Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Tien geboden en de wet
 • Laatste der dagen en het Onze Vader
 • Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus in het boek Wijsheid
 • Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
 • Vermaning bij dementerende vader
 • Mechelse Catechismus
 • Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?
 • Over de christelijke kramp met migratie
 • Over de profeet Habakuk
 • Jezus in het gebed van Azarja
 • Meedelen met de vervolgde christenen
 • Volharden in de verwachting van Jezus
 • Over (geen) vervolging
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.
 • Joden stammen af van Adam.

  Categorieën
 • Algemeen (12)
 • Christelijk fanatisme (3)
 • Jezus in het OT (1)
 • Over vervolging (4)
 • Over volharding (1)
 • Platte aarde (1)
 • Serpent Seed (2)

 • Hoofdpunten blog rabbydanny

  Zoeken in blog  26-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien geboden en de wet

  Sommige kerken beweren dat omdat Christus de Wet teniet heeft gedaan aan het kruis, de tien geboden niet meer van toepassing zouden zijn.
  Ze baseren dat eigenlijk op 3 verzen uit de Bijbel, Namelijk op Mattheus 5:17, Efeze 2:14,15 en Galaten 3:19. Sommige gaan daarin zover dat men wil beweren dat het houden van de 10 geboden het opleggen van een slavenjuk is. Of nog erger dat het zelfs een vloek zou zijn als je de 10 geboden wil onderhouden.

  Moet een christen dan God niet meer liefhebben,en zijn naaste als zichzelf?
  Mag men dan opeens vloeken, liegen en spotten omdat de (offer)wet vervuld is?
  Moet er geen dag meer voor de Heer zijn (liefde voor God)?
  Moet men zijn ouders niet meer respecteren, omdat men christen is?
  Mag men moorden omdat de wet vervuld is in Christus?
  Is seksueel ongepast gedrag vrijblijvend omdat men gelovig is?
  Is stelen geoorloofd omdat men verlost is door Christus?
  Mag men jaloers zijn op iemands bezit?
  En moeten onze gedachten niet meer zuiver zijn als we jezus volgen?

  Een woord van de apostel Paulus.
  Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. (I Korintiërs 6:10)

  Christenen die de 10 geboden verwerpen dwalen zeer. Christenen moeten zonde en het kwaad vermijden. Wie meent te mogen zondigen op basis van de gegeven genade dwaalt zeer.
  Hun einde is het oordeel.


  26-03-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Christelijk fanatisme
  10-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jacht op de antichrist.


  De Evangelische christen zijn sinds jaar en dag op zoek naar de antichrist. Vooral in V.S. is het onder deze groep christenen een Nationale sport. Bij elke nieuwe President van de V.S. wordt er met argumenten en Bijbelverzen gegooid om te bewijzen dat de nieuwe President de antichrist is, en de wereldorde zal overhoop halen, alle macht naar zich toe zal trekken, de Kerk vervolgen, en zichzelf zal laten aanbidden als een god.

  Andere Evangelische groepen doen dezelfde oefening met de Pausen. Sinds mijn bekering in 1984, hebben dezen, elke Paus van 1984 tot nu er van beschuldigt de antichrist te zijn. Tot hiertoe was er geen enkele theorie die juist was.

  Waarom geven die antichristjagers het toch niet op. En waarom blijven ze zichzelf, en wat erger is, het Christendom, belachelijk maken.
  Komt het bij hen dan niet op dat ze wel eens verkeerd zouden kunnen bezig zijn?

  Wat zegt de Bijbel over de antichrist

  Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?
  Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
  Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader

  (I Johannes 2: 22-23)

  Hieraan onderkent gij de Geest Gods:
  iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God, en is de geest van de antichrist

  (I Johannes 4: 2-3 )

  Iedere geest die ontkent dat Jezus de Verlosser is, en in het vlees is gekomen (mens geworden), is de geest van de antichrist.
  Voor zover ik weet heeft er nog geen enkele Paus of President van de V.S. zoiets beweerd. De Islam daarentegen wél.


  /p>

  10-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Christelijk fanatisme
  Tags:Antichrist, fanatisme, verkeerd
  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polemiek over Bijbelvertalingen


  Bij elke nieuwe Bijbelvertaling is er een polemiek tussen aanhangers van verschillende vertalingen. Zo is er in de V.S. momenteel (datum van dit schrijven) een hetze met de KJV- (King James Version) aanhangers in verband met de NIV (New International Version), een beetje te vergelijken met de oorlog tussen onze Nederlandse SV (Staten Vertaling) en de NBV, (Nieuwe Bijbel Vertaling).

  De bedoeling van die nieuwe vertalingen is om de Bijbelse teksten toegankelijker te maken voor de moderne mens, en de stroeve taal van oudere vertalingen te moderniseren naar de huidige omgangstaal. Dat de vertalers hiervoor een beetje meer interpreteren, woorden weglaten, of vervangen, is doodnormaal. Ik kan wel begrijpen dat sommige woordkeuzes, bij die moderne vertalingen, de wenkbrauwen bedenkelijk kunnen doen fronsen, maar dat is dan eerder bij theologen, dominees, en anderen die zich intensief met Bijbelteksten, en Bijbelonderwijs bezig houden. Voor de doorsnee christen / Bijbellezer is er echter geen probleem. Ik ken geen enkele Bijbelvertaling die de boodschap van de verlossing in Jezus, en de voorzegging er van in het Oude Testament loochent of verandert. 

  De verdedigers van de oude vertalingen, die de vernieuwende Bijbelvertalers, net niet als duivelsgebroed verketteren, zijn verkeerd bezig. Ze ondermijnen het vertrouwen in moderne Bijbelvertalingen, en verhinderen zo mensen de toegang tot de Bijbelse boodschap in een begrijpelijk taal. Zodoende houden zij de verkondiging van de Bijbelse boodschap tegen, of bemoeilijken die toch in zeer ernstige mate.

  En wie lacht er in het vuistje? Juist, dat vals serpent van een leugenaar. De slang.


  02-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Christelijk fanatisme
  Foto


  Gastenboek
 • zeg het door

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Archief per maand
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 08-2018
 • 06-2018


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!