Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  09-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : The Rasmus - In the shadows
  The Rasmus - In the shadows

  Geen rust,
  geen rust totdat ik ben bekleed met de Godmens
  Geen licht,
  geen licht totdat ik vergeving vind in zijn armen
  Somber.
  Ik voel mij zo somber en alleen
  Zuiver.
  Ik weet dat de zuivere waarheid het haalt

  Liefde begrijpt
  Liefde bevrijdt
  uit de wurggreep van de Slang
  Gelovig
  Genadig
  Geluk en liefde bij God

  uit de wurggreep

  Ze zijn
  degenen die mijn leven zullen verzuren
  maar ik
  ik ben liever dood dan in duivels gezelschap
  Somber
  Ik weet dat er een sombere tijd aanbreekt
  Zuiver
  Ik weet dat de zuivere liefde het haalt

  Liefde begrijpt
  Liefde bevrijdt
  uit de wurggreep van de Slang
  Gelovig
  Genadig
  Geluk en liefde bij God

  Alleen - ben ik - niets - en niemand - bemind - en bevrijd - door de - Godmens.
  Hoor mij - heel mij - haal mij - neem me mee - voorgoed.

  Liefde begrijpt
  Liefde bevrijdt
  uit de wurggreep van de Slang
  Gelovig
  Genadig
  Geluk en liefde bij God

  Liefde begrijpt
  Liefde beklijft
  Liefde bevrijdt
  uit de wurggreep
  van de Slang

  uit de wurggreep
  Ik ben gered


  09-04-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  07-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedicht

  Ik bracht mijn zorgen bij de Heer om ze aan Hem te geven.

  Ik bad voor wat moeilijk was, ik wilde graag blij leven.

  Maar toen ik daarna verder ging en alles had beleden,

  Toen voelde ik een groot verdriet, mijn last was niet verdwenen!

  Waarom nam U mijn zorg niet weg? Heer, wilt U niet verhoren

  Wat ik U vroeg in mijn gebed? Toen hoorde ik deze woorden:

  Ik wil je helpen, o, mijn kind je last mag je Mij geven.

  Al je zorgen neem Ik op Mij, op heel je weg door ít leven.

  Maar weet een ding, onthoud het goed jouw tobben zal niet baten.

  Jouw lasten kan Ik dragen slechts als jij ze los wil laten.

  Waarom wil ik altijd zelf mijn weg kiezen, terwijl U veel beter weet.

  Waarom luister ik niet gewoon naar U, U die het beste met mij voor heeft.

  Alles moet op mijn manier lopen, maar dat kan vaak niet.

  Op mijn manier loopt alles naar de knoppen, maar dat zie ik

  schijnbaar niet.

  Ik wil niet meer mijn eigen zin doen, ik wil niet meer luisteren naar

  wat mij het beste lijkt.

  Ik wil doen wat U het beste vindt, zodat ik eenmaal kan leven in Uw

  heerlijkheid.

  Ik laat mijn lasten los. Ik geef ze geheel aan U.

  Niet morgen of straks, maar nu!

  Verder wil ik U danken. U danken voor alles wat U al heeft gedaan.

  Dat U telkens zo goed voor mij zorgt, want daar denk ik niet vaak aan.

  Terwijl U altijd al voor mij zorgt. De dingen die U doet zie ik vaak niet.

  Ik zie alleen de nieuwe zorgen. De angst en het verdriet.

  Maar ik wil juist op de mooie dingen letten, zodat ik kan zien wat U

  voor mij doet.

  De zorgen in Uw handen leggen, want ik weet, dan komt het goed.

  Vader, daarom wil ik U nu danken, danken voor alles wat U heeft gedaan.

  Mijn zonden gedragen, zodat ik een schone weg op kan gaan.

  Leven zonder zorgen en pijn, dat bestaat op aarde niet.

  Hier is nog oorlog, hier is nog lijden en verdriet.

  Maar U komt snel terug, Heer. Eenmaal komt die tijd,

  Dan zijn er geen zorgen en geen verdriet meer. Dan leef ik in uw eeuwigheid.

  Ik leef uit naar die dag. En die dag komt snel!

  Geen verdriet meer. Dat wil ik wel!

  Kom snel Heer Jezus! Kom vlug!

  Ik wil U zien Heer! Ik wil naar huis terug!

  Van : Neline Van Dijk


  07-04-2011, 22:04 Geschreven door Claudia  


  06-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Kastijding zal spoedig beginnen 20/12/2010

  De mensen zijn gewaarschuwd door deze boodschappen, behalve degenen die de Eeuwige Vader de rug blijven toekeren.

  De tijd is nabij voor de start van de Grote Zuivering. Deze gebeurtenis zal zich voordoen op het eind van 2012. Verwar dit niet met de tijd van Mijn Tweede Komst op Aarde. Want Mijn Tweede Komst wordt niet voorspeld in deze boodschappen. Ieder die probeert een datum te kleven op Mijn Tweede Komst is een leugenaar en geen echte profeet.

  Maar ik openbaar de jaren waarin specifieke gebeurtenissen plaatsvinden die aan Mijn Tweede Komst voorafgaan en dit doe ik door deze profeet.
  --------------------------------

  God zal het plan om de wereldbevolking uit te dunnen niet toestaan. De Grote Kastijding zal nu ontvouwd worden voor de ogen van de ongelovige wereld, zoals lang geleden werd voorzegd. Dan zal het zwaard van de gerechtigheid overal inhakken. Mijn Eeuwige Vader is niet van plan toe te kijken en het duivels plan, dat nu achter gesloten deuren wordt opgesteld om de wereldbevolking te verminderen, toe te staan.

  Deze duivelse groep, trouwe volgelingen van Satan, hebben in het verleden geprobeerd volkerenmoorden op Mijn Vaders kinderen te plegen. Ze faalden. Maar ze proberen het opnieuw. Ze zullen opnieuw hierin falen. Toch zullen ze erin slagen verschrikkelijke vernieling te zaaien.

  ----------------------------

  Gelovigen moeten niet bang zijn. Mijn Eeuwige Vader zal in Zijn barmhartigheid de Duivelse groep moeten tegenhouden, dat betekent dat Hij de wereldwijde rampen zal moeten ontketenen.
  Gelovigen moeten niet inzitten met hun families en ook niet met zichzelf. Zij zullen beschermd worden. Maar bid alsjeblieft ten alle tijde de Heilige Rozenkrans en deze van Mijn Goddelijke Barmhartigheid om deze rampen te verzachten en af te wenden.

  Begin jullie voorbereidingen NU.
  Deze mensen proberen jullie geld, jullie gezondheid, jullie voedsel en zelfs jullie geloof te controleren.
  Word wakker en bescherm jullie familie door gebed. Aanroep al de heiligen die je vereert om je middelaars te zijn bij Mijn Eeuwige Vader.
  -------------------------------

  Rampen op wereldschaal staan op het punt uit te breken.
  Deze rampen zullen beginnen met dramatische veranderingen in de weerspatronen en zullen aanzien worden als het resultaat van de globale opwarming.  Het is zo dat de mensheid de Aarde reeds fel toegetakeld heeft, maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de klimaatverandering.

  Mijn Eeuwige Vader kon als Hij wou, gewoon afwachten en niets doen. Dan zouden deze kwaadaardige. machtsgeile en leugenachtige groepen die de touwtjes in handen hebben winnen. Door Mijn onschuldige kinderen in de val te lokken door hypnotische trouw aan Satan, de Kwaadaardige, te zweren, zouden ze hun zielen stelen. Dat zal niet gebeuren.
  ----------------------------------

  Een oproep aan alle religies om samen te werken.
  Het is nu tijd voor Mijn Vaders kinderen en volgelingen, alsook degenen die geloven in een oppermachtig wezen dat God is, de Schepper van alle dingen, de krachten te bundelen als EEN FRONT.

  Het is onbelangrijk welke weg je volgt : God, of als je in Mij gelooft, Zijn enig geliefde Zoon. We staan bij elkaar als EEN. Vecht tegen de groep dat de Duivel vertegenwoordigt. Hij is jullie vijand, als je in God, de Eeuwige Vader, gelooft.
  Hij wil jullie beletten om het Paradijs binnen te gaan door leugens te verkondigen dat Hij jullie meeneemt naar een even mooi goddelijk paradijs.

  Zijn arme voorgelogen en trouwe volgelingen doorzien zijn bedrog niet omdat ze verblind zijn door de verlokking van de materialistische glorie.
  ----------------------------

  De profetieŽn in het Boek van Openbaring zullen werkelijkheid worden.
  Bid, bid, bid allen iedere dag.
  Jullie zullen spoedig de Waarheid van de Bijbel begrijpen. Iedereen zal uiteindelijk begrijpen dat de lessen die in Mijn Vaders Boek staan waarheidsgetrouw zijn. Er staan geen leugens in.
  ProfetieŽn die in het verleden werden voorzegd werden realiteit. ProfetieŽn die in het Boek van Openbaring staan zullen nu realiteit worden.
  Deze boodschappen die aan deze profeet werden gegeven dienen als voorbereiding van Mijn kinderen om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te komen. Vertel aan iedereen Mijn Waarheid. Red ieder uit de klauwen van de Bedrieger voordat het te laat is.

  Jullie liefhebbende Verlosser Jezus Christus

  Uit : the Warning - European seeer

  06-04-2011, 18:07 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waarheid dat geopenbaard wordt in de Grote Waarschuwing 7/12/2010

  De Grote Waarschuwing is bedoeld om de Mensheid de Waarheid te laten zien

  Iedereen zal Gods Waarheid zien. Iedereen zal het bewijs zien dat Ik besta. Ze zullen deze genade ontvangen gedurende de Grote Waarschuwing. Ze zullen eindelijk de Waarheid weten.
  Spijtig genoeg zal niet iedereen zich bekeren, ondanks dit grote geschenk.

  Verspreid de verlossing zo vlug mogelijk zodat mensen zich kunnen verzoenen VOOR de Grote Waarschuwing.

  Uit: the Warning - European seeer

  06-04-2011, 14:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar rijkdom 30/11/2010

  De wereld ziet er hetzelfde uit. De mensen zien hetzelfde uit. De wereld getoond op tv ziet er hetzelfde uit. De mensen zijn blind. Ze denken dat de wereld zal verder draaien zoals voorheen. Maar spijtig genoeg vergissen ze zich!

  Een rijke man die veel geld heeft binnengerijft wil steeds meer en meer, en heeft nooit genoeg. De reden hiervoor is het leeg gevoel dat Satanís geschenken nalaten in iemand!

  Als je verder gaat in je zoektocht naar rijkdom is het gewoonlijk ten koste van je naaste.
  Niemand verwerft grote rijkdom zonder dat dit ten koste gaat van anderen.
  Niemand wordt beroemd zonder iemand voorbij te steken in beroemdheid.
  Een mens die zijn rijkdom niet deelt is verdoemd.
  Een persoon die niets heeft is eerder geneigd te delen dan iemand die gezegend is met materiŽle rijkdom.

  De Waarheid zal altijd hetzelfde blijven. De Waarheid zal niet veranderd worden ten behoeve van de mensheid.
  Luister, je kunt niet verwachten de weg van de wereld te volgen en Mijn Vaders Koninkrijk binnen te treden.

  Velen rechtvaardigen hun rijkdom en glorie door dit te wijten aan geluk. Maar wat jullie niet realiseren is dat velen onderweg hun ziel hebben verkocht aan de Satan. Anderen geloven dat ze simpelweg het beste doen voor zichzelf en hun familie, maar ze moeten begrijpen dat financiŽle zekerheid nog iets anders is dan de zoektocht naar luxe en weelde, en dat is niet toegestaan. In realiteit is een groot deel van de rijkdom verworven door zonde. Geld is waardeloos als het op een oneerlijke manier verworven werd en waarbij de minder gelukkigen niet kunnen meedelen.

  Geld, materiŽle welstand en alle goede zaken die werden verworven door mensen die zichzelf gelukkig prijzen moeten gedeeld worden met degenen die arm zijn. Geld dat wordt weggegeven aan goede doelen is waardeloos als het dient om in de kijker te lopen.

  Als het plan van het Kwaad in werking treedt over de hele wereld en ieder van jullie met lege zakken wordt achtergelaten, dan zullen jullie ondervinden hoe weinig waarde geld eigenlijk heeft.

  Wanneer de illuminati jullie geld overnemen en jullie geen kans laten eraan te geraken zonder op hun condities in te gaan, dan zullen jullie ondervinden dat jullie een alternatieve weg nodig hebben naar geluk.

  Jullie geld zal waardeloos zijn en dan zullen jullie moeten overleven volgens de wet van de jungle. Degenen met overlevingsinstinct zullen het gemakkelijker kunnen dan degenen die nog niet eerder op hun knieŽn moesten werken. Zaden om je eigen voedsel te kweken zullen meer waard zijn voor jullie dan een miljoen dollar.
  Wat fruit zal meer voor je uitmaken dan een dure wagen.
  Want als je totaal aan je lot wordt overgelaten zul je terug jullie Schepper aanroepen.
  Dan zul je begrijpen dat enkel de Liefde in je hart belangrijk is.
  Want zonder Liefde kun je niet groeien, en kun je niet Mijn Vaderís Koninkrijk binnenkomen.

  Denk eraan, wees voorzichtig in je zoektocht naar rijkdom. Stop nu voor het te laat is. Deel met je naaste en volg Mijn Weg.
  Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus

  2010-11-30 Uit: the Warning - European seeer

  06-04-2011, 14:21 Geschreven door Claudia  


  05-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ken uw vijand : Rusland, de Beer deel 2

  Op het gebied van de handelsrelatie maakte eurocommissaris Catherine Ashton in 2010 bekend dat de EU een nieuw verdrag zal ondertekenen als Rusland lid wordt van de Wereldhandelsorganisatie. In december 2010 liet de Europese Unie zijn bezwaren tegen de toetreding van Rusland tot de WHO geheel vallen.

  Hoewel er volgens de EU op politiek en democratisch gebied nog het nodige moet veranderen, wil de EU Rusland binden aan reguliere, internationale bijeenkomsten om zo de transparantie van het land te vergroten. Dit werkt goede politieke en economische relaties in de hand, aldus eurocommissaris Fule.

  De EU-Rusland top in 2011 ging over verschillende zaken die beide partijen direct aan gaan. Zo werd verder gesproken over de toetreding van Rusland tot de WHO, over het visumvrij verkeer tussen EU en Rusland, over energie en over olieprijzen. Ook kwam de onrust in het Midden Oosten aan de orde. Rusland en de EU riepen de regering in LibiŽ op het geweld tegen burgers te beŽindigen.

  Belang van de relatie

  De EU maakt zich zorgen om de mensenrechtenschendingen in de gebieden in de Noordelijke Kaukasus en ziet graag dat Rusland stappen onderneemt om corruptie tegen te gaan in de rechterlijke macht. Ook moet Rusland volgens de EU maatregelen treffen om de veiligheid van verouderde kernreactoren en (kern)onderzeeŽrs te garanderen. Tenslotte dringt de EU er op aan dat Rusland de in GeorgiŽ ondertekende vredesakkoorden aanvaardt.

  Er wordt gewerkt aan een nieuw akkoord tussen de EU en Rusland over verdere politieke en economische samenwerking. Het oude Ďpartnerschap- en samenwerkingsakkoordí uit 1997 is verlopen. Besprekingen over een nieuw verdrag zijn in 2009 begonnen in na een bijeenkomst van Rusland en de EU in de Siberische stad Chanty-Mansijsk.

  Ondanks problemen en ergernissen blijft Rusland een onmisbare partner voor de EU. Rusland is de derde handelspartner van de EU. En alleen al op energiegebied is de Europese Unie voor 20 procent afhankelijk van Russische olie en voor bijna 40 procent van Russisch aardgas. In november 2009 werd afgesproken dat de EU en Rusland elkaar vroegtijdig gaan waarschuwen bij een dreigende storing van de levering van gas, olie en elektriciteit.

  Omgekeerd is de Unie ook van groot economisch belang voor Rusland. De waarde van de Europese handel met Rusland maakt ongeveer 52 procent uit van het totale handelsverkeer met Rusland. Daarnaast is de EU de grootste investeerder in het land. De investeringen van de Unie in Rusland bedragen zo'n 30 miljard euro, tegen 3 miljard van Russische kant in de EU.

  Argumenten in de discussie

  Europa moet er rekening mee houden dat Rusland nog maar weinig ervaring heeft met democratie

  Rusland heeft nog maar weinig ervaring met democratie en heeft een 'verlichte sterke hand' nodig om het land geleidelijk te verlossen van de nog steeds ernstige corruptie.

  Europa moet een soepele houding ten aanzien van Rusland aannemen vanwege de Europese handelsbelangen

  Rusland is een belangrijke exportpartner voor Europese producten. Het land is de op twee na grootste handelspartner van de EU. Bovendien is Europa met meer dan 60 procent van de directe buitenlandse investeringen in Rusland, ook de grootste investeerder in het land. Europa verdient dus veel geld aan Rusland. Omgekeerd is Europa veruit de grootste handelspartner van Rusland; de EU is goed voor 52 procent van Ruslands buitenlandse handel. Bovenstaande cijfers geven de enorme economische belangen aan die spelen in de relatie EU-Rusland. Deze belangen zouden het argument kunnen rechtvaardigen dat de EU Rusland niet te hard moet aanpakken.

  Europa moet een soepele houding ten aanzien van Rusland aannemen vanwege de Europese energiebelangen

  Europa heeft niet alleen belang bij een goede relatie met Rusland vanwege handelsbelangen, er spelen ook grote energiebelangen. 30 procent van de olie van de EU en 40 procent van het gas komt uit Rusland. Sommige lidstaten van de EU, in het bijzonder Polen, Slowakije en Hongarije, zijn zelfs zeer afhankelijk van Russische olie. Omdat Europa er belang bij heeft haar energievoorraad veilig te stellen, zou de EU wellicht moeten kiezen voor een zachte lijn ten opzichte van Rusland.

  Europa moet een harde houding ten aanzien van Rusland aannemen vanwege de teloorgang van democratie en de schendingen van de mensenrechten

  Rusland is geen democratie. Freedom House, een Amerikaanse organisatie die jaarlijks een toonaangevende democratie-index publiceert, kwalificeert het land als 'niet vrij'. In Rusland worden maatschappelijke organisaties (zogenaamde NGO's) ernstig in hun werk belemmerd door de regering. Nieuwe wetgeving regelt dat gouverneurs niet langer worden gekozen via verkiezingen maar worden benoemd door de president, en de oppositie in Rusland wordt voortdurend tegengewerkt.

  Ook van andere kanten neemt de kritiek op de schendingen van mensenrechten in Rusland toe. Human Rights Watch, een internationale mensenrechtenorganisatie, wijst erop dat met het aantreden van Poetin in 2000, de mensenrechtensituatie in Rusland ernstig is verslechterd. De vrijheid van meningsuiting en media staan in het land ernstig onder druk. Verschillende geleerden en journalisten zijn het slachtoffer geworden van intimidaties, en door middel van aanklachten wegens smaad probeert de regering de vrije media te ondermijnen. In de autonome Russische republiek TsjetsjeniŽ vinden ernstige mensenrechtenschendingen plaats: zogenaamde 'vermissingen', buitenproportioneel gebruik van geweld en schendingen van de afspraken over oorlogsrecht uit de Geneefse Conventie.

  Religie

  Rusland is overwegend christelijk. Volgens de US Department of State beschouwden in 2007 ongeveer 100 miljoen inwoners zich als Russisch-orthodoxe christenen. Daarnaast komen ook voornamelijk de islam, het boeddhisme en het jodendom voor. Ten tijde van het communistisch regime werd elke vorm van religie onderdrukt en werden vele inwoners atheistisch. Schattingen over het aantal gelovigen variŽren sterk. De Russisch-orthodoxe Kerk is ook na 1991 de belangrijkste christelijke religie gebleven in Rusland. Veel etnische Russen zijn weinig praktiserend, maar staan wel sympathiek tegenover de Kerk, die ook een grote culturele betekenis heeft voor de Russische geschiedenis. Uit opiniepeilingen blijkt dat meer dan 80% positief staat tegenover de Russische orthodoxie, maar dat minder dan 5% regelmatig naar de kerk gaat.

  05-04-2011, 23:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ken uw vijand : Rusland, de Beer

       

  Rusland onder de loupe (Wikipedia)

  Rusland heeft een grote bevolking, maar een lage bevolkingsdichtheid. In de 20e eeuw is de Russische bevolking relatief traag gegroeid, van 70 miljoen in 1900 naar 'slechts' het dubbele nu. De bevolking van de Russische Federatie wordt door de CIA geschat op 140.041.247 (2009). Het Russische bureau voor statistiek gaf 141.912.800 op per 1 mei 2008. Het grootste deel van de bevolking woont in Europees Rusland, het Oeralgebied en in het zuidwesten van Siberie. Het Russische Verre Oosten en het grootste deel van het noorden van Rusland zijn zeer dun bevolkt.

  Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie daalt de bevolking door emigratie en verslechterde levensomstandigheden. De vruchtbaarheid is gedaald, terwijl de sterfte vooral onder mannen enorm is gestegen als gevolg van verslechterde werkomstandigheden en alcoholisme. Hierdoor is de levensverwachting van mannen en vrouwen sterk verschillend. Na de jaren 90, die rampzalig waren als gevolg van verslechterde economische omstandigheden, is de vruchtbaarheid onder met name de Russen weer wat gestegen (van 8,7 geboorten per 1000 inwoners in 2000 naar 10,4 in 2004) en de overheid probeert door programma's het vruchtbaarheidsniveau verder omhoog te brengen. Onder de inwonende Turkse volkeren is de vruchtbaarheid hoger dan onder de Russen.

  Andere trends zijn een verhoging van de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen (met name in de steden) en de doorbraak van de seksuele revolutie in de jaren 90. Door de verslechterde omstandigheden zijn echter ook het nationalisme en racisme toegenomen. Mensen van Joodse afkomst en Kaukasische oorsprong worden vooral in grotere Europese steden als Moskou en Sint-Petersburg gediscrimineerd en de rassenhaat is toegenomen, onder invloed van radicale groepen als de RNE, Pamjat en de DPNI.

  In Rusland wonen ongeveer 160 verschillende etnische groepen en inheemse volken. De belangrijkste etnische groepen bij de volkstelling van 2002 waren Russen (79,8%), Tataren (3,8%), Oekrainers (1,2%), Basjkieren (1,1%),Tsjoevasjen (0,9%), Tsjetsjenen (0,9%) en Armeniers (0,8%). De overige 10,3% omvatte (naast degenen die hun etniciteit niet specificeerden) onder andere Avaren, Abschazen, Azerbeidzjanen, Boerjaten, Chanten, Chinezen, Duitsers (inclusief Wolga-Duitsers), Eskimo's, Evenken, Georgiers, Grieken, Ingoesjen, Jakoeten, Joden, Kareliers, Kazachen, Koreanen, Korjaken, Mansi's, Mari's, Mordvienen, Nenetsen, Oedmoerten, Oezbeken, Kalmukken, Osseten, Polen, Tsjoektsjen, Tuvienen en Wit-Russen. Bijna al deze volken wonen binnen een beperkt gebied, dat bij wat grotere bevolkingsgroepen vaak ook hun naam draagt. De Russen, OekraÔners en Wit-Russen behoren tot de volken die zich in het hele land bevinden.

  Corruptie in Rusland sterk gestegen onder Poetin  • 28 maart 2011  Bron: ap 

  Corruptie is een wijder verbreid verschijnsel geworden in Rusland tijdens de regeerperiode van Vladimir Poetin. Vrienden en familieleden van de ex-president en huidig premier hebben hun positie gebruikt om zich persoonlijk te verrijken, zeggen oppositieleiders in een rapport dat maandag is verschenen.

  Ex-premier Michail Kasjanov, voormalig vicepremier Boris Nemtsov en andere oppositieleden presenteerden het rapport over corruptie onder Poetin, die voorheen als president en nu als premier inmiddels tien jaar aan het bewind is in Rusland.

  Oud-parlementariŽr Vladimir Ryzjkov verwees naar gegevens van de denktank Indem. Hij zei dat corruptie tussen 2001 en 2005 vertienvoudigd is tot ruim 212 miljard euro, een kwart van de Russische economie.

  President Dmitri Medvedev wijdde de eerste twee jaar van zijn ambtstermijn aan een anti-corruptiecampagne, maar klaagt regelmatig dat die niets heeft uitgehaald. In 2010 alleen al zou volgens Medvedev ongeveer 25 miljard euro aan overheidsgeld zijn verdwenen via staatscontracten.

  Vrienden van Poetin

  Volgens het rapport verrijkte een kleine groep van Poetins vrienden en familieleden zich in extreme mate via staatsbedrijven. Eťn van hen kreeg de controle over de kleine bank Rossija die halverwege het eerste decennium van deze eeuw het beheer kreeg over lucratieve tegoeden van energiebedrijf Gazprom.

  Een ander saillant voorbeeld in het rapport is dat van Gennady Timtsjenko, een Russische oliehandelaar met de Finse nationaliteit. Zijn fortuin groeide volgens Forbes van anderhalf miljoen euro in 2000 tot ongeveer 1,75 miljard euro in 2008.

  Hoewel Timtsjenko belastingen betaalt in Zwitserland, exporteert hij ongeveer een derde van de Russische olie, die hij voor schappelijke tarieven koopt van Russische staatsbedrijven.

  De Russische regering heeft nog niet officieel gereageerd, maar Poetin ontkent dat hij zijn positie heeft misbruikt om zijn vrienden en familieleden te helpen.

  Luxueuze optrekjes

  De oppositie windt zich ook op over extreem hoge kosten van 26 luxe woningen die Poetin en Medvedev in de uitoefening van hun functie ter beschikking staan.

  De voorzitter van de Russische Hoge Raad zei eerder deze maand dat corruptie in vijfentachtig procent van de gevallen wordt bestraft met voorwaardelijke straffen. Het gaat dan vooral om artsen, leraren en politieambtenaren. Hogere ambtenaren ontkomen nagenoeg allemaal aan veroordeling.

  Economie van Rusland

  Rusland heeft zich vrij snel hersteld van de financiele crisis van 1998 (die volgde op de AziŽ-crisis, een jaar eerder). Sindsdien is de economie jaarlijks gegroeid met gemiddeld 6,5%. Het land werd daarbij geholpen door onder meer een sterke stijging van de olieprijs. Aardolie en aardgas zijn zeer belangrijke exportproducten van Rusland. Maar ook de binnenlandse bestedingen nemen toe. Nog niet alle Russen profiteren van de economische groei, maar grote groepen beschikken over meer geld dan enkele jaren geleden. Al met al doet dat het vertrouwen in Rusland toenemen en zijn meer buitenlandse bedrijven geÔnteresseerd om in het land te investeren.

  De wederopstanding van Rusland is opmerkelijk, omdat onder Boris Jeltsin de economie in elkaar stortte. Door de vermindering van de staatsbemoeienis op buitenlandse handel grepen veel mensen hun kans. Zij kochten bijvoorbeeld diamant, olie en andere grondstoffen voor roebels op de nog wel gecontroleerde en dus goedkope binnenlandse markt. Vervolgens verkochten ze deze voor de werkelijke prijs op de buitenlandse markt. Met de opbrengst werden grote staatsbedrijven opgekocht voor een fractie van de werkelijke waarde. Het is een van de verklaringen voor de snelle rijkdom van sommige Russen, die in populair taalgebruik ook wel worden aangeduid als "oligarchen".

  De plotselinge overgang van communisme naar kapitalisme leidde tot Ďkapitalisme op zijn rauwstí, waarbij mensen met de juiste connecties snel rijk werden en de overgrote meerderheid verarmde. De 'nieuwe rijken' zijn vaak dezelfde bestuurspersonen die in de laatste jaren van het communisme nog 'trouwe' partijleden waren en in 'naam van de communistische partij' de touwtjes op lokaal en hoger niveau in handen hadden. Uit aard van hun functie wisten deze snel de bakens te verzetten en hun weg te vinden in de gewijzigde omstandigheden, vooral via allerlei connecties die ze altijd al hadden. Voormalig president Vladimir Poetin, ook voortgekomen uit deze kringen, probeerde sindsdien wel de snelle rijkdom van enkelen te belemmeren hoewel volgens sommigen hij vooral erop let dat niemand hem de macht al te zeer kan betwisten en dat hij opzich niet zoveel moeite heeft met de persoonlijke rijkdom van de oligarchen. De arrestatie en veroordeling van oliemagnaat en miljardair Michail Chodorkovski in 2005 is daarvan een goed voorbeeld. Chodorkovski had kritiek op Poetin en steunde liberale partijen. Overigens was die rechtszaak, vooral in het buitenland, zwaar omstreden. De president zou vooral bang geweest zijn voor de politieke aspiraties van Chodorkovski. Bij de 'gewone Rus' is beduidend minder kritiek op de gang van zaken bij deze rechtszaak, en soortgelijke arrestaties, te horen: zij vinden het over het algemeen wel goed dat deze rijkaards aangepakt worden. Vooral omdat via de staatsmedia allerwege verkondigd wordt dat dezen door het weigeren om belasting te betalen niet willen bijdragen aan de magere staatsvoorzieningen voor o.a. pensioenen, uitkeringen etc. Poetin speelt hier handig op in.

  Poetin probeerde echter niet alleen via de rechter de oligarchen aan te pakken. Een opvallend verschijnsel is zijn poging ze aan te stellen als gouverneurs van arme gebieden, zoals Roman Abramovitsj in Tsjoekotka. Poetin hoopt dat ze hun geld zullen investeren in deze gebieden.

  De belangrijkste exportproducten van Rusland zijn elektriciteit, aardolie, aardgas, steenkool, ertsen, hout en houtproducten. Dat de landbouw nog steeds niet op orde is blijkt uit de noodzaak om veel voedselproducten te importeren.

  Bij al deze economische activiteit raakte de aandacht voor het milieu ondergesneeuwd. De olie- en gaswinning heeft Ė vooral in SiberiŽ Ė geleid tot totale verwoesting en vervuiling. In veel Russische steden heeft de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht een waarde bereikt die de westerse normen vele malen overtreft. Toch lagen de waarden rond 2000 in veel steden nog onder die van 1990, om de simpele reden dat de industrie nog steeds niet op volle capaciteit draaide door gebrek aan orders. Ook het drinkwater is vaak sterk verontreinigd.

  Circa 32% van het Russische grondgebied kan maar voor de landbouw gebruikt worden, want een groot gedeelte van de grond is permanent bevroren, geŽrodeerd of vervuild. De meeste landbouw concentreert zich daarom in het zuiden en in het westen van SiberiŽ. Ondanks de stijgende groei van de productie, met name graan, kan de Russische landbouwsector niet aan de binnenlandse vraag voldoen, en is invoer noodzakelijk. Ongeveer 13% van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector; samen leveren zij 6% van het bruto binnenlands product (2000).

  De situatie in de landbouw na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 was zeer problematisch. De opbrengsten daalden, voedsel was schaars en werd zelfs op vele plaatsen gerantsoeneerd. De situatie was dermate zorgelijk dat het machtige land in grote mate afhankelijk was van voedselimport. De regering stemde in met een ingrijpend plan van agrarische hervorming, waarin de voormalige staatsbedrijven moesten veranderen in individuele particuliere bedrijven, vennootschappen of echte coŲperaties. Door tegemoet te komen aan de wensen en belangen van de plattelandsbevolking hoopte men het voormalige communistische landbouwsysteem snel te veranderen. En hoewel alle staats- en collectieve bedrijven in theorie gedecollectiviseerd zijn, blijven de ca. 25.000 coŲperatieve landbouwbedrijven grotendeels afhankelijk van de staat.

  Het enorme Rusland bezit enorme energiereserves en andere waardevolle delfstoffenvoorraden. Deze enorme voorraden hebben Rusland tot een van de grootste producenten en exporteurs ter wereld gemaakt. Rusland beschikt over de grootste gasreserves ter wereld (twee keer zoveel als Iran), over de op een na grootste steenkoolreserves en neemt de achtste plaats in op het gebied van oliereserves. Sinds oktober 2001 levert Rusland voor een periode van twintig jaar jaarlijks 4 miljard m≥ aardgas aan Nederland. Tot de grootste olie- en gasbedrijven behoren Gazprom, TNK-BP, LUKoil, Rosneft en Transneft. Momenteel is vooral staatsbedrijf Gazprom bezig met het aanleggen van vele nieuwe gasleidingen, met name in Oost-SiberiŽ en het Russische Verre Oosten voor de Chinese markt. De olie- en gasexporten vormen een aanzienlijk deel van de Russische handelsbalans en hebben er onder andere voor gezorgd dat Rusland zijn staatsschuld versneld kan afbetalen. In West-SiberiŽ worden in de nabije toekomst een aantal nieuwe gasvelden en olievelden in gebruik genomen en wordt uit oudere velden met behulp van nieuwe technieken geboord naar eerder onbereikbare lagen. Voor een betere aansluiting van West-SiberiŽ op Europees Rusland en de toekomstige exploitatie van de delfstoffen van de Subarctische Oeral is het megaproject Industriele Oeral - Arctische Oeral opgezet. In het Verre Oosten wordt sinds de jaren '90 gewerkt aan een zestal megaprojecten rond het eiland Sachalin voor de olie- en gaswinning, waarvan momenteel Sachalin-I en Sachalin-II de belangrijkste zijn. Voor Sachalin-II is de grootste installatie voor vloeibaar gas ter wereld geopend. Tevens is dit het grootste buitenlandse investeringsproject in Rusland.

  De grootste voorraden delfstoffen bevinden zicht in het noordwesten (Kola), het Russische Verre Oosten, Siberie en in de Oeral. De belangrijkste delfstoffen zijn ijzererts en steenkool (Koezbassbekken en regio Altai), bauxiet (republiek Komi), aardgas en aardolie (bijvoorbeeld Oerengojgasveld, Jamburggasveld en de gasvelden op Jamal-schiereiland in West-Siberie), kolen (10% van ís werelds steenkolenproductie), uranium, goud, chroom, zilver, platina, diamant, nikkel (Norilsk Nikkel), kobalt, magnesium, mangaan, lood en wolfraam. Veel van deze delfstoffen voldoen helaas niet aan de westerse kwaliteitsnormen. Alleen de nikkel- en aluminiumsector voldoet aan deze normen. De belangrijkste exportproducten in de mijnbouw zijn op dit moment aluminium, nikkel, koper en ijzer. De Russische mineralenmarkt is in handen van een klein aantal megabedrijven, die vaak een groot deel van de wereldproductie in handen hebben:

  • Alrosa Groep : 25% van de wereldproductie aan diamanten
  • Norilsk Nikkel : 18% van de wereldproductie aan nikkel; 13% kobalt; 3% koper; 14% platina

  Rusland heeft de beschikking over meer dan 400 thermische en hydro-elektrische krachtcentrales en 10 vaak verouderde kernenergiecentrales, die op twee na allemaal in het Europese deel van Rusland liggen. De komende jaren wil men de bouw van kernreactoren sterk opschroeven, in totaal wil men 40 nieuwe kernreactoren bouwen in de komende periode. De waterkracht van de rivieren de Wolga en de Angara in Rusland wordt benut door een aantal van de grootste waterkrachtcentrales ter wereld. Het grootste gedeelte van de energie in Rusland is overigens afkomstig van olie- en kerncentrales.

  Russische wapenindustrie boekt nieuw exportrecord

  • 15 oktober 2010  Bron : My business

  De Russische wapenexport zal dit jaar (2010) een omzet realiseren van 10 miljard dollar. Dat heeft de Russische vice-premier Sergei Ivanov bekend gemaakt. Met dat bedrag laat de Russische wapenexport een nieuw record voor het post-Sovjet-tijdperk optekenen. De omzet van de Russische wapenexport kent al elf jaar op rij een groei. Vorig jaar werd een omzet gerealiseerd van 8,5 miljard dollar. De voorbije jaren hebben alleen de Verenigde Staten een grotere wapenexport laten optekenen.

  "De wapenverkoop aan China, de grootste afnemer van Russische militaire technologie, is wel gevoelig gedaald, maar dat wordt volgens Ivanov opgevangen door orders uit andere landen, zoals Venezuela en Algerije," merkt het Russische persbureau Interfax op. "Vice-premier Ivanov benadrukt dat Russische militaire technologie door zestig verschillende landen wordt gekocht." Meer dan zevenhonderd bedrijven en fabrieken zouden zijn betrokken bij de Russische wapenproductie.

  Ivanov merkte nog op dat Rusland op dit ogenblik nog voor 45 miljard dollar nieuwe wapenorders heeft lopen van buitenlandse klanten. "Dat geeft aan dat de Russische wapenexport de volgende jaren op niveau zal blijven," benadrukte hij nog. De Russische vice-premier waarschuwde wel dat er moet blijven geÔnvesteerd worden in de verbetering van de kwaliteit in sectoren waar Rusland nog altijd een achterstand heeft tegenover de concurrentie. Hij wees daarbij onder meer op nieuwe materialen, micro-elektronica, informatica en nanotechnologie. (MH)

  Mensenrechten geen prioriteit voor Russen

  Prospekt archief - Renť Does

  Sinds het einde van de communistische tijd is de maatschappij van Rusland vrijer en opener geworden. Rusland staat echter zekerniet bekend als ťťn van de voorlopers in de verdediging van mensenrechten.

  Over het hedendaagse Rusland kan met gemak een flinke opsomming van mensenrechtenschendingen worden gemaakt. Allereerst denkt men dan aan de gewelddadige onderdrukking van de Tsjetsjeense opstand en de brute zatsjistki (zuiveringen) van Tsjetsjeense dorpen.

  Maar er is meer. Milieuactivisten worden regelmatig vervolgd wegens de openbaarmaking van 'staatsgeheimen'. De levensomstandigheden in Russische gevangenissen zijn mensonterend en gevaarlijk wegens overvolle cellen en de snelle verspreiding van tbc, aids en drugsgebruik. Voor relatief lichte vergrijpen worden zware straffen opgelegd.

  Politieagenten mishandelen vaak arrestanten en doen dit praktisch ongestraft. Jonge dienstplichtigen worden bij hun legeronderdelen dikwijls getreiterd. Hen wordt lichamelijk geweld aangedaan. De persvrijheid wordt regelmatig met voeten getreden.

  Het recht op vergadering werd herhaaldelijk en op vele plaatsen in de Russische Federatie geschonden, waarbij de autoriteiten demonstraties in de ban deden, met name van leden van de politieke oppositie. Demonstranten werden herhaaldelijk opgepakt voor het deelnemen aan zulke betogingen. Dreigementen en fysieke aanvallen op activisten, advocaten, journalisten en mensen van de oppositie nemen toe en hebben in sommige gevallen geleid tot het vermoorden van mensenrechtenadvocaten, zoals Stanislav Markelov en journaliste Anastasia Baburova. In de rechtszaak naar de moord op de mensenrechtenjournaliste Anna Politkovskaja werd er geen antwoord gegeven op essentiŽle vragen als wie de moord heeft opgedragen en uitgevoerd. De onderzoeken naar dergelijke aanslagen blijven ineffectief, en blijken een voedingsbodem voor een klimaat van straffeloosheid en een verdere verzwakking van de maatschappij.

  Skinheads kunnen tamelijk ongestoord geweld plegen tegen donkere mensen en burgers uit de Kaukasus. Racisme en antisemitisme zijn niet uitzonderlijk onder Russen.

  De Geloofswet uit 1997 legt zware beperkingen op aan de uitoefening van niet-traditionele religies in Rusland. De traditionele religies zijn volgens de wet de orthodoxie, de islam, het boeddhisme en het jodendom.

  Maar er is ook vooruitgang geboekt op het gebied van mensenrechten. Inmiddels heeft Rusland alle belangrijke mondiale en Europese mensenrechtenconventies ondertekend. Er zijn voorzichtige tekenen dat de Russische Federatie zich - in tegenstelling tot de voormalige Sovjet-Unie - niet alleen op papier aan deze regels zal houden.

  Onder de president functioneert een commissie voor de mensenrechten. Er is een ombudsman voor de mensenrechten; thans Oleg Mironov. Rusland telt momenteel zo'n 2000 mensenrechtengroepen. In de strafrechtpleging worden lichtere straffen en sinds kort ook alternatieve straffen opgelegd. Er is aandacht voor de levensomstandigheden in de gevangenissen.

  Doodstraf
  Russen vinden de naleving van mensenrechten een goed beginsel, maar ze kunnen zich heel snel situaties voorstellen waarin dit principe opzij moet worden geschoven. Een westerse politicus die in de communistische tijd mensenrechtenschendingen in Rusland aan de orde stelde, werd meteen om de oren geslagen met de schending van economische mensenrechten in het Westen (werkloosheid, grote verschillen tussen rijk en arm).

  Vandaag de dag menen de meeste Russen dat de naleving van burgerrechten opzij mag worden geschoven als dat nodig mocht zijn voor de binnenlandse veiligheid en de belangenbehartiging van de Russische staat. Westerse democratieŽn mogen hun mensenrechtennormen niet zomaar opleggen aan Rusland, zo vindt een meerderheid van de Russen.

  De afschaffing van de doodstraf, voor mensenrechtengroeperingen een belangrijke indicator voor goed gedrag, is een veelzeggende illustratie van het Russische denken over mensenrechten. In Rusland bestaat de doodstraf nog, maar onder druk van de Raad van Europa worden sinds 1997 geen doodvonnissen meer tot uitvoering gebracht.

  Relatie EU-Rusland

  De relatie tussen de Europese Unie en Rusland is enige tijd aanzienlijk bekoeld geweest. Dat kwam door de gevechten tussen Georgische en Russische troepen in 2008 en de tijdelijke onderbreking van de energietoevoer Ė door Rusland Ė naar Europese landen de winter van 2009. In mei 2009 vond een top plaats waar de verhoudingen weer enigszins hersteld werden.

  De Russische president Medvedev kwam in 2009 met een voorstel voor een nieuw Europees veiligheidspact en nadien waren er voorstellen om de CO2-uitstoot te verminderen en over samenwerking op energiegebied. In 2010 verscheen een Russisch document waarin versterking van de band met EU-landen werd voorgesteld. De EU steunde in 2010 verder de toetreding van Rusland tot de WHO. Tijdens het bezoek van de Russische premier Poetin in februari 2011 werd aandacht besteed aan die toetreding, maar ook aan de modernisering van Rusland en de Russische samenleving. Het was het meest uitgebreide overleg tussen de EU en Rusland sinds 1997, het jaar van het het eerste topoverleg tussen beide grootmachten. 

  Ontwikkelingen

  Tijdens de top in mei 2009 stonden thema's als de financiele crisis, de onderlinge handelsbetrekkingen en de energievoorziening hoog op de agenda. Voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie, EU- buitenlandvertegenwoordiger Javier Solana en president Vaclav Klaus van toenmalig EU-voorzitter TsjechiŽ waren naar de Siberische stad Khabarovsk afgereisd om de relaties met Rusland te verbeteren.

  De Russische president Dmitri Medvedev had de EU eerder gewaarschuwd dat Rusland niet gediend was van het Oostelijk Partnerschap dat de EU wil aangaan met ArmeniŽ, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, MoldaviŽ, GeorgiŽ en OekraÔne. "Het stuit ons tegen de borst dat sommige staten dit zien als een partnerschap tegen Rusland", zei Medvedev met een duidelijke sneer richting GeorgiŽ en OekraÔne. Commissievoorzitter Barroso wierp vergeefs tegen dat de EU alleen positieve bedoelingen heeft. 

  Met betrekking tot de energievoorziening sprak Medvedev de verwachting uit dat OekraÔne niet zal kunnen voldoen aan de financiŽle verplichtingen voor gasleveranties. Daarentegen heeft Rusland ook nog geen stappen ondernomen om een nieuwe gascrisis te voorkomen. Volgens Medvedev heeft Rusland ook geen intentie om het Energy Charter Treaty te ratificeren, hoewel Moskou in 1994 dit door de EU ondersteunde multilaterale verdrag over energie-investeringen en energieleveranties wel heeft ondertekend.

  zie deel 2

  05-04-2011, 23:22 Geschreven door Claudia  


  04-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3463 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 4/04/2011

  Lieve kinderen, de dood zal langs Fronteira (de grens) passeren en mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Kniel in gebed. Jullie zullen nu de gruwelen op Aarde te zien krijgen. Ik ben jullie zorgelijke Moeder en Ik kom uit de Hemel om jullie op te roepen tot bekering. Kijk niet werkloos toe. Laat jullie missie niet in de steek. God wacht (op jullie) met open armen. Laat niet tot morgen liggen wat je nu kunt doen. Jullie tijd is kort. In Tarifa zal gehuil en jammerklachten gehoord worden. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Open jullie harten en aanvaard Mijn oproepen. Ik wil jullie niet bang maken met hetgeen Ik jullie meedeel, maar Ik wil jullie gewoon verwittigen wat jullie te wachten staat. Hou moed. Keer terug naar de Heer. Hij is gehaast en heeft geen tijd te verliezen. Ga verder op de Weg van goedheid en heiligheid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige DrieŽenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3462 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 2/04/2011

  Lieve kinderen, vlucht van zonde en dien met plezier de Heer. Laat de duisternis van zonde jullie leven niet overschaduwen. Jullie zijn de Heer en Hij houdt van jullie. Kniel in gebed, want enkel op die manier kan vrede bekomen worden. Jullie leven in een tijd van grote geestelijke verwarring. Hou van de Waarheid en verdedig ze. Mijn Jezus heeft jullie moedige getuigenis in het openbaar nodig. Open jullie harten. Ik kom uit de Hemel om jullie de Weg te tonen die jullie zal leiden naar Verlossing. Luister naar Mij. Wees menselijk. Spanningen staan op het punt te verergeren en een groot fiasco te worden.  Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Tapa en Queimados zullen onder lijden gebukt gaan. In Luz zal gehuil en jammerklachten gehoord worden. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige DrieŽenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3461 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 29/03/2011

  Lieve kinderen, leef naar het paradijs dat enkel voor jullie werd geschapen. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en jullie moeten enkel Hem navolgen en dienen. Mijn Jezus verwacht veel van jullie. Geef het beste van jullie in de missie die jullie werd toevertrouwd. Laat je niet door zonde meevoeren en aanvaard de genade dat mijn Heer voor jullie voorziet. Dit zijn de tijden die door Mij voorspeld zijn. De mensheid zal een zwaar kruis te dragen hebben, en mijn arme kinderen zullen angstige momenten meemaken. Tena zal roepen om hulp en het leed zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Bid, bid, bid. Een verrassend feit zal zich voordoen in Page en zal herhaald worden in Maranhao. Vertel iedereen dat Ik niet zomaar uit de Hemel kom. Bekeer je tot de Heer die met de grote Liefde van de Vader op jullie staat te wachten. Hou moed. Degene die zich bij de Heer aansluiten zullen nooit de nederlaag ondervinden. Doe zo verder. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige DrieŽenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  04-04-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : Rolling Stones - The Last Time

  Ik wil je hier voorgoed bij Mij
  Maar je luistert niet naar Mij
  Je laat Me roepen in de woestijn
  Wil je een leven zonder Mij

  Dit is dan het einde.
  Dit is dan het einde.
  Misschien het einde.
  Jij beslist. Jij kiest. Jij kiest.

  Ik heb gedaan wat ik kon.
  Jij was mijn opgaande zon.
  Maar jij wilt een valse vrijheid
  Die brengt je naar de Hel voor altijd

  Dit is dan het einde.
  Dit is dan het einde.
  Misschien het einde.
  Jij beslist. Jij kiest. Jij kiest.

  Dit is dan het einde.
  Dit is dan het einde.
  Misschien het einde.
  Jij beslist. Jij kiest. Jij kiest.

  Ik wil je hier voorgoed bij Mij
  Maar je luistert niet naar Mij
  Keer je weg van de zonde

  Nu want het is de laatste ronde

  Dit is dan het einde.
  Dit is dan het einde.
  Misschien het einde.
  Jij beslist. Jij kiest. Jij kiest.

  Koor :
  Het einde.
  Misschien het einde.
  Ik wacht nu niet meer.
  Misschien het einde.
  Jij, jij beslist.
  Misschien het einde.
  Jij, jij beslist.
  Misschien het einde.
  Jij, jij beslist.
  Misschien het einde.
  Jij, jij beslist.

  04-04-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  03-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 5 - laatste deel

  18/6/2010 Red uw kinderen, bid allen voor hen

  Boodschap

  * Waak over uw kinderen, ze worden misbruikt en verkracht!! Verkocht als slaven over de hele wereld als sexobjecten!!

  * Hoe verleidelijk lopen de verdwaalde vrouwen rond. De mannen raken erdoor bevangen, zij zullen in zonde vallen door die sexuele uitdagingen!! Die vrouwen zullen ter verantwoording worden geroepen en ze zullen gestraft worden!! Kleed u netjes en bescheiden, zoals de Vader het vraagt!! Gij zondigt tegen de zuiverheid door uw lichaam, de Tempel van God, te verkopen als lustobject!! Vele ziektes zendt de Vader over uw geslachtsdelen!!! De zweren zullen niet meer te genezen zijn door het vele misbruik van uw lichaam!!

  * Duivelse taferelen spelen zich af onder de mensen. Satanische rites worden er gedaan. Mensen worden er geofferd!! Alleen om de Vader te pijnigen door Zijn Heilig Lichaam en Bloed te ontheiligen in de gedaante van de Heilige Hostie!! Die worden gebruikt voor de Duivelse zwarte missen!! Maar de Vader zal hen Zijn straffen geven als de tijd zal komen!!

  * De bezeten mensen haten Gods kinderen, ze zullen in alles hen tegenwerken door ze te ontmoedigen en angstig te maken!!

  * Blijf dicht bij de Vader!!! Hij zal de trouwe en liefdevolle mensen onder de Mantel van Maria brengen!!!

  * Draag toch het Liefdeskruisje, het grote geschenk van de Vader!!

  1/7/2010 De Aarde is bedekt met babylijkjes

  Boodschap

  * Het kindje dat gij draagt is een geschenk van God dat u zou brengen op de Aarde!!! Maar gij kiest voor het genot en de lasten wilt gij niet!!! Gij dokters doet mee aan deze moordpartijen!! U bent er om het leven te redden, niet om ze te vermoorden!! De straffen zullen oneindig zwaar zijn als u zich niet bekeert in het H. Sacrament van de Biecht!!! De Aarde is bedekt door het bloed van de vermoorde babyís!!! De Moeder Gods huilt vele tranen door de wezenloze kinderlijkjes, die geen kans hebben gehad door hun eigen moeder en die in de moederschoot werden vermoord!!!

  * Bid de Rozenkrans!! Draag uw bescherming, het Liefdeskruisje om uw hals!!!

  12/8/2010 Zo zal het Licht u allen ontwaken

  Boodschap

  * Uw huis en bezittingen kunnen met een zucht verdwenen zijn!! Is het geld nog steeds zo belangrijk voor u?? Denk toch na!!

  * Laat u niet misleiden door de valse woorden van de Satan die bijna de hele jeugd in zijn macht heeft!! Velen zullen verloren gaan door hun uitbundig en zondig leven, de brede weg van Satan waar alles wordt toegestaan!!

  * Bid de Rozenkrans!! Zuiver uw ziel in de Biecht!! Alleen als gij het Heilig Kruisje van de Vader om de hals draagt, zult gij gered worden!! De oorlog is zo nabij, deze bescherming heeft u nodig!!

  Vertrouw op de Vader!! De Moeder Gods staat voor u klaar om velen te helpen die het Haar vragen!! Bekeer u toch!!

  * Welke weg zal u nemen? De weg die gij nu bewandelt is de verkeerde weg, de weg van verderf!! Bij Satan zult gij het eeuwig Licht van de Vader nooit meer zien!!

  29/9/2010 Wees strijdbaar voor uw geloof

  Boodschap

  * Laat u niet misleiden door de vele valse stromingen in de Kerk!! Blijf bij het Ene Ware Roomse Geloof!!

  * Priesters : toneel draagt u op achter het Heilig Altaar!! Het zijn de woorden niet meer van God de Vader, maar oneerbiedige samenvattingen die de vele mensen naar de mond spreken!! De echte Rooms Katholieken zullen lijden door de dwalingen van vele priesters!! De lauwe Katholieken die alles wel goed vinden wat er in het Heiligdom van de Vader gebeurt, spuugt de Vader uit!!

  Mensen kijk goed uit, luister naar wat ze zeggen!! Als de priester niet meer de juiste woorden spreekt zijn het tegenstanders van de Vader!! Velen geloven niet meer in de maagdelijkheid van Maria, wat een heiligschennis!! De Vader zal een Goede priester op uw wegen zenden, dan zult gij de zuivere Liefde en woorden weer kunnen horen en zal de Heilige Hostie weer op uw tong terug gaan komen!! En zo zult gij het Allerheiligste waardig ontvangen!!

  * Bid de Rozenkrans!! Roep de Moeder Gods om hulp!!

  * Draag vooral het Liefdeskruisje, draag het zichtbaar om uw hals!! De Engelen erkennen het Teken en zullen u redden door de Liefde van de Vader!!

  22/10/2010 Neem aan dit Heilig Kruisje van de Vader. Het zal uw redding zijn.

  Boodschap

  22 oktober 2010 : Hille Kok kreeg een visioen van de H. Hostie op een standaard gezet.

  18 maart 2007 : verschijning en opdracht van Jezus aan Hille Kok.

  Jezus zei : Van dit Kruisje moeten er heel veel van worden gemaakt. Ze moeten van staal zijn en 6 cm groot en wit en blauw zijn van kleur. Deze Kruisjes moeten waaien als bladeren van de bomen over de Aarde. Ook sprak Jezus over Zijn Vader, die de hele mensheid dit grote Geschenk wil geven, voor bescherming tegen het kwaad en tevens voor de rampen die nog gaan komen, waaruit ze dan zullen worden gered. Dit is een groot geschenk voor al wie het aan willen nemen en het teken van de Vader willen dragen. Het Licht en de Liefde van de Vader is in het witte Kruisje aanwezig voor bescherming voor degene die het zal dragen om de hals.

  Kruisjes zijn te verkrijgen bij Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam Ė Nederland. www.volendam-hillekok.nl

  23/11/2010 Mijn Moederhart huilt om de Wereld

  Boodschap

  * Bid de Rozenkrans!!! Wees trouw aan uw geloof!!

  * Draag het Blauw-witte Liefdeskruisje van de Vader!!! Het zal uw redding zijn!! Het Licht in het Heilig Kruisje zal het Duivels kwaad doen schrikken!!! Zij zullen van u weggaan omdat zij dit Goddelijk Licht niet verdragen!!! Zo zuiver is de Liefde van de Vader!!!

  * Red uw zielen, ga te biecht!!!

  Eindtijd : Gevaarlijke beslissingen zullen de machthebbers nemen die veel leed in de wereld zal veroorzaken!!

  Beven en schudden zal de Aarde. De bergen zullen splijten. Dalen zullen onderlopen. Het water zal hierdoor gaan stromen!! Zoveel zal er vernietigd worden!! Het water zal gaan stromen en de huizen zullen onderkomen!!

  De leiders zijn bezeten en zijn handlangers van de Duivel. Ze zijn bezig de wereld in hun macht te krijgen en zo ook de zielen te vernietigen door de vele slechte voorbeelden die ze de mensen aanreiken!!

  De oorlog is zo nabij!!! Bereid u voor op de aanvallen die worden uitgevoerd op de plaatsen die door het Kwaad worden uitgezocht!!

  De mensen komen in opstand en gaan ten strijde trekken tegen de valse leiders!!

  De Kerken zullen gesloten worden!! De priesters raken in verwarring en weten niet meer wat te doen!! Het Ene Ware Geloof is het Rooms Katholieke Geloof, laat u niet misleiden!!

  De oorlog is een zielenstrijd. Het zijn de Satanisten die geen Christenen om hen heen nog verdragen!! Ze zullen hen komen verjagen of nog erger ze moorden ze uit!! De Rooms Katholieken zullen het nog zwaar te verduren krijgen!!

  11/1/2011 Kom tot de Vader in het Paradijs

  Boodschap

  * Hoe groot zijn de rampen die velen nog moeten ondergaan. Er zullen velen vluchten, maar voor sommigen tevergeefs!! Ze weten niet meer waarheen omdat de Vader overal Zijn toorn over de Aarde zal laten gaan!! Voor velen zal hun onzedelijk leven afgebroken zijn, het water zal hun overvallen!! Bekeer u, laat uw ziel niet verloren gaan!! Gij misbruikt het leven dat de Vader u heeft gegeven!! In grote massaís gaan velen naar de Hel!!! Misbruik door mensenhandel, misbruik van kinderen, misbruik van dierenÖ Eens zullen de Dieren zich tegen u keren en u aanvallen!! Mensen denken enkel nog aan geld en macht!! En hoeveel moorden worden gepleegd!!!

  * Het Paradijs had de Vader aan allen beloofd, de deuren staan nog open om de goeden naar de Vader te leiden in het Licht van Zijn Liefde, maar weinigen zullen de Weg behalen!!

  * Kijk op naar de Vader en vraag Zijn hulp en vergeving!! Open uw hart voor de Liefde van de Vader!!  Keer terug naar de Waarheid!! Red uw ziel in de Biecht!!!

  * Draag uw redding : het Heilig Kruisje!!

  11/2/2011 De Strijd tegen Goed en Kwaad

  Boodschap

  * De Duivel verleidt de wereld, want de zielen zijn belangrijk voor hem!! Die wil hij tot hem trekken zodat ze verloren zijn voor God!! Vooral priesters zijn het doelwit!!

  * De Vader huilt om de kinderen die losgeslagen zijn door de vrijheid die de ouders hen geven!! De jeugd zegt nu te willen leven en denken niet aan later!! Zonder God of Gebod gaan er velen verloren!! Ook vele ouders leven erop los!! De vrijheid verkiezen ze boven het Eeuwig Leven!! De wereld is slecht en verdorven geworden!!

  * De corrupte leiders willen oorlog, alles willen ze vernietigen, vooral het Rooms Katholieke Geloof!! Priesters krijgen veel te lijden!!

  * Kleine kinderen zijn niet meer veilig, laat ze niet alleen met vreemden!!

  * Het is een zielenstrijd tussen goed en kwaad. Lucifer de grootste Duivel is in strijd met God de Vader door zoveel mogelijk zielen te verleiden!!! Alles is sex, drugs en wreedheden. De mensen maken elkaar kapot!!

  * God wordt verbannen uit vele Kerken. De protestanten zullen de plaatsen van de priesters in gaan nemen!!

  * Blijf dicht bij de Vader en de Moeder Gods!! Hou stand!! Ga naar de Biecht!! Laat u niet misleiden als ze u aanpraten dat ook een dominee uw zonden kan vergeven, ook niet door een ander geloof!! Alleen een Echte Gezalfde Priester mag dit grote genadevolle sacrament bedienen en niemand anders!! Anders zijn uw zonden niet vergeven!!

  * Alleen bij een sterfgeval in nood mag eenieder dopen, als er geen priester is!! Anders is het niet geldig!!

  * Leer uw kinderen weer bidden!! Er is EEN God en geen ander!!!

  * Draag allen toch het Liefdeskruisje om uw hals, het zal uw redding zijn!!!

  03-04-2011, 19:00 Geschreven door Claudia  


  02-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Gebedenrol in de Hemel

  Ik had een visioen waarin ik mij plotseling in een kamer in de Hemel bevond. Ik was alleen in de kamer. Het was eigenlijk meer een licht blauwe ruimte, want ik zag geen muren. Voor mij hing een open rol. De rol hing nergens aan vast, dan zwevend in de lucht. De rol was zo lang dat het eindeloos ontrold was in de verte en ik kon het einde ervan niet zien. Toch kon de rol het gewicht dragen.

  Ik was nieuwsgierig en ik ging op de rol af. Niemand had me gezegd om te blijven staan of niet naar de rol te gaan kijken. Ik was naar deze plaats gebracht zonder de hulp of gezelschap van iemand. Ik keek naar de rol en begon erin te lezen. Ik was een beetje bang over hetgeen ik zou ontdekken, want dit waren Hemelse zaken en ik was maar een arme zondaar.

  Als ik de eerste zin had gelezen, begreep ik dat ik een persoonlijk gebed van iemand op Aarde had gelezen Een Hemelse schrijver had dit gebed handgeschreven opgenomen met de naam, datum en plaats waar de biddende zich bevond. Mijn oog viel op de volgende zin, waar een ander gebed door een andere persoon op Aarde stond. Als ik verder las begreep ik dat de bijna oneindige rol alle gebeden van mensen op de Aarde bevatte. Ieder gebed naar God was opgeschreven : geen enkel gebed werd vergeten.

  Toen het visioen eindigde en ik teruggekeerd was op Aarde, was ik vol vreugde. Ik had met mijn eigen ogen gezien dat ieder gebed, hoe klein ook opgeschreven werd in de Hemel voor overweging door God.

  Uit : anno domini Ė American seeer

  02-04-2011, 21:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aardbeving in Europa en Wereldoorlog 18/3/2011

  Mijn geliefde Paus heeft niet veel tijd meer over in het Vaticaan, volgens gebeurtenissen die in maart zijn gebeurd.

  Andere gebeurtenissen zullen nu door de mensen worden gevoeld. Een aardbeving zal zich in Europa voordoen en dit zal velen wakker schudden. Maar deze Zuivering zal mensen helpen verenigen en dit zal voor iedereen ten goede komen.

  Andere wereldgebeurtenissen waaronder een vulkaanuitbarsting zullen nu gebeuren, terwijl de oorlog in het Midden Oosten zich zal uitbreiden doordat er andere naties bij betrokken raken.

  De andere naties van het Westen zullen een reactie van Rusland en China uitlokken en dit zal eindigen in een Wereldoorlog.

  Het gebed zal deze gebeurtenissen milderen.

  De Waarschuwing zal binnenkort plaats vinden. Dit zal bekeringen tot gevolg hebben. Bekering zal mits gebed, de schaal waarop de gebeurtenissen gebeuren en de ernst ervan milderen. Lijden zal nederigheid meebrengen, en nederigheid zal zielen redden.

  Mijn dochter als de wereld verder deze ontstellende gebeurtenissen te doorstaan heeft zullen degenen die erdoor lijden nederig worden. Door hun kleinheid zullen ze gered kunnen worden. Dit alles is nodig om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Het duurt niet lang meer. Het zal een dag van grote glorie zijn voor gelovigen. Laat dit niet uit jullie geheugen gaan, want alle lijden dat je in Mijn naam zult ondergaan zal dan vergeten zijn.

  Alle profetieŽn die in het Boek van Openbaring staan vermeld zullen zich nu presenteren aan de wereld. Voor degenen die het belang van deze gebeurtenissen verstaan : leg aan anderen uit dat zij God om vergeving moeten vragen om hun zielen te reinigen.

  Jullie moeten jullie huis zegenen en de rozenkrans en een Benedictijns Kruisje bij je dragen en ook wat gezegend Heilig water bij je hebben.
  Wees nu dapper. Vertrouw Mij volledig. Laat de wereld los. Geef Mij je vrije wil en Ik zal je al de genade schenken die je nodig hebt om Mijn werk perfect uit te voeren.

  Je geliefde Verlosser van de Mensheid Jezus Christus, Rechtvaardige Rechter

  Uit :  the Warning - European seeer

  02-04-2011, 20:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaar van de Zuivering 11/03/2011

  Mijn beminde dochter, de Zuivering die de mensheid zal moeten doorstaan door oorlogen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunamis, hittegolven en modderstromen zal voortgezet worden omwille van de zonden van de mensheid.

  Enkel degenen die naar Mij, hun Goddelijke Verlosser en Schepper, Mijn Vader en hun Vader terugkeren kunnen gered worden.

  Je moet niet bang zijn van Mijn Vader, want Hij houdt van al Zijn kinderen. Maar Hij moet nu degenen straffen die Zijn bestaan afwijzen. Zijn geduld is nu ten einde, omdat het kwaad, gebrek aan geloof en de mens zijn ongelofelijke eigenliefde blijft voortduren.

  Mijn Eeuwige Vader, God de schepper van alles, houdt van al Zijn kinderen met een tedere liefde dat ouders voelen voor hun kinderen. Maar net als ouders, verantwoordelijke ouders, doen, straft Hij Zijn kinderen als zij agressieve of onaanvaardbare dingen doen.

  Dit is dezelfde reden waarom de toorn van Mijn Vader nu over de wereld komt. Dit is, Mijn dochter, zoals ik je reeds zei het jaar van de Zuivering.

  Overal zullen mensen begrijpen dat deze gebeurtenissen niet van natuurlijke aard zijn. Ze worden veroorzaakt door Goddelijke interventie om de mens eindelijk te doen begrijpen dat de Schriften waarheidsgetrouw zijn.

  Bid, bid voor bekering. Je Beminde Jezus Christus.

  Uit : the Warning - European seeer

  02-04-2011, 20:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 4

  7/1/2008 Maak het Kruisteken, het is uw Redding

  Boodschap

  * Zonder geloof en zonder liefde van de Vader zullen velen, velen verloren gaan! Weinigen luisteren nog en zullen zware tijden gaan beleven!! Geld is dan onbelangrijk en niets meer waard!! Als u niet met uw rijkdom de mensen zult gaan helpen nu het nog kan, zal uw geld niets meer waard zijn!!!

  * God zal de slechte mensen ertussenuit halen en verwijderen!!

  * Neem het Heilig Liefdeskruisje aan!!! Schaam je niet het Teken van de Vader te dragen!!!

  * Laat uw kinderen dopen!!! Bid met het hele gezin!!! Anders vallen de gezinnen uiteen!!! Alles draait om geld en sex, een duivelse vrijheid. De Duivel zit onder de mensen om ze te verleiden!!!

  Laat je niet misleiden door valse profeten.

  Eindtijd : De Wereld is in duisternis en zal een poos de zon niet meer zien!!

  5/3/2008 Kom tot de Vader, Hij is Liefde

  Boodschap

  * Corrupte leiders, die de Wereld tegen elkaar opzet om zo het leiderschap van de Wereld te verwerven : Gij wilt geen Vrede, maar Oorlog!!! Satan heeft de macht over het mensdom op Aarde, ze zetten velen tegen elkaar op zodat er overal chaos zal ontstaan!!!

  * Verdwaald zijn de priesters, ze nemen het Allerheiligste niet meer serieus. Kloosters zijn broedplaatsen van de Duivel geworden.

  * Vraag om vergeving in de Biecht zodat u niet verloren gaat!!! Blijf dicht bij de Vader en de Moeder Gods voor bescherming!!! Verander uw levenswijze, bekeert u misdadige onreine mensen die nog steeds naar Satan luisteren!!! Als gij zo door zal gaan elkaars lichaam te gebruiken waar de Vader het niet voor had gemaakt, dan zal het zwaard u treffen, en zal u voor eeuwig verloren gaan!!! De Vader zal het oordeel vellen over allen die verdorven zijn en menige ziel heeft meegenomen in het kwaad van ongehoorde sex en drugs die de mens gewillig maakt en zo hun ziel verliezen!!!

  Eindtijd : De oorlog zal zich verspreiden. De Wereld zal eronder lijden. Spoedig zal het leed als een olievlek over de Aarde gaan, opstanden overal in de wereld!!!

  7/4/2008 Bid voor Redding van de Mensheid

  Boodschap

  * Bent u niet bang om zo te blijven leven, gij zondige mens!!! Waar is jullie geweten!!! Zijn jullie zo goddeloos geworden dat u de Dood over het hoofd ziet en dat u eens voor het Goddelijk Gerecht zal staan!!!

  * De Vader zal Zijn oordeel vellen over ongehoorzamen in deze Oversexte Wereld van onzuiverheid en ontucht!!!

  * Gij rijken, deel uw geld met de armen zodat ze hun gezinnen kunnen onderhouden!!! Denk eraan, de tijd zal komen dat het geld geen waarde meer heeft, maar dan is het te laat om anderen nog te helpen!!!

  * De armoede zal zichtbaarder worden en vele mensen zullen in nood komen!!! Help elkaar en wees liefdevol voor elkaar!!!

  * Bid de Rozenkrans. Reinig uw ziel voor het te laat is. Kom naar de Vader!!!

  * Neem toch de Reddingskruisjes aan die de Vader u heeft gegeven!!! De Vader Zelf zal in uw Hart verblijven en over U blijven waken!!! Draag het teken van Hem, de Vader, de Liefde Zelf!!!

  Eindtijd : Alles zal schaarser worden. Vele plagen staan de Aarde te wachten. Het Kwaad zal vele virussen verspreiden waar geen geneesmiddel voor zal zijn. Het water zal worden vergiftigd. Fosfor zal in het water worden gedaan.

  17/4/2008 Haal de schellen van uw ogen

  Boodschap

  * Uw kinderen zijn net als u, geestelijk blind geworden!! U vertelt hen niets over God de Vader!!! Ze zien het Hemels Licht niet, dat vreugde schenkt aan alle mensen die het wensen!!!

  * De H. Geest zo vol Liefde die u wil verlichten in het Woord en het Geloof, in de Zuiverheid en Waarheid!!! Open toch uw hart, dan kan de Liefde u beminnen en met wijsheid omringen in het leven van de Waarheid, geen misleidingen, geen leugens!!!

  * Biecht!!! God zal u alles vergeven als u zich voor Hem klein maakt en echt berouw hebt!!! God ziet alles in uw hart, niets kan u verbergen. Liegen is nutteloos en komt van Satan.

  * Het is een Zielenstrijd : de Vader tegen de Duivel. Hij probeert u van de Vader weg te halen en in zonden te laten vallen.

  12/6/2008 Bescherm Mijn kinderen voor deze wereld

  Boodschap

  * Draag het Liefdeskruisje!!! Het is het Geschenk van de Vader en bescherming voor velen, waar u ook zal zijn!!!

  * Bid veel en gebruik het Gewijde Water. Het Kwaad zal daarvoor wijken. Vertrouw op God de Vader en bid en smeek om bescherming!!!

  * Bekeer u en ga naar de Vader!!! Hij zal u nog redden en bijstaan in het menselijk leed dat over de Aarde gaat!!!

  * Vele kinderen hebben ís nachts angst!!! Ze zien echt duivelse gedrochten. Deze kleine kinderen kunnen het niet vertellen en huilen van angst en zoeken bescherming bij hun ouders en troost!!! Ik smeek u : laat toch een priester komen om de plaatsen te zegenen waar de kinderen zoveel angst doormaken!!! Ik zeg u bescherm die kleine huilende kinderen voor het Kwaad!!! Bid toch ouders voor uw kinderen en voor uzelf!!! Roep de hulp in van de Hemel, maak u zuiver van hart en ziel!!! Bekeer u en ga toch naar de Biecht!!! Vraag om vergeving. Bind de strijd aan tegen de Duivel die u allen kapot wil maken!!! Red uw ziel. Bid voor elkaar. Bescherm uw kinderen!!! Laat hen nooit alleen op deze verdorven Aarde!!!

  Eindtijd : Vele delen van de Aarde zullen door het Water te lijden krijgen!!!

  Laat u geen Chip inplanten, ook al zullen ze u daartoe dwingen en chanteren!!!  In de chip zitten de drie 666, het Satansteken. Ze zullen u alles gaan weigeren wat u nodig zult hebben, ook voedsel, en dwingen hun teken te dragen. Zelfs dan moet u de chip weigeren!!! Anders bent u voor altijd verloren!!!

  5/8/2008 Hoe schaamteloos komt gij in Mijn Huis

  Boodschap

  * Wat bent gij aan het doen door zo ontbloot en zo oneervol gekleed voor Mij, de Koning der Aarde, te durven komen!! Waar is uw respect voor God de Vader!!! Kleedt u netjes, bedek de ontblote delen van uw lichaam!! Voor de goede trouwe mensen zal Ik iedere keer neerdalen om door de priester het Heilig Misoffer op te dragen, voor zij die de Kerk nog redden!!!

  * Aan de priesters : waarom zwijgt gij in Gods Huis om de mensen erop te wijzen gekleed tot de Vader te komen!!! Zeg hen wanneer ze voor de Vader moeten knielen!!!

  * Ga u reinigen in de Biecht voordat onverwachts de Vader velen zal komen ophalen!!!

  * Corrupt zijn vele leiders, hun geld is geborgen. Maar de Vader heeft het gezien en Hij zal het van hen afnemen!!! De gebouwen worden vernietigd, het geld zal waardeloos worden!!! De tijd van de armoede zal weer terug gaan komen!!! Het Aardse is vergankelijk, maar de Vader blijft!!! Hij is uw redding. Het H. Kruis zal meer waarde hebben dan alles wat u bezit!!! Hij is de Vader die u door het Heilig Kruis zal redden!!!

  Eindtijd : Vele banken zullen failliet gaan. De Wereld is dan in paniek. Laat uw geld in uw huizen!!! Beter geen rente, dan geen geld!!!

  22/9/2008 Bedevaart naar Maria van het Water in Boelenspark met 150 pelgrims

  Boodschap

  * Kies voor Maria en Haar Zoon Jezus

  * Red uw ziel en die van anderen. De Zegen zal ik de Moeder Gods u allen geven, u sterken in uw geloof en de liefde. Wees ťťn met elkaar.

  27/9/2008 Bid voor de dwaling rondom Maria

  Boodschap

  * Zij die niet in Maria, de Moeder Gods, de Maagd der Maagden, in haar maagdelijkheid geloven zullen zich van hun zielenheil beroven!! Geloof in de Geest die met Liefde over Haar is geweest om het Heil van de Wereld te beschermen en zich zo over het mensdom wilde ontfermen door de Geest in Maria te komen en zo tot het Mensdom wilde komen!!

  * Nooit heeft Zij nog kinderen gebaard. Ze zijn door God naar Haar gekomen. Zij werd de Moeder van deze Aarde onder het Kruis aan Haar opgedragen!!

  * Blijf trouw aan uw geloof : de Rooms Katholieke Kerk dat het ware geloof is!!

  5/11/2008 De Vader is bezorgd over de wereld

  Boodschap

  * Velen hebben de Vader, de Schepper weggedaan als was Hij niets. De oerknal zeggen velen!

  * De Duivel zal nog mooiere woorden gaan spreken zodat velen er in zullen geloven. Alles mag wat God heeft verboden, maar de straffen zullen hevig zijn!!!

  * Het vuur zal de Aarde bereiken. Het Kwaad zal worden uitgeroeid. Hoe schaamteloos zijn velen geworden : mannen met mannen, vrouwen met vrouwen!!

  * Abortus : zij vragen om wraak!! De Vader kan de schande niet meer verdragen!!!

  * Wat een straffen zullen hen treffen als ze niet door tranen gedreven vergeving aan de Vader vragen in het Heilig Sacrament van de Biecht!!

  * Dit staat de wereld te wachten : armoede, wanorde, plunderingen.

  De Vader heeft u nog lief, maar heeft u Hem nog lief???

  18/11/2008 Draag het geschenk van de Vader : het Liefdeskruisje

  Boodschap

  * De onzuivere zielen zijn schuw en achterdochtig geworden. Het Licht kunnen ze niet meer verdragen en duiken weer in de duisternis recht in de armen van de leugen!!!

  * Het zijn duivelse regeringen die de mensen tot wanhoop drijven door dingen te laten doen waardoor ze hun zielen verliezen om te kunnen overleven!! Alleen door de Liefde van God de Vader kan u nog geholpen worden. De Liefde leert je weer vragen en bidden, dan zal de warmte je hart weer binnendringen!!

  * Bid de Rozenkrans. Red uw ziel.

  * Boven de hoofden van de mensen is er een geestelijk gevecht aan de gang. Engelen tegen de Duivels om allen te beschermen van de ondergang!! Maak een kring van biddende mensen over de Aarde, geestelijk verbonden met elkaar, bid de Rozenkrans!!! De Rozenkranskinderen zullen geholpen worden, ook door het dragen van Zijn Reddingskruisje om de hals!!! Geef Zijn Kruisje door in Liefde aan elkaar!!!

  20/1/2009 Ik, de Moeder Gods ween om de kinderen

  Boodschap

  * De Moeder Gods bid tot de Vader om de mensheid te sparen voor datgene wat de mensen te wachten staat!! Er is zoveel pijn en verdriet onder de mensen!! De Duivel regeert over de Aarde en zal geen mens sparen!! Alle zonden worden als normaal gezien, alle Liefde is zogenaamd van God de Vader!!

  * Moeders en Vaders, waak over uw kinderen. Er zijn grenzen : de Tien Geboden. Laat uw kinderen niet die vrijheid krijgen die hun zielen bederft. Vecht die geestelijke strijd ten goede voor uw kinderen!!! Bid de Rozenkrans!! Blijf de Vader trouw!!

  * Ga naar de Kerk!! Ontvang Zijn Lichaam en Bloed in de Eucharistie!!

  * Biecht!! Het houdt je ziel rein!!

  * Wee de priesters die tegenwerken en hun beloften niet nakomen door Gods Woorden te verdraaien!! En zelfs vrouwen toe te laten op de plaatsen van de priesters door hun taken te laten doen die de priesters is toebedeeld!! De Vader heeft priesters gekozen voor de sacramenten te bedienen en geen vrouwen aan het altaar!! De sacramenten en handelingen door vrouwen zijn ongeldig!! Hoeveel mensen worden misleid!! Kom terug naar de Waarheid van God de Vader!!

  12/2/2009 Hij is het Licht dat Gij zoekt

  Boodschap

  * De Vader heeft u geschapen en niemand anders. Wat een dwaasheid te denken dat de wereld door een oerknal is ontstaan!! U bent een schepsel in Liefde gemaakt!!

  * Ongehoorzaam volk dat gij zijt, eens komt het oordeel!!

  * God zal de Aarde en zijn bewoners straffen!!

  * Niets mag u behouden, alles zal de Vader van de dwazen afnemen.

  * De Engelen staan klaar en wachten op een teken van God de Vader om de goede op te halen!! Wees altijd gereed!! Zuiver uw ziel in de Biecht door uw zonden te belijden en echt berouw te tonen!! Keer terug naar God, Hij heeft u allen zo lief!!!

  Eindtijd : Vele rampen zijn veroorzaakt door de hoogmoedige mensen. Zij buiten de Aardkorst uit waardoor de Aarde doormidden zal breken door de uitholling en misbruik.

  27/3/2009 Zijn droefenis is groot om Zijn kinderen

  Boodschap

  * Zelfs de kinderen zijn niet meer veilig in de huizen van hun ouders!!! God de Vader zal Zijn kinderen gaan beschermen door ze tot Hem te halen!! Ouders, uw duivelse lusten zullen zwaar aangerekend worden!!! De tijd komt spoedig dat God de Vader allen die deze grote zonden begaan een ziekte laten bekomen waar we niet meer van zullen genezen!! Kom laat uw zieke geest genezen door de Vader. Die zal u helpen door uw kinderen weer het vertrouwen en de rust te schenken!!

  * Abortus : het kindje is een leven wezen al vanaf de menselijke zaadcel!!! Moordenaars zijn velen geworden en draaien hun handen daar niet voor om!! Als u niet uw leven verbetert en vergeving vraagt zal de Vader ook u en de partners de ziekte zenden waarvan u niet meer zal genezen!!!

  * Verwilderde en gewetensloze mensen zijn velen geworden, alleen voor de wellust en het geld!! Ook dat zal de Vader van u allen af gaan nemen!! Verander uw leven!!

  5/4/2009 Kom tot de Vader : Hij redt uw ziel

  Boodschap

  * Een boeteviering is geen biecht!!! De Biecht is persoonlijk, niet gezamenlijk in een massa!!!

  De grote zonden moeten in de Biecht besproken worden met de Priester, dan zal de Vader u door de priester vergeving schenken!! De Vader spreekt door de priester, hij is de plaatsvervanger van God de Vader!!

  * Bid voor de priesters. Bid de Rozenkrans voor hen. Ook de priesters hebben het moeilijk in deze grote geloofsafval!!

  * Kom tot de Vader in de Heilige Eucharistie!! Ga zoveel u kan naar de Heilige Mis en ontvang Mijn Lichaam en Bloed!! Het zal u sterken in Liefde en Geloof!! Red uw ziel!! Blijf trouw aan het Rooms Katholieke Geloof!! De Vader zal het u allen op een dag laten zien.

  Eindtijd : De Schepper van het Heelal zal verschijnen op een wolk zodat gij allen Hem in volle glorie zal zien!!!

  24/5/2009 Hoe diep gezonken zijn vele mensen

  Boodschap

  * Leef naar de Tien Geboden!!

  * Neem de Bijbel in uw handen!!

  * Satan weerspiegelt zo mooi het verborgen kwaad door weelde, wellust, macht en misbruik, waar alles te krijgen is waardoor uw ziel verloren gaat en zo in de afgrond glijdt!! De Satan werkt ook door mensen die u met hun valse glimlach te pakken krijgen!! Het sexuele leven heeft de wereld overwonnen, de Satan lacht!! Misdadig is het hoe ze kleine kinderen al van hun onschuld beroven door hun het sexuele leven al spelenderwijs te leren!! De wereld is bedorven. Luister naar de Vader, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!! Zonder Hem zult gij niet leven, dan zijt gij geestelijk dood en waardeloos geworden!! Vele tranen zullen er vloeien door de rampen en huiselijke dramaís die nog erger zullen worden!! Zonder gebed gaan velen verloren!! Het H. Kruis werd buiten gezet, de Duivel heeft vrij spel om iedereen tegen elkaar op te zetten!! Ruzieís overal, kinderen die niet meer willen luisteren!! Velen doen hun ouders na!! Over de Kerk wordt niet gesproken, dus ook de kinderen niet!! Dan kunnen ze ook de Heilige Hostie niet ontvangen, die het Leven aan u wil geven!!

  21/6/2009 Een droevig lot is u begaan

  Boodschap

  * De Gerechtigheid zal uw knieŽn buigen voor de Grootheid van God de Vader die de wereld wil redden.

  * Gij mensen die de Vader trouw zijt gebleven, wees niet bang. Over u allen wordt gewaakt door vele Engelen in opdracht van de Vader. Dan wordt gij gebracht naar de rustplaats van Vrede die de Vader voor u had bewaard totdat de Aarde gezuiverd zal zijn van al het Kwaad die in de vuurovens wordt verbrand!

  * Red uw ziel!! Zondig mens, vraag om vergeving in het Heilig Sacrament van de Biecht!!!

  8/7/2009 Zie de mens in zijn wanhoop

  Boodschap

  * De Vader wil u helpen door Zijn Liefdeskruisje te laten dragen!! Zijn Goddelijk Licht zal u beschermen tegen al het Kwaad dat u wil belagen!! Draag het Liefdeskruisje, het is uw bescherming in deze boosaardige wereld!! De Liefde in het Heilig Kruisje zal de Satan voelen en gaat bij u weg!!! De goeden voelen de Liefde die in het Heilig Kruisje verborgen is!!! Zo zijt gij beschermd door de Allerhoogste God!!!

  * Zoek toch de stilte. Ga in gebed. Vraag de Vader om raad. Hij die luistert naar iedere vraag!! Hij zal u brengen op de juiste weg van het Heilige Sacrament : de Biecht.

  Eindtijd : Stormen, regens, ongekend zullen de Aarde teisteren!! Vreemde tekenen zullen aan de Hemel verschijnen!! Dit alles zijn voortekenen van de komende rampen!! Het weer zal niemand meer kunnen voorspellen!! Alles regelt de Vader!!

  3/8/2009 Gij zondig mens, verbeter uw leven

  Boodschap

  * De schrik zal u omringen als u ziet hoeveel Kwaad u heeft gedaan zonder ooit na te denken dat de Vader u zal straffen en berechten!! Zijn Liefde is groot, maar Zijn Gerechtigheid zullen velen niet ontlopen!! Denk na in alles wat u doet!!

  * Wat een verwilderde sexuele beesten zijn velen geworden!! Verander uw levensstijl en vraag vergeving aan de Vader in de Biecht!! Laat de H. Geest uw harten weer beroeren. Kies de Weg die de Vader u allen gaf!! Leef naar Zijn Geboden, dan zult u niet verloren gaan!!

  23/8/2009 Gij Herders van de Waarheid

  Aan de priesters : de Waarheid moet gezegd worden!! Belemmer Mijn Woorden niet!! De Waarheid moet juist onder de mensen gebracht worden om hun zielen te redden!! U verjaagt Mijn helpers, de apostelen in deze tijden!! Open uw ogen en zie de wereld om u heen!! Open uw hart voor de Waarheid!! Ook gij priesters moet biechten!!

  Zij die Mij en de Vader helpen zullen sterren in de Hemel zijn!!

  25/8/2009 Verdwaalde priesters, denk goed na

  Aan de priesters : Hoe durft gij te stoppen met uw priesterschap op een leeftijd die gij zelf hebt uitgedacht, zoals de menselijke maatstaven!! Maar weet u bent geen gewoon iemand, gij zijt een bevoorrecht persoon, een levende vertegenwoordiger van Christus zelf. Gezalfd en de Gelofte afgelegd om voor eeuwig trouw aan de Vader te zijn!! Een priester is en blijft gij tot in de eeuwigheid en niet als een gewoon mens!! Kunt gij stoppen met uw ambt wanneer gij wilt en hele parochies in de steek laten?? Hoeveel zielen zullen er verloren gaan zoekend naar een goede priester!! Hoe mijn priesters de Kudde zo makkelijk kunnen verlaten voor het aardse verderf!!

  De Duivel heeft het voorzien op de priesters. Die wil hij kwijt. Dan ontvangen de mensen geen sacramenten meer, geen zalving, geen biecht.

  Priesters, het Licht zult gij verliezen en voor eeuwig verloren gaan als gij niet tot de Vader terug zal keren en weer priester wilt zijn!! Gij hebt beloofd voor altijd zolang gij kunt de H. Sacramenten uit te voeren en trouw te zullen blijven aan de Vader!! Niet aan de wereld!! De Vader ziet al de misdadige handelingen die gij achter de schermen doet!!

  4/10/2009 De tijd is kort, vraag om vergeving

  Boodschap

  * De Aarde zal zich met vuur en water omringen. Door de straffen zullen de zonden verminderen. De wanhoop brengt de mensen bijeen en helpen elkaar door de chaos en de dramaís heen!! Zo zijn dan velen gelijk geworden!!

  * Zwendelaars en rovers die de mensen materieel radeloos maken, zullen hun deel van de Vader ondervinden. Ook zal van hen alles worden afgenomen zoals zij de mensen hebben beroofd van hun levenswerk en hun betaalmiddelen!!

  * De armoede zal nog erger worden en velen treffen!! Waren allen maar liefdevoller voor de medemens!!

  * Bid de Rozenkrans samen met uw kinderen!! De Moeder Gods zal bij u zijn!!

  * Draag het Liefdeskruisje van de Vader om uw hals, het grote geschenk van uw redding!!

  * Na de Zuivering zal er een Nieuwe Aarde zijn van Vrede en Geloof, Liefde en Eenheid!!

  * De Rooms Katholieke Kerk is het ene en ware geloof!!

  29/10/2009 O Gij mens, Gij luistert niet

  Boodschap

  * De Aarde is door de Vader geschapen in zeven dagen!!! Verwerp de Vader niet die met Liefde de Aarde en de mensen en al wat leeft heeft geschapen!!!

  * Draag je redding en bescherming : het Heilig Kruisje om je hals!! Zuiver je ziel in de Biecht!! Wacht niet tot het te laat is!!

  * De hoogmoed heeft de mens ziek gemaakt!! Hun geweten is slecht en gevoelloos!!

  13/12/2009 Draag het Licht van de Vader

  Boodschap

  * Het Heilig Liefdeskruisje : De witte kleur is de zuiverheid, de blauwe kleur is de beschermende mantel van Maria!! Het Liefdeskruisje is verbonden met Dozulť. Hille Kok uit Volendam heeft de grote genade ontvangen deze Liefdeskruisjes over de Aarde te verspreiden. Dit Kruisje zal het Kwaad bij degene die het draagt verdrijven!! Draag dit Goddelijk geschenk, het is het Licht dat uit de Vader straalt!! Hij is het Licht van de Wereld!!

  * De Rozenkrans zal over de Aarde gaan. De Rozenkrans brengt u naar het Heilig Kruis, de Weg van de Liefde!! De grote Liefdeskruisen (ook wit-blauw) zullen de plaats beschermen tegen grote rampen!! Deze grote Liefdeskruisen zullen staan aan de voet van een heiligdom bij de Moeder Gods!! Velen zullen weer geloven, ook door het dragen van het kleine Kruisje!! Mensen, gij zult geen vrede vinden als gij de Vader niet aanneemt!!

  * Maak u klein voor God de Vader en ga biechten!!

  20/1/2010 Bid en vraag om vergeving

  Boodschap

  * Aanvaard toch het Goddelijk Geschenk : het Heilig Kruisje!!!

  * Blijf bij de Moeder Gods!! Reik uw handen naar de Vader en de Moeder Gods!!!

  * Het zijn dwazen die de oorlog willen en al wat goed is tegenwerken!!!

  * Er zal veel armoede zijn over de hele Aarde!! De dwaze rovers die alles van de mensen afnemen!! Zij zullen niet lang van hun rijke bestaan genieten, want de Vader zal hen te grazen nemen!! De waarde van het geld zal niet veel meer waard zijn!!

  * Bid de Rozenkrans. Kom naar de Heilige Eucharistie. Ontvang Mij in uw hart. Neem de Heilige Hostie, het Levend Lichaam op uw tong!! De Vader wil geŽerbiedigd worden en geen onreine handen aan Zijn Lichaam!! Priesters, wees hun voorbeeld door de juiste handelingen, spreek de juiste woorden, laat niets weg want dat zal het Heilig Misoffer ongeldig maken!!

  27/2/2010 De ontspoorde wereld

  Boodschap

  * De Aarde hebben ze uitgebuit door het misbruik van de natuur en de dieren!! Zij willen God zelf zijn, dat zal de Vader hen niet vergeven!! De zonde tegen de Heilige Geest is een groot kwaad!!

  * De goede en trouwe mensen zal de Vader redden en dan Zijn vele Engelen naar beneden zenden op het teken van de Vader door hen van deze plaats tijdelijk te bevrijden, zodat alleen de Kwade (Duivels) en de ongehoorzamen al het leed moeten ondergaan!! Ook de oorlog is nabij!!

  * Het bloed zal door de straten stromen door de vele vermoorde abortuskinderen!!

  * Kom tot de Vader en vraag om vergeving in de Biecht!!

  * Draag het Liefdeskruisje om uw hals!!

  Eindtijd : De Vader zal over de Aarde zenden wat het verdient : veel regen en koude winden!! De bergen zullen splijten, het water zal gaan stromen!! Bereid u voor dat alles spoedig zal gaan gebeuren!!

  Hoe woest zullen de golven zijn die de Aarde zullen teisteren!! Zware regens en modderstromen zullen vele landen overkomen!! Spoedig zullen er velen door getroffen worden!! De Zondvloed zal hun treffen door de vele zonden die door de mensheid worden begaan!!

  3/3/2010 Draag uw Kruis in Liefde tot God

  Aan de priesters : Hoe laag zijt gij gezonken door toe te geven aan de Aardse zonden!! Zelfs de praktiserende Homoís naar de Hel te begeleiden door Mijn allerzuiverste Lichaam en Bloed aan de zondaars aan te reiken!! Ook de Lesbische vrouwen die praktiserend zijn in deze ongeoorloofde staat!! Gij luistert niet naar Mijn plaatsvervanger de Paus!! Misdadige handelingen verricht gij en gij blijft maar de H. Communie aan de zondige mensen aanreiken!! Strijd is er onder Mijn Herders!! Gij durft uw Kruis niet op te nemen door de Waarheid te zeggen!! Maak dat u in aanzien komt bij de Vader in plaats van bij de mensen!! Alleen de Homoís en Lesbienne vrouwen die niet praktiserend zijn mogen de Heilige Hostie ontvangen!! Dit alles geldt ook voor de samenwonende Rooms-Katholieken die niet voor God getrouwd zijn en leven in zonde en zonder Zijn zegen!!

  Het is een zielenstrijd tussen Goed en Kwaad!! De goede priesters zullen lijden, maar de Vader zal hun helpen en begeleiden naar de Ene Ware Weg!!

  22/4/2010 Waak over uw ziel, de straffen komen

  Boodschap

  * Hoe vaak moet de Vader de mensen nog waarschuwen!! De tijd is kort!!

  * Red uw ziel in de Biecht!! Heiligschennissen worden er begaan in het Huis van God de Vader. Hoe durft gij Mij in uw hart te ontvangen als uw ziel aan Satan toebehoort!! Velen leven alleen nog maar voor hebzucht, sex en hoererij!! Kindermisbruikers zullen gestraft worden met een molensteen om hun hals en zullen geworpen worden tot in de diepste krochten van de Hel!!

  * Bid toch tot de Vader, vraag om vergeving en Zijn hulp!!! Omarm het Ene Ware Geloof : het Rooms Katholieke Geloof, dit is de Weg, de Waarheid en het Leven!!

  Eindtijd : De droogte zal delen van de Aarde bereiken!! Alles zal verwoest worden door de vele, vele zonden!! Zijn gramschap zal over de Aarde gaan!!

  18/5/2010 Zoek toch de Weg van Eeuwig Leven

  Boodschap

  * De corrupte leiders maken de mensen wanhopig door hun duivelse regels en hun Satanische macht die de mensen in de war zullen brengen en dan zullen zij in wanhoop verkeren. Dan openen velen hun handen voor de verkeerde werken om hun gezinnen te onderhouden en zo in de macht van Satan zullen belanden!! Mensen die de Vader trouw zijn gebleven zullen beschermd worden door de Vader en de Moeder Gods!! Ga naar de Biecht en zuiver uw ziel!! Bid de Rozenkrans!! Draag het Liefdeskruisje!!

  Eindtijd : In de stilte van de nacht zal het water gaan stromen, hoger en hoger zal het water komen!! Wees op uw hoede voor de verschrikkingen die nu achter elkaar over de Aarde zullen gaan!! Bereid uw ziel voor!!!

  Armoede staat voor vele deuren. Vele ruzies en zelfmoorden!!

  02-04-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  31-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 3

  4/9/2005 Bescherm mijn heilig Misoffer

  Boodschap

  * Breng je ziel in orde. Bekeer u allen naar het ware Rooms Katholieke Geloof. Het Heilig Kruis zal de redding zijn in vele landen die geluisterd hebben naar de Woorden van de Vader.

  * God zal het kaf tussen het koren gaan verwijderen.

  * De ware gezichten zullen boven komen. Niets zal nog geheim blijven. God de Vader weet ieders geheimen. Het leven is een open boek van wat ze hebben gedaan!

  Eindtijd : De Aarde zal beven door de druk die het onderwaterpeil zal teweeg brengen. Huizen zullen onder gaan. Dalen onderlopen. Bergen zullen splijten. Het water zal nog stijgen.

  10/10/2005 De Vader huilt om Zijn kinderen

  Boodschap

  * Abortus : zwavel en stof zal de Aarde bedekken door de kindermoorden die over de Wereld worden begaan. Wee degenen die niet aan God de Vader om vergeving van hun zonden vragen!!!

  * Alleen sex, lust en genot tellen nog in deze wereld van geld en macht. Maar de Dag des Oordeels komt sneller dan gedacht!!!

  * De mensen hebben geen geweten en leven er op los. Als beesten gaan velen tekeer om hun lusten te bevredigen, wat een dwaasheid!!!

  * Red je Ziel in het sacrament van de biecht!!!

  15/11/2005 Houd stand Mijn Priesters

  Aan de priesters : Degenen die hun taak als priester volbrengen in tegenslag en volharding, die de geestelijke strijd aangaan, die hun gelovigen beminnen, zullen het Licht en de Vreugde van de Vader vinden. Wees trouw, gehoorzaam en liefdevol!! Laat de H. Sacramenten niet verloren gaan!!!

  Het Rooms Katholieke geloof is het ware geloof, het is heilig en God de Vader zal het aan heel de Wereld openbaren en in de harten laten weten wat de Waarheid is zodat niemand nog kan twijfelen!!! Zo kan ieder nog de juiste keus maken en in de Liefde tot de allerliefdevolle Vader keren!!!

  14/12/2005 Het stralend Licht voor de Wereld

  Boodschap

  Hoe groot was de Liefde in het hart van de herders toen zij het Kindje Jezus zagen. Stil knielden allen voor Hem neer. De Vader had de Waarheid in hun hart gebracht. De Moeder stil van innerlijke vreugde als ze het Kindje in Haar armen zag. Het Licht was geboren, de Verlosser in de Wereld gekomen die de mensen van de zonden zou redden door zijn Lijden waardoor ze de Hemel binnen konden komen!! St Jozef was de Vader die op deze Aarde voor Hem mocht zorgen zoals voor Zijn Vrouw Maria.

  17/1/2006 Bid toch allen voor de wereld

  Boodschap

  * Bid veel de Rozenkrans. Zonder gebed gaan velen verloren doordat ze niet meer bij de Vader horen!! Leef zuiver en bega geen zonden waardoor je naar de Afgrond kan gaan!!

  Eindtijd : Het Water zal gaan stijgen.

  18/1/2006 Het stille leed van een Moeder

  Boodschap

  * Alles draait om sex, en de zogenaamde Liefde die je naar de Hel toezendt!! Hoe ongehoorzaam en bandeloos zijn velen geworden!!

  * Bid de Rozenkrans. Biecht!!

  * Velen zullen het niet overleven!!

  24/1/2006 Het grote Lijden door de Mens

  Boodschap

  * Bid heel veel!!

  * Vraag de Liefdevolle Vader om bijstand door gebed en berouw over al je zonden.

  * Wees waakzaam!! Richt je blik naar de Hemel op!! Dat is je enige redding!!

  * Laat je niet misleiden : er is GEEN leven op andere planeten!!! Alleen op de Aarde heeft de Vader mensen geschapen, nergens anders!!! De mens luistert naar leugens van de hoge heren en er wordt op die manier geld verspilt waardoor anders de honger uit de wereld zou kunnen geholpen worden!! Deze hoge heren beheren over de wereld jullie geld!! Zij zijn enkel gedreven door hebzucht.

  Eindtijd : Bekeer jullie voor dat de grote Waarschuwing toe zal slaan en vele zielen verloren zullen gaan!!!

  Een derde van de Aarde zal God verlaten en aan de kant van de Satan staan!!!!!

  De rampen zullen sneller elkaar opvolgen zodat je elkaar niet meer bij kan staan!!!

  17/2/2006 Beste Medeburgers : Help U zelf!

  Katholiek Volendam : strijd voor het H. Kruis in het Boelenspark zodat het Licht weer kan branden!! Jezus heeft gezegd : al wie onder Mijn Kruis komen te staan zullen in moeilijke tijden worden gered!!

  4/4/2006 De Verrijzenis in het Licht

  Boodschap

  Een boeteviering is een voorbereiding op de ware biecht, niet de biecht zelf!!! Grote zonden zoals abortus, moord, vreemd gaan, verkrachting en alle andere grote zonden zullen door de boeteviering niet worden vergeven!!! Ga biechten nu het nog kan!!!

  8/5/2006 De Neerdaling in het Duister

  Boodschap

  * Bij iedere goede opgedragen Heilige Mis is Jezus samen met Zijn Moeder en alle Engelen en Heiligen aanwezig. Als de priester de woorden spreekt : Corpus Deus Est Sanctus !! Dan worden de mensen gevoed met Jezus Lichaam en Bloed in de Heilige Hostie om hun te sterken in het geloof dat hun hart zal raken in de Liefde!!!

  * Velen gaan met heiligschennissen te communie, zonder eerst hun zielen te reinigen door het H. Sacrament van de Biecht!!

  Eindtijd : De Aarde zal snel tot een chaos vervallen. De rampen zullen velen treffen verspreid over de hele Aarde. Niets zal de Vader nog sparen, de grenzen zijn bereikt en overschreden!!!

  3/6/2006 Het Kruis gedragen voor de Mens

  Boodschap

  * Wee degenen die Mijn kinderen misbruiken voor de duivelse sexpraktijken en hoererij!!! De Hel wacht hen op. Gods Alziend Oog slaat alles gade voor God de Vader!!!

  * Kom van de weg van het kwaad af en vraag vergeving aan de Vader!!!

  19/6/2006 Zie toch het Lijden door Uw Zonden

  Boodschap

  * Vagevuur : hoe lijden zij die in het Vagevuur zijn terecht gekomen door hun zondig leven!! Hoe barmhartig is de Vader om allen die daar aanwezig zijn te laten weten dat ze in het portaal van de Hemel zijn om hun zonden uit te boeten!!! Het eeuwige verlangen daar is het verlangen naar de Vader in de Hemel!! De zoete smaak van de Liefde die ze mogen proeven dat ze eens in de Hemel zullen zijn!! Bijna niemand gaat rechtdoor naar de Hemel!! Alles moet eerst gereinigd zijn in een echt berouwvolle Liefde voor de Vader : dus leef rechtschapen, leef in de Liefde, leef in de Waarheid!! Dan zal de Vader als de tijd daar is hun op komen halen door al Zijn Engelen en de plaats bereiden die zij hadden verdiend!!! Wat een vreugde is er in de Hemel door iedere zuivere Ziel die door de Hemelpoort binnen mocht komen en aan de voeten van de Vader mogen zijn gezeten op Zijn Troon!!

  * Mensen stop met zondigen, stop door elkaar geestelijk en lichamelijk uit te moorden!! Anders gaan er velen verloren in het echte vuur van de Hel!!

  6/7/2006 Zie toch de Mens in het Duister

  Boodschap

  * De mensen zullen op hun knieŽn gekregen worden door te weten dat de Vader de Ene Ware God is die de Aarde heeft geschapen!! Dat de mens zou afstammen van de apen is een grove leugen!!! Apen werden los van mensen geschapen.

  * Nu zal de Vader de Aarde zuiveren en het Kwaad verbranden in de vuurovens van de Hel!! De Vader kan het leed van de goede mensen niet meer verdragen en zal ze bevrijden van al wat hen zo pijnigt!

  * Biecht!!

  Eindtijd : Zelfs het weer zullen ze niet meer kunnen voorspellen!!!

  30/7/2006 Zijn grote droefheid : de maat is vol

  Boodschap

  * Apostelen wees standvastig. Verkondig de waarheid : alles is door God de Vader geschapen, God is Liefde, een terugkeer is nodig naar de Vader door de Biecht.

  * Mensen sluiten zich aan bij sektes en organisaties die groeien in leugens en onzuiverheid!!

  * Bid de Rozenkrans. Bid veel. Vraag hulp aan de Moeder Gods voor de strijd tegen het Kwaad.

  * Ieder heeft de Vader een vrije wil gegeven. Gebruik die goed en kom naar de Vader!!

  Eindtijd : De oorlog is nabij!! Red u want de tijd is kort en de rampen van ongekende kracht zullen u overvallen!! Niemand zal elkaar nog kunnen helpen, zoveel leed zal er zijn!!

  6/8/2006 Pas op en luister voor de Dwaling

  Boodschap

  * Laat u niet misleiden : de Hel is realiteit!!

  * De Duivel heerst over de Wereld om de mensen in de vernieling te helpen!!

  * De wereld zal geteisterd worden door de valse regeerders die de macht in hun handen houden en de mensen zullen dwingen hun wil te doen!!! Om zo in opstand tegen God te komen!!

  Eindtijd : Laat u niet misleiden door de genaamde Chip die in ieders hand of voorhoofd zal moeten worden geplaatst. Het is een valstrik van de Duivel, dan ben je met hem verbonden!!! Laat niet toe om die tekens van Satan in uw lichaam in te planten!!! Dat is het bewijs dat vanaf die dag uw ziel aan Satan toebehoort!!! En alles zal u gegeven worden (behalve de redding van uw ziel die dan aan Satan toebehoort)!!

  29/9/2006 Mijn Lijdensweg voor de Mens

  Boodschap

  * Jezus wordt opnieuw gekruisigd voor de zonden die de mensen iedere dag meer begaan!! Er staan velen door hun zondig leven aan de rand van de afgrond.

  * Bid veel de Rozenkrans voor kracht en Liefde!! Leef zuiver van hart!! Biecht!!

  Eindtijd : De Aarde zal hevig schudden!! De straten en steden zullen verdwijnen!! De bergen zullen het begeven en splijten!! De dalen zullen onder water stromen!! De bliksemflitsen zullen de Aarde treffen die op allen neer zullen komen!! De stroom zal daardoor verbroken worden!!

  Bid en vraag om hulp. De Vader zal de getrouwen helpen om zo nog de goeden te redden uit deze dwaze wereld van het Kwaad en Haat!! Geef je over aan de Vader die de goeden zal beschermen en een paradijselijke plaats voor hen bereidt om de wreedheid van de Aarde niet te hoeven ondergaan!!!

  24/10/2006 Zie de Duisternis in de Wereld

  Boodschap

  * Biecht!!

  * Hoe schaamteloos presenteren zij zich op bladen en tvís om hun blootheid te verkopen!! Wat is er belangrijker : het Aardse dat vergaat of het Goddelijke dat voor eeuwig voor u staat!!! De Wereld is verdorven vandaar de Zuivering!!!

  * Bid voor hulp, samen met de Moeder Gods!!

  Eindtijd : Lieve mensen, de tijd is heel kort. Arm of rijk, alles zullen ze achter moeten laten en voor het eeuwig lot komen te staan. Niemand zal aan Zijn toorn ontkomen. Waak over Uw ziel, dat is het enige wat belangrijk is!!! De rest zal door de Vader vernietigd worden. De goeden zullen gered worden tot de rampen en straffen zijn voltrokken, totdat de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel in orde zal zijn!! Red uw ziel, het is voor eeuwig!!!

  Duizenden Engelen waken over de Aarde om de goede trouwe mensen te beschermen en te bewaken voor als De Tijd zal komen dat er vele mensen op worden genomen.

  6/11/2006 De Wet van ít Gebod Ė de Tien Geboden

  Boodschap

  * Hoe droevig is het lot voor hen die Zijn Geboden niet na willen leven!! Want op de Dag des Oordeels zal God het Oordeel over u vellen!! Wat een straffen zullen velen moeten ondergaan!!

  In deze onwillige Wereld van hebzucht, genot, geld en macht die velen over de Wereld beheren om de arme mensen nog meer tot hun slaaf te maken!! Niemand heeft het recht om over een ander zín leven te regeren!! Zijn of haar lichaam is een Tempel van God waar niemand recht op heeft dan de Vader zelf!!

  * De mensheid is in een diep dal gevallen zonder Zijn Geboden nog te kennen!! De Tien Wijsheden om de weg naar de Hemel te betreden!!

  * Gezuiverd zal het worden van ongeloof en ongehoorzaamheid!! Zoveel tranen zullen velen huilen van spijt en berouw!! Zij zullen de rampen moeten ondergaan om zo nog tot de Vader te komen!!

  * In diepe droefheid en berouw zal God hun dan de plaatsen wijzen!!

  * Zoek toch de juiste paden die de Heer uw God voor u allen had voorbereid, zo ook de Tien Geboden zodat de mensheid er naar kan leven en zo de goede wegen kan nemen!!

  25/11/2006 Zalig Kerst Feest in de Duisternis

  Boodschap

  * Jezus zendt u de vrede en groet u vanuit de Vader en zegent u allen voor de geboorte van Hem die de wereld weer zal verlichten met Zijn goddelijk Licht!! Open uw harten!!

  * Dank de Goede Vader voor al de Liefde die Hij naar de mensen op; Aarde zendt om velen te helpen!!

  * Velen zullen het Licht van het Kind Jezus niet erkennen en zullen er een heidens feest van maken!! Velen begrijpen niet eens meer wat er op het altaar gebeurt, ze verenigen zich niet eens meer met het Heilig Offer!! Onzichtbaar staan Jezus en Maria met vele engelen en heiligen rond de Priester als hij het brood en wijn consacreert. Dan is het werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus!!! Heiligschennissen worden begaan als mensen met grote zonden zoals abortus en onzuiverheid nog steeds de Vader durven te ontvangen!!!

  * Ga naar het sacrament van de Biecht en vraag God om vergeving!!

  Eindtijd : Door oorlogen en strijd zullen er nog vele doden vallen!!

  28/12/2006 Stop de Kindermoorden

  Boodschap

  * Wee degenen die niet luisteren naar Mijn Stem, die zullen de Aarde voelen schudden onder hun voeten, de angst zal hun doen beven door de zonden die ze hebben begaan!! Die zullen ze in de geest opnieuw beleven!! Het zal dodelijk zijn wat we zien in hun eigen ziel!!

  * De engelen blazen hun bazuin!! De aankondiging van de straffen door de ongehoorde zonden van de mensen!!

  * Het grootste kwaad is abortus!! Laat je niet misleiden door artsen die doen alsof het geen levend wezen is!! Een kindje heeft een ziel!! Vraag vergeving in de Biecht!! Alleen God heeft het recht over leven en dood!!

  28/1/2007 Leg uw handen in de Mijne

  Boodschap

  Rijken der Aarde, open uw harten!! Hoeveel leed is er onder de mensen door armoede en verdriet, door gebrek aan geld door de vele machthebbers die het van hen hebben weggenomen om nog meer bezit te vergaren!! Om zo de wereld hun macht te tonen, de status van rijdom te laten zien!! Deel uw bezit met de mensen die het moeilijk hebben, deel aan de armen!! U heeft de rijkdom bemind zonder liefde en medeleven voor de ander!! Zo kunt u de baas over hen blijven, steeds meer macht, al meer slaven die voor u moeten buigen alsof u God zelf bent!! Velen zijn hun zielen verloren door hun zondige leven dat ze door hun geld konden beleven!!

  Alles wordt van u afgenomen!! U bent niet eens dankbaar voor de rijkdom!! Vreugde in uw harten krijg je door uit te delen aan de armen!! Doe toch iets goeds voor een ander!! Steun elkaar in moeilijke tijden!! Niets kunt u meenemen!! Alleen de Ziel is bestemd voor het eeuwig leven!!

  9/2/2007 De Kruis Weg door de zonden

  Boodschap

  * Velen zijn zedeloos en zien hun lichaam alleen nog maar als een genotsmiddel waarmee ze hun geld verdienen!! Ze buiten hun lichaam uit!! De Tempel van God!! Ze leven als beesten onder elkaar om hun lusten te bevredigen, niet uit liefde maar alleen om genot!! Als gij u niet zal bekeren dan zal de Vader u gaan straffen door ongekende ziektes waar geen geneesmiddel meer voor zal zijn!!

  * Kindermisbruik : wee degenen die Zijn onschuldige kinderen misbruiken voor hun eigen wellust en genot worden gebruikt!!!

  * Velen hebben hun zelfbeheersing verloren door de zucht naar genot!! Velen zullen hun zielen verliezen!!

  * Ouders : onschuldige blikken van kinderen zien naar u op!! Wees hun voorbeeld in plaats van hun afgang in het verliezen van hun onschuld!!

  * Ga biechten!!

  1/3/2007 Wees de zuilen van Mijn Kerk

  Aan de priesters : Weet dat de Rooms Katholieke Kerk de ware Kerk is. Priesters, gij zijt verantwoordelijk voor het zielenheil van de mensen om hen de weg te wijzen naar de Tien Geboden. Velen van de Priesters zijn de weg kwijtgeraakt en leven zoals de mensen het graag wensen om zo de Kerk vol te krijgen!! Maar beter weinig goede mensen dan de Kerk vol huichelaars die als gepleisterde graven te communie gaan : van buiten goed, van binnen rot!!! Priesters zullen zwaarder worden gestraft dan de onderdanen die naar u luisteren en in u geloven!! Kom toch en draag uw kruis samen met Mij, Jezus, om de wegen vrij te maken voor de anderen zodat we het Licht weer kunnen vinden in de Armen van de Vader!! De Duivelse verleidingen zijn groot, in bars en andere ongure sexuele plaatsenÖ Priesters blijf bij de Vader!! Volbreng uw taak in de Waarheid en Liefde, wees zuiver. Verbreek nooit uw gelofte, wees priesters tot de dood u scheidt!!

  19/4/2007 Waak over uw Ziel, de Vader huilt

  Boodschap

  * Zonder God is er geen Liefde, geen Geloof, geen Leven!!!

  * Draag met Mij het Heilig Kruis. Draag uit met Mij het Goddelijk Woord onder de mensen om zo nog wat zielen te redden.

  * De weinige goede mensen zullen nog moeten strijden met de hulp van de Vader, ook zij zijn de martelaars van deze Aarde door mee te gaan het H. Kruis te dragen samen met de Vader in de tranen van Bloed door de losgeslagen mensheid!!

  * Aan jonge kinderen wordt openlijk sex aangeboden als iets normaals, hun zielen proberen ze te bederven.

  * Steeds meer zullen mensen zelfmoord plegen, ze hebben geen houvast.

  * De Kleine Restkerk zal blijven bidden voor de bekering in de wereld.

  * Vraag om vergeving in de Biecht!!!

  28/5/2007 De Vader vraagt : Luister naar Mij

  Boodschap

  * Red uw ziel!! Luister naar de Vader, Hij is de Waarheid en het Leven!!

  Eindtijd : Het Water zal steeds meer gaan stijgen, stil en geruisloos glijdt het rondom u heen!! Niets kunnen ze er nog tegen beginnen!! Door de laksheid van de overheid en de ongehoorzaamheid zullen vele mensen verloren gaan in de massaís water die jullie zullen treffen!!! Onverwacht zal dit gebeuren. Er zullen ook vele droogtes komen waardoor vele mensen ziek zullen worden en gaan sterven door de warmte.

  18/3/2007 Kom Heilige Geest

  Kom Heilige Geest

  Verlicht de harten van de mensen

  om zo de Liefde van de Vader

  binnen te laten gaan!!

  Laat deze Grote Genade

  Uw harten beroeren!!

  Het is een geschenk van de Vader.

  Draag dit Glorierijke en Liefdevolle kruis!

  Het zal u beschermen!

  Waar U ook zal zijn!

  Zo groot is de Liefde voor de mens!!

  Amen

  Jezus zegt : al wie dit kruis zal dragen wal het Hart van de Vader in zich dragen! Amen

  (Kruisjes zijn te verkrijgen bij : Hille Kok, Asterstraat 43, 1131 LR Volendam)

  26/6/2007 Verdeel uw rijkdom in Zijn Liefde

  Boodschap

  * Rijken der Aarde : U had zoveel mensen in armoede en leed kunnen helpen met al uw geld. Steeds meer zelfmoorden worden er gepleegd doordat ze geen uitweg meer zien door hun problemen!! De grote Heren zullen de vreugde van de gewone mensen ontnemen door in hun achterkamers van hun Imperium met zogenaamde besprekingen nog weer iets bedenken om de mensen ongelukkig te kunnen maken en hun vreugde ontnemen om er zelf nog beter van te worden!! Uw ziel gaat verloren door zelfzucht, hebzucht en gierigheid!!

  Al uw rijkdom zal vernietigd worden. Al bent u rijk en belangrijk, maar voor God de Vader bent u klein!! Zovelen hebben nooit aan Hem gedacht om Hem te danken voor hun rijkdom!!

  * De Restkerk zal de Vader sparen!!

  * Vraag om vergeving in de Biecht!!

  Eindtijd : De tijd zal komen dat uw geld niets meer waard zal zijn!! De rampen zullen het weg gaan vegen!! Dan zal er niets van over zijn!!

  4/8/2007 De Engelen waken over de Aarde

  Boodschap

  * Velen zullen verloren gaan, ze hadden niet geluisterd en hadden geen berouw van hun zondig leven!!

  * Help elkaar in nood!!

  * Red uw Ziel in het sacrament van de Biecht!!! Want God ziet al uw goede en slechte daden!!

  * Bid veel de Rozenkrans!!!

  Eindtijd : Duizenden Engelen staan u op te wachten als de tijd van de opname er zal zijn!! De goeden zullen door de Engelen worden weggenomen en gebracht op een plaats dat voor hen is voorbereid!! Rampen overal, het ene land zal het andere land niet meer kunnen helpen door het leed dat ieder zelf zal ondergaan.

  14/8/2007 Mijn verdwaalde priesters, keer terug tot Mij

  Aan mijn priesters : Zonder Mij bent u niets!! Gij waart mijn uitverkorenen om de taak te vervullen die Ik u had gegeven om de kudde die Ik u toevertrouwde te leiden tot Mij, in de Liefde te brengen op weg naar de Geboden in zuiverheid en geloof!! Elke ziel die u verloren laat gaan zal voor Uw rekening komen!! Gij durft niet meer de Waarheid te spreken!! Gij zijt bang voor de mensen, maar U moet bang zijn voor Mij, Uw God die de Waarheid is!!! Gij brengt uw kudde in de war!!!

  Zoveel verwarring en onzuiverheid onder Mijn priesters die het niet zo nauw meer nemen in hun ambt, zoveel hoogmoed!! Veel vrijheid, weinig gebed!! Wees nederig, wees zuiver. Wees een kracht in de Liefde en Geloof!! Er zijn zoveel priesters die zeggen dat de Biecht niet meer hoeft!! De Biecht is een Genade, het zuivere sacrament om de mensen van hun zonden te bevrijden!!

  Pas op!! Vooral willen ze de priesters te grazen nemen, dan zijn er geen priesters meer om de mensen het Lichaam en Bloed, het Levend Voedsel (Christus Zelf) te geven!! Bid voor de goede priesters en steun hen, dat zij niet verloren gaan!!

  9/9/2007 Moeder Aarde is in groot gevaar

  Boodschap

  * Zalig zijn zij die God trouw zijn gebleven, die zullen de vreugde van de Vader mee mogen beleven in de Liefde samen met Hem!!

  * De mensen houden niet van de Vader, vandaar Zijn strafgericht op de Aarde!!

  * Zij die nog geloven zullen mee worden genomen in het land van Liefde waar we mogen blijven totdat de Aarde gezuiverd zal zijn!!

  * Heb berouw en kom tot de Vader!!

  *Zovelen leven in onzuiverheid. Geen grenzen in het huwelijk die door God verbonden zijn en door velen geschonden!! De eenheid verbroken, en zo is er een grote droefheid in het gezin gekomen. De kinderen raken verward en lijden door die strijd!!

  Eindtijd : De hoogmoedige die neerkijken op hun medemensen door hun zieke geest, door hun rijkdom zullen eens zelf zonder geld in de wereld moeten vechten voor hun eten en drinken die ze van de armen hebben ontnomen!!

  De Duivelse mensen zaaien ziektes rond voor mens en dier waar geen geneesmiddel voor zal zijn!! De meteoriet zal dichter tot de Aarde naderen!! Het vuur zal de Aarde bereiken. De droogte zal dan dramatisch zijn!! Alles staat de wereld te wachten : water, droogtes, vuur!!

  30/9/2007 God de Vader zal de Aarde treffen

  Boodschap

  * Ieder die de Woorden van de Vader nog niet aan willen nemen zullen de straffen ondergaan!! Zwaar zal het lijden voor velen van u worden!! Hoe durft u nog steeds de Vader te bespotten!!

  De standvastige mensen zullen in vreugde en Liefde tot de Vader gaan!! De opnames zullen sneller komen dan U zult verwachten!!

  * Keer terug naar de Vader!! Zonder Hem bent u verloren.

  * Alles is van de Vader!!! De Aarde en de Mensen zijn van de Vader en van niemand anders!!

  * Hoogmoedigen, er zal niets voor u achterblijven!!! U zult verantwoording moeten afleggen voor het Hemels Gerecht over wat u gedaan hebt met hetgeen u mocht beheren!! Alles wat u van een ander afneemt wordt gezien door de Vader!!

  Het geld van de rijken zal hun worden afgenomen door de liefdeloosheid voor de medemens die in nood verkeert. Genadeloos zijn velen geworden, hun geld is god!! Zij zullen eindigen in de Hel!!

  25/10/2007 Draag Uw Redding het Liefdes Kruisje

  Boodschap

  * Het is een bescherming voor de rampen die gaan komen!! Al die het Glorierijke Kruisje aan zal nemen in Liefde en Geloof daar zal redding voorkomen, waar Gij ook zal zijn!!

  Hille Kok heeft de opdracht van de Vader gekregen om Zijn liefdevolle Kruisjes te verspreiden over de Aarde!! Zo zullen deze Heilige Kruisjes over de Aarde gaan. Wat een vreugde zullen allen die het aan zullen nemen beleven door de Hand van God de Vader zult Gij geholpen worden!! Dit is het laatste Geschenk!!!

  * Betekenis van de kleuren van het Kruisje : wit is de zuiverheid, blauw is de kleur van Maria!!!

  * Maak u zuiver van hart en ziel, laat uw ziel niet verloren gaan!!! Kom tot de Vader!!! Belijd uw zonden in de Biecht!!

  * Al het aardse wat ze bezitten zal verloren gaan, enkel God blijft voor eeuwig!!

  * Bid veel de Rozenkrans, ook voor die dwaze afgevallen mensen van de Vader!!

  * De Moeder Gods zal in het midden van Haar Rozenkranskinderen staan!!

  Eindtijd : Vuur zal de Aarde treffen. Velen zullen daarin verloren gaan.

  29/11/2007 Laat het Kerstkind uw hart beroeren

  Boodschap

  * Zoveel Liefde had de Vader voor de Mens door Zijn eigen Zoon Jezus te laten lijden en te vermoorden voor de zonden van de mensen!

  * Zovelen vallen af en laten hun redding vallen!! Zonder de steun van de Liefde kan niemand leven!! Alleen het Licht kan vreugde en liefde geven. Blijf standvastig in uw geloof. Laat u niet misleiden!!

  * Niets of niemand raakt hun meer, geen Liefde is er meer. Alleen genieten van het Kwade, daar hebben ze nog vreugde in. De haat is groot in hun hart voor al degenen die bij de Vader horen!!! Zij zullen aangevallen worden voor hun standvastig geloof dat Satan wil breken zodat ze de macht over de Aarde zullen bereiken. Maar de Vader zal u komen redden : al die zich aan Hem de Vader over zullen geven.

  * Vele kinderen gaan verloren door hun losbandige ouders!! Kom terug, beheers u en gedraag u!!! Word weer kinderen van het Licht!!!


  31-03-2011, 00:00 Geschreven door Claudia  


  30-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Miss Piepschuim

  Het is vreselijk om vrouwen bezig te horen over hun uiterlijk. Hun buik is te dik, hun dijen zijn te dik, de huid rond hun ogen hangt doorÖ Focus mensen, focus!!! Lees de boodschappen van Hille Kok uit Volendam! Het komt erop aan om geestelijk fit te zijn. Geen zonden op je ziel te laten plakken. Ga nu biechten!!! Het is onzinnig om te denken dat wat Hille als boodschappen krijgt, leugens zijn. God is niet het probleem, jij bent het probleem!!!

  BelgiŽ kon Japan, HaÔti, BraziliŽ enz. zijn. En geloof het : onze beurt komt nog!!!

  Het maakt dus niet uit hoe je eruit ziet, maar hoe je innerlijk eraan toe is.

  Als ze in de Hemel hoogstens 40 jaar eruit zien, zou God dan geen andere zaken voor je kunnen regelen? Red je ziel, dan zul je het in de Hemel met eigen ogen kunnen zien!!!

  30-03-2011, 21:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 2

  11/11/2001 God is Liefde Ė de Redding

  Aan de priesters : laat uw zielen niet verloren gaan. Bid God om kracht voor de zuivering van het hart. Wees trouw aan God, het Evangelie en het ware geloof van de Rooms-Katholieke Kerk. Wees niet bang voor de bedreigingen en het lijden. Laat niet toe dat de Sacramenten worden verwijderd.

  3/3/2002 De Vader roept U!

  Boodschap

  * De tijd is nabij dat allen voor het Glorierijke Kruis zullen komen op de knieŽn vol spijt en verdriet.

  * Wees waakzaam en wordt een met elkaar.

  * Bid de Rozenkrans, blijf bidden en ga tot de Moeder Gods om bescherming

  Eindtijd : De oorlog is nabij. Het water zal gaan stijgen

  24/4/2002 De Genadebron van Eeuwig leven

  Boodschap

  * Ontvang de Heilige Sacramenten die het voedsel en de drank zijn [voor de ziel], de bron van eeuwig leven.

  * De mensen worden steeds harder, de harten zijn van steen aan het worden

  * Bekeer u.

  * Open uw hart voor die grote liefde die God de Vader u allen wil geven.

  25/5/2002 Bid toch de Rozenkrans

  Boodschap

  * Let op voor het grote kwaad : de zelfzucht, het willen hebben en niemand iets gunnen wat van jou is

  * De dag zal komen dat men alles af zal moeten geven : goud, zilver, huizen, alles.

  * Bekeer u. Vraag om vergeving in de Biecht.

  * Kom naar de Heilige Eucharistie, dat zal uw redding zijn.

  12/6/2002 De gerechtigheid waarschuwt

  Boodschap

  * Het leed, dat men elkaar door vijandschap aandoet, alles wordt door het oog van God gehoord en gezien. De almacht van de Vader ziet alles wat er op de aardbol wordt gedaan.

  * Hoe roekeloos handelt men heden met mens en dier.

  * Het kinderleed komt tot bij Mijn troon.

  * Geweten verloren, zuiverheid kwijtÖ verantwoording moet worden afgelegd! Hoe bitter zijn de tranen als de Vader Zijn kinderen naar de hel ziet gaan! Want Gerechtigheid is Liefde!

  21/6/2002 Open uw hart

  Boodschap

  * Heb eerbied voor de Vader! De God van al het Leven die jullie allen het Leven heeft gegeven!

  * De Gerechtigheid is streng. Het is nu erger dan in de tijd van Sodom en Gomorra.

  * De opstanding in alle landen zijn voortekenen van de tijd.

  * Wees voorbereid. Ga naar de Biecht.

  * Bid tot de Moeder Gods.

  Eindtijd : De Zee is vol gevaar!

  17/9/2002 Het eeuwige leven

  Boodschap

  * Genade is de aangeboorde levensader door het stromende water dat op ons neerkomt en ons doordrenkt met Zijn Barmhartige Liefde. Het komt over al de mensen die naar Mijn Heilig Kruis zijn gekomen.

  * Bekeer u voor het te laat is. Het Sacrament van de Biecht zal nog velen kunnen redden van al het kwaad dat hier op aarde wordt gedaan.

  * De vervolging van het Christendom zal velen doen lijden.

  * Het kwaad is overal maar de Mijnen zullen het door Mijn kracht en door de liefde winnen.

  * Open uw hart en nader tot de Vader.

  22/9/2002 Gods Vergevende Liefde

  Aan de priesters : de ongehoorzaamheid stijgt ten Hemel! Laat de Waarheid in u allen wonen! Blijf trouw aan het Ware Geloof en aan God. Hou uw kudde gelovigen dicht bij de Vader! Vele priesters laten het door het wereldse afweten en vallen ten prooi in de handen van Satan. Wees zuiver en rein van Hart. Bid en roep om de Moeder Gods! Vraag om vergeving.

  19/1/2003 Hoe droevig is de tijd

  * In alle landen heerst er onrust, droefheid, onverdraagzaamheid, haat, hoogmoed en ontevredenheid.

  * Leegheid is in hun hart gekomen voor de liefde die ze hebben buiten gezet.

  * Hebzucht en Zelf-vertrouwen. Denken niemand nodig te hebben.

  * De ware grootheid is De Liefde.

  * Wees nederig, klein, liefdevol en trouw aan de Woorden van de Vader! Hij zal je de Liefde geven!

  * Blijf dicht bij de Vader, blijf trouw aan het Evangelie en de Sacramenten, vooral dan de Biecht.

  * Bid de Rozenkrans om bescherming!

  28/1/2003 Het leed zal hen treffen

  Boodschap

  * Bid voor degenen die eenzaam zijn, de Weg verloren hebben, geen uitweg meer zien.

  * Kinderen worden misbruikt en vermoord. Zoveel leed. Velen zullen zien wat ze hebben aangericht.

  Eindtijd : Onverwachts zal de Aarde beven. De schrik slaat hen om het hart. Ze hebben gespot met de waarschuwingen en met de Liefde die hen wilde helpen. Maar nu zal het leed hen overvallen. De hoogmoed zal in stukken vallen aan de voeten van de Vader!

  22/2/2003 Hoe lijd Ik voor de Wereld

  Boodschap

  * Mensen verliezen het Eeuwig Leven. Hun oordeel zullen ze spoedig ondergaan. Zie de tijd van rampen, de mensen kunnen het niet meer aan. De landen zijn in oorlog.

  * Bekeer u.

  * De afvalligheid is groot bij de priesters,  zij die de Sacramenten niet meer nodig vinden.

  3/4/2003 Komt allen tot Mij

  Boodschap

  * Zij die de Woorden van de Vader niet aanvaarden brengen hun leven in gevaar door hun zielen te verliezen. De hoogmoed doet hen in de afgrond [van de hel] glijden.

  * Bid de Rozenkrans

  * Bid voor hen die niet bidden, die niet meer bij de Vader willen behoren, dat de liefde hun harten opent en dat zij de waarheid weer gaan zien en begrijpen.

  * Blijf dicht bij de Moeder Gods voor bescherming.

  Eindtijd : De opstanding is nabij voor alle volkeren, want de Heer zal tussenbeide komen om het mensdom te redden van de Grote Verdrukking door die vijandige en genadeloze wereld. Hij zal weer liefde brengen in hun harten en allen de weg tot Hem terug laten vinden. Wees trouw en bewaar de waarheid in uw hart, dan zal de genezing door het Woord in uw hart binnendringen en gij zult de Liefde gaan beminnen.

  6/5/2003 De Redding

  Boodschap

  * Bid heel veel. Bemin elkaar in gebed.

  * Bind allen tesamen, maak een Kring van Liefde om de Aarde.

  * Bid de Rozenkrans om bescherming.

  10/7/2003 Wees Mijn Licht

  Boodschap

  * Kies voor de Vader en laat het zien.

  * De Vader zal de Zijne beschermen.

  * Help elkaar in gebed met de Liefde vanuit het Hart.

  * De Vader zal ze komen halen! De Maaier van Goed en Kwaad! De dorsvloer zuiveren! Het Kwaad zal worden verbrand en de Satan naar de afgrond gedreven. Vrede brengen onder de verdwaalde en verdwaasde mensen! Zovelen zullen het niet halen door het inzicht in hun eigen Leven! Ook door de verwoestingen over de Aarde die God ook als Gerechtigheid laat gaan!

  15/8/2003 Boodschap van Maria

  Boodschap

  * Hoe radeloos zullen velen zijn als ze de weg echt zijn kwijtgeraakt in de handen van het Kwaad, gemarteld worden en geslagen en gedwongen te doen wat ze van hen eisen!

  * Degenen die vechten tegen het Licht, het Kruis zal God niet onbestraft laten!

  * Roep om de Moeder Gods. Zij kan je nog redden van de verschrikkelijke kracht van het Kwaad. * Bid de Rozenkrans. Bid samen als een kring met elkaar verbonden!

  30/9/2003 Wees gewaarschuwd

  Boodschap

  * De levensvreugde is weggeŽbt uit de harten van de mensen : geen God of Gebod willen ze aanvaarden, geen Liefde laten ze binnen.

  * Zonder Liefde kan niemand de Vader nog vinden!

  * Kom in de Liefde tot de Vader!

  * Bid voor de zondaars

  Eindtijd : De wereld staat voor een grote catastrofe die onmenselijk zal worden : zoveel rampen overal die de Wereld zal voelen

  De weeŽn in de Wereld : de grond zal gaan beven, het Water stijgen. Wees voorbereid.

  1/11/2003 Het Goddelijk Licht

  Eindtijd : De Aarde zal worden verlicht door stralend Licht. Het Grote Wonder dat God over de Aarde verricht. Als de tijd aan zal breken en de bladeren zijn verdwenen, het groen de knopjes laat zien : dan zal God een groots Geschenk geven! Velen zullen daardoor hun kleinheid zien en zich op hun knieŽn voor het Heilig Kruis begeven, vragend om Genade, Vergiffenis en Berouw. Velen zullen de Waarheid gaan beleven in de Liefde tot God! De Moeder Gods, de Troosteres der Bedroefden beminnen en daar voor altijd de Bescherming vinden. Ze zullen troost en kracht vinden. Zie op naar het Kruis van de Heer, de Verlosser van het Kwaad, die het Licht over allen neer zal laten gaan! Velen zullen op hun knieŽn gaan en de Vader gaan beminnen!

  6/12/2003 Vraag om vergeving

  Boodschap

  * Niets ontgaat Gods alziende blik. De Trotse slaat Hij neer, de Geringe heft Hij omhoog.

  * Voor God is alles Licht, voor Hem bestaat geen duisternis. En God vraagt rekenschap van je daden.

  * De Waarheid zal God met Zijn Macht in het wereldse Licht openbaren!

  * God zal je plaats bereiden die je hebt verdiend als je niet om vergeving zal vragen in het H. Sacrament van de Biecht!!

  19/1/2004 Jezus redt ons

  Boodschap

  * Bid de Rozenkrans. Vraag de Moeder Gods om bescherming.

  * Alleen gebed kan je van dit onheil redden en bevrijden.

  Eindtijd : De regen is begonnen, rivieren zullen stijgen, dijken gaan het begeven.

  Blijf bidden om hulp. Het dreigende water zal veel verdriet geven. Mens en dier zal in de problemen komen. Vraag hulp aan de Vader! Help ons in de landen van ít water! Het water zal gaan stijgen en velen bedreigen!

  4/5/2004 Mijn priesters Ė Kom tot Mij, Jezus

  Aan de priesters : De Eucharistie : alleen gewijde handen mogen Mij uitdelen aan de mensen om jullie heen!

  Ieder krijgt zijn straf naar zijn daden! Velen van jullie houden Gods Woord verborgen!

  Verlaat het aardse, wees zuiver en rein. Strijd voor Mij en voor de Eeuwigheid! Kom rust tegen Mijn Hart en Ik bevrijd jullie van verdriet en pijn!

  14/5/2004 Waarschuwing

  Aan de priesters : wees op uw hoede, laat jullie niet misleiden. Mijn Woorden worden verdraaid! Vraag de H. Geest om jullie te zuiveren en te kunnen onderscheiden. Wees gehoorzaam en standvastig. Doe wat de Vader van jullie vraagt! Wees rustig en liefdevol voor de verdwaalde schapen, de mensen. Draag het teken van Mij dat gij Mijn priester zijt! Draag je boordje als teken van eerbied, het teken van priester zijn! Geef geen dwaalleer aan de mensen. Wees ťťn als een sterke zuil van geloof en Liefde in de Waarheid. Ga terug naar de Vader! Verspreid de Liefde in de Eucharistie! Wees nederig onder de mensen.

  29/6/2004 De Vader huilt

  Boodschap

  * De mensen luisteren niet naar Gods stem gesproken door Zijn Profeten! Ze worden belaagd, uitgelachen en bespot om de Woorden van God. De Aarde zal lijden door de ongehoorzaamheid.

  * De Duivelse Machten hebben bezit van velen genomen!

  * Mensen hun eigen lot zal hun overspoelen door de zonden! Zedeloosheid, wellust en hoererij.

  * Laat de Liefde van de Vader in jullie harten binnen. Wees geen slaaf van je eigen wil, die je naar de verdorven wereld en in de afgrond brengt.

  15/8/2004 Hoe duister is de Wereld

  Boodschap

  * Satan heeft bezit van velen genomen. Wellust, losbandigheid.

  * Abortus : de moord op een kind van God zal zwaar zijn. Wie durft zich boven Hem te verheffen!!!! Het leven van een kind te ontnemen!!!!

  * Nu kun je nog vergeving aan de Vader vragen voor de zonden in je leven begaan in de Biecht. Bid voor de priesters die de Biecht niet meer belangrijk vinden! Keer terug.

  28/9/2004 Bid allen te samen de Rozenkrans

  Boodschap

  * Ik zal Mijn kleine Rest-Kerk, die Mij trouw blijft, beschermen tegen de aanvallen van de Duivel die de Kerk is binnen gekomen.

  * Er wordt niet vertelt dat Ik, Jezus zelf, in het Brood aanwezig zal zijn! Ė Als de Goede priesters de consecrerende woorden hebben uitgesproken, dan is het Werkelijk Mijn Lichaam en Bloed geworden dat door Mijn Lijden tot u is gekomen!!!

  * Het ware Rooms-Katholieke-Geloof is de Redding, er is maar 1 geloof!!!! 1 God : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!!!!

  7/10/2004 Hoe groot is Mijn Liefde voor de Mens

  Boodschap

  * Gij zondig mens, hoe durft Gij op de plaats van de priesters te gaan staan en de handelingen te verrichten die door de priester zelf moet worden gedaan!! Het Heilig Offer moet door de priester worden gedaan!!

  * De tijd is gekomen dat Ik de mensen de Waarheid weer eens laat zien hoe belangrijk de H. Eucharistie toch is! Alleen een echte priester zal dit wonder door Mij gegeven door Zijn gezalfde handen kunnen doen!

  * En bij de mensen Mij op de tong terug te laten doen!!

  * Bid de Rozenkrans. De Moeder Gods zal in het midden van Haar Rozenkrans kinderen staan om ze te beschermen.

  17/12/2004 Het Kerstkind

  Boodschap

  * Hoe stralend is de Liefde als God je bemint. Het Kindje in de kribbe is het stralende bewijs dat de Liefde heeft gegeven. Jezus is gekomen om allen te beminnen! Hij heeft de Hemelpoort geopend, de zondaars bereikt en de harten geopend om het Hemels Licht erin te laten stromen!!

  * Gegeven door de Maagd Maria die door de H. Geest werd bevrucht. Zij, de Zuivere.

  * Jezus die de Lijdensweg begon voor de mensen, het slachtoffer zonder zonden werd gekruisigd en geslagen.

  * Een stralend Kind door God gewild om de mensen te bevrijden en naar de Hemelpoort te begeleiden in de Liefde tot de Vader. Hoe dankbaar zouden we moeten zijn!

  16/1/2005 De verdorven wereld

  Boodschap

  * Gods toorn zal over de Aarde gaan door het bandeloze leven : verderfelijkheden zoals kindermisbruik, sodomie, homofilie, lesbiennes, klonen van menselijke cellenÖDuisternis zal hen omringen en zal leiden tot zelfmoord. Zonder de Vader kan niemand geestelijk in leven blijven!!

  * Na dit aardse leven wordt de keuze gemaakt voor het Aanschijn van de Vader!!

  * Het leven kan zo worden beŽindigd, dan zal God Zijn oordeel vellen over wat je hebt gedaan!!

  * Wees voorbereid op dit moment en eens voor Zijn Troon zal staan!!

  16/2/2005 Het uur der Waarheid

  Boodschap

  * God zendt duidelijk zijn Rampen. De oorlog is nabij! Verdorven leiders gaan door met hun nucleaire praktijken!! Het is alleen macht en bezit. Laat je niet misleiden door die zogenaamde Vrede!! Het is een valstrik!!

  * Bid heel veel, om genade voor de grote zondeval van deze Aarde waar de mensheid is in gevallen!! Satan regeert over de Aarde!!

  * Mensen stellen dierlijke handelingen door de begeerte van Wellust!! Velen kiezen voor de Vrijheid : de Weg van het Verderf!! Ze willen de Vader niet.

  * Bid de Rozenkrans voor redding.

  * Ga naar de H. Eucharistie, ontvang Mij veelvuldig in jullie Hart!!! Het zal jullie Kracht gaan geven in de Liefde tot Hem, de Vader!!

  * Reinig je ziel in de Biecht!!!

  * Bescherm uw kinderen!

  * Uit Liefde laat Ik de mensen dit Leed nog zien!

  Eindtijd : Wat er staat te gebeuren : droogtes, honger en dorst Ė delen zullen onder Water komen! In de Wereld zal het Water gaan stijgen!!!!

  De goede mensen zal de Vader beschermen en troosten : zij worden verplaatst!!!! De ongehoorzamen zullen de strijd hier op Aarde moeten ondergaan!!! Jezus en Zijn Moeder zullen met vele Engelen de goeden uit de klauwen van het Kwaad bevrijden!!!

  1/3/2005 De Reddingsboei

  Boodschap

  * Het Heilig Kruis is de reddingsboei van het Leven!!

  * Hoe durven jullie opstandig zijn tegen Mij, je God, Die vol Liefde de wegen voor allen heeft klaar gelegd om Hem te kunnen volgen!!!

  * Open jullie harten voor het Licht!

  * Bid voor elkaar dat jullie niet in de valstrikken van de verdwaalde gelovigen vallen!

  * Bid heel veel. Bid de Rozenkrans als troost voor de Heer. Door veel te bidden kunnen de rampen worden verzacht die u allen staan te wachten!!

  Eindtijd : De Dijken zullen het begeven, het water zal stijgen. Wees voorbereid, laat uw ziel in orde zijn voordat de tijd zal komen dat je wordt opgenomen bij de Vader!!! Onverwachts zal de chaos u allen overvallen!!!

  29/3/2005 Laat de Heilige Geest uw Hart beroeren

  Boodschap

  * Laat de H. Geest jullie Harten beroeren en je Ziel bezielen met Wijsheid, Liefde en Vreugde, zodat velen de weg naar de Vader vinden.

  * Zonder gebed gaan velen verloren!

  * Keer terug naar de Moeder Gods.

  * Belijd uw zonden in de Heilige Biecht. Ga naar de Heilige Eucharistieviering.

  * De grote revoluties zijn al bezig. De Groten der Aarde zullen hun macht nog meer gaan gebruiken. De kleinen zullen het niet meer redden en slaan op de vlucht!! De genocides zijn overal en de mensen vluchten weg! Ook de priesters zullen hen niet meer helpen, want velen hebben de Heer verlaten.

  * Ruzies overal op deze Aarde.

  Eindtijd : Rusland zal onverwachts aanvallen op de tijden dat niemand het zal verwachten!!!

  De rampen zullen heviger worden!

  30/4/2005 Bid allen te samen de Rozenkrans

  Boodschap

  * Bid om kracht, bid de Rozenkrans, bid voor vrede.

  * Bid om vergeving in de Biecht voor je Leven wordt ontnomen.

  Eindtijd : In de stilte van de nacht zal de Aarde beven, onverwachtsÖ de meteorieten zullen vallen en de Aarde overvallen!!!! Je bestaan, je rijkdom zal tot niets vervallen. Het vuur komt steeds dichter tot u nader!!! Delen van de Aarde zullen verschroeien!!! Het bloed zal over de straten vloeien!!! De booswichten van de Aarde zullen vele slachtoffers maken!!

  Een droevige ramp staat allen te wachten. Ook de machthebbers zal God hun macht ontnemen!!

  14/5/2005 Omarm Mijn Licht

  Boodschap

  * De [valse] vrijheid heeft velen in zijn greep!

  * Zonder de Echte Liefde van God gaan velen verloren.

  * Keer terug naar het Goddelijk Licht, Gods Hart staat voor allen open! Dan krijgt u allen weer een blij gezicht!!

  13/6/2005 Hoe droevig is de Vader

  Boodschap

  * Zonder God gaan velen verloren.

  * De Wereld is in gevaar door zedeloosheid, geweld, haat tegen het goede.

  * Satans grootste leugen is het ontkennen van de Hel. Laat je niet misleiden!!!

  * Hoe vreselijk zal het nog worden als de tijd van de Antichrist zal komen!!! Hij zal alles wat fout is goedkeuren.

  * Bid de Rozenkrans. En luister naar God de Vader.

  Eindtijd : Door het beven van de Aarde zullen velen hun harten het begeven en zich van het Leven beroven!!

  13/7/2005 De Zondige Wereld

  Boodschap

  De Hoogmoed en Zelfzucht komt boven alle wetten van God de Vader. Hun wereld is de God waar velen voor leven!! Geen schaamte, geen berouw. Vrije sex, hebzucht, huwelijken van homoís en lesbiennesÖDe grondslag van de kinderen weggeveegd om hun leven de juiste richting te geven van een vader en moeder : een echt gezin door God aan de mensen gegeven!!!

  12/8/2005 Red Mijn Kinderen in het Doopsel

  Boodschap

  * Leer de Kinderen weer bidden vanuit Mijn Naam!! Bescherm hen met hart en ziel!! Laat ook de Kinderen dopen in Mijn Naam!! Breng ze zo vlug mogelijk in het Huis van de Vader!! Laat ze door een echte priester dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  * Een nooddoop mag gegeven worden in kritieke momenten, maar moet worden overgedaan door een Rooms Katholieke priester als het gevaar geweken is.

  * Vrouwen mogen geen sacramentele handelingen van een priester overnemen!!! Dat is een heiligschennis. God de Vader heeft Zijn Apostelen daarvoor uitgekozen en geen vrouwen!!

  * Luister en leef naar Gods Geboden.

  * De tijd zal komen dat God de Vader ieder zijn eigen ziel zal laten zien!

   

  30-03-2011, 21:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera - Pedro Regis

  Boodschap 3460 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 28/03/2011

  Lieve kinderen, het lijden zal komen tot het Koor, Canta e Alegria. (naam van het koor ?) Kniel in gebed en God zal je redden. Wees mensen van gebed en getuig overal dat je bij de Heer hoort. Ontvlucht het kwaad en open jullie harten voor Jezus, omdat je enkel dan zult omgevormd worden. Ik ben jullie Moeder en Ik kom van de Hemel om jullie te vervullen met moed, hoop en geloof. Laat je moeilijkheden jullie niet ontmoedigen. God staat heel dicht bij jullie. Vertrouw op Hem die in het verborgene ziet en die weet wat jullie nodig hebben. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen, maar wees niet ontmoedigd. Op het laatst zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren en jullie zullen de grote overwinning behalen. De Heer zal jullie tranen wegvegen en iedereen zal gelukkig leven. Ga verder zonder angst. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige DrieŽenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3459 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 27/03/2011

  Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder van Smarten en Ik lijd omdat Mijn arme kinderen lijden. Ik kom uit de Hemel om jullie naar ware bekering te leiden. Wees volgzaam. Blijf niet in zonde steken, maar keer terug naar Hem die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Ik wil jullie niets opleggen, maar Ik vraag jullie om Mijn oproepen met vreugde te beleven. Nu breekt de tijd van zorgen aan voor de mensheid. Saltillo Dodoma zal de angsten van een veroordeelde moeten doorstaan. Kniel in gebed. Kniel in gebed. Mijn arme kinderen zullen als blinden zijn die andere blinden leiden en zij zullen aan een kloof staan. Vertel iedereen dat God gehaast is en dat dit de tijd is voor jullie terugkeer naar God. Raak niet ontmoedigd. Wanneer alles verloren lijkt, zullen jullie de grote overwinning van God meemaken. Laat jullie missie niet in de steek. Mijn Heer houdt van jullie en wacht op jullie met open armen. Doe zo verder. Laat niet tot morgen liggen, wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige DrieŽenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3458 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 26/03/2011

  Lieve kinderen, blijf bij mijn Zoon Jezus. Hij is jullie alles en jullie kunnen niets zonder Hem. Wijk niet af van het pad dat Ik jullie over de jaren heb getoond. Ik kwam uit de Hemel om jullie naar heiligheid te leiden. Open jullie harten. Ik wil jullie niets opleggen, maar vat hetgeen Ik jullie vertel niet licht op. Blijf standvastig in gebed. Enkel door gebed kun je geestelijk groeien. Gebed betekent kracht voor de zwakkeren. Bid altijd. De mensheid is ziek en het is tijd voor een groot geestelijk mirakel. Bekeer je en verzoen je met de Heer. Zoek kracht in de Eucharistie en in de woorden van Mijn Zoon Jezus, want enkel dan zul je sterk staan in geloof. De dood zal Musoma aandoen en mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Keer vlug terug (naar God). Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige DrieŽenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  30-03-2011, 14:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie Maria in Nederland : Volendam deel 1

  Maria in Nederland


  Vrouwe van het Water Ė Volendam


  Hille Kok

   

  9/10/1996 Boodschap aan de hele mensheid

  Boodschap

  * Bekeer u en onderhoud Gods geboden

  * Beleef opnieuw de sacramenten : de Eucharistie, de Biecht

  * Bid het Rozenkransgebed

  * Vast en doe boete

  * Omarm Maria. Zij is de Middelares tussen de Hemel en de Aarde. Zij is tevens onze Hemelse Moeder. Zij houdt van ons.

  Eindtijd : catastrofen staan ons te wachten, bidden en vasten verzacht het leed Ė het Rozenkransgebed is de redding. Bergen zullen splijten, dalen zullen onderlopen, het water zal gaan stromen. Huizenhoog zullen de golven zijn die alles zullen verzwelgen.

   

  13/5/1996 Boodschap aan de priesters

  Boodschap

  * God is Liefde

  * Bid de Rozenkrans

  * Tot de priesters : keer terug naar het Heilig Hart, het Sacrament van de Liefde. Wees sterk in geloof. Wees liefdevol en rein. Laat je niet misleiden door het wereldse genot. Wees trouw en dienstbaar voor velen. Beveel God aan voor velen en vertel hen over God, de Weg, de Waarheid en het Leven. God houdt zoveel van Zijn priesters, Hij bemint ze met heel Zijn Hart. Keer terug! Bemin Mij meer met oprechte liefde, dan ben je weer Mijn Geliefde.

   

  12/11/1997 De Liefde van Jezus

  Boodschap

  * Kom naar de Eucharistieviering en ontvang Jezus. Daar is Hij werkelijk aanwezig. Dit is het grote wonder van Zijn aanwezigheid in ons.

  * Kom naar de Biecht om je zonden te belijden.

  * Oproep tot gebed.

  * Wees klein en nederig van hart. Wees zuiver.

  * Hecht je niet aan het aardse. Het is wind. God zal je nieuw leven geven na dit aardse leven.

  * God zal je verantwoording vragen voor alles wat je goed en verkeerd hebt gedaan in dit leven!

  * Smeekoproep van Maria : Moeders bid voor uw kinderen. Breng ze onder de mantel van Mariaís bescherming. Bid de Rozenkrans. Help-troost-bemin elkaar.

   

  18/12/1998 Oproep tot bekering

  Boodschap

  * Er wordt veel gebed gevraagd aan alle kinderen van de Aarde. Ė Bid de Rozenkrans.

  * Laat je niet misleiden. Zonder God is er geen bestaan.

  * ReÔncarnatie is een leugen van Satan

   

  14/8/1998 Gericht aan heel de mensheid

  Boodschap

  * Schuil bij de Moeder Gods

  * Mensen zijn boosaardig, zelfzuchtig en hoogmoedig Ė ze willen alles zelf bezitten, zonder een ander iets te willen geven

  * Gods straffen zijn in aantocht

  * Velen nemen de brede weg van genot

  * De goede zal ik zoeken en met engelen begroeten. De engelen bewaken hun in die tijden. Als het onleefbaar zal worden zal Ik allen naar veilige plaatsen verplaatsen zolang de verwoestingen duren.

  * Abortus : een kind van Mij ontnemen is een vervloeking voor het leven. Zij zullen voor eeuwig branden.

  * Eens zal de dag daar zijn dat Ik, met Mijn Moeder op ín Troon boven de Aarde aan de mensen Ė Ons- zal openbaren.

  * Velen zullen sterven van schrik door hun vele zonden waarin ze zich bevonden.

   

  14/8/1998 Kom kinderen van het licht

  Boodschap

  * De mensheid moet eerst naar de Zuivering worden gebracht, voor dat we de Weg van de Vader binnen mogen gaan.

  * De schuilplaats is onder de mantel van de Moeder Gods. Zij is de Medeverlosseres en troosteres van alle      mensen. Maria zal de mensen tot de Vader brengen en zo zullen ze weer kinderen van de Vader zijn en voor altijd in de Liefde van de Vader zijn. Daar zullen zij de Bron van Eeuwig Leven vinden.

  * Verkondig Mijn Woorden Ė de mensen moeten wakker worden Ė Breng allen in het Licht, dat is de taak van een Christen. Laat de Vlam van Vuur meedogenloos branden van hartstocht en liefde om velen tot de Vader te brengen. Jezus heeft mensen nodig die voor Hem willen lijden, Zijn Lijden wat willen verlichten en Zijn Kruis willen helpen dragen. Wees zijn geliefde Apostelen!

   

  15/2/1998 Jezus roept ons

  Boodschap

  * Keer terug naar de Eucharistie

  * Alleen een priester heeft de macht en de kracht ontvangen om de sacramenten te bedienen Ė hij is de plaatsvervanger van Christus hier op Aarde om de mensen de sacramenten toe te dienen.

  * Bid voor de priesters

  * Maria roept ons op elke dag de Rozenkrans te bidden Ė zij die bidden gaan nooit verloren

  * Bereid je voor op de komst van God die ons zal komen oordelen naar de daden die we hebben begaan Ė bekeer je en leef opnieuw naar het Evangelie

  * Ga tot Maria

   

  19/2/1999 Bekeert U allen!

  Boodschap

  * Oproep tot bekering Ė ga vergeving vragen in het sacrament van de Biecht

  * Moorden, verkrachting, incest, abortusÖ degenen die meedoen aan deze grote zonden geraken in de Hel

  * Het steeds hun eigen weg willen gaan, eerzucht, hoogmoedÖ wegen naar de Hel

  * Liefde, Geloof, Vrede, delen in naastenliefde

  * Bid tot God om genade!!

  * Opnieuw wordt Jezus gekruisigd, samen met de Moeder Gods! Onze pijn is niet te dragen. Helpt ons allen het Kruis mee te dragen.

  Eindtijd : Het leed staat te gebeuren : de oorlog is nabij, bommen zullen vallen, rivieren zullen stijgen, het water komt omhoog.

   

  7/4/1999 Luistert allen, oproep tot gebed

  Boodschap

  * Bekeer u

  * Aan de vernietigers van het mensdom : eens sta je voor Gods aangezicht, en zal je krijgen wat je ín ander hebt toegedaan!

  * Aan de mensen die vertrouwen op de Vader : Hij zal komen om ze bij te staan. En de Maagd Maria zal ze troosten in het lijden. Bescherming onder de Mantel van de Moeder Gods. Bid de Rozenkrans.

   

  13/7/2000 De mensen verdwaald

  Boodschap

  * De dwaze en hebzuchtige mensen lopen in grote massaís achter Satan aan, ze zijn verdwaald.

  * Zie toch wat er allemaal om je heen gebeurt. Dit moet geschieden om de Zuivering te volbrengen. Vele mensen zullen lijden als ze hun harten gesloten houden voor de Woorden van de Vader! Zie de Waarheid!

  * Open je ogen! Bekeer u!

  * De Gerechtigheid staat voor de deur! Wees gereed voor deze Grote Gebeurtenis! God de Vader op de Troon zal Zijn Oordeel uitspreken. Velen zullen sterven van schrik om hun eigen zondigheid die God aan ieder persoonlijk laat zien. Wees gereed voor deze tijd. Doe boete Ė heb berouw over uw begane zonden bij de priesters in de H. Biecht, het sacrament van Verzoening. Red uzelf van de helse dood.

  * Degenen die standvastig waren gebleven en de paden van God, de Vader met al zijn oneffenheden bleven betreden : steeds hoger kom je dan op de plaats voor de Vader aan hun toevertrouwd.

  * Beleef de Sacramenten! Vooral de Biecht, die verzoening met God betekent!

   

  31/10/2000 De tijd dringt Ė wees waakzaam!

  Boodschap

  * Degenen die de Rozenkrans met groot vertrouwen bidden zullen gespaard blijven van het onheil dat over ons zal komen.

  * Bekeer u, ga terug naar Gods huis : de Kerk en naar de Eucharistie om Jezus in je hart te ontvangen Ė ga naar de Biecht om je te laten reinigen

  * Bid samen de Rozenkrans, Maria, die de Middelares van alle Genaden is, zal dan met liefde over al deze biddende mensen met liefde waken.

  * Leef zoals de Vader het wil dat je leeft, en je zult de hemel en het licht van de Vader zien.

   

  3/12/2000 De Waarschuwing

  Boodschap

  * Bid de Rozenkrans Ė Reinig jullie hart en ziel Ė Keer naar Maria, Moeder van Smarten terug

  Eindtijd : De aarde zal voor ín deel vergaan door de verwoesting die zal komen! Straten lopen onder water, geraas en oorverdovend gedonder. Brandend vuur zal de straten in as leggen. Het water zal verdampen. De warmte neemt nog toe, zodat er geen zuurstof genoeg zal zijn!

   

  16/12/2000 Volg de ware Paus

  Boodschap

  * Luister niet naar valse profeten

  * Laat de Paus niet in de steek, Hij is de verdediger van Mijn Zoon en van de Kerk

  * Vertrouw u helemaal toe aan Mariaís Onbevlekt Hart, dit is uw veiligste toevluchtsoord en het redmiddel dat God in deze tijd aan Zijn Kerk en aan de mensheid aanbiedt

  * Bid de Rozenkrans

  * Maria is de Moeder van het Water. Haar zegen is reeds begonnen en weldra zal ze schitteren over heel de Kerk en over de volledige vernieuwde mensheid, wanneer Satan verpletterd zal zijn door de kracht van haar Maagdelijke Voet!

   

  27/02/2001 Redt uzelf - Bid voor de anderen

  Boodschap

  * De straf is onderweg Ė de verwoesting van de aarde komt eraan Ė geen mens, geen dier is meer veilig hier, de vernietiging is begonnen

  * Niets mag je [be]houden, niets blijft bestaan

  * Stop met elkaar kapot te maken!

  * Ga tot Maria, onze Moeder

  * Bid de Rozenkrans

  * Word wakker! Keer terug!

   

  15/4/2001 Boodschap van Maria

  Boodschap

  * Word een getuige en apostel van Zijn licht

  * De duisternis wordt nu nog donkerder, in de mate en nog wel op het ogenblik waarop de Wederkomst van Jezus in heerlijkheid naderbij komt. Duisternis van geloofsafval, goddeloosheid, egoÔsme, hoogmoed en hardheid van de harten en van de onzuiverheid.

  * Jezus Christus, omringd door het koor van de Engelen, die op de wolken des hemels neerknielen aan Zijn voeten, om een Koninklijke troon te vormen, zal wederkomen in de luister van Zijn Godheid, om de mensheid tot Nieuw Leven te brengen, en de zielen tot de genade en tot de liefde, en de Kerk tot haar toppunt van heiligheid. En zo zal Hij in de wereld Zijn Rijk van Glorie tot stand brengen.

   

  31/5/2001 Boodschap van Maria

  Boodschap

  * Steeds opnieuw wil de Satan de mensen regeren. Satan heeft bezit van velen genomen en veroorzaken ruzie en verwarring.

  * Bid tot Maria, de Moeder Gods om je niet te laten misleiden door wegen van wellust en genot

  * Bid de Rozenkrans, die kracht zal het kwaad doen breken Ė Engelen zullen waken over biddende gezinnen, Liefde is hun schild. Degenen die niet bidden gaan verloren!

  * Kom in het reine in het sacrament van de zuivering : in de Biecht! Geef je over aan God de Vader. Bemin Hem met heel je hart! Bemin ook de Moeder van het Water. Zij zal allen zegenen die tot Haar komen.

  * Leef rechtschapen, leef eerlijk! Leef in zuiverheid de geboden! Beleef de sacramenten! Ontvang de Heer in de H. Eucharistie, dat zal je kracht zijn!

   

  23/6/2001 Een boodschap van Jezus : de Liefde!

  Boodschap

  * Leef de Geboden na. Bekeer u!

  * Gods gerechtigheid komt eraan : bulderen zal de aarde die in beweging komt, en die ons bange uren zal bezorgen door de dwaasheid van de mensen. De verwoesting is [al] zo zichtbaar en toch luisteren ze niet of zien het niet, wat er zo allemaal gebeurt. Wees waakzaam!

   

  5/8/2001 De Heilige Harten van Jezus en Maria

  Boodschap

  Maria is de kortste weg die u naar Jezus brengt. Zij is de Middelares tussen Jezus en u. Vertrouw u toe aan Maria. Zij zorgt ervoor dat u elke dag trouw de weg volgt naar Jezus. Dan kan Zij volledig Haar werk als Middelares van Alle Genaden voltooien. Dan kan Hij in u groeien in heel Zijn volheid. Onder Haar machtige actie als Middelares van Genade wordt u steeds meer omgevormd in Christus. Ga dus verder vol goede moed langs het pad door uw Hemelse Moeder uitgestippeld.

   

  17/10/2001 Ik, de Vader, bemin u allen

  Boodschap

  * Wees waakzaam!

  * Bid veel Ė bid in uw gezin de Rozenkrans

  * Na de zuivering van ieders hart komt er vrede

  * Kniel neer en vraag om vergeving

  * Heb medelijden met hen allen die niets, maar dan ook niets meer overhouden en die in grote verwarring moeten vluchten van huis en haard verjaagd.

  * Er is veel kinderleed

  * Bid en vast Ė betoon liefde onderling om de vrede te bespoedigen

  * Bid God om kracht, verzachting, vrede en liefde voor de hele wereld

  * Bid en vraag de H. Moeder om Haar liefdevolle bescherming tegen het kwaad

  30-03-2011, 01:58 Geschreven door Claudia  


  29-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wind of change

  The Scorpions - Wind Of Change

  I follow the Moskva
  Down to Gorky Park
  Listening to the wind of change
  An August summer night
  Soldiers passing by
  Listening to the wind of change

  The world is closing in
  Did you ever think
  That we could be so close, like brothers
  The future's in the air
  I can feel it everywhere
  Blowing with the wind of change

  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow dream away
  in the wind of change

  Walking down the street
  Distant memories
  Are buried in the past forever
  I follow the Moskva
  Down to Gorky Park
  Listening to the wind of change

  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow share their dreams
  With you and me
  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow dream away
  in the wind of change

  The wind of change
  Blows straight into the face of time
  Like a stormwind that will ring the freedom bell
  For peace of mind
  Let your balalaika sing
  What my guitar wants to say

  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow share their dreams
  With you and me
  Take me to the magic of the moment
  On a glory night
  Where the children of tomorrow dream away
  in the wind of change

   

  Het is jammer dat mensen dit zo vlug vergeten. Dit liedje werd geschreven naar aanleiding van de val van de Berlijnse Muur, en de vereniging van Oost en West Duitsland na een lange tijd (13/8/1961-9/11/1989). Dit gaf een goed gevoel die nog een lange tijd nazinderde. Toch wil dit niet zeggen dat het communisme dood is, verre van. Het is voor Europa nog altijd de grootste bedreiging. (boodschap van Fatima : Rusland is nog altijd niet toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria)

  Uit wikipedia :

  De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989Gunter Schabowski, een van de hoogste partijleiders in de DDR, hield aan het begin van de avond een bijzondere persconferentie. Het was een unieke gebeurtenis, omdat hij bereid was zonder voorwaarden vooraf vragen van journalisten te beantwoorden. Dit was niet gebruikelijk in de DDR: journalisten kregen altijd van tevoren van de communistische partij te horen wat ze moesten vragen. Zelf vragen bedenken was verboden. In enigszins gebroken Duits stelde een Italiaanse journalist een vraag over een nieuwe reisregeling voor DDR-burgers, waar veel kritiek op was gekomen. Schabowski gaf een ingewikkeld antwoord waarin hij het beleid van de partij verdedigde. Maar toen zei hij plotseling: "Maar vandaag is, voor zover ik weet een beslissing genomen... We hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag." Onmiddellijk volgde de vraag wanneer deze regel in werking zou treden. Schabowski bladerde in zijn papieren, keek op, en zei toen: "Dat geldt - voor zover ik weet - ......vanaf nu.". Het was 18:57 uur.

  De verwarring was over deze mededeling was groot. En onduidelijk was wat precies de bedoeling was: werd de grens tussen Oost- en West-Duitsland geopend voor alle Oost-Duitsers of gold het hier een regeling voor personen die de DDR voorgoed wilden verlaten? Het laatste bleek het geval, maar de maatregel had pas de volgende dag in werking mogen treden. Hoe groot de verwarring was, bleek op de West-Duitse televisie; in de uitzending van het nieuws van zeven uur die avond verschenen de beelden van Schabowski's mededeling pas als zesde item in de uitzending. Pas om acht uur werd duidelijk wat de gevolgen waren: "De DDR opent de grens!" meldde de nieuwslezer van de Tagesschau. Een televisieverslaggever stond voor een nog steeds hermetisch afgesloten Muur en zei enigszins verbouwereerd: "Dus - als ik het goed begrijp - moet de Muur vannacht open gaan...". Massaal trokken de Oost-Duitsers naar de Muur om te kijken of ze inderdaad naar West-Berlijn konden. De grenswachten bleken net zo overdonderd als alle anderen, richtlijnen ontbraken. Ze wisten niet wat ze moesten doen, net zo min als het leger en de geheime dienst, de Stasi. Zoals veel van zijn collega's, had de bevelhebber van grensovergang Bornholmer Strasse drommen mensen voor zijn hekken staan. Om 23:52 nam hij het besluit: ďZe (zijn leidinggevenden) bekijken het maar.... Ik gooi de grens open..... De DDR-burgers zijn vrij.Ē Kort hierop belde hij met een collega die zijn grensovergang eveneens opende, en al snel volgden er meer. Verbijsterd liepen de Oost-Berlijners naar de andere kant van de grens, waar ze veelal met applaus werden ontvangen. Het leger (NVA) had gevraagd om toestemming de grens te verdedigen, maar het enige waar men toestemming voor kreeg was het bewaken van de eigen basis, die het vervolgens dag en nacht bewaakte.

  Te midden van een grandioos volksfeest hakten velen een stuk beton uit het bouwwerk. De volgende dag sprak de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl de verenigde Berlijnse bevolking toe. Hij riep op tot kalmte. De oproep was niet alleen gericht aan DDR-burgers, maar ook aan Sovjetleider Gorbatsjov. Het was maar de vraag hoe de Sovjet-Unie zou reageren op de val van de Muur. Maar Moskou liet al snel blijken niet te zullen ingrijpen. De grens was definitief open en de Muur was gevallen.

  29-03-2011, 06:47 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ivan1945
  www.bloggen.be/ivan194

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!