Inhoud blog
 • De auto's van Kuifje - 16 oktober
 • De auto's van Kuifje - 15 oktober
 • Dea uto's van Kuifje - 14 oktober
 • De auto's van Kuifje - 13 oktober
 • De auto's van Kuifje - 12 oktober
  Zoeken in blog

  Foto
  Noli turbare circulos meos (Archimedes)


  GNOMON
  Wiskunde zie je!
  05-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NUM'ART (14 en 27)

  NUM'ART is een artistiek project bedacht door Luc Janus.

  Hij zet hierbij elke week een getal (en soms ook twee getallen) op een artistieke manier in de kijker.

  *********************************************************************************************************

  14 en 27

  Bach - Luc Janus

  *******************************************************************************************************************

  Het is een gekend feit dat J.S. Bach in zijn composities vaak speelt met getallen.

  Zo is de getalswaarde van de naam BACH gelijk aan 14
  (B is de 2de letter van het alfabet, A de 1ste, C de 3de en H de 8ste en 2 + 1 + 3 + 8 = 14).
  Het getal 14 komt in de Matth鋟s-Passion veelvuldig voor, er zijn bijvoorbeeld 14 koralen, wat dus terugslaat op de naam Bach.

  Er zijn 14 staties op de Kruisweg

  De Matth鋟s Passion bestaat in totaal uit 68 muziekstukken.
  Naast de 14 koralen zijn er 27 passages waarin het evangelie wordt gezongen, en 27 overige stukken.
  Het getal 27 staat bij Bach voor de drie-eenheid van God (3󫢫).
  De 27 stukken evangelietekst bestaan uit in totaal 729 maten, wat het kwadraat is van 27.

  In de Matth鋟s Passion wordt door het koor "Herr, bin ich's?" gezongen.
  Dit is in het stuk wanneer Jezus met de 12 apostelen aan het laatste avondmaal deel neemt
  en aankondigt dat hij door een van hen verraden zal worden.
  Het woord "Herr" wordt elf keer gezongen, geen 12 keer, Judas (de verrader) zingt immers niet mee.

  *******************************************************************************************************************

  Geniet je nog even mee van de flashmob 'Ode an die Freude'?

  Een flashmob (Nederlands = 'flitsmeute') is een groep die plots op een plaats bijeenkomt, iets ongewoons doet en dan weer verdwijnt.
  *******************************************************************************************************************

  EEN KORAAL

  Volgens zijn tijdgenoten was Johann Sebastian Bach 
  een virtuoos organist hij speelde met 
  een onnavolgbare 慙eichtigkeit.


  lichthandigheid zou je het kunnen noemen, maar dan zo 
  licht dat het was alsof het geen handen waren 
  die speelden


  ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk
  alsof ik hoor hoe hij het zelf is die daar boven 
  in deze kerk in die kleine machinekamer 
  muziek zit te maken


  je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun 
  van scharnieren, het geklepper van toetsen 
  het gekraak van de vloer, het zuchten van wind 
  hoe er van lucht muziek wordt gemaakt


  en er een koraal langzaam door de ruimte zweeft 
  als een onzichtbare gewichtloze vogel 
  Leichtigkeit


  Rutger Kopland, 1934-2012  05-04-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  04-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met de 4 van vierkant

  MET DE 4 VAN VIERKANT


  Vandaag 4-4 (4 april) mag een opgave over het cijfer 4 niet ontbreken.

  De onderstaande eigenschap ontdekte ik toevallig op 18 maart 2015, toen ik met Geogebra aan het 慹xperimenteren was.


  Kent iemand deze eigenschap?


  Beschouw de kwartcirkel met O(0,0) als middelpunt en met A(0,2) en B(2,0) als eindpunten.

  P is een willekeurig punt op deze kwartcirkel. M is het midden van [AP] en N het midden van [BP].

  Q is het midden van de halve cirkel(boog) met M als middelpunt en met A en P als eindpunten.

  R is het midden van de halve cirkel(boog) met N als middelpunt en met B en P als eindpunten.

  Dan  heeft het vierkant met zijde [QR] als oppervlakte 4 (onafhankelijk van de ligging van P).


  Bewijs dit!


  Voor het bewijs (in bijlage) heb ik gebruik gemaakt van complexe getallen.

  Ongetwijfeld bestaat er een meer voor de hand liggend bewijs,  maar dat zag ik niet direct.

  Ken jij een eenvoudiger bewijs?


  no animated GIF

  Bijlagen:
  MET DE VIER VAN VIERKANT - opgelost.pdf (68.9 KB)   

  04-04-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  03-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pi-integralen van Carnot

  DE PI-INTEGRALEN VAN CARNOT

  Lazare  Carnot  was een Franse wis- en natuurkundige die als militair een belangrijke rol vervulde in het leger van Napoleon.

  Heb jij ook nog de zogenaamde formules van Carnot geleerd op school?

  Hieronder staan deze twee formules afgedrukt en meteen hebben we er twee 'Carnot-integralen' aan toegevoegd die het getal π opleveren.

  Zelf kan je deze bepaalde integralen wellicht moeiteloos berekenen.

  Maar in de traditie van mijn GNOMON-blog, voeg ik hier graag een bewijs zonder woorden aan toe.
  Gezien?

  13 animated GIF

  03-04-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  02-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stelling van Carnot

  DE STELLING VAN CARNOT

  Lazare  Carnot  (1753  1823) was een Franse wiskundige en fysicus, maar is toch het meest bekend om zijn militaire rol in de Franse Revolutie.

  Hij stamde uit een rijke advocatenfamilie en ging in 1771 in dienst bij het leger van, Napoleon, waar hij uitmuntte als ingenieur.

  Aan hem wordt een mooie stelling toegeschreven. Volgens mij 殚n van de mooiste resultaten uit de vlakke meetkunde!


  Geniet ook even mee van het bewijs in bijlage!

  Cheezburger animated GIF

  Bijlagen:
  STELLING VAN CARNOT - bewijs.pdf (306.9 KB)   

  02-04-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  01-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 aprilgrap?  DE MYTHE VAN DE KIJKCIJFERS OF EEN 1 APRILGRAP?

  UGent en VUB willen opnieuw jaarvakken invoeren


  De Gentse universiteit wil vanaf volgend academiejaar opnieuw jaarvakken invoeren voor bepaalde studierichtingen.

  Het is een van haar maatregelen om de studieduurverlenging aan te pakken en de werklast voor de student te spreiden.

  De Vrije Universiteit Brussel spreekt van een "uitzonderingsmaatregel".


   Tien jaar nadat het semestersysteem werd doorgevoerd, wil UGent opnieuw jaarvakken invoeren. 

  "Met het invoeren van het semestersysteem hebben we vastgesteld dat bepaalde vakken 
  soms wat kunstmatig werden opgesplitst in een eerste en tweede deel", verduidelijkt rector Anne De Paepe. 
  "Daar lijkt het ons logischer om er opnieuw jaarvakken van te maken.
  Concreet wil dat zeggen dat studenten enkel op het einde van het academiejaar
  een examen moeten afleggen en dus niet twee keer per jaar.
   "De vakken worden weliswaar gekoppeld aan een reeks proefexamens in het eerste semester." 
  De herinvoering van het jaarsysteem moet de slaagkansen van de eerstejaarsstudenten doen stijgen. 


  VUB: "Uitzonderingsmaatregel"

  Ook bij de Vrije Universtiteit Brussel wordt over het herinvoeren van jaarvakken nagedacht
  "Al zou het wel meer een uitzonderings­maatregel zijn", legt vicerector onderwijs Yvette Michotte uit.
  "Indien blijkt dat een eerstejaarsvak een knelpunt vormt en dat studenten meer tijd nodig hebben om de leerstof te verwerken,
  dan kan het - mits goede motivering en pas ten vroegste volgend academiejaar - een jaarvak worden."

  Comment Picture

  KRITISCHE BEDENKING 1

  Volgehouden inspanningen gespreid over het hele jaar en continue inzet (vanaf het begin) zijn het tegenovergestelde van uitstelgedrag!

  KU Leuven wil zwaar gebuisde eerstejaars tegenhouden

  Wie aan de KU Leuven op het einde van zijn eerste jaar voor minder dan 30 procent van zijn vakken slaagt,
  mag niet voortstuderen in dezelfde opleiding.
  Dat stellen de vicerectoren van de universiteit voor.
  Een student die aan de KU Leuven in zijn eerste jaar voor minder dan 30 procent van de opgenomen studiepunten
  zeg maar: vakken slaagt, mag zich niet meer inschrijven in dezelfde opleiding.
  Dat idee leggen vicerectoren Didier Pollefeyt (onderwijsbeleid) en Rik Gosselink
  enige tijd geleden voor aan de onderwijsraad, waarin ook de studenten zitten.
  慜p die manier willen we de doorgeslagen flexibilisering terugdringen en de barslechte slaagcijfers opkrikken, zegt Pollefeyt.
  Gelet op de besparingscontext hoopt de universiteit middelen die het nu in hopeloze studenten stopt,
  nuttiger te besteden aan studenten met meer potentieel.

  Comment Picture

   KRITISCHE BEDENKING 2

  Wie zei ook weer: "Voorkomen is beter dan genezen" ? Een ernstige ingangsproef of ijkingstoets (met bijhorende taalproef) kan veel kwaad voorkomen!

  KRITISCHE BEDENKING 3

  Toch weer leuk om vast te stellen dat onze Vlaamse universiteiten (alweer) niet tot een consensus komen.

  KRITISCHE BEDENKING 4

  Een diploma (van hoger onderwijs) is voor veel jongeren geen garantie meer voor een passende droom-job.
  En ... als ze maar gezond zijn!

  01-04-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  31-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vierkant voor pi - deel 2

  VIERKANT VOOR PI - deel 2

  Twee dagen geleden verscheen het eerste deel van 'VIERKANT VOOR PI' op mijn blog.

  We breien hier vandaag een vervolg aan.

  [AB], [BC] en [CD] zijn drie koorden van een cirkel met straal r.

  [AB] en [BC] bepalen een hoek van 45 en ook [BC] en [CD] bepalen een hoek van 45

  S1 is de oppervlakte van het vierkant met zijde [AB] en S2 is de oppervlakte van het vierkant met zijde [CD].

  TE BEWIJZEN:

  1) S1 + S2 is onafhankelijk van de ligging van de koorden

  2) Als S1 + S2 = 4, dan is de oppervlakte van de cirkel gelijk aan π.

  haha animated GIF

  Bewijs in bijlage.

  Collega Noud Meelen (Tilburg) vond dit een leuke opgave en zorgde meteen voor een origineel  'visueel' bewijs (zie bijlage).

  Bijlagen:
  VIERKANT VOOR PI - deel 2 - opgelost.pdf (195.3 KB)   
  VIERKANT VOOR PI - deel 2 - oplossing van Noud Meelen.pdf (201 KB)   

  31-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  30-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NUM'ART (44)

  NUM'ART is een artistiek project bedacht door Luc Janus.

  Hij zet hierbij elke week een getal op een artistieke manier in de kijker.

  *******************************************************************************
  44

  Multibonacci - Luc Janus 

  ******************************************************************************************************

  Op de bovenstaande prent staan vijf 11-vouden afgebeeld: 11, 22, 33, 44 en 55.

  Slechts 殚n ervan is een Fibonaccigetal. Weet je welk getal dat is?

  Wist je dat een positief geheel getal n een Fibonaccigetal is als en slechts als 5n2 + 4 of 5n2 4 een kwadraatgetal is?

  Er bestaan ook Tribonaccigetallen: 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, 927, 1705, 3136, 5768, ... (hiertoe behoort 44)

  en Tetranaccigetallen: 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 8, 15, 29, 56, 108, 208, 401, 773, 1490, 2872, 5536, ...

  Zie je hoe deze getallen telkens gedefinieerd zijn?

  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rij_van_Fibonacci

  ******************************************************************************************************

  In 1979 componeerde Art Garfunkel het wondermooie Bright Eyes

  dat als filmmuziek werd gebruikt voor de animatiefilm Watership Down.

  Konijntjes in de hoofdrol!

  Denk ondertussen eens na over de volgende vraag:
  welk  uniek jaartal uit de 20ste eeuw (een geheel getal tussen 1900 en 2000) is een kwadraatgetal?


   

  30-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!