Twintig procent van de Belgen heeft er geen probleem mee om fiscale fraude te plegen om financieel rijker te worden. Dat blijkt uit een enquête bij duizend Belgen die het online onderzoeksbureau iVox uitvoerde in opdracht van De Standaard.

De tolerantie tegenover fiscale fraude is opmerkelijk groter bij mannen dan bij vrouwen. Eén man op de vier vindt er geen graten in om belastingen te ontduiken, tegenover slechts één vrouw op de zes. Ook vijftigplussers geven vaker toe dat ze bereid zouden zijn fraude te plegen dan jongere ondervraagden (24,5 tegenover 18 procent).

De Standaard liet de enquête uitvoeren naar aanleiding van de start van de reeks 'Geld maakt gelukkig' in het vernieuwde katern Mens & Economie. De reekstitel is niet toevallig gekozen, want 75 procent van de Belgen vindt dat 'financiële rijkdom bijdraagt aan geluk', zo leert de enquête.

Zestig procent van de Belgen vindt zichzelf niet rijk. Toch blijkt uit ons rekenwerk dat een modaal Belgisch gezin over een vermogen van 385.000 euro beschikt.

Ruim de helft van de Belgen is bereid van werk te veranderen om financieel rijker te worden. Maar slechts één op de vier (24 procent) zou bereid zijn om naar het buitenland te verhuizen om financiële redenen. En slechts 30 procent is bereid om meer te gaan werken om meer te verdienen: bijna 65 procent zegt meer vrije tijd te verkiezen boven meer geld.

Over hun eigen financiën blijven de ondervraagde Belgen heel discreet. Bijna twee op de drie (64 procent) zeggen liever niet hoeveel vermogen hij of zij bezit. Vier op de tien Belgen willen ook niet kwijt hoeveel ze verdienen. Van degenen die de vraag wel beantwoorden, heeft ongeveer de helft een nettoloon tussen de 1.200 en de 1.800 euro per maand.

Maakt geld gelukkig? Debatteer mee op www.standaard.biz/gelukkig