Inhoud blog
 • De figurines van Kuifje - 14 december
 • De figurines van Kuifje - 13 december
 • De figurines van Kuifje - 12 december
 • De figurines van Kuifje - 11 december
 • De figurines van Kuifje - 10 december
  Zoeken in blog

  Foto
  Noli turbare circulos meos (Archimedes)


  GNOMON
  Wiskunde zie je!
  13-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Priemgetallen  In de leerplannen van het secundair onderwijs hebben priemgetallen
  en de theorie van grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud, modulorekenen ...
  niet echt meer een plaats gekregen.
  Nochtans zijn priemgetallen 'de atomen' van de getallenleer
  en verdienen ze de nodige aandacht. 

  DOSSIER 3. PRIEMGETALLEN
  zit in bijlage en is een hulpmiddel dat we je graag aanreiken
  om studenten vanaf het vierde jaar van het secundair onderwijs 
  wat bijkomende wiskundige impulsen te bezorgen.

  Bijlagen:
  Dossier 3 Priemgetallen.pdf (552.8 KB)   

  13-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  12-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vectoren
  Happy smiling group of young students isolated on white background Stock Photo - 9765423

  Door het inkrimpen van het aantal uren wiskunde
  maken studenten in het secundair onderwijs jaar niet echt meer kennis met vectorrekenen.
  Begrippen als vrije vectoren, scalair product, vectoriële vergelijking van een rechte ....
  zijn geen basiskennis meer en stellingen uit de vlakke meetkunde
  worden meestal niet meer met vectoren aangepakt.
  Nochtans zijn dit de bouwstenen van de lineiare algebra.

  DOSSIER 4. VECTOREN
  zit in bijlage en is een hulpmiddel dat we je graag aanreiken
  om studenten vanaf het vierde jaar van het secundair onderwijs 
  wat bijkomende wiskundige impulsen te bezorgen.  Bijlagen:
  Dossier 4 Vectoren.pdf (442.9 KB)   

  12-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  11-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Problem solving

  young students studying and chatting in a classroom

  Problem solving vormt de rode draad
  doorheen de wiskundelessen in het secundair onderwijs.
  Ondanks een vurig pleidooi om reeds vanaf het eerste jaar
  aan de leerlingen een (aangepast) probleem van de week voor te leggen,
  blijkt dit niet echt een populair voorstel te zijn.
  Samenwerkend leren krijgt hierbij nochtans heel wat kansen.
  Ook het omgaan met meerkeuzevragen is een techniek die men best 'al doende' aanleert.

  DOSSIER 5. PROBLEM SOLVING
  zit in bijlage en is een hulpmiddel dat we je graag aanreiken
  om zo voor wat bijkomende wiskundige impulsen te zorgen.
  De 60 problemen komen uit de South African Mathematics Olympiad
  en we hebben ze opzettelijk in het Engels laten staan.
  Talenkennis is immers onontbeerlijk om in de huidige wereld zijn weg te vinden.  minions (199) Animated Gif on Giphy

  Bijlagen:
  Dossier 5 Problem Solving.pdf (258.2 KB)   

  11-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  10-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Probleem van de week nr. 6  Planet Gear (gif 1.6 MB) 

  PROBLEEM 6


  Cog wheels moving in the head for a brain thinking

  UITVINDING 6

  Dit toestel werd ontworpen om kostbaar fruit te plukken dat hoog in een boom hing.
  Men plukte die meestal door er een tik tegen te geven
  en ze daarna op te vangen in een soort kous.
  Het fruit viel soms naast de kous of geraakte beschadigd bij het aantikken.
  Het nieuwe ontwerp bestond uit een holle bamboestok
  waarin twee metalen grijparmen waren gemonteerd
  die men vanop de grond kon bedienen.

  Bijlagen:
  COSMOSPROBLEEM 6_oplossing.pdf (128.1 KB)   

  10-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Integreren zonder moeite

  INTEGREREN ZONDER MOEITE

  Kan je verklaren waarom je de oplossing van de onderstaande drie bepaalde integralen

  'op zicht' kunt vinden, zonder de onbepaalde integralen op te lossen?


  Zag je direct dat er in beide integralen telkens twee functies voorkomen die elkaars inverse zijn?

  Hieronder zie je hoe dit principe 'in het algemeen' werkt;


  Gezien?

  10-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  09-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Combinaties 2 uit n

  COMBINATIES

  Het aantal manieren om 2 elementen te kiezen uit een verzameling van n elementen
  noemt men het aantal combinaties van n elementen 2 aan 2
  (of het aantal combinaties van 2 uit n).

  Hiervoor geldt de volgende formule:


  Een 'bewijs zonder woorden' zie je hieronder.


  educational animated GIF


  Voor wie toch een woordje uitleg wil:
  op de onderste rij worden twee (donkerblauwe) ballen gekozen uit 7.
  Met elke keuze van twee ballen uit deze rij 
  blijkt precies één (oranje) bal overeen te komen uit de driehoek die daarboven is opgebouwd.
  En die driehoek bevat 1 + 2 + ... + 6 ballen.

   

  Geïnspireerd op: Wolfram Demonstrations Project

  09-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zien is geloven

  Zien is geloven

  Eigenschap.

  Als één van de scherpe hoeken van een rechthoekige driehoek een hoek van 15° is,
  dan is de oppervlakte van deze driehoek één achtste van het kwadraat van de schuine zijde.

  BEWIJS 1. Dit kan je gemakkelijk zelf vinden als je weet dat sin 15° cos 15° = ½ sin 30° = ¼.

  BEWIJS 2. Je kan het bewijs 'zien' op de onderstaande figuur. Lukt dit?

  Triangle to Square Ratio 

  thinking animated GIF 

  09-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  08-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ode aan Walter


  In zijn rijkgevulde carrière van leraar wiskunde, eminente didacticus en vakbegeleider

  met een fijne neus voor aantrekkelijke en bevattelijke onderwerpen heeft Walter heel wat mooie artikeltjes bijeengeschreven.

   Zijn bijdrage over 'Mieren op een kubus' is hiervan een schoolvoorbeeld dat heel wat collega's met gretigheid hebben verslonden (zie bijlage).

  Het artikel 'Ode aan de wiskunde' was zijn laatste bijdrage in de functie van pedagogische begeleider wiskunde bij DPB-Brugge. 

  Ook deze tekst, waarin probleemoplossend denken en ICT-gebruik - twee van Walters stokpaardjes - aan bod komen,  zit in bijlage.

  Tenslotte vind je in bijlage nog een leuk artikel van de hand van Walter over de subnormaal bij een parabool. 

  Walter wist heel wat studenten en collega's te inspireren en heeft de wereld van de wiskundigen te vroeg verlaten ...


  Bijlagen:
  DE SUBNORMAAL(Walter).pdf (123.7 KB)   
  Mieren_op_een_kubus(Walter).pdf (110 KB)   
  Ode aan de wiskunde (Walter).pdf (52.9 KB)   

  08-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Chebyshev-veeltermen

  De CHEBYSHEV-VEELTERMEN  In 1946 herdacht men de 125-ste verjaardag van de geboorte van de Russische wiskundige Chebyshev,
  die belangrijke bijdragen leverde tot de statistiek, de kansrekening, de functieleer en de mechanica.

  Hij is vooral gekend door de Chebyshev-ongelijkheid waarmee de wet van de grote aantallen wordt bewezen.
  Die wet uit de kansrekening bewijst dat wanneer men een kansexperiment een heel groot aantal keer herhaalt,
  de experimentele kans zal gelijk worden aan de theoretische kans.
  Zo zal bv. bij 600 worpen met een dobbelsteen ongeveer 100 keer een zes worden gegooid
  (terwijl men na 10 worpen nog geen enkele zes kan gegooid hebben).

  Naar hem zijn ook de Chebyshev-veeltermen genoemd, die hij vond als oplossingen van een differentiaalvergelijking.

  Dit zijn de eerste zes Chebyshev-veeltermen:

   T_0(x) = 1 ,            T_1(x) = x ,        T_2(x) = 2x^2 - 1 ,
   T_3(x) = 4x^3 - 3x ,        T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1 ,         T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x ,

  Als je nu in de n-de veelterm x vervangt door cos α, dan bekom je een formule voor cos nα:
   
  cos 2α = T2(cos α) = 2cos2 α  – 1
  cos 3α = T3(cos α) = 4cos3α  –  3cos α
  cos 4α = T4(cos α) = 8cos4 α – 8cos2 α + 1
  cos 5α = 16cos5 α – 20cos3 α + 5cos α
  enzovoort ...

  Het onderstaande driehoekig schema geeft een middel aan om de coëfficiënten te bepalen.
  Elk getal uit de driehoek bekom je door vanaf die positie
  alle getallen op de diagonaal naar rechtsboven bij elkaar op te tellen
  en hiervan dan alle getallen op de diagonaal naar linksboven af te trekken.
  Zo is bijvoorbeeld 18 = 5 + 1 + 0 – (-20) – 8.  08-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  07-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De knuppel in het hoenderhok

  DE KNUPPEL IN HET HOENDERHOK  Dit weekend gooide gewezen KU Leuven-rector André Oosterlinck
  de knuppel in het hoenderhoek door erop te wijzen dat
  "de gemiddelde leraar behoudsgezind is en een te laag intellectueel niveau heeft".

  Dat er iets mis is met de lerarenopleiding en met de status van het lerarenberoep valt zeker niet te ontkennen.
  Vaak is het beroep van leraar ook al niet meer een eerste keuze.
  Maar dat er heel wat plichtsbewuste leraren zijn
  die dagelijks enthousiast voor de klas staan,
   mag men zeker ook niet ontkennen!

  Vijf voorstellen:  1. Zie toe op de instroom met een vakkengerichte proef en een taalproef.  2. Zorg voor een permanente opleiding en contact met het bedrijfsleven.  3. Bewaak de planlast en geef de leraar meer ruimte om met zijn vak bezig te zijn.  4. Zorg voor een beter beleid.
  Vaak heb ik moeten vaststellen dat mensen
  die het nu voor het zeggen hebben over onderwijskundige onderwerpen,
  'wat vervreemd zijn' van wat er zich op de werkvloer werkelijk afspeelt.  5. Meer zorg (en financiën) voor de schoolgebouwen in het algemeen
  en voor de infrastructuur in het bijzonder.

  LINK: http://www.deredactie.be/permalink/1.1931580

  07-04-2014 om 11:48 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.T3 Vlaanderen CAHIER 40  Cahier nr. 40 in de reeks publicaties van T3 Vlaanderen is vanaf heden gratis beschikbaar.

  Het cahier bevat 20 uitdagende opgaven voor leerlingen van de derde graad.

  Je vindt het cahier hier in bijlage en alle vorige cahiers zijn beschikbaar op www.t3vlaanderen.be

  Van dit lesmateriaal mag gratis gebruik gemaakt worden


  .Maar misschien zorgden andere belevenissen dit weekend al voor een goed gevoel!

  drunk guy man dancing girls falling face plant club bar party animated gif funny pics pictures pic picture image photo images photos lol

  Bijlagen:
  cahier_40.pdf (1 MB)   

  07-04-2014 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!