Foto
Inhoud blog
 • Akasztó. Het ringen van jonge “Roodpootvalken”- Kékvércse-fiókák gyűrűzése - Falco Vespertinus.
 • Barátok Utazás Magyarországon-Hongarijereis met vrienden - Net een jaar geleden...
 • A Kis Magyarok - De kleine Hongaartjes - tentoonstelling omtrent de Belgisch-Hongaarse kinderacties
 • Parlementsverkiezingen in Hongarije - De uitslag - Országgyűlési képviselők választása - Eredmények
 • Parlementsverkiezingen in Hongarije - Országgyűlési képviselők választása
 • Kellemes Husvéti ünnepeket kivánunk!
 • HungaroMania - Zondag 25 februari 2018 Leuven Heverlee - Evenement - Esemény - Een verslag met foto's
 • Het verhaal van een Nederlands treinkind -Ook Vlaanderen kende dit fenomeen
 • Onze wensen voor de lezers - Szeretettel várjuk olvasóinkat - Új Évet 2018 - B.Ú.É.K!
 • Akasztó: Adventsviering - Op naar de kerstsfeer - 16 december - ünnepváró Családi Esték
  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 1975
 • 1974
 • -0001
  MIJN FAVORIETEN
 • EVERBEEK- BOVEN
 • AKASZTO
 • KOCSOLA
 • OPBRAKEL
 • BRAKEL
 • THE CROWD
 • ENCOUNTERS
 • HALACSARDA
 • TOURISME BRAKEL
 • GOD IN HONGARIJE
  VRAAGBAK
 • ALLES OVER HONGARIJE
 • TOERISTISCHE DIENST HONGARIJE
 • HET WEER
 • K M I
 • WEERBERICHTEN HONGARIJE
 • MEDIA
 • HET LAATSTE NIEUWS
 • HET NIEUWSBLAD
 • DE TIJD
 • 2de HANDS
 • E-BAY
 • CHEW
 • HONGARIJE VANDAAG
 • BALATON ZEITUNG
 • BUDAPESTTIMES
 • CULTURE. HU
  ROUTEPLANNER
 • MICHELIN
 • MAPPY
 • GOOGLE MAPS
 • E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Zoeken met Google


  Startpagina !
  Blog als favoriet !
  HONGAARS - VLAAMSE club, BRAKEL Be
  Belevenissen in het land van de Magyaren - Kalandok a magyarok országában.
  Deze blog gaat over Hongarije (Magyarország), voor velen onder ons een vrij onbekend land, ver van mijn deur. Daarom tracht deze blog ons een beter inzicht te geven in dit land, zijn tradities, zijn cultuur, de anekdotes, de lokale gebruiken en evenementen, het landschap en vooral zijn boeiende geschiedenis . - Ez a blog Magyarországról szól, sok külföldi szemében egy ismeretlen ország, amely messzén áll az otthonunktól. A weboldal sok érdekes kérdést megmagyaráz erről az országról, a hagyományairól, a kultúrájáról, viccekről, a helyi hagyományokról és eseményekról, a tájról és mindenekelőtt Magyarország feltűnő történetéről mesél.
  18-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hongarije vanaf 1956 of hoe het land zich losworstelde van het communisme

  In Belgenland is de opstand van 1956 van de Hongaren tegen de Russen algemeen bekend, ware het niet door een hele reeks vluchtelingen, de vlucht van de bekende voetballer Puskas en de schaarse korrelige TV zwart-wit beelden.  Meer dan  2.500 Hongaren en 700 Sovjetsoldaten schoten er het leven bij in en 200.000 Hongaren gingen op de vlucht. Maar hoe verging het dit land na 1956?

  Imre Nagy (de ongewilde en aarzelende eerste minister tijdens de opstand) werd in april 1957 gearresteerd en opgehangen in juni 1958. Over zijn rol bestond lange tijd onduidelijkheid en hij ontkende dat hij de Sovjettroepen had verzocht de opstand neer te slaan en de orde te herstellen. Wie dat deed werd nooit echt duidelijk.

                                       
  János Kádár  iets ouder en als jongeling                                                De 'herbegrafenis' van Imre Nagy in 16/061988                                

           
  Het showproces tegen de "opstandelingen" van 1956      Kardinaal Mindszenty die 'bevrijd' werd tijdens de revolutie           


                                                                        
                                       Het momument waar Imre Nagy herbegraven ligt      

   

   Imre Nagy en Imre Nagy tijdens een zitting van de regering tijdens de opstand. Een ultieme oproep tot het Westen

   Een bekend beeld gemaakt tijdens de opstand en/of revolutie was het neerhalen van het standbeeld van Stalin. Dit was een van de eerste revolutionaire daden.

  Na het neerslaan van de opstand door een massale invasie van Sovjet troepen met tanks, zwaar geschut en het inzetten van vliegtuigen kwam János Kádár aan de macht die beschouwd werd als een collaborateur. Er volgde een harde repressie en velen werden terechtgesteld, in de gevangenis gegooid en/of van hun rechten beroofd. De nieuwe sterke man was de meest gehate man in Hongarije.

  Vanaf 1959 lostte hij zijn ijzeren greep om aan te tonen dat hij geen marionet van Moskou was. Toch werden nog revolutionairen opgehangen, anderen kregen amnestie. Er zaten er toen nog duizenden in de gevangenis. De Communistische partij herstelde de oude machtstructuren (800.000 leden). De nieuwe sterke man had echter een hekel aan een personencultus.

  Langzaam ontstond een soort collectief stilzwijgen, een soort collectieve samenzwering. Er was geen democratie, de Communistische partij was aan de macht en het land werd nog steeds door het Sovjetleger bezet. Economisch werden een aantal onderdelen van de zgn. planeconomie afgeschaft. Hongarije werd eens soort 'vrolijkste barak in het gevangenenkamp'.  Kádár ontwikkelde met de steun van de Sjovetunie een uniek Hongaars 'gulyás-communisme' - een speciale variant die zich wist te ontdoen van de ergste trekjes van het Oost-Europese socialisme, met behoud van de macht van de partij. Uiteindelijk werd hij een breed gerespecteerde figuur bewonderd om zijn politieke handigheid. Hem werd niets vergeven maar wel een soort erkenning. -(De bezettingstroepen bleven discreet aanwezig. Ik zag ze zelf voor het eerst in 1988)-. Hij bleef echter te lang aan zijn stoel kleven. In 1988 werd hij afgelost door jongere communistische troonpretendenten. Hij bekende schuld over de doden die vielen nadat de revolutie was onderdrukt. Hij overleed in juli 1988. Dit was veertien dagen nadat Imre Nagy onder belangstelling van duizenden mensen in Budapest werd herbegraven. Op 23 oktober 1989 werd het nieuwe Hongarije, met zijn vrije markt en meerpartijendemocratie, geboren en nam de plaats in van de volksrepubliek.

   János Kádár werd buitenechtelijk geboren op 25 mei 1912 als János Czermanik in de havenstad Fiume (nu Rijeka in Kroatië). Zijn moeder was een Slovaakse dienstmeisje. Zijn vader was een soldaat die hen beiden bij de geboorte verliet.  Die soldaat heette János Kressinger. Op zijn 16de vond de Kadar een brief van zijn moeder en kwam zo achter zijn ontstaan. Hij ontmoette later in 1960 zijn vader (een kleine landbezitter) en zijn drie halfbroers. Hijzelf groeide op in armoede in de arbeidersklasse. Op zijn 19de werd hij lid van de toenmalige clandestiene communistische partij. Hij werd echter gearresteerd in 1937 en verbleef drie jaar in de gevangenis. Daarna ging hij naar Moskou om terug op te duiken als een partijbons. In de oorlog koos hij zijn nieuwe schuilnaam. Na de oorlog werd hij plaatsvervangende hoofd van de politie in Budapest en 1948 werd hij minister van buitenlandse zaken. Later zou hij zijn grote beschermheer Rajk verraden die slachtoffer werd van een klassieke "zuivering".  Hijzelf werd dan zelf ook daar het slachtoffer van in 1951. In 1954 kwam hij vrij onder Imre Nagy. Tijdens de revolutie verdween hij stiekem naar Moskou om dan als nieuwe heerser terug te keren.

  Hoe worstelde Hongarije zich los?

  De herinnering aan de opstand bleef tot eind 1989 het politiek gebeuren in Hongarije beďnvloeden. De oppositie was van uiterst geringe omvang en de veranderingen kwamen er door evolutie binnen de communistische partij. Haar macht was nochtans gevestigd op Sovjet-tanks. Daardoor moest ze op zoek naar een alternatieve legitimiteit. Vanaf 1968 kwam er een voorzichtige economische decentralisering en liberalisering. Dit bracht een verbetering van de materiële toestand van de bevolking teweeg. Doch moest de partij om dit te kunnen betalen, en toch de planeconomie in stand te kunnen houden, vanaf de tweede helft van jaren zeventig dit betalen met buitenlandse leningen. Daardoor kon de partij de prijzen van basisgoederen kunstmatig, via steeds duurdere subsidies, laag houden. Tegen 1988 was de Hongaarse buitenlandse schuld opgelopen tot 18 miljard dollar. De terugbetalingen brachten de regering in de problemen. Er werd echter bespaard op investeringen doch dit ondermijnde de globale economische situatie. De export viel terug en moest er dus nog meer bespaard worden. In 1985 erkende Kadar de problemen en toen werd hij gewaarschuwd door Karoly Grosz de partijleider van Budapest.

  In de loop van 1985 kwamen de leiders, o.a. onder druk van het IMF (het Internationaal Monetair Fonds), tot het besluit dat enkel een verdere liberalisering van de economie een uitweg kon bieden. Er kwamen economische hervormingen tot stand die toen uiterst radicaal leken: grotere  autonomie voor de bedrijven inzake loon- en personeelspolitiek, sluiting van verlieslatende fabrieken, invoering van werkloosheidsverzekering, oprichting van meer autonome banken met marktgerichte intrestvoeten en van een aandelenbeurs, wetten op joint-ventures met buitenlandse bedrijven en op kleinschalig privé-initiatief.

  De partij besefte dat dit moest gepaard gaan met een politieke liberalisering. Voor de conservatieven was dit klamme handjes voelen en voor de hervormingsgezinden een grote hoop. Er kwam zowaar een soort perestrojka en een glasnost op gang (waar hebben we dat nog gehoord?). De media werden wat vrijer, kleine oppositiegroeperingen - vooral milieubewegingen - werden geduld en minder door de politie lastig gevallen. En vanaf 1986 werd het reisverkeer naar het buitenland geleidelijk versoepeld (Toen maakten wij kennis in België met onze latere Hongaarse vrienden). De visumplicht voor Oostenrijk werd afgeschaft en beperkingen op het deviezenverkeer waren eind 1988 volledig verdwenen. Dit veroorzaakte een stormloop van Hongaren op elektro-winkels in Wenen.

  Toch ging het niet beter de economie van het land. De appartisjks verzetten zich hevig tegen de hervormingen die veel macht zagen wegglijden. En de liberalisering leidde echter tot verdere ontreddering zowel sociaal als economisch. Dit samen met de nieuwe politieke openheid bracht vanaf 1988 een radicalisering binnen en buiten de partij op gang. Er kwamen stakingen en de positie van  János Kádár kwam onder zware druk te staan.

  Een van de kroonprinsen Karoly Grosz werd op 25 juni 1987 tot premier benoemd. Hij probeerde de greep van de regering op de economie ten nadele van de partij te vergroten. Hij voerde de BTW in en een hervormde personenbelasting. De intellectuele oppositie in Budapest greep dit aan om  politieke hervormingen als prijs voor de nieuwe belastingen te eisen. In de partij groeide de macht van de hervormers en die begonnen te ijveren voor een democratisering van de politieke instellingen. De leider was Imre Pozsgay, de voorzitter van een aantal instellingen van de partij. Hij hoopte hierdoor de partij te doen overleven.

  Grosz zocht en vond in het voorjaar van 1988 de steun van de vernieuwers binnen de partij om János Kádár uit het zadel te lichten. Die zwichtte voor de druk van o.a. Gorbatsjov en hij werd 'partijvoorzitter'.  Grosz werd secretaris-generaal van de partij en haalde hervormingsgezinden Pozsgay en  R Nyers in het politburo.  Miklos Nemeth, een technocraat met een Harvardiploma, werd enkele maanden later de nieuwe premier.

  De vraag naar vernieuwing ontwikkelde zich ook buiten de partij. De overwegend conservatieve intellectuele oppositie verenigde zich in september 1987 in het Democratisch Forum. Plots had die groep tienduizend leden. In 1988 ontstonden de eerste vrije vakbonden. Er ontstonden nieuwe onafhankelijke kranten en weekbladen, bijna zoals paddestoelen. Oude partijen werden eropgericht zoals de partij van de Kleine Landeigenaars en de Sociaaldemocratische Partij.

  Maar ook aan de top van de partij klonken nieuwe geluiden eind 1988. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Gyula Horn verklaarde open en bloot dat de Sovjetunie haar troepen uit Hongarije moest terugtrekken. En hervormingen lieten een meerpartijenstelsel toe.  Binnen de partij werd Pozsgay voorzitter in de loop van 1988 van een commissie van historici die moest uitmaken wat er nu precies tijdens de Hongaarse Opstand van 1956 was gebeurd. In januari 1989 kwamen de conclusies: "de neergeslagen rebellie tegen het communistisch regime was een volksopstand".  Dit was een bom want voordien werd 1956 als een contra-revolutie afgedaan. De conservatieven binnen de partij wilden echter maatregelen tegen dat besluit.  In februari 1989 kwam het Centraal Comité samen en de botsingen waren ongemeen hevig. Het besluit was dat de communisten afzagen van hun leidende rol en ze zouden onderhandelingen met de oppositie beginnen.

  Het tempo van de hervormingen nam snel toe. In maart keurde het parlement de grondwetsherziening goed waardoor inderdaad de partij haar leidende rol opgaf.  Op 2 mei begonnen grenswachten met de afbraak van een deel van het ijzeren gordijn.  Op 16 juni van dit jaar vond in Budapest de plechtige herbegraving van Imre Nagy plaats. Er zouden vrije parlements- en presidentsverkiezingen gehouden worden in 1990. 1989 was dus een sleuteljaar. In augustus 1989 glipten honderden Oostduitsers weg door de zwakbewaakte zonegrens op het einde van een georganiseerde pan-europese picknick in de buurt van Sopron.  De grenswachten lieten begaan. Deze plaats in nu een memoriaal met infopanelen en foto's.

  Pozsgay en de zijnen waren bereid alle toegevingen te doen die de massa vroeg.  En toen kwam de schok van de catatrofale nederlaag van de communisten in Polen er nog bovenop. Binnen de partij werd partijleider Grosz vervangen door een viermanschap: Grosz, Pozsgay, Nyers en premier Nemeth. Opiniepeilingen voorspelden dat de partij bij vrije verkiezingen niet meer dan 20% zouden behalen. Dit brak de weerstand en de partij herdoopte zichzelf tot 'socialistische partij' met een sociaaldemocratisch programma, in oktober. De communistische eigendommen en milities werden opgedoekt. De nieuwe partij flopte zondermeer. Imre Pozsgay droomde ervan zijn hervormingsdrift te zien bekronen met een verkiezing tot nieuwe president. Dit werd echter verhinderd door een petitieactie van de oppositie van de Vrije Democraten om een referendum te organiseren. Ze kregen hun zin, de verkiezingen werden uitgesteld en Pozsgay verdween van de politieke scčne.

  Op 23 oktober 1989 vonden in Budapest en andere steden een ongehinderde herdenking van het begin van de opstand in 1956 plaats. De Hongaren voerden de premičre met stijl uit en precies op het middaguur las waarnemend president Maryas Szuros van het balkon van het parlement - precies op de plaats waar Nagy in 1956 zijn rebellerende landgenoten had toegesproken - een verklaring voor. Daarin werd de volksrepubliek Hongarije vervallen verklaard. Voortaan was de officiële naam van het land Republiek Hongarije en werd 23 oktober een nationale feestdag. (de Dag van de Republiek). Tientallen juichten met de Hongaarse vlag waaruit het communistische embleem was weggesneden. En kwam een optocht met de slogan die niets aan duidelijkheid te wensen overliet: "Russen ga naar huis!". en inderdaad:

  Krak dezelfde slogan als tijdens de opstand van 1956.

  De machtshebbers waren nog niet aan het einde van hun lijdensweg want toen ze de brandstofprijzen met 66% verhoogden blokkeerden vrachtwagenchauffeurs en taxi's dagenlang het centrum van Budapest. De regering moest uiteindelijk inbinden.

  In maart 1990 werden de eerste vrije verkiezingen sedert 1947 georganiseerd. Er deden 30 partijen mee en zes kwamen in het parlement. De Hongaarse Democratische Partij (MDF) leverde de eerste minister Jószef Antall en de aangestelde president werd de schrijver Árpád Góncz van de Allantie van Vrije Democraten (SzDSz). De regering streefde liberalisering van de economie en integratie in het Westen na. In 1992 ontstond een conflict tussen de president en de regering over inmening door de regering in de leiding van de staatstelevisie en -radio. Tegen het beperken van de persvrijheid werd gedemonstreerd. De MDF gleedt verder af naar rechts. In 1994 behaalde de MSzP (de partij van de voormalige communisten) een absolute meerderheid. Dit kwam door het ongenoegen over de economische situatie. De ex-communist Gyula Horn vormde een coalitie met de Alliantie van Vrije Democraten. In 1998 verloor de MSzP de verkiezingen ondanks een vrij gunstige economische situatie en de internationale aanvaarding van Hongarije. FIDESZ-MPP werd de grootste partij. V Orbán werd de nieuwe premier. Hij vormde en coalitie met de MDF en de Partij van de Kleine landeigenaars (FKGP). Zij deden een aantal beloften (o.a. over rechten van Hongaarse minderheden in het nabije buitenland) die ze echter niet hard konden maken. In juni 2000 werd Ferenc Madl de nieuwe president. In 2002 verloor FIDESZ de verkiezingen ondanks een samenwerking met MDF en door de met schandalen geteisterde FKGP. Links kwam aan de  macht en MSZP-er Péter Medgyessy werd eerste minister in coalitie met SzdSZ. 2006 gaf een herhaling van dit scenario. FIDESZ verloor ondanks een coalitie met de KDNP (christendemocraten).
  MSZP-lijsttrekker Ferenc Gyurcsány werd de nieuwe premier.

  Na de verkiezingen kwam een rede van MSZP-lijsttrekker Ferenc Gyurcsány in de openbaarheid waarin deze toegaf gelogen te hebben over de  financiële toestand. Fidesz eiste het aftreden van de regering. Om die eis kracht bij te zetten werden grote demonstraties georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Hongaarse Opstand. Een kleine groep herrieschoppers had al op 18 september 2006 het hoofdkwartier van de Hongaarse publieke omroep bestormd en de politie was niet in staat het gebouw te beschermen. Op 23 oktober 2006 heeft de politie echter zonder onderscheid herrieschoppers en de vreedzame manifestanten van de FIDESZ die na afloop van een toespraak van Wilfried Martens naar huis gingen, aangevallen met rubberen kogels, traangas en door de wet verboden wapenstokken. Verschillende manifestanten en zelfs toevallig aanwezige voetgangers (waaronder buitenlandse toeristen, priesters, zwangere vrouwen, kinderen en een parlementslid) werden zwaar gewond.
  De verkiezingen van 2010 werden met klank gewonnen door FIDESZ-KDNP en Victor Orbán werd opnieuw de eerste minister. Hij zal echter Hongarije uit het economische moeras moeten zien te halen. Uiterst rechts (JOBBIK) kwam voor de eerste maal in het Hongaarse parlement. Partijen die aan het begin van de democratie  in het parlement zaten verdwenen deze keer totaal uit beeld (MDF, SzDszs....). Een nieuwe groene partij LMP veroverde ook enkele zetels.(zie hierover een ander artikel in dezelfde blog).

  In 1991 trad Hongarije uit het Warschaupact en in 1992 werd met Duitsland een vriendschapsverdrag gesloten. Er ontstonden discussies met Joegoslavië, Slowakije en Roemenië over de positie van de Hongaarse minderheden in die landen en over het erkennen van grenzen. In 1992 zag het zgn. Visegrad-vier het levenslicht (m.n. tussen Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakijke) met de bedoeling in 2001 een gezamenlijke markt te vormen. In 1994 werd een associatieverdrag van kracht met EU.

  In 1997 trad Hongarije toe tot de NATO en op 1 mei 2004 werd dit land een volwaardig lid van de EU. Intussen is ook het Schengenverdrag van toepassing.

  Bronnen: diverse boeken, internetsites, blogs enz. Geschreven door Eric en opgemaakt door Robert

  18-05-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Akasztó - in een notendop en de directe omgeving

  Het dorp Akasztó (de letterlijke vertaling is kleerhanger - een andere vertaling is galg of klevende modder) telt 3.641 inwoners in circa 1.500 woningen (55 inwoners per km˛). Csengőd (=letterlijk klokkenspel – zoals Boembeke – Everbeek boven) is een nabijgelegen dorp en telt 2335 inwoners.  Op 20 km ligt Izsák (6099 inw) het schuimwijndorp van Hongarije. Tabdi telt 1196 inwoners.  Al deze dorpen kennen in augustus en september evenementen rond de wijnoogst. Akasztói Horgászpark és Halascsarda is het hotel en restaurant van het dorp en de streek met een uitstekende viskeuken (maar ook met vleesgerechten). De dichtste stad (op 8 km) is Kiskőrös (15.200 inwoners). In Kiskőrös werd de beroemde Hongaarse dichter Sándor Petőfi in 1823 geboren, in een boerenhuis dat te bezichtigen is. Ernaast bevigndt zich een museum aan hem gewijd. Daar zijn alle bekende warenhuizen zoals LIDL, Penny, Tesco, Profi en Spar te vinden. Daar is  een camping met kuurbad vol met vulkanisch water van 36°. Twee keer per week is er markt op woensdag en zaterdag met een ruim aanbod in groenten, fruit en bloemen. In Akaszto zelf zijn alle basiswinkels (40 zaken totaal) aanwezig (bakkerijen, kruidenierszaken, beenhouwerij, ijzerhandel, cafés, kleerwinkels, verfwinkel enz..) en natuurlijk twee patisseries met lekkere taarten en ijscrčme en open op zondag! Het dorp telt twee huisdokters en een apotheek.

  Over de juiste vertaling of betekenis van de naam zijn verschillende theorieën. Volgens de lokale verhalen komt de naam van het dorp van het Hongaarse woord akasztani wat betekent 'om op te hangen'. Het gebied was ook bekend om zijn modderige wegen. Die modder kleefde aan de wielen van de koetsen en nogal wat koetsen en reizigers geraakten er geblokkeerd. Dus de naam zou verwijzen naar die kleverige modder. Weer anderen zeggen dat het dorp zo werd genoemd wegens het recht er mensen op te hangen. Akasztó werd voor het eerst genoemd in 1278 als Akazthow. Het was het centrum van de koninklijke belasting-verzamelaars. Tijdens de Ottomaanse verovering verloor het veel van zijn bevolking. In het begin van 1700 vestigden Slowaakse boeren  zich in de regio.  Cumania of Klein Koemanië of het gebied van de Koemanen. Eigenlijk bestaan er bij de  Hongaren verschillende stammen m.n. zeven. De Arpads waren de meest beroemde. Andere stammen zijn de Jasz, de Kun (de koemanen of komanen). Het dorp ligt wel in en behoort tot het Kiskunsági nationaal park (Dit betekent in het Engels: Little Cumania of Klein Koemanië; 2.423 km ˛). Dit  is een historische en geografische regio in Hongarije gelegen in de huidige Bács-Kiskun tussen Kalocsa en Szeged. Net als andere Europese regio's die 'Cumania' genoemd zijn naar de Koemanen (Hongaars:Kunok), een nomadische stam van heidense Kipchaks die het gebied geregeld bezochten en er hun kudden lieten grazen.

  Horeca in het dorp.
  Akasztó, horgászparadicsom (Lami) 
  Akasztó, horgászparadicsom (Lami)
  Akasztói Horgászpark és Halascsarda - enkele beelden - hotel - restaurant - baden - vissen
  Akasztó - Horgászpark és Halascsárda  sunset
  Horgásztó csárda
  Akasztó - Horgászpark és Halascsárda  Akasztó - horgászparadicsom
  Alles over horecazaak op
  www.halaszcsarda.hu


  Het dorp ligt in de Bács-Kiskun provincie in het zuiden van Hongarije. Het ligt op de weg nr. 53 van Solt (7.000 inw) naar Kiskőrös. De provincie is, qua oppervlakte de grootste van Hongarije. De hoofdstad van deze provincie is Kecskemét (108.000 inw). Globaal heeft de provincie 438.768 inwoners.
  Kecskemét ligt in een belangrijk fruitteeltgebied en is bekend om zijn abrikozenbrandewijn (barackpálinka). Daarnaast is de stad bekend als de geboorteplaats van de componist Zoltán Kodály, naar wie een belangrijk muziekpedagogisch instituut en een tweejaarlijks muziekfestival zijn genoemd. Het centrum van Kecskemét is niet groot, maar interessant vanwege enkele beeldbepalende gebouwen in Hongaarse jugendstil: het stadhuis en het Cifra-paleis. Tweejaarlijks is er een internationale luchtvaartshow met spectaculaire groepen van uit heel de Nato. Het gebied is internationaal bekend voor zijn natuurschoon, het Nationaal Park Kiskunság. Bács-Kiskun ligt in de Grote Hongaarse Laagvlakte.  In een andere bijdrage bespreken we dit nationaal park,  onder de zgn puszta. Het verschil tussen het hoogste en laagste punt is tachtig meter. Er liggen twee meren (tó in het Hongaars) binnen de grenzen van de provincie:  Szelid en  Vadkert. Daar gaan de lokale mensen dan baden. Vooral het meer van Soltvadkert (7.700 inw) is bij warme dagen een attractie. Daar zijn veel vakantiehuisjes van Hongaren. Rond het Szelidmeer is een kleine zomerstad ontstaan. Bács-Kiskun heeft etnisch een vrijwel homogene bevolking. Het kent een grote Hongaarse meerderheid, met wat Kroaten en Duitsers rond de plaatsen Hajós (3.300 inw) en Baja (38.100 inw). De autosnelweg E75/M5, waarvan een groot deel een tolweg (met e-vignet) is loopt door deze provincie. De internationale spoorlijn Boedapest-Subotica-Belgrado loopt  er tevens door.  Op 31km ten noordoosten ligt Kalocsa, de paprikastad met dito museum(18.400 inw), op 60 km ligt Kecskemét (de hoofdstad) en op 78 km, het zuidwestelijk gelegen Baja (38.000 inw).

  Counties of Hungary 2006.png 
  Een kaart van Hongarije met daarop de provincies. Bacs Kiskun ligt in het zuiden.

  Cifra Palota.jpg

  Een jugendstil gebouw in Kecskemét.

  Bacs-kiskun-megye.svg                              Kecskemét címere  Het logo van de hoofdstad Kecskemét (kecske=geit)
  Het logo van de provincie Bacs Kiskun

  Beelden uit het dorp.

  XML:NAMESPACE PREFIX = O />Kisboldogasszony r. k. templom winery (egy pár tartály)
  De kerk van het dorp                                             Zicht op een wijnbedrijf

   foter_018.jpg   foter_015.jpg  foter_016.jpg  foter_013.jpg  P1120050  (klik om te vergroten)
  Beelden uit het dorp: het centrale feestplein - daar komt het podium bij feesten

  P1120121   P1120061 
  P1120027  P1120050 
  Beelden van de Sziki nap (een evenement rond eten en drinken - juni) 2009.


  Dit was de feestaffiche van de betreffende Sziki Nap
   
  Over Bucsu 2009 een ander evenement verscheen een aparte bijdrage.


  Dit was de affiche van dit evenement, een hele boterham zoals men kan zien. Dit evenement verwijst vooral naar het einde van de druivenoogst. Vanzelfsprekend waren we erbij met een hele Brakelse delegatie........

  Een merkwaardige figuur uit Akasztó is Joseph Stadler (zowat in heel Hongarije bekend). Die man was enkele jaren geleden onwaarschijnlijk rijk. Zeer jong, begint hij een huidenbedrijf, kocht daarna wijngaarden in de late jaren '70. In 1988 voelt hij de veranderingen die gebeuren en begrijpt dat de markt van de voormalige Sovjet-Unie een kip met de gouden eieren kon worden. De eerste vrachtwagens staken de Oekraďense grens over met een lading bier en champagne. Hij bracht andere goederen terug mee. Er wordt gefluisterd groenten uit o.a. Tsjernobil.  Op een bepaald ogenblik had de zakenman 40 vrachtwagens en 250 medewerkers. Hij was een van de grootste exporteurs van alcohol in Hongarije. Toen kreeg hij een droom: voetbalgod worden. In 1993 koopt Stadler een kleine club in de buurt Kiskőrös (uit de derde divisie). Miljardair zijnde geeft hij 30 miljoen forint (112 000 €) en kiest de naam van het team. Het nieuwe Stadler FC wilde absoluut zo snel mogelijk in de 1e divisie spelen. "Na het team, wilde ik meteen mijn eigen stadion, eigen sponsors aantrekken en een nieuwe generatie van spelers maken", zei Stadler. Wanneer Kiskőrös weigert de grond te geven, ging hij met het team in zijn ranch in Akaszto, versierd met Romeinse standbeelden, spelen en trainen. Voor "zijn jongens" lanceerde hij de bouw van het stadion in de buurt,  samen met die van een luxe hotel met een thermal bad, twee restaurants en twee enorme parkeergarages ... 
  En inderdaad hij liet in het dorp een voor die tijd hypermoderm voetbalstadion bouwen met gradins, tribunes, een hotel en casino (20.000 plaatsen - geopend op 4 maart 1995). De bouwkost ervan werd geraamd op één miljard forint (12 miljoen €) en was het grootste stadion, gebouwd in Hongarije, sinds de bouw van het nationale stadion in Boedapest (1953). Toen nog maakte het legendarische "Golden Team" van Puskas furore. Het nieuwe stadion werd gebouwd op zijn eigen kosten (toen 45 jaar), zegge en schrijve in opdracht van een voormalige herder. In dit stadion speelde zijn eigen voetbalteam FC Stadler in de toenmalige eerste voetbalklasse. In het kleine dorp kwamen beroemde ploegen spelen zoals Honvéd Budapest de ploeg van de vroeger zeer bekende Ferenc Puskas. Toen kwamen ook ander grote teams zoals Ujpest of vanuit Ferencvaros (Boedapest), gevolgd door hun bussen vol met supporters. Akaszto wordt het centrum van Hongarije. Men kan begrijpen dat dit in het dorp en in de rest van Hongarije indruk maakte.  De spelers van het team waren  "legionairs". Het waren Oekraďners, Hongaren en zelfs Tsjetsjenen. Stadler is plots voer voor de media. Vóór elke wedstrijd, bezocht hij de kapper. Problemen bleven echter niet uit: "In zes maanden hebben zes spelers het team verlaten", zegt de coach. Met name de steraanvaller Nitchenko verkocht aan Ferencvaros.
  "De baas wilde geld," zei de coach. Desalniettemin bleef de club drie seizoenen in eerste klasse standhouden.


  Corruptie in het spel of niet? 
  Stadler kreeg problemen met de Hongaarse belastingdienst (APEH). Voor zijn werven, had hij grote bankleningen aangegaan en schulden gemaakt bij o.a. de belastingen. Uitstel werd geweigerd.  De belastingdienst, die  hem al lange tijd verdacht van belastingontduiking, besloot de rekeningen te 'vereffenen'. In februari deed de politie huiszoeking in de kantoren van zijn bedrijf en nam 40 zakken administratieve documenten in beslag, samen met 2 kg gouden sieraden (van zijn kinderen) samen met de diskettes die nodig waren om het bedrijf te runnen. Op het stadion kwam een hypotheek en de controles vermenigvuldigden zich. Gedurende die tijd, hangt de baas van de club, een nieuw probleem boven het hoofd. Hem wordt verweten een speler voor het team gekocht te hebben (in sept '94 van Bekescsaba), om zo zijn club toegang te geven tot de ere-divisie. De politie opende een onderzoek in januari 1995. De corrupte werd onderzocht en Stadler FC werd gediskwalificeerd. Als neusje van de zalm komt er later een historie over een 'bizarre ontvoering' door de Tsjetsjeense maffia. De bende laat hem vrij de volgende dag tegen een miljoen dollar.  Hij wordt beschuldigd van het betalen van o.a. smeergelden enz. Het stadion werd later nog een aantal seizoenen gehuurd door Gázszer FC, maar ook hier kwam een einde aan.

  Het sprookje duurde daarna echter niet lang meer en op een frisse morgen zat de Joseph in het gevang voor fraude (vermoedelijk een BTW carroussel). Alles werd geconfisceerd en nu is het stadion vervallen tot een intrieste ruďne. De man is intussen uit de gevangenis ontslagen en heeft een kledingwinkel in Solt. Hij geeft sporadisch gastlessen aan de Hongaarse universiteiten over "snel" succes. In die winkel verkoopt hij nu zijn biografisch boek met de toepasselijke titel: "Van schaapherder tot miljardair". De winkel puilt werkelijk uit van de kledij. Je kan niets noemen, in die sector, dat er niet hangt. De winkel is open van 8 tot 22 u door weekend en al.

  Nu speelt de huidige voetbalploeg van het dorp in de eerste provinciale maar heeft geen binding met het verleden.

  Akasztói (Stadler) Stadion P9090167-1 Stadler Stadion
  Het beroemde Stadler stadion in de gloriedagen ziet er nu zo uit........... en lijkt op een 'rapenveld'. De omgeving is nu verloederd. Dit lokt uiteraard vandalisme uit op grote schaal. Vooral de laatste jaren is het verval erger dan ooit.

  Sunflowaz  Untitled
  Producten uit het dorp: zonnebloemen en wijngaarden

  Sziki Vendégház - Akasztó
  Zin om te verblijven? Ga dan naar het familiepension.

  http://www.szallasinfo.hu/sziki_vendeghaz/  

  Sziki Vendéghaz: het lokale familiepension. Een typisch familiepension met 4 kamers. Men er zelf koken of genieten van de kookkunst van de gastvrouw. Elke kamer heeft eigen sanitair en een TV. Er is een kleine tuin. Dit pension kan men rechtstreeks boeken. Het ligt langs de hoofdweg nr. 53 de zgn Hoogstraat (Fő ut) 
  Sziki Vendégház (Dél-Alföld > Bács-Kiskun megye > Akasztó) Sziki Vendégház (Dél-Alföld > Bács-Kiskun megye > Akasztó)

  Volgen nu een aantal foto's over diverse onderwerpen.

  2007_07_07 046.jpg
  De verschillende soorten paprika en enkele andere groenten.
  2007_07_07 045.jpg

   
  Elk jaar is er een paardenevenement met diverse wedstrijden op de lokale ranch. Daar worden ook paarden en koeien van het grijze Hongaarse ras (met bijzonder scherpe lange hoornen) gefokt.
   
   De lokale peutertuin (Óvoda).                         Het cultuurcentrum - falúhaz  - zicht van de grote weg de fo ut.
   
  De lokale lagere school (Általános Iskola) met 120 leerlingen.

   Het gemeentehuis 
   
  De burgemeester Anthony Suhajda


  The Coat-of-Arms of the Village of Akasztó
  Het wapenschild van het dorp: een gepantserde arm met gouden aren in een blauw geel veld.

  Een detailkaart om het dorp te vinden op weg nr. 53 (Solt-Kiskörös).
  karacsony_041.jpg  P1120126
  Het cultuurcentrum (falúhaz) gerestaureerd met o.a. Europees geld -    Tijdens de feesten wordt de Szent Istvánstraat afgesloten

  faluhaz07.jpg  P1110988
   faluhaz17.jpg   
  Volksdansen aanleren aan de jeugd is een normale  zaak en op elk evenement zijn er optredens. 
  P1120042
  En....lokale schoonheden met pezsg
  ő (schuimwijn uit Izsák) Egészségére!
   karacsony_031.jpg De Hongaarse vrouwen bakken graag zoetigheden (süteményeket). Elke gast wordt daarmee verrast, maar niet bijster goed voor de lijn. Op het einde van het feest krijg je de rest gewoon mee. Op elk dorpsfeest is er wel een stand met zelfgebakken taarten.
  P1110986    P1110987

  Economisch gezien zijn er verscheidene wijnhuizen met eigen productie, wijnbereiding en uiteraard kelder (o.a. Akker Pince). De wijnboeren oogsten hun druiven zelf met veel volk (d.w.z. manueel) of doen beroep op moderne plukmachines of op Roemeense zigeuners. De geplukte druiven worden direct naar een coöperatieve gebracht. Daar worden de vrachten gewogen en de druiven nadien onmiddellijk geperst. Het sap wordt opgeslagen in grote inox silo's. Er worden zowel witte als blauwe druiven gekweekt en de oogst is in september. Soms begint men al einde augustus. In september zijn er dan de 'oogstfeesten' in Akaszto en de omliggende dorpen.  De provincie maakt een globale evenementenkalender op, te krijgen op de toeristische diensten. Op sommige van die feesten duikt dan de gouverneur van de provincie met zijn gevolg op. Elk evenement kent o.a. een stoet (felvonulást), een ruiterommegang met paarden en koetsen, volksdansen, proeven van wijnen, optredens van soms bekende Hongaarse vedetten, worden operette en operafragmenten gezongen en is er soms een schoonheidswedstrijd. Is de stad verbroederd met een buitenlandse stad dan duikt de broederstad op met groepen.

  Tweejaarlijks (augustus) is in Kiskörös een groot volksdansfestival (met o.a. buitenlandse groepen) met een heuse wedstrijd. Terzelfdertijd treden fanfares en harmoniën op in een soort competitie.


  18-05-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Akasztó en ruime omgeving - De puszta : beschrijving, fauna, flora.

  Akasztó ligt middenin het Kiskunsági Nationaal Park. Dit park is uitgezaaid over de gehele provincie. Het hoofdbureau is in Kecskemét. Parkwachters zijn actief in het park en onderhandelen o.a. met de boeren over beheer  van de gronden.  Zij dragen een herkenbaar uniform. Dit park bevat grote stukken echte puszta d.w.z. ongerept wild grasland. Daarin grazen grote kudden schapen en koeien bewaakt door herders. In die puszta lopen zandwegen (gezien de droogte zo hard als beton) en dit maakt dit gebied een fietsparadijs. Het is daarenboven zo vlak als een biljarttafel. Andere stukken van de puszta zijn gewoon akkerland geworden en daar worden dan maďs, zonnebloemen, koolzaad en luzerne gekweekt. In het voorjaar staan in de puszta grote waterplassen (soms mini-meren) met brak water. Daarin zijn soms heel interessante vogels te observeren. Is het voorjaar regenrijk dan zijn die poelen beduidend groter. In de zomer door de hitte drogen die poelen op en blijft de bodem achter quasi wit, een soort zoutafzetting. Er komen bijgevolg zoutlievende planten in voor. Men heeft in dit gebied een eindeloos vergezicht en twee meter boven het maaiveld geeft een formidabel vergezicht. Er zijn her en der uitkijktorens gebouwd. Die van de natuur houdt kan er wonderbaarlijke dieren en planten zien. Dit is het uitgesproken gebied van de Túzok(Otis Tarda - de Grote Trap) een streng beschermde vogelsoort. Rond die vogel zijn de laatste jaren intensieve Europese programma’s opgezet om  de aantallen opnieuw op het niveau van vroeger te brengen. Het verdwijnen van de herders en intensieve landbouw brachten deze vogel in serieus gevaar.
  De vogels zijn bijzonder schuw en ze vinden is niet eenvoudig. Hun kleuren zijn bijzonder aangepast aan de omgeving en ze benutten onevenheden in het landschap om discreet onzichtbaar te blijven. Ze hebben wel een voorkeur voor bepaalde plaatsen. Kent men die dan is het waarnemen wat eenvoudiger.Er vroeg bij zijn is de boodschap anders wordt door het 'spelen van de hitte' in de puszta het plaatje bijzonder onscherp. Observatie zonder sterke telescopen is bijna onmogelijk. Regelmatig organiseren de mensen van het nationaal park tellingen (lente, winter, na het broedseizoen).  Ik had het geluk dergelijke tellingen zelf mee te maken. Zit een vrouwtje ergens met kleintjes en er komt een bedreiging, dan geeft de moeder een signaal en gaan de kleintjes snel schuilen en houden zich dan bijzonder stil. Een beetje een gedrag lijk een fazant. Een goede observator vindt dan dan wel een of andere nek die ergens bovenuit steekt. Maar daarvoor moet men getraind zijn. Die witte nekken kunnen vrij goed waargenomen worden vanaf een toren mits een lange ervaring van naar die vogels te kijken.

     
  Zicht op een puszta en de beroemdste vogel ervan: De Grote Trap. Het nest is bijzonder eenvoudig, zelfs met moeite een kuiltje

  Beheerswerken herstelden de populatie langzaam. Jarenlang werk was nodig, met Europees geld. Het programma eindigde in 2008. Hopelijk kan in de loop van dit jaar een nieuw project opstarten via LIFE +. Wanneer iemand van dit programma een groep vogels ziet dan werden de coördinaten in een soort GPS kaartsysteem opgeslagen. Zelfs de landschappelijke omgeving wordt ingegeven samen met aantallen en geslacht.

  Hieronder: het baltsspel m.a.w. hoe versier ik de vrouwtjes? Bijzonder spectaculair om te zien...en  daar komen "kleintjes" van.
     
  Vindt een boer een nest (bijvoorbeeld tijdens het maaien) en  hij meldt dat bij een ranger dan krijgt hij, letterlijk, een beloning. Is een populatie in expansie dan komt dat eerder dikwijls voor omdat de nesten dan voorkomen op nieuwe plaatsen. Vanzelfsprekend gaan nogal wat nesten verloren door diverse oorzaken (roofdieren) en letterlijk weggemaaid. Om dit te voorkomen worden de eieren soms weggenomen en vlak voor het uitkomen opnieuw in het nest geplaatst. Dit vergt intense observaties. De laatste jaren worden vogels uitgerust met electronische apparatuur. In de winter wordt speciaal voedsel aangeplant om het "trekken" te verminderen. Dit lukt de laatste jaren aardig en dit in samenwerking met landbouwers. Want anders worden tijdens de trek deze prachtvogels ongenadig afgeknald in bepaalde landen. In Hongarije zelf staat op het doden van deze vogel 'een "astronomische" boete' (volgens de normen van het land).

     
           
  De symbolen en/of logo's van het nationaal park en het Tuzokprogramma
     
  De Mikla puszta waarin we fietsen (6240 ha groot).          Zo was het in de "goede oude" tijd in die puszta.

    
  Dit moet je gezien hebben!  Die vogel (de grootte van een kleine struisvogel) is adembenemend mooi.  En nog meer moois!


  Nog een gast uit de puszta: de Grauwe kiekendief (Circus pygargus) - foto van een heuse Vlaming Gerard Mornie.

  En wat vinden jullie van deze kleppers: het Hongaarse grijze runderras. Wordt nu opnieuw gekweekt op boerderijen in het nationale park. De stieren bereiken een hoogte van 145 tot 155 cm en een gewicht van 800 tot 900 kg, de koeien 135 tot 140 cm en 500 tot 600 kg.

   File: Ungarisches-steppenrind.jpeg File: Hongaarse Grijze Cattle.jpg Magyar szürke marha Vadosfán
  De gewone Hongaarse boer wou dit ras niet meer, wegens te onrendabel. Het was eigenlijk alleen geschikt voor vleesproductie. De overheid stimuleerde het opnieuw fokken van dit ras en gebruikt daarvoor de grote boerderijen in de puszta. In die puszta is zoveel ruimte dat per koe, 1 ha grasland wordt voorzien. Dat is ook nodig aangezien het grasland, volgens onze normen, mager is. In de zomer kan men dus gemakkelijk dergelijke grote groepen runderen zien her en der.

  Szöke mangalica tenyészkocák een Primagro telepen  
  Een andere pusztagast is de "mangalica" of het Hongaarse varken dat eruitziet als een schaap. Werd vroeger gefokt in de puszta maar is nu een boerderijdier geworden. Geeft formidabele hespen en salami. Leeft op sommige boerderijen halfwild en werpt in openlucht.

  12-05-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Akasztó - 1 mei op zijn Hongaars - Csatorna Buli langs een kanaal
  In de goede oude tijd, van het socialisme, werd 1 mei gevierd met parades allerhande waar de "dankbare" bevolking 'spontaan' ging juichen en wuiven naar de machtshebbers op een tribune op een of ander paradeplein. En de leiders namen de "dankbaarheid" van het volk spontaan in ontvangst. En de Hongaren gingen want niet gaan kon schadelijk zijn voor de carričre, werd geloofd.

  Nu gaat het er anders aan toe. Nu vieren de Hongaren het feest van den "arbeid" het liefst met een spetterende party langs een kanaal een zgn csatorna buli. Wij waren te gast op zo'n feestje langs een van de vele kanalen  hier in Akasztó. Geniet mee! En de meiboom wordt hier nog geplant. De meeste versieren het dorpsplein maar waar een huwbare dochter woont, staat de boom aan private huizen.


  Een kippeboutje op den BBQ dat moet smaken bij het aperitief

  De beroemde Hongaarse Halaslé, de vissoep bereid van karper en in de bogracs is overheerlijk. Er wordt gekookt met gas uit een fles.

  Kenners overleggen bij het aperitief. Een tent, een BBQ, een bogracs, bier, wijn en kletsen. Wat wil een mens nog meer? En het weer was zondermeer mooi.

  En wat doen de Hongaren ondertussen? Juist een lijntje uitgooien. Je weet maar nooit. Elke hengelaar met een vergunning mag met vier haken tegelijk vissen. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door bewakers. Dit belet niet dat de gewone hengelstok ook gebruikt wordt. Elke Hongaar droomt ervan zijn kinderen te leren hengelen.

  En dit is vragen om problemen, vrouwen met een hengelstok. En hup, Julia gooit een lijntje uit. En dit na een reeks, niet al te slappe, aperitieven

  En de overburen langs het kanaal zagen dat het goed was. Dit de geliefkoosde hobby van de gewone Hongaar, op zijn privé steiger langs een of ander kanaal.

  En dit is het kanaal. Dit loopt van Budapest naar Baja


  En iedereen was na afloop tevreden en daarna opgeruimd staat netjes!!!

  De meiboom staat aan een privé woning, dus is er een huwbare dochter

  De meiboom op het dorpscentrum van Akaszto, een traditie die hier nog gevolgd wordt.

  11-05-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenswaard

                                                        
  Hongarije in pocket formaat   

  Dit land (grootte 3 X België), boordevol cultuur en veel natuurschoon, beschikt over één van de mooiste hoofdsteden ter wereld, Boedapest. Uniek zijn ook de overblijfselen uit de Romaanse oudheid van 2000 jaar geleden, 400 jaar oude monumenten uit de Turkse periode, vele gebouwen uit het tijdperk van de Neogotiek en Art Nouveau, en de vele indrukwekkende kastelen, ook al is een groot deel hiervan reeds vervallen tot prachtige ruines. Dit land kende lange tijd bijzonder machtige en rijke families. Budapest werd gedeeltelijk ontworpen door dezelfde architect die het aanschijn van Parijs bepaalde, Georges Eugčne Haussmann. Men mag ook niet vergeten dat dit land bijzonder lang deel uitmaakte van het Hongaars-Oostenrijks dubbelrijk (tot na WO I). Het Habsburg 'geel' is nog in vele steden te zien.

  Natuurliefhebbers komen hier volledig aan hun trekken, bij het ontdekken van het Balatonmeer – het grootste meer van Europa -  en de vele omliggende bossen. De puszta herbergt een wonderbaarlijke fauna en flora met als koning de Grote Trap (Tusok-Otis Tarda). Door een bevolking van circa 10 miljoen en een grotere oppervlakte dan Belgenland is hier nog, wat men noemt, open ruimte. En een dorp eindigt aan de grens van het dorp. Daartussen ruimte zat. In het land zijn diverse nationale parken met een eigen beheer en specificiteit. Elk jaar bezoeken duizenden mensen de wereldbekende thermaalbaden en gezondheidscentra van Hongarije, die beroemd zijn om hun rustgevende en helende werking.

  Enkele jaren geleden zijn de kuuroorden begonnen hun aanbod aan behandelmethodes en service te optimaliseren.

  Enkele troeven van het land van de Magyaren:

  ·       Schitterend landschap met vele bossen en meren.

  ·       Het milde klimaat.

  ·       Perfect om te vissen, te jagen en van de natuur te genieten.

  ·       Thermaalbaden en wellnesscentra.

  ·       Uitstekende gezondheidsvoorzieningen.

  ·       Zeer goede internationale keuken.

  ·       Zeer lage criminaliteit.

  ·       Lage kosten voor levensonderhoud.

  ·       Lage prijzen voor onroerend goed met hoge waardestijgingen in de toekomst.

  Het klimaat in Hongarije.
  Hongarije is gezegend met een zeer mild klimaat, een mengeling uit land, Atlantisch- en mediterraan klimaat. De zomers in Hongarije zijn warm, met gemiddelde temperaturen tussen 23°C en 28°C, de herfst en het voorjaar zijn aangenaam en geven het landschap een sprookjesachtig uiterlijk met de vele kleuren. De winters zijn mild en droog met gemiddelde temperaturen om het vriespunt.
  Het gezondheidssysteem.
  Het niveau van de medische kennis in Hongarije is zeer hoog. Het beschikt over een groot netwerk aan ziekenhuizen met de modernste apparatuur en hoog opgeleide artsen en specialisten.
  De Hongaarse tandartsen zijn over de gehele wereld beroemd vanwege hun vakkennis.
  Door deze hoge standaard komen vele mensen, uit alle delen van de wereld elk jaar naar Hongarije om zich hier medisch te laten behandelen.
  Sinds de toetreding tot de EU enkele jaren geleden, is het voor buitenlanders die een onroerende zaak in Hongarije kopen, ook mogelijk zich te laten verzekeren in Hongarije

  Thermaalbaden.
  Hongarije is het land met de meeste thermaalbaden en wellnesscentra in de hele wereld. De geschiedenis van deze thermaalbaden gaat meer dan 2000 jaar terug. De Hongaren gebruiken deze thermaalbaden graag als ontmoetingsplaats met vrienden en familie, om te relaxen, te zingen of rustig een partijtje schaak te spelen. Momenteel beschikt Hongarije over meer dan 1.000 thermaal- en gezondheidscentra.
  Criminaliteit.
  Zoals ieder land in Europa heeft ook Hongarije haar eigen problemen met betrekking tot criminaliteit. Deze problemen concentreren zich echter voornamelijk rond de hoofdstad Budapest. Daarentegen zijn de gebieden rond het Balatonmeer nagenoeg vrij van enige vorm van criminaliteit. Mede hierdoor zijn deze gebieden erg geliefd en besluiten veel buitenlanders juist hier een (tweede) huis te kopen. Vooral Nederlanders hebben dit reeds lang ontdekt.

   Kosten voor levensonderhoud.
  Hongarije is bij de meeste mensen bekend als een zeer goedkoop land. Desondanks dat ook Hongarije de laatste jaren geleden heeft onder de Europese inflatie, is het nog steeds één van de weinige landen in Europa waar men zeer goedkoop kan leven.
  De dagelijkse inkopen in de supermarkt of een etentje in de vele goede restaurants die Hongarije rijk is maken het verschil duidelijk. De prijzen zijn hier vaak slechts de helft tot een derde van deze die u thuis gewend bent, soms zelfs nog minder.
  Werknemers verdienen momenteel in Hongarije tussen  € 250 en  € 400 per maand.
  In de komende jaren zullen deze inkomens zich langzaam maar zeker aanpassen aan de Europese standaard.

   

  04-05-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (18 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Akasztói Bucsu 2009
  30/04/10
  De jaarlijkse Bucsu Feesten in Akasztó. In 2009 waren we erbij!

  De naam van deze feesten (Bucsu) betekent letterlijk "einde" en zijn gebonden aan het einde van de druivenoogst en tegelijkertijd zijn het ook "Mariafeesten". Het programma werd in een vorige bijdrage gepresenteerd. In feite zijn in veel dorpen in de omgeving evenementen (de provincie publiceert een lijst van deze evenementen die ook op het internet te raadplegen zijn) rond de druivenoogst en het einde ervan. Zelfs voor het woord evenement of event hebben de Hongaren een eigen woord: "Rendezvény". Elk jaar in september zijn er dergelijke evenementen die altijd verwijzen naar een rijke oogst en gebonden zijn aan een lokale heilige. Veel van die evenementen gaan gepaard met iets wat wij kennen als de lokale 'ker(k)mis". Het is dan ook normaal dat allerlei kermisattracties opduiken op die feesten samen met een reeks verkoopstanden (kramen) waar allerlei dingen verkocht worden van dingen die wij verbinden aan onze jeugd: de zogenaamde goede oude tijd. Toch bestaat dat hier nog. Zo de feesten zijn een combinatie van vieringen rond het einde van de druivenoogst samen een de lokale kermis.


  Elk evenement in de dorpen heeft een stoet wat wij een ruiterommegang noemen. Alleen hebben de Hongaren iets met paarden. Het is dan ook normaal dat in het kader van de viering een optocht (een felvonals) doorgaat met paarden en koetsen. Elke combinatie, paard en/of koets wordt voorgesteld en komen uit Akaszto en omliggende dorpen. De combinaties zijn genummerd en er is een soort wedstrijd (versény) voor de mooiste combinatie. Diverse rassen worden  getoond in de optochten.

  In Hongarije zijn majoretten, fanfares en harmonieën nog steeds een grote traditie. Die muziekgroepen kennen zowel straatoptredens als optredens voor een jury. Hier zien we in Akaszto de groep van Solt, een stad van een twintigttal km van Akaszto. Majorette zijn is in dit land belangrijk. De kledij is belangrijk en er wordt bijzonder hard geoefend voor de optredens. Vanzelfsprekend zijn er ook wedstrijden voor dergelijke groepen van muzikanten met majoretten. Het gebouw in de achtergrond is de lokale 'cremerie' waar een bol ijs een halve euro kost. In Akaszto zijn er zo twee zaken, ook open op zondag, taarten in overvloed. Zo zelfs midden de week een aantal taarten bestellen of gewoon meenemen is hier volkomen normaal. In Brakel kan men alleen dromen van zoveel goeds!

  Hier zien we de groep van Solt met een zittend optreden. De dirigent geeft een woordje uitleg over de uitgevoerde nummers.

  Een close up van een majorette.

  De groep van Solt is klaar voor een optreden dat bijzonder stijlvol is. Een zogenaamde show die vooraf ingestudeerd is. Kledingwissels tussen de nummers door is volkomen normaal.

  De feesten rond het einde van de druivenoogst gaan ook gepaard met optochten en voorstellingen van een reeks hulpdiensten. Op de foto een spuitwagen van de brandweer van Akaszto.

  Op die evenementen willen de Hongaren uiteraard eten en drinken. Eten betekent o.a. het eten van pörköllt een soort stoverij (van kip, varken, schaap en wildvarken), bereid in een "bogracs". Een driepikkel met een ketel. Het wordt verwarmd met gas. Het is normaal dat een aantal firma's in het kader van P(ublic)R(elations) relaties uitnodigen te komen eten op het feest. Eten en drank zijn dan gratis.


  Gezien ze ons in het dorp reeds min of meer kennen werden wij 'uitgenodigd' even te komen eten, wat dan ook prompt deden.

  Zoals gezegd gaan de feesten gepaard met een lokale 'kermis'. Attracties kunnen dan ook niet ontbreken. Voor elk is er wat wils. Uiteraard ook voor de kleinsten. Een 'molen' zoals we er een uit onze 'jeugd' kennen.

  Weet je nog: "Du schwarzer tszigeuner", (liedje uit de sixties van Karel Goth). Een 'schietkraam' zoals wij dat reeds lang kennen.


  Vrouwen, hé. Die pronken graag met "bont". Hier probeert Rita een exemplaar en Olga als specialiste keurt. Of het bont echt is, is hier geen punt.

  Een van de buren in Akaszto produceert meubelen in rotaan. Hij is dan ook tegast op het evenement en twee 'kenners" testen het....

  De paarden worden ongeduldigd.

  De Hongaren kennen ook hun "cowboys". Hier zien we er eentje op zijn paard met de onvermijdelijke zweep. Ze doen niets liever dan recht op hun paard staan en de zweep moet knallen. Elke stoet moet daarmee eindigen.Na de stoet geven ze her in der op straat spontane voorstellingen. Veel mensen kennen enkel dit beeld van Hongarije. Dus wat doen de Hongaren. Dit cliché bevestigen............. Het Hongaarse woord voor deze persoon zullen we jullie besparen!!!

  En wie dook op het feest op. Jawel de coiffeuse. Belgen in Spanië hebben een eigen 'Belgische' coiffeur of coifeuse. Wij moeten het stellen met een lokale. Want Belgen die naar Hongarije uitwijken zijn bijzonder schaars. De dochter van de lokale coiffeuse (is ze niet mooi?) was majorette. Den Eric maakte van het optreden 'exclusieve' foto's. Met een verleden in een 'gazet' is dat normaal. En wat deed den Eric? Die foto's tonen aan de moeder. En wat deed Robert? Dit gevoelige moment vastleggen op foto. Voor het nageslacht waarschijnlijk(?!). Papier kan niet liegen..........

  30-04-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De meisjes van de Spar
  01/05/10
  Op 6/09/09, hielden de bedienden van de Spar, Dombovar hun personeelsfeestje in de panzio van Kocsola.
  Het opschrift op de taart luidt vrij vertaald als volgt: "2009 oogstbal Spar".


  De Hongaren weten wel wat feesten is, alles is steeds in overvloed, wijn, eten, taart en muziek.
  Vriendelijk als ze zijn, werden wij dan ook spontaan uitgenodigd op hun feestje, voor hun een erezaak, nl. 2 buitenlanders op hun feest.


  Alles ging door in traditionele klederdracht, let op dit zijn de kleuren van de Spar winkels maar ook de nationale kleuren van Hongarije.
  En de Hongaren pronken nog al wat graag met hun nationale kleuren, iets wat wij Belgen missen, op dit gebied zijn wij echt koele kikkers, andere volkeren zijn fier op hun nationale kleuren.
  De gehurkte vrouw was deze avond de grapjas van dienst en zij kon er wat van.


  Olga heeft er weer een nieuwe vriendin bij.


  En, ambiance vollen bak! Changez !!!


  Schattig, niet?


  Even opwarmen voor de grote show.  Enne, mevrouw, uitgeteld? Ba nee, even een dipje!
  Enne, we hebben verder gefeest tot diep in de nacht!
  En we gaan nog niet naar huis, bijlange niet...........!

  28-04-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parlementsverkiezingen april 2010. - Een aardverschuiving - de socialisten afgestraft - rechts rukt op

       De Hongaarse president.
  Head_image

  In april 2010 werden de vierjaarlijkse parlementsverkiezingen georganiseerd in twee ronden (met geheime stemming) met districtstemmen en lijststemmen. Dit parlement (Országgyűlés) telt 386 leden die verkozen worden via een complex systeem (een van de meest complexe van heel Europa). 176 worden verkozen via  zgn. éénzetelkiesdristricten, 152 via evenredige verdeling over regionale lijsten in kiesdristricten met meedere zetels en 78 via een compensatiesysteem (bestemd om kleinere partijen aan zetels te helpen - een soort reststemmensysteem te vergelijken met onze vroegere apparentering). Een Hongaar kan geen  kandidaten van nationale lijsten verkiezen. Er geldt een kiesdrempel van vijf procent. Een winnaar in een district gaat hoe dan ook naar het parlement.
  Een kiezer kan in de eerste ronde twee stemmen uitbrengen: een  voor een kandidaat van zijn keuze en een voor een partij die deelneemt in zijn kiesdristrict. Via een ingewikkeld systeem dat te maken heeft met het percentage van de opkomst en het percentage van de behaalde stemmen kan een kandidaat verkozen worden in een eerste ronde of verwezen worden naar de tweede. In de tweede ronde kan de kiezer weer tweemaal stemmen. Zijn de kandidaten verkozen in de eerste ronde, dan is er dat district geen tweede rond.  Er is geen opkomstplicht. In Akaszto waren de  3 stembureaus georganiseerd in de twee peutertuinen en de lagere school en de bureaus waren open van 6 tot 19 u. De kiezers ontvangen een oproepingsbrief (Ėrtesitő - net zoals bij ons met de naam, de nummer in de kieslijst en zijn adres en de plaats maar men kan gaan stemmen). Die deelneemt aan de stemming moet het kiesregister tekenen. De districten zijn gespreid over de komanaten  (megye of provincie). Per district is een aantal vertegenwoordiger vastgelegd.

  De partijen.

  FIDESZ (Fiatal DEmokraták Szövetsége - "Alliantie van Jonge Democraten" nu eerder BurgerUnie en in coalitie - sedert 2005 - met de Hongaarse Christendemocratische Volkspartij - Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP -).

  Fidesz logo.png      Christian Democratic People's Party logo.gif Partij gesticht in '44 en heropgericht in '89

        Leider Viktor Orbán (1963 - eerste minister tussen 1998-2002 -). De Hongaren noemen hem hun nieuwe 'koning'.

  Hij werd bekend door een speech die hij gaf op het Heldenplein in 1989 (bij de herbegraving van Imre Nagy - een held en tijdelijk eerste minister tijdens de Hongaarse revolutie van 1956) waarin hij vrije verkiezingen eiste en het vertrek van de Sovjettroepen.
  De partij is conservatief, centrum-rechts (sociaal), centrum-links (economisch) en lid van de EVP (Europese VolksPartij) en heeft 14 zetels in het Europees Parlement. De partij ontstond aan de universiteiten als anti-communistische (liberale) beweging en moest eerst in de clandistiniteit vergaderen. Eerst was de beweging eerder liberaal en aangesloten bij de Liberale Internationale. De wijziging in de naam naar 'conservatief' veroorzaakte een scheuring in de partij. Een aantal leden gingen over naar de liberalen. De partij was diverse keren in de meerderheid (sinds de vrije verkiezingen) doch de laatste jaren vooral in de oppositie (sedert 2002). Eerst de gemeenteraadsverkiezingen (2006) en later de Europese verkiezingen (2009) deden de partij goed en plaatste ze weer op een prominente plaats in het politieke spectrum. Zij profiteerden van de slechte economische resultaten van de regering met de socialisten (MSZP) in de meerderheid met eerste minister Ferenc Gyurcsány (die loog in een speech over de ecomische situatie). Ze trokken naar de verkiezingen met de slogan: "Het is nu het moment". De eerste ronde (opkomst 64%) voor deze partij was een groot succes met 52% van de stemmen (In Bacs Kiskun zelfs 60%). Dit bezorgde de partij 119 individuele zetels en 87 regionale zetels. Totaal 206, een royale meerderheid die Fidesz zeker in de regering zal brengen. De huidige Hongaarse president
  László Sólyom (zie foto bovenaan) behoort tot die parti
  j.

  De MSZP (
  Magyar Szocialista Párt - noemt zich Sociaal Democratisch doch opvolger van de Communisten).

  Mszp logo.png    Leider Attila Mesterhazy (1974)

  Deze partij is gesticht in 1989 als opvolger van de Hongaarse Socialistische Werkerspartij eigenlijk de communisten (aan de macht tussen 1956 en 1989). De partij kan beschouwd worden als centrum-links, zeker niet nationalistisch, aanhanger van de vrije markteconomie. Ze is lid van de Socialistische Internationale en de partij van de Europese socialisten. De vorige Hongaarse eurocommissaris László Kovács behoorde tot die partij. De partij leverde diverse eerste ministers waaronder Gyula Horn (onder zijn bewind werd het gordijn geknipt, doch over zijn rol in 1956 bestaat onduidelijkheid), 
  Ferenc Gyurcsány en Gordon Bajnai. De partij was aan de macht in 2002 en 2006 (49% en 190 zetels). De grootste klap voor de partij was een uitgelekte boodschap waarin de partijleider aangaf dat de gepresenteerde cijfers over de economische situatie vals waren (vlak voor de verkiezingen van 2006). Dit werd ook uitgebuit door een intussen ontstane nieuwe partij: Jobbik. 2010 gaf een serieuze klap voor de partij: 19% en 28 zetels (geen individuele na de eerste ronde). Finaal werd het afstraffing.

  JOBBIK of Beweging voor een beter Hongarije (Jobbik Magyarországért Mozgalom
  , IPA).

  Jobbik Magyarországért Mozgalom.png   Leider: Gábor Vona (1978)

  Deze radicaal rechtste partij werd opgericht in 2003 en is nationalistisch ingesteld. Tegenstanders verwijten de partij neo-nazisme en anti-semitisme. In 2009 veroverde de partij drie zetels in het Europese Parlement. Zelf omschrijft de partij zich als: conservatief, radicaal, patriotisch en christelijk met als basisdoel het beschermen van de Hongaarse waarden en interesses. Ze besteedt veel aandacht aan de vele Hongaren die als minoriteit in de omliggende landen leven. Ze willen voor hen zelfbeschikking en autonomie. In oorsprong is de partij een rechtste vereniging van protestantse en katholieke studenten. De partij bouwt verder op een vorige partij MIEP (
  Magyar Igazság és Élet Pártja, in het kort: MIÉP - partij voor rechtvaardigheid en het leven) die eveneens radicaal rechts was maar eerder racistisch in de benadering van het minderhedenprobleem (zelfs pleitte voor vormen van geweld). Jobbik ziet dat meer cultureel in de benadering van dit probleem.

   De partij opteerde ervoor de oude "strepen" (in gebruik sedert 1200) van het huis Árpad (de stichtende dynastie onder Hongaarse stammen) in de symboliek te gebruiken. Dit leidde tot grote controverses in het land omdat die strepen uitdrukkelijk voorkomen in de Hongaarse symbolen.  De partij is zonder meer eurosceptisch, docht behaalde 3 zetels bij de laatste Europese verkiezingen. De grote sprong kwam er echter na de protestbewegingen in Budapest na de uitgelekte speech van de toemalige eerste minister, waarin hij verklaarde dat de economische cijfers vervalst waren. Er werden wekenlang protesten georganiseerd in de hoofdstad. Daaraan namen diverse partijen deel en deze kenden een climax rond de herdenking van de Hongaarse revolutie. Een protestmars van Jobbik werd op hardhandige wijze uit elkaar geranseld. Daardoor werd hun partij in de meest positieve zin geassocieerd met de revolutie van '56. Dit deed de sympathie voor de partij groeien. Die publiceerde prompt een manifest voor een nieuw beleid dat echter door de bestaande media werd doodgezwegen. De campagne voor de Europese verkiezingen kon echter dit manifest op de voorgrond brengen door de inzet van Krisztina Morvai, een advocate en mensenrechtenactiviste die zelfs geen lid van de partij was. Ze werd dan ook vlot verkozen in het Europese parlement.

   op tournee voor de verkiezingen.

  File:Magyar Gárda Kórus.jpg  Jobbik - RADICAL CHANGE 2010  Met deze slogan werd naar de verkiezingen  getrokken.

  Bijzonder omstreden is het optreden van de Hongaarse garde tijdens de partijmeetings. Die is door een rechtbank buiten de wet gesteld, doch zij storen zich daar niet aan. Een ander eikel punt is de houding van de partij tegenover de zigeuneurs en de joden. De partij deed een goede zaak in de huidige verkiezingen: 16% en 26 zetels in de eerste ronde. Finaal resultaat is een echte doorbraak.

  MDF (Hungarian Democratic Forum -
  Magyar Demokrata Fórum (MDF)

  Hungarian Democratic Forum logo.gif   Leider Ibolya Dávid een advocate.

  Gesticht in 1987 was deze partij, in het verleden, dikwijls aanwezig in het parlement en de regering. Centrum-rechts met een liberaal conservatieve en christen-democratische achtergrond. De partij leverde zelfs de eerste minister tussen '90 en '93. De partij was ooit in coalitie met Fidesz. De partij die in de meerderheid (2006-2010) zat met de MSZP verbrokkelde helemaal en verdween nu uit het parlement met slechts 2% van de stemmen. De problemen begonnen pas echt na de val van Gyurcsán.

  LMP (Politiek kan Anders - Lehet Más a Politika!
  , met als accronym LMP) een nieuwe groene partij (2009)

      Leider:András Schiffer (1971).

  De partij pleit voor verandering. Ze noemen zich authentiek met nieuwe gezichten en met propere handen (geen corruptieverleden) en pleiten voor dialoog met de bevolking. Duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en participatie zijn hun ordewoorden. Ze is ontstaan uit een soort beweging (een NGO) om de Hongaarse politiek te hervormen. De partij trad al sterk op de voorgrond bij de Europese verkiezingen (2%). De huidige verkiezingen werden een klapper van formaat met 7% en 5 zetels en meteen in het parlement.

  SZDSZ (De alliantie van de vrije democraten -
  Szabad Demokraták Szövetsége - een liberale partij - 2009).

  File:Alliance of Free Democrats logo.png  Leider: Attila Retkes.

  Deze partij is lid van de ELDR (Europese Liberale Democraten). Deze partij, die eigenlijk reeds vroeger bestond,  zat met de socialisten in de vorige meerderheid en regering. Ze had 20 zetels. De problemen begonnen bij het eventueel opbreken van de meerderheid met de MSZP in 2008 na een constructieve motie van wantrouwen in het parlement. Ze verbrak de coalitie doch de partij versplinterde. Deze partij leverde ooit de eerste verkozen president van Hongarije maar werd afgestraft in de laatste verkiezingen voor het Europese parlement. De huidige nationale verkiezing werd helemaal een ramp met 4% en geen zetels.

  Civil Movement een totaal nieuwe partij (CM)
  .
  Image

   Leider: Mária Seres een huismoeder. Zij werd bekend, haar partij nauwelijks.

  Deze partij kwam totaal uit het niets in de verkiezingen. In een petitie verzamelden zij 600.000 handtekeningen. Geen geld, niets en een zeer korte campagne via het internet. Zelfs het vinden van kandidaten was een huzarenstukje. De partij verzamelde 45.000 stemmen, na de eerste ronde.

  Slotbeschouwing: twee belangrijke partijen die erbij waren sinds de onafhankelijkheid (MDF en SZDSZ) werden uit het parlement gestemd! In hun plaats kwamen Jobbik en de Groenen. Fidesz levert de nieuwe eerste minister met een 2/3 meederheid in het parlement. Hen wacht de taak Hongarije uit het economisch moeras te trekken
  .

  Image

  De nieuwe regering bestaat o.a. uit een reeks oudgedienden van Fidesz.
  Image

  De nieuwe eerste minister Viktor Orban wacht een zware taak. 
  György Matolcsy wordt de minister van financiën eigenlijk van nationale economie een soort super minister
  János Martonyi wordt de minister van buitenlandse zaken

  Enkele resultaten. (opkomst 64% zonder opkomstplicht)


   
  Na de eerste ronde zag de samenstelling van het parlement zo uit. Er waren echter in de tweede ronde nog een hele reeks zetels te verdelen.


  Deze kaart gaf duidelijk het overwicht van FIDESZ aan in de individuele kiesdristicten, na de eerste ronde.

  De man van de streek (district Kiskörös) is Sandor Font. In het district hier behaalde hij 71% van de stemmen. De partij haalde in de provincie (Bacs Kiskun) zelf 60% (op één na het beste resultaat van het land) van de stemmen. Fidesz behaalde 5 zetels, Jobbik 1 en MSZP 1.
  In de territoriale districten zag de situatie er zo uit, na de eerste ronde.

  Het eindresultaat geeft een echte aardverschuiving. Fidesz heeft een tweederde meerderheid en kan alleen regeren.  Besluit: Fidesz pakt 262 zetels, de socialisten (de voormalige communisten) vallen terug op 59 zetels, een regelrechte afstraffing. Uiterst rechts Jobbik treedt spectaculair in het parlement met direct 47 zetels. De verrassing is de intrede van een nieuwe groene partij LMP die zowaar 16 zetels haalt. Fidesz kan alleen regeren maar hen wacht de aartsmoeilijke taak Hongarije uit het economisch moeras te halen. De nederlaag voor de socialisten was te verwachten gezien hun geknoei in de laatste jaren. 


  De zetelverdeling na de individuele kiesdistricten in het land, na ronde twee.  De situatie in de hoofdstad Boedapest.

  De compenserende stemmen geven volgend beeld (de zogenaamde nationale zetels): een soort apperentering zoals bij ons vroeger
  Jobbik: 21, Fidesz: 3, MSZP: 29, LMP: 11


  Verdere details op:
  www.valasztas.hu


  12-04-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VLAG
  20/01/010
  De drie kleuren van de Hongaarse vlag komen voort uit de hoofdkleuren van het wapenschild, diep rood, wit of zilver en diep groen.

                                       

  Het wapenschild van Hongarije is onstaan in de 11e eeuw onder koning Béla III, een rood schild met een wit Byzantijns kruis of  patriarchaal kruis. Op het huidig schild staan links, vier horizontale rode strepen en vier zilveren (wit ) strepen, die verwijzen naar de Donau,Tisza,Drava en Sava, dit waren de belangrijkste rivieren in het oude Hongaars Koninkrijk. Rechts staat een patriarchaal kruis met een kroon aan de voet. Het groene gedeelte verwijst naar de drie belangrijkste berggebieden in het oude Hongaarse rijk: de Tatra, Fatra, en Mátra. De Tatra en Fatra liggen tegenwoordig grotendeels in Slowakije. De symboliek van de rivieren is echter niet historisch gestaafd. Het Patriachen kruis komt ook voor in het wapen van Slowakije, in een ietwat andere weergave. Het schild is gekroond met de gouden kroon van St Istvan (Stefan-zijn feestdag is in Hongarije (20/08), de nationale feestdag), patroonheilige van Hongarije, deze kroon stamt ook al uit de 10 ŕ 11e eeuw. Deze kroon werd door de Nazi's meegenomen als oorlogsbuit en later door de Amerikanen teruggevonden en meegenomen naar Amerika op het einde van WO II. Ze werd bewaard in Fort Knox, en later door president Jimmy Carter aan de Hongaren teruggegeven. Iets wat in die periode tot een grote woede leidde. Dit was nog de periode van de zgn.'Koude Oorlog'.

                                                                                     

  31-03-2010 om 17:08 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hongarije in het kort
  31/03/010
  Hongarije in het kort.
                                         
  Hongarije telt 19 "Megye" (provincies), plus het district Budapest. Het belangrijkste regionaal bestuursniveau van Hongarije zijn de comitaten of de provincies (megye). Die provincie wordt bestuurd door een gouverneur. Elke provincie heeft uiteraard een hoofdstad. Soms duikt zo'n gouverneur met zijn hele gevolg op, bij lokale evenementen en geeft een speech. Bijvoorbeeld bij vieringen rond 20 augustus. Sinds 1990 krijgt elke stad met meer dan 50.000 inwoners de status van stad met comitaatsrecht, sinds 2005 zijn er dat 23.

  Volgens de telling van 2009 telt Hongarije 9.905.596 inwoners. Dit was in 1980 nog 10.701.063 inwoners.
  Etniciteit en taal:
  Over het algemeen is de etniciteit vrij homogeen, volgens een telling in 2001 maken de etnische Hongaren 92% van de bevolking uit.

  .      Telling 2001   pct schatting  pct
  Hongaren 9.416.045 92,33 . .
  Roma 189.984 1,86 500.000 4,90
  Duitsers 62.105 0,61 210.000 2,06
  Slowaken 17.693 0,17 105.000 1,03
  Kroaten 15.597 0,15 85.000 0,83
  Onbekend 570.537 5,59 . .

  De situatie van de Roma's is moeilijk, en sinds de val van het Communisme is het alleen maar verergerd. Hun opleidingsniveau is laag, en de werkeloosheid hoog. Hun bewoning ziet er dikwijls niet al te best uit (soms langs grotere wegen of aan de uitkant van het dorp). Er zijn echter ook 'rijke' zigeuners en die laten dat dan graag zien. Veel hangt af van de streek waar ze wonen. In de scholen krijgen hun kinderen extra voedsel (bijvoorbeeld een ontbijt) en men poogt ze zo goed mogelijk op te vangen in het gewone onderwijs. Ze spreken gewoon Hongaars, wat niet belet dat ze hun eigen taal nog steeds kunnen spreken.
  Het Hongaars is de enige officiële taal in Hongarije. Het is een Fins-Oegrische taal, die geen enkel verwantschap heeft met de naburige talen (Slavische talen en het Romeens dat eigenlijk een Latijnse taal is).
  Naar onze maatstaven is de kennis van vreemde talen zeer matig. De ouderen spreken soms Duits, de jongeren proberen zich te redden in het Engels, maar leren het nu aan vanaf jonge leeftijd. Dikwijls via privé leraren. Aan de universiteiten en hogescholen spreken de studenten en docenten zeer goed Engels. Dit blijkt uit hun deelname aan Erasmusuitwisselingen en deelname aan "internationale weken" van hogescholen. Men kan hier ook in twee universiteiten Nederlands studeren.  Ondanks dat vroeger het Russisch als tweede taal werdt aangeleerd, zal je een Hongaar moeilijk kunnen bewegen om een mondje Russisch te spreken.

                                      

  Deze foto illustreert een beetje Hongarije: lekker eten , goede wijn. Maar er is veel meer in dit mooie land.

  31-03-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hongaarse keuken

  31/03/010
  Hongaarse gerechten
  De Hongaarse keuken is kruidig en lekker, meestal komt paprika en look erin voor.
  Vrijwel iedereen heeft weleens 'goulash' ge-eten of er over gehoord. Maar wist u dat goulash eigenlijk een soep is ,die men hier in Hongarije “gulyás” (goelaasj) noemt. Het is het meest bekende gerecht uit Hongarije dat oorspronkelijk een simpel eenpansgerecht is, die herders (gulyás) vroeger op de poesta bereidden. Deze herders hadden een nomadenbestaan en trokken met hun runderen en schappen over de steppes, de zgn puszta. De herders moesten dus met zo min mogelijk spullen reizen en daarom werd alles in één ketel boven een open vuur klaargemaakt. -Algemeen gezien zijn éénpansgerechten hier zeer populair-. Dit kookstel bestond eigenlijk uit een driepoot (állvány)  met daaronder een op speciale manier gevormde ge-emaileerde kom (bogrács), deze kookuitrusting wordt heden ten dage nog steeds door iedereen gebruikt en dat voor zomerse etentjes en grote party's. De kok, een man meestal, neemt zijn taak "au serieux", bij een goed glas wijn en wat vrienden, kokkerellen ze een paar uur tot alles klaar is. Deze kookstellen met speciale gasbrander, zijn zowat overal te koop en denk niet dat het iets is voor de toeristen. (Hongaren zijn gek op die manier van koken).Vaak gebruikten zij ingrediënten die op dat moment voorhanden waren: ui, tomaat, paprika, andere groenten die zij verder nog konden vinden en natuurlijk rundvlees. Een speciale versie voegt er dan nog bonen aan toe. Dat suddert dan een paar uur in de ketel totdat "de smaken met elkaar waren getrouwd". De gulyás komt het meest tot zijn recht als deze in de ketel op open vuur is bereid, maar smaakt ook heerlijk als u deze zelf in de keuken maakt.
      

                                                           

       Hongaarse goulash
                    Ingrediënten voor goulash

  • 500 gram stoofvlees in fijne blokjes
  • 1 rode paprika grof gesneden blokjes en ontdaan van zaadlijsten
  • 1 groene paprika, grof gesneden blokjes en ontdaan van zaadlijsten
  • 4 tomaten, in stukken
  • 1 bakje champignons  grof gesneden
  • 2 uien  grof gesneden
  • 2 eetlepels boter
  • 1 eetlepel paprikapoeder 
  • 5 teentjes knoflook
  • 4 eetlepels tomatenpuree
  • zout
  • peper
  •  maizena

   Bereidingswijze van Hongaarse goulash

  Verhit de boter en braad hierin het met zout en peper bestrooide vlees aan. Blijven omscheppen.
  Als het vlees wat gekleurd is, voeg je de uien en het paprikapoeder toe en pers je de knoflook boven de pan.
  Bak de uien en knoflook ca. een minuut of 5 mee.
  Voeg de verse tomaten en de champignons toe en bak deze ook even mee.
  Voeg de tomatenpuree met ruim water toe en roer goed door.
  Breng opnieuw aan de kook en laat alles ca. 2 uur sudderen op klein vuur met een deksel op de pan.
  Paprika toevoegen en nog ca. 30 minuten laten sudderen.
  Evt. binden met maizena aangelengd met water...

  Goulash wordt opgediend met brood, rijst of frietjes

      
                                                

       Pörkölt (varkensstoofpot)
                     Ingrediënten voor Pörkölt

   • 750 gram varkensschouder
   • 2 eetlepels bloem
   • 75 gram boter
   • 4 uien
   • 3 teentjes knoflook
   • 1 theelepel paprikapoeder
   • 1 theelepel piment
   • 1 theelepel gemalen komijn
   • zout
   • 1 theelepel vers gemalen peper
   • 2 eetlepels tomatenpuree
   • 4 deciliter vleesbouillon
   • 2 deciliter rode wijn
   • 400 gram snelkookrijst
   • 3 paprika's
   • 4 tomaten                                         
   • 2 deciliter zure room
   • 1 eetlepel fijngehakte peterselie        
  • Bereidingswijze van Pörkölt (varkensstoofpot)

   Snijd het vlees in blokjes van 3 cm. Doe ze in een kom en bestrooi ze met de bloem. Verwarm de boter in een grote braadpan. Pel intussen de uien en knoflook en snijd ze klein. Bak ui en knoflook in de boter  goudgeel en zacht op matig vuur. Doe het vlees erbij en bak dit al omscheppend aan alle kanten aan. Voeg paprikapoeder, piment, komijn, zout en peper toe en roer er de tomatenpuree door. Schenk de bouillon en wijn erbij, roer het geheel even door en dek de pan af. Breng aan de kook en temper het vuur. Laat ca. 1 uur zachtjes stoven tot het vlees gaar en mals is geworden. Was de paprika's en snijd ze doormidden. Verwijder zaad en zaadlijsten en hak het vruchtvlees in niet te kleine stukken. Snijd de gewassen tomaten grof. Voeg paprika en tomaat in de laatste 30 min. van de stooftijd toe. Kook de rijst volgens de aanwijzing op het pak en houd hem warm.  Roer de zure room (tejfol) er vlak voor het serveren door. Doe de pörkölt over in een voorverwarmde diepe schaal. Bestrooi nog met de peterselie en doe de rijst apart.
   Tip: Als het stoofvocht te veel inkookt, voeg dan zo nu en dan wat extra bouillon,
   vermengd met wijn, toe. Blijft het geheel te nat, stoof dan enige tijd zonder deksel zodat het vocht kan inkoken

    

   

  30-03-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe Blog
  Sinds een paar weken actief,info en over het leven in Hongarije.
  Reis ervaringen en weetjes
                              http://www.godinhongarije.webs.com/            
                         

  27-03-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijnkeuring in Kocsola
  KOCSOLA 13/03/10
  Ieder jaar is er een wijnkeuring in het dorp en dit gaat gepaard met een gezellig onderonsje in de Panzio.
  Iedereen brengt een paar van zijn beste wijnen mee en die worden dan gekeurd door een vakjury. Ook onder elkaar worden er proefsessies gehouden "zo van de mijne is toch een beetje beter dan die van u." Ik als genodigde, buitenstaander en buitenlander kreeg nog al wat proefsessies voorgeschoteld. Ze kennen mij allen een beetje, maar nu was ik onder hen, dus van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om mekaar beter te leren kennen en deze mensen zijn de vriendelijk zelve, dus mondje Duits met een paar elementaire Hongaarse woorden en we zijn vertrokken voor een goed gesprek, na een paar glazen wijn wel te verstaan.

  Mevrouw de burgemeester overhandigt buurman Laszlo zijn oorkonde.  Wel gedaan Laci! nen dikke proficiat!  De keurder overhandigt  het klassement aan de Burgemeester.  Buurman Janos had weer eens alle oorkonden in de wacht gesleept. Brons, Zilver en Goud, hij heeft er een kast van vol. Maar,... de wijn van vriend Janos mag je bij de beste van Europa noemen, als is hij voor eigen gebruik en ook een beetje voor mij.  Vrienden onder elkaar bij een goed glas wijn.  Alles opgefleurd door de lokale muziek virtuoos. Ik moet zeggen die kerel speelde verduiveld alles op gehoor, je neuriede een liedje een paar maal en voila het kwam spontaan uit zijn accordeon. En zo klonk voor het eerst, uit zijn schitterend instrument, " La paloma blanca van Georges Baker Selection".


  Goede wijn, zouten gebakjes en gezelligheid, het bestaat nog.  Janos en zijn vriend zitten gespannen te wachten tot de pörkölt op tafel komt.  Als je 500 Forint op het accordeon deponeert speelt hij, uw verlangde lied, maar u bent wel verplicht om mee te zingen !!!
  En dit neemt men héél serieus.
  De voorzitter en onze tafelgenoot klinken op de vriendschap.  Algemeen zicht.  Janos, wordt als laatste afgeroepen voor zijn "prijs" en geloof me, ik dacht dat hij het zou besterven moest hij geen oorkondes gekregen hebben, nu ik er bij was.  Enne gaan we der nog eentje zingen?? ja, natuurlijk en heel serieus over een verloren liefde!

  26-03-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kocsola in de winter
  KOCSOLA 10/03/10
  Na een paar vriezenachten begin maart, kwam plots opnieuw de sneeuw. Op 10/03/10 sneeuwde het gans  de dag en 's nachts lichtjes en zie hier het mooie resultaat, A Endre onder een mooi maarts sneeuwtapijt, gelukkig na een dag, was alles verdwenen.

  26-03-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het dorp Akasztó, achtergrondinfo, sterke verhalen, evenementen, de aangrenzende dorpen, de puszta, de provincie, foto's enz.


  Het dorp Akasztó (=kleerhanger - een andere vertaling is galg of klevende modder) telt 3.641 inwoners in circa 1.500 woningen (55 inw. per km˛). (B 46.69N,  L 19.20E- 64.88 km˛).  
  Csengőd (=letterlijk klokkenspel – zoals Boembeke – Everbeek boven) is een nabijgelegen dorp en telt 2335 inwoners.  Op 20 km ligt Izsák (6099 inw) het schuimwijndorp van Hongarije. Tabdi telt 1196 inwoners.  Al deze dorpen kennen in augustus en september evenementen rond de wijnoogst. Akasztói Horgászpark és Halascsarda is het hotel en restaurant van het dorp en de streek met een uitstekende viskeuken (maar ook met vleesgerechten). De dichtste stad (op 8 km) is Kiskőrös (15.200 inwoners). In Kiskőrös werd de beroemde Hongaarse dichter Sándor Petőfi in 1823 geboren, in een boerenhuis dat te bezichtigen is. Ernaast bevigndt zich een museum aan hem gewijd. Daar zijn alle bekende warenhuizen zoals LIDL, Penny, Tesco, Profi en Spar te vinden. Daar is  een camping met kuurbad vol met vulkanisch water van 36°. Twee keer per week is er markt op woensdag en zaterdag met een ruim aanbod in groenten, fruit en bloemen. In Akaszto zelf zijn alle basiswinkels (40 zaken totaal) aanwezig (bakkerijen, kruidenierszaken, beenhouwerij, ijzerhandel, cafés, kleerwinkels, verfwinkel enz..) en natuurlijk twee patisseries met lekkere taarten en ijscrčme en open op zondag! Het dorp telt twee huisdokters en een apotheek.

  Over de juiste vertaling of betekenis van de naam zijn verschillende theorieën. Volgens de lokale verhalen komt de naam van het dorp van het Hongaarse woord akasztani wat betekent 'om op te hangen'. Het gebied was ook bekend om zijn modderige wegen. Die modder kleefde aan de wielen van de koetsen en nogal wat koetsen en reizigers geraakten er geblokkeerd. Dus de naam zou verwijzen naar die kleverige modder.  Anderen zeggen dat het dorp  Akasztó werd genoemd vanwege zijn vaak uitgeoefend recht om mensen te hangen. Akasztó werd voor het eerst genoemd in 1278 als Akazthow. Het was het centrum van de koninklijke belasting-verzamelaars. Tijdens de Ottomaanse verovering verloor het veel van zijn bevolking. In het begin van 1700 vestigden Slowaakse boeren  zich in de regio.

   Cumania of Klein Koemanië of het gebied van de Koemanen. Eigenlijk bestaan er bij de  Hongaren verschillende stammen m.n. zeven. De Arpads waren de meest beroemde. Andere stammen zijn de Jasz, de Kun (de koemanen of komanen). Het dorp ligt wel in en behoort tot het Kiskunsági nationaal park (Dit betekent in het Engels: Little Cumania of Klein Koemanië; 2,423 km ˛). Dit  is een historische en geografische regio in Hongarije gelegen in de huidige Bács-Kiskun tussen Kalocsa en Szeged. Net als andere Europese regio's die 'Cumania' genoemd zijn naar de Koemanen (Hongaars: Kunok), een nomadische stam van heidense Kipchaks die het gebied geregeld bezochten en er hun kudden lieten grazen.

  Horeca in het dorp.
  Akasztó, horgászparadicsom (Lami) 
  Akasztó, horgászparadicsom (Lami)
  Akasztói Horgászpark és Halascsarda - enkele beelden - hotel - restaurant - baden - vissen
  Akasztó - Horgászpark és Halascsárda  sunset
  Horgásztó csárda
  Akasztó - Horgászpark és Halascsárda  Akasztó - horgászparadicsom
  http://turizmus.homokhatsag.hu/en/maganszallashelyek.php?id=152 geeft info in het Engels over het Akasztó Anglers' Park and Fish Tavern Family Hotel. En verder zie http://www.halascsarda.hu/

  Akasztó ligt in de Bács-Kiskun provincie in het zuiden van Hongarije (zie kaartje). Het ligt op de weg nr. 53 van Solt (7.000 inw) naar Kiskőrös. De provincie is, qua oppervlakte de grootste van Hongarije. De hoofdstad van deze provincie is Kecskemét (108.000 inw). Globaal heeft de provincie 438.768 inwoners. Kecskemét ligt in een belangrijk fruitteeltgebied en is bekend om zijn abrikozenbrandewijn (barackpálinka). Daarnaast is de stad bekend als de geboorteplaats van de componist Zoltán Kodály, naar wie een belangrijk muziekpedagogisch instituut en een tweejaarlijks muziekfestival zijn genoemd. Het centrum van Kecskemét is niet groot, maar interessant vanwege enkele beeldbepalende gebouwen in Hongaarse jugendstil: het stadhuis en het Cifra-paleis. Tweejaarlijks is er een internationale luchtvaartshow met spectaculaire groepen van uit heel de Nato.
  Het gebied is internationaal bekend voor zijn natuurschoon , het Nationaal Park Kiskunság. Bács-Kiskun ligt in de Grote Hongaarse Laagvlakte. Het verschil tussen het hoogste en laagste punt is tachtig meter. Er liggen twee meren (tó in het Hongaars) binnen de grenzen van de provincie:  Szelid en  Vadkert. Daar gaan de lokale mensen dan baden. Vooral het meer van Soltvadkert (7.700 inw) is bij warme dagen een attractie. Daar zijn veel vakantiehuisjes van Hongaren. Rond het Szelidmeer is een kleine zomerstad ontstaan. Bács-Kiskun heeft etnisch een vrijwel homogene bevolking. Het kent een grote Hongaarse meerderheid, met wat Kroaten en Duitsers rond de plaatsen Hajós (3.300 inw) en Baja (38.100 inw). De autosnelweg E75/M5, waarvan een groot deel een tolweg (met e-vignet) is loopt door deze provincie. De internationale spoorlijn Boedapest-Subotica-Belgrado loopt  er tevens door.  Op 31km ten noordoosten ligt Kalocsa, de paprikastad met dito museum(18.400 inw), op 60 km ligt Kecskemét (de hoofdstad) en op 78 km, het zuidwestelijk gelegen Baja (38.000 inw).

  Locatie van Bács-Kiskun     Alföld : Élő holtág. Een van de kanalen in het dorp.
   Een overzichtkaart van Hongarije met de ligging van de Bacs Kiskun provincie

   De affiche van het wijnevenement in het dorp van september 2009

   Dit zou het officiële wapenschild van het dorp moeten zijn. Het wapen is een zilverachtig, bepantserde arm met drie gouden aren in een blauw-gekleurd schild.

  Kisboldogasszony r. k. templom winery (egy pár tartály)
  De kerk van het dorp                                             Zicht op een wijnbedrijf

   
  foter_018.jpg   foter_015.jpg  foter_016.jpg  foter_013.jpg  P1120050  (klik om te vergroten)
  Beelden uit het dorp: het centrale feestplein - daar komt het podium bij feesten

  P1120121   P1120061 
  P1120027  P1120050 
  Beelden van de Sziki nap (een evenement rond eten en drinken - juni) 2009

  Een merkwaardige figuur uit Akasztó is Joseph Stadler (zowat in heel Hongarije bekend). Die man was enkele jaren geleden onwaarschijnlijk rijk. Zeer jong, begint hij een huidenbedrijf, kocht daarna wijngaarden in de late jaren '70. In 1988 voelt hij de veranderingen die gebeuren en begrijpt dat de markt van de voormalige Sovjet-Unie een kip met de gouden eieren kon worden. De eerste vrachtwagens staken de Oekraďense grens over met een lading bier en champagne. Hij bracht andere goederen terug mee. Er wordt gefluisterd groenten uit o.a. Tsjernobil.  Op een bepaald ogenblik had de zakenman 40 vrachtwagens en 250 medewerkers. Hij was een van de grootste exporteurs van alcohol in Hongarije. Toen kreeg hij een droom: voetbalgod worden. In 1993 koopt Stadler een kleine club in de buurt Kiskőrös (uit de derde divisie). Miljardair zijnde geeft hij 30 miljoen forint (112 000 €) en kiest de naam van het team. Het nieuwe Stadler FC wilde absoluut zo snel mogelijk in de 1e divisie spelen. "Na het team, wilde ik meteen mijn eigen stadion, eigen sponsors aantrekken en een nieuwe generatie van spelers maken", zei Stadler. Wanneer Kiskőrös weigert de grond te geven, ging hij met het team in zijn ranch in Akaszto, versierd met Romeinse standbeelden, spelen en trainen. Voor "zijn jongens" lanceerde hij de bouw van het stadion in de buurt,  samen met die van een luxe hotel met een thermal bad, twee restaurants en twee enorme parkeergarages ... 
  En inderdaad hij liet in het dorp een voor die tijd hypermoderm voetbalstadion bouwen met gradins, tribunes, een hotel en casino (20.000 plaatsen - geopend op 4 maart 1995). De bouwkost ervan werd geraamd op één miljard forint (12 miljoen €) en was het grootste stadion, gebouwd in Hongarije, sinds de bouw van het nationale stadion in Boedapest (1953). Toen nog maakte het legendarische "Golden Team" van Puskas furore. Het nieuwe stadion werd gebouwd op zijn eigen kosten (toen 45 jaar), zegge en schrijve in opdracht van een voormalige herder. In dit stadion speelde zijn eigen voetbalteam FC Stadler in de toenmalige eerste voetbalklasse. In het kleine dorp kwamen beroemde ploegen spelen zoals Honvéd Budapest de ploeg van de vroeger zeer bekende Ferenc Puskas. Toen kwamen ook ander grote teams zoals Ujpest of vanuit Ferencvaros (Boedapest), gevolgd door hun bussen vol met supporters. Akaszto wordt het centrum van Hongarije. Men kan begrijpen dat dit in het dorp en in de rest van Hongarije indruk maakte.  De spelers van het team waren  "legionairs". Het waren Oekraďners, Hongaren en zelfs Tsjetsjenen. Stadler is plots voer voor de media. Vóór elke wedstrijd, bezocht hij de kapper. Problemen bleven echter niet uit: "In zes maanden hebben zes spelers het team verlaten", zegt de coach. Met name de steraanvaller Nitchenko verkocht aan Ferencvaros.
  "De baas wilde geld," zei de coach. Desalniettemin bleef de club drie seizoenen in eerste klasse standhouden.


  Corruptie in het spel of niet? 
  Stadler kreeg problemen met de Hongaarse belastingdienst (APEH). Voor zijn werven, had hij grote bankleningen aangegaan en schulden gemaakt bij o.a. de belastingen. Uitstel werd geweigerd.  De belastingdienst, die  hem al lange tijd verdacht van belastingontduiking, besloot de rekeningen te 'vereffenen'. In februari deed de politie huiszoeking in de kantoren van zijn bedrijf en nam 40 zakken administratieve documenten in beslag, samen met 2 kg gouden sieraden (van zijn kinderen) samen met de diskettes die nodig waren om het bedrijf te runnen. Op het stadion kwam een hypotheek en de controles vermenigvuldigden zich. Gedurende die tijd, hangt de baas van de club, een nieuw probleem boven het hoofd. Hij wordt verweten een speler voor het team gekocht te hebben (in september 1994 van Bekescsaba), om zo zijn club toegang te geven tot de 1e divisie. De politie opende een onderzoek in januari 1995. De corrupte werd onderzocht en Stadler FC werd gediskwalificeerd. Als neusje van de zalm komt er later een historie over een 'bizarre ontvoering' door de Tsjetsjeense maffia. De bende laat hem vrij de volgende dag tegen een miljoen dollar.  Hij wordt beschuldigd van het betalen van o.a. smeergelden enz. Het stadion werd later nog een aantal seizoenen gehuurd door Gázszer FC, maar ook hier kwam een einde aan.
  Het sprookje duurde daarna echter niet lang meer en op een frisse morgen zat de Joseph in het gevang voor fraude (vermoedelijk een BTW carroussel). Alles werd geconfisceerd en nu is het stadion vervallen tot een intrieste ruďne. De man is intussen uit de gevangenis ontslagen en heeft een kledingwinkel in Solt. Hij geeft sporadisch gastlessen aan de Hongaarse universiteiten over "snel" succes. In die winkel verkoopt hij nu zijn biografisch boek met de toepasselijke titel: "Van schaapherder tot miljardair". De winkel puilt werkelijk uit van de kledij. Je kan niets noemen, in die sector, dat er niet hangt. De winkel is open van 8 tot 22 u door weekend en al.
  Nu speelt de huidige voetbalploeg van het dorp in de eerste provinciale maar  heeft geen binding met het verleden.

  Akasztói (Stadler) Stadion P9090167-1 Stadler Stadion
  Het beroemde Stadler stadion in de gloriedagen ziet er nu zo uit........... en lijkt op een 'rapenveld'. De omgeving is nu verloederd. Dit lokt uiteraard vandalisme uit op grote schaal. Vooral de laatste jaren is het verval erger dan ooit.

  Sunflowaz  Untitled
  Producten uit het dorp: zonnebloemen en wijngaarden

  Sziki Vendégház - Akasztó
  Zin om te verblijven? Ga dan naar het familiepension.

  http://www.szallasinfo.hu/sziki_vendeghaz/   Sziki Vendéghaz: het lokale familiepension
  Een typisch familiepension met 4 kamers. Men er zelf koken of genieten van de kookkunst van de gastvrouw. Elke kamer heeft eigen sanitair en een TV. Er is een kleine tuin. Dit pension kan men rechtstreeks boeken. Het ligt langs de hoofdweg nr. 53 de zgn Hoogstraat (Fő ut) 
  Sziki Vendégház (Dél-Alföld > Bács-Kiskun megye > Akasztó) Sziki Vendégház (Dél-Alföld > Bács-Kiskun megye > Akasztó)

  Volgen nu een aantal foto's over diverse onderwerpen.

  2007_07_07 046.jpg
  De verschillende soorten paprika en enkele andere groenten.
  2007_07_07 045.jpg

   Elk jaar is er een paardenevenement met diverse wedstrijden op de lokale ranch. Daar worden ook paarden en koeien van het grijze Hongaarse ras (met bijzonder scherpe lange hoornen) gefokt.

   
   De lokale peutertuin (Óvoda).                         Het cultuurcentrum - falúhaz  - zicht van de grote weg de fo ut.

   De lokale lagere school (Általános Iskola) met 120 leerlingen.

   Het gemeentehuis   De burgemeester Anthony Suhajda

    Een detailkaart om het dorp te vinden op weg nr. 53 (Solt-Kiskörös).

  karacsony_041.jpg  P1120126
  Het cultuurcentrum (falúhaz) gerestaureerd met o.a. Europees geld -    Tijdens de feesten wordt de Szent Istvánstraat afgesloten

  faluhaz07.jpg  P1110988
   faluhaz17.jpg    P1120042
  Volksdansen aanleren aan de jeugd is een normale    En....lokale schoonheden met pezsgő (schuimwijn uit Izsák) Egészségére!
  zaak. Op elk evenement zijn er optredens.

   karacsony_031.jpg De Hongaarse vrouwen bakken graag zoetigheden (süteményeket). Elke gast wordt daarmee verrast, maar niet bijster goed voor de lijn. Op het einde van het feest krijg je de rest gewoon mee. Op elk dorpsfeest is er wel een stand met zelfgebakken taarten.
  P1110986    P1110987

  Economisch gezien zijn er verscheidene wijnhuizen met eigen productie, wijnbereiding en uiteraard kelder (o.a. Akker Pince). De wijnboeren oogsten hun druiven zelf met veel volk (d.w.z. manueel) of doen beroep op moderne plukmachines of op Roemeense zigeuners. De geplukte druiven worden direct naar een coöperatieve gebracht. Daar worden de vrachten gewogen en de druiven nadien onmiddellijk geperst. Het sap wordt opgeslagen in grote inox silo's. Er worden zowel witte als blauwe druiven gekweekt en de oogst is in september. Soms begint men al einde augustus. In september zijn er dan de 'oogstfeesten' in Akaszto en de omliggende dorpen.  De provincie maakt een globale evenementenkalender op, te krijgen op de toeristische diensten. Op sommige van die feesten duikt dan de gouverneur van de provincie met zijn gevolg op. Elk evenement kent o.a. een stoet (felvonulást), een ruiterommegang met paarden en koetsen, volksdansen, proeven van wijnen, optredens van soms bekende Hongaarse vedetten, worden operette en operafragmenten gezongen en is er soms een schoonheidswedstrijd. Is de stad verbroederd met een buitenlandse stad dan duikt de broederstad op met groepen.

  Tweejaarlijks (augustus) is in Kiskörös een groot volksdansfestival (met o.a. buitenlandse groepen) met een heuse wedstrijd. Terzelfdertijd treden fanfares en harmoniën op in een soort competitie.

  P1110858 En tot slot de Hongaren zijn gek van paarden!

  08-03-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AKASZTÓ in foto's & De ligging in Hongarije
  17/02/010  http://www.akaszto.hu/


  Eric & Rita met de burgemeester van Akasztó - Anthony Suhajda in het dorpshuis-cultuurcentrum (Faluház)


  Olga & Rita monsteren de kudde schapen van overbuur Laci. In de achtergrond zijn druivelaars waar hij eigen wijn van maakt.

  Ruiterommegang ter gelegenheid van Akasztói Búcsú és Falunapok (september) = vieren einde druivenoogst. Hongarije is o.a. een paardenland. Ze zijn gek op paarden en koetsen en grijpen elke kans aan om uit te rijden. In hetdorp is een mančge waar elk jaar o.a. een rodeoshow is.

   Akasztói Búcsú és Falunapok met de fanfare &  majoretten van Solt (in Szent Istvan-straat) het gebouw links is één van de cremerie-pattisserie(s).. Hongarije staat vol van dergelijke cremeries-patisserie-koffiehuizen =Cukrászda met fantastisch ijs en dito taarten. 1 bol ijs (fagyit)= € 0.5
   
  Akasztói Búcsú és Falunapok . Zou er iets bloeien tussen mémé en pépé? Het is voor iets kermis!

  Langs de grote weg naar Solt (weg nr. 53), typische pusztaschuren (waar de schapen in schuilen 's nachts, 's winters en tijdens de grote hitte)

  Zicht op de zwemvijver en het seminariecentrum (Halascscsárda - een csárda -{normaal een wegrestaurant}is iets typisch Hongaars)- met hotel, restaurant, seminariecentrum - zeer goede viskeuken (Hal = vis, uiteraard zoetwatervis), doch vleesgerechten zijn er evengoed te krijgen
  http://www.halascsarda.hu/

  Halascscsárda: zicht op de vijver waaruit de vis , levend vers, voor het fantastische restaurant gehaald wordt

  Halascscsárda: Even een visje aan de haak geslagen. De Hongarijen zijn verwoede hengelaars.

  Halascscsárda - een zicht uit een andere hoek.
   

  Zicht op een van de vele kanalen in Akaszto (met vis in overvloed) Dit komt van Budapest en gaat naar Baja (DFC kanaal)

  17-02-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over KOCSOLA
  16/02/10.
  Kocsola, Provincie Tolna. Gemeentelijke website:  http://www.kocsola.hu/
  Van Kocsola naar > Tamasi, 19 km, >Dombovar 18 km, >Pécs (Kultuur hoofdstad 2010) 65 km, >Akasztó 108 km, >Budapest 154 km, >Balaton meer (Siofok) 52 km.


  Over Kocsola : -aantal inwoners +- 1350 personen, waarvan een paar Belgen, Duitsers en Nederlanders.
                        : -Oppervlakte, 3334 ha
                        : -Aantal woningen, 529
                        : -Winkels, 15
                        :- Arts 1
                        : -Bibliotheek 1
                        : -Sportterrein 1 multi funtioneel ( Voetbal etc)
                        : -Gastenverblijf 1Panzio
                        : -Benzinepomp 1
                        : -Restaurant 1
  Men leeft hier in midden Europa, ongeveer ter hoogte van Lyon, bijgevolg heerst hier een droog landklimaat, Dat betekent dat de winters strenger zijn dan in België, maar de zomers vanaf April/Mei tot ver in Oktober, droog en warm zijn met af en toe een korte flinke regenbui. Eens de lente in het land leeft men hier onder een staalblauwe hemel, Juli en Augustus zijn dan ook zeer warm.
  Kocsola ligt op weg Nr 61, tussen Tamasi en Dombovar en maakt deel uit van de Transdanubische heuvels. In de buurt werden opgravingen gedaan en er zijn sporen van de Romeinse legioenen terug gevonden. Onder de opgegraven voorwerpen bevonden zich onderhande, Romeinse munten, aardewerk en kleine beeldjes, alles wordt bewaard in het museum van Szekszárd.Tussen de XIe en XIIe eeuw was het geslacht Monoszoló hier de baas. Dit geslacht liet hier een kerk oprichten in 1271. Daarna kwam er de Turkse bezetting van Hongarije. Het dorp heette achtereenvolgens Kocsolya, Kotzola en Kocsola. Na de Turkse bezetting kwamen de Hongaren. Rond 1740 vestigde zich hier een zekere Fischer dan kwamen rond 1763 nog meer Duitse families zich hier vestigen waar onder de zeer grote familie van Joseph Miller. Tussen de Hongaren en de Duitsers boterde het niet meer in de jaren 1920 tot 1930 en waren er dan ook rellen onder elkaar.Tussen de Hongaarse en Duitse families werd er niet gehuwd enz., de Duitsers leefden aan de rand van het dorp. Na de 2de wereldoorlog werden de Duitsers gedeporteerd  en kwamen er Joegoslaven in de plaats Natuurlijk bleven de etnische conflicten terug niet uit. Nu  is de grootste bevolkingsgroep Hongaars en een kleine minderheid van zigeuners.
  De huidige kerk stamt uit1783 en is opgenomen in het Nationaal Historisch Register.
  Kocsola is ook een Europese gemeente.
  De bevolking leeft van de landbouw, waar vooral mais gezaaid wordt, hier zijn dan ook een paar reuze boerderijen gevestigd (de vroegere kolchozen, die nu geprivatiseerd zijn). De  plaatselijke bevolking maakt ook heel lekkere wijn en palinka, al is dat wel voor eigen gebruik. Wat fruitsoorten betreft, vindt men hier krieken, kersen, appels, peren, noten, pruimen, abrikozen en perziken. De jongere bevolking trekt weg naar de grote steden en daardoor is er een redelijke leegstand van huizen.
  Vandaag spreekt iedereen Hongaars en velen spreken nog Duits (Schwaben) en een mondje Russich, maar dat spreken ze zelden of nooit en dan nog met de nodige tegenzin .
  In en rond het dorp zijn 47 bedrijven gevestigd waaronder 15 horecazaken en detailhandels, ondanks dit blijft de bevolking dalen.
  Het dorp is zeer goed uitgerust van nutsvoorzieningen, kabel tv, internet, gas, electriciteit, telefoon,water, wekelijkse huisvuilophaling enz. Een bibliotheek, kleuterscholen, basisonderwijs, sportaccommodatie enz. Ook is er hier een Panzio, die druk bezocht wordt door toeristen, jagers en werklui. In Hongarije is het gebruikelijk dat ieder dorp een Panzio heeft, men kan er goedkoop logeren, zelf eten klaar maken als men het wenst. Deze panzio's zijn goed onderhouden door een vast aangestelde die alles beheert en zorgt dat alles naar wens verloopt. Ik heb ervaring met panzio's en dat is altijd zeer positief uitgevallen.
  Vlak in de buurt zijn een aantal visvijvers en is er het natuurpark Gyulaj met zijn geweldige flora en fauna.
  Kortom veel voor de plattelandstoerist die van  rust, de natuur, lekker eten en wandelen houdt. Het landschap hier kan men vergelijken met de Vlaamse Ardennen, maar met veel wijdse gezichten. Een dorp eindigt hier werkelijk en ook zichtbaar. Tot het volgende dorp gaat men door een open vlakte. In de buurt zijn er een paar zeer gekende thermale baden, Igal , Tamasi en Gunaras, met hun natuurlijk warme bronnen, van vulkanische oorsprong
   http://www.igal.hu/    http://www.gunaras.com/    http://www.tamasi.hu/
  Uitzicht vanaf de omliggende velden.


  Sommige genieten er van om paard en kar, om net zoals vroeger eens het gespan buiten te pakken.

  Kossuth Lajos Utca, de hoofdstraat bij dageraad.

  De lokale Panzio. Ieder dorp in Hongarije heeft een Panzio ( pension), men kan er als toerist verblijven, op doorreis of gewoon voor een dag, of voor zijn werk. Zelf koken kan in een voortreffelijke keuken, maar indien gewenst kan de verantwoordelijke voor u alles doen, voor een schappige prijs.
  Aan een panzio is er meestal ook een vergader- en feestzaal.
  .
  Typische huizen, ook wel eens ten onrechte Tanya genoemd, een Tanya is strikt gezien een boerderij.

  In ieder dorp enkele koppels ooievaars.

  Zicht op de kerk, vanaf de Panzio.
  In Mei, bloeien overal de wilde kastanjes en de acacia's. Dat is fantastisch, heel de streek geurt er naar.


  Kossuth Lajos utca.

  Nogmaals de hoofdstraat, let op boom rechts,  met lintjes versierd. Zoals in Oostenrijk en Duitsland wordt 1 mei uitbundig rond de Meiboom gevierd. Voor privé woning met een huwbare dochter wordt een mini-meiboom gezet.Vroeger werd op 1 mei overal het openbaar domein (sraten en pleinen) gekuist.

  Vriend Janos met zijn eigen streekproducten, en hij is er fier op, en terecht. Elke Hongaar is een mini wijnboer.

  Everbeek, ligt hier, op een goede kaart is het niet eens zo ver. Maar in Kocsola hadden ze er nog nooit van gehoord tot op die dag.

  16-02-2010 om 00:00 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KAART
    En paar gegevens over Hongarije.  (Magyarország - of het land van de Magyaren)

  Dit  land is 3 X groter dan België en heeft 10 miljoen inwoners. Sedert 2004 lid van de EU-(Europese Unie) en sedert 2008 een Schengenland (d.w.z. geen grenscontroles meer) en lid van de NAVO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie -1999). De munteenheid is forint. (1€ is circa 250 forint), d.w.z. dat dit land nog geen lid is van de Eurozone. Wanneer dit zal gebeuren staat nog niet vast. Hongarije voldoet op allerlei gebieden niet aan de vereiste criteria.

  In 1989 gaf dit land de eindstoot tot de uiteindelijke val van het ijzeren gordijn door de draad ervan letterlijk te knippen in de buurt van Sopron voor een zgn. Europese picknick, met o.a. Otto von Habsburg, waarop vele Oostenrijkers aanwezig waren. Deze speciaal georganiseerde gebeurtenis werd ruim bekend en, naast vele Hongaren, daagden een aantal Oostduitsers hiervoor op. Ze profiteerden om op de loop te gaan na afloop van de picknick. De Hongaarse grenspolitie liet betijen. Dit lokte velen naar Hongarije en op een bepaald ogenblik lieten de Hongaren de Oostduitsers massaal vertrekken, door Oostenrijk (schafte de visumplicht af), naar West Duitsland (dat hen zondermeer toeliet). Dit verhoogde de druk in andere landen om ook daar mensen naar het Westen te laten vertrekken.De sneeuwbal was aan het rollen gegaan.

  Na Wereldoorlog I, waar Hongarije in het Duits-Oostenrijkse kamp zat, werd dit land bijzonder zwaar gestraft in het verdrag van Trianon (Parijs - juni 1920). Het land werd gereduceerd tot slechts 29% van zijn oorspronkelijk grondgebied. Het moest Transsylvanië, met de gebieden rond de steden Satu Mare (Szatmárnémeti) en Oradea (Nagyvárad) aan Roemenië afstaan. Opper-Hongarije, bestaande uit het latere Slowakije en de Karpato-Oekraďne (Kárpátalja) ging naar Tsjecho-Slowakije. Het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen, het latere Joegoslavië, kreeg de Vojvodina,  voorts Kroatië, dat voordien een semi-autonoom deel van het Transleithanië was, en nog enkele kleinere gebieden ten noorden daarvan: Prekmurje (Muravidék), Međimurje (Muraköz) en de Baranya-driehoek. Oostenrijk kreeg ten slotte een strook die later het Burgenland zou gaan heten. Door de eenzijdige manier waarop de grenzen bepaald werden, kwamen echter enkele miljoenen Hongaren buiten Hongarije te wonen, vooral in Transsylvanië, de Vojvodina en langs de zuidgrens van Tsjechoslowakije. Ruwweg bleven ongeveer 3,3 miljoen Hongaren in de buurlanden achter. Hongarije werd zwaarder gestraft dan Duitsland.

  Het verdrag heeft een niet te onderschatten schokeffect veroorzaakt in de Hongaarse maatschappij. Naast het menselijke leed van de van elkaar gescheiden families, werd deze schok medeveroorzaakt door de economische moeilijkheden die het verdrag had aangericht. In één klap viel de Hongaarse economie zonder grondstoffen, zonder middelen en zonder afzetmarkt. Hongarije verloor zijn meeste mijnen, bossen en bron van ruwe materialen. Ook het vroeger uitstekend georganiseerd spoorwegennetwerk werd lamgelegd door het feit dat de nieuwe grenzen systematisch de verbindingslijnen tussen de grote steden doorkruisten. Nu kon men alleen via Boedapest van de ene stad naar de andere sporen wat de binnenlandse transportkosten van mensen en goederen aanzienlijk verhoogde. Met Fiume was Hongarije ook zijn enige zeehaven verloren, waardoor de uitvoer naar het buitenland ook veel duurder werd. Bovendien nam de werkloosheid zorgwekkend toe: niet alleen door de ontslagen soldaten maar ook door de toevloed van honderdduizenden Hongaarse vluchtelingen die de etnische zuiveringen in de omringende nieuwe staten probeerden te ontvluchten. De zware schadeloosstelling die het land aan de overwinnaars moest betalen, maakte het onmogelijk om een financieel gezond beleid te voeren.

  Tussen de twee oorlogen (rond 1930-35) kwamen vele Hongaarse jonge vrouwen, met katholieke achtergrond naar België, om te werken bij de burgerij. Ze hadden in hun land in die periode, geen toekomst. Het is normaal dat daaruit nogal wat gemengde huwelijken voortkwamen. In elk geval zijn er nu in Vlaanderen voldoende mensen met Hongaarse roots om twee bloeiende clubs te bevolken. In de club van Rumbeke zijn er bijna honderd leden. In Gent is er zelfs een Hongaarse taalschool.

  In WO II zat Hongarije blijkbaar weer in het verkeerde kamp en na de oorlog belandde dit land zonder meer achter het ijzeren gordijn, onder invloed van de Sovjet Unie. In 1956 was er de bekende opstand tegen de Russische bezetting. Ferenc Puskas, de bekende voetballer vluchtte toen weg uit Hongarije. Hij keerde na een interland niet mee terug en maakte later o.a. een carričre bij het beroemde Real Madrid. Toen vluchtten ook heel wat Hongaren naar België,vooral in Wallonië. Vele mensen hebben in hun achterhoofd nog steeds dat beeld van het Hongarije van toen. Dat klopt langs geen kanten meer. Natuurlijk komt er niet veel nieuws van dat land naar hier, behalve iets negatiefs...... Nu is dat gewoon een land zoals een ander, alleen veel zonniger dan Belgenland. Soms krijgen we nog van die vragen: 'kan je daar alles krijgen?'. Wat dat alles dan is, dat zie je aan de bedenkelijke blikken die met de vraag gepaard gaan.
   
  Toch was dit land één van de meest liberale van het voormalige oostblok (1945-1989), vandaar de naam “Gulyas” communisme. In 1989 worstelde Hongarije zich los van het Oostblok en werd onafhankelijk. Aan de oorsprong lag een beweging van intellectuelen aan de universiteiten, die meer vrijheid eisten en kregen.  Nu, dus na de laatste parlementsverkiezingen, is er een coalitie aan de macht van oud communisten, die nu socialisten noemen en een kleine liberale partij. Het land kende begin 2009 een zeer zware economische crisis en had o.a. hulp nodig van het IMF (Internationaal MuntFonds). Het IMF schoot financieel ter hulp.  Een reeks sociale besparingen stonden, o.a. onder druk van datzelfde IMF, op het getouw. In de loop van 2009 herstelde de situatie zich een beetje, doch leidde desalniettemin, tot het aftreden van de eerste minister en een zware regeringscrisis.

  Het land omvat drie geografische delen.  De Donau snijdt het land noord-zuid in twee delen. Het noorden is heuvelachtig en daar is ook de beroemde Tokay wijn te vinden (dit land heeft vele goede wijnen). Een van de bekende steden is Eger (van de bekende wijn: Het Stierenbloed). Het gedeelte, waar wij wonen, is de grote laagvlakte met veel druiventeelt, kweken van ganzen, maďs, zonnebloemen en koolzaad. Hier ligt ook de puszta, een grote wilde grasvlakte, met o.a. de Grote Trap (een streng beschermde vogelsoort). De hoofdstad van onze provincie Bacs Kiskun is Kecskemét, de stad van Kodaly. Het deel voor de Donau (bekeken vanuit Belgenland) is meer heuvelachtig  met enkele grote steden en veel vruchtbare grond. Daar ligt Pécs en Kocsola.
   
  En dan is er de hoofdstad Budapest, een blitze stad, een geliefd doel voor citytrips, door de Donau gesplitst in een Pest en Budagedeelte. Budapest is ook beroemd voor de mooie bruggen over de Donau (de meest bekende is de zgn. kettingbrug), de burchtheuvel, de mooie lanen, de blitse winkelstraten (Vaci ut). In de Donau ligt het Elisabeth-eiland, waarop in augustus het "Szeget festival" doorgaat.  In die stad wijst nog bijzonder weinig naar de socialistische tijd.Langs de Donau staan alle grote buitenlandse hotels. Er zijn twee bekende kuurbaden waarvan Gellert het meest bekende, doch ook het duurste, is.

  De meest bekende toeristische plaats is het Balaton meer, een binnenmeer met errond vele wijngaarden. Daar zitten de vele toeristen. Dat is voor vele Belgen zowat het enige dat ze min of meer kennen in Hongarije.  De tweede grootste rivier is de Tisza, met stuwmeren, die vaak overstromingen veroorzaakt.Zo verwoestten overstromingen, vlak voor 1900, de stad Szeged. Kecskemét is een Jugendstil stad, waar de componist Kodaly zijn academie had.

  Pécs is dit jaar ook een culturele hoofdstad van Europa, naast o.a. Istanbul.


                        

  De taal, het Hongaars – Magyar) is met niets verwant wat wij kennen en is een Fins-Oegrische taal, die aartsmoeilijk te leren is. Woorden zijn nauwelijks herkenbaar (universiteit=egyetem) en hebben een reeks trematekens (a wordt dan á= lang uit te streken) die telkens dezelfde letter een andere klank geven. Woorden zoals op, naar, van, in enz. bestaan niet en zijn gewoon achtervoegsels aan bestaande woorden. Daar worden dan nog uitgangen van naamvallen en het meervoud aan toegevoegd. Je ziet een woord in een tekst, zoekt het op in het woordenboek maar door die vele aanhangsels is dit nauwelijks te vinden, tenzij men de taal een beetje kent. Wanneer er iets van een stad is wordt aan die naam een i toegevoegd, dus van Tokay wordt dan Tokayi. Goede morgen is gewoon: Jó reggelt kívánok.  En santé of op jou gezondheid wordt: Egészségedre, Eergisteren wordt: Tegnapelőtt (letterlijk de dag voor gisteren), Donderdag is: Csütörtök. Zijn jullie nog mee?

  08-02-2010 om 22:55 geschreven door Eric  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom

  Waarom deze blog?

  Er waren eens twee Brakelaars (Eric & Rita), die meer dan 25 jaar geleden in contact kwamen met een Hongaarse familie uit Kiskörös 15000 inwoners – de stad van de Hongaarse nationale dichter Petőfi) via  een uitwisselingsprogramma Servas. Door deze mensen uit te nodigen, met tenlasteneming, kregen zij een paspoort, een uitreisvisum en konden ze geld wisselen. Ze werden een 14 tal dagen in België rondgeleid. Het jaar nadien trokken de Brakelaars naar Hongarije om er kennis te maken met hun andere familieleden, het land, de stad enz.. Doorheen de vele jaren heen bleef het contact met de Hongaarse vrienden bestaan en meermaals werden reizen over en weer georganiseerd. Zo maakten zij kennis met België en wij met Hongarije. Tussendoor was er briefwisseling en af en toe telefonisch contact.

  Na de onafhankelijkheid van Hongarije (1990) werd het contact en het reizen uiteraard makkelijker. Sedert 2002 gaan Eric & Rita ononderbroken elke zomer naar dit zonnige land en sedert 2008 verblijven ze er, zo lang mogelijk, in het gezellige dorp Akasztó (letterlijk kapstok of kleerhanger)in de Bács-Kiskun provincie. Dit dorp ligt in volle puszta van het Kiskunsági nationale park, heeft 3000 inwoners, en het landschap is er zo vlak als een biljarttafel. Druiven groeien er samen met mais, zonnebloemen, koolzaad en verder zijn er grote kudden schapen en koeien te zien in de puszta eromheen. Het einde van de druivenoogst wordt er uitbundig gevierd tijdens de Bucsu- (letterlijk einde) feesten in september met o.a. ruiter en koetsenommegang.

  Twee jaar geleden ontmoetten Eric & Rita op de Brakelse markt Robert & Olga, met concrete plannen ook zo lang mogelijk in Hongarije te verblijven. Robert, was in zijn vorig leven een internationale chauffeur, passeerde ieder jaar dwars door het prachtige Hongarije, op weg met hulpgoederen naar zijn vrienden in Roemenië, waar hij zich ieder jaar belangloos inzette in de 3 adoptie dorpen van zijn groep in de Müres streek, in de buurt van Tirgu Műres.Verliefd op het mooie land, het prachtige weer, lekker eten en de gastvrijheid, met die wetenschap, trokken hij en Olga een paar keer dieper op verkenning, en ja, de vonk was overgesprongen, de vriendelijkheid, het eten, de thermale badplaatsen het rusige leven enz. deden de rest.  En inderdaad zo trokken zij naar Kocsola, Tolna provincie, een mooi dorp omringd door reusachtige kouters vol vruchtbare grond. De landbouw is er rijk en het landschap golvend heuvelachtig (zowat de Vlaamse Ardennen). Dit dorp ligt niet zo ver van het beroemde Balatonmeer, de mooie stad Pécs en in de buurt van Dombovar.  Als Eric & Rita, Robert & Olga willen bezoeken moeten ze over de Donau rijden. 
                                                                                                                     
  Even ons voorstellen, Eric en Rita zijn afkomstig van Opbrakel, Robert heeft praktisch héél zijn leven in Opbrakel gewoond, nu in Everbeek boven en is de man achter de Everbeek boven blog .  http://www.bloggen.be/everbeek/ 
  Rita, Eric en Robert hebben mekaar beter leren kennen tijdens het organiseren van de daverende Pullemfeesten , Opbrakel, eind de jaren 60 en begin zeventiger jaren.
  Olga is afkomstig van Riga, hoofdstad van Letland.

  Aangezien we ondervonden dat Hongarije een blinde vlek is, in de kennis van vele Brakelaars en anderen,besloten we deze blog op te starten.

  08-02-2010 om 15:01 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn buren in Akasztó
  Akasztó, Tavaszmezö ut.


  Soms heeft een mens een mooie 'coiffeuse' nietwaar?

  Even kletsen met de directe buren door de tuindraad. 't Is Rosalia. Vroeger stond haar tuin vol met druiven.

  Rita & Olga bij  de overburen in de straat: Laci en Julia. Ze boeren daar nog graag, schapen, kippen, ganzen, groenten en druiven

  Hoog bezoek uit Kocsola in Akaszto. 't Schijnt dat daar een Brakelse-Hongaarse club bestaat!

  En de gracht moet proper zijn en omzoomd met groen (een ijzeren regel in het dorp)

  De straat letterlijk vertaald: "de lenteweidestraat" - Er broeden twee koppels ooievaars in de straat. Hun nest is bovenop een electriciteitspaal.
  .

  Rita & Olga  trainen om "herder" te worden. Als kenners aan het werk met overbuur Laci (heeft goede wijn - uiteraard van eigen druiven gemaakt)

  08-02-2010 om 00:00 geschreven door ro-er  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!