionnen uit om na te gaan hoe de zaken verliepen.

  Nu braken de mensen de takken (palmen) af en strooiden die op de weg, trokken hun bovenklederen uit en spreidden ze erover uit en hieven blij geroep en vreugdegezang aan.

  De kinderen waren met geweld uit alle scholen gerend en juichten met de menigte.

  Veronica had twee kinderen bij zich. Zij spreidde haar sluier op de weg open. Zij en andere vrouwen voegden zich bij de Heilige Vrouwen die de processie sloten.

  De weg was zo dicht bestrooid met takken, klederen en tapijten, dat de tocht langzaam vorderde. Ze moest onder vele zegebogen door, die men boven de weg tussen de muren had opgericht. Ze ging door de stadswijk Ofel, naar de Gouden Poort, onder de steunmuren van het tempelplein door en kwam men op het Tempelplein zelf.


  De Gouden Poort is al bijna 1000 jaar gesloten. Zij staat op zichzelf in afzondering met een aureool van grote waardigheid, zich als het ware bezinnend op het einde der tijden. Volgens de traditie zal de Messias Jeruzalem binnenkomen door de Gouden poort. Om dat te voorkomen hebben de moslims de ingang dichtgemetseld en er pal voor een Islamitische begraafplaats aangelegd. In vroeger tijden baden Joden bij deze poort om Goddelijke genade, vandaar dat de Joden hem 'de poort van de Barmhartigheid' noemen. Ook in de Islam heeft de poort een grote betekenis. In het Arabisch heet de poort Gab el-Dahiryeh (poort van de Eeuwigheid). Men beweert dat de gehele mensheid op de Dag des Oordeels door deze poort zal gaan.

  Jezus en ook de apostelen weenden, toen Hij zei dat velen, die nu zo juichten, Hem binnenkort zouden bespotten en dat zelfs één van hen Hem zou verraden. Hij aanschouwde ook de stad onder tranen, omdat ze, zoals Hij zei, weldra verwoest zou worden. Als Jezus door de poort trok, vermeerde het gejuich nog en zij brachten op zijn weg vele zieken met ziektes van allerlei aard. Er waren er die tot Hem geleid werden of ondersteund, en anderen gedragen. Jezus hield voordurend halt, kwam van zijn rijdier en genas hen allen zonder onderscheid of uitzondering. Ook waren daar vele vijanden van Jezus, die met de menigte schreeuwden en tierden om het rumoer nog te vermeerderen (en Hem achteraf wellicht als een rustverstoorder aan te klagen).

  Nabij de tempel was de weg nog fraaier versierd. Aan beide zijden waren aftuiningen gemaakt, en daarachter waren boompjes geplant, en kleine dieren met lange halzen, bokjes en schapen met kransen om de hals (offerdieren) sprongen daarin rond, als in kleine tuintjes. Hier stonden altijd, vooral met het naderen van het paasfeest, uitgezochte, reine offerdieren te koop. De tocht van de poort tot aan de tempel duurde wel 3 uur.

  Maar de Joden hadden nu alle huizen en ook de stadspoort laten sluiten, en wanneer Jezus voor de tempel afgestegen was en de leerlingen de ezelin terug wilden doen, moesten zij binnen de poort tot tegen de avond wachten. Ook de Heilige Vrouwen en zeer veel volk, allen die in de tempel waren, moesten de hele dag zonder eten blijven, want men had heel deze stadswijk doen afsluiten.

  ’s Avonds was de poort van Jeruzalem terug open. De vrouwen keerden naar Betanië terug. Jezus en zijn apostelen volgden later. Toen de Heer met de apostelen in het park van Lazarus’ landgoed kwam was het al donker. Magdalena  (= Maria van Magdala, = Maria Magdalena, = zuster van Marta en Lazarus) kwam op Hem toe met een waterkan en waste Jezus de voeten en droogde deze af met een doek. Zij had een voorgerecht bereid voor Jezus en de apostelen. Daarop kwam ze met kostbare reukolie en goot die op Jezus’ hoofd. Judas bekeef haar in het voorbijgaan. Maar zij antwoordde dat ze de Heer niet dankbaar genoeg kon zijn voor de weldaden die Hij aan haar en aan haar broer Lazarus had bewezen.

  Na de maaltijd begaf Jezus zich naar het huis van Simon de melaatse waar verschillende leerlingen waren en hield daar nog een korte toespraak. Daarna ging Hij buiten het dorp naar de herberg van de leerlingen en sprak ook daar nog enige tijd. Dan keerde Hij terug naar Simon, in wiens huis Hij met de apostelen sliep.

  31-03-2012, 23:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik smeek jullie : kruisig Mij niet opnieuw 30/3/2012

  Mijn dierbare dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf : Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

  Satan, die in het hart van de mensheid regeerde sinds de val van Adam en Eva, heeft door hun val met succes zielen gestolen.

  Het grootste deel van de mensheid wou niet instemmen met het woord van God, vooral niet met de Geboden die aan hen werden gegeven door Mozes.

  IK WERD DAN GEZONDEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE MENSHEID DE WAARHEID WERD GEGEVEN, IN DE HOOP DAT DE WERELD DIT ZOU AANVAARDEN EN TERUGKEREN NAAR DE VADER.

  Hoewel velen Mijn Heilig Woord erkenden, weigerde de meerderheid Mij te aanvaarden als de Messias.

  De waarheid is dat ze niemand wilden aanvaarden, zelfs niet de profeten, omdat ze tevreden waren om in zonde te leven. Zonde, die in hun ziel gevangen was.

  ALS ZE MIJ HADDEN AANVAARD, ZOU IK OP AARDE GEREGEERD HEBBEN EN DE HELE MENSHEID ZOU DE EEUWIGE REDDING HEBBEN GENOTEN.

  Maar in plaats daarvan werd Ik verworpen.

  De Joden, die Mijn eigen volk was, verachtten Me.

  De Farizeeën keken op Mij neer, toch konden ze toen ze Mijn Heilig Woord hoorden Mij niet gewoonweg negeren.

  Dit kwam omdat Mijn woorden een vonk van licht gaven in hun ziel, die ze moeilijk konden wegvegen.

  DAAROM BLEVEN ZE STEEDS TERUGKOMEN NAAR MIJ OM MIJ VRAGEN TE STELLEN.

  TEGENWOORDIG GELDT HETZELFDE. DIEGENEN ONDER JULLIE DIE BEWEREN MIJN WOORD, DAT DOOR MIJN PROFEET WORDT GESPROKEN, TE ONTKENNEN KUNNEN NIET GEWOONWEG ERVAN AFSTAPPEN.

  Ondanks jullie beweringen van afwijzing blijven jullie steeds opnieuw terugkeren.

  Na verloop van tijd zullen jullie Mijn woord, dat tot jullie vandaag wordt gesproken,  erkennen.

  Maak niet dezelfde fout als degenen die Mij niet alleen verwierpen maar die Mij kruisigden.

  Ik smeek jullie : kruisig Mij niet opnieuw.

  Laat Me toe jullie te leiden naar redding, door nu naar Mij te luisteren wanneer Ik jullie oproep vanuit de Hemelen om jullie voor te bereiden op redding en Mijn Nieuwe Paradijs.

  Jullie geliefde Jezus

  31-03-2012, 22:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het rechter/noordelijk dwarsschip

  Dit deel van de basilica is gewoonlijk enkel toegankelijk voor diegene die het sacrament van de Biecht, dat in verschillende talen beschikbaar is,  willen ontvangen. Het Eerste Vaticaans Concilie werd in dit deel gehouden in 1869 voor 700 kerkvaders. Op een gouden achtergrond van het fries zijn de woorden "O Petere, dixisti: Tu es Christus, filius Dei vivi. Ait Iesus: Beatus es Simon Bar Iona: quia caro, et sanguis non revelavit tibi" (Simon Petrus antwoordde hem: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel.’ Matteϋs 16:16-17).

   

  Het hoofdaltaar is gewijd aan de martelaren H. Processus en H. Martinianus uit de 1ste eeuw. In de dagen van de wrede keizer Nero, bedroog Simon Magus (zie tekst hieronder uit Wikipedia) het volk en werd de HH. Petrus en Paulus in de Mamertine kerker geworpen in opdracht van Paulinus, die een magistraat was. Maar er kwamen vele zieke christenen hen opzoeken, die allen van hun kwalen werden genezen.

   

  Het Mamertine gebouw

   

  H. Petrus - fresco uit de catacomben van St Tecla uit de 4de eeuw

   

  H. Paulus - fresco uit de catacomben van St Tecla uit de 4de eeuw

  Over de Mamertine :

  In Rome bestaat een kerker, die al drieduizend jaar oud is en de Mamerti ne (of ook Tullianum) wordt genoemd.
  Een Romeinse staatsgevangenis onder het Kapitool, van het gruwelijkste soort. Het is een grot, in een rots uitgehouwen, van twee vertrekken onder elkaar, waarvan het onderste alleen door een luik in de vloer van het bovenste kan worden benaderd. Talloze staatsvijanden en verraders van het oude Rome zijn er door uithongering, verdroging, marteling en worging ter dood gebracht.
  Historici zeggen dat de Mamertine wellicht de wreedste martelkamer uit de geschiedenis is en een huiveringwekkend bewijs van Rome’s bestiale aard.

   

  Het bovenste deel van de gevangenis

   

  Het onderste deel van de gevangenis waar de HH. Petrus en Paulus werden opgesloten.


  De plaat waarop vermeld staat dat zowel de apostel Petrus als Paulus daar werden opgesloten.

  Er waren twee officieren, Processus en Martinianus die de apostelen bewaakten, maar toen ze de vele wonderen zagen die daar gebeurden kwamen ze tot geloof.

  Processus en Martinianus :
  "Er kan geen twijfel over bestaan dat Nero jullie helemaal vergeten is. Het is nu de negende maand dat jullie in de gevangenis zit. We smeken jullie om te vertrekken. We vragen enkel dat jullie ons doopt in naam van Hem die zulke wonderen doet."

  Dan zeiden de H. Petrus, "Als jullie in je hart en ziel willen geloven in de naam van de Drie-eenheid."   
  Toen ze dit hoorden vroegen ze : “Geef ons water dat we gedoopt kunnen worden."  
  Toen zei de H. Petrus, "Geloof in God de Almachtige Vader, en in Jezus Christus onze Heer, Zijn 
  eniggeboren Zoon, en in de Heilige Geest, en jullie zullen hebben wat je verlangt."  
  Ze worpen zich aan de voeten van de apostelen en smeekten om gedoopt te worpen. Dan maakte Petrus 
  een kruisteken op de rots Tarpeia, en er stroomde water uit. Allen die het zagen stonden verbaasd en
  wilden gedoopt worden. Er werden nog 47 anderen gedoopt. Daarna dankte Petrus de Heer en namen ze
  allen deel aan het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus."
   
  Processus en Martinianus hielpen de apostelen vluchten. Ze liepen langs de Appia heerweg en kwamen 
  aan bij de Appia poort. Doordat Petrus’ voet was verwond door de ijzeren kettingen hinkte hij achterop.
  Hij
  kwam de Heer Jezus tegen en herkende Hem. “Heer! Waar gaat U heen?”
  Jezus antwoordde : “Naar
  Rome, opdat Ik daar opnieuw gekruisigd word.” Toen keerde Petrus met zijn bewakers terug naar Rome
  en werd opgepakt door soldaten. Paulinus kreeg te horen dat zijn officieren Processus en Martinianus
  waren bekeerd tot het Christendom. Daarom liet hij hen ook opsluiten. De volgende dag werden ze voor
  hem geleid.
  Paulinus : “Zijn jullie je verstand verloren, dat jullie de goden en godinnen in de steek laten? Jullie 
  verdienen je militaire kentekens niet."  
  Processus en Martinianus : "We hebben de geloften afgelegd om het hemelse leger te vervoegen."  
  Paulinus : "Stop deze waanzin, en aanbid de onsterfelijke goden die jullie van in de wieg al aanbidden."  
  Maar de martelaren antwoordden, "We zijn Christenen."  
  Paulinus was woedend en beval dat ze met stenen op hun mond werden geslagen. Maar ze schreeuwden :
  " Glorie aan God in den hoge!" Daarop liet Paulinus een gouden beeltenis van Jupiter binnenbrengen.
  Maar daar spuwden de martelaren op.  
  Paulinus was uitzinnig van woede en liet hen ophangen en slaan. Ze bleven het uitschreeuwen, "We 
  danken U, Heer Jezus Christus!"  
  Er was een edele dame aanwezig, Lucina, die de martelaren aanmoedigde en zei, "Wees standvastig, 
  soldaten van Christus! Wees niet bang voor de pijnen die voorbijgaan." Toen Paulinus ze wilde laten slaan
  met schorpioenen, verloor hij het zicht van zijn linkeroog. Hij schreeuwde dat ze magie gebruikten en liet
  ze terugbrengen naar de Mamertine kerker. Na drie dagen stierf Paulinus. Waarna zijn zoon Pompinius
  door het paleis liep en riep, " Ho, gouverneurs van de republiek, help! Dat diegene die deze tovenaars-
  kunsten plegen het met de dood bekopen."
   
  Toen Caesarius, de prefect van de stad, dit hoorde informeerde hij Nero, die de executie van de twee 
  soldaten beval. Ze werden buiten de stad geleid en daar onthoofd. Lucina nam hun lichamen en liet ze
  bijzetten in de catacomben van St Agatha die langs de Via Aurelia waren gelegen.
  Later werden hun
  relikwieen in opdracht van Paus Paschalis I pausschap van 817-824) onder het altaar ter ere van hun
  martelaarschap bijgezet. De miraculeuze fontein wordt getoond in de Mamertine kerker.
  De plaat waar de miraculeuze fontein wordt uitgebeeld
    
  De twee heiligen worden uitgebeeld in Romeinse gevechtskledij, met zwaarden en palmen.

  Simon Magus of Simon de tovenaar is een personage uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Simon Magus komt voor in het boek Handelingen van de Apostelen 8:9-13:

  Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

  Maar daarna gedroeg hij zich minder netjes (Handelingen 8:18-22):

  Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.’ Maar Petrus zei tegen hem: ‘U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad.’ Toen zei Simon: ‘Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd'.

  Uit deze poging van Simon om spirituele macht of autoriteit aan te wenden tot eigen gewin, komt de term 'simonie' voort. Meer in het bijzonder geldt simonie in de Rooms-katholieke kerk als misbruik van het priesterlijk ambt tot geldelijk gewin.

  Simon Magus leefde in de eerste eeuw. In de tweede eeuw beriep de gnostische sekte van de Simonianen zich op hem als hun grondvester. We kennen hun leer voornamelijk van Irenaeus van Lyon die deze beschreef en aanviel als ketterij in zijn Adversus Haereses.

  Simon Magus komt ook voor in de apocriefe Handelingen van Petrus. Daarin vertelt Petrus het verhaal van Simons dood. Simon Magus was in het Colosseum om zijn mogelijkheid om te vliegen te demonstreren aan keizer Claudius. Petrus vond dit echter godslastering en bad tot God om hem te laten vallen, die zijn verzoek inwilligde, en Simon Magus stortte neer. Hij brak zijn been op 3 plaatsen en werd gestenigd door de volgelingen van Petrus.

  Dit is de volgende reeks van nissen waar de beelden van stichters van ordes worden uitgebeeld :

  Links naar het altaar van HH. Processus en Martinianus op :

  Bovenste nissen :

  1 St Paulus van het Kruis

  2 St Bonfiglio Monaldi

  Onderste nissen :

  3 St Bruno

  4 St Jozef Calasanctius

  Rechts :

  Bovenste nissen :

  5 St Maria Pellettier

  6 St Louise de Marillac

  7 St Johannes de Deo

  8 St Petrus Nolasco

  31-03-2012, 21:19 Geschreven door Claudia  


  29-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus onthult details van Zijn Kruisiging 29/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Mijn tijd van meer lijden zal aanbreken als Mijn Lijden op het kruis zal worden herdacht.

  Geen mens begrijpt de omvang van Mijn lijden gedurende Mijn kruisiging of de manier waarop Ik werd gegeseld.

  MIJN GESELING WAS HET ERGSTE. IK WERD ZWAAR GESLAGEN DOOR TIEN MANNEN EN IEDERE CENTIMETER VAN MIJN LICHAAM WAS MET STRIEMEN BEDEKT.

  Het vlees op Mijn rug hing vaneen en Mijn schouderbladen waren zichtbaar.

  Ik kon amper blijven staan en één oog was gekneusd en geplet.

  IK KON ENKEL DOOR MIJN LINKEROOG ZIEN.


  Tegen de tijd dat ze Mij bij Pontius Pilatus brachten en de doornenkroon op Mijn hoofd plaatsten, kon Ik amper blijven staan.

  Vervolgens deden ze al Mijn kleren uit en trokken een kort rood kleed over Mijn hoofd en duwden een palmtak in Mijn rechterhand.

  Iedere doorn van de doornenkroon was zo scherp als een naald. EEN VAN DEZE DOORNEN DOORBOORDE MIJN RECHTEROOG EN IK WAS NAUWELIJKS IN STAAT OM NOG IETS TE ZIEN.

  Ik verloor zoveel bloed dat Ik moest overgeven en Ik was zo duizelig toen Ik Mijn klim op de Kalvariëberg begon, dat Ik het kruis niet kon vasthouden.

  Kalvariëberg - heuvel buiten de stadsmuren van Jeruzalem

  Ik viel zoveel keer dat het uren duurde vooraleer Ik de top van de Kalvariëberg bereikte.

  Ik werd bij elke stap van de weg gegeseld en geslagen.

  Mijn lichaam bloedde helemaal en was bedekt met een dikke zweetlaag die geproduceerd werd door de brandende zon.

  Ik viel een paar keer flauw.

  Hoe pijnlijk en kwellend dit ook was, het meest angstaanjagende van alles was de haat die Mij werd betoond, niet alleen door de volwassenen die langs de weg stonden, maar door JONGE KINDEREN DIE MIJ SCHOPTEN OMDAT ZE HET VOORBEELD VAN HUN OUDERS VOLGDEN.

  De kreten die uit hun mond en de haat was niets vergeleken met de angst die ze voor Mij hadden.

  Want, per slot van rekening, waren ze nog altijd niet zeker of Ik in feite de Messias was waar ze al zolang op wachtten of niet.

  HET WAS DAAROM GEMAKKELIJKER MIJ TE HATEN, MIJ AAN TE KLAGEN DAN MIJ TE ERKENNEN WANT DAT ZOU BETEKENT HEBBEN DAT ZE HUN (ZONDIGE) WEGEN MOESTEN VERANDEREN.

  Mijn pijnlijkste moment was toen Ik op Mijn zijde op de grond lag, na opnieuw in de rug te werden geschopt, en Mijn geliefde Moeder zag die naar Me keek.

  Ze was er het hart van in en moest door twee van Mijn discipelen ondersteund worden.

  IK KON HAAR ENKEL DOOR MIJN ENE OVERGEBLEVEN OOG ZIEN EN IK KON HET AANBLIK VAN HAAR BEPROEVING NIET VERDRAGEN.

  Het gejoel, geschreeuw en gebrul van de honderden mensen kon gevoeld worden op de grond waar Ik lag en ER WAREN 600 SOLDATEN NODIG OM MIJN KRUISIGING EN DE TERECHTSTELLING VAN ZES ANDEREN TE ORGANISEREN EN TOEZICHT OVER TE HOUDEN.

  Ik was het middelpunt van hun aandacht en de anderen hadden niet te lijden zoals Ik.

  Toen ze Mijn polsen, aan het begin van Mijn duimen, aan het kruis nagelden had Ik geen gevoel meer.

  Mijn lichaam was zo gehavend en gekneusd, dat Ik in shock was gegaan.

  MIJN SCHOUDERS WAREN ONTWRICHT EN MIJN ARMEN WERDEN UIT HUN KOM GETROKKEN.

  De ergste lichamelijke schade, dat op Mijn lichaam werd gepleegd, werd toegebracht vóór Ik aan het kruis werd genageld.

  Ik slaakte geen kreet.

  Geen protest.

  Enkel een gefluister.

  Dit maakte Mijn beulen woedend. Ze wilden een reactie om hun lusten te bevredigen.

  Ik heb Me nooit met hen ingelaten, omdat dit zou betekend hebben dat Ik inliet met Satan en zijn demonen, die deze zielen kwelden.

  Daarom was hun wreedheid tegenover Mij zo intens.

  IK HEB 5 UUR AAN HET KRUIS GEHANGEN.

  De zon was verzengend zonder wolken en hielp het branden van Mijn huid verminderen.

  Van zodra Ik Mijn laatste adem uitblies zond Mijn Vader zwarte wolken, donder en bliksem.

  De storm dat plaatsvond was van zulk een angstaanjagende omvang en zo ineens dat Mijn toeschouwers er in dat stadium niet aan twijfelden dat Ik inderdaad de Redder was die door God de Vader was gezonden.

  Mijn dochter, Ik onthul dit als geschenk aan jou in ruil voor de enorme daad van lijden die je Mij hebt aangeboden.

  ZEG AAN MIJN KINDEREN DAT IK GEEN SPIJT HEB VAN MIJN LIJDEN AAN HET KRUIS.

  Waar Ik spijt van heb is dat Mijn offer vergeten is en dat zovelen ontkennen dat Mijn kruisiging heeft plaatsgevonden.

  VELEN HEBBEN ER GEEN IDEE VAN WAT IK MOEST LIJDEN, WANT MIJN APOSTELEN WAREN GEEN GETUIGE VAN MIJN KLIM OP DE KALVARIЁBERG.

  Wat Mij tegenwoordig het meest pijn doet is dat zovelen Me nog steeds verloochenen.

  Mijn smeekbede aan jullie, Mijn volgelingen, is de volgende : laat Mijn Kruisiging niet voor niets zijn.

  Ik stierf voor ALLE zonden met inbegrip van diegene die vandaag werden gepleegd.

  Het is nodig dat zelfs diegene die Mij zelfs tegenwoordig ontkennen gered worden. Bovendien wil Ik dat ze gered worden.

  Jullie Geliefde Redder

  Jezus Christus           

   


  29-03-2012, 19:45 Geschreven door Claudia  


  28-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vastendag op Goede Vrijdag om de wereldmunt te voorkomen 27/3/2012

  Vraag mijn kinderen om een vastendag te doen op Goede Vrijdag om de wereldmunt te voorkomen :

  De H. Maagd Maria : Mijn kind je lijden, samen met andere uitverkoren zielen, zal toenemen tijdens de Heilige Week.

  De bedrieger zal in deze week zoveel mogelijk Gods kinderen pijn doen door oorlogen, vervolging en geweld.

  Het is op dit moment dat hij groot lijden toebrengt, net zoals Mijn dierbare Zoon te doorstaan kreeg tijdens Zijn lijden aan het kruis.

  MIJN KIND, JE MOET AAN ALLEN DIEGENEN DIE OVERAL ZIELEN HEBBEN AANGEMOEDIGD OM MIJN HEILIGE ROZENKRANS TE BIDDEN, IEDERE VRIJDAG TOT EN MET PASEN, DAT IK ZEER TEVREDEN BEN.

  De zielen dat ze redden, samen met het lijden van hun eigen land/volk, worden door deze devoties geholpen.

  De liefde van mijn Zoon wordt nu in een tijd van groot lijden door meer mensen over de hele wereld gevoeld.

  Hij verzacht hun pijn met Zijn speciale genaden en Hij troost hun ziel door de kracht van de Heilige Geest.

  KINDEREN, JULLIE GEBEDEN DIE ZO LIEFDEVOL DOOR JULLIE GEPRESENTEERD WORDEN IN DE HEMELEN, WORDEN GEHOORD.

  Jullie moeten te allen tijde de hulp zoeken van mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader. Ieder gebed, hoe klein ook, wordt gehoord en verhoord volgens de Wil van de Allerhoogste God.

  MIJN KIND, VRAAG MIJN KINDEREN OM EEN VASTENDAG TE DOEN OP GOEDE VRIJDAG OM DE INTRODUCTIE VAN DE WERELDMUNT TE VOORKOMEN.

  JULLIE GEBEDEN EN VASTEN KAN DIT VOORKOMEN.

  Van zodra dit gebed gebeden wordt gedurende jullie Vasten, zal Mijn Eeuwige Vader deze mensen stoppen in het toebrengen van deze harde maatregel die ze plannen in te voeren zodat ze jullie kunnen controleren.

  Dezelfde mensen willen het Christendom afschaffen zodat het belangrijk is dat jullie dit stoppen door speciale offers te brengen. (Kruistochtgebed nr 42)

  Mijn kind, een dag van vasten op Goede Vrijdag zal veel vrijheid brengen aan de landen,  tegen de Boze en diegene die hem volgen. Zij zijn het die ernaar verlangen om de financiën van alle landen te controleren.

  Jullie geliefde Moeder - Moeder van Redding - Moeder van God

  28-03-2012, 22:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 42

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  40 Gebed van vasten om de Wereldmunt te stoppen 27/3

  O Allerhoogste God, ik bied U mijn geschenk van vasten aan zodat U de greep van het kwaad in de wereld zult stoppen, dat gepland wordt om het voedsel te controleren en mijn land honger te doen lijden, waaronder ook het Brood dat Leven geeft. Aanvaard mijn offer en luister ook naar mijn smeekbede voor andere landen. Zorg dat het lijden dat gepland wordt door de Antichrist, hen gespaard blijft. Red ons, Lieve Heer van deze goddeloosheid en bescherm ons geloof, zodat we U eer kunnen brengen met de vrijheid die we nodig hebben om U te kunnen liefhebben en lofprijzen voor eeuwig en altijd. Amen.

  Jullie geliefde Moeder – Moeder van Redding – Moeder van God

  28-03-2012, 22:23 Geschreven door Claudia  


  27-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 41

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  41 Gebed voor de zielen van de ongelovigen 25/03

  O Mijn Jezus, help Uw arme kinderen, die blind zijn voor Uw belofte van redding. Ik smeek U, om met de hulp van mijn gebeden en lijden, de ogen van de ongelovigen te openen zodat ze Uw tedere liefde kunnen zien en naar Uw heilige armen kunnen rennen voor bescherming. Help hen om de waarheid in te zien en vergeving te zoeken voor al hun zonden, zodat ze kunnen gered worden en de eerste zijn om de Poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan. Ik bid voor deze arme zielen, zowel mannen, vrouwen als kinderen en ik dring er bij U op aan hen te vergeven van hun zonden. Amen.

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  27-03-2012, 21:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfs met de Waarschuwing zullen niet alle ongelovigen zich bekeren 25/3/2012

  Mijn dierbare dochter, vandaag dring Ik bij al Mijn gelovigen op aan om hun tijd toe te wijden aan gebed voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of eeuwige redding geloven.

  Deze zielen bevinden zich dicht bij Mijn Hart en zij zijn degenen die bekeerd moeten worden zodat ze het eerst kunnen gered worden.

  Diegenen die verblind zijn en niet inzien dat hun leven niet eindigt op aarde.

  Velen aanvaarden niet dat ze voor eeuwig zullen bestaan.

  Deze zielen doen Me diep pijn en Ik huiver als Ik zie hoe ze het leven in hun ziel vernietigen in dit leven op aarde.

  Zelfs de Waarschuwing zal niet velen van hen, die beweren atheïst te zijn, bekeren.

  Hun enige redding is door de gebeden en het lijden van offerzielen.

  Ik dring er bij jullie op aan het Kruistochtgebed nr 41 te bidden voor deze zielen.

  Ga nu Mijn dierbaar leger en richt jullie aandacht op Mijn arme verloren kinderen. Help Mij, jullie Jezus, om hun ziel te redden.

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  27-03-2012, 21:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het visioen van de Universele Mantel van Jezus - Susan O'Marra 20/3/2012

  Ik zie Jezus in de Hemelen staan, met zicht op de aarde en ook naar mij kijkend. Hij heeft een rijkelijk blauwe mantel over Zijn kledij. Hij glimlacht en Zijn ogen twinkelen, alsof Hij van iets genoot. Ik zag Hem zijn mantel open doen en onder de stof van Zijn mantel was het universum en de sterren. Ik kon ze zien schijnen onder Zijn mantel. De sterren twinkelden en het universum was adembenemend. Ik keek rond en het universum en de sterren waren ook rond ons te zien. Ik verbaasde me erover wat dit kon betekenen en waarom Hij me dit toonde. Hij knikte naar Mij en deed Zijn mantel af en liet het opzij vallen. Hij glimlachte nog altijd aan het glimlachen en Hij gebaarde mij om Hem te volgen.

                    
  Ineens waren we ergens in een kamer. In deze kamer stonden 2 stoelen en een tafel. De kamer was zo lang dat ik het einde van de kamer niet kon zien. "Het lijkt zich uit te strekken in eeuwigheid, dacht ik." "Dat is ook zo," zei de Heer tot Mij. Ik zag Hem zitten op één van de stoelen en Hij gebaarde naar mij om bij Hem te komen zitten. Ik ging zitten en Hij zei opnieuw : "Het strekt zich uit in eeuwigheid, want er is geen eind aan Mijn Koninkrijk. Deze kamer is een manier om je te doen begrijpen dat Ik alle dingen in Mijn kennis liggen heb en in Mijn greep houd. Ik schiep alle dingen en Ik zal altijd waken over al wat van Mij is. Mijn Vader gaf ze aan Mij, en tot Ik ze terug aan Hem geef, zal Ik actief werkzaam zijn in alle aardse zaken, net zoals Mijn Vader en de Heilige Geest. We zijn EEN, en we leven in jou. Jij bent hier om meer te begrijpen en te leren voor jou tijd en voor de tijden die nog komen."

  Ik keek naar Hem, en nu had Hij een andere mantel aan. Deze mantel was een lichtgevende paarlemoergekleurde mantel die wervelde van de lichtjes en tinten. Het was adembenemend als je ernaar keek.  
  Hij droeg ook nog het gewaad. Hij glimlachte als ik naar Hem keek. Dan keek Hij naar het ander einde van de kamer die eindeloos leek. Ik volgde Zijn blik. Hij leek in Zijn gedachten verzonken en ik bleef stil naar Hem kijken.

  Na enkele momenten keerde Hij zich naar mij. Ik voelde Zijn Hart mijn hart grijpen toen Hij diep in Mij aan het kijken was. Ik kon ook een deel van Zijn Hart voelen, en ik voelde zo’n afgrond van Zijn liefde die ik nog nooit tevoren had gevoeld dat ik opgeschrikt was door zijn intensiteit. Ik voelde ook zorgen die Hem bezig hielden. Ik slikte en Ik stak mijn hand naar Hem uit, maar bij nader inzien liet ik mijn hand dan toch traag zakken. Ik beefde onder Zijn blik. Toen ik terug kalm was, sprak Hij tot mij.

  "Er is veel dat Ik tot Mijn Volk wil zeggen in dit uur. Er is ook veel dat Ik op aarde loslaat en Ik wil dat Mijn Volk begrijpt en weet dat Ik onder hen aan het werk ben, zodat ze versterkt worden in Mij en ook in elkaar. Het is tijd dat Mijn Lichaam geneest en leert samenkomen in dit uur, en het grootste Licht wordt in deze wereld. Het is tijd voor Mijn Volk om te weten dat de toename van Mijn Licht is aangebroken en dat dit Licht nu op een nieuwe manier over hen gerezen is. Ik heb meer Licht vrijgegeven om hen in staat te stellen vlugger rijper te worden, zodat ze verder gaan in de dingen waarvan Ik wil dat ze dat nu verder doen. Ze beginnen het nu pas in te zien, maar als de dagen voorbijgaan, zullen ze meer zien van wat in hen en door hen gemanifesteerd wordt. Jij bent hier om dit te begrijpen en ervoor te zorgen dat de wereldse zaken je niet afleiden van wat Ik aan het verwezenlijken ben op aarde. Want Mijn Volk is bang en onrustig over de huidige overgangen (ook omvormingen) op aarde. Ik ben Mijn Boeken aan het openen voor hen op dit uur. Ik ben meer van Mijn diepere Wijsheid aan het openbaren aan diegenen die er nu naar zoeken en die het zullen aanvaarden wanneer het komt. Want Mijn Wijsheid zal grote verandering teweeg brengen voor diegenen die het zullen ontvangen en voor de aarde, zoals je ze nu begrijpt. Maar het moet gebeuren, want de tijd is kort, en het is jullie tijd om op te komen en te schijnen met de kennis van Mij."


  "Zoek niet naar de wijsheid van mensen, maar zoek naar hetgeen dat voortkomt uit Mij, want Ik ben Wijsheid, en Ik zal jullie altijd bewaren als jullie volledig op Mij vertrouwen. Zoek niet om te proberen de mensenzaken op aarde te begrijpen vanuit het standpunt van mensen. Jullie moeten Mij voortdurend zoeken, want alleen Ik ken de volledige lotsbestemming van allen die leven op aarde en Ik alleen weet wat er zal komen, want Ik heb het reeds allemaal geleefd. Ik stierf zodat jullie zouden leven, en dat jullie je leven zouden leven zoals het in Mijn Boeken opgeschreven staat. Jullie moeten er niet naar zoeken om jullie leven hier op aarde te redden, jullie moeten zoeken om jullie hoger leven met Mij hierboven te bereiken, en als jullie in Mij rijper worden, dan zullen jullie de geheimen van Wijsheid begrijpen. Jullie moeten voortdurend met Mij leven en Mij zoeken, want de gebeurtenissen op aarde zullen grotendeels veranderen, en jullie moeten in Mijn voetsporen wandelen, als jullie van Mij leren en leren om vollediger op Mij te vertrouwen. Ik heb jullie dagen gepland, net zoals Ik de dagen van Mijn hele Volk heb gepland. Ik laat niets aan het toeval over. Ik schreef alles neer vooraleer Ik jullie geschapen heb. Jullie moeten dit begrijpen, Mijn Volk is helemaal opgeschreven in Mijn Boeken."

  "Ik bracht je op deze manier naar deze kamer opdat je zou begrijpen dat Ik een groot, gedetailleerd plan heb dat reeds werkt, en dat altijd alle dingen onder controle heeft. Ik heb alles wat jullie kennen en zien geschapen, en zelfs meer, dat jullie op dit moment niet kennen of zien, maar dat nog een mysterie voor jullie is. Maar weet dat Ik altijd de rijpheid van Mijn Kerk gepland heb en van de Tijden, zelfs vanaf het begin. Door Mijn Geest werk Ik dingen uit op aarde en Ik ben elke dag van jullie leven, bij ieder van jullie. Mijn Koninkrijk is eeuwig en zonder mate en gaat alle begrip dat op dit moment aan de mensen werd gegeven te boven. Maar Ik wil dat jullie begrijpen dat Ik ernaar verlang om jullie begrip te verhoren zodat jullie al Mijn Doelstellingen op aarde kunnen vervullen. Dit is een kritisch uur op aarde, en Mijn Volk moet standhouden en moet de bevelen dat Ik aan hen gegeven heb volgens hun vermogen aannemen. Het is geen tijd om bang te zijn of te twijfelen, maar het is een tijd dat diep geloof naar boven komt. Ik verlang dat hun geloof tot volle rijpheid komt in Mij. Als jullie geloof in Mij en Mijn Woord toeneemt dat zal Mijn Licht toenemen. Mijn Woord is Licht, en als Mijn Woord ingang vindt zal dit meer Licht met zich meebrengen. Hoe meer jullie geloven, hoe meer jullie licht zal toenemen. Het is tijd dat het grote Licht nu toeneemt. Ik heb velen geroepen om nu naar voor te komen en het is tijd voor julllie om meer kennis van Mij te verspreiden, zodat Ik jullie begrip om Mij en Mijn Woord te begrijpen nog kan verhogen. Hoe meer dat jullie ontvangen en geloven, hoe meer jullie en Ik een weg zullen banen, en al doende zullen jullie Mijn grootste der Lichten in jullie zien geboren worden. Ik kom in jullie doorbreken. Ik kom om Mijn Volk opnieuw te vullen. Mijn Kerk zal stralen met mij en dan zal ze duidelijker te zien zijn. Dit moet gebeuren zodat de naties (volkeren) zich juist kunnen realigneren en voor elk van jullie om jullie plaats in te nemen die Ik voor ieder van jullie ontsluit. Ik toon dit aan jullie zodat jullie deze zaken kunnen begrijpen die zich in jullie en rondom jullie beginnen te manifesteren."

  "Ik ben het Licht dat gegeven werd aan alle mensen, maar het grootste deel van de aarde houdt nog altijd meer van de duisternis dan van MIj. Ze zien niet wat Ik zie, noch begrijpen ze ten volle wat de duisternis werkelijk is.
  Ze verlangen enkel naar hetgene dat reeds in hen woont. De duisternis neemt toe en zo neemt ook de goddeloosheid in de mensenharten toe en hun grote boosaardige plannen die ze wensen door te voeren. Het is tijd dat de mensen Mijn Licht zien, dat ze Mij zien, en dat ze Mij zien in Mijn Volk. Ik heb je verteld dat Ik ben gekomen om de aarde opnieuw (schoon) te vegen en Mijn Oogst binnen te halen, en dat zal Ik ook doen. Ik ben een groot werk aan het verwezenlijken onder de volkeren, maar velen begrijpen de diepte niet van wat Ik op aarde gestart ben. Ik ga tot aan de wortel, zoals Ik je reeds in het verleden gezegd heb. Ik leg alle zaken bloot zodat de mensen de duisternis en het Licht zien, dat er werkelijk is. Dan kunnen ze kiezen om in Mij te leven of niet. Het is tijd voor verandering. Alle dingen worden herschikt, zelfs vanaf het begin. Jullie moeten weten dat hetgeen Ik doe voor de vrijheid is van allen die het verlangen en er naar Mij om roepen. Ik zal grote onrust veroorzaken als Ik naar de diepten ga, maar Ik zal ook grote aarding brengen aan allen die leren om in Mij te leven. Hierin ligt het mysterie, twee afzonderlijke werelden of twee samengevoegde werelden. Jullie zijn nog maar juist begonnen om dit mysterie te doorgronden. Maar jullie zullen zeker in Mijn Wijsheid blijven en standvastig bij Mijn zijde blijven."

  "Zelfs als je voorbij de plaats kijkt waar we zitten, zie je nog niet alles wat er te zien is. Je hebt niet de capaciteit en de mogelijkheden op dit moment om alles waar te nemen dat Ik wil, maar je leert vlug bij wanneer Ik jouw begripsvermogen versnel en Mijn Licht in jou vermeerder. Vertrouw op Mijn Licht en Mijn Geest om jullie te begeleiden in alle Waarheid. Jullie moeten nog meer in Mij vertoeven. Neem je tijd om bij Mij te zijn en je begrip zal toenemen, als Ik meer in jullie ben. Ik wil dat jullie begrijpen dat Ik de volledige controle heb over alle dingen,  en Ik heb gepland dat jullie generatie leeft, en vrucht voor Mij draagt. Ik heb gepland dat jullie generatie met Mij regeert. Mensen regeren niet uit eigen beweging, of volgens hun eigen verdiensten. Ik ben het die toelaat dat heersers opstaan of vallen. Mensen manipuleren om iemand te zijn, en in die identiteit creëren ze, ze denken dan dat ze macht hebben. Maar alle macht en identiteit wordt enkel in Mij gevonden. Ik schiep iedere mens om te zijn waar ze voor bestemd zijn. Maar de mensen zien nog niet in dat hun lotsbestemming in Mij is bestemd. Dit is voor hen nog altijd een van de grootste mysteries, en Mijn Geest brengt verandering in dit mysterie, zodat de mensen kunnen leren om Mij te zoeken. Alleen Ik kan hun aangeboren behoefte naar Mij voldoen, en het is deze behoefte dat hen uiteindelijk ertoe zal leiden dat ze naar Mij roepen, als Ik de aarde grondig schoon veeg."

  "Ik heb je de hemelen en de sterren in Mijn mantel getoond, omdat Ik wilde dat je ten volle begreep hoeveel Ik van Mijn Schepping houd, dat Ik haar in Mijn Hart draag en dat Ik altijd trouw aan haar blijf. Mijn liefde voor haar zal er altijd zijn. Mijn liefde voor jullie zal er altijd zijn. Ik zal nooit alles wat aan Mij werd gegeven in de steek laten. Mensen laten Mij in de steek. Mensen laten Mijn Liefde in de steek. Mensen laten hun lotsbestemming in de steek.
  Mensen maken keuzes buiten Mij om. Deze vrijheid zal altijd de hunne zijn, want Ik gaf iedere mens een wil om Mij lief te hebben en Mij te kennen. Dit kan geen mysterie meer zijn, zodat Mijn Licht nog meer doorbreekt, en Mijn Winden van Verandering zullen hevig waaien over de aarde tot alles is blootgelegd en totdat alle mensen Mijn Werkelijkheid zien. Het is tijd voor de openbaring van Mijn Glorie. Het is tijd dat de Boeken de rest van Mijn Verhaal openbaren. openbaren. Jij bent hier opdat je zou weten dat Mijn Boeken beginnen te vloeien. Ik zal de kennis in Mijn Volk doen ontwaken. De wereld zal verbaasd staan als ze het Licht zien dat uit Mijn Volk zal stralen in deze generatie. Ik zal meer van Mijn Wil en Mijn plannen openbaren, als jullie allen leren om elkaars handen vast te nemen. Ik wil eenheid in Mij en Ik wil oprechte liefde onder jullie doen stromen, en dat zal in orde komen als jullie Mij samen omhelzen, als Ik de volgende rollen openrol. Mijn Plannen zullen niet falen, of zullen jullie niet vernietigen, zoals velen denken. Ik ben nog maar pas beginnen creëren, Ik ben volledig bezig met jullie rijpheid en met de bestemming van Mijn Kerk in de Eindtijd. Jullie moeten Mij groter maken. Jullie moeten Mij op aarde weerspiegelen."

  "De aarde is van Mij. De volkeren zijn van Mij. Mijn Kerk is van Mij. Ik zal een glorierijke kerk hebben, en een grote, grote oogst. Ik zal alles voleindigen wat in Mijn Boek is geschreven, jullie moeten dus Mijn Boek bestuderen en als jullie dit doen zullen jullie er anders tegenaan kijken, want Ik open jullie ogen nog meer om te zien, en Mijn Licht zal ieder mysterie ontsluiten aan diegenen die ijverig om meer van Mij te zoeken in Mijn Boek. Want Ik ben het Woord, en Ik ben het Licht, en Ik wordt geopenbaard aan diegenen die Mij liefhebben. Mensen hebben hun plannen en Satan heeft de zijne, maar niets zal vóór Mijn Woord komen te staan. Ik heb je het reeds verteld in Mijn Woord. Waarom zijn jullie bang, wanneer jullie de veranderingen zien naderen? Jullie weten dat deze dingen moeten gebeuren en dat deze dingen gedaan zullen worden. Daarom moeten jullie vol vertrouwen vasthouden aan wat Ik je reeds heb verteld dat jullie zullen zijn en uitzoeken wat jullie moeten doen in dit uur (= in God geloven en je ziel voorbereiden). Jullie  moeten beschikbaar zijn voor de dingen die Ik jullie wil tonen. Jullie moeten wijs zijn, want Ik heb veel voor dat jullie moeten doen en moeten zijn. Ik beweeg snel. Ik zal de aarde schoon vegen met een grote veeg van Mijn Hand, en velen zullen denken dat dit het einde is, maar het is nog maar het begin van het aanbreken van het mooiste uur voor Mijn Kerk. Ik heb veel meer na deze golf (van gebeurtenissen), dat moet komen. Ik ben nog maar Mijn vloer aan het vrijmaken, zodat Ik nog meer kan bouwen. Jullie moeten het begrijpen met iedere veeg van Mijn Hand. Het is nog niet het einde, het is enkel het begin van wat Ik wil afronden onder jullie op dit moment. Het is tijd om te klimmen. Hogerop te klimmen in jullie geloof. Hogerop te klimmen in jullie begrip. Hogerop te klimmen in jullie vertrouwen in Mij. Hogerop te klimmen in Mijn echte Werkelijkheid. De aarde zal oog in oog met Mij komen te staan. Ik ben gekomen om de mensen te bevrijden."

  "Ik heb jullie ogen reeds geopend, en jullie zullen in zekere mate zien, maar dit zal grotendeels veranderen, als Ik de Hemelen en de Rijken open voor Mijn Volk, zodat ze vollediger met Mij kunnen leven. Jullie zijn niet beperkt tot deze natuurlijke wereld, zoals Ik ook niet beperkt ben. Maar jullie hebben nog je volle identiteit in Mij niet aangeboord. Al wat van Mij is, is van jullie. Al wat Ik Ben, zal ook begrepen worden. Jullie zullen groeien in deze kennis als jullie in Mij groeien. Laat Mijn Licht meer en vollediger in jullie, en laat Mijn Winden hun werk doen, want ze zullen iedere dag toenemen. Jullie hebben reeds de veranderingen op aarde en in de tijd gezien. Dit zal versneld worden tot alles volledig in het Licht is gebracht.en als Ik met dit bezig ben dan zal Ik ook een nieuw grondplan op het voorplan brengen dat allen zien. Op dit moment is het een mysterie, maar alle mensen zullen weten dat Ik nog altijd de aarde en de mens bestuur met Mijn Hand. Mijn Volk zal standhouden en diep in Mij en in elkaar geworteld zijn in dit uur, want Ik ben nog maar pas begonnen om de kennis van Mijn Macht vrij te geven. Maar als jullie bijeen komen en leren om je een weg te banen, weet dan dat Mijn Kracht op jullie allen rust en blijft rusten. Ik zal in Mijn Bruid op aarde wonen en Ik zal haar glorierijk aankleden. Dit zal een grote vloed van Licht met zich meebrengen die de macht van de duisternis zal breken. De duistere macht die jullie op dit moment zo gemakkelijk verslaat. Jullie zullen de grootste van al Mijn Mysteries zijn, Mijn Kerk, stralend met Mij! Ik heb voor de Tijden gepland, en Ik heb alles gepland dat je generatie zal zijn. Vertrouw volledig op Mij."

  "Neem het boek, " zei Hij.
  Ik zag dat er een boek op de tafel lag. Het lag er eerst nog niet. "Nee, het lag er voordien niet," zei de Heer. "Je was er nog niet klaar voor, tot nu. Ik bracht je hier om je meer tot begrip van Mij te brengen zodat je kon uitstijgen buiten je huidig niveau van waarneming en naar het Mijne toe. Het is tijd dat je waarneemt met Mij. Het is tijd dat je denkt met Mij. Het is tijd dat je Mij opnieuw toelaat om door jou waar te nemen en te denken. Ik doe je ontwaken. Ik ontsluit je begrip van Mij, zodat je Mijn Woord duidelijker kunt lezen en Mij erin zien in de mate dat Ik wil dat jullie Mij zien. Als jullie Mij zien, zullen jullie ook alle mysteries begrijpen, net zoals Daniël in zijn dagen. Zo zullen jullie die dingen ook begrijpen in jullie generatie die nu in jullie generatie zullen gebeuren."

  "Ben je klaar om nog meer te groeien in Mij en alles wat Ik zeg te gehoorzamen?" Ik knikte ja en Hij stond recht. Dan wees Hij naar het boek dat op de tafel lag. "Neem het vast en eet het helemaal op," zei Hij. Ik nam het boek vast. Het was vederlicht. Ik stak het in  mijn mond en slikte het door zoals Hij me had opgedragen. Het smolt in Mijn mond zoals water. Het stroomde naar beneden. Het was alsof het me volledig vulde. Het vulde ieder deel van mij tot ik dacht dat ik ging barsten. Dan begreep ik dat dit het doel was. Ik zei, "Heer, ik geef mij over aan Uw Woord." Ik voelde me ineens vanbinnen uitzetten. Het was alsof iedere vezel in mijn lichaam zich vulde met water. Het was alsof ik dreef. Ik voelde ook een grote vreugde. Ik voelde ook Zijn hart, ik kon het in Mij voelen op een intensere manier, het Woord was zich aan het openen in mij, en opeens was ik bewust van Zijn diepe liefde voor mij, meer nog dan ervoor. Ik keek naar de Heer, en ik voelde de volheid van het water dat in mij stroomde, eruit wou stromen."

  Hij glimlachte en zei, "Daarom ben je hier, en daarom moet Mijn Volk tot Mij naderen. Ik ben begonnen met Mijn Winden te laten waaien, en Ik ben begonnen met Mijn Licht te laten schijnen, en Ik ben begonnen met Mijn Wateren te laten stromen, en Ik ben begonnen met mijn Vuren te laten razen. Jullie zullen allen inderdaad met Mijn Wijsheid uitgestrooid worden, en Mijn volk zal ook groeien in Mijn Wijsheid en Genade, en Mijn Kerk zal toenemen in Mijn Wijsheid en uitgestrooid worden over het menselijk ras. Het is tijd dat Mijn Woord van Leven vollediger wordt uitgestrooid door Mijn Huis tegenwoordig, zelfs in deze generatie zal het fel doorbreken en toenemen, voor altijd. Ik zal tot ieder van jullie spreken, en Ik zal dagelijks meer ontvouwen, en al degene die in Mij geloven zullen hetgeen dat vanouds werd opgeschreven begrijpen. Ga, en versterk je broeders en zusters, en leer om in Mij je genoegen te vinden. Ik open ieders hart en jullie ogen om te zien, en jullie zullen allen samen in Mij vertoeven. Jullie zullen Mij allen zien, want Ik ben in jullie midden." –  Einde van het visioen.

  Johannes 1:1-5 : In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.

  Efeziërs 3:21 : aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

  Daniël 6:26-28 :
  Daarna schreef koning Darius aan alle volken, volksstammen en talen die op aarde wonen: ‘Ik wens u veel heil! Hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk de God van Daniël moet eerbiedigen en vrezen, want Hij is de levende God, die blijft voor altijd. Zijn koningschap is onvergankelijk en zijn heerschappij kent geen einde. Hij redt en bevrijdt en Hij verricht wonderen
  in de hemel en op aarde; Hij heeft Daniël gered uit de klauwen van de leeuwen.’

  Efeziërs 1:21-23 :  hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld. Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.

  Efeziërs 4:10 : Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen.

  Johannes 3:31 :
  Wie van boven komt, staat boven allen. Wie afkomstig is van de aarde, blijft tot de aarde behoren en spreekt de taal van de aarde. Maar wie uit de hemel komt staat boven allen.

  1 Korintiërs 15:24 : Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.

  Jeremia 23:24 :  
  Nergens kan een mens zich verbergen zonder dat Ik hem zie – godsspraak van de heer.
  Hemel en aarde zijn vol van Mij – godsspraak van de heer.

  Efeziërs 1:10 : (Hij plande de) verwezenlijking van de volheid van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem.

  Efeziërs 1:16-23 : Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen en overgroot zijn macht over ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld. Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.  27-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  26-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie hebben niet veel tijd vooraleer Ik kom om te oordelen 24/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik kom tot jou vandaag, om de wereld in kennis te stellen van Mijn Grote Barmhartigheid.

  Ik wens de wereld ook in kennis te stellen van Mijn Gerechtigheid.

  KINDEREN, JULLIE HEBBEN NIET VEEL TIJD VOORALEER IK KOM ON TE OORDELEN.

  Het is de periode tussen nu en Mijn Dag van Oordeel die zal plaatsvinden bij Mijn Tweede Komst die jullie verstandig moeten gebruiken om jullie ziel voor te bereiden.

  Als jullie Goddelijke Redder is het Mijn plicht om jullie te begeleiden, te onderwijzen en manieren te openbaren waar jullie ervoor kunnen zorgen dat jullie geschikt zijn om Mijn Paradijs binnen te gaan.

  Wijs Mijn profeten niet af. Ik denk hierbij speciaal aan Mijn Gewijde Dienaren.

  Jullie moeten Mij vragen om jullie te bedekken met Mijn Heilige Geest om onderscheidingsvermogen met nederigheid en zuiverheid van ziel te verkrijgen.

  Wanneer jullie dit doen zal Ik jullie de waarheid van Mijn Heilig Woord onthullen, dat nu aan jullie gegeven wordt door deze profeet.

  Daarna zal het JULLIE PLICHT ZIJN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT AL DIE ZIELEN DIE NAAR JULLIE KIJKEN OM BEGELEIDING TE HELPEN OM HUN ZIEL VOOR TE BEREIDEN VOOR MIJN TWEEDE KOMST.

  Wees nooit bang om het begrip ‘de Tweede Komst van Christus’ te gebruiken (en uit te leggen) want velen van Mijn kudde weten niet wat het betekent.  

  ZO WEINIGEN VAN MIJN KUDDE WERDEN ONDERWEZEN OVER DEZE GROTE EN GLORIEVOLLE GEBEURTENIS OF HET BELANG VAN DE VOORBEREIDING VAN HUN ZIEL, ZODAT ZE IN STAAT VAN GENADE ZOUDEN VERKEREN.

  WEES NOOIT BANG OM OVER HET BESTAAN VAN HET VAGEVUUR OF DE HEL TE PREDIKEN. Het is jullie verantwoordelijkheid om Mijn volk de waarheid te vertellen.

  Richt jullie tot Mij voor leiding door dit Kruistochtgebed nr 40. Het is een gebed voor de Geestelijken om zielen voor te bereiden voor de Tweede Komst.

  Ga nu, Mijn Gewijde Dienaren en aanvaard de rol waarvoor jullie werden uitverkoren.

  DE UITDAGING OM ZIELEN VOOR TE BEREIDEN VOOR MIJN TWEEDE KOMST IS DE GROOTSTE OOIT IN JULLIE BEDIENING EN JULLIE MOETEN DEZE MET LIEFDE EN VREUGDE IN JULLIE HART AANVAARDEN.

  Aanvaard ook de gave om uitverkoren te zijn als een gewijde dienaar in deze eindtijd, wanneer de Nieuwe Hemel en Aarde te voorschijn zullen komen als Mijn Nieuwe Paradijs.

  JULLIE ZIJN GEZEGEND OM IN DEZE TIJD TE LEVEN.

  MAAR JULLIE ZULLEN MISERIE ONDERVINDEN EN GEHINDERD WORDEN OP IEDER STUK VAN JULLIE TOCHT wanneer jullie helpen om Mijn zielen op aarde te redden van de bedrieger en al diegene die hij in verleiding brengt om hun hart af te keren van Mij, jullie Goddelijke Redder.

  GEEF JULLIE HEILIGE MISSIE NOOIT OP EN WEET DAT IK, JULLIE JEZUS, MET JULLIE ZAL ZIJN ELKE STAP VAN DE WEG, DIE JULLIE NEMEN.

  Jullie Geliefde Jezus


  26-03-2012, 21:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 40

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  40 Gebed voor Mijn Gewijde Dienaren, dat ze zielen voorbereiden op Jezus’ Tweede Komst 24/3

  O Mijn Jezus, ik ben slechts een nederige dienaar en ik heb U nodig om me te begeleiden, zodat ik zielen kan voorbereiden op Uw Glorievolle Tweede Komst.

  Help me zielen te bekeren en hen voor te bereiden volgens Uw Heilige Wil zodat ze geschikt zijn om de Nieuwe Hemel en Aarde, die U aan de hele Mensheid hebt beloofd door Uw dood op het Kruis, binnen te gaan.

  Geef me de genaden die ik nodig heb, zodat ik Uw woord kan bijbrengen aan dorstige zielen en dat ik nooit afstand doe van mijn plicht aan U, lieve Jezus, aan Wie ik mijn toewijding heb beloofd door Mijn Heilige Geloften. Amen.

  Jullie Geliefde Jezus

  26-03-2012, 20:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn 22/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden in volledige vereniging met Mij. Hoewel dit heel moeilijk zal zijn voor jou, zal het je veel vreugde en vele nieuwe genaden brengen.

  Ik schenk je nu de gave om zielen te kunnen lezen. Ik laat je deze speciale gave na om twee redenen. De eerste reden is om je bescherming te bieden die je nodig hebt als je je begint te mengen onder een aantal van Mijn volgelingen.

  De tweede reden is om de versteende harten te bekeren met wie je zult geconfronteerd worden als ze Mijn Heilig Woord betwisten.

  Je moet dit nieuwe lijden, die je ervaart aanvaarden en weet dat het zal heviger worden, omwille van de toegenomen goddeloosheid in de wereld.

  MIJN DOCHTER, JIJ EN VELE VAN MIJN ANDERE UITVERKOREN ZIELEN ERVAREN NU ALLEN ZOWEL FYSIEK ALS INNERLIJK LIJDEN TEGELIJKERTIJD.

  DIT IS OOK TE WIJTEN AAN HET LIJDEN VAN MIJN HEILIGE VICARIS DIE HIJ TEGENWOORDIG ERVAART WANNEER HIJ MET ZIJN GROOTSTE BEPROEVING ZAL GECONFRONTEERD WORDEN.

  Aanvaard Mijn kelk, Mijn dochter en voor diegenen die Mijn Heilig Woord erkennen, door deze boodschappen, weet dat jullie edelmoedigheid van geest iedere dag miljoenen zielen redt.

  Niet één minuut van jullie lijden gaat verloren.

  Mijn kinderen, Ik besef dat wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mij volgen dat het resultaat zal zijn dat jullie zullen lijden.

  Maar weet dat jullie door dit te doen Me helpen om het grootste deel van de mensheid te redden. Jullie zullen Mij ook helpen in Mijn bestuur op aarde wanneer de bedrieger wordt verbannen en Mijn Nieuwe Paradijs op aarde komt.

  Weet ook dat degene die met Mij lijden, door Mijn weg te volgen naar het Paradijs, dezelfde weg zullen nemen naar Kalvarië zoals Ik, toen Ik de eerste keer kwam.

  Christenen van tegenwoordig geloven, dat wanneer Ik een tweede keer zou komen, IK NOOIT OPNIEUW MET ZULKE WREEDHEID ZOU BEHANDELD WORDEN. Wel ze hebben het verkeerd voor.

  HET VERZET TEGEN MIJN TWEEDE KOMST ZAL HEVIG ZIJN.

  MIJN HEILIG WOORD, ZAL, EN WORDT REEDS, BELACHELIJK GEMAAKT EN IN VRAAG GESTELD.

  Mijn kinderen, vooral diegenen met een verstarde en onwrikbare geloofsovertuiging begrijpen niet dat Mijn profeten naar buiten toe zullen afgewezen worden door de meerderheid, net zoals ze in het verleden werden afgewezen.

  Mijn Woord, dat aan jullie wordt gegeven in deze tijd, WORDT REEDS GENEGEERD EN VERWORPEN IN VELE DELEN VAN DE KERK NET ALS TIJDENS MIJN TIJD OP AARDE WAAR DE FARIZEEEN MIJN WOORD VERWIERPEN.

  De waarheid van Mijn leer, die nooit is veranderd, zal geacht worden een leugen te zijn.

  Hoe dat komt? Ik zeg jullie dat het komt omdat er zovelen de waarheid van Mijn leer zodanig hebben verdraaid dat ZE NIET LANGER GELOVEN IN DOODZONDE.

  ZOVELEN KIEZEN ERVOOR DE WAARHEID DIE IN DE BIJBEL STAAT TE NEGEREN.

  WAAROM ONTKENNEN JULLIE BIJVOORBEELD HET DUIZENDJARIG BESTAAN VAN DE NIEUWE HEMEL EN AARDE?

  Deze openbaring is zeer specifiek en de waarheid is voor iedereen zichtbaar.

  Toch wordt Mijn Heilig Woord betwist.

  HET BOEK OPENBARING, WERD NET ALS DE PROFETIEЁN DIE IN HET BOEK VAN DANIЁL VERMELD STAAN, IN DELEN AAN JULLIE GEGEVEN. VELEN ONDER JULLIE ZIJN IN DE WAR.

  MAAR DIT KOMT OMDAT DE INHOUD DIE GEOPENBAARD WERD AAN BEIDE PROFETEN (Johannes en Daniël), VERZEGELD EN VERBORGEN WERD TOT DE EINDTIJD.

  ENKEL IK, JEZUS CHRISTUS, HET LAM VAN GOD, HEEFT DE MACHTIGING OM DE INHOUD ERVAN TE OPENBAREN AAN DE MENSHEID.

  HOE KUNNEN JULLIE DAN BEWEREN ALLES TE WETEN OVER MIJN TWEEDE KOMST WANNEER JULLIE SLECHTS GEDEELTEN ERVAN WETEN? WANNEER ZE NOG NIET GEOPENBAARD ZIJN?

  Jullie moeten naar Mijn Heilig Woord luisteren want het wordt aan jullie gegeven om jullie ziel te redden.

  Als jullie zouden blijven Mijn woord ontkennen, nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, als deze boodschappen van Mij aan de wereld zich zullen blijven ontvouwen, zullen jullie schuldig zijn aan het afwijzen van Mijn Barmhartige Hand.

  Het maakt niet uit hoeveel je in Mij gelooft, of beweert Mij te kennen, dan zullen jullie de zonde begaan Mij te ontkennen. Als zodanig zul je verloren zijn voor Mij en niet waardig bevonden worden om de poorten van het Paradijs binnen te gaan.

  Het is Mijn plicht, uit pure liefde en mededogen, dat Ik nu probeer jullie voor te bereiden op de eindtijd.

  Alsjeblieft, wijs Me niet af, deze tweede keer, want Ik kom om de mensheid te redden van de eeuwige verdoemenis en Ik bied jullie de sleutels van eeuwige redding aan.

  Het is omdat Ik jullie liefheb dat Ik onwrikbaar moet zijn en jullie naar de waarheid leid.

  Wacht niet tot op Mijn Dag van het Oordeel om de waarheid te ontdekken.

  Kom nu met Mij mee en help Me de zielen van de hele mensheid in veiligheid brengen.

  Jullie Leraar en Verlosser

  Jezus Christus


  26-03-2012, 19:15 Geschreven door Claudia  


  25-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : Kate Bush - Rubberband girl

  Cherubim

  breng liefde hier

  ze kennen veel

  meer liefde dan wij

  engel,

  kom naar mij

  Een engel van licht geeft mensen licht

  Een engel van hoop brengt hoop

  Als ik een engel van liefde was, voor mijn buur

  was de wereld vol vuur

   

  Een engel van licht geeft mensen licht

  Een engel van hoop brengt hoop

  Als ik een engel van liefde was, voor mijn buur

  was de wereld vol vuur

   

  Een engel van liefde zijn

  Een engel van liefde zijn

  O ik wil een engel van liefde zijn


  Als ik stap

  uit mijn cocon

  moet ik leven in de duisternis

  Laat het licht erin

  Een engel van licht geeft mensen licht

  Een engel van hoop brengt hoop

  Als ik een engel van liefde was, voor mijn buur

  was de wereld vol vuur

   

  Een engel van licht geeft mensen licht

  Een engel van hoop brengt hoop

  Als ik een engel van liefde was, voor mijn buur

  was de wereld vol vuur

  Een engel van liefde zijn

  Een engel van liefde zijn

  O ik wil een engel van liefde zijn 

  Als een bliksemstraal

  Als een bliksemstraal

  Als een bliksemstraal


  Rub a dub a dub a dub

  Rub a dub a dub

  Rub a dub


  Een engel van licht geeft je licht

  Een engel van hoop geeft je hoop

  Een engel van licht geeft je licht

  Bliksemstraal

  Een engel van licht geeft je licht

  Een engel van hoop geeft je hoop

  Een engel van licht geeft je licht

  25-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  24-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het middenschip van de St Pietersbasiliek 2

  De Latijnse tekst op de zuidelijke muur (links) van het middenschip werd uit Lucas 22:32 genomen : ‘Ego rogavi pro te, o Petre, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando converses confirma fraters tuos’ of Ik heb voor je gebeden, Petrus, dat je geloof niet zou bezwijken; als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders.


  De beelden van de deugden :

  1 Kerkelijk gezag

  2 Goddelijke gerechtigheid

  3 Kuisheid

  4 Gehoorzaamheid

  5 Nederigheid

  6 Geduld

  7 Rechtvaardigheid

  8 Zelfbeheersing


  De Latijnse tekst op de noordelijke muur (rechts) van het middenschip werd uit Matteϋs 16:19 genomen : ‘Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum etin coelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis’ of Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.


  9 Liefdadigheid

  10 Geloof

  11 Onschuld

  12 Vrede

  13 Barmhartigheid

  14 Trouw

  15 Genade

  16 Standvastigheid

   

  24-03-2012, 19:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het beven begint 20/3 Glynda Lomax

  Een paar dagen geleden, toen ik wakker werd, zag ik een ander visioen van dingen die beefden. Ik zag mezelf staan tussen vele grote gebouwen. Dan begonnen al de gebouwen te beven en sommigen begonnen ineen te vallen onder de intensiteit van het beven. De intensiteit van het beven verminderde niet, maar bleef duren.

  Ik hoorde de woorden : "Bewandel Mijn wegen."

  Ik begon te bidden en vroeg de Heer waarom ik visioen na visioen zie met dingen die beven. Hij antwoordde :

  WANNEER IK OPSTA EN DE AARDE HEEL ERG DOE BEVEN, ZAL IK HET ECONOMISCHE DOOREENSCHUDDEN, DAN HET SPIRITUELE EN DAN HETGEEN DAT ZICH ONDER DE GROND BEVINDT.

  Vandaag was ik opnieuw aan het bidden om de beving, en Hij sprak opnieuw.

  HET BEVEN BEGINT, MIJN VOLK. JULLIE ZULLEN NU VELE DINGEN ROND JULLIE ZIEN BEVEN. ALLES VAN RELATIES, REGERINGEN TOT GELOOFSSYSTEMEN ZULLEN DOOREENGESCHUD WORDEN IN DEZE TIJD. WAT NIET VAN MIJ IS ZAL NIET STANDHOUDEN IN DE BEVINGSPROEF. 

  VERSTERK JULLIE GELOOF, MIJN KINDEREN. WEET DAT IK JULLIE ZAL BESCHERMEN EN JULLIE ZAL VOORZIEN IN DE KOMENDE TIJDEN EN TWIJFEL ER NIET AAN. JULLIE MOETEN ENKEL GELOVEN, WANT DIT IS DE SLEUTEL OM ALLES TE KRIJGEN VAN MIJN MACHTIGE HAND. GELOOF IN MIJ.

  Marcus 5:36 : Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’

  Jesaja 2:19 : Men zal wegkruipen in spelonken en in de rotsen en holen in de grond uit angst voor de heer, voor de luister van zijn grootsheid, als Hij opstaat om de aarde van ontzetting te laten beven.

  Matteϋs 6:32-34: Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

  24-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verbintenissen die niet van Mij zijn - 15/3 Glynda Lomax

  Ik was aan het luisteren, aan de telefoon naar een vriendin die vertelde over de recente veranderingen in haar huwelijk deze week en hoe haar man en zij bijna gingen scheiden en hoe ze nu samen naar de Mis gingen, en hoe de hernieuwde liefde bloeide tussen hen als gevolg ervan. Toen toonde de Heer me iets in mijn geest. Hij toonde mij dat hij de huwelijken, waar een ware gelovige samen is met iemand die weinig of niet gelooft, Hij hard aan het dooreen schudden is, met als resultaat dat degene die niet echt gelooft of niet gelooft ofwel God gaat navolgen ofwel de gelovige vrij zal zijn. Later op de avond, in aanbidding, sprak Hij dit woord aan mij.

  Relaties zullen op de proef gesteld worden in deze tijd. Wat niet van Mij is zal de test niet overleven van Mijn zuiverend vuur. Voor wat er komt, moeten verbintenissen zuiver zijn.

  Velen onder jullie zullen verlies ervaren in deze tijd van zuivering. Weet dat Ik zal herstellen aan Mijn volk wat rechtmatig van hen is.

  Ik zorg ervoor dat ongelovigen nu kiezen. Ik kom Mijn volk bevrijden in deze tijd van alles dat hen tegenhoudt om Mij te dienen met hun hele hart. Ik zal nu de hindernissen verwijderen en mijn volk strategisch in positie brengen voor hetgeen dat heel spoedig zal aanbreken. Verbintenissen die niet van Mij zijn kunnen in de storm dat eraan komt, niet standhouden.  

  Wees niet verbaasd als jullie langdurende relaties zien uiteenvallen, want dit is Mijn machtige hand dat aan het werk is.

  Ik bereid jullie voor, Mijn volk. Ik zal voor jullie zorgen voor de tijden die nog komen, wees niet bang, want Ik ben een liefhebbende en trouwe Vader. Velen onder jullie zullen bang zijn als de gebeurtenissen zich zullen voordoen zoals gepland, maar deze dingen moeten gebeuren zodat Mijn naam verheerlijkt wordt over de hele aarde vooraleer Mijn Zoon spoedig terugkeert.

  Psalmen 127:1 : Als de heer het huis niet bouwt, is het zinloos dat bouwlieden werken.
  Als de heer de stad niet bewaakt, is het zinloos dat wachters waken.  

  2 Korintiërs 6:14 : Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis?  

  Maleachi 3:2-3 : Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande, als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt: de Levieten reinigt en loutert Hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de heer weer hun offergaven brengen zoals het hoort.

  Joël 2:25: ‘Dan vergoed Ik u de jaren, die opgevreten zijn door de sprinkhaan en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die Ik op u heb losgelaten.  

  Psalmen 23:3: daar geeft Hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam.

  24-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  23-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3624 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 19/03/2012

  Lieve kinderen, zoek de Heer en getuig van Zijn Evangelie. De wereld biedt jullie vele wegen aan, maar enkel Mijn Zoon Jezus is jullie Enige Weg, Waarheid en Leven. Laat jullie missie niet in de steek. Neem Zijn genade aan en word zo gered. Laat jullie hoop niet varen. Vertrouw op de Goedheid van de Heer en alles zal in orde komen voor jullie. Ik ben jullie Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie te helpen. Open jullie hart en neem jullie rol als ware Christenen op. Wees niet bang. Wanneer jullie dreigen te vallen onder het gewicht van jullie moeilijkheden, doe dan een beroep op Jezus. Enkel in Hem ligt jullie hoop. De mensheid is ziel en moet genezen worden. Er breken moeilijke dagen aan voor jullie, maar vertrouw op de barmhartigheid van Mijn Zoon Jezus. De mensen van geloof zullen grote vervolgingen meemaken. In het Land van het Heilig Kruis (Brazilie) zal men gruwelen zien gebeuren. Er zijn wetten gemaakt om de handelingen van Gods volk tegen te gaan. De rechtvaardigen zullen weeklagen. Hou moed. Heb de waarheid lief en verdedig de waarheid in vreugde of pijn. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Kniel in gebed, want enkel dan kunnen jullie de beproevingen, die nog komen, dragen. Wees niet ontmoedigd. Ik ben met jullie. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3623 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 17/03/2012

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie reeds hier op aarde gelukkig zien en later met Mij in de Hemel. Ik vraag jullie om voor iedereen goed te zijn en goed te doen, want enkel dan zullen jullie groot zijn in geloof. Leef met het blik op de Hemel gericht, enkel daartoe werden jullie geschapen. God verwacht veel van jullie. Laat jullie missie niet in de steek. God is gehaast en laat niet liggen tot morgen wat jullie nu kunnen doen. Jullie leven in een tijd van grote geestelijke verwarring. Kniel in gebed en wees vol hoop. Mijn Zoon Jezus staat jullie bij. Vertrouw op Hem en jullie zullen overwinnen. Ik ken jullie moeilijkheden en Ik zal Mijn Jezus vragen om jullie te helpen. Wees niet ontmoedigd. Ik houd van jullie en Ik kom uit de Hemel om jullie naar de Hemel te leiden. Wees volgzaam. Wanneer alles verloren lijkt, zal een grote vreugde jullie ten deel vallen. God zal jullie niet in de steek laten, Ik lijd onder jullie lijden. Lima zal om hulp roepen en diegene uit Livorno zullen de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Luister. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie de beproevingen, die nog komen, dragen. Doe zo voort. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3622 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 13/03/2012

  Lieve kinderen, Ik houd van jullie. Verheug jullie want jullie namen zijn reeds opgeschreven in de Hemel. Open jullie hart voor mijn Zoon Jezus, want Hij alleen is jullie Weg, Waarheid en Leven. Ik vraag jullie om volgzaam te zijn en niet in zonde te blijven steken. Bekeer jullie en leef met jullie blik op de Heer gericht. Jullie overwinning ligt bij de Heer. Vertrouw op Hem en laat jullie missie niet in de steek. Laat de geloofsvlam in jullie binnenste niet uitdoven. Wees trouw aan het Evangelie van Mijn Jezus. Ik wil jullie niet dwingen, maar wat Ik zeg zouden jullie ernstig moeten nemen. Nu is de tijd van genade voor de mensheid. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen, maar de Heer zal jullie niet in de steek laten. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Medelpad en zal zich herhalen in Parijs. Luister. Enkel door de kracht van gebed kunnen jullie de beproevingen die komen dragen, Hou moed. Ik zal vragen aan Mijn Jezus om jullie te helpen. Ga verder zonder bang te zijn. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3621 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 12/03/2012

  Lieve kinderen, wees vol van hoop en volg in alles Mijn Zoon Jezus na. Jullie staan er niet alleen voor. Wanneer alles verloren lijkt zal de Heer naar jullie komen en jullie zullen overwinnen. Laat de moed niet zakken omwille van jullie noden. Mijn Jezus staat aan jullie kant, zelfs al zie je Hem niet. Ik vraag jullie om mensen van gebed te zijn. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Wees zachtmoedig en nederig van hart, want enkel dan kan Jezus Zijn werk in jullie verrichten. Jullie hebben de vrijheid, maar het beste is dat jullie de wil van God volgen. Zoek altijd Jezus. Hij houdt van jullie en Hij wacht op jullie met open armen. Ik ben jullie Moeder en Ik zal aan Mijn Jezus vragen om jullie te helpen. Jullie leven in slechtere omstandigheden dan in de tijd van de Zondvloed. Keer vlug naar God terug. Mijn Heer verlangt jullie om te vormen en jullie groot te maken in geloof. Bid, bid, bid. Pasco zal een zwaar kruis moeten dragen en Mijn arme kinderen zullen weeklagen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Wees niet ontmoedigd. Ga verder op de weg die Ik jullie heb getoond. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3620 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 10/03/2012

  Lieve kinderen, vertrouw op Jezus. Jullie overwinning is in Hem te vinden. Wanneer jullie het kruis voelen wegen, aanroep Hem dan en jullie zullen overwinnen. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie vertellen dat jullie belangrijk zijn voor de verwezenlijking van mijn plannen. Blijf niet werkloos toezien. God verwacht veel van jullie. Ik ken jullie noden en Ik zal aan Mijn Jezus vragen om jullie te helpen. Wees niet ontmoedigd. De mensheid is ziek en heeft genezing nodig. Kniel in gebed, want enkel dan zullen jullie vrede kennen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Shinjuku zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen en mijn arme kinderen zullen weeklagen. Bekeer je tot Jezus. Hij wil jullie helpen. Wijk niet af van Zijn genade. Ga verder zonder bang te zijn. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

   

  23-03-2012, 18:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreuk van de dag :


  De mens zaait, God oogst.

  23-03-2012, 12:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedswake van 14/3/2012 : blauwe vlammen - Susan O'Marra
  Gebedswake van 14/3/2012 :

  Deze tekst werd opgesteld als een psalm, daarom klinkt de vertaling wat stroef. Maar je weet het al, bij een tekst van Susan O'Marra zet je best je 3D bril op.

  Susan: Ik zie blauwe vlammen naar beneden komen :

  "Mijn kinderen, jullie hebben gevraagd wat Ik verlang. Jullie hebben gevraagd wat Ik verwacht. Jullie hebben gevraagd naar het hogere. Ik zeg dat Ik jullie de Vlammen van Mijn Naam zal geven. Jullie hebben de hogere vlammen gewild. Jullie hebben ernaar verlangt om Mijn Namen te kennen.
  Ik zeg, Mijn Blauwe Vlammen zullen geopenbaard worden. O, want Mijn hogere vlammen zullen gekend zijn. Velen houden van de lage vlammen, de gemakkelijke vlammen. De Vlammen van Genade. Maar weinigen gaan hoger op hun tocht. Weinigen gaan in de smeltoven met Mij. Weinigen gaan in de Smeltoven van Tussenkomst (= voorspraak) met Mij. En weinigen branden met de blauwe vlam dat de ware vlam is, want de blauwe vlam is de zuiverste. De vlam van de zuivere openbaring van Mijn Naam. Want Ik ben YAH, en Mijn naam is in de vlam. Ik zeg, Mijn blauwe vlammen zullen schieten (als bliksems), ze zullen uitstralen, zelfs uit jullie. Want als Mijn vlammen gezien zouden worden, en Mijn lichtbundels, de lichtbundels gezien zouden worden in het gezicht van Mijn Zoon, en uit Zijn handen, en zelfs uit Zijn voeten, en mond, en ogen. Ik zeg, zou ik dit dan niet zeker doen met jullie? Zou Ik dan niet zeker Mijn vlammen tonen doorheen jullie? Zou Ik jullie dan niet zeker tot de volheid met Mij brengen?"

  "O kinderen, Ik heb de weg voor jullie gebaand. Ik heb jullie hoger gebracht op Mijn berg. Ik heb jullie dieper in Mijn fontein gebracht. Ik heb ieder muur, iedere ketting in ieder land verwijderd. Ik heb jullie getoond hoe het land in te nemen. Maar Ik zeg, kijk naar Mijn vlam, jullie worden toortsen in Mijn hand. Met jullie zullen de volkeren standhouden, met jullie, want jullie kiezen ervoor je opdracht uit te voeren. O kinderen, Mijn vlammen gaan hoger. Jullie zullen Mijn gezichten in het vuur zien. Jullie zullen Mijn Zeven Geesten in het vuur zien. Jullie zullen ieder kleur van Mijn Boog (regenboog) zien, want Mijn Boog zal door jullie schijnen. Mijn Boog zal uit jullie komen en rond jullie zijn, zoals ze rond Mij is. O, want Mijn ogen zijn op jullie gericht, zegt de Heer, en Mijn zeven ogen zullen uit jullie voortkomen, gelijk Mijn Boog, gelijk de zeven kleuren van Mijn Vlammen, ze zijn openbaringen van Mijn Namen. Mijn gezichten zijn naar jullie gezicht gekeerd. Mijn ogen zijn naar jullie ogen gekeerd. Ik zeg, Ik zal jullie vullen met Mijn ogen, nog meer zelfs. Want Mijn ogen zullen heen en weer gaan over de aarde, op zoek naar diegene die willen baren. Op zoek naar diegene die een vlam willen zijn in Mijn hand. Op zoek naar diegene die zullen kiezen, en die zullen genieten van het zuivere en kostbare."

  "Ik zeg, Mijn Blauwe Vlam waar je om gevraagd hebt, is er. Ik zeg, Kinderen, jullie verhogen in de openbaring en kennis van Mij en van Mijn Naam, YAH, jullie zullen standhouden en tot kennis van Mij komen. Jullie zullen Mij kennen als Jehovah-God. Jullie zullen Mij kennen als de God van de Engelenscharen. Jullie zullen Mij kennen als de Allerhoogste. Jullie zullen Mij kennen als Jehovah, want bij Mijn Namen zal Ik op aarde gekend zijn. Door Mijn Namen zal Mijn volk standhouden. Door Mijn Namen zullen ze op en neer wandelen, in Mij, over de landen.
  Door Mijn Namen zal jullie vlam groter worden. O, want Ik blaas op de kolen van het altaar vandaag. O, en als jullie trouw met Mij (samen)werken en bidden, en gehoorzamen, en zegevieren op elk vlak, dan zullen jullie zeker hogerop geraken op Mijn Kleurenschaal. Jullie zullen dan zeker opklimmen op de ladder van Mijn Boog. Jullie zullen al Mijn lichtbundels zien schijnen. Ze onthullen de Kennis van het Goddelijke. O, want Ik word gezien in de Vlammen. O, met diegenen die op het altaar leven temidden van de vlammen, zij zullen de Vreugde van Mijn Naam kennen. Zij zullen in de kracht en de manifestatie leven van wie Ik ben. Want zij zijn één geworden met Mij op het altaar van de Intimiteit."

  "O, want Mijn Lichtbundels komen eraan. Mijn Lichtbundels groeien. Mijn Lichtbundels nemen toe. Mijn Lichtbundels stromen. O, en Ik verklaar aan de horens alles wat jullie verkondigen in gehoorzaamheid aan Mij. Want Ik heb verlangt dat jullie de volledige overwinning zouden behalen. Dat jullie geen kleine oorlog zouden voeren, maar dat jullie de eeuwige, doeltreffende oorlog zouden voeren : de redding van de aarde, waar Ik op gewacht heb. Kinderen, waak en kijk uit, Mijn Glorie wordt onder jullie tentoon gespreid. O, want Ik hef jullie hoofd op zodat jullie zien. Mijn ogen bewegen rond jullie, want Ik heb een Wervelwind van Gebed gevormd. Ik heb jullie gescheiden voor Mij. Ik zal nog meer blazen over jullie. Ik zal meer blazen met Mijn Winden van Verandering. Mijn Stormen van Gebed zullen gieten, en jullie in gebed zullen brullen, want Ik ben op Mijn Dorsvloer gekomen. Mijn Winden van Verandering zullen blazen over Mijn Vloer. Mijn koren zal binnenkomen. Het zal binnenkomen en het zal niet stoppen, want Ik ben hier, zegt de Heer, en Ik zal jullie elk hanteren als Mijn Zwaard. Want uit Mijn Mond zal Mijn Woord voortkomen, en Mijn engelen zullen komen en zullen mee oorlog voeren met jullie. Ze zullen zij aan zij samenwerken met jullie op de Uren (gebedswakes) dat jullie bidden, op de Uren dat jullie gehoorzamen."

  "Jullie zullen de Krachtbundels van Mijn Handen zien als jullie gehoorzamen.
  Als jullie bidden, zal Ik bewegen. Als jullie bidden, zal Ik doen beven. Als jullie bidden zal Ik een doorbraak forceren, net zoals een aardbeving. Ik zeg : Ik ben begonnen, en Ik zal de harten van iedereen uitrukken, en Ik zal Mijn Volk verzamelen op deze dag, want Ik ben gekomen om te blijven. Mijn Glorie zal op alle manieren en overal  gezien worden. Mijn Gezichten zullen kijken en te zien zijn, want de aarde zal weten dat Ik Ben. Mijn Kerk zal weten wie Ik Ben, en zij zullen zich overgeven en zij zullen gehoorzamen, want Ik zal Mijn zin krijgen. Ik ben gekomen om te blijven. Waar jullie ook gaan, Kinderen, vergeet niet dat Ik Diegene ben die met en in jullie leeft. Boven jullie hoofd zullen Mijn Vlammen branden. Waar jullie ook kijken, zullen Mijn Wielen draaien. Want Mijn Geest is in jullie, zegt de Heer. Net als Mijn Geest in Mijn engelen is, zo ben Ik ook in jullie, als jullie in Mij zijn, zal Ik in jullie zijn. Als jullie in Mij kijken, zal Ik in jullie kijken. Naar waar Ik me ook keer, zullen jullie je keren. Waar Ik ook ga, zullen jullie gaan. Wanneer Ik optil, zullen jullie optillen. Wanneer Ik ga zitten, zullen jullie gaan zitten. Wanneer Ik laat stromen, zullen jullie laten stromen. Wanneer Ik stop, zullen jullie stoppen, want Ik beweeg in jullie. Mijn Geest is altijd aan het rondkijken, altijd aan het zoeken, altijd aan het bewegen, altijd Mijn Wil aan het uitwerken, in jullie leven. Twijfel niet aan Mijn Hand vandaag en twijfel niet aan Mijn Hand morgen. Maar weet dat jullie vooruit zullen komen als jullie je overgeven aan Mijn Stroom. Als jullie je wil overgeven aan Mij, dan zullen jullie Mijn Glorie tentoon gespreid zijn, waar Ik jullie ook zend over de aarde. Jullie zullen Mijn Zeven Geesten (= de Heilige Geest) zien die Mijn Woord manifesteren, met tekenen en wonderen die volgen."

  "O, Kinderen maar jullie zullen meer dan dat zien, jullie zullen de openbaring van Mij zien! Jullie zullen het werk van Mijn Hand zien. Jullie zullen Mijn engelen zien die jullie omringen in hun bevelen, o, want legers (van engelen) omringen jullie vandaag. Denk niet dat Ik zal uitstellen. Weet dat Mijn engelen hier zijn om oorlog te voeren.
  Ze zijn hier, ze staan voor je deur. O, en de Ik ben is groter dan jullie tegenstanders, dan diegene die jullie tegenwerken en hinderen. O, wat betekenen ze voor Mij? Niets meer dan vruchten van de overwinning! Want Mijn engelen zullen zegevieren! Jullie zullen niet falen, maar jullie zullen op Mijn Gebedsschaal klimmen, en als jullie Mijn Berg beklimmen samen met Mij zullen jullie al Mijn Gezichten zien. O, want Mijn Namen zullen Vlammen zijn, en Mijn Vlammen zullen Ogen zijn, en Mijn Ogen zullen Wielen zijn, en Mijn Wielen zullen terug naar Mij keren, de Oogst die voor Mij is gereserveerd. Want het is tijd, Kinderen, en weet dat Ik in vuur en vlam sta, en Ik ben gekomen om een einde te maken aan jullie geploeter. Ik zal alles keren dat zich tot Mij keren. Ik zal allen die het uitroepen tot Mij genezen. Ik zal alles nemen en vervolmaken wat jullie in oprechtheid aan Mij toevertrouwen. En als jullie je overgeven aan Mij, weet dan dat Ik zal vervolmaken wat jullie Me hebben gegeven om te vervolmaken, als jullie met Mij leven en Mij gehoorzamen, en als jullie je missie nooit in de steek laten. Kinderen, blijf trouw aan Mijn zijde. Blijf in Mij, en volhard. Volhard, volhard, Mijn Bruid. Volhard in de Vlammen met Mij, en jullie zullen zegevieren."

  Openbaring 4:5 :
  Van de troon gingen bliksemflitsen uit en gerommel en donderslagen. Zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven geesten van God (= de zevenvoudige Heilige Geest).

  Openbaring 5:6 : Toen zag ik midden voor de troon en omgeven door de vier dieren en de oudsten (van het hemelse Sanhedrin) een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en Het had zeven horens en zeven ogen – dit zijn de zeven geesten van God, uitgezonden over heel de aarde.

  Zacharia 3:8-9 :  Luister, hogepriester Jozua, u en uw ambtgenoten die voor u zitten,
  mannen van het teken zijn zij: Ik zal mijn dienaar, de telg, laten komen. Zie, in de steen die Ik voor Jozua leg – zeven ogen staan erop – zal Ik een passende inscriptie graveren – godsspraak van de heer van de machten. Op één dag vaag Ik de ongerechtigheid van dit land weg.

  Zacharia 6:12 Zeg dan tegen hem – zo spreekt de heer van de machten:

  “Daar is de man die de telg (= de Messias) heet;
  hij schiet omhoog waar hij is
  en hij bouwt de tempel van de heer.

  Zacharia 4:10 :Want wie de dag van het kleine begin gering hebben geschat, zullen zich verheugen als zij de middensteen zien in de hand van Zerubbabel.’ Deze zeven zijn de ogen van de heer, die over de gehele aarde rondgaan.

  2 Kronieken 16:9 : Want de ogen van de heer gaan vorsend rond over heel de aarde om allen te helpen, die Hem onverdeeld toebehoren. In deze zaak hebt u echter dwaas gehandeld: vanaf nu zal oorlog uw deel zijn.

  Exodus 6:3 : Aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob ben Ik verschenen als God Almachtig (El-Shaddai); mijn naam, heer (Yahweh—de verlossende naam van God), heb Ik hun niet geopenbaard (in daden en grote mirakels).

  Ezechiel 48:35 : (over de Heilige Stad) De hele omtrek meet dus 18.000 el. En de stad heet voortaan: ‘De-heer-is-daar!’ (Yahweh-Shammah).

  Genesis 22:14 : Abraham noemde die plaats ‘de heer voorziet’ (Yahweh-Yireh); vandaar dat men nu nog zegt: ‘Op de berg van de heer zal er voorzien worden.

  Exodus 3:15 : Bovendien zei God tegen Mozes: ‘Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De heer (Yahweh), de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, door alle generaties heen.

  Exodus 34:5-7 : De heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam heer (Yahweh) uit. De heer ging hem voorbij en riep: ‘heer (Yahweh)! De heer is een barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in de duizendste generatie, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft, en een schuldige niet ongestraft laat, maar de misdaden van de vaders straft in hun kinderen en kleinkinderen, in de derde en vierde generatie.’

  Psalmen 68:4 : Zing voor God, zing een lied op zijn naam, maak ruim baan voor Hem die door de hemelen rijdt (door zijn naam YAH). Juich voor de heer, want de heer is zijn naam.

  Yahweh is de transliteratie van de eigennaam YHWH (YAH) waarvan soms “Jehovah” wordt gemaakt; in deze vertaling wordt gewoonlijk ‘de Heer’ gebruikt.

  Strong's H3050 - Yahh         

  1) Jah (Jehovah in verkorte vorm) Yahh – uitgesproken als: yä

  a) de eigennaam van de ene ware God

  b) gebruikt in vele samenstellingen

  1) namen die beginnen met de letters 'Je'

  2) namen die eindigen met 'iah' or 'jah'  23-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  22-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn Heilige Handen ligt 21/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik kom tot jou deze avond om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn Heilige Handen ligt.

  Ik verwijs naar de plannen die onderweg zijn door de wereldgroep die jullie valuta, jullie gezondheidsvoorzieningen en jullie soevereiniteit willen controleren.  

  HET ZAL HEN NIET TOEGESTAAN WORDEN OM JULLIE TE CONTROLEREN EN MIJN VADERS HAND ZAL SNEL NEERKOMEN ALS ZE ZOUDEN PROBEREN OM JULLIE TE RAKEN, KINDEREN.

  ALLE GELOVIGEN DIE HET BESCHERMENDE ZEGEL VAN MIJN EEUWIGE VADER DRAGEN, HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD, ZULLEN ONGEMOEID GELATEN WORDEN.

  Mijn dochter, daarom moet je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van God over de hele aarde onmiddellijk toegang tot dat zegel verkrijgen.

  Kinderen, jullie gebeden zijn heel krachtig geweest en vooral diegene onder jullie die dagelijks Mijn Kruistochtgebeden, Mijn Goddelijke Barmhartigheid en de Heilige Rozenkrans bidden.

  ZE HEBBEN REEDS EEN NUCLEAIRE OORLOG UITGESTELD EN VOORKOMEN, MILJOENEN ZIELEN GERED VAN HET VUUR VAN DE HEL EN OOK VELE AARDBEVINGEN VOORKOMEN.

  Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die het grootste wapen zijn tegen het kwaad.

  Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus heeft zich verspreid door jullie toewijding aan Mij.

  Kinderen, jullie zijn Mijn hedendaagse discipelen en jullie hebben nu de machtiging gekregen en de gave van de Heilige Geest om Mijn Heilig Woord te verspreiden..

  Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie Mijn hulp inroepen zodat jullie te allen tijde de waarheid spreken wanneer jullie Mijn Heilig Woord verkondigen. (zie kruistochtgebed 39 : gebed om ervoor te zorgen dat jullie onder al Gods kinderen kunnen komen om hen te helpen hun ziel voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst)

  Mijn leger, dat zich ontwikkeld heeft uit Mijn heilige boodschappen, telt reeds 700.000 zielen.

  Help Me om meer kinderen van God te bekeren zodat niet een ziel verloren gaat aan Satan als de tijd van het Oordeel is aangebroken.

  Kinderen, Ik zal jullie sterk houden in al jullie werkzaamheden die jullie voor Mij verrichten.

  Ik hou van jullie, Mijn dierbare Restkerk.

  Jullie geliefde Jezus

  22-03-2012, 21:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 39

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  39 Gebed zodat jullie temidden van al Gods kinderen kunnen komen om hen te helpen hun ziel voor te bereiden voor het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst 21/3

  O Jezus, Mijn geliefde Redder, ik vraag U om mij te bedekken met Uw Heilige Geest zodat ik met autoriteit kan spreken over Uw allerheiligste Woord om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst. Ik smeek U, Heer Jezus, om alle genaden te verkrijgen die ik nodig heb zodat ik aansluiting kan zoeken naar alle godsdiensten, geloofsovertuigingen en nationaliteiten, waar ik ook ga.

  Help me om met Uw taal te spreken. Verzacht de arme zielen met Uw lippen en houd van alle zielen met de speciale goddelijke liefde die uit Uw Heilig Hart vloeit. Help me om zielen te redden die U zo nauw aan het hart liggen en sta me toe om U te troosten, lieve Jezus, wanneer verloren zielen Uw barmhartigheid blijven weigeren.

  Jezus, ik ben niets zonder U, maar met Uw milde hulp zal ik vechten in Uw naam om de hele mensheid te helpen redden.

  Amen.

  Jullie geliefde Jezus

  22-03-2012, 21:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten je nu voorbereiden 20/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik wens al Mijn discipelen en volgelingen overal in Mijn armen te sluiten op dit moment.

  Kinderen, Ik heb jullie troost nodig.

  IK HEB JULLIE VERTROOSTING IN MIJN LIJDEN NODIG WANT IK WEEN OM MIJN KERK OP AARDE.

  Mijn gewijde dienaren hebben zich zo ver van Mij verwijderd, DAT VELEN NIET IN MIJN TWEEDE KOMST GELOVEN.

  De priesters, bisschoppen en kardinalen, die het wel geloven, worden opzij geschoven en tot stilzwijgen gedwongen.

  Wat moet Ik toch wenen om deze arme dierbare discipelen van Mij die hun leven aan Mij hebben toegewijd en aan het verspreiden van Mijn leer aan de mensheid.

  Binnenkort zullen ze moeten letten op wat ze zeggen over Mijn Heilig Woord want ze zullen gedwongen worden om de leer van een leugenaar te verkondigen. Een leugenaar wiens ziel niet van het licht komt..

  Mijn geliefde priesters en al diegenen die Mij nu liefhebben en Me helpen om zielen te redden : verenig Mijn kinderen.

  Verspil geen tijd en doe het. Jullie moeten aan anderen over de grote glorie vertellen dat voor eenieder is weggelegd bij Mijn Tweede Komst.

  Deze grote en glorierijke gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je voorgoed met Mij zullen verenigen, jullie dierbare Jezus, die zoveel van jullie allen houdt.

  Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten te allen tijde op jullie hoede blijven.

  JULLIE ZULLEN IN DE VERLEIDING KOMEN OM MIJ IN DE STEEK TE LATEN, OM TE VERZAKEN AAN MIJN WARE LEER EN GEDWONGEN WORDEN OM DE WOLF IN SCHAAPSKLEREN TE PRIJZEN EN TE GEHOORZAMEN.

  Zoveel arme zielen zullen in de ban zijn van de Valse Paus – de Valse Profeet die zolang geleden werd voorspeld – maar hij zal jullie willen doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft.

  Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten je nu voorbereiden.

  Verenig jullie.

  Steun elkaar en hou vol.

  BESCHERM ELKAAR EN BID VOOR DIEGENEN DIE HET VERKEERDE PAD ZULLEN VOLGEN EN EER ZULLEN BETUIGEN AAN DE VALSE PROFEET.

  Er is veel gebed nodig maar als jullie doen zoals Ik jullie heb gezegd, dan kunnen jullie zielen redden.

  Mijn dierbare volgelingen, jullie zullen de Restkerk op aarde vormen en jullie zullen geleid worden door de moedige gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen (h)erkennen voor wat hij is.

  Wees niet bang, want Ik schenk genaden van wijsheid, kalmte en onderscheidingsvermogen aan ieder van jullie die Me dat vragen in dit gebed.

  O Jezus, help me om te allen tijde de waarheid van Uw Heilig Woord in te zien en trouw te blijven aan Uw leer, zelfs al wordt Ik gedwongen om U af te wijzen.

  Kom nu op, jullie allen en wees moedig, want Ik zal jullie nooit in de steek laten.

  IK ZAL SAMEN MET JULLIE DE DOORNIGE WEG BEWANDELEN EN JULLIE VEILIG NAAR DE POORTEN VAN HET NIEUWE PARADIJS LEIDEN.

  Het enige wat jullie moeten doen is : volledig op Mij vertrouwen.

  Jullie Geliefde Redder

  Jezus Christus


  22-03-2012, 20:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Visioen van 5/3/2012 - Susan O'Marra
  Visioen van 5/3/2012 gedurende gebedswake :

  Ik zie de cherubim naar beneden komen samen met 2 serafijnen, één aan elke kant van de cherubim. De gezichten van de cherubim draaien en ook hun wielen draaien. Er draaien nog 4 zaken mee met de cherubim. De cherubim hebben 4 gezichten en er is voor ieder gezicht 1 ding : een zandloper, een (weeg)schaal, een rol (= zoals een gebedsrol) en een schaal (= beker). Ieder ding is een manifestatie van de Heer die naar de aarde komt. Een begrip, en een openbaring van de Heer die naar de aarde komt door ieder van die gezichten. Ze openbaren de kennis van de 4 Genaden, van die 4 zaken die de cherubim naar de aarde brengen.

  De serafijnen komen samen met de cherubim mee, want deze dag is heilig voor de Heer. Er is een grote vrijgave van de Heer op deze dag, want de mensen hebben trouw gebeden. God antwoordt op deze dag en zendt nieuw inzicht, maar Hij zendt ook nieuwe transacties (= handelingen) naar de aarde. Want de cherubim zullen zich met iedere mens op aarde bezig houden. Ik zie een grote engel. Hij is zo groot dat het enige wat ik zie zijn voet en zijn kuit zijn.
  Dat is alles wat in mijn gezichtsbereik ligt. Hij is te groot. Zijn voet en kuit komen mee met de cherubim naar beneden.

  Heer, uw rol staat op het punt ontrold te worden. Op die rol staan uw plannen en doelstellingen voor de aarde.
  Uw schalen, uw gerechtigheid en uw bestuur. Uw timing voor alles. (Susan kreeg deze paragraaf op rijm en daarom wordt de betekenis ernaast gezet) Het zand van de tijd keert. Het zand van de tijd brandt op (= de genadetijd is bijna voorbij). God grijpt opnieuw in en brengt de doos voor alle mensen boven (= wat er werkelijk in de mens zit). God grijpt in, in het zand van de tijd. Opnieuw is het tijd om binnenin te kijken. Het is tijd om binnenin te kijken, naar de dingen die God heeft bepaald. God brengt Zijn rol uit en de beker zal gegeven worden en de mensen zullen te drinken krijgen (= moeten drinken). Ze zullen ontvangen van de Heer wat ze gezaaid hebben. De mens zal te drinken krijgen en begrijpen dat de Heer echt is. Want u zet uw voeten op uw berg (= berg van Zion). Uw bestuur, uw voet komt geleidelijk neer, in fasen. De voet en de kuit komen naar beneden. Gods regering komt, in fasen, want God is barmhartig voor de volkeren en Hij verlangt naar hen. Hij komt binnen.

  Ik zie engelen.
  Zoveel engelen, myriaden en myriaden van engelen komen na de cherubim en de serafijnen. Er komen zoveel engelen en er worden er op deze dag nog meer aan toegevoegd. Er komen meer engelen. Machtige engelen. Sommige engelen hebben pennen bij. Sommige engelen hebben zwaarden vast. Sommige engelen dragen een staf. Sommige engelen hebben rode koorden bij. Sommigen hebben juwelen bij. Sommigen hebben scharen vast, sommigen dragen bezems. Sommigen hebben bijlen vast. Sommigen hebben een bliksem vast. Sommigen hebben een harp bij. Sommigen dragen schalen. Velen hebben rollen bij. O, maar iedere engel dat naar beneden komt heeft iets in zijn hand. Er zijn er zoveel en ze gaan naar ieder land. Ze volgen de cherubim.

  Ik zie de Bloedwolk die zich over de aarde begint te vormen. De Wolk van Bloed. Ze groeit aan en ze komt dichterbij. De Wolk van Zijn Heiligheid, het Bloed. De Heer, onze Zaligmaker en onze Verlosser. De Heer van de Oogst komt eraan. Deze Bloedwolk zal rond de aarde draaien, en het bloed zal een oogst binnenhalen, die gereserveerd was, van vroeger al. De grootste oogst waarvan ooit werd gesproken. Kom op, O Oogsters, en wees moedig! Zie de korenvelden zijn goudkleurig (= rijp)! Kijk naar de schatten die meer waard zijn dan goud! Kijk, en laat jullie hart niet verharden! Wees moedig, kinderen! 

  Mijn Woord heeft jullie over deze dag verteld. Ik kom om te redden!
  Ik kom met Mijn Bloed om te onthullen, om te redden en om te genezen. Ik kom om de mensen te bevrijden en hen in kennis te stellen van Mij. Ik kom met vele van Mijn gezichten en ieder van Mijn gezichten is een openbaring van Mijn Genaden. En in deze openbaring die Ik breng, zal de Genezende Bron worden vrijgegeven als de mensen Mij erin willen erkennen (en in hun hart sluiten). Want Ik zal Mij openbaren aan iedere mens, als ze willen begrepen worden en met Mij willen voortdoen (en verder leven). Want Ik ken de manier om tot ieder te spreken. Ik kom eraan. Ik ben hier, zegt de Heer. Ik ben hier. Ik ben klaar en Ik veeg over de aarde. Ik zorg voor een grote geboorte, zelfs op deze dag. Weet dat dit een grote en belangrijke dag is op aarde, en in de Hemelen. Want zelfs Mijn engelen groeperen zich, ze zijn klaar en cirkelen rond de aarde. Ze hebben gewacht, ze hebben gewacht op Mijn besluit. Mijn Gezichten zijn voor Mij uit gegaan. O mensen, kijk en zie. Ik zal ieder mysterie onthullen en het zal met de kennis van Mij zijn. Want Ik ben het mysterie dat werd achtergehouden voor alle mensen, en Ik wil terug begrepen worden, op het eind.

  Ik ben al Mijn
  gereedschap, al de dingen binnen Mijn wielen aan het vrijgeven die jullie zullen gebruiken. Jullie zullen begrijpen en jullie zullen (het gereedschap) ontvangen voor Mijn oogstvelden. Want Ik zal Mijn velden binnenhalen in Mijn scholen, en jullie zullen hen opleren, hen tot volgelingen maken en het gezicht van de aarde omvormen, zegt de Heer, want jullie zullen vissers van mensen zijn. Jullie zullen de volkeren tot volgelingen maken op het eind, want de aarde zal vol kennis van Mij zijn. Want Ik zal de aarde overspoelen van Mij, en iedere mens zal Mij zien in de mate die Ik voor hem heb bepaald. Ik zal met hen bezig zijn volgens hun individuele capaciteit en kunnen, maar ieder zal weten dat Ik het ben, want Mijn Bloedstem zal opnieuw op aarde spreken. Want het bloed schreeuwt tot Mij om gerechtigheid in de landen en Ik zeg dat het begint te groeien, kinderen. Kijk naar Mijn hand, maar zie Mijn liefde, en zie Mijn Bloed, en steek jullie hand uit in liefde en met Mijn Bloed bedekt, en breng Mijn kinderen binnen. Breng Mijn kinderen binnen. Breng Mijn kinderen binnen, want Ik kom om de harten van de mensen.


  =====

  Heilige der Heiligen  uit : wikipedia

  Het Heilige der Heiligen is in de Hebreeuwse Bijbel de plaats waar de Ark van het Verbond was geplaatst in de Tabernakel. Later, in de Joodse Tempel, was ook een Heilige der Heiligen waar eveneens de Ark werd geplaatst. De woonplaats van God in de hemel wordt ook het Heilige der Heiligen genoemd. Volgens de geschiedenis zei God tegen Mozes, toen hij de bouwplannen voor de tabernakel bekend maakte, dat dit een soort 'schaduwbeeld of afspiegeling' beschreef van zijn eigenlijke woonplaats in de hemel.

  Het Heilige der Heiligen, kubusvormig en afgescheiden door een gordijn of voorhang van de rest van de tabernakel/tempel mocht slechts een keer per jaar bezocht worden door de hogepriester die dan het zoenoffer voor de zonden van het volk van Israel bracht.

  De benaming Heilige der Heiligen is ontstaan door letterlijke vertaling uit het Hebreeuws. Een betere vertaling is: Allerheiligste.

  Christendom

  In het christendom heeft Christus symbolisch de voorhang verwijderd door zijn zoenoffer aan het kruis zodat iedereen volgens deze visie toegang krijgt tot het Heilige der Heiligen en tot God kan naderen. De evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas melden dat, op het moment van het sterven van Jezus aan het kruis, "het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder". Dit is daarom bijzonder, omdat het voorhangsel iets heiligs was en zeker niet door mensen doorgescheurd zou worden! Ook het "van boven tot onder" scheuren van het voorhangsel, hoewel zeer dik en hoog, duidt op Goddelijk ingrijpen wat moet worden uitgelegd als het toegankelijk worden van het Heilige der Heiligen door het sterven van Jezus.

  =====

  Leviticus 16:1-3, 12 : Na de dood van de twee zonen van Aäron, die gestorven waren toen zij tot de heer naderden, sprak de heer tot Mozes: ‘Zeg tegen uw broer Aäron dat hij niet op elke willekeurige tijd in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel bij het verzoendeksel van de ark; dat zou zijn dood betekenen. Want boven het verzoendeksel van de ark verschijn Ik in een wolk. Alleen onder de volgende voorwaarden mag hij het heiligdom binnengaan. Er moet een stier zijn voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Dan neemt hij van het altaar van de heer een wierookschaal vol gloeiende kolen en twee handenvol fijne, geurige wierook en brengt dit alles achter het voorhangsel. (Dag van Verzoening)

  Uitleg bij Leviticus 16:2 : Sinds de priesters werden gewaarschuwd door de dood van Nadab en Abihu, zonen van A
  ӓron, om God te naderen met eerbied en godvruchtigheid, worden aanwijzingen gegeven over de aanpak, hoe ze God moeten benaderen… Achter het voorhangsel mag niemand komen, enkel de hogepriester. Bovendien mag hij er maar één keer per jaar komen. Met Christus is alles veranderd : alle goede Christenen mogen nu zonder vrees het Allerheiligste betreden, achter het voorhangsel, iedere dag.

  Hebreeën 10:19,20 : Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen, dat is zijn aardse gestalte.

  Hebreeën 4:16 : Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.

  We worden daarom uitgenodigd om te allen tijde naar de Heilige Plaats te gaan, die niet door mensenhanden is gemaakt. In het verleden kon Aӓron niet te allen tijde tot God naderen, anders zou hij sterven. Wij moeten nu te allen tijde naderen, opdat we mogen leven. Enkel onze verwijdering is onze dood. (Matthew Henry, Commentaar).  

  Hebreeën 9:7-15 : Maar de tweede (Heilige der Heiligen of Allerheiligste) wordt alleen door de hogepriester betreden, slechts eenmaal per jaar, en niet zonder het bloed dat hij opdraagt voor zichzelf en voor de tekortkomingen van het volk. De heilige Geest geeft hiermee te kennen dat de toegang tot het heiligdom nog niet openstaat zolang de eerste tent nog dienstdoet. Dat is een zinnebeeld van de tegenwoordige tijd. Er worden daar immers gaven en offers gebracht die de offeraar de innerlijke volkomenheid niet kunnen geven; het betreft hier spijzen, dranken en allerlei reinigingsriten, menselijke voorschriften, die slechts van kracht blijven tot de tijd van het betere bestel is aangebroken.

  Maar nu is Christus gekomen, de hogepriester van de komende goede dingen. Hij is door een verhevener en volmaakter tent, die niet gemaakt is door mensenhand – dat wil zeggen: ze behoort niet tot onze geschapen wereld – eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan, en niet met het bloed van bokken en kalveren maar met zijn eigen bloed heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en het bestrooien met de as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij uiterlijk rein worden, hoeveel te meer dan het bloed van Christus. Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat ons geweten zuivert van dode werken, om de levende God te dienen.
  En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond: zijn sterven heeft bevrijding gebracht van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven; nu kunnen zij die door God geroepen zijn het eeuwig erfdeel ontvangen, dat hun is toegezegd.

  Hebreeën 9:25-28 : Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren, terwijl de hogepriester jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is. Anders had Christus telkens opnieuw moeten lijden, vanaf het begin van de wereld; maar in feite is Hij slechts eenmaal verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis, om door zijn offer de zonden weg te nemen. Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus eenmaal geofferd, om de zonden van allen op zich te nemen; de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen maar om hen te redden die naar Hem uitzien. 

  Hebreeën 12:18-29 : Want u bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak, en de toehoorders smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken. Want ze konden het bevel niet verdragen: Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst.’ Nee, u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot duizenden engelen, de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed nog krachtiger roept dan het bloed van Abel.

  Weiger niet naar zijn stem te luisteren! Zij die weigerden te luisteren naar de godsspraak die op aarde klonk, slaagden er niet in te ontsnappen; hoe zouden wij dan kunnen ontsnappen als wij ons zouden afwenden van Hem die uit de hemel spreekt? Toen heeft zijn stem de aarde laten beven, nu geldt zijn belofte: Nog eenmaal zal Ik de aarde laten beven, en niet alleen de aarde, maar ook de hemel. De uitdrukking ‘nog eenmaal’ wijst op een verandering van de geschapen dingen: die worden aan het wankelen gebracht; wat niet wankelt, zal blijven. Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Laten wij daarom God danken en Hem aanbidden zoals Hij het verlangt: met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur.

  Psalmen 141:1-2 : U roep ik, heer, haast u en help mij; luister toch, nu ik luid tot U roep. Mijn gebed zal voor U als wierook zijn, mijn geheven handen als een offer in de avond.

  Openbaring 5:7-10 : Het lam kwam dichterbij en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon zetelt. Toen het de boekrol genomen had, vielen de vier dieren neer voor het lam, evenals de vierentwintig oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk – dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied: ‘Waardig bent U het boek te nemen en zijn zegels te verbreken; want U bent geslacht en U hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit alle stammen en talen en volken en naties. U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde.’

  Openbaring 8:1-5 :
  Toen het lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Toen zag ik de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan. Aan hen werden zeven trompetten gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven, om het samen met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. De rook van het reukwerk steeg, samen met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel omhoog, voor het aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. Toen dreunden er donderslagen, vergezeld van bliksemflitsen en een aardbeving.

  Openbaring 9:13 : En de zesde engel blies op de trompet. Ik hoorde een stem uit de vier hoorns van het gouden altaar komen, dat voor het aanschijn van God staat.

  Ezechiël : Hoofstuk 10 – analoog met het visioen van Susan :

  Ondertussen zag ik op het gewelf boven de hoofden van de kerubs zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. Toen zei Hij tegen de man die in linnen gekleed was: ‘Begeef u tussen het wielwerk onder de kerubs; vul uw handen met de brandende kolen die tussen de kerubs liggen en strooi die uit over de stad.’ En voor mijn ogen ging hij erheen. De kerubs stonden aan de rechterkant van het heiligdom, toen de man zich tussen het wielwerk begaf en een wolk vulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid van de heer zich van boven de kerubs en verplaatste zich naar de drempel van het heiligdom. De wolk (= Shekinah) vulde heel het heiligdom en de voorhof baadde in de gloed van de heerlijkheid van de heer. Het klapperen van de vleugels van de kerubs was hoorbaar tot in de buitenste voorhof, zoals de stem van de almachtige God, wanneer Hij spreekt. Nadat Hij de man die in linnen gekleed was, bevolen had om vuur weg te nemen tussen het wielwerk onder de kerubs, was deze naast een van de wielen gaan staan. Een van de kerubs strekte zijn hand uit naar het vuur, nam er wat van en legde het in de handen van de man die in linnen gekleed was; deze nam het vuur en ging weg. Onder de vleugels van de kerubs was zoiets als een mensenhand zichtbaar.
  Ik keek toe en zag naast de vier kerubs wielen staan, naast elke kerub een wiel; de wielen glansden als chrysoliet. Ze zagen er als volgt uit: ze hadden alle vier dezelfde vorm; het leek alsof het ene wiel in het andere zat. De kerubs konden zich in alle vier de richtingen voortbewegen, zonder zich daarbij om te hoeven draaien. Waarheen de voorste zich wendde volgden ook de anderen, zonder zich bij de beweging om te draaien. Hun hele lichaam, hun rug, hun handen en vleugels, waren bij alle vier helemaal met ogen bezet; elk van de vier had een eigen wiel. Wat de wielen betreft: ik hoorde dat men de wielen het wielwerk noemde. Iedere kerub had vier gezichten; het eerste gezicht was dat van een kerub, het tweede dat van een mens, het derde dat van een leeuw, en het vierde dat van een arend.
  Toen richtten de kerubs zich op; het waren dezelfde wezens die ik aan de Kebar gezien had. Als de kerubs zich voortbewogen, draaiden de wielen met hen mee, en als de kerubs hun vleugels uitsloegen om van de grond op te stijgen, weken de wielen niet van hun zijde. Als de kerubs stilstonden, stonden de wielen stil, en als de kerubs opstegen, stegen de wielen ook; de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen.
  Toen verliet de heerlijkheid van de heer de drempel van het heiligdom en plaatste zich op de kerubs. De kerubs sloegen hun vleugels uit en stegen voor mijn ogen op en de wielen gingen met hen mee. Ze daalden neer bij de oostpoort van het huis van de heer, met de heerlijkheid van de God van Israël boven zich. Het waren dezelfde wezens die ik gezien had onder de God van Israël, toen ik aan de Kebar verbleef, en ik begreep nu dat het kerubs waren. Ieder had vier gezichten, ieder had vier vleugels en onder hun vleugels zoiets als mensenhanden. En wat de gezichten betreft: het waren dezelfde gezichten die ik gezien had aan de Kebar; het waren dezelfde wezens en ze bewogen zich, ieder recht vooruit.

  * Toen kwam Jezus in de gebedswake en het bliksemde in de kamer.

  We baden toen een tijd voor de Heer…

  * Ik zie de Heer, en er staan 3 engelen naast de Heer. De Heer is gekleed in Zijn wit gewaad met de gouden riem. Zijn voeten zijn in bloed gedrenkt, maar Zijn handen zijn in fel licht. Ik kan Zijn gezicht niet zien, want het geeft te fel licht. De 3 engelen hebben 3 schalen (= kommen) : een schaal vol bloed, een schaal vol reukwerk en een schaal is vol kolen. Dan komt een vierde engel en hij heeft een schaal met bloed en reukwerk bij dat gemengd is met kolen, alle drie in één schaal. De andere 3 engelen hebben slechts 1 ingrediënt in hun schaal. De Heer giet de schaal met het bloed uit over de volkeren. Op enkele, zij zullen de schaal met bloed krijgen. Dan giet de Heer de tweede schaal met reukwerk uit, enkel reukwerk, en zij zullen het reukwerk ontvangen. Daarna wordt de schaal met kolen uitgegoten, en sommige volkeren zullen een ‘vurig’ (= streng) oordeel van God over hen krijgen. Hij giet ook de vierde schaal met alles erin uit.  

  De schalen met enkel het bloed, het reukwerk en de kolen vertegenwoordigen de volkeren die niet genoeg gebeden hebben om de volledige mate te bereiken dat God had gewild.
  Maar de volkeren die de schaal kregen met het bloed, het reukwerk en de kolen ondereen hadden genoeg gebeden om aan de volledige wil van God te voldoen. Sommige volkeren voldeden maar voor een gedeelte aan Gods wil. Maar velen kregen een volledig antwoord van de Heer. De Heer verlangt dat Zijn schalen vol zouden zijn. Dat ze zouden gemengd zijn : bloed, reukwerk en kolen. De heilige gebeden. Het heilig hart van de Vader gemengd met de harten van de heiligen.

  Dan vraagt de Heer, "Maar wie zal zegevieren om de (weeg)schaal te keren? Wie zal zegevieren om Mijn schaal te keren? Wie op aarde zal Mijn schaal keren? Wie zal erin slagen? Wie zal ervoor zorgen dat Mijn hand de (weeg)schaal keert, zegt de Heer?" Hij roept dit steeds opnieuw naar de aarde, naar de mensen, "Wie zal zegevieren? Wie zal de (weeg)schaal keren?"

  Ons antwoord aan de Heer :


  Heer, we zullen niet falen. We zullen de (weeg)schaal keren. Heer, giet uw schalen, uw wierook en uw kolen uit over ons – de Geest van Gebed! Gebed voor alle volkeren, dat zal zegevieren! Dat er meer dan genoeg gebed zou zijn! Er zou meer dan genoeg gebed moeten zijn, Heer! Meer dan genoeg, niet genoeg, Heer, meer dan genoeg! Jezus, giet ze over ons uit! Dat de volle maat dat u verlangt op aarde zou komen. Dat niet één tarwekorrel verloren zou gaan. Niet één.

  * Dan begint de Heer het uit te gieten over ieders hoofd in de kamer. Je kunt het voelen neerkomen op je hoofd. God heeft het Gebed van Zalving in fasen vrijgegeven, als we de Wijsheidblaren (in de Bijbel) lazen. Hij giet het op de hoofden van degenen die trouw zullen zijn en gehoorzamen. Zij zullen trouw bidden en gehoorzamen. Ze zullen dag en nacht trouw zijn in het Huis van de Heer. Ze zullen trouw zijn aan het altaar. Ze zullen niet wankelen.

  Jesaja 56:7 :
  hen allen laat Ik naar mijn heilige berg komen, en Ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar. Want mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’

  * Ik zie de voet en de kuit opnieuw op deze plaats. Het Bestuur van de Heer komt binnen, Hij wandelt tussen de mensen. Hij wandelt tussen Zijn volk. We verhogen in graad van Zijn bestuur in ons midden, de Heer staat hier, en Zijn aanwezigheid zal nadrukkelijker worden, en vanaf deze dag zal het meer evident worden. God zal met Zijn oor luisteren en kijken met Zijn oog. Hij zal een merkteken aanbrengen op het hart van iedere mens dat Hem nadert. We zijn in het Uur van Zijn Genade, maar we zijn ook in het Uur van Zijn Gezicht. U bent de Heer van Uw Huis, Heer, en U staat in ons midden. We erkennen U als het hoofd en wij zijn Uw lichaam…

  Jesaja 9:7 :
  Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de heer van de machten zal dit teweegbrengen.

  22-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  21-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 38

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  38 Gebed voor de heilige Priesters om ze uit de klauwen van de Valse Profeet en zijn volgelingen te houden 20/3

  O Heilige Moeder van Redding, bid alstublieft voor de Katholieke Kerk in deze moeilijke tijden en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verminderen.

  We vragen U, Moeder van Redding, om Gods gewijde dienaren te bedekken met Uw heilige mantel zodat ze de genaden krijgen om sterk, trouw en moedig te zijn gedurende de beproevingen waarmee ze geconfronteerd zullen worden.

  Bid ook dat ze hun kudde begeleiden in overeenstemming met de ware leer van de Katholieke Kerk. O Heilige Moeder van God, schenk ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van leiderschap zodat we zielen kunnen helpen naar het Koninkrijk van Uw Zoon leiden.

  We vragen U, Moeder van Redding, om de bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon in hun streven om hun ziel in veiligheid te brengen zodat ze geschikt zijn om de poorten van het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan.

  Amen.

  Maria, Moeder van Redding

  21-03-2012, 19:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt om uit Rome verbannen te worden 20/3/2012

  Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor de storm, want de KATHOLIEKE KERK ZAL SPOEDIG IN EEN CRISIS TERECHT KOMEN.

  Ik doe een beroep op al mijn kinderen overal ter wereld om te bidden VOOR PAUS BENEDICTUS XVI DIE GEVAAR LOOPT OM UIT ROME VERBANNEN TE WORDEN.

  DE HEILIGE VICARIS VAN DE KATHOLIEKE KERK WORDT IN VELE HOEKEN VAN HET VATICAAN GEHAAT.

  Een boosaardig complot, dat over meer dan een jaar werd gepland, zal binnenkort zichtbaar zijn over heel de wereld.

  Bid, bid, bid voor al Gods gewijde dienaren in de Katholieke Kerk die zullen vervolgd worden omwille van de grote scheuring binnen de Kerk die spoedig aan het licht zal komen.

  De hele wereld zal getuige zijn van het grote schisma, maar het zal niet direct zo aanzien worden.

  DE VALSE PAUS WACHT OM ZICH AAN DE WERELD KENBAAR TE MAKEN.

  Kinderen, laat je niet bedriegen. Hij zal niet van God komen.

  De sleutels van Rome werden teruggegeven aan mijn Vader, God, de Allerhoogste, die zal regeren vanuit de Hemelen.

  Er zal een grote verantwoordelijkheid rusten op al de heilige priesters, bisschoppen en kardinalen die zielsveel van mijn Zoon houden.

  Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden.

  Iedere inspanning die deze heilige discipelen leveren om zielen voor te bereiden voor de Tweede Komst van mijn dierbare Zoon zullen tegengewerkt worden door de duistere kant.

  Ik dring bij al mijn kinderen op aan om te bidden om de nodige kracht te verkrijgen, als de antichrist en zijn partner, de valse profeet op de voorgrond zullen treden.

  Jullie moeten mij, de Moeder van Redding, om gebeden vragen om ervoor te zorgen dat de Katholieke Kerk gered wordt en dat het ware woord van mijn Zoon wordt bewaard.

  DE WAARHEID VAN MIJN ZOON Z’N BELOFTE OM TERUG TE KEREN IN HEERLIJKHEID ZAL VERDRAAID WORDEN.

  Mijn lieve kinderen, jullie zullen een serie van onwaarheden te slikken krijgen, waarvan ze verwachten dat jullie ze zullen huldigen en aanvaarden in de heilige naam van mijn Zoon.

  Daarom moet mijn kruistochtgebed nr 38 iedere dag gebeden worden vóór de volgende maand om ervoor te zorgen dat Gods heilige priesters niet vallen voor het goddeloze bedrog dat gepland wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen.

  Ga, kinderen, en bid voor de vernieuwing van de Kerk en voor de veiligheid van die gewijde dienaren die zullen lijden omwille van hun geloof onder het bewind van de Valse Profeet.

  Maria, Moeder van Redding

  21-03-2012, 19:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbod van de Levend Geloof Blog 8 - boeken :
  Alle bestanden zijn in PDF-formaat :

  Boek 1 : 25 maart 2011 - 14 juni 2011

  http://users.telenet.be/pat357/Levend%20geloof%208%20deel%201.pdf

  Boek 2 : 15 juni 2011 - 12 september 2011
  http://users.telenet.be/pat357/Levend%20geloof%208%20deel%202.pdf

  Boek 3 : 13 september 2011 - 17 december 2011
  http://users.telenet.be/pat357/Levend%20geloof%208%20deel%203.pdf

  Boek 4 : 18 december 2011 - 29 januari 2012
  http://users.telenet.be/pat357/Levend%20geloof%208%20deel%204.pdf

  Boek 5 : 30 januari 2012 - 10 maart 2012
  http://users.telenet.be/pat357/Levend%20geloof%208%20deel%205.pdf

  21-03-2012, 02:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het middenschip van de St Pietersbasiliek

  De rode porfieren plaat aan de ingang, is de steen waarop Karel de Grote en andere keizers werden gekroond. Ze werd uit de oude basiliek genomen.


  Het middenschip bestaat uit vier steunpilaren, gebouwd door Michelangelo en versierd met beelden en balkons door Bernini.

  De afmetingen van de grootste kerkgebouwen in de wereld werden in bronzen letters in het midden van de vloer aangebracht. De St Pietersbasiliek staat op de eerste plaats. Maar de St Pietersbasiliek is niet de hoogste ter wereld, het Munster te Ulm, Duitsland zou de grootste zijn met 161,53m.


  De Kathedraal van Antwerpen is ook vermeld :

  20. ECCLES. CATHED. B.M.V. ANTVERPIENSIS - M.118.60

  Afmetingen van de Basilica :

  Grootte - 20.139 m2

  Lengte - 186.30m

  Hoogte – 133.3m

  Breedte van middenschip bij de ingang - 25.7m

  Lengte middenschip - 98m

  Hoogte middenschip - 45.5m

  Koepel, diameter van binnen gemeten - 41.5m

  Koepel, buitenkant - 58.9m

  Aan beide zijden van de ingang zijn wijwatervaten aangebracht die versierd zijn met cherubijnen. De cherubijnen zien er klein uit maar zijn in werkelijkheid 2m groot. De schelpen die wijwater bevatten zijn het werk van Francesco Moderati (1680-1721) en A. Cornacchini (1685-1740) aan de linkerkant; en door Giuseppe Lironi (1668-1749) en G. B. De Rossi aan de rechterkant. Ze bieden het wijwater aan zodat degene die binnenkomen het kruisteken kunnen maken ter herinnering aan hun eigen doopsel

  In de kerk bevinden zich vele monumenten voor pausen, heiligen en andere prominente katholieken. Het middenschip heeft onder andere altaren gewijd aan Sint Sebastiaan, Paus Pius X en de Zweedse koningin Christina die troonsafstand deed om zich tot het katholicisme te kunnen bekeren. De beelden op de zijpilaren maken deel uit van de 39 heiligen die religieuze orden hebben gesticht.

  In het middenschip staan 15 beelden van de 39.

  Links :        bovenste nissen :                 1       2       3       4

                     onderste nissen :                  5       6       7       8

                     vanaf de ingang gezien

  1 St Lucy Filippini


  2 St Louis de Montfort


  3 St Antonius Zaccaria


  4 St Peter Fourier


  5 St Peter van Alcantara


  6 St Camillus de Lellis


  7 St Ignatius van Loyola


  8 St Franciscus van Paola

  Rechts :     bovenste nissen :                 12     13     14     15

                     onderste nissen :                  9       10     11     x

                     vanaf de ingang gezien

  x op deze plaats staat het beeld van St Petrus uit de oude basilica.

  9 St Teresa van Jezus

                   

  10 St Vincent de Paul


  11 St Filip Neri


  12 St Madeleine Sofie Barat


  13 St Johannes Eudes

  14 St Johannes Baptist de la Salle


  15 St Johannes Bosco

  21-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en heiligen in de Hemel 18/3/2012

  Mijn dierbare dochter, vertel het volgende aan Mijn kinderen. De wereld is geestelijk leeg, omdat ze niet langer het verschil kennen tussen goed en kwaad.

   

  De wereld zou ophouden te bestaan als Mijn licht niet iedere ziel, waaronder de zondaars, zou vullen.

   

  HET IS MIJN LICHT DAT DE WERELD IN LEVEN HOUDT.

   

  Vele van Mijn volgelingen die zich toewijden om te lijden in vereniging met Mij helpen ook om dit licht levend te houden.

   

  NET VOORDAT IK TERUGKEER ZAL MIJN LICHT IN DE WERELD VERDWIJNEN VOOR EEN PERIODE VAN DRIE DAGEN;

   

  Dit zal gebeuren op het allerlaatste en mag niet verward worden met de Waarschuwing.

  Het zal gedurende deze drie dagen zijn dat er geween en tandengeknars zal zijn en de mensen zullen zich verdringen zoekend naar Mijn licht zelfs al hebben ze Me afgewezen.

  Dit zal de tijd van de waarheid zijn.

  Mijn volgelingen moeten geen schrik hebben voor deze drie dagen, want al zullen jullie je misschien niet bewust zijn van Mijn aanwezigheid, zal Ik toch bij jullie zijn.

  Na de drie dagen zal Ik terug naar de aarde komen, op exact dezelfde manier waarop Ik opgestegen ben naar de Hemel.

  IK ZAL IN GROTE GLORIE KOMEN OP DE WOLKEN OMRINGD DOOR ALLE ENGELEN EN HEILIGEN IN DE HEMEL.

  Wat zal die dag prachtig en vreugdevol zijn, wanneer Ik over de aarde kom regeren volgens de Wil van Mijn Vader.

  Niemand zal eraan twijfelen dat Ik het ben.

  En niemand zal nog twijfels hebben over hun toekomst.

  DIT ZAL DE DAG ZIJN WAAROP IK KOM OORDELEN.

  Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die Mij liefhebben en diegenen die Mij haten.

  Diegenen die Mij afwezen en eer betuigden aan alle slechte dingen zullen verbannen worden naar het eeuwig vuur van de Hel.

  De rest zal met Mij meekomen en met Mij leven in het Paradijs samen met de verrezen rechtvaardigen.

  Dit is het doel waar iedere ziel moet naar uitkijken : wanneer Ik terugkom, zoals Ik jullie heb beloofd.

  Aan Christenen zeg Ik het volgende :

  Weet dat deze grote en glorierijke gebeurtenis spoedig zal plaatsvinden.

  JULLIE GENERATIE ZAL GETUIGE ZIJN VAN MIJN GLORIERIJKE TERUGKEER.

  Ik zal nooit de dag onthullen, want enkel Mijn Vader weet het, maar Ik kan jullie verzekeren dat de tijd van Mijn Tweede Komst dichtbij is.

  Aan Mijn gewijde dienaren zeg Ik : het is jullie plicht om Mijn volk, die zielen waarvoor jullie verantwoordelijk zijn, voor te bereiden ZODAT ZE OPGENOMEN ZIJN IN HET BOEK VAN DE LEVENDEN.

  Ik smeek jullie om hard te werken met behulp van communicatie(-middelen) en gebed om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

  Jullie Liefhebbende Redder - Jezus Christus – Verlosser van de hele Mensheid       

  20-03-2012, 12:41 Geschreven door Claudia  


  18-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een doodzonde 16/3/2011

  Mijn dierbare dochter, de pijn en het lijden van mijn arme volgelingen die machteloos moeten toekijken hoe nieuwe wetten die in tegenspraak zijn met Mijn leer worden uitgevaardigd, bereiken een ongekend niveau in de wereld.

  Jullie zijn niet alleen getuige van de zonden, kinderen, jullie moeten ook toekijken hoe de zonde aan jullie wordt voorgesteld en jullie gedwongen worden het te accepteren, een beroep doend op menselijkheid.

  Ik verwijs naar een zonde in het bijzonder : het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat voorgesteld wordt als een natuurlijke recht.

  Van jullie wordt dan verwacht dat jullie deze gruwel aanvaarden want het is ingesteld voor Mijn Vaders troon in een kerk.

  Voor deze mensen is het niet genoeg dat het homohuwelijk wordt goedgekeurd voor de wet, ze willen God de Vader dwingen om Zijn zegen te geven, maar Hij zal dit nooit doen omdat het een doodzonde is in Zijn ogen.

  Hoe durven deze mensen denken dat het aanvaardbaar is om dit afschuwelijk optreden in Mijn Vaders Kerk te forceren?

  Kinderen, Ik houd van iedere ziel.

  Ik houd van zondaars.

  Ik verafschuw hun zonde, maar ik heb de zondaar lief.

  Seksuele daden tussen mensen van dezelfde sekse zijn niet aanvaardbaar in Mijn Vaders ogen.

  Bid voor deze zielen want Ik houd van hen, maar Ik kan hen niet de genaden geven die ze verlangen.

  Ze moeten weten dat hoezeer ze ook proberen om homohuwelijken ingang te doen vinden, ze niet het recht hebben om deel te nemen in het heilig sacrament van het huwelijk.

  Een sacrament moet van God komen. De regels om sacramenten te ontvangen moeten voortkomen uit Mijn Vaders leer.

  Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen om Zijn zegen te geven of toegang te hebben tot Zijn heilige sacramenten tenzij ze worden gerespecteerd op de manier zoals ze zijn bedoeld.

  ZONDE WORDT NU IN DE WERELD VOORGESTELD ALS EEN GOEDE ZAAK.

  ZOALS IK AL EERDER HEB GEZEGD : DE WERELD IS TERUG NAAR AF.

  HET GOEDE WORDT VOORGESTELD ALS SLECHT EN DIE MENSEN DIE PROBEREN DE LEVEN VOLGENS DE WETTEN VAN GOD DE VADER WORDEN BELACHELIJK GEMAAKT EN BESPOT.

  Het kwaad, hoe je het ook inkleedt, kan niet tot een goede daad worden gemaakt in Mijn Vaders ogen.

  Mijn Vader zal diegenen straffen die voor Hem blijven pronken met hun zonden.

  Let op deze waarschuwing voor jullie zonden die niet kunnen en niet zullen vergeven worden : de straf zal uitgevoerd worden wanneer jullie weigeren God te gehoorzamen.

  Dit komt omdat jullie weigeren de zonde te aanvaarden voor wat het is.

  Jullie Redder
  Jezus Christus

  18-03-2012, 23:58 Geschreven door Claudia  


  16-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Maagd Maria aan Bernadette Soubirous

  Ik beloof u gelukkig te maken, niet in deze wereld, maar in de andere.

  16-03-2012, 23:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het lijden en sterven

  Iedere keer als er zich een ramp voordoet stellen mensen dezelfde vraag : Hoe kan God zoiets toelaten? Maar dat komt meestal van diegenen die niet in God geloven. Doet Hij iets goed, dan kennen ze Hem niet en laat Hij iets slecht gebeuren dan wijzen ze naar Hem, als de dader.

  Wat is dan de waarheid?

  Wel, voor God is lijden en sterven een krachtig instrument. Je kunt misschien denken : wat een eigenaardige manier om iets te verwezenlijken. Maar God heeft echter geen luilekkerland op aarde belooft. Jezus stierf zelf jong op het kruis en had zelf geen luilekkerleventje hier op aarde. En Hij is toch de Schepper van het heelal!!

  Wat moeten lijden en sterven bij de mens teweeg brengen ?

  ·        leren vertrouwen op God, die je door het lijden en verlies heen helpt

  ·        zich bezinnen over het leven en de eigen sterfelijkheid erkennen

  ·        nadenken over wat er na de dood gebeurt

  ·        tot inkeer komen en tot God naderen

  ·        echt geloven in wat God belooft nl. eeuwig leven

  ·        meer afstand nemen van het materiële

  De mens moet regelmatig eraan herinnerd worden dat dit niet het echte leven is. God heeft een ander leven beloofd aan degenen die in Hem geloven en die Hem navolgen. Een leven zonder lijden en dood, levend in Zijn nabijheid.

  Bovendien is lijden en sterven een enig middel om een offer aan te bieden aan God. Hij gebruikt deze offers om anderen te redden uit satans klauwen. Zelfs al is je lijden zwaar om dragen, denk eraan om het aan God aan te bieden want Hij redt er anderen mee. Zijn dood op het kruis was het ultieme offer van een onschuldige die zich aanbood om de hele mensheid te redden van zonde, dat de eeuwige dood als gevolg heeft.

  Job stelde zich ook die vraag, en werd opstandig tegenover God : Ik heb niets misdaan en ik krijg zoveel lijden op mijn kop? Zijn vrienden geloofden niet in zijn onschuld en dachten dat het lijden kwam door zijn zonden. Maar God stelde Job ook een vraag : was hij bij de schepping aanwezig geweest dat hij zich kon veroorloven om God op de vingers te tikken over zijn lijden? Job moest inbinden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en alles wordt ten beste geregeld. Je moet je overgeven aan God, want als mens sta je machteloos tegenover lijden en sterven. Hij is Degene die alles ten goede keert en we moeten op Hem vertrouwen. Wij zien alleen ons leven. God ziet over de dood heen, Hij kent geen beperkingen van tijd en ruimte.

  16-03-2012, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan de achtergebleven geliefden...

  DAT  ALLE  SLACHTOFFERS  VAN  VERKEERSONGELUKKEN  IN  GODS  ARMEN   MOGEN  UITRUSTEN…

  DAT  AL  HUN  ACHTERGEBLEVEN  GELIEFDEN  STERKTE  MOGEN  VINDEN  IN  DE  WETENSCHAP  DAT  ZE  BIJ  GOD  IN  GOEDE  HANDEN  ZIJN.

  16-03-2012, 21:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heilige Deur door Consorti 1949

  De laatste deur, uiterst rechts is de Heilige Deur of  'Porta Sancta'. Ze is enkel open gedurende een Heilig Jaar of Jubeljaar, dat iedere 25 jaar wordt gevierd. (het laatste Heilig Jaar was in 2000)

  Op de eerste dag van een heilig jaar klopt de Paus op de stenen muur met een zilveren hamer en opent de deur voor de pelgrims, die hun aflaat verdienen door via deze deur binnen te gaan. Op het einde van het Heilig Jaar wordt de deur gesloten door de Paus. De Heilige Deur vertegenwoordigt Jezus, de Goede Herder en de poort is die van een schaapskooi : “Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden." (Joh. 10:9).

  Wanneer de muur omligt, verschijnen de bronzen panelen van de deur die gemaakt werden door Vico Consorti. Sinds 24 december 1949 werden de houten panelen die in 1749 gemaakt werden, vervangen door bronzen panelen.

  De boodschap die bijgebracht wordt door de Heilige Deur is dat Gods genade tot de menselijke zwakheid reikt.

  Binnen de basilica zie je dat de deur uit een muur bestaat.

  Gewone jubeljaren
  1300 Bonifatius VIII
  1350 Clement VI
  1390 Urbanus VI
  1400 Bonifatius IX
  1423 Martinus V
  1450 Nicholaas V
  1475 Sixtus IV
  1500 Alexander VI
  1525 Clement VII
  1550 Julius III
  1575 Gregorius XIII
  1600 Clement VIII
  1625 Urbanus VIII
  1650 Innocentius X
  1675 Clement X
  1700 Innocentius XII - Clement XIV
  1725 Benedictus XIII
  1750 Benedictus XIV
  1775 Clement XIV - Pius VI
  1825 Leo XII
  1875 Pius IX
  1900 Leo XIII
  1925 Pius XI
  1950 Pius XII
  1975 Paulus VI
  2000 Johannes Paulus II


  Omwille van politieke gebeurtenissen werden de jubeljaren van 1800 (Pius VI en Pius VII) en 1850 (Pius IX) niet gevierd; het jubeljaar 1875 werd dan wel gehouden maar zonder ceremonie.

  Buitengewone jubeljaren
  De eerste werd afgekondigd door Leo X in 1518, om Polen te helpen in zijn oorlog tegen de Turken.
  De resp. 1900ste en 1950ste verjaardag van Jezus’ dood op het kruis werden in 1933 (Pius XI) en 1983 (Johannes  Paulus II) gevierd. Dit waren de Jubeljaren van Verlossing.

  De panelen :
  1 De cherub aan de Poort van het Paradijs


  2 De zondeval


  3 De aankondiging aan Maria van haar zwangerschap


  4 De Aartsengel Gabriël die de aankondiging brengt


  5 Jezus’ doopsel in de Jordaan


  6 De Goede Herder en het verloren schaap


  7 De Barmhartige Vader en de verloren zoon


  8 De genezing van de lamme


  9 De zondige vrouw (Maria van Magdala)


  10 De behoefte aan vergeving


  11 De verloochening van Jezus door Petrus


  12 Voor het kruis – de goede dief die zich bekeert


  13 De verschijning van Jezus aan de apostel Thomas


  14 Christus’ verschijning aan de apostelen


  15 De bekering van Saul, tot Paulus


  16 De opening van de Heilige Deur


  PIUS XII PONT. MAX ANNO INEVNTE
  SACRO MCML AENEIS HVIVS PORTAE
  VALVIS VATICANAM BASILICAM DECO-
  RARI IVSSIT LVDOVICO KAAS PETRIA-
  NI TEMPLI OPERVM CVRATORE

  Pius XII Pontifex Maximus gaf, toen het Heilig Jaar 1950 naderde, Ludovico Kaas, curator van Petrus’ temple de opdracht om de Vaticaanse Basiliek te versieren met de bronzen panelen van deze Heilige Deur.

  HINC VBERES SCATEANT DIVINAE GRA-
  TIAE LATICES OMNIVMQVE INGREDIEN-
  TIVM ANIMOS EXPIENT ALMA REFI-
  CIANT PACE CHRISTIANA VIRTVTE
  EXORNENT ANNO SACRO MCML+

  Van hieruit stromen de wateren van goddelijke genade overvloedig, dat ze de ziel van ieder die binnengaat mogen zuiveren, hun geest herstellen met goddelijke vrede en tooien met Christelijke deugd. Heilig Jaar, 1950.

  Deze deur wordt ook de “Deur van de Grote Aflaat" genoemd. De panelen tonen taferelen van de zonde van de mens en zijn verlossing door Gods genade.

  1. Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva keerden ze zich van God en geluk af. Ze werden uit de Tuin van Eden verdreven. Maria ontvangt de aankondiging van redding van de engel en leidt zo de mensheid terug naar God.

  2. Door het doopsel, geeft Jezus ons de kans om tot zijn Volk te behoren. Hij komt ons zoeken als we verdwaald zijn van Hem, zoals de herder op zoek gaat naar zijn verloren schapen. Hij wacht op onze terugkeer en verwelkomt ons aan de deur, net zoals de vader de verloren zoon verwelkomt. Hij geneest diegenen die verlamd zijn door zonde.

  3. Jezus opent de deur van nieuw leven voor de zondige vrouw die kan liefhebben. Jezus vertelt aan Petrus dat iemand zevenmaal zeventigmaal moet vergeven. Jezus vertrouwt opnieuw in de mens die eerst trouw belooft en hem daarna verloochent. Jezus opent de deur van de Hemel voor de dief die een beroep op Jezus doet.

  4. Jezus opent het hart van de twijfelende Thomas voor het geloof. Hij geeft Zijn Geest aan de apostelen om hen in staat te stellen zonden te vergeven. Hij laat Saul van zijn paard vallen en plotseling opent een hele nieuwe wereld voor Paulus. Hij klopt op ieders deur en wacht op ons om open te doen.
  16-03-2012, 20:48 Geschreven door Claudia  


  15-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deur van de Sacramenten door Crocetti 1966

  Dit is gewoonlijk de deur die gebruikt wordt om de basilica binnen te gaan. De panelen tonen de 7 sacramenten en de geloofsverkondiging aan.

  de biecht

  het huwelijk

  * Rechts van de centrale deur, ligt de vierde deur die ontworpen werd door Venanzio Crocetti. Ze wordt de Deur van de Sacramenten genoemd. De deur is 7,43 m hoof en 3.80 m breed. De deur toont de 7 sacramenten die tekenen van geloof zijn en bronnen van genade, handelingen waardoor Jezus ons redt. Op de panelen op het linkse deel van de deur staan : het Doopsel, de Plechtige Communie en de Biecht, op het rechtse deel : de Eucharistie, het Huwelijk, de Priesterwijding, en de Ziekenzalving/H. Oliesel.

  In 1966 wijdde Paus Paulus VI de Deur van de Sacramenten in. Crocetti werkte 13 jaar aan de deur.

  Sleutels die toegang geven tot de Hemel. Deze drempelsteen bevindt zich onder de Deur van Sacramenten.  15-03-2012, 19:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde is krachtiger dan haat 14/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik omhels je stevig in Mijn boezem als je deze pijn in vereniging met Mij verdraagt.

  MIJN KINDEREN, EN VOORAL MIJN VOLGELINGEN, VOELEN EEN TEDERHEID VOOR ELKAAR DIE ZE NIET KUNNEN VERKLAREN.

  Het kan zijn dat ze elkaar niet kennen en dat de ene aan de ene kant en de andere aan de andere kant van de wereld woont. Toch is de liefde die ze voelen Mijn liefde.

  Ze houden van elkaar zoals natuurlijke broeders en zusters in een liefdevol gezin.

  Ik ben het licht dat deze spontane liefde, die zielen samenbrengt, creëert.

  HET IS MIJN HEILIGE GEEST DIE AL GODS KINDEREN VERENIGT TOT EEN FAMILIE.

  Mijn kinderen, jullie zijn Mijn familie.

  De Heilige Drie-eenheid is het hoofd van de familie en als je liefde zuiver en nederig is dan maken jullie automatisch deel uit van deze heilige familie.

  LIEFDE VAN DE VADER GAAT LANGS MIJ.

  ALS JULLIE MIJ LIEFHEBBEN DAN ZAL IK JULLIE NAAR DE ARMEN VAN MIJN VADER BRENGEN DIE HET ZEGEL VAN BESCHERMING ZAL PLAATSEN OP JULLIE EN JE FAMILIE.

  Bid dit Kruistochtgebed (nr 33) om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te aanvaarden.

  O Mijn God, Mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.

  Uw Goddelijkheid omgeeft mijn lichaam en ziel voor eeuwig. Ik buig in nederige dankbaarheid voor U en bied U mijn diepe liefde en trouw aan, mijn Geliefde Vader.

  Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit speciale Zegel en ik wijd mijn leven voor eeuwig en altijd aan Uw dienst toe. Ik houd van U, Lieve Vader. Ik troost U in deze tijden, Lieve Vader.

  Ik bied U het Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Uw zeer geliefde Zoon aan in verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

  Mijn hart is teder als Ik met vreugde zie dat jullie elkaar liefhebben.

  JULLIE BRENGEN MIJ ZOVEEL TROOST IN DE KWELLING DIE IK MOET VERDRAGEN ALS MIJN ARME KINDEREN IN DE DOOR OORLOG VERSCHEURDE LANDEN WORDEN VERVOLGD.

  Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen samenkomen en één geheel vormen, ongeacht hun achtergrond, ongeacht uit welk land ze komen, zodat de haat in de wereld verslagen wordt.

  LIEFDE IS KRACHTIGER DAN HAAT.

  Haat wordt verzwakt als het beantwoord wordt met liefde.

  Als iemand je onrechtvaardig behandeld dan moet je dit beantwoorden met liefde, dan zal satan ineenkrimpen van de pijn.

  Als je in de verleiding komt om wraak te nemen op diegene die je pijn heeft gedaan, dan moet je bidden voor hem, hem vergeven en hem liefhebben.

  Liefde, die Mijn familie op aarde doordringt, is een zeer sterke kracht.

  Je mag nooit geloven, zelfs niet voor een moment, dat haat liefde kan verslaan.

  De kracht die haat hanteert, hoe lelijk en pijnlijk ook om te zien, kan verslagen worden door de kracht van liefde.

  Hoe kan liefde haat doen verzwakken in de wereld van vandaag? Het antwoord is gebed.

  Hou van Mij.

  Luister naar Mij.

  Reageer op de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en Mij, haar Zoon, door de verschillende gebeden die jullie worden aangereikt.

  HIER IS EEN SPECIAAL KRUISTOCHTGEBED VOOR DE VERENIGING VAN GODS KINDEREN.

  Het zal liefde verspreiden tot in iedere hoek van de aarde en de haat, die iedere dag toeneemt, verdrijven.

  Deze haat, die door satan wordt veroorzaakt door de zwakheid van de mensheid, en die gruweldaden met zich meebrengt zoals marteling, moord, abortus en zelfmoord kan daardoor afgewend worden.

  Zie kruistochtgebed nr 37.

  Kinderen, Ik houd van jullie.

  JULLIE MOGEN JE NOOIT ONTMOEDIGD VOELEN WANNEER JULLIE DE VERDORVENHEID ROND JULLIE ZIEN.

  Jullie gebeden kunnen deze boosheid verzwakken.

  Jullie liefde zal ze verslaan.

  Jullie liefhebbende Redder

  Jezus Christus


  15-03-2012, 18:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 37

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  37 Voor de vereniging van al Gods kinderen 14/3

  O lieve Jezus, verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde, zodat we de waarheid van Uw belofte van eeuwige redding, over de hele wereld kunnen verspreiden.

  We bidden dat de lauwe zielen die bang zijn om zich in geest, lichaam en ziel aan te bieden aan U, hun pantser van trots neerhalen en hun hart openen voor Uw liefde, en deel uitmaken van Uw heilige familie op aarde.

  Lieve Jezus, omhels al de verloren zielen en laat onze liefde, die we hebben als zijnde hun broeders en zusters, hen optillen uit de wildernis en hen met ons meevoeren naar Gods boezem : liefde en licht van de Heilige Drie-eenheid.

  We plaatsen al onze hoop, ons vertrouwen en onze liefde in Uw heilige handen. We smeken U om onze toewijding te vergroten zodat we kunnen helpen om nog meer zielen te redden. Amen.

  Jullie liefhebbende Redder

  Jezus Christus

  15-03-2012, 18:54 Geschreven door Claudia  


  14-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Filarete Deur

  * De centrale deur is de oudste en maakte deel uit van de oude basilica. Paus Eugenius IV gaf de Florentijn Antonio Averulino, gekend als Filarete (1400-1469) de opdracht om twee bronzen poorten te maken. De taak werd in 1445 afgerond. Op de 2 bovenste grote panelen staan : Jezus Christus, de Redder en Maria die beiden op een troon zitten. Zij vormen de kern van de Christelijke verering. Dan volgen St Paulus met het zwaard, het wapen waar hij met onthoofd werd en waarvan het blad dubbel snijdt net zoals Gods woorden, en St Petrus die de sleutels (van de Hemel) aan de knielende Paus Eugenius IV geeft. St Paulus en St Petrus vormen de twee pijlers van de Rooms Katholieke Kerk. De twee laagste panelen tonen hoe St Paulus werd terechtgesteld door Keizer Nero en zijn martelaarschap, die geknield en geblinddoekt wacht op de genadeslag en het martelaarschap van St Petrus die naar de Vaticaanse heuvel werd gesleept waar hij gekruisigd werd. St Paulus verschijnt aan Plautilla om haar het doek terug te geven die ze hem had geleend om hem te blinddoeken.

  In de tussensegmenten zijn taferelen te zijn van de voornaamste episoden in het pontificaat van Eugenius IV : het Concilie van Florence in 1438 voor het decreet van de unie tussen Griekse en Romeinse kerken, uitgevaardigd door Eugenius IV, en de aankomst in Rome en de kroning van keizer Sigismund.


  Taferelen op de deur :

  1 Paul V Pont Max

  2 Restavravit A Pontif XV

  3 Christus – Salvator Mundi

  4 Maria – Ave Gratia Plena

  5 Portret van Filarete

  6 Het vertrek van keizer John Paleologus van Constantinopel

  7 De keizer ontmoet de Paus in Ferrara

  8 Een zitting van het Concilie van Firenze/Florence

  9 De Griekse delegatie keert terug van het Oosten

  10 St Paulus

  11 St Petrus geeft de Sleutels ter bewaring aan Paus Eugenius IV

  12 Portret van Maffeo Vegio

  13 De optocht naar Castel Sant’Angelo in 1433


  14-03-2012, 22:43 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er wordt nu een gezamenlijke inspanning geleverd om je de mond te snoeren 13/3/2012

  Mijn dierbare dochter, vandaag besefte je eindelijk hoezeer Mijn heilig woord niet alleen bestreden maar OOK VERWORPEN WORDT DOOR EEN AANTAL LEDEN VAN MIJN KERK.

  Diegene die het niet passend vinden om voor Mijn voeten te vallen en Mij te smeken om genade, verklaren zich wel geschikt om te oordelen over Mijn heilige woorden, die gegeven worden aan de mensheid om hun ziel te redden.

  IK BEN EEN GOD DIE VOL VAN GENADE IS, VOL VAN VERLANGEN OM AL MIJN KINDEREN TE REDDEN EN IK BEN LANKMOEDIG.

  Vandaag werd Mijn geduld op de proef gesteld door een andere aanval, dit keer van een man die beweert om in Mijn naam te spreken, en die deze boodschappen moest ondermijnen.

  Mijn dochter, je mag je vanaf vandaag niet meer inlaten met een dergelijke vertegenwoordiger zonder eerst Mijn toestemming te vragen.

  ER WORD NU EEN GEZAMENLIJKE INSPANNING GELEVERD OM JE DE MOND TE SNOEREN DOOR EEN BEPAALD DEEL VAN MIJN KERK.

  Mijn kinderen, dit is het moment waarop het geloof van Mijn vurigste aanhangers, met inbegrip van leden van Mijn Kerk, op de proef zal gesteld worden op een manier die niet meer werd meegemaakt sinds Mijn kruisiging.

  NET ZOALS TOEN IK DE EERSTE KEER KWAM EN WREED WERD BEHANDELD EN TER DOOD WERDVEROORDEELD OM DE WAARHEID TE DURVEN SPREKEN, ZULLEN MIJN PROFETEN DEZELFDE BEHANDELING KRIJGEN NAAR AANLOOP VAN MIJN TWEEDE KOMST.

  Ze zullen bespot worden en belachelijk gemaakt worden, wanneer ze Mijn woord uitdragen.

  ZE ZULLEN BESCHULDIGD WORDEN VAN KETTERIJ DOOR DIEGENEN DIE MIJN LEER VERKONDIGEN MAAR DIE MIJN WOORD NIET (H)ERKENNEN DIE NU AAN DE WERELD WORDT GEGEVEN.

  Aan diegenen onder jullie die proberen de weg te blokkeren die Ik nu voor jullie aanduid om de mensheid te redden : wees bang.

  Jullie zullen gestraft worden.

  Jullie zullen je tegenover Mij moeten verantwoorden voor het onrecht die jullie diegenen die gezonden werden om het woord van God te verkondigen in deze eindtijd, aandoen.

  ALS JULLIE DE PROFETEN VAN DE HEER AFWIJZEN, DAN WIJZEN ZULLEN HET WOORD VAN DE HEER AF.

  Jullie arrogantie verblindt jullie voor de waarheid en jullie hebben het recht niet om Mij te vertegenwoordigen.

  JULLIE BELEDIGEN MIJ ENORM EN JULLIE AFWIJZING VAN MIJN HEILIG WOORD RAAKT MIJ DIEP.

  Ik huil bij jullie wrede afwijzing van Mij terwijl jullie op hetzelfde moment een afgezwakte versie van de waarheid van Mijn leer verkondigen.

  Jullie moeten nu tijd doorbrengen in de Eucharistische Aanbidding, vooraleer jullie met Mij in verbinding staan, om ervoor te zorgen dat Ik jullie naar de weg van inzicht kan leiden.

  Onderzoek jullie redenen om Mijn woorden af te wijzen.

  KOMT HET OMDAT JULLIE DE WAARHEID NIET WILLEN HOREN OVER DE SCHEURING DIE DE KATHOLIEKE KERK ZAL TREFFEN?

  Komt het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk aangetast is door de bedrieger?

  Begrijpen jullie niet dat dit alles reeds werd voorzegd?

  Jullie moeten bidden zodat jullie de waarheid inzien en naar Mij komen om leiding voor het te laat is.

  Jullie Jezus

  Verlosser van de hele Mensheid
  14-03-2012, 22:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Filarete Deur 2

  14 De kroning van keizer Sigismund

  15 Portret van Alvise Trevisan

  %%%FOTO21%%%

  16 De abt Andrea ontvangt in Firenze/Florence het Eenheidsdecreet

  17 Aankomst te Rome van de Jacobijnse delegatie in 1441

  18 Dionysius en de piraten

  19 De onthoofding van St Paulus

  20 Cadmus en de draak

  21 Het martelaarschap van St Petrus

  22 Mythologische taferelen met Deucalion en Pirra

  23 Mythologische taferelen met de Verkrachting van Europa

  24 Mythologische taferelen met Curtius

  25 Een arend van Paulus V  14-03-2012, 02:46 Geschreven door Claudia  


  13-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Deur van Goed en Kwaad door Minguzzi 1970-1977

  De tweede deur werd geschonken aan Paus Paulus VI ter ere van zijn 80ste verjaardag op 26 september 1977. Ze werd ontworpen en in brons gegoten door de kunstenaar Luciano Minguzzi. Hij werkte zeven jaar aan de deur. Het gaat over het conflict tussen goed en kwaad. Het linkse taferelen tonen het kwaad en de rechtse, het goede.

  Het kwaad :

  1 de Heiligen Vitalis en Agricola, meester en slaaf, werden gekruisigd op hetzelfde kruis omdat ze Christenen waren. Dit weerspiegelt de haat tegen het geloof.

  2 de valk is het symbool van het kwaad omdat het de duif doodt, die het symbool van het goede is

  3 het martelaarschap van St Andreas, de broer van Petrus, samen met de wreedheid van slavernij, is een van de giftige vruchten van het kwaad, die schande brengt over de waardigheid van de mens die geschapen werd naar het beeld van God

  4 moord komt alleen voort van de Boze : de mens is die slaaf is van het kwaad martelt zijn broeders voor religieuze of politieke redenen

  5 Kain, die zijn broer Abel vermoordde, is zowel slachtoffers als slaaf van het kwaad, net zoals de dief die zich niet bekeerde toen Christus stierf, en een kraai pikt aan zijn brein

  Het goede :

  6 St Augustinus, die levenslang vocht tegen de Manicheaanse ketterij, legt een ketter het zwijgen op, omdat de waarheid moet zegevieren en de dwaling verworpen worden

  7 Het goede wordt gesymboliseerd door twee duiven die een nest bouwen, omdat liefde vrede voortbrengt

  8 de gave van het Doopsel is belangrijk, het zuivert ons en maakt ons ware kinderen van God. Eén van de vruchten van het goede is bevrijd te zijn van overmatig patriotisme en rassendiscriminatie. Een knielende, soldaat zonder wapens ontvangt de Communie van een Zwarte kardinaal.

  9 Het Tweede Vaticaans concilie probeerde de mensheid te verenigen tot één grote familie. Paus Johannes XXIII en Paus Paulus VI worden getoond samen met de drie kardinalen die de comités voorzaten.

  10 In de wetenschap dat iemand vrij is van aardse banden, zoals Lazarus die verrees uit de doden en van zijn doodsklederen werd bevrijd en een goede vriend had (Jezus) net zoals de Aartsengel Rafael de vriend was van Tobias en die hem hielp de weg van goedheid te bewandelen. Dit zijn allemaal positieve gevolgen voor diegene die het Goede zoeken.

  Luciano Minguzzi werkte van 1970 tot 1977 aan de deur.

  13-03-2012, 22:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Deur van de Dood door Giacomo Manzu 1961-1964

                                                              

  De Deur van de Dood wordt gebruikt als uitgang bij begrafenissen.

  Ter voorbereiding van het Heilig Jaar 1950, hield Paus Pius XII een competitie voor drie nieuwe bronzen deuren te ontwerpen om vooraan het portaal van de basilica te sieren. Een van de winnaars was Giacomo Manzù. Zijn deur bestaat uit grote panelen waar de Kruisiging van Jezus en de Tenhemelopneming van Maria centraal staan en kleinere panelen van profeten, apostelen en heiligen.Er zijn vijf voordeuren voor de vijf beuken van de oude en nieuwe gebouwen, die toegang geven tot de basilica. Vier ervan zijn het werk van hedendaagse kunstenaars, die de vitaliteit van de Kerk aantonen en die inspiratiebron die de Kerk geweest is aan kunstenaars van alle eeuwen. De taferelen die op de deuren staan nodigen de bezoeker uit de betekenis van de basilica te overwegen die hij zal binnentreden.

  De eerste deur, uiterst links gelegen wordt de Deur van de Dood genoemd omdat ze de uitgangsdeur was voor begrafenissen. De scenes werden gebeeldhouwd tussen 1961 and 1964 door Giacomo Manzù (1908-1991) volgens de wensen van Paus Johannes XXIII (1958-1963). Ze zijn een uitdrukking van de Christelijke betekenis van de dood in tien taferelen.

  In het midden : aan de rechterkant wat tarwe-aren en links een druivenrank. Uit de grond ‘sterven’ zaden graan en worden druiven geperst om brood en wijn te worden, die in de Eucharistie het Brood van leven en de Wijn van redding te worden. Deze voorstellingen dienen als deurkrukken.

  Dan tref je onderaan de deuren de volgende taferelen aan :

  1 de gewelddadige dood van de onschuldige Abel, waar God rekenschap vraagt aan zijn broeder Kain

  2 de serene dood van St Jozef, patroon van al degene die een heilige dood verlangen

  3 de dood van de eerste Paus, St Petrus, die op een kruis hing, maar ondersteboven, omdat hij zich onwaardig voelde te sterven zoals zijn Heer

  4 de dood van Paus Johannes XXIII  5 de goede parochiepriester van de wereld wiens dood de mensen van alle religies en nationaliteiten trof

  6 de dood van St Stefanus, die geldt als de eerste martelaar, gedood door diegenen die Jezus hadden vermoord en die zoals Jezus, bad voor zijn moordenaars en hun vergaf

  7 de dood van Paus Gregorius VII, die stierf in ballingschap omdat hij "rechtvaardigheid liefhad en gebrek aan eerbiedigheid haatte". Hij verdedigde de Kerkt tegen de keizerlijke eisen. Hij was ook degene die het celibaat invoerde.

  8 de dood geïmproviseerd in de ruimte en de dood van de moeder thuis vóór de ogen van de kinderen die ze achterlaat

  Onder de panelen zijn 6 schepsels te zien : een merel, een hazelmuis, een egel, een uil, een schildpad en een raaf. Aan de binnenkant van de deur kan men de afdruk van Manzù’s rechterhand zien en een portret van John XXIII die de bisschoppen op de eerste dag van het Tweede Vaticaans Concilie, op 11 oktober 1962 ontvangt. Manzù was geen gelovige. Hij stond dicht bij de Communistische Partij in Italië.
  13-03-2012, 21:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen 12/3/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, het is op dit moment dat al Gods visionairen, zieners en uitverkoren zielen zullen lijden onder de grootste vervolging.

  Satans dagen zijn bijna ten einde en hij zal gebruik maken van ieder wapen, in het bijzonder een aantal heilige priesters, om te proberen het woord van mij, jullie geliefde Moeder en Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, in diskrediet te brengen.

  Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen als tegenwoordig.

  De duisternis blijft verder de Kerk binnendringen en velen binnen de KERK DOEN WAT WE KUNNEN OM HET WOORD VAN VISIONAIREN STIL TE HOUDEN.

  Ze willen niet dat de waarheid aan het licht komt en ze zullen proberen voorkomen dat de gebeden die aan de visionairen gegeven werden om zielen te redden,.verkondigd worden.

  Kinderen, bid dat hun inspanningen het werk van mijn Zoon niet belemmeren of gelovigen die onvoorwaardelijk geloven treffen, die de gave van de Heilige Geest kregen. Want de Heilige Geest blijft over de zielen die deze boodschappen zien en lezen, uitgestrooid worden.

  Jullie gebeden en trouw aan mijn dierbare Zoon, zijn nog nooit zo belangrijk geweest WANT DEZE DUISTERE WOLK BLIJFT OVER DE KERK VAN MIJN ZOON NEERKOMEN.

  Bid, bid, bid dat het licht van mijn Zoon door de duistere wolk schijnt zodat verloren zielen kunnen verlicht worden door Zijn Heilig Woord.

  Dank je om te reageren op mijn oproep, mijn kind, vooral op dit moment van groot verdriet in je ziel dat veroorzaakt wordt door de kwelling die je te verduren kreeg door diegenen die beweren te spreken in naam van de Heer.

  Jullie hemelse Moeder

  Moeder van Redding

  13-03-2012, 19:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd is aangebroken om het tweede zegel te openen 10/3/2012

  Mijn dierbare dochter het is TIJD OM HET TWEEDE ZEGEL TE OPENEN WANT DE OORLOGEN ZULLEN TOENEMEN EN ZICH VERSPREIDEN.

  DE WREKENDE DUISTERE ENGEL KOMT VANUIT ÉÉN BRON, MIJN DOCHTER, EN DEZE OORLOGEN ZIJN ALLEN MET ELKAAR VERBONDEN.

  Ze gebeuren niet omwille van regionale onrust, maar zijn gepland door het westen.

  Deze oorlogen zijn met opzet aangestoken om controle uit te oefenen en vele van deze landen worden als duivels afgeschilderd en er worden leugens verspreid over hun politieke leiders.

  KINDEREN, DEZE OORLOGEN ZIJN LISTIG OPGEZET, ALLEN IN EEN KEER, MET ALS DOEL LEIDER NA LEIDERS AF TE ZETTEN.

  Vredevolle oplossingen zullen voorgesteld en toegejuicht worden maar ze zijn vals.

  MIJN KINDEREN, JULLIE WORDEN BEDROGEN.

  Geruchten van oorlog zijn enkel – geruchten. Maar hoe worden geruchten de wereld in geholpen, door wie en waarom?

  Waarom denken jullie dat er zoveel landen op hetzelfde moment verwikkeld raken in deze oorlog?

  Dit is geen toeval.

  ER IS EEN PLAN DAT GEORGANISEERD WORDT DOOR DE ANTI-CHRIST OM DEZE LANDEN, DIE OVER RIJKE GRONDSTOFFEN BESCHIKKEN, TE CONTROLEREN EN TE VEROVEREN.

  Eens ze deze landen controleren zullen ze heel machtig worden.

  Als deze oorlogen toenemen en uitzichtloos worden dan ZAL DE ANTICHRIST ZICH KENBAAR MAKEN ALS DE VREDEVOLLE ONDERHANDELAAR.

  Aan weinigen van jullie wordt de waarheid verteld omdat de antichrist en zijn organisaties de controle in handen hebben over media.

  Bid nu om hun plannen te ontkrachten, want de oorlogen zullen toenemen.

  Weet dat Israel, dat zo beïnvloed wordt door het westen zal verworpen en verraden worden door de VS wanneer ze dit het minst verwachten.

  Het zal dan zijn dat de holocaust waarover Ik spreek zal plaatsgrijpen.

  Bid, bid, bid voor het volk van Israel, die zullen blijven lijden voor hun zonden tot Mijn Tweede Komst.

  Jullie Geliefde Jezus


  13-03-2012, 19:04 Geschreven door Claudia  


  12-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 11 : slot

  Het is goed te weten dat de vijand van mijn Meester zal proberen alles te vernietigen wat jullie hebben opgebouwd en dat hij zal proberen jullie van de goede weg af te leiden. De gruwel en de vernietiging zijn reeds gestart, daarom wordt extra boetedoening, offers en gebed gevraagd van jou en je medewerkers.

  Ga verder met de goede werken zoals de zieken en eenzamen bezoeken. Het geeft mijn meester, de Heer Jezus Christus veel vreugde.

  Bid voor de Godgewijden die niet langer in de aanwezigheid van mijn Meester Jezus Christus – met Lichaam en Bloed - in het sacrament van de Eucharistie geloven. Mijn Meester heeft dit sacrament zelf ingesteld. Blijf bij de mensen aandringen op : vasten, onthouding, boetedoening en gebed, zoals het bidden van de rozenkrans, aanbidding van het Heilige Sacrament en het bijwonen van de H. Eucharistie. Voor het einde komt zul je een oproep ontvangen om de taak te voleinden die je bent gestart. Verder zul je een instructie krijgen wat je moet doen als je en de jouwe weggenomen worden van de plaats waar je nu verblijft. Je moet je geen zorgen maken over de twaalf uitverkorenen. Wanneer de tijd rijp is zullen allen er zijn, samen met de toegevoegde godgewijden. De laatste zul je herkennen aan de liefde die van hem uitgaat.

  Waar je ook gaat, Gods engelen zullen je vergezellen. Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus en Zijn geliefde Moeder zijn ook dicht bij jou. Je kunt ook rekenen op mijn aanwezigheid. Zij die reeds een gelofte gedaan hebben mogen dat opnieuw doen op het feest van de Neerdaling van de Heilige Geest (= Pinksteren). Dit geldt enkel voor diegenen die oprecht willen deelnemen aan de plannen van mijn Meester. Zij die meedoen mogen ook deelnemen aan deze vrijwillige gelofte. De Hemel verheugt zich over de plannen om zich toe te wijden als (liefde)slaaf aan de moeder van mijn Meester, de Heilige Maagd Maria.

  De zegeningen van de Allerhoogste komen over jou en over je geliefden in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

  ZESENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 5 december 1997 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Aartsengel Rafael en hij zei: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Het scapulier gemaakt door deze bruid van mijn meester, is aanbevolen. Een groot dankwoord voor deze zuster. Om de meeste genade van dit scapulier te behalen zou het goed zijn om deze te laten zegen bij het kruis van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, door een godgewijde en hem enkel aan die personen te geven die trouw zijn aan het kruis van mijn Meester. Zij zullen regelmatig in staat van genade, het Lichaam en Bloed van mijn Meester ontvangen. Zij die hun gelofte reeds hebben afgelegd kunnen dit opnieuw doen op de dag van de instelling van de Heilige Eucharistie (Witte Donderdag). Zij die zich geroepen voelen mogen hieraan deelnemen, maar voor diegenen die bezwaren hebben is het beter dat ze geen gelofte afleggen omdat het de wens van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus is dat ze zich volledig inzetten in het werk dat uitgaat van het kruis. De Moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, is heel vereerd door de goede werken die jullie doen. Ga verder met deze goede werken, want mijn Meester zegt: “Wat je aan de minste der mijnen hebt gedaan heb je aan Mij gedaan.” (Mt 25 : 40) Aan diegenen die gevraagd hebben naar de plaats van hun overleden geliefden : zeg hen dat door gebed en offers de zielen spoedig in het eeuwig licht zullen binnengaan of er reeds zijn aangekomen. Zeg aan diegenen die lijden : offer jullie op aan mijn Meester, jullie beloning zal groot zijn. Spreek in de Naam van mijn Heer en Meester, overal waar je gevraagd wordt, de Heilige Geest zal over je waken. Ook Gods engelen zullen over je waken en je begeleiden. Dring er bij de mensen op aan dat ze zich bekeren door offers en gebed, door werken van barmhartigheid en door het uitdelen van hun overtollig vergaarde rijkdom. Vergeef diegene die je lasteren omdat ze niet weten wat ze doen. Roep alle Godgewijden op om zich volledig over te geven aan het dienstwerk waartoe ze zijn geroepen en dat ze volledig medewerking verlenen aan de houder van de Stoel van St Petrus, Paus Johannes Paulus II.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

  ZEVENENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 5 maart 1999 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Aartsengel Rafael en hij zei: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Roep allen op die trouw zijn aan mijn Meester, de godgewijden en ook de gewone gelovigen, om zich voor te bereiden en zich te bevrijden van alle aardse zaken, omdat ze op de vooravond staan van een grote gebeurtenis.

  Vele duizenden engelen zullen neerdalen op aarde. Roep daarom allen die gelovig zijn op om het teken dat jullie nu zien (het kruis), boven alle ingangen en uitgangen van de plaatsen waar ze verblijven/wonen aan te brengen, zodat Gods engelen deze plaatsen herkennen en dat alle gelovigen in veiligheid kunnen gebracht worden vooraleer de grote ramp de aarde zal bereiken. Een ramp zoals nog nooit is geweest of nog zal weerkomen.

                                                                                  26 maart 1996
  Beste OLV van de Rozen-redactie,

  Sinds juni 1989 ga ik naar Bayside op de verjaardag van OLVrouw van de Rozen, Maria, Hulp van Moeders. Ik wil met jullie deze persoonlijke ervaring met jullie delen die ik vorig weekend heb meegemaakt. Vorige zondag, 24 maart 1996 omstreeks 3 u woedde er een grote brand op #601 O’Farrell, het gebouw waar ik woon, maar ik was niet thuis. Ik sliep in het huis van mijn zuster in San Francisco, omdat we de nacht voordien een vigilie hadden gehouden in Cora Tugade.

  Wanneer ik gisteren terugkeerde naar mijn appartement, maandag 25 maart, samen met mijn oudste zus en Pater Sergio Santos O.F.M., een Franciscaan die met ons meegegaan is naar Bayside gedurende de Zilveren verjaardag van de verschijningen van OLVrouw van de Rozen, kwam een onderhoudsman naar ons gelopen en zei :  “Jouw appartement is intact, maar alles errond is vernield! Toen ik jouw appartement zag, dacht ik eraan dat ik op je verzoek een crucifix boven je deur had gehangen. Dan dacht ik : dat is het!”  Ik antwoordde : “Natuurlijk, dat was de reden! Zou je er niet ook één boven je deur hangen?”  Zijn antwoord was: “Dat zal ik zeker doen.”


  Toen ik naar mijn verdieping ging, zag ik het volgende : Mijn zuster en de Pater kunnen getuigen :

  2de verdiep…Appt. 210 - 215… vernield
  3de verdiep…Appt. 310… geen vernieling
  3de verdiep... Appt. 311 - 315… vernield
  4de verdiep... Appt. 410 - 415… vernield
  5de verdiep…Appt. 510 - 515... vernield
  6de verdiep…Appt. 610 - 615… vernield
  7de verdiep…Appt. 710 - 715... vernield

  Ik woon op de 3de verdieping, appt 310. Het appartement was intact, behalve wat natte kledij. Het brandende carpet stopte aan mijn deur! Pater Santos zei dat het een echt mirakel was. Ik kon niets uitbrengen, ik kreeg kippevel. Ik heb mijn vrienden verteld dat de Heilige Maagd van Bayside ons er blijft aan herinneren om een crucifix boven onze voor- en achterdeuren te bevestigen. 

  Dit is mijn getuigenis:


  SOLEDAD ISABEL REYES

  Zij die een gelofte willen afleggen op de dag van de instelling van de Heilige Eucharistie (= Witte Donderdag) en de plannen die je ervoor gemaakt hebt, zijn welgevallig aan mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn veelgeliefde moeder, de Heilige Maagd Maria omdat jij en je medewerkers ook hun trouw willen beloven aan haar. De dagen van voorbereiding van intens gebed en samenkomst van de kruisbroeders zijn een voorwaarde om de gelofte af te leggen.

  De activiteiten die jij en je vrouw organiseren worden door de Hemel fel geapprecieerd. Mijn Meester zal je belonen. Ook voor de offers die je maakt betreffende de bruid die je aan mijn meester hebt gegeven en die uit jullie beiden kwam (= het afleggen van kloostergelofte van dochter van de ziener op 3 januari 1999). Jullie moeten je niet ongerust maken over haar, ze wordt op de handen gedragen door Gods engelen.

  Breng alles in gereedheid en voleindig het werk dat je eens bent begonnen. Dring er bij allen op aan om hetzelfde te doen door offers, vasten, gebed en door deelname aan de H. Eucharistie. Maar vooraleer ze aan de tafel van mijn Meester zitten en zijn Lichaam en Zijn Bloed gebruiken, moeten ze zich bewust zijn dat ze zich eerst volledig reinigen door het sacrament van de biecht (verzoening). Wanneer ze dit hebben gedaan, laat ze dan weten dat ze mijn Meester enkel knielend en op de tong mogen ontvangen. Hierdoor betonen ze mijn Meester, de Heer Jezus Christus de eer dat Hem toekomt.

  Bid voor diegenen die ziek zijn, wetend dat Mijn Meester heel genadig en barmhartig is voor al zijn gelovigen.

  Aan de Godgewijde die je nu begeleidt : zeg hem om geen schrik te hebben, in de wetenschap dat mijn Meester hem heeft geroepen en hem altijd zal steunen.

  Blijf de mensen aanmoedigen om zich te verlossen. Dring er bij de jeugd op aan om zich te wenden tot de liefde die mijn Meester is.

   Pax Domini sit semper vobiscum.”

  ACHTENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 2 mei 2000 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Aartsengel Rafael en hij zei: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Roep dringend alle Godgewijden (= priesters) op, omdat zij de enigen zijn die uitverkoren zijn door mijn Meester, om Zijn Lichaam en Bloed te consacreren en uit te delen en niemand anders mag deze taak uitvoeren. Als dit niet het geval is, dan zullen zij verantwoordelijk gehouden worden voor hetgeen de niet-gewijden of niet-gezalfden doen, en door dat alles de toorn van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, over hen en over de mensheid roepen. Bid dat dit niet gebeurt. Roep ook de hulp in van de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria. Zij werd aangesteld als medeverlosseres en Koningin, OLVrouw van Alle Volkeren. Bid daarom de rozenkrans, omdat de moeder van mijn Meester haar toegewijde kinderen heel graag ziet. Breng deze dringende boodschap ook aan de houder van de Stoel van St Petrus, in de wetenschap dat hij heel bekommerd is om de staat van zijn toevertrouwde kudde.

  Doe opnieuw een oproep aan de jeugd om zich te richten naar Gods weg en niet de richting die ze nu volgen, want die leidt naar de eeuwige dood. Zij zijn uiteindelijk de dragers van de nieuwe toekomst.

  Doe een beroep op de 12 uitverkoren mannen om meer beschikbaar te zijn voor het dienstwerk van mijn Meester en om de mensen naar het kruis te leiden.

  Dan opnieuw een waarschuwing dat niet alle boodschappen “hemelse boodschappen” zijn. De vijand van mijn Meester wil enkel angst en verwarring zaaien onder de mensen.

  Maak haast met de taak die je werd gegeven, vooraleer de aangekondigde ramp de aarde bereikt. Dring er bij nog meer mensen op aan OM HET TEKEN VAN HET KRUIS BOVEN ALLE IN- EN UITGANGEN TE PLAATSEN, zoals reeds werd gezegd in de vorige boodschap.

  Degene uit je dichte omgeving, die overleden is : bid voor haar en laat Heilige Missen doen voor haar, want ze heeft haar bestemming nog niet bereikt.

  Ga naar alle plaatsen waar mijn Heer Jezus Christus je roept, om deze Vreugdevolle Boodschap te verkondigen. Blijf de goede werken doen die jij en je vrouw verwezenlijken. Dit is een vreugde in de Hemel.

  Nu is de tijd gekomen dat je niet langer van mij zult horen, tot de dag dat je me opnieuw zult zien en dat de rechtvaardigen zijn geteld. Maar je moet weten dat we toch instructies hebben gekregen om jou en je geliefden  te begeleiden op de weg naar mijn Meester en een nieuwe toekomst. Gods zegen rust op jullie allen.

  Pax Domini sit semper vobiscum.

   

  Iedere gift om ons werk te ondersteunen is welkom.

  Je kunt de familie Holtschlag contacteren.

  Het kruis staat bij dezelfde familie :

  Buurserstraat 127

  7481 EH Haaksbergen

  Nederland

  Tel. 0031-53-572-4427.
  12-03-2012, 17:42 Geschreven door Claudia  


  11-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het St Pietersplein

  Het St Pietersplein
  Bernini (1657-1667)

  De plaats waar Paus Johannes Paulus II werd neergeschoten.

  Dit monumentale elliptische plein dat omsloten wordt 284 dorische zuilen, 4 rijen breed (196 m breed en 148 m lang), is het meesterwerk van Gian Lorenzo Bernini die oprichtte gedurende de pontificaten van Alexander VII en Clement IX.

  Ieder zondagmiddag komen mensen samen om het Angelus te bidden en de zegen van de Paus te onvangen vanuit zijn raam. Een rode porfiersteen aan de noordwest zijde van het plein geeft de plaats aan waar Paus Johannes Paulus II werd neergeschoten.

  Uit verschillende reisgidsen :
  * De piazza voor de St Pietersbasiliek werd gebouwd door Bernini tussen 1657 en 1667.
  Het werd ontworpen met het oog op het Feest van het H. Sacrament, dat in die tijd heel populair was en veel volk op de been bracht. Tegenwoordig wordt het plein gebruikt voor hoogmissen en ceremonies, voor canonisaties, voor het Pauselijke Angelusgebed op zondag – een devotie die de Menswording viert, en voor de Pauselijke  audiëntie op woensdag – als het weer het toelaat.

  * Het was Paus Alexander VII (1655-1667) die besliste om het plein te bouwen zoals we het vandaag kennen – de werkzaamheden waren eigenlijk al gestart met Sixtus V toen hij de obelisk naar het midden van het plein liet verhuizen – en werd door verschillende pausen verder gezet. In 1656 vertrouwde hij de leiding van de werkzaamheden toe aan Gian Lorenzo Bernini die het tussen 1657 en 1667 afwerkte.

  Het St Pietersplein heeft de vorm van een immense ellips (de bezoeker die in een van de twee centra van deze ellips staat, gemarkeerd door twee witte ronde platen aan iedere zijde van de obelisk, ziet één rij van zuilen), 320 m lang en op het breedste punt 240 m breed.

  * De toegang tot het plein, door twee zijdelingse doorgangen van deze colonnade of zuilenrij, zorgde voor een gevoel van ontzag onder de gelovigen, die zich welkom voelden in de armen van de Christelijke Kerk, zoals gevisualiseerd in Bernini’s beroemde tekening waar de kerk het hoofd is en de zuilenrijen de open armen van een menselijk figuur.

  11-03-2012, 19:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Obelisk op het St Pietersplein

  De Obelisk
  hergepositioneerd door Fontana op 10 september 1586

  De Obelisk werd uit Egypte naar Rome gebracht door Keizer Caligula in 37 na Chr. Het stond eerst in zijn circus op een plek ten zuiden van de basilica, dicht bij de tegenwoordige Sacristie.

  Paus Sixtus V vroeg aan Domenico Fontana om de obelisk te verplaatsen in 1586 maar het centrum van het St Pietersplein.

  Het is ook een zonnewijzer, zijn schaduw markeert de middag over de dierenriemtekens in de witte marmeren platen die op het plein werden geplaatst. De obelisk rust op 4 liggende leeuwen, ieder met twee lichamen waarbij hun staarten verstrengelen.

  Uit verschillende reisgidsen :

  * Obelisk komt van het woord obeliscus - "in de vorm van een speer". Voor heidenen was de obelisk een symbool van de zon dat een levende stroom voorstelde tussen hemel en aarde, een weg om te communiceren met het goddelijke.

  Als een heidens monument op het grootste Christelijke plein is de obelisk een symbool van de mensheid die naar Christus reikt. Oorspronkelijk werd ze toegewijd aan “de Goddelijke Augustus” en “de Goddelijke Tiberius”, nu is ze toegewijd aan het Heilig Kruis met de inscriptie - "Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Christus ab omni malo plebem suam defendat." (= Christus overwint, Christus regeert, Christus beveelt. Christus verdedigt zijn volk van alle kwaad.) Op de top van de obelisk staat een bronzen kruis dat een reliek van het echte Kruis bevat.

  * In het midden van het plein kan een grote roze granieten obelisk bewonderd worden. Het werd uitgehouwen uit een blok steen en is 25.31 m hoog op een basis van 8.25 m. De obelisk komt uit Heliopolis (Egypte) waar het gebouwd werd door Farao Mencares in 1835 voor Chr. ter ere van de zon. Het werd naar Rome gebracht in 37 voor Chr door Keizer Caligula (37-41) en opgericht in het circus dat hij liet bouwen. Hier was het een stille getuige van het martelaarschap van St Pieter en vele andere Christenen. In 1586 liet Sixtus V het verplaatsten naar het midden van het St Pietersplein. Deze operatie nam vier maand in beslag en gebeurde onder leiding van Domenico Fontana met de hulp van zijn broer Giovanni en honderden arbeiders. Het werd opgericht op 10 september 1586 door 900 man die 140 paarden nodig hadden en 44 kranen. Er werden touwen van hennep gebruikt en ijzeren staven die 18 ton wogen.

  * Het is een blok rood graniet uit een stuk die 25,31 meter hoog is, op een basis van 8,25 meter en de obelisk weegt ongeveer 330 ton. Het is de tweede hoogste obelisk in Rome, na de obelisk van de Lateranen, en de enige waar geen hiërogliefen opstaan, maar Latijnse inscripties. Plinius de Oudere schreef erover in zijn Naturalis Historia (1e eeuw na Chr). Het werd van Egypte naar Rome gebracht door Caligula, op een schip dat gevuld was met linzen om schade te voorkomen en werd opgericht in de Spina van zijn Circus, dat toen Nero’s Circus werd genoemd. Na de reis werd het schip gevuld met pozzolana en men deed het schip zinken omdat het als basis moest dienen voor de linkerpier van Claudius’ haven, aan de monding van de Tiber.

  Paus Sixtus V bevel Domenico Fontana om de obelisk te verplaatsen naar het centrum van het plein. Er werden stevige fundamenten gebouwd om de zware constructie te ondersteunen en op 30 april 1586 werden de werken gestart – 907 mannen, 75 paarden en 40 kranen waren ervoor nodig. De obelisk werd in positie gebracht op 10 september en 6 dagen later werd het op de basis geplaatst en op 26 september werd het gezegend.

  De inscripties op de noord en zuidzijde van de basis dragen teksten die geschreven werden door Kardinaal Silvio Antoniani als herinnering aan het verplaatsen van de obelisk. De oost en west zijde dragen exorcisme-formules.

  11-03-2012, 18:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid de Rozenkrans in alle landen tussen nu en Paaszondag 9/3/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn lief kind, wat moet Ik huilen als Ik de stijgende haat zie, niet alleen tegen jou, maar tegen het Heilig Woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

  Nu weten jullie hoe Hij geleden heeft in de Tuin van Gethsemane en hoe Hij tegenwoordig nog altijd lijdt als iedere poging dat Hij doet om tussen te komen om zielen te redden door de Boze wordt belemmerd.

  NU DE OORLOGEN WORDEN BERAAMD, IS HET BELANGRIJK DAT MIJN HEILIGE ROZENKRANS IEDERE DAG WORDT GEBEDEN VOOR PASEN.

  Kinderen, als jullie iedere dag konden toewijden aan mijn Heilige Rozenkrans, en iedere vrijdag de 4 geheimen (= geheimen van het licht, blijde geheimen, droevige geheimen en glorievolle geheimen) zouden bidden, tussen nu en Pasen, zou veel vernietiging in de wereld verminderd (kunnen) worden.

  MIJN ZOON IS ZO GELUKKIG MET DIEGENEN DIE MET LIEFDE EN ZUIVERHEID VAN HART ZIJN HEILIG WOORD ERKENNEN.

  Er worden grote genaden geschonken aan die reine zielen die volledig op Hem vertrouwen, zonder enig spoor van twijfel in hun hart.

  Mijn kinderen, jullie zijn de Rest(kerk), DE KLEINE MOSTERDZAADJES VAN GELOVIGEN DIE ZULLEN HELPEN HET LEGER AANGROEIEN dat nu vereist is om de zonde in de wereld uit te roeien.

  Jullie gebeden, en vooral dan mijn Heilige Rozenkrans, zijn de wapens die nodig zijn om de Boze en diegene die hij teistert in ieder deel van de aarde, te vernietigen.

  Ga nu, mijn kinderen en ORGANISEER WERELDGEBED, ZODAT MIJN ROZENKRANS IN ALLE LANDEN WORDT GEBEDEN TUSSEN NU EN PAASZONDAG.

  Ga in vrede, mijn kind. De genaden die je nu geschonken worden zullen je helpen om af te rekenen met de dagelijkse aanvallen van Satan, als zijn woede om dit werk groter wordt.

  Jullie hemelse Moeder
  Moeder van Redding

  11-03-2012, 17:19 Geschreven door Claudia  


  10-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus aan Ned Dougherty - 1/3/2012

  Heiligdom van OLVrouw van het Eiland, Eastport, New York, VS

  Jezus van Nazareth

  Mijn zoon,

  Ik heb je vandaag naar dit mooie heiligdom gebracht, dat toegewijd is aan mijn aardse Moeder, de Koningin van het Universum. Want Ik doe nu een beroep op jou, evenals op alle broeders en zusters, om de gebeurtenissen die overal in de wereld gebeuren te overwegen op dit moment. Erken dat dit nu ook een tijd is om jullie te onttrekken aan de onrust dat het leven met zich meebrengt – zodat jullie je temidden van gebed en meditatie bevinden – want deze tijden zullen het moeilijkst zijn voor jullie allen op jullie tocht door jullie leven.

  Ik ben zeker van dat jullie allen erkennen dat jullie leven beïnvloed wordt door onrust en verandering, nu meer dan ooit tevoren. Dit komt door al de gebeurtenissen die in de wereld gebeuren, evenals door de gebeurtenissen in jullie persoonlijke leven.

  Jullie bevinden je nu in een periode, waar er veel in de wereld niet langer zinvol is, omwille van al de onrust, chaos, en verwarring die nu heerst in de wereld in deze tijd. Dit komt omdat de tegenstander van jullie Verlosser, die ook jullie persoonlijke tegenstander is, vastbesloten is om zoveel mogelijk zielen te vangen als hij maar kan, nu hij bij zijn laatste ademtocht zwavel en vuur op de mensheid blaast.

  Hij weet heel goed dat zijn tijd kort is om hier op aarde te heersen, en hij grijpt deze kans om mislukking en ongeluk te brengen over zoveel mogelijk mensen. Jullie merken zijn snode werken waarschijnlijk wel binnen je gezin, in je relaties tegenover anderen, evenals tegenover familieleden en vrienden in jullie gemeenschap, evenals in de wereld.

  De wereld in nu in een veranderlijke staat. Alles lijkt gedestabiliseerd te zijn, en jullie zien steeds meer dat er activiteiten in de natuur gebeuren die een invloed hebben op jullie, geo-fysisch dan, want de planeet zal een groot beven ondergaan dat zal zorgen voor een vernieuwing van de tocht van de mensheid hier op Aarde. Dank zij God de Vader in de Hemel, die Zich nadrukkelijker manifesteert aan de mensheid in deze tijd en vooral aan diegene onder jullie die geroepen zijn om de mensheid te leiden naar een toekomstige wereld volgens het plan van de Vader in de Hemel, en niet volgens een vervloekt  plan van satan en zijn volgelingen, die proberen om jullie allen te beheersen onder het teken van de Nieuwe Wereld Orde.

  Ik vraag jullie allen om steeds waakzamer te worden voor de plannen van deze boosdoeners; velen van deze boosdoeners verkeren in de illusie dat ze daadwerkelijk werken voor het welzijn van de mensheid, omdat ze niet inzien wie hun baas echt is – de meester van alle leugen.

  Mijn broeders en zusters, daarom zijn er veel redenen voor jullie allen om toevluchtsoorden op te zoeken waar velen van jullie heen zullen worden geroepen. Het is nu tijd om jullie voor te bereiden op de verhuis naar deze veilige toevluchtsoorden als jullie dergelijke oproepen ontvangen na ze aan jullie onderscheidingsvermogen te hebben onderworpen en ook door de hemelse boodschappen die nu worden bekend gemaakt door vele broeders en zusters in Christus over de hele wereld, die zich opengesteld hebben om deze boodschappen te ontvangen.


  Ik wil niet dat jullie verontrust worden of angstig zijn door de oproep die Ik nu doe. Er is tijd om deze veranderingen in jullie dagelijks leven te maken, als jullie geloven dat jullie geroepen zijn om dit te doen. Als jullie echter geloven dat jullie geleid worden naar een toevluchtsoord voor de toekomstige tijd wanneer dergelijke toevluchtsoorden noodzakelijk zullen zijn voor velen van jullie, dan is het nu de tijd om jullie gewone plannen in het leven opzij te schuiven en jullie te richten op de lange termijnplannen waartoe jullie worden opgeroepen om ze te volgen, omdat jullie ertoe aangetrokken worden om een toevluchtsoord te zoeken, een veilig oord dat voor velen onder jullie noodzakelijk zal zijn gedurende de slechtste tijden in de omvorming van jullie aarde van een plaats dat zwaar verdrukt wordt door de activiteiten van de Boze naar een plaats zonder zijn duistere heerschappij, een plaats waar broeders en zuster in Christus in harmonie kunnen leven en zo door de moeilijkste periode van omvorming gedurende deze eindtijd kunnen geraken.

  Mijn broeders en zusters, Ik vraag jullie vandaag een periode uit te trekken en naar een nabije plaats van vrede en eenzaamheid te gaan, zodat jullie de tijd hebben om na te denken over het belang van deze boodschap voor jou. (= retraite/bedevaart)

  Ik vraag jullie in het bijzonder om naar plaatsen te gaan die aangewezen zijn als bedevaartsoorden, waar je de tijd kunt nemen, los van jullie drukke agenda.(= retraite/bedevaart) Niet alleen om na te denken over het volgende leven, maar ook over de schoonheid van de natuur die jullie werd geschonken in dit leven. Want in de natuur heeft God zijn mirakels tot stand gebracht, door de wereld te scheppen waarin jullie leven. De wereld is nog altijd een plaats van schoonheid, die jullie sereniteit en vrede brengt wanneer jullie naar deze bedevaartsoorden en vereringsplaatsen gaan, waar God kan gevonden worden niet alleen in de bouwwerken die opgericht zijn voor jullie om eer te brengen maar ook in de natuuromgeving waar jullie nu in gebed en meditatie kunt doorbrengen, en ook om te erkennen en begrijpen dat het de Vader in de Hemel is die aan jullie vraagt om deel uit te maken van Zijn plan om de mensheid te redden van zijn vernietiging.  

  Erken dat dit een ernstige oproep aan jullie individueel is van de Zoon en Verlosser om jullie dagelijks leven te veranderen in deze tijd, om het belang van de tijd in te zien waarin jullie leven. Want de gebeurtenissen volgen zich behoorlijk snel op, en er zullen nog meer gebeurtenissen zich snel blijven voordoen; gebeurtenissen van de Eindtijd die de wereld moet doormaken zodat de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde ingeluid wordt voor de hele mensheid.

  Jullie moeten dus inzien dat jullie wereldse en dagelijkse activiteiten in zekere mate moeten veranderd worden, zodat jullie geloof kunnen hechten aan Mijn oproep aan jullie om jullie voor te bereiden op de gebeurtenissen van de Eindtijd, die zich zullen blijven ontwikkelen.

  Om jullie voor te bereiden, vraag Ik aan jullie allen om naar een plaats van vrede en sereniteit te gaan (= retraite/bedevaart), zodat jullie kunnen door gebed en meditatie in verbinding staan met de Vader in de Hemel, de Zoon en Verlosser en de Heilige Geest, zodat jullie je kunnen voorbereiden, en daarna jullie familieleden en vrienden op de hoogte kunt stellen om meer te bidden met het oog op de toekomstige gebeurtenissen die jullie allen zullen beïnvloeden.

  Neem nu de tijd, wacht er niet te lang mee, want de Vader wordt ongeduldig omdat er vele van Zijn zonen en dochters, zelfs niet geloven in Zijn bestaan. Jullie kunnen zelf onder jullie familieleden en geliefden vaststellen dat er geloofsafval is, vooral dan onder diegenen die zijn gevallen voor het bedrog van de Boze en zijn nieuwe wereldorde om de mensheid te onderwerpen aan een staat van feodale slavernij.

  De Boze, die in de duistere rijken woont, zou niet succesvol zijn hier op aarde, als hij zijn volgelingen niet zou hebben die hun leven gegeven hebben aan zijn heerschappij, en die beloond worden op manieren die tijdelijk en vluchtig zijn en die zullen verdwijnen na verloop van tijd, vooral dan voor diegenen die het werk van de Boze verrichten, maar die in hun blindheid niet echt beseffen wie de architect van hun werk is.
   
  Voor diegenen onder jullie die leven in het licht van de Vader in de Hemel, jullie zijn je reeds bewust van de strijd tussen goed en kwaad die in deze tijd wordt gevoerd, jullie missie is dus anderen van het bedrog van de Boze te overtuigen. Dit wordt nu zelfs belangrijker omwille van de tijd waarin jullie leven.  

  Daarom vraag Ik aan jullie allen, Mijn broeders en zusters om nu krachtig te bidden om onderscheidingsvermogen om te begrijpen wat God de Vader in de Hemel van jullie verlangt. Ik verwacht dat jullie allen je nu zullen aansluiten bij Mij op deze tocht om de Boze te verslaan en hem terug te dringen naar het oord van verderf. Wanneer jullie succesvol zijn, en  jullie zullen zegevieren in een niet al te verre toekomst, zullen jullie bijgedragen hebben tot de grootste geestelijke omvorming van de mensheid sinds het begin der tijden.
  Het zij zo!  10-03-2012, 23:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd, als het 2e zegel wordt verbroken 8/3/2012

  Mijn dierbare dochter, de wereld heeft 2000 jaar op dit moment gewacht.

  Sommigen met angst in hun hart, anderen in afwachting en verwondering wanneer die moment zou aanbreken, en nu is het aangebroken.

  Dit is de tijd dat Ik Mijn eindtijdprofeet zend, jij Maria, om eindelijk het Boek van waarheid te presenteren, die de inhoud van het Boek van Openbaring onthult.

  Ik ben de God tot wie al Mijn kinderen om hulp roepen in deze verschrikkelijke tijden.

  Ik ben het tot wie Mijn noodlijdende en angstige kinderen zich nu moeten richten.

  IK VERZAMEL OP DIT MOMENT MIJN FAMILIE, ZODAT WE ONS KUNNEN VERENIGEN IN HET LAATSTE GEVECHT OM DE DRAAK TE DODEN DIE DE AARDE ZOLANG HEEFT GEKWELD.

  WEES NIET BANG, KINDEREN. ER ZAL GEEN KWAAD KOMEN OVER DIEGENE DIE MIJN ZEGEL, HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD DRAGEN.

  Satan en zijn gevallen engelen, die de wereld teisteren op dit moment, HEBBEN GEEN AUTORITEIT OVER DIEGENEN DIE HET MERKTEKEN VAN DE LEVENDE GOD DRAGEN.

  KINDEREN, JULLIE MOETEN NAAR MIJ LUISTEREN EN MIJN ZEGEL AANVAARDEN WANT HET ZAL NIET ALLEEN JULLIE LEVEN SPAREN MAAR OOK JULLIE ZIEL.

  Bid iedere dag het gebed om Mijn Zegel te ontvangen. (zie hieronder)

  Zorg ervoor dat ieder lid van jullie gezin/familie en geliefden de betekenis begrijpt van Mijn Zegel.

  Jullie liefde voor Mij, jullie Hemelse Vader, zal jullie reddende genade betekenen en het zal jullie de kracht geven die jullie nodig hebben.

  MIJN ZEGEL VAN BESCHERMING IS VOORZEGD, ALS HET TWEEDE ZEGEL WORDT VERBROKEN.

  De ruiter van het rode paard is de wrekende donkere engel die Mijn kinderen zal doden in de vele oorlogen die nog zullen komen. Maar hij zal voorbijgaan aan diegene van Mijn kinderen die het zegel op hun voorhoofd dragen.

  Bereid jullie nu voor, want deze oorlogen zijn reeds bezig en er zijn er meer gepland in ieder deel van de aarde en vooral in het Midden-Oosten en in die landen waar Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, leefde gedurende Zijn tijd op aarde.

  Jullie geliefde Vader
  de Allerhoogste God

  * Gebed om het Zegel van Bescherming te ontvangen aan de Vader (oorspronkelijk ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid op 20 februari 2012)

  Erken Mijn Zegel en aanvaard het met liefde, vreugde en dankbaarheid  20/02

  Kom nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.

  Bid dit Kruistochtgebed nr 33 om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te aanvaarden.

  O Mijn God, Mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.

  Uw Goddelijkheid omgeeft mijn lichaam en ziel voor eeuwig. Ik buig in nederige dankbaarheid voor U en bied U mijn diepe liefde en trouw aan, mijn Geliefde Vader.

  Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit speciale Zegel en ik wijd mijn leven voor eeuwig en altijd aan Uw dienst toe. Ik houd van U, Lieve Vader. Ik troost U in deze tijden, Lieve Vader.

  Ik bied U het Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Uw zeer geliefde Zoon aan in verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

  10-03-2012, 20:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heb Ik jullie niet geboden? - Susan O'Marra 4/3/2012

  Heb Ik jullie niet geboden geen schrik te hebben? Heb Ik jullie niet geboden om niet aan Mij te twijfelen? Of zaken te laten tussenkomen die jullie bezorgd maken of Mijn leiding in jullie leven in vraag te stellen? Waarom zie Ik jullie dan streven om problemen uit de weg te ruimen en nog altijd dingen uitzoeken? Ik wil niet dag jullie Mijn Geest tegenwerken, die jullie iedere dag begeleidt. Laat je blik niet van Mij afdwalen. Ik heb jullie verteld dat Ik weet wat Ik doe, toch blijven jullie rondzien en over dingen oordelen volgens hetgeen wat jullie zien. Jullie kunnen dat niet doen én in harmonie met Mij leven. Wat jullie zien is niet echt wat gehandhaafd moet blijven, en wat er rond jullie aan het werk is ligt niet in jullie vermogen om te begrijpen op dit moment. Ik ben bezig met een zeer diepe chirurgische ingreep rond jullie die jullie volledige aandacht op Mij vereist. Ik wil dat jullie Mij gehoorzamen, en dat jullie Mij geheel vertrouwen, en dat jullie Mij toelaten af te ronden wat Ik begonnen ben.

  Jullie mogen geen schrik hebben voor gelijk welk nieuws dat jullie ter ore komt. Jullie mogen geen schrik hebben voor iemand dat het tegengestelde zegt dan wat Ik jullie gezegd heb te doen, of te zijn. Jullie mogen niet luisteren naar iemand die iets zegt dat in strijd is met Mijn geschreven Woord. Jullie mogen niet omgaan met spotters of ongelovigen. Als jullie naar hun stem luisteren, en jullie laten jullie blik van Mij afdwalen, dan zullen zij jullie volledig doen afdwalen. Dit kan niet! Wat heb Ik jullie geboden? Ik ben een God die zijn Verbond houdt, Ik laat Mijn Kinderen niet in de steek als ze Mij gehoorzamen. Wat wil je dat Ik voor jullie ben : jullie Vriend en Heer, of jullie vijand? Degene die rebelleren tegen Mij en die Mijn Geboden niet naleven zijn Mijn vijand. Ik zal een Volk hebben die Mij geheel liefheeft, dat Mijn Naam vreest en dat ernaar verlangt volledig met Mij te leven.

  Ik ben aan het werk, Ik test en beproef ieder hart, en meet hun geloof in Mij, en Ik ben bezig om hen dichter tot Mij te brengen. Ik ben Mijn Huis aan het bouwen, en het zal gevuld zijn met degene die waarlijk geloven met heel hun hart, met heel hun geest, en met heel hun kracht. Ik zal een Huis hebben vol van Levende (edel)Stenen, die geheel aan Mij zijn gegeven. Geef je dus geheel over aan Mij en Mijn Wil voor jullie leven. Ik faal nooit en Ik lieg nooit. Ik ben trouw en Ik kom altijd Mijn beloften na. Ik zal jullie bij iedere stap die jullie doen begeleiden, als jullie Mij laten doen op Mijn manier, en als jullie Mij van harte gehoorzamen in alles wat Ik zeg. Kom op in het geloof, Kinderen, en aanzie Mij voor wie Ik ben! Ik ben de Grote en Machtige God, de IK BEN!

  Ik ben hier om jullie te bevrijden van iedere angst, van iedere beproeving, van iedere ketting en ballast, van alle bronnen van pijn. Zullen jullie Mij omhelzen in dit uur, of zullen jullie blijven vechten in jullie pogingen om de macht in handen te houden? Hebben jullie je lot in handen, of ben Ik het? Geloof in Mij, en weet dat Ik meer dan in staat ben om jullie te leiden en ervoor te zorgen dat jullie in vrijheid leven, in vrede, en in de volle kennis van Mij. Ik wil dat jullie een instrument van geloof zijn voor Mij. Ik wil jullie broeders versterken. Ik wil dat jullie Mijn Volk opbouwen. Ik wil dat jullie hen tonen wie Ik ben dat in jullie midden woont. Het is tijd dat Mijn Naam en Mijn Glorie te zien zijn door jullie gehoorzaamheid en geloof in Mij. Wanneer mensen naar jullie kijken, zien zij dan jullie en je angsten en bekommernissen of zien zij Mij? Geloof in Mij en jullie zullen Mijn Glorie overal rond je zien, zelf voor eeuwig.

  Jozua 1:7-9 : Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de Wet die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts noch naar links; dan zal het u goed gaan, waar u ook gaat. Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet. Ik herhaal: Wees sterk en moedig en laat u niet door angst verlammen, want de heer uw God is met u, waar u ook gaat.’

  Deuteronomium 7:21 : Wees niet angstig voor hen: de heer uw God die bij u is, is een grote, een ontzagwekkende God.

  Deuteronomium 10:17 : De heer uw God is de God der goden en de Heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God, die niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen.

  Deuteronomium 31:8 : De heer gaat voor u uit, Hij zal met u zijn: Hij laat u niet aan uw lot over en laat u niet in de steek. Wees dus niet bang of bevreesd.’

  Lucas 8:50 : Jezus hoorde dat en zei tegen Hem: ‘Wees niet bang; heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden.’

  Nehemia 1:5 : En ik riep uit: ‘Ach heer, God van de hemel, grote, ontzagwekkende God, die uw genaderijk verbond nakomt voor iedereen die U liefheeft en uw geboden onderhoudt,

  Numeri 14:14 : bovendien hebben alle bewoners van dit land hier gehoord dat U, de heer, bij dit volk woont, dat U, de heer, aan hen verschijnt; dat uw wolk boven hen staat, dat U voor hen uit gaat, overdag in een wolkkolom en ’s nachts in een vuurzuil.

  Johannes 16:8-9 : En als Hij komt, zal Hij het ongelijk van de wereld aantonen, en laten zien wat zonde, wat gerechtigheid en wat oordeel is. Wat zonde is: dat ze niet in Mij willen geloven;

  1 Johannes 3:22-24 : wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat Hem welgevallig is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen. Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met Hem. En dat Hij met ons verbonden blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

  10-03-2012, 18:56 Geschreven door Claudia  


  09-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Windroos op het St Pietersplein

  De Windroos dat de obelisk van het St Pietersplein omringd is een kompasdiagram dat gebruikt wordt om de verschillende windrichtingen aan te duiden. Het zijn 16 eliptische witte marmeren platen waarop het kompaspunt staat en de naam van de wind die uit deze richting komt.


  Hoewel de 'windroos' (‘rosa dei venti’ in het Italiaans) al sinds de vroegste tijd bestaat, werden deze tekens pas rond 1852 op het St Pietersplein geplaatst toen Pius IX de 4 zevenarmige candelabra met fonteinen toevoegde en de verkeersvrije cirkel binnen de 68 kleine granieten posten.

  Wind uit het :

  Westen – Ponente

  West noordwesten – Ponente Maestro

  Noordwesten – Maestro

  Noord noordwesten – Tramont Maestro

  Noorden – Tramontana

  Noord noordoosten – Tramont Greco

  Noordoosten – Greco

  Oost noordoosten – Greco Levante

  Oosten – Levante

  Oost zuidoosten – Levante Scirocco

  Zuidoosten – Scirocco

  Zuid zuidoosten – Ostro Scirocco

  Zuiden – Ostro

  Zuid zuidwesten – Ostro Libeccio

  Zuidwesten – Libeccio

  West zuidwesten – Ponente Libeccio

  09-03-2012, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorgevel van de St Pietersbasiliek te Rome

  Ontworpen door Carolo Maderno – constructie van 1608 tot 1614 – de voorgevel is 116 breed en 53 meter hoog


  Op 10 februari 1608 werd de eerste steen gelegd en op 21 juli 1612 was het meeste werk gedaan. Het nam echter nog twee jaar in beslag om de ornamenten te bouwen.

  Op de inscriptie die 1 meter hoog is staat : Paulus V Borghese, Romein, Paus, in het jaar 1612, de zevende van zijn pontificaat, (opgericht) ter ere van de Prins van de Apostelen.

  Van het centraal balkon of Loggia van de Zegeningen, wordt de nieuwe paus aangekondigd met de woorden “Habemus Papam” (we hebben een paus!!), en wordt de Urbi et Orbi zegening gegeven. Het relief onder het balkon is van Buonvicino, die Christus voorstelt die de sleutels aan St Pieter geeft.  Boven de basisstructuur is een attiek, met 8 vierkante ramen die gedecoreerd zijn met kleine zuilen, met erboven een balustrade en 13 beelden in travertijn (soort kalktufsteen). De beelden op de balustrade vertegenwoordigen Christus de Verlosser (5,79 m hoog), Johannes de Doper en 11 apostelen. St Matthias (zie Hand 1:20-26) is inbegrepen omdat hij geassocieerd wordt met de andere Elf (ter vervanging van Judas Iskariot) om getuigenis af te leggen over Christus’ Verrijzenis.  Wanneer Carlo Maderno de voorgevel bouwde, was hij gebonden aan de reeds bestaande vleugels van Michelangelo. Hij plaatste enkel de attiek boven het gebouw, zoals door Michelangelo werd gepland. Die creatie ziet er groots en dynamisch uit, langs de westkant van de Basilica maar is niet harmonieus in de voorgevel. Daarom plande Maderno twee klokkentorens die het geheel lichter moesten maken. In 1621, met de dood van Paulus V, verzakte de grond en moest de bouw van de twee klokkentorens gestopt worden.

  In 1646, probeerde Bernini om de klokkentorens opnieuw te bouwen, maar moest de klokkentoren aan de linkerzijde afbreken omdat er scheuren ontstonden in de voorgevel. Enkel de basis van de klokkentorens zijn gebleven, en twee arken aan de kant van de voorgevel die er deel lijken uit te maken, terwijl ze er zouden moeten van gescheiden zijn. Dit werd opgelost in 1790 door de plaatsing van twee klokken die ontworpen werden door Giuseppe Valadier.

  De 8 gigantische zuilen van de voorgeven zijn bijna 3.04 m breed en 27.43 m hoog.

  De restauratie van de voorgevel en de 13 beelden begon in april 1985 en werd beeindigd op 30 november 1986. Het originele koperen kruis (1613) in de armen van het beeld van de Verlosser, werd vervangen door een nieuw gedurende de restauratie, het oude werd aan de Ridders van Columbus gegeven als erkenning voor hun steun voor de restauratie.


  09-03-2012, 22:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3619 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 6/03/2012

  Lieve kinderen, wees vol moed, want Ik kwam van de Hemel om jullie de weg van redding te tonen. Wees trouw aan Jezus. Heb lief en verdedig de waarheid. De mensheid is ontrouw geworden omdat de mensen zich hebben afgekeerd van de waarheid. Ik vraag jullie dat jullie je geloofsvlam brandend houden en dat jullie zoeken om Mijn Zoon Jezus in alles na te volgen. Nu is de tijd van genade voor ieder van jullie. Kijk niet werkloos toe. God is gehaast. Wacht niet tot morgen met hetgeen je nu kunt doen. Kniel in gebed. Zoek kracht in de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Jullie zijn gegrondvest in de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Laat jullie missie niet in de steek. Ik ben jullie Moeder en Ik ben onvermoeibaar. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen. Botany Bay zal momenten van grote ellende meemaken en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Ga verder zonder vrees. Degene die met de Heer leeft zal nooit de nederlaag kennen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3618 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 5/03/2012

  Lieve kinderen, Ik kwam van de Hemel om jullie te vertellen dat ieder van jullie geliefd zijn door de Vader, de Zoon door de Heilige Geest. Blijf niet in zonde steken. Bekeer jullie en dien trouw de Heer. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Geef het beste van jezelf in de missie die de Heer jullie heeft toevertrouwd. Wacht niet tot morgen, met wat je nu kunt doen. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie helpen. Wees volgzaam voor Mij oproep. Jullie leven in een tijd van grote geestelijke verwarring. Heb de waarheid lief en aanvaard het Evangelie van Mijn Zoon Jezus om zo gered te worden. Wanneer alles verloren lijkt zal de grote overwinning van God jullie ten deel vallen. Devon en Cusco : dood en pijn zullen groot zijn voor mijn arme kinderen. Bid, bid, bid. Ik zal bij Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Ga verder zonder angst. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3617 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 3/03/2012

  Lieve kinderen, Ik zeg jullie dat jullie belangrijk zijn voor de Heer en Hij verwacht veel van jullie. Open jullie hart en leef in Zijn genade. Blijf niet in zonde steken. Zoek kracht in de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Wanneer jullie zouden (in zonde) vallen, zoek dan Gods genade door het Sacrament van de Biecht. Ik ken ieder van jullie bij naam en Ik kwam van de Hemel om jullie op te roepen tot bekering. Kijk niet werkloos toe. Wacht niet tot morgen met hetgeen je nu kunt doen. De dood zal door Vejle waren en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Degene in Sintra en Accra zullen ook momenten van groot verdriet kennen. Kniel in gebed. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Luister naar Mij. Laat jullie missie niet in de steek. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3616 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 28/02/2012

  Lieve kinderen, Ik houd van jullie zoals jullie zijn en Ik wil jullie reeds gelukkig zien hier op aarde en later bij Mij in de Hemel. Ik vraag jullie gelijkvormig te worden aan Mijn Zoon Jezus. Ontvlucht het kwaad en dien de Heer. Dit is de aangewezen tijd voor bekering. Laat jullie missie niet in de steek. God is heel dicht bij jullie. De mensheid heeft zich verwijderd van de Heer en loopt naar de afgrond van vernietiging. Ik wil jullie helpen, maar wat Ik zeg zouden jullie ernstig moeten nemen. Wees vol van liefde van de Heer, want enkel dan zullen jullie in staat zijn om jullie naaste lief te hebben. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Een verbazingwekkend feit zal zich voordoen in Rijeka en zal zich herhalen in Salvador. Kniel in gebed. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie het gewicht van jullie beproevingen die nog zullen komen, dragen. Hou moed. God staat aan jullie kant. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3615 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 27/02/2012

  Lieve kinderen, laat de duivel jullie niet wegvoeren van Gods genade. Laat jullie niet overstelpen door twijfels en onzekerheden. Geloof in de Kracht van God. Hij is heel dicht bij jullie. Open jullie hart en aanvaard Zijn wil voor jullie levens. Ik kwam van de Hemel om jullie naar de Hemel te leiden. Laat jullie missie niet in de steek. Wacht niet tot morgen met hetgeen jullie nu kunnen doen. God is gehaast. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Bekeer jullie. Mijn Heer wacht op jullie met open armen. Degene in Latakia zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Kniel in gebed. Jullie overwinning ligt in de Heer. Ga verder zonder angst. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3614 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 25/02/2012

  Lieve kinderen, heb moed, hoop en geloof. God is heel dicht bij jullie. Wat er ook gebeurt, laat jullie geloofsvlam in jezelf niet uitdoven. Jullie zijn kostbaar voor de Heer en Hij roept jullie. Open jullie hart en luister naar Hem. Laat Hem jullie bij de hand nemen en jullie leiden, dan zullen jullie redding vinden. Aanvaard Mijn oproepen en leef naar het Paradijs toe waarvoor jullie werden geschapen. Zie, de tijd is gekomen zoals voorspeld. Luister. Jullie overwinning ligt in de Heer. Volg de weg die Ik jullie door de jaren heen heb getoond. Ajaccio zal treuren over de dood van haar kinderen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Laat jullie missie niet in de steek. Ik wil jullie naar Hem brengen die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3613 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 22/02/2012

  Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit tot oprechte bekering die enkel mogelijk is voor degene die zich open stellen voor Gods genade. Kijk niet werkloos toe. Luister. Bekeer jullie, en vervul door concrete acties ten voordele van de armen liefdadigheid. Zoek de Heer door de sacramenten en beleef mijn boodschappen met vreugde. Ik wil jullie zeggen dat jullie belangrijk zijn voor de Heer en dat Hij veel van jullie verwacht. Luister. Jullie leven in een tijd van grote geestelijke verwarring. Aanvaard het Evangelie van Mijn Zoon Jezus zodat jullie mannen en vrouwen van geloof worden. Gdynia zal roepen om hulp en de pijn zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Gelijkaardige gebeurtenissen zullen plaatsvinden ten zuiden van Bahia. Luister. Enkel door de kracht van gebed kunnen jullie de overwinning bereiken. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3612 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 21/02/2012

  Lieve kinderen, ga op jullie tocht als ware kinderen van God en laat de duivel jullie niet tot slaven maken. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn gegrondvest in de Heer. Hou moed. De mensheid heeft jullie oprechte en moedige getuigenis nodig. Open jullie hart en geef het beste van jullie zelf in de missie die jullie werd toevertrouwd. Ik ben jullie Moeder en Ik kom van de Hemel om jullie de weg van redding te tonen. Laat jullie missie niet in de steek. Jiwani zal de bittere lijdenskelt te drinken krijgen en mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis moeten dragen. Kniel in gebed, want enkel op die manier kunnen jullie vrede bereiken. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  09-03-2012, 21:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kirk Cameron over homoseksualiteit op CNN + reacties

  Dit is een levendig commentaar op een interview op CNN met Kirk Cameron, een acteur, die volgens zijn katholiek geloof vindt dat de homoseksuele levensstijl onnatuurlijk is. De interviewer Piers Morgan was Kirk in het nauw aan het drijven en stak de draak met hem. Maar toch een dikke proficiat voor Kirk om op te komen voor een niet populair katholiek standpunt. En nee, Kirk is geen homohater, enkel een katholiek gelovige die opkomt voor hetgeen wat God in de Bijbel zegt.

   

    Karen Bock : We live in a society that wants to believe there is no right or wrong. Kirk Cameron was not passing judgement on gays or anyone else. He was saying what God's truth is. God's truth is in our Holy Bible. Love is not telling your children that what I am doing is not a sin so follow me, Love is saying I did this wrong, this is a sin, please don't do what I did! People can not twist God's truth to shape it into what they would like it to be....it is what it is...It's God's truth and it belongs to him. 6/3/2012

  • KJ : God's truth really belongs to those who believe in them. Not everyone believes in your god and therefore the standards set by a democratic society should not revolve around your god and the beliefs that follow. Is that right or wrong? 6/3/2012
   • DMS : The standards set by our democracy (actually the U.S. is a republic) SHOULD revolve around our God–He's the One who gave us life in the first place. You are sorely missing out if you don't know Him. Blessings to you. 6/3/2012
  • KJ : And there lies the problem. You in some way want to impose your religion on me. Because you are right and I'm wrong. I just haven't seen the light yet. I'm missing out. Guess what, I'm not missing out on anything by no embracing religion or your God. I will never believe that just your God is the one who gave life and everyone else's God in the world is fiction. Why are you so special out of the 7 billion people on Earth? I know, because YOU believe it. That's fine. Keep it to yourself. 6/3/2012
   • CS : Can't keep it to ourselves. Can't, can't, can't. If you don't want to know God, YOUR CHOICE. And I respect it. Don't agree with it, but respect the choice you have made. (not the choice you chose.) To know God is the most awesome and perfect thing that could ever happen to a person. If you had something like that would you keep it to yourself? If you had the cure to cancer (sin, Hell) would you tell someone? Guess what, you can't enter Heaven (whether you "believe" in it or not) because you and no one else has kept God's laws (the 10 commandments). But the good news is someone you don't know has pleaded on your behalf for God to let you in. He (Jesus) said, "I've paid the price for KJ and KJ has followed my teaching and is grateful for my sacrificing my self for him. KJ loves me. KJ can enter Heaven." Do you really want to stake YOUR LIFE on what you don't "believe in"? Please don't do that. Hell is going to suck so bad. It will be the most awful thing you will ever endure. Don't risk it. Just trust God. It wont kill you to trust Him. 6/3/2012
   • Krisztian Patay : KJ, Many of us used to be like you, maybe you are angry with God whatever it is you can challenge God and He will show himself to you If you do it according to His terms because It's you who is lost NOT God ! No one is imposing religion on you, God is knocking on your door, wake up KJ !!! 7/3/2012
   • Anna Little : KJ – We impose our beliefs on you??? What do you call bringing gay lifestyle teaching to public elementary schools? What do you call wanting to remove any age of consent for all?? Please understand this is a two way street and has to be handled with fairness.....I do not hate any gays, but I do not want my five year old being taught about this either – not in elementary school!!! 7/3/2012
   • Gay : As a Christian Conservative, I don't believe I have the right to say to you how to live your life. What you believe is " right or wrong" is your business. The problem I have is Kirk gave a honest, unpopular answer. There was no hate agenda, Gays should not be hiding in their closets for how they live their lives. It is not my place to judge, for that matter anyone. But I should have to hide in closet for my beliefs either. I believe being gay is a choice. You and others can disagree with that, and that's perfectly okay. That doesnt mean I want to take aways your right as human beings. We are all God's children...God gives us a choice how to live our lives, that being said...please don't read in to that if you are gay you are going to hell. That is up to your personal relationship with God. God hates all sin. There are none without sin. I hope you know that their are Christians out there that are non judgemental, compassionate, and caring. 8/3/2012

    E.Johnson : If you believe in God and His Word the Bible then you have to believe the standard has been set. Romans 1: 26-27 plainly says that for a man to be with a man and a woman to be with a woman is unnatural just like Kirk Cameron said. And that is not the only place, it is found through out the Bible. Don't get mad a Kirk for trying to live his life according to God's Word. If you don't agree you will get to take it up with God one day. 6/3/2012

  • Deb : i'm in agreement with U , EJ ! 7/3/2012
   • Enrico : I'm not in agreement with you, bunch of bible pounding religious fanatics. Anyone who supports this no-body actor for saying gays destroy the fabric of civilisation are just crack pots. Kirk should keep his trap shut, or perhaps he is just trying to hide his own gay tendencies by being so hateful. Perhaps the tile growing pains referred to something else entirely. And as for freedom of speech, that is all fine, and fully agree, however, due to his past glory as a child actor, he still gets a wider audience than you or I will, and so the chance of hate crimes against gays due to this little sissy's comments is more likely. 7/3/2012
  • Krisztian Patay : Enrico, are you serious, hate crime ??? What a nonsense !!! You are the fanatic one an ungodly one. People like you are attacking believers in the name of hate crime. Now That's the hate crime !!! 7/3/2012

    cthomson : Piers is a self-professed Roman Catholic .. hmmm ... perhaps you need to read the word and have a heart to heart with your parish priest to ensure you aren't twisting the words to suit your taste. Kirk is not a bigot, he is simply following the word of Christ in a world determined to do what it wants when it wants regardless of the consequences. Oh, and there will be consequences. We are all responsible for the choices we make and Kirk is as justified in standing up for the word of Christ as everyone else is in turning away from it. It's amazing how many otherwise intelligent people are so quickly turned away from the truth when it's the "popular" myth being perpetrated. Satan is having a field day ! 6/3/2012

   

    DTM : Back in the day, he used to prance around in his little short-shorts, then he went religiously insane. Poor Kirk. 6/3/2012

  • Krisztian Patay : DTM, We are all sinners including you DTM. Kirk has already done something about it. I pray to God one day you will do something about it too and come to repentance of your sins. Don't stay too long in the dark ! See and Taste If it's true. God bless you. 7/3/2012
   • DTM : I was hoping to get a rise out of someone and looks like it is you, LOL, thanks. Honestly though, I feel bad that he gets so worked up about so many things. His confrontations are legendary. I'm sure that he means to do good. Yes, I am a sinner but I am paying for it by spending a life in Ohio. 7/3/2012

    ImLook'nUp : Kirk is on the right path. God's way is always the best way! Blessings to Kirk and his family. 6/3/2012

   

    YLpz : Piers is the biggest hipocrite there is. He dances to whatever tune he thinks is the most popular. You bring in guests to your show; and if your guests answers are unpopular you turn against them and speak harshly against them just like you did with Kirk Cameron only to satisfy your viewers. If the responses of the viewers where on the other side of things; you would be saying a completely different thing. Lack of character, dignity and honor on your part and total lack of respect for your guests. Very distasteful. 6/3/2012

  • Shannon Willey : Agreed!!! Wouldn't it just be freaky to see a show done on all that christians ARE doing on this planet.....does anyone have ANY IDEA of how many ministries exist globally and what they accomplish??? The Christian community feeds the poor on this planet.....they were the first ones there in Haiti to help and many are going still every month. Christians are Gods feeding hand on this planet. CNN does that show called Heroes....most of them are christians!!! When Angelina Jolie and George Clooney go to Africa to access the issues – guess who they see there – living in poverty with the people who are starving?? Christians!! Kirk Cameron has done so much also – do you think we will hear any of that?? No not likely.....I actually really like Piers Morgan – but I am just sad when I see only negative press for those who give up so much for others.....and are constantly portrayed in a horrible light. 6/3/2012
   • Bruce : You really need to educate yourself regarding "scientific proof "... as your statement is an outright lie!

  If being gay is a choice... at what point in your life did you decide to be straight?

  Please do yourself a favor and EDUCATE yourself before you speak... You need to get your facts straight, not Piers! 7/3/2012

    Miguel : Pier Morgan is shocked because he is catholic but speak as if he is not and Kirk is Christian and speak consequently. According to him Kirk is not consistent.
  What is plain is this the greatest damaging factor in a society is when people believe something, but says another. What is the value of a religion if you reject everything that it says, in fact those people require GOD to agree with them and not the opposite. I am an atheist but i rather talk to a sincere Christian than to one hypocrite. 6/3/2012

    openminded19 : Kirk can believe what he wants to believe. I could care less what he thinks about anything. He's a washed up child actor. 6/3/2012

  • Ginger : Your name is meant to be ironic? 6/3/2012
  • Whoskirk : I couldn't agree more. I mean seriously, why does the media continue to give a voice to people (celebrity..or once celebrity) who's thoughts, beliefs and opinions mean ABSOLUTELY NOTHING to most people.

  If I wanted substantive social commentary on this issue (or any other for that matter) Kirk Cameron wouldn't even show up on my widest range radar. Even if his beliefs were in line with mine, (which they aren't) he still wouldn't register with me in the slightest. 8/3/2012

    Shannon Willey : Found this interview, again more revealing about Piers Morgan, never did I see Larry King have a guest on and bash them on another show with another guest.- just wrong.....Christians do not hate gays....this is one of the biggest lies that is being spoken in public on shows like this. Lets be clear 98% of Christians....there are always nut cases out there who hate everybody. I do not agree with the lifestyle or the political agenda of the gay movement. By political agenda I mean – teaching children in elementary school about the gay lifestyle. There is not a scrap of scientific proof that any of them are "born that way" Piers – get your facts straight. Oprah had a whole group of lesbians on who demanded that they choose to live this way – they were not a "genetic mistake!!". God loves ALL live on this planet!! His creation of family was one of His most brilliant designs – and He should not have to apologize for His original intent when He created us......I would never point to the painting of the Mona Lisa and say, "She should have been blonde!". I would never treat a gay person with less dignity and love, because of my beliefs – nor would any Christian I am continually saddened that Christians are taking a bashing for being true to what they believe.....and it is not hate!! 6/3/2012

  • Deb : Yes! it is NOT hate! God's Word speaks Truth and Love! Christians don't hate gays , just as God does not hate gays. Yet, God's Word must be reckoned with by each person. This is what Christians try to share , His Word, His Truth , His Love. NOT hate. 7/3/2012

    muklukii :I've followed this Kirk's comments some fascination. Has it come to the point in this country where you are not allowed to express your beliefs? I checked the internet and news sites looking for articles with that were not against Kirk Cameron. I could find no such articles. Just articles about various Hollywood personalities, GLAAD and reporters bemoaning Kirk Cameron's "medieval mentality". I find it scary that there is such one sided reporting on this issue. Scary groups represents such a small minority can have such a total and complete control of the media and bash Christian values with such vitriol. 6/3/2012

   

    KJ : Piers, That was a great interview you had with Kirk Cameron. You asked the tough questions I think about when I hear religious folks trying to set the standards for everyone. I wish more interviewers would ask those hard questions, such as about the contradictory talks of "freedom". On one hand, some say the government needs to stay out of peoples business and let "freedom" flourish then on the other hand, they want the government to dictate woman's reproductive/health rights. I've heard an uproar lately that there is a war on religion. I've even heard some Christians arguing that our country was founded on Christian principals so that makes it ok to impose Christian beliefs into US law. I like to think of it from a different angle, the war is on the secular folks who don't want religion determining the laws that rule them. I respect those with religious beliefs as much as I want respected for not having religion in my life. So don't start an argument over US policies by suggesting it's a sin by your god.

  Keep up the good work Piers. You are a refreshing addition to the CNN lineup. One who is not afraid to ask the tough questions. 6/3/2012

    DMS : Kirk Cameron is one of the few who dares to speak the truth. 6/3/2012

  • Deb : DITTO! I AGREE! 7/3/2012       
  • Bruce : The "Truth" according to who... 7/3/2012

    Luis : First point. According to who was Hitler or Stalin wrong????, According to who????, to the large consensus at that time??? if that is the case then Hitler and Stalin were doing a good moral act. because there was a large number of individuals who agreed with them.

  Now, those who are secular think that evil and good are defined by the "consensus" or "agreement" of the majority. Well my friends, moral behaviour is not accomplished this way, unless you live in a Totalitarianism type of government, which is ironic because that is what America is becoming....However, who defines morals????, the majority?? or even the minority????, how do we know whether the majority vote or the minority vote is doing the ultimate good??? Of course folks, there is no way to know if you believe that every men and woman decides what is truth for themselves alone. This world we live in is not a relativistic world....there are set standards and truths that DO NOT CHANGE. The only way any nation will survive is to run its Government according to the moral standards of God and not men. History has proven, those nations who practice otherwise do not stand but perish.

  America has become ignorant. A great nation of intellectuals, now a nation of fools. Our present president, Obama believes that you can be a Christian only on Sundays and then hang your Christianity at the door of the white house and proceed to make godless laws. And these are the people who graduate Harvard University, the once great Christian University????. This nation needs to embrace the Gospel of Jesus Christ or perish and only see its nation crumble. 6/3/2012

  • KJ : Ok, last post as I have to run. Yes, in US law, the majority that votes sets the laws. Thank god!!!! Wait, who's god? Hold on, there's more than one? Ok, instead I thank the forefathers that knew how religious groups could dominate a society with their belief system and squash those who don't believe it. That's why there is separation of church and state. Thank forefathers!!!!!!

  It's been fun. Peace out.

  PS: Golden rule works for me:
  The Golden Rule or ethic of reciprocity is a maxim,[2] ethical code, or morality[3] that essentially states either of the following:
  (Positive form): One should treat others as one would like others to treat oneself.[2]
  (Negative/prohibitive form, also called the Silver Rule): One should not treat others in ways that one would not like to be treated. 6/3/2012

  • Rang : Hey Luis, you think God wrote the Bible?? Seriously, do you?? Be a good person, that's about all it needs to say.

  Think for yourself, be your own person OR you can waste your life living it how men 1500 years ago wanted you to live it. You're choice... 6/3/2012

    CAA : Fortunately, we live in a country where you have the right to express whatever you believe & think as much as anyone who opposes it. You can't have that right w/o allowing more than 1 view...otherwise, it's not a freedom. People have fought and died for us to preserve those rights.

  There's a difference b/t expression and a hate crime in it's truest sense. Clearly Kirk is not being hateful. He has done nothing hateful. It may not be popular, but it doesn't have to be. If we want to preserve our freedoms, we need to be able to express ourselves no matter what. You don't have to agree with what he says, the Bible says or anything else. However, if I or anyone else wants to, we have the right to as well. Kudos to him for being true to what he believes and not being afraid to share. And for those who do not want religion "imposed" on them....don't impose on my right to have them either. 6/3/2012

    JMW : Let me throw a quote into the dogpile of comments, from Thomas Jefferson:

  "All, too, will bear in mind this sacred principle, that though the will of the majority is in all cases to prevail, that will to be rightful must be reasonable; that the minority possess their equal rights, which equal law must protect, and to violate would be oppression."

  Allow me to opine: some commenters have said that America is declining because it is not following the dictates of God. I disagree. The decline would have come, whether American followed the dictates of God or not. Let's not forget that America's decline is in part relative – that the rest of the world is catching up. 6/3/2012

    Deb : Each person has a freedom to their opinion and belief. And there is freedom of speech. Kirk Cameron is exercising that freedom. Not everyone will agree with everyone. I , as for my life, am in agreement with Kirk Cameron's interpretation of the Bible on this issue and i stand with him. Yes, it is the Truth , that God is the One True Judge and each of one us the day we die will find out the Truth. I hold to the Truth that is simple written in the Bible. –Deb 7/3/2012

  • Bruce : Not everyone believes in your God... 7/3/2012
   • Krisztian Patay : I do !!!!!!  7/3/2012

    Karen : Kirk was not putting anyone down. If you listen closely, he said he was just as guilty as anyone of sin in his life, but this is what you have to catch, he doesn't call it right. He calls it wrong. We can't make something right that we know is wrong. We have laws that say what is right and wrong. Our whole existence as a society depends on having laws that we live by to prevent anyone from doing whatever they want to do because it is "ok" in their mind. 7/3/2012

   

    Jonathon : Kirk Cameron is right on. What a hero! Man... it takes guts to hang on to the truth these days. People !!!wake up. Imagine putting a boat together with only bolts or only nuts, the thing will sink. It takes a bolt and a nut to make sense and for it to work. Same with people, think about it. This is the only way i can say it so the sick can understand.
  Wake up America, as you continue in this perverse way, the reward cometh and it ain't going to be pretty.

  This a just more prove that a evil darkness is above human behavior. Watch out while you can. 7/3/2012

    Elena Miller : Thank you Cameron and family for being the light in these times of darkness. When being Christian and saying what you believe in the bible is thought of as bigotry it shows that the end times are getting closer. 7/3/2012

   

    Eva : Piers Morgan asked Kirk Cameron a question – and Kirk answered honestly and sincerely. I think Piers asked the loaded question because he knew Kirk's answer would cause controversy (which it did).... when was it wrong to have an opinion?? Kirk simply answered Piers' question .... there was no hate involved – Kirk doesn't "hate" guys, he just doesn't agree with the lifestyle .... since when was it wrong to disagree with something ??? I think those who are for gay marriage "bash" those who don't agree with gay marriage .... there is such vitriol displayed to those who feel that the gay lifestyle is not right ........... 8/3/2012

  • Penny Favale : Couldn't agree more with you Eva. Kirk was honest in his answer and should be left alone. We all have a "right" to our opinion even if it isn't popular. 8/3/2012

    Jason : After watching the way in which Piers Morgan has treated Kirt Cameron I will no longer be watching him, or CNN. Bye, bye cnn hello fox. 8/3/2012

  • Karen : I totally agree! CNN isn't a real news station anymore! They are no better than the Jerry Springer show! Way to go CNN you just lost the rest of any credibility that you had left! 8/3/2012

    GKS : If you don't want a different view than your Piers then quit asking people to be on your show that has a different opinion than yours. If you don't know here in America we have what is called the right to free speech. Of course that really is no longer true because now if we have a view that is not politically correct then we are accused of hate speech. 8/3/2012

   

  09-03-2012, 19:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Tweede Komst kan niet voorkomen of gestopt worden 7/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik zal je beschermen met speciale genaden die nodig zijn om je de kracht te geven om de machten van het kwaad aan te kunnen die nu onderweg zijn om deze heilige missie te stoppen.

  HET IS BELANGRIJK TE WETEN DAT MENSELIJKE OPINIE NIET BELANGRIJK IS.

  Al wat telt is Mijn Heilig Woord.

  MIJN WOORD IS DE WAARHEID. IK BEN DE WAARHEID. IEDER DIE JE VERTELT DAT DEZE BOODSCHAPPEN NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET MIJN LEER IS EEN LEUGENAAR.

  Ze kennen Me niet. Ze kunnen misschien denken dat ze Me kennen, maar ze kunnen Mij enkel kennen als ze nederig van hart blijven.

  DIEGENEN WIENS OPINIE TEGENSTRIJDIG IS MET MIJN WOORD MAKEN ZICH SCHULDIG AAN DE ZONDE VAN HOOGMOED.

  Trots verblindt zelfs Mijn gewijde dienaren voor de waarheid van Mijn Heilig Woord.

  MIJN BELOFTEN AAN DE MENSHEID OM IN HEERLIJKHEID TERUG TE KOMEN OM TE OORDELEN OVER DE LEVENDEN EN DE DODEN MOETEN NOG GEBEUREN.

  Mijn Tweede Komst kan niet voorkomen of gestopt worden.

  Mijn waarschuwingen die aan de mensheid werden gegeven omdat Ik iedere ziel liefheb, zijn belangrijk.

  Ik moet al Gods kinderen voldoende voorbereide voor deze hoogst glorierijke gebeurtenis.

  Velen zullen proberen om je tegen te houden. Velen zullen proberen om Mijn Heilig Woord te ondermijnen en velen zullen proberen om je schade te berokkenen om ervoor te zorgen dat Mijn Heilig Woord niet wordt gehoord.

  AL DEZE POGINGEN ZULLEN VRUCHTELOOS ZIJN.

  Alleen Ik, Jezus Christus, heb de macht om eeuwige redding te voorzien aan de hele mensheid.

  Alleen Ik heb de macht om de zielen van de hele mensheid voor te bereiden voor hun erfenis in het Paradijs.

  NIEMAND KAN DIT GEBEUREN STOPPEN, ZELFS SATAN DE KONING VAN DUISTERNIS OF ZIJN VOLGELINGEN NIET.

  Onthoud altijd : Ik zal al diegenen beschermen die zich houden aan Mijn Heilig Woord.

  Jullie kunnen afgeschrikt worden door de gebeurtenissen in de wereld als de machten van de duisternis jullie landen in de ban houden.

  De gebeurtenissen zullen jullie verdriet doen maar jullie mogen nooit bang zijn want Ik zal jullie in Mijn Nieuwe Koninkrijk op aarde brengen, samen met Mij.

  AL WAT IK VRAAG IS DAT JULLIE OP MIJ VERTROUWEN.

  Laat Me jullie leiden.

  Laat Me toe om jullie de weg te tonen om jullie ziel te zuiveren door de Kruistochtgebeden die Ik jullie geef.

  Laat dan alles aan Mij over.

  Onthoud dat Mijn liefde voor jullie allen zo sterk is dat niemand ooit deze pure liefde en barmhartigheid die Ik voor ieder van Gods kinderen koester in Mijn Heilig Hart, kan afzwakken.

  Jullie geliefde Jezus
  Verlosser van de Mensheid

  09-03-2012, 18:08 Geschreven door Claudia  


  08-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het eerste zegel is de geloofsafval 7/3/2012

  Mijn dierbare dochter, vertel aan Mijn kinderen dat niemand de kennis of de bevoegdheid heeft om de waarheid die in het Boek der Openbaring vervat is, te onthullen.

  Het maakt niet uit hoe deskundig ze zich beschouwen, het is alleen ik, Jezus Christus, Redder en Verlosser van de mensheid die de bevoegdheid heeft om aan de wereld te onthullen wat er in het Boek van Waarheid vermeld staat.

  ALLEEN IK, HET LAM VAN GOD HEEFT HET RECHT OM DE WAARHEID TE BRENGEN, DAT AAN MIJN DISCIPEL JOHANNES DE EVANGELIST WERD GEGEVEN, HET INSTRUMENT VAN WAARHEID, AAN DE WERELD VAN VANDAAG.

  HET EERSTE ZEGEL IS DE GELOOFSAFVAL DAT NIET ALLEEN ONDER ONGELOVIGEN AANWEZIG IS, MAAR OOK ONDER DIEGENEN DIE BEWEREN MIJ TE KENNEN EN DIEGENEN DIE PUBLIEKELIJK HUN LIEFDE VOOR MIJ VERKONDIGEN.

  Dit is de tijd dat het echte geloof zal verdraaid worden, wanneer jullie, Mijn kinderen, een afgezwakte leer zal aangeboden worden, die een belediging is voor Mijn leer.

  Kinderen, Ik zeg jullie dat wanneer jullie een nieuw vals geloof en religieuze leer de kop zien opsteken, jullie zullen weten dat het nu de tijd is voor het eerste zegel om onthuld te worden.

  Als jullie rondkijken wat zien jullie? Religies die eer betuigen aan nieuwe goden waar jullie nog nooit van gehoord hebben. Religies gebaseerd op science fiction, die eigenlijk onzin zijn en die inhoudelijk leeg zijn. Spirituele entiteiten die niet van deze wereld zijn, maar waarvan velen geloven dat ze het Hemelse rijk van Mijn Vader vertegenwoordigen.

  LET NU OP, WANT JULLIE LEVEN IN FANTASIE.

  GEEN ENKELE VAN DEZE METAFYSISCHE GELOOFSOVERTUIGINGEN VERTEGENWOORDIGEN DE WAARHEID.

  IEDERE LEER, DIE JULLIE HET BELANG LEERT VAN JEZELF VOOR AL HET ANDERE TE PLAATSEN, IS EEN LEER DIE VOORTKOMT VAN SATAN.

  Luister niet. Keer dit gemene bedrog de rug toe.

  Diegene die afgoden opzoeken en hun leven toewijden door deze afgoden te aanbidden zijn verloren voor Mij.

  Ik kan jullie niet redden, tenzij jullie stoppen en tot Mij bidden voor begeleiding.

  Jullie en al diegenen die zich nu bewust terugtrekken van de koning van duisternis zullen de gave van onderscheidingsvermogen gegeven worden als jullie Mij dit vragen in het Kruistochtgebed 36.

  Er is maar één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één, de Heilige Drie-eenheid.

  ALLE ANDERE GODEN KOMEN VAN SATAN, ONGEACHT HOE AANTREKKELIJK DE VERMOMMING IS.

  VERSPEEL ALSJEBLIEFT JULLIE EEUWIG LEVEN NIET DOOR JULLIE TROUW TE BELOVEN AAN DIE GELOOFSOVERTUIGINGEN DIE NEW AGE PRAKTIJKEN VEREREN WAARONDER REIKI, YOGA, NEW AGE MEDITATIE, TAROT KAARTEN, HELDERZIENDHEID, WAARZEGGERIJ EN ENGELENAANBIDDING DIE IN VERBINDING STAAT MET VERREZEN MEESTERS.

  LANGZAAM MAAR ZEKER WORDEN DEZE PRAKTIJKEN VAN HET OCCULTE AANVAARD, NIET ALLEEN DOOR JULLIE SAMENLEVING MAAR OOK DOOR DE KATHOLIEKE EN CHRISTELIJKE KERKEN.

  Deze valse religieuze leringen verspreiden zich zo vlug dat ze miljarden van Gods kinderen in hun ban houden, die er nu zoveel valse troost in hebben gevonden, dat ze niet langer het bestaan van de ene ware God erkennen.

  Jullie Jezus

  08-03-2012, 17:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 36

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  36 Help me om de ware God te vereren 7/3

  Jezus help me want ik ben verdwaald en verward. Ik ken de waarheid van leven na de dood niet. Vergeef me als ik U beledig door afgoden te vereren die niet de ware God zijn. Red me en help me om duidelijk de waarheid in te zien en me te redden van de duisternis van mijn ziel. Help me in het licht te komen van Uw barmhartigheid. Amen.

  Jullie Jezus

  08-03-2012, 17:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De toekomst van de mens

  Wat is verzekert de toekomst van de mens?

  1 Het naderen tot God in liefde

  2 Het liefhebben van iedere mens

  3 Samenwerking met anderen

  4 Het uitzuiveren van alle soorten kwaad

  5 Verantwoordelijkheid nemen tegenover anderen en de planeet

  6 Heraligneren van waarden ten opzichte van tolerantie

  08-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  07-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.33 x gebeden

  33 maal - gebeden

  * Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bekom ons totale vergeving, reiniging en wedergeboorte

  * O Bloed en Water, die uit het Hart van Jezus stroomden als bron van Barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U! Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart en schenk ons een grenzeloos vertrouwen!

  Op Goede Vrijdag :

  O, mijn Heer Jezus, hierbij smeek ik U, door de verdiensten van Uw Kostbaar Bloed, door Uw Goddelijk Hart en de bemiddeling van Uw Heilige Dood me bij te staan in deze noodwendigheid.
  (33 keer te bidden voor iedere intentie – het moet gebeden worden tussen 12.00 u en 15.00 u)

  O Groot Lijden,
  O Diepe Wonden,
  O Overvloedig Bloed dat vloeide,
  O Gewelddadige Dood,
  O Beminnelijkheid, beminnelijkheid boven alles,
  heb medelijden met mij,
  en verleen me het perfecte berouw voor mijn zonden,
  de genade om mijn leven te verbeteren,
  en de speciale gunst die ik nu om verzoek,
  door de onmetelijke verdiensten van het Lijden en Dood van onze Heer en Redder, Jezus Christus.

  (33 maal voor iedere intentie – te bidden van 12.00 u tot 24.00 u)

  07-03-2012, 21:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijk nu uit want de man van vrede zal zich aan de wereld bekend maken 6/3/2012

  Mijn dierbare dochter, je moet Mijn heilige instructies blijven uitdragen en laat niemand je stoppen in deze missie hoewel je zult blijven aangevallen worden van alle kanten.

  Twijfel nooit aan Mijn woord, zelfs niet wanneer jullie niet begrijpen wat Mijn boodschappen betekenen.

  Mijn dochter, alles wat je krijgt dat de wereld moet horen, werd voorzegd.

  Het is maar dat de mensheid moet begrijpen wat er in het Boek van Openbaring staat.

  Alle dingen die voorzegd werden moeten nu gebeuren.

  KIJK NU UIT WANT DE MAN VAN VREDE ZAL ZICH NU AAN DE WERELD BEKEND MAKEN.

  HIJ ZAL AANZIEN WORDEN ALS DEGENE DIE VREDE BRENGT IN HET MIDDEN-OOSTEN.

  Dit zal een valse vrede zijn en het is een dekmantel voor de leugen die hij presenteert om de echte reden voor deze onwaarheid, die gepleegd wordt, te verbergen.

  BID VOOR MIJN HEILIGE VICARIS, PAUS BENEDICTUS 16, WANT HIJ ZAL GECONFRONTEERD WORDEN MET EEN VERSCHRIKKELIJKE VERVOLGING. DEZE TIJD IS NU DICHTBIJ.

  Bid jullie allen omdat jullie gebeden de hevigheid van deze tijden, die kunnen afgezwakt worden, zullen milderen.

  Er is veel niet geweten, Mijn dochter, over de eindtijd.

  Velen zijn angstig en dit ook zo moeten zijn, enkel als hun ziel onrein is.

  VOOR DIEGENEN ONDER JULLIE DIE ZICH IN HET LICHT VAN GOD BEVINDEN : ZIJ HEBBEN VEEL OM NAAR UIT TE KIJKEN OMDAT DIT DE VERBANNING VAN ZONDE OP AARDE BETEKENT.

  Eindelijk zal de wereld zich ontwikkelen in een nieuw begin gevuld met Mijn goddelijk licht.

  Er is niet veel tijd meer voordat deze zaken zullen plaatsgrijpen.

  Al wat telt is dat al Gods kinderen de waarheid op tijd zullen inzien en zich bekeren.

  Anders zullen zij geen deel uitmaken van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zullen samenkomen om één geheel te vormen.

  WANT DAN ZAL IK KOMEN OM TE OORDELEN.

  Zodat enkel diegenen die Mij, hun Redder Jezus Christus en Mijn Eeuwige Vader, erkennen leven zullen hebben.

  Bid voor al jullie zielen. Dit is alles waarop je jullie moeten op concentreren op dit moment en Mij volledig vertrouwen.

  Jullie Jezus

   

  07-03-2012, 21:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Webbot anno 2012

  Web bot manifestation - wikipedia

  Web Bot, or the Web Bot Project, refers to an Internet bot software program that is claimed to be able to predict future events by tracking keywords entered on the Internet. It was developed in the late 1990s, originally to predict stock market trends. The creator of the Web Bot Project, Clif High, along with his associate George Ure, who call themselves "The Time Monks", keep the technology and algorithms largely secret and sell the predictions via the website.

  Methodology

  Internet bots monitor news articles, blogs, forums, and other forms of Internet chatter. Words in the lexicon are assigned numeric values for emotional quantifiers such as duration, impact, immediacy, intensity, and others. The lexicon is dynamic, and changes according to shifts in emotional tension, and how humans communicate those changes using the Internet. As of 2008, there were about 300,000 keywords in the lexicon, along with emotional context indicators which are fed into a computer-generated modelspace. They then use a technique called Asymmetric Language Trend Analysis (ALTA) developed by Clif High to generate a predictive report from a fully populated modelspace. These predictive reports are known as ALTA or Web Bot reports. The 2010/2011 report underwent a formatting change and is titled The Shape of Things to Come – Volume Zero.

  Predictive theory

  Ure and High hypothesize that changes in language precede changes in behavior. This is the basis for attempting to use ALTA as a form of future viewing. The authors have repeatedly asserted in interviews that the predictions made in the ALTA report have an inherent bias toward events of a negative nature and tend to be framed in catastrophic terms. However, the reports have also indicated positive events such as the development of new technology and increased social awareness.

  Predictions

  Claimed hits

  The Web Bot is claimed to have predicted several events prior to them occurring, most notably the September 11 attacks and the 2003 Northeastern United States blackout. However, many believe the predictions are vague and, at best, pseudoscientific.

  • American Airlines Flight 587
  • Space Shuttle Columbia disaster – In January 2003 the web bots were going on and on about a "maritime disaster over the west". However, in that same year, the MV Mitali, a double decked ferry, was capsized by collision with a cargo vassel in Bangladesh, with at least 130 people confirmed dead on April 2003. The Fu Shan Hai, a Chinese bulk carrier, sank after a collision on 31 May 2003. The RMS Mülheim, a German cargo ship run ashore on on 22 March 2003. Nevertheless, the Web Bot owners zeroed in on a non-maritime event as their "prediction".
  • Northeast Blackout of 2003
  • 2004 Indian Ocean earthquake
  • Hurricane Katrina and its devastation
  • Dick Cheney hunting incident

  Misses

  • A massive earthquake in Vancouver, Canada and the Pacific Northwest was predicted to occur on 12 December 2008.
  • From 11 July 2010 onward, civil unrest will take place, possibly driven by food prices skyrocketing, and the devaluation of the dollar.
  • A missile launch that would herald the start of World War III was predicted to happen on 14 December 2010 in an interview.
  • The US dollar completely collapses, or Israel bombs Iran in 2011. In reaction to this crisis, administration of U.S. President Barack Obama will be thrown into major chaos ten days later.

  Future predictions

  • Major catastrophe in 2012 – The Web Bot has gained most of its notoriety for contributing to the 2012 phenomenon by predicting that a cataclysm will devastate the planet in the year 2012, possibly a reversing of Earth’s magnetic poles or a small series of nuclear attacks leading up to a major attack during the year. The prediction does not call for a complete end of the world.

  The following comes from the Web Bot Project Blogspot report on a radio interview with High and Ure:

  • A second depression, triggered by mass layoffs, bankruptcies, and the popping of the derivatives bubble.
  • A "data gap" has been found in 2012 running through May 2013. One explanation is that "our civilization gets knocked back to a pre-electronic state," such as brought about by devastating solar activity.
  • A new benign form of capitalism will emerge during 2017–2020.

  Reception

  The History Channel has discussed Web Bot in its special Doomsday 2012 and on other shows like Nostradamus Effect which feature predictions about the end of the world. A Globe and Mail journalist noted that "What interests me more than the bot's accuracy (of which I'm skeptical), is the relentless negativity of its projections. According to the bot, the future is always bleak and steadily worsening."

  Tom Chivers in the Daily Telegraph notes three criticisms of the project: "the internet might plausibly reveal group knowledge about the stock market or, conceivably, terror attacks [but] it would be no more capable of predicting a natural disaster than would a Google search, ... the predictions are so vague as to be meaningless, [and] the prophecies become self-distorting."

  ***

  Het Web Bot project, in de jaren '90 oorspronkelijk ontwikkeld om de schommelingen op de aandelenmarkten te voorspellen, blijkt al jaren verbazingwekkend correct toe te passen op toekomstige gebeurtenissen in de wereld. Eind 2006 werd bijvoorbeeld de periode 22-27 september 2008 (nu bekend als de financiële crisis) genoemd als voorloper voor een dramatische gebeurtenis die op of rond 7 oktober zal moeten gaan plaatsvinden.

  Het Web Bot programma gebruikt een systeem van informatie'spinnen' die het hele Internet omspitten, op zoek naar gedragspatronen, trends en verwachtingen aangaande de toekomst. Je kunt het ook ons collectieve bewustzijn noemen. Eén van de eerste accurate voorspellingen werd gedaan in juni 2001, toen het programma binnen 60 tot 90 dagen een 'levensveranderende gebeurtenis' aankondigde, die wereldwijd grote gevolgen zou hebben. De voorspelling bleek te kloppen toen op 11 september de Twin Towers in New York werden verwoest.

  Andere juiste voorspellingen van de Web Bot zijn: de anthraxaanval in Washington in 2001, de tsunami in 2004, de komst van orkaan Katrina in 2005 en de financiële crisis van 2008. En voor de toekomst een wereldwijde calamiteit in 2012.

  door Xandernews


  07-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : Metallica - Nothing Else Matters

  Metallica – Nothing Else Matters

  Oprecht, dapper hart

  liefde, ondanks smart

  geloven in wie we zijn

  levend in Gods bijzijn

   

  Open voor genaden

  dit leven is zo verlaten

  aardse schijn is maar schijn

  dus leef in Gods bijzijn

   

  Voortdurend zoek ik Jou

  gelovend in Zijn trouw

  streven naar een goddelijk zijn

  levend in Gods bijzijn

   

  Niet geraakt door aards genot

  niet geremd door aards plezier

  en vertier

   

  Oprecht, dapper hart

  liefde, ondanks smart

  vertrouwen in wie we zijn

  levend in Gods bijzijn


  Niet geraakt door aards genot

  niet geremd door aards plezier

  en vertier

   

  Blijven vechten voor Gods recht

  kiezen is ons voorrecht

  laat het duidelijk zijn

  en blijf in Gods bijzijn

  Bidden is een scherp zwaard

  het doodt hardnekkig kwaad

  streven naar een goddelijk zijn

  levend in Gods bijzijn

  niet geraakt door aardse macht

  niet geremd door aardse pracht

  niet geraakt door aards genot

  niet geremd door aards plezier

  en vertier

   

  Oprecht, dapper hart

  liefde, ondanks smart

  vertrouwen in wie we zijn

  levend in Gods bijzijn


  07-03-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  06-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Boek van Waarheid wordt aan jou, de 7de boodschapper van de Eindtijd, onthuld 5/3/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling, die je alle kanten belaagt.

  Weet dat het onverzegelde boek – het boek van waarheid – aan Johannes de evangelist werd gegeven voor de wereld om ze nu in deze tijd te ontvangen.

  Dit boek was niet langer verzegeld aan hem gegeven omdat de zegels reeds werden geopend. Daarna werden ze gesloten om pas op het eind te worden onthuld.

  Deze tijd is aangebroken voor jou om het Boek van Waarheid te openen en de inhoud ervan te onthullen voor al Gods kinderen om hun ziel voor te bereiden op het eeuwig leven.

  HET BOEK VAN WAARHEID WORDT AAN JOU, DE 7DE BOODSCHAPPER VOOR DE EINDTIJD ONTHULD.

  Door de toon van jouw stem zal de waarheid eindelijk onthuld worden en de mysteries die in het Boek van Openbaring vermeld staan zullen aan een ongelovige wereld gepresenteerd worden.

  Maar niet voor lang. Ondanks de geloofsafval, die niet een invloed zal hebben op de gelovigen maar ook op de gewijde dienaren binnen de kerk, is de tijd voor de grote belijdenis dichtbij.

  Als dit gebeurt zal een grote bekering zich voordoen over heel wereld.

  Dan zullen ze hongerig zijn naar de waarheid die vervat is in het onverzegelde boek die aan de wereld werd beloofd voor deze eindtijd.

  Jij bent de boodschapper aan wie de taak werd gegeven om niet alleen de wereld voor te bereiden op de redding van zielen, maar die ook Mijn heerschappij zal aankondigen.

  Jullie geliefde Jezus

   

  06-03-2012, 22:44 Geschreven door Claudia  


  05-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 10

  Dring er bij allen op aan om het Lichaam en Bloed van mijn Meester, de Heer Jezus Christus met diepe eerbied te behandelen.

  Roep iedereen op om zich te bekeren en (hun zonden) te overwegen. Voor de grote waarschuwing er is zal ieder het zegel van de levende God ontvangen. Dit zijn diegenen die hun leven willen geven voor mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria. Dat zij hun rijkdom uitdelen en alle mensen als hun broeders en zusters aanzien. Zij zullen hun moeilijkheden aan de voeten van mijn Meester neerleggen. Hij zal deze oplossen in zijn liefde voor hen.

  Zet het goede werk verder dat jullie doen, wetend dat de zegen van de Allerhoogste op het werk rust.

  De plaats van het kruis van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, is heilig en met de bemiddeling van de moeder van mijn Meester zullen allen verhoord worden.

  Roep allen op om te bidden voor de houder van de Stoel van St Petrus, Paus Johannes Paulus II, omdat het kruis dat hij moet dragen zwaar is.

  Bid ook voor de Godgewijden die verwijderd zijn van de ware weg. Dat ze mogen terugkeren naar de ware weg en naar de liefde van mijn Meester, de Heer Jezus Christus.

  De zegen van de Allerhoogste, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zij met jullie allen.

  Pax Domini sit semper vobiscum.

  DRIEЁNTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 18 april 1996 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Aartsengel Rafael en hij zei: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Dit is een tijd van zware beproevingen en ook van vele rampen, oorlogen en oorlogsgeruchten, van moorden en overvallen. Dit is ook een tijd van geloofsafval en afstappen van zuiverheid, waarin ook de kerk van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus wordt aangevallen waardoor de houder van de Stoel van St Petrus veel te lijden heeft.

  Daarom opnieuw, een heel dringende oproep aan allen die trouw zijn aan de Kerk van mijn Meester en aan zijn kruis: doe boete en bid de rozenkrans, ga dikwijls naar de Heilige Mis. Dat ze het Lichaam en Bloed van mijn Meester, de Heer Jezus Christus dikwijls ontvangen, en met diepe eerbied behandelen en met een zuiver hart aanvaarden, wetend dat mijn Meester erin aanwezig is in Zijn volle goddelijkheid.

  Laat diegenen die aardse rijkdom vergaard hebben het overvloedig uitdelen aan de armsten der armen. Dat zal een goed werk zijn in de ogen van mijn Meester, de Heer Jezus Christus.

  Zeg aan diegenen die je hebben gevraagd naar hun overleden geliefden, dat ze veel voor hen bidden en ook dat ze Heilige Missen laten opdragen voor hun intentie en dat dit zal helpen om hen spoedig in het eeuwig licht te laten binnengaan.

  Degenen die een gelofte hebben gedaan kunnen dit hernieuwen op het feest van de neerdaling van de Heilige Geest, op voorwaarde dat ze de volgende voorwaarde vervullen: ze moeten een noveen bidden ter ere van de vijf Heilige Wonden van mijn Meester en ten minste één uur doorbrengen in gebed bij het kruis van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en ook gedurende deze negen dagen het sacrament van de biecht ontvangen. Al deze zaken moeten gebeuren uit vrije wil en de formule van de gelofte mag hetzelfde zijn als de voorgaande jaren. Zowel mijn Meester, als zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria, zijn verheugd om de bedevaarten, die in je gedachten zijn.

  Dring er bij allen op aan om meer offers te doen door gebed en offers. Lijden dat hen treft kan ook een zoenoffer betekenen voor al het kwaad dat mijn Meester en zijn geliefde Moeder wordt aangedaan.

  De zegen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zij met jou en met je geliefden.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

  VIERENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 14 juni 1996 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Aartsengel Rafael en hij zei: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Op de dag van het feest van het Heilig Hart van mijn Heer en Meester Jezus Christus, is het zijn dringende wens dat deze dag kerkelijk gevierd wordt en tot Zondag wordt verheven. Het zou ook goed zijn om het Onbevlekte Hart van de moeder van mijn Meester, de Heilige Maagd Maria te vereren op dezelfde dag omdat de twee Heilige Harten zijn verbonden tot EEN GEHEEL. Dring er daarom bij alle mensen op aan om deze devotie wereldwijd te verspreiden. Het zal ook goed zijn om de houder van de Stoel van St Petrus op de hoogte te brengen van dit dringend verzoek. Het zal zeker goed zijn dat diegenen die uitverkoren zijn zich toewijden aan deze twee Heilige Harten.

  Gebed aan de Verenigde Heilige Harten : het H. Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria
  Dat de Verenigde Heilige Harten van Jezus en Maria aanbeden , gezegend en geheiligd worden door heel de wereld in de eeuwen der eeuwen, Amen.
  Zeg dit gebed 6x per dag gedurende 9 dagen en uw gebeden zullen verhoord worden , zelfs indien dit onmogelijk lijkt . Vergeet niet de Verenigde Heilige Harten te bedanken met de belofte dit bericht te publiceren voor de bekomen gunst.

  Wanneer je contact opneemt met de vertegenwoordiger van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, Paus Johannes Paulus II, herinner hem dan eraan dat de tijd is aangebroken om een 40-daagse vasten aan te kondigen, en zo ieder die gelooft de kans te geven om het Zegel van de Levende God te ontvangen. Laat al diegenen die trouw zijn aan het kruis van mijn Meester door vasten en onthouding zich voorbereiden voor deze vasten, die zeker zal komen. Roep al de Godsgewijden (priesters) op om je helpen in deze taak.

  Bid en doe boete. Bid de rozenkrans; bezoek mijn Heer en Meester in zijn Heilig Sacrament.

  De zegeningen van de Allerhoogste komen over jou en je geliefden.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

  VIJFENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 7 maart 1997 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Aartsengel Rafael en hij zei: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Een oproep aan al de trouwe gelovigen van mijn Meester: wees niet bezorgd of angstig door al wat rond jullie gebeurt; blijf vertrouwen op mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn geliefde Moeder, de H. Maagd Maria, omdat de strijd is begonnen en op het eind zullen zij zegevieren. Bid tot jullie (bescherm)engelen en patroonheiligen. De Heiligen spreken voor jullie ten beste tot God en zij zijn verbonden in de Ene Drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.


  05-03-2012, 23:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Katholieke Kerk en het Huis van Israel zullen vervolgd worden 4/3/2012

  Mijn dierbare dochter, de tijd voor de opening van de zegels DAT TOT GEVOLG ZAL HEBBEN DAT HET ZEVENDE ZEGEL DOOR JOU ZAL GEOPEND WORDEN, is bijna aangebroken.

  Door jullie gebeden werd veel onrust en beroering afgewend.

  Mijn volgelingen, jullie aanvaarden Mijn kruis en jullie zullen je verenigen met het Onbevlekte Hart van Mijn Moeder als jullie naar Mijn Glorierijke Koninkrijk gaan.

  Als de valsheden en de verdorvenheden van de wereld ESCALEREN, zal ook het geloof van diegene die Mijn leger leiden vermeerderen.

  DE KERKEN ZULLEN VERVOLGD WORDEN, MET NAME DE KATHOLIEKE KERK EN HET HUIS VAN ISRAEL.

  Velen zullen blij zijn. Deze twee religies zullen gepijnigd worden en er zal alles in het werk gesteld worden, zowel buitenaf als binnenin, om elk spoor van beide uit te roeien.

  Er zal grote vreugde heersen over de wereld wanneer ze gevallen zullen zijn.

  Velen zullen hen als vernietigd beschouwen. Mensen zullen dan hun lijken negeren.

  Maar dat zou dom zijn. WANT ZE ZULLEN OPNIEUW OPSTAAN OM DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE TE VORMEN ALS DE POORTEN VAN MIJN PARADIJS WORDEN GEOPEND.

  Niemand kan of zal Mijn uitverkoren volk op aarde vernietigen.

  Zij kunnen pijn, marteling, dood toebrengen en de gebouwen en tempels slopen die door hen werden opgericht om Mijn Vader te eren.

  Maar dan zullen ze opstaan en hun rechtmatige tronen terugeisen, wanneer ze met Mij zullen regeren in het Paradijs.

  Wijs God nooit af.

  Wijs nooit zijn Kerken af.

  Want als jullie dit doen, zijn jullie de weg van bedrog aan het opgaan die leidt naar eeuwige vervloeking.

  Jullie Redder
  Jezus Christus

   

  05-03-2012, 19:34 Geschreven door Claudia  


  04-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 9

  Op de dag van het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de moeder van mijn Meester, de Heilige Maagd Maria, is het familielid waarvan je voortkwam opgenomen in het eeuwige licht en verblijft nu in de nabijheid van mijn Meester.

  Voor de twaalf uitverkorenen de volgende boodschap: overweeg de gelofte die jullie gedaan hebben onder het kruis aan mijn Meester, de heer Jezus Christus. Vervul jullie taak. Aan diegenen die dit nog niet gedaan hebben : haast jullie, want de tijd zal ten einde komen. Aan diegenen die in hoogmoed verkeren en aardse bezittingen, jullie tijd is ook kort. Aan diegenen die hebben gezondigd: keer terug naar de weg van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, want Hij vergeeft alle zonden, en start opnieuw. Aan al degenen die gelovig zijn: start een noveen van de barmhartige liefde van mijn meester en dit op zijn sterfdag, Goede Vrijdag.

  NOVEEN OM GODS BARMHARTIGHEID AF TE SMEKEN

  Jezus zegt tot Zr Faustina: “Ik wil dat je gedurende 9 dagen, de zielen naar de bron van Mijn Barmhartigheid voert, opdat zij daar kracht, opbeuring en alle genaden mogen ontvangen, die zij nodig hebben in de beproevingen van dit leven en vooral in het uur van de dood. Iedere dag zul je een afzonderlijke groep zielen begeleiden en ze dompelen in de zee van Mijn Barmhartigheid. Ik verlang het vertrouwen van al Mijn schepselen. Laat de zwakken en zondaars niet vrezen tot Mij te komen, zelfs al waren hun zonden zo talrijk als de zandkorrels aan de oever van de zee; alles zal verdwijnen in de peilloze diepten van Mijn Barmhartigheid”.
  Deze noveen wordt vooral gebeden in de 9 dagen die het feest van Gods Barmhartigheid voorafgaan en begint dan op Goede Vrijdag. Ook daarbuiten kan men de noveen doen. Men begint op de 1e vrijdag van de maand of op een andere vrijdag. Biecht en Communie zijn wenselijk.

  Eerste dag:
  Wij vragen barmhartigheid voor heel de mensheid, in het bijzonder voor de zondaars.

  Barmhartige Jezus, Uw verhevenste eigenschap is, medelijden te hebben en vergiffenis te schenken: let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen, dat wij stellen op Uw oneindige Goedheid. Stel ons allen onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart en sluit niemand uit. Wij vragen het U om de liefde, die U verbindt met de Vader en de H. Geest in de eenheid van de allerheiligste en mysterievolle Drie-eenheid.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op heel de wereld, vooral dan op Uw ongelukkige kinderen, wier enige hoop gesteld is op het Allerbarmhartigste Hart van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dat wij Uw Barmhartigheid verkrijgen door Zijn smartelijk Lijden, opdat wij eeuwig Uw Almacht kunnen prijzen.

  Tweede dag:
  Wij bidden voor de priesters en de kloosterlingen, door wie de goddelijke Barmhartigheid neerkomt over de wereld.

  Barmhartige Jezus, U hebt ons alle goed geschonken, vermeerder Uw genaden in de ziel van de priesters en kloosterlingen, opdat zij waardig en met veel vrucht hun arbeid in Uw wijngaard volbrengen. Zorg dat hun woord en hun voorbeeld allen tot de verheerlijking brengen van Uw goddelijke Barmhartigheid.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op de talrijke arbeiders in Uw wijngaard: op de zielen van de priesters, kloosterlingen en kloosterzusters, die de voorliefde genieten van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Geef hun de kracht van Uw licht, opdat zij vol ijver de gelovigen begeleiden op de weg der zaligheid en Uw Barmhartigheid voor hen verkrijgen.

  Derde dag:
  Wij bidden voor alle gelovige Christenen.

  Barmhartige Jezus, U schenkt aan allen de genaden, die komen uit de schat van Uw goddelijke Barmhartigheid. Neem alle gelovige Christenen op onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart en sluit niemand uit. Wij vragen het U door de liefde, die U verbindt met de Vader en de H. Geest in de eenheid van de Allerheiligste en mysterievolle Drie-eenheid.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op de zielen van Uw trouwe volgelingen en schenk hun Uw zegen omwille van de verdiensten van het smartelijk lijden van Uw Zoon en omgeef hen met Uw voortdurende bescherming. Laat niet toe, dat zij ooit Uw Liefde of de schat van het H. Geloof verliezen, maar geef hun de genade dat zij eeuwig Uw oneindige Barmhartigheid lof zingen samen met de koren van engelen en heiligen.

  Vierde dag:

  Wij bidden voor de heidenen en de ongelovigen, die de goddelijke Barmhartigheid nog niet kennen.


  Barmhartige Jezus, Licht der wereld, neem de zielen op van de heidenen en ongelovigen, die U nog niet kennen, onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart. Laat Uw genadestralen van Uw Barmhartigheid over hen komen, dat ze U mogen verheerlijken.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op de zielen van de heidenen en ongelovigen, die het barmhartig Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus nog niet kennen. Ontsteek in hen het licht van het H. Evangelie, opdat zij mogen begrijpen welk een oneindig geluk het is U te beminnen en eeuwig Uw Barmhartigheid te loven.

  Vijfde dag:
  Wij bidden voor hen, die dwalen in het geloof.

  Barmhartige Jezus, U bent de Goedheid zelf en U schenkt Uw licht aan hen, die het U vragen: neem de zielen van hen die dwalen in het geloof op onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart. Breng hen door het licht van Uw genade terug in de schoot van de H. Kerk, opdat zij eeuwig samen met ons de edelmoedigheid van Uw Barmhartigheid mogen prijzen.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op de ziel van hen die in dwaling leven. Let niet op de hardheid van hun gemoed, als zij door het misbruik van Uw genade die schat verloren hebben en zij hardnekkig in hun dwaling blijven, maar herinner U goedgunstig de liefde en het smartvol lijden van Uw Zoon, waardoor wij gered zijn. Laat die zielen U terugvinden, opdat zij met ons eeuwig Uw Barmhartigheid mogen bezingen.

  Zesde dag:
  Wij bidden voor de kinderen en voor de zielen die op hen gelijken.

  Barmhartige Jezus, U hebt gezegd: ”Leer van Mij, dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben”. Plaats de zielen van onze kinderen en de zielen van allen die zachtmoedig en nederig zijn geworden zoals zij, onder de bescherming van Uw Allerbarmhartigste Hart. Zulke zielen zijn als welriekende bloemen, die de hemel doorgeuren en een lieflijke geur verspreiden voor de troon van de Hemelse Vader. Laat de zielen voortdurend in Uw Hart verblijven en eeuwig Uw Barmhartigheid prijzen.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op deze kleine kinderen en op alle zachtmoedige en nederige zielen, die het meest gelijkvormig zijn geworden aan Uw goddelijke Zoon en die U, Vader van Barmhartigheid, verheugen door de zoete geur van hun deugden te laten opstijgen naar de voet van Uw Troon. Zegen ons en heel de wereld door de vreugden, die deze zielen U schenken, opdat wij eeuwig Uw Goddelijke Barmhartigheid mogen verheerlijken.

  Zevende dag:
  Wij bidden voor hen die de goddelijke Barmhartigheid vereren en die ijveren voor het vertrouwen in de goddelijke Barmhartigheid, opdat zij levende afbeeldingen worden van het Barmhartig Hart van Jezus.

  Barmhartige Jezus, Uw medelijdend Hart is de liefde zelf. Bescherm met Uw Allerbarmhartigste Hart de zielen, die zich bijzonder toeleggen op de verheerlijking van Uw goddelijke Barmhartigheid en de volheid van Uw goedheid prijzen. Help alle zielen, wier kracht ontspruit aan Gods genade, tegen de ontelbare zonden, die heel de wereld overspoelen en die geen mate meer kennen. Wees welwillend en overstelp hen met Uw Barmhartigheid, rust hen uit met de genade van sterkte, geduld en volharding.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op de zielen, die met bijzondere ijver Uw oneindige Barmhartigheid vereren en Uw lof verkondigen. Geef aan die zielen, die zich tot U wenden, een onbegrensd vertrouwen, een altijd grotere bijstand van Uw Barmhartigheid en bescherm hen volgens Uw belofte, als Uw eigen Eer, eeuwig en altijd en vooral in het uur van de dood.

  Achtste dag:
  Wij bidden voor de arme zielen in het vagevuur, opdat de stromen van Jezus’ Bloed hun lijden verzachten en verkorten.

  Barmhartige Jezus, die gezegd hebt: “Wees barmhartig, zoals Mijn Barmhartige Vader”, neem de arme zielen van het vagevuur op onder de bescherming van Uw Barmhartig Hart. Laat de stromen van bloed en water, die uit Uw barmhartig Hart vloeien, de vlammen van het vagevuur doven, opdat ook daar de oneindige kracht van Uw Barmhartigheid wordt geprezen.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op de zielen van het vagevuur. Heb medelijden met de zielen, die hun ogen op U vestigen, omwille van het smartelijk lijden van Onze Heer en door de bitterheid, die Zijn goddelijk Hart vervulde. Wij vragen U, beschouw de zielen alleen door de wonden van Uw Zoon, die U boven alles dierbaar is, onze Heer Jezus Christus, wiens Barmhartigheid alle gerechtigheid overwint.

  Negende dag:
  Wij bidden voor allen zielen, die in staat van lauwheid verkeren en die Onze Heer zo smartelijk deden lijden in de Hof van Getsemani.

  O Jezus, die de Goedheid zelf bent, neem de lauwe zielen die U in de Hof van Olijven met bitterheid vervulden en U een voorsmaak gaven van Uw dood op, onder de bescherming van Uw Allerbarmhartigste Hart. Doe het ijs in hun zielen smelten door het vuur van Uw zuivere Liefde, opdat zij eeuwig Uw oneindige Barmhartigheid mogen loven.
  Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan
  de Vader.
  Eeuwige Vader, zie met Uw barmhartige ogen neer op de lauwe zielen, om wier schuld het Hart van Uw Zoon in de Hof van Olijven eens deze smartvolle kreet slaakte: “Laat deze kelk aan Mij voorbijgaan!”. Wij smeken U omwille van het smartelijk lijden van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus en door Zijn drie uur durende doodstrijd op het kruis, ontsteek in hen nieuwe ijver voor Uw glorie en stort in hun hart de ware liefde, opdat zij hier op aarde de werken van barmhartigheid volbrengen en gedurende heel de eeuwigheid Uw goddelijke Barmhartigheid mogen bezingen. Amen.


  Kom allen samen, want er staan grote dingen te gebeuren. Wees niet bezorgd of bang. Weet dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn geliefde moeder, de H. Maagd Maria, jullie allen beschermen en ook jullie geliefden zodat hen niet zou overkomen. Daarom doe opnieuw een oproep om de aardse bezittingen te delen. Geef aan de armsten der armen. Jullie beloning zal groot zijn. De zegeningen van de Allerhoogste komen over jou en je geliefden.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

  ACHTTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 18 april 1994 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Engel Rafael die zei: “Ik kom in de Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus. Ik breng je de volgende boodschap.

  Roep alle kruisbroeders op die een gelofte hebben gedaan aan mijn Meester, op de eerste zondag van de maand, die toegewijd is aan de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria. Laat hen hun gelofte vernieuwen in aanwezigheid van de Godgewijden die op deze dag bij jou blijven. Dring er bij allen op aan dat ze zich voorbereiden in gebed voor deze dag. Het zou goed zijn dat allen die deze gelofte doen, het sacrament van de biecht ontvangen, wanneer nodig. De keuze is geheel vrij.

  Voor diegenen die rekening houden met deze oproep : laat mijn Meester over hen oordelen en ze zullen vervangen worden.

  Leg deze boodschap voor aan de gewijde, geestelijke adviseur ter aanvaarding.

  Dat de zegeningen van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, over jou en je geliefden mogen komen.

  Domini sit semper vobiscum.”

  NEGENTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 1 juli 1994 voelde ik een warme wind rond me en hoorde de stem van de Heilige Engel Rafael die zei : “Ik kom in de Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus. Ik breng je de volgende boodschap.

  Aan al de bewoners van de aarde zegt mijn Meester:  Wanneer de tijd voorbij is en de maat vol is, zal de zon verduisterd worden en de maan zal niet langer haar licht geven, zullen de sterren neervallen van de hemelen en de machten van de aarde zullen geschud worden. Dan zullen de maaiers mijn tarwe maaien en de restjes binnenhalen en het kaf zal verbrand worden.

  Daarom doe Ik opnieuw een dringende oproep aan allen : doe boete en bekeer jullie, keer terug naar jullie Vaders huis, omdat jullie daar veilig zijn onder de bescherming van mijn Meester en zijn geliefde Moeder, de Heilige Maagd Maria.

  Dan een woordje voor de uitverkoren mannen: hun aantal zal twaalf zijn. De laatste zal zich ook toevoegen. Daarop zullen de gezegende gezalfden ook toegevoegd worden aan de twaalf. Aan hen die reeds hun gelofte gedaan hebben: dat ze hun gelofte houden en zich niet laten beïnvloeden door aardse zorgen. Denk eerst aan Gods Koninkrijk en de rest komt vanzelf. Volg de weg van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en van zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria.

  Degene die juist werd weggehaald vanonder jullie, bid voor hem, hij heeft zijn doel nog niet bereikt.

  De dag die jullie gekozen hebben is heel goed en brengt vreugde in de Hemel.*

  Jullie zijn goed bezig, doe zo voort. De zegening van mijn Meester rust op dit werk.

  Zeg aan de herder (priester) die je bent tegengekomen : Gods zegen rust op hem.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

   * 14 augustus zal de 8ste verjaardag zijn van de zegening van het kruis, en zal gevierd worden in een Heilig Eucharistisch feest.

  TWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL  

  Gedurende de ochtendgebeden op 1 november 1994 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Engel Rafael die zei : “Ik kom in de Naam van Mijn Heer en Meester Jezus Christus. Ik breng je de volgende boodschap.

  Roep allen op om trouw te zijn aan het kruis van mijn Heer en Meester door zich geestelijk voor te bereiden voor de grote zaken die staan te gebeuren in de nabije toekomst.

  Een grote ramp zal de mensheid treffen, zoals nog nooit eerder is geweest sinds het bestaan van de aarde. Daarom is het goed dat iedereen het sacrament van de biecht ontvangt over zijn of haar hele leven. Dat iedereen zich plaatst onder de bescherming van het liefhebbende hart van mijn Heer en Meester, Jezus Christus en zijn geliefde moeder, de Onbevlekte Maagd Maria. Dring er bij allen op aan dat ze zich bekeren door boete, vasten, gebed en veelvuldige deelname aan de Heilige Eucharistie. Allen zullen mijn Meester ontvangen met een zuiver hart, omdat Hij aanwezig is met Zijn Lichaam en Zijn Bloed. Respect voor dit sacrament is uiterst belangrijk.

  Grote tekenen zullen aan de mensheid gegeven worden aan de zon, maan en sterren. Zo spreekt mijn Meester, de Heer Jezus Christus. De vijand van mijn Meester zal alles in het werk stellen om onrust en verwarring te zaaien. Maar jullie allen, volhard in jullie geloof in mijn Meester en zijn geliefde Moeder, de Gezegende Maagd Maria, want zoals het licht van Oost naar West beweegt, zo zal de komst van mijn Meester zijn, met grote macht en majesteit, om zijn schepping te vervolmaken.

  Wees daarom niet bezorgd of angstig; weet dat de Schepper van Hemel en Aarde alles goed zal maken voor allen die Hem trouw zijn gebleven. Weet dat alle dingen hier beschreven eerst moeten gebeuren, zodat de weg vrijgemaakt is voor de nieuwe toekomst.”

  De H. Aartsengel Rafael zegt verder dat hij de volgende dag terugkomt met nog boodschappen.

  EENENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Op 2 november 1994 gedurende de ochtendgebeden vervolgde de H. Aartsengel zijn boodschap :

  Op de dag van vandaag, die jullie herdenken*, is er vreugde in de Hemel over de velen die in het licht van mijn Meester, de Heer Jezus Christus binnenkomen, zoals de Godgewijde, de man uit jullie gemeenschap, de vrouw die zich ver van je bevond, de moeder, de moeder die zich zorgen maakte over haar zoon, alle geliefden van hen die zijn geroepen** en vele, vele anderen. Zij zullen vandaag opgenomen worden in het licht van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Por daarom de mensen aan om te bidden voor diegenen die van hen werden weggenomen.

  Wat betreft de steun van de Godgewijden : hij wordt zwaar op de proef gesteld, maar zeg hem: mijn Meester, de Heer Jezus Christus, heeft grote plannen voor hem. Dat hij de moed niet opgeeft en het gestarte werk verder zet. Je kunt deze boodschap aan hem geven. Hij moet zelf uit zijn eigen vrije wil beslissen.

  Wat betreft de tweede Godgewijde : zeg hem het goede werk verder te zetten betreffende de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria. Ook de nabijheid van het kruis van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, wordt met vreugde toegejuicht in de Hemel en daardoor zijn alle straffen voor de zonden van zijn hele leven verwijderd. De zegen van mijn Meester rust op hem in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  De twaalf uitverkoren mannen, hun aantal zal op het einde twaalf zijn, zullen deze taak op zich nemen uit vrije wil. Op het eind zullen de begeleidende Godgewijden, zoals in de vorige boodschappen werd beloofd, aan hen worden toegevoegd.

  De zegen van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, is met jullie en jullie geliefden.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

   * Feestdag van Allerzielen        ** de twaalf kruisbroeders

  TWEEЁNTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 7 april 1995 voelde ik een warme wind rond me en hoorde ik de stem van de Heilige Engel Rafael die zei: “Ik kom in de Naam van Mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, en Ik breng je de volgende boodschap.

  De twaalf uitverkorenen mogen hun gelofte doen op het feest van de komst van de Heilige Geest (Pinksteren). Dring er daarom bij hen op aan dat ze zich voorbereiden op deze dag, met volledige goedkeuring van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn geliefde Moeder, de Heilige Maagd Maria. De begeleidende Godgewijden zullen aan hen toegevoegd worden op het juiste moment. Zij mogen, onder dezelfde voorwaarden, bij het broederschap toetreden en ze mogen alle twaalf de naam van een heilige toevoegen aan hun eigen naam. Het toetreden tot het broederschap moet op vrijwillige basis gebeuren. Het zou ook goed zijn om het gegeven mandaat opnieuw voor te lezen aan de twaalf mannen.

  De bedevaart die je hebt gedaan en die nog steeds in je gedachten is, geeft veel vreugde in de Hemel en vooral voor de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria.

  Laat jezelf niet beïnvloeden door zogenaamde boodschappen van de Hemel. De vijand van mijn Meester wil enkel verwarring zaaien op die manier. Luister alleen naar de boodschappen van mijn Meester, die door mij komen. Het zou goed zijn om dichter tot de twee gezalfden te naderen, met wie je onlangs hebt gesproken. Je kunt hen in vertrouwen nemen.  04-03-2012, 23:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld zegt :

  Er zijn mensen die niets liever doen dan een spelletje dammen : lustig over de tegenstander wippen tot ze een dam kunnen maken. En dan de tegenstander volledig kunnen inmaken door al zijn stukken van het bord te halen, zodat deze aan de rand van het bord verslagen achterblijft.


  Dan zijn er anderen die een spelletje poker verkiezen : met een afgestreken gezicht blijven liegen tot de ander eronderuit gaat.

  Een spelletje monopolie is anders ook niet mis. Zich verrijken ten koste van een ander.


  Een spelletje schaken, met in het achterhoofd de taktiek als de tegenstander zo zijn schaakstuk zet je hem wel klein krijgt in de derde of vierde zet.

  Speel nog een spelletje…

  04-03-2012, 20:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid erkennen. 3/3/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, het lijden van Mijn Zoon is tegenwoordig gelijk aan Zijn lijden toen Hij op aarde leefde.

  De pijn die Hij toen onderging en die bij Hem de grootste foltering veroorzaakte, was niet Zijn kruisiging, maar de manier waarop Hij werd afgewezen.

  Zijn woord wordt tegenwoordig verworpen, net als toen.

  HIJ WORDT TEGENWOORDIG GETART OP EEN MANIER DIE TRANEN VAN VERDRIET EN LIJDEN MEEBRENGT, NIET ALLEEN VOOR ZIJN GELIEFDE MOEDER, MAAR OOK VOOR ZIJN TOEGEWIJDE VOLGELINGEN.

  Hoe pijnlijk is het om te zien hoe vele kinderen van God zich hebben afgekeerd van de heilige sacramenten en de leer van de Kerk.

  Zo vele zielen zijn verloren. Ik smeek jullie, kinderen, om het kruis van Mijn Zoon (jullie kruis) op te nemen en het goede voorbeeld te geven.

  Aanvaard Mijn Zoon met eenvoud van hart.

  Mijn Zoon liefhebben en Mijn Eeuwige Vader eer brengen is heel eenvoudig, kinderen.

  Analyseer nooit het woord van Mijn Zoon.

  VOLG EENVOUDIGWEG ZIJN LEER. DEZE IS NOOIT VERANDERD.

  LUISTER NAAR DE WOORDEN VAN MIJN ZOON ALS HIJ NU TOT JOU SPREEKT VANUIT DE HEMELEN.

  Hij roept jullie op om jullie ziel voor te bereiden voor Zijn Tweede Komst.

  WANNEER HIJ NU TOT JULLIE SPREEKT, DOET HIJ DIT UIT ZIJN LIEFDE VOOR DE MENSHEID.

  Zijn Heilig Woord zal jullie zielen voeden en ze opnieuw sterk maken.

  Wijs Zijn oproep tot jullie nu niet af.

  Hij wil iedere ziel redden. Maar om dit te kunnen doen, moet Hij jullie herinneren aan het verschil tussen goed en kwaad.

  Zo velen onder jullie werden niet op de hoogte gebracht over de ernst en zwaarwichtigheid van zonde.

  TOLERANTIE IN JULLIE MAATSCHAPPIJ EN BINNEN JULLIE KERKEN BETEKENT DAT, HETGEEN VELEN ONDER JULLIE DENKEN DAT HET VAN GEEN BELANG IS, TOCH EEN ERNSTIGE ZONDE KAN ZIJN IN DE OGEN VAN GOD.

  DE KERK VERKEERT IN GROTE DUISTERNIS OP DIT MOMENT EN IS REEDS VELE JAREN HET DOELWIT VAN DE BEDRIEGER.

  Mijn Zoon moet nu ingrijpen en jullie begeleiden want de scheuring binnen de Kerk zal binnenkort uitbreken.

  Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid erkennen.

  De wereld zal nu zo veranderen dat ze onherkenbaar zal zijn.

  Er werden vele boodschappers naar jullie gezonden in het verleden om jullie voor te bereiden op deze gebeurtenis.

  Dit zijn de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven worden om ervoor te zorgen dat ze zich voorbereiden op de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon.

  Na Zijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Hij de ogen zal openen van de hele mensheid om hun zonden te laten zien, zal Hij hen een klein beetje tijd geven om verlossing te zoeken.

  Dan zullen jullie aanwijzingen krijgen om jullie ziel voor te bereiden voor de Tweede Komst van Christus, Mijn Geliefde Zoon, die terug zal komen in Glorie, zoals voorzegd.

  Moeder van Redding


  04-03-2012, 20:19 Geschreven door Claudia  


  03-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kruisteken
  Visioen en Boodschap van de Kleinste Dienaar – 20/2/2012

  Terwijl ik deze morgen na de Mis de aanbidding bijwoonde zag ik een engel die een Kruisteken op mijn voorhoofd maakte. Ik kon ook zien dat hij het Kruisteken maakte op het voorhoofd van mijn vrouw en mijn kinderen. De engel sprak dan en zei me dat de engelen nu het Kruisteken aanbrachten op het voorhoofd van alle gelovigen en biddende volgelingen van JEZUS CHRISTUS en al de mensen waarvoor ze hebben gebeden. Dat dit een teken van redding en bescherming zou zijn voor allen die het merkteken hadden ontvangen.

  03-03-2012, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarschuwing voor satanische sekten en new age leer 2/3/2012

  God de Vader : Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen heviger worden gedurende de LAATSTE ZUIVERING DIE NODIG voor de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

  DE AARDE WORDT VOORBEREID VOOR DEZE GLORIEVOLLE GEBEURTENIS, DIE DOOR MIJ WERD BELOOFD ALS HET GROOTSTE GESCHENK SINDS DE SCHEPPING VAN HET PARADIJS.

  Kijk uit naar deze gebeurtenis met grote verwachting want dit nieuwe Paradijs is hetgeen waar iedere man, vrouw en kind zal naar streven.

  Bereid jullie voor zodat jullie, je gezinnen, families en vrienden geschikt zijn om in Mijn Nieuwe Koninkrijk te leven, dat onder het bestuur zal staan van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

  Kinderen, als jullie dit verzoek negeren, dan ZULLEN JULLIE JE RECHTMATIGE ERFENIS VERLIEZEN.

  Als de zondaars maar een glimp van deze glorievolle creatie zouden opvangen, zouden ze neervallen en smeken om genade om de poorten te mogen binnengaan.

  Enkel diegenen die een eenvoudige en zuivere liefde voor Mij, hun Hemelse Vader en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, hebben zullen van dit nieuwe vredige en glorievolle bestaan kunnen genieten.

  Helaas heeft Satan de ziel van veel van Mijn kinderen verduisterd, zodat ze niet in staat zullen zijn om de waarheid van de fictie te onderscheiden.

  Mijn dochter, er worden verschrikkelijke leugens verspreid door satanische sekten en new age leer.

  Mijn arme kinderen, verleid door leugens die vervat zijn in een kleurrijk fata morgana : geloof in een nieuwe planeet.

  ER WORDT HEN EEN ANDER SOORT PARADIJS BELOOFD. MAAR HET BESTAAT NIET.

  Wanneer Satan de harten verleidt en wint van diegenen die in hem geloven, kwelt hij hen voor eeuwig.

  Als jullie de verschrikking zagen dat op hun gezicht staat wanneer ze, na de dood, zien dat ze zich in de klauwen van Satan bevinden dan zou het je hart breken.

  Ze zijn zo ongelukkig dat het belangrijk is dat jullie deze zielen waarschuwen voor de kwelling die in het verschiet ligt.

  BID VOOR HEN. STOP NOOIT. IN VEEL GEVALLEN KAN ENKEL HET LIJDEN VAN OFFERZIELEN HEN REDDEN VAN DE HEL.

  Aan diegenen die in Mij, God de Vader, geloven roep Ik jullie nu op om te verzaken aan afgoden, valse idolen, valse doctrines, waarzeggerij en new age leerstellingen die allemaal neerkomen op niets.

  Alles werd door de koning van bedrog, Satan, een sluwe leugenaar gecreëerd.

  Mijn dierbare kinderen, niets zal hem stoppen om jullie van Mij weg te halen.

  Ik smeek jullie, kinderen om voor deze zielen te bidden, als een troost voor Mij, jullie geliefde Vader.

  TROOST ME. NA VERLOOP VAN TIJD ZULLEN JULLIE HET MYSTERIE VAN MIJN HEMELS KONINKRIJK BEGRIJPEN.

  NA VERLOOP VAN TIJD ZAL HET MYSTERIE VAN MIJN GODDELIJKE WIL GEOPENBAARD WORDEN.

  Na verloop van tijd zullen jullie door jullie trouw en liefde voor Mij, Me helpen eindelijk Mijn familie te verenigen in het Koninkrijk, dat Ik in het begin geschapen heb voor al Mijn kinderen.

  Mijn dochter, dank je voor je lijden. Mijn kinderen, dank je om te reageren op Mijn oproep vanuit de Hemelen.

  Ik geef nu al Mijn Zegen, maar je moet Me vragen :

  Hemelse Vader, help me om klein als een kind te worden in Uw ogen.
  Ik vraag U dat Uw genaden over mij komen zodat ik kan reageren op Uw oproep om al Uw kinderen te redden.
  Amen.

  Jullie geliefde Hemelse Vader
  de Allerhoogste God

  03-03-2012, 20:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik word niet beperkt door wat jullie zien - Susan O'Marra 28/2/2012
  Ik word niet beperkt door wat jullie zien, maar jullie beperken me wanneer jullie Mij niet volledig vertrouwen en niet volledig in Mij geloven. Ik schiep jullie en Ik gaf jullie leven, zodat jullie Mijn liefde en Mijn doelstellingen voor jullie zouden kennen. Ik ben alles wat ik voor jullie heb bepaald tot stand aan het brengen, maar als jullie Mij daarin niet echt vertrouwen, of niet geloven dat Ik dit zal vervullen, dan kan Ik de zaken die Ik verlang te doen niet voortbrengen. Ik word dan beperkt door jullie. Ik wil dat jullie zien dat Ik volledige controle heb over jullie lotsbestemming. Ik weet alles dat zal gebeuren en Ik weet alles dat niet zal gebeuren. Wees niet bang om op Mij te vertrouwen, want Ik zie dingen die jullie niet zien. Ik ben de schepper van jullie lot. Ik ben jullie Vader en Ik ben jullie God. Neem mijn hand en laat de dingen los die je beroven van jullie toekomst, en leef. Ik heb niet in jullie naam gewerkt om dan niet te af te ronden wat Ik ben gestart, en Ik heb ook mijn mening over jullie niet veranderd. Nee, Ik heb alles in volgorde en timing voor jullie gezet. Alles is klaar voor de dagen die nog zullen komen. Ik kijk naar jullie, wat gaan jullie doen? Laat de schrik en de bekommernissen los die jullie gedachten teisteren, en kom naderbij. Ik heb jullie nog veel meer te vertellen, zodat jullie met vertrouwen kunnen leven in al hetgeen dat Ik voor jouw leven heb gemaakt. Jullie leven in Mijn vrede, en in Mijn bevrijding.

  Jullie zijn ook niet beperkt door wat jullie zien. Want wat jullie van buitenaf zien is niet echt wat waar is, want Ik bent altijd aan het werk onder de oppervlakte om voort te brengen wat sluimert en onontdekt is door jullie. Er is veel dat dat op je weg gelegd is, dat je niet alleen moet vinden, maar dat jullie moeten worden. Alles wat jullie leren op jullie tocht wordt een deel van jullie. Alles wat jullie vinden en begrijpen wordt aan jullie toegevoegd en vervolmaakt jullie verder als jullie groeien. Jullie hebben iedere stap en iedere kans die Ik precies voor jullie heb weggelegd nodig. Jullie hebben ze allemaal nodig, om volledig rijp te worden en klaar te zijn voor een groter gewicht van mijn Glorie dat naar beneden komt, zelfs nu. Ik ben geleidelijk neergekomen op je leven en als Ik dichter tot je naderde ben je ook veranderd en rijper geworden in Mij en in de persoon die Ik bepaald heb dat je volledig zou zijn. Daarom moet je loslaten en op Mij vertrouwen. Strijd niet met Mij, maar rust en weet dat iedere stap nog altijd een maatregel is en de verwezenlijking van Mijn plannen.

  Ik heb veel zaken besloten die nog moeten komen, die jullie tezelfdertijd zowel zullen stimuleren als verontrusten. Want verandering is altijd een concept die jullie menselijke natuur en mogelijkheden strekt. Jullie moeten je volledig overgeven aan Mij in het proces, en zorgen dat jullie gedachten in alle dingen op Mij blijven gericht zijn. Hoe groter Ik Mijn hand voor jullie ontvouw, hoe groter de uitdagingen zullen zijn voor jullie om Mij te erkennen of Mij te ontkennen. Want alles dat nog van de oude natuur is binnenin jullie, zal zich kanten tegen Mijn plannen en bedoelingen, en jullie zullen de oude gedachten en patronen, die jullie nog steeds willen controleren wie jullie in Mij willen zijn, moeten kruisigen. Jullie moeten volledig uit jullie zelf breken en met Mij leven. Het is tijd om met Mij helemaal naar de top van Mijn Berg te klimmen, en dan zullen jullie werkelijk zien waarom jullie zo hard moesten vechten om te worden waar Ik jullie voor opgeroepen heb. Het zal zijn zoals jullie bepalen zoals het zal zijn, want alleen jullie kunnen jullie doel met Mij vervullen.

  Ik heb jullie al de engelenhulp gegeven die jullie nodig hebben, en Ik heb jullie al Mijn Genade gegeven om in ieder seizoen op te komen dat op deze planeet en naar de mens toe komt. Door ieder seizoen en door ieder jaar, zullen jullie hand in hand leven met Mij en jullie zullen geen nederlaag of angst kennen, maar jullie moeten dit jaar iedere hindernis en afleiding die jullie koers zo gemakkelijk verstoort, loslaten. Laat jullie hart niet verontrust worden. Laat jullie geloof niet onderste boven zijn door zo’n simpele zaken. Veranker jullie dieper in Mij. Erger jullie ook niet aan de boosdoeners want hun tijd is kort. Jullie tijd bij Mij is veel langer. Ik heb controle over de aarde, er is niets dat Mij ontsnapt of dat buiten Mij om gebeurt. Mijn Woord zal standhouden tot het einde van alle dingen. Mijn Volk zal ook standhouden tot het einde, met Mij. Mijn Kerk zal groeien en eindelijk rijper worden als ze Mij in de armen sluiten en ieder zal tot het besef komen van hun deel als ze Mij zoeken en vinden. Mijn bedoelingen zullen standhouden. De aarde en de mens zullen tot de wetenschap komen dat Ik de Heer van alles ben, zelfs over aardse zaken.

  Laat je niet verontrusten door zaken die moeten gebeuren, het is aan jullie om te weten dat Mijn Wil zal gebeuren, en dat jullie je deel moeten leven als Ik het Mijne ontvouw. Ik heb een heel groot plan dat enkel zal verschijnen als jullie meer de tijd nemen om Mij te zoeken en Mij te leren kennen. En als Ik uitbundig uitstrooi, zullen jullie ook uitbundig uitstrooien, en samen zullen we volledig alles herbouwen dat nog altijd wacht op zijn profetisch uur en tijd. Er zal niets vergeten worden, of erover gekeken, nee, integendeel, alles is synchroon met Mij, de Houder van al de lotsbestemmingen. Bereid jullie voor op grote verandering, en voor een nog groter uitstrooien van Mijn Vuur en Mijn Winden, want Ik ga dieper en hoger dan ervoor en jullie zullen zien en weten dat Ik het ben en jullie zullen zeer verheugd zijn. Niet alles wordt volledig begrepen op aarde, zelfs niet door de leiders die tegenwoordig aan het bewind zijn, maar zie als Ik de gedachten van de mensen onderbreek, en Mijn Geest naar binnen breng. Ik ben gekomen om Mijzelf aan alle mensen te openbaren en Ik ben gekomen om Mijn Oogst binnen te halen, en Ik ben gekomen om terug in Mijn Kerk te wonen. Ik zal gekend zijn en gevreesd, en Ik zal gezocht worden als de gebeurtenissen zich ontvouwen voor Mijn Wijsheid, en Mijn Wijsheid alleen zal alle dingen in de hemelen en op aarde in standhouden. Mijn Naam en Mijn  Roem zullen opnieuw over de wereld bekendgemaakt worden, want het is tijd voor het opkomen van de lotsbestemmingen van Mijn vrouwen en mannen. De kennis van Mij zal binnendringen en het zal uit de harten van de mensen stromen tot het einde.

  Psalmen 78:41 : Telkens opnieuw hebben ze God uitgedaagd en de Heilige van Israël gekrenkt.

  Job 11:7 : Dacht je God te doorgronden, de Almachtige alzijdig te omvatten?

  Job 15:8 : Ben jij toehoorder geweest in Gods raad, en beperk je de wijsheid tot jezelf? 

  Psalmen 22:10 : U hebt mij uit de schoot gehaald, en veilig tegen de borst van mijn moeder gevlijd.

  Psalmen 26:1 :
  Wees rechter over mij, heer: ik leid een onbesproken leven en zonder aarzelen
  vertrouw ik op de heer.

  Psalmen 143:8 :
  Laat mij vroeg in de ochtend uw liefde vernemen, want ik stel mijn vertrouwen in U.
  Wijs mij de weg die ik moet gaan: naar U gaat mijn verlangen uit.


  Jeremia 39:18 :
  Ik zal u redden; u zult niet vallen door het zwaard; u brengt het er levend af, omdat u op Mij hebt vertrouwd – godsspraak van de heer.

  Hebreeën 2:13 :
  en opnieuw: Ik zal mij geheel op Hem verlaten; en nog eens: Hier ben Ik met de kinderen die God Mij gegeven heeft.

  Jesaja 9:6 : Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk;
  hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd.
  De geestdriftige liefde van de heer van de machten zal dit teweegbrengen.


  Efeziërs 1:19 : en overgroot zijn macht over ons die geloven.

  Openbaring 22:6 : Hij zei tot mij: ‘Deze woorden zijn betrouwbaar en waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren.’

  En omdat Ik deze boodschap van de Heer beëindigde om 3:18 ‘s nachts:    

  Efeziërs 3:18: (in context)
  moge Hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Geest wordt gesterkt, zodat Christus door het geloof woont in uw hart, en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen te vatten wat de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte is, en dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat; dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God.
  03-03-2012, 13:08 Geschreven door Claudia  


  02-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kind  Child Is the Nigger of the World

  02-03-2012, 23:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat ging er zoal verkeerd om tot zo'n maatschappij te komen?

  Het feit dat de mens hebberig is en nooit tevreden is met wat hij heeft is een belangrijke reden die de brandstof is van de andere oorzaken die de vehikels zijn. Een van de oorzaken is de emancipatie. Begrijp mij niet verkeerd : de zelfontplooiing van de vrouw is één zaak, maar het onderuit halen van het gezin is een andere. De vrouw kwam zo op de dezelfde plaats te staan als de man. Een job doen waarbij ze zou concurreren met de man. Bovendien moest ze ook nog voor haar gezin zorgen. Ze moet meer armen hebben dan Shiva. Dat de technologie zou zorgen dat er meer tijd zou zijn is dus een illusie gebleken. De tijd werd onmiddellijk ingevuld met werk en prestatie.

  Door het weinig tijd hebben voor elkaar geeft dit druk op het gezin en zorgt dit voor ontwrichting.

  Kinderen worden aanzien als een last in plaats van een zegen. Kwaliteitstijd voor de kinderen valt eraf omdat de vrouw gestresseerd is, overwerkt is, teveel hooi op de vork “moet” nemen. Laat ons zeggen dat dit door de maatschappij verwacht wordt. De man in het gezin is ook niet tevreden, hij staat bij vrouwen op de werkvloer die meedingen voor zijn arbeidsplaats. Als er maar 1 verdiener per gezin zou zijn, zou er ook meer werk zijn. Maar het is nu rijkelijk te laat om de klok terug te draaien omdat de maatschappij voorzien is op tweeverdieners.

  Een andere oorzaak is de tv en de computer. De mensen zijn meer bezig met de series op tv dan met hun gezin. De ouders zouden moeten het voorbeeld geven. Meer contact met elkaar in het gezin, meer tijd met elkaar doorbrengen. En natuurlijk ook het godsdienstige meegeven : de sacramenten samen beleven (naar de kerk gaan, de eucharistische aanbidding meedoen), bidden, de bijbel lezen. Dit zijn zaken waartoe de ouders verplicht zijn. Je moet je kinderen opvoeden. Als kinderen op de waardenschaal verhuizen van de eerste plaats naar verderop, dan moet je alles eens opnieuw bekijken, want dan ben je als ouder verkeerd bezig. Trouwens, als je kinderen op de wereld zet dan ben je er verantwoordelijk voor. Tegenwoordig is het triestig om kind te zijn. Ouders kijken niet naar hen om, of hebben het te druk met zichzelf en hun wensen.

  Dat het gezin als hoeksteen van de maatschappij bestond is spijtig genoeg verleden tijd. Hoe ziet een gezin er eigenlijk uit? Aan het hoofd van het gezin staat de man. Hij zorgt ervoor dat zijn gezin niets tekort komt. Hij zorgt ervoor dat de grote problemen besproken worden. Hij zorgt ervoor dat de godsdienstige kant vervuld wordt. Hij neemt de beslissingen naar buiten toe. Dan komt de vrouw, zij luistert naar de man, doet haar inbreng, zorgt voor de kinderen. Zij is de opvang van de kinderen. Ze kunnen bij haar terecht met al hun problemen. Ze zorgt voor het huishouden. Ze helpt eventueel familieleden of andere mensen.

  Men heeft ervoor gezorgd dat dit goddelijk systeem van gezin “vies” klinkt in de oren van de emancipatiebeweging. Toch is dit systeem perfect in harmonie. Al de systemen met een communistische en socialistische inslag zijn gedoemd om te mislukken, omdat ze geen rekening houden met het gezin dat door God werd ingesteld.

  02-03-2012, 23:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus' vele gezichten

  Chinese Jezus

  Koreaanse Jezus

  Japanse Jezus

  Aziatische Jezus

  Indische Jezus

  Jezus in Mozambique


  Ethiopische Jezus

                                                          

  Nubische Jezus

  Afrikaanse Jezus

  Ghaneese Jezus

  Afro-Amerikaanse Jezus

  Amerikaanse Jezus

  Indiaanse Jezus

                                                   

  Jezus in de Caraïben

  Jezus in Guadeloupe

  Jezus in Puerto Rico

  Columbiaanse Jezus


  02-03-2012, 20:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus' vele gezichten 2

  Mexicaanse Jezus

  Franse Jezus

  Duitse Jezus

  Spaanse Jezus

                                                          

  Italiaanse Jezus

                                                          

  Griekse Jezus

                                                         

  Russische Jezus

  Jezus in de Oekraïne

  Poolse Jezus

                                            

  Joodse Jezus

  Arabische Jezus

                                           

  Universele Jezus

  02-03-2012, 20:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verenig jullie als we de poorten binnengaan van het Nieuwe Paradijs 1/3/2012

  Mijn dierbare dochter, vele van Mijn kinderen zullen nu gered worden door de gebeden en het lijden van Mijn geliefde volgelingen wiens liefde voor Mij groter is dan de liefde die een groot deel van de mensheid kent.

  In deze heftige periode houd Ik stand en vertrouw Ik op Mijn volgelingen om Mij te helpen zielen redden.

  VELE VAN DEZE ZIELEN ZULLEN DE DAAD VAN MIJN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID NIET OVERLEVEN EN ZULLEN STERVEN IN DOODZONDE.

  Zo vele onder jullie hebben Mijn oproep met zo’n gehoorzaamheid en grootmoedigheid van hart beantwoord.

  JULLIE SCHENKEN ME VEEL TROOST.

  Mijn dierbare volgelingen, Ik zegen jullie en vraag jullie om te blijven bidden voor de zielen van anderen.

  De gave van Mijn Barmhartigheid zal binnenkort aan de hele mensheid gegeven worden.

  Iedereen zal de waarheid van Mijn bestaan begrijpen. MAAR NIET IEDEREEN ZAL MIJ WILLEN ERKENNEN, ZELFS AL WORDT DE WAARHEID AAN HEN GEOPENBAARD.

  Zij zijn de zielen naar wie ik verlang.

  DIT ZIJN DE VERLOREN ZIELEN WAAR MIJN GELIEFDE MOEDER TRANEN VOOR VERGIET.

  Jullie moeten Mij helpen die zondaars te redden omdat Ik al Gods kinderen wil redden.

  Bid en verenig jullie om Mij te helpen iedere ziel naar ons toe te halen, als we de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan.

  Kruistocht van Gebed 35 

  Kinderen, jullie weten hoeveel Ik van jullie houd.

  Jullie, die Mij kennen zullen de diepte van Mijn pijn en lijden begrijpen omwille van het aantal mensen die Mijn hand van barmhartigheid weigeren.

  Enkel jullie, door jullie gebeden, kunnen deze zielen helpen. Breng Me dus de troost waarnaar Ik verlang.

  Blijf nu dicht bij Mij.

  Het zal niet lang meer duren.

  Wees geduldig en bid.

  Ontspan je, voel Mijn liefde.

  Alles zal in orde komen.

  Jullie geliefde Jezus Christus

  02-03-2012, 16:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 35

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  35 Gebed voor de zielen om het Paradijs binnen te gaan 1/03

  O Mijn Jezus,

  Help me om U te helpen met het redden van de rest van Uw kinderen op aarde.

  Ik bid dat U door Uw barmhartigheid zielen zult redden van de geest van duisternis.

  Aanvaard mijn beproevingen, lijden en zorgen in dit leven om zielen te redden van het vuur van de Hel.

  Vul me met de genaden om U dit lijden aan te bieden met liefde en vreugde in mijn hart zodat we ons allen verenigen als een geheel in liefde tot de Heilige Drie-eenheid en om met U te leven als een heilige familie in het Paradijs. Amen.

  Jullie geliefde Jezus Christus

  02-03-2012, 11:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De feniks herrijst uit z'n as


  Hebt u de verrijzenis in de ogen?


  02-03-2012, 00:22 Geschreven door Claudia  


  01-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weten jullie niet dat de H. Geest niet in de ziel van iemand met een verstokt hart binnenkan en niet binnen zal komen? 1/3/2012

  Mijn dierbare dochter het is niet aan jou om de timing van Mijn Vaders wil te kennen.

  Mijn volgelingen moeten geduldig zijn als alles in de wereld zal evolueren zoals geprofeteerd werd in Mijn Vaders Boek.

  Dit alles zal volgens Mijn Vaders timing gebeuren en rekening gehouden met het effect dat jullie gebeden zullen hebben om te helpen wereldoorlogen af te wenden.

  Het duurt niet lang voor al Mijn beloften te vervullen.

  Mijn volgelingen, jullie moeten op Mij, jullie geliefde Jezus, vertrouwen.

  Bid voor zielen en laat alles over in Mijn handen.

  Vergeet nooit te bidden tot Mijn Vader, bid zoveel mogelijk om het Zegel van de Levende God zodat jullie en je gezinnen beschermd worden.

  Bid Kruistochtgebed 33 om het Zegel van de Levende God te vragen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid

  O Mijn God, Mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.

  Uw Goddelijkheid omgeeft mijn lichaam en ziel voor eeuwig. Ik buig in nederige dankbaarheid voor U en bied U mijn diepe liefde en trouw aan, mijn Geliefde Vader.

  Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit speciale Zegel en ik wijd mijn leven voor eeuwig en altijd aan Uw dienst toe. Ik houd van U, Lieve Vader. Ik troost U in deze tijden, Lieve Vader.

  Ik bied U het Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Uw zeer geliefde Zoon aan in verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

  Zorg er ook voor dat je de anderen aanmoedigt om het zevendaagse Kruistochtgebed 24 te bidden om verlossing te zoeken voor jullie zonden.

  DIT GEBED MOET VOOR ZEVEN OPEENVOLGENDE DAGEN GEBEDEN WORDEN en dan zal men DE GAVE VAN TOTALE ABSOLUTIE KRIJGEN EN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST :

  O Mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde,
  U bent de Vlam dat alle zielen raakt.
  Uw barmhartigheid en liefde kent geen grenzen.
  We zijn het offer dat U gedaan hebt door Uw dood op het Kruis niet waardig.

  Toch weten we dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
  O Heer, verleen ons de gave van nederigheid zodat we Uw Nieuwe Koninkrijk verdienen.
  Vul ons met de Heilige Geest zodat we vooruit kunnen stappen en Uw leger leiden om de waarheid van Uw Heilig Woord te kunnen verkondigen en onze broeders en zusters voorbereiden op de Glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
  We eren U.
  We prijzen U.
  We bieden U onszelf, onze zorgen, ons lijden aan als geschenk aan U om zielen te redden.
  We houden van U, Jezus.
  Heb Medelijden met al Uw kinderen, waar ze zich ook mogen bevinden.
  AMEN

  Aan diegenen die twijfelen aan deze speciale gave van gebed waarin Ik totale absolutie schenk het volgende :

  Ik ben Jezus Christus, de Mensenzoon en Mij werd de autoriteit gegeven om alle zonden te vergeven.

  Aan Mijn gewijde priesters werd ook de macht gegeven om zonden te vergeven door het Heilig Sacrament van de Biecht.

  Ik verzoek dat jullie Mijn gave van absolutie ten behoeve van degenen die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen of die geen lid zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, erkennen.

  Zouden jullie deze kostbare zielen het recht op Mijn gave weigeren?

  Waarom zouden jullie de zielen, die Mijn Goddelijk Woord erkennen, ontmoedigen om de absolutie te ontvangen? Zouden jullie liever hebben dat ze zich niet verlossen in Mijn ogen?

  Jullie moeten liefde betonen aan jullie broeders en zusters en blij zijn dat ze deze speciale gave krijgen door Mij, hun geliefde Jezus.

  Zelfs als ze nooit Mijn boodschappen lezen die aan jou gegeven worden, Mijn dochter, heeft iedere zondaar het recht om Mij om vergeving te vragen van zodra ze waar berouw tonen in hun ziel.

  Open jullie hart en bid om de gave van nederigheid.

  Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet in de ziel van iemand met een verstokt hart kan binnenkan, en niet binnen zal komen?

  Jullie Goddelijke Redder

  Jezus Christus


  01-03-2012, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan 27/2/2012

  Mijn dierbare dochter, terwijl de ontwrichtende gebeurtenissen in de wereld blijven toenemen, komt de tijd voor Mijn Goddelijke Barmhartigheid naderbij.

  Nu de oorlogen en onrust zich naar alle richtingen uitbreiden, zal het geloof van mijn kerk blijven verzwakken. Het schisma binnen Mijn Heilige Kerk staat op het punt snel tot ontwikkeling te komen.

  Priesters tegen priesters.

  Bisschop tegen Bisschop.

  De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan.

  De woede tegen Mijn Vader zal in elk land van de wereld de kop opsteken.

  Mijn volgelingen zullen nu het lijden ervaren voor hun geloof zoals zij dat nog nooit tevoren ervaren hebben. De pijn die deze arme zielen zullen voelen is een weerspiegeling van de pijn die Ik nu verduur.

  Al diegenen die verenigd zijn met Mij, hun geliefde Jezus, zullen zonder twijfel in hun hart weten dat Mijn Heilige Geest nu in hen rust.

  Zij zullen het onmiddellijk weten wanneer zij zonde rond zich gewaarworden en hoeveel pijn Mij dat geeft.

  Wanneer zij zullen zien hoe oorlogen onschuldigen treffen, zullen zij Mijn foltering voelen in elk botje van hun lichaam.

  Wanneer zij de zonde van abortus voor hun ogen zien paraderen alsof het allemaal van geen belang is, zullen zij doorzeefd worden met Mijn pijn.

  De zonde escaleert. Het geloof van Mijn kerk verdwijnt.

  De trouw van Mijn gewijde dienaren verzwakt.

  Het geloof in Mijn leer wordt door Mijn gewijde dienaren verworpen terwijl Mijn kudde leugens opgedist krijgen omtrent de ernst van de zonde.

  Dan zijn er Mijn geliefde priesters, zusters en geestelijken van alle religieuze denominaties die in Mij en in Mijn Eeuwige Vader geloofden en die de pijn ervaren te moeten vaststellen hoe de zonde zich als een lopend vuur verspreid en overal naties met een meedogenloze snelheid overspoeld.

  Maar hoe moeilijk dit ook is, jullie moeten sterk en verenigd blijven in Mijn naam.

  Gebed is nu nodig en jullie moeten daaraan minstens één uur per dag spenderen om de gebeurtenissen te verzachten die zich in de wereld zullen ontplooien.

  Christelijke kerken worden op de korrel genomen en getreiterd door seculiere groepen.

  Zij zullen proberen alle zaken af te schaffen die eer geven aan Mij, hun Goddelijke Verlosser Jezus Christus.

  De haat die in hun zielen ingeprent wordt, komt van satan.

  Bid, bid opdat deze zielen die pijn en lijden toebrengen aan Gods kinderen, kunnen gered worden.  

  Jullie Jezus

  01-03-2012, 19:06 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  muntenverzamelen
  www.bloggen.be/muntenv

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!