Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  30-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze taak als missionaris

  Matteus 28:16-20 : De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

  Dit is de missie van de Kerk; en als zodanig is het onze missie. En hoewel we niet allen geroepen zijn om missionarissen te zijn in andere landen, zijn we geroepen ons deel te doen volgens onze status in het leven om getuige te zijn van ons Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Geloof.

  We worden geacht het licht van Christus te brengen in de wereld, de verlossende missie van Zijn Kerk te prediken.


  ER ZIJN ER DIE HET CHRISTENDOM HATEN EN DIE HUN HAAT EEN ALOMVATTENDE LIEFDE VOOR ALLE RELIGIES NOEMEN G.K. CHESTERTON

  Religieuze onverschilligheid – het idee dat gewoonlijk onder de vorm bestaat dat mensen van alle religies op een gezamenlijk pad naar redding zich bevinden – is gemeengoed geworden onder de Katholieke geestelijkheid. Zodanig dat het als een schok komt als we horen dat een priester, bisschop of paus zegt dat bekering tot het Katholicisme van het allergrootste belang is. Het komt meer voor dat we verontschuldigingen horen voor het historisch feit dat Katholieke missionarissen het reddende geloof brachten aan autochtone bevolkingen van verschillende landen, dikwijls ten koste van hun leven.

  De kern van dit alles is een eenvoudige vraag: geloof je dat het lidmaatschap in de Katholieke Kerk noodzakelijk is voor redding?

  Als je die vraag niet kunt beantwoorden met een volmondig JA! kun je geen doeltreffende missionaris zijn. Als je niet van oordeel bent dat Christus EEN Kerk opgericht heeft met als doel de sacramenten over te brengen en zo de genaden die nodig zijn voor de hemel door te geven, zul je nooit de moed hebben deze schat met anderen te delen. Als je gelooft dat mensen “goed zitten in hun geloof waar ze zijn” en hen geen reden heeft om het Katholicisme te overwegen, kun je onbewust je rol verwaarlozen die God je gegeven heeft om hen tot een leven van eeuwig geluk te roepen.

  Nu hebben we meer dan ook Katholieken nodig met een apostolische ijver, dat komt van een delen in Gods liefde voor zielen en Zijn verlangen dat ze een eeuwigheid met Hem doorbrengen in de Hemel. Ik hoop dat mannen en vrouwen van dit kaliber nog altijd bestaan omdat Christus beloofde dat de Kerk zich zal handhaven en zij kan zeker niet overleven zonder hen.

  De waarheid is dat we niet werkloos moeten toekijken en hopen dat leiders zullen opstaan. We kunnen niet wachten op priesters. We kunnen niet wachten op bisschoppen. We kunnen zelfs niet wachten op de paus.

  Het is aan ons. Elke dag, waar we ook gaan, ambassadeurs te zijn voor Onze Heer en Zijn Heilige Kerk.

  30-03-2016, 17:29 Geschreven door Claudia  


  29-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolging volgens Bayside deel 2

   “DE VERVOLGING BINNEN HET HUIS VAN GOD ZAL ZWAAR ZIJN”
  "Vooraleer deze strijd over is, zullen velen die standvastig blijven om de eer van Mijn Zoon te verdedigen onderhevig zijn aan kwellingen.
  Vele martelaren zullen in het Koninkrijk worden opgenomen. De vervolging binnen het huis van God zal zwaar zijn. De volgelingen van de hel zoeken Mijn Zoon’s Huis op aarde te vernietigen. Vele van de toegewijden zullen zwak worden en in de handen van satan vallen, een leven zonder lijden op aarde zoekend. Ze weigeren de werkelijkheid van een eeuwig leven in het Koninkrijk te erkennen.” – OLVrouw, 1 februari 1973 

  VERVOLGING EN VERWERPING
  "Vele manifestaties zullen gegeven worden voor de stichting van de mensheid. Mijn Zoon heeft deze manier gekozen om over jullie hele wereld te gaan en vele zieners te vinden om de boodschap van jullie redding te brengen. Deze zieners, Mijn kind, hebben veel vervolging en verwerping geleden.
       "Jullie wereld, jullie land is een poel van immoraliteit geworden! Jullie kinderen—tenzij jullie als ouders je rol van ouders opneemt en jullie kinderen met discipline terug bij Mijn Zoon brengt, zal er veel tandengeknars en geween zijn, maar te laat, te laat, Mijn kinderen!” –
  OLVrouw, 6 december 1974 

  ALLEN DIE MIJN ZOON ERKENNEN
  “Als jullie land en de wereld verder verzinken in diepe duisternis, zullen al degenen die Mijn Zoon erkennen veel vervolging kennen.” –
  OLVrouw, 25 juli 1974 

  VERWACHT OPPOSITIE
  "Mijn kinderen, jullie moeten veel oppositie en vervolging verwachten. Als jullie van de materialistische wereld waren, zouden ze jullie aanvaarden. Maar Wij, Mijn kinderen, aanvaarden jullie als een van Ons, omdat jullie geboren zijn uit de Geest.
      
  "Wat wint een mens, Mijn kinderen, als hij de hele wereld wint maar zijn ziel verliest? Het Koninkrijk van de Hemel zal voor eeuwig gesloten zijn voor hem. Een eeuwigheid van vervloeking in de hel of vele jaren vagevuur wachten hem. Je kunt niet onderhandelen met de mens en jullie God!” – OLVrouw, 31 december 1974 

  VOLHARD EN JULLIE ZULLEN GERED WORDEN
  "Mijn kinderen, word wakker uit jullie slap. Zullen degenen die gered zijn, maar met weinigen zijn? Mijn kinderen, dat zal jullie beslissing zijn. Ik herhaal: terwijl de wereld schreeuwt om vrede, liefde en naastenliefde, zaaien ze haat en vernietiging! De woorden die uit de mond komen, komen niet van het hart!
  Woorden van vernietiging! De Eeuwige Vader kijkt in jullie hart. Geen mens mag oordelen over een ander, maar jullie kunnen je hart niet verbergen voor de Eeuwige Vader.
       "Mijn kinderen, als de korte tijd voorbijgaat zullen jullie een volledige verdwijning meemaken van heiligheid in jullie wereld. De mens zal zich overgeven aan vleselijke pleziertjes; zonde zal een levensstijl zijn, en de goeden zullen vervolgd worden. Maar jullie moeten onthouden in deze vervolging: volhard en jullie zullen gered worden!” –
  Jezus, 10 februari 1977 

  VERVOLGING OMWILLE VAN JEZUS
  "Velen zullen opstaan in de komende dagen, vervolging doorstaan om Mijnentwil. Ik zeg jullie, Mijn kinderen: jullie zullen Mijn weg volgen als de draak jullie aarde bezet. De draak, Mijn kinderen, is het beest, de machten dat nu 666 vormen op jullie aarde. Jullie zullen de gezichten en machten van het kwaad leren kennen.
       "Luister goed, Mijn kinderen, naar de raad van Mijn Moeder.
  Luister niet naar leerstellingen van demonen. Zoek geen valse herders. Ontwijk hen voor jullie redding en de redding van jullie gezinsleden.” – Jezus, 18 juni 1977 

  GROTE VERVOLGING
  "Mijn kinderen, ik heb beloofd jullie te begeleiden in de komende dagen. Ik kan jullie geen rustig leven van rijkdom of materiele welstand beloven. Ik kan jullie enkel de realiteit van wat er komen gaat brengen. Jullie land zal grote beproevingen moeten doorstaan. Al degenen die Mijn Zoon verdedigen zullen grote vervolging moeten doormaken.
       "De machten zijn nu gegroeid boven alle verwachting. De kwade machten van duisternis hebben de controle nu, Mijn kind.
       "Vele gebeden van verzoening zijn opgestegen naar de Hemel uit de harten van Onze geliefde kinderen op aarde. Maar de balans weegt echter zwaar door naar links.” –
  OLVrouw, 21 augustus 1974 

  VELE OFFERZIELEN
  "Word wakker uit jullie slaap, geestelijken in Mijn Zoons Kerk. In hoogmoed en arrogantie hebben jullie Mijn raad van de Hemel geweigerd. Jullie hebben jullie afgekeerd van Mij. Jullie hebben degenen die Ik gezonden heb vervolgd. Jullie hoogmoed en arrogantie zullen jullie doen vallen. Vele mijters zullen in de hel belanden. Is het dit wat jullie willen?
       "Degenen die luisteren naar Mijn raad, handel ernaar want de tijd is kort. Er zullen vele offerzielen zijn in deze laatste dagen, Mijn kind en Mijn kinderen. Vervolging zal groot zijn onder de kinderen van God, want de wereld zal de zijne opeisen. En als jullie niet van deze wereld zijn, zullen jullie niet erkend worden.” –
  OLVrouw, 18 juni 1981 

  GENADE VAN STANDVASTIGHEID
  "Mijn kinderen, bid voortdurend. De gebeden moeten niet uit een boek komen, maar uit jullie hart.
  Til jullie harten op in geloof. Geloof en de weg zal jullie gegeven worden. Ik zegen jullie allen, Mijn kinderen, en Ik zend je de genade van standvastigheid met het oog op tegenstand en vervolging. Mijn kinderen, bid voortdurend. Ik kan het niet genoeg benadrukken, want gebed is een van jullie grootste wapens.” – OLVrouw, 7 december 1978 

  VERVOLGING GROEIT
  "Je zult zien dat velen op het kruis zullen geplaatst worden als slachtoffers van hun Geloof. Al degenen die Mijn Zoon volgen zullen een zeer zwaar kruis te dragen hebben. De vervolging groeit. Bereid jullie voor; trek jullie terug uit jullie wereld, die gegeven werd aan satan. Bewaar het Geloof in jullie huis, in de harten van degenen die jullie liefhebben.” –
  OLVrouw, 6 april 1974 

  29-03-2016, 15:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lazarus en de rijke man

  Lazarus en de rijke man

  Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. “Vader Abraham,” riep hij, “heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.”

  Maar Abraham zei: “Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.” Maar de rijke zei: “Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.” Maar Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.” Maar hij zei: “Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.” Maar Abraham antwoordde: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.”

  Boodschap van John Leary : donderdag, 25 februari 2016:
  Jezus : “Mijn volk, in het Evangelie lazen jullie over de rijke man die in de hel leed, omdat hij weigerde de arme bedelaar, Lazarus te helpen. Dit verhaal toont de mensen de consequenties van hun handelingen en laat de bestemming van hun ziel zien. Je hebt verhalen gelezen van mensen die bijna doodervaringen hadden en zich in de hel bevonden. Ze riepen om Mijn hulp en zeer weinigen werd een tweede kans gegeven in hun leven wanneer ze terug in hun lichaam traden. Die zielen die de vlammen van de hel ervaarden, veranderden hun leven en vereerden Mij en hielpen hun naaste.

  Wanneer de mensen gezegend zijn met de Waarschuwing zullen allen zien naar waar hun leven hun leidt, naar de hemel, het vagevuur of de hel. Zij die de hel ervaren in hun mini-oordeel zullen een tweede kans gegeven worden om hun eeuwige bestemming te veranderen. Dit zal een zegen zijn gegeven aan alle zondaars die leven in de tijd van de Waarschuwing. Spijtig genoeg zullen enkel sommige zielen hun wegen veranderen wanneer ze terugkeren naar hun lichaam, terwijl de rest zal weigeren Mij te dienen en zij zullen voor eeuwig lijden in de vlammen van de hel. Jullie moeten bidden voor jullie familieleden en vrienden, en helpen hen te begeleiden naar Mij na hun Waarschuwingservaring. Als de zielen die veroordeeld zijn tot de hel en niet wakker worden en naar jou luisteren, kunnen ze voor eeuwig verloren zijn. Daarom moeten jullie bidden voor jullie familieleden en vrienden omdat dat hun redding kan betekenen als gebedsmiddelaar. Bid voortdurend, maar op het einde moeten deze zielen zelf voor Mij kiezen. Ik dwing de zielen niet om Mij lief te hebben.”

  29-03-2016, 00:00 Geschreven door Claudia  


  27-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolging volgens Bayside deel 1

  VERVOLGING
  "Allen die meedoen in de komende strijd moeten het martelaarschap aanvaarden. Het betekent niet noodzakelijk de lichamelijke dood, maar het zal vervolging betekenen.
  Blijf standvastig in het geloof. Houd het geloof in de harten van degenen die jullie liefhebben. Laat jullie naastenliefde uitgaan naar al jullie broeders en zusters over de hele wereld. Bid voortdurend." - OLVrouw, 2 oktober 1974

  VOORBEELD VAN DE HEILIGEN
  "Jullie moeten jullie kinderen kennis van heiligen bijbrengen. Hun voorbeeld is het licht, Mijn kinderen. Degenen die jullie nu als idolen stellen zijn creaties van satan. Jullie moeten het voorbeeld van jullie heiligen erkennen en volgen. Degenen die deze eer te beurt is gevallen door jullie heilige Kerk. Zij wonnen hun kronen niet zonder beproeving, verwerping en dikwijls martelaarschap." -Jezus, 5 juni 1975 

  GEREINIGD
  "De heiligen en degenen die gereinigd werden door het bloed van martelaarschap, schreeuwen allen om vergelding tegen een zondige mensheid en de gruwelen die de Eeuwige Vader beledigen—gruwelen in het Huis van God!" - St. Michael, 13 september 1974

  WEINIGEN
  "Vele martelaren zullen opstaan in de komende dagen, en verdedigers van het Geloof. Draag jullie kruisen, Mijn kinderen, want degenen die zullen gered worden zullen met weinig zijn." - Jezus, 10 november 1975

  ONMIDDELLIJKE OPNAME
  "Mijn kinderen, zijn er zo weinig die willen lijden om het Geloof? Zijn Mijn kinderen de nood voor lijden en martelaarschap om het Geloof vergeten? Jullie begrijpen niet, Mijn kinderen, dat martelaarschap onmiddellijke opname in de Hemel betekent. Is dat het niet waard om voor te vechten?" - OLVrouw, 20 november 1978

  BEREID JULLIE VOOR OP GROTE VERVOLGING
  "Mijn hart is zeer verdrietig dat ik je deze dringende boodschap van de Hemel moet brengen. De Eeuwige Vader heeft Mij gezonden als Middelares van God tot de mensen van over heel de aarde, waarschuwingen gevend van de Hemel tot de mensheid, waarschuwingen dat maar weinigen naar geluisterd hebben. En nu nadert het uur van duisternis en verdriet. Vele ouders zullen tranen van angst wenen door de komende gebeurtenissen.
       "Mijn kinderen, alsjeblieft als jullie Moeder vraag ik jullie in naastenliefde verder te gaan en jullie broeders en zuster te waarschuwen dat ze zich moeten voorbereiden op grote vervolging. Er zullen nu vele catastrofes jullie aarde ten deel vallen tot de grote Waarschuwing, en dan de laatste Kastijding. O Mijn kinderen, willen jullie niet naar Mij luisteren?” – OLVrouw, 20 november 1978

  HET CHRISTENDOM WEGGENOMEN
  "Mijn lieve ouders, alsjeblieft! Luister naar jullie Moeder. Luister naar wat Ik jullie te zeggen heb, want Ik vertel jullie de waarheid. De Eeuwige Vader ziet alles, en laat ons weten wat er op aarde gebeurt dat de vernietiging brengt. Jullie kinderen wordt het Christendom weggenomen uit hun leven, en ze geloven niet meer in de bovennatuurlijke dingen van God, maar de diabolische werkwijze van satan.” - OLVrouw, 18 juni 1987

  POLITIEKE EN FINANCIELE MACHTEN
  "Er is een octopus (Illuminati), een web van kwaad in jullie wereld. Politieke en financiele machten—ze hebben zich verenigd om het Christendom te vernietigen. Mijn kinderen, de Luciferianen zijn nu in grote getale op jullie aarde.
  Ze werken door middel van personen, plaatsen en dingen. Onthoud dit, Mijn kinderen: personen, plaatsen en dingen." - OLVrouw, 18 juni 1978

  GEBED WORDT GEMEDEN
  "Gebed is voor velen geen manier van leven meer. Daarom heeft het communisme zo’n grote invloed in jullie land en in andere landen ter wereld. De gebeden die aan jullie gegeven worden in jullie kindertijd zullen altijd herinnerd worden; maar er zijn er ook die deze gebeden niet geleerd hebben in school, want gebed wordt gemeden in vele streken in jullie land en de wereld. Er waren er maar een paar zonder geloof nodig om de vlag neer te halen, want zelfs jullie vlag wordt geschonden.” - OLVrouw, 2 oktober 1987

  RELIGIE WORDT DOOR DE STAAT GECONTROLEERD IN COMMUNISTISCHE LANDEN
  "In vele landen in jullie wereld lijkt het dat de communistische leiders religies toelaten onder hun heerschappij. Maar dit is bedrog, ze worden door de staat gecontroleerd." - OLVrouw, 13 mei 1978

  OLVROUW KENDE VERVOLGING
  "Ik werd geeerd door de Vader in Mijn jonge jaren die ik doorbracht in afzondering. Maar ook Ik was niet zonder vervolging toen Ik het apostelschap van Mijn Zoon verder zette.
       "Jullie moeten nooit toegeven aan jullie menselijke zwakheden, want jullie zullen sterkte gegeven worden om jullie missie te voltooien.
       "Het is triestig om in de toekomst te kijken, Mijn kind, en te weten dat de vijanden van jullie God plannen om een goddeloze leider aan de macht te helpen. De rechtvaardige zal veel laster en vervolging moeten ondergaan.
  Het is het teken van jullie tijd.” – OLVrouw, 14 augustus 1974 

  JACINTA’S BOODSCHAP
  "Ja, ik probeerde iedereen te waarschuwen van wat zou gebeuren met de wereld in de toekomst. OLVrouw zei dat de Paus in Rome grote vervolging zou lijden, en dat veel vervolging van de zijnen zou komen, van degenen die hij vertrouwde. Daarom werd de foto aan jou gegeven, om de boodschap aan de wereld te geven.
       "Het is waar dat ik een laatste boodschap heb gegeven, maar ik kon de datum niet geven. Enkel de wereld waarschuwen dat een grote Waarschuwing zou komen voor de mensheid. Het zal een grote cataclysme Waarschuwing zijn, en dan zal er een groot Mirakel volgen, en daarna als er niets verandert en de mens de Vader blijft beledigen, Hij deze verschrikkelijke beproeving zal zenden. Want er zal een grote Oorlog zijn en een grote verschrikkelijke Kastijding." –
  St. Jacinta, 8 juni 1974 

  VERVOLGING ZAL HEERSEN IN DE KERK
  “Michael is de bewaker van Mijn Zoon’s Huis.
  Michael zal binnengaan in Mijn Zoon’s Huis. De deuren zullen gesloten worden. Vervolging zal heersen in het Huis van Mijn Zoon, en al wat rot is zal vallen.
       "Bid veel, Mijn kind. Bid voortdurend en wees waakzaam. Bid rozenkransen over de hele wereld-kraal voor kraal, ziel voor ziel in jullie natie en over de hele wereld. Jullie leven nu in de dagen van beproeving en jullie zullen allen beproefd worden en jullie rechtmatige beloning van de Vader ontvangen."
  – OLVrouw, 22 mei 1974 

  DE VERVOLGING ZAL GROOT ZIJN
  "De vervolging van al degenen die Mijn Zoon in waarheid, in het licht volgen en verdedigen zal groot zijn. De meesters van bedrog verzamelen zich als aasgieren om een samenzwering van kwaad in werking te stellen. Dat komt omdat de mensheid zich heeft overgegeven aan alle vormen van kwaad.
       "De tijd gegeven door jullie profeten, de tijd is gekomen. Jullie zullen allen jullie sacramentalien dragen in de strijd die de komende tijd zal woeden. Wat in de toekomst zou gebeuren zal nu gebeuren. Jullie wereld zal gedoopt worden door vuur. Velen zullen sterven in de grote vlam van de Bol van Verlossing.” –
  OLVrouw, 26 mei 1976 

  VELEN ZULLEN DE BOODSCHAP VAN OLVROUW VERWERPEN
  "We kennen de komende beproeving voor allen die zoeken de waarheid aan de mensheid te brengen. Velen zullen de boodschap van Mijn Moeder verwerpen, en velen van Onze kinderen van het licht zullen grote vervolging meemaken als ze zoeken de Boodschap van de Hemel aan hun broeders en zusters te brengen.
       "Er zullen vele doornen onder de rozen zijn, maar op het einde van jullie weg, Mijn kinderen, is er een bijzondere kroon dat jullie wacht." –
  Jezus, 5 juni 1975 

  VELE GROTE HEILIGEN ZULLEN OPSTAAN
  "Word nu wakker uit jullie slaap en zoek terug te keren van jullie koers naar vernietiging door op jullie knieen te vallen en oprecht te bidden tot de Eeuwige Vader.
       "Jullie mensen hebben gezocht de stem van Mijn Moeder in jullie wereld tot zwijgen te brengen. Jullie zullen niet blijven de stemmen over de wereld tot zwijgen te brengen, want anders zaaien jullie de zaden van jullie vernietiging!
       "Amen, amen, Ik zeg jullie: tenzij de mensheid terugkeert naar God de Eeuwige Vader in zijn leven, zal hij niet de jaren op twee handen kunnen tellen!
       "De huidige generatie, Mijn kind, zal door de vuurproef van lijden moeten. Vele grote heiligen zullen opstaan uit deze vervolging.” –
  Jezus, 5 juni 1975 

  DE KAARSEN OP AARDE
  "Zoals het was in de tijd van Noach, zoals het was in de dagen van Sodom en Gomorra, zo zal het zijn op jullie aarde.
  De mens zal vlug in de afgrond vallen. Waarom? Omdat hij zijn hart heeft gehard en zijn oren heeft gesloten voor de waarheid. Hij heeft zich overgegeven aan alle vormen van vleselijke pleziertjes. Zonde is een manier van leven geworden in jullie land en in de landen over heel jullie aarde.
       "De kinderen van God, de kaarsen op aarde, Mijn kind, zullen veel vervolging moeten ondergaan door de volgelingen van de duisternis.” –
  Jezus, 31 december 1975 

  “ER KUNNEN GEEN GENADEN WORDEN GESCHONKEN AAN EEN GESLOTEN HART”
  “Jullie moeten grote vervolging verwachten, Mijn kind. Genaden zullen overvloedig worden gegeven, maar het zal voor degenen zijn die erom vragen. Er kunnen geen genaden worden geschonken aan een gesloten hart.” –
  OLVrouw, 1 februari 1975 

  DE MACHTEN VAN HET KWAAD RUSTEN NIET
  "De machten van het kwaad rusten niet in hun strijd tegen jullie, Mijn kind. Je moet veel vervolging verwachten, want de volgelingen van de duisternis hebben stenen harten. En het licht—Mijn kind, het is moeilijk om met licht door te dringen in stenen harten.
       "Jullie grootste wapen zal gebed en boetedoening zijn. Velen kunnen enkel gered worden door gebed en offers.” –
  Jezus, 18 juni 1975 

  EEN ZWAAR KRUIS
  "Ik heb je in het verleden voorbereid, Mijn kind, op veel vervolging. Allen die Mijn Zoon volgen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Het is door lijden dat je een graad van perfectie kan halen.
       "Elk moment van je leven is niet verkwist als je een eenvoudige les leert op de weg naar heiligheid. Je moet elke moment van je leven en lijden opdragen als een offer, als boete voor jullie ziel of voor de redding van andere zielen. Bedenk, Mijn kind, door de uren van je dag, hoeveel genaden je kunt verzamelen voor de wachtende zielen in het vagevuur, vooral degenen die in de steek gelaten worden door hun geliefden. Want wanneer je uit het zicht bent, ben je ook uit het hart.” –
  OLVrouw, 28 september 1974  

  27-03-2016, 21:56 Geschreven door Claudia  


  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Pasen!!  JEZUS IS VERREZEN! ALLELUIA!

  26-03-2016, 23:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd

  Uit : restkerk.net

  Nederland en België: twee landen die zich ver van God hebben verwijderd

  Door Crusader op 18/12/2015

  Hoewel vrijwel heel West-Europa God de rug heeft toegekeerd zijn België en Nederland toch één van de meest goddeloze landen geworden. De eens zo christelijke landen hebben gedurende de laatste 50 jaar alle mogelijke wetten ingevoerd die indruisen tegen Gods geboden. We geven u een overzicht en we zullen in dit artikel vaak citeren uit het Boek der Waarheid.

  1. Invoering van de handcommunie

  In 1965 werd vlak na het Tweede Vaticaans Concilie, door een aantal bisschoppen (vrijmetselaars!) zoals kardinaal Suenens, de Communie in de hand ingevoerd in Nederland en België. Dit was in directe ongehoorzaamheid aan de toenmalige paus. Elders in de wereld gebeurde dit nog zoals vroeger, op de tong. Echter, al gauw verspreidde deze heiligschennende vorm van Communie ontvangen zich ook naar andere landen.

  2. Invoering van de abortuswet

   In 1981 werd in Nederland de ‘Wet afbreking zwangerschap’ goedgekeurd en deze trad in werking in november 1984. In 1985 werden er ca 17.000 abortussen uitgevoerd, in 2001 waren dat er 28.000. Vanaf 2002 bleef het aantal stabiel op ongeveer 28.000. In 2006 werd 1 op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus.  Er wordt geschat dat er vanaf 1985 tot nu reeds meer dan 800.000 abortussen werden uitgevoerd.

  In 1990 volgde België. Koning Boudewijn weigerde de abortuswet te ondertekenen, maar kardinaal Danneels fluisterde hem in om het toch te doen. De Koning volhardde echter en werd daardoor 3 dagen afgezet, volgens de regering “omdat hij onbekwaam was om te regeren”. In België werd in 2007 één op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus, en het jaarlijks aantal abortussen steeg van ca 10.000 in 1993 naar ca 18.000 in 2007. Er wordt geschat dat er in totaal reeds ca 500.000 abortussen werden gepleegd in België. De meest voorkomende “noodsituaties” die worden aangehaald zijn 1. momenteel geen kinderwens; 2. de vrouw voelt zich te jong en 3. voltooid gezin of genoeg kinderen.

  In Nederland zijn er 17 abortusklinieken, in België zijn er 28 (in Brussel alleen al 14!).

  3. Invoering van het homohuwelijk

  Nederland was het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde. Dat gebeurde op 1 april 2001. Men stelde dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor homoseksuelen. Sinds 2004 is het ook mogelijk om een homohuwelijk te laten inzegenen in bepaalde protestantse kerken in Nederland. Jaarlijks wordt in Amsterdam de ‘Gay Pride’ georganiseerd, een uiterst decadente gebeurtenis.

  België was het tweede land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde, op 1 juni 2003. Kardinaal Danneels feliciteerde achteraf Verhofstadt met de invoering van de nieuwe wet. Officieel werd ook hier het burgerlijk huwelijk opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht, waardoor het burgerlijk huwelijk “geslachtsneutraal” werd. In 2006 werd het mogelijk gemaakt dat homoseksuelen kinderen konden adopteren. Per jaar worden iets meer dan 1000 ‘homohuwelijken’ gesloten.

  4. De invoering van de euthanasiewet

  Opnieuw was Nederland het eerste land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 12 april 2001. De euthanasie mag enkel gepleegd worden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, en is toegestaan vanaf 16 jaar. In 2013 werden naar schatting een kleine 5000 mensen geëuthanaseerd.

  België was het tweede land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 28 mei 2002. De voorwaarde is dat er ondragelijk uitzichtloos fysiek of psychisch lijden is, als gevolg van ongeneselijke ziekte door ongeval of aandoening. De wet werd door koning Albert II ondertekend. Sinds de invoering van de wet werden er al meer dan 8000 mensen geëuthanaseerd. De jaarlijkse cijfers zijn in stijgende trend.

  Op 28 februari 2014 werd in België, als eerste land ter wereld, de euthanasiewet uitgebreid naar minderjarigen. Voorwaarde is ook hier dat de minderjarige “oordeelsbekwaam” is. Deze wet werd ondertekend door koning Filip.

  We moeten ons dus geen blaasjes wijsmaken dat God onze landen niet zal straffen. De Kastijding is nog niet aangebroken, al laat God zijn toorn wel al voelen door kleinere gebeurtenissen. Eerst moet de Waarschuwing komen en dan is de tijd aangebroken voor de Grote Kastijding. Bid, bid, bid om deze zoveel mogelijk af te zwakken!

  Een artikel van de redactie/eigen berichtgeving. Bron: wikipedia.

  26-03-2016, 22:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 17/3

  MIJN WAARSCHUWING KOMT IN HET MIDDEN VAN DE BEPROEVING; ENKEL JULLIE HEMELSE VADER KENT DE DAG EN HET UUR!

  17 MAART 2016 – 9H50 A.M.

  DINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID


  Mijn vrede zij met jullie, mijn Volk.

  Het vuur van mijn gerechtigheid, het vuur van de zuivering komt dichter naar de aarde en de wetenschappers kunnen het niet stoppen; alles wat geschreven staat zal gebeuren; de gebeurtenissen komen onverwacht en zullen het overgrote deel van de mensheid overvallen zonder dat ze voorbereid zijn. Grote vuurbollen komend van de ruimte zullen op de goddeloze naties vallen; het vuur van mijn gerechtigheid komt eraan en niets of niemand kan het stoppen. Het is mijn heilige gerechtigheid die alles zal zuiveren.

  Mijn erfgenamen, trek jullie terug in gebed en vrees niet omdat jullie ogen het loon zullen aanschouwen dat de slechten zullen ontvangen. Duizend zullen er vallen aan jullie linkerkant en tienduizend aan jullie rechterkant, maar jullie zullen niets ondervinden omdat jullie je vertrouwen in de Heer gesteld hebben. Ik heb orders gegeven aan mijn Heilige Engelen dat ze jullie bewaren op jullie weg; ze zullen jullie dragen in hun armen en jullie voeten zullen zich niet aan een steen stoten.

  Psalm 91 : 7-12 : Al sneuvelen er duizend aan je ene zij, tienduizend zelfs aan je rechter: niemand zal jou raken. Doe je ogen open, dan zul je zien hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht, heer! Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent. Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot.

  Ik ga het kaf uittrekken aan de wortel, zodat enkel het koren overblijft. Mijn engelen zijn reeds klaar om de oogst binnen te halen, ze wachten enkel nog op mijn signaal om het kaf van het koren te scheiden.

  Ik brand van ijver voor mijn schepping en ik zal niet toelaten dat de hoogmoed van de mens van de laatste tijden hetgeen ik met zoveel liefde geschapen heb vernietigd. De oorlog, de hongersnood, de plagen, de vervolging, de barensweeen van mijn schepping en het vuur van mijn gerechtigheid zullen deel uitmaken van de aangekondigde beproeving. Enkel degenen die vertrouwen hebben in de Heer en standvastig blijven in geloof zullen de kroon van het leven ontvangen.

  Mijn waarschuwing zal middenin de beproeving plaatsvinden; enkel jullie hemelse Vader kent de dag en het uur. Opnieuw zeg ik jullie, bereid jullie voor omdat deze dagen eraan komen; verlies het beetje tijd van barmhartigheid dat jullie overblijft niet voor aardse dingen te zoeken; want in waarheid zeg ik jullie dat niets wat jullie zien, zullen jullie terugzien. Ik zal alles herscheppen en het oude zal passeren en men zal het zich niet meer herinneren.

  Mijn hemelse trompetten zullen opnieuw weerklinken van het oosten naar het westen, van het noorden naar het zuiden. Ze zullen een aankondiging zijn aan de mensheid dat ze zich voorbereid op de dagen van de gerechtigheid die zullen beginnen. Stervelingen, dat jullie je niet ’s nachts laten overrompelen om jullie leven in orde te stellen, want alles zal onverwachts gebeuren en velen zullen niet de tijd hebben om hun leven in orde te stellen! Ontwaak, ontwaak jullie lauwen van hart en mensheid die in de zonde vertoeft, want de dagen van de beproeving komen eraan en er is geen terugweg mogelijk! Het zijn de dagen van goddelijke gerechtigheid, waar er geen barmhartigheid meer zal zijn. Waarop wachten jullie, dwazen om terug te keren naar God? De nacht komt en daarmee mijn gerechtigheid en ze zal jullie treffen in de zonde; denk na en wijzig jullie weg, zodat jullie morgen niet moeten weeklagen.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der Naties.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  26-03-2016, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De opname volgens Bayside

  DE OPNAME VOLGENS BAYSIDE

  In de bijbel staat over de opname het volgende: Lucas 17:34-35 : Die nacht, zeg Ik je, zullen er twee mannen op een bed liggen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen koren malen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.’

  Matteus 24:40-42 : Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.

  OPNAME

  “Ik geef je een grote genade, Mijn kinderen, te weten dat velen zullen opgenomen worden van jullie aarde voor de grote Kastijding… Vele van jullie nieuwsmedia zullen beweren dat ze opgenomen werden door UFO’s. Oh nee, Mijn kinderen! Ze werden opgenomen in een bovennatuurlijk rijk van de Eeuwige Vader om te wachten op de terugkeer van Mijn Zoon op aarde.” – OLVrouw van de Rozen, 7 december 1976

  Jezus – “Mijn kinderen, er zijn veel goede mensen die gered moeten worden. Ik kan jullie echter geen leven zonder doornen beloven op jullie aarde. Vele goede mensen zullen lijden met de slechten. Er zal een opname zijn van de goede mensen; velen zullen sterven in hun aardse lichamen en velen zullen opgenomen worden in de opname.” 15 juli 1977

  Jezus – “Twee mannen zullen aan het werk zijn op het veld. De ene zal opgenomen worden, de andere blijft. Hij zal zeggen: ‘Waar is hij heen? Hij is verdwenen zonder waarschuwing’. Twee vrouwen zullen samen werken. De ene zal opgenomen worden, de andere niet. Waar is ze heen? Het mysterie zal zich ontrafelen. Het is het plan van de Eeuwige Vader dat velen zullen opgenomen worden onder jullie. Ik beloof dat in die dagen dat degenen die standvastig blijven Mij zullen ontmoeten om Mijn Koninkrijk van vrede en vreugde op te richten.” 31 januari 1976

  Jezus – “Zonde is waanzin, en een zondige mens zal de wereld in vuur zetten. Een wereld in vuur en naties die verdwijnen op aarde! Velen zullen opgenomen worden in de opname. Mijn kinderen, de Eeuwige Vader heeft een plan voor elk leven dat Hij heeft geplaatst op aarde.” 27 mei 1978

  Jezus – “Onthoud dat zonder gebeden en verzoening, de wereld zal verwoest worden. De Derde Wereldoorlog zal geen steen opeen laten. Er zal geen aarde zijn, er zullen geen mensen zijn; maar een groep zal opgenomen worden in de Hemel, Mijn kind en Mijn kinderen, om de verschrikkelijke verwoesting af te wachten dat de mensheid zal overvallen.” 28 mei 1983

  26-03-2016, 21:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kruisweg deel 2

  Achtste statie: Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, U komt een groep vrouwen tegen die langs de weg staan. Ze zijn verdrietig. Je stopt en zegt bemoedigende woorden tegen hen. Hoewel je in de steek gelaten bent door Uw vrienden en in hevig lijden verkeert stopt U en probeert U hen te helpen.

  Ik reageer soms als een kind. Ik ben soms zo met mezelf bezig dat ik de noden van anderen vergeet. Ik neem ze voor lief en negeer hun noden. Help mij meer aan anderen denken. Help me te herinneren dat ook anderen problemen hebben. Help me te reageren zelfs al heb ik het druk en ben ik met mijn eigen problemen bezig.

  Mijn Jezus, U biedt troost aan de godvruchtige vrouwen van Jeruzalem die weenden over U. Troost mijn ziel met Uw teder medelijden, want in Uw medelijden ligt mijn vertrouwen. Moge mijn hart altijd reageren op het Uwe.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Negende statie: Jezus valt een derde keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, uw tocht was lang. Je valt opnieuw onder uw kruis. Je weet dat je tocht ten einde is. Je staat terug op om verder te gaan.

  Ik voel dat ik mijn zwakheden zou moeten overwinnen, maar ik word moedeloos wanneer ik telkens weer geconfronteerd word met dezelfde problemen. Soms geraak ik afgemat. Wanneer ik gezondheidsproblemen heb kan ik ontmoedigd raken en depressief.

  Help mij te denken aan het kruis dat U droeg. Help mij hopen dat ik de nodige veranderingen in mijn leven kan verrichten. U gaf niet op. Ik kan ook de kracht hebben om op te staan.

  Mijn Jezus, door al de bittere ellende die U ervaarde smeek ik U mij niet te laten vallen in zonde. Ah, mijn Jezus, ik zou liever sterven dan U opnieuw te beledigen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Tiende statie: Jezus kleren worden afgepakt


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  De soldaten merken dat je iets kostbaars hebt. Ze ontdoen je van je kleed en dobbelen erom. Je wonden worden opnieuw geopend. Sommige mensen in de menigte lachen u uit. Ze dagen u uit een mirakel te verrichten. Ze hebben niet door dat u het grootste mirakel van alle zult doen.

  Soms vertel ik verhalen dat onrespectvol zijn voor anderen. Ik kan onreine gedachten hebben. Soms ben ik een slecht voorbeeld voor jonge mensen.

  Help me om mezelf zuiver en rein te houden. Help me opbouwende dingen te zeggen voor de mensen rond mij. Help me de wereldse verlangens te bedwingen zodat ik meer op Jezus ga gelijken. Help me een goed voorbeeld te zijn voor anderen.

  Mijn Jezus, ontdaan van uw kleding, ontdoe mij van liefde voor aardse zaken en zonde.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  U wordt op het kruis gelegd dat u zo ver hebt gedragen. De soldaten nagelen grote spijkers in uw handen en voeten. U voelt u in de steek gelaten door de mensen die u zo graag ziet. De mensen lijken gek te zijn geworden. U hebt niets dan goed gedaan en toch nagelen ze u aan het kruis.

  Soms discrimineer ik anderen. Zelfs zonder na te denken, oordeel ik anderen omwille van hun kleur, intelligentie, naam enz. Ik vergeet dat ik moet leven als broeder of zuster met alle mensen. Soms gebruik ik harde woorden als ik spreek tot mijn kinderen en gezinsleden. Ik kan gemakkelijk naar iets zoeken wat niet belangrijk is en het opblazen tot iets belangrijks.

  Help mij te kijken naar de mensen rond mij. Help me het lijden en de pijn te zien die ik veroorzaakt heb aan anderen. Help me om het lijden ongedaan te maken dat ik veroorzaakt heb.

  Mijn Jezus, door uw doodsstrijd maak dat ik mijn vlees kruisig door christelijke boetedoening.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Twaalfde statie: Jezus sterft op het kruis


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Als Jezus op het kruis hing, vergaf hij de soldaten die Hem gekruisigd hadden, en bad hij voor zijn moeder en vrienden. Jezus wilde dat elk van ons de mogelijkheid had om voor altijd met God te leven, daarom gaf Hij alles wat Hij had voor ons.

  Jezus, laat mij enige momenten uw liefde voor mij overwegen. Help me u danken voor uw gewilligheid om voor mij te sterven. Help me mijn liefde voor U te tonen!

  Mijn Jezus, drie uren hing u in doodsstrijd, en stierf dan voor mij; laat mij doodgaan voor ik zondig, en als ik leef, dat ik leef voor Uw liefde en trouwe dienstbaarheid.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Dertiende statie: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis gehaald


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, hoe brutaal werd je ter dood gebracht. Hoe voorzichtig werd je van het kruis gehaald. Uw lijden en pijn zijn voorbij en je wordt op de schoot van je moeder gelegd. Het vuil en het bloed worden weggeveegd. Je wordt met liefde behandeld.

  Ik zou de goede dingen moeten zien in de mensen rond mij. Als ik maar kon zeggen hoeveel ik van hen houdt, wanneer ik de kans daartoe heb.

  Help me om het goede in degenen rond mij te zien, vooral degenen die ik het minst graag zie. Help me deze dag te leven als was het mijn laatste. Help me een liefhebbende persoon te worden door mijn grote appreciatie voor degenen rond mij.

  O Maria, Moeder van Smarten, een zwaard doorboorde uw ziel wanneer je Jezus levensloos zag liggen op uw boezem. Verkrijg voor mij vergeving van zonden omdat zonde uw Zoon neersloeg en uw eigen hart verwondde. Verkrijg voor mij genade om een christelijk leven te leiden en mijn ziel te redden.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Veertiende statie: Jezus werd in de tombe gelegd


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, uw lichaam wordt voorbereid om in de tombe gelegd te worden. Jozef van Arimatea gaf U zijn eigen tombe. Hij legde uw lichaam daar en rolde een grote steen ervoor. Wat een triestige dag was het voor zovele mensen.

  Soms ben ik egoistisch. Ik kan ervoor zorgen dat ik eerst alles voor mijzelf heb vooraleer ik wil delen met een ander.

  Help mij denken aan Jozef van Arimatea die zijn leven riskeerde als hij Jezus lichaam aanvaardde. Hij hield zoveel van Jezus dat hij zijn eigen tombe afstond.

  Mijn Jezus, laat me voor U leven zodat ik op een dag bij U mag leven in de hemel als vruchten van Uw lijden en bittere dood.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  26-03-2016, 19:28 Geschreven door Claudia  


  25-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kruisweg deel 1

  Eerste statie : Jezus wordt ter dood veroordeeld


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, U staat heel alleen voor Pilatus. Niemand neemt het op voor U. Niemand helpt U te verdedigen. U hebt Uw hele leven toegewijd om anderen te helpen, om te luisteren naar de zwaksten, zorgend voor degenen die genegeerd werden door anderen. Ze lijken het niet te herinneren als ze zich voorbereiden om U ter dood te brengen.

  Soms voel ik mij in de steek gelaten en bang. Soms voel ook ik mij onfair behandeld worden. Ik heb het moeilijk wanneer mensen mij bekritiseren thuis of op het werk.

  Help me dankbaar zijn voor wat U deed voor mij. Help mij kritiek en onfairheid te aanvaarden, zoals u deed en niet te klagen. Help me te bidden voor degenen die mij pijn deden.

  Mijn Jezus, dikwijls heb ik het doodsoordeel over mij uitgeroepen door mijn zonden; red mij door Uw dood van de eeuwige dood dat ik zo dikwijls heb verdiend.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Tweede statie: Jezus draagt Zijn Kruis


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, toen U Uw Kruis aanvaardde, wist U dat je het te dragen had tot Uw dood op Calvarie. U wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, maar U aanvaardde het en droeg het.

  Ik voel mij soms niet geapprecieerd. Soms voel ik zelfmedelijden zelfs al zijn de kruisen die anderen te dragen hebben groter dan de mijne. In mijn zelfmedelijden bied ik anderen geen hulp.

  Mijn Jezus, die door Uw eigen wil het zwaarste Kruis droeg dat ik gemaakt heb door mijn zonden, o, doe mij het zware gewicht voelen, en ervoor wenen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, het kruis dat je droeg was heel zwaar. Je wordt zwak en je valt neer. Niemand wil je helpen. De soldaten schreeuwen tegen je en proberen je recht te doen staan en verder te drijven.

  Ik geef te gemakkelijk op en soms doe ik mijn werk niet zo goed als ik zou willen.

  Mijn Jezus, de zware last van mijn zonden rust op U en doet U neervallen onder het kruis. Ik verwerp mijn zonden en ik vraag U mijn zonden te vergeven; moge Uw genade me helpen ze niet meer te plegen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn Moeder


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, je voelt je zo alleen met al die mensen die tegen U schreeuwen. Je zoekt naar een vriendelijk gezicht in de menigte. Je ziet Uw Moeder. Ze kan het lijden niet stoppen maar het helpt dat ze aan Uw kant staat, dat ze lijdt met U. Ze begrijpt U.

  Ik voel me soms overweldigd door vele dingen. Het leven is zo prestatiegericht en ik maak mij zorgen over mijn toekomst. Ik moet onthouden dat het niet betekent dat ik alle problemen zelf moet oplossen. Ik moet rondkijken en zoeken naar een vriendelijk gezicht voor de hulp dat ik nodig heb.

  Lijdende Jezus en smartvolle Moeder Maria, door Gods genade zal ik jullie geen pijn meer doen of angst veroorzaken.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt het kruis dragen


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, de soldaten worden ongeduldig. Dit duurt langer dan ze hadden gewild. Ze zijn bang dat je het niet zult halen tot Golgotha. Ze duidden een man aan uit de menigte en maken dat hij helpt je kruis dragen. Hij keek enkel toe en nu moet hij helpen je kruis dragen.

  Ik probeer zo weinig mogelijk te doen. Anderen kunnen mijn hulp nodig hebben en ik negeer dat. Zelfs wanneer ik gevraagd wordt te helpen beweer ik soms het te druk te hebben.

  Mijn Jezus, degene die hielp Uw kruis dragen was gezegend. Ook ik zal gezegend worden als ik geduldig mijn kruisen draag die U mij zendt tijdens mijn leven. Mijn Jezus, geef mij de genade dit te doen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Zesde statie: Veronica veegt het gezicht van Jezus af


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, plotseling komt een vrouw uit de menigte. Haar naam is Veronica. Je kunt zien hoe bezorgd ze is om U. Ze neemt een doek en begint het bloed en zweet af te vegen van uw gezicht. Ze kan niet veel doen maar ze doet wat ze kan.

  Ik zie de noden rond mij. Maar ik doe alsof ik het niet opmerk. Soms zou een collega, vriend of familielid hulp kunnen gebruiken maar ik reageer niet omdat ik bang ben dat ze meer vragen dan ik wil doen.

  Mijn tedere Jezus, die een afdruk van Uw heilige gezicht achterliet op het doek waarmee Veronica uw zweet afveegde. Laat op mijn ziel een blijvende afdruk achter van Uw bittere pijnen die U hebt doorstaan.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Zevende statie: Jezus valt voor de tweede keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Dit is de tweede keer dat U valt onderweg. Naarmate het kruis zwaarder wordt kunt u steeds moeilijker rechtstaan. Maar U blijft doorgaan en geeft niet op.

  Ik word soms ongeduldig en vind het moeilijk om in mijzelf te geloven wanneer ik faal. Het is gemakkelijk om te wanhopen over kleine dingen.

  Help mij wanneer de dingen er moeilijk uitzien voor mij. Zelfs wanneer het hard is help me rechtstaan en verder doen zonder mij te vergelijken met anderen.

  Mijn Jezus, dikwijls heb ik gezondigd en U neergeslagen onder het kruis door mijn zonden. Help mij genade te verdienen zodat ik niet opnieuw zondig en faal.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  25-03-2016, 23:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Antichrist volgens Bayside

  DE ANTICHRIST VOLGENS BAYSIDE

  ANTICHRIST KOMT UIT EGYPTE

  Veronica – OLVrouw loopt op een grote rots. Het lijkt erop dat het land zeer woestijnachtig is. Ik zie in de verte grote heuvels. O, ze lijken op piramiden, zoals je zou vinden in Egypte- piramiden. Nu gaat OLVrouw zitten op een kleine rots en ze buigt haar hoofd en plaatst haar handen voor haar gezicht. Ze weent. Nu wijst OLVrouw naar de piramiden en ik zie de sfinks. En OLVrouw zegt : “Uit dit land (Egypte) zal nummer zes (de Antichrist) komen, de heerschappij vervolledigend van de geesten. Hij zal de grote Oorlog promoten. Velen zullen de aarde verlaten door oorlog.” – 31 december 1973

  EEN UIT EGYPTE ZAL EEN GROTE CATASTROFE VEROORZAKEN

  “Jullie moeten waakzaam zijn in gebed, want een zal uit Egypte komen en een grote catastrofe veroorzaken aan de mensheid. Let op van je vertrouwen te stellen in de vijanden van jullie God. Jullie land (VS), Mijn kind, is in groot gevaar want jullie regeringsleiders zullen hun vertrouwen stellen in vijanden; en bedrog boven bedrog zal jullie land treffen. Jullie leiders zullen deze kennis voor zichzelf houden. Het bedrog komt niet van de Eeuwige Vader in de hemel, maar van de volgelingen van satan die nu in overvloed in jullie land en de wereld rondzwerven.” – OLVrouw van de Rozen, 20 november 1975

  MAN VAN BEDROG

  “Ja, velen zullen de manifestatie zien van deze demonische schepsel van de hel. Het is voor de stichting van de mensheid. Er zullen grote mysteries zijn; er zullen grote mirakelen plaatsvinden op de aarde. Mijn kind, allen moeten oppassen wanneer de man van bedrog herkenbaar is voor de mensheid- want hij zal een groot aantal op de weg van bedrog leiden- hij zal eruit zien als een man van deugd. Hij zal als een wolf in schaapskleren zijn die getooid gaat met gewaden van zuiverheid, maar kijk in zijn hart, Mijn kind.”

  Veronica – Oh, ik zie een afschuwelijke, zwart ding dat in de hel is. Het is in deze man aanwezig. Hij lijkt van buitenaf heilig en menselijk, maar hij is eigenlijk een schepsel van de hel.

  OLVrouw – “Nu zal ik jou een geheim verklappen dat velen niet weten en je moet het kenbaar maken aan de mensen. Deze man van bedrog zal proberen Mijn Zoon te volgen. Hij zal velen ervan overtuigen dat hij de Messias is. Maar je moet het kenbaar maken dat de Messias niet zal komen, tenzij vergezeld met de legioenen van engelen die uit de hemel komen. Mijn Zoon Jezus is de enige Messias. Hij zal komen uit de hemel zoals Hij is opgestegen, met de legioenen van heiligen, degenen die zich gereinigd hebben met het Bloed van het Lam.” OLVrouw van de Rozen, 13 april 1974

  MET DE MACHT VAN SATAN

  “Ik waarschuw je nu, let op en kijk uit, want er zal iemand komen onder jullie met de macht van satan. Weet dat hij jullie zal zeggen: “Ik ben onder jullie. Kom naar mij.” Maar jullie mogen niet gaan. Anderen zullen jullie zeggen: “Ga! Ik heb hem gezien.” Maar jullie moeten zeggen: Nee, ik heb hem niet gezien. Want Ik zal komen op de manier zoals Ik ben opgestegen. Ik zal neerdalen met triomf met de menigte van de Hemel. We zullen zegevierend komen.” Jezus, 31 januari 1976

  LEES DE OPENBARING

  “Jullie moeten onthouden-laat je niet bedriegen, Mijn kinderen, door degenen die beweren de Christus te zijn, want ze zullen zeggen: “Kom tevoorschijn, want hij is er. Kom hier want hij staat in het middelpunt van de belangstelling!” Maar nee, Mijn kinderen, Mijn Zoon zal komen zoals Hij is opgestegen. Hij zal uit de lucht neerdalen, triomfantelijk roepend naar allen. Hij zal neerdalen met de legioenen van engelen en al de zielen die zich hebben gereinigd in Zijn Bloed en die nu de gewaden van licht en leven aan hebben.” OLVrouw van de Rozen, 21 augustus 1975

  WEES NIET VERBLIND

  “Ik moet jullie waarschuwen niet verleid te worden door de valse messiassen van deze wereld. Wees niet verblind door hun mirakels. Jullie zullen nu begrijpen dat Mijn Zoon zal terugkeren op de manier dat Hij is opgestegen. Hij zal neerdalen uit de lucht. Als iemand tot je zegt: “Kom, hij is hier. Ik zal je meenemen naar hem.” Ga niet! Want je zult weten wanneer Mijn Zoon komt. Hij zal neerdalen met de engelen met een luide kreet van triomf om jullie wereld in orde te brengen. Maar voor deze tijd, Mijn kind, zal jullie wereld in grote chaos verkeren. Oorlog op oorlog, vernietiging van de Bol van Verlossing!” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1975

  ONDERDRUKKEN

  “Er is in jullie wereld een groep die we de octopus (Illuminati) noemen, een web van kwaad die bestaat uit principaliteiten, machten, allen zoekend om het Christendom te vernietigen en om jullie land en al de naties van de wereld onder 1 religie te brengen. Het zal een politieke machine zijn om de wereld te onderdrukken.” Jezus, 18 juni 1978

  EEN DICTATOR

  “De status van jullie wereld bezwijkt onder de machten van de octopus die zoeken om een wereld religie en een wereld regering te starten onder een dictator van het kwaad.” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1978

  DE ANTICHRIST

  “De leiders van jullie land en de heersers van jullie wereld zorgen ervoor om de heerschappij van de boze op te richten. De boze die jullie kennen als de Antichrist van een wereldheerschappij. Het plan voor deze heerschappij is reeds vele jaren opgestart.” OLVrouw van de Rozen, 14 augustus 1974

  25-03-2016, 16:35 Geschreven door Claudia  


  24-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Maria


  Heilige Maria,

   

  Kom tot mij, Heilige Maria!

   

  Zo zijt Gij tot mij gekomen.

  Zo kom ik tot U.

   

  Ik ben bereid U te helpen.

  Vol aandacht zal ik luisteren.

   

  Ik wil bidden, mijn leven lang.

  Ik ben U indachtig, heel dicht bij U,

  Om te bidden, voor iedereen,

  om Uw bescherming.

   

  In de naam van de Vader,

  de Zoon en de Heilige Geest,

  Amen.

                                                                                                                      Dumat R. A.

  24-03-2016, 22:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jacinta-foto

  De “Jacinta 72” foto werd genomen door Robert F. op 14 september 1971. Jacinta, het zieneresje van Fatima verscheen aan Veronica Lueken op een vigilie om te bevestigen dat zij de boodschap op de foto had geschreven. Ze wilde de aandacht vestigen op wat ze gezegd had voor haar dood betreffende het jaar 1972. De datum betreft het jaar dat Satan en zijn agenten Paus Paulus VI’s pausschap hebben overgenomen. Veronica werd gezegd dat in “Jacinta 1972” de datum van de Grote Waarschuwing verscholen zit, de datum van het Grote Wonder, en het uur, dag, maand en jaar van de Grote Kastijding (Wereldoorlog III en de Bol van Verlossing) dat de mensheid zal ervaren.


                                    

  Deel 1 : de antichrist drong de mijters binnen (vele kardinalen en bisschoppen) in 1972

  Op de bovenstaande foto kunnen we zien dat Onze Heer zei dat de antichrist (ac) is binnengedrongen (into) in vele kardinalen en bisschoppen (mitres) in 1972. Het jaar 1972 was het jaar van de overname van Paus Paulus VI’s pausschap door de krachten van de antichrist. En de term antichrist is de algemene term dat verwijst naar Lucifer en zijn demonen.


  Deel 2 : de datum van de grote waarschuwing

  De Grote Waarschuwing ging gebeuren op 28 december 1973, maar het werd telkens uitgesteld omdat er genoeg gebeden waren. Maar de Grote Waarschuwing zal niet nog eens worden uitgesteld. De antichrist schikt zijn opwachting te maken voor 21 juni 2016 volgens de boodschappen van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit komt na de Grote Waarschuwing die dus ook in juni moet vallen. De dag is niet zeker, de maand en het jaar echter wel : (7 june 16) 7 juni 2016


      

          


  24-03-2016, 22:20 Geschreven door Claudia  


  23-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside

  DE WAARSCHUWING VOLGENS BAYSIDE

  EXPLOSIE
  “Er zal een enorme explosie komen en de lucht zal oprollen zoals een boekrol. Deze kracht zal in het innerlijke van de mens gevoeld worden. De mens zal zijn beledigingen tot God begrijpen.” – OLVrouw van de Rozen, 12 juni 1976

  DE LICHTFLITS EN DE GROTE HITTE
  Veronica – “Kijk niet naar de lucht – de flits!
  Oh! Het is - oh! Ik zie een verschrikkelijk licht. Het is een flits, maar het is heet. Oh, het is zo heet! Oh! Nu kan ik stemmen horen en de mensen schreeuwen. Ze zijn bang. Er is geen reden om bang te zijn. OLVrouw zal jullie redden. Er is geen reden om bang te zijn. Loop niet weg! Ga niet buiten; blijf binnen. OH. Bid; val op je knieen en bid!” – 8 juni 1973

  DE GEESTELIJKHEID MOET WAKKER WORDEN
  “De Vader is van plan de mensheid en degenen die in slaap gevallen zijn in Zijn Huis wakker te schudden door een Grote Waarschuwing.” – OLVrouw van de Rozen, 24 november 1973

  WEES NIET BANG
  “Al degenen die in het licht der genade blijven moeten niets vrezen. Zij zullen deze grote Waarschuwing doorstaan zonder lijden. Ik kan jullie niet beloven dat niemand zal doodgaan in deze grote Waarschuwing, Mijn kind, want er zullen doden vallen. Bereid jullie nu voor, want dit is slechts een kleine maatregel, Mijn kinderen, voor wat jullie straks zullen doorstaan.” – OLVrouw van de Rozen, 5 april 1975

  DE OORZAAK
  Veronica – Ik zie een grote bol en de zon; het is een vuurbol. Er is een stuk van de vuurbol afgebroken en het raakt de zon. En er is--oh! Oh, er volgt een explosie. Oh, Ik kan er niet naar kijken!
  Oh! Oh! Alles lijkt zo stil, en ik zie mensen zich vasthouden aan stoelen in hun huizen. Alles beeft. Het is alsof de fundamenten van de huizen beven. En iedereen is bang. Velen lopen de straat op. – 24 december 1973

  ENORME EXPLOSIE
  Veronica – “Het is alsof alles is geexplodeerd in de lucht – de flits!
  En het is zeer heet! Het is zeer warm! Oh! Oh! Het voelt aan zoals branden. Oh! Nu wordt de lucht zeer wit. Kleuren--blauw, purper—het is als een enorme explosie. Nu is er een stem, de stem… En de stem, OLVrouw zegt dat het een stem is in je binnenste : “Jullie waarschuwing voor de Kastijding! De flits, vuur en de stem in je binnenste. De laatste Waarschuwing voor de Kastijding!” – OLVrouw van de Rozen, 21 april 1973

  ZONSOPGANG
  “Zoals de dag volgt op de nacht, zo zal deze Waarschuwing binnenkort volgen.
  Let op voor de zonsopgang! Kijk niet naar de lucht—de flits! Let op voor de zonsopgang! Kijk niet naar de lucht—de flits! Sluit jullie ramen; doe de blinden dicht, blijf binnen. Ga niet naar buiten, anders kom je niet terug. Bid! Leg jullie neer op jullie vloer! Bid met uitgestrekte armen, en vraag om genade aan God de Vader. 
       “Zoek niet om jullie huisdieren in huis te halen, want de huisdieren van degenen die in genade zijn zullen voor gezorgd worden.
       “Houd gezegende kaarsen, water, dekens en voedsel in jullie huizen. De kaarsen van degenen die in staat van genade zijn gebleven zullen niet uitdoven, maar de kaarsen van degenen die zich hebben overgegeven aan satan zullen niet branden!” – OLVrouw van de Rozen, 12 juni 1976

  DIEP IMPACT
  “Het is van het barmhartig hart van de Vader dat jullie een grote Waarschuwing zullen ontvangen. De mens zal voelen dat de krachten van de elementen zijn wezen zullen dooreen schudden, zodat deze Waarschuwing een diep impact zullen hebben hebben. Niemand zal eraan twijfelen dat het van de Vader komt.” – OLVrouw van de Rozen, 28 september 1974

  GELOOF WAT JE ZIET
  “Jullie zullen een grote majestatische Waarschuwing van de hemelen ontvangen. Dit zal jullie voorbereiden zodat jullie je geloof ofwel zullen versterken, ofwel je verder je van het licht zullen verwijderen. Geloof wat je ziet en leer ervan.” – OLVrouw – 6 december 1974

  CATACLYSME
  “Het is waar dat Ik een laatste boodschap heb gegeven aan Moeder Godinho, maar ook Ik kan je niet een datum geven—enkel de wereld waarschuwen dat een grote Waarschuwing de mensheid zou treffen. Het zal een groot cataclysme zijn, en daarna zal er een groot Mirakel volgen. Daarna, als er niets verandert en de mens blijft de Vader beledigen, dan zal Hij zijn verschrikkelijke Kastijding zenden. Want er zal een Grote Oorlog zijn en een grote verschrikkelijke Kastijding.” - Jacinta Marto, 8 juni 1974

  REVOLUTIE IN ROME
  “Mijn kind, je denkt veel aan de komende Waarschuwing. Ik heb je vele keren gevraagd niet te speculeren over datums, maar Ik geef je een indicatie wanneer de tijd rijp is. Wanneer je ziet, wanneer je hoort, wanneer je voelt dat er een revolutie is in Rome, wanneer je ziet dat de Heilige Vader vlucht en een toevluchtsoord zoekt in een ander land, weet dan dat de tijd rijp is.” - Jezus, 14 september 1976

  EFFECTIEF
  “Er zal een grote Waarschuwing gezonden worden aan de mensheid. Als deze Waarschuwing in dovemansoren valt en de mens geen volledige bekering van zijn wegen ondergaat, die de Vader beledigen, zal er een grote Kastijding gezonden worden. Velen zullen slachtoffer zijn en in de afgrond vallen.”- OLVrouw van de Rozen, 24 december 1973

  De verjaardag van de verschijningen van OLVrouw van Akita, Garabandal en Bayside is 18 juni. De Bayside verschijningen zijn een Fatima II. 

  "Wanneer jullie een nacht zien dat verlicht wordt door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat gegeven wordt door God dat hij de wereld zal straffen. Om dit te voorkomen vraag Ik de toewijding van Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart en de Communie van Verzoening op de Eerste Zaterdagen [van elke maand]. Als Mijn verzoeken worden opgevolgd zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zoniet zal ze haar dwalingen verspreiden over de wereld, oorlogen veroorzaken en vervolging van de Kerk. De goeden zullen het martelaarschap ondergaan, de Heilige Vader zal veel te leiden hebben en verschillende naties zullen weggevaagd worden."  OLVrouw van Fatima II

  HET GROTE MIRAKEL VOLGENS BAYSIDE

  Het grote Mirakel zal zich voordoen op een groot kerkelijk gebeuren in de Ker ken op het Feest van een Martelaar van de Heilige Eucharistie

  Tijdstip van het Grote Mirakel...

  Het zal gebeuren op een donderdag om 8:30 ‘s avonds tussen de 8ste en de 16de van maart, april of mei.
  • het zal op hetzelfde moment vallen met een grote kerkelijke gebeurtenis in de Kerk.
  • het zal op het feest zijn van een jonge martelaar.
  • het zal 15 minuten duren.
  • het zal in de lucht gezien worden.
  • al degenen in het dorp of de omringende bergen zullen het zien.
  • de zieken die aanwezig zijn zullen genezen zijn, de zondaars bekeerd en de ongelovigen zullen geloven.
  • het zal het grootste mirakel zijn dat Jezus ooit heeft gedaan voor de wereld.

  Na het Grote Mirakel...

   Een permanent bovennatuurlijk teken zal zichtbaar zijn aan de pijnbomen tot het einde der tijden. Het zal mogelijk zijn het op televisie, film of foto vast te leggen maar je kunt het niet aanraken. Het ziet eruit als een rookzuil of een zonnestraal maar het is geen enkel van de twee.
  • Als resultaat van het Mirakel zullen Rusland en anderen landen zich bekeren.
  • Op de dag na het Mirakel zal het lichaam van priester Luis Andreu uit zijn graf worden gehaald en onaangetast worden gevonden.

  23-03-2016, 21:15 Geschreven door Claudia  


  22-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een sprankeltje hoop
  Een positieve noot

  22-03-2016, 20:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van rouw


  Satan’s IS heeft spijtig genoeg Brussel gevonden. Veel steunbetuigingen aan degenen die getroffen zijn en hun families. Laat hun offer niet tevergeefs geweest zijn.

  22-03-2016, 20:32 Geschreven door Claudia  


  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip

  Duitse ZDF kondigt komst geďmplanteerde ID- en betaalchip aan

  12-03-2016

  Stapsgewijze uitbanning contant geld voorloper van wereldwijd totale-controle systeem

  In een uiterst propagandistische nieuwsuitzending heeft de publieke Duitse zender ZDF, die ook in Nederland te ontvangen is, op 6 maart de komst van een geďmplanteerde ID- en betaalchip aangekondigd, die al over enkele jaren door miljoenen Duitsers gedragen zou kunnen worden. Daarvoor gebruikte de zender een van de bekendste TV-kopstukken in Duitsland, de linkse presentator, journalist en jurist Claus Kleber, die het afgelopen jaar regelmatig werd bekritiseerd vanwege zijn extreem eenzijdige positieve berichtgeving over de komst van miljoenen moslimmigranten naar Europa, waarbij hij ‘twijfelaars’ aan dit open-grenzenbeleid voortdurend zwart maakte door ze als ‘nationalistische vreemden-vijanden’ weg te zetten.

  Nu de Westerse Centrale Banken zijn overgegaan tot pure wanhoopsmaatregelen -zoals 0% of zelfs negatieve rente- om de banken en het financiële systeem overeind te houden, wordt er in Amerika en Europa steeds vaker reclame gemaakt voor geďmplanteerde chips, die in combinatie met de totale afschaffing van contant geld al over enkele jaren gemeengoed zouden kunnen worden.

  ‘Handig en efficiënt’

  Natuurlijk worden louter de vele ‘voordelen’ van deze chip genoemd. Het zou het zwartgeld circuit uitbannen, waardoor onder andere de drugshandel fors zou verminderen en het terrorisme efficiënt zou kunnen worden bestreden. Fraude zou niet meer mogelijk zijn, en wat zou het toch ‘handig’ en ‘makkelijk’ zijn straks niet meer allerlei verschillende plastic pasjes te hoeven gebruiken, maar simpelweg je hand voor een scanner te houden om je boodschappen te betalen, om toegang te krijgen tot een publiek gebouw, je huis, je auto, je pc en je bankrekening, en om je waar dan ook te identificeren.

  Misbruik door overheid en criminelen zeer eenvoudig

  Voorstanders beweren dat mensen in geen geval hun persoonlijke vrijheid zullen verliezen, maar tal van IT-experts denken daar heel anders over. Zij waarschuwen dat als een geďmplanteerde ID- en betaalchip daadwerkelijk standaard wordt ingevoerd, niet alleen de overheid en de banken, maar ook criminele hackers op ieder moment kunnen zien waar u bent, en wat de laatste groep betreft: vooral waar u niet bent. Binnen korte tijd krijgen al deze partijen een compleet beeld van uw gedrag, waardoor het heel eenvoudig wordt deze informatie te misbruiken.

  Totale controle door wereldregering dichterbij dan gedacht

  Over het algemeen wordt beweerd dat zo’n totale controle maatschappij nog ver weg is, maar wat Claus Kleber vriendelijke glimlachend voorzichtig aankondigde wordt al vele jaren lang voorbereid door de globalistische wereldelite, waar tal van kopstukken in de Europese media en politiek onderdeel van zijn. Zo is Kleber zelf lid van de ‘Atlantik-Brücke’, een Duits filiaal van de even machtige als beruchte ultralinkse NWO organisatie ‘Council on Foreign Relations’ (CFR).

  De bekende Hollywood producent, zakenman en politieke activist Aaron Russo onthulde kort voor zijn dood dat Nicholas Rockefeller, wiens familie mede de kern vormt van de CFR, daadwerkelijk de oprichting van een wereldregering nastreefde, een planetair regime waarin iedere burger voorzien zal worden van een geďmplanteerde chip.

  Contant geld zal worden uitgebannen; kopen en verkopen zal enkel nog met deze chip mogelijk zijn. Ongewenst (maatschappelijk of politiek) gedrag wordt onmiddellijk bestraft met het uitschakelen van deze chip, zodat zo’n persoon in één klap helemaal niets meer heeft en niets meer kan doen, en zelfs geen voedsel meer kan kopen. Russo onderkende dan ook de enorme gevaren voor de mensheid, en weigerde daarom lid te worden van de CFR.

  Verdoeming vanwege chip gekoppeld aan antichrist-religie

  De komst van een –uiteindelijk verplichte- geďmplanteerde microchip wordt al tientallen jaren lang verwacht door ‘Nieuwe Wereld Orde complotfanaten’ en door sommige christelijke kerken en groepen, die van mening zijn dat deze chip het in de Bijbel voorzegde ‘teken van beest’ (‘666’) is. Inmiddels is zo’n chip beslist geen science fiction meer, en worden er al enige jaren succesvolle proeven mee gehouden in onder andere de VS, Brazilië en Zweden.

  Opgemerkt dient te worden dat het Bijbelse ‘teken van het beest’, dat wordt aangebracht op iemands hand, arm of voorhoofd, direct gekoppeld is aan een religieus systeem. Niet de chip zelf zorgt ervoor dat iemand volgens het laatste Bijbelboek Openbaring voor altijd verdoemd zal worden, maar de aan de chip gekoppelde verering van de ‘antichrist-religie’, een ‘god’ die diametraal staat tegenover de God van de Bijbel.

  Rijk van het beest voert nu al uitroeiingsoorlog tegen christenen

  Met de door de elite in gang gezette massale moslimmigranten invasie van Europa wordt het sommigen langzaam maar zeker duidelijk om welke ‘antichrist-religie’ het gaat. Waarbij beslist niet gezegd is dat het Bijbelse ‘teken’ inderdaad (enkel) de aangekondigde chip is.

  Tegelijkertijd kan niet worden uitgesloten dat beide zaken –chip en Allah (wiens meest heilige getal niet geheel toevallig ‘666’ is) / islam- met elkaar in verband staan, zeker niet als bedacht wordt dat tal van jihadisten nu al hun geloftes aan hun god en profeet op arm-, schouder- en hoofdbanden hebben staan, en deze dragen tijdens hun uitroeiingsoorlog (door middel van onder andere onthoofding, een van dč Bijbelse kenmerken van het antichrist-rijk van het beest) tegen het christendom in het Midden Oosten en Noord Afrika, en als de massale immigratie niet snel wordt gestopt straks mogelijk ook in Europa. 

  Xander

  21-03-2016, 05:03 Geschreven door Claudia  


  19-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2

  Alles wordt nieuw

  “Dit alles is nu verdwenen en plotseling is er een explosie van licht komende vanuit de hemel ten Oosten van de aarde. Nu zie ik Onze Heer, zoals Hij in de hemel zichtbaar was, toen ik hem beschreef daar op de wolken. Hij daalt nu af naar de aarde tesamen met zijn Engelen—grote legioenen Engelen- miljoenen Engelen. Bij Onze Lieve Heer zijn ook duizenden en duizenden, wellicht wel meer dan een miljoen, mensen, veelal kinderen, welke wel de zielen moeten zijn van de extatische opname.

  Onze Heer komt nu snel naar de aarde toe, reikt er naar met een scepter en raakt ze aan. Onmiddellijk wordt ze op die plaats gereinigd, en Hij stapt daar op de aarde. Alles wat rondom hem te zien is, is volledig hersteld, precies zoals het was in de Hof van Eden.

  Maar de aarde is anders nu – de continenten zijn niet hetzelfde. De oceanen zijn verdwenen. Alleen een paar zeeen of grote meren zijn er nog van overgebleven. Er is nu maar een vasteland, dat helemaal rond de wereld gaat. Ik zie drie grote gebieden met water, niet meer de zeven zeeen zoals wij die nu kennen, maar slechts drie.

  OLHeer wandelt nu heel snel rond de aarde, alsof het allemaal op een dag was. De tijd schijnt er niet toe te doen. Er komen mensen uit grotten tevoorschijn, en uit huizen die helemaal bedekt zijn met as en met puin. Onze Heer roept hen toe. Naarmate hij dichter bij hen komt, wordt alles in zijn gezichtsveld geheel hernieuwd. Ik zie daar verscheidene steden, die vrijwel geheel verwoest waren, maar kleine gedeelten daarvan werden niet vernietigd en zijn instand gebleven. Ik herken enkele daarvan aan de gebouwen, waarvan ik weet, dat die daar stonden. Er schijnt licht rondom, als een soort omheining. Een deel van het gebied waar deze steden waren, ziet er uit als braakliggende grond. Het is als een afscheiding tussen de eilanden, die OLHeer aan het inrichten is.

  Ik zie, dat er 6 plaatsen zijn, zoals 6 steden, die al bestaan. Onze Heer gaat nu daar heen, waar al vele mensen bijeen zijn. Er zijn dorpen of gemeenschappen, waar zij dit alles hebben kunnen overleven, en Onze Heer brengt veel mensen naar al deze verschillende plaatsen. Hij sticht ook de Koninkrijken op de aarde – de twaalf Koninkrijken.

  Ik zie, dat van de hemel uit de Hof van Eden en het Paradijs neerdalen. Zij komen naar beneden naar de aarde, daar waar OLHeer de plaats heeft aangegeven. Hij heeft een staf in de grond gezet en de Engelen brengen het Heilige Jeruzalem en zetten het op de grond. Zij brengen ook vele kerken en kathedralen, die klaarblijkelijk eerder schijnen te zijn opgeheven van de aarde om ze te beschermen gedurende die Grote Kastijding – die reiniging van de aarde. In het bijzonder zie ik er een, waarvan ik meen dat het die met de dubbele torens is… en ook de kathedraal van Keulen wordt neergezet door vele Engelen.

  Elk van de 12 stammen is nu ingesteld, en OLVrouw komt nu met een schare Engelen in het Heilige Jeruzalem. Zij staat bij de poort, bij de meest Noord-Oostelijke poort, waar OLHeer naar toe komt, vergezeld van vele mensen. Met de Engelen samen opent Zij de poort en begroet Onze Heer als Hij het Heilige Jeruzalem binnenkomt. Bij het binnenkomen gaat Hij naar binnen in een zeer groot kasteelachtig gebouw. Zoals mij eerder werd verteld, is het wel 2700 km groot. In het midden staan de tronen van OLHeer en OLVrouw. Onze Heer ontvangt de leiders van de Twaalf Stammen, de Apostelen, en het volk. Hij wijst hen hun verblijfplaatsen aan – ik vermoed, dat ik niet begrijp wat er gebeurt – Ik zie, dat hij hen zalft en toespreekt, een soort bevestiging geeft, en daarna gaan de mensen terug naar hun eigen landen. De Engelen gaan met hen mee. Binnen in het Heilige Jeruzalem staan daar vele, ja, vele mensen – er uitziend als zielen uit de hemel – in een gedeelte, dat is als een eiland op de aarde, gelijkend op de hemel.

  Het leven komt weer op gang. De wereld is echter tamelijk sterk veranderd. De Engelen vergezellen de mensen, die hun huizen en hun gemeenschappen, en hun kerken, weer opnieuw inrichten. Gedurende al die tijd is het geen nacht geweest. Ik heb enige malen gezien dat het werd zoals in de avond, maar het werd nooit echt donker.

  OLHeer stijgt nu op tot boven de aarde, in het Noord-Oostelijk gebied van de aarde, kijkend naar beneden, en naar boven. In feite zit Onze Heer op een troon in de hemel, en hij heeft een grote scepter in zijn hand, en nog een andere scepter in de hand, die op zijn schoot rust. De ene scepter draagt een wereldbol aan het uiteinde met twee Engelen ter weerszijden van de bol. De ander scepter is lang, en draagt de figuur van een kruis aan het uiteinde met een driehoek en de drie cirkels van de Drievuldigheid, en daaruit komen lichtstralen – zoals bij een monstrans. Van daar af voorziet Onze Heer de wereld van licht. Al het licht, dat nodig is, want er zijn geen sterren, noch de zon, in de buur van de aarde meer. De mensheid is op deze manier opnieuw begonnen, en OLVrouw is daar op de aarde met de Engelen en de heiligen. Ik zie de mensen in groep komen en gaan, als volk en natie, naar het Heilige Jeruzalem…en nu verdwijnt dit allemaal.

  OLHeer: ‘Mijn kind, Bazuinblazer van deze Eindtijd, Ik heb u dit alles laten zien in volgorde van de komende gebeurtenissen. Dit zijn geen zaken, die het geloof van de Kerk, of de bekering van de zielen, betreffen, daar het een volgorde is van gebeurtenissen, van natuurkundige gebeurtenissen, die zullen geschieden in die tijden. Zoals mijn Heilige en Onbevlekte Moeder aan de mensheid vele malen heeft gezegd, de mensen moeten bidden en zich voorbereiden op de Tweede Komst, want het staat nu –op dit ogenblik—te gebeuren.

  Het is ook waar, mijn kind, dat mijn Heilige Vicaris bij verschillende gelegenheden tot de wereld heeft gezegd, dat de mensen zich voor de Tweede Komst van de Heer gereed moesten houden, want dat het nu de tijd is; dat is hem geinspireerd door de Heilige Geest vanuit mijn Allerheiligst Hart en door de Wil van de Vader. Deze dagen zijn de Eindtijd waarnaar in de Heilige Schrift wordt verwezen, mijn kind. Ik zeg dit bij wijze van herinnering voor de mensheid, om te bedenken, dat de tijd iets natuurkundigs is, dat de tijd fysiek bestaat, een bestaan, dat weldra ten einde zal komen, en er zal een Nieuw Tijdperk voor de aarde komen. Kinderen, lees alle woorden, en al hetgeen is geschreven, in de profetieen, en in de voorzeggingen van de profeten, en in de Heilige Schrift, die van de profeten van het Oude Testament, en die van de Eindtijd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  HET NIEUWE PARADIJS

  Gods woontent onder de mensen

  De Apostel Johannes: “Nu heeft God Zijn woontent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn. Elke traan in hun ogen zal hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zullen voorbij zijn. Hij, die op de troon was gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw!” Sint Jan, Opbenbaring 21,3-5

  Het Onbevlekt Hart van Maria: “Het Nieuwe Tijdperk, dat u wacht, stemt overeen met een bijzondere ontmoeting van liefde, van licht, en van leven, tussen het Paradijs, waar Ik ben in de volmaakte zaligheid, tesamen met de Engelen en de Heiligen, en de aarde, waar gij, mijn kinderen, leeft temidden van zoveel gevaren en ontelbare wederwaardigheden. Het is het hemelse Jeruzalem, dat uit de hemel op de aarde zal neerdalen, om deze volkomen te vernieuwen, en zo de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde te vormen.

  Het Nieuwe Tijdperk, waarheen gij op weg zijt, brengt heel de Schepping tot de volmaakte verheerlijking van de Allerheiligste Drie-eenheid. De Vader ontvangt er zijn grootste verheerlijking van elk schepsel, dat zijn licht, zijn liefde en zijn goddelijke glans weerkaatst. De Zoon brengt zijn Rijk van genade en heiligheid tot stand, door heel de Schepping te bevrijden van de slavernij van het kwaad en de zonde. De Heilige Geest stort zich met zijn heilige gaven geheel uit, brengt tot het begrip van heel de waarheid, en vernieuwt het aanschijn van de aarde.

  Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de volledige vervulling van de Goddelijke Wil, zodat eindelijk wordt verwezenlijkt, wat Jezus ons geleerd heeft te vragen aan de hemelse Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoal in de hemel.” Het Nieuwe Tijdperk brengt u tot een volkomen gemeenschap van leven met hen, die u zijn voorgegaan, en die hier in het Paradijs het volmaakte geluk genieten. Het Nieuwe Tijdperk valt samen met de nederlaag van Satan en met het beeindigen van zijn universele heerschappij. Heer zijn macht wordt vernietigd. Hij wordt samen met alle boze geesten gebonden en opgesloten in de hel, waar hij niet meer zal uitkomen om in de wereld schade te berokkenen.” Don Gobbi, Mariale Priesterbeweging, 15 augustus 1991

  De Tuin van het Paradijs

  Visioen van het Paradijs: “Het Paradijs zag er uit zoals ik nooit eerder iets had gezien. De grond was als glas, helder als kristal, en er waren kleine kreken, die onder het oppervlak stroomden als rivieren welke in de aarde verdwenen. Op allerlei afstanden zag men mooie huizen, verschillend van vorm en grootte. Elk daarvan was zo rijkelijk versierd, dat de ornamenten er uit zagen als de mooiste juwelen. De daken van deze huizen waren bijzonder opvallend, en deden mij een beetje denken aan de daken van Russische kerken met koepeldaken. Deze prachtige architectuur zag er zelfs nog mooier uit in het verblindend heldere licht, dat van hun oppervlakken weerkaatste.

  Deze aanbiddelijke kastelen werden omgeven door parken afgezet met mooie bomen en bloemen. Alles geurde onbeschrijflijk aangenaam en de aroma’s werden naar alle richtingen verspreid door een zacht windje. Ik was verbaasd te zien, dat sommige bloemen hun knoppen voortdurend openden, terwijl andere af en toe van kleur veranderden en bedwelmende geuren afgaven. Bij deze planten zag ik vele verschillende soorten fruitbomen, die vol hingen met fruit, alsof het de allermooiste kralensnoeren voor om de hals waren. De vruchten van deze bomen waren bijna zonder uitzondering groot, en het sap, dat zichtbaar er door heen stroomde, was overvloedig aanwezig. De Engel vertelde mij, dat de bomen twaalf maal per jaar vruchten droegen.

  Ik zag ook talrijke wijngaarden, vooral langs de oevers van de rivieren, maar af ten toe ook rond de huizen. De helder groene blaadjes en de rode druiven van de wijngaarden gaven mij de indruk van een buitengewoon kalm en bewerkt land. Samen met deze nooit gedroomde schoonheden, was er een overvloed van de meest prachtige vogels te zien, waar ik onbeperkt lang naar zou hebben kunnen blijven kijken en luisteren.

  Overal in het Paradijs zag ik talrijke mensen van allerlei leeftijden. De oude mensen zagen er buitengewoon prettig en verbazingwekkend uit. Het enige zichtbare teken van hun ouderdom waren de witte haren en de witte baard; voor het overige waren hun gezichten omgevormd tot het gelaat van jonge mensen. Ik was zelfs nog meer verbaasd door de kinderen, die in vele opzichten gelijk waren aan Engelen. In parken en op vele andere plaatsen keek ik toe, terwijl zij allerlei spelletjes deden. Velen maakten bloemenkransen en andere versieringen van bloemen, en de vogels landden op hun schouders, klapten met hun vleugels, en zongen, aldus de spelen verheffend door hun volgzame aanwezigheid. Rond hun hoofdjes droegen de kinderen halo’s, kleiner dan die van de halo’s der Engelen en heiligen. De Heer beloonde hun zuivere en onschuldige levens door hen al de genoegens van het Paradijs te verschaffen.

  Er bevond zich daar ook een ontelbaar aantal Engelen, en de zuiverheid en de schoonheid van hun gelaat kan men zich onmogelijk voorstellen. Hun gezichten waren helderder dan de zon, en hun kleding weerkaatste het licht als een bliksem. De jongeren en de ouderen en de Engelen gingen vriendelijk met elkaar om en op talrijke plaatsen zongen zij samen om God te loven. Terwijl wij door het Paradijs zwierven, zal ik talrijke prachtige kerken, gemaakt van zuiver goud en edelstenen. De deuren van deze kerken stonden wijd open en men kon de luisterrijke godsdienstoefeningen horen, die gepaard gingen met gezang.” Dushan Yavanovich, Joegoslavie, 1983

  19-03-2016, 22:32 Geschreven door Claudia  


  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1

  DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE

  De aarde herschapen

  Jezus zegt: “Ziehier het einde van de tijd der volkeren. Die tijd zal spoedig eindigen. Deze tijd is slecht, en zal niet lang meer duren. Ik zal weldra komen, bidt daarvoor. Ik ben oneindig goed en barmhartig, en Ik zal u niet verlaten, maar u steunen bij de beproevingen, die over de wereld zullen komen. De kastijdingen zullen u zuiveren, en u gereed maken om in de Nieuwe Tijd te treden, een tijd van vrede, overvloed en geestelijke heropleving. Dat zal het Rijk van God op aarde zijn, door de Apostelen en de eerste Christenen reeds verwacht. Die tijd staat nu voor de deur.” Zuster Begga, Brussel, 19 augustus 1987

  Jezus zegt: “Ik ben zeer verlangend ernaar en zal Mij haasten de wereld met alles wat zij bevat te vernieuwen. Ik zal dit weldra doen, en de mensen zullen Mij bedanken. Ik zal aan de Schepping haar eerste schoonheid en zuiverheid teruggeven.” Zuster Begga, Brussel, 23 september 1987

  De Heilige Aartsengel Michael: “De Hemelse Vader schiep de wereld uit liefde. Jezus verloste de mensen eveneens uit liefde. Het gemeenschappelijk werk van de Heilige Geest en de Moeder Gods, dat is het werk tot heiliging van de wereld, wordt eveneens uit liefde verwezenlijkt. De mensheid moet gezuiverd worden, opdat ze geheiligd zou worden, en het gelukkige tijdperk van de Nieuwe Aarde, de vernieuwde hemel en aarde, zou kunnen binnentreden.” Zuster Agnes, Boedapest, 14 april 1991

  OLVrouw: “Ik ben uw liefhebbende Moeder, Ik zal u niet misleiden. Ik begeleid u op de ware weg van heiligheid, de ware weg naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Waarlijk, gij begrijpt al deze geheimen nog niet, mijn liefste kinderen, want deze geheimen zijn zo wonderbaarlijk. Maakt uw harten en uw zielen zonder onderbreking gereed voor de goddelijke woorden, want gij verblijft achter de deur, een van de deuren, die voeren naar het Nieuwe Heilige Tijdperk. Verwijder alle twijfels uit uw harten, en bidt, bidt, ja, bidt, want het is werkelijk, en het is waar! Het is geen verbeelding, lieve kinderen, want de wereld, zoals die nu is, kan niet zo doorgaan.

  Tot al degenen, die verlangen naar het Nieuwe Heilige Tijdperk over te gaan zeg Ik: Gij moet uw harten en zielen daarvoor geschikt maken, en gij moet een waar en echt ‘JA’ laten horen. Want Ik kan dat ware ‘JA’ niet voor u uitspreken, noch kan Ik deze beslissing voor u nemen. Want, gij zijt allen vrije mensen. Maar, kinderkens, gij zijt wel hiertoe geroepen. Bedenk dat toch altijd!” Thornbush, Tyaak, Victoria, Australie, 20 november 1994

  OLVrouw: “Gij hebt de stellige belofte van mij en van mijn Goddelijke Zoon, dat wanneer mijn Goddelijke Zoon weerkeert naar de aarde, gij zult worden bekleed met de gave der onsterfelijkheid voor uw lichaam en voor uw ziel, maar uw ziel is al onsterfelijk. Er zal geen zonde meer zijn, geen lijden, er zullen geen tranen meer zijn, wanneer mijn Goddelijke Zoon terugkeert naar deze aarde. Dan zal het tijdperk van de vrede komen. Het tijdperk van de vrede zal vele, vele jaren duren, voor de derde komst van mijn Goddelijke Zoon voor het Volledige Oordeel over de mensheid.” Een Australische ziener, Nowra, Australie, 1984

  Uit de beschrijving van een visioen: “Een vreselijke en zwarte wolk komt er aan uit het Noord-Oosten. Deze bedekt de gehele hemel. Boven die dikke zwartheid is een schitterende maan tevoorschijn gekomen, gescheiden van de duisternis. Onze Heer Jezus Christus spreekt dan als volgt: “De pikzwarte wolken stellen de zonden, begaan door de mensheid, voor. De stralende nieuwe maan betekent de kleine schare, het volk, dat de grote catastrofe zal overleven. Het betreft een mooie volksgroep, die zal schitteren door de zuiverheid van hun zielen en hun lichamen.” Maar de overlevenden zullen in een en dezelfde streek zo weinig talrijk zijn, dat zij zich op een plaats zullen verzamelen. De aarde werd omgevormd tot een prachtige tuin, vol bloemen. Deze baadde in de zonnestralen en was omfloerst door een stralende zuiverheid. Alles scheen doorzichtig, ordelijk en zuiver. Er waren geen bergen meer, alleen maar vlakten en heuvelen.” Julka, Zagreb, Kroatie, 21 oktober 1974

  De Wederkomst

  De Onbevlekte Ontvangenis: “De Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon. Dit is geen fabeltje, noch zuivere verbeelding. Zoals ik u voortdurend vertel, mijn eigen lieve kinderen, is de Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon echt een werkelijke komst. Bij zijn eerste Komst is hij gekomen als een klein kind: onschuldig, nederig, vol liefde, want als een klein kindje, en hij is gekomen door mijn Onbevlekt Hart, door de Geest en het Licht van de Heilige Geest, want die woont in mij. En bij de glorievolle Tweede Komst van mijn Goddelijke Zoon zal hij wederkeren door mijn Onbevlekt Hart, dat zijn komst op een heel bijzondere manier voorbereidt. Hij zal komen in al zijn Heerlijkheid, in al zijn majesteitelijke en machtige Heerlijkheid.

  Al degenen, die nederig en zuiver van hart zijn, en die wensen slechts de Wil van mijn Goddelijke Zoon te doen, zullen het grote voorrecht hebben hem te zien in al zijn Glorie. De poorten van de hemel zullen op die dag zijn geopend; ook de poorten van het Paradijs zullen op die dag zijn geopend. En al de koninkrijken in de hemel, die Paradijs en hemel verbinden, en de poorten naar het Nieuwe Heilige Tijdperk, zullen op die heerlijke dag eindelijk worden geopend. Aan allen, die mijn Goddelijke Zoon zullen zien komen: Ik zal mij aan zijn zijde bevinden, en ook mijn geliefde bruidegom Sint Jozef, en de uitverkoren Apostelen, de leerlingen, en al de gelovige zielen. In het licht van de Heilige Drievuldigheid, met de Engelen, met de Heilige Aartsengelen, zal er een roemrijke processie plaats vinden door de poorten van het Nieuwe Heilige Tijdperk.” Doornstruikje, l’avenir, Canada, 25 december 1994

  OLVrouw: “Wanneer mijn Goddelijke Zoon bij zijn Tweede Komst vol macht op de wolken zal wederkeren, waar alle mensen hem zullen zien, weet, dat alle mensen zullen worden geoordeeld, dan en daar, en vervolgens zal de hemel de Tuin van het Paradijs, die aan Adam en Eva werd gegeven, aan de mensheid overdragen. Gij zult de voornatuurlijke genaden ontvangen, die zij hadden. Uw leven op aarde, zal gedurende deze tijd na mijn Zoon’s Wederkomst, er een zijn van grote vreugde, groot geluk, en grote vrede, want Ik, uw Moeder, en Jezus, mijn Zoon, zullen, in het Tijdperk van Vrede, bij de mensheid verblijven op die aarde.” Een australische ziener, Nowra, 1984

  De Onbevlekte Ontvangenis: “En dan zal het Nieuwe Jeruzalem, het beloofde koninkrijk, worden losgemaakt van zijn gouden kettingen. En het zal neerdalen tot juist boven de door de hemel uitverkozen gemeenschappen, die door de Heilige Engelen zullen worden overgebracht. Wat een allerheerlijkste dag zal dat zijn, lieve kinderen. Schept dus moed, bewaart de vrede in uw harten, en bereidt u voor, want alles, wat ik aan u heb uitgelegd, is een ware werkelijkheid, het bestaat echt. Lieve kleine kinderen, door uw geloof zult gij veel leren.’ Doornstruikje, l’Avenir, Canada, 25 december 1994

  Het is nabij

  OLVrouw: “Ik geef ook aanwijzingen voor de gehele mensheid, aanwijzingen betreffende de komende gebeurtenissen. In Onze Moeder de Heilige Kerk zal nog zoveel moeten geschieden; veel zal er nog geopenbaard worden, lieve kinderen, daar gij het einde van de tijd nadert. Gij bereikt het einde van uw tijdperk, en dan begint het Nieuwe Tijdperk, het Tijdperk van de Vrede en de Liefde. Dat zal het tijdperk van de triomf van onze Heilige en Onbevlekte Harten zijn. Daarom moet gij, lieve kinderen, op al die gebeurtenissen zijn voorbereid, dat is, gij moet in waarheid voorwaarts gaan en steeds open blijven voor de werking van de Heilige Geest, die u zal sterken op die weg. Hij zal uw verstand verlichten, opdat gij de wil van God en het plan van God voor deze tijd, zowel als voor de komst van de Nieuwe Tijd beter zult kunnen verstaan.

  De komst van het Nieuwe Tijdperk is zeer nabij, daar tegelijkertijd ook de Wederkomst van mijn Zoon op aarde nakend is. Spoedig zullen al die nieuwigheden, die gehele nieuwe werkelijkheid, die gij op aarde ziet, zowel als de gehele aarde zelf, vergaan, en er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde komen, waarin mijn Goddelijke Zoon alles nieuw zal maken. Alles, wat gij in het Nieuwe Tijdperk zult ontvangen, laat zich met niets hier op deze aarde vergelijken. Daarom is alles voor u nog zo moeilijk te begrijpen, ja onbegrijpelijk. Vergeet echter niet, lieve kinderen, dat mijn Zoon en Ik u op al deze dingen en gebeurtenissen voorbereiden. Wij verlangen nu van u een waar vertrouwen en een diep geloof, opdat gij onze aanwijzingen zult kunnen opvolgen.

  Houdt vast aan de eenheid met de Heilige Moederkerk, lieve kinderen, daar de wederopbouw, waarover ik nu tot u spreek, de Bruid van mijn Zoon, de Kerk, betreft. Dit alles heeft te maken met de grote wederopstanding van de waarheid. Zoals mijn Zoon de Kerk op de vaste rots heeft gebouwd, precies zo zal Hij Haar op de vaste rots wederoprichten, en Haar in het Nieuwe Tijdperk binnenvoeren. De grote tekenen van het Verbond werden op twee grote zuilen gebouwd: de Waarheid en de Liefde, daar slechts de waarheid zal zegevieren, en de liefde deze zege zal binnenhalen.” Kleine Broeder in Christus, Duitsland, 31 januari 1995

   

  17-03-2016, 23:33 Geschreven door Claudia  


  16-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij Jezus Terugkomst en erna

  BIJ JEZUS’ WEDERKOMST en erna

  De getrouwen opgenomen

  De Apostel Matteus: “Hij zal Zijn Engelen uitsturen, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen van de vier windstreken der aarde, van het ene einde van de aarde tot het andere.” De Evangelist Matteus, Mt 24,31

  De Heilige Aartsengel Michael: “Door de Grote Waarschuwing en het daaropvolgende Grote Wonder zal God zijn eeuwig plan verwezenlijken. Hij openbaart zich aan alle mensen door de Waarschuwing, en het ware karakter van Zijn plan bewijst Hij door het Grote Wonder. Indien de mensheid zich ook daarna niet wil bekeren in de mate, dat God het mag verwachten, dan moet de straf wel volgen. Bij de Grote Straf kan niemand zich meer verontschuldigen, dat hij of zij de waarheid niet kende en wegens zijn of haar onwetendheid in zonde leefde en zodoende God afwees. Dit grote rechtsgeding van God zal voor alle mensen vreselijk zijn, en de verwoesting zal enorm groot zijn. De rechtvaardige God zal de zielen, die Hem trouw zullen blijven, aan de Moeder Gods, de Moeder van barmhartigheid, toevertrouwen. En de Moeder Gods zal de haren voor de kwellingen en de afschuwelijke vernieling van de Grote Straf beschermen, maar het zal niet zonder lijden zijn.” Zuster Agnes, Boedapest, 18 augustus 1992

  OLVrouw: “Voor de Grote Ellende, bij het eerste verschijnen van onze Heiland op het witte kruis, op de eerste plaats in genade-oorden, maar ook daar, waar enkele rechtgelovige en godlievende mensen zijn, zal het ontrukken aan de besmette wereld beginnen. In de Schrift wordt gezegd: Weest waakzaam, want de Heer komt als een dief in de nacht. Ook staat er bij de parabel van de wijze en de dwaze maagden, dat ‘Hij rond het middernachtelijk uur komt.’ De olie betekent, dat men door de Sacramenten op dit ogenblik moet zijn voorbereid. Als Hij eenmaal met het opnemen is begonnen, dan kunnen nog velen snel berouw tonen, en snel biechten. Zij kunnen echter ook te laat komen, en zullen dan niet meer worden meegenomen, zoals gij uit de gelijkenis van de maagden weet. Al het roepen en schreeuwen en bedelen buiten voor de deur worden dan niet meer gehoord.

  Dan komt de Grote Ellende, want God laat, nadat Hij de getrouwen in de Nieuwe Wereld heeft opgenomen, de aarde over aan de Satan en zijn boze gevolg. De ganse wereld zal een voorsmaak van de hel zijn, en toch bevinden zich er nog enkelen op, die niet verloren zullen gaan, maar vol pijn en smart nog ‘leven’, in zoverre men dat nog leven kan noemen, en die dan –als zij trouw blijven in het geloof- als martelaren zullen sterven, en rechtstreeks naar de hemel zullen gaan: Want voor hen zal dat verblijf op aarde een zuivering zijn. Zeer weinig mensen zullen echter onder de aanvallen van Satan, aan welke zij zonder bescherming zullen zijn overgeleverd, kunnen standhouden om als martelaar te sterven. Wie dan ook in deze tijd sterft, komt of direct in de hemel, omdat hij ondanks alle verleidingskunsten en aanvallen van Satan trouw is gebleven aan het geloof, of hij komt in de hel, daar Satan over hem heeft kunnen heersen en hem heeft bedwongen met zijn macht.” Heggeroosje, Duitsland, 7 augustus 1992

  DE GROTE KASTIJDING

  De gerechtigheid Gods

  OLVrouw: “Lieve kinderen, er komt echter een tijd, wanneer alles moet ophouden en de gerechtigheid moet zegevieren, want God laat niet met zich spotten. In het algemeen zijn de mensen geworden als de gevallen Engelen, welke vielen, omdat zij de Eeuwige Vader van Liefde niet wilden dienen. De arrogantie van de mens heeft heden de hoogste top bereikt, waardoor de Eeuwige Vader nu het mensdom wenst te vernietigen, opdat aan de goddelijke rechtvaardigheid zal worden voldaan, en deze zal worden voltrokken.” Een Australische ziener, Nowra, 1 augustus 1992

  De Vrouwe van alle Volkeren: “Juist zoals de gehele aarde moet worden gereinigd, en moet worden voorbereid op de ontmoeting met mijn Goddelijke Zoon, zo moet ook gij gezuiverd en geheiligd worden, opdat gij voor het aangezicht van mijn Goddelijke Zoon stand zult kunnen houden.” Kleine Broeder in Christus, Polen/Duitsland, 6 januari 1993

  OLVrouw: “Lucifer zal weldra worden berslagen en voor altijd in de hel worden geworpen. Maar dit zal niet geschieden, lieve kinderen, voordat de Zoon des Verderfs in de wereld zal zijn gekomen en alle zielen, die gemerkt zijn door het Beest der Ongerechtigheid, met zich zal hebben meegenomen. De mensheid zal dit moeten meemaken, lieve kinderen. De aarde moet worden gezuiverd alvorens mijn Zoom zal wederkomen.” Een Australische ziener, Nowra, 5 september 1992

  OLVrouw: “Ja, mijn lieve kinderen, maar voordat de ware zege komt, staan de gehele mensheid en de Kerk de grote vervolging en het zware juk te wachten. Satan zal echter worden overwonnen en met groot geraas voor alle eeuwigheid in de hel worden gestort. Voordat hij echter door de Aartsengel Michael in de hel zal worden geworpen, moet hij allen meenemen, die hem zijn gevolgd.” Kleine Broeder in Christus, Polen, 16 november 1994

  De tweede kosmische ramp

  (De eerste kosmische ramp gebeurt tijdens de Waarschuwing)

  De apostel Mattheus: “Vlak na de ellende van die dagen zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemellichamen zullen uit hun baan worden gestoten.” De evangelist Matteus, Mt 24,29

  “… en wat betreft de Grote Kastijding: de komeet die daarbij de aarde zal treffen wordt Wormwood genoemd.” Een Australische ziener, Nowra, 27 september 1985

  Sint Jan de Evangelist: “En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. En zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van die ster is Alsem (Wormwood). En een derde deel van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.” St Jan, Openbaring 8,10-11

  “Nu zie ik een reusachtige komeet –een brandende komeet- op de aarde afkomen. Hij gaat er langs en gaat dan rond de zon, aldus een U-vormige baan beschrijvend, en komt dan terug, terwijl hij een scherpe bocht maakt, en wordt dan recht-toe-recht-aan door de aarde aangetrokken en raakt de aarde in het Caraibisch gebied. Het ziet er uit alsof Columbia, Zuid-Amerika is geraakt. Hij raakt de aarde onder een hoek van 45 graden, en werpt een grote massa water achter zich omhoog. Er wolkt een of andere soort stof of gruis rond de komeet, en dit regent neer over het gehele gebied van de Pacifische Oceaan. Er wordt een heleboel water uit de Stille Oceaan in het luchtledig achter de komeet omhoog getrokken. Het water uit de Stille en de Atlantische Oceaan gaat met kracht noordwaarts…het is alsof de oceaan verschuift. De aarde stopt daardoor en valt terug, en verlaat helemaal haar baan.

  Nu wordt het heel snel donker op de aarde. Ik kan daarboven Engelen en duivels zien, die vechten, en de aarde en de Engelen worden weggetrokken. Het is alsof de hand van God dit doet. Een licht aan de hemel trekt hen weg, en de aarde gaat de duisternis binnen. Zij gaat verder weg van de andere planeten, en zij beweegt steeds sneller. Enkele dagen gaan voorbij en het wordt steeds donkerder. Er stond een Engel voor de zon en de gehele aarde is opgenomen in algehele duisternis. Maar het ziet er naar uit, dat een grote duivel –een abominabel slechte duivel- de aarde heeft vastgegrepen en heeft weggetrokken, verderweg de ruimte in. Het is belachelijk, maar dat zie ik. Ik zie de aarde nu branden, geheel in brand. Het is net alsof ze is aangestoken. Zij wordt nu verkoold en vernietigd.” The Trumpeter, Texas, VS, 3 oktober 1991

  Tijdens een toespraak: “Als alle kastijdingen voorbij zullen zijn, zelfs dan nog, zal er een allerlaatste genade-uur zijn. En gedurende dat uur, zal de allerergste van de ergste zondaars, die de kastijdingen hebben doorleefd, nog een laatste gelegenheid worden gegeven om zich te bekeren. Vervolgens zal het Nieuwe Jeruzalem zich op de aarde zetten. Al het kwaad zal zijn verdwenen en zij zullen verblijven in een eeuwigdurend Paradijs, zoals God het van plan is geweest vanaf het begin van de schepping.” Theresa Lopez, Denver, Colorado, 11 november 1992

  16-03-2016, 22:44 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  killingthebeast
  www.bloggen.be/killing

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!