Foto
Wat vindt u van deze pagina? Mist u nog wat of is het prima zo. Laat het de beheerder even weten.
Foto
Foto
Inhoud blog
 • Ter Herinnering aan gene die waren.
 • Nog enkele huwelijksadvertenties.
 • 2 huwelijksadvertentie's popma's
 • Enkele huwelijksadvertenties betreffende de Fam. Popma.
 • Beppe Sijke Popma en Pake Schelte Visser.
 • Nog wat foto's van de familie Popma.
 • Enkele foto's van de familie.
 • 4
 • 3
 • 2
 • Genealogie fan de familie Popma.
 • Aanvullingen ouders Uble Jeens.
 • Naamsaanname Popma 1811.
 • De Stambeam fan de Popma's.
 • Deze Stamboom is nog steeds groeiende
  Hoofdpunten blog genealogie_familie
 • Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Enkele Documenten.
 • Nog enkele portreten van de familie.
 • Enkele portretten van de familie, genoemd in bovenstaande Generaties.
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Laatste commentaren
 • vraag (Bert Popma)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Mijn overgrootvader (Esther visser)
      op Beppe Sijke Popma en Pake Schelte Visser.
 • Gegevens verwijderen (Tsjitske Anne Popma )
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Uble Bruijns x Wytske Jans (Erik Wenzel)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Popma in Amstelveen (Anneke van Elderen)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Dringend geld nodig om uit de schulden te komen? (Larry Fox)
      op Ter Herinnering aan gene die waren.
 • n.v.t. (Popma)
      op 3
 • aanpassing geboorteplaats ( van Elderen)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Mevr. (Karin E.C. Kok)
      op 3
 • Prima werk (Frouwk)
      op 4
 • Blog als favoriet !
  Mijn favorieten
 • Genealogie Friesland.
 • Stambeam familie Van der Schaaf en Sjaarda.
 • Algemene genealogisch verzameling.
 • Bezoek het Historische en Letterkundig centrum in Leeuwarden.
 • De stamboom van de familie Beckeringh.
 • Wil je weten of jouw familie al een stamboom heeft? kijk dan in de Stamboomgids.
 • Aanvullende gegevens over een ander familie Popma. (afstamelingen van Popke Hendriks)
 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus
  Startpagina !
  Nieuws Telegraaf (NL)
  Nieuws Autowereld
  Foto
  Categorieën
  De Stambeam fan de familie Popma ut Fryslân.

  07-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvullingen ouders Uble Jeens.


  Hinne Ubles
  werd geb/ged. rond 1545 in Noorderdrachten, en overleed tussen 1615-1645 in Noorderdrachten. Hij trouwde met N. Jeens voor 1570 in Drachten, dochter van Jeen Sythies and N. N..

  Hinne Ubles wie yn 1581 tsjerkfâd te Noarderdrachten. Yn 1578 komt er foar yn it register fan de personele ymposysje. Yn 1615 heart er ta de "gemeene feengenoten van de folger-veenen" troch syn besit fan twa kear ien roede fean. Dy roeden hie er al yn oktober 1607 yn besit.

  Hinne Ubles, die al in 1578 werd genoemd in Noorderdrachten. In 1581 was hij kerkvoogd en in 1615 was hij mede eigenaar van de Folgera-venen onder Noorderdrachten.

  Hinne Ubles: Beroep: Boer; kerkvoogd;dorpsrechter; ontvanger en volmacht.
  Wonend/Living: Noorderdrachten

  Children of Hinne Ubles and N. Jeens are:

  + 1 I. Uble Jeens Hinnes, geboren rond. 1570 in Noorderdrachten; overleden tussen 1613 - 1618 in Kortezwaag.

     2 II. Jeen Hinnes, geboren rond  1578 in Noorderdrachten; overleden tussen 1645 - 1650 in Noorderdrachten.

  Jeen Hinnes was boer in 1640 te Noorderdrachten en hij was in 1613 al aanwezig, als volmacht, om de Kletstervaart te laten graven, wat uiteindelijk niet was doorgegaan, want Smallingerland kreeg toen problemen met de aangrenzende grietenijen. [lees hier meer over in het boek Smellingerland] Werd ook in 1613 genoemd als kurator over zijn broer Uble Hinnes. Was aanwezig bij het sluiten van het Contract tusschen de ingezetenen van de Zuider- en de Noorderdrachten en Passchier Hendriks Bolleman over het graven van de Drachtster vaart d.d. 5 October 1641"
  Jeen trouwt rond 1605 te Drachten op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Auckjen Tjeerdts, dochter van Tjeerdt Engberts en Sjouckjen N. Auckjen werd geboren rond 1581 te Buitenpost, is overleden na 1635 te Noorderdrachten. Auckjen werd minstens 54 jaar.

     3 III. Jan Hinnes, geen gegegevens.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naamsaanname Popma 1811.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (17 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Stambeam fan de Popma's.

  ‘Algemeen - Inleiding’

  De onderzochte familie Popma is afkomstig uit de buurt van Gorredijk, uit het dorp “Corteswagen”, ‘t huidige Kortezwaag en Langezwaag in Fryslân ten Z.W. van Gorredijk.

  De gegevens die ik hieronder vermeld heb zijn ‘t meest verzameld en gekregen door oude familieleden en uit een oud schoolschrift van een oud tante van mij. Ik heb geprobeerd om één en ander te checken in de verschillende archieven, Genlias en andere bronnen en dat is mij meestal wel gelukt. Alleen niet alle jongere geslachten heb ik kunnen bereiken c.q kunnen plaatsen. Daar de verschillende gemeentes geen gegevens wensen/mogen te verstrekken van na 1920, of dat ik de personen niet kon traceren. De meeste jongere gegevens heb ik dan ook meestal gehaald van het W.W.W. Enkele gegevens kon ik toch ontvangen van de jongere familieleden. Mijn dank hiervoor. Ook is het moeilijk om de gegevens te ontvangen van diegene die geëmigreerd zijn. Ook zij zijn moeilijk te traceren en of ze hebben problemen met het vrijgeven van hun privé gegevens. Dit moet men accepteren. Maar hierdoor zal men bij sommige familieleden niet zoveel gegevens zien als men had verwacht.

  De familie Popma heeft verschillende beroepen uitgevoerd. Zo is men boer geweest; timmer-man; wagenmaker; leraar; boerenarbeider; predikant; schoenmaker; schilder(sknecht); veld-wachter; acteur; kunstschilder; tapster; hotel-caféhouder ed. Ik denk wel dat dé familie een stempel heeft gedrukt op zijn c.q. haar omgeving.

  De familienaam “Popma werd voor het eerst gevoerd door Oebele Bruins gehuwd aan Jitskes Popkes. Hij gaf deze naam op bij de Mairie Bergum in 1811, voor hem, voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen.
  Waarom de naam Popma? Gezien de namen van zijn ouders en zijn voorouders zou men er toch van uit kunnen gaan dat Oebele een ander achternaam gekozen zou hebben. Wanneer hij had gekozen voor ‘Bruinsma’, was dat veel logischer geweest, gezien de patroniem van zijn vader. Maar Popma? De naam Popma of Bruinsma kan men verklaren met de betekenis als: ‘zoon van Popken cq Bruin’. (ma = zoon van; Pop[ke] of Bruins). Maar daar de naam Popke niet voorkomt bij zijn ouders of bij de voorouders van Oebele, heeft hij waarschijnlijk bij de naams aanname in 1811 zich neergelegd bij het patroniem van zijn vrouw, Popke.

  In Fryslân zijn verschillende families Popma, die totaal niets met elkander hebben, zij stammen dan ook niet van de zelfde stamvader af. In ons geval is dat Uble Jeens.

  Men heeft wel geprobeerd mij uit te leggen cq er op gewezen dat ‘onze’ familie zou afstammen van het oud adellijke geslacht Popma, wat voorkwam op de eilanden; of er naar gevraagd. Ik moet hierop afwijzend op reageren. Er is géén enkele bewijs te vinden dat Uble Jeens, op welke manier dan ook, iets te maken had met deze familie.

  Dan nog even over de indeling. Ik heb alle familieleden natuurlijk per generatie gesorteerd, zodat men heel gemakkelijk kan zien tot welke generatie men behoord. Per generatie wordt door Arabische cijfers (1) het aantal personen aangegeven welke onder die generatie vallen. Indien er een + teken voorstaat, wordt deze persoon verder gevolgd. De Romeinse cijfers (II) geven de kinderen aan in volgorde van haar of zijn geboortejaar.

  Ik wens u veel leesplezier toe.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (54 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (22 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze Stamboom is nog steeds groeiende


  Aan de "Stambeam fan de Popma's" wordt nog steeds onderhoud gepleegd
  .
  Zo zullen er nog steeds wijziging en aanvullingen bij worden geplaatst en ook zullen er de eventuele fouten uit worden gehaald.  2011, dec. 13. Opnieuw aanvullingen geplaatst en wéér wat foutjes hersteld op advies van familieleden.

  2011, jan. Blijkbaar zaten er toch nog wat fouten in. Verschillende namen verkeerd gespeld e.d. Ook zaten er wat tikfouten in. 

  2010, okt. 16. Verschillende SPAM-berichten verwijderd.  Personen geblokeerd!

  2010, mei.1. Weer wat aanvulling geplaatst. Tevens enkele personen afgedekt om grond van privacy.

  Mijn dank hiervoor. Groetnis fan Pieke. Oant sjen.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (52 Stemmen)
  >> Reageer (5)


  T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!