Inhoud blog
 • Vervolg
 • Koningschieting 1956
 • Peter Leon en tante Malvine in Zaal ‘Ons Huis’
 • Eremis onze Herman
 • Onze kerk
 • Eremis Pater Emiel Moortgat
 • Zaalzangers
 • Processies
 • Plechtige communie
 • Het kerkelijk jaar
 • Bij Cornels
 • Naar het Kokerij
 • De mannen van de Pupillenschool
 • Leireken
 • Dorsmolen
 • Andere bezoekers
 • Zjef den bakker
 • De bevoorrading
 • Eten
 • Koeken en wafelen bakken
 • Huisdieren
 • Onze radio
 • Kermissen
 • Cinema Cinato
 • Eerste televisie bij Treezens
 • Het kerstfeest
 • Toneel
 • Wipschieten
 • Onze Marc als reporter
 • Met de koereurs spelen
 • Bij slecht weer
 • Bij Poldissens
 • Bij Carleejes
 • Spelen rond ons huis
 • Allerlei dieren pakken
 • Doppen
 • Marbollen
 • Spelen op de koer
 • Spelen op weg naar school
 • Geneeskundig onderzoek
 • Jan Frans Vonck
 • Over Baardegem, mijn dorp
 • Meester Mon
 • Meester Boeykens
 • Meester Paul
 • Madame Aline
 • Bij de nonnekes
 • Op weg naar school
 • Sportmanifestaties
 • Andere sporten
 • Wielrennen
 • Knieontwrichting
 • Voetballen
 • Wintersporten
 • Vissen
 • Olympische spelen
 • Doopmeter en -peter
 • Nonkel Hildebrand
 • Nonkel Jef
 • Tante Louise
 • Nonkels
 • Bij meters
 • Onze buren
 • Onze hof
 • 't Leeg huis
 • 't Bakkot
 • 't Hoisken
 • Slaapkamers
 • De winkel
 • 't Plaatsken
 • De kamer
 • 't Stalleken
 • De keuken
 • Familiefoto's
 • Hoogstraat 17
 • Ik, Eric
 • Broer Marc
 • Broer Jaak
 • Zus Lizette
 • Broer Herman
 • Broer Kamiel
 • Mijn moeder
 • Schilderijen papa
 • Mijn vader
 • Mijn ouders
 • Voorwoord

     Mijn ouders 

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Papa  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Ons moe  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Familie  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Miel  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Herman  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Lizette  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Jaak  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Marc  

  Foto
  Foto
  Foto

     Eric  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Plechtige communie  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Processies  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Kerkkoor  

  Foto
  Foto
  Foto

     Begrafenis  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Eremis Pater Moortgat  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

     Eremis Herman  

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Jeugdherinneringen aan familie en Baardegem

  12-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eremis onze Herman

  De dag - 25 augustus 1957 - dat onze Herman zijn eremis deed was voor het dorp een hele belevenis. Maanden vooraf kwamen de buren bijeen om te kunnen paleren (versieren). Op de dag zelf was de weg van bij ons tot aan de kerk afgezoomd met kerstbomen die met elkaar verbonden waren door papieren guirlanden. Op de cruciale punten stonden enorme sierbogen over de straat gespannen. En aan praktisch elk huis hing een jaarspreuk, een religieus geïnspireerde tekst of wens, waarbij de som van de letters die een Romeins cijfer zijn, 1957 moest zijn.

   

  We gingen, samen met alle familieleden en vrienden-genodigden, te voet naar de kerk. Onderweg moest Herman al een paar keer zijn priesterlijke zegen geven (hij was inderdaad de week voordien door de bisschop van Gent, Mgr. Calewaert, in de Sint-Baafskathedraal tot priester gewijd).

   

  De mis zelf was één grote plechtige bedoening : vier assistenten - Kanunnik Coppens, de pastoor en twee collega's - , mooie kazuifels, veel wierook, prachtige muziek van de zaalzangers die speciaal hadden gerepeteerd, ...

  Wij - ouders, broers en zus - waren allemaal fier. Ons moe pinkte af en toe een traantje weg.

   

  Na de mis droeg mijn leeftijdsgenootje Rose-Marie De Block een gelegenheidsgedicht voor, waarna de teruggang naar huis, voorafgegaan door het muziek van Lebbeke en Baardegem, begon. Het was een echte triomftocht.

   

  's Namiddags, tussen het feest door, kwam de harmonie nog een serenade brengen, sprak Oscar De Gols een feestrede in naam van de buren en parochianen en Rita De Clerck in naam van de Boerinnengilde, en kreeg onze Herman verschillende geschenken : een bandopnemer van de dorpsgenoten, een deken van de Bollekes, een typemachine van 't Atoompeleton, een radio van de schutters van St Jozef, ...

   

  Het feest zelf werd verzorgd door nonkel Louise van Cornel en een paar helpsters en ging door in onze grote kaumer, een uitzonderlijke gebeurtenis, en in ons keuken !

   
  Wijding in Gent. Herman 2e van links

   
  Wijding in Gent. Herman 3e van links. Achteraan : Lizette, papa en ons moe


  Herman wordt priester gewijd door Mgr Callewaert in Gent (1957)


  De pas gewijde priesters feliciteren mekaar (1957)


  Deze foto deelde Herman uit bij zijn eremis in Baardegem (1957)

  Louis Baert, pastoor Pieters, onze Herman, André De Paepe, Pol Gorrez

   
  Eremis in Baardegem : ik, Marc, Miel, papa

   

  Eerste rij : Marc, Miel, papa, ons moe, Lizette, Ludwine,tant

   
  Op 't hoogzaal : Jaak aan orgel

   
  Na de mis onder ereboog

   
  Op weg naar huis : papa, Herman, moe, Lizette, Miel

   
  Herman zegent Lowiekes Genie, Finne, Edgard, Emma

   
  Alle genodigden op onze hof

   

  De bloemisten met hun geschenk : Marcel Van Den Broeck, Arthur Van Lembergen, Oscar Van Langenhove, Frans Van Langenhove (van Verissens), Alfons Van Den Broeck (de melkman), Herman, nonkel Alfons,Odilon Blindeman, Albéric Blindeman, nonkel Eugeen

   
  De pastoor aan het woord. Herman, ons moe, Cesar Blindeman. Op de rug : burgemeester Albert Raemdonck in de kaumer met de schilderijen

   

  Tante Delphine, Louis Baert, nonkel Eugeen, tante Alice en Lucieken

  Tant, nonkel Jef, Ludwine en Miel

  Nonkel Alfons, tante Delphine, tant en nonkel Jef

   
  De jeugd zit in de keuken : Jaak, Raymonda Blindeman, E.H. Gorez, E.H. De Schepper, E.H. De Paepe, Lizette, E.H. Bosteels, Mia, ik, Fong, Marc

   
  Mia, meester Paul, Marc en Jaak aan de piano

   
  Lizette, papa, Herman, moe, Jaak, Miel, Marc en ik

   

  Oscar De Gols leest een brief voor namens de bevolking.

   

  Miel, Marc, Ludwine, Louise Vermeir, tant, Frans Van Langenhove, Oscar Van Langenhove en Oscar De Gols.

   

  Onze buur Raymond De bolle leest een gedichtje. Achter hem zijn broer Gaston.

   

  Gaston De Bolle geeft het geschenk af.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze kerk

  Onze kerk is toegewijd aan de heilige Margareta. De heilige Margareta van Antiochië in Klein-Azië werd na de eerste kruistocht een bijzonder geliefde volksheilige. Ze werd aanroepen voor kinkhoest. Haar naamdag valt op 20 juli en op die dag was er altijd een processie en ommegang in en rond de kerk. Op die dag kwamen veel ouders met hun kleine kinderen beewegen en bidden opdat hun spruit nooit die vreselijke ziekte zou krijgen.

   

  Onze Sint-Margaretakerk is een laat-romaanse driebeukige kerk die dateert uit het midden van de 13e eeuw. Aan deze constructie werden vroeg-gotische en barokke elementen toegevoegd.

  Zij bevat enkele schitterende glasramen. Als ik naar het mesken – een niet-gezongen, dus gelezen mis – ging, dan zat ik altijd vooraan in de zijbeuk, waar nonkel Zjeen ook altijd zat. -Daar kon ik op mijn gemak de twee grote glasramen in de zijbeuken bewonderen en in stilte de milde schenkers die er onder vermeld stonden, danken.

   

  Een merkwaardigheid aan onze kerk was dat er in mijn jeugd geen functionerende klokken hingen. In de kleine was er door een bombardement in de eerste wereldoorlog een gat geslagen en de grote was in 1943, kort na mijn geboorte zei papa altijd, door de Duitsers gepikt en gesmolten.

  Voortaan werd er ‘geluid’ met een koperen ketel waarop een hamer sloeg. Die Hitlerklok was geschonken door maalderij Fies. Op het einde van de jaren vijftig heeft een klokkengieter uit Doornik de twee klokken hergoten en sindsdien worden de parochianen weer op een normale manier naar de kerk geroepen.

   

  Boven het hoofdaltaar hing een schilderij – de Kruisdraging - van Casper De Crayer. Het werk is gemaakt rond 1650. Van diezelfde schilder hingen ook werken in veel kerken van de omgeving : in Meldert, Wieze, Opwijk en Merchtem.

   

  Ik herinner me ook dat we bij meester Mon eens de andere kunstschatten hebben mogen bekijken, die zich in de sacristij bevonden. Dat was een prachtige zilveren kelk uit de 16e eeuw en een schitterende stralenmonstrans uit de 17e eeuw. Ik denk dat dit de oudste bekende van ons bisdom was.
  De Pastorij


  Schilderij van De Craeyer


  De kerkschatten


  11-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eremis Pater Emiel Moortgat

  Een eremis is een mis die een pas gewijde priester opdraagt in zijn parochiekerk. Ik heb er in mijn jeugd in Baardegem twee weten opdragen : die van Pater Emiel Moortgat in 1953 en die van onze Herman op zondag 25 augustus 1957.


  Pater Moortgat en onze pastoor


  De stoet komt bijna in de kerk


  Pater Moortgat en genodigden vóór zijn huis


  Ik overhandig aan de pater het geschenk van de parochie
  XML:NAMESPACE PREFIX = O />


  10-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaalzangers

  Ik had wat solfège gehad van meester Paul. Ik herinner mij nog een lesje : do-sol, do-re-sol-re-mi, 4-sol,… (die 4 zei ik er bij omdat daar een rust stond). Ik bulkte, in tegenstelling tot onze Jaak, absoluut niet van het muzikale talent en slechts met veel zweten en zwoegen kreeg ik zo’n lesje geleerd. Nadien heb ik bij meester Mon op de piston van nonkel Alfons leren spelen. Ook hier kwam tot uiting dat mijn verdere studies zeker niet in één of ander conservatorium zouden plaatsvinden. Toch slaagde ik er op een dag in feilloos ‘Il silenzio’ te spelen. Ik was zo fier op deze prestatie dat ik ze in een dagboekje (wat ik nog altijd bezit) noteerde. Maar ze had ook zo aan mij gevreten dat ik mijn instrumentale carrière hiermee voor bekeken hield.

  En dus concentreerde ik mij wat meer op een mogelijke vocale loopbaan.

  Hoe kon ik daar beter aan beginnen dan als zaalzanger ? En dus werd ik al zeer snel officieel zaalzanger. Om tot die zeer gewaardeerde gilde toe te mogen treden had ik het ook niet zo moeilijk. Ik genoot de voorspraak van papa en nonkel Alfons, gewaardeerde bassen en van Jaak, organist vanaf zijn zesde.

   

  Eén van de belangrijkste opdrachten van de zaalzangers was het wekelijks plechtig opluisteren van de hoogmis.

  Dat begon al met het 'Asperges me'. Ondertussen trok mijnheer pastoor voorafgegaan door de zwis (suisse) door de kerk en zegende de aanwezige gelovigen bij wijze van verwelkoming met de kwispel. De eerste zondag van elke maand was dat een nog plechtiger gebeuren : toen ging er echt een processie door de kerk, de pastoor onder de baldakijn, daarrond de confrérie met hun flambeeuwen.

  Ook Kyrie, Gloria, Credo (I, II en III), Sanctus en Agnus Dei voor alle periodes van het kerkelijk jaar, kon ik snel meezingen. Of mijn Latijnse uitspraak perfect was weet ik niet, dat belette mij evenwel niet om altijd uit volle borst mee te zingen, ter ere van de Heer. De gezangen eigen aan die zondag van het jaar, Introitus, Offertorum, Communion, waren weggelegd voor de meer ervaren en muzikaal beslagen talenten als Prauëmes Paul (Paul De Smedt), Frans van Carleejes (Frans De Block) en mieëster Mon (meester Edmond Moortgat).

  Ondertussen keek ik van over de balustrade naar beneden en zocht ik met mijn ogen mijn vrienden op. Zouden ze niet jaloers zijn op mij, de zaalzanger ?

  Die kameraden zaten rechts in de mannenkant. De meisjes en de vrouwen zaten links in de vrouwenkant.

  Ook de nonnekens zaten links, ze bekenden zich hiermee - voor wie er nog macht aan twijfelen - tot het vrouwelijk geslacht.

  De nonnekes zaten vooraan en behoorden tot de geprivilegieerden die hun stoel mochten draaien als mijnheer pastoor naar de preekstoel trok. Zo'n kwart van de aanwezigen kwam aldus met hun aangezicht naar achter en naar het hoogzaal gekeerd.

  Toen was het nog een speciaal gedoe dat stoelendraaien, op de knieën zitten, gewoon gaan zitten, rechtstaan.

  Van het begin van de Mis tot aan de Gloria moesten we knielend zitten; bij het begin van de Gloria moesten de stoelen gedraaid worden en mochten we gaan zitten. Bij het Evangelie stonden we recht. Tijdens de preek mochten we terug gaan zitten (met dien verstande dat de voorste rijen dus hun stoel richting pastoor en preekstoel moesten keren en na de preek terug richting altaar) en dat bleef duren tot aan het dankgebed; dan was het weer knielen geblazen tot het einde (het laatste evangelie).

  Tijdens de lange preek van de pastoor, waarvan ik dan nog geen sjik verstond, had ik de tijd om in de vele muziekboeken die op het hoogzaal lagen te bladeren en weg te dromen : ik zag perfect mezelf al als voorzanger van Suzanina, op het orgel natuurlijk begeleid door onze Jaak.

   

  Tijdens de Hoogmis werd er niet ter Communie gegaan : niemand kon zo lang (vanaf middernacht) zonder eten of drinken blijven. Later werden de reglementen te dien aanzien wat soepeler en moesten we maar drie uur nuchter zijn. En nog veel later was er helemaal geen beperking meer, maar ja, dan spreken over een ander tijdperk.

   

  Soms liet de moderne techniek de goede werking van het orgel wat in de steek en dan moesten mensenhanden bijspringen of beter moesten mensenvoeten bijtrappen. Dat ging zo: in een klein hokje moest je op twee trappers gaan staan en dan maar tèrren zo veel als je kon geven, om de blaasbalg te vullen. Ik voelde mij ook eens geroepen om voor trapper te spelen, helaas had ik mijn fysieke mogelijkheden wat slecht ingeschat en zo viel ik midden de Gloria zelf zonder asem. Het orgel begon rare geluiden te maken en onze Jaak - of was het de reserve-organist Marcel De Vos ? - nog veel meer.

   

  Marcel De Vos had bijlange niet het muzikaal talent van onze Jaak, maar hij had andere gaven : hij was charmant en goedlachs, hij hield van risico's (met zijn motor durfde hij bijvoorbeeld tegen vrij hoge snelheid een staminee binnenrijden) én hij werkte graag met jonge mensen. Zo heeft hij een jeugdkerkkoor opgericht dat repeteerde 's zondags na het lof en met de bedoeling om dat lof op te luisteren met liederen als 'Tantum ergo' en 'Regina Caeli'. Hij wist dat hij daardoor voor ons, jonge gasten, tevens een ideaal alibi creëerde om 's zondags 's namiddags thuis weg te geraken. Dat koor, waar behalve ik ook onder andere Raymond De Block en Maurice Van Den Bossche (die het later in de muziekwereld zou maken) toe behoorden, bleef geen lang leven beschoren : net zo lang namelijk tot onze stem bij het keren op spectaculaire manier werd omgetoverd van een lichte tenor in een zware bas.

   
  Bij de trouw van Vic Costers met Marie-Jeanne Roggeman van Maxens (1959).
  Frans Van Langenhove, Robert Verstraeten, Jaak De Bie, Armand Raes, Marc De Bie, Vic , Marie-Jeanne, Achiel Roggeman, Benoit Van Langenhove, Paul De Smedt, Marcel De Vos, Frans De Block, Frans Heyvaert.

   
  Het koor samen met sympathisanten in Heikruis (1949).
  Onderaan 2e is Jaak, ik ben de 3e en Lizette uiterst rechts

   
  Nog in Heikruis

   

  Nonkel Eugeen, Frans De Block, nonkel Alfons, meester Moortgat, pater ???, Octaaf Vermeir, Paul van Pruimes en meester Mon

   
  Mijnheer pastoor Pieters. In de achtergrond de kerk

   
  Zo'n zicht had ik van op het hoogzaal

  Archief per week
 • 08/03-14/03 2010
 • 10/08-16/08 2009
 • 28/04-04/05 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007

  Je kan mij mailen

  Opmerkingen, suggesties, ...


  Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek     Ons huis  


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

     Meters  


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

     Sporten  


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

     Schooltijd  


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

     Spelen  


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

     Sociaal leven  


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!