Inhoud blog
 • oordeel
 • Uitstapje
 • Heerlijkheid
 • afgunst
 • Met Christus gekruisigd
 • Verlost van zonde
 • schorten van vijgebladeren
 • Dit leven is vol genade
 • Ons beeld van God?
 • Het evangelie een 'mededeling
 • Het evangelie een "bericht"
 • Een nieuwe scheppng
 • Eind goed al goed!
 • Gevaren??
 • Is Jezus God?
 • Verstaat gij wat je leest?
 • Aangaande de Zoon
 • God doet het licht aan.
 • Geloven of geloven....?
 • Uitspraak


  Even uw aandacht !

  "Iedere dag verlaten mensen de kerk en gaan terug naar God" - Lenny Bruce. 


  "Wanneer het Godsbeeld ziek is, wordt de mens ook ziek"-  (Carl Jung).


  Nieuw boek! Van harte aanbevolen!

  Eén voor allen” door Inge van Wijnen ’t Veer (Uitgeverij Novapres)

  www.godsvermogen.nl


  Wij zijn gered in genade, onze wandel is in genade, en wij zijn geroepen
  tot genade om die aan de hemelingen te tonen!

  Date Gorter  www.da-ath.nl  Ik geloof dat gerechtigheid en genade  simpelweg een en hetzelfde ding zijn: zonder volledige gerechtigheid geen genade, en zonder volledige genade geen gerechtigheid.”
  MacDonald, “Justice” in Unspoken Sermons, 535.  “Be yourself: everyone else is already taken”  Oscar Wilde


  Alle denken begint met verwondering. Dat werd al door Aristoteles gezegd en Avraham Heschel zegt het ook. Dus als de Grieken en Joden het allebei zeggen, dan is het zeker waar!
  Dr. K.D. Goverts

  "Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond."

  Albert Einstein

  "De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met andere ogen" 
  Marcel Proust  Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner.”
  by Martin Zender  Met de Bijbel kun je alle kanten op ….gelovigen uit de heidenvolken hebben een leermeester (1Tim2: 7) nodig om deze verzameling van Joodse boeken {Rom.3: 1} te begrijpen. Zonder een gedegen opleiding in Paulus ‘school’ kun je de schriften niet recht verstaan.  Vanouds beleefde Israël de sjabbat op een speciale manier.

  Op vrijdagavond, het begin van de sjabbat, denk je aan de schepping.

  Als de sjabbat verder gaat, denk je aan de uittocht, aan de verlossing.

  Als de sjabbat ten einde is, denk je aan de voleinding, de voltooiing.

  In één sjabbat zijn begin en einde omvat als een weg in de tijd.

  gelezen op www.wereldgeschiedenis.com

  Er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen

  Cees Budding  Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom."

  Albert Einstein


  links
 • da-ath.nl
 • ISA-Interlinear and Concordance Search Software
 • Gemeente Eben-Haëzer
 • inperspectief
 • goedbericht
 • Godsvermogen
 • wereldgeschiedenis.com
 • Hebrew for Christians - learn Hebrew
 • Zoeken in blog

  Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)
 • lechaim - Op het Leven
  Gods Woord alleen

  Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.  (1Timotheüs 4:10,11)

  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oordeel

  OORDEEL

  "Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet... Wie mij echter beoordeelt is de Heer."

  Uit welke gedachten van God komt dit oordeel voort?

  "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven."

  12-05-2018 om 17:10 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  11-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstapje
  Dagje uit met mijn vrouw naar Antwerpen met haven rondvaart en jawel met lunch aan boord.
  Was een mooie dag!  

  Voor enkele foto's klik  HIER

   

  11-05-2018 om 10:43 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:belevenissen
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heerlijkheid

  1 Petrus 3:22

  ‘… Jezus Christus, Die nu aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem ondergeschikt zijn.’

  Ook Petrus had weet van de verhoogde positie van Christus, terwijl Paulus daar nog veel meer informatie over heeft verstrekt. Petrus hield de Joodse gelovigen een aardse toekomst voor, helemaal volgens zijn evangelie van de besnijdenis.

  Wij zien, net als Paulus en Petrus en de Hebreeënschrijver, Hem met eer en heerlijkheid aan Gods rechterhand. Hij is nabij! Dat is de zekerheid die we vandaag beseffen. Dan is het goed, wat er ook gebeurt in uw, jouw en mijn leven.

  11-05-2018 om 10:29 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  06-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afgunst

  “Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen”

  Spreuken 14: 30

  Herken je het gevoel dat het gras bij de buren altijd groener is dan bij jou? De Bijbel spreekt over afgunst. Een ander woord ervoor is: jaloezie. Dit is van alle tijden.

  Afgunst ondermijnt en doodt vriendschappen, dit is geen goede zaak.

  God heeft een plan met jouw leven. Ga daar je energie in steken!

  06-05-2018 om 20:33 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met Christus gekruisigd

  Galaten 2:20-21

  ‘Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Chris­tus.’ [NCV]

  Dan gaat het over ‘de Zoon van God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft’, gaat Galaten2 verder. Die woorden heeft Paulus in jouw en mijn hart neergelegd. En de uitwerking? Die staat in vers 21: ‘Ik wijs de genade van God niet af. Want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven.’

  Hij heeft Zich om jou en mij, en uiteindelijk om allen overgegeven. De uitwerking van het kruis – van dat teken van hoop – bereikt uiteindelijk allen!

  Ja, Vader, U hebt de wereld lief! Dat zullen allen ontdekken en U daarvoor de dank en lof brengen.

  05-05-2018 om 21:16 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  24-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlost van zonde

  In Romeinen 6 wordt onze éénwording met Christus beschreven. We vinden hier geen oproep om niet meer te zondigen, maar de sleutel hoe we met de zonde moeten omgaan.

  Je wordt niet verlost van zonde door het te bestrijden en zo te overwinnen, dat is onmogelijk. De overwinning ligt erin dat je in Chrisus dood bent voor de zonde en levend voor God (6:11)

  Geschreven door Gerard Oudijn

  24-04-2018 om 17:51 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  20-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schorten van vijgebladeren

  Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten” Genesis 3: 7

  Een ‘warme’ jas van zekerheden, dogma’s, vermeende veiligheid, alles om maar niet naakt te zijn.  Adam en Eva maakten klederen, alles om hun naaktheid maar enigszins te bedekken. Die schorten zijn de religie of godsdienst, de kerken met het ganse systeem van organisatie, werken, rituelen, dogma’s, regeltjes, leringen, geboden en verboden allerhande

  20-04-2018 om 18:07 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  19-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit leven is vol genade

  “Dit leven is vol genade” John Caputo

  John Caputo (1940) is een invloedrijke Amerikaanse filosoof en theoloog. 

  Hij zegt:

  De Hel is het meest pathologisch ziekelijk idee, waar we ooit mee gekomen zijn. "wat de Romeinen met Jezus deden is niets vergeleken met het idee van een hel". 

  De onvoorwaardelijkheid in het christendom is de sleutel. Iets doen zonder daar iets voor terug te willen. Dat is de essentie van religie volgens hem. 

  19-04-2018 om 19:10 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons beeld van God?

  Wat voor beeld hebt u van God?  Geschreven door Nellie Gort

  Sommigen hebben een vertekend beeld van God. Ze zien Hem niet als Éen God maar als twee of zelfs als drie. Daarom wil ik vanmorgen dmv van de wet u proberen duidelijk te maken dat God Éen is. Zoals jullie weten is de wet in de eerste plaats gegeven aan Israel. We lezen daarom ook, Hoor Israel! En dan volgt er de Heere onze God is een énig Heere (Deut 6:4) Let op Hij is ÉEN lezen we hier! en niet twee en zelfs geen drie.

  We zouden ons geen gesneden beeld maken. En waarom zouden we dat niet doen? Omdat God Zich zelf al voorzien heeft van een beeld. God is onzienlijk en laat Zich zien door de Zoon (Kol 1:20) Hij is het beeld van God. Dit betekent niet dat de Zoon God is, zoals hiervan gemaakt is. Want dan krijgen we meerdere goden. En we zouden geen andere goden voor Zijn aangezicht hebben. Want wij hebben maar ÉEN God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar ÉEN Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. (1 Kor 8:6)

  16-03-2018 om 17:48 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)
  13-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evangelie een 'mededeling

  Het evangelie…….een mededeling, elk zegt het voort….

  Artikel op www.goedbericht.nl

  Om te lezen klik  HIER


  13-03-2018 om 17:48 geschreven door Lechaïm  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  >> Reageer (0)


  Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Elke dag een woord ter overdenking
  'Woord vandaag' van Date Gorter

  www.da-ath.nl

  Blog als favoriet !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)

 • Categorieën
 • Algemeen (336)
 • audio bijbelstudies (24)
 • belevenissen (1)
 • boeken (1)
 • Citaten (32)
 • poëzie (6)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!