Foto
Foto

Wie en wat is G plus?

Doelstellingen

Handvest

Eisenplatform G plus

Bestuur

Pleidooi voor de uitbreiding van de stad Gent.

G plus weerlegt de argumenten 'pro staat Gent'.

Inhoud blog
 • Voor wie wil verder denken...
 • Mededeling van het voorlopig bewind!
 • Onthullend dossier over de geheime agenda van de N-GA.
 • N-GA breekt electoraal geen potten!
 • Enquête bevestigt standpunt G plus.
 • Red de Gentse solidariteit!
 • G plus van start in Zelzate.
 • Zoek de verschillen! N-GA gaat overstag (deel 2).
 • Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.
 • Bye, bye Gent!
  Zoeken in blog

  Verzet tegen de N-GA
 • NGA Busters
 • West-Vlaams Democratisch Front
 • West-Vlaams Belang
 • WestVlaams Gentse Liga
 • G Plus
  Beweging voor een eensgezind Gent. Samen voor een Gent met toekomst.
  13-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Red de Gentse solidariteit!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  G plus ondersteunt de actie voor de Gentse solidariteit volmondig en roept iedereen op om zaterdag 15 maart om 15u00 massaal af te zakken naar de Vrijdagsmarkt.
  Komt in massa voor de Gentse solidariteit en tegen de N-GA !

  Na toenemende onverdraagzaamheid in onze stad wordt het tijd voor wat actie. We hebben lang genoeg argeloos toegekeken hoe de N-GA met haar racistische standpunten de stad verdeelt en de bewoners tegen elkaar opzet.

  We hebben lang genoeg toegekeken hoe zij ongestraft durven medebewoners van onze stad vernederen en zelfs tot in het extreme toe durven buitenpesten.


  Dit moet gedaan zijn!


  Wij, de solidaire en liefhebbende bewoners en bezoekers van Gent, willen terug een omgeving waar we kunnen zijn wie we kunnen zijn. Een stad waar we onze afkomst niet hoeven te verbergen.
  Een stad waar de straten gekleurd worden door de verschillende talen, accenten en culturen samenkomen tot een feestelijke harmonie.

   

  Daarom, lieve mensen:

   

  Komen we samen op zaterdag 15 maart om 15u op de Vrijdagsmarkt :

  om te tonen wie we zijn
  om te tonen dat we solidair zijn

  om te tonen dat we geen problemen hebben met andere bewoners in de stad.


  Het thema is Woodstock, dus breng zoveel mogelijk muziekinstrumenten mee, zonnebrillen, doekskes, kinderen, bloemen,...

  Tot dan!

  Update: bekijk het uitvoerig verslag op http://bedreigdewestvlamingen.skynetblogs.be/.


  12-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus van start in Zelzate.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gisteren werd G plus Zelzate boven de doopvont gehouden. G plus Zelzate is een onderafdeling van de beweging G plus en bundelt in Zelzate de krachten tegen de plannen van de Nieuw Gentse Alliantie (N-GA). De N-GA streeft naast de onafhankelijkheid van Gent en het verdrijven van de West-Vlamingen, ook voor de annexatie van Zelzate. G plus Zelzate verzet zich met hand en tand tegen deze onrustwekkende evolutie in het politieke landschap.

   

  G plus

   

  Gelet op de dreiging van het separatisme in Gent hebben gelijkgezinden over de ideologische grenzen heen de koppen bij mekaar gestoken. G plus is een ongebonden vereniging die zich inzet tegen het separatistische discours van enkele van onze stadsgenoten en oproept tot samenwerking.

   

  De initiatiefnemers van G plus zijn verontwaardigd over zoveel kortzichtigheid en verkramptheid waarmee onze stadsgenoten hun discours formuleren. Het hanteren van archaïsche begrippen en middeleeuwse structuren getuigen van een gevaarlijke en dus verwerpelijke ideologische overtuiging. De beelden van de wantoestanden uit het nabije verleden doemen opnieuw op.

    

  Geen Anschluss

   

  G plus Zelzate kant zich als pluralistische beweging, over de partijgrenzen heen, tegen de annexatieplannen van de N-GA, omdat daarmee het unieke karakter van onze gemeente teniet wordt gedaan. Een dergelijke Anschluss is niet in het belang van alle inwoners. Momenteel hebben we het goed en dat moet zo blijven. Uit liefde voor de gemeente kunnen we niet toestaan dat Zelzate zich in een dergelijk avontuur zou storten. De Zelzatenaren liggen niet wakker van de aansluiting bij Gent.

   

  Wij vragen dat de internationale gemeenschap toeziet op het respecteren van de territoriale integriteit van de gemeente. G plus Zelzate eist een adequaat antwoord bij een eventuele Gentse invasie na 30 maart. Zelzate moet zich verenigen tegen de snode annexatieplannen van de N-GA. Daarom roepen we alle Zelzatenaren op om ons moreel te steunen.

   

  Meer informatie: johan.rombaut@gplus.tk


  10-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoek de verschillen! N-GA gaat overstag (deel 2).
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ‘De studiedienst van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) draait vierkant en de partij-ideologen dwalen’, zo kan je denken als je af en toe de webstek en het programma bekijkt. G plus legde eerder een inconsequentie bloot in het programma betreffende de annexatie van Terneuzen en Zelzate (klik hier voor het artikel), nu gaat de N-GA echter een stap verder en veranderen ze schaamteloos het eerste programmapunt. Voor G plus zijn dergelijke flagrante koerswijzigingen een zelfverklaarde consequente en rechtlijnige partij onwaardig. Men zet daarmee de geloofwaardigheid totaal op de helling en toont aan dat het Gentse stadstaatnationalisme enige intellectuele basis ontbeert.

   

  Meer dan een symbolische komma

   

  In tijden van communautaire crisis formuleerde de N-GA het aanvankelijk: ‘Gentse onafhankelijkheid als stadstaat als Vlaanderen zich losscheurt van België. Separatisme deluxe!’ (12 januari 2008). Op 27 februari 2008 lezen we echter: ‘Gentse onafhankelijkheid en de oprichting van de Gentse stadstaat. Separatisme deluxe!!!’. Deze verandering is meer dan een symbolische komma. Je zou van minder de wenkbrauwen fronsen. Blijkbaar kan de N-GA lessen in politiek en beginselvastheid goed gebruiken.

   

  De institutionele toekomst van de staat België vormt geen voorwaarde meer voor hun plannen voor de stadstaat Gent. Waarbij we aanvankelijk het voortbestaan van België konden aanwenden als stuwdam tegen hun oceaan van onzinnigheid, zullen de regionale en federale bestuursniveaus geen stokken meer in de wielen steken van de plannen van de Gentse separatisten.

  G plus roept alle hens aan dek, want een dergelijke koerswijziging bewijst niet alleen het profiel van politieke windhaan, maar ook het feit dat de N-GA’ers hun snode plannen kost wat kost zullen realiseren.

   

  Zoek de verschillen

   

  Op de webstek van de N-GA werd gewag gemaakt van de opmerkelijke gelijkenissen tussen het beeld van Jacob Van Artevelde en hun stadstaatgrenzen. Uiteraard leek het er naar geen kanten op en zijn geestesverruimende of hallucinerende middelen nodig om daar in de verste verte enige gelijkenis op te merken. Daarbij stelt G plus zich de pertinente vraag of de N-GA de stadstaatsgrenzen construeert op basis van de Gentse monumenten? Het is erg gesteld als men de afbakening van het grondgebied legitimeert op basis van een standbeeld.

   

  Daar tegenover vraagt G plus de opmerkzame lezer om de verschillen te zoeken in bovenstaande kaart die we eind januari 2008 (kaart links) en begin maart 2008 (kaart rechts) terugvonden op de N-GA webstek. In één oogopslag zien we dag en nacht verschil. De radicale ommezwaai begint hilarische proporties aan te nemen. G plus stelt zich dan ook de pertinente vraag, ‘Wie gelooft die mensen nog’?


  08-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  8 maart is internationale vrouwendag. Om deze dag onder de aandacht te brengen publiceren we een opinietekst van ons Lies, naast vrouw ook secretaris van G plus.


  Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.


  Het is niet zeker dat Gent ooit een soevereine stadstaat wordt, maar de kans zit erin. We zien inderdaad geen stadstaatsman opstaan die durft te zeggen: ‘De mensen vragen dat niet. Het is nu genoeg geweest’.

   

  In de EU haalt men de solidariteitsbanden met de armere Oost-Europese landen aan, bij ons wil men die banden met de rest van Vlaanderen verbreken. Maar als de Vlaamse verzoeners dan toch het onderspit moeten delven, laat er dan iets positiefs uit voortkomen: een betere kennis van het politieke stadstaatnationalisme. Een betere kennis van het Vlaamse desintegratieproces kan nuttig zijn voor wie bezig is met de Europese integratie en zich moeten wapenen tegen de simplistische verleiding van het stadstaatnationalisme.

  Buitenlandse wetenschapsmensen kunnen hier aanschouwen hoe het stadstaatnationalisme onze vreedzame meertalige democratie ontmantelt. Hier kunnen ze waarnemen hoe men de sociale zekerheid wil opsplitsen. Het gebeurt geweldloos en - voor het buitenland -geruisloos. Gentenaars zijn verstandige mensen. Ze blijven rustig: er is woordgeweld, maar geen straatgeweld, nog niet. De toestand is niet te vergelijken met sommige conflicthaarden.

   

  De wetenschap heeft een theorie nodig, niet om het stadstaatnationalisme te bestrijden, maar om zijn macht en succes te begrijpen, om te begrijpen waarom sommigen zich door het stadstaatnationalisme laten verleiden. Ze hebben argumenten tegen het kortzichtige stadstaatnationalisme, maar houden hun mond. Ze hebben schuld, want ze weten welk onheil het nationalisme heeft aangericht. In de discussie die de voorbije weken in de media verschenen, ging het in essentie om Gents stadstaatnationalisme. Het ging vooral om het stadstaatnationalisme van N-GA. Men lijkt allen aanhanger te zijn van de theoreticus E. J. Gellner. Die schreef dat volgens het principe van het nationalisme taal- en cultuurgrenzen moeten samenvallen met stadstaatsgrenzen - of de grenzen van stadstaten in wording. En als E. J. Gellner en de Gentse N-GA’ers, die zijn simplistische definitie tot vervelens toe citeren, gelijk hebben, dan zitten de stadstaatnationalisten aan de Gentse kant. Gentenaars willen de overeenstemming van de stadsgrenzen.


  Het is dus dringend nodig het nationalisme met een andere definitie te benaderen: een stroming bestaande uit een geheel van acties, eisen en aansporingen die alleen voor één identificeerbare en lokaliseerbare bevolkingsgroep – met name de Gentenaars - voordelen inhoudt, en niet of nauwelijks voor andere groepen. Streven naar congruentie van grenzen kan worden gezien als stadstaatnationalisme.

  Alle steden, staten en deelstaten, met of zonder congruentie, kunnen overigens nationalistische houdingen aannemen ten overstaan van andere landen, steden of volkeren. Hoe? Door gebruik te maken van economische overmacht, door mensen uit te sluiten en te discrimineren, door verdragen niet na te leven, solidariteitsbanden te verbreken, vervuilende fabrieken langs de grenzen te plaatsen, enzovoort.

   

  Binnen de N-GA kun je meerdere politieke voorstellen en handelingen als stadstaatnationalistisch beschouwen: de uitsluiting van de West-Vlamingen, de eisen om de bevoegdheden te lokaliseren in de stad,… . Het is nodig het stadstaatnationalisme te lijf te gaan met een definitie die ruim genoeg is om het fenomeen te zien in al zijn verschijningsvormen, en wel zodra het de kop opsteekt, niet pas als het ontaardt in straat- en ander geweld.

   

  In een eerste fase worden de mensen ingedeeld in compartimenten: ’Je spreekt een andere taal, een andere identiteit’. Je hoort thuis in een andere provincie of stadsgedeelte, in een andere politieke partij, in een ander provinciebestuur, een andere stadsadministratie, een andere sportclub, morgen in een andere vakbond, een andere verzekeringsinstelling. En na de indeling in compartimenten volgt de volgende stap. ‘Omdat je anders bent, mogen wij je anders behandelen en maatregelen eisen die minder gunstig zijn voor jou dan voor de inwoners van een ander landgedeelte’. Dat is nationalisme in zijn geweldloze vorm. Sommigen noemen dat structuurgeweld. En daarmee zijn we aardig bezig.

  We weten waar het begint, niet waar het eindigt.

   

  Liesbeth Schrijvers

  Reageren kan op: Liesbeth.schrijvers@gplus.tk


  05-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bye, bye Gent!

  Het opduikende separatisme en de groeiende onverdraagzaamheid in Gent zijn verontrustend. G plus kant zich resoluut tegen deze ontwikkelingen die op aansturen van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) de kop opsteken. Het discriminerend pleidooi tegenover onze West-Vlaamse medeburgers is ontstellend.

   

  Om de Gentenaars te waarschuwen voor het nakende onheil en de ogen te openen voor het verhaal dat de N-GA niet vertelt, stelt G plus de documentaire ‘Bye, bye Gent!’ voor. In dit confronterend portret schetst G plus een onthutsend beeld van de nefaste gevolgen. De stadstaat Gent zal zich ontwikkelen als een op zichzelf gekeerde kleinzielige samenleving, waar geen plaats is voor diversiteit, democratie of openheid. De stadstaat Gent wordt een kleurloze staat van onrecht, discriminatie en uitsluiting. De stadstaat Gent wordt een onverdraagzame staat met sociale rampspoed, onvrijheid en oorlog. Is het dat wat de Gentenaars willen?

   

  Bye, bye Gent!’ is schokkend en confronterend, maar opent ook jouw ogen!
  01-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus bereidt klacht voor.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het studiecentrum van G plus bereidt een klacht voor bij het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding tegen de N-GA en de satellieten zoals de GMO. Diverse verklaringen en programmapunten gaan ontegensprekelijk in tegen de Universele verklaring van de rechten van de mens en dienen vastberaden en kordaat te worden aangepakt. G plus durft zijn nek uit te steken en gaat resoluut in tegen het promoten van onverdraagzaamheid en het openlijk aanzetten tot discriminatie in de stad.

   

  De N-GA maakt zich schuldig aan discriminatie van de West-Vlamingen op basis van de afkomst, de nationale of etnische afstamming. Het is duidelijk dat we hier spreken van discriminatie: ‘een nadeel berokkenen door het maken van onderscheid ten aanzien van individuen of groepen op grond van kenmerken die in die situatie geen aanvaardbaar motief vormen’. Zo is het ontzeggen van de toegang tot een publiek toegankelijke instelling of de openbare ruimte, zoals de geheime opnames in de Overpoortstraat onthullen, in strijd met het individueel recht. Het feit dat de Gentenaars als superieur worden beschouwd ten aanzien van de Gentenaars is een blijk van racisme. Een dergelijk gedrag kan niet worden getolereerd en is bovendien strafbaar.

   

  Na de lancering van het voorstel tot het leggen van een cordon sanitaire rond de N-GA neemt G plus opnieuw de verantwoordelijkheid op en bereiden we een bezwarend dossier voor. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.


  28-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lam Gods plant vertrek uit Gent.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als Gent onafhankelijk wordt, dan houdt de beroemde polyptiek het voor bekeken. G plus vernam van een betrouwbare bron dat een meerderheid van de resterende panelen van het Lam Gods een vertrek plant uit de Sint-Baafskathedraal als Gent op 30 maart eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept.

   

  G plus hoopt dat het niet zover komt en gelooft dat de Gentenaars ervan zullen afzien om het patrimonium volledig kwijt te spelen. Voor G plus wordt het steeds duidelijker dat niemand baat heeft bij een separatistische avontuur.

   

  Rechtvaardige rechters

   

  De panelen spreken hun ongenoegen uit over de huidige gang van zaken in Gent. ‘Sinds het vertrek van de Rechtvaardige rechters gaat het de verkeerde kant op met de stad’, aldus Jezus Christus. De overgebleven panelen zitten niet alleen opgescheept met een minderwaardige replica die de virtuositeit van de meesters niet evenaart, de toenemende ongelijkheid en onverdraagzaamheid in de stad vormt een ernstige bedreiging. Het retabel ervaart een onafhankelijk Gent als een enorm verlies waarmee de rechtvaardigheid voorgoed verdwijnt. Ieder paneel vindt solidariteit een noodzakelijke evidentie omdat ieder paneel dagdagelijks de ruimte van de andere in het gehele tafereel gunt en niet ijvert voor meer bewondering van menig kijklustige.

   

  Protest

   

  Een meerderheid van de panelen spreekt zich uit om zich te vervoegen met de Rechtvaardige rechters en samen andere oorden op te zoeken.

   

  Gelet op het verlaten van de stad en de onduidelijke garantie op een gelijkaardig succes van dagelijkse bewonderende blikken, stribbelt Eva, op aansturen van de replica van de Rechtvaardige rechters, nog tegen. De replica ziet bij een hereniging zijn unieke positie wegsmelten als sneeuw voor de zon. Christus vreest dat beiden Adam eventueel kunnen overtuigen om stokken in de wielen te steken. Bij een nakend vertrek dreigen ze namelijk met een afsplitsing om met z’n drieën in de nieuwe stadstaat Gent de show te stelen.

   

  De overige panelen nemen deze dreigementen niet serieus, maar houden rekening met de bezwaren van Eva. Christus gelooft dat er geen mirakel nodig is en dat het kartel Adam & Eva zich bij de consensus zullen neerleggen.

   

  Naar Parijs?

   

  Eerdere gesprekken met Antwerpen en Brugge zijn door toedoen van Eva afgesprongen. Momenteel wordt overleg gepleegd met Mona Lisa om definitief naar het Louvre (Parijs) te verhuizen. De Vrijheid leidt het Volk zet haar beste beentje voor en de Venus van Milo haalt de handen uit de mouwen om Eva ervan te overtuigen de grote stap te zetten en de Vlaamse Primitieven in het Louvre te versterken. Ook de Madonna met kanselier Rolin reageert enorm opgetogen over het fijne weerzien. Eva geeft toe dat de 6 tot 8 miljoen bezoekers per jaar tot de verbeelding spreken. Adam zou dan weer gecharmeerd zijn door Het Turkse badhuis.

  G plus roept de Gentenaars op om af te zien van de separatistische plannen en daarmee het Lam Gods een hart onder de riem te steken. Het retabel hoort thuis in Gent en een nieuw buitenlands avontuur speelt in het nadeel van het imago en de geloofwaardigheid van de stad Gent.

  - Update: G plus heeft vernomen dat ook Klokke Roeland en Jacob Van Artevelde andere oorden zullen opzoeken als Gent op 30 maart de onafhankelijkheid uitroept. Ook Keizer Karel maakt plannen om zijn geboortestad in te ruilen voor het warme Spanje. Ondertussen groeit het protest bij de overige monumenten die waarschuwen voor een ‘monument drain’.


  21-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symptoom van absolute absurditeit.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  G plus dringt er bij de Belgische regering op aan om de staat Kosovo niet te erkennen. Wij kanten ons resoluut tegen het feit dat een provincie zich afscheurt van een moederland. Dit groeiend provincialisme in Europa dient een halt te worden toegeroepen. Voor G plus is het onaanvaardbaar dat de traditionele staten op een dergelijke schandelijke manier worden uitgehold. Het diplomatieke krediet van deze staten is nu voorgoed verkwanseld. Deze nieuwe staten moeten dan ook niet hopen op enige steun van de internationale instellingen.

   

  G plus waarschuwt voor de nefaste gevolgen van deze splitsingsretoriek. Waarheen zal dit avontuur ons leiden? Als de volkeren in Europa zich niet eendrachtig in hun 19de en 20ste eeuwse statelijk verband kunnen ontwikkelen, wordt Europa ontegensprekelijk geschaad. Hoe kan de EU zich als voorbeeld profileren als we in onze achtertuin geen orde op zaken kunnen stellen? Wat voor een voorbeeld is Europa dan in de wereld? Europa dat uiteenvalt in een rommelig systeem van schaalverkleining, terwijl op andere continenten giganten de kop op steken en de concurrentiestrijd om aanzien en welvaart bikkelhard wordt. De internationale gemeenschap heeft geen voorliefde voor diegenen die, gemotiveerd door pleinvrees en de drang naar kleinheid, de gevestigde staten bedreigen.

   

  Tevens schept dit een gevaarlijk precedent voor de ambities van de Gentse stadstaatseparatisten. Kosovo zal als voorbeeld dienen voor de Gentse onafhankelijkheid en legitimeert de uitroeping van de stadstaat Gent.


  19-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deel 11 mocht het daglicht niet zien.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Standaard reconstrueerde in 10 afleveringen de zwaarste crisis uit de Belgische geschiedenis. Uit meer dan 100 uur aan interviews met de hoofdrolspelers distilleerde de redactie tien exclusieve verhalen achter de schermen van de formatie.  De ophefmakende reeks schetst een intrigerend beeld van de politiek en hoe politiek zich ontpopt tot een machtsspel.

   

  Dat de reeks oorspronkelijk 11 afleveringen zal omvatten, ziet het daglicht niet. Het laatste deel dat het groeiend stadstaatseparatisme in de stad Gent beschrijft, wordt echter om onduidelijke redenen afgelast. Uit een betrouwbare bron verneemt G plus dat de redactie na de chantage van de Gentse elite en laffe bedreigingen van de GMO, een satelliet van de N-GA, heeft afgezien van publicatie om de veiligheid van de journalisten te garanderen. Via een gunstige wind is de proefversie bij G plus beland. Omdat iedereen recht heeft op de waarheid, publiceert G plus deze versie…

   

   

  Fahrenheit 30.03!

   

  De Gentenaars die op zondagmorgen 6 januari naar het Sint-Baafsplein voor de Nieuwjaarsreceptie afzakken, worden opgeschrikt door het ontrollen van de spandoek ‘Gent onafhankelijk’. Deze vermaledijde daad is van korte duur aangezien de Gentse politie deze opruiende spandoek snel confisqueert. Journalisten merken dit op en in De Gentenaar publiceert men het artikel: ‘Actiegroep wil Gent onafhankelijk’. De opmerkzame reporter botst daarmee op een nieuw Gents partijpolitiek initiatief: de N-GA.  

   

  Een Gents complot

   

  Op 7 januari, na de publicatie van het artikel in De Gentenaar, registreert Belgacom om 7u00 een telefoongesprek tussen gewezen gemeenteraadslid M.C. en oud-burgemeester F.B. betreffende de betrokkenheid van ‘hun jongens’ in het complot tegen de stad Gent. Onze reporter kreeg inzage in het intens e-mail verkeer tussen M.C., F.B. en de N-GA’ers voorafgaand aan de actie op het Sint-Baafs, daaruit blijkt de betrokkenheid vanwege de Gentse politieke tenoren.

  Om 7u15 vindt een gesprek plaats tussen huidig burgemeester D.T. en F.B. alwaar D.T. peilde naar de intenties van de N-GA en informeerde naar het maatschappelijk draagvlak. F.B. regelt een ontmoeting tussen hemzelf, de top van de N-GA, D.T., P.P., en een aantal niet nader genoemde Gentenaars.

   

  Deze actoren ontmoeten elkaar enkele dagen later op neutraal terrein (waarschijnlijk ter hoogte van de Korenmarkt) alwaar, een pact wordt gesloten. Gezien de vertegenwoordiging van de Gentse Franstaligen is het Frans de voertaal tijdens de vergadering. De notulen zijn echter tweetalig. De initiatiefnemers van de N-GA willen Gent primordiaal zuiveren van de West-Vlamingen, hun taal en hun gebruiken. Dit ambitieus project kan onmogelijk worden gerealiseerd indien de stad Gent een onderdeel blijft van Vlaanderen, België en de EU. Daarom moet Gent een onafhankelijke stadstaat worden die zich distantieert van lastige internationale organen en verdragen. Het dient zodoende geen verantwoording af te leggen, noch de conventie van Genève noch het Universeel Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven. Het separatistisch discours wordt gekaderd binnen de algemene discussie betreffende de staatshervorming en de moeizame regeringsvorming en camoufleert zo de onverdraagzame onderbouw. De studiedienst van de N-GA kwijt zich aan de opdracht om de uitsluitingpolitiek jegens de West-Vlamingen te legitimeren en theoretisch te onderbouwen via een dubieus discours en een ridicuul pleidooi met hilarische trekjes.

   

  Na raadpleging van de partijtop hebben de aanwezige Gentse prominenten de smaak te pakken en stemmen met het snode plan in als hun steun zal worden verzilverd. De N-GA biedt aan D.T. het perspectief op het presidentschap en de overige ministerposten alsook subsidies worden verdeeld. Niet bevestigde bronnen stellen dat daarop wordt getoast met een ‘Jan van Gent’ in de hand. Daarna gaan de partijen met een akkoord elk hun eigen weg.

   

  Een sluwe strategie

   

  Ondertussen groeit de ongerustheid bij de doorsnee Gentenaar die het bestuur aanklampt over deze verontrustende berichten betreffende een nakende revolutie. De politie registreert de eerste schermutselingen tussen de Gentenaars en de West-Vlamingen. Sommige West-Vlamingen vinden het te heet onder de voeten en ontvluchten de stad. Gent verkeert in een impasse en de plannen vinden hier en daar gehoor in de media. Ook op het internet escaleert de virtuele oorlog.

   

  Gezien de groeiende publieke ongerustheid beslissen de actoren F.B., P.P., D.T. en J.B. tijdens een spoedberaad op 23 januari om 19u15 om het communicatieplan te wijzigen en stelt men een tweesporenbeleid voor: enerzijds houdt de N-GA vast aan de revolutie, terwijl de officiële instantie het gebeuren zal weglachen als een smakelijke grap. Typerend daarvoor is het artikel van (25 januari 2008)  en het interview met F.B. daags nadien (26 januari) in de Gentse kwaliteitskrant: De Gentenaar. Daarmee wordt de toon gezet voor hun snode plannen.  

   

   

  Het verzet van bedreigde West-Vlamingen en Gentenaars

   

  Het protest groeit bij de West-Vlamingen in de stad. Zij voelen zich geviseerd en reactie kan niet uitblijven. De NGA Busters registreren op het online meldpunt dagelijks tientallen klachten van West-Vlamingen (de laatste tijd zou dit aantal echter zijn opgelopen tot verschillende duizenden per dag nvdr) en ontdekken een aantal invloedrijke complotten. Ook op politiek vlak wordt er krachtdadig gereageerd met het West-Vlaams Democratisch front, het West-Vlaams Belang en de WestVlaams Democratische Liga. Enkele Gentenaars bundelen de krachten in de beweging G plus die zich krachtig verzet tegen het Gentse stadstaatseparatisme.

  Uit alle cijfers blijkt dat het protest zienderogen groeit en dat daarmee de voedingsbodem voor het separatisme in Gent dagelijks verkleint. Maar het blijft de vraag of deze genoeg weerwerk kunnen bieden en kunnen optornen tegen een Gentse separatistische elite en de francofonen?

   

   

  De staat Gent op het Octopusoverleg

   

  Via F.V.D.B. neemt D.T. contact op met de interim premier om te polsen naar de mogelijkheden voor de staat Gent. G.V. dringt aan op een overleg tussen de partijen. Hij belooft om het pakket mee te nemen naar het Octopusoverleg en als compensatie voor meer Vlaamse bevoegdheden uit te spelen. Tijdens een geheim overleg met D.R., J.M. en E.D.R. op 23 januari 2008 eisen de Franstaligen garanties en faciliteiten in de toekomstige staat Gent. Het feit dat Vlaanderen daarmee de Gentse haven verliest, wordt als een bijkomende troef beschouwd. De partijen gaan uit elkaar met een principsakkoord. Daarop stuurt G.V. een SMS naar K.D.G., J.-L. D., P.D.W. en H.V.R.: ‘heb een doorbraak voor de staatshervorming en de instrumenten voor een status Quo’. Opgelucht beslissen de tenoren elkaar nog diezelfde avond te ontmoeten.

   

  Vlaanderen krijgt lucht van het snode complot ten nadele van de Vlamingen, waarop de minister-president K.P. op 25 januari 2008 weigert om samen met zijn Franstalige collega’s voor de Octopus werkgroep te verschijnen. Na bemiddeling van Y.L. bindt hij echter in. De Vlaamse regering eist op aansturen van K.P., B.A. en G.B. bikkelharde garanties dat Gent het separatistische avontuur niet zal realiseren. B.D.W. krijgt opdracht van de N-VA top om het kartel op te blazen indien CD&V daarmee toch zal toestemmen. Tijdens een spoedoverleg op 27 januari tussen B.D.W., E.S., K.P. en Y.L. wordt formeel afstand genomen van het programma van de N-GA waarop Y.L. de beslissing meedeelt aan G.V. die ondertussen op eenzelfde locatie, maar gescheiden van de kartel excellenties, de boodschap terugkoppelt naar de Franstalige collega’s. Deze benadrukken dat er in dit geval geen sprake kan zijn van een ‘vette vis’ voor de Vlamingen. Het perscommuniqué van het Vlaams kartel wordt om onduidelijke redenen niet verspreid. Sindsdien lijkt CD&V en de kartelpartner te plooien en de eis voor een ingrijpende staatshervorming op te bergen.

   

  Op het Europese niveau wordt België op 2 februari, na het ophefmakende artikel in BN / De Stem, op het matje geroepen betreffende de annexatieplannen (Terneuzen). De interim premier trekt het laken naar zich toe en stelt zijn Nederlandse partners gerust met de belofte dat de interne stabiliteit nog niet voor morgen is en het summum van de strijdkrachten het land zal verlaten. Hierop geeft hij de opdracht aan de minister van landsverdediging om de Belgische defensiemacht naar Afghanistan te verhuizen. Voor de buitenwereld lanceert hij een campagne om het imago van België op te krikken.

   

   

  Als het moment aanbreekt?

   

  Momenteel blijft onduidelijk of de N-GA en bondgenoten op 30 maart 2008 de onafhankelijkheid van de stadstaat Gent daadwerkelijk zal uitroepen. De steun van een aantal Gentse politieke en culturele prominenten laat alvast het ergste vermoeden. Via een betrouwbare bron bij de Gentse politie, beter bekend als de ‘Flikken’, is duidelijk dat er geen redenen zijn waarom de ‘code rood’ kan worden opgeheven. Deze kwestie geniet absolute prioriteit. Het corps verkeert in algemene paraatheid. Verloven zijn ingetrokken en het personeel draait dubbele shifts. Er geldt eveneens een algemene mobilisatie en de rekruteringbureaus draaien op volle toeren.

   

  Het vertrouwen daalt gestaan en de ongerustheid groeit. De inwoners van Gent treffen tal van voorbereidingen om een crisis van het regime te overleven. Levens- en geneesmiddelen worden ingeslagen, huizen worden gebarricadeerd en de verkoop van defensiemateriaal stijgt zienderogen. De banken kunnen de vraag voor contanten nauwelijks aan en nemen maatregelen om een crisis te vermijden. Bedrijven en winkels bereiden zich voor op mogelijke plunderingen en rantsoeneringen. Sommige ondernemers reageren geschokt en vrezen een ondernemersonvriendelijk klimaat. Velen overwegen een delokalisering of stopzetting.

   

  Gevreesd wordt dat met de onafhankelijkheidsverklaring protest zal uitbreken bij de West-Vlaamse minderheden in de stad en dat deze secessie een exodus van de West-Vlamingen zal veroorzaken. Deskundige economen van de UG waarschuwen voor de economische gevolgen en dreigen met een economische onleefbaarheid en een sociale achteruitgang. Daarenboven waarschuwen zij voor de kwaliteit van het hoger onderwijs en de betaalbaarheid van de hogescholen en de UG als de West-Vlamingen niet meer massaal zullen afzakken naar Gent. De vermaarde UG zal ontegensprekelijk enorme schade leiden en gestaag op de wereldranking dalen. De vakgroep economische wetenschappen kwijt zich koortsachtig aan de taak om een gezond ‘day after’ scenario uit te tekenen.

   

  Het provinciebestuur en de Vlaamse overheid bereiden ondertussen maatregelen voor om de separatismegolf de kop in te drukken. ‘De gevolgen op economisch, maatschappelijk en politiek vlak zullen bijzonder ingrijpend zijn’, aldus een bron uit de Vlaamse regering. Het dichtdraaien van de sluizen, het heffen van tol aan de grensposten, een boycot van Gentse producten en Gentse bedrijven,… behoren tot de mogelijkheden. Er zal tevens bekeken worden hoe bepaalde financiële injecties en subsidies betreffende de verfraaiing van het stadsgezicht (monumentenzorg,…) en de stadsvernieuwing kunnen worden teruggevorderd. Eventueel zal het provinciebestuur en de Vlaamse overheid een deel van de desbetreffende gebouwen opeisen. ‘De toren van het belfort kan zo worden gebruikt om de Antwerpse kathedraal te verfraaien’, stelt een Antwerpse bron.


  16-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentse prominenten steunen massaal het cordon sanitaire.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Na de lancering van het voorstel tot een cordon sanitaire rond de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) stromen de steunbetuigingen gestaag binnen. De top van G plus spreekt van een groot succes. Dit betekent ontegensprekelijk dat de N-GA de wind van voor heeft. De vele positieve reacties vanuit de traditionele partijen en bekende (nieuwe-) Gentenaars, die om begrijpelijke redenen anoniem wensen te blijven, zijn hartverwarmend in onze verbeten strijd tegen de onverdraagzaamheid en discriminatie van de N-GA. Daarmee wordt duidelijk dat de recentelijke onthullingen van huidig burgemeester dhr. Termont betreffende zijn ambities voor het presidentsschap geen meerderheidstandpunt is van de Gentse politieke elite, maar slechts een persoonlijke aspiratie. G plus roept dhr. Termont dan ook op om de burgemeestersjerp blijvend te koesteren en de presidentiële ambities voorgoed op te bergen, wil hij niet totaal geïsoleerd geraken.

   

  Steun krijgen we echter niet alleen van de bekende eminenties, maar ook van de vele Gentenaars en nieuwe-Gentenaars die, bekommerd om de toekomst van hun stad, kiezen tegen de onverdraagzaamheid van de omfloerste separatisten en het cordon sanitaire mee onderschrijven. Door deze algemene steun maken de Gentenaars duidelijk dat ze niet in de val trappen van het verleidelijke populisme en desastreus programma van de N-GA. G plus blijft zich inzetten om deze wantoestanden aan de kaak te stellen en de (nieuwe-) Gentenaars bewust te maken van het naderende onheil.


  14-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gent heeft ons hart gestolen!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op Valentijn loopt G plus op wolken, want 14 februari doet ons hart sneller slaan. Vandaag is het niet alleen een uitgelezen moment om onze partner met een attentie te verwennen, maar ook om alle Gentenaars met liefde te omringen. Voor G plus zijn liefde en vriendschap de basis voor alle intermenselijke verhoudingen. Cupido mag zijn pijlen richten op iedereen, zowel Gentenaars als nieuwe-Gentenaars, om de liefde tussen iedereen te laten opborrelen. Laten we elkaar benaderen met de zoete smaak van wederzijds respect en verdraagzaamheid, want Gent en de Gentenaars hebben ons hart gestolen.

   

  Er moet ons iets van het hart

   

  Op Valentijn moet ons echter iets van het hart. De onverdraagzaamheid in het Gentse is voor G plus een doorn in het oog en breekt het hart van vele Gentenaars. ‘Laten we kiezen voor de liefde en voor elkaar, want in de staat Gent van discriminatie en verdeeldheid kan er nooit veel liefde bestaan. Gelukkig laten velen het niet aan hun hart komen, waardoor de voedingsbodem voor het archaïsche stadstaatnationalisme klein blijft’ aldus G plus.

   

  Een hart voor alle Gentenaars

   

  Op deze symbolische dag zal G plus op enkele plaatsen in Gent chocolade hartjes uitdelen. De hartjes staan symbool voor de liefde en chocolade voor de lekkere en zoete smaak van verdraagzaamheid en wederzijds respect. Daarmee wil G plus beklemtonen dat de Gentenaars een speciaal plekje in ons hart hebben en dat we ons hart aan de stad Gent hebben verpand. Mogen we elkaar echter 365 dagen een warm hart toedragen! De echo van Valentijn, moet het hele jaar doorklinken...


  13-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-GA gaat overstag!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  G plus publiceerde onlangs 20 keiharde argumenten tegen het stadstaatseparatisme van de Nieuw Gentse Alliantie (N-GA). Het eerste punt daarbij is het gegeven dat de staat Gent veel te klein is. ‘We streven beter naar grote staten met een grote afzetmarkt, verschillende gemeenschappen en een ingewikkelde staatsstructuur’, aldus G plus.

  De N-GA argumenteert dat van de bijna 200 landen die lid zijn van de Verenigde Naties er 23 zijn die minder inwoners tellen dan het Gent dat zij voorstellen met 302.000 inwoners en een oppervlakte van 488 km². Gplus reageert verbazend op deze manifeste koerswijziging en het gebrek aan beginselvastheid van de N-GA.

   

  N-GA, een politieke windhaan?

   

  G plus stelt vast dat de initiatiefnemers van het stadstaatnationalisme blijkbaar beseffen dat hun snode plannen  een intellectuele basis ontbeert. In het nauw gedreven, wordt het tweede programmapunt zomaar gewijzigd. Terwijl wij aanvankelijk op 25 januari lazen: ‘Annexatie van Zelzate, teneinde economische zelfstandigheid te bereiken’, werd dit eensklaps gewijzigd naar ‘Annexatie van Zelzate en Terneuzen, teneinde economische zelfstandigheid te bereiken’ (13 februari). De cijfers van de oorspronkelijke stadstaat Gent (met Zelzate) zien er heel wat minder rooskleurig uit: amper 169,89 km² en 247.333 inwoners. Daarmee daalt de stadstaat Gent alweer een aantal treden in de rangordening.

   

  G plus kan zich niet van de indruk ontdoen dat de initiatiefnemers van de N-GA hebben ingezien dat het programma onrealistisch was. Daarom gaan ze overstag en hebben ze cruciale veranderingen aangebracht. Wie de wind niet kan veranderen, moet dan maar de stand van de zeilen aanpassen. Hoe betrouwbaar en geloofwaardig is een politieke windhaan die naargelang de omstandigheden een andere richting uitkijkt? Dat is de zelfverklaarde partij van ‘rechtlijnige mensen’  onwaardig.

   

  N-GA stuurt aan op oorlog!

   

  G plus maakt opnieuw een kritische opmerking bij het aangepaste programma en geeft aan dat de inlijving van Terneuzen geen garantie impliceert voor een vrije doortocht. Een volledige annexatie van de provincie Zeeland kan echter soelaas bieden. Wie biedt er meer?

   

  G plus wees reeds op de onmogelijkheid om Zelzate in te lijven en het is ondenkbaar dat de internationale gemeenschap zich zal neerleggen bij een annexatie van Terneuzen. Het streven naar een eigen stadstaat kan nog worden gemotiveerd, de annexatie van andere gebieden zal daarentegen op internationaal protest stuiten. Oorlog, is het dat wat de Gentenaars willen?


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus heeft de wind in de zeilen.

  Kort na de officiële bekendmaking van G plus groeit onze beweging, voor een eensgezind Gent en voor een Gent met toekomst, zienderogen verder. De vele steun en lofbetuigingen betekenen voor de initiatiefnemers een uitstekende stimulans om op de ingeslagen weg vastberaden door te gaan. De stijgende interesse bewijst dat G plus een schot in de roos is. Ondertussen worden gesprekken gevoerd met tal van bekende en minder bekende Gentenaars. Verschillende Gentse prominenten steunen ons volmondig en overwegen een stap in de beweging. Veel belangrijker nog is de uitbreiding van het draagvlak tegen het separatisme en de onverdraagzaamheid van de N-GA.

   

  G plus heeft de wind in de zeilen en zal doorzetten om de boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit te verkondigen en te bouwen aan de toekomst van de stad Gent. Samen met uw steun gaat G plus verder!


  10-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pleidooi voor de uitbreiding van de stad Gent.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als we de discussie over het bestuur en de instellingen aangaan, dan moeten we de vraag durven stellen naartoe we met de stad Gent willen. Willen we het alle kansen geven om zich ten volle te ontwikkelen, dan heeft het meer ruimte nodig!


   

  De stad Gent is veel te klein

   

  Als kosmopolitische stad en met een wereldbefaamde haven is Gent een uitstekende pleisterplaats voor internationale bedrijven en organisaties. In de achtertuin van de Europese hoofdstad vormt Gent een uitstekende ontmoetingsplek voor de diplomaten en lobbyisten. Vergeten we daarbij ook de immigraties niet. Gent kan dat niet aan, Gent wordt veel te klein om zich te ontwikkelen. Gent telt ruim 235.000  inwoners en 156 km² oppervlakte. Dat is belachelijk klein. Iedere wereldstad is vele keren groter.

   

  G plus eist de uitbreiding van de stad Gent om de functie van provinciehoofdstad en internationale stad waar te maken. Als we de toekomst van de stad Gent voor de 21ste eeuw willen veilig stellen en de ambities willen realiseren, dan moeten we het aandurven om de grenzen van Gent uit te breiden met Evergem, Lovendegem, Nevele, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke. Het nieuwe groot-Gent telt op dat moment 413.000 inwoners (stijging van 76%) en heeft een oppervlakte van 584 km² (vergroting met 274%).


   

  Oppervlakte
  (km²)

  Inwoners

  Huidig Gent

  156,18

  235.143

  Uitgebreid Gent

  583,75

  412.999

  Cijfers studiedienst G plus  De voordelen van de uitbreiding van de stad Gent

   

  Deze uitbreiding zal ontegensprekelijk gepaard gaan met immense sociaal-economische voordelen voor alle inwoners van de nieuwe groot-Gentse stad. Iedere stad breidt sociologisch uit. Een vergroting van de stad Gent zal er nochtans voor zorgen dat het grondgebied beter beantwoordt aan de sociaal-economische realiteit. In alle andere landen dijen de grootsteden uit. Alleen de stad Gent mag en kan dat blijkbaar niet. De ingrijpende uitbreiding van de stad Gent is niet alleen in het voordeel van de macro economische ontwikkeling en de creatie van een positief ondernemersklimaat, maar realiseert tevens een ingrijpende verlaging van de werkloosheid. De werkloosheidsgraad daalt immers 8%, van 14,22% naar 6,23%. Daarenboven wordt de gemiddelde groot-Gentse inwoner rijker en verdient hij ongeveer € 1.500 meer dan in een kleinschalig Gent. Schaalvergroting schept op die manier ontegensprekelijk een gunstiger socio-economisch klimaat waar iedere groot-Gentenaar beter van wordt.

   

  Als we Gent uitbreiden met de gemeenten Evergem, Lovendegem, Nevele, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke, dan tillen we Gent op tot een volwaardige stad met één centraal bestuur, dat op die manier uit één hand heel gemakkelijk haar problemen inzake bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, mobiliteit of veiligheid kan aanpakken. Nu schieten de zaken héél langzaam op, als ze al opschieten. Maakt men er één grote stad van met één centraal bestuur, dan krijgt Gent administratief en financieel de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

   
  Door de territoriale uitbreiding wordt het grondgebied proportioneel groter ten opzichte van de populatie, waardoor het gemiddeld aantal inwoners per km² daalt van 1.500 naar 707. Dit vormt een daling van om en bij de 47% en schept tal van mogelijkheden inzake ruimtelijke ordening, huisvesting en economische ontwikkeling.


   

  Bevolkingsdichtheid

  Inwoners per km²

  Werkloosheidsgraad

  Gemiddeld inkomen

  Huidig Gent

  1.506

  14,22%

  14.044

  Uitgebreid Gent

  707

  6,23%

  15.543

  Cijfers studiedienst G plus  Denken aan de toekomst

   

  In de discussie over de ontwikkeling van de stad Gent kijken velen nog te veel naar het verleden. Men ziet de stad Gent als een stadsstaat of als hoofdstad van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat is voorgoed verleden tijd. G plus pleit ervoor om internationaal te denken. Waar willen we naartoe met Gent? Kan Gent een Europese en internationale functie vervullen? Een sterk Gent kan de slagkracht van de Europese economie vergroten en de concurrentie met nieuwe economische grootmachten aangaan.


   

  Hoe realiseren?

   

  G plus stelt voor om na een jaar van bewogen politieke discussie een referendum te organiseren, zodat de Gentenaars goed weten welke voor- en nadelen er zijn. Uiteraard kan ook de politiek beslissen, bijvoorbeeld in het kader van een hervorming.


  06-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus weerlegt de argumenten ‘pro Staat Gent’.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 20 keiharde argumenten weerlegt G plus het discours van de Gentse separatisten. Dit is een artikel om te bewaren en te koesteren. De separatisten van de N-GA zullen deze tekst hoogstwaarschijnlijk verguizen en verwijzen naar de brandstapel. Voor de weldenkende antiseparatisten vormt deze tekst een, weliswaar laat, nieuwjaarsgeschenk dat ze kunnen aanwenden om de discussie aan te gaan op basis van sterke argumenten. Voor de kritische lezer kan het een meerwaarde betekenen om in deze kwestie een eigen standpunt te vormen.

   

  1 ‘Big is beautiful’. De staat Gent is veel te klein. We streven beter naar grote staten met een grote afzetmarkt, verschillende gemeenschappen en een ingewikkelde staatsstructuur.

   

  2 Terwijl Europa integreert en de wereld steeds kleiner wordt, is het toch zinloos dat Gent zich zou afscheiden. De evolutie na 1945 is een verhaal van coöperatie en integratie. Wat voor een voorbeeld zijn we in de wereld als de Gentenaars niet meer willen samenwerken. Gent mag, als onderdeel van een stichtend lid van de Europese Unie, geen precedent scheppen voor politieke versnippering van Europa, die de Europese constructie nog meer onbestuurbaar zou maken en de positie van Europa in de wereld zou verzwakken. Met de staat Gent is de vertegenwoordiging bij de EU en de VN nihil. Waarom zouden we de grote invloed die we nu hebben op de helling zetten?

   

  3 Internationaal is Gent onbekend. De waarde van het merk ‘Gent’ is dan ook waardeloos en separatisme zal het imago alleen maar schaden. De Gentse Flikken, de drie torens, Gentse Hutsepot, Jan Van Gent en Gentse waterzooi zijn als merknaam niet gekend. De Gentenaars en nieuwe-Gentenaars worden totaal ongeloofwaardig als men niet met elkaar kan opschieten.

   

  4 Waar houdt het separatistische verhaal op? Waar zullen deze scheidingstoestanden tot leiden? Openen we daarmee niet de doos van Pandora? Wat doen we als morgen de rijke deelgemeenten Zwijnaarde en Drongen niet meer willen solidair zijn met de Brugse Poort of Nieuw Gent? Gaan zij zich dan ook afscheiden? 

   

  5 We gaan de rijke culturele rijkdom toch niet op de helling zetten. Het zou onverstandig zijn om een hoge muur te bouwen rond de staat Gent waardoor alle culturele uitwisselingen en interacties ongedaan worden gemaakt. Als in de wereld alle muren worden gesloopt, gaat Gent toch geen muur bouwen. De West-Vlaamse en andere invloeden zijn een verrijking en geen gevaar. Gent ligt op het kruispunt van de grote culturen: de Gentse en de West-Vlaamse. Het samenbrengen van al die culturen kan soms vermoeiend en bedreigend lijken, maar het is wel dé toekomst en het biedt grote kansen tot menselijke verrijking. Als zelfverklaarde wereldburgers stopt onze horizon niet aan de stads, gewestelijke, federale of Europese grenzen, maar kijken we met een ruime blik naar de hele wereld. De stedelijke identiteit is niet de enige waarop een bestuursniveau wordt geënt.

   

  6 Separatisme is een demagogisch discours en het cliché-denken moeten we verlaten.

   

  7 Het streven naar een middeleeuwse structuur staat haaks op de vooruitgangsgedachte, die ons aanmoedigt om de huidige staatstructuren te behouden. De hunkering naar een stadstaatstructuur is de emanatie van kortzichtigheid en een verdringing van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Wie gelooft in een ‘natuurlijke’ ontwikkeling van de stadsstaten negeert de menselijke hand in de totstandkoming van bestuursconstructies en getuigt van een beperkt historisch bewustzijn.

   

  8 De staat Gent verliest haar economische troef: de haven. Bij Gentse onafhankelijkheid verliest Gent ontegensprekelijk de haven. Diegenen die geloven in de annexatie van Zelzate vergissen zich, dat zal de internationale gemeenschap nooit toestaan. Daarbij, de Gentenaars en nieuwe-Gentenaars zijn niet gebaat met separatisme, want economisch zal dat sowieso een achteruitgang betekenen. Wie wil scheiden staat voor een enorm dure operatie die nadien alleen maar verlies oplevert: verlies van afzetmarkten, verlies van rekruteringsmarkten, verlies van talent… .

   

  9 We moeten de huidige surrealistische structuren behouden. Dat maakt het net zo mooi en waardevol. Liever een bestuur dat niet werkt en de gedachte aan ‘ceci n’est pas un gouvernement’ in ere houdt.

   

  10 De Gentenaars liggen niet wakker van separatisme. De Gentenaars liggen misschien wakker van de geluidsoverlast van de Gentse feesten of de foor op het Sint-Pietersplein, maar niet van het separatisme. De Gentenaars willen de stad Gent behouden, dat blijkt enquête na enquête. Uiteraard mag men in de politiek haast om het even wat nastreven, maar men moet wel democratisch respect opbrengen voor de wil van de meerderheid van de bevolking. Uit hun achterbaks optreden, blijkt echter dat minstens een deel van de Gentse separatisten kost wat kost hun separatistische zin willen doordrijven zonder respect op te brengen voor wat de meerderheid van ons wil.

   

  11 Vroeger liepen de transfers omgekeerd. Vroeger waren Brugge, Tongeren, Damme en Velzeke veel rijker dan Gent en destijds hebben deze steden Gent ook niet losgelaten. Trouwens de geldstromen van de belastingsbetalende burger naar het bedrijfsleven zijn veel groter. Na een splitsing van de Gentse solidariteit zal het patronaat verder willen gaan, door te streven naar een Amerikaans systeem met nog nauwelijks enige solidariteit tussen 'rijk' en 'arm'.

   

  12 Het zou onverstandig zijn om de band met de uitgeweken gentenaars in Vlaanderen te verbreken. Dat plaatst hen in een kwetsbare positie.

   

  13 Wat we zelf doen, doen we niet beter. Als de Staat Gent alles zelf zal moeten doen, dan draagt het zelf de verantwoordelijkheid voor het beleid en zijn we zelf verantwoordelijk voor hetgeen misloopt.

   

  14 De staat Gent verliest de sociale zekerheid. De stad is te klein om een goede sociale zekerheid uit te bouwen. De toekomstige sociale uitdagingen zijn gekend en daarop is de staat Gent onvoldoende voorbereid. De staat Gent zal evolueren tot een sociaal kerkhof met een grote kindersterfte en een lage levensstandaard ten gevolge van de onbetaalbaarheid van de sociale voorzieningen. De werkende Gentenaars zullen hun rechten verliezen en de pensioenen zullen niet meer worden uitbetaald. Een sociale impasse! Is het dat wat de Gentenaars willen? Trouwens de interstedelijke verschillen zijn groter dan het verschil tussen Gent en de rest van de federatie.

   

  15 In plaats van te streven naar onafhankelijkheid zou de interregionale samenwerking moeten worden aangewakkerd. Met onze buren hebben we zo’n grote band sinds de tijden dat we schouder aan schouder Caesar bevochten, toen Artevelde het stedenverbond (Gent, Ieper en Brugge)  realiseerde, toen de Gentenaars door Keizer Karel werden vernederd, wanneer we samen in de pan werden gehakt in Oeselgem (1452)  enin Semmerzake (1453) en we samen de overwinning behaalden nabij Kortrijk (1302). Dit zijn historische voorbeelden die aantonen dat de samenwerking er ook in het verleden is geweest. ‘We zitten in elkaars bloed’.  Wie wil het op zijn geweten hebben een muur te bouwen midden deze familie?

   

  16 De opwarming van het klimaat stopt niet aan de grenzen van Gent. Waar zou de staat Gent eindigen in de wereldstatistieken van lucht-, water- en bodemverontreiniging? Eenzaam aan de top! Dan stoot je toch niet je groene longen af: bye bye Vlaamse-Ardennen, Meetjesland, Scheldemeersen,... .

   

  17 Door de afbakening van de staat Gent zal het openbaar vervoer stoppen aan de grens, worden identiteitscontroles uitgevoerd en zal tol worden geïnd. Met deze maatregelen is niemand gebaat en in tijden van dalende koopkracht willen de mensen niet nog meer betalen.

   

  18 Het Gentse separatisme zal ervoor zorgen dat de sluisdeuren worden gesloten waardoor de waterlopen zullen opdrogen, met alle ernstige gevolgen vandien.

   

  19 Waar klagen de Gentse separatisten nu eigenlijk over? De Gentenaars hebben het zo goed in vergelijking met onze medeburgers in de rest van de wereld. Denken we maar aan Irak, Afghanistan, Kenia, Palestina,… . Separatisme leidt tot Joegoslavische toestanden van onderdrukking, leed en conflict. Onze zogenaamde problemen staan in de schaduw van het vele onrecht in de wereld. Zouden we niet eerst deze wereldproblemen oplossen alvorens ons te bekommeren om detailles zoals de staat Gent.

   

  20 Het Gents is geen volwaardige taal en maakt deel uit van de familie van het Nederlands. De taal als scheidingscriterium is een archaïsche maatschappijopvatting die uitgaat van de gedachte één volk, één natie, één taal. We hebben al diverse malen in de, ook recente, geschiedenis gezien tot welke inhumane toestanden dat kan leiden.


  05-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus is onthutst over de onthullingen van de Gentse burgemeester Termont.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  G plus is onthutst dat het huidig gemeentebestuur heult met de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) en de separatistische plannen voor de uitroeping van de Gentse stadsstaat op 30 maart.

   

  Quid cordon sanitaire?

   

  Ondanks de vraag voor een cordon sanitaire rond de openlijk onverdraagzame partij, N-GA, deed de Gentse burgemeester een greep naar het presidentschap van de kersverse stadsstaat. Daarmee wordt afstand genomen van het gevraagde cordon sanitaire om geen politieke afspraken te maken met een partij die discriminatie in het vaandel voert en een programma promoot dat volledig indruist tegen de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

   

  Kleur bekennen

   

  Voor G plus is het verwonderlijk dat een burgemeester zomaar ongestraft op twee paarden kan wedden. Het kiezen voor de N-GA zal niet worden gewaardeerd door de West-Vlaamse minderheid in de stad. Wij vragen ons tevens af of de burgervader de hele Gentse bevolking nog kan vertegenwoordigen?

  Voor G plus is het dan ook aangewezen dat zowel de partij als het gemeentebestuur de burgemeester op het matje roept en overtuigt om af te zien van de presidentiële ambities.


  04-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus promoot Gent.

  De campagne van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) voor de staat Gent en het discriminerend discours tegen de West-Vlamingen hebben het imago van Gent ontzettend geschaad. G plus is er dan ook van overtuigd dat het gehavende Gent zich opnieuw dient te verkopen in de rest van het land en het buitenland. G plus lanceert daarom een grootscheepse imagocampagne om Gent aan te prijzen als gezellige stad, waar het goed is om wonen en leven. Daarmee wil G plus een steentje bijdragen om de stad Gent te herwaarderen en het imago op te vijzelen na de lastercampagnes van de voorbije maanden. G plus benadrukt dat de stad Gent zich helemaal niet zal afscheiden en dat de West-Vlamingen ten allen tijde welkom zijn.


  02-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep tot een cordon sanitaire rond N-GA.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   ‘Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben’

  artikel 30 Universele verklaring van de Rechten van de Mens

   

  De berichten omtrent de uitsluitingpolitiek ten aanzien van de West-Vlamingen in de stad Gent vanwege de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) zijn verontrustend. Een dergelijke pertinente boodschap van onverdraagzaamheid is nefast voor onze democratie en een smet op het blazoen van de stad Gent. Alhoewel de N-GA nog geen electorale adelbrieven kan voorleggen en het hoogst onwaarschijnlijk is dat deze partij de kiesdrempel zal halen, waarschuwt G plus voor het nakende gevaar en voorspelt het een tsunami van onverdraagzaamheid in Gent.

   

  Het programma van de omfloerste separatisten van de N-GA is een aanfluiting van onze democratische rechtsstaat en volledig in strijd met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens . Voor G plus zijn de grenzen van de fatsoen reeds lang overschreden en daarom roept de beweging alle democratische partijen en de media op tot het respecteren van een cordon sanitaire. De media mag er geen aandacht aan besteden en de politieke partijen mogen noch coalities sluiten, noch politieke afspraken maken met een partij die openlijk de onverdraagzaamheid propageert en de verschillende samenlevingen tegen mekaar opzet. Indien de partijen hun verantwoordelijkheid ontlopen en geen paal en perk stellen aan de N-GA, voelt G plus zich verplicht om verdere stappen te ondernemen. 


  01-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Persbericht: G plus tegen het Gentse separatisme.

  Met fierheid stellen wij een nieuw Gents initiatief voor: G plus. Gelet op de dreiging van het separatisme van de NG-A in Gent hebben gelijkgezinden van Gentenaars, nieuwe-Gentenaars en uitgeweken Gentenaars over de ideologische grenzen heen de koppen bij mekaar gestoken en de krachten gebundeld. G plus is een ongebonden vereniging die zich inzet tegen het separatistische discours van enkele van onze stadsgenoten en oproept tot samenwerking.

   

  Verontwaardigd

   

  De initiatiefnemers van G plus zijn verontwaardigd over zoveel kortzichtigheid en verkramptheid waarmee onze stadsgenoten hun discours formuleren. Het hanteren van archaïsche begrippen en middeleeuwse structuren getuigen van een gevaarlijke en dus verwerpelijke ideologische overtuiging. De beelden van de wantoestanden uit het nabije verleden doemen opnieuw op. 'De retoriek van de Gentse separatisten getuigt van zelfverheerlijking en apartheid' aldus de initiatiefnemers van G plus.  

    

  Positief alternatief

   

  Als antwoord op deze ontsporing brengt G plus een positief verhaal van solidariteit en verdraagzaamheid. Wij roepen de Gentenaars, nieuwe-Gentenaars en uitgeweken Gentenaars op om het gezond verstand te gebruiken en zich niet in te laten met het demagogisch discours van Gentse separatisten. De evoluties en ontwikkelingen van de laatste eeuwen vormen een positieve evolutie ten dienste van de welvaart en het welzijn van onze stad Gent. Wie deze verwezenlijkingen bedreigt, zal G plus op de weg vinden. G plus roept op om de handen in mekaar te slaan en front te vormen tegen de separatisten.

   

  Geef Gent wat het nodig heeft!

   

  In de plaats van het bouwen van muren en het creëren van eilanden wil G plus iedereen de hand reiken om samen te werken aan datgene wat Gent nodig heeft. Op basis van de noden en verwachtingen van de Gentenaars formuleert G plus een ambitieus, maar hedendaags en realistisch antwoord (klik hier voor het eisenplatform).

   

  Namens de initiatiefnemers van G plus

   

  Robrecht De Wolf - co-voorzitter

  Walter van Waterloo - co-voorzitter


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eisenplatform G plus.

  1 Teneinde Gent volwaardig te kunnen uitbouwen vraagt G plus de uitbreiding van Gent met de gemeenten Evergem, Lovendegem, Nevele, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke.

   

  2 Om de belangen van de uitgeweken Gentenaars te behartigen eist G plus taal en culturele faciliteiten in Waarschoot, Zomergem, Knesselare, Aalter, Zulte, Nazareth, Gavere, Oosterzele, Wetteren, Laarne, Lokeren en Moerbeke en bij uitbreiding in heel Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. De procedure zal worden opgestart voor de erkenning van de Gentenaars als stedelijke minderheid in de rest van België en de EU.

   

  3 Teneinde de politieke belangen van het Gentse electoraat veilig te stellen stelt G plus een kieskring Brugge-Gent-Antwerpen voor. De Gentssprekenden die uit deze kieskring vallen geldt het inschrijvingsrecht.

   

  4 Om een correcte vertegenwoordiging in de besturen te realiseren zijn pariteit in de Bestendige deputatie, de Vlaamse- en federale regering van Gentenaars en niet-Gentenaars noodzakelijk. Aansluitend moet de vertegenwoordiging in de Provincieraad en het Vlaams- en federaal parlement worden herzien.

   

  5 Als de belangen van de Gentenaars worden geschaad, moet voor G plus op ieder niveau een alarmbelprocedure worden voorzien. Voor de hervorming van sommige wetten moeten speciale meerderheden worden ingesteld. Op alle bestuurlijke niveaus dienen Gentenaars te kunnen genieten van vetorecht.

   

  6 Meer Oost-Vlaams geld voor Gent om haar functie als provinciehoofdstad volwaardig te kunnen vervullen. Bij uitbreiding ook vanuit de Vlaamse- en de federale overheid.

   

  7 Erkenning van Vlaanderen als tweetalig gebied: Nederlands en Gents. De communicatie met en van de overheid dient in beide talen te gebeuren. Een correcte invulling kan, in functie van de continuïteit van de dienstverlening, echter niet worden gegarandeerd. De Nederlandstaligen worden dan ook gevraagd om het Gents te spreken.  
  Foto


  Bye, Bye Gent!


  De grens van de stad Gent is een onbegrensd Gent.
  Foto

  Contact met G plus
  De Blogoloog: zoeken in Vlaamse weblogs
  Archief per maand
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!