Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst bij hoogdringendheid de sloopvergunning voor de Beringse kolenwasserij.

Na het negatieve advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed over de vraag tot opheffing van de wettelijke bescherming van de kolenwasserij van Beringen,
boeken de verenigingen die vechten voor het behoud van de kolenwasserij nu ook een eerste succes !
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de door hen aangevoerde argumenten en middelen onderzocht en deze werden ernstig bevonden. Hij schorst bij hoogdringendheid de sloopvergunning voor de Beringse kolenwasserij. Dit betekent dat men niet mag overgaan tot sloop.

Kolenwasserij van Beringen aan bod in het Vlaams Parlement

                                                    
In de ochtendvergadering van 24 oktober 2018 van de ‘Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed’ van het Vlaams Parlement stelde volksvertegenwoordiger Bert Moyaers (SP.A) aan minister Geert Bourgeois een vraag om uitleg ‘over de precaire situatie waarin de kolenwasserijen van de mijn in Beringen verkeren’.

VVIA

We bestaan veertig jaar...  1978-2018
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Vlaanderen-Brussel vzw (VVIA) werd in mei 1978 door een geëngageerde groep belangstellenden als een vrijwiligersvereniging opgericht.
VVIA is in België de oudste nog bestaande vereniging voor industriële archeologie en is ook de oudste landelijke organisatie op het Europees continent.

Lid worden

lid worden heeft zo zijn voordelen, en... VVIA leeft en bloeit maar dank zij zijn leden.
Nu lid worden en lid zijn tot einde 2019... dan levert U een enorme bijdrage aan VVIA

De VVIA ledenlijst van 2018 werd intussen afgesloten.
Wie vanaf nu toetreedt, wordt opgenomen op de ledenlijst 2019

Help ca 30 ton boeken redden...

zo'n dertig ton boeken, afkomstig van de vroegere bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken, indertijd in extremis "gered" door VVIA zijn nu bedreigd. Indien er op korte tijd geen oplossing gevonden wordt, gaan ze allemaal in de papiercontainer. Ondanks een aantal unieke boeken en tijdschriften uit de periode 1836-1976..
Vanaf nu kunnen instellingen en organisaties reeds publicaties die hen interesseren komen ophalen of reserveren.

Pagina's