Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  17-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Jozef.
  Een heilige die wat op de achtergrond staat en daarmee vaak over het hoofd gezien wordt, is de Heilige Jozef. Deze nobele en nederige man is erg belangrijk geweest voor Maria, als zorgzame echtgenoot en beschermer, en als lieve voedstervader voor Jezus. Men roept hem vaak aan voor een zalige dood, omdat de Heilige Jozef is mogen sterven in de armen van de Heilige Maagd en in het bijzijn van Jezus. Dit stille, maar toch belangrijke lid van de Heilige Familie mag ook wel eens in de bloemetjes gezet worden. Dit kan door een noveen tot hem te bidden van 11 maart tot 18 maart want op 19 maart is de feestdag van de Heilige Jozef, al wordt de eerste mei, het feest van de arbeid, ook wel gezien als een feestdag voor de Heilige Jozef. Uiteraard mag deze noveen ook gewoon door het jaar door gebeden worden, evenals de litanie die na de noveen staat.
  De Heilige Jozef kan aanroepen worden voor problemen op het werk of bij het zoeken naar werk, voor bescherming voor je gezin, voor steun bij de opvoeding van kinderen en voor hun bescherming, voor bescherming in het algemeen, voor vrouwen die op zoek zijn naar de juiste partner of voor mannen die op zoek zijn naar iemand om een gezinnetje mee te stichten, voor steun bij het studeren en examens, voor mannen als steun voor hun rol als vader goed te volbrengen, ....  Noveen voor de Heilige Jozef  EERSTE DAG
  Sint Jozef, model van geloof

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, vandaag bidden wij u als ons model van geloof. Gij hebt de tegenwoordigheid van God onthaald in uw leven. Op zijn woord, hebt gij u verbonden in het ondoorgrondelijk mysterie van zijn Zoon. Zonder menselijke tussenkomst ontving uw maagdelijke Bruid een kind dat God was, en gij hebt Het aanbeden en beschermd. Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij geloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken. Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijkse doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  TWEEDE DAG
  Sint Jozef, model van hoop

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, tijdens uw leven waart gij een man van hoop. Rondom u deelden allen in de hoop op zekere dag hun Verlossing te zien gebeuren. En zie, in uw gezin leefde de Messias van God aan uw zijde, verenigd met u zoals een zoon met zijn vader. Het was een teken van de goedheid en van de trouw van God. En deze trouw - vanuit de Wil van de Allerhoogste zijn woord te houden - opende voor u een toekomst van hoop zonder grenzen. Het kon niet anders, dan dat gij uw hoop gesteld hebt op het heil voor Maria en voor uzelf, daar gij God Zelf onthaald hebt in uw leven. Doorheen de onvoorzienbare omstandigheden die zich voordeden, zoals de pijnlijke omstandigheden van de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte, het verblijf daar in ballingschap, was uw enige kracht uw onwankelbaar geloof in de goedheid, de kracht en de trouw van God. Dit verklaart voorzeker de rustige opgeruimdheid die gij uitstraalde. Gij wist dat God het laatste woord zou hebben in alles wat u kon overkomen. Sint Jozef, konden wij van u maar leren te hopen. Gij weet het, het leven ontziet ons niets. Onze schoonste beloften vallen de één na de andere weg, onze meest aantrekkelijke verlangens vallen in duigen zodat, wie gisteren droomde van een vruchtbaar en gegeven leven, vandaag gevangen zit in dagelijkse kleingeestigheden; Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij geloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken. Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  DERDE DAG
  Sint Jozef, model van liefde

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, gij hebt uw leven doorgebracht in een sfeer van milde liefde. Gij hebt Maria bemind die de Zoon van God op de wereld moest brengen. Dan hebt gij met haar heel speciaal deelgenomen aan de schoonste daad van liefde in de geschiedenis van de wereld: De komst van de Zoon van God onder de mensen om hen te verlossen. God, die liefde is, heeft in uw huis gewoond. Hij heeft uw tafel met u gedeeld, de intimiteit van uw gezin, en uw vreugden en moeilijkheden op elk ogenblik van uw uw leven. Daar de aandacht van de ouders toegespitst is op hun kinderen omdat zij van hen houden, ging al uw mildheid en deze van Maria, natuurlijk naar de Zoon van God die uw Kind geworden was. Samen hebt gij uw Naaste bemind. In de schoot van deze liefde hebt gij actief meegewerkt aan het mysterie van de verlossing, die de volmaakte daad van liefde was voor al de mensen van de aarde. Gij die de liefde in uw leven zo goed onthaald hebt, leer ons te beminnen. Doe ons verstaan dat de liefde van God komt. Help ons, om ons leven te richten volgens Zijn verlangen, ook als wij gebroken zijn door misverstand of door haat. Wij weten dat, wanneer ons hart werkelijk zal openstaan voor de liefde, het gelaat van de wereld zal veranderen, en dat we, de mens naast ons, niet meer zullen willen bestrijden maar beminnen. Help ons te zien hoe het christelijk leven volledig bevat zit in de liefde, en dat, buiten de liefde tot God en de naaste, al de rest zonder belang is. Sint Jozef, zoals gij willen wij God meer en meer beminnen, en met onze naasten dezelfde trouwe en milde liefde delen. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  VIERDE DAG
  Sint Jozef, vader van Jezus

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, de mensen van Nazareth noemden Jezus uw Zoon, en Maria zei Hem eens in de tempel: “Uw vader en ik hebben U overal gezocht”. Samen wist gij hoever het menselijk vaderschap de lichamelijke eenheid van de echtgenoten overstijgt. Gij zijt werkelijk de menselijke vader van de Zoon van God geworden. In uw liefde voor Maria zijt gij vader geweest tijdens de maanden die de geboorte vooraf gingen. Gij waart voor haar een constante steun, een warme aanwezigheid en het geliefde beeld van een vader. Indien God u gekozen heeft, is het omdat Hij het belang kende van uw tederheid voor Maria, van de geest waarmee gij tot haar kon spreken, haar kon behandelen en haar kon opbeuren als zij vermoeid was of als zij haar niet goed voelde. Dit alles heeft bijgedragen om het menselijk karakter van haar Zoon te vormen. Gij zijt voor Maria de totale steun geweest waarop de tederheid van Jezus in haar gevormd is, een beetje naar uw beeld, en dit zonder ijdelheid van uw kant. Gij zijt eveneens Vader van Jezus geweest door de opvoeding die gij Hem gegeven hebt. Gij hebt Hem alles geleerd toen Hij kind was, alles wat een kind leert in gezelschap van zijn vader. Gij hebt Hem ingeleid in het leven. Onder uw invloed heeft zijn Geest zich geopend. Samen met u bewonderde Hij de bloemen in het veld, de vogels in de lucht, de wijngaarden en de korenvelden. Met u drong gans de aarde en de onmetelijke mensheid in Hem door. Zonder het te weten hebt gij met Hem de schoonste bladzijden van het Evangelie voorbereid. Sint Jozef, leer ons hoe wij onze kinderen moeten beminnen zoals gij, hoe wij hen doorheen de liefde moeten brengen tot het geloof, de zuiverheid, de genegenheid en de eerbied voor alles wat schoon is, en tot een visie op de wereld die hen er toe brengt uw Zoon te volgen op de zó belangrijke wegen van het leven. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  VIJFDE DAG
  Sint Jozef, bruidegom van de Moeder Gods

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, daar wij het geloof van Maria kennen, haar liefde, haar moed en haar zuiverheid, begrijpen wij uw geluk haar als uw bruid steeds naast u te hebben, zij die de Zoon van God waardig was. Zoals in een echt menselijk gezin waart gij haar man, en was zij uw vrouw. Haar Hart behoorde u toe, gij hebt elkaar bemind als twee gehuwden het kunnen doen, met een tedere liefde, vol van attenties die tot in de kleinste gebaren een echte menselijke gehechtheid laten merken. Het was een sterke en diepe liefde die twee personen stevig aan elkaar verbond zodat geen enkele moeilijkheid, geweld of geen enkel ongeluk er een bres kon in slaan. Het was een zuivere en opengebloeide liefde die het vlees met haar meetrok, om het te laten uitstijgen uit zijn gebreken en zijn zwakheden. De Maagd Maria heeft u haar Hart en haar lichaam toevertrouwd, zij is maagd gebleven omdat gij het gewild hebt samen met haar. Uw wederzijdse liefde heeft zich ontplooid in de maagdelijkheid als een teken van God voor de mensen. Adam en Eva hebben in de eenheid van hun liefde God verworpen; zo is het in uw eenheid met Maria dat Christus onze Verlosser onder ons gekomen is. Heilige Jozef, leer ons te beminnen, niet in een egoïsme waar elk op zichzelf geplooid is, en zich verhardt tegen de andere, maar in een milde gave die ons engageert op de weg van de tederheid, de fijngevoeligheid en de toewijding. Wij weten het, hij die beweert te beminnen en alleen aan zichzelf denkt is een leugenaar. Wij zijn niet allen geroepen tot de maagdelijkheid zoals gij. Onze vereniging in het huwelijk is goed volgens de wet van de Schepper. Leer ons de waarheid in de liefde, zodat wij zijn Tegenwoordigheid onder ons kunnen erkennen. Wij zijn aan elkaar gegeven om ons samen te heiligen. Leer ons de echte eerbied voor de andere. Gij die de weg naar het heil van de wereld geopend hebt in de zuiverheid van uw liefde, maak ons bekwaam om zoals gij, de Zoon van God te onthalen en zijn getuigen te zijn in de wereld van vandaag. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ZESDE DAG
  Sint Jozef, man van gebed

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, tot op het einde van uw leven waart gij in gezelschap van Maria om te zorgen voor Jezus, want voor de Zoon van God was het evengoed nodig dat zijn persoonlijkheid gevormd werd als voor de andere kinderen. Volgens de Joodse traditie was het de taak van de vader aan zijn kinderen de Bijbel uit te leggen en hen de geboden over te brengen volgens de voorschriften van de Heer: “Gij zult mijn geboden onderrichten aan uw kinderen” (Dt 6,7). In gezelschap van Maria, hebt gij Hem alles verteld wat God gedaan heeft voor zijn volk; gij hebt Hem getoond hoe elk gebaar, en elk gebruik zijn zaligmakende betekenis heeft. De morele en godsdienstige opvoeding van de kinderen was toevertrouwd aan de Vader; Gij zijt in niets tekort geschoten in deze belangrijke opdracht, waar uw vaderschap zijn voltooiing vond. Maria, die aan uw zijde stond, luisterde en vervolledigde. Zo hebt gij samen de menselijke Ziel van uw Kind gevormd, door Hem de grote lessen van zijn Hemelse Vader te laten horen. Zoals elke trouwe Jood moest gij meerdere keren per dag bidden: ‘s morgens, ‘s middags, ‘s avonds en zelfs over dag. Luidop bad gij de lofzangen die de Heer verheerlijken, de enige ware God die alles doet leven op aarde en van wie alle wijsheid en heiligheid komt. Samen hebt gij dit gebed uit Deuteronomium gebeden: “Luister Israël, de Heer is onze God, Hij is de enige God. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand...” De Heilige woorden sprak gij langzaam uit zodat Maria ze kon doen herhalen door uw Kind. Vertrouwd met het Woord van God, bad gij vervolgens spontaan midden in de vreugden en de pijnen, en misschien vooral als het Mysterie vóór u te grote vormen aannam. Heilige Jozef, leer ons bidden, en geef ons deze momenten te beminnen waar wij God uitnodigen om ons leven te delen, als wij alleen zijn, met onze naaste of met gans de christelijke gemeenschap samen zijn. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ZEVENDE DAG
  Sint Jozef, model van rechtschapen man

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, help ons rechtschapen te zijn. Gij weet, dat om totaal als mens te leven, wij eerst ons hart en onze geest moeten afstemmen op deze van de Schepper. Uw Zoon vroeg niet in de eerste plaats een stichtend uiterlijk of vrome manieren, maar een ziel die werkelijk verbonden is met-, en afgestemd is op de Wil van God. Tot deze die zich tevreden stellen met uiterlijke gebeden en praktijken zei Hij: “Het zijn niet diegene die zeggen: 'Heer! Heer!' die zullen gered worden maar deze die de Wil van mijn Vader doen”. Elke dag de Aanwezigheid van God onthalen en met Hem leven, dat is de centrale opdracht van elk menselijk leven. Zoals een goed gestemd muziekinstrument juiste noten weergeeft, zo hebt gij, sint Jozef, kunnen leven in overeenstemming met God, waardoor het evangelie over u heeft kunnen zeggen dat gij een rechtschapen man waart. Voor wie u zag, kon uw leven banaal lijken: de kleine dagelijkse bezigheden die elke morgen moesten herhaald worden; dezelfde handelingen en met dezelfde gereedschappen honderden malen hetzelfde herhalen; ook dezelfde bewegingen en dezelfde rustpozen. Maar gij hebt er zoveel geluk en zoveel trouw kunnen inleggen, dat gij voor God zijn Zoon waardig waart. Gij hebt gewerkt, geleefd, geleden en bemind in een familiale sfeer van delende liefde. Gij hebt de ontvangen opdracht vervuld volgens de wegen die getrokken zijn door de wijsheid en de liefde van god; en in een bescheiden uitschakelen van u zelf, hebt gij een unieke taak vervuld, en waart gij gelukkig u volledig trouw te voelen. Heilige Jozef, leer ons rechtschapen te zijn. Zoals gij willen wij ons leven doorbrengen in overeenstemming met onze Schepper. Onderricht ons in het delen met anderen dat een vorm van liefde is. Leer ons vooral de rechtschapenheid, zodat wij met vreugde de Wil van onze Vader die ons bemint kunnen volbrengen. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ACHTSTE DAG
  Sint Jozef, goede arbeider

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  In het plan van de Schepper bij het begin van de wereld, was het werk schoon en goed, maar de mens heeft zich verwijderd van God en daardoor is het werk nu een bron van moeilijkheden, van vermoeidheid, van zorgen en pijnen geworden. Sint Jozef, gij hebt u onderworpen aan deze harde wet van het werk, omdat gij wist dat het terug edel en schoon kon worden in overeenstemming met het plan van de Schepper. Dat was het geheim van uw leven als werkman. Toen God een voedstervader wilde voor zijn Zoon, koos Hij een arbeider uit waardoor Hij zijn waardering voor de arbeid aantoont. Gij hebt Hem niet teleur gesteld. Gij hebt gewerkt met ganser harte, en uw stiel werd een uitdrukking van liefde, evengoed als het gebed en de trouw aan de Heer. Stappend op de weg naar Nazareth, met de gereedschapszak op de schouder, kunnen wij ons gemakkelijk uw gezicht voorstellen dat gebruind was door de zon en nat van het zweet, en getekend door een moedige glimlach. Gij waart een man, een timmerman-wagenmaker, en gij boog u over de stukken hout om ze te zagen, te schaven, te bewerken en ze te nagelen. Gij deed alle handelingen die eigen waren aan het vak. Maar uw werk, dat in alles gelijk was aan dat van de andere mensen, onderscheidde zich echter doordat het gedaan was in de sfeer van de tegenwoordigheid van God. Gij waart niet enkel een zoon van mensen die leefde onder de erfzonde, maar gij leefde van de ware liefde. Door uw werk zijt gij bij God zelf kunnen komen. Sint Jozef, leer ons de liefde voor ons werk, en maak dat het voor ons een bron van levenskracht en van geluk wordt. Maak dat wij het rechtvaardig en eerlijk uitoefenen, en dat onze zin voor goed werk doordrongen is van een levendige naastenliefde. Mochten wij naar uw voorbeeld, uw Zoon in het midden van onze fabrieken, de werven en de burelen kunnen onthalen. Amen

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  NEGENDE DAG
  Sint Jozef, model van gehoorzaamheid

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, één van de meest zichtbare trekjes van uw ziel is ook de gehoorzaamheid aan God. Gans uw leven is aaneen geweven door trouw, gehoorzaamheid en vertrouwen in de Heer die van u houdt. Het begin van het Evangelie verhaalt dat Maria zwanger was toen gij met haar verloofd waart. Als rechtschapen man besloot gij haar in het geheim weg te zenden om haar geen kwaad te doen. Maar God vroeg u haar toch bij u te nemen als uw trouwe echtgenote. Door aan deze eerste boodschap van God te gehoorzamen, zijt gij met Hem de weg van de Incarnatie ingegaan die toen nog een mysterie was. Enkele maanden later beval de romeinse keizer een volkstelling op zijn grondgebied. Gij hebt deze tweede beproeving aanvaard met vertrouwen in de wegen van God. Gij hebt Nazareth verlaten en zijt naar Bethlehem gegaan, de stad van David, waar de Zoon van God moest geboren worden. Na het bezoek van de Wijzen heeft de Heer Zich nogmaals tot u gericht: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot Ik het u zeggen zal”. Zonder één ogenblik te verliezen zijt gij terug opgestaan. ‘s Nachts hebt gij het Kind en zijn Moeder opgenomen om naar Egypte te vluchten, en gij zijt er gebleven zolang God het wilde. Enkele jaren zijn verlopen voor de dood van Herodes. Dan heeft de Heer u terug gesproken: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en keer terug naar Israël”. Met een bewonderenswaardige trouw zijt gij opgestaan, hebt gij het Kind en zijn Moeder meegenomen en zijt gij teruggekeerd naar Nazareth. Deze enkele gebeurtenissen zijn voldoende om ons de grootheid van uw gehoorzaamheid te laten begrijpen. Het Evangelie is wel zeer bescheiden over de vormen die al deze tussenkomsten van God konden aannemen. Het was telkens een engel, een boodschapper van God, die u Zijn bevelen overbracht. Maar gij weet het, ook in ons leven richt de Heer Zich tot ons. Hij spreekt tot ons langs de gebeurtenissen, in de stilte van het gebed en in de schoot van de Kerk. Help ons om Zijn stem te horen midden in al het lawaai van de wereld. Help ons ook om zijn oproep te gehoorzamen, zodat wij elke dag trouw zijn aan zijn Liefde en aan zijn Wil. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  LITANIE VAN DE HEILIGE JOZEF

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Jozef,
  Heilige Jozef, roemrijke afstammeling van David,
  Heilige Jozef, licht van de aartsvaders,
  Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God,
  Heilige Jozef, kuise bewaarder van de Maagd,
  Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God,
  Heilige Jozef, zorgvolle verdediger van Christus,
  Heilige Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin,
  Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef,
  Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef,
  Heilige Jozef, allervoorzichtigste Jozef,
  Heilige Jozef, allerootmoedigste Jozef,
  Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef,
  Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef,
  Heilige Jozef, spiegel van geduld,
  Heilige Jozef, beminnaar van de armoede,
  Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden,
  Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven,
  Heilige Jozef, beschermer van de maagden,
  Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen,
  Heilige Jozef, troost van de ongelukkigen,
  Heilige Jozef, hoop van de zieken,
  Heilige Jozef, patroon van de stervenden,
  Heilige Jozef, schrik van de duivels,
  Heilige Jozef, beschermer van de heilige Kerk,

  God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis. En tot beheerder van al zijn bezittingen.

  Laat ons bidden.
  Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw Kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  Categorie:Sint-Jozef
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 2, bij moeilijkheden.
  Gebeden tot de Heilige Rita bij moeilijkheden
  Heilige Rita,

  vandaag kom ik naar U, heel bescheiden, om over mijn verdriet te vertellen.
  Beter dan ikzelf kent U mijn levensweg en de vele malen dat ik U aanroepen heb voor een of andere genezing of voor een dringende zaak. Heel vaak heb ik dan uw stille aanwezigheid en uw hulp sterk ervaren.
  Vandaag, Heilige Rita, kom ik hier dicht bij U om U te spreken over .... (vertel je probleem).
  Elke dag bid ik U hiervoor, misschien niet goed genoeg en met te weinig vertrouwen. Nochtans weet U, Heilige Rita, dat ik alleen maar God en U heb om daarover te praten. Heilige Rita, U bent steeds zo attentievol, vandaag vertrouw ik U al mijn zorgen toe. Laat me weer blij zijn en laat me niet los. Ik voel me soms zo alleen dat ik het wel zou kunnen opgeven.
  Heilige Rita, ik hou van U en ik hoop dat... (vertel je probleem).
  Amen 


  Tweede gebed (te bidden in nood)

  Heilige Rita,
  ik heb het toch zo moeilijk op dit ogenblik,
  ik raak er niet meer uit.
  Nu kom ik tot u, Heilige Rita, U zorgt toch zo bijzonder voor ons wanneer we niet weten waar naartoe.
  Zo dikwijls hebt u mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op U om hulp en troost te vinden.
  Maar wellicht heb ikzelf ook schuld aan mijn moeilijkheden.
  Ik heb ook mijn fouten en gebreken. Laat mij die inzien en help mij om ze te verbeteren.
  Dan mag ik zeker hopen dat U voor mij uw best zult doen, bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft.
  Heilige Rita, laat mij niet in de steek Help mij en troost mij.
  Bid voor ons.
  Amen


   


  Derde gebed (te bidden bij eenzaamheid)

  Heilige Rita,

  U weet wat lijden in eenzaamheid is.
  Ik ben ook zo alleen!
  Sta aan mijn zijde en wees mijn beschermvrouw bij al mijn zorgen.
  Schenk mij een goede gezondheid om mijn werk, soms zo eenzaam en alleen, dag na dag vol te houden.
  Hou mijn daden en gedachten zuiver.
  Laat me vriendelijk en onbaatzuchtig zijn Voor al mijn naasten.
  Spaar mij van alle lichamelijke gevaren en kwaadsprekerij.
  Als ziekte of een ongeval me treft, hoor dan mijn roepen aan.
  En als ik in de put zit of me hopeloos voel, schenk me dan uw steun.
  Heilige Rita, Ik ben zo alleen, maar ik voel geen vrees omdat ik uw nabijheid voel.
  Amen.


   


  Vierde gebed (te bidden bij werkloosheid)

  Heilige Rita,

  Ik zit zonder werk en verveel me soms de hele dag.
  De moed zinkt me dan in de schoenen.
  God, Onze Vader, heeft mij mogelijkheden gegeven om mensen te helpen, maar niemand vraagt mij iets te doen.
  Ik vraag U, Heilige Rita, dat ik werk mag vinden om zo weer zelf mijn eigen brood te kunnen verdienen en met talenten,
  die God mij gegeven heeft, anderen van dienst te kunnen zijn, zoals ook U uw hele leven lang anderen dienstbaar bent geweest.
  Amen.


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Rita 2.
  Noveen tot de Heilige Rita


  Dagelijkse inleiding van de noveen.


  Met diepe eerbied en liefde roep ik U aan, mijn Verlosser!
  Maak mijn geloof sterk en nederig, mijn hoop levend, mijn vertrouwen en mijn liefde krachtig,
  opdat ik in Uw genade en barmhartigheid leven mag,
  Gij die met uw Vader leven moogt tot in lengte van dagen.
  Belijd uw schuld, mijn ziel! En weersta uw verleider, zijn raad en zijn daad.
  Het doet mij leed, Heer, die zonder van mij, het doet mij leed tot in de grond van mijn hart.
  Ik smeek U daarom deemoedig, Gij die barmhartigheid zijt, mij de genade van Uw vergeving te willen schenken.
  Hoe zouden wij standhouden voor U, indien Gij ons zoudt oordelen naar onze verdiensten.
  Scheld ons daarom al onze schulden kwijt en zegen ons met het licht van Uw ogen.


  Eerste dag:

  Heilige Rita! Van kindsbeen af hebt gij uw leven lang de omgang met God opgezocht. Graag hebt gij de rots beklommen ver weg boven uw woning om er in alle stilte bij God te zijn. In uw stilte met God groeiden de gedachten die uw leven hebben geleid. Heilige Rita, help mij in deze opgejaagde tijd om weer de kracht van de stilte te vinden, om weer de stem van God te horen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Dagelijks slotgebed


  Heilige Rita! Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig. En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.


  Tweede dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! In mijn bidden denk ik bijna altijd eerst aan mij en aan mijn zorgen. Uw bidden was altijd eerst een lofprijzing en een erkenning van Gods wil. Gij hebt niet gezegd: “ik wik, ik zou willen”, maar “Wat wilt Gij, God, dat ik doen zal?” Geeft mij toch iets van uw gebedsgeest, om los te komen uit mijn kleine ik en onbevreesd Gods wil te laten geschieden. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Derde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! In uw hart werd gij ertoe gedreven uw hele leven op maagdelijke wijze aan God te wijden, maar God wilde dat gij eerst zoudt huwen om zo uw man en uw kinderen voor de eeuwigheid te winnen. Gij hebt u naar Gods wil geschikt en de opdracht van het huwelijk tot een goed einde gebracht. Heilige Rita, help mij door uw voorspraak, dat ik niet doe wat ik zo graag wil maar help mij Gods wil te doen, hoe zwaar die mij ook toeschijnt. Want “wie de wil van de Vader doet”, zo spreekt de Verlosser, “is het die Mij liefheeft”. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Vierde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Als kind, als vrouw en als kloosterzuster hebt gij in eenvoud en soberheid geleefd. Nooit hebt gij geklaagd maar het eenvoudige leven nog meer versoberd met vrijwillige versterving en ononderbroken offerbereidheid. ik sta verlegen vóór u, wanneer ik mijn gemakkelijk leven overschouw en wanneer ik zie hoe zwaar mij ieder offer valt. Heilige Rita! Bid voor mij bij God, opdat Hij mij de kracht zou geven mijn eigenzinnige verlangens om te buigen in een ware geest van liefde en vrede en zo deel te hebben aan uw leven. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Vijfde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Hoe geduldig waart gij in uw leven. Hoe hebt gij de opvliegendheid en de ongerechtigheid van uw man verdragen, dag na dag, jaar na jaar. Gij zijt daarbij niet moedeloos geworden, omdat uw liefde oprecht was. Heilige Rita! Hoe vlug verlies ik mijn geduld. Leer mij in al wat mij tegengaat en pijn doet juist te zijn en te doen. Zet mij op het spoor van een echte liefde. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Zesde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Gij waart deemoedig - gij had de moed om te dienen. Gij wist dat het waar is, wat Augustinus zei: “De hoogmoed maakt de goede werken kapot en doet ze verloren gaan”. Welke goede dingen heb ik al niet met mijn trots verdorven. Heilige Rita, bid voor mij om deemoed, zodat ik met de goede dingen die mij gegeven zijn alleen maar zal dienen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Zevende dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Uw leven was een leven van luisterbereidheid. In gehoorzaamheid zijt gij gehuwd, in de onberekenbaarheid van uw man hem blijven luisteren en ook uw kloosterleven was vol van gehoorzaamheid, die de geest is van Christus, want ook Hij is voor ons gehoorzaam geworden, gehoorzaam tot de dood, ja de dood van het kruis. Doe mij inzien en ervaren dat ik de vruchten van de verlossing zal smaken, wanneer ik gehoor geef en luisterbereid leef voor iemand. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Achtste dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Hoe hebt gij de gekruisigde liefgehad. hoe rijper uw overweging van Christus’ kruis werd, des te kleiner werd in uw ogen uw eigen kruis. Heilige Rita! Help mij mijn lijden zo te dragen dat ik door het kruis van Christus verder verlossing kan brengen aan alle mensen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Negende dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Zoals een bloem zich alleen ontvouwt, als zij zich naar de zon keert, zo ontbloeit uw leven als een geurige roos, omdat gij uw blik altijd gericht hebt op Jezus Christus. Aan zijn gloed heeft zich het vuur van de godsliefde in uw hart ontstoken. Bid voor mij, heilige Rita, opdat ik in een ware liefde tot iedere naaste steeds meer mezelf kan bieden als een vrije gave. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


   

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zonnelied van de Heilige Franciscus van Assisi.


  Een mooie tekst is die van het zonnelied van de Heilige Franciscus. De man was toen al bijna blind en verzwakt toen hij het schreef, zodat hij helaas zelf niet meer ten volle kon genieten van de pracht van de natuur, waar hij zoveel bewondering voor had. Niet alleen zijn grote liefde voor de natuur spreekt uit deze tekst, maar ook zijn onuitspreekbaar grote liefde voor God en Zijn hele schepping. 


  Allerhoogste, almachtige goede Heer,
  U zij de lof, de roem de eer en alle zegeningen.
  Aan U Allerhoogste komen ze toe en geen mens is waardig U te noemen.
  Wees geloofd, mijn Heer met al Uw schepselen
  speciaal heer broeder zon,
  die de dag is en ons door zichzelf verlicht.
  In zijn stralende schoonheid en grote glans is hij van U, allerhoogste, het symbool.
  Wees geloofd, mijn Heer door zuster maan, en de sterren.
  U deed haar aan de hemel staan
  klaar, kostbaar en charmant.
  Wees geloofd, mijn Heer door broeder wind en door de lucht en de wolken,
  het heldere en ieder ander weer waardoor elk schepsel zijn onderhoud vindt.
  Wees geloofd, mijn Heer door zuster water, die zo bruikbaar en deemoedig is,
  zo kostelijk en kuis.
  Wees geloofd, mijn Heer
  door broeder vuur die ons uw licht brengt in de nacht.
  Hij is zo lieflijk en vrolijk en onverzettelijk in zijn kracht.
  Wees geloofd, mijn Heer door onze zuster, moeder aarde,
  die ons draagt en voedt en allerlei gewassen groeien doet
  kleurrijke bloemen en gras.
  Wees geloofd, mijn Heer door hen die vergeven uit liefde tot U wat hun is aangedaan;
  die bij ziekte en verdrukking hun geduld niet verliezen.
  Zalig die ze in vrede doorstaan, want door U, allerhoogste, worden zij gekroond.
  Wees geloofd, mijn Heer door zuster dood die ons lichaam ontbindt.
  Geen mensenkind die haar ontloopt.
  Wee die zij tegenkomt met zonden beladen.
  Zalig zij die zij geborgen vindt in Uw heilige wil: de tweede dood zal hen niet deren.
  Lof en zegen mijn Heer. Breng Hem uw dank en hoge eer en diepe nederigheid.
  Amen.
   


  De Heilige Franciscus had een prachtig eigen gebed, zijn gebed voor de vrede. Ik heb twee versies gevonden.

  Eerste versie van het gebed om vrede van de Heilige Franciscus

  Heer,
  maak me tot een werktuig van uw vrede:
  Waar haat is, laat me liefde zaaien
  En vergeving waar onrecht wordt geleden.
  Laat me verenigen die in tweedracht leven;
  Aan wie weifelt vertrouwen geven,
  En hoop aan wie wanhoopt.
  Laat me licht brengen in duisternis
  En uw blijdschap aan de bedroefden.
  Geef, o goddelijke Meester:
  Dat ik liever troost dan getroost word,
  Liever min dan bemind word.
  Want het is door te geven
  Dat we ontvangen;
  Het is door te vergeven
  Dat we vergiffenis verkrijgen,
  En het is door de poorten van de dood
  Dat we ingaan tot het eeuwige leven.

   Photobucket

  Tweede versie van het gebed om vrede van de Heilige Franciscus

  Heer,
  maak mij tot instrument van uw vrede:
  dat ik,
  waar haat is, liefde breng;
  waar schuld is, vergeving;
  waar tweedracht is: eenheid;
  waar dwaling is: waarheid;
  waar twijfel is: geloof;
  waar wanhoop is: hoop;
  waar duister is: licht;
  waar narigheid is: blijheid.
  Geef, dat ik zoek
  niet zozeer getroost te wórden,
  als wel te troosten;
  niet zozeer begrepen te wórden,
  als wel te begrijpen;
  niet zozeer bemind te wórden,
  als wel te beminnen.
  Want wie geeft, ontvangt;
  wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;
  wie vergeeft, wordt vergeven;
  wie sterft, krijgt eeuwig leven.
  Amen.


   

  Categorie:Sint-Franciscus van Assisi
  16-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze engelbewaarders.
  Wie je nooit mag vergeten, zijn je onzichtbare vrienden die steeds bij je zijn: onze gidsen en beschermengelen. Bij alle problemen groot en klein, voor bescherming, voor inspiratie, ideeën, moed, kracht, steun, ondersteuning en voor hulp voor eender wat, staan je persoonlijke helpers altijd klaar! Vergeet hen niet op tijd te bedanken, ze doen zoveel meer voor je dan je zou kunnen vermoeden! Ik bedank mijn lieve vrienden elke dag. Ik heb hen nodig en bedank hen voor alle grote dingen, kleine dingen, zichtbare dingen en onzichtbare dingen die ze voor me doen. Ik bedank hen voor hun begeleiding en bescherming, voor al hun hulp, elke stap van mijn weg en elke ademtocht dat ze bij mij zijn. Een bedankje is snel gedaan! Twee kleine woordjes: dank u! Stuur dit niet alleen op tijd naar je onzichtbare vrienden maar ook naar je zichtbare naasten. Een bedankje doet veel deugd!

  Hieronder volgt een litanie voor de engelbewaarders en een litanie voor alle engelen
  Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
  aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
  bewaar, geleid en bestuur mij
  Amen  Litanie voor onze Heilige Engelbewaarders

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, koningin van de Engelen, bid voor ons.
  Engel des Hemels, die mijn bewaarder zijt,
  Engel des Hemels, die ik vereer als mijn vorst,
  Engel des Hemels, die mij liefderijke vermaningen geeft,
  Engel des Hemels, die voor mij een ijverige voogd zijt,
  Engel des Hemels, die in al mijn noodwendigheden voorziet,
  Engel des Hemels, die mij teder bemint,
  Engel des Hemels, die mijn vertrooster zijt,
  Engel des Hemels, die mij onderwijst in mijn plichten,
  Engel des Hemels, die mijn goede herder zijt,
  Engel des Hemels, die getuige zijt van al mijn goede werken,
  Engel des Hemels, die mij in alle voorvallen ter hulp komt,
  Engel des Hemels, die onophoudelijk over mij waakt,
  Engel des Hemels, die mij ondersteunt in al mijn ondernemingen,
  Engel des Hemels, die mijn voorspreker zijt,
  Engel des Hemels, die mij draagt op uw handen,
  Engel des Hemels, die mij leidt over al mijn wegen,
  Engel des Hemels, die mij stuurt in al mijn werken,
  Engel des Hemels, die mijn verdediging met ijver opneemt,
  Engel des Hemels, die mij met wijsheid onderricht,
  Engel des Hemels, die mij beveiligt tegen de gevaren,
  Engel des Hemels, die mij de waarheden der zaligheid leert,
  Engel des Hemels, die mijn duisternissen verjaagt en mijn geest verlicht,
  Engel des Hemels, die mij in het uur van de dood niet verlaten zult,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Bid voor ons, Heilige Engelbewaarders. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  Almachtige, eeuwige God, die door Uw wonderbare Voorzienigheid aan eenieder van ons een engel tot bijzondere bewaarder van ziel en lichaam gegeven hebt, maak, dat ik voor diegenen, die Gij mij in Uw barmhartigheid hebt geschonken, zoveel eerbied en liefde bezit, dat ik, beschermd door Uw genade en zijn bijstand, verdien U in het hemelse vaderland met al de zalige geesten te aanschouwen in de luister van Uw heerlijkheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
     Litanie voor alle Heiligen Engelen

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, Vader, Schepper van de engelen, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Heer van de engelen, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, Leven van de engelen, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, gelukzaligheid van alle engelen, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Koningin van alle engelen,
  Alle heilige koren van zalige Geesten,
  Heilige Serafijnen, Engelen van de liefde,
  Heilige Cherubijnen, Engelen van het Woord,
  Heilige Tronen, Engelen van het leven,
  Heilige Engelen der aanbidding,
  Heilige Heerschappijen,
  Heilige Krachten,
  Heilige Vorsten van de hemel,
  Heilige Machten,

  Heilige Aartsengel Michaël, bid voor ons. Overwinnaar van Lucifer,
  Engel van het geloof en de deemoed,
  Behoeder van het heilig Oliesel,
  Patroon van de stervenden, `
  Vorst van de hemelse legerscharen,
  Gids van de afgestorven zielen,
  Heilige Aartsengel Gabriël, Engel van de Menswording,
  Getrouwe bode Gods,
  Engel van de hoop en de vrede,
  Beschermheer van alle dienstknechten en dienstmaagden van God,
  Behoeder van het H. Doopsel,
  Patroon van de priesters,
  Heilige Aartsengel Rafaël, Engel van de goddelijke liefde,
  Bedwinger van de boze vijand,
  Helper in grote nood,
  Engel van de smart en de genezing,
  Patroon van de artsen, de zwervers en de reizigers,
  Grote heilige Aartsengelen,
  Engelen van de dienst voor Gods troon,
  Engelen van de dienst aan ons mensen,
  Heilige Engelbewaarders,
  Helpers in onze noden,
  Licht in onze duisternis, Houvast in alle gevaren,
  Manende stemmen in ons geweten,
  Voorsprekers voor Gods troon,
  Schild tot afweer van de boze vijand,
  Onze vaste begeleiders,
  Onze veiligste leiders,
  onze trouwste vrienden,
  Onze verstandige raadgevers,
  Onze voorbeelden in vliegensvlugge gehoorzaamheid,
  Troosters in verlatenheid,
  Spiegels van deemoed en zuiverheid,
  Engelen van onze gezinnen,
  Engelen van onze priesters en zielzorgers,
  Engelen van onze kinderen,
  Engelen van onze geboortestreek en ons vaderland,
  Engelen van de heilige Kerk,
  Alle heilige Engelen,

  In dit leven staat ons bij! Bij onze dood staat ons bij! in de hemel zullen wij u daarvoor danken!

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. Heer, ontferm U over ons.

  Om uwentwil heeft God Zijn Engelen bevolen,
  Dat zij u zouden behouden op al uw wegen.

  Laat ons bidden,
  Almachtige God, verleen ons de hulp van Uw hemelse legerscharen, opdat wij door hen bewaard blijven voor de vreselijke aanvallen van de boze vijand en wij door het kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus en de voorspraak van de allerheiligste en onbevlekte Maagd Maria uit elke nood verlost, U weer in vrede dienen kunnen.
  Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest als God leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

   

  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Michaël en voor bescherming.
  Hieronder volgen vier bijzondere gebeden voor bescherming.
  Het eerste is een gebed voor de Heilige Aartsengel Michaël, de aanvoerder van het Hemelse leger, en het tweede een litanie voor hem. Ook hem ben ik heel dankbaar voor alles wat hij al voor mij en mijn naaste betekent heeft, net zoals alle heiligen die op deze website vernoemd worden. De Heilige Aartsengel Michael is een bijzondere vriend geworden voor mij. Elke dag bid ik zijn litanie voor bescherming maar ook uit dank.
  Het derde gebed is een fantastisch en een krachtig gebed voor bescherming tegen boze machten en het vierde gebed is iets speciaals. Het is voor het verjagen van boze geesten en kwade invloeden.  Heilige Aartsengel Michaël,

  Verdedig ons in de strijd en wees onze beschermer tegen de aanvallen en de listen van de duivel.
  Wij smeken U, dat God zijn heerschappij uitoefent over hem.
  En gij, Prins van de Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten,
  die over de wereld rondsluipen voor het verderf van de zielen,
  terug in de hel door de Goddelijke macht die U is toevertrouwd.
  Amen
   


  Litanie voor de Heilige Michael

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, Koningin der engelen, bid voor ons.
  Heilige Aartsengel Michaël,
  Heilige Michaël, roemrijke vorst,
  Heilige Michaël, sterk in de strijd,
  Heilige Michaël, overwinnaar van satan,
  Heilige Michaël, schrik der duivelen,
  Heilige Michaël, vorst van het hemels heir,
  Heilige Michaël, heraut van Gods glorie,
  Heilige Michaël, vreugd der engelen,
  Heilige Michaël, vereerd door de uitverkorenen,
  Heilige Michaël, die de Allerhoogste onze gebeden aanbiedt,
  Heilige Michaël, verdediger der rechtvaardigen,
  Heilige Michaël, bode van God,
  Heilige Michaël, wiens voorspraak ten hemel leidt,
  Heilige Michaël, steun van Gods volk,
  Heilige Michaël, bewaker en patroon van de H. Kerk,
  Heilige Michaël, weldoener der volkeren die u vereren,
  Heilige Michaël, vaandeldrager van het heil,
  Heilige Michaël, engel van de vrede,
  Heilige Michaël, begeleider der zielen in het eeuwige Licht,
  Heilige Michaël, opperhoofd van het paradijs,
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, H. Aartsengel Michaël. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden, Almachtige en eeuwige God, die de H. Michaël hebt aangesteld als bewaker van de H. Kerk en opperhoofd van het Paradijs, verleen genadig door zijn voorspraak: aan de H. Kerk voorspoed en vrede, aan ons Uw genade in dit leven en de glorie in de eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
  Gebed om bevrijding van boze machten.

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heer, ik komt tot U met de bede, mij van alle schuld te bevrijden, want ik ben een zwak mens. Gij zijt gekomen om zondaars te roepen en zieken te genezen. Zo hoop ook ik op uw erbarmen en smeek U met aandrang, mij van alle kwaad te bevrijden, van alle kwalen naar lichaam en ziel, van alle schade aan have en goed, van mijn depressies en agressies, van mijn tekort aan vertrouwen en liefde, van mijn hoogmoed en trots, mijn angsten en verkeerde bindingen. Boze machten bedreigen mij; Gij echter zult dat niet toelaten, maar ze terugdringen in de afgrond, waar ze geen schade meer kunnen berokkenen.
  Onze Vader...
  Heilige Aartsengel Michael, gij vorst van de hemelse legerscharen, kom mij ter hulp en strijd met uw engelen tegen de machten van de duisternis en hun aardse helpers. Bid de God van vrede, satans macht te vernielen; dat hij de mensen en de kerk niet meer kan schaden. Stort de krachten van de duisternis met goddelijke kracht in de hel terug. Heilige Maria, Moeder Gods, Koningin van de hemel, Gij hebt van God de macht en de zending gekregen, de kop van de slang te verpletteren. Ik smeek U nederig en vol vertrouwen: zend uw legioenen, opdat zij op uw bevel de helse geesten bestrijden en onschadelijk maken.
  Wees gegroet, Maria....
  In de naam van de Drieëne God, door de voorspraak van de Onbevlekte Maagd en Moeder Maria, de heilige Aartsengel Michaël, de heiligen Petrus en Paulus, de heilige Benedictus, de heilige Hildegardis en alle heiligen, zullen alle demonische machten gebonden en verstoten zijn. Ze zullen geen schade meer kunnen toebrengen, noch aan mij noch aan mijn medemensen. Ook zullen demonische verwensingen en aanvallen van elke soort onwerkzaam zijn en zich in zegen voor mezelf en mijn medemensen veranderen. Ik bid ook voor mijn vijanden en voor diegenene die zich tot handlangers van de duivel gemaakt hebben: vergeef hun schuld, breng hen tot inzicht en bekering, onttrek hen aan de listen van satan. Jezus, ik bid U, mij nu in uw kostbaar bloed te dopen, mij van alle kwaad te reinigen en mij voor toekomstige aanvallen van de duivel te beschermen. Verzegel mij en de mijnen. Sterk mijn geloof, genees mijn wonden en maak mij tot werktuig van uw liefde. Dank U, dat Gij er zijt en dat Gij mij tot U trekt. Dank U voor uw vriendschap.
  Amen

  Dit is een gebed met gebruik van wijwater dat je kan doen voor jezelf of voor andere mensen die op een afstand van jou zijn voor bescherming en het afweren van boze geesten, van het kwade of kwalijke invloeden in een tijd van zware bekoringen, van grote schrik en verwarring, bij vlagen van angsten en wanhoop, voor het nemen van gewichtige beslissingen en het doen van belangrijke zaken, tegen vijandig gezinde mensen, voor het verbreken van slechte energieën die je gestuurd worden door mensen met kwade gedachten over jou en je slechte dingen toewensen, en bijzonder bij het zieken-en sterfbed.
  Als je het gebed voor jezelf doet, hoef je niet te lezen wat er tussen haakjes staat. Wat tussen haakjes staat is voor wanneer je het gebed bidt voor anderen die op een afstand zijn.
  Natuurlijk de aanwijzingen tussen haakjes wanneer je een kruisteken met wijwater moet maken, moet je sowieso altijd doen bij dit gebed om het kracht bij te zetten.
  Dit gebed wordt al heel erg lang gebruikt om het afweren van het kwade.

  Gebed voor het afweren van het kwade.

  In de naam van Jezus en Maria, beveel ik jullie, boze geesten, verlaat ons (of hen) en deze (of die) plaats en waagt het niet terug te komen en ons (of hen) kwaad te doen en te verleiden. Jezus Maria (zeg deze zin drie kaar achter elkaar)

  Heilige Michael, strijd voor ons! Heilige Engelbewaarders, bevrijd ons van alle valstrikken en van de boze vijand.

  De zegen des vaders (maak hier een kruisteken met wijwater), de liefde des zoons (maak een kruisteken met wijwater) en de kracht des Heiligen Geestes (maak een kruisteken met wijwater), de moederlijke hulp van de Koningin des Hemels, de bijstand van Heilige Engelen en de voorspraak van alle heiligen zij met ons (of hen) en geleide ons (of hen) overal en altijd.
  Amen.


   

  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Antonius.
  De Heilige Rita en de Heilige Antonius zijn beide heiligen die al veel mirakelen verricht hebben. Ze worden beide heiligen genoemd die niemand in de steek laten die in hun nood tot hen bidt. De Heilige Antonius is vooral bekend als de vinder van verloren voorwerpen. Zo is het versje 'Antonius, beste vriend, zorg dat ik ... weer vind." wanneer iemand iets aan het zoeken is en niet meteen vindt. Maar de Heilige Antonius is zoveel meer dan dat! Hij wordt niet voor niets de grote vriend van ons allen genoemd. Hij wordt vereerd op dinsdag, omdat hij op een dinsdag is overleden. Over hem zijn veel wonderbaarlijke verhalen bekend en vele wonderen. Hieronder volgt een noveen voor de Heilige Antonius, een litanie en als laatste een bijzonder mooi gebed waarvan wordt gezegd dat het voor de Heilige Antonius onweerstaanbaar is.
  NOVEEN VOOR DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA


  Eerste dag (1ste dinsdag):

  Miraculeus responsorie

  Indien gij wonderen zoekt: de dood, de dwaling, de rampspoed, de duivel, de melaatsheid vluchten, de zieken staan gezond op.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, dat zij het getuigen die het ondervinden, dat de Paduanen het verhalen.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  Bid voor ons, gelukzalige Antonius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden, O God, dat de godvruchtige gedachtenis van uw Belijder en Kerkleraar, de gelukzalige Antonius, uw Kerk verheuge, opdat zij steeds door de geestelijke hulp versterkt worde en verdiene de eeuwige vreugde te genieten. Door Christus onze Heer. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Roemrijke heilige Antonius, die vanaf uw tederste jeugd onder Maria’s bescherming hebt geleefd, en door de macht van het kruisteken de helse bekoorder op de vlucht hebt gedreven: verkrijg ons een tedere godsvrucht tot de allerheiligste Moeder van de Heer en de sterkte om over al de aanvallen van de helse vijand te zegepralen. Amen


  Tweede dag (2de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grote en machtige heilige Antonius, die om aan de gevaren van de wereld te ontsnappen, niet geaarzeld hebt alle rijkdommen en genoegens van het leven te versmaden, en vroegtijdig u geheel aan God hebt gegeven door de heilige kloostergeloften: maak dat wij, uw voorbeelden indachtig, met heilige vrees de gelegenheden van zonde vluchten. Amen.
   

  Derde dag (3de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Liefdevolle heilige Antonius, die brandend van verlangen naar de marteldood, het arme kleed van St. Franciscus hebt willen dragen, en naar de missielanden vertrokken zijt; leer ons door uw voorbeelden en gebeden uit liefde tot Jezus alle lijden verduren, en ons toeleggen op boete en versterving. Amen.


  Vierde dag (4de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: O goede heilige Antonius, die uit geest van ootmoedigheid getracht hebt om u heel en gans voor de ogen van de mensen te verbergen tot het uur dat God u deed kennen als ‘n wonder van wetenschap en deugd: maak ons steeds indachtig dat om in het rijk der hemelen te komen, wij ook naar ons best vermogen de lieve deugd van ootmoedigheid moeten beoefenen. Amen.


  Vijfde dag (5de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Heldhaftige heilige Antonius, die door God uitverkoren om zijn wetten en geboden aan de mensen te gaan verkondigen, de gave ontving van wonderen te verrichten en de versteende harten tot inkeer te brengen: bid voor ons de goede Meester, opdat ook wij onze zonden bewenen en ons met ijver op de deugd toeleggen. Amen.


  Zesde dag (6de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Engelachtige heilige Antonius, die dank zij de zuiverheid van uw hart reeds op aarde het geluk hebt mogen smaken van het Kindje Jezus te aanschouwen en in uw armen te drukken: verkrijg ons de genade wat zondig is, om alzo in de H. Communie de Goddelijke Meester met de vereiste gesteltenissen te ontvangen. Amen.


  Zevende dag (7de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grote en machtige heilige Antonius, die om de ketters te beschamen, de waarachtige tegenwoordigheid van O. H. Jezus Christus in ‘t Allerheiligste Sacrament hebt bewezen met ‘n redeloos dier in aanbidding voor Hem te doen neerknielen: ontsteek ook in onze harten een diepe eerbied en een vurige liefde voor de God onzer Altaren. Amen.


  Achtste dag (8ste dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grootmoedige heilige Antonius, die, wanneer de mensen weigerden uw woord te aanhoren, u tot de vissen der zee gericht en ze uitgenodigd hebt op God te loven en te danken: o bekom door uw machtig gebed, dat wij ons immer dankbaar tonen voor Gods weldaden, en die dankbaarheid bewijzen door een oprecht christelijk leven. Amen.


  Negende dag (9de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Uitverkoren Voorspreker, heilige Antonius, die zowel in uw leven als na uw dood zo onzeggelijk vele mirakelen hebt uitgewerkt, zodat uw naam heel de wereld door bekend is als die van een ware volksvriend en weldoener van ‘t mensdom: o, weiger ons de weldaad niet, die wij van uw goedheid tijdens deze noveen hebben afgesmeekt, maar aanhoor welwillend ons
  nederig gebed en verhoor het. Amen. 

  LITANIE VAN DE H. ANTONIUS VAN PADUA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, hemelse beschermster van de H. Antonius, bid voor ons.
  Heilige Franciscus, vader en bestuurder van de H. Antonius,
  Heilige Antonius van Padua,
  Heilige Antonius, verheerlijker van Portugal, uw vaderland,
  Heilige Antonius, beschermer en luister van Padua,
  Heilige Antonius, apostel van Frankrijk,
  Heilige Antonius, licht van Italië en Spanje,
  Heilige Antonius, blinkende ster van de Serafijnse Orde,
  Heilige Antonius, liefde der volkeren,
  Heilige Antonius, navolger van de Heilige Franciscus,
  Heilige Antonius, getrouwe onderhouder van diens regel,
  Heilige Antonius, wonder van boetvaardigheid,
  Heilige Antonius, minnaar van het kruis,
  Heilige Antonius, overwinnaar van de kwade lusten,
  Heilige Antonius, spiegel van zuiverheid, gehoorzaamheid en armoede,
  Heilige Antonius, verkondiger van het Heilig Evangelie,
  Heilige Antonius, orakel van de Heilige Geest,
  Heilige Antonius, bazuin van de Allerhoogste,
  Heilige Antonius, ijveraar voor de waarheid en de liefde,
  Heilige Antonius, schrik van de hel,
  Heilige Antonius, volmaakt voorbeeld,
  Heilige Antonius, toonbeeld van een apostolisch leven,
  Heilige Antonius, doorgronder van de gewetens,
  Heilige Antonius, onderrichter van de onwetenden,
  Heilige Antonius, trooster van de bedrukten,
  Heilige Antonius, beschermer van de onschuld,
  Heilige Antonius, vat van heiligheid,
  Heilige Antonius, machtig in woorden en werken,
  Heilige Antonius, verdediger van Jezus’ tegenwoordigheid in het Heilige Sakrament,
  Heilige Antonius, vereerd met de verschijning van het Kindje Jezus,
  Heilige Antonius, vurige bewerker van de zaligheid der zielen,
  Heilige Antonius, voorzegger van toekomende dingen,
  Heilige Antonius, die doden hebt doen opstaan,
  Heilige Antonius, wonderbare mirakeldoener,
  Heilige Antonius, wiens bescherming zij, die u aanroepen, gevoelen,
  Heilige Antonius, machtige patroon in verloren zaken,
  Heilige Antonius, roem van de minderbroeders,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Antonius, roemrijke verkondiger van het geloof.
  Opdat wij onder uw bescherming, tot het geluk van het eeuwig leven komen.

  Laat ons bidden,
  Heer, wij bidden U, geef ons bij U als voorspreker de Heilige Antonius, uw belijder, wiens deugden, mirakels en wonderen, hun verdiensten, luister en roem van U ontvangen hebben.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  ONWEERSTAANBAAR GEBED TOT DE HEILIGE ANTONIUS

  Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,
  trooster van allen die bedroefd zijn,
  tot U bid ik om uitkomst,
  omdat U zo machtig bent bij God.
  U was een voorbeeld van oprecht geloof,
  van naastenliefde en nederigheid.
  Stommen hebt U doen spreken,
  doven doen horen,
  blinden doen zien,
  verlamden doen lopen,
  en die bijna dood waren doen herleven.
  Bedroefden hebt U getroost,
  moedelozen opgebeurd,
  verloren zaken hebt U weer doen vinden.
  Heilige Antonius,
  onze dag kan zo verdrietig zijn,
  onze ziekte zo pijnlijk,
  onze zorg zo groot,
  onze onrust zo verwarrend.
  Help ons dan,
  wees voor ons een vriend en een voorspreker bij God.
  Als Gij ons verhoort,
  zullen wij gelukkig zijn en samen met U God verheerlijken en danken.
  Amen.

  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Franciscus van Assisi
  De Heilige Rita en de Heilige Franciscus zijn beide afkomstig uit de provincie Umbrië in Italië. Umbrië is naast de provincie Toscane gelegen. Cascia en Assisi liggen niet zo heel erg ver uit elkaar.

  De Heilige Franciscus is een heel bijzondere heilige. Zijn leven is  moeilijk te vatten in woorden. In welke nederigheid en grote boetvaardigheid hij geleefd heeft, is erg bewonderenswaardig. Hij is bekend als de heilige die tegen de dieren sprak en in grote harmonie met hen en de natuur leefde. Maar de Heilige Franciscus is zoveel meer. Net als de Heilige Rita, leefde de Heilige Franciscus in een grote liefde tot Jezus en een groot ontzag voor diens lijden. In zijn grote devotie trachtte Sint Franciscus Jezus zoveel mogelijk na te volgen. Hij is de beschermer van de armen, helper van de zwakken en de verzwakten en genezer van de zieken. Hij is ook de helper van de dieren en van de natuur. Een lieve, begripvolle en een erg meelevende man. Op het einde van zijn leven ontving de Heilige Franciscus de vijf kruiswonden.
  Ik heb hier een mooie noveen ter ere van hem. Terwijl je de noveen leest, leer je meer bij over het leven van de Heilige Franciscus en over wie hij was. Gedurende het noveen krijg je dag na dag na het gebed een dieper ontzag. Een uitzonderlijke persoon, zo iemand kom je niet gauw tegen in je leven.
  Na het noveen staat er nog een litanie voor hem.  Ik wil de Heilige Franciscus danken voor de grote hulp die ik reeds van hem mocht ontvangen. Dank dat hij mijn smeekbede wou verhoren. Dank voor de verkregen gunst die ik nooit zal vergeten.

  De afbeelding die je hier ziet, zou een echte afbeelding zijn van de Heilige Franciscus. Het zou ook de enige zijn die het gezicht van deze wonderbare heilige laat zien.
  NOVEEN TER ERE VAN DE HEILIGE FRANCISCUS


  Eerste dag: Ootmoedigheid van de Heilige Franciscus.

  Groot en verheven was de Heilige Franciscus, in de ogen van diegenen die de getuigen van zijn uitstekende deugden waren, doch in zijn eigen ogen was de Serafijnse Vader steeds klein en nederig. Hij aanzag zich zelve als de grootste zondaar der aarde. Vijand van de lof en de hoogachting van de mensen, trachtte hij de goede gevoelens, die men van hem had, te verdoven; en te dien einde veropenbaarde hij zelfs zijn gebreken. Dikwijls liet hij zich onverdiende harde berispingen en verwijten toesturen, welke hij met nederigheid en dankbaarheid aanhoorde, bekennende dat hij zulks verdiende. Hij was verheugd wanneer hij aan anderen mocht gehoorzamen, en ofschoon hij de stichter en de overste zijner Orde was, liet hij het bestuur ervan aan anderen over, zeggende dat hij aan de jongste broeder, even gaarne als aan de meest bejaarde, gehoorzaamde. De Heilige Kerk, die best over de deugden der Heiligen kan oordelen, past hem bij uitmuntendheid de naam toe van Ootmoedige. Tot beloning van zijn ootmoedigheid krijg hij in de hemel een der hoogste
  plaatsen, waaruit de weerspannige Engelen om hun hovaardigheid zijn verdreven geweest.

  Gebed: O mijn goddelijke Zaligmaker, het was naar uw voorbeeld dat de Heilige Franciscus de deugd van ootmoedigheid leerde uitoefenen. Met reuzenschreden bewandelde hij de weg der deugd; en ik, overlast van zonden, laat mij beheersen door de hoogmoed van mijn hart! Help mij toch door uw gratie, o mijn God, opdat ik mij voortaan moge vernederen gelijk het behoort, en opdat ik mij door de geest van hovaardij niet meer laat misleiden! Verleen mij, o dierbare Verlosser, dat ik, naar het voorbeeld van de Heilige Vader Franciscus, altijd uw voetstappen getrouw navolg en uw kruis met liefde omhels.

  Driemaal Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader. Men bidt ze elke dag na het gebed.


  Tweede dag: Armoede van de Heilige Franciscus.

  De vrijwillige armoede, die Christus ons in zijn Evangelische raden voorstelt, is de deugd waarvoor de Heilige Franciscus een bijzondere genegenheid gevoelde. Door zijn vader gepraamd om afstand te doen van zijn erfgoederen, verliet hij alles wat hij bezat. Hij aanzag de geest van armoede als een onwaardeerbare schat, welke hij door zijn vurigste gebeden en tranen van God afsmeekte. Te Rome zijnde, nam hij zijn toevlucht tot de Heiligen Petrus en Paulus, om door hun voorspraak de kostelijke gave van armoede te verkrijgen; zijn gebed werd verhoord, en de heilige Prinsen der Apostelen, wier voorspraak hij aldus had verzocht, brachten hem de verzekering dat de gratie, waar hij zo vurig naar verlangde, hem was toegestaan. Hij noemde de armoede zijn zuster, zijn moeder, zijn bruid, zijn koningin; en nooit sprak hij ervan zonder diep ontroerd te zijn. Hij klaagde omdat de mensen haar zo verstoten hadden en deed al wat hij kon om haar in achting te brengen en om haar te doen beminnen. Nooit zag men iemand, in het najagen van de rijkdommen, zo grote ijver in spannen als de Heilige Franciscus het deed om de armoede te zoeken uit liefde tot God.

  Gebed: O mijn Jezus, wie dan zou niet bewogen zijn bij het aanschouwen van de overgrote armoede welke Gij met uw heilige Moeder, uit liefde tot ons, hebt onderstaan! Het was deze gedachte die de Heilige Franciscus bijzonder bezig hield, en zo dikwijls zijn tranen deed uitbarsten. Van zohaast de Serafijnse Vader de waarde kende van een deugd welke Gij zo hoog hebt geschat, en aan welke Gij zo schone voorrechten verleent, aanstonds omhelsde hij die met zo grote vurigheid, dat hij nimmermeer zonder haar in rust kon leven. Ach mijn God, maakt dat ik mij ook door deze gewichtige beweegreden laat overhalen, om voortaan aan alle ongeregelde genegenheden tot de aardse goederen te verzaken opdat ik, gelijk de Heilige Franciscus, met waarheid moge uitroepen: Mijn God en mijn al!

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Derde dag: Boetvaardigheid van de Heilige Franciscus.

  Een der gelukzalige medegezellen van de Heilige Franciscus verklaarde, dat indien deze Heilige Ordestichter een kloekere lichaamsgesteltenis had genoten, bekwaam om meer te lijden, hem niemand in de wereld zou overtroffen hebben in de strengheid van zijn versto
  rvene en boetvaardige levenswijze. Onmiddellijk na zijn bekering, begon hij op zo menigvuldige dagen van het jaar te vasten dat een vastendag, om zo te zeggen, op de andere volgde, bij zo verre, dat hij zich aldus tot een schier onophoudelijke vast verplichtte. Zijn spijs bestond meest in een weinig groensel met koud water, en niet zelden met as erbij, toebereid. Indien het gebeurde dat hij door zijn ziekelijke toestand gedwongen was vlees te eten, deed hij daarover, zohaast hij genezen was, een harde boetvaardigheid, door het verdubbelen van zijn gewoonlijke strengheden. De harenboetklederen, de geselkoorden, de in het waken doorgebrachte nachten, de tranen, dit alles was hetgene waarin hij het meest genoegen schepte.

  Gebed: O mijn zoete, Zaligmaker! Hoe groot is het verschil tussen mijn handelswijze en deze van de Heilige Franciscus! Zijn leven was zuiver en evenwel behandelde hij zich zelve met grote strengheid; en ik, ellendige die ik ben, ik die zo vele zonden bedreven heb, ik zoek alles uit wat mij het meest kan vleien, en de enkele naam van boetvaardigheid doet mij reeds sidderen en beven. O mijn God, dat het voorbeeld van uw leven, welk om zo te zeggen een gedurig lijden was, mij uit mijn gevaarvolle slaap trekt, en mij aanmoedigt om liever duizendmaal te sterven dan U nog te vergrammen door het voldoen van mijn slechte zinnelijkheden! Ziedaar het voornemen dat ik wi
  l ten uitvoer brengen, want het ware ongehoord dat een lidmaat zich in wellusten zoude baden, terwijl het hoofd met doornen doorsteken en gekroond is.

  Driemaal Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader. Men bidt ze elke dag na het gebed.


  Vierde dag: Verduldigheid van de Heilige Franciscus.

  Toen de gekruisigde Jezus voor de eerste maal aan de Heilige Franciscus verscheen, hoorde deze Heilige de volgende woorden uit de mond van de Zaligmaker: Indien iemand mijn volgeling wil wezen, hij verloochent zichzelf, en neemt zijn kruis op, en volgt mij. De Heilige Franciscus gehoorzaamde aanstonds, en omhelsde het kruis met een heldhaftige verduldigheid, welke zo dikwijls ter proef werd gesteld op de weg der hoge volmaaktheid die hij was ingegaan. Hij werd als een zinneloze uitgescholden, men dreef met hem openlijk de spot; men overlaadde hem met scheldwoorden en beschimpingen, en zelfs men veroorloofde zich stenen en modder op hem te werpen; maar de Heilige en verduldige Franciscus deed alsof hij dit alles niet opmerkte. Met dezelfde kloekmoedigheid onderstond hij de kwade behandelingen welke hij van zijn vader, van de baanstropers, vande Sarrazijnen, en zelfs van de duivels te lijden had. Talrijke ziekten kw
  amen hem overvallen, onzeggelijke smarten werden hem overgezonden, en op het einde van zijn levensloop was hij door het lijden zodanig uitgeput, dat hij meer aan een dood geraamte dan aan een levende mens geleek; doch evenwel onder stond hij al deze pijnlijkheden met blijdschap, en aanzag die als geschenken, hem door de Hemel toegezonden. Hij dronk de kelk der bitterheden zo gaarne, dat zijn religieuzen hem daarin niet genoeg konden bewonderen; zij zagen in hem een nieuwe Job wiens zielskrachten steeds vermeerderden naarmate zijn lichaamskrachten verminderden.

  Gebed: O mijn Zaligmaker, wanneer zal ik verduldigheid en moed genoeg hebben om de pijnen en de smarten te onderstaan met dezelfde vreugd waarmede ik de aangenaamheden en de vertroostingen ontvang! Het overdenken van Uw Heilig Lijden is het middel om alles wat Uw Goddelijke wil mij overzendt met liefde te aanvaarden. Maar uit mijn eigen zelve ben ik zo krank; zonder de gaven van de Heilige Geest is het mij onmogelijk U kloekmoedig in het lijden na te volgen; o mijn God, ik kom U deze grote gaven met een ootmoedig hart afsmeken. Ik heb het vast betrouwen dat gij mijn gebed
  verhoren zult, en van dit ogenblik af wil ik U bedanken voor al de beproevingen en kwellingen die gij U gewaardigen zult mij over te zenden. Helaas! Al zondt gij mij honderdmaal meer pijnen over, nog zouden zij niet groot genoeg zijn in evenredigheid met de straffen die ik om mijn zonden verdiend heb. Ik zal mij voortaan gelukkig achten, wanneer ik in uw lijden zal mogen deel nemen, en uw kruis mogen dragen.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Vijfde dag: Liefde van de Heilige Franciscus tot God.

  Zodanig was de Heilige Franciscus door het vuur van de Goddelijke liefde ontstoken, dat hij veeleer een Serafijn dan een mens scheen te wezen, daarom is het, dat men hem de titel der Se
  rafijnse Vader toepast. Nog zeer jong zijnde nam hij het edele besluit van nimmer iet te weigeren wat men hem om Gods liefde zou vragen. Het was deze liefde die hem opwekte wanneer hij, in de tegenwoordigheid van de Bisschop van Assisië, volle afstand deed van al zijn goederen, om voortaan alleen voor de hemel te leven. Het was ook dezelfde liefde die hem tot driemaal toe naar de ongelovige landen deed gaan, met de gedachte van aldaar voor Gods glorie zijn bloed te vergieten. Het was nog deze liefde die de oorsprong was van alles wat de Heilige Franciscus voor de zaligheid van zijn naasten ondernam. Hij geloofde dat het hem niet mogelijk was God wel te dienen, indien hij niet al deed wat hij kon tot de zaligheid van de zielen welke door het bloed van Christus zijn afgekocht. Zo ver ging het, dat de Heilige Franciscus maar van liefde Gods moest horen spreken om aanstonds, als door een hemels vuur, ontvlamd te worden; vandaar kwam het, dat hij zo dikwijls, buiten zich zelve vervoerd, in een diepe mijmering en in langdurige geestverrukkingen verslonden was. Eindelijk volgens hetgeen de Heilige Franciscus de Sales ons getuigt, is het de hevigheid van het goddelijk liefdevuur die de roemvolle oorzaak van de dood van de Serafijnse Aartsvader geweest is.

  Gebed: O mijn God! Met recht mocht de Serafijnse leraar Bonaventura zeggen, dat de Heilige Franciscus, even als een gloeiende kool, door het vuur der liefde gans doordrongen was. Welke schande is het voor mij! De schepselen waren voor de Heilige Franciscus zo vele middelen om zijn geest tot de hemel te verheffen en zijn liefde aan te vuren; terwijl diezelfde schepselen voor mij een beletsel zijn om God wel te dienen, en zelfs gelegenheden om tegen de oneindige majesteit Gods te zondigen? O genadige Heer, schenk mij vergiffenis en verleen mij een vonkje van dit liefdevuur welk in het hart van uw Heilige dienaar Franciscus zo hevig blaakte, opdat ik naar zijn voorbeeld niets zo zeer ter harte neem al mij geheel aan de glorie van uw heilige naam toe te wijden.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Zesde dag: Liefde van de Heilige Franciscus tot zijn evennaaste.

  Was het mogelijk geweest het hart van de Heilige Franciscus te doorgronden, men zou er de liefde tot God wonder verenigd met de liefde tot de evenmens in ontdekt hebben. In zijn jonkheid deed hij eens zijn klederen af om die aan een arme soldaat te geven. Nog in andere omstandigheden zag men hem zijn klederen ontnaaien of in stukken snijden om er een deel van aan de armen te schenken. Het verzorgen van de melaatse
  n was van zijn aangenaamste bezigheden. De ellenden, waarmede hij zijn medemensen overdekt zag, deden hem denken aan de pijnen en noodwendigheden welke Christus voor ons geleden heeft. Nooit kon hij een noodlijdende mens aanzien zonder aanstonds tot innig medelijden bewogen te zijn. Doch het was niet alleen de lichamelijke vertroosting, maar wel bijzonder de zaligheid der zielen, die het voorwerp van zijn liefdadige zorgen uitmaakt. Hij zou de ganse wereld willen bekeerd, en tot de wegen der rechtvaardigheid gebracht hebben. Te dien einde spaarde hij nog moeite noch tranen, en niet tevreden van zijn leerlingen daaraan te doen werken, wilde hij nog zelf in persoon de zaligheid van zijn naaste bezorgen; hij doorliep de provinciën en de koninkrijken; en de wijngaard van de Heer door zijn zweet besproeid, bracht wonderbare vruchten voort. Getuige hiervan is onder andere zijn wereldlijke Derde-Orde.

  Laat ons bidden
  O mijn Jezus, ik ben U oneindig dankbaar voor al het goed welk de liefde van de Heilige Franciscus op deze wereld heeft uitgewerkt. Ach, hoeveel blijf ik ten achteren bij deze voortreffelijke voorbeelden van christelijke menslievendheid. Hoe dikwijls doet mijn eigenliefde mij de plichten jegens mijn evenmens verzuimen. O Heer, het is mij een groot leed om met zoveel hardheid mijn naaste behandeld te hebben. Voortaan zal ik eenieder van mijn broeders zo grote achting toedragen als ik voor mijn eigen zelve heb. Ik weet dat de zonden het grootste ongeluk is dat aan het mensdom kon overkomen; welnu mijn
  God, beproef en straf mij zoveel het U behaagt, maar weiger toch niet het gebed te aanhoren waardoor ik U ootmoedig smeek van mijn evenmens zuiver te bewaren. Het is immers redelijk dat men de zaligheid der zielen boven al andere dingen schatte, dewijl gij daartoe uw zo kostelijk leven hebt ten beste gegeven.

  3 maal onzevader, weesgegroet, glorzie zij de Vader


  Zevende dag: Godvruchtigheid van de Heilige Franciscus tot God tot de mysteriën van Christus

  De vurige liefde die de Heilige Franciscus de smaak van de aardse goederen ontnomen had, boezemde hem ook de verhevenste gevoelens in voor alles wat de goddelijke zaken aanging. Hij vierde de voornaamste feestdagen door een langdurige vasten, welke hij doorbracht niet alleen in het derven van spijzen, maar nog in vurige meditatiën en andere godvruchtige oefeningen. Groot was vooral zijn godsvrucht tot het mysterie der menswording van Christus; en eens zag men hem met zoveel tederheid en nadruk dit mysterie vereren, dat er iedereen, buitengewoon door bewogen werd. De Zaligmaker, om zijn dienaar te belonen, verscheen hem onder de gedaante v
  an een kind, welk lag in een krib die de Heilige Franciscus gemaakt had. Het lijden van de Zaligmaker was ook het voornaamste voorwerp der overwegingen van de Serafijnse Vader, en dikwijls stortte hij daarbij zeer bittere tranen. Dit lijden was zijn spiegel, zijn boek, en de gewoonlijke stof van zijn redevoeringen. Men moest hem maar tot de Heilige Tafel zien naderen om tot godvruchtigheid opgewekt te worden; want de onuitsprekelijke zoetheden welke hij te dezer gelegenheid smaakte, vervoerden hen alsdan allengskens tot zielsverrukking. Hij hield zich ook veel bezig met het overwegen der grootheden en deugden van de allerheiligste Maagd, en wanneer hij aldus aan Maria ofwel aan de Engelen en Heiligen dacht, wist hij altijd enige heilzame bemerkingen te maken die, als vurige gebeden, zijn liefde tot God meer en meer aanhitsten.

  Laat ons bidden: O mijn Jezus, groot was de geestelijke volmaaktheid welke de Heilige Franciscus uit de schatten der goddelijke mysteriën wist te trekken; en ik, helaas! Ik meen veel te doen wanneer ik deze Heilige mysteriën vereer, door enige uitwendige oefeningen die van weinig vurigheid en veel ijdele glorie vergezeld zijn. Ach mijn teergeliefde Jezus, stort in mij het verheven licht van uw aanschijn en doe mij Uw Heilige wil
  kennen. Ik loof en bemin U in uw Heilig leven, in uw verdienstvolle dood, in uw onbevlekte Moeder, in al uw Heiligen; maar geef dat ik uw wegen en mijn plichten ken, opdat ik mijn godsdienst uitoefen volgens de geest van uw wet, en dat ik een christelijk gedrag mag vervoegen bij de lofofferanden welke ik U opdraag.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Achtste dag: De heilige Wondtekenen van de Heilige Franciscus.

  Het leven van de Heilige Franciscus levert menige gelijkenis op met dit van de Zaligmaker; en om deze gelijkvormigheid te bevestigen en nog vollediger te maken, werden de vijf glorierijke Wonden van Jezus in de ledematen van de Heilige godsdienaar geprent. De Heer verscheen hem onder de gedaante van een gekruisigde Serafijn, die, door zijn verrukkende schoonheid en zijn zo geheime als zoete woorden, het hart van de Heilige Franciscus met een liefdeschicht doorboorde; daarna werden eensklaps ook zijn ledematen doorboord, en in zijn handen, voeten en zijde kre
  eg hij het afbeeldsel der vijf Wonden die de Zaligmaker voor ons aan het kruis heeft ontvangen. Het indrukken van deze wonden veroorzaakte aan de Heilige Franciscus een nog al hevige pijn. Hij leefde nog twee jaren gedurende welke hij deze kostelijke tekenen van onze verlossing bleef behouden. Aldus was hij als een levende gekruisigde onder de mensen, en mocht met reden, gelijk weleer de grote Apostel der volkeren, uitroepen: Levend ben ik niet meer ik, maar in mij leeft Christus.

  Laat ons bidden: O mijn Zaligmaker, wie is er bekwaam om U naar behoren te danken over dit zo groot wonderwerk. Het is niet alleen voor de Heilige Franciscus, maar voor mij en voor alle gelovigen dat gij zulks gedaan hebt. Gij hebt gewild door de wondtekenen van uw dienaar ons uw eigen Wonden indachtig te maken, om onze liefde op te wekken door het overdenken der grote weldaad welke gij ons door uw heilig lijden hebt geschonken. O mijn God, ik smeek U, door de verdiensten van de Heilige Franciscus, van mij te ondersteunen in de begeerte die ik gevoel bij het aanschouwen van zijn wonden; deze begeerte is van te sterven aan de wereld en aan mijn zelven om alleen te leven voor U, die ons het ware leven
  door uw dood hebt geschonken.

  3 maal onzevader, weesgegroet en glorie zij de Vader


  Negende dag: Gelukzalige dood van de Heilige Franciscus

  De dood van de Heilige Franciscus is een der meest zielroerende tonelen, welke zich ooit voor de ogen van de mensen hebben ontrold. Deze Heilige bereidde zich tot de dood door de allergodvruchtigste oefeningen. Wanneer zijn laatste uur gekomen was, dacht hij aan de Zaligmaker, naakt en van alles beroofd aan de kruisboom hangende, en daar hij deze beroving wilde navolgen, legde hij zich op de blote aarde neder. Zijn Overste gaf hem het kleed, zeggende, dat hij hem dit schonk als een aalmoes; en de Heilige Franciscus, tevreden omdat hij tot zijn laatste ogenblik toe aan zijn geliefde armoede was getrouw gebleven, bedankte er God over. Hij deed alsdan de Passie van onze Heer Jezus Christus, uit het Evangelie van de Heilige Johannes, luidop lezen; daarna las hij de psalm 141 en toen hij het laatste vers: Voer mij uit de kerker op uw naam te loven; de vromen wachten af, dat Gij mij zult vergelden, uitgesproken had, ontsliep hij in de Heer. Men zag zijn kostelijke ziel, gelijk een glinsterende ster, ten hemel opvaren. Zijn lichaam welk
  steeds zo mager en uitgeput was, werd schoon en van een wonderbare witheid. De zwarte nagelen verhieven de wonden der handen en voeten; en de wonde aan de zijde welke rond en roodkleurig was, geleek aan een pas ontloken en rijkversierde rozenbloem. Zij allen die dit wonder aanschouwden, werden erdoor tot tranen toe bewogen.

  Laat ons bidden: O mijn Jezus! Hoe kostelijk is de dood van uw Heiligen. Toen de Heilige Franciscus zijn laatste uur voelde naderen, dankte hij er U over en wilde dat zijn religieuzen hun lofzangen met de zijne verenigden. Ik ook wil U uit gans mijn hart daarover dankbaar zijn, en ik smeek U, door de glorierijke Wonden van uw dienaar, mij uw genade te verlenen, opdat ik van nu af een gans nieuw leven moge leiden, en niet anders meer betracht dan uw eer en glorie, om aldus door een heilig leven en een heilige door het geluk te verkrijgen van U voor alle eeuwigheid te loven in de hemel.
  Amen. 

  3 maal onzevader, weesgegroet, glorie zij de Vader


  LITANIE VAN DE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, die Franciscus tot uw dienaar hebt uitverkoren, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, die Franciscus met de tekens van uw heilige vijf wonden hebt bezegeld, ontferm U over ons.
  God, Heilige Geest, die Franciscus met vele zoetigheden hebt gezalfd, ontferm U over ons
  Heilige Drievuldigheid, één God, die Franciscus in uw glorie hebt ontvangen, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, overgrote zoetigheid van Franciscus, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods, gestadige toevlucht van Franciscus,
  Heilige Maagd der maagden, voorspreekster van de ganse orde van Franciscus,
  O serafijnse vader Franciscus,
  Allerminnelijkste vader Franciscus,
  Allergoederierenste vader Franciscus,
  Heilige Franciscus, vader van de armen,
  Heilige Franciscus, banierdrager van Christus,
  Heilige Franciscus, ridder van de gekruisigde Jezus,
  Heilige Franciscus, brandoven van liefde,
  Heilige Franciscus, ark van heiligheid,
  Heilige Franciscus, versmader van de wereld,
  Heilige Franciscus, overwinnaar van de boosheden,
  Heilige Franciscus, navolger van Christus,
  Heilige Franciscus, voorbeeld van de ootmoedigen,
  Heilige Franciscus, leidsman van de dolenden,
  Heilige Franciscus, steun van de H. Kerk,
  Heilige Franciscus, meester van de gehoorzaamheid,
  Heilige Franciscus, beminnaar van de vrede,
  Heilige Franciscus, licht van uw vaderland,
  Heilige Franciscus, schilddrager van de allerhoogste Koning,
  Heilige Franciscus, martelaar van de begeerte,
  Heilige Franciscus, spiegel van de zuiverheid,
  Heilige Franciscus, predikant van de schepselen Gods,
  Heilige Franciscus, bestormer van de boze geesten,
  Heilige Franciscus, dienaar van de melaatsen,
  Heilige Franciscus, genezer van de zieken,
  Heilige Franciscus, verwekker van de doden,
  Heilige Franciscus, helper van al diegenen die tot u hun toevlucht nemen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Onze Vader, enz.

  Bezoek met goedertieren uw godsvruchtige dienaars, o Heilige vader Franciscus. Verwek hen allen uit de slaap van de dood.

  Laat ons bidden,
  O God, die uw Heilige Kerk door de verdiensten van de Heilige Franciscus met nieuwe kinderen Gods zeer vruchtbaar en verbreid hebt gemaakt, maak dat wij door zijn navolging de aardse dingen versmaden, en in het genieten van de hemelse gaven ons altijd verblijden. O Heer Jezus Christus, die, toen de wereld in liefde verflauwde, om onze harten te ontsteken, in het lichaam van de Heilige vader Franciscus de tekens van Uw lijden hebt willen vernieuwen, vergun ons de genade, dat wij door zijn verdiensten en gebeden, ook waardige vruchten doen van boetvaardigheid.
  O God, heilige Geest, door wiens voorzichtigheid en leiding de loop van ons leven wordt beschikt, help Uw dienaars, opdat wij, die met blijdschap de gedachtenis vieren van de roemrijke vader Franciscus, door zijn gebeden en verdiensten, de glorie van uw goddelijke majesteit eeuwig mogen genieten.
  Door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Vader leeft en heerst, waarachtig God in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.

   

  Categorie:Sint-Franciscus van Assisi
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux.
  De Heilige Rita en de Heilige Theresia van Lisieux hebben een aantal dingen gemeen. Ze hebben allebei een grote devotie voor Jezus en Maria en ze worden allebei afgebeeld met een kruisbeeld en rozen. De Heilige Rita werd de heilige van de rozen door de legende van de roos die bloeide in haar tuintje van haar huis in Roccaporena, ondanks de dikke laag sneeuw in januari. De Heilige Theresia, ook wel de kleine Theresia van het kindje Jezus genoemd, beloofde om het te laten rozen regenen na haar dood. En inderdaad, de gunsten die ze reeds verleent heeft, regenden als rozen over de mensen die hun toevlucht tot haar zochten.
  Nog iets dat de Heilige Rita en de kleine Theresia van het kindje Jezus gemeen hebben, was hun vurige wens om naar het klooster te gaan. De Heilige Rita bleef ijveren tot ze aanvaard werd en dit duurde vijf jaar. De Heilige Theresia van Lisieux was veertien toen ze de beslissing nam om in te treden. Ze was echter nog te jong en de bisschop wilde haar niet toelaten. De Heilige Theresia legde zich hier niet bij neer en richtte zich tot de paus. Ze trad in het klooster in op vijftienjarige leeftijd, waar ze overleed aan tuberculose op vierentwintig jarige leeftijd. Er wordt gezegd dat de Heilige Theresia best wel koppig was, maar ook een heerlijk gevoel voor humor had.
  Haar ouders, Louis en Zélie Martin, zijn heilig verklaard op 18 oktober 2015 door paus Franciscus.
  Haar geboortehuis staat er nog in Lisieux, niet zo ver van de basiliek die er ter ere van haar gebouwd werd.

  Zowel de Heilige Rita als de Heilige Theresia worden vereerd op een donderdag. Hier is een noveen dat kan gebeden worden voor de Heilige Theresia negen donderdagen achter elkaar. Daarna volgt nog een litanie voor haar.
  GENADENOVEEN GEDURENDE NEGEN DONDERDAGEN TER ERE VAN DE HEILIGE KLEINE THERESIA

  Deze noveen is zeer krachtig en dat heb ik zelf al mogen ondervinden. Wie geestelijke of tijdelijke gunsten wil bekomen volbreng de Noveen op de negen Donderdagen in voorbereiding tot haar feest (1 oktober), of in de loop van het jaar.

  Men mag deze Noveen ook op negen opeenvolgende dagen doen.

  Hemelse Vader, die de Kleine Theresia aan de wereld hebt geschonken om de kinderlijke eenvoud van het Evangelie overal te verkondigen, geef ons de genade, dat wij, door haar voorbeeld voorgelicht, ons in alles met kinderlijk vertrouwen aan uw vaderlijke goedheid overgeven. Wees gegroet ...

  Minnelijke Jezus, die in de Kleine Theresia de wijsheid van uw Evangelie hebt doen uitschijnen om de dwaasheid van de geest van de wereld te veroordelen, geef ons de genade, dat wij, door uw goddelijk licht bestraald, mogen inzien dat alles ijdelheid is op aarde, behalve God te beminnen en Hem alleen te dienen. Wees gegroet ...

  Heilige Geest, die in de Kleine Theresia een ware bruid hebt gevonden aan uw barmhartige liefde gans overgeleverd, geef ons de genade, dat wij, door uw goddelijke liefde bezield, aan uw geheime inspraken gewillig geloof geven en uw heiligende werking getrouw volgen.
  Wees gegroet ...

  Bid voor ons, Heilige Kleine Theresia. Opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Laten wij bidden, Heilige Kleine Theresia van het kind Jezus in wier hart Maria zulk een grote plaats innam, leer ons de Hemelse Moeder met een kinderlijke en betrouwvolle liefde beminnen. Onderwijs ons uw kleine weg der geestelijke kindsheid. Schenk ons uw geest van gebed en uw deugden: kinderlijke eenvoud, volle overgave aan Gods Wil, grenzeloos betrouwen. Gewaardig door de overvloed van uw verdiensten onze gebeden welgevallig te doen verhoren, door Christus Onze Heer.
  Amen.

  Heilige. Kleine Theresia, bid voor ons ! 
  LITANIE VAN DE HEILIGE THERESIA VAN HET KINDJE JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria onbevlekt in uw ontvangenis, bid voor ons.
  Heilige Maria, Moeder van Jezus,
  Heilige Theresia, van uw eerste jeugd af door God met genade begunstigd,
  Heilige Theresia, engel van onschuld,
  Heilige Theresia, uitgelezen bruid van de Heer,
  Heilige Theresia, nieuwe bloem van de Carmelus‘ Orde,
  Heilige Theresia, onthecht aan alle aardse goederen en genoegens,
  Heilige Theresia, kuis en rein als de engelen Gods,
  Heilige Theresia, volmaakt voorbeeld van gehoorzaamheid,
  Heilige Theresia, zeer duurbaar aan het allerheiligste Hart van Jezus,
  Heilige Theresia, nederige dienares van de Heer,
  Heilige Theresia, slachtoffer van de goddelijke liefde,
  Heilige Theresia, onwrikbaar vertrouwend op God,
  Heilige Theresia, brandend van zielenijver,
  Heilige Theresia, waardige dochter van uw heilige geestelijke moeder Theresia,
  Heilige Theresia, kleine bloem van onze Heer Jezus, voor eeuwig nu bloeiend in zijn hemels lusthof,
  Heilige Theresia, die een overvloed van hemelse gunsten als rozen doet neerdalen over de wereld,
  Heilige Theresia, zeer machtige beschermster van allen die u aanroepen,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Theresia van het Kindje Jezus. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die Uw dienares de Heilige Theresia door de gave van de wonderen verheerlijkt hebt, vergun ons, smeken wij U, op haar voorbede, dat wij naar haar voorbeeld, U steeds mogen dienen in onbeperkt vertrouwen en nederigheid. Door Jezus Christus, onze Heer, die met U leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


   

  Categorie:Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Maagd Maria 2.
  Twee mooie litanie�n die hier niet mogen ontbreken ter ere van Onze-Lieve-Vrouw.  Ave Maria,
  gratia plena.
  Dominus tecum,
  benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc et in hora mortis nostrae.
  Amen.

  LITANIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, ��n God, ontferm U over ons.

  Moeder van Smarten, bid voor ons.
  Bedrukte Moeder,
  Die in de herberg geen plaats hebt gevonden,
  Die uw intrek in een stal moest nemen,
  Die uw Eerstgeborene in een kribbe gelegd hebt,
  Die de besnijdenis van uw Zoon met medelijden hebt aanschouwd,
  Die vernomen hebt, dat uw Zoon tot een teken van tegenspraak gesteld was,
  Die gehoord heeft, dat uw hart met een zwaard van droefheid zou doorboord worden,
  Die met uw Zoon naar Egypte moest vluchten,
  Die over de dood van de onschuldige kinderen hebt getreurd,
  Die uw twaalfjarige Zoon in de tempel achtergebleven, met droefheid hebt gezocht voor drie dagen,
  Die de voortdurende haat van de Joden tegen uw Zoon ondervonden hebt,
  Die op de dag van het laatste avondmaal van uw Zoon, die naar Jeruzalem opging, met pijn in het hart afscheid genomen hebt,
  Die het verraad van Judas en de uitlevering van uw Zoon gekend hebt,
  Die gezien hebt, dat uw Zoon als een boosdoener aan de oversten en priesters werd overgeleverd,
  Die de valse beschuldigingen tegen uw Zoon hoorde,
  Die de gezegende aanschijn van uw Zoon door de wrede kaakslag misvormd zag,
  Die vernomen hebt, dat uw Zoon door de Joden en soldaten wreed mishandeld werd,
  Die vernomen hebt dat uw Zoon achtergesteld werd bij Barabbas,
  Die getuige was van de geseling en doornenkroning van uw Zoon,
  Die het onrechtvaardige vonnis tegen uw Zoon hebt horen uitspreken,
  Die uw Zoon, met de last van zijn kruis beladen, ontmoet hebt,
  Die gehoord hebt, dat de gezegende handen en voeten van uw Zoon door verschrikkelijke spijkers werden doorboord,
  Die de laatste woorden van uw Zoon aan het kruis hebt opgevangen,
  Die uw Zoon in Zijn doodstrijd bijgestaan hebt,
  Die het ontzielde lichaam van uw Zoon, nadat het van het kruis werd afgenomen, in uw moederschoot opgenomen hebt,
  Die, na de begrafenis van uw Zoon zeer bedroefd naar huis gegaan bent,

  O, Koningin van de martelaren, bid voor ons.
  O, Spiegel van de bedrukten,
  O, Troosteres van de zieken,
  O, Sterkte van de zwakken,
  O, Toevlucht van de zondaars,

  Door het allerbitterste lijden en de allerbitterste dood van uw Zoon,
  O, Koningin van de martelaren, verlos ons.
  Door de bitterste pijnen van uw hart,
  Door uw allergrootste droefheid en mistroostigheid,
  Door uw grote kwellingen en overgrote benauwdheden,
  Door uw zuchten en tranen,
  Door uw moederlijk medelijden,
  Door uw machtige voorspraak,
  Door uw allerkrachtigste bijstand,
  Van een bovenmatige droefheid,
  Van kleinmoedigheid,
  Van alle gelegenheden en gevaren van zonde,
  Van de listen van de duivel,
  Van verstoktheid van hart,
  Van onboetvaardigheid,
  Van een onverwachte dood,
  Van de eeuwige verwerping,

  Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij, door uw bijstand ons in het ware geloof, hoop en liefde bewaart,
  Dat Gij van uw Zoon, voor ons oprecht berouw en een geest van boete wilt verwerven;
  Dat Gij, diegenen die U aanroepen, troost en hulp wilt verlenen,
  Dat Gij ons in de doodstrijd wilt bijstaan,
  Dat Gij voor ons een zalig sterfuur wilt afsmeken, Moeder van God,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  In alle kwelling en benauwdheid. Kom ons ter hulp, o allerzoetste Maagd Maria.

  Laat ons bidden,
  God, Gij hebt gewild dat Maria uw Zoon nabij was als een moeder vol van smarten, toen Hij omhoog geheven was aan het kruis. Wij bidden U: geef Uw kerk die samen met haar in �Christus� lijden deelt ook de vreugde deelachtig te worden aan Zijn verrijzenis.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.
  LITANIE VAN DE ZEVEN WEEEN VAN MARIA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, ��n God, ontferm U over ons.

  Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.
  Maria, die een bittere smart gevoeld hebt, toen gij uw goddelijke Zoon na zijn geboorte tussen twee dieren op stro moest neerleggen, Maria, die tot in het diepste van uw hart de wonde hebt gevoeld, die bij de besnijdenis aan uw Zoon werd toegebracht,
  Maria, die de schande, van in uw zuivering voor een gemene vrouw gehouden te worden, hebt willen uitstaan,
  Maria, wier ziel door de hevigste bekommeringen werd ontroerd, bij het horen der voorzegging van Simeon,
  Maria, die een vlijmende smart hebt gevoeld, toen gij het goddelijk Kind aan de woede van Herodes moest onttrekken,
  Maria, wie haar medelijdend hart innerlijk geraakt werd door de moord van de onschuldige kinderen, bid voor ons.
  Maria, die bij de terugkomst van Egypte naar Nazareth, door grote bekommernissen voor uw goddelijk Kind beroerd werd,
  Maria, die, gedurende de drie dagen van het verlies van uw Zoon in de tempel, met angst en benauwdheden overvallen werd,
  Maria, die, toen uw Zoon zich in de wildernis begaf, u in een bittere eenzaamheid bevond,
  Maria, die tot in het diepste van uw ziel de schimp en de bedreigingen gevoelde die men tegen uw Zoon uitbracht,
  Maria, wie haar ziel met een zwaard van droefheid werd doorstoken, wanneer uw Zoon uw toestemming kwam vragen om de dood te gaan sterven,
  Maria, diep door droefheid bewogen, wanneer gij hoorde, dat Jezus in hechtenis was genomen,
  Maria, die de pijnen der geseling van Jezus zo hevig gevoelde,
  Maria, door de wreedste droefheid bevangen, wanneer Jezus met schande en met bloed bedekt, door Pilatus aan het volk werd ten toon gesteld, Maria, welke, niettegenstaande de vloed van bitterheden, die uw ziel overstroomde, de heldhaftige moed hebt gehad Jezus tot op de Calvarieberg te volgen,
  Maria, wie haar hart met dezelfde nagels aan het kruis was gehecht als het lichaam van uw Zoon,
  Maria, die met een groot hartzeer de soldaten zag dobbelen om de klederen van uw Zoon,
  Maria, die het tederste medelijden gevoelde, wanneer uw Zoon te drinken vroeg, en gij Hem deze geringe verlichting niet kon verschaffen,
  Maria, die, bij de laatste snik van Jezus, door een zo plotseling ontroering werd bevangen, dat gij, zonder mirakel, eronder zou bezweken zijn, Maria, wie haar hart door dezelfde lans werd doorboord, die het hart van Jezus geopend heeft,
  Maria, met nog grote droefheid overstelpt, bij het ontvangen op uw moederlijke schoot van het onbezielde lichaam van Jezus, zo jammerlijk verscheurd en bebloed,
  Maria, die, tot overmaat van droefheid, het lichaam van Jezus aan Nicodemus te begraven overhandigde,
  Maria, die de drie dagen, welke Jezus in het graf verbleef, in tranen hebt doorgebracht, bid voor ons.
  O Maria, Moeder van Smarten, Koningin van de Martelaren,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  Wij bidden U, O Heer Jezus Christus, dat de allerheiligste Maagd Maria, uw Moeder, wie haar ziel in het uur van Uw lijden met een zwaard van droefheid werd doorboord, uw goedertierenheid voor ons opwekt, nu en in het uur van onze dood. Gij, die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

   


  Categorie:Moeder Maria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heilige Rita en de Heilige Maagd Maria.

  De Heilige Rita had een grote verering voor Maria. Ze zijn allebei moeder en hebben allebei de dood van hun kind meegemaakt. De Heilige Rita vond in haar immense verdriet om de dood van haar zonen, troost bij Maria, wiens Heilig Hart doorboord was geweest met verdriet bij het aanschouwen van het lijden van haar zoon en van zijn kruisiging.
  Het lijden of het verlies van een kind is altijd een enorm zware pijn en een onnoemelijk groot verdriet. Alle mensen die deze beproeving meemaken, wil ik mijn oprechte medeleven betuigen.

  Toen Jezus aan het kruis tot zijn geliefde leerling Johannes sprak: "Zoon, ziedaar uw moeder." en tot Maria sprak: "Vrouw, ziedaar uw zoon." schonk Jezus ons zijn goddelijke moeder. En door Johannes te aanvaarden als zoon, aanvaardde Maria ons allemaal als haar kinderen. Zij is onze hemelse moeder, die ons haar moederliefde en bescherming en steun altijd onvoorwaardelijk geeft en bij wie we allemaal mogen thuis komen.  Ze is er altijd voor steun, troost, goede raad en met haar warme liefde. Ze is er altijd en ze is altijd bereid om te luisteren naar onze noden en problemen.

  Ter ere van haar zijn er verschillende gebeden op dit blog. Om te beginnen hier een mooie litanie uit de vijftiende eeuw en daarna een litanie tot haar onbevlekte Heilige Hart. 


  When I find myself in times of trouble
  Mother Mary comes to me
  Speaking words of wisdom, let it be
  And in my hours of darkness
  She is standing right in front of me
  Speaking words of wisdom, let it be

  (Lennon/McCartney, The Beatles, 'Let it be')

  Litanie tot de Heilige Maagd Maria

  Heer, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  God, hemelse Vader, glorierijke Schepper van Maria, ontferm U over ons.
  God, Zoon, hoogedele Vrucht van Maria,
  God, heilige Geest, liefdevolle overschaduwing van Maria,
  Heilige Drievuldigheid, één God, die Maria met glorie hebt gesierd,
  Heilige Maria, die in de hele wereld straalt, bid voor ons.
  Heilige Maria, die uw dienaars verheft,
  Heilige Maria, die voor de zondaars bidt,
  Heilige Maria, licht van harten,
  Heilige Maria, bron van barmhartigheid,
  Heilige Maria, glans van de heilige Kerk,
  Heilige Maria, stroom van wijsheid,
  Heilige Maria, die door de engel werd begroet,
  Heilige Maria, die door de Heilige Geest werd overschaduwd,
  Heilige Maria, die in de hemel verheerlijkt zijt,
  Heilige Maria, lieftallige lenteroos,
  Heilige Maria, lieflijk en uitverkoren,
  Heilige Maria, door God de Vader als Bruid uitverkoren,
  Heilige Maria, tot Moeder van het goddelijk Woord uitverkoren,
  Heilige Maria, door de heilige Geest als maagd behoed,
  Heilige Maria, die God in uw schoot hebt ontvangen,
  Heilige Maria, die de Godmens hebt gebaard,
  Heilige Maria, die maagdelijk de banier van de maagden leidt,
  Heilige Maria, twijg van Jesse met de Christusbloem,
  Heilige Maria, vruchtbare levensboom,
  Heilige Maria, schoonste der vrouwen,
  Heilige Maria, rijkst aan nederigheid,
  Heilige Maria, heiligste van uw geslacht,
  Heilige Maria, de eerbiedigste lofprijzing waardig,
  Heilige Maria, bijzondere liefde waardig,
  Heilige Maria, Moeder van de Schepper,
  Heilige Maria, Moeder van de Verlosser,
  Heilige Maria, Moeder van de Heiland,
  Heilige Maria, Moeder van de mensheid die u teder bemint,
  Heilige Maria, schrik van de hel,
  Heilige Maria, beminnelijke Moeder,
  Heilige Maria, Maagd vol van genade,
  Heilige Maria, goedertierene Maagd,
  Heilige Maria, bron van geestelijke vertroostingen,
  Heilige Maria, bloem en sierraad van de maagdelijkheid,
  Heilige Maria, stroom van wijsheid,
  Heilige Maria, stralend morgenlicht,
  Heilige Maria, Koningin van de hemelse machten,
  Heilige Maria, hemelvenster uit helder kristal,
  Heilige Maria, morgenrood van de eeuwige Zon,
  Heilige Maria, Maagd schoon en bekoorlijk,
  Heilige Maria, lied vol aangename klank,
  Heilige Maria, Vorstin van het hemels hof,
  Heilige Maria, open poort van het paradijs,
  Heilige Maria, aangename rustplaats van de Godheid,
  Heilige Maria, allerreinste vat van hemelse genade,
  Heilige Maria, waardige woonplaats van Christus,
  Heilige Maria, geheel maagdelijke Maagd, een nieuw jubellied waardig,
  Heilige Maria, eerstelingszegen van de vrouwen,
  Heilige Maria, heilige troost van de armzaligen,
  Heilige Maria, ware redding en zaligheid,
  Heilige Maria, overgroot aan liefde,
  Heilige Maria, rijk aan tedere toewijding,
  Heilige Maria, Moeder van de verweesden,
  Heilige Maria, voedster van de kleinen,
  Heilige Maria, troost van de bedroefden,
  Heilige Maria, verheven Koningin van de hemel,
  Heilige Maria, die de engelen bereidwillig dienen,
  Heilige Maria, voor wie de heiligen in blijde jubel verenigd zijn,

  Wees ons genadig, verschoon ons, Vorstin,
  Wees ons genadig, bescherm ons, o Vorstin,
  Tegen alle onheil, Tegen alle kwade bekoringen,
  Tegen toorn en onwil tegen God, Tegen vemetelheid en vertwijfeling,
  Tegen verblindende trots, Tegen smadelijke ontucht,
  Tegen verderfelijke hebzucht, Tegen verterende nijd en toorn,
  Tegen de kwellende prikkel van het vlees, Tegen schandelijke brasserij,
  Tegen de aanval van de arglistige vijand,
  Door uw diepe vreugde om de menswording van Christus,
  Door uw smart en kommer om zijn lijden,
  Door uw jubel om zijn wonderbare verrijzenis,
  Door uw geloof aan de komst van de heilige Geest,
  Door uw overrijke vreugde om uw kroning,
  In de huivering van het doodsuur,
  Bij de rekenschap vóór de strenge Rechter,
  Tegen de vreselijke pijnen der hel,

  Wij arme zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat gij, goedertierenste Vrouw, de heilige Kerk wilt bewaren,
  Dat gij de rechtvaardigen de eeuwige heerlijkheid en de zondaars de genade moogt bekomen,
  Dat gij de zeevaarders de haven, de pelgrims de terugreis, de zieken de gezondheid, de bedroefden troost en de gevangenen de vrijheid wilt afsmeken,
  Dat gij uw dienaars en dienaressen die u in trouw zijn toegewijd in uw heilige dienst wilt behouden,
  Dat gij de gemeenschap der christenen, door het Bloed van uw Zoon verlost, wilt bewaren,
  Dat gij voor alle gestorven christengelovigen de eeuwige rust wilt bewerkstelligen,
  Dat gij ons wilt verhoren, Moeder van God,
  Dochter van God, Bruid van God,
  Onze liefste Moeder en Vorstin, bekom voor ons erbarming en de eeuwige vrede.

  Heer ontferm U over ons, Christus ontferm U over ons. Onze Vader...

  Vorstin, ik smeek u, bekom voor mij erbarming bij uw Zoon
  - en de genezing van mijn ziel, want ik heb gezondigd.
  Vraag aan Jezus dat Hij ons barmhartig zij
  - en sluit u uw oren niet voor het smeken van uw dienaars.
  Toon ons uw macht tegen onze vijanden,
  - opdat alle stammen en volkeren uw heilige Naam eren.

  Vraag uw Zoon dat Hij zich ontfermt over uw dienaars, over wie uw Naam werd aangeroepen
  - en laat ze niet van angst vergaan in hun kwellingen.
  Verlaat ons niet, als wij op het punt staan te sterven
  - en snel de ziel te hulp als zij uit het leven scheidt.
  Vraag aan uw Zoon de redding van mijn ziel uit de dood, opdat ze u prijzen moge
  - en God, de Heer, de Allerhoogste, lof moge zingen in eeuwigheid.
  Wees ons, o Vorstin, een sterke toren
  - en een vaste rots, waarop de vijand te pletter slaat.
  Help mij, o Vorstin, dat ik niet neerval voor uw ogen,
  - maar geef dat ik hem, de vijand, onder mijn voeten verpletter.
  Verhoor, o Vorstin, mijn bidden en smeken,
  - dan zullen mijn tegenstanders verdwijnen.

  Laat ons bidden,
  Almachtige, eeuwige God, Gij hebt U gewaardigdt voor ons uit de allerreinste Maagd geboren te worden; geef dat wij U dan ook met een kuis lichaam dienen en met een nederige gezindheid welgevallen. Gij echter, o allergoedertierenste Maagd Maria, Koningin van de wereld en Vorstin van de engelen, wij bidden u : smeek voor de zielen die in het vuur van de loutering gereinigd worden verkwikking, voor de zondaars vergeving, voor de rechtvaardigen volharding af. En verdedig ons, zwakken, tegen alle gevaren.
  Amen.  Litanie tot het Onbevlekte Hart van Maria

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons: ontsteek in ons de liefde tot het H. Hart van Jezus.
  Hart van Maria, vol van gratie,
  Hart van Maria, onder alle harten gebenedijd,
  Hart van Maria, allerootmoedigste Hart,
  Hart van Maria, allerzuiverste Hart,
  Hart van Maria, heilige rustplaats van de heilige Drievuldigheid,
  Hart van Maria, zeer gelijkend aan het Allerheiligste Hart van Jezus,
  Hart van Maria, tabernakel van God, mens geworden op de dag uwer boodschap,
  Hart van Maria, vervuld met nieuwe genaden bij uw bezoek,
  Hart van Maria, woonplaats van Jezus ten tijde van negen maanden,
  Hart van Maria, vervuld van blijdschap bij de geboorte van Jezus,
  Hart van Maria, vol van bewondering bij de aanbidding der Wijzen,
  Hart van Maria, doorstoken met een zwaard van droefheid, bij de voorzegging van de heilige Simeon in de tempel,
  Hart van Maria, bezwaard door kommer en kwellingen tijdens de vlucht naar Egypte,
  Hart van Maria, bedrukt om het verlies van Jezus, en wederom verblijd over zijn weervinden in de tempel,
  Hart van Maria, van droefheid bevangen samen met Jezus in de hof van Olijven,
  Hart van Maria, inwendig verscheurd door zijn geseling,
  Hart van Maria, met doornen doorstoken bij zijn doornenkroning,
  Hart van Maria, vol angst en benauwdheid bij de ontmoeting met Jezus, die zijn kruis droeg,
  Hart van Maria, dat deel had in al de pijnen en smarten van uw lieve Jezus,
  Hart van Maria, door de dood van Jezus in droefheid ondergedompeld,
  Hart van Maria, met Jezus gestorven en in het graf gelegd,
  Hart van Maria, tot blijdschap verrezen bij de verrijzenis van Jezus,
  Hart van Maria, door liefde vervoerd bij de hemelvaart van Jezus,
  Hart van Maria, door nieuwe genaden geheiligd bij de komst van de heilige Geest,
  Hart van Maria, boven alle gelukzaligen verheven op de dag van uw tenhemelopneming,
  Hart van Maria, gesteld aan de rechterhand van Jezus in de Hemel,
  Hart van Maria, toevlucht van de zondaren,
  Hart van Maria, steun van de rechtvaardigen,
  Hart van Maria, blijdschap van de maagden,
  Hart van Maria, troost van de bedrukte en zieke mensen,
  Hart van Maria, hoop van de stervenden,
  Hart van Maria, blijdschap van de engelen en van alle heiligen,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  O Heilige Maagd, gedoog dat ik u loof.
  Verleen mij sterkte om uw vijanden te weerstaan.

  Laat ons bidden.
  Heilige Maria, Moeder van onze Heer Jezus Christus, Koningin van geheel de wereld, die niemand verlaat of niemand verstoot, aanzie mij vol mededogen. O verheven Vrouw, verkrijg bij uw Zoon vergiffenis voor al mijn zonden, opdat ik nu in de geest met alle mogelijke liefde de lof en de verdiensten van uw onbevlekt hart overweeg, en in het hiernamaals de kroon van de eeuwige zaligheid moge verkrijgen.
  Door onze Heer Jezus Christus, die leeft en heerst, in de eenheid, in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.

  GEDENK

  Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand, die tot u zijn toevlucht nam, uw bijstand verzocht, of uw voorspraak inriep, door u is verlaten. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot u, o Maagd der maagden, mijn Moeder, en zuchtend onder het gewicht van mijn zonden, snel ik tot u; versmaad mijn nederige beden toch niet, o Moeder van God, maar aanhoor ze goedgunstig en gewaardig u ze te verhoren.
  (H. Bernardus)
   
  Categorie:Moeder Maria
  15-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden Bron van het geluk.
  De Heilige Rita had een grote devotie voor het lijden van Jezus, maar zij was en is uiteraard niet de enige. Lange tijd verlangde de Heilige Brigitta het aantal slagen te kennen die Jezus had ontvangen tijdens zijn lijdensweg. In een visioen tijdens het bidden voor een kruisbeeld in de Sint-Paulus kerk in Rome openbaarde Hij haar zelf dat Hij in zijn lichaam 5.480 slagen had ontvangen en gaf haar de gebeden reeks Bron van het geluk voor ieder die zijn lijden wilde gedenken. Deze vijftien gebeden worden elk vooraf gegaan door een onzevader en een weesgegroet en worden een jaar lang elke dag gebeden. Na dit tijdperk zou je dan elke wonde in het lichaam van Jezus vereerd hebben.  Jezus beloofde dat al wie deze gebeden gedurende een jaar zou verrichten:

  1. 15 zielen van zijn stamverwanten uit het vagevuur zal redden.
  2. Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade bewaren en erin versterkt worden.
  3. 15 zondaren van zijn geslacht zullen zich bekeren.
  4. De personen die deze zal bidden z
  al de eerste treden van de volmaaktheid beklimmen.
  5. 15 dagen voor zijn dood, zal ik hem Mijn Heilig Lichaam schenken opdat hij van de eeuwigdurende honger zou bevrijd worden en Ik zal hem Mijn kostbaar bloed te drinken geven om hem in eeuwigheid
  te laven.
  6. 15 dagen voor zijn dood zal hij volledig al zijn zonden kennen en er over een oprecht berouw gevoelen.
  7. Ik zal het teken van mijn zegevierend kruis voor hem plaatsen tot bescherming en verdediging tegen de hinderlagen van zijn vijanden.
  8. In zijn doodstrijd zal Ik aanwezig zijn met mijn welbeminde Mo
  eder.
  9. Ik zal zijn ziel welwillend onthalen en ze in de eeuwige vreugde binnenleiden.
  10. Wanneer zij daar zal aangekomen zijn, zal Ik haar op wondere wijze te drinken geven aan de fontein van mijn Godheid. Dit zal niet gebeuren met de zielen die deze gebeden niet opgezegd hebben.
  11. De zondaar die dertig jaar lang in doodzonde zou geleefd hebben en godvruchtig deze oefeningen zou doen, of het inzicht daartoe hebben, zal door de Heer vergiffenis van al zijn zonden verwerven.
  12. De Heer zal hem daarenboven tegen slechte bekoringen beschermen.
  13. Hem en zijn vijf zintuigen bewaren.

  14. Hij zal zijn ziel vrijwaren van de eeuwige straffen.
  15. Hij zal alles bekomen wat hij zal vragen aan God en aan de allerheiligste Maagd.
  16. Hem van een plotselinge dood behoeden.
  17. Indien hij naar eigen wil zal geleefd hebben, wordt zijn leven verlengd.
  18. Telkens men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat.
  19. Hij zal gevoegd worden bij het opperste koor der engelen.
  20. Wie ze aan iemand aanwijst, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende blijdschap genieten.
  21. Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar zij opgezegd worden, is God aanwezig met zijn genade.

   
  Zelf heb ik de Bron van het geluk ook al gedurende een vol jaar gebeden. Geloof het of niet, in die periode ben ik me mentaal beter beginnen voelen, begon ik beter in mijn vel te zitten en kreeg ik terug meer vertrouwen in eigen kunnen en moed waardoor er dan ook weer andere dingen in de plooi begonnen te vallen. Net sinds vandaag ben ik weer twee maanden de gebeden van de Bron van het geluk aan het bidden. De vorige keer dat ik de reeks bad, was het om kracht en hulp te vragen op mijn levensweg. Deze reeks bid ik uit dankbaarheid dat er de laatste jaren zoveel goede en positieve dingen mochten gebeuren die ik niet had verwacht of waar ik zelfs niet eens aan had gedacht. Niet gedacht of verwacht, maar toch gekregen. Vandaar dus ook deze website uit dankbaarheid voor de opgeloste problemen, verdwenen hindernissen en hernieuwde kracht en hoop. En ook in de hoop andere mensen via deze weg te helpen door de gebeden door te geven die mij geholpen hebben en waarvan ik zelf de kracht heb mogen ontdekken.
  Gebeden Bron Van Het Geluk (elke dag te bidden een jaar lang)  Inleidend gebed

  Heer, open mijn mond om uw heilige naam te prijzen. Reinig mijn hart van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten, verlicht mijn verstand, ontvlam mijn gemoed, opdat ik waardig, met aandacht en godsvrucht "De Bron van het Geluk" mag bidden en verhoord mag worden voor het aanschijn van uw goddelijke majesteit. Amen.

  Heer Jezus, in vereniging met de goddelijke intenties waarmee Gij zelf op aarde Uw hemelse Vader geloofd hebt, offer ik U dit gebed op. Heer Onze God, uw eniggeboren zoon Jezus Christus heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de weg naar de eeuwige zaligheid gebaand. Wij bidden U: geef ons de genade dat wij, die deze 15 gebeden bidden en daarbij Zijn heilig leed overwegen, in praktijk brengen wat ons daarin wordt voorgehouden en verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.

  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
  Laat ons bidden, Wij bidden de geloofsbelijdenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen.


  Geloofsbelijdenis

  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven.
  Amen.


  1e Gebed

  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus Christus, oneindige zoetheid voor allen die U beminnen, vreugd die elk genoegen en alle begeerte te boven gaat, Gij hebt bewezen geen groter verlangen te hebben dan onder de mensen te leven. Zelfs hebt Gij uit liefde tot hen, de menselijke natuur aangenomen. Wees indachtig al de smarten die Gij hebt doorstaan van het ogenblik van uw menswording af, maar vooral tijdens uw heilig lijden, zoals het voor alle eeuwen werd ontworpen en besloten door de goddelijke voorzienigheid. Wees indachtig, O Heer, dat Gij in het laatste avondmaal de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, dat Gij hen uw heilig Lichaam en uw kostbaar Bloed hebt geschonken en dat Gij hun uw aanstaande lijden hebt voorspeld. Wees indachtig de droefheid en de bittere walging die Gij in uw ziel hebt ondergaan; zoals Gij zelf hebt getuigd, bij het slaken van de pijnlijke kreet: "Mijn ziel is bedroeft tot de dood toe !" Wees indachtig alle angsten en smarten, die Gij in uw teder lichaam hebt gevoeld reeds voor de foltering van den kruisdood. Onder het uitbreken van het bloedig zweet hebt Gij tot driemaal toe een smeekbede tot den Vader gericht, dan werd Gij door Judas, uw leerling, verraden en gevangen genomen door uw uitverkoren volk. Vervolgens werd Gij door valse getuigen beschuldigd, door drie rechters onrechtvaardig veroordeeld, dit alles in uw jeugdige leeftijd en in de heerlijke Paasdagen. Wees indachtig dat Gij van uw klederen werd ontdaan en met den mantel der bespotting werd omhuld, dat men uw ogen en uw gelaat heeft bedekt, dat men U kaakslagen heeft toegediend, U met doornen gekroond en een rietstok in de handen gestopt. Vervolgens hebben de beulen U aan een zuil vastgebonden, uw lichaam met slagen verscheurd en U met smaad overladen. In de herinnering aan alle smarten en aan de droefheid die Gij voor uw kruisoffer reeds hebt doorstaan, verleen mij, o Heer, voor mijn dood een waar berouw; een volledige belijdenis van mijn zonden; een herstellende boete en de vergiffenis van al mijn zonden.
  Amen.  Tweede gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, innige vreugde der engelen; onuitputtelijke bron van genot, wees indachtig de schrik en de pijnen die U hebben overweldigd, toen de beulsknechten U als razende leeuwen omringden en U als om strijd allerlei beledigingen, kaakslagen, kwetsuren en onmenselijke folteringen toebrachten. Bij het overwegen van al deze kwellingen en dat ijzingwekkend leed, smeek ik U, o mijn Zaligmaker, mij van al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden te bevrijden en mij door uw bescherming toegang te verlenen tot de eeuwige vreugde.
  Amen.  Derde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, schepper van Hemel en aarde, oneindige God, alles beheersende almacht; herinner U de bittere smarten die Gij hebt geleden, toen de joden uw heilige handen en tedere voeten met zware nagels hebben doorboord. Ten einde uw lichaam in de gewenste houding te brengen hebben zij met onuitsprekelijke wreedheid U op het kruis uitgestrekt en langs alle zijden uw eerbiedwaardige ledematen uiteen getrokken. Aldus breidden de wonden zich steeds verder uit en verwekten telkens nieuwe en grievende pijnen. Ik smeek U, o Jezus, door de gedachtenis aan dit grenzeloos leed van het Kruis, mij uw vrees en uw liefde te schenken.
  Amen.  Vierde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, hemelse geneesheer, aan het kruis geslagen om onze wonden door de uwe te genezen, wees indachtig de ontelbare kneuzingen, die Gij in al uw uiteengeschokte ledematen hebt doorstaan zodat er geen smart kan vergeleken worden bij de uwe. Van het hoofd tot de voeten was er geen enkel lichaamsdeel onaangetast en toch hebt Gij in deze oceaan van wee, voortdurend tot den Vader gebeden voor Uw vijanden: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen". Door deze oneindige barmhartigheid, moge de gedachte aan uw grenzeloos lijden bij ons een volmaakt berouw en de vergiffenis van al onze zonden verwerven.
  Amen.  Vijfde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, beeld van eeuwige schoonheid, wees uw zwaarmoedigheid indachtig toen Gij in het licht van uw godheid de bestemming hebt voorzien der zielen die door de verdiensten van uw droevig lijden zouden gered worden en tevens de menigte der verworpelingen die ten gevolge van hun zonden teloor moeten gaan. Om den ondergang van deze ellendige zondaars hebt Gij bittere klachten geslaakt. Met het oog op deze afgrond van medelijden en erbarmen, en vooral uw opbeurend woord herdenkend tot den goeden moordenaar: "Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs", smeek ik U, o zoete Jezus, mij in het uur van mijn dood genade te schenken.
  Amen.  Zesde gebed


  Onze Vader, Wees gegroet.

  O Jezus, beminnelijke vorst, voorwerp van al onze verlangens, overdenk de smarten die Gij hebt gevoeld toen de beulen U als een booswicht naakt op het kruis hebben genageld en verheven. Al uw vrienden en volgelingen hadden U verlaten behalve uw welbeminde Moeder, die trouwvol U bijstond in uw doodstrijd; en uw leerling Johannes. Dan hebt Gij tot beiden uw heilzaam woord gesproken: "Vrouw ziedaar uw zoon. - Zoon ziedaar uw Moeder!". Ik smeek U, o mijn zaligmaker, door het lijdenszwaard dat het hart van uw heilige moeder heeft doorboord, U over mij te ontfermen in mijn lichamelijke en geestelijke nood en mij in al mijn beproevingen bij te staan, doch vooral in mijn laatste levensuur.
  Amen.  Zevende gebed


  Onze Vader, Wees gegroet. O Jezus, bron van onuitputtelijk erbarmen, door een eindeloos gevoel van liefde gedreven, hebt Gij uw hart uitgestort in de kreet: "Ik heb dorst!". Door dien drang naar de verlossing van het menselijk geslacht, bid ik U, mijn zaligmaker, in ons hart het verlangen op te wekken om in al onze daden de volmaaktheid na te streven en in ons wezen de lichamelijke begeerlijkheid en de aardse neiging uit te roeien.
  Amen.  Achtste gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, genoegen voor het hart en zoete vreugde voor den geest, door de bittere gal en edik die Gij op het kruis hebt willen proeven uit liefde tot ons, vergun, dat wij tijdens ons leven waardig uw kostbaar bloed en lichaam mogen ontvangen tot troost en geneesmiddel voor onze zielen.
  Amen.  Negende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, Koning vol deugden en behagen voor den geest, herdenk het zielenleed waardoor Gij, bij het naderen van den dood, overweldigd waart toen de joden U steeds hebben beledigd en bespot. Dan hebt Gij in uw doodstrijd tot den Vader geroepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten." Door deze doodsangsten smeek ik U, O mijn zaligmaker, mij in de verschrikking van den dood niet te verlaten.
  Amen.  Tiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, begin en einde van al het bestaande, de weg de waarheid het licht en het leven, wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naastenliefde, uw geboden te onderhouden, uw geboden, O heer, die licht en gemakkelijk zijn, voor hen die U beminnen.
  Amen.  Elfde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, onpeilbare diepte van barmhartigheid, ik smeek U, in de herinnering aan de wonden die U tot in het merg der beenderen en tot in de ingewanden hebben gepijnigd, trek mij, ongelukkige, uit den vloed mijner zonden. Verberg mij voor uw aanschijn in de opening van uw wonden totdat uw rechtvaardige toorn is verzoend.
  Amen.  Twaalfde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, spiegel van waarheid, band van eendracht en liefde, herdenk de menigvuldige wonden die gans uw lichaam hebben overdekt, U hebben verscheurd en roodgekleurd door het vergieten van uw aanbiddelijk bloed. O mateloze pijn die Gij voor ons in uw maagdelijk lichaam hebt doorstaan; o goede Jezus, wat kunt Gij nog meer doen! Ik smeek U, O mijn zaligmaker, al uw wonden diep in mijn hart te prenten, ten einde er voortdurend uw smart en uw liefde te voelen. Moge uw liefde in mij elke dag aangroeien en moge de vrucht van uw lijden mijn ziel louteren opdat ik bij U, de bron van alle goed en vreugde, veilig moge aankomen; moge deze wens, o zoetste Jezus, in het eeuwige leven verwezelijkt worden.
  Amen.  Dertiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, sterke onoverwinnelijke, onsterfelijke Koning, herinner U het leed dat Gij hebt gevoeld toen al uw krachten van uw lichaam en ziel volledig waren uitgeput, zodat Gij het hoofd hebt neergebogen al prevelend: "Alles is volbracht !". Door deze totale uitputting smeek ik U, Heer Jezus, medelijden te hebben met mij in het laatste levensuur, als mijn hart zal beklemd zijn en mijn geest beneveld.
  Amen.  Veertiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, enige zoon van God de Vader, glans en afstraling van zijn wezen, wees indachtig de laatste woorden die over uw aanbiddelijke lippen zijn gekomen: "Mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest !" Uw Lichaam was gans verscheurd; uw Hart gebroken, en dan hebt Gij, in uw oneindige barmhartigheid om ons vrij te kopen, den geest gegeven. Door deze pijnlijke dood, smeek ik U, o Koning der heiligen, geef mij kracht om te weerstaan aan den duivel en aan het vlees, opdat ik moge verzaken aan de wereld om enkel nog in U te leven. Na mijn dood ontvang mijn ziel bij U terug.
  Amen.  Vijftiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, ware en vruchtbare wijnstok, herdenk het overvloedig verlies van uw heilig bloed dat Gij zo edelmoedig hebt uitgestort, zoals de wijntros onder de wijnpers. Uit uw zijde met een lansstoot doorboord, vloeide er water en bloed, zodat er geen enkel druppel bloed in uw lichaam is gebleven. Als welriekende mirre werd dat aanbiddelijk Lichaam vernietigd; de levenssappen zijn er uitgevloeid en het merg uwer beenderen is uitgedroogd. Door uw bitter lijden en door het uitstorten van Uw kostbaar Bloed, O zoete Jezus, breng mijn hart een liefde wonde toe, opdat rouwmoedige tranen dag en nacht mijn wangen bevochtigen. Keer mij volledig tot U: dat mijn gebed U aangenaam weze en dat mijn hart voor U een voortdurende verblijfplaats worde. Moge mijn leven zo verdienstelijk zijn dat ik bij mijn dood, uw paradijs moge ingaan om U eeuwig te loven en te aanbidden samen met de ontelbare koren van engelen en heiligen.
  Amen.

  Categorie:Gebeden Bron van het Geluk
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijzonder noveen tot het Heilig Hart van Jezus.
  Als een goede herder die over zijn kudde waakt, heeft Jezus oog en oor voor onze noden en gebeden. We kunnen altijd bij hem terecht, we zijn altijd welkom aan zijn tafel en we moeten niets aan ons veranderen. Gewoon zijn wie we zijn. Het heeft ook geen zin om ons mooier voor te doen dan we zijn voor Jezus want hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij kijkt in ons hart en in onze ziel en als wat hij daar vindt van goede wil is, dan zijn we prima zoals we zijn voor hem. Hij weet dat we allen onze fouten en onze zwaktes hebben, maar zolang we diep vanbinnen ons best doen om goed te doen, dan ziet hij graag onze fouten en onze zwaktes door de vingers. Een mooi geschenk voor Jezus is bidden tot zijn Heilig Hart. 
  Dit noveen tot het Heilige Hart vind ik zelf heel erg mooi en ik bid het regelmatig.

  Eerste dag:
  “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh 7, 38)

  Overweging: Jezus hield Zich op in de tempel en Hij begon met luider stem te roepen: “Als iemand dorst heeft, dat hij dan tot Mij komt en drinkt, degene die in Mij gelooft” volgens het woord der Schrift. “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. “ Zo doelde Jezus op de Geest die diegenen zouden ontvangen die in Hem zouden geloven (Joh 7,37-39). Jezus’ Zijde werd geopend door de lans van de soldaat; onmiddelijk kwam er bloed en water uit. Inderdaad, dit alles is gebeurd opdat de Schrift vervuld zou worden: “Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken” (Joh 19,37).
  De Samaritaanse heeft een liefdeservaring gekend toen zij dit levend water aanvaardde. Jezus zei tot haar : “Indien gij de gave Gods kende en wie het is die u zegt - geef mij te drinken- dan zoudt gij Hem vragen en Hij zou u levend water geven”. Waarop deze vrouw antwoordde : “Heer, geef mij van dat water opdat ik nooit meer dorst zou krijgen” (Joh 4,15)

  God heeft ons geschapen uit Liefde terwijl Hij in ons een natuurlijk verlangen legde dat streeft naar intieme vereniging met Hem. “Gij hebt ons voor U gemaakt, Heer, en ons hart is onrustig zolang het niet rust in U” (St.-Augustinus). Wij worden uitgenodigd om het geluk te proeven dat het goddelijk leven en dat levend water uit de zijde van Jezus ons geven; dat is zijn Geest die ons met God verbindt. “Indien iemand dorst heeft, zegt de Heer, dat hij tot Mij komt en drinkt” (Joh 7,38)

  Lofzang: - Jesaja 66

  Verheugd u met Jeruzalem, en juicht, gij die haar liefhebt;
  Weest blij en jubelt om die stad waarover gij nu treurt
  Gij zult uw honger stillen aan haar moederborst, haar lieflijke pracht zal u verrukken.
  Ik zend haar vrede en geluk in brede stromen, de eer der volken als een beek die overloopt.
  Haar zuigelingen worden op de heup gedragen, haar kinderen vertroeteld op de knie.
  Zoals een moeder troost, zal Ik u troosten en in Jeruzalem zal er weer vreugde zijn.
  Ge zult het zien, uw hart zal zich verblijden, ge zult ontluiken als de knoppen aan een struik.

  Laat ons bidden: Jezus, geef mij een zodanig vertrouwen in U, dat ik nooit aarzel om levend water te komen putten uit uw goddelijk Hart. Moge dat water in mij uw Liefdekracht ontplooien en mijn menselijk bestaan tekenen voor altijd. Moge uw Geest mij de onpeilbare rijkdommen van uw Hart doen ontdekken.  Tweede dag:

  Het hart van Jezus geeft ons zijn Moeder

  Overweging: Aan het Kruis genageld, roept Jezus tot zijn Vader dat Deze zijn vergeving moge schenken aan de mensheid. Om de waarde van zijn vraag te bewijzen, geeft Hij ons tot moeder: de vrouw die Hij het meest bemint. Toen Jezus zijn moeder zag en , naast haar, de beminde leerling, zei Hij tot zijn moeder : ‘Vrouw, ziedaar uw zoon’. Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Ziedaar uw moeder’ “ (Joh 19,26). Het Hart van de Maagd Maria was vervuld met dezelfde gevoelens van Jezus’ Hart. De belediging en de foltering, haar Zoon aangedaan, hebben haar liefde niet tegengehouden en, terwijl zij Johannes als zoon aanvaardde, heeft Maria heel de zondige mensheid aanvaard. Zij is waarlijk de barmhartige moeder die tot zending heeft, ons op te wekken en ons te geleiden naar haar Zoon, bron van barmhartigheid. “De barmhartigheid van de Heer strekt zich uit in lengte van dagen over hen die Hem vrezen” (Luk 1,50)

  Lofzang van Maria (Luk 1) :
  Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
  Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd : van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
  Wonderbaar is het wat Hij mij deed, De Machtige, groot in zijn Naam!
  Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
  Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
  Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
  Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.
  Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
  Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

  Gebed: Heilige Maagd Maria, gij kent al de hinderlagen, aanvechtingen en uitdagingen die de zonen en dochters van God tegenwoordig uitstaan. Er gaan heden zoveel stemmen op om ons van de weg af te leiden. De aanklager, de duivel, houdt niet op, ons te willen inspireren met gedachten die ons losmaken van de verbondenheid met onze Vader en God. De woelmaker is aan het werk om ons ook af te snijden van de broederlijke gemeenschap en tweedracht te zaaien. Gij, Maria, Moeder van Barmhartigheid, hebt de macht ontvangen om de kop van de slang te verpletteren, wees mijn beschermster en geleid mij naar uw Zoon, Jezus. Ik prijs u, Maria, in uw Onbevlekte Ontvangenis, tot glorie van de Allerheiligste Drievuldigheid.  Derde dag:

  “ De verrezen Christus schenkt de Geest van God”

  Overweging: De eerste paasgave van Onze Heer, na de uitboeting van onze zonden, is de Geest die ons de ware vrede brengt en ook het eeuwig leven. Toen het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, zijn offer had volbracht, openbaarde Hij zich aan de zijnen op Paasavond, met deze woorden : “Vrede zij met u” (Joh 20,19) en “Ontvangt de Heilige Geest” (Joh 20,22). Zij die in Jezus geloven, kunnen zijn Geest ontvangen. De liefde van Jezus was zó groot dat Hij aan de wereld de vrede van hart is komen terugschenken. De Vertrooster, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn Naam, zal u in alles onderrichten en Hij zal u in herinnering brengen alles wat ik heb gezegd. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Weest niet verontrust noch bevreesd (Joh 14,26-27). Vervuld van de vreugde van de Geest, huldigen wij onze God (Alleluja)

  Lofzang : - Ezechiël : 36

  Ik haal u tussen de volken weg, Ik roep u uit alle landen.
  Ik breng u terug naar uw eigen land en was u met zuiver water.
  Van alle vlekken reinig ik u, van al uw onzuiver goden.
  Ik geef u van nu af een ander hart, een nieuwe geest in uw lichaam.
  Uw hart van steen neem Ik weg uit uw borst en schenk u een hart van vlees.
  Ik zal mijn geest in u storten, zodat gij mijn wegen gaat;
  Zodat gij mijn voorschriften nakomt, mijn wet in uw daden volbrengt.
  Voer ons terug tot U, Heer en wij zullen komen.
  Vernieuw voor ons de dagen van weleer.

  Gebed: Geest van Jezus, Gij zijt levend water dat mijn leven komt genezen zodat ik overvloedig vruchten kan dragen. Vernieuw in mij de gaven van mijn Vormsel. Vervul mijn hart met uw gaven van liefde, vreugde, vrede, geduld, dienstbaarheid, goedheid, vertrouwen in de anderen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Moge God, mijn Vader, verheerlijkt worden door mijn werken van barmhartigheid. Heilige Geest, verleen dat ik mag leven in uw intimiteit zodat ik op elk ogenblik mijn toevlucht kan nemen tot U.  Vierde dag:

  Het hart van Jezus geeft ons de Kerk

  Overweging: “Toen de dag van Pinksteren was aangebroken, waren de apostelen allen samen verenigd. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis dat leek op een hevige windstoot : heel het huis, waarin zij zich bevonden, was er vol van. Ze zagen een soort vuur verschijnen dat zich, in tongen verdeeld, boven ieder van hen neerzette. Toen werden zij vervuld van de Heilige Geest; ze begonnen vreemde talen te spreken en elk van hen drukte zich uit zoals de Geest het ingaf” (Hand 2,1-4). Vanaf dat ogenblik verlieten de apostelen, door de kracht van de Heilige Geest, het Cenakel om openlijk te spreken tot het volk dat zij vreesden. Zij spraken alle talen omdat Jezus gezegd had: “Gaat dus uit, maakt alle naties tot leerlingen, hen dopend in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (Mt 28,19). Heden nog spreekt de Kerk van Jezus alle talen en worden de naties geëvangeliseerd. De Kerk is het Volk van God en wij zijn allen broeders en zusters in Hem. Deze Kerk is onze Moeder die ons voedt aan haar borst terwijl zij ons het doopsel schenkt dat in ons het leven der Heilige Drieëenheid tot stand brengt. Door haar prediking geeft zij ons ook het Licht en de Waarheid; de Liefde van God door het Levensbrood dat wij delen en de Vergeving door het Sakrament der Verzoening, de Biecht. “Ga u eerst met uw broeder verzoenen en breng dán uw offerande.” “(Mt 5,24)

  Lofzang : - Jeremías 7

  Luistert naar het woord van de Heer, gij allen uit Juda,
  gij die deze poorten binnengaat om de Heer te aanbidden.
  Zó spreekt de Heer van het heelal, de God van Israël : Verbeter uw wegen en daden. Dán laat ik u wonen op deze plaats.
  Vertrouwt niet op bedrieglijke woorden, door te zeggen: Tempel des Heren, Tempel des Heren! Dit is de Tempel des Heren!
  Indien gij waarlijk uw wegen en daden verbetert, indien gij handhaaft het recht tussen een mens en zijn naaste,
  Als gij de vreemdeling niet verdrukt,
  de wees of de weduwe,
  als gij op deze plaats geen onschuldig bloed vergiet,
  als gij niet, tot uw onheil, ander goden vereert, dan laat Ik u wonen op deze plaats,
  in het land dat Ik uw vaderen gaf, van oudsher en voor altijd.

  Gebed : Jezus, Gij zijt gekomen voor óns die het Volk van God zijn, Gij hebt ons verenigd tot één Lichaam, uw Kerk, die heilig is vanuit úw Heiligheid. Gij zijt de Heilige, Heer, en ik, ik ben dat niét. Eens hebt Gij tot Petrus gezegd:”Zalig zijt gij, Simon, zoon van Johannes, omdat geen sterfelijk mens u dit heeft geopenbaard, maar mijn Vader in de Hemel is” (Mt 16,17). Kort daarna hebt gij tot Hem gezegd: “Ga achter Mij uit, bekoorder, gij zijt mij een hindernis, want uw gedachten zijn niet die van God maar van de mensen” (Mt 16,23). Mijn goede wil ten spijt, ben ik soms een struikelblok, een voorwerp van ergernis, Heer. Geef mij de nederigheid van uw Hart om broederlijk met allen te kunnen leven. Wij zijn allen broeders en zusters in U en samen kunnen wij zeggen : “Onze Vader, die in de hemel zijt... vergeef mij mijn schuld zoals ook ik vergeef aan hen die mij kwaad deden” (Mat 6,9).  Vijfde dag:

  Het hart van Jezus geeft ons het Geloof

  Overweging: Jezus zei tot Thomas : “Steek uw vinger uit en bezie mijn handen; steek uw hand uit en leg die op mijn zijde; wees niet langer ongelovig, maar gelovig”. Toen zei Thomas tot Hem: “Mijn Heer en mijn God!” Jezus zei tot hem: “Omdat gij Mij gezien hebt, gelooft gij. Zalig zij die geloven zonder Mij gezien te hebben” (Joh 20,27-28). Het was dezelfde Thomas die gezegd had: “Laten ook wij naar Jeruzalem gaan om met Hem te sterven” (Joh 11,16). De beproeving van Jezus’ dood was té brutaal geweest voor Thomas. Bij het nieuws der Verrijzenis, heeft Thomas geweigerd te geloven; hij had het geloof verloren dat ons toelaat, de tekenen Gods op onze wegen te zien. Voor iedereen brengt het leven beproevingen mee die soms pijnlijk zijn als een kruisiging... en dát is het ogenblik waarop Thomas ons uitnodigt om de geopende zijde van de verrezen Jezus te bekijken. Verwarring, opwinding en beproeving zijn dingen die ons geloof schokken als “onze ogen niet meer naar Jezus opzien” (Heb 12,2). Maar, door de Voorzienigheid, moet ons geloof daaruit klaarder tevoorschijn komen, zoals dat van Thomas. “Kom mijn gering geloof ter hulp” (Mk 9,24)

  Lofzang : Jeremías, 17

  Gezegend zij de mens die steunt op de Heer : de Heer zal Hem waarlijk tot steun zijn.
  Hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels strekt naar de stroom.
  Hij vreest niet als de hitte komt: zijn bladeren blijven groen.
  Hij is rustig in een jaar van droogte: Hij houdt niet op, zijn vruchten te dragen.

  Gebed : Jezus, ik erken dat het Geloof de kostbaarste gave is die ik bij mijn doopsel ontvangen heb en dat die gave komt uit uw Hart. Eens was er storm op het meer en de apostelen waren bang; ze hebben U, Meester, toen gewekt en Gij hebt hun gezegd: “Waarom zijt gij bang, mensen van gering geloof?” (Mt 8,26). Als de storm mijn leven treft met beproevingen allerhande, ondersteun dan mijn geloof, Heer. Het geloof dat U, Jezus, behaagt, is het geloof dat gepaard gaat met hoop.  Zesde dag:

  Het Hart van Jezus is de Bron van Barmhartigheid

  Overweging: Nadat Hij de wonden van handen en zijde getoond had, ademde Jezus over de apostelen en zei tot hen: “Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze hem vergeven; als gij iemands zonden niét vergeeft, zijn ze hem niet vergeven” (Joh 20,21). Bij zijn Verrijzenis heeft Jezus de radikale ervaring beleefd van de Barmhartigheid, t.t.z. de ervaring dat de Liefde van de Vader sterker is dan de dood. En Jezus zélf is de onuitputtelijke bron van barmhartigheid geworden, die sterker is dan de zonde (Encycliek over de goddelijke Barmhartigheid). Dát is ook de uitnodiging, een door Jezus uitgesproken en die nú voor ons in vervulling gaat : “Komt tot Mij, gij allen die onder lasten gebukt gaat, komt tot Mij!” (Mt 11,28). Allen worden wij uitgenodigd om onze last toe te vertrouwen aan het zachtmoedige en nederige Hart van Jezus, om vergeving van zonden te ontvangen en opluchting in al onze moeilijkheden. “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen” (Mt 9,13)

  Lofzang : Efesiërs, 1

  Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
  die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen.
  In Hém heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn Aanschijn.
  In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil :
  Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
  Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
  de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden :
  Het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.

  Gebed : Heilige Geest, openbaar mij de diepe geheimen der barmhartigheid van Jezus’ Hart. In dié barmhartigheid heb ik vertrouwen en ik weet dat ze groter is dan de last van mijn zonden; anders zou ik daaronder bezwijken. Schenk mij ook vertrouwen in de priesterlijke dienst, waardoor de Vader zijn vaderschap uitoefent om mij te onthalen als het verloren kind dat Hij vergeving schenkt. Mocht ik mij ook langdurig in de armen voelen van God, mijn Vader.  Zevende dag:

  Het hart van Jezus geeft ons het brood van eeuwig leven

  Overweging: Het bloed dat uit de geopende zijde van Jezus stroomde, verzinnebeeldt het Sakrament der Eucharistie. Jezus zegt ons: “Mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh 6,54-55). Na deze woorden aanhoord te hebben, trokken meerdere leerlingen zich van Hem terug en gingen niet meer met Hem om. In zijn eindeloze Liefde heeft Jezus dit prachtig Sakrament ingesteld waarin Hij waarachtig aanwezig is met zijn godheid en zijn verheerlijkte mensheid. “En zie, Ik ben met u voor altijd, tot aan het einde der wereld” (Mt 28,20). Jezus wil elke dag bij ons blijven en Hij bemint ons zózeer dat Hij ook ons geestelijk voedsel wil zijn : Hij geeft zichzelf te eten aan diegenen die Hij tot zich trekt. “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem” (Joh 6,56)

  Psalm 115

  Ik geloof en daarom zal ik spreken, ik die zoveel heb geleden, ik die, in mijn leed, gezegd heb: “De mens is niets dan leugen”.
  Hoe zal ik de Heer vergelden het goed dat Hij mij deed?
  Ik zal de beker nemen van het heil en de Naam des Heren aanroepen.
  Nakomen zal ik mijn geloften voor de Heer, en ook vóór heel het volk!
  Kostbaar is in het oog des Heren de dood van die Hem dienen!
  Ben ik uw dienaar niet, o Heer, uw dienaar en de zoon van uw dienares?
  Ik, wiens ketens Gij gebroken hebt.
  Een offer van dank zal ik U brengen, de Naam des Heren zal ik aanroepen.
  Nakomen zal ik mijn geloften voor de Heer en ook vóór heel het volk, bij de ingang van het huis des Heren, midden in Jeruzalem!

  Gebed: Jezus, niet enkel wilt Gij U geven aan ons in de Eucharistie, maar Gij wilt ook wonen in onze tabernakels. Gij verwacht allen die Gij liefhebt om een uitwisseling “van hart tot hart” mogelijk te maken. Zoals de goede Paus Johannes de 23ste zei: “Mijn leven lijkt bestemd te zijn, zich te verteren onder het licht dat uit het tabernakel schijnt en om een oplossing te vinden voor al mijn moeilijkheden, moet ik mijn toevlucht nemen tot het Hart van Jezus”. Jezus, vervul mijn hart met vertrouwen op uw eucharistische Aanwezigheid; geef mij een zodanig vertrouwen dat ik U veelvuldig kom ontmoeten. Geef dat ik U kan aanbidden en loven en aldus mag putten, in deze ontmoeting van Liefde, al wat er nodig is opdat mijn leven God, onze Vader, zou verheerlijken.  Achtste dag:

  Het hart van Jezus is de bron der broederlijke liefde

  Overweging: Op de vooravond van zijn lijden heeft Jezus de voeten van zijn leerlingen gewassen en Hij zei : “Begrijpt gij wat Ik voor u gedaan heb ? Gij noemt Mij Meester en Heer en dat zegt gij terecht, want dat bén ik. Als Ik dus , de Heer en Meester, u de voeten heb gewassen, dan moet ook gij elkaar de voeten wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen wat Ik voor ú gedaan heb” (Joh 13,12-15). “Zalig zijt gij als gij dit doet” (Joh 13,17). Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven om ons te leren hoe wij God kunnen beminnen in de persoon van onze broeders en zusters. De schat die wij in de hemel zullen ontvangen, zal afgemeten zijn aan déze liefde. “Dan zal de Koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand staan: Komt, gezegenden van mijn Vader, neemt bezit van het Rijk dat als erfenis voor u bereid is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen; Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik was ziek en gij zijt mij komen bezoeken; Ik was in de gevangenis en gij zijt Mij komen opzoeken” (Mt 25,34-36). “Waarlijk, ik zeg u : Telkens gij dit gedaan hebt voor een dezer geringen die mijn broeders zijn, hebt ge het aan Mij gedaan” (Mt 25,40). “Hieraan zal men herkennen dat gij mijn leerlingen zijt : dat gij elkander liefhebt” (Joh 13,35)

  Lofzang: Jesaja, 61

  Gij zult genoemd worden: “priesters van de Heer”,
  Men zal u zeggen: “dienaars van onze God”,
  Van de overvloed der naties zult gij leven en hun heerlijkheid zal uw sieraad zijn.
  In plaats van uwe schande: een dubbel aandeel!
  In plaats van uw vernederingen : vreugdekreten!
  In hun land zullen zij een dubbele erfenis ontvangen, eeuwige vreugde zullen zij bezitten.
  Omdat Ik, de Heer, rechtvaardigheid bemin,
  omdat ik diefstal haat en ongerechtigheid, zal Ik hun getrouw beloning schenken,
  een eeuwig verbond met hen sluiten.
  Hun afstammelingen zullen bekend zijn bij de volken en hun kinderen temidden der naties.
  Wie hen zal zien, zal kunnen herkennen: de gezegende afstammelingen van de Heer.

  Gebed: Jezus, geef dat ik mijn broeders mag liefhebben zoals Gij hen hebt liefgehad: met veel zachtmoedigheid en nederigheid hebt Gij hen gediend, altijd aandachtig om aan hun behoeften en noden tegemoet te komen. Uit uw hart, Jezus, kwam er zoveel barmhartigheid voor allen; vervul ook mijn hart met barmhartigheid voor elk van mijn broeders.  Negende dag:

  Het hart van Jezus voert ons naar de Vader

  Overweging: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon opdat de Zoon U verheerlijke. Zoals Gij Hem macht over ieder mens gegeven hebt, zal Hij het eeuwig leven schenken aan hen die Gij Hem gegeven hebt. Welnu, dit is het eeuwig leven, dat men U kent, de enig ware God, en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus” (Joh 7,2-3). Bij een eerste verschijning na zijn Verrijzenis, vraagt Jezus aan Maria Magdalena dat zij Hem niet zou aanraken, want Hij was nog niet opgestegen naar de Vader. De volheid der Liefde van Christus is voorbehouden aan het Vaderhuis, wanneer elkeen op zijn beurt mét Christus zal aankomen. Maar op aarde is het voornaamste, de wil van Jezus te verwezenlijken. Hij zegt tot Maria: “Ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en úw God” (Joh 20,17). Jezus heeft voor ons verdiend, aangenomen kinderen van zijn Vader te kunnen zijn. “Vrees niet, kleine kudde, uw Vader zal u het Koninkrijk schenken” (Lk 12,32). Om deel te hebben aan het Koninkrijk, nodigt Jezus ons uit om te worden als kleine kinderen. Wat nu de geest der kinderjaren kenmerkt, is het vertrouwen. Het vertrouwen laat ons toe, ons tot God te richten en Hem te vragen volgens onze noodwendigheden, maar ook om dankbaar zijn weldaden in ontvangst te nemen. Jezus zegt het ons: “Vraagt en gij zult verkrijgen; zoekt en gij zult vinden; klopt en men zal voor u opendoen” (Mt 7,7). “Aan hen die geloven in zijn Naam, gaf Hij de macht om kinderen van God te worden” (Joh 1,12)

  Psalm 32

  Het heil van een koning is niet zijn leger,
  de overwinning van een krijger is niet zijn kracht.
  Ruiterij ter overwinning is een illusie;
  een leger brengt niet het heil.
  God waakt over hen die hem vrezen,
  die hun hoop stellen op zijn Liefde, om hen te ontrukken aan de dood,
  hen in leven te houden bij hongersnood.
  Ons leven verhopen wij van de Heer : Hij is voor ons een steun en een schild.
  Onze vreugd in het hart komt van Hém,
  Ons vertrouwen berust in zijn heilige Naam.
  Moge Heer, uw Liefde over ons opgaan omdat onze hoop gevestigd is op U!
  En nu, koningen, wilt verstaan, komt tot inkeer, rechters der aarde.
  Dient de Heer met vrees, betuigt Hem huiverend uw eerbied.
  Wordt Hij vertoornd, dan zijt gij verloren : zijn toorn zal onverwacht ontbranden.
  Zalig die bij Hém zijn toevlucht zoekt!

  Gebed: Geest van Jezus, voeg U bij mijn geest om te getuigen dat ik ‘kind van God’ ben. Schenk mij de Wijsheid die komt van U, om de diepte te kunnen begrijpen der werkelijkheid dat God, mijn Vader, mij liefheeft en dat ik waardevol ben in zijn ogen. Moge heel mijn wezen uitroepen met de kracht van úw liefde: Abba, Vader, ik ben uw kind!

   

  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van de Heilige Rita voor Jezus.
  Al van heel jongs af aan had de Heilige Rita een grote verering voor Jezus. Zijn levenswijze in armoede, nederigheid en eenvoud en zijn boodschappen over liefde en hoop, dat hij niemand in de steek laat of aan niemand voorbij gaat, dat hij hulp en vergeving schenkt. In Jezus Zijn ogen zijn we allen gelijk, of we nu rijk of arm zijn, groot of klein, oud of jong. We zijn voor Hem allen even waardevol. Het maakt voor hem niet uit van welk land we zijn, wat onze afkomst is, welke cultuur we hebben, of welke geaardheid. Hij komt altijd op voor de kleinen en de verdrukten.
  Ten tijde dat Jezus als mens tussen de mensen leefde, waren de melaatsen de verworpelingen van de maatschappij. Men zei dat hun ziekte een 'straf van God was'. Maar Jezus bewees het tegendeel. Hij ging naar de melaatsen, schudde hen de hand en sprak hen moed in of genas hen. Hij haalt de mensen uit hun hoekjes, diegenen die in de schaduw geduwd worden. Jezus discrimineert niemand. Hij steekt naar ieder de hand uit, er is niemand die door Hem wordt buitengesloten. Voor Hem zijn we allen uniek en zijn we allen Zijn broeders en Zijn zusters want we zijn allen kinderen van God.
  Vooral voor Zijn lijden en kruisiging had de Heilige Rita een enorme devotie. Tijdens de moeilijke huwelijksjaren en tijdens haar ziekte heeft haar liefde voor Jezus haar veel kracht en moed gegeven. Zonder te klagen heeft ze al de moeilijkheden in haar leven gedragen, steeds denkende aan het lijden van Jezus. Ze heeft vele uren biddend doorgebracht, denkend aan de lijdensweg en kruisiging. De Heilige Rita wordt dan ook meestal afgebeeld met een kruisbeeld.

  Je vindt hier verschillende gebeden tot Jezus en ook tot het Kindje Jezus.

  Om te beginnen volgt een litanie tot het lijden van Jezus. Deze kan gebeden worden op vrijdag, de dag van de kruisiging. Maar ze kan ook op andere dagen gebeden worden natuurlijk.   LITANIE VAN HET LIJDEN VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de werel
  d, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heer Jezus, om onze zonden in de hof van olijven benauwd en bedroefd tot de dood, ontferm U over ons.
  Heer Jezus, door een engel versterkt, opdat wij in alle nood hulp van de hemel zouden leren verwachten,
  Heer Jezus, die uw verrader met minzaamheid hebt ontvangen, om ons de zachtmoedigheid te leren,
  Heer Jezus, door uw leerlingen verlaten, opdat wij alleen op God zouden leren vertrouwen,
  Heer Jezus, door de Joden gebonden, om ons van onze zonden te ontbinden,
  Heer Jezus, door Annas en Kajafas vals beschuldigd, opdat wij alle ongelijk zouden leren verdragen,
  Heer Jezus, door Petrus verloochend, opdat wij onze zwakheid zouden leren kennen en onszelf zouden wantrouwen,
  Heer Jezus, door Herodes met een wit
  kleed bespot, omdat wij het kleed der onschuld verloren hadden,
  Heer Jezus, achter Barabbas gesteld, opdat wij ons nooit boven anderen zouden verheffen,
  Heer Jezus, vreselijk gegeseld en met doornen gekroond, opdat wij alle zinnelijkeheid en alle eerzucht zouden verfoeien,
  Heer Jezus, gelasterd, bespuwd en geslagen, opdat wij onze zinnen zouden versterven,
  Heer Jezus, aan het volk tentoongesteld, opdat wij uw voorbeeld immer voor ogen hebbend, naar dit voorbeeld zouden leven,
  Heer Jezus, door Pilatus aan uw vijanden overgeleverd, om ons van onze vijanden te verlossen,
  Heer Jezus, met het kruis beladen, om ons te leren ons kruis met onderwerping te dragen,
  Heer Jezus, aan het kruis genageld, opdat wij ons vlees met zijn driften en begeerlijkheden zouden kruisigen,
  Heer Jezus, die naakt aan het kruis hebt gehangen, opdat wij voor alle oneerbaarheid zouden schromen,
  Heer Jezus, tussen twee moordenaars gekruis
  igd, om ons de vernederingen te leren beminnen,
  Heer Jezus, die de goede moordenaar in genade heeft aangenomen, opdat wij nimmer zouden wanhopen,
  Heer Jezus, die aan het kruis voor uw vijanden hebt gebeden, om ons te leren onze vijanden te beminnen,
  Heer Jezus, met gal en azijn gelaafd, opdat wij onze tong voor alle zonden zouden bewaren,
  Heer Jezus, die stervende uw Geest in de handen van uw Vader aanbevolen heeft, opdat wij, stervende, onze geest in uw en zijn handen zouden aanbevelen,
  Heer Jezus, die voor ons de bittere dood van het kruis zijt gestorven om ons de boosheid van onze zonden te leren kennen,
  Heer Jezus, die ons door uw dood het leven hebt g
  egeven, opdat wij niet voor onszelf, maar voor U zouden leven,
  Heer Jezus, wiens zijde met een lans doorstoken en wiens hart geopend werd, opdat wij daarin bij alle nood een veilige schuilplaats zouden vinden,
  Heer Jezus, begraven en op de derde dag verrezen, opdat wij, gestorven aan de zonden, tot een deugdzaam leven zouden verrijzen,

  Wees genadig, spaar ons, Heer.
  Wees genadig, verhoor ons, Heer.
  Van alle kwaad, verlos ons, Heer.
  Van onverschilligheid jegens uw heilig kruis en lijden,

  Van ongeduld in smarten, Van gebrek aan medelijden, Van onboetvaardigheid van het hart, Van de eeuwige dood,
  Door uw bloedig zweet, Door uw gevangenneming,
  Door uw bespotting en mishandeling, Door uw gruwelijke geseling en smartelijke kroning,
  Door uw afmattende kruisdraging, Door uw pijnlijke kruisiging,
  Door uw verlatenheid aan het kruis, Door uw bittere dood,
  Door uw vijf heilige wonden, Door uw glorievolle verrijzenis,
  Door uw wonderbare hemelvaart,
  In het uur van onze dood, Op de dag van het oordeel,
  Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat uw heilig lijden ons leert, hoe zwaar en verschrikkelijk de zonde is, om welke Gij zoveel geleden hebt,
  Dat wij, door het overwegen van uw pijnen en smarten, alle tegenspoed, alle kwelling en ziekte, geduldig mogen verdragen,
  Dat wij in angst, droefheid en nood ons tot U wenden en uw hulp mogen afsmeken,
  Dat wij alle alle schande, verachting en tegenspoed met overge
  ving aan Gods wil mogen afsmeken,
  Dat wij alle valse betichtingen en onrechtvaardige oordelen naar uw voorbeeld geduldig mogen verdragen,
  Dat wij aan al de vruchten van uw kruis deelachtig mogen worden,
  Dat wij door de kracht van uw kruis de duivel, de wereld en het vlees mogen overwinnen,
  Dat wij in uw heilig Bloed van alle zonden mogen gereinigd worden,
  Dat wij door U geholpen mogen worden om dagelijks ons kruis op te nemen, en U gaarne te volgen,
  Dat wij steeds geneigd mogen zijn om uw heilig lijden met liefde en dankbaarheid te overdenken,
  Dat Gij ons aan de vruchten van uw heilig lijden wilt deelachtig mak
  en,
  Dat wij, dagelijks herdenkend, hoe Gij uit liefde voor ons gestorven zijt, door wederliefde ontstoken mogen worden, ten einde niet voor onszelven maar voor uw dienst te leven,
  Dat wij onze troost in uw heilige Wonden mogen vinden,
  Dat wij in ons laatste levensuur door uw Kruis en uw bittere dood versterkt en beschermd mogen worden,
  Dat Gij ons door uw bitter lijden en uw smartvolle kruisdood, de genade van een zalig sterfuur wilt verlenen,
  Dat Gij door uw Kruis tot de heerlijkheid der verrijzenis gebracht mogen worden,

  Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
  Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
  Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.


  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons.

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw H. Kruis de wereld hebt verlost.

  Laten wij bidden,
  Heer Jezus Christus, die de zondeschuld van de hele wereld in uw kostbaar bloed hebt gedelgd, geef, bidden wij U ootmoedig, dat ook wij, van alle smet en vlek gezuiverd, U door een rein en godgevallig leven mogen behagen hier op aarde, opdat wij eenmaal de vruchten van uw kruisdood mogen oogsten in de hemel. Dit smeken wij U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  ofwel

  Heer Jezus Christus, die uit de schoot van uw Vader van de hemel op aarde gekomen zijt, en uw dierbaar Bloed tot vergiffenis voor onze zonden vergoten hebt, wij bidden U ootmoedig, verleen ons, dat wij op de dag van het oordeel, staande aan uw rechterhand, mogen horen: Komt, gezegenden van mijn Vader. Amen.


  Categorie:Jezus
  14-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Rita 1.
  Noveen voor de Heilige Rita  Eerste dag:

  Zie ons hier, met grote eerbied voor uw beeltenis neergeknield, o Heilige Rita, om van U het pad der deugd te leren kennen en door uw voorspraak de nodige genaden te bekomen, om het tot het einde van ons leven te bewandelen. Nauwelijks zeven jaar oud, muntte gij reeds uit door uw ingetogenheid, uw zedigheid, uw liefde voor de eenzaamheid, uw geest van gebed en van versterving, uw verachting der wereldse ijdelheid, kortom, door alle deugden. O, gelukkig Gij, die aldus van uw tedere kindsheid af aan Gods genade hebt beantwoord en de grondslagen van uw heiligmaking hebt gelegd. Helaas, hoezeer verschillen wij onder dit opzicht van U, wij die ons zelven vroegtijdig door de ijdelheden der wereld hebben laten meeslepen en, van dag tot dag meer, naarmate we opgroeiden, ons van God verwijderd hebben, door toe te geven aan de zonde. Welaan dan, Heilige Rita, wier voorspraak zo machtig is bij God, bekom ons de rouwmoedigheid van het hart en een ware bekering. Daar we U niet hebben nagevolgd in uw onschuld, bekom ons ten minste U te mogen navolgen in uw boetvaardigheid, opdat we eens zouden deelachtig zijn aan de hemelse beloning, die alleen aan de onschuldigen en aan de boetvaardigen beloofd is. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Tweede dag:

  Gij waart door God voorbeschikt, o Heilige Rita, om een volmaakt toonbeeld te zijn voor de maagden, voor de gehuwden, voor de weduwen en voor de kloosterlingen; daarom moest Ge beurtelings al deze levensstaten beleven. O, wat al schone voorbeelden hebt ge niet gegeven tijdens uw huwelijksleven, voornamelijk van geduld en liefde jegens uw man. Gedurende vele jaren waart Gij genoodzaakt te leven met en barse en ruwe echtgenoot, wiens zeden en manieren geheel verschilde van de uwe... Verwijten, beledigingen, wrede mishandelingen, Gij verdroeg alles met een wonderbaar geduld; en door uw zachtmoedigheid hebt Gij het hart geraakt van die grammoedige man en hem tot menselijke en christen gevoelens gebracht. Mochten alle gehuwde personen naar uw voorbeeld leren lijden zonder tegenspraak, om eveneens het hart van hun echtgenoot te winnen en hem tot betere gevoelens te brengen. Mochten wij allen, wie wij ook zijn, de vrede met onze naaste, vooral met onze bloedverwanten standvastig bewaren. Mochten eindelijk alle geschil, twist en tweedracht die zovele huisgezinnen ongelukkig maken, verdwijnen, om plaats te maken voor eensgezindheid en liefde. Wij smeken U dan, o Heilige Rita, on van God diezelfde geest van vrede en eendracht, waarmede Gij hier op aarde jegens eenieder bezield waart, te verkrijgen, opdat wij eens, samen met U, de Gever van alle goed mogen loven en prijzen in het Rijk van de eeuwige vrede. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Derde dag:

  Welke smart voor U, o Heilige Rita, toen men U de wrede moord van uw echtgenoot meldde. Hoe bitter weende Gij dan, vooral omdat Ge in de pijnlijkste onzekerheid aangaande zijn eeuwige zaligheid verkeerde. Niettemin waart Ge alsdan kalm en overgegeven aan de aanbiddelijke Wil van God, en Ge gaf U zelve en uw twee kinderen geheel over in de handen van uw geliefde Jezus. Welke vurige gebeden stuurde Gij tot Hem, opdat Hij zich zou gewaardigen de ziel van uw gemaal in de hemel te ontvangen en ook aan zijn wrede moordenaars vergiffenis te schenken. En toen Gij de wraakzuchtige plannen van uw zonen had bemerkt, hoe hebt Gij hen dan gesmeekt, die misdadige gevoelens uit hun hart te verbannen. Gij wilde ze liever vroegtijdig aan uw moederliefde ontrukt zien, dan dat zij de beraamde moord zouden begaan. En toen God uw beide kinderen uit de wereld nam, weende Gij niet, maar Gij hebt Hem bedankt, omdat Hij ze voor een vreselijke misdaad behoed had. Ach, hoe zijn we te beklagen, wij die het minste ongelijk ons aangedaan niet kunnen vergeven, die geen offer durven of willen brengen voor de glorie van God, voor de zaligheid van onze ziel of die van onze evennaaste. O Heilige Rita, verkrijg ons dan van uw Jezus de genade om aan onze vijanden te vergeven uit liefde tot Hem, en om altijd zijn goddelijke liefde te stellen boven alles wat ons hier op aarde dierbaar is, opdat we alzo mogen waardig bevonden worden, de vergiffenis te bekomen van onze zonden en de eeuwige beloning te ontvangen in het hemels Paradijs. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Vierde dag:

  Hoe groot was uw liefde tot God en tot de naaste, o Heilige Rita. Wie zal zich kunnen voorstellen wat al verzuchtingen van liefde, wat al tranen van medelijden Gij dag en nacht stortte bij het overwegen der smarten van Jezus, uw gekruisigde Liefde? Wie zal de hemelse verrukkingen begrijpen waarmede Gij zo menigmaal begunstigd werd, zodat Gij meer dan eens buiten U zelve bevonden werd en onbewust van het aardse?... En uw liefde tot de naaste was niet minder groot dan uw liefde tot God: armen en behoeftigen hebt Gij geholpen, uw zieke medezusters immer bijgestaan, bedroefden getroost, afgedwaalden tot de goede weg teruggebracht en zonder ophouden voor allen gebeden. Helaas! Hoe moeten wij niet betreuren, dat onze harten als een steen zijn voor de geestelijke en lichamelijke ellenden van onze evenmens, terwijl zij zo gemakkelijk bewogen worden door alles wat onze zinnelijke en zondige neigingen streelt. O Heilige Rita, bekom ons van uw beminden Jezus een grote tederheid van het hart, om, naar uw voorbeeld God en onze naaste met een ware zuivere liefde te beminnen, ten einder na onze dood, evenals Gij, met de ongeschapene Liefde verenigd te zijn in de hemel. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Vijfde dag:

  Van uw prilste jeugd af had gij, o Heilige Rita, de gevaren bemerkt, die ons in de wereld omringen; Gij had begrepen dat hoogmoed, begeerlijkheid en wulpsheid de drie voornaamste bronnen van zonde zijn. Welke bezorgdheid toonde Gij derhalve om die ondeugden te vermijden en de tegenovergestelde deugden te beoefenen. Wij bewonderen uw zo volmaakte onderdanigheid aan uw ouders en uw bereidwilligheid om hen in alles te voldoen, zelfs dan wanneer Gij er de grootste tegenzin voor had: het huwelijk dat Gij op hun aandringen hebt willen aangaan, ondanks uw verlangen naar het kloosterleven, is er een treffend bewijs van. Uw afkeer voor de wereld werd er echter niet door uitgedoofd. Want zodra Ge U, door de wrede moord van uw echtgenoot en het afsterven van uw beide zonen, wederom van alle banden vrij zag, verlangde Gij nog meer dan voorheen uw geliefde Jezus binnen de muren van een klooster te gaan dienen. Tot driemaal toe ging Gij aan het Augustinessenklooster te Cassia aankloppen, en telkens werd Gij er afgewezen, totdat Gij er eindelijk op een wonderdadige wijze werd binnengeleid. Nu waren uw vurigste wensen vervuld, dat Gij U weldra onherroepelijk aan uw hemelse Bruidegom kon vasthechten door het afleggen der plechtige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. O zalige Rita, die door uw heilig leven verdiend hebt onder de hemelse uitverkorenen opgenomen te worden, werp een genadige blik op ons, arme zondaars, slaven van lage driften, die dreigen ons in het eeuwig verderf te storten. Verkrijg ons de genade, de zondige vermaken te verfoeien en in reinheid naar ziel en lichaam te leven, opdat we eens de honderdvoudige beloning mogen bekomen, welke beloofd is aan diegenen, die de ijdele en bedrieglijke genoegens der wereld met de voeten treden. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Zesde dag:

  O Heilige Rita, wij bewonderen grotelijks uw geest van gebed en van boetvaardigheid, die een bijzonder kenteken van uw heiligheid is. Uw leven was een voortdurende aaneenschakeling van gebeden, vasten en zelfkastijdingen. Brood met as bestrooid en door tranen bevochtigd als voedsel nemen, op de harde grond slapen, een grof en met doornen doorvlochten kleed dragen, uw vlees kastijden door bloedige geselingen, dat waren de middelen die Gij gebruikte op de zinnelijkheid te beteugelen en de bekoringen te overwinnen. Hierin, helaas, is onze handelwijze geheel tegenstrijdig met de uwe. In plaats van in ons te versterven of onze toevlucht tot het gebed te nemen, durven wij zelfs ons lichaam strelen en koesteren, onze zinnen voldoen en juist datgene zoeken, wat ons naar het eeuwig verderf moet leiden. Heden belijden wij onze schuld, en wij erkennen dat wij de boetvaardigheid en het gebed hoogst nodig hebben. Daarom smeken wij U, o Heilige Rita, ons van Jezus de genade te bekomen, om voortaan het gebed en de versterving lief te hebben, opdat wij niet meer zouden hervallen in de zonde, en waardig mogen worden, ons hiernamaals met U in alle eeuwigheid te verheugen. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Zevende dag:

  Het overwegen van Jezus’ bitter lijden maakte uw voortdurende bezigheid uit, o Heilige Rita; uw hart brandde van een allervurigst verlangen om iets van Zijn smarten te gevoelen in uw eigen lichaam. En zie! Gij werd op wonderbare wijze verhoord : Na op zekere dag een treffende Lijdenspreek van de vrome Jacobus della Marca te hebben bijgewoond, knielde Gij voor een kruisbeeld neder; en terwijl Gij overvloedige tranen van medelijden stortte, behaagde het Jezus, uw voorhoofd met een doorn van Zijn kroon te doorboren. Overgroot was de pijn die Ge toen leed; en toch genoot Gij een onuitsprekelijk genoegen, omdat Ge aan het Lijden van de lieve Zaligmaker waart deelachtig geworden; ja, Gij hield niet op, gedurende het overige van uw leven, uw goddelijke Bruidegom te loven en te prijzen voor die buitengewone genade. Wanneer wij onze handelwijze vergelijken met de uwe, o Heilige Rita, moeten we beschaamd zijn over ons zelven. Hoe dikwijls immers is het niet gebeurd dat we ons beklaagd hebben, ja dat we zelfs tegen God hebben durven morren, omdat we enig lijden of enige beproeving te ondergaan hadden! O Heilige Rita, vraag dan voor ons aan uw Jezus de nodige genaden, om in ‘t vervolg ziekten en andere tijdelijke beproevingen met geduld te verdragen en tot uitboeting van onze zonden, opdat we alzo de straffen der hel vermijden en met U voor alle eeuwigheid mogen verheerlijkt worden. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Achtste dag:

  Om de heiligheid van uw leven met nog meer glans te doen uitschijnen, o Heilige Rita, behaagde het aan uw geliefde Jezus, bij de steeds open en pijnlijke wonde van uw voorhoofd, U nog een andere beproeving over te zenden, namelijk, een ziekte die U vier jaren lang, op uw harde legerstede zou vastgekluisterd houden en slechts met de dood zou eindigen. Welke verheven voorbeelden gaf Gij niet, gedurende al die tijd, van geduld in het lijden en van volkomen overgeving aan de wil van de Heer. Uw enigste klacht in deze langdurige beproeving was de klacht van een heilige, te weten: tot last te moeten dienen aan uw medezusters... O, wie zou zich de vreugde kunnen voorstellen, die uw hart overstroomde, toen Jezus en Maria U kwamen aankondigen, dat uw ziel weldra uit de akelige kerker van uw lichaam zou verlost worden, om in het vaderland opgenomen te worden? Welk een kalmte, welk een zoete vrede straalden uit van uw gelaat, toen Ge uw einde voelde naderen! Uw laatste ademtocht was een allervurigste liefdezucht tot de gekruisigde Jezus, in wiens glorie Gij u thans moogt verheugen voor alle eeuwigheid. Gelukkig zij, die in zulke gesteltenissen de aarde verlaten. Maar hoe zal het met ons, arme zondaars, gaan als we op ons sterfbed zullen liggen? Met ons, die zo bevreesd zijn, het minste ongemak of de minste kwelling te verdragen? O Heilige Rita, heb medelijden met onze zwakheid, en bid Jezus, dat Hij zich gewaardigt, ons in onze laatste ziekte bij te staan, en ons krachtige genaden van geduld en onderwerping aan zijn Heilige Wil te verlenen, ten einde een zalige dood te sterven, en, zoals Gij, Hem te mogen loven en zegenen in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Negende dag:

  Uw diepe ootmoedigheid, waardoor Gij uw verheven deugden voor de ogen van de mensen poogde te verbergen, was de grondslag van uw toekomstige grootheid, van uw heerlijkheid op aarde als in de hemel. Nauwelijks had uw schone ziel dit tranendal verlaten, of God werkte door uw voorspraak een zo groot getal mirakelen, dat het volk U weldra “heilig” noemde; en dit oordeel van het volk werd in de laatste tijd door de plechtige verklaring van het Opperhoofd der Heilige Kerk bevestigd. Thans is uw eredienst geheel de wereld door verspreid, en onder zoveel andere uitverkorenen, die bij God de voorsprekers der mensen zijn, wordt U de bijzondere naam van “Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken” toegekend. Ach, glorievolle Heilige Rita, er is geen hopelozere zaak dan de onze: hoewel nietige en zondige schepselen, zijn wij verblind door de hoogmoed, die ons in de ogen van Jezus en in de uwe verfoeilijk maakt. Bekom ons dan de genade oprecht nederig van harte te zijn. Maak integendeel, dat wij eens, gelijk Gij, de kroon van glorie bekomen, die alleen aan de ootmoedigen beloofd is.
  Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

   

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita in het Italiaans, litanie en noveen
  Gebeden in het Italiaans tot de Heilige Rita

  Preghiere in italiano presso la Santa Rita  En verder zijn hier ook nog gebeden in het Frans, Engels, Spaans en Duits.

  ici aussi, also here, también aquí, auch hier:
  prières en Français, prayers in English, oraciones en Español, Gebete auf Deutsh
  Litanie di Santa Rita

  Signore, pietà.
  Cristo, pietà.
  Signore, pietà.
  Cristo, ascoltaci.
  Cristo, esaudiscici.

  Dio, Padre celeste abbi pietà di
  Dio, Figlio, Redentore del mondo
  Dio, Spirito Santo abbi
  Santa Trinità, un solo Dio

  Maria Immacolata, Madre di Dio
  prega per noi
  Maria, Madre e conforto dei tribolati
  prega per noi
  Maria, Regina di tutti i Santi                                            
  prega per noi

  Santa Rita, nostra avvocata potentissima                        
  prega per noi
  Santa Rita, dono eletto del Cielo                                    
  prega per noi
  Santa Rita, amante della solitudine                                 
  prega per noi
  Santa Rita, modello di purezza                                       
  prega per noi
  Santa Rita, esempio di amabilità,                                   
  prega per noi
  Santa Rita, specchio di obbedienza                                
  prega per noi
  Santa Rita, ideale di sposa e di madre                           
  prega per noi
  Santa Rita, invitta nella pazienza                                   
  prega per noi
  Santa Rita, mirabile nella fortezza                                 
  prega per noi
  Santa Rita, generosa nel perdono                                   
  prega per noi
  Santa Rita, eroica nella penitenza                                  
  prega per noi
  Santa Rita, vedova di pace                                             
  prega per noi
  Santa Rita, munifica verso i poveri                                
  prega per noi
  Santa Rita, pronta alla divina vocazione                        
  prega per noi
  Santa Rita, modello di vita claustrale                            
  prega per noi
  Santa Rita, giardino eletto di ogni virtù                         
  prega per noi
  Santa Rita, innamorata del Crocifisso                           
  prega per noi
  Santa Rita, trafitta da una spina di Gesù                        
  prega per noi
  Santa Rita, forte nell'amore di Dio                                
  prega per noi
  Santa Rita, ornata di gloria del paradiso                       
  prega per noi
  Santa Rita, vanto dell'Ordine Agostiniano                     
  prega per noi
  Santa Rita, ricca di singolare potenza                            
  prega per noi
  Santa Rita, astro benefico degli erranti                          
  prega per noi
  Santa Rita, sicuro conforto dei tribolati                         
  prega per noi
  Santa Rita, àncora di salvezza                                        
  prega per noi
  Santa Rita, patrona degli infermi                                   
  prega per noi
  Santa Rita, scampo nei pericoli                                     
  prega per noi
  Santa Rita, Santa degl'impossibili                                 
  prega per noi
  Santa Rita, avvocata dei casi disperati                          
  prega per noi
  Santa Rita, potente soccorritrice di tutti                         
  prega per noi

  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore.
  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

  V. Segnasti Rita, o Signore.
  R. Con un segno della tua carità e della tua passione.

  Preghiamo O Dio, che nella tua infinita misericordia, ti degnasti di guardare con amore alla tua fedele ancella Rita e di concedere alla sua mediazione quanto è impossibile agli sforzi umani, alle previsioni del mondo e dell'ingegno, muoviti a pietà di noi e soccorrici nelle nostre calamità. Fa' che tutti conoscano che tu solo sei la ricompensa degli umili, la difesa degli abbandonati e la forza di tutti coloro che in te confidano.
  Amen.  Novena a Santa Rita

  Viene recitata interamente per nove giorni, da soli oppure insieme ad altri


  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

  1. Ti onoriamo, o santa di Cascia, per la tua fedeltà alle promesse battesimali. Intercedi per noi presso il Signore perché viviamo con gioia e coerenza la nostra vocazione alla santità, vincendo il male con il bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  2. Ti onoriamo, o gloriosa Santa Rita, per la tua testimonianza di amore alla preghiera in tutte le età della vita. Aiutaci a rimanere uniti a Gesù perché senza di Lui non possiamo far nulla e solo invocando il suo nome possiamo essere salvati. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  3. Ti onoriamo, o santa del perdono, per la fortezza e il coraggio che hai dimostrato nei momenti più tragici della tua vita. Intercedi per noi presso il Signore perché superiamo ogni dubbio e paura, credendo nella vittoria dell' amore anche nelle situazioni più difficili. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  4. Ti onoriamo, o Santa Rita, esperta della vita familiare, per l'esempio di virtù che ci hai lasciato: come figlia, come sposa e madre, come vedova e suora. Aiutaci perché ciascuno di noi valorizzi i doni ricevuti da Dio, seminando speranza e pace attraverso il compimento dei doveri quotidiani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  5. Ti onoriamo, o santa della spina e della rosa, per il tuo amore umile e vero a Gesù crocifisso. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati e ad amarlo anche noi con i fatti e nella verità. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  Segue la preghiera litanica a Santa Rita


  Preghiera litanica a Santa Rita

  Il frutto dello Spirito è l' amore.
  Tu, Rita, lo hai vissuto                           (tutti) Ottienilo per noi

  Il frutto dello Spirito è la pace.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è la gioia.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è la pazienza.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è il perdono.
  Tu, Rita lo hai vissuto                            Ottienilo per noi

  Il frutto dello Spirito è la purezza.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è la fedeltà.
  Tu, Rita l'hai vissuta                                Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è il dominio di se.
  Tu, Rita lo hai vissuto                              Ottienilo per noi

  Il frutto dello Spirito è la speranza.
  Tu, Rita l'hai vissuta                                Ottienila per noi


  Preghiera conclusiva

  Signore Gesù, oggi attraverso le mani di Santa Rita noi ti presentiamo le nostre situazioni personali e il nostro immenso desiderio di bene per le nostre famiglie e le nostre comunità. Manda su di noi, o Cristo Gesù, lo Spirito Santo, perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole, come quelli di Santa Rita, siano ispirati al tuo Vangelo e guidati dalla tua grazia. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
  Amen.

  Per intercessione di Santa Rita ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
  Amen

  Benediciamo il Signore.
  Rendiamo grazie a Dio.

   

  Categorie:Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch
  13-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 1.
  Op dit blog vind je verschillende gebeden voor verschillende intenties tot de Heilige Rita. Voor steun en hulp in moeilijke situaties, gebeden inzake relaties en kinderen, bij problemen die niet opgelost geraken, in nood...
  Op een andere plaats op dit blog vind je novenen tot de Heilige Rita.
  Je kan uiteraard ook bidden tot de Heilige Rita in eigen woorden, je persoonlijk tot haar richten en eventjes met haar praten. Ze is een vrouw van eenvoud en vraagt geen grote of spectaculaire dingen of ze vraagt ook geen grote offers. Als je met een probleem te kampen hebt en je bidt in alle rust, eenvoud en overtuiging tot haar elke dag, dan kan je haar hulp verwachten.Verge
  et haar daarna zeker niet te bedanken.  Eerste gebed:

  O God, die aan de H. Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
   
  Tweede gebed, afkomstig uit de Sint Rita Kerk te Kontich

   Heilige Rita, Vandaag bidden wij tot u, wij mensen die leven in vreugde en hoop, maar die ook ogenblikken van lijden en verdriet kennen. Wij komen naar u met al onze zorgen. We denken aan de mensen ziek zijn, die zonder werk zijn en aan hen die leven in soms moeilijke omstandigheden. Heilige Rita, wij geloven dat gij ons kunt helpen. Houd ons vast wanneer wij dreigen te bezwijken onder de druk van het leven. Heilige Rita, geef ons liefde tot de medemens, maar vooral het vertrouwen in God dat u bezielde in uw leven hier op Aarde. Geef dat wij kunnen luisteren naar het leed van anderen, de wonden genezen door de pijn te helpen dragen, dat we mensen zijn die kunnen troosten, dat we mild zijn in ons oordeel, ons hart openen voor vergeving en verzoening, trouw blijven aan onze vrienden en leven als blije mensen die geloven in de Blijde boodschap van Jezus. Heilige Rita, geef dat wij uw voorbeeld navolgen.
  Amen
   
  Derde gebed

  Met vertrouwen kom ik tot u, o Heilige Rita, die genoemd wordt ‘de Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken’. Bevrijd mij van de pijnen en de angsten die mij neerdrukken, en verleen mij gezondheid en vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussen komst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mag aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg voor mij dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word. Verkrijg voor mij wat ik u vraag en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de Gekruisigde, wees mijn voorspreekster bij de goede God, nu en in al mijn noden.
  Amen.
   
  LITANIE VAN DE HEILIGE RITA (1ste versie)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Jezus, hoor ons. Jezus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,

  Heilige Rita, reeds wonderbaar in uw geboorte,
  Heilige Rita, uitmuntend in uw kinderjaren door uw onschuld,
  Heilige Rita, maagd van bewonderenswaardige ingetogenheid,
  Heilige Rita, sedert uw eerste jeugd bezield met een vurige geest van gebed,
  Heilige Rita, reeds toen vol gestrenge verstervingen en zelfkastijdingen,
  Heilige Rita, sedert het begin van uw leven vol van de tederste godsvrucht voor het lijden van Gods Zoon,
  Heilige Rita, minnares der eenzaamheid,
  Heilige Rita, vol kinderlijke gehoorzaamheid jegens uw ouders,
  Heilige Rita, sterke vrouw in de moeilijke levensstaat van het huwelijk,
  Heilige Rita, uitmuntend door een onuitsprekelijk geduld jegens uw gewelddadige en prikkelbare echtgenoot,
  Heilige Rita, die volgens de uitspraak van de Heilige Geest, hem alle dagen het goede teruggaf en niet het kwade,
  Heilige Rita, die door aanhoudend gebed, heilig voorbeeld en beminnelijke zachtmoedigheid, zegevierde over zijn lastig karakter,
  Heilige Rita, die uw huiselijke plichten stipt en getrouw volbracht,
  Heilige Rita, die het werken van Martha en het bidden van Maria uitstekend wist te verenigen,
  Heilige Rita, steeds vol liefde en barmhartigheid voor de armen,
  Heilige Rita, christelijke moeder en zorgvuldige opvoedster van uw kinderen,
  Heilige Rita, geheel overgeven aan Gods Heilige Wil, toen uw echtgenoot U wreedaardig werd ontrukt door een moord,
  Heilige Rita, die edelmoedig vergiffenis schonk, naar het voorbeeld van Jezus, aan de moordenaars van uw man,
  Heilige Rita, die liever uw kinderen zag sterven, dan dat zij God zouden beledigen, door zondige wraak over de moord van hun vader,
  Heilige Rita, die uw weduwstaat door innige godsvrucht, gestrenge boetpleging en velerlei werken van barmhartigheid hebt geheiligd,
  Heilige Rita, die na driemaal in het klooster te Cassia te zijn afgewezen, daar door God op wonderbare wijze ‘s nachts zijt binnengeleid,
  Heilige Rita, waardige dochter van de Heilige Augustinus gedurende ruim veertig jaar,
  Heilige Rita, die al uw goederen aan de armen hebt uitgedeeld en de getrouwe navolgster van de armoedige Verlosser zijt geworden,
  Heilige Rita, die immer hebt uitgemunt door onverwinnelijke kuisheid, en uw vlees met zijn begeerlijkheden voortdurend hebt gekastijd,
  Heilige Rita, bruid van Jezus Christus door het offer van uw drie geloften,
  Heilige Rita, nederige dienares van allen,
  Heilige Rita, getrouwe verpleegster van al de zieken en stervenden in het klooster,
  Heilige Rita, barmhartige helpster van de zielen in het vagevuur,
  Heilige Rita, ijverige vereerster der heiligen,
  Heilige Rita, die uw Heilige Engelbewaarder steeds met vertrouwen, eerbied en liefde indachtig waart,
  Heilige Rita, vol van kinderlijke gevoelens voor de Heilige Moeder des Heren,
  Heilige Rita, vurige aanbidster van het allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Heilige Rita, vlammend van liefde voor de gekruisigde Verlosser,
  Heilige Rita, op wonderbare wijze door een doorn van Jezus’ kroon in ‘t voorhoofd gewond,
  Heilige Rita, die in het heilig jubeljaar op hoge leeftijd met moed en heilig verlangen de bedevaart naar het graf der Heilige Apostelen hebt ondernomen,
  Heilige Rita, die door een smartelijke ziekte u op de dood hebt voorbereid,
  Heilige Rita, die van God, met de doorn van de smart, ook de roos van de liefde hebt ontvangen,
  Heilige Rita, die, met de verrezen Verlosser, door God in uw dood met wonderbare glorie zijt omgeven,
  Heilige Rita, die door de hemelse geur, die van u uitgaat, een voortdurende verheerlijking zijt van Christus,
  Heilige Rita, machtige voorspreekster der zieken,
  Heilige Rita, voor eeuwig met Christus verenigd,
  Heilige Rita, reeds eeuwenlang omstraald door de lichtglans der mirakelen,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Gij hebt, o Heer, uw dienares Rita getekend met het teken van Uw liefde en van Uw lijden.

  Laat ons bidden:
  O God, die aan de H. Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
   
  LITANIE VAN DE HEILIGE RITA (2 de versie)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Jezus, hoor ons. Jezus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Augustinus,
  Heilige Monica,

  Heilige Rita, voorbeeld van reine, kinderlijke onschuld,
  Heilige Rita, lelie van maagdelijke zuiverheid,
  Heilige Rita, wilskrachtige vrouw, gevormd door gebed en versterving,
  Heilige Rita, minnares van de eenzaamheid met God,
  Heilige Rita, sterke vrouw in het echtelijke leven,
  Heilige Rita, minzame en zachtmoedige echtgenote,
  Heilige Rita, zorgzame en liefelijke huisvrouw,
  Heilige Rita, toonbeeld van de christelijke moeder,
  Heilige Rita, troost voor degenen die bedroefd zijn om het overlijden van wie hun het meest dierbaar zijn,
  Heilige Rita, barmhartig en vergevingsgezind als Christus jegens wie tegen u misdeden,
  Heilige Rita, die uit moederliefde het aardse leven van uw kinderen in handen van God hebt gelegd,
  Heilige Rita, toevlucht van de weduwen,
  Heilige Rita, onvergelijkbare volgelinge van de Heilige Augustinus in uw kloosterleven,
  Heilige Rita, door uw drie kloostergeloften volmaakte bruid geworden van Jezus Christus,
  Heilige Rita, nederige dienares van allen,
  Heilige Rita, in verrukking uit liefde tot het allerheiligste Sacrament,
  Heilige Rita, getekend met de doornenkroon en deelachtig aan Jezus’ lijden,
  Heilige Rita, opwekkende troosteres van de zieken,
  Heilige Rita, patrones van de onmogelijke en hopeloze zaken,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Rita, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  God, onze Vader, Gij hebt de Heilige Rita zoveel genade geschonken omdat zij vooral Uw Zoon wilde navolgen in liefde en lijden, waarvan zij de tekens gedragen heeft in haar hart en op haar voorhoofd.
  Wij smeken U: geef ons, door de tussenkomst van de Heilige Rita, de kracht om iedereen lief te hebben en ons lijden moedig te dragen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levensverhaal van de Heilige Rita.
       Het levensverhaal van de Heilige Rita.

  Vermoed wordt dat de Heilige Rita omstreeks 1367 geboren werd in het dorpje Roccaporena, op ongeveer zes kilometer van de stad Cascia, in Italië. Ze was de enige dochter van Antonio Lottius en Amata Fern, de namen van haar ouders werden terug gevonden in oude documenten. De Heilige Rita werd geboren als Margarita Lottius.
  Het was een woelige periode doordat de geboortestreek van de Heilige Rita verdeeld was door een strijd tussen twee partijen: de Welfen (de pausgezinden) en de Gibelijnen (de keizersgezinden). De rivaliteit tussen beide partijen laaiden vaak hoog op en zorgden voor gewelddaden. De ouders van de Heilige Rita waren niet rijk, maar genoten wel een zeker aanzien omdat ze behoorden tot de ‘pacieri’, ofwel de ‘vredestichters’. Dit was een bepaalde groep mensen die vrijwillig ruzieënde medeburgers probeerden te verzoenen. De verzoening die van de pacieri afkomstig was, was wettig. Moorden kwamen vaak in de streek voor en wraakneming werd gezien als een wettelijk recht, waardoor er nog meer moorden volgden. Het was een moeilijke en gevaarlijke tijd om te leven. Toch blijkt wel uit oude documenten dat de Heilige Rita had leren lezen en schrijven, iets wat toen voor het gewone volk eerder een uitzondering was, maar het feit dat haar ouders tot de pacieri behoorden kan er wel mee te maken hebben dat de Heilige Rita een goede opvoeding genoot en een vrijwel mooie kindertijd. Over die kinderjaren bestaat er overigens een mooie legende die vertelt dat, toen de Heilige Rita als baby in haar wiegje lag, er vijf bijen rondom haar, en in en uit haar mondje vlogen. Sommige versies van deze legende vertellen dat de bijen honingdruppeltjes in haar mond achter lieten zodat ze niet meer zou huilen. Toen de ouders van de Heilige Rita deze bijen zagen, waren ze eerst bezorgd, maar even later bleek dat de bijen haar niet verwond hadden. Door deze legende wordt de Heilige Rita soms afgebeeld met bijen.   Al op zeer jonge leeftijd kreeg de Heilige Rita een grote devotie tot Jezus en dan vooral voor zijn lijden en de kruisiging. Haar grootste wens was om in te treden in het klooster van Cascia maar haar ouders beslisten daar anders over door haar uit te huwelijken. In de streek van Cascia werd in die tijd niet zozeer getrouwd omdat het een vrije keuze was, maar voor de belangen van de beide families en dus waren het de ouders die beslisten. De ouders van de Heilige Rita hadden toen al een hoge leeftijd en misschien dachten zij dat het beter was om een jonge man voor hun dochter te vinden die voor haar kon zorgen en haar kon beschermen in een tijdperk dat erg gevaarlijk en woelig was. De Heilige Rita gehoorzaamde haar ouders maar het moet haar ongetwijfeld erg veel pijn en verdriet hebben gedaan. In 1381 was er het wettelijke huwelijk van de Heilige Rita met Ferdinando Mancini. Ze was toen waarschijnlijk veertien jaar oud, maar bleef nog vier jaar in de ouderlijke woonst onder de bescherming van haar vader wonen. In 1385 was er dan het feitelijke huwelijk en verhuisde ze naar de woonst van haar man en werd ze officieel mevrouw Mancini. Ferdinando zou een kleine ambtenaar geweest zijn die werkte in de toren van de Giaconeheuvel. Die toren diende om de toegang tot de vallei die naar Roccaporena leidde te controleren. Over het huwelijksleven van de Heilige Rita zijn er veel versies. Er wordt gezegd dat haar man een dronkaard was en erg gewelddadig waardoor hij haar mishandelde. Of dit waar is, is niet zeker. Wat wel zeker geweten is, dat is dat Ferdinando erg opvliegend was en regelmatig woede uitbarstingen kreeg. Aangenomen wordt dat de moeilijke tijdsomstandigheden hem vaak irriteerden. De Heilige Rita was zeer verdraagzaam en geduldig. Ze bleef vasthouden aan haar geloof en aan haar devotie tot het lijden van Jezus. Waarschijnlijk haalde ze daar ook veel kracht uit. Gaandeweg bleek de Heilige Rita een heel heilzame invloed te hebben op Ferdinando. Hij werd kalmer en minder opvliegend. Ze wist als enige tot hem door te dringen en tot verbazing van velen werd hij rustiger. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren. Ze zouden de namen Giangiacomo Antonio en Paolo Maria hebben gehad. Sommige verhalen vertellen dat zij dezelfde opvliegende aard hadden als hun vader, maar dat is lang niet zeker geweten. In 1401 werd Ferdinando Mancini vermoord terug gevonden onder de toren van de Giaconeheuvel. Wat de reden voor de moord geweest is, is niet geweten. Maar wel weet men dat in die tijd in die streek er veel verraad, moord en wraak heersten tussen de partijen van de Welfen en de Gibelijnen.
  De Heilige Rita stond plots alleen in voor de opvoeding van haar zonen en zij vreesde dat ze de dood van hun vader wilde wreken omdat ze wraak als hun wettige plicht zagen. De Heilige Rita bad vurige dat haar zonen die gruwelijke zonde niet zouden begaan. Haar gebeden werden verhoord, maar niet op de manier die zij voor ogen had. In 1402 stierven beide jongens een natuurlijke dood, ze zouden na elkaar gestorven zijn de 19de en de 20ste maart, maar deze data zijn niet bewezen en zouden dus ook fout kunnen zijn. Wat hun dood ook veroorzaakt heeft, een ziekte zoals er in die tijd wel menig ernstige ziekten de ronden deden en vele levens eisten, of een ongeval, het is niet geweten maar het zou bij beide om een natuurlijk dood gegaan zijn voor ze de moord op hun vader konden wreken. Het was voor de Heilige Rita een troost in haar immens verdriet bij het verlies van haar zonen dat ze die gruweldaad niet hadden kunnen begaan.   De Heilige Rita stond er plotseling helemaal alleen voor. Haar ouders, haar man en haar zonen waren allen dood. Ze besloot om de roep van haar hart te volgen die ze als kind al had gehad en in te treden in het klooster van de Heilige Maria Magdalena te Cascia. Haar verzoek om in te treden werd echter keer op keer afgewezen omdat ze getrouwd was geweest. Jaren gingen voorbij maar de Heilige Rita bleef volhouden en in 1407 trad ze eindelijk dan toch in. Het klooster draagt nu heden ten dagen haar naam. De legende vertelt dat de poorten van het klooster op een nacht door engelen werden open gedaan en dat de zusters haar ’s morgens in de kapel vonden en dat ze daardoor beslisten dat ze mocht blijven.  Veertig jaar is de Heilige Rita in het klooster geweest. Ze hielp mee zieken genezen en stond voor iedereen klaar om te helpen, ook al had ze door haar man en zonen een kwalijke reputatie gekregen en kreeg ze vaak te maken met haat. Zij kon echter die haat met veel liefde en geduld naast zich neer leggen en hielp overal waar het maar kon. Ook ijverde zij enorm om verzoening en vrede te brengen onder de mensen. In 1432 ontving zij tijdens het bidden een wonde in haar voorhoofd. De legende vertelt dat zij geknield voor een beeld van de gekruisigde Jezus zat te bidden en dat er een doorn uit zijn doornenkroon haar in het voorhoofd trof. Deze open wonde is altijd gebleven. Slechts toen zij op hoge leeftijd een bedevaart onderging met haar medezusters naar Rome, was de wonde even genezen. Het was een voorwaarde geweest dat de wonde dicht zou zijn geweest om mee op bedevaart te mogen gaan en effectief was ze ook genezen. Na de bedevaart en bij aankomst terug in Cascia is de wonde echter terug gekomen en tot aan haar dood gebleven. De bedevaart die zij samen met haar medezusters onderging was 160 kilometer lang en werd te voet afgelegd. Onderweg leefden de zusters van de giften van de mensen.   De laatste vier jaar werd de Heilige Rita getroffen door een ongeneeslijke ziekte en was ze bedlegerig. Uit die periode komt de legende van de roos. De Heilige Rita werd bezocht door een verwante aan wie ze een roos vroeg uit haar tuintje van haar huis in Roccaporena. Dit was een eenvoudige vraag, ware het niet dat het januari was en er buiten een dikke laag sneeuw lag. De verwante ging toch kijken naar het tuintje en vond daar een prachtige rode roos die pas in bloei stond. Ze plukte deze roos en bracht die naar de Heilige Rita, die erg gelukkig deze roos in ontvangst nam en ze aan haar medezusters gaf uit dank voor hun goede zorgen. Door deze legende is de Heilige Rita de heilige van de rozen en wordt ze ook vaak afgebeeld met rozen of worden er rozen aan haar geschonken. De Heilige Rita stierf op 22 mei 1447. Haar verering begon vrij snel na haar dood. In 1628 werd ze zalig verklaard door paus Urbanus VIII en in 1900 werd ze heilig verklaard door paus Leo XIII op 24 mei waarop het toen Hemelvaart was.   Het lichaam van de Heilige Rita is erg goed bewaard gebleven en kan nog altijd bezichtigd worden in haar basiliek te Cascia waar ze ligt opgebaard in haar kloosterkleren en in een glazen kist. Ze was niet erg groot van gestalte, maar ze moet gigantisch groot van geest geweest zijn zoals zij altijd in alle eenvoud en nederigheid leefde en hoe zij altijd heel behulpzaam, verdraagzaam, vredig, liefdevol en geduldig is geweest. En zoals ze nu nog altijd is voor zovelen die haar hulp hebben mogen ontvangen. Ze is de heilige van de hopeloze en onmogelijk zaken. Ze word al eeuwenlang aanroepen door vrouwen in een slecht huwelijk, door vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen maar ook door moeders die problemen hebben met hun kinderen. Ze wordt aanroepen voor hulp in allerlei moeilijke situaties door mensen die moedeloos zijn en ten einde raad. En het is ook al eeuwenlang dat mensen hun dank betuigen voor het verkrijgen van haar gunsten.

  Feestdag van de Heilige Rita: 22 mei


   

  Categorie:Levensverhaal Heilige Rita
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

             
  Oorspronkelijk was dit blog alleen voor de Heilige Rita bedoeld als dank voor al de hulp die ik al van haar heb mogen ontvangen, maar langzaam aan breidde het blog zich uit en kwamen er meer heiligen bij. Zo een beetje de Heilige Rita en vrienden.

  Er is geen standaard recept voor bidden of geloven. Iedereen heeft het recht om daar een eigen invulling aan te geven. Je kan bidden met je eigen woorden, in stilte of luidop, snel of uitgebreid. Soms bidden mensen zonder dat ze het beseffen, zoals bijvoorbeeld wanneer ze zeggen: 'Laat er alstublieft een parkeerplaats vrij zijn.' Zo eenvoudig kan een gebedje inderdaad zijn.
  De gebeden die je hier op dit blog vindt, kunnen als richtlijnen dienen voor als je iets uitgebreider wil bidden, maar zelf de woorden niet kan vinden.
  Bidden mag niet aanvoelen als een verplichting. Het is niet iets dat je moet, maar iets dat je mag. Het is iets dat vanuit je eigen gevoel komt, vanuit je hart.

  Bidden of geloven kan niet opgedrongen worden. Het is iets persoonlijks, iets waar iedere mens een eigen betekenis aan geeft en dat iedere mens op een eigen unieke manier doet. En de ene manier is niet beter of slechter dan de andere. Ieder hoort vrij te zijn in het geloof en vrij te zijn om te kiezen hoe dat te doen, of niet te doen.
  Ik hoop dat dit blog een stil en rustig plekje mag zijn op dit drukke internet en in dit drukke leven, een plekje van steun en troost.
  Wees van harte welkom hier en wees vooral altijd en overal jezelf. Er zijn al meer dan genoeg anderen maar  jij bent uniek zoals je bent dus wees lekker voluit jezelf want dat recht heb je. Wat er ook gebeurt en welke weg je ook bewandelt, zorg ervoor dat je uiteindelijk altijd weer bij jezelf kan thuis komen.

  Volg gewoon jouw hart zodat alles echt klopt.   
  Wat kun je zoal vinden op dit blog?


  In de linkerkolom

  De Heilige Rita is de patroonheilige van de hopeloze en onmogelijke zaken en inderdaad, het was in enkele hopeloze situaties dat ze mijn gebeden verhoorde, waarvoor ik haar dankbaar blijf en waardoor ze voor mij heel bijzonder blijft.
  Op dit blog vind je haar levensverhaal en een verzameling aan gebeden, litanieën en novenen voor haar. De meeste gebeden zijn natuurlijk in het Nederlands, maar je kan hier ook gebeden in het Italiaans, Frans, Engels, Spaans en Duits vinden onder 'Gebeden tot de Heilige Rita in een andere taal'.  Onder 'wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen', kan je lezen voor welke zaken je haar allemaal mag aanroepen.


  Als je wil ontdekken welke andere Heiligen je kan aanroepen inzake medische kwesties, liefde, kinderen, studies, zwangerschappen en zwanger geraken, beroepen, bescherming... Dan kan je een kijkje nemen bij 'Patroonheiligen'. Bij 'Feestdagen Heiligen' vind je dan weer de naamdagen van bepaalde Heiligen.


  Je vindt op dit blog een verzameling aan gebeden voor vele Heiligen.

  Hier vind je gebeden voor: Jezus, Maria, Heilige Rita van Cascia, Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Antonius van Padua, Heilige Theresia van Lisieux, Heilige Jozef, Heilige Aartsengel Michael, Heilige Aartsengel Gabriël, Heilige Aartsengel Rafaël, Heilige Jeanne d'Arc, Heilige Liduina van Schiedam, Heilige Anna, Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Maria Goretti, onze engelbewaarders, Heilige engelen en de Zalige broeder Isidoor. Ook zijn er enkele goede gebeden voor bescherming of om het kwade af te weren.
  Lees ook over Daisy Vonckx en haar uitnodiging voor ieder van ons om dichter tot Jezus en Maria te komen.


  Onder de categorie 'Gebeden voor diverse Heiligen' vind je:

  In deel 1: gebeden voor de Heilige Agatha van Palermo, Heilige Aldegonde, Heilige Apollonia, Heilige Barbara, Heilige Catharina van Alexandrië, Heilige Filomena, Heilige Johannes de Doper en Heilige Maria Magdalena.
  In deel 2: gebeden voor de Heilige Augustinus, Heilige Benedictus, Heilige Donatus, Heilige Hildegard von Bingen, Heilige Padre Pio, Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Rochus en Heilige Teresia van Avila.
  In deel  3: gebeden voor de Heilige Benedictus, Heilige Benedictus Jozef Labré, Heilige Bernardus van Clairvaux, Heilige Cecilia van Rome, Heilige Dymphna van Geel, Heilige Gerardus Majella, Heilige Judas Thaddeus, Heilige Kateri Tekakwitha en Heilige Thomas More
  In deel 4: gebeden voor de Heilige Agnes van Rome, Heilige Catherina van Siena, Heilige Catharina van Vadstena, Heilige Clara van Assisi, Heilige Elizabeth van Hongarije en Heilige Sebastiaan


  In de categorie 'Gebeden voor de studenten', vind je gebeden voor het welslagen van examens maar ook gebeden voor de patroonheiligen van de studenten en de jeugd: Heilige Johannes Berchmans van Diest, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka.  In de rechterkolom

  Voor korte dank berichtjes of gebedsintenties kan je gebruik maken van het kleine forum.


  Veel liefs aan iedereen, ik hoop dat ieder zijn weg naar het geluk mag vinden in dit leven.
  Tags:welkom, heilige Rita


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Zofee
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  jennyenwill
  www.bloggen.be/jennyen
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!