hengelclub de duinvissers
Inhoud blog
 • visbepoting 2018
 • open wedstrijden 2018
 • Datums zaterdagwedstrijden 2018
 • inschrijven en betalen
 • huishoudelijk reglement 2018
  Welkom op de blog van De Duinvissers!
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  03-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.visbepoting 2018

  beste,

  bij deze zal de levering van de visbepoting gebeuren rond midden maart 2018

  waaronder brasem en karper

  mvg

  het bestuur


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  03-01-2018, 15:02 geschreven door hengelaar  
  Reacties (0)
  04-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.open wedstrijden 2018

  De datums voor de open wedstrijden 2018

  •  Zaterdag 30 juni memorial van vrienden en vissers

            (koppelwedstrijd) van 8u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u30 (inschrijven van 06u00-07u00) 

  • Zaterdag 7 juli Wedstrijd van Van Arck Eric

            (koppelwedstrijd) van 8u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u30 (inschrijven van 06u00-07u00)

  • Zaterdag 21& Zondag 22 juli 24uren marathon

            (koppelwedstrijd) van zaterdag 16u00 tot zondag 17u00 (inschrijven van 13u00-14u00)     

  • Zaterdag 28 juli avondvissing

            (koppelwedstrijd) van15u00 tot 21u00 (inschrijven van 13u00-14u00) 

  • Zaterdag 11 augustus man/vrouw-wedstrijd

            (koppelwedstrijd) van 14u00 tot 18u00 (inschrijven van 12u00-13u00) 

  • Zaterdag 18 augustus memorial Laurant Borny 

            (koppelwedstrijd) van 8u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u30 (inschrijven van 06u00-07u00)           

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  04-10-2016, 00:00 geschreven door hengelaar  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Datums zaterdagwedstrijden 2018

  Datums voor de zaterdagwedstrijden:

  • 1 ste wedstrijd 24 maart
  • 2 de wedstrijd 31 maart
  • 3 de wedstrijd 14 april 
  • 4 de wedstrijd 28 april
  • 5 de wedstrijd 12 mei
  • 6 de wedstrijd 26 mei
  • 7 de wedstrijd 9 juni
  • 8 ste wedstrijd 23 juni
  • 9 de wedstrijd 25 augustus
  • 10 de wedstrijd 8 september
  • 11 de wedstrijd 15 september

  Alle wedstrijden zowel op zaterdag gaan door van 09.00u tot 12.00u van 13.00u tot 16.00u

  Inschrijven van 07.00u tot 8.00u.

  wij vissen een hele dag op zaterdag en 11 maal, inschrijving blijft 5 per persoon

  jaarlidgeld is 75€ per persoon waarvan men na inschrijving door ons bij de vvhv elk persoon bij zijn ziekenfonds tussen de 15€ à 30€ kan terug krijgen.

  daarmede om deze kosten te dekken hebben wij besloten om het lidgeld te verhogen.  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  04-10-2016, 00:00 geschreven door hengelaar  
  Reacties (0)
  08-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.inschrijven en betalen

  beste leden,

  uw inschrijving bevestigen kan via mail: eric.van.arck@telenet.be

  betalen met vermelding naam en welke wedstrijden op BE05 0688 9231 7575 bic: GKCCBEBB

  alvast bedankt

  mvg

  het bestuur
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  08-02-2016, 00:00 geschreven door hengelaar  
  Reacties (0)
  06-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.huishoudelijk reglement 2018

   

  Voorzitter van de hengelclub

  Van Arck Eric

   Aanwezig:  Voorzitter : Van Arck Eric ,onder-voorzitter: danny bergmans Penningmeester : Buyse Eveline , Wedstrijdcoördinator :eker stefaan, secretaris:Anja, Adrien 

    Onderwerp : Clubreglementen voor de leden van de hengelclub .

                                                   

                          Huishoudelijk Reglementen 2018

  1.      Het Clubreglement is opgemaakt op 13 januari door de aanwezige bestuurleden van de hengelclub “F.V. De Duinvissers” .

  2.      De hengelclub en het gemeentebestuur van De Haan zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen,diefstal of schade van gelijk welke aard ook die zich voordoen aan en rond de vijver . Het betreden van de vijver en aHengelclub “ F. V. De Duinvissers”.   1/01/2016
   angelanden geschiedt op de volledige verantwoordelijkheid van de betrokken persoon .

  3.      Het huidige bestuur is als volgt samengesteld : De Voorzitter :Van Arck Eric ,onder_voorzitter: danny bergmans, De Penningmeester: Buyse Eveline , De Wedstrijdcoödinator: eker stefaan,  De secretaris: Anja, adrien

  4.      Wie wil hengelen aan de vijver van F.V. De Duinvissers moet lid zijn van de club . Om lid te worden moet men in het bezit zijn van een lidkaart .Het bestuur kan een hengelaar of toeschouwer(wandelaar-kijklustige) weigeren zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden en ook al zijn bloedverwanten.

  5.      Lidkaarten: Jaar 75€ , jaar -15 jaar 30€ , maand 25€ , per dag 6€ .

  6.      Het is toegelaten te hengelen van de oever met één of twee vaste hengels voorzien van één haak, en dit van 07.00 u tot 21.00 u .GEEN MOLENHENGELS TOEGELATEN

  7.      Voederen met voederballen is niet toegelaten in deze vijver .

  8.      Enkel de bestuursleden kunnen vergunningen uitschrijven om te hengelen aan de vijver en de aangewezen personen

  9.      Alle beslissingen en bepalingen die de gezonde geest van de hengelclub ten goede komen worden enkel en alleen door het bestuur genomen . Suggesties,ideeën, en voorstellen kunnen aan de secretaris of voorzitter schriftelijk overgemaakt worden .

  10.  Elk lid is verplicht zijn lidkaart bij zich te hebben aan de vijver . Ieder bestuurslid kan controle uitoefenen aan de vijver en dit op gelijk welk ogenblik .

  11.  Leefnetten of bewaarnetten zijn verboden aan de vijver .

  12.  Het meenemen van vissen is ten strengste verboden,dood of levend .

  13.  Kinderen minder dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon 18 + .

  14.  Het is verboden om rond de vijver of aangelanden, vuilnis achter te laten . Bij overtreding kan het bestuur de hengelaar een waarschuwing geven . Indien de hengelaar opnieuw betrapt word, zal zijn lidkaart worden ingetrokken .

  15.  Houd het viswater zuiver en beschadig nooit de oever en de beplanting .

  16.  Fietsen,zwemmen of spelen is niet toegestaan aan de vijver .

   17.  Het bestuur kan de vijver sluiten voor een onbepaalde tijd, indien ze dat nodig acht voor het welzijn van de vijver of het   viswater,en dit op elke tijdstip van het hengeljaar

  18 . Een lid die door onsportieve daad of door slechte gedrag, schade of nadeel berokkent aan de naam , faam of aan personen en zaken die de hengelclub toebehoren kan bij de beslissing van het bestuur uitgesloten worden met onmiddellijke intrekking van zijn of haar lidkaart . Bij het uit de club treden of uit de club geplaatst worden zal het lidgeld niet worden terug betaald .

  19.De vijver is gesloten tijdens de wedstrijden en enkel te betreden met een dagpas, die men kan verkrijgen in of rond het lokaal waarna u bent ingeschreven in het logboek. En dit voor alle toeschouwers.

  20. Het bestuur kan deze reglementen op elke tijdstip wijzigen indien ze dat nodig acht .                          

  En dit voor het welzijn van de hengelclub .

  21. Door het feit van betaling van de vergunning aanvaardt de houder ervan al de hier bovenstaande punten van het huishoudelijke reglementen na te leven .  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (14 Stemmen)
  06-06-2012, 00:00 geschreven door hengelaar  
  Reacties (0)
  30-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wedstrijdreglement 2018

                          F.V. De Duinvissers 2018

               

   

                   Wedstrijdreglement 2018

  1. Om deel te nemen aan de wedstrijden moet men in het bezit zijn van een club-jaarlidkaart en niet enkel met een recreatievergunning.
  2. De inschrijvingen gaan door in de kantine aan de vijver,en dit 2 uur voor aanvang wedstrijd
            Niet aanwezig om 08.00 u is niet deelnemen aan de wedstrijd!
  1. De wedstrijd begint om 9.00 u tot 12.00 u en van 13u tot 16u
  2. Inleg per wedstrijd 5€ .
  3. Klassementspunten:

  Het aantal punten dat overeenkomt met de behaalde plaats in een wedstrijd bevoorbeeld , winnaar: 1 punt , 2° : 2 punten enz .. Indien men geen vis gevangen heeft maar wel inleg betaald krijgt men het aantal deelnemers + 2 punten,indien wel inleg betaald en niet deelname aan de wedstrijd aantal leden +5 . Bij niet deelname en niet betaald aan de wedstrijd krijgt men 30 punten . Winnaar van de competitie is de deelnemer die de minste aantal punten heeft na 10 wedstrijden en na aftrek van de twee slechtste wedstrijden . Bij gelijk aantal punten is de deelnemer met het hoogste gewicht na aftrek van de twee slechtste wedstrijden de beste. Men moet 8 wedstrijden deelnemen om deel te kunnen nemen aan de prijsuitreikking, dit geldt ook voor het koningschap

  6.   Hengel:                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Hengel lengte : 11m50

  Lijn : Max de helft van de vijver

  Haak : Max nr 10

  7.   Leefnet :

         De deelnemers zijn verplicht een ruim karper leefnet te gebruiken .

         Dit net moet minstens 2.50 meter lang zijn en 40 cm doorsnede hebben .

  8.        Vis die op het eindsignaal gehaakt is mag nog in de leefnet ( dril max 15 min ) .

  9.        Bij gelijk gewicht telt het laagst getrokken plaatsnummer .

  10.    Alle met de lijn gevangen vissen tellen, op voorwaarde dat hij gehaakt is met eigen haak !!! .

  11.    Iedere visser moet zijn vis zelf scheppen, en mag hiervoor zijn plaats niet verlaten .

  12.    Alle vis wordt gewogen door de leden van het bestuur . Bij het wegen van de vis moet de visser aanwezig zijn, zo niet word er niet gewogen!!

  13.    Gevangen vis mag niet worden teruggezet voor het einde van de wedstrijd , of niet worden weggeven aan een andere deelnemer.

  14.    Enkel toegelaten:

  Witte maden 

  Alle soorten zaden

  Mäis

  Harde Korrels

  Mest pieren

  Twister

        Niet toegestaan

        All de rest. 


  Tijdens de wedstrijd mag men bijvoederen .

  Voederen met maden is toegelaten enkel als ze poedervrij zijn !!! .

  Maden met poeder die natgemaakt zijn is ten strengste verboden .

  Bijvoederen met alle soorten zaden is toegelaten .

  Maden met collix zijn ook verboden.

  15. Laat u visplaats proper achter , zo niet boete van 5€ .

  16. Voederen met voederballen is verboden .

  17. Eind signaal hengels onmiddellijk uit het water .

  Enkel niet als men nog een vis aan het drillen is ( zie punt 8 ) .

  18. Het bestuur houdt zich het recht voor om tussentijds uitzonderingen te maken of

  Wijzigingen aan te brengen ..

  19. Het bestuur kan wedstrijden invoegen maar ook aflassen .

  20. Koningwedstrijd

  Men moet aan 8 wedstrijden hebben deel genomen om koning te worden .

  Het bestuur neemt het totaal van de 3de en de 8ste wedstrijd , en die met het meeste gewicht van die 2 wedstrijden wordt koning .

  De punten tellen ook voor het puntenklassement .

     


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (18 Stemmen)
  30-05-2012, 00:00 geschreven door hengelaar  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 01/01-07/01 2018
 • 03/10-09/10 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  Categorieën
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!