Inhoud blog
 • Eind goed al goed!
 • Gevaren??
 • Is Jezus God?
 • Verstaat gij wat je leest?
 • Aangaande de Zoon
 • God doet het licht aan.
 • Geloven of geloven....?
 • Uitspraak
 • Wat een genade!
 • Wie is God
 • Te leven is voor mij Christus!
 • Wilt u gesterkt worden in genade?
 • Goed geprobeerd?
 • Een nieuwe schepping
 • zoonschap
 • Sjabbat gebed
 • O diepte van rijkdom!
 • Het goede bericht...,
 • bezorgd zijn?


  Even uw aandacht !

  "Iedere dag verlaten mensen de kerk en gaan terug naar God" - Lenny Bruce. 


  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.godsvermogen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Godsvermogen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
 • Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eind goed al goed!

  Het begin en het einde..

  God heeft een plan die Hij van begin tot eind realiseert in en door Christus.

  In den beginne was het woord en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt en zonder hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is..(Joh 1:1-18)

  Het woord spreekt van Christus waardoor alles is ontstaan en waardoor ook alles zal terugkeren tot God. Want van begin tot het eind spreekt alles van Christus! Over het einddoel lezen we in 1 Kor 15:25-28 dat Christus als Koning moet heersen totdat..  Er zit dus een ‘totdat’ aan Zijn heerschappij, een eind betekent dit! Wanneer zal dit eind zijn? Wanneer Hij de laatste vijand teniet zal gedaan hebben, dat is de dood. En waar geen dood meer is daar blijft Leven over....

  Prachtig plan waarin we zien dat het “eind goed al goed” zal zijn, en God alles in allen zal worden.

  05-02-2018 om 19:04 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevaren??

  Is de uitbreiding van Islam een gevaar om bang voor te zijn? Geschreven door Hein de Haan.

  De uitbreiding van de Islam en nog andere godsdiensten, de terugloop van kerkbezoek, de afname van christelijk morele waarden, een maatschappij en politiek waar christelijke normen steeds meer buiten de deur gezet zijn, de invloed van de entertainment in zaken als televisieseries “on demand” en de populaire games op mobieltjes en I-pads, worden niet alleen voortdurend opgevoerd als gevaren die ons persoonlijk geloof bedreigen, maar ook als gevaren voor onze (zoals dat vaak zeer trots benoemd wordt) joods christelijke traditie.

  Zijn dat inderdaad concrete gevaren als we genade kennen als de bron voor ons leven? Is al het bovenstaande echt een concrete vijand voor ons als we ons bewust zijn dat geloof een geschenk van God is? Als wij het Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, mogen kennen, is dan deze hele opsomming echt een bedreiging voor dat Leven?

  Laat ik dit zeggen: We hebben al die zaken helemaal niet nodig als gevaar voor het geloof of als vijand van dat geloof of als bedreiging voor dat geloof. We hebben als joods christelijke natie al een traditie aan godsdienst, die de overvloeiende rijkdommen van Gods genade als bron voor ons leven al generaties lang aan de kant heeft gezet. Wij hebben als joods christelijke natie een ingesleten gewoonte om geloof niet als een geschenk van God te zien, maar als een eigen vrije keuze van de mens. Wij hebben als joods christelijke natie een vaststaande praktijk het echte Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, als niet al te praktisch naast ons neer te leggen en daarvoor in de plaats onze eigen werken voor God te stellen.

  Gevaren, vijanden en bedreigingen? Ja, ze zijn er in overvloed voor de godsdienst, daarmee bedoel ik de religie, die wij als mensen hebben opgezet en die wij “christendom” of “christenheid” noemen. Een andere godsdienst is dan inderdaad een concrete bedreiging. Terugloop in kerkbezoek is dan inderdaad een echt gevaar. En al die games en televisieprogramma´s zijn daar ook wezenlijke vijanden van. Vanzelfsprekend, wij dienen namelijk dat wat wijzelf uitgedacht hadden dan ook heftig te beschermen. Het kan zo weggevaagd worden. Het stelt namelijk niks voor.

  God werkt echter met Zijn overvloeiende rijkdommen aan genade in de kerken om mensen te bevrijden en in de moskeeën om mensen te bevrijden en in de synagogen om mensen te bevrijden en in de kroegen om mensen te bevrijden, en ga zo maar door. God werkt het geloof in God-vijandige harten, zoals bij Paulus en bij mij en bij jou en bij al die mensen, die wij denken te mogen veroordelen omdat ze binnen ons moreel oordeel zich zo verwerpelijk gedragen, zoals politici en bankdirecteuren en je kan er zelf waarschijnlijk nog een hele waslijst aan toevoegen. God zelf werkt het echte Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, bij die en bij die en zo uiteindelijk bij iedereen, want er is alleen maar Leven in Christus Jezus en in geen enkel ander.

  Gevaren, vijanden en bedreigingen? Nee, die zijn er niet voor Gods overvloeiende rijkdommen aan Genade. Nee, die zijn er niet daar waar God zelf het geloof werkt. Nee, die zijn er niet waar mensen het echte Leven in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, leren kennen. Wat een rijkdom! Wat een liefde! Wat een genade!

  Geschreven door Hein de Haan

  30-01-2018 om 20:54 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  28-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Jezus God?

  Is Jezus God?

  De gedachte dat Jezus letterlijk God zou zijn (een kerkelijk dogma), is absurd. Jezus claimde uitdrukkelijk niet alwetend te zijn (Mat.24:36). En Hij bad tot God “niet mijn wil, maar de Uwe geschiede” (Luc.22:42). Aan het kruis riep Hij”… waartoe hebt u Mij verlaten!” (Mat.27:46). Was God van God verlaten? Als Jezus God was, stierf God dan aan het kruis? Was God dood gedurende de drie dagen in het graf? Waarom moest Hij door God worden opgewekt, als Hij zelf God was (Rom.6:4)? Als Jezus letterlijk God zou zijn, dan is het onmogelijk dat Hij echt stierf en dan hoefde Hij ook niet door God te worden opgewekt.

  De Zoon is het beeld van de onzienlijke God (kol 1:15) Omdat niemand God kan zien en leven, laat God Zich zien in en door Zijn Zoon.

  28-01-2018 om 18:02 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  15-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verstaat gij wat je leest?

  Verstaat gij wat gij leest?

  Omdat wij lang niet altijd verstaan wat we lezen of misschien zelfs wat we lezen verkeerd begrijpen, heeft God iemand aangesteld om ons wegwijs in de Schriften te maken. En dat is Paulus. Om de Schriften recht te leren verstaan moeten we bij hem zijn, daar steken we ons Licht op! Hij is een prediker en apostel, een leraar der heidenen in geloof en waarheid..1 Tim 2:7

  15-01-2018 om 11:51 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  06-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aangaande de Zoon

  Aangaande de Zoon   Geschreven door Jannie Molenaar

  Is het evangelie alleen gericht om zondaren te redden?
  Het antwoordt is ...nee.
  Het evangelie is niet gericht op de mens, Het Evangelie spreekt van De Mens Christus Jezus.
  Het redden van zondaars is een onderdeel hiervan.
  God zond Zijn Zoon om Zijn rechtvaardigheid en Heerlijkheid en genade als Liefdevolle God te openbaren. God heeft Zijn Zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen. 
  In het evangelie wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard (Rom 1 :17).
  Gods woorden zijn geen oproepen om netjes leven te leven, Gods Woord verteld ons van een totale nieuwe schepping.
  Het Evangelie heeft de mens iets te vertellen en de mens zou horen naar Gods plannen.
  Hebr 1 verteld ons Zijn majesteit en Heerlijkheid.
  Hoe Hij door dood en opstanding gezeten is aan Gods Rechterhand.
  God begint met Christus en eindigt met Christus.
  Het evangelie is niet bedoeld om je hele leven bezig te zijn met de vraag: kom ik in de hemel of niet.
  Wij mogen de dingen die boven zijn onderzoeken en Gods plannen weten.
  En vanuit die positie leert de mens dat er Eén God is die zichzelf openbaart in De Zoon.
  En dat God zich nu een volk vergadert voor Zijn Naam. Dat God Zijn Zoon voor de 2de keer naar deze wereld zal zenden, niet meer in vernedering, Hij zal komen in Zijn verheerlijking.
  Dan zal Hij komen en iedereen zal Hem zien en aanbidden.
  Hij zal regeren vanuit Jeruzalem op de troon van David.
  Satan zal gebonden worden om na 1000 jaar weer voor een korte tijd ontbonden te worden.
  Het evangelie verteld ons wie God is en wat Hij doet.
  Als u leert wie God is, dan wordt u wijs en ontvangt u rust in een woelige wereld waar de god dezer eeuw (satan) regeert.

  Het evangelie verteld ons wie God is en wat Hij doet.
  Als u leert wie God is, dan wordt u wijs en ontvangt u rust in een woelige wereld waar de god dezer eeuw (satan) regeert.

  06-01-2018 om 20:46 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  03-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God doet het licht aan.

  2 Corinthiërs 4: 6

  ‘Want de God, Die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.’

   In Genesis 1 doet God het licht aan. De aarde was woest en ledig en er was duisternis. En God zei: ‘“Er zij licht”; en er was licht.’ Hij maakte scheiding tussen licht en duisternis, en God zei, dat het goed was.

  Deze zelfde God gaat in jouw hart ook op die manier aan het werk: van woest, leeg en duisternis gaat Hij met jou naar het licht. Hij gaat scheppend te werk en brengt licht in jouw hart. En God zegt dat het goed is!

  03-01-2018 om 20:13 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  02-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloven of geloven....?

  Geloven of geloven?   Door Hein de Haan

  Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door geloof van Jezus Christus tot in allen,
  Romeinen 3:26 God is rechtvaardig, en rechtvaardigt hem, die uit het geloof van Jezus is.
  Romeinen 4:5 De persoon die niet werkt, maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

  Laat ik gelijk de koe bij de horens vatten.

  1/ Je hebt het soort geloven dat je wordt opgelegd. Als je dat niet doet, dan wordt er gedreigd dat het niet goed met je afloopt. Je moet een keuze maken! Je moet de beslissing nemen! Ga geloven of anders………! “Whooeeee!!!!” Die kreet betekent meestal de angst, die aangepraat wordt over een hel, die niet in Gods Woord voorkomt. Dat geloven is dus werken, eigen inspanning, oftewel zoals Gods Woord het noemt: Het Vlees!

  2/ Je hebt het soort geloven dat je wordt geschonken. 
  Efeziërs 2:8 Uit genade ben je gered, door het geloof; dat is niet uit jou, het is een geschenk van God;
  Filippenzen 1:29 Aan jou is de genade geschonken, ten aanzien van Christus, om in hem te geloven,
  Dit is het geloof van Christus Jezus zelf, waardoor zelfs een goddeloze gerechtvaardigd wordt, zoals hierboven in Romeinen 4: 5 staat.
  Galaten 2:16 We weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof van Jezus Christus, daarom hebben wij in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof van Christus en niet op grond van werken van de wet, want op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

  Dus een goddeloze moet geloven? Kan een goddeloze dan geloven? Wat voor kramp aan angst moeten we bij hem inbrengen om hem zover te krijgen? Dat zie je dan ook dikwijls terug in de prediking: Angst aanjagen om goddelozen te laten geloven. Wat moet dat dan wel voor geloof zijn? En krijgen we dit voor elkaar, hebben we hem dan niet gewoon heftig aan het werk gezet?

  Wat kan nou een goddeloze?
  1 Samuël 2:9 De goddelozen zwijgen in duisternis; want zo´n mens kan helemaal niks door kracht.
  1 Samuël 24: 14 Van goddelozen komt goddeloosheid,
  Psalmen 1:6 De weg van de goddelozen vergaat.
  Psalmen 17:9 De goddelozen, die mij verwoesten,
  Ga zo maar door. Wat kunnen die? Ellende veroorzaken. Goddelozen zijn in de Bijbel dus uitgesproken andere mensen als willekeurige mensen zonder God. Dat zijn niet allemaal ellende veroorzakers. Nee, dit zijn de terroristen in de Bijbel. En wat doet God daarmee? Hij rechtvaardigt die goddeloze zegt Paulus in Romeinen 4: 5. Bekijk eens de voorgeschiedenis van Paulus toen hij nog Saulus was. Een typische vrome goddeloze, die moordend zijn vrome weg ging. Wat deed God bij Saulus? God greep in en rechtvaardigde deze vrome goddeloze.

  Onze rechtvaardiging is puur door het geloof van de Zoon van God, niet door ons geloof! Hierboven staan een aantal teksten, die dat nadrukkelijk tekenen. Daar zou ik zo nog een veelvoud van deze teksten aan toe kunnen voegen. Moet je het wel in de antieke Staten Vertaling nachecken. Die geeft het namelijk juist weer. Het geloof van Jezus Christus dat rijkt tot in allen. Nu begrijpen we dan ook waardoor zo´n goddeloze gerechtvaardigd kan worden. God geeft hem het geschenk van geloof. Dus niet die onmogelijke opdracht en inspanning van geloof. Nee, God schenkt het en dat doet Hij bij een ieder op Zijn tijd. Paulus was ons voorgegaan. Wij zijn gevolgd. En zo komen er nog legio goddelozen totdat de rechtvaardiging tot in allen is.

  Geloven of geloven, that´s the question. Het antwoord is het volbrachte werk van de Zoon van God, het geloof van Jezus Christus.

   Geschreven door Hein de Haan

  02-01-2018 om 15:12 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  30-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitspraak

  God heeft heel de aarde, de hele mensheid op het oog, voor minder doet Hij het niet.

  30-12-2017 om 15:02 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Citaten
  >> Reageer (0)
  29-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat een genade!

  Wat een Genade

  Saulus werd overweldigd door de genade van God; hij was een vervolger van de gemeente, maar werd gegrepen toen hij totaal geen berouw of bekering toonde. Niets van dat alles. Hij meende ijverig voor God goed bezig te zijn, maar bleek een vijand. De Heer zei; ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt’. De Heer zei niet tegen hem: ‘Bekeer je en heb berouw en laat je dopen tot vergeving van zonden’; Hij overweldigde Saulus van Tarsus met Zijn genade. Er was géén ‘keuze van de vrije wil’. Simpel; de Heer zette hem 180 graden andersom. Hoe? Door Zijn genade!

  29-12-2017 om 16:33 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  24-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  EEN

  VROLIJK KERSTFEEST

  EEN PAAR DAGEN RUST

  TIJD OM EEN WANDELING

  TE MAKEN EN UW GEDACHTEN

  TE LATEN DWALEN, TIJD VOOR UZELF

  VOOR UW FAMILIE EN UW VRIENDEN.

  TIJD OM KRACHT TE GAREN VOOR ‘T NIEUWE JAAR.

  EEN JAAR ZONDER ZORGEN EN MET TEVREDENHEID,

  EEN JAAR MET SUCCES EN EEN GOEDE GEZONDHEID,

  EEN JAAR ZONDER STRESS EN MET VREUGDE VOOR 365 DAGEN

  LEVENSGELUK MET VRIENDEN EN FAMILIE. DEZE KERSTBOOM

  VAN GOEDE WENSEN STUURT JULLIE DE BESTE WENSEN VOOR DE FEESTDAGEN

  EN VOOR HET NIEUWE JAAR

  24-12-2017 om 13:46 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)


  Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (325)
 • audio bijbelstudies (24)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!