Inhoud blog
 • de 14deE.- (vroegste) geschiedenis
 • In 1848 (POPP)
 • de KORTENDRIES tussen woningen n°s 9, 8 en 10 en de BRUGGENHOEK
 • PERCEEL tussen huis n°3 en woning n°5 kad. n° .?. beplant met bomen
 • tussen de n°s 6 en 8 - Twee WEIDEN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  mijn Kortendries
  mijn straatje dag-in dag-uit
  01-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de (vroege) geschiedenis

  qwertyuiop asdfghjkl ;' zxcvbnm,./ 1234567890 !@#$%^&*()_+

  de vroegste vermelding

  DE WEGENKAARTEN VAN MUNKZWALM

  Inleiding

  de kaart van Jacob Horenbout uit 1612

  Jacob Horenbout was bedrijvig te Gent in het eerste kwart van de 17e eeuw. Hij was de zoon van Lukas Horenbout (reçu franc-maître in 1600). Hij werkte als illustrator veel voor zijn vader en zijn broer François, als landmeter-schilder van de stad Gent. In 1619 tekende en illustreerde hij een 'Plan van Gent en omgeving' (dat bewaard is in het Stadsarchief van Gent). Een kopie van de kaart van het land van Aalst werd in 1784 gemaakt door J. Lecler (Aalst, Museum Oud-Hospitaal) naar een verdwenen origineel van J. Horenbout (1612).

  de Ferrariskaart

  Joseph Jean François Graaf de Ferraris (Lunéville, 20 april 1726 - Wenen, 1 april 1814) was een generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden en vrijmetselaar. Tussen 1771 en 1778 leidde hij op last van keizerin Maria Theresia en keizer Jozef II het opstellen van de zogeheten Kabinetskaart (Carte-de-Cabinet) van de Oostenrijkse Nederlanden, aan de hand van opmetingen en waarnemingen ter plaatse. De opmetingen zelf werden uitgevoerd door de leerlingen van de “Ecole des mathématiques du corps d’artillerie des Pays-Bas autrichiens de Malines”. De gebruikte schaal was 1:11.520 (vgl. de hedendaagse stafkaarten van het Belgische Nationaal Geografisch Instituut, die op schaal 1:10.000, 1:25.000 en 1:50.000 beschikbaar zijn), wat leidde tot een werk van 275 kaarten van 0,90 × 1,40 m, met de hand getekend en ingekleurd, en nog twaalf delen handgeschreven commentaar in het Frans, aangaande economisch en vooral militair nut (waterlopen, bruggen, bossen en mogelijkheden voor inkwartiering). Er zijn 3 originelen van, bewaard in het Kriegsarchiv te Wenen, het Rijksarchief te Den Haag, en de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel. De kaarten werden tussen 1965 en 1976 heruitgegeven door het cultureel fonds Pro Civitate van het Gemeentekrediet van België als Kabinetskaarten van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (Koninklijke Bibliotheek van België).

  De kaart Van Der Maelen

  de topografische kaart van België op schaal 1:20 000 (1846-1854) van Philippe Vandermaelen (1795-1869)

  volgens de Popp-kaart

  Philip-Christiaan Popp, controleur van het kadaster, dagbladuitgever en cartograaf, werd geboren te Utrecht op 10 februari 1805 en stierf te Brugge op 3 maart 1879. Zijn moeder was van Hollandse oorsprong, Jeanne-Henriette Vander Pant en was van goeden huize. Zijn vader was Duitse afkomst en vestigde zich te Utrecht als notaris en procureur. De familie vestigde zich in België in 1818. Na zijn middelbare studies werd Philip-Christiaan partculier secretaris van de Gouverneurs van Henegouwen en kwam in dienst van de kadastrale administratie te Bergen. Deze diensten brachten hem te Brugge in 1827, waar hij benoemd werd tot controleur van het Kadaster. In 1830 koos Philip-Christiaan Popp, gevolg aan de revolutionaire ontwikkeling en de onafhankelijkheid van België, de Belgische nationaliteit en bekwam in 1831 de Belgische politieke rechten. Vanaf 1838 zet hij zich onmiddellijk aan het werk niet alleen een wetenschappelijk werk maar in eerste plaats een sociaal werk te verwezenlijken : de kadastrale plans en medegaande documenten, die nog maar pas door de administratie voltooid zijn, ter beschikking stellen van het publiek tegen aannemelijke prijs. Deze kadastrale plannen waren inderdaad weinig bereikbaar en de formaliteiten om inlichtingen te bekomen waren tergend en vergden soms lange termijnen. Deze vulgarisatie werd reeds aangevat door Vander Maelen, doch werd nooit voltooid. Met uitzondering van de provincies Namen, Limburg en Luxembourg verschenen alle kadastrale plans, het werk werd door zijn dood afgebroken. Ongeveer 1800 gemeenten werden behandeld. Het perceelplan van het kadaster werd per gemeente op de meest nauwkeurige en met de uiterste zorg getekend op een schaal van 1/500 tot 1/5000 en gedrukt op groot adelaarsformaat of groot wereldformaat volgens de uitgestrektheid van het gebied. De grenzen van de secties en de omtrek van de gemeente zijn gekleurd. Ieder plan is vergezeld van een Aanwijzende Tabel en de Kadastrale Legger die de nummers van de percelen bevat alsook de namen, voornamen en de adressen van de eigenaars, eveneens de natuur, de oppervlakte, de klassering en het netto belastbaar inkomen per bebouwde of onbebouwd perceel, de totale oppervlakte van de gemeente, het tarief van de netto waarde per natuur en per klasse van de grondeigendom. De tabel vermeld eveneens de personen die genieten van een vruchtgebruik, een erfpacht en een recht van opstal. Ieder plan werd gedrukt volgens het lithografisch systeem.
  Volgens een voordracht door R. Schonaerts, landmeter-expert in O.G., gegeven te Brussels op 30 oktober 1980

  de kaart der Buurtwegen (1841)

  In 1841 stonden volgende buurtwegen (straten) en voetwegen geregistreerd = de Kortendries is weg 20 de verbindingsweg tussen de Krekelstraet en de Pontweg de huidige Bruggenhoek  

  Nr van elke weg op het plan
   

  Beschrijving van de weg & de richting

   

  Bijzondere benamingen

   

  Nos

  detail
  plans

  percelen

  begin

  einde

  Lengte
  van elk deel in m

  Totale lengte van de weg in m

  Oppervlakte van elke weg


  hect

  are

  ca

  1

  grote weg van Hundelgem naar Velsique Ruddershove

  Middelstraete of Korte timmerstraete

  3

  284

  254

  6,0

  913

         -

  56

  81

  2

  grote weg van de Middelstraete naar Rooborst

  Pontweg

  3

  292

  133

  6,0

  1271

  -

  78

  31

  3

  grote weg van de Provinciale Weg naar Dickel

  Gendstraete
   

  1

  19

  13

  6,0

  367

  -

  21

  06

  4

  grote weg van de Gendstraet naar Dickel

  Dickelweg
   

  1

  11

  1

  6,0

  356

  -

  21

  36

  5

   

  grote weg van de Provinciale Baan van Audenaerde naar Aalst, naar

  St.Denys Boucle

  't Geregte straet
  "
  Ommegangstraet
  "
  Makkegemstraet
  "
   

  1
  1
  2
  2
  2
  4
   

  21
  27
  35
  286
  239
  15
   

   

   

   

   

   

   

  6

  grote weg van Paulaethem naar weg no 5 richting 't Geregte

  Gaeverstraet
  "

  2
  2

   

   

   

   

   

   

   

  7

  grote weg van de Ommegangstraet naar Rooborst

  Ezelstraet
  "

  2
  4

  124
  40

  44
  374

  6,0

  1759

  1

  33

  90

  8

  Weg van de Ezelstraete naer Boucle St Denis

  Straet-ter-Weden

  4

  120 & 122

  73

  6,0

  826

  -

  57

  72

  9

  Weg van de Kerk naer de Ezelstraet

  Demeere

  2

  60

  127

  6,0

  609

  -

  64

  28

  10

  Grote Weg naer de weg No 7 naer Rooborst

  Kauterstraet
  "

  4
  5

  306
  17

  228
  14

  6,0

  1365

  -

  82

  7

  11

  Weg van de Provinciale Baan van Audenaerde naer Aelst,
  de scheiding met Paulaethem naer ThienbeKe vormend

  Groenstraete

  1

  108

  121

  4,0

  725

  -

  29

  "

  12

  Weg van No 5 (Ommegangstraet) naer Marie Laethem

  Waefelstraete
  "
  "
  "

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  Weg van aen No 5 (Ommegangstraet) naer weg No 9 (de Meere) en

  vervolgens naer No 5 't Geregte

  Cazernstraet
  Bruulstraete

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

  Weg van aen de Bruul naer de Korte Timmerstraet, voorbij de Pontweg

  Krekelstraet
  "

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

  weg van aen de Kauterstraet dwarsend over de Ezelstraet tot aen

  de Krekelstraet-ten-bergenstraet

  Rekegemstraet
  Hinnenhoekstraet
  "
  "

  4
  4
  3
  3

  311
  329
  7
  19

  336
  368
  19
  96

  4,0


   

  1546


   

  -

   

  85


   

  31


   

  16

  exploitatieweg van aan 't Geregtestraet naer de Groenstraet tot aan

  perceel No 72

  Audenaerdschen voetweg

  1

  76

  25

  2,0

  611

  -

  12

  22

  17

  exploitatieweg van deze der Bruulstraete naar Hundelgem

  Zevenwegelinge
  "

  2
  1

  35
  42

  57
  33

  2,0

  590

  -

  11

  80

  18

            "            "     de Krekelstraete naar Hundelgem

  Haezeleirenhaeghe
  "
  "

  2
  3
  1

  46
  66
  41

  41
  71
  34

  2,0

  685

  -

  13

  70

  19

            "            "     weg no 5 Hennenstraete tot aan perceel No 203       

  Hennenhoeklove
  Capellenberg
  Vrankstal

  3
  3
  3

  15
  41
  85

  20
  53
  72

  2,0

  979

  -

  45

  41

  20

  exploitatieweg van aan de Krekelstraet naar de Pontweg

  Kortendries

  3

  110

  132

  2,0

  522

  -

  27

  01-11-2018 om 00:00 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:GESCHIEDENIS
  >> Reageer (0)
  11-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de 14deE.- (vroegste) geschiedenis
  De demografie bestudeert de evolutie der bevolkingscijfers doorheen de geschiedenis. In onderstaande tabel wordt het aantal inwoners van Munkzwalm weergegeven. De afkortingen B = de repartitie der beden Deze stukken uit het ARA (‘Trésor de Flandre, 1er série, nr. 964, en Rekenkamer, nr. 48.835) werden door W. Prevenier gepubliceerd in ‘Het Land van Aalst’, jg. XI, 1959, pp. 260-270) P = de Penningkohieren De XXe Penningkohieren (bewaard in RAG, Reg.85, nr.28) zijn lijsten van belastingplichtigen, pachters en eigenaars, het aantal woningen, bewoonde en onbewoonde. M-O. Arnould stelt voor (‘Le dénombrement de foyers dans le Comté de Hainaut (XIVe-XVe siècle)’) een gemiddelde van 4,5 personen per gezin (p.292) terwijl Pirenne (p.291 note 1) er gemiddeld 5 neemt; 5,25 lijkt ons een werkelijker benadering. In onderstaande tabel houden we het op 5. K = de communicantencijfers Communicantencijfers (of paskantencijfers) zijn het totaal der personen, die aan de paasplicht hebben voldaan. Iedere pastoor was er namelijk aan gehouden al zijn parochianen ‘ad nominatum’ aan te tekenen als ze deze verplichtingen nakwamen - de verzuimers moesten door hem worden vermaand; bij de dekanale visitatie gebeurde dat door de deken zelve; of aangeklaagd worden bij de officiaal te Mechelen. De paasplicht ving aan op de ouderdom van 14-15 jaar (athans vóór de 18e eeuw). De verhouding tussen de communicantencijfers en het bevolkingsaantal werd bepaald op 3/5 m.a.w. 60% communicanten en 40% niet-communicanten. T = volkstelling Al in de 14de eeuw werd er telling van het aantal haarden (= gezinnen) voorgeschreven. Voor Vlaanderen, en vooral voor het Land van Aalst, zijn de gegevens zeer schaars. Zij werden gepubliceerd door J. de Smet (‘Le dénombrement de foyers dans le Comté de Hainaut - XIVe-XVIe siècle’, Brussel 1956). Volgens de Smet was de telling van 1396 niet nauwkeurig, terwijl die van 1485 vermoedelijk juister is. B 1395     ca. 510 ( 1394 1396 Geschatte bevolking Gemiddelde nobels-groten P.par.sch. 35-19 57 - / 450 - 570 510 ) P 1571     420 (berekend aantal) Aantal huizen 86 pacht. 2 (1) eig. 84 (97.7%) 84 bewoonde huizen 84 gezinnen K   1566-1575    500         1586-1595   150         1596-1605   183         1606-1615   251         1616-1625    358         1626-1635    400         1636-1645    590         1646-1655    580         1656-1665    556         1666-1675    570         1686-1695   450 1696-1705   446   1706-1715     526   1716-1725     550 1717 623 inwoners 357 communic. 57,3%   1726-1735     605   1736-1745     678   1746-1755     700   1766-1775     900 T    1791     ca. 100        1797     888 ( 148m + 149vr geh; 288m + 203vr   ongeh)*        1800     539 ( 113m + 108vr geh; 190m + 128vr ongeh)* *Deze cijfers kunnen echter niet zonder meer aanvaard worden, gezien het aantal ongehuwden (en vooral dat van de vrouwen) buiten alle verhoudingen is t.o.v. de gehuwden 1816      432 1830      1243 1846      1104 1885      1075 1900      1209 1910      1337 1928 1437 1947      1370 1961      1520 1971 (datum van de fusie tot groot-Munkzwalm) 1639 ___________________________________________________________________________ (1) w.o. een pachthof (54 b) van de St.-Baafsabdij (Gent) - onder de eigenaars zijn er twee met een tweede onbewoond huis. Bronnen Hasquin H. (éd.) - Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. II Vlaanderen-Brussel, Gemeentekrediet van België, Brussel 1980, pp. 729-730. Vrielinck S. - De territoriale indeling van België (1795-1963) - Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de officiële uitslagen van de volkstellingen. Leuven, 2000, 3 dlen. Foulon M. en Poulain M. - Répertoire historique des communes belges de 1831 à nos jours, Louvain-la-Neuve, 1981.

  11-12-2018 om 09:32 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In 1848 (POPP)
  Op de POPPkaart staat de Kortendries vermeld als chemin (weg) n° 20, exploitatieweg tussen de Krekelstraet en de Bruggenhoek? In de Kortendries woonden in 1858 volgens het bevolkingsregister legende f° = folio, bladzijde f°211 Kortendries 57 1. Vandeputte Isidore 2. Vangansbeke Marie-Odalie 3. Vandeputte Marie-Elisa 4. ” Helena 5. ” Maria-Hortensia-Camilla 6 ” Prudence-Octavie 7. van Gansbeke Jan Bpte x2 x1 d1 d1 d1 d1 schv1 °Munkzwalm 3.3.1859 °Velsique 25.7.1867 ” 16.2.1892 °Munkzwalm 31.1.1894 ” 26.1.1896 ” 16.6.1898 °Velsique 3.3.1823 Schoenmaker kantwerkster werkman Wdnr uit Velsique gekomen 25.3.1894 ” ” ” ” uit Velsique gekomen 25.6.1900 f°51 Kortendries 52 1. Van Lierde Casimir 2. Vanderhaghen Liocadie 3. Van Lierde Alphonse 4. Devriendt Adolphina 5. Van Lierde Augusta-Rosina 6. ” Gustave x2 x1 z1 schd1 kld1 klz1 °Hundelgem 1826 °Velsique 26.12.1830 °Munkzwalm 16.5.1867 °Brussel 4.12.1873 °Ixelles 4.4.1891 °Munkzwalm 1.12.1897 werkman werkman x 4 (7.12.1879) x 3 ” naar Velsique 30.9.1900 ” ” ” Nrs 4, 5 en 6 gaan over naar f°24 op 7.12.1899. f°52 Kortendries 53 1. Janssens Constantin 2. Vandevaerent Pelagie 3. Janssens Felix 4. ” Maria 5. ” Leo 6. ” Renilde 7. ” Emma Clothildis 8. ” Maria-Ludovica 9. Vandevaerent Maria Christina 10. Janssens Remi 11. Cosijns Remi Emile x2 x1 z1 d1 z1 d1 d1 d1 stiefd1 z1 sch.z1 °Munkzwalm 19.10.1826 ” 10.1.1848 ” 24.2.1874 ” 28.12.1876 ” 11.7.1880 ” 1.1.1883 ” 30.8.1887 ” 2.1.1872 ” 21.3.1870 ” 10.12.1892 °Velsique 15.12.1875 zager zager dagloonster werkman uit Laken 2.8.1893 en terug op 26.4.1894 uit Gent op 15.4.1892, naar Laken 17.5.1892 uit Gent 22.6.1892, uit Brussel 2.8.1892 en naar Laken 28.6.1892 – gaat naar f°53 op 15.10.1895 naar Laken 28.6.1892 x 4 (23.8.1899) - uit Velsique 28.1.1900 f°53 Kortendries 54 1. Janssens Eduard 2. Vanhuffel Zoë 3. Janssens Valerius Remi 4. ” Maria Irma _______________________ 6. De Poorter Désiré 7. Vandevarent Marie Christine x2 x1 z1 d1 °Munkzwalm 14.12.1857 ” 29.9.1871 ” 10.2.1890 ” 26.10.1892 °Syngem 31.8.1872 °Hundelgem 28.3.1870 werkman werkvrouw x(10.10.1895) 7 naar Hundelgem 6.5.1894 ” ” ” uit Eine gekomen 15.10.1895 f°54 Kortendries 55 1. Roos Arnoldus 2. Vandewiele Fransisca 3. Roos Pieter Francies 4. ” Augustin 5. Degraeve Joseph Augustin 6. ” Emile Victor x2 x1 z1 z1 klz1 klz1 °Munkzwalm 7.2.1829 ” 9.3.1817 ” 8.4.1860 ” 17.5.1870 ” 10.7.1886 ” 31.3.1883 landbouwer werkman ” + 16.2.1891 naar f°191 (13.7.1898) naar f°19 (20.9.1900) f°55 Kortendries 56 1. Vanhuffel Livinus 2. Becaus Susanna-Tyrena 3. Vanhuffel Zoë 4. ” Irma 5. ” Aloise 6. ” Valerius Henri 7. ” Cordula 8. ” Julien Omer 9. ” Maria Irma 10. ” Marie Christina x2 x1 d1 d1 z1 klz1 d1 z1 kld1 kld1 °Welden 24.7.1891 °Munkzwalm 4.8.1836 ” 29.9.1871 ” 29.11.1874 ” 13.10.1877 ” 10.2.1890 ” 23.2.1869 ” 3.3.1867 ” 26.10.1892 ” 25.6.1897 werkman werkvrouw werkvrouw zoon van Scholastica Van Huffel x(Munkzwalm 12.4.1893) Janssens Eduard naar St Joost ten Node 11.8.1897 naar f°53 (12.4.1893) gewettigd door huwelijk ouders Janssens Eduard en Van Huffel Zoë x (29.11.1893) blz 33 n°3 + Brussel 28.4.1893 gewettigd door huwelijk ouders Janssens Eduard en Van Huffel Zoë (12.4.1893) f°56 Kortendries 57 1. Walraeve-Gosseye Justina 2. Walraeve Cadi 3. ” Celestin Marie 4. Gosseye Marie-Constance 5. Vandevelde Emile 6. ” Marie-Hortense 7. ” Theophile Cyrille 8. Meerpoel Jan Bpte 9. Devisscher Clementine 10. Meerpoel Marin 11. ” Edmond Désiré 12. ” Marie Irma 13. ” Marie-Florence 14. ” Achille-Leopoldus d1 x1 stiefd1 z1 x9 x8 °Welden 28.3.1856 °Munkzwalm 12.5.1882 ” 28.5.1885 ” 3.9.1886 °Vurste 19.2.1849 °Munkzwalm 12.1.1883 ” 20.3.1892 °Martens Lierde 16.5.1864 °SML 9.7.1864 °Rijsel 25.9.1884 °SML 4.10.1886 °Munkzwalm 17.9.1888 ” 25.9.1890 ” 17.9.1892 werkvrouw steenbakker wwe Walraeve Venantius, x5 (20.3.1891) gewettigd door huwelijk wedwnr Fransisca Goossens, uit Vurste gekomen 9.4.1891 uit SDB op 3.5.1892, naar Welden 12.3.94 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” f°57 Kortendries 57 1. Vandeputte Isidore 2. Vangansbeke Marie-Odalie 3. Vandeputte Marie-Elisa 4. ” Helena 5. ” Maria-Hortensia-Camilla 6. ” Prudence-Octavie 7. Van Gansbeke Jan Bpte x2 x1 d1 d1 d1 d1 schv1 °Munkzwalm 3.3.1859 °Velsique 25.71867 ” 16.2.1892 °Munkzwalm 31.1.1894 ” 26.1.1896 ” 16.6.1898 °Velsique 3.3.1823 schoenmaker kantwerkster werkman uit Velsique gekomen op 25.3.1894 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” f°57 Kortendries 58 1. Leyman Chs Louis 2. ” Philomena kld1 °SDB 1821 °Munkzwalm 28.12.1880 wdnr Verstricht Tecla gewettigd door huwelijk (Gent) moeder Emilie Leyman met Petrus Valkeneire (20.5.1891) boomsnoeier +(4) 28.6.1891 naar Michelbeke 14.2.1893 f°58 Kortendries 59 1. Decock-Vandewiele Angelica 2. Matton Désiré 3. Decock Julie 4. Matton Auguste 5. ” Chs Louis 6. ” Leo 7. ” Hector-Joseph 8. ” Remi-Victor wwe Decock schz1 x3 d1 x2 klz1 klz1 klz1 klz1 klz1 °Munkzwalm 2.6.1820 ” 28.9.1854 ” 25.2.1856 ” 1.4.1882 ” 27.10.1883 ” 18.5.1887 ” 2.4.1890 ” 8.5.1892 werkvrouw steenbakker bloeinmaakster f°59 Kortendries 60 1.Detemmerman Petrus 2.Vanhulle Fransisca x2 x1 °SBB 14.4.1829 °Edelaere 16.3.1827 werkman werkvrouw +(45) 16.2.1897 f°60 Kortendries 61 1. Reynaert Augustin 2. Desmet Clemence 3. Reynaert Theophile 4. ” Oscar 5. ” Remi Achille 6. ” Marie Leonie 7. ” Marie-Irma 8. ” Marie Octavie 9. ” Amelia Zulma 10. ” Prosper Jules 11. ” Valère Prosper 12. ” Zulma Camilla 13. ” Maria Camilla x2 x1 z1 z1 z1 d1 d1 d1 °Munkzwalm 29.10.1849 ” 24.11.1857 ” 31.1.1881 ” 31.8.1882 ” 29.1.1884 ” 8.12.1885 ” 28.10.1887 ” 12.3.1890 ” 20.2.1892 ” 6.11.1893 ” 20.10.1895 ” 28.3.1898 ” 23.2.1900 zager + (4) 24.12.1892 f°61 Kortendries 62 1. Vansteenhuyze Jan Bpte 2. Keerstock Marie-Terese 3. Van Nieuwenhuyze Adolphe 4. ” Marie Sylvie 5. ” Marie Eugenie 6. ” Leonie 7. ” Marie Octavie 8. Feliers Remi x2 x1 z1 d1 d1 d1 d1 klz1 °Munkzwalm 14.4.1843 ” 3.8.1848 ” 25.5.1873 ” 12.8.1876 ” 23,6,1879 ” 17.7.1882 ” 21.1.1887 ” 24.7.1900 werkman schoenmaeker x(9.5.1900) Feliers Victor (zie blz 156) +(4) 4.8.1900

  10-12-2018 om 00:00 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de KORTENDRIES tussen woningen n°s 9, 8 en 10 en de BRUGGENHOEK
  onbewoond smaller deel van de KORTENDRIES, aanvankelijk een onverharde voetweg, die onder het bestuur van burgemeester Eeckhout geasfalteerd werd. Links perceel landbouwgrond (gepacht door De Zutter tot aan zijn +), weiland (Perceel kad n° ?), landbouwgrond toebehorend aan Flamand (maisteelt). Rechts: weilanden aangekocht en beheerd als natuurgebied? door de Oost-Vlaamse Provincie?

  09-12-2018 om 13:19 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PERCEEL tussen huis n°3 en woning n°5 kad. n° .?. beplant met bomen
  aanvankelijk onbeplant weiland eigendom van .?. Ockerman. kwam door erfenis in handen van Paula Van Wambeke - Ockerman, , die er centraal ca. 15-20 populieren aanplantte, waarvan er begin de jaren 1980 op onopgehelderde wijze een 10-tal gestolen(?) werden.; na haar plots overlijden in .?. door verkoop aan Julien Vekeman-Maes, die de populieren rooide en verving door nieuwe aanplant van 30-tal loofbomen, verspreid over het ganse perceel. Na de dood van Julien Vekeman (in ?) verkocht zijn weduwe de grond aan .?.

  09-12-2018 om 13:14 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tussen de n°s 6 en 8 - Twee WEIDEN
  Weide 1 - was vanaf .?. eigendom van .?. (vader van Marie-Paule Vandendriessche?), na zijn dood van zijn dochter, gehuwd met De Bacquer, uit St. Denijs-Boekel. Na het overlijden van beiden in onverdeeldheid aan hun kinderen. Die het goed in 2018 verkochten aan Karel de Wagter (eigenaar van woning n° 6) Weide 2 - aanvankelijk eigendom van de kinderen Feliers, in de jaren 1980 verkocht aan Eric Vekeman.

  09-12-2018 om 12:45 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woning huisn° 10
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Aanvankelijk het woonhuis van Kielemoes Engella Julia Elisabeth gepens. (°3.3.1916 - +?), wed. Janssens Armand Isidoor, de broer van Remi (woonde in toenmalig n° 2). Ze verhuisde in .?. naar .?. waar ze stierf in .?. Het huis werd verkocht in .?. aan RAMAEKERS Frank (architekt) die de woning verbouwde vanaf .?.

  08-12-2018 om 00:00 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woning huisn° 9
  de woning van Louise (Wieske) Simonne De BRAUWER breidster (wed. VAN DE CASTEELE Adrien August slijper-controleur (°30.9.1932-+?) beide echtgenoten woonden in 1988 nog samen met VAN DE CASTEELE Marien Mauritz ° 7.11.1909 (wdr VAN DAMME Germana Helena Maria +?) In 2018 vertrok Louise naar .?. waarna in het huis .?. kwamen wonen; er werden zonnepanelen op de zuidzijde van het dak aangebracht.

  08-12-2018 om 00:00 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woning huisn° 7
  het woonhuis van Julien Van Lierde metser (°11.12.1921) & LODENS Agnes Maria huisvrouw (°20.4.1925). Na een ziekte van een paar jaar (toenemende dementie) overleed Julien in .?. en Agnes ('Jeske') bleef alleen wonen tot dementie ook haar …. en de woning overging in handen van BLANCHAERT M. die in 2018 zonnepanelen liet aanbrengen.

  08-12-2018 om 00:00 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huis n° 8
  Tot .?. de woning van Leonce BOONE (°20.12.1919), zijn echtgenote VAN DEN BERGHE Gabrielle (°) en kinderen .?. en Annie. na zijn overlijden in .?. betrokken door ??? Rond 1994 werd het huis bewoond door een jong koppel VANDENBERGHE Luc Marnic (°31.5.1962) - naar zijn zeggen uit het Dendermondse - & VAN DE MERGEL Caroline (°27.1.1969). het huis werd in .?. verkocht aan .?. In .?. verkocht aan … Afgebroken in 2018 en vervangen door een nieuwbouw met bewoners .?.

  08-12-2018 om 00:00 geschreven door disna  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!