Inhoud blog
 • De figurines van Kuifje - 19 december
 • De figurines van Kuifje - 18 december
 • De figurines van Kuifje - 17 december
 • De figurines van Kuifje - 16 december
 • De figurines van Kuifje - 15 december
  Zoeken in blog

  Foto
  Noli turbare circulos meos (Archimedes)


  GNOMON
  Wiskunde zie je!
  17-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vierentwintig


  Wat is er nu bijzonder aan het getal 24?

  De Babyloniërs en de Egyptenaren merkten al op dat 24 heel veel delers heeft:1, 2, 3, 4, 6, 12 en 24.
  Wellicht is dit de reden dat ze een dag opdeelden in 24 uren.

  Zuiver goud is goud van 24 karaat.
  Dat betekent dat goud van 12 karaat slechts voor 50 % uit zuiver goud bestaat.

  De 24 uur van Le Mans is de oudste en grootste autorace ter wereld voor sportwagens.
  Deze race werd in 1923 voor het eerst gereden.

  Het Griekse alfabet vormt de basis voor het alfabet in alle Westerse landen en telt 24 letters.


  Neem een priemgetal p groter dan 3.
  Dan is p²  1 steeds deelbaar door 24.
  Weet je ook waarom?

  In de jaren '90 waren flippo's erg populair.
  Er bestonden zelfs rekenflippo's waarop 4 cijfers stonden afgedrukt.
  Het was de bedoeling elk cijfer precies één keer te gebruiken
  om zo via de 4 hoofdbewerkingen (+, -, x  en :)
  het getal 24 te vormen.
  2 x 8 + 7 + 1 = 24 

  De som 1² + 2² + ... + n² is gelijk aan n(n + 1)(2n + 1)/6.
  Een klassiek bewijs via algebra hiervoor vind je in de bijlage.
  Neem even de tijd en bekijk het leuke bewijs van deze formule (zonder algebra!)
  in het onderstaande youtube-filmpje.  Het enige getal n (n > 1) waarvoor n(n + 1)(2n + 1)/6 zelf weer een kwadraat is, is het getal 24: 
  1² + 2² + 3² + ... + 24² = 4900 = 70².

  Nog enkele leuke uitdrukkingen met kwadraten:
  3² + 4² = 5²
  2² + 3² + 6² = 7²
  1² + 4² + 8² = 9²
  2² + 4² + 5² + 6² = 9²
  12² + 33² = 1233 en 88² + 33² = 8833.
  (20 + 25)² = 2025 en (30 + 25)² = 3025.

  Bijlagen:
  Formule voor de som van de kwadraten.pdf (158 KB)   

  17-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Euclides: special 2012 over getallen
  EUCLIDES is het tijdschrift van de NVVW
  (Nederlandse Vereniging Van Wiskundeleraren).

  Het is gebruikelijk om eens in de zoveel tijd een aflevering van het tijdschrift Euclides te wijden aan een speciaal onderwerp.
  Zo zijn er 'nummers' verschenen over Kansrekening, over Bottema, over Kunst en wiskunde, over Onderzoeksvaardigheden.
  Dit keer verscheen een uitdagend boek over getallen.

  In zes hoofdstukken worden vele aspecten van getallen aan de orde gesteld:
  een pleidooi voor getallentheorie naast getaltheorie;
  soms moet er flink gestudeerd worden;
  puzzelliefhebbers komen ook aan hun trekken;
  vermoedens en zaken rond getallen die nog onaf zijn passeren de revue;
  er wordt gekeken naar getallen met een bijzondere toepassing
  en last but not least: de special besluit met een schat aan onderwijsgerelateerde artikelen over getallen.

  Zelf had ik het geluk hiertoe een bijdrage te mogen leveren over puzzels met getallen.
  Het onderstaande vraagstukje is dan ook bedoeld als smaakmaker.

  Image Mother and daughter walking Mother's Day 

  Een moeder is 21 jaar ouder dan haar dochter.
  Over 6 jaar zal die moeder 5 keer zo oud zijn als haar dochter.
  Waar bevindt zich de vader momenteel?


  Oplossing.
  Noem x de leeftijd van de dochter en y de leeftijd van de moeder.
  Dan is y = x + 21 en y + 6 = 5(x + 6)
  met als oplossing x = -3/4.
  Dit is 9 maanden voor de geboorte.
  De vader bevindt zich dus heel dicht bij de moeder ...

  Meer info over dit boek vind je op http://www.nvvw.nl/page.php?id=8909 .

  Bijlagen:
  Puzzels met getallen.pdf (475.8 KB)   

  17-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet voor ezels

  Donkey braying

  De inwoners van onze gemeente Kuurne (West-Vlaanderen, België) worden ezels genoemd.

  Een spotnaam die de inwoners van de naburige stad Kortrijk hen smalend gaven,
  toen de Kuurnenaren vroeger voor dag en dauw met ezel en kar,
  beladen met groenten, naar de ochtendmarkt te Kortrijk trokken.

  En dan is er ook nog een legende die verklaart hoe de Kuurnenaren aan hun spotnaam zijn gekomen.
  Lang geleden, op aswoensdag moest de priester naar een begrafenis.
  Hij liet zich in de aswoensdagviering vervangen door de koster.
  Die kon de Latijnse woorden "Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris"
  ("Gedenk o mens, dat gij stof en as zijt en tot stof en as zult wederkeren"), niet onthouden.
  Uiteindelijk zei de priester tot de domme koster: "Ge zijt ezel geboren, ezel zult ge sterven".
  "Ha," zei de koster, "dat zal ik wel onthouden!" en met deze woorden gaf hij de Kuurnenaren hun askruisje.

  Toch durft een Kuurnenaar je uitdagen om twee 'ezelsproblemen' op te lossen.

  PROBLEEM 1

  Donkey braying

  Twee ezels sjouwen een aantal zakken.
  Zegt de eerste ezel tot de tweede: "Als je mij een zak geeft, hebben wij er evenveel".
  Waarop de tweede ezel antwoordt: "Als jij me een zak geeft, dan heb ik er dubbel zo veel als jij".
  Hoeveel zakken draagt elke ezel?


  PROBLEEM 2

  Donkey braying

  Twee ezels sjouwen een aantal zakken.
  Zegt de eerste ezel tot de tweede: "Als je mij  drie zakken  geeft, hebben wij er evenveel".
  Waarop de tweede ezel antwoordt: "Als jij me drie zakken geeft, dan heb ik er drie keer zo veel als jij".
  Hoeveel zakken draagt elke ezel?

  17-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  14-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heks van Agnesi

  DE HEKS VAN AGNESI

  witch animation

  In de vlakke meetkunde is een meetkundige plaats de verzameling van punten die aan een welbepaalde eigenschap voldoen.

  De meetkundige plaats van alle punten van het vlak die op een afstand r van een gegeven punt O liggen, is de cirkel met middelpunt O en straal r.
  De meetkundige plaats van alle punten van het vlak die even ver liggen van de punten A en B is de middelloodlijn van het lijnstuk [AB].

  Een 'beroemde' meetkundige plaats wordt de heks van Agnesi genoemd.
  Ze is genoemd naar de Italiaanse wiskundige Maria Gaetana Agnesi, die ze in 1748 bestudeerde.
  Al in 1718 bestudeerde een zekere Guido Grandi deze kromme en gaf ze de naam versoria (Latijn voor 'touw om een zeil op te trekken').
  In het Italiaans werd dit la versiera, maar John Colson, een professor uit Cambridge
  las dit verkeerdelijk als l' aviersiera en dat betekent de heks. Zo kwam deze kromme aan haar merkwaardige naam.

  Hoe ontstaat nu deze meetkundige plaats?


  Lêer:WitchOfAgnesi03a.png


   Vertrek van een cirkel met middellijn [OM]. Kies een willekeurig punt A op deze cirkel.
  Teken in M de loodlijn op OM. De halfrechte [OA snijdt deze loodlijn in N.
  Teken in N de loodlijn op MN en in A de loodlijn op OM.
  Deze twee loodlijnen snijden elkaar in het punt P.
  Wanneer A de cirkel doorloopt, beschrijft het punt P de heks van Agnesi.

  Met O(0, 0) en M(0, 2a) en θ de hoek tussen [OA en [OM heeft deze kromme als parametervergelijkingen:

  x = 2a tan θ en y = 2a cos² θ

  en de cartesiaanse vergelijking wordt dan (zie bijlage):

  y = frac{8a^3}{x^2+4a^2}.
  De heks van Agnesi - GeoGebra Dynamisch werkblad

                         


  Bijlagen:
  De heks van Agnesi.pdf (229.7 KB)   

  14-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  11-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The young ones  Hoi, ultieme groep wiskundestudenten!

  Dag Eline, Nele, Alexandra, Jantien, Martijn en Phebe.
  Dag Elise, Emma, Mathias, Nils, Gilles en Julie.
  Dag Saar, Amber, Victor, Lize, Rustam en Dries.
  Dag Liselotte, Natacha, Suzanne, Nha Tuc, Fien en Louis.

  Het ga jullie goed!

  11-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Probleemoplossend denken met GeoGebra

                                                                                                                                                                                                     

  Om het het probleemoplossend denken op een goede manier aan te leren en te stimuleren
  biedt het computerprogramma GeoGebra heel wat mogelijkheden.
  Uiteraard kan men niet van iedere leerling evenveel creativiteit verwachten
  en is kan niet iedereen eenzelfde hoog niveau van deskundigheid bereiken
  op het vlak van denk- en redeneervaardigheid.
  Het onderstaande schema geeft een duidelijk beeld van de verschillende niveaus die kunnen bereikt worden.

  Image

   

   Het is een uitdaging voor elke leraar om op zo een manier les te geven
  dat elke leerling voldoende succesbeleving kent,
  maar ook voldoende uitdagingen krijgt op een aangepast niveau.

  Digitale didactiek heeft niet alleen een serieuze impact op de manier van les geven
  maar impliceert ook dat de leerling (en de leraar) 'aangepaste' kennis, vaardigheden en attitudes verwerft.
  Daarom ontwikkelde Andrew Churches een nieuwe, digitale versie van de bovenstaande taxonomie
  die rekening houdt met de mogelijkheden en vereisten van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën .
  Voor elk van de kennis- en vaardigheidsniveaus (onthouden > begrijpen > toepassen > analyseren > evalueren > creëren)
  gaat hij na welk soort (digitale) activiteiten eraan te pas komen (zie bijlage).


  Op school kan men proberen een ICT-leerlijn met GeoGebra op te bouwen over de leerjaren heen.
  In bijlage vind je een document dat hiervoor inspiratie kan bieden. 
  Vanaf de tweede graad kan men systematisch bouwen aan het onderzoekend leren
  wat kan resulteren in leren onderzoeken (mathematiseren, onderzoekscompetenties).

  Een tweede bijlage bevat een aantal problemen die men via de OVUR-methode samen met de leerlingen kan aanpakken. 

  Wanneer begin jij er aan?   
        
  Under construction 

  Bijlagen:
  Een taxonomie van digitale vaardigheden.doc (128.5 KB)   
  ICT-leerlijn met GeoGebra.pdf (161.9 KB)   
  PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN MET GEOGEBRA (2de en 3de graad).pdf (555.5 KB)   

  11-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tablets in de wiskundeles


  Les op Apple-kleinood niet zonder slag of stoot


  In het Sint-Pieterscollege/de Sint-Jozefshandelsschool in Blankenberge
  en in Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in Sint-Niklaas
  kiest men vanaf volgend schooljaar resoluut voor het gebruik van tablets in de lessen.

  Het invoeren van de tablets heeft uiteraard heel wat praktische voordelen
   (lichtere boekentassen, geen aankoop van een grafisch rekentoestel of woordenboeken of een atlas voor aardrijkskunde ...).
  We mogen verwachten dat een tablet binnenkort voor iedereen betaalbaar wordt
  en dat uitgeverijen inspanningen zullen doen om hun leermiddelen aan te passen aan deze nieuwe technologie,
  zodat er steeds met up-to-date-handboeken kan worden gewerkt.
  Bovendien sluit deze technologie duidelijk aan bij de leefwereld van de jongeren,
  die ondertussen gewend zijn aan het gebruik van Apps via hun smartphone.

  En ongetwijfeld zal het gebruik ervan erg motiverend zal werken.

  De scholen staan meteen weer voor heel wat nieuwe uitdagingen:
  het uitbouwen van een netwerk waarop een grote groep leerlingen tegelijk op het internet kan surfen,
  aanpassing van het evaluatiesysteem (een deel van het examen met en een deel zonder tablet).
  En wat te doen bij beschadiging of diefstal van toestellen?

  Tegelijk krijgt de leraar nog meer de rol van coach in het leerproces en zullen differentiatie en remediëring meer aan de orde zijn.
  Digitale didactiek wordt alvast de komende jaren hét aandachtspunt in het leerproces.
  In bijlage vind je de persmap van beide hoger vernoemde scholen
  waarmee ze hun project voor volgend schooljaar hebben aangekondigd.

  Op www.demare.be/ipad vind je meer informatie vanuit de school van Blankenberge.

  Ook TERZAKE heeft hieraan de nodige aandacht besteed:  http://t.co/c3TOI7fm .

  De derde bijlage is de Nieuwsbrief van onze scholengemeenschap, die enkele bezinnende teksten bevat over tablets in het onderwijs. 

  We zien alvast vol belangstelling uit naar de bevindingen met het tabletgebruik!


  Lexapro tablets

  Bijlagen:
  ieder1 online - OLVP Sint-Niklaas.pdf (1 MB)   
  Persmap Blankenberge.pdf (514.7 KB)   
  Tablets_Nieuwsbrief SG OLV van Groeninge.pdf (1.9 MB)   

  11-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sneller lopen met wiskunde

  No speed limit (<em>Sipa Press/Rex Features</em>)

  Op 16 augustus 2009 liep Usain Bolt in Berlijn een nieuw wereldrecord op de 100 m.
  Hij legde die afstand af in 9,58 seconden
  wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van 37,578 km/h.

  John Barrow van de Cambridge University bestudeerde de videobeelden van deze recordloop
  en op basis hiervan maakte hij een wiskundige studie waaruit blijkt
  dat Bolt zijn record  kan scherper tot 9,45 seconden.

  Hij ziet hiervoor drie elementen.

     1. De reactietijd: die kan Usain terugbrengen van 0,146 s naar 0,13 s.
  Usain blijkt dus eerder een trage starter te zijn.
  2. Een gunstige rugwind: in  Berlijn waaide een rugwind van 0,9 meter per seonde
  en de maximale toegelaten rugwind bedraagt 2 meter per seconde.
  3. Lopen op grote hoogte: daar sneuvelen immers vaak heel wat records
  (zoals op de Olympische Spelen in Mexico in 1968).

  Misschien zijn er nog wel enkele andere factoren die pofessor Barrow over het hoofd zag:
  geen seks de avond voor een sportprestatie
  en niet opzij kijken tijdens de laatste meters van de spurt ...

  We zien alvast uit naar de prestaties van Usain Bolt
  op de komende Olympische Spelen in Londen!

  Geniet nog even mee van de recordloop in Berlijn.

  11-06-2012 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!