Inhoud blog
 • Aanvraag Provincie
 • Leefbaar Melle: Wat en waarom?
 • Proficiat!
 • Uitnodiging Buurtinfoavond 1 maar 2011
  Rondvraag / Poll
  Wenst u dat het project van TUC RAIL/NMBS er komt in de Vijverwegel/Nonnenwegel?
  Ja
  Nee
  Bekijk resultaat

  Zoeken in blog

  Mailinglijst

  Geef je e-mail adres op en klik op onderstaande knop om je in te schrijven voor de mailinglist.


  Blog als favoriet !
  Leefbaar Melle
  Een niet-politiek gebonden burgerinitiatief!
  07-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvraag Provincie
  AANVRAAG PROVINCIE

  Betreft : NMBS project polyvalente werkplaatsen te Melle 
   
  Geachte Provincieraadsleden en Gedeputeerden,
  Geachte Heer Provinciegriffier,
  Geachte Leden van de Provinciale Milieuvergunningscommissie,
   
   
  In het kader van openbaarheid van bestuur zijn wij zo vrij u langs deze weg te verzoeken 
   
  - om inzage in het bovenvermelde dossier
  - gehoord te worden in de provinciale milieucommissie van 15 maart a.s. (bespreking dossier om 11u30)
   
  Wij vernemen graag van u of wij hiertoe bijkomende formaliteiten dienen te vervullen en hoeveel afgevaardigden
  van Leefbaar Melle voor de commissie kunnen verschijnen.
   
  Ter informatie  laten wij u in bijlage de adviezen die eerder door het College van Burgemeester en Schepenen,
  gecoro en milieuraad n.a.v. het openbaar onderzoek rond de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvraag
  werden uitgebracht.  
   
  Met oprechte hoogachting,
   
  namens en voor een
  Leefbaar Melle

  07-03-2011 om 18:13 geschreven door LM  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leefbaar Melle: Wat en waarom?

  Leefbaar Melle: wat en waarom?

  Op 30 september 2009 werd door het gemeentebestuur en Infrabel aan de burgers toelichtingverschaft bij de plannen van de NMBS om over te gaan tot de inplanting van een polyvalentewerkplaats tussen Vijverwegel en Nonnenwegel. De aanpak en omvang van dit project en in hetbijzonder de tot op heden onduidelijke ,maar ontegensprekelijke impact ervan op de ruimereleefomgeving, baart vele omwonenden grote zorgen.

  Een petitie waarin, in het belang van de woongemeenschap, wordt aangedrongen op een herevaluatievan deze zaak vond inmiddels de weg terug naar het gemeentebestuur, dat zich tevensbereid verklaarde tot een onderhoud met een afvaardiging van de buurtbewoners.

  Als burgers van Melle zijn wij geenszins gekant tegen een uitbreiding van noodzakelijke economischeactiviteit binnen de gemeente. Wel menen wij dat een behoorlijk bestuur veronderstelt dat aan allebelangengroepen reeds in een vroeg stadium een stem wordt verleend, zodat economie enleefbaarheid niet ten koste van elkaar, maar hand in hand kunnen gaan.

  Leefbaar Melle is ontstaan n.a.v. een gedeelde bezorgdheid rond het aangekondigde NMBS-projecten wil u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen hierrond – ook als u als omwonendegeen toegang heeft tot internet mag u op ons rekenen. Maar daar houdt het voor ons niet op. Wijwillen ook op termijn blijven ijveren voor een gezonde thuis in een gemeente waar huidige éntoekomstige ingezetenen zich geen zorgen hoeven te maken over de kwaliteit van de leefomgevingen hun belangen als vanzelfsprekend behartigd weten.

  Draagt u dit initiatief een warm hart toe, laat het ons weten of zeg het eenvoudigweg voort. Wenst umee de schouders onder onze inspanningen te zetten en ons met raad en daad bij te staan, weet dandat u met open armen ontvangen wordt. Een eenvoudig mailtje aan het adres vaninfo@leefbaarmelle.be volstaat.

  Oprechte groeten,

  Leefbaar Melle

  07-03-2011 om 18:06 geschreven door LM  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat!
  Proficiat!

  Uw blog is correct aangemaakt en u kan nu onmiddellijk starten! 

  U kan uw blog bekijken op http://www.bloggen.be/leefbaarmelle

  We hebben om te starten ook al een reeks extra's toegevoegd aan uw blog, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Zo is er een archief, gastenboek, zoekfunctie, enz. toegevoegd geworden. U kan ze nu op uw blog zien langs de linker en rechter kant.

  U kan dit zelf helemaal aanpassen.  Surf naar http://www.bloggen.be/ en log vervolgens daar in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op 'personaliseer'.  Daar kan u zien welke functies reeds toegevoegd zijn, ze van volgorde wijzigen, aanpassen, ze verwijderen en nog een hele reeks andere mogelijkheden toevoegen.

  Om berichten toe te voegen, doet u dit als volgt.  Surf naar http://www.bloggen.be/  en log vervolgens in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Druk vervolgens op 'Toevoegen'.  U kan nu de titel en het bericht ingeven.

  Om een bericht te verwijderen, zoals dit bericht (dit bericht hoeft hier niet op te blijven staan), klikt u in plaats van op 'Toevoegen' op 'Wijzigen'.  Vervolgens klikt u op de knop 'Verwijderen' die achter dit bericht staat (achter de titel 'Proficiat!').  Nog even bevestigen dat u dit bericht wenst te verwijderen en het bericht is verwijderd.  U kan dit op dezelfde manier in de toekomst berichten wijzigen of verwijderen.

  Er zijn nog een hele reeks extra mogelijkheden en functionaliteiten die u kan gebruiken voor uw blog. Log in op http://www.bloggen.be/ en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.  Klik vervolgens op 'Instellingen'.  Daar kan u een hele reeks zaken aanpassen, extra functies toevoegen, enz.

  WAT IS CONCREET DE BEDOELING??
  De bedoeling is dat u op regelmatige basis een bericht toevoegt op uw blog. U kan hierin zetten wat u zelf wenst.
  - Bijvoorbeeld: u heeft een blog gemaakt voor gedichten. Dan kan u bvb. elke dag een gedicht toevoegen op uw blog. U geeft de titel in van het gedicht en daaronder in het bericht het gedicht zelf. Zo kunnen uw bezoekers dagelijks terugkomen om uw laatste nieuw gedicht te lezen. Indien u meerdere gedichten wenst toe te voegen op eenzelfde dag, voegt u deze toe als afzonderlijke berichten, dus niet in één bericht.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken over de actualiteit. Dan kan u bvb. dagelijks een bericht plaatsen met uw mening over iets uit de actualiteit. Bvb. over een bepaalde ramp, ongeval, uitspraak, voorval,... U geeft bvb. in de titel het onderwerp waarover u het gaat hebben en in het bericht plaatst u uw mening over dat onderwerp. Zo kan u bvb. meedelen dat de media voor de zoveelste keer het fout heeft, of waarom ze nu dat weer in de actualiteit brengen,... Of u kan ook meer diepgaande artikels plaatsen en meer informatie over een bepaald onderwerp opzoeken en dit op uw blog plaatsen. Indien u over meerdere zaken iets wil zeggen op die dag, plaatst u deze als afzonderlijke berichten, zo is dit het meest duidelijk voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken als dagboek. Dagelijks maakt u een bericht aan met wat u er wenst in te plaatsen, zoals u anders in een dagboek zou plaatsen. Dit kan zijn over wat u vandaag hebt gedaan, wat u vandaag heeft gehoord, wat u van plan bent, enz. Maak een titel en typ het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks naar uw blog komen om uw laatste nieuwe bericht te lezen en mee uw dagboek te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met plaatselijk nieuws. Met uw eigen blog kan u zo zelfs journalist zijn. U kan op uw blog het plaatselijk nieuws vertellen. Telkens u iets nieuw hebt, plaats u een bericht: u geeft een titel op en typt wat u weet over het nieuws. Dit kan zijn over een feest in de buurt, een verkeersongeval in de streek, een nieuwe baan die men gaat aanleggen, een nieuwe regeling, verkiezingen, een staking, een nieuwe winkel, enz. Afhankelijk van het nieuws plaatst u iedere keer een nieuw bericht. Indien u veel nieuws heeft, kan u zo dagelijks vele berichten plaatsen met wat u te weten bent gekomen over uw regio. Zorg ervoor dat u telkens een nieuw bericht ingeeft per onderwerp, en niet zaken samen plaatst. Indien u wat minder nieuws kan bijeen sprokkelen is uiteraard 1 bericht per dag of 2 berichten per week ook goed. Probeer op een regelmatige basis een berichtje te plaatsen, zo komen uw bezoekers telkens terug.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met een reisverslag. U kan een bericht aanmaken per dag van uw reis. Zo kan u in de titel opgeven over welke dag u het gaat hebben, en in het bericht plaatst u dan het verslag van die dag. Zo komen alle berichten onder elkaar te staan, netjes gescheiden per dag. U kan dus op éénzelfde dag meerdere berichten ingeven van uw reisverslag.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met tips op. Dan maakt u telkens u een tip heeft een nieuw bericht aan. In de titel zet u waarover uw tip zal gaan. In het bericht geeft u dan de hele tip in. Probeer zo op regelmatige basis nieuwe tips toe te voegen, zodat bezoekers telkens terug komen naar uw blog. Probeer bvb. 1 keer per dag, of 2 keer per week een nieuwe tip zo toe te voegen. Indien u heel enthousiast bent, kan u natuurlijk ook meerdere tips op een dag ingeven. Let er dan op dat het meest duidelijk is indien u pér tip een nieuw bericht aanmaakt. Zo kan u dus bvb. wel 20 berichten aanmaken op een dag indien u 20 tips heeft voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken dat uw activiteiten weerspiegelt. U bent bvb. actief in een bedrijf, vereniging of organisatie en maakt elke dag wel eens iets mee. Dan kan je al deze belevenissen op uw blog plaatsen. Het komt dan neer op een soort van dagboek. Dan kan u dagelijks, of eventueel meerdere keren per dag, een bericht plaatsen op uw blog om uw belevenissen te vertellen. Geef een titel op dat zeer kort uw belevenis beschrijft en typ daarna alles in wat u maar wenst in het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks of meermaals per dag terugkomen naar uw blog om uw laatste belevenissen te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken uw hobby. U kan dan op regelmatige basis, bvb. dagelijks, een bericht toevoegen op uw blog over uw hobby. Dit kan gaan dat u vandaag een nieuwe postzegel bij uw verzameling heeft, een nieuwe bierkaart, een grote vis heeft gevangen, enz. Vertel erover en misschien kan je er zelfs een foto bij plaatsen. Zo kunnen anderen die ook dezelfde hobby hebben dagelijks mee lezen. Als u bvb. zeer actief bent in uw hobby, kan u dagelijks uiteraard meerdere berichtjes plaatsen, met bvb. de laatste nieuwtjes. Zo trek je veel bezoekers aan.

  WAT ZIJN DIE "REACTIES"?
  Een bezoeker kan op een bericht van u een reactie plaatsen. Een bezoeker kan dus zelf géén bericht plaatsen op uw blog zelf, wel een reactie. Het verschil is dat de reactie niet komt op de beginpagina, maar enkel bij een bericht hoort. Het is dus zo dat een reactie enkel gaat over een reactie bij een bericht. Indien u bvb. een gedicht heeft geschreven, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze het heel mooi vond. Of bvb. indien u plaatselijk nieuws brengt, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze nog iets meer over de feiten weet (bvb. exacte uur van het ongeval, het juiste locatie van het evenement,...). Of bvb. indien uw blog een dagboek is, kan men reageren op het bericht van die dag, zo kan men meeleven met u, u een vraag stellen, enz. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.

  WAT IS DE "WAARDERING"?
  Een bezoeker kan een bepaald bericht een waardering geven. Dit is om aan te geven of men dit bericht goed vindt of niet. Het kan bvb. gaan over een bericht, hoe goed men dat vond. Het kan ook gaan over een ander bericht, bvb. een tip, die men wel of niet bruikbaar vond. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.


  Het Bloggen.be-team wenst u veel succes met uw gloednieuwe blog!

  Met vriendelijke groeten,
  Bloggen.be-team

  07-03-2011 om 16:22 geschreven door  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitnodiging Buurtinfoavond 1 maar 2011

  uitnodiging u   BUURTVERGADERING           u uitnodiging

   

                                  dinsdag 1 maart – 20.00

                                          

   

     Melle, 18 februari 2011

   


  Beste buur,                                                                                                 
  Beste bewoner,                                                                 

  Beste Mellenaar,                                                                  

   

  De afgelopen weken zetten velen onder u mee de schouders onder het protest tegen de plannen van de NMBS. Een flink aantal bezwaarschriften vonden met uw hulp hun weg naar het gemeentebestuur, dat in navolging van gecoro en milieuraad inmiddels ook negatief advies uitbracht. Het verheugt ons dat de stem van de omwonenden gehoord werd, al betekent dit niet meteen dat het project nu van de rails wordt gehaald. Wel hopen wij dat de NMBS ook van de bevoegde overheden een onvoldoende zal krijgen en het huiswerk integraal dient worden overgedaan.

   

  In afwachting van een beslissing blijven we niet stilzitten, maar willen we bewoners aan deze en gene kant van de spoorweg met elkaar in contact brengen. 

                                       
  conKv         xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />Kom daarom op dinsdag 1 maart naar ons eerste buurtoverleg

  _


  Leefbaar Melle wil er   


                                                         -  een forum bieden voor uw vragen en bezorgdheden
                              -  ervaringen en ideeën uitwisselen
                              -  nader met elkaar kennis maken en
                              -  afstemmen hoe wij samen constructief kunnen ijveren
                                 voor een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving

    

  Dit is een open bijeenkomst: íedereen is welkom, alle betrokken instanties worden uitgenodigd.

   

  Wij stellen alles in het werk om er een solidaire, opbouwende en verhelderende avond van te maken. De deuren gaan voor u open vanaf 19.15.

   

  Hopelijk tot dan?

   

   

   

  Vriendelijke groeten,

   

  voor een

  Leefbaar Melle

   

   

  dinsdag 1 maart om 20.00 : kantine van Tenstar  -  Varingstraat

  Leefbaar Melle is een niet-politiek gebonden burgerinitiatief                                    www.leefbaarmelle.be
   !

  07-03-2011 om 00:00 geschreven door LM  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 07/03-13/03 2011

  Foto

  Forum Leefbaar Melle
 • Wie kan aanwezig zijn?
 • buurtvergadering
 • Behandeling verzoek
 • Hoe geraken we aan stof voor zwarte vlaggen?

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Laatste commentaren

  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om Leefbaar Melle te e-mailen.


  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!