Inhoud blog
 • Met Christus gekruisigd
 • citaat
 • Hij is nabij!
 • Geen religie maar wel 'Leven'
 • Worden als kinderen
 • Onderzoek de Schriften!
 • De eerste plaats!
 • De Schepper nimmer faalt!
 • God is....
 • Het geloof van Christus
 • God is aan het werk
 • Vrede hebben
 • Vrede bij God
 • God is mijn redding
 • De vrucht van de geest
 • Altijd blij?
 • Het geloof van Christus
 • Gezegend!
 • Zijn geloof!
 • Het Lam Gods


  Even uw aandacht !

  "Iedere dag verlaten mensen de kerk en gaan terug naar God" - Lenny Bruce. 


  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.godsvermogen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Godsvermogen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
 • Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  21-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met Christus gekruisigd

  Uit de Bijbelstudie van Hein de Haan omtrent de Galatenbrief.

  Een langer artikel, ja maar….loont zeker de moeite!  Dit is zo'n geweldige waarheid! Als deze werkelijkheid tot je doordringt ga je alles vanuit een totaal ander perspectief waarnemen!
  Mijn bede is dat velen dit mogen gaan verstaan. Dit is 'Goddelijk omdenken’

  Weten Jullie Het Echt Niet? 
  Geloven jullie er geen snars van? 
  Houden jullie er helemaal geen rekening mee?

  Galaten 2: 20 Met Christus ben ik mee gekruisigd,
  In onze vorige studie ontdekten we dat deze Bijbeltekst parallel loopt met Romeinen 6. Uit dat hoofdstuk komt dan ook een krachtige vraag van de apostel Paulus aan het adres van hen die overal maar beeldspraak in zien en die denken dat we volgens die voorbeelden dan ook ergens toe worden opgeroepen. Hier komt Paulus vraag:
  Romeinen 6: 3 Weten jullie dan niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dus met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;

  Ik weet het, deze beeldspraaklezers zien in deze woorden een les die we moeten leren uit de waterdoop. Hoe kan je nog beter een Bijbelgedeelte ontkrachten? Kijk nou eens wat er letterlijk staat! Is “In Christus Jezus gedoopt zijn” dan echt precies hetzelfde als in water gedoopt zijn? Diezelfde vraag nog iets duidelijker gesteld: Is Christus Jezus gewoon maar een beetje water? Hoe krijg je het voor elkaar om daarna als resultaat daarvan vanuit die geweldige majesteit van de Vader te wandelen, als je alleen maar in water gedoopt bent? Hoe kan je zo wie zo door uit dat water op te komen in echte nieuwheid van leven wandelen? Wat voor magische krachten ken je dan dat simpele water toe? Is dat niet hoogst eigenaardig en eigenlijk een tikkeltje occult?

  Alle kracht is uit zo’n gedeelte gehaald als we zelfs niet eens meer weten wat een doop tot in Christus nu werkelijk is. Laat ik eens stap voor stap aangeven wat Paulus hier in deze Bijbeltekst zegt:

  Ik sla de vraag even over. 
  Dan zegt hij hier dat wij concreet samen met Christus in Christus dood terecht zijn gekomen. Dat is 1!
  Hij zegt hier ook dat wij concreet samen met Christus begraven zijn in Christus graf. Dat is 2!
  Ook zegt hij hier dat Christus concreet door de majesteit van Vader is opgewekt. Dat is 3!
  Als resultaat zegt hij hier dan dat ook wij concreet nu door diezelfde majesteit van Vader in nieuwheid van het leven wandelen. Dat is 4!
  Hierna balt Paulus al deze uitspraken samen in een grandioze uitspraak: “Wij zijn concreet samengegroeid met Christus dood”, of zoals de Staten Vertaling dit zo heel mooi zegt: “Wij zijn concreet één plant met Christus geworden in Zijn dood”. Wow! Wat een indrukwekkend resultaat! Dat is 5!
  Als eindconclusie stelt Paulus dan: Zo zijn we ook concreet samengegroeid in Zijn opstanding, of zoals de Staten Vertaling dat weergeeft: We zijn concreet één plant geworden aan Zijn opstanding. Dat is 6!

  Al die zaken stelt Paulus als concrete feiten! Nu hadden we de vraag nog overgeslagen. Die komt nu: ‘Weten jullie al die dingen dan niet?’
  Nee, al die Bijbelleraars (en dus ook al hun leerlingen) weten deze feiten niet! Ze blijven de gelovigen maar aanmoedigen om toch vooral tegen de zonde te strijden. Terwijl al die gelovigen gestorven zijn ten opzichte van die zonde.
  Romeinen 6: 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

  Nee, al die Bijbelleraars weten deze feiten niet! Ze blijven gelovigen oproepen om Christus meer kamertjes van hun hart te geven. ‘Laat Hem nou eens toe in je financiële zaken. Laat Hem nou eens toe in je keuzes hoe jij jouw avonden vult. Laat Hem hier toe, laat Hem daar toe’. Dat terwijl Hij er allang is. Hij is namelijk jouw hele leven. Hij is dus ook deel in je keuzes. Laat je daar geen gewetensproblemen over aanpraten. Hij is er altijd!

  De gelovige die Christus niet meer naar het vlees kent, heeft een nieuwe kijk op de hele zaak gekregen. Voor die persoon betekent het werk van Christus concreet iets. Dat heeft grandioze praktische consequenties! We weten het! Kijk maar wat de Schrift zegt. We weten het echt!
  Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is vrij van de zonde.

  Echt vrij van zonde omdat onze eenheid met Christus concreet is. Die macht van zonde kan niet heersen over een lijk omdat een lijk nou eenmaal per definitie nooit reageert. Nou, wij zijn dat lijk voor alle verleidingen van de zonde. Onze oude mens is namelijk mee gekruisigd! Dat slavenjuk is gebroken op het kruis. Zonde heeft nul komma nul macht over de gelovige!

  Ik kan me voorstellen dat mensen hier toch echt moeite mee hebben. Dat ligt niet aan wat Paulus hier leert. Dat ligt aan het feit dat dit soort uitspraken in de Bijbel nooit zo letterlijk opgepikt worden als dat het er staat. Hoe vaak horen we niet dat we ons dood moeten houden voor de zonde? Hoe je het ook went of keert, dat betekent toch dat wij ons weer moeten inspannen om niet op de zonde te reageren, door te doen alsof we dood zijn? Zie je de angel in deze stelling? “ALSOF”!

  Die heftige inspanning van een toneelspel ALSOF we dood zijn is onbegonnen werk. Dit wordt als een zogenaamde blijde boodschap gebracht, maar het is een boodschap naar het vlees. Ons vlees wordt aangemoedigd iets voor God te laten of te doen. We moeten volgens die gedachte ons voor dood houden. Dat betekent heel letterlijk dat we gewoon verklaren dat de Bijbel dan wel kan zeggen dat we dood zijn, maar in werkelijkheid zijn we, volgens ons inzicht, nog springlevend. Daarom gaan we nu ook proberen ons voor de zonde dood te houden.

  Zo’n boodschap heeft dus zonder uitzondering slavernij aan de zonde tot gevolg. Bovendien noemt die leer de Bijbel, zij het op vrome manier, een leugenboek. Men noemt een dergelijk gedrag dan wel geloofsleven, maar dat heeft er Bijbels gezien echt helemaal niks mee te maken.
  Romeinen 6: 8 Aangezien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,

  Toch pik ik nog eventjes opnieuw dat ongegronde argument op dat we ons dood moeten houden voor de zonde.
  Romeinen 6: 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.
  Ook al citeer ik vaak de Bijbel, toch ben je niet zulk antiek taalgebruik van mij gewend. Dat komt omdat ik nu expres de Staten Vertaling gebruik om die uitdrukking naar voren te krijgen.

  ‘Houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt.’
  Wow! Nu lijken die Bijbelleraars toch nog gelijk te krijgen dat we onszelf toch maar voor dood moeten houden. Dan zijn we blijkbaar toch nog niet echt dood? We moeten het ons dus maar gewoon inbeelden om toch nog enigszins bestand te zijn tegen de zonde? Maak dat de kat wijs!

  De NBG heeft dit weergegeven met: 
  Romeinen 6: 11 Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat je wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
  Daar kom je ook niet veel verder mee. Nog steeds kan je argumenteren dat het in het echte leven wel niet zo is, maar voor jou moet het zo vaststaan. Het zou dus weer een soort van voorspiegelen van een sprookje zijn. Die vertalers hebben blijkbaar zelf al bij voorbaat weinig vertrouwen in de werkelijke essentie van de boodschap die ze vertalen.

  De boekhoudkundige term ‘ermee rekening houden’ wordt hier door Paulus gebruikt. Normaliter zijn het puur feiten waar dan mee gerekend wordt. Een boekhouder gaat echt niet van fictieve cijfertjes uit. Vanuit een reële basis vertrek je met je calculatie. Ik ben zelf een tijdje boekhouder geweest. Ik denk toch echt niet dat mijn baas erg blij zou zijn geweest als ik hem grandioze resultaten op grond van fictie had voorgesteld. De cijfers moesten kloppen!

  De werkelijke grondslag is dat jij dood bent voor de zonde en leeft voor God in Christus Jezus. Dat is de realiteit. Daar ga jij nou ook in je praktische leven mee rekenen. Je neemt die werkelijkheid als de basis voor jouw leven. Dat is wel even wat anders dan zeggen dat ik me maar dood houdt voor die zonde. Dat zijn vertalingen en Bijbeluitleggingen van ongeloof.

  Nu nog even ter afsluiting van deze studie een opsomming van de reeks die Paulus in dit hoofdstuk hanteert:
  1. Weten
  Romeinen 6: 6 Dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is,
  2. Geloven
  Romeinen 6: 8 Aangezien we met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
  3. Ermee rekenen
  Romeinen 6: 11 Reken ermee, dat je wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

  Aandacht: reacties zijn zeer welkom! Benieuwd om van u te horen…..

  21-08-2017 om 19:49 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.citaat

  "Ik wordt zo moe van de dingen die over God gezegd worden. Ik begrijp Gods geduld met de boosaardige, maar ik vraag me echt af hoe Hij zo geduldig kan zijn met de vromen!"

   - George MacDonald  (Huntly, 10 december 1824 - Ashtead, 18 september 1905) was een Schots auteur, dichter en dominee.

  20-08-2017 om 11:10 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Citaten
  >> Reageer (0)
  18-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij is nabij!

  Psalm 69:14

  ‘Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot U, IEUE (Ik ben),

  er is een tijd van welbehagen,

  o Alueim (Elohim: God), om Uw grote goedgunstigheid, antwoord Mij

  in de trouw van Uw redding.’ 

  De worsteling van deze Psalmist is groot, blijkt uit heel de Psalm.

  Daarin klinkt ook het lijden van de Heer Jezus door.

  Ook wij gaan soms door een diep dal. Maar juist ook dáár is Hij nabij; Hij verlaat ons nooit. God is trouw en Hij redt. Vandaag.

  Leg je dag aan Hem voor, beseffend dat Hij in elke minuut meegaat, je liefheeft.

  Dank U, Vader.

  18-08-2017 om 13:44 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  09-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen religie maar wel 'Leven'

  NOT RELIGION – BUT LIFE

  The word religion occurs but four times in the entire Bible. We trace it back to the Latin religio, meaning to bind or obligate. It conveys the sense of duty. Its realm is the outward: religious ceremony, service, conduct. In the Bible it is chiefly synonymous with Judaism, degraded to a religion in Christ’s day. It was religion that put Christ on the cross. The world’s religions all fail in this: they have no divine person capable of imparting life. The word religion seemingly never escaped the lips of Jesus. He did not come to found a religion but to bring life. Religion is man striving after God. Jesus brought God to man, and man to God.

  Norman B. Harrison (1874-1960) 
  New Testament Living: The Inwardness of the Christian Life, page 14 

  09-08-2017 om 20:35 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Citaten
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Worden als kinderen

  Mattheus 18: 3 “Wordt als de kinderen,”    Geschreven door Hein de Haan

  Geloven is vertrouwen. Het leven van een kind is één constante aaneenschakeling van vertrouwen. Maar gek genoeg vind je eigenlijk niks van het ‘christelijk’ vertrouwen terug bij zo’n kind. Er is geen kind dat opschept over zijn vertrouwen. Er is geen kind dat zijn vertrouwen als een knap stukje werk van zichzelf presenteert. Geen kind zal de ander aanspreken op die ene beslissing van vertrouwen, die genomen zou moeten worden. Geen kind kijkt terug op dat ene beslissende moment, toen hij de keuze van vertrouwen nam.

  Een kind leeft uit oprecht geloof zonder toeters en bellen. Het belangrijkste kenmerk van een kind is dat hij totaal vrij is van wat voor soort zorg dan ook. Daarvoor vertrouwt het kind onvoorwaardelijk op een ander. Zijn leven is geloof. Het kind vertrouwt van de ene minuut op de andere. Een doorlopende lijn van geloof.

  Zonder enige reserve vertrouwt het kind zijn ouders. Het kind vertrouwt de oppas. Het kind vertrouwt de leiding van de crèche. Het kind vertrouwt de juf. Het kind vertrouwt de leraar. Het kind vertrouwt de winkelbediende. Ja, het kind vertrouwt zelfs die mensen, die het vertrouwen totaal niet waard zijn. Zijn vertrouwen is namelijk zonder enige voorwaarde.

  Vanzelfsprekend heeft het kind wel het één en ander nodig. Maar het kind zal nooit zelfstandig ertegenaan gaan om te voorzien in alles wat die nodig heeft. Voor vandaag vertrouwt hij erop dat hij al het nodige wel zal ontvangen. Over morgen denkt hij zelfs totaal niet na. Is ook niet nodig, want hij kan erop vertrouwen dat morgen ook wel weer geregeld zal worden.

  Het kind is niet met pen en papier of een notebook aan de gang allerlei plannen op te zetten voor de komende tijd. Toch is er voor zijn kinderleven een heel plan opgezet. Dat plan wordt ook in zijn bestaan uitgewerkt. Het kind geniet alleen maar, terwijl toch elk facet van het plan van de ouders tot in de puntjes uitgewerkt wordt.

  Het kind veegt niet zijn eigen straatje aan om ervoor te zorgen dat hij een goede weg te bewandelen heeft. Als een bepaald pad zich aandient in zijn jonge bestaantje, dan rekent hij er ook op dat hij daar wel overheen geleid wordt. Zonder enige terughoudendheid loopt hij frank en vrij door het huis van zijn vader.

  In het huis van zijn vader hoeft het kind geen cent uit te geven om van alle voorrechten, die pappa of mamma hem geven, te genieten. Hij betaalt zijn ouders er helemaal niks voor terug. Als vanzelfsprekend speelt hij met alles wat pappa en mamma hem toestoppen zonder zich ook maar enigszins schuldig te voelen ondankbaar te zijn.

  Heerlijk hè? Zo’n totaal ongeremd geloof! Jezus gaf tijdens Zijn rondwandeling op aarde dit voorbeeld van wat geloof is. Nou krijgen jij en ik ook dit geloof.
  Efeze 2:8 Het geloof, en dat niet uit jezelf: het is een gave van God;
  Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, om in Hem te geloven,

  Er is een plan van God. Die volvoert Hij in jouw en mijn leven. Er is een weg, die wij gaan mogen. Daar leidt Hij ons. Er is een overgrote rijkdom aan genade, waar we uit leven mogen. God geeft ons die om daar zelf in verheerlijkt te worden, maar voor ons opdat we daarvan ten volle zouden genieten.
  Wordt als de kinderen en geniet met volle teugen!

  09-08-2017 om 19:03 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  06-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderzoek de Schriften!

  Onderzoek de Schriften die zijn het die van Mij getuigen

  We zouden de Schrift niet alleen lezen maar juist ‘onderzoeken’, dat gaat zoveel dieper dan alleen maar oppervlakkig lezen. Daarom vind je ook nergens geschreven, lees je bijbel maar wel “onderzoek de Schriften”. Om de dingen na te speuren, en tekst met tekst te vergelijken aan wie wat is geadresseerd bijv. aan De Gemeente of aan Israël de volkeren enz., vaak hoor je aan mensen dat ze dit niet doen omdat ze alles wat in de Schrift staat op hun zelf toepassen, daarom begrijp ik hun verwarring vaak ook wel, ook gezien de afloop van alles en iedereen, daarmee tasten ze ook volledig in het duister, terwijl de Schrift daar zo duidelijk in is, omdat God vanaf het begin al de afloop verkondigt heeft lezen we in Jesaja 46:10 en die alles laat verlopen naar de raad van Zijn Wil, dit weten de meesten ook jammer genoeg niet en denken dat het verloopt naar hun wil en keuzes, maar als ze de Schrift werkelijk zouden onderzoeken kom je erachter waarvan de Schrift op elke bladzijde getuigt, namelijk van de opgestane Christus de Redder der wereld, die de dood heeft overwonnen en de laatste vijand teniet zal doen, opdat uiteindelijk God zal zijn Alles in Allen, daarom onderzoek de Schriften want die zijn het die van Mij getuigen.

  Geschreven door Nellie Gort

  06-08-2017 om 13:21 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  04-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste plaats!

  God wil de eerste plaats hebben in jou leven.

  Dit hoorde ik onlangs. Dat God de eerste plaats wil in ons leven...maar dan is mijn vraag moeten wij mensen God dat dan geven? Iets dat Hij allang is! Want God is de Aleph en dat is de eerste. Dat hebben wij Hem dus niet te geven! nee dat is Hij...punt! Daarenboven is Hij niet alleen de Eerste, maar ook.....de Laatste!

  Niet zo moeilijk doen als het makkelijk kan.

  04-08-2017 om 13:02 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Schepper nimmer faalt!

  THE CREATOR NEVER FAILS

  The final accomplishment of the purpose of God depends on Himself and not on man. The creature may fail, the Creator never fails; and no amount of blunders, mistakes failures or perversions of the creature shall disarrange or thwart the plans of the Creator. This is our hope; this is the hope of the world; this is the True Basis of Redemption. Man is God’s Own work; He has begun to create Him in His Own image and likeness; He will surely finish the work, for He will have a desire to the work of His Own hands (Job 14:15).

  Arthur P. Adams (1847-1925) 
  The Purposes of God and the True Basis of Redemption

  04-08-2017 om 12:40 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  02-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is....

  God is Liefde

  God is Liefde, dat is Zijn Wezen, en Hij geeft ons de geweldige verzekering dat niets ons kan scheiden van Zijn Liefde, noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de Liefde Gods welke is in Christus Jezus onzen Heere...

  Rom. 8:38-39

  02-08-2017 om 17:49 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het geloof van Christus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Galaten 2: 16

  We weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus, we zijn ook zelf tot het geloof tot in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.


  31-07-2017 om 20:06 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)


  Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (299)
 • audio bijbelstudies (22)
 • boeken (1)
 • Citaten (29)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!