v=sqrt{frac{2GM}{R}}
met  G (de gravitatieconstante)  = 6,67 . 10-11 m3/(kg . s2)
 M (de massa van de aarde) = 5,977 . 1024 kg
R (de straal van de aarde) = 6,378 . 106 m.

Reken eens na dat de ontsnappingssnelheid van een raket op aarde ongeveer 11,2 km/s bedraagt.
Merk op dat dit ongeveer 40 000 km/h is!

De ontsnappingssnelheid op de maan is ongeveer 2,38 km/s of nagenoeg 8 500 km/h.
Zoek eens de waarden op van de straal en de massa van de maan
en bepaal hiermee deze ontsnappingssnelheid.