Levend Geloof 6
Inhoud blog
 • De totale toewijding aan Jezus Christus, door Maria's handen
 • Laatste Hemelse berichten
 • Het is bijna zover : het bestaan van UFO en buitenaards leven wordt onthuld
 • Maria's Novembergebedsplan
 • De laatste dagen
 • Karaoke : The Black Crows - Jealous again
 • Totale toewijding aan Maria Dag 33 en gebeden
 • Totale toewijding aan Maria Dag 31 tot 33
 • Totale toewijding aan Maria Dag 29 tot 31
 • Totale toewijding aan Maria Dag 27 tot 28
 • Totale toewijding aan Maria Dag 26 en gebeden
 • Totale toewijding aan Maria Dag 23 tot 25
 • Totale toewijding aan Maria deel 19 tot 22
 • Totale toewijding aan Maria Dag 16 tot 19
 • Totale toewijding aan Maria Dag 12 tot 16
 • Totale toewijding aan Maria Dag 4 tot 12
 • Totale toewijding aan Maria Dag 1 tot 4
 • Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven
 • Mijn buurman
 • Karaoke : Moby - Disco lies
 • Wat Frank Worthen door zijn ministries verkondigt :
 • Getuigenis van een ex-homoseksueel : deel 2
 • Getuigenis van een ex-homoseksueel
 • Waarom ?
 • Iemand terechtwijzen (hele artikel)
 • Karaoke : Faith No More - We care a lot
 • Veel leesplezier op mijn nieuwe blog !
  Eeuwig geluk is gratis bij God te krijgen !
  19-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De totale toewijding aan Jezus Christus, door Maria's handen

  Als hernieuwing van de doopbeloften: toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, door Maria’s handen

  Eeuwige en mens geworden Wijsheid, liefdevolle Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, eniggeboren Zoon van God de Vader en van Maria, immer en altijd maagd. 

  Ik aanbid U met diepe eerbied, U die van eeuwigheid bent voortgekomen uit de Vader en in de tijd mens bent geworden in de maagdelijke schoot van Maria, uw waardige moeder. 

  Ik dank U omdat U Uzelf van uw glorie hebt ontdaan door de gestalte van een slaaf aan te nemen om mij uit de wrede slavernij van de duivel te verlossen. 

  Ik loof en verheerlijk U, omdat U zich in alles aan Maria, uw heilige moeder, hebt onderworpen om mij door haar te laten vormen tot uw trouwe dienaar. 

  Tot mijn spijt moet ik bekennen dat ik ondankbaar en ontrouw ben geweest. Ik vervulde de verplichtingen niet die ik zo plechtig had aangenomen bij mijn heilig Doopsel. Ik verdien niet meer uw kind genoemd te worden. Alles wat van mij is, roept met recht uw toorn en uw afkeuring op, zodat ik nauwelijks nog uit mijzelf tot uw heilige en verheven Majesteit durf naderen. 

  Daarom doe ik een beroep op de voorspraak van uw heilige Moeder. U hebt mij immers Maria als Middelares bij U gegeven. Door haar bemiddeling hoop ik van U berouw en vergiffenis van mijn zonden te verkrijgen, de Wijsheid te verwerven en te bewaren. 

  Wees gegroet, onbevlekte maagd Maria, levend tabernakel van de Godheid, waarin de verborgen Wijsheid door engelen en mensen wil aanbeden worden. 

  Wees gegroet, Koningin van hemel en aarde. Aan U is alles onderworpen wat onder God staat. Wees gegroet, veilige toevlucht van de zondaars. Niemand heeft ooit tevergeefs uw barmhartigheid ingeroepen.

  Vervul mijn groot verlangen naar goddelijke Wijsheid en aanvaard daarom de belofte en de overgave die ik U in mijn geringheid aanbied.  

  Ik die ontrouw en zondig ben, hernieuw en bekrachtig in uw handen, Maria, de beloften van mijn Doopsel.  

  Ik verzaak voor altijd aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn werken en geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, om dagelijks mijn kruis op te nemen en Hem na te volgen. 

  Om hierin trouw te blijven, meer dan voorheen, kies ik U heden, o Maria, temidden van heel de gemeenschap van de heiligen, tot mijn moeder en meesteres. Als een trouwe dienaar geef ik U en wijd ik U toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn geestelijk en stoffelijk bezit, zelfs de waarden van mijn goede werken in verleden, heden en toekomst. Ik laat U het volledig recht om zonder enig voorbehoud over mij en al het mijne te beschikken, naar uw inzicht, tot meerdere eer van God, in tijd en eeuwigheid. 

  Aanvaard, barmhartige Maagd, dit geringe offer van mijn dienstbaarheid. Ik bied het u aan om de eeuwige Wijsheid na te volgen die zich aan uw moederschap heeft willen onderwerpen. Ik bied het U aan als een hulde voor de macht die Gij beiden over deze hulpbehoevende en arme zondaar bezit en uit dankbaarheid voor de voorrechten waarmee de Heilige Drieëenheid U begunstigd heeft.  

  Ik verklaar als een trouwe dienaar van nu af in alles uw eer te zoeken en U te gehoorzamen. 

  Bewonderenswaardige Moeder, stel mij voor aan uw beminde Zoon als een ware leerling en navolger. Dan zal Hij mij, door uw bemiddeling, opnemen zoals Hij mij ook door U verlost heeft. Moeder van Barmhartigheid, geef mij de genade om van God de Wijsheid te verkrijgen. 

  Neem mij dan op bij hen die Gij bemint, die Gij onderricht en leidt, die Gij onderhoudt en beschermt als uw ware kinderen en dienaren.

  Getrouwe Maagd, maak van mij in alles een volmaakte leerling, navolger en dienaar van de mens geworden Wijsheid, Jezus Christus, uw Zoon, zodat ik op uw voorspraak en naar uw voorbeeld moge komen tot de volheid van zijn leven op aarde en van zijn glorie in de hemel. Amen.

  19-02-2016, 02:36 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste Hemelse berichten

  Vele Amerikaanse christelijke sites zijn stilgevallen. Hier en daar worden nog Hemelse boodschappen genoteerd vb. Pedro Regis uit Anguera-Brazilië. Maar ook deze berichtenstroom dreigt stil te vallen. Het is nu duidelijk dat de tijd van waarschuwingen voorbij is en dat we ten volle de Zuivering zullen voelen, zoals voorspeld. Daarom nogmaals de oproep zorg voor voldoende conserven, water en eventueel andere dranken, dekens, hygiënische produkten, lucifers, kookgerief… Hou er rekening mee dat het een koude winter wordt. Geen comfort zoals we het nu gewoon zijn.

  Geen geld op rekeningen vast zetten, geen aandelen, geen obligaties…

  Plaats kleine kruisjes met Jezus erop boven de voor- en achterdeur en eventueel andere uitgangen naar buiten.

  Draag sacramentaliën rond de nek. En vergeet daarbij niet het bruine scapulier. Omdat de prentjes en de bruine stof niet bestand zijn om dagelijks, dag en nacht te dragen, steek je de 2 prentjes en bruine stof elk in doorzichtige plastieken zakjes. Die kun je dan vastmaken met tape.

  Zorg voor wijwater, en eventueel gezegend zout.

  Bericht van 30 Oktober 2009 van de site : Sign of the Times

  THE TIME IS SHORT. OCT 29, 2009 message (anonymous)

  Isaiah 13:06 (New International Version)

  6 Wail, for the day of the LORD is near;
  it will come like destruction from the Almighty.

  ==========================================================================


  thank you for your dreams. I had a dream recently of seeing a nuclear blast from a distance
  Many dreams here...was woken up 3x a few months ago -one time seeing
  Isaiah 13:06 in glowing letters in front of me. Then hearing Isaiah 13:06 which woke me and I finally wrote it down. Went to my Bible the next morning to see what it said.
  Here is a word I woke up with :

  OCT 29, 2009
  To my haughty (arrogante) children-
  How I love you and will always love my whole creation
  but the day must - is -coming
  where judgement must be.
  the line must stand against evil
  like a father who loves all His children and keep hoping for that knock on the door of the return of the wayward child...
  So I keep my Hand from that moment.
  For I want all to delight with Me.
  I want -ALL MY CREATION -yearns for all to sing with Me and rejoice.
  Truly your eyes and ears do not have the functions to see and hear and KNOW
  My Glory
  My Joy...
  the ecstasy and speed of heaven:
  because heaven moves at the speed of perfect love
  and even the tenderest of hearts towards Me
  are darkened
  by their flesh.

  Take heart
  My children who Love Me and are called by My Name:
  I know this and your way of escape has been given.
  Have faith you will enter into my gate thru My Son.
  Trust Me like a child that provision has been made.
  Even as some of you make "bug-out" homes for temporary escape-
  I made a way of escape for you 2000 years ago and We have places prepared for you here that will cause you to do somersaults (salto’s) thru the galaxies of My Love for you.

  All is not lost.
  Truly all is beginning.
  Meet Me at the beginning
  Where the Word is
  and you are on firm ground.
  Rest with me in quietness and confidence. (Is. 30:15)

  Now for my haughty children who say they love me
  and live for the prince of the air (Satan)
  who say they know me and
  sow seeds of despair.
  I say to you:
  THE TIME IS SHORT.
  THE TIME IS SHORT.
  YOU ARE LOVED .
  AND YOU HAVE WORK TO DO!
  While the harvests fields stand
  take your sheath
  My Word
  cut down as many as I send you to with the
  JOY of my Word
  with the TRUTH
  OF THE SIGNS OF THE TIMES
  with the simplicity of My Spirit
  which is always Truth (John 4:24)
  and will always set My children free.

  In your solitude:
  call out the names of those you ache to see born into My Spirit.
  Say their names out loud and call them by My Name and consider it done!
  Say:  Michael, I call you by the Name of the Most High, YHWH, Yahoshua, Adonai and by the Spirit of the Lord and Him who bears witness, I say this day Oct 29th, 2009, Michael, you are called by the Lord's Name and His purpose only.
  Now believe it's done.
  I am that I am. (Gen. 6:2) Your belief is that it IS.

  My precious one's, if you could feel the cloud of witnesses pressing in - yearning to see you use this fleeting window on earth to call My Name OUT LOUD - to do bold exploits in my Name. Not for some den of vipers (slangenkuil) - not for your place of work. FOR MY NAME - FOR MY PURPOSE - FOR MY KINGDOM
  if you could but see, you would draw a deep breath and plunge into the kingdom work of this brief season with such passion and purpose that it would eclipse your aches and pains and every worry you have.

  all that you will take with you is every kind deed and the people you have blessed in My Name.

  MY KINDNESS IS WITH YOU ALWAYS -MY KINGDOM AWAITS YOU-BUT MY KINDNESS IS WITH YOU.

  Oh, My haughty children who still doubt:
  who are you to judge the times and seasons.
  If I choose to draw my tender Enoch to my bosom in a breath:
  who are you to judge?
  if I choose to give Noah My way of escape:
  who are you to judge?
  If I choose to give my prophets
  a vision centuries future
  that they broadcast with the passion of it being any moment:
  who are you to judge
  WHAT A MOMENT IS?
  Isaiah loved me so passionately that he BORE THE BURDEN
  of BABYLON for you.
  (Is: 13:1)
  I tell you my children, he howled thousands of years ago
  for you
  while you turn on the tv and whimper.
  "HOWL YE; FOR THE DAY OF THE LORD IS AT HAND; IT SHALL COME AS A DESTRUCTION FROM THE ALMIGHTY" Is. 13:06

  I tell you my haughty children that day is at hand and you spend it arguing over which prophesy is right,
  which dream has happened and which dream hasn't and if it didn't that means everything is alright and you can go back to defiling your eyes and soul with tv.
  No, my haughty children: I tell you: EVERYTHING IS NOT ALRIGHT.
  GET YOUR HOUSE IN ORDER.
  GIVE OF MY WORD AND MY AMAZING GRACE TO ALL YOU CAN
  WHILE YOU CAN.
  GET IN THE FIELDS AND HARVEST.
  YOU: DO IT.
  DO NOT LOOK TO MAN
  DO NOT LOOK TO CHURCHES OR TV OR LEADERS OR RADIO STATIONS.
  YOU: GET IN THE HARVEST FIELD.
  YOU: LOVE ME WITH ALL YOUR HEART ALL YOUR MIND AND ALL YOUR SOUL.
  YOU: SING PRAISES

  Oh, My children, how I would gather you to My breast right now. But, My Word must prevail. I send My Word - thru prophets, thru a little child, thru a bird's song.
  Listen, laugh, give thanks...and HARVEST.

  I LOVE YOU - I LOVE YOU - I LOVE YOU.
  John 3:16

  ===============================================

  John 3:16 (King James Version)

  16For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

   

  07-11-2009, 00:53 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  05-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is bijna zover : het bestaan van UFO en buitenaards leven wordt onthuld

   

  Dr. Michael E. Salla, is a pioneer in the development of 'Exopolitics', the scholarly study of the main actors, institutions and political processes associated with extraterrestrial life. His groundbreaking Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence (Dandelion Books, 2004) presents the first scholarly framework for understanding the political implications of the extraterrestrial presence. His interest in exopolitics evolved out of his investigation of the sources of international conflict and its relationship with the undisclosed extraterrestrial presence. He cites evidence of as many as seventeen different extraterrestrial civilizations currently interacting with humanity in a variety of ways, with a number of other civilizations simply monitoring the Earth.

   

  Extraterrestrial Life Official Disclosure Imminent
  by Michael E. Salla, Ph.D
  Honolulu Exopolitics Examiner

  Posted: 14:33 November 3, 2009

  President Obama chairs UN Security Council. Seated next to UN General Secretary Ban Ki-Moon
  President Obama chairs UN Security Council. Seated next to UN General Secretary Ban Ki-Moon
  AP

  An official announcement by the Obama administration disclosing the reality of extraterrestrial life is imminent. For several months, senior administration officials have been quietly deliberating behind closed doors how much to disclose to the world about extraterrestrial life. Dissatisfaction among powerful institutions such as the U.S. Navy over the decades-long secrecy policy has given a boost to efforts to disclose the reality of extraterrestrial life and technology.

  The impending disclosure announcement follows upon the secret implementation of a year long openness policy on UFOs and extraterrestrial life. Over the period February 12-14, 2008, the United Nations held closed doors discussions where approximately 30 nations secretly agreed on a new openness policy on UFOs and extraterrestrial life in 2009. The openness policy was implemented but never publicly announced due to threats against UN diplomats not to disclose details of the secret agreement. h The secret UN agreement was based on two conditions. First, UFOs would continue to appear around the world; and second, the openness policy would not lead to social unrest in liberal democracies. Both conditions have been satisfied making it possible for the next stage to begin – official disclosure of extraterrestrial life.

  Obama’s September 24, 2009 chairing of the UN Security Council meeting on nuclear non-proliferation and disarmament, signaled his emerging leadership role in tackling major global issues such as nuclear weapons. The Nobel Peace Prize was an important step in giving global legitimacy to President Obama in making an extraterrestrial disclosure announcement. Obama is therefore poised to play a prominent role in the increased global governance that will be necessary after an extraterrestrial disclosure announcement. The timing would most likely coincide sometime soon after his Nobel Peace Prize acceptance speech on December 10, 2009 in Oslo, Norway.

  There have been various sources that have revealed deliberations are underway to make an announcement concerning the existence of extraterrestrial life by the end of 2009. These include, Dr Pete Peterson, a whistleblower who has recently emerged revealing high level discussions have taken place concerning announcing the existence of extraterrestrial life. In a Project Camelot interview, Dr Peterson revealed that “Obama is planning to disclose the reality of ET contact by the end of the year; and that most, but not all, of the ET visitors are friendly.”

  Another source is David Wilcock, a prominent researcher of emerging scientific paradigms. Wilcock has been told by additional independent sources that extraterrestrial disclosure will take place by the end of 2009. He furthermore claimed in a Coast to Coast AM radio interview that “a 2-hour international TV special has already been booked that will introduce an alien species, similar to humans, to the world.”

  In addition, popular NASA and space researcher, Richard Hoagland, has publicly come forward to reveal that the October 9, LCROSS ‘bombing’ mission of the moon, discovered an ancient base at the moon’s South Pole. Reviewing the scientific data achieved by NASA’s LCROSS mission, Hoagland concluded, also on the popular late night Coast to Coast AM radio show, that “LCROSS is part of a carefully constructed campaign to prepare the populace for imminent disclosure. The President of the United States will soon announce that scientists have discovered ruins on the moon, he added. Nobody saw the LCROSS debris plume because the probes struck a building which swallowed the effects of the explosion.”

  Finally, two independent and confidential sources have revealed to me that face to face meetings have recently occurred between U.S. military officials with one or more groups of extraterrestrial visitors. This has allegedly led to confidence being built for future cooperation with the extraterrestrials that will be formally announced to the world public either at the end of 2009, or early 2010.

  In conclusion, a diverse number of sources and events point to some form of extraterrestrial disclosure being made by the end of 2009, or early 2010. Official disclosure will most likely emerge in either of two scenarios. One is that President Obama will announce the existence of extraterrestrial visitors, and describe one or more of these to the world. This scenario is supported by Peterson, Wilcock, and my own confidential sources. The second scenario is that an announcement will be made concerning the discovery of artificial structures at the moon’s South Pole, as revealed by the LCROSS mission. This scenario is supported by Hoagland.

  Which ever of the above scenarios is used for announcing the existence of extraterrestrial life or technology, President Obama will figure prominently. Behind the scenes, powerful institutions are ensuring that nothing derails the planned disclosure announcement. The disclosure will follow upon a year of greater government openness on UFOs in accord with a policy secretly developed at the United Nations. If extraterrestrial disclosure does occur at the end of 2009 or early 2010, President Obama will lead an unprecedented effort to promote global governance through the United Nations. The Obama administration and its supporters are poised to take a bold step forward in helping our planet become an interplanetary culture that openly deals with the challenges posed by extraterrestrial life.

   

  Commentaar :

  De gevolgen van zo’n onthulling zijn niet te overzien. Het zou leuk zijn de echte waarheid te onthullen, maar dat past niet in het kraam van de Nieuwe Orde.

  Een greep uit de gevolgen die zo’n onthulling met zich mee brengt :

  1 Waarom in God geloven als de marsmannetjes op bezoek zijn geweest en nog steeds aanwezig zijn.

  2 Waarom in een Hemel en een Hel geloven als de marsmannetjes beweren dat die niet bestaan.

  3 Waarom nu de Christenen al niet vervolgen omdat ze niet geloven in die marsmannetjes, maar in demonen en Satans trukkendoos.

  4 Waarom geloven in vijandige marsmannetjes die dieren en mensen opeten en de kadavers ten velde laten liggen, als de president ze handjes gaat schudden en grijnslachend laat weten dat ze toch zo lief zijn.

  5 Waarom nu al niet een scenario laten weten dat we een aanval van buitenaf moeten verwachten, dan kunnen de Nieuwe Orde-leden kunnen Blue Beam project uit de doos halen zodat de mensen van pure schrik alles aanvaarden wat de regering hen voorstelt, tot concentratiekampen en chip-implants toe.

  6 Waarom de grote diepe gaten in de aarde niet doodzwijgen, zodat iedereen denkt dat ze echt van buitenaf afkomstig zijn, i.p.v. in de kern van de aarde.

  7 Waarom nu al niet een ticketje gaan halen voor een gratis ritje op een UFO naar keuze…

  05-11-2009, 18:31 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  02-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria's Novembergebedsplan

  November = maand van volkomen vergeving en verzoening

  Op 22 oktober 2006 gaf de Allerheiligste Maagd Maria aan “Myriam van Nazareth” (een visionaire) een bijzonder gebedsplan voor de maand november. Maria motiveerde het buitengewoon belang van dit Plan in de beide volgende openbaringen. Na deze openbaringen volgt het eigenlijke Plan.

  (MARIA, 22 oktober 2006): “(...)De maand november is in aantocht. November is de maand van Allerheiligen en Allerzielen. Ik wil op een bijzondere wijze in alle zielen heersen, doch kan dit slechts met vrucht doen in de mate waarin zij Mij de gelegenheid geven om hun tempel volkomen te reinigen. De grote reinigingsmiddelen voor de ziel zijn

  - de belangeloze, zelfverloochenende naastenliefde,

  - de oprechte en onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid, en

  - de groothartige mildheid.

  Daarom wil Ik dat Mijn toegewijden gedurende de maand november volledig in het reine komen met al hun medemensen, met alle relaties van hun leven, verleden en heden. In het reine komen met alle aspecten van het verleden en alle sporen en herinneringen die overblijven van vroegere contacten met medemensen, zelfs de meest vluchtige, is als een totale verbouwing van de funderingen van de tempel der ziel, waardoor deze veel sterker wordt tegen de stormwinden en aardbevingen van het leven.

  In de loop van de komende dagen zal Ik je een plan geven waarvan Ik wil dat het volgens Mijn verlangens gevolgd wordt. Elke ziel zal voor de diverse kategorieën van haar medemensen bidden en offers brengen, volgens het door Mij voorgestelde plan. De bedoeling is, dat de ziel met al haar medemensen tot innerlijke vrede zou komen. Het is niet noodzakelijk dat zij deze medemensen bezoekt, noch op een bijzondere wijze met hen in contact zoekt te treden : de uitzuivering van al deze relaties moet verlopen in de beslotenheid van het eigen hart. Wanneer de gebeden en offers aan Mijn voeten worden neergelegd in oprechte liefde en bezield met de wil om te vergeven, te verzoenen, het ware heil toe te wensen, zal Mijn macht deze intenties een veelvoud van hun oorspronkelijke kracht verlenen en een vuur van loutering over de zielen uitstrooien”.

  (MARIA, 31 oktober 2006): “Het gebedsplan dat Ik Mijn getrouwen heb voorgesteld, vormt een grootscheeps offensief tegen onze gemeenschappelijke vijand, de satan. De zielen kunnen nauwelijks bevatten welke draagwijdte de uitvoering van dit gebedsplan heeft. In feite komen de effecten ervan neer op een spiritueel vuur dat over duizenden zielen zal neerregenen. Elke ziel heeft in de loop van haar leven contact gehad met duizenden andere zielen. Deze delen allemaal in de effecten van dit gebedsplan. De enige voorwaarde is, dat Mijn getrouwen dit plan gewetensvol en met oprechte liefde volbrengen.

  Hoe groter en oprechter het verlangen van de ziel om met deze gebeden en offers het vuur en het licht van de Goddelijke Liefde over haar medemensen af te roepen, des te groter zal de kracht zijn die zij ontwikkelt. De verdiensten van de ziel die dit programma gedurende de hele maand november met liefde uitvoert, zijn onvoorstelbaar groot en kunnen onoverzienbare golven van Barmhartigheid uit Gods Hart vrijmaken. Zo zullen Mijn dienaren vlammen opwekken die voor de duivelen verschroeiender zijn dan het vuur van de hel. Voor het Hemels Hof zullen deze vlammen zijn als concrete vruchten van hun voortdurende gebeden voor de mensheid. Voor de mensheid zelf zullen zij zijn als een vuuroven waarin de barmhartige God vele zonden en ondeugden zal werpen om ze voor eeuwig te vergeten.

  Bedenk inderdaad dat de ziel die zich dertig dagen lang verzoent met alle medemensen met wie zij ooit in contact is geweest, door God vergeven zal worden voor vele van haar eigen zonden, opdat het woord van het Onze Vader zich zou verwezenlijken, dat de ziel door God vergeven zal worden in de mate waarin zij haar eigen schuldenaren heeft vergeven. Dit gebedsprogramma is zo groot, dat het verzet van de satan evenredig groot zal zijn.

  Zeg daarom aan de zielen dat zij het programma moeten uitvoeren samen met Gods engelen. Ik beloof bijzondere bescherming voor hen die de oprechte wil hebben om het te volbrengen”.

   

  HET GEBEDSPLAN VAN MARIA VOOR NOVEMBER

  (de tweede helft van de maand is een exacte herhaling van de eerste helft)

  Het maakt geen verschil uit, of de betrokken personen nog leven of niet, want verzoening is nog werkzaam over de grenzen van de dood heen.

  1 november: Gebed en offers voor de echtgeno(o)t(e), zelfs indien men intussen gescheiden leeft.

  2 november: Gebed en offers voor de ouders.

  3 november: Gebed en offers voor de eigen kinderen; indien men kinderloos is: voor kinderen voor wie nooit gebeden of geofferd wordt.

  4 november: Gebed en offers voor broers en zussen; indien men geen broers of zussen heeft: voor mensen die broers en zussen hebben, die echter nooit voor hen bidden.

  5 november: Gebed en offers voor de grootouders, overgrootouders, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

  6 november: Gebed en offers voor familieleden in verdere verwantschapsgraad (ooms, tantes, neven, nichten, enz.).

  7 november: Gebed en offers voor de schoonfamilie (schoonouders, schoonbroers, -zussen, -dochters, -zonen).

  8 november: Gebed en offers voor buren, uit het verleden en in het heden.

  9 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het heden.

  10 november: Gebed en offers voor werkcollega’s uit verleden en heden, en eventuele zakenrelaties.

  11 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het verleden, bijv. uit de jeugdjaren.

  12 november: Gebed en offers voor leraars/leraressen uit de schooltijd, en eventueel professoren uit de studententijd.

  13 november: Gebed en offers voor alle priesters met wie men ooit contact heeft gehad.

  14 november: Gebed en offers voor alle andere mensen met wie men ooit contact heeft gehad, zelfs vluchtig, en die niet behoren tot één van de vorige kategorieën.

  Enkele voorbeelden: buschauffeurs, conducteurs (trein, tram, bus), postboden, winkelpersoneel, conciërges, portiers, loketbedienden, schooldirecteur, ouders of broers en zussen van schoolvrienden, belastingcontroleurs, politieagenten, personen uit de legertijd, bewakers in gevangenissen en gevangenenkampen...

  15 november: Gebed en offers voor zogenaamde vijanden en alle mensen met wie men negatieve contacten heeft of heeft gehad.

  16 november: Gebed en offers voor de echtgeno(o)t(e), zelfs indien men intussen gescheiden leeft.

  17 november: Gebed en offers voor de ouders.

  18 november: Gebed en offers voor de eigen kinderen; indien men kinderloos is: voor kinderen voor wie nooit gebeden of geofferd wordt.

  19 november: Gebed en offers voor broers en zussen; indien men geen broers of zussen heeft: voor mensen die broers en zussen hebben, die echter nooit voor hen bidden.

  20 november: Gebed en offers voor de grootouders, overgrootouders, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

  21 november: Gebed en offers voor familieleden in verdere verwantschapsgraad (ooms, tantes, neven, nichten, enz.).

  22 november: Gebed en offers voor de schoonfamilie (schoonouders, schoonbroers, -zussen, -dochters, -zonen).

  23 november: Gebed en offers voor buren, uit het verleden en in het heden.

  24 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het heden.

  25 november: Gebed en offers voor werkcollega’s uit verleden en heden, en eventuele zakenrelaties.

  26 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het verleden, bijv. uit de jeugdjaren.

  27 november: Gebed en offers voor leraars/leraressen uit de schooltijd, en eventueel professoren uit de studententijd.

  28 november: Gebed en offers voor alle priesters met wie men ooit contact heeft gehad.

  29 november: Gebed en offers voor alle andere mensen met wie men ooit contact heeft gehad, zelfs vluchtig, en die niet behoren tot één van de vorige kategorieën.

  Enkele voorbeelden: buschauffeurs, conducteurs (trein, tram, bus), postboden, winkelpersoneel, conciërges, portiers, loketbedienden, schooldirecteur, ouders of broers en zussen van schoolvrienden, belastingcontroleurs, politieagenten, personen uit de legertijd, bewakers in gevangenissen en gevangenenkampen...

  30 november: Gebed en offers voor zogenaamde vijanden en alle mensen met wie men negatieve contacten heeft of heeft gehad.

   

  Hoe worden de dagelijkse gebedsopdrachten uitgevoerd?

  1. Wij bidden nr. 785 voor onszelf: Met andere zielen in het reine komen, kan slechts vruchtbaar zijn in de mate waarin U eerst de fundering van Uw eigen ziel versterkt.

  2. Wij bidden nrs. 458 en 506.

  3. Op 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 november voegen wij hier nog aan toe: nr. 519.

  4. Telkens ten minste één van de betreffende personen overleden is, bidden wij voor de overledene ook nog nr. 1024.

  Bovendien bieden wij elke dag elk offer en elke beproeving aan Maria ten bate van de ziel(en) voor wie wij die dag bidden.

  N.B.: Indien alle personen van de dag (bijv. grootouders, ouders) overleden zijn, vallen nrs. 458 en 506 weg.

   

  DE IN HET NOVEMBERPLAN GEBRUIKTE GEBEDEN

   

  458. TIENTJE VOOR DE NODEN VAN EEN MEDEMENS

   (door “Myriam van Nazareth”)

   

  (N.B.: hoewel dit gebed in het enkelvoud is geschreven, laten wij het in dit gebedsplan gelden voor alle personen van de dag terzelfdertijd)

   

  Lieve Moeder Maria, Middelares en Moeder van alle mensen, aan Uw zorgen vertrouw ik ... (naam/hier: kategorie in het gebedsplan) toe. Wil over hem waken van nu af tot in het uur van zijn dood. Onze Vader die in de Hemelen zijt...

    1. Omwille van Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, bekom hem een grote weerstand tegen alle kwaad, zonde en bekoring. Wees gegroet...

    2. Omwille van Uw leven in het Heilig Gezin van Nazareth, o Maria, sticht vrede in zijn familie en in al zijn relaties. Wees gegroet...

    3. Omwille van Uw leven als Moeder van de vervolgde en onbegrepen Jezus, o Maria, schenk hem het licht om sterk te blijven tegen alle roddel, laster, haat, nijd en jaloersheid. Wees gegroet...

    4. Omwille van Uw ontmoeting met de kruisdragende Jezus, o Maria, bekom hem de kracht, de bereidheid en de overgave om al zijn lasten en kruisen met liefde en geduld te aanvaarden en te dragen. Wees gegroet...

    5. Omwille van Uw leed bij het Kruis van de stervende Jezus, o Maria, bekom hem kracht in alle dagen van ziekte, pijn, vermoeidheid en uitputting. Wees gegroet...

    6. Omwille van Uw Smarten op Stille Zaterdag, o Maria, schenk hem bijstand en troost in alle dagen van verdriet en geestelijk lijden. Wees gegroet...

    7. Omwille van de uitstorting van de Heilige Geest over U en de apostelen,        o Maria, bekom hem een voortdurende leiding en inspiratie door de Heilige Geest. Wees gegroet...

    8. Omwille van Uw onophoudelijk gebed voor de jonge Kerk na de Hemelvaart van Jezus, o Maria, bekom dat hij een godvruchtig leven in staat van genade moge leiden. Wees gegroet...

    9. Omwille van Uw zalige Tenhemelopneming, o Maria, wees voelbaar bij hem in het laatste levensuur, en bekom hem een vredig heengaan. Wees gegroet...

  10. Omwille van Uw Kroning in de Hemel, o Maria, bekom hem door Uw voorspraak het eeuwig geluk in de Hemel. Wees gegroet...

  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen...

  Moge de Goddelijke Voorzienigheid mijn smeken verhoren op voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, Hulp der Christenen.

   

   

  506. ZEGEN AAN EEN MEDEMENS

   (door “Myriam van Nazareth”)

   

  Ik wens je de Vrede van Christus en de Liefde van Maria.

  Moge de Vader je overvloedig zegenen.

  Moge de Heilige Geest je geest verlichten met de Goddelijke Wijsheid, je hart ontsteken aan het vuur van de Goddelijke Liefde, en je verlichting schenken van al je lichamelijke kwalen.

  Mogen Gods engelen je dag en nacht begeleiden.

  Moge je de kracht krijgen om te strijden tegen alle kwaad om je heen en binnen in jou, het inzicht om je af te wenden van alle misleiding en verleiding, de vastberadenheid om af te stappen van alle dwaalwegen, en de moed om te breken met alle trots die je verhindert om het goede te doen.

  Moge je de genade krijgen om voortaan de zonde te vermijden en je levensweg verder te zetten in staat van genade.

  Moge je dit alles verkrijgen door de machtige bemiddeling van Maria, Moeder van Jezus Christus en Voorspreekster voor alle zielen.

   

   

  519. GEBED VOOR ALLE MENSEN UIT MIJN VERLEDEN

   (door “Myriam van Nazareth”)

   

  Lieve Moeder Maria,

  Zovele mensen zijn in vervlogen jaren door Gods Voorzienigheid op mijn levensweg gebracht.

  Hun namen staan in het Boek van mijn leven geschreven.

  Veler namen heb ik nooit gekend, andere zijn door het stof der tijden aan mijn oog onttrokken. Velen wonen niet meer in mijn hart.

  Ieder van hen wijd ik nu nog toe aan Uw Onbevlekt Hart, opdat U alles voor hen zou doen wat ik in mijn onwetendheid of onverschilligheid heb nagelaten.

  Moge mijn gebed vergoeden wat ik toen heb verzuimd.

  Moge het goedmaken wat ik tegen hen heb misdaan.

  Moge het hen helpen om hun zondenschuld jegens God af te betalen.

  Moge het vergeving bekomen voor hen die tegen mij hebben misdaan.

  Moge het kracht en troost bekomen voor hen die nog in leven zijn.

  Moge het de spoedige aanschouwing van Gods Aanschijn bekomen voor hen die zijn heengegaan.

  Moge het hun ziel vervullen als de kus van een onzichtbare vriend, een akte van naastenliefde die onze ontmoeting in dagen van weleer vandaag nog tot vrucht brengt op hun levensweg, die de Eeuwige Wijsheid van de mijne heeft weggenomen.

   

  3 x Wees gegroet Maria…

   

   

  785. ZEVEN WEESGEGROETEN TOT MARIA VOOR EEN HEILIG LEVEN

   (door “Myriam van Nazareth”)

   

  Lieve Moeder Maria,

  Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U :

  Om de verdiensten van Uw jawoord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij toch de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria...

  Om de verdiensten van Uw eeuwige maagdelijkheid, wil mij toch de genade schenken van een volmaakte kuisheid. Wees gegroet Maria...

  Om de verdiensten van Uw volmaakte Liefde, wil mij toch de genade schenken van een vermogen tot onvoorwaardelijke, zuivere Liefde tot God en tot mijn medeschepselen, in zelfopoffering en dienstbaarheid. Wees gegroet Maria...

  Om de verdiensten van Uw eeuwige zondeloosheid, wil mij toch de genade schenken van een grote weerstand tegen alle bekoring en de vrijwaring van alle zonden, dwaling en misleiding. Wees gegroet Maria...

  Om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij toch de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, liefde en overgave. Wees gegroet Maria...

  Om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij toch de genade schenken van een groot geloof  in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt. Wees gegroet Maria...

  Om de verdiensten van Uw leven in de geest der engelen, wil mij toch de genade schenken van het vermogen om de vele invloeden van de wereld op mijn ziel, lichaam, gevoelens, gedachten en verlangens te breken, en binnen te treden in het Goddelijk Leven. Wees gegroet Maria...

   

   

  1024. ZELFOFFERANDE VOOR TOTALE VERLOSSING VAN EEN OVERLEDENE

  (door “Myriam van Nazareth”)

   

  Lieve Moeder Maria,

  Ik smeek U om de aanwending van Uw zo machtige voorspraak bij Gods Barmhartigheid, opdat de ziel van ..... (naam) spoedig bij U in het Paradijs moge zijn.

  Tot vergoeding van deze genade geef ik U mijn hele wezen en mijn hele levensweg in totale, onvoorwaardeljke en eeuwigdurende toewijding.

  Moge de offerande van al mijn lijden de verlossing van deze ziel voltooien.

  02-11-2009, 00:00 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De laatste dagen
  De laatste dagen zijn nu aangebroken. De Littlest Servant uit de VS heeft de finale maand OKTOBER in een boodschap gekregen. Dus alle hens aan dek. Blijf altijd kalm in je hart en weet dat Jezus je niet in de steek laat. Hieronder staat een foto die werd genomen op de heilige gronden van Bayside. Deze foto werd genomen met een Polaroid instant fototoestel. Er werden in de jaren '70 veel miraculeuze foto's getrokken met visuele boodschappen erin verwerkt. In deze foto staan er meerdere boodschappen.
  De belangrijkste was het AC into mitres 1972. Antichrist zet zich onder de kardinalen. In 1972 werd Paus Paulus VI door agenten van Satan gevangen gehouden. Er werden toen juist ingrijpende vernieuwingen in het Tweede Vaticaans Concilie doorgevoerd. Ze hebben dan een acteur als paus laten opdraven.
  De tweede boodschap omvat het uur, de dag, de maand en het jaar van de Grote Waarschuwing en Zuivering.
  Er blijven niet veel keuzes meer over. Waarom ? Omdat we die jaren al voorbij zijn.
  Ik denk dat 30 OKTOBER de DDay is!!!!

     

  The "Jacinta 72" photo that Robert F. took on September 14,1971. Jacinta, the child-seer of Fatima (inset), appeared to Veronica at a vigil, to confirm that she had written the message on the picture. She wanted to draw attention to the prophecy that she had made before her death concerning the year 1972. The date refers to the year of the takeover of Pope Paul VI's reign by Satan and his agents through faithless members of the Curia. Also, in the wording "Jacinta" is found the hour, day, month and year of the Chastisement to befall mankind.

  The Antichrist entered into mitres (many cardinals and bishops) in 1972...

   

  Veronica — I see the picture of "Jacinta 1972."
      Jesus — "And what is in this picture, My child? Repeat."
      Veronica — I see the letters very heavily penciled over by Jacinta when she wrote this message.  It says — one part of the message — there are five parts to the "Jacinta 1972" picture, but one part says: "A - C into, I - N - T - O, mitres 1972."
      Jesus — "Repeat that well, My child."
      Veronica — "Antichrist into mitres 1972."
      Jesus — "That, My child — I know you were much affrighted at that message when you first received it from Jacinta several years ago.  But nothing that We give you is to remain hidden.  It is necessary for the battle ahead.
      "Be it known to all men upon earth that the antichrist has entered now among you.  Be it known to Our bishops and cardinals .... I look upon My Church at this time and I find gross errors.  I tell you now, all bishops and cardinals of the world: My Church shall not be defaced.  You shall not defame My Name.  I will allow this to continue but for a short time.  If you do not acknowledge Me properly before the world, I assure you, I will not acknowledge you before the Father; and you will not have eternal rest with my Father in Heaven." (10-2-89) 

      In the picture above, we can see that Our Lord was saying that the antichrist (a-c) has entered into (i-n-t-o) many cardinals and bishops (mitres) in 72.  The significance being that 1972 is the year of the takeover of Pope Paul VI's reign by the forces of the antichrist.  It should be understood that antichrist is a general term that refers to Lucifer and his demons.  Our Lady said that "....it is not one man, as your world's theologians go about watching for one man."

  Here are some clues in letters and numbers in the 'Jacinta 1972' picture:

  A. B.

  C.        D.

  E.      F.

  G.   H.

   I.    J.   

    K.   L.

    M.     N.    


  Picture A. has the month of "June" in it.

  Picture B. has the number "00" and a "4" in it.

  Picture C. has the numbers "1,3,1 and 8" in it.  It could be the dates of 13 through 18 which includes 6 days.  It could also be 1-3 or January 3rd. It could be 1-18 or January 18th.   Perhaps it could be 3-18 for March 18th.  The 13th is the anniversary date of Fatima and the 18th is the anniversary date of Garabandal and Bayside. 

  Picture D has a "2" in it.

  Picture E has a "05" in it.

  Picture F has a "P" in it for maybe PM.

  Picture G has a "M" in it for maybe PM.

  Picture H has the letters "OCT" in it for maybe October.

   Pictures I and J have a "07" in each maybe for 2007.

   Picture K has the number "72" in it.  Our Lady and Veronica both passed over the veil at the age of 72.  World War III will last 3 days (72 hours) and the Ball of Redemption, a fiery comet, will encircle the earth for 3 days (72 hours).  There are also 72 books in the Catholic Bible.  These Antichrist entered into mitres (many cardinals and bishops) in 1972.

   Picture L has "08" in it for maybe for 2008.

   Picture M has "09" in it for maybe for 2009.

   Picture N has "06" in it for maybe for 2006.

  Can you find any more letters, numbers or dates in the word Jacinta?

  25-10-2009, 08:32 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : The Black Crows - Jealous again

  The Black Crows – Jealous Again

   

  Voortdurend lig ik met mezelf overhoop.

  Slechte intenties loeren steeds om de hoek.

   

  Daarom

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Zie welwillend op ons neer.

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Neem ons mee, Redder.

   

  Alle plaatsen waar ik me thuis voel,

  ruiken verdacht veel naar zwavel en rook.

   

  Oh ja

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Zie welwillend op ons neer.

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Neem ons mee, Redder.

  Stop, luister nu goed, ik kan veranderen als ik wil.

  Stop, luister nu goed, ik kan veranderen

  maar niet zonder Uw hulp.

   

  Veel duistere gedachten en een zwarte tong

  volstaan om nooit meer de Hemel binnen te gaan.

   

  Oh ja

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Zie welwillend op ons neer.

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Neem ons mee, Redder.

  Stop, luister nu goed, ik kan veranderen als ik wil.

  Stop, luister nu goed, ik kan veranderen

  maar niet zonder Uw hulp.

   

  Denk je echt dat ik dit alles heb gepland ?

  Denk je echt dat ik dit alles heb gewild ?

  Ik val op mijn knieën

  Neem me toch mee.

  Ik val op mijn knieën

  Hou me stevig vast.

   

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Zie welwillend op ons neer.

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Zie welwillend op ons neer.

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Zie welwillend op ons neer.

  Jezus, Jezus, Ons Heer.

  Neem ons mee, Redder.

   

  6x  Jezus…


   

  25-10-2009, 07:44 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 33 en gebeden

  264 Wanneer we door onze getrouwheid deze uitzonderlijke genade verkregen hebben, moeten we in het heerlijk binnenste van Maria ons verblijf vestigen, er in vrede tot rust komen, er vol vertrouwen ons steunpunt in vinden, ons er veilig verschuilen en ons er onvoorwaardelijk in verliezen. Dan zullen we in die maagdelijke schoot:                               1 gevoed worden met de moedermelk van haar genade en barmhartigheid;                                                         2 bevrijd worden van onrust en angst;                                                                                                                   3 beschermd worden tegen al onze vijanden (de wereld, de zonde, duivels). Allen die in haar handelen zullen                 niet zondigen. Zij die geestelijk in de heilige Maagd hun verblijf vestigen, zullen geen groot kwaad bedrijven             (Prediker 24,30).                                                                                                                                             4 gevormd worden in Jezus en zal Jezus gevormd worden in ons. De heilige Vaders verklaren dat haar schoot               de zaal van de goddelijke mysteriën is. Daarin worden Jezus en alle uitverkorenen gevormd: ‘Een mens en                   een mens is in haar geboren’ (Ps 87,6).

  Voor Maria      

  265 Wij moeten al onze handelingen verrichten voor Maria. Wij hebben ons toch geheel en al aan haar dienst overgeleverd. We beschouwen haar niet als uiteindelijk doel van onze diensten, want dat is Jezus alleen. Maar wel beschouwen we haar als ons middel om naar Hem te gaan.

  Als een goede dienaar mogen we niet werkloos blijven. Wij moeten gesteund door haar bescherming, voor die Vorstin actie ondernemen, haar voorrechten verdedigen als men die betwist, haar eer verdedigen. We moeten iedereen tot haar dienst brengen door een degelijke devotie zoals deze. Het loon voor onze geringe diensten verlangen we niets anders dan de liefde van deze beminnelijke Vorstin toe te behoren en het geluk, door haar met haar Zoon Jezus onverbrekelijk verenigd te zijn in tijd en eeuwigheid.

  Glorie aan Jezus in Maria

  Glorie aan Maria in Jezus

  Glorie aan God alleen

  De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 231-233

  231 Wanneer deze drie weken om zijn, gaat men biechten en communiceren, met de bedoeling zich als liefde-dienaar weg te schenken aan Jezus Christus door de handen van Maria.

   

  Voor de heilige communie :

  1 Laat alle trots varen en wees nederig voor God.

  2 Verzaak aan uw menselijke natuur die steeds geneigd is om het slechte te doen, laat eigenliefde verwelken. Geef niet toe aan innerlijke gesteldheden zoals haat, woede, jaloersheid enz.

  3 Hernieuw uw toewijding met de woorden : Ik ben helemaal van u, mijn lieve Meesteres, met al wat ik bezit.

  4 Smeek onze goede Moeder u haar hart te lenen, om daarin haar Zoon met haar ingesteldheid te ontvangen.

  Leg Haar het probleem voor : de eer van haar Zoon laat niet toe dat Hij in een hart komt, dat ziek is en bevuild door zonden. We zouden op deze manier Hem verliezen en Hem van Zijn glorie ontdoen. Als Maria haar intrek bij u wilt nemen om haar Zoon waardig te ontvangen, kan Zij dat door het beheer dat zij over de harten uitoefent. Haar Zoon zal door haar goed ontvangen worden, zonder gevaar dat men Hem beledigt of verliest : Binnenin is God, Hem zal geen geweld worden aangedaan (Ps 45,5). Zeg haar vol vertrouwen dat alles wat u haar van eigen bezit hebt gegeven, weinig waarde heeft als eerbewijs, maar dat u haar met deze heilige communie hetzelfde geschenk wilt aanbieden als de eeuwige Vader haar aanbood. Zeg haar tenslotte dat Jezus in Zijn enige liefde voor haar, zich nog steeds in haar wenst te vertoeven en in haar wil rusten, al is het dan ook in uw hart. Jezus wilde zonder bezwaar in een armoedige stal geboren worden omdat Zij daar aanwezig was. Vraag om haar hart : Ik neem u voor al wat ik heb. Bied mij uw hart, Maria (Joh 19,27).

   

  Tijdens de heilige communie :

  Wanneer u na het Onze Vader klaar bent om Jezus Christus te ontvangen, zeg dan :

   

  God de Vader, ik ben niet waardig dat Jezus, Uw Zoon tot mij komt. Maar door Uw dienstmaagd Maria hoop en vertrouw ik erop dat U mij niet in de steek laat.

  God de Zoon, ik ben niet waardig dat U tot mij komt. Maar neem uw intrek in mijn hart dat Uw huis en dat van Uw Moeder is, zodat U er kunt rusten in uw heilige ark, die Maria is.

  God de Heilige Geest, ik ben niet waardig om het meesterwerk van Uw liefde te ontvangen. Maar door Uw Bruid Maria hebben we het fundament van vertrouwen, zij is de reden van onze hoop. Daal opnieuw neer in Maria, uw onafscheidelijke Bruid.

   

  Mt 8,8 : Genezingen te Kafarnaüm

  Toen Hij in Kafarnaüm was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te hulp riep. Hij zei: ‘Heer, mijn kind ligt verlamd thuis, met vreselijk veel pijn.’ Hij zei hem: ‘Ik zal het komen genezen.’ De centurio antwoordde daarop: ‘Heer, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden.  Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik: “Ga!” en hij gaat, en tegen de ander: “Kom!” en hij komt, en tegen mijn slaaf: “Doe dit!” en hij doet het.’ Toen Jezus dit hoorde, was Hij verbaasd, en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: ‘Ik verzeker u, bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot vertrouwen aangetroffen. Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen in de uiterste duisternis geworpen worden. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.’ Jezus zei tegen de centurio: ‘Ga maar naar huis; het moge u gaan overeenkomstig uw vertrouwen.’ En op datzelfde uur werd zijn kind beter.

   

  Na de heilige communie :

   

  Keer na het ontvangen van de heilige communie geheel in uzelf :

  Sluit de ogen en leid Jezus Christus binnen in het hart van Maria. Geef Hem aan Zijn heilige Moeder. Zij zal Hem met liefde ontvangen, de ereplaats geven, diep aanbidden, volmaakt beminnen en innig omhelzen. In geest en waarheid zal zij hem omringen met veel eerbewijzen die ons onbekend zijn in onze diepe duisternis.

   

  U kunt zich in vereniging met Maria, persoonlijk tot Jezus richten en vraag Hem om de vestiging van Zijn Rijk op aarde door Zijn heilige Moeder. U kunt Hem ook vragen om : goddelijke wijsheid, goddelijke liefde, de vergeving van uw zonden of een andere genade; maar altijd door Maria en in Maria.

  Bekijk ook hoe het gesteld is met uw zonden en zeg :

  * Heer, let niet op mijn zonden, maar mogen Uw ogen in mij alleen de deugden en verdiensten van Maria zien.

  * Ik ben zelf de grootste vijand waarmee ik ben opgescheept, ik, die deze zonden bedreven heb.

  * Jezus en Maria, u moet groeien in mij, ik moet kleiner worden.

  * Jezus en Maria, wordt groter in mij, vermenigvuldig u buiten mij, in de anderen.

   

  Na de communie wordt de formule van zijn toewijding uitgesproken. Deze moet op papier staan en moet nog dezelfde dag ondertekend worden.

   

  232 Het is goed voor Jezus Christus en zijn heilige Moeder die dag een offer te geven, als boete voor zijn vroegere ongetrouwheid aan de doopbeloften, en om zijn afhankelijkheid van Jezus en Maria te betuigen.

  Welk offer? Dit offer kan bestaan in een dag vasten, een versterving, een aalmoes, een kaars laten branden…

  Met een liefdevol hart gedaan, want Jezus ziet alleen de goede wil.

   

  233 Minstens eenmaal per jaar op dezelfde dag, moet deze toewijding worden hernieuwd, met de beoefening van dezelfde praktijken gedurende drie weken. Men kan deze praktijk elke maand, of zelfs elke dag hernieuwen met deze woorden : Ik ben helemaal van u en al wat ik bezit behoort u toe, beminnelijke Jezus, door Maria, Uw heilige Moeder.

   

  Gebeden te bidden gedurende deze 7 dagen

   

  Toewijdingsgebeden

   

  Als hernieuwing van de doopbeloften: toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, door Maria’s handen (korte versie in dikke letters)

   

  Eeuwige en mens geworden Wijsheid, liefdevolle Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, eniggeboren Zoon van God de Vader en van Maria, immer en altijd maagd.

   

  Ik aanbid U met diepe eerbied, U die van eeuwigheid bent voortgekomen uit de Vader en in de tijd mens bent geworden in de maagdelijke schoot van Maria, uw waardige moeder.

   

  Ik dank U omdat U Uzelf van uw glorie hebt ontdaan door de gestalte van een slaaf aan te nemen om mij uit de wrede slavernij van de duivel te verlossen.

   

  Ik loof en verheerlijk U, omdat U zich in alles aan Maria, uw heilige moeder, hebt onderworpen om mij door haar te laten vormen tot uw trouwe dienaar.

   

  Tot mijn spijt moet ik bekennen dat ik ondankbaar en ontrouw ben geweest. Ik vervulde de verplichtingen niet die ik zo plechtig had aangenomen bij mijn heilig Doopsel. Ik verdien niet meer uw kind genoemd te worden. Alles wat van mij is, roept met recht uw toorn en uw afkeuring op, zodat ik nauwelijks nog uit mijzelf tot uw heilige en verheven Majesteit durf naderen.

   

  Daarom doe ik een beroep op de voorspraak van uw heilige Moeder. U hebt mij immers Maria als Middelares bij U gegeven. Door haar bemiddeling hoop ik van U berouw en vergiffenis van mijn zonden te verkrijgen, de Wijsheid te verwerven en te bewaren.

   

  Wees gegroet, onbevlekte maagd Maria, levend tabernakel van de Godheid, waarin de verborgen Wijsheid door engelen en mensen wil aanbeden worden.

   

  Wees gegroet, Koningin van hemel en aarde. Aan U is alles onderworpen wat onder God staat. Wees gegroet, veilige toevlucht van de zondaars. Niemand heeft ooit tevergeefs uw barmhartigheid ingeroepen.

  Vervul mijn groot verlangen naar goddelijke Wijsheid en aanvaard daarom de belofte en de overgave die ik U in mijn geringheid aanbied.

   

  Ik die ontrouw en zondig ben, hernieuw en bekrachtig in uw handen, Maria, de beloften van mijn Doopsel.

   

  Ik verzaak voor altijd aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn werken en geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, om dagelijks mijn kruis op te nemen en Hem na te volgen.

   

  Om hierin trouw te blijven, meer dan voorheen, kies ik U heden, o Maria, temidden van heel de gemeenschap van de heiligen, tot mijn moeder en meesteres. Als een trouwe dienaar geef ik U en wijd ik U toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn geestelijk en stoffelijk bezit, zelfs de waarden van mijn goede werken in verleden, heden en toekomst. Ik laat U het volledig recht om zonder enig voorbehoud over mij en al het mijne te beschikken, naar uw inzicht, tot meerdere eer van God, in tijd en eeuwigheid.

   

  Aanvaard, barmhartige Maagd, dit geringe offer van mijn dienstbaarheid. Ik bied het u aan om de eeuwige Wijsheid na te volgen die zich aan uw moederschap heeft willen onderwerpen. Ik bied het U aan als een hulde voor de macht die Gij beiden over deze hulpbehoevende en arme zondaar bezit en uit dankbaarheid voor de voorrechten waarmee de Heilige Drieëenheid U begunstigd heeft.

   

  Ik verklaar als een trouwe dienaar van nu af in alles uw eer te zoeken en U te gehoorzamen.

   

  Bewonderenswaardige Moeder, stel mij voor aan uw beminde Zoon als een ware leerling en navolger. Dan zal Hij mij, door uw bemiddeling, opnemen zoals Hij mij ook door U verlost heeft. Moeder van Barmhartigheid, geef mij de genade om van God de Wijsheid te verkrijgen.

   

  Neem mij dan op bij hen die Gij bemint, die Gij onderricht en leidt, die Gij onderhoudt en beschermt als uw ware kinderen en dienaren.

  Getrouwe Maagd, maak van mij in alles een volmaakte leerling, navolger en dienaar van de mens geworden Wijsheid, Jezus Christus, uw Zoon, zodat ik op uw voorspraak en naar uw voorbeeld moge komen tot de volheid van zijn leven op aarde en van zijn glorie in de hemel. Amen.

   

  Bondige hernieuwing

  Ik ben helemaal van U, o mijn beminnelijke Jezus, en al wat ik bezit behoort U toe door Maria, uw heilige Moeder.

  Jezus, ik geef U mijn handen (Priester Edward Poppe)

  Jezus, ik geef U mijn handen om Uw werk te verrichten, om Uw zegen te verspreiden.

  Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan.

  Ik geef U mijn ogen, opdat U ze zou richten en doen stralen in uw goedheid.

  Ik geef U mijn verstand om te denken.

  Ik geef U mijn mond om te spreken Uw woord van wijsheid, Uw woord van liefde.

  Ik geef U mijn geest om in mij te bidden.

  Ik geef U bovenal mijn hart om met dat hart Uw hemelse Vader te beminnen, Uw lieve Moeder en alle mensen die ik vandaag zal ontmoeten.

  Laat mij kleiner worden en wordt U groter in mij opdat niet ik meer leef, niet meer bid, niet meer werk, maar U, liefdevolle Verlosser. O Jezus, levens in Maria, kom en leef in mij. Amen.

  Maak mij tot een werktuig van Uw vrede (Franciscus van Assisië)

  Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede. Dat ik liefde breng waar haat woont, vergevingsgezindheid waar onrecht heerst, eensgezindheid waar men in tweedracht leeft. Dat ik waarheid breng aan dwalenden, geloof aan hen die twijfelen, hoop aan die geen hoop meer hebben, Uw licht aan hen die in het donker leven, Uw vreugd aan hen die in droefheid zijn.

  Geef, Heer, dat ik meer zoek te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven zal men ontvangen, door aan zichzelf te verwaken wal men vinden, door te vergeven zal men vergiffenis verkrijgen, door te sterven zal men tot eeuwig leven opstaan.

  Aanroeping van de H. Ignatius van Loyola

  Ziel van Christus, heilig mij.
  Lichaam van Christus, maak mij zalig.
  Bloed van Christus, maak mij dronken.
  Water der zijde van Christus, reinig mij.
  Lijden van Christus, versterk mij.
  O goede Jezus, verhoor mij.
  In Uw heilige wonden, verberg mij.
  Laat niet toe, dat ik van U gescheiden word.
  Tegen de boze vijand, verdedig mij.
  In het uur van de dood, roep mij.
  En laat mij tot U komen, opdat ik met Uw heiligen U prijze.
  In de eeuwen der eeuwen. Amen.

   

  25-09-2009, 21:24 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 31 tot 33

  Dit mysterie is de troon van Gods barmhartigheid, vrijgevigheid en glorie :

  *  De troon van Zijn barmhartigheid is het voor ons, want wij kunnen Jezus alleen maar naderen door Maria. En enkel door bemiddeling van Maria is het mogelijk Hem te zien en te spreken. Welnu, Jezus verhoort Zijn lieve Moeder altijd. Hij verleent er dus altijd Zijn genade en barmhartigheid aan arme zondaars. ‘Laten wij dus vol vertrouwen naar de troon van genade gaan’ (Heb 4,16).

  *  De troon van Zijn vrijgevigheid is het voor Maria, want Jezus, de nieuwe Adam, heeft tijdens Zijn verblijf in dit ware aards paradijs zoveel verborgen wonderen verricht, dat engelen noch mensen ze kunnen begrijpen. Daarom wordt Maria door de heiligen de ‘milddadigheid van God’ genoemd, als of God slechts in Maria milddadig was. ‘Alleen daar is de Heer milddadig’ (Jes 33,21).

  *  De troon van Zijn glorie is het voor Zijn Vader. In Maria immers heeft Jezus de toorn van Zijn Vader tegen het mensdom volkomen gestild. Daar heeft Hij de eer, Hem door de zonde ontroofd, volledig hersteld. Hij heeft er Zijn Vader door het offer van Zijn wil en van Zichzelf groter eer bewezen dan alle offers van de Oude Wet. Daar heeft Hij Zijn Vader een oneindige glorie geschonken, zoals Hij deze nog nooit van mensen had ontvangen.                        

  Praktijk : het Weesgegroet en de Rozenkrans

  249 Een grote godsvrucht moeten wij ook hebben voor het Weesgegroet of de engelengroet. De heilige Maria is verschillende keren aan heiligen verschenen om hun de waarde ervan bekend te maken zoals H. Dominicus en dominicaan Alain de la Roche. Zij hebben verkondigd dat het heil van de wereld door het Weesgegroet is begonnen en dat eveneens ieders persoonlijk heil met dit gebed verbonden is. Dit gebed heeft, zo gaan zij verder, de dorre, onvruchtbare aarde de Levensvrucht doen dragen. Ook in onze zielen zal dit gebed, indien goed gebeden, het woord van God doen ontkiemen en de Levensvrucht voortbrengen: Jezus Christus. Het Weesgegroet is volgens hen een hemelse dauw waarmee de aarde, dat is de ziel, wordt begoten om haar op zijn tijd vrucht te doen dragen. Een ziel die niet door dit gebed wordt bedauwd, draagt doornen in plaats van vruchten. Zij kan ieder ogenblik worden vervloekt.

  250 - 251 In zijn boek De dignitate Rosarii beschrijft Alain de la Roche de volgende openbaring van de allerheiligste Maagd: ‘Weet wel, mijn zoon, en maak het aan allen bekend, dat het een teken is dat men waarschijnlijk dicht bij de eeuwige verwerping staat, wanneer men afkerig, lauw en nalatig is in verband met het bidden van de engelengroet, die heel de wereld heeft hersteld’. Deze woorden zijn heel troostrijk, maar ook heel onheilspellend. Men heeft immers telkens opnieuw kunnen vaststellen dat degenen die het kenmerk van de verwerping dragen, zoals wereldlingen en goddelozen, het Weesgegroet en de rozenkrans haten of verachten. Daartegenover staat dat hoe meer degenen God toebehoren, des te meer van dit gebed houden.

  252 Uiverkoren zielen, slaven van Jezus in Maria, weet dat het Weesgegroet het mooiste gebed is na het Onzevader. Geen huldeblijk is Maria meer welkom, want de Allerhoogste liet haar dat door een aartsengel overbrengen, om haar hart te winnen. En dat werkte door de mysterieuze bekoorlijkheid, waarvan het vervuld is, zo machtig in op haar hart dat Maria, ondanks haar diepe nederigheid, instemde met de Menswording van het Woord. Ook u zult met dit huldeblijk, indien u het naar behoren bidt, zeker en vast haar hart voor u winnen.

  253 Het Weesgegroet, als het goed gebeden wordt, dat wil zeggen met aandacht, godsvrucht en ingetogenheid, is volgens de heiligen een tegenstander waardoor de duivel op de vlucht slaat, een hamer die hem verplettert, een heiliging voor de ziel, een vreugde voor de engelen, een lied van de uitverkorenen, een lofzang van het Nieuwe Testament, een genoegen voor Maria en een glorie voor de allerheiligste Drieëenheid. Het Weesgegroet is een hemelse dauw die de ziel vruchtbaar maakt; het is of men Maria liefdevol kust op de wang, haar een helrode roos, een kostbare parel aanbiedt, of een schaal ambrozijn en goddelijke nectar (= volgens Griekse mythologie is ambrozijn de spijs van de goden en nectar de drank van de goden. Ze zijn beide gemaakt van honing. De kracht om onsterfelijkheid te geven wordt afgeleid uit de helende en zuiverende werking van honing). Al deze vergelijkingen zijn aan de geschriften van heiligen ontleend.

  254 Bid dagelijks het rozenhoedje, ja zelfs, als u er tijd voor hebt, de hele rozenkrans. Na onder de zegeningen van Jezus en Maria gezaaid te hebben, zult u eeuwige zegeningen oogsten in de hemel: ‘Wie onder zegeningen zaait, zal ook uit zegeningen oogsten’(2 Kor 9,6).

  Praktijk : het Kroontje

  234 Het Kroontje van de allerheiligste Maagd bidt men als volgt :

  Kom, heilige Geest, wees in de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn van de wereld vernieuwen.

  Laat ons bidden:
  God, Gij openbaart U aan de gelovigen. Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt. Laat ons ook het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken en de vreugde van zijn bijstand ondervinden. Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

  Wees gegroet, Maria, Dochter van God de Vader. Wij mogen u eren, omdat de werken van God in u geopenbaard werden. Onze Vader...

  Wij prijzen u, Maria, omdat God u heeft geroepen om moeder te worden van zijn Zoon. Wees gegroet...       

  Wij prijzen u, Maria, luisterende Maagd, die het woord van God aanneemt in geloof, en ernaar handelt. Wees gegroet...  

  Wij prijzen u, Maria, omdat gij de genade van God hebt beleefd en uzelf hebt aangeboden in gevende liefde. Wees gegroet...                                                                                                                                                          

  Wij prijzen u, Maria, omdat gij als de nieuwe vrouw uw leven in dienst hebt gesteld van het Rijk Gods. Wees gegroet...

  Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon. Wij mogen u eren, omdat gij de roeping van God in trouwe liefde hebt beleefd. Onze Vader...

  Wij danken u, Maria, omdat gij als eerste gelovige het voorbeeld hebt gegeven van een mens die Gods Woord wil volbrengen. Wees gegroet...                                                                                                                               

  Wij danken u, Maria, omdat gij als nederige vrouw aangegeven hebt hoe wij in onze menselijkheid kunnen uitzien naar Gods belofte in Jezus. Wees gegroet...                                                                                                      

  Wij danken u, Maria, omdat gij als biddende vrouw eerst gekozen hebt om ten dienste te staan van het heil van de mensen, opdat Gods wil mag geschieden. Wees gegroet...                                                                               

  Wij danken u, Maria, omdat gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een verloste mens, die het kruis van Christus aanvaardt als verlossing van allen. Wees gegroet...

  Wees gegroet, Maria, Bruid van God de heilige Geest. Wij mogen u eren, omdat gij ons liefhebt als een zorgende moeder, die ons door het leven begeleidt naar God, onze Vader. Onze Vader

  Wij beminnen u, Maria, omdat gij met moederlijke liefde bijdraagt tot de geboorte van de gelovigen en zorg draagt voor onze groei naar volwassenheid. Wees gegroet...                                                                                       

  Wij beminnen u, Maria, omdat gij ons liefhebt als uw kinderen en voor onze zorgen ten beste spreekt bij Jezus, uw Zoon. Wees gegroet...                           

  Wij beminnen u, Maria, omdat gij en moeder van de Kerk zijt, en de hele mensengemeenschap wil verenigen in het éne lichaam van Christus. Wees gegroet...

  Wij beminnen u, Maria, omdat gij voor ons een hoopvol teken zijt op de weg naar het Rijk van God. Wees gegroet...

  Laat ons bidden:  

  Heilige Maagd Maria, Gij hebt geleefd in deze wereld, een mens zoals wij,
  Gij hebt het woord van God gehoord en in Hem geloofd,
  Gij weet hoe moeilijk het is de wil van God te volbrengen.
  Help ons geloven dat God tot ons spreekt in zijn Zoon, Jezus Christus,
  en dat God onder ons woont in de liefde voor alle mensen.
  Toon ons Jezus, uw Zoon.
  Open ons hart en onze ogen, zodat wij Hem mogen vinden in de wereld waarin wij leven,
  en Hij ons mag brengen in uw Rijk van liefde dat altijd duurt. Amen.

  Praktijk : bidden van het Magnificat

   

  Het Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is te vinden in het evangelie volgens Lukas, 1:46-55. De naam 'Magnificat' dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea, wat betekent '(mijn ziel) maakt groot'. Maria liet deze woorden klinken bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth terwijl ze in verwachting was van Jezus Christus.

   

  Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

  verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,

  Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,

  van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

  Wonderbaar is het wat Hij mij deed,

  de Machtige, groot is Zijn Naam!

  Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen

  voor ieder die Hem erkent.

  Hij doet zich gelden met krachtige arm,

  en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

  machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,

  eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

  Behoeftigen schenkt Hij overvloed,

  maar rijken gaan heen met lege handen.

  Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,

  Zijn milde barmhartigheid indachtig;

  zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

  voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

   

  255 Om God te danken voor de genaden die Hij de allerheiligste Maagd heeft geschonken, moeten wij, naar het voorbeeld van Maria van Oignies en verschillende andere heiligen, dikwijls het Magnificat bidden. Volgens hen is dit het enige gebed dat de heilige Maagd zelf heeft samengesteld, of liever Jezus in haar. Het is de hoogste offerande van lof die God in de heilsorde heeft ontvangen. Van alle lofzangen is het enerzijds de nederigste en dankbaarste, anderzijds de subliemste en verhevenste.

  Maria van Oignies, heilige (Nijvel, 1167 - Oignies, 23 juni 1213) feestdag : 23 juni   

  Zij was een mystica. Marie huwde op 14-jarige leeftijd, maar op haar vraag werd het huwelijk niet geconsumeerd en werd hun huis gebruikt als leproserie. Zij werd kluizenaar in een cel bij de kerk in Oignies en kreeg visioenen. Zo zag zij het Heilig Sacrament, de H. Johannes (evangelist) en haar engelbewaarder. Zij at geen vlees, was volledig in het wit gekleed, deed aan zelfverminking en had stigmata.

  Dag 32 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 2 : 7

   

  Hoofdstuk 7

  Over de liefde tot Jezus boven alles

  1.   Zalig die begrijpt wat het is Jezus te beminnen, en zichzelf te versmaden om Jezus.
  Men moet om die Beminde alles verlaten wat men bemint; want Jezus alleen wil boven alles bemind worden.
  De liefde van de schepsels is bedrieglijk en onbestendig: de liefde van Jezus is getrouw en onvergankelijk.
  Die aan 't schepsel gehecht is, zal met het broos schepsel vallen: die Jezus aanhangt, zal onwrikbaar staan voor altijd.
  Bemin Hem en houd Hem te vriend, die u niet zal verlaten als allen u afvallen, en die niet zal dulden dat gij in het einde verloren gaat.
  Hetzij gij het wilt of niet, gij moet eens van alles scheiden.

  2.   In leven en dood houd u aan Jezus vast; en beveel u alleen aan de getrouwheid van Hem, die alleen u helpen kan, als alles u zal verlaten.
  Uw Beminde is van die aard, dat Hij met niemand anders uw liefde delen wil: maar Hij wil uw hart alleen hebben, en daar wil Hij zetelen als koning op zijn eigen troon.
  Indien gij u wist te ontmaken van alle schepselen, zo zou Jezus gaarne met u wonen.
  Gij zult het haast altemaal verloren moeite vinden wat gij buiten Jezus op mensen laat steunen.
  Betrouw of steun op geen ander zwaaiend riet, want alle vlees is als gras, en al zijn glorie zal gelijk de grasbloem te niet gaan  (1).

  3.   Gij zult u haast bedrogen vinden, indien gij alleen let op de uitwendige schijn der mensen.
  Indien gij in hen troost en voordeel zoekt, zult gij veelal niets vinden dan schade.
  Indien gij in alles Jezus zoekt, zo zult gij zeker Jezus vinden.
  Maar indien gij uzelf zoekt, dan zult gij ook uzelf vinden, doch tot uw ondergang.
  Want een mens, als hij Jezus niet zoekt, is aan zichzelf schadelijker dan geheel de wereld en al zijn vijanden.

  (1) Is. 40:6

  Oefening
  De geest moet uitsluitend aandachtig wezen, om Jezus Christus te leren kennen - het Hart moet weten Hem alleen te beminnen - eindelijk, al onze zorgen moeten zich daarheen wenden, dat wij Hem navolgen, aangezien wij alleen hiertoe christenen zijn. Hoe gemakkelijk zal het u niet zijn om een God-mens te beminnen, die alleen om u te beminnen en zalig te maken, is al wat Hij is? Maak dan het voornemen, u met Hem bezig te houden, Hem in al zijn werken na te volgen, zijn inzichten te doordringen, en de gevoelens en de geest van zijn geheimen te volgen. Tracht ook, gelijk Hij, te werk te gaan, te lijden en te leven: want geheel de verdienste van een christen in dit leven bestaat in gelijkvormig te zijn aan Jezus Christus, en deze zal ook in het ander leven zijn geluk uitmaken. Indien de christen in het ootmoedig en smartelijk leven van Jezus tracht deel te nemen, zo zal hij ook het glorierijk en vreugdevol leven van Jezus deelachtig worden.

  Gebed
  O Jezus, aangezien ik het bezit van het hemels Paradijs niet kan verwerven dan door uw verdiensten en uw deugden, zo bid ik U, mij een vurige begeerte in te boezemen om U te kennen en U te volgen. Geef, o minnelijke Zaligmaker! Dat ik uw lering volge, uw deugden oefene, en mij volgens uw voorbeelden schikke, opdat mijn gelijkvormigheid met U mij uw liefde verwerve, en mij genade bij uw Vader doe vinden, welke ons eerst dan bemint, wanneer Hij iets van U in ons ontmoet. Moedig dan mijn hart aan, opdat het zich van uw gevoelens doordringe, en zich volgens de genegenheid van uw hart schikke. Dat mijn hart volgens het uwe zoetaardig zij, ootmoedig, verduldig, liefdadig en in alles onderworpen aan de wil van uw Vader. Ik hoop dat, wanneer ik mij voor Hem door U en in U zal aanbieden, ik niet verstoten zal worden; en dat de verkleefdheid, die ik begeer voor U te gevoelen, mij tot onderpand van uw liefde en van mijn zaligheid zal dienen.
  Amen.

  De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 257-260

   

  Innerlijke praktijken voor hen die volmaakt willen worden

   

  257 De innerlijke praktijken zijn heiligend voor allen die door de heilige Geest tot hoge volmaaktheid willen komen. Het komt hierop neer dat men al zijn handelingen verricht door Maria, met Maria en in Maria, met als doel ze volmaakter te verrichten door Jezus Christus, met Jezus, in Jezus en voor Jezus.

   

  Door Maria

   

  258 Wij moeten onze handelingen verrichten door Maria, dat wil zeggen in alles aan de allerheiligste Maagd gehoorza-men en ons helemaal door haar geest, die Gods heilige geest is, laten leiden. Zij die door Gods geest worden geleid, zijn kinderen van God (Rom 8,14). En zij die zich door de geest van Maria laten leiden, laten zich door God leiden. De geest van Maria is de geest van God. Zij heeft zich immers nooit door haar eigen geest laten leiden, maar altijd door die van God. Deze heeft zich zozeer doordrongen dat hij haar eigen geest is geworden. Daarom zegt de heilige Ambrosius: ‘Dat de ziel van Maria in ieder leve, om de Heer te verheerlijken; dat de geest van Maria in ieder leve om zich in God te verblijden’.

   

  259 Als men zich echt wil laten leiden door de geest van Maria, moet men :  

  1 alvorens te handelen, aan zijn eigen geest, eigen inzichten en bedoelingen verzaken. Bijvoorbeeld vóór de meditatie, vóór het bijwonen van de heilige mis, vóór de communie,…Want als wij zouden afgaan op de duisternis van onze geest, de boosaardigheid van onze eigen wil en activiteit, ook al schijnt het allemaal goed te zijn, dan zouden wij de werking van de heilige geest van Maria in ons, belemmeren.                                                                                                 

  2 Men moet zich overleveren aan de geest van Maria, om geheel volgens haar bedoelingen geleid te worden. Men moet zich blijvend aan haar toevertrouwen. Men moet zich in haar verliezen. Aan de eigen wil verzaken. Het kan ook met woorden: ’Ik geef mij over aan u, lieve moeder’.                                                                                                   

  3 Zowel tijdens als na zijn activiteiten moet men af en toe dezelfde daad van overgave en vereniging te hernieuwen. Hoe meer men dit doet, zoveel eerder zal men heilig worden en met Jezus verenigd zijn, want dit is een gevolg van de eenwording met Maria. Haar geest is immers de geest van Jezus.

   

  Met Maria

   

  260 Wij moeten onze handelingen verrichten met Maria, dat wil zeggen bij alles wat we doen Maria voor ogen houden als het perfecte model van elke deugd en volmaaktheid, door de heilige Geest gevormd in een schepsel, om het naar ons beperkt vermogen na te volgen. Bij elke handeling moeten we dus nagaan: Hoe deed Maria dit nu of hoe zou zij het doen, als zij in mijn plaats was? Daarom is het nodig dat wij de deugden van haar aardse leven nagaan en overwegen, vooral:                                                                                                                                                                          1 Haar levendig geloof, waardoor zij zonder aarzeling het woord van de engel geloofde; en zij heeft trouw en standvastig geloofd tot onder het Kruis op Calvarië.

  2 Haar diepe nederigheid, waardoor zij zich verborgen hield, zweeg, zich aan alles ondergeschikt maakte en steeds de laatste plaats innam.

  3 Haar goddelijke zuiverheid, die op deze aarde nooit geëvenaard werd of zal worden.

  Maria is dus de grote en enige vorm van God. Wie deze vorm heeft gevonden en zich daarin verliest, zal weldra omgevormd worden in Jezus Christus, want deze vorm geeft Hem natuurgetrouw weer.

   

  Dag 33 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 4 : 11

   

  Hoofdstuk 11

  Het Lichaam van Christus en de heilige Schrift

  zijn voor de gelovige in hoge mate onmisbaar

   

  De gelovige : Goede Heer Jezus, hoe groot is de mildheid die de godvruchtige gelovige mag ervaren, als hij met U aan uw gastmaal aanzit; waar hem geen andere spijs tot nuttiging wordt aangeboden dan U, zijn enige Beminde; die voor hem boven alles wat hij kan verlangen aantrekkelijk zijt.

  Het zou mij een voldoening zijn in uw tegenwoordigheid uit diepe genegenheid tranen te storten en met de beminnende Magdalena uw voeten met tranen te bevochtigen.

  Maar waar vind ik een dergelijke vroomheid? Waar is die overvloedige vloed van heilige tranen?

  Zeker voor uw aanschijn en dat van uw heilige engelen zou heel mijn hart in vuur en vlam moeten staan en zou ik van vreugde moeten wenen.

  Want ik heb U hier bij mij tegenwoordig in het Sacrament, hoewel verborgen onder een andere gedaante.

  U in uw eigen goddelijke klaarheid te aanschouwen immers zouden mijn ogen niet kunnen verdragen; zelfs wie volstrekt rein was, zou niet bestand zijn tegen de glorievolle glans van uw majesteit. Hierin komt Gij dus mijn hulpeloosheid tegemoet, dat Gij U in dit Sacrament verbergt.

  De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 261-265

  In Maria

  261 Wij moeten onze handelingen verrichten in Maria. Om deze praktijk goed te begrijpen moet men het volgende weten :                                                                                                                                                                         1 De allerheiligste Maagd is het ware aards paradijs van de nieuwe Adam. Het oude was hiervan slechts een voorafbeelding. In dit aards paradijs bevindt zich dus onuitsprekelijke rijkdom, schoonheid, zeldzaamheid en zoetheid, er achtergelaten door de nieuwe Adam: Jezus Christus. In dit paradijs heeft Hij zich negen maanden opgehouden, Zijn wonderen verricht en Zijn schatten uitgestald met de vrijgevigheid van een God. Dit heilig oord bestaat slechts uit maagdelijke en onbevlekte aarde waaruit de nieuwe Adam werd gevormd en gevoed, zuiver, door de werking van de heilige Geest, die er Zijn verblijfplaats heeft.                                                                                                         In dit aards paradijs staat in de ware zin van het woord de levensboom die Jezus Christus, de Levensvrucht, heeft gedragen. Ook de boom van de kennis van goed en kwaad, die de wereld het Licht heeft geschonken. In dit van God vervulde oord staan bomen die God eigenhandig heeft geplant en besproeid met Zijn goddelijke zalving. Zij hebben vruchten gedragen en dragen dagelijks nog vruchten met een goddelijke smaak. Er liggen veelkleurige perken met mooie en verschillende bloemen van deugd, en die ruiken zo heerlijk. In dit oord liggen groene weiden van hoop, onneembare torens van kracht, mooie woningen van vertrouwen… Alleen de heilige Geest kan de waarheid doen kennen die onder deze beelden verborgen gaat. In dit oord bevindt zich een pure onbedorven atmosfeer van zuiverheid, een heldere nachtloze dag van de heilige mensheid, een heerlijke schaduwloze zon van de Godheid, een onophoudelijk brandende oven van liefde waarin alle ijzer dat erin geworpen wordt, gaat gloeien en in goud verandert. Uit de bodem welt een stroom op van nederigheid die zich in vieren deelt en heel dit verrukkelijk oord bevloeit: dat zijn de vier hoofddeugden.

  2 262-263 De van de heilige Geest bezielde heilige Vaders noemen de heilige Maagd ook nog: 

  * de Oosterpoort, waardoor de hogepriester Jezus Christus de wereld in en uit gaat. Door haar is Hij er de eerste maal binnengetreden. En de tweede maal zal Hij ook Zijn intrede doen door haar.                                                                    

  * het Heiligdom van de Godheid, de rustplaats van de allerheiligste Drieëenheid, de troon van God, de stad Gods, het altaar, de tempel en de wereld van God. Wat een rijkdom en glorie, wat een genoegen, wat een geluk te kunnen binnengaan en verblijven in Maria, waar de Allerhoogste de troon van zijn gelukzaligheid heeft gevestigd. Het oord wordt niet door een cherubijn bewaakt, zoals het vroegere aards paradijs, maar door de heilige Geest zelf, die er absoluut gezag uitoefent en er het volgende over getuigt: ‘Een gesloten tuin is mijn zuster, mijn bruid, een gesloten tuin, een verzegelde bron’ (Hoogl 4,12). Maria is gesloten en verzegeld. De kinderen van Adam en Eva, die werden verjaagd uit het aards paradijs, kunnen het niet binnentreden tenzij de heilige Geest het hun toestaat door een speciale gunst te verlenen die zij moeten verdienen.

  25-09-2009, 21:22 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 29 tot 31

  Dag 29 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 1 : 1

   

  Hoofdstuk 1

  Over de navolging van Christus en
  de versmading van alle ijdelheden der wereld

  1.  Wie Mij volgt, zegt de Heer, wandelt niet in de duisternis (1). Dit zijn woorden van Jezus Christus, waardoor Hij ons aanspoort, Hem in zijn leven en deugden na te volgen, indien wij waarlijk verlicht willen zijn, en verlost van alle blindheid des harten.
  Dat dus onze voornaamste zorg zij, het leven van Jezus Christus te overwegen.

  2.  De leer van Christus gaat alle leringen van Heiligen te boven; en wie zijn geest bezat, zou daarin het verborgen manna vinden.
  Maar het gebeurt dat velen, die het Evangelie dikwijls horen, weinig zielsverlangen ondervinden omdat zij de geest van Christus niet bezitten.
  Wilt gij de woorden van Christus ten volle verstaan en er smaak in vinden, dan moet gij geheel uw leven aan het zijne trachten gelijkvormig te maken.

  3.  Wat zal het u baten dat gij over de Drievuldigheid diepzinnig kunt redetwisten, indien u de ootmoedigheid ontbreekt, en gij aldus aan de Drievuldigheid mishaagt?
  Voorwaar, diepzinnige woorden maken de mens niet heilig en rechtvaardig; maar een deugdzaam leven maakt hem aan God behaaglijk.
  Ik heb liever vermorzeling van het hart te gevoelen, dan er de bepaling van de kennen.
  Al kent gij geheel de Schriftuur van buiten, en al kent gij de spreuken der wijsgeren, wat zou u dit alles baten, zonder de liefde van God en zijn genade?
  IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid (2), behalve God te beminnen, en Hem alleen te dienen.
  Door de verachting der wereld naar het rijk der hemelen streven, daarin bestaat de verhevenste wijsheid.

  4.   Het is dus ijdelheid, vergankelijke rijkdommen te zoeken, en zijn hoop daarin te stellen.
  Het is ook ijdelheid, ereambten na te jagen, en tot een hoge staat zich te verheffen,
  Het is ijdelheid, de lusten van het vlees in te volgen, en dit te verlangen, waarvoor men naderhand streng zal moeten gestraft worden.
  Het is ijdelheid een lang leven te wensen, en weinig bezorgd te zijn om wèl te leven.
  Het is ijdelheid, slechts te denken op het tegenwoordig leven, en niet te voorzien wat nog volgen moet.
  Het is ijdelheid, te beminnen, wat zo haastig voorbijgaat, en niet daarheen te snellen waar een eeuwige blijdschap woont.

  5.   Maak u dikwijls deze spreuk indachtig: Het oog wordt niet verzadigd van wat het ziet, en het oor niet bevredigd van wat het hoort (3).
  Arbeid dan om uw hart los te rukken van de liefde der zichtbare dingen, en u tot de onzichtbare te keren; want die hun zinnelijkheid volgen, besmetten hun geweten, en verliezen de genade van God.

  1)  Joann. 8:12  2)  Eccl. 1:2  3)  Eccl. 1:8

  Oefening

  Om Jezus Christus volmaakt te eren, en om door de eer welke men Hem bewijst, zich van de plichten van ware christen te kwijten, moet men zich toeleggen om Hem te kennen, Hem te beminnen en Hem te volgen; dit is volstrekt noodzakelijk voor alle christenen, die trachten zalig te worden, aangezien zij alleen door de kennis, door de liefde en door de navolging van Jezus Christus christenen zijn. De gevaarlijkste van alle ijdelheden is aan de Zaligmaker te willen behagen door een verheven kennis van zijn Godheid te bezitten, zonder zich toe te leggen om zijn voorbeeld te volgen, en te leven gelijk Hij geleefd heeft.

  Gebed
  Mijn Jezus! Wat zal het mij baten, de grootheid van uw persoon en de verhevenheid van uw geheimen te onderzoeken en te kennen, wanneer ik niet alles aanwend om mij er de verdiensten en de vruchten van toe te voegen, met uw geboden te onderhouden en uw deugden na te volgen, aangezien ik, om te kunnen zalig worden, moet weten en doen wat Gij geleerd en gedaan hebt, dat is te zeggen: mijn godsdienst kennen en uitoefenen? Dit is de genade die ik verzoek, o mijn Zaligmaker, en welke ik hoop dat Gij mij zult verlenen.
  Amen.

  Dag 30 : Matteüs 27 : 36-44

   

  De kruisiging

  [35] Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, [36] en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. [37] Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. [38] Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links.

   

  Men drijft de spot met de gekruisigde Jezus

  [39] De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: [40] ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ [41] Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: [42] ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. [43] Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ [44] Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.

   

  Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 2 : 12

   

  Hoofdstuk 12

  Over de koninklijke weg van het heilig Kruis

  1.   Velen schijnt dit een hard woord: Verloochen uzelf, neem uw kruis op, en volg Jezus (1).
  Maar het zal veel harder om te horen zijn dit laatste woord: "Gaat van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur"(2).
  Want die nu gaarne het woord omtrent het kruis horen en opvolgen, zullen alsdan niet moeten vrezen voor het vonnis der eeuwige verwerping.
  Dat kruisteken zal in de lucht verschijnen, wanneer de Heer zal komen om te oordelen.
  Dan zullen alle dienaren van het kruis, die zich hier in hun leven aan de gekruisigde hebben gelijkvormig gemaakt, met groot vertrouwen de rechter treden.

  2.   Waarom dan vreest gij nu het kruis op te nemen, waarmee men tot het eeuwig rijk komt?
  In het kruis ligt zaligheid, in het kruis het leven, in het kruis bescherming tegen de vijanden, in het kruis een vloed van bovenaardse zoetheid, in het kruis de sterkte van het hart, in het kruis vreugde van geest, in het kruis het toppunt der deugd, en de volmaakte heiligheid.
  Daar is geen behoud voor onze ziel, of geen hoop op het eeuwig leven, dan in het kruis.
  Neem dan het kruis op, en volg Jezus, en gij zult het eeuwig leven ingaan.
  Hij is voorop gegaan, dragende zijn kruis, en Hij is voor u aan het kruis gestorven, opdat gij ook uw kruis zoudt dragen, en volgaarne sterven aan het kruis.
  Want indien gij met Hem sterft, zo zult gij ook met Hem leven; en indien gij zijn deelgenoot zijt in de smarten, zult gij het ook zijn in de glorie" (3).

  3.   Zie, alles bestaat dan in het kruis, en in te verstervenis het al gelegen; en daar is geen andere weg tot het leven en tot de ware inwendige vrede, dan de weg van het H. Kruis en van de dagelijkse versterving.
  Ga heen waar gij wilt, zoek wat gij wilt, en gij zult omhoog geen verhevener weg, of beneden geen veiliger weg vinden dan de weg van het H. Kruis.
  Beschik en regel alles volgens uw wil en goeddunken, en gij zult bevinden dat gij altoos iets moest lijden, hetzij met zin of tegenzin: en zo zult gij altijd een kruis vinden.
  Want, of gij zult een pijn gevoelen in uw lichaam, of enig geestelijke kwelling in uw ziel verduren.

  4.   Somtijds zult gij van God verlaten zijn, dan weder door de naaste gekweld worden, en wat meer is, dikwijls zult gij uzelf tot last dienen.
  En nochtans zult gij door geen enkel red- of troostmiddel verlost of verlicht kunnen worden, maar gij moet het verdragen zolang het God zal believen.
  Want God wil, dat gij leert bekoringen verdragen zonder vertroosting; en dat gij u gans aan Hem onderwerpt, en ootmoediger wordt door het lijden.
  Niemand beseft Christus' lijden zo hartelijk, als hij die ook iets geleden heeft.
  Het kruis is dan altoos bereid, en het wacht u overal.
  En waar gij ook lopen moogt, gij kunt het niet ontvluchten; want waar gij ook komt, draagt gij uzelf altijd mede, en gij zult uzelf altijd vinden.
  Hef u opwaarts, buig u nederwaarts, keer u buitenwaarts of binnenwaarts, en overal zult gij uw kruis vinden.
  En gij moet overal het geduld oefenen, indien gij de inwendige vrede bezitten wilt, en de eeuwige kroon verdienen.

  5.   Indien gij het kruis gewillig draagt, het zal u ook dragen en het zal u brengen naar het gewenste einddoel, waar het lijden zal ophouden, maar dat zal niet hier zijn.
  Indien gij uw kruis ongewillig draagt, zo makt gij u een last, en gij belaadt u nog zwaarder; en evenwel moet gij het toch dragen.
  Indien gij een kruis afwerpt, zult gij er buiten twijfel een ander vinden, en misschien nog zwaarder.

  6.   Meent gij te ontgaan wat nooit één sterveling heeft kunnen vermijden? Welke Heilige is er in deze wereld vrij geweest van kruis en lijden?
  Onze Heer en onze God, Jezus Christus zelf, is nooit een enkel uur zonder lijdenssmart geweest, zolang Hij geleefd heeft. Gelijk Hij zelf zegt: "Het stond vast dat Christus moest lijden, en van de dood verrijzen, en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan"  (4).
  En gij, hoe zoekt gij dus een andere weg dan deze koninklijke weg, de weg van het H. Kruis.

  7.   Geheel het leven van Jezus Christus is een gedurig kruis en lijden geweest; en voor u zoekt gij rust en blijdschap!
  Gij dwaalt, zo gij iets anders zoekt dan gekweld te worden en te lijden; want gans dit sterfelijk leven is vol ellende en overal bezet met kruisen.
  En hoe meer iemand, in het geestelijk leven gevorderd is, des te zwaarder kruisen hij dikwijls vindt; omdat door zijn liefde de druk van zijn verbanning aangroeit.

  8.   Nochtans is iemand, door zoveel lijden beproefd, niet van opbeuren en troost verstoken, omdat hij beseft dat hem met het dragen van zijn kruis vele vruchten toekomen.
  Want daar hij zichzelf gewillig onder het kruis buigt zo wordt alle last van kwelling, veranderd in vertrouwen op goddelijke troost.
  En hoe meer zijn vlees door het lijden afgemat wordt, des te meer wordt zijn geest versterkt door de inwendige genade.
  Ja, somtijds wordt hij zodanig versterkt door de liefde voor lijden en tegenspoed, uit zucht naar overeenstemming met de gekruisigde Christus, dat hij zonder pijn of kwellingen niet zou willen zijn: want hij gelooft dat hij God zoveel te aangenamer is, hoe meer hij voor Hem kan lijden.
  Dit is geen werk van mensenkracht, maar van Gods genade, die op de boze mens zoveel uitwerkt dat hij uit geestelijke vurigheid dat aanneemt en bemint, waar hij van natuur altijd een afkeer en schrik van heeft.

  9.   Het is zeker geen mensenwerk, het kruis te dragen, het kruis te beminnen, het lichaam te kastijden en te brengen onder bedwang, de eer te vlieden, gaarne versmaadheden te verdragen, zichzelf te minachten en wensen door anderen misacht te worden, alle tegenspoed en schade te lijden, en geen de minste voorspoed in de wereld te begeren.
  Dus indien gij uzelf beziet, kunt gij door eigen krachten niets van die aard uitvoeren.
  Maar indien gij op de Heer vertrouwt, zo zal u uit de hemel sterkte gegeven worden, en de wereld en het vlees zullen u onderworpen zijn.
  Zelfs zult gij de helse vijand niet vrezen, als gij gewapend zijt met een vast geloof, en getekend met het kruis van Christus.

  10.   Bereid u dan, als goed en trouw dienaar van Christus, om het kruis van uw Heer, die uit liefde voor u gestorven is, mannelijk te dragen.
  Bereid u om veel tegenspoed en ongemakken in dit ellendig leven te lijden: want zó zal uw lot zijn waar gij ook verblijven moogt; en zó zult gij 't in werkelijkheid bevinden, in welke plaats gij u ook verbergt.
  Het moet zo zijn: en er is geen hulpmiddel voor zovele kwellingen, dan dat gij u daarin getroost.
  Drink met blijdschap de kelk des Heren, indien gij Zijn vriend wilt zijn, en met Hem deel hebben in zijn rijk.
  Beveel de vertroostingen aan God; laat Hem daarmede doen gelijk het Hem belieft.
  Maar gij, zet er u toe om kwellingen te lijden, en houd ze voor grote vertroostingen; want de pijnen en het lijden van deze tijd zijn niet te vergelijken bij de toekomende glorie (5), al zoudt gij ze alle kunnen lijden.

  11.   Als gij zover gekomen zult zijn, dat u het lijden om Christus' wil zoet en smakelijk is, reken dan dat het u welgaat, want gij hebt een paradijs gevonden op aarde.
  Zolang het leven u zwaar valt, en gij het zoekt te ontgaan, zolang zult gij het kwaad hebben, en beduchtheid voor leed zal u overal volgen.

  12.   Indien gij u toelegt op wat gij zijn moet, namelijk om te lijden en te sterven, zo zal het met u welhaast beter gaan, en gij zult rust vinden.
  Al waart gij met Petrus opgetogen tot de derde hemel, nog zijt gij niet beveiligd voor alles wat tegenstaat: Ik zal hem tonen, zegt Jezus, hoeveel hij om mijn naam moet lijden (6).
  Daar blijft u niets over dan te lijden, indien gij Jezus wilt beminnen en voor altoos dienen.

  13.   Och, of gij waardig waart voor de naam van Jezus iets te lijden! Wat grote heerlijkheid zou u te wachten zijn, wat vreugde voor alle Heiligen Gods en hoeveel stichting ook voor uw naaste!
  Want alle mensen prijzen de lijdzaamheid, alhoewel er weinigen zijn, die iets willen lijden.
  Met recht zoudt gij gaarne iets voor Christus moeten lijden, aangezien er zovelen zijn, die wat ergers lijden  voor de wereld.

  14.   Houd voor zeker, dat uw leven een gedurig afsterven moet zijn; en dat hoe meer de mens zichzelf afsterft, hoe meer hij voor God begint te leven.
  Niemand is bekwaam het hemelse te begrijpen, tenzij hij zich ootmoedig onderwerpe om leed te verdragen voor Christus.
  Daar is niets aangenamer aan God, en niets is voor u heilzamer in deze wereld, dan blijmoedig te lijden voor Jezus Christus.
  En indien gij te kiezen hadt, zoudt gij eerder moeten wensen tegenspoed te lijden voor Christus, dan met vele vertroostingen te worden verkwikt: want zo zoudt gij aan Christus en aan alle Heiligen meer gelijkvormig zijn.
  Want onze verdiensten en onze vooruitgang in onze roeping bestaan niet in vele zoetigheden en vertroostingen: maar eerder in grote zwarigheden en harde kwellingen te verdragen.

  15.   Ware er iets beter, iets voordeliger geweest voor de zaligheid van de mens dan het lijden, Christus zou het zeker door woorden en werken getoond hebben.
  Maar nu vermaant Hij openlijk zijn Leerlingen en al die Hem volgen willen, om het kruis te dragen, en zegt:  Indien iemand na Mij wil komen, hij verloochene zichzelf, neme zijn kruis op en volge Mij"(7).
  Na alles dus doorlezen en onderzocht te hebben, laten wij tot deze slotsom komen: Dat wij door vele kwellingen heen in het rijk Gods moeten binnengaan (8).

  (1) Luk. 9:23   (2) Matt. 25:41   (3) Rom. 6   (4) Luc. 24:46   (5) Rom. 8:18   (6) Hand. 9:16   (7) Luc. 9:23   (8) Hand. 14:24

  Oefening
  Is het mogelijk dat men de wonderbare voordelen van het kruis en de grootste verdienste der beproevingen, die de schrijver hier aanhaalt, leze, gelove en doordringe, zonder opgewekt te worden om gaarne te lijden, om zijn kwellingen uit de hand en uit het hart van Jezus Christus te ontvangen, en zich te onderwerpen om te lijden alles wat Hij wil en zoveel Hij het wil, aangezien veel lijden en wèl lijden een volstrekt noodzakelijk middel is om zalig te worden, en dat dit het gevoeligste en krachtigste uitwerksel van de goedheid Gods jegens ons is, welke ons de tijdelijke kwellingen overzendt om ons van de eeuwige te bevrijden! Het zichtbaar kenteken van een voorbeschikte dragen, bestaat volgens de H. Paulus, in gelijkvormig aan Jezus Christus te zijn, dat is te zeggen, aan een verootmoedigde, vervolgde en lijdende God; het is zich Gods glorierijk leven waardig maken met deel te nemen in zijn leven van lijden; het is de pijn, die men voor zijn zonden schuldig is te lijden, uitwissen door een volmaakte akte van boetvaardigheid; het is het Hart van Jezus Christus winnen, de Liefde van Jezus Christus verdienen, het is Jezus' werken en onszelf bestraffen; het is Jezus eren door onze vernietiging en zijn welbehagen boven de voldoening stellen. Is dit alles niet bekwaam om een christen in zijn kwellingen te troosten, en om hem aan te moedigen om wèl te lijden? Zeg dan in het lijden, en om deemoedig te lijden: "De hel, die ik verdiend heb, is schrikkelijker dan al wat ik lijden kan: mijn Zaligmaker heeft veel meer geleden dan ik; en de hemel is voorzeker wel waard wat ik lijd".

  Gebed
  Doordring mijn hart van deze gevoelens, o mijn Zaligmaker, wanneer Gij mij kwellingen overzendt, en maak dat zij mij in al mijn verdrukkingen ondersteunen; want, helaas! Gij weet, o mijn Jezus, hoe grotelijks men uit de natuur het kruis haat en vlucht, ofschoon men overtuigd is dat Gij ons door het kruis hebt verlost, en dat wij onze zaligheid niet kunnen bewerken noch in het Paradijs kunnen komen, dan langs de Calvarieberg. Geef mij die verduldigheid, die kracht en die kloekmoedigheid, welke Gij aan uw Martelaren verleent; en aangezien ik U geen grotere erkentenis en liefde kan betonen dan met voor U te lijden, of mij waardiger kan maken om uw genade en uw glorie te verdienen dan met uw kruis te dragen, gelief mij dan in mijn neerslachtigheid te ondersteunen door de begeerte van U te behagen, en door de hoop van een eeuwig gelukkig leven.
  Amen.

  Dag 31 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 4 : 2

   

  Hoofdstuk 2

  De grote goedheid en liefde van God

  wordt de mens in het Sacrament bewezen

   

  De gelovige : Heer, vertrouwend op uw goedheid en grote barmhartigheid, kom ik bij U als een zieke bij de arts, als een hongerige en dorstige bij de bron van het leven, als een arme bij de Koning van de hemel; als de dienaar bij zijn Heer, als het schepsel bij de Schepper, als de troosteloze bij zijn goede Vertrooster.

  Maar hoe bestaat het dat Gij tot mij komt?

  Wie ben ik dat Gij uzelf aan mij geeft?

  Hoe durft een zondig mens voor U te verschijnen en hoe kunt Gij het over U verkrijgen naar een zondig mens toe te komen?

  Gij kent uw dienaar, Gij weet dat hij niets goeds in zich heeft op grond waarvan Gij dit voor hem zoudt doen.

  Ik beken dus mijn minderwaardigheid, ik erken uw goedheid, ik loof uw liefde en ik dank U om uw al te grote genegenheid.

  De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 243-254

  Praktijk : het feest van 25 maart

  243 Een bijwondere devotie moeten wij hebben voor het groot geheim van de Menswording van het Woord dat op 25 maart wordt gevierd. De heilige Geest heeft deze devotie immers om de volgende redenen ingegeven :

  1 om de onuitsprekelijke afhankelijkheid te eren en na te volgen, die God de Zoon ten opzichte van Maria heeft willen beleven, tot glorie van God Zijn Vader en tot ons heil. Want juist in dit geheim, waarin Jezus Christus gevangene en slaaf was in de schoot van de van God vervulde Maria en geheel en al op haar was aangewezen, komt deze afhankelijkheid bijzonder tot uitdrukking.

  2 Om God te danken voor de weergaloze genadegaven die Hij Maria geschonken heeft, vooral door haar tot Zijn allerwaardigste Moeder te kiezen, wat juist in dit mysterie gebeurde.

  Dit zijn de twee voornaamste doelstellingen van de slavernij van Jezus Christus in Maria.

  244 Mag ik uw aandacht erop vestigen dat ik ‘slaaf van Jezus in Maria’ gebruik, in plaats van ‘slaaf van Maria’. Tronson, algemeen overste van het Saint-Sulpiceseminarie gaf dit als raad aan een geestelijke die hem over deze kwestie raadpleegde. Hij fundeerde zijn advies als volgt :

  1  245 Men kan beter spreken van de slavernij van Jezus in Maria, en zich slaaf van Jezus noemen, liever dan slaaf van Maria. Men noemt deze devotie naar het doel ervan: Jezus Christus, en niet naar de weg, het middel om dat doel te bereiken: Maria.

  2  246 In deze devotie viert en eert men voornamelijk het mysterie van de Menswording. In dit geheim zien wij Jezus slechts in Maria, mens geworden in haar schoot. Vandaar dat het beter is te spreken van de slavernij van Jezus in Maria, van Jezus verblijvend en heersend in Maria, zoals het mooie gebed :

  Tot Jezus, levend in Maria

  O Jezus, levend in Maria, kom en leef in ons,
  in Uw geest van heiligheid, in de volheid van
  Uw gaven, in de volmaaktheid van Uw wegen,
  in de waarheid van Uw deugden, in de
  gemeenschap van Uw goddelijke geheimen.
  Heers in ons over alle vijandelijke machten,
  de duivel, de wereld en het vlees, in de
  kracht van Uw Geest en voor de glorie
  van Uw Vader. Amen.

  3  247 Deze zegswijze duidt ook het best de innige vereniging aan die er tussen Jezus en Maria bestaat. Zij zijn zo innig verenigd, dat de een geheel opgaat in de ander: Jezus is helemaal in Maria, en Maria helemaal in Jezus. Zij leeft niet meer, maar Jezus alleen leeft geheel in haar. Wij kunnen de Heer dus Jezus van Maria noemen, en de heilige Maagd: Maria van Jezus.

  248 Jezus leefde en heerste in Maria. Dit was de Menswording van het Woord. Het basismysterie van Jezus Christus hieromtrent betrof dat Hij met instemming van Maria en in haar schoot, alle uitverkorenen heeft gekozen. Daarom wordt de schoot van Maria door de heiligen ‘zaal van Gods geheimen’ genoemd. In dit mysterie heeft Hij reeds alle volgende mysteries van zijn leven bewerkt door het feit dat Hij ze toen al aanvaardde. ‘Jezus heeft bij zijn intrede in de wereld gezegd: Zie, ik kom om uw wil te doen.’ (Heb 10,5-7). Dit mysterie is dus de samenvatting van alle mysteries, want het bevat de wil ertoe en de genade ervan.                                                                                                                  

  25-09-2009, 21:09 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 27 tot 28

  ofwel:

  Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd: vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden open gedaan. Wij smeken U, ontsteek in ons het vuur van uw goddelijke liefde, opdat wij U uit geheel ons hart met woord en daad beminnen en nimmer ophouden U te prijzen.
  Geef, Heer, dat wij steeds uw heilige Naam niet alleen vrezen maar ook beminnen; want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van uw liefde bevestigd hebt, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

   

  ofwel:

   

  Goddelijke Jezus, Zoon van God, die voor onze zaligheid hebt willen geboren worden in een stal, uw leven in armoede, kwellingen en ellende hebt willen doorbrengen en in de smarten van de kruisdood hebt willen sterven, ik bid U, in het uur van mijn dood tot uw hemelse Vader: “Vader, vergeef hem” en tot uw beminde Moeder: “Ziedaar uw Zoon”, en tot mijn ziel: ”Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs.” Mijn God, mijn God, verlaat mij niet in dat uur.
  “Ik heb dorst”; ja, o mijn God, mijn ziel dorst naar U, die de bron der levende wateren zijt.
  Mijn leven gaat voorbij als een schaduw; een korte tijdspanne nog en alles zal volbracht zijn.
  Daarom, o mijn aanbiddelijke Verlosser, beveel ik mijn geest in uw handen vanaf dit ogenblik tot in alle eeuwigheid.  Heer Jezus, ontvang mijn ziel. Amen.

  Litanie van de Heilige Louis-Marie de Montfort

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  H. Maria, bid voor ons.
  Middelares van alle genaden, bid voor ons.
  Koningin van de harten, bid voor ons.
  Heilige Montfort, bid voor ons.
  Heilige Montfort, getrouwe navolger van Jezus Christus, bid voor ons.
  Heilige Montfort, welsprekende prediker van het Kruis, bid voor ons.
  Heilige Montfort, verheerlijker van het H. Hart, bid voor ons.
  Heilige Montfort, godvruchtige slaaf van Jezus in Maria, bid voor ons.
  Heilige Montfort, apostel van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
  Heilige Montfort, man van gebed, bid voor ons.
  Heilige Montfort, wonder van versterving, bid voor ons.
  Heilige Montfort, hartstochtelijk beminnaar van de armoede, bid voor ons.
  Heilige Montfort, onverschrokken kampvechter van de waarheid, bid voor ons.
  Heilige Montfort, vurige verdediger van het katholiek geloof, bid voor ons.
  Heilige Montfort, onvermoeibare ijveraar van Gods glorie en het zielenheil, bid voor ons.
  Heilige Montfort, hersteller van ‘s Heren tempels, bid voor ons.
  Heilige Montfort, vader van de armen, bid voor ons.
  Heilige Montfort, hulp van de lijdenden en van de zieken, bid voor ons.
  Heilige Montfort, leraar van de kinderen en van de jeugd, bid voor ons.
  Heilige Montfort, stichter van kloosterorden, bid voor ons.
  Heilige Montfort, toonbeeld van de priesters en missionarissen, bid voor ons.

  Verkrijg ons de ware wijsheid, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons de geest van geloof, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons de geest van gebed, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons de geest van nederigheid, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons de liefde tot het kruis, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons uw ware godsvrucht tot Maria, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons uw verknochtheid aan de plaatsvervanger van Christus, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons uw kinderlijke gehoorzaamheid aan de onfeilbare paus, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons uw moed in de beproevingen, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons uw liefde tot het verborgen leven, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons uw ijver tot de bekering van de zondaars, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons de volharding in het goede, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons de genade van een goede dood, Heilige Montfort.
  Verkrijg ons het rijk van Jezus door Maria, Heilige Montfort.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Heilige Louis-Marie de Montfort, wees onze voorspreker bij God.

  Laat ons bidden:
  O God, die de heilige Ludovicus Maria de Montfort, uw belijder, gemaakt hebt tot een uitmuntend apostel van het geheim van het Kruis en van de allerheiligste rozenkrans, en door hem de Kerk met een nieuwe orde hebt verrijkt, geef ons door zijn verdiensten en voorspraak, dat wij, door het leven, het sterven en de verrijzenis van uw eniggeboren Zoon, het loon der eeuwige zaligheid mogen verwerven.
  Door dezelfde Christus, onze Heer.
  Amen.

  Maria-antifonen : zijn zelfstandige gezangen, los van de psalmodie. In het getijdengebed worden de completen besloten met één van de vijf antifonen, naargelang het kerkelijk jaar. Er zijn 5 Maria-antifonen :, Ave Regina coelorum, Regina coeli, Sub Tuum Praesidium en het Salve regina.

  1 Alma Redemptoris Mater

  Verheven moeder van de Verlosser,

  die altijd zijt de open deur des hemels

  en de ster der zee,

  kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan.

  Gij die tot verwondering van de natuur

  uw heilige Schepper hebt gebaard

  en maagd zijt gebleven;

  gij die door Gabriël zijt begroet,

  ontferm u over ons, zondaars.

   

  2 Ave Regina coelorum

   

  Wees gegroet, Koningin der hemelen,
  wees gegroet, Meesteres der engelen:
  gegroet, Gij poort, waaruit
  aan de wereld het licht is verschenen.
  Verheug U, roemrijke Maagd,
  boven alles schoon:
  gegroet, heerlijke schone,
  en bid voor ons bij de Christus.

  3 Regina Coeli  : ("Koningin des Hemels") een van de vijf Maria-antifonen over de Heilige Maagd Maria. De auteur van deze tekst is onbekend. Volgends de legende hoorde Paus Gregorius I engelen de eerste drie regels van het versje zingen op een paasdag in Rome. Dit inspireerde hem om een vierde regel toe te voegen.

  Koningin des Hemels, verheug U, alleluja

  Omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja,

  Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja,

  Bid voor ons tot God, alleluja.

  4 Sub tuum praesidium : Onder uw bescherming is de oudste hymne aan de Theotokos (Heilige Maagd Maria). De vroegste tekst van deze hymne is gevonden in een Koptisch-orthodoxe kerstliturgie uit de derde eeuw. Het is geschreven in het Grieks en dateert uit ongeveer 250.

  De latijnse versie vertaald naar het Nederlands:

  Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,

  heilige moeder van God;

  verstoot onze gebeden niet in onze nood,

  maar verlos ons altijd van alle gevaren,

  o roemrijke en gezegende Maagd.

  5 Salve Regina : wordt gezongen tussen Trinitatis en het feest van Christus Koning van het heelal.

  Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;

  ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.

  Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;

  tot u smeken wij, zuchtend en wenend

  in dit dal van tranen.

  Daarom dan, onze voorspreekster,

  sla op ons uw barmhartige ogen;

  en toon ons, na deze ballingschap,

  Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.

  O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

  Bid voor ons heilige moeder van God

  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden

  Het Angelus : (voluit Angelus Domini; Nederlands de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden werd: om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds. Waar voorheen de gelovigen hun werkzaamheden stopten om te bidden is het gebruik grotendeels in onbruik geraakt.

  Het gebed werd aangekondigd door het luiden van een kleine klok, het angelusklokje. Hierbij werden drie slagen op de klok gegeven waarna een aanroep met Weesgegroet Maria werd gebeden. Nog tweemaal volgden drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep en Weesgegroet. Tenslotte werd de klok gedurende twee minuten geluid en werd een afsluitend gebed gebeden.

  De benaming 'Angelus' is afgeleid van de Latijnse beginwoorden 'Angelus Domini nuntiavit Mariæ' ('De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt'). In zijn huidige vorm bestaat het Angelus sinds 1571, de tijd van paus Pius V. In de paastijd wordt het Angelus vervangen door het Regina coeli; dit werd in 1742 besloten door paus Benedictus XIV.

  De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

  En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

  Wees gegroet, Maria…

  Zie de dienstmaagd des Heren;

  Mij geschiede naar uw woord.

  Wees gegroet, Maria…

  En het Woord is vlees geworden;

  En Het heeft onder ons gewoond.

  Wees gegroet, Maria…

  Bid voor ons, heilige Moeder Gods,

  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laten wij bidden.

  Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,

  opdat wij, die door de boodschap van de Engel

  de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben,

  door zijn lijden en kruis gebracht worden

  tot de glorie van de verrijzenis.

  Door dezelfde Christus, onze Heer.

  Amen.

  Memorare : is de titel van een gebed door de Franse kloosterling Claude Bernard geschreven, die leefde in de 17e E.

  Gedenk, o allermildste Maagd Maria,

  dat het nog nooit gehoord is,

  dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam,

  die om Uw hulp kwam smeken

  en om Uw bijstand vroeg,

  door U in de steek werd gelaten.

  Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U,

  o Maagd der Maagden

  en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde.

  O Moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet,

  maar luister genadig en wil mij verhoren.

  Amen

   

  Gebed van Fatima : door Maria gegeven op 13 juli 1917

  O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden!
  Behoedt ons voor het vuur van de hel.
  Breng alle zielen in de Hemel,
  en help vooral degenen
  ie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
  Amen.

  Gebed van Rue du Bac – Parijs :

  O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

  Thema : Kennis van Jezus Christus – 7 dagen

   

  In deze studie leggen we ons toe op de studie van Jezus Christus. Er zijn twee zaken die van fundamenteel belang zijn om Jezus en zijn missie te begrijpen.

  1 Jezus is de Godmens. Volledig mens en volledig God. Als we Satan en de wereld hebben opgegeven heeft Jezus het alleenrecht om ons te leiden en over ons te waken. We aanvaarden Jezus als onze Heer en Verlosser.

  2 Jezus’ innerlijk leven, zijn deugden, zijn heilig hart, Zijn verbondenheid met Maria in de mysteries van de Aankondiging van de Aartsengel Gabriel, de Geboorte, Zijn kinderjaren en verborgen leven, Zijn eerste mirakel op het bruidsfeest te Kana, de lijdensweg en kruisdood op Kalvarië.

   

  Akte van Liefde

  Mijn Heer en mijn God, ik bemin U bovenal, uit geheel mijn hart, uit geheel mijn ziel en uit al mijn krachten, omdat U oneindig volmaakt en alle liefde waardig bent. En ik bemin ook mijn naaste gelijk mijzelf, uit liefde tot U. In deze liefde wil ik leven en sterven.

  Dag 27 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 61-63, 67-69

   

  Enkele fundamentele waarheden van de ware godsvrucht

   

  Eerste waarheid : Jezus Christus is het einddoel

   

  61 Jezus Christus onze Verlosser, waarlijk God en waarlijk mens, moet het einddoel van al onze devoties zijn, anders zijn ze onjuist en misleidend.

  Jezus Christus is ‘Alfa en Omega’ (Apk 21,6), begin en einde van alles. Naar het woord van de Apostel werken wij alleen maar om ‘ieder mens tot volmaaktheid te brengen in Jezus Christus’ (Ef 4,13). ‘In Hem alleen immers woont de gehele volheid van de godheid’ (Kol 2,9) en alle andere volheid van genaden, deugden en volmaaktheden. ‘In Hem alleen worden wij gezegend met elke geestelijke zegen’ (Ef 1,13).

  Hij is de enige Meester om ons te onderwijzen, de enige heer waarvan wij afhankelijk dienen te zijn, het enige hoofd waarmee wij verenigd moeten worden. Wij hebben geen ander model om ons naar te voegen, geen andere geneesheer die ons genezen, geen andere herder die ons moet voeden. Hij is de enige weg die ons moet leiden, de enige waarheid om te geloven, het enige leven dat ons groeikracht moet geven, kortom: ons enige alles in alles dat ons genoeg moet zijn. ‘Er is onder de hemel geen enkele andere naam gegeven waardoor wij gered moesten worden’ (Hand 4,12) dan de naam Jezus. God heeft ons geen enkel ander fundament gelegd voor ons heil, onze volmaaktheid en verheerlijking dan Jezus Christus. Elk gebouw dat niet op deze vaste rots is gevestigd, is op drijfzand gefundeerd en zal onvermijdelijk vroeg of laat instorten. Iedere gelovige die niet met Hem verenigd is als een rank met de wijnstok, zal afvallen en verdorren, alleen nog maar goed om in het vuur geworpen te worden (Joh 15,6). Buiten Hem is alles slechts afdwaling, leugen, onrecht, nutteloosheid, dood en veroordeling. Maar als wij in Jezus leven en Jezus in ons, hebben wij geen veroordeling te vrezen (Rom 8,1). Noch engelen in de hemel, noch mensen op aarde, noch kwelgeesten in de hel, noch enig ander schepsel kan ons schaden, omdat het ons ‘niet kan scheiden van de liefde van God, die in Jezus Christus is’ (Rom 8,39).

  Door Jezus, met Jezus en in Jezus kunnen wij alles: alle eer en glorie brengen aan de Vader in eenheid met de heilige Geest; volmaakt worden en voor onze medemens een goede geur van eeuwig leven zijn.

  62 Indien wij dus deze hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd verspreiden, dan doen wij dat enkel en alleen om die tot Jezus Christus des te beter ingang te doen vinden. Wij beogen niets anders dan een gemakkelijk en gewaarborgd middel aan te reiken om Jezus te vinden. Het is noodzakelijk om ten volle Jezus te vinden en Hem innig lief te hebben en trouw te dienen.

  63 Heer, U bent altijd met Maria en Maria is altijd met U. Zij kan niet zonder U, want anders zou zij ophouden te zijn wat zij is. Zij is door de genade zozeer omgevormd in U, dat zij niet meer leeft of bestaat. U alleen, Jezus, leeft en heerst in haar volkomener dan in alle engelen en zaligen. Zij is helemaal één met U. Beminnelijke Meester, laat mij enigszins delen in Uw gevoelens van dankbaarheid, hoogachting, eerbied en liefde ten opzichte van Uw heilige Moeder. Want dan zal ik steeds meer leven als U en U van meer nabij volgen, en zo U des te meer beminnen en verheerlijken.

  Gebed van de H. Augustinus :

  67 Gij zijt de Christus, mijn heilige vader, mijn liefdevolle God en machtige koning, mijn goede herder, mijn enige meester, mijn beste helper, mijn levensbrood, mijn priester in eeuwigheid, mijn gids naar het vaderland, mijn ware licht, mijn heilige zoetheid, mijn rechte weg, mijn uitmuntende wijsheid, mijn pure eenvoud, mijn vreedzame eendracht, heel mijn bescherming, mijn voortreffelijk erfdeel, mijn eeuwig heil.                                                                                 Jezus Christus, lieflijke Heer, waarom heb ik in heel mijn leven iets anders bemind, waarom iets anders begeerd dan U, Jezus, mijn God? Waar was ik wanneer ik in mijn geest niet met U was? Van nu af aan moeten al mijn verlangens ontvlammen en in de Heer Jezus uitstromen. Lieve Jezus, heel mijn goede gezindheid die past bij mijn lofprijzing aan U, moge U beminnen en U bewonderend aanschouwen. God van mijn hart en mijn erfdeel, Jezus Christus, moge Gij de levende vuurkool van Uw liefde mijn levensgeest doen ontbranden en groeien tot een volmaakt vuur. Moge het vuur steeds branden op het altaar van mijn hart, gloeien in mijn binnenste, vlammen doen reiken in de geheime plekken van mijn ziel. Moge ik op de dag van mijn voleinding volmaakt bevonden worden bij U. Amen.

  Tweede waarheid : wij behoren aan Jezus en aan Maria toe

  68 Uit wat Jezus voor ons betekent, moeten wij besluiten dat wij naar het woord van de Apostel Paulus niet onszelf toebehoren. Wij zijn helemaal van Hem: Zijn ledematen en slaven, door Hem oneindig duur gekocht ten koste van al Zijn bloed (1 Kor 6,19-20).

  Vóór het Doopsel behoorden wij als slaven toe aan de duivel. Het Doopsel heeft ons werkelijk tot slaven van Jezus Christus gemaakt. Nu moeten wij leven, werken en sterven enkel en alleen om voor deze Godmens vrucht te dragen, Hem in ons lichaam te verheerlijken en te laten heersen in onze ziel. Wij zijn immers Zijn verovering, het volk dat Hij zich verworven heeft, Zijn erfdeel.

  Dag 28 : Matteüs 26: 1, 26-29, 36-46

   

  Hoofdstuk 26


  Verraad
  [1]
  Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: [2] ‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’

   

  Instelling van de eucharistie

  [26] Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ [27] En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, [28] dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. [29] Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’

  In Getsemane
  [36] Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ [37] Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, [38] zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ [39] Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ [40] Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? [41] Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ [42] Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ [43] Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. [44] Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. [45] Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. [46] Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

  25-09-2009, 21:09 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 26 en gebeden

  Dag 26 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 14-39

   

  De bijzondere plaats van Maria in Gods Heilsplan en in het Leven van de Kerk

   

  Maria in het handelen van God

   

  14 Ik erken met heel de Kerk dat Maria enkel een schepsel is, voortgekomen uit de handen van de Allerhoogste, en dat zij dus, vergeleken bij Zijn oneindige majesteit, minder betekent dan een atoom of lierver helemaal niets. Alleen Hij is immers ‘Die Is’ (Ex 3,14). Bijgevolg heeft die verheven Heer, die steeds onafhankelijk en zichzelf voldoende is, voor het volvoeren van Zijn wilsbeschikkingen en het manifesteren van Zijn heerlijkheid de allerheiligste Maagd, absoluut gesproken, niet nodig gehad en ook nu heeft Hij haar niet nodig. Hij hoeft maar te willen om alles tot stand te brengen.

   

  15 Wanneer ik echter uitga van de zaken zoals ze zijn en zie dat God Zijn grootste werken heeft willen beginnen en voltooien door bemiddeling van de allerheiligste Maagd, vanaf het ogenblik dat Hij haar geschapen had, dan mogen wij met een gerust hart aannemen dat Hij in alle eeuwigheid niet van gedragslijn zal veranderen. Hij is immers God: Hij verandert niet van idee of van handelswijze (Ps 102,26-28).

   

  16 God de Vader heeft niet anders dan door Maria Zijn eniggeborene aan de wereld geschonken. De aartsvaders hebben erom gesmeekt, de profeten en de heiligen van de oude wet hebben 4000 jaar lang gebeden om die schat te bezitten. Maar Maria alleen heeft hem verdiend en genade gevonden in de ogen van God, dankzij de kracht van haar gebed en de verhevenheid van haar deugden. De H. Augustinus zegt dat de wereld het niet waard was om Hem, de Zoon van God, rechtstreeks uit de handen van de Vader te ontvangen en dat Hij Hem daarom aan Maria heeft gegeven, opdat de wereld Hem zou ontvangen door haar.

  God de Zoon is mens geworden ter wille van ons heil, maar in Maria en door Maria.

  God de heilige Geest heeft Jezus in Maria gevormd, maar eerst vroeg Hij bij monde van Gabriël, een van Zijn voornaamste hofdienaren om haar instemming.

   

  17 God de Vader heeft Maria in Zijn vruchtbaarheid doen delen voor zover een louter schepsel daartoe in staat was. Zo gaf Hij haar het vermogen Zijn Zoon voort te brengen en alle leden van diens mystiek lichaam.

   

  18 God de Zoon is in haar maagdelijke schoot neergedaald als de nieuwe Adam in zijn aards paradijs: Hij wilde er Zijn welbehagen vinden en in verborgenheid wonderwerken van genade verrichten. Deze mens geworden God vond er Zijn vrijheid in zich opgesloten te zien in haar schoot; en Hij heeft Zijn kracht in volle glorie ontplooid met zich te laten dragen door dat meisje. Hij vond er voor Zichzelf en Zijn Vader glorie in, dat Hij Zijn heerlijkheid voor alle schepselen hier beneden verborgen hield en ze alleen aan Maria onthulde. Hij heeft Zijn onafhankelijkheid en majesteit luisterrijk tot gelding gebracht door afhankelijk te zijn van die beminnelijke Maagd bij Zijn ontvangenis, geboorte, opdracht in de tempel, tijdens Zijn 30-jarig verborgen leven en tot in Zijn dood waarbij zij Hem terzijde stond. Zo wilde Hij samen met haar één en hetzelfde offer brengen. Hij wilde geslachtofferd worden door haar instemming met de eeuwige Vader, zoals eens Isaac geofferd werd door Abrahams instemming met Gods wil. Zij heeft Hem gevoed, verzorgd, grootgebracht en opgeofferd voor ons.

  Wat een bewonderenswaardige en onbegrijpelijke afhankelijkheid van een God! Om ons de waarde en de oneindige glorie daarvan te tonen, is de heilige Geest er in het Evangelie niet stilzwijgend aan voorbij kunnen gaan, niettegen-staande Hij bijna alle bewonderenswaardige dingen, die deze mens geworden Wijsheid tijdens Zijn verborgen leven heeft gedaan, voor ons verborgen heeft gehouden. Jezus heeft Zijn Vader meer eer gebracht door zich gedurende 30 jaar aan Zijn Moeder te onderwerpen, dan wanneer Hij door het verrichten van de grootste wonderen de hele wereld had bekeerd. Wat een hoge eer bewijzen we dus aan God, als we ons, om Hem te behagen, afhankelijk maken van Maria, naar het voorbeeld van Jezus, ons enig model.

   

  19 Als wij het verdere leven van Jezus nauwkeurig nagaan, zullen wij zien dat Hij Zijn wonderen heeft willen beginnen door Maria. Door haar woord heeft Hij de H. Johannes geheiligd in de schoot van zijn heilige moeder Elisabeth; zij had nog niet gesproken of Johannes werd geheiligd. Dit is Zijn eerste en grootste wonder in de orde van de genade. En op de bruiloft van Kana veranderde Hij, op Maria’s nederig verzoek, water in wijn: Zijn eerste wonder in de orde van de natuur. Zo is Hij begonnen en voortgegaan Zijn wonderwerken te doen door Maria. En Hij zal ermee doorgaan tot het einde van de tijd door Maria.

   

  20 God de heilige Geest is onvruchtbaar in God, Hij brengt immers geen andere goddelijke persoon voort; maar door Maria, die Hij tot Bruid heeft genomen, is Hij vruchtbaar geworden. Met haar, in haar en uit haar heeft Hij Zijn meester-werk tot stand gebracht: een mensgeworden God. Op dezelfde wijze verwekt Hij nog dagelijks, tot het einde van de wereld, de voorbeschikten, namelijk de ledematen van het lichaam van dat aanbiddelijk hoofd. Om Jezus in een ziel voort te brengen en die ziel in Jezus, werkt Hij dan ook des te krachtiger naarmate Hij er Maria, Zijn geliefde en onafscheidelijke Bruid, inniger aanwezig vindt.

   

  21 Nu wil ik niet beweren dat de allerheiligste Maagd de vruchtbaarheid aan de heilige Geest geeft, alsof Hij die niet reeds bezat. Hij is immers God en daarom is Hij, evenals de Vader en de Zoon, wel degelijk vruchtbaar, dat wil zeggen Hij bezit het vermogen tot overbrenging. Alleen verwerkelijkt Hij dit niet, aangezien Hij geen andere goddelijke persoon voortbrengt. De heilige Geest heeft absoluut gesproken de heilige Maagd niet nodig, maar Hij bedient zich van haar om door haar bemiddeling Zijn vruchtbaarheid te verwerkelijken, nl. door in haar en door haar Jezus en Zijn ledematen te verwekken. Dit is een mysterie van genade.

   

  Maria in het leven van de Kerk

   

  22 De gedragslijn die de 3 Personen van de allerheiligste Drieëenheid hebben gevolgd tijdens de menswording, nl. de eerste intrede van Jezus Christus, houden zij dagelijks onzichtbaar aan in de heilige Kerk. En tot het einde van de tijd, nl. tijdens de laatste intrede van Jezus, zullen zij daaraan trouw blijven.

   

  23 God de Vader heeft alle wateren doen samenvloeien en die samenvloeiing noemde Hij zee; zo deed Hij ook met al Zijn genaden, en deze noemde Hij Maria. Die grote God heeft een schat, een rijkgevuld arsenaal, waarin Hij alles wat Hij bezit aan schoons, aan stralends, aan zeldzaams en kostbaars, ja zelfs Zijn eigen Zoon, geborgen heeft. En die enorme schat is niets anders dan Maria. De heiligen noemen haar de schat van de Heer. Uit haar volheid ontvangen de mensen rijkelijk hun deel.

   

  24 God de Zoon heeft al wat Hij door Zijn leven en Zijn sterven verworven heeft, Zijn oneindige verdiensten en Zijn bewonderenswaardige deugden, aan Zijn Moeder meegedeeld. Alles wat Zijn Vader Hem als onvervreemdbaar bezit heeft geschonken, laat Hij door haar beheren. Door haar past Hij Zijn verdiensten toe op Zijn ledematen, geeft Hij hun deel aan Zijn deugden en deelt Hij Zijn genaden uit. Zij is Zijn geheimvolle kanaal, zij is Zij aquaduct, waardoor Hij mild en rijkelijk Zijn barmhartigheid laat stromen.

   

  25 God de heilige Geest heeft Maria, Zijn trouwe Bruid, Zijn onuitsprekelijke gaven meegedeeld. Hij koos haar tot uitdeelster van al wat Hij bezit. Daardoor reikt zij al Zijn gaven en Zijn genaden uit aan wie zij wil, zoveel zij wil, zoals zij wil en wanneer zij wil. En dus wordt de mensen geen enkele hemelse gave geschonken die niet door haar maagdelijke handen gaat. Zo is nu eenmaal Gods wil, dat wij alles door Maria zouden ontvangen. Op die manier wilde de Allerhoogste haar verrijken, verheffen en aanzien geven, omdat zij zich uit diepe ootmoed arm, nederig en verborgen heeft gehouden tot op de bodem van het niets, haar leven lang. Zo denken de Kerk en de heilige Vaders erover.

   

  26-27 De genade vervolmaakt de natuur en de glorie vervolmaakt de genade. De Heer is dus ongetwijfeld ook in de hemel nog evengoed de Zoon van Maria als Hij dat op aarde was. Maar daaruit volgt ook dat Hij, als het volmaaktste van alle kinderen, nog altijd even onderworpen en gehoorzaam is ten opzichte van de beste van alle moeders. Nu mag men deze afhankelijkheid niet als een soort verlaging of onvolmaaktheid in Jezus opvatten. Maria staat immers oneindig ver beneden haar Zoon die God is. Zij geeft Hem dan ook geen bevelen zoals een aardse moeder dat kan doen aan een kind dat aan haar ondergeschikt is. Maria is zo geheel in God omgevormd, door de genade en de glorie die alle heiligen omvormt in Hem, dat zij niets vraagt, niets wil of verricht wat met Gods eeuwige en onveranderlijk wil in strijd zou zijn.

  Wanneer we dus in de geschriften van de H. Bernardus, Bernardinus, Bonaventura en anderen lezen, dat alles in de hemel en op aarde, zelfs God, aan de allerheiligste Maagd onderworpen is, dan willen zij alleen maar zeggen dat God haar zo’n groot gezag heeft willen verlenen, dat het lijkt alsof zij dezelfde macht heeft als God. Haar gebeden en verzoeken vermogen zoveel bij God, dat Zijne Majesteit ze altijd als bevelen beschouwt. Nooit weerstaat Hij het gebed van Zijn dierbare Moeder, omdat het altijd nederig is en in overeenstemming met Zijn wil.

  Wij weten hoe Mozes door de kracht van zijn gebed Gods toorn tegen de Israëlieten zo krachtdadig weerhield, dat die allerhoogste en oneindig barmhartige Heer hem niet kon weerstaan en hem vroeg Hem toch in Zijn toorn te laten begaan om dat weerspannige volk te straffen (Ex 32,10). Wat moeten wij dan denken van het gebed van de nederige Maria? Zij is immers de waardige Moeder van God, die meer invloed heeft bij Zijne Majesteit dan de gebeden en bemiddelingspogingen van alle engelen en heiligen in de hemel en op aarde.

   

  28 Maria oefent in de hemel gezag uit over engelen en zaligen. Als beloning voor haar diepe nederigheid heeft God haar de macht en de opdracht verleend om de tronen, die door de val van de hoogmoedige engelen leegstaan, met heiligen te bezetten. Zo wil het de Allerhoogste die de nederigen verheft (Lc 1,52): hemel, aarde en hel moeten zich goedschiks of kwaadschiks, voegen naar de bevelen van de nederige Maria. Hij heeft haar aangesteld tot Koningin over hemel en aarde, tot krijgsoverste van Zijn heerscharen, bewaarster van Zijn schatten, uitdeelster van Zijn genaden, uitvoerster van Zijn grote wonderwerken, herstelster van de mensheid, middelares voor de mensen, verdelgster van Gods vijanden en trouwe gezellin van Zijn grootheid en Zijn triomfen.

   

  29 God de Vader wil tot aan het einde van de wereld kinderen voortbrengen door Maria. Hij spreekt tot haar: ‘Vestig u in Jakob’ (Prediker 24,13). Dat wil zeggen: vestig uw vaste woonplaats, uw zetel, in Mijn kinderen, nl. Mijn uitverkorenen, die door Jakob worden afgebeeld; en niet in de kinderen van de duivel, nl. de verworpenen, afgebeeld door Esau.

  30 Zoals er bij de natuurlijke en lichamelijke voortbrenging een vader en een moeder zijn, zo zijn er ook bij de bovennatuurlijke en geestelijke voortbrenging een vader, die God is, en een moeder, die Maria is. Alle ware kinderen van God, de uitverkorenen, hebben God tot vader en Maria tot moeder. Wie Maria niet als moeder heeft, heeft God dus niet als vader. Zo komt het dat verworpenen, zoals ketters, schismatieken enz. die de allerheiligste Maagd haten of met geringschatting of onverschilligheid beschouwen, God niet als Vader hebben, al gaan ze er prat op, omdat ze Maria niet als moeder hebben. Want als zij werkelijk hun moeder was, dan zouden zij haar wel liefhebben en hoogachten, zoals een kind vanzelf doet ten opzichte van zijn moeder die hem het leven schonk.

   

  31 God de Zoon wil zichzelf elke dag opnieuw vormen en mens worden in Zijn ledematen door Zijn dierbare Moeder. Hij zegt haar nl.: ‘Israël zal uw erfdeel zijn’ (Prediker 24,13). Het is alsof Hij wilde zeggen: van God Mijn Vader heb ik alle volkeren van de aarde als onvervreemdbaar bezit gekregen, alle mensen, goeden en slechten, uitverkorenen en verworpenen. De ene groep zal ik met een gouden staf leiden, de andere met een ijzeren roede. Een vader en voorspreker zal ik zijn voor de ene, een rechtvaardige wreker voor de andere, een rechter voor allen. Maar lieve Moeder, uw deel zullen alleen de uitverkorenen zijn, die afgebeeld werden door Israël. Als een goede moeder moet u hen voortbrengen, voeden, grootbrengen en als hun Koningin moet u hen leiden, besturen en verdedigen.

   

  32 ‘Een mens en een mens is in haar geboren’ (Ps 86,5), zegt de heilige Geest.

  De eerste mens die in Maria werd geboren, is de Godmens Jezus; en de tweede is een gewone mens, kind van God en van Maria door aanneming. Als het hoofd van het menselijk geslacht werd Jezus in haar geboren. Dan volgt daaruit dat ook de uitverkorenen, de ledematen van dat hoofd, in haar worden geboren. Dezelfde moeder brengt toch niet het hoofd ter wereld zonder de ledematen; ook niet de ledematen zonder het hoofd. Zo is het ook in de orde van de genade: zowel hoofd als ledematen komen voort uit dezelfde moeder. Indien een lid van het mystiek lichaam van Jezus een andere moeder zou hebben dan Maria die het hoofd heeft voortgebracht dan zou dat geen lidmaat of uitverkorene van Jezus zijn.

   

  Bovendien is Jezus nu en altijd de vrucht van Maria. Hemel en aarde zeggen hat haar dagelijks ontelbare malen: ‘En gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus’ (Lc 1,42). Ongetwijfeld is Jezus dus, zowel voor ieder mens die Hem bezit, als voor iedereen in het algemeen, even waarachtig de vrucht en het werk van Maria. Daarom kan ieder trouw mens in wiens hart Jezus is gevormd, zeggen: Hartelijk dank, Maria! Wat ik bezit is haar uitwerking en haar vrucht. Zonder haar zou ik het niet bezitten. De H. Paulus zegt hierover: ‘Dagelijks breng ik de kinderen van God voort, totdat Mijn Zoon Jezus Christus in hen is gevormd volgens de volle rijkdom van Zijn volwassenheid’ (Gal 4,19; Ef 4,13). De H. Augustinus stelt dat alle uitverkorenen in deze wereld verborgen zijn in de schoot van de allerheiligste Maagd, om er gelijkvormig te worden aan het beeld van God’s Zoon. Daar bewaart, voedt en onderhoudt die goede moeder hen. Daar doet wij hen groeien totdat zij hen voortbrengt voor de glorie: hun sterfdag wordt hun geboortedag, zoals de Kerk de dood van de rechtvaardigen noemt. Dit is een geheim van genade waarvan de verworpenen niets afweten en dat weinig bekend is bij de uitverkorenen!

   

  34 God de heilige Geest wil uitverkorenen vormen in haar en door haar. ‘Schiet wortel in Mijn uitverkorenen’ (Prediker 24,13), zegt Hij tot haar: Mijn beminde, Mijn Bruid, laat al uw deugden groeien in Mijn uitverkorenen om ze te doen uitgroeien van deugd tot deugd en van genade tot genade. Toen u op aarde leefde en de verhevenste deugden beoefende, heb Ik in u zoveel genoegen gesteld, dat Ik u nog op aarde wens te vinden, terwijl u toch in de hemel bent. Herschep daarom uzelf in Mijn uitverkorenen. Laat Mij met vreugde in hen de wortels terugvinden van uw onoverwin-nelijk geloof, diepe nederigheid, totale versterving, verheven gebed, vurige naastenliefde, vaste hoop en al uw andere deugden. U bent voor Mij nog altijd dezelfde trouwe, zuivere en vruchtbare Bruid: laat daarom uw trouw Mij getrouwen, uw zuiverheid Mij maagden en uw vruchtbaarheid Mij uitverkorenen en tempels schenken.

   

  35 Wanneer Maria eenmaal in een ziel is binnengekomen, dan brengt zij er wonderen van genade voort zoals zij alleen dat kan. Zij alleen immers is de vruchtbare maagd die haar gelijke nooit heeft gehad, noch ooit zal hebben in zuiverheid en vruchtbaarheid.

  Maria heeft samen met de heilige Geest het grootste wonderwerk aller tijden voortgebracht: een Godmens.

  Haar hoogst eigen taak is het de grote heiligen te vormen en op te voeden die zullen leven tegen het einde van de wereld. Want alleen deze uitzonderlijke en wonderbare maagd kan, in vereniging met de heilige Geest, zo ’n uitzonderlijke en buitengewone wonderwerken tot stand brengen.

   

  36 Wanneer de heilige Geest, haar Bruidegom, haar in een ziel aantreft dan vliegt Hij erheen, neemt er volledig Zijn intrek en deelt zich overvloedig mee aan die ziel. En in dezelfde mate waarin zo iemand plaats ingeruimd heeft voor Zijn Bruid. Dat is een van de voornaamste redenen dat de heilige Geest tegenwoordig geen opvallende wonderwerken verricht in de zielen: Hij vindt we niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid; eens heeft deze zelfstandige liefde van de Vader en de Zoon Maria immers tot Zijn Bruid genomen om het hoofd van de uitverkorenen Jezus Christus voort te brengen en Jezus Christus in de uitverkorenen. En sindsdien heeft Hij haar nooit afgewezen, omdat zij altijd trouw en vruchtbaar is gebleven.

   

  Noodzaak van de Maria devotie

   

  37 Dit zijn conclusies die uit het voorgaande volgen :

   

  1  Maria moet van God een groot zeggenschap over de uitverkorenen hebben ontvangen. Zij bezit door een bijzondere gunst van de Allerhoogste het recht en de heerschappij over hun zielen. Door het feit dat Hij haar gezag verleende over Zijn enige en eigen Zoon, gaf Hij haar dit ook over Zijn aangenomen kinderen; en niet alleen over hun lichaam, wat niet veel zaaks zou zijn, maar ook over hun ziel.

  38 Maria is Koningin van hemel en aarde door genade, zoals Jezus er Koning van is door Zijn wezen en door verwerving. Welnu, het Rijk van Jezus bestaat voornamelijk in het hart, dat wil zeggen het innerlijk van de mens, volgens deze tekst: ‘Het Rijk van God is binnen in ons’ (Lc 17,21). Zo bestaat ook het Rijk van de allerheiligste Maagd in het innerlijk van de mens, dat wil zeggen in zijn ziel. Vooral daar ontvangt zij samen met haar Zoon meer glorie dan in alle zichtbare schepselen. Vandaar dat wij haar met de heiligen kunnen noemen: ‘Koningin van de harten’.

   

  2  39 Wanneer het waar is dat de allerheiligste Maagd voor God noodzakelijk is, met een noodzaak die men ‘voorwaardelijk’ noemt als gevolg van Zijn wilsbeschikking, dan is zij nog veel meer noodzakelijk voor de mensen om hun einddoel te bereiken. Men moet de devotie tot de allerheiligste Maagd dus niet gelijkstellen met vormen van verering voor andere heiligen. De eerste is noodzakelijker en niet iets overbodigs.

   

  Gebeden te bidden gedurende deze 7 dagen

  Litanie van de Allerheiligste Naam van Jezus

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Jezus, glans van de Vader, ontferm U over ons.
  Jezus, verblindende luister van het eeuwig Licht, ontferm U over ons.
  Jezus, koning der heerlijkheid, ontferm U over ons.
  Jezus, zon der gerechtigheid, ontferm U over ons.
  Jezus, Zoon van de Maagd Maria, ontferm U over ons.
  Beminnelijke Jezus, ontferm U over ons.
  Bewonderenswaardige Jezus, ontferm U over ons.
  Jezus, sterke God, ontferm U over ons.
  Jezus, Vader van de toekomende tijden, ontferm U over ons.,
  Jezus, Engel van Gods verheven raad, ontferm U over ons.
  Jezus, verkondiger van Gods raadsbesluiten, ontferm U over ons.
  Almachtigste Jezus, Allergeduldigste Jezus, ontferm U over ons.
  Allergehoorzaamste Jezus, ontferm U over ons.
  Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, ontferm U over ons.
  Jezus, minnaar van de zuiverheid, ontferm U over ons.
  Jezus, onze minnaar, ontferm U over ons.
  Jezus, God van de vrede, ontferm U over ons.
  Jezus, bron van het leven, ontferm U over ons.
  Jezus, toonbeeld van de deugden, ontferm U over ons.
  Jezus, ijveraar voor de zielen, ontferm U over ons.
  Jezus, onze God, ontferm U over ons.
  Jezus, onze toevlucht, ontferm U over ons.
  Jezus, Vader van de armen, ontferm U over ons.
  Jezus, schat van de gelovigen, ontferm U over ons.
  Jezus, goede herder, ontferm U over ons.
  Jezus, waarachtig licht, ontferm U over ons.
  Jezus, eeuwige wijsheid, ontferm U over ons.
  Jezus, eindeloze goedheid, ontferm U over ons.
  Jezus, onze weg en ons leven, ontferm U over ons.
  Jezus, vreugde van de engelen, ontferm U over ons.
  Jezus, koning van de aartsvaders, ontferm U over ons.
  Jezus, meester van de apostelen, ontferm U over ons.
  Jezus, leraar van de evangelisten, ontferm U over ons.
  Jezus, sterkte van de martelaren, ontferm U over ons.
  Jezus, licht van de belijders, ontferm U over ons.
  Jezus, zuiverheid van de maagden, ontferm U over ons.
  Jezus, kroon van alle heiligen, ontferm U over ons.

  Wees genadig, spaar ons, Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, Jezus.

  Van alle kwaad, verlos ons, Jezus.
  Van alle zonde, verlos ons, Jezus.
  Van uw toorn, verlos ons, Jezus.
  Van uw gramschap, verlos ons, Jezus.
  Van de listen van de duivel, verlos ons, Jezus.
  Van de geest van onkuisheid, verlos ons, Jezus.
  Van de eeuwige dood, verlos ons, Jezus.
  Van het verwaarlozen van uw goddelijke inspraken, verlos ons, Jezus.
  Door het geheim van uw heilige menswording, verlos ons, Jezus.
  Door uw geboorte, verlos ons, Jezus.
  Door uw kindsheid, verlos ons, Jezus.
  Door uw goddelijk leven, verlos ons, Jezus.
  Door uw arbeid, verlos ons, Jezus.
  Door uw doodsstrijd en uw lijden, verlos ons, Jezus.
  Door uw kruis en uw verlatenheid, verlos ons, Jezus.
  Door uw smarten, verlos ons, Jezus.
  Door uw dood en uw begrafenis, verlos ons, Jezus.
  Door uw verrijzenis, verlos ons, Jezus.
  Door uw hemelvaart, verlos ons, Jezus.
  Door uw instelling van het allerheiligste Sacrament des Altaars, verlos ons, Jezus.
  Door uw vreugde, verlos ons, Jezus.
  Door uw heerlijkheid, verlos ons, Jezus.
  Door uw glorie, verlos ons, Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, aanhoor ons. Jezus, verhoor ons.

  Laat ons bidden,
  Heer, toon uw goedheid aan uw dienaars die de heilige Naam van Jezus eren.
  Laat ons in dit leven de vreugde smaken van die Naam en in het eeuwig vaderland voorgoed gelukkig zijn. Door Christus onze Heer. Amen.

  25-09-2009, 21:07 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 23 tot 25

  5 De ware devotie tot de heilige Maagd is belangeloos :

  Onder haar invloed zoekt men niet zichzelf, maar God alleen in Zijn heilige Moeder. Een echte Mariavereerder dient deze verheven Koningin niet uit baatzucht of eigenbelang, niet voor wijn tijdelijk of eeuwig, zijn lichamelijk of geestelijk welzijn, maar uitsluitend omdat zij het waard is dat men haar, en in haar God alleen, dient. Hij bemint Maria niet uitgerekend vanwege de gunsten die hij van haar ontvangt of verwacht, maar vanwege haar eigen beminnelijkheid. Vandaar dat hij haar even trouw bemint en dient in tegenzin en dorheid als in gevoelde vertroosting en vurigheid. Hij heeft haar evenzeer lief op Calvarië als op de bruiloft van Kana.

   

  Dag 23 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 120-121

   

  Toewijding in de diepste betekenis

   

  Onze hele volmaaktheid bestaat hierin, dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig zijn, met Hem verenigd en aan Hem toegewijd. Vandaar dat de beste devotie ontegenzeggelijk die is, welke ons het meest met Jezus Christus gelijkvormig maakt, met Hem verenigt en aan Hem toewijdt. Welnu, van alle schepselen is Maria het meest gelijkvormig met Jezus Christus, zodat ook geen enkele devotie een mens meer aan de Heer toewijdt en aan Hem gelijkvormig maakt dan de devotie tot de allerheiligste Maagd, Zijn heilige Moeder. Hoe meer dus iemand aan Maria is toegewijd, hoe meer dat ook aan Jezus Christus is.

  De volmaakte toewijding aan Jezus Christus is bijgevolg niets anders dan een volmaakte en volledige toewijding van zichzelf aan de allerheiligste Maagd. En dit is juist de devotie die ik verkondig. Anders gezegd : het is de volmaakte hernieuwing van de plechtige beloften van het heilig Doopsel.

   

  Een alles omvattende zelfgave

   

  Deze devotie bestaat dus in een volledige overgave van zichzelf aan de allerheiligste Maagd om door haar volledig aan Jezus Christus toe te behoren. Wij moeten haar geven :

   

  1 ons lichaam met al zijn zintuigen en ledematen;

  2 onze ziel met al haar vermogens;

  3 onze uitwendige goederen, ons aards bezit, zowel dat van nu als dat van later;

  4 onze innerlijke, geestelijke verworvenheden, nl. onze verdiensten, deugden en goede werken van verleden, heden en toekomst.

   

  Kortom : wij moeten haar alles geven wat wij bezitten in de orde van de natuur en van de genade, evenals al datgene wat wij later in de orde van de natuur en van de genade en van de glorie nog zullen ontvangen. En dit alles wonder enig voorbehoud, nog niet van een duit, een haar of de minste goede daad; en wel voor alle eeuwigheid. En wij moeten het schenken wonder op iets anders aanspraak te maken of enige hoop te koesteren op een andere beloning voor onze overgave en onze dienstbaarheid dan de eer, door haar en in haar aan Jezus Christus te behoren. En dat, zelfs al was deze beminnelijke Meesteres niet, wat zij in wekelijkheid altijd is, het meest vrijgevige en erkentelijke van alle schepselen.

   

  Dag 24 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 152-159,164-165

   

  Een weg die leidt tot vereniging met Jezus Christus

   

  152 Deze devotie is een gemakkelijke, korte, volmaakte en zekere weg om tot vereniging met de Heer te komen; en daarin bestaat de volmaaktheid van een christen.

   

  1 Het is een gemakkelijke weg

   

  Jezus Christus heeft hem gebaand, toen Hij tot ons kwam : er bevindt zich geen enkele hindernis die ons zou beletten bij Hem te komen. We kunnen nog langs andere wegen tot eenheid met God geraken, maar dan zullen we veel meer te lijden hebben en uitzonderlijke offers moeten brengen. Wij zullen veel meer problemen ondervinden en die slechts met grote moeite overwinnen. Wij zullen door donkere nachten moeten, door ongewone worstelingen en kwellingen, over ruwe bergen, over uiterst scherpe doornen en afschrikwekkende woestijnen heen. Maar over Maria’s weg gaat het gemakkelijker en rustiger. Ook hier moet wel hevig gevochten worden en zijn er grote moeilijkheden te overwinnen, maar die goede moeder en meesteres komt dan heel dicht in de nabijheid van haar trouwe dienaren. Zij zal hen verlich-ten in donkere uren, verheldering schenken in twijfel, bemoedigen in angst, steunen in strijd en moeilijkheden. En zo is deze maagdelijke weg om Jezus te vinden in feite een weg van rozen en honing in vergelijking met andere wegen.

  Slechts weinige heiligen hebben die zachte weg bewandeld om naar Jezus Christus te gaan. Deze bewandelden die weg : de heilige Efrem, Johannes Damacenus, Bernardus, Bernardinus, Bonaventura, Franciscus van Sales enz. De heilige Geest, de trouwe Bruidegom van Maria, heeft hen door een bijzondere genade die weg gewezen. De andere heiligen, veel meer in getal, hebben de allerheiligste Maagd wel allen vereerd, maar deze weg hebben zij niet of hoogst zelden betreden. Daardoor hebben zij ook zwaarder en gevaarlijker beproevingen doorstaan.

   

  153 Maar hoe komt het dan, kan een trouwe dienaar van Maria opwerpen, dat de trouwe dienaren van deze goede moeder zo vaak te lijden hebben, zelfs nog meer dan anderen die haar niet zo zijn toegedaan? Ze worden tegengespro-ken, vervolgd, belasterd en niet geduld. Ofwel gaan ze in innerlijke duisternis en in woestijnen, waar geen druppeltje hemelse dauw te bespeuren valt. Als deze devotie tot de heilige Maagd het vinden van Jezus Christus gemakkelijker maakt, hoe is het dan te verklaren dat juist zij het meest worden gekruisigd?

   

  154 Mijn antwoord hierop is als volgt : inderdaad krijgen de trouwste dienaren van de heilige Maagd, juist omdat zij haar lievelingen zijn, de grootste hemelse genaden en gunsten: de kruisen. Maar die dienaren van Maria kunnen deze kruisen met meer gemak, verdienste en glorie dragen. Wat een ander duizendmaal zou tegenhouden of doen vallen, dat weerhoudt hen niet één keer en doet hen zelfs vooruitgaan. Want deze goede moeder, geheel vervuld van genade en zalving van de heilige Geest, verzoet al deze kruisen en doordrenkt ze met de suiker van haar moederlijke zachtheid en de zalving van de zuivere liefde. Zo komt het dat zij ze vol vreugde slikken, hoewel ze van zichzelf zeer bitter zijn. En ik geloof niet dat iemand die godvruchtig en deugdzaam wil leven in Jezus Christus, en die dus vervolging moet lijden en dagelijks zijn kruis opnemen (2 Tim 3,12), ooit met vreugde en volharding zware kruisen zal dragen zonder tedere devotie tot de heilige Maagd die de kruisen zoet maakt. Evenmin als iemand zonder zich geweld aan te doen, en dat zal hij niet lang volhouden deze kruisen te dragen.

   

  2 Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is een korte weg om Jezus te vinden;

   

  155 want men verdwaalt er niet en men gaat er ook met meer vreugde en gemak, en dus met meer vaardigheid vooruit. In een korte tijd van onderworpenheid aan Maria en afhankelijkheid van haar vordert men meer dan in lange jaren van eigenwilligheid en zelfgenoegzaamheid. Immers de mens die gehoorzaam en onderworpen is aan de van God vervulde Maria, zal over al zijn vijanden victorie roepen. Zeker, ze zullen hem willen tegenhouden, zelfs proberen hem te doen terugdeinzen of vallen. Maar dank zij de steun, hulp en leiding van Maria zal hij zonder te vallen, terug te deinzen of zelfs maar vaart te minderen, met reuzenschreden voortgaan naar Jezus Christus. En wel, langs dezelfde weg waarlangs Jezus, naar er geschreven staat, met reuzenschreden en in korte tijd tot ons is gekomen.

   

  156 Waarom heeft Jezus Christus maar zo korte tijd op aarde geleefd, en de weinige jaren dat Hij er geleefd heeft, bijna geheel in onderdanige gehoorzaamheid aan Zijn Moeder doorgebracht? Omdat Hij, in korte tijd tot voltooiing gekomen, lang heeft geleefd, zelfs nog langer dan Adam wiens verliezen Hij kwam goedmaken en die meer dan 900 jaar is geworden. Jezus Christus heeft lang geleefd, want om te gehoorzamen aan God, Zijn Vader, is Hij geheel onderdanig geweest aan Zijn heilige Moeder en innig met haar verenigd.

  Immers:

   

  * De heilige Geest zegt, dat wie zijn moeder eert, gelijkt op iemand die schatten vergaart, met andere woorden : wie in zijn verering voor Maria, zijn moeder, zover gaat dat hij zich aan haar onderwerpt en haar in alles gehoorzaamt, zal spoedig zeer rijk worden. Want hij verzamelt dagelijks schatten door het geheim van deze steen der wijzen: ‘Wie zijn moeder eert, is als iemand die schatten verzamelt’ (Prediker 3,5).

   

  * Volgens een spirituele verklaring van dit woord van de heilige Geest: ‘Mijn ouderdom bevindt zich in de barmhartigheid van de schoot’ (Jeremia 31,22), mogen wij hier aan de schoot van Maria denken. Deze heeft immers een volmaakte mens omsloten en gebaard, en het vermogen gehad diegene te omvatten die het heelal niet kan bevatten of omsluiten. Daarom durf ik beweren dat binnen de schoot van Maria jonge mensen de rijpheid van ouderen ontvangen in verlichting en heiligheid, ervaring en wijsheid. In weinig jaren bereiken zij de volle rijkdom van de volwassen Jezus.

   

  * 157 Deze praktijk van de devotie tot de allerheiligste Maagd is een volmaakte weg om tot Jezus Christus te gaan en zich met Hem te verenigen. De van God vervulde Maria is immers het volmaaktste en heiligste van alle loutere schepselen. Bovendien heeft Jezus Christus, die toch op volmaakte wijze tot ons gekomen is, geen andere weg gekozen voor Zijn grote en verwonderlijke tocht. De Allerhoogste, de Onvatbare, de Ongenaakbare, ‘Die Is’ (Ex 3,14) wilde komen tot ons, aardwormpjes, die niets zijn.

  Hoe is dat gebeurd?

  De Allerhoogste is op volmaakte en goddelijke wijze tot ons neergedaald door de nederige Maria. Daarbij verloor Hij niets van Zijn godheid en heiligheid. De zeer nietigen moeten dan ook door Maria op volmaakte en goddelijke wijze opstijgen tot de Allerhoogste, zonder iets te vrezen.

  De Onvatbare heeft zich door de kleine Maria volkomen laten bevatten en omsluiten, zonder iets van Zijn onmetelijkheid prijs te geven. Wij ook moeten ons door de kleine Maria volkomen laten omsluiten en leiden, zonder enig voorbehoud.

  De Ongenaakbare is ons nabij gekomen: door Maria heeft Hij zich innig, volmaakt en zelfs persoonlijk met onze mensheid verenigd. Toch ging daarmee niets van Zijn majesteit verloren. Ook wij moeten door Maria tot God naderen en ons volkomen en innig met Zijne Majesteit verenigen zonder vrees verstoten te worden.

  Tenslotte : ‘Die Is’ wilde komen tot hetgeen niet is, teneinde hetgeen niet is, God te laten worden ofwel ‘Die Is’. Hij heeft dit op de meest volmaakte manier gedaan, namelijk door zich geheel aan de jeugdige maagd Maria over te geven en te onderwerpen. Toch hield Hij in de tijd niet op te zijn: ‘Hij die Is van alle eeuwigheid’. Evenzo kunnen wij, ondanks onze nietswaardigheid, door Maria gelijk worden aan God: door de genade en de glorie. Wij dienen daartoe onszelf niets, maar in Maria alles te zijn, zonder gevaar voor vergissing.

   

  158 Laat iemand me een nieuwe weg naar Jezus Christus banen. Hij mag die weg plaveien met alle verdiensten van de zaligen, versieren met al hun heldhaftige deugden, verlichten en verfraaien met alle luister en pracht van de engelen. Laat alle engelen en heiligen er zijn om wie deze weg willen bewandelen, te leiden, te verdedigen en te ondersteunen. En toch, met de grootste stelligheid beweer ik, en ik spreek de waarheid: boven die zo voortreffelijke weg zou ik de onbevlekte weg van Maria verkiezen: een weg zonder de minste smet, zonder erfzonde of persoonlijke zonde, zonder schaduw of duisternis. En wanneer mijn beminnelijke Jezus, zoals zeker is, een tweede maal in Zijn glorie op de aarde zal komen om erover te heersen, dan zal Hij geen andere reisroute nemen dan de van God vervulde Maria, door wie Hij de eerste keer zo veilig en volmaakt gekomen is. Het verschil tussen beide komsten is alleen hierin gelegen, dat Zijn eerste komst geheim en verborgen plaats vond, terwijl de tweede komst glorieus en schitterend zal zijn. Maar alle twee zijn ze volmaakt, omdat beide door Maria geschieden. Jammer genoeg wordt dit geheim niet begrepen.

   

  * 159 Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is ook een zekere weg om tot Jezus Christus te gaan, ons met Hem te verenigen en aldus de volmaaktheid te verwerven.

   

  1 Deze praktijk is immers niet nieuw. Kardinaal de Bérulle, wiens nagedachtenis door heel Frankrijk in ere is, toonde zich een van de ijverigsten om deze godsvrucht in Frankrijk te verbreiden, ondanks alle laster en vervolging door critici en andersdenkenden tegen hem ontketend. Hij schreef een boekje en toonde aan dat deze godsvrucht gebaseerd is op het voorbeeld van Jezus Christus, op onze verplichtingen jegens Hem en op de plechtige beloften die wij hebben gedaan bij het heilig Doopsel. Hij toont aan dat deze toewijding aan de allerheiligste Maagd, en door haar handen aan Jezus Christus, niets anders is dan een volmaakte hernieuwing van de plechtige beloften van het Doopsel. Wanneer deze praktijk geen gemeengoed is, dan komt dit doordat we te voortreffelijk is om door iedereen gesmaakt en beoefend te worden.

   

  2 164 Deze devotie is een zeker middel om tot Jezus Christus te gaan, omdat het de kenmerkende eigenschap van de heilige Maagd is ons veilig tot Jezus te brengen, zoals het Jezus eigen is ons veilig te leiden naar de eeuwige Vader. Wie een geestelijk leven wil leiden, mag niet ten onrechte menen dat Maria voor hen een belemmering is om tot vereniging met God te komen. Hoe zou dat mogelijk zijn? Zij heeft voor allen en voor iedereen genade gevonden bij God. Zou zij dan een belemmering kunnen vormen voor iemand om de grote genade te vinden van de eenwording met Hem? Zij is vol van genade, vloeit over van genade. Zij is zo innig met God verenigd en in Hem omgevormd, dat Hij in haar als het ware moest mens worden. Zou zij dan iemand kunnen belemmeren om volmaakt een te worden met God? Een van de redenen waarom slechts zo weinigen tot de volle rijkdom van de volwassen Jezus Christus komen, is omdat Maria nog altijd de Moeder van de Zoon en de vruchtbare Bruid van de heilige Geest, niet genoeg in hun harten gevormd is. Wie de welgerijpte en volgroeide vrucht verlangt, moet de boom bezitten die ze voortbrengt. Hetzelfde is waar met wie de levensvrucht Jezus Christus begeert. Hij moet de levensboom, nl. Maria bezitten. Wanneer iemand in zichzelf de werking van de heilige Geest wil ondervinden, dan moet hij ook zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid bezitten, de van God vervulde Maria die Hem vruchtbaar en productief maakt.

   

  165 Hoe meer u Maria voor ogen houdt in uw gebed, overweging, werk en wederwaardigheden – zij het niet altijd op duidelijke en voelbare, dan toch op algemene en onmerkbare wijze – des te volkomener zult u Jezus vinden. Hij is immers altijd met Maria: groot, machtig en ondoorgrondelijk werkzaam, meer nog dan in de hemel. Volgens Germanus van Konstantinopel (een heilige) wordt niemand met de gedachte aan God vervuld dan door haar.

   

  Dag 25 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 213-225

   

  De wonderlijke effecten die deze devotie teweeg brengt in iemand die er trouw aan is

   

  1 Maria brengt tot zelfkennis

   

  213 Door het licht dat de heilige Geest u door Maria, zijn lieve Bruid, zal geven, zult u een klare kijk krijgen op uw kwade ondergrond, uw bedorvenheid en uw onbekwaamheid tot alle goed. Alleen maar met geringschatting en afkeer zult u dan nog aan uzelf denken, als aan een slak die alles met haar slijm bevuilt, een pad die alles met haar venijn vergiftigt, een arglistige slang die steeds uit is op bedrog. En dan wal de nederige Maria u haar diepe nederigheid meedelen, waardoor u niet anderen maar uzelf zult geringschatten en die geringschatting zult koesteren.

   

  2 Maria deelt haar geloof mee

   

  214 De heilige Maagd zal u ook haar geloof meedelen. Dat was hier op aarde groter dan het geloof van alle patriarchen, profeten, apostelen en alle heiligen. Nu wij in de hemel heerst, heeft zij dit geloof niet meer, want door het glorielicht aanschouwt zij alles duidelijk in God. Maar bij haar intrede in de glorie heeft de Allerhoogste goedgevonden dat haar geloof toch niet verloren ging. Zij heeft het namelijk behouden om het in de strijdende Kerk te doen voortleven bij haar meest getrouwe dienaars en dienaressen.

   

  Dus hoe meer u de welwillendheid van deze verheven Vorstin en trouwe Maagd zult weten te winnen, hoe meer heel uw levenswijze zal bepaald worden door uw geloof :

  * Een zuiver geloof: weinig zult u nog geven om het gevoelsmatige en het buitengewone.

  * Een levendig geloof, door liefde bezield: uw handelingen zult u uit loutere liefde verrichten.

  * Een onwankelbaar geloof: onwrikbaar als een rots, standvastig zult u blijven bij noodweer en  storm.

  * Een werkdadig en doordringend geloof: als een geheime sleutel zal het u tot alle diepe waarheden van Jezus toegang verlenen, tot de uiteindelijke bestemming van de mens, ja tot het hart van God zelf. Een moedig geloof dat u, zonder aarzelen, grote dingen zal doen ondernemen en volvoeren voor God en het heil van de mensen.

  * Een geloof dat uw brandende fakkel, uw goddelijk leven en uw verborgen schat van de goddelijke Wijsheid zal zijn en uw alvermogend wapen: Wie in de duistere schaduwen van de dood neerzitten, zult u ermee verlichten; de lauwen, die het vlammende goud van de liefde missen, zult u doen ontvlammen. Leven zult u schenken aan wie dood zijn door de zonde. Met uw zacht en machtig woord zult u versteende harten vermurwen en weerstand bieden aan de duivel en alle vijanden van ons heil.

   

  3 Maria verruimt uw hart

   

  215 Deze Moeder van de schone liefde (Prediker 24,24) zal uit uw hart alle angstvalligheid en vrees verwijderen. Zij zal het openen en verruimen om snel voortgang te maken in de geboden van haar Zoon, met de heilige vrijheid van de kinderen Gods. Dan zal zij het ook vervullen met de zuivere liefde waarvan zij de schatbewaarster is. U zult niet meer handelen uit vrees voor God, die liefde is, maar uit zuivere liefde. U zult Hem beschouwen als uw goede Vader. U zult zonder ophouden proberen Hem te behagen. Als een kind met zijn goede vader, zult u vertrouwelijk omgaan met God. En wanneer u Hem hebt beledigd, dan zult u zich daarvoor voor Hem vernederen, Hem er berouwvol vergiffenis voor vragen en in alle eenvoud uw hand naar Hem reiken. Dan zult u in liefde weer opstaan, zonder ongerustheid, en uw opgang naar God voortzetten zonder ontmoediging.

   

  4 Maria vergroot uw vertrouwen

   

  216 De heilige Maagd zal u vervullen met een sterk vertrouwen op God en op haarzelf:

  * omdat u niet meer op eigen kracht tot Jezus zult naderen, maar altijd door Maria, die goede moeder.

  * omdat zij u zal laten delen in haar deugden en u met haar verdiensten bekleden. U hebt haar toch al uw verdiensten, genaden en voldoeningen afgestaan om er naar eigen goedvinden over te beschikken. U zult dan ook met volle vertrouwen tot God kunnen zeggen: Hier is uw dienstmaagd Maria, mij geschiede naar uw woord (Lc 1,38).

  * omdat zij, in ruil voor uw totale zelfgave naar lichaam en ziel, zich wonderbaarlijk maar reëel aan u zal meedelen. Zij is vrijgevig met de vrijgevigen, ja vrijgeverig dan de vrijgevigen. U kunt haar dan ook zeggen: Ik ben van u, heilige Maagd; red mij (Ps 119,94). Of met de woorden van de welbeminde leerling: Heilige moeder, ik heb u voor mijn enig bezit genomen (Joh 19,27). Met de woorden van de heilige Bonaventura kunt u ook zeggen:

  Mijn lieve meesteres en redster,

  vol vertrouwen zal ik handelen, zonder bang te zijn,

  want u bent mijn kracht en mijn glorie in de Heer.

  Ik ben helemaal van u, en al wat ik heb behoort u toe.

  Glorierijke Maagd, gezegende boven al het geschapene,

  Laat mij u als een zegel op mijn hart drukken,

  Want uw liefde is sterk als de dood!

  U kunt met de psalmist meevoelen en tot God zeggen: Heer, noch mijn hart, noch mijn ogen hebben enige aanleiding zich te verheffen en trots te zijn; zij streven geen grote en wonderbaarlijke dingen na. En met dat al ben ik nog niet nederig. Maar ik leef weer op en voel mij aangemoedigd door het vertrouwen. Ik ben als een kind, rustend op de schoot van mijn moeder; en daar word ik met weldaden vervuld (Ps 130,1-4).

  * Wat uw vertrouwen in haar nog zal versterken, is deze gedachte: alwat er goed in u is, hebt u haar in bewaring gegeven opdat zij het zou uitdelen of bewaren. U zult minder vertrouwen in uzelf gaan stellen, en veel meer in haar, uw schatkamer. Wat een bemoedigende en troostrijke zekerheid, wanneer men zeggen kan dat de schatkamer van God, waar Hij zijn kostbaarste bezit heeft geborgen, ook de zijne is! Zij is de schatkamer van de Heer.

   

  5 Maria geeft u haar eigen ingesteldheid

   

  217 Indien u trouw bent aan deze devotie dan zal de ziel van de heilige Maagd zich aan u meedelen om de Heer te verheerlijken, en zal haar geest de uwe vervangen, om zich in God, zijn heil, te verheugen. De heilige Ambrosius zegt hierover : ‘Dat de ziel van Maria in eenieder zij, om er de Heer te verheerlijken; dat de geest van Maria in eenieder zij, om er zich in God te verheugen’. Wanneer zal die gelukkige tijd komen, dat de van God vervulde Maria als Koningin in de harten zal gevestigd zijn om ze volledig aan de heerschappij van haar grote en enige Jezus te onderwerpen? Wanneer zullen de zielen Maria evenzeer inademen als het lichaam de lucht? Dan zullen er wondere dingen hier op aarde gebeuren. De heilige Geest zal er, wanneer Hij in de zielen het beeld van zijn lieve Bruid gevormd ziet, overvloedig neerdalen en ze met gaven vervullen, vooral met die van zijn wijsheid, om wonderen van genade te verrichten.

  Wanneer komt die zalige tijd, dat tijdperk van Maria, waarin menigeen, door haar uitverkoren en door haar van de Almachtige verkregen, volkomen in de afgrond van haar innerlijk zal verzinken en levend evenbeeld van Maria zal worden, om Jezus Christus te beminnen en te verheerlijken? Opdat Uw Rijk kome, moge het Rijk van Maria komen.

   

  6 Maria vormt Jezus Christus in u

   

  218 Wanneer u Maria, de levensboom, door het trouw beoefenen van deze devotie goed onderhoudt in uw ziel, dan zal zij te zijner tijd vrucht voort brengen en die vrucht is niets anders dan Jezus. Ik zie zoveel vrome mannen en vrouwen op zoek naar Jezus, zeggen: ‘De hele nacht hebben we gewerkt en toch niets gevangen’ (Lc 5,5). Men zou hen kunnen zeggen : U hebt hard gewerkt, maar u heeft er weinig bij gewonnen (Hag 1,6). Jezus Christus is in u, maar zeer zwak. Langs de onbevlekte weg, die Maria is, werkt men in daglicht met weinig inspanning en tijd. In Maria is er geen nacht, want nooit is er zonde in haar geweest. Maria is een heilig oord, het heilige der heiligen waar heiligen worden gevormd en gegoten. Als in een vorm gegoten.

   

  219 De heilige Augustinus noemt de heilige Maagd de ‘gietvorm van God’: Áls ik u vorm van God noem, is het omdat U dat waardig bent’. De vorm, geschikt om goden te vormen en te gieten. Wie in deze goddelijke vorm wordt gestort zal spoedig in Jezus Christus gevormd en gegoten zijn en Jezus in hem. Hij zal met weinig moeite en in korte tijd god worden, omdat hij gegoten is in dezelfde gietvorm waarin eens een God gestalte kreeg:

  220 geheel volgens de menselijke natuur en tevens goddelijk.

  221 Maar vergeet niet dat in een vorm alleen datgene gegoten kan worden wat gesmolten en opgelost is. Met andere woorden breek de oude Adam in u af en los hem op, om in Maria de nieuwe te worden.

   

  7 Maria stimuleert een snel groeiproces

   

  Wanneer u deze praktijk trouw onderhoudt, zult u in één maand Jezus Christus meer eer geven dan door welke andere ook. Ik haal daar de volgende redenen voor aan :

   

  * 222 Deze praktijk leert u door de heilige Maagd te handelen. U laat dus uw eigen bedoelingen en methodes los, ook al zijn ze goed en bekend. En u verliest zich als het ware in die van de allerheiligste Maagd, zelfs al zijn deze u niet bekend. Op die manier gaat u binnen in de sublieme verhevenheid van haar intenties, zo zuiver, dat zij door het geringste werk God meer glorie gaf dan alle heiligen door hun meest heldhaftige daden. Vandaar dat zij tijdens haar aardse leven zo’n onuitsprekelijk toppunt van genade en verdienste heeft verworven: eerder nog zou men de sterren aan het uitspansel, de druppels in de zee of de zandkorrels van het strand kunnen tellen dan haar verdiensten en genaden. Zij heeft God meer verheerlijkt dan alle engelen en heiligen dat hebben gedaan of ooit zullen doen. Wat een wonder bent u, Maria; u kunt niet anders dan wonderen van genade verrichten in hen die zich in u willen verliezen.

   

  * 223 Wie deze praktijk trouw beoefent hecht geen enkele waarde aan eigen denken of doen. Hij steunt alleen op Maria’s beschikkingen. Die alleen bevallen hem om Jezus Christus te benaderen en zelfs met Hem te spreken. Zo iemand beoefent de nederigheid veel beter dan zij die op eigen kracht handelen en zich daar op te beroemen. Hij geeft God dan ook grotere glorie, want God wordt alleen door nederigen en kleinen van hart op volmaakte wijze geëerd.

   

  * 224 In haar grote liefde wil de heilige Maagd graag het geschenk van onze handelingen in haar maagdelijke handen overnemen; zij geeft er een wondermooie luister aan. Zelf biedt zij het Jezus aan en zonder moeite, zodat de Heer zo meer eer ontvangt dan indien wij het met onze eigen zondige handen hadden aangeboden.

   

  * 225 Nooit denkt u aan Maria of Maria denkt in uw plaats aan God. U hoeft Maria maar te loven en te eren of Maria looft en verheerlijkt God met u. Zij is geheel betrokken op God. Ja, ik zou haar heel goed kunnen noemen: de betrekking Gods, die niet bestaat dan in verhouding tot God; ofwel de echo Gods. Zij zegt en herhaalt alleen maar God. Wanneer u Maria zegt, zegt zij God. De heilige Elisabeth prees Maria en noemde haar zalig omdat zij geloofd had. Maria, de trouwe echo van God, hief het lied aan: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer’ (Lc 1,46). Zoals bij die gelegenheid handelt Maria nog alle dagen: wanneer men haar looft, liefheeft, vereert of haar iets geeft, wordt God geloofd, bemind, verheerlijkt, geeft men zijn gave aan God door Maria en in Maria.

  25-09-2009, 21:04 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria deel 19 tot 22

  Wij, zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat wij naar de Geest mogen wandelen en de begeerlijkheden van het vlees niet involgen, wij bidden U, verhoor ons. 
  Dat wij U nimmer bedroeven, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij alle kerkelijke overheden in de heilige godsdienst en in de ware geest wilt bewaren, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij aan alle christenen slechts één hart en één ziel wilt geven, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij ons standvastigheid en vervolmaking in de deugd wilt verlenen, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij ons gebed wilt verhoren, Geest Gods, wij bidden U, verhoor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, stort uw heilige Geest over ons uit.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, zend over ons de beloofde Geest van de Vader,
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, schenk ons de goede Geest.
  Heilige Geest, aanhoor ons.
  Geest, Trooster, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.

  Onze Vader ... Wees gegroet ... Eer aan de Vader ...

  De genade van de heilige Geest,
  Verlicht onze zinnen en harten.

  Laat ons bidden:
  God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door de heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer. Amen.

  Litanie van de heilige Maagd Maria (of Litanie van Loreto)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder van God, bid voor ons.
  Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
  Moeder van Christus, bid voor ons.
  Moeder van de Kerk, bid voor ons.
  Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
  Allerreinste Moeder, bid voor ons.
  Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
  Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
  Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
  Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
  Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
  Moeder van goede raad, bid voor ons.
  Moeder van de Schepper, bid voor ons.
  Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
  Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
  Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
  Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
  Machtige Maagd, bid voor ons.
  Goedertieren Maagd, bid voor ons.
  Getrouwe Maagd, bid voor ons.
  Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
  Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
  Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
  Geestelijk vat, bid voor ons.
  Eerwaardig vat, bid voor ons.
  Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
  Mystieke roos, bid voor ons.
  Toren van David, bid voor ons.
  Ivoren toren, bid voor ons.
  Gouden huis, bid voor ons.
  Ark van het verbond, bid voor ons.
  Deur van de hemel, bid voor ons.
  Morgenster, bid voor ons.
  Heil van de zieken, bid voor ons.
  Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
  Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
  Hulp van de christenen, bid voor ons.
  Koningin van de engelen, bid voor ons.
  Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
  Koningin van de profeten, bid voor ons.
  Koningin van de apostelen, bid voor ons.
  Koningin van de martelaren, bid voor ons.
  Koningin van de belijders, bid voor ons.
  Koningin van de maagden, bid voor ons.
  Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
  Koningin zonder erfzonde ontvangen, bid voor ons.
  Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
  Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
  Koningin van de vrede, bid voor ons.

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.


  Hart van Maria, vol van genade, bid voor ons.
  Hart van Maria, rustplaats van de allerhoogste Drievuldigheid, bid voor ons.
  Hart van Maria, woonstede van het vleesgeworden Woord, bid voor ons.
  Hart van Maria, zeer gelijkvormig aan het Hart van Jezus, bid voor ons.
  Hart van Maria, luisterrijke troon van glorie, bid voor ons.
  Hart van Maria, overvloeiend van geluk bij de geboorte van Jezus, bid voor ons.
  Hart van Maria, vol tedere liefde voor het goddelijk Kind, bid voor ons.
  Hart van Maria, met een zwaard van droefheid doorboord volgens de voorzegging van de H. Simeon, bid voor ons.
  Hart van Maria, vol angst en zorgen bij de vlucht naar Egypte, bid voor ons.
  Hart van Maria, vol vrees over het verlies van Jezus en overgelukkig door zijn wedervinding in de tempel, bid voor ons.
  Hart van Maria, verscheurd door droefheid gedurende het lijden, bid voor ons.
  Hart van Maria, vol hemelse blijdschap bij de mare van zijn verrijzenis, bid voor ons.
  Hart van Maria, overvloeiend van genade door de neerdaling van de heilige Geest, bid voor ons.
  Hart van Maria, toevlucht van de zondaars, bid voor ons.
  Hart van Maria, troost van de bedrukten, bid voor ons.
  Hart van Maria, bescherming van de rechtvaardigen, bid voor ons.
  Hart van Maria, voorspraak van het heilige Kerk, bid voor ons.
  Hart van Maria, na Jezus’ Hart de veiligste hoop van de stervenden, bid voor ons.
  Hart van Maria, blijdschap van het hemels hof, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  O allerheiligst en beminnelijkst Hart van Maria, Moeder van mijn God, bid voor ons.
  Opdat onze harten ontvlammen mogen door dezelfde liefde die u bezielt.

  Laat ons bidden,
  O God van genade en barmhartigheid, die in Uw oneindige wijsheid voor de zaligheid van de zondaars en de troost van de bedroefden aan de H. Maagd Maria een hart hebt geschonken, vervuld met dezelfde liefde en barmhartigheid als het goddelijk Hart van Uw veelgeliefde Zoon.
  Verleen aan allen die dit zuiver en onbevlekt Hart eren en liefhebben, de genade door haar voorspraak en verdiensten, ware volgelingen te worden van Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

   

  Thema : Kennis van Maria – 7 dagen

   

  We beminnen de heilige Maagd Maria vanuit de grond van ons hart en we willen haar nog beter leren kennen. We bidden de Rozenkrans. We overwegen haar deugden, vooral haar diepe nederigheid, haar groot geloof, haar blinde gehoorzaamheid, haar geestelijk gebedsleven, haar versterving aan de wereld, haar onovertroffen zuiverheid, haar welgemeende barmhartigheid, haar onbegrensd geduld, haar oneindige goedheid en haar goddelijke wijsheid. St Grignion de Montfort noemt deze de tien hoofddeugden van de heilige Maagd Maria.

   

  Dag 20 : Lucas 2 : 15-21; 42-52

   

  [15] Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ [16] Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. [17] Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. [18] Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, [19] maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. [20] De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

   

  Naamgeving van Jezus

  [21] Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

   

  De twaalfjarige Jezus in de Tempel

  [42] Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. [43] Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders* het wisten. [44] In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. [45] Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. [46] Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. [47] Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. [48] Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ [49] Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ [50] Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.

   

  Jezus’ verborgen leven in Nazaret

  [51] Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. [52] Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

   

  Dag 21 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 1-13

   

  1 Door middel van de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen en door middel van haar ook moet Hij in de wereld heersen.

   

  Maria is onbekend

   

  2 Maria is zeer verborgen gebleven tijdens haar leven. Daarom wordt zij door de heilige Geest en de Kerk ‘verborgen en onbekende Moeder’ genoemd. Haar nederigheid was zo diep, dat niets op aarde haar zo stek en voortdurend aantrok als zich voor zichzelf en voor ieder schepsel verborgen te houden, zodat God alleen haar kende.

   

  3 God heeft gehoor willen geven aan de verzoeken die zij tot Hem richtte om haar verborgen, arm en nederig te laten zijn. Hij heeft er dan ook welbehagen in gevonden om haar voor bijna elk menselijk schepsel verborgen te houden in haar ontvangenis en geboorte, haar leven en haar mysteries, haar verrijzenis en tenhemelopneming. Zelfs haar eigen ouders beseften niet wie zij was en de engelen vroegen zich dikwijls onder elkaar af: ‘Wie is zij toch?’ (Hoogl 3,6). De Allerhoogste hield haar immers voor hen verborgen. En als Hij hun al iets van haar ontsluierde, hield Hij er hun oneindig meer van verborgen.

   

  4 God de Vader heeft ermee ingestemd, dat zij tijdens haar leven geen wonder deed; althans geen opvallend wonder, niettegenstaande Hij haar de macht daartoe gegeven had. Zo ook hechtte God de Zoon er Zijn instemming aan dat zij uiterst weinig sprak; en toch had Hij haar Zijn wijsheid meegedeeld. God de heilige Geest heeft ermee ingestemd dat Zijn apostelen en evangelisten maar heel weinig gewag van haar maakten, niet meer namelijk dan nodig was om Jezus Christus te doen kennen; en dat terwijl zij Zijn trouwe Bruid was.

  5 Maria is het uitnemend meesterwerk van de Allerhoogste; Hij heeft zichzelf voorbehouden haar te kennen en te bezitten. Maria is de bewonderenswaardige Moeder van de Zoon. Hij had er welbehagen in haar nederig en verborgen te houden tijdens haar leven om zo haar nederigheid tot zijn recht te laten komen. Daarom bejegende Hij haar als een vreemde en noemde haar ‘vrouw’(Joh 2,4; 19,26). Maar in Zijn hart waardeerde en beminde Hij haar meer dan alle engelen en mensen samen. Maria is de ‘verzegelde bron’(Hoogl 4,12) en de trouwe Bruid van de heilige Geest; alleen Hij neemt er Zijn intrek. Maria is het heiligdom en de rustplaats van de heilige Drieëenheid. Daarin is God luisterrijker en goddelijker aanwezig dan waar ook in het heelal, Zijn verblijf boven de cherubijnen en serafijnen niet uitgezonderd. Geen enkel schepsel, hoe zuiver ook, mag hier binnentreden tenzij door een bijzonder voorrecht.

   

  6 Ik getuig met de heiligen, dat de van God vervulde Maria het aards paradijs is van de nieuwe Adam. Daarin is Hij door de werking van de heilige Geest mens geworden om er onbegrijpelijke wonderwerken te verrichten. Zij is de grote en van God vervulde wereld, waar zich onuitsprekelijke schoonheden en schatten bevinden. Zij is de milddadigheid van de Allerhoogste. Daarin heeft Hij, als in Zijn eigen schoot, Zijn enige Zoon verborgen en met Hem al het verhevenste en kostbaarste wat Hij bezit.

  Wat heeft deze machtige God toch grote en verborgen dingen uitgewerkt in dit wonderlijke schepsel. Ondanks haar diepe nederigheid kon zij dan ook niet nalaten te zeggen: ‘Die machtig is, heeft aan mij wonderwerken verricht!’ (Lc 1,49). De wereld kent die niet; daartoe is zij niet in staat, ze is het ook niet waard.

   

  7 De heiligen hebben over deze ‘heilige stad van God’ wonderlijke dingen gezegd. Volgens hun eigen getuigenis waren ze nooit zo welsprekend en voldaan als wanneer zij het daarover hadden. Zo verklaren zij met nadruk dat de hoogte van haar verdiensten, die zij heeft verheven tot op de troon van de godheid, niet begrepen kan worden; dat de breedte van haar liefde, die zij verder doet reiken dan de aarde, niet gemeten kan worden; dat de omvang van haar macht, die zij zelfs tot over God heeft, niet gevat kan worden; en dat de diepte van haar nederigheid, van al haar deugden en genaden, die een afgrond vormen, niet kan worden gepeild. Het is werkelijk een onbegrijpelijke hoogte, een onuitsprekelijke breedte, een mateloze omvang en een ondoordringbare afgrond!

   

  8 Alle dagen, van het ene einde van de aarde tot het andere, in het hoogste van de hemel en het diepste van de afgrond verkondigt alles, spreekt alles van de bewonderenswaardige Maria: de negen engelenkoren, alle mensen van welk geslacht, leeftijd, stand, religie ook, goeden en slechten. Ja zelfs de duivels voelen zich door de kracht van de waarheid genoodzaakt haar goedschiks of kwaadschiks zalig te prijzen. Alle engelen in de hemel roepen haar volgens de H. Bonaventura zonder ophouden toe: ‘Heilig, heilig, heilig Maria, Moeder Gods en Maagd’; zij brengen haar dagelijks ontelbare keren de engelengroet: ‘Wees gegroet, Maria’ enz., terwijl zij zich voor haar neerwerpen en haar vragen of zij zo goed wil zijn hen met een bevel te vereren. Zelfs de heilige Michael, zo verklaart de H. Augustinus, legt, niettegenstaande hij aan het hoofd staat van heel het hemelse hof, de grootste ijver aan de dag om haar persoonlijk of dor anderen huldeblijken te betonen. Steeds staat hij te wachten op de eervolle opdracht een van haar dienaren van dienst te zijn.

   

  9 Heel de aarde is vol van haar heerlijkheid, vooral de christenwereld: verschillende koninkrijken, provincies, bisdom-men en steden hebben haar tot schutsvrouw en beschermster gekozen. Verschillende kathedralen zijn onder haar naam gewijd. Geen kerk of er staat een altaar te harer ere. Geen streek of kanton, of er bevindt zich wel een of ander miraculeus beeld van haar, waar alle mogelijke kwalen genezen en allerlei gunsten verkregen worden. Zoveel religieuze instituten onder haar naam en bescherming. Een klein kind prijst haar al met het brabbelen van een Weesgegroet; en er is nauwelijks een zondaar, al is hij nog zo verhard door het kwaad, die niet een sprankje vertrouwen in haar heeft. Geen duivel in de hel, of hij toont tenminste door zijn angst dat hij ontzag heeft voor haar.

   

  10 Na dit alles moeten wij onderdaad met de heiligen zeggen : ‘Over Maria nooit genoeg’. Men heeft Maria nog niet genoeg geloofd, verheven, geëerd, bemind en gediend. Zij verdient nog meer lofprijzingen, eerbewijzen, uitingen van liefde en dienstbaarheid.

   

  11 Na dit alles moeten wij met de heilige Geest zeggen: ‘Heel de eer van de koningsdochter is in haar innerlijk’ (Ps 44,13); alsof heel de uiterlijke glorie die hemel en aarde haar als om strijd betonen, niets was in vergelijking met de glorie die zij van de Schepper in haar innerlijk ontvangt. Aan nietige schepsels is dit onbekend, omdat het hun onmogelijk is door te dringen tot het hartsgeheim van de Koning.

   

  12 Na dit alles moeten wij met de Apostel Paulus uitroepen: ‘Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mensenhart heeft begrepen’ (1 Kor 2,9) wat de schoonheid, verhevenheid en uitmuntendheid van Maria uitmaakt, het grootste wonder in de orde van de genade, van de natuur en van de glorie. Wilt u de moeder doorgronden, doorgrondt dan de Zoon. Zij is immers een waardige Moeder van God.

   

  13 Mijn hart heeft mij alles ingegeven wat ik zojuist met een bijzondere vreugde heb neergeschreven. Mijn bedoeling was aan te tonen dat de van God vervulde Maria tot nu toe onbekend is geweest, en dat dit een van de redenen is dat Jezus niet naar behoren wordt gekend. Indien eens, zoals zeker is, de kennis en het Rijk van Jezus Christus in de wereld zullen komen, dan zal dat een noodzakelijk gevolg zijn van de kennis en het Rijk van de allerheiligste Maagd Maria. Zij heeft immers Jezus de eerste maal ter wereld gebracht; zij zal Hem ook de tweede maal doen stralen.

   

  Dag 22 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 105-110

   

  De echte Mariadevotie

   

  Dit is de echte devotie tot de heilige Maagd Maria. En deze is innerlijk, teder, heilig, standvastig en belangeloos.

   

  1 De ware devotie tot de heilige Maagd is innerlijk :

  Ze komt voort uit de geest, uit het hart. Ze groeit uit de eerbied die men de heilige Maagd betoont, uit het hoge denkbeeld dat men zich over haar wonderdaden gevormd heeft en uit de liefde die men haar toedraagt.

   

  2 De ware devotie tot de heilige Maagd is teder :

  Ze is vol vertrouwen in de allerheiligste Maagd, zoals een kind dat heeft in zijn goede moeder. In grote eenvoud, met overgave en tederheid neemt zo iemand zijn toevlucht tot haar bij al zijn stoffelijke en geestelijke noden. Altijd en overal, in alle omstandigheden roept hij de bijstand in van zijn goede moeder :

  in zijn twijfels om verlicht te worden;

  in zijn afdwalingen om weer op het goede pad gebracht te worden;

  in bekoringen om gesteund te worden;

  in zwakke momenten om gesterkt te worden;

  na een val om overeind geholpen te worden;

  in ogenblikken van ontmoediging om bemoedigd te worden;

  bij de kruisen, zorgen en tegenslagen van het leven om getroost te worden.

  Kortom, bij alles wat hem naar lichaam en ziel kan overkomen, is Maria steeds zijn toevlucht, zonder dat hij bang hoeft te zijn dat hij deze goede moeder daarmee lastig valt of Jezus Christus mishaagt.

   

  3 De ware devotie tot de heilige Maagd is heilig :

  Ze brengt iemand ertoe de zonde te vermijden, de deugden van de allerheiligste Maagd na te volgen, vooral haar diepe nederigheid, levendig geloof, blinde gehoorzaamheid, voortdurend gebed, algehele versterving, hemelse zuiverheid, vurige liefde, heldhaftig geduld, engelachtige zachtmoedigheid en hoogverheven wijsheid. Dat zijn immers de tien voornaamste deugden van de allerheiligste Maagd.

   

  4 De ware devotie tot de heilige Maagd is standvastig :

  Ze bevestigt een mens in het goede en bewerkt dat zo iemand zijn oefeningen van godsvrucht niet licht achterwege laat. Hij wordt erdoor versterkt in wijn verwet tegen de wereld met haar gebruiken en opvattingen, tegen het vlees met zijn problemen en driften, tegen de duivel met zijn bekoringen. Een echte vereerder van de heilige Maagd is dan ook allerminst wispelturig, droefgeestig, angstvallig of vreesachtig. Zeker, ook hij valt en maakt wel eens een verandering mee in de gevoelige beleving van zijn devotie. Maar als hij valt, dan steekt hij zijn hand uit naar zijn goede moeder en staat weer op. En wanneer hij smaak noch gevoelige godsvrucht meer gewaar wordt, maakt hij zich daarover niet ongerust. De rechtvaardige en trouwe Mariavereerder leeft immers van het geloof in Jezus en Maria en niet van zijn zintuiglijk gevoel.

  25-09-2009, 21:03 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 16 tot 19

  Gebed
  Heer! Ontlast mij van die neiging tot de ledigheid, die mij de tijd doet verkwisten en die mij van de bezigheid terughoudt; ontdoe mij ook van de overtollige gedachten, die mij het geluk van uw tegenwoordigheid en de aandacht in mijn gebeden doen verliezen; of wanneer ik in het gebed zijnde, niet altijd aan U kan denken, maak dan, dat mijn onvrijwillige verstrooidheden, schoon zij mijn geest van U aftrekken, mijn hart van U niet verwijderen. En vermits mijn verstrooidheden in het gebed hieruit voortkomen, dat ik mijn geest daarop niet genoegzaam toelegge, bid ik U, o mijn God! Mijn hart door een levendige en vurige beweging te raken en te vervullen, opdat ik in mijn gebed, en gedurende de dag, meer aan U dan aan mijzelf denke. Amen.

  Dag 17 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 1 : 24

   

  Boek 1 Hoofdstuk 24

  Over het oordeel en de zondestraffen

  1.   Let in alle dingen op het einde, en hoe gij voor die strenge rechter zult staan, voor wie niets verborgen is, die met geen giften wordt omgekocht, en die geen uitvluchten aanneemt, maar alles oordelen zal naar de rechtvaardigheid.
  O ellendige en dwaze zondaar! Wat zult gij God antwoorden, die al uw zonden kent; gij die somtijds de aanblik vreest van een vergramde mens?
  Waarom neemt gij geen voorzorg tegen de dag van het oordeel, alwaar niemand door een ander beschermd of vrijgepleit zal kunnen worden, maar iedereen last genoeg zal hebben aan zichzelf.
  Nu is uw arbeid vruchtbaar, uw wenen aangenaam, uw zuchten verhoord, uw droefheid verzoenend en zuiverend.

  2.   Hij heeft in dit leven een groot en zalig vagevuur, de verduldige mens, die, het onrecht lijdende, bedroefder is voor de boosheid van een ander, dan over eigen leed; die gaarne bidt voor zijn tegenstrevers, en hun uit ter harte vergeeft het kwaad hem aangedaan; die zelf gewillig is om aan anderen vergiffenis te vragen; die meer tot medelijden genegen is dan tot gramschap; die zichzelf dikwijls geweld aandoet, en het vlees aan de geest volkomen tracht te onderwerpen.
  Het is beter zich nu van zijn zonden te zuiveren en zijn gebreken uit te roeien, dan ze te bewaren om in het toekomende leven  uitgeboet te worden.
  Voorwaar, wij bedriegen onszelf door de ongeregelde liefde, die wij ons lichaam toedragen.

  3.   Wat zal het eeuwig vuur anders verslinden dan uw zonden?
  Hoe meer gij nu uzelf ontziet en uw vlees involgt, des te meer zult gij hiernamaals boeten en zoveel te meer brandstof vergadert gij.
  Waar de mens meest in gezondigd heeft, daar zal hij ook zwaarder in gepijnigd worden. Daar zullen de luiaards met gloeiende prikkels voortgestuwd, en de gulzigaards met geweldige honger en dorst gepijnigd worden.
  Daar zullen de onkuisaards en de genotbejagers met ziedend pek en stinkende solfer overgoten worden: en de nijdigaards zullen als dulle honden huilen van de pijn.

  4.   Ieder zonde zal haar eigen pijn hebben.
  Daar zullen de hovaardigen met schaamte overdekt, en de gierigaards met een allerbitterste armoede benauwd worden.
  Daar zal één uur lijden zwaarder vallen, dan hier honderd jaren in de allerstrengste boetvaardigheid.
  Hier staakt men somtijds het zwoegen, en geniet men troost van vrienden; dáár integendeel is geen rust, geen troost voor de verdoemden.
  Wees nu bekommerd en heb leedwezen over uw zonden, opdat gij in de dag van het oordeel zonder angst moogt zijn met de gelukzaligen.
  Want dan zullen de rechtvaardigen met grote vrijmoedigheid zich verheffen over hen, die hen hier ten onrechte benauwd en verdrukt hebben (1).
  Dan zal hij recht staan om te oordelen, die zich hier ootmoedig onderwerpt aan de oordelen der mensen.
  Dan zal de arme en ootmoedige een grootvertrouwen hebben, en de hovaardige zal van alle kanten met vrees bevangen zijn.

  5.   Dan zal blijken, dat hij hier zeer wijs is geweest, die om Christus heeft leren dwaas en veracht te zijn.
  Dan zal het lijden, dat men geduldig zal hebben verdragen, verheugen, en alle boosheid zal de mond sluiten (2).
  Dan zullen alle godvrezenden zich verblijden, en de goddeloze zal in droefheid gedompeld zijn.
  Dan zal het getuchtigde lichaam zich meer verheugen dan indien het in de weelde ware gekoesterd geweest.
  Dan zal het grove kleed schitteren, en het fijne kleed zal duister worden.
  Dan zal een arm hutteke meer geprezen worden dan een van goud glinsterend paleis.
  Dan zal het standvastig geduld meer helpen dan de macht van geheel de wereld.
  Dan zal de eenvoudige gehoorzaamheid meer geprezen worden dan alle aardse arglistigheid.

  6.   Dan zal een zuiver en goed geweten meer blijdschap geven dan hoge geleerdheid.
  Dan zal de versmading der rijkdommen zwaarder wegen dan al de schatten der aarde.
  Dan zult gij meer troost smaken om een godvruchtig gebed, dan om een kostelijke maaltijd.
  Dan zult gij blijder zijn over een welbewaard stilzwijgen, dan over lange gesprekken.
  Dan zullen de heilige werken van meerder waarde zijn, dan schone woorden.
  Dan zal een streng leven en harde boete meer behagen dan alle wereldse vermaken.
  Leer nu in 't kleine lijden, opdat gij dan van het zwaardere bevrijd moogt zijn.
  Beproef eerst hier wat gij namaal zult kunnen lijden.
  Kunt gij nu zo weinig verdragen, hoe zult gij dan de eeuwige pijnen kunnen uitstaan?
  Indien een matig lijden u hier zo ongeduldig maakt, wat zal de hel dan doen?
  Zie, gij kunt geen twee vreugden genieten: hier in de wereld uw vermaakt nemen, en daarna met Christus heersen.

  7.   Indien gij tot op de huidige dag toe in alle eer en weelde geleefd hadt, wat zou dit alles u baten, indien gij nu op staande voet moest sterven?
  Alles is dus ijdelheid, behalve God beminnen en Hem alleen dienen.
  Want die God uit ganser harte bemint, vreest noch dood, noch pijn, noch oordeel, noch hel; wijl de volmaakte liefde veiliger toegang geeft tot God.
  Maar het is geen wonder, dat hij, die nog vermaak schept in de zonde, de dood en het oordeel vreest.
  Het is echter goed, indien de liefde Gods u nog van de zonden  niet wederhoudt, dat de vrees der hel u beteugele.
  Doch, die de vrees Gods weinig acht, kan niet lang in het goed volharden, maar hij zal welhaast in de strikken van de duivel vallen.

  1) Wijsh. 5:1  2) P. CVI:42

  Oefening
  Hoe geschikt is toch het aanschouwen en de vrees van de oordelen Gods en van een ongelukkige eeuwigheid om onze driften in te tomen, om de oplopendheid van onze inborst tegen te houden en om ons te dwingen de vermaken en verlokkingen der zonden van ons te verwijderen! Waartoe (dienden wij somtijds onszelf te vragen), waartoe zal het zondig vermaak van die wraak, van die onkuisheid, van die oplopendheid, van die onrechtvaardigheid, van die kwaadsprekendheid dienen? Tot het genieten van een ogenblik genoegen. Ik kom te sterven zonder Sacramenten en zonder bekering, gelijk dit kan geschieden, en gelijk het aan vele stervelingen geschiedt, waarop zal die voldoening der zonden dan uitkomen? Op een ongelukkige eeuwigheid. Voor een ogenblik voldoening, een eeuwige pijn. Nee, ik zal mij voor een kortstondig vermaak niet blootstellen voor altijd ongelukkig te zijn. Ja, het is waar wat de Wijze man zegt dat, om niet te zondigen, ten minste om niet uit gewoonte te zondigen, men alleen de uitersten van de mens behoort indachtig te wezen. Want wanneer men dikwijls en innig overdenkt dat men eens over de staat van zijn geweten, over zijn levenswijze en over al zijn zonden rekenschap zal moeten geven aan een Rechter die alles kent en die niets vergeet, wie is er, die over dit oordeel en over die schrikkelijke rekening verschrikt, niet op zichzelf zal waken en, zijn leven niet zal beteren? Wij moeten dan overtuigd zijn dat het ware middel om in het ander leven niet veroordeeld te worden, bestaat in onszelf op aarde te veroordelen en te straffen.

  Gebed
  Opperste Rechter der levenden en der doden, die in de stond van onze dood onze eeuwigheid zult vaststellen, wees indachtig dat Gij zowel onze Zaligmaker als onze Rechter zijt., en dat, voor zoveel onze zonden uw rechtvaardigheid hebben getergd, uw wonden uw barmhartigheid hebben bewogen, Aanschouw dan die wonden, welke gij voor ons hebt ontvangen, en uw Bloed dat Gij hebt gestort om onze zonden uit te wissen, en wij smeken U, door dit dierbaar onderpand van onze zaligheid, ons de vergiffenis van onze zonden toe te staan, en ons op te wekken, opdat wij die aan onszelf nooit vergeven zouden.

  Lucas : 16 : 1-8

   

  Rijkdom en gerechtigheid
  [1] Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. [2] De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” [3] Toen zei de rentmees-ter bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. [4] Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheer-derstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. [5] Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” [6] “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” [7] Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” [8] En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.

   

  Dag 18 : Lucas 17 : 1-10

   

  Oproep aan de leerlingen
  [1] Tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! [2] Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen.

   

  Broederlijke correctie

  [3] Let dus goed op jezelf! Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem.
  [4] En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,” dan moet je hem vergeven.’

   

  Kracht van geloof
  [5] Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ [6] De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.

   

  Dienstbaarheid
  [7] Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? [8] Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? [9] Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? [10] Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’

   

  Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 3 : 47

   

  Boek 3, Hoofdstuk 47

  Voor het eeuwig leven moet men alle bezwaren verdragen

  1.   CHRISTUS. - Zoon! Word niet kleinmoedig in de arbeid, die gij om mijnentwil op u hebt genomen, en wees niet neerslachtig om enige kwellingen ; maar dat mijn belofte u bij iedere gebeurtenis versterke en vertrooste.
  Ik ben machtig genoeg om u daarvoor te lonen boven alle paal en maten.
  Gij zult niet lang arbeiden of niet altijd gedrukt worden door smarten en lijden.
  Wacht een weinig, en gij zult welhaast het einde van uw ellende zien.
  Het uur zal komen, waarop alle arbeid en pijn zullen ophouden.
  Al wat met de tijd voorbijgaat, is klein en kortstondig.

  2.   Doe naarstig wat gij te doen hebt, arbeid getrouw in mijn wijngaard, en Ikzelf zal uw loon zijn.
  Schrijf, lees, zing, zucht, bid, verdraag kloekmoedig tegenspoed : het eeuwig leven is dit alles en nog groter strijd waardig.
  De vrede zal komen op een dag, die de Heer bekend is, en daar zal geen dag of nacht meer gelijk wezen in deze tijd ; maar eeuwig licht en oneindige klaarheid, vaste vrede en volle rust.
  Dan zult gij niet zeggen: Wie zal mij verlossen van dit sterfelijk lichaam? (1) ; of roepen: Helaas, dat mijn ballingschap zo lang duurt! (2) want de dood zal teniet gedaan zijn (3), en de zaligheid zal eeuwig duren ; daar zal geen vrees, maar zalige blijdschap zijn en een eerlijk en zoet gezelschap.

  3.   Ach, hadt gij in de hemel de eeuwige kronen van zijn heiligen gezien, en in hoe grote glorie zij zich nu verheugen, die eertijds door de wereld versmaad waren, en gehouden werden als dit leven niet waardig te zijn ; voorwaar, gij zoudt u aanstonds tot in het stof vernederen en liever begeren aan allen onderworpen, dan boven één gesteld te zijn.
  Gij zoudt hier ook geen blijde dagen verlangen, maar eerder u verblijden voor God te lijden ; en gij zoudt voor een groot voordeel achten bij de mensen voor niets gehouden te worden.

  4.   Ach, indien gij smaak vondt in deze leringen, en zij u diep ter harte gingen, hoe zoudt gij een enkele keer kunnen klagen?
  Moet men voor het eeuwig leven niet de zwaarste arbeid verdragen?
  Het is geen kleine zaak het rijk Gods te verliezen of te winnen.
  Hef dan uw ogen opwaarts tot de hemel, zie, Ik en mijn heiligen, die in deze wereld grote strijd gehad hebben, zijn nu in blijdschap, in vertroosting, in rust, en zullen eeuwig in het rijk van mijn Vader blijven.

  (1)   Rom. 7:24   (2) Ps. 119:5   (3) Is. 25:8

  Oefening
  Hoe hard valt niet dit woord: "Gij moet onophoudelijk lijden, te allen tijde tegen uzelf strijden, altoos uzelf verzaken, en steeds aan uzelf sterven ; zonder dit is er geen zekerheid ter zaligheid! Maar hoezeer worden wij opgewekt om de kwellingen en de onaangename toevallen te verdragen en er ons aan te gewennen, door het geloof en de hoop op een gelukkige eeuwigheid, die wij verdienen met ze te verdragen, aangezien het zeker is, dat in de dood niets zozeer ons zal troosten als wat ons in dit leven als wat ons in dit leven smarten heeft veroorzaakt, te weten, indien wij alles hebben aangewend om er een goed gebruik van te maken : want alsdan zullen wij klaar zien dat wij enkel voor God deden, wat wij tegen onszelf hebben gedaan, en dat een oprecht christelijk leven, een leven van kruisen en van zelfverloochening is.

  Gebed
  Maak, o God! Dat wij door geloof en hoop in de eeuwige goederen levende, mogen lijden, en de voorbijgaande kwellingen van dit leven aannemen, om het eeuwig geluk van de andere waardig te worden. Wat toch zullen wij in het uur van de dood niet willen gedaan, geleden en verlaten hebben om de hemel te verdienen? Laat nu, Heer, enige van die vruchteloze begeerten, welke wij alsdan zullen gevoelen, in onze harten komen om op die stond ware en krachtige begeerten van zelfverloochening te doen ontstaan. Doe ons bevroeden, dat er niets groots is dan wat eeuwig is, en dat al wat met de tijd voorbijgaat, klein en verachtelijk is. O geluk, o vreugde, o eeuwige gelukzaligheid des hemels, vertroost de christenen in al de smarten dezer aarde! En wijl er noodwendig boetvaardigheid moet worden gepleegd, hetzij in de tijd of in de eeuwigheid, en dat er in dit leven of in het ander geleden moet worden, geef ons dan moed Heer! om met verduldigheid de kwellingen van dit leven te lijden, totdat wij het eeuwig geluk in het ander bekomen.
  Amen.

  Dag 19 :  Lucas 18 : 15-30

   

  Jezus en de kinderen

  [15] De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. [16] Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. [17] Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

   

  De rijke aristocraat
  [18] Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ [19] Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. [20] U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ [21] De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ [22] Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ [23] Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.

   

  Het gevaar van rijkdom
  [24] Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. [25] Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ [26] Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ [27] Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

   

  Opgave

  [28] Toen zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.’ [29] Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, [30] zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.’

  Gebeden te bidden gedurende deze 7 dagen

  Litanie van de heilige Geest

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm u over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, een God, ontferm U over ons.

  Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon voortkomt, ontferm U over ons.
  Geest der Heren, God van Israël, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, die heerschappij voert over het mensdom, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, die de gehele aarde vervult, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, die alle krachten bezit, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, uit wie alle goed voortkomt, ontferm U over ons.

  Geest der waarheid, die alle waarheid leert en alle gaven uitdeelt, ontferm U over ons.
  Geest van wijsheid en verstand, ontferm U over ons.
  Geest van raad, sterkte, wetenschap en godsvrucht, ontferm U over ons.
  Geest van de vreze des Heren en van voorzichtigheid, ontferm U over ons.

  Heilige Geest, wiens zalving ons alle dingen leert, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, door wiens ingeving de heilige mannen gesproken hebben, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, gave en belofte van de Vader, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, vertrooster, die de wereld overtuigt, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, door wie de duivelen worden uitgedreven, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, uit wie wij herboren worden, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, door wie de liefde Gods in onze harten is uitgestort, ontferm U over ons.

  Geest der aanneming tot kinderen Gods, ontferm U over ons.
  Geest van genade en barmhartigheid, ontferm U over ons.
  Geest, die ons in onze zwakheid te hulp komt en aan onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, onderpand van onze erfenis die ons op de rechte weg leidt, ontferm U over ons.
  Opperste Geest, die levend maakt en versterkt, ontferm U over ons.
  Geest van zaligheid, oordeel en blijdschap, ontferm U over ons.
  Geest van geloof, ijver en vrede, ontferm U over ons.
  Geest van ootmoedigheid, liefde en eerbaarheid, ontferm U over ons.
  Geest van goedertierenheid, goedheid en lankmoedigheid, ontferm U over ons.
  Geest van zachtmoedigheid, waarheid, eenheid en vertroosting, ontferm U over ons.
  Geest van leven, van geduld, onthouding en zedigheid, ontferm U over ons.
  Geest van alle genade, ontferm U over ons.

  Wees genadig, spaar ons, heilige Geest.
  Wees genadig, verhoor ons, heilige Geest.
  Van de geest der dwaling, verlos ons, heilige Geest.
  Van de geest der onkuisheid, verlos ons, heilige Geest.
  Van de geest der godslastering, verlos ons, heilige Geest.
  Van alle verhardheid in het kwaad en van alle vertwijfeling, verlos ons, heilige Geest.
  Van alle vermetelheid en tegenspraak der bekende waarheid, verlos ons, heilige Geest.
  Van alle boosaardigheid en kwade gewoonte, verlos ons, heilige Geest.
  Van alle zonden tegen de broederlijke liefde, verlos ons, heilige Geest.
  Van onboetvaardigheid in ons stervensuur, verlos ons, heilige Geest.

  Door uw eeuwige voortkomst van de Vader en de Zoon, verlos ons, heilige Geest.
  Door uw onzichtbare zalving, verlos ons, heilige Geest.
  Door de volheid van genade, waarmee Gij de heilige Maagd hebt begunstigd, verlos ons, heilige Geest.
  Door de wonderbare werking, waardoor Christus in de schoot der zuivere Maagd ontvangen is, verlos ons, heilige Geest.
  Door uw heilige verschijning bij de doop van Christus, verlos ons, heilige Geest.
  Door uw neerdaling over de apostelen, verlos ons, heilige Geest.
  Door de onuitsprekelijke goedheid waarmee Gij de heilige kerk bestuurt, de overheden verenigt, de martelaren versterkt, de leraars verlicht en de geestelijke orden instelt, verlos ons, heilige Geest.


  25-09-2009, 21:02 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 12 tot 16

  6.   Herinner u de hemelse levenstaak en stel u het beeld van de Gekruisigde Jezus voor.
  Gij moogt met reden beschaamd worden, bij de aanblik van Jezus' leven, wijl gij tot nog toe zo weinig gedaan hebt om aan hem gelijkvormig te worden, hoewel gij voorlang in de weg des Heren getreden zijt.
  Een kloosterling, die zich ernstig en godvruchtig oefent op het allerheiligst leven en lijden des Heren, zal daar overvloedig in vinden alles wat hem nuttig en noodzakelijk is, en hij behoeft buiten Jezus niets beter te zoeken.
  O, indien de gekruisigde Jezus in ons hart kwam, hoe spoedig zouden wij gans volleerd zijn!

  7.   Een ijverig kloosterling neemt wèl aan al wat hem bevolen wordt, en draagt het gewillig.
  Maar een lauw en zorgeloos kloosterling heeft lijden op lijden, en voelt van alle kanten benauwdheid; want de inwendige troost ontbreekt hem, en de uitwendige te zoeken wordt hem verhinderd.
  Een kloosterling die buiten zijn regel leeft, is in gevaar van diep te vallen.
  Wie de vrijheid en gemakken zoekt, zal altijd in het nauw zijn: Want het een of het ander zal hem mishagen.

  8.   Hoe doen zoveel andere kloosterlingen, die zeer nauw gebonden zijn door de kloostertucht?
  Zij gaan zelden uit, zij leven afgescheiden, zij worden armoedig gevoed en grof gekleed; zij arbeidden veel, spreken weinig, waken laat, staan vroeg op, bidden lang, lezen veel, en onderhouden in alles nauwkeurig de regel.
  Zie de Karthuizers, de Cisterciënsers, en meer andere monniken, zo mannen als vrouwen, hoe zij alle nachten opstaan om God lof te zingen.
  Het zou daarom voor u schandelijk zijn, indien gij in een zo heilige tijd, wanneer zulk een schaar van kloosterlingen God beginnen te loven, moest luieren.

  9.   O, hadden wij toch niets anders te doen, dan God onze Heer met hart en mond te loven!
  O, moesten wij toch nooit eten, drinken of slapen; maar mochten wij God onophoudelijk danken, en ons alleen met geestelijke oefeningen bezig houden, dan zouden wij veel gelukkiger wezen dan wij nu zijn, nu wij genoodzaakt zijn het lichaam in al zijn behoeften te dienen.
  Och, bestonden die noodzakelijkheden niet, maar alleen de geestelijke zielsverkwikkingen, die wij, helaas! nu maar zelden smaken.

  10.   Als een mens zover gekomen is, dat hij bij geen schepsel zijn troost zoekt, dan begint hij God eerst volkomen te smaken, en dan zal hij ook wel tevreden zijn met alles wat er gebeuren zal.
  Dan zal hij zich met iets groots niet verblijden, noch met iets kleins zich bedroeven, maar hij beveelt zichzelf gans en vol betrouwen aan God, die hem alles in alles is, voor wie niets verloren gaat of sterft, maar voor wie alles leeft en zonder uitstel gehoorzaamt.

  11.   Denk altijd op uw einde en dat de verloren tijd niet zal wederkeren.
  Zonder zorg en naarstigheid zult gij nooit deugden bekomen.
  Wanneer gij begint te verflauwen, dan zal ook de kwelling beginnen; maar volhardt gij in de vurigheid, zo zult gij grote vrede vinden, en zal de arbeid u minder zwaar vallen door de genade Gods en de liefde tot de deugd.
  Een vurig en naarstig mens is tot alles bereid.
  Het is zwaarder moeite aan de zonden en de driften te wederstaan, dan in het zweet van het aanschijn te werken.
  Wie kleine gebreken niet vermijdt, zal langzamerhand in grotere vallen (4).
  Gij zult 's avonds altijd blijdschap gevoelen, als gij de dag wèl hebt doorgebracht.
  Waak over uzelf, wek uzelf op, vermaan uzelf, en hoe het ook met anderen sta, verzuim nooit uzelf.
  Hoe meer geweld gij uzelf aandoet, des te grotere vooruitgang zult gij doen in de deugd.

  1) Eccl. 51:31   2) Rom. 12:2   3) Psalm 36:3   4) Eccl. 19

  Oefening
  Volgens de ijver, welke men voor zijn vooruitgang heeft, trekt men voordeel uit alles wat men ziet dat goed is, om het goede te bewerkstelligen en zich tot God te begeven. Om vooruitgang te doen in de deugd, moet men veel op zichzelf winnen, aan alles verzaken, en de neigingen van het hart versterven; immers het is zeker dat men in die dienst van God niet vordert, dan voor zoveel men zich geweld aandoet. Laat ons dan de ongeregelde neigingen, die ons tot kwaad of tot verslapping brengen, bevechten en overwinnen, en hierdoor zullen wij onze zaligheid verzekeren. Een levend, volstandig en edelmoedig geweld, dat men aanwendt om zichzelf te overwinnen, bevordert meer een ziel in de weg der zaligheid en der volmaaktheid, dan honderd ijdele begeerten van een ziel die zich wel geheel aan God zou willen overgeven, maar die niets doet van wat zij wenst te doen. Hoe meer men zichzelf versterft, hoe meer men voor God leeft, en hoe meerder voldoening men aan zichzelf ontzegt, hoe meer men God voldoet. Hoe gelukkig is men, als men zijn leven overbrengt in zichzelf niet te bevredigen, maar in God in alles te voldoen! Hoe zeker is men van hierdoor een gelukkige eeuwigheid te bekomen.

  Gebed
  Heer, Gij kent de grote moeilijkheid, welke wij gevoelen in onszelf te overwinnen en ons aan  U te onderwerpen, in de gelegenheden; laat niet toe, dat die moeilijkheid ons belette zulks in 't werk te stellen. Het is rechtvaardig dat wij uw eer en uw heilige wil, vóór onze voldoening en vóór onze wil stellen, en wij hebben voorgenomen het te doen. Versterk ons in deze voornemens, maak er ons aan getrouw; maak dat alles in ons voor U wijke, dat wij van dag tot dag in deugd toenemen, en een bovennatuurlijk en verdienstelijk leven leiden; geef dat wij hierdoor waardig worden uw genade in dit leven, en de eeuwige gelukzaligheid in het andere bezitten. Amen.

  Gebeden te bidden gedurende deze 12 dagen

  Veni Creator : De latijnse tekst is vermoedelijk van de Benedictijner monnik Hrabanus Maurus. Dit is hier de vertaling in het nederlands:

  Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

  houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

  vervul het hart dat U verbeidt,

  met hemelse barmhartigheid.

   

  Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

  de grote Trooster in de tijd,

  de bron waaruit het leven springt,

  het liefdevuur dat ons doordringt.

   

  Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

  O hand die God ten zegen houdt,

  O taal waarin wij God verstaan,

  wij heffen onze lofzang aan.

   

  Verlicht ons duistere verstand,

  geef dat ons hart van liefde brandt,

  en dat ons zwakke lichaam leeft

  vanuit de kracht die Gij het geeft.

   

  Verlos ons als de vijand woedt,

  geef ons de vrede weer voorgoed,

  Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

  geen ongeval ons leven schaadt.

   

  Doe ons de Vader en de Zoon

  aanschouwen in de hoge troon,

  O Geest van beiden uitgegaan,

  wij bidden U gelovig aan.

   

  Aan God de Vader zij de eer

  en aan de opgestane Heer

  en aan de Geest die troost en leidt

  van eeuwigheid tot eeuwigheid.

  Amen

   

  Ave maris stella : Het  Ave maris stella is een van de oudste liederen ter ere van Maria, het wordt gevonden in een manuscript uit de 9e eeuw (St.Gallen). De raadselachtige titel Ave maris stella (Gegroet, sterre der zee) is mogelijk ontstaan doordat een kopiïst zich verschreef. Hieronymus vertaalt in zijn werk Liber interpretationis Hebraicorum nominum (390 na Chr.) de Hebreeuwse naam Maria in het Latijn met stilla maris sive amarum mare (druppel der zee of bittere zee). Bij het overschrijven werd dat stella maris (sterre der zee) en dat is het in de latere Middeleeuwen gebleven.

   

  Gebed tot de Sterre der Zee

   

      O Maria, "Sterre der Zee", zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon, waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart de grootste gunsten door U hebben ontvangen; waar Gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt.

      O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op Uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop, dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder, o genaderijke "Sterre der Zee", laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God; gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.

      Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is, dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam, door U verlaten is; zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij onverhoord van U liet heengaan? Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult Gij, door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven.

      Amen.

   

  Thema : Zelfkennis – 7 dagen

   

  We verkeren in een ellendige toestand. Onze zonden zijn torenhoog en mijlen breed. We vragen hulp aan Maria om AL onze zonden bloot te leggen, zonder in moedeloosheid te vervallen. Ons streefdoel is de vereniging met God.

   

  Dag 13 : Lucas 11 : 1-13

   

  Het gebed
  [1]        Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem:  

  ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’

  [2]        Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden
  en laat uw koninkrijk komen.

  [3]        Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.

  [4]        Vergeef ons onze zonden,
  want ook wijzelf vergeven iedereen
  die ons iets schuldig is.
  En breng ons niet in beproeving.”’

   

  Dringende vraag

  [5] Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, [6] want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” [7] En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” [8] Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft.

   

  Effectief gebed

  [9] Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. [10] Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. [11] Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? [12] Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? [13] Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

   

  Dag 14 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 3 : 13

   

  Boek 3, Hoofdstuk 13

  Over de gehoorzaamheid van een nederig onderdaan

  1.   CHRISTUS. - Mijn zoon ! wie zich zoekt te onttrekken aan de gehoorzaamheid, onttrekt zich aan mijn genade : en wie iets voor zich alleen wil bezitten, verliest wat hij met anderen gemeen heeft.
  Zo iemand zich niet gewillig aan zijn overste onderwerpt, is het een teken dat zijn lichaam hem niet volkomen onderworpen is, maar dat het dikwijls wederspannig is en tegenmort.
  Leer u dan op 't eerste woord onderwerpen aan uw overste, zo gij uw eigen vlees onder bedwang wilt brengen.
  Want de uitwendige vijand wordt lichter overwonnen, wanneer de mens inwendig de vrede bezit.
  Uw ziel heeft geen lastigere, geen ergere vijand dan gijzelf, wanneer gij niet wel met de geest overeenstemt.
  Gij moet uzelf gans verachten, indien gij vlees en bloed wilt overwinnen.
  Omdat gij uzelf ongeregeld bemint, daarom kunt gij u niet ten volle overgeven aan de wil van anderen.

  2.   Maar is het dan een zo beduidende zaak, dat gij, die niets anders zijt dan stof en niets, u om God onder een mens stelt ; daar Ik, die de Almogende en de Allerhoogste ben, die alles uit niet geschapen heb, Mij om uwentwil ootmoedig aan de mens heb onderworpen.
  Ik ben de nederigste en de minste van allen geworden, opdat gij uw hovaardigheid door mijn ootmoed overwinnen zoudt.
  Leer onderdanig zijn, gij, slijk der aarde ; leer u vernederen, gij, stof en as, en u buigen onder de voeten van alle mensen.
  Leer uw wil breken, en de onderwerping in alles beoefenen.
  Word boos tegen uzelf, en laat geen opgeblazenheid in u blijven ; maar wees zo nederig en zo klein, dat iedereen over u moge gaan, en u als slijk met de voeten treden.
  O, ijdel mens ! wat hebt gij te klagen?
  Kunt gij, snode zondaar, u verzetten tegen die u verguizen, gij, die zo dikwerf God vergramd, en zo dikwijls de hel verdiend hebt?
  Maar mijn oog heeft u gespaard, want uw ziel is voor mijn aanschijn dierbaar geweest : opdat gij mijn liefde zoudt kennen, en immer dankbaar wezen voor mijn weldaden.
  En opdat gij u tot de ware onderwerping en ootmoed zoudt begeven, en geduldig de versmadingen, die u overkomen, verdragen.

  Oefening
  Men moet zich niet bepalen met uitwendig te gehoorzamen, en in gemakkelijke dingen ; maar men moet uit ganser harte en ook in de moeilijkste zaken gehoorzaam zijn. Immers hoe lastiger het ons valt te gehoorzamen, hoe verdienstelijker het voor ons is. En hoe kan men lastig vinden zich aan een mens om God te onderwerpen, nadat God zichzelf voor ons aan de mensen heeft onderworpen, en zelfs aan zijn beulen?
  Jezus Christus heeft geheel zijn leven willen gehoorzamen, en dit tot de dood van het kruis ; en ik zou weigeren mijn leven in gehoorzaamheid over te brengen, en van de gehoorzaamheid mijn verdienste en mijn kruis te maken! De onafhankelijkheid komt God alleen toe, en Hij is mens geworden om van eenieder af te hangen en om de afhankelijkheid in zichzelf te heiligen. Ik wil mij dus naar het voorbeeld van de onderdanige, afhankelijke en gehoorzame God schikken, en in mijzelf over niets, zelfs niet over mijn eigen wil, beschikken.

  Gebed
  O mijn Zaligmaker, die door de gehoorzaamheid zijt gevormd in de schoot van Maria, Gij die de gehoorzaamheid gedurende dertig jaren te Nazareth stipt hebt beoefend, en die hebt willen geboren worden, hebt willen leven en sterven uit gehoorzaamheid! Wek ons op om uw voorbeeld na te volgen, en om in alles aan U, in de personen, die over ons gesteld zijn en die uw plaats bekleden, te gehoorzamen. Maar geef tevens dat, terwijl wij trachten te doen wat ons bevolen is en ons beijveren om het gaarne te verrichten en het als het beste aanzien ons leven een gedurige gehoorzaamheid maken, die ons in dit leven uw genade en uw glorie in de eeuwigheid verzekere.
  Amen.

  Dag 15 : Lucas 13 : 1-5

   

  [1] Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. [2] Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? [3] Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. [4] Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? [5] Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’

  De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 81, 82

  Wij hebben Maria nodig om aan onszelf te sterven

  81  Om ons van onszelf te ontledigen, is het nodig dat wij elke dag aan onszelf sterven, dat wil zeggen verwaken aan de activiteiten van de duistere machten van onze ziel en van de wintuigen van ons lichaam : wij moeten zien als zagen wij niet, horen als hoorden wij niet, van deze wereld gebruik maken en er toch niets mee op hebben, Dat is wat de heilige Paulus bedoelt met elke dag sterven : ‘Elke dag sterf ik’ (1 Kor 7,30-31). Als de graankorrel, die in de aarde valt, niet sterft, blijft zij alleen en brengt geen goede vrucht voort (Joh 12,24). Als wij niet sterven aan onszelf, als onze heiligste devoties ons niet tot die noodzakelijke en vruchtbare dood brengen, dan dragen wij geen vrucht van belang en dienen onze devoties tot niets. Al onze werken van gerechtigheid zullen dan met eigenliefde en eigengereidheid bevlekt zijn, zodat onze zwaarste offers en voortreffelijkste daden voor God een gruwel zullen zijn en wij bij onze dood ervaren met lege handen te staan : zonder deugden en verdiensten. Zelfs geen vonkje zullen we dan bezitten van die zuivere liefde, die slechts geschonken wordt aan hen die gestorven zijn aan zichzelf en wier leven met Jezus Christus verborgen is in God. (Kol 3,3)

  82  Wij moeten onder alle devoties tot de allerheiligste Maagd die uitkiezen die ons het meest ertoe brengt aan onszelf te sterven; want die is de beste en de meest heiligende.

  Dag 16 : De Ware godsvrucht – L-M Grignion de Montfort : 228

  228  Gurende de eerste week moet men al zijn gebeden en oefeningen van godsvrucht gebruiken om zelfkennis te vragen en berouw over zijn zonden; en alles moet men doen in een geest van nederigheid. Men kan zichzelf beschouwen als een slak, een pad, een zwijn, een slang en een bok om onze slechte inborst te beklemtonen. Ook kan men deze drie uitspraken van de heilige Bernardus overwegen : ‘Bedenk wat u was : smerig zaad; wat u bent : een zak drek; wat u zult zijn : voedsel voor de wormen’. Men moet de Heer en zijn Heilige Geest vragen om verlichting, met de volgende woorden : ‘Heer, laat mij zien’ of ‘Laat mij mezelf kennen’ of ‘Kom Heilige Geest’. Dagelijks moet men de litanie van de Heilige Geest bidden met daarop de volgende gebeden : het Stella Maris en de litanie van de Heilige Maagd. Men moet zijn toevlucht nemen tot de allerheiligste Maagd en haar genade vragen, de grondslag van alle andere genaden door het bidden van de voorgaande gebeden.

  Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 2 : 5

   

  Boek 2 Hoofdstuk 5

  Over het letten op zichzelf

  1.   Wij mogen onszelf niet teveel betrouwen, want dikwijls ontbreekt ons genade en verstand.
  Een zwak lichtje maar schemert in ons, en dat verliezen wij gauw door onachtzaamheid.
  Wij merken het dikwijls niet, dat wij geestelijkerwijze zo blind zijn.
  Wij doen dikwijls kwaad, en nog erger, wij willen ons verontschuldigen.
  Wij worden somtijds door onze driften gedreven, en wij menen dat het ijver is.
  Wij berispen kleine gebreken in anderen, en onze grovere misdrijven zien wij over 't hoofd.
  Wij gevoelen en wegen heel vlug wat wij van anderen te lijden hebben; maar wat anderen van ons uitstaan, merken wij niet.
  Wie goed en zuiver zijn eigen leven oordeelde, zou ondervinden, dat hij geen reden heeft om een ander streng te oordelen.

  2.   Een inwendig mens stelt de zorg van zichzelf voor alle andere zorgen; en die op zichzelf naarstig let, zal licht over anderen zwijgen.
  Nooit zult gij tot innige godsvrucht geraken, tenzij gij over de anderen stilzwijgt, en bijzonder op uzelf let.
  Indien gij God en uzelf alleen voor ogen hebt, zo zal 't u weinig ontstellen, wat gij uitwendig ziet.
  Waar zijt gij, als gij bij uzelf niet zijt? En als gij alles doorlopen en uzelf verwaarloosd hebt, wat hebt gij dan gewonnen?
  Indien gij de vrede en de ware ingetogenheid moet hebben, zo moet gij alle dingen ter zijde stellen, en alleen u met uzelf bekommeren.

  3.   Gij zult derhalve grote vorderingen maken, indien gij u van alle tijdelijke zorg ontheven houdt.
  Gij zult sterk achteruitgaan, indien gij iets tijdelijks op prijs stelt.
  Houd niets voor groot, voor verheven, voor aangenaam, dan God alleen, of wat God aangaat.
  Acht al de troost, die u van enig schepsel moge overkomen, als iets ijdels.
  Een Godbeminnende ziel versmaadt al wat beneden God is.
  God alleen, die eeuwig en oneindig is, en die alles vervult, is de troost der zielen en de ware blijdschap des harten.

  Oefening
  De nutteloze overweging over zichzelf en over de uitwendige voorwerpen doen ons veel tijd en vele genaden en verdiensten verliezen. Indien wij ons best deden om eerbiedig aan God in plaats van ijdel aan onszelf en aan de schepselen te denken, dan waren wij altijd in hevige bezigheid verslonden. Om als ware christenen te leven, moeten wij God in zichzelf en onszelf in God aanschouwen - moeten wij onder de ogen van Jezus Christus leven door de overweging; in zijn handen door de onderwerping aan zijn wil; aan zijn voeten door de ootmoedigheid en de oprechte belijdenis van onze ellenden want een christen is alleen wat hij is door zijn vereniging met Jezus Christus. Waarom zich dan zo sterk en zo menigmaal bekommeren met het nieuws, met zeldzaamheden, met ijdele dingen en zich zo weinig ophouden met zijn God, met zijn plichten, met zijn zaligheid? Het is, omdat men onverschillig is voor  de zaken der eeuwigheid, en te zeer verkleefd aan de tijdelijke dingen. Laten wij dan beginnen met te zijn wat wij eens zullen wezen, dat is, alleen bezig met God, voor God en in God.


  25-09-2009, 21:01 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 4 tot 12

  6.   Dat de Joden hun glorie zoeken bij elkander (6): ik zal die zoeken, die van God alleen komt (7).
  Alle menselijke glorie, alle tijdelijke eer en alle wereldse hoogheid, vergeleken bij uw eeuwige glorie, is ijdelheid en dwaasheid.
  O mijn God, mijn Waarheid, mijn Barmhartigheid! O allerheiligste Drievuldigheid! U alleen zij lof en eer, macht en glorie in alle eeuwen der eeuwen.

  (1) Ps. 8: 5   (2) Ps. 101:13,28   (3) Dan. 4:13   (4) 1 Kon. 1:18   (5) 2 Kor. 12:5   (6 en 7) Joh. 5:1,44

  Oefening
  Ik gevoel mijn ellenden waardoor ik onbekwaam word gemaakt tot enig bovennatuurlijk goed, en integendeel geschikt tot alle kwaad ; maar ik breng ze tot de God van Barmhartigheid, die veel van weinig, en alles uit niet kan maken. Dus ie het niet voldoende van mijn eigen nietigheid overtuigd te zijn en dat ik alleen in U, mijn God mag roemen ; het gewichtigste is het opvolgen, in de gelegenheden, van die heilige bewegingen van ootmoed en vertrouwen in U, aan wie niets onmogelijk is. Als ik geen troost bij de mensen vind, dan word ik tot de gelukkige noodzakelijkheid gebracht mijn toevlucht tot God te nemen en mij van Hem afhankelijk te maken. Het is mij een geluk, Heer! Dat buiten U mij alles ontbreekt, om in U alles te vinden. Ach, hoe terecht zeide de heilige man Job: "Uw ogen zijn op mij gevestigd, en ik zal in mijzelf niet meer bestaan." Want wanneer ik aan U denk, o mijn God! Gevoel ik in mij een vurige begeerte om U te behagen, en alles verdwijnt voor mijn ogen zohaast Gij in mijn hart verschijnt.

  Gebed
  Ik stem er in toe dat Gij volstrekt in mijn ziel heerst, mijn God! En dat daarin alles voor U wijke en zich voor U slachtoffere. Maar geef door uw genade, dat ik aan dat beantwoorde wat Gij van mij verlangt. Geef dat ik alle menselijke en natuurlijke voldoening verachte, en niet dan in U de troost en de opoffering van geheel mijzelf vinde.
  O grote God, die de staat kent waarin ik mij bevind, die mij kunt helpen en die mij wilt helpen, wees bewogen door de overmaat van mijn ellenden! Onttrekt mij aan mijzelf, verhef mij boven alle zichtbare dingen ; geef dat ik mijzelf verlate en verloochene, en niets zoeke noch verlange dan U. Amen.

  Dag 6 en 7 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 1 : 18

   

       Hoofdstuk 18

  Over de voorbeelden der heilige Vaders

  1.   Overdenk de treffende voorbeelden der heilige Vaders, waarin de ware volmaaktheid en kloostergeest heeft uitgeschenen, en gij zult zien, hoe onbeduidend het is, ja bijna niets, wat wij doen.
  Ach! Wat is ons leven vergeleken bij het hunne?
  De heiligen en de vrienden van Christus hebben de Heer gediend in honger en dorst, in koude en naaktheid, in arbeid en vermoeienis (1), in waken en vasten, in gebeden en heilige overwegingen, in vele vervolging en versmaadheid.

  2.  O hoevele en hoe zware kwellingen hebben niet geleden de Apostelen, de Martelaren, de Belijders, de Maagden, en alle anderen die de voetstappen van Christus navolgen wilden!
  Want zij hebben hun zielen in deze wereld gehaat, om haar voor het eeuwig leven te behouden (2).
  O wat streng en verstorven leven hebben de heilige Vaders in de woestijn geleid! Wat lange en zware bekoringen hebben zij doorstaan! Hoe dikwijls zijn zij door de vijand gekweld geworden! Hoe menigvuldige en vurige gebeden hebben zij aan God opgedragen! Wat harde onthoudingen hebben zij verduurd! Wat grote ijver en vurigheid voor de geestelijke vooruitgang hebben zij gehad! Wat geweldige oorlog hebben zij gevoerd tegen de beteugeling der ondeugden! Wat zuivere en oprechte mening tot God hebben zij gehouden!
  Gedurende de dag arbeidden zij, en des nachts brachten zij lange tijd door met bidden, alhoewel zij bij het werken het inwendig gebed nimmer achterlieten.

  3.   Al hun tijd besteedden zij nuttig: de uren, welke zij met God overbrachten, schenen hun te kort; ja door de grote zoetheid, welke zij in het beschouwend gebed vonden, werd somtijds de behoefte van de verkwikking van het lichaam vergeten.
  Zij verlieten alle rijkdommen, alle waardigheden en eretitels, alle vrienden en magen: zij begeerden niets van de wereld, zij namen nauwelijks het onontbeerlijke om te leven, en tegen dank dienden zij het lichaam, zelfs uit noodzaak.
  Aldus waren zij arm aan aardse goederen, maar zeer rijk in genade en in deugden.
  Uitwendig leden zij gebrek, maar inwendig werden zij verzadigd met goddelijke troost en genade.

  4.   Zij waren vreemd aan de wereld, maar met God verenigd en zijn vertrouwelijkste vrienden. Zichzelf achtten zij als niets beduidend, en door de wereld werden zij versmaad; maar in de ogen van God waren zij uitverkoren en hoog in waarde.
  Zij leefden in oprechte ootmoed, in eenvoudige onderdanigheid, in liefde en geduld: en daarom deden zij dagelijks grote vooruitgang in 't geestelijke, en verwierven grote genaden bij God.

  5.   Ach! Hoe groot is de vurigheid van alle kloosterlingen bij het begin van hun heilige instelling geweest!
  O, hoe vurig was hun gebed! Hoe groot hun wedijver in de deugd! Hoe streng de tucht! Welke eerbied en gehoorzaamheid scheen in allen uit, onder de leiding van hun stichter!
  De voorbeelden die zij hebben nagelaten, getuigen nu nog, dat zij zeer heilige en volmaakte mannen zijn geweest, die door een vrome strijd de wereld onder de voet gebracht hebben.
  Nu wordt iemand groot geacht, als hij geen overtreder van de regel is, en verduldig draagt wat hij vrijwillig op zich heeft genomen.

  6.   O traagheid en onachtzaamheid van onze staat, dat wij zo licht afwijken van de eerste ijver! En dat uit louter traagheid en kleinmoedigheid het leven ons begint te verdrieten.
  Mocht de ijver der deugden in u niet geheel inslapen, gij die al te dikwijls zo menigvuldige voorbeelden van godgewijden gezien hebt!

  1) 2 Kor. 11:27  2) Joann. 12:25

  Oefening
  Niets is geschikter om ons aan te moedigen tot een goed leven, dan het voorbeeld van hen die wel geleefd hebben. Het is dit voorbeeld, welk ons de deugd mogelijk, gevoelig en gemakkelijk maakt; omdat zij ons alzo wordt voorgesteld door anderen beoefend, en tot ons gebruik geschikt. Want wij moeten tot onszelf zeggen, wanneer wij de levens der Heiligen lezen of hun voorbeelden aanschouwen: zie, dat hebben mensen gelijk wij gedaan, verdragen en gelaten om de hemel te verdienen, welke wij verhopen. En wij, wat hebben wij hiervoor gedaan? Waarom zouden wij niet doen wat zij gedaan hebben, om dezelfde vergelding te verdienen? Helaas! Hoe grotelijks moet ik niet vrezen wanneer ik voor God zal verschijnen, dat Hij mij van de ene kant mijn geloof, mijn godsdienst, en de voorbeelden van de deugdzame mensen, die in dezelfde staat als ik geleefd hebben, zal tonen, en tot mij zal zegge, wanneer Hij mij wat tegenover deze getuigen zal stellen: Ziedaar wat gij moet doen, en ziedaar wat gij gedaan hebt: oordeel nu zelf; wat verdient gij?

  Gebed
  Heer, treed niet in dit oordeel met uw dienaar; want nooit zal ik door mijn leven gerechtvaardigd kunnen worden, wanneer het met dit der heiligen vergeleken wordt. Geef mij de genade, o mijn Zaligmaker, die deze voor mij verdiend hebt, dat ik mij op mijn plichten toelegge, dat ik de geest van mijn godsdienst aanneme, dat ik daarvan de regelen en grondstellingen volge, en dat ik mijn leven en mijn geloof doe overeenkomen, opdat ik, met uw rechtvaardigheid bekleed, voor U verschijne, ondersteund door uw barmhartigheid en bezield door uw liefde. Amen.

  Dag 8 en 9 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 1 : 13

   

                   Hoofdstuk 13

  Over het weerstaan aan de bekoringen

  1.   Zolang wij op de wereld leven, kunnen wij niet vrij zijn van kwelling en bekoring.
  Daarom staat er in het boek Job geschreven: Het leven van de mens op aarde is een bekoring (1).
  Daaruit volgt dat ieder zich in acht zou moeten nemen voor zijn bekoringen, en waken in het gebed, opdat de duivel geen gelegenheid vinde om hem te bedriegen, hij, die nooit inslaapt, maar altoos rondloopt, zoekende wie hij zal kunnen verslinden (2).
  Niemand is zo volmaakt en zo heilig, of hij heeft somtijds bekoringen; wij kunnen daar niet volkomen van bevrijd blijven.

  2.   Maar de bekoringen zijn dikwijls voor de mens zeer nuttig, alhoewel zij lastig en onaangenaam zijn, omdat hij hierdoor vernederd, gezuiverd en onderricht wordt.
  Alle Heiligen hebben vele kwellingen en bekoringen ondergaan, en zijn daardoor vooruit gekomen.
  En die de bekoringen niet hebben kunnen doorstaan, zijn verstoten geworden en bezweken.
  Daar is geen genootschap zo heilig, en geen plaats zo afgezonderd, of daar zijn bekoringen en beproevingen.

  3.   Daar is gen mens geheel vrij van bekoringen, zolang hij leeft; want wij dragen in ons de aanleiding om bekoord worden; sinds wij in de begeerlijkheid geboren zijn.
  Als de een bekoring of kwelling ons verlaat, dan komt er een andere in de plaats; en wij zullen altijd iets te lijden hebben, want wij hebben het voorrecht van ons eerste geluk verloren.
  Velen zoeken de bekoringen te ontvluchten, en zij vallen er nog meer in.
  Door de vlucht alleen kunnen wij niet overwinnen; maar door geduld en ware ootmoedigheid worden wij sterker dan al onze vijanden.

  4.   Die de uiterlijke aanleiding der bekoringen ontwijkt, en daarvan de wortel niet uitroeit, zal weinig vorderen; zij zullen zelfs spoediger tot hem wederkeren, en hij zal ze meer gevoelen.
  Allengskens, door geduld en lankmoedigheid, zult gij ze (met Gods hulp) beter overwinnen, dan door uw ongeduldig en hardnekkig tegenstreven.
  Neem dikwijls raad in de bekoringen, en behandel niet met hardheid iemand die bekoord wordt; maar stort hem bemoediging in, gelijk gij voor uzelf zoudt wensen.

  5.   De oorsprong van alle kwade bekoringen is ongestadig van het hart, en gering betrouwen op God.
  Want, gelijk een schip zonder roer door gebaren heen en weer geslingerd, zo wordt een krachteloos mens, die zijn voornemens lat varen, op verschillende wijzen bekoord.
  Het vuur beproeft het ijzer, en de bekoring de rechtvaardige mens (3).
  Wij weten dikwijls hoever onze kracht reikt; maar de bekoring leert wat wij zijn.
  Men moet nochtans waakzaam zijn, vooral in het opkomen der bekoring: omdat alsdan de vijand gemakkelijker overwonnen wordt, indien men hem in de deur der ziel geenszins laat binnentreden, maar hem terstond, zohaast hij klopt, buiten afweert.
  Vandaar deze spreuk: Bied weerstand in 't begin: t laat komt het geneesmiddel, als de ziekte door 't lang verloop de overhand heeft genomen (4).
  Want eerst is het maar een gedachte die in de geest komt; daarna een sterke inbeelding, hierop volgt welbehagen, ongeregelde beweging, en dan de toestemming.
  En alzo treedt de boze vijand van lieverlede geheel binnen, als men hem in 't begin niet wederstaat.
  En hoe langer iemand getalmd heeft te wederstaan, des te zwakker wordt hij dagelijks, en des te sterker de vijand tegen hem.

  6.   Sommigen lijden zwaarder bekoringen in het begin van hun roeping; anderen op het einde. Enigen integendeel worden bijna geheel hun leven gekweld.
  Enigen worden ook maar licht bekoord, volgens de schikking van Gods wijsheid en rechtvaardigheid, die de gesteltenis en de verdiensten der mensen weet, en alles tot zaligheid van zijn uitverkorenen voorbeschikt.

  7.   Daarom moeten wij niet wanhopen, als wij bekoord worden, maar God des te vuriger bidden, opdat Hij zich gewaardige ons te helpen in al onze kwellingen: en Hij zal zeker, volgens de woorden van de Apostel Paulus, ons in de bekoring zulke hulp verlenen, dat wij ze zullen kunnen overwinnen (5).
  Laten wij dan onze zielen onder de hand Gods verootmoedigen bij alle bekoring en kwelling: want de ootmoedigen van geest zal Hij redden en verheffen (6).

  8.   In bekoringen en lijden ziet de mens hoeveel vooruitgang hij gedaan heeft ; ook is de verdienste groter, en de deugd komt beter tevoorschijn.
  Het is niets groots wanneer iemand godvruchtig en ijverig is, als hij geen zwarigheid voelt; maar wanneer hij in de tijd van tegenspoed zich geduldig houdt, dat geeft hoop op grote vorderingen.
  Enigen worden van grote bekoringen bewaard en worden dikwijls overwonnen in kleine, die dagelijks voorkomen, opdat zij daardoor verootmoedigd zouden worden, en nooit op zichzelf in grote zaken zouden betrouwen, daar zij in kleine zo zwak zijn.

  1) Job 7:1  2) 1 Petr. 5:8  3) Eccl. 31:31  4) Ovidius  5) I Kor. 10:13  6) Psalm 33:19

  Oefening
  De bekoringen dienen om ons te zuiveren van de geheime geneigdheid tot de ijdelheid en tot de eigenliefde, alsook van het vertrouwen in onszelf, met ons het gewicht van onze ellenden te doen gevoelen, met ons van alle voldoening een afkeer te geven, en met ons te verplichten van op God alleen te steunen. Zij dienen daarenboven nog, om ons te verootmoedigen door de beproeving van onze zwakheden en door het gevoel van de wortel van verdorvenheid, die wij in onszelf dragen. Zij dienen eindelijk om ons te onderrichten over onze machteloosheid, zowel om iets goeds te doen als om ons van de zonde te bevrijden, zonder de hulp van God.

  Gebed
  Heer! Ik gevoel in de grote bekoringen dat ik niets uit mijzelf kan dan U vergrammen, en dat ik, door de neiging tot het kwaad vervoerd, in gevaar ben van verloren te gaan. Maar ik weet ook dat Gij kunt, en uw Apostel verzekert mij, dat Gij mij wilt ondersteunen tegen de geweldigste aanvallen van mijn driften. Aldus mistrouw ik mijzelf, en geheel mijn vertrouwen in U stellende, zeg ik tot U: Heer! Behoed mij! Ik ben op het punt van te vergaan. Ik zal mijn hand, gelijk de H. Petrus, tot U uitreiken, en ik hoop dat Gij mij niet zult laten vergaan.
  Amen.

  Dag 10 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 3 : 10

  Boek 3, Hoofdstuk 10

  Het is zoet met de versmading der wereld God te dienen

  1.   Ik zal nogmaals spreken, o Heer, en niet zwijgen ; ik zal spreken tot mijn God, mijn Heer en mijn Koning, die in de hoge woont.
  O Heer, hoe groot is de overvloed der zoetheid die Gij verborgen houdt voor die U vrezen! (1)
  Maar wat zijt Gij voor hen die U beminnen, en die uit ganser hart U dienen?
  Voorwaar de zoetheid van uw beschouwing, die Gij geeft aan uw minnaars, is onuitsprekelijk.
  Hierin hebt Gij mij vooral uw goedertieren liefde getoond, dat, als ik niets was, Gij mij geschapen hebt ; en dat Gij mij weder op de rechte weg hebt teruggebracht, als ik ver van U was afgedwaald, om U te beminnen.

  2.   O bron der eeuwige liefde! Wat zal ik van U zeggen?
  Hoe zou ik U kunnen vergeten, die u gewaardigd hebt aan mij te denken, ook nadat ik bedorven en verloren was?
  Uw barmhartigheid jegens uw dienaar heeft alle verwachting overtroffen, en Gij hebt uw genade en uw liefde, boven al zijn verdienste, hem betoond.
  Wat zal ik voor u die genade wedergeven? Want het is alle mensen niet vergund, dat zij, na van alles afstand gedaan te hebben, de wereld zouden verlaten, om het kloosterleven te aanvaarden.
  Is het een grote zaak dat ik U dien, Gij die door alle schepselen gediend moet worden?
  Het mag mij niets groots schijnen dat ik U dien; maar dit schijnt mij eerder groot en wonderbaar, dat Gij een zo arm en onwaardig schepsel in uw dienst wilt aannemen, en onder het getal van uw geliefde dienaren rekenen.

  3.   Zie, alles wat ik heb, en waar ik U mede dient, behoort U toe.
  Doch, integendeel, Gij dient eerder mij dan ik U.
  Zie, hemel en aarde, die Gij tot onze dienst geschapen hebt (2), zijn gereed, en doen dagelijks wat Gij hun beveelt.
  Maar dit is nog weinig, want Gij hebt de Engelen ten dienste van de mens bestemd (3).
  Doch, wat alles te boven gaat, is dat Gijzelf u gewaardigd hebt U zelf aan hem te geven.

  4.   Wat zal ik U wedergeven voor zovele weldaden? Ach! kon ik U dienen al de dagen van mijn leven!
  Ware ik tenminste in staat om U maar één dag waardig te dienen!
  Voorwaar Gij zijt alle dienst, alle eer en alle lof waardig.
  Gij zijt waarlijk mijn Heer, en ik ben uw arme knecht, die verplicht ben U uit al mijn kracht te dienen, en nimmer in uw lof te verflauwen.
  Aldus wil en wens ik het, wil zelf aanvullen wat mij daartoe ontbreekt.

  5.   Het is, ja, een grote eer, een grote roem U te dienen en alles om U te versmaden.
  Want die zich gewillig aan uw heilige dienst onderwerpen, zullen grote genade ontvangen.
  Die uit liefde tot U alle zinnelijk vermaak hebben verlaten, zullen de zoetste troost van de Heilige Geest smaken.
  En die om uw naam de enge weg inslaan, en alle wereldse zorg ter zijde stellen, zullen in grote vrijheid van geest wandelen.

  6.   O, hoe zoet en vermakelijk is het God te dienen, waardoor de mens vrij en heilig wordt!
  O zalige onderwerping aan het kloosterleven, waardoor de mens gelijk wordt aan de Engelen, aangenaam aan God, vreselijk aan de duivelen, en achtingswaardig aan alle christenen!
  O minnelijke en benijdenswaardige dienst, waardoor men het hoogste goed en de blijdschap die eeuwig zal duren, bekomt!

  (1) Ps. 30:20   (2) Deut. 4:12   (3) Hebr. 1:14

  Oefening
  Een waarlijk christen ziel, die weet wat Jezus Christus ten haren opzichte is en wat zij voor Hem dient te wezen, moet zich alle genade onwaardig oordelen en moet deze beantwoorden, welke zij van God ontvangt; dusdanig ziel moet aan God de glorie geven van de getrouwheid die zij voor Hem gevoelt; zij moet Hem dikwijls bedanken voor zijn goedheid van haar in haar dwalingen op te zoeken en haar na zovele zonden te ontvangen ; zij moet eindelijk alles van zijn barmhartigheid verhopen en zich geheel in zijn handen stellen.
  Hoe gelukkig is het, niets in zich zelf te ontmoeten dat de ijdelheid of het zelfbehagen kan opbeuren, niets dat de ziel verplicht uit haar zelf te treden, dan alleen in God te bestaan!
  Het gevoel van haar ellende is volkomen bestand om een ziel geheel in het hart van de barmhartige God te vestigen; ook verplicht ons het gevoel van ons onvermogen tot alle goed, en dat van onze neiging tot alle kwaad, om ons alleen met God te verenigen en dikwijls tot Hem onze toevlucht te nemen.

  Gebed
  Hoe zou ik U kunnen vergeten, o Heer, daar Gij mij zo dikwijls bevrijd hebt van de hel, waarin ik om mijn slecht en onnuttig leven ging vallen? Vernietig in mij de ijdele voldoening en de opgeblazenheid, welke mij verkeerdelijk doen geloven dat er iets goed in mij te vinden is. Het goed is in U, Heer! Het is van U, en zonder U ben ik alleen bekwaam om U te vergrammen. Gedoog niet, dat ik mij in uw aanschijn door een vrijwillig gevoel van hovaardigheid verhef, waardoor ik de ramp van de eerste engel over mijzelf zou kunnen trekken. Ik heb liever door de mensen versmaad te worden en met U wél te staan, dan hun achting te genieten en door U verworpen te zijn. Maak dat ik U recht doe met U al het goed toe te eigenen, dat ik verricht, en dat ik aan mijzelf recht doe met al het kwaad, waartoe ik bekwaam ben, toe te schrijven, ten einde daarover vergiffenis te bekomen. Amen.

  Dag 11 en 12 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – Boek 1 : 25

   

  Boek 1 Hoofdstuk 25

  Over de ijverige verbetering van ons leven

  1.   Waak en wees naarstig in de dienst van God, en denk dikwijls: waarom zijt gij hier gekomen en hebt gij de wereld verlaten? Is het niet om voor God te leven en een geestelijk mens te worden?
  Wees dus vurig om vooruitgang te doen, want gij zult haast het loon van uw arbeid ontvangen: en dan zal er noch vrees, noch droefheid in uw uiterste meer zijn.
  Gij zult nu een weinig arbeiden, en daarvoor zult gij een grote rust, ja een eeuwige vreugde genieten (1).
  Indien gij getrouw en naarstig in het goed blijft, zal God ongetwijfeld getrouw en overvloedig zijn in u te lonen.
  Gij moet altijd hopen en vast betrouwen, dat gij de zegepalm zult bekomen; maar gij moogt u niet voor verzekerd houden, ten einde niet lauw en uitgelaten te worden.

  2.   Zeker persoon, die dikwijls tussen vrees en hoop dobberde, was eens, door weemoed overwonnen, naar de kerk gegaan. Daar knielde hij voor een altaar om te bidden, en herhaalde bij zichzelf deze woorden: Ach, zo ik wist dat ik zou volharden tot het einde toe! En terstond hoorde hij inwendig dit antwoord van God: Ware het dat gij dit wist, wat zoudt gij willen doen? Doe nu wat gij dan zoudt doen, en gij zult ten volle gerust zijn.
  En terstond getroost en gesterkt, gaf hij zich geheel over aan de wil van God, en de angstige twijfel hield op.
  Hij was daarna niet meer nieuwsgierig om te onderzoeken wat hem zou overkomen; maar hij legde zich meer toe om de wil van God te kennen en wat het volmaaktste was in zijn ogen (2), om alle goed werk wel te beginnen en te voltrekken.

  3.   Hoop in de Heer en doe het goed, zegt de Profeet, en gij zult de aarde in vrede bewonen en gevoed worden met haar rijkdommen (3).
  Iets wat vele mensen wederhoudt om vooruitgang te doen, en zich volijverig te beteren, is de vrees voor de inspanning of de moeite van de strijd.
  Inderdaad, zij gaan het meest vooruit in de deugd, die kloekmoediger trachten te overwinnen wat hun het tegenstrijdigste valt en het zwaarste.
  Want daarin maakt de mens grote vorderingen en verdient meerdere genade bij God, waarin hij zichzelf meer overwint en zijn geest versterft.

  4.   Maar alle mensen hebben niet evenveel te overwinnen en te versterven.
  Niettemin zal iemand, die oprecht ijverig is, meer toenemen in deugden, al hadde hij meer driften, dan een ander die meer geregeld leeft maar niet zo vurig is voor de deugd.
  Twee dingen helpen bijzonder voor gedurige beterschap, te weten: zich met geweld onttrekken aan iets waartoe de natuur verkeerd genegen is; en vlijtig die deugd betrachten, die wij allermeest nodig hebben.
  Zorg ook die dingen bijzonder te vermijden en te overwinnen, die u in anderen meest mishagen.

  5.   Behartig vooral de vooruitgang; wanneer gij goede voorbeelden ziet of hoort, wees daartoe opgewekt om die na te volgen.
  Maar indien gij iets berispelijks opmerkt, wacht u dat gij hetzelfde bedrijft, of hebt gij het ooit gedaan, tracht u terstond daarin te verbeteren.
  Gelijk uw oog op anderen in acht neemt, zo nemen ook anderen acht op u.
  O hoe vertroostend en hoe zoet is het ijverige en godvruchtige broeders te zien, vurige getrouwe onderhouders van hun regel.
  Maar hoe droevig en pijnlijk valt het, zulken te zien, die ongeregeld leven, en die de taak niet uitvoeren waartoe zij geroepen zijn?
  O hoe nadelig is het de plichten van zijn roep te veronachtzamen, en zich bezig te houden met het niet opgelegde.

  25-09-2009, 21:00 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Totale toewijding aan Maria Dag 1 tot 4

  Voorbereiding op de totale toewijding (totuus tuus-geheel de uwe)

   

  Inleiding

   

  De gebruikte bronnen zijn : de Nieuwe Bijbelvertaling, de Navolging van Christus en de Ware Godsvrucht.

   

  1 De Navolging van Christus werd geschreven door Thomas a Kempis.

  Thomas a Kempis                                                        Monument te Zwolle

                               

  Thomas a Kempis (eigenlijk Thomas van Kempen of Thomas Hemerken ("hamertje"); Kempen, ca. 1380 - Zwolle, 25 juli 1472) was een middeleeuwse augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus. Hij was lid van de spirituele beweging van de Moderne Devotie en een volgeling van Geert Grote en Floris Radewijnsz, de stichters van de Broeders des Gemenen Levens.

  Hij werd geboren uit eenvoudige ouders in Kempen, nabij Krefeld. In 1395 werd hij naar de school in Deventer gestuurd, die geleid werd door de Broeders des Gemenen Levens. Hij werd een vaardig kopiist en kon zo zichzelf onderhouden. Later trad hij toe tot de reguliere kanunniken in de priorij van de Sint-Agnietenberg bij Zwolle, waar zijn broer hem reeds was voorgegaan en prior was geworden. Hij werd tot priester gewijd in 1413 en werd subprior in 1429.

  Thomas a Kempis behoorde tot de school van mystici die verspreid waren langs de Rijn van Zwitserland tot Straats-burg, Keulen en in de Nederlanden. Hij leidde een rustig leven, afgezien van de opschudding rond de weigering van de paus om Rudolf van Diepholt te erkennen, die tot bisschop te Utrecht was verkozen. Hij verdeelde zijn tijd tussen devotie-oefeningen, schrijven en kopiëren.

  Werken

  Thomas a Kempis kopieerde de Bijbel zeker vier keer, waarvan één exemplaar in vijf delen bewaard is gebleven in Darmstadt. Zelf schreef hij talrijke werken, bijna alle in het Latijn. Hij kende de Bijbel door en door, en zijn werken staan vol met bijbelcitaten, vooral uit het Nieuwe Testament. Zijn werken zijn alle devotioneel van karakter en omvatten traktaten, meditaties, brieven en preken.

  Onder zijn historische traktaten zijn Vita Lidewigis (over het leven van de heilige Liduina van Schiedam), Vita Gerardi Magni (Het leven van Geert Grote) en biografieën van Radewijnsz en negen andere broeders.

  Zijn bekendste en nog altijd beroemde werk is echter De navolging van Christus, de verzamelnaam voor vier traktaten, waarvan het oudste dateert uit 1424. Het werk werd in 1471-1472 te Augsburg gedrukt en honderden keren herdrukt; het was na de Bijbel het meest verbreide boek van de late middeleeuwen.

  Schrijn

  Zijn gebeente bevindt zich in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe-Tenhemelopneming in Zwolle.

  2 De Ware Godsvrucht werd geschreven door L-M Grignion de Montfort.

   L-M Grignion de Montfort

  Louis-Marie Grignion de Montfort (Montfort-sur-Meu, 31 januari 1673 - Saint-Laurent-sur-Sèvre, 28 april 1716) was een Frans katholiek priester en ordestichter.

  Louis-Marie was de zoon van Jean-Baptiste Grignion en Jeanne Robert. Hij was het oudste overlevende kind uit een groot gezin. Op zijn twaalfde jaar ging hij naar de Jezuïetenschool te Rennes. Hier werd hij beïnvloed door Abbé Julien Bellier, die hem het enthousiasme voor missioneringsarbeid bijbracht, en enkele andere priesters die hem enthousiast maakten voor de Mariadevotie. In 1693 ging hij te voet naar Parijs om theologie te gaan studeren op het seminarie van Saint-Sulpice. Naar men beweert, zou hij onderweg zijn reisgeld aan de armen hebben gegeven en zijn kleren met die van bedelaars hebben verwisseld. Ook zou hij een eed gezworen hebben om voortaan slechts van aalmoezen te leven. Eerst volgde hij colleges aan de Sorbonne, en hij leidde een arm bestaan, nog aangevuld met penitenties, zodat hij ziek werd. In 1695 begon hij eindelijk op klein-Saint-Sulpice, een seminarie speciaal voor arme studenten ingericht. In 1700 werd hij tot priester werd gewijd. Vrij snel daarna werd hij pastoor van de Saint-Clément parochie te Nantes. Hij wilde echter prediken onder de armen. Op verzoek van Madame de Montespan kwam hij naar Poitiers om er aalmoezenier te worden in het Hôpital Général, wat geen ziekenhuis was maar een plaats waar arme bedelaars gevangen werden gezet. Hij kreeg waarschijnlijk ruzie met de leiding en vertrok in 1703 naar Parijs. Het jaar daarop kwam hij in een team van aalmoezeniers te werken in het Hôpital de la Salpêtrière, het door Vincentius a Paulo opgezette ziekenhuis, maar werd na enkele weken al ontslagen vanwege een ons onbekende reden. Ook zijn meeste vroegere vrienden verstootten hem, vermoedelijk vanwege zijn tamelijk extreme toewijding en zijn oproep aan de meer gematigden om hem op deze weg te volgen. Hij leefde een jaar in een vervallen onderkomen in Parijs, zonder duidelijke bestemming en zonder vrienden. Toen kreeg hij de boodschap vanuit Poitiers om terug te komen, en hij werd directeur van het Hôpital Général. Hij ontmoette Marie-Louise Trichet, die ook in het hospitaal kwam werken. Bij haar voegde zich Catherine Brunet, en dit tweetal vormde de eerste aanzet tot de congregatie van de Dochters van Wijsheid. De hervormingen die hij voorstond, maakten echter dat zowel de bisschop als Marie-Louise Trichet hem verzochten zijn post te verlaten. Toen begon hij missioneringsarbeid in de omgeving van Poitiers, en velen werden aangetrokken door de levendige rituelen en processies, en het ritueel van de vernieuwing van de doopbeloften, dat hij invoerde. Dit alles leidde er toe dat het hem in 1706 werd verboden om nog langer in het bisdom Poitiers te preken.

  Werk in Bretagne en de Vendée

  Toen ging hij naar Paus Clemens XI in Rome, waarvan hij de opdracht kreeg om missioneringsarbeid in Frankrijk te doen, waarop hij naar de Mont-Saint-Michel vertrok. Hij voegde zich bij het team van pater Jean Leuduger te Dinan, dat in Bretagne missioneringsarbeid deed. Na enkele maanden echter vertrok hij, samen met twee lekenbroeders, uit dit team. In 1708 vertrok hij naar het bisdom Nantes, waar hij succesvolle missioneringsarbeid verrichtte en bekend werd. Hij wenste ook materiële aandenkens aan zijn missioneringsarbeid op te richten, zoals missiekruisen. In Pontchâteau, werd met duizenden mensen een reusachtige Calvarieberg gebouwd. Op de avond voordat de bisschop deze zou inzegenen kwam het bevel van de koning om de Calvarieberg te slopen, waarop de bisschop van de inzegening afzag. Enkele dagen later werd het Louis-Marie verboden om nog langer in het bisdom Nantes te preken. Hij werd echter uitgenodigd door de bisschop van La Rochelle en in 1711 trok hij daarheen. Hij preekte in La Rochelle en Luçon, in de Vendée. Hier werkte hij tot zijn dood en schreef ook nog enkele werken over Mariadevotie, en enkele hymnen. Ook schreef hij de regels voor het op te richten Gezelschap van Maria (Compagnie de Marie) op, beter bekend als Montfortanen, en voor de Dochters van Wijsheid. Af en toe trok hij zich terug op een rustige plaats. Hij bestreed in de Vendée de zogeheten ketterij, zoals Calvinisme en Jansenisme, en men beweert dat het aan zijn ijver te danken was dat de Vendée vrij van ketters zou zijn gebleven. Hij kon weinig leden voor zijn Compagnie de Marie werven, op het eind van zijn leven had hij twee priesters en een aantal lekenbroeders om zich heen verzameld. Hoewel hij gesteund werd door de bisschop van La Rochelle had hij ook vele vijanden en er werd zelfs een aanslag op zijn leven gepleegd. Hij startte onderwijs voor armen en riep ook Trichet en Brunet naar La Rochelle, waarop de congregatie van Dochters der Wijsheid een feit werd. De mannelijke volgelingen trokken, na Louis-Marie's dood in 1716, naar Saint-Pompain en vormden de kern van de latere Montfortanen. Vele jaren later splitsten zich daar de Broeders van Sint-Gabriël van af. Louis-Marie Grignion de Montfort werd in 1888 zalig en in 1947 door Paus Pius XII heilig verklaard. Zijn feestdag valt op 28 april.

  Thema : de wereldse geest – 12 dagen

  Deze 12 dagen zijn een voorbereiding op het echte ‘werk’, nl. de totale toewijding aan Jezus Christus door de heilige Maagd Maria. De onbevlekte Maagd die Jezus Christus aan de wereld heeft geschonken, zodat wij gered zouden kunnen worden van de zonde. Sinds de zondeval van Adam en Eva werd een wig gedreven tussen de mens en God. Door Jezus’ offer is de mens in staat gesteld de brug over de afgrond te nemen om in God’s armen te vallen. Hier wordt een methode aangereikt om de brug op te gaan tot bij God. Het is gratis. Het is een geschenk. Maar het is ook een werken aan zichzelf. X-stralen die onze zondige natuur blootleggen. Een toegeven van gedaan kwaad. Zonden.    Zonder gezuiverd te zijn van zondig gedrag en zondige denkwijzen geraken we de brug niet op. Onze instelling moet veranderen. Als we voor God, die Liefde en Leven is, kiezen moeten we onze nietigheid en zondigheid erkennen. Dus: werk aan de winkel.

  Akte van berouw :

  Mijn Heer en mijn God, het spijt mij dat ik gezondigd heb voor U, Allerhoogste Majesteit. Ik misprijs al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze U mishagen. U die oneindig volmaakt en alle liefde waardig bent. Ik maak het vast voornemen, mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te mijden. In dit berouw wil ik leven en sterven.

  Gebed van eerherstel :

  Mijn God, ik geloof in U, ik hoop op U, ik bemin U, ik aanbid U. Voor al diegenen die niet in U geloven, niet op U hopen, U niet beminnen, U niet aanbidden bied ik U mijn eerherstel aan.

  Dag 1 : Matteüs 5 : 1-19

   

  Bergrede
  [1] Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. [2] Hij nam het woord en onderrichtte hen:

  [3]        ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

  [4]        Gelukkig de treurenden,
  want zij zullen getroost worden.

  [5]        Gelukkig de zachtmoedigen,
  want zij zullen het land bezitten.

  [6]        Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
  want zij zullen verzadigd worden.

  [7]        Gelukkig de barmhartigen,
  want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

  [8]        Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
  want zij zullen God zien.

  [9]        Gelukkig de vredestichters,
  want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

  [10]       Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

  [11] Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. [12] Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

   

  Zout van de aarde
  [13] Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

   

  Licht van de wereld
  [14] Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. [15] Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. [16] Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

   

  Vervulling van de Wet

  [17] Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. [18] Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. [19] Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

   

  Dag 2 : Matteüs 5 : 48, 6: 1-15

   

  [48] Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

   

  De Vader ziet in het verborgene
  [1] Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. [2] Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. [3] Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. [4] Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
  [5] En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. [6] Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

   

  Hoe te bidden : het Onze Vader
  [7] Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. [8] Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

  [9]        Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,

  [10]       laat uw koninkrijk komen
  en uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.

  [11]       Geef ons vandaag het brood
  dat wij nodig hebben.

  [12]       Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij hebben vergeven
  wie ons iets schuldig was.

  [13]       En breng ons niet in beproeving,
  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  [14] Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. [15] Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

   

  Dag 3 : Matteüs 7 : 1-14

   

  Oordeel niet!
  [1] Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. [2] Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. [3] Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? [4] Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? [5] Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

  Heilige zaken

  [6] Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

   

  Verhoord gebed
  [7] Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. [8] Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. [9] Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? [10] Of een slang, als het om een vis vraagt? [11] Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

   

  Gouden regel
  [12] Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

   

  Twee wegen
  [13] Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. [14] Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

   

  Dag 4 en 5 : Navolging van Christus – Thomas a Kempis – boek 3 : 40

   

  Boek 3, Hoofdstuk 40

  De mens heeft niets goeds uit zichzelf en mag zich nergens over beroemen

  1.   DE ZIEL. - Heer,  wat is de mens dat Gij hem gedachtig zijt? Of de zoon van de mens, dat Gij hem bezoekt? (1)
  Waar heeft de mens verdiend dat Gij hem uw genade geeft?
  Wat mag ik mij beklagen, Heer, als Gij mij verlaat ; of wat kan ik er met reden tegen inbrengen, als Gij niet doet wat ik verzoek?
  Dit mag ik voorwaar denken en zeggen : Heer, ik ben niets, ik vermag niets, ik heb niets goeds uit mijzelf ; maar ik bezwijk in alle dingen, en ik zink altijd naar het niet.
  En indien ik door U niet geholpen, en inwendig versterkt word, zo zal ik zeer lauw en krachteloos worden.

  2.   Maar Gij, o Heer! Blijft altijd dezelfde, en blijft in eeuwigheid (2) ; altijd goed, altijd rechtvaardig, altijd heilig ; Gij doet alle dingen wèl, heilig en rechtvaardig, en beschikt alles in uw wijsheid.
  Maar ik, meer genegen om achteruit dan om voorwaarts te gaan, ik blijf niet duurzaam in dezelfde staat : want allerlei wisselingen gaan over mijn hoofd (3).
  Nochtans gaat het haast beter met mij, als het U belieft mij uw helpende hand toe te reiken : want Gij alleen kunt mij zonder mensenhulp bijstand verlenen, en zó versterken, dat mijn gelaat niet telkens van uitdrukking verandere (4), maar dat mijn hart alleen tot U keert en in U rust.

  3.   Daarom, indien ik alle menselijke troost wel kon verwerpen, hetzij om de godsvrucht te bekomen, hetzij ter oorzake van de noodzakelijkheid, die mij praamt U te zoeken (want geen mens ter wereld kan mij troosten), dan zou ik met reden uw genade mogen verwachten, en mij verblijden over de gave van een nieuwe vertroosting.

  4.   Ik dank U, o Heer! Die de oorsprong zijt van alles, zo dikwerf mij iets goeds overkomt.
  Maar ik, ik ben voor uw ogen ijdelheid en nietigheid, een ongestadig en krank mens.
  Waarop dan kan ik mij beroemen, of waarom zoek ik geacht te worden?
  Om mijn niet? Dit is het toppunt der ijdelheid.
  Voorwaar, ijdele glorie is een verschrikkelijke pest en de grootste aller ijdelheden ; want zij trekt ons af van de ware glorie, en berooft ons van de hemelse genade.
  Want als de mens in zichzelf behagen heeft, zo mishaagt hij U ; en als hij de lof der mensen zoekt, verbeurt hij de ware deugd.

  5.   Maar het is ware glorie en heilige blijdschap in U en niet in zichzelf zijn roem te stellen ; zich in uw Naam, en niet in eigen deugd te verblijden, en geen vermaak te hebben in enig schepsel dan om U.
  Uw naam zij geloofd en niet de mijne ; uw werk zij geprezen en niet het mijne ; uw heilige Naam zij gezegend, en niets van de lof der mensen worde mij toegeschreven.
  Gij zijt mijn glorie, Gij zijt de verheuging van mijn hart.
  In U zal ik roemen en onophoudelijk mij verblijden ; maar voor mij zij geen andere roem dan in mijn krankheden (5).


  25-09-2009, 20:59 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  24-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

  Jezus zegt : Ik ben de WEG, de WAARHEID en het LEVEN.

  Wat is nu de WEG ? Jezus. Dat wil zeggen dat je in Jezus moet geloven om de weg te kunnen nemen naar God de Vader en het eeuwig leven bij Hem. Dat wil zeggen dat je buiten Jezus geen kans hebt om bij God de Vader te geraken.

  Johannes 14 : 6

  [6] Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

  De Weg staat in de Bijbel : daar staat de levensweg beschreven die Jezus ons voordeed.

   

  Wat is de WAARHEID ? Jezus. Dat wil zeggen dat Jezus de verpersoonlijking is van God de Vader. Hij is het Woord van God de Vader.

   
  Wij kunnen God niet zien, daarom is Jezus, de Zoon van God, naar ons gekomen.  

   Johannes 14 : 7-9

  [7] Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ [8] Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ [9] Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

   

  De Waarheid is in de Bijbel te vinden :

  1 Je leert er dat er maar één God is. God heeft geen concurrenten, want Hij is enig.

  Jesaja 10

  [10] Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb
  opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben.
  Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn.


  2 God bestaat uit drie goddelijke personen bestaat : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is niet dezelfde persoon als de Zoon. De Zoon is niet dezelfde persoon als de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet dezelfde persoon als de Vader. Ze zijn alle drie eeuwig, goddelijk en alwetend en overal. De Drieëenheid gaat ons verstandsvermogen te boven, maar toch kunnen sporen gevonden worden van de Drieëenheid in God’s schepping.

  Romeinen 1 : 19-20

  [19] Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. [20] Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

  De schepping is opgebouwd uit een drieëenheid van drieëenheden : tijd, ruimte en materie. De tijd is verleden, heden en toekomst. Ieder ‘deel’ is verschillend, maar toch zijn ze van natuur hetzelfde nl. tijd. Ruimte is hoogte, breedte en diepte. Ieder ‘deel’ is verschillend, maar toch zijn ze van natuur hetzelfde nl. ruimte. Materie is vast, vloeibaar en gasvormig. Ieder ‘deel’ is verschillend, maar toch zijn ze van natuur hetzelfde nl. materie.

   

  3 Jezus is de tweede persoon in de Drieëenheid. Jezus is zowel God als mens. Hij is volledig God en volledig mens.

  Kolossenzen 2 : 8-9

  [8] Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. [9] Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,

  Hij was God, ledigde Zichzelf, en werd een mens.

  Filippenzen 2 : 5-8

  [5] Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. [6] Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, [7] maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. [8] En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

   
  Als de Godmens is Hij de Middelaar tussen God en mens.

  1 Timoteüs 2 : 5

  [5] Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, [6] die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

   

  Jezus werd niet geschapen.

  Johannes 1 : 1-3
  [1] In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. [2] Het was in het begin bij God. [3] Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

   

  Jezus is de Schepper van alle dingen.

  Kolossenzen 1 : 15-17

  [15] Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:  [16] in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.  [17] Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

   

  4 Onze redding :

  Wij worden gered door de vergiffenis van onze zonden. Dit geschenk werd ons gegeven door God. Het is een gratis geschenk.

   Romeinen 6 : 23

  [23] Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

   

  De zondaar vindt genade in Gods ogen door het geloof dat deze heeft in het offer van Jezus op het Kruis.

  Romeinen 5 : 1-2

  [1] Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. [2] Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

   

  Het geloof in Jezus en daden die erop wijzen dat we volgeling zijn van Jezus.

  Jakobus 2 : 14

  [14] Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?

   

  Er staat dat geloof, niet het geloof. En in de Bijbel betekent geloven :

  Hebreeën 11 : 1

  [1] Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

   

  In de context van Jakobus kun je uitmaken dat je met dat geloof niet wordt gered.

  Jakobus 2 : 15-17

  [15] Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, [16] en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? [17] Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.

   

  Je moet je geloof bewijzen, zodat de mensen in je omgeving weten dat je Jezus’ volgeling bent, zonder dat je aan hen gezegd hebt dat je gelooft. Puur door je daden, je doen en laten…

  Jacobus 2 : 18

  [18] Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

   
  Als je een diep geloof hebt en met kennis wat Jezus en God voor je hebben gedaan, dan doe je automatisch iets terug in Zijn naam. Want je weet dat Jezus gebod van Liefde, naast de Liefde voor God ook de Liefde voor je naaste betekent. Een diep geloof zonder daden bestaat niet.

  Matteüs 22 : 37-39

  [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

   

  Dus alleen geloven in Jezus en God is niet genoeg. Dat is een ander geloof.

  Jakobus 2 : 19

  [19] U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.

   

  Als voorbeeld haalt Jakobus Abraham aan. Zijn geloof in God was zo groot dat hij zijn zoon op het altaar wilde offeren. Het was God die Abraham stopte om deze daad uit te voeren. Abraham had een diep en rotsvast geloof. Zijn daden vloeiden eruit voort. Dit geloof zouden we moeten hebben.

   Jakobus 2 : 20-24

  [20] Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? [21] Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? [22] U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. [23] Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. [24] U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof.

   
  Jakobus 2 : 25-26

  [25] Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? [26] Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

  Er zijn dus twee soorten geloof : het rotsvaste en diepe geloof en het geloof ‘let op mijn woorden en kijk niet maar mijn daden’. Wij moeten het eerste soort geloof hebben.

   

  Welke daden ? De 10 geboden onderhouden en het beoefenen van de naastenliefde.

  Johannes 14

  [15] Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

  [21] Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ [22] Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ [23] Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. [24] Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.


  Wat is het LEVEN ? Jezus. Dat wil zeggen dat je in Jezus moet geloven om het eeuwig leven in de wacht te kunnen slepen. Onze lichamen degenereren totdat we sterven. Dat was zo sinds de zondeval van Adam en Eva die ongehoorzaam waren aan God. Medicijnen en operaties kunnen ons van ziekte redden, maar de degeneratie gaat verder. We hebben echt leven nodig! Leven in Gods nabijheid waar je geen verwoestbare lichamen krijgt.

  Genesis 3 : 19

  [19] Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’

  24-07-2009, 18:23 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  22-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn buurman
  Enkele jaren geleden stond mijn buurman aan de deur. Hij stelde zich voor als Jo en hij kwam zijn kat halen die vanop het terras van de eerste verdieping van de achterbouw naast onze deur naar beneden was gesprongen.
  Hij zag er een vlotte gast uit van in de veertig. Ik kreeg Jo nog regelmatig aan de deur en zijn kat moest samen met mijn katten door de kattevangster van ’t stad meegenomen worden, zijn kat om te laten steriliseren en mijn 2 katten om te laten castreren. Mijn 2 katten waren jonge straatkatten, vandaar…

  Jo was dikwijls niet thuis en daarom zat de kat veel alleen. Ik kwam hem zo nu en dan tegen in ’t stad samen met vrienden, of met een vaste vriend. In de tuin was er altijd wel een blikje bier of een handdoek te vinden.

  Enkele maanden geleden was ik de achterplaats en de WC aan het schilderen en het raam stond open. Ik kon hem horen samen met zijn vrienden. Hij was zich aan het afvragen waarom hij anders was. Zijn vrienden stelden hem gerust dat ze in hetzelfde geval waren en dat het een manier van leven was zoals een ander.

  Een paar weken geleden was me opgevallen dat zijn kat voortdurend aan het miauwen was. Tot een vrouw een briefje in onze bus had gestoken : ze was de ex-vriendin van Jo en ze had jarenlang met Jo samengewoond. Jo hadden ze dood in zijn appartement gevonden. Ze wilde de kat opvangen, maar moest het eerst nog aan de huisbaas vragen. De kat zit nu bij ons en kan het maar moeilijk gewoon worden.

  Jo kon het waarschijnlijk ook niet gewoon worden.

  22-07-2009, 00:14 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : Moby - Disco lies

  Moby – Disco lies

  Je zegt : Onze Heer. Maar dat is een vloek. Wat een vloek.

  Je zegt : Lieve Heer. Maar dat is een vloek. Wat een vloek.

   

  Al wat Ik kies is

  Liefde in iemand om me heen.

  Jij verkiest de wereld.

  Dit is je laatste kans want

  Ik ben het beu.

   

  Oh want je liegt, Oh want je liegt, Oh want je liegt.

  Want je liegt, want je liegt.

   

  Je zegt : ik ben juist. Maar dat is een vloek. Wat een vloek.

  Je zegt : ik ben trouw. Maar dat is een vloek. Wat een vloek.

   

  Al wat Ik kies is

  Liefde in iemand om me heen.

  Jij verkiest de wereld.

  Dit is je laatste kans want

  Ik ben het beu.


  Oh want je liegt, Oh want je liegt, Oh want je liegt.

  Want je liegt, want je liegt, want je liegt.

  Oh want je liegt, Oh want je liegt, Oh want je liegt.

  Want je liegt, want je liegt.


  Al wat Ik kies is

  Liefde in iemand om me heen.

  Jij verkiest de wereld.

  Dit is je laatste kans want

  Ik ben het beu.

   

  Oh want je liegt, Oh want je liegt, Oh want je liegt.

  Want je liegt, want je liegt, want je liegt.

  Oh want je liegt, Oh want je liegt, Oh want je liegt.

  Want je liegt, want je liegt, want je liegt.

  Oh want je liegt, Oh want je liegt, Oh want je liegt.

  Want je liegt, want je liegt.

  22-07-2009, 00:00 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  21-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat Frank Worthen door zijn ministries verkondigt :

  What Is Homosexuality?

                            by Frank Worthen

  In helping people overcome homosexuality, we've found that many are in confusion about what homosexuality actually is. There is no agreement among either the scientific community, religious groups or homosexual people themselves as to the definition of homosexuality. Lawrence J. Hatter, author of Changing Homosexualitv in the Male, has given this definition: "One who is motivated, in adult life, by a definite preferential erotic attraction to members of the same sex and who usually, but not necessarily, engages in overt sexual relations with them." We've found this to be a good working definition, though a full explanation of the condition of homosexuality goes much deeper.

                Born Gay?

  The majority of homosexuals believe they were born "gay." This belief often supplies them with comfort, relieving them of any responsibility to change. However, there is no solid scientific evidence that people are born homosexual. The overwhelming majority of gay people are completely normal genetically. They are fully male or female.

                Learned Behavior

  We believe homosexuality is learned behavior which is influenced by a number of factors: a disrupted family life in early years, a lack of unconditional love on the part of either parent, and a failure to identify with the same-sex parent. Later, these problems can result in a search for love and acceptance, envy of the same sex, and a life controlled by various fears and feelings of isolation. One thing that does seem clear: homosexuality is brought about by a multitude of root causes. It is simplistic thinking to lay the blame on any single area. Fears of the opposite sex, incest, or molestation, dominant mothers and weak fathers, demonic oppression: all of these may play a part in causing homosexuality, but no individual factor alone can cause it. Along with outside factors in a person's life, his own personal choices have played a key role in forming and shaping his homosexual identity, though few will recognize or admit this.

                What Does the Bible Say?

  The Bible states clearly in five places that homosexual behavior is sin: Leviticus 18:22; 20:13; Romans 1:26,27; 1 Corinthians 6:9,10; Timothy 1:9,10. Sexual lust and fantasy, both homosexual and heterosexual, are sinful according to God's Word. On the other hand, 1 Corinthians 10:13 assures us that temptation is not sin: "No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it." There is a difference between experiencing a pull towards homosexual acts or fantasy and choosing to give in to that pull. This is the difference between temptation and sin. We can't fully control that which tempts us, but the choice of whether or not to pursue that which tempts is within our power. This power of choice is strengthened by the Holy Spirit.

                The Four Components of Homosexuality

  The problem of homosexuality involves much more than simply a sexual act. Those caught up in this sin usually have entered the homosexual lifestyle to some degree. To better understand the circumstances of the homosexual person seeking help, we've divided homosexuality into four components: behavior, psychic response, identity and lifestyle.

  Behavior: Often, it is assumed that all homosexual people engage in homosexual acts, but this is not always the case. Because of fears or strong religious convictions, some may refrain from sexual behavior, yet experience an intense battle with homosexual attractions. Another wrong assumption is that all people who engage in homosexual acts are homosexual. There are significant numbers of heterosexual men who engage in homosexual acts for a variety of reasons, such as being in prison or anywhere where heterosexual sex is unavailable.

  Also, we do not believe that a child who is involved in homosexual acts early in life will necessarily become homosexual unless these acts fulfill needs that are not being met in other ways, such as needs for love, acceptance, security and significance. In these cases, the child's involvement in the act is viewed as a "trade-off" for the non-sexual needs he is obtaining. It is possible that the act and the fulfilled needs may become synonymous, which could lead to the development of a homosexual orientation. However, statistics have shown that most children who experience homosexual acts leave them behind, growing up to lead a normal heterosexual life.

  Psychic Response: A brief definition of this term is, "sexual excitation (stimulation) caused by visual perception or fantasy speculation." Psychic response is also what people refer to as a "homosexual orientation." Though many people claim that they have experienced visual or sexual attraction for the same sex "as long as they can remember," there is a progression in a person's life that leads to a homosexual psychic response. A child may start out with a need to compare himself with others to see if he measures up to societal standards. When he feels he doesn't compare favorably with others, he develops admiration for those traits and physical characteristics he feels he does not possess. Admiration, which is normal, may turn to envy. Envy leads to the desire to possess others and finally, to consume others. This strong desire eventually becomes eroticized, normally around puberty, leading to homosexual psychic response. As psychic response begins to grip someone's life, a certain amount of scheming takes place. Sexual situations are pictured in the mind. When the first sexual encounter takes place, it may be the result of several years of planning and fantasy. However, homosexual behavior can also precede psychic response, which may then develop as a conditioned response to sexually-gratifying encounters with those of the same sex.

  Identity: Some people enter into homosexuality through "identity". These are people who may not have experienced sexual attraction for the same sex or have had any homosexual encounters. However, from an early age, they have felt they were "different" from other people. They felt abnormal, like they do not fit into the heterosexual world. They reason, "If I'm not heterosexual, then I must be gay" and they accept the homosexual label into their lives. Of course, this is a misinterpretation. A person troubled with shyness, fear of the opposite sex, lack of athletic or social skills need not accept the label "homosexual." However, people do grow into labels. Once a label is accepted, the implied characteristics of that label begin to develop in a person's life. What we believe about ourselves is of extreme importance.

  Lifestyle: A homosexual may insist that he bears no responsibility for his identity, his psychic response or even his first sexual encounter, which may have been forced upon him. However, every homosexual person must bear the responsibility for his or her choice to enter the homosexual lifestyle. People enter this lifestyle to varying degrees. Some live in the heterosexual world for the most part, seeking out only sporadic, impersonal sexual encounters. Others immerse themselves in the total "gay subculture," a setting in which a person works, lives and socializes in a totally gay environment. There are all the varying degrees in between these two extremes but the gay lifestyle, for many people, is the first place where they have experienced any form of acceptance on a deeper level. In spite of the acceptance that is available, however, the homosexual lifestyle often proves to be a painful and unrewarding way of life, particularly for older gays who are no longer desirable sexually.

  As you can see from looking at these four components, homosexuality is a complex problem with many definitions and variations. If someone tells you "I am a homosexual," he has really told you very little about himself. It takes a deeper look to determine the degree to which homosexuality has become a part of his life.

  It is true that the way out of homosexuality is not easy, yet there are thousands who have left homosexuality behind and have become "new creations in Christ." Many have married and raised families, while others remain celibate, yet lead joyful lives devoted to God's service. God gives us the desires of our heart. Satan is not pleased when someone sees through the deception of homosexuality and discovers the way out. There are many battles to be fought, but "greater is He who is in us than he who is in the world."

  "Do not be afraid or discouraged...for the battle is not yours, but God's." II Chronicles 20:15.

  How to Deal with Same-Sex Attractions

                by Frank Worthen

  One of the most difficult battles faced by those overcoming homosexuality is working through attractions they still have to people of the same sex. Often, the enemy capitalizes on the situation to induce guilt, condemnation, and feelings of hopelessness and failure.

  These attractions can be divided into two types. The "split-second attractions" are those felt towards people we do not know, those chance encounters while walking down the street, doing shopping, or even during church. The second kind of attraction is directed towards someone we know, someone we work with or are required to interact with on a regular basis.

                Lasting Freedom

  I was talking with a counselee one evening who said, "I can hardly live with the guilt I feel. Even today, I failed repeatedly. I cruised everything that came my way. I feel like a prostitute." Like most people, he had a measure of victory during the winter months, but when the sun came out and the clothes came off, he had a full-blown problem. It does little good to simply say, "Stop it!" There may be an hour of victory before slipping back into old patterns again. Only when we come to understand ourselves and see what is behind the attractions can we find a measure of lasting freedom.

  While some attractions are definitely sexual, many are not. We must sort through our feelings and discover the variety of needs that cause us to become attracted to others. This problem needs to be taken out of the realm of homosexuality, because it is a problem all Christians face. The "normal" man or woman takes notice of the way people are dressed, how they carry themselves, and their degree of sophistication. Their attractions are a mixture of both sexual and non-sexual interests.

  In interviewing straight males, I have found that they most often choose their friends to complement themselves in some way. A guy will latch onto a good-looking buddy so he can share in the attention received from women. Another will make friends with someone on a sports team, so he can share in the glory of winning and being an important figure.

                What's Behind Attractions?

  Two things generally stand behind attractions: one, that skin is attracted to skin, and the other is some form of inadequacy. In regards to the first, perhaps men have a greater problem, as we are told that men respond more to the visual. However, lust is common to all—heterosexual as well as homosexual. Scripture clearly spells out the temptation we will face with lust, so "think it not strange" (1 Peter 4:12). All people must battle against the sensual. A little prevention goes a long way in avoiding the snares of Satan. God freely gives us the wisdom to help us avoid walking into the enemy's traps. We must learn to stay clear of places and situations that we cannot handle. Those who are wise hand over no tools to the enemy to use against themselves.

                Inadequacies

  It is the second reason for attractions that we need to focus on: inadequacies that probably date back to early childhood. Our feelings of inadequacy caused us to admire those who were adequate, who seemed better than us in some way. It all began simply enough by us admiring those we wished to be like. Some of our inadequacies were not in the physical realm--the fearful admiring the courageous; the slow, the fast; the loner, the socially popular.

  But the physical always seems to play a major role. The thin or overweight admire the muscular. Those without strong muscles try to build up their bodies. In doing so, they become increasingly aware of those who are superior in this area. Even pictures of strong muscles in a magazine will begin to attract their attention. As envy of others and an obsession with this one area develops, it is possible that this focus will become sexualized during the years of puberty. This is the way a "partialism" begins, which is an obsession with a particular part of the body, with sexual implications.

                Envy

  Many of our attractions are simply based on envy and must be brought before the Lord and confessed. God has made us as we are, and we must not tell God that He has made a mistake in forming us. Certainly, if we have neglected the body God has given us, we are obligated to restore it, such as losing extra weight, or overcoming substance abuse. Coming to grips with our attractions based on envy will do much to bring victory.

                Other Attractions

  What about our attractions to those around us, particularly the Christians we fellowship with? How are we to respond? Do we stand or do we flee? We are clearly told to flee youthful lusts (2 Timothy 2:22), but does this apply? Many feel an additional weight of guilt when the person to whom they are attracted is a Christian. They feel that in some way, they have dishonored one of God's saints. They feel dirty and imagine that God is angry with them for their lust.

  Again, let's separate the sexual from the non-sexual. Satan loves to badger the overcomer with the message, "You've just blown it; you haven't changed. You're still gay. God is not working in your life."

  Often, we have not had a sexual element to our attraction, but because of Satanic suggestion, a sexual interest develops. Always go to the Lord for the truth. God, what do I really feel? Is it sexual? Is it just envy and a desire to possess what another has? Let us not condemn ourselves without a trial. God just might give us an acquittal!

                Sexual Temptations

  What if we feel a sexual desire, a strong urge for sexual interaction? Again, confess and receive the forgiveness that God freely extends to you. It is very helpful also to confess to another person and become accountable to him or her. We all need supportive prayer partners. The tendency may be to flee, to suddenly cut off all contacts with the individual to whom we are attracted. Is this the right thing to do?

  You may encounter different answers, but I will share my views. If we are attracted to a Christian, I do not believe that we can simply shut this person out of our lives. I think we owe it to them and to the Body of Christ to work through this relationship.

  If there has been no seduction on the part of the other person and all the sexual temptation is in your own mind, then it is not right to walk away and reject another person for seemingly no reason.

  It is also not helpful to tell this person what you are feeling, as they would be at a loss to help you in this area. I think we should only flee when there is a sexual intent on the part of the other person.

                Avoiding Escape

  I used the term "working it through," and you may wonder just what I mean. This common expression sometimes refers to a grief situation where there has been a loss: a loss of a person, a job, or some form of security. "Working it through" implies avoiding escape and coming to grips with the situation in a realistic manner.

  If we don't face our attractions head-on, we will have to deal with them again and again. One thing in our favor is that our attractions seldom are long-term, but fade away and often are replaced by new attractions.

  While we should not have to bring every friendship under the microscope, we may have to do a bit of soul-searching. Consuming attractions can be a form of idolatry, worshiping the creature more than our Creator. If we know this to be true, if someone is more important to us than God, then we must confess our idolatry and ask God to clean up this situation.

                Breaking Infatuation

  Are you right now caught up in a consuming infatuation and don't know what to do? As a temporary measure, if possible, cut down the number of times you are seeing the person. Using the telephone rather than visiting the person helps to break the physical attraction.

  Even though you may not want to, you must encourage other relationships, both for yourself and for your friend. In seeking new friendships, we must give up and throw away all measurements from the old lifestyle. We will find that the physically unattractive can become attractive to us in other, non-sexual, ways. We can have beautiful fellowship with others who do not wear all their gifts on the outside. We must beware of withdrawal and isolation. Opening up our lives to others brings healthy rewards; narrowing down our friendships leads to distorted relationships.

                Our Needs

  It seems that most people, whether homosexual or not, are on a constant search for approval. We all have deep insecurities and need the input of others in our lives. Our approval, however, must first come from God or we will never be satisfied and will always be on an endless search.

  Also, everyone needs warmth and acceptance. God has created the Church, the Body of Christ, to affirm us, to supply our needs in this way. When the deep needs are filled, when we feel secure and have a sense of belonging, we do not want what others have, and the attractions lose their power.

  So don't just beat yourself on the head every time you feel attracted to another. Set about to fill the voids and deficits in your life in a healthy, wholesome way. Rebuke the enemy and do not fall for his lies. Separate the truth from the lies and confess to God what is true. Then walk in the forgiveness He intends for you to have.

  Ex-Gay: Fact, Fraud or Fantasy?

                       By Frank Worthen

  "Ex-gay" is a term which always brings a response. For the most part, the gay community believes this is a total lie. They deny that it is possible to become ex-gay. It is their belief that "ex-gay" is a fraudulent term. Most come from the standpoint that a homosexual orientation is inborn, that it cannot be changed. They frequently equate the homosexual orientation with being left-handed, or with the color of one's skin.

  Others who are not so hostile believe that ex-gays are simply engrossed in a fantasy situation. They think that one day, the "former homosexual" will come back to reality and realize that they are still just as gay as they ever were. Each time an ex-gay falls back into sexual sin, the skeptical critics hold this up as proof of their position that the ex-gay was living in a state of euphoria, that they were simply brain-washed and have finally come to their senses.

  UNDERSTANDING THE TERM: What is the meaning of this term that many people are using to announce that their life has been changed? To begin to understand the meaning of "ex-gay", we can correlate it with the sanctification process described in 2 Cor 1:10, "Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us." The ex-gay knows that something has definitely happened in his life. Change has come. Perhaps the most important change is that he has come into agreement with God that homosexuality "misses the mark", which is the definition of sin. Attitudes have also changed, so that what was once called "love" is now seen as possessiveness. The ex-gay can agree with Paul, that he has been delivered. So there is now a new position in Christ, where the ex-gay is freed from sin by the atoning blood of Jesus on the cross. God now views that person through the sacrifice of Jesus Christ. At the same time, the change that we are experiencing is also a process of growth that goes along day by day, even minute by minute.

  WHAT ABOUT TEMPTATION? Becoming ex-gay does not guarantee that there will be no stumbles. Daily, each Christian needs to be delivered from tempting thoughts and sexual availability. He knows that Jesus will deliver him from these things, because Christ has already begun the change process in his life. When one has already seen the hand of God at work in ones life, it is easier to trust God and to rely on Him in times of trouble.

  THE FUTURE: "I will yet be delivered." The ex-gay person sees his homosexual responses diminishing and has the confident hope that he will be fully delivered in the future. But nowhere does the Bible promise that a person will come to the place where they are never again tempted. In fact, the Scriptures promise just the opposite: the Christian faces a lifetime of trials and temptations. We must rejoice in our trials, for they build Christian maturity. The former homosexual who enters into temptations also rejoices, for he has seen God deliver him and he knows that each time God provides the way out of temptation, he becomes stronger in his faith.

  OUR GOAL: At New Hope Ministries we do not attempt to make heterosexuals out of homosexuals. Rather, we attempt to change a person's identity, the way a person looks at himself. It is not biblical to use our past sin as our God-given identity. We encourage the former gay to drop the label "homosexual" from his life. However, we do not ask him to become dishonest about his struggle with homosexuality. He is a Christian who has a homosexual problem, rather than a homosexual who believes in Christ Jesus. It is our hope that a person struggling with homosexuality will come to a place of wholeness in Christ. Then, from a position of strength, he can decide whether to marry or whether to remain single. We hope that each person will keep an open mind on marriage until they come to that place of maturity where they know that they could handle a marriage situation properly, if God led them into it.

  WHAT DO WE REALLY WANT? An important part of the change process is the "belief principle". Jesus said in Mark 11:24, "What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." We encourage people to joyously welcome Christ into their heart, to have a positive spirit about Christ and to expect changes to occur. We point out that Christ works daily, even minute by minute. An awareness must be developed to see what He is doing. He has not abandoned us, but is daily cleansing us. If it is the desire of your heart to marry and raise a family, Christ most certainly will make this possible. We have seen this happen time and time again. It is disbelief that traps and discourages and brings on a state of hopelessness. Disbelief effectively stops the change process and blocks the Holy Spirit when he attempts to reach us, to bring important life-changing messages. 2 Cor. 5:17 in the Amplified Bible reads, "Therefore, if any person is in Christ, the Messiah, he is a new creature altogether, a new creation; the old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come!"

  "EX-GAY": Why is it that the term "ex-gay" so threatens the gay community? It implies that one remains homosexual by choice. That the gay person need not continue in the homosexual lifestyle is an unsettling message. It is far easier to believe that there is no way out than to contemplate the rigors of the change process. Let no one deceive themselves by thinking that leaving the homosexual lifestyle is an easy thing to do. It is extremely difficult. It is only when we totally give up and say, "Lord, I can't do it on my own", that we allow God the opportunity to come in and begin to remake our lives. The process is slow and the gay person encounters much in the way of spiritual warfare. The enemy does not allow anyone to easily slip out of his control. Indeed, the ex-gay person passes through the fire.

  How do we, those of us who are ex-gay, bear up under such a label? First, I have never found anyone who is enthusiastic about the label. It is a scar on the side and nail prints on the hands. It is insufficient identity and a poor trade-off for the former identity of being a homosexual. Again, just as it is not valid to use our sin as our identity, it is also not valid to use our former sin to form our identity. We are Christians who were formerly homosexuals. We may be Christians who still struggle with homosexuality, but we are first and foremost Christians. We are the property of Jesus Christ, no longer our own. Why then the label "ex-gay"? What purpose does it serve: It is our witness to the life-changing power of Jesus Christ. It is the ray of hope that flickers within the gay community that homosexuality is not a terminal condition. In itself, it says, "There IS a way out!"

  CHANGE IS REAL: The changes Christ makes in a life are fact, not fraud or fantasy. The changes continue from the moment we accept Christ as Lord of our life until the day we see Him face to face. We can never expect perfection in this life, yet we can have every reason to expect continual change that brings us ever closer to the image of Christ. The idea that the ex-gay person is claiming to have arrived at perfection is a wrong comprehension of the term. What does "ex-gay" mean? It is a statement of fact: I am no longer the same. God has changed me, He is changing me, and He most certainly will continue to change me!

  21-07-2009, 22:23 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigenis van een ex-homoseksueel : deel 2

  Dit is ook Frank Worthen aan het woord, alleen dit werd op een andere site gevonden :


  At 44 I was suicidal and wanted out, but I had never seen anyone leave the gay lifestyle, except by death. Everyone said: "Once gay, always gay." I was so miserable that I took a desperate leap of faith, I returned to the faith of my youth. I realized that it hadn't helped me when I was young, but I had no other choice outside of suicide. I had only the smallest degree of faith that anything would happen, but to my surprise, that thimble of faith was enough to work miraculous change. I am now in my 23rd year of helping people escape the gay lifestyle. I have been married for 11 years and would never go back to the misery and lies of the gay lifestyle. I am thankful every day for my new life. There is more happiness now in one day of my life than all the twenty-five years I spent in that lifestyle of treachery and deceit.

  All Homosexuals Can Change

  The first issue I would like to address is that there is no one, no matter if they have had a sex-change operation, or have lived crossed dressed for years that cannot change. Change is available to every person struggling with homosexuality. There are no special classes of inverts and perverts. Any motivated person can change. Age may play a factor in motivation. Contrary to the apparent findings of Lawrence Hatterer (Changing Homosexuality in the Male) I have found that the older person is more motivated toward change. He has seen all the aspects of the lifestyle and it no longer holds any mystery for him. By 40, many are ready and willing for change, they are completely disillusioned with the lifestyle.

  Motivation

  Uh, you might say: "There is the rub. The unmotivated homosexual cannot change, so not all homosexuals can change." Let me remind you that the unmotivated person cannot accomplish anything whether he is learning the computer or attempting to drive a truck. There are unmotivated homosexuals, a high percentage of them, but this does not mean if they find the motivation that they cannot change.

  It is the work of the psychological community to instill hope, this is one of the most basic premises of counseling. If the counselor or therapist does not offer hope, where will the counselee find hope? The field of psychology is for the most part telling the person struggling with homosexuality that change is impossible and unnecessary. Most of the mainline churches are in agreement with the psychological community. Without hope the people perish.

  Faith

  Strangely, the psychological community has overlooked one of the most powerful tools available to them, that is faith. Mankind was created to worship. If man will not worship God, then man will worship man. Is it any surprise that gays often call a hunky man, "A Greek God"? A look through past history will show that until recently, worship of the Creator was a central theme in man's daily life. Faith and worship are the greatest motivational factors that can be found. How is it possible to help a counselee if you work only with the body and the soul and ignore the spirit?

  People marvel at the success of Alcoholic's Anonymous. What is their central theme? Faith in a "Higher Power." To Christians, this higher power is Jesus Christ. I am often asked about the method I use. Yes, to some degree, there is a structured program or method, but it is not this structure that brings the change, it is faith that changes lives.

  Change Is Extremely Difficult

  None of this is to say that because one has faith and a structured program that leaving the gay lifestyle is easy. It may be one of the most difficult adjustments ever required of a person. There are a number of misbeliefs or lies that must be challenged. The foremost of these is that change is impossible. The one thing that breaks through this deeply embedded belief is that while much may be impossible for man, nothing is impossible for God.

  Many would like to continue on in their contacts with the gay world. Unless a complete break is made, change will be impeded. This reluctance to break with friends, move from a gay ghetto area, perhaps quit a job and leave behind clothing and all articles connected with the gay lifestyle, prevents change from taking place, the old continues to reinforce itself and the new has no chance of developing.

  The First Step: A Decisive Decision

  As we have said, motivation for change is a difficult thing to find. Generally, the trials of the gay lifestyle will not produce sufficient motivation for change even though there has been great suffering. A desire to conform to the standards of society and to be well thought of will not produce sufficient motivation to carry the person through the rapids of the change process. Only a deep abiding faith in God is strong enough to produce the motivation to make a decisive decision that will hold up through times of temptation and ridicule from fellow gays.

  Working Through The Primary And Secondary Issues

  The homosexual person will come to you because his attempts at finding peace and happiness have failed. He comes because he is in pain. He usually comes because the secondary issues have become overwhelming and he can no longer function. He has come to hate himself and everything about his life. Yet, his concern is only with the product or symptoms of his abnormal lifestyle and he has no knowledge of the root causes of his problem.

  If you attend to his presenting problems, he may go away temporarily happy, but this relief will not last. What are some of the presenting problems? Rejection, a lover just left, someone significant has discovered his homosexual nature and broke relationship with him, he may be addicted to alcohol or drugs which he uses to escape the trials of his lifestyle. He may have become very irresponsible, abandoning his responsibilities, like paying rent, meeting credit card payments, keeping old friendships alive, feeling guilty for letting down his parents and friends, there can be a number of discomforting problems that have caused his unhappiness. But none of these are his root problems and unless they are addressed discomfort will return.

  The primary issues that counselors seldom address are those long term issues that cannot be quickly resolved. These are the issues that berthed homosexuality in the first place. Lack of affirmation, lack of a sense of belonging, abuse/molestation, the effects of labeling, unfairness, victimization, and fear.

  The immediate family of the counselee may be non-existent, dysfunctional, or hostile. The very people that should have supplied him with the affirmation needed to mature into a heterosexual person have instead, robbed him of these primary ingredients to a healthy life. He has sought to find these things in the gay lifestyle, but the results were similar, there is no rejection stronger than gay to gay. I know of no better family replacement than the church. An enlightened church group can supply the things that have been missing since early childhood, the affirmation, sense of belonging, concern for his victimization, release of his guilt feelings, and general love and acceptance. The wise counselor will realize that counsel alone is inadequate, there must be an affirming group outside of the counseling session that can supply what the counselor cannot.

  How Ex-Gay Ministries Fill The Gap

  Because the church may be less than it should be, ex-gay ministries fill the gap, and prepare the way for entry into the church. Some ministries, like New Hope have year-long residential programs. Here, the needs for affirmation and a sense of belonging are met. There are now somewhere around 200 ex-gay ministries around the world. Only a few, however offer a residential program, but it remains the most effective program for change.

  A Long Journey

  The gay person seeking help will be embarking on a long journey. We are not talking weeks or months, but years. Since everyone proceeds at their own speed, it is difficult to project the amount of time for change to take place. The minimum times span I have seen has been three years, maximum can be a lifetime. It largely depends on the willingness to make hard choices and to hold to the initial decision for change. Every failure pushes victory further into the future. He must not lose sight of his goal.

  After giving up sexual acting out, many homosexual strugglers move on to the next step, which is developing emotionally dependent relationships. In fact, many main-line churches who disapprove of homosexual acts encourage these kinds of relationships, however, necessary step that it might be, it is still unhealthy and must be worked through. We often refer to these relationships as emotional vampirism. These relationships suck the live-blood out of the person who feels the need to minister to the homosexual struggler. Sadly, some Christian counselors still cling to the belief that one person can meet all the needs of the struggler, this just isn't so. It is a set-up for disappointment and failure. It is too great a burden for any one person to carry and results in unrealistic expectations. The struggler needs at least three or four people that are willing to become friends and offer their help. These dependent relationships are unhealthy for the struggler and the caregiver.

  Is Heterosexuality Possible?

  Yes, there is something beyond celibate homosexuality. Same-sex attractions do fade and opposite attractions do emerge as a result from a clean break from the old lifestyle. It is of vital importance that the counselee hold to the belief that change is possible. Proverbs 23:7 reads: "As a man thinks in his heart, so is he." This is a wise proverb. We are today where our thoughts of yesterday have brought us. The one that can view the change process as an adventure filled with excitement and challenge will find change developing at a consistent rate. The one who still believes that change may be impossible will not see the change he desires.

  Certainly no one should entertain the idea of marriage until sufficient healing has taken place. I would never suggest marriage for anyone who has not had at least three years of absolute celibacy. Because the process of change is a long process, there may come times of deep disappointment when old desires and fantasies return. Often change is a three steps forward, two steps backward kind of process. The counselor must allow for times of failure but view the overall progress. Are the failures coming further and further apart, despite the failures are their still signs of progress. Are the failures met with guilt feelings and despair? Is the person growing through their failures?

  I am a pastor of a small church and I see many straight men fearful of marriage and commitment, so it is to be expected that an ex-gay person might be doubly fearful of marriage and sexual performance in marriage. We must not make marriage the ultimate goal for every ex-gay person. Yes, we are delighted when our men marry and raise a family, and it is healthy and good, but success can also be a responsible, fulfilling single life as well. We must not assume that if a person is still single, change has not taken place. We must be aware that marriage alone is no sign of change.

  A New Life

  All homosexual people can enjoy a new life. None are excluded from entering into a healthy, wholesome new lifestyle. Almost none make it alone, it requires the help of others along the way. I find that those whose faith is weak or non-existent generally do not make it. Those with a strong, abiding faith have the motivating force to carry them through years of difficulties and into a wonderful new existence they never thought possible.

  21-07-2009, 22:18 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigenis van een ex-homoseksueel

  Hier volgt een getuigenis van een moedige ex-homoseksueel die op zijn 44ste eruit stapte en zijn leven in de handen van Jezus Christus legde :

  Hij is de oprichter van Love in Action, één van de grootste ex-homo ministries in de wereld, en mede-oprichter van Exodus International, een wereldwijd overkoepelende ministry. Hij is ook oprichter en directeur van de New Hope Ministries in San Rafael, California, en hij heeft bovendien verschillende boeken geschreven over het uitstappen uit homoseksualiteit.

  Getuigenis van Frank Worthen

                "Born Anew to a Living Hope"  My pastor took me into his office and said, "Frank, you are a homosexual." Being only thirteen, I needed him to explain same-sex attraction. He did. Then he added that homosexuals were different from other people.

  I'd been called different before! When my mother took me to kindergarten, my teacher told her, "Your boy is very different from the other boys." And she was right; I'd detached from my family's constant arguing by hiding in the attic and creating my own fantasy world. In response to my patterns of isolation, my peers called me names (which I later learned meant "homosexual").

  When I was ten, I began taking piano lessons. My piano teacher knew the Lord in a powerful way. She was ecstatic when, three years later, I accepted Him. She took me to her church, where I began to study organ.

  My father died that year. The pastor took an interest in me, assuming the "father" role in my life. He was everything I looked for in a father! But in my heart, I hoped he was wrong about me being a homosexual. Certainly, I was different; I had no friends, I wasn't into sports, and I devoted a lot of time to music. Still, I hoped that I was just late in developing opposite-sex attractions.

  When I turned eighteen, I met a young lady. We went together for about a year. It was very exciting to think, Thank God, I'm normal! I love this woman and I want to marry her. So I proposed. She answered, "There are only two things that I love: horses and other women." Crushed, I returned to my pastor, who told me that I'd been attracted to my girlfriend's masculinity. He reasoned, "I've been telling you for years that you are a homosexual." I left the church that day, making the decision to accept my homosexuality. Since "God's man" had convinced me that I was homosexual, I hoped that God would accept me.

  I entered the gay lifestyle at that time. By accepting my homosexuality, I believed I'd found where I belonged. The male homosexual lifestyle, however, is built on youth. And so, by the time I was 40, it was pretty much over for me. The only steady lover I could find wasn't even really homosexual—he just stayed with me for the money! But even then, we both cheated on each other. It was very depressing.

  The business I owned required me to travel around the world a great deal. During one of my trips, the manager of my biggest store hired a "hippie" boy. Though I didn't want Michael there at all, the manager promised to keep him out of the customers' sight if I'd let him work in the stock room. I agreed, reluctantly.

  Returning from another trip, I was startled to see Michael with short hair, properly washed, and working at the front counter. He was efficient, the customers loved him, and he smiled all the time. Finally, after a week of watching him, I asked, "What in the world happened to you?"

  He answered, "I accepted the Lord." I wondered if Michael's Christianity would last. During the following year, his life kept getting brighter and brighter. I began to wonder if God could change me the way He had changed Michael. But I told myself, "No. God has never changed a homosexual person." I vacillated between hope and despair.

  One day, the Lord spoke to me, saying, "Today I want you back." I knew, without a doubt, that this was the voice of God. I ran to the store and located Michael, gasping, "I've just heard from God, I don't know what to do." I was beside myself. Michael responded that he had the keys to his church, and suggested that we go over there to pray.

  Michael had me kneel on the altar's marble steps as he led me through a 20 minute sinner's prayer! Because he knew nothing about homosexual activity, he had me confessing all kinds of things I'd never done. But I wanted everything God had for me, so I thought, "If I have to do this to change, I'll confess anything!" When the prayer ended, the Lord's Spirit came alive in my heart. I came out of the church a changed person!

  When I went to Michael's church, the people expressed love for me. Later I learned that they'd spent two years praying for "Michael's gay boss." And for the next year and a half, people from that church came to see me every day! That accountability kept me from going back to the homosexual lifestyle.

  At Michael's suggestion, I made a testimony tape to reach out to people who were trapped in the homosexual lifestyle. I decided to advertise the tape in the worst sex paper in town. The ad read: "Do you want out of homosexuality? Send for a Brother Frank tape on a Christ-centered way out of homosexuality." During the first year of its run, my ad brought in 60 people who wanted out of homosexuality! Men in my own church sought me out for counseling on leaving homosexuality. After a while, I started meeting with these men on Saturdays.

  Eventually, the Lord put me in contact with a pastor who needed help in counseling homosexuals. Since he was a writer, he and I produced a book called "The Third Sex?" (the first Christian book on homosexuality). Going all over the English-speaking world, that book generated an average of 200 letters a month.

  Though I'd had no intention of leaving my business, the Lord impressed me with the need to enter ministry full-time. Thus, Love In Action began with weekly support group meetings.

  After a little time had passed, I received a distraught phone call from Barbara Johnson, a woman in Los Angeles. Barbara's son had entered the homosexual lifestyle, but the ex-gay ministry there didn't offer ministry to parents. This was the first time I'd ever heard of any ex-gay ministry besides Love In Action! Intrigued, I hopped on a plane the next morning and went down to see them.

  When I met with the Director and the staff of Exit Ministry in Anaheim, California, we wondered if any other ex-gay ministries existed. I was very impressed with the organization of Exit Ministry. I asked them to train my staff at a meeting the following year. They agreed. After I left, the staff began calling churches around the country and found a number of ex-gay ministries. In the middle of 1976 we had our first conference. It was far more than I expected, sixty people representing twelve ministries attended. About the third day of the conference we knew this was not just a one time event, but would be a continuing thing: Exodus was born.

  My busy life satisfied me. I enjoyed my work and loved my church. I felt secure and complete, able to settle into a life of comfortable celibacy. After five years, I sensed I was ready for marriage, but was unwilling to make the time commitment involved. I often worked in the office from morning to midnight. How could I give a wife proper attention? I saw no compelling reason to seek marriage.

  Around the tenth year of celibacy, however, I began to grow uncomfortable with the single life. Intensely lonely, I began to pray for a mate. During this time, the Love in Action team held a seminar in Eugene, Oregon. I noticed the lady who sponsored the event across the room rapidly talking with a group of people. I thought, "What a hyper lady! I don't think I want to get involved with her!" So I kept my distance. I felt quite sure I never wanted to meet her!

  A year and a half later, I visited Los Angeles with the director of Exodus' London ministry. We were on our way to Disneyland and had stopped by Barbara Johnson's house to pick up some passes. Barbara told me that she was obligated to take this woman to Disneyland, but that she just didn't have the time. Essentially, I would be doing her a favor if I could take this woman with us.

  I was not happy at the prospect, but there is not much I wouldn't do for Barbara. So I agreed to take this woman along. She introduced us to Anita whom I had no idea I had ever met before. (Actually Barbara introduced me to her the day before at a conference I did, but I met so many people I didn't remember her.) Sometime during the day at Disneyland it came out that Anita had sponsored a conference in Eugene, Oregon where I was the conference speaker. I then remember that I had carefully avoided her, she was so hyper. The day at Disneyland proved to be the most fun I had enjoyed in years. Anita was light hearted and the life of the party. I thoroughly enjoyed her company and dreaded to see the day come to a close.

  The next day, Chris and I returned to San Rafael and I became immersed in the day-to-day pressures of the ministry. The memory of that relaxing day faded until Barbara called to say that Anita had apparently liked me. Excitedly, I thought, "A woman really 'likes' me! Guess I did something right!" But calmly, I told Barbara that I couldn't remember having a better day. I asked her to tell Anita that I liked her very much also.

  A month or so later, Barbara called again. This time she said that she and four other women were coming north to visit me. Since my late hours at the Love in Action office had never given me reason to furnish my home, I frantically prepared my condominium so that they would have a comfortable stay. Later Barbara called to say only three were coming, then again, only two, lastly that it would be only Anita. I panicked, how would that sound? "Director of Ex-gay Ministry Hosts Single Woman in Newly Furnished Apartment!"

  Lori Thorkelson, a lady on Love In Action's staff, came to my rescue by agreeing to stay with Anita in my guest room. As a result of that week, Lori built a firm friendship with Anita and she was invaluable in helping me keep my romantic relationship on an even course. (Later, when I went to Europe for three months, I left a stack of cards for Lori to send Anita every few days, so Anita would know I was thinking of her.)

  For Anita, it had been love at first sight (for the ministry that is). She became completely enamored with Love in Action. She loved all the staff and the work we were doing. She wanted to be part of it all. She cried all the way to the train station. It would take time for Anita's love for me to match her love for LIA.

  Late one night Anita called me and wanted to see me. I suggested that she get in her car and drive to San Luis Obispo, the half-way point between Los Angeles and San Francisco. She was a little surprised that I was so impulsive, but she wasn't willing to act on the spur of the moment. So we agreed to meet there in a few days. This rendezvous inaugurated a series of long drives to our half-way point (about a 500 mile round trip for each of us).


  During these times, we had many meaningful talks about marriage. I was already fifty-five, which made me uncertain that I could consummate our marriage. We decided that a life together was far better than our long-distance relationship. We would have each other, and that would be enough. (As it turned out, my worries were needless.)

  Our marriage has been far better than our greatest expectations. The honeymoon continues!

  21-07-2009, 22:13 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom ?
  Waarom vragen homoseksuelen zich af waarom ze zo zijn en hetero's niet ?

  Homoseksualiteit zit niet in de genen, waarom dan verwoed zoeken om maar iets te vinden die dit gedrag verklaart ?

  Waarom zijn er procentueel meer homoseksuelen dan pakweg 100 jaar geleden ?


  21-07-2009, 21:57 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  20-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iemand terechtwijzen (hele artikel)

  Degenen die van geen verbetering willen horen 

  In de tijd van Adam en Eva ging de mens ook al zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn zonden uit de weg. Toen God Adam ondervroeg, gaf deze Eva de schuld, en Eva gaf de slang de schuld- er werd geen melding gemaakt dat één van hen de schuld op zich nam voor de overtreding. Herbert Schlossberg schrijft,”… ieder heeft iets op de eerste plaats van zijn waardenschaal staan, en dat iets is de god die hij dient.” Degene die de Tien Geboden niet aanvaard of een broederlijke terechtwijzing als ze verkeerd zijn hebben zichzelf op de eerste plaats gezet. Schlossberg legt uit : “Humanisten beslissen voor zichzelf wat goed en slecht is, zonder enige instructie van buitenaf.”

  De Bijbel laat duidelijk weten wat God denkt over degenen die de waarheid niet aanvaarden en ontkennen dat ze zondaars zijn :

  1 Johannes 2:4 : Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet.

  Spreuken 12:1 : Wie het onderricht liefheeft heeft het inzicht lief; wie een terechtwijzing schuwt is dom.

  De Heilige Stefanus had een preek gegeven over de koppigheid in zonde van een Jeruzalemse gemeente. Bovendien hadden de Joden doorheen de geschiedenis telkens de gezonden profeten ter dood gebracht. En Jezus hadden ze op het Kruis genageld.

  Handelingen 7: 51-60 : St Stefanus : Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor! Altijd maar verzet u zich tegen de heilige Geest, u net zo goed als uw vaderen. Welke profeet hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de aankondigers van de rechtvaardige ter dood gebracht, u hebt Hemzelf verraden en vermoord; u die door tussenkomst van engelen de wet hebt ontvangen, maar die niet onderhoudt.                            Toen ze dit hoorden, waren ze diep gekwetst, en ze knarsetandden van woede tegen hem. Maar hij stond daar, vol van de heilige Geest, hij richtte zijn blik op de hemel, zag de heerlijkheid van God, en daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Hij zei: ‘Ik zie de hemelen open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’ Maar ze hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen, stormden als één man op hem af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.

  Toen St Johannes de Doper predikte eiste de overspelige Herodias dat hij ter dood zou worden gebracht.

  Marcus 6:17-29 : Want zelf had Herodes Johannes laten arresteren en in de gevangenis laten zetten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: ‘Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te bezitten.’ Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem uit de weg ruimen, maar ze had daartoe niet de macht. Want Herodes had ontzag voor Johannes, in het besef dat deze een rechtvaardige en heilige man was, en hij nam hem in bescherming. Als hij naar hem luisterde, raakte hij steeds in verlegenheid, en toch hoorde hij hem graag. Er kwam een gunstige dag toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hofhouding, de legerleiding en de hoge heren van Galilea. De dochter van hem en Herodias kwam binnen en met haar dans deed ze Herodes en zijn gasten een groot genoegen. De koning zei tegen het meisje: ‘Vraag me wat je maar wilt, ik zal het je geven.’ En hij deed er zelfs een eed op: ‘Wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk.’ Ze ging weg en zei tegen haar moeder: ‘Wat moet ik vragen?’ Die zei: ‘Het hoofd van Johannes de Doper.’ Haastig ging ze recht op de koning af en vroeg: ‘Ik wil dat u mij terstond op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft.’ De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten wilde hij het haar niet weigeren. Meteen stuurde de koning iemand van zijn lijfwacht en gaf het bevel om het hoofd van Johannes te brengen. Die ging weg en onthoofdde hem in de gevangenis. Hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen het hoorden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf.

  Versie van Oscar Wilde

  Koning Herodes is gaan lopen met Herodias, de vrouw van zijn broer. Wanneer de profeet Johannes De Doper het gedrag van Herodes op de korrel neemt, gooit die hem in de gevangenis. Herodes is bang van de profeet omwille van de schade die hij hem kan toebrengen, maar hecht tegelijk veel belang aan zijn voorspellingen. Niemand mag zijn kostbare gevangene zien.

  Herodes’ nieuwe vrouw, (nu koningin) Herodias, heeft een beeldschone dochter: Salomé. Deze jonge femme fatale is zo verbluffend en ondoorgrondelijk dat alle mannen vluchten in beschrijvingen van de maan om de toestand te beschrijven waarin haar nabijheid hen dwingt. Ook al beschrijven ze de maan, de eigenschappen die ze haar toedichten zijn die van Salomé, de vrouw naar wie ze tegen hun eigen wil in smachtend verlangen. Elke man die naar haar durft te kijken, gaat onherroepelijk ten onder.

  Zelf verlangt Salomé enkel naar het verbodene. Dat is in dit geval Johannes De Doper, veilig achter slot en grendel in het paleis van koning Herodes. Met sprekend gemak windt Salomé een van Herodes’ soldaten rond haar vinger en beveelt hem de profeet voor haar te halen. “Kijk niet naar haar!” roept de een andere soldaat zijn kompaan toe, “Je kijkt te veel naar haar!” Hij beseft maar al te goed dat het kijken hemzelf al fataal is geworden. Wanneer hij kort nadien zelfmoord pleegt, laat zijn dood een grote plas bloed achter op het koninklijk terras. Zelfs de maan kleurt rood. Een teken aan de wand voor wat komen gaat.

  Het lijk van de soldaat wordt ontbloot en gebalsemd, waarna acteur Peter Hendrikx van rol wisselt en koningin Herodias begint te spelen. Enkele momenten staat een spiernaakte man met lippenstift de echtgenote van Herodes te spelen. Een verwarrend moment dat misschien een puur praktische ingreep is, maar net zo goed kan worden gezien als een knipoog naar de seksuele escapades van Oscar Wilde of een bevestiging van het vermoeden dat het Herodes eerder om Salomé dan om haar (onvrouwelijke) moeder te doen is.

  Wanneer Salomé Johannes te zien krijgt, wordt ze zelf verliefd. Ook zij is een vrouw van vlees en bloed. De verovering gaat echter een stuk minder vlot dan gepland. Johannes, asceet en dus eerder van het mystieke type, weigert haar een blik in de ogen. Salomé trekt heel haar truukendoos open en overstelpt Johannes met lof, zoals het een mysticus als muziek in de oren klinkt. Ze vereert hem met superlatieven in een terminologie die rechtstreeks uit het oud-testamentische Hooglied komt. Johannes geeft geen kik. Hij onthoudt zich trouwens niet enkel van blikken, blozen of enige intiemere lichamelijke activiteit. Zijn ascese wordt doorgetrokken tot in zijn taal, die zonder woorden is.

  Salomé, die het gewoon is om haar zin te krijgen van de mannelijke soort, kan Johannes’ afwijzing niet verkroppen. Koning Herodes is treurig. Zijn huwelijk met Herodias heeft hem nog niet dichter bij zijn ultieme verlangen, Salomé, kunnen brengen. Herodes vraagt Salomé om voor hem te dansen. In ruil mag ze vragen wat ze maar wil. Salomé stemt toe, maar eist in ruil het hoofd van Johannes. Herodias kijkt goedkeurend toe. Herodes is erin geluisd.

  Toen Jezus predikte waren de Farizeeërs vol haat. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Lucas 4:16-30 : Jezus predikte in de synagoge van Nazaret :

  Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: De Geest van de Heer rust op mij;
  daartoe heeft Hij mij gezalfd.
  Om aan armen de goede boodschap te brengen
  heeft Hij mij gezonden,
  om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen
  en aan blinden het licht in hun ogen,
  om verdrukten in vrijheid te laten gaan,
  en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.
  Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe te spreken: ‘Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’ Ze betuigden Hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade die uit zijn mond vloeiden en zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ Hij zei tegen hen: ‘U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden: Dokter, genees jezelf! Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.’ Hij vervolgde: ‘Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig. Om u de waarheid te zeggen, er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef, zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land. Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa; toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede; ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit en dreven Hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om Hem in de afgrond te duwen. Maar midden tussen hen door ging Hij zijns weegs.

  En in de tweede brief aan de Tessalonicenzen vers 8 -12 staat duidelijk vermeld wat er gebeurt met degenen die geen liefde voor de waarheid betonen :

  2 Tessal. 2:8-12 : Dan zal de wetteloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst. De komst van de wetteloze zal steunen op de kracht van de satan, en vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van misleidende tekenen en wonderen, en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een kracht die hen verleidt om geloof te hechten aan de leugen, opdat allen veroordeeld worden die geen geloof hebben geschonken aan de waarheid, maar hebben gekozen voor de ongerechtigheid.

  Scott Peck schrijft :  

  “Alle mentaal gezonde personen onderwerpen zich in meer of mindere mate aan de eisen van hun eigen geweten. Maar dit is niet het geval voor de kwaadwilligen. In het conflict tussen hun schuldgevoel en hun wil, is het hun schuldgevoel dat het moet bekopen ten gunste van hun eigen wil.”

  Dr. Peck schrijft verder nog : 

  “Een overheersende karakteristiek voor de kwaadwilligen is hoe dan ook het verhullen van het kwaad. In hun harten beschouwen ze zichzelf boven alle verwijt, en zodoende halen ze fel uit naar degenen die hun verwijten maken. Ze offeren anderen op om hun imago van perfectie hoog te houden.”

  Volgens Frederick Von Gagern: 

  “Tegenwoordig is de opstandige geest van de AntiChrist overal verspreid. Deze opstandige geest is gekenmerkt door een brutale arrogantie om de mens als een autonoom wezen te doen aanvaarden. Deze zienswijze is even verleidelijk als besmettelijk.

  Lucifer’s non serviam (Ik wil niet dienen) haalt de mens weg van zijn ondergeschiktheid aan God en zo verloochent hij zijn oorsprong en vernietigt hij zijn bescherming. In zijn staat van zelfverheerlijking weigert hij zijn zwakheid in te zien.  Vervuld van trots en verwaandheid, zet hij een masker op van : ‘Ik ben een respectabele persoon.’ Het is

  eigenaardig dat iemand van wie iedereen kan zien dat hij echt hulp nodig heeft, toch rotsvast overtuigd is dat hij goed bezig is en niet moet veranderen.”

  De banvloek

  Dietrich von Hildebrand werd door Paus Pius XII Kerkleraar van de 20ste eeuw genoemd. Hij zei : “Men kan geen vrede teweeg brengen ten koste van de waarheid, en zeker niet ten koste van de goddelijke waarheid. Dit zou zonde zijn tegenover God.”

  De Heilige Paulus zegt zijn broeders niet in het gezelschap van ontuchtigen te vertoeven in de eerste brief aan de Korintiërs :

  1 Korintiërs 6-13 : Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken? Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.  In mijn brief schreef ik al dat u niet moest omgaan met mensen die zich aan ontucht overgeven. Natuurlijk bedoelde ik niet alle ontuchtigen ter wereld, of uitbuiters, oplichters en afgodendienaren in het algemeen. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Nee, wat ik bedoel is dat u niet moet omgaan met elke zogenaamde christen die erop los leeft of hebzuchtig is, of met een afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Ik heb toch niet te oordelen over de buitenstaanders? U oordeelt zelf immers ook alleen over mensen uit uw eigen kring. Over de anderen zal God wel oordelen.

  Bovendien zegt de Heilige Paulus de ketter links te laten liggen na een tweede waarschuwing :

  Titus 3:11 : Iemand die tweedracht zaait, moet u afwijzen na hem eens en nogmaals gewaarschuwd te hebben, in de overtuiging dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonde zichzelf veroordeelt.  

  De Heilige Johannes zegt geen ketters te groeten.

  2 Johannes 7-11 : Want veel bedriegers zijn naar de wereld uitgegaan; zij loochenen dat Jezus Christus mens is geworden. Dat is het kenmerk van de bedrieger en de antichrist. Neem u in acht, anders zult u, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen. Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, deelt in zijn slechte daden.

  De opvatting dat mensenliefde enkel “aangenaam” moet zijn zonder op tijden krachtig en standvastig te zijn, duidt op een onwetendheid van de natuur van de gevallen mens.

  In de woorden van Robert Bork : “Het idee dat mensen van zichzelf uit rationele en morele schepsels zijn, die geen sterke beperkingen van buitenaf nodig hebben, is door ervaring onjuist gebleken.”

  In het geval van eigenzinnige ketters en zondaars, die niet willen gehoorzamen aan Jezus Christus en Zijn Kerk, worden door de Kerk strenger aangemaand, ze worden geëxcommuniceerd.

  De banvloek sluit degene die ketterijen verkondigd uit van de Kerkgemeenschap, als hij niet afziet van zijn dwalingen. Daarom is het juist voor die reden een gebaar van barmhartigheid van alle gelovigen. Een gebaar dat ervoor zorgt dat een gevaarlijke dwaling die mensen infecteert wordt gestopt. Door degene die de dwaling verkondigt te isoleren, beschermen we de lichamelijke en geestelijke gezondheid van anderen. We zorgen eigenlijk zelf voor die banvloek en we behoeden hun geestelijke gezondheid.”

  “Oordeel niet” wordt uit de context gerukt

  Jezus’ woorden “oordeel niet” worden dikwijls uit de context gerukt en de volgende verzen gewoon weggelaten. Scott Peck schrijft hierover:

   “De zin ‘Oordeel niet, zodat je niet geoordeeld wordt’ wordt gewoonlijk uit de context gerukt. Christus heeft ons niet verboden om een oordeel te vellen in de zin van een noodzaak. Hij vervolgde in de volgende vier verzen dat we eerst onszelf onder de loupe moeten nemen vooraleer we anderen aanpakken—niet dat we nooit iets mogen zeggen. ‘Jij hypocriet,’ zei Hij, ‘haal eerst de boom uit je eigen oog; dan zal je duidelijk zien om de splinter in iemand’s oog te halen.’ (Mt. 7:5) Er zit een potentieel gevaar voor het kwade in moraliteit. En Hij wilde dit vermijden door ons erop te wijzen dat we eerst onzelf moeten zuiveren van zonde voordat we aan een ander beginnen.”

  Dietrich von Hildebrand legt uit dat de geest van Christelijke vrede ons oproept om te vechten voor het Koninkrijk van God:

   “… met de woorden van Onze Heer in herinnering, “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” (Matt. 10:34), zouden we Christusstrijders moeten zijn. De heilige Kerk op aarde wordt ecclesia militaris genoemd ofwel de militante Kerk. We kunnen niet terzelfdertijd hongeren en dorsten naar gerechtigheid- een basishouding eigen aan een Christen- en in vrede leven met kwaadwilligen en zaaiers van onrecht.

  Bisschop Fabian Bruskewitz sprak op 10 april 1999 aan het Instituut van Religieus Leven waarschuwende woorden tot de gelovigen om voorzichtig te zijn met woorden als ‘voorzichtigheid’ en ‘zorgvuldigheid’. Ze mogen niet als excuus gebruikt worden voor laksheid en lafhartigheid, die ons beletten om de waarheid met anderen te delen.

  OLVrouw van de Rozen, Hulp aan Moeders verzekert ons dat we niet oordelen of veroordelen wanneer we handelen in barmhartigheid tot onze naaste en met het oog op hun echte goed:

  "... wanneer een priester je vertelt dat je je mond moet houden omdat je een andere persoon veroordeelt, en dat je je naast moet liefhebben en daarom geen oordeel mag vellen, BEN JE GEEN OORDEEL AAN HET VELLEN. Als iemand op de verkeerde weg is en je vertelt hem uit barmhartigheid dat hij zonde begat en dat hij zijn ziel verliest en zo naar het Vagevuur gaat, of naar de Hel, DAN IS DAT GEEN OORDEEL VELLEN. Je helpt dan je naaste uit liefde. Wat is liefde anders?" - OLVrouw, 18 juni 1982

   

  20-07-2009, 22:59 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karaoke : Faith No More - We care a lot

  Faith No More – We care a lot

   

  We boeten ervoor.

  We boeten ervoor.

  We boeten ervoor.

   

  Abortus en euthanasie.

  Sex, lust en pornografie, daar boeten we voor.

  Homo’s en perversiteit, daar boeten we voor.

  Overspel en promiscuïteit, jaaa!

   

  Wo wo wo wo

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We boeten ervoor.

  We boeten ervoor.

  We boeten ervoor.

   

  Politiek gesjoemel en geldgewin, daar boeten we voor.

  Faillissementen, de directies krijgen hun zin, daar boeten we voor.

  Immigranten in diepe nood, daar boeten we voor.

  Gehandicapten zijn financieel dood, jaaa!

   

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten. Wo wo wo wo

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten. Wo wo wo wo

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We boeten ervoor.

   

  Varkenspest en Mexicaanse griep, daar boeten we voor.

  Vervuiling is er, hele oceanen diep, daar boeten we voor.

  Voor vergif, daar boeten we voor.

  Voor verderf, daar boeten we voor.

  We hebben kinderen hoestend in de wieg.

   

  Daar boeten we voor.

  Drank en drugs zijn altijd in, daar boeten we voor.

  Ouders kibbelen, echtscheiding, daar boeten we voor.

  Kinderen zijn de echte verliezers, daar boeten we voor.

  Zie al de gebroken levens. Jaaa!

   

  Wo wo wo wo

  Wo wo wo wo

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  Wo wo wo wo

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten.

  We begaan fouten en hiervoor moeten we boeten. Ja.

   

   

  20-07-2009, 22:28 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veel leesplezier op mijn nieuwe blog !
  Beste mensen, veel leesplezier gewenst op mijn nieuwe blog !!!

  20-07-2009, 21:55 Geschreven door Claudia  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Mijn favorieten
 • Levend Geloof
 • Levend Geloof 2
 • Levend Geloof 3
 • Levend Geloof 4
 • Levend Geloof 5
 • Levend Geloof 7
 • Levend Geloof 8

 • Archief per week
 • 15/02-21/02 2016
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 20/07-26/07 2009

  Blog als favoriet !

  Zoeken in blog  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!