Inhoud blog
 • De auto's van Kuifje - 24 oktober
 • De auto's van Kuifje - 23 oktober
 • De auto's van Kuifje - 22 oktober
 • Dea uto's van Kuifje - 21 oktober
 • De auto's van Kuifje - 20 oktober
  Zoeken in blog

  Foto
  Noli turbare circulos meos (Archimedes)


  GNOMON
  Wiskunde zie je!
  26-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak zelf een wiskundepuzzel

  Op de Engelstalige website http://puzzlemaker.discoveryeducation.com ontdek je hoe je zelf een woord- of cijferpuzzel kunt maken.

  Je kunt ook een doolhof creëren.

  In  bijlage vind je twee opgaven.

  Puzzel 1 (Math Square)

  Gebruik de cijfers van 1 tot en met 9 elk één keer
  en zorg ervoor dat de bewerkingen horizontaal en verticaal kloppen.
  Denk aan de volgorde van de bewerkingen: vermenigvuldigen en delen (aangeduid met /) hebben voorrang op optellen en aftrekken!


  Puzzel 2 (Number Block)

  Vul in de lege vakjes cijfers van 0 tot en met 9 in.
  Eenzelfde cijfer mag je meer dan één keer gebruiken.
  Door de cijfers per rij, per kolom en volgens de twee diagonalen op te tellen
  moet je telkens de aangeduide som bekomen.

  De oplossingen van puzzel 1 en puzzel 2 zitten in bijlage.

  Liefhebbers van woordzoekers komen ongetwijfeld aan hun trekken met de wiskundige woordzoeker in bijlage,

  die we met toestemming van de redactie van Puzzelland publiceren.

  Op www.puzzelland.com vind je dagelijks een portie uitdagende cijferpuzzels.


  Bijlagen:
  OPGAVEN.doc (25 KB)   
  OPLOSSINGEN.doc (23.5 KB)   
  quizwoordzoeker.pdf (357.5 KB)   

  26-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  22-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het principe van Cavalieri  Bonaventura Cavalieri (1598-1647) ontdekte in de 17de eeuw een principe dat aan de basis zou liggen van de integraalrekening.

  Principe van Cavalieri:

  Als twee lichamen bovenaan en onderaan begrensd zijn door evenwijdige vlakken
  en indien de dwarsdoorsneden van beide lichamen, evenwijdig met deze vlakken, op dezelfde hoogte dezelfde oppervlakte hebben,
  dan hebben beide lichamen hetzelfde volume.

  Toepassing.

  Via het principe van Cavalieri stellen we de formule op voor de inhoud van een bol aan de hand van de formules voor de inhoud van een cilinder en een kegel.

   

  Op de bovenstaande figuur zie je links een cilinder, waarvan de straal van het grondvlak en de hoogte gelijk zijn aan r.

  Hieruit is een kegel geboord, waarvan de straal van het grondvlak en de hoogte eveneens gelijk zijn aan r. De ring op hoogte y heeft dan als oppervlakte A1(y) = πr  πy 2.

  Rechts is een bol afgebeeld met straal r. Beschouw nu de cirkel op hoogte y gerekend vanaf het evenaarsvlak.

  De straal r' van deze cirkel kan men direct bepalen via de stelling van Pythagoras: r' 2 + y 2  = r' 2 , m.a.w. r' = √(r 2 y 2).

  De oppervlakte van deze cirkel is dan A2(y) = π(r 2 y 2).

  Hieruit blijkt dat A1(y) = A2(y), zodat we het principe van Cavalieri kunnen toepassen op de cilinder waaruit een kegel is geboord en de halve bol.

  Het volume van het linkse lichaam is het verschil van een cilinder en een kegel of π.r 2.r (1/3).π. r 2.r = (2/3) π. r 3.

  Dit is dan gelijk aan het volume van een halve bol en bijgevolg is het volume van een bol met straal r gelijk aan (4/3). π . r 3.

  Bron: Wikipedia.

  22-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Triskaidekafobie - horoscopen - numerologie   Heb je al ooit op een vrijdag de 13de een zwarte kat onder een ladder zien doorlopen?  Triskaidekafobie
  is een specifieke fobie voor het getal 13. De naam is afkomstig van het Griekse triskaideka (dertien) en fobos (angst).

  Het getal 13 staat in bepaalde vormen van bijgeloof te boek als een ongeluksgetal.

  In een aantal passagiersvliegtuigen is er geen rij met nummer 13 en in de Verenigde Staten tref je zelfs wolkenkrabbers aan zonder 13de verdieping!

  Een aantal mensen nemen op vrijdag de 13de steeds verlof om zo zonder risico thuis te kunnen blijven. Bij racewedstrijden van formule 1 wil men geen startnummer 13 gebruiken.  En dan was er ook nog de mislukte ruimtemissie van Apollo XIII, met een reis naar de maan maar zonder maanlanding.

  Twee dagen na de lancering op 11 april 1970, terwijl het ruimteschip zich tussen de aarde en de maan bevond,

  ontplofte een zuurstoftank waardoor de bemanning feitelijk schipbreuk leed in de ruimte.

  De bemanning sprak de historische woorden: "Houston, we have a problem".

  Gelukkig liep dit avontuur uiteindelijk nog goed af voor de drie bemanningsleden Jim Lovell, Jack Swigert en Fred Haise.

  Bestand:Apollo 13-insignia.png


  Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het bijgeloof in het getal dertien en voor vrijdag de dertiende.

  • Op vrijdag 13  oktober 1307 werden in Frankrijk alle Tempeliers op bevel van Philips de Schone werden gearresteerd, op grond van valse beschuldigingen. Dit betekende meteen de opheffing van de Orde van de Tempeliers.
  • Op het Laatste Avondmaal zaten er 13 mannen aan tafel: één ervan, nl Judas Iskariot zou Jezus verraden.
  • Er is een oud vooroordeel tegenover vrouwen, die 13 maanperiodes (menstruaties) per jaar doormaken.
  • De naam van de beruchte misdadiger Jack the Ripper telt 13 letters.
  • In een heksenkring zaten 13 heksen.
  • 13 is een priemgetal.

  De mafste fobie is ongetwijfeld de hippopotomonstrosesquippedaliofobie.

  Sesquipedalofobie is de ziekelijke, irrationale angst voor het lezen of uitspreken van lange woorden.

  Het woord is afgeleid van het Latijnse sesquipedalis (lang, omslachtig, veellettergrepig, letterlijk: anderhalve voet lang) en het Griekse fobos (angst).

  In de loop der tijd is voor hetzelfde begrip het woord hippopotomonstrosesquip(p)edaliofobie ontstaan.

  De uitbreidingen zijn gebaseerd op de woorden hippopotamos (Grieks: nijlpaard) en monstrum (Latijn: gedrocht). 

  Voor een uitgebreide lijst met fobieën verwijzen we naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_fobie%C3%ABn .  Horoscopen

  Er zijn heel wat mensen (ook wiskundigen!) die erg bijgelovig zijn.

  Dit verklaart ongetwijfeld het succes van horoscopen in diverse dag- en weekbladen.

  Je kan hieronder je eigen daghoroscoop opvragen door op jouw sterrenbeeld te klikken.  Bron: http://www.horoscoop-gratis.be/  Numerologie

  Door de eeuwen heen kende ook de numerologie heel wat bijval.

  Getallensymboliek is het toekennen van betekenis aan getallen, die die getallen niet zeer vanzelfsprekend hebben.

  Vaak gaat het om getallen die bepaalde wiskundige eigenschappen bezitten.

  Numerologie en op numerologie gebaseerde voorspelling waren reeds populair onder vroege wiskundigen zoals Pythagoras,

  al wordt het door huidige mathematici niet langer beschouwd als deel uitmakend van de wiskunde maar eerder als pseudo-wetenschap.

  Een gelijkaardige historisch geëvolueerde waardering zien we eveneens bij astrologie - astronomie en alchemie - chemie.

  Tegenwoordig wordt numerologie net zoals astrologie vaak geassocieerd met de occulte praktijk van voorspelling.  (Bron: Wikipedia).

  Een voorbeeld van deze getallensymboliek is de berekening van jouw persoonlijk geboortecijfer.

  Voor een persoon die bijvoorbeeld op 27 december 1961 (27/12/1961) geboren is, verloopt de berekening als volgt: 
  - tel eerst alle cijfers van de geboortedatum bij elkaar op: 2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 1 = 29;
  - tel van deze som weer de cijfers bij elkaar op en herhaal dit tot je uiteindelijk nog één cijfer overhoudt: 2 + 9 = 11 en 1 + 1 = 2.
  Voor deze persoon is 2 dus het geboortecijfer.

  Op http://www.numerologie-online.nl/geboorte.html krijg je op basis van jouw geboortegetal gratis informatie en advies.

  22-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  21-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.La terre vue du ciel

  De luchtfoto's van Yann Arthus-Bertrand zullen ongetwijfeld niet enkel wiskundigen imponeren.
  De regelmaat in de patronen, de compositie van de elementen en de kleurschakeringen zorgen immers voor een mathematisch-esthetische ervaring.

   

   
  De grootste aangeplante doolhof ter wereld bevindt zich in Reignac-sur-Indre (Frankrijk).

  Tulpenvelden in de omgeving van Amsterdam.

   
  Het Atomium, een ontwerp van architect André Waterkeyn stelt
  een kubische ijzerkristalstructuur voor,
  165 miljard keer vergroot.
  De negen bollen symboliseren de 9 (ondertussen 10) Belgische provincies.
  In het novembernummer van 2009 van het wetenschappelijk tijdschrift EOS
  verscheen een opmerkelijk artikel over het Atomium.
  Na de restauratie van 2006-2008 heeft
  ons nationaal monument immers een SCHEVE BOL.
  Je kan het artikel lezen in bijlage.

  2000 foto's uit 100 verschillende landen zijn te bewonderen op http://www.yannarthusbertrand2.org/

  Bijlagen:
  EOS_Atomium_heeft_scheve_bol_november_2009.pdf (611.1 KB)   

  21-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Instapformularium voor studenten van 5 aso  Als een wiskundeleraar van zijn leerlingen een beetje creatieve aanpak bij het oplossen van problemen verwacht, dan is parate kennis onontbeerlijk.
  Voor mijn studenten die in het vijfde jaar aso een studierichting met 6 wekelijkse lestijden volgen, heb ik daarom een instapformularium opgesteld.
  Je vindt het in bijlage.

  Kwestie van het schooljaar op een opgewekte manier te beginnen ...

  Bijlagen:
  FORMULARIUM (instap 5de jaar).doc (135 KB)   

  21-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Priemgetallen: atomen van de getallenleer


  Filip Saidak

  3 Bestaat er een algemene formule voor alle priemgetallen?
  Wellicht niet, maar dit is een open probleem.
  Leonard Euler merkte op dat p(n) = n² + n + 41 voor de waarden n = 0, 1, 2 ... tot en met 39 een priemgetal oplevert. Dit is niet meer waar voor n = 40 want p(40) = 40² + 40 + 41 = 1681 = 41² .

  In de derde eeuw v. Chr. ontwikkelde de Griekse wiskundige Eratosthenes een algoritme waarmee hij een lijst van de priemgetallen kon opstellen. Deze methode staat bekend als de zeef van Eratosthenes.  De werkwijze wordt geïllustreerd bovenaan deze pagina. Als men de natuurlijke getallen rangschikt in rijen van 6 (zoals op de onderstaande figuur), dan blijkt dat alle priemgetallen groter dan 3 terug te vinden zijn in de eerste en de vijfde kolom. Elk priemgetal groter dan 3 is immers een zesvoud ± 1.

   

  Ook de Franse monnik Marin Mersenne (1588 –  1648) zocht naar een formule voor priemgetallen. Hij onderzocht de getallen van de vorm Mp = 2p -1, waarbij p een priemgetal is en merkte op dat  M2 = 3, M3 = 7, M5 = 31 en M7 = 127 allemaal priemgetallen zijn. Dit bleek echter niet meer waar voor M11, nl. M11 = 211 - 1 = 2047 = 23 . 89.


  Marin Mersenne

  Priemgetallen van de vorm 2p - 1, met p een priemgetal, worden Mersenne-priemgetallen genoemd. Via de GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) proberen wiskundigen via de formule van Mersenne steeds grotere priemgetallen te vinden. Deze getallen zijn immers van groot belang voor de cryptografie, de wetenschap die zich bezighoudt met het coderen van gegevens. Meer hierover lees je op http://primes.utm.edu, waar je o.a. het grootst gekende priemgetal kan vinden. Ook jij kan mee helpen zoeken naar een nieuw grootste priemgetal en misschien zo eeuwige roem of 100 000 dollar verwerven. Meer uitleg op http://www.mersenne.org/.

  4 Welke open problemen rond priemgetallen houden de wiskundigen bezig?
  Zoals eerder gemeld zoekt men steeds grotere priemgetallen en blijft het een open vraag of er een algemene formule bestaat voor priemgetallen.
  Het meest beroemde probleem rond priemgetallen is echter de zogenaamde Goldbach-conjectuur. Christian Goldbach (1690-1764) schreef in 1742 een brief naar Euler waarin hij het vermoeden formuleerde dat elk even getal groter dan 2 de som is van twee priemgetallen. Voor zover men met computers heeft kunnen controleren blijkt dit altijd waar te zijn, maar een algemeen bewijs hiervoor is nog niet gevonden.

  Kristof Scheys en Stijn Vermeeren (oudleerlingen van het Sint-Jozefscollege in Aarschot) schreven een boeiend eindwerk bijeen rond priemgetallen. Zie bijlage.

  Ook op http://www.kennislink.nl/publicaties/priemgetallen kan je heel wat leren over priemgetallen.


   

  Bijlagen:
  Eindwerk over priemgetallen.pdf (733.8 KB)   

  21-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  20-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De magie van de piramiden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Waar kelk en kling steeds waken over haar.
  De Da Vinci Code - Dan Brown
  La Pyramide Inversée
  Parijs - 18 juli 2009
  (klik op de foto voor een grotere afbeelding)

  Drie wetenswaardigheden over piramiden.
  Bron:
  www.wisfaq.nl

  1 Waarom komt de factor 1/3 voor in de formule voor de inhoud van een piramide?

  De inhoud I van een piramide kan men berekenen met de formule I = 1/3·G·h , waarbij G de oppervlakte is van het grondvlak en h de hoogte.

  Studenten verwonderen er zich vaak over het feit dat in de formule voor de inhoud van een piramide de factor 1/3 voorkomt.

  Dit kan uiteraard worden verklaard door de formule voor de inhoud op te stellen via een bepaalde integraal. Er is echter ook een eenvoudige intuïtieve verklaring.

  Laten we maar hiervoor eens kijken naar deze vierzijdige piramide in een kubus:

  q8265img1.gif

  We nemen aan dat de formule voor de inhoud van de piramide op een constante factor na gelijk is aan het product van de oppervlakte G van het grondvlak en de hoogte h.

  Je kunt nu de top verschuiven langs een zijvlaksdiagonaal zonder dat de inhoud verandert, want zowel G als h blijven gelijk. Je krijgt dan een andere piramide met dezelfde inhoud:

  q8265img2.gif

  Als je nu goed naar deze figuur kijkt, kan je zien dat er in een kubus precies drie van deze piramides passen:

  q8265img3.gifq8265img4.gif

  Dus de inhoud van de piramide is 1/3·G·h .

  2 Een telprobleem bij piramiden

  De piramide hiernaast bestaat uit een grondvlak van 6 bij 6. De volgende verdieping is 5 bij 5. De daarop volgende verdieping is 4 bij 4, enzovoort ...

  Vraag: Uit hoeveel kubusjes bestaat deze piramide?
   


   

  Antwoord.  1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² = 91.


  De zijden van het grondvlak van de piramide van Cheops zijn ongeveer 233 m lang.

  Stel nu dat men deze piramide wil opbouwen met kubusvormige blokken met een zijde van 1 meter volgens het hierboven beschreven principe.

  Hoeveel blokken zou men dan hiervoor nodig hebbben.

  Het antwoord is dan klaarblijkelijk gelijk aan 1 + 2² + 3² + 4² + ... + 233².

  Hiervoor kan men een formule gebruiken die gemakkelijk wordt bewezen via volledige inductie (zie bijlage) :
   = . Voor n = 233 vindt men dat er 4 243 629 blokken zouden nodig zijn.

  3 Kan men de afmetingen van de piramide van Cheops in verband brengen met het getal π en het getal φ van de gulden snede?

  We verwijzen hiervoor naar de tekst in bijlage.

  Misschien is dit een fantasietje van wiskundigen of zit er hier toch een kern van waarheid in?

  We laten het antwoord graag aan de lezer over ...  Om piramides en andere klassieke ruimtelichamen te bestuderen en om bouwplaten ervan te bekomen, verwijzen we naar het gratis applet 'doorzien' dat je vindt op:
  http://www.fisme.uu.nl/toepassingen/00349/toepassing_wisweb.html

  Bijlagen:
  Bewijs door volledige inductie.doc (29.5 KB)   
  Pi en de Piramide van Cheops.doc (97.5 KB)   

  20-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!