Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  10-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Johannes Berchmans, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka
  Litanieën voor de patroonheiligen van de studenten en van de jeugd.

  Voor hulp bij het studeren en voor de bescherming van de jeugd.
  Heilige Johannes (Jan) Berchmans van Diest, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka

  Heilige Johannes (Jan) Berchmans van Diest

  Zijn geboortehuis kan nog steeds bezichtigd worden in Diest.
  Huis De Gulden Maan
  Sint-Jan Berchmansstraat 24
  Alle dagen van 9 uur tot 19 uur
  Toegang gratis


  Geboren te Diest op 13 maart 1599, overleden te Rome 13 augustus 1621
  22 jaar jong.
  Hij voorspelde de dag dat hij stierf.
  Het volk te Rome bestormde het klooster direct na zijn overlijden,
  ze trokken hem de haren en de nagels uit als relikwie.
  Ook moest zijn dode lichaam drie keer opnieuw gekleed worden.

  Iedereen wou iets van hem bewaren.
  Bij leven was hij reeds een legende.   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, bid voor ons
  Heilige Johannes Berchmans, die door de Heer van het kwade behoed werd, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, die alleen het goede deed, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, trouw aan de kleine dingen des levens bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, toegewijde volgeling van de Heilige mis, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, gehoorzaam aan uw ouders, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, volgzaam voor uw leraren, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, voorbeeld voor uw metgezellen, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, die vanaf uw vroegste jeugd de Heilige Maagd hebt gekozen als behoedster van uw zuiverheid, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, die zo teder de Heilige Maagd Maria uw moeder noemde, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, ijverig verkondiger van de devotie voor Maria, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, spiegel van het religieuze leven, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, minnaar van het Heilig Sacrament, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, minnaar van de Heilige missies, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, minnaar van de versterving, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, trouw aan uw Heilige wet, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, trouwe volgeling van de Heilige Aloysius van Gonzaga.
  Heilige Johannes Berchmans, luister en sieraad van de Sociëteit van Jezus, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, voorbeeld voor de studenten, bid voor ons.
  Heilige johannes Berchmans, beschermheilige van de jeugd, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons,
  Christus verhoor ons

  Bid voor ons Heilige Johannes Berchmans, opdat wij de belofte van Christus waardig worden

  Laat ons bidden
  Geef, smeken wij u, O Heer, dat wij uw Heilige dienaren mogen volgen in hun verering voor U en dat wij het voorbeeld mogen volgen van de onschuld en trouw waarmee de engelachtige Heilige Johannes Berchmans zijn jeugd aan U gewijd heeft.
  Door Christus onze heer.
  Amen.


  Litanie 2


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, beschermster van de gelukzalige Heilige Johannes, bid voor ons.
  Gelukzalige Heilige Johannes, grote dienaar van de Heilige Maagd Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, beijveraar van de eredienst van Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, verdediger van de onbevlekte ontvangenis van Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, voorstander van de geestelijke vergaderingen van Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, uitmuntend in godsvrucht tot de Heilige Jozef,
  Gelukzalige Heilige Johannes, vol achting en eerbied tot de Heilige engelbewaarders,
  Gelukzalige Heilige Johannes, volmaakt voorbeeld van gehoorzaamheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, minnaar van de heilige armoede,
  Gelukzalige Heilige Johannes, een engel, in zuiverheid en zedigheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die zo zuiver en zedig waart, dat allen, die u aanschouwen, met goede gevoelens doordrongen werden,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die zeer waakzaam waart om de engelachtige deugd van zuiverheid ongeschonden te bewaren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, stichtend voorbeeld van de jeugd,
  Gelukzalige Heilige Johannes, sieraad van de christelijke jeugd,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die in jaren en wijsheid opgroeide,
  Gelukzalige Heilige Johannes, vreugd en voldoening van uw ouders,
  Gelukzalige Heilige Johannes, bewondering en genoegen van uw meesters,
  Gelukzalige Heilige Johannes, stichter van uw medegezellen,
  Gelukzalige Heilige Johannes, ijverige aanbidder van het Allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die dikwijls en met zo treffende voorbereiding tot de heilige Sacramenten naderde,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die uw tijd tussen uw bezigheden en uw gebed verdeelde,
  Gelukzalige Heilige Johannes, in wiens gedrag geen gebreken te bespeuren waren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die de geringste werken met buitengewone ijver verrichtte,
  Gelukzalige Heilige Johannes, wiens eerste en laatste gedachten heilig waren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, gegrond in de ootmoedigheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, edelmoedige versmader van de wereldse wellusten,
  Gelukzalige Heilige Johannes, strenge kastijder van uw onschuldig lichaam, bid voor ons.
  Gelukzalige Heilige Johannes, die met water en brood tevreden waart,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die uw ogen en uw mond zorgvuldig hebt willen bewaren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, spiegel van de ware en welgegronde godsvrucht,
  Gelukzalige Heilige Johannes, volkomen voorbeeld van deugdzaamheid en volmaaktheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, trouw en standvastig in uw goede voornemens en oefeningen,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die in het aanroepen van de Namen van Jezus en Maria gestorven zijt,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, gelukzalige Heilige Johannes. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God van goedheid en liefde, die door de trouw van de gelukzalige Heilige Johannes in kleine zaken, en door zijn onschendbare zuiverheid hem tot voorbeeld voor ons gegeven hebt. Verleen ons dat wij hem zo volmaakt mogelijk navolgen en dat wij verdienen onder het getal van de gelukzaligen aangenomen te worden, en met hem in de hemel gekroond te worden.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.


  Gebed tot Sint Jan Berchmans

  Heilige Jan Berchmans,
  wij bidden u om hulp en bijstand als het moeilijk wordt op onze levensweg.
  Geef dat alle mensen in liefde en waardering, in diepe genegenheid blijven omgaan met elkaar.
  Blijf ons sterken met uw grote Godsliefde die nooit iemand uitsluit.
  Bescherm de jongeren die wij steeds opnieuw aan uw zorgen willen toevertrouwen.
  Help alle opvoeders om met liefdevol gezag groter wordende kinderen te begeleiden.
  Laat ons naar uw voorbeeld trouw blijven aan het dagelijks gebed en bewaar in ons hart de liefde tot Maria, Moeder voor allen, die gij een ereplaats hebt gegeven in uw leven.
  Leer ons altijd weer Jezus' stem te verstaan, om zijn evangeliewoorden gestalte te geven in ons dagdagelijks leven.

  Onze Vader,...       Weesgegroet,...

  Amen  Heilige Aloysius van Gonzaga

  Voorbeeld van de Heilige Johannes Berchmans.
  Onder andere helper bij het maken van de juiste studiekeuze
  Overleden op drieëntwintig jarige leeftijd.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, beschermster van de Heilige Aloysius, bid voor ons.
  Heilige Aloysius van Gonzaga,
  Heilige Aloysius, verrijkt door de zegeningen van de Heer,
  Heilige Aloysius, vervuld van de Heilige Geest,
  Heilige Aloysius, waardige belijder van Jezus Christus,
  Heilige Aloysius, godvruchtigste aanbidder van het Allerheiligste Sacrament des altaars,
  Heilige Aloysius, getrouwste dienaar van de Heilige Moeder Gods,
  Heilige Aloysius, edelmoedige verachter van de wellust van deze wereld,
  Heilige Aloysius, voorbeeld van het volmaakte leven,
  Heilige Aloysius, voorbeeld van ootmoed,
  Heilige Aloysius, vriend van de armoede,
  Heilige Aloysius, volmaakt in gehoorzaamheid,
  Heilige Aloysius, wonderbaar in geduld,
  Heilige Aloysius, zeer machtig in de Hemel,
  Heilige Aloysius, verdrijver van de helse geesten,
  Heilige Aloysius, luister van de jeugd,
  Heilige Aloysius, beschermheilige van de scholieren,
  Heilige Aloysius, navolger van het evangelisch leven,
  Heilige Aloysius, spiegel van de maagden,
  Heilige Aloysius, zoete vertrooster van de bedrukten,
  Heilige Aloysius, genezing van de zieken,
  Heilige Aloysius, luister en sieraad van de Sociëteit van Jezus,
  Heilige Aloysius, schitterend licht van de Heilige Kerk,
  Heilige Aloysius, vermaard door menigvuldige wonderen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Aloysius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  God, uitdeler van alle hemelse gaven, die in de engelachtige jongeling Aloysius een wonderbare onschuld van leven met een boetvaardige geest verenigd hebt, vergun ons, door zijn verdiensten en gebeden, dat wij, die hem in zijn onschuld niet gevolgd hebben, hem in zijn boetvaardigheid navolgen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.  Heilige Stanislaus Kostka

  Voorbeeld voor Heilige Johannes Berchmans en Heilige Aloysius van Gonzaga
  Overleden op achttienjarige leeftijd
  Zijn lijfspreuk:
  'Voor het Meerdere ben ik geboren'
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maria, zonder vlek ontvangen,
  Heilige Stanislaus Kostka,
  Heilige Stanislaus, voor uw geboorte door een mirakel aangeduid als een dienaar Gods,
  Heilige Stanislaus, oprechte navolger van Jezus,
  Heilige Stanislaus, lief kind van Maria,
  Heilige Stanislaus, door Maria zelf in de sociëteit van Jezus geroepen,
  Heilige Stanislaus, allerwaardigste zoon van de H. Ignatius,
  Heilige Stanislaus, uitstekend sieraad der sociëteit Jezus,
  Heilige Stanislaus, voorbeeld en patroon der novicen,
  Heilige Stanislaus, wonderbaar door uw engelachtige zuiverheid,
  Heilige Stanislaus, overwinnaar van alle kwade geneigdheid,
  Heilige Stanislaus, stipte onderhouder der kloostertucht,
  Heilige Stanislaus, zeer godsvruchtig tot het Allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Heilige Stanislaus, spiegel van gehoorzaamheid, ootmoedigheid en verduldigheid,
  Heilige Stanislaus, voorbeeld van reinheid, zedigheid en zachtmoedigheid,
  Heilige Stanislaus, ijveraar der evangelische armoede,
  Heilige Stanislaus, minnaar der broederlijke liefde, bid voor ons.
  Heilige Stanislaus, vol versmading voor u zelf,
  Heilige Stanislaus, slachtoffer der goddelijke liefde,
  Heilige Stanislaus, voorbeeld der christelijke jeugd,
  Heilige Stanislaus, vereerd met de zichtbare tegenwoordigheid van het Kindje Jezus,
  Heilige Stanislaus, engel door uw leven en uw zeden,
  Heilige Stanislaus, apostel door uw ijver en uw gebeden,
  Heilige Stanislaus, martelaar door uw geloof en uw begeerten,
  Heilige Stanislaus, belijder door uw bestendige godsvrucht,
  Heilige Stanislaus, in de hemel bij het koor der maagden opgenomen,
  Heilige Stanislaus, volmaakt in de deugden,
  Heilige Stanislaus, roemrijk door de mirakelen, welke God, voor en na uw dood, door uw tussenkomst heeft uitgevoerd,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heilige Stanislaus, bid voor ons. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die in Uw wijsheid, aan de tederste ouderdom de genade van een volkomen heiligheid verleend hebt. Maak, bidden wij U, dat wij, naar het voorbeeld van de Heilige Stanislaus, ons beijveren op de tijd door goede werken te heiligen, opdat wij alzo tot de eeuwige rust mogen geraken.
  Door onze Heer Jezus Christus.
  Amen.
   

  Categorie:Gebeden voor de studenten.
  06-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
  Litanieën tot de Heilige Aartsengelen
  Michaël, Gabriël en Rafaël  Heilige Aartsengel Michaël


  (Bescherming, begeleiding, zuivering, loslaten van het verleden, voor kracht, bij hulpeloosheid en wanhoop, bij zelftwijfel, voor groei van het zelfvertrouwen, tegen nachtmerries, voor overwinnen angsten, voor rechtvaardigheid, voor hulp bij problemen, bij stervensbegeleiding, ...)
  Litanie 1


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God,
  Hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Koningin der Engelen, bid voor ons,
  Heilige Aartsengel Michaël,
  Heilige Michaël, zeer verheven opperhoofd der hemelse heerscharen,
  Heilige Michaël, verdediger van de heilige Stad,
  Heilige Michaël, sterk en machtig in de strijd,
  Heilige Michaël, beschermer van de H. Kerk,
  Heilige Michaël, prins van de uitverkorenen,
  Heilige Michaël, schrik van de hel,
  Heilige Michaël, die de duivels verjaagt,
  Heilige Michaël, door God uitverkoren om onze beschermer te zijn,
  Heilige Michaël, die aan de storm gebiedt,
  Heilige Michaël, hulp der christenen,
  Heilige Michaël, brandend van ijver voor de glorie Gods,
  Heilige Michaël, die de zielen uit het vagevuur vertroost,
  Heilige Michaël, die tegenwoordig zijt bij ons oordeel,
  Heilige Michaël, die ons steeds en overal beschermt,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Aartsengel Michaël. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Almachtige en eeuwige God, die de Heilige Michaël hebt aangesteld als bewaker van de Heilige Kerk en opperhoofd van het paradijs, verleen genadig door zijn voorspraak: aan de Heilige Kerk voorspoed en vrede, aan ons Uw genade in dit leven en de glorie in de eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2

  Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons,
  Christus, verhoor ons,
  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Koningin der Engelen, bid voor ons,
  Heilige Michaël, bid voor ons.
  Heilige Michaël, vervuld met de wijsheid van God, bid voor ons.
  Heilige Michaël, volmaakte aanbidder van het mensgeworden Woord, bid voor ons.
  Heilige Michaël, gekroond met eer en heerlijkheid, bid voor ons.
  Heilige Michaël, de machtigste vorst van de legers des Here, bid voor ons.
  Heilige Michaël, vaandeldrager van de Heilige Drievuldigheid, bid voor ons.
  Heilige Michaël, behoeder van het paradijs, bid voor ons.
  Heilige Michaël, gids en trooster van het volk van Israël, bid voor ons.
  Heilige Michaël, glorieuze vesting van de strijdende Kerk, bid voor ons.
  Heilige Michaël, eer en vreugde van de triomferende Kerk, bid voor ons.
  Heilige Michaël, licht van Engelen, bid voor ons
  Heilige Michaël, bescherming van de orthodoxe gelovigen, bid voor ons.
  Heilige Michaël, kracht voor hen die strijden in de naam van het Heilige Kruis, bid voor ons.
  Heilige Michaël, licht en het vertrouwen van de zielen in het uur van de dood, bid voor ons.
  Heilige Michaël, onze voortdurende helper, bid voor ons.
  Heilige Michaël, onze hulp in alle tegenspoed, bid voor ons.
  Heilige Michaël, heraut van de eeuwige straf, bid voor ons.
  Heilige Michaël, trooster der zielen in de vlammen van het vagevuur, bid voor ons.
  Heilige Michaël, die door de Heer bevolen werd om de zielen te ontvangen na de dood, bid voor ons.
  Heilige Michaël, onze prins, bid voor ons.
  Heilige Michaël, onze advocaat, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons

  Bid voor ons Heilige Aartsengel Michaël, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Almachtige en eeuwige God, die de Heilige Michaël hebt aangesteld als Bewaker van de Heilige Kerk en Opperhoofd van het Paradijs. Verleen genadig door zijn voorspraak: aan de H. Kerk voorspoed en vrede, aan ons Uw genade in dit leven en de glorie in de eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.  Heilige Aartsengel Gabriël


  (Inspiratie, spiritualiteit, dromen, tegen depressie, hulp bij tegenspoed, positieve gedachten, meer vrolijkheid, voor creativiteit, voor als men vastgelopen is in situaties of patronen, vervulling van wensen, voor motivatie, tegen destructieve neigingen, troost, voor positieve veranderingen of om veranderingen te kunnen doen of om veranderingen aan te kunnen, bij het nemen van beslissingen en knopen door te hakken, dansen, helen innerlijke kind, visioenen, meditatie, zwangerschap,...)

  Litanie 1


  Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons,
  Christus, hoor ons, Christus, verhoor ons,
  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Koningin der Engelen, bid voor ons,
  Heilige Aartsengel Gabriël,
  Heilige Gabriël, die zijt afgedaald tot de drie jongelingen in de vuur oven om de brandende vlammen van hen verwijderd te houden,
  Heilige Gabriël, die aan Zacharias zijt verschenen en hem de geboorte en glorierijke bediening van zijn zoon Johannes hebt verkondigd,
  Heilige Gabriël, die door God aan de Maagd Maria te Nazareth gezonden werd om Haar de Menswording van het eeuwige woord aan te kondigen,
  Heilige Gabriël, die aan de aarde de naam "Jezus" hebt gebracht,
  Heilige Gabriël, die aan het mensdom het eerst de verheven groet "Wees gegroet, Maria," hebt geleerd,
  Heilige Gabriël, wiens naam betekent : Kracht Gods,
  Heilige Gabriël, die aan de Allerhoogste onze gebeden overbrengt,
  Heilige Gabriël, patroon der reine zielen,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons Heer!
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer!
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons !

  Christus, hoor ons,
  Christus, verhoor ons,

  Bid voor ons, glorierijke aartsengel Gabriël, nu en in het uur van onze dood.

  Laat ons bidden,
  Almachtige en eeuwige God, die de Heilige Michaël hebt aangesteld als Bewaker van de Heilige Kerk en Opperhoofd van het Paradijs. Verleen genadig door zijn voorspraak: aan de Heilige Kerk voorspoed en vrede, aan ons Uw genade in dit leven ende glorie in de eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2

  Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons,
  Christus, hoor ons, Christus, verhoor ons,
  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid,één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Koningin der Engelen, bid voor ons,
  Heilige Gabriël, glorieuze aartsengel, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, kracht van God, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, die voor de troon van God staat, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, toonbeeld in gebed, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, heraut van de incarnatie, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, die de glorie van de Heilige Maagd geopenbaard hebt, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, Prins van de hemel, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, ambassadeur van de allerhoogste, bid voor ons
  Heilige Gabriël, behoeder van de Onbevlekte Maagd, bid voor ons
  Heilige Gabriël, die de grootsheid van Jezus voorspelde, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, vrede en licht van de zielen, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, plaag van de ongelovigen, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, bewonderenswaardige leraar, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, kracht van de rechtvaardigen, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, beschermer van de gelovigen, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, verkondiger van het Woord van God, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, verdediger van het geloof, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, onvermoeibaar lof betuigend aan onze Heer Jezus Christus, bid voor ons.
  Heilige Gabriël, die geprezen wordt door de Schrift als de engel die door God aan de maagd Maria gezonden werd, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons

  Bid voor ons Heilige Aartsengel Gabriël, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden
  O gezegend Heilige Aartsengel Gabriël, wij smeken u, bemiddel voor ons voor Gods troon om genade te bekomen en om ons te helpen in onze noden. Gij die de menswording van onze Heer Jezus Christus aan de Maagd Maria hebt verkondigd, door uw voorspraak en bescherming, verleen ons de genade om de Goddelijk hulp te mogen ontvangen opdat we onze Heer eeuwig mogen loven, beminnen en danken.
  Amen.  Heilige Aartsengel Rafaël


  (Alles wat met genezing te maken heeft zowel fysiek als mentaal als het genezen van situaties of doorbreken van slechte gewoonten en patronen, voor innerlijke rust, voor als men zich in de steek gelaten voelt of eenzaam is, bij liefdesverdriet en het helen van een gebroken hart, tegen verbittering, als men niet tevreden is met zichzelf en voor hulp om zichzelf te aanvaarden, tegen moedeloosheid, bij gekwetste gevoelens, voor hulp in medische en psychische kwesties, stervensbegeleiding, bij uitputting en voor nieuwe krachten, voor vrouwen in de overgang, spirituele heling,...)

  Litanie 1


  Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons,
  Christus, verhoor ons,
  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Koningin der Engelen, bid voor ons,
  Heilige Rafaël, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, vervuld met de genade van God, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, perfecte bewonderaar van het Goddelijke woord, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, terreur van de demonen, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, verdelger van de ondeugden, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, gezondheid voor de zieken, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, onze toevlucht tijdens al onze beproevingen, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, gids van de reizigers, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, troost van de gevangenen, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, vreugde voor de bedroefden, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, vol ijver voor het behoud van onze zielen, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, wiens naam betekent "God geneest", bid voor ons.
  Heilige Rafaël, liefhebber van de kuisheid, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, schrik van de duivels, bid voor ons
  Heilige Rafaël, in ziekte, honger en oorlog, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, engel van vrede en welvaart, bid voor ons
  Heilige Rafaël, begunstigd met de genade van de genezing, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, begeleider op de paden naar deugd en heiliging, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, helper van al diegenen die uw hulp afsmeken, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, die de gids en troost van Tobias was op zijn reis, bid voor ons.
  Heilige Rafaël, die door de schriften geprezen wordt als: "Rafael, de heilige engel van de heer, die gestuurd werd om te genezen," bid voor ons.
  Heilige Rafaël, onze verdediger, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons

  Bid voor ons Heilige Aartsengel Rafaël, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden
  Onze heer, Jezus Christus, door het gebed van de Aartsengel Rafaël, geef ons de genade alle zonden te vermijden en te volharden in onze goede werken opdat wij ooit onze hemelse bestemming mogen bereiken, gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwigheid.
  Amen.


  Litanie 2

  Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons,
  Christus, verhoor ons,
  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Koningin der Engelen, bid voor ons,
  Heilige Aartsengel Rafaël
  Heilige Rafaël, Hemelse Geneesheer
  Heilige Rafaël, sterke bondgenoot op al onze wegen
  Heilige Rafaël, trouwe vriend in nood
  Heilige Rafaël, lieve trooster bij grote smart
  Heilige Rafaël, ware gids die ons de juiste paden helpt bewandelen
  Heilige Rafaël, leidsman van de jonge en deugdzame Tobias,
  Heilige Rafaël, wiens naam betekent ‘God geneest’.
  Heilige Rafaël, bron van wijsheid
  Heilige Rafaël, vurige bestrijder van het kwade
  Heilige Rafaël, engel van de Goddelijke liefde
  Heilige Rafaël, engel van de smart en genezing
  Heilige Rafaël, patroon van de artsen, de zwervers en de reizigers
  Heilige Rafaël, brenger van oplossingen voor problemen
  Heilige Rafaël, bedwinger van de boze vijand
  Heilige Rafaël, vol medelijden voor allen die lijden
  Heilige Rafaël, die onze gebeden liefdevol aanhoort
  Heilige Rafaël, steeds bereid ons te helpen
  Heilige Rafaël, bekom genezing voor ons lichaam en onze ziel

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons Heer!
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer!
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons !

  Christus, hoor ons, Christus, verhoor ons,

  Bid voor ons, glorierijke aartsengel Rafaël, nu en in het uur van onze dood.

  Laat ons bidden,
  Almachtige en eeuwige God, die de Heilige Michaël hebt aangesteld als Bewaker van de Heilige Kerk en Opperhoofd van het Paradijs. Verleen genadig door zijn voorspraak: aan de Heilige Kerk voorspoed en vrede, aan ons Uw genade in dit leven en de glorie in de eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Kort gebed tot de Heilige Rafaël


  Heilige Aartsengel Rafaël

  Hemelse geneesheer en allertrouwste leidsman,
  Heilige Rafaël, die de oude Tobias het gezicht hebt terug gegeven en de jonge Tobias op al de wegen van zijn reis geleid en in gezondheid bewaard hebt,
  wees de geneesheer van mijn ziel en lichaam,
  verdrijf de schaduwen van mijn onwetendheid en sta mij voortdurend bij in alle gevaren van de pelgrimstocht van deze wereld,
  totdat gij mij gebracht hebt tot het Hemels vaderland,
  waar ik met U gelukkig in eeuwigheid het Goddelijke aanschijn moge aanschouwen
  Amen.   

  Categorie:Aartsengelen
  05-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Rita
  Litanie voor de Heilige Rita


     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria onbevlekt in uw ontvangenis, bid voor ons.
  Heilige  Maria, Moeder van Jezus,
  Heilige patrones van degenen die in nood zijn
  Heilige Rita, bid voor ons.
  Heilige Rita, van wie de pleidooien voor het Goddelijke aangezicht des Heren onweerstaanbaar zijn, bid voor ons.
  Heilige Rita, die zo veelvuldig gunsten verleent dat zij is uitgeroepen tot de advocaat van de hopelozen, bid voor ons.
  Heilige Rita, advocaat voor de onmogelijke zaken, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo bescheiden, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo zuiver, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo deemoedig, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo geduldig, bid voor ons.
  Heilige Rita, van zulk een medelevende liefde voor uw gekruisigde Jezus vervuld, bid voor ons.
  Heilige Rita, wie van Jezus alles mag bekomen wat ze Hem vraagt, bid voor ons.
  Heilige Rita, in naam van allen die vol vertrouwen beroep op u doen, bid voor ons.
  Heilige Rita, die troost biedt aan allen die u om hulp vragen, bid voor ons.
  Heilige Rita, goedgunstig voor allen die u aanroepen voor zo veel verschillende zaken, bid voor ons.
  Heilige Rita, alleen strevend naar de grotere glorie van God, bid voor ons.

  Door de bijzondere verdiensten van uw jeugd, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw perfecte Unie met de goddelijke wil, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw heroïsche lijden tijdens uw gehuwd leven, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door de troost die gij hebt mogen ontvangen bij het heengaan van uw echtgenoot, verkrijg voor ons wat wij vragen.
  Door de smart van het verlies van uw kinderen, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw wonderbaarlijke intrede in het klooster, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw ernstige boetedoening en driemaal daagse bloedige zelfkastijdingen, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw lijden door de wonde van de Doorn die gij van de gekruisigde verlosser hebt ontvangen, verkrijg voor ons wat wij u vragen. Door de Goddelijke liefde die uw hart verteerde, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw opmerkelijke toewijding aan het Heilig Sacrament, waarop gij vier jaar geleefd hebt, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw vreugde bij het verlaten van uw Aardse beproevingen om tot bij Jezus, uw Hemelse echtgenoot te komen, verkrijgen voor ons wat wij u vragen.
  Door het perfecte voorbeeld dat gij aan de mensen geeft in elke staat van het leven, verkrijg voor ons wat wij u vragen.

  Heilige Rita bid voor ons, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Gij hebt, o Heer, uw dienares Rita getekend. met het teken van Uw liefde en van Uw lijden.

  Laat ons bidden:
  O God, die aan de Heilige Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben.
  Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.

   

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  14-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rozenkrans
  Elk Weesgegroet zou een mooie roos zijn die je aan Maria schenkt. Vandaar de naam 'Rozenkrans' wanneer je de paternoster bidt. Door deze te bidden, zou je een krans van rozen aan Maria schenken.  Je kan om verschillende redenen de rozenkrans bidden: het zou een krachtig schild zijn tegen het kwade, voor bescherming op je levensweg, om hulp te vragen, om hulp te vragen voor mensen uit je omgeving, voor steun aan de wereld, voor het bekomen van een gunst of uit dank. Je kan ook de rozenkrans bidden als een soort van meditatie om te ontspannen, voor het vinden van innerlijke rust of voor het vinden van antwoorden.
  Hieronder vind je een 'handleiding' om de rozenkrans te bidden met behulp van de paternoster.


  Het bidden van de rozenkrans


  Te beginnen bij het kruisje:

  Wij bidden de geloofsbelijdenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn koninkrijk op Aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden Christenen en tot welzijn van alle mensen.

  Geloofsbelijdenis:
  Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, Onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven.
  Amen

   


  Openingsgebeden

  Eerste kleine kraal net boven het kruisje: Het Onze Vader
  De tweede kleine kraal: Weesgegroet, ik groet U dochter van God de Vader
  De derde kleine kraal: Weesgegroet, ik groet U Moeder van God de Zoon
  De vierde kleine kraal:Weesgegroet, ik groet U Bruid van God de Heilige Geest
  De laatste kleine kraal: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het vroeger en nu is, zoals het altijd zal zijn. Amen.

  Dan kom je bij de eerste grote kraal. Bij veel paternosters is dit echter geen kraal maar een afbeelding van Jezus of Maria.
  Hier beginnen de blijde geheimen.

  Overweging bij de eerste grote kraal: De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Bid Het Onze Vader.
  Bij elk van de tien daarop volgende kleine kralen: het Wees gegroet.
  Aangekomen bij de tiende kleine kraal: Bid het Glorie zij de Vader
  en bid: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

  Overweging bij de tweede grote kraal: Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Bid Het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de derde grote kraal: De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de vierde grote kraal: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de vijfde grote kraal: Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

   


  Op dit punt ben je al een keertje rond geweest op de paternoster. Een rondje wordt ook wel een rozenhoedje genoemd.
  Bij de zesde grote kraal kom je bij de droevige geheimen.

  Overweging bij de zesde grote kraal: De doodstrijd van Jezus in het hof van Gethsemanië. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de zevende grote kraal: Jezus wordt gegeseld. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de achtste grote kraal: Jezus wordt met doornen gekroond. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de negende grote kraal: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Bid het Onze Vader
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de tiende grote kraal: Jezus sterft aan het kruis. Bid het Onze Vader
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.


   


  Bij de elfde grote kraal beginnen de glorievolle geheimen.

  Overweging bij de elfde grote kraal: Jezus verrijst uit het graf. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de twaalfde grote kraal: Jezus stijgt op ten Hemel. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de dertiende grote kraal: De Heilige Geest daalt neder over de apostelen. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de veertiende grote kraal: Maria wordt ten Hemel opgenomen. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de vijftiende grote kraal: Maria wordt in de Hemel gekroond. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

   

  Afsluitende gebeden van de rozenkrans:


  Salve Regina

  Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
  Ons leven, onze vreugde en onze hoop,
  wees gegroet
  Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva
  Tot u smeken wij, zuchten en wenend
  In dit dal van tranen
  Daarom dan, onze voorspreekster
  Sla op ons uw barmhartige ogen
  En toon ons, na deze ballingschap
  Jezus de gezegende vrucht van uw schoot
  O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd
  Maria
  Bid voor ons Heilige Moeder Gods
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden
  Amen.


  O God,
  wiens eniggeboren zoon ons door Zijn leven, dood en verrijzenis
  De beloning van het eeuwig leven schonk
  Geef dat wij door het mediteren op deze geheimen van de rozenkrans van de gezegende Maagd Maria
  mogen navolgen wat ze bevatten en verkrijgen wat zij beloven,
  Door dezelfde Christus onze Heer.
  Amen.


   

  Categorie:De Rozenkrans
  14-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Patroonheiligen
  Er zijn honderden heiligen, de ene al wat bekender dan de andere. Aan iedere heilige worden een aantal zaken toegewezen waarvoor je hen kan aanroepen, ofwel worden ze patroon van een beroep of een land of stad. Hieronder vind je een lijst waarin je de patroonheiligen kan vinden voor sommige beroepen. Verder vind je lijstjes waarin je kan zien welke heilige er voor welk probleem of situatie wordt aanroepen inzake gezondheid, liefde, familie, bescherming, zwangerschap of proberen om zwanger te worden,  kinderen...etc. 

   

  Patroonheiligen


  Beroepen


   

  Aannemers: Heilige Tomas
  Accountants: Heilige Mattëus
  Acteurs: Heilige Vitus
  Advocaten: Heilige Thomas More, Heilige Jozef, Heilige Ivo
  Ambassadeurs: Heilige Gabriël
  Ambtenaren: Heilige Johannes
  Apothekers: Heilige Marcus, Heilige Jakobus de mindere, Heilige Jakobus de meerdere, Heilige Rochus, Heiligen Cosmas en Damianus
  Arbeiders: Heilige Jozef, Heilige Isidorus
  Architecten: Heilige Tomas
  Artsen: Heilige Rafaël, Heilige Johannes van God, Heilige Pantaleon, Heilige Lucas, Heiligen Cosmas en Damianus, Heilige Blasius van Sebaste
  Astronomen: Heilige Dominicus
  Automonteurs: Heilige Eligius (in de volksmond Sint-Elooi)
  Bakkers: Heilige Elizabeth van Hongarije, Heilige Zita (door een misverstand is ook de Heilige Agatha de patroon van de bakkers. Zij wordt vaak afgebeeld met haar afgesneden borsten op een schotel, men dacht vroeger al eens verkeerdelijk dat dit broodjes waren)
  Bankiers: Heilige Mattëus
  Beeldhouwers: Heilige martelaren Claudius, Nicostratus, Heilige Simproniamus en Castrorius
  Begrafenisondernemers: Heilige Dismas, Heilige Jozef
  Bergbeklimmers: Heilige Bernard van Aosta
  Berggidsen: Heilige Bernard van Aosta
  Bewakingspersoneel: Heilige Ambrosius
  Bibliothecarissen: Heilige Johannes, Heilige Augustinus
  Biologen: Heilige Franciscus van Assisi
  Bloemisten: Heilige Rosa van Lima, Heilige Dorothea van Ceasarea, Heilige Rita
  Boekdrukkers: Heilige Augustinus, Heilige Bartholomeus
  Boekhandelaren: Heilige Johannes, Heilige Augustinus
  Boekhouders: Heilige Mattëus, Heilige Laurentius van Rome, Heilige Augustinus
  Boeren: Heilige Isidorus
  Boksers: Heilige Ubaldus van Gubbio
  Boswachters: Heilige Eustachius, Heilige Hubertus, Heilige Franciscus van Assisi, Zalige Kateri Tekakwitha
  Brandweerlui: Heilige Barbara, Heilige Agatha, Heilige Laurentius, Heilige Donatus, Heilige Floriaan
  Brouwers: Heilige Dorothea van Ceasarea, Heilige Petrus van Verona, Heilige Augustinus
  Buschauffeurs: Heilige Christoffel, Heilige Francisca Romana
  Chirurgen: Heilige Rochus, Heiligen Cosmas en Damianus, Heilige Lucas
  Cipiers: Heiligen Processus en Martinianus, Heilige Petrus
  Circusartiesten: Heilige Johannes (Don) Bosco
  Clowns: Heilige Phillipus Neri
  Dakwerkers: Heilige Vincentius, Heilige Rafaël
  Dansers: Heilige Vitus
  Dierenartsen: Heilige Franciscus van Assisi
  Dierenbescherming: Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Kateri Tekakwitha
  Dierenasiel medewerkers: Heilige Franciscus van Assisi
  Docenten: Heilige Gregorius de Grote, Heilige Augustinus
  Douaniers: Heilige Mattheus
  Duivenmelkers: Catharina Labouré
  Drukkers: Heilige Augustinus
  Elektriciens: Heilige Lucia van Syracuse
  Fruithandelaars: Heilige Christoffel, Heilige Leonardus van Noblat, Heilige Dorothea van Caesarea
  Fotografen: Heilige Veronica
  Goochelaars: Heilige Johannes (Don) Bosco
  Goudsmeden: Heilige Januarius
  Grafdelvers: Heilige Rochus, Heilige Dismas
  Horlogemakers: Heilige Petrus
  Hotelhouders: Heilige Julianus de Gastvrije
  Houtsnijders: Heilige Simon
  Huisschilders: Heilige Bartolomeus
  Huisvrouwen: Heilige Marta, Heilige Ambrosius van Milaan
  Humoristen: Heilige Phillipus Neri
  Imkers: Heilige Ambrosius, Heilige Bernardus van Clairvaux, Heilige Rita
  Infanterie: Heilige Maurits
  Ingenieurs: Heilige Tomas
  Journalisten: Heilige Franciscus van Sales
  Juristen: Heilige Ivo
  Juweliers: Heilige Agatha
  Kappers: Heiligen Cosmas en Damianus, Heilige Patrick, Heilige Lodewijk IV
  Kerkzangers: Heilige Gregorius de Grote
  Kleermakers: Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Catharina van Alexandri�
  Koeriers: Heilige Gabriël
  Koetsiers: Heilige Guido van Anderlecht
  Koks: Heilige Marta, Heilige Laurentius van Rome
  Kosters: Heilige Guido van Anderlecht
  Krantenverkopers: Heilige Gabriël
  Kruideniers: Heilige Jacobus de mindere
  Kuipers: Heilige Benedictus
  Kunstenaars:  Heilige Lucas
  Landbouwers: Heilige Eligius (Sint Elooi)
  Landmeters: Heilige Tomas
  Leerlooiers: Heilige Bartolomeus
  Leraars: Heilige Johannes (Don) Bosco, Heilige Augustinus, Heilige Antonius van Padua, Heilige Angela van Merici (alleen voor vrouwelijke leraars), Heilige Benedictus
  Loodgieters: Heilige Guilielmus, Heilige Vincentius Ferrer
  Marketing: Heilige Bernardinus van Siena
  Marmerhouwers: Heilige Simon
  Medici: Heilige Hildegard van Bingen
  Melkboeren: Heilige Bridget van Kildare
  Metaalbewerkers: Heilige Eligius (Sint Elooi)
  Meteorologie: Heilige Medardus
  Metselaars: Heilige Barbara, Heilige Sylvester, Heiligen martelaren Claudius en Nicostratus en Simproniamus en Castrorius, Heilige Stefanus, Heilige Lodewijk IV
  Mijnwerkers: Heilige Patrick, Heilige Joris, Heilige Barbara (door een misverstand is ook de Heilige Barbara de patroon van de mijnwerkers. Zij wordt soms afgebeeld met een toren met drie ramen in de hand. Dit werd vroeger al eens verkeerdelijk gezien als een mijnwerkerslamp.)
  Molenaars: Heilige Victor, Heilige Winok
  Muzikanten: Heilige Cecilia van Rome
  Muziek instrumenten makers: Heilige Cecilia van Rome
  Naaisters: Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Catharina van Alexandrië
  Natuurbeschermers: Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Kateri Tekakwitha
  Notarissen: Heilige evangelisten Marcus en Lucas, Heilige Ivo, Heilige Catharina van Alexandrië, Heiligen Cosmas en Damianus
  Ontmijners: Heilige Eligius (Sint Elooi)
  Oogartsen: Heilige Lucia van Syracuse, Heilige Rafaël
  Opticiens: Heilige Lucia van Syracuse, Heilige Marcus
  Opvoeders: Heilige Jozef, Heilige Johannes (Don) Bosco
  Parapluverkopers: Heilige Medardus
  Patissiers: Heilige Ambrosius van Milaan, Heilige Jacobus de mindere
  Pedicures: Heilige Crispinus van Soissons
  Piloten: Heilige Francisca Romana
  Poetspersoneel: Heilige Marta
  Politie: Heilige Michaël, Heilige Sebastiaan, Heilige Ambrosius van Milaan
  Portiers: Heilige Petrus, Heilige Bonaventura, Heilige Alexius
  Postbodes: Heilige Gabriël
  Priesters: Heilige Johannes (Jean) Marie Vianney
  Radiomakers: Heilige Jeanne d'Arc
  Rechters: Heilige Ivo, Heilige Tomas, Heilige Thomas More
  Restauranthouders: Heilige Laurentius van Rome
  Rozenkwekers: Heilige Rosa van Lima, Heilige Rita
  Ruiters: Heilige Joris
  Secretaressen: Heilige Marcus
  Schilders: Heilige Jacobus de meerdere, Heilige Lucas
  Schoenmakers: Heilige Bartolomeus, Heilige Crispinus van Soissons
  Schoorteenvegers: Heilige Floriaan
  Schrijnwerkers: Heilige Jozef
  Schrijvers: Heilige Franciscus van Sales, Heilige Lucas
  Scouts: Heilige Rita
  Serveersters: Heilige Marta
  Slagers: Heilige Antonius van Egypte, Heilige Bartolomeus, Heilige Hubertus
  Sleutelmakers:  Heilige Petrus
  Slotenmakers: Heilige Petrus
  Smeden (hoefsmid, edelsmid, goudsmid): Heilige Eligius (in de volksmond Sint-Elooi)
  Soldaten: Heilige Sebastiaan, Heilige Jeanne d'Arc, Heilige Michael
  Speleologen: Heilige Benedictus
  Spoorwegarbeiders: Heilige Christoffel
  Steenhouwers: Heilige Tomas
  Tandartsen: Heilige Apollonia, Heiligen Cosmas en Damianus
  Taxichauffeurs: Heilige Christoffel, Heilige Francisca Romana
  Textielarbeiders: Heilige Andreas
  Theologen: Heilige Augustinus
  Timmerlieden: Heilige Jozef, Heilige Tomas
  Tuiniers: Heilige Maurus, Heilige Dorothea van Ceasarea
  Verplegend personeel: Heilige Johannes van God, Heilige Catharina van Siena, Heilige Catharina Labouré, Heilige Agatha, Heilige Rita
  Verplegend personeel in de psychiatrie: Heilige Dymphna van Geel
  Verplegend personeel op palliatieve zorgen: Heilige Barbara, Heilige Catharina van Siena, Heilige Rita, Heilige Michaël
  Vertalers: Heilige Marcus
  Vissers: Heilige Petrus, Heilige Simon, Heilige Andreas (drie apostelen van Jezus)
  Vroedvrouwen: Heilige Notburga
  Wetenschappers: Heilige Augustinus
  Winkeliers: Heilige Jacobus de Mindere, Heilige Franciscus van Assisi
  Zangers: Heilige Cecilia van Rome, Heilige Vitus
  Zeelieden: Heilige Nicolaas van Myra  Gezondheid

   

  Aids: Heilige Pater Damiaan
  Angsten: Heilige Johannes de Doper, Heilige Jeanne d'Arc
  Astma: Heilige Bernadette Soubirous
  Beenderziekten: Heilige Bernadette Soubirous
  Besmettelijke ziekten: Heilige Rochus, Heilige Wivina van Brabant
  Blaasproblemen: Heilige Blasius van Sebaste
  Bloedarmoede: Heilige Genoveva
  Bloedingen: Heilige Marta
  Borstkanker: Heilige Agatha
  Botkanker: Heilige Thecla van Iconium
  Brandwonden: Heilige Ursula, Heilige Jeanne d'Arc, Heilige Laurentius van Rome, Heilige Agatha, Heilige Barbara
  Chronische zieken: Heilige Liduina van Schiedam
  Darmproblemen: Heilige Eligius, Heilige Bernardus van Clairvaux
  Depressie: Heilige Johannes de Doper
  Diabetes: Heilige Antonius van Padua
  Eczeem: Heilige Elisabeth van Hongarije
  Epilepsie: Heilige Valentinus, Heilige Vincentius Ferres, Heilige Vitus, Heilige Johannes de Doper, Heilige Wilibrordus
  Geelzucht: Heilige Gerardus
  Gewrichtspijnen: Heilige Leonardus van Noblat
  Hartkwalen: Heilige Theresia van Avila, Heilige Johannes van God
  Hoofdpijn: Heilige Catharina van Siena, Heilige Theresia van Avila, Heilige Wivina van Brabant, Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Johannes de Doper, Heilige Agnes van Rome
  Huiduitslag: Heilige Laurentius van Rome
  Huidziekten: Heilige Wilibrordus, Heilige Bartolomeus
  Jeuk: Heilige Laurentius van Rome
  Jicht: Heilige Gregorius de Grote, Heilige Andreas
  Kanker: Heilige Padre Pio, Heilige Aldegonde, Heilige Walburgis, Heilige Eligius
  Keelpijn of keelkwalen: Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Wivina van Brabant, Heilige Johannes de Doper, Heilige Agnes van Rome
  Kinderziekten: Heilige Ursula, Heilige Johannes de Doper
  Klierziekten: Heiligen Cosmas en Damianus
  Krampen: Heilige Andreas, Heilige Paulus
  Longziekten: Heilige Theresia van Lisieux, Heilige Lodewijk van Anjou
  Melaatsheid: Heilige Pater Damiaan
  Maagklachten: Heilige Rosa van Lima, Heilige Blasius van Sebaste, Heilige Wivina van Brabant
  Migraine: Heilige Dionysius
  Mondkwalen: Heilige Apollonia
  Nierstenen: Heilige Benedictus, Heilige Gerardus
  Oogkwalen/slechtziendheid/blindheid: Heilige Lucia van Syracuse, Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Clara van Assisi, Heilige Rafaël, Heilige Lutgardis van Tongeren, Heilige Odilia van Hohenburg
  Ontstekingen: Heilige Benedictus
  Oorpijn: Heilige Eligius, Heilige Paulus
  Neerslachtigheid, sombere gedachten: Heilige Philippus Neri
  Puistjes: Heilige Laurentius
  Reuma: Heilige Idesbald ter Duinen, Heilige Leonardus van Noblat
  Rugklachten: Heilige Tomas
  Slangenbeten: Heilige Paulus
  Psychische problemen: Heilige Dymphna van Geel
  Tandpijn of tandheelkundige problemen: Heilige Apollonia
  Vergiftiging: Heilige Benedictus, Heilige Patrick, Heilige Johannes
  Voetschimmel: Heilige Crispinus van Soissons
  Voetziekten: Heilige Crispinus van Soissons
  Zenuwziekten: Heilige Aegidius, Heilige Bartolome�s
  Zenuwinzinking: Heilige Aegidius
  Zwaarmoedige gedachten: Heilige Liberata
  Zweren/wratten: Heilige Antonius van Egypte

  Patroonheilige van de ziekenverzorgers: Heilige Camiel de Lellis


  Bescherming

   

  Tegen brand: Heilige Jeanne d'Arc, Heilige Barbara, Heilige Agatha, Heilige Donatus, Heilige Laurentius, Heilige Floriaan, Heilige Helena
  Tegen stormen: Heilige Donatus, Heilige Floriaan
  Tegen blikseminslagen: Heilige Helena, Heilige Barbara

  Tegen het kwade: Jezus en Maria, de Heilige harten van Jezus en Maria, Heilige Michaël, Heilige Benedictus, Heilige Bernardus van Clairvaux, Heilige Jozef
  Tegen 'beheksing' of 'vervloeking': Heilig Hart van Jezus, Heilige Hart van Maria, de Verenigde Heilige Harten van Jezus en Maria, Heilige Benedictus, Heilige Michaël, Jezus en Maria, Heilige Jozef, Heilige Bernardus van Clairvaux

  Tegen drugsverslaving: Heilige Domenicus Savio, Heilige Maximiliaan Maria Kolbe

  Tegen seksueel misbruik: Heilige Domenicus Savio, Heilige Maria Goretti, Heilige Agnes van Rome, Heilige Agatha

  Tegen valse beschuldigingen: Heilige Dorothea van Ceasarea, Heilige Jeanne d'Arc, Heilige Ivo

  Bescherming van het gezin: Heilige Jozef

  Bescherming van de jeugd: Heilige Agnes van Rome, Heilige Maria Goretti, Heilige Filomena, Heilige Domenicus Savio, Heilige Stanislas Kostka
  Bescherming van kinderen: Heilige Jozef, Heilige Kindje Jezus, Heilige Cyricus, Heilige Nicolaas van Myra, Heilige Rita
  Bescherming van jonge meisjes: Heilige Ursula, Heilige Maria Goretti, Heilige Filomena, Heilige Agnes van Rome, Heilige Nicolaas van Myra

  Bescherming en behoud van een bijzondere vriendschapsband of relatie: Heilige Maria Magdalena


  Liefde

   

  Voor vrouwen voor het vinden van een geschikte partner: Heilige Moeder Maria, Heilige Jozef, Heilige Antonius van Padua, Heilige Anna (Sint-Anneke, geef me een manneke)

  Voor mannen voor het vinden van een geschikte partner: Heilige Moeder Maria, Heilige Jozef

  Verliefden: Heilige Valentinus, heilige Agnes van Rome
  Verloofden: Heilige Agnes van Rome
  Voor een goed huwelijk: Heilige Ursula, Heilige Andreas, Heilige Vincentius van Ferrer
  Voor pas gehuwden: Heilige Dorothea van Caesarea

  Voor het weerzien van je geliefde: Heilige Lucas

  Patroonheilige van Holebi's: Heilige Sebastiaan

  Voor vrede in het gezin: Heilige Jozef, Heilige Pharaïldis van Gent, Heilige Rita, Heilige Francisca Romana

  Voor hulp tegen huiselijk geweld: Heilige Rita, Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Pharaïldis van Gent

  Voor hulp in moeilijke huwelijken of moeilijke periodes in de relatie: Heilige Rita, Heilige Pharaïldis van Gent, Heilige Godelieve van Gistel
  Voor hulp bij echtelijke ruzies: Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Rita, Heilige Pharaïldis van Gent

  Voor hulp bij problemen met schoonfamilie en problemen met de schoonmoeder in het bijzonder: Heilige Godelieve van Gistel
  Voor hulp bij familievetes: Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Rosa van Lima, Heilige Petrus
  Voor hulp bij huiselijk geweld: Heilige Rita, Heilige Godelieve van Gistel

  Bijstand voor getrouwde vrouwen: Heilige Rita, Heilige Perpetua, Heilige Francisca Romana
  Bijstand voor getrouwde mannen: Heilige Jozef
  Bijstand voor weduwen en weduwnaars: Heilige Rita, Heilige Francisca Romana, Heilige Gertrudis, Heilige Monica, Heilige Catharina van Vadstena (van Zweden)

  Om vergeving te krijgen of om vergeving te kunnen schenken: Heilige Maria Magdalena


  Zwangerschap/kinderen/jeugd

   

  Om zwanger te worden: Heilige Maagd Maria, Heilige Anna

  Voor een voorspoedige zwangerschap en bevalling: Heilige Maagd Maria, Heilige Anna, Heilige Antonius van Padua

  Wanneer het moeilijk is om zwanger te worden: Heilige Maagd Maria, Heilige Anna, Heilige Elisabeth, Heilige Antonius van Padua, heilige Lutgardis van Tongeren.

  ( Toeristische tip, vooral bedoeld voor vrouwen die graag een kindje willen maar moeilijk zwanger worden: In Kerniel bij Borgloon staat de abdij Mari�nlof. In de kerk van de abdij staat de koorstoel van de Heilige Lutgardis. De legende vertelt dat iedere vrouw die in de stoel gaat zitten, binnen het jaar zwanger is. De omgeving leent zich tot heerlijke fietstochten. Je kan dus voor een daguitstap gaan maar je kan ook in de omgeving van Kerniel een hotelletje of een B&B boeken voor enkele dagen, genieten van fietstochtjes en dus ook tegelijkertijd een bezoekje brengen aan de abdijkerk voor de stoel van de Heilige Lutgardis. De kerk is open van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u en zondag van 15u tot 17u
  .
  Je kan ook op bedevaart naar Napels voor de Heilige Maria-Francisca van de vijf wonden van Jezus voor een zwangerschap. Ook hier moet je op een stoel gaan zitten. Meer info hierover vind je op http://www.rkk.nl/actualiteit/2007/detail_objectID616381_FJaar2007.html  )  Bijstand bij de bevalling voor moeder en kind: Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Antonius van Padua, Heilige Juliana van Nicodemië, Heilige Felicitas , Heilige Gerardus Majella
  Hulp bij moeilijke bevallingen: Heilige Ignatius van Loyola

  Voor hulp bij kinderen die veel wenen en huilbaby's: Heilige Ursula
  Voor hulp om bedwateren bij kinderen te bedwingen: Heilige Ursula

  Patroonheilige voor hulp bij het verwerken van een miskraam, bescherming tegen miskramen en voor hulp bij vroeg geboorte en de overleving van premature baby's: Heilige Catharina van Vadstena (van Zweden)
  Gebeden voor de Heilige Catharina van Vadstena zijn te vinden in de linkerkolom bij 'gebeden voor diverse heiligen' onder deel 4

  Voor steun bij het verlies van een kind: Moeder Maria, Heilige Rita, Heilige Francisca Romana, Heilige Julitta

  Patroonheiligen voor moeders: Heilige Maagd Maria, Heilige Anna, Heilige Rita, Heilige Monica, Heilige Francisca Romana
  Patroonheilige voor vaders: Heilige Jozef
  Patroonheilige voor grootouders: Heilige Joachim en Heilige Anna
  Patroonheilige voor pleegouders: Heilige Catherina van Alexandrië

  Patroonheiligen voor tweelingen: Heiligen Cosmas en Damianus

  Patroonheiligen voor de jeugd: Heilige Anges van Rome, Heilige Maria Goretti, Heilige Kindje Jezus, Heilige Filomena, Heilige Domenicus Savio, Heilige Aloysius Gonzaga, Heilige Johannes (Don) Bosco, Heilige Johannes (Jan) Berchmans, Heilige Stanislas Kostka

  Hulp voor leerlingen/studenten: Heilige Thomas van Aquino, Heilige Johannes (Jan) Berchmans, Heilige Johannes (Don) Bosco, Heilige Domenicus Savio, Heilige Aloysius Gonzaga, Heilige Kindje Jezus van Praag, Heilige Stanislas Kostka

  Hulp bij het maken van een studiekeuze: Heilige Aloysius van Gonzaga
  Hulp voor leerlingen met slechte resultaten: Heilige Jozef van Copertino
  Patroonheilige voor zwakbegaafdheid: Heilige Jozef van Copertino
  Patroonheilige voor de wezen: Heilige Antonius van Padua
  Aanroepen bij kinderverwaarlozing: Heilige Germaine Cousin
  Bijstand voor wie gepest wordt of onderdrukt of verstoten wordt: Jezus, Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Antonius van Padua

  Diverse

   

  Patroonheilige voor bloeddonoren: Heilige Januarius

  Patroonheilige voor natuurbeschermers en huisdieren: Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Kateri Tekakwitha

  Patroonheilige van Vlaanderen: Heilige Lutgardis van Tongeren
  Patroonheilige van de taal en de letteren: Heilige Lutgardis van Tongeren

  Patroonheilige voor verdraagzaamheid: Heilige Charles de Foucauld
  Patroonheilige van de multiculturele samenleving: Heilige Charles de Foucauld

  Patroonheilige van sociale rechtvaardigheid: Heilige Martinus van Porres
  Patroonheilige van rassengelijkheid: Heilige Martinus van Porres

  Patroonheilige voor automobilisten en zij die veel in het verkeer zijn: Heilige Francisca Romana
  Patroonheilige voor een veilige reis: Heilige Christoffel

  Voor het bekomen van speciale gunsten: Heilige Anna

  Patroonheilige voor alle vrouwen die de naam van een bloem dragen: Heilige Flora

  Voor een eerlijke rechtspraak: Heilige Thomas More, Heilige Ivo
  Voor een eerlijk proces: Heilige Thomas More, Heilige Jeanne d'Arc, Heilige Ivo
  Tegen valse getuigenissen: Heilige Ivo, Heilige Dorothea van Caesarea, Heilige Ivo
  Tegen verraad: Heilige Jeanne d'Arc

  Voor een zachte dood: Heilige Jozef, Heilige Barbara, Heilige Michaël

  Voor goede raad: Heilige Hildegard van Bingen

  Voor hulp bij armoede: Heilige Martinus van Tours, Heilige Franciscus, Heilige Antonius van Padua, Heilige Benedictus Labré
  Patroonheiligen van de armen: Heilige Benedictus Labré, Heilige Franciscus, Heilige Antonius van Padua, Heilige Martinus van Tours

  Voor het afweren van tijdelijke tegenspoed: Heilige Martinus van Tours

  Hulp bij hopeloze zaken: Heilige Rita, Heilige Gerardus van Majella, Heilige Judas Thadeus

  Tegen machtsmisbruik: Heilige Karel de Goede
  Tegen onrecht: Heilige Ivo, Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Johannes de Doper

  Patroonheilige die waakt over de overledenen: Heilige Benedictus
  Patroonheilige voor Europa: Heilige Benedictus

  Patroonheilige voor goed weer: Heilige Clara

  Patroonheilige van België: Heilige Jozef

   

  Categorie:Patroonheiligen
  13-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lourdes
  Litanie voor Onze - Lieve - Vrouw van Lourdes


  Moeder Maria verscheen 18 keren aan de Heilige Bernadette Soubirous te Lourdes.
  De Heilige Bernadette Soubirous overleed op 16 april 1879. Aanvankelijk is ze begraven geweest, maar nadat men haar lichaam terug opgroef voor onderzoeken, stelde men vast dat het volledig intact gebleven is. De Heilige Bernadette Soubirous ligt opgebaard in de kapel van Saint Gildard te Nevers, Frankrijk.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Maria, allerverhevenste Moeder Gods, bid voor ons.
  Maria, schitterend boven alle heiligen,
  Maria, machtige Koningin der engelen, die u gewaardigd hebt aan een arme dochter te verschijnen,
  Maria, die tot ons geluk, meermaals in de grot van Lourdes aan Bernadette verschenen zijt,
  Maria, die, een rozenkrans in uw handen, ons aangemoedigd hebt om de rozenkrans te bidden om alzo God te verzoenen,
  Maria, die aan de kleine herderin en aan ons bevolen hebt, veel te bidden voor de bekering van de verblinde zondaars,
  Maria, die dit nederig kind tot de priesters zond om hun te zeggen dat uw wens was een kapel te uwer eer te zien bouwen op de rotsen van Lourdes,
  Maria, die verlangde de processies en heilige bedevaarten te zien herleven,
  Maria, stroom van gunsten en genaden,
  Maria, door uw Onbevlekte Ontvangenis, waarover gij wordt geroemd,
  Onbevlekte Maagd Maria, fontein van gezondheid en bescherming voor alle mensen,
  Onbevlekte Maagd Maria, in alle delen der wereld erkend, bemind en gediend,
  Onbevlekte Maagd Maria, wiens liefde tot uw kinderen de liefde der moeders overtreft,
  Maria, door het miraculeus water van de rots, verkrijg ons ware waters van boetvaardigheid,
  Maria, vanuit het roemrijk hemels hof, waak over ons.
  Maria, moedig ons aan tot het onderhouden der geboden Gods en die van de heilige Kerk,
  Maria, ondersteun uw kinderen op de gevaarlijke wegen van deze wereld,
  Maria, in de strijd tegen de duivel, de wereld en het vlees, bescherm uw kinderen.
  Maria, bij onheil, rampen, overstromingen, armoede en ellende, help uw kinderen.
  Maria, van de goddeloosheid van onze dagen, verlos uw kinderen.
  Maria, van losbandigheid en zedeloosheid, verlos uw kinderen.
  Maria, van het schenden van de zondagen en geboden heiligendagen, bevrijd ons.

  In het uur van de dood, o Maria,
  verberg ons in uw onbevlekt Hart.
  Maria, onze goede Moeder,
  wees onze voorspreekster bij Jezus Christus onze rechter en bid voor ons arme zondaars.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.

  Onze Vader ... Wees gegroet...,

  Bid voor ons, o Heilige en onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  O Jezus, God van onuitsprekelijke goedheid, die Maria, uw onbevlekte Moeder tot uitdeelster hebt aangesteld van de oneindige genaden, die uit de eeuwige bron van uw Heilige Hart voortspruiten, en die de wonderbare Maagd zo overvloedig te Lourdes uitdeelt. Wij smeken U nederig, door haar verdiensten en haar gebeden, gewaardig U ons te schenken, wat ons heilzaam is: de gezondheid naar ziel en naar lichaam, maar in ‘t bijzonder de onschatbare genade U beter te kennen en meer en meer te beminnen. Geef dat wij U getrouw dienen op aarde, en U eens, met uw goede Moeder Maria, uw engelen en heiligen, eeuwig mogen loven, beminnen en danken.
  Amen.

  Feestdag Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes: 11 februari
  Feestdag Bernadette Soubirous: 18 februari

   

  Categorie:Op bedevaart
  12-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scherpenheuvel
  Al honderden jaren gaan mensen op bedevaart. Om te bezinnen, om antwoorden te vinden, om gunsten te verkrijgen, uit dank...
  Ook de Heilige Rita ondernam een lange bedevaart in haar leven toen ze al op hoge leeftijd was en gezondheidsproblemen had. Samen met haar medezusters ging ze te voet van Cascia naar Rome, een tocht van 160 kilometer.
  Heden zijn er nog vele mensen die te voet of met de fiets naar Santiago de Compostela gaan, maar het meest bekende en hoogstwaarschijnlijk ook meest bezochte bedevaartsoord is Lourdes.
  In eigen land hebben we ook verschillende bedevaartsoorden waaronder Oostakker een heel bekende is. Zelf ga ik al heel mijn leven regelmatig naar Scherpenheuvel. Al van jongs af ging ik met mijn ouders mee in de maand mei, de maand die aan Maria is gewijd. Later toen ik met de auto kon rijden, reed ik zelf buiten de maand mei al eens naar Scherpenheuvel om even in stilte in de basiliek te zitten.
  Ik zag er in de basiliek mensen die te voet of met de fiets waren gekomen, niet wetende dat ik ook ooit die tocht te voet zou ondernemen.
  Op 1 juli 2012 vertrok ik thuis, niet zeker of ik de lange weg volledig zou uit wandelen. Ik ondernam de bedevaart uit grote dankbaarheid voor het verkrijgen van een prachtige gunst.
  Ik ben verre van een geoefende wandelaar. Dagelijks wandel ik met mijn twee honden maar die afstand kan je niet vergelijken met de afstand van hier naar Scherpenheuvel. Vijf uren ben ik onderweg geweest en ondanks de pijnlijke voeten in de laatste kilometers, was het een tocht die mentaal werkelijk deugd deed. Alleen met mezelf en de lange kilometers, tijd genoeg om na te denken en de zaken te overschouwen. Elke stap bracht me dichter bij de basiliek waar ik Maria kon groeten en danken.
  De aankomst was een fantastisch gevoel die de pijnlijke ledematen enorm verzachtte.
  Een bezoekje aan Scherpenheuvel is sowieso een aanrader. Dat hoeft niet per se te voet of met de fiets, met de auto mag je ook komen. De basiliek is overdag altijd open.

  Hieronder volgt een gebed en een litanie voor Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

   


  Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

  Moeder van God en onze Moeder.
  vol vertrouwen bidden wij tot U:
  schenk ons iets van Uw geloof
  en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen

  Help onze zieken en allen wier hart door leed getekend is.

  Laat geluk en liefde wonen in onze familie:

  Zegen allen die ons dierbaar zijn,
  en blijf ook mij nabij met Uw bescherming.


  Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
  bid voor ons


   


  Litanie van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

  Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons,
  Christus, verhoor ons,
  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  God, H.Geest, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, bid voor ons,
  Maria, uitverkorene Dochter van God de Vader,
  Maria, liefderijke Moeder van God de Zoon,
  Maria, vlekkeloze Bruid van God de Heilige Geest,
  Allerbeminnelijkste Moeder, die de genade bronnen van het Hart van Jezus op aarde doet neerstromen,
  Weldoenende Moeder, die door menige genaden en gunsten getoond hebt dat Gij in Scherpenheuvel wilt vereerd en aanroepen worden, Machtige Moeder, die ons kunt bevrijden van alle gevaar naar ziel en lichaam,
  Welwillende Moeder, die altijd gereed zijt om ons te helpen,
  Barmhartige Moeder, die door uw alvermogende gebeden voor de blinden het gezicht, voor de kreupelen de gang en voor vele zieken de gezondheid hebt bekomen,
  Goede Moeder, die ons van de geboorte tot het graf met de tederste zorgen omringt,
  Zuivere Moeder, die de witte lelie der hemelse deugd van zuiverheid in de harten van uw kinderen doet groeien en bloeien,
  Meedogende Moeder, die de verstotelingen der wereld steeds bewaakt en beschermt,
  Goedertierende Moeder, die het hart van versteende zondaars vermorzelt en hun genade bij God doet vinden,
  Voorzichtige Moeder, die ons in de moeilijke omstandigheden van het leven met raad en daad komt bijstaan,
  Maria, Ster der Zee, die de zeevaarders geleidt en de schipbreukelingen behouden in de haven doet aanlanden,
  Maria, Hulp der Christenen, die voor de rechtvaardige volharding en voor de zondaar beterschap verwerft,

  Laat ons bidden,
  O, Maria, Moeder van de Zaligmaker,
  wij smeken U door de ontelbare gratiën en gunsten welke Gij ten allen tijde zo mild hebt uitgedeeld aan allen die in het gezegend Scherpenheuvel U kwamen aanroepen, zie toch genadig op ons neder.
  O, beste der Moeders, laat ons een weinig putten aan de onuitputbare bron van genaden, waarvan Gij de bewaardster en uitdeelster zijt.
  Verleen ons een vast geloof, een sterke hoop en een vurige liefde, opdat wij Jezus en U altijd meer en meer beminnen.
  Dan immers zullen wij door U in al onze noodwendigheden geholpen worden en eindelijk het geluk bekomen God eeuwig te mogen loven en danken in de hemel voor alle gunsten en zegeningen welke wij door uw machtige voorspraak verkregen hebben.
  Amen.

   

  Categorie:Op bedevaart
  17-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden diverse Heiligen 2
  Hier vind je gebeden tot verschillende heiligen, in alfabetische volgorde van de namen van de heiligen. (Deel 2)


  Heilige Augustinus

  (Samen met de Heilige Nicolaas van Tolentino en Heilige Johannes de Doper de schutsheilige van de Heilige Rita tijdens haar leven, hulp voor studenten voor een voorspoedige studententijd en succesvolle examens, patroonheilige voor leraars, wetenschappers en filosofen, hulp voor leraars bij moeilijkheden in hun beroep, kracht en volharding in het geloof, voor kennis en wijsheid)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, voorspreekster der zondaars, bid voor ons.
  Heilige Augustinus, een der schoonste zegepralen van Jezus, overwinnaar der zonden,
  Heilige Augustinus, roemrijk mirakel der genade,
  Heilige Augustinus, groot wonder van wetenschap,
  Heilige Augustinus, zoon der tranen van een godsvruchtige moeder,
  Heilige Augustinus, uitstekend door uw boetvaardigheid,
  Heilige Augustinus, nederige leraar met een verheven verstand,
  Heilige Augustinus, leraar der goddelijke genade,
  Heilige Augustinus, ontvlamd van liefde voor de ongeschapen schoonheid,
  Heilige Augustinus, wiens eenvoudige liefde haar oorsprong neemt in de liefde van Jezus,
  Heilige Augustinus, wiens vurige liefde alles ontvlamt, wat haar nadert,
  Heilige Augustinus, vader van een ontelbare menigte van heiligen,
  Heilige Augustinus, wijze wetgever in het voorschrijven der regels van de volmaaktheid,
  Heilige Augustinus, parel der belijders,
  Heilige Augustinus, licht der leraars,
  Heilige Augustinus, die door uw uitstekende begaafdheid in het verkondigen van Gods woord, verdient de tong van Jezus genoemd te worden,
  Heilige Augustinus, hamer, die de ketterijen verbrijzelt,
  Heilige Augustinus, roem der bisschoppen,
  Heilige Augustinus, olijfboom altijd met vruchten beladen,
  Heilige Augustinus, wiens deugden een heilige geur verspreiden,
  Heilige Augustinus, schitterend in Gods tempel,
  Heilige Augustinus, wie het gegeven werd de allerheiligste Drievuldigheid te aanschouwen, gelijk het de arend gegeven is de zon te bezien,
  Heilige Augustinus, werkzame bij door Gods hand gevormd,
  Heilige Augustinus, ons voorbeeld, onze beschermer, en onze vader,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Antifoon
  Zij, die in de wet Gods zullen geleerd geweest zijn, en deze zullen onderhouden hebben, zullen stralen als de schittering van het firmament. En zij, die aan de anderen de rechtvaardigheid zullen leren, zullen glinsteren als de sterren, in de ganse eeuwigheid.

  Heer, verhoor mijn gebed. En mijn geroep komt tot U.

  Laat ons bidden,
  Almachtige God, aanhoor gunstig onze ootmoedige gebeden, en op voorspraak van de heilige Augustinus, van Uw belijder en bisschop, verleen de uitwerking van Uw gewone barmhartigheid aan ons, wie Gij het vertrouwen schenkt om dit van Uw goedheid te verhopen.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
  Heilige Benedictus

  (Patroonheilige van Europa, aanroepen voor bescherming, nierstenen, vergiftiging, bij het vermoeden dat er een vloek over je is uitgesproken of bij beheksing, voor hulp en bescherming tegen de listen van vijanden, bescherming tegen het kwade.)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
  Heilige Benedictus, man naar Gods hart,
  Heilige Benedictus, patriarch der monniken van het Westen,
  Heilige Benedictus, die met de geest der gerechtigen werd vervuld,
  Heilige Benedictus, wijze wetgever, die onder ingeving van de H. Geest een regel hebt geschreven, die de sleutel van de hemel wordt genoemd,
  Heilige Benedictus, Vader van een groot aantal heilige martelaren, leraren en belijders,
  Heilige Benedictus, zeer verlichte meester in het geestelijk leven,
  Heilige Benedictus, die van uw prilste jeugd af de wereld hebt ontvlucht om u in de eenzaamheid van Subiaco terug te trekken,
  Heilige Benedictus, wonderbaar door uw versterving en gestrengheid,
  Heilige Benedictus, die om de zuiverheid te bewaren uw onschuldig lichaam in de doornen hebt gewenteld,
  Heilige Benedictus, toonbeeld van de kloosterlijke regelonderhouding,
  Heilige Benedictus, spiegel van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid,
  Heilige Benedictus, die door het teken van het kruis, afgoden hebt omvergeworpen, de strikken van de duivel hebt ontward en uit een giftige drank een serpent hebt doen te voorschijn komen,
  Heilige Benedictus, die door uw vurig gebed, zieken hebt genezen, doden hebt doen te voorschijn komen,
  Heilige Benedictus, onaantastbaar in uw geloof, die zieken hebt genezen, doden hebt doen opstaan en bezetenen hebt verlost,
  Heilige Benedictus, onaantastbaar in uw geloof, onwankelbaar in uw hoop en brandend van liefde tot God,
  Heilige Benedictus, die naar Jezus’ voorbeeld, zachtmoedig en ootmoedig van hart waart,
  Heilige Benedictus, liefdevolle stem der ongelukkigen, altijd gereed om te troosten en te helpen,
  Heilige Benedictus, die staande voor ‘s Heren altaar, uw ziel aan uw Schepper hebt terug geschonken,
  Heilige Benedictus, welbeminde van de Heer, die men ten hemel heeft zien opstijgen vol licht en met bloemen getooid,
  Heilige Benedictus, machtige voorspreker bij God voor diegenen die u met vertrouwen aanroepen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Laat ons bidden
  O God, die de dood van de heilige Vader Benedictus met zoveel en zo grote voorrechten hebt verheerlijkt, verleen bidden wij U, dat wij die zijn gedachtenis vieren, de genade mogen bekomen, van in het uur van onze dood, door zijn tegenwoordigheid tegen de listen van onze vijanden beveiligd te worden. Door Jezus Christus onze Heer.
  Amen.
  Heilige Donatus

  (Patroonheilige ter bescherming tegen zwaar onweer, stormwinden, donder en bliksem, hagel en overstroming, samen met andere heilige zoals onder andere de Heilige Barbara, de Heilige Agatha en de Heilige Floriaan de patroonheilige van de brandweer.)

   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, bid voor ons.
  Moeder van barmhartigheid, Toevlucht, hulp en troost van de christenen,
  Alle Heiligen engelen en aartsengelen,
  Alle Heiligen patriarchen en profeten,
  Alle Heiligen apostelen en leerlingen van Christus,
  Alle Heiligen. martelaars en martelaressen,
  Alle Heiligen bisschoppen, leraars en belijders,
  Alle Heiligen priesters, monniken en kluizenaars,
  Alle Heiligen maagden en weduwen,
  Alle gelukkige inwoners van de hemel,
  Heilige Donatus, onze beschermer,
  Uitverkoren martelaar van Christus,
  Die, om uw beloofde zuiverheid te bewaren, de marteling hebt doorstaan.
  Die de wereld, de duivel en het vlees zo glansrijk hebt overwonnen,
  Bijzondere patroon tegen alle onweer zoals hevige wind, hagel, donder en bliksem,
  Opdat wij van de vreselijke gevolgen van de onweders bevrijd worden,
  O waardige martelaar Gods, opdat de kerken, huizen, steden, landen en mensen door wind, hagel en bliksem niet verdorren of beschadigd worden,
  O Heilige Donatus, opdat wij door waardige boetvaardigheid ons bekeren, de zonden haten en christelijk leven, en alzo de vergramde God verzoenen en zijn straffen afweren,
  O Heilige Donatus, het onweder bedreigt ons,

  Wees genadig, spaar ons, Heer.
  Wees genadig, verhoor ons, Heer.
  Van alle zonden, verlos ons, Heer.
  Van uw gramschap en van alle verdiende straffen,
  Van alle schadelijk onweder en kwade luchten,
  Van alle verderf en schade van de stormwinden, hagel, donder en bliksem,
  Van vuur en brand,
  Van schadelijke regens, droogte en overvloed van water,
  Van een schielijke en onvoorziene dood,
  Van de eeuwige dood,

  Door uw oneindige goedheid, liefde en barmhartigheid, verhoor ons, Heer.
  Door de mysteries van Uw heilig leven en dood, verlos ons, Heer.
  Door de voorspraak der allerheiligste Maagd Maria,
  Door de voorspraak van de H. Donatus, onze beschermer,
  Door de voorspraak van alle heiligen,
  Opdat wij in rust en vrede u dienen en beminnen,
  Opdat alle zondaars en ongelovigen zich bekeren,
  Opdat alle rechtvaardigen voortgaan en volharden,
  Opdat alle lijdende zielen in vrede rusten,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Heilige Donatus, martelaar van Christus, bid voor ons.
  Opdat wij van alle zonden en schade van het onweder bevrijd mogen zijn.

  Laat ons bidden,
  O eeuwige alvermogende God, die door de gevaarlijke onweders uw rechtvaardige gramschap laat blijken tegen de zondaars, ontferm U over ons, die u vrezen, die in U geloven, die in U hopen, die U verlangen te beminnen en waarlijk droef zijn U vergramd te hebben: ontvang onze ootmoedige gebeden, bevrijd ons van schadelijke winden, hagel, regens, droogte, watervloed, van donder en bliksem.
  Bewaar ons van een haastige en onvoorziene dood, opdat wij, die U in rust en vrede dienen en beminnen in dit leven, ons in het hiernamaals met U verblijden in de eeuwige glorie.
  Door Jezus-Christus, onze Heer.
  Amen.
  Heilige Hildegard

  (Voor goede raad, oplossingen voor problemen, wijsheid bij het nemen van beslissingen, een goede gezondheid)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, bid voor ons.

  Heilige Hildegard, Godgewijde Maagd,
  Spiegel van Gods heerlijkheid,
  Licht van de Kerk,
  Verkondigster van Gods woord en werk,
  Harp van God,
  Leermeesteres van de volmaaktheid,
  Strijdster voor waarheid en recht,
  Stralende ster in de verwarring van de tijd,
  Raadgeefster in moeilijkheden,
  Beschermster van de zwakken,
  Helpster van de zieken,
  Heilige Hildegard, vervuld van profetische geest,
  Heilige Hildegard, nederig in de uitverkiezing van God,
  Heilige Hildegard, brandend van liefde tot God en tot de mensen, bid voor ons.
  Heilige Hildegard, onwankelbaar in de liefde tot de Kerk,
  Heilige Hildegard, begenadigd met de kracht van de genezing,
  Heilige Hildegard, in zwakheid sterk door Gods kracht,
  Dat wij de wegen van God erkennen en bewandelen, help ons, heilige Hildegard.
  Dat wij de Geest van God in de schepping dieper mogen inzien,
  Dat wij God in allen en boven alles mogen beminnen,
  Dat wij de roepstem van God altijd mogen volgen,
  Dat wij ons door Zijn woord en voorbeeld laten leiden,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Hildegard. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  God, die de heilige Hildegard met hemelse gaven begunstigd hebt, wij bidden U, verleen ons dat wij haar voorbeeld en raadgevingen mogen volgen en zo uit de duisternis van deze wereld in Uw heerlijk licht mogen treden, door Christus onze Heer.
  Amen.
  Heilige Nicolaas van Tolentino

  (Samen met de Heilige Augustinus en de Heilige Johannes de Doper de schutsheilige van de Heilige Rita tijdens haar leven, beschermer van de onderdrukten en degene die onrechtvaardig behandeld worden, patroonheilige van toekomstige moeders tijdens een zware bevalling en van de baby's, mede patroon van Antwerpen, aanroepen tegen koorts en voor de bevrijding van de zielen uit het vagevuur)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Nicolaas van Tolentino,
  Wonderbaar kind van onvruchtbare ouders,
  Volmaakte navolger van Christus,
  Vurige aanbidder van het H. Sacrament,
  Getrouwe dienaar van Maria,
  Roem der Orde van de Heilige Augustinus,
  Engel van zuiverheid,
  Toonbeeld van gehoorzaamheid,
  Minnaar der vrijwillige armoede, bid voor ons.
  Parel van geduld,
  Spiegel van ootmoed,
  Zeldzaam voorbeeld van boetvaardigheid,
  Onvermoeibare beoefenaar van Gods Woord,
  Toevlucht van de zondaars,
  Moedige bestrijder van de duivelen,
  Verlosser van de zielen van het vagevuur,
  Steun van de armen,
  Troost van de lijdenden,
  Hoop van de onvruchtbaren,
  Hulp van de vrouwen in barensnood,
  Geneesheer van de zieken,
  Verdrijver van pest en andere besmettelijke ziekten,
  Opwekker van de doden,
  Grote mirakeldoener,
  Beschermer van de H. Kerk,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Nicolaas. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  Verleen, bidden wij U, almachtige God, dat Uw Kerk, die door de luister van de deugden en mirakelen van de heilige Nikolaas, Uw belijder, zo glansrijk schittert, zich in een voortdurende vrede en eendracht moge verheugen. Door Christus onze Heer.
  Amen.  Padre Pio

  (Bekendste heilige die aanroepen wordt voor de strijd tegen kanker.)

  Zijn lichaam ligt opgebaard in de crypte van de kerk Santa Maria delle Grazie in het Zuid-Italiaanse San Giovanni Rotondo

  Gebed tot Heilige Padre Pio om genezing te bekomen

  Vanuit mijn lijden richt ik mij tot U opdat gij mij ter hulp zoudt komen.
  Tijdens Uw leven op Aarde hebt gij altijd een grote liefde getoond voor de zieken.
  Gij hebt hen bezocht, getroost en hen geholpen zo goed als gij kon.
  Toon mij vanuit de Hemel waar gij nu verblijft, o mijn goede beschermer, de doeltreffendheid van Uw liefde.
  Sta mij bij in mijn lijden en schenk mij geduld en moed in mijn smarten.
  En, indien God het goed oordeelt, wil mij volkomen genezing schenken opdat deze ziekte een gelegenheid moge wezen om Gods goedheid te loven en de macht van Uw tussenkomst te verheerlijken,
  maar vooral omdat ik waardig zou zijn om de glorie die gij geniet in de Hemel te beleven en te verheerlijken in een deugdzaam leven.
  Amen.  NOVEEN VOOR PADRE PIO
  Te bidden negen achtereenvolgende dagen  EERSTE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die de wonden van onze Heer Jezus Christus ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen. Gij hebt alle lichamelijk en moreel lijden op u genomen. Uw lichaam en ziel verkeerden in een voortdurende toestand van martelaar. Spreek voor ons ten beste bij God opdat wij geduldig de kleine en grote kruisen van het leven, dragen en van elke beproeving een brug naar de hemel maken.

  “Het past dat gij de ongemakken die God toelaat verdraagt. Jezus zal niet verdragen dat gij teneer geslagen blijft en zal u sterken en nieuwe moed geven” (P.Pio)


  TWEEDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij hebt met de hulp van Jezus Christus kunnen weerstaan aan de bekoringen van de duivel. Gij hebt de aanvallen van de helse duivels ondergaan, die u wilden afhouden van de weg naar de heiligheid, spreek voor ons bij God ten beste dat wij met uw hulp en deze van de uitverkorenen kracht krijgen om te weerstaan aan de zonde en het geloof bewaren tot aan de dood.

  “Wees moedig en vrees de woede van de duivel niet. Herinner u altijd dat wanneer de vijand onrust en moeilijkheden zaait, dit een teken is dat hij niet overwonnen heeft.” (P.Pio)


  DERDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die de Maagd Maria zeer genegen waart en dagelijks zeer veel genaden en troost van haar ontvangen hebt, spreek bij haar ten best. Leg met zachtheid onze zonden en onze gebeden in haar handen opdat zoals eens in Cana in Gallilea haar Zoon naar zijn moeder luistert en dat onze naam opgeschreven wordt in het boek van het leven.

  “De heilige Maagd weze de ster die uw weg verlicht. Moge zij u de betrouwbare weg naar God wijzen en een vast anker zijn in het uur van de beproeving dat u nog sterker met Hem verenigt.” (P.Pio)


  VIERDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die zoveel van uw engelbewaarder hebt gehouden, Hij was uw gids, verdediger en boodschapper. Gij aan wie de bewaarengelen de gebeden van uw spirituele kinderen brengen, spreek ten beste bij de Heer zodat wij leren onze toevlucht te nemen tot onze bewaarengel die gedurende ons leven ons kan bemoedigen om het goede te doen en het kwaad te vermijden.

  “Roep uw engel aan, dat hij u verlicht en leidt. De Heer heeft hem u gegeven als gids en boodschapper. Neem uw toevlucht tot Hem” (P.Pio)


  VIJFDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die een grote godsvrucht had voor de zielen in het vagevuur. Gij hebt u voor hen opgeofferd als slachtoffer, tot uitboeting van hun zonden. Bid voor ons zodat ook in ons hart gevoelens van medelijden en vriendschap ontstaan voor deze zielen. Zo kunnen wij hun wachten verkorten en bekomen wij door ons gebed en offer voor hen de aflaten die zij nodig hebben.

  “Mijn God Ik bid u leg mij het lijden op die voorbereid zijn voor de zondaars en de zielen in het vagevuur. Vermeerder voor mij de straffen tot zij bekeerd zijn en gered, dat de zielen bevrijd zijn uit het vagevuur.” (P.Pio)


  ZESDE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij die de zieken meer hebt lief gehad dan uzelf, omdat ge in hen het beeld van de lijdende zag. Gij die mirakelen bekomen hebt naar lichaam en ziel, bidt voor ons bij de Heer opdat alle zieken, door de voorspraak van de maagd Maria, genezing bekomen en een overvloed van aan genade ontvangen en de Heer loven tot in eeuwigheid.

  “Indien ik weet dat een persoon naar lichaam of naar ziel gekweld wordt, zou ik niet weten wat te doen om hem te bevrijden van zijn kwalen? Ik neem graag al zijn kwelling op mij om hem gered te zien en de vruchten van dat offer bied ik graag aan God aan, als Hij het me toestaat.”
  (Padre Pio)


  ZEVENDE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij die deelneemt aan het heilswerk van God en al uw lijden opoffert voor de bevrijding van de zondaars, spreek bij ons voor bij God opdat ongelovigen de genade van het geloof krijgen en zich bekeren. Dat zondaars oprecht berouw krijgen. Dat lauwen vurig worden en dat de rechtvaardigen op de goede weg blijven.

  “Indien de arme wereld de schoonheid van een ziel in staat van genade konden zien, zouden alle zondaars en alle ongelovigen zich ogenblikkelijk bekeren.” (Padre Pio)


  ACHTSTE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij die zoveel geestelijke aanhangers telt waarvan velen door u tot Christus zijn geleid, ten koste van uw bloed, beschouw ons ook, alhoewel we u nauwelijks persoonlijk hebben gekend, als uw geestelijke kinderen, zodat met u vaderlijke bescherming wij geleid worden naar de heiligheid. Geef dat we ondersteund worden door de Goddelijke kracht zodat we op onze sterfdag de poorten van hemel open zien voor ons.

  “Indien het me mogelijk was zo ik aan God één enkele genade vragen: van niet in het paradijs te mogen gaan alvorens al mijn geestelijke kinderen en al diegenen die mij toevertrouwd zijn in mijn ministerie er ook zijn.” (Padre Pio)


  NEGENDE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij trouwe dienaar van de H. Kerk, spreek voor ons ten beste bij de Heer opdat hij arbeiders stuurt voor zijn oogst en dat hij aan ieder van hen kracht geeft en inspiratie van de kinderen van God. Wij bidden U daarenboven tussen te komen bij de H. Maagd Maria om alle christenen te leiden tot eenheid en hen te verzamelen in het ene grote huis dat als baken mag dienen in de storm van het leven.

  “Blijf altijd bij de H. Katholieke kerk, zij alleen kan u helpen want zij alleen is de bruid van Christus, die de ware prins van de vrede is.” (Padre Pio)
  Amen
  Heilige Rochus

  (Vroeger de grote patroonheilige tegen de pest, nu deze ziekte gelukkig niet meer heerst wordt de Heilige Rochus aanroepen tegen alle besmettelijke ziekten, epidemieën en woekerende ziekten)

   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Koningin van de belijders,
  Heilige Rochus, belijder van Jezus Christus,
  Heilige Rochus, getrouwe dienaar van de Heer,
  Heilige Rochus, vijand van de ijdelheid van de wereld,
  Heilige Rochus, spiegel van boetvaardigheid,
  Heilige Rochus, spiegel van geduld,
  Heilige Rochus, voorbeeld van godsvrucht,
  Heilige Rochus, troost der bedrukten,
  Heilige Rochus, hulp der ellendigen,
  Heilige Rochus, toevlucht der zieken,
  Heilige Rochus, machtige patroon tegen de pest en andere besmettelijke ziekten,
  Heilige Rochus, beschermer van de gelovigen,
  Heilige Rochus, kom ons ter hulp,
  Heilige Rochus, bid voor ons.
  Opdat wij uw deugden navolgen,
  Heilige Rochus,
  Opdat wij op de aarde als vreemdelingen mogen leven,
  Heilige Rochus,
  Opdat wij onze zonden, waarvoor wij ten strengste gestraft dienen te worden, door tranen van een ware boetvaardigheid uitwissen,
  Opdat wij, in ons voornemen om deugdzaam te leven, mogen versterkt worden,
  Opdat onze zielen van de vlekken der zonde en onze lichamen van de besmetting der pest mogen bewaard blijven,
  Opdat allen, die hun toevlucht tot uw voorspraak nemen, mogen verhoord worden,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Rochus. Opdat wij van de pest mogen bevrijd worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die aan de Heilige Rochus, Uw getrouwe dienaar, de genade hebt verleend door het teken van het heilig kruis diegenen te genezen, welke met de pest besmet waren. Wij bidden U, door zijn verdiensten en voorspraak, ons van alle gevaar naar de ziel, en van alle besmettelijke ziekten naar het lichaam, te behoeden.
  Door Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon.
  Amen.
  Heilige Theresia van Avila

  (aanroepen voor hartkwalen en hoofdpijn, bij geestelijke of spirituele verwarring, stichtster van de Karmelieter orde en grote voorbeeld van de Heilige Theresia van Lixieux)

   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Theresia, Serafijnse Maagd,
  Onafscheidelijke bruid van de gekruisigde Jezus,
  Geliefd kind van Maria,
  Schitterend licht van de Heilige Kerk,
  Martelares door de begeerte, om voor Jezus Christus te sterven,
  Vurige ijveraarster voor de zaligheid der zielen,
  Slachtoffer der goddelijke liefde,
  Verlichte meesteres van het geestelijk leven,
  Zekere geleidster op de weg der volmaaktheid,
  Herstelster van de orde van de berg Carmel,
  Wonder van ootmoedigheid en verduldigheid,
  Spiegel der maagden,
  Onverzoenlijke vijandin van uw lichaam,
  Hart gans onderworpen aan Gods wil,
  Voorbeeld van alle deugden,
  Luister en sieraad van Carmel,
  Heilige Theresia, kom ons te hulp.
  Heilige Theresia, bid de Heer.
  Opdat wij de gave van het gebed mogen bekomen, die de bron is van alle andere genaden,
  Heilige Theresia, bid de Heer.
  Opdat wij een uiterste afkeer van de kleinste fouten mogen hebben, en ons met droefheid van deze beschuldigen in het heilig Sakrament van boetvaardigheid,
  Opdat wij een heilig en veelvuldig gebruik maken van het allerheiligste Sakrament des altaars, en deelachtig mogen worden aan de genaden, welke gij er door bekomen hebt,
  Opdat wij naar uw voorbeeld de allerheiligste Maagd Maria, welke Jezus ons tot Moeder gegeven heeft, met een kinderlijke liefde eren,
  Opdat wij volgens uw raad, in al onze noodwendigheden onze toevlucht nemen tot de Heilige Jozef,
  Opdat wij onze harten onthechten van de tijdelijke goederen, die niets dan stof en as zijn,
  Opdat wij de eer en de ijdelheden der wereld, die als rook verdwijnen, niet zoeken,
  Opdat wij de vermaken en de wellusten van het leven vluchten, die de voornaamste oorzaak van onze kwellingen en van onze tranen zijn,
  Opdat wij geheel ons leven schikken volgens de grondregels van het Evangelie en de beloften van ons heilig Doopsel,
  Opdat wij voor alle ketterij, ongelovigheid en verblindheid van de harten mogen bewaard worden,
  Opdat wij eeuwig met u de barmhartigheden van de Heer mogen zingen,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, zuiverheid der maagden, hoor ons.
  Jezus, kroon der heiligen, verhoor ons.

  Bid voor ons, Heilige maagd Theresia. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Verhoor ons, o God, die onze zaligheid zijt, opdat wij ons over de gedachtenis van Uw Heilige maagd Theresia verheugen, door haar hemelse lering mogen gevoed en in een tedere en vurige godsvrucht onderwezen worden.
  Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U in de eenheid van de Heilige Geest leeft en heerst, God in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.  Litanie 2


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Jozef,
  Heilige Moeder Theresia,
  Serafijnse Maagd,
  Die van jongs af vervult zijt geweest met goddelijke gaven,
  Die, nauwelijks de leeftijd van zeven jaar bereikt, met uw broeder gereisd zijt naar de Moren, om uw bloed voor Christus te vergieten,
  Die, na de ontmoeting met uw oom ontroostbaar waart, omdat u die palmtak ontnomen was,
  Die in de eenzaamheid en in gebeden volmaakt waart,
  Die, nog als kind uitriep toen God haar bestraalde: o eeuwigheid! o eeuwigheid!
  Die, op twaalfjarige leeftijd uw moeder verloren hebt, u geworpen hebt voor het beeld van Maria, en uzelf aan haar tot dochter hebt opgedragen,
  Die, twintig jaar jong, u begeven hebt in de orde van de berg Carmelus,
  Die, drie jaar lang als religieus door de allerpijnlijkste ziekten zijt overvallen en door de H. Jozef verdiend hebt, genezen te worden,
  Die door Christus zijt uitgenodigd geworden tot het gezelschap van de engelen,
  Die verdiend hebt Hem te mogen aanhoren in het gebed: voortaan zult gij met de engelen omgaan,
  Die daarop wonderlijk zijt versierd geworden met alle deugden,
  Maagd vol van geloof en hoop,
  Ontstoken door een onuitblusbare brand der goddelijke liefde,
  Die door een serafijn met een vurige schicht van de liefde doorstoken zijt geworden,
  Die, vlammende van liefde, beloofd hebt altijd te doen, wat gij zoudt weten God het aangenaamste te zijn,
  Die, ontstoken door een onverzadigbare zielenijver, gewoon waart onophoudelijk de duisternissen van de ongelovigen en ketters te bewenen,
  Die, om enigszins het groot verlies van de zielen te vergelden, twee en dertig kloosters gebouwd en hersteld hebt,
  Die bereid waart tot het einde van de wereld, voor de zaligheid van een ziel alleen, de pijn van het vagevuur te ondergaan,
  Verheven door het behouden van de onschuld van uw Doopsel,
  Die waardig geweest zijt Christus te aanhoren, voortaan zult gij als een ware bruid mijn glorie beijveren,
  Die belast zijt geworden door de bloedige Bruidegom, medelijden te hebben met al zijn wonden, die de zondaars gedurig vernieuwen,
  Die altijd begerig waart om veracht te worden,
  Die God dikwijls gebeden hebt, dat Hij zijn gunsten ten uwen opzicht zou matigen en zo spoedig al uw misdaden zou vergeten,

  Uitmuntend door armoede,
  Blijhartig in behoeftigheid,
  Blind in gehoorzaamheid,
  Die gewoon waart uit te roepen: of lijden of sterven,
  Onoverwinnelijk in vervolgingen,
  Onberoerd tussen al de aanvechtingen en schrikkelijke vertoningen van de duivels,
  Wonderbaar in verstervingen,
  Die door vasten, haar klederen en ketenen van uw lichaam hebt verscheurd,
  Die u in doornen gewenteld hebt, ter liefde van Christus,
  Uitmuntend in het gebed,
  Die, door een wonderbare dorheid van de geest, achttien jaar verbitterd beproefd zijt geweest, daarna met al de wellusten van de Hemel zijt overgoten geworden,
  Die dikwijls door visioenen vereerd zijt geworden, met het aanschouwen van de mensheid van Jezus,
  Die, bij een bezoek van Christus, begiftigd zijt geworden met een kruis, glinsterend van edel gesteenten,
  Die van de allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef met een wit blinkend kleed versierd zijt geworden,
  Die door Christus met een blinkende kroon zijt vereerd geworden,
  Die door de allerheiligste maagd zijt versierd geworden met een ketting van diamanten,
  Die gedurig tot de dood toe verkeerd hebt met de heiligen en de engelen,
  Die in uw dood vereerd zijt geweest met het bijzijn van de Heilige martelaren,
  Die, na een opgetogenheid van de geest van veertien uur, door een onverdragelijke brand der goddelijke liefde gestorven zijt,
  Die gezien zijt in de gedaante van een duif, vliegende tot uw Bruidegom,
  Die in alles een wonderbaar schouwspel zijt geweest aan de wereld, aan de engelen en aan de mensen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Maagd en Moeder Theresia. Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die de serafijnse Maagd Theresia door het wonderlijk vuur van Uw liefde doorwond zijnde, met de hemelse gaven hebt versierd. Verleen ons, dat wij door de hulp van haar voorspraak en haar navolging, door de goddelijke liefde hier op de aarde doorwond zijnde, met haar door de volheid van Uw hemelse gaven en gunsten versierd mogen worden in de Hemel.
  Door Christus onze Heer, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen

  Categorie:Gebeden voor diverse Heiligen
  16-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen Heilige Rita 3
  Eerste Noveen tot de Heilige Rita, te bidden negen achter elkaar volgende dagen.

   
  Heilige Rita

  De Heilige van de moeilijke hopeloze, onmogelijke zaken.

  Talrijk zijn zij die, door uw voorspraak zoveel genaden en allerlei gunsten ontvangen hebben.
  Talrijk zijn zij, die vandaag nog, U vol vertrouwen aanroepen, wanneer het hun toeschijnt dat alles verloren is.
  Talrijk zijn zij die getuigen van U buitengewone genaden ontvangen te hebben door uw voorspraak
  Heilige Rita, Gij zijt nu in de glorie van de Vader, buig U vol goedheid neer over hen die U aanroepen en niet meer weten tot wie zich te richten.
  Spreek voor hen ten beste, vooral voor hen die uitgeput zijn, moedeloos, op het punt in wanhoop te vervallen.
  Heilige Rita, Door de genaden die Gij verkrijgt voor hen die in U hun laatste ho
  op stellen, breng ze terug bij de Heer, Gever van alle weldaad.
  Heilige Rita, Heilige van de moeilijke, hopeloze en onmogelijke zaken, bid voor ons tot God, voor wie niets onmogelijk is.
  Amen

   

  Tweede noveen tot de Heilige Rita, te bidden negen achtereenvolgende dagen.

  Zuchtend onder het gewicht van lichaams- en zielesmarten kom ik tot U, o Heilige Rita, die genoemd wordt de “Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken”.
  Bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken, en verleen mij de gezondheid en de vrede.
  Ik vertrouw te volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid moge aanheffen.
  Indien mijn zonden een hinderpaal zijn tot vervulling van mijn wensen, verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis.
  Laat niet toe dat ik nog langer bittere tranen storte; bekom mij wat ik U vraag en ik zal uw grote barmhartigheid jegens de bedrukte zielen verkondigen.
  O wonderbare Bruid van de Gekruisigde, wees mijn voorspreekster nu en altij
  d in al mijn noodwendigheden!
  Amen!

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

   


  Noveen voor moeilijke situaties en in nood tot de Heilige Rita, negen dagen achter elkaar te bidden.

  Heilige Rita
  Ik heb het toch zo moeilijk op het ogenblik
  Ik raak er niet meer uit
  Alles wat de mensen hebben uitgevonden heb ik al geprobeerd
  Daarom kom ik nu bij u, Heilige Rita,
  gij zorgt toch bijzonder voor ons wanneer we niet meer weten waar naar toe
  Zo dikwijls hebt gij mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op u om hulp en troost te vinden.
  Maar misschien heb ik zelf ook wel schuld aan mijn moeilijkheden
  Ik heb zoveel fouten gemaakt
  Laat me die begrijpen en help me om ze te verbeteren, heilige Rita
  Dan mag ik zeker hopen dat gij voor mij uw best zult doen bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft,
  gij die zoveel geleden hebt om Jezus, uw gekruisigde Bruidegom na te volgen
  Heilige Rita
  Laat mij niet in de steek.
  Help mij
  Troost mij
  Bid voor ons.
  Amen.

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita
  15-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti
  De Heilige Godelieve van Gistel en de Heilige Maria Goretti delen hun feestdag met elkaar: 6 juli.
  Beide heiligen hebben niet enkel hun feestdag met elkaar gemeen, maar ook enkele andere zaken. Ze stierven allebei heel jong (Heilige Godelieve vermoedelijk ongeveer 20 jaar en Heilige Maria Goretti nog net geen 12 jaar), ze werden allebei gruwelijk vermoord en ze hebben allebei na hun dood hun moordenaar tot inzicht gebracht en bekeerd waardoor hij naar het klooster ging.


  Heilige Godelieve van Gistel
   
  (voor hulp bij echtelijke ruzies, als je onrechtvaardig behandeld wordt, bij oogkwalen, keelpijn en voor hulp bij conflicten met schoonouders en dan de schoonmoeders in het bijzonder.)

   


  De Heilige Godelieve van Gistel is een Vlaamse heilige die geboren werd omstreeks 1050 en leefde tot 1070. Ze w
  as van adel en werd uitgehuwelijkt aan de kasteelheer van Gistel, die van in het begin een afkeer van haar had. De Heilige Godelieve van Gistel werd door haar man en schoonfamilie mishandeld, uitgehongerd, vernederd en verstoten. Na een tijd gaf haar man de opdracht aan twee knechten om de Heilige Godelieve te vermoorden. Ze werd gewurgd met een halsdoek en haar lichaam werd in een waterput geworpen. Later werd ze begraven in de Gistelse kerk.
  Door verschijningen en wonderen liet de Heilige Godelieve haar wrede man tot inkeer komen, onder andere door het wonder dat geschiedde bij het dochtertje dat hij had gekregen bij zijn tweede vrouw. Het meisje was blind maar kon zien nadat ze haar ogen had gewassen met water uit de waterput waar de Heilige Godelieve na haar wrede moord ingeworpen was geweest. Door verschillende wonderen bekeerde de man van de Heilige Godelieve van Gistel zich en trad in als monnik in een abdij. De waterput is nog altijd in Gistel en aan het water worden nog altijd geneeskrachtige gaven toegedicht voor oogkwalen.

  Het bijzondere levensverhaal van Godelieve van Gistel kan je lezen op de website:
  http://godelieve.net/godelievegistel/index.html  Gebed tot de Heilige Godelieve van Gistel


  Heilige Godelieve van Gistel

  Sta mij toe u om hulp te verzoeken.
  Ik probeer mijn weg te vinden in het leven, ik probeer te doen wat ik moet doen.
  Maar helaas, ik moet vechten tegen tegenwerkingen en moeilijkheden.
  Er zijn hindernissen die mij van mijn weg af brengen.
  U, die zo moedig het hoofd hebt geboden aan al uw beproevingen.
  U, die zo geduldig en ootmoedig waart en met volle overgave uw taken volbracht, wetende dat het resultaat niet gewaardeerd zou worden.
  U, die zich niet liet ontmoedigen en bleef volhouden.
  U, die steeds liefdevol zijt gebleven.
  U, die uw vijanden steeds met dezelfde goedheid en liefde zijt blijven behandelen.
  U, die niemand verwijten maakte maar die zelf zoveel vernederingen moest verdragen.
  U, die uw kruis hebt gedragen en een wrede dood zijt gestorven.
  Wees mij genadig en zie goedgunstig op mij neder.
  Ik probeer om net als u te vechten en ik probeer om net als u geduldig te blijven.
  Maar het valt me allemaal zo zwaar en mijn krachten raken op.
  Ik ben ten einde raad en kniel nu nederig en klein voor u neder.
  Heilige Godelieve van Gistel, neem mijn problemen ter harte en help mij om ze te overwinnen.
  Geef me wat van uw moed en uw geduld, van uw kracht en doorzettingsvermogen.
  Laat mij even liefdevol en vergevingsgezind mijn vijanden trotseren en laat me over hen zegevieren.
  Help me een weg te banen door mijn moeilijkheden.
  Help mij mijn ogen te openen voor wat mij tegen houdt en voor wat de oplossing zou kunnen zijn.
  Lieve Godelieve van Gistel, ik vertrouw op u,
  bid voor ons.
  Amen
   


  Heilige Maria Goretti


  (Bijzondere beschermster van de jeugd, patroonheilige voor slachtoffers van seksueel misbruik, voor hulp bij het verwerken van trauma's.)  De Heilige Maria Goretti werd geboren op 16 oktober 1890 in Corinaldo, Italië, en overleed op 6 juli 1902. Ze was de goedheid en de zuiverheid zelve.
  Ze werd op bijna twaalfjarige leeftijd aangevallen in een poging haar seksueel te misbruiken maar ze verzette zich hevig tegen haar belager. Doordat ze zo moedig vocht, stak haar aanvaller haar neer met veertien messteken. De Heilige Maria Goretti werd zwaar gewond gevonden en met haar laatste adem voor ze flauw viel, schonk ze haar moordenaar vergeving.
  Ze zei voor ze stierf: "Ik vergeef hem, ik wil hem naast mij hebben."
  Haar moordenaar werd een uur na zijn wrede daad opgepakt door de politie  en daarna veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf en dwangarbeid. De Heilige Maria Goretti verscheen hem in een wonderlijke droom na haar zaligverklaring die hem op weg hielp tot inzicht te komen. Na uit de gevangenis te zijn gekomen, vroeg hij vergeving aan de moeder van de Heilige Maria Goretti en trad hij in in het klooster der Benedictijnen.


  De Heilige Maria Goretti werd heilige verklaard in 1950, in het bijzijn van haar moeder en haar moordenaar.
  Haar lichaam is bewaard gebleven. Ze ligt opgebaard in het Sanctuario Santa Maria Goretti in Corinaldo, nabij Loreto, in Italië

  Het bijzondere levensverhaal van de Heilige Maria Goretti kan je lezen op de website:
  http://www.marypages.com/goretti.htm  Gebed tot de Heilige Maria Goretti


  Heilige Maria Goretti

  Door uw zuiverheid en zachtmoedigheid, bescherm ons tegen het kwade.
  U die werd aangevallen en zich verdedigd hebt, verdedig ook ons als we aangevallen worden.
  Verwijder van ons alle dwaling en zedenbederf.
  Zoals u uw reinheid hebt behouden, maak dat ook wij altijd het juist pad bewandelen en de juiste keuzes maken.
  Door uw heilige leven en uw voorspraak bij Onze-Lieve-Vrouwe, wees ons schild tegen boze listen en aanvallen van de duivel.
  Lieve goede Heilige Maria Goretti,
  door uw jeugd en deugdzaamheid, verleen ons de genade om net als u standvastig te zijn in onze overtuigingen en ons niet te laten verleiden door kwade machten.
  Wijs ons de enige rechte weg, sta ons bij, bescherm ons.
  En help allen die het slecht met ons voorhebben om hun fouten in te zien en zich te bekeren.
  Verwijder iedereen met snode plannen ver van ons,
  houd ons hart zuiver en oprecht,
  maak ons moedig,
  maak ons sterk.
  Troost ons in ons verdriet, steun ons in onze moeilijkheden.
  Lieve Maria Goretti, bid voor ons!

  Amen.  Categorie:Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti
  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allerheiligste Naam van Jezus
  Litanie tot de Allerheiligste Naam van Jezus

   

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God,
  hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Jezus, glans van de Vader, ontferm U over ons.

  Jezus, verblindende luister van het eeuwig Licht,
  Jezus, koning der heerlijkheid, Jezus, zon der gerechtigheid,
  Jezus, Zoon van de Maagd Maria,

  Beminnelijke Jezus,
  Bewonderenswaardige Jezus,
  Jezus, sterke God,
  Jezus, Vader van de toekomende tijden,
  Jezus, Engel van Gods verheven raad,
  Jezus, verkondiger van Gods raadsbesluiten,
  Armachtigste Jezus,
  Allergeduldigste Jezus,
  Allergehoorzaamste Jezus,
  Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
  Jezus, minnaar van de zuiverheid,
  Jezus, onze minnaar,
  Jezus, God van de vrede,
  Jezus, bron van het leven,
  Jezus, toonbeeld van de deugden,
  Jezus, ijveraar voor de zielen,
  Jezus, onze God,
  Jezus, onze toevlucht,
  Jezus, Vader van de armen,
  Jezus, schat van de gelovigen,
  Jezus, goede herder,
  Jezus, waarachtig licht,
  Jezus, eeuwige wijsheid,
  Jezus, eindeloze goedheid,
  Jezus, onze weg en ons leven,
  Jezus, vreugde van de engelen,
  Jezus, koning van de aartsvaders,
  Jezus, meester van de apostelen,
  Jezus, leraar van de evangelisten,
  Jezus, sterkte van de martelaren,
  Jezus, licht van de belijders,
  Jezus, zuiverheid van de maagden,
  Jezus, kroon van alle heiligen,

  Wees genadig, spaar ons, Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, Jezus.
  Van alle kwaad, verlos ons, Jezus.
  Van alle zonde,
  Van uw toorn,
  Van uw gramschap,
  Van de listen van de duivel,
  Van de geest van onkuisheid,
  Van de eeuwige dood,
  Van het verwaarlozen van uw goddelijke inspraken,
  Door het geheim van uw heilige menswording,
  Door uw geboorte,
  Door uw kindsheid,
  Door uw goddelijk leven,
  Door uw arbeid,
  Door uw doodsstrijd en uw lijden,
  Door uw kruis en uw verlatenheid,
  Door uw smarten,
  Door uw dood en uw begrafenis,
  Door uw verrijzenis,
  Door uw hemelvaart,
  Door uw instelling van het allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Door uw vreugde,
  Door uw heerlijkheid,
  Door uw glorie,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, aanhoor ons. Jezus, verhoor ons.

  Laat ons bidden,
  Heer, toon uw goedheid aan uw dienaars die de heilige Naam van Jezus eren. Laat ons in dit leven de vreugde smaken van die Naam en in het eeuwig vaderland voorgoed gelukkig zijn.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  ofwel

  Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd: vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden open gedaan. Wij smeken U, ontsteek in ons het vuur van uw goddelijke liefde, opdat wij U uit geheel ons hart met woord en daad beminnen en nimmer ophouden U te prijzen. Geef, Heer, dat wij steeds uw heilige Naam niet alleen vrezen maar ook beminnen; want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van uw liefde bevestigd hebt, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.

  ofwel

  Goddelijke Jezus, Zoon van God, die voor onze zaligheid hebt willen geboren worden in een stal, uw leven in armoede, kwellingen en ellende hebt willen doorbrengen en in de smarten van de kruisdood hebt willen sterven, ik bid U, in het uur van mijn dood tot uw hemelse Vader: “Vader, vergeef hem” en tot uw beminde Moeder: “Ziedaar uw Zoon”, en tot mijn ziel: ”Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs.”

  Mijn God, mijn God, verlaat mij niet in dat uur.

  “Ik heb dorst”;  ja, o mijn God, mijn ziel dorst naar U, die de bron der levende wateren zijt.
  Mijn leven gaat voorbij als een schaduw;
  een korte tijdspanne nog en alles zal volbracht zijn.
  Daarom, o mijn aanbiddelijke Verlosser, beveel ik mijn geest in uw handen vanaf dit ogenblik tot in alle eeuwigheid.
  Heer Jezus, ontvang mijn ziel.
  Amen.  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Examens
  Voor de studenten is de examenperiode een lastige tijd. Om hen een hart onder de riem te steken heb ik hier drie gebeden voor een goede afloop van de examens. Succes aan iedereen en volhouden!
  Verder vind je hier litanieën voor de patroonheiligen van de studenten en van de jeugd: Heilige Johannes Berchmans van Diest, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka


  Gebed tot het Kindje Jezus van Praag voor het welslagen van examens

  O wonderbaar Kindje Jezus van Praag, Gij zijt de bron van alle wetenschap en wijsheid!
  De wijsheid, die wij, mensen, van U gekregen hebben, is als een vonkje dat aan de gloed van Uw wezen is ontsnapt!
  Zie hoe ik hier te worstelen heb met de moeilijkheden van wedstrijden en examens.
  Ter wille van Uw liefde voor de jeugd, help me bij mijn moeilijke taak opdat ik één van die velen moge worden die U dankbaarheid verschuldigd zijn.
  Moge ik U elke dag méér beminnen en onder mijn vrienden steeds meer godsvrucht tot Uw heilig en wonderbaar beeld verspreiden, want onder de lieflijke naam van Het Kindje Jezus van Praag zijt Gij de bijzondere beschermer van zieke kinderen en van de studenten gedurende de lastige examentijd.
  Heilige Kind Jezus, dat op twaalfjarige ouderdom met bewonderenswaardige wijsheid wist te antwoorden op de vragen der wetgeleerden, verlicht mijn verstand, help mijn geheugen, maak mij rustig en kalm, en hen, die in Uw plaats mij moeten ondervragen goedgunstig en mild tegenover mijn tekorten, opdat goed moge slagen en mijn ouders de vreugde moge schenken van goede resultaten.
  Amen

   
  Gebed tot de Heilige Rita

  Heilige Rita,
  op dit ogenblik heerst in mij veel angst,
  angst om te mislukken in de examens,
  angst voor het oordeel van ouders en vrienden,
  angst om te worden aangezien als een dommerik.
  Heel mijn leven lijkt te staat of te vallen met mijn studies.
  Ik verwacht geen wonder, of toch wel?
  Ik heb gestudeerd wat ik kon,
  of ik zal slagen weet ik niet.
  Heilige Rita,
  leer mij inzien dat niet het diploma de waarde van mijn leven bepaalt,
  maar wel de vriendschap en de liefde.
  Dan zal ik niet meer leven in angst en spanning,
  maar vol vertrouwen uitzien naar de toekomst.
  Amen.

   
  Gebed tot Moeder Maria

  Lieve Moeder Maria

  Help mij alstublieft door de examenperiode
  Maak mijn hoofd helder
  Laat mij alle leerstof goed tot mij nemen
  Maak mij rustig tijdens het examen
  Laat mijn leerkrachten mild zijn
  Help mij om te slagen in al mijn proefwerken
  Sta mij bij als het even niet lukt en laat me dan niet panikeren maar kalm blijven
  Geef mij moed en volharding
  Laat mij in mezelf geloven
  Steun en troost mij in deze moeilijke dagen
  Maria, onze goede Moeder
  Ik vertrouw en ik hoop op U
  Laat me niet alleen, maar sta me genadig bij
  Samen met Uw hulp, kan het mij lukken
  Dank voor Uw Bijstand!
  Amen

  Categorie:Gebeden voor de studenten.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Franciscus van Assisi
  LITANIE VOOR DE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI

   

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, spiegel van rechtvaardigheid, bid voor ons.
  Heilige Franciscus, beminnelijke vader,
  Heilige Franciscus, wonderlijke vader,
  Heilige Franciscus, vader vol goedheid,
  Heilige Franciscus, eerbiedwaardige vader,
  Heilige Franciscus, ridder van de gekruisigde Jezus,
  Heilige Franciscus, navolger van de Zoon Gods,
  Heilige Franciscus, vurige serafijn,
  Heilige Franciscus, gloeiende oven van liefde,
  Heilige Franciscus, ark van heiligheid,
  Heilige Franciscus, vat van zuiverheid,
  Heilige Franciscus, voorbeeld van volmaaktheid,
  Heilige Franciscus, regel van rechtvaardigheid,
  Heilige Franciscus, spiegel van eerbaarheid,
  Heilige Franciscus, getrouw aan de heilige oefeningen van boetvaardigheid,
  Heilige Franciscus, wonder door wonderdaden,
  Heilige Franciscus, leermeester van gehoorzaamheid,
  Heilige Franciscus, voorbeeld van de deugden,
  Heilige Franciscus, patriarch van de arme mensen,
  Heilige Franciscus, minnaar van de vrede,
  Heilige Franciscus, afschrik van de ondeugd,
  Heilige Franciscus, licht van uw vaderland,
  Heilige Franciscus, sieraad van de zeden,
  Heilige Franciscus, moedige bestrijder van de duivel,
  Heilige Franciscus, die doden opgewekt hebt,
  Heilige Franciscus, die het leven gered hebt van uitgehongerde arme mensen,
  Heilige Franciscus, die de melaatsen verzorgd hebt,
  Heilige Franciscus, wapenknecht van de grote koning,
  Heilige Franciscus, die oprecht ootmoedig waart,
  Heilige Franciscus, steun van de zwakken,
  Heilige Franciscus, licht van de volkeren,
  Heilige Franciscus, martelaar door begeerte,
  Heilige Franciscus, apostel van de buitenlieden,
  Heilige Franciscus, die de gaven van glorie droeg,
  Heilige Franciscus, voorzichtige leidsman van ons leger,
  Heilige Franciscus, die nieuwe mirakels gedaan hebt,
  Heilige Franciscus, die de hemel geopend hebt voor blinden, die er hun voetstappen van weg keerden,
  Heilige Franciscus, die gaarne dienst bewijst,
  Heilige Franciscus, die als een tempel waart, welke gij aan Jezus toe heiligde,
  Heilige Franciscus, die overal de schat der deugden uitstortte,
  Heilige Franciscus, die een diepe kennis hebt der geheimen van het geestelijk leven,
  Heilige Franciscus, die de weg van de ware glorie van de hemel breder maakt,
  Heilige Franciscus, wonder van de natuur en van de genade,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Antifoon:

  Ik zegen U, eeuwige Vader, Heer van hemel en aarde,dat Gij uw verheven geheimen verborgen gehouden hebt voor de wijzen en de voorzichtigen van de wereld, en dat Gij die geopenbaard hebt aan de kleinen.

  Heer, verhoor mijn gebed. En mijn geroep komt tot U.

  Laat ons bidden,
  O God, die gewaardigt aan de kleinen en nederigen U te doen kennen, geef ons de genade van, gelijk de gelukzalige Franciscus, de dwaze wijsheid van deze wereld te verzaken, en niets te leren dan de gekruisigde Jezus, die leeft en heerst in al de eeuwen der eeuwen. Amen.


  Categorie:Sint-Franciscus van Assisi
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Antonius van Padua
  Een litanie voor de Heilige Antonius van Padua en daaronder een noveen.
   

  LITANIE VAN DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, moeder en beschermster van de Heilige Franciscus, vader en onderwijzer van de Heilige Antonius, bid voor ons.
  Heilige Antonius van Padua,
  Zalige vrucht van Portugal,
  Schitterend licht van Italië en Spanje,
  Apostel van Frankrijk,
  Bazuin van het Evangelie,
  Lelie van zuiverheid,
  Kostbare parel van armoede,
  Stralende ster van gehoorzaamheid,
  Spiegel van boetvaardigheid,
  Roos van geduld,
  Vlam der liefde,
  Vat van heiligheid,
  Pilaar van de H. Kerk,
  Ark van het verbond,
  Schatkist van geschriften,
  Leraar van de waarheid,
  Sieraad van de serafijnse orde,
  Uitroeier van de zonden,
  Verwoester van de ketterijen,
  Gesel van de ketters,
  Roede van de tirannen,
  Schrik van de ongelovigen,
  Ijveraar voor Gods huis,
  Ijveraar voor het heil van de zielen,
  Vertrooster van de bedrukten,
  Genezer van de zieken,
  Opwekker van de doden,
  Verrichter van wonderen,
  Helper wanneer men voorwerpen verloren heeft,
  Kenner van de harten,
  Navolger van de aartsvaders en profeten,
  Toonbeeld van de apostelen,
  Martelaar door begeerte,
  Uitstekend onder de leraars,
  Roem van de heiligen,
  Minnelijke vader en beschermer,

  Wees genadig, spaar ons, Heer.
  Wees genadig, verhoor ons, Heer.
  Van alle zonden en van alle kwaad, verlos ons, Heer.
  Van de listen van de duivel,
  Van pest, oorlog en hongersnood,
  Van de eeuwige dood,
  Door de verdiensten van de Heilige Antonius,
  Door zijn vurige liefde,
  Door zijn ijver voor de bekering van de zondaars,
  Door zijn brandend verlangen naar de marteldood,
  Door zijn volharding in het volbrengen van zijn geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid,
  Door zijn onvermoeibare arbeid,
  Door de hoeveelheid en verscheidenheid van zijn wonderdaden,
  Op de dag van het oordeel,

  Wij, arme zondaars, bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij ons tot waarachtige boetvaardigheid wilt brengen,
  Dat Gij het vuur van de goddelijke liefde in onze harten wilt ontsteken,
  Dat Gij ons deelachtig wilt maken aan de voorspraak en aan de verdiensten van de heilige Antonius,
  Dat Gij ons vaderland in de verering van de Heilige Antonius wilt doen volharden,
  Dat Gij aan allen, die de voorspraak van de Heilige Antonius inroepen, gezondheid van lichaam en ziel verlenen wilt,
  Dat wij, door de verdiensten van de Heilige Antonius, in alle deugden mogen toenemen,
  Dat Gij allen, die de Heilige Antonius eren en aanroepen, met Uw zegeningen wilt begunstigen,
  Dat Gij U gewaardigd ons te horen,

  Jezus Christus, Zoon van de levende God,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Antonius. Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,

  Wonderbare God, Vader van barmhartigheid en vertroostingen, die ons de overblijfselen van het lichaam van uw Heilige belijder Antonius hebt laten toekomen. Wij danken U daarvoor, en bidden U ons te aanhoren door de verdiensten en voorspraak van dezelfde heilige, opdat wij ook barmhartigheid en troost mogen verwerven.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Noveen ter ere van de Heilige Antonius van Padua

  Eerste dag:

  O glorierijke en heilige Vader Antonius, vermaarde uitlegger der Heilige Schriftuur en vertrooster der bedroefden, wij bidden u, verhoor onze ootmoedige gebeden en verkrijg ons Gods hulp en genade. Dit vragen wij u, door de Heilige onnozelheid, waarin gij uw kinderjaren hebt doorgebracht. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Tweede dag:

  O Heilige Antonius, roem der Predikanten, ijverige verkondiger der Waarheid, kloeke berisper der zonde, wil ons, door uw goedertieren en minnelijke hart, in al onze benauwdheden. Dit vragen wij u door de verdienstvolle jaren die gij hebt overgebracht in de Orde van de Heilige Augustinus. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Derde dag:

  O Heilige Antonius; zout der aarde, schitterend licht op de kandelaar der Heilige Kerk, stad op de berg der beschouwing, wij bidden u, aanhoor de gebeden van onze bedrukte harten, en verkrijg ons van God Heilige begeerten en de moed er ons leven naar te schikken. Dit vragen wij u door uw heilig leven in de Orde van de Heilige Franciscus. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Vierde dag:

  O Heilige Antonius, getrouwe dienaar der Allerheiligste Maagd wil toch bij haar onze voorspreker zijn, opdat zij ons bij haar Zoon gunstig weze, ons vergiffenis verkrijgende en bijstand in al onze noodwendigheden. Dit vragen wij u door de onuitsprekelijke geneugten, welke uw ziel gevoelde, als het kindeke Jezus rustte tussen uw armen. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Vijfde dag:

  O Heilige Antonius, Vader der wezen en van alle verlaten mensen, gij die door uw weldaden als een vruchtbare regen van de hemel zijt, bekom dat onze harten vruchtbaar worden in deugden; ontvang ons in uw dienst, bescherm ons in alle gevaren naar ziel en lichaam; verkrijg ons een volkomen liefde tot God en onze evennaaste. Dit vragen wij u door de menigvuldige mirakelen die gij op de aarde door Gods hulp hebt uitgewerkt. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Zesde dag:

  O Heilige Antonius, onwankelbare zuil van boetvaardigheid, schild tegen alle bekoringen, leraar der onwetenden, bekom ons moed om uw deugden na te volgen, opdat het duurbaar Bloed van Christus voor ons niet vruchteloos weze, en wij in zijn heilige Wonden een geruste haven van zaligheid vinden mogen. Dit vragen wij door uw heilige dood. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Zevende dag:

  O Heilige Antonius, licht van Italië, glorie van Padua, wil ons een levendig geloof verkrijgen met een vaste hoop in de goedheid van de Heer, en de zo zeer gewenste loon in de hemelse glorie. Dit vragen wij u door de glorierijke intrede van uw ziel in de blijdschap van de Hemel. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Achtste dag:

  O Heilige Antonius, voorbeeld der leraars, troost der zieken, blijdschap der bedroefden, gij die uw Vader, onschuldig ter dood veroordeeld, verlost en vrijgemaakt hebt, vergeet onze zuchten en gebeden niet, bid God dat hij ons vertrooste en barmhartig weze. Dit vragen wij door de zoete en heilige liefde welke thans in de hemel uw hart vervult. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Negende dag:

  O Heilige Antonius, strenge bewaarder der zuiverheid, getrouwe minnaar van het heilig Kruis, wil ons, als wij op sterven zullen liggen, tegen alle bekoringen beschermen, opdat wij, God belijdende met de mond en het hart, Gods barmhartigheid gevoelen mogen. Dit vragen wij door de allergrootste blijdschap die gij in der eeuwigheid genieten zult bij het aanschouwen van het Goddelijk Wezen.
  Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden tot de Heilige Jozef
  Gebeden tot de Heilige Jozef voor de bescherming van het gezin


   


  Eerste gebed

  Heilige Jozef, bewaarder van het Heilige huisgezin, bescherm ons gezin.
  Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
  Sta ons genadig bij in de strijd tegen het kwaad.
  Geef ons de moed om iedere dag opnieuw onze plichten te vervullen en de wil van God te volbrengen.
  Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden.
  Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen.
  Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging.
  Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen.
  Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af: aan huis, bij de arbeid en op de baan.
  En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten.
  Heilige Jozef, onze Beschermer, bid voor ons!  Tweede gebed

  Tot U, Heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af.
  Wij bidden u ootmoedig, zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige bijstand.
  Dat vragen wij u omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
  Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus, liefelijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
  Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis.
  En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.
  Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilige leven en zalig sterven en het eeuwige geluk in de Hemel verkrijgen.
  Amen


  Categorie:Sint-Jozef
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de onbevlekte ontvangenis van Maria
  Litanie voor de onbevlekte ontvangenis van Maria

  Heer, ontferm U over ons. Jezus Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Eeuwige Vader, die in de Hemelen zijt, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, waarachtig God, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Maria, in alle eeuwen uitverkoren en voorbestemd om de Moeder van Gods enige Zoon te worden,
  Maria, meer dan alle schepselen door God bemind,
  Maria, in wie God door een buitengewone voorliefde zijn grootste welbehagen vond,
  Maria, onvergelijkelijk boven alle engelen en heiligen verheven,
  Maria, zo wonderlijk begiftigd met de overvloed van de hemelse gunsten, dat gij altijd vrij bleef van elke vlek van de zonde,
  Maria, gans schoon en volmaakt, verrijkt met de volheid van onschuld en heiligheid,
  Maria, van wie de heiligheid de grootste is, die men zich beneden God kan voorstellen, en die niemand, behalve God, kan begrijpen, Maria, zonder erfzonde ontvangen,
  Maria, die de volmaaktste overwinning op het oud serpent hebt behaald,
  Maria, aan wie God de Vader zijn enige Zoon, aan Hem gelijk en uit Hemzelf voortgekomen, geschonken heeft,
  Maria, door Gods Zoon zelf uitverkozen, om waarlijk zijn Moeder te zijn,
  Maria, van wie de Heilige Geest gewild heeft dat door zijn medewerking Diegene ontvangen en geboren werd, van wie Hij zelf voortkomt,
  Maria, van de eerste stond van uw ontvangenis af onbevlekt,
  Maria, door genade en een bijzonder voorrecht, door de verdiensten van Jezus Christus, vrij bewaard van de smet van de erfzonde,
  Maria, van het ogenblik van uw schepping af met de genade van de Heilige Geest vervuld,
  Maria, op een meer wonderbare wijze vrijgekocht dan alle andere mensen,
  Maria, die in de onverzoenbare vijandschap van uw goddelijke Zoon tegen de duivel hebt gedeeld,
  Maria, die met uw reine voet de kop van de helse slang hebt verpletterd,

  Gij, de ark van Noë, die zonder letsel aan de vloed van zonden, die de wereld overstroomde, ontkomen zijt,
  Gij, het braambos, dat Mozes geheel vlammend zag, en tegelijk met groen en bloesem bedekt,
  Gij, die een gesloten hof zijt, waarin de verwoester der zielen niet heeft kunnen binnensluipen,
  Gij, het huis, dat de eeuwige Wijsheid zich bouwde, versierd met zeven pilaren, het zinnebeeld van de zeven gaven van de heilige Geest,
  Gij, dat onbederfelijke hout, waaraan de worm van de zonde nooit knaagde,
  Gij, de altijd heldere bron, door de kracht van de Heilige Geest verzegeld,
  Gij, die volmaakter dan Judith of Ester, uw geslacht hersteld hebt en een levensbron voor heel de mensheid zijt,
  Gij, die nooit duisternis gekend hebt,
  Gij, de onbevlekte onder alle opzichten, de onschuld zelf, de volkomen volmaaktheid, het beeld zelf van alle genaden van de Heilige Geest,
  Gij, die God alleen boven u en alle schepsels beneden u hebt,
  Gij, van wie door geen tong op aarde, noch in de hemel naar waarde kan verkondigd worden,
  Gij, de lofspraak van de profeten en apostelen,
  Gij, de eer van de martelaren, de vreugde en kroon van de heiligen,
  Gij, de zekere schuilplaats en onoverwonnen hulp van allen, die in nood zijn,

  O alvermogende Middelares, die met uw Zoon de aarde uitnodigde tot verzoening en bekering,
  O roem, luister, bolwerk van de Heilige Kerk,
  O uitroeister van alle ketterijen,
  Gij die het gelovig volk alle naties aan de grootste ellende en rampen van alle aard hebt onttrokken,
  O Maria, ruim door uw bescherming alle hinderpalen uit de weg,
  zegevier over alle dwalingen,
  maak dat onze Moeder de Heilige Kerk onder alle volkeren en op alle plaatsen,
  dagelijks in kracht en bloei toeneemt,

  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een ware bekering,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een groot berouw over onze zonden,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons de genade om altijd een goede biecht te spreken,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons het geluk om in dit leven aan de goddelijke gerechtigheid voor al onze zonden te voldoen,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons de uitstekende gunst van onze ziel zuiver en zonder smet te wassen in het bloed van uw Zoon Jezus Christus en in de werken van een heilige boetvaardigheid,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een heldhaftige liefde voor de zuiverheid, en een grote afkeer voor de onzuiverheid,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een steeds toenemende liefde tot God en een onverzoenlijke haat tegen de zonde,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg ons de genade in Gods liefde te sterven,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons.
  Jezus Christus, verhoor ons.

  We vieren de Onbevlekte Ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria.
  Van haar, wier glorievol leven de Kerk siert.

  Laat ons bidden,

  O God, die door de Onbevlekte Ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria, voor Uw Zoon een Hem waardige woonplaats hebt bereid, geef ons door haar voorspraak, dat wij met zorg onze ziel en ons lichaam vlekkeloos in uw ogen bewaren, die haar van alle smet hebt bevrijd.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.

   

  Categorie:Moeder Maria
  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden diverse Heiligen

  Hier vind je gebeden tot verschillende heiligen, in alfabetische volgorde van de namen van de heiligen. (deel 1)


  Heilige Agatha van Palermo, Sicilië

  (patroonheilige voor vrouwen met borstkanker doordat bij haar foltering haar borsten werden afgesneden, bescherming voor vrouwen tegen aanranding, bescherming tegen brand, voor genezing van brandwonden)
  Heilige Agatha,
  in uw martelaarschap heeft God u op een bijzondere wijze bijgestaan en Zijn Almacht getoond.
  Heilige Agatha, in alle tegenslagen sta ons bij met uw gebeden.
  Moge, dankzij uw tussenkomst, God onze wonden genezen: Lichamelijke, morele, geestelijke.
  Bekom ons de moed en de kracht om te weerstaan aan de bekoringen aan de verlokkingen van de wereld, om de zuiverheid te bewaren, terug te vinden.
  Heilige Agatha, bid voor ons.
  Bid voor de zondige wereld.


  Heer, wees ons genadig omwille van de Heilige Agatha,
  die haar leven aan U heeft toegewijd en in de marteldood voltooid.
  Verhoor ons op haar voorspraak,
  want zij is U altijd dierbaar omwille van haar moedige geloofsbelijdenis en haar zuiver leven.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  Goede Maagd en Martelares,
  die de Kerk herinnert in haar liturgie,
  u verzette zich heldhaftig tegen de verleidingen van een ontaarde heerser.
  Onderworpen aan vreselijke martelingen, bleef u trouw aan uw
  hemelse Bruidegom.
  Sint Petrus, wordt ons verteld, gaf u enige troost en daarom wordt u aangeroepen door verplegers.
  Moedig hen aan om Christus te zien in de zieke en hen waarlijk te dienen.
  Amen.

  Heilige Agatha, u werd aangerand en onteerd omwille van uw geloof.
  Help ons hen te helen die aangerand werden en bescherm de vrouwen, die in gevaar verkeren.
  Amen.


  Gedichtjes over de Heilige Agatha


  Heilige Agatha, Christus' bruid,
  Dit huis wordt u toevertrouwd

  Bescherm het tegen vuur en brand, en het gehele vaderland.
  Doe ons streven naar heiligheid
  Blij voor God tot aan de dood

  Agatha, vroom meisje klein,
  Ach, jij leed ooit grote pijn;
  Gaf het mooiste van een vrouw.
  Kom toch hier en help mij nou.
  Want mijn borst doet heel erg zeer.
  Vraag verlossing aan de Heer. 
  Heilige Aldegonde


  (Deze heilige wordt vaak aanroepen bij het vechten tegen kanker, net zoals Padre Pio voor wie een noveen is in deel 2)


   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

  Heilige Aldegonde, kind van God de Vader,
  Heilige Aldegonde, bruid van God de Zoon,
  Heilige Aldegonde, tempel van God de H. Geest,
  Heilige Aldegonde, spiegel der deugden,
  Gij, die de maagdelijke zuiverheid heldhaftig hebt beoefend,
  Gij, die een voorbeeld van ootmoed en nederigheid zijt geweest,
  Gij, die de eenzaamheid steeds hebt gezocht,
  Gij, die uitmuntte door de geest van gebed,
  Gij, die vurig streefde naar een innige vereniging met God,
  Gij, die het lijden met heldhaftig geduld hebt gedragen,
  Gij, die elk vertoon van de wereld hebt afgewezen,
  Gij, die de bekoringen van het Kwaad hebt overwonnen,
  Gij, die door het Kind Jezus met de sluier der onschuld werd omhuld,
  Gij, die door de H. Geest met de mantel der zuiverheid werd beschermd,
  Gij, die uit liefde tot God het wereldse leven afwees,
  Gij die het kloosterleven in gebed en versterving hebt geheiligd,
  Gij, die uitmuntte door uw liefde voor de armen,
  Gij, die nederig en gelaten, de pijnen der ziekte hebt gedragen,
  Gij, die allen, die op u vertrouwen, trouw bijstaat,

  In pijn en lijden, Heilige Aldegonde, help ons!
  In angst en benauwdheid,
  In ziekte en beproeving,
  In bekoring en zielenood,
  In het uur van de dood,
  Door uw machtige voorspraak,
  Door uw verheven verdiensten,
  Door uw liefdevolle bezorgdheid,
  Opdat wij vergiffenis van onze zonden mogen verkrijgen,

  Heilige Aldegonde, wij bidden u, verhoor ons!
  Opdat we God boven alles mogen beminnen,
  Opdat we onze naaste oprecht beminnen,
  Opdat we volmaakt de plichten van onze staat vervullen,
  Opdat we het ware geloof en de ware godsvrucht behouden,
  Opdat de Heilige Geest het godsvolk en zijn leiders begeleide,
  Opdat vrede moge heersen tussen de volkeren,
  Opdat zij, die ernstig ziek zijn, mogen geholpen en getroost worden,
  Opdat zij, die door het kwaad beproefd worden, bewaard worden,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Aldegonde, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  God, die de Heilige Aldegonde zovele genaden hebt geschonken, die haar leven tot een sprekend voorbeeld hebt gemaakt en haar tot een machtige patrones hebt aangesteld, wij bidden U: wil onze liefde en vertrouwen in haar behouden en wil ons steeds door haar voorspraak genadig helpen.
  Door Jezus, Uw Zoon en onze Heer.
  Amen.


  Heilige Aldegondis

  O God, door wiens ingeving en medewerking de Heilige Aldegondis tot zo een heilige en verhevene deugden gekomen is. Geef ons de genade om meer en meer in de deugd te vorderen en door Haar voorspraak van kanker en andere lichamelijke ellende verlost zijnde, wij waardig mogen bevonden worden om voor alle eeuwigheid U in de hemelse glorie te genieten door Jezus Christus onze Heer.

  Amen
  Heilige Apollonia


  (bij tandpijn, problemen met de mond of tandheelkundige problemen, voor volharding en wilskracht)
   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader,
  ware God, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, ware God, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, loon van de Heilige Apollonia, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, koningin van de maagden, bid voor ons.
  Heilige Apollonia, Lelie der zuiverheid,
  Welriekend kruid van ootmoed,
  Roos van liefde,
  Olijfboom van standvastigheid,
  Overschone bruid van Christus,
  Open zonnebloem,
  zich altijd kerend naar de wil van God,
  Gelukkige bewoonster van het hemelse hof,
  Bijstand voor diegenen, die u voor de tandpijn aanroepen,
  Getrouwe navolgster van de apostelen,
  Uitstekend in kloekmoedigheid onder de martelaren,
  Vriendin der belijders,
  Schitterend lid van het koor der maagden,
  Uitstekende maagd en martelares,
  Maak, bidden wij u,
  door uw voorspraak,
  dat Jezus ons genadig zij,
  opdat wij, door zijn genade versterkt,
  al hetgeen ons in dit leven zwaar valt, omwillle van zijn liefde met geduld verdragen,

  help ons, Heilige Apollonia.
  Door de vreselijke pijnen, die gij bij het uitrukken van uw tanden met liefde geleden hebt,
  help ons, Heilige Apollonia.
  Die, gesterkt door de H. Geest, onbevreesd in het vuur sprong, dat de tiran voor u had bereid,
  help ons, Heilige Apollonia.
  Dat gij u gewaardigt de H. Kerk, onze Heilige Vader de Paus, en alle medebroeders en medezusters te beschermen,
  wij bidden u, hoor ons.
  Dat gij u gewaardigt ons, ellendige, arme en zieke mensen, door uw voorspraak, voor tandpijn te bewaren,
  wij bidden u, hoor ons.

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Apollonia, opdat wij de beloften van Christus waardig worden en verlost zijn van tandpijn.

  Laat ons bidden.
  Luisterrijke maagd en martelares, Heilige Apollonia, gij hebt met een wonderlijk geduld overgrote smarten doorstaan, toen men, om het belijden van het ware geloof, uw tanden met geweld uitrukte.
  Bid voor mij, opdat ik, indien het tot mijn zaligheid strekt, van alle tandpijn word bevrijd, of tenminste door de goddelijke genade zo gesterkt word, dat ik die tandpijn uit liefde tot God geduldig verdraag. Bewaar mij door uw voorspraak die plaats waar het eeuwig is.
  Heilige Apollonia, bid voor mij.
  Amen.  Heilige Barbara


  (Patrones in het uur van de dood, aanroepen voor een zachte dood, tegen blikseminslagen, bescherming tegen brand, genezing van brandwonden en koorts, voor bescherming tegen het kwade)
   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, die de Heilige Barbara in de toren heeft beleden, ontferm U over ons.

  Heilige Moeder Gods Maria, die, vergezeld van de Heilige Barbara, u dikwijls hebt geopenbaard, bid voor ons.
  Heilige Barbara, maagd en martelares,
  Lelie onder de doornen van het heidendom,
  Onoverwinnelijk in de pijnigingen,
  Wonderlijk in mirakelen,
  Genezing van de zieken,
  Hoop van de verlatenen,
  Bijstand van de stervenden,
  Regenboog tot teken van de verzoening met God,
  Dageraad, die Gods barmhartigheid doet uitschijnen,
  Getrouwe geleidster in het uur van de dood,
  Sterke toren voor die tot u vluchten,
  Ster, die aan diegenen die schipbreuk lijden in het geloof, de haven van de zaligheid, Jezus Christus, aanwijst,
  Helder licht voor diegenen, die zich in de duisternis van de zonde bevinden,
  Maan, die diegenen geleidt, die zich bekeren,
  Zon, voor wier stralen de afgoden gesmolten zijn,
  Geheimzinnig schip, dat aan de stervenden de tarwe van de uitverkorenen brengt,
  Duifje, dat ons de olijftak van de eeuwige vrede aanbrengt,
  Schitterende bliksemstraal, die de duivels overwint en verjaagt,
  Heilige Barbara, verheven bij de engelen,
  die de boetvaardige zielen in de schoot van de aartsvader geleiden,
  Voor wie die u vereren, de genade bekomt de Heilige Sacramenten in het uur van hun dood te ontvangen,
  Roos onder de martelaren,
  Laurier onder de zegepralende maagden,
  Bijzondere patrones onder al de heiligen,
  om ons in het uur van de dood het Heilige Sacrament van Boetvaardigheid te verwerven,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die de heilige maagd en martelares Barbara tot troost van de levenden en de stervenden hebt uitverkoren, vergun ons door haar voorspraak, dat wij steeds in uw goddelijke liefde mogen leven, en al onze hoop op de verdiensten van het bitter lijden van Jezus Christus stellen, opdat de dood ons nooit in zonde verrast maar opdat wij met de H. Sacramenten van Boetvaardigheid, van de Eucharistie en van de Ziekenzalving in het uur van de dood versterkt worden, en onbevreesd tot een gelukkige eeuwigheid reizen mogen. Dit verzoeken wij door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Barbara, Vriendin van God de Vader,
  Bruid van God de Zoon,
  Werktuig van God de heilige Geest,
  Uitverkorene van de heilige Drievuldigheid,
  Heilige maagd en martelares,
  Gij die de zuiverheid liefhebt,
  Vijand van zondige bijeenkomsten,
  Gij die de eeuwigheid liefhebt,
  Gij die het ene, heilige, katholieke en apostolische geloof liefhebt,
  Gij die alle deugden liefhebt,
  Overwinnares van de duivel, de wereld en het vlees,
  Troosteres der Christenen,
  Toevlucht der zieken,
  Bijstand in doodsgevaar,
  Hulp der boetvaardigen,
  Bijzondere belijdster van de heilige Drievuldigheid,
  Heilige maagd, die voor het geloof de verschrikkelijkste dood ondergaan hebt,
  Heilige martelares, wier heilig lichaam verbrand werd,
  Die door uw eigen vader onthoofd zijt geworden,

  O Jezus, Bruidegom van onze vrome patrones Barbara, wij bidden U door haar verdiensten,
  laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Biecht,
  O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar voorspraak
  laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Eucharistie,
  O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar wrede dood,
  die zij voor uw heilige Naam ondergaan heeft,
  laat ons niet sterven zonder de heilige ziekenzalving,
  O Jezus, minnaar van onze zielen,
  die de dood der zondaars niet wilt,
  maar wel hun bekering en zaligheid,
  wij bidden U door al het lijden van onze patrones Barbara,
  laat ons uit deze wereld niet scheiden,
  zonder de laatste sacramenten van onze Moeder de heilige Kerk ontvangen te hebben,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Heilige maagd en martelares Barbara, kom ons in ons stervensuur te hulp en verkrijg ons bij de genadige God dat, eer onze ziel door de dood van ons lichaam scheidt, wij van onze zonden door het heilig Sacrament der Biecht geheel gezuiverd, door het heilig Sacrament der Eucharistie gevoed en gesterkt, door de heilige ziekenzalving opgebeurd mogen worden, om aldus met U de Vader, de Zoon en de heilige Geest in alle eeuwen te aanschouwen, te beminnen en te genieten.
  Amen.
  Heilige Catharina van Alexandrië


  (Samen met de Heilige Aartsengel Michael en de Heilige Margaretha van Antiochië de begeleidende heilige van Jeanne d'Arc tijdens haar missie, patroonheilige van pleegmoeders en notarissen en kleermakers, wordt aanroepen voor genezing en bescherming tegen het kwade)

   

  Gebed voor genezing

  Gij die al zovele mensen geholpen hebt om van hun kwalen verlost te worden, wij vragen om uw voorspraak voor… (noem de naam van de persoon voor wie je bidt) die gebukt gaat onder de last van zijn/haar ziekte en zwakheid.
  Gij die vanuit de pijn die gijzelf geleden hebt, zoveel mededogen hebt geleerd met ziek mensen, wil ook deze mens genadig zijn.

  Wil hem/haar aanbevelen bij Jezus onze Heer en om genezing te vragen als dat voor hem/haar wenselijk of heilzaam is, of anders vragen om kracht naar kruis, zoals Jezus zelf dit gedaan heeft in het Hof van Olijven.
  Om alle pijn die gij geleden hebt, omwille van uw geloof en om uw liefde voor Jezus zelf zult gij wel verhoring vinden en daarom juist bidden wij tot u om voorspraak en hulp.

  Als teken van ons geloof en onze goede wil bidden wij nu het gebed dat Jezus aan zijn apostelen leerde: Onze Vader, die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede zowel op Aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,
  Amen.
  Heilige Filomena


  (beschermster van de onschuldigen en van jonge meisjes, beschermster van de jeugd)
   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Filomena, Getrouwe maagd en roemwaardige martelares,
  Zeer zuivere lelie tussen de doornen van het heidendom,
  Waardige bruid, door een onschendbare zuiverheid aan Jezus gewijd,
  Voorbeeld van een onoverwinnelijk geduld in de pijnen van uw marteldood,
  Die de onzichtbare, doch oneindige goederen van de eeuwigheid hoger achtte dan de goederen van deze wereld,
  Die door haar geloof zegepraalde over al de aanvallen van de wereld en de hel,
  Die, door de vaste hoop, welke God in uw hart vestigde, een volledige overwinning op de duivel en op uzelf hebt behaald,
  Bij wie de liefde, die in uw hart brandde, door de oproerige waters van de tegenspoed niet kon uitgeblust worden, wanneer zij op u neerstortten,
  Bijgenaamd de wonderdoenster van onze eeuw,
  Die vanuit de Hemel, waar uw verblijf is, zovele weldaden op de aarde gewaardigt uit te storten,
  Die met haar machtige arm heden met zoveel luister voor de strijdende Kerk strijdt,
  Dat wij met de Heilige Filomena over de wereld, het vlees en de duivel zegevieren,

  wij smeken U, verhoor ons, Heer.
  Dat wij, naar het voorbeeld van de zuivere Filomena, binnen de perken van onze levensstaat, de heilige kuisheid bewaren, die deugd zo aangenaam aan uw heilig Hart,
  Dat wij, in de voetstappen van een zo roemwaardige martelares treden, met onderwerping aan de beproevingen, de kwellingen van de geest en de tegenspraak van het menselijk lijden,
  Dat de godsvrucht tot de Heilige Filomena te midden van ons bewaard en vermeerderd wordt,
  Dat wij waardig worden aan de voorspraak en de verdiensten van de Heilige Filomena deel te hebben,
  Dat gij u gewaardigt de wensen en verzoeken te vervullen van allen, die tot u hun toevlucht nemen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Filomena! Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O glorierijke Maagd en Martelares, wie haar glorie behaagd heeft aan God door luisterrijke mirakels te doen uitschijnen, met vol vertrouwen komen wij tot u, en bekom voor ons dat wij naar uw voorbeeld edelmoedig bestrijden wat aan Jezus rijk strijdig is. Dat God ons met uw deugden versiert, vooral met de zuiverheid van de engelen, waarvan gij een volmaakt voorbeeld waart; opdat wij, door Zijn liefde ontvlamd, gestadig de weg van Zijn geboden bewandelen, en dat wij zo, aangenaam aan God, door uw voorspraak de tijdelijke gunsten mogen verwerven die wij vragen, indien dezelfde gunsten onze zaligheid voordelig zijn, en dat wij verdienen eenmaal uw eeuwig geluk deelachtig te worden.
  Door Jezus Christus onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2
    (door de Heilige Jean Marie Baptiste de Vianney - Pastoor van Ars)

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Koningin der Maagden, bid voor ons.
  Heilige Filomena, vervuld van genade vanaf de geboorte,
  Heilige Filomena, voorbeeld van de maagden,
  Heilige Filomena, tempel van de volmaakte nederigheid,
  Heilige Filomena, slachtoffer van de liefde tot Christus,
  Heilige Filomena, voorbeeld van kracht en volharding,
  Heilige Filomena, onoverwinnelijke beoefenaarster van de kuisheid,
  Heilige Filomena, spiegel van heldhaftige deugden,
  Heilige Filomena, standvastig en onversaagd onder uw marteling,
  Heilige Filomena, gegeseld zoals Uw goddelijke Bruidegom,
  Heilige Filomena, met pijlen doorboord,
  Heilige Filomena, in ketenen getroost door de Moeder van God,
  Heilige Filomena, wonderbaarlijk genezen in gevangenschap,
  Heilige Filomena, door engelen bijgestaan tijdens de martelingen,
  Heilige Filomena, die vernederingen en dood verkozen hebt boven de praal van een troon,
  Heilige Filomena, die de getuigen van uw martelaarschap bekeerde,
  Heilige Filomena, die de razernij van uw beulen deed bedaren,
  Heilige Filomena, beschermheilige van de onschuldigen,
  Heilige Filomena, beschermheilige van de jeugd,
  Heilige Filomena, toevlucht van de ongelukkigen,
  Heilige Filomena, genezing van de zieken en de zwakken,
  Heilige Filomena, nieuw licht van de Strijdende Kerk,
  Heilige Filomena, die het ongeloof van onze tijd bestrijdt,
  Heilige Filomena, die het geloof en de moed van trouwe mensen doet herleven,
  Heilige Filomena, wier naam glorievol is in de Hemel en gevreesd in de hel,
  Heilige Filomena, roemrijk door de grootste wonderen,
  Heilige Filomena, machtig met God,
  Heilige Filomena, die heerst in glorie,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Filomena! Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Wij smeken U Heer, schenk vergiffenis van onze zonden, door de voorspraak van de Heilige Filomena, maagd en martelares, die U door haar verheven kuisheid en de beoefening van alle deugden zeer behaagd hebt.
  Amen.
  Heilige Johannes de Doper (in de volksmond Sint Jan Baptist)


  (zoon van Elizabeth, nicht van Maria. Samen met de Heilige Augustinus en de Heilige Nicolaas van Tolentino tijdens het leven van de Heilige Rita haar schutsheilige. Verdediger van het geloof, beschermer van de rechtvaardigen en onschuldigen.)
     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, die, na de boodschap, Elisabeth, de moeder van Johannes zijt gaan bezoeken, bid voor ons.
  Heilige Zacharias en Heilige Elisabeth, vader en moeder van de Heilige Johannes,
  Heilige Johannes de Doper, voorloper van de Zaligmaker,
  Heilige Johannes de Doper, van in de schoot van uw moeder geheiligd,
  Heilige Johannes de Doper, die van kindsbeen af in de woestijn leefde en u met de hemelse geesten onderhield,
  Heilige Johannes de Doper, voorbeeld van heiligheid,
  Heilige Johannes de Doper, vader van de kluizenaars,
  Heilige Johannes de Doper, meer dan profeet,
  Heilige Johannes de Doper, waarlijk groot voor de Heer,
  Heilige Johannes de Doper, beroemd door de onschuld en strengheid van uw leven,
  Heilige Johannes de Doper, getrouwe en standvastige dienaar van de Heer, die, uit liefde tot Jezus, gedurende verscheidene jaren getuige van zijn tegenwoordigheid geweest zijt,
  Heilige Johannes de Doper, wiens voedsel geringe spijzen waren, en die nooit alcoholische drank hebt willen nemen,
  Heilige Johannes de Doper, wiens kleed een ruw vel van kamelenhaar was,
  Heilige Johannes de Doper, wiens rustplaats de aarde en diens woning een grot was,
  Heilige Johannes de Doper, die nooit de eenzaamheid hebt verlaten dan om de eer van God en om de zaligheid van de naaste,
  Heilige Johannes de Doper, die volgens het getuigenis van de eeuwige Wijsheid, de grootste onder de kinderen van de mensen zijt,
  Heilige Johannes de Doper, die door de ootmoedige bekentenis, dat gij niet waardig waart de schoenriem van Jezus los te maken, de grootheid van de Godmens aangekondigd hebt,
  Heilige Johannes de Doper, die toen Jezus tot u kwam, uitgeroepen hebt: Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
  Heilige Johannes de Doper, die de grote eer genoten hebt de Zaligmaker te dopen,
  Heilige Johannes de Doper, die moedig Herodes over zijn onkuis leven vermaand hebt,
  Heilige Johannes de Doper, die, om uw ijver in de verdediging van de zaak Gods, het geluk gehad hebt onthoofd te worden en als martelaar te sterven,
  Heilige Johannes de Doper, onze patroon,
  Heilige Johannes de Doper, onze beschermer,
  In het betrachten van de eenzaamheid, help ons, Heilige Johannes de Doper.
  Bij ons streven Gods inzichten met ons te kennen,
  Bij ons streven Gods wil na te komen,
  Bij het betrachten van de zachtmoedigheid en de ootmoed des harten,
  Bij het bewaren van de zuiverheid en rechtzinnigheid,
  Bij het bestrijden van de wereld, van de duivel en het vlees,
  Bij het volbrengen van onze plichten met vlijt en liefde,
  Door de strengheid van uw boetvaardigheid,
  Door uw ootmoed,
  Door uw getrouwheid aan de goddelijke genade,
  Door uw ijver voor Gods eer,
  Door uw marteldood en uw luisterrijke zegepraal,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Voorloper van de Zaligmaker. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Heer Jezus, maak, dat wij, die Gij onder uw dienaren aangenomen hebt, steeds de weg der zaligheid bewandelen, en dat wij getrouw de vermaningen van uw Voorloper de H. Johannes de Doper volgen, opdat wij eens mogen geraken tot U, Zaligmaker der wereld, die leeft en heerst met God de Vader en de H. Geest, in al de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Heilige Maria Magdalena


  (aanroepen voor vergeving te verkrijgen of vergeving te kunnen schenken, voor bescherming van een bijzondere vriendschap of liefde, voor speciale gunsten)


     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, H.Geest, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons,
  Heilige Maria Magdalena,
  Heilige Maria Magdalena, die de albasten kruik vol reukwerk draagt,
  Heilige Maria Magdalena, die uw tranen uitstort over de voeten van Jezus,
  Heilige Maria Magdalena, die ze met uw haren afdroogt,
  Heilige Maria Magdalena, die ze vurig kust,
  Heilige Maria Magdalena, aan wie veel zonden werden vergeven,
  Heilige Maria Magdalena, ontvlamd met de vlam van de liefde,
  Heilige Maria Magdalena, zeer aangenaam aan de Heer,
  Heilige Maria Magdalena, zeer geliefd door Jezus,
  Heilige Maria Magdalena, die het beste deel gekozen hebt,
  Heilige Maria Magdalena, die de verrijzenis bekomt van uw broer Lazarus,
  Heilige Maria Magdalena, die trouw Jezus aan het kruis bijstaat,
  Heilige Maria Magdalena, die bij Hem zijt gebleven toen zijn leerlingen vluchtten,
  Heilige Maria Magdalena, die verdient als eerste onder de leerlingen de verrezen Christus te zien,
  Heilige Maria Magdalena, op het voorhoofd getekend door de aanraking van Zijn glorierijke hand,
  Heilige Maria Magdalena, apostel van de apostelen, H.Maria Magdalena, apostel van de Provence,
  Heilige Maria Magdalena, beschermster van de orde der Dominikanen,
  H.Maria Magdalena, zoete voorspreekster der boetelingen,
  opdat we eens zouden verdienen met u voor eeuwig te genieten van de tegenwoordigheid van de Heer,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Laat ons bidden,
  God, aan de H.Maria Magdalena heeft onze Heer voor alle anderen het goede nieuws van Pasen toevertrouwd. Wij vragen op haar voorspraak dat ook wij getuigen worden van de verrijzenis en eens de heerlijkheid aanschouwen van Uw Gezalfde, onze Heer Jezus Christus.
  Amen.


  Categorie:Gebeden voor diverse Heiligen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kindje Jezus
  Gebeden voor het Kindje Jezus

   


  LITANIE TOT HET KINDJE JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus Christus, ontferm U over ons.

  Kindje, waarachtig God,
  God, waarachtig kindje,
  Kindje Emmanuel,
  Kindje, Zoon van de levende God,
  Kindje, Zoon van de Maagd Maria,
  Kindje, vóór de morgenster voortgebracht,
  Kindje, in de tijd geboren,
  Kindje, ongeschapen Woord,
  Kindje, wijsheid van de Vader,
  Kindje, Woord dat vlees is geworden,
  Kindje, zuiverheid van uw Moeder,
  Kindje, enig geborene van uw Vader,
  Kindje, eerstgeborene van uw Moeder,
  Kindje, beeld van uw Vader,
  Kindje, oorsprong van uw Moeder,
  Kindje, glans van uw Vader,
  Kindje, Woord dat vlees is geworden,
  Kindje, zuiverheid van uw Moeder,
  Kindje, enig geborene van uw Vader,
  Kindje, eerstgeborene van uw Moeder,
  Kindje, beeld van uw Vader,
  Kindje, oorsprong van uw Moeder,
  Kindje, glans van uw Vader,
  Kindje, eer van uw Moeder,
  Kindje, gelijk aan uw Vader,
  Kindje, onderworpen aan uw Moeder,
  Kindje, welbehagen van uw Vader,
  Kindje, rijkdom van uw Moeder,
  Kindje, schepper van de mensen,
  Kindje, vrucht van een maagd,
  Kindje, onze God,
  Kindje, onze broeder,
  Kindje, aanschouwend Gods glorie,
  Kindje, lijdend onze ellende,
  Kindje, beginsel van een nieuw schepsel,
  Kindje, maaksel van uw eigen handen,
  Kindje, verstandig in uw ontvangenis,
  Kindje, wijs in uw kindsheid,
  Kindje, vader der eeuwen,
  Kindje, stilzwijgend Woord,
  Kindje, schreiend in de kribbe,
  Kindje, stralend in de hemel,
  Kindje, schrik van de hel,
  Kindje, vreugde van de hemel,
  Kindje, getekend als misdadig,
  Kindje, gezalfd en Gods-heilig,
  Kindje, vreselijk voor de dwingelanden,
  Kindje, vriendelijk voor de koningen,
  Kindje, balling uit uw volk,
  Kindje, koning in uw ballingschap,
  Kindje, uitroeier van de afgoden,
  Kindje, ijverig voor de eer van uw Vader,
  Kindje, eenvoudig in uw wijsheid,
  Kindje, vroom in uw tederheid,
  Kindje, hoofd van de engelen,
  Kindje, oorsprong van de aartsvaders,
  Kindje, woord van de profeten,
  Kindje, verlangen van de heidenen,
  Kindje, hersteller van alle heiligen,
  Kindje, ster van de koningen,
  Kindje, zaligheid der kinderen,
  Kindje, verwachting der rechtvaardigen,
  Kindje, leraar van de wetgeleerden,

  Wees genadig, spaar ons, kindje Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, kindje Jezus.

  Van de slavernij der kinderen van Adam, verlos ons, kindje Jezus.
  Van de slavernij van de duivel,
  Van de begeerlijkheid van het vlees,
  Van de boosheid van de wereld,
  Van de hovaardij van het leven,
  Van ongeregelde drang naar kennis,
  Van de blindheid van de geest,
  Van kwade wil,
  Door Uw allerzuiverste ontvangenis,
  Door Uw allernederigste geboorte,
  Door Uw allerpijnlijkste besnijdenis,
  Door Uw allerglorierijkste openbaring,
  Door Uw allerootmoedigste opdracht,
  Door Uw alleronschuldigste omgang met de mensen,
  Door Uw ingetogen leven,
  Door Uw inwendige pijnen en droefheden,
  Door Uw tranen,
  Door Uw armoede,
  Door Uw wonderlijke vernedering,
  Door Uw overgrote liefde,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, kindje Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, kindje Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, kindje Jezus.

  Kindje Jezus, hoor ons. Kindje Jezus, verhoor ons.
  Onze Vader, ...

  Laat ons bidden,
  O Heer Jezus, die de verhevenheid van Uw mensgeworden Godheid en van Uw allergoddelijkste Mensheid tot de allerlaagste staat van kindsheid voor ons gewaardigd hebt te vernederen, geef ons, dat wij Uw goddelijke wijsheid in Uw kindsheid, Uw macht in Uw tederheid en Uw heerlijkheid in Uw verworpenheid bekennen, U klein mogen aanbidden op aarde en U groot mogen aanschouwen in de Hemel, die God zijnde, leeft en heerst met de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.


   

  AANROEPINGEN TOT HET HEILIG KINDJE JEZUS VAN PRAAG

  Kindje Jezus, eervolle koning, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus, onze ware God en Heer,
  Kindje Jezus, wiens macht zoveel wonderen bewerkt,
  Kindje Jezus, wiens goedheid steeds bereid is ons te helpen,
  Kindje Jezus, wiens liefelijkheid de bedrukten troost,
  Kindje Jezus, wiens barmhartigheid onze zonden vergeeft,
  Kindje Jezus, wiens kracht onze zwakheid steunt,
  Kindje Jezus, wiens macht ons tegen alle kwalen beschermt,
  Kindje Jezus, wiens opperste macht over de hel zegeviert,
  Kindje Jezus, wiens zoete en heilige naam de gelovigen verheugt,
  Kindje Jezus, wiens majesteit de wereld vervult,

  O Goddelijk Kindje Jezus, gewaardig in ons de liefde en de devotie van uw Heilige Kindsheid te vermeerderen, verhoor ons.
  Goddelijk Kindje, wend nooit van ons uw hand af, die zoveel wonderen bewerkt en behoed ons tegen dreigende onheilen,
  Goddelijk Kindje, wees steeds onze troost en onze toevlucht in uw miraculeus beeld,

  Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart. Maak mijn hart aan het Uwe gelijk.

  Laat ons bidden:
  O Kindje Jezus onze Koning, neergeknield voor Uw Heilig beeld bidden wij U: werp een barmhartige blik op onze smekende en angstvolle harten. Dat Uw Hart, dat zo goed en zo medelijdend is, zich tot ons wende en ons de genade verlenen.  LITANIE TOT HET KINDJE JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus, ontferm U over ons.

  Kindje Jezus, aan God de Schepper gelijk,
  Kindje Jezus, voorwerp van het eeuwig welbehagen van uw Vader,
  Kindje Jezus, vrijwillig slachtoffer om Gods glorie te bevorderen,
  Kindje Jezus, schat en genoegen van uw Heilige Moeder,
  Kindje Jezus, God en Koning, onze broeder geworden,
  Kindje Jezus, door de aartsvaders verlangd,
  Kindje Jezus, door de profeten van verre begroet,
  Kindje Jezus, door de herders bezocht,
  Kindje Jezus, door een ster aan de wijzen geopenbaard,
  Kindje Jezus, die een stal voor paleis, een kribbe voor wieg en herders voor aanbidders verkozen hebt,
  Kindje Jezus, die de wijzen als het licht en de zaligheid der volkeren erkend hebben,
  Kindje Jezus, die voor ons Uw bloed en Uw tranen gestort hebt,
  Kindje Jezus, die Uzelf klein gemaakt hebt om het voorbeeld van de kinderen en de jeugd te wezen,
  Kindje Jezus, die U zozeer hebt willen vernederen, dat Gij gehoorzaam geweest zijt aan uw schepselen,
  Kindje Jezus, die door de aantrekkelijkheid van Uw onschuld en goedheid, engelen en mensen verrukt,
  Kindje Jezus, van wie wij genade en onsterfelijkheid verhopen,

  Wees genadig, spaar ons, kindje Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, kindje Jezus.
  Van de slavernij der zonde, verlos ons, o kind Jezus.
  Van de bedriegerijen van de duivel,
  Van het bederf van de wereld,
  Van de begeerlijkheid van het vlees,
  Van de verblindheid van de geest,
  Van alle kwade wil,
  Door Uw zeer nederige geboorte,
  Door Uw pijnlijke besnijdenis,
  Door Uw glorierijke Openbaring,
  Door Uw godsvruchtige opdracht,
  Door Uw alleronschuldigste omgang met de mensen,
  Door Uw smarten en tranen,
  Door Uw armoede en vernederingen,
  Door Uw onschuld,
  Door Uw eenvoudigheid,
  Door Uw gehoorzaamheid,
  Door Uw zachtmoedigheid,
  Door Uw ootmoed,
  Door Uw vurige liefde tot ons,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, o kind Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, o kind Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, o kind Jezus.

  Kind Jezus, hoor ons. Kind Jezus, verhoor ons.
  Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  O Heer Jezus, die de majesteit van Uw mensgeworden Godheid en van Uw heilige Mensheid tot de zo ootmoedige staat van een klein Kind voor ons hebt willen vernederen. Maak dat wij na Uw goddelijke wijsheid in Uw kindsheid, Uw macht in Uw zwakheid, en Uw grootheid in Uw ootmoed erkend te hebben, U zwak en vernederd op aarde aanbidden, om U ook almachtig en glorierijk in de hemel te mogen aanschouwen.
  Gij die leeft en heerst, in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Krachtig gebed tot het Heilige Kindje Jezus van Praag

  O Goddelijk Kindje Jezus, tot U neem ik mijn toevlucht.
  Ik smeek U, door Uw Heilige Moeder, sta me bij in deze noodwendigheid (vertel hier je probleem of je vraag) want ik geloof vast dat Uw Godheid mij kan ter hulp komen.
  Ik hoop met een vast betrouwen Uw Goddelijke bijstand te verwerven.
  Ik bemin U uit geheel mijn hart en uit al de krachten van mijn ziel.
  Ik haat en verfoei al mijn zonden, en ik smeek U, o goede Jezus, mij de sterkte te geven om ze nooit meer te bedrijven.
  Ik neem het vast besluit U nooit meer te vergrammen, en ik offer mij gans aan U op, met het voornemen liever alles te lijden dan U nog te mishagen.
  Voortaan wil ik U getrouw dienen.
  Uit liefde tot U, o Goddelijk Kind, zal ik mijn naaste beminnen gelijk mijzelf.
  O, Almachtige Jezus, ik smeek U nogmaals, sta me bij in deze noodwendigheid (vertel hier je probleem of je vraag) schenk mij de genade om U met Maria en Jozef gedurende de ganse eeuwigheid te bezitten, U te loven en te danken met de engelen.
  Amen

   

  Categorie:Jezus
  09-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brieven voor de Heilige Rita
  Dit korte, maar heel mooie berichtje heb ik mogen ontvangen van Filip.
  Iedere zaterdag schrijf ik mijn brief naar de H Rita.
  Ik krijg er steun door en door mijn week te schrijven zie ik dingen anders.
  De H Rita is voor mij een steun op mijn weg na mijn scheiding.
  Na 3 jaar zoeken in mijn leven kom ik de juiste mensen tegen die achter me staan en steun geven.

  Bedankt H Rita
  Filip

   


  Enkele dagen later stuurde Filip mij zijn verhaal over hoe hij bij de Heilige Rita terecht kwam.


  .

  Hoe ik de steun heb gevonden bij de H Rita.

  2,5 jaar terug had ik een vriendin die de markten deed. Ik wilde mee werken en keek om alle papieren en leurders kaart in orde te brengen om te werken in bijberoep. Na een tijd vroeg ik me af om kan ik dat niet zelf de markten doen maar met wat. Ik kende iemand die een groot handel had met handtassen. Ik had en een moto en ik huurde een camionet. Ik trok naar Torhout, Diksmuide, Roeselare,enz. Ik besloot om ook avond markten te gaan doen 105 € voor zes meter en niets verkopen. Ik hield het een week en half vol en ging dan mijn camionet afrekenen, stand geld, boette verkeerd parkeren ik was aardig wat geld kwijt. Ik gaf niet op ik had nog een vaste job in het weekend maar ik wilde meer gaan doen in de week. Ik leerde iemand nieuw kennen en zij stelde voor om naar de H Rita te gaan in Kortemark bij mensen die hun tuinhuis hadden om gebouwd als een kleine kapel voor de H Rita. Ik ging en deed de belofte om na 2 jaar naar Lourdes te gaan. Ik volgde een week opleiding hoe schrijf ik een sollicitatie brief via Vdab. De brief werd verstuurd met goedkeuring van de vdab en enkele dagen later stelde mijn vriendin vast dat er verschillende fouten in stonden. In 2009 Mijn moed ging weer weg. Ik het weekend had ik op mijn werk van die dode momenten en ik kreeg het idee om een brief te schrijven naar de H Rita, soms was het een korte brief dan weer een lange brief. Mijn brief begint altijd met Liefste H Rita en op het einde staat er altijd je vlinder en bedankt voor de hulp. Zo kreeg ik telefoon om stenen te gaan verkopen, ik ging op het voorstel in kreeg wat folders en adressen en was vertrokken. 2 weken later stelde ik vast dat ik geen vergoeding kreeg voor mijn benzine nog voor mijn tijd dat ik rond reed. 2010 Wat later weer het zelfde om matrassen te gaan verkopen, ok ik volgde een week lang een opleiding hoe ik me moest gaan verkopen. Dezelfde week de vrijdag avond zei mijn vriendin en wat heb je nu eigenlijk gedaan deze week. Ik ging naar de auto haalde 6 stalen uit van 60 op 60 cm met een doorzichtig plastiek om de inhoud van de matras te zien en ik legde alles uit. Geen woord ga je nu dat doen... Ik ging nog een keer mee met iemand om te zien hoe het in zijn werk ging en ik vond het veel te agressief. De afspraak was om de week er op mijn contract te gaan tekenen. De zaterdag schreef ik mijn brief naar de H Rita om te vragen hoe ik er mee moest om gaan en wat ik er mee kon bereiken. De volgende week de maandag morgen moest ik naar de osteopaat, ik deed mijn verhaal. De man vertelde me als je matrassen gaat verkopen dan gaat dat het zelfde zijn alsof je drugs gaat verkopen, je maakt een klik en dan is het nog juist geld die telt en wat er met de drugs gaat gebeuren daar ga je geen rekening meer mee houden. Juist op tijd kreeg ik het juiste antwoord. In de namiddag alles terug gaan dragen van die matrassen en geen contract getekend. Natuurlijk in de week er voor zag ik het wel zitten om daar aan te beginnen en nu plots viel alles terug stil. Wat nu weer een week weg zonder inkomen maar nog enkel het weekend. Ik stelde voor aan de familie als je een karwei hebt wil ik die wel komen doen. Mooi mee genomen en af en toe hielp het me wel. Al mijn sollicitatie brieven en gesprekken zijn altijd op niets uit gekomen. Ja een tijd in de fabriek gewerkt aan de band, maar dat was niets voor mij. Een maand of twee in een meubelzaak gewerkt kasten samen steken in de toonzaal alleen. ok ik verdiende weer wat meer geld. Ik kocht me een auto en had weer wat meer mogelijk heden om iets te gaan doen. In de verste verte kende ik iemand die was begonnen om isolatie te steken. Op een avond 2010 sept belde ik aan zijn deur om te vragen of die werk had voor mij. Een tijd later mocht ik beginnen bij hem veel werk in onderaanneming. Ik ging in tijds krediet en deed geen weekend werk meer, ik kreeg nog een uitkering via de Rva en ik stond op eigen benen. Zelfs als het goed of beter ging bleef ik mijn brieven schrijven. Ik was mijn zelf aan het vergeten ja ik had werk en het ging goed. Maar het was voor een ander maar ik liet het zijn gang gaan. Vorig jaar 2011 ook terug in de maand mei kreeg ik het gedacht welke belofte ik had gedaan. Lourdes. Alles werd bekeken, tank vol, tent en slaapzak, wat eten en ik vertrok. De Woensdag nacht om 12u00 ik was alleen. Gans de nacht gereden en tegen de donderdag middag stond ik in Lourdes moe. Opzoek naar een camping in het dorp. Mijn tent gezet alles in orde wat geslapen en dan alles gaan bekijken rond de grot de kerk en het geloof en de stilte die er hangt. Die nacht toen ik wilde gaan slapen gemerkt dat ik de verkeerde slaapzak mee had te klein. Geen bed om op te slapen enkel enkele dekens maar dat was niet genoeg en koud. 5u in de morgen vrijdag begon het te regenen ik ging me gaan douchen alles nat in de auto en terug naar huis. De vrijdag avond stond ik weer thuis en had in die twee dagen 1800 km gereden. Ik was tevreden want ik was mijn belofte na gekomen. Ik bleef hopen op beter, in die zomer was het afzien op de zolders om isolatie te steken juist onder de pannen. Ik kijk om iets anders er bij te nemen om meer buiten te zijn. Ik ging ruiten gaan wassen ik kreeg de nodige uitleg en mocht mee ruiten gaan wassen. deels ruiten deels isolatie. ok ik had al twee plaatsen voor mijn dagen te vullen en ik hing al niet zo meer af van een persoon. Het werd druk in de ruiten en ik leerde hoe het moest. Ik deed de stappen om zelf een website te gaan maken met een kort overzicht wat ik eigenlijk zelf wilde gaan doen. Vorige 2011 jaar einde augustus begin september. December 2011 afschaffing premie's isolatie of toch minder Dus ik denk wat moet ik gaan doen als het plots kalmer gaat worden in de isolatie en in de winter kan men ook geen ruiten wassen. Ik kreeg een antwoord op mijn vraag van de H Rita.
  jan 2012 Via een vriend die vertelde dat zijn vrouw Tw was gaan verkopen en er ook wat kon aan verdienen ging ik me ook gaan informeren. Ik kocht wat spullen maakte me eerste afspraak, ja iedereen doet dit de eerste keer bij hem thuis maar ja ze stond niet achter me via een andere vriend mocht ik van zijn vrouw daar een party geven en ik maakte mijn eerste afspraken. 5 a 6 afspraken en dan op mijn laatste party niets meer geen nieuwe afspraken. Nog veel geloop en papieren in orde brengen tot op vandaag heb ik nog potten staan die ik nog moet gaan afleveren en mijn laatste party was half April. Ik maakt meer werk voor me zelf verdiepte me om folders te gaan maken maar hoe. Via een vriend hoorde ik dat je in K een begeleiding kan volgen: Hoe wat en waarom en hoe verbeter je alles. Van April tot vorige week de donderdag naar K geweest en de nodige papieren en werk documenten gebruikt. Ik dacht dan ook hoe komt het dat ik K niet eerder ben tegen gekomen en dat het niet vorig jaar was. Dat ik nu pas de nodige uitleg heb gekregen. Weet van mij verandert er altijd iets in mei en in juli dus. Als ik terug kijk dan zat ik ook met de vraag hoe moet ik dit nu oplossen of hoe krijg ik een antwoord.

  Wel als ik een witte wolk zie dan denk ik aan de engelen.
  Als ik witte rozen zie dan denk ik aan de engelen.
  Als ik vlinders zie in de lucht dan is er verandering op komst.
  Maar weet en kijk om je heen dan zie je niet alleen vlinders in de lucht, zet je open en kijk in de winkels op kleren op boeken of op muren je zal ze wel zien.
  Weet dat dit een teken is van de H Rita. Ga de vlinders niet zoeken op internet. zet je zelf open geniet van elk moment en zie je zal de vlinders wel tegen komen.
  Zo voor mij is het nu tijd om mijn eigen gemaakte folders te gaan afgeven aan bedrijven opzoek naar dat stukje geluk.
  Als je gelukkig bent met wat je wilt doen komt de rest van zelf.
  Geld en werk is gemakkelijk maar ben je dan gelukkig? Filip  Categorie:Verhalen van bezoekers
  01-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Anna
  De Heilige Anna en de Heilige Joachim zijn de ouders van Maria en dus ook de grootouders van Jezus. Hun huwelijk is lang kinderloos gebleven, tot hun groot verdriet. Daarom dat de Heilige Anna wordt aanroepen om zwanger te geraken wanneer het niet meteen lukt, voor een voorspoedige zwangerschap en een vlotte bevalling.
  De Heilige Anna en de Heilige Joachim zijn de patroonheiligen van de grootouders, voor wie je hier een gebed vindt.
  De Heilige Anna is ook de heilige die kan worden aanroepen voor speciale gunsten.

  In Deerlijk is er de Sint Anna kerk in de wijk Molenhoek waar meisjes al heel lang op bedevaart gaan om de Heilige Anna om een goede man te gaan vragen: "Sint Anneke, geef me een manneke." 
  In 2014 werd de Sint Anna kerk gesloten als kerk, dus het gebouw werd niet langer gebruikt voor misvieringen. Plaatselijke politici proberen na te gaan welke nieuwe bestemming de kerk zou kunnen krijgen.

  De Heilige Anna wordt meestal afgebeeld met haar dochter, Maria. Maar er zijn ook afbeeldingen van de Heilige Anna met haar dochter en met haar kleinzoon, Jezus. Deze afbeelding wordt dan Anna ten drieën genoemd.


   
  Gebed tot de Heilige Anna
  voor het verkrijgen van een speciale gunst


  Heilige Anna,

  zo goed en vol medelijden voor al diegenen die lijden en onder de last en zorgen van het dagelijkse leven.
  Ik werp mij nederig aan uw voeten en smeek u om uw bemiddeling bij uw kleinzoon Jezus, door de tussenkomst van de Heilige Maagd Maria uw dochter en moeder van  het leven tot het bekomen van mijn gevraagde gunst.
  O liefdevolle Heilige Anna,
  blijf mij steunen zodat mijn wens door toedoen van de Goddelijke genade moge in vervulling gaan.
  Help mij, boven alles, liefdevolle Heilige Anna, om dichter tot God te komen, om Hem te beminnen samen met u en met de Heilige Maagd Maria zodat Jezus verder leeft in ons hart voor nu en tot in de eeuwigheid.
  Amen.
  Gebed voor grootouders


  Goede Heilige Anna en Heilige Joachim

  Ouders van Maria en grootouders van Jezus
  Sta mij en alle grootouders bij
  Dat we wijs en liefhebbend mogen zijn,
  Dat we onze tijd, onze verhalen en ons gevoel voor humor mogen delen
  En dat we mogen genieten van onze kleinkinderen die ons zo nauw aan het hard liggen, maar dat we ze niet te hard verwennen
  Dat we in hen altijd de liefde van God mogen zien.

  Jezus, Maria en Jozef,
  Sta mijn kleinkinderen en alle kleinkinderen ter wereld bij
  Dat ze hun grootouders mogen liefhebben en respect mogen tonen aan hen en aan alle oudere mensen
  Dat ze nooit vergeten om eens te bellen, te schrijven of op bezoek te komen
  Dat ze mogen opgroeien met wijsheid
  Dat ze mogen oud worden en God mogen danken voor wat ze hebben en krijgen.
  Bescherm hen op al hun wegen
  En als ze ooit mochten dwalen, help hen dan om de juiste weg weer te vinden
  Amen

  Heilige Moeder Anna

  Wij danken U voor plekken waar de Hemel open is
  Een woord of beeld dat verder helpt
  Een gastvrije hand en een luisterend oor
  Een kapel langs de weg en een lied
  Een teken van nieuwheid en toekomst

  Wij bidden Om een hart wat open staat voor ons verlangen
  Om warmte van een mens die geborgenheid zoekt
  Om mensen die Gods naam zichtbaar maken
  “Ik ben er voor jou”

  Amen
  LITANIE VAN DE HEILIGE MOEDER ANNA


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Joachim, bid voor ons.
  Heilige Anna, bid voor ons
  Heilige Anna, moeder van de allerzaligste Maagd Maria,
  Heilige Anna, waardige dochter van Gods volk,
  Heilige Anna, vruchtbare loot, waaraan de bloem van Jesse is ontsproten,
  Heilige Anna, uitmuntend vat van heiligheid,
  Heilige Anna, voorwerp van Gods welbehagen,
  Heilige Anna, met de overvloedigste genaden begiftigd,
  Heilige Anna, sieraad en luister van uw geslacht,
  Heilige Anna, vreugde van de engelenkoren,
  Heilige Anna, roem van de heiligen,
  Heilige Anna, spiegel van de verhevenste deugden,
  Heilige Anna, getrouw in het onderhouden van de wet van God,
  Heilige Anna, toonbeeld van lijdzaamheid,
  Heilige Anna, volmaakt in gehoorzaamheid,
  Heilige Anna, allervurigst in het gebed,
  Heilige Anna, allergrootst in ootmoed,
  Heilige Anna, allergodvruchtigst in uw wandel,
  Heilige Anna, volijverig in de dienst van uw God,
  Heilige Anna, heerlijk toonbeeld van de christelijke moeders,
  Heilige Anna, leidsvrouw van de maagden,
  Heilige Anna, steun van de armen en verlatenen,
  Heilige Anna, troosteres van de bedroefden,
  Heilige Anna, bijstand van de christenen,
  Heilige Anna, toevlucht van de zondaren,
  Heilige Anna, beschermster van de zeevarenden,
  Heilige Anna, door geheel de heilige kerk geprezen en verheerlijkt,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.

  Onze Vader... Wees gegroet...

  Bid voor ons, Heilige moeder Anna.
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die aan de Heilige Anna het verheven voorrecht verleend hebt, de allerzaligste Moeder van uw enige Zoon aan de wereld te mogen schenken, geef ons, bidden wij U, door de voorspraak van moeder en dochter de genade, zo getrouw al onze plichten te vervullen in dit leven, dat wij eenmaal haar glorie mogen deelachtig worden in de hemel.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
   

  Categorie:Heilige Anna


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Zofee
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  celebritynews
  www.bloggen.be/celebri
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!