Inhoud blog
 • Te leven is voor mij Christus!
 • Wilt u gesterkt worden in genade?
 • Goed geprobeerd?
 • Een nieuwe schepping
 • zoonschap
 • Sjabbat gebed
 • O diepte van rijkdom!
 • Het goede bericht...,
 • bezorgd zijn?
 • Wie zal beschuldigen?
 • Evangelie is goed nieuws!
 • Vrij van de wet
 • God is één!
 • Klei in de Pottenbakkers handen
 • mis-functionerende relaties
 • citaat
 • Hij omgeeft je
 • niet voor eeuwig...
 • Jezus navolgen?
 • de Pottenbakker


  Even uw aandacht !

  "Iedere dag verlaten mensen de kerk en gaan terug naar God" - Lenny Bruce. 


  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.godsvermogen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Godsvermogen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
 • Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  08-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Te leven is voor mij Christus!

  Te leven is voor mij Christus na te volgen.
  Te leven is voor mij Christus na te doen.
  Te leven is voor mij Christus te gehoorzamen.
  Te leven is voor mij Christus als beeld op mijn bureau te hebben.
  Te leven is voor mij Christus in de kerk op te zoeken.
  Te leven is voor mij Christus in mooie liederen te bezingen.
  Te leven is voor mij Christus naam te dragen.
  Te leven is voor mij Christus bekend te maken.
  Te leven is voor mij Christus in de ander te zoeken.
  Te leven is voor mij Christus tot norm te stellen.

  Wat hebben we toch een verschrikkelijke moeite met de Bijbel te begrijpen!!!
  Filippenzen 1:21 Te leven is voor mij Christus,
  Verder helemaal niks!!!
  Christus is nu namelijk mijn/jouw leven. Er valt dus niemand na te volgen, wie jij nu reeds bent. Er valt niemand na te doen, wie jij nu reeds bent. Er valt niemand te gehoorzamen, wie jij nu reeds bent. Er valt slechts te genieten van die overvloeiende rijkdommen van Gods genade, die nu reeds in jou werkzaam zijn in Christus alleen!
  Te leven is voor jou Christus. Punt uit!

  Geschreven door Hein de Haan     www.overvloeiendegenade.nl

  08-12-2017 om 14:46 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  03-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilt u gesterkt worden in genade?

  Wilt u gesterkt worden in de Genade?

  Tip! beluister deze eens:  http://goedbericht.nl/lezingen/judaiseren/

  03-12-2017 om 19:57 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:audio bijbelstudies
  >> Reageer (0)
  02-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed geprobeerd?

  Zo Goed Geprobeerd?

  Zo goed geprobeerd
  Zo goed geprobeerd
  Zo goed geprobeerd
  O ja?

  Een omstreden kwestie, die scheuringen brengt
  Die al tientallen eeuwen de godsdienst verzengt
  ’t Is genade van God, die het werk echt volbrengt
  Maar wat is de zaak, die men overbrengt?

  Heeft het reddingswerk ieder mens op het oog?
  Of is het slechts beperkt tot de kerk, theoloog?
  Het volbrachte werk is een doorn in het oog,
  Maar verzoening van het al blijft toch Gods blij betoog.

  ’t Is waar, Jezus stierf voor Zijn volk en Zijn kerk
  Voor elke uitverkiezing een eigen tijdperk
  Verkoren tot een aards en een hemels keurmerk
  Om alles te bereiken met Zijn rijk verzoeningswerk.

  Het oordeel van de eeuw bouw jij om tot een hel
  De God van de liefde tot een strenge kolonel
  Een altijd brandend vuur maak je tot je lotsbestel
  Dat is dan jouw idee van een lukraak godenspel

  Een volmaakt volbracht werk is geïnstitutionaliseerd?
  Zo goed geprobeerd
  Ja, dat is wat ze beweren.
  Zo goed geprobeerd
  Ze betogen dat Hij het geprobeerd heeft
  Zo goed geprobeerd
  O ja?

  Ik vraag je dan: Heeft Hij het geprobeerd?
  Zo goed geprobeerd
  Heeft Hij dan gefaald?
  Zo goed geprobeerd
  Of is het Hem een beetje gelukt?

  Niet ieder is verkoren. De Vader, Die beslist
  Misschien dat jij nu die roeping nog wel mist.
  De verkorene heeft God er nu al uitgevist
  Om allen te bereiken als Zijn eigen evangelist.

  De redding, die staat vast van voor alle eeuwen
  We mogen Gods blij nieuws nu van de daken schreeuwen.
  Maar godsdienst ziet de weg vol beren en vol leeuwen.
  En laat de vrijheid van genade helemaal ondersneeuwen

  De kerk hoort, net als Israël, tot Gods eigen personeel
  Om te komen in Zijn plan tot het belangrijkst onderdeel
  De verzoening door Gods Zoon als het grote pronkjuweel.
  Dat is universeel! En dat in Zijn geheel!

  Zo goed geprobeerd?
  Zo goed geprobeerd?
  Zo goed geprobeerd?
  Nee, niet geprobeerd!
  Het werk is geheel en volkomen door God gecompleteerd!

  Geschreven door Hein de Haan   www.overvloeiendegenade.nl

  02-12-2017 om 18:33 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  01-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe schepping

  In Christus een nieuwe schepping.

  Ken je dat gevoel, als je over jezelf nadenkt je allerlei tekortkomingen ziet en merkt! En dat er dingen zijn geweest die niet goed zijn verlopen in je leven. Dingen die je zo graag achteraf anders had gedaan. Dit zijn gedachten die je te neer kunnen drukken en je veroordelen omdat je op jezelf ziet. Je bent dan zo met jezelf bezig dat je vergeet hoe God ons ziet, namelijk In Christus Jezus als een nieuwe schepping. Daar is onze oude ik dood, en daar is geen veroordeling meer. Want er is geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Rom. 8:1 wat een opluchting geeft dat, om niet meer op jezelf te zien maar naar boven op Hem!

  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Kor 5;17)

  01-12-2017 om 10:48 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  27-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zoonschap

  Lucas 15: 20c-22

  En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.’

  De vader loopt hem tegemoet en omarmt hem en geeft hem een kus; het is een emotioneel weerzien. Berouwvol bekent de zoon zijn schuld.

  In onze tijd zouden we er een risicoanalyse op loslaten: zou er kans zijn op herhaling? Zou dit gedrag zich nog een keer kunnen voordoen? Kunnen we hem beter maar beperkte bewegingsruimte geven, totdat hij zich heeft bewezen? Of heeft hij zijn kans gehad en verspeeld? Kan de vader beter zijn verwijten maar op tafel leggen?

  De vader heeft nul verwijten! Het beste kleed moet komen, en een ring en schoenen aan zijn voeten. De zoon wordt hersteld in zijn waardigheid.

  Ook nu is de zoon een type van het volk Israël, dat hersteld zal worden in alle waardigheid.

  Zo komt ook Vader jou tegemoet, valt je om de hals en geeft je een kus. Geen verwijten; Hij zet ook jou in het zoonschap.

  27-11-2017 om 18:15 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  23-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sjabbat gebed

   Vanuit de Joodse traditie.
  Al vele eeuwen lang bidt de Joodse gemeenschap de ochtend van de sjabbat dit mooie gebed:
  "Al wat leeft, Eeuwige, onze God, zal met bezieling Uw Naam prijzen en de geest van iedere sterveling zal steeds, o Koning, Uw faam roemen en met hoogachting vermelden. Van vroegste eeuwigheid tot in oneindige eeuwigheid bent U God en behalve U hebben wij geen koning die verlost, helpt, bevrijdt, redt, verzorgt en zich ontfermt in iedere tijd van nood en angst. Geen koning hebben wij behalve U, God van de eersten en van de laatsten, God van alle schepselen, Heer van al wat geboren wordt, wiens lof bezongen wordt in een menigte lofliederen; Hij leidt Zijn wereld met liefde en Zijn schepselen met diep medegevoel"
  ( Siddoer, Nederlandse vertaling van Jitschak Dasberg, NIK, 1983, 5753)

  23-11-2017 om 18:55 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O diepte van rijkdom!

  Want God sluit allen samen op in ongezeglijkheid, om zich over allen te ontfermen.
  O, de diepte van de rijkdom en de wijsheid en de kennis van God! Hoe onnaspeurbaar zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want: wie kende het denken van de Heer? Of: wie werd zijn adviseur? Of: wie geeft eerst aan Hem, en het zal aan hem terugbetaald worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen!

  20-11-2017 om 12:37 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  18-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het goede bericht...,

  PAS OP! WANT ALS JE NIET GELOOFT….  Geschreven door Hans Weima

  Ik zat eens in de kerk, toen een spreker ons vertelde wat hij als evangelist (dat was zijn beroep: evangelist) vertelde aan de mensen op straat. Hij zei dat zijn boodschap de laatste tijd dringender was geworden. Het evangelie was namelijk niet vrijblijvend. Nee! Je kon Jezus niet zomaar afwijzen. En het was zijn taak, en van iedere evangelist zei hij er indringend bij, om de mensen de waarheid te vertellen. En de waarheid was dat ze niet veel tijd meer hadden om te kiezen. Want anders…
  Hoe pijnlijk… Ja, het lot wat hij de halsstarrige ongelovige zondaars voorhield was pijnlijk. Hel en eeuwige verdoemenis. Dat was de waarheid die hij de nietsvermoedende winkelaars op straat voorhield.

  Wat een ellende! En vooral wat een verschrikkelijke leugen! Evangelie betekent letterlijk: Goed Bericht. Wat is het Goede bericht? Jezus is de redder van alle mensen. Altijd maar weer wordt Johannes 3:16 aangehaald: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat.” Zie je wel!, roepen de onheilspredikers. Als je niet gelooft, ga je verloren! (en ze lachen er betweterig bij…) Maar ze lezen niet verder. Ze weten het al en ze roepen hun haatboodschap de wereld in. Als ze nu even rustig een kopje koffie waren gaan zetten en op de bank waren gaan zitten, dan wil ik ze wel het volgende vers voorlezen: “Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden.”
  Wat denken ze nu, deze zich verkneukelende – opgestoken vingertjes - evangelisten? Dat de Schepper van hemel en aarde niet in staat zou zijn om de wereld, die hij alzo lief heeft, te redden? Dat hij daarbij afhankelijk zou zijn van de juiste keuzes van mensen? In wat voor God geloven zij? Een onmachtig godje, die zijn plannen constant moet bijstellen? En misschien wel het belangrijkste: zijn ze vergeten hoe en wanneer God, die liefde is, hen heeft bereikt? “GOD BEVESTIGT ZIJN LIEFDE VOOR ONS DAARIN DAT CHRISTUS VOOR ONS GESTORVEN IS TOEN WIJ NOG ZONDAARS WAREN.”

  Wat een geweldig goed bericht is dit! En het raakt me en maakt me verdrietig hoe deze onvoorwaardelijke liefde de nek om wordt gedraaid. Goddelijke liefde wordt terug gebracht tot menselijke proporties. Omdat zij niet in staat zijn werkelijk lief te hebben, verlagen ze God ook tot dat niveau. Dat is werkelijk pijnlijk. Maar ik troost me er mee dat God ook hen hart zal verzachten en vol zal storten met zijn bruisende liefde.

  En ik heb een boodschap aan alle mensen die vanwege de pijn die ze door de kerk en door de christenen hebben mee gekregen en daarmee ook het geloof overboord hebben gegooid of nooit in staat waren om te geloven: GOD IS LIEFDE. Alles wat je over God hoort of leest, bijvoorbeeld in de Bijbel, al wat God doet, doet hij vanuit deze identiteit: LIEFDE.

  Ja, het klopt: liefde kan af en toe flink zeer doen. Maar dat kennen we allemaal: als je in de spiegel kijkt, dan doet dat vroeg of laat zeer. Maar hoe veilig en troostrijk is het dan om te weten dat ons spiegelbeeld gericht wordt door iemand die pure liefde is. Wat een garantie dat we uiteindelijk allemaal bij hem terecht zullen komen. Allemaal, zelfs onze geliefde evangelist.

  God zal zijn alles in allen.

  Geschreven door Hans Weima

  18-11-2017 om 14:48 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  11-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bezorgd zijn?

  Filippenzen 4:6,7

  ‘Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij de God.’

  De strekking van deze woorden is, dat ten diepste niet wij, maar God alle touwtjes in handen heeft. Dit is een les waar we soms lang over doen om die te leren. Niet wij, maar Hij, de grote God en Vader, Die liefde is. Zijn plan werkt Hij uit en daarin werkt Hij alles samen tot het goede.

  11-11-2017 om 15:16 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  10-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie zal beschuldigen?

  Romeinen 8:33-39

  33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:

  Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,

  wij zijn gerekend als slachtschapen.

  37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

  ‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.’ vs.38,39

  Aan Gods rechter zit de Zoon van God en een Mensenzoon. Daar zet Hij Zich voor ons in, opdat wij méér dan overwinnaars zullen zijn! Het aangegeven gedeelte benadrukt dat! Vader, dank U wel voor Uw plan! Niets kan er tussen U en ons komen!

  10-11-2017 om 18:50 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)


  Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (315)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (31)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!