' de mensheid mag niet ten onder gaan en andere dommigheden '
Inhoud blog
 • ' alle nog in leven zijnde nationale, federale en gemeenschaps parlementairen moeten achter tralies verdwijnen '
 • ' GAAN DE POORTEN VAN GEBOUW H OPEN VOOR DE BIJNA VOLTALLIGE MENSHEID? '
 • ' WERELD MOET NAZI-USA ONTMANTELEN '
 • ' productiebeperkingen OPEC zijn desastreus ( in de huidige context ) '
 • ' Mijnheer Trump gaat te ver '
  Zoeken in blog

  laten we de aardbol dynamieteren of voortbestaan?!?
  22-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' alle nog in leven zijnde nationale, federale en gemeenschaps parlementairen moeten achter tralies verdwijnen '

  als de waarheid over dit regime eindelijk naar buiten komt, ondanks de massale propaganda van grote media zoals VRT, VTM, dagbladen en weekbladen, zullen niet alleen vele journalisten, hoofdredacteuren en bestuurders en directie van propagandabedrijven, maar ook alle nog in leven zijnde Belgische parlementairen achter tralies moeten verdwijnen.

  tenzij ze kunnen bewijzen of aantonen dat ze zich verzet hebben tegen de gruwel, roof, corrupte, fraude en de genocidaire praktijken van dit regime. maar zo zijn er niet véél, bijna allemaal uitschot en tuig van de richel.

  22-02-2019, 04:02 Geschreven door Koen De Vriendt  


  21-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' GAAN DE POORTEN VAN GEBOUW H OPEN VOOR DE BIJNA VOLTALLIGE MENSHEID? '

  GAAN DE POORTEN VAN GEBOUW H OPEN VOOR DE BIJNA VOLTALLIGE MENSHEID?

  Er zijn natuurkundige indicaties dat de kans steeds groter wordt.

  21-02-2019, 16:16 Geschreven door Koen De Vriendt  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' WERELD MOET NAZI-USA ONTMANTELEN '

  HET IS HOOG TIJD VOOR ALLE WERELDBURGERS OM DE AMERIKAANSE NAZI-SCHURKENSTAAT TE ONTMANTELEN.

  HUN PSYCHOPATISCHE MISDADIGHEID HEEFT 74 JAAR TE LANG GEDUURD IN DE WERELD.

  EN OOK IN AMERIKA ZELF MAG DE BERECHTING VAN DEZE MILITAIRE EN POLITIONELE DICTATUUR BEGINNEN.

  21-02-2019, 13:08 Geschreven door Koen De Vriendt  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' productiebeperkingen OPEC zijn desastreus ( in de huidige context ) '

  de productiebeperkingen van OPEC zijn desastreus in de huidige context van instortende economieën in de V.S. en China.

  het is betreurenswaardig dat Trump dit laat gebeuren. hogere grondstoffenprijzen zijn bijna altijd verarmend voor een economie.

  21-02-2019, 04:45 Geschreven door Koen De Vriendt  


  20-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' Mijnheer Trump gaat te ver '

  Mijnheer Trump gaat te ver met zijn pogingen tot staatsgreep in Venezuela of althans met zijn acties die zouden kunnen doorgaan voor poging tot staatsgreep.

  Men heeft enkel het recht om de Venezolaanse burgers te helpen bij algemene democratie.

  Het plaatsen van een mogelijk door en door criminele rat en marionnet is een criminele daad.

  Het Amerikaanse regime speelt een perfide spel dat tot wereldoorlog zou kunnen leiden.


  20-02-2019, 06:50 Geschreven door Koen De Vriendt  


  18-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' af en toe moeten we ( véél? )strenger zijn dan Trump verdient '

  het beste is dat Trump de hete adem van de niet altijd uitgesproken, maar toch wel intuïtief aanwezige eis van algemene democratie, voldoende in de nek voelt.

  daarom moeten we helaas soms wat strenger zijn dan Donald Trump echt verdient. Donald Trump is en was geen politicus en kan ook niet alles van vandaag op morgen veranderen. Hij moet dus met één been in het nieuwe staan en met een ander been in het oude, verotte, weinig democratische systeem.

  dat maakt zijn opdracht extra interessant.

  men kan zich de vraag stellen of een immens land als de U.S. niet meer politieke functies nodig heeft in de zogenaamde ' EXECUTIVE BRANCH '. Zoals er ook véél meer congresleden nodig zijn om van democratie te spreken, zo zijn er wellicht ook véél meer onderministers of 'under-secretaries' nodig om de overheid/government meer toe te laten de Amerikaanse burgers te dienen.

  deze dienen wel te functioneren onder de verantwoordelijkheid van een secretary!!!!!!!!!

  misschien, wellicht, moeten er ook kamers gevormd worden per staat of groep van staten ( bij fusie ) in het Congres.

  over lokale statelijke aangelegenheden ( bvb. plaatselijke infrastructuur, mocht dat aan bod komen ) moet dan gestemd worden per statelijke kamer.

  misschien moeten de assemblies/assemblees van de Staten en deze Statelijke kamers gewoon samenvallen.

  1/10000 congresleden, dus 1 congreslid per 10000 Amerikanen is eigenlijk het minimum om van een democratische vertegenwoordiging te spreken. 1/1000 het maximum omdat er nu éénmaal kwaliteisen zijn wat betreft de leden, bovendien is niet iedereen geïnteresseerd om dat te doen of heeft de tijd en daarenboven is er ook het kostenplaatje.

  Dit zou neerkomen op bijna 35000 congresleden!!!!!!! Vergelijk dit met het huidige aantal. 1/1000 zou neerkomen op bijna 350000 congresleden!!!!!!!!!!!!

  Misschien moeten dit niet allemaal werkende congresleden zijn. 1 op tien werkende leden ( met stemrecht en recht op het indienen van wetsvoorstellen ) en 9/10 censoren of zogenaamde stille leden is misschien ideaal.

  De eerste verkiezing kan per 10 of 20 Amerikanen zijn. Nadien weer per 10 of 20 in de groep van verkozenen. Tot men aan de vereiste aantallen komt in de assemblies en raden.

  Om de kwaliteit van de keuzes te verhogen kan men wellicht best in verschillende groepen worden opgedeeld. Zodat men in de praktijk bij iedere kiesronde over 50 tot 100 medeburgers zijn zeg moet doen ( moet rangschikken volgens persoonlijke keuze ).

  Het eerste kiescollege is dus de voltallige meerderjarige bevolking ( waarbij de ouders en voogden de stem moeten uitbrengen van hun kinderen en toevertrouwden ).

  Het tweede 1/10 of 1/20.

  Het derde dus 1/100 of 1/400;

  Het vierde 1/1000 of 1/8000;

  Het vijfde 1/10000 of 1/160000;

  Enzovoort tot het benodigde aantal.

  Het beste zouden deelstaten en provincies dezelfde leden hebben als nationale parlementen, waarbij de nationale kamers overeenstemmen met de raden en parlementen van de staten en provincies.

  Of men kan werken met even en oneven nummers als staten en natie beiden véél bevoegdheden en taken hebben. dit teneinde de werklast te verdelen.

  Teneinde de werklast te verdelen en om machtsconcentratie tegen te gaan dienen de lokale verkiezingen wel afzonderlijk te zijn, met een afzonderlijke stemming.

  Maar om de integratie en controle op staten/naties en provincies te optimaliseren werkt men daar wellicht best met één en dezelfde kiezing.

  De kiescolleges en vooral de voltallige bevolking krijgen het recht regering en parlement op permanente basis af te zetten en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

  Politieke partijen zijn dus niet meer nodig om kieslijsten op te stellen daar iedereen verkiesbaar is!!!!


  18-02-2019, 01:23 Geschreven door Koen De Vriendt  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' 9/11 bende en consoorten het best oprollen door algemene democratie en rechtsmacht '

  de 9/11-bende en hun talloze knechtjes ( Mueller is er daar één van en werkt duidelijk in opdracht van zichzelf, democraten en anderen die vervolging vrezen voor hun misdadigheden en anti-democratisch gedrag ) en handlangers kunnen het best opgerold worden mits algemene democratie. dat de gruwel tegen de burgers en bevolking is kunnen gebeuren in de U.S., is duidelijk ook te wijten aan de f.b.i. en het Department of Justice.

  Meer nog aan het Department of Justice dan aan de f.b.i., lijkt het. Ook de rechterlijke macht heeft massaal gefaald en kan onmogelijk verder functioneren zoals ze dat totnogtoe heeft gedaan.

  Congres en Department of Justice hebben zich nooit gestoord aan de vraag of wat ze deden wel democratisch was en overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen. Ze hebben hun medeburgers massaal verraden.

  wat men nu democratie noemt, is of heeft zéér véél weg van permanente staatsgrepen door politieke partijen en 'politici' middels verkiezingen.

  in een democratie is iedereen steeds verkiesbaar ( het best getrapt en in kleine groepjes om de toestroom van celebrities en b.v.'s te verhinderen en met de vorming van toezichthoudende en contolerende kiescolleges ), is iedereen met rechtsmacht en zelfs politiemacht bekleed, zijn er geen monopolies voor vrije beroepen e.d., zijn vrije beroepen dienend en niet per definitie zelfbedienend.

  in een democratie zijn er bijna geen of geen gevangenissen, maar wel vermogensregisters en overlijdensregisters en kan en wordt er snel ingegrepen bij diefstal, bedrog of moord.

  kortom wat we nu hebben, heeft erg weinig met democratie te maken, maar erg véél met groepen achterlijken in de letterlijke zin van het woord, die de macht naar zich toe hebben getrokken en enkel mets onderdrukking kunnen regeren.

  er zijn echter wel democratische elementen aanwezig in de bestuurssystemen van véél westerse landen, maar het is totnogtoe véél te beperkt en in de praktijk niet effectief.

  in een democratie ondergaan de burgers niet, in een democratie is de burger de hoogste macht.

  in een democratie zijn wetten ook niet absoluut en evenals private overeenkomsten onderheving aan nietigheden, of deze nu algemeen of gedeeltelijk zijn ( relatief ).

  het publiek recht moet dus véél méér op het burgerlijk recht gaan gelijken.

  bovendien zijn véél wetten nooit grondig bestudeerd en besproken geweest door de parlementen, artikel per artikel, woord per woord, letter per letter. Als dit niet gebeurt, is over het algemeen een wet niet geldig m.i., of het zou een welhaast perfecte wet moeten zijn.


  18-02-2019, 00:49 Geschreven door Koen De Vriendt  


  17-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' ALLE COMPLEXITEIT BETEKENT VERVAL! ' n-de wet van dr. Herman Lecompte

  'Alle complexiteit betekent verval '- n-de wet van dr. Herman Le Compte.

  Dit wil zeggen dat complexiteit enerzijds leidt tot verval en anderzijds zelf ook een symptoom is van verval.

  Iedere derde-rangs-persoon kan de zaak complexer maken.

  Echt inzicht in de zin van de oplossing van een probleem kennen en weten maakt de zaak altijd helderder en eenvoudiger.

  Vandaag de dag wordt het Westen geconfronteerd met een tomeloze complexiteit. Dit is een symptoom van een tomeloze stupiditeit.

  Het komt er nu dus op aan, als men tenminste wilt overleven, of probeert te overleven, deze complexiteit terug en blijvend af te breken tot een aanvaardbaar niveau.


  17-02-2019, 05:12 Geschreven door Koen De Vriendt  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' Massale malversaties centrale banken ondermijnen democratie en normale economie '

  De massale malversaties van centrale banken ( vooral met uit het niets gecreëerd geld en aanverwanten ) ondermijnen de democratie en de normale economische transacties.

  Het resultaat is dat allerlei idiote, onkundige, corrupte en ondeugdelijke actoren in het economisch leven overeind kunnen blijven door de toevloed en toestroom van fake geld.

  Het IMF, die dit zou moeten voorkomen of op z'n minst tegengaan, is een falende instelling. Of is een corrupte, ondeugdelijke instelling een betere omschrijving?

  We zitten al decennialang met eerder een roofeconomie dan een productieve economie.

  Centrale banken haten goud omdat goud een echt actief is dat ze minder kunnen manipuleren.


  17-02-2019, 02:31 Geschreven door Koen De Vriendt  


  16-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.' REDELOZE VERVALSINGEN VAN ALLE ECONOMISCHE DATA '

  DIT IS HET EINDE, DIT DOET DE DEUR DICHT, HIER ZIJN GEEN WOORDEN VOOR!!!!

  DE VERVALSINGEN VAN ECONOMISCHE DATA EN BEURSKOERSEN IN DE V.S. EN CHINA BEREIKEN DE OVERTREFFENDE TRAP VAN WAANZIN.

  WAAR ZAL DEZE WAANZIN EINDIGEN EN TOE LEIDEN?

  16-02-2019, 03:38 Geschreven door Koen De Vriendt  


  Archief per week
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 12/06-18/06 2017

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!