Inhoud blog
 • Ons beeld van God?
 • Het evangelie een 'mededeling
 • Het evangelie een "bericht"
 • Een nieuwe scheppng
 • Eind goed al goed!
 • Gevaren??
 • Is Jezus God?
 • Verstaat gij wat je leest?
 • Aangaande de Zoon
 • God doet het licht aan.
 • Geloven of geloven....?
 • Uitspraak
 • Wat een genade!
 • Wie is God
 • Te leven is voor mij Christus!
 • Wilt u gesterkt worden in genade?
 • Goed geprobeerd?
 • Een nieuwe schepping
 • zoonschap


  Even uw aandacht !

  "Iedere dag verlaten mensen de kerk en gaan terug naar God" - Lenny Bruce. 


  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.godsvermogen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Godsvermogen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
 • Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons beeld van God?

  Wat voor beeld hebt u van God?  Geschreven door Nellie Gort

  Sommigen hebben een vertekend beeld van God. Ze zien Hem niet als Éen God maar als twee of zelfs als drie. Daarom wil ik vanmorgen dmv van de wet u proberen duidelijk te maken dat God Éen is. Zoals jullie weten is de wet in de eerste plaats gegeven aan Israel. We lezen daarom ook, Hoor Israel! En dan volgt er de Heere onze God is een énig Heere (Deut 6:4) Let op Hij is ÉEN lezen we hier! en niet twee en zelfs geen drie.

  We zouden ons geen gesneden beeld maken. En waarom zouden we dat niet doen? Omdat God Zich zelf al voorzien heeft van een beeld. God is onzienlijk en laat Zich zien door de Zoon (Kol 1:20) Hij is het beeld van God. Dit betekent niet dat de Zoon God is, zoals hiervan gemaakt is. Want dan krijgen we meerdere goden. En we zouden geen andere goden voor Zijn aangezicht hebben. Want wij hebben maar ÉEN God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar ÉEN Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. (1 Kor 8:6)

  16-03-2018 om 17:48 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  13-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evangelie een 'mededeling

  Het evangelie…….een mededeling, elk zegt het voort….

  Artikel op www.goedbericht.nl

  Om te lezen klik  HIER


  13-03-2018 om 17:48 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  01-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evangelie een "bericht"

  God maakt geen afspraken met de mens, zo van, als jij de keuze voor mij maakt, dan word ik jou redder! Nee God deelt ons iets mee, namelijk dat Hij de redder is van alle mensen.

  01-03-2018 om 16:29 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  27-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe scheppng

  In Christus een nieuwe schepping.  Geschreven door Nellie Gort

  Vaak hoor je de vraag ,wat mag ik wel en wat mag ik niet?

  Dit soort vragen komen eigenlijk voort uit een wettisch denken, dat zich bezig houd met zonde en met zichzelf [vlees]. Dit is een verkeerd uitgangspunt. Want wij zouden veranderd worden, in de vernieuwing van ons denken.

  Dat uitgangspunt begint bij Gods Genade, namelijk dat er geen veroordeling meer mogelijk is voor hen, die In Christus Jezus zijn. De gelovige heeft nieuw Leven ontvangen. Het Leven van Christus zelf, dat Leven kan niet zondigen, zo rekent God. En wij zouden leren rekenen zoals God rekent, dood voor de zonde en Levend voor God in Christus Jezus onze Heer...Rom 6;11

  Vandaar dat we niet vleselijk zouden denken, dat is de dood, maar Geestelijk dat is Leven en Vrede..Rom 8;6 daarom de vraag wat wel of niet mag, vleselijk is, want het gaat er niet om wat wij voor Hem doen, maar wat HIJ in ons doet. Hij is een goed werk in u en mij begonnen en zal dit ook voleindigen want God is het die in u werkt, beide het willen en het werken en daarom kunnen wij niet roemen in ons vlees , die roemt, roeme in den Heere.

  'Zo dan, indien iemand in Christus is die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan ziet, het is alles nieuw geworden.' 2kor 5:17 'En ik leef doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij' Gal 2:20..geweldige waarheid, daarom kan ik alleen nog zeggen ..

  Lechaim..op het LEVEN.

  27-02-2018 om 13:55 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eind goed al goed!

  Het begin en het einde..

  God heeft een plan die Hij van begin tot eind realiseert in en door Christus.

  In den beginne was het woord en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt en zonder hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is..(Joh 1:1-18)

  Het woord spreekt van Christus waardoor alles is ontstaan en waardoor ook alles zal terugkeren tot God. Want van begin tot het eind spreekt alles van Christus! Over het einddoel lezen we in 1 Kor 15:25-28 dat Christus als Koning moet heersen totdat..  Er zit dus een ‘totdat’ aan Zijn heerschappij, een eind betekent dit! Wanneer zal dit eind zijn? Wanneer Hij de laatste vijand teniet zal gedaan hebben, dat is de dood. En waar geen dood meer is daar blijft Leven over....

  Prachtig plan waarin we zien dat het “eind goed al goed” zal zijn, en God alles in allen zal worden.

  05-02-2018 om 19:04 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevaren??

  Is de uitbreiding van Islam een gevaar om bang voor te zijn? Geschreven door Hein de Haan.

  De uitbreiding van de Islam en nog andere godsdiensten, de terugloop van kerkbezoek, de afname van christelijk morele waarden, een maatschappij en politiek waar christelijke normen steeds meer buiten de deur gezet zijn, de invloed van de entertainment in zaken als televisieseries “on demand” en de populaire games op mobieltjes en I-pads, worden niet alleen voortdurend opgevoerd als gevaren die ons persoonlijk geloof bedreigen, maar ook als gevaren voor onze (zoals dat vaak zeer trots benoemd wordt) joods christelijke traditie.

  Zijn dat inderdaad concrete gevaren als we genade kennen als de bron voor ons leven? Is al het bovenstaande echt een concrete vijand voor ons als we ons bewust zijn dat geloof een geschenk van God is? Als wij het Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, mogen kennen, is dan deze hele opsomming echt een bedreiging voor dat Leven?

  Laat ik dit zeggen: We hebben al die zaken helemaal niet nodig als gevaar voor het geloof of als vijand van dat geloof of als bedreiging voor dat geloof. We hebben als joods christelijke natie al een traditie aan godsdienst, die de overvloeiende rijkdommen van Gods genade als bron voor ons leven al generaties lang aan de kant heeft gezet. Wij hebben als joods christelijke natie een ingesleten gewoonte om geloof niet als een geschenk van God te zien, maar als een eigen vrije keuze van de mens. Wij hebben als joods christelijke natie een vaststaande praktijk het echte Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, als niet al te praktisch naast ons neer te leggen en daarvoor in de plaats onze eigen werken voor God te stellen.

  Gevaren, vijanden en bedreigingen? Ja, ze zijn er in overvloed voor de godsdienst, daarmee bedoel ik de religie, die wij als mensen hebben opgezet en die wij “christendom” of “christenheid” noemen. Een andere godsdienst is dan inderdaad een concrete bedreiging. Terugloop in kerkbezoek is dan inderdaad een echt gevaar. En al die games en televisieprogramma´s zijn daar ook wezenlijke vijanden van. Vanzelfsprekend, wij dienen namelijk dat wat wijzelf uitgedacht hadden dan ook heftig te beschermen. Het kan zo weggevaagd worden. Het stelt namelijk niks voor.

  God werkt echter met Zijn overvloeiende rijkdommen aan genade in de kerken om mensen te bevrijden en in de moskeeën om mensen te bevrijden en in de synagogen om mensen te bevrijden en in de kroegen om mensen te bevrijden, en ga zo maar door. God werkt het geloof in God-vijandige harten, zoals bij Paulus en bij mij en bij jou en bij al die mensen, die wij denken te mogen veroordelen omdat ze binnen ons moreel oordeel zich zo verwerpelijk gedragen, zoals politici en bankdirecteuren en je kan er zelf waarschijnlijk nog een hele waslijst aan toevoegen. God zelf werkt het echte Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, bij die en bij die en zo uiteindelijk bij iedereen, want er is alleen maar Leven in Christus Jezus en in geen enkel ander.

  Gevaren, vijanden en bedreigingen? Nee, die zijn er niet voor Gods overvloeiende rijkdommen aan Genade. Nee, die zijn er niet daar waar God zelf het geloof werkt. Nee, die zijn er niet waar mensen het echte Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, leren kennen. Wat een rijkdom! Wat een liefde! Wat een genade!

  Geschreven door Hein de Haan

  30-01-2018 om 20:54 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  28-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Jezus God?

  Is Jezus God?

  De gedachte dat Jezus letterlijk God zou zijn (een kerkelijk dogma), is absurd. Jezus claimde uitdrukkelijk niet alwetend te zijn (Mat.24:36). En Hij bad tot God “niet mijn wil, maar de Uwe geschiede” (Luc.22:42). Aan het kruis riep Hij”… waartoe hebt u Mij verlaten!” (Mat.27:46). Was God van God verlaten? Als Jezus God was, stierf God dan aan het kruis? Was God dood gedurende de drie dagen in het graf? Waarom moest Hij door God worden opgewekt, als Hij zelf God was (Rom.6:4)? Als Jezus letterlijk God zou zijn, dan is het onmogelijk dat Hij echt stierf en dan hoefde Hij ook niet door God te worden opgewekt.

  De Zoon is het beeld van de onzienlijke God (kol 1:15) Omdat niemand God kan zien en leven, laat God Zich zien in en door Zijn Zoon.

  28-01-2018 om 18:02 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  15-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verstaat gij wat je leest?

  Verstaat gij wat gij leest?

  Omdat wij lang niet altijd verstaan wat we lezen of misschien zelfs wat we lezen verkeerd begrijpen, heeft God iemand aangesteld om ons wegwijs in de Schriften te maken. En dat is Paulus. Om de Schriften recht te leren verstaan moeten we bij hem zijn, daar steken we ons Licht op! Hij is een prediker en apostel, een leraar der heidenen in geloof en waarheid..1 Tim 2:7

  15-01-2018 om 11:51 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  06-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aangaande de Zoon

  Aangaande de Zoon   Geschreven door Jannie Molenaar

  Is het evangelie alleen gericht om zondaren te redden?
  Het antwoordt is ...nee.
  Het evangelie is niet gericht op de mens, Het Evangelie spreekt van De Mens Christus Jezus.
  Het redden van zondaars is een onderdeel hiervan.
  God zond Zijn Zoon om Zijn rechtvaardigheid en Heerlijkheid en genade als Liefdevolle God te openbaren. God heeft Zijn Zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen. 
  In het evangelie wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard (Rom 1 :17).
  Gods woorden zijn geen oproepen om netjes leven te leven, Gods Woord verteld ons van een totale nieuwe schepping.
  Het Evangelie heeft de mens iets te vertellen en de mens zou horen naar Gods plannen.
  Hebr 1 verteld ons Zijn majesteit en Heerlijkheid.
  Hoe Hij door dood en opstanding gezeten is aan Gods Rechterhand.
  God begint met Christus en eindigt met Christus.
  Het evangelie is niet bedoeld om je hele leven bezig te zijn met de vraag: kom ik in de hemel of niet.
  Wij mogen de dingen die boven zijn onderzoeken en Gods plannen weten.
  En vanuit die positie leert de mens dat er Eén God is die zichzelf openbaart in De Zoon.
  En dat God zich nu een volk vergadert voor Zijn Naam. Dat God Zijn Zoon voor de 2de keer naar deze wereld zal zenden, niet meer in vernedering, Hij zal komen in Zijn verheerlijking.
  Dan zal Hij komen en iedereen zal Hem zien en aanbidden.
  Hij zal regeren vanuit Jeruzalem op de troon van David.
  Satan zal gebonden worden om na 1000 jaar weer voor een korte tijd ontbonden te worden.
  Het evangelie verteld ons wie God is en wat Hij doet.
  Als u leert wie God is, dan wordt u wijs en ontvangt u rust in een woelige wereld waar de god dezer eeuw (satan) regeert.

  Het evangelie verteld ons wie God is en wat Hij doet.
  Als u leert wie God is, dan wordt u wijs en ontvangt u rust in een woelige wereld waar de god dezer eeuw (satan) regeert.

  06-01-2018 om 20:46 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  03-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God doet het licht aan.

  2 Corinthiërs 4: 6

  ‘Want de God, Die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.’

   In Genesis 1 doet God het licht aan. De aarde was woest en ledig en er was duisternis. En God zei: ‘“Er zij licht”; en er was licht.’ Hij maakte scheiding tussen licht en duisternis, en God zei, dat het goed was.

  Deze zelfde God gaat in jouw hart ook op die manier aan het werk: van woest, leeg en duisternis gaat Hij met jou naar het licht. Hij gaat scheppend te werk en brengt licht in jouw hart. En God zegt dat het goed is!

  03-01-2018 om 20:13 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)


  Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (329)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!