Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Tien geboden en de wet
 • Laatste der dagen en het Onze Vader
 • Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus in het boek Wijsheid
 • Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
 • Vermaning bij dementerende vader
 • Mechelse Catechismus
 • Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?
 • Over de christelijke kramp met migratie
 • Over de profeet Habakuk
 • Jezus in het gebed van Azarja
 • Meedelen met de vervolgde christenen
 • Volharden in de verwachting van Jezus
 • Over (geen) vervolging
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.
 • Joden stammen af van Adam.

  Categorieën
 • Algemeen (12)
 • Christelijk fanatisme (3)
 • Jezus in het OT (1)
 • Over vervolging (4)
 • Over volharding (1)
 • Platte aarde (1)
 • Serpent Seed (2)

 • Hoofdpunten blog rabbydanny

  Zoeken in blog  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volharden in de verwachting van Jezus


  Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
  (NBV. Hebreeën 11:13-16)

  De brief aan de Hebreeën spreekt hier over de geloofs-voorbeelden in het O.T. van: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob.
  Zij waren allen gestorven met het geloof in hun hart dat de belofte die ze gekregen hadden ooit werkelijkheid zou worden, ook al hebben ze in hun eigen leven de vervulling van de "belofte" geen werkelijkheid zien worden. De belofte die zij van God gekregen hadden was een land van melk en honing en een grote groei van hun nageslacht. Abraham, Isaac en Jacob hebben dat niet in vervulling zien gaan, maar hebben, door hun geloof, nooit hun vertrouwen in God verloren, en zijn blijven geloven dat God zijn belofte zal waarmaken.

  Wij als christenen die de belofte van de komst van Gods Koninkrijk hebben gekregen, maar ook nog niet zien, mogen met dezelfde volharding en vertrouwen blijven geloven dat God Zijn belofte zal waarmaken, ook al zijn er al velen van ons overleden zonder de komst van het Hemelse Koninkrijk realiteit te zien worden. In die Hemelse verwachting kunnen ook wij, net zoals de aartsvaders, van onszelf zeggen dat wij vreemdelingen en gasten zijn in deze wereld, en kijken ook wij vol verwachting uit naar ons nieuwe Hemelse Vaderland. Laat ons dan vasthouden aan de belofte, naar het voorbeeld van de oud- en aartsvaders, volhardend in volle vertrouwen uitkijkend naar de komst van ons Hemels land van melk en honing. Laat ons dan ook onvermoeid en volhardend blijven uitkijken naar de komst van Jezus als Koning, en een leven leiden die verwachting waardig.
  Om te eindigen een bemoediging van de apostel Petrus uit zijn tweede brief wanneer hij over deze dingen spreekt, tegen een ongeduldig geworden christen gemeenschap.

  Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
  (II Petrus 3:8-9)


  20-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over volharding
  18-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over (geen) vervolging


  Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling,
  geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben
  te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered.
  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

  (II Timotheüs 3:10-12)

  Mike Gore, directeur "Open Doors" Australië, beweert dat je wanneer je als christen niet wordt vervolgd, je als christen Jezus te stil houdt. Ik citeer:

  In de Bijbel lees ik dat vervolging de motor is van de Geest. Zonder dat kun je Jezus niet volgen. Als ik kijk naar de manier waarop christenen in de vervolgde kerk hun geloof beleven, en ik zou dat in mijn leven ook gaan doen, beloof ik je dat dit niet wordt geaccepteerd door je omgeving. Mensen richten zich tegen je, zeggen dat je gek bent. Een bewijs dat je in Jezus gelooft, is dat je deelt in Zijn schande. Zijn we bereid werkelijk de confrontatie aan te gaan en door muren heen te breken?” lees hier het ganse interview

  Hier wil ik een Bijbelvers tegenover plaatsen:

  Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,
  voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid kome

  (I Timotheüs 2:1-4)

  Het is dus aangenaam en goed voor God, als we NIET met vervolging te maken krijgen.

  Ik wil ik ook nog een eigen bedenking toevoegen, om het schuldgevoel dat deze Mike Gore aan de Westerse christenen geeft een beetje weg te masseren

  Hier in het Westen is inderdaad geen vervolging zoals vele christenen dat in andere landen moeten doorstaan. Dit is echter voor een groot deel te danken aan het feit dat we in het Westen in christelijke landen leven waar de dominante godsdienst toch nog steeds het Katholicisme en andere vormen van christendom is. Daarbovenop zijn de waarden en normen die het seculiere België en Europa hanteert geïnspireerd door, en een erfenis van die Kerken.

  In Paulus' tijd was de dominante cultus, de Keizerverering. Geen enkele christen deed daar aan mee. Resultaat vervolging. Daarbovenop zagen de Joden van toen, in de tijd van Paulus, en nu nog trouwens, het christendom als een Joodse ketterij dat moest vernietigt worden. Resultaat vervolging door de Joden. Terecht schreef Paulus toen, dat wie christen was vervolgd ging worden.

  In ons Europees christelijk cocon zijn wij voorlopig veilig, maar de aanvallen beginnen door te komen met het Islamitisch terrorisme. En de gematigde moslims zullen, als ze met volk genoeg zijn, met plezier en overtuiging meedoen om het christendom af te schaffen en te vervolgen. Daar zijn genoeg voorbeelden van in de Islam landen.

  Daarom ben ik blij dat de Bisschop van Antwerpen Johan Bonny, meer "Bijbelonderwijs" wil laten geven in de godsdienstlessen. Dus meer over de effectieve inhoud van de Bijbel onderwijzen. Dit is het beste antwoord op de dreiging van de Islam. Alhoewel ik vrees dat de houding van de katholieke Kerk tegenover de Islam te lauw is. Op één punt ben ik het met Mike Gore eens wanneer hij zegt dat wij als Westerse christen ons christenzijn vrijmoediger mogen beleven.

  Om af te sluiten wil ik het vers van Paulus in II Tim.3:12 vertalen naar onze tijd, en situatie in het, tot hiertoe, relatief veilige Westen.

  ' Trouwens in alle landen waar het christendom in de minderheid is zullen
  allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, vervolgd worden. '


  18-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  Foto


  Gastenboek
 • zeg het door

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Archief per maand
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 08-2018
 • 06-2018


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!