Inhoud blog
 • De figurines van Kuifje - 19 december
 • De figurines van Kuifje - 18 december
 • De figurines van Kuifje - 17 december
 • De figurines van Kuifje - 16 december
 • De figurines van Kuifje - 15 december
  Zoeken in blog

  Foto
  Noli turbare circulos meos (Archimedes)


  GNOMON
  Wiskunde zie je!
  05-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schuine worp
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Een onderwerp dat zowel in de fysicales als in de wiskundeles een plaatsje verdient, is de studie van de baan van een voorwerp
  dat met een zekere beginsnelheid en onder een bepaalde hoek met de horizontale richting wordt weggeworpen.
  Dit staat bekend als de schuine worp.

  Enkele zinvolle vragen in dit verband zijn:

  1   Welke baan volgt het projectiel?


  2   Wat is de maximale hoogte die het projectiel bereikt en op welk tijdstip gebeurt dit?

  3   Waar belandt het projectiel op de grond? Na hoeveel tijd is dit en met welke snelheid?

  Als we de luchtweerstand verwaarlozen, dan is het niet zo moeilijk
  om aan te tonen dat het projectiel een parabolische baan volgt.

  De uitwerking hiervan en het antwoord op de andere vragen vind je in bijlage.
  Op de website van Walter Fendt staat een Java Applet waarmee je de schuine worp kunt simuleren.
  Deze website die in het Nederlands is bewerkt door Teun Koops en Henk Russeler,
  biedt je nog een groot aantal andere applets voor fysica, wiskunde en astronomie. 

  Het onderstaande lijstje geeft een overzicht van de beschikbare applets voor mechanica.
  Het verband met de wiskunde is nooit ver te zoeken!


  Eenparig versnelde beweging
  Evenwicht
  Krachtsresultante (Optellen van vectoren)
  Ontbinden van vectoren / krachten
  Katrollen
  Hefboom principe
  Hellend vlak
  Tweede wet van Newton
  Schuine worp
  Elastische en onelastische botsing
  "Newton's wieg"
  Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid
  Carousel (centripetale kracht)
  Eerste wet van Kepler
  Tweede wet van Kepler
  Vloeistofdruk
  Opwaartse kracht in vloeistoffen
   
  Bron: http://www.walter-fendt.de

  Bijlagen:
  Schuine_worp.doc (123.5 KB)   

  05-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  04-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.E = mc²  Via zijn speciale relativiteitstheorie ontketende Albert Einstein in 1905 een revolutie in de fysica.

  Zijn formule E = mc² drukt immers de equivalentie uit tussen massa en energie, m.a.w. heel kleine deeltjes dragen een enorme energie in zich.

  In feite begon hiermee ook het atoomtijdperk.

  De powerpointpresentatie in bijlage bevat een reeks zeldzame foto's van Einstein.

  De eerste reeks is voorzien van een Engelstalige tekst en het bij het tweede deel staat een Duitstalige uitleg.

  In bijlage zit ook een origineel geluidsfragment met de stem van Einstein, waarin hij het principe van de equivalentie van massa en energie uitlegt.

  Hij verwijst hierbij naar het experiment van John Cockcroft en Ernest Walton, die er in 1932 voor de allereerste keer in slaagden een lithiumatoom te splitsen

  en via metingen van de vrijgekomen energie de formule E = mc² bevestigden.

  Op het onderstaande filmpje kan je zien hoe Einstein zelf de beroemde formule E = mc² toelicht.  En hier kan je nog genieten van een fotoreeks over het leven van Einstein, geïllustreerd met zijn meest beroemde uitspraken.

  Bijlagen:
  Einstein_zeldzaam.ppt (3.1 MB)   
  voice_of_Einstein.wav (1.1 MB)   

  04-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  03-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interactieve wiskunde op het internet

  WIMS logo
  Het internet levert al heel wat interactieve gratis software waarmee men in de les aan de slag kan.

  We vermelden hier twee bijzonder praktische pakketten: GeoGebra (www.geogebra.org) en Graphmatica (www.grahmatica.com). 

  Voor graphmatica, een gratis computerprogramma dat bijzonder geschikt is voor de functieleer, vind je een 'startershandleiding' in bijlage (met dank aan collega Philip Bogaert).

  Voor het programma GeoGebra dat zowel voor meetkunde als analyse functioneel kan gebruikt worden,
  vind je in bijlage een praktische handleiding voor de eerste en de tweede graad (met dank aan collega Roger Van Nieuwenhuyze). 

  Op http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Dutch staat heel wat bruikbaar materiaal voor GeoGebra.

  Onderaan die webpagina plaatste collega Pedro Tytgat een handleiding voor de derde graad.

  *****************************************************************************************************************************************************
  En dan is er nog   http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi .

  Op deze website, vind je


  Bijlagen:
  geogebra_eerste_graad.pdf (1.6 MB)   
  geogebra_tweede_graad.pdf (1.6 MB)   
  Graphmatica_syllabus.doc (671.5 KB)   

  03-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  01-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Logaritmen in de sterrenkunde

  In 1609 - precies 400 jaar geleden - maakte Galileo Galilei voor het eerst gebruik van een telescoop om het heelal te observeren.

  Om dit te herdenken heeft men 2009 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Sterrenkunde.

  In tegenstelling tot wat velen denken is niet de poolster de helderste ster aan de nachtelijke hemel,

  maar wel Sirius A, die samen met het zwakke sterretje Sirius B een dubbelster vormt.

  See Explanation. Clicking on the picture will download 
 the highest resolution version available. 

  De dubbelster Sirius, bestaande uit een heldere ster (Sirius A) en een zwakke begeleider (Sirius B).

  De schijnbare helderheid I van een ster (zoals wij ze vanop aarde ervaren) hangt hoofdzakelijk af van de hoeveelheid energie die ze uitstraalt en van de afstand. De werkelijke helderheid wordt aangeduid door de magnitude m. Het verband tussen I en m wordt bepaald door de sensatiewet van Fechner: wanneer de prikkels een meetkundige rij vormen, zullen de senasties een rekenkundige rij vormen. Dit betekent dat de sensatie evenredig is met de logaritme van de prikkel.

  Deze wet werd in 1850 door Pogson toegepast om een magnitudeschaal op te stellen voor waargenomen sterren en zo kwam hij tot de volgende formule:

  m1 - m2 = 2,5 . log(I2 / I1)

  Hierbij is

  m1 = magnitude van de eerste ster
  m2 = magnitude van de tweede ster
  I1 = schijnbare helderheid van de eerste ster
  I2 = schijnbare helderheid van de tweede ster.

  Het Hertzsprung-Russell Diagram (vaak kortweg HRD genoemd) is onafhankelijk van elkaar ontworpen
  door de Deense sterren kundige Ejnar Hertzsprung (1873-1967) en zijn Amerikaanse collega Henry N. Russell (1877-1957).
  Het HRD ontstaat wanneer men van een groot aantal sterren de lichtkracht (dus de absolute magnitude) uitzet
  tegen hun oppervlaktetemperatuur of het spectraaltype.
  De meeste sterren komen in dit diagram voor in een langgerekte strook die we de hoofdreeks noemen.

  Bron: http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/hrd.html .

  Het Hertzsprung-Russell Diagram

  Het Hertzsprung-Russell Diagram

  Merk op dat men zowel op de horizontale als op de verticale as werkt met een logaritimische schaalaanduiding.
  Voor wie hierover meer wil te weten komen verwijzen we naar de boeiende werktekst (in bijlage) van Frank Tamsin,
  hoofdredacteur van het tijdschrift Heelal en medewerker van de West-Vlaamse Volkssterrenwacht Beisbroek (http://www.cozmix.be/).
  Voor wie ooit in de omgeving van Brugge voorbijkomt: deze Volksterrenwacht bezit een uniek planetarium en een planetenpad.
  Beslist een ommetje waard!

  Beisbroek AII - St-Andries Brugge, West-Vlaanderen

  Bijlagen:
  Spectraaltypes en HRD.pdf (573.8 KB)   

  01-07-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  30-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driehoek van Pascal en Fibonaccigetallen

  De driehoek van Pascal (1623-1662) was zeker al veel vroeger gekend door de Chinese wiskundigen.
  Het was echter de verdienste van Blaise Pascal om de eigenschappen van de getallen uit deze driehoek
  (de zogenaamde binomiaalcoëfficiënten) te bestuderen en ze in verband te brengen met de kansrekening.

  Voor de diverse eigenschappen van de binomiaalcoëfficiënten kan je o.a. terecht op http://www.wiskundeonline.nl bij Lessen online > De driehoek van Pascal en op http://ptri1.tripod.com .

  Je komt hier ongetwijfeld tot enkele verrassende ontdekkingen.

  Zo blijken de getallen uit de rij van Fibonacci op een vrij natuurlijke manier te voorschijn te komen door 'diagonaalsgewijs' getallen uit de driehoek van Pascal bij elkaar op te tellen:  Je kan dit ook nalezen in 'De telduivel' van Hans Magnus Enzensberger, een hoofdkussenboek voor iedereen die bang is voor wiskunde.  Voor een wiskundige is het een boeiende uitdaging om dit verband ook te bewijzen!

  Hiervoor kan je terecht in de bijlage, een fraaie werktekst van collega Pedro Tytgat,
  medewerker aan het vermaarde Vlaamse wiskundetijdschrift Uitwiskeling (http://www.uitwiskeling.be/).

  Bijlagen:
  Exploraties_in_de_driehoek_van_Pascal.pdf (178.8 KB)   

  30-06-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wiskundemeisjes

  De wiskundemeisjes zijn Ionica Smeets & Jeanine Daems.

  In 2008 kwamen ze in Kortrijk op de Dag van de Wiskunde een workshop geven

  over het betegelen van een veelhoek met driehoekjes.

  De ppt-presentatie die ze gebruikten vind je in bijlage.

  Op hun populaire blog www.wiskundemeisjes.nl kan iedereen meegenieten van de wiskunde die ze boeiend vinden.

  nieuwe foto van de wiskundemeisjes
   

  Ir. Ionica werkt aan kettingbreuken, benaderingen en algoritmen.

  Daarnaast schrijft ze over wiskunde voor verschillende kranten en tijdschriften.

  Drs. Jeanine is bezig met de geschiedenis van de algebra, in het bijzonder met klassificaties van kristalstructuren.

  Ook gaat ze al jaren mee als begeleider op de zomerkampen van Vierkant voor Wiskunde en zit ze in de redactie van Pythagoras.

  Stiekem houden ze ook allebei van boeken lezen, bandjes kijken, lekker koken,

  muziek maken, dansen, mannen, films kijken, theater en andere dingen ...

  Bijlagen:
  ww 4 wiskundemeisjes.pdf (3.2 MB)   

  30-06-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  29-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rechte van Euler en het leerplan eerste graad A-stroom

  Vanaf september 2009 werkt men in het eerste jaar van de eerste graad A-stroom met een nieuw leerplan wiskunde.

  Vanaf september 2010 komt het ook in voege in het tweede jaar.

  Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe leerplan is het probleemoplossend denken.

  Het aanbieden van 'het probleem van de week' kan een attractieve manier zijn om de leerlingen hun wiskundekennis te laten toepassen.

  De uitgeverijen van wiskundehandboeken schenken hieraan zeker voldoende aandacht

  en ook de vragen van de Kangoeroewedstrijd komen hiervoor in aanmerking.

  Je vindt de vragen van de Wallabie-editie 2009 voor de eerste graad in bijlage.

  Meer informatie tref je aan op www.wiskundekangoeroe.be, waar je ook oefenopgaven vindt van de voorbije edities.
  De leerplancommissie stelde een nuttig document beschikbaar met een overzicht van de
  parate kennis en vaardigheden in de 1ste graad.

  Je vindt het in wordformaat in bijlage.

  Een ander aandachtspunt in het nieuwe leerplan is het functioneel ICT-gebruik.
  Met het dynamisch meetkundeprogramma GeoGebra is er heel wat mogelijk.
  De constructie van
  de rechte van Euler in een willekeurige driehoek (zie onderstaande figuur)

  is wellicht de meest uitdagende oefening voor een leerling van de eerste graad.


  Als je deze GeoGebra-figuur zelf tekent, kan je de hoekpunten van driehoek ABC verslepen

  en vaststellen dat het hoogtepunt H, het middelpunt van de omgeschreven cirkel O en het zwaartepunt Z

  steeds op één rechte liggen (de rechte van Euler) en dat |HZ| = 2|ZO|.

  Zelf maakte ik deze constructie voor het eerst in 1966 onder de hoede

  van mijn gedreven wiskundeleraar Frans Vandendriessche in het toenmalige Sint-Jozefinstituut in Kortrijk.

  Frans gaf er meer dan 40 jaar les en leerde generaties studenten rekenen met gehele getallen, met rationale getallen en met lettervormen.

  Hij leerde ze op een systematische manier vergelijkingen en vraagstukjes met één onbekende oplossen.

  Hij leerde ook aan hoe men met passer en liniaal nauwkeurige meetkundige constructies kan maken

  en hoe men een meetkundige stelling bewijst.

  In mijn verdere carrière zou ik dan ook verschillende bewijzen voor deze enig mooie stelling van Euler optekenen.


  In bijlage vind je twee eenvoudige bewijzen voor deze enig mooie stelling.

  Het eerste maakt gebruik van een homothetie en het tweede steunt op vectorrekenen.


  Bijlagen:
  De rechte van Euler - bewijs.pdf (109.7 KB)   
  Vademecum eerste graad A-stroom.doc (1.3 MB)   
  wallabie_2009.pdf (372.3 KB)   

  29-06-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rechte van Pascal en ode aan de analytische meetkunde

  Marnix Buffel
  1950-2006

  Het leven
  je zou het moeten kunnen
  herinneren als een buitenlandse reis

  en er met vrienden
  over na kunnen praten
  en zeggen

  het was toch wel aardig,
  het leven,
  en flarden zien van vrouwen,
  landschappen
  en wiskundige geheimen

  en dan tevreden achteroverleunen ...

  (naar Cees Nooteboom)

  ************************************************************************************************

  Ik had het geluk jarenlang met Marnix te kunnen samenwerken.
  Over informatica (programmeren in Turbopascal), differentiaal- en integraalrekenen
  en vooral de analytische meetkunde in de derde graad hebben we vaak ideeën en ervaringen uitgewisseld.
  Het was - achteraf bekeken - een korte reis door een vreemd land ...

  *************************************************************************************************

  In het zesde jaar konden we met volle teugen genieten van de
  projectieve, affiene en euclidische meetkunde.

  De stelling van Pascal over een zeshoek die ingeschreven is in een kegelsnede
  was één van onze favorieten. I
  In bijlage vind je een eenvoudig (projectief) bewijs
  en een GeoGebra-bestand ter illustratie.  Het past hier ook een hommage te brengen aan de wiskunstenaar
  die ongetwijfeld indruk heeft gemaakt op hele generaties studenten.  Broeder Stanislas
  (Frans Drijkoningen)
  Broeder van de Christelijke Scholen
  1907-1987
  *******************************************************************
  In het schooljaar 1971-1972 volgende ik bij hem in het Sint-Amandusinstituut
  in Gent het voorbereidend jaar wiskunde.


  Collega's getuigen over hem:
  "Br. Stanislas was een geleerd en toch zeer eenvoudig mens.
  Vele jaren heeft hij met een ongekende toewijding
  en kennis van zaken de mathematica onderwezen
  aan de studenden en hen zo voorbereid
  op de studies in het hoger onderwijs
  en vooral voor burgerlijk ingenieur.

  Altijd stond hij open voor vernieuwing.
  Eind de jaren '60 verdiepte hij zich ijverig in de moderne wiskunde.
  Hierover was hij maar matig enthousiast.
  Begin de jaren '70 waagde hij zich aan het programmeren
  op de eerste WANG-computers,
  'die stomme toestellen waaraan je alles moest uitleggen'.
  De analytische meetkunde is echter altijd zijn stokpaardje gebleven.
  Het boek dat hij hierover samen met C. De Cock schreef
  en dat werd uitgegeven door De Procure, was een standaardwerk.

  Hij was een man van toewijding en gebed.
  Zijn werkkamer was zijn heiligdom."

  ******************************************************************************
  Het bepalen van meetkundige plaatsen en de studie van vlakke algebraïsche krommen
  waren het favoriete onderwerp van Br. Stanislas.
  Begin de jaren '70 slaagde hij er reeds in de meeste krommen met de computer te tekenen.

  Overzicht van de vlakke (algebraïsche) krommen:
  (klik op de naam voor meer informatie)


  Astroid
  Bicorn
  Cardioid
  Cartesian Oval
  Cassinian Ovals
  Catenary
  Cayley's Sextic
  Circle
  Cissoid of Diocles
  Cochleoid
  Conchoid
  Conchoid of de Sluze
  Cycloid
  Devil's Curve
  Double Folium
  Dürer's Shell Curves
  Eight Curve
  Ellipse
  Epicycloid
  Epitrochoid
  Equiangular Spiral
  Fermat's Spiral
  Folium
  Folium of Descartes
  Freeth's Nephroid
  Frequency Curve
  Hyperbola
  Hyperbolic Spiral
  Hypocycloid
  Hypotrochoid
  Involute of a Circle
  Kampyle of Eudoxus
  Kappa Curve
  Lamé Curves
  Lemniscate of Bernoulli
  Limacon of Pascal
  Lissajous Curves
  Lituus
  Neile's Parabola
  Nephroid
  Newton's Parabolas
  Parabola
  Pearls of de Sluze
  Pear-shaped Quartic
  Plateau Curves
  Pursuit Curve
  Quadratrix of Hippias
  Rhodonea Curves
  Right Strophoid
  Serpentine
  Sinusoidal Spirals
  Spiral of Archimedes
  Spiric Sections
  Straight Line
  Talbot's Curve
  Tractrix
  Tricuspoid
  Trident of Newton
  Trifolium
  Trisectrix of Maclaurin
  Tschirnhaus' Cubic
  Watt's Curve
  Witch of Agnesi
  Bron: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Curves/Curves.html


  Bijlagen:
  DE RECHTE VAN PASCAL.doc (51.5 KB)   
  rechte_van_Pascal.ggb (6 KB)   

  29-06-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wiskundige allegaartjes voor het derde jaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Paul Allegaert

  1944-2003

   

  Zal het ooit wennen,

  jouw stem niet meer te horen?

  Zoveel hadden wij elkaar nog te vertellen.

  Zoveel wou ik je nog vragen.

  Het antwoord heet nu stilte …


  Jan-Frans Lindemans

   

  **************************************

  De Wiskundige Allegaartjes in bijlage

  zijn een dankbare herinnering

  aan collega Paul.

  Bij mijn laatste bezoek bij hem thuis

  gaf hij me zijn bundel opdrachten en taken mee

  die hij gebruikte voor de leerlingen van het derde jaar.

  Hij had ze met heel veel toewijding bijeengesprokkeld.

  Ze weerspiegelen zijn vakbekwaamheid

  zijn visie op het vak wiskunde,

  en zijn bemoedigende aanpak.
   

  L.G.

  oktober 2003

  *************************************************************************************
  Het belang van het persoonlijk werk van de leerling en van de huistaken was één van de stokpaardjes van Paul.
  Hij testte regelmatig de parate kennis en zorgde voor voldoende differentiatie en bemoediging.
  Steeds had hij een reeks kleine uitdagende vraagjes bij zich om de 'last minutes' van een les op een zinvolle manier in te vullen.
  En ... wiskunde mocht ook eens leuk zijn.

  De 10 opdrachten in bijlage zijn slechts een selectie uit het gehele oefenpakket.

  Bijlagen:
  Goniometrie 4.doc (54 KB)   
  Goochelen met getallen.doc (37.5 KB)   
  Grafische voorstelling van problemen.doc (138 KB)   
  Last minutes 1.doc (31.5 KB)   
  Merkwaardige producten.doc (46.5 KB)   
  Ongelijkheden-Stelsels ongelijkheden.doc (31.5 KB)   
  Paradox 1 uit de meetkunde.doc (559 KB)   
  Toepassingen in de ruimte.doc (47.5 KB)   
  VWO-tjes 1.doc (80.5 KB)   
  Wortels .doc (279 KB)   

  29-06-2009 om 00:00 geschreven door Luc Gheysens  


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google
  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!