Welkom op het blog van Heemkring Opwijk-Mazenzele -
Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Voor onze laatste nieuwsberichten...
 • Gildeboek 1680-1855 van de Opwijkse St. Paulusschuttersgilde
 • Erfgoeddag en Gemeentelijk Heemkundig Archief
 • Welke 'Oude brug' ?
 • Nieuwe straatnamen in de Nanovewijk (Milleniumstraat)
 • Nieuwe straatnaam voor Mazenzele-dorp
 • Erfgoeddag: 'Papieren (met) waarde(n)' - Beknopte evaluatie
 • Zondag 22 april 2007: Erfgoeddag 'Papier(en) met waarde(n)'
 • Archeologie-avond 'Archeologie en grote infrastructuurwerken (in de regio Opwijk)'
 • Nieuwe straatnamen - vervolg
 • Schenkers 2006
 • Nieuwe straatnamen
 • Archeologie in Noordwest-Brabant
 • De houten vakwerkschuur van de Oude Pastorie
 • Archeologisch site 'Borcht' aangetast
 • Nieuwe straatnamen
 • Onafhankelijk en geëngageerd!
 • Werken aan de Asbeek tussen Gasthuisstraat en Ringlaan
 • Archeologisch onderzoek in 'Reinaarsbrugge'?
 • Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 5
 • Uitvoering beleidsverklaring 2001-2006
 • Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 4
 • HOM-lidmaatschap
 • Publicatie 'Oude Opwijkse geslachten' (2002) op Internet
 • Nakende afbraak op 't Hoeksken (Schoolstraat)
 • Nieuwe nummers HOM-tijdschrift
 • Een ander decor voor de kapel O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Coenstraat-Wijngaardstraat)
 • De Oude-pastoriedreef neemt uitbreiding!
 • 'Bij Baar' afgebroken
 • Erfgoeddag 2006: een succes
 • Archeologisch onderzoek in Opwijk-dorp
 • Nieuw nummer van HOM-tijdschrift
 • Het aanhoudend geschil tussen het Opwijks gemeenbestuur en de Heemkring Opwijk-Mazenzele
 • Gedeeltelijke verlegging van de voetwegen nrs. 61 en 66 in de projectzone 1 van het BPA nr. 4 ‘Gasthuis’ tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan.
 • Uitvoering van werken aan de Asbeek, met gedeeltelijke heraanleg in overwelving en gedeeltelijk in open bedding, en aanleg van wachtbekkens tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan.
 • Bewerkte Opwijkse bronnenbestanden op het internet. Aanvulling met de gegevens van de Opwijkse kiezerslijsten 1928 - vrouwen.
 • Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 3
 • Nieuwe straatnaam voor de verkaveling aan de Neerveldstraat - 2.
 • Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 2
 • Een nieuw initiatief: het "Geheugen van Opwijk"
 • Zondag 23 april 2006: Erfgoeddag 'Opwijk in kleur. 350 jaar gekleurde kaarten en plannen van onze dorpen'
 • Het nieuwe jaar 2006
 • Verjonging is gewenst!
 • Erfgoeddag 2006 'Opwijk in kleur'
 • Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk?
 • Diverse regelgeving op internet
 • Zoekfunctie in meerdere streekgenealogieën gelijkertijd
 • Bewaring van funerair erfgoed
 • Gegevens parochieregisters van Opwijk, Mazenzele en omliggende dorpen
 • Oost-Vlaamse Atlas der Buurtwegen gaat on-line
  Zoeken met MSN


   
  Meer info: klik op de afbeelding.

   
  Meer info: klik op de afbeelding.

   
  Meer info: klik op de afbeelding.


  Zoeken in deze
  HOM-blog
   en in de HOM-site

  (het resultaat opent zich in een nieuw venster)

    

  HOM-tijdschrift Driemaandelijkse heemkundige publicatie voor Opwijk en Mazenzele

  Blog van Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM)

  Vereniging voor heemkunde, plaatselijke geschiedenis, genealogie en familiekunde, erfgoedzorg,... voor Opwijk en Mazenzele (België, provincie Vlaams-Brabant).

  27-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor onze laatste nieuwsberichten...

  Voor de laatste nieuwsberichten: klik op www.heemkringopwijk.be/nieuws.

  27-07-2007 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  15-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gildeboek 1680-1855 van de Opwijkse St. Paulusschuttersgilde

  Net als Mazenzele, bezat ook Opwijk zijn dorpsschuttersgilde. Het oudste gekende archiefstuk betreffende de Sint-Paulusgilde dateert van 12 oktober 1531 (vernieuwing van statuten).
  Het Algemeen Rijksarchief bewaart het grootste deel van de archiefstukken van de gilde, o.m. 'gildeboeken', waarin alle grote en kleine gebeurtenissen en toestanden van het rijke gildeleven, jaar na jaar, nauwgezet ingeschreven werden. Het laatste 'gildeboek' werd aangelegd in 1680 en trouw bijgehouden tot de definitieve dood van de oude Sint-Paulusgilde in 1855.

  Heemkring Opwijk-Mazenzele plaatste nu een verwerking (gedetailleerde be-spreking en de transcriptie van een groot deel) van het gildeboek 1680-1855 van de Opwijkse St. Paulusschuttersgilde op haar internetsite.

  Surf naar www.heemkringopwijk.be/fr/bronnenbestanden.htm.

  15-07-2007 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  22-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag en Gemeentelijk Heemkundig Archief

  Opwijk, 23 mei 2007

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745 OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, mevrouw en heren schepenen.

  Betreft: Erfgoeddag 2007 en Gemeentelijk Heemkundig Archief

            Voor de voorbereiding van onze activiteiten voor Erfgoeddag 2007 (22apriljl., tentoonstelling, documentenidentificatie en publicaties) vroegen wij, onder meer in het kader van de regelgeving voor openbaarheid van bestuur, inzage in diverse documenten en dossiers.
  Graag willen wij de diverse betrokken diensten (gemeentesecretaris, Interne zaken – secretariaat, Dienst Financiën, Dienst Burgerzaken,…) bedanken voor hun erg vlotte medewerking en dienstverlening.

            Wat betreft het 'Opwijks Archief' (dienst Cultuur, Mazenzele):

  • de raadpleging van documenten van 'Deel 3: Oud administratief archief Opwijk' vormde geen enkel probleem. Er is een gedetailleerde inventaris beschikbaar en alle gevraagde stukken konden snel en correct beschikbaar gesteld worden.
  • de raadpleging van documenten van het 'Gemeentelijk Heemkundig Archief' (Deel 2: Eigen documentatieverzameling) was erg problematisch:
   - op onze vragen (sinds 1 februari 2007) naar de beschikbaarheid (aanwezigheid) van 'waardepapieren' (notariële en andere akten,…) kon niet geantwoord worden of er werd een antwoord gegeven in de zin van 'er is niets aanwezig'!
   - van het 'Deel 2: eigen documentatieverzameling' (= heemkundig archief) was er geen enkele inventaris beschikbaar voor het publiek.
   - slechts na verder aandringen van onzentwege (zie ook de e-mail correspondentie van 26 februari 2007 met de gemeentesecretaris – kopie in bijlage) kwam er opeens een 'plaatsingslijst' (= 'Algemeen overzicht', dus duidelijk nog geen inventaris) beschikbaar.
   - op dit ogenblik is er blijkbaar nog steeds geen inventaris voor het publiek beschikbaar (in elk geval niet geplaatst op de gemeentelijke internetsite)
   - slechts na opnieuw met klem aandringen van onzentwege was er ineens bij ons eerstvolgend bezoek aan het archief (begin maart) wel een archiefmap (doos M5) met notariële akten beschikbaar (waar men dus tot dan toe beweerde dat er niets aanwezig was)!
   Ineens kon ook een verzameling van kopieën van akten getoond worden, nadat wij zelf de details gaven van de bruikleengeving van ca. 15 jaar geleden (A. Moens).
   - diverse stukken die wij opvraagden, en waarvan wij op basis van onze kennis en van gegevens van bedankingsbrieven van 15-20 jaar geleden zeker wisten dat zij aanwezig dienden te zijn, werden gewoon niet terug gevonden!

  Het is duidelijk dat er voor de burgers, die geen kennis hebben van de verzameling zoals sommige mensen van onze Heemkring, nog steeds geen enkel valabel ontsluitingsmiddel voor het heemkundig archief beschikbaar is.
  In de jaren 1994-1995, toen het gemeentelijk (heemkundig) archief nog gerund werd op basis van een overeenkomst met onze Heemkring, was de jaarlijkse begroting voor het geheel van het archief 50.000 BEF. Nu, ca. 12-15 jaar later, is de jaarlijkse kostprijs zeker het dertigvoudige! Voor ons is dat in principe geen probleem, op voorwaarde uiteraard dat dit concreet ten gunste komt van de bevolking en van het collectief erfgoed. Helaas is dat op dit ogenblik zeker niet het geval
  Ondanks onze herhaalde vraag was er in de periode 1991 (verhuis naar Nijverseel) -1995 geen enkele personeelsinbreng vanwege de gemeente in het archief.
  In 1995 verbrak het gemeentebestuur eenzijdig de overeenkomst met de Heemkring. De toegang tot het archief werd ons ontzegd op basis van een vermeende afwezigheid van inventarissen – zie de uitvoerige correspondentie hieromtrent.
  Welke maatregelen gaat uw gemeentebestuur nu nemen?
  Na ruim 11 jaar 'vrijwilligers'-werk en na meer dan 3 jaar 'vernieuwd' 't Opwijks Archief en ondanks de zware financiële inspanningen van de gemeente de laatste jaren,... blijkt alleszins het gemeentelijk heemkundig archief nog helemaal niet naar behoren te functioneren.
  Gelijkertijd stellen wij vast dat 't Opwijks Archief' zich bezig houdt met zaken die helemaal niets met de archiefwerking te maken hebben. Hierbij denken wij onder meer aan de organisatie van rondleidingen in de Sint-Pauluskerk op de dag van de paardenprocessie (tweejaarlijks). Trouwens, als oorspronkelijke initiatiefnemer (1984) vindt de Heemkring dat zij als het ware een intellectueel recht heeft op de koppeling tussen de processie en dergelijke rondleiding en op de manier waarop (en dus door wie) de rondleiding georganiseerd wordt. Het gemeentelijke archief heeft sinds 1996-1997 deze activiteit om de twee jaar ingepikt van de Heemkring Opwijk-Mazenzele.

  Met hoogachting,

  voor het HOM-bestuur,

  Maurice WILLOCX                                       Ingo LUYPAERT
  bestuurder                                                voorzitter

  22-06-2007 om 16:49 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  29-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke 'Oude brug' ?

  Opwijk, 23 mei 2007

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745  OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, mevrouw en heren schepenen.

              Betreft: agendapunt nr. 18 van de vergadering van de gemeenteraad van 26april 2007: drie nieuwe straatnamen aan de toekomstige wegenis in de projectzone nr. 1 van het BPA nr. 4 – Gasthuis.

            Het is uiteraard de volledige bevoegdheid van de gemeenteraad om een beslissing te nemen inzake nieuwe straatnamen. Maar dit houdt natuurlijk ook in dat uitsluitend de gemeenteraad, verantwoordelijk is voor de correctheid van de nieuwe straatnaam.
  De naam 'Oude Brugstraat' voor de straat die enkel uitgeeft op de Ringlaan, is zeker niet correct – zie onze brief van 18 februari 2007, pag. 3-4, aan uw College van Burgemeester en Schepenen.
  In concreto zijn het in feite enkel de raadsleden die het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen (beslissing van 27 maart 2007) volgden, die verantwoordelijk zijn voor de verkeerde beslissing. Wij stellen vast dat een bepaalde groep gemeenteraadsleden alternatieven aanboden en niet akkoord stemden met het foutieve voorstel.

            Tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad van 26 april 2007 waren twee bestuurders van onze vereniging aanwezig onder het publiek. Zij waren getuigen hoe de bevoegde schepen op twee punten duidelijk de bespreking over deze nieuwe straatnaam manipuleerde door onjuiste informatie aan de gemeenteraadsleden mee te delen:

            · hij verwees, op een eerder onorthodoxe en misleidende wijze, naar de inhoud van de brief van onze Heemkring van 18 februari 2007 om het voorstel 'Oude Brugstraat' te trachten te verantwoorden;

            · hij verwees naar het advies dat 'de Cultuurraad' op 5 februari 2007 uitbracht.
  Maar de Cultuurraad heeft in gans het jaar 2006 en ook in januari en februari 2007 niet vergaderd. De eerste daaropvolgende vergadering was pas op 11april 2007.
  Onder meer omdat voor de desbetreffende straatnaamgevingen niet minder dan drie openbare onderzoeken plaatsvonden (respectievelijk juli-augustus 2006, oktober-november 2006 en januari-februari 2007) en evenveel adviesaanvragen aan de Cultuurraad (telkens ruim op tijd), kan er hier o.i. geen sprake zijn van 'dringende adviezen' waarvan sprake in art. 11 b) 5de punt van het laatst aangepast Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke culturele raad.
  Dus enkel het bestuur van de Cultuurraad gaf een zogenaamd advies, en dus zeker niet de Cultuurraad als dusdanig!
  Er wordt in het advies van de 'cultuurraad' verwezen naar de vergadering van 26 oktober 2006. Dit was ook slechts enkel een bestuursvergadering. En op deze vergadering waren slechts drie van de acht bestuursleden aanwezig! Konden er op deze 'bestuursvergadering' sowieso dan wel geldige beslissingen genomen worden, met minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig?

            Het bestuur van onze Heemkring stelt vast dat door de gekende houding en werkwijze van het gemeentebestuur, Opwijk nu opgezadeld zit met de duidelijk verkeerde straatnaam 'Oude Brugstraat' voor de straat die enkel uitgeeft op de Ringlaan en die geen enkele relatie heeft met de vroegere brug van de steenweg (huidige Gasthuisstraat) over de Asbeek.

            Met de meeste hoogachting,  

                                                 voor het HOM-bestuur, 

           Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT
           bestuurder                                                    voorzitter

  29-05-2007 om 10:23 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  22-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe straatnamen in de Nanovewijk (Milleniumstraat)

  Opwijk, 26 april 2007

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745  OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, mevrouw en heren schepenen.

             Betreft:  nieuwe straatnamen voor de projectzones I en II van Providentia Cvba nabij de Millenniumstraat. 

           In het kader van het openbaar onderzoek (tot 27 april 2007) wensen wij hierbij onze opmerkingen en voorstellen te geven in verband met de naam voor de nieuwe straten in de projectzones I en II van Providentia Cvba nabij de Millenniumstraat.

             Straat in de projectzone Providentia I
           De door uw gemeentebestuur voorgestelde naam 'Den Bogaard' of 'Spechtesbogaard' is volledig foutief.
           De Boogaard, vermeld in uw verantwoordingsnota (verwijzend naar de toponiem nr. 120 op blz.33 van Jan Lindemans Toponymie van Opwijk), bevindt zich helemaal niet nabij de zone voor Providentia I, maar wel in het Verkensveld, langsheen de huidige Nanovestraat (initiële percelen B 640). Deze Bogaard behoort dus ook helemaal niet bij het Hof ten Hemelrijk (Spechteshof, toponiemisch geheel Hemelrijk, initiële percelen B 557-571 en 568), maar wel bij het Oud Hof, dat gelegen was langsheen de huidige Karenveldstraat.
  Trouwens, de zone voor Providentia I is een nat stuk grond, langsheen de beek, dat zeker niet geschikt is of was voor een boomgaard!
             Voorstel
           De nieuwe projectzone 'Providentia I' is gelegen in de toponymische entiteit Nanove (dat de initiële percelen B 371 tot 374, 573 tot 619 en C 446 tot 483 en 516 tot 558 beslaat), meer bepaalt voor het grootste gedeelte in de Nanovemeers (dat de initiële percelen B 604 tot 616 omvat).
  Wij stellen dan ook voor de nieuwe straat in de projectzone 'Providentia I' Nanovemeers te noemen. 

             Straat in de projectzone Providentia II
           De nieuwe projectzone 'Providentia II' (die overeenkomt met het initiële perceelnummer B 650) is redelijk centraal gelegen in de toponymische entiteit Blocksweide (initiële percelen B 649 tot 653). Het geheel van de Blocksweide was in de 16de eeuw eigendom van Jan de Block fs Adriaan. Zijn erfgenamen schonken het omstreeks 1600 aan de Jezuïeten van Aalst.
           Wij sluiten ons dan ook aan bij het voorstel Blocksweide. Wij opteren voor het gebruik van 'Blocksweide' en dus niet 'Bloksweide', omdat het hier om een afleiding van een eigennaam gaat ('de Block') en om het onderscheid te behouden met 'blok' dat een heel andere plaatsnaamkundige betekenis heeft (= groot, rechthoekig stuk land).

                                                                      *
                                                                   *    *
             ALGEMEEN
           Wij stellen vast dat uw gemeentebestuur de laatste tijd herhaaldelijk totaal verkeerde voorstellen doet voor nieuwe straatnamen ('Rozenveld', 'Galgenveld' i.p.v. 'Foksveld', 'Brouwersstraat', 'Reinarsbrugge' of 'Oude Brugstraat' voor een straat aan de Ringlaan, 'Den Bogaard' of 'Spechtesbogaard' voor een zone in Nanove,…). Op die manier wordt de mensen, in het kader van het openbaar onderzoek, in het kader van de adviesvraag aan de Cultuurraad en in de Gemeenteraad gewoon misleid.

                                                             ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 


           Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur en door de gemeenteraad. 
           Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van de uiteindelijke beslissing betreffende deze straatnaamgeving.  
           Met de meeste hoogachting,  
                                                 voor het HOM-bestuur, 

           Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT
           bestuurder                                                    voorzitter

  22-05-2007 om 17:56 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  03-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe straatnaam voor Mazenzele-dorp

  Opwijk, 26 april 2007

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745  OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, mevrouw en heren schepenen.

             Betreft:  straatnaam voor de nieuwe verkaveling in Mazenzele-dorp.

           In het kader van het openbaar onderzoek (tot 27 april 2007) wensen wij hierbij onze opmerkingen en voorstellen te geven in verband met de naam voor de nieuwe straat in de verkaveling Mazenzele-dorp.

           De plaats van de nieuwe verkaveling was (is) ter plaatse onder de mensen gekend als 'bij Cockes', naar de familienaam van de vroegere eigenaars (fam. De Cock-De Mol).

  Langs de westzijde van de toegangstraat tot de nieuwe verkaveling was, aan de straat Dorp de aloude herberg 'Den Appel' gelegen (later ' Bij den Blokmaker', 'In 't Ankerhof', 'In het Plezante Dorp' en 'Bij Pipo'), op de plaats van het huidig huis met de trapgevel (1911) staat. Het was één der oudste herbergen van het dorp Mazenzele.

  Even achteruit ten opzichte van de huidige straat Dorp, zowat op de plaats waar de nieuwe straat een bocht maakt van 90°, stond het huisje van tonnenmaker Corneel Buys (eigendom in onverdeeldheid van zijn vrouw Wanne en haar inwonende broer en zuster na de dood van hun vader Franciscus Van Buggenhout). Corneel vermoordde daar in de nacht van 1 op 2 februari 1886 zijn vrouw Wanne Van Buggenhout, twee van zijn drie kinderen, zijn schoonzuster Melanie en zijn schoonbroer Petrus Van Buggenhout.

  De voetweg ten oosten van de nieuwe verkaveling (weg nr. 27) heet in de gemeentelijke Atlas der Buurtwegen (1846) de Geleyweg. De voetweg ten zuidoosten van de verkaveling (langs de Stampbeek) heet in de Atlas der Buurtwegen de Heydeweg (deel van de weg nr. 5, van Mazenzele-Dries naar Meldert) .

  In verband met het voorstel 'Klokkestraat' (of beter 'Klokkenstraat'):

  Wij zien geen enkel objectief of concreet verband tussen de kerkklokken (en hun verhaal van onder de Franse tijd) en de nieuwe verkaveling of de nieuwe straat. Men kan dan beter de nieuwe straat de naam 'Mazelkerkstraat' of 'Kerktorenstraat' geven. Klokkestraat (of Klokkenstraat) lijkt ons dan ook helemaal geen verantwoorde keuze.

  Daarentegen, de vroegere pastorie (in 1778 gebouwd door pastoor Daniël Spinoy die van Opwijk afkomstig was), nu burgershuis, zal grotendeels permanent en ongehinderd zichtbaar zijn noordwaarts van in het lange rechte deel van de nieuwe straat, in het open zicht (tuin en open plein) tussen de parochiezaal Houtekiet en het huidige huis van de vroegere herberg 'Den Appel' (zie hierboven).

  Wij stellen dan ook voor de straat van deze nieuwe verkaveling Pastoriestraat te noemen.

                                                             ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

           Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur en door de gemeenteraad.

           Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van de uiteindelijke beslissing betreffende deze straatnaamgeving.

           Met de meeste hoogachting, 

                                                 voor het HOM-bestuur,

           Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT
           bestuurder                                                    voorzitter

  03-05-2007 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  24-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag: 'Papieren (met) waarde(n)' - Beknopte evaluatie
  Onze activiteiten 'Papieren (met) waarden' op zondag 22 april 2007 kenden een duidelijk hoger aantal erg geïnteresseerde bezoekers dan logischerwijze verwacht mocht worden voor dergelijke activiteiten met dergelijk thema.

  Wij zorgden voor een ruim gewaardeerde foto- en documentententoonstelling, een publicatie die bij deze gelegenheid ruim verspreid werd (2 bijzondere themanummers van het HOM-tijdschrift, zo kregen de waarden in de papieren iets blijvends) en een gelegenheid tot documentenidentificatie. Het algemeen thema van deze Erfgoeddag 'Waarden in erfgoed' werd strikt gerespecteerd en elk programmapunt had een duidelijke geordende samenhang en structuur.

  Hiermee werd opnieuw bevestigd dat ook een pure heemkundige activiteit gewaardeerd wordt en de positieve en ongeveinsde interesse wegdraagt van veel mensen. Voor ons hoeven dergelijke erfgoedactiviteiten immers geen overbodige franjes en geen afleidende (publiektrekkende) randactiviteiten met consumpties en snoepjes allerhande... ! Wij doen niet mee aan de bagatellisering van ons erfgoed.

  Nogmaals onze dank aan alle medewerkers. En natuurlijk ook aan de schenkers van tentoonstellingsmateriaal, aan de talrijke bruikleengevers en aan de informanten: M.-Ghislaine d'Hollander (Schoolstraat), Jozef Dauwe (Dendermonde), Ernest De Nil (Stationsstraat), Albert De Pauw (Vossestraat), E.H. Jozef De Ridder (Ternat), notariskantoor Hilde Fermon (Kloosterstraat), Lieven Guffens (Dries), Heemkring Lebbeke, de Kamer van Notarissen te Brussel, Kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk, Lieve Mannaert (Kalkestraat), Magda Mannaert (Steenweg op Aalst), Mark Meeussen (Stationsstraat), Guido Van de Velde (Heemkring Ter Palen Buggenhout), Jean Wynants (Aalst) en verschillende gemeentelijke diensten Opwijk.

  Klik op de link (http://www.heemkringopwijk.be/fr/egd-2007.htm) voor meer info.
  De tentoonstellingscatalogus staat intussen ook op de website (http://www.heemkringopwijk.be/fr/egd-2007-catalogus.htm).

  24-04-2007 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  09-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 22 april 2007: Erfgoeddag 'Papier(en) met waarde(n)'

  Ook dit jaar wil de Heemkring Opwijk-Mazenzele traditiegetrouw ter gelegenheid van de Erfgoeddag een kwalitatief programma uitwerken dat aansluit bij het centrale onderwerp voor Vlaanderen 'Waarde(n) van Erfgoed'.

  Papier bestaat in vele vormen. Groot, klein, gebundeld, samengebonden, in losse vellen, bedrukt of beschreven, goed verzorgd of verwaarloosd. Soms krijgt papier echter een extra betekenis en krijgt het waarde. We hebben het dan niet over de huidige financiële waarde in verzamelaarskringen, maar over de waarde van het papier in en voor het dagelijkse leven. In allerlei papieren documenten werden afspraken gemaakt over gronden, over betalingen, over verdelingen,… Op die manier kreeg het papier een waarde voor de bezitter of voor de betrokkene.

  In het kader van de Erfgoeddag wil de Heemkring Opwijk-Mazenzele het grote publiek laten kennismaken met de waarde(n) van papier, en dit met een tentoonstelling, een identificatiebijeenkomst en een publicatie.

  Meer info: http://www.heemkringopwijk.be/fr/egd-2007.htm.

  Met medewerking onder meer van het gemeentelijk Gemeenschapscentrum Opwijk.

  Oproep

  Wie kan ons nog meer (oude) 'waardepapieren' in bruikleen bezorgen: notariële- en andere akten over mensen en goederen, schuldbrieven,  boedelbeschrijvingen, diploma's, betalingsbewijzen, oude spaarboekjes, ..., originelen of kopieën ?
  Neem a.u.b. contact op met:
     - Jan Meeussen, Stationsstraat 13, Opwijk - Tel. 052-35 67 90
     - Maurice Willocx, Bolstraat 93, Opwijk - Tel. 052-35 50 27 
     - Jules Van de Velde, Dries 7, Mazenzele - Tel. 052-35 06 99.

  Bij voorbaat oprechte dank.

  09-03-2007 om 11:37 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  28-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archeologie-avond 'Archeologie en grote infrastructuurwerken (in de regio Opwijk)'

  Archeologie in Noordwest-Brabant

  Op haar zoektocht naar archeologie in Noordwest-Brabant nodigt POSTUMUS (Werkgroep Archeologie Noordwest-Brabant) en Heemkring Opwijk-Mazenzele u uit op haar derde archeologie-avond, die plaats vindt op woensdag 7 maart 2007, om 20 uur uur in de zaal Bakhuis van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 te Opwijk.

  Programma:
  Genealogie en grote infrastructuurwerken
  (in de regio Opwijk)

  met presentatie op scherm
  door Ingrid In 't Ven (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed - VIOE).

  Sinds enkele maanden hebben enkele erfgoedverenigingen uit de omgeving en een aantal individuele personen de handen in elkaar geslagen. Hun hoofddoel: een draagvlak creëren voor het archeologisch onderzoek in onze streek. Dat is en blijft nodig: getuige daarvan het archeologie-incident naar aanleiding van Fata Morgana in Opwijk (augustus 2006) en recent nog het zwaar incident naar aanleiding van de aanleg van een parking bij het kerkhof in Merchtem.
  Informatie naar de bevolking gebeurt onder meer door het inrichten van archeologie-avonden in elk van onze dorpen.
  Telkens wordt ingespeeld op een bepaald thema. De Heemkring Opwijk-Mazenzele opteerde ervoor om de archeologie-avond in Opwijk te organiseren rond het thema van de grote infrastructuurwerken.

  De kaart met grote doorgaande nutsleidingen op het grondgebied van Opwijk is indrukwekkend: overal liggen grote hoofdwaterleidingen (van verschillende maatschappijen), een mega-aardgasleiding, een zuurstofleiding, enkele grote afvalwatercollectoren (Aquafin), …  Zij doorkruisen de gemeente in alle richtingen. En er is voor de komende jaren nog één en ander op komst …! En deze situatie is ook geldig voor de omliggende dorpen Merchtem, Asse, Buggenhout, Lebbeke, Aalst (Baardegem en Meldert), Londerzeel, Meise, Wemmel, …

  Wanneer ingrepen in de bodem plaatsvinden voor de aanleg van al die infrastructuur is de kans natuurlijk groot dat er archeologisch sporen worden aangetroffen. Enkele maanden geleden werd de publicatie voorgesteld met de resultaten van het archeologisch onderzoek (ook op Opwijks grondgebied) n.a.v. de aanleg van de Fluxys-leiding van Zeebrugge naar de Duitse grens (1998).
  Maar hoe worden dergelijke werken precies archeologisch opgevolgd? Wat is de specificiteit en de opportuniteit ervan? En waarom gebeurde het voor de Fluxys-leiding op een gestructureerde manier en voor de aanleg van de Aquafin-collectoren helemaal niet.

  Ingrid In 't Ven van het VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) geeft ons op 7 maart aanstaande inzicht in de situatie en geeft ons meteen ook een inkijk in de resultaten van het archeologisch onderzoek aan de hand van enkele boeiende vondsten.

  Meer info: www.heemkringopwijk.be/fr/archeologie.htm

  POSTUMUS:
  werkgroep Archeologie Noordwest-Brabant  is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen Agilas (Asse), Ascania (Asse), GHK Londerzeel, HOM (Opwijk) en GHK Soetendaelle (Merchtem) en enkele individuele personen.
  Contact: Kristine Magerman 0474/29 95 67 & Eddy Crick 052/37.30.39.

  28-02-2007 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (1)
  24-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe straatnamen - vervolg

  Opwijk, 18 februari 2006

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, mevrouw en heren Schepenen,

            Betreft: nieuwe straatnamen voor de projectzone 1 van het BPA nr. 4 'Gasthuis' (tussen Marktstraat-Gasthuisstraat en Ringlaan) – nieuw openbaar onderzoek.

            Voor de nieuwe straatnamen die het voorwerp uitmaken van huidig openbaar onderzoek (tot 12 november 2006) had reeds een openbaar onderzoek plaats in de 2de helft van juli en de eerste helft van augustus 2006 (tot 14 augustus 2006).
  Wij reageerden hierop met onze brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van 12 augustus 2006 – zie kopie in bijlage.
            Voor deze nieuwe straatnamen had er ook reeds een 2de openbaar onderzoek plaats, van 11 oktober tot 10 november 2006.
            Wij reageerden hierop met onze brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van 9 november 2006 – zie kopie in bijlage.
            In het dossier dat ter inzage lag voor het huidig openbaar onderzoek (op 19 februari 2007) is er, op één document na –zie verder-, geen enkel spoor van het vorige openbare onderzoek te vinden. Er is dan ook geen enkele motivatie, noch voor het afvoeren van de initiële voorstellen van uw gemeentebestuur voor 'Kemmekensweg', 'Brouwersstraat' en 'Reigarsbrugge', noch de weerlegging van de voorstellen van onze vereniging voor 'Gasthuisstraat', 'Hofveldstraat', 'Temmershofstraat', 'Reigarsbruggestraat' en Jan Lindemansstraat.
  Ondanks onze uitdrukkelijke vraag in onze brieven van respectievelijk 12 augustus 2006 en 9 november 2006 om op de hoogte gesteld te worden van uw beslissing betreffende de straatnaamgevingen, ontving onze vereniging geen enkele informatie ter zake.

                                                                                           *
                                                                                       *     *
  In verband met het dossiertje dat ter inzage lag voor het huidig openbaar onderzoek:
  Zoals hierboven reeds gesteld, werden onze voorstellen, opmerkingen en bezwaren in het kader van de twee vorige openbare onderzoeken (onze brieven van respectievelijk 12 augustus 2006 en 9 november 2006) niet opgenomen in het dossier voor het huidig openbaar onderzoek.
  Daarentegen, een nota (verslag van vergadering van donderdag 26/10/2006) van het bestuur van de cultuurraad betreffende het tweede openbaar onderzoek (punt 1 van de agenda van de vergadering) maakt wel deel uit van het dossier dat openbaar werd gesteld! Is er hier sprake van enig gemanipuleer in de dossiersamenstelling?
  In tegenstelling met wat vermeld staat in de 'Verantwoordingsnota' van uw gemeentebestuur bij het huidig openbaar onderzoek, gaat dit document (en dus de adviezen) niet uit van de cultuurraad maar enkel van het bestuur van de cultuurraad (vergadering van 3 bestuursleden + gemeentelijk ambtenaar).

                                                                                           *
                                                                                       *     *
              In het kader van het nieuw openbaar onderzoek (tot 19 februari 2007) wensen wij hierbij onze opmerkingen en voorstellen te geven in verband met de naam voor de nieuwe straten in de projectzone 1 van het BPA nr. 4 'Gasthuis' (tussen Marktstraat-Gasthuisstraat en Ringlaan).

              Straat die aansluit op de Marktstraat
  De betrokken nieuwe straat situeert zich volledig op een deel van het goed van de vroegere familie Temmerman (vanwaar 'Temmershof' voor geheel het goed 'Temmerman' en nakomelingen). 'Temmershof' was dan ook de naam van de dancing in de oude brouwerijgebouwen waar in 1968 jeugdhuis Nijdrop gehuisvest werd en is nog steeds de naam die geassocieerd wordt met de Engelse tuin achter het woonhuis 'Stobbelaers' en achter het vroegere Nijdropgebouw.
  Wij kunnen ons grotendeels scharen achter het voorstel TEMMERSHOF – zie onze motivatie in onze reactie bij de twee vorige openbaar onderzoek (onze brieven van respectievelijk 12 augustus 2006 en 9 november 2006).
  Maar onder meer omdat de straat slechts toegang geeft tot een deel van het geheel van het vroegere 'Temmershof' (=geheel van de eigendom van de vroegere fam. Temmerman en nakomelingen op die plaats in 't dorp), is het uitdrukkelijk aangewezen te opteren voor de naam TEMMERSHOFSTRAAT.

               Straat die aansluit op de Gasthuisstraat
  De volksnaam 'Kadeestraat' (niet officieel) die men in de 19de eeuw gaf aan de toenmalige Schoolstraat, gold enkel voor een deel van de huidige Gasthuisstraat in de west-oostrichting, langsheen de vroegere Gasthuiscomplex (waar inderdaad ook enkele schoolklassen ingericht waren en dat zich enkel uitstrekte tussen de huidige Marktstraat en de nu overwelfde Asbeek). De naam 'Kadeestraat' gold zeker niet voor de weg (nu straatje) in de zuid-noordrichting (loodrecht op de toenmalige Schoolstraat) langs de overzijde van de beek.
  Het woord 'Kadee' is een gallicisme, in strijd met het taaleigen van onze Nederlandse taal, dat enkel voorkomt in het Zuid-Nederlands. Het behoort dus eerder tot het dialect.
  Dit woord 'Kadee' heeft daarenboven meerdere betekenissen en zal aanleiding geven tot verschillende schrijfwijzen (verbasteringen en vervormingen), met alle mogelijke verwarringen en vergissingen van dien (onder meer in het postverkeer en de elektronische adreszoekmogelijkheden).
  Wij vinden 'Kadeestraat' dan ook zeker geen passende naam voor de nieuwe straat.
  De betrokken straat ligt voor zowat de helft op de huidige zijweg 'Gasthuisstraat' (waarvan het traject feitelijk voor het grootste gedeelte behouden blijft en het wegdek en de rijweg slechts plaatselijk aangepast wordt). Langs deze weg staan nu een aantal huizen (met adres 'Gasthuisstraat') die buiten het nieuwe project vallen.
  Wij stellen dan ook voor de nieuwe straat die uitgeeft in de Gasthuisstraat, gewoon zoals de bestaande weg, GASTHUISSTRAAT te blijven noemen.
  Het middeleeuwse Reigarsbrugge (zie ook hieronder) strekte zich uit tussen de Borcht en de Asbeek en het huidige dorpscentrum (met de oude Kattestraat en en het kerkhof rond de kerk –nu Kerkstraat), langsheen de aloude heerweg (nu Gasthuisstraat en Marktstraat) – zie Jan Lindemans Toponymie van Opwijk (nr. 1220, pag. 136-137), Jan Lindemans Geschiedenis van Opwijk (pag. 39 en pag. 281-282), …
  Alhoewel er hiervoor (vooralsnog) geen archief- of archeologische bewijzen voorhanden zijn, is het niet uitgesloten dat er van het dorp 'Reigarsbrugge' ook enige behuizing bestond langs de overzijde van de heerweg, dus wellicht gedeeltelijk ter plaatse van de huidige Projectzone 1, ter plaatse of omtrent de straat die uitgeeft in de Gasthuisstraat.
  Wij stellen dan ook de naam REIGARSBRUGGESTRAAT voor als alternatief voor 'Gasthuisstraat' (en dus zeker niet 'Reigarsbrugge', vermits het in voorkomend geval slechts een miniem deel van het vroegere dorp betreft!).
  Maar feitelijk zou het beter zijn de naam 'Reigarsbrugge' te reserveren voor een eventueel toekomstig project op de echte plaats van het middeleeuwse Reigarsbrugge langs de overzijde van de Gasthuisstraat (richting Borcht, tussen de beek en de Kattestraat).
  Ander alternatief: Oude Brugstraat – zie onze motivatie bij de bespreking 'Straat die aansluit op de Ringlaan' hieronder.

             
  Straat die aansluit op de Ringlaan
  Het huidige voorstel van het gemeentebestuur om deze straat 'Oude Brugstraat' te noemen is zeker niet aanvaardbaar, vermits de brug van de over de oude heerweg over de dorpsbeek (Asbeek) gelegen was volledig aan de andere zijde van het project, met name aan de oude heerweg (weg Brussel-Dendermonde over Merchtem, dus ter plaatse aan onze huidige Gasthuisstraat, Marktstraat,…).
  De desbetreffende teksten (voorstel en motivatie, met verwijzing naar een HOM-geschrift dat hier absoluut niet van toepassing is) in de 'Verantwoordingsnota' van uw gemeentebestuur voor dit 3de openbaar onderzoek zijn dan ook volledig tegenstrijdig met elkaar.
  Met het voorstel 'Oude Brugstraat' geeft men de indruk dat het gaat over de brug van de Ringlaan over de Asbeek. En de toevoeging 'Oude' is hier uiteraard helemaal niet van toepassing, vermits de Ringlaan en de bijhorende brug relatief recent zijn.
  De benaming 'Oude Brug' zou eventueel wel toepasselijk kunnen zijn voor de nieuwe straat (nabij de beek) die uitgeeft in de Gasthuisstraat – zie hierboven.
  De nieuwe straat ligt volledig in het Hofveld (hofland) van 't Hof ten Broecke. Dit Hofveld strekt zich uit tussen de oorspronkelijke loop van de Asbeek (langs de oostzijde) en de huidige Broekstraat en tussen de Gasthuisstraat en tot over de Ringlaan.
  Wij herhalen dan ook ons voorstel om deze nieuwe straat de logische en correcte naam HOFVELDSTRAAT te geven.

                                                                                           *
                                                                                       *     *
  ALGEMEEN
        Indien de gemeentelijke overheid, ondanks al deze voorstellen en documentatie, toch zou beslissen om niet te kiezen voor een juiste geschiedkundige of toponymische naam voor één van de straten, pleiten wij ten zeerste voor het gebruik van een passende memorienaam met bijvoorbeeld een persoonsnaam. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan een Jan  Lindemansstraat.
            Algemeen verwijzen wij ook naar de publicatie Leidraad bij de straatnaamgeving en –wijziging, door A. Stevens en een appendix: composita door M. Gysseling, Onomastica Neerlandica, Instituut voor Naamkunde, Leuven, 1981 (Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde – Bijlage LXVIII).            Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur en door de gemeenteraad.
              Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van uw beslissing betreffende deze straatnaamgevingen.

            Met de meeste hoogachting,
                                                      voor het HOM-bestuur,            Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT 
           bestuurder                                                    voorzitter

  24-02-2007 om 20:22 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  21-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schenkers 2006

  Dank zij diverse schenkingen, door ruil en door aankoop werd de HOM-archief- en documentatieverzameling ook in de loop van 2006 gevoelig uitgebreid.

  Naast de bijdragen door onze bestuursleden en onze vaste medewerkers mochten wij schenkingen en uitleningen ontvangen van:

  Roger en Godelieve Clauwaert-Ringoot (Broekstraat), Eddy Crick (Merchtem), E.H. Jozef De Ridder (Ternat), Pol Feytens (Merchtem), Lieven Guffens (Dries), Erik Gyselinck (Ravensveld), Heemkundige Kring De Faluintjes (Fons Dierickx en Danny Wille), Jean-Michel Hunt (Neerveldstraat), Annie Luypaert (Duffel), Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (Leuven), Freddy en Yvonne Meert-De Nil (Heerbaan), André Merckx (Wieze), Jaak Ockeley (Asse-Terheide), Heemkring Soetendaelle Merchtem, familie Van Damme-Luypaert (Neerveldstraat), Pierre Van Nijverseel (Nanovestraat) en Marthe Winderickx (Karenveldstraat).

  Wij ontvingen ook enkele belangrijke schenkingen van mensen die verder naamloos willen blijven.

  Onder meer voor ons digitaal archief konden wij foto-opnamen maken van Opwijks en Mazels archief in het Rijksarchief Brussel, Rijksarchief Leuven, Stadsarchief Aalst, Stadsarchief Dendermonde, Directie van het Kadaster van Brabant en Gemeentelijk Archief Opwijk.

  Oprechte dank aan deze mensen en instellingen voor hun bereidwillige medewerking aan de heemkundige werking in Opwijk en Mazenzele.

  21-02-2007 om 10:58 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  16-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe straatnamen

  Opwijk, 9 november 2006

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                  Betreft: nieuwe straatnamen voor de projectzone 1 van het BPA nr. 4 'Gasthuis' (tussen Marktstraat-Gasthuisstraat en Ringlaan) – nieuw openbaar onderzoek.

               Voor de nieuwe straatnamen die het voorwerp uitmaken van huidig openbaar onderzoek (tot 12 november 2006) had reeds een openbaar onderzoek plaats in de 2de helft van juli en de eerste helft van augustus 2006 (tot 14 augustus 2006).
  Wij reageerden hierop met onze brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van 12 augustus 2006 – zie kopie in bijlage.
  In het dossier dat ter inzage ligt voor het huidig openbaar onderzoek is geen enkel spoor van het vorige openbaar onderzoek te vinden. Er is dan ook geen enkele motivatie, noch voor het afvoeren van de initiële voorstellen van uw gemeentebestuur voor 'Kemmekensweg' en voor 'Brouwersstraat', noch de weerlegging van de voorstellen van onze vereniging voor 'Gasthuisstraat' en 'Hofveldstraat'.
  Ondanks onze uitdrukkelijke vraag in onze brief van 12 augustus 2006 om op de hoogte gesteld te worden van uw beslissing betreffende de straatnaamgevingen, ontving onze vereniging geen enkele informatie ter zake.
  In het kader van het nieuw openbaar onderzoek (tot 12 november 2006) wensen wij hierbij onze opmerkingen en voorstellen te geven in verband met de naam voor de nieuwe straten in de projectzone 1 van het BPA nr. 4 'Gasthuis' (tussen Marktstraat-Gasthuisstraat en Ringlaan). 

              Straat die aansluit op de Marktstraat
  De betrokken nieuwe straat situeert zich volledig op een deel van het goed van de vroegere familie Temmerman (vanwaar 'Temmershof' voor geheel het goed 'Temmerman' en nakomelingen). 'Temmershof' was dan ook de naam van de dancing in de oude brouwerijgebouwen waar in 1968 jeugdhuis Nijdrop gehuisvest werd en is nog steeds de naam die geassocieerd wordt met de Engelse tuin achter het woonhuis 'Stobbelaers' en achter het vroegere Nijdropgebouw.
  Wij kunnen ons grotendeels scharen achter het voorstel TEMMERSHOF – zie onze motivatie in onze reactie bij het vorig openbaar onderzoek (onze brief van 12 augustus 2006).
  Maar onder meer omdat de straat slechts toegang geeft tot een deel van het geheel van het vroegere 'Temmershof' (=geheel van de eigendom van de vroegere fam. Temmerman en nakomelingen op die plaats in 't dorp), is het aangewezen de naam TEMMERSHOFSTRAAT te gebruiken.

               Straat die aansluit op de Gasthuisstraat
  De volksnaam 'Kadeestraat' (niet officieel) die men in de 19de eeuw gaf aan de toenmalige Schoolstraat, gold enkel voor een deel van de huidige Gasthuisstraat in de west-oostrichting, langsheen de vroegere Gasthuiscomplex (waar inderdaad ook enkele schoolklassen ingericht waren en dat zich enkel uitstrekte tussen de huidige Marktstraat en de nu overwelfde Asbeek). De naam 'Kadeestraat' gold zeker niet voor de weg (nu straatje) in de zuid-noordrichting (loodrecht op de toenmalige Schoolstraat) langs de overzijde van de beek.
  Wij vinden 'Kadeestraat' dan ook zeker geen passende naam voor de nieuwe straat.
  De betrokken straat ligt voor zowat de helft op de huidige zijweg 'Gasthuisstraat' (waarvan het traject feitelijk voor het grootste gedeelte behouden blijft en het wegdek en de rijweg slechts plaatselijk aangepast wordt). Langs deze weg staan nu een aantal huizen (met adres 'Gasthuisstraat') die buiten het nieuwe project vallen.
  Wij stellen dan ook voor de nieuwe straat die uitgeeft in de Gasthuisstraat, gewoon zoals de bestaande weg, GASTHUISSTRAAT te blijven noemen.
  Het middeleeuwse Reigarsbrugge (zie ook hieronder) strekte zich uit tussen de Borcht en de Asbeek en het huidige dorpscentrum (met de oude Kattestraat en en het kerkhof rond de kerk –nu Kerkstraat), langsheen de aloude heerweg (nu Gasthuisstraat en Marktstraat) – zie Jan Lindemans Toponymie van Opwijk (nr. 1220, pag. 136-137), Jan Lindemans Geschiedenis van Opwijk (pag. 39 en pag. 281-282), …
  Alhoewel er hiervoor (vooralsnog) geen archief- of archeologische bewijzen voorhanden zijn, is het niet uitgesloten dat er van het dorp 'Reigarsbrugge' ook enige behuizing bestond langs de overzijde van de heerweg, dus wellicht gedeeltelijk ter plaatse van de huidige Projectzone 1, ter plaatse of omtrent de straat die uitgeeft in de Gasthuisstraat.
  Wij stellen dan ook de naam Reigarsbruggestraat voor als alternatief voor 'Gasthuisstraat' (en dus zeker niet 'Reigarsbrugge', vermits het in voorkomend geval slechts een miniem deel van het vroegere dorp betreft!).
  Maar feitelijk zou het beter zijn de naam 'Reigarsbrugge' te reserveren voor een eventueel toekomstig project op de echte plaats van het middeleeuwse Reigarsbrugge langs de overzijde van de Gasthuisstraat (richting Borcht, tussen de beek en de Kattestraat).

              Straat die aansluit op de Ringlaan
  Het huidige voorstel van het gemeentebestuur om deze straat 'Reinarsbrugge' te noemen is zeker niet aanvaardbaar, vermits Reinarsbrugge langsheen, maar vooral (en wellicht uitsluitend) aan de overkant van de huidige Gasthuisstraat lag (tussen de Borcht en Asbeek en de huidige Kattestraat en kerkhof rond de huidige Sint-Pauluskerk) – zie hiervoor bij 'alternatief voor straat die uitgeeft op de Gasthuisstraat'.
  De desbetreffende teksten (voorstel en motivatie) in de 'Verantwoordingsnota' van uw gemeentebestuur zijn dan ook tegenstrijdig met elkaar.De nieuwe straat ligt volledig in het Hofveld (hofland) van 't Hof ten Broecke. Dit Hofveld strekt zich uit tussen de oorspronkelijke loop van de Asbeek (langs de oostzijde) en de huidige Broekstraat en tussen de Gasthuisstraat en tot over de Ringlaan.
  Wij herhalen dan ook ons voorstel om deze nieuwe straat de logische en correcte naam HOFVELDSTRAAT te geven.

         ALGEMEEN
  Indien de gemeentelijke overheid, ondanks al deze voorstellen en documentatie, toch zou beslissen om niet te kiezen voor een juiste geschiedkundige of toponymische naam voor één van de straten, pleiten wij ten zeerste voor het gebruik van een passende memorienaam met bijvoorbeeld een persoonsnaam. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan een Jan Lindemansstraat.
  Algemeen verwijzen wij ook naar de publicatie Leidraad bij de straatnaamgeving en –wijziging, door A. Stevens en een appendix: composita door M. Gysseling, Onomastica Neerlandica, Instituut voor Naamkunde, Leuven, 1981 (Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde – Bijlage LXVIII).              Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur en door de gemeenteraad.
                 Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van uw beslissing betreffende deze straatnaamgevingen.

              Met de meeste hoogachting,
                                                      voor het HOM-bestuur,            Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT 
           bestuurder                                                    voorzitter

  16-11-2006 om 13:59 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  12-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archeologie in Noordwest-Brabant

  Archeologie in Noordwest-Brabant

  Op haar zoektocht naar archeologie in Noordwest-Brabant nodigt POSTUMUS (Werkgroep Archeologie Noordwest-Brabant) u uit op haar eerste archeo-avond, die plaats vindt op vrijdag 22 september a.s., om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Merchtem.

  Programma:

  'Van onder het stof: inleidende orientatie'
  door Hadewijch Degryse (Stafmedewerkster archeologie provincie Vlaams-Brabant)

  'Archeologie: zoektocht naar de sporen van ons verleden'
  door Katrien van Iseghem (Agentschap RO Vlaanderen, Entiteit Onroerend Erfgoed - Vlaamse overheid)

  Pauze

  'Archeologische luchtfotografische prospectie van West‑Brabant'
  door Marc Meganck (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent)

  Receptie aangeboden door de burgemeester en gemeentebestuur van Merchtem.

  POSTUMUS:
  Werkgroep Archeologie Noordwest-Brabant  is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen Agilas (Asse), Ascania (Asse), GHK Londerzeel, HOM (Opwijk) en GHK Soetendaelle (Merchtem) en enkele individuele personen.

  12-09-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De houten vakwerkschuur van de Oude Pastorie

  Op 21 augustus 2006 schreven wij aan het College van Burgemeester en Schepenen:

  Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

  Betreft: houten vakwerkschuur van de Oude Pastorie.
  In het 2002 kocht de gemeente de houten vakwerkschuur van de Oude Pastorie, met de grond waarop zij stond en de oppervlakte van de weg ervoor (compromis van 13 april 2002, akte van 10 december 2002).

  De Oude Pastorie, met inbegrip van de bijgebouwen (met de vakwerkschuur) en de oorspronkelijk omgrachte tuin, werd beschermd als monument met een ministerieel besluit van 23 maart 1998.
            
  In juni 2002, dus nu reeds ruim vier jaar geleden, werd de schuur afgebroken in afwachting van restauratie en heropbouw. Voor de uitvoering van deze ontmanteling- en demonteringswerken kon de gemeente rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten met een Onderhoudspremie voor het beschermd monument.
             Het feit dat de gemeente eigenaar is van de schuur en van de grond waarop zij stond, met inbegrip van een deel van de toegangsweg, en dat het goed aansluit aan de gemeentelijke eigendom rond het Hof ten Hemelrijk (openbaar park), maakt dat de restauratie van de schuur volledig los kan staan van een eventuele toekomstige restauratie van de Oude Pastorie zelf (die in privé-bezit is).
             Hierbij vragen wij of het mogelijk is ons een concrete stand van zaken en planning te bezorgen van het dossier voor de restauratie van de houten vakwerkschuur.
             Met de meeste hoogachting, …

  Met een brief gedateerd 8 september 2006 ontvingen wij volgend antwoord:
  'Het college deelt mee dat er een studiebureau werd aangesteld waarmee binnenkort overleg zal worden gepleegd.'

  12-09-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  22-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archeologisch site 'Borcht' aangetast

  In de week van 14 tot 19 augustus was Opwijk een dorp op stelten door de deelname aan het Eén-programma Fata Morgana. Vele mensen waren dagenlang in de weer om Opwijk om te toveren tot een badstad en de vijf sterren te bezorgen.

  Door de keuze van het gemeentebestuur kreeg de 'badstad Opwijk' vorm in de nabijheid van het Hof ten Hemelrijk en meer bepaald op de Borchtsite.

  Deze Borchtsite is zowat de meest historische plaats van Opwijk, omdat vanaf deze plaats ca.1.000 jaar geleden het huidige dorp Opwijk zich ontwikkelde (vroegere 'Neerwijk', bij Reinarsbrugge). Op deze plaats stond het oudste wooncomplex, de versterkte (omwalde) borcht of kasteel.

  De plaats heeft blijkbaar ook nu nog een belangrijke aantrekkingskracht voor bouwpromotoren want reeds verschillende jaren bestaan er allerlei plannen om het uitzicht van de Borcht definitief en onherroepelijk te veranderen. Eerst was er het voornemen om net op deze plaats de nieuwe Nijdrop in te planten, nu bestaan er vergevorderde plannen om het gebied te doorsnijden met een nieuwe weg voor een verkaveling. Dat gebeurt overigens in nauwe samenwerking tussen de gemeente Opwijk en de Intercommunale Haviland die eigenaar is van het grootste deel van de Borchtsite.

  De historische, archeologische en erfgoedwaarde van de Borcht is ondertussen genoegzaam bekend. De Heemkring Opwijk-Mazenzele heeft steeds geijverd voor volledige vrijwaring van deze historische plaats. Wanneer dat niet kan, verwacht de Heemkring minstens dat er een exhaustief archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd.  Deze vraag wordt door de bevoegde instanties op het niveau van het Vlaams gewest bijgetreden.

  In het verleden werd al een klein deel van de Borcht opgegraven (noordwestelijk deel). In september-oktober 2005 werd verder archeologische prospectie uitgevoerd met proefsleuvenonderzoek. Hierna werd het absoluut duidelijk dat voorafgaandelijk aan de ontwikkeling van de verkaveling uitgebreid archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  

  De afgelopen maanden hebben de gemeente Opwijk en Haviland steeds verklaard dat zij op dit vlak hun verantwoordelijkheid willen opnemen en daar mee voor willen instaan. Meer zelfs: in een recent schrijven (voorjaar 2006) aan Vlaams minister Dirk Van Mechelen, die onder andere voor archeologie bevoegd is, prijst de gemeente haar eigen voorbeeldfunctie ter zake en benadrukt het belang van de site en de noodzaak van het archeologisch onderzoek.

  De gebeurtenissen van de afgelopen dagen maken echter duidelijk dat er tussen woord en daad een hemelsbreed verschil ligt. De aanleg van strand en zee in Opwijk voor 'Fata Morgana' gebeurde immers op een manier dat er veel archeologisch erfgoed onherroepelijk verloren ging. Voor het aanleggen van de zee werden stukken uitgegraven, tientallen vrachtwagens en andere zware machines daverden en denderden over de site,… zonder dat ook maar enige beschermende maatregel werd genomen.

  De schade die daardoor werd aangebracht is onherstelbaar en kan pas volledig ingeschat worden wanneer alles wordt opgeruimd of bij het uitgebreid archeologisch onderzoek.

  In ieder geval hebben de gemeente en Haviland in deze een verpletterende verantwoordelijkheid.  Hoewel verschillende betrokkenen op de hoogte waren van de archeologische waarde van deze zone, werden geen maatregelen genomen om het archeologisch erfgoed te beschermen noch werd contact gezocht met de betrokken administratie om eventueel advies of bijstand te verlenen.

  Het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (Vlaamse overheid) liet op vrijdag 18 augustus 2006 proces-verbaal opstellen wegens verschillende inbreuken op het archeologiedecreet van 1993 en het uitvoeringsbesluit van 1994.

  De gemeente Opwijk en Haviland kunnen niet zeggen dat zij niet op de hoogte waren van het grote archeologische waarde van het geheel van de Borchtsite. Er zijn reeds de twee uitgevoerde proefopgravingen (waarbij bij één de gemeente Opwijk zelf de opdrachtgevende instantie was), het opgelegd uitgebreid archeologisch onderzoek (indien de site zou verkaveld worden) en de vraag van het gemeentebestuur en van Haviland zelf aan de bevoegde Vlaamse minister voor financiële tegemoetkoming voor dit onderzoek.

  Door hun bagatelliserende houding ten aanzien van de archeologische waarde van de Borchtsite heeft zowel de gemeente Opwijk als Haviland het vertrouwen van diverse instanties van de hogere overheden ernstig geschaad.

  Iedereen is het erover eens dat Fata Morgana in Opwijk een unieke gebeurtenis was en een mooie uiting van een vorm van solidariteit onder de bevolking. Het is daarom dubbel jammer dat er ook met het archeologisch aspect geen rekening werd gehouden bij de locatiekeuze. Fata Morgana blijft in vele huisgezinnen immers op video of dvd bestaan, maar resten van een eeuwenlang verleden zijn spijtig genoeg deels beschadigd of onherroepelijk verloren.

  Dit voorval toont volgens de Heemkring Opwijk-Mazenzele ook de noodzaak aan van de oprichting van een Intergemeentelijke Archeologische Dienst in de streek. Samen met verschillende initiatiefnemers in de omliggende gemeentes wil de Heemkring Opwijk-Mazenzele hiervoor ijveren. Eerder liet de gemeente Opwijk weten niet geïnteresseerd te zijn in het initiatief. Nochtans kan een Intergemeentelijke Archeologische Dienst er precies voor zorgen dat ook archeologische waarden worden meegenomen bij de realisatie van projecten, de keuze van locaties, de te nemen beschermingsmaatregelen, …

  22-08-2006 om 14:11 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (1)
  17-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe straatnamen

  Opwijk, 12 augustus 2006

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                  Betreft: nieuwe straatnaam voor de projectzone 1 van het BPA nr. 4 'Gasthuis' (tussen Marktstraat-Gasthuisstraat en Ringlaan).           

                 In het kader van openbaar onderzoek (tot 14 augustus 2006) wensen wij hierbij onze opmerkingen en voorstellen te geven in verband met de naam voor de nieuwe straten in de projectzone 1 van het BPA nr. 4 'Gasthuis' (tussen Marktstraat-Gasthuisstraat en Ringlaan).

              Straat die aansluit op de Marktstraat
  De nieuwe straat situeert zich tussen de plaats van het 19de eeuwse woonhuis van brouwer Pieter Jan Temmerman aan de huidige Marktstraat – zie verder (nu het huis 'Stobbelaers') en de vroegere brouwerij de Reuse (17de-18de eeuw, Peeter De Reuse en zoon en kleinzoon en diens schoonzoon Joos Wouters), latere brouwerij 'Temmers' (in de 19de eeuw van Pieter Jan Temmerman, later van zijn schoonzoon Frans De Coster en nog later de fam. Stobbelaers, nu vooralsnog jeugdhuis Nijdrop en omgeving – zie http://www.heemkringopwijk.be/fr/omd-2004-publicatie.htm (Wandeling 'Waardevolle tuinen in Opwijk-Centrum', pag. 57-58').
  In tegenstelling met wat de 'verantwoordingsnota' bij het voorstel van het gemeentebestuur voor deze straatnaamgevingen vermeldt (bij 'Brouwersstraat'), is de brouwerij 'De Reuse' (zie hierboven) niet de  oorsprong van de brouwerij 'Staes' (vroeger 'de Sterre' van Pieter Aelbrecht, vervolgens van zijn schoonzoon Gillis De Valck, dan Joos Staes, latere brouwerij 'De Smedt').
  De betrokken nieuwe straat situeert zich volledig op een deel van het goed van de vroegere familie Temmerman (vanwaar 'Temmershof' voor geheel het goed 'Temmerman' en nakomelingen). 'Temmershof' was dan ook de naam van de dancing in de oude brouwerijgebouwen waar in 1968 jeugdhuis Nijdrop gehuisvest werd en is nog steeds de naam die geassocieerd wordt met de Engelse tuin achter het woonhuis 'Stobbelaers' en achter 'Nijdrop'.

  Wij kunnen ons dan ook volledig scharen achter het voorstel TEMMERSHOF. Maar onder meer omdat de straat slechts toegang geeft tot een deel van het geheel van het vroegere 'Temmershof' (=geheel van de eigendom van de vroegere fam. Temmerman en nakomelingen op die plaats in 't dorp), zouden wij kiezen voor TEMMERSHOFSTRAAT .

               Straat die aansluit op de Gasthuisstraat

  De nieuwe straat ligt slechts gedeeltelijk en dan nog over een erg korte afstand op het tracé van de nu deels afgeschafte 'Kemmekensweg' die in totaal ca. 1 km lang was (tot aan de grens met Merchtem). De straat heeft ook geen enkele relatie met 't Kemmeken (Kammeken= brouwerij op grondgebied Merchtem, aan de Brabantse beek, en percelen er rond waarvan enkele op Opwijk).

  Onze nieuwe straat ligt, net zoals de straat die uitgeeft op de Ringlaan (en die ook op een deel van de vroegere 'Kemmekensweg' ligt) volledig in het Hofveld (hofland) van 't Hof ten Broecke – zie hieronder. De twee straten raken mekaar niet (zelfs niet voor fietsers of voor voetgangers).

  De betrokken straat ligt voor zowat de helft op de huidige zijweg 'Gasthuisstraat' (waarvan het traject feitelijk voor het grootste gedeelte behouden blijft en het wegdek en de rijweg slechts plaatselijk aangepast wordt). Langs deze weg staan nu een aantal huizen (met adres 'Gasthuisstraat') die buiten het nieuwe project vallen.

  Wij stellen dan ook voor de nieuwe straat die uitgeeft in de Gasthuisstraat, gewoon zoals de bestaande weg, GASTHUISSTRAAT te blijven noemen.

              Straat die aansluit op de Ringlaan
  Van al de brouwerijen die vermeld staan in de verantwoordingsnota van het gemeentebestuur voor de naam 'Brouwersstraat' is er in feite geen enkele die een zekere relevantie heeft qua ligging, toestand, eigendom, … met de plaats van de nieuwe straat. Zelfs de brouwerij van 'Temmers' niet (zowel de oude herberg 'De Reuse' aan de Marktstraat als het latere 'Temmershof' –huidige Nijdrop‑ niet), vermits deze uitsluitend te bereiken was langs de huidige Marktstraat (deel van de oude heerbaan van Brussel naar Dendermonde over Merchtem, Opwijk en Lebbeke). Daarenboven is deze vroegere brouwerij reeds betrokken bij de huidige straatnaamgeving met het voorstel 'Temmershofstraat' voor de straat die aansluit op de Marktstraat – zie hierboven.
  De nieuwe straat ligt volledig in het Hofveld (hofland) van 't Hof ten Broecke. Dit Hofveld strekt zich uit tussen de oorspronkelijke loop van de Asbeek (langs de oostzijde) en de huidige Broekstraat en tussen de Gasthuisstraat en tot over de Ringlaan.
  Wij stellen dan ook voor deze nieuwe straat de logische en correcte naam HOFVELDSTRAAT te geven.

  Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur en door de gemeenteraad.
                    Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van uw beslissing betreffende deze straatnaamgevingen.

                Met de meeste hoogachting,
                                                      voor het HOM-bestuur,            Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT 
           bestuurder                                                    voorzitter

  17-08-2006 om 17:19 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  12-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onafhankelijk en geëngageerd!
  Heemkring Opwijk-Mazenzele is een strikt onafhankelijke en maatschappelijk sterk geëngageerde vereniging.
  Zij heeft, door de aard van haar werking zelf, een erg grote interesse voor heemkunde, plaatselijke geschiedenis, archeologie, genealogie en familiekunde, erfgoedzorg, plaatsnaamkunde,… Anders dan veel andere heemkundige kringen is haar werking ook sterk gericht op wat er gebeurt met een aantal zaken in het heden. Wat onze huidige generatie nu aanvangt met haar heemkundige waarden, op diverse vlakken, is meestal onomkeerbaar en is bepalend voor het verleden van de toekomst.
  Daarom heeft onze verenigingswerking ook bijzondere belangstelling voor sommige actuele dossiers over plaatselijke ruimtelijke ordening, erfgoedbewaring en herwaardering (roerend, onroerend en archeologisch erfgoed), buurt- en andere landelijke wegen, nieuwe straatnamen, wijzigingen aan onze natuurlijke waterlopen, archiefwezen, … Onze vereniging tracht bij dergelijke dossiers, met diverse wettelijke en beschikbare democratische middelen, op een inhoudelijk positieve manier tussenbeide te komen, ten bate van de heemkundige en maatschappelijke waarden in de ruime zin van het woord en totaal afkerig van alle persoonlijke en verenigingsbelangen.
  Briefwisseling bij onze talrijke tussenkomsten, standpunten, tussenkomsten in het kader van wettelijke openbare onderzoeken, mededelingen allerhande, …: het kan allemaal gelezen worden op deze overzichtelijk gestructureerde nieuws- en opinieweblog www.bloggen.be/heemkringopwijk.

  12-08-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  06-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken aan de Asbeek tussen Gasthuisstraat en Ringlaan

  Opwijk, 31 juli 2006

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                       Betreft: uitvoering van werken aan de Asbeek, met gedeeltelijke heraanleg in overwelving en gedeeltelijk in open bedding, en aanleg van wachtbekkens tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan (in projectzone 1 in BPA nr. 4 – Gasthuis).

                    In het kader van het lopende openbaar onderzoek (tot 3 augustus 2006) voor de in rubriek vermelde werken aan de Asbeek (waterloop 3de categorie, tussen oorsprong en punt 4) wensen wij u volgende opmerkin­gen en voorstellen over te maken:

                  • de zone van de werken ligt grotendeels in of nabij ‘Reinaartsbrugge’, d.i. de plaats van het oorspronkelijk ‘Neerwijk’ of dorpscentrum van Opwijk aan de brug van de heerbaan Brussel-Dendermonde (over Merchtem en Lebbeke, huidige Gasthuisstraat-Markstraat) over de Asbeek, vóór de verplaatsing van het dorpscentrum rond de huidige Sint-Pauluskerk.
  Deze zone is ontegensprekelijk historisch en archeologisch belangrijk.
  Wij pleiten dan ook met aandrang voor grondig voorafgaand archeologisch onderzoek en een degelijk en permanent archeologisch toezicht en begeleiding bij de uitvoering van de werken op het geheel van de oppervlakte die mogelijk archeologisch erg interessant kan zijn en die dus volledig bedreigd is.
  Deze opmerking is uiteraard ook van toepassing voor de andere grond- en bouwwerken in deze zone (wegeniswerken, gebouwen,…).
  Een (permanent) archeologische toezicht en begeleiding tijdens de belangrijke voorziene grondwerken zou wellicht grotendeels kunnen gebeuren met inschakeling van gespecialiseerde en bekwame vrijwilligers. Uiteraard dienen deze dan voldoende logistieke ondersteuning te krijgen en dienen er sluitende afspraken gemaakt te worden met de aannemer(s), onder meer in verband met de toegankelijkheid en hun aanwezigheid op de werf.
  Wij wensen er u ook op te wijzen dat ons inziens, vooral voor deze plaats waar de kans voor archeologische aanwezigheid vrij groot is en rekening houdende met de uitvoeringsmiddelen van de aannemers, de verplichting voor vondstmelding door de aannemer helemaal niet afdoende is.  Daarenboven bestaan er hiervoor weinig of geen controlemiddelen.

                  de realisatie van de open bedding tussen de punten 'W3' en 'W6' gebeurt met een smalle en ca. 2 m diepe sleuf met betonnen vloer en betonnen wanden.
  Deze uitvoering geeft geen enkele esthetische, natuurlijke of ecologische meerwaarde aan het geheel van het project. Dergelijke sleuf geeft het uitzicht van een diepe watercollector zonder dak, een soort open riolering, over een bepaalde afstand gekneld tussen de gebouwen A1 en A2 en de smalle weg (met parkingplaatsen) naar de gebouwen B4 en C3.
  Dergelijke uitvoering zal aanleiding geven tot onveilige situaties, tot vervuiling, tot sluikstorting, … Dergelijke uitvoering kan moeilijk als een 'landschappelijk waardevol element' beschouwd worden (zie document Machtigingsaanvraag, 3. Verantwoording van de werken, pag. 2, 2de alinea).
  I
  ndien men op die plaats de waterloop toch zou open leggen zonder taluds, dringen wij aan voor het gebruik van een meer esthetisch zichtbaar materiaal voor vloer en wanden van de smalle diepe geul en voor bijkomende efficiënte veiligheidsvoorzieningen.

                  • het principe van het opnieuw aanleggen van een gedeelte van de beek in open bedding (met begroeide taluds) en de realisatie van wachtbekkens, vinden wij een positieve zaak.
  Zij mag dan ook duidelijk zichtbaar zijn van op de openbare (rij)weg.
  Daarom pleiten wij om de beek open te leggen tot tegen de Ringlaan (uiteraard met een aangepaste veilige borstwering) en dus de overdekte zone van xml:namespace prefix = st1 />7 meter aan de kant van de Ringlaan te elimineren.
  In het omgekeerde geval riskeert deze verloren grondstrook van 7 meter langs de Ringlaan ook aanleiding te geven tot wildparkeren. 

                  Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur.
                  Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van uw beslissing betreffende deze aangelegenheid.

  Met de meeste hoogachting,
                                                      voor het HOM-bestuur,            Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT 
           bestuurder                                                    voorzitter

  06-08-2006 om 09:34 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  30-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archeologisch onderzoek in 'Reinaarsbrugge'?

  Opwijk, 5 juli 2006

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                       Betreft: archeologische onderzoeken op de site van de Projectzone I van het B.P.A. 4 'Gasthuis' (tussen Marktstraat-Gasthuisstraat en Ringlaan)

                    In de loop van de maand mei 2006 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd nabij het huidige gebouw van het Jeugdhuis Nijdrop op de site van de Projectzone I van het B.P.A. 4 'Gasthuis'.
                       Dit onderzoek diende rekening te houden met een (te) strak en (te) kort tijdschema. De aanduiding van de archeoloog gebeurde pas eind april. De werken dienden te starten op 2 mei en het onderzoek ter plekke diende afgerond te zijn tegen eind mei 2006 (in extremis verlengd met een 3-tal dagen ter compensatie van de bar slechte weersomstandigheden door overvloedige regenval).
  De archeoloog kreeg ook geen tijd om een noodzakelijk voorafgaand historisch onderzoek te doen.
  Het onderzoek diende beperkt te worden tot één enkele locatie van een vrij beperkte oppervlakte.
  Van de mogelijkheid voor een uitbreiding van de onderzoekssleuf zoals vermeld in de brief van 10 januari 2006 van de Afdeling Monumenten en landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, werd door de opdrachtgever, dus uw gemeentebestuur, geen gebruik gemaakt.
                       De zone van de werken (wegeniswerken, rioleringen, grondwerken, werken aan de Asbeek, nieuwbouwwerken,…) ligt grotendeel in ‘Reinaartsbrugge’, d.i. de plaats van het oorspronkelijk ‘Neerwijk’ of dorpscentrum van Opwijk aan de brug van de heerbaan Brussel-Dendermonde (over Merchtem en Lebbeke, huidige Gasthuisstraat-Markstraat) over de Asbeek, vóór de verplaatsing van het dorpscentrum naar rond de huidige Sint-Pauluskerk.
  Deze zone is ontegensprekelijk historisch en archeologisch erg belangrijk.
  Wij pleiten dan ook met aandrang voor een verder grondig voorafgaand archeologisch onderzoek en voor een degelijk en permanent archeologisch toezicht en begeleiding bij de uitvoering van de werken op het geheel van de oppervlakte die mogelijk archeologisch erg interessant kan zijn en die dus volledig bedreigd is.
                       Een (permanent) archeologische toezicht en begeleiding tijdens de belangrijke voorziene grondwerken zou wellicht grotendeels kunnen gebeuren met inschakeling van gespecialiseerde en bekwame vrijwilligers. Uiteraard dienen deze dan voldoende logistieke ondersteuning te krijgen en dienen er sluitende afspraken gemaakt te worden met de aannemer(s), onder meer in verband met de toegankelijkheid en hun aanwezigheid op de werf.
                       Wij wensen er u ook op te wijzen dat ons inziens, vooral voor een plaats waar de kans voor archeologische aanwezigheid vrij groot is en rekening houdende met de uitvoeringsmiddelen van de aannemers, de verplichting voor vondstmelding door de aannemer helemaal niet afdoende is.  Daarenboven bestaan er hiervoor weinig of geen controlemiddelen.
                       Graag werden wij op de hoogte gehouden van uw beslissingen ter zake.
                       Met de meeste hoogachting,
                                                      voor het HOM-bestuur,

             Maurice WILLOCX                                           Jan MEEUSSEN 
           bestuurder                                                     bestuurder

  30-07-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  29-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 5

  Opwijk, 5 juli 2006

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                       Betreft: bouwproject langsheen de verbindingsweg op het vroegere
  kerkhof tussen Marktstraat en Singel (Vanderlinden-Moens)

                       Uw College van Burgemeester en Schepen verleende op 4 april 2006 een vergunning voor bouwproject langsheen de verbindingsweg op het vroegere kerkhof tussen de Marktstraat en de Singel (project Vanderlinden-Moens).
                       Bij de verwaarden in de vergunning stelt uw College onder meer:
  'De bouwheer moet er voor zorgen dat het voorliggend baantje met alle nodige nutsvoorzieningen uitgerust wordt (inclusief riolering) en staat in voor de herstelling of eventuele heraanleg van het voorliggend baantje.'
                       Wij vinden het eigenaardig dat uw College de bouwheer oplegt nutsvoorzieningen (water, gas, rioleringen, elektriciteit,…) aan te leggen op de eigendom van derden (eigenaar van het perceel waarop het baantje ligt), met name de Kerkfabriek van Sint-Paulus Opwijk, vooral omdat er zelfs geen enkel akkoord ter zake bestaat met deze eigenaar.
                       Hoe dan ook: de nutsvoorzieningen dienen aangelegd te worden onder het baantje op het vroegere kerkhof.
                       Oude documenten, onder meer de detailkaart nr. 1 van het kaart- en metingboek van 1725-'26, toont aan dat er vroeger op die plaats geen weg aanwezig was – zie illustratie hieronder. De plaats onder de bestaande weg was dus hoogst waarschijnlijk ingenomen door graven die vermoedelijk niet ontruimd werden met de verplaatsing van de begraafplaats naar de huidige Ringlaan (ca. 1930). De kans dat men bij grondwerken op resten van vroegere begravingen zal stuiten is dan ook reëel.
                       Met onze brief van 3 februari 2006, in het kader van het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag, stelden wij, bij punt 8 van onze opmerkingen:
  'Ten minste vanaf het einde van de 15e eeuw was het kerkhof omgracht. Ook langs de noordoostzijde van de kerkhof, dus op de plaats van het bouwproject bevond er zich een gracht. De grachten werden in de 17e  eeuw (of begin 18e eeuw) gedempt. Zie hieromtrent Dr. Jan Lindemans Toponymie van Opwijk, nr. 720 op pag. 91, Dr. Jan Lindemans De Dorpskom van Opwijk in vroeger eeuwen in Bijdragen tot de geschiedenis van Opwijk, pag. 52-53 en de kaart 'De dorpskom van Opwijk in de 16e eeuw', afgedrukt in de Geschiedenis van Opwijk op plaat I (na pag. 64).
  Onze vereniging blijft ten zeerste gekant tegen bebouwing langsheen het kerkhof op de bewuste plaats.
  Indien er toch een bouwvergunning zou afgeleverd worden vragen wij deze afhankelijk te maken van een voorafgaand en uitgebreid archeologisch onderzoek op het ganse bouwterrein.
  '
                       Overwegende wat voorafgaat, pleiten wij hierbij met aandrang voor een grondig voorafgaand archeologisch onderzoek en een degelijk en permanent archeologisch toezicht en begeleiding bij de uitvoering van de werken op het geheel van de oppervlakte die mogelijk archeologisch erg interessant (en bedreigd) kan zijn, dus zowel langs de zuidzijde als de noordzijde van de bestaande oude kerkhofmuur.
  Het geheel van de oppervlakte is mogelijk archeologisch erg interessant en is nu dus volledig bedreigd.
                       Wij wensen er u ook op te wijzen dat ons inziens, vooral voor een plaats waar de kans voor archeologische aanwezigheid vrij groot is en rekening houdende met de uitvoeringsmiddelen van de aannemers, de verplichting voor vondstmelding door de aannemer helemaal niet afdoende is.  Daarenboven bestaan er hiervoor weinig of geen controlemiddelen en dringt bijgevolg een voorafgaand onderzoek zich op.
                       Graag werden wij op de hoogte gehouden van uw beslissingen ter zake.
                       Met de meeste hoogachting,
                                                      voor het HOM-bestuur,

             Maurice WILLOCX                                                       Jan MEEUSSEN 
             bestuurder                                                                bestuurder

  29-07-2006 om 13:51 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  28-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitvoering beleidsverklaring 2001-2006

  Opwijk, 11 juni 2006.

  De heer Rik GEEURICKX
  Schepen van Cultuur
  p.a. Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

  Mijnheer de Schepen,

                                        In januari 2001 werd, namens de bestuurscoalitie C.V.P (CD&V) en V.L.D. de beleidsverklaring 2001-2006 voorgesteld

                      In het hoofdstuk “Cultuur” worden de culturele verenigingen aangeduid als één van de actoren.

                      Bij “ten vierde” – wordt aandacht gegeven aan cultuurbewaring door culturele waarden van heden en verleden te bewaren waarbij het gemeentebestuur stelt dat zij nauwgezet gaat toezien op het bewaren van onze Vlaamse cultuur en aanzetten geven naar integratie. Hierbij worden de verenigingen voor heemkunde aangeduid als één van de actoren.

  Verder wordt het installeren van een commissie heemkunde vermeld als een belangrijk aandachtspunt.

                     Als plaatselijke actieve heemkundige vereniging, en dus als één van de actoren waarvan sprake is in de beleidsverklaring, vragen wij u hierbij ons te informeren

  -  over de stand van zaken i.v.m. het geven tot een aanzet tot integratie (ter bevordering van de bewaring van culturele waarden van heden en verleden)

  - over de stand van zaken i.v.m. de installatie van een commissie heemkunde.

                      Deze vragen werden u ook reeds gesteld met onze brief van 30 april 2003, met herinnering met onze brief van 31 december 2003. Wij ontvingen nog steeds geen enkel antwoord op onze brieven!

                     Met de meeste hoogachting,

  voor het HOM-bestuur,


   
             Maurice WILLOCX                                                       Ingo LUYPAERT
              bestuurder                                                                       voorzitter

  28-07-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  03-06-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 4

  Het gemeentebestuur (College van Burgemeester en Schepenen) verleende op 4 april 2006 op twijfelachtige basis (en met een aantal onjuistheden en feitenverdraaiingen als zogenaamde 'motivatie' en 'weerlegging' van bezwaren) een vergunning voor een belangrijke nieuwbouw langsheen het vroegere kerkhof rond de Sint-Pauluskerk (langsheen het baantje op het vroegere kerkhof dat eigendom is van de Kerkfabriek, dus geen openbare weg!) - zie de berichten van 7/3/2006, 4/3/2006 en 28/11/2005 en de HOM-nieuwsbrief 2005-02.
  Het College gaf deze bouwvergunning zonder akkoord van de Kerkfabriek (eigenaar van het baantje)!

  Wij vinden dit een flagrante daad van slechte ruimtelijke ordening.
  Wat moet de Kerkfabriek nu doen? Het baantje langs de kant van de Singel en langs de kaant van de Marktstraat gewoon afsluiten? Een zaak voor de Raad van State inspannen tegen de gemeente en eventueel tegen de bouwheer?
  Het gemeentebestuur is oorzaak van vele vetes en ruzies tussen burgers en buren. 

  Een samenvatting van de 'officiële' voorgeschiedenis van dit dossier leest men in de berichten op deze weblog van 7/3/2006, 4/3/2006 en 28/11/2005 (zie inhoudsopgave met links hiernaast links) en de HOM-nieuwsbrief 2005-02 en 2003-06 (zie http://www.heemkringopwijk.be/fr/nieuwsbrief_2005-01.htm en http://www.heemkringopwijk.be/fr/nieuwsbrief_2003-06.htm ).

  In het kader van het openbaar onderzoek (van 16/01/2006 tot 14/02/2006) werden drie bezwaarschriften ingediend, te weten:

  1.  van een buurfamilie, met onder meer volgende bezwaren:
  - de verwarrende en misleidende aankondiging van het bouwproject. Op de aankondigingsbrief die zij ontving (van het gemeentebestuur) spreekt men van 'twee meergezinswoningen' maar bij het inkijken van de plannen blijkt het te gaan over 4 winkelruimen en maar liefst 12 appartementen op de verdiepingen!
  - zij krijgt hierdoor zomaar even twaalf 'inkijk'geburen, waardoor hun privacy in hun tuin helemaal verloren gaat.
  2.  van de Kerkfabriek van St.-Paulus Opwijk, met volgende bezwaren:
  - op het kerkdomein situeert zich de geklasseerde St.-Pauluskerk. De kerkraad vindt dat de inplanting van een grootschalig nieuw gebouw niet past in de onmiddellijke omgeving, quasi palend aan de monumentale Sint-Pauluskerk.
  - de toegang tot het op te richten gebouw bevindt zich ter plaatse van de vroegere voetweg op het oude kerkhof. De voetweg maakt deel uit van de kerkfabriek. Zolang de juiste juridische toestand van deze voetweg niet vastgelegd is, verzet de kerkfabriek zich tegen het oprichten van een gebouw aan deze voetweg.
  3.  van de Heemkring Opwijk-Mazenzele - zie integrale tekst van het bezwaarschrift in het bericht van 7 maart 2006 op deze weblog, met 8 bezwaarpunten.
  Met een brief van 17 januari 2006 aan het Opwijks gemeentebestuur (College  van Burgemeester en Schepenen) meldt de dienst Monumenten en Landschappen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ROHM Vlaams-Brabant): 'Monumenten en Landschappen heeft geen bijkomende opmerkingen met betrekking tot het in hoofding vermelde dossier'.
  Monumenten en Landschappen verwijst hierdoor dus duidelijk naar (en bevestigd) al haar vroeger uitgebrachte opmerkingen - zie vorige berichten en vervolg.

  Hierna volgt de zogenaamde 'weerleggingen' van de bezwaarschriften door het gemeentebestuur:

  1 .Bezwaarschrift van gebuur ...

  Het is juist dat op de brief voor het openbaar onderzoek staat dat het hier gaat om de bouw van 2 meergezinswoningen. Op het bouwplan staat vermeld : bouwen van 2 meergezinswoningen met handelsruimte. Op de plannen is duidelijk te zien dat het hier gaat om 2 afzonderlijke gebouwen met ieder 6 woonentiteiten en 2 winkels. Deze 2 gebouwen hebben wel een gemeenschappelijke kelderverdieping welke ingericht is als garage voor wagens en fietsenstalling.xml:namespace prefix = o />

  De privacy wordt nog steeds gegarandeerd vermits de terrassen op de verdiepingen op nog xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />9,49 m van de achterste perceelsgrens verwijderd zijn.  De afstand tot de woning van de bezwaarindieners is nog verder vermits er nog de eigendom van de bankinstelling tussen zit. Het is juist dat het uitzicht op de kerk gedeeltelijk weggenomen wordt. Het bezwaar wordt dan ook niet weerhouden.

  2. Bezwaarschrift Heemkring Opwijk-Mazenzele

  1)  Het is juist dat voor deze percelen reeds een verkavelingsweigering en een weigering van stedenbouwkundige vergunning afgeleverd werd. Deze nieuwe aanvraag heeft rekening gehouden met de opmerkingen van AROHM op vorige aanvraag en daarom zijn de plannen aangepast met een ondergrondse parkeergarage voor wagens en fietsenstalling. Deze nieuwe stedenbouwkundige aanvraag betreft dus twee meergezinswoningen met handelsruimte en een ondergrondse parkeergarage voor wagens en fietsenstalling. Iedere meergezinswoning heeft op gelijkvloers 2 winkelruimtes, op de 1e verdieping 2 appartementen en op de 2e verdieping 4 appartementen.
  2)  Statuut van de verbindingsweg tussen de Singel en de Marktstraat. Het is juist dat het baantje (de zate) tussen de Singel en de Marktstraat geen eigendom is van de gemeente Opwijk. De bedding is eigendom van de kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk. Door het gebruik van het baantje heeft dit een openbare bestemming gekregen. Jaren geleden werd er een verharding aangebracht, waarschijnlijk door de gemeente en het wordt ook onderhousen door de gemeente. In het baantje bevindt zich eveneens een telefooncel.

  De vermelding op het plan "wordt later ingelijfd bij het openbaar domein" is wel degelijk juist vermits de bouwheer dit zal afstaan aan de gemeente Opwijk en deze zullen dit dan in het openbaar domein brengen.

  Het document "Beschrijvende staat van het openbaar domein" is een beschrijving van het wegdek, eventuele voetpaden, boordsteen, parkeerstroken, enz... en de staat ervan. Dit document spreekt zich niet uit over het statuut van het baantje.

  Over de uitrusting van dit baantje met nutsvoorzieningen is een voorwaarde gesteld door het schepencollege bij de vorige aanvraag. Het schepencollege legt de bouwheer op, dat het voorliggend baantje uitgerust wordt met alle nodige nutsvoorzieningen (inclusief riolering) en dat dit baantje voldoende hersteld wordt of eventueel opnieuw aangelegd.

  3)  Dat de nieuwbouw afbraak zou doen aan de goede omgeving van de St. Pauluskerk is een persoonlijke mening van de Heemkring. De cel Monumenten en Landschappen heeft nochtans in hun recentste advies (dd. 17/01/2006) geen verdere opmerkingen over dit project. In hun vorig advies (dd 11/08/2005) schrijven ze letterlijk : "Niettegenstaande wij nog steeds betreuren dat dit pereel wordt bebouwd, adviseren wij de bovenvermelde aanvraag toch voorwaardelijk gunstig. Het voorliggend project is het resultaat van verscheidene besprekingen met de bouwheer en de architect.". De cel Monumenten en Landschappen heeft dus wel degelijk een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. De Heemkring verwijst naar een nog vroeger advies, welke uitgebracht werd in functie van de verkavelingsaanvraag.

  4)  Het is juist dat artikel 111 § 4 van het decreet van 19 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals tot op heden gewijzigd, zegt dat wanneer geen advies is verleend binnen die termijn (30 dagen), aan de adviesvereisten mag worden voorbijgegaan. Hier heeft de cel Monumenten en Landschappen wel degelijk een advies uitgebracht op 17 januari 2006.

  5)  In het advies van de cel Monumenten en Landschappen van 17 januari 2006 staat duidelijk dat ze geen bijkomende opmerkingen hebben met betrekking tot het in hoofding vemelde dossier. Dit advies is uitgebracht op de huidige stedenbouwkundige aanvraag en niet op de vorige aanvragen.

  Het advies van 28 januari 2004 had betrekking op de verkavelingsaanvraag en niet op een bouwproject en in dit advies staat nergens geschreven dat het een ongunstig advies is. Er staat geschreven .-"Monumenten en landschappen betreurt ten zeerste dat vlak naast de kerk een verkaveling zou komen".

  In het advies van 11 augustus 2005 staat zeer duidelijk dat het advies voorwaardelijk gunstig is en niet eerder bevestigend ongunstig zoals de Heemkring schrijft in hun bezwaarschrift.

  6)  Het is juist dat de heer Carl De Smedt  zowel   architect is van dit  bouwdossier als brandweercommandant.   Het gemeentebestuur heeft aan de heer Carl De Smedt advies gevraagd voor deze stedenbouwkundige aanvraag in zijn functie als brandweercommandant en niet als architect van dit dossier.  Het advies van de brandweercommandant heeft dan ook enkel betrekkingop de brandveiligheid van dit gebouw.

  7)  Artikel 111 § 1 van het decreet van 19 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat de Vlaamse Regering kan bepalen welke aanvragen voor advies aan de GECORO moeten worden voorgelegd. Stedenbouwkundige aanvragen moeten niet voorgelegd worden aan de GECORO, dit volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, zoals tot op heden gewijzigd.

  Waarschijn wordt in het bezwaarschrift §2 van artikel 111 bedoeld, waarin staat dat het schepencollege of de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar steeds kan beslissen de aanvraag voor te leggen aan de GECORO.

  Het gaat hier om een normale stedenbouwkundige aanvraag, welke in het gezichtsveld ligt van een beschermd monument. Het is dan ook niet nodig het advies van de GECORO in te winnen.

  8)  Een voorafgaand archeologisch onderzoek is niet nodig.  Bij het uitvoeren van de bouwwerken is de bouwheer en de aannemer steeds verplicht melding te maken van eventuele archeologisch vondsten.

  Het bezwaarschrift wordt dan ook gedeeltelijk weerhouden.

  3. Bezwaarschrift Kerkfabriel Sint-Paulus Opwijk

  Het perceel is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse gelegen in het woongebied. Woongebieden zijn bestemd voor het bouwen van gebouwen met bestemming wonen en handel.

  De Cel Monumenten en landschappen hebben een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht voor dit bouwproject.

  Het is juist dat het wegje naast de kerk, deel uitmaakt van de eigendom van de kerkfabriek. De bedding (zate) van het baantje hoort toe aan de kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk. Jaren geleden is er een verharding op aangebracht, waarschijnlijk door de gemeente Opwijk. Het baantje wordt ook sinds jaren onderhouden door de gemeente Opwijk. In dit baantje staat eveneens een telefooncel. Hierdoor heeft dit baantje een openbaar karakter gekregen en gedraagt de gemeente zich als eigenaar van de grond.

  Het bezwaarschrift wordt dan ook gedeeltelijk weerhouden.

  Dit bericht wordt eerstdaags vervolgd met correcties en verduidelijkingen door het HOM-bestuur op de zogenaamde 'weerleggingen' van de bezwaarschriften door het gemeentebestuur.
   
  Het is wellicht ook veelbetekenend voor dit dossier dat het gemeentebestuur op geen enkele manier de mensen en instellingen die een formeel bezwaarschrift indienden, op de hoogte bracht van het gevolg dat aan hun bezwaarschrift gegeven werd. Nochtans, in haar brief van 3 februari 3006 vroeg de Heemkring Opwijk-Mazenzele duidelijk op de hoogte gesteld te worden van de beslissingen.
  Ook de Kerkfabriek, eigenaar van het baantje waar langsheen zou gebouwd worden en dus rechtstreekse betrokkene, werd niet geïnformeerd! Wij vinden dit een uiting van ongehoord (en onbeleefd) beleid en bestuur.
  Alle mensen die ons over deze zaak aanspraken, gaven nogal wat negatieve reacties over deze bouwvergunning.
  De verlening van de bouwvergunning door het Opwijks gemeentebestuur (april 2006) werd blijkbaar nog op geen enkele manier 'officieel' bekendgemaakt (wat wettelijk verplicht is). Wij vermoeden dat er een afspraak is tussen de eigenaar-bouwheer en het Opwijks gemeentebestuur om te wachten met deze bekendmaking tot na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 !

  03-06-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  28-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOM-lidmaatschap

  Als lid van de Heemkring Opwijk-Mazenzele ontvangt men:

  het HOM-tijdschrift (4 nummers per jaargang)
  - zie http://www.heemkringopwijk.be/fr/tijdschrift.htm

  exclusieve toegang tot Opwijkse bewerkte bronnenbestanden (met persoonlijk loginnaam en een wachtwoord uit een recent nummer van het HOM-tijdschrift)
  - zie www.heemkringopwijk.be/fr/bronnenbestanden.htm

  een heemkundige (genealogische) dienstverlening

  bijzondere voorwaarden bij diverse evenementen en bij nieuwe publicaties van de vereniging

  voor zover er financiële ruimte is (= betoelaging): een gratis exemplaar van de gelegenheidspublicatie (brochure) bij bezoek of deelname aan diverse activiteiten (o.a. de jaarlijkse Open Monumentendag,...)

  Het HOM-lidmaatschap kost slechts 9 euro per jaar (+ eventueel verzendkosten voor het tijdschrift).

  Verzendkosten voor het tijdschrift:

  -

  in Opwijk-Mazenzele: gratis verspreiding

  -

  buiten Opwijk, voor België: 2,50 euro

  -

  voor Nederland: 5 euro

  Gelieve het overeenkomend bedrag bij voorkeur te storten op rekeningnummer 068-2164258-21 van HOM Opwijk, of rechtstreeks te betalen aan een HOM-bestuurder of vast medewerker (tegen ontvangsbewijs).
  Bij overschrijving vanuit het buitenland: gelieve ook de
  IBAN code (BE 17-0682-1642-5821) en de BIC (Swift) code (GKCCBEBB) te vermelden.

  28-05-2006 om 13:57 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  16-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Publicatie 'Oude Opwijkse geslachten' (2002) op Internet

  In juni 2002 publiceerde Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) de publicatie 'Oude Opwijkse geslachten' (646 pagina's) van Leo Lindemans (met medewerking van enkele andere auteurs).

  Sinds het voorjaar 2006 is dit boek niet meer voorradig.

  Vermits er nog steeds een levendige belangstelling bestaat voor dit genealogisch standaardwerk voor Opwijk en ruime omstreken, werd nu de volledige inhoud van de publicatie op de internetsite van HOM geplaatst.

  Een aantal bestanden, onder meer de plaats- en persoonsregisters, zijn vrij raadpleegbaar.

  De eigenlijke  genealogieën (589 boekpagina's) en de later toegevoegde addenda en corrigenda zijn, zoals diverse andere bewerkte Opwijkse bronnenbestanden, voorbehouden voor de geregistreerde HOM-leden (abonnees op HOM-tijdschrift).

  Meer informatie: http://www.heemkringopwijk.be/fr/oog.htm.

  16-05-2006 om 12:51 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  08-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nakende afbraak op 't Hoeksken (Schoolstraat)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onlangs werd het oud huis Schoolstraat nr. 83 (huis 'Van Geet') door een aannemer uit Buggenhout aangekocht met het doel het af te breken en er een nieuwbouw op te trekken. Het buurtschap aldaar werd vroeger ook 't Hoeksken genoemd.

  In Bouwen door de eeuwen heen – inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur/deel 2n, Vlaams Brabant, Halle Vilvoorde, ministerie van Nederlands Cultuur - Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, uitgegeven door Snoeck-Ducaju en Zoon n.v., Gent, 1975, is het gebouw als volgt omschreven:

  Schoolstraat nr. 83

  Langshuis, één verdieping, pannen zadeldak (gebo­gen) uit XIX. Witgekalkte baksteenbouw met bak­steenfries en stuclijst. Tijdens begin XX, aangepaste muuropeningen met ijzeren latei; rechts houten inrij­poort.

  De Opwijkse gemeenteraad besliste op 26 januari 2006 de bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 6 januari 2006 (genomen bij hoogdringendheid) in verband met het afsluiten van een overeenkomst met de nieuwe eigenaar. De gemeente zal een gedeelte van de nieuwbouw en van het achterliggende terrein overnemen voor de uitbreiding van de ernaast liggende buitenschoolse kinderopvang (IBO-gebouw ’t Sloeberken Schoolstraat 85).

  Met de afbraak van het huidig huis gebouw zal Opwijk opnieuw een oud karakteristiek dorpsgezicht armer zijn.

  08-05-2006 om 09:15 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  03-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe nummers HOM-tijdschrift

  Met Erfgoeddag op 23 april jl. verschenen twee nieuwe nummers van het HOM-tijdschrift (13de jaargang – nrs. 3 en 4).

  De publicaties brengen diverse bijdragen over het thema van onze activiteiten met Erfgoeddag 'Opwijk in kleur. 350 jaar gekleurde plannen en kaarten van onze dorpen':

  -

  Bij ons programma van erfgoeddag 2006…

  -

  Meting- en kaartboeken einde 16de eeuw-18de eeuw, met de bijdrage ' De Westbrabantse landmeters en hun bijdrage tot de meting- en kaartboeken van gemeenten en abdijen in de streek tussen Zenne en Dender' door Jaak Ockeley

  -

  Het Opwijks metingboek en kaartboek 1725-1726    

  -

  Kaarten en plannen van bewerkte gegevens 

  -

  Cartografie – algemeen en de 'Ferraris' kaarten…  

  -

  Diverse plannen en kaarten uit de 17de en 18de eeuw  

  -

  Abdijgoederen en –tienden op kaarten en plannen  

  -

  Kleurenillustraties

  -

  Plannen voor een nieuwe steenweg op het einde van de 18de eeuw   

  -

  De 19de-eeuwse kadasterplannen  

  -

  De gemeentelijke atlassen van de buurtwegen en van de waterlopen  

  -

  Bronnen en literatuur  

   

  Tentoonstelling Erfgoeddag 'Kleur', Het 'Geheugen van Opwijk'

  -

  Met dank aan…  

   

  HOM-binnenkrant

   

  -

  Open monumentendag 2006

  In het nummer 2005-4 staan ook een groot aantal kleurenreproducties van details van de meest representatieve kaarten en plannen (1660-20ste eeuw) die op de tentoonstelling te zien waren.
  In informatieve rubrieken komen diverse heemkundige actualiteiten en ook de activiteiten en mededelingen van de vereniging aan bod.

  Men kan zich abonneren voor deze driemaandelijkse publicatie, door storting van 9,00 euro (+ 2,50 € verzendkosten voor de inschrijvers van buiten de gemeente, op rekening nr. 068-2164258-21 van HOM-Opwijk, of rechtstreeks bij een HOM-bestuurder. Losse nummers kosten 3,00 euro. + event. verzendkosten.

  De HOM-abonnees (leden) genieten een heemkundige dienstverlening, krijgen bijzondere voorwaarden bij diverse evenementen en bij nieuwe publicaties van de vereniging en hebben exclusief toegang tot bewerkte Opwijkse bronnenbestanden op internet (laatste aanvulling: de volledige publicatie 'Oude Opwijkse geslachten' (2002).

  Contactadres (waar ook vrijblijvend een proefnummer uit een vorige jaargang kan bekomen worden): M. Willocx, Bolstraat 93, Opwijk - tel. 052-35 50 27.

  Klik hier voor meer informatie over het driemaandelijks HOM-tijdschrift.

  03-05-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  30-04-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ander decor voor de kapel O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Coenstraat-Wijngaardstraat)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze typische geburenkapel, in neogotische stijl met neoclassicistische sfeer, in een prachtig kader van lindebomen werd rond 1832-'35 gebouwd, vooral dankzij de mildheid van enkele welstellende boeren van het gehucht. Josephus de Donder schonk de bouwgrond en de families Van der Straeten, Weynants en Van Damme financierden de bouw.

  De kapel heeft (had) een prachtig landelijk decor: rond de kapel staan vier 4 grootbladige lindes of zomerlindes (Tilia platyphyllos). En als achtergrond was er het typisch erg landelijk laag langgevelhoeveke (T-vormig) met woning dwars op de Coenstraat. Dit hof 'Verhoevekes' was tot voor kort de woning van Maria Hortensia ('Tans') Costers.

  Half november 2005 (dus ruim vóór het verlenen van de verkavelingvergunning waarin het slopen van het bestaande gebouw – zie verder) werd het hoeveken met woning gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw in een verkaveling met 5 loten.

  Lot 1 (1 a 49 ca) werd overgeheveld naar de aanpalende eigendom Coenstraat 44 (vroegere café 'Clamot').

  Lot 2, perceel H 33b, ca. 50 ca, waarop de kapel, werd gratis, "in geval van verkrijg van verkavelingvergunning" (sic), overgedragen naar het openbaar domein van de gemeente Opwijk. Met deze overdracht is de gemeente dus volledig en alleen verantwoordelijk voor de goede instandhouding en het onderhoud van de kapel.

  Lot 3 en 4, respectievelijk 7 a 38 a en 6 a 82 ca worden bouwgronden voor half open bebouwing.

  Lot 5, achter de loten 3 en 4 wordt uitgesloten uit de verkaveling om geheel of gedeeltelijk gevoegd te worden bij de percelen 3 en/of 4 of aanpalende loten.

  De afstand tussen de achterzijde van de kapel en de perceelsgrens van lot 4 bedraagt slechts ca. 3 meter. Op slechts ca. 11 meter van deze kapelachtergevel mag dan de voorgevel van woning op lot 4 opgetrokken worden.

  Natuurlijk zal het achtergrondzicht van de kapel in de toekomst grotendeels of geheel bepaald worden door de gevelarchitectuur en de –materialen van de nieuwe woningen.

  Maar waarom de woningen niet verder achteruit inplanten en eventueel, ter compensatie voor de tuinen, de oppervlakte van lot 5 direct bij de bouwloten 3 en 4 voegen?

  De (herziene) aanvraag voor de verkaveling werd bij de gemeente ingediend op 5 september 2005. Al op 20 december 2005 werd de verkavelingvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.

  Op het eerste zicht vertoont het vergunningsdossier wel een eigenaardigheid.

  De verkavelingaanvraag voorziet in de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften onder meer "kroonlijsthoogte bedraagt maximum 4,50 m".

  In haar verkavelingvergunning die de gemeente eind december stuurde aan de aanvrager, vermeldt zij onder meer:

  De voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing mits deze aan te passen op volgende punten:

  - kroonlijsthoogte bedraagt maximum 6 m

  - …

  Dus juist daar waar de hoogte van de gevel van de nieuwbouw zo dicht achter de kapel een ernstig esthetisch probleem is voor het uitzicht achter dit klein monument, staat het college een duidelijk grotere kroonlijsthoogte (dus gevelhoogte) toe als er aanvankelijk door de aanvrager zelf (op papier) voorgesteld werd.

  Op geen enkele plaats in het dossier vinden wij een spoor terug van een motivering voor deze wijziging ten opzichte van de voorgestelde voorschriften.

  Wij vroegen ondertussen hierover schriftelijk uitleg aan het College. In afwachting van een antwoord met gegronde motivatie voor deze toch wel merkwaardige bestuursbeslissing (die toch geen voorbeeld is van degelijke ruimtelijke ordening), kunnen wij dit misschien voorlopig (?) het best beschouwen als een politieke vriendendienst!

  30-04-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  28-04-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Oude-pastoriedreef neemt uitbreiding!

  De gemeente Opwijk kocht in 1999 de privé-weg (van de huidige eigenaar en bewoner van de oude pastorie) en stroken van aanpalende percelen van diverse particulieren ten behoeve van een nieuwe straat die volgens het BPA nr. 5 gepland was tussen de Gasthuisstraat en de Nanovestraat. Deze nieuwe straat volgt, vanaf de Gasthuisstraat, het tracé van de vroegere privé-dreef naar de oude pastorie (Klossesdreef), loopt dan langsheen de oostgrens van de hof van de oude pastorie en gaat zuidwaarts om aan te sluiten op de bestaande zijstraat van de Nanovestraat).

  Onze Heemkring pleitte bij herhaling om enkel het gedeelte van de nieuwe straat tussen de Gasthuisstraat en de Oude Pastorie 'Oude-pastoriedreef' te noemen – zie de bijdrage Nieuwe Opwijkse straatnamen in HOM-tijdschrift 1999-3, p. 30-33. Op voorstel van het gemeentebestuur gaf de gemeenteraad op 26 april 2001 een principieel akkoord om deze naam te gebruiken voor de volledige lengte van de straat, van aan de Gasthuisstraat tot aan de Nanovestraat, hoewel het deel Oude Pastorie-Nanove­straat geen enkele histo­rische of functionele binding heeft met de Oude Pastorie. De gemeenteraad besliste op 27 september 2001 de naam 'Oude-pastoriedreef' (zonder bomen!) voor het hele traject Gasthuisstraat-Nanovestraat definitief te weerhouden.

  Op 19 november 2002 leverde het Opwijks gemeentebestuur een verkavelingvergunning af voor 6 loten: 3 halfopen bebouwingen en 3 gesloten bebouwingen, op een perceel langsheen de Oude-pastoriedreef langs de overzijde waar tot 2002 de beschermde lemen vakwerkschuur stond van de Oude Pastorie.

  De verkavelingvergunning voorziet (zonder dat hiervoor enige motivatie in de dossier­stukken terug te vinden is) dat de toegangsweg aangelegd wordt en dat deze weg dan gratis overgedragen wordt aan de gemeente. Deze toegangsweg naar de achterzijde van de loten en naar achterliggende gebouwen (garages) is gedeeltelijk 4 m breed (deel haaks op de Oude-pastoriedreef) en gedeeltelijk 7 m breed (deel evenwijdig en ongeveer halverwege tussen de Oude-pastoriedreef en de Nanovestraat en rakend aan de achterzijde van de percelen van de Nanovestraat). Totale lengte: ca. 115 m.

  Wat is het nut van deze eigendomsoverdracht voor de gemeente? Wil men de aanvankelijke eigenaar eindeloos ontlasten van het onderhoud van deze weg? Wil de gemeente hiermee al een optie nemen om in de achtertuin van de percelen van de Nanovestraat te laten bouwen langsheen de nieuwe weg van 7m die dan verbonden is met de Oude-pastoriedreef met een baan van slechts 4m breed?

  In aansluiting met deze nogal eigenaardige en niet gemotiveerde voorwaarden in de verkavelingvergunning beslist de gemeen­teraad op 26 januari 2006:

  Artikel 1:

  De toegangsweg en de bijhorende infrastructuur, die in deze verkaveling liggen in de Oude-pastoriedreef, zoals vermeld op het proces-verbaal van opmeting van 22 augustus 2003, met een totale oppervlakte van 7 a 72 ca, eigendom van Vennootschap Llyda, Dorp 7 te 1730 Asse, wordt kosteloos overgedragen aan de gemeente Opwijk.

  In feite creëert de gemeente hiermee een bijkomende openbare (?) weg (straat), vooral in de laatste motiveringshypothese.

  Gaat men deze weg nu beschouwen als een soort uitbreiding van de Oude-pastoriedreef (met een benaming die toponymisch en heemkundig-geschiedkundig volledig fout is) of gaat men de procedure opstarten voor een nieuwe straatnaamgeving?

  28-04-2006 om 09:05 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  27-04-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bij Baar' afgebroken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wie al eens met de fiets via Leirekensroute naar Baardegem of Aalst reed heeft haar zeker zien staan, ter hoogte van de Coenstraat/Nijverseelstraat, op een spie grond tussen Leirekensroute en de straat Rodeveld: de oude lage pittoreske vroegere herberg 'Bij Baar', met de voorgevel van het langshuis langs 't Rodeveld (logisch, vermits Leirekensroute een vroegere spoorwegbedding is). De herbergnaam was nog vaag te lezen op de oosterkopgevel (kant Coenstraat). In het voorjaar 2006 werd 'Bij Baar' afgebroken, naar het schijnt om plaats te maken voor… u raadt het al: een appartementsblok (4 appartementen).
  Eigenaardig! Het perceel ligt volgens het van kracht zijnde gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse in 'Woongebied met landelijk karakter'. In de ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 'de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002' lezen wij, in art. 6, 1.2.2. Woongebieden met een landelijk karakter, 1.2.2.1. Landelijke dorpen en gehuchten (zie http://www.ruimtelijkeordening.be/
  ruimtelijke ordening > wetgeving > omzendbrieven):

  In de landelijke dorpen en gehuchten zijn nieuwe structuren niet uitgesloten. Deze gebieden zijn bestemd voor dezelfde functies als de woongebieden (zie ook 5.1.0.), maar er moet steeds rekening gehouden worden met het (landelijk) karakter van de omgeving. Bebouwing kan worden toegelaten met dezelfde vorm en van hetzelfde type als datgene wat reeds aanwezig is. Daarentegen is bv. appartementsbouw er niet op zijn plaats.

  Toelichting bij het koninklijk besluit van 28 december 1972 (BS van 10/2/1973) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1978 (BS van 13/1/1979) en de decreten van 23 juni 1993 (BS van 12 en 14/8/1993) en 13 juli 1994 (BS van 17 /9/1994).

  Er is nergens aangeduid dat de regels en toelichtingen van deze omzendbrief niet zouden van toepassing zijn voor een gebied waarvoor een goedgekeurd BPA bestaat.

  Een (ongemotiveerde) afwijking toestaan van deze duidelijke regel getuigt ook hier van een bijzondere slechte daad van ruimtelijke ordening!

  KB van  28/12/1984), in een "strook voor open bebouwing" met een bestemming voor alleenstaande of gekoppelde woningen.

  12 m (in geval van verkaveling). De geplande nieuwbouw heeft een gevelbreedte van 20,25 m (Rodeveld) en een diepte van 8,40 m.

  27-04-2006 om 16:21 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  25-04-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2006: een succes

  Onze activiteiten 'Opwijk in kleur. 350 jaar gekleurde plannen en kaarten van onze dorpen' op zondag 23 april kenden een duidelijk hoger aantal erg geïnteresseerde bezoekers als dat wij logischerwijze mochten verwachten.
  Hiermee werd bevestigd dat ook een pure heemkundige activiteit, zonder overbodige franjes, gewaardeerd wordt en de positieve interesse wegdraagt van veel mensen.

  Bijzondere dank aan alle medewerkers!

  25-04-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  09-04-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archeologisch onderzoek in Opwijk-dorp

  In Opwijk-dorp werden de laatste paar maanden enkele archeologische opzoekingen uitgevoerd. En er staat voor de komende maanden (en jaren?) nog heel wat op stapel!

  Alhoewel het gemeentebestuur het hier en daar probeert te verkopen alsof zij de grote en goede initiatiefnemer is voor de bewaring van het Opwijks archeologisch patrimonium, doet zij niet meer (en wellicht dan nog met ferme tegenzin) dan dat waartoe zij verplicht wordt door de regelgeving ter zake  (o.m. besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 –gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 en 28 februari 2003- houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, en de geest van het verdrag van Malta van 16 januari 1992 (Conventie van Valletta) die momenteel wordt geïmplementeerd in de wetgeving).

  Van 27 september tot 6 oktober 2005 werd archeologische prospectie uitgevoerd:

  op het terrein van de projectzone I van het BPA. nr. 4 'Gasthuis' (op de plaats van het oude Gasthuis langsheen Marktstraat-Gasthuisstraat en nabij de huidige NIJDROP);

  op de Borchtsite naast het domein van het Hof ten Hemelrijk;

  op de plaats van de toekomstige NIJDROP (achter het gebouw van de gemeentelijke bibliotheek).

  Dit proefsleuvenonderzoek had als doel vast te stellen of in de door de zones archeologisch patrimonium aanwezig is dat verder onderzoek vereist.

  Het gemeentebestuur ontving het prospectierapport op 24 oktober 2005 en wist hiermee dat zowel op het terrein van de projectzone I van het BPA. nr. 4 'Gasthuis' als op de Borchtsite verder plaatselijk archeologisch onderzoek nodig was.

  Meer details en het volledige resultaat van deze prospecties brengen wij u in het volgende nummer van dit tijdschrift.

  Voor het gemeentebestuur kreeg intussen het project van BPA nr. 4 'Gasthuis' (tussen Gasthuisstraat en Ringlaan) de hoogste prioriteit. Men wil immers absoluut het begin van de eigenlijke bouwwerken voor het publiek zichtbaar maken tegen 8 oktober 2006 (gemeenteraadsverkiezingen)!

  In onze lijst met opmerkingen bij de uitvoering van werken aan de Asbeek, met gedeeltelijke heraanleg in overwelving en gedeeltelijk in open bedding, en aanleg van wachtbekkens tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan die wij in het kader van het openbaar onderzoek (januari 2006) aan het college overmaakten, schreven wij ook:

  -

  -  de zone van de werken ligt grotendeel in 'Reinaartsbrugge', d.i. de plaats van het oorspronkelijk ‘Neerwijk’ of dorpscentrum van Opwijk aan de brug van de heerbaan Brussel-Dendermonde (over Merchtem en Lebbeke) over de Asbeek, vóór de verplaatsing van het dorpscentrum rond de huidige Sint-Pauluskerk.
  Deze zone is ontegensprekelijk historisch en archeologisch belangrijk.
  Wij pleiten dan ook met aandrang voor grondig voorafgaand archeologisch onderzoek en een degelijk en permanent archeologisch toezicht en begeleiding bij de uitvoering van de werken.
  Deze opmerking is uiteraard ook van toepassing voor de andere grond- en bouwwerken in deze zone (wegeniswerken, gebouwen,…)

  - …

  - zie http://www.bloggen.be/heemkringopwijk/

  Wij beperking ons in deze bijdrage verder tot dit project langsheen de Gasthuisstraat en de Marktstraat.

  Met een brief van 10 januari 2006 laat de Afdeling Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Opwijks gemeentebestuur weten:

  Het spreekt voor zich dat onze diensten achter een uitbreiding van de betreffende sleuf staan, maar een opgravingsvergunning kan in dit stadium nog niet worden afgeleverd.

  In het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003, staat gestipuleerd wie een opgravingsvergunning kan aanvragen.

  Aangezien de archeoloog die de opgraving gaat uitvoeren nog niet is aangesteld, zal het opmaken van een vergunning pas kunnen gebeuren van zodra een archeoloog aangesteld die het project tot een goed einde kan leiden.

  Aan de gemeenteraad van 23 maart 2006 werd dan ook voorgelegd (punt 2. van de openbare zitting):

  a) Beslissing betreffende de indienstneming van een archeoloog (m/v) in contractueel verband voor de periode van twee maanden in het kader van archeologisch onderzoek op de projectzone nr. 1 – BPA nr. 4 – Gasthuis.

  b) Machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen houdende de beslissing tot indienstneming van de bovenvermelde archeoloog (m/v).

  Met een brief van 17 januari 2006 diende de gemeente aan het provinciebestuur een aanvraag in voor subsidiëring voor 'urgente noodopgraving' (hoewel de gemeente al maanden –zoniet jaren- bezig is met het project). In deze brief wordt ook gesteld dat voor het project BPA 'Nanove' (verkavelingstraat dwars door de Borchtsite) een afzonderlijk dossier zal ingediend worden door de NV Haviland (nogal logisch, vermits Haviland mede-eigenaar en initiatiefnemer heet te zijn voor deze verkavelingsstraat).

  Gelijktijdig schreef de gemeente ook het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed aan (met de vraag voor logistieke steun), alsook de bevoegde minister (eveneens voor financiële steun, vooral voor het project op de Borchtsite in het BPA Nanove).

  WORDT VERVOLGD

  09-04-2006 om 09:44 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  02-04-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw nummer van HOM-tijdschrift

  Deze week verschijnt een nieuw nummer van het HOM-tijdschrift (13e jaargang – nr. 2).
  De publicatie brengt volgende heemkundige bijdragen:

  - Stamboom en enkele wetenswaardigheden over de familie Geeurickx-Moens. Deel II: voorouders Moens-Miers

  - 'Het Opwijks meting- en kaartboek 1725-'26' (kaart 7-3: Regenwortel, Spechtveld, Kaardblok, Mazelkouter,… en samenvatting kaart 7)

  - Bedankt mijnheer pastoor…

  - Een ander decor voor de kapel O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Coenstraat-Wijngaardstraat) 

  - 'Bij Baar' afgebroken

  - De Oude-pastoriedreef neemt uitbreiding!

  - Nakende afbraak op 't Hoeksken (Schoolstraat)

  - Archeologisch onderzoek in Opwijk-dorp

  In informatieve rubrieken komen het heemkundig archief en de documentatieverzameling, diverse heemkundige actualiteiten en ook de activiteiten en mededelingen van de vereniging aan bod.

  De volgende nummers (13de jaargang, nrs. 3 en 4) verschijnen als bijzondere themanummers bij Erfgoeddag op 23 april e.k.

  Men kan zich abonneren voor deze driemaandelijkse publicatie door storting van 9,00 euro (+ 2,50 € verzendkosten voor de inschrijvers van buiten de gemeente), op rekening nr. 068-2164258-21 van HOM-Opwijk, of rechtstreeks bij een HOM-bestuurder. Losse nummers kosten 3,00 euro. + event. verzendkosten.

  De HOM-abonnees (leden) genieten een heemkundige dienstverlening, krijgen bijzondere voorwaarden bij diverse evenementen en bij nieuwe publicaties van de vereniging en hebben exclusief toegang tot bewerkte Opwijkse bronnenbestanden op internet.

  Contactadres (waar ook vrijblijvend een proefnummer uit een vorige jaargang kan bekomen worden): M. Willocx, Bolstraat 93, Opwijk - tel. 052-35 50 27.

  Meer info op de HOM-internetsite: www.heemkringopwijk.be.

  02-04-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  24-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het aanhoudend geschil tussen het Opwijks gemeenbestuur en de Heemkring Opwijk-Mazenzele

  Vele mensen hebben weet van het aanhoudend geschil tussen het Opwijks (politieke) gemeenbestuur en ons verenigingsbestuur.

  De meeste van de pijnpunten kunnen in feite herleid en beschouwd worden als een verschil in opvatting over bepaalde situaties tussen een gemeentebestuur en een vrije, onafhankelijke en sterk geëngageerde vereniging zoals de Heemkring Opwijk-Mazenzele (vooral in materies als erfgoedbewaring, monumentenzorg, buurtwegen, ruimtelijke ordening, archiefwerking,...).

  In feite bestaat er slechts één hardnekkig geschilpunt: het achterhouden door het Opwijks gemeentebestuur van HOM-eigendommen.

  Meer informatie over deze zaak leest men op de HOM-website http://www.heemkringopwijk.be/fr/ahe.htm.

  Onder meer volgende documenten kunnen er geraadpleegd worden (met de standpunten van beide partijen):
  - tekst van de open brief dd. 5 oktober 1998 aan de HOM-leden, de lezers van het HOM-tijdschrift en aan de Opwijkse bevolking.

  - de algemene gedetailleerde lijst van de eigendommen van de Heemkring in de lokalen Gem. Heemkundig Archief op 1 augustus 1995.

  - lijsten van de boeken en van de tijdschriften uit de HOM-bibliotheek die sinds aug. 1995 door het Opwijks gemeentebestuur achtergehouden worden.

  - een voorbeeld van één van de door het gemeentebestuur achtergehouden stukken: het 18e eeuws professiedicht (lofdicht) voor begijn Berlendis Eugenia Rollier (1786).

  - een “Recht van antwoord” (door het Opwijks gemeentebestuur) en de bijhorende repliek door de Heemkring.

  24-03-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  17-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedeeltelijke verlegging van de voetwegen nrs. 61 en 66 in de projectzone 1 van het BPA nr. 4 ‘Gasthuis’ tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan.

  Opwijk, 13 februari 2006.

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

   Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                                         Betreft:  gedeeltelijke verlegging van de voetwegen nrs. 61 en 66 in de projectzone 1 van het BPA nr. 4 ‘Gasthuis’ tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan.

                      In het kader van het lopende openbaar onderzoek voor de in rubriek vermelde gedeeltelijke verlegging van voetwegen, wensen wij u volgende opmerkin­gen en voorstellen over te maken:

                       • de oorspronkelijke functie van de voetweg nr. 66 is een korte, veilige en functionele verbinding voor voetgangers en fietsers te vormen tussen het centrum van de gemeente en richting noordoostwaarts, naar ’t Kemmeken (‘Kemmekensweg’) en verder naar Peizegem.
  De noodzaak van deze functie werd nog vergroot door enerzijds de verdere bebouwing langs de Ringlaan (met Beekveldstraat,…), de aanwezigheid van het gemeentehuis GAC II en het sportterrein langs de Ringlaan, anderzijds de recente aansluiting van de Oude Pastoriedreef  (voor de mensen van de Millenniumwijk, Nanove, Konkelgoed, Droeshout,…) praktisch rechtover de aansluiting van de buurtweg nr. 66 op de Gasthuisstraat. 
  Met de huidige gedeeltelijke verlegging van de weg nr. 66 gaat de functionaliteit van deze ‘trage weg’ grotendeels verloren. De mensen die gewoon van de Gasthuisstraat naar de Ringlaan willen gaan (of fietsen) hebben geen boodschap aan de ‘recreatieve’ relatief lange en bochtige omleiding en een bruggetje over de opengemaakte beek.
  Wij pleiten hierbij dan ook voor de realisatie van een doorsteek tussen de bestaande weg (gedeeltelijk op de nieuwe wegenis langs de zuidzijde van het project kant Gasthuisstraat, met een afzonderlijk en duidelijk afgebakend voet- en fietspad) en de weg langs zuidzijde van het project kant Ringlaan (eveneens met een afzonderlijk voet- en fietspad).
  De doorsteek of aansluiting kan dan relatief gemakkelijk gebeuren langsheen de nieuwe perceelsgrenzen tussen het gebouwenblokken C3 en B5.
  Door deze ingreep is én het récreatief gebruik én het functioneel gebruik van de ‘trage weg’ verenigd.

                       • de ‘recreatieve’ bochtige omleiding van de voetweg (‘flaneerweg’ en speelweg voor voetgangers en fietsers) langsheen de beek ligt tot ca. 1,80 m boven de beekbodem.
  Dit vormt een relatief gevaar bij ijsvorming, voor verstrooide gebruikers, bij inhaling en kruising van fietsers, met spelende kinderen,…

                         Wij pleiten hierbij voor een aangepaste bescherming, met bijvoorbeeld lage heggens, afronding van de paalkoppen en de stenen oeverbekleding, andere profilering van de beek (met cuvette en banketten om mogelijke verdrinking te voorkomen),…

                      Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur.

                     Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van uw beslissing betreffende deze aangelegenheid.

                     Met de meeste hoogachting,

  voor het HOM-bestuur,


   
             Maurice WILLOCX                                                       Ingo LUYPAERT
              bestuurder                                                                       voorzitter

  17-03-2006 om 15:46 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  16-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitvoering van werken aan de Asbeek, met gedeeltelijke heraanleg in overwelving en gedeeltelijk in open bedding, en aanleg van wachtbekkens tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan.

  Opwijk, 13 februari 2006.

  College van Burgemeester en
  Schepenen van de Gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745   OPWIJK

   Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                                         Betreft:  uitvoering van werken aan de Asbeek, met gedeeltelijke heraanleg in overwelving en gedeeltelijk in open bedding, en aanleg van wachtbekkens tussen de Gasthuisstraat en de Ringlaan.

                       In het kader van het lopende openbaar onderzoek voor de in rubriek vermelde werken aan de Asbeek tussen punt 1 en punt 4 wensen wij u volgende opmerkin­gen en voorstellen over te maken:

                       • de zone van de werken ligt grotendeel in ‘Reinaartsbrugge’, d.i. de plaats van het oorspronkelijk ‘Neerwijk’ of dorpscentrum van Opwijk aan de brug van de heerbaan Brussel-Dendermonde (over Merchtem en Lebbeke) over de Asbeek, vóór de verplaatsing van het dorpscentrum rond de huidige Sint-Pauluskerk.
  Deze zone is ontegensprekelijk historisch en archeologisch belangrijk.
  Wij pleiten dan ook met aandrang voor grondig voorafgaand archeologisch onderzoek en een degelijk en permanent archeologisch toezicht en begeleiding bij de uitvoering van de werken.
  Deze opmerking is uiteraard ook van toepassing voor de andere grond- en bouwwerken in deze zone (wegeniswerken, gebouwen,…)

                       • de ‘recreatieve’ bochtige omleiding van de voetweg (‘flaneerweg’ en speelweg voor voetgangers en fietsers) langsheen de beek ligt tot ca. 1,80 m boven de beekbodem.
  Dit vormt een relatief gevaar bij ijsvorming, voor verstrooide gebruikers, bij inhaling en kruising van fietsers, met spelende kinderen,…
  Wij pleiten hierbij voor een aangepaste bescherming, met bijvoorbeeld lage heggens, afronding van de paalkoppen en de stenen oeverbekleding, andere profilering van de beek (met cuvette en banketten om mogelijke verdrinking te voorkomen),…

                       • het principe van het opnieuw aanleggen van de beek in open bedding (met wachtbekken) vinden wij een positieve zaak.
  Zij mag dan ook duidelijk zichtbaar zijn van op de openbare (rij)weg.
  Daarom pleiten wij om de beek open te leggen tot tegen de Ringlaan (uiteraard met een aangepaste borstwering) en dus de overdekte zone van 7 meter aan de kant van de Ringlaan te elimineren. Dit kan gemakkelijk gebeuren door een erg beperkte aanpassing van de nieuwe perceelsgrenzen van gebouw C1.
  In het omgekeerde geval riskeert deze verloren grondstrook van 7 meter langs de Ringlaan aanleiding te geven tot wildparkeren.

                     Het HOM-bestuur wenst dat deze opmerkingen en voorstellen opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur.

                     Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van uw beslissing betreffende deze aangelegenheid.

                     Met de meeste hoogachting,

  voor het HOM-bestuur,


   
             Maurice WILLOCX                                                       Ingo LUYPAERT
              bestuurder                                                                       voorzitter

  16-03-2006 om 21:44 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  10-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewerkte Opwijkse bronnenbestanden op het internet. Aanvulling met de gegevens van de Opwijkse kiezerslijsten 1928 - vrouwen.

  Op de HOM-internetsite zijn reeds een behoorlijk aantal heemkundige en genealogische-familiekundige bijdragen beschikbaar. Zij zijn vrij raadpleegbaar, uiteraard mits respect voor de auteurs- en eigendomsrechten zoals vermeld op de startpagina van de site.

  Sinds 1 november 2003 hebben onze HOM-leden (abonnees HOM-tijdschrift) exclusief toegang tot een afzonderlijk deel van deze website www.heemkringopwijk.be waarop een aantal (deels bewerkte) belangrijke heemkundige en genealogische Opwijkse bronnenbestanden staan.

  Deze toegang kan slechts gebeuren na een registratie bij de Heemkring Opwijk-Mazenzele, waarbij een loginnaam wordt toegekend, en met gebruik van een wachtwoord uit een recent nummer van het HOM-tijdschrift.

  De inleidende pagina’s zijn wel toegankelijk voor alle geïnteresseerden, dus ook voor de niet-geregistreerden.

  Tot op heden (half maart 2006), zijn er een 70 HOM-leden geregistreerd en maken vrij regelmatig gebruik van deze bijzondere dienstverlening.

  In een eerste fase werden volgende bewerkte bronnenbestanden beschikbaar:

  -

  de gegevens van enkele duizenden rouwbrieven (doodsbrieven)

  -

  de gegevens van enkele duizenden bidprentjes (doodsprentjes)

  -

  de gegevens van het Kohier 20ste penning (1571)

  -

  de resultaten van de volkstelling van 1796 (jaar IV) van Opwijk en Mazenzele

  -

  de gegevens van de legger bij de kadastrale plannen P.C. Popp (ca. 1860) van Opwijk en Mazenzele (wordt binenkort beschikbaar gesteld)

  -

  de gegevens van de Opwijkse kiezerslijsten van 1928 (mannen en vrouwen)

  De lijsten van de bidprentjes en van de rouwbrieven wordt regelmatig aangevuld. De gegevens worden systematisch uitgebreid (o.m. met de namen van de vermelde families). Regelmatig de lijsten opnieuw raadplegen is dus belangrijk.

  Het project maakt deel uit van ons initiatief "Geheugen van Opwijk" - zie bericht van 4 maart 2006.

  Meer informatie en toegang tot de gegevens via de webpagina's www.heemkringopwijk.be/fr/leden.htm.

  10-03-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  07-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 3
  Vervolg van bericht van 4 maart 2006

  Opwijk, 3 februari 2006

  College van Burgemeester en  Schepenen van de gemeente Opwijk

  Gemeentehuis

  1745  OPWIJK

  Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

                                        Betreft:  bouwaanvraag tussen Marktstraat en Singel (Vanderlinden-Moens)

                     In het kader van het lopende openbaar onderzoek voor de in rubriek vermelde bouwaanvraag, wensen wij u volgende opmerkin­gen over te maken.

                     1e Algemeen (inplanting, globaal volume,…) betreft het een zelfde bouwproject als datgene waarvoor in augustus-september 2003 reeds een verkavelingaanvraag werd ingediend (vier te bebouwen percelen en één vrijblijvend perceel, aanvraag geweigerd op 10/02/2004) en waarvoor in begin augustus een stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend (4 winkelruimten en 8 appartementen, vergunning geweigerd – zie schrijven van AROHML aan College 20/10/2005) .

                     2e In verband met weg langsheen men wenst de bouwen

                       -  De voetweg tussen de Marktstraat en de Singel is geen openbaar domein, dus geen gemeenteweg. Het is een doorgangswegje op het perceel van het vroegere kerkhof, langsheen de vroegere kerkhofmuur. Het geheel van dit perceel, dus met inbegrip van dit doorgangsbaantje, is eigendom van de Kerkfabriek van Opwijk, (bestuurd door de Kerkraad).

                            De plannen of andere documenten vermelden blijkbaar nergens de naam van de eigenaar van dit aanpalend perceel (perceel van het vroegere kerkhof, dus met inbegrip van de doorgangsweg, in casu dus de Kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk).

                            De vermelding op het inplantingplan betreffende een strook grond langsheen de voorgevel 'Wordt later ingelijfd bij het openbaar domein' is hier dus niet van toepassing, vermits het perceel van de verkavelingaanvraag geen grens vormt met de eigendom van de gemeente (openbare weg).
  In het uittreksel uit het register van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 06/09/2005 bevestigt het gemeentebestuur dat 'het baantje tussen de Singel en de Marktstraat geen eigendom is van de gemeente'.
  In hetzelfde document schrijft  het gemeentebestuur: '… en gedraagt de gemeente zich als eigenaar'. Dergelijk gedrag is natuurlijk niet gerechtvaardigd en is geen argument om te stellen dat het baantje een openbaar karakter kreeg en dat men er, volgens het gemeentebestuur, zomaar kan langsheen bouwen.

  -     Het document in het bouwaanvraagdossier 'Beschrijvende staat van het openbaar domein' gaat er steeds verkeerdelijk van uit dat het baantje openbaar domein is.

     -  Wij betwijfelen ten zeerste of het betrokken baantje tussen de Marktstraat en de Singel, op het perceel van het vroegere kerkhof, uitgerust is met alle nutsvoorzieningen, vermits het geen openbaar gemeentelijk domein is.

  3e In verband met bouwhistorische waarde van de beschermde
  Sint-Pauluskerk en het vroegere kerkhof eromheen:

  Het bestuur van de Heemkring Opwijk-Mazenzele meent dat de afbraak van het enig resterend deel van de oude afsluitingsmuur van het vroegere kerkhof (rest afgebroken in 1940) en de bouw van woningen langsheen de doorgang op het perceel van het vroegere kerkhof afbreuk doet aan de goede omgeving van de Sint-Pauluskerk (beschermd als monument) midden het vroegere kerkhof.
  De betrokken scheidingsmuur, samen met een kleine strook grond, werd een 30-tal jaar geleden overgenomen door de eigenaar van het aanpalend perceel (huidige bouwaanvrager) van de Kerkfabriek (wat bewijst dat de zone van het baantje bij het kerkgoed hoort). De muurafdekking is niet meer oorspronkelijk.
  In dit verband wijzen wij naar het duidelijk negatief advies van de Cel Monumenten en Landschappen van ROHM Vlaams-Brabant (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), dd. 28 januari 2004 (2003-3414/BA065/SVT)  bij de verkavelingaanvraag van 2003. Wij citeren hieruit letterlijk:                                        

  Monumenten en Landschappen betreurt ten zeerste dat vlak naast de kerk een verkaveling zou komen. De huidige tuinmuur vormt een sobere niet storende afbakening van de voetweg naast de kerk. Dit gedeelte maakte aanvankelijk deel uit van het vroegere kerkhof.
  Door het volbouwen van het perceel wordt een groot bouwblok gecreëerd met, door zijn grote bouwdiepte, een groot dakvolume en met in de voorgevels een opeenvolging van garagepoorten en voordeuren. Het bouwblok zal afbreuk doen aan de historische waarde van de Sint-Pauluskerk, beschermd monument, en zijn omgeving.

                          De Heemkring maakt ook bezwaar tegen de wijziging van de eeuwenoude begrenzing van het vroegere kerkhof rond de Sint-Pauluskerk en pleit voor het behoud van het nog resterend deel van de oude kerkhofmuur langsheen het baantje over het vroegere kerkhof.

                   4e     Met een brief van 6 januari 2006 vroeg het gemeentebestuur een advies aan 'AROHM Monumenten en Landschappen' met de vermelding 'Indien wij uw advies binnen dertig dagen niet ontvangen hebben, wordt verondersteld gunstig te zijn'.
  Dit is niet correct. Artikel 111 § 4 van het decreet van 19 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt immers 'Wanneer geen advies is verleend binnen die termijn, mag aan de adviesvereisten worden voorbijgegaan'. Het advies wordt dan dus niet automatisch gunstig, maar gewoon
  onbestaand of 'onthouding'.
  Wij veronderstellen dat deze regel ook van toepassing is op de andere adviesaanvragen (politiediensten, brandweerdiensten,…).

                     5e     Met een brief van 17 januari 2006 geeft 'AROHM Monumenten en Landschappen' een 'niet bindend advies': 'Monumenten en Landschappen heeft geen bijkomende opmerkingen met betrekking tot het in hoofding vermelde dossier'. De administratie M&L verwijst dus naar vorige uitgebrachte adviezen.
  Haar advies van 28 januari 2004 was duidelijk negatief – zie punt 3e hierboven.
  In haar advies 11 augustus 2005 verwijst de administratie M&L naar haar advies van 28 januari 2004, betreurt een mogelijke bouw op die plaats maar wijst anderzijds ook naar de beschikkingen van het gewestplan voor die plaats. Het advies is dus niet zomaar 'voorwaardelijk gunstig' zoals het gemeentebestuur stelde maar eerder bevestigend ongunstig.

                     6e     Met een brief van 6 januari 2006 vroeg het gemeentebestuur een advies aan de heer Carl De Smedt, brandweercommandant.
  Deze persoon is echter ook de architect van het bouwproject. Is hier geen sprake van
  belangenvermenging?

                     7e     Het gaat hier om een relatief belangrijke bouwaanvraag, voor een project dit in zekere mate het ruimtelijk uitzicht van het dorpscentrum nabij de beschermde Sint-Pauluskerk, tussen de Singel en de Marktstraat, gesitueerd op een betwistbare plaats (niet gelegen aan een openbare weg maar rechtstreeks aan het vroegere kerkhof rond de kerk).
  Hierbij vragen wij aan het College van Burgemeester en Schepenen voor dit dossier advies te
  vragen aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO, toepassing van artikel 111 § 1 van het

                            decreet van 19 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

                     8e     Ten minste vanaf het einde van de 15e eeuw was het kerkhof omgracht. Ook langs de noordoostzijde van de kerkhof, dus op de plaats van het bouwproject bevond er zich een gracht. De grachten werden in de 17e  eeuw (of begin 18e eeuw) gedempt. Zie hieromtrent Dr. Jan Lindemans Toponymie van Opwijk, nr. 720 op pag. 91, Dr. Jan Lindemans De Dorpskom van Opwijk in vroeger eeuwen in Bijdragen tot de geschiedenis van Opwijk, pag. 52-53 en de kaart 'De dorpskom van Opwijk in de 16e eeuw', afgedrukt in de Geschiedenis van Opwijk op plaat I (na pag. 64).
  Onze vereniging blijft ten zeerste gekant tegen bebouwing langsheen het kerkhof op de bewuste plaats.
  Indien er toch een bouwvergunning zou afgeleverd worden vragen wij deze afhankelijk te maken van een voorafgaand en uitgebreid archeologisch onderzoek op het ganse bouwterrein.

                     Het HOM-bestuur wenst dat al deze opmerkingen en bezwaren (8 punten en een aantal onderpunten)  opgetekend worden in het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en in het dossier gevoegd worden en dat elk punt (en elk onderpunt) het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde aanvaarding of weerlegging door het gemeentebestuur.

  Mogen wij u vragen ons op de hoogte te stellen van uw beslissing betreffende deze bouwaanvraag.

                     Met de meeste hoogachting,                                     

  voor het HOM-bestuur,

             Maurice WILLOCX                                                       Ingo LUYPAERT 
            
  bestuurder                                                                       voorzitter

  WORDT VERVOLGD

  07-03-2006 om 20:19 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  05-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe straatnaam voor de verkaveling aan de Neerveldstraat - 2.
  In aansluiting met bericht van 21 oktober 2005:

  Opwijk, 3 februari 2006

  College van Burgemeester en  Schepenen van de gemeente Opwijk

  Gemeentehuis

  1745  OPWIJK

  Mevrouw de burgemeester, Heren Schepenen,

                    Betreft:  nieuwe straatnaam voor de verkaveling aan de Neerveldstraat.

                    In het kader van 2e openbaar onderzoek (tot 6 februari 2006) wensen wij hierbij onze opmerkingen en voorstellen te geven in verband met de naam voor de nieuwe straat (straatdelen) van de verkaveling tussen de Neerveldstraat en de spoorwegbedding (percelen A 734-739).

  -   wij zijn volledig eens met het voorstel 'Foksveldstraat' – zie onze opmerkingen en voorstellen ter zake die u overgemaakt werden in het kader van het 1e openbaar onderzoek begin september 2005 – zie kopie in bijlage;

  -   tijdens de zitting van het schepencollege van 25 oktober 2005 werd gesteld dat 'de benamingen met Foks verwijzen naar de vroegere visputten door iedereen gekend'.
  Wij twijfelen hieraan ten zeerste.
  De plaatsnaam 'tfooxvelt', …  kwam reeds voor in het feodaal archief en andere archieven sinds 't midden van de 15e eeuw.
  Wel was er in het Foksveld een Foksput. Deze was dan wel gelegen ruim buiten het gebied van de verkaveling.
  Volgens Dr. Jan Lindemans Toponymie van Opwijk (nr. 391, pag. 60) is het eerste lid van de plaatsnaam de persoonsnaam Fulco (Volke) in een Romaanse vorm.

                    Wij vragen u dit voorstel en opmerking integraal (met bijlage) in het dossier te voegen.

                    Met de meeste hoogachting,

  voor het HOM-bestuur,

   

                    Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT

                    bestuurder                                                           voorzitter

  05-03-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  04-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk? - 2

  Vervolg 1 van bericht van 28 november 2005

   

  Behandeling van het openbaar onderzoek door het Opwijks College van Burgemeester en Schepenen:

  Het openbaar onderzoek vond plaats van 11/07/2005 tot en met 09/08/2005.

  Er werden 2 bezwaarschriften ingediend:

  Kerkraad Sint-Paulus Opwijk Marktstraat 16 1745 Opwijk

  Datum: 03/08/2005

  Klacht:

  1. Op het kerkdomein situeert zich de geklasseerde St.Pauluskerk, ingevolge waarvan een advies moet uitgebracht worden door het Bestuur Monumenten en landschappen; advies dat evenwel niet aanwezig is in het geraadpleegde dossier.

  2. De toegang tot het op te richten gebouw bevindt zich ter plaatse van de vroegere voetweg op het oude kerkhof. Wat is het juiste statuut van deze weg en eventueel de regeling er van.

  Het bezwaarschrift is niet weerhouden.

  Heemkring Opwijk - Mazenzele Bolstraat 93 1745 Opwijk

  Datum: 07/08/2005

  Klacht:

  Zij vinden dat er onduidelijkheid bestaat over de juiste omschrijving van de bouwaanvraag.

  Zij delen mee dat de voetweg tussen de Marktstraat en de Singel geen openbaar domein is, dus geen gemeenteweg. Dit doorgangsbaantje is eigendom van de kerkfabriek van Opwijk.

  Zij betwijfelen of dit baantje uitgerust is met alle nutsvoorzieningen.

  Het bestuur van de Heemkring meent dat de afbraak van het enig resterend deel van de oude afsluitingsmuur van het vroegere kerkhof en de bouw van de woningen langsheen de doorgang op het perceel van het vroegere kerkhof afbreuk doet aan de goede omgeving van de Sint-Pauluskerk. Zij maken ook bezwaar tegen de wijziging van de eeuwenoude begrenzing van het vroegere kerkhof rond de Sint-Pauluskerk en zij pleiten voor het behoud van het no resterend deel van de oude kerkhofmuur langsheen het baantje over het vroegere kerkhof. Het bezwaarschrift is niet weerhouden.

  Het College van Burgemeester en Schepenen neemt hierover het volgende standpunt in: De opmerking over het advies van monumenten en landschappen is ondertussen niet meer aan de orde vermits de dienst monumenten en landschappen een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht heeft.

  De opmerking over het statuut van het toegangswegje werd onderzocht. De bedding (zate) van het baantje hoort toe aan de kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk. Jaren geleden is er een verharding op aangebracht, waarschijnlijk door de gemeente Opwijk. Het baantje wordt ook sinds jaren onderhouden door de gemeente Opwijk. Hierdoor heeft dit baantje een openbaar karakter gekregen en gedraagt de gemeente zich als eigenaar van de grond (sic).

  Op de bouwplannen staat als omschrijving: aanvraag tot het bouwen van meergezinswoningen met handelsruimte. De Heemkring stelt vast dat het gaat over een geheel met 4 winkelruimten en acht appartementen, verdeeld over 4 bouwlagen. Als men echter de bouwplannen nakijkt stelt men vast dat het gaat over 2 gebouwen in gesloten bebouwing. Elk gebouw heeft een aparte toegang, 2 winkelruimten en 6 appartementen per gebouw. Statuut van de verbindingsweg tussen de Singel en de Marktstraat. Het is juist dat het baantje tussen de Singel en de Marktstraat geen eigendom is van de gemeente Opwijk. De bedding is eigendom van de kerkfabriek St. Paulus. Door het gebruik van het baantje heeft dit een openbare bestemming gekregen. Jaren geleden werd er een verharding aangebracht, waarschijnlijk door de gemeente en het wordt ook onderhouden door de gemeente. Dat de nieuwbouw afbraak zou doen aan de goede omgeving van de St. Pauluskerk is een persoonlijke mening. De Dienst Monumenten en landschappen heeft nochtans voor dit project een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

  Enkele opmerkingen hierop van Heemkring Opwijk-Mazenzele:

  -   het College motiveert de weerlegging en de afwijzing van de bezwaren helemaal niet

  -   het College moet wel toegeven dat het baantje waar langsheen het bouwproject zich uitstrekt geen openbaar (gemeentelijk) domein is, maar deel uitmaakt van het terrein van het vroegere kerkhof rond de kerkhof en dat eigendom van de kerkfabriek is. Het gemeentebestuur maakt er zich vanaf met "… Hierdoor heeft dit baantje een openbaar karakter gekregen en gedraagt de gemeente zich als eigenaar van de grond (sic)".

  -   In verband met het ronduit erg negatief advies van de Cel Monumenten en Landschappen van ROHM Vlaams-Brabant (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), dd. 28 januari 2004 maakt het gemeentebestuur er zich goedkoop vanaf met "De opmerking over het advies van monumenten en landschappen is ondertussen niet meer aan de orde …".

  -   in haar advies van 11 augustus 2005 verwijst Monumenten en Landschappen (Min. Vlaamse Gemeenschap) naar haar advies van 28 januari 2004, betreurt een mogelijke bouw op die plaats maar wijst anderzijds ook naar de beschikkingen van het gewestplan voor die plaats. Het advies is dus niet zomaar "voorwaardelijk gunstig" zoals het gemeentebestuur stelt maar eerder bevestigend ongunstig.

  Mede op basis van deze zogenaamde weerleggingen van de bezwaren en zonder enige ordentelijke motivering besluit het College toch maar een gunstig advies te geven voor dit bouwproject langsheen het baantje op het domein van het vroegere kerkhof rond de Sint-Pauluskerk. Hiermee ging het gemeentebestuur in feite in tegen de verkavelingsweigering van 10 februari 2004.

  Op 20 oktober 2005 geeft de gemachtigde ambtenaar (Ruimtelijke Ordening Vl. Gemeenschap), om diverse stedenbouwkundige en architecturale redenen, een bindend ongunstig advies aan de bouwaanvraag.

  Dit ongunstig of negatief advies, met de weigering van de bouwvergunning, wordt aan de aanvrager betekend op 7 december 2005.

  Een 3-tal weken nadien wordt al een nieuwe bouwaanvraag ingediend, met relatief licht gewijzigde plannen (nu met ondergrondse parkeergelegenheden).

  Voor deze nieuwe bouwaanvraag liep een openbaar onderzoek tot 4 februari 2006.

  WORDT VERVOLGD

  04-03-2006 om 14:26 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw initiatief: het "Geheugen van Opwijk"

  Deze erfgoedbank in opbouw ontsluit diverse soorten documenten en beelden uit onze verzamelingen. Samen vormen ze het "Geheugen van Opwijk", een unieke getuigenis in woord, beeld en klank van het leven in onze dorpen.

  "Geheugen van Opwijk" zal archieven en heemkundige documenten, onder diverse vormen, via internet letterlijk tot in de huiskamer brengen.

  Op Erfgoeddag van 23 april e.k. tonen wij u al een verzameling van dorpsgebonden filmfragmenten die enkele decennia geleden door plaatselijk amateurcineasten op 8 mm film werden vastgelegd.

  De HOM nam de laatste paar maanden het initiatief een aantal van deze heemkundige filmpareltjes te laten digitaliseren en over te zetten op DVD compatibele bestanden (DV)AVI.

  04-03-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  20-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 23 april 2006: Erfgoeddag 'Opwijk in kleur. 350 jaar gekleurde kaarten en plannen van onze dorpen'

  Erfgoeddag op zondag 23 april 2006

  Opwijk in kleur.
  350 jaar gekleurde kaarten en plannen van onze dorpen.

  Meer info op www.heemkringopwijk.be/fr/egd-2006.htm.


  Tentoonstelling en publicatie

  Archiefstukken zijn niet steeds die bleke papieren waar steevast met zwarte inkt op is geschreven of getypt.

  De tentoonstelling toont talloze reproducties van kleurrijke (prekadastrale) kaartboeken met afbeeldingen van de huizen, molens, hoven, bomen..., uit de 17de en de 18de eeuw, plannen van de aanleg van steenwegen en spoorwegen, gekleurde kadasterkaarten uit de 19de eeuw, geografische kaarten (18de-21ste eeuw) en een link naar het heden met diverse hedendaagse kleurrijke beleidskaarten.
  Doorlopend van 10 tot 18 uur.
  Geïllustreerde publicatie "Opwijk in kleur. 350 jaar gekleurde plannen en kaarten van onze dorpen"
  De publicatie omvat een uitgebreide catalogus en ruime achtergrondinformatie, rijkelijk geïllustreerd met o.m. een kleurenafdruk van de meest representatieve kaarten en plannen.
  Bijzondere themanummers HOM-tijdschriftnummer, 13e jaargang nr. 3 en 4 – Prijs: 2,50 euro per nummer.
  Wij doen iets extra speciaal voor kinderen:
  alle Opwijkse scholen (lager en middelbaar onderwijs) worden uitvoerig geïnformeerd over de activiteiten en uitgenodigd om het thema te bespreken in klasverband. De publicatie wordt verspreid in de scholen samen met een verkorte vertaling van de inhoud naar het niveau van de leerlingen.

  In het lokaal "Bakhuis" van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 te Opwijk.

  Met de steun van het Gemeenschapscentrum van Opwijk en van diverse bruikleengevers.

   

  20-02-2006 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  21-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het nieuwe jaar 2006


  Aan al onze lezers:

  prettige eindejaarsfeesten en de beste wensen voor het nieuwe jaar 2006

  vanwege het bestuur van Heemkring Opwijk-Mazenzele.

  Nog op zoek naar een passend en nuttig eindejaarsgeschenk?

  Waarom geen heemkundige publicatie of een abonnement op het HOM-Tijdschrift?

  Klik hier voor meer info.

  21-12-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  20-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verjonging is gewenst!

  Bent u nog jong? Vooral: voelt u zich jong? En bent u met Heemkring Opwijk-Mazenzele begaan? Wilt u dat de vereniging haar activiteiten ook in de verdere toekomst voortzet? Dat zij zich blijft inzetten voor het behoud van onze heemkundige waarden? Dat zij zich blijft inzetten voor een ware omgevingscultuur, met zorg voor ons cultureel artistiek en bouwkundig erfgoed? Dat de vereniging blijft doorgaat met haar activiteiten en vooral met haar tijdschrift, haar monumentenzorg, haar archief- en documentatiebewaring,...

  De Heemkring Opwijk-Mazenzele is een pluralistische en zelfstandige vereniging die zich bezighoudt met plaatselijke geschiedenis, heemkunde, genealogie, monumentenzorg, folklore,... in Opwijk en Mazenzele. Hiertoe beschikt HOM over een driemaandelijks HOM-tijdschrift, over een eigen archief- en documentatieverzameling, over een zeer uitgebreide site op het internet,.... De kring organiseert voordrachten en heemwandelingen, geleide monumenten-, tentoonstellings- en museumbezoeken, organiseert jaarlijks Open Monumentendag, zet voordrachten, lessenreeksen en tentoonstellingen,... op touw, publiceert bijzondere uitgaven (boeken) en tracht actief en positief tussenbeide te komen bij actuele maatschappelijke onderwerpen die heemkunde en heembewaring aanbelangen.

  Om deze verwachtingen en ambities verder te kunnen waarmaken zijn wij nog op zoek naar gemotiveerde en geëngageerde medewerkers die net zoals wij geboeid zijn door alle aspecten van onze plaatselijke geschiedenis en die daar rond in hun vrije tijd willen werken.

  Uw inbreng is volledig afhankelijk van uw eigen interesse en mogelijkheden. U kan misschien gegevens informatiseren, praktisch helpen bij diverse verenigingsactiviteiten of bij de archief- en documentatiewerking, bereid zijn mee te werken aan de productie en de verspreiding van ons tijdschrift, zelf opzoekingen doen en bijdragen schrijven,... U beschikt misschien over bestuurs- of organisatorische kwaliteiten ?

  Misschien vindt U ook dat het veel meer voldoening geeft actief mee te werken. 

  20-12-2005 om 09:08 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (2)
  08-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2006 'Opwijk in kleur'

  Op zondag 23 april 2006 wordt in gans Vlaanderen en in Brussel opnieuw de Erfgoeddag georganiseerd.

  Dit jaar is het thema ,,Kleur''.

  Ook dit jaar doet onze Heemkring mee met een project in Opwijk rond dit thema

   Heemkring Opwijk-Mazenzele organiseert een tentoonstelling 
  Opwijk in kleur.

  350 jaar gekleurde plannen en kaarten van onze dorpen.

    

  Je zou kunnen zeggen dat de Erfgoeddag in de lente doet, wat de Open Monumentendag in het najaar doet.

  Open Monumentendag werkt vooral met onroerend erfgoed en werkt vooral met monumenten, andere waardevolle gebouwen en archeologische sites en landschappen.

  Tijdens de Erfgoeddag staat vooral het roerend en immaterieel erfgoed, ook wel het bewegend en onzichtbaar erfgoed  genoemd, centraal.  Dat zijn kort gezegd de dingen en de verhalen die we van onze voorouders erfden. Die zijn minder monumentaal, maar net zo belangrijk als onze gebouwen.

  08-12-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  28-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk?

  Zie ook in de HOM-nieuwsbrief 2005-02Een winkelstraat op het vroegere Kerkhof bij de Sint-Pauluskerk?
                                           
                                                                                                                                   Opwijk, 12 november 2005

                                                      Aan het gemeentebestuur van Opwijk
                                                      t.a.v. de Communicatieambtenaar
                                                      Gemeentehuis
                                                      1745  Opwijk

  Mevrouw, Mijnheer,       
                 Met onze brief van 7 augustus 2005 maakten wij, in het kader van het openbaar onderzoek, aan het College van Burgemeester en Schepenen van Opwijk onze opmerkingen over in verband met de bouwaanvraag tussen de Marktstraat en de Singel (Vanderlinden-Moens).
  In onze brief vroegen wij aan het College
  ons op de hoogte te stellen van haar beslissingen betreffende deze bouwaanvraag.
                 Wij ontvingen tot hiertoe, na bijna 3 maanden, nog geen enkel antwoord !   
                 In het kader van het Vlaams decreet van 26 maart 2004 en de ministeriële omzendbrief VR 2004/26 van 4 juni 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, vragen wij hierbij inzage van alle bestuursdocumenten waarover u beschikt (volledig dossier) in verband met deze bouwaanvraag en het gevolg dat er tot hiertoe aan gegeven werd (met inbegrip van de beslissingen, de briefwisseling, het gemotiveerd advies van het Schepencollege,… ).
  Na inzage van de documenten zullen wij meedelen van welke specifieke stukken wij een afschrift (kopie) wensen.        
                   Met de meeste hoogachting,                                                            
                                                           voor het HOM-bestuur,

                      Maurice WILLOCX                                                Ingo LUYPAERT   
                      bestuurder                                                                voorzitter

  28-11-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  22-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diverse regelgeving op internet

  De Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) is een onafhankelijke en maatschappelijk geëngageerde vereniging. Anders dan bij vele andere (heemkundige) organisaties probeert de HOM haar werking vanuit de actualiteit te realiseren. Er wordt veel aandacht besteed aan wat heden ten dage in onze fysieke leefomgeving gebeurt en hoe de geschiedenis (en ons collectief erfgoed) voor de toekomst bewaard blijft. Onze toekomstige geschiedenis wordt immers vandaag geschreven!

  Voor een deel van haar werking doet de HOM beroep op de specifieke regelgeving omtrent erfgoedbewaring (monumenten, landschappen, dorpsgezichten, archeologie, archiefwezen en ander onroerend erfgoed), straatnaamgeving, ruimtelijke ordening, buurt- en andere landelijke wegen, openbaarheid van bestuur, motiveringsplicht bestuurshandelingen, begraafplaatsen en funerair erfgoed,…

  Wij plaatsten op een websitepagina een gedetailleerde lijst met links naar de respectievelijke geldende wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven en reglementen allerhande in verband met deze aspecten van onze verenigingswerking en die ongetwijfeld ook voor heel wat mensen van nut kunnen zijn.
  Surf naar
  www.heemkringopwijk.be/fr/regelgeving.htm.

  22-11-2005 om 19:14 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  20-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoekfunctie in meerdere streekgenealogieën gelijkertijd

  Op de site van Heemkring Opwijk-Mazenzele staat een lijst met links naar sites met genealogieën (stambomen, parentelen, kwartierstaten,…) met een zeker belang voor Opwijk-Mazenzele en onmiddellijke omgeving (noordwest Vlaams-Brabant, zuidoost Oost-Vlaanderen, zuidwest Antwerpen).

  Wie helpt ons deze lijst te actualiseren en verder uit te bouwen? Alle tips, verbeteringen  en voorstellen kunnen ons bezorgd worden met e-mail.

  Bij de lijst werd nu ook een veelzijdige zoekfunctie in meerdere genealogieën gelijkertijd geplaatst.

  20-11-2005 om 11:27 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  16-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewaring van funerair erfgoed

  Opwijk, 12 november 2005

  Aan het College van Burgemeester en
  Schepenen van de gemeente Opwijk
  Gemeentehuis
  1745 Opwijk

              Mevrouw de Burgemeester, Heren Schepenen,

              In het kader van het Vlaams decreet van 26 maart 2004 en de ministeriële omzendbrief VR 2004/26 van 4 juni 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, vroegen wij aan uw gemeentebestuur de lijst met de graven van lokaal historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele belang, waarvan sprake in Hoofdstuk VIII. van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 (B.S. 28 juni 2004), met de gegevens vermeld in art. 47 van dit besluit (met inbegrip van het plan), voor elk van de drie gemeentelijke begraafplaatsen.

              De documenten die het diensthoofd van de Dienst Burgerzaken ons kon voorleggen betroffen in hoofdzaak informatie in verband met de aangekondigde gedeeltelijke ontruiming van de begraafplaats van Opwijk-Centrum.
  Onze vraag ging nochtans duidelijk over de lijst, waarvan sprake in Hoofdstuk VIII. van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004, voor elk van de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Wij stelden trouwens vast dat in geen enkel van de documenten (bijvoorbeeld bij de overwegingen voor de beslissingen), sprake is van dit Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 (wel van het Vlaams decreet van 26 maart 2004)!

               De lijst met de graven van lokaal historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele belang (met beschrijving, nadere informatie, foto, plan,…), besproken in Hoofdstuk VIII. van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004, is blijkbaar nog voor geen enkele van de drie Opwijkse gemeentelijke begraafplaatsen voorhanden!
  Hierbij vragen wij aan het gemeentebestuur dat wij zouden op de hoogte gesteld worden zodra er één of meer van deze lijsten klaar zijn.           

               Wij menen dat het tot de verantwoordelijkheid behoort van het gemeentebestuur zorg te dragen voor de goede instandhouding van deze graven van lokaal historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele belang, eventueel door tussenkomst van de concessiehouder van het betrokken graf. Hierbij sommen wij reeds drie graven op die zeker tot de betrokken lijst zullen behoren en die dringend vakkundige restauratie en onderhoud vergen:

  - het grafmonument van de familie Wijnants-Crick op de begraafplaats van Opwijk-Centrum (in ’t bijzonder het kruis bovenaan)
  - het authentiek heldenhuldezerkje (model Joe English) op de begraafplaats van Opwijk-Centrum (de gemeentelijke diensten kunnen niet zeggen wie er begraven ligt!)
  - het grafmonument van pastoor Pissens op de begraafplaats van Mazenzele.                

               Naar onze mening dient niet gewacht te worden tot de opstelling, de afwerking en de goedkeuring van de betrokken lijsten om deze grafstenen te restaureren en in orde te brengen, eventueel met betrokkenheid van de concessiehouders.

               Onze heemkundige vereniging hoopt dat, op basis van de huidige regelgeving van de Vlaamse gemeenschap, het Opwijks gemeentebestuur ruim zal meewerken aan de herwaardering van het ons nog weinig resterend funerair erfgoed.

               Met de meeste hoogachting,

  voor het HOM-bestuur,

  Maurice WILLOCX                                                      Ingo LUYPAERT 
  bestuurder                                                                      voorzitter

  16-11-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (1)
  13-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gegevens parochieregisters van Opwijk, Mazenzele en omliggende dorpen

  Wie aan familiekunde en genealogie doet weet dat hij vlug vanonder zijn eigen kerktoren moet en gegevens nodig heeft van de oude parochies van andere dorpen.
  Vandaar de idee en het werk van Luc Allaert (Steenhuffel) om de essentiële gegevens van de parochieregisters van een aantal min of meer aaneengesloten dorpen op een eenvormige wijze in te voeren op computer en te verspreiden via internet.
  Zijn werkgebied is de streek van noordwest Vlaams-Brabant, zuidoost Oost-Vlaanderen en zuidwest Antwerpen ('Klein-Brabant').

  Het geheel van het werk beslaat samen vele duizenden pagina's. Er werd afgesproken deze te verdelen en beschikbaar te stellen op de website van enkele geïnteresseerde plaatselijke heemkringen.
  Op de website van Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) vindt men zo de gegevens van de parochies Opwijk, Mazenzele, Baardegem, Merchtem, Mollem en Bollebeek, Brussegem en Hamme, Wemmel, Zellik. Andere parochies volgen nog.
  Webadres: www.heemkringopwijk.be/fr/parochieregisters.htm.

  Voor de gegevens van de parochieregisters en van andere bronnen van diverse andere dorpen verwijzen wij naar de specifieke webpagina's van de Heemkring Londerzeel GHKL en van Heemkring Ter Palen - Buggenhout (http://www.terpalen.be/genea.htm).

  13-11-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  12-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oost-Vlaamse Atlas der Buurtwegen gaat on-line
  Eerste kaartbladen beschikbaar via GIS-Oost

  De Atlas der Buurtwegen is een onmisbaar instrument voor iedereen die met trage wegen bezig is. Gezien de respectabele leeftijd ervan (de boeken dateren uit 1843-1845), wil de Provincie Oost-Vlaanderen de verdere aantasting en aftakeling van dit bestuursdocument tegengaan en worden de 297 Oost-Vlaamse atlasboeken gedigitaliseerd en veilig opgeborgen. In de toekomst zal de atlas enkel nog digitaal kunnen worden geraadpleegd, dit in de kantoren van de provincie of via het internet. Begin 2006 zijn alle overzichtskaarten en detailkaarten in digitale versie beschikbaar.
   
  Opgelet! De oorspronkelijke atlassen hebben wijzigingen ondergaan: buurtwegen werden aangelegd, gewijzigd of afgeschaft. Voorlopig staan enkel de oorspronkelijke atlaskaarten op het internet en niet de wijzigingen. Deze worden later aangeboden. 
   
  Zelf raadplegen
   Op de provinciale GIS-webpagina, GIS-Oost, kan je vanaf nu reeds de eerste kaartbladen raadplegen. Dat gaat heel eenvoudig.
   1° Ga naar het internetadres
  www.gisoost.be/atlasbw/
   2° Duid een gebied aan (één gemeente, maar je kan meteen de hele provincie aanduiden)
   3° Klik op de blauwe kader die het gewenste kaartblad aanduidt
   4° Je krijgt nu een melding om het programma te installeren waarmee je de kaartbladen kan bekijken. Installeer het programma.
   5° Vervolgens komt het bestand van het gewenste kaartblad op jouw harde schijf terecht. 
   
  De kaartbladen zijn op een zeer hoge resolutie ingescand en vertonen heel veel details. Met deze toepassing is de provincie Oost-Vlaanderen een pionier in het aanbieden van dergelijke informatie via het internet. Proficiat!

  Voor Opwijk is de beschikbare kaart van onze noordelijke buurgemeente Buggenhout uiteraard van belang. Een aantal van de Buggenhoutse wegen sluiten uiteraard aan op deze van Opwijk.

  Hopelijk neemt ook onze provincie Vlaams-Brabant zo vlug mogelijk dergelijk lovenswaardig initiatief.

  12-11-2005 om 17:50 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  10-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naar een digitaal archief

  Onze vereniging beschikt over de gepaste apparatuur (met grote opslagcapaciteit) en programmatuur en de nodige kennis om een digitaal heemkundig archief uit te bouwen. Er werden zo al duizenden foto’s (ook van dia’s en fotonegatieven) en andere documenten gescand en op de computer opgeslagen. Uiteraard wordt hierbij prioriteit gegeven aan documenten die wij slechts tijdelijk in bruikleen hebben en aan actuele momentopnamen van het dorpsbeeld.

  De veilig opgeslagen bestanden, worden op een aangepaste wijze georganiseerd en gearchiveerd. Zij kunnen te allen tijde verder bewerkt worden: onder meer om de leesbaarheid te vergroten, om ze te retoucheren of de afmetingen ervan te wijzigen in functie van het gebruiksdoel. De beelden kunnen rechtstreeks ingevoerd worden in onze website (documentatie en illustraties,...), in ons HOM-tijdschrift of in andere publicaties, afgedrukt worden bijvoorbeeld voor tentoonstellingen of eenvoudig op beeldscherm geraadpleegd worden.

  Wie ons wil helpen ons digitaal archief te verruimen kan ons zijn foto’s of heemkundige documenten ter beschikking stellen. Zij worden op een absoluut veilige wijze, zonder enig gevaar voor beschadiging, gescand en gegarandeerd binnen enkele dagen terugbezorgd.

  Oprechte dank bij voorbaat.

  HOM-archief en documentatieverzameling: http://www.heemkringopwijk.be/fr/archief_en_doc.htm

  10-11-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  08-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOM internetsite

  Verenigingsorganisatie en -structuur, heemkundige kalender, gegevens en cijfers en geschiedenis van Opwijk, kaarten en plannen van Opwijk, plaatselijke ruimtelijke ordening, heemkundige bijdragen, genealogische schetsen, erfgoed- en monumentenzorg, heemkundige wandelingen in Opwijk en Mazenzele, HOM-archief en documentatie, literatuurlijst Opwijk, HOM-tijdschrift en andere publicaties, relevante links, specifieke zoek- en ontsluitingsmiddelen,…

  U KAN HET ALLEMAAL NAKIJKEN OP DE HOM-INTERNETSITE
  http://www.heemkringopwijk.be/ 

  08-11-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  01-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewerkte Opwijkse bronnenbestanden op het internet

  Op de HOM-internetsite zijn reeds een behoorlijk aantal heemkundige en genealogische-familiekundige bijdragen beschikbaar. Zij zijn vrij raadpleegbaar, uiteraard mits respect voor de auteurs- en eigendomsrechten zoals vermeld op de startpagina van de site.

  Sinds 1 november 2003 hebben onze HOM-leden (abonnees HOM-tijdschrift) exclusief toegang tot een afzonderlijk deel van deze website waarop een aantal (deels bewerkte) belangrijke heemkundige en genealogische Opwijkse bronnenbestanden staan.

  Deze toegang kan slechts gebeuren na een registratie bij de Heemkring Opwijk-Mazenzele, waarbij een loginnaam wordt toegekend, en met gebruik van een wachtwoord uit een recent nummer van het HOM-tijdschrift.

  De inleidende pagina’s zijn wel toegankelijk voor alle geïnteresseerden, dus ook door de niet-geregistreerde.

  Tot op heden (november 2005), zijn er een 60 HOM-leden geregistreerd en maken vrij regelmatig gebruik van deze bijzondere dienstverlening.

  In een eerste fase werden volgende bewerkte bronnenbestanden beschikbaar (in stappen):

  -

  de gegevens van enkele duizenden rouwbrieven (doodsbrieven)

  -

  de gegevens van enkele duizenden bidprentjes (doodsprentjes)

  -

  de gegevens van het Kohier 20ste penning (1571)

  -

  de resultaten van de volkstelling van 1796 (jaar IV) van Opwijk en Mazenzele

  -

  de gegevens van de legger bij de kadastrale plannen P.C. Popp (ca. 1860) van Opwijk en Mazenzele

  -

  de gegevens van de Opwijkse kiezerslijsten van 1928 (mannen)

  De lijsten van de bidprentjes en van de rouwbrieven wordt regelmatig aangevuld. De gegevens worden systematisch uitgebreid (o.m. met de namen van de vermelde families). Regelmatig de lijsten opnieuw raadplegen is dus belangrijk.

  Meer informatie op onze website www.heemkringopwijk.be.

  01-11-2005 om 00:00 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  30-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw op de HOM-website
  · Tekst 'Sociale wandeling in Opwijk-dorp', 23 oktober 2005 (bij Opendeurdag OCMW)
  · HOM-nieuwsbrief 2005-01 (aug. 2005)
  · HOM-archief en documentatie - Laatste aanwinsten (september 2005)
  · Zoekfuncties in bewerkte bronnen bestanden (zone voor HOM-leden)
  · Gegevens parochieregisters Opwijk, Mazenzele, Baardegem, Merchtem, Brussegem-Hamme, Mollem-Bollebeek, Zellik en Wemmel (dopen, huwelijken, overlijdens), (PDF)

  30-10-2005 om 17:55 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  21-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volgend nummer van het HOM-tijdschrift

  Begin december 2005 verschijnt een nieuw nummer van het HOM-tijdschrift, met onder meer een bijdrage 'Stamboom en enkele wetenswaardigheden over de familie Geeurickx-Moens - Deel II.: Voorouders Moens-Miers', een aflevering van het Opwijks meting- en kaartboek 1725-'26 - kaart 7-4 (en het overzicht met de indexen voor de ganse kaart 7), Meester Jan vertelt... (wijlen Jan De Ridder, 'Jan van Gielen'), Oude liedjes en spreuken en een aantal heemkundige sprokkels over Opwijk en Mazenzele.

  In informatieve rubrieken komen het heemkundig archief en de documentatieverzameling, diverse heemkundige actualiteiten en ook de activiteiten en mededelingen van de vereniging aan bod.

  Men kan zich (her)abonneren voor deze driemaandelijkse publicatie door storting van 9,00 euro (+ 2,00 € verzendkosten voor de inschrijvers van buiten de gemeente), op rekening nr. 068-2164258-21 van HOM-Opwijk, of rechtstreeks bij een HOM-bestuurder. Losse nummers kosten 3,00 euro. + event. verzendkosten.

  De HOM-abonnees (leden) genieten een heemkundige dienstverlening, krijgen bijzondere voorwaarden bij diverse evenementen en bij nieuwe publicaties van de vereniging en hebben exclusief toegang tot bewerkte Opwijkse bronnenbestanden op internet.

  Contactadres (waar ook vrijblijvend een proefnummer uit een vorige jaargang kan bekomen worden): M. Willocx, Bolstraat 93, Opwijk - tel. 052-35 50 27.

  Meer info over het HOM-tijdschrift: http://www.heemkringopwijk.be/fr/tijdschrift.htm.

  21-10-2005 om 18:46 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOM laureaat 'Projectoproep 20 x 1.250 euro' - editie 2005

  Sinds 2001, internationaal jaar van de vrijwilliger, wordt elk jaar een 'Projectoproep 20 x 1250 euro' gelanceerd aan vrijwilligersverenigingen voor educatieve en sensibilisatieprojecten in de sector monumenten en landschappen. Eén van de doelstellingen is het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor monumenten- en landschapszorg. Hierdoor dient de ganse gemeenschap, via het middenveld (vrijwilligersverenigingen), nauwer bij de erfgoedzorg betrokken te worden. Uitsluitend nog te realiseren projecten kwamen in aanmerking.

  De organisatie, coördinatie en uitwerking van deze projectoproep wordt elk jaar toevertrouwd aan VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw.

  Dit jaar diende onze vereniging opnieuw een project in rond haar initiatief en programma voor de realisatie van Open Monumentendag 2005 in Opwijk.

  De Heemkring Opwijk-Mazenzele werd met dit educatief en sensibilisatieproject door Vlaams minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor monumenten en landschapszorg, als laureaat erkend.

  De officiële bekendmaking van de laureaten, gebeurde op zaterdag 15 oktober 2005 door de minister zelf. De plechtigheid had plaats op het Stadhuis van de erfgoedstad Hoogstraten.

  Meer info op http://www.heemkringopwijk.be/fr/omd-2005_20x1250.htm.

  21-10-2005 om 18:43 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe straatnaam voor de verkaveling aan de Neerveldstraat.

                                                 Opwijk, 8 september 2005

  College van Burgemeester en
                                              
  Schepenen van de gemeente Opwijk
   
  Gemeentehuis
   
  1745  OPWIJK

    

  Mevrouw de burgemeester, Heren Schepenen,

   

                    Betreft:  nieuwe straatnaam voor de verkaveling aan de Neerveldstraat.

   
                    In het kader van openbaar onderzoek (tot 8 september 2005) wensen wij hierbij onze opmerkingen en voostellen te geven in verband met de naam voor de nieuwe straat (straatdelen) van de verkaveling tussen de Neerveldstraat en de spoorwegbedding (percelen A 734-739).

                  Het verheugt ons dat het College in haar voorstel duidelijk koos voor een toponymische naam, die verwijst naar de geschiedenis van de betrokken plaats, overeenkomstig het (gewijzigd) decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen voorziet, art. 2. §1: 'Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde'.

                  Het voorstel 'Galgeveld':

                    -  de publicatie 'Toponymie van Opwijk' door dr. Jan Lindemans, 1930, vermeldt hierover:

                        393.   Galgeveld (G 4) :  't  Galgheveldt, C.  1725 (alleen aldaar). — Partij bouwland in 't Broek van Neervelde. De plaatsnaam schijnt niet zeer oud. Het blijkt uit geene enkele historische   bron   dat   te   Opwijk   terechtstellingen   geschiedden. Misschien is het een herinnering aan strafuitvoering gedurende de oorlogen van Lodewijk XIV. (Een soldaat in Spaanschen dienst, Abraham Tummer, uit Sittard, werd er in 1677 opgehangen op bevel van zijn overheid).

                    -  de publicatie 'Geschiedenis van Opwijk' door dr. Jan Lindemans (1937-'39), pag. 74, leert ons:

                        In de middeleeuwen werd heel wat strenger opgetreden tegen dieven en baanstroopers dan thans; allerlei lichamelijke straffen, geesselingen, afkappen van een hand of een voet, brandmerken, enz. werden gereedelijk uitgesproken; verdach­ten werden op de pijnbank gelegd totdat ze bekenden; de galg of de brandstapel waren dan het treurig einde. De terechtstellingen werden voltrokken ter plaats van de misdaad. Het Galgeveld (een perceel in 't Broek van Neervelde) is wellicht de plaats waar te Opwijk de strafuitvoeringen plaats hadden 51).

                                              51 De galg van Merchten stond op Galgkouter, vlak tegen de Opwijksche grens (Bremt, Kruisveld).

                    -  in het kaart en metingboek 1725-1726 vinden wij de betrokken percelen 'Galgeveld' terug onder de nummers 245 tot 252 van de kaart nr. 15, langs de zuidoostzijde van de (nu niet meer bestaande weg) die de Heirbaan verbond met onze huidige Meerweg en langs deze Meerweg- zie uittreksels uit het metingboek (perceelsbeschrijving) hierbijgevoegd. De percelen die tot het Galgeveld behoren staan in het geel aangeduid op een uittreksel van een kopie van de reproductie van de kaart nr. 15 van 1725-'26. Deze percelen liggen in 't Broek van Neervelde.

                        Het doodlopend gedeelte (tegen de spoorweg) van onze Neerveldstraat is de verlenging van de toegangsweg naar het Hof te Neervelde vanuit onze huidige Neerveldstraat en die dan aansluiting gaf aan onze bestaande Meerweg. Deze verlenging gebeurde dwars door Hof te Neervelde – zie kopie van een reproductie van de kaart nr. 14 van 1725-'26.
  De verkaveling waarvoor nu een naam dient vastgesteld te worden ligt volledig ten noordwesten van deze baan, in het kaartblad 14 van het kaartboek 1725-'26.

                        Wij verwijzen ook naar de kleurenfoto met een uittreksel van een toponymische kaart (door ir. Paul Lindemans, op basis van gegevens van dr. Jan Lindemans). Men ziet hierop nog het Hof te Neervelde met de toegangsweg vanuit de Neerveldstraat, de spoorweg,  de Neerveldstraat (maar nog niet de verlenging door en voorbij het Hof), de Meerweg, de Heirbaan-Eeksken,…, maar uiteraard nog niet de wijziging van Heirbaan-Eeksken tengevolge van de aanleg van de viaduct.

                        Het Galgeveld ligt in het Broek van Neervelde (beige). De verkaveling ligt aan de overzijde van de huidige Neerveldstraat, bij het Hof te Neerveld, in het Foksveld (blauw). Waar zich nu de wijk 'Ravensveld' bevindt is het gedeeltelijk Hof te Neervelde en gedeeltelijk Kiekenhof (lichtbruin). Het Raven(s)veld  (rood) bevindt zich meer noortoostwaarts, tegen de Neerveldstraat (schrijnwerkerij Roggeman, wijkschooltje 'Neerveldje',…), met het Klein Raven(s)veld langs de overzijde van de Neerveldstraat.

                        Zie ook de publicatie Toponymie van Opwijk, pag 167 en 169 in het hoofdstuk II. Kadastrale ligging der besproken toponiemen.

                        Conclusie: de naam Galgeveld (of Galgenveld) is geen juiste benaming voor de straat van de nieuwe verkaveling omdat dit veld zich ruim achter de overzijde van de Neerveldstraat bevindt, aan de huidige Meerweg.

              Voorstel van Heemkring Opwijk-Mazenzele:

                  De verkaveling ligt in de toponymische plaats Hof te Neervelde dat zich, op zijn beurt, samen met het Klein Foksveld en de Foksput in het grotere geheel van het Foksveld bevindt.
  Een naam met 'Neerveld' geven aan de verkavelingstraat lijkt ons niet haalbaar, rekening houdende met de bestaande Neerveldstraat.

  Wij stellen dan voor de nieuwe verkavelingsstraat (met straatdelen) 'Foksveldstraat' te noemen, met het aanduiding 'straat' omdat het slechts een deel van het grotere Foksveld betreft.
  Deze Foksveldstraat is dan te beschouwen als een straat in het Foksveld.

                    Wij vragen dit voorstel integraal (met bijlagen) in het dossier te voegen dat beschikbaar is voor de bevolking in het kader van het openbaar onderzoek betreffende deze straatnaamgeving.

                    Met de meeste hoogachting,

  voor het HOM-bestuur,

   

   

                    Maurice WILLOCX                                           Ingo LUYPAERT

                    bestuurder                                                           voorzitter  Deze brief, samen met de meest relevante bijlagen, zal eerstdaags ook geplaatst worden op de HOM-website
  www.heemkrinopwijk.be. 

  21-10-2005 om 09:23 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)
  20-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 23 oktober 2005: geleide sociale wandeltocht
   zondag 23 oktober 2005

     Opendeurdag OCMW-Opwijk

  Geleide sociale wandeltocht 

  Bij de geleide sociale wandeltocht en werkbezoeken in het kader van de Opendeurdag OCMW-Opwijk geeft de Heemkring informatie bij een aantal heemkundig en historisch belangrijke plaatsen langsheen het traject.

  Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de huidige Nijdropsite. Met behulp van divers fotomateriaal zal de erg belangrijke sociale en maatschappelijke geschiedenis die zich daar, op de hoek van de Gasthuisstraat en de Marktstraat, tussen 1842 en 1972 afspeelde, geschetst worden (Gasthuis en Godshuis, het eerste klooster, armenschool, weeshuis, vrije- en gemeentelijke lagere school, Huishoudschool,…).

  Er zijn 2 startmomenten: 14 uur en 15.30 uur, telkens samenkomst aan het Woon- en Zorgcentrum ‘De Oase’, Kloosterstraat 41B.

  Meer info op www.heemkringopwijk.be.


  In de Mijmering van haar boek God maakt met ons geschiedenis 1847-1987 (1987, Zusters van de H. Vincentius à Paulo-Opwijk, 1987) schreef Zuster Julienne Beckers (Zuster Paula):

  Centrum van Opwijk: mooi gerestaureerde kerk, geslaagde nieuwbouw voor een Gemeentehuis, Hof ten Hemelryck, landelijk cultureel centrum... Hoek van Markt- en Gasthuisstraat: desolate plek waar ooit veel 'leven' ontstond. De vervallen kapel steekt een geschonden vinger op : «Vergeet het niet !...»

  Wie ben ik als ik zeg : voor mij hoeft die kapel niet gerestaureerd te worden, die kapel door mijn voorgangsters met zoveel piëteit opgericht ?...

  Wie ben ik als ik zeg : toch zie ik hier graag een steen verrijzen ter herdenking van de geschiedenis die zich hier afspeelde ?...

  Ik ben gewoon één van de vele zusters van de H. Vincentius a Paulo die op die plek hun bakermat hadden - 140 jaar geleden - en die wat mijmert over toen en nu.

  Beckers Julienne (Zuster Paula).


  20-10-2005 om 20:43 geschreven door heemkringopwijk  


  » Reageer (0)  Email naar HOM

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wijdoenhet
  www.bloggen.be/wijdoen
  Mijn favorieten
 • Heemkring Opwijk-Mazenzele

 • Zoeken met MSN  Zoeken in blog


  Startpagina !

  Blog als favoriet !


  Zoeken in deze
  HOM-blog
   en in de HOM-site

  (het resultaat opent zich in een nieuw venster)

      Weathernews.nl Meerdaagse Verwachting
  Het weer in België  Archief per maand
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!