Inhoud blog
 • Alles door Christus!
 • God alles in allen
 • de toekomst
 • Er staat geschreven
 • Bent u een monotheïst?
 • Verborgen in God
 • verlangen
 • Christus dood en opstanding
 • overvloeiende genade
 • Verzoend
 • Gestorven voor onze zonden
 • God is licht!
 • Schatten verzamelen
 • goed bruikbaar
 • Een nieuwe schepping
 • de goede strijd
 • Wie is de GOD?
 • Gods toorn??
 • Uitspraak
 • Rust....rust in Hem!

  Even uw aandacht !

  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.godsvermogen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Godsvermogen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  26-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alles door Christus!

  2 Corinthiërs 5:14-15

  Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.’

  Wat een bijzondere woorden uit deze brief! God draagt ons niets na, maar Hij ziet jou en mij aan in Christus. Die voor ons gestorven is. Niet wij moeten van alles en nog wat doen om …, maar God heeft Zich volkomen met ons verzoend. Daar mogen we Hem voor danken! Dát alles is door Christus!

  26-03-2017 om 12:46 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God alles in allen

  1 Corinthiërs 15:28

  Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.’

  Duidelijk en luid klinkt het einddoel van Gods plan: God alles in allen! We zien van alles op de t.v. en de krant staat vol van wat je wellicht grote zorgen baart. Dan is horen wat er in Gods woord staat opbouwend. Het bepaalt ons bij Hem! Niet de mens heeft het voor het zeggen, maar Jahweh en niemand anders. Laten we Hem, Die alles in Zijn hand heeft en alles op de juiste plaats brengt, danken!

  24-03-2017 om 08:43 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  23-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de toekomst

  Filippenzen 2:10-11

  … opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader.’ 

  Weer dat bijzondere waarvoor jij en ik Hem danken kunnen: die blik in de toekomst – de hele schepping zal Hem voor dat heerlijke plan de lof en de eer brengen!

  Wat Israël betreft, kunnen wij terecht bij Jesaja 45:23-24. Maar, als het gaat om jou en mij, om allen – ja, dan komen we bij Paulus uit.

  23-03-2017 om 20:10 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  22-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er staat geschreven

  Romeinen 14:11

  11Want er staat geschreven:

  (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

  Jesaja kreeg van Jahweh een blik in de toekomst. Jes.45:23 Later mocht de apostel Paulus, óók van de Kurios, nog veel verder in de toekomst kijken.

  ‘[Zo waarachtig als] Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.’

  Het gaat om een boodschap die niet uitsluitend voor Israël bestemd is, maar de hele schepping aangaat. Jij en ik mogen nú al vast vertrouwen op God, de Vader, en Zijn Zoon, Christus Jezus, onze Kurios!

  Weet je wat het dat weten in jou en mij ook uitwerkt? Wij worden erdoor bemoedigd en vertroost. Dát weten en leven mogen, is toch om Hem voor te danken. Doen we dat samen?!

  22-03-2017 om 09:41 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bent u een monotheïst?

  Bent u een monotheïst?  Toespraak door André Piet op 19.03.2017

  Een monotheïst is iemand die in één God gelooft. Het is een van oorsprong Grieks woord en wordt gebezigd in de Schrift. Wat betekent dat er één God is? Wat is het belang en de impact daarvan? Hebben joden en moslims gelijk als zijn zeggen dat christenen geen echte monotheïsten zijn? Wie is die ene God en hoe staat dit in verhouding tot Jezus Christus?

  Om te luisteren voor PowerPoint HIER

  20-03-2017 om 19:36 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:audio bijbelstudies
  >> Reageer (0)
  18-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verborgen in God

  Want gij zijt gestorven, en uw LEVEN is met Christus verborgen in God!

  David zat met zijn volgelingen verborgen in de spelonk van Adullam, en wij, ons LEVEN is gezamenlijk met Christus verborgen in God. Wij zijn navolgers van Christus Jezus en zijn met Hem boven in God verborgen. Wij zijn daar veilig geborgen; de tegenstander kan ons LEVEN daar niet aantasten, net zo min als Saul dat kon bij de volgelingen van David!

  Wat een geruststellende gedachte om de dag mee te beginnen!

  Geschreven door Nellie Gort

  18-03-2017 om 08:37 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  16-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verlangen

  EEN VERTEREND VUUR VAN VERLANGEN

  Soms moet je van je geloof afvallen
  om dichterbij God te komen
  Ken jij God?
  Laat jij God spreken?
  Of spreek jij zelf liever?
  Hoor jij liever
  je eigen stem
  en je eigen gedachten?

  God spreekt rechtstreeks
  Wij begrijpen Hem vaak niet
  en maken ons begrip tot standaard
  waardoor God moet buigen

  God moet buigen voor
  Onze godsdienst
  Onze spiritualiteit
  Onze verlichting
  Ons, ons, ons

  Soms moet je van jouw geloof afvallen
  want het is jouw geloof
  Het zijn jouw woorden die je hart vullen

  Durf je de pijn te laten
  en de eenzaamheid
  en het onbegrip
  om God te leren kennen
  Zoals Hij is

  Durf je het te laten wringen en schuren
  Durf je jouw beelden omver te laten halen
  Durf je jouw genoegen en tevredenheid te laten barsten
  in dat allesverterende vuur van verlangen
  naar jouw oorsprong
  Waarheid en liefde
  God

  Geschreven door en met dank aan Hans Weima

  16-03-2017 om 20:09 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:poëzie
  >> Reageer (0)
  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christus dood en opstanding

  Wat was het doel van Jezus Christus' dood en opstanding?

  " Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. "
  (Joh. 3:17)

  "want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. "
  (Joh. 6:33)

  " Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. "
  (Luc. 19:10)

  "en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken"
  (Joh. 12:32)

  " De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. "
  (Joh. 3:35)

  "Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. "
  (Hebr. 1:1,2)

  Zijn doel is heel duidelijk: alle dingen met de Vader te verzoenen(Kol. 1:16-20).

  Volgens de Schrift schiep Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, alle dingen, verzoent Hij alle dingen, is Hij de erfgenaam van alle dingen, heeft Hij heerschappij over alle dingen, wil Hij dat alle mensen gered worden, Zijn genade komt over alle mensen, Hij neemt de zonde van de wereld weg, Hij geeft Zijn vlees voor het leven van de wereld, Hij is het zoenmiddel voor de zonden van de wereld, Wiens geschenken onherroepelijk zijn en waarvan leven er een is, Hij predikte tot de geesten in de gevangenis en bezit de sleutels tot de dood en de hel, Die niet verandert, Hij is Heer van zowel de levenden als de doden, Hij zal alle vijanden van God vernietigen, de laatste daarvan is de de dood, Die alle dingen levend maakt, Die het werk voltooit dat de Vader Hem gaf om te doen, Die alle dingen herstelt, Die Zichzelf als losprijs gaf, Hij neemt de vloek weg en zei dat Hij kwam om de wil en het werk van de Vader te doen, Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen, zodat God, de Vader, Alles in allen zal zijn!
  Ik zou deze paragraaf nog beduidend langer kunnen maken, maar ik denk dat ik het nu wel duidelijk gesteld heb.

  Jezus zei dat Hij het werk voltooide en Zijn doelstelling bereikte, die ook de doelstelling van de Vader was... om de Redder van de wereld te zijn.. om iedereen terug met Zijn Vader en onze Vader te verzoenen!

  Volgens vele Christenen zullen miljarden mensen naar een plaats gaan die Hel heet, om daar door God eeuwig gekweld te worden. Luister nu goed: Als Jezus ook maar één ziel verliest, dan zal Hij de grootste zondaar aller tijden worden! Hoe, zult u vragen? Omdat Hij Zijn doel heeft gemist, dat wil zeggen dat Hij er dan niet in is geslaagd om alle dingen met de Vader te verzoenen.

  " want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
  17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
  18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
  19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
  20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. "
  (Kol. 1:16-20)

  Begrijp alstublieft dat wanneer de Schrift spreekt over "dingen" die met God verzoend worden, deze niet spreekt over stenen en bomen. Het waren de afstammelingen van Adam die uit de aanwezigheid van God in de Hof van Eden werden verwijderd, weet u nog? Wij moeten hersteld, verlost en verzoend worden en de Schrift maakt het meer dan duidelijk dat het Zijn doelstelling, willen en werken was om allen te verzoenen.

  Dit Schriftgedeelte laat glashelder …..”

  (een gedeelte uit: “Is Jezus de grootste zondaar ter wereld?”- door Gary Amirault)

  Zie op www.hetbestenieuws.nl

  10-03-2017 om 17:15 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  09-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.overvloeiende genade

  2 Corinthiërs 9:8

  ‘En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in jullie, zodat jullie, wanneer jullie in alles altijd al het nodige bezitten, overvloedig kunnen zijn in alle goed werk …’ 

  Ook in dit vers staat God bovenaan. Hij is bij machte. Wanneer we dat steeds meer gaan beseffen, gaat alles er anders uitzien. Hij geeft steeds nieuwe kracht op het moment dat wij denken het niet meer te kunnen. Bij ons onvermogen zegt Hij: Ik doe het. Jij hoeft niet in eigen kracht te gaan.

  Vader, dank U wel, U zal het doen, ik vertrouw op U.

  09-03-2017 om 12:41 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  07-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoend

  Romeinen 5:10

  ‘… want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon heen, hoe veel te meer zullen wij gered worden in Zijn leven, nu wij verzoend zijn.’

  Liefde van God zorgde ervoor, dat de Zoon door de dood heen ging. Daardoor werden wij met God verzoend. Een levende liefdesrelatie met God, daar was Hij op uit. Door het zo te doen, toonde Vader Zijn oneindige liefde.

  Ook deze dag leef jij erin, helemaal omsloten met Zijn genegenheid, aandacht. Zo kun je echt léven!

  07-03-2017 om 12:29 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)


  Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (241)
 • audio bijbelstudies (20)
 • boeken (1)
 • Citaten (21)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!