Inhoud blog
 • Genade
 • wolven?
 • de verwachting/hoop
 • redding
 • W. Paul Young een citaat
 • de Plaatser
 • da-ath.nl
 • Hemel of hel?
 • Mijn geloof??
 • Begraven én opgewekt
 • God voor ons
 • Alles werkt mede te goede
 • de bron van vreugde
 • leven gevende woorden
 • Licht
 • Gods Woord of mensenwoord?
 • Vrolijk Pasen!
 • Beveel en leer dit!
 • een spontane gedachte
 • Geslacht vóór de nederwerping

  Even uw aandacht !

  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.godsvermogen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Godsvermogen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  27-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genade

  Niets Minder En Niets Meer Dan Genade    Geschreven door Hein de Haan

  Wie kent de meest doortastende, meest energieke, meest krachtdadige, meest levendige, meest ondernemende, meest voortvarende, ja de meest dynamische uitdrukking voor Gods liefde? Niets minder en niets meer dan genade!

  Wat staat het verst af van onze eigen menselijke natuur, onze cultuur, onze beschaving, onze ontwikkeling, onze bedrevenheid, onze routine, onze vaardigheid, onze beleving, ons gevoel, ja onze eigen ervaring? Niets minder en niets meer dan genade!

  Wat kan door ons niet verworven worden, gewonnen worden, verdiend worden, bewerkstelligd worden, gerealiseerd worden, teweeg gebracht worden, veroorzaakt worden, bereid worden, ja bewerkt worden? Niets minder en niet meer dan genade!

  Wat is hetgeen waar God ons allen zonder het ook maar verdiend te hebben mee overstelpt, bedelft, overvoert, meer dan verzadigd, tjokvol volpropt, rijkelijk bedeelt, ja overvloeiend rijk overlaadt? Niets minder en niets meer dan genade!

  Wat is de gebruikelijke reactie van de mens op die genade, die zo dynamisch is, die zo ver van onze eigen beleving afstaat, die wij niet kunnen verdienen, maar waar we overvloeiend rijk mee worden overladen? We kunnen het maar bar moeilijk echt geloven.

  Wat we ook tegenkomen in de wereld, niets heeft een link naar genade. Welke eerste beginselen vinden we in deze wereld?
  Galaten 4:3 Wij [Joodse volk] bleven, zolang wij onmondig [Nog niet volwassen] waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld [De wet].
  Galaten 4:9 Nu jullie [de heidenen] God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie nu terugkeren naar die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld [Eerst dienden ze als slaven hun afgoden. Nu keren ze terug naar hetzelfde beginsel, maar nu in de wet], waaraan jullie je weer vanaf het eerste begin dienstbaar willen maken?
  Colosse 2:8 Let erop, dat niemand jullie meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
  Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

  Wat we ook in deze wereld leren, zelfs als het godsdienst is, het staat allemaal haaks op genade. Er is dan ook totaal niks wat ons ooit heeft voorbereid op de dynamisch radicale ervaring van Gods onbegrijpelijke genade. Als de mens er dan ook mee in aanraking komt is de vanzelfsprekende reactie er één van afwijzing.

  De religieuze bezwaren tegen genade zijn dan ook legio en vanzelfsprekend. Hier volgt een selectie:
  * Als genade inderdaad de boodschap is die de Bijbel ons wilt leren, beloont God dan niet de lijntrekkers, die de wandel door dit leven tot een aanfluiting maken omdat ze toch al weten dat alles hen vergeven is?
  * Als genade inderdaad de boodschap is die de Bijbel ons wilt leren, is God dan echt zo’n lakse, hemelse Vader, die alles maar toestaat en ons net als het schoothondje heerlijk in het zonnetje laat slapen, terwijl Hij alles voor ons regelt?
  * Als genade echt zo in elkaar steekt als de Bijbel zegt en het dus ook totaal niet te verdienen valt, dan wil ik daar best wel voor een deel mijn leven op inzetten, voor het geval het echt waar zou blijken te zijn. Maar ondertussen leef in voor alle zekerheid toch maar mijn leven alsof mijn relatie met God volkomen van mij afhankelijk is. Ik kan toch zeker niet mijn hele hebben en houwen op genade zetten (Het gokmodel van de meeste Evangelischen).
  * Eigenlijk kan ik niet vatten dat Gods liefde onvoorwaardelijk zou zijn. Liefde zonder enige bijbedoelingen? Hm! Nou, eerlijk gezegd, ik verdien Zijn liefde niet, dus voorlopig ben ik er blij mee. Maar als ik zie hoe anderen leven, dan kan ik toch niet te enthousiast worden over die onvoorwaardelijke liefde. Die mensen hebben straf verdiend, geen liefde! Wat voor wereld krijg je anders?
  * Genade is een mooi concept voor de redding van de mens. Als leidinggevende in de kerk sta ik echter zeer huiverig tegenover genade als een manier van leven. Als al die mensen in onze kerk nu zouden gaan leven puur uit genade alleen, hoe zijn wij als bestuur van de kerk dan nog in staat enige controle over hen te houden? In een grote groep moet men zich wel aan de leiding conformeren.

  Waar is de goed gestructureerde maatschappij bang voor? Voor een betere structuur? Voor betere regels? Voor een betere organisatie? Nee, totaal niet! Dat is in de lijn van de eerste beginselen van die maatschappij.
  Wat doet de wereld op zijn grondvesten schudden? Een betere structuur voor die wereld? Betere regels voor die wereld? Een betere organisatie van die wereld? Nee, totaal niet! Dat is in de lijn van de eerste beginselen van die wereld.
  Wat brengt de godsdienst tot trillen en beven? Een betere structuur voor die godsdienst? Betere regels voor die godsdienst? Een betere organisatie van die godsdienst? Nee, totaal niet! Dat is in de lijn van de eerste beginselen van die godsdienst.
  Niets minder en niets meer dan genade!

  Genade is een bedreiging voor hoe godsdienst in haar duizenden jaren geschiedenis de relatie van de mens tot God heeft geschilderd. Telkens was het de mens die een relatie met een God opbouwde. Zo'n fictie van een zelfstandig opgebouwde relatie met God begon reeds in het meest primitieve stenen tijdperk en ging door tot aan de meest vurige evangelische prediking in onze huidige tijd aan toe. De mens moest zich openstellen voor God. De mens moest de relatie met God goed houden door een rein en rechtvaardig leven. De mens moest zijn beloning verdienen voor het moment dat hij voor zijn God zou staan. Genade nergens. Verdienste overal.

  Gods genade zet de waarden van godsdienst volkomen op de kop! Godsdienst ziet dit en staat te trillen en te beven op zijn benen. Waar blijft mijn heerschappij over alle christenen en al mijn andere slaven als deze genade doel treft?! Wanneer gaat het Zijn doel treffen?
  Romeinen 12:2 wordt radicaal veranderd door jouw nieuwe denken, opdat je zult erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

  Het oude denken is naar de eerste beginselen van de wereld: Oorzaak en gevolg. De ene verdienste heeft een volgende beloning. Dit is doorgegaan tot in de hoogste regionen van de evangelische en orthodoxe christenheid.

  Wat gebeurt er als dat nieuwe denken, dat de Heer ons gegeven heeft, gaat functioneren? Radicale verandering! Wat bewerkt dat?
  Niets minder en niet meer dan genade! 
  Meer dan overvloedig!

  Geschreven door Hein de Haan

  27-05-2017 om 18:02 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  24-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wolven?

  Wat bedoeld Paulus met zware wolven die in zullen komen en de kudde niet sparen?
  Hand 20:29

  Zware wolven zijn dwaalleraars die wet en genade vermengen, en al wie dat doet die houd geen evangelie meer over! Want het is genade alleen. En genade is om niet.

  Genade werd gevolgd door werken. Met als hoofddoel de werken na te streven om genade te kunnen ontvangen. Genade moest verdient worden. En al snel werd het een hopeloze zaak. 

  Dat zijn de zware wolven. Het trachten om de genade te verscheuren en onvindbaar te maken.

  Maar nu ik weet dat mijn Vader mij de genade geschonken heeft door Zijn liefde voor mij durft de wolf niet meer te verschijnen. 

  De zware wolf die ik vaker tegen kwam werd een mager straathondje. 

  24-05-2017 om 13:24 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de verwachting/hoop

  Romeinen 5:5

  ‘… en de verwachting maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door heilige geest, die ons gegeven is …’

  Dit maakt alles anders, de geest uit God, die we hebben ontvangen. Daarmee is de liefde van God in ons hart uitgegoten. God heeft ons lief, en we kunnen die liefde doorgeven naar die ander, die we ontmoeten in onze families, in de gemeente.

  Vader is niet ver weg, juist zo dichtbij!

  20-05-2017 om 10:08 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.redding

  Jesaja 12:2

  Zie! God [AL] is mijn redding. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn melodie is IE, IEUE [Ik ben]. En Hij werd mij tot redding.’ 

  Alle redding is uit God. Wanneer we op welke manier dan ook redding ervaren, dan komt dat bij Hem, die grote God, vandaan.

  Het evangelie is, dat wij gered zijn van zonde en dood, door onze Heer Jezus Christus. De liefde van God verdrijft alle vrees en angst uit ons leven. We hebben verwachting, uitzicht op heerlijkheid die ons zal toevallen in de (nabije) toekomst. Dat geeft mij kracht!

  19-05-2017 om 17:31 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  11-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.W. Paul Young een citaat

  Artikel van Wim Hoogendijk   beheerder van de stichting “In Perspectief www.inperspectief.com

  W. Paul Young (auteur van de Uitnodiging) spreekt zich uit over REDDING en het GOEDE NIEUWS!

  Misschien heb je het boek gelezen, de bijzondere roman ‘de Uitnodiging’. Wereldwijd zijn er meer dan 20 miljoen exemplaren van het boek verkocht. Ook in ons land was en is het nog steeds een bestseller.
  De auteur heeft veel meer boeken geschreven en onlangs verscheen er een nieuw boek van hem in het Nederlands: ‘God is goed en ik niet, en andere leugens waar we wel in geloven’. 

  In hoofdstuk 13 gaat het over “Je moet gered worden”.
  Een prachtig uitgebreid citaat hieruit:
  “Het gaat om de transactie, om de handtekening. Ik betaal jou dit om dat te krijgen. Dat kan een nieuwe auto zijn, een gevoel van veiligheid, of seks of een ticket naar de hemel. Hoe is het mogelijk dat we niet inzien dat slechte godsdienst geen haar beter is? Is het ook maar iets anders dan een verkooppraatje dat mensen tot targets maakt?
  Misschien ben je wel uitgenodigd door een vriend. Je gaat. Er wordt een product aangeprezen. Jezus misschien, of een weg uit je eenzaamheid of de belofte van een hiernamaals. Dan vindt er een transactie plaats en teken je bij het kruisje. Binnen het christendom is dat vaak het ‘opzeggen van het zondaarsgebed’. Je zit nu onder iemand in de piramide, die een beloning krijgt omdat hij jouw redding mogelijk gemaakt heeft.
  Als je ‘getekend’ hebt, wordt je geïnformeerd over de kleine lettertjes in het contract. Er is een hele piramide van verwachtingen waar niemand je iets over gezegd heeft: het minimale prestatieniveau, tijd en geld, betrokkenheid en ontelbare regels. Bij het juiste gedrag en het behalen van de vastgestelde criteria kun je districtmanager worden en uiteindelijk zelfs de zevende hemel halen. Gebeurt dat niet….O, daar willen we het helemaal niet over hebben, oké? Maar nu je er toch over begint…. Als je niet bij je toewijding blijft, loop je het gevaar om voor eeuwig te worden gepijnigd in een poel van vuur. En als je je dierbaren niet aan de ‘reddingslijn’ krijgt, wacht hun hetzelfde lot. Wow!

  Hoe heb ik dit ooit goed nieuws kunnen noemen? Geen wonder dat de mensen in drommen weghollen bij deze verkoopmanifestaties. Vind je het gek dat jonge mensen die al verzadigd zijn zich niet ook nog een relatie met God laten aansmeren?

  Wat is dan het Goede Nieuws? Wat is het Evangelie?
  Het Goede Nieuws is niet dat Jezus de mogelijkheid tot redding in de etalage heeft gezet en dat jij bent uitgenodigd om Jezus in jouw leven te ontvangen. Het Evangelie is dat Jezus jou al heeft opgenomen in Zijn leven, in Zijn relatie met God de Vader en Zijn zalving inde Heilige Geest. Het goede nieuws is dat Jezus dit zonder jouw inmenging heeft gedaan; of je dit nu wel of niet geloofd, maakt het feit niet meer of minder waar.
  Wie of wat redt mij? Of God redde mij in Jezus, of ik red mijzelf. Als ik op de een of andere manier participeer in het volbrachte reddingswerk in Jezus, word ik in feite gered door mijn eigen aandeel. Reddend geloof is niet ons geloof, maar het geloof van Jezus.
  God wacht niet op mijn keuze om mij vervolgens ‘te redden’. God heeft beslissend en universeel ten behoeve van heel de mensheid gehandeld. Wij hebben dagelijks de keuze om ofwel te groeien en participeren in die realiteit, ofwel door te leven in de verblinding van onze onafhankelijkheid.
  Suggereer ik nu dat iedereen gered wordt? Dat ik in universele redding, in alverzoening geloof? Exact!
  Dat is pas goed nieuws! 
  (hierna volgt vanuit de bijbel een verklaring van zijn definitie van het Goede Nieuws, wordt vervolgd in een nieuwe post)

  Er zijn veel christenen, ook christelijke leiders die dit bovenstaande Goede Nieuws geloven! Helaas durft nog niet iedereen hier openlijk voor uit te komen. Maar W. Paul Young wel!!

  Zorg dat je voorganger/leider dit te lezen krijgt! We hebben meer moedige christelijke leiders nodig die voor het Goede Nieuws op de bres durven te staan. Het transactiegeloof heeft zijn langste tijd eindelijk gehad.

  11-05-2017 om 18:35 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Citaten
  >> Reageer (0)
  10-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Plaatser

  GOD IS PLAATSER

  “Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.” God is GOD. Hierdoor zijn we aan de genade van Hem overgeleverd.
  God werkt door in alles. Niets uitgezonderd. Geen halve waarheden. Het goede wel en het kwade niet. Alles. 
  Waarheid zonder achterdeurtjes en democratische vluchtroutes.
  Alles uit genade. Niets uitgezonderd. “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden…”
  Elk onderscheid komt van ons en ontkent dat God GOD is.
  Genade dat God deze waarheid in Zijn tempo in jou en mij uitwerkt.
  We zijn aan de genade van Hem overgeleverd.

  10-05-2017 om 18:57 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.da-ath.nl

  Is redding afhankelijk van God en mens? Of is de mens afhankelijk van God?

  Lees “Woord vandaag” op http://www.da-ath.nl/

  06-05-2017 om 19:23 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hemel of hel?

  Hemel of hel?! (7 april 2017) Lezing door Wim Hoogendijk

   Vanouds heeft deze tegenstelling op de christelijke boodschap veel druk gelegd. In sommige christelijke gemeenschappen speelt het nog steeds een rol. In deze podcast onder meer: -- Hel en hemel in het Joodse denken -- Hel als product van de middeleeuwen -- Jezus en de hel --Gelijkenis van de schapen en de bokken (Matth. 25:31-46) -- Is een eindeloze hel wel eerlijk als straf op een tijdelijk leven? Veel luisterplezier!

  Om te beluisteren klik HIER

  Ten zeerste aanbevolen!

  04-05-2017 om 20:59 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:audio bijbelstudies
  >> Reageer (0)
  02-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn geloof??

  Het Draait Niet Om Mijn Geloof    Geschreven door Hein de Haan

  Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden in de tijd dat Machtelt en ik aan de andere kant van het land woonden dat in de gemeente, waar wij toen samenkwamen, onze geloofsbelijdenis centraal stond, dus wat ik of jij persoonlijk geloven. In mijn persoonlijke wandel met de Heer heb ik echter ontdekt dat het God zij dank helemaal niet om mijn geloof draait. Gelukkig maar! Ik durf zelfs zondermeer te stellen dat het niet de bedoeling is dat MIJN geloof werkt. Kijk maar wat Paulus zegt:
  Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

  Dit punt van geloof van de Zoon van God is essentieel voor mijn leven. Ondanks de heerlijke zekerheid van het geloof van de Zoon van God zelf bleef ik vaak terugvallen op mijn eigen geloofsprestaties. Ik kan dan ook putten uit behoorlijk wat miskleunen in mijn geloofsleven die vrij algemeen zijn en waar de meeste van jullie je ook in zullen herkennen.

  Hier komt er één:
  In de tachtiger jaren had ik mijn baan opgezegd om in de dienst van de Heer te werken. We leefden in die tijd van giften. Dat hebben we ruim tien jaar gedaan. Er gingen heel wat maanden voorbij waarin we de touwtjes financieel niet aan elkaar konden knopen. Dan voelde ik me terugvallen op mijn geloof. Herhaaldelijk citeerde ik aan de Heer de Bijbelteksten waarin Hij beloofde rijkelijk te voorzien.
  1 Kronieken 29:12 Rijkdom en eer komen van U, en U heerst over alles; in Uw hand is sterkte en kracht, en U hebt het in Uw macht een ieder groot en sterk te maken.
  1 Kronieken 29:14 Het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
  2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien,
  2 Corinthe 9:11 terwijl jij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid,

  De Heer kende natuurlijk allang die teksten, maar ik reciteerde in mijn geloof al die beloften van God voor Zijn oren, oftewel ik bad met nadruk dat ik geloofde dat als de tijd er echt om zou dringen de Heer rijkelijk zou voorzien. Keer op keer kwam dan die deadline die ik gesteld had. De dag brak aan dat het niet meer verder kon. Telkens kwam daar die eindstand waarop het zou vastlopen. Hield de Heer Zijn beloften? Werd mijn geloof beloond? Nee, keer op keer, ja telkens weer liep mijn geloof geweldige deuken op.

  Uit mijn nabije omgeving ken ik exact diezelfde frustratie van veel geloofszendingen. Ik weet hoe velen leven met tienduizenden en sommige zelfs met meer dan honderdduizend euro schuld, maar naar de buitenwacht toch telkens de vrome schijn hoog houden van geloofswerk.

  Ook ik heb niet bij de eerste de beste keer de handdoek in de ring gegooid. ‘Gods beloften zijn onberouwelijk!’, was mijn credo. Een volgende keer was de slag er des te harder door, maar ik ging door in mijn geloofsstrijd. Ik heb hele dagboeken vol geschreven die voor niemand ter inzage waren, waarin ik mijn vertwijfeling naar God toe uitschreeuwde. Ik begreep er geen hout van. Ik stond toch zeker op de beloften van Gods Woord? Was mijn geloof voor God dan niet voldoende? Ik had toch zeker al het geloof dat ik maar kon opbrengen bij elkaar geschraapt om vol oprechtheid mijn geloof in de God die voorziet te proclameren?!

  Ik ben nooit gewend geweest om echte bedelbrieven uit te zenden, zoals het merendeel in de geloofszending wel doet. Wij schreven uitsluitend rondzendbrieven over het geloofswerk dat we deden zonder te bedelen om financiële ondersteuning of zelfs de nood te noemen. Maar soms stond het water ons zo na aan de lippen dat we toch iets lieten ontglippen. Dat werd dan ‘gelukkig?’ soms door liefhebbende broeders en zusters opgepikt. Bij mij deed dat het vertrouwen in mijn geloof nog veel en veel meer afbrokkelen. Het geloofswerk heeft dus blijkbaar alleen echt zin als je het geloof ook goed adresseert, namelijk aan de mensen met geld.

  Wat is nou het probleem bij al die geweldige inspanningen van geloof? Ik was best oprecht. Ik denk ook dat het overgrote merendeel van geloofszendingen zonder meer oprecht zijn. Oordelen hoort dan ook niet thuis bij het behandelen van dit onderwerp. We hoeven bij niemand onoprechtheid of oneerlijkheid op te plakken. In mijn kijk op geloof zat ik er alleen helemaal naast.

  Geloof is niet een soort valuta waardoor we God kunnen betalen voor alles wat Hij ons geeft. Geloof is ook niet iets dat bepaalde zaken in beweging zet. Geloof is heel eenvoudig de erkenning van wie God is in al Zijn heerlijkheid. De liefdevolle zorg van Vader is er altijd, of we het nou geloven of niet. Geloof is simpel mijn ja op wie Hij is en wat Hij doet.

  Met mijn geloof, oftewel mijn staan op de beloften, hoe oprecht ook, kleunde ik er helemaal naast. Geloof is simpel vertrouwen op Jezus Christus, in Wie alle beloften ja en amen zijn. Dat wil zeggen dat Christus de vervulling van elke belofte van Vader is. Nee, we staan niet meer op de beloften. Ben je gek. Dat is geloofsinspanning, wat zo vermoeiend is! Bovendien werkt dat eigen werk helemaal niks uit! Nee! We rusten in Hem die de vervulling van alle beloften is. Wat heerlijk ontspannend! Het is Zijn geloof waar we nu nog uit leven.

  Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
  We wachten nu niet meer op iets dat zou moeten gebeuren, dat toch niet komt. We mogen nu zien op wat onze liefdevolle Vader volbrengt in Zijn geliefde Zoon. Van voor de grondlegging van de wereld had Hij dit al in Zijn planning staan en nu voert Hij het uit in jou en mij. Dat is Zijn geloof waar wij nu in mogen rusten, ook wanneer al mijn emoties me totaal geen rust gunnen. Hij gelooft! Dat is meer dan zat!

  Geschreven door Hein de Haan, beheerder van www.overvloeiendegenade.nl

  02-05-2017 om 14:30 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  01-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begraven én opgewekt

  1 Corinthiërs 15:1-4

  “1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,”

  Wij horen wat Paulus over de opstanding zegt:

  Christus is gestorven voor onze zonden, volgens de Schriften, en Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, volgens de Schriften …’ vs.3,4

  Hoor ook Job, die in al zijn ellende wist:

  En ik weet: mijn Verlosser leeft! En uiteindelijk zal Hij staan op het stof (…) ik zal [Hem] waarnemen voor mijzelf en mijn ogen zullen [Hem] zien en geen ander …’ Job19:25,27 – lett. Dat weten is toch om Hem voor te danken! Dit is troost, toekomst!

  01-05-2017 om 12:27 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)


  Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (264)
 • audio bijbelstudies (21)
 • boeken (1)
 • Citaten (22)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!