Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus in het boek Wijsheid
 • Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
 • Open Doors 1 van 2
 • Vermaning bij dementerende vader
 • Mechelse Catechismus
 • Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?
 • Over de christelijke kramp met migratie
 • Over de profeet Habakuk
 • Jezus in het gebed van Azarja
 • Meedelen met de vervolgde christenen
 • Volharden in de verwachting van Jezus
 • Over (geen) vervolging
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.
 • Joden stammen af van Adam.
 • Kaïn is geen zoon van de Slang

  Categorieën
 • Algemeen (11)
 • Christelijk fanatisme (3)
 • Jezus in het OT (1)
 • Over vervolging (5)
 • Over volharding (1)
 • Serpent Seed (2)

 • Hoofdpunten blog rabbydanny
 • Angst voor Islam
 • Heeft Joke Shauvliege gelogen?
 • 1- Overdreven censuur. / 2- Over open grenzen
 • Hoe de politiek met christenen omgaat

  Zoeken in blog  23-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach

  Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed,
  dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
  Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander
  bij de Heer om verzoening vragen?
  Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander
  om vergeving voor zijn eigen zonden bidden?
  (Wijsheid van Jezus Sirach 28:2-4)

  Deze gedachte doet sterk denken aan het gebed van de Heer, "Het Onze Vader", en Zijn onderwijs over bidden en vergeven.

  Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen
  en uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood
  dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij hebben vergeven
  wie ons iets schuldig was.
  En breng ons niet in beproeving,
  maar red ons uit de greep van het kwaad.
  Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
  Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
  (Matteüs 6:9-15)

  Men kan aannemen dat de Heer Jezus bekend was met het boek Wijsheid van Jezus Sirach.


  23-02-2019, 11:58 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  18-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus in het boek Wijsheid

  (Wijsheid 2:12-21)
  Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is. Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden? Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind als ze zijn door hun slechtheid.

  Hoort men in dit tekstgedeelte niet de hogepriesters van de Evangeliën samenzweren tegen de Christus, de Rechtvaardige.

  (Wijsheid 5:3-5)
  Ze zullen zuchten en steunen van spijt en ontzetting, en tegen elkaar zeggen: ‘Dat is de man die wij ooit tot het mikpunt van spot en hoon hebben gemaakt, dwazen dat we waren! We vonden zijn leven onzinnig en zijn dood een vernedering. Maar kijk hoe hij nu als een kind van God wordt beschouwd en het lot van de engelen deelt!

  En hoort men in dit tekstgedeelte niet de profeet Zacharia als hij het volgende schrijft:
  Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. (Zacharia 12:10)

  En Johannes schrijft in openbaring het volgende:
  Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. (Openbaring 1:7)

  Als het boek Wijsheid op zo een duidelijke wijze Jezus profeteert, in harmonie met Oud en Nieuw Testament, moet men toch niet twijfelen aan de Goddelijke inspiratie van dit boek, en hoort het thuis in de Bijbelse Canon.


  18-02-2019, 16:06 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
  De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. (II Tessal.2:4)

  In onderstaand bericht van "Open Doors", wordt de werkwijze van de antichrist concreet uitgevoerd. De President van China verheft zich tegen het christendom, maar ook tegen de Islam (die worden ook vervolgd in China). Hij verheft zich dus tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Hij laat zijn afbeeldingen in de Kerk ophangen ter vervanging van het Christusbeeld. Hij zet zich dus in de tempel om zich te laten zien. Hij verbiedt het godsdienstonderwijs en controleert erediensten. Dit is zeer herkenbaar het werk van de antichrist.
  13-02-2019, 12:22 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  12-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Doors 1 van 2

  Hieronder het eerste deel van de gebedskalender van "Open Doors" voor de vervolgde christenen in de wereld.
  Print hem uit, verdeel hem onder de kerkleden, email links naar deze blog, of weblinks naar Open Doors, maak deze kalender bekend en verspreid hem aub.Dat is het minste wat we voor hen kunnen doen.
  Ter zijner tijd zal ik het tweede deel publiceren.
  12-02-2019, 12:38 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  11-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermaning bij dementerende vader
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kinderen, wees je vader op zijn oude dag tot steun
  en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
  Als zijn verstand hem verlaat, heb dan begrip voor hem.
  Jij die nog al je kracht hebt mag niet op hem neerzien.
  (Wijsheid van Jezus Sirach 3:12-13)

  Dit Bijbelvers heeft mij sterk aangesproken toen ik het las. Vooral omdat het voor mij heel actueel is. Mijn vader is vijfennegentig jaar, en hij begint te dementeren, “zijn verstand verlaat hem”, zoals Jezus Sirach het zo mooi uitdrukt. Dat is met momenten heel lastig. Niet in het minst wanneer mijn vader, mij en mijn broer, begint te verwijten en te beschuldigen, om ons dan een uur later de hemel in te prijzen van dankbaarheid. Door zijn dementie legt hij veel beslag op mij en mijn broer. Overdag en ’s nachts telefoneren om de onnozelste zaken, het alarm ongepast laten afgaan, van alles onnodig ingewikkeld maken enz. Het is heel lastig.

  Het is vertroostend dat de Bijbel weet heeft van die last, en zo herkenbaar verwoord in een vermaning om er geduldig mee om te gaan. God heeft met dit vers zeer persoonlijk tot mij gesproken. Eigenlijk meer dan dat, ik heb een flinke kaakslag gekregen van de Heer. Maar het is ook geruststellend om te weten dat de Heer weet dat het lastig is. Daarom vermaant en bemoedigt Hij mij door dit vers.
  De Heer zegt mij: 'Daniel, Ik weet dat het lastig is, maar wees niet kwaad op je vader, hij kan er niet aan doen'.
  Ik twijfel geen moment meer aan de canoniciteit (zie hieronder) van het boek Wijsheid van Jezus Sirach. De jonge Kerk deed het, waarom zouden wij het als hedendaagse Kerk dan niet doen?

  Canoniciteit.
  De vroege kerk gebruikte de Septuagint als deel (O.T.) van de Bijbel, en zo kwam het boek Jezus Sirach de christelijke canon zonder veel moeite binnen.

  Joodse visie
  Het lijkt er op dat de joodse gemeenschap alleen boeken canoniek verklaarde waarvan men aannam dat Ezra ze gekend had. De precieze datering van Jezus Sirach (180 v.Chr.) sluit dat uit. Hoe dan ook is dit boek niet als canoniek geaccepteerd door het Jodendom.
  Protestantse visie
  De hervormers zoals Luther, voegden zich naar de Hebreeuwse Bijbel, en verklaarden het boek apocrief, waarbij aangetekend werd dat het wel nuttig was en gelezen kon worden, maar niet op één lijn met de (overige) Bijbelboeken stond.
  Katholieke visie
  De Rooms-Katholieke Kerk bevestigde op het Concilie van Trente en het Eerste Vaticaans Concilie juist het leergezag van de Vulgaat en daarmee van de Septuagintversie van de Wijsheid van Jezus Sirach. Brontekst voor bijvoorbeeld de NBV is daarmee de Septuagint; op sommige plekken is deze gecorrigeerd naar het oorspronkelijke Hebreeuws. (Wikipedia)

  Het boek Wijsheid zelf overtuigt.
  Wie het boek “Wijsheid van Jezus Sirach” gelezen heeft, zoals ik zelf, kan niet meer ontkennen dat dit Bijbelboek geïnspireerd is.


  11-02-2019, 15:32 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  08-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mechelse Catechismus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  In het kader van de uitspraken van Bisschop Bonny, en een artikel van Louis van Dievel op VRT.NWS over de terugkeer van de Mechelse Catechismus in de scholen lees hier het artikel heb ik die Catechismus eens gedownload en een beetje in gelezen.

  Ondanks ik Evangelisch christen ben vind ik die Mechelse Catechismus niet slecht. Er staan een heleboel goede dingen in. De geloofsbelijdenis is correct, en de vier akten, geloof, hoop, liefde en berouw, zijn zeer goed van bewoording en kan die als Evangelisch christen zonder probleem meebidden. Ook het vraag en antwoord systeem over het christelijk geloof is zeer bevredigend.

  Minpunten zijn natuurlijk de overdreven devotie en de verering van Maria. Men schrijft de maagd Maria kenmerken toe die enkel aan Jezus toebehoren. Jezus alleen is onze Pleiter, Verlosser, Redder en Behouder van onze zielen. Daar komt geen Maria of Heilige bij kijken. Ook de leerstelling dat de Katholieke christen enkel mag geloven wat de Kerk haar voorhoudt te geloven is rabiaat onjuist. Men moet enkel geloven wat de Bijbel ons voorhoudt en leert. Hier is de Katholieke Kerk jammerlijk op vele punten ontspoord.

  Al bij al kan de Mechelse Catechismus een verrijking zijn voor de "niet Katholieke" christen als die over de punten van ergernis heen kan stappen en het goede weet te behouden zoals de apostel Paulus ons aanmoedigt om te doen, maar toetst alles en behoudt het goede
  (I Tessal.5:21)
  .

  Hieronder hebt u de link om de Mechelse Catechismus in pdf-formaat te openen, en eventueel op te slaan op je PC of Laptop.


  Bijlagen:
  mechelse-catechismus-van-1954.pdf (389.1 KB)   

  08-02-2019, 15:46 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  02-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?

  Openbaringen 8:8-9
  En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.

  De brandende berg waar Johannes het over heeft kan volgens mij de beschrijving van een komeet, asteroïde of iets van dien aard zijn dat in de zee valt. Johannes schrijft het boek openbaringen op het eiland Patmos tijdens zijn ballingschap. Patmos is een Grieks eiland dichtbij de Turkse grens. De zee waar Johannes over schrijft is dan waarschijnlijk de Egeïsche zee en bij uitbreiding de Middellandse zee.

  Er roert toch iets in de ruimte.

  de Volkskrant 18 februari 2013
  De meteoriet die afgelopen vrijdag boven het Russische Oeralgebied ontplofte, lijkt veel groter en zwaarder te zijn geweest dan in eerste instantie werd gedacht. Dat meldt Nasa. De laatste keer dat een meteoriet van deze grootte op aarde eindigde, was meer dan honderd jaar geleden.

  BNN Vara 18 oktober 2013
  Oekraïense onderzoekers hebben een nieuw asteroïde ontdekt die mogelijk op ramkoers met onze planeet ligt. NASA acht de kans op een allesverwoestende impact erg klein maar beschouwt het object niettemin als gevaarlijk, klasse 1. De TV135, zoals de brok heet, zou over 22 jaar langs scheren. Of inslaan. Inslag of passage wordt verwacht in 2035.

  AD 23 december 2015
  De gedachte dat we hier op aarde veilig zijn voor rondvliegend ruimtepuin is achterhaald. Dat beweren althans astronomen in Groot-Brittanië. De inslag van een komeet zou reëel zijn, zo berichten verschillende Britse media.

  HLN 18 december 2016
  Als een verwoestende asteroïde of komeet op onze aarde afstevent, maken we als mensheid op dit moment geen schijn van kans. Dat is de boodschap die een NASA-wetenschapper meegaf tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in San Francisco van de American Geophysical Union (een non-profitorganisatie van geofysici met meer dan 40.000 leden in meer dan 130 landen; nvdr). “Er is echt niet veel dat we dan nog kunnen doen”, aldus Joseph Nuth.

  HLN 11 juni 2017
  Astronomen hebben gewaarschuwd voor een onverklaarbare verhoogde komeetactiviteit in de buurt van onze planeet.

  AD 17 april 2018
  Een laat opgemerkte ruimterots mist de aarde op een haartje na. In astronomische termen kan worden gesproken van een ‘near miss’, een bijna-botsing. Als de baan van planetoïde 2018 GE3 iets dichter bij de aarde had gelegen, had het slecht kunnen aflopen. De brok steen, tussen de 44 en 110 meter groot, zou bij een inslag een gebied ter grootte van een flinke stad van de kaart hebben geveegd.

  HLN 24 augustus 2018
  De asteroïde 2016 NF23, die mogelijk groter is dan pakweg het atomium, zal volgende week rakelings langs de aarde scheren met een snelheid van liefst 32.400 kilometer per uur. Dat meldt NASA. De asteroïde wordt weliswaar geklasseerd als “potentieel gevaarlijk”, maar zal onze planeet veilig passeren.

  HLN 2 februari 2019
  In het westen van Cuba is gisteren een meteoriet ingeslagen. Dat melden lokale media. De inslag veroorzaakte een luide explosie, die te horen was in verscheidene gemeenten in de provincie Pinar del Río, zegt een specialist van het Nationaal Instituut voor Geofysica en Astronomie Efrén Jaimez Salgado.

  De krantartikelen hierboven aangehaald illustreren dat er iets aan de hand is.

  Wanneer er een komeet of andere vorm van ruimtebrok in de Egeïsche of Middellandse zee ploft weten we hoe laat het is. Ik ben van mening dat de Gemeente opgenomen is voordat deze natuurramp plaats vindt. Als ik toch op aarde meemaak dat die ruimtebrok in zee ploft, heb ik een probleem. Maar dat probleem is dan enkel het gevolg van mijn Bijbelinterpretatie. En daar is geen honderd procent zekerheid over. Als ik dan toch die komeet in de Middellandse zee zie ploffen, rest er mij alleen nog maar met mijn ganse hart op Jezus te vertrouwen tot in de marteldood, wetende dat Hij mij komt halen.
  Amen.


  02-02-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  Foto


  Gastenboek
 • zeg het door

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Archief per maand
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 08-2018
 • 06-2018


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!