‘Als je kijkt naar studenten die maar drie uur wiskunde hebben gevolgd, dan is het slaagpercentage 13,5 procent.
Als men vier of vijf uur gevolgd heeft, dan is dat meer dan veertig procent’, legt rector Luc De Schepper uit op Radio 1.
De ASO-richtingen met de beste slaagkansen? ‘Bij Latijn-wiskunde slaagt 69 procent van de studenten in het eerste jaar van de universiteit,
en in humane wetenschappen is dat helaas maar 21 procent’, zegt De Schepper. ‘Alle andere richtingen liggen tussen die twee uitersten.’
De Universiteit Hasselt telt wel nagenoeg geen humane richtingen. ‘Op dat vlak wil ik het resultaat zeker relativeren’, zegt de rector in De Ochtend op Radio 1. ‘Het aantal uur wiskunde is veel minder belangrijk voor studenten die bijvoorbeeld rechten gaan studeren. De resultaten zijn vooral belangrijk voor die richtingen waar wiskunde een rol speelt.’

De rector wil een bredere discussie over studierichtingen, ‘zodanig dat ook leerlingen, begeleidende centra en leerkracht precies weten
wat de gevolgen zijn van het al dan niet kiezen van een extra uur wiskunde’. De universiteit zelf gaat leerlingen die drie uur of minder wiskunde hebben gehad extra begeleiden.'De bedoeling van deze studie is bijdragen aan de juiste studiekeuze en zorgen dat de slaagkansen van de studenten hoger liggen', zegt De Schepper.

Nog voor de zomer gaat UHasselt ook de slaagcijfers van eerstejaars van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen analyseren.Persoonlijke bedenking: niet enkel wat je ziet en hoeveel je ziet in de wiskundelessen is belangrijk maar ook HOE je het ziet!