Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef ze een leider...

  Dit liedje geeft me nog altijd rillingen over wat je kunt krijgen als leider. Niemand kon vermoeden dat Hitler tot daadwerkelijke uitroeiing van de Joden zou overgaan. Er zijn in de wereld spijtig genoeg nog altijd soortgenoten van Hitler die uitroeiing op hun lijstje staan hebben. En ze kunnen het allemaal goed uitleggen, dat de massa erin zou lopen. Het maakt niet uit of het nu een Abbas of een Ahmadinejad of een Obama of een Assad of een Kim Jong-Il is.

  TC Matic - Give Them A Leader

  Cats and dogs
  Force and people
  Fathers and daughters
  Mothers with babies

  They like to live alone
  They don't play
  Anybody's games
  But their own

  Give them a leader
  They need one
  It's too much fun
  To be legal

  They're asking questions
  But they don't
  They don’t wanna hear

  the answers

  4x Give them a leader
      They need one


  31-10-2011, 11:35 Geschreven door Claudia  


  29-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlangen naar JEZUS terugkeer

  Wanneer Ik de mensen probeer te waarschuwen dat HIJ komt, kom ik dikwijls deze antwoorden tegen (zelfs dikwijls van Christenen die naar de Mis gaan):

  -Ik weet dat JEZUS op een dag zal komen, maar ik moet het niet in de gaten houden-wanneer HIJ komt dan ben ik klaar…

  -Mensen zeggen al jaren dat HIJ komt en HIJ is nooit gekomen…

  -Niemand kent de dag of het uur, daarom moet ik me geen zorgen maken over wanneer de HEER zal terugkeren…

  Als je al deze dingen zegt, dan MIS JE DE ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM en BEN NIET GODS WIL AAN HET DOEN!

  Waar haal ik dit? Uit een specifiek vers in de Bijbel:

  2 Timoteüs 4:8 : Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag, en niet alleen aan mij maar aan allen die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.

  Met verlangen uitzien naar CHRISTUS’ terugkeer is nonsens voor diegenen die andere wereldse zaken laten zetelen op de troon van hun hart zoals het najagen van rijkdom, entertainment, het vergaren van materieel bezit…  Dit betekent dat ze in een lauwe gesteldheid verkeren tegenover GOD- dit is een slechte plaats volgens Openbaring 3:16 : Omdat u lauw bent en heet noch koud, zal Ik u uitbraken uit mijn mond.

  1 Tessalonicenzen 5:2 : U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. EN OOK 1 Tessalonicenzen 5:6 : Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar wakker blijven en nuchter zijn.

  Op een dag wanneer we JEZUS zien (en iedereen zal Hem zien, zoals te lezen staat in Romeinen 14:12 : Zo zal dan ieder van ons tegenover God rekenschap moeten afleggen van zichzelf.) zouden we het haten om toe te geven dat we niet naar Hem verlangden en niet aan het uitkijken waren naar ZIJN terugkeer.

  ALLE GLORIE EN EER GAAT UIT NAAR ONZE GEZEGENDE HEER JEZUS!

  Schreeuw ZIJN NAAM van de daken! Matteüs 10:27: Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken.

  Jullie vrienden in CHRISTUS,

  Susan & Sabrina

  29-10-2011, 20:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan : 26/10/2011

  Ja MIJN dochter, Ik zal deze mensen een brief geven. Ja dochter, we kunnen beginnen…

  Kinderen, MIJN schepping,

  Ik ben jullie HEER GOD en MAKER. Ik ben de SCHEPPER van de hele mensheid. Ik heb jullie ineen gezet. Ik heb jullie geweven in jullie moeders’ schoot. Ik heb jullie naar de aarde gebracht. Ik heb de hemelen en de aarde geschapen. Het komt allemaal van MIJ.

  Ik ben een Rechtvaardige GOD. Ik ken MIJN kinderen. Ik ken jullie harten, MIJN kinderen. Ik ken jullie verlangen naar MIJ. Ik ken wie voor MIJ kiest en wie niet.

  Ik ben een nederige GOD. Ik breng jullie vele prachtige dingen. Jullie genieten vele zegeningen. Jullie hebben jullie wezen omdat Ik, GOD, jullie geschapen heb voor MIJN Eigen Plezier.

  Ik wilde jullie als vriend, als metgezel.

  Ik wilde jullie vriendschap.

  Ik ben een GOD DIE alles weet en alles ziet. Mijn Schepping van de mensheid diende om een metgezel, een bruid, een geliefde te scheppen voor MIJZELF. Een geliefde die MIJ zou liefhebben en MIJN Kameraadschap zou zoeken zodat WE ÉÉN zouden zijn in GEEST en ieders gezelschap zouden delen. Dat is de reden van jullie bestaan. Heel weinig zoeken MIJ op dit niveau. Jullie hebben het inzicht verloren of hebben deze waarheid nooit beseft. Ik schiep jullie voor MIJZELF en jullie hebben iedere valse god en afgod nagejaagd, elk ijdel streven, en slechte ambitie die nooit door MIJ, jullie God, jullie Maker werd geïnspireerd.

  Zien jullie dat niet in MIJN kinderen? Jullie behoren jullie zelf niet toe: jullie kunnen mijn aan mij overgegeven volgeling en metgezel zijn of jullie behoren tot MIJN vijand. Als jullie weglopen van MIJ, weg van MIJN Perfecte Wil voor jullie leven als MIJN overgegeven volgeling dan lopen jullie volgens de wil van MIJN vijand. Hij heeft dan zijn greep op jullie om zijn wil te doen. Dan ben je tegen MIJ en MIJN Wegen.

  Je bent verbonden met MIJN tegenstander die Ik uit de Hemelse Gewesten heb geworpen voor complete en totale insubordinatie. Hij nam een derde van de sterren van de hemel met zich mee om zijn wil tegen MIJ uit te werken. Nu neemt hij MIJN schepping om zijn wil tegen MIJ uit te werken en werpt jullie zonden voor MIJ zodat Ik jullie moet oordelen volgens het kwaad dat je doet voor Mij. Als jullie geen berouw tonen en jullie leven aan MIJ overdragen dan ben Ik gedwongen om rechtvaardig te oordelen over jullie, en moet Ik daarom jullie een plaats in de hel, de plaats van eeuwige kwelling, toewijzen. Daar worden allen die tegen een HEILIGE GOD zijn heen gestuurd.

  Ik wil niet dat een van MIJN kinderen daar terecht komt, maar jullie kiezen om weg te gaan van MIJN Wil en de alternatieve wil van MIJN vijand te volgen.

  Vandaag geef Ik jullie de kans om voor het leven of voor de dood, zegen of vloek, te kiezen. Jullie hebben maar korte momenten meer over voordat de ergste rampen en verwoestingen over de aarde komen. Jullie moeten kiezen welke weg dat jullie willen verder gaan: MIJN Weg van Vrede en Eeuwigdurende Liefde in MIJN Mooie Koninkrijk of de brede weg van vernietiging waar velen op aandringen.

  Het pad is smal omdat weinigen er naar zoeken. De zorgen en interesses van deze wereld houden hen bezig en de dingen van deze wereld zijn zo aanlokkelijk dat ze MIJN kinderen misleiden en weglokken van de belangrijke smalle weg.

  Kijk goed, zoek grondig, loop hard. Vind MIJN Smalle Weg. Weinigen vinden het, kinderen, WEINIGEN! Weinigen komen mee met MIJ wanneer Ik MIJN bruid kom halen, WEINIGEN. Als je denkt dat het anders is, kijk dan terug in MIJN Woord. Zoek dan ijverig en jullie zullen MIJN Waarheid vinden: weinigen zoeken en vinden de smalle weg. Enkel een rest zal het vinden. Dit zou ontnuchterend moeten zijn. Dit zou je moeten wakker schudden en doen opletten. Dit zou je hart moeten verontrusten. Dit zou je moeten doen sidderen.

  Als je er anders over denkt, dan vergoeilijk je MIJN Woorden en volg je de waarheid van diegenen die je misleiden. Er zijn vele wolven in schapenvacht in dit laatste uur. Bid veel voor doorzicht want MIJN kerk is grotendeels de weg verloren en leidt velen weg van de smalle weg met zijn afgezwakte versie van MIJN Waarheid. De preekstoelen zijn vervuild en vol van halve waarheden en vergif die velen misleiden. Dit is een uur van groot verdriet voor MIJN kinderen die de verkeerde doctrines volgen.

  Kinderen, word nuchter!

  Haal de sluier van voor je gezicht. Kom voor MIJ in diep berouw. Geef je leven zekerlijk over aan MIJ. Bedek je onder MIJN Bloed en vraag om vervuld te worden met MIJN GEEST. Zoek MIJN Gezicht en MIJN Wil. Dit zijn belangrijke laatste waarschuwingen.

  Bekom je Redding met vrees en siddering,

  Ik ben HEILIGE GOD

  Ik ben jullie SCHEPPER

  Ik JEZUS CHRISTUS

  Ik kom BINNENKORT!

  Maak jullie Klaar

  29-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  26-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3557 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 18/10/2011

  Lieve kinderen, jullie zijn de Heer en jullie moeten niets vrezen. Wees vervuld van hoop, want jullie zijn één voor één geliefd door de Vader, de Zoon door de Heilige Geest. Open jullie hart en aanvaard Gods wil voor jullie leven. Laat de wereldse zaken jullie niet weghouden van genade. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Mijn Jezus kent ieder van jullie bij naam en Hij roept jullie op om jullie ware rol als Christenen op te nemen. Jullie stevenen af op een toekomst van grote en pijnlijke beproevingen, maar vertrouw op Jezus. Jullie sterkte en overwinning ligt bij Hem die in het verborgene ziet en weet wat jullie nodig hebben. De mensheid stevent af op een grote afgrond. Bekeer jullie snel. Vlucht van zonde en laat de genade van de barmhartige Heer jullie hart omvormen. Ik ben jullie Moeder van Smarten. Ik lijd onder jullie lijden en Ik zal bij Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Kniel in gebed.

  Wanneer jullie ver van gebed zijn dan worden jullie het doelwit van de vijand van God.

  Luister. Heb de Liefde lief en wees groot in geloof. Kasserine zal roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis moeten dragen. Bid, bid, bid. Zetel in de Heer en jullie zullen overwinnen. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3556 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 17/10/2011

  Lieve kinderen, hou de moed erin. Wees niet ontmoedigd. God staat aan jullie kant. Vertrouw volledig op Zijn macht en jullie zullen overwinnen. Wees trouw aan het Evangelie van Mijn Jezus en zoek ernaar om overal te getuigen van Christus. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie helpen. Kijk niet werkloos toe. Diegenen in Malente zullen roepen om hulp. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Wanneer alles verloren lijkt, zal de Heer naar jullie komen met de grote overwinning. Keer jullie af van zonde en neem Gods genade dankbaar aan. Ik vraag van jullie dat jullie je geloofsvlam niet laten uitdoven. Zoek kracht in Jezus. Hij alleen is jullie absolute Goed en Hij weet wat jullie nodig hebben. Ga verder zonder vrees. Morgen zal het beter zijn voor gelovigen. Verlies de hoop niet. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  26-10-2011, 19:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Da Fiestje...

  Het feestmaal (Lc 14)
  Een van de disgenoten, die dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Wat een geluk als je eten mag in het koninkrijk van God.’ Hij zei tegen hem: ‘Iemand gaf eens een groot feestmaal, waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf eropuit om tegen de genodigden te zeggen: “Kom, alles staat nu klaar.” Maar opeens begonnen ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: “Ik heb een akker gekocht en die moet ik dringend gaan bekijken; ik verzoek u mij te verontschuldigen.” Een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze nu proberen; ik verzoek u mij te verontschuldigen.” Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” Bij zijn thuiskomst bracht de slaaf zijn meester hiervan op de hoogte. Toen werd de heer des huizes woedend, en zei tegen de slaaf: “Vlug, ga de straat op, de stegen van de stad in, en breng de armen, de gebrekkigen, de blinden en de kreupelen hier binnen.” “Mijnheer,” zei de slaaf, “uw bevel is al uitgevoerd en er is nog steeds plaats.” Daarop zei de heer tegen de slaaf: “Ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te komen, zodat mijn huis vol raakt.” Want Ik verzeker u, geen van die mensen die genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven.’

  Moraal : je kunt beter klaar staan en direct met Jezus meegaan naar Zijn feest. Anders ben je jouw uitnodiging kwijt gespeeld en wordt je plaats ingepikt. Hier valt ook op dat iedereen welkom is (zolang ze maar geloven in Jezus, Zijn zondendelging op het Kruis aanvaarden en zich bekeren natuurlijk). Je wordt letterlijk van de straat geplukt om mee te gaan feesten. Woar is da fiestje? Doar is da fiestje!!!!!

  26-10-2011, 08:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Relatie en seks

  Waarom wordt toch altijd seks in een relatie als prioriteit gezien? Tegenwoordig wordt seks overschat. Onder relatie versta ik het geheel van samen gedeelde ervaringen, handelingen, gevoelens vanaf de kennismaking tot heden. Als je dit in een weegschaal zou leggen dan zou de weegschaal “relatie” moeten doorwegen aan de kant gedeelde ervaringen, handelingen gevoelens enz. tegenover de andere kant seks. Zo zou het moeten zijn. Maar onder impuls van de mediawereld wordt seks zo hoog ingeschat dat het bijna nog belangrijker is als behoefte als voedsel. Kom zeg. Mensen die geen seks of weinig seks hebben worden als abnormaal aanzien. En wat voor “ongelukken” mensen aanvangen om dat vleselijk tijdverdrijf.

  Gelezen in de wachtzaal van de dokter uit Flairs lezerrubriek van 26 jan 2010 :

  Een man vraagt raad of hij een vrouw waar hij twee keer seks mee gehad heeft en die zwanger is geraakt, kan dwingen tot een abortus. Hij is niet verliefd op haar. Zij werkt niet en heeft een peuter. Zij wil het kind houden. Hij heeft een relatie en 3 kinderen. Hij voert aan dat ze op zijn geld uit is.

  Hoe erg kan het nog worden? Hij heeft er toch seks mee gehad, of is hij dat vergeten? Zo’n situaties zijn gewoon het toppunt. Waarom lopen ze toch rond als dieren in de paartijd? En bij sommigen is die paartijd het hele jaar door. Waar is toch dat beetje respect voor seks gebleven? Het wordt volledig misbruikt voor hun eigen pleziertjes. Wat met het huwelijk? Samenhokken als dieren, zonder God nog te kennen. Geen verantwoordelijkheidsbesef meer. Seks is alleen toegelaten binnen het huwelijk, tussen man en vrouw. En abortus proberen te regelen? Voor zoiets is God razend kwaad. Maar ja, zo'n visie wordt nu niet meer aanvaard. Misschien betert het wel na de Waarschuwing.

  Zo’n voorbeeld maakt een mens triestig. Ik heb het magazine teruggelegd en ik heb daarna een magazine over interieur genomen.

   

   

  26-10-2011, 06:40 Geschreven door Claudia  


  25-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Lied van Smarten om de Aarde gegeven aan Sabrina 20/10/2011

  Een Lied van Smarten om de Aarde, gegeven door de HEER aan Sabrina

  In het kort : O aarde, ze zal spoedig ondergaan in stof en as. O WEE AAN DE BEWONERS VAN DEZE AARDE!!! O wee want ze zullen smartelijk lijden. O MIJN aarde, wat is er van je geworden MIJN aarde? Eens werd je geschapen in volle glorie, in pure zuiverheid en schoonheid. Schoonheid was je juweel, maar nu O aarde, O zie wat van je is geworden, MIJN aarde! MIJN Hart is gepijnigd door smart MIJN aarde, maar Ik kan niet langer toezien hoe de mensen je misbruiken. Daarom O aarde, MIJN gerechtigheid komt er nu aan. O aarde, wees klaar om MIJN gerechtigheid te ontvangen, want gruwel op gruwel staan klaar om los te barsten. O wee bewoners van deze aarde, jullie hebben MIJN Woorden genegeerd, O wee aan jullie! O WEE AAN JULLIE DIE MIJ NIET GEHOORZAAMD HEBBEN!!! MIJN geliefden zullen op de wolken rijden wanneer MIJN ZOON om ZIJN geliefde bruid komt…

  Een Lied van Smarten van DE KONING over ZIJN aarde. Wees klaar O bewoners, want zie, Ik kom met MIJN gerechtigheid en gruwel op gruwel op gruwel op gruwel op gruwel staat jullie te wachten. O wee aan diegenen die MIJN ZOON genegeerd hebben, O wee aan hen! O wee aan ieder die MIJN Woorden heeft genegeerd, O wee aan hen!

  DE KONING DER KONINGEN HEEFT ZIJN KLAAGLIED GEZONDEN. Nu is het einde gekomen, het einde van alle dingen die vervuld zijn, O wee MIJN geliefde aarde…

  Ik roep iedereen op te vasten in diep berouw en aanbidding voor jullie GOD, zegt de ALMACHTIGE HEER GOD.
  (Ik vraag GOD hoe te vasten, ZIJN antwoord is dat ieder HEM op zijn eigen moet zoeken en tonen hoe streng hij voor HEM wil vasten. Dit is een vasten uit pure liefde voor HEM, ZIJN plan is vastgesteld, niets kan veranderd worden en het moet ook zo uitgevoerd worden. GOD is heel triest en jullie vasten in berouw en aanbidding kan een zegening zijn voor HEM. HIJ heeft niets meer te zeggen erover, diegenen die oren hebben, zullen luisteren, zegt de ALMACHTIGE HEER GOD!)

  25-10-2011, 21:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan : 19/10/2011

  Dochter, dit is MIJN Stem, luister goed:

  Het uur van MIJN Terugkomst komt naderbij. Velen van jullie denken van niet. Jullie luisteren naar iedereen, behalve naar MIJ.

  Ik ben een GOD die zo Groot is dat je het je niet kunt inbeelden! Jullie kunnen MIJ niet begrijpen! Jullie kennen MIJ zelfs niet echt, want Ik ben zo Ontzaglijk en Groot in complexiteit. De menselijke geest kan zo’n Grootheid niet bevatten.

  Spoedig zullen MIJN kinderen die zich vernederen voor MIJ, die van MIJ het centrum van hun wereld maken, die MIJ ten alle koste volgen, ontlast worden van het uur dat komt, het grote uur van verdrukking, van kastijding dat over de aarde komt. Zelfs als We spreken komt het eraan. Menselijke angst werd niet begrepen (tot nu toe), want dit is het donkerste uur voor de mensheid. Het hart van de mens zal zwak worden voor hetgeen wat de aarde te wachten staat.

  MIJN kinderen die MIJ op de voet volgen: jullie beloning komt er spoedig aan! Ik zie jullie werken, jullie toewijding, jullie verlangen om MIJ te dienen. Jullie zullen niet teleurgesteld zijn. Ik heb een mooie thuis die op jullie wacht in MIJ Hemelse Gewesten hierboven. Alles is in gereedheid gebracht aan de grote banket tafel voor jou, MIJN bruid, MIJN geliefde bruid!

  Laat MIJ je beschrijven wat jullie zullen vinden aan deze enorme tafel. Er is nooit voorheen een tafel gedekt zoals deze, noch zal er ooit een tegen deze op kunnen. Ik ben de Grote “IK BEN” die MIJN Huwelijk viert. Deze tafel is lang en breed, prachtig gedekt. Het is glorieus, majestueus, al omvattend: werkelijk een tafel gedekt voor een koning: de GROOTSTE KONING OOIT!

  Ik, JEZUS, zal dit grote banket festival voorzitten. MIJN bruid zal plaatsnemen door MIJ en engelen zullen staan wachten om MIJN glorievolle bruid te dienen. Ze zal gedekt zijn in juwelen, een geschenk van MIJN VADER.

  Op de tafel zal een waaier van hemelse delicatessen te vinden zijn: het zijn gerechten die jullie nooit eerder aanschouwd hebben, lekkernijen om van te watertanden die zullen voor jullie ogen passeren en zullen jullie geweldig plezier en genoegen zullen doen. Er zal gelachen worden; zang en dans zullen het gebeuren echt onvergetelijk maken.

  Kinderen, dit is een Feest dat een koning waardig is. Wit linnen dat gemaakt is van de fijnste zijde, zijderupsen die licht samenspinnen om een stof van stralende schoonheid te maken: een perfecte plaats die geschikt is voor de KONING van GLORIE!

  Het hoogtepunt van alles dat mooi is in de Hemel en op Aarde zullen samenkomen op MIJN Grote Bruiloftsmaal! Al het beste van de Hemel en de Aarde komt op de Mooie Tafel van MIJN Bruilofsmaal. Muziek zal ons omgeven op al de mooie zijden. Er zal nooit zo’n mooie muziek weerklinken als op MIJN Bruiloftsmaal, werkelijk geschikt voor MIJN Oren en voor MIJN liefelijke bruid. Ze zal dansen van vreugde. Alle tranen zullen weggewist worden, enkel liedjes zullen van haar hart komen tot haar BRUIDEGOM. Feestliederen zullen door de engelen in hun vlucht gezongen worden en de schoonheid zal oneindig zijn voor MIJN schitterende vlekkeloze bruid.

  Nu dochter, schrijf deze Woorden op:

  Kinderen: beeld jullie in dat jullie aanwezig zijn op het Feest dat groter zal zijn dan enig feest dat door de mensheid gekend is. Jullie kunnen een plaats krijgen aan MIJN Tafel. Ik hou voor jou een plaats vrij. Ik verlang naar jullie gezelschap. Ik wil dat jullie naar hierboven komen. Ik nodig jullie uit om op je plaats naast MIJ te gaan zitten. Dit alles kan van jou zijn. Ik heb de weg geëffend. Ik heb de mogelijkheid betaald zodat je met MIJ aan tafel kunt zitten op MIJN Groot Huwelijksfeest. Die mogelijkheid is betaald. Het is volledig vrij, als je jouw leven wilt neerleggen voor  MIJ in totale overgave. Dit is MIJN Voorwaarde die Ik stel, maar als je dit doet, zul je omarmd worden. Je zult gered worden van de komende gruwelen en kwelling. Je zult van MIJN Heerlijke Aanwezigheid, vrede, rust, vreugde, liefde, onuitsprekelijke liefde voor eeuwig genieten.

  Dit behoort jou toe. Ik reik je MIJN Hand. Ik heb betaald voor de mogelijkheid. Het is gedaan. Het is volbracht. Alles is compleet. Je hebt maar te aanvaarden, ontvangen, en kom in MIJN Eeuwige Aanwezigheid waar er plezier is, aan MIJN Rechterhand.

  Kinderen, waarom vechten jullie tegen MIJ? Waarom bieden jullie weerstand? Ik zeg het jullie : er is niets op aarde dat het verdient om jullie ziel op te geven, je eigenste ziel, enkel om in het eeuwige lijden geworpen te worden in de vuurputten van de Hel. Er zijn twee richtingen : uitbundigheid met MIJ, JEZUS of vernietiging. Ik ben een GOD van alle Waarheid. Dit is de Waarheid. Er is geen andere Waarheid.

  Jullie hebben nog een korte tijd te gaan. Daarom moeten jullie beslissen. Wat zal jouw eeuwige beslissing zijn, je lot? Dit is de beslissing die jullie moeten maken. Binnenkort, zelfs eerder dan je denkt, zal het te laat zijn om de klok terug te draaien, het uur terug te draaien, om op je slechte beslissing terug te komen: een keuze tegen jullie Grote GOD. Dat is het dan, MIJN kinderen. Ik zet leven of dood voorop waar je tussen moet kiezen. Ik smeek jullie: KIES voor LEVEN!

  Laat deze Woorden in je oren weerklinken en in je hart. Velen zullen een wijze keuze maken, maar nog meer zullen dat niet doen. Dit is niet wat Ik Wens voor jullie, kinderen, maar jullie mogen kiezen. Ik biedt jullie die vrijheid.

  IK Kom!  Bereid jullie voor. Maak een wijze keuze.

  De Eeuwige BRUIDEGOM Komt!

  “IK KOM!”

  25-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  24-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 DAG 24/5/2008
  Gecodeerde boodschap :

  Maandag – 8.37 – op het werk :

  Sta wat te praten met collega’s.

  Ik word geraakt door een kogel in mijn zijde. Die ging er doorheen. Bloed vloeit uit de wonde.

   

  Zelfde dag – 12.04 – in de refter – op het werk :

  Zit te eten samen met collega’s.

  Deze had ik zien aankomen. Ik ren weg van de granaat. Ontploft. Heel leuk : ik mag de scherven uit mijn benen trekken. ’t Kon veel erger zijn. Nog wonden erbij, het bloed trekt lijnen op mijn benen.

   

  Zelfde dag – 19.42 – thuis :

  Telefoon van mijn moeder.

  Ik trap op een landmijn. Ik heb de klik gehoord. Ik ben morsdood. Game over. Ik heb niet eens het einde van de dag gehaald.


  Codesleutel : ’s morgens bij gebrek aan gespreksstof beginnen te roddelen – ’s middags kon het niet laten van kritiek te geven op een ander – ’s avonds ben ik niet echt aan het luisteren.

  Zo zijn er toch zoveel dagen in een jaar. Ik haal nauwelijks een keer levend het einde van de dag. Bij een computerspelletje heb je veel meer levens ! Ik ben toch zo slecht. Degenen die denken het beter te doen, liegen ! Je hebt de genade en de vergiffenis van God meer dan hard nodig. Het zit in daden, woorden en gedachten ! Ga toch naar de biecht, nu het nog kan ! Bovendien ontvang je in de eucharistie de geconsacreerde hostie : brood en wijn en Bloed van Jezus. Speciaal omdat je nog zou blijven leven al die dagen die nog komen !

  24-10-2011, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Consulente in het Vagevuur 16/10/2011

  In een droom kreeg ik een kamer te zien in het VAGEVUUR waar een vrouw vastgehouden zat.
  De kamer had geen slot of er was geen deur om binnen te komen, maar een open ingang van een grot.
  De muren van de kamer en het plafond waren gebogen en er kwam slechts een zwak licht kwam naar binnen.
  Het was alsof ze in een omhulsel van een groot ei leefde, met maar een zwak licht dat door het omhulsel kwam.
  De vrouw zat aan een lessenaar, een kleine lessenaar gecombineerd met stoel zoals een student gebruikt op school.
  Er was geen ander meubilair in de kamer.
  De vrouw was een CONSULENTE geweest in haar leven op Aarde, een lid van de helpende beroepen.
  Als PSYCHOLOGE, had ze met PATI
  ËNTEN GEWERKT OM HUN VERWARDE GEESTEN TE GENEZEN.

  Waarom zat deze vrouw in het Vagevuur?
  Deze vrouw was zich bewust geweest van de ZIEL van de cliënten die ze behandelde, maar ze behandelde ENKEL hun geest. Ze DRONG NIET VERDER DOOR TOT DE SPIRITUELE OORSPRONG van vele van hun problemen.

  Heel veel van haar cliënten had ze kunnen genezen als ze haar zelfopgelegde grens had overschreden en het aangedurfd had hun ZIELSZIEKTE te bespreken [de oorzaak lag hoofdzakelijk in hun zonden en hun pleziertjes].

  Ze had zich verborgen achter het excuus van professionalisme en wetenschappelijke objectiviteit om haar gebrek aan moed [om de zonde te bespreken] te rechtvaardigen.

  Nu was haar boetedoening, met Gods genade en leiding, het behandelen van haar eigen zielsziekte.
  Ze moet iedere individuele cliënt terug voor de geest halen, onder de duizenden die ze kon gered hebben, en die een nieuwe geestelijke gedragslijn voorschrijven voor behandeling.
  Enkel op deze manier kon ze haar eigen ziel genezen.

  Aan allen die mensen helpen in hun beroep en die zich bewust zijn van de spirituele oorsprong van aandoeningen: jullie ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEESTELIJK WELZIJN van diegenen die aan jullie zijn toevertrouwd !

  Je MOET MEDEDELEN en DOORGEVEN wat je weet, waar God je ogen voor geopend heeft om te zien (= je talenten gebruiken).

  WEES NIET BANG om je cliënten te beledigen door naar hun ziel te reiken [en over zonde te spreken].
  Wees meer bezorgd over wat je onder ogen zult moeten zien in het hiernamaals ALS je de zielszorg niet in praktijk brengt.
  Je kunt ieder van deze zielen opnieuw tegenkomen en zien wat het resultaat was van je foute keuzes hier op Aarde.

  Uit: anno domini - American seeër

  24-10-2011, 22:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijs God altijd 29/9/2011

  OVER HET BELANG VAN GOD TE PRIJZEN

  Bij mijn interne locutie hoorde ik de woorden, “LAUDATE DOMINUM”.
  Engelen prijzen de Heer God zonder ophouden.
  Laat ons van de engelen leren en onze dagelijkse gebeden van aanbidding vermeerderen.

  Gedurende de Kastijdingsperiode zal onze Heer onze ziel versterken en voeden als we Hem vereren.
  Aanbidding helpt ons onze identiteit als kinderen van God te onthouden en zorgt voor een juiste en goede relatie met onze Hemelse Vader.

  Nadat de Heer Israel had gered uit de handen van de Egyptenaren, zongen Mozes en de Israelieten een lied van aanbidding tot de Heer: De heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest.
  Hij is mijn God en Hem wil ik loven; de God van mijn vader, Hem zal ik prijzen.
  (Exodus 15:2)

  HET PRIJZEN VAN GOD BRENGT KRACHT EN REDDING

  Later zong Koning David:
  “Laat mij leven, laat mij U prijzen; uw voorschriften helpen mij."(Psalmen 118:175).

  LOFPRIJZING EN HET LEVEN ZIJN MET ELKAAR.
  HET LOFPRIJZEN VAN GOD IS EEN ESSENTIEEL LEVENSDOEL.

  In de tijd van de apostelen, schreef de H. Paulus dat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. (Wij bestaan voor het “prijzen van Zijn glorie”) (Efeziërs 1:12).

  Christenen zijn als gelovigen in Christus voorzien met het zegel van de Heilige Geest tot de verlossing van  het volk dat Hij zich verworven heeft (= wij), tot lof van zijn heerlijkheid. (Efeziërs 1:14).

  WE BESTAAN OP AARDE EN LATER EEUWIG IN DE HEMEL OM GOD TE PRIJZEN.

  Uit: anno domini - American seeër

  24-10-2011, 06:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zal maar 1 Waarschuwing zijn 18/10/2011
  “Onze Lieve Vrouw van alle Naties/Volkeren”

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden …
  Bid voor vrede in de Wereld …
  Bid dat de oorlogen in Afghanistan en Irak beëindigd worden …
  Maar bid ook dat er geen andere oorlogen uitbreken, met andere landen …
  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden dat abortus wordt gestopt …
  Dat we ons geen zorgen moeten maken over al de ongeboren kinderen …
  Er zullen ongeboren kinderen zijn …
  Maar dat zal door de zwangerschap komen, niet vanwege een abortus.

  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik moet een gesprekspunt verduidelijken nl. over DE WAARSCHUWING EN DE DRIE DAGEN DUISTERNIS …
  Er heerst veel verwarring daarover …
  Sommigen vragen of er meer dan één Waarschuwing is … Of meer dan één Driedaagse Duisternis …
  ER ZAL EEN VAN ELKS ZIJN … (alle eerdere vermeldingen in berichten werden aangepast aan dit ongelooflijk belangrijk gegeven – degenen waarvan ik vertaal waren hier blijkbaar ook niet van op de hoogte)
  En er zal ook naar EEN Dag des Oordeels zijn …
  Daar moet je aan denken en voor bidden …
  Voor de Dag des Oordeels …

  Als jullie werkelijk berouw tonen voor jullie zonden …
  Want Mijn Zoon, Jullie Heer en Redder, Jezus Christus zal de waarheid weten, wat er in jullie hart heerst …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Veel van Mijn Kinderen willen de Boodschappen niet geloven …
  die Ik geef, zowel de Boodschappen die hier in Shelton worden gegeven als de Boodschappen die aan andere zieners/zieneressen worden gegeven, aan wie Ik verschijn …

  Laat Mij tot sommige van Mijn Kinderen spreken …
  Velen van hen zijn mannen … En Ik weet dat diep vanbinnen jullie, Mijn zonen, echt wel geloven …
  Maar omdat jullie mannen zijn en sommigen zijn wat ze op aarde “macho” noemen …
  Het is enkel een façade dat jullie ophouden en sommigen hebben hun trots, dat ze niet willen geloven …

  Aan Mijn zonen, die twijfels hebben of niet geloven : jullie hebben niet veel tijd … En biecht jullie zonden … En Ik heb het niet over naar de Biecht gaan bij een Priester … Maar Biecht dat je werkelijk gelooft op aan jullie vrouw, jullie kinderen, jullie vrienden … Het kan misschien zijn dat de tranen je in de ogen springen … Maar dat zou nu juist maken dat Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus, je nog liever ziet …

  En ja, Mijn Zoon, jullie Boodschapper Michael heeft een flink aantal van Mijn Zonen die twijfels hadden ontmoet …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Alsjeblieft, twijfel nooit … Vertrouw altijd op Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus, en heb Hem lief …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Paus Benedictus 16 … Bid intens voor hem … Bid voor jullie bisschoppen, voor jullie priesters, voor jullie dekens … En Ik kan het niet meer benadrukken dan Ik al heb gedaan, maar bid voor de Kerk, om verenigd te blijven … Dit is zo belangrijk…

  Mijn Lieve Kinderen … Ik hou van jullie allen heel veel en Ik bescherm jullie onder Mijn Mantel en Ik zegen jullie allen in de naam van Onze Vader … Mijn Zoon … en de Heilige Geest. Amen.

  Prophet: Michael DiBitetto

  24-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  23-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Antichrist en massa-vernietigingswapens 11/10/2011

   “Onze Lieve Vrouw van Fatima”

  Mijn Lieve Kinderen …
  Kijk eens rond, kijk naar de Wereld …
  Vraag jullie af: Wordt het er in de Wereld wat beter op? …
  En vraag jullie dan af … Wordt het er voor mij wat beter op, voor jou dan?
  Iedereen zou hetzelfde antwoord hebben …
  En dat is … Nee …

  Het wordt er niet beter op …
  Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus, heeft tot jullie gesproken en Hij zei ook: Zoals Ik jullie heb gezegd …
  De tijden veranderen en ze veranderen snel …
  En jullie moeten voorbereid zijn …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik heb gesproken over de drie dagen van duisternis, de Waarschuwing.
  Maar nu spreek Ik jullie over de ANTI-CHRIST …
  Degene die zal zeggen dat hij de Heer en Redder is.
  Maar jullie zullen kunnen zeggen dat het NIET MIJN ZOON is, niet jullie Heer en Redder Jezus Christus …

  Jullie zullen WETEN DAT HIJ DE ANTI-CHRIST IS want jullie zijn volgelingen van Mijn Zoon.
  Jullie geloven in Hem … Jullie geloven in God Onze Vader …
  De Anti-Christ zal OPTREDENS DOEN OP JULLIE TV …
  En jullie weten dat jullie Heer en Redder, Mijn Zoon Jezus Christus NOOIT ZOIETS ZOU DOEN …

  Hij [Jezus] zou in jullie aanwezigheid zijn …
  zodat jullie Hem werkelijk kunnen zien …
  NIET op tv.

  De Anti-Christ zal proberen jullie weg te lokken …
  Hij zal jullie vertellen …
  dat jullie niet meer naar de Mis moeten gaan …
  Hij zal zeggen dat jullie niet meer moeten bidden …
  En hij zal volgelingen hebben …
  En wanneer dat gebeurt moeten jullie bidden voor de mensen dat de Anti-Christ zullen volgen …

  Want ze weten niet wat ze doen …
  Hij zal nog veel meer doen …
  Maar Ik zal hierover meer zeggen in de nabije toekomst …
  Ik bedoel in jullie toekomst.

  Mijn Lieve Kinderen …
  Alsjeblieft … Bid dat de oorlogen in Afghanistan en Irak beëindigd worden …
  Bid voor vrede in de Wereld …
  Bid dat dit niet tot bestaan wordt gebracht … en dat is ‘DE ENE NIEUWE WERELDORDE’ …

  Nu zijn landen nog altijd GIFTIGE GASSEN aan het maken EN NUCLEAIRE WAPENS aan het bouwen.
  Waarom …. Omdat ze de NIEUWE WERELD WILLEN LEIDEN met al deze CHEMISCHE EN NUCLEAIRE WAPENS … Ze willen Leiders zijn …

  Mijn Lieve Kinderen, Ik spreek niet alleen van IRAN … Of SYRIË …
  Er zijn ook ANDERE LANDEN die deze NUCLEAIRE WAPENS en deze GIFTIGE CHEMISCHE PRODUCTEN maken … Waaronder ook de VS …

  Het is al jaren zo …
  Vele mensen zijn bang van de Waarschuwing die gaat plaatsvinden …
  Maar als je de Wereld bekijkt … dan zouden jullie eerder bidden dat de Waarschuwing zich vroeger voordoet …
  Want Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus … ZOU DE WERELD OPKUISEN EN HET KWAAD VERDELGEN.

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Paus Benedictus 16 … en voor zijn intenties …
  En bid vooral voor jullie bisschoppen …
  Bid voor jullie priesters, jullie dekens.
  En blijf altijd voort bidden dat de Kerk verenigd blijft ….

  Mijn Lieve Kinderen, Ik hou zoveel van jullie en Ik zegen jullie allen in de Naam van Onze Vader … Mijn Zoon … En de Heilige Geest. Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  23-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  22-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DIT IS DE WAARHEID 19/8/2011
  Profeten: 2 Patrick's

  PATRICK: « We zoeken Waarheid op deze Tocht van Liefde, maar de wereld heeft ons gevormd tot blinde en dwaze mensen. We denken dat ons leven op aarde zo belangrijk is. We maken ons iedere dag zorgen over wat anderen van ons denken.
  MAAR MAKEN WE ONS EIGENLIJK WEL ZORGEN OM WAT JEZUS VAN ONS ZAL DENKEN?

  Als er zich een situatie voordoet waar we voor Jezus moeten opkomen, maar het zorgt ervoor dat we stom lijken in de ogen van onze vrienden, wat doen we dan?
  Zwijgen we en ontkennen we Jezus (en Zijn leer)?
  Of zeggen we onze vrienden de Waarheid en riskeren we hun vriendschap te verliezen?

  We moeten in ons eigen leven kijken en zien hoe WE ZONDE AANVAARDEN ALS EEN ALLEDAAGS DEEL VAN ONS LEVEN in gedachte, woord en daad.

  Het is MAAR sedert de laatste 20 jaar dat het samenwonen van 2 mensen wordt aanvaard als een deel van het alledaagse leven.
  Het woord ‘partner’ wordt nu gebruikt in plaats van echtgenoot of echtgenote.
  Homoseksualiteit is een andere zaak die als normaal wordt beschouwd, net zoals hebzucht, misbruik, jaloezie.

  En ik zou nog veel kunnen opnoemen.
  Al deze zaken worden AANVAARD als een doodnormaal onderdeel van het leven.

  JEZUS IN WAARHEID VOLGEN behoort tot het verleden.

  Kijk hoeveel er van ons, die zich Christen noemen, AL DEZE ZAKEN AANVAARDEN als een onderdeel van het leven.

  Kijk hoe de SCHRIFT IS VERANDERD zodat al deze zonden kunnen aanvaard worden.
  Wordt het sterven aan zichzelf onderwezen in onze kerken?
  Wordt er onderwezen dat zonde enkel naar de Hel leidt?
  (Als de Hel nog wordt onderwezen…)

  We zijn blind voor zoveel en we hebben zoveel aanvaard dat we ons geen echte volgelingen van Jezus kunnen noemen.
  Natuurlijk kunnen we ons nog echte volgelingen van Jezus noemen, maar dan blijven we blind en liegen we ons wat voor.
  Velen zullen tegenwerpen dat ik onzin spreekt, maar het enige probleem is dat we allen dood gaan en wanneer we voor Jezus komen te staan, zal Hij dan luisteren als we zeggen dat Zijn Wegen onzin zijn OF zal Hij tot ons zeggen : ga weg, Ik ken u niet?

  DIT IS DE REALITEIT : we gaan allen eens dood en de dingen waar we in deze wereld voor hebben gevochten zullen OPHOUDEN te bestaan, want wat er echt belangrijk is, is ons antwoord aan God, als we in de Hemel willen komen of niet.

  En wanneer we zeggen dat Zijn Wetten en Zijn Wegen onzin zijn dan is ons antwoord : Nee, ik wil niet in Uw Koninkrijk, omdat ik niet geloof in Uw Grondregels, Uw Wegen.

  Want Jezus zegt : ALS JE NIET VOOR MIJ BENT, BEN JE TEGEN MIJ.

  Het ego heeft zoveel vrijheid gekregen in DEZE TIJDEN VAN RIJKDOM EN ZONDE, dat het rebelleert tegen zijn Schepper en Zijn Wegen.

  We moeten rondkijken in deze wereld en DE WAARHEID ONDER OGEN ZIEN. Alles is aan het veranderen.
  ZONDE WORDT GETOLEREERD. DE GROTE GELOOFSAFVAL, waar we in de Schrift voor gewaarschuwd werden, IS NU AAN DE ORDE.

  Vele kardinalen, bisschoppen en priesters ONDERWIJZEN NIET LANGER MEER de Wegen van Jezus aan de mensen, maar eerder de wegen van deze wereld, die ons enkel de eeuwige dood zullen brengen, niet het Eeuwig Leven.

  Ik weet dat deze woorden veel mensen zal beangstigen, maar ze moeten voor niets bang zijn, als we terugkeren naar Jezus.
  Hij zal ons leiden naar het Eeuwig Leven, weg van de leugens van deze wereld.
  Als we onze ogen openen en rondkijken, dan zullen we inzien dat er een GROTE ZUIVERING KOMT zoals zoveel keer is gebeurd in de Schrift.
  Als we de Schrift lezen zonder te luisteren naar onszelf dan ZULLEN WE GESHOCKEERD ZIJN om wat we lezen.

  WE LEVEN IN EEN WERELD DAT HONDERDDUIZEND KEER ERGER IS DAN DE STEDEN VAN SODOM EN GOMORRA.

  Zij werden VERNIETIGD OMWILLE VAN DE ZONDE VAN SODOMIE die indruist tegen alles wat Jezus onderwijst.
  We aanvaarden de zonde van sodomie, wanneer we homoseksualiteit aanvaarden.

  We VERMOORDEN VIJFTIG MILJOEN ONSCHULDIGE KINDEREN IEDER JAAR in hun moeders schoot door abortus en contraceptie. Deze zaken zijn een aanvaard deel van ons leven.

  CHRISTELIJKHEID EN ZIJN WAARHEDEN ZIJN ZODANIG VERWATERD door hun zogenoemde leiders, dat HET NIET LANGER MEER HERKEND KAN WORDEN ALS DE KERK dat Jezus heeft gesticht door Zijn Dood en Verrijzenis.

  We leven in een BARBAARSE, HEIDENSE WERELD, waar WE IEDERE SOORT AFGOD AANBIDDEN, dat maar kan gemaakt worden.

  DIT IS DE WAARHEID VAN DEZE WERELD en het leven, dat we aanvaarden door Jezus.

  DEZE WERELD IS IN VOLLEDIGE DUISTERNIS, als we naar de Waarheid kijken, en we kunnen het niet ontwijken.

  Als we een computer aansluiten aan het internet met een draadloze satelliet verbinding, waarook in deze wereld, in een kerk, in de woestijn, in de jungle, Noordpool of Zuidpool, het maakt niet uit hoe heilig of slecht de plaats is, we zullen pornografie, roddel, leugens, moord, kindermisbruik, enz. welke zonde ook op het scherm kunnen krijgen.

  AL DIT KWAAD PLANT ZICH VOORT ZOALS RADIOGOLVEN in iedere uithoek van deze planeet.
  We kunnen het niet zien, maar zonde is door ons, rondom ons, over en onder ons aanwezig zoals radiogolven.
  Deze wereld is omgeven door de duisternis van zonde, WE LEVEN IN DUISTERE TIJDEN waarin het Licht van de Waarheid niet langer kan schijnen.

  DIT IS DE WAARHEID en dit is waarom IK WEET DAT GOD OP HET PUNT STAAT DEZE AARDE TE TREFFEN MET ZIJN GERECHTIGHEID om Zijn volk te bevrijden van de duisternis.

  Daarom roept Jezus ieder van ons op om te verzaken aan zichzelf en Hem in waarheid te volgen.

  Wanneer we Hem in waarheid volgen worden we licht in de duisternis, want de duisternis kan niet voor het Licht staan.

  Het moet het Licht van Jezus zijn, dat in ons zit want enkel het Licht van Jezus kan de duisternis verdrijven.

  Jezus zei in de Schrift, dat we grotere dingen zouden doen dan Hij heeft gedaan.

  Deze belofte is nog altijd van tel, als we ze willen aanvaarden.
  Er is maar een vonk nodig om een bos te doen branden en dit is hetzelfde met de mensheid.
  Er is er maar één nodig die Jezus in waarheid volgt en het Licht zal zich verspreiden over de rest van Zijn volk.

  We hebben dit in het verleden gezien, wanneer we kijken naar mensen zoals de Apostelen, St Franciscus van Assisië en vele ander Heiligen. Zij waren mensen die bereid waren om eruit te stappen en deze Weg te volgen.

  In deze Woorden van Liefde roept Jezus ieder van ons op om Zijn Kruis op te nemen en Hem te volgen en door ons Zijn Licht te laten schijnen in alle donkere plaatsen van deze aarde.

  Het is door onze daden dat we Jezus onze gewilligheid laten zien om het te doen.
  Als we onze voeten op deze Weg zetten, zal Hij onze gewilligheid zien en ons iedere stap van de weg helpen, MAAR WE MOETEN ONS IN WAARHEID BEVINDEN. »

  JEZUS: « Ik hou van jullie, Mijn kleine kinderen, en Ik roep jullie op om te komen en Mij te volgen.
  Bewandel deze Levensweg met Mij en tesamen zullen wij velen naar het Koninkrijk van Onze Vader brengen.

  Mijn Licht zal opnieuw schijnen op deze aarde en de volkeren van deze aarde zullen zien dat Ik leef door jullie en in jullie en VELEN ZULLEN TOT GELOOF KOMEN op dezelfde manier als velen tot geloof kwamen door Mijn Apostelen.

  Kom, Mijn geliefde kinderen, en volg Mij, WANT DE TIJD IS KORT en Ik heb jullie hulp nodig.
  Ik hou van jullie. »  22-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  21-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dood van Ghaddafi : Eerste van drie Moorden op Leiders 20/10/2011

  De dood van Mijn zoon Muammar Ghaddafi
  Mijn dierbare dochter, alle resterende twijfels die je misschien van tijd tot tijd had betreffende Mijn heilige woorden zullen nu wel afgenomen zijn.

  IK OPENBAAR PROFETIEËN OM de wereld TE BEWIJZEN dat Ik het ben, Jezus Christus, de Redder van de hele mensheid, die op dit moment spreekt tot al Mijn kinderen.

  Het is NIET Mijn bedoeling om sensatie te brengen, maar er zeker van te zijn DAT NIEMAND UITGESLOTEN IS om Mijn heel dringende oproep te horen die gericht is aan de wereld.

  DE DOOD VAN MIJN ZOON MUAMMAR GHADDAFI, voor wiens ziel, die jij en diegenen die je omringen de laatste aantal maanden hebben gebeden, is ÉÉN VAN DE EERSTE PROFETIEËN DIE DE AUTHENTICITEIT VAN DEZE BOODSCHAPPEN ZULLEN BEWIJZEN AAN DE WERELD.

  Dit is Mijn teken aan jou, Mijn dochter, om je geest van sluimerende twijfels te verlossen.

  (Details van de VOLGENDE TWEE LEIDERS DIE VERMOORD ZULLEN WORDEN werden opnieuw aan de zieneres gegeven, samen met de tijd wanneer deze gruwelijkheden zouden gebeuren. De oorspronkelijke boodschap werd geopenbaard in februari 2011)

  Mijn dochter, dit overdondert je wel, maar jij ben uitverkoren om de mensheid voor te bereiden op MIJN NIEUW TIJDPERK VAN VREDE. Dit is de tijd die ENIGE TIJD ZAL VOLGEN OP DE WAARSCHUWING.

  Ga en bereid het volgende deel voor van jouw Heilige Missie, om zielen te helpen redden na De Waarschuwing.
  Je hebt de genades gekregen om sterk te blijven.
  Mijn kinderen van OVERAL HOREN NU eindelijk MIJN OPROEP voor bekering.

  DEGENEN DIE MIJ HET MEEST PIJN DOEN

  Toon nooit vrees in dit werk want er valt niets te vrezen.
  Weifel nooit en laat nooit
  tegenslagen of verbale beschimpingen je werk voor Mij vertragen.
  Mijn dochter, Ik sta altijd aan je zijde.
  Onthoud het.
  Als je en wanneer je wordt aangevallen over Mijn Heilig Woord, zwijg dan.
  MIJN HEILIG WOORD ZAL ALTIJD AANGEVALLEN WORDEN.

  Diegenen die Mij het meest pijn doen, zijn de heilige zielen die door angst en voorzichtigheid niet reageren. Spijtig genoeg zijn zij de eerste die Mij beledigen door deze boodschappen niet ernstig te nemen.

  Satan weet, dat het Mijn uitverkoren en toegewijde volgelingen zijn die, wanneer ze Mij de rug toekeren, degenen zijn die Mij het meest pijn doen.

  Mijn dochter, nu ben je begonnen met de fysieke pijn te voelen van Mijn lijden. Je bent nu voorbereid om dit te aanvaarden in vereniging met Mij.
  Deze beproevingen zullen niet lang duren. Maar gedurende deze beproevingen zul je dezelfde kwelling voelen die Ik voel wanneer Ik zonde zie.

  Dit is een geschenk. Heel weinig uitverkoren zielen ontvangen dit, zoals Ik je reeds heb verteld.
  Het is soms beangstigend, maar je moet begrijpen dat je lijden je niet alleen dichter tot Mijn Heilig Hart brengt, maar HET ZAL OOK MILJOENEN ZIELEN REDDEN gedurende De Waarschuwing.

  Dit lijden zal intenser worden naargelang de Waarschuwing nadert. Verdraag dit in stilte. Want op deze manier zul je Mij helpen kostbare zielen te redden, die anders door de Bedrieger zouden gepakt worden.

  Zeg aan Mijn kinderen dat Ik Mij verheug in hun sterk geloof dat ze tonen.
  Zeg hen dat ze dichter tot Mijn Heilig Hart komen.
  Zeg hen dat Ik hen nu zegen en dat ik op hen grote zegeningen laat neerkomen om hen de kracht te geven dat ze nodig zullen hebben als ze Mijn leiding volgen door deze heilige boodschappen.
  Ze zullen de kracht nodig hebben omdat het NIET GEMAKKELIJK zal zijn voor Mijn kinderen om de ENORME OMVANG VAN DE VERANDERINGEN te dragen die nu zullen ontvouwen in jullie wereld.

  Bid en wees verenigd als één geheel.
  Kijk samen naar de hemel als kleine kinderen met een eenvoudig vertrouwen in God de Vader.
  Vraag Hem, in Mijn Heilige Naam, om jullie te verenigen in zijn glorievol leger die leidt naar de overwinning van eeuwige verlossing.

  Ik Zegen jullie kinderen met al Mijn goddelijke liefde.
  Jullie Jezus

  Uit: the Warning - European seeër

  Oorspronkelijk bericht van 17/2/2011

  Mijn beminde dochter, Ik ben vol vreugde vandaag nu dat deze belangrijke serie van boodschappen voorbereid worden om verkondigd te worden aan de hele mensheid.
  Je zal spoedig merken dat ALLE LANDEN deze boodschappen zullen UITZOEKEN.
  Maak je geen zorgen over je veiligheid, omdat Ik je te allen tijde zal beschermen samen met je familie.

  Niettegenstaande Ik vol liefde ben voor jou, Mijn kind, breekt Mijn hart door het diepe verdriet om het leed dat wordt veroorzaakt door de sluwe samenleving (Illuminati) die een plan beraamt OM LANDEN OVER TE NEMEN.

  Ze zullen dit op een slimme manier doen door LEIDERS WEG TE HALEN.*
  Dan zullen ze hulp aanbieden.
  Dan zullen ze vriendschap kopen van de nieuwe regimes tot ze hen controleren.
  Deze NIEUWE CONTROLE zal ERGER zijn dan de op macht beluste dictators, die werden omvergeworpen in de naam van vrijheid.

  Kijk nu, Mijn dochter, op welk tempo DE ARABISCHE WERELD ZICH ZAL VERENIGEN TEGEN MIJN VOLK, DE JODEN.

  Kijk hoe AL HUN BONDGENOTEN ZULLEN WEGVALLEN en hen blootgesteld zullen achterlaten.

  Mijn dochter, wanneer de [GROTE] WAARSCHUWING PLAATS VINDT, zal Mijn woord, nadat de bekering heeft plaats gevonden, gemakkelijker worden gehoord.
  Dit zal de tijd zijn waarin Mijn heilige volgelingen zich ZULLEN VERENIGEN, UITDAGEND tegen de TIRANNIE dat zal ontstaan in de WESTERSE WERELD, VOORNAMELIJK IN EUROPA.

  Vecht voor je recht om te bidden.
  Als je dat niet zult doen zal het geen religieuze oorlog zijn, maar een genocide.

  ER ZULLEN DRIE WERELDLEIDERS DOOD GESCHOTEN WORDEN, ALLEN KORT VOLGEND OPEEN.

  Onthoud dat ieder zal doodgeschoten worden door het plan dat beraamd werd door de DUIVELSE GROEP (Illuminati) – de sub culturele organisaties die in alle landen regeren, maar je kunt ze niet zien omdat het lafaards zijn.

  Maar ze zullen niet lang verborgen blijven.
  WANNEER DE CONTROLE in hun handen is zullen ze streven naar jullie aandacht en respect eisen.

  De WAARSCHUWING zal helpen al Mijn kinderen van overal te redden. Bekering is Mijn geschenk en dat zal gegeven worden. Zelfs aan degenen die plannen beramen en streven om de controle over God’s aarde te verwerven.
  Als ze maar begrepen dat DEZE MACHT NOOIT VAN HEN ZAL ZIJN, dan zouden ze misschien stoppen.
  Maar ze zijn blind.

  Meerdere van Mijn engelen infiltreren nu op aarde als mensen en zullen deze arme misleide zielen helpen de waarheid in te zien.
  Velen zullen zich bekeren.
  Anderen niet.

  Mijn dochter, ga en verspreid snel de boodschap.
  Je hebt ENKEL WEKEN.
  Gebruik ieder instrument dat tot je beschikking staat.
  Toon je moedig.
  Doe er absoluut alles aan om al Mijn kinderen, van alle landen, in staat te stellen de betekenis van Mijn speciaal geschenk te begrijpen – wanneer Mijn hand zich uitstrekt vanuit de Hemel om hun zielen te redden.

  Degenen die zich eerst niet bekeren, zullen dit doen voor de VERVOLGING wanneer meer en meer zielen zullen terugkeren naar Mij.

  Dit zal voor allen een heel moeilijke tijd zijn.
  Maar wees geduldig, er liggen GOEDE TIJDEN IN HET VERSCHIET wanneer de vrede zal terugkeren op Aarde.
  Mijn kinderen zullen, na deze oproep om wakker te worden, de (enorme) liefde zien dat ik (voor hen) koester en ze zullen terug in Mijn armen komen gelopen.
  Wanneer dit gebeurt dan zal Mijn leger zich vormen en Mijn Koninkrijk beschermen tegen de Bedrieger, wiens rijk van HEEL KORTE DUUR zal zijn.

  Dit is het keerpunt in de geschiedenis van de mensheid.
  Je zal dit heel binnenkort begrijpen.
  Als je nog enige twijfel hebt ten tijde van de Waarschuwing : dan zul je wanneer de Waarschuwing begint je harten openstellen voor de WAARHEID.

  Ga nu Mijn dochter in Vrede en Liefde voor de hele Mensheid.

  Jezus Christus, Koning der Joden

  * OPMERKING : De NAMEN van deze drie wereldleiders zijn door de visionaire gekend maar niet op voorhand gepubliceerd, omdat dit een delicate aangelegenheid is.
  TWEE zijn van het MIDDEN OOSTEN en EEN van het WESTEN.
  Hun namen zijn ook gegeven aan twee priesters en een media-kanaal voor toekomstige publicatie.

   

  21-10-2011, 23:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hemelen zullen zich openen en de Ster zal in botsing komen 17/10/2011

  Mijn terugkeer om jullie te redden zal gevoeld worden in iedere uithoek van de wereld

  Mijn dierbare dochter, DE TIJDEN VERANDEREN OVERAL ROND JULLIE HEEN.
  De wereld is in VERWARRING veroorzaakt door de geest van duisternis.
  Jullie worden omringd met al de bewijzen
  van wat het kwaad van zonde kan aanrichten aan de mensheid.
  In deze geest van duisternis zal de geest van Mijn goddelijke aanwezigheid schijnen, als Ik kom om de mensheid opnieuw te redden [in de Grote Waarschuwing].

  Jullie, Mijn dierbare kinderen, die de waarheid kennen, MOETEN AAN DE ANDEREN VERTELLEN hoe gelukkig ze zich mogen prijzen met dit wonderbare goddelijke geschenk [van de Waarschuwing].

  Mijn liefde zal de aarde treffen op een manier dat jullie in nederigheid zullen neervallen OP JULLIE KNIEËN en zullen HUILEN VAN VERDRIET voor de beledigingen die jullie hebben veroorzaakt aan Mijn Eeuwige Vader.

  Het is door de Allerhoogste God dat deze grote daad van barmhartigheid [de Waarschuwing] nu aan jullie wordt gepresenteerd.
  Verheug jullie dat er nu licht in de wereld zal zijn die zielen zal voorttrekken recht in de armen van God de Vader.

  Ik kom opnieuw om jullie het leven te geven dat jullie nodig hebben om jullie opnieuw de gelegenheid te geven om jullie ogen te verheffen IN AANBIDDING EN LOFPRIJZING tot de glorie van God de Vader en Hem te danken voor de rechtvaardigheid die Hij nu toont aan Zijn dierbare, maar verloren kinderen.

  Ik, Jezus Christus, bereid nu voor dat jullie getuige zijn van DE GENADEVOLLE WAARHEID VOOR IEDERE ZIEL, met inbegrip van al de verstokte zondaars en ongelovigen.

  Het bewijs van Mijn bestaan en dat van God de Vader zal GEOPENBAARD worden in al zijn hemelse glorie aan iedere mens [in de Grote Waarschuwing].

  Mijn aanwezigheid zal geopenbaard worden op een manier die NIEMAND ZAL OF KAN ONTKENNEN.

  Want de HEMELEN ZULLEN ZICH OPENEN, DE STER ZAL IN BOTSING KOMEN, zodat Mijn terugkeer om jullie te redden op hetzelfde moment zal gevoeld worden in iedere uithoek van de wereld.

  Oh, wat zullen Mijn kinderen zich verheugen, wanneer ze getuige zijn van Mijn goddelijke aanwezigheid.
  Zelfs degenen die in duisternis vertoeven zullen hun koude ziel voelen aangeraakt worden door Mijn liefde. Hun ziel zal terug ontbrand worden.
  Bereid jullie voor.
  Wacht op Mijn Glorievolle terugkeer.
  Bid voor diegenen die angst hebben in hun hart.
  WEES NIET BANG VOOR MIJ.
  Wacht op deze grote gebeurtenis met liefde en nederigheid in jullie hart.

  Kinderen, Ik hou van jullie.
  Deze grote daad van Mijn barmhartigheid zal dit aan jullie bewijzen.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus
  Koning van de Mensheid

  Uit: the Warning - European seeër

  21-10-2011, 20:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bereid jullie voor op de Komst van Jezus Christus 19/10/2011

  God de Vader – Bereid de wereld voor op de komst van Mijn Geliefde Zoon Jezus Christus

  Mijn dochter, bereid de wereld voor op de aankomst van Mijn Geliefde Zoon, Jezus Christus, want Hij komt nu, zoals voorzegd, om de mensheid nogmaals te redden.

  ZIJN AANKOMST ZAL AANGEKONDIGD WORDEN door de trompetten in de Hemel en de engelenkoren die lof zullen zingen om deze grote gebeurtenis aan te kondigen.

  Mijn groot geschenk aan de mensheid wordt aan jullie gepresenteerd in de vorm van Mijn zeer geliefde Zoon, die gezonden wordt OM JULLIE TE REDDEN VOOR HET LAATSTE OORDEEL.

  Bereid jullie ziel voor, want wanneer jullie zonden aan jullie worden geopenbaard [in de Grote Waarschuwing] beveel Ik jullie om in nederigheid voor de voeten van Mijn Zoon te vallen en te smeken om genade.
  JULLIE MOETEN HEM VRAGEN OM JULLIE TE VERGEVEN en jullie MOETEN DE STRAF AANVAARDEN die vereist is om jullie ziel te reinigen.

  Zijn barmhartigheid is zo groot, dat geen enkele zonde, hoe ernstig ook, niet kan vergeven worden, ALS ER WERKELIJK BEROUW wordt getoond.
  Nederigheid is van jullie allen vereist, zodat jullie waardig bevonden worden om het nieuwe Glorierijke Tijdperk van Vrede op aarde binnen te treden en die tijd is HEEL DICHTBIJ.

  ENKEL die zielen die werkelijk berouw tonen en laten zien dat ze trouw zijn aan Mijn geliefde Zoon zullen geschikt worden bevonden om de poorten binnen te gaan. Want jullie MOETEN VRIJ VAN ZONDE zijn om dit prachtige NIEUWE PARADIJS OP AARDE binnen te gaan.

  Mijn geliefde kinderen, Ik heb dit Paradijs bereid met grote liefde voor ieder van jullie.
  Dit is het ERFDEEL waarop jullie gewacht hebben.
  Dit is de manier waarop het geschenk van de aarde OORSPRONKELIJK werd GEPRESENTEERD AAN ADAM EN EVA.

  Iedere mens die DIT PARADIJS OP AARDE verwerpt, waar GEEN KWAAD, IN WELKE VORM DAN OOK, ZAL BESTAAN, keert zich tegen redding.

  Dit is jullie LAATSTE KANS om jullie ziel te bevrijden van de greep van Satan en de slechte invloed die hij op jullie leven heeft.

  Grijp dit schitterend geschenk van grote barmhartigheid met beide handen aan.
  Door dit geschenk krijgen jullie de kans van echte redding en een GLORIERIJK PARADIJS, dat jullie niet voor mogelijk kunnen houden.

  Voor die arme zondaars, die het aanbod voor vergeving van Mijn Zoon weigeren, zal meer tijd toegestaan worden om terug te keren naar jullie geloof.
  Maar jullie zullen echter niet heel veel tijd meer krijgen want MIJN GEDULD IS BIJNA AFGELOPEN.

  Wacht nu op de terugkeer van Mijn Zoon om jullie opnieuw te redden van zonde en jullie naar eeuwige redding te brengen.

  God de Vader

  Uit: the Warning - European seeër

  21-10-2011, 19:33 Geschreven door Claudia  


  20-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van God de Vader aan Lillian 10/10/2011

  “Ik ben GOD, de ALLERHOOGSTE. De HOOGSTE GOD, ALMACHTIGE GOD. IK BEN GOD en er is geen andere. Ik ben de HEER, ja, de ALMACHTIGE HEER GOD. Wie is er zoals IK? Wie gelijkt er op MIJ? Wie kan wedijveren met MIJ, en niet uiteen te vallen bij het zicht van MIJN Glorie? Ik ben GOD en er is geen andere. Heel binnenkort zullen allen MIJ zien en MIJ kennen. Allen zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. Diegenen die niet gehoorzamen zullen MIJN Toorn oogsten en diegenen die zich Volledig overgeven en Gehoorzamen zullen MIJN Gezicht, MIJN Glorie en MIJN Heerlijkheid zien. Zij zullen MIJN Majesteit aanschouwen. Zij zullen MIJN eeuwige Liefde ontvangen. Zij zullen hun KONING zien. Zij zullen niet langer maar een gedeelte weten, maar zij zullen weten omdat ze kennen. Dit zal je zien MIJN dochter (de VADER richtte zich tot mij, Lillian), ja, je zult MIJN Gezicht zien. Zie, je zult je HEER en GOD ontmoeten. Ja, op de afgesproken tijd. Op de afgesproken en perfecte tijd zul je het weten. Bid dat Ik je het begrip geef van MIJN Tijd. Bid dat je MIJN Wil kent, en Ik zal trouw zijn en jullie antwoord geven.

  Dochter, deze wereld loopt ten einde. Ik zie deze tijd en Ik heb het ook geopenbaard aan MIJN kinderen, MIJN trouwe dienaars. De Tijd is op! Deze wereld  Time is up! Deze wereld heeft zijn einde bereikt. De tijd is gekomen. Ik heb de naties van voordien gewaarschuwd, maar in de plaats van de luisteren naar MIJN Woorden, denken ze dat IK gek ben; denkend dat Ik nergens in de buurt kom. Ik weet het MIJN kinderen, het is reeds lang geleden. Jullie hebben gewacht op de komst van jullie HEER en MESSIAS, JEZUS, MIJN ZOON, DIE nu komt. Het lijkt vele jaren geleden dat ik gesproken heb van ZIJN Terugkeer, maar geloof ME, als ik jullie zeg dat het maar een zeer korte tijd is geweest. MIJN kinderen werden door de jaren op de proef gesteld en sommigen hebben zich afgekeerd van MIJ omdat ze MIJN Tijd aanzagen voor hun tijd. Ik heb op voorhand gewaarschuwd voor MIJN Grote Dag, vele jaren op voorhand, vele jaren. Ja, meer dan een decennium en decennia. Ik heb MIJN kinderen gewaarschuwd van MIJN Grote Dag, maar slechts enkelen, een rest hebben geluisterd naar MIJN waarschuwingen. Proficiat aan jullie die naar MIJN Oproep hebben geluisterd, want jullie gehoorzaamheid zal beloond worden. Jullie zullen jullie GOD ontmoeten. Ja, VADER YAHWEH, jullie HEER en GOD, jullie VADER is klaar om jullie te ontvangen.

  VADER YAHWEH gaf daarna een parabel :

  Enkel een zwangere vrouw kan bevallen, ja, zij die een kind heeft kan bevallen. Een onvruchtbare vrouw zal niet bevallen, want er is geen kind in haar buik, in haar schoot. Want ze werd niet zwanger. Enkel zij, die een kind draagt, enkel de gezegende vrouw die zwanger werd kan en zal bevallen. Heb je een kind? Werd je zwanger, O Jeruzalem? Werd je zwanger O vrouw, of verkoos je niet zwanger te worden? Verkoos je niet zwanger te worden? Wanneer de vrouwen hun zaad gingen ontvangen, het zaad van hun schoot, verkoos je dan niet te volgen? Waarom volgde je niet? Verkoos je achter te blijven?

  De tijd is gekomen voor de vrouwen om te bevallen. Zie Ik zeg dat de barensweeën van de vrouwen aanbreken, en enkel diegenen die een kind dragen kunnen het voelen. Zie, Ik zeg je dat de tijd nu is aangebroken voor de ZOON om te worden geboren. Ja, nu is de tijd! Gezegend zijn jullie die het zaad verzameld hebben en een kind dragen. Ja, jullie zullen zwanger worden en bevallen, want nu is het seizoen aangebroken. Nu is inderdaad het seizoen aangebroken. Het geweeklaag is begonnen.

  De vrouw die het kind draagt weent van pijn en barensweeën, terwijl de ene die verkiest om onvruchtbaar te zijn zich verheugt. Maar zie, spoedig zullen de dingen veranderen, en zij die een kind draagt zal zich verheugen wanneer ze bevalt, nadat ze bevallen is van een ZOON-haar vreugde zal groot zijn, onuitsprekelijk groot. Want ze zal haar Zegening ontvangen hebben, haar Vrede, haar Beloning.

  Maar zij die onvruchtbaar is, geen kind draagt, zal huilen. Ja, het zal haar tijd zijn om te rouwen en te wenen, er zal veel verdriet zijn! Ja, er zullen veel tranen van miserie en verdriet, van pijn en beklag zijn bij de vrouw die geen kind heeft. Maar jij, O Jeruzalem, O gezegende dochter van Zion zal zich verheugen, jij zult je verheugen en samen zijn met de Grote. Het zal gedaan zijn met je geween. Er zullen geen tranen en geen pijn meer zijn, want je tijd van vreugde met je HEER zal aangebroken zijn, ja, en is het nu. Het is aangebroken, de Grote Dag is aangebroken. Hef je hoofd op, O gezegende, want de dag van jouw Licht is aangebroken.

  Je zult opgenomen worden in de volledige heiligheid van de ZOON, ja, en ZIJN VADER verheugt zich in jullie. Gezegend ben je, O dochter van Jeruzalem, dochter van Zion, want de Grote KONING wacht op jou. HIJ is klaar om jou te ontvangen. HIJ is reeds klaar voor enige tijd, want HIJ was op de hoogte gebracht van je spoedige komst naar ZIJN Koninkrijk. Ja, HIJ wacht. HIJ heeft gewacht, en nu is HIJ vol vreugde want HIJ ziet en hoort jullie pijn, jullie barensweeën. Ja, HIJ verheugt zich in jullie barensweeën, want HIJ weet dat de tijd nabij is. HIJ heeft ZIJN ruiters, ja, ZIJN machtige mannen, ZIJN Grootste Leger gezonden om klaar te staan en jullie te komen halen. Niet alleen zijn zij (het Leger) klaar, maar ze zijn reeds op weg naar jullie huis—jullie woonplaats. Zie ze komen, zie ze komen op hun paard. Ze komen jullie halen om jullie naar het KONINKRIJK VAN DE MEESTER te brengen. In hun gezelschap is de HEILIGE, DE UITVERKORENE, DE GROOTSTE, DE KONING DER KONINGEN EN HERE DER HEREN. O ja, VERHEUG JULLIE, VERHEUG JULLIE, want de MEEST HEILIGE KONING komt om jullie Thuis te brengen. HIJ komt jullie roepen naar ZIJN Eeuwige Vrede. Ja, HIJ komt om jullie te verlossen, om jullie naar het land te brengen van Eeuwigdurende Liefde, Vreugde en Vrede. Verheug jullie! Ja, verheug jullie! Want het Feest is Klaar (het Bruiloftsmaal). Alles werd in gereedheid gebracht. De trompetten zijn klaar om gehoord te worden. Ja, ALLES IS KLAAR. Heel spoedig nu, Ik zeg het jullie, jullie zullen de trompet horen, en jullie zullen bevallen van een Kind, een ZOON DIE jullie bevrijd van jullie pijn en beproeving. JA! De dag van jullie verlossing is aangebroken voor jullie. Als een wolk komt ze over jullie. Het is aangebroken.

  VERHEUG JULLIE, VERHEUG JULLIE, AANBID DE HEER JULLIE GOD! WANT DE TIJD VAN JULLIE VERLOSSING, JULLIE REDDING IS AANGEBROKEN VOOR JULLIE. HET IS NABIJ!!!! SHALOM.

  VADER YAHWEH vervolgde dan:

  “Dochter, Ik wil dat je deze boodschap aan Sabrina geeft. Zij weet wat ze ermee moet doen. Ja, dit zijn MIJN Woorden tot Mijn bruid, de gezegende vrouw die een kind draagt. Ze zal spoedig haar MEESTER, KONING, haar HEER en BRUIDEGOM zien. JEZUS CHRISTUS KOMT ZIJN BRUID HALEN. HIJ KOMT. Vanaf vandaag zal dit niet langer meer een “Aankondiging” zijn, want het breekt nu aan. MIJN ZOON—JEZUS komt voor ZIJN bruid, om haar weg te halen. Geen mens heeft een excuus, Ik heb ZIJN Komst aangekondigd. Ik heb gewaarschuwd voor MIJN Grote Dag; alles komt er nu aan. Het is nu aan het gebeuren. Jullie kiezen of jullie door deze Dag willen overvallen worden als een dief in de nacht. Jullie kiezen ook of jullie deze Dag gekentekend wordt als jullie verlossing, overwinning en vlucht in het Eeuwig Leven met jullie GOD. Ik hou van jullie, MIJN kinderen. En wederom, heb Ik voor jullie leven en dood voorgesteld, en Ik verzoek jullie dringend voor LEVEN te kiezen!!

  IK, GOD, VADER YAHWEH Heeft Gesproken.”

  1 Tessalonicenzen 4:16-17 : Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn; daarna zullen wij die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.

  1 Korintiërs 15:52 : opeens, in een oogwenk, bij de laatste trompet; want de trompet zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij zullen van gedaante veranderen.

  Jesaja 45  Zo spreekt de heer tot Kores, zijn gezalfde, die Ik bij de rechterhand heb genomen, om volken voor hem neer te leggen, koningen de gordels van de heupen te rukken, en voor hem de deuren te ontsluiten,
  zonder dat een poort gesloten blijft: ‘Ik zal voor u uit gaan, hellingen maak Ik vlak voor u, bronzen deuren zal Ik breken en ijzeren sluitbomen verpletteren. Geheime schatten geef Ik u, voorraden die verborgen zijn:
  zo zult u erkennen dat Ik de heer ben, die u roept bij uw naam, de God van Israël. Omwille van Jakob mijn dienstknecht, om Israël mijn uitverkorene, heb Ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven – en u kende Mij niet. Ik ben de heer en niemand anders, buiten Mij is er geen god; Ik omgord u – en u kent Mij niet. Zo zullen zij erkennen, van de opgang van de zon tot aan haar ondergang, dat er niemand anders is dan Ik alleen: Ik ben de heer, en niemand anders. Ik, die het licht vorm en de duisternis schep, die vrede maak en onheil schep, Ik, de heer, ben het die dit alles maak.’ Hemelen, laat uw hoogten druipen en gerechtigheid uit de wolken stromen. Aarde, open uw schoot, laat het heil bloeien en de gerechtigheid ontkiemen. Ik, de heer, heb dat alles geschapen. Wee de mens die twist met Hem door wie hij is gevormd, een scherf onder de scherven op aarde. Zegt de leem tegen hem die haar vormgeeft: ‘Wat doet u? Uw werk is niets waard!’
  Wee hem die tegen een vader zegt: ‘Waarom hebt u verwekt?’ en tegen een vrouw: ‘Waarom hebt u gebaard?’ Zo spreekt de heer, de Heilige van Israël, die het gemaakt heeft: ‘Stelt u Mij vragen over mijn zonen? En geeft u Mij bevelen over het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt, en haar mensen heb Ik geschapen. Eigenhandig heb Ik de hemel uitgespannen, en Ik geef orders aan al zijn legertroepen.
  Ik heb hem laten opstaan voor de overwinning en al zijn wegen maak Ik vlak; hij is het die mijn stad zal herbouwen en mijn verbannenen zal laten gaan, zonder betaling en niet voor loon’, zegt de heer van de machten.

  Bekering van de volken 

  Zo spreekt de heer: ‘Het bezit van Egypte en de winsten van Kus, de mannen van Seba, stoere gestalten,
  zullen naar u overgaan en u toebehoren, zij zullen u volgen, in boeien voorbijgaan; in uw richting zullen zij zich buigen, naar u gericht belijden: “Bij u alleen is God, een ander is er niet, geen andere god.” ’
  Waarlijk, U bent een verborgen God, U, God en redder van Israël. Zij moeten allen blozen van schaamte,
  tezamen weggaan uit schaamte, de makers van beelden. Israël wordt gered door de heer, en zijn heil kent geen einde; u hoeft niet te blozen van schaamte, nooit, in eeuwigheid niet. ‘Want’, zo spreekt de heer die de hemelen heeft geschapen, Hij, de ware God, die de aarde heeft gevormd en gemaakt, en haar grondslagen heeft gelegd; die haar niet als een leegte heeft geschapen maar gevormd heeft tot een bewoonbare plaats:
  ‘Ik ben de heer, en niemand anders. Niet in het verborgene heb Ik gesproken, niet uit een plaats in een duistere streek. Ik heb niet gezegd tegen Jakobs geslacht: “Zoek Mij in de leegte.” Ik, de heer, Ik meld u heil, en verkondig wat rechtvaardig is. Verzamel u en treed aan, kom dichterbij, u, volken die zijn ontkomen: zij die rondgaan met hun beelden van hout zijn onwetenden, zij bidden tot een god die niemand redden kan. Zet uw argumenten voor ons uiteen, laat hen samen overleggen. Wie heeft dit vroeger aangekondigd, en vooraf bekendgemaakt? Ben Ik dat niet, de heer? Er is geen andere god dan Ik alleen,
  buiten Mij bestaat geen god die rechtvaardig is en redt. Wend u tot Mij, en laat u redden, alle uithoeken van de aarde; want Ik ben God en niemand anders. Bij Mijzelf heb Ik gezworen, dat recht voortkomt uit mijn mond; een woord dat niet verloren gaat: voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal bij Mij zweren.’
  ‘De heer alleen’, zo zal men zeggen, ‘beschikt over rechtvaardigheid en kracht.’ Vol schaamte zullen al diegenen tot Hem komen die vroeger tekeergingen tegen Hem. Door de heer overwint heel Israëls geslacht;
  en vol trots zal het Hem roemen.

  Sefanja 1:7 : Stilte voor de Heer god, want de dag van de heer is nabij. De heer heeft een offer voorbereid,
  Hij heeft zijn gasten geheiligd.

  Sefanja 1:14-18 : De dag van de HEER

  De grote dag van de heer is nabij, hij is nabij en nadert snel, de klank van de dag van de heer.
  De held heft zijn bittere strijdkreet aan. Een dag van toorn is die dag, een dag van nood en tegenslag,
  een dag van vernieling en vernietiging, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en van dichte mist, een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens.
  Ik jaag de mensen angst aan, zodat ze als blinden rondlopen, want ze hebben gezondigd tegen de heer.
  Hun bloed wordt als stof verspreid en hun vlees als mest. Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden
  op de dag van de toorn van de heer. Door het vuur van zijn jaloezie wordt heel de aarde verslonden,
  want Hij zal vernietiging brengen, en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de aarde.

  Sefanja 2:1-3 : Oproep tot bekering

  Kom tot uzelf en kom samen, losgeslagen volk, voordat u wordt weggeworpen als kaf dat op één dag verstuift, voordat de gloeiende toorn van de heer op u neerkomt, voordat de dag van de toorn van de heer op u neerkomt. Zoek de heer, u, dienaars van het land, die zijn geboden naleven. Zoek de gerechtigheid,
  zoek de bescheidenheid. Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de heer.

  Maleachi 3:19-21 : Want weet wel: hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen steekt hen in brand – zegt de heer van de machten – de dag die wortel noch tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan, en u zult de boosdoeners vertrappen; ze zullen stof onder uw voetzolen zijn, op de dag die Ik ga maken – zegt de heer van de machten.

  Jesaja 13:4-6 : Hoor het gedreun op de bergen, als van een groot volk, hoor het geraas van de koninkrijken,
  van de verbonden naties: de heer van de machten monstert zijn legers. Vanuit een ver land, vanuit de verste plaats onder de hemel komen zij aan, de heer en de wapens van zijn toorn: zij komen het hele land verwoesten. Hef een klaaglied aan, want de dag van de heer is nabij, hij komt als een verwoesting door de Machtige.

  Jesaja 13: 7-13 : Daarom laat iedereen zijn handen slap hangen en ontzinkt de mensen alle moed. Zij zijn allemaal van streek, krampen en pijnen grijpen hen aan, zij kronkelen als een vrouw in haar weeën.
  Verbijsterd staren zij elkaar aan, hun gezichten gloeien als vuur. Daar komt de dag van de heer, ongenadig, een en al grimmigheid en hevige toorn, om dit land te veranderen in een woestenij, en Hij zal er de zondaars verdelgen. De sterren en planeten aan de hemel geven geen licht meer; de zon is al bij haar opgaan verduisterd, de maan laat haar licht niet meer schijnen. Ik straf de wereld vanwege haar slechtheid,
  de zondaars vanwege hun misdaden. Ik maak een eind aan de trots van de hooghartigen en de hoogmoed van de geweldenaars sla Ik neer. Ik maak mensen schaarser dan goud, zeldzamer dan het zuivere goud uit Ofir. Daartoe laat Ik de hemel wankelen, de aarde raakt van haar plaats, op de dag dat de heer van de machten zijn razernij loslaat, de dag van zijn hevige toorn.

  Jesaja 10:21-23 : Een rest zal terugkeren, de rest van Jakob, naar de sterke God. Al is uw volk als het zand aan de zee, Israël, alleen een rest zal terugkeren. De verdelging staat vast: een onweerstaanbare doorbraak van gerechtigheid. Want, een onherroepelijke vernietiging wordt door de Heer, de god van de machten, voltrokken in het hele land.

  Hooglied 2:8-13 : Hoor, daar is mijn lief! Kijk, daar komt hij aan: springend komt hij over de bergen,
  over de heuvels komt hij aangesneld. Mijn lief is als een gazelle, hij lijkt wel het jong van een hert.
  Daar staat hij achter de muur van ons huis. Hij kijkt door het venster en tuurt door de tralies naar binnen
  Nu roept mijn lief en zegt tegen mij:
  ‘Sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste. Kijk maar, de winter is voorbij, de regentijd is afgelopen.
  Op het veld staan weer bloemen, de tijd om te zingen breekt aan, de roep van de tortelduif klinkt over het land. De vijgenboom draagt zijn eerste vruchten al, en wat ruikt de bloeiende wijnstok heerlijk!
  Sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste!

  Openbaring 1:7 : Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen!

  2 Petrus 3:10 : Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd; en de aarde, en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden.

  1 Korintiërs 13:9-12 : Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.

  Jeremia 33:3 : “Roep Mij aan en Ik verhoor u. Grote, ondoorgrondelijke dingen maak Ik u bekend.”

  Deuteronomium 30:15-16 : Ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en ongeluk. Als u luistert naar de geboden van de heer uw God, die ik u vandaag geef, als u de heer uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult u leven en talrijk worden en zal de heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen.


  20-10-2011, 22:47 Geschreven door Claudia  


  19-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 15/10/2011

  MIJN geliefde bruid, Ik kom spoedig, heel spoedig.

  “IK BEN” komt op de wolken, zoals Ik al eerder zei. MIJN VADER is klaar om het signaal te geven, enkel een paar minuten, een paar seconden over…

  De tijd is extreem kort, want MIJN vijand wil deze aarde volledig schade toebrengen. Jullie zullen binnenkort zijn tekenen zien, maar MIJN bruid, MIJN ware bruid, zal niet geraakt worden, ze zal veilig in de Armen van haar BRUIDEGOM zijn.

  Ze is van MIJ en Ik ben de hare. MIJN ware bruid weet dat Ik nu spoedig kom en ze verwacht MIJ in haar hart. Ze kan nauwelijks wachten om MIJ te ontmoeten, om MIJ te zien, en een eeuwigheid met ELKAAR door te brengen.

  Ze is MIJN geliefde en MIJN geliefde is van MIJ. Ze zal ondervinden wat het betekent om werkelijk bemind te worden en ze zal rijkelijk beloond worden voor haar lange wachten en geduld voor haar geliefde, haar BRUIDEGOM.

  Ik ben heel verdrietig voor al diegenen die achter zullen blijven, voor al diegenen die denken dat ze klaar zijn, maar het niet zijn. Voor hen zal MIJN Komst een verrassing zijn : de ene zal meegenomen worden en een andere niet.

  De ene zal in glorie komen en voor de andere zal het pure horror en wanhoop zijn. Zo zal het voor iedereen zijn die achterblijft. MIJN geliefde kinderen, MIJN Tijd is kort, extreem kort, maak nu alsjeblieft een radicale keuze voor MIJ, NU is de tijd MIJN kinderen, NU IS DE TIJD!

  Waarop wachten jullie? Op de volgende brief? Tot volgende week? Tot de volgende dag? Nu schijnt de zon en morgen kan het misschien een hel op aarde zijn-zo kort, Ik kom voor MIJN bruid. Jullie moeten deze brieven niet analyseren, maar tijd steken om spoedig bij jullie BRUIDEGOM te komen.

  Ik zeg het jullie, de tijd is kort, extreem kort. Wacht en zie wat MIJN vijand zal doen. Hij heeft het licht op groen gezet om het tij hier op aarde te keren. Maar als jullie nu niet klaar zijn, zullen jullie het ook niet zijn, wanneer MIJN vijand de wereld op zijn kop zet.

  Daarom MIJN geliefden, NU IS DE TIJD! NU IS DE TIJD! De tijd is om, Ik kom voor MIJN kinderen, Ik kom! Waarom duurt het zolang vooraleer jullie dat inzien? MIJN Woorden zijn meer dan duidelijk geweest en velen maken nog altijd hun eigen keuzes, in plaats van MIJN Advies op te volgen. Velen maken nog altijd hun eigen plannen, in plaats van MIJN Plannen te volgen.

  Het staat allemaal in MIJN Boek, in MIJN Heilig Boek. Als jullie de tijd namen om MIJN Woorden te lezen, dan zouden jullie weten welke tijd het is. De tijd is op, zo laat is het. Als jullie denken dat jullie nog altijd tijd hebben, zijn jullie niet klaar. Niet klaar…

  Dan zul je degene zijn dat niet wordt opgenomen, wanneer Ik kom. MIJN bruid is zuiver en leeft in volkomen gehoorzaamheid en zuiverheid. Ze is veilig in MIJN Intimiteit, in MIJN Verborgen Kamer. Ze is omringd in de veiligheid van MIJN Armen. Ik zorg voor haar, Ik zorg voor en koester MIJN geliefde.

  Ik ben heel tevreden met haar, ze is van MIJ en Ik ben de hare, voor eeuwig en altijd. Ik heb haar duur betaald op dat kruis, dat verschrikkelijke kruis. Voor haar heb Ik slagen en verwondingen gedragen en aanvaard. Voor haar… Wat krijg Ik in de plaats?

  Afwijzing… spot… laat ME jullie heel duidelijk stellen, dit zal ook jullie deel zijn, als jullie erfenis, als jullie nu niet tot MIJ komen. Ik ben duidelijk geweest in MIJN Woorden, heel duidelijk.

  MIJN Tijd is op. Nu is het aan jullie om een keuze te maken. Doe het spoedig, want Ik Kom,

  Jullie KONING, HEER, VERLOSSER, BRUIDEGOM, de HEER JEZUS CHRISTUS

  Matteüs 24:40-41 : Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten.

  Ezechiël 7 : Het einde komt

  Het woord van de heer werd tot mij gericht:
  ‘Mensenkind, zo spreekt de Heer god over de grond van Israël:
  “Het einde komt, het einde over de vier hoeken van het land.
  Nu komt het einde over u; Ik ga mijn woede op u koelen; Ik zal u vonnissen naar uw doen en laten; Ik zal u al uw gruweldaden vergelden.
  Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar uw doen en laten vergelden; uw gruweldaden zullen op u neerkomen en u zult erkennen dat Ik de heer ben.
  Zo spreekt de Heer god: Het onheil komt, ramp op ramp! Het einde komt! Het komt, het einde!
  Het einde komt voor u. Het noodlot zal u treffen, bewoners van het land,
  de tijd is gekomen, de dag is nabij dat het krijgsrumoer de vreugdekreten op de bergen doet verstommen.
  Binnenkort laat Ik mijn toorn de vrije loop en ga Ik mijn woede op u koelen,
  u vonnissen naar uw doen en laten en al uw gruweldaden vergelden.
  Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar uw doen en laten op u laten neerkomen en uw gruweldaden vergelden, en u zult erkennen dat Ik het ben, de heer, die slaat.
  Daar komt de dag, daar komt hij, waarop het noodlot zich voltrekt.
  De scepter bloeit en de overmoed draagt vrucht; een misdadige scepter, opgeschoten uit geweldpleging.
  Maar het is uit met hen, gedaan met hun drukte, gedaan met hun geraas, gedaan met hun praal.
  De tijd is gekomen, de dag is nabij.
  Laat de koper zich niet verheugen en de verkoper niet treuren want de woede komt over allen.
  Al zouden beiden dan nog leven, nooit krijgt de verkoper het verkochte terug, want de profetie over allen is onherroepelijk; niemand die behagen schept in ongerechtigheid kan zijn leven behouden.
  Blaas de bazuin, maak alles gereed. Maar niemand zal ten strijde trekken want mijn woede komt over allen.
  Het zwaard woedt buiten de muren, de pest en de honger binnen.
  Wie op het veld is zal sterven door het zwaard en wie in de stad is zal door honger en pest omkomen.
  Zoals duiven uit de vlakte in de bergen klagen, zo zullen de overlevenden treuren over hun zonden.
  Allen zullen van angst verlamd zijn en hun water laten lopen.
  Ze zullen zich in zakken hullen, ontzetting zal hen overweldigen; alle gezichten zullen rood zijn van schaamte en ze zullen hun hoofden kaalscheren.
  Hun zilver zullen ze op straat werpen en hun goud wekt afschuw op.
  Hun zilver en hun goud zal hen ook niet kunnen redden op de dag van de toorn van de heer; ze zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen en hun maag er niet mee vullen, want het was de oorzaak van hun zonde. Hun sieraden waren immers hun trots. Ze hebben er hun gruwelbeelden van gemaakt, die misbaksels van ze. Daarom zal Ik zorgen dat ze ervan gruwen.
  Ik zal die sieraden aan barbaren uitleveren en aan de ergste bruten op de wereld als krijgsbuit geven;
  en zij zullen het schenden. Ik zal mijn gezicht van hen afwenden en men zal mijn schatkamer schenden;
  barbaren zullen er binnendringen en hem ontwijden.
  Maak ketenen, want in het land zijn bloedige oordelen aan de orde van de dag en de stad is vol geweld.
  Ik zal de wreedste volken ontbieden, die zullen hun huizen in bezit nemen.
  Ik zal een einde maken aan hun trotse kracht en hun heiligdommen zullen worden ontwijd.
  Er zal paniek uitbreken; ze zullen uitzien naar vrede, maar tevergeefs.
  Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zal zich verspreiden.
  Tevergeefs zullen ze de profeten om een godsspraak vragen; de priester zal geen aanwijzing meer hebben en de oudste geen raad.
  De koning zal rouwen, de vorst zal met stomheid geslagen zijn en het volk van het land verlamd van ontzetting.
  Ik zal hun daden vergelden en hen naar hun doen en laten vonnissen, en zij zullen erkennen dat Ik de heer ben.”


  19-10-2011, 21:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De duif : God de Vader spreekt tot Sabrina

  De duif :

  Op 11 oktober zag Sabrina een duif in haar tuin. De duif zag er niet goed uit. Ze zag er ziek uit en kon bijna niet bewegen. Haar veren waren niet in goede conditie. Ze hield haar ogen bijna de hele tijd gesloten en ze zat daar maar op de grond. De duif zag er stervend uit. Sabrina probeerde de duif wat eten te geven, om te zien of ze zou eten en wat beter worden. Ze nam een klein potje, waste het uit en gaf wat duiveneten. Ze zette het vóór de duif. Maar de duif bewoog niet en liet Sabrina heel dicht komen. Ze ging terug binnen en keek wat de duif zou doen. De duif kwam naar het potje en at een beetje, maar echt veel. Sabrina zag dat de duif moeilijkheden had met het eten in te slikken. De duif lag in het potje en at een beetje voedsel dat op de grond lag, naast het potje. Dan sprak GOD de VADER tot Sabrina. Dit is wat HIJ zei :

  Dit is een beeld, MIJN dochter, Ik heb deze duif gezonden met een betekenis. Deze duif stelt MIJN Kerk voor en hoe ze eruit ziet in MIJN Ogen. Zie je de conditie van de duif? Zie je hoe ze eruit ziet? Zie je hoe ze ook het kwaliteits-voedsel weigert dat je vóór haar neus hebt gezet?  Hoe zie je hoe moeilijk het voedsel te slikken is?  Zie je hoe ze naast het potje zoekt naar ander voedsel, terwijl ze het goede voedsel bedekt?  Dit is de conditie van MIJN Kerk, ze weigert het vaste, goede voedsel dat Ik haar geef, MIJN Woord. Ze kan moeilijk de waarheid slikken, ze zoekt haar voedsel op andere wegen, zijwegen, die niet MIJN Wegen zijn. Ze is ziek en in slechte conditie van het vreemde voedsel dat ze eet. Ze is dik en verzadigd van dit vreemde voedsel, zodat ze, het goede dat Ik vóór haar gezet heb niet meer naar kijkt en weigert. Maar Ik zie haar als ze kijkt, vanbinnen: in een heel slechte conditie, als een stervende, volledig ontdaan van haar eer en glorie. Zo zie Ik tegenwoordig MIJN Kerk, zo ziet MIJN Kerk er tegenwoordig uit in MIJN Ogen. Deze Woorden werden gesproken door jullie Hemelse VADER, VADER van alle kerken, denominaties en groepen.

  Nadat de VADER deze woorden tot Sabrina had gesproken, vloog de duif weg.

  19-10-2011, 20:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan : 14/10/2011

  Dochter, Ik zal je een brief geven:

  Kinderen, dit is jullie HEER, GROOT en MACHTIG! De tijd is kort! Kijk omhoog, omdat jullie verlossing nabij is. Ik kom op de wolken.  Ik zal ineens ten tonele verschijnen.

  MIJN Komst is nabij. Jullie denken van niet. Sta klaar en wees waakzaam, want MIJN Komst is zo dichtbij. Ik ben niet degene die zou liegen. MIJN Waarheid is absoluut. Kinderen, jullie moeten jezelf klaarmaken. Ik kom op de wolken. De trompet is klaar om te weerklinken. De duiven zijn klaar om te vliegen, om hun vlucht aan te vatten-want Ik kom op de vleugels van een DUIF. Maak jullie klaar om jullie SCHEPPER in de lucht te ontmoeten.

  Ik zal jullie toeroepen-uit de aarde met een luide schreeuw. MIJN Stem zal luid en duidelijk weerklinken als Ik roep om MIJN geliefde om in MIJN Wachtende Armen te komen. Het zal een zegerijk moment zijn, als Ik MIJN Rechtvaardige Beloningen ophaal. De prijs die Ik betaald heb voor deze zege was groot-ze was enorm. En de tijd is gekomen om MIJN Prijs op te halen, de Prijs die Ik verdient heb op Calvarië. Ze is van MIJ. Ik ben de hare. WIJ zijn ÉÉN GEEST.  MIJN Armen omringen haar met liefde, eeuwigdurende liefde.

  Maak je klaar, MIJN bruid. Jouw BRUIDEGOM komt eraan op de vleugels van een witte DUIF. Ik zal met haar vliegen naar de Hemelse Gewesten, naar de thuis dat voor haar is bereid: een mooie thuis dat enkel Ik, GOD, tenvolle kan appreciëren, want het was bereid voor de bruid om MIJN eeuwige vriendin en vrouw te zijn.

  Ze is mooi: apart gehouden, afgescheiden van de wereld. De wereld heeft niet langer invloed op haar. Ze verlangt niet langer naar de dingen van deze wereld-enkel de dingen dat de BRUIDEGOM voor haar wenst. Daar richt zij zich op.

  Blijf in MIJN Aanwezigheid, lieve bruid. Blijf met je blik op MIJ gericht. Ik kom snel, zodat je dicht bij MIJ moet blijven. Ik wil een reine bruid. Ze moet voldoen aan de wensen van MIJN Hart. Ik kom en als haar gewaden bezoedeld zijn en bevlekt, dan zal het enkel door MIJN Bloed zijn dat ze compleet zal zijn gemaakt. Ze moet klaargemaakt zijn bij het Licht van haar gevulde olielamp. (olie = H. Geest)

  Maak alsjeblieft tijd voor het lezen van MIJN Woord, want MIJN Woord is de enige zekere weg zodat jullie weten wat MIJN Wil is en hoe die te volgen. MIJN Schrift is compleet en geeft alle antwoorden om een vol leven te leiden, dat aangenaam is aan jullie HEER GOD.

  Kinderen, Ik wens totale overgave, minder volstaat niet. Speel niet met MIJN Genegenheid door MIJ maar deels toe te behoren. Het is gedoemd om te mislukken, als jullie denken dat Ik jullie zal ontvangen bij MIJ met maar een halve betrokkenheid van jullie kant. Als jullie je nog moeten schikken naar jullie verlangens voor de wereld, kunnen WE niet genieten van elkaars gezelschap voor de eeuwigheid. MIJN bruid, die met MIJ komt, heeft enkel oog voor MIJ. Als jullie er anders over denken en andere gedachten hebben, hebben jullie MIJN Boek niet echt gelezen, dan zoeken jullie niet voor MIJN GEEST in jullie “Hart en Geest” en zoeken jullie niet naar een totale overgave aan MIJ, jullie GOD.

  Ik weet wie MIJ op zulke manier zoekt en wie niet. Ik ken het hart van MIJN kinderen. Niets ontgaat er MIJ. Ik weet WIE MIJ echt wil zonder voorbehoud, ten alle koste. Ik weet wie offers maakt met de wereld om MIJ in de voorhoede van hun wereld te plaatsen. DEZE zijn gemakkelijk te herkennen. Er zijn er zo weinig die echt diepe intimiteit willen. En helaas, zullen er maar enkele zijn die op zullen stijgen om met MIJ te vertrekken, wanneer Ik MIJN Kinderen naar HUIS breng naar MIJN Hemelse Gewesten. Doorzoek jullie hart, kinderen, is jullie liefde voor de dingen van de wereld zo belangrijk dat jullie de eeuwigheid zouden weggooien met jullie SCHEPPER?

  De wereld zal spoedig een donkere plaats zijn, een heel donkere plaats als MIJN Beschermende Hand zal weggenomen worden, eens Ik MIJN bruid in veiligheid heb gebracht en MIJN Toorn zal neerkomen over de overblijvende mensheid. Dan zal de liefde voor deze wereld die jullie zo kostbaar is, omslaan in horror voor jullie gezicht. Dit is de wereld waaraan jullie vasthangen en jullie zullen spoedig, als jullie niet van gedacht veranderen, terugkomen naar MIJ.

  Ik vraag een totale overgave, minder volstaat niet. Het moet alles zijn of niets. Ik gaf alles op een wreed kruis. Ik vraag hetzelfde van jullie-sterven aan het vlees. Geef MIJ jullie leven in zijn volheid en Ik zal jullie een hartstochtelijke liefde geven waar geen vergelijk mogelijk is. Ik verlang naar intimiteit met MIJN kinderen.

  Spoedig zal het te laat zijn om jullie lamp te vullen en de deur zal gesloten zijn. Kom de HEILIGE GEEST ontvangen in al ZIJN Volheid en zorg dat je een volle olielamp hebt. Ik verlang ernaar jullie hart te vullen, vraag het MIJ.

  MIJN Kinderen: het uur is kort. Jullie twijfelen, maar kijk rond jullie. De wereld zal niet bekomen van de komende ineenstorting door corruptie en het verterende kwaad, afgescheiden van MIJ, zijn GOD. Ik kan deze zieke wereld vol van zonden en kwaad niet zegenen. Ik moet komen en MIJN bruid ontvangen en haar in veiligheid brengen.

  De HEER REDDER Komt Rijdend op een Zuivere Witte DUIF

  Kijk naar omhoog, jullie verlossing is nabij…

  Numeri 23:19 : God is geen mens, Hij liegt niet; geen mensenkind, dat spijt van iets krijgt. Als Hij iets zegt, zal Hij het dan niet doen? En als Hij iets belooft, zal Hij het dan niet nakomen?

  Matteüs 25:4 : Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen.

  Hooglied 5:12 : Zijn ogen zijn als duiven bij stromende beken, die zich wassen in melk en baden in overvloed.

  Jesaja 60:8 : Wie vliegen daar als een wolk, als duiven, op weg naar hun til?

  Matteüs 3:16 : Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen.

  Lucas 3:22 : en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’

  Psalmen 91:4 : Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen, als een schild staat zijn trouw om je heen.

  2 Samuel 22:11 : Hij steeg op zijn kerub en vloog, gedragen op de vleugels van de wind.

  Lucas 21:28 : Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.

  19-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  18-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3555 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 16/10/2011

  Lieve kinderen, bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik zal Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Heb moed en geloof standvastig in Gods macht. Jullie staan er niet alleen voor. Wanneer jullie onder de beproevingen dreigen te bezwijken, zoek dan kracht in gebed, de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Jullie worden allen geliefd door de Vader, en de Zoon door de Heilige Geest. Ik kom uit de Hemel om jullie op te roepen tot heiligheid. Open jullie hart en luister naar Mij. Ik wil jullie gelukkig zien hier op aarde en later met Mij in de Hemel. Ik vraag jullie afstand te nemen van alles dat jullie van God weghoudt. Laat de duivel jullie niet tot slaaf maken. Jullie zijn de Heer en Hij houdt van jullie. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Doe jullie best in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Landes zal momenten van grote moeilijkheden meemaken. Gelijkaardige moeilijkheden staan de inwoners van Feira de Santana te wachten. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3554 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 15/10/2011

  Lieve kinderen, heb serieus berouw over jullie zonden. Dien trouw en liefdevol de Heer. De mensheid is besmet door zonde en het is tijd voor jullie terugkeer naar de Heer van Redding en Vrede. Ik vraag jullie Mijn oproepen op te volgen en moedig overal te getuigen dat jullie deel uitmaken van de Heer. De mensheid stevent af op een afgrond van vernietiging. Vernietiging die de mens eigenhandig heeft bereid. Bekeer jullie. Als jullie je bekeren, dan zal de mensheid spoedig geestelijk genezen zijn. Kniel in gebed, want de kracht van gebed zal de versteende harten omvormen. Het kruis zal zwaar zijn voor diegenen die in Tanta en Cher zijn. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Bekeer jullie vlug. Mijn Heer houdt van jullie en wacht op jullie met open armen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3553 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 12/10/2011

  Lieve kinderen, Ik ben de Moeder en Koningin van Brazilië. Wees vervuld met moed en kracht om Jezus te zoeken. Want enkel dan kunnen jullie de beproevingen, die nog komen, dragen. Het Land van het Heilig Kruis zal getroffen worden en de pijn zal groot zijn voor Mijn arme kinderen. Het gebrek aan trouw tot God heeft jullie land geleid tot een triestige geestelijke blindheid. Keer terug naar de Heer. Onthoud : jullie bekering hangt af van vele dingen. Ik hou van jullie en wil jullie helpen, maar het hangt van jullie af (of jullie ervoor openstaan). Glorierijke dagen zullen Brazilië nog ten deel vallen, maar jullie moeten eerst zware beproevingen doorstaan. Luister. Wijk niet af van de waarheid. Wie met de Heer is zal overwinnen. Kniel in gebed. Laat niet liggen tot morgen wat je nu kunt doen. Ga verder op de weg die Ik getoond heb. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3552 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 11/10/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder en Ik ken jullie noden. Wees sterk en standvastig in geloof. Laat niets jullie weghouden van de genadevolle weg. Wanneer jullie het gewicht van (jullie) kruis voelen wegen, aanroep dan Jezus. Enkel in Hem is jullie overwinning gelegen. Vertrouw op Hem, die ziet in het verborgene. Hij weet wat jullie nodig hebben. Ik lijd onder jullie lijden en Ik zal tot Mijn Jezus voor ieder van jullie ten beste spreken. Wees niet ontmoedigd. Ik zal altijd dicht bij jullie zijn. Bid. Wees trouw aan Mijn Jezus. Luister naar Mij en Ik zal jullie tot heiligheid brengen. Zoek kracht in de Eucharistie en in de woorden van Jezus. Volg de (ware) Kerk en jullie zullen overwinnen. De wereld is in groot gevaar en enkel in Jezus zullen jullie ware bevrijding vinden. Oristano zal de angst en de pijn van een veroordeelde ervaren. De pijn zal groot zijn voor Mijn arme kinderen. Hou moed. Wie met de Heer is, kent nooit de nederlaag. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3551 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 10/10/2011

  Lieve kinderen, Ik ken jullie noden en Ik zal bij Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Heb vertrouwen, hoop en geloof. Wat er ook gebeurt, laat jullie geloofsvlam niet uitdoven. Wanneer jullie zouden vallen (in zonde), aanroep dan Jezus. Hij is jullie grootste vriend. Ken je zwakheden en begrijp ze, met liefde. Wees niet ontmoedigd. Aanvaard blij mijn boodschappen en Ik zal jullie naar heiligheid brengen. Open jullie harten en aanvaard Gods wil voor jullie leven. De mensheid is geestelijk arm geworden, omdat de mens afstand heeft genomen van de waarheid. Blijf standvastig op de weg die Ik heb getoond en dan zullen jullie overwinnen. Wees niet somber. Ik hou van jullie en Ik sta aan jullie kant. De inwoners van Lima zullen roepen om hulp en de pijn zal groot zijn voor Mijn arme kinderen. Eenzelfde lijden zullen de inwoners van Lissabon meemaken. Kniel in gebed. God verwacht veel van jullie. Doe zo verder. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3550 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 8/10/2011

  Lieve kinderen, hou ervan lief te hebben. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij roep jullie op om jullie rol als ware christenen op te nemen. Laat jullie missie niet in de steek. God verwacht veel van jullie. Stel niet tot morgen uit, wat je nu kunt doen. Wijk niet af van de waarheid. Ontvang het Evangelie van Mijn Jezus met vreugde en getuig overal van Zijn aanwezigheid onder jullie. Ik kwam uit de hemel om jullie naar de Hemel te leiden. Wees volgzaam. Ik wil jullie niet verplichten, maar wat Ik zeg zou ernstig moeten genomen worden. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en Mijn arme kinderen gaan een grote kloof tegemoet. Kniel in gebed. Een pijnlijke gebeurtenis zal plaatsgrijpen in Abuja en zal herhaald worden in Brasilia. Het lijden zal groot zijn voor Mijn arme kinderen. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik weet wat er jullie te wachten staat. Keer jullie af van zonde. Dien trouw de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Leef met het blik gericht op het Paradijs. Jullie werden alleen daarvoor geschapen. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  18-10-2011, 19:57 Geschreven door Claudia  


  16-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 9/10/2011

  MIJN kinderen, luister heel aandachtig naar deze woorden.

  MIJN ZOON staat op het punt neer te dalen op deze aarde. HIJ komt spoedig op de wolken, met de wolken, om ZIJN geliefde bruid op te halen. Om haar naar haar Hemelse Vertrekken te brengen, die voor haar werden voorbereid met alle zorg en liefde.

  Dit is de bruid, de geliefde van MIJN ZOON. MIJN ZOON ziet ernaar uit om ZIJN geliefde bruid op te halen. Ze zal warm worden onthaald in het Paradijs, in het Nieuwe Jeruzalem, de stad dat voor haar werd voorbereid.

  De stad is klaar MIJN kinderen, ze is klaar om de bruid te ontvangen. Alles is in gereedheid gebracht voor de ophaling. Er moet niets meer gedaan worden, alles staat klaar. MIJN engelen zijn op post. MIJN kinderen, wees er klaar voor!

  Wees er klaar voor, want in een uur dat je niet verwacht, zal de BRUIDEGOM komen en HIJ komt! HIJ komt! Zijn jullie echt klaar? Als dit niet het geval is dan blijven jullie achter en er staat enkel een grote verdrukking te wachten. Een grote verdrukking, MIJN kinderen, dat deze wereld nog nooit meegemaakt heeft, zo groot.

  Als Ik de dagen niet zou inkorten, zou er geen vlees het overleven. Maar IK BEN een barmhartige GOD. MIJN Genade is heel groot, daarom zullen er nog altijd velen tot MIJ komen gedurende deze afschuwelijke periode. Maar de prijs zal hoog zijn, heel hoog.

  MIJN kinderen, zo vele boodschappen zijn al gegeven en er zijn er niet veel meer dat zullen volgen. De tijd is rijp MIJN kinderen, rijp voor MIJN bruid. Ze heeft lang genoeg gewacht, ze is klaar. Ze heeft zich voorbereid voor de BRUIDEGOM, om HEM te ontmoeten. Ze is ZIJN bruid.

  De geliefde … ZIJN geliefde … MIJN kinderen, wees niet bezorgd over wat nog komen gaat met deze wereld. Diegenen die werkelijk schuilen bij MIJ en MIJN ZOON zal geen kwaad hen treffen, zij zijn IN MIJ en Ik in hen.

  Ik zal hen bedekken met de schaduw van MIJN vleugels, als een hen die haar kuikens bedekt en beschermt. Zo wil Ik jullie ook bedekken en beschermen. Wees dus niet bezorgd over iets, deze dingen moeten nu eerst gebeuren en dan zal MIJN ZOON komen.

  HIJ komt spoedig MIJN kinderen, het einde is nabij, het einde van het wachten is nu heel dichtbij. Ik zeg dit om jullie te bemoedigen, zodat jullie zouden volhouden tot het einde.

  Want zie, het einde is nabij! Glorierijk zullen jullie opgenomen worden in de Hemelse Gewesten, glorierijk MIJN kinderen! Wat een genade! Prijs GOD voor deze genade! Pure, onvervalste genade is het.

  Ik hou van MIJN kinderen, maar Ik zie er nog steeds velen die MIJ niet liefhebben met dezelfde passie, nog velen… Dit doet MIJN HART pijn, dit doet MIJN VADERLIJK HART pijn. Want Ik wil het beste voor al MIJN kinderen, maar enkel diegenen zonder vlek of rimpel zullen binnengaan als de bruid van MIJN ZOON, enkel deze. Wees er zeker van dat jullie gewaden zuiver en rein zijn, zonder vlek of rimpel, MIJN kinderen. Één vlek kan het hele gewaad besmeuren.

  Enkel diegenen die MIJ in alles gehoorzamen en MIJN WOORD onderhouden zijn zonder vlek. Enkel die… Enkel diegenen die hun eigen leven opzij hebben geschoven en hun leven heropgenomen hebben IN MIJ. Zij zijn MIJN gehoorzame en welgevallige kinderen, enkel die…

  Diegenen die weten wat het is om hun GOD te volgen en te vereren in alles en door alles heen, enkel die… Diegenen die niet beïnvloed worden door wereldse gedachten, wereldse filosofieën, werelds gedrag, enkel die…

  De wereld heeft niets te bieden voor MIJN kinderen, MIJN Wegen hebben alles te bieden : volheid in HEM, in MIJ, in MIJN GEEST in alle dingen.

  MIJN kinderen, wees dus waakzaam, zoek jullie zelf en kom, nu je nog kunt. Het uur is kort, heel kort. Vele dingen staan op het punt te gebeuren- al het voorgaande waren enkel barensweeën. Diegenen die oren hebben, hebben gehoord. Diegenen die ogen hebben, hebben opgemerkt.

  Zij hebben MIJN HART gevoeld in en door dit alles, MIJN VADERLIJK HART dat klopt voor iedereen met een gepassioneerd verlangen om al MIJN kinderen te ontmoeten. Kom MIJ ontmoeten, MIJN kinderen, kom! “IK BEN” is nog altijd aan het wachten, maar voor een heel korte tijd. Een heel korte tijd. Wees gewillig en wees er klaar voor!

  Jullie Hemelse VADER met een kloppend HART voor ZIJN kinderen…

  Openbaring 3:12 : Wie overwint, zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God; daaruit zal hij niet meer verdwijnen. Ik grif op hem de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat vanuit mijn God uit de hemel neerdaalt, en de nieuwe naam die Ik draag.

  Hebreeën 11:9-10 : Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is.

  Hebreeën 12:22 : Nee, u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot duizenden engelen, de feestelijke

  Openbaring 21:2 : Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

  Openbaring 21:10 : Hij bracht mij in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,

  Openbaring 22:14 : Gelukkig zij die hun kleren wassen. Zij zullen recht krijgen op de levensboom en door de poorten de stad mogen binnengaan.

  Marcus 13:20 : Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft Hij die dagen ingekort.

  Openbaring 20:4 : Ik zag tronen en zij namen daarop plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang.

  Lucas 13:34 : Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild.

  2 Timoteüs 2:12 : Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.

  1 Korintiërs 5:6 : Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?

  Psalmen 119:10-12 : Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij niet van uw geboden afwijken. Ik bewaar uw woord in mijn hart, dan zondig ik nooit tegen U. Gezegend bent U, heer, maak mij vertrouwd met uw wetten.

  Efeziërs 3:19 : en dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat; dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God.


  16-10-2011, 21:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan : 8/10/2011

  Dochter, Ik ben klaar om je een nieuwe Boodschap te geven. Schrijf MIJN Woorden neer.

  Kinderen, dit is jullie HEER, jullie HEER en VERLOSSER, JEZUS CHRISTUS. Ik ben de ENE en ENIGE REDDER van de wereld. Ik ben de ENIGE HOOP voor een verloren wereld, een verloren en worstelende wereld.

  Spoedig zal deze wereld terugvallen op zichzelf.  MIJN kinderen, het kwaad zal zo groot worden en zo overweldigend dat het onmogelijk zal worden voor de wereld om te overleven zonder MIJN Grote Morele Kompas - MIJN Woord, MIJN Waarheid, MIJN Weg.

  Het zal een wereld worden zonder morele richting, zonder rechtvaardigheid, zonder MIJN Waarheid en zonder MIJN Grote Leidende Hand. Dit zal spoedig het resultaat zijn van een wereld dat ingesteld is op het afwijzen van haar GOD en SCHEPPER.

  Jullie kunnen het volledig beeld niet zien, omdat jullie weigeren te kijken. Jullie weigeren om in te zien wat er rondom jullie gebeurt. Overal waar je kijkt is het kwade aan het binnendringen, zelfs in de zaken die eens onaangetast waren door het slechte. Maar alles is aan het veranderen : zelfs het zuivere en onaangetaste in de wereld neemt deel aan het kwade, zodat er maar bitter weinig meer overblijft in deze wereld dat nog niet aangetast is door MIJN vijand. Hij is in de wereld gekomen en is er zelfs in geslaagd door te dringen in de weinige heilige zaken die in deze slechte, onderdrukte wereld nog restten.

  Het ziet er allemaal goed uit voor jullie, maar jullie hebben MIJN Heilige Normen uit het oog verloren.  Ik ben een GOD DIE rechtvaardigheid verlang.  Ik verlang zuiverheid. Ja kinderen, jullie zijn onder genade, maar Ik heb nooit jullie nooit gezegd dat MIJN Genade er jullie van weerhield jullie te gedragen in een goede, degelijke en zuivere manier. MIJN Genade geeft jullie niet het recht om te handelen volgens wereldse ingesteldheid en openlijk het slechte na te streven.

  Kinderen, jullie houden jullie bezig met slechte daden en slechte praat. En dan geloven jullie dat GOD vol van Genade is, “ik kan doen wat ik wil, samen met diegenen die nog altijd een wereldse ingesteldheid hebben.” Dit bestaat niet. Jullie worden misleid. Jullie denken dat jullie samen met de wereld zijn en samen met MIJ. Dit is niet juist. Jullie hebben het verkeerd voor. Ik heb jullie uit deze wereld geroepen om ervan gescheiden te zijn, om apart van de wereld te zijn. Niet om op de rest van de wereld te lijken. Wie zei jullie dat dit zo zou zijn? Het was niet IK, jullie GOD die het zei.

  De wereld is in vijandschap met MIJ en het is een gruwel in MIJN Ogen. Ik kan de zonde niet langer meer tolereren. Het heeft MIJN Heiligdom in de Hemelse Gewesten bereikt en Ik ben woedend voor de stank onder MIJN Neus van de manier waarop de mensheid omgaat met het kwaad. Dag in, dag uit, zie Ik de verachtelijke activiteiten op aarde. Iedereen ervaart de aanraking van het kwaad dat over de mensheid is gekomen.

  MIJN Koninkrijk is zuiver en perfect. Ik kan geen onvolmaakte, verwende bruid, binnenbrengen die bedorven is door de wereld. Ze mag geen vuile handen, vuile mond, vieze gedachten hebben. Haar gedachten moeten worden op MIJ gericht zijn :  altijd zuiver, ingetogen, mooi en schoon.

  Kinderen, MIJN bruid loopt voor MIJN Gezicht in liefde en zuiverheid. Zonder deze zuiverheid zal ze MIJN Koninkrijk niet binnenkomen. Spoedig zal Ik terugkeren, MIJN kinderen. Wie zal Ik vinden die klaar is? Wie is gewillig om van de wereld af te stappen en hun leven voor MIJ neer te leggen in volledige onderwerping? Wat zie je toch in de wereld dat jullie wegtrekt van jullie SCHEPPER, DEGENE DIE jullie geschapen heeft?

  Spoedig, MIJN kinderen, zal Ik diegenen die MIJ tegen elke prijs zoeken met MIJ meenemen vanop de aarde. Diegenen die MIJ niet ontkennen tegenover anderen. Dit is MIJN bruid en MIJN Ware Kerk. Alle anderen verwerpen MIJ voor wereldse zaken.

  Kinderen, het uur van MIJN Terugkeer komt naderbij en voor de opname van MIJN geliefde. Er zullen er maar weinigen zijn die voor MIJ klaar zullen staan met reine handen en reine harten. Er zijn er te veel die willen de wereldse wegen begaan en met de vijand meeheulen.

  Ik heb vele Boodschappen gegeven. Ik heb geprobeerd de wereld te waarschuwen van MIJN Terugkomst en wat Ik verlang van diegenen die MIJN Koninkrijk willen binnengaan. Er zijn er heel weinig die daadwerkelijk luisteren naar MIJN Woorden. Er zijn er heel weinig die echt hun greep op deze stervende wereld willen lossen. Jullie geloven dat MIJN Boek en MIJN Waarheid verleden tijd zijn en dat Ik een onbestaande GOD ben, DIE nooit bestond.

  Deze wereld zoekt MIJ uit zijn geschiedenis te schrijven, zelfs MIJN eigen volk wil dat geloven. Ieder aspect van deze wereld dat Ik zo zorgvuldig heb geschapen, is uitgelegd zonder MIJ, zijn GOD. Er is een uitleg bij de mensheid over hoe en waarom deze wereld bestaat, zonder MIJ, zijn SCHEPPER. Zelfs de waarschuwingen dat Ik zend naar de aarde werden uitgelegd, afgezonderd van MIJN Grote Hand van betrokkenheid.

  Hoe spijtig voor jullie, al MIJN kinderen, dat jullie zo weinig te maken willen hebben met jullie Schepper en dat jullie geloven dat Ik heel ver ben verwijderd van MIJN schepping of dat Ik zelfs helemaal niet besta. De Waarheid is dat Ik zeer betrokken ben tot in de details van MIJN schepping en de mensheid

  Alles wat jullie zien heeft MIJN Aanraking en MIJN Handafdruk erop. Ik laat zelfs het kwaad in de wereld toe. Ik ben een GOD van volledige controle. Als Ik het verkies, hef Ik MIJN beschermende Hand op van diegenen die MIJ verwerpen, en dan laat Ik MIJN vijand toe zijn gedacht te doen met diegenen die MIJ zo gemakkelijk verwerpen. Nu zal het kwaad de wereld overnemen. Dit is het resultaat van een wereld die schaamteloos ervoor gekozen heeft om MIJ te verwerpen—nu moet de wereld de gevolgen ervan dragen.

  Het is enkel MIJN bruid die de wereld doet functioneren, zelfs nu dat jullie het moeilijk hebben met de Waarheid te zien. Eens ze meegenomen is in veiligheid, zullen jullie ooglappen eraf getrokken worden en zullen jullie duidelijk zien wat jullie weigerden te zien omdat de enige overblijvende bescherming weg zal zijn. Ik zorgde namelijk voor de bescherming van MIJN bruid op aarde. Daarna zullen jullie MIJN Toorn uitgegoten zien worden en zullen jullie MIJN vijand aan het werk zien zonder MIJN Beschermende Hand om hem tegen te houden.

  Kinderen, word wakker. Kom tot jezelf! Laat  je niet misleiden. Zie de Waarheid in. Ik kan deze wereld dat vol haat is voor MIJ en MIJN Wegen, niet zegenen. Dat kan niet. Waarom kunnen jullie dat niet begrijpen?

  Lees MIJN Boek. Lees de bladzijden van MIJN Boek, dan zullen jullie ontdekken waarom de wereld nu zo tegen MIJ, een HEILIGE GOD, is gekeerd.

  Jullie uur is bijna verstreken. Reinig jullie in MIJN Woord. Zorg dat jullie bedekt worden onder MIJN Bloed. Haast jullie, verander jullie ingesteldheid. Er is heel weinig tijd over. MIJN Woord zal binnenkort door MIJN Daden ingehaald worden als Ik zal komen en MIJN bruid meenemen. Het zullen zij zijn die zich klaargemaakt hebben door het wassen van hun gewaden in MIJN Bloed.

  Dit zijn Mijn laatste mededelingen. MIJN Genade zal binnenkort weggenomen worden en dan zal enkel de kastijding en onderdrukking overblijven. Bereid jullie voor. Maak laatste voorbereidingen.

  “IK KOM!”

  JEZUS

  Jacobus 4:4 : Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.

  Efeziërs 5:25-27 : Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd om haar heilig en rein te maken, door het waterbad en het woord, om haar tot zich te voeren in haar luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onbesmet.

  Romeinen 6:1-2 : Volgt hieruit dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Natuurlijk niet! Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?

  Romeinen 6:14-15 : De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade. Betekent dit dat het ons vrij staat te zondigen, omdat wij niet meer onder de wet leven, maar onder de genade? Dat verhoede God!


  16-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  15-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bankineenstorting werd gepland door de Anti-Christ 6/10/2011

  Jullie ineenstorting van de banken was gepland door de Anti-Christ

  Mijn dierbare dochter, bid veel omdat de Anti-Christ KLAAR IS OM UIT zijn verborgen plaats TE SPRINGEN. Hij zal op de wereld springen om Mijn kinderen te verslinden.

  Zijn SLUWE PLAN zal worden verborgen achter een KNAPPE CHARMANTE EN WELBESPRAAKTE BUITENKANT, maar wanneer Mijn kinderen in zijn ogen kijken zullen ze DUISTERNIS zien WANT HIJ HEEFT GEEN ZIEL. <<<<<<<<<<
  HIJ WAS NIET GESCHAPEN DOOR DE HAND VAN GOD DE VADER.
  <<<<<<<<<<

  Mijn kinderen, bid nu allen om hem te stoppen met het vernietigen van al diegenen die hij beheerst binnenin de ENE WERELDORDE.

  Gebed kan vele van zijn VOORGENOMEN ZIEKELIJKE PLANNEN tegen de mensheid verzachten.
  Spijtig genoeg ZULLEN VELEN door hem MISLEID WORDEN.
  Nooit tevoren heb Ik bij Mijn kinderen zo aangedrongen op veel gebed als nu, omdat ZONDER jullie gebed de plannen die hij bekokstooft, vervuld zullen worden zoals voorzegd in het Boek der Openbaring.

  Zijn aanwezigheid op aarde wordt door de hele wereld gevoeld, maar zijn daden zijn VERBORGEN voor het oog.
  Hij is als een steen, die in het water wordt geworpen en waardoor het water kringen maakt die ver kunnen reiken.
  HIJ WIL JULLIE VERNIETIGEN omdat jullie Mijn kinderen zijn.

  Mijn kinderen die iedere stap van hem op een slaafse manier volgen zijn GEBLINDDOEKT.
  De GEHEIME WREEDHEDEN die deze mensen begaan, betekenen voor de Hemel een enorm verdriet.

  Kinderen, Ik moet jullie vragen om tot de HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL te bidden om SATAN TE STRAFFEN gedurende deze turbulente tijden.
  De Anti-Christ WERKT SNEL en zijn invloed doet het GLOBALE COMPLOT OM JULLIE MUNTEN OVERAL TE VERENIGEN vlugger ontwikkelen.

  JULLIE INEENSTORTING VAN DE BANKEN WAS MOEDWILLIG GEPLAND DOOR DE ANTI-CHRIST, zodat wanneer jullie landen hulp nodig hebben, hij en zijn volgelingen jullie landen te hulp zouden komen.

  Word nu allen wakker, en kijk wat er ECHT AAN HET GEBEUREN IS voor jullie ogen.
  Hij wacht om toe te slaan, maar je gebeden kunnen zijn daden verminderen en hem stoppen op zijn weg.
  Zijn vuile handen staan ​​klaar om jullie te grijpen in stevige greep van waaruit jullie het moeilijk zullen hebben om te ontsnappen.

  Kinderen, onthoud dat SATANS RESTERENDE TIJD OP AARDE KORT IS.
  De Anti-Christ werd gezonden om ZIELEN TE STELEN van Mijn Vader.
  Deze zielen komen van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen.
  De belofte van de Anti-Christ van een eeuwig universum is onzin.
  Vele zielen worden nu verleid door deze NIEUWE EN ONHEILSPELLENDE DOCTRINE.

  Ik kijk hoe ze in dit bedrieglijk hol van duisternis belanden en ik huil bittere tranen.
  Want eens deze zielen dit bedrieglijk pad volgen, worden ze besmet.

  Hun houding tot anderen, met inbegrip van hun gezin, verandert als hun hart koud wordt.

  Satans macht is sterk, maar GOD DE VADER ZAL INGRIJPEN en zijn volgelingen op deze aarde heel streng straffen.
  DE WAARSCHUWING IS HUN LAATSTE KANS om zich tegen de Anti-Christ te keren.

  Bid, dat Mijn licht zal iedere ziel doordringen gedurende de Waarschuwing zodat vooral verloren zielen kunnen gered worden uit deze verschrikkelijke duisternis.

  Jullie geliefde Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër


  15-10-2011, 21:31 Geschreven door Claudia  


  14-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vele valse profeten worden door Satan gezonden 8/10/2011

  Een tijdperk zal aanbreken dat er vele valse profeten door Satan worden gezonden.

  Mijn dierbare dochter, als Mijn echte visionairen in de wereld worden gezonden zullen ook de valse visionairen opdagen.
  Jullie zullen hen herkennen door ZORGVULDIG HUN BOODSCHAPPEN TE ONDERZOEKEN die ze aan de wereld verkondigen. Want jullie zullen zien dat met Mijn leer en de waarheid die in de Bijbel staat geknoeid is.
  Deze ONWAARHEDEN zijn zo SUBTIEL, dat ENKEL DIEGENEN met ware kennis van de Heilige Schrift IN STAAT ZULLEN ZIJN DIE TE ONTDEKKEN.

  Kijk uit voor HAAT, die zo’n visionairen stichten onder hun volgelingen, wanneer ze onenigheid zaaien en gezinnen uiteen doen vallen.

  De cultussen die ontstaan uit het werk van dergelijke visionairen zullen nu de wereld overspoelen om ANGST EN VERWARRING te zaaien onder gelovigen.

  Waar Mijn Heilig Woord is opgenomen zullen jullie liefde vinden.
  Mijn boodschappen BRENGEN LIEFDE EN HARMONIE VOORT en zullen niet nalaten een invloed te hebben op jullie ziel.
  Mijn boodschappen zullen ALTIJD DE WAARHEID SPREKEN en niettegenstaande ze soms hard en beangstigend kunnen zijn, zijn ze uit liefde aan jullie gegeven, Mijn kinderen.

  VALSE VISIONAIREN zullen boodschappen verkondigen die NIET GEMAKKELIJK TE LEZEN OF BEGRIJPEN ZIJN.
  Op het eerste gezicht zullen ze een gevoel van autoriteit uitstralen en een gevoel van liefde creëren.
  Maar ze zullen jullie echter GEEN zielerust brengen.
  Dergelijke visionairen, waarvan er velen niet van God komen, willen eerst verleiden, dan macht over je uitoefenen, totdat ze uiteindelijk jullie STRIKKEN IN LEUGENS EN BEDROG.

  Satan en zijn leger zullen dergelijke valse visionairen en zieners beïnvloeden.
  Hij kan zelfs echte visionairen aanvallen, wanneer hij hen aanmoedigt OM ZICH IN VERWARRING VAN MIJ AF TE KEREN.
  Kinderen, Ik dring er bij jullie op aan OM TE ALLEN TIJDE OP JULLIE HOEDE te zijn.

  BRENG BOODSCHAPPEN DIE OP EEN OF ANDERE MANIER TEGENSTRIJDIG ZIJN MET MIJN LEER AAN HET LICHT, want je kan er zeker van zijn dat ze VALS zijn.

  Ik spreek tegenwoordig ALLEEN door een UITGEKOZEN AANTAL AUTHENTIEKE VISIONAIREN EN ZIENERS/ZIENERESSEN in de wereld.

  HET ZIJN ER MINDER DAN TWINTIG en minder dan je denkt.
  Aan elk van hen werd een verschillende rol toegekend, maar Mijn stem en Mijn instructies bewandelen een VERTROUWDE PISTE, die jullie zullen BEMERKEN.

  Deze boodschappen zijn allen bedoeld om jullie aan te moedigen tot actie in het voorbereiden van jullie ziel.

  Keer je tegen alle vreemde lijkende acties die aangemoedigd worden door degenen, die zichzelf visionairs en zieners/zieneressen noemen, en acties die geen naastenliefde betreffen.

  LUISTER NU want dit is het TIJDPERK VAN DE VALSE PROFEET (= Anti-Paus), die zich BINNENKORT aan de wereld ZAL KENBAAR MAKEN.

  Het is ook het tijdperk voor de MENIGTE VAN VALSE PROFETEN die door de Bedrieger in de wereld worden gezonden om VERWARRING en DUISTERNIS in de ziel, te zaaien.

  Jullie geliefde Jezus

  Uit: the Warning - European seeër

  14-10-2011, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schets GEEN rooskleurig beeld van het Vagevuur 7/10/2011

  Het Vagevuur is niet bepaald een plaats waar je blij bent om binnen te gaan

  Mijn dierbare dochter, de reden waarom Ik zoveel boodschappen zend naar Mijn kinderen is om ZE TE HELPEN HUN ZIEL VOORBEREIDEN op een manier die nog niet mogelijk was tot nu toe.

  Vele van Mijn kinderen hebben DE BIJBEL NIET GELEZEN, en ze kennen evenmin al Mijn leringen.

  Mijn gewijde dienaren concentreren zich meer met Mijn leer, waar Ik vraag aan jullie om jullie naaste graag te zien en dat is een goede zaak.
  MAAR ER WORDT NIETS GEZEGD OVER DE GEVOLGEN die de mensheid te wachten staat als ze de Vader zouden verwerpen. Waarom ONTKENNEN Mijn gewijde dienaren HET BESTAAN VAN DE HEL en waarom SCHETSEN ZE EEN ROOSKLEURIG BEELD VAN HET VAGEVUUR ?

  Mijn kinderen kregen veel goede zaken onderwezen door de kerken, die de Glorie van God de Almachtige Vader verkondigen.
  Maar spijtig genoeg, WORDT HET BESTAAN VAN HET VAGEVUUR EN DE HEL zodanig STIL GEHOUDEN, dat Mijn kinderen ZELFGENOEGZAAM zijn geworden over hun bestaan.

  Mijn kinderen worden ook MISLEID over HET BESTAAN VAN DE BOZE.
  Vele van Mijn gewijde dienaren ONTKENNEN ZELFS zijn bestaan.
  Oh, HOE DWAAS zijn zij als ze geloven dat de mens zijn geloof kan versterken zonder de waarheid van de Duivel zijn macht te kennen en te begrijpen.

  DEZE STUURLOOSHEID van de kant van Mijn gewijde dienaren heeft ervoor gezorgd dat HET KWAAD IN DE WERELD WELIG TIERT op een manier dat kon vermeden worden door gebed.

  Satan kreeg voor enige tijd de kans om vrijelijk de aarde af te schuimen door de BLINDHEID VAN MIJN GEWIJDE DIENAREN.

  Als Mijn kinderen bewust waren gemaakt van de ravage die Satan veroorzaakt, dan zou het gebed om zijn invloed te beperken veel sterker geweest zijn.

  HET BESTAAN VAN HET VAGEVUUR

  Het bestaan van het Vagevuur wordt VERKEERD BEGREPEN.
  Velen geloven dat het eenvoudigweg een wachttijd van zuivering is vooraleer de zielen de Hemel kunnen binnen gaan. Voor die zielen die niet in staat van genade verkeerden op het moment van sterven.

  Kinderen, er zijn VERSCHILLENDE NIVEAUS in het Vagevuur, en al de zielen voelen een BRANDENDE PIJN VAN DUISTERNIS die sterker wordt hoe dieper het niveau.
  Dit betekent dat zielen, die nipt niet in de Hel zijn geworpen, het MEEST LIJDEN ONDER DE BRANDENDE PIJN.

  Niettegenstaande alle zielen in het Vagevuur UITEINDELIJK in Mijn Vaders Koninkrijk zullen binnengaan, is HET GEEN PLAATS waar Mijn kinderen blij zouden zijn om binnen te treden.
  Daarom MOETEN JULLIE VECHTEN TEGEN ZONDE en VERGEVING ZOEKEN zo dikwijls als mogelijk om in staat van genade te blijven.
  Daarom MOETEN JULLIE TEN ALLEN TIJDE DE TIEN GEBODEN GEHOORZAMEN.

  Daarom MOETEN JULLIE OOK bidden voor die zielen die daar verblijven. Zonder jullie gebeden kunnen zij het Koninkrijk van de Hemel niet binnen gaan tot de Laatste Dag des Oordeels.

  HET IS NU TIJD OM DE WAARHEID ONDER OGEN TE ZIEN, KINDEREN.

  Bid voor de genaden die jullie nodig hebben om vrij van zonde te zijn, zodat jullie in de Hemel kunnen binnen gaan.
  ZORG DAT JULLIE IEDERE DAG KLAAR ZIJN want jullie kennen de PLANNEN niet, die al geregeld zijn en die jullie te wachten staan.

  Ik geef jullie deze boodschap zodat DE WAARHEID DUIDELIJK IS.
  Kinderen, deze belangrijke boodschappen zijn over de decennia NIET DUIDELIJK aan jullie overgebracht.
  Het is belangrijk dat jullie GOED VOORBEREID ZIJN.

  Door iedere dag om 15u het Goddelijk Barmhartigheidskroontje te bidden kom Ik tussen op het moment van sterven ten behoeve van jullie, zonder rekening te houden met jullie zondigheid en toon Ik jullie Mijn barmhartigheid.

  Ik zeg jullie dit omdat Ik van jullie hou, NIET OM JULLIE BANG TE MAKEN. Ik wil dat jullie de waarheid verspreiden en vooral dan in jullie gezin.

  Mijn woord vandaag is eenvoudigweg een herinnering aan de WAARHEID. DE WAARHEID WERD VERDRONGEN achter een MASKER VAN TOLERANTIE.

  Het lijkt een beetje op de ouders van een kind die ze verwennen, omdat ze het kind zo graag zien.
  Als de ouders het kind teveel eten geven van snoep en koekjes dan zal de gezondheid van het kind eronder lijden.

  Toch blijven de ouders het kind snoep en koekjes geven. Het kind wordt het gewoon. Dit kan leiden tot een slechte gezondheid van het kind. Hij weet niet hoe gezond te eten, omdat hij het niet kent.
  HET KIND WERD NOOIT GEZEGD WAT GEZONDE VOEDING IS.

  Ga nu en VERTEL jullie broeders en zusters DE WAARHEID OVER DE HEL EN HET VAGEVUUR voor het te laat is.
  Want als jij het niet doet, zal niemand het doen.

  Jullie Leraar en Goddelijke Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  14-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  12-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Kruis zal eerst verschijnen 2/10/2011

  Verheug jullie wanneer de lucht explodeert want dan zul je weten dat Ik eraan kom.

  Mijn dierbare dochter, DE WEERSPATRONEN ZIJN NU AAN HET VERANDEREN als nog een teken dat de TIJDEN OP HET PUNT STAAN TE VERANDEREN.
  Er zullen nog andere veranderingen ervaren worden.
  De ZON ZAL BEGINNEN TE TRILLEN EN DRAAIEN als aanloop voor de wereld, zodat ze voorbereid is op de Waarschuwing.

  MIJN KRUIS ZAL EERST VERSCHIJNEN.
  Men zal geshockeerd zijn, maar dit wordt gegeven als een TEKEN zodat jullie JE ZIEL KUNNEN VOORBEREIDEN en vragen voor VERLOSSING van de zonden die jullie hebben begaan.
  Door dit te doen zullen jullie NIET LIJDEN gedurende de Waarschuwing.

  Bid, bid, bid.
  Mijn volgelingen van overal.
  Verheug jullie wanneer DE LUCHT EXPLODEERT want dan zullen jullie WETEN dat IK WERKELIJK naar de wereld KOM.
  Eindelijk zal de mensheid niet meer in staat zijn om Mij te ontkennen.
  Mijn liefde zal stralen in iedere hoek van de wereld als Ik probeer alle zielen van overal binnen te halen.

  DEZE GEBEURTENIS ZAL ZO ONVERWACHT ZIJN, DAT DE WERELD ZAL STOPPEN IN SHOCK.
  Wanneer alles langzaam terug normaal wordt, zullen velen nog altijd onzeker zijn over hetgeen wat gebeurd is.
  Als Ik kom, zal ook Satan en de demonen uit de Hel komen. Zij zullen proberen de zielen van Mijn kinderen te verslinden.

  Daarom DRING IK ER BIJ JULLIE ALLEN OP AAN OM GEWIJD WATER IN JULLIE HUIS TE SPRENKELEN EN GEWIJDE KAARSEN OVERAL TE HEBBEN.
  Jullie MOETEN jezelf beschermen.

  In aanloop ervan vraag Ik jullie het volgende.
  Bid voor al diegenen die zich niet kunnen vinden om de waarheid van Mijn leer te aanvaarden.
  Bid vooral voor diegenen, die enorme moeite doen om Mij te ontkennen, niettegenstaande ze zich bewust zijn van Mijn kruisiging om hen te redden.

  Onthoud dat Ik stierf voor ieder van jullie om jullie te redden.
  Onthoud dat Ik deze keer opnieuw kwam om ieder van jullie te redden.
  Ik sluit niemand uit.

  KINDEREN, NU IS JULLIE KANS OM ZEKER TE ZIJN VAN EEN PLAATS IN HET TIJDPERK VAN VREDE OP AARDE.
  Waarom zouden jullie er niet bij willen zijn?
  Waarom zou iemand voluit kiezen voor de diepten van de Hel in ruil voor dit grote geschenk?

  Verheug jullie.
  Bid.
  Bedank God de Vader voor deze Grote Waarschuwing.
  Ontvang dit geschenk met liefde en vreugde in jullie hart.

  Jullie Redder
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 22:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing zal niet voor iedereen gemakkelijk zijn 30/9/2011

  Zielen van verstokte zondaars zullen het niet gemakkelijk hebben gedurende de Waarschuwing

  Mijn dierbare dochter, mijn taak om zielen te bekeren wordt geïntensifieerd.
  Waarschuw alsjeblieft zoveel mogelijk mensen OM HUN ZIEL VOOR TE BEREIDEN VOOR DE WAARSCHUWING.

  Verwittig al die priesters, nonnen, Bisschoppen en andere denominaties die in Mijn Eeuwige Vader geloven om naar Mijn woord te luisteren. Zo vele van Mijn kinderen verkeren in EEN ZODANIGE DUISTERNIS, dat het licht van Mijn goddelijke glorie hun ziel zal pijn doen. Zij zullen ECHTE PIJN voelen, omdat ze niet in staat zijn om deze grote daad van Mijn barmhartigheid te weerstaan.

  Sommige mensen lachen met deze Heilige boodschappen. Dit maakt Mij triestig.
  Niet omdat ze niet geloven, dat Ik tot hen spreek op deze manier, maar omdat ze niet willen geloven in Mij.
  Voor al degenen onder jullie die zich zorgen maken over hun geliefden : bid alsjeblieft, dat de ZUIVERING DIE ZE ZULLEN ONDERGAAN TIJDENS DE WAARSCHUWING hen uiteindelijk binnenin Mijn hart brengt.

  Ik vraag dat al Mijn volgelingen ZICH NU BESCHERMEN tegen Satan.
  Zij moeten IEDERE HOEK VAN HUN HUIS BESPRENKELEN MET GEWIJD WATER, ze moeten een BENEDICTIJNS KRUIS DRAGEN en HUN ROZENKRANS DICHT BIJ ZICH HOUDEN.
  Bid ook tot de Heilige Aartsengel Michael. Satan en zijn leger van aanhangers zullen alles doen om jullie te overtuigen dat Ik het niet ben die spreekt.
  Satan en zijn demonen zullen beginnen met jullie te kwellen. Ze zullen bovendien vreselijke twijfels in jullie geest plaatsen.
  Mijn kinderen, jullie kunnen hem stoppen door Mijn instructies op te volgen.
  Spijtig genoeg zal hij de geest van zwakke zielen verdraaien zodat ze Mij volledig verwerpen.

  ZIELEN VAN VERSTOKTE ZONDAARS ZULLEN HET NIET GEMAKKELIJK HEBBEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING.
  Ze zullen redetwisten over de manier waarop ze Mij hebben beledigd.
  Zelfs het BRANDENDE VUUR VAN DE HEL, dat ze zullen ervaren gedurende DE WAARSCHUWING, zal NIET AL DE TWIJFELS OVER MIJN BESTAAN WEGVEGEN.

  Velen zullen leugens verspreiden over de Waarschuwing NADAT het heeft plaats gevonden.
  Zij, de heidenen, die slaven zijn van Satan zullen een leugen opdissen die ze overal zullen verspreiden.
  WETENSCHAPPELIJKE ARGUMENTEN ZULLEN NAAR VOOR GESCHOVEN WORDEN OM DE GEBEURTENIS WEG TE REDENEREN. ZE WILLEN DE WAARHEID NIET HOREN.
  Er moet voor hen gebeden worden.
  De greep van Satan op de wereld is zo sterk dat Mijn naam zelfs NIET in het openbaar wordt gemompeld.
  Een b
  espreking van Mijn bestaan ​​op aarde wordt gezien als een onaangenaam gespreksonderwerp.

  Mijn naam wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt door EEN PLATVLOERSE TAAL UIT TE KRAMEN of nog slechter bij gevloek.
  Maar luister nu naar Mij.
  Mijn naam zal OPNIEUW GEHOORD EN AANVAARD WORDEN NA DE WAARSCHUWING bij diegenen die zich zullen bekeren.
  Dan zal Mijn naam gebruikt worden wanneer Mijn kinderen tot Mij bidden.

  Jullie geliefde Jezus

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 21:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nasleep van de Grote Waarschuwing 29/9/2011

  Mijn dierbare dochter, nu de Waarschuwing dichterbij komt, vraag alsjeblieft aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en zich dankbaar te verheugen voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader heeft geschonken aan de mensheid.

  Het zal door DEZE GLORIEVOLLE DAAD van pure liefde zijn dat meer mensen kunnen gered worden OM VAN HET TIJDPERK VAN VREDE OP AARDE TE GENIETEN.
  Wees dankbaar dat jullie in deze tijden leven want MILJOENEN MENSEN ZULLEN GERED WORDEN die, anders nooit de poorten van de Hemel zouden binnengegaan zijn.

  DE VOORBEREIDINGEN ZIJN VOLTOOID.
  BEREID JULLIE HUIZEN VOOR MET GEZEGENDE KAARSEN en een VOORRAAD VAN WATER EN VOEDSEL om voor een paar weken voort te kunnen.

  De nasleep zal MOEILIJK verlopen, maar jullie moeten NIET bang zijn.
  Wees in de plaats daarvan opgelucht, want het lijden moet in dankzegging opgeofferd worden voor het eeuwig leven dat nu wordt geboden aan Mijn dierbare zielen die dit grote geschenk verwelkomen.

  Leef in vrede.
  Vertrouw op Mij, want onthoud dat Ik jullie Verlosser ben en Ik zorg er ten allen tijde voor dat de TROUWE ZIELEN BESCHERMD worden.

  Ik wandel met jullie.
  Ik leid jullie.
  Ik hou met tedere liefde jullie hand vast.
  Jullie zijn van Mij en Ik zal JULLIE NOOIT LATEN GAAN uit Mijn Heilig Hart.
  Mijn volgelingen, jullie zijn omringd met GENADEN DIE JULLIE NODIG HEBBEN OM DE WAARSCHUWING TE OVERLEVEN.

  Jullie geliefde Jezus
  Redder en Verlosser van de hele Mensheid

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 15:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdperk van Vrede is niet veraf meer 4/10/2011

  Mijn dierbare dochter, HET NIEUWE TIJDPERK STAAT OP HET PUNT WERKELIJKHEID TE WORDEN IN DE NABIJE TOEKOMST.

  Al Mijn volgelingen zullen genieten van HET TIJDPERK VAN VREDE.
  Het zal een TIJDPERK VAN LIEFDE, GELUK EN VREDE zijn.
  Er zullen GEEN ZIEKTEN, FINANCIËLE ZORGEN of PIJN zijn, omdat alles dat jullie nodig hebben DOOR MIJ ZAL VOORZIEN worden.
  Mijn kinderen, jullie zullen niets anders willen, omdat Ik jullie zal
  koesteren en omarmen in MIJN NIEUWE PARADIJS net als een ouder een kind zou voeden.
  Dit moet toegejuicht worden.
  Dit is een doel waarnaar jullie allen moeten streven.

  Het is nutteloos om te wachten met jullie voor te bereiden om Mijn nieuwe paradijs van vrede binnen te treden.
  Voor jou zou het misschien te laat zijn.
  PLAN VANDAAG WANT JE WEET NIET WANNEER HET ZAL GEBEUREN.
  Het zal in feite ZO SNEL EN PLOTSELING GEBEUREN dat jullie, Mijn volgelingen, je EENVOUDIGWEG ERIN ZULT BEVINDEN in een oogopslag.

  Daarom moeten jullie je ziel NU voorbereiden, want enkel zuivere, gereinigde zielen kunnen binnentreden.

  Tijd is van essentieel belang.
  Mijn kinderen, dit is ÉÉN VAN DE LAATSTE OPROEPEN aan jullie om jullie leven te BETEREN VÓÓR De Waarschuwing.

  Bereid iedere dag voor en vertrouw in Mijn Goddelijk Woord, want jullie worden nu bevolen om Mijn smeekbede te volgen voor de redding van zielen.

  HET TIJDPERK VAN VREDE IS NU NIET VERAF MEER en Ik vraag jullie dringend om JULLIE GEZINNEN/FAMILIES VOOR TE BEREIDEN zodat jullie één geheel in Mijn Nieuwe Koninkrijk kunnen binnentreden.

  Jullie Goddelijke Redder
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 15:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toekomstvoorspelling komt NIET van Mij 21/9/2011

  Mijn dochter, deze tocht voor jou is aan het escaleren.
  Je bent klaar, meer dan je ooit zult weten.
  Wees niet bang, want je missie zal een groot deel van de mensheid helpen redden.
  Jouw rol werd voorzegd en wordt georchestreerd vanuit de Hemel.
  Je bent een instrument.
  Ik ben je Meester.

  Je zal slagen in deze heilige taak want het kan niet en zal niet mislukken.
  Je kunt je misschien nu en dan heel teneergeslagen voelen, eenzaam en moedeloos.
  Aanvaard het.
  Jouw lijden bevrijd kostbare zielen voor Mij op het moment van hun dood.
  Deze zielen bidden nu voor jou.
  Verheug je, want als je de liefde zag dat ze voor jou uitstralen, dan zou je wenen van vreugde.

  Mijn heiligen in de Hemel leiden je en beschermen je voor de Boze en daarom worden je veel genades verleend die je zullen verrassen en aangenaam zijn.
  Aarzel nooit in dit werk.
  DIT IS ÉÉN VAN DE GROOTSTE MISSIES VAN MIJN WERK OP AARDE.
  Wees sterk, moedig en vol vertrouwen, maar blijf nederig ten koste van alles.
  Alles is nu klaar. DE GEBEURTENISSEN WAAROVER IK SPRAK ZULLEN ZICH NU ONTVOUWEN.

  Als ze beginnen zal je vertrouwen terugkeren.
  WANT JE ZULT AL DE BEWIJZEN HEBBEN DAT JE NODIG HEBT.
  Ja, Satan heeft dit werk een paar keer onderschept.
  Ik heb dit toegelaten, omdat je op die manier te allen tijde nederig bleef.

  PUBLICEER GEEN DATUMS.
  Vraag niet hoe de toekomst zal uitdraaien voor mensen die je dat vragen.
  TOEKOMSTVOORSPELLING KOMT NIET VAN MIJ.
  De enige toekomst die Ik openbaar staat in verband met het geestelijk welzijn van Mijn kinderen.
  Wees dankbaar dat je deze heel speciale gave hebt gekregen.
  Terwijl je nooit uit jezelf wenste om dit werk te doen, werd je zo gevormd om dit werk te doen van je eerste adem, en je zult Mijn heilig woord vervullen tot je laatste adem.

  Doe zo verder in Mijn naam en help Mij om de zielen van de hele mensheid te redden met liefde en vreugde in je hart.

  Ik hou van jou, Mijn dierbare dochter.
  Ik verheug Mij in jouw oprechte liefde voor Mij en Mijn geliefde Moeder.

  Je Jezus

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 15:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luister naar Mijn laatste oproep 9/10/2011

  God de Vader – Luister nu naar mijn laatste oproep aan de mensheid

  Mijn dochter, vertel aan de wereld over de liefde dat Ik voor al Mijn wezens overal voel.
  Breng hen ook op de hoogte dat Ik nu de grootste DAAD VAN GODDELIJKE INTERVENTIE zal uitwerken dat op aarde gezien werd sinds de verrijzenis van Mijn Geliefde Zoon Jezus Christus.

  ALLES IS IN GEREEDHEID GEBRACHT VOOR DEZE GROTE DAAD VAN BARMHARTIGHEID, die Ik heb goedgekeurd om jullie allen te helpen redden.

  Mijn liefde voor jullie houdt in dat terwijl Ik van plan ben om tegen de Bedrieger te vechten in zijn pogingen op de mensheid te vernietigen, Ik NU EEN LAATSTE DAAD VAN BARMHARTIGHEID ZAL TOESTAAN OM JULLIE TE BEKEREN. Deze LAATSTE DAAD om jullie te verlossen betekent in Mijn ogen dat de mens opnieuw DE WAARHEID van Mijn bestaan KAN VERNEMEN.

  Mijn kinderen, alsjeblieft BUIG NU EN VRAAG OM BARMHARTIGHEID voor jullie gezinnen/familie en geliefden.
  Als ze niet in staat van genade verkeren zullen zij De Waarschuwing moeilijk vinden.
  JE MOET HEN INFORMEREN over de noodzaak om de waarheid te overdenken.

  DE TIJD IS KORT.
  De Waarschuwing komt bijna bij jullie.
  Eens het begint zullen jullie tijd hebben OM TE BESLISSEN WELKE WEG je kiest.
  De weg van het goddelijk licht of het pad van de Bedrieger.
  De keuze zal aan jullie zijn.

  Na enige tijd, ALS de mens zich niet afkeert van zijn goddeloze wegen, ZAL IK DIE LANDEN VERNIETIGEN, die hulde brengen aan de Bedrieger.
  Ze zullen zich verbergen wanneer Mijn hand neerkomt om hen te straffen, maar ze zullen NERGENS HEEN KUNNEN.

  MIJN GEDULD LOOPT TEN EINDE. Daarom ben Ik van plan al diegenen die in Mij, de Schepper van alle Dingen,  geloven te verenigen en hen met Mij IN HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE te brengen.

  Diegenen die verkiezen de andere weg op te gaan zullen in HET VUUR VAN DE HEL worden geworpen.

  Luister nu naar deze laatste oproep voor de mensheid.
  Het is tijd voor jullie om voor jullie toekomst te beslissen.
  Bid voor diegenen die blind zijn voor Mijn liefde voor hen, wanneer de waarheid aan hen wordt geopenbaard ze MIJ NOG EENS ZULLEN TROTSEREN en zich van Mij afkeren.

  Jullie geliefde Schepper
  God de Vader
  De Allerhoogste Koning

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 14:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik zal jullie NOOIT in de steek laten 3/10/2011

  Kinderen, Ik zal jullie nooit in de steek laten.
  Daarom kom Ik.

  Mijn dierbare dochter, Ik spreek vandaag tot jou over de noodzaak om TE BEGRIJPEN WAT DE WAARSCHUWING IS en enige verwarring daarover te vermijden.
  Vele mensen zijn bang en geloven dat dit de DAG DES OORDEELS (= Algemene of Eindoordeel).
  MAAR DIT IS HET NIET.

  Dit is de dag van GLORIERIJKE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID, die de hele wereld zal omhullen.
  Mijn stralen van barmhartigheid zullen iedere ziel – man, vrouw, kind, raken.
  NIEMAND ZAL UITGESLOTEN WORDEN.
  NIEMAND.

  Dit is MIJN TERUGKOMST OM JULLIE opnieuw TE REDDEN.
  Wisten jullie niet dat Ik altijd barmhartig zal zijn?
  Dat Ik NOOIT ZOU WACHTEN tot het Eindoordeel om te proberen jullie allen opnieuw te redden?

  DIT IS DE ZUIVERING waarover Ik heb gesproken.
  In aanloop naar deze grote gebeurtenis HEEFT DE WERELD EEN ZUIVERING ONDERGAAN gedurende de laatste paar jaar.

  Ik liet toe dat de mensheid verliezen leed en nederig werd door de WERELDWIJDE INEENSTORTING VAN FINANCIËLE MARKTEN, hoewel ik ze niet heb veroorzaakt.

  Het werd UITGEDACHT DOOR WERELDGROEPEN op plaatsen waar macht te vinden is, met inbegrip van de WANDELGANGEN VAN REGERINGEN over de hele wereld, gedreven door hun hebzucht.

  Toch zullen er door dit lijden miljoenen mensen NU KLAAR ZIJN om naar Mijn woord te luisteren en Mijn barmhartigheid te aanvaarden.
  ANDERS zouden zij NIET klaar zijn geweest.
  ER IS NIETS TE VREZEN als je Mij lief hebt en leeft volgens de 10 Geboden die aan de wereld werden gegeven door Mozes volgens de instructies van Mijn Eeuwige Vader.

  Wacht vol verwachting op Mijn Komst met liefde en vreugde. En wees dankbaar dat jullie leven in de wereld van vandaag zodat jullie Mijn groot geschenk van redding kunnen ontvangen.

  Ik zal jullie NOOIT IN DE STEEK LATEN, kinderen.
  Daarom kom Ik.
  Het is omdat Ik zoveel van jullie houd dat Ik dit doe.
  Het is omdat Ik JULLIE WILDE VOORBEREIDEN en dichter tot Mijn hart wil brengen, dat Ik Mijn boodschappen aan de wereld heb gegeven door Mijn dierbare dochter.

  DEZE BOODSCHAPPEN ZULLEN VERDER GEGEVEN WORDEN NA DE WAARSCHUWING om jullie ZOVEEL MOGELIJK LEIDING TE GEVEN ALS MOGELIJK in Mijn leer.

  Mijn woord, die in deze delen staat en die Ik het BOEK VAN WAARHEID noem, zullen EEN NIEUW CHRISTELIJK LEGER creëren, die Mijn naam zal verdedigen TOT HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE begint.

  Verheug jullie nu, Mijn kinderen.
  Laat me jullie bemoedigen want dit zal de eerste keer zijn dat jullie VOOR MIJ KOMEN TE STAAN, OOG IN OOG (in een privaat en persoonlijk Oordeel).

  Het zal voor Mijn volgelingen, een moment van grote liefde, vrede en geluk zijn.
  Sta nu op en wees sterk.
  Want jullie zijn bevoorrecht en daarvoor moeten jullie God de Almachtige Vader dank zeggen. Hij heeft dit toegestaan.

  Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 01:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldgroepen gecontroleerd door de Anti-Christ 5/10/2011

  Wereldgroepen onder het domein van de Anti-Christ

  Mijn dierbare dochter, Ik ben verheugd over de manier waarop je het aantal uren aan Mij gewijd in Aanbidding hebt vermeerderd.
  Dit is goed, omdat Mijn genaden die aan jou gegeven worden gedurende deze speciale tijd jouw wil zullen sterken om mijn boodschappen nog verder te verspreiden.

  Nu dat meer van Mijn kinderen de boodschappen kunnen lezen zullen ze merken dat de atmosfeer in de wereld zodanig veranderd is, zowel op politiek als economisch vlak, dat het hun begrip te boven gaat. Zij zullen BINNENKORT DE WAARHEID ZIEN.

  De WERELDLEIDER waar Ik over spreek, die door hun lafheid zich verbergen waar je hen niet kunt zien, zijn hun PLANNEN VOOR WERELDHEERSCHAPPIJ aan het uitbreiden.

  Ze BOUWEN LEGERS, WAPENS en GIFTIGE SUBSTANTIES met maar ÉÉN DOEL voor ogen : MIJN KINDEREN TE VERNIETIGEN.

  Samenzweringstheorieën worden voortdurend aan de kaak gesteld, wanneer scherp toeziende waarnemers DE WAARHEID publiceren.

  Want jullie moeten begrijpen, dat deze groepen zodanig machtig zijn en ALLEN GEGROEPEERD ONDER EEN VERENIGD FRONT van prestige, dat ze DE WAARHEID naar hun hand kunnen zetten en die VERBERGEN voor het publiek.

  Kinderen, aanvaard dat DE DUIVELSE GROEP ZICH OPRICHT OM DE STRIJD AAN TE GAAN TEGEN MIJN EIGEN VOLGELINGEN EN LEIDERS IN DE KERK.

  Ze zijn er zelfs IN GESLAAGD OM IN MIJN KERK TE INFILTREREN van binnenin.

  Hun gif spuit zoals een stroom en het gutst in alle richtingen.
  Er bestaat een plan om jullie te bedriegen MEER ZELFS OM JULLIE TE LOKKEN NAAR hun manier van denken.
  Naar buiten toe zullen ze de wereld hulp aanbieden onder het mom van humanitaire inspanningen.

  Hun creatieve oplossingen om het leven gemakkelijker voor jullie te maken zullen de vorm aannemen van EENMAKING VAN JULLIE GELD, JULLIE VOEDSEL, JULLIE GEZONDHEID, JULLIE WELZIJNSZORG EN JULLIE GODSDIENST.  Alles onderbrengen onder één domein. HET DOMEIN VAN DE ANTI-CHRIST.

  Alsjeblieft, VERWERP DE POGINGEN VAN DEZE SLECHTE MENSEN om jullie, Mijn onschuldige kinderen, in hun goddeloos plan te sleuren.
  Ze willen dat jullie, door jullie instemming, God, Mijn Almachtige Vader, verwerpen.
  EENS ZE JULLIE CONTROLEREN, ZIJN JULLIE VERLOREN.

  Ze zullen CONTROLEREN WAT JULLIE ETEN, aan welke GODSDIENSTIGE PRAKTIJKEN jullie deelnemen en DE GENEESMIDDELEN die ze aan jullie verschaffen.

  Bid, bid tot God de Vader om HUN GODDELOZE WREEDHEDEN NU TE STOPPEN en Hem te vragen om hun ziel te verlossen gedurende De Waarschuwing.

  Ongeacht wat hun snode plannen zijn, ze hebben het meest van allemaal behoefte aan uw gebeden.
  Ze zijn MARIONETTEN VAN SATAN, de ARME MISLEIDE ZIELEN. In veel gevallen weten ze niet wat ze doen of wiens bevel ze volgen.

  Bid iedere dag Mijn Goddelijk Barmhartigheidskroontje voor deze zielen, als je kunt, voor zolang je kunt.
  Help Mij hen te redden.

  Jullie Jezus

  Uit: the Warning - European seeër

  12-10-2011, 00:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste drie dagen van duisternis 4/10/2011
  Van: Michael DiBitetto

  “OLVrouw van Fatima”

  « Mijn Lieve Kinderen …
  Jullie hebben Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus aan het woord gehoord …
  Hij voelde dat Hij jullie moest spreken

  Dus open jullie ogen …
  want de tijden worden er niet beter op …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik heb jullie gezegd dat Ik over verschillende zaken zou praten …
  En vanavond zal Ik spreken over DE DRIE DAGEN VAN DUISTERNIS …
  Onthoud dat hetgeen Ik jullie zeg niet alles is …
  maar het is genoeg om jullie op de hoogte te stellen …
  en te zorgen dat jullie er mee om kunnen …

  DE DUISTERNIS ZAL OPKOMEN …
  Jullie zullen het geleidelijk donker zien worden …
  En jullie kunnen niet wachten tot het volledig donker is …
  JULLIE ZULLEN WETEN DAT HET DE DRIE DAGEN DUISTERNIS IS die komen …

  Start met JULLIE RAMEN TE BEDEKKEN …
  Ieder raam waardoor je naar buiten kunt kijken, …
  alle licht dat binnendringt door een raam in een deur …
  Een piepgaatje in je deur …
  Alles moet bedekt worden …
  Dakramen …
  ALLES met donker materiaal …
  Donkere bedspreien, vesten, mantels, dekens …
  en GEDURENDE DEZE DRIE DAGEN ZULLEN JULLIE MET GEEN ANDERE PERSOON                        CONTACT HEBBEN dan degene die zich op dat moment in jouw huis bevindt …

  Jullie MOGEN DE DEUR NIET OPEN DOEN …
  Het zal een dierbare zijn dat op de deur zal kloppen …
  Het zal een broer of een zus zijn …
  Een nog in leven zijnde moeder of vader, …
  MAAR HET IS ZE NIET, het is Satan die in jullie huis wil binnendringen …
  Jullie moeten één keer zeggen “ga weg Satan” …
  en ANTWOORD NIET MEER …

  Jullie zullen een geliefde horen die overleden is …
  en die zal zeggen: “ik ben in leven, alsjeblieft laat me binnen’ …
  Ik zeg het OPNIEUW : ANTWOORD NIET …
  Daarom moeten jullie voedsel in jullie huis voorradig hebben, zeker voor drie dagen …
  Jullie kunnen overleven met hetgeen jullie voorradig hebben voor de drie dagen …

  En jullie zullen weten wanneer de drie dagen over zullen zijn …
  Jullie zullen de vogels horen fluiten …
  Jullie zullen de frisse lucht ruiken …
  Mijn lieve kinderen, dit is juist een klein deel van wat er te gebeuren staat gedurende de drie                        dagen duisternis …

  Wees niet bang …
  en bid …
  Bid de Rozenkrans …
  en het Goddelijk Barmhartigheidskroontje vóór en tijdens de drie dagen van duisternis …
  Blijf in gebed …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor vrede in de wereld … Bid dat de oorlog in Afghanistan en Irak eindigt …             Omdat er zoveel onschuldige levens vallen …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Blijf ook bidden voor Paus Benedictus 16 …
  Bid voor jullie bisschoppen, bid voor jullie priesters en dekens …
  en bid dat de Kerk verenigd mag blijven …

  Mijn Lieve Kinderen …
  Ik zou jullie ook willen zeggen dat het vandaag het feest is van St Franciscus van Assisië …
  Hij is de heilige van alle huisdieren en van alle dieren in het algemeen …
  maar hij is ook de stichter van de Franciscaanse Broeders …

  Alsjeblieft Mijn Lieve Kinderen … Hij is ook jullie broeder …
  en jullie moeten altijd bidden …
  bidden voor St Franciscus en voor alle heiligen …
  omdat ze hier zijn om jullie te helpen …
  Stel je voor dat je huisdier ziek is …
  bid dan tot St Franciscus.

  Mijn Lieve Kinderen …
  ER STAAT ZOVEEL NOG TE GEBEUREN …
  EN JULLIE MOETEN VOORBEREID ZIJN …
  Geloof en vertrouw altijd op Mijn Zoon, jullie Heer en Redder, Jezus Christus …
  en onthoud : We zijn hier allen om jullie te helpen, nooit om jullie kwaad te doen …
  Jullie worden beschermd onder Mijn mantel.

  Mijn Lieve Kinderen … Ik hou zoveel van jullie allen en Ik zegen jullie allen …
  In de Naam van Onze Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. »

  12-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  11-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van de H. Aartsengel Gabriel : 6/6/2011 Darly Chagas
  Ik was vermoeid op woensdag. Ik sliep vast en had een visioen. De droom dat ik had, heb ik hier opgeschreven. Terwijl ik sliep kwam een Engel van de Heer, de Aartsengel Gabriel. Hij was een mooie jonge man, helemaal glanzend. Hij was er terug. Ik was zijn schoonheid al gewoon en ik ontving hem met grote vreugde. Ik was blij om zijn stem te horen die mij riep. Plotseling viel ik uit mijn bed om hem te vergezellen. Ik vroeg hem :

  Mijn goede vriend, wat wil je van mij en waarom bracht je mij naar dit mooie groene veld?

  Hij antwoordde :

  - Ik heb een boodschap van de Hemel, schiet op en maak het openbaar want de tijd is kort.

  Ik zei dat ik zou doen wat ik kan, maar ik ben een zondaar en onze wereld is anders dat deze van hen. Hij zit in de Hemel. Je kent de obstakels dat we hier hebben, maar als hij me zou helpen met de Kracht dat God geeft, dan zou ik proberen alles vlugger te laten gaan.

  Hij antwoordde :

  - Doe je best, je staat er niet alleen voor. God leidt je, verlicht je en zorgt voor mensen om je te helpen in je werk, zodat het in een dag af is.

  Ik zei tot hem:

  - Mijn goede vriend, ik maak mij geen zorgen omdat ik weet dat God van me houdt. Hij laat me niet in moeilijkheden zitten. Ik heb een vast geloof en goede hoop, zelfs al liggen er stenen op mijn levensweg, dan helpt Hij me verder. Ik zal mijn uiterste best doen.

  Hij zei me:

  - Alles is okee, zie hoe mooi het Paradijs eruit ziet. Dit zal je gerust stellen in geval dat de moeilijkheden toenemen.

  Dan zei ik tot hem :

  - Het is prachtig om hier te zijn, maar ik durf niet zeggen dat ik hier mijn vaste stek heb. Mijn bewondering is zo groot, maar mijn zonden zijn nog altijd obstakels die niet gemakkelijk te verlossen zijn. Gezegend zijn de heiligen die reeds weten dat deze wonderlijke plaats hun nieuwe thuis is. Ik ben enkel een bezoeker, maar ik zal met alle moeite en kracht dat in mij is zorgen om hier op een dag te geraken. Nu ben ik enkel een zieltogende bezoeker dat niet zeker is om dit te verdienen. Maar ik waardeer wat je me juist hebt laten zien.

  Dan zei hij :

  - Je zondigt niet door zo te denken en je mag geloven, als je blijft je missie volhouden, dan zul je op een dag hier leven.

  Ik zei tot hem:

  - Ik probeer.

  Dan toonde hij me een rol die hij in zijn hand hield en opende die. Er stond een boodschap op van God. Hij zei me:

  - Ik breng de vrede van de Hemel. Verkondig wat je ziet.

  Machten van naties zullen vallen en de wereld zal oorlog meemaken, hongersnood en de ziekten zullen toenemen.

   

  God wil dat iedereen enkel en alleen vertrouwt op Zijn Macht. Hij wil dat iedereen op zijn hoede is voor de valstrikken die de duivel zet aan de voeten van al jullie zondaars.

   

  Blijf in staat van genade en jullie zullen zien en merken dat de valstrikken van hen wijken.

   

  Zoek toevlucht in het Onbevlekte Hart van Maria en alles zal over gaan.

   

  Ik ben de ene die de Almachtige dient,
  Ik ben de Aartsengel Gabriel.


  Daarna zei hij dat ik kon verder slapen. Hij bracht me naar mijn bed en nadat hij afscheid had genomen ging hij naar de Hemel met al het Licht dat naar mij scheen.
  Ik keek naar hem tot al het Licht was verdwenen.

  De Aartsengel Gabriel is toch zo mooi.

  Ik dank God voor de genade dat ik krijg om een Engel op bezoek te krijgen die Hem dient, St Gabriel. Ik vraag aan allen die deze boodschap lezen om God te vertrouwen en zich voor te bereiden omdat het voor ons niet gemakkelijk zal zijn omdat we te maken zullen krijgen met een wereldoorlog. We kunnen het niet stoppen, we kunnen enkel bidden. En als we bidden moeten we God vragen voor de Gaven van de Heilige Geest om de gesel van oorlog te overwinnen.


  11-10-2011, 22:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van OLVrouw van Darly Chagas 18/6/2011

  Boodschap van OLVrouw – Maria, Vol van Genade
  De Komst van de Nieuwe Wereld – Woorden van OLVrouw

  TIJD VAN DE TRIOMF VAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA EN MASSA BEKERING


  Lieve kinderen, het is met veel liefde en affectie dat Ik ben gekomen om jullie te zegenen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Verenigd in de Drie-eenheid, samen zullen we echte vrede voor de wereld brengen.

  Mijn kinderen, Mijn kleine kinderen, Ik voel grote vreugde om jullie hier verzameld te zien, om de boodschap van God te ontvangen die bedoeld is voor jullie geestelijke groei.

  Ik ben gelukkig met diegenen die eerst kwamen en het kleine meisje die in de kamer slaapt, bewaakt door haar Beschermengel.

  God gaf jullie een Beschermengel. De meeste onder jullie, kinderen, zien niet wat ze hebben, omdat jullie niet kunnen zien met mensenogen. Wanneer jullie groeien in jullie bekering, onthoud dat de Engel van God, dat je terzijde staat om je te beschermen. Jullie zullen zijn aanwezigheid voelen en jullie fouten kennen. Jullie zullen meer zien, jullie zonden en je zult ze dringend rechtzetten.

  De Beschermengel zorgt voor jullie dag en nacht, zonder ophouden. Hij is een trouwe partner in jullie vreugd, jullie pijn, jullie verdriet en jullie lijden.

  Jullie moeten een kaars aansteken en ze toewijden aan jullie beschermengel om hem te danken om voor jullie te zorgen. Doe dit telkens wanneer je kunt en bid het gebed dat aan een beschermengel is toegewijd. De engel is trouw aan God. Hij vervult de missie die hij gekregen heeft van Hem, met groot plichtsbesef en verantwoordelijkheid. Denk daarom met meer liefde aan jullie Beschermengelen.

  Mijn kinderen, het Heilig Woord van God leidt jullie vandaag ertoe jullie geloof te overdenken : het belang ervan in jullie leven en hoe je het moet laten groeien. Jullie moeten al de kleine zaadjes van liefde laten groeien met het Water dat vloeit uit het Hart van de Vader. Dit Water is leven, het is de Goddelijke Barmhartigheid, het is de liefde van de Vader voor jullie, het is de vergeving dat Hij schenkt aan jullie, alles wat je nodig hebt wordt altijd door God gegeven.


  Geloof moet groeien vanbinnen om de liefde van God voort te brengen, ware liefde, ook liefde voor je eigen leven en dat van jullie broeders. Jullie geloof moet iedere dag groeien.

  Sommige mensen zeggen: "Vandaag heb ik geen zin, ik bid niet, ik let niet op de Hemel." Weet je waarom, Mijn kinderen? Ik vertel jullie dit naar waarheid: "Wanneer een mens verbonden is met de Hemelse zaken, komt dit omdat hij zich losgemaakt heeft van de wereldse zaken. Wanneer hij zich afgescheiden heeft van de Hemel, dan keert hij terug naar het verafgoden van materiële zaken en is er in zijn hart geen vrede te vinden."

  Als een mens God dient met liefde, zal hij begrijpen dat hij Hem zijn leven moet geven en niet moet letten op de materiële impulsen.

  Het vlees is aan alles verslaafd, maar de geest maakt zich los van het lichaam. De geest wil de redding.

  Dit is iets wat God van jullie allen wil : het zich losmaken.

  Jullie vullen jullie leven nog steeds met nutteloze zaken, jullie moeten jullie levens vullen met Eeuwige zaken. Jullie lichaam op aarde is materie, maar om de eeuwigheid binnen te treden moet het omgevormd worden. Het moet dus eerst gereinigd of gezuiverd worden, en dan zal het geheiligd worden om in de Hemel te leven.

  Luister nu naar wat God aan jullie openbaart in deze eindtijd. Jullie worden nog altijd voorbereid om door jullie zuivering te gaan en dan zullen jullie heilig zijn, daarvoor hebben jullie veel geloof en hoop in God nodig, want de tijd komt eraan dat Jezus Christus jullie op zal roepen uit het graf tot leven, net zoals Hij Lazarus riep en hem deed verrijzen uit de doden, zodat hij uit zijn graf kwam. Zo zullen jullie ook vertrekken, jullie graven wachten op de Oproep van Jezus Christus. Op de dag van jullie verrijzenis en aan allen die bekeerd zijn : jullie  zullen verheerlijkt worden als jullie waarlijk in God geloven. Mijn kinderen, leg jullie leven iedere dag in de Handen van God om alle goede dingen te ontvangen voor jullie leven. Wees niet somber voor het lijden dat naar de wereld komt. Blijf niet teleurgesteld bij de pakken zitten : Jezus Christus kwam naar de aarde om jullie te redden. Hij geeft jullie alle nodige troost. Wees niet wanhopig. Vertrouw erop dat je er niet alleen voor staat, de Heer voedt jullie, Hij zorgt voor rijkdom dat nooit vergaat, want deze rijkdom is eeuwig.

  Hij geeft jullie de gaven van de Heilige Geest en met die gaven kun je alle strijd winnen. Het materiële is tijdelijk. Het blijft enkel voor je tijd op aarde, het materiële is niet eeuwig. Nu zullen jullie in een tijd komen waarin God het kwaad zal wegjagen uit de wereld. Je kunt zoveel leed in de wereld niet langer laten bestaan. Het is belangrijk dat Gods Barmhartigheid de mens komt terugwinnen.

  De wereld wordt vernietigd. Gods volk heeft hulp nodig. Samen vragen we Hem dat Hij komt zonder uitstel. Dat Hij ons vlug komt redden.

  Mijn kinderen, Ik waarschuw jullie in de Naam van God, dat er grote moeilijkheden aankomen voor de mensheid. De wereld beweegt zich tussen leven, dood, leven, dood, een deel van de aarde is leven, een ander deel van de aarde is dood. Leven voor diegenen die zich willen bekeren en blijven volharden in vereniging met God. Veel mensen die zich hebben bekeerd zien dat de bekering lang duurt. Plotseling worden ze zwak en kunnen ze vallen in het vuur van de Hel.

  Vele kinderen verliezen de hoop en zijn niet meer geïnteresseerd in eeuwig leven. Ze worden wanhopig.
  Mijn kinderen, er komen vele beproevingen naar de wereld. Als de mensheid niet bidt, zal ze het niet overleven.

  Dit wil Ik openbaren in deze boodschap : haast je met je bekering, een verschrikkelijk wereldgebeuren zal ervoor zorgen dat iedere mens meer aan God denkt.

  Bid, bid, bid voor de Heilige Vader Paus Benedictus 16, voor alle clerici, religieuzen, voor de hele mensheid.

  Bid voor de atheïsten en New Age-volgelingen. Ze hebben jullie hulp nodig. De tijd om zich te bekeren is kort. Bid voor de Heilige Kerk die door Jezus Christus werd opgericht. Verenigd zijn jullie de familie van God. Jullie mogen niet gescheiden worden. Vooral nu niet, wanneer ieder zijn naaste zal moeten helpen. Ik wens dat jullie allen brandende kaarsen zijn in de wereld. De gebeurtenis die eraan komt, kan de vrede uit jullie hart wegnemen. Er heerst nog altijd vrede onder jullie, maar eens ze weg is kan dit tot wanhoop leiden. God wil vrede voor jullie en eeuwig geluk. De vrede die jullie nu hebben is tijdelijk, omdat de mens de oorlog heeft uitgevonden. De oorlog staat opnieuw de wereld te wachten.

  Wanneer de oorlog start, zal er een grote hongersnood beginnen en zal er een stijging zijn van ziekten. En deze keer zal de oorlog erger zijn dan de andere die reeds zijn gebeurd, omdat de mensheid de Hulp dat God biedt verwerpt.

  Overdenk dit gegeven en bid. Jullie moeten de Heilige Vader, de Paus, helpen. Hij heeft ook jullie hulp nodig om de verloren schapen te vinden. Het is dringend.

  De Heilige Vader, de Paus gaat spoedig in grote moeilijkheden terechtkomen, veel lijden. Ik hou heel veel van jullie en Ik bedek jullie met Mijn mantel van liefde. Brazilië, Brazilië, er komt een tijd van meer lijden naar jullie.

  De slachting op de onschuldigen hier in Brazilië stijgt. De hele wereld zal een strenge straf moeten ondergaan en wie niet vraagt om vergeving aan God zal een zwaardere straf moeten ondergaan. Dat uiteindelijk zal leiden tot het vuur van de Hel.

  Aan allen hier aanwezig : Ik dank jullie. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, heb Ik alle begrip en Ik vergeef jullie. Ik weet dat jullie hier wilden zijn, maar dat het niet mogelijk was. Degenen die hier voor de eerste keer aanwezig waren, onthoud Mijn oproep : bid met Mij thuis, op het werk, op straat, overal, om te helpen zielen van de wereld te redden.

  Onze gebeden zullen alle Christenen vlugger doen terugkeren naar God. Ontvang de genaden dat God Mij heeft gegeven in jullie hart.

  Jullie zijn hier omdat God jullie heeft opgeroepen. En als jullie willen helpen om de wereld te redden, getuig dan van jullie JA-woord met jullie leven.

  Nu zegen Ik jullie in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Moeder van Jezus Christus, de Redder van de wereld,

  Maria, de Onbevlekte Ontvangenis

  Overdenk het Evangelie van vandaag : Matteüs 6.24-34


  11-10-2011, 21:36 Geschreven door Claudia  


  10-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3549 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 6/10/2011

  Lieve kinderen, kniel in gebed. De mensheid heeft vrede nodig en enkel door gebed kunnen jullie de genade van vrede verwerven. Ik nodig jullie uit om Mijn oproepen te ontvangen, want enkel op die manier kan Ik jullie tot Jezus leiden. Open jullie hart om de Heer lief te hebben en luister naar Zijn stem. Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. De dood zal Tabriz aandoen en mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Vertel aan iedereen dat God gehaast is. Leef niet in zonde. Toon oprecht berouw en bekeer jullie. Dien trouw de Heer. Ik ken ieder van jullie bij naam en Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Luister naar Mij en wees groot in geloof. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3548 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 5/10/2011

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie zoals jullie zijn en Ik wil jullie leiden naar Hem, die jullie Enige Weg, Waarheid en Leven is. Laat jullie geloofsvlam niet uitdoven. Bid veel vóór het kruis. De mensheid stevent af op een afgrond van vernietiging. De vernietiging heeft de mens eigenhandig voorbereid. Een pijnlijke gebeurtenis zal plaatsvinden in Kerala en zal zich herhalen in Ica. Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. Wees trouw aan Jezus. Laat de wereldse zaken jullie niet van de weg van verlossing afbrengen. Jullie twijfels en onzekerheden komen van de duivel. Let op. Jullie zijn de Heer en Hij verwacht veel van jullie. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3547 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 4/10/2011

  Lieve kinderen, Ik kwam uit de Hemel om jullie te vervullen met moed en om jullie mensen van geloof te maken. Open jullie hart voor Mijn oproepen. Volg Mijn Zoon Jezus na in alles. Ik kwam niet uit de Hemel om jullie te verplichten, maar wat Ik zeg zou ernstig moeten genomen worden. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen. Zoek kracht in de woorden van Jezus en in de Eucharistie. Verzoen jullie met God door het Sacrament van de Biecht, want enkel dan kunnen jullie geestelijk genezen worden. Vertrouw op Mijn Moederlijke bescherming. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie helpen. De mensheid is ziek en mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Bekeer jullie vlug. Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen. Wanneer je gebukt gaat onder het gewicht van de beproevingen, kniel dan in gebed. Jullie overwinning ligt in de Handen van de Heer. Doe zo verder. Gubbio zal een zwaar kruis te dragen hebben, en mijn arme kinderen zullen wenen en klagen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Blijf standvastig de weg volgen die Ik heb getoond. Nu is de tijd van genade voor ieder van jullie. Laat jullie missie niet in de steek. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3546 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 1/10/2011

  Lieve kinderen, wees vervuld met hoop en geloof standvastig in de macht van God. Niets is verloren. Vertrouw op Jezus en morgen zal het beter zijn. Blijf bidden. De mens keerde zich af van God omdat Hij Zijn genade sloot. Jullie leven in een tijd die erger is dan de tijd van de Zondvloed. Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Wees waakzaam. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik weet wat er jullie te wachten staat. Zoek kracht in gebed, in de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus. Toon berouw, want berouw is de eerste stap op weg naar bekering. Padang en Fernando de Noronha : de dood zal komen en er zal een grote vernietiging zijn. Kniel in gebed voor mijn arme kinderen. Ik kwam niet zomaar uit de Hemel . Luister naar Me. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

   

  10-10-2011, 22:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Sabrina : 4/10/2011

  MIJN lieve kinderen, de tijd is zo dichtbij. Beseffen jullie dat? Als jullie het beseffen, waarom maken jullie dan nog steeds plannen in de verre toekomst? Waarom MIJN kinderen?

  Als jullie geloven dat Ik, de BRUIDEGOM spoedig kom om MIJN bruid te halen, waarom zie Ik dan nog steeds agenda's volgepland buiten MIJN Wil?

  Ik zeg jullie, MIJN kinderen, vul je agenda in zoals MIJN GEEST jullie dagelijks leidt. Vertrouw volledig op HEM in alle zaken. Dit is totale overgave.

  Vertrouw op HEM, MIJN Geliefde GEEST. Een agenda dat volgepland is buiten MIJN Wil, zonder MIJN HEILIGE GEEST te raadplegen, dan zijn die dingen niet gezegend en zoals Ik al zei : buiten MIJN Goddelijke WIL.

  Als je HEM dagelijks vertrouwt, en HEM dagelijks raadpleegt, dan wandel je in MIJN Perfecte Wil, en enkel dat kan Ik zegenen. De weg die je volgt moet voortdurend gecontroleerd worden en geleid worden door MIJN HEILIGE GEEST, HIJ is jullie GIDS, HIJ alleen.

  Als je niet geleid wordt door MIJN GEEST, dan bevind je je buiten MIJN Wil. Enkel diegenen die door HEM geleid worden, zijn MIJN kinderen, zoals MIJN WOORD het zegt. Besef je wat dit betekent?

  Dit betekent : Totale en volledige dagelijkse gehoorzaamheid. Ik wil het belang van gehoorzaamheid hier opnieuw benadrukken, omdat er velen buiten MIJN Gehoorzaamheid rondlopen.

  Laat je leiden door MIJN GEEST! Vraag HEM in alle zaken. Wees niet verlegen of te trots om HEM te raadplegen. HIJ is je GIDS. Ik heb HEM aan jullie gegeven als de Perfecte GIDS en ADVISEUR, TROOSTER in alles.

  Kom en wees vervuld met MIJN GEEST. Zorg dat je een diepe, innige relatie hebt met MIJN GEEST. Zonder HEM kun je niets. Het is ZIJN Macht dat door je werkt. HIJ is de ENE DIE tot jou spreekt, je hoort ZIJN STEM, tenminste als je tot MIJN kinderen hoort.

  Want MIJN schapen horen MIJN STEM. Als je geen schaap bent, dan hoor je MIJN STEM niet, maar de stem van MIJN vijand in deze wereld. En velen worden geleid door die stem.

  Ik spreek op vele manieren, door vele manieren. Zoek MIJ daarom op al jouw manieren. Ik ben een heel goede GOD, DIE MIJN kinderen op het rechte pad wil leiden. Het pad is smal, heel smal, maar Ik leid jullie op het goede pad.

  IK BEN de GOEDE HERDER, MIJN kinderen. Kom dus als gehoorzame, nederige schapen en laat jullie iedere dag leiden door jullie GOD. NU is het cruciaal dat jullie geleid worden door jullie GOD. NU is het tijd om MIJ in alle zaken te gehoorzamen.

  Ik test MIJN kinderen door gehoorzaamheid. Ik zie wat er in hun hart is en MIJN GEEST zoekt naar de diepte van jullie hart. WIJ kennen je, WIJ kennen je hart, beter dan jullie.

  Jullie eigen hart bedriegt jullie dikwijls, daarom is het belangrijk om iedere dag voor MIJN TROON VAN GENADE te komen, om jullie hart te laten wassen met MIJN Vergoten Kostbaar BLOED, om jezelf te laten reinigen door MIJN Leer, door MIJN Zuivering door gehoorzaamheid. Begrijpen jullie dat MIJN kinderen?

  De tijd komt eraan van MIJN spoedige komst. Ik kom MIJN bruid halen. Zij, enkel zij, zal veilig zijn in MIJN Hemelse Gewesten, wanneer Ik haar meeneem naar huis. Diegenen die achterblijven, zullen onmiddellijk geconfronteerd worden met de horror en duisternis van deze wereld.

  MIJN geliefde kinderen, wees geen trotse schapen, die denken de weg te kennen, die denken date en zijweg ook goed is voor een tijdje. Ik zeg jullie, velen komen in de Hel tegenwoordig, omdat ze dit dachten, VELEN MIJN kinderen!

  MIJN GEEST heeft nieuwe plannen voor ieder van jullie elke dag. Zorg daarom dat jullie agenda’s leeg zijn en laat MIJN GEEST ze vullen, iedere dag opnieuw, zodat jullie zouden wandelen in MIJN Perfecte Wil, ieder moment van de dag.

  Zodat jullie zouden gebruikt worden als zuivere, gehoorzame, vruchtbare vaten in deze laatste uren. Er is veel werk aan de winkel. Ik zoek naar gehoorzame kinderen, Ik zoek naar gewillige kinderen, die alles achterlaten en alles opgeven om te kunnen wandelen in MIJN Perfecte Wil.

  Zij zijn MIJN gekozen vaten in deze laatste dagen. Wees ervan overtuigd dat je erin thuishoort.

  Je Wachtende, maar Heel Spoedig Komende BRUIDEGOM,

  De HEER JEZUS CHRISTUS

  Romeinen 8:14 : Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.

  Matteüs 4:1 : Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden.

  Matteüs 26:39 : Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’

  Matteüs 7:21 : Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel.

  Romeinen 6:16 : Het is immers duidelijk dat men díé meester als slaaf moet gehoorzamen in wiens dienst men zich stelt: ofwel u dient de zonde – en dit loopt uit op de dood – ofwel de gehoorzaamheid – en die leidt tot gerechtigheid.

  Hebreeën 5:7-8 : In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God, die Hem uit de dood kon redden. Na de doorstane angst is Hij verhoord. Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;

  Psalmen 95:7 : Hij is onze God en wij zijn zijn volk, dat Hij weidt, de kudde in zijn hand. Luister heden naar zijn stem:

  Johannes 10:1-21 : De goede Herder : Waarachtig, Ik verzeker u: wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een bandiet. Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam, en hij brengt ze naar buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.’ In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had. Jezus ging dus verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen. Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten, naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor – het zijn zijn eigen schapen niet! – en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen. Hij is immers een huurling en bekommert zich niet om de schapen. Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet Ik een herder zijn: ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het: één kudde met één herder. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb Ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.’ Door deze woorden ontstond er weer verdeeldheid onder de Joden. ‘Hij is bezeten, Hij raaskalt,’ zeiden velen. ‘Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ Maar anderen zeiden: ‘Dit is geen taal van een bezetene. Een bezetene kan toch de ogen van blinden niet openen?’ 


  10-10-2011, 21:46 Geschreven door Claudia  


  09-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Jezus aan Susan : 2/10/2011

  Ja, dochter, Ik ben klaar om je een nieuwe brief te laten opschrijven. Schrijf MIJN Woorden op :

  Kinderen, Ik ben de ALMACHTIGE GOD. Ik ben de ALFA en OMEGA. Ik ben de GROTE  “IK BEN”. MIJN Uur komt eraan. Deze Woorden zijn waar.

  Dit is het uur van de grote beslissing. Het is tijd voor de grote beslissing. Zijn jullie met MIJ of tegen MIJ? Wil je de eeuwigheid met MIJ doorbrengen in MIJN Hemelse Gewesten of met MIJN vijand, verworpen voor altijd? Jullie kiezen: jullie hebben 2 keuzes. Er is geen derde. Als je niet kiest, is dit al een keuze. Als je niet kiest of je wil ons allebei kiezen, dan zijn dit keuzes TEGEN MIJ, jullie HEER JEZUS!

  Wat zal het zijn? Hoe stellen jullie je voor dat Ik jullie bestemming voorbereid? Kom je met MIJ mee wanneer Ik MIJN bruid ophaal van deze aarde? Of wil je achterblijven en  opgeschept zitten met MIJN vijand en MIJN Toorn? Of wil je plotseling vernietigd worden en uiteindelijk afgescheiden zijn van MIJ voor de eeuwigheid? 

  Ik wil jullie beslissing. Als je voor MIJ kiest, ok dan- Ik zal je nu voorbereiden zodat je klaar bent om MIJN Hemelse Gewesten binnen te gaan, omdat Ik een zuivere, gereinigde bruid wil. Er zal niets onrein binnengaan in MIJN Hemelse Gewesten- Niets! Als je dus met MIJ mee wilt komen, dan moet je jezelf klaar maken voor MIJN spoedige Komst. Het is nu de tijd om je olielamp te vullen. Je zult binnenkort een volle lamp nodig hebben. Zelfs nu is het niet veilig om zonder lamp te zitten die vol is van MIJN Genezende Olie-MIJN HEILIGE GEEST. De vijand kijkt rond wie hij kan wegtrekken van MIJN bruid in deze laatste momenten. Ik wil dat jullie veilig zijn tot Ik MIJN bruid in veiligheid kan brengen. Dus kom nu! Vul jullie olielampen. Morgen kan het misschien te laat zijn, want MIJN vijand kijkt rond om te doden en te vernietigen.

  Nu kinderen, jullie GOD is geduldig, lankmoedig, en Ik hou jullie aardse activiteiten nauwlettend in het oog. Ik zie ongerechtigheden in overvloed : er doet zich kwaad voor, zoals nooit tevoren. MIJN kinderen, Ik zie dingen die voor het mensenoog niet zichtbaar zijn- de mensenharten. Ik weet alles. Ik zie wat er op de loer ligt in een mens. Ik ken alle slechte gedachten in de koude harten van de kwaadwillige mannen die samenzweren en  kwaadaardige plannen beramen en denken dat ze zijn zo verborgen zijn voor het zicht van iedereen. Maar Ik ken de diepten van het mensenhart en de kwade plannen die ze bedenkt voor haar broeders rondom. Oh wie kan de slechtheid van het menselijk hart begrijpen? 

  Ik heb genoeg gezien!  Binnenkort zullen jullie weten dat IK, GOD niet langer meer bedrog, kwaad, en elke ijdele verbeelding zal toestaan die tegen MIJ oprijst. Ik ben een HEILIGE GOD!

  Ik ben getroffen tot in Mijn binnenste door dit menselijk ras en deze laatste generatie is opgegroeid in leugens en bedrog, ijdelheid, telkens op zoek naar het kwaad. Dit is het einde van MIJN geduld met mensen die hebben geen respect voor MIJ, en waar Ik voor sta, wat Ik heb gedaan, en wat Ik zal doen.

  MIJN vijand is in jullie meest innerlijke heiligdom (=  je lichaam) gedrongen, jullie huizen, jullie kinderkamers; alles wat bestaat is besmet geraakt door de smerige stank van het kwaad dat zich verplaatst door het hele land.

  Kom kinderen, kom tot jezelf! Er is steeds meer kwaad in de wereld, ze geraakt steeds meer verloren en verwijdert zich verder van GOD. Ik kan het niet-duurzame niet in stand houden! Ik zal hetgeen wat niet te zegenen valt, niet zegenen! Ik zal geen vreugde en vrede brengen, tot behoud van een boze wereld die tegen MIJ opstaat! MIJN Vrede en Vreugde zijn voorbehouden voor de bruid alleen! Zij is de enige die deze wereld ervan weerhoudt dat MIJN Toorn erop neerkomt, zelfs nu! Was het niet voor haar, dan was de wereld al terechtgekomen in MIJN Toorn en was MIJN Beschermende Hand al opgeheven.

  Kinderen, jullie zien zeker het uur waarin jullie nu leven- de duisternis verteert de hele aarde. Binnenkort zal er geen plaats meer zijn waar jullie terecht kunnen voor veiligheid, voor heiligheid, voor MIJN Vrede en Rust. De wereld zal zeer spoedig MIJN Leer, MIJN Woord en MIJN volk niet langer tolereren. Die dag is nabij. Het mooie, pure, vriendelijke, gezonde zal van de aardbodem verdwijnen en vervangen worden door kwade jakhalzen en wrede, boosaardige mannen, mannen die willen MIJN Woorden en MIJN Wegen willen vernietigen.

  Ik geef jullie kostbare momenten om voor MIJ te kiezen, om Mij te vinden en onder MIJN Bloed Bescherming te komen. Niettegenstaande MIJN Woorden nu een herhaling lijken, zal er spoedig een dag aanbreken waarop jullie deze Woorden niet langer zullen horen. Als je ze wilt hebben, zullen ze niet meer te vinden zijn omdat de vijand ze zal vervangen hebben door zijn eigen filosofische en verwerpelijke opinie.

  Ik kan het kwaad niet langer meer tegenhouden – Ik moet MIJN Rol van de BRUIDEGOM op MIJ nemen voor de bruid en haar koesteren in de kamers die voor haar bereid zijn voor haar veiligheid, weg van deze gemene, GOD-hatende wereld.

  MIJN Woorden zijn duidelijk en uitgebreid aanwezig zodat de mensen geen excuus hebben wanneer Ik MIJN bruid en MIJN kerk kom halen en de rest achterlaat. Er zal niets meer te zeggen vallen voor diegenen die achterblijven en waarom ze achterblijven. Ze zullen de redenen in hun hart vinden waarom ze werden achtergelaten. Ze zullen weten dat ze een koude of lauwe positie tegenover MIJ, hun SCHEPPER-GOD, innamen.

  Nu is dus het uur. Kies je nog altijd om je burgerrechten te laten ontnemen door mij, uw Verlosser, uw redder? Ik kom zeer zeker en MIJN Plannen zijn zeker. Dit uur zal komen en zal niet uitgesteld worden.

  IK, JEZUS wacht ongeduldig, maar binnenkort, niet meer!

  Waar is jullie hart? Wie verkies je: MIJ, jullie GOD of MIJN vijand?

  Kies voor of tegen MIJ.

  Ik ben GOD van ALLE TIJDEN en EEUWIGHEID

  De BRUIDEGOM van EEUWIGHEID,

  JEZUS CHRISTUS

  1 Tessalonicenzen 5:3 : Terwijl ze zeggen: ‘Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan.

  Matteüs 5:8 : Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

  Genesis 6:5 : De heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen, en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging.

  1 Koningen 8:39 : luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en schenk vergiffenis; grijp in en vergeld eenieder naar zijn gedrag; want U kent het hart van iedereen, U bent de enige die het hart van alle mensenkinderen kent.

  2 Kronieken 6:30 : luister dan vanuit de hemel, uw woonstede. Schenk vergiffenis, en vergeld iedereen naar zijn gedrag: want U kent ieders hart, U bent de enige die het hart van de mensenkinderen doorgrondt.

  Jeremia 17:9 : Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen?

  Romeinen 1:20 : Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.


  09-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  08-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een draaideur of een klapdeur

  Is het een draaideur? Is het een klapdeur? Is het een grote poort in zware hengsels? Is het een glazen deur? Is het wel een deur? O ja, een gewone deur die openstaat op een kier. De lichtstralen komen je al toe. En als je de deur helemaal opent… Magnifiek…

  Kom mensen, bekeer je en leef Gods 10 wetten na. Je wilt toch wel zien wat er achter die deur ligt. Je wilt echt niet in de duisternis en hitte van de Hel leven, of het pijnlijk afwachten tot je uit het Vagevuur kunt vertrekken.

  Hou er rekening mee dat de dood je kan verrassen. Laat je niet verrassen. Laat niet toe dat je moet zeggen : Had ik toch maar...

   

  Zorg dat dit leven geen verloren leven is. Het is de bedoeling dat je uit dit leven iets leert nl. liefde voor God en je medemens. Loop je eigen pleziertjes niet achterna. Waarom blij zijn met een blikken kroon, als je een gouden kroon kunt krijgen?

  Als je gevangen zit in je vlees, begin dan te bidden. Het werkt! Het is beter voor korte tijd  ongelukkig te zijn hier op aarde, dan eeuwig ongelukkig in de Hel. Geloof het, eeuwig is lang! Trouwens geluk is heel relatief. Als je geluk ziet als het kopen van een grote wagen, is dit vals geluk. Als je geluk ziet als een relatie met een minnares, is dit vals geluk. Als je geluk ziet als promotie op je werk, is dit vals geluk. Bovendien is de manier hoe aan dat vals geluk geraken ook al veelzeggend! Als je over lijken gaat om het te krijgen, ben je al verkeerd bezig.

  Voor de mensen die niet geloven in duivels, of het bestaan van de Hel. Ik heb demonen van dichtbij aan het werk gezien. Ze hadden mijn man ingepalmd. Ik kon alleen maar machteloos toezien. Totdat ik terugkeerde naar mijn geloof en begon te bidden. Het heeft me veel moeite gekost, maar ik heb ze klein gekregen. Ze hadden me toen in 1995 verteld dat de concentratiekampen terug gingen geopend worden en dat ze me naar daar gingen sleuren. Daarom mensen : bidden is de boodschap! Demonen bestaan echt!

  08-10-2011, 18:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Veronica uit Bayside : de toekomst : deel 4

  Azië

  8 juni 1974

  Veronica : ik zie duizenden en duizenden mensen marcheren. Het zijn Chinezen. Eerst over het land, later stappen ze in schepen. Het is een grote oorlog.

  OLVrouw : 1 febr 1975

  Veronica : Ik zag nog nooit zoveel doden!  OLV : Mens tegen mens, natie tegen natie. Geen vlees zal gespaard blijven. Veronica : Ik zie een grote, vreselijke oorlog! Ik zie een paddestoelwolk, een enorme explosie, en alles is weg! OLV : Satan, zal zijn hand op de knop hebben. Veronica : aan de andere kant van het water. Ik zie vele mensen in uniformen. Op hun hoed staat een rode ster. Het zijn Russen. Het is in de grote oorlog. OLVrouw : De man die niet van God komt (Anti-Christ) kent geen waarheid. Beloften, beloften, pact na pact, maar geen woord waarheid achter hem! Er is geen eer zonder jullie God. Er is veel kwaad gepland tegen jullie glorievol land. Jullie land wordt erin geluisd. Er zijn allemaal vijanden rond jullie en ze wachten af. Ze plannen jullie te treffen van binnenuit.

  Jezus : 26 maart 1983

  Rusland zal ook gebruik maken van de mankracht van China als ze doorstoten.

  OLVrouw : 14 april 1984

  Jullie moeten de berichten over schepen en onderzeeërs niet licht opvatten. Ze zijn hier en met reden. Het allemaal een onderdeel van een meesterplan om de VS en Canada binnen te vallen en de macht te grijpen. Ik weet dat er wordt gezegd dat de VS zal overgenomen worden zonder een schot te lossen, maar dat is niet waar. Als ze binnenvallen zal dit gepaard gaan met veel bloed vergieten. Ach wat zal er tandengeknars zijn en tranen van spijt omdat ze niet geluisterd hebben naar de Hemel die jullie heeft gewaarschuwd : Bereid jullie nu voor, want jullie zullen niet langer meer als een vrije staat bestaan. Herinner jullie hoeveel keer ik naar de aarde kwam om jullie te waarschuwen. Die landen die luisterden werden ongemoeid gelaten. Maar ze moesten de Rozenkrans bidden en het Scapulier dragen.

  Jezus : 17 mei 1986

  Rusland heeft maar één plan : heersen over de hele wereld. Ze zullen dit gewetenloos doen. Vraag de Heilige Vader om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Mijn Moeder. Dit werd nog niet gedaan, Mijn kinderen.

   

  08-10-2011, 07:38 Geschreven door Claudia  


  06-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote geofysische en geopolitieke gebeurtenissen 1/10/2011
  Profeet: Ned Dougherty    Door OLVrouw van het Licht

  Mijn dierbare zoon,

  Het is vele maanden geleden sinds Ik laatst tot jou gesproken heb door deze Boodschappen van de Hemel. Gedurende deze vele maanden heb je grote veranderingen ervaren over de wereld en ook in jouw innerlijk leven. Wel, dat is voor een zeer goede reden.

  Zoals je reeds weet, naderen jullie een periode waarin zich grote veranderingen en beroering zullen voordoen die een invloed zullen hebben op de hele mensheid, als gevolg van grote geopolitieke en geofysische gebeurtenissen, die zullen toenemen tot een wervelwind van gebeurtenissen, die velen onder jullie versteld zal doen staan.

  Maar jij, mijn zoon, bent je echter bewust van vele van deze veranderingen die zullen plaatsvinden. Het is jouw verantwoordelijkheid om er zeker voor te zorgen dat jouw broeders en zusters voorbereid zijn op de toekomstige gebeurtenissen die de koers van de mensheid voor altijd zal veranderen.

  Zoals je weet, zijn er natuurlijk veel van jouw broeders en zusters die ook boodschappen uit de Hemel ontvangen van je Hemelse Moeder, alsook van Mijn Zoon, de Verlosser van de wereld, en van veel engelen en heiligen, die de mogelijkheid hebben gekregen om in deze tijden met jullie allen hier op Aarde te communiceren om jullie te waarschuwen betreffende de toekomstige gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsgrijpen.

  Het is belangrijk dat je aan al Gods kinderen de noodzaak overbrengt om zonder angst voor de toekomst te leven, vooral als je leeft in de Liefde die aan jullie werd overgebracht door de Hemelse Vader om jullie door deze moeilijke tijden te helpen.

  Er is geen reden om angst te hebben voor de zich ontvouwende gebeurtenissen, want ieder van jullie hier op Aarde is hier voor een korte periode voordat je terugkeert naar uw Hemelse Thuis, waar de Vader in de Hemel een glorievolle plaats voor al zijn kinderen heeft voorbereid.

  Spijtig genoeg zijn er veel van Gods kinderen weggevallen van een geloof in de Goddelijke Schepper. Het doet ons allen, uit het Hemels Rijk, pijn om zoveel van Gods kinderen verslonden te zien worden door de Boze, de vijand van de Vader in de Hemel, van Zijn Zoon, de Verlosser, alsmede de vijand van jullie Hemelse Moeder.

  Helaas, zullen vele zielen vergaan op de weg die zij gekozen hebben in dit leven.
  Het is zeer belangrijk dat jullie bidden voor hun ziel, zodat ze kunnen terugkeren naar het pad dat bepaald werd voor jullie allen door de Vader in de Hemel. Zijn plan is alleen dat jullie allen deelnemen aan de eeuwige glorie van de plaats die de Vader voor jullie allen heeft voorbereid in de Hemel.

  Bid in het bijzonder voor jullie familieleden en vrienden, jullie dierbaren, die vast zijn komen te zitten in de valstrikken van de Boze hier op Aarde.

  Zoveel van Gods jongere kinderen werden in de val gelokt door hun blootstelling aan films, televisieprogramma's, boeken en andere bronnen van vermaak, die gecontroleerd worden door de Boze hier op aarde door zijn volgelingen in de media. Deze volgelingen verwachten dat ze het recht hebben om macht en controle uit te oefenen over de geest van jullie allen, om hun egoïstische doel van macht en overheersing over de volkeren van de wereld te bereiken.

  Jullie zijn beginnen in te zien dat in jullie banksystemen, jullie multinationals, en jullie regeringen, een enorm wereldwijd net, een netwerk, stilletjes werd opgericht om dominantie en controle over Gods kinderen in handen te leggen van een kleine elite, die deze controle nu al eeuwen cultiveren, en die handlangers zijn van de Duistere. (= Illuminati)

  Maar helaas, hun plannen voor werelddominantie zullen zich ontrafelen voor hun ogen. Ze wilden jullie op het verkeerde been zetten, maar velen van jullie worden zich bewust van hun plannen en komen in opstand tegen deze kwade en machtige invloed.

  Als gevolg daarvan brokkelt hun macht af, zoals God het heeft bestemd volgens Zijn plan.
  In de toekomst zul je een massale wereldwijde bewustwording zien tegen degenen die jullie allen willen onderwerpen in hun plan om een wereldorde te creëren, een goddeloze en seculiere staat waarin zij volledige macht en controle over Gods kinderen hebben, maar hun plannen zijn al mislukt.

  Niets dat het kwaad heeft ontworpen kan de kracht van het gebed, dat wordt bekrachtigd door de Eeuwige Liefde van God de Vader, overleven. Hij zal erin slagen de toekomst van de aarde terug onder het grote plan volgens de oorspronkelijke orde van de schepping te brengen.

  Erken nu dat de Vader in de Hemel zijn zin zal krijgen en dat er een grote transformatie zal plaatsvinden, die  de machtsstructuur die door de boze en zijn volgelingen werd opgezet, ten val zal brengen.

  Typ tekst of een websiteadres of vertaal een document.

  Annuleren

  Vertaling van het Engels in het Nederlands

  De Vader in de Hemel zal deze structuur en het bestuur vervangen door Zijn plan, waarin al Gods kinderen zullen leven in vrijheid om hun leven voort te zetten volgens de richtlijnen die de Vader altijd al voor Zijn kinderen bedoeld heeft.

  Jullie moeten begrijpen dat zulke grote veranderingen niet kunnen plaatsvinden zonder grote verstoringen die zich voor een tijd kunnen voordoen.

  De zogenaamde meesters van het universum zullen zich verzetten tegen jullie pogingen om hun kwade plannen te ondermijnen, maar ze zullen jammerlijk falen als meer en meer kinderen van God worden verlicht door de Vader in de Hemel om hun eigen missie te bereiken en het plan van de Vader in de Hemel te voltooien.

  De boze en zijn trawanten zullen niet in staat zijn om tegenstand te bieden tegen de grote stroom van de mensheid, dat de wereld ten goede zal veranderen door de kracht van het gebed en door de individuele missies die een ieder van jullie zullen uitvoeren, zoals God ieder van jullie heeft verordend met een missie om Zijn plan te verwezenlijken.

  Daarom zeg ik jullie: Vrees niet!
  Want de Vader in de Hemel heeft de leiding, en je moet de toekomst met moed, vastberadenheid en kracht tegemoet zien, zodat jullie een pantser van staal hebben om de Liefde te beschermen in jezelf tegen de haat van de boze, en dan zul je het plan van de Vader in de hemel ten uitvoer kunnen brengen.

  Mijn kinderen, Ik wens jullie allemaal Gods snelheid, dat je binnenkomt in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, en een nieuwe dageraad voor de hele mensheid!


  06-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  04-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kwade wordt voorgesteld als goed 22/08/2011

  Het Kwade wordt voorgesteld als goed, terwijl het goede wordt voorgesteld als slecht.

  Wanneer de mens zijn geloof in vraag stelt moet hij nadenken.
  Als hij twijfelt, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen.
  Als hij het moeilijk vindt om te bidden, dan moet hij Mij vragen om zijn mond te openen. Maar als HIJ NIET WIL LUISTEREN NAAR DE WAARHEID dan heeft hij het gebed van ANDEREN nodig.

  Mijn kinderen, Ik ben heel bezorgd over de manier waarop HET KWADE VOORGESTELD WORDT ALS GOED, terwijl het goede voorgesteld wordt als kwaad.

  Alles in jullie wereld is omgekeerd.
  Voor diegenen onder jullie zonder diepe toewijding tot Mij zullen niet wijzer worden.

  Er worden nu acties gedaan in de wereld op elk niveau van overheid, kerk en staat in jullie naam en jullie zijn er jullie niet bewust van.

  SLECHTE WETTEN WORDEN GEΪNTRODUCEERD en gepresenteerd aan de mensheid onder het mom voor hun bestwil te zijn.
  Ze behelzen NIEUWE REGIMES, MEDICIJNEN, BUITENLANDSE HULP, VACCINATIE en het verkondigen van NIEUWE RELIGIEUZE en ANDERE DOCTRINES.

  NOG NOOIT WAS ER ZOVEEL VERWARRING onder Mijn kinderen.

  Aan de buitenzijde wordt alles gezien als zijnde gecontroleerd en in orde, zoals het moet.
  Maar de enige echte orde die bestaat, wordt geregeld door degenen die in het geheim controle hebben over de gebeurtenissen in de wereld. Ze regelen alles volgens hun goddeloze wegen die gebeuren achter gesloten deuren.

  LAAT JULLIE NIET BEDRIEGEN, kinderen.
  JULLIE MOETEN JE TOT MIJ WENDEN VOOR HULP zodat de BOZE GEPLANDE GEBEURTENISSEN door de listige wereldmachten kunnen verzwakt worden.

  Jullie enige weg naar echte vrijheid vind je door je geloof in Mij terug aan te wakkeren.
  Mijn dierbare kinderen, DIT ZAL BINNENKORT GEBEUREN, wanneer Ik mij aan de wereld laat zien gedurende DE GROTE WAARSCHUWING die steeds dichter komt.

  Ik dring er bij jullie op aan dat jullie bidden voor diegenen die blind zijn voor Mijn Heilig Woord.
  Bid voor diegenen die volharden in het verdraaien van Mijn leringen en voor Mijn gewijde dienaren die, door lafheid toegeven aan de eisen van de Regeringen.

  Er is MAAR ÉÉN MACHTHEBBER NU DIE DE LEIDING HEEFT over de toekomst en dat is MIJN EEUWIGE VADER, God de Schepper en Maker van alles.
  WEES BOVEN ALLES TROUW AAN HEM. Dan zullen jullie een stevige basis hebben wanneer jullie verder gaan op de weg van de waarheid.

  Jullie geliefde Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  04-10-2011, 23:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn leger zal groeien tot meer dan 20 miljoen 31/8/2011

  Mijn leger zal aangroeien tot een groep van meer dan 20 miljoen.

  Mijn geliefde dochter, de liefde dat Ik voor jou en Mijn volgelingen koester stroomt door Mij en brengt Me zo’n vreugde. Wat zie Ik jullie allen graag.
  Jullie toewijding, nederigheid, vertrouwen en pure liefde voor Mij worden met de dag sterker.
  Voelen jullie dit niet?
  Mijn zuivere zielen, dit is Mijn geschenk aan ieder van jullie,
  die uit je dagelijkse leven werden geplukt om Mij te volgen op het pad naar het Paradijs.

  Mijn kinderen, die door de Heilige Geest ontwaakt zijn, die over de wereld werd uitgegoten in mei, zullen nu een toewijding tot Mij voelen dat velen van hen ervoor niet kenden.
  Ik ben Mijn leger nu vlug aan het verzamelen. Dit leger zal spoedig aangroeien tot een groep van meer dan 20 miljoen zielen.
  Hoe groter het leger, hoe krachtiger zal de Heilige Geest zijn om Mijn kinderen samen te brengen als één groep om te vechten tegen de Bedrieger.

  Mijn Goddelijke leiding is nu ingeprent in jullie ziel, of jullie dit nu realiseren of niet.
  Het is alsof jullie een innerlijke knop hebben.
  Wanneer Mijn liefde jullie oproept, zullen jullie op een natuurlijke wijze inspelen om anderen te bekeren.
  Dit is de kracht van de Heilige Geest en het wordt nu in iedere uithoek van de aarde gevoeld.

  Alle religies, alle geloofsovertuigingen, alle rassen en alle naties zullen nu reageren op het licht van de waarheid.
  Ze zijn allen zo dierbaar voor Mijn Eeuwige Vader.
  Hij steekt zijn hand uit naar iedere man, vrouw en kind zodat zij Zijn oproep zullen horen.
  Satan zal niet in staat zijn om tegen de gebeden in te gaan die gebeden worden door Mijn volgelingen.
  Zijn greep zal binnenkort losser worden.
  Gebed en het geloof van Mijn volgelingen maken hem woest.
  Omdat hij machteloos staat in zijn pogingen om twijfel te zaaien in de geest van Mijn getrouwen, zal hij overschakelen en zijn aandacht richten op zwakke zondaars.
  Deze kinderen zijn reeds zo in de war en vernietigd door doodzonde, dat ze tot hem zullen getrokken worden.
  Door de duisternis van hun ziel zullen ze niet in staat zijn om zich te verdedigen.
  Bid veel, dat hun ziel kan gered worden.

  Dit is een tijdperk waar Mijn kerk, niettegenstaande ze uitzonderlijke hindernissen zal kennen die door zonde worden veroorzaakt, zal herbouwd worden door Mijn volgelingen op aarde.
  Dit zal tijd kosten, maar wanneer men ermee start, zal Mijn Kerk terugkeren naar zijn oude glorie en zal ze vernieuwd zijn in kracht.

  Het zal, samen met al mijn uitverkoren mensen, binnentreden in Mijn Vaders glorierijke koninkrijk.
  Het magnifieke van deze gebeurtenis, wanneer de wereld zal verlost zijn van Satan en alle kwaad, is toe te juichen, kinderen.

  DIT IS HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE dat jullie moeten naar uitkijken op aarde.
  De tijden die eraan komen kunnen moeilijk zijn voor jullie kinderen.
  MAAR CONCENTREER JULLIE OP MIJ EN JULLIE ZULLEN OVERLEVEN.
  Dan zal de vrede komen, waar jullie op wachten.

  Jullie geliefde Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  04-10-2011, 21:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Kastijding kan verminderd worden 12/9/2011

  De Kastijding kan verminderd worden door gebed

  Mijn dierbare dochter, HEEL BINNENKORT NU, ZAL DE WERELD STOPPEN en DE PERIODE NA DE WAARSCHUWING zal de mens anders tegenaan de wereld doen kijken.
  Materiële genoegens en uitspattingen zullen niet meer opwindend zijn.
  De mensen zullen hun idolen, die ze van beroemdheden en rijkdom maken, niet meer als goden behandelen.
  Ze zullen niet meer zo snel veroordelen of hun naaste ongenadig behandelen.

  DE NIEUWE WERELD zal NA DE WAARSCHUWING een plaats zijn waar liefde voor Mij en God de Vader  geëerbiedigd en gerespecteerd zullen worden.
  Vele leiders in landen waar ze niet het Christelijk geloof aanhangen, zullen ze hulde betuigen aan Mijn Vader.
  Diegenen die op machtige plaatsen zitten, waar ze de financiën van de mensen controleren zullen ZICH MASSAAL BEKEREN.
  Nog veel meer mensen zullen hun macht terugdringen en het brood dat komt van God de Vader delen met hun broeders en zusters.
  Want dit brood is voor allen en is bedoeld om gelijk te worden verdeeld.

  ER ZULLEN VELE GOEDE ZAKEN VOORTKOMEN ALS RESULTAAT VAN DE WAARSCHUWING.

  Toch zullen vele zielen NIET sterk genoeg zijn in hun geloof.
  Zij zullen, spijtig genoeg, TERUGVALLEN IN HUN OUDE GEWOONTEN.
  Verleid door de beloften van macht, rijkdom, controle en eigenliefde, zullen zij GOD DE VADER VERWERPEN.
  ZE ZULLEN DE WAARHEID KENNEN, maar toch ZAL HET voor hen NIET GENOEG ZIJN.

  Deze arme, zwakke zondaars zullen een doorn in het oog zijn voor jullie, kinderen.
  Zonder jullie gebeden ZULLEN HUN ZONDEN GEDUCHT HUISHOUDEN in een wereld die herwonnen zal zijn gedurende zijn nieuwe zuivering.

  Mijn kinderen, Gebed is zo belangrijk.
  Jullie moeten aan God de Vader vragen om DE VERVOLGING die door deze mensen wordt gepland te VERNIETIGEN.

  Met voldoende gebed kan en zal VEEL VAN DE HORROR AFGEWEND worden die deze zondaars zullen proberen om toe te brengen aan de wereld.
  Zo velen van jullie zijn BLIND VOOR HET PLAN dat achter jullie rug wordt beraamd.
  De tekenen worden constant geopenbaard, maar jullie herkennen ze niet.

  Mijn kinderen, als jullie groeien in geloof bid dan dat de Heilige Geest zich kan uitspreiden op deze zondaars en hun zielen kan vervullen.
  Ik, jullie dierbare Jezus, beschermt jullie, Mijn geliefde volgelingen.
  Onder Mijn bevel draag Ik jullie op om niet alleen te bidden voor deze gevallen zielen, maar ook dat de vervolging van gewone mannen, vrouwen en kinderen geëlimineerd wordt.
  Indien deze daders, die Mijn Vader tarten, nog steeds ONSCHULDIGE MENSEN zouden TERRORISEREN door de NIEUWE CONTROLES die ze zullen loslaten op de wereld, zullen zij gestraft worden.

  Deze zondaars krijgen de grootst mogelijke genade sinds Mijn kruisiging.
  Ze MOETEN DE WAARNEMING AANGRIJPEN want dit is de LAATSTE KEER dat ze de kans voor verlossing zullen krijgen.
  Anders zullen ze EEN VERSCHRIKKELIJKE STRAF ONDER OGEN MOETEN ZIEN.
  Deze straf die
  tot stand zal worden gebracht door de hand van goddelijke gerechtigheid door Mijn Eeuwige Vader is niet wenselijk.
  Niettegenstaande DEZE GROTE KASTIJDING WERD VOORZEGD, kan het verminderd worden door de kracht van het gebed.

  Jullie geliefde Verlosser
  Koning van Barmhartigheid
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  04-10-2011, 20:47 Geschreven door Claudia  


  03-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satans dagen zijn bijna ten einde 29/9/2011

  Ik ben de Alfa en de Omega.
  IK BEN GOD DE VADER.
  Mijn dierbare dochter, de tijd komt dichterbij v
  oor de wereld om te getuigen van de genade [van de Grote Waarschuwing] die aan de mensheid zal worden getoond door Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.

  Vele machten van het kwaad zijn in grote getale aanwezig bij DIE VERLOREN ZIELEN, die hun TROUW betonen aan de Bedrieger, SATAN.
  OOK zij zijn klaar voor de Waarschuwing en in hun arrogantie geloven zij dat de kracht dat hen door Satan werd beloofd, hen zal leiden naar een nieuw werelds paradijs dat ze zelf maken.

  Dit is de GROOTSTE LEUGEN dat door Satan werd ineen gestoken en waar ze zijn ingelopen.
  De duisternis in hun ziel betekent dat hun HART GEEN GENADE ZAL TONEN aan hen die geloven in Mij, God, de Schepper van alle dingen.
  De macht die zij uitoefenen, is echter zwakker nu.

  SATANS DAGEN ZIJN BIJNA TEN EINDE OP DEZE AARDE.
  Maar, hij, Satan, zal niet rusten vooraleer hij miljoenen van deze misleide zielen in de val heeft gelokt.

  Bid voor hen, Mijn dochter, want ze zijn doelloos.
  Het zijn
  ontwrichte zielen en door hun paniek zullen ze proberen alles te doen wat ze kunnen OM MIJN KINDEREN TE CONTROLEREN door middel van hun wereldse bezittingen.

  Luister naar Mijn Woord.
  DE MENSHEID HEEFT GEEN MACHT.
  De enige macht zal door gebed zijn, de wapenuitrusting tegen deze SLECHTE MENSEN.
  ZIJ, die IN DOODZONDE verkeren, hebben Mij en Mijn kostbare schepping beledigd, en daarvoor zullen ze afzien.
  ZO VEEL GEBEURTENISSEN ZULLEN NU ONTVOUWD worden voor de ogen van een ongelovige wereld.
  Zo veel van Mijn kinderen zullen VERBIJSTERD EN GESHOCKEERD zijn wanneer ze het lijden van het Vagevuur en de Hel voelen.

  ALLE ZONDAARS ZULLEN GEDURENDE EN NA DE WAARSCHUWING ervaren wat het zou zijn als ze hun leven waren verloren (op dat moment).
  Diegenen in zonde zullen lijden onder dezelfde BRANDENDE ZUIVERING als die zielen in het Vagevuur, die wachten om Mijn Glorierijk Koninkrijk binnen te komen.

  Diegenen die in doodzonde verkeren zullen de DIEPE WANHOOP EN DUISTERNIS VAN HET VUUR VAN DE HEL ervaren.

  Dit lijden zal niet te lang duren en dan zullen ze de wereld terug ervaren, die ze voor de Waarschuwing ervoeren.

  Deze wereld zal HEEL VERSCHILLEND zijn dan de wereld voor de Waarschuwing.
  WANT HUN OGEN ZULLEN EINDELIJK OPENGAAN VOOR DE WAARHEID VAN DE HEMEL, DE HEL EN HET VAGEVUUR.

  Dan zullen ze moeten KIEZEN welke weg ze willen volgen.
  Je zou denken, Mijn dochter, dat ze de weg naar Mijn Goddelijke liefde en barmhartigheid zullen volgen, maar dat zal NIET het geval zijn met ZO VEEL VERSTOKTE ZONDAARS.

  Ze zijn zo besmet door de valse lege beloftes die hen werden gedaan door de Bedrieger, dat ze TERUG ZULLEN KEREN EN ZIJN RICHTING VOLGEN.

  Ze zullen vechten, tegenspartelen maar door de invloed van de demonen die door Satan worden bevrijd uit de diepten van de Hel, zullen ze toelaten dat hun ZIEL GEZOGEN WORDT IN ZIJN DUIVELS PLAN voor globale overheersing.

  Dit is een DRINGENDE OPROEP en Ik dring er bij jullie op aan om VERLOSSING TE ZOEKEN vanuit (het diepste van) je hart voor jullie eigenzinnige levens.
  Jullie hebben de tijd om dit te doen, MAAR DOE HET SPOEDIG.

  Bereid jullie voor om Mijn barmhartigheid te vragen.
  Ik hou van jullie allen, Mijn kinderen.
  Deze grote gebeurtenis is voor het welzijn van al Mijn kinderen.
  Laat Mijn liefde jullie omhullen om jullie sterker te maken, in plaats van angst.
  Op deze manier zullen jullie het lijden kunnen weerstaan dat eraan komt.

  Jullie liefhebbende Eeuwige Vader
  God de Allerhoogste

  Uit: the Warning - European seeër

  03-10-2011, 23:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis 19/9/2011

  Mijn dierbare dochter, het is Mijn bedoeling om iedere man, vrouw en kind in Mijn nieuwe Paradijs op Aarde te brengen.
  Want al is er maar 1 ziel die achterblijft, zou het Mijn hart breken.
  Daarom is het aantal boodschappers dat Ik nu in de wereld zend GESTEGEN.
  Zij kunnen Mijn Heilig Woord verspreiden om bekering aan te moedigen.

  Ik zend GEEN boodschappers om Mijn kinderen SCHRIK AAN TE JAGEN.
  De rol die Mijn boodschappers spelen is om IEDERE PERSOON op deze aarde VOOR TE BEREIDEN, zodat ze klaar zijn en het waardig zijn om IN DIT NIEUWE PARADIJS te leven.

  Mijn kinderen, de tijd waarin jullie leven is NIET AANGENAAM.
  DE OPENBARE ORDE LAAT HET AFWETEN.

  HEBZUCHT heeft ertoe geleid dat jullie FINANCIELE STABILITEIT van jullie werd afgepakt.
  Zelfverheerlijking en ambitie die obsessie wordt, hebben ertoe geleid dat jullie geloof ook van jullie werd afgenomen.

  Zoals een gezin, waar er GEEN OUDERLIJK TOEZICHT is.

  Mijn kinderen, jullie zitten precies in een gezin waar er geen ouderlijk toezicht is.
  ZOALS VERWENDE KINDEREN zijn jullie voorzien van alle materiële comfort waar jullie naar verlangen, zonder ze te moeten verdienen.
  Jullie zijn voorzien van voedsel waar jullie niet voor moeten zwoegen.
  Alles wat jullie niet bevalt wordt vervangen door nog een andere nieuwigheid, een andere stimulans.
  TOCH IS ER NIETS DAT VOOR LANGE TIJD VOLDOENING GEEFT.
  Dan ontstaan er ruzies tussen kinderen onderling, ieder zoekt om de ander te controleren om hun zin te krijgen.
  FYSIEKE OORLOGSVOERING KAN DAN UITBREKEN.
  Maar niemand heeft de leiding en dan doen ze elkaar pijn, soms met ernstige gevolgen.

  Dit is hoe Ik de wereld zie.
  MIJN KINDEREN ZIJN ONGELUKKIG, ze ontbreken spiritueel comfort, maar ZE WEIGEREN OM DOOR MIJN KERK GELEID TE WORDEN.

  Mijn Kerk, kan tegenwoordig, zo’n weerbarstig volk NIET CONTROLEREN. Ze vinden devotie aan Mij (geestelijke) niet zo stimulerend als het comfort van het vleselijke (lichamelijke).

  OORLOG VERNIETIGT DE MENSHEID en DE GEESTELIJKE ACHTERUITGANG hebben een vacuüm in de wereld gecreëerd waarvan de meesten onder jullie, inmiddels, de effecten voelen in jullie hart.
  NIETS IS ALS HET LIJKT.
  Materiële glorie schittert van buiten en trekt diegenen aan die hongeren naar comfort, maar er SCHUILT NIETS DAN DUISTERNIS ERACHTER.

  Ik ben het licht, dat mankeert in jullie eenzame verwarrende en enigszins beangstigende leven.
  Daarom IS DE TIJD VOOR MIJ DICHTBIJ OM IN TE GRIJPEN EN DE LEIDING TE NEMEN.

  Mijn kinderen, jullie moeten dit verwelkomen en jullie voorbereiden voor Mijn Grote Barmhartigheid.
  Jullie moeten bidden voor jullie broeders en zusters. Verwelkom Mijn interventie en zie het tegemoet met open armen.
  Wees positief.
  Wees hoopvol.
  Vertrouw erop, dat zelfs de meest verstokte zondaars opgelucht zullen zijn bij de komst van deze grote gebeurtenis, de belangrijkste sinds Mijn Verrijzenis.

  Jullie Geliefde Verlosser
  Jezus Christus

  Uit: the Warning - European seeër

  03-10-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  02-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Veronica uit Bayside : de toekomst : deel 3

  Midden-Oosten

  OLVrouw : 30 mei 1973

  Veronica : er zal geen vrede zijn voor Azië. Er zijn heel veel mensen op de been en ze marcheren allen. Het zijn Chinezen. Ze maken zich klaar voor oorlog. Ze hebben heel veel tanks. Er sluiten zich veel legers aan. Er is zoveel volk. Velen van hen zijn nog jongeren, maar er zijn er zoveel.

  OLVrouw : ze verzamelen versterking.

  Veronica : Ik weet dat het China is en er zijn ook andere landen van aldaar aanwezig. OLVrouw plaatst het woord ‘GEEL’ boven op de kaart. Ze maken zich klaar voor een oorlog. Ze zijn allen hetzelfde gekleed. Er zijn ook vrouwen bij. Het zijn nog meisjes. Ze zien er nog zo jong uit.

  Ik zie dat een Rus in gesprek is met iemand die op Mr. Kissinger lijkt. Ze praten over wapens en steun. Rusland plannen ook een oorlog. Ze willen ten strijde trekken tegen Egypte en Afrika.

  OLVrouw : Ze zullen zich verzamelen in het Palestijns gebied.

  30 mei 1974

  Veronica : ik zie een kaart waarop landen te zien zijn met woestijngebied. Ik zie de piramiden van Egypte. Ik zie mensen gekleed in lange kleren met hun hoofd en handen bedekt. Ze verzamelen wapens van grote kratten. Duizenden en duizenden mensen lopen voorwaarts. Ik zie paarden achterna lopen.

  OLVrouw, 29 maart 1975

  Veronica : ik zie een kaart waarop Jeruzalem, Egypte, Saoedi-Arabië, Marokko staan aangeduid. Er hangt een dikke duisternis over deze landen.

  OLVrouw : de start van de Derde Wereldoorlog, Mijn kind.

  OLVrouw, 30 juni 1984

  Veronica : ik zie een andere kaart. Ik zie Israel en andere landen op de kaart in vlammen.

  De oorlogen zullen toenemen en ook het bloedbad. Diegenen die leven zullen dikwijls de doden benijden, zo groot zal het lijden van de mensheid zijn. Wanneer hij de Eeuwige Vader verliet werd hij satan, en dit is zijn beloning.

  02-10-2011, 22:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Veronica uit Bayside : de toekomst : deel 2

  Midden- en Zuid-Amerika

  10 febr 1973

  Veronica : Er is woedt een verschrikkelijke oorlog.

  OLVrouw, 18 juni 1987

  Nicaragua is het middelpunt voor de capitulatie van de VS en Canada. Er zijn reeds plannen met raketten en alle verschrikkelijke instrumenten van vernietiging. Deze plannen werden opgesteld door Nicaragua, om in Mexico binnen te vallen en vandaar in de VS.

  Europa

  OLVrouw, 15 juni 1974

  De vernietiging komt vlug dichterbij de mensheid. Satan zal alles in het werk stellen om de naties te verleiden. Word nu wakker van jullie zorgeloosheid, jullie liefde voor rijkdom. Open jullie ogen voor de waarheid.

  Veronica : Ik zie een stroom bloed, er woedt een verschrikkelijke oorlog in Italië en Frankrijk.

  Veel bloed zal er vloeien op aarde. Velen zullen martelaren worden voor de zaak van Mijn Zoon vooraleer de oorlog over is.

  OLVrouw, 13 sept 1975

  Als er niet genoeg gebeden wordt in overeenstemming met de balans dat de Eeuwige Vader heeft gezet, zullen de machten van het kwaad Portugal overnemen en Spanje binnenvallen.

  OLVrouw, 7 sept 1976

  De rode machten verzamelen zich in de Eeuwige Stad Rome en over heel Europa. Er zal bloed vloeien in de straten, tenzij de mens zich vlug bekeert. Er zal revolutie zijn, en velen zullen sterven. De wereld zal een tijd van grote beproevingen meemaken.

  Jezus, 14 sept 1976

  Jullie speculeren veel over de komende Waarschuwing. Ik heb jullie dikwijls gezegd niet over dada te speculeren, maar Ik geef jullie een indicatie wanneer de tijd rijp is. Wanneer jullie de revolutie in Rome horen en zien, wanneer jullie de Heilige Vader zien vluchten, een schuiloord zoekend in een ander land, weet dan dat de tijd rijp is. Maar smeek dat jullie goede Paus Rome niet hoeft te verlaten, want hij zal op de manier de man van duistere geheimen (= anti-paus) toelaten om zijn troon in te nemen.

  OLVrouw, 18 mei 1977

  In de Eeuwige Stad Rome zullen de machten van het kwaad zich verzamelen. De revolutie zal voortkomen in het geheim door geheime organisaties (= Illuminati), en openlijk door de brutale mensheid.

  OLVrouw, 25 maart 1978

  Er zal zich een grote revolutie voordoen in Rome, in Italië, en vele landen in Europa, omdat de man van zonde zijn weg aan het voorbereiden is. De machten van het communisme winnen aan kracht en zullen de Zetel van Petrus binnenvallen.

  OLVrouw, 30 juni 1984

  Er zal een grote verwarring zijn en er zal een oorlog uitbreken in het Westen van Duitsland.

  OLVrouw, 7 sept 1985

  Ik wil de wereld vertellen dat er zich een crash zal voordoen op monetair vlak van jullie regering – een totale crash dat iedere man, vrouw en kind in de VS en Canada zal treffen, en dan zoals een slang over heel Europa zal kruipen totdat de wereld in een grote massale depressie gevangen zit.

  Afrika

  OLVrouw, 30 mei 1973

  Veronica : ik zie een grote kaart van Afrika. OLVrouw kleurt de kaart in en vele delen van Afrika zijn nu zwart gekleurd. Ze zegt : dit zijn de delen dat vlug in duisternis zullen verdwijnen. Ze zullen deel hebben aan de grote verdrukking.

  Veronica : OLVrouw heeft het over de grote Oorlog dat zal woeden.

  OLVrouw : het zal gepaard gaan met de grote Kastijding.

  1 febr 1975

  H. Michaël : Afrika zal vallen voor de machten van het kwaad en zal zich overgeven aan het bewind van de Antichrist.

  OLVrouw, 18 maart 1977

  Veronica : het teken van de hamer en de sikkel zweeft nu over de kaart van Afrika. Eerst in het zuidelijk deel van Afrika. Dan gaat het teken naar boven. En ik zie zwart. Het is alsof het hele continent in duisternis wordt gehuld. Ik zie mensen vechten. Ik zie zusters en priesters vluchten. Ik zie moeders met kinderen op de vlucht slaan. Ik zie rode vlaggen over de gebouwen.

  OLVrouw : geen woorden van mij of van enige mens kunnen je de terreur en hartzeer van oorlog uitleggen. Oorlogen zijn een straf voor de zonden van de mens. Oorlogen zullen altijd rond de mensheid waren als hij zijn God blijft beledigen.

   

  02-10-2011, 21:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Veronica uit Bayside : de toekomst : deel 1

  Noord Amerika

  Jezus, 10 april 1972

  Er is een plan om het volk van jullie land onder slavernij te brengen. Satan is nu zielen aan het verzamelen zo vlug als sneeuwvlokken uit de Hemel vallen. Jullie blijven onverschillig voor de waarheid, totdat jullie onder de grootste beproevingen zullen lijden, beproevingen die konden vermeden worden als jullie naar Ons hadden geluisterd!

  Gooi de agenten van jullie eigen vernietiging uit jullie stad, de vergadering van demonen – de draak, de beer, en de slang – of jullie zullen oogsten, wat jullie gezaaid hebben.

  OLVrouw, 10 april 1972

  Als jullie niet luisteren, zullen jullie gehoed worden als vee. Jullie zullen een meester van de Hel moeten dienen. Een land dat zich van zijn God afkeert zal uiteen vallen.

  OLVrouw, 13 sept 1975

  Er zal een plaag over jullie land komen. Velen zullen sterven. Wanneer de grote regens beginnen, weet dan dat er velen zullen omkomen.

  7 dec 1977

  Veronica : een heel zwaar kruis zal op de VS worden geplaatst. Er komt een satanisch leger. De leeftijd van dit leger van jongeren ligt tussen de 20 tot 30 jaar. Er zijn duizenden jongeren. Revolutie en moord zijn hun plan. Hun plan is angst te creëren onder het volk door massa moord.

  OLVrouw, 10 febr 1978

  Er is een grote samenzwering van kwaad in jullie land. Het is een samenzwering om revolutie te brengen door de jongeren. Jullie media is verantwoordelijk voor de val van jullie land! Jullie scholen, jullie kranten bezwijken voor pornografie en andere smerigheid!

  Jullie dokters zijn slachters geworden! Voor geld vermoorden ze de kleinen! Abortus is moord, en als moordenaars zullen jullie een rechtvaardig oordeel en straf ontvangen.

  OLVrouw, 1 juni 1978

  Amerika zal honger lijden en revolutie kennen. De rechtvaardigen zullen gekruisigd worden. Het kwaad zal welig tieren.

  OLVrouw, 10 juni 1978

  De octopus, het web van kwaad dat nu uitdeint over de hele wereld, aarde en de volkeren. Vele naties zullen van de aardbodem verdwijnen in een heel korte tijd, momenten, tenzij jullie meer bidden. Vele woorden en namen werden gegeven om de octopus te beschrijven (nummer 666). Ja, deze octopus bestaat uit verschillende soorten duivelse krachten en groepen. Ze hebben één hoofddoel en dat is het vernietigen van het Christendom in jullie wereld op aarde. Het is nu oorlog. De agenten van de Hel staan nu op om oorlog te voeren met jullie God, de Eeuwige Vader in de Drie-eenheid. De strijd zal woeden. De uiteindelijke overwinning zal door de Hemel worden behaald.

  Eén tentakel van de octopus is het communisme, het atheïstische communisme. Dit tentakel zal onvrede, revolutie en dood promoten. Dit tentakel van de octopus zoekt om het Christendom van de aarde te doen verdwijnen. Wee degene die zich bij deze groep aansluit!

  OLVrouw, 25 nov 1978

  Er is een groep in de VS en de wereld, een groep dat vele jaren geleden werd opgericht, die zichzelf de Illuminati noemt. De naam komt van het woord ‘lichtdrager’. Het licht dat ze dragen staat voor Lucifer, en zodoende worden ze in het geheim Luciferianen genoemd. Ze hebben in jullie land en Canada een groep van hekserij praktijken binnen gebracht. Ze hebben een plan om jullie kinderen te vernietigen door drugs, gebruik makend van het schoolsysteem, jullie media, jullie kranten, jullie televisie, jullie radio : alle mogelijke communicatiemiddelen zijn geïnfiltreerd door leden van de Illuminati. Het is een conglomeratie van individuen, machten en vorstendommen over de hele wereld en banksystemen.

  Jezus, 26 mei 1979

  Het is bekend in de geschiedenis dat eens een land zich heeft overgegeven aan alle soorten heidense praktijken en zonde, het niet lang duurt vooraleer dat land in een dictatuur beland. Dat brengt grote ellende teweeg, zelfs moord van de massa.

  Jezus, 14 sept 1979

  Amerika  zal vlug onder het bewind komen van een communistische staat.

  OLVrouw, 28 mei 1983

  Er komt een Derde Wereldoorlog. Zwartgeblakerde lichamen langs de weg. Kinderen met opgezwollen magen door de hongersnood.

  25 juli 1985

  Veronica : er woedt een raciale oorlog in de VS.

  Jezus, 1 nov 1985

  Als jullie het kwaad van homoseksualiteit niet uit jullie land bannen en rechtvaardige wetten maakt om de verspreiding van homoseksualiteit te voorkomen, kunnen jullie niet gered worden, kan jullie land niet gered worden.

  OLVrouw 1 nov 1985

  Wanneer een land zijn moraliteit verliest en het plezier van het vlees zoekt en zich aan alle soorten walgelijke daden overgeeft, zoals homoseksualiteit, en dit toelaat tot op de hoogste rechtbanken van het land, dan zal dat land vallen.

  Jezus, 6 juni 1987

  De paus (Johannes Paulus II) moet het bloedbad dat over de hele wereld komt, stoppen (toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria), want ander komt Rusland jullie land en Canada binnen.

  Jullie worden omsingeld door onderzeeërs. Ze komen dichterbij de oevers van jullie landen, één na één – ze doden, ze gedragen zich losbandig, vader tegen zoon, moeder tegen dochter, niets dan moord en afschuwelijkheden.

  Jezus, 1 oktober 1988

  Er komt een groot monetair fiasco. Het zal aantonen dat de val in de 1920’s, in het niets verzinkt met wat nu zal gebeuren. Ik spreek over een grote depressie die over de mensheid komt.

   

   

   

  02-10-2011, 13:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3545 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 29/09/2011

  Lieve kinderen, jullie zijn belangrijk voor Mij en Ik wil jullie reeds gelukkig zien hier op aarde en later met Mij in de Hemel. Verlies de hoop niet. God staat aan jullie kant. Ik kom uit de Hemel om jullie Mijn Onbevlekt Hart aan te bieden als een veilige haven voor deze moeilijke tijden.

  Ik vraag jullie toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart,

  omdat Ik jullie naar Jezus wil leiden. Vanavond zal er een buitengewone stroom van genaden over jullie komen. Verheug jullie, want jullie namen zijn reeds opgeschreven in de Hemel. Ontwijk zonden en dien trouw de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn gegrondvest in de Heer. Laat jullie geloofsvlam niet uitdoven binnenin jezelf. Kniel in gebed. Na al de beproevingen zal de Heer de tranen van jullie gezicht vegen. De rechtvaardigen zullen gelukkig verder leven en ze zullen de machtige hand van God aan het werk zien. Mijn uitverkorenen zullen grote vreugde ervaren in de uiteindelijke triomf van Mijn Onbevlekt Hart. Er zal vrede op aarde heersen en er zal geen kwaad de kinderen van God bereiken. Ga verder zonder vrees. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3544 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 27/09/2011

  Lieve kinderen, open jullie harten om de Heer lief te hebben. Diegenen die trouw blijven tot het einde zullen gered worden. Laat jullie missie niet in de steek. Nu is de tijd gekomen voor jullie terugkeer naar Hem. Hij is jullie Weg, Waarheid en Leven. Hou moed. Mijn Jezus heeft jullie nodig. Hij heeft jullie gekozen en Hij vertrouwt jullie. Volhard vastbesloten de weg dat Ik jullie over de jaren heb getoond. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie reeds hier op aarde gelukkig zien, en later met Mij in de Hemel. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Bid, bid, bid. Quistelo zal momenten van grote ellende meemaken en de pijn zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Stel niet tot morgen uit wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3543 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 24/09/2011

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie. Verheug jullie want jullie namen zijn reeds opgeschreven in mijn Onbevlekt Hart. Ik vraag jullie om trouw te blijven aan het Evangelie van Mijn Jezus. Zoek overal te getuigen in de wereld. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Vergeet het gebed niet. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie de duivel verslaan. Laat jullie geloofsvlam niet uitdoven binnenin jezelf. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij wacht op jullie met open armen. Heb moed, geloof en hoop. Ik zal bidden voor jullie bidden tot Mijn Jezus. Ga verder zonder vrees. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Thimphu en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Bid, bid, bid. Jullie zullen nu de gruwelen op Aarde aanschouwen. Blijf bij Jezus, want enkel in Hem ligt jullie overwinning. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3542 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 23/09/2011

  Lieve kinderen, Zunilton zal rouwen om de dood van haar kinderen. Kniel in gebed voor mijn arme kinderen. Dit zijn moeilijke tijden voor de mensheid. Blijf bij de Heer. Luister naar Mijn oproepen en wees trouw aan mijn Zoon Jezus. Zoek kracht in de woorden van Jezus. Als je vervalt in zonde, vertrouw dan in de barmhartigheid van Mijn Zoon. Kom naar het sacrament van de Biecht en word gereinigd. Keer je niet van je missie af. Voor diegenen die de weg van de Heer nemen : deze is altijd pijnlijk en lastig, maar uiteindelijk behaal je de overwinning. Ga verder op het pad dat Ik heb gewezen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3541 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 20/09/2011

  Lieve kinderen, wees vervuld met liefde van de Heer. Heb altijd lief, want dit maakt de liefde en genade sterker in jullie leven en zo geraken jullie dichter bij God. Koester geen haatgevoelens in jullie hart. Jullie zijn de Heer en jullie moeten enkel Hem navolgen en dienen. Wees zacht en nederig van hart. Kniel in gebed. De mensheid stevent af op de diepe afgrond. Boekarest zal momenten van groot verdriet kennen en mijn arme kinderen zullen roepen om hulp. Ik lijd onder hetgeen wat jullie te wachten staat. Luister naar Jezus. Verzoen jullie met Hem door het Sacrament van de Biecht en wees groot in geloof. Doe zo voort. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

   

  02-10-2011, 00:28 Geschreven door Claudia  


  01-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van de Heer Jezus aan Susan 26/9/2011

  Dochter, we kunnen nu beginnen. Schrijf MIJN Woorden op.

  Het uur van MIJN neerdaling op aarde komt dichterbij. Ik kom, MIJN kinderen. Jullie moeten je voorbereiden.

  Ik weet dat jullie geloven dat dit niet zo spoedig zal gebeuren. Maar kinderen, kijk rond jullie. Alsjeblieft kijk eens rond. De wereld stevent af op een slecht einde. Als Ik MIJN geliefde niet kwam weghalen, zou deze wereld geen gastvrije plek zijn voor haar om in te leven.

  Kinderen, word wakker! Jullie slapen zo vast, alsof er niets is om je zorgen over te maken. MIJN kinderen, er is veel om jullie zorgen over te maken. Zijn jullie zo harteloos geworden voor MIJN Wegen en sluiten jullie de wegen van de wereld in jullie hart zodat jullie niet langer Heiligheid kunnen aanvaarden als Waarheid?

  Deze wereld leeft in uiterste corruptie en verdorvenheid. Hebben jullie helemaal MIJN Standaard van Heiligheid uit het oog verloren, zodat jullie zo’n vernietigend kwaad van de wereld rond jullie aanvaarden? Kinderen, jullie gevoel is afgestompt en je zicht op het zuivere en kostbare is zo troebel dat jullie zodanig veel smerigheid aanvaarden als maar aanvaardbaar en toelaatbaar is in jullie huis en jullie leven.

  Jullie harten zijn bedorven als jullie je recht uitleggen om met de duivel mee te heulen. Kinderen, dit is rottigheid vóór MIJN Gezicht. Jullie roepen jezelf door MIJN Naam, maar jullie hebben jezelf aangepast aan de goddelozen in alle andere wegen. Ik waarschuw jullie om je bekering ernstig te nemen, je nederig op te stellen, en je over te geven aan MIJ, voor het te laat is.

  De wereld heeft MIJN vermogen om zonden te tolereren die overlopen voor MIJ, geschonden. Het ligt buiten MIJN vermogen om dit nog langer te tolereren. Jullie kunnen niet zien hoe slecht de wereld is geworden, omdat jullie zo  geïndoctrineerd zijn door dit slechte wereldsysteem. Het ziet er in jullie ogen prima en normaal uit. Wel, vóór MIJN Heilig Gezicht is het een gruwel en het uur breekt aan waarop MIJN Toorn wordt uitgegoten over deze wereld. Deze wereld heult zo intens mee met het kwaad en ze steekt haar vuist in de lucht uithalend naar MIJ, haar GOD!

  Het uur van MIJN Terugkomst komt dichterbij en jullie gedragen jullie alsof alles OK is. Kinderen, er zijn zoveel dingen gaande waar jullie je niet van bewust zijn : de wereldmachten verenigen zich allen tegen MIJ, een HEILIGE GOD - de aarde beeft in afwachting van MIJN Komstde wereld komt op tegen MIJN Oogappel (= Israel), de drager van MIJN Gebodende wereld verenigt zich tegen MIJN Waarheid en MIJN Wegen!

  Waarom steken jullie je hoofd in het zand? Wat lijkt er voor jullie dan zo normaal, dat jullie niet kunnen zien wat eraan komt? Er is een wereld rond jullie dat niet langer Heiligheid aanvaardt als de grote standaard om je leven naar te richten. Waarom kunnen jullie dat niet inzien, MIJN kinderen? Is dit zo aanvaardbaar dat jullie verlangen dit pad dat de wereld neemt nog vele jaren in de toekomst te volgen? Ik zie dit in jullie hart dat dit hetgeen is wat jullie willen geloven.

  Ik heb jullie MIJN Waarschuwingen gegeven in MIJN Boek, maar jullie negeren ze. Jullie luisteren niet. Jullie wereldse bezigheden zijn zoveel interessanter. Kinderen, als jullie niet opletten zal het najagen van de wereld boven een intieme relatie met MIJ, jullie GOD, je recht in de armen van MIJN vijand doen belanden. En het zal een eeuwige relatie met MIJ zijn, omdat Ik kijk naar diegenen die enkel oog hebben voor MIJ, hun HEER.

  Ja, het uur is laat, later dan jullie denken. Laat je er niet door overvallen, want MIJN Komst zal een snelle komst zijn, zoals een dief in de nacht. Jullie moeten waakzaam zijn en aandachtig wachten, anders zul je overblijven en de shock zal reëel zijn van de gebeurtenis die net heeft plaatsgehad. Zo velen zullen er versteld staan wanneer ze merken dat MIJN Woorden van waarschuwing waarheid waren in MIJN Woord : net als in de dagen van Noach.

  Zorg dat je niet gevonden wordt al slapend, wanneer de BRUIDEGOM terugkeert. Ga en zoek nu olie voor je lamp. Nu is het uur om je lamp in goede werkende toestand te krijgen. Dit is het uur. Ik kan en wil jullie ontvangen als jullie enkel MIJ aanroepen. Breng tijd met MIJ door, verzaak aan alle anderen, want dit is de relatie dat Ik verlang van MIJN kinderen : dat ze MIJ boven alle andere bezigheden in hun leven plaatsen – zelfs boven hun kinderen en partners. Is MIJN Woord daarover niet duidelijk?

  Kom nu naar de geheime plaats en leer jullie GOD kennen voor het te laat is. Ik huil over jullie, kinderen. Jullie GOD huilt over de velen, die verloren zullen zijn omdat ze weigeren naar MIJ, hun GOD, op zoek te gaan. Lees daarom deze Woorden met vrees. Ik ben geen GOD DIE met zich laat spotten. Jullie zijn in de eindtijd. Maak je weg naar MIJN Hart. Het uur telt af.

  Ik ben de HEER DIE redt.

  Ik ben de HEER DIE lief heeft.

  Kom en ervaar MIJN Liefde.

  Dit is de HEER DIE smeekt.

  GOD van de Hemelse gewesten

  JEHOVAH NISSI

  Exodus 17:15 : Mozes bouwde een altaar en noemde het ‘de heer, mijn banier’ (= Jehovahnissi).

  Zacharia 2:12 : Want zo spreekt de heer van de machten; zijn heerlijkheid is mij verschenen en Hij heeft mij gezonden; zo spreekt Hij over de volkeren die u hebben geplunderd: Weet wel: wie u raakt, raakt zijn oogappel.

  2 Timoteüs 4:3 : Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen.

  Matteüs 25:5-13 : Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!” Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

  Galaten 6:7 : Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten.

  Psalmen 91:1 : Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft  


  01-10-2011, 23:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van DE VADER gegeven aan Sabrina 28/9/2011

  MIJN dierbare kinderen, dit is jullie HEER en VADER, GOD van de Hemel. Ik heb veel waarschuwingen gegeven van MIJN WOORD en door MIJN kinderen, de profeten. Zij hebben MIJN Woorden getrouw opgeschreven en doorgegeven.

  De tijd komt echter, dat deze Woorden zullen ophouden. Velen hebben MIJN Brieven gevonden. Velen werden aangemoedigd door MIJN Woorden. Velen hebben hun harten bekeert.

  Maar de tijd is nu gekomen dat MIJN Woorden zullen ophouden. De tijd is nu gekomen dat MIJN ZOON komt om ZIJN bruid op te halen. Alles is af en klaar. WIJ zijn klaar, ONZE kinderen! WIJ zijn klaar! Hoever staan jullie, als Ik mag vragen?

  Alleen MIJN bruid gaat mee. MIJN bruid. De moeilijk-verworven bruid van MIJN ZOON. Zij is ONZE geliefde, ONZE bruid. WE houden van ONZE bruid, ze is lief en zuiver in ONZE ogen, gewassen in het BLOED van MIJN ZOON, MIJN GELIEFDE.

  MIJN ZOON heeft ZIJN Leven uitgegoten, neergelegd, en opnieuw opgenomen voor jullie. Voor jullie, MIJN kinderen. HIJ heeft ZIJN Hemelse Glorie afgelegd voor jullie. HIJ is door een hel gegaan voor jullie.

  ZIJN Leven was een hel op aarde, in vergelijking met de glorie dat HIJ achterliet. Wie zou er ooit willen doen wat MIJN ZOON, MIJN GELIEFDE, heeft gedaan? Maar HIJ heeft het gedaan, als ENIGE, niemand anders kan tippen aan HEM.

  Niemand anders heeft de Koninklijke Troon opgegeven om een nederige Dienaar te worden in deze goddeloze wereld, want ook toen was MIJN aarde al aangetast. HET BLOED van MIJN ZOON zal gruwelijk wraak nemen, voor al diegenen die Hem gruwelijk verwerpen en andere goden nalopen en hen aanbidden, eren en dienen, voor hen allen zal ZIJN BLOED gruwelijk worden gewroken.

  Er komt een tijd en die tijd is nu aangebroken, MIJN kinderen, dat de wereld nog nooit gekend heeft. De hele aarde zal bedolven worden onder de toorn van MIJN ZOON. De periode van genade zal over zijn, verleden tijd.

  Nu is het nog altijd een heel kort moment van genade, maar binnenkort zal dat alles over zijn. Dan zullen er velen weeklagen over hun miserie, en in zak en as zitten. Ze zullen beseffen dat ze zich konden redden, als ze maar naar MIJN Woorden hadden geluisterd.

  MIJN Gericht en het Gericht van MIJN ZOON staan klaar. MIJN engelen zijn getraind en klaar. Alles is klaar, MIJN kinderen. Als jullie je Hemelse VADER nu aanroepen en al het andere achter jullie laten, zal Ik jullie nog altijd aanhoren uit de Hemel, vanop MIJN TROON.

  Ik ben nog altijd een barmhartige GOD. MIJN ZOON heeft jullie genade gekocht en betaald. Het is voleindigd. Ook deze periode van genade, deze lange periode van genade is verstreken. Binnenkort komt deze tijd tot een einde, direct nadat MIJN ZOON ZIJN bruid heeft opgehaald om haar naar het Hemelse Jeruzalem te brengen, dat voor haar klaar staat.

  Zoals Ik al zei, alles is in gereedheid gebracht, MIJN kinderen. Er is niets meer waarop moet gewacht worden. Kom NU dus naar jullie GOD en geef al de rest op. Al jullie toekomstplannen zijn nu waardeloos, want MIJN ZOON komt. HIJ is reeds op weg, merk je HEM niet op? Merken jullie de tekenen dat Ik geef in de Hemel en op Aarde niet op?

  O MIJN kinderen, wees wijs en nederig van hart en kom NU naar jullie GOD en HEER en MEESTER van het universum. De hele aarde en haar overvloed behoren MIJ toe. Maar haar overvloed zal spoedig vervallen in leegheid, wanneer ze beroofd is van al haar schittering, van al haar schoonheid, van al haar pracht en glorie, dat ze nu nog bezit.

  Alles zal vervallen in chaos, diepe miserie, duisternis, toorn, wraak : gerechtigheid dat Ik zal uitoefenen op deze aarde. Wees dus wijs en kom NU naar jullie GOD. Stel het niet uit, morgen kan het te laat zijn.

  Wacht niet meer voor de dag van morgen, want de dag van morgen kan misschien nooit komen. Velen zullen onder MIJN toorn en de toorn van MIJN ZOON vallen, velen. Kom daarom NU, voor het te laat is en jullie gebukt gaan onder eeuwige miserie en duisternis.

  NU is de tijd aangekomen, MIJN kinderen, NU is de tijd gekomen! Ik kan dit niet meer benadrukken : NU IS DE TIJD AANGEBROKEN!!!

  ALMACHTIGE GOD en VADER van alle kinderen heeft gesproken

  Psalmen 89:7 : Want wie in de hemel kan zich met de heer meten? Wie van de goden kan de heer evenaren?

  Romeinen 15:8 : Ik bedoel dit: ter wille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van de besnedenen, om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;

  Lucas 21:22-26 : Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat. Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren en dit volk zal door Gods toorn worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen.

  Hebreeën 12:22-25 : Nee, u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot duizenden engelen, de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed nog krachtiger roept dan het bloed van Abel. Weiger niet naar zijn stem te luisteren! Zij die weigerden te luisteren naar de godsspraak die op aarde klonk, slaagden er niet in te ontsnappen; hoe zouden wij dan kunnen ontsnappen als wij ons zouden afwenden van Hem die uit de hemel spreekt?

  Openbaring 3:12 : Wie overwint, zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God; daaruit zal hij niet meer verdwijnen. Ik grif op hem de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat vanuit mijn God uit de hemel neerdaalt, en de nieuwe naam die Ik draag.

  Openbaring 21:2 : Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

  Psalmen 89:12 : Van U is de hemel, van U is de aarde; U hebt de grondslag gelegd voor de wereld met alles wat erin is.

  Sefanja 1:14-18 : De dag van de HEER : De grote dag van de heer is nabij, hij is nabij en nadert snel, de klank van de dag van de heer. De held heft zijn bittere strijdkreet aan. Een dag van toorn is die dag, een dag van nood en tegenslag, een dag van vernieling en vernietiging, een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en van dichte mist, een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens. Ik jaag de mensen angst aan, zodat ze als blinden rondlopen, want ze hebben gezondigd tegen de heer. Hun bloed wordt als stof verspreid en hun vlees als mest. Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden op de dag van de toorn van de heer. Door het vuur van zijn jaloezie wordt heel de aarde verslonden, want Hij zal vernietiging brengen, en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de aarde.

  Sefanja 2:1-3 : Oproep tot bekering :  Kom tot uzelf en kom samen, losgeslagen volk, voordat u wordt weggeworpen als kaf dat op één dag verstuift, voordat de gloeiende toorn van de heer op u neerkomt, voordat de dag van de toorn van de heer op u neerkomt. Zoek de heer, u, dienaars van het land, die zijn geboden naleven. Zoek de gerechtigheid, zoek de bescheidenheid. Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de heer.


  01-10-2011, 19:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Porno maakt Me woedend 28/9/2011

  ‘Porno maakt Me woedend’ WOORDEN VAN DE HEER JEZUS

  DEZE WOORDEN WERDEN GEGEVEN AAN  KEORAPETSE SEBOKOLODI VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS OP 28/9/2011 :

  Zoon, zoon, Mijn zoon Keorapetse Sebokolodi stop, stop, stop deze zonde. Deze woorden moet je aan iedereen meedelen. Ja zoon, deze zijn voor al Mijn kinderen, al Mijn kinderen. Ieder van jullie. Luister naar MIJ.

  Deze zonden, deze ‘kleine’ zonden dat jullie klein vinden, die kleine zonden die voor jullie door de beugel kunnen. Iedere kleine leugen, iedere kleine leugen om bestwil, iedere perverse blik, iedere perverse aanstaring, iedere perverse gedachte, ieder van die dingen : schelden, vloeken, een vinger opsteken, roddel, 'kleine' zonden die  je niet als zonde ziet. Het is zonde MIJN kinderen. Het is zonde en geen enkele onzuiverheid zal MIJN koninkrijk binnenkomen.

  Lieg niet, bedrieg niet. Niet afkijken!  MIJN jongeren, niet bedriegen op het werk, niet afkijken in de scholen, MIJN kleinen, niet liegen over jullie huiswerk. DOE HET NIET.

  Doe wat Ik, jullie HEER JEZUS zou doen, jullie kennen MIJ. Jullie kennen MIJ! Ik zondigde niet, toen Ik op de aarde rondging, Ik kende geen zonde. Laat de vijand niet toe vanbinnen, laat hem je niet in de val lokken. Hij wil wanhopig  jullie ziel. Zoals een hongerige leeuw zijn prooi achterna zit, zo is hij bezig. Hij is erop uit om jullie gezin, jullie leven te verwoesten. Ik hou van MIJN kinderen en hij haat ze. Mijn kinderen, ja Ik hou van hen, Ik wil hen koesteren, hen behandelen als koningen en koninginnen. Geef ze MIJN Vrede, MIJN Vreugde, MIJN Liefde, maar de vijand wil hen vernietigen, allemaal. Dat kan ENKEL MAAR gebeuren als Mijn kinderen hem toelaten het te doen.

  Zoals Ik de toelating van jullie nodig heb om jullie leven te controleren, moet satan ook de toelating krijgen. Jullie geven hem macht en toelating om te doen wat hij heel goed kent : doden, stelen, bedriegen, vernietigen, vermoorden, liegen. Mijn kinderen zijn jullie dit niet moe? Hoe lang nog willen jullie lijden? Vecht MIJN kinderen, vraag MIJN GEEST om voor jullie te vechten. Je moet geen vinger uitsteken met MIJ aan je zijde. De vijand heeft geen macht! Ik wil dat jullie beseffen dat hij geen macht heeft!

  Hoeveel sterker dan jij is een mier onder jullie voet? Kan een worm de bek van een arend breken en verpletteren? Loopt een konijn achter een leeuw? Nee! Zij hebben geen macht over hun jager, net zoals satan geen beetje kracht heeft tegen Ik, zijn SCHEPPER en zijn VERNIETIGER.

  Mijn kinderen, Ik heb jullie MIJN Macht gegeven. MIJN Macht is groot, gebruik het. Ik waarschuw jullie, MIJN Tijd breekt aan. Het is hier al. Wee eenieder die een “kleine leugen om bestwil” vertelt die groot genoeg is om hem op deze aarde te houden wanneer Ik terugkom.

  Porno maakt MIJ woedend.  Zo woedend MIJN kinderen, dat het MIJ ziek maakt. Ik schiep seks en gaf het aan de mens om MIJ te behagen. Tussen echtgenoten alleen, niet om door de hele natie te worden bekeken! Deze wereld maakt MIJ ziek. Ik zeg jullie eerlijk, zelfs Sodom en Gomorrah konden niet tippen aan de hoogte van de zondenberg van deze generatie! Jullie leven allen in zonde, op zonde, door zonde, met zonde. Enkel een klein aantal behagen MIJ. Wat is er van deze wereld geworden? Geloven jullie dat Ik, GOD, me laat opzadelen met dat? Nee MIJN kinderen. Nee, nee, nee, Ik kan dit niet toelaten. Ik zal dit niet toelaten. Jullie weten niet WIE Ik ben. Ik ben Heilig. Ik verwacht dat jullie Heilig zijn. Wees Heilig. Het is een order, geen vraag. Geen vraag. Ik, GOD, ga niet onderhandelen met mensen, Ik doe het niet.

  Denken jullie het beter te weten dan Ik? Dat jullie deze wereld kunnen runnen? Dat jullie deze wereld nu runnen? Jullie eigen landen kun je niet besturen, maar jullie denken dat jullie boven MIJN Gedachten en Manier van handelen staan. Nee, nee, nee, nee, jullie hebben het verkeerd voor. Nee, nee, nee. Dit is het. Het is tijd om te kiezen. Stel het niet uit. De vijand denkt geen twee keer na voor hij je kiest. Wacht geen seconde langer. Ik kom, MIJN kinderen. “IK BEN” komt eraan. Ik ben hier. Ik ben hier nu. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. LUISTER, OPEN JULLIE OGEN. Wees niet zoals MIJN volk die MIJ verwierp. Wees niet zo.

  Ik kom! Wee tot jullie allen. Wee degenen die MIJN Komst zullen missen, wee tot jullie. Ik hou echt wel van jullie, maar Ik haat zonde. Eenieder die niet MIJN Bloed heeft, en Ik herhaal, zal MIJN KONINKRIJK niet binnenkomen: enkel een zuivere bruid, een zuivere bruid, een zuivere bruid alleen. Zijn het 10, 10000, 100000 heilige, zuivere kinderen die gewassen zijn in MIJN BLOED, dan is het zo.

  Ik ga niet tegen MIJN Woord in. Ik kan niet liegen. Geen onzuiverheid, geen zonde zal MIJN Koninkrijk binnenkomen.

  Ik wil jullie allen voor MIJZELF. Verdoe je tijd niet. Ik, JEZUS, ben HEER, HEER DER HEERSCHAREN, SCHEPPER VAN ALLEN, maar geen VADER van allen. Wie is jullie Vader? (De toon waarop de HEER sprak klonk bijna kwaad) De aarde!  Ik vraag jullie, wie is jullie Vader? Zoon, dochter, wie is jullie Vader? Wie is jullie GOD? Wie is degene die jullie volgen? Ben Ik het? Is het de aarde? Dit is geen spelletje. Ik stierf niet om met Me te laten sollen. Weet je wat een stuk speelgoed is? Ik ben geen speelgoed! Ik ben het niet! Zijn deze woorden hard??? JA, ze zijn hard!

  Ik kom. De engelen zingen, “HIJ is hier.”  De bruid zeg, “Kom!”  Ik zeg, “Bruid, ziehier, jouw KONING is hier, jouw BRUIDEGOM is toegekomen.” Ik zeg, “Laten we gaan!”

  De HEER vertelde me dan dat de HEILIGE GEEST aan mijn zuster zal vertellen welke bijbelverzen ik moet toevoegen aan ZIJN Woorden :

  1 Petrus 2:11 : Geliefden, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen niet toe te geven aan zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel.

  Romeinen 1:24-27 : Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling.

  Jakobus 4:7-9 : Onderwerp u dus aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. Nader tot God en Hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Erken uw ellende, treur en ween. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren.

  Jeremia 2:19 : Uw eigen misdaad straft u; u ontrouw martelt u. Besef dus, hoe slecht en bitter het is om de heer uw God te verlaten en Mij niet te vrezen, – godsspraak van de Heer, de god van de machten.

  Jesaja 55:7 : De goddeloze moet zijn weg verlaten, de boosdoener zijn gedachten, en terugkeren naar de heer, die zich over hem ontfermen zal; naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.

  Sefanja 2:1-3 : Oproep tot bekering : Kom tot uzelf en kom samen, losgeslagen volk, voordat u wordt weggeworpen als kaf dat op één dag verstuift, voordat de gloeiende toorn van de heer op u neerkomt,
  voordat de dag van de toorn van de heer op u neerkomt. Zoek de heer, u, dienaars van het land, die zijn geboden naleven. Zoek de gerechtigheid, zoek de bescheidenheid. Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de heer.

  01-10-2011, 14:09 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefdesbrief van Jezus aan Zijn Bruid - aan Susan 28/9/2011

  Dochter, schrijf deze Woorden op:

  MIJN Komst is zo dichtbij, dat de mensen versteld zouden staan. Ze zijn niet klaar, Ze geloven dat MIJN Komst nog veraf is. Maar het is niet zo.

  Dit was een jaar van voorbereiding voor de bruid van het LAM. Het LAM zal ZIJN kudde in een prachtig weiland ontvangen, een plek van rust en comfort, van goddelijke eeuwige genezing, van de eeuwige welvaart, heelheid, voltooiing, het genot van GOD, DIE de DRIEVULDIGHEID is: VADER, ZOON, HEILIGE GEEST.

  Lopen snel, om MIJ te ontmoeten in de lucht! Kom naar MIJ om MIJ te ontmoeten. Jullie God wacht op jullie om jullie voor te bereiden. Trek je mooie kleding aan. Reinig jezelf in MIJN Bloed en door het wassen van MIJN Woord.

  Dompel je onder in MIJN Schoonheid, een eeuwig geschenk van de VADER voor de bruid. Sta recht mooie bruid. Kom je BRUIDEGOM ontmoeten, HIJ DIE verlangt naar je, naar je voltooiing. Je ogen ontmoeten de mijne, houd je blik gefixeerd op MIJ, jouw EEUWIGE LIEFDE, GELIEFDE van je ziel.

  Deze Woorden hullen zich rond jullie ziel en spreken leven in, in jullie geest.

  Dit is YESHUA Ha’MASHIACH

  BRUIDEGOM MESSIAS

  01-10-2011, 14:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonde is legaal geworden 29/9/2011

  St. Michael zegt: "Geprezen zij Jezus."

  "Ik ben Michael, de grote, die God groot heeft gemaakt.
  In Hem zijn alle dingen mogelijk gemaakt.
  Ik ben gekomen om de vrije wil om te buigen zodat de mensheid zal leren om kwaad te herkennen en te vermijden. Tegenwoordig is het zo dat zonde legaal is geworden, dat zonde gerechtvaardigd is, en in vele gevallen, dat het willens nillens getolereerd wordt.
  Ik heb het over abortus, homo-huwelijken en wettelijke rechten naar homoseksualiteit toe.
  Zij vormen een grote druk op Gods Gerechtigheid in de toekomst.
  Dit zijn gruwelen."

  "Gods kinderen moeten Satans aanvallen herkennen.
  De oorlog op de moraal is net zo bedreigend als de oorlog tegen het terrorisme.
  De morele degeneratie van de wereld bevolking is niet zo zichtbaar als een terroristische aanslag, maar even verwoestend.
  Morele degeneratie verzwakt overheden en religieuze instellingen.
  Het brengt degene die eens rechtvaardig was met een edel hart in opspraak en maakt de waarheid ondoorzichtig."

  "Zelfs deze Missie, die staat voor de waarheid van de Heilige Liefde, werd eerst verkeerd ingeschat en niet waardig bevonden om er geloof aan te hechten.
  Aardse mens : Laat opinies en oordelen jullie niet weghouden van de waarheid; er staat teveel op het spel."

  "Bid voor mijn dagelijkse bescherming.
  Ik zal mijn Schild van Waarheid over jullie plaatsen en jullie verdedigen tegen Satans aanvallen op de waarheid."

  01-10-2011, 01:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bereid jullie gezin / familie voor op de Waarschuwing 22/9/2011

  Verdriet om het ​​verlies van Mijn kinderen die niets te maken willen hebben met Mij

  Mijn dierbare dochter, BEREID JULLIE GEZIN/FAMILIE VOOR OP DE WAARSCHUWING.
  Vraag Mijn kinderen van overal vergeving te zoeken voor hun zonden.
  Hun vraag moet van hun hart komen en oprecht zijn.
  Zoniet zullen ze lijden onder de brandende pijn van het Vagevuur gedurende de VERLICHTING door Mijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Ik met eenieder van jullie zal geconfronteerd worden.

  DE KOMENDE ZUIVERING zal zulk een blijvende en onvergetelijke indruk op uw ziel nalaten, dat jullie voor eeuwig in de boezem van mijn hart blijven.

  Voor diegenen onder jullie die Mij kennen en Mij liefhebben, BEREID JULLIE ALSJEBLIEFT NU VOOR voor Mijn grootste geschenk [van de Waarschuwing].
  ZORG VOOR GEZEGENDE KAARSEN EN GEZEGEND WATER en zorg dat jullie klaar zijn om mee te bidden met de heiligen in de Hemel om de zielen van al Mijn kinderen over de hele wereld te redden.

  Voor de eerste keer in jullie leven zullen jullie WERKELIJK ALLEEN zijn in Mijn gezelschap.
  Zonder een geluid zullen jullie GETUIGE ZIJN VAN MIJN KRUISIGING. De ongelovigen zullen dan eindelijk de waarheid van Mijn lijden voor de mensheid begrijpen.

  Mijn kinderen, jullie zullen Mijn groot geschenk van barmhartigheid begrijpen en verwelkomen en jullie zullen een kracht krijgen die enkel de heiligen in de Hemel kennen.

  Deze kracht zal de ruggengraat smeden van mijn nieuwe leger daarna op aarde.
  Dit groot leger zal miljoenen andere zielen redden uit de klauwen van het leger onder leiding van de ANTI-CHRIST.

  Gebed nu zal miljoenen redden en helpen zich te bekeren gedurende deze meest cruciale tijd sinds de schepping van de mens.

  Kinderen, laat Me jullie op voorhand omarmen.
  Laat Me toe dat Ik jullie de moed en de kracht geef om Me meer zielen te brengen.
  Ik heb jullie liefde nodig.
  Mijn wonden zijn rauw.
  Mijn verdriet het de piek bereikt voor het verlies van zovele van Mijn kinderen die niets met Mij willen te maken hebben.

  Ik voel Mij eenzaam en verlaten.
  Help Mij, kinderen, om hen tijdig te redden.
  Terwijl Mijn grote daad van Barmhartigheid [de Grote Waarschuwing] goddelijk licht zal brengen in de wereld, op een schaal dat het voor jullie adembenemend zal zijn, zal het ook een tijd van verdriet zijn voor diegenen die niet in staat zijn om de shock te weerstaan.

  Wees alsjeblieft niet ongerust.
  Ik kom met een grote liefde en barmhartigheid voor jullie allen.
  Het is omdat Ik jullie graag zie, dat Ik nu ingrijp OM JULLIE TE REDDEN VAN DE SNODE DADEN DIE UITGEVOERD WORDEN DOOR WERELDMACHTEN, die de wereldbevolking willen VERMINDEREN.

  Ze willen dit doen door controle.
  IK LAAT HEN DIT NIET DOEN.
  Mijn Vader wacht.
  Als de mens de zonden aanvaard waaraan hij schuldig is, dan zal de wereld een plaats van vrede en liefde worden.
  ALS HIJ geen lessen trekt uit De Waarschuwing DAN ZAL HIJ NIET GESPAARD WORDEN.
  DAN ZAL DE HAND VAN MIJN VADER NEERKOMEN.

  Ik ben Jezus Christus
  Koning en Verlosser van de hele Mensheid

  Uit: the Warning - European seeër

  01-10-2011, 00:41 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  broedereverard
  www.bloggen.be/broeder

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!