Foto
Inhoud blog
 • Besparing
 • sociaal
 • Niet in onze tuin
 • Lintmeter
 • afgevaardigd
  Foto
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kuurne Revisited
  zonder ezelsbril
  Een kritische en humoristische blik op het leven en welzijn van de Kuurnse gemeenschap
  28-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besparing
  Bespaar volgende week 1,20 € en koop Het Nieuwsblad van 1 december 2009 met "het rapport van de uw burgemeester" niet.Wij hebben via ons netwerk inzage kunnen krijgen in het rapport van onze burgemeester en, wat had u anders gedacht : hij is geslaagd want hij doet het goed. Het is immers een paradigma dat wie niets doet per definitie goed doet. Het rapport in Het Nieuwsblad van volgende week dinsdag is niet meer dan een promotie en marketingstunt om de slabakkende verkoop van kranten op te krikken. Een rapport is immers de beoordeling van resultaten die behaald werden binnen een bepaalde periode. Als je niets gedaan hebt, zijn er ook geen resultaten en kunnen die ook niet beoordeeld worden. Heb jij het daarom slecht gedaan ? Niet noodzakelijk en soms integendeel : er gebeurt immers van alles zonder tussenkomst van onze burgemeester. Het komt er voornamelijk op aan de perceptie te creëren dat je op wat gebeurt een stempel gedrukt hebt/krijgt. Wij illusteren graag : noch burgemeester noch schepenen hebben een bijdrage geleverd in het gouden jubileum van hun burgers. Als ze echter het echtpaar ontvangt op het gemeentehuis of in vol ornaat (met pers) de jubilarissen ten huize bezoekt, hebben ze het goed (?) gedaan.
  Het spijtige van deze vaststelling is dat wij ook niet kunnen beweren dat onze burgemeester het slecht gedaan heeft (in termen van beoordeling). Als je niets moet doen kun je het ook niet slecht doen.

  28-11-2009 om 14:24 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sociaal
  Madame "Non" (minister Milquet) wil een sociale dienstencheque invoeren van 4 euro zodat mensen met een beperkt inkomen ook beroep kunnen doen een persoon die hen helpt bij het huishouden. Sofie Staelraeve vraagt zich in haar onvolprezen nieuwsbrief (oog om oog, sorry oog in oog) af wie daarop nu zit te wachten. Wij zouden zeggen : mensen wiens inkomen op jaarbasis nauwelijks hoger ligt dan het maandinkomen van iemand die het voorzitterschap OCMW met dat van Schepen en Volksvertegenwoordiger cumuleert, maar dat is politiek niet correct. Laat het ons maar houden bij alleenstaande ouders die met een lastige en laagbetaalde job nog ook 's avonds het huis moeten opruimen, eten klaarmaken en de was doen. Die mogen van ons zelf gratis dienstencheques hebben.
  Tweede opmerking van Sofie : het "apart papiertje" werkt stigmatiserend voor mensen met een laag inkomen. Zouden de mensen met een laag inkomen dat ook zo percipieren ? Vinden gepensioneerden het stigmatiserend dat ze een "ander" plakkertje hebben voor hun ziekenfonds ? Of is een bezoek aan het OCMW (waar de cheques moeten aangekocht worden) stigmatiserend ? Dan heeft Sofie 3 jaar de tijd gehad om daar aan iets te doen. Of stigmatiseert zij misschien zelf door die cheques in vraag te stellen ?
  En tenslotte : het eeuwig liberaal stokpaardje : het brengt heel wat administratie teweeg voor het OCMW. Als je zoals Sofie alles op papier wil hebben,  voor elke futiliteit binnen het OCMW een papiertje moet opmaken, zo'n controle freak bent dat geen potlood mag verlegd worden zonder een schriftelijke aanvraag dan klinkt deze opmerking ontzettend hol. Wij hebben haar nog niet horen pleiten om, omwille van de administratieve rompslomp, alle uitkeringen, tegemoetkomingen en tussenkomsten  beter af te schaffen. Het leven is zo al lastig genoeg.
  Trouwens nog bedenking : haar eigen OCMW heeft nog niet zolang geleden het financieel aftrekbaar bedrag aan klanten van de OCMW poetsdienst terugbetaald (toen dit federaal nog niet kon). Wie zat er toen op te wachten ? En hoe stigmatiserend was dan die beslissing ? En wie moest die administratie doen ?

  21-11-2009 om 12:00 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet in onze tuin
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Als wij nu ergens het sch...van krijgen dan is het wel van politieke correctheid. : de eufemistische taal waarvan de politiek gebruik maakt om de realiteit te verbloemen. En dit laatste is dan de aanleiding om aan te tonen dat er ook ecologische correctheid bestaat. Wij verwijzen naar het laatste nummer van KLIMOP, tijdschrift van de natuur.koepel uit het zuiden van West-Vlaanderen waarin een artikel staat over "windmolens en NIMBY's" (Not In My Backyard)
  Daarin doet de Koepel nogal denigrerend over de mensen in buurtcomité's die met "argumenten van een twijfelachtig niveau", "toch o zo bezorgd voor het milieu als windmolens vooral niet in hun buurt komen" (citaten) zich organiseren en hun krachten bundelen rond de inplanting van windmolens. Ons lijkt het van een hoog democratisch gehalte te getuigen dat mensen uit onze gemeenschap zich überhaupt nog vinden in gezamelijke betrokkenheid : wij kunnen dit alleen maar toejuichen. De Koepel zal ons daarin bevestigen vermits ook zij gewone mensen mobiliseren om in groep de natuur te verdedigen tegen diegene die ze bedreigt. Alleen ..... het mag alleen voor hun goede doel en niet voor het verzet tegen vb. windmolens want die groepen hebben het NIMBY-syndroom.
  Het leuke van het artikel is dat de Koepel wel voor windmolens is maar dat zij zich verzetten tegen plaatsing in natuurgebieden (Scheldevallei) . Het nimby-gehalte van de Koepel "is dus zeer groot" (opnieuw citaat). Foei voor zo een "ecologisch correct discours"

  13-10-2009 om 00:00 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lintmeter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De voorbije weken werden er nogal wat lintmeters verkocht in de Veritas in 't Shopping. Het is niet duidelijk waarom maar wie achter loketten kijkt in een paar openbare gebouwen in Kuurne, ziet afgeknipte lintmeters hangen zoals in de goede oude tijd (toen dienst nog een plicht was). Uit navraag blijkt dat die nog 91 centimeters lang zijn, het aantal dagen dat wij verwijderd zijn van 1 januari 2010. Of die dag nu een reden is om dagelijks een lintmeter af te knippen, is een raadsel : een eenvoudige scheurkalender volstaat om het jaar 2009 te zien eindigen.
  Heeft het misschien iets te maken met de stoelendans in de Kuurnse raden die plaatsgrijpt begin 2010. 't Zou kunnen want voor sommigen kan 2009 niet vlug genoeg eindigen, anderen zien het einde met lede ogen aan. Vast staat dat een aantal mensen hun mandaat "neerleggen" (of hoe noem je zoiets). Sofie vertrekt naar Waregem omdat de bouwgrond er goedkoper is, Germain zal zich voortaan concentreren op zijn taak als voorzitter van de gemeenteraad en het iets rustiger hebben. Zij worden respectievelijk vervangen door Geert en Ann. Ook Eric had nog wat meer kunnen genieten van zijn pensioen maar vermits wij langer moeten werken, stond hij erop zijn zetel te behouden tot 2012.
  Kuurne zal er alvast ietsje minder blauw uitzien op 1 januari 2010 : een federale volksvertegenwoordiger zien vertrekken is voor Kuurne een aderlating al horen wij alleen maar kreten van opluchting binnen het schepencollege en het ambtenarenkorps. Wij vinden het eigenlijk spijtig dat zo'n kleurrijke figuren verdwijnen uit het openbaar leven in Kuurne.

  30-09-2009 om 15:33 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afgevaardigd
  Geen Kuurnenaar die meer de Waalse Gewest/Franse Gemeenschaps-regeringsonderhandelingen volgt (oef) volgt dan onze Burgemeester. Niet omdat hij houdt van olijven of bij gebrek aan betrokkenheid van de liberalen op Vlaams niveau maar omdat de Groenen in Wallonie graag de provincies, meer bepaald de provincieraden, zouden zien verdwijnen. En juist daar ligt de ambitie van onze Burgemeester. Wie regelmatig de provincieraad bijwoont (en dat zijn ook maar 5 man en een paardekop) kan alleen maar vaststellen dat de Burgemeester zijn ambitie om bestendig afgevaardigde te worden in de volgende legislatuur nauwelijks kan verbergen. Elke tussenkomst van de fractieleider van Open-Vld (want dat is hij) is een latente sollicitatie naar de partijen van de huidige meerderheid (CD&V en SP.a) om in 2012 het bed (de deputatie) te delen. Zijn halftijds jobke bij Minister Q ondersteunt alvast dit aanzoek. Wie denkt dat de recente verkiezingsuitslagen waarbij Open VLD een nekslag krijgt (dat komt ervan als je hem uitsteekt) enig invloed zou hebben op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012, kent niets van (partij) politiek. De huidige provinciale meerderheid is al zolang met elkaar getrouwd dat ze beide wellicht ook wel eens durven denken aan een fris (in casu) blauw blad. Er is trouwens een generatie-wissel aan de hang nu Jan Durnez via het Vlaams Parlement zich voorbereid op het gouverneurschap en Dirk de Fauw toch zo graag burgemeester wil worden van Brugge en eindelijk eens de SP.a hegemonie kan beëindigen.
  En juist nu plaatsen de Waalse/Franstalige groene youpies het afschaffen van de provincieraad op de agenda. Ze zijn wellicht voorlopig de enige (alhoewel de partij van Baldwin oorspronkelijk ook dit niveau wilde afschaffen maar daarover ondertussen wijzelijk zwijgt want ze hebben in die provincieraden nog veel raadsleden/zitpenningen/partijfinanciering en -voordelen en 't is duidelijk crisis bij het VB) maar hun eis is niet nieuw. Al heel lang, wellicht zelfs van bij de opstart van Belgie, wordt het provinciaal niveau met golfbewegingen in vraag gesteld. Eens zal het er toch van moeten komen. En dan is onze Burgemeester gedoemd om voor de rest van zijn (partijpolitieke) leven  Burgemeester van Kuurne te blijven. Geen prettig vooruitzicht voor een man met ambities die het ondertussen in Kuurne wel voor (al) gezien heeft. Zoals eerder al geponeerd : er valt zo weinig te beleven in onze gemeente tenzij voor de zoveelste keer Kuurne-Brussel-Kuurne, de herdenking van de Leieslag, Kuurne-kermis en de kerstmarkt.

  26-06-2009 om 20:34 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  06-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.borden
  Sommige verkiezingsborden zijn zoals sommige asielzoekers : illegaal. Alleen....politici beschikken over betere papieren.

  06-06-2009 om 11:23 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (21 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tranen
  Bij het doornemen van de krant De Standaard van deze morgen was ons in eerste instantie direct opgevallen dat Sofie Staelraeve niet bij het lijstje van Open VLD'ers vermeld stond die (al dan niet) hun commentaar kwijt mochten over de affaire-Vijnck. Is zij in ongenade gevallen ?? Doet haar mening niet ertoe ?? Een paar baldzijden verder is duidelijk waarom : Sofie mag haar commentaar (ontboezemingen) kwijt in de "Brief van de dag" en daarin geeft ze zich helemaal (en niet zonder risico) bloot. In de eerste plaats zet ze zich af tegen haar eigen partij die wel bezig is met centen en afspraakjes terwijl zij ....de witte ridder kortom. Het doet ook een beetje denken aan LDD : Sofie is het mede-slachtoffer, weliswaar van de perceptie (en dat zijn de domme kiezers en journalisten) maar niettemin slachtoffer (Don Quichotte) van de politiek "met die puur oppervlakkige strijd voor het winnen van zieltjes en postjes" terwijl ze in realiteit wekelijks de lokale en regionale pers probeert te halen met haar realisaties. Een diepmenselijke schreeuw om aandacht die ze wellicht heeft moeten missen in haar jeugdjaren door "hard" te werken (en uiteraard ook "anders" - anders krijg je geen aandacht).
  Politiek is voetbal/oorlog en dan heb je medestanders nodig, zelfs al verschillen die compleet van visie : het is echter riskant je toekomstige politieke tegenstanders te tutoyeren en publiekelijk bij voornaam te noemen. Of zij de strijd van Sofie tegen haar (eigen) partijpolitieke strategie genegen zijn, betwijfelen wij.
  Wij twijfelen niet aan de oprechtheid van de brief van Sofie want de emotionaliteit druipt er van af en dat verkoopt. Wij hebben echter wat meer ratio nodig in de politiek of wellicht emotionele intelligentie, zeker naar de burger toe. Tot nu toe heeft Sofie, ook in haar job als voorzitter van het OCMW daarvan nog te weinig blijk gegeven.

   


  07-05-2009 om 12:02 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonevreemd
  Kuurne heeft zo van die heilige huizen waar voor de lieve vrede niet mag/kan aan geraakt worden. De Kuurnse brandweer o.m. is iets wat tot voor kort onbespreekbaar was. Dit is trouwens blijkbaar niet in Kuurne alleen vermits in een artikel uit De Standaard van vandaag blijkt dat 97% van de Vlamingen vertrouwen heeft in de "pompiers" o.m. omdat die o.m. schandaalvrij zijn (wat van, inderdaad, politiek niet kan gezegd worden).
  Andere heilige huizen in Kuurne staan er o.m. in de Kattestraat (de polyvalente zaal) en in de Koning Leopold III-straat (Huis Vanwonterghem). Al zorgen die vaak voor overlast (wat blijkt uit de gemeentelijke maatregelen die ter zake genomen worden), geen mens in Kuurne die het in zijn hoofd haalt om de plaats van die "gelegenheden" en de aard van activiteiten die er plaatsgrijpen, ter discussie te stellen. Mochten het varkensstallen  of kippenkwekerijen dan waren die alle lang verbannen naar de rand van de gemeente (en liefst nog daarbuiten). Maar wat doe je met een dancing midden het centrum van je gemeente en een relatief goedkope fuifzaal ?? Eindeloos regeltjes ontwerpen die telkens opgemaakt worden nadat er problemen geweest zijn al was het maar om duidelijk te maken dat er toch iets gedaan wordt ; de maakbaarheid van de samenleving, nietwaar. Laat ons beginnen met de maximale toegestane capaciteit van de polyvalente zaal te bepalen : 1.000, 800,700, 500 man ?? Vier man is voldoende om de boel op stelten te zetten als er maar genoeg alkohol voorhanden is. De parkeerplaatsen voor de bezoekers van Huis Vanwonterghem verleggen naar 't Hoge ?? De buren daar zullen het leuk vinden en vanuit de Stokerijstraat de Brugsesteenweg oprijden is gevaarlijker dan het kruispunt aan De Herder.
  Alle baten helpen echter en zoniet : de lokale overheid is er tenminste mee bezig.

  06-05-2009 om 18:30 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.darwin

  ‘Als er meer gevoetbald werd, dan

  zou er nooit meer oorlog komen.’

  (W.F. Hermans)

  Desmond Morris (de naakte aap) heeft (in zijn boek The Soccer Tribe) ooit beweerd dat voetbal, als voortzetting van de prehistorische jacht,  oorlog is. Of was het Rinus Michels, de legendarische Nederlandse voetbalcoach. In elk geval : wij zijn bezig met een studie waaruit moet blijken dat politiek voetbal is, dat ook kan leiden tot oorlog en veel kenmerken blijft behouden van de vroegere jachtactiviteit van de mens om te overleven.

  Want het was ons al opgevallen hoe voetbaltermen in politieke kringen tot de standaardtaal behoren (scoren, tackelen, buitenspel, de stand, enz..) en hoe het (partij)politieke spel veel gelijkenissen vertoond met een voetbalmatch al zijn er wat verschillen. In de politiek duurt een match 4,5 tot 6 jaar, zijn de rustpauzes wel wat langer, worden geen spelers uitgesloten noch verkocht maar veranderen ze zelf (vaak) van ploeg, zijn er geen scheidsrechters maar wel spionkoppen en betalen de toeschouwers verplicht en veel (belastingen). De verdiensten van de politieke spelers liggen wat lager (alhoewel echte spitsen toch een behoorlijke vergoeding krijgen) en de competitie is beperkt tot een zestal ploegen die zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau meespelen. Een partijpolitieke ploeg heeft ook een complete omkadering (van voorzitter tot ballenraper) en de ploegkleuren zijn enorm belangrijk. Het enige waarop ploegen en partijen afgerekend worden is op winst en verlies.

  Dat politiek de jachtinstincten in onze genen activeert heeft LDD onlangs bewezen ( in politiek en voetbal is het de bedoeling om de tegenstrever te "pakken" en niet de prooi – al is dit misschien wel hetzelfde) maar er is in elk geval kracht, moed, strategische inzicht, teamwork en vaardigheid vereist (zou moeten).  Dat politiek nog meer dan voetbal tot oorlog kan leiden  hoeven wij niet aan te tonen.

  Het ontbreekt immers in de politiek aan scheidsrechters (en transparante regels). Het (zeer gevarieerd) publiek speelt scheidsrechter en de regels wordt “ad hoc” aangepast wat heel verwarrend is voor de toeschouwer

  Geen wonder dat politici vaak op voetbaltribunes zitten. Zij kijken in een spiegel al zijn ze er zich wellicht niet van bewust. Of zijn het vormingsmomenten waarop ze techniek en strategie leren ??

  24-04-2009 om 00:00 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slagveld
  Geen groter slagveld dan de rijbanen van de Ringlaan tussen de Kuurnse Kortrijksestraat en de Heulse Izegemsestraat : althans voor de gevederde vrienden onder ons. Nu ook bij hen de lente de productie van hormonen en testosteron op een hoger toerental doet draaien, wagen ze zich uit het gras en struikgewas op zoek naar een geschikte partner. Die blijft helaas op zijn honger zitten want het voorbijrazend verkeer doet hen bij bosjes sneuvelen. Fazanten, merels, bosduiven, eenden, torenvalken, en een zeldzame uil liggen breed uitgesmeerd op de rijbaan.
  Ook viervoeters ontsnappen niet aan het moordend verkeer op de Ringlaan : de karkassen van egels, konijnen en sporadisch een haas  liggen in de graskant als voer voor de vele eksters, kraaien en roeken die het buffet weten te apprecieren.
  Waar ooit wellicht een dubbele rijbaan moet komen (voor zover het nog voorzien is in de plannen) is een natuurlijk domein ontstaan, ontoegankelijk voor voetgangers (je riskeert het lot van de bewoners), met bosstruweel, grasvlaktes, moeras en droge hellingen. Ideale biotopen voor allerlei planten en dieren die hier ongestoord kunnen gedijen (voor zover ze zich niet op de rijbanen riskeren). Mochten wij groene jongens zijn dan kraken wij dit gebied en maken er een natuurdomein van. Georganiseerde wandelingen met een gids, een kijkhut, houtkap en paddenemmers bieden zeker opportuniteiten om het schaarsgroene imago van de regio te weerleggen : gratis, de kostprijs van een afsluiting niet inbegrepen maar de bedrijven in de rand willen dit ongetwijfeld wel sponseren. Het leegstand gebouw van de Prado kan ingericht worden als natuuredecatief centrum en als cafétaria. Aan parking geen gebrek en zelfs de fietsstalling van het bedrijf is nog operationeel. Iemand zin ???

  07-04-2009 om 08:45 geschreven door een ambetante ezel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (11 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 08/12-14/12 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!