Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  30-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om bescherming
  Een sterk gebed voor bescherming tot Maria.
  Verheven Koningin des Hemels, hoogste heerseres der Engelen.

  Gij hebt vanaf den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren.
  Wij smeken U nederig, zend uw Hemelse legioenen zodat zij onder uw bevel en door Uw macht de boze geesten zullen vervolgen en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen en hen in de afgrond zullen terugwerpen.
  Hoogverheven Moeder Gods, breng uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden.
  Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen die het kwade willen.
  Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering zodat zij de drie ene God en U de verschuldigde eer brengen.
  Bewerk overal de waarheid en het recht tot zegevieren.
  Machtige Beschermvrouwe, behoed met uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genade plaatsen over de hele wereld.
  Bewaak Onze-Lieve-Vrouwe, onze toevlucht door deze geesten de Godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de hele wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars.
  Wij bidden vol vertrouwen en Gij zult ons zeker verhoren.
  De Engelen die in Uw dienst staan zijn elk ogenblik bereid op Uw wenk te gehoorzamen.
  Ze branden van verlangen Uw bevel te vervullen.
  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden.
  Laat uw Heilige Engelen daarin blijven en laat Uw Vrede Uw Vreugde er wonen in onderwerping aan U.
  Wie is zoals God? Wie is zoals Gij, O Maria.
  Gij Koningin der Engelen en overwinnares des satans!
  O goede en zoete Moeder Maria!
  Gij vlekkeloze Bruid des Konings, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen.
  Gij zijt voor altijd onze hulp, liefde en hoop en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.
  Heilige Michael, Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, beschermt ons.
  Amen!  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en heilige Liduina van Schiedam
  De Heilige Rita en de Heilige Liduina van Schiedam hebben tegelijkertijd geleefd. De Heilige Liduina werd geboren op 18 maart 1380 en stierf op 14 april 1433.

  Hiermee zien we dat in 1431 de Heilige Jeanne d'Arc op de brandstapel stierf, in 1432 de Heilige Rita de wonde van Jezus op het voorhoofd kreeg en dat in 1433 de Heilige Liduina stierf. Deze drie heiligen leefde ter zelfde tijde.

  De Heilige Liduina van Schiedam is een Nederlandse heilige. Ze was de dochter van Peter en Petronella en het enige meisje naast acht zonen. Haar vader wilde graag een goed huwelijk regelen voor haar maar de Heilige Liduina wou liever haar leven aan Jezus wijden en maagd blijven. Dit was zeer tegen de zin van haar vader. De Heilige Liduina bad tot God voor een oplossing en die kwam er. In de strenge winter van 1394-1395, op vijftienjarige leeftijd, ging de Heilige Liduina schaatsen met enkele van haar vriendinnen op de Maas, dicht bij haar woonplaats. Ze maakt een zware val waarbij ze een rib brak. De gebroken rib veroorzaakt koudvuur en een abces. Ze raakte bedekt met gezwellen, leed erg veel pijn en na verloop van tijd kon ze amper nog voedsel binnen houden. Lopen ging niet meer en ook haar gehoor ging achteruit. Ze leefde lang bijna uitsluitend van het eten van de Heilige Hostie. De Heilige Liduina bleef voor de rest van haar leven aan haar bed gekluisterd.  In het begin verzette de Heilige Liduina zich tegen al dit leed, maar na een tijdje besloot ze haar lijden op te dragen aan het lijden van Jezus. Ze toonde veel moed en geduld in haar lijden en een grote liefde tot God. Ze kreeg visioenen, bezoeken van Maria en op haar voorspraak zijn er vele wonderen gebeurd. Van heinde en verre kwamen mensen om de Heilige Liduina te bezoeken. Door te bidden mocht ze vele mensen genezen. Al tijdens haar leven werd ze hierdoor vereerd. De Heilige Liduina kreeg ook de kruiswonden van Jezus en deze wonden begonnen soms spontaan te bloeden. Het bloed dat uit deze wonden kwam zou bijzonder genezende krachten gehad hebben. Na 38 jaar van lijden, zonder te klagen en na zolang de pijnen heldhaftig te hebben gedragen, stierf de Heilige Liduina. Vanuit ver in de omstreken stroomde de mensen toe naar haar begrafenis. In 1890 werd ze heilig verklaard.  De Heilige Liduina is de patroonheilige van de zieken en in het bijzonder van de chronische zieken. Aan haar werden ook al vele wonderen toegeschreven, al van toen ze nog leefde. Mensen kwamen bedrukt bij haar om raad maar gingen even later terug van haar heen.

  Hier volgen enkele gebeden tot de Heilige Liduina
  God,

  Gij toont ons in de Heilige maagd Liduina een indrukwekkend voorbeeld van liefde en lijdensmoed.
  Schenk ons op haar voorspraak de genade de beproevingen van dit leven omwille van U te dragen en anderen uit liefde tot U te helpen. Leid ons zo langs uw wegen naar de eeuwigdurende vreugde.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.  God,

  die de Heilige maagd Liduina van Schiedam hebt gemaakt tot een slachtoffer van bewonderenswaardig geduld en van liefde; verleen, vragen wij U, dat wij naar haar voorbeeld en door haar voorspraak de kwellingen van dit leven volgens uw wil verdragen en onze naasten te hulp komen, opdat wij aldus de eeuwige vreugde verwerven.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.  Heilige Liduina,

  Godvruchtig van uw geboorte tot uw dood,
  enkel verlangend God te dienen en de mensen te helpen.
  Uitzonderlijk dapper in het dragen van uw lijden,
  zonder klagen, immer geduldig.
  Vanuit uw ziekbed hebt u zovele mensen geholpen,
  hebt u zovele mensen raad geven en voor zovele mensen gebeden.
  Bid nu alstublieft ook voor mij,
  dat ook ik de moed vindt om mijn lijden te dragen.
  Ik vraag u om uw voorspraak bij de Allerhoogste om verlichting en kracht.
  Ik roep uw hulp in, grote heilige, want alleen lukt het me niet.
  Wees me genadig en zegen me met uw goedheid.
  Zoals u al voor zovelen een toeverlaat zijt geweest, wees nu ook mijn toeverlaat.
  Ik prijs u, Heilige Liduina,
  in uw zuiverheid en in uw barmhartigheid,
  in uw moed en geduldigheid.
  Lieve goede Heilige Liduina,
  help mij,
  bid voor mij!
  Amen.

       

  Categorie:Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam
  29-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heilige Rita en de heilige Jeanne d'Arc
  De Heilige Rita en de Heilige Jeanne d'Arc hebben tegelijkertijd geleefd. Toen de Heilige Jeanne d'Arc geboren werd op 6 januari 1412, verbleef de Heilige Rita al sinds 1407 in het klooster te Cascia. In 1431 stierf de Heilige Jeanne d'Arc op de brandstapel. In 1432 kreeg de Heilige Rita de wonde op het voorhoofd van de doornenkroon van Jezus.

  De Heilige Jeanne d'Arc is een erg bekende heilige. Haar leven en dood zijn verschillende keren verfilmd geweest, er zijn verschillende boeken en toneelstukken over geschreven en er zijn ook liedjes over haar gemaakt, onder andere door de groep OMD met het nummer 'Maid of Orleans'.

  De Heilige Jeanne d'Arc en de Heilige Theresia van Lisieux zijn beiden de patroonheiligen van Frankrijk. De Heilige Jeanne d'Arc is ook de patroonheilige van de soldaten, van vrouwen en dan vooral van vrouwen in nood en van telegrafen en radiomakers. Je kan haar aanroepen voor bescherming tegen brand of de genezing van brandwonden, in momenten van angst, bij angst om een opdracht tot een goed einde te brengen, voor het overwinnen van angsten, voor een eerlijk verloop van een rechtszaak, voor eerherstel, voor moed en doorzettingsvermogen, voor kracht om te vechten tegen je vijanden, voor hulp bij verraad, voor hulp bij valse getuigenissen tegen jou.

  Hieronder volgen enkele gebeden tot de Heilige Jeanne d'Arc
  Heilige Jeanne d’Arc

  In het aanschijn van je vijanden, je kwellingen, je bespottingen en je twijfels bleef je standvastig in je geloof.
  Zelfs in al je verlatenheid, helemaal alleen zonder vrienden, bleef je standvastig in je geloof.
  Zelfs toen je je eigen sterfelijkheid onder ogen moest komen, bleef je standvastig in je geloof.
  Ik bid dat ik even sterk mag zijn in mijn geloof als jij, heilige Jeanne d’Arc.
  Ik vraag dat je mij wil nabij zijn tijdens mijn strijd.
  Help me om mij te herinneren dat de overwinning belonend zal zijn als ik blijf volhouden.
  Help mij sterk te blijven in mijn geloof.
  Help mij om in mijzelf te geloven en om goed en wijs te handelen.
  Amen.  Goede Heilige Jeanne d’Arc

  Bedankt dat je mij vergezelde tijdens de dag en in het werk dat ik heb gedaan.
  Dank je wel voor je begeleiding en goede raad.
  Help me alstublieft om te luisteren naar God en naar jou, lieve Heilige, zodat ik kan doen wat ik moet doen.
  Alstublieft doe voor mij een goed woordje bij God en smeek hem om al mijn zwaktes en tekortkomingen om te zetten in deugden.
  Ik dank je voor alles wat je voor mij doet en dat je voor mij wil bemiddelen.
  Alstublieft blijf voor me bidden en voor alle zielen die het nodig hebben.
  Heilige Jeanne d’Arc, bid voor ons.
  Amen

   


  Litanie voor de Heilige Jeanne d’Arc

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons
  Heilige Catharina van Alexandrië, maagd en martelares, bid voor ons
  Heilige Margaret van Antiochië, maagd en martelares, bid voor ons

  Heilige Jeanne d’Arc, gekozen door God in Domrémy, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, op de hoogte gebracht van haar missie door de Heilige Aartsengel Michael en zijn engelen, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, gewillig gehoor gevend aan de roep van God, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, vertrouwend en ontvankelijk voor haar visioenen, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld voor het huiselijk leven en voor het werk, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, volledig toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, in verrukking gebracht door de Heilige Eucharistie, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van vrijgevigheid ten dienste van God, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van getrouwheid aan de roep van God, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van eenheid met God in actie, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, maagd en soldaat, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van moed en zuiverheid in de strijd, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, medelijdend voor allen die lijden, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, de trots van Orléans, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, glorie van Reims, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, bevrijder van uw land, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, verlaten en verraden en gevangen genomen in Compiègne, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, puur en geduldig in de gevangenis, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, dapper en heldhaftig rechtop staande voor uw rechters, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, alleen met God in de uren van uw foltering, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, martelares van Rouen, bid voor ons

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heilige Jeanne d’Arc, bid voor ons opdat we de beloften van Christus waardig worden

  Laat ons bidden,
  Oh God, die op wonderbaarlijke wijze de maagd van Domrémy, de heilige Jeanne d’Arc, heeft opgeroepen voor de verdediging van het geloof en van haar land. Wij vragen U op haar voorspraak dat Uw Kerk mag zegevieren over haar vijanden en zich mag verheugen in de eeuwige vrede,
  door Jezus Christus onze Heer,
  Amen.

   

  Heilige Jeanne d’Arc

  Onwrikbaar vertrouwend op God en op de heiligen die u hebben geroepen om de strijd aan te gaan met de vijanden en de bedreigingen van uw land, bid voor ons.
  Geef ons de moed en de kracht om ook de strijd aan te gaan in ons leven met wat ons bedreigt.
  Geef ons uw vertrouwen, geef ons uw zuiverheid in intenties en handelen, geef ons uw geloof.
  Maak ons sterk om te overwinnen wat ons naar beneden wil halen, maak ons dapper om op te komen tegen onrechtvaardigheid.
  Help ons om de tekenen Gods op onze wegen te zien en om altijd op Hem te blijven vertrouwen en in Hem te blijven geloven, ook als het moeilijk wordt.
  Heilige Jeanne d’Arc, heldhaftige volgelinge van God, puurheid van lichaam en geest, bescherm ons alstublieft!
  Help ons onze kwellingen te doorstaan, help ons om onze twijfels opzij te zetten en vol vertrouwen door het leven te gaan, help ons om na een tegenslag terug recht te staan, help ons om knopen door te hakken en help ons om al onze veldslagen in het leven tot een goed einde te brengen.
  Samen met de Heilige Aartsengel Michael, wees ons zwaard en ons schild. Help ons dat we niet terug krabbelen maar recht op ons doel afgaan.
  Help ons om God niet te vergeten.
  Sterk ons geloof en vernieuw onze krachten bij zwakte.
  Heilige Jeanne d’Arc, verraden en verlaten door hen die jij met zoveel passie hebt geholpen.
  Stank voor dank gekregen, vernederd en gepijnigd, veroordeeld na valse beschuldigingen en valse rechters, de smartelijke dood op de brandstapel gestorven, uw zuiver lichaam verteerd door de vlammen maar uw hart bleef ongeschonden, later in eer hersteld en patroonheilige geworden van uw land.
  Wij roemen uw stoutmoedigheid, uw geloof, uw zuiverheid.
  Uitverkoren door God, puur in uw ziel.
  Heilige Jeanne d'Arc, bid voor ons!
  Amen.

  Categorie:Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc
  28-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feestdagen Heiligen
  Hier vind je de feestdagen van de Heiligen voor wie je op deze website gebeden vindt, de feestdagen van Belgische Heiligen, feestdagen van Nederlandse Heiligen en tot slot een lijst met de feestdagen van een groot aantal diverse Heiligen.

   

  Feestdagen van de heiligen voor wie je op deze website gebeden vindt

  Heilige Rita van Cascia: 22 mei

  Heilige Agatha van Sicilië: 5 februari
  Heilige Agnes van Rome: 21 januari
  Heilige Aldegonde: 30 januari
  Heilige Aloysius van Gonzaga: 21 juni
  Heilige Anna (samen met haar man, de Heilige Joachim): 26 juli
  Heilige Antonius van Padua: 13 juni
  Heilige Apollonia van Alexandrië: 9 februari
  Heilige Augustinus: 28 augustus
  Heilige Barbara van Nicodemië: 4 december
  Heilige Benedictus: 11 juli
  Heilige Benedictus Jozef Labré: 16 april
  Heilige Bernardus van Clairvaux: 20 augustus
  Heilige Catharina van Alexandrië: 25 november
  Heilige Catharina van Sienna: 29 april
  Heilige Catharina van Vadstena (van Zweden): 24 maart
  Heilige Cecilia van Rome: 22 november
  Heilige Clara van Assisi: 11 augustus
  Heilige Donatus: 6 mei
  Heilige Dymphna van Geel: 15 mei
  Heilige Elizabeth van Hongarije: 17 november
  Heilige Filomena: 11 augustus
  Heilige Franciscus van Assisi: 4 oktober
  Heilige Gabriël: 18 maart en 29 september samen met Heilige Michaël en Heilige Rafaël
  Heilige Gerardus Majella: 16 oktober
  Heilige Godelieve van Gistel: 6 juli
  Heilige Hildegard von Bingen: 17 september
  Heilige Jeanne d'Arc: 30 mei
  Heilige Johannes Berchmans: 26 november of 13 augustus
  Heilige Johannes de Doper: 24 juni of 29 augustus
  Heilige Jozef: 19 maart of 1 mei
  Heilige Judas Thaddeus: 28 oktober
  Heilige Kateri Tekakwitha: 14 juli in de Verenigde Staten en 17 april in Canada
  Heilige Liduina van Schiedam: 14 juni
  Heilige Maria Goretti: 6 juli
  Heilige Maria Magdalena: 22 juli
  Heilige Michael: 29 september samen met Heilige Gabriël en de Heilige Rafaël
  Heilige Nicolaas van Tolentino: 10 september
  Heilige Padre Pio: 23 september
  Heilige Rafaël: 24 oktober en 29 september samen met Heilige Michaël en Heilige Gabriël
  Heilige Rochus: 16 augustus
  Heilige Sebastiaan van Rome: 20 januari
  Heilige Stanislaus Kostka: 19 november
  Heilige Theresia van Avila: 15 oktober
  Heilige Theresia van Lisieux: 1 oktober (ze is overleden op 30 september, maar kreeg als feestdag 1 oktober)
  Heilige Thomas More: 22 juni

  Onze Engelbewaarders: 2 oktober

  Zalige Broeder Isidoor (Broeder Goed): 6 oktober.

  Voor Jezus kennen we natuurlijk enkele grote feestdagen zoals kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar natuurlijk is het niet alleen rond deze grote feestdagen dat we aan Jezus denken. Elke vrijdag kunnen we zijn lijden en zijn kruisoffer herdenken en regelmatig of zelfs dagelijks kunnen we eens het Onzevader zeggen of met eigen woorden ons even tot Jezus richten. Hetzelfde geldt voor Maria. Op vijftien augustus vieren we haar hemelvaart en in Antwerpen en omstreken wordt dit beschouwd als de enige echte moederkesdag, terwijl in de rest van Vlaanderen moederdag gevierd wordt in de maand mei die gewijd is aan Maria, en dus ook de Mariamaand genoemd wordt. Op acht september vieren we de geboorte van Maria. Maar net zoals bij Jezus denken we aan Maria het hele jaar door en bidden we regelmatig het weesgegroet of praten we even met haar in eigen woorden of met een ander gebed.
  Feestdagen van Belgische Heiligen en Zaligen.

  Er zijn tot mijn verbazing meer Belgische heiligen dan ik dacht. Hieronder heb ik de feestdagen van de meest bekende heiligen gezet. Indien jij vindt dat hier een Belgische heilige of zalige ontbreekt, schrijf het in het gastenboek
  en ik voeg deze toe in het lijstje.

  Heilige zuster Amandina van Shakkebroek (Paula Jeuris): 8 juli
  Heilige Bavo: 1 oktober
  Heilige Begga: 17 december
  Heilige Christina de wonderbare: 24 juli
  Heilige pater Damiaan: 10 mei
  Heilige Dymphna van Geel: 15 mei (Ierse van geboorte)
  Heilige Gertrudis van Nijvel: 17 maart
  Heilige Godelieve van Gistel: 6 juli
  Heilige Goedele: 8 januari
  Heilige Guido van Anderlecht: 12 september
  Heilige Harlindis: 12 oktober (en samen met haar zus de Heilige Relindis op 13 februari)
  Heilige Hubertus van Luik: 3 november
  Heilige Ida van Nijvel: 8 mei
  Heilige Idesbald ter Duinen: 18 april
  Heilige Johannes (Jan) Berchmans: 26 november of 13 augustus
  Heilige Lutgardis van Tongeren: 16 juni
  Heilige Maria van Oignies: 23 juni
  Heilige Mutien Marie: 30 januari
  Heilige Odrada van Balen: 3 november
  Heilige Pharaïldis (Veerle) van Gent: 4 januari
  Heilige Relindis: 8 februari (en samen met haar zus de Heilige Harlindis op 13 februari)
  Heilige Wivina van Bijgaarden (van Brabant): 17 december

  Zalige priester Edward Poppe, geboren te Temse 18 december 1890 en overleden 10 juni 1924. Feestdag: 10 juni. Zalig verklaard door paus Johannes Paulus II op 3 oktober 1999. Zijn grafschrift luidt: 'Ik sterf liever dan God maar half te dienen.' Dit was tevens zijn levensfilosofie.

  Zalige Jan van Ruusbroec: 2 december

  Zalige Valentinus Paquay, 'het Heilige Paterke van Hasselt', 1 januari

  Herman Wijns, geboren 15 maart 1931 te Merksem en overleden 26 mei 1941, hopelijk mag hij vlug zalig verklaard worden.


  Feestdagen Nederlandse Heiligen

  Er zijn ook vele Nederlandse heiligen. In het lijstje hieronder staan de heiligen die van Nederlandse geboorte zijn. Indien jij vindt dat hier een Nederlandse heilige of zalige ontbreekt, schrijf het in het gastenboek en ik voeg deze toe aan het lijstje.

  Heilige Arnold Janssen: 15 januari
  Heilige Catharina Dierickx: 9 juli
  Heilige Gerlachus van Houhtem: 5 januari
  Heilige Karel Houben: 5 januari
  Heilige Liduina van Schiedam: 14 juni
  Heilige Ludgerus: 16 maart of 16 november
  Heilige Martelaren van Gorkum: gezamelijke feestdag 9 juli
  Heilige Norbertus van Xanten: 6 juni
  Heilige Oda: 27 november
  Heilige Odulfus: 9 juli
  Heilige Petrus Canisius: 27 april
  Heilige Siardus van Friesland: 13 november  

  Zalige Petrus Norbertus Donders (Peerke Donders): 14 januari
  Zalige pater Titus Brandsma: 27 juli


  Feestdagen heiligen

  Er zijn talloze heiligen en het zou een enorme lange lijst worden om
  ze allen te vernoemen. In dit lijstje vind je de feestdagen van de meest gekende heiligen.

  Adam en Eva: 24 december
  Heilige Aegidius: 1 september

  Heilige Ambrosius van Milaan: 7 december
  Heilige Andreas de Apostel: 30 november
  Heilige Angela Merici: 27 januari
  Heilige Antonius van Egypte: 17 januari
  Heilige Bartolomeüs: 24 augustus
  Heilige Bernadette Soubirous: 18 februari en 16 april
  Heilige Birgitta van Zweden: 23 juli
  Heilige Blasius: 3 februari
  Heilige Bonaventura: 15 juli
  Heilige Bridget van Ierland: 1 februari
  Heilige Bruno de Kartuizer: 6 oktober
  Heilige Carolus Lwanga en gezellen: 3 juni
  Heilige Catharina Labouré: 28 november
  Heilige Charles de Foucauld: 1 december
  Heilige Christoffel: 24 juli

  Heilige Clotildis: 3 juni
  Heiligen Cosmas en Damianus: 26 september
  Heilige Crispinus van Soissons (martelaar, samen met zijn broer Chrispinianus): 25 oktober
  Heilige Cyricus: 16 juni
  Heilige Daniël: 21 juli
  Heilige Dismas (de 'goede moordernaar'): 25 maart
  Heilige Dominicus Savio: 6 mei
  Heilige Dorothea van Caesarea: 6 februari
  Heilige Dionysus van Parijs: 9 oktober
  Heilige Eleutherius: 20 februari
  Heilige Elia, de profeet: 20 juli
  Heilige Eligius (Sint-Elooi): 1 december
  Heiligen Elisabeth (nicht van Maria) en Zacharius: 5 november
  Heilige Erasmus: 2 juni
  Heilige Eustachius: 20 september
  Heilige Felicitas: 7 maart
  Heilige Floriaan: 4 mei
  Heilige Francisca Romana: 9 maart
  Heilige Franciscus van Sales: 24 januari
  Heilige Franciscus Xaverius: 3 december
  Heiligen Fusca en Maura: 13 februari
  Heilige Gemma Galgni: 11 april
  Heilige Gerardus: 24 september
  Heilige Germaine Cousin: 15 juni
  Heilige Gregorius de Grote: 3 september
  Heilige Helena: 18 augustus
  Heilige Ignatius van Loyola: 31 juli
  Heilige Isidorus van Madrid: 15 mei
  Heilige Ivo van Kermatin: 19 mei
  Heilige Jakobus de Meerdere: 25 juli
  Heilige Jakobus de Mindere: 3 mei
  Heilige Job: 2 maart
  Heilige Johannes, apostel: 27 december
  Heilige Johannes (Don) Bosco: 31 januari
  Heilige Johannes (jean) Maria Vianey: 4 augustus
  Heilige Johannes van God: 8 maart
  Heilige Joris: 23 april
  Heilige Jozef van Copertino: 18 september
  Heilige Juliana van Nicodemië: 16 februari
  Heilige Julianus de Gastvrije: 12 februari
  Heilige Julitta: 30 juli
  Heilige Laurentius: 10 augustus
  Heilige Lazarus: 21 juni
  Heilige Leonarus van Noblat: 6 november
  Heilige Liberata: 11 januari
  Heilige Lodewijk van Anjou: 19 augustus
  Heilige Lucas, de evangelist: 18 oktober
  Heilige Lucia van Syracuse: 13 december
  Heilige Marcus, de evangelist: 25 april
  Heilige Margaretha Maria Allacoque: 16 oktober
  Heilige Margartha van Antiochië: 20 juli
  Heilige Margaretha van Cortona: 22 februari
  Heilige Maria Francisca van de vijf wonden van Jezus: 6 oktober
  Heilige Maria van Egypte: 2 april
  Heilige Marta van Betanië: 29 juli
  Heilige Martinus van Porres: 3 november
  Heilige Martinus van Tours: 11 november
  Heiligen Martinianus en Processus: gezamelijke feestdag 2 juli
  Heilige Matteüs, de evangelist: 21 september
  Heilige Maximiliaan Maria Kolbe: 14 augustus
  Heiligen Melchior, Gaspar, Balthazar (Drie Koningen): gezamelijke feestdag 6 januari
  Heilige Monica: 27 augustus
  Heilige Nicolaas van Myra: 6 december
  Heilige Odilia van Hohenburg: 13 december
  Heilige Pancratius van Rome: 12 mei
  Heilige Pantaleon: 27 juli
  Heilige Patrick van Ierland: 17 maart
  Heilige Perpetua: 7 maart
  Heiligen Petrus en Paulus: gezamelijke feestdag 29 juni
  Heilige Philippus Neri: 26 mei
  Heilige Rebekka Al Rayès: 23 maart
  Heilige Rosa van Lima: 23 augustus
  Heilige Samson: 28 juli

  Heilige Scholastica: 10 februari
  Heilige Simon de Ijveraar, apostel: 28 oktober
  Heilige Stefanus: 26 december
  Heilige Teresa Benedicta van het kruis (Edith Stein): 9 augustus
  Heilige Thecla van Iconium: 23 september
  Heilige Thomas Becket: 29 december
  Heilige Thomas van Aquino: 28 januari
  Heilige Tomas, (ook wel de ongelovige Tomas), de apostel: 3 juli
  Heilige Ubaldus van Gubbio: 16 mei
  Heilige Ursula van Keulen: 21 oktober
  Heilige Valentius: 14 februari
  Heilige Veronica: 4 februari
  Heilige Victor van Marseille: 21 juli
  Heilige Vincentius A Paulo: 27 september
  Heilige Vincentius Ferrer: 5 april
  Heilige Vitus: 15 juni
  Heilige Walburgis: 25 februari
  Heilige Wilibrordus: 7 november
  Heilige Zita: 27 april

    

  Categorie:Feestdagen heiligen
  14-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Antonius 2
   De Heilige Antonius werd geboren in Lisabon in 1195 als Ferdinando Pereda. Eerst was hij aangesloten bij de Augustijnen maar later sloot hij zich aan bij de Fransicanen en werd hij een waardige volgeling van de Heilige Franciscus. Hij stierf in 1231, op 36 jarige leeftijd. Hij moet een geweldig prediker zijn geweest, vol vuur en overtuiging. Er bestaan vele legenden en vele verhalen over wonderen van de Heilige Antonius. Meestal wordt hij afgebeeld met het kindje Jezus op de arm. Bovenstaande noveen voor de Heilige Antonius loopt over negen dinsdagen. Deze noveen die hier volgt, wordt gewoon zoals de meeste novenen negen dagen achter elkaar gebeden.  NOVEEN TER ERE VAN DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

  Eerste dag:
  Hoe spoedig de Heilige Antonius aan de genade beantwoordde

  Overwegen wij, hoe de Heilige, door God geroepen tot de Orde van de Heilige Augustinus, dadelijk vaarwel zei aan eer en rijkdom, aan al de voordelen, die zijn adellijke geboorte hem verzekerden. Bereidwillig gehoorzaamt hij aan de wil van God, en offert aan de Heer de eerste vruchten van een ziel, waarin een goede moeder kwistig het zaad van de deugd gestrooid had. Zeer jong nog, bekleedt hij zich met het kloosterkleed. Denken wij aan de grote schuld, die wij in het Heilige Doopsel tegenover God aangegaan hebben; maken wij het vast besluit stipt de beloften na te komen, welke wij op dat ogenblik door de mond van onze peters gedaan hebben; laat ons met verachting blikken op de wereldse zaken en immer gehoor geven aan de stem der genade, die in ons spreekt.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Responsorium:

  Gij zoekt mirakelen? De dood, de ketterij, de pest, de duivel gaat op de vlucht, de zieken genezen.

  De zee gehoorzaamt, de ketenen vallen; grijsaards en jongelingen vragen en bekomen het gebruik van hun ledematen; verloren voorwerpen worden weergevonden. De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, verkondigt de wonderen, gij die er getuigen van waart; spreekt, inwoners van Padua.

  De zee gehoorzaamt, enz.

  Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

  De zee gehoorzaamt,enz.

  Bid voor ons, Heilige Antonius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Gebed: O Heer, Gij, die de bron van alle genaden zijt, verleen ons, door de verdiensten van de Heilige Antonius, dat wij de goederen op deze aarde verachten om U in uw vernederingen te volgen. Maak ons hart los van alles, wat ons beletten zou aan uw heilige inspraken te gehoorzamen, opdat wij ons steeds nauwer hechten aan U, enige bron van het ware, het eeuwige geluk.


  Tweede dag :
  Liefde van de Heilige Antonius voor het lijden

  Overwegen wij, hoe de Heilige, bij het zien van de lijken van vijf Franciscanen, door de koning van Marokko gemarteld, en aangedreven zijnde door het verlangen om ook zijn bloed voor Jezus te vergieten en aldus tot een grotere volmaaktheid te komen, het kleed der Minderbroeders aanneemt en naar Afrika reist, om daar ook de marteldood te lijden. Een ziekte echter maakt de vervulling van zijn hartewens onmogelijk. Maar mocht hij zijn bloed voor mijn Jezus niet storten, hij maakte zich tot een martelaar der boetvaardigheid door zijn gedurig vasten en de zwaarste boetplegingen. Zijn wij niet geroepen om de marteldood voor ons Geloof te sterven, vergeten wij niet, dat wij ten minste onze driften en onze zinnelijkheid bestrijden moeten, en dit door met angstige zorg alles te vermijden, wat ons tot zonde zou kunnen brengen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O goede Jezus, hoever zijn wij er af U te beminnen gelijk uw grote dienaar Antonius! Hij, in zijn vurige liefde voor U, brandt van verlangen om zijn bloed te uwer eer te mogen storten... en wij kunnen zelfs onze schuldige begeerten, onze ongeregelde geneigdheden niet bedwingen. Ach, goede Zaligmaker, verleen ons toch, door de voorbede van de Heilige Antonius, de genade om beter onze jammerlijke staat te kennen, de weg van de zonde te verlaten en ware christenen te worden. Laat ons boetvaardigheid plegen op deze aarde, opdat wij eenmaal onder het getal van uw uitverkorenen opgenomen mogen worden!


  Derde dag :
  Nederigheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius, die een verbazende geleerdheid bezat, alle moeite om zijn uitgebreide wetenschap te verbergen, ten einde zich aan de lofuitingen der mensen te onttrekken, en hoe hij het zich tot een eer aanrekende voor een onwetend en onvolmaakt mens gehouden te worden. Ook, wij moeten, zoveel mogelijk, de hoedanigheden van onze ziel voor de ogen van de mensen verbergen, en, indien zulks niet altijd mogelijk is, wachten wij ons toch altijd wel er ons hovaardig over te tonen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O beminnelijke Jezus! Wanneer toch zullen wij verdienen, dat Gij welgevallig op ons neerziet! Ach, wij laten ons beheersen door de geest van eerzucht en ijdelheid, wij willen geloofd en geprezen worden voor de kleinste zaken, en wij denken er niet eens aan, dat wij niets goeds bezitten, of wij hebben het aan uw milddadigheid te danken. Wij bidden en smeken er U om, door uw liefde tot de Heilige Antonius, ruk alle ijdelheid uit ons hart, laat ons begrijpen, dat wij nietige schepselen zijn, en maak toch, dat wij uw barmhartigheid verdienen mogen.


  Vierde dag :
  Verduldigheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe onze Heilige in vele steden van Italië door de ketters mishandeld, door zijn vijanden met laster overladen werd, de schandelijkste beledigingen met een onverstoorbaar geduld verdroeg, en, naar het voorbeeld van onze goddelijke Zaligmaker, aan God de bekering van de eersten, en vergiffenis voor de laatsten vroeg. Nemen wij, om dit voorbeeld na te volgen, het besluit om geduldig de beledigingen te verdragen ons door de naaste aangedaan, en te bidden voor hen, die ons leed doen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O zoete Jezus, die ons, door woord en voorbeeld, de zo schone deugd van geduldigheid en het vergeven van de beledigingen geleerd hebt, ontferm U over ons, die niet het minste ongelijk verdragen kunnen en ons altijd tot wraak geneigd gevoelen. Schenk ons, door de voorspraak van de Heilige Antonius, de genade om, tot uitboeting van onze zonden, gaarne alle vernederingen te aanvaarden, opdat wij, na aan uw rechtvaardigheid voldaan en aan onze broeders vergiffenis geschonken te hebben, de genadige kwijtschelding van onze zonden verdienen mogen.


  Vijfde dag :
  Liefde van de Heilige Antonius tot God

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius vol liefde was voor zijn Schepper, en hoe zorgvuldig hij elke gedachte weerde, die hem van God kon afkeren. Zo zeer was zijn hart van het aardse onthecht, dat hij nergens genot vond dan in de zaken, die God of wat God is, betreffen. Onze verlangens mogen, naar zijn voorbeeld, alleen strekken om God bovenal te beminnen; al onze gedachten moeten gedurig op de hemelse zaken gericht zijn.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O goede Jezus, Gij alleen verdient de gehele liefde van onze harten, en nochtans, helaas geven wij onze liefde aan de schepselen! Voor U en voor U alleen hebt Gij ons geschapen. Laat ons dan, naar het voorbeeld van de Heilige Antonius, van liefde tot U branden; laat ons enig verlangen zijn u te dienen op aarde, voor U te leven, voor U, die alleen waardig zijt geheel ons hart te bezitten.


  Zesde dag :
  Armoede van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius, in zijn liefde tot de evangelische armoede, vaarwel zei aan zijn rijke bezittingen, de aardse goederen verachtte, met verontwaardiging de heerlijke geschenken weigerde, welke hem door Eccelino gezonden werden, en met deze woorden de zendelingen van deze dwingeland verdreef: “ Gaat en zegt aan uw meester, dat ik de buit, die hij op het arme volk gemaakt heeft, met hem niet delen wil.” Met het oog op de onthechting nemen wij het vast besluit ons nooit te hechten aan rijkdommen, die de bron zijn van zo talrijke ongelukken. Bezitten wij rijkdommen, laten wij er ons hart niet aan verslaven; zijn wij arm, verlangen wij dan niet naar rijkdommen, daar wij toch, bij de dood, alles verlaten zullen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O zoete Jezus, o bron van alle ware goed, die mens geworden zijt en in armoede geleefd hebt, om ons de aardse goederen te leren verachten, verleen ons, door uw liefde tot de Heilige Antonius, de genade om zijn navolgers te wezen in de verloochening van alles, wat ons van U zou kunnen verwijderen, opdat wij alzo de eeuwige goederen van de Hemel waardig worden.


  Zevende dag :
  Haat van de H. Antonius tegen de zonde

  De Heilige Antonius verlangde niets zo zeer dan zijn onschuld te bewaren. Nooit maakte hij zich plichtig aan een doodzonde. Dit monster der hel haatte hij met een onverzoenlijke haat; gedurig bestreed hij het, niet alleen om er zichzelf, maar ook zijn naaste van te bevrijden. Onvermoeid is hij in zijn predikaties, om de zondaars buiten de helse wegen van de ondeugd te leiden. Laat ons voortaan ook, naar het voorbeeld van de Heilige Antonius, de zonde haten, verfoeien en vluchten, en, door onze voorbeelden en liefderijke vermaningen, onze naaste van de weg der ondeugd verwijderd houden.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O teerbeminde Jezus, Gij hebt over de zonde gezegepraald door de kruisdood te sterven. Door uw liefde tot de Heilige Antonius, die haar onophoudelijk bestreden en zovele zielen uit haar banden verlost heeft, schenk ons de genade, opdat wij ze ook ontvluchten: verlicht onze geest met uw hemels licht, opdat wij het vaste voornemen maken ze uit al onze kracht te haten en te verfoeien. En laat alzo het heilig bloed, dat Gij voor ons vergoten hebt, onze zielen redden van de slavernij van de helse vijand en de bron zijn van onze eeuwige zaligheid.


  Achtste dag :
  Zuiverheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe zorgvuldig de Heilige Antonius over zijn zinnen waakte. Angstvallig vermeed hij alles, wat de zuiverheid van zijn ziel kon bezoedelen: ongeschonden bewaarde hij die schone deugd, welke de mens veredelt, en hem, om zo te spreken, gelijk maakt aan de engelen. Vergeten wij nooit, dat wij met de uiterste zorg moeten waken over onze zinnen, die de oorzaak zijn van het grootste getal van onze zonden. Nemen wij het vast besluit, met een heilige ijver voor de bewaring van de onwaardeerbare schat van de zuiverheid te waken.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O genadige Jezus, wij bekennen het rouwmoedig, de al te grote vrijheid, welke wij aan onze zinnen gegeven hebben, is de oorzaak geweest, dat wij zo menigmaal gevallen zijn. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! Verleen ons, door de verdiensten van de Heilige Antonius, de genade om voortaan beter over onze zinnen te waken, en aan de bekoringen van de helse vijand te kunnen weerstaan. Wij willen vuriger zijn in het bidden, zorgvuldiger de gelegenheden tot zonde vluchten, en nauwkeuriger uw wet volbrengen, opdat wij eenmaal het geluk genieten mogen, eeuwig met U te leven en eeuwig U te loven.


  Negende dag :
  Zalige dood van de Heilige Antonius

  Beschouwen wij thans de Heilige, wanneer hij, aan het einde van zijn loopbaan gekomen, beladen met verdiensten en versierd met de heldhaftigste deugden, naar zijn Schepper gaat wederkeren. Bijgestaan door de Onbevlekte Maagd Maria, beveelt hij zijn ziel aan zijn zoete Jezus en ontvangt het eeuwig loon van zijn schone deugden. Verlangen wij eenmaal hetzelfde loon te ontvangen, dan moeten wij als goede christenen leven en tot het einde van onze dagen in de deugd volharden.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O Jezus, die aan uw dienaren de genade verleent van een heilige dood, het onderpand der hemelse zaligheid: Gij, die het afsterven van onze Heilige zo roemvol hebt gemaakt, opdat hij reeds op aarde verheerlijkt zou wezen: acht, laat ons altijd de weg van de deugd betreden, opdat Gij, in ons sterfuur, met welbehagen op ons moogt neerzien, en wij voor eeuwig met U zalig wezen in het hemels Vaderland.

   

  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  10-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita
  Er zijn verschillende plaatsen waar de Heilige Rita vereerd wordt. Hieronder volgt een lijstje dat lang niet compleet is. Is er een gebedsplaats voor de Heilige Rita in jouw buurt of weet jij er eentje zijn die niet in dit lijstje voorkomt? Laat het mij weten via het gastenboek en dan voeg ik het toe aan dit lijstje!
  Heel veel dank aan iedereen die reeds een gebedsplaats voor de Heilige Rita heeft doorgestuurd!

  In België

  - De Heilige Rita kapel in Lier, aan de stadsvesten nabij de Mechelsestraat
  - In de koninklijke kapel van de Paters Oblaten en de Sint-Pieterskerk in de Panne
  - De Sint-Rita kerk te Damme
  - De Sint-Rita kerk te Kontich
  - Heilige Hart kerk Izegem, met donderdag om 18.30 een viering gewijd aan de Heilige Rita
  - Sint-Agapitusparochie in Vliermaal, Kortessem. In het portaal van de kerk staat een beeld van de Heilige Rita.
  - Achter de kerk in Zonnegem is er een kapelletje voor de Heilige Rita.
  - In de Allerheiligenkapel in Diest staan beelden van tientallen heiligen, waaronder de Heilige Rita.
  - Maldegem-Kleit
  - Heilige Rita kapel in Leupegem bij Oudenaarde
  - De Sint-Rita kerk in Harelbeke
  - Kapel voor de Heilige Rita in de Vlietstraat te Zele 9240
  - Kapelletje voor de Heilige Rita in de Priesterse Heidestraat in Linkhout bij Lummen
  - Kerk Onbevlekt Hart Maria, Paanderstraat Meulebeke, De Paanders
  - De kerken van de Augustijnen in Heverlee, Bouge en Gent
  - Heverlee in de O.L.Vrouw van Troost-kerk, Pakenstraat 65. De kapel bevindt zich links achteraan de kerk en is elke dag bereikbaar.
  - In de gemeente Kruiseike (een deelgemeente van Wervik in West-Vlaanderen) is een klein eenvoudig kerkje waar de heilige Rita vereerd wordt
  - De bidkapel der heiligen in Oostnieuwkerke, Vijverdamstraat 2
    Meer info op www.bloggen.be/bidkapelderheiligen
  - In Elen staat een zeer mooie heilige Rita kapel. Deze behoorde vroeger toe aan het kasteel Sipernau, waarvan het leengoed reeds bestond in de 8ste eeuw. De naam van het kasteel dateert van 1259. Sinds 2004 is dit kasteel een beschermd monument. Het is nog privaat domein. De kerkraad Sint Pieter Elen heeft in samenwerking met Monumentenzorg en de stad Dilsen de kapel mooi gerestaureerd . Deze kapel is dagelijks de hele dag toegankelijk en bevindt zich zijdelings van het kasteel Sipernau.
  - In de kapel van de Zusters Sacramentinnen, 
  C. Verhavertstraat 172 te 1500 Halle.
  Er wordt een noveen gevierd voor beide heiligen :
  voor Sint-Rita : 9 donderdagen om 9.00u en 19.00u (behalve op Witte Donderdag, dan is het de dag voordien)
  voor Sint-Antonius : 9 dinsdagen om 9.00u en 19.00u

  ....

  In Nederland

  Heilige Rita kerk, St. Oedenrode
  Paterskerk Heilige Hart van Jezus in Eindhoven
  ...

  En natuurlijk, in Italië

  De basiliek van de Heilige Rita te Cascia, in de provincie Umbrië.
  Roccaporena, op ongeveer zes kilometer van Cascia, waar het huisje van de Heilige Rita nog altijd staat.
  ...


  Categorie:Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita
  25-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigenis 2, Martine Gouhie
  Enkele dagen terug kreeg ik een mailtje van Martine Gouhie. Zij vertelde mij over de wandtapijtjes van heiligen en de huiskapelletjes die ze maakt samen met haar moeder. Ik vond dit een hele mooie manier om je geloof te beleven en vroeg haar of ze daarover een tekstje wilde schrijven om hier op de website te plaatsen.
  De onderstaande foto is van een prachtig huiskapelletje voor de Heilige Rita dat door haar gemaakt werd, met dank aan Martine dat ik die hier mag plaatsen.

                                          
                                   Wandtapijtwerk

                                                         als verbeelde bezinning

                                            
                                   Personalia Martine Gouhie  Deze gecombineerde vorm van autodidactische kunstwerkjes, door samenwerking van moeder en dochter, namelijk wandtapijtjes en begeleidende bezinningstekst, is ontstaan en beïnvloed door studies Godsdienstwetenschappen (K.U. Leuven), journalistieke studie, reis- en natuurindrukken. Reeds 27 jaar wordt er in de vrije tijd aandacht besteed aan deze kunstuiting in het “kunst- & schrijfatelier Gouhie”. Aanvankelijk, in een eerste fase was het wandtapijtwerk een vervolg op het naai- en schilderstalent van de moeder, Jacqueline Gouhie-Van de Kerckhove. In combinatie met het teken- en schrijftalent, de aandacht voor christelijke thema’s van de dochter, Martine Gouhie, werd de traditie verder gezet en dit tot op heden. Gaandeweg, naarmate de ervaring al doende groeide, materialen of stoffen al dan niet of niet meer beschikbaar waren, is er een creatieve evolutie waar te nemen in de werken.

  De katholieke godsdienst en cultuur, de Bijbel, het liturgisch jaar met zijn symboliek zijn een fascinerende rijkdom, evenals een bron van dankbaarheid, voor het uitbeelden van de onderwerpen. Net zoals bij het schilderen van iconen, ontstaan de wandtapijtjes door bezinning, gebed, geduld, dialoog met het thema. Aan de hand van deze visie, worden de stoffen en materialen gekozen. Belangrijk is dat het werk gebeurt in een rustige, stille, vredige omgeving, evenals vanuit een vredig hart. Er wordt steeds gewerkt met een vastomlijnd klein of groter kader, waarbinnen het thema zijn vrije gang krijgt. Door het verwerken van altijd terugkerende kleuren en figuren, met her en der goud- of zilvertinten, straalt het wandtapijt herkenbaarheid, eenvoud, soberheid en tegelijk waardigheid uit.

  Op basis van het ontstane kunstwerk, wordt hierbij een begeleidende bezinnende tekst geschreven Zo kan de blik en de aandacht gericht worden naar de diepte, voorbij het zichtbare spel van vormen, lijnen, kleuren, stijl en naar de schoonheid, de levendigheid van het geloof.

  Alle wandtapijtjes zijn met de hand vervaardigd, waardoor geen twee dezelfde werken identiek kunnen zijn. De meeste werken hebben een A4 formaat en kunnen opgehangen worden. Veel van de wandtapijtjes zijn eenmalig, uniek en maken deel uit van de eigen privé- collectie. Enkele werken, ondermeer antependia en lezenaarsdoek werden/worden in opdracht gemaakt, al dan niet met bijhorende tekst. 

  © Martine Gouhie

   

  Zowel in de koninklijke kapel van de Paters Oblaten als in de St. Pieterskerk (allebei in De Panne) bevindt er zich een beeld van de H. Rita. In de Paterskerk staat het beeld in een zijkapel. Daar deze kapel nog elke dag open is, komen hier regelmatig mensen binnen en kunnen er onopvallender bidden bij de H. Rita. In de St. Pieterskerk zie je het beeld achteraan, maar daar kan men de H. Rita niet altijd een bezoekje brengen, daar de kerk niet altijd open is, zodat mensen soms daar bidden voordat de eucharistieviering op zaterdag begint.

  Informatie- en agendapunten:

  In mei, begint er in de crypte van O.L.Vr. van de Rozenkrans/ van Fatima, in de O.L.Vrouwkerk bij ons, in De Panne, terug de bedevaart, elke 13de van de maand, tot oktober. Eucharistie om 11u. Rozenkrans, bezinning, lof van 14.30- 16u. Zowel bovenkerk als crypte zitten steeds goed vol. Op 22 augustus, feest van Maria Middelares, is er elk jaar een kaarsjesprocessie, vertrekkend vanuit dezelfde crypte. Deze processie begint om 21u. en eindigt rond 22.30u. Wie geïnteresseerd is, om per groep te komen, met of zonder priester, kan dit laten weten via email aan de pastoor.

  Categorie:Verhalen van bezoekers
  21-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigenis 1, Eric Blondia
  Op deze blog is er plaats voor getuigenissen van mensen die mochten verhoord worden door de heilige Rita of getuige zijn geweest van haar tussenkomst, of voor mensen die hun geloof op een bijzondere of een originele manier beleven.

  Eric Blondia draagt de Heilige Rita hoog in zijn hart. Hij heeft haar hulp al enkele keren van dichtbij mogen meemaken en heeft voor haar de website http://www.heiligeritahelpt.be gemaakt. Eric stuurde me deze tekst:

  Ik ga ongeveer wekelijks naar de O. L. Vrouw grot hier in de omgeving, waar dus ook de H. Rita kapel zich bevindt. Door mijn overgevoeligheid kan ik daar eigenlijk een beetje mee communiceren, dit gaat gewoonlijk via emoties die ik ontvang. Als ik zodoende voor een zieke ga bidden weet ik normaal reeds na twee minuten of die persoon in aanmerking komt voor directe hulp van bovenaf. Inderdaad: het mag gezegd dat, naar mijn ervaring, ongeveer de helft van de mensen niet direct in aanmerking komt voor hulp omdat ze allicht niet "recht genoeg in hun schoenen staan". Kinderen zijn echter onschuldig, die komen allemaal in aanmerking voor hulp van bovenaf. Zo was er een goed jaar geleden het geval van een vriend van mij, een nog vrij jong mens, die leukemie had. Toen ik voor hem ging bidden bij H. Rita kreeg ik geen gehoor maar ze zegden mij dat ik beter kon gaan bidden aan het H. Graf. Dit is een nis, ook hier binnen de grot, waar gebeden wordt voor de overleden. Daar ligt de levengrote Christus, na de kruisafname. Ik ben daar dan na zijn overlijden ongeveer een jaar lang wekelijks voor hem gaan bidden, opeens zegden ze mij dat zijn ziel vrij was, zijn boeteperiode was voorbij.

   

  Ook dit mooie gebed voor de Heilige Rita werd me door Eric gestuurd:


  Heilige Rita,

  Gij zijt nu in de glorie van de Vader,
  buig U vol goedheid neer over hen die U aanroepen en niet meer weten tot wie zich te richten.
  Spreek voor hen ten beste,
  vooral voor hen die moedeloos zijn,
  uitgeput en op punt staan in wanhoop te vervallen.

  Heilige Rita,
  bidt voor ons tot God voor wie niets onmogelijk is.
  Amen


  Niet alleen draagt Eric de Heilige Rita altijd met zich mee in zijn hart, maar ook op zijn arm in de vorm van een prachtige tattoo.


  Onlangs stuurde Eric me nog het bericht dat hij heel graag bidt voor het welzijn van de kinderen en dat hem dat steeds mag gevraagd worden.

  Hier is zijn bericht:

  Zoals ik vroeger reeds schreef kom ik door mijn overgevoeligheid regelmatig in contact met het geestelijke, en dit is dan vooral H. Rita en O.L.Vrouw. De laatste tijd vragen ze me vooral te bidden voor de kinderen in nood, zeer algemeen dan, wereldwijd, kinderen in de verdrukking, geboren of ongeboren. Het Wees-ge-groet Maria is nog altijd het krachtigste gebed in dit verband, ook wanneer je Uw gebed richt naar een andere heilige, vb. H. Rita. Er is hier in de streek een O. L.Vrouwkapel met een Lieve-Vrouw beeld met kindje Jezus op de arm en o.a. ook een beeld van H. Rita, H. Jozef, H. Sint Corneliuus en de H. Antonius. Allemaal heiligen die met de bescherming van kinderen (of gezin) te maken hebben. De meeste kracht(de sterkste reactie) haal ik uit mijn gebed wanneer ik mijn Wees-ge-groetje start, en dit zowel binnen in deze kapel als elders, met mijn gedachten bij het Mariabeeld. Bij “Heilige Maria,moeder Gods” gaan mijn gedachten dan naar het kruisbeeld op de arm van H. Rita en terwijl ik verder bid naar H. Jozef, H. Sint-Cornelius en H. Antonius. Die laatst volgorde kan ook anders zijn maar het kruisbeeld is belangrijk. Wees gerust, ze kennen perfect onze gedachten. Ik krijg regelmatig reactie op iets waar ik in gedachten mee bezig ben.

  Bedankt Eric om aan de kinderen wereldwijd te denken in je gebeden!

  Categorie:Verhalen van bezoekers
  07-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 6
  Heilige Rita,

  Hoop voor de hopeloze
  Moed voor de moedeloze
  Kracht voor de verzwakten
  Troost voor de bedroefden
  Ik kom tot U, helpster in nood,
  Want het valt me nu allemaal zo zwaar
  Ik ga door een donkere nacht in mijn leven
  Koud en eenzaam zoek ik de weg in het duister
  Help mij, Heilige Rita
  Om licht en verlichting te vinden
  Om na deze lange nacht een nieuwe ochtend te bereiken.
  Ik vertrouw op u, Heilige Rita.
  U, die zo veel hebt doorstaan
  U, die zoveel moed hebt getoond
  U, die zoveel geduld hebt gehad
  U, die groot verdriet begrijpt
  U, die een ware vriendin zijt voor allen die het moeilijk hebben
  Help mij, alstublieft.
  Schenk mij moed en kracht om door te gaan
  Schenk mij hoop
  Schenk mij geduld
  Schenk mij wat ik nodig heb
  Om mijn problemen te overwinnen
  Ik zal u dankbaar zijn en uw hulp nooit vergeten
  Heilige Rita, die niemand in de steek laat
  Ik geloof in U en in Uw goedheid
  Ik geloof dat U mij kan helpen
  Ik vertrouw op U dat U mij niet alleen laat.
  Dank U, Heilige Rita
  Voor Uw barmhartigheid en steun.
  Amen.
  Heilige Rita,

  U wordt de "hulp in hopeloze zaken" genoemd.
  Ik vraag U om ook voor mij voorspreker te zijn bij onze Heer Jezus Christus.
  Vraag voor mij bij God om de moed en het geloof om mijn kruis geduldig te dragen.
  Zodat mijn hart rust en vrede vindt temidden van de zorgen waarin ik leef.
  Dankbaar zal ik steeds Zijn naam aan de mensen verkondigen.
  Door U voorbeeld Heilige Rita leren wij de liefde kennen die hier op aarde niet zonder doornen blijft.
  God zelf immers heeft U de zichtbare doorn van zijn liefde geschonken,
  omdat U Hem met hart en ziel in leed en liefde wilde navolgen.
  Met uw hulp wil ik in het licht van het geloof staan.
  Niet meer leven voor mijzelf, maar enkel en alleen voor de vervulling van Gods wil.
  In de naam van Jezus Christus onze Heer.
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  22-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Broeder Isidoor
  Ook de zalige broeder Isidoor mag hier niet ontbreken omdat hij voor mijn grootmoeder een grote toevlucht betekende.


  Mijn grootmoeder langs vaders kant was een eenvoudige, hardwerkende vrouw die bij grote problemen bad tot broeder Isidoor, de goedmoedige en zachtaardige broeder die in het klooster te Kortrijk verbleef en waar hij na een zware ziekte op jonge leeftijd stierf. Mijn grootmoeder stuurde altijd haar gebedsintentie naar de broeders in Kortrijk, samen met een beetje geld voor een eucharistie viering tot broeder Isidoor. De broeders in Kortrijk lieten haar dan per brief weten wanneer de viering zou door gaan en dat het probleem dat mijn grootmoeder voorlegde aan broeder Isidoor, in hun gebeden werd opgenomen.
  Mijn grootmoeder is verschillende keren mogen verhoord worden, zelfs voor een genezing die best wel wonderbaarlijk mag worden genoemd.
  Ik heb mijn grootmoeder niet lang mogen kennen, ik was twee jaar toen zij stierf. Ter ere van haar en ook omwille dat zij verschillende keren indrukwekkende gunsten mocht bekomen, vind ik dat broeder Isidoor  hier ook een plaatsje mag krijgen. 


  B
  roeder Isidoor werd zalig verklaard door Paus Johannes Paulus de tweede in 1984.
  Men bidt voor hem om uiteenlopende gunsten te verkrijgen. Zijn bijnaam was 'Broeder Goed' en hij waakt nog steeds over zijn medebroeders.

  Men kan heden ten dage nog altijd gebedsintenties naar de broeders sturen, net zoals mijn grootmoeder altijd deed. Zij deed dit per post maar tegenwoordig kan je ook een e-mail versturen.
  Het graf van broeder Isidoor kan bezocht worden, alsook zijn geboortehuis in Sint-Gillis-Waas.

  Meer informatie over broeder Isidoor en dit alles, kan je vinden op www.passionisten.be  Gebed voor de Zalige Broeder Isidoor


  Goede God,

  Gij komt ons tegemoet in het leven van mensen,
  heel bijzonder in het leven van heiligen die ons zijn voorgegaan op de weg naar U,
  In de zalige Broeder Isidoor hebt Gij ons een tochtgenoot gegeven,
  die door zijn goedheid en dienstvaardigheid,
  door het zoeken en volbrengen van uw wil, de weg wijst naar U.
  Op zijn voorspraak bidden wij U:
  dat wij elkanders lasten leren dragen,
  dat wij het kwade door het goede overwinnen,
  dat wij op U blijven vertrouwen door lijden en moeilijkheden heen,
  dat wij hulp ervaren in onze tegenwoordige nood,
  God van ons leven, wil ons bemoedigen om tot het einde toe uw weg te gaan,
  uw heil te zoeken, uw naam te eren.
  Amen.

  Zalige Broeder Isidoor,
  bid voor ons!

  Categorie:Broeder Isidoor
  18-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita, rots in de branding, wanneer en waarvoor haar hulp inroepen?

  De Heilige Rita betekent voor veel mensen een grote steun en ze verhoort ook vele gebeden. Misschien is het wel omdat ze verdriet heel goed begrijpt. Ze heeft in haar leven zelf veel verdriet meegemaakt. Haar man werd vermoord, haar zonen stierven jong, ze heeft geleden onder een zware ziekte, ze kreeg te maken met publieke afwijzing en afkeuring, met roddels en leugens...
  Door de kwalijke reputatie die haar man en zonen hadden opgebouwd, werd de Heilige Rita door veel mensen buiten gesloten en vies bekeken. Zij had echter de moed om hier het hoofd aan te bieden. Toen zij als kloosterzuster de zieken ging genezen en bemiddelde in vele ruzies, liet ze zich niet afschrikken door mensen die haar niet goed gezind waren maar bleef ze vol mededogen en vol liefde voor haar lijdende medemens.
  Op die manier kon ze bij veel mensen de harten ontdooien en groeide de sympathie voor de Heilige Rita. Haar verering startte al heel kort na haar dood.

  Ze is een vrouw die enorm veel geduld en moed heeft gehad in haar leven. Haar man was opvliegend en vaak niet makkelijk om mee samen te leven. Door haar moed en geduld wist ze tot hem door te dringen en hem na verloop van tijd te kalmeren, tot grote verbazing van vriend en vijand. Ze had ook de moed, het geduld en het doorzettingsvermogen om te blijven aandringen om in het klooster te mogen intreden na de dood van haar man en zonen. Ze werd keer op keer afgewezen omdat ze getrouwd was geweest, maar ze bleef volharden.

  Je kan je toevlucht tot haar zoeken bij alle problemen in het leven. Wanneer het je ontbreekt aan moed, doorzetting, vertrouwen of geduld of wanneer je voelt dat je alleen staat voor een moeilijk probleem, dan kan je bij haar terecht. Ze staat bekend als de heilige die niemand in de steek laat. Ze helpt vaak in kleine dingen door de juiste ingevingen te geven, nieuwe ideeën, frisse moed, het sturen van de juiste mensen op je weg of zorgen dat je zelf bij de juiste mensen komt, het geven van geduld en moed... Maar ze kan ook zorgen voor grote dingen.
  Men bidt echt voor heel diverse zaken tot haar. Doordat ze moeder is geweest kan je tot haar bidden voor alle problemen en zorgen die met kinderen te maken hebben: wanneer je graag een kindje wil maar het wil niet echt lukken, voor een voorspoedige zwangerschap, voor een vlotte geboorte, voor bescherming van je kinderen, voor bijstand op school voor je kinderen (studenten kunnen zich ook tot haar richten voor examens), voor ondersteuning van de gezondheid van je kinderen, als je kopzorgen hebt over je kinderen (bijvoorbeeld als je bang bent dat ze in de puberteit verkeerde vrienden ontmoeten of op het verkeerde pad terecht komen)... Alle problemen en zorgen omtrent kinderen kan je bij de Heilige Rita terecht.
  Ook voor alle problemen en zorgen rond relaties en huwelijk kan je bidden tot de Heilige Rita. Zelf werd ze uitgehuwelijkt door haar ouders aan een man die opvliegend was van karakter. Ze heeft het zeker niet gemakkelijk gehad met de beslissing van haar ouders en daar onder geleden. Ook het samenleven met haar man is vaak moeilijk voor haar geweest. Daarom kan je je ook tot haar richten als je problemen hebt in je relatie of huwelijk: als je relatie of huwelijk in het slop geraakt of dreigt te mislukken, om door een moeilijke scheiding te geraken of net een scheiding te vermijden, om ruzies op te lossen, om struikelblokken te overwinnen... Of voor het vinden van de geschikte partner!
  Doordat de Heilige Rita ook een slepende ziekte moedig gedragen heeft, bidt men tot haar om genezing of voor moed om de ziekte te doorstaan. Ze wordt ook aanroepen voor troost, steun en moed wanneer je een dierbare hebt verloren, daar de Heilige Rita zelf haar man en haar twee zonen verloor.
  Ze was heel toegewijd als huismoeder en als kloosterzuster. Je kan je dan ook wenden tot haar voor het vinden van een job, voor het vinden van een doel in het leven, voor problemen op het werk. Ook wanneer je problemen zo groot worden dat je de kracht niet meer hebt om te vechten of de moed verloren hebt, kan je haar om ondersteuning vragen.

  Je kan je echt voor alle problemen tot haar richten.

  De Heilige Rita was de ruggengraat in haar eigen gezin en later als kloosterzuster ijverde zij voor vrede en zette ze zich belangeloos in voor haar medezusters en haar medemensen. Ze hielp overal waar het maar kon, bij zieke en bij armen, bij iedereen die hulp nodig had. Wat je probleem ook is, het loont zeker de moeite om het voor te leggen aan de Heilige Rita. Bidt of praat met haar in vertrouwen en met eerbied. Als je bedoelingen eerlijk zijn en je gedachten zuiver wanneer je je tot haar richt, dan kan je haar hulp verwachten.
  Denk niet dat het voldoende is als je maar één keer eventjes tot haar bidt en dat dan alles in orde komt. Laat haar in je leven komen en in je hart. Bid of praat met haar wanneer je het moeilijk hebt, wanneer je het even niet ziet zitten of wanneer je even geen kracht hebt. Zij voelt aan hoeveel je lijdt en hoe moeilijk je het hebt. Geloof in je gebeden tot haar en geloof in haar. Zij is de patroonheilige van allen die het moeilijk hebben, van de hopeloze en onmogelijke gevallen.

  Zij heeft mij al verschillende keren in mijn leven geholpen en dat is iets dat ik niet vergeet. Elke avond voor het slapen gaan dan bid of praat ik nog even met haar om haar te bedanken. Zij is voor mij al vaak een grote steun geweest.
  Zo ongeveer twaalf jaar geleden zei iemand mij dat ik eens tot haar moest bidden voor een oplossing. Ik heb dat toen niet meteen gedaan maar ik ben me wel die goede raad blijven herinneren. Na een tijdje brandde ik af en toe een noveen kaars voor haar. Tot op een moment dat mijn problemen zo groot en zwaar werden dat ik me echt tot haar persoonlijk richtte in al mijn wanhoop en haar smeekte om hulp. Ze heeft me toen ook echt geholpen in een aaneenschakeling van ideeën, kracht, mensen die me goede raad gaven, dingen die plots in de plooi vielen... Alles begon te keren en te draaien en oplossingen werden gevonden op slechts een week tijd. Later heb ik haar hulp nog een paar keer ingeroepen en elke keer weer merk ik dat ze er is en dat ze me helpt. Zij is echt een fantastische heilige en ik hoop dat ik haar ooit eens kan bezoeken in haar basiliek in Cascia, waar haar lichaam opgebaard ligt in een glazen kist en die kan bezichtigd worden. Als ik haar bezoek, dan is het om een hele grote dankjewel te gaan zeggen.

  Deze website heb ik opgericht uit dank en om haar goedheid te verspreiden. Ook de andere heiligen die je op deze website vindt, zijn bijzonder voor mij. Onlangs nog werd ik geholpen door de Heilige Theresia van Lisieux, die een heel vrolijke en warme heilige is. Sint Antonius wordt ook de Heilige genoemd die niemand in de steek laat, net zoals de Heilige Rita. Hij is zo veel meer dan alleen de heilige die verloren voorwerpen terug vindt. Hij wordt de grote vriend van de mensen genoemd. Ook Sint Franciscus is een bijzondere heilige. Hij leefde vrijwillig in zulk een armoede en nederigheid en in zulk een grote boetvaardigheid uit liefde en eerbied voor het lijden van Jezus. Hij is vooral bekend als de heilige die met de dieren sprak en hij is dan ook de patroonheilige van de dieren. Maar wederom, is hij zoveel meer dan dat. De Heilige Antonius en de Heilige Franciscus zijn bijzonder voor me. Het zijn echt fantastische heiligen en ik ben hen dankbaar voor het verhoren van mijn gebeden voor een speciale gunst.
  Ook zeer bijzonder voor mij is de Heilige aartsengel Michael die ons beschermt. Hij is de grote stralende legeraanvoerder van het Hemelse leger en ik roep hem vaak aan voor bescherming tegen mensen met slechte bedoelingen.
  Broeder Isidoor was voor mijn grootmoeder heel bijzonder. Zij mocht van hem vele gunsten bekomen.

  De Heilige Jeanne d'Arc en de Heilige Liduina van Schiedam zijn twee bijzondere heiligen die een uitzonderlijke moed hebben getoond en die tegelijkertijd met de Heilige Rita hebben geleefd. Ook de heilige Anna werd toegevoegd. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus kon ze niet ontbreken. Haar kan je aanroepen voor speciale gunsten. De Heilige Godelieve van Gistel en de Heilige Maria Goretti zijn het recentst toegevoegd op het blog.

  In de categorie 'Gebeden voor diverse Heiligen' deel 1 vind je de Heilige Agatha van Sicilië, Heilige Aldegonde, Heilige Apollonia, Heilige Barbara, Heilige Catharina van Alexandrië, Heilige Filomena, Heilige Johannes de Doper en Heilige Maria Magdalena. In deel 2 vind je de Heilige Augustinus, Heilige Benedictus, Heilige Donatus, Heilige Hildegard von Bingen, Heilige Padre Pio, Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Rochus en Heilige Teresia van Avila. In deel 3 zijn er gebeden voor de Heilige Benedictus, Heilige Jozef Labré, Heilige Bernardus van Clairvaux, Heilige Cecilia van Rome, Heilige Dymphna van Geel, Heilige Gerardus Majella, Heilige Judas Thaddeus, Heilige Kateri Tekakwitha en Heilige Thomas More  en in deel 4 gebeden voor de Heilige Agnes van Rome, Heilige Catherina van Siena, Heilige Catharina van Vadstena, Heilige Clara van Assisi, Heilige Elizabeth van Hongarije en Heilige Sebastiaan

  In de categorie 'Gebeden voor studenten' vind je de Heiligen Jan Berchmans, Stanislaus Kostka en Aloysius van Gonzaga.

  Je vindt natuurlijk op deze website ook gebeden tot Jezus en Maria. Ik zie Jezus als een hele lieve man die naar ons allen zijn hand uit steekt. Hij gaat aan niemand voorbij, iedereen is welkom. Hij kijkt niet naar je afkomst, je cultuur, je portemonnee, je job... Nee, dat interesseert hem niet. Hij kijkt in je hart en dat is het enige dat hem interesseert, naar wie jij werkelijk bent in hart en ziel.  Hij kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Hij weet dat we allemaal mensen zijn met zwaktes en fouten maar dat deert Hem niet zolang we in de kern mensen zijn met goede bedoelingen die ons best doen in het leven om een goede weg te volgen. In zijn ogen zijn we allemaal waardevol en zijn we allemaal bijzonder. In zijn ogen wordt er niemand buiten gesloten en zijn we allen gelijk. Zijn boodschap is er een van liefde. Liefde voor je naaste, voor jezelf, voor het leven. Zijn boodschap is er ook een van hoop en vertrouwen. Geloof en vertrouwen in jezelf, in je naaste, in het leven en in Hem.
  Hij heeft ons zijn lieve moeder als onze moeder gegeven toen Hij zijn kruisoffer bracht. Hij zag haar staan naast zijn geliefde leerling Johannes en zei "Vrouw, ziedaar uw zoon." en tot Johannes zei hij "Zoon, ziedaar uw moeder." En daarmee schonk hij ons zijn moeder als steun en toeverlaat. Zij is een vrouw bij wie wij altijd mogen thuiskomen, die ons wil troosten en steunen en ons wil bijstaan. Toen zij Johannes als zoon aanvaardde, aanvaardde zij heel de mensheid als haar kinderen. Zij geeft ons haar liefde en warmte en bij haar vinden wij altijd een luisterend oor.
  Ook voor Sint Jozef, de voedstervader van Jezus, is er een noveen en een litanie op deze website. Hij wordt al eens over het hoofd gezien maar hij heeft een heel belangrijke rol gespeeld in het leven van Jezus. Hij is een rechtvaardige, nederige, hardwerkende man die Jezus als kind zoveel geleerd heeft en hem als een liefhebbende, zorgzame vader beschermd heeft en voorbereid heeft op het leven als volwassene.


  Categorie:Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen
  17-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Maagd 3
  Deze litanie is er eentje voor Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende bijstand die kan gebeden wanneer men een moeilijke periode doormaakt.
  Onder deze litanie vind je een gebed voor bescherming en in nood.  LITANIE VOOR ONZE-LIEVE-VROUWE VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, die Maria tot uw Dochter verheven hebt, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, die Maria tot uw Moeder hebt uitverkoren, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, die Maria als uw bruid bemint, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, die in Maria als een edele woonstede gerust hebt, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Moeder Gods, verleen mij uw altijddurende bijstand.
  Heilige Maria, allermachtigste Middelares en beminnenswaardigste beschermvrouw,
  Heilige Maria, bron van genade en vertroosting,
  Heilige Maria, Christus en christenzielen minnende Moeder,
  Heilige Maria, troost en blijdschap der bedroefden ,
  Heilige Maria, enige toevlucht der zondaars,
  Heilige Maria, fakkel schitterend van door God ontstoken licht,
  Heilige Maria, die Gods toorn en verbolgenheid bedaart,
  Heilige Maria, hoop der gevallenen en der wanhopigen,
  Heilige Maria, in dit en in het andere leven onze verdediging,
  Heilige Maria, kracht der lijdenden en der strijdenden,
  Heilige Maria, liefderijke Vrouw vol onuitsprekelijke goedertierendheid,
  Heilige Maria, machtige Vrouw, door wie wij gered zijn,
  Heilige Maria, naast God oorzaak onzer zaligheid,
  Heilige Maria, ondoordringbaar schild tot onze bescherming,
  Heilige Maria, patrones vol getrouwheid en macht,
  Heilige Maria, rijkdom in onze armoede,
  Heilige Maria, schrik der duivels,
  Heilige Maria, toonbeeld en spiegel der kuisheid,
  Heilige Maria, uitdeelster aller genaden,
  Heilige Maria, verkwikking in onze smarten,
  Heilige Maria, aanvang aller zegeningen,
  Heilige Maria, ijveraarster voor onze zaligheid,
  Heilige Maria, zeker toevluchtsoord in alle gevaren,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Heilige Maria, verleen uw hulp aan hen die in ellende verkeren, ondersteun de kleinmoedigen, vertroost de verdrukten, bid voor het volk, spreek ten beste voor de geestelijkheid, wees een voorspraak voor de God toegewijde vrouwen. Geef, dat allen, die u om uw altijddurende bijstand smeken, uw bescherming ondervinden. Bid voor ons, o Moeder van altijddurende Bijstand. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden, O, allerbeminnelijkste Koningin, die ons zo vurig wenst te helpen, sta mij krachtdadig en spoedig bij, uw voorspraak is alvermogend bij uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Verheven Koningin des Hemels, hoogste heerseres der Engelen.

  Gij hebt vanaf den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren.
  Wij smeken U nederig, zend uw Hemelse legioenen zodat zij onder uw bevel en door Uw macht de boze geesten zullen vervolgen en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen en hen in de afgrond zullen terugwerpen.
  Hoogverheven Moeder Gods, breng uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden.
  Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen die het kwade willen.
  Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering zodat zij de drieëne God en U de verschuldigde eer brengen.
  Bewerk overal de waarheid en het recht tot zegevieren.

  Machtige Beschermvrouwe, behoed met uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genadeplaatsen over de hele wereld.
  Bewaak Onze-Lieve-Vrouwe, onze toevlucht door deze geesten de Godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de hele wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars.

  Wij bidden vol vertrouwen en Gij zult ons zeker verhoren.
  De Engelen die in Uw dienst staan zijn elk ogenblik bereid op Uw wenk te gehoorzamen.
  Ze branden van verlangen Uw bevel te vervullen.

  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden.
  Laat uw Heilige Engelen daarin blijven en laat Uw Vrede Uw Vreugde er wonen in onderwerping aan U.

  Wie is zoals God? Wie is zoals Gij, O Maria.
  Gij Koningin der Engelen en overwinnares des satans!
  O goede en zoete Moeder Maria!
  Gij vlekkeloze Bruid des Konings, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen.
  Gij zijt voor altijd onze hulp, liefde en hoop en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.
  Heilige Michael, Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, beschermt ons.
  Amen!

  Categorie:Moeder Maria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot het Heilige Hart van Jezus 2
  Twee novenen tot het Heilige Hart van Jezus  Noveen tot het Heilige Hart van Jezus, te bidden negen achtereenvolgende dagen.

  O Mijn Jezus, die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, bid en ge zult verkrijgen, zoek en ge zult vinden, klop en u zal worden opengedaan”, zie ik klop, ik zoek, ik bid om volgende genade .... (noem ze)

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  O Mijn Jezus die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, alles wat ge de Vader in Mijn naam zult vragen, zal Hij u geven”, zie, in Uw Naam smeek Ik de Vader om volgende genade...

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader...

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  O mijn Jezus die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, hemel en aarde zullen vergaan, maar Mijn woorden zullen niet vergaan”, steunend op de onfeilbaarheid van Uw woorden, smeek ik U om volgende genade...

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader...

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  Laat ons bidden,
  O Allerheiligste Hart van Jezus, voor Wie het onmogelijk is geen medelijden te hebben met de ongelukkigen, heb medelijden met mij, arme zondaar, en verleen mij de genade waarom ik U smeek, door het Onbevlekt Hart van Maria, Uwe en onze tedere Moeder!
  Heilge Jozef, zo innig met het Allerheiligste Hart van Jezus verbonden, bid voor ons!
  Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
  Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
  Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus , de gezegende vrucht van uw lichaam.
  O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
  Men kan ook negen dagen achter elkaar deze korte noveen bidden:

  Jezus, aan uw Hart beveel ik aan .... (bijvoorbeeld: deze ziekte , dit examen, dit probleem,...)

  Zie daarop neer en doe dan wat uw Hart U ingeeft.
  Laat uw Hart regeren.
  Jezus, ik reken op U.
  Ik stel mij onder uw hoede.
  Ik geef mij geheel aan U over,
  mijn vertrouwen op U is onbegrensd.
  Allerheiligst Hart van Jezus, ik geloof in uw liefde tot mij.
  Allerheiligst hart van Jezus, ik vertrouw op U.
  Allerheiligst Hart van Jezus,
  Ik bemin U.
  Amen.  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Harten van Jezus en Maria
  Gebeden tot het Heilig Hart van Jezus zijn altijd zeer krachtig als je ze met vertrouwen en eerbied bidt. Ook de gebeden tot het Onbevlekt Hart van Maria zijn krachtig doordat haar hart met dat van Jezus verbonden is en zij voor ons een grote voorspraak heeft bij haar Zoon. Ze is de lieve moeder bij we altijd terecht kunnen met onze zorgen en problemen. Maar ook bij Jezus zijn we altijd welkom. Hij steekt constant Zijn hand naar ons uit.
  Hieronder vind je eerst een litanie tot het Heilig Hart van Jezus en dan een litanie tot het Onbevlekt Hart van Maria.
  LITANIE VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.
  Hart van Jezus, door de heilige Geest in de schoot van de Moeder-maagd gevormd,
  Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
  Hart van Jezus, van oneindige majesteit,
  Hart van Jezus, heilige tempel van God,
  Hart van Jezus, tabernakel van de Allerhoogste,
  Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
  Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
  Hart van Jezus, blakende gloed van liefde,
  Hart van Jezus, heiligdom van rechtvaardigheid en liefde,
  Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
  Hart van Jezus, vol van goedheid en liefde,
  Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,
  Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
  Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
  Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
  Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
  Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
  Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
  Hart van Jezus, geduldig en rijk aan barmhartigheid, Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen,
  Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
  Hart van Jezus, Zoenoffer voor onze zonden,
  Hart van Jezus, van smaad oververzadigd,
  Hart van Jezus, om onze boosheden vermorzeld,
  Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
  Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
  Hart van Jezus, bron van alle troost,
  Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
  Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
  Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
  Hart van Jezus, zaligheid van hen, die op U hopen,
  Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,
  Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart. Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

  Laat ons bidden, God, in het Hart van uw Zoon, dat om onze zonden gewond werd, schenkt Gij ons genadig de rijkdom van uw liefde, geef dat wij Hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  LITANIE VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Maria, vol van genade, bid voor ons.
  Hart van Maria, rustplaats van de allerhoogste Drievuldigheid,
  Hart van Maria, woonstede van het vleesgeworden Woord,
  Hart van Maria, zeer gelijkvormig aan het Hart van Jezus,
  Hart van Maria, luisterrijke troon van glorie,
  Hart van Maria, overvloeiend van geluk bij de geboorte van Jezus,
  Hart van Maria, vol tedere liefde voor het Goddelijk Kind,
  Hart van Maria, met een zwaard van droefheid doorboord volgens de voorzegging van de Heilige Simeon,
  Hart van Maria, vol angst en zorgen bij de vlucht naar Egypte,
  Hart van Maria, vol vrees over het verlies van Jezus en overgelukkig door zijn wedervinding in de tempel,
  Hart van Maria, verscheurd door droefheid gedurende het lijden,
  Hart van Maria, vol hemelse blijdschap bij de mare van zijn verrijzenis,
  Hart van Maria, overvloeiend van genade door de nederdaling van de Heilige Geest,
  Hart van Maria, toevlucht van de zondaars,
  Hart van Maria, troost van de bedrukten,
  Hart van Maria, bescherming van de rechtvaardigen,
  Hart van Maria, voorspraak van het heilige Kerk,
  Hart van Maria, na Jezus’ Hart de veiligste hoop van de stervenden,
  Hart van Maria, blijdschap van het hemels hof,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  O allerheiligst en beminnelijkst Hart van Maria,
  Moeder van mijn God,
  bid voor ons.
  Opdat onze harten ontvlammen mogen door dezelfde liefde die u bezielt.

  Laat ons bidden,
  O God van genade en barmhartigheid, die in Uw oneindige wijsheid voor de zaligheid van de zondaars en de troost van de bedroefden aan de Heilig Maagd Maria een hart hebt geschonken, vervuld met dezelfde liefde en goedertierendheid als het goddelijk Hart van Uw veelgeliefde Zoon. Verleen aan allen die dit zuiver en onbevlekt Hart eren en liefhebben, de genade door haar voorspraak en verdiensten, ware volgelingen te worden van Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen


  Gebed tot de Verenigde Harten van Jezus en Maria

  Eeuwige Vader, in vol vertrouwen offer ik U op de Verenigde Harten van Jezus en Maria, de bloedende en de zegenrijke wonden van Jezus en de tranen van Maria, onze Hemelse Moeder.
  Heer, dat Uw Wil geschiede!

  Amen


   

  Categorie:Moeder Maria
  12-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed dat dagelijks kan gebeden worden.
   Dit is een gebed dat dagelijks kan gebeden worden, s' morgens of 's avonds.  Mijn Heer,

  In U vestig ik mijn vertrouwen
  U bent het licht dat ik wil volgen
  Maak me sterk en moedig
  Zodat ik niet van uw weg zal afwijken
  Verdrijf de stormen uit mijn leven
  Vergeef me mijn zwaktes en mijn zonden
  Schenk me uw genade en zegen me met uw Goddelijke liefde
  Want U bent mijn kracht en mijn hoop
  Laat me niet meer verdwalen
  En bescherm mij tegen het kwade
  Weerhoud mijn tong van boze woorden
  En reinig mijn gedachten
  Laat me nooit in de steek
  Want zonder U ben ik niemand
  Wijs me de juiste weg
  Dan zal ik U met me meenemen in mijn hart
  Neem mijn angsten weg
  En luister naar mijn gebeden
  Dan zal ik uw stem volgen
  Ik dank U voor al het goede en al het mooie
  Dat ik iedere dag weer van U mag ontvangen
  Ik dank U voor mijn lieve en behulpzame Engelbewaarder
  En al mijn waardevolle beschermengelen
  Ik dank U voor de goede mensen op mijn weg
  Ik dank U dat U er voor mij bent
  Amen


  Men kan ook op elk moment van de dag de meest bekende gebeden bidden voor Jezus en Maria, namelijk het Onzevader, Weesgegroet en het Glorie zij de Vader.

  Onze Vader
  Die in de Hemelen zijt
  Geheiligd is Uw naam
  Uw rijk kome
  Uw wil geschiede
  Op Aarde als in de Hemel
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  En vergeef ons onze schulden
  Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
  En leid ons niet in bekoring
  Maar verlos ons van het kwade
  Want van U is het koninkrijk
  En de kracht
  En de heerlijkheid
  Tot in de eeuwigheid
  Amen

  Wees Gegroet Maria
  Vol van genade
  De Heer is met U
  Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
  En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus
  Heilige Maria, Moeder Gods
  Bid voor ons, arme zondaars
  Nu en in het uur van onze dood
  Amen.


  Glorie zij de Vader en de zoon en de Heilige Geest, zoals het was in den beginne, zoals het nu is, zoals het altijd zal zijn in de eeuwen der eeuwen, Amen.

   

  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux 2.
  Het gebeurt wel eens dat mensen bij het zien van een afbeelding of het zien van een beeldje van de Heilige Rita of van de Heilige Theresia van Lisieux niet goed weten wie het is. Ze worden beiden getoond in klooster habijt, met een kruisbeeld en rozen. Dit zorgt soms voor wat verwarring maar toch is het niet moeilijk om het verschil te zien. De Heilige Rita wordt meestal afgebeeld met de wonde op haar voorhoofd. Zij draagt het habijt van de Augustinessen waarin zwart de hoofdkleur is. Slechts rond de kap en rond de hals is er een beetje wit, verder is het habijt helemaal zwart. De Heilige Theresia draagt het habijt van de Karmelietessen waarbij de kap ook zwart is maar verder is de hoofdkleur van het kleed bruin en wordt er een lichte mantel over gedragen. Heel soms zie je bij een afbeelding van de Heilige Rita bijen op haar habijt.

   De Heilige Theresia is één van de weinige heiligen waar foto’s van bestaan. Ze had een heel levendige, warme en vrolijke persoonlijkheid. Ze was gedreven, vastberaden en koppig maar ze bezat ook een heel fijn gevoel voor humor. Zowel de Heilige Rita als de Heilige Theresia zijn heel nederige en eenvoudige vrouwen. Ze wilden allebei een kleine, eenvoudige weg bewandelen en helpen waar ze maar konden. Nu nog altijd helpen ze graag. Ze hebben me beiden al een paar keer verhoord en me geholpen. Ik ben hen dan ook heel dankbaar.
  Gebeden Heilige Theresia en Heilige Rita  Heilige Theresia, kleine bloem, alsjeblief pluk voor mij een roos uit de Hemelse tuin en stuur ze naar mij met een boodschap van liefde. Vraag God om mij de gunst te verlenen die ik vraag en zeg Hem dat ik elke dag meer en meer van Hem zal houden.


   
  Sainte Thérèse, petite Fleur, s’il te plait cueille une rose des jardins du ciel et envoie-la moi avec un message d’amour. Demande à Dieu de m’accorder la faveur que je te demande et dis lui que je l’aimerai chaque jour de plus en plus.


  Theresia,
  Je hebt beloofd
  Je Hemel door te brengen met goed te doen op Aarde.
  Bid met ons opdat in ons hart de rozen bloeie
  n van een wakker geloof,
  Een volhardend vertrouwen en ee
  n vurige wederliefde
  Voor God en alle mensen
  In de kleine dingen van elke dag.
  Verhoor dit gebed, o Vader,
  In de Geest van Jezus,
  Die liefde e
  n barmhartigheid is
  Tot in de eeuwigh
  eid
  Amen
  NOVEEN TOT DE HEILIGE THERESIA VAN HET KINDJE JEZUS


  Eerste dag: ONS DOEL

  “Wij blijven maar in vrede a
  ls we ons keren naar de hemel”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen.

  Eer aan de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zoals het was in den beginne, zoals het nu is, zoals het altijd zal zijn in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  Heer, Laat in het op en neer van mijn leven mijn geest verankerd zijn in U. Naar u ben ik op weg, samen met velen die mijn broers en zussen zijn. Al het aards gaat voorbij maar Gij blijft! Ook de zorgen die mij nu bedrukken, eens zullen ze er niet meer zijn. Help mij zolang mijn kruis te dragen. Help mij te vertrouwen als een kind. Gij zijt mij nabij. Gij laat mij nooit alleen!

  Stille overweging wat onze zorgen of problemen zijn.

  Onze Vader... Slotgebed.

  SLOTGEBED voor elke dag.
  God, hemelse Vader, Gij hebt de H. Theresia uitgekozen om ons nabij te zijn op de weg van grenzeloos vertrouwen. Zij is ons voorgegaan, zij ging diezelfde kleine weg van kind te worden, zodat ze kon zeggen: “Gebrek aan vertrouwen, dat alleen beledig t de Heer “ en “Mijn hoop werd nooit ontgoocheld”. Op voorspraak van deze heilige bid ik U, sta mij bij in mijn nood - noem hem- en sterk mij wanneer ik vertrouw op uw Goedheid alleen.Amen.

  Tweede dag: ONZE VADER

  “Ik overweeg het Onze Vader. Een wonder dat wij de goede God ‘Vader’ mogen noemen”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...
  Heer Jezus, Gijzelf hebt ons geleerd God ‘Onze Vader’ te noemen en zelf zijt Gij de weg naar die Vader. Vermeerder in mij de liefde van een kind, en sterk die ervaring die mij vreugde geeft: Hij, de Vader, ziet wat mij nu bedrukt en angstig maakt. Leer mij, met U, uit heel mijn hart te zeggen: “Vader, neem alstublieft deze beker van mij weg: toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U”.

  Stille overweging Onze Vader... Slotgebed.

  Derde dag: ONZE BROEDER

  “Jezus is een verborgen schat, een verborgen weldaad”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Jezus, mijn Broer! Gij werd geheel aan ons gelijk om voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn. Volg ik U na, dan dwaal ik niet in duisternis. Op de weg van het kruis ben ik zeker U te ontmoeten. Help mij om het verdriet dat op mij drukt met U te doorleven. Geef mij kracht om de last te dragen tot Gij die van mij af zult nemen.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Vierde dag: EUCHARISTIE

  “Als ik voor het tabernakel kniel, heb ik Hem maar één ding te zeggen: Mijn God, Gij weet dat ik U bemin!”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Jezus, Mijn Heer en Meester, inde Eucharistie maakt Gij U voor ons tot voedsel Als ik één word met U, groeit in mij uw kracht en zie ik met nieuwe ogen hoe Gij mij nabij zijt. Wees voor mij de bron, Heer, Waaruit ik putten mag: moed, geduld en sterkte. Blijf mij geleiden, Heer, op de weg van het volle vertrouwen, op de smalle weg van de totale overgave aan Gods wil.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Vijfde dag: MARIA

  “Ik begreep dat zij over mij waakte, dat ik Haar kind was”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...

  Jezus, mijn Verlosser, aan het kruis hebt Gij mij Maria tot Moeder gegeven. Nu weet ik dat Zij ook mij nabij is op mijn lijdensweg. Zij vraagt voor mij de genade in alle omstandigheden stil en vol vertrouwen te bidden: “Ik bied mij aan als diena(a)r(es) van de Heer; laat met mij gebeuren wat U zegt”, Aan Haar hand geleid wil ik mijn weg gaan, onder Haar bescherming weet ik mij geborgen.

  Stille overweging, Wees gegroet Maria ... Onze Vader... Slotgebed.

  Zesde dag: ONZE BROEDER

  “Ik voelde in mij een groot verlangen, mij in te zetten voor de bekering van de zondaars”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Heer, de H. Teresia hand niet de kans grote werken voor U te doen. Maar wat ze deed, deed ze met grote liefde, uit vreugde voor U, en tot redding voor U, en tot redding van de mensen. Ik heb dezelfde kans om wat zwaar en onaangenaam is op mijn weg in liefde aan te nemen en het U vol vol liefde aan te bieden. Help mij, te groeien in genegenheid en maak de liefde die ik U biedt vruchtbaar als Gij mensen tot de Vader keert.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Zevende dag: EUCHARISTIE

  “Je moet altijd maar herhalen: Ja, arm en klein, zo wil ik blijven”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Jezus, Mijn Heer en Meester, inde Eucharistie maakt Gij U voor ons tot voedsel Als ik één word met U, groeit in mij uw kracht en zie ik met nieuwe ogen hoe Gij mij nabij zijt. Wees voor mij de bron, Heer, Waaruit ik putten mag: moed, geduld en sterkte. Blijf mij geleiden, Heer, op de weg van het volle vertrouwen, op de smalle weg van de totale overgave aan Gods wil.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Achtste dag: KERK ZIJN

  “Ik hou van de Kerk, want zij is mijn moeder”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...

  Heer, ik dank U dat de kerk ook mijn moeder mag zijn. Van haar wil ik houden en zó wil ik leven dat ik steeds met haar op weg mag zijn, tot over de grenzen van de dood. Zolang wil ik mij steeds voor ogen houden: Wie U navolgt door zijn kruis te dragen die zal delen in de vreugde die geen einde heeft.

  Stille overweging ... Onze Vader... Slotgebed.

  Negende dag: VERTROUWEN

  “De enige juiste weg, is die van eenvoudig en liefdevol vertrouwen”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...

  Jezus, mijn Heer en mijn Verlosser, ben ik ten einde raad, angstig en teneergeslagen, dan is het omdat ik niet vertrouwen kan. Hoe meer ik mij geef aan U, des te méér kom ik open voor uw hulp. Gij zegt het toch zelf: “Komt tot Mij, gij allen en zie hoe Ik u verkwikken zal”. Dát van U te horen, dat maakt mij blij, dat schenkt mij weer levensmoed. Dank U, Heer! Heer Jezus, ik vertrouw op, laat uw genade spoedig blijken.

  Stille overweging. Onze Vader... Slotgebed. 


  Categorie:Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux
  02-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St. Rita kerk in Kontich en Damme.
  In Kontich en Damme is een kerk gewijd aan de Heilige Rita en wordt ze vereerd.


  De kerk te Damme is te bereiken langs de expresweg Antwerpen-Zelzate-Maldegem-Knokke, neem de afrit een achttal kilometer voorbij Maldegem, dan nog 1 km naar links.
  Dit gebed is afkomstig uit de kerk:

  Heilige Rita, vrouw van God
  bekommerd om ons mensen lot
  Jij ziet hoe heel de mensheid lijdt,
  door oorlog, ziekte, wrok en nijd.
  Jij hebt het lijden zelf gekend,
  bid voor wie zich hier tot U wendt.
  Jouw groot geloof,
  jouw Gods-gebed heeft velen weer op weg gezet.
  Jij hebt geschonden rust hersteld,
  de vrede en de hoop gemeld.
  Toen stormen beukten op de weg was de verzoening nooit ver weg.
  Heiligen doen voor ons dit werk,
  lichtende mensen voor Gods kerk.
  Rita, geef jij ons moed en kracht
  Laat ons Gods licht zien in de nacht.
  Jij draagt de roos van overvloed,
  van God,
  die teder is en goed.
  Dat al ons werk gezegend zij,
  geef ons geloof: God is nabij.
  Heilig ben ook jij, zegt de Heer,
  groeiend in liefde, meer en meer.
  Gaan wij die weg nu met elkaar,
  met vredes kracht in dit gebaar.


  Meer info over deze kerk in Moerkerke - Damme vind je op http://www.sintritadamme.b
  e
  In de kerk in Kontich ben ik al een paar keren geweest. Elke keer had ik rozen bij om aan de Heilige Rita te geven uit dankbaarheid. Dit is niet verplicht uiteraard, maar het mag. Ze is de heilige van de rozen, dus mag je rozen of andere bloemen aan haar geven. De vriendelijke vrijwilligers in de kerk helpen je graag verder en zetten je bloemetjes in een vaas. Er is een winkeltje achter in de kerk waar je noveenkaarsen kan kopen om daar te laten branden of thuis en waar je je bloemetjes kan afgeven.

  Bij het grote beeld van de Heilige Rita aan de ingang van de kerk hangen veel dankplaatjes voor haar. Zovele mensen die ze heeft geholpen in al die jaren. Er zijn plaatjes die dateren van tijdens de tweede wereldoorlog en zelfs nog van veel langer geleden. Het is prachtig om te zien, zoveel dank voor deze eenvoudige Italiaans vrouw die niemand in de steek laat die met vertrouwen en overgave haar om hulp vraagt.

  De kerk in Kontich bevindt zich in de Piersstraat 5, net naast het Sint Rita college. De kerk is open van 8.00 tot 11.30 en van 13.15 tot 17.30. Op dinsdag is ze open tot 19.00 en op zaterdag en zondag is ze zelfs doorlopend open tot 17.30.
  Je kan in stilte bidden in de kerk en je zorgen of je dank aan de Heilige Rita toevertrouwen of je kan als je wil ook een eucharistieviering bijwonen. Deze zijn dinsdag om 18.30, donderdag 15.00 (deze mis is altijd ter intentie van de Heilige Rita), zon-en feestdagen om 9.00 en 15.00 (ook zondags om 15.00 is de mis ter intentie van de Heilige Rita. Meer info vind je op http://www.sintritakontich.be
  Categorie:Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita
  21-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De legende van het roodborstje.

  De Legende van het roodborstje
  De Heilige Rita heeft vele jaren een open wonde op haar voorhoofd gehad. Deze wonde zou er gekomen zijn nadat ze neergeknield zat te bidden voor een kruisbeeld. Ze had dezelfde wonde gekregen die Jezus had in zijn voorhoofd door zijn doornenkroon. Er zijn wel meerdere Heiligen die kruiswonden van Jezus mochten ontvangen, zoals bijvoorbeeld de Heilige Franciscus die de vijf grote kruiswonden kreeg, en Pater Pio die de wonden in zijn handen kreeg. De Heilige Rita kreeg dus de wonde van de doornenkroon.

  De legende van het roodborstje gaat ook over deze doornenkroon. Het is een heel mooi verhaaltje, waardoor het zien van een roodborstje altijd heel bijzonder is voor mij, omdat het net door zijn mooie legende komt dat het roodborstje als een boodschappertje wordt gezien. En inderdaad, vaak als ik met iets op de maag zit en ik weet niet goed wat gedaan, dan gebeurt het wel eens dat ik plots een roodborstje zie opduiken als een teken dat het wel goed komt, wat dan ook altijd het geval is.
  Het zien van een roodborstje kan dus een bijzondere betekenis hebben van bovenuit.

  De legende van het roodborstje kent vele verschillende versies en wordt dus op verschillende manieren verteld, maar de essentie is wel altijd dezelfde. Op dit blog vind je de legende van het roodborstje en de doornenkroon en de legende van het roodborstje in de kerststal.


  De legende van het roodborstje en de doornenkroon

  God had de Aarde en de Hemel geschapen, de mens en de dieren... Dit alles op zes dagen tijd en de zevende dag rustte hij. Daarna besloot Hij om de dieren namen te geven. Zo kreeg dus een olifant de naam 'olifant' en een leeuw kreeg de naam 'leeuw'. Elk dier kreeg een naam dat bijzonder was voor zijn soort. Een klein vogeltje kreeg de naam 'roodborstje', maar dit vogeltje had helemaal geen rode kleur in zijn veertjes. Hij vroeg aan God waarom hij dan roodborstje werd genoemd? God zei tot het vogeltje dat hij het zelf moest verdienen om die naam waardig te worden. Het vogeltje wist echter niet hoe.
  Generaties lang leefde het roodborstje zonder de typische rode vlek die hij nu heeft. Het beestje was er best wel verdrietig door want hij wist niet hoe hij nu precies die rode kleur kon verdienen.
  Op de dag van de kruisiging van Jezus treurden niet alleen de mensen, maar ook de dieren en de natuur. Van op een afstand keken verschillende diertjes naar Jezus aan het kruis en ze weenden bittere tranen om zijn lijden. Het kleine roodborstje kon dit alles niet langer aanzien en wilde iets doen om het lijden van Jezus te verminderen. Hij vloog naar het kruis en keek naar de wonden. De zware nagels in de handen en voeten kon hij er niet uit trekken, tot zijn grote spijt. Maar toen zag hij de doornenkroon en hoe die doorns in het hoofd van Jezus veel pijn veroorzaakten. Het kleine vogeltje trok met al zijn kracht een grote doorn uit het voorhoofd van Jezus, waardoor er bloed van Jezus op zijn veertjes viel. Deze rode vlek is nooit meer weggegaan, want doordat hij het lijden van Jezus probeerde te verminderen, had hij het verdiend zijn naam waardig te worden en werd hij een echt roodborstje.
  Nadat Jezus gestorven was aan het kruis voor de zonden van de mens, werd het donker en brak er een hevige storm los, alsof de wereld ging vergaan.
  Toen de lente weer kwam en het roodborstje voor nakomelingen zorgde, was er voor het eerst dat de kleine vogeltjes ook een rode vlek kregen. En ook deze jongen kregen jongen, die op hun beurt een rode vlek kregen. En dit alles omdat er één roodborstje zijn naam had verdiend en om zo de mensen altijd te blijven herinneren aan het lijden van Jezus.

  Categorie:De legende van het roodborstje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 5, in nood en bij verdriet.
  Gebeden tot de Heilige Rita, in nood en bij verdriet
  In het leven loopt het soms niet zoals we verwac
  ht hadden en verdwalen we omdat ons pad zo donker is. De Heilige Rita is iemand die al voor veel mensen het licht terug heeft aangestoken, zodat de juiste weg terug gevonden werd.

  Aan iedereen die op dit moment zich in zware moeilijkheden bevindt, wens ik veel kracht en moed en dat je spoedig mag verhoord worden en geholpen. Ik hoop dat er spoedig terug vreugde en geluk in je leven mag komen.

  Goede God,
  telkens weer vestigt U onze aandacht op uw dienares, de Heilige Rita,
  door de wonderlijke wijze waarop U haar gebeden verhoort.
  Wij vragen U,
  luister naar haar als zij bidt voor ons die in nood zijn en zorgen hebben.
  Heilige Rita,
  ik leg mijn zorgen in uw handen,
  bid voor ons tot God dat Hij al wat ons bedreigt ten goede mag keren.
  Amen

  God, ik kan niet meer!
  Ik zie het echt niet meer zitten.
  Toch heb ik vertrouwen.
  Daarom ben ik hier.
  Aanvaard me zoals ik ben en zoals ik me nu voel met al mijn pijnlijke emoties en gedachten.
  Geef me de tijd om weer tot mezelf te komen en in contact te komen met U,
  die de bron bent van het leven.
  Help me, God, alstublieft,
  door de woestijn waarin ik me nu bevind.
  Amen
  Heilige Rita,
  Ik heb het zo moeilijk op dit ogenblik, Ik raak er niet meer uit.
  Nu kom ik tot U, Heilige Rita.
  U zorgt toch zo bijzonder voor ons wanneer we niet weten waar naartoe.
  Zo dikwijls hebt U mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op U, om hulp en troost te vinden.
  Maar wellicht heb ik ikzelf ook schuld aan mijn moeilijkheden.
  Ik heb ook mijn fouten en gebreken.
  Laat mij die inzien en help mij om ze te verbeteren.
  Dan mag ik zeker hopen dat U voor mij uw best zult doen,
  bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft.
  Heilige Rita, laat mij niet in de steek.
  Help mij en troost mij.
  Bid voor ons.
  Amen.

     Gebed bij het verlies van een dierbare

  Heilige Rita, ik moet nu leven met een lege plaats aan mijn zijde.
  Help mij dit lijden te aanvaarden,
  zodat ik niet verkommer door verdriet en me niet opsluit in mezelf.
  Laat mij mensen ontmoeten die mij kunnen sterken in het geloof dat een mens moet sterven om te leven,
  dat een zaad moet sterven voor er nieuw leven kan groeien
  voor er vrucht kan zijn.
  Laat uw leven, Heilige Rita,
  voor mij een bron zijn van inzicht
  hoe ik mijn lijden kan aanvaarden
  door de onverbrekelijke trouw aan Jezus en de Vader

  Gebed bij ziekte

  Heilige Rita,
  ik kan lijden en pijn moeilijk onder woorden brengen.
  Heb geduld met mijn machteloosheid.
  Leer mij mijn ziek zijn te ondergaan zonder opstandig te worden,
  maar leer mij ook te vechten voor het leven.
  Wanneer ik door pijn zo diep eenzaam ben dat ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar,
  dat mijn trouw aan Jezus wankelt,
  plaats dan, Heilige Rita,
  een mens op mijn weg die echt goed is voor mij,
  die warmte en liefde uitstraalt,
  die mij leert aandachtig te zijn voor de stem van Jezus,
  die aanwezig is in iedere concrete ontmoeting.
  Dat zal voor mij echt genade zijn.
  Amen


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  19-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 4, relaties en huwelijk.
  Gebeden tot de Heilige Rita, voor relaties en huwelijk 
  Gebed voor jonggehuwden of voor koppels van wie de relatie nog pril is, of voor mensen die pas samenwonen.

  Heilige Rita,
  wij zijn geroepen om alles met elkaar te delen.
  Bewaar onze eenheid, ook in moeilijke omstandigheden.
  Houd onze liefde jong,
  maak onze trouw standvastig en geef ons de kracht om samen verder door het leven te gaan.
  Help ons over teleurstellingen heen.
  Leer ons vergeven en vergeten.
  Laat ons niet moe worden in de zorg voor elkaars geluk.
  Amen.  Gebed voor wie het huwelijk of voor wie de relatie dreigt te mislukken.

  Heilige Rita,
  ons huwelijk (of: onze relatie) dreigt te mislukken.
  In uw leven als echtgenote hebt U ook moeilijke ogenblikken doorgemaakt.
  Help ons de moeilijkheden van nu te boven te komen.
  Geef ons geduld en vertrouwen in elkaar om onze huwelijksbelofte (of: onze relatiebelofte) trouw te blijven
  en zo steeds meer te groeien in eenheid van geluk.
  Amen.  Gebed voor gehuwden die van elkaar gescheiden zijn of voor een breuk bij mensen die niet gehuwd waren.

  Heilige Rita,
  ik had het allemaal anders gewild,
  mijn dromen zijn niet uitgekomen,
  ik heb me in een mens vergist.
  Misschien ligt ook de fout bij mij, maar kan of wil ik dat niet inzien.
  De eenzaamheid wordt steeds moeilijker om te dragen
  (de kinderen raken op de dool)
  de moeilijkheden stapelen zich op.
  Heilige Rita,
  U hebt in uw leven ook moeilijke ogenblikken meegemaakt,
  maar dank zij uw geloof bent U ze te boven gekomen.
  Help mij om, gedragen door hetzelfde geloof,
  de beste weg te vinden voor ons (en voor de kinderen)
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Zofee
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  artistdecuyper
  www.bloggen.be/artistd
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!