Inhoud blog
 • De figurines van Kuifje - 19 december
 • De figurines van Kuifje - 18 december
 • De figurines van Kuifje - 17 december
 • De figurines van Kuifje - 16 december
 • De figurines van Kuifje - 15 december
  Zoeken in blog

  Foto
  Noli turbare circulos meos (Archimedes)


  GNOMON
  Wiskunde zie je!
  15-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lengte van de penis

  DE LENGTE VAN DE PENIS

  Professor Jean Paul Van Bendegem, wiskundige en filosoof aan de VUB

  bekijkt in zijn nieuwste boek 'Elke 3 seconden' ons seksleven door een wiskundige bril.

  Hij vermeldt o.a. de volgende wetenswaardigheid over de lengte van de penis (gemeten bij erectie)..

  Wanneer een man zijn duim en wijsvinger in een rechte hoek  houdt,

  zou blijken dat de lengte van de schuine zijde van de gevormde rechthoekige driehoek

  overeenkomt met de lengte van zijn penis.


  Een ludieke toepassing van de stelling van Pythagoras!

      

  Professor Van Bendegem legt uit hoe je de lengte van de penis van een man bepaalt via de stelling van Pythagoras

  Er zijn ook studies en statistieken over de lengte van de penis in alle landen van de wereld. Dit resulteerde in de onderstaande peniskaart.

  De gemiddelde penislengte L bij de Belgische man is 15,14 cm met een volume V = πr²L = 207,4 cm³.

  Hij wordt 'met een neuslengte' geklopt door de Nederlandse man bij wie de lengte L = 15,60 cm is en het volume V = 227,9 cm³.

  Hiermee scoren de Belgische en Nederlandse mannen vrij goed!

  In Nigeria is de gemiddelde penislengte 17 cm en in Thailand 9,43 cm.

  Bron: http://www.everyoneweb.com/

  15-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  14-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PI-DAG 2015

  PI-DAG 

  Vandaag - niet toevallig op de pi-dag - organiseert de Brugse uitgeverij die Keure het 2de wiskundecongres.

  Ze trakteren alle deelnemers op een lekkere pi-ls met een alcoholgehalte van 3,14 procent.

  Meteen daag ik de deelnemers uit met een eenvoudige opgave.

  Die opgave komt ook aan bod in de werkwinkel die ik op het wiskundecongres geef.

  De powerpointpresentatie hiervan zit in bijlage.

  OPGAVE

  Hieronder staat het logo van de browser Google Chrome afgebeeld.

  De buitenste witte cirkel heeft straal 1 en dus als oppervlakte π.
  De straal van het volledige logo is 2,25.

  Hoeveel bedraagt dan de oppervlakte van het rode, het gele en het groene gebied?  Vandaag vieren we ook de 136ste verjaardag van de geboorte van Albert Einstein.

  Bijlagen:
  wisk congres_ppt_2015 - Luc Gheysens.pptx (4.6 MB)   

  14-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NUM'ART (1 + 1 + 1 = 4)

  NUM'ART is een artistiek project bedacht door Luc Janus.

  Hij zet hierbij elke week een getal op een artistieke manier in de kijker.

  *****************************************************************************************

  1+1+1 = 4

   Come together - Luc Janus

  ************************************************************************************

  Als 1 = 2, dan is 3 = 4.

  Hieronder vind je 'een bewijs' dat 1 = 2. 

  Maar weet je ook waar het fout loopt?

  ************************************************************************************************************

  He say one and one and one is three
  Got to be good looking
  'Cause he's so hard to see

  Come together, right now
  Over me

  In de laatste strofe van 'Come together' van The Beatles leren we dat 1 + 1 + 1 = 3.
  Blijkbaar maakte Paul McCartney hiermee een allusie op het feit dat hij in 1969 al dacht aan een solocarrière
  en dat The Beatles het vanaf dan met drie zouden moeten verder doen.

  14-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  13-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van pi - deel 6

  DE WEEK VAN PI - deel 6

  Pi-thagoras rules the world - Luc Janus

  De stelling van Pythagoras en het getal pi zijn inherent aan onze kosmos.
  Overal hebben wiskundigen ze door de eeuwen heen moeten aanwenden om nieuwe resultaten te bewijzen.
  Redenen genoeg om ze eens samen in een plaatje te verenigen.

  STELLING VAN PI-THAGORAS

  Op de onderstaande figuur staat een rechthoekige driehoek afgebeeld.

  Op de drie zijden zijn gelijkvormige  π-figuren geconstrueerd.

  Kan je bewijzen dat de oppervlakte van de grootste π-figuur gelijk is

  aan de som van de oppervlakten van de twee kleinere π-figuren?
  Bijlagen:
  STELLING VAN PI-TAGORAS.pdf (187.1 KB)   

  13-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met mijne vlieger

  MET MIJNE VLIEGER ...

  Op de bovenstaande figuur staat een willekeurige scherphoekige driehoek ABC afgebeeld.

  D is een willekeurig punt op de basis [BC] en M is het midden van [AD].

  Weet je waarom de oppervlakte van de vlieger ABMC dan de helft is van de oppervlakte van driehoek ABC?


  Cartoon Kite Animated Kite 


  En hoe zou het zijn met de vlieger van Walter De Buck?
  Walter overleed verleden jaar en zal voor altijd verbonden blijven met de Gentse feesten en met zijn lied 't Vliegerke.
  De melodie hiervan is van de hand van de Duitse componist Walter Kollo en was oorspronkelijk een operettemelodie.

  Het refrein van het lied 't Vliegerke' luidt als volgt

  Mee mijne vlieger
  En zijne steert
  Hij goit omhuuge
  't Es 't ziene weert
  'k Geve maar klêwe
  Op mijn gemak
  'k Hè nog drei bollekes
  In mijne zak.  13-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  12-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van pi - deel 5

  DE WEEK VAN PI - deel 5

  Pi colours your world - Luc Janus

  PI-RIJ

  Met een rekenmachine kan je op een eenvoudige manier een rij getallen opbouwen die convergeert naar p = 3,1415927…

  We maakten gebruik van een TI-84.

  Zet het toestel in mode ‘radialen’.

  Kies een beginterm die gelijk is aan t1 = 3 + sin(x), waarbij x een willekeurig geheel getal is.

  Bereken dan achtereenvolgens de termen t2 = t1 + sin(t1), t3 = t2 + sin(t2), t4 = t3 + sin(t3) enzovoort

  en je zult vaststellen dat zo een rij ontstaat waarvan de termen vrij vlug in de buurt van p komen.

   Zoals je op de bovenstaande schermafdruk ziet, kozen we x = 12345 en maakten we gebruik van de Ans-instructie (Ans = last answer),
  waarmee telkens het laatste antwoord wordt gebruikt om de volgende term te berekenen.
  Die bekom je door steeds weer op de ENTER-toets te drukken.

  Maar kan je ook verklaren waarom je op die manier een rij getallen genereert die convergeert naar p ?

  batman animated GIF

   Je hoeft geen beroep te doen op Batman en Robin om dit te verklaren.

  Lees gewoon even de bijlage!

  Bijlagen:
  PI-RIJ.pdf (83.9 KB)   

  12-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  11-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van pi - deel 4

  DE WEEK VAN PI - DEEL 4

  Pi is everywhere - Luc Janus


  [Maple Plot]


  Wat heeft het getal π te maken met de grafiek van de bovenstaande functie?

  Uiteraard snijdt de grafiek van f de x-as in de punten (kπ, 0)  met k een willekeurig van nul-verschillend geheel getal.

  Maar bovendien bewijzen we in de bijlage dat de totale georiënteerde oppervlakte tussen de grafiek van f en de x-as gelijk is aan π:

  Hiervoor moet je uiteraard een oneigenlijke integraal berekenen.

  In het bewijs (zie bijlage) hebben we ook een dubbele integraal gebruikt en een Laplacetransformatie.

  gnumblr animated GIF

  Kent iemand een korter bewijs???

  Bijlagen:
  Integraal voor pi.pdf (228.5 KB)   

  11-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  10-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van pi - deel 3

  DE WEEK VAN PI - deel 3

  Pirouette - Luc Janus

  *****************************************************************************************************************************

  Een man die ongetwijfeld heel veel  'wiskundige pirouettes' maakte, is de Hongaar Paul Erdös (1913-1996).

  Hij was een bijzonder productieve en excentrieke wiskundige
  die samen met honderden medeauteurs heeft gewerkt aan vraagstukken
  op het gebied van combinatoriek, grafentheorie, getaltheorie, analyse,
  numerieke wiskunde, verzamelingenleer en kansrekening.

  Samen met de Israëlische wiskundige Eri Jabotinsky  (1910-1969)
  construeerde hij een merkwaardige rij getallen
  die al op een even merkwaardige manier in verband staat met het getal π.

     

    Paul Erdös                                        Eri Jabotinsky

  DE ZEEF VAN ERDÖS

  De zeef van Eratosthenes is een eenvoudig procédé waarbij uit de rij van de natuurlijke getallen
  alle niet-priemgetallen worden geschrapt, zodat men uiteindelijk alle priemgetallen overhoudt.

  De wiskundigen Paul Erdős (Hongarije) en Eri Jabotinsky (Israël) bedachten een analoge constructie
  waarbij men uit de rij van de natuurlijke getallenvolgens een bepaalde methode getallen schrapt
  zodat uiteindelijk de volgende merkwaardige rij overblijft (zie bijlage en https://oeis.org/A002491):

  1, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 22, 30, 34, 42, 48, 58, 60, 78, 82, 102, 108, 118, 132, 150,

  154, 174, 192, 210, 214, 240, 258, 274, 282, 322, 330, 360, 372, 402, 418, 442,

  454, 498, 510, 540, 570, 612, 622, 648, 672, 718, 732, 780, 802, 840, 870, 918 …

  Hoe vind je bijvoorbeeld de 10de term (= 34)?
  Start met 10 en zoek het eerstvolgende 9-voud dat groter is dan 10. Dit is 18.
  Zoek dan het eerstvolgende 8-voud dat groter is dan 18. Dit is 24.
  Zoek het eerstvolgende 7-voud groter dan 24. Dit is 28.
   Ga zo door ... tot en met het eerstvolgende 2-voud en '1-voud'.

  Je bekomt zo de rij 10, 18, 24, 28, 30, 30, 32, 33, 34, 34.

  De eindterm is deze rij is 34 en dat is precies de 10de term uit de bovenstaande rij.

  En wat heeft π hiermee nu te maken?

  Als  f(n) de n-de term is uit deze rij (zo is bijvoorbeeld f(10) = 34), dan blijkt dat

  Zo is bijvoorbeeld de 22ste term uit deze rij gelijk aan 154, m.a.w. f(22) = 154 en 22²/154 = 3,14285714...

  dancing animated GIF

   Meer informatie over de constructie van deze rij en hoe je de termen uit de rij
  met een grafisch rekentoestel kunt bepalen, vind je in de bijlage.


  Bijlagen:
  DE ZEEF VAN ERDÖS.pdf (240.2 KB)   

  10-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  09-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van pi - deel 2

  DE WEEK VAN PI - DEEL 2

   Why always pi(e)? - Luc Janus

  ***********************************************************************************************


  Op de linkse figuur staat een vierkant  met zijde 2.
  Kan je aantonen dat de oppervlakte van de ring tussen de omgeschreven en de ingeschreven cirkel gelijk is aan π?

  Op de middelste figuur staat een gelijkzijdige driehoek met zijde 2.
  Kan je aantonen dat de oppervlakte van de ring tussen de omgeschreven en de ingeschreven cirkel gelijk is aan π?

  Op de rechtse figuur staat een lijnstuk getekend met lengte 2.
  In feite kan je dit interpreteren als 'een regelmatige tweehoek' met zijde 2.
  Ook hier is het verschil tussen de oppervlakte van 'de omgeschreven cirkel'
  en 'de ingeschreven cirkel' (een puntcirkel met oppervlakte 0) gelijk aan π.


  Iain Acton animated GIF


  ***********************************************************************************************

  Kan je de algemene eigenschap bewijzen?

  EIGENSCHAP

  De oppervlakte van de ring tussen de omgeschreven en de ingeschreven cikel
  van een regelmatige n-hoek met zijde 2 is gelijk aan π.

  reaction animated GIF

  Met een beetje meeval en wat rekenwerk hoef je de oplossing in de bijlage niet te raadplegen

  Bijlagen:
  Bewijs oppervlakte ring.pdf (187.4 KB)   

  09-03-2015 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!