Inhoud blog
 • De figurines van Kuifje - 14 december
 • De figurines van Kuifje - 13 december
 • De figurines van Kuifje - 12 december
 • De figurines van Kuifje - 11 december
 • De figurines van Kuifje - 10 december
  Zoeken in blog

  Foto
  Noli turbare circulos meos (Archimedes)


  GNOMON
  Wiskunde zie je!
  08-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wiskunde met LEGOblokjes

  WISKUNDE MET LEGOBLOKJES

            
  Als we de statistieken mogen geloven
  dan brengt de Sint binnenkort bij heel wat kinderen
  weer de oude vertrouwde LEGOblokjes.

  Tijd dus voor een wiskundig LEGOvraagstukje.

  Je beschikt over een aantal rode en groene blokjes.
  Je besluit hiermee rijtjes te vormen van respectievelijk 1, 2, 3, 4 ... blokjes
  maar zo dat er geen twee rode blokjes naast elkaar liggen.
  Op hoeveel manieren kan?

  Hieronder zie je de oplossing voor 1, 2 en 3 blokjes.
  Er zijn blijkbaar respectievelijk 2, 3 en 5 verschillende rijtjes mogelijk.
  En dat zijn precies 3 opeenvolgende Fibonaccigetallen.
  Kan je nu zelf ontdekken of er met 4 blokjes 8 rijtjes mogelijk zijn
  en met 5 blokjes 13 rijtjes ... enzovoort?


   Hint.
  Rijtjes die (langs rechts) eindigen op een rood blokje
  kan je (langs rechts) enkel aanvullen met een groen blokje.
  Rijtjes die eindigen op een groen blokje
  kan je zowel met een rood als een groen blokje aanvullen.
  Daarom is het aantal rijtjes met 3 blokjes gelijk aan 3 + 2 = 5.

  Lego Clip Art

  08-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  07-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Probleem van de week nr. 28  Planet Gear (gif 1.6 MB) 

  PROBLEEM 28

  Met behulp van muntjes die allemaal dezelfde grootte hebben,
  vormt men zeshoekige figuren zoals op de onderstaande figuur.
  We nemen als 'kleinste zeshoek' de figuur die bestaat uit één muntje.


  Noem zk het aantal muntjes dat men  nodig heeft om de k-de figuur te vormen,
  die dus een opgevulde zeshoekige figuur is met k muntjes op elke zijde.
  Zo is z1 = 1, z2 = 7 ... (zie figuur). 
  Vind en bewijs de formule voor de som z1 + z2 + ... + zn ,
  waarbij n een willekeurig natuurlijk getal n  is (n ≥ 1).

  Cog wheels moving in the head for a brain thinking

     UITVINDING 28   

  In het tijdschrift Scientific American verscheen deze afbeelding
  van een eenvoudig toestelletje dat diende
  om een boek op een bepaalde bladzijde open te houden.
  Men legde het metalen toestelletje verticaal  in het midden tussen twee pagina's
  en via twee uitschuifbare haakjes werd het daar vastgezet.
  Twee horizontale metalen staafjes werden daarna
  met een klik vastgezet op elk van de twee openliggende bladzijden.

  Bijlagen:
  COSMOSPROBLEEM 28_oplossing.pdf (195.9 KB)   

  07-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kat met negen staarten en onderbroeken voor mannen

  Er bestaat een kat met negen staarten.

  BEWIJS
  Geen kat heeft 8 staarten.
   1 kat heeft 1 staart meer dan geen kat.
   Daaruit volgt dat 1 kat 9 staarten heeft.

  ****************************************************************************************************************$$
  Alle mannen dragen dezelfde soort onderbroeken


  BEWIJS DOOR VOLLEDIGE INDUCTIE

  We tonen aan dat in een willekeurige groep van n mannen
  iedereen dezelfde soort onderbroeken draagt.


                                

  07-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  06-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondersteboven


  Van de kalligrafische kunstwerkjes van Kim Scott
  geraak ook jij wellicht ondersteboven.

  Hieronder kan je een aantal van zijn vondsten bewonderen.
  Elk woord blijkt hetzelfde te blijven als je het over 180° roteert.  Zelf ook even proberen ...

  Anders bekeken ...

  06-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symmetrie bij Kim Scott
  In het werk van de kalligraaf Kim Scott
  speelt symmetrie een belangrijke rol.

  Hieronder staat een collectie werkjes afgebeeld
  waarin er telkens spiegelsymmetrie wordt toepast.

   

  Meer leuke afbeeldingen vind je door te googelen naar 'ambigram'.

  File:Ambigram rotating.gif

  06-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fibonacci in het kwadraat

  FIBONACCI IN HET KWADRAAT

  Animated GIF of successive rectangles built on squares with sides that are Fibonacci numbers sprialling outwards

  Ziehier twee opmerkelijke eigenschappen
  van de kwadraten van de getallen uit de rij van Fibonacci:
  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ...

  EIGENSCHAP 1
  Bij 4 opeenvolgende getallen uit de rij van Fibonacci
  is het verschil van de kwadraten van de middelste twee
  gelijk aan het product van het kleinste en het grootste.

  Voorbeelden.
   Voor 2, 3, 5 en 8 geldt dat 5² – 3² = 2 x 8.
  Voor 3, 5, 8 en 13 geldt dat 8² – 5² =  3 x 13.

  EIGENSCHAP 2.
  Voor de som van de kwadraten van de opeenvolgende getallen
  uit de rij van Fibonacci is het volgende getallenpatroon geldig:

  1² + 1² = 1 x 2
  1² + 1² + 2² = 2 x 3
  1² + 1² + 2² + 3² = 3 x 5
  1² + 1² + 2² + 3² + 5² = 5 x 8
  1² + 1² + 2² + 3² + 5² + 8² = 8 x 13
  enzovoort...

  lapins crétins

  Maar kan je deze eigenschappen ook bewijzen?

  06-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (1)
  05-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een variatie op de maantjes van Hippocrates

  Maantjes van Hippocrates

  Wanneer je op mijn blog als zoekopdracht 'Hippocrates' intypt
  kom je meer te weten over de maantjes van Hippocrates,
  die een eervolle poging opleverden
  om de kwadratuur van de cirkel op te lossen.

  Hieronder stellen we een leuke variante voor op dit probleem
  in de vorm van een wiskundevraagstukje.
  Kan jij dit oplossen?

  Toon aan dat de oppervlakte van de gelijkzijdige driehoek
  gelijk is aan de som van de oppervlakte van de gele halve cirkel en het gele maantje.

  MAANHAIKU

  Op duister water
  schildert de maan met zilver
  haar vaag spiegelbeeld

  05-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steinerpunten

  STEINERPUNTEN

  Steinerpunten (genoemd naar Jakob Steiner) zijn punten in het vlak
  die de kortste verbindingstrajecten tussen een aantal gegeven punten helpen bepalen.
  Het opsporen van Steinerpunten is een probleem uit de grafentheorie.

   Op de afbeelding links zie je een Steinerboom met drie punten A, B en C en Steinerpunt S.
  De drie takken vormen hoeken van 120°.

  Rechts staat een Steinerboom met vier punten A, B, C en D en twee Steinerpunten S1 en S2.
   Ook hier vormen de takken rond de punten S1 en S2 weer hoeken van 120°.
  Als de punten A, B, C en D de hoekpunten van een vierkant met zijde 1 zijn,
  dan is de totale lengte van de verbinding tussen de vier punten A, B, C en D gelijk aan 1 + √3.
   Kan je dit ook aantonen?

  Uiteraard vindt dit zijn toepassing bij het aanleggen van kabels en buizen
  om via een zo kort mogelijk traject verschillende punten met elkaar te verbinden.

  En blijkbaar treffen we die oplossing ook aan in de natuur.

         Argentijnse mieren  (Linepithima humile) weten bij goede benadering de Steinerboom te vinden:
  gegeven drie punten, creëren ze een vierde punt (in het midden)
  om zodoende alle punten bereikbaar te maken via een zo kort mogelijk pad.
  Afbeelding: Tanya Latty.
  Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/mieren-vinden-steinerpunten

  Met een basismotief waarbij een Steinerpunt hoeken van 120° uittekent,
  kan men een mooie boomfractal opbouwen!


  En bomen zetten in de herfst ook wel eens aan tot poëtische gedachten ...

  05-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wachttijdparadox

  WACHTTIJDPARADOX

   

  Pieter gaat op een rustige landweg staan
  en stelt vast dat er gemiddeld om de 4 minuten een auto voorbijkomt.

  Hij besluit daarom het volgende:
  "Als ik enkele dagen na elkaar stipt om 14 uur op de landweg ga staan,
  dan mag ik de eerste auto gemiddeld na ongeveer twee minuten verwachten.
  Immers, als ik daar op een willekeurig tijdstip aankom,
  is de kans groot dat ik midden een interval
  tussen twee opeenvolgende wagens arriveer."

  Nadat hij dit experiment herhaaldelijke keren heeft uitgevoerd,
  moet hij echter vaststellen dat het gemiddeld toch 4 minuten duurt
  vooraleer de eerste wagen voorbijkomt.

  Wiskundige verklaring op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wachttijdparadox

  05-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  04-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boekentoren

  DE BOEKENTOREN

  Naar aanleiding van de boekenbeurs verscheen de bovenstaande afbeelding
  op de voorpagina van de weekendkrant bij Het Nieuwsblad van 2 november 2013.

  Ik vroeg me af of een stapel boeken willekeurig ver kan overhellen
  en toch in evenwicht kan blijven staan zoals op de tekening.
  Het antwoord hierop is positief en het heeft allemaal te maken
  met het feit dat de harmonische reeks 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + ... divergeert.

  VERKLARING

  Op de linkse figuur is in het punt A (het midden van het boek)
  de kracht getekend waarmee het boek op de onderliggende boeken drukt.
  Als dit boek in het punt A wordt ondersteund, is het in evenwicht.

  Op de middelste figuur is de neerwaartse kracht van het eerste boek verplaatst naar het punt B
  en in D is de kracht getekend waarmee dit tweede boek op de onderliggende boeken drukt.
  In het punt C (het midden tussen B en D) is de resultante van de twee krachten getekend.

  In de rechtse figuur is de neerwaartse kracht van het eerste twee boeken verplaatst naar het punt E
  en in G is de kracht getekend waarmee dit derde boek op de onderliggende boeken drukt.
  In het punt F is dan weer de resultante getekend.
  Bij evenwicht is 2.|EF| = 1.|FG|  (wet van de mechanica) en |FG| = 1/2 –  |EF|  zodat |EF| = 1/6.

  Als men zo verder blijft stapelen is de som van overhellende delen van de boeken is gelijk aan
  1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + ... = 1/2(1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ...)
  zodat binnen de haakjes de gekende harmonische reeks opduikt
  en hiervan weet men dat de som boven elke waarde kan uitstijgen
  als men maar genoeg termen bij elkaar blijft optellen.
  Lees in dit verband ook eens de tekst op http://bit-player.org/2007/hung-over
  en het artikel in bijlage dat het probleem aanpakt met integralen.

  Mijn test met een stapel kaarten was meteen geslaagd!

  Bijlagen:
  Brug van latjes.pdf (10.8 KB)   

  04-11-2013 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!