Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  22-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Broeder Isidoor
  Ook de zalige broeder Isidoor mag hier niet ontbreken omdat hij voor mijn grootmoeder een grote toevlucht betekende.


  Mijn grootmoeder langs vaders kant was een eenvoudige, hardwerkende vrouw die bij grote problemen bad tot broeder Isidoor, de goedmoedige en zachtaardige broeder die in het klooster te Kortrijk verbleef en waar hij na een zware ziekte op jonge leeftijd stierf. Mijn grootmoeder stuurde altijd haar gebedsintentie naar de broeders in Kortrijk, samen met een beetje geld voor een eucharistie viering tot broeder Isidoor. De broeders in Kortrijk lieten haar dan per brief weten wanneer de viering zou door gaan en dat het probleem dat mijn grootmoeder voorlegde aan broeder Isidoor, in hun gebeden werd opgenomen.
  Mijn grootmoeder is verschillende keren mogen verhoord worden, zelfs voor een genezing die best wel wonderbaarlijk mag worden genoemd.
  Ik heb mijn grootmoeder niet lang mogen kennen, ik was twee jaar toen zij stierf. Ter ere van haar en ook omwille dat zij verschillende keren indrukwekkende gunsten mocht bekomen, vind ik dat broeder Isidoor  hier ook een plaatsje mag krijgen. 


  B
  roeder Isidoor werd zalig verklaard door Paus Johannes Paulus de tweede in 1984.
  Men bidt voor hem om uiteenlopende gunsten te verkrijgen. Zijn bijnaam was 'Broeder Goed' en hij waakt nog steeds over zijn medebroeders.

  Men kan heden ten dage nog altijd gebedsintenties naar de broeders sturen, net zoals mijn grootmoeder altijd deed. Zij deed dit per post maar tegenwoordig kan je ook een e-mail versturen.
  Het graf van broeder Isidoor kan bezocht worden, alsook zijn geboortehuis in Sint-Gillis-Waas.

  Meer informatie over broeder Isidoor en dit alles, kan je vinden op www.passionisten.be  Gebed voor de Zalige Broeder Isidoor


  Goede God,

  Gij komt ons tegemoet in het leven van mensen,
  heel bijzonder in het leven van heiligen die ons zijn voorgegaan op de weg naar U,
  In de zalige Broeder Isidoor hebt Gij ons een tochtgenoot gegeven,
  die door zijn goedheid en dienstvaardigheid,
  door het zoeken en volbrengen van uw wil, de weg wijst naar U.
  Op zijn voorspraak bidden wij U:
  dat wij elkanders lasten leren dragen,
  dat wij het kwade door het goede overwinnen,
  dat wij op U blijven vertrouwen door lijden en moeilijkheden heen,
  dat wij hulp ervaren in onze tegenwoordige nood,
  God van ons leven, wil ons bemoedigen om tot het einde toe uw weg te gaan,
  uw heil te zoeken, uw naam te eren.
  Amen.

  Zalige Broeder Isidoor,
  bid voor ons!

  Categorie:Broeder Isidoor
  18-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita, rots in de branding, wanneer en waarvoor haar hulp inroepen?

  De Heilige Rita betekent voor veel mensen een grote steun en ze verhoort ook vele gebeden. Misschien is het wel omdat ze verdriet heel goed begrijpt. Ze heeft in haar leven zelf veel verdriet meegemaakt. Haar man werd vermoord, haar zonen stierven jong, ze heeft geleden onder een zware ziekte, ze kreeg te maken met publieke afwijzing en afkeuring, met roddels en leugens...
  Door de kwalijke reputatie die haar man en zonen hadden opgebouwd, werd de Heilige Rita door veel mensen buiten gesloten en vies bekeken. Zij had echter de moed om hier het hoofd aan te bieden. Toen zij als kloosterzuster de zieken ging genezen en bemiddelde in vele ruzies, liet ze zich niet afschrikken door mensen die haar niet goed gezind waren maar bleef ze vol mededogen en vol liefde voor haar lijdende medemens.
  Op die manier kon ze bij veel mensen de harten ontdooien en groeide de sympathie voor de Heilige Rita. Haar verering startte al heel kort na haar dood.

  Ze is een vrouw die enorm veel geduld en moed heeft gehad in haar leven. Haar man was opvliegend en vaak niet makkelijk om mee samen te leven. Door haar moed en geduld wist ze tot hem door te dringen en hem na verloop van tijd te kalmeren, tot grote verbazing van vriend en vijand. Ze had ook de moed, het geduld en het doorzettingsvermogen om te blijven aandringen om in het klooster te mogen intreden na de dood van haar man en zonen. Ze werd keer op keer afgewezen omdat ze getrouwd was geweest, maar ze bleef volharden.

  Je kan je toevlucht tot haar zoeken bij alle problemen in het leven. Wanneer het je ontbreekt aan moed, doorzetting, vertrouwen of geduld of wanneer je voelt dat je alleen staat voor een moeilijk probleem, dan kan je bij haar terecht. Ze staat bekend als de heilige die niemand in de steek laat. Ze helpt vaak in kleine dingen door de juiste ingevingen te geven, nieuwe ideeën, frisse moed, het sturen van de juiste mensen op je weg of zorgen dat je zelf bij de juiste mensen komt, het geven van geduld en moed... Maar ze kan ook zorgen voor grote dingen.
  Men bidt echt voor heel diverse zaken tot haar. Doordat ze moeder is geweest kan je tot haar bidden voor alle problemen en zorgen die met kinderen te maken hebben: wanneer je graag een kindje wil maar het wil niet echt lukken, voor een voorspoedige zwangerschap, voor een vlotte geboorte, voor bescherming van je kinderen, voor bijstand op school voor je kinderen (studenten kunnen zich ook tot haar richten voor examens), voor ondersteuning van de gezondheid van je kinderen, als je kopzorgen hebt over je kinderen (bijvoorbeeld als je bang bent dat ze in de puberteit verkeerde vrienden ontmoeten of op het verkeerde pad terecht komen)... Alle problemen en zorgen omtrent kinderen kan je bij de Heilige Rita terecht.
  Ook voor alle problemen en zorgen rond relaties en huwelijk kan je bidden tot de Heilige Rita. Zelf werd ze uitgehuwelijkt door haar ouders aan een man die opvliegend was van karakter. Ze heeft het zeker niet gemakkelijk gehad met de beslissing van haar ouders en daar onder geleden. Ook het samenleven met haar man is vaak moeilijk voor haar geweest. Daarom kan je je ook tot haar richten als je problemen hebt in je relatie of huwelijk: als je relatie of huwelijk in het slop geraakt of dreigt te mislukken, om door een moeilijke scheiding te geraken of net een scheiding te vermijden, om ruzies op te lossen, om struikelblokken te overwinnen... Of voor het vinden van de geschikte partner!
  Doordat de Heilige Rita ook een slepende ziekte moedig gedragen heeft, bidt men tot haar om genezing of voor moed om de ziekte te doorstaan. Ze wordt ook aanroepen voor troost, steun en moed wanneer je een dierbare hebt verloren, daar de Heilige Rita zelf haar man en haar twee zonen verloor.
  Ze was heel toegewijd als huismoeder en als kloosterzuster. Je kan je dan ook wenden tot haar voor het vinden van een job, voor het vinden van een doel in het leven, voor problemen op het werk. Ook wanneer je problemen zo groot worden dat je de kracht niet meer hebt om te vechten of de moed verloren hebt, kan je haar om ondersteuning vragen.

  Je kan je echt voor alle problemen tot haar richten.

  De Heilige Rita was de ruggengraat in haar eigen gezin en later als kloosterzuster ijverde zij voor vrede en zette ze zich belangeloos in voor haar medezusters en haar medemensen. Ze hielp overal waar het maar kon, bij zieke en bij armen, bij iedereen die hulp nodig had. Wat je probleem ook is, het loont zeker de moeite om het voor te leggen aan de Heilige Rita. Bidt of praat met haar in vertrouwen en met eerbied. Als je bedoelingen eerlijk zijn en je gedachten zuiver wanneer je je tot haar richt, dan kan je haar hulp verwachten.
  Denk niet dat het voldoende is als je maar één keer eventjes tot haar bidt en dat dan alles in orde komt. Laat haar in je leven komen en in je hart. Bid of praat met haar wanneer je het moeilijk hebt, wanneer je het even niet ziet zitten of wanneer je even geen kracht hebt. Zij voelt aan hoeveel je lijdt en hoe moeilijk je het hebt. Geloof in je gebeden tot haar en geloof in haar. Zij is de patroonheilige van allen die het moeilijk hebben, van de hopeloze en onmogelijke gevallen.

  Zij heeft mij al verschillende keren in mijn leven geholpen en dat is iets dat ik niet vergeet. Elke avond voor het slapen gaan dan bid of praat ik nog even met haar om haar te bedanken. Zij is voor mij al vaak een grote steun geweest.
  Zo ongeveer twaalf jaar geleden zei iemand mij dat ik eens tot haar moest bidden voor een oplossing. Ik heb dat toen niet meteen gedaan maar ik ben me wel die goede raad blijven herinneren. Na een tijdje brandde ik af en toe een noveen kaars voor haar. Tot op een moment dat mijn problemen zo groot en zwaar werden dat ik me echt tot haar persoonlijk richtte in al mijn wanhoop en haar smeekte om hulp. Ze heeft me toen ook echt geholpen in een aaneenschakeling van ideeën, kracht, mensen die me goede raad gaven, dingen die plots in de plooi vielen... Alles begon te keren en te draaien en oplossingen werden gevonden op slechts een week tijd. Later heb ik haar hulp nog een paar keer ingeroepen en elke keer weer merk ik dat ze er is en dat ze me helpt. Zij is echt een fantastische heilige en ik hoop dat ik haar ooit eens kan bezoeken in haar basiliek in Cascia, waar haar lichaam opgebaard ligt in een glazen kist en die kan bezichtigd worden. Als ik haar bezoek, dan is het om een hele grote dankjewel te gaan zeggen.

  Deze website heb ik opgericht uit dank en om haar goedheid te verspreiden. Ook de andere heiligen die je op deze website vindt, zijn bijzonder voor mij. Onlangs nog werd ik geholpen door de Heilige Theresia van Lisieux, die een heel vrolijke en warme heilige is. Sint Antonius wordt ook de Heilige genoemd die niemand in de steek laat, net zoals de Heilige Rita. Hij is zo veel meer dan alleen de heilige die verloren voorwerpen terug vindt. Hij wordt de grote vriend van de mensen genoemd. Ook Sint Franciscus is een bijzondere heilige. Hij leefde vrijwillig in zulk een armoede en nederigheid en in zulk een grote boetvaardigheid uit liefde en eerbied voor het lijden van Jezus. Hij is vooral bekend als de heilige die met de dieren sprak en hij is dan ook de patroonheilige van de dieren. Maar wederom, is hij zoveel meer dan dat. De Heilige Antonius en de Heilige Franciscus zijn bijzonder voor me. Het zijn echt fantastische heiligen en ik ben hen dankbaar voor het verhoren van mijn gebeden voor een speciale gunst.
  Ook zeer bijzonder voor mij is de Heilige aartsengel Michael die ons beschermt. Hij is de grote stralende legeraanvoerder van het Hemelse leger en ik roep hem vaak aan voor bescherming tegen mensen met slechte bedoelingen.
  Broeder Isidoor was voor mijn grootmoeder heel bijzonder. Zij mocht van hem vele gunsten bekomen.

  De Heilige Jeanne d'Arc en de Heilige Liduina van Schiedam zijn twee bijzondere heiligen die een uitzonderlijke moed hebben getoond en die tegelijkertijd met de Heilige Rita hebben geleefd. Ook de heilige Anna werd toegevoegd. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus kon ze niet ontbreken. Haar kan je aanroepen voor speciale gunsten. De Heilige Godelieve van Gistel en de Heilige Maria Goretti zijn het recentst toegevoegd op het blog.

  In de categorie 'Gebeden voor diverse Heiligen' deel 1 vind je de Heilige Agatha van Sicilië, Heilige Aldegonde, Heilige Apollonia, Heilige Barbara, Heilige Catharina van Alexandrië, Heilige Filomena, Heilige Johannes de Doper en Heilige Maria Magdalena. In deel 2 vind je de Heilige Augustinus, Heilige Benedictus, Heilige Donatus, Heilige Hildegard von Bingen, Heilige Padre Pio, Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Rochus en Heilige Teresia van Avila. In deel 3 zijn er gebeden voor de Heilige Benedictus, Heilige Jozef Labré, Heilige Bernardus van Clairvaux, Heilige Cecilia van Rome, Heilige Dymphna van Geel, Heilige Gerardus Majella, Heilige Judas Thaddeus, Heilige Kateri Tekakwitha en Heilige Thomas More  en in deel 4 gebeden voor de Heilige Agnes van Rome, Heilige Catherina van Siena, Heilige Catharina van Vadstena, Heilige Clara van Assisi, Heilige Elizabeth van Hongarije en Heilige Sebastiaan

  In de categorie 'Gebeden voor studenten' vind je de Heiligen Jan Berchmans, Stanislaus Kostka en Aloysius van Gonzaga.

  Je vindt natuurlijk op deze website ook gebeden tot Jezus en Maria. Ik zie Jezus als een hele lieve man die naar ons allen zijn hand uit steekt. Hij gaat aan niemand voorbij, iedereen is welkom. Hij kijkt niet naar je afkomst, je cultuur, je portemonnee, je job... Nee, dat interesseert hem niet. Hij kijkt in je hart en dat is het enige dat hem interesseert, naar wie jij werkelijk bent in hart en ziel.  Hij kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Hij weet dat we allemaal mensen zijn met zwaktes en fouten maar dat deert Hem niet zolang we in de kern mensen zijn met goede bedoelingen die ons best doen in het leven om een goede weg te volgen. In zijn ogen zijn we allemaal waardevol en zijn we allemaal bijzonder. In zijn ogen wordt er niemand buiten gesloten en zijn we allen gelijk. Zijn boodschap is er een van liefde. Liefde voor je naaste, voor jezelf, voor het leven. Zijn boodschap is er ook een van hoop en vertrouwen. Geloof en vertrouwen in jezelf, in je naaste, in het leven en in Hem.
  Hij heeft ons zijn lieve moeder als onze moeder gegeven toen Hij zijn kruisoffer bracht. Hij zag haar staan naast zijn geliefde leerling Johannes en zei "Vrouw, ziedaar uw zoon." en tot Johannes zei hij "Zoon, ziedaar uw moeder." En daarmee schonk hij ons zijn moeder als steun en toeverlaat. Zij is een vrouw bij wie wij altijd mogen thuiskomen, die ons wil troosten en steunen en ons wil bijstaan. Toen zij Johannes als zoon aanvaardde, aanvaardde zij heel de mensheid als haar kinderen. Zij geeft ons haar liefde en warmte en bij haar vinden wij altijd een luisterend oor.
  Ook voor Sint Jozef, de voedstervader van Jezus, is er een noveen en een litanie op deze website. Hij wordt al eens over het hoofd gezien maar hij heeft een heel belangrijke rol gespeeld in het leven van Jezus. Hij is een rechtvaardige, nederige, hardwerkende man die Jezus als kind zoveel geleerd heeft en hem als een liefhebbende, zorgzame vader beschermd heeft en voorbereid heeft op het leven als volwassene.


  Categorie:Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen
  17-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Maagd 3
  Deze litanie is er eentje voor Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende bijstand die kan gebeden wanneer men een moeilijke periode doormaakt.
  Onder deze litanie vind je een gebed voor bescherming en in nood.  LITANIE VOOR ONZE-LIEVE-VROUWE VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, die Maria tot uw Dochter verheven hebt, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, die Maria tot uw Moeder hebt uitverkoren, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, die Maria als uw bruid bemint, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, die in Maria als een edele woonstede gerust hebt, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Moeder Gods, verleen mij uw altijddurende bijstand.
  Heilige Maria, allermachtigste Middelares en beminnenswaardigste beschermvrouw,
  Heilige Maria, bron van genade en vertroosting,
  Heilige Maria, Christus en christenzielen minnende Moeder,
  Heilige Maria, troost en blijdschap der bedroefden ,
  Heilige Maria, enige toevlucht der zondaars,
  Heilige Maria, fakkel schitterend van door God ontstoken licht,
  Heilige Maria, die Gods toorn en verbolgenheid bedaart,
  Heilige Maria, hoop der gevallenen en der wanhopigen,
  Heilige Maria, in dit en in het andere leven onze verdediging,
  Heilige Maria, kracht der lijdenden en der strijdenden,
  Heilige Maria, liefderijke Vrouw vol onuitsprekelijke goedertierendheid,
  Heilige Maria, machtige Vrouw, door wie wij gered zijn,
  Heilige Maria, naast God oorzaak onzer zaligheid,
  Heilige Maria, ondoordringbaar schild tot onze bescherming,
  Heilige Maria, patrones vol getrouwheid en macht,
  Heilige Maria, rijkdom in onze armoede,
  Heilige Maria, schrik der duivels,
  Heilige Maria, toonbeeld en spiegel der kuisheid,
  Heilige Maria, uitdeelster aller genaden,
  Heilige Maria, verkwikking in onze smarten,
  Heilige Maria, aanvang aller zegeningen,
  Heilige Maria, ijveraarster voor onze zaligheid,
  Heilige Maria, zeker toevluchtsoord in alle gevaren,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Heilige Maria, verleen uw hulp aan hen die in ellende verkeren, ondersteun de kleinmoedigen, vertroost de verdrukten, bid voor het volk, spreek ten beste voor de geestelijkheid, wees een voorspraak voor de God toegewijde vrouwen. Geef, dat allen, die u om uw altijddurende bijstand smeken, uw bescherming ondervinden. Bid voor ons, o Moeder van altijddurende Bijstand. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden, O, allerbeminnelijkste Koningin, die ons zo vurig wenst te helpen, sta mij krachtdadig en spoedig bij, uw voorspraak is alvermogend bij uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Verheven Koningin des Hemels, hoogste heerseres der Engelen.

  Gij hebt vanaf den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren.
  Wij smeken U nederig, zend uw Hemelse legioenen zodat zij onder uw bevel en door Uw macht de boze geesten zullen vervolgen en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen en hen in de afgrond zullen terugwerpen.
  Hoogverheven Moeder Gods, breng uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden.
  Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen die het kwade willen.
  Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering zodat zij de drieëne God en U de verschuldigde eer brengen.
  Bewerk overal de waarheid en het recht tot zegevieren.

  Machtige Beschermvrouwe, behoed met uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genadeplaatsen over de hele wereld.
  Bewaak Onze-Lieve-Vrouwe, onze toevlucht door deze geesten de Godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de hele wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars.

  Wij bidden vol vertrouwen en Gij zult ons zeker verhoren.
  De Engelen die in Uw dienst staan zijn elk ogenblik bereid op Uw wenk te gehoorzamen.
  Ze branden van verlangen Uw bevel te vervullen.

  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden.
  Laat uw Heilige Engelen daarin blijven en laat Uw Vrede Uw Vreugde er wonen in onderwerping aan U.

  Wie is zoals God? Wie is zoals Gij, O Maria.
  Gij Koningin der Engelen en overwinnares des satans!
  O goede en zoete Moeder Maria!
  Gij vlekkeloze Bruid des Konings, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen.
  Gij zijt voor altijd onze hulp, liefde en hoop en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.
  Heilige Michael, Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, beschermt ons.
  Amen!

  Categorie:Moeder Maria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot het Heilige Hart van Jezus 2
  Twee novenen tot het Heilige Hart van Jezus  Noveen tot het Heilige Hart van Jezus, te bidden negen achtereenvolgende dagen.

  O Mijn Jezus, die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, bid en ge zult verkrijgen, zoek en ge zult vinden, klop en u zal worden opengedaan”, zie ik klop, ik zoek, ik bid om volgende genade .... (noem ze)

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  O Mijn Jezus die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, alles wat ge de Vader in Mijn naam zult vragen, zal Hij u geven”, zie, in Uw Naam smeek Ik de Vader om volgende genade...

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader...

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  O mijn Jezus die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, hemel en aarde zullen vergaan, maar Mijn woorden zullen niet vergaan”, steunend op de onfeilbaarheid van Uw woorden, smeek ik U om volgende genade...

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader...

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  Laat ons bidden,
  O Allerheiligste Hart van Jezus, voor Wie het onmogelijk is geen medelijden te hebben met de ongelukkigen, heb medelijden met mij, arme zondaar, en verleen mij de genade waarom ik U smeek, door het Onbevlekt Hart van Maria, Uwe en onze tedere Moeder!
  Heilge Jozef, zo innig met het Allerheiligste Hart van Jezus verbonden, bid voor ons!
  Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
  Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
  Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus , de gezegende vrucht van uw lichaam.
  O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
  Men kan ook negen dagen achter elkaar deze korte noveen bidden:

  Jezus, aan uw Hart beveel ik aan .... (bijvoorbeeld: deze ziekte , dit examen, dit probleem,...)

  Zie daarop neer en doe dan wat uw Hart U ingeeft.
  Laat uw Hart regeren.
  Jezus, ik reken op U.
  Ik stel mij onder uw hoede.
  Ik geef mij geheel aan U over,
  mijn vertrouwen op U is onbegrensd.
  Allerheiligst Hart van Jezus, ik geloof in uw liefde tot mij.
  Allerheiligst hart van Jezus, ik vertrouw op U.
  Allerheiligst Hart van Jezus,
  Ik bemin U.
  Amen.  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Harten van Jezus en Maria
  Gebeden tot het Heilig Hart van Jezus zijn altijd zeer krachtig als je ze met vertrouwen en eerbied bidt. Ook de gebeden tot het Onbevlekt Hart van Maria zijn krachtig doordat haar hart met dat van Jezus verbonden is en zij voor ons een grote voorspraak heeft bij haar Zoon. Ze is de lieve moeder bij we altijd terecht kunnen met onze zorgen en problemen. Maar ook bij Jezus zijn we altijd welkom. Hij steekt constant Zijn hand naar ons uit.
  Hieronder vind je eerst een litanie tot het Heilig Hart van Jezus en dan een litanie tot het Onbevlekt Hart van Maria.
  LITANIE VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.
  Hart van Jezus, door de heilige Geest in de schoot van de Moeder-maagd gevormd,
  Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
  Hart van Jezus, van oneindige majesteit,
  Hart van Jezus, heilige tempel van God,
  Hart van Jezus, tabernakel van de Allerhoogste,
  Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
  Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
  Hart van Jezus, blakende gloed van liefde,
  Hart van Jezus, heiligdom van rechtvaardigheid en liefde,
  Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
  Hart van Jezus, vol van goedheid en liefde,
  Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,
  Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
  Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
  Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
  Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
  Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
  Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
  Hart van Jezus, geduldig en rijk aan barmhartigheid, Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen,
  Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
  Hart van Jezus, Zoenoffer voor onze zonden,
  Hart van Jezus, van smaad oververzadigd,
  Hart van Jezus, om onze boosheden vermorzeld,
  Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
  Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
  Hart van Jezus, bron van alle troost,
  Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
  Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
  Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
  Hart van Jezus, zaligheid van hen, die op U hopen,
  Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,
  Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart. Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

  Laat ons bidden, God, in het Hart van uw Zoon, dat om onze zonden gewond werd, schenkt Gij ons genadig de rijkdom van uw liefde, geef dat wij Hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  LITANIE VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Maria, vol van genade, bid voor ons.
  Hart van Maria, rustplaats van de allerhoogste Drievuldigheid,
  Hart van Maria, woonstede van het vleesgeworden Woord,
  Hart van Maria, zeer gelijkvormig aan het Hart van Jezus,
  Hart van Maria, luisterrijke troon van glorie,
  Hart van Maria, overvloeiend van geluk bij de geboorte van Jezus,
  Hart van Maria, vol tedere liefde voor het Goddelijk Kind,
  Hart van Maria, met een zwaard van droefheid doorboord volgens de voorzegging van de Heilige Simeon,
  Hart van Maria, vol angst en zorgen bij de vlucht naar Egypte,
  Hart van Maria, vol vrees over het verlies van Jezus en overgelukkig door zijn wedervinding in de tempel,
  Hart van Maria, verscheurd door droefheid gedurende het lijden,
  Hart van Maria, vol hemelse blijdschap bij de mare van zijn verrijzenis,
  Hart van Maria, overvloeiend van genade door de nederdaling van de Heilige Geest,
  Hart van Maria, toevlucht van de zondaars,
  Hart van Maria, troost van de bedrukten,
  Hart van Maria, bescherming van de rechtvaardigen,
  Hart van Maria, voorspraak van het heilige Kerk,
  Hart van Maria, na Jezus’ Hart de veiligste hoop van de stervenden,
  Hart van Maria, blijdschap van het hemels hof,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  O allerheiligst en beminnelijkst Hart van Maria,
  Moeder van mijn God,
  bid voor ons.
  Opdat onze harten ontvlammen mogen door dezelfde liefde die u bezielt.

  Laat ons bidden,
  O God van genade en barmhartigheid, die in Uw oneindige wijsheid voor de zaligheid van de zondaars en de troost van de bedroefden aan de Heilig Maagd Maria een hart hebt geschonken, vervuld met dezelfde liefde en goedertierendheid als het goddelijk Hart van Uw veelgeliefde Zoon. Verleen aan allen die dit zuiver en onbevlekt Hart eren en liefhebben, de genade door haar voorspraak en verdiensten, ware volgelingen te worden van Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen


  Gebed tot de Verenigde Harten van Jezus en Maria

  Eeuwige Vader, in vol vertrouwen offer ik U op de Verenigde Harten van Jezus en Maria, de bloedende en de zegenrijke wonden van Jezus en de tranen van Maria, onze Hemelse Moeder.
  Heer, dat Uw Wil geschiede!

  Amen


   

  Categorie:Moeder Maria
  12-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed dat dagelijks kan gebeden worden.
   Dit is een gebed dat dagelijks kan gebeden worden, s' morgens of 's avonds.  Mijn Heer,

  In U vestig ik mijn vertrouwen
  U bent het licht dat ik wil volgen
  Maak me sterk en moedig
  Zodat ik niet van uw weg zal afwijken
  Verdrijf de stormen uit mijn leven
  Vergeef me mijn zwaktes en mijn zonden
  Schenk me uw genade en zegen me met uw Goddelijke liefde
  Want U bent mijn kracht en mijn hoop
  Laat me niet meer verdwalen
  En bescherm mij tegen het kwade
  Weerhoud mijn tong van boze woorden
  En reinig mijn gedachten
  Laat me nooit in de steek
  Want zonder U ben ik niemand
  Wijs me de juiste weg
  Dan zal ik U met me meenemen in mijn hart
  Neem mijn angsten weg
  En luister naar mijn gebeden
  Dan zal ik uw stem volgen
  Ik dank U voor al het goede en al het mooie
  Dat ik iedere dag weer van U mag ontvangen
  Ik dank U voor mijn lieve en behulpzame Engelbewaarder
  En al mijn waardevolle beschermengelen
  Ik dank U voor de goede mensen op mijn weg
  Ik dank U dat U er voor mij bent
  Amen


  Men kan ook op elk moment van de dag de meest bekende gebeden bidden voor Jezus en Maria, namelijk het Onzevader, Weesgegroet en het Glorie zij de Vader.

  Onze Vader
  Die in de Hemelen zijt
  Geheiligd is Uw naam
  Uw rijk kome
  Uw wil geschiede
  Op Aarde als in de Hemel
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  En vergeef ons onze schulden
  Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
  En leid ons niet in bekoring
  Maar verlos ons van het kwade
  Want van U is het koninkrijk
  En de kracht
  En de heerlijkheid
  Tot in de eeuwigheid
  Amen

  Wees Gegroet Maria
  Vol van genade
  De Heer is met U
  Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
  En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus
  Heilige Maria, Moeder Gods
  Bid voor ons, arme zondaars
  Nu en in het uur van onze dood
  Amen.


  Glorie zij de Vader en de zoon en de Heilige Geest, zoals het was in den beginne, zoals het nu is, zoals het altijd zal zijn in de eeuwen der eeuwen, Amen.

   

  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux 2.
  Het gebeurt wel eens dat mensen bij het zien van een afbeelding of het zien van een beeldje van de Heilige Rita of van de Heilige Theresia van Lisieux niet goed weten wie het is. Ze worden beiden getoond in klooster habijt, met een kruisbeeld en rozen. Dit zorgt soms voor wat verwarring maar toch is het niet moeilijk om het verschil te zien. De Heilige Rita wordt meestal afgebeeld met de wonde op haar voorhoofd. Zij draagt het habijt van de Augustinessen waarin zwart de hoofdkleur is. Slechts rond de kap en rond de hals is er een beetje wit, verder is het habijt helemaal zwart. De Heilige Theresia draagt het habijt van de Karmelietessen waarbij de kap ook zwart is maar verder is de hoofdkleur van het kleed bruin en wordt er een lichte mantel over gedragen. Heel soms zie je bij een afbeelding van de Heilige Rita bijen op haar habijt.

   De Heilige Theresia is één van de weinige heiligen waar foto’s van bestaan. Ze had een heel levendige, warme en vrolijke persoonlijkheid. Ze was gedreven, vastberaden en koppig maar ze bezat ook een heel fijn gevoel voor humor. Zowel de Heilige Rita als de Heilige Theresia zijn heel nederige en eenvoudige vrouwen. Ze wilden allebei een kleine, eenvoudige weg bewandelen en helpen waar ze maar konden. Nu nog altijd helpen ze graag. Ze hebben me beiden al een paar keer verhoord en me geholpen. Ik ben hen dan ook heel dankbaar.
  Gebeden Heilige Theresia en Heilige Rita  Heilige Theresia, kleine bloem, alsjeblief pluk voor mij een roos uit de Hemelse tuin en stuur ze naar mij met een boodschap van liefde. Vraag God om mij de gunst te verlenen die ik vraag en zeg Hem dat ik elke dag meer en meer van Hem zal houden.


   
  Sainte Thérèse, petite Fleur, s’il te plait cueille une rose des jardins du ciel et envoie-la moi avec un message d’amour. Demande à Dieu de m’accorder la faveur que je te demande et dis lui que je l’aimerai chaque jour de plus en plus.


  Theresia,
  Je hebt beloofd
  Je Hemel door te brengen met goed te doen op Aarde.
  Bid met ons opdat in ons hart de rozen bloeie
  n van een wakker geloof,
  Een volhardend vertrouwen en ee
  n vurige wederliefde
  Voor God en alle mensen
  In de kleine dingen van elke dag.
  Verhoor dit gebed, o Vader,
  In de Geest van Jezus,
  Die liefde e
  n barmhartigheid is
  Tot in de eeuwigh
  eid
  Amen
  NOVEEN TOT DE HEILIGE THERESIA VAN HET KINDJE JEZUS


  Eerste dag: ONS DOEL

  “Wij blijven maar in vrede a
  ls we ons keren naar de hemel”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen.

  Eer aan de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zoals het was in den beginne, zoals het nu is, zoals het altijd zal zijn in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  Heer, Laat in het op en neer van mijn leven mijn geest verankerd zijn in U. Naar u ben ik op weg, samen met velen die mijn broers en zussen zijn. Al het aards gaat voorbij maar Gij blijft! Ook de zorgen die mij nu bedrukken, eens zullen ze er niet meer zijn. Help mij zolang mijn kruis te dragen. Help mij te vertrouwen als een kind. Gij zijt mij nabij. Gij laat mij nooit alleen!

  Stille overweging wat onze zorgen of problemen zijn.

  Onze Vader... Slotgebed.

  SLOTGEBED voor elke dag.
  God, hemelse Vader, Gij hebt de H. Theresia uitgekozen om ons nabij te zijn op de weg van grenzeloos vertrouwen. Zij is ons voorgegaan, zij ging diezelfde kleine weg van kind te worden, zodat ze kon zeggen: “Gebrek aan vertrouwen, dat alleen beledig t de Heer “ en “Mijn hoop werd nooit ontgoocheld”. Op voorspraak van deze heilige bid ik U, sta mij bij in mijn nood - noem hem- en sterk mij wanneer ik vertrouw op uw Goedheid alleen.Amen.

  Tweede dag: ONZE VADER

  “Ik overweeg het Onze Vader. Een wonder dat wij de goede God ‘Vader’ mogen noemen”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...
  Heer Jezus, Gijzelf hebt ons geleerd God ‘Onze Vader’ te noemen en zelf zijt Gij de weg naar die Vader. Vermeerder in mij de liefde van een kind, en sterk die ervaring die mij vreugde geeft: Hij, de Vader, ziet wat mij nu bedrukt en angstig maakt. Leer mij, met U, uit heel mijn hart te zeggen: “Vader, neem alstublieft deze beker van mij weg: toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U”.

  Stille overweging Onze Vader... Slotgebed.

  Derde dag: ONZE BROEDER

  “Jezus is een verborgen schat, een verborgen weldaad”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Jezus, mijn Broer! Gij werd geheel aan ons gelijk om voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn. Volg ik U na, dan dwaal ik niet in duisternis. Op de weg van het kruis ben ik zeker U te ontmoeten. Help mij om het verdriet dat op mij drukt met U te doorleven. Geef mij kracht om de last te dragen tot Gij die van mij af zult nemen.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Vierde dag: EUCHARISTIE

  “Als ik voor het tabernakel kniel, heb ik Hem maar één ding te zeggen: Mijn God, Gij weet dat ik U bemin!”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Jezus, Mijn Heer en Meester, inde Eucharistie maakt Gij U voor ons tot voedsel Als ik één word met U, groeit in mij uw kracht en zie ik met nieuwe ogen hoe Gij mij nabij zijt. Wees voor mij de bron, Heer, Waaruit ik putten mag: moed, geduld en sterkte. Blijf mij geleiden, Heer, op de weg van het volle vertrouwen, op de smalle weg van de totale overgave aan Gods wil.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Vijfde dag: MARIA

  “Ik begreep dat zij over mij waakte, dat ik Haar kind was”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...

  Jezus, mijn Verlosser, aan het kruis hebt Gij mij Maria tot Moeder gegeven. Nu weet ik dat Zij ook mij nabij is op mijn lijdensweg. Zij vraagt voor mij de genade in alle omstandigheden stil en vol vertrouwen te bidden: “Ik bied mij aan als diena(a)r(es) van de Heer; laat met mij gebeuren wat U zegt”, Aan Haar hand geleid wil ik mijn weg gaan, onder Haar bescherming weet ik mij geborgen.

  Stille overweging, Wees gegroet Maria ... Onze Vader... Slotgebed.

  Zesde dag: ONZE BROEDER

  “Ik voelde in mij een groot verlangen, mij in te zetten voor de bekering van de zondaars”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Heer, de H. Teresia hand niet de kans grote werken voor U te doen. Maar wat ze deed, deed ze met grote liefde, uit vreugde voor U, en tot redding voor U, en tot redding van de mensen. Ik heb dezelfde kans om wat zwaar en onaangenaam is op mijn weg in liefde aan te nemen en het U vol vol liefde aan te bieden. Help mij, te groeien in genegenheid en maak de liefde die ik U biedt vruchtbaar als Gij mensen tot de Vader keert.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Zevende dag: EUCHARISTIE

  “Je moet altijd maar herhalen: Ja, arm en klein, zo wil ik blijven”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ....

  Jezus, Mijn Heer en Meester, inde Eucharistie maakt Gij U voor ons tot voedsel Als ik één word met U, groeit in mij uw kracht en zie ik met nieuwe ogen hoe Gij mij nabij zijt. Wees voor mij de bron, Heer, Waaruit ik putten mag: moed, geduld en sterkte. Blijf mij geleiden, Heer, op de weg van het volle vertrouwen, op de smalle weg van de totale overgave aan Gods wil.

  Stille overweging, Onze Vader... Slotgebed.

  Achtste dag: KERK ZIJN

  “Ik hou van de Kerk, want zij is mijn moeder”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...

  Heer, ik dank U dat de kerk ook mijn moeder mag zijn. Van haar wil ik houden en zó wil ik leven dat ik steeds met haar op weg mag zijn, tot over de grenzen van de dood. Zolang wil ik mij steeds voor ogen houden: Wie U navolgt door zijn kruis te dragen die zal delen in de vreugde die geen einde heeft.

  Stille overweging ... Onze Vader... Slotgebed.

  Negende dag: VERTROUWEN

  “De enige juiste weg, is die van eenvoudig en liefdevol vertrouwen”. (Theresia)

  God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen. Eer aan de Vader...

  Jezus, mijn Heer en mijn Verlosser, ben ik ten einde raad, angstig en teneergeslagen, dan is het omdat ik niet vertrouwen kan. Hoe meer ik mij geef aan U, des te méér kom ik open voor uw hulp. Gij zegt het toch zelf: “Komt tot Mij, gij allen en zie hoe Ik u verkwikken zal”. Dát van U te horen, dat maakt mij blij, dat schenkt mij weer levensmoed. Dank U, Heer! Heer Jezus, ik vertrouw op, laat uw genade spoedig blijken.

  Stille overweging. Onze Vader... Slotgebed. 


  Categorie:Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux
  02-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St. Rita kerk in Kontich en Damme.
  In Kontich en Damme is een kerk gewijd aan de Heilige Rita en wordt ze vereerd.


  De kerk te Damme is te bereiken langs de expresweg Antwerpen-Zelzate-Maldegem-Knokke, neem de afrit een achttal kilometer voorbij Maldegem, dan nog 1 km naar links.
  Dit gebed is afkomstig uit de kerk:

  Heilige Rita, vrouw van God
  bekommerd om ons mensen lot
  Jij ziet hoe heel de mensheid lijdt,
  door oorlog, ziekte, wrok en nijd.
  Jij hebt het lijden zelf gekend,
  bid voor wie zich hier tot U wendt.
  Jouw groot geloof,
  jouw Gods-gebed heeft velen weer op weg gezet.
  Jij hebt geschonden rust hersteld,
  de vrede en de hoop gemeld.
  Toen stormen beukten op de weg was de verzoening nooit ver weg.
  Heiligen doen voor ons dit werk,
  lichtende mensen voor Gods kerk.
  Rita, geef jij ons moed en kracht
  Laat ons Gods licht zien in de nacht.
  Jij draagt de roos van overvloed,
  van God,
  die teder is en goed.
  Dat al ons werk gezegend zij,
  geef ons geloof: God is nabij.
  Heilig ben ook jij, zegt de Heer,
  groeiend in liefde, meer en meer.
  Gaan wij die weg nu met elkaar,
  met vredes kracht in dit gebaar.


  Meer info over deze kerk in Moerkerke - Damme vind je op http://www.sintritadamme.b
  e
  In de kerk in Kontich ben ik al een paar keren geweest. Elke keer had ik rozen bij om aan de Heilige Rita te geven uit dankbaarheid. Dit is niet verplicht uiteraard, maar het mag. Ze is de heilige van de rozen, dus mag je rozen of andere bloemen aan haar geven. De vriendelijke vrijwilligers in de kerk helpen je graag verder en zetten je bloemetjes in een vaas. Er is een winkeltje achter in de kerk waar je noveenkaarsen kan kopen om daar te laten branden of thuis en waar je je bloemetjes kan afgeven.

  Bij het grote beeld van de Heilige Rita aan de ingang van de kerk hangen veel dankplaatjes voor haar. Zovele mensen die ze heeft geholpen in al die jaren. Er zijn plaatjes die dateren van tijdens de tweede wereldoorlog en zelfs nog van veel langer geleden. Het is prachtig om te zien, zoveel dank voor deze eenvoudige Italiaans vrouw die niemand in de steek laat die met vertrouwen en overgave haar om hulp vraagt.

  De kerk in Kontich bevindt zich in de Piersstraat 5, net naast het Sint Rita college. De kerk is open van 8.00 tot 11.30 en van 13.15 tot 17.30. Op dinsdag is ze open tot 19.00 en op zaterdag en zondag is ze zelfs doorlopend open tot 17.30.
  Je kan in stilte bidden in de kerk en je zorgen of je dank aan de Heilige Rita toevertrouwen of je kan als je wil ook een eucharistieviering bijwonen. Deze zijn dinsdag om 18.30, donderdag 15.00 (deze mis is altijd ter intentie van de Heilige Rita), zon-en feestdagen om 9.00 en 15.00 (ook zondags om 15.00 is de mis ter intentie van de Heilige Rita. Meer info vind je op http://www.sintritakontich.be
  Categorie:Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita
  21-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De legende van het roodborstje.

  De Legende van het roodborstje
  De Heilige Rita heeft vele jaren een open wonde op haar voorhoofd gehad. Deze wonde zou er gekomen zijn nadat ze neergeknield zat te bidden voor een kruisbeeld. Ze had dezelfde wonde gekregen die Jezus had in zijn voorhoofd door zijn doornenkroon. Er zijn wel meerdere Heiligen die kruiswonden van Jezus mochten ontvangen, zoals bijvoorbeeld de Heilige Franciscus die de vijf grote kruiswonden kreeg, en Pater Pio die de wonden in zijn handen kreeg. De Heilige Rita kreeg dus de wonde van de doornenkroon.

  De legende van het roodborstje gaat ook over deze doornenkroon. Het is een heel mooi verhaaltje, waardoor het zien van een roodborstje altijd heel bijzonder is voor mij, omdat het net door zijn mooie legende komt dat het roodborstje als een boodschappertje wordt gezien. En inderdaad, vaak als ik met iets op de maag zit en ik weet niet goed wat gedaan, dan gebeurt het wel eens dat ik plots een roodborstje zie opduiken als een teken dat het wel goed komt, wat dan ook altijd het geval is.
  Het zien van een roodborstje kan dus een bijzondere betekenis hebben van bovenuit.

  De legende van het roodborstje kent vele verschillende versies en wordt dus op verschillende manieren verteld, maar de essentie is wel altijd dezelfde. Op dit blog vind je de legende van het roodborstje en de doornenkroon en de legende van het roodborstje in de kerststal.


  De legende van het roodborstje en de doornenkroon

  God had de Aarde en de Hemel geschapen, de mens en de dieren... Dit alles op zes dagen tijd en de zevende dag rustte hij. Daarna besloot Hij om de dieren namen te geven. Zo kreeg dus een olifant de naam 'olifant' en een leeuw kreeg de naam 'leeuw'. Elk dier kreeg een naam dat bijzonder was voor zijn soort. Een klein vogeltje kreeg de naam 'roodborstje', maar dit vogeltje had helemaal geen rode kleur in zijn veertjes. Hij vroeg aan God waarom hij dan roodborstje werd genoemd? God zei tot het vogeltje dat hij het zelf moest verdienen om die naam waardig te worden. Het vogeltje wist echter niet hoe.
  Generaties lang leefde het roodborstje zonder de typische rode vlek die hij nu heeft. Het beestje was er best wel verdrietig door want hij wist niet hoe hij nu precies die rode kleur kon verdienen.
  Op de dag van de kruisiging van Jezus treurden niet alleen de mensen, maar ook de dieren en de natuur. Van op een afstand keken verschillende diertjes naar Jezus aan het kruis en ze weenden bittere tranen om zijn lijden. Het kleine roodborstje kon dit alles niet langer aanzien en wilde iets doen om het lijden van Jezus te verminderen. Hij vloog naar het kruis en keek naar de wonden. De zware nagels in de handen en voeten kon hij er niet uit trekken, tot zijn grote spijt. Maar toen zag hij de doornenkroon en hoe die doorns in het hoofd van Jezus veel pijn veroorzaakten. Het kleine vogeltje trok met al zijn kracht een grote doorn uit het voorhoofd van Jezus, waardoor er bloed van Jezus op zijn veertjes viel. Deze rode vlek is nooit meer weggegaan, want doordat hij het lijden van Jezus probeerde te verminderen, had hij het verdiend zijn naam waardig te worden en werd hij een echt roodborstje.
  Nadat Jezus gestorven was aan het kruis voor de zonden van de mens, werd het donker en brak er een hevige storm los, alsof de wereld ging vergaan.
  Toen de lente weer kwam en het roodborstje voor nakomelingen zorgde, was er voor het eerst dat de kleine vogeltjes ook een rode vlek kregen. En ook deze jongen kregen jongen, die op hun beurt een rode vlek kregen. En dit alles omdat er één roodborstje zijn naam had verdiend en om zo de mensen altijd te blijven herinneren aan het lijden van Jezus.

  Categorie:De legende van het roodborstje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 5, in nood en bij verdriet.
  Gebeden tot de Heilige Rita, in nood en bij verdriet
  In het leven loopt het soms niet zoals we verwac
  ht hadden en verdwalen we omdat ons pad zo donker is. De Heilige Rita is iemand die al voor veel mensen het licht terug heeft aangestoken, zodat de juiste weg terug gevonden werd.

  Aan iedereen die op dit moment zich in zware moeilijkheden bevindt, wens ik veel kracht en moed en dat je spoedig mag verhoord worden en geholpen. Ik hoop dat er spoedig terug vreugde en geluk in je leven mag komen.

  Goede God,
  telkens weer vestigt U onze aandacht op uw dienares, de Heilige Rita,
  door de wonderlijke wijze waarop U haar gebeden verhoort.
  Wij vragen U,
  luister naar haar als zij bidt voor ons die in nood zijn en zorgen hebben.
  Heilige Rita,
  ik leg mijn zorgen in uw handen,
  bid voor ons tot God dat Hij al wat ons bedreigt ten goede mag keren.
  Amen

  God, ik kan niet meer!
  Ik zie het echt niet meer zitten.
  Toch heb ik vertrouwen.
  Daarom ben ik hier.
  Aanvaard me zoals ik ben en zoals ik me nu voel met al mijn pijnlijke emoties en gedachten.
  Geef me de tijd om weer tot mezelf te komen en in contact te komen met U,
  die de bron bent van het leven.
  Help me, God, alstublieft,
  door de woestijn waarin ik me nu bevind.
  Amen
  Heilige Rita,
  Ik heb het zo moeilijk op dit ogenblik, Ik raak er niet meer uit.
  Nu kom ik tot U, Heilige Rita.
  U zorgt toch zo bijzonder voor ons wanneer we niet weten waar naartoe.
  Zo dikwijls hebt U mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op U, om hulp en troost te vinden.
  Maar wellicht heb ik ikzelf ook schuld aan mijn moeilijkheden.
  Ik heb ook mijn fouten en gebreken.
  Laat mij die inzien en help mij om ze te verbeteren.
  Dan mag ik zeker hopen dat U voor mij uw best zult doen,
  bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft.
  Heilige Rita, laat mij niet in de steek.
  Help mij en troost mij.
  Bid voor ons.
  Amen.

     Gebed bij het verlies van een dierbare

  Heilige Rita, ik moet nu leven met een lege plaats aan mijn zijde.
  Help mij dit lijden te aanvaarden,
  zodat ik niet verkommer door verdriet en me niet opsluit in mezelf.
  Laat mij mensen ontmoeten die mij kunnen sterken in het geloof dat een mens moet sterven om te leven,
  dat een zaad moet sterven voor er nieuw leven kan groeien
  voor er vrucht kan zijn.
  Laat uw leven, Heilige Rita,
  voor mij een bron zijn van inzicht
  hoe ik mijn lijden kan aanvaarden
  door de onverbrekelijke trouw aan Jezus en de Vader

  Gebed bij ziekte

  Heilige Rita,
  ik kan lijden en pijn moeilijk onder woorden brengen.
  Heb geduld met mijn machteloosheid.
  Leer mij mijn ziek zijn te ondergaan zonder opstandig te worden,
  maar leer mij ook te vechten voor het leven.
  Wanneer ik door pijn zo diep eenzaam ben dat ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar,
  dat mijn trouw aan Jezus wankelt,
  plaats dan, Heilige Rita,
  een mens op mijn weg die echt goed is voor mij,
  die warmte en liefde uitstraalt,
  die mij leert aandachtig te zijn voor de stem van Jezus,
  die aanwezig is in iedere concrete ontmoeting.
  Dat zal voor mij echt genade zijn.
  Amen


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  19-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 4, relaties en huwelijk.
  Gebeden tot de Heilige Rita, voor relaties en huwelijk 
  Gebed voor jonggehuwden of voor koppels van wie de relatie nog pril is, of voor mensen die pas samenwonen.

  Heilige Rita,
  wij zijn geroepen om alles met elkaar te delen.
  Bewaar onze eenheid, ook in moeilijke omstandigheden.
  Houd onze liefde jong,
  maak onze trouw standvastig en geef ons de kracht om samen verder door het leven te gaan.
  Help ons over teleurstellingen heen.
  Leer ons vergeven en vergeten.
  Laat ons niet moe worden in de zorg voor elkaars geluk.
  Amen.  Gebed voor wie het huwelijk of voor wie de relatie dreigt te mislukken.

  Heilige Rita,
  ons huwelijk (of: onze relatie) dreigt te mislukken.
  In uw leven als echtgenote hebt U ook moeilijke ogenblikken doorgemaakt.
  Help ons de moeilijkheden van nu te boven te komen.
  Geef ons geduld en vertrouwen in elkaar om onze huwelijksbelofte (of: onze relatiebelofte) trouw te blijven
  en zo steeds meer te groeien in eenheid van geluk.
  Amen.  Gebed voor gehuwden die van elkaar gescheiden zijn of voor een breuk bij mensen die niet gehuwd waren.

  Heilige Rita,
  ik had het allemaal anders gewild,
  mijn dromen zijn niet uitgekomen,
  ik heb me in een mens vergist.
  Misschien ligt ook de fout bij mij, maar kan of wil ik dat niet inzien.
  De eenzaamheid wordt steeds moeilijker om te dragen
  (de kinderen raken op de dool)
  de moeilijkheden stapelen zich op.
  Heilige Rita,
  U hebt in uw leven ook moeilijke ogenblikken meegemaakt,
  maar dank zij uw geloof bent U ze te boven gekomen.
  Help mij om, gedragen door hetzelfde geloof,
  de beste weg te vinden voor ons (en voor de kinderen)
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 3, over en voor kinderen.
  Gebeden tot de Heilige Rita, over en voor kinderen.

   

  Gebed voor mensen die een kindje verwachten.

  Heilige Rita
  We zullen een kind krijgen, een kind van ons twee.
  Dat te weten, doet ons vreemd aan.
  Het besef dat uit ons nieuw leven groeit, is groots en wonderbaar.
  We willen dit kind.
  Het komt niet zo maar, omdat wij toevallig man en vrouw zijn.
  Het komt omdat wij elkaar liefhebben,
  en omdat wij hopen en geloven dat we aan Gods schepping meewerken.
  Ons kind is geen toeval.
  We hebben erover nagedacht.
  Het vraagt een grote verantwoordelijkheid.
  Het mag er niet zijn voor onszelf,
  Het moet een mens worden,
  die in deze wereld iets goeds brengt: vrede, geluk en schoonheid.
  Help ons, Heilige Rita, goede ouders te worden
  opdat we dit kind mogen begeleiden naar het geluk,
  opdat wij het kunnen helpen een goed mens te worden,
  opdat het zou bijdragen tot een betere wereld.
  Amen.

  Gebed voor mensen die een kindje willen

  Heilige Rita,
  al lang verlangen wij dat de glimlach van een kind ons huis zou opvrolijken, maar nog steeds wachten wij tevergeefs en meer en meer gaat ons vertrouwen wankelen.
  Uw eigen geboorte was een grote vreugde voor uw ouders en daarom durven wij U vragen dat ook ons het grote geluk ten deel zou vallen om een kind te hebben van ons beiden.
  Als God ons deze gunst verleent, zullen wij ons kindje liefdevol ontvangen, het met zorg en tederheid omringen, en alles doen wat in onze macht ligt om het te laten opgroeien tot een gelukkig mens.
  Daarom zullen wij het steeds helpen om de weg te gaan die God bepaald heeft.
  Indien echter onze hoop toch niet vervuld wordt, help ons dan om steeds een goed gezin te zijn.
  Dat wij ons niet opsluiten in onszelf en geen verbitterde mensen worden.
  Sta ons bij om steeds open te staan voor anderen.
  Amen.
  Gebed voor opgroeiende kinderen

  Heer, onze God,
  In Uw hand leggen wij de naam van onze kinderen.
  Schrijf ze in de palm van Uw hand en vergeet ze niet.
  Houd onze kinderen vast als wij, ouders, ze los moeten laten
  en zij hun eigen weg gaan.
  Moge zij voortgaan op een vaste baan en niet de levensstijl verlaten die Christus ons heeft voorgeleefd.
  Wees voor hen troost en bemoediging als ze eenzaam zijn en bang.
  Blijf hen nabij als het donker wordt in hun leven en zij de weg niet meer vinden die naar vrede leidt in hun leven.
  Amen
  Gebed voor opgroeiende kinderen

  Heilige Rita,
  U hebt ondervinding van heel het menselijke leven.
  Het geluk dat u ondervond door kinderen te hebben, delen wij met U.
  Wij zijn dankbaar voor dit wonder van liefde,
  waardoor wij mee mogen werken aan Gods schepping.
  Jezus zei: "Aan hen behoort het rijk der Hemelen."
  Heilige Rita,
  help ons onze kinderen groot te brengen in liefde,
  zodat ze opgroeien tot mensen die hier gelukkig zijn op de weg naar hun bestemming.
  Amen
  Gebed voor ouders die problemen hebben met hun kinderen

  Heilige Rita van Cascia,
  Mijn kinderen doen me pijn in het hart,
  zij gaan niet de weg die ik goed vind,
  zij doen niet wat ik hen aanraad.
  Heilige Rita,
  U kent de pijn die kinderen kunnen veroorzaken.
  Misschien heb ik ooit wel eens gedacht dat het beter was dat ze nooit geboren waren,
  maar dat zou betekenen dat mijn hart te klein en mijn liefde niet groot genoeg is.
  Jezus Christus was de bron van uw liefde,
  een liefde groot genoeg om ook het leed te dragen dat kinderen veroorzaken.
  Ik vraag U om dat wonder van de liefde ook in mij te doen groeien.
  Amen
  Gebed voor jongvolwassenen

  Heilige Rita,
  kinderen mogen opvoeden is voor ons een wonderlijk gebeuren.
  God schenkt aan onze kinderen mogelijkheden om hun eigen leven uit te bouwen.
  Omdat wij, ouders, bezorgd voor hen zijn,
  doet dit ons soms pijn.
  Er is spanning tussen onze toewijding en de groei van onze jonge mensen naar zelfstandigheid.
  Laat de moeilijkheden die dit meebrengt een zegen worden
  zowel voor ons als voor onze jonge mensen.
  Heilige Rita, help onze jonge mensen dankbaar te zijn voor alles wat hun aan liefde werd geschonken.
  Geef ons, ouders en jonge mensen,
  de moed om het vertrouwen in het leven te bewaren.
  Wij geloven immers in God,
  die onze Vader is
  en in zijn liefde niemand vergeet.
  Amen.
  Gebed van een student

  Heilige Rita,
  op dit ogenblik heerst in mij veel angst,
  angst om te mislukken in de examens,
  angst voor het oordeel van ouders en vrienden,
  angst om te worden aangezien als een dommerik.
  Heel mijn leven lijkt te staat of te vallen met mijn studies.
  Ik verwacht geen wonder, of toch wel?
  Ik heb gestudeerd wat ik kon,
  of ik zal slagen weet ik niet.
  Heilige Rita,
  leer mij inzien dat niet het diploma de waarde van mijn leven bepaalt,
  maar wel de vriendschap en de liefde.
  Dan zal ik niet meer leven in angst en spanning,
  maar vol vertrouwen uitzien naar de toekomst.
  Amen.


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  17-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Jozef.
  Een heilige die wat op de achtergrond staat en daarmee vaak over het hoofd gezien wordt, is de Heilige Jozef. Deze nobele en nederige man is erg belangrijk geweest voor Maria, als zorgzame echtgenoot en beschermer, en als lieve voedstervader voor Jezus. Men roept hem vaak aan voor een zalige dood, omdat de Heilige Jozef is mogen sterven in de armen van de Heilige Maagd en in het bijzijn van Jezus. Dit stille, maar toch belangrijke lid van de Heilige Familie mag ook wel eens in de bloemetjes gezet worden. Dit kan door een noveen tot hem te bidden van 11 maart tot 18 maart want op 19 maart is de feestdag van de Heilige Jozef, al wordt de eerste mei, het feest van de arbeid, ook wel gezien als een feestdag voor de Heilige Jozef. Uiteraard mag deze noveen ook gewoon door het jaar door gebeden worden, evenals de litanie die na de noveen staat.
  De Heilige Jozef kan aanroepen worden voor problemen op het werk of bij het zoeken naar werk, voor bescherming voor je gezin, voor steun bij de opvoeding van kinderen en voor hun bescherming, voor bescherming in het algemeen, voor vrouwen die op zoek zijn naar de juiste partner of voor mannen die op zoek zijn naar iemand om een gezinnetje mee te stichten, voor steun bij het studeren en examens, voor mannen als steun voor hun rol als vader goed te volbrengen, ....  Noveen voor de Heilige Jozef  EERSTE DAG
  Sint Jozef, model van geloof

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, vandaag bidden wij u als ons model van geloof. Gij hebt de tegenwoordigheid van God onthaald in uw leven. Op zijn woord, hebt gij u verbonden in het ondoorgrondelijk mysterie van zijn Zoon. Zonder menselijke tussenkomst ontving uw maagdelijke Bruid een kind dat God was, en gij hebt Het aanbeden en beschermd. Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij geloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken. Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijkse doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  TWEEDE DAG
  Sint Jozef, model van hoop

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, tijdens uw leven waart gij een man van hoop. Rondom u deelden allen in de hoop op zekere dag hun Verlossing te zien gebeuren. En zie, in uw gezin leefde de Messias van God aan uw zijde, verenigd met u zoals een zoon met zijn vader. Het was een teken van de goedheid en van de trouw van God. En deze trouw - vanuit de Wil van de Allerhoogste zijn woord te houden - opende voor u een toekomst van hoop zonder grenzen. Het kon niet anders, dan dat gij uw hoop gesteld hebt op het heil voor Maria en voor uzelf, daar gij God Zelf onthaald hebt in uw leven. Doorheen de onvoorzienbare omstandigheden die zich voordeden, zoals de pijnlijke omstandigheden van de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte, het verblijf daar in ballingschap, was uw enige kracht uw onwankelbaar geloof in de goedheid, de kracht en de trouw van God. Dit verklaart voorzeker de rustige opgeruimdheid die gij uitstraalde. Gij wist dat God het laatste woord zou hebben in alles wat u kon overkomen. Sint Jozef, konden wij van u maar leren te hopen. Gij weet het, het leven ontziet ons niets. Onze schoonste beloften vallen de één na de andere weg, onze meest aantrekkelijke verlangens vallen in duigen zodat, wie gisteren droomde van een vruchtbaar en gegeven leven, vandaag gevangen zit in dagelijkse kleingeestigheden; Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij geloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken. Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  DERDE DAG
  Sint Jozef, model van liefde

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, gij hebt uw leven doorgebracht in een sfeer van milde liefde. Gij hebt Maria bemind die de Zoon van God op de wereld moest brengen. Dan hebt gij met haar heel speciaal deelgenomen aan de schoonste daad van liefde in de geschiedenis van de wereld: De komst van de Zoon van God onder de mensen om hen te verlossen. God, die liefde is, heeft in uw huis gewoond. Hij heeft uw tafel met u gedeeld, de intimiteit van uw gezin, en uw vreugden en moeilijkheden op elk ogenblik van uw uw leven. Daar de aandacht van de ouders toegespitst is op hun kinderen omdat zij van hen houden, ging al uw mildheid en deze van Maria, natuurlijk naar de Zoon van God die uw Kind geworden was. Samen hebt gij uw Naaste bemind. In de schoot van deze liefde hebt gij actief meegewerkt aan het mysterie van de verlossing, die de volmaakte daad van liefde was voor al de mensen van de aarde. Gij die de liefde in uw leven zo goed onthaald hebt, leer ons te beminnen. Doe ons verstaan dat de liefde van God komt. Help ons, om ons leven te richten volgens Zijn verlangen, ook als wij gebroken zijn door misverstand of door haat. Wij weten dat, wanneer ons hart werkelijk zal openstaan voor de liefde, het gelaat van de wereld zal veranderen, en dat we, de mens naast ons, niet meer zullen willen bestrijden maar beminnen. Help ons te zien hoe het christelijk leven volledig bevat zit in de liefde, en dat, buiten de liefde tot God en de naaste, al de rest zonder belang is. Sint Jozef, zoals gij willen wij God meer en meer beminnen, en met onze naasten dezelfde trouwe en milde liefde delen. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  VIERDE DAG
  Sint Jozef, vader van Jezus

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, de mensen van Nazareth noemden Jezus uw Zoon, en Maria zei Hem eens in de tempel: “Uw vader en ik hebben U overal gezocht”. Samen wist gij hoever het menselijk vaderschap de lichamelijke eenheid van de echtgenoten overstijgt. Gij zijt werkelijk de menselijke vader van de Zoon van God geworden. In uw liefde voor Maria zijt gij vader geweest tijdens de maanden die de geboorte vooraf gingen. Gij waart voor haar een constante steun, een warme aanwezigheid en het geliefde beeld van een vader. Indien God u gekozen heeft, is het omdat Hij het belang kende van uw tederheid voor Maria, van de geest waarmee gij tot haar kon spreken, haar kon behandelen en haar kon opbeuren als zij vermoeid was of als zij haar niet goed voelde. Dit alles heeft bijgedragen om het menselijk karakter van haar Zoon te vormen. Gij zijt voor Maria de totale steun geweest waarop de tederheid van Jezus in haar gevormd is, een beetje naar uw beeld, en dit zonder ijdelheid van uw kant. Gij zijt eveneens Vader van Jezus geweest door de opvoeding die gij Hem gegeven hebt. Gij hebt Hem alles geleerd toen Hij kind was, alles wat een kind leert in gezelschap van zijn vader. Gij hebt Hem ingeleid in het leven. Onder uw invloed heeft zijn Geest zich geopend. Samen met u bewonderde Hij de bloemen in het veld, de vogels in de lucht, de wijngaarden en de korenvelden. Met u drong gans de aarde en de onmetelijke mensheid in Hem door. Zonder het te weten hebt gij met Hem de schoonste bladzijden van het Evangelie voorbereid. Sint Jozef, leer ons hoe wij onze kinderen moeten beminnen zoals gij, hoe wij hen doorheen de liefde moeten brengen tot het geloof, de zuiverheid, de genegenheid en de eerbied voor alles wat schoon is, en tot een visie op de wereld die hen er toe brengt uw Zoon te volgen op de zó belangrijke wegen van het leven. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  VIJFDE DAG
  Sint Jozef, bruidegom van de Moeder Gods

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, daar wij het geloof van Maria kennen, haar liefde, haar moed en haar zuiverheid, begrijpen wij uw geluk haar als uw bruid steeds naast u te hebben, zij die de Zoon van God waardig was. Zoals in een echt menselijk gezin waart gij haar man, en was zij uw vrouw. Haar Hart behoorde u toe, gij hebt elkaar bemind als twee gehuwden het kunnen doen, met een tedere liefde, vol van attenties die tot in de kleinste gebaren een echte menselijke gehechtheid laten merken. Het was een sterke en diepe liefde die twee personen stevig aan elkaar verbond zodat geen enkele moeilijkheid, geweld of geen enkel ongeluk er een bres kon in slaan. Het was een zuivere en opengebloeide liefde die het vlees met haar meetrok, om het te laten uitstijgen uit zijn gebreken en zijn zwakheden. De Maagd Maria heeft u haar Hart en haar lichaam toevertrouwd, zij is maagd gebleven omdat gij het gewild hebt samen met haar. Uw wederzijdse liefde heeft zich ontplooid in de maagdelijkheid als een teken van God voor de mensen. Adam en Eva hebben in de eenheid van hun liefde God verworpen; zo is het in uw eenheid met Maria dat Christus onze Verlosser onder ons gekomen is. Heilige Jozef, leer ons te beminnen, niet in een egoïsme waar elk op zichzelf geplooid is, en zich verhardt tegen de andere, maar in een milde gave die ons engageert op de weg van de tederheid, de fijngevoeligheid en de toewijding. Wij weten het, hij die beweert te beminnen en alleen aan zichzelf denkt is een leugenaar. Wij zijn niet allen geroepen tot de maagdelijkheid zoals gij. Onze vereniging in het huwelijk is goed volgens de wet van de Schepper. Leer ons de waarheid in de liefde, zodat wij zijn Tegenwoordigheid onder ons kunnen erkennen. Wij zijn aan elkaar gegeven om ons samen te heiligen. Leer ons de echte eerbied voor de andere. Gij die de weg naar het heil van de wereld geopend hebt in de zuiverheid van uw liefde, maak ons bekwaam om zoals gij, de Zoon van God te onthalen en zijn getuigen te zijn in de wereld van vandaag. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ZESDE DAG
  Sint Jozef, man van gebed

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, tot op het einde van uw leven waart gij in gezelschap van Maria om te zorgen voor Jezus, want voor de Zoon van God was het evengoed nodig dat zijn persoonlijkheid gevormd werd als voor de andere kinderen. Volgens de Joodse traditie was het de taak van de vader aan zijn kinderen de Bijbel uit te leggen en hen de geboden over te brengen volgens de voorschriften van de Heer: “Gij zult mijn geboden onderrichten aan uw kinderen” (Dt 6,7). In gezelschap van Maria, hebt gij Hem alles verteld wat God gedaan heeft voor zijn volk; gij hebt Hem getoond hoe elk gebaar, en elk gebruik zijn zaligmakende betekenis heeft. De morele en godsdienstige opvoeding van de kinderen was toevertrouwd aan de Vader; Gij zijt in niets tekort geschoten in deze belangrijke opdracht, waar uw vaderschap zijn voltooiing vond. Maria, die aan uw zijde stond, luisterde en vervolledigde. Zo hebt gij samen de menselijke Ziel van uw Kind gevormd, door Hem de grote lessen van zijn Hemelse Vader te laten horen. Zoals elke trouwe Jood moest gij meerdere keren per dag bidden: ‘s morgens, ‘s middags, ‘s avonds en zelfs over dag. Luidop bad gij de lofzangen die de Heer verheerlijken, de enige ware God die alles doet leven op aarde en van wie alle wijsheid en heiligheid komt. Samen hebt gij dit gebed uit Deuteronomium gebeden: “Luister Israël, de Heer is onze God, Hij is de enige God. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand...” De Heilige woorden sprak gij langzaam uit zodat Maria ze kon doen herhalen door uw Kind. Vertrouwd met het Woord van God, bad gij vervolgens spontaan midden in de vreugden en de pijnen, en misschien vooral als het Mysterie vóór u te grote vormen aannam. Heilige Jozef, leer ons bidden, en geef ons deze momenten te beminnen waar wij God uitnodigen om ons leven te delen, als wij alleen zijn, met onze naaste of met gans de christelijke gemeenschap samen zijn. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ZEVENDE DAG
  Sint Jozef, model van rechtschapen man

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, help ons rechtschapen te zijn. Gij weet, dat om totaal als mens te leven, wij eerst ons hart en onze geest moeten afstemmen op deze van de Schepper. Uw Zoon vroeg niet in de eerste plaats een stichtend uiterlijk of vrome manieren, maar een ziel die werkelijk verbonden is met-, en afgestemd is op de Wil van God. Tot deze die zich tevreden stellen met uiterlijke gebeden en praktijken zei Hij: “Het zijn niet diegene die zeggen: 'Heer! Heer!' die zullen gered worden maar deze die de Wil van mijn Vader doen”. Elke dag de Aanwezigheid van God onthalen en met Hem leven, dat is de centrale opdracht van elk menselijk leven. Zoals een goed gestemd muziekinstrument juiste noten weergeeft, zo hebt gij, sint Jozef, kunnen leven in overeenstemming met God, waardoor het evangelie over u heeft kunnen zeggen dat gij een rechtschapen man waart. Voor wie u zag, kon uw leven banaal lijken: de kleine dagelijkse bezigheden die elke morgen moesten herhaald worden; dezelfde handelingen en met dezelfde gereedschappen honderden malen hetzelfde herhalen; ook dezelfde bewegingen en dezelfde rustpozen. Maar gij hebt er zoveel geluk en zoveel trouw kunnen inleggen, dat gij voor God zijn Zoon waardig waart. Gij hebt gewerkt, geleefd, geleden en bemind in een familiale sfeer van delende liefde. Gij hebt de ontvangen opdracht vervuld volgens de wegen die getrokken zijn door de wijsheid en de liefde van god; en in een bescheiden uitschakelen van u zelf, hebt gij een unieke taak vervuld, en waart gij gelukkig u volledig trouw te voelen. Heilige Jozef, leer ons rechtschapen te zijn. Zoals gij willen wij ons leven doorbrengen in overeenstemming met onze Schepper. Onderricht ons in het delen met anderen dat een vorm van liefde is. Leer ons vooral de rechtschapenheid, zodat wij met vreugde de Wil van onze Vader die ons bemint kunnen volbrengen. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ACHTSTE DAG
  Sint Jozef, goede arbeider

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  In het plan van de Schepper bij het begin van de wereld, was het werk schoon en goed, maar de mens heeft zich verwijderd van God en daardoor is het werk nu een bron van moeilijkheden, van vermoeidheid, van zorgen en pijnen geworden. Sint Jozef, gij hebt u onderworpen aan deze harde wet van het werk, omdat gij wist dat het terug edel en schoon kon worden in overeenstemming met het plan van de Schepper. Dat was het geheim van uw leven als werkman. Toen God een voedstervader wilde voor zijn Zoon, koos Hij een arbeider uit waardoor Hij zijn waardering voor de arbeid aantoont. Gij hebt Hem niet teleur gesteld. Gij hebt gewerkt met ganser harte, en uw stiel werd een uitdrukking van liefde, evengoed als het gebed en de trouw aan de Heer. Stappend op de weg naar Nazareth, met de gereedschapszak op de schouder, kunnen wij ons gemakkelijk uw gezicht voorstellen dat gebruind was door de zon en nat van het zweet, en getekend door een moedige glimlach. Gij waart een man, een timmerman-wagenmaker, en gij boog u over de stukken hout om ze te zagen, te schaven, te bewerken en ze te nagelen. Gij deed alle handelingen die eigen waren aan het vak. Maar uw werk, dat in alles gelijk was aan dat van de andere mensen, onderscheidde zich echter doordat het gedaan was in de sfeer van de tegenwoordigheid van God. Gij waart niet enkel een zoon van mensen die leefde onder de erfzonde, maar gij leefde van de ware liefde. Door uw werk zijt gij bij God zelf kunnen komen. Sint Jozef, leer ons de liefde voor ons werk, en maak dat het voor ons een bron van levenskracht en van geluk wordt. Maak dat wij het rechtvaardig en eerlijk uitoefenen, en dat onze zin voor goed werk doordrongen is van een levendige naastenliefde. Mochten wij naar uw voorbeeld, uw Zoon in het midden van onze fabrieken, de werven en de burelen kunnen onthalen. Amen

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  NEGENDE DAG
  Sint Jozef, model van gehoorzaamheid

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, één van de meest zichtbare trekjes van uw ziel is ook de gehoorzaamheid aan God. Gans uw leven is aaneen geweven door trouw, gehoorzaamheid en vertrouwen in de Heer die van u houdt. Het begin van het Evangelie verhaalt dat Maria zwanger was toen gij met haar verloofd waart. Als rechtschapen man besloot gij haar in het geheim weg te zenden om haar geen kwaad te doen. Maar God vroeg u haar toch bij u te nemen als uw trouwe echtgenote. Door aan deze eerste boodschap van God te gehoorzamen, zijt gij met Hem de weg van de Incarnatie ingegaan die toen nog een mysterie was. Enkele maanden later beval de romeinse keizer een volkstelling op zijn grondgebied. Gij hebt deze tweede beproeving aanvaard met vertrouwen in de wegen van God. Gij hebt Nazareth verlaten en zijt naar Bethlehem gegaan, de stad van David, waar de Zoon van God moest geboren worden. Na het bezoek van de Wijzen heeft de Heer Zich nogmaals tot u gericht: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot Ik het u zeggen zal”. Zonder één ogenblik te verliezen zijt gij terug opgestaan. ‘s Nachts hebt gij het Kind en zijn Moeder opgenomen om naar Egypte te vluchten, en gij zijt er gebleven zolang God het wilde. Enkele jaren zijn verlopen voor de dood van Herodes. Dan heeft de Heer u terug gesproken: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en keer terug naar Israël”. Met een bewonderenswaardige trouw zijt gij opgestaan, hebt gij het Kind en zijn Moeder meegenomen en zijt gij teruggekeerd naar Nazareth. Deze enkele gebeurtenissen zijn voldoende om ons de grootheid van uw gehoorzaamheid te laten begrijpen. Het Evangelie is wel zeer bescheiden over de vormen die al deze tussenkomsten van God konden aannemen. Het was telkens een engel, een boodschapper van God, die u Zijn bevelen overbracht. Maar gij weet het, ook in ons leven richt de Heer Zich tot ons. Hij spreekt tot ons langs de gebeurtenissen, in de stilte van het gebed en in de schoot van de Kerk. Help ons om Zijn stem te horen midden in al het lawaai van de wereld. Help ons ook om zijn oproep te gehoorzamen, zodat wij elke dag trouw zijn aan zijn Liefde en aan zijn Wil. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  LITANIE VAN DE HEILIGE JOZEF

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Jozef,
  Heilige Jozef, roemrijke afstammeling van David,
  Heilige Jozef, licht van de aartsvaders,
  Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God,
  Heilige Jozef, kuise bewaarder van de Maagd,
  Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God,
  Heilige Jozef, zorgvolle verdediger van Christus,
  Heilige Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin,
  Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef,
  Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef,
  Heilige Jozef, allervoorzichtigste Jozef,
  Heilige Jozef, allerootmoedigste Jozef,
  Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef,
  Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef,
  Heilige Jozef, spiegel van geduld,
  Heilige Jozef, beminnaar van de armoede,
  Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden,
  Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven,
  Heilige Jozef, beschermer van de maagden,
  Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen,
  Heilige Jozef, troost van de ongelukkigen,
  Heilige Jozef, hoop van de zieken,
  Heilige Jozef, patroon van de stervenden,
  Heilige Jozef, schrik van de duivels,
  Heilige Jozef, beschermer van de heilige Kerk,

  God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis. En tot beheerder van al zijn bezittingen.

  Laat ons bidden.
  Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw Kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  Categorie:Sint-Jozef
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 2, bij moeilijkheden.
  Gebeden tot de Heilige Rita bij moeilijkheden
  Heilige Rita,

  vandaag kom ik naar U, heel bescheiden, om over mijn verdriet te vertellen.
  Beter dan ikzelf kent U mijn levensweg en de vele malen dat ik U aanroepen heb voor een of andere genezing of voor een dringende zaak. Heel vaak heb ik dan uw stille aanwezigheid en uw hulp sterk ervaren.
  Vandaag, Heilige Rita, kom ik hier dicht bij U om U te spreken over .... (vertel je probleem).
  Elke dag bid ik U hiervoor, misschien niet goed genoeg en met te weinig vertrouwen. Nochtans weet U, Heilige Rita, dat ik alleen maar God en U heb om daarover te praten. Heilige Rita, U bent steeds zo attentievol, vandaag vertrouw ik U al mijn zorgen toe. Laat me weer blij zijn en laat me niet los. Ik voel me soms zo alleen dat ik het wel zou kunnen opgeven.
  Heilige Rita, ik hou van U en ik hoop dat... (vertel je probleem).
  Amen 


  Tweede gebed (te bidden in nood)

  Heilige Rita,
  ik heb het toch zo moeilijk op dit ogenblik,
  ik raak er niet meer uit.
  Nu kom ik tot u, Heilige Rita, U zorgt toch zo bijzonder voor ons wanneer we niet weten waar naartoe.
  Zo dikwijls hebt u mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op U om hulp en troost te vinden.
  Maar wellicht heb ikzelf ook schuld aan mijn moeilijkheden.
  Ik heb ook mijn fouten en gebreken. Laat mij die inzien en help mij om ze te verbeteren.
  Dan mag ik zeker hopen dat U voor mij uw best zult doen, bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft.
  Heilige Rita, laat mij niet in de steek Help mij en troost mij.
  Bid voor ons.
  Amen


   


  Derde gebed (te bidden bij eenzaamheid)

  Heilige Rita,

  U weet wat lijden in eenzaamheid is.
  Ik ben ook zo alleen!
  Sta aan mijn zijde en wees mijn beschermvrouw bij al mijn zorgen.
  Schenk mij een goede gezondheid om mijn werk, soms zo eenzaam en alleen, dag na dag vol te houden.
  Hou mijn daden en gedachten zuiver.
  Laat me vriendelijk en onbaatzuchtig zijn Voor al mijn naasten.
  Spaar mij van alle lichamelijke gevaren en kwaadsprekerij.
  Als ziekte of een ongeval me treft, hoor dan mijn roepen aan.
  En als ik in de put zit of me hopeloos voel, schenk me dan uw steun.
  Heilige Rita, Ik ben zo alleen, maar ik voel geen vrees omdat ik uw nabijheid voel.
  Amen.


   


  Vierde gebed (te bidden bij werkloosheid)

  Heilige Rita,

  Ik zit zonder werk en verveel me soms de hele dag.
  De moed zinkt me dan in de schoenen.
  God, Onze Vader, heeft mij mogelijkheden gegeven om mensen te helpen, maar niemand vraagt mij iets te doen.
  Ik vraag U, Heilige Rita, dat ik werk mag vinden om zo weer zelf mijn eigen brood te kunnen verdienen en met talenten,
  die God mij gegeven heeft, anderen van dienst te kunnen zijn, zoals ook U uw hele leven lang anderen dienstbaar bent geweest.
  Amen.


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Rita 2.
  Noveen tot de Heilige Rita


  Dagelijkse inleiding van de noveen.


  Met diepe eerbied en liefde roep ik U aan, mijn Verlosser!
  Maak mijn geloof sterk en nederig, mijn hoop levend, mijn vertrouwen en mijn liefde krachtig,
  opdat ik in Uw genade en barmhartigheid leven mag,
  Gij die met uw Vader leven moogt tot in lengte van dagen.
  Belijd uw schuld, mijn ziel! En weersta uw verleider, zijn raad en zijn daad.
  Het doet mij leed, Heer, die zonder van mij, het doet mij leed tot in de grond van mijn hart.
  Ik smeek U daarom deemoedig, Gij die barmhartigheid zijt, mij de genade van Uw vergeving te willen schenken.
  Hoe zouden wij standhouden voor U, indien Gij ons zoudt oordelen naar onze verdiensten.
  Scheld ons daarom al onze schulden kwijt en zegen ons met het licht van Uw ogen.


  Eerste dag:

  Heilige Rita! Van kindsbeen af hebt gij uw leven lang de omgang met God opgezocht. Graag hebt gij de rots beklommen ver weg boven uw woning om er in alle stilte bij God te zijn. In uw stilte met God groeiden de gedachten die uw leven hebben geleid. Heilige Rita, help mij in deze opgejaagde tijd om weer de kracht van de stilte te vinden, om weer de stem van God te horen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Dagelijks slotgebed


  Heilige Rita! Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig. En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.


  Tweede dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! In mijn bidden denk ik bijna altijd eerst aan mij en aan mijn zorgen. Uw bidden was altijd eerst een lofprijzing en een erkenning van Gods wil. Gij hebt niet gezegd: “ik wik, ik zou willen”, maar “Wat wilt Gij, God, dat ik doen zal?” Geeft mij toch iets van uw gebedsgeest, om los te komen uit mijn kleine ik en onbevreesd Gods wil te laten geschieden. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Derde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! In uw hart werd gij ertoe gedreven uw hele leven op maagdelijke wijze aan God te wijden, maar God wilde dat gij eerst zoudt huwen om zo uw man en uw kinderen voor de eeuwigheid te winnen. Gij hebt u naar Gods wil geschikt en de opdracht van het huwelijk tot een goed einde gebracht. Heilige Rita, help mij door uw voorspraak, dat ik niet doe wat ik zo graag wil maar help mij Gods wil te doen, hoe zwaar die mij ook toeschijnt. Want “wie de wil van de Vader doet”, zo spreekt de Verlosser, “is het die Mij liefheeft”. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Vierde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Als kind, als vrouw en als kloosterzuster hebt gij in eenvoud en soberheid geleefd. Nooit hebt gij geklaagd maar het eenvoudige leven nog meer versoberd met vrijwillige versterving en ononderbroken offerbereidheid. ik sta verlegen vóór u, wanneer ik mijn gemakkelijk leven overschouw en wanneer ik zie hoe zwaar mij ieder offer valt. Heilige Rita! Bid voor mij bij God, opdat Hij mij de kracht zou geven mijn eigenzinnige verlangens om te buigen in een ware geest van liefde en vrede en zo deel te hebben aan uw leven. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Vijfde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Hoe geduldig waart gij in uw leven. Hoe hebt gij de opvliegendheid en de ongerechtigheid van uw man verdragen, dag na dag, jaar na jaar. Gij zijt daarbij niet moedeloos geworden, omdat uw liefde oprecht was. Heilige Rita! Hoe vlug verlies ik mijn geduld. Leer mij in al wat mij tegengaat en pijn doet juist te zijn en te doen. Zet mij op het spoor van een echte liefde. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Zesde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Gij waart deemoedig - gij had de moed om te dienen. Gij wist dat het waar is, wat Augustinus zei: “De hoogmoed maakt de goede werken kapot en doet ze verloren gaan”. Welke goede dingen heb ik al niet met mijn trots verdorven. Heilige Rita, bid voor mij om deemoed, zodat ik met de goede dingen die mij gegeven zijn alleen maar zal dienen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Zevende dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Uw leven was een leven van luisterbereidheid. In gehoorzaamheid zijt gij gehuwd, in de onberekenbaarheid van uw man hem blijven luisteren en ook uw kloosterleven was vol van gehoorzaamheid, die de geest is van Christus, want ook Hij is voor ons gehoorzaam geworden, gehoorzaam tot de dood, ja de dood van het kruis. Doe mij inzien en ervaren dat ik de vruchten van de verlossing zal smaken, wanneer ik gehoor geef en luisterbereid leef voor iemand. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Achtste dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Hoe hebt gij de gekruisigde liefgehad. hoe rijper uw overweging van Christus’ kruis werd, des te kleiner werd in uw ogen uw eigen kruis. Heilige Rita! Help mij mijn lijden zo te dragen dat ik door het kruis van Christus verder verlossing kan brengen aan alle mensen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Negende dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Zoals een bloem zich alleen ontvouwt, als zij zich naar de zon keert, zo ontbloeit uw leven als een geurige roos, omdat gij uw blik altijd gericht hebt op Jezus Christus. Aan zijn gloed heeft zich het vuur van de godsliefde in uw hart ontstoken. Bid voor mij, heilige Rita, opdat ik in een ware liefde tot iedere naaste steeds meer mezelf kan bieden als een vrije gave. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


   

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zonnelied van de Heilige Franciscus van Assisi.


  Een mooie tekst is die van het zonnelied van de Heilige Franciscus. De man was toen al bijna blind en verzwakt toen hij het schreef, zodat hij helaas zelf niet meer ten volle kon genieten van de pracht van de natuur, waar hij zoveel bewondering voor had. Niet alleen zijn grote liefde voor de natuur spreekt uit deze tekst, maar ook zijn onuitspreekbaar grote liefde voor God en Zijn hele schepping. 


  Allerhoogste, almachtige goede Heer,
  U zij de lof, de roem de eer en alle zegeningen.
  Aan U Allerhoogste komen ze toe en geen mens is waardig U te noemen.
  Wees geloofd, mijn Heer met al Uw schepselen
  speciaal heer broeder zon,
  die de dag is en ons door zichzelf verlicht.
  In zijn stralende schoonheid en grote glans is hij van U, allerhoogste, het symbool.
  Wees geloofd, mijn Heer door zuster maan, en de sterren.
  U deed haar aan de hemel staan
  klaar, kostbaar en charmant.
  Wees geloofd, mijn Heer door broeder wind en door de lucht en de wolken,
  het heldere en ieder ander weer waardoor elk schepsel zijn onderhoud vindt.
  Wees geloofd, mijn Heer door zuster water, die zo bruikbaar en deemoedig is,
  zo kostelijk en kuis.
  Wees geloofd, mijn Heer
  door broeder vuur die ons uw licht brengt in de nacht.
  Hij is zo lieflijk en vrolijk en onverzettelijk in zijn kracht.
  Wees geloofd, mijn Heer door onze zuster, moeder aarde,
  die ons draagt en voedt en allerlei gewassen groeien doet
  kleurrijke bloemen en gras.
  Wees geloofd, mijn Heer door hen die vergeven uit liefde tot U wat hun is aangedaan;
  die bij ziekte en verdrukking hun geduld niet verliezen.
  Zalig die ze in vrede doorstaan, want door U, allerhoogste, worden zij gekroond.
  Wees geloofd, mijn Heer door zuster dood die ons lichaam ontbindt.
  Geen mensenkind die haar ontloopt.
  Wee die zij tegenkomt met zonden beladen.
  Zalig zij die zij geborgen vindt in Uw heilige wil: de tweede dood zal hen niet deren.
  Lof en zegen mijn Heer. Breng Hem uw dank en hoge eer en diepe nederigheid.
  Amen.
   


  De Heilige Franciscus had een prachtig eigen gebed, zijn gebed voor de vrede. Ik heb twee versies gevonden.

  Eerste versie van het gebed om vrede van de Heilige Franciscus

  Heer,
  maak me tot een werktuig van uw vrede:
  Waar haat is, laat me liefde zaaien
  En vergeving waar onrecht wordt geleden.
  Laat me verenigen die in tweedracht leven;
  Aan wie weifelt vertrouwen geven,
  En hoop aan wie wanhoopt.
  Laat me licht brengen in duisternis
  En uw blijdschap aan de bedroefden.
  Geef, o goddelijke Meester:
  Dat ik liever troost dan getroost word,
  Liever min dan bemind word.
  Want het is door te geven
  Dat we ontvangen;
  Het is door te vergeven
  Dat we vergiffenis verkrijgen,
  En het is door de poorten van de dood
  Dat we ingaan tot het eeuwige leven.

   Photobucket

  Tweede versie van het gebed om vrede van de Heilige Franciscus

  Heer,
  maak mij tot instrument van uw vrede:
  dat ik,
  waar haat is, liefde breng;
  waar schuld is, vergeving;
  waar tweedracht is: eenheid;
  waar dwaling is: waarheid;
  waar twijfel is: geloof;
  waar wanhoop is: hoop;
  waar duister is: licht;
  waar narigheid is: blijheid.
  Geef, dat ik zoek
  niet zozeer getroost te wórden,
  als wel te troosten;
  niet zozeer begrepen te wórden,
  als wel te begrijpen;
  niet zozeer bemind te wórden,
  als wel te beminnen.
  Want wie geeft, ontvangt;
  wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;
  wie vergeeft, wordt vergeven;
  wie sterft, krijgt eeuwig leven.
  Amen.


   

  Categorie:Sint-Franciscus van Assisi
  16-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze engelbewaarders.
  Wie je nooit mag vergeten, zijn je onzichtbare vrienden die steeds bij je zijn: onze gidsen en beschermengelen. Bij alle problemen groot en klein, voor bescherming, voor inspiratie, ideeën, moed, kracht, steun, ondersteuning en voor hulp voor eender wat, staan je persoonlijke helpers altijd klaar! Vergeet hen niet op tijd te bedanken, ze doen zoveel meer voor je dan je zou kunnen vermoeden! Ik bedank mijn lieve vrienden elke dag. Ik heb hen nodig en bedank hen voor alle grote dingen, kleine dingen, zichtbare dingen en onzichtbare dingen die ze voor me doen. Ik bedank hen voor hun begeleiding en bescherming, voor al hun hulp, elke stap van mijn weg en elke ademtocht dat ze bij mij zijn. Een bedankje is snel gedaan! Twee kleine woordjes: dank u! Stuur dit niet alleen op tijd naar je onzichtbare vrienden maar ook naar je zichtbare naasten. Een bedankje doet veel deugd!

  Hieronder volgt een litanie voor de engelbewaarders en een litanie voor alle engelen
  Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
  aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
  bewaar, geleid en bestuur mij
  Amen  Litanie voor onze Heilige Engelbewaarders

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, koningin van de Engelen, bid voor ons.
  Engel des Hemels, die mijn bewaarder zijt,
  Engel des Hemels, die ik vereer als mijn vorst,
  Engel des Hemels, die mij liefderijke vermaningen geeft,
  Engel des Hemels, die voor mij een ijverige voogd zijt,
  Engel des Hemels, die in al mijn noodwendigheden voorziet,
  Engel des Hemels, die mij teder bemint,
  Engel des Hemels, die mijn vertrooster zijt,
  Engel des Hemels, die mij onderwijst in mijn plichten,
  Engel des Hemels, die mijn goede herder zijt,
  Engel des Hemels, die getuige zijt van al mijn goede werken,
  Engel des Hemels, die mij in alle voorvallen ter hulp komt,
  Engel des Hemels, die onophoudelijk over mij waakt,
  Engel des Hemels, die mij ondersteunt in al mijn ondernemingen,
  Engel des Hemels, die mijn voorspreker zijt,
  Engel des Hemels, die mij draagt op uw handen,
  Engel des Hemels, die mij leidt over al mijn wegen,
  Engel des Hemels, die mij stuurt in al mijn werken,
  Engel des Hemels, die mijn verdediging met ijver opneemt,
  Engel des Hemels, die mij met wijsheid onderricht,
  Engel des Hemels, die mij beveiligt tegen de gevaren,
  Engel des Hemels, die mij de waarheden der zaligheid leert,
  Engel des Hemels, die mijn duisternissen verjaagt en mijn geest verlicht,
  Engel des Hemels, die mij in het uur van de dood niet verlaten zult,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Bid voor ons, Heilige Engelbewaarders. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  Almachtige, eeuwige God, die door Uw wonderbare Voorzienigheid aan eenieder van ons een engel tot bijzondere bewaarder van ziel en lichaam gegeven hebt, maak, dat ik voor diegenen, die Gij mij in Uw barmhartigheid hebt geschonken, zoveel eerbied en liefde bezit, dat ik, beschermd door Uw genade en zijn bijstand, verdien U in het hemelse vaderland met al de zalige geesten te aanschouwen in de luister van Uw heerlijkheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
     Litanie voor alle Heiligen Engelen

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, Vader, Schepper van de engelen, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Heer van de engelen, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, Leven van de engelen, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, gelukzaligheid van alle engelen, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Koningin van alle engelen,
  Alle heilige koren van zalige Geesten,
  Heilige Serafijnen, Engelen van de liefde,
  Heilige Cherubijnen, Engelen van het Woord,
  Heilige Tronen, Engelen van het leven,
  Heilige Engelen der aanbidding,
  Heilige Heerschappijen,
  Heilige Krachten,
  Heilige Vorsten van de hemel,
  Heilige Machten,

  Heilige Aartsengel Michaël, bid voor ons. Overwinnaar van Lucifer,
  Engel van het geloof en de deemoed,
  Behoeder van het heilig Oliesel,
  Patroon van de stervenden, `
  Vorst van de hemelse legerscharen,
  Gids van de afgestorven zielen,
  Heilige Aartsengel Gabriël, Engel van de Menswording,
  Getrouwe bode Gods,
  Engel van de hoop en de vrede,
  Beschermheer van alle dienstknechten en dienstmaagden van God,
  Behoeder van het H. Doopsel,
  Patroon van de priesters,
  Heilige Aartsengel Rafaël, Engel van de goddelijke liefde,
  Bedwinger van de boze vijand,
  Helper in grote nood,
  Engel van de smart en de genezing,
  Patroon van de artsen, de zwervers en de reizigers,
  Grote heilige Aartsengelen,
  Engelen van de dienst voor Gods troon,
  Engelen van de dienst aan ons mensen,
  Heilige Engelbewaarders,
  Helpers in onze noden,
  Licht in onze duisternis, Houvast in alle gevaren,
  Manende stemmen in ons geweten,
  Voorsprekers voor Gods troon,
  Schild tot afweer van de boze vijand,
  Onze vaste begeleiders,
  Onze veiligste leiders,
  onze trouwste vrienden,
  Onze verstandige raadgevers,
  Onze voorbeelden in vliegensvlugge gehoorzaamheid,
  Troosters in verlatenheid,
  Spiegels van deemoed en zuiverheid,
  Engelen van onze gezinnen,
  Engelen van onze priesters en zielzorgers,
  Engelen van onze kinderen,
  Engelen van onze geboortestreek en ons vaderland,
  Engelen van de heilige Kerk,
  Alle heilige Engelen,

  In dit leven staat ons bij! Bij onze dood staat ons bij! in de hemel zullen wij u daarvoor danken!

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. Heer, ontferm U over ons.

  Om uwentwil heeft God Zijn Engelen bevolen,
  Dat zij u zouden behouden op al uw wegen.

  Laat ons bidden,
  Almachtige God, verleen ons de hulp van Uw hemelse legerscharen, opdat wij door hen bewaard blijven voor de vreselijke aanvallen van de boze vijand en wij door het kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus en de voorspraak van de allerheiligste en onbevlekte Maagd Maria uit elke nood verlost, U weer in vrede dienen kunnen.
  Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest als God leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

   

  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Michaël en voor bescherming.
  Hieronder volgen vier bijzondere gebeden voor bescherming.
  Het eerste is een gebed voor de Heilige Aartsengel Michaël, de aanvoerder van het Hemelse leger, en het tweede een litanie voor hem. Ook hem ben ik heel dankbaar voor alles wat hij al voor mij en mijn naaste betekent heeft, net zoals alle heiligen die op deze website vernoemd worden. De Heilige Aartsengel Michael is een bijzondere vriend geworden voor mij. Elke dag bid ik zijn litanie voor bescherming maar ook uit dank.
  Het derde gebed is een fantastisch en een krachtig gebed voor bescherming tegen boze machten en het vierde gebed is iets speciaals. Het is voor het verjagen van boze geesten en kwade invloeden.  Heilige Aartsengel Michaël,

  Verdedig ons in de strijd en wees onze beschermer tegen de aanvallen en de listen van de duivel.
  Wij smeken U, dat God zijn heerschappij uitoefent over hem.
  En gij, Prins van de Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten,
  die over de wereld rondsluipen voor het verderf van de zielen,
  terug in de hel door de Goddelijke macht die U is toevertrouwd.
  Amen
   


  Litanie voor de Heilige Michael

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, Koningin der engelen, bid voor ons.
  Heilige Aartsengel Michaël,
  Heilige Michaël, roemrijke vorst,
  Heilige Michaël, sterk in de strijd,
  Heilige Michaël, overwinnaar van satan,
  Heilige Michaël, schrik der duivelen,
  Heilige Michaël, vorst van het hemels heir,
  Heilige Michaël, heraut van Gods glorie,
  Heilige Michaël, vreugd der engelen,
  Heilige Michaël, vereerd door de uitverkorenen,
  Heilige Michaël, die de Allerhoogste onze gebeden aanbiedt,
  Heilige Michaël, verdediger der rechtvaardigen,
  Heilige Michaël, bode van God,
  Heilige Michaël, wiens voorspraak ten hemel leidt,
  Heilige Michaël, steun van Gods volk,
  Heilige Michaël, bewaker en patroon van de H. Kerk,
  Heilige Michaël, weldoener der volkeren die u vereren,
  Heilige Michaël, vaandeldrager van het heil,
  Heilige Michaël, engel van de vrede,
  Heilige Michaël, begeleider der zielen in het eeuwige Licht,
  Heilige Michaël, opperhoofd van het paradijs,
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, H. Aartsengel Michaël. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden, Almachtige en eeuwige God, die de H. Michaël hebt aangesteld als bewaker van de H. Kerk en opperhoofd van het Paradijs, verleen genadig door zijn voorspraak: aan de H. Kerk voorspoed en vrede, aan ons Uw genade in dit leven en de glorie in de eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
  Gebed om bevrijding van boze machten.

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heer, ik komt tot U met de bede, mij van alle schuld te bevrijden, want ik ben een zwak mens. Gij zijt gekomen om zondaars te roepen en zieken te genezen. Zo hoop ook ik op uw erbarmen en smeek U met aandrang, mij van alle kwaad te bevrijden, van alle kwalen naar lichaam en ziel, van alle schade aan have en goed, van mijn depressies en agressies, van mijn tekort aan vertrouwen en liefde, van mijn hoogmoed en trots, mijn angsten en verkeerde bindingen. Boze machten bedreigen mij; Gij echter zult dat niet toelaten, maar ze terugdringen in de afgrond, waar ze geen schade meer kunnen berokkenen.
  Onze Vader...
  Heilige Aartsengel Michael, gij vorst van de hemelse legerscharen, kom mij ter hulp en strijd met uw engelen tegen de machten van de duisternis en hun aardse helpers. Bid de God van vrede, satans macht te vernielen; dat hij de mensen en de kerk niet meer kan schaden. Stort de krachten van de duisternis met goddelijke kracht in de hel terug. Heilige Maria, Moeder Gods, Koningin van de hemel, Gij hebt van God de macht en de zending gekregen, de kop van de slang te verpletteren. Ik smeek U nederig en vol vertrouwen: zend uw legioenen, opdat zij op uw bevel de helse geesten bestrijden en onschadelijk maken.
  Wees gegroet, Maria....
  In de naam van de Drieëne God, door de voorspraak van de Onbevlekte Maagd en Moeder Maria, de heilige Aartsengel Michaël, de heiligen Petrus en Paulus, de heilige Benedictus, de heilige Hildegardis en alle heiligen, zullen alle demonische machten gebonden en verstoten zijn. Ze zullen geen schade meer kunnen toebrengen, noch aan mij noch aan mijn medemensen. Ook zullen demonische verwensingen en aanvallen van elke soort onwerkzaam zijn en zich in zegen voor mezelf en mijn medemensen veranderen. Ik bid ook voor mijn vijanden en voor diegenene die zich tot handlangers van de duivel gemaakt hebben: vergeef hun schuld, breng hen tot inzicht en bekering, onttrek hen aan de listen van satan. Jezus, ik bid U, mij nu in uw kostbaar bloed te dopen, mij van alle kwaad te reinigen en mij voor toekomstige aanvallen van de duivel te beschermen. Verzegel mij en de mijnen. Sterk mijn geloof, genees mijn wonden en maak mij tot werktuig van uw liefde. Dank U, dat Gij er zijt en dat Gij mij tot U trekt. Dank U voor uw vriendschap.
  Amen

  Dit is een gebed met gebruik van wijwater dat je kan doen voor jezelf of voor andere mensen die op een afstand van jou zijn voor bescherming en het afweren van boze geesten, van het kwade of kwalijke invloeden in een tijd van zware bekoringen, van grote schrik en verwarring, bij vlagen van angsten en wanhoop, voor het nemen van gewichtige beslissingen en het doen van belangrijke zaken, tegen vijandig gezinde mensen, voor het verbreken van slechte energieën die je gestuurd worden door mensen met kwade gedachten over jou en je slechte dingen toewensen, en bijzonder bij het zieken-en sterfbed.
  Als je het gebed voor jezelf doet, hoef je niet te lezen wat er tussen haakjes staat. Wat tussen haakjes staat is voor wanneer je het gebed bidt voor anderen die op een afstand zijn.
  Natuurlijk de aanwijzingen tussen haakjes wanneer je een kruisteken met wijwater moet maken, moet je sowieso altijd doen bij dit gebed om het kracht bij te zetten.
  Dit gebed wordt al heel erg lang gebruikt om het afweren van het kwade.

  Gebed voor het afweren van het kwade.

  In de naam van Jezus en Maria, beveel ik jullie, boze geesten, verlaat ons (of hen) en deze (of die) plaats en waagt het niet terug te komen en ons (of hen) kwaad te doen en te verleiden. Jezus Maria (zeg deze zin drie kaar achter elkaar)

  Heilige Michael, strijd voor ons! Heilige Engelbewaarders, bevrijd ons van alle valstrikken en van de boze vijand.

  De zegen des vaders (maak hier een kruisteken met wijwater), de liefde des zoons (maak een kruisteken met wijwater) en de kracht des Heiligen Geestes (maak een kruisteken met wijwater), de moederlijke hulp van de Koningin des Hemels, de bijstand van Heilige Engelen en de voorspraak van alle heiligen zij met ons (of hen) en geleide ons (of hen) overal en altijd.
  Amen.


   

  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Antonius.
  De Heilige Rita en de Heilige Antonius zijn beide heiligen die al veel mirakelen verricht hebben. Ze worden beide heiligen genoemd die niemand in de steek laten die in hun nood tot hen bidt. De Heilige Antonius is vooral bekend als de vinder van verloren voorwerpen. Zo is het versje 'Antonius, beste vriend, zorg dat ik ... weer vind." wanneer iemand iets aan het zoeken is en niet meteen vindt. Maar de Heilige Antonius is zoveel meer dan dat! Hij wordt niet voor niets de grote vriend van ons allen genoemd. Hij wordt vereerd op dinsdag, omdat hij op een dinsdag is overleden. Over hem zijn veel wonderbaarlijke verhalen bekend en vele wonderen. Hieronder volgt een noveen voor de Heilige Antonius, een litanie en als laatste een bijzonder mooi gebed waarvan wordt gezegd dat het voor de Heilige Antonius onweerstaanbaar is.
  NOVEEN VOOR DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA


  Eerste dag (1ste dinsdag):

  Miraculeus responsorie

  Indien gij wonderen zoekt: de dood, de dwaling, de rampspoed, de duivel, de melaatsheid vluchten, de zieken staan gezond op.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, dat zij het getuigen die het ondervinden, dat de Paduanen het verhalen.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  Bid voor ons, gelukzalige Antonius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden, O God, dat de godvruchtige gedachtenis van uw Belijder en Kerkleraar, de gelukzalige Antonius, uw Kerk verheuge, opdat zij steeds door de geestelijke hulp versterkt worde en verdiene de eeuwige vreugde te genieten. Door Christus onze Heer. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Roemrijke heilige Antonius, die vanaf uw tederste jeugd onder Maria’s bescherming hebt geleefd, en door de macht van het kruisteken de helse bekoorder op de vlucht hebt gedreven: verkrijg ons een tedere godsvrucht tot de allerheiligste Moeder van de Heer en de sterkte om over al de aanvallen van de helse vijand te zegepralen. Amen


  Tweede dag (2de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grote en machtige heilige Antonius, die om aan de gevaren van de wereld te ontsnappen, niet geaarzeld hebt alle rijkdommen en genoegens van het leven te versmaden, en vroegtijdig u geheel aan God hebt gegeven door de heilige kloostergeloften: maak dat wij, uw voorbeelden indachtig, met heilige vrees de gelegenheden van zonde vluchten. Amen.
   

  Derde dag (3de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Liefdevolle heilige Antonius, die brandend van verlangen naar de marteldood, het arme kleed van St. Franciscus hebt willen dragen, en naar de missielanden vertrokken zijt; leer ons door uw voorbeelden en gebeden uit liefde tot Jezus alle lijden verduren, en ons toeleggen op boete en versterving. Amen.


  Vierde dag (4de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: O goede heilige Antonius, die uit geest van ootmoedigheid getracht hebt om u heel en gans voor de ogen van de mensen te verbergen tot het uur dat God u deed kennen als ‘n wonder van wetenschap en deugd: maak ons steeds indachtig dat om in het rijk der hemelen te komen, wij ook naar ons best vermogen de lieve deugd van ootmoedigheid moeten beoefenen. Amen.


  Vijfde dag (5de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Heldhaftige heilige Antonius, die door God uitverkoren om zijn wetten en geboden aan de mensen te gaan verkondigen, de gave ontving van wonderen te verrichten en de versteende harten tot inkeer te brengen: bid voor ons de goede Meester, opdat ook wij onze zonden bewenen en ons met ijver op de deugd toeleggen. Amen.


  Zesde dag (6de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Engelachtige heilige Antonius, die dank zij de zuiverheid van uw hart reeds op aarde het geluk hebt mogen smaken van het Kindje Jezus te aanschouwen en in uw armen te drukken: verkrijg ons de genade wat zondig is, om alzo in de H. Communie de Goddelijke Meester met de vereiste gesteltenissen te ontvangen. Amen.


  Zevende dag (7de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grote en machtige heilige Antonius, die om de ketters te beschamen, de waarachtige tegenwoordigheid van O. H. Jezus Christus in ‘t Allerheiligste Sacrament hebt bewezen met ‘n redeloos dier in aanbidding voor Hem te doen neerknielen: ontsteek ook in onze harten een diepe eerbied en een vurige liefde voor de God onzer Altaren. Amen.


  Achtste dag (8ste dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grootmoedige heilige Antonius, die, wanneer de mensen weigerden uw woord te aanhoren, u tot de vissen der zee gericht en ze uitgenodigd hebt op God te loven en te danken: o bekom door uw machtig gebed, dat wij ons immer dankbaar tonen voor Gods weldaden, en die dankbaarheid bewijzen door een oprecht christelijk leven. Amen.


  Negende dag (9de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Uitverkoren Voorspreker, heilige Antonius, die zowel in uw leven als na uw dood zo onzeggelijk vele mirakelen hebt uitgewerkt, zodat uw naam heel de wereld door bekend is als die van een ware volksvriend en weldoener van ‘t mensdom: o, weiger ons de weldaad niet, die wij van uw goedheid tijdens deze noveen hebben afgesmeekt, maar aanhoor welwillend ons
  nederig gebed en verhoor het. Amen. 

  LITANIE VAN DE H. ANTONIUS VAN PADUA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, hemelse beschermster van de H. Antonius, bid voor ons.
  Heilige Franciscus, vader en bestuurder van de H. Antonius,
  Heilige Antonius van Padua,
  Heilige Antonius, verheerlijker van Portugal, uw vaderland,
  Heilige Antonius, beschermer en luister van Padua,
  Heilige Antonius, apostel van Frankrijk,
  Heilige Antonius, licht van Italië en Spanje,
  Heilige Antonius, blinkende ster van de Serafijnse Orde,
  Heilige Antonius, liefde der volkeren,
  Heilige Antonius, navolger van de Heilige Franciscus,
  Heilige Antonius, getrouwe onderhouder van diens regel,
  Heilige Antonius, wonder van boetvaardigheid,
  Heilige Antonius, minnaar van het kruis,
  Heilige Antonius, overwinnaar van de kwade lusten,
  Heilige Antonius, spiegel van zuiverheid, gehoorzaamheid en armoede,
  Heilige Antonius, verkondiger van het Heilig Evangelie,
  Heilige Antonius, orakel van de Heilige Geest,
  Heilige Antonius, bazuin van de Allerhoogste,
  Heilige Antonius, ijveraar voor de waarheid en de liefde,
  Heilige Antonius, schrik van de hel,
  Heilige Antonius, volmaakt voorbeeld,
  Heilige Antonius, toonbeeld van een apostolisch leven,
  Heilige Antonius, doorgronder van de gewetens,
  Heilige Antonius, onderrichter van de onwetenden,
  Heilige Antonius, trooster van de bedrukten,
  Heilige Antonius, beschermer van de onschuld,
  Heilige Antonius, vat van heiligheid,
  Heilige Antonius, machtig in woorden en werken,
  Heilige Antonius, verdediger van Jezus’ tegenwoordigheid in het Heilige Sakrament,
  Heilige Antonius, vereerd met de verschijning van het Kindje Jezus,
  Heilige Antonius, vurige bewerker van de zaligheid der zielen,
  Heilige Antonius, voorzegger van toekomende dingen,
  Heilige Antonius, die doden hebt doen opstaan,
  Heilige Antonius, wonderbare mirakeldoener,
  Heilige Antonius, wiens bescherming zij, die u aanroepen, gevoelen,
  Heilige Antonius, machtige patroon in verloren zaken,
  Heilige Antonius, roem van de minderbroeders,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Antonius, roemrijke verkondiger van het geloof.
  Opdat wij onder uw bescherming, tot het geluk van het eeuwig leven komen.

  Laat ons bidden,
  Heer, wij bidden U, geef ons bij U als voorspreker de Heilige Antonius, uw belijder, wiens deugden, mirakels en wonderen, hun verdiensten, luister en roem van U ontvangen hebben.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  ONWEERSTAANBAAR GEBED TOT DE HEILIGE ANTONIUS

  Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,
  trooster van allen die bedroefd zijn,
  tot U bid ik om uitkomst,
  omdat U zo machtig bent bij God.
  U was een voorbeeld van oprecht geloof,
  van naastenliefde en nederigheid.
  Stommen hebt U doen spreken,
  doven doen horen,
  blinden doen zien,
  verlamden doen lopen,
  en die bijna dood waren doen herleven.
  Bedroefden hebt U getroost,
  moedelozen opgebeurd,
  verloren zaken hebt U weer doen vinden.
  Heilige Antonius,
  onze dag kan zo verdrietig zijn,
  onze ziekte zo pijnlijk,
  onze zorg zo groot,
  onze onrust zo verwarrend.
  Help ons dan,
  wees voor ons een vriend en een voorspreker bij God.
  Als Gij ons verhoort,
  zullen wij gelukkig zijn en samen met U God verheerlijken en danken.
  Amen.

  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Franciscus van Assisi
  De Heilige Rita en de Heilige Franciscus zijn beide afkomstig uit de provincie Umbrië in Italië. Umbrië is naast de provincie Toscane gelegen. Cascia en Assisi liggen niet zo heel erg ver uit elkaar.

  De Heilige Franciscus is een heel bijzondere heilige. Zijn leven is  moeilijk te vatten in woorden. In welke nederigheid en grote boetvaardigheid hij geleefd heeft, is erg bewonderenswaardig. Hij is bekend als de heilige die tegen de dieren sprak en in grote harmonie met hen en de natuur leefde. Maar de Heilige Franciscus is zoveel meer. Net als de Heilige Rita, leefde de Heilige Franciscus in een grote liefde tot Jezus en een groot ontzag voor diens lijden. In zijn grote devotie trachtte Sint Franciscus Jezus zoveel mogelijk na te volgen. Hij is de beschermer van de armen, helper van de zwakken en de verzwakten en genezer van de zieken. Hij is ook de helper van de dieren en van de natuur. Een lieve, begripvolle en een erg meelevende man. Op het einde van zijn leven ontving de Heilige Franciscus de vijf kruiswonden.
  Ik heb hier een mooie noveen ter ere van hem. Terwijl je de noveen leest, leer je meer bij over het leven van de Heilige Franciscus en over wie hij was. Gedurende het noveen krijg je dag na dag na het gebed een dieper ontzag. Een uitzonderlijke persoon, zo iemand kom je niet gauw tegen in je leven.
  Na het noveen staat er nog een litanie voor hem.  Ik wil de Heilige Franciscus danken voor de grote hulp die ik reeds van hem mocht ontvangen. Dank dat hij mijn smeekbede wou verhoren. Dank voor de verkregen gunst die ik nooit zal vergeten.

  De afbeelding die je hier ziet, zou een echte afbeelding zijn van de Heilige Franciscus. Het zou ook de enige zijn die het gezicht van deze wonderbare heilige laat zien.
  NOVEEN TER ERE VAN DE HEILIGE FRANCISCUS


  Eerste dag: Ootmoedigheid van de Heilige Franciscus.

  Groot en verheven was de Heilige Franciscus, in de ogen van diegenen die de getuigen van zijn uitstekende deugden waren, doch in zijn eigen ogen was de Serafijnse Vader steeds klein en nederig. Hij aanzag zich zelve als de grootste zondaar der aarde. Vijand van de lof en de hoogachting van de mensen, trachtte hij de goede gevoelens, die men van hem had, te verdoven; en te dien einde veropenbaarde hij zelfs zijn gebreken. Dikwijls liet hij zich onverdiende harde berispingen en verwijten toesturen, welke hij met nederigheid en dankbaarheid aanhoorde, bekennende dat hij zulks verdiende. Hij was verheugd wanneer hij aan anderen mocht gehoorzamen, en ofschoon hij de stichter en de overste zijner Orde was, liet hij het bestuur ervan aan anderen over, zeggende dat hij aan de jongste broeder, even gaarne als aan de meest bejaarde, gehoorzaamde. De Heilige Kerk, die best over de deugden der Heiligen kan oordelen, past hem bij uitmuntendheid de naam toe van Ootmoedige. Tot beloning van zijn ootmoedigheid krijg hij in de hemel een der hoogste
  plaatsen, waaruit de weerspannige Engelen om hun hovaardigheid zijn verdreven geweest.

  Gebed: O mijn goddelijke Zaligmaker, het was naar uw voorbeeld dat de Heilige Franciscus de deugd van ootmoedigheid leerde uitoefenen. Met reuzenschreden bewandelde hij de weg der deugd; en ik, overlast van zonden, laat mij beheersen door de hoogmoed van mijn hart! Help mij toch door uw gratie, o mijn God, opdat ik mij voortaan moge vernederen gelijk het behoort, en opdat ik mij door de geest van hovaardij niet meer laat misleiden! Verleen mij, o dierbare Verlosser, dat ik, naar het voorbeeld van de Heilige Vader Franciscus, altijd uw voetstappen getrouw navolg en uw kruis met liefde omhels.

  Driemaal Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader. Men bidt ze elke dag na het gebed.


  Tweede dag: Armoede van de Heilige Franciscus.

  De vrijwillige armoede, die Christus ons in zijn Evangelische raden voorstelt, is de deugd waarvoor de Heilige Franciscus een bijzondere genegenheid gevoelde. Door zijn vader gepraamd om afstand te doen van zijn erfgoederen, verliet hij alles wat hij bezat. Hij aanzag de geest van armoede als een onwaardeerbare schat, welke hij door zijn vurigste gebeden en tranen van God afsmeekte. Te Rome zijnde, nam hij zijn toevlucht tot de Heiligen Petrus en Paulus, om door hun voorspraak de kostelijke gave van armoede te verkrijgen; zijn gebed werd verhoord, en de heilige Prinsen der Apostelen, wier voorspraak hij aldus had verzocht, brachten hem de verzekering dat de gratie, waar hij zo vurig naar verlangde, hem was toegestaan. Hij noemde de armoede zijn zuster, zijn moeder, zijn bruid, zijn koningin; en nooit sprak hij ervan zonder diep ontroerd te zijn. Hij klaagde omdat de mensen haar zo verstoten hadden en deed al wat hij kon om haar in achting te brengen en om haar te doen beminnen. Nooit zag men iemand, in het najagen van de rijkdommen, zo grote ijver in spannen als de Heilige Franciscus het deed om de armoede te zoeken uit liefde tot God.

  Gebed: O mijn Jezus, wie dan zou niet bewogen zijn bij het aanschouwen van de overgrote armoede welke Gij met uw heilige Moeder, uit liefde tot ons, hebt onderstaan! Het was deze gedachte die de Heilige Franciscus bijzonder bezig hield, en zo dikwijls zijn tranen deed uitbarsten. Van zohaast de Serafijnse Vader de waarde kende van een deugd welke Gij zo hoog hebt geschat, en aan welke Gij zo schone voorrechten verleent, aanstonds omhelsde hij die met zo grote vurigheid, dat hij nimmermeer zonder haar in rust kon leven. Ach mijn God, maakt dat ik mij ook door deze gewichtige beweegreden laat overhalen, om voortaan aan alle ongeregelde genegenheden tot de aardse goederen te verzaken opdat ik, gelijk de Heilige Franciscus, met waarheid moge uitroepen: Mijn God en mijn al!

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Derde dag: Boetvaardigheid van de Heilige Franciscus.

  Een der gelukzalige medegezellen van de Heilige Franciscus verklaarde, dat indien deze Heilige Ordestichter een kloekere lichaamsgesteltenis had genoten, bekwaam om meer te lijden, hem niemand in de wereld zou overtroffen hebben in de strengheid van zijn versto
  rvene en boetvaardige levenswijze. Onmiddellijk na zijn bekering, begon hij op zo menigvuldige dagen van het jaar te vasten dat een vastendag, om zo te zeggen, op de andere volgde, bij zo verre, dat hij zich aldus tot een schier onophoudelijke vast verplichtte. Zijn spijs bestond meest in een weinig groensel met koud water, en niet zelden met as erbij, toebereid. Indien het gebeurde dat hij door zijn ziekelijke toestand gedwongen was vlees te eten, deed hij daarover, zohaast hij genezen was, een harde boetvaardigheid, door het verdubbelen van zijn gewoonlijke strengheden. De harenboetklederen, de geselkoorden, de in het waken doorgebrachte nachten, de tranen, dit alles was hetgene waarin hij het meest genoegen schepte.

  Gebed: O mijn zoete, Zaligmaker! Hoe groot is het verschil tussen mijn handelswijze en deze van de Heilige Franciscus! Zijn leven was zuiver en evenwel behandelde hij zich zelve met grote strengheid; en ik, ellendige die ik ben, ik die zo vele zonden bedreven heb, ik zoek alles uit wat mij het meest kan vleien, en de enkele naam van boetvaardigheid doet mij reeds sidderen en beven. O mijn God, dat het voorbeeld van uw leven, welk om zo te zeggen een gedurig lijden was, mij uit mijn gevaarvolle slaap trekt, en mij aanmoedigt om liever duizendmaal te sterven dan U nog te vergrammen door het voldoen van mijn slechte zinnelijkheden! Ziedaar het voornemen dat ik wi
  l ten uitvoer brengen, want het ware ongehoord dat een lidmaat zich in wellusten zoude baden, terwijl het hoofd met doornen doorsteken en gekroond is.

  Driemaal Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader. Men bidt ze elke dag na het gebed.


  Vierde dag: Verduldigheid van de Heilige Franciscus.

  Toen de gekruisigde Jezus voor de eerste maal aan de Heilige Franciscus verscheen, hoorde deze Heilige de volgende woorden uit de mond van de Zaligmaker: Indien iemand mijn volgeling wil wezen, hij verloochent zichzelf, en neemt zijn kruis op, en volgt mij. De Heilige Franciscus gehoorzaamde aanstonds, en omhelsde het kruis met een heldhaftige verduldigheid, welke zo dikwijls ter proef werd gesteld op de weg der hoge volmaaktheid die hij was ingegaan. Hij werd als een zinneloze uitgescholden, men dreef met hem openlijk de spot; men overlaadde hem met scheldwoorden en beschimpingen, en zelfs men veroorloofde zich stenen en modder op hem te werpen; maar de Heilige en verduldige Franciscus deed alsof hij dit alles niet opmerkte. Met dezelfde kloekmoedigheid onderstond hij de kwade behandelingen welke hij van zijn vader, van de baanstropers, vande Sarrazijnen, en zelfs van de duivels te lijden had. Talrijke ziekten kw
  amen hem overvallen, onzeggelijke smarten werden hem overgezonden, en op het einde van zijn levensloop was hij door het lijden zodanig uitgeput, dat hij meer aan een dood geraamte dan aan een levende mens geleek; doch evenwel onder stond hij al deze pijnlijkheden met blijdschap, en aanzag die als geschenken, hem door de Hemel toegezonden. Hij dronk de kelk der bitterheden zo gaarne, dat zijn religieuzen hem daarin niet genoeg konden bewonderen; zij zagen in hem een nieuwe Job wiens zielskrachten steeds vermeerderden naarmate zijn lichaamskrachten verminderden.

  Gebed: O mijn Zaligmaker, wanneer zal ik verduldigheid en moed genoeg hebben om de pijnen en de smarten te onderstaan met dezelfde vreugd waarmede ik de aangenaamheden en de vertroostingen ontvang! Het overdenken van Uw Heilig Lijden is het middel om alles wat Uw Goddelijke wil mij overzendt met liefde te aanvaarden. Maar uit mijn eigen zelve ben ik zo krank; zonder de gaven van de Heilige Geest is het mij onmogelijk U kloekmoedig in het lijden na te volgen; o mijn God, ik kom U deze grote gaven met een ootmoedig hart afsmeken. Ik heb het vast betrouwen dat gij mijn gebed
  verhoren zult, en van dit ogenblik af wil ik U bedanken voor al de beproevingen en kwellingen die gij U gewaardigen zult mij over te zenden. Helaas! Al zondt gij mij honderdmaal meer pijnen over, nog zouden zij niet groot genoeg zijn in evenredigheid met de straffen die ik om mijn zonden verdiend heb. Ik zal mij voortaan gelukkig achten, wanneer ik in uw lijden zal mogen deel nemen, en uw kruis mogen dragen.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Vijfde dag: Liefde van de Heilige Franciscus tot God.

  Zodanig was de Heilige Franciscus door het vuur van de Goddelijke liefde ontstoken, dat hij veeleer een Serafijn dan een mens scheen te wezen, daarom is het, dat men hem de titel der Se
  rafijnse Vader toepast. Nog zeer jong zijnde nam hij het edele besluit van nimmer iet te weigeren wat men hem om Gods liefde zou vragen. Het was deze liefde die hem opwekte wanneer hij, in de tegenwoordigheid van de Bisschop van Assisië, volle afstand deed van al zijn goederen, om voortaan alleen voor de hemel te leven. Het was ook dezelfde liefde die hem tot driemaal toe naar de ongelovige landen deed gaan, met de gedachte van aldaar voor Gods glorie zijn bloed te vergieten. Het was nog deze liefde die de oorsprong was van alles wat de Heilige Franciscus voor de zaligheid van zijn naasten ondernam. Hij geloofde dat het hem niet mogelijk was God wel te dienen, indien hij niet al deed wat hij kon tot de zaligheid van de zielen welke door het bloed van Christus zijn afgekocht. Zo ver ging het, dat de Heilige Franciscus maar van liefde Gods moest horen spreken om aanstonds, als door een hemels vuur, ontvlamd te worden; vandaar kwam het, dat hij zo dikwijls, buiten zich zelve vervoerd, in een diepe mijmering en in langdurige geestverrukkingen verslonden was. Eindelijk volgens hetgeen de Heilige Franciscus de Sales ons getuigt, is het de hevigheid van het goddelijk liefdevuur die de roemvolle oorzaak van de dood van de Serafijnse Aartsvader geweest is.

  Gebed: O mijn God! Met recht mocht de Serafijnse leraar Bonaventura zeggen, dat de Heilige Franciscus, even als een gloeiende kool, door het vuur der liefde gans doordrongen was. Welke schande is het voor mij! De schepselen waren voor de Heilige Franciscus zo vele middelen om zijn geest tot de hemel te verheffen en zijn liefde aan te vuren; terwijl diezelfde schepselen voor mij een beletsel zijn om God wel te dienen, en zelfs gelegenheden om tegen de oneindige majesteit Gods te zondigen? O genadige Heer, schenk mij vergiffenis en verleen mij een vonkje van dit liefdevuur welk in het hart van uw Heilige dienaar Franciscus zo hevig blaakte, opdat ik naar zijn voorbeeld niets zo zeer ter harte neem al mij geheel aan de glorie van uw heilige naam toe te wijden.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Zesde dag: Liefde van de Heilige Franciscus tot zijn evennaaste.

  Was het mogelijk geweest het hart van de Heilige Franciscus te doorgronden, men zou er de liefde tot God wonder verenigd met de liefde tot de evenmens in ontdekt hebben. In zijn jonkheid deed hij eens zijn klederen af om die aan een arme soldaat te geven. Nog in andere omstandigheden zag men hem zijn klederen ontnaaien of in stukken snijden om er een deel van aan de armen te schenken. Het verzorgen van de melaatse
  n was van zijn aangenaamste bezigheden. De ellenden, waarmede hij zijn medemensen overdekt zag, deden hem denken aan de pijnen en noodwendigheden welke Christus voor ons geleden heeft. Nooit kon hij een noodlijdende mens aanzien zonder aanstonds tot innig medelijden bewogen te zijn. Doch het was niet alleen de lichamelijke vertroosting, maar wel bijzonder de zaligheid der zielen, die het voorwerp van zijn liefdadige zorgen uitmaakt. Hij zou de ganse wereld willen bekeerd, en tot de wegen der rechtvaardigheid gebracht hebben. Te dien einde spaarde hij nog moeite noch tranen, en niet tevreden van zijn leerlingen daaraan te doen werken, wilde hij nog zelf in persoon de zaligheid van zijn naaste bezorgen; hij doorliep de provinciën en de koninkrijken; en de wijngaard van de Heer door zijn zweet besproeid, bracht wonderbare vruchten voort. Getuige hiervan is onder andere zijn wereldlijke Derde-Orde.

  Laat ons bidden
  O mijn Jezus, ik ben U oneindig dankbaar voor al het goed welk de liefde van de Heilige Franciscus op deze wereld heeft uitgewerkt. Ach, hoeveel blijf ik ten achteren bij deze voortreffelijke voorbeelden van christelijke menslievendheid. Hoe dikwijls doet mijn eigenliefde mij de plichten jegens mijn evenmens verzuimen. O Heer, het is mij een groot leed om met zoveel hardheid mijn naaste behandeld te hebben. Voortaan zal ik eenieder van mijn broeders zo grote achting toedragen als ik voor mijn eigen zelve heb. Ik weet dat de zonden het grootste ongeluk is dat aan het mensdom kon overkomen; welnu mijn
  God, beproef en straf mij zoveel het U behaagt, maar weiger toch niet het gebed te aanhoren waardoor ik U ootmoedig smeek van mijn evenmens zuiver te bewaren. Het is immers redelijk dat men de zaligheid der zielen boven al andere dingen schatte, dewijl gij daartoe uw zo kostelijk leven hebt ten beste gegeven.

  3 maal onzevader, weesgegroet, glorzie zij de Vader


  Zevende dag: Godvruchtigheid van de Heilige Franciscus tot God tot de mysteriën van Christus

  De vurige liefde die de Heilige Franciscus de smaak van de aardse goederen ontnomen had, boezemde hem ook de verhevenste gevoelens in voor alles wat de goddelijke zaken aanging. Hij vierde de voornaamste feestdagen door een langdurige vasten, welke hij doorbracht niet alleen in het derven van spijzen, maar nog in vurige meditatiën en andere godvruchtige oefeningen. Groot was vooral zijn godsvrucht tot het mysterie der menswording van Christus; en eens zag men hem met zoveel tederheid en nadruk dit mysterie vereren, dat er iedereen, buitengewoon door bewogen werd. De Zaligmaker, om zijn dienaar te belonen, verscheen hem onder de gedaante v
  an een kind, welk lag in een krib die de Heilige Franciscus gemaakt had. Het lijden van de Zaligmaker was ook het voornaamste voorwerp der overwegingen van de Serafijnse Vader, en dikwijls stortte hij daarbij zeer bittere tranen. Dit lijden was zijn spiegel, zijn boek, en de gewoonlijke stof van zijn redevoeringen. Men moest hem maar tot de Heilige Tafel zien naderen om tot godvruchtigheid opgewekt te worden; want de onuitsprekelijke zoetheden welke hij te dezer gelegenheid smaakte, vervoerden hen alsdan allengskens tot zielsverrukking. Hij hield zich ook veel bezig met het overwegen der grootheden en deugden van de allerheiligste Maagd, en wanneer hij aldus aan Maria ofwel aan de Engelen en Heiligen dacht, wist hij altijd enige heilzame bemerkingen te maken die, als vurige gebeden, zijn liefde tot God meer en meer aanhitsten.

  Laat ons bidden: O mijn Jezus, groot was de geestelijke volmaaktheid welke de Heilige Franciscus uit de schatten der goddelijke mysteriën wist te trekken; en ik, helaas! Ik meen veel te doen wanneer ik deze Heilige mysteriën vereer, door enige uitwendige oefeningen die van weinig vurigheid en veel ijdele glorie vergezeld zijn. Ach mijn teergeliefde Jezus, stort in mij het verheven licht van uw aanschijn en doe mij Uw Heilige wil
  kennen. Ik loof en bemin U in uw Heilig leven, in uw verdienstvolle dood, in uw onbevlekte Moeder, in al uw Heiligen; maar geef dat ik uw wegen en mijn plichten ken, opdat ik mijn godsdienst uitoefen volgens de geest van uw wet, en dat ik een christelijk gedrag mag vervoegen bij de lofofferanden welke ik U opdraag.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Achtste dag: De heilige Wondtekenen van de Heilige Franciscus.

  Het leven van de Heilige Franciscus levert menige gelijkenis op met dit van de Zaligmaker; en om deze gelijkvormigheid te bevestigen en nog vollediger te maken, werden de vijf glorierijke Wonden van Jezus in de ledematen van de Heilige godsdienaar geprent. De Heer verscheen hem onder de gedaante van een gekruisigde Serafijn, die, door zijn verrukkende schoonheid en zijn zo geheime als zoete woorden, het hart van de Heilige Franciscus met een liefdeschicht doorboorde; daarna werden eensklaps ook zijn ledematen doorboord, en in zijn handen, voeten en zijde kre
  eg hij het afbeeldsel der vijf Wonden die de Zaligmaker voor ons aan het kruis heeft ontvangen. Het indrukken van deze wonden veroorzaakte aan de Heilige Franciscus een nog al hevige pijn. Hij leefde nog twee jaren gedurende welke hij deze kostelijke tekenen van onze verlossing bleef behouden. Aldus was hij als een levende gekruisigde onder de mensen, en mocht met reden, gelijk weleer de grote Apostel der volkeren, uitroepen: Levend ben ik niet meer ik, maar in mij leeft Christus.

  Laat ons bidden: O mijn Zaligmaker, wie is er bekwaam om U naar behoren te danken over dit zo groot wonderwerk. Het is niet alleen voor de Heilige Franciscus, maar voor mij en voor alle gelovigen dat gij zulks gedaan hebt. Gij hebt gewild door de wondtekenen van uw dienaar ons uw eigen Wonden indachtig te maken, om onze liefde op te wekken door het overdenken der grote weldaad welke gij ons door uw heilig lijden hebt geschonken. O mijn God, ik smeek U, door de verdiensten van de Heilige Franciscus, van mij te ondersteunen in de begeerte die ik gevoel bij het aanschouwen van zijn wonden; deze begeerte is van te sterven aan de wereld en aan mijn zelven om alleen te leven voor U, die ons het ware leven
  door uw dood hebt geschonken.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Negende dag: Gelukzalige dood van de Heilige Franciscus

  De dood van de Heilige Franciscus is een der meest zielroerende tonelen, welke zich ooit voor de ogen van de mensen hebben ontrold. Deze Heilige bereidde zich tot de dood door de allergodvruchtigste oefeningen. Wanneer zijn laatste uur gekomen was, dacht hij aan de Zaligmaker, naakt en van alles beroofd aan de kruisboom hangende, en daar hij deze beroving wilde navolgen, legde hij zich op de blote aarde neder. Zijn Overste gaf hem het kleed, zeggende, dat hij hem dit schonk als een aalmoes; en de Heilige Franciscus, tevreden omdat hij tot zijn laatste ogenblik toe aan zijn geliefde armoede was getrouw gebleven, bedankte er God over. Hij deed alsdan de Passie van onze Heer Jezus Christus, uit het Evangelie van de Heilige Johannes, luidop lezen; daarna las hij de psalm 141 en toen hij het laatste vers: Voer mij uit de kerker op uw naam te loven; de vromen wachten af, dat Gij mij zult vergelden, uitgesproken had, ontsliep hij in de Heer. Men zag zijn kostelijke ziel, gelijk een glinsterende ster, ten hemel opvaren. Zijn lichaam welk
  steeds zo mager en uitgeput was, werd schoon en van een wonderbare witheid. De zwarte nagelen verhieven de wonden der handen en voeten; en de wonde aan de zijde welke rond en roodkleurig was, geleek aan een pas ontloken en rijkversierde rozenbloem. Zij allen die dit wonder aanschouwden, werden erdoor tot tranen toe bewogen.

  Laat ons bidden: O mijn Jezus! Hoe kostelijk is de dood van uw Heiligen. Toen de Heilige Franciscus zijn laatste uur voelde naderen, dankte hij er U over en wilde dat zijn religieuzen hun lofzangen met de zijne verenigden. Ik ook wil U uit gans mijn hart daarover dankbaar zijn, en ik smeek U, door de glorierijke Wonden van uw dienaar, mij uw genade te verlenen, opdat ik van nu af een gans nieuw leven moge leiden, en niet anders meer betracht dan uw eer en glorie, om aldus door een heilig leven en een heilige door het geluk te verkrijgen van U voor alle eeuwigheid te loven in de hemel.
  Amen. 

  3 maal onzevader, weesgegroet, glorie zij de Vader


  LITANIE VAN DE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, die Franciscus tot uw dienaar hebt uitverkoren, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, die Franciscus met de tekens van uw heilige vijf wonden hebt bezegeld, ontferm U over ons.
  God, Heilige Geest, die Franciscus met vele zoetigheden hebt gezalfd, ontferm U over ons
  Heilige Drievuldigheid, één God, die Franciscus in uw glorie hebt ontvangen, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, overgrote zoetigheid van Franciscus, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods, gestadige toevlucht van Franciscus,
  Heilige Maagd der maagden, voorspreekster van de ganse orde van Franciscus,
  O serafijnse vader Franciscus,
  Allerminnelijkste vader Franciscus,
  Allergoederierenste vader Franciscus,
  Heilige Franciscus, vader van de armen,
  Heilige Franciscus, banierdrager van Christus,
  Heilige Franciscus, ridder van de gekruisigde Jezus,
  Heilige Franciscus, brandoven van liefde,
  Heilige Franciscus, ark van heiligheid,
  Heilige Franciscus, versmader van de wereld,
  Heilige Franciscus, overwinnaar van de boosheden,
  Heilige Franciscus, navolger van Christus,
  Heilige Franciscus, voorbeeld van de ootmoedigen,
  Heilige Franciscus, leidsman van de dolenden,
  Heilige Franciscus, steun van de H. Kerk,
  Heilige Franciscus, meester van de gehoorzaamheid,
  Heilige Franciscus, beminnaar van de vrede,
  Heilige Franciscus, licht van uw vaderland,
  Heilige Franciscus, schilddrager van de allerhoogste Koning,
  Heilige Franciscus, martelaar van de begeerte,
  Heilige Franciscus, spiegel van de zuiverheid,
  Heilige Franciscus, predikant van de schepselen Gods,
  Heilige Franciscus, bestormer van de boze geesten,
  Heilige Franciscus, dienaar van de melaatsen,
  Heilige Franciscus, genezer van de zieken,
  Heilige Franciscus, verwekker van de doden,
  Heilige Franciscus, helper van al diegenen die tot u hun toevlucht nemen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Onze Vader, enz.

  Bezoek met goedertieren uw godsvruchtige dienaars, o Heilige vader Franciscus. Verwek hen allen uit de slaap van de dood.

  Laat ons bidden,
  O God, die uw Heilige Kerk door de verdiensten van de Heilige Franciscus met nieuwe kinderen Gods zeer vruchtbaar en verbreid hebt gemaakt, maak dat wij door zijn navolging de aardse dingen versmaden, en in het genieten van de hemelse gaven ons altijd verblijden. O Heer Jezus Christus, die, toen de wereld in liefde verflauwde, om onze harten te ontsteken, in het lichaam van de Heilige vader Franciscus de tekens van Uw lijden hebt willen vernieuwen, vergun ons de genade, dat wij door zijn verdiensten en gebeden, ook waardige vruchten doen van boetvaardigheid.
  O God, heilige Geest, door wiens voorzichtigheid en leiding de loop van ons leven wordt beschikt, help Uw dienaars, opdat wij, die met blijdschap de gedachtenis vieren van de roemrijke vader Franciscus, door zijn gebeden en verdiensten, de glorie van uw goddelijke majesteit eeuwig mogen genieten.
  Door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Vader leeft en heerst, waarachtig God in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.

   

  Categorie:Sint-Franciscus van Assisi


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Zofee
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  levend_geloof8
  www.bloggen.be/levend_
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!