Foto
100%
150%
200%
500%
1000%

Welkom op de site
Hoste
 

Foto
Inhoud blog
 • Wapenschilden Hoste
 • Kwartierstaat van Hoste Robert °1954
 • Hoe het allemaal begon.
 • Naamverklaring
 • Eigen wapenschild
 • Genealogie van familie Hoste, zonder foto's
  Mijn links
 • Gegevens over mijn familie op Geneanet
 • Kunstenares Hoste Lucrése (Bloemen op doek)
 • Enkele foto's van de renovatie Hostensmolen Ruiselede
 • Stamboom van Hoste Paul
 • Familie(naam) op kaart België
 • Kleur en sfeer in huis 't Valentijntje
 • Schrijnwerkerij Hoste Luc
 • Top fotografie Hoste Lesley Aalter
 • Programma's
  Blog als favoriet !  Foto's stamreeks 

  Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Genealogie Hoste
  Opgesteld door Robert Hoste Sint-Janstraat 38 8700 Tielt 051/402860
  Personen die wensen dat hun gegevens verwijderd worden dienen contact op te nemen met Robert.Hoste@advalvas.be
  19-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Via de link (Programma's) vindt u volgende programma's::

  Dag opzoeken met de datum.

  Kalender van alle jaren.

  Romeinse cijfers omzetten of omgekeerd.  19-04-2009 om 17:07 geschreven door Robert Hoste  


  24-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe het allemaal begon.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Hoe het allemaal begon

   

  Bij het installeren van de centrale verwarming in de kerk van Ruiselede, in 1968, werden er enkele ontdekkingen gedaan.  Deze werden door de toenmalige pastoor, De Smet Gerard, onderzocht en beschreven in zijn boek “Historiek van de kerk van Ruiselede 900-1968”.  Na het uitgeven van dit boek verschenen er in de gazet “De Zondag”, enkele artikels over een zekere Ferdinand Hoste.  In deze artikels kwamen ook zogezegd zijn voorouders voor, met zelf een broer en een zuster.  Het gedacht om onze familiegeschiedenis te maken was geboren. Want met die gegevens was ik al een heel eind.  Maar door het opzoeken van gegevens over onze familie, kwam ik tot het besluit dat de bewuste artikels op geen enkele theorie berustten, zodat mijn droom dreigde te vervallen.  Maar door nieuwsgierigheid gedreven zette ik door.  De eerste bezoeken aan het gemeentehuis van Ruiselede werden gebracht, waar ik door het personeel hartelijk ontvangen werd.  Het eerste wat ik deed was mijn voorouders op te zoeken, evenals alle gegevens over de familie  te verzamelen.

  Maar éénmaal begonnen kon ik niet meer stoppen.  En ben ik op zoek gegaan naar alle naamgenoten.  Maar hiervoor moest ik bijna een onmogelijk werk verrichtten.  Namelijk alle akten van geboorten, huwelijken en sterfgevallen van Ruiselede en omliggende werden doorpluist.  Alle afstammelingen werden opgetekend en bij mijn thuiskomst in verband gebracht, zo beschikte ik over meerdere stambomen.  Het type van stamboom is, het parentele type.  Dus alle nakomelingen zowel in mannelijke of vrouwelijke lijn.

  In 1975 kwam ik in Tielt wonen, hierdoor werden mijn opzoekingen enkele jaren stop gezet.  Maar in 1979 kocht ik een woonhuis dat door een zekere Réne Hoste gebouwd bleek te zijn.  Door omstandigheden kwam ik in contact met één van zijn dochters, deze bleek namelijk ook aan opzoekingen te doen.  Mijn interesse was weer gewekt, maar we bleken geen enkel verband te hebben.

  Geboeid door de figuur, Julius Hoste, naar wie er een laan in Tielt genoemd werd, zocht ik zijn voorouders op.   Er ontbrak slechts één schakel om de verwantschap te bewijzen.  Hiervoor moest ik naar Aalter, daar heb ik de bewuste schakel gevonden, zodat het bewijs geleverd werd, dat ook hij afstamt van onze voorouders.

  Samen met de heer Silversmet Theo trok ik naar het Rijksarchief van Kortrijk, hij gaf mij inlichtingen hoe ik moest werken.  Zo kon ik nog een tweetal generaties terug gaan.

  Op bijéénkomsten van de familie, meestal bij een overlijden, werd er telkens gevraagd om

  tocht eens een familiefeest te houden.  Bewust van het feit dat een familiegeschiedenis nooit (gelukkig) kan volledig zijn, werd dit altijd maar uitgesteld.

  Vanaf het begin van 1984, werd er veel werk geleverd, zodat ons eerste familiefeest kon doorgaan.   Dit feest werd gegeven op 13 oktober 1988 in de feestzaal Uilenspiegel te Ruiselede.  Op dit feest waren er 83 personen aanwezig.

  Kort na het feest kwam ik in contact met de heer De Hulsters Jacques, die ter gelegenheid van een 100-jarige in onze/zijn familie enkele opzoekingen gedaan had.

  In juni 1988 werd het 100-jarig bestaan de krant “Het Laatste Nieuws”, gevierd.   Voor deze gelegenheid werd er door, de heer Delaporte Jos uit Brussel, de kwartierstaat van Julius Hoste opgemaakt.  Vele gegevens over onze familie verschenen in  “Vlaamse stam” van juni 1988, een uitgave over familiekunde.  Naar aanleiding van het verschijnen van deze artikels , kreeg ik door de heer Tanghe Robert gewezen ambtenaar van burgerlijke stand van Tielt, een tweetal generaties erboven op.  Deze bewuste artikels waren ook de heer  De Raeymaeker Raymond, uit Brussel niet ontgaan.   Hij bezorgde mij, zijn gegevens en zo kon ik de stam van Emiel Hoste, die uitgeweken was naar Brussel samenstellen. 

  De intrede van de computer gaf opnieuw aanleiding om verder aan opzoekingen van onze familie te doen.

   

  24-09-2006 om 00:00 geschreven door Robert Hoste  


  17-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wapenschilden Hoste

        Hoste l' flandre   (Conf. de nob. 12/09/1627)

       Hoste l' de sélorge Champ (An 22/08/1778)   Gouden achtergrond met lammergier

       Hoste uit Brugge.  Gouden achtergrond, met keel.  Op de band drie zilverkleurige eekhoorns.

       Hoste Brugge, Middelburg.  Hemelblauw, met zilverkleurige oskop met gouden vleugels.

      Hoste Engeland.  Eigenaar Hoste William, uitgeweken naar Engeland, kapitein bij Nelson
  Zilverkleurige oskop, van voren gezien, met gouden vleugels, erboven een gouden medaille, met marine-kroon boven de medaille en met de gouden letters LISSA en CATTARO.  Lissa verwijst naar een eiland in de Adriatische Zee en Cattaro naar een oninneembare burcht die neerkeek op de Adriatische Zee (Montengo)
  Naar William werd er een eiland genoemd.  (Eiland Hoste Zuidpool)
  Het eiland is gelegen in het Zuiden van Chili, Vuurland (Tierra de Fuega).  Genoemd naar William Hoste, kapitein bij Nelson. het ligt tussen de graden 54°56’ en 55°43’ en tussen de meridianen 48°00’ en 70°04’.  Aan het noorden is het Beagle kanaal, aan het oosten de Pacific (Stille) Oceaan, het eindigt in het zuidoosten in de Valse Kaap van Hornos.De kusten hebben veel mondigen en inhammen, genoteerd door de Engelse expeditie van 1830 tot 1831, wat het de naam Willem Hoste gaf.  Hij had zich onderscheiden in een slag op de 13de maart in de Adriatische zee tussen Engelse en Franse schepen.

  17-04-2009 om 00:00 geschreven door Robert Hoste  


  24-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwartierstaat van Hoste Robert °1954
    Kwartierstaat van Robert Luc Hoste (1954-) Robert Hoste - MMVI -

  © 2006  Robert Hoste

  Sint Janstraat 38

  8700 TIELT

  opmaak: Haza-21 versie 3.2.0.2219.20060221  Generatie I

  (kwartierdrager)

  In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1954. Deze persoon is afkomstig uit Ruiselede.

  1  Robert Luc Hoste is geboren op vrijdag 1 januari 1954 in Ruiselede (Akte 1 10.00 uur) Getuigen: Willy Hoste 21 jaar schrijnwerker en Julien De Waele 32 jaar landbouwer, is gedoopt op zondag 3 januari 1954 aldaar gedoopt door pastoor Willem Vandemoortele (doopgetuigen waren Robrecht Hoste en Irena Coussement), houtbewerker en redder, wonende in Sint-Janstraat 38 8700 Tielt 051/402860.

  Hoe kwam hij aan zijn voornaam? Robrecht Hoste die peter was, wilde zijn naam doorgeven. Maar de familieleden vonden "Robrecht" een te oude naam, zij hadden liever Luc. Na veel veel zagen werd het "Robert Luc". Zo had iedereen zijn gedacht.

  Aan het V.T.I. Tielt behaalde hij het diploma van technicus meubelmakerij.
  Hij studeerde af te Brugge op 27 mei 1973, als redder aan de kust.
  Hij werd aangesteld te Ruiselede op 1 januari 1974, als brandweerman bij de Ruiseleedse Brandweer. Dit bleef hij tot 31 oktober 1975. Bij de Tieltse Brandweer werd hij aangesteld op 1 september 1976 als stagiair brandweerman, op 1 mei 1979 als brandweerman, op 19 januari 1978 als stagiair-onderluitenant, op 6 maart 1980 werd hij onderluitenant en op 3 juni 1980 als luitenant.

  Hij was jaren actief lid bij de Rode Kruis afdeling Tielt.
  Daar behaalde hij volgende brevetten: EHBO op 8 maart 1975, monitor EHBO op 2 augustus 1979, ambulancier op 30 maart 1977.

  Hij behaalde bij de brandweer volgende brevetten: stagiair-brandweerman op 1 februari 1978, brandvoorkomingspecialist op 28 februari 1979, brandweerofficier op 20 december 1979, dringende medische hulpverlening op 3 november 1980, specialist adembescherming op 23 april 1982, leiding geven op 26 januai 1987.
  Hij legde de eed af te Tielt op 26 april 1980. Op deze datum werd de brandweerkarzerne in de Felix d'Hoopstraat geopend. Alle officieren legden dan hun eed als onderluitenant af.

  Hij werd eervol onderscheiden te Brussel op 25 oktober 1983. Deze zilveren medaillie was voor 10 jaar actieve dienst bij het Rode Kruis van Tielt.
  Bij de brandweer kreeg te Brussel op 7 oktober 1993. de medaillie Burgelijk Ereteken 2de klasse, als beloning voor de goede en trouwe diensten door hem bewezen in de rangen van Tielts Brandweerkorps. Eveneens werd hij eervol onderscheiden te Brussel op 28 februari 1999. met de medallie Burgelijk Ereteken 3de klasse, als beloning voor de goede en trouwe diensten door hem gedurende een diensttijd van ruim 25 jaren aan het land bewezen. Hij werd eervol onderscheiden te Brussel op 13 december 2000. Met de zilveren palmen der kroonorde, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten.

  Hij nam deel aan familiefeest te Ruiselede op 13 oktober 1984. Hij was de samensteller van het eerste familieboek en organiseerde het eerste familiefeest in zaal Uilenspiegel in Ruiselede.

  Na het overlijden van zijn vader (1959), verhuisde het gezin naar Aalterstraat 41 Ruiselede. Daar woonde immers een broer ( Leon Huygelier ) van zijn moeder, die zijn tweede vrouw verloren had. Omstreeks 1965 verhuisde hij naar de Zuidwijk 93 (later Poekestraat) Ruiselede. Omstreeks 1969 verhuisde hij samen met zijn moeder naar de Poekestraat 29 Ruiselede. Na 1972 verhuisde hij naar de Poekestraat 40 Ruiselede. Voor zijn vaste benoening als redder ging hij in 1975 naar de Tramstraat 24 Tielt wonen. Vanaf woonde hij in de Felix d'Hoopstraat 4 Tielt. Het gezin woonde vanaf 30 april 2001 in Sint-Janstraat 38 Tielt.
  In 1972 werkte hij vervolgens bij Martens Herderstraat Tielt en Claeys Kapelleweg Ruiselede, telkens als meubelmaker.

  Robert trouwt op zaterdag 30 november 1996 in Tielt op 42-jarige leeftijd met de 37-jarige Marleen Maria Cornelia Coene, dochter van Gerard Germain Cornelis Coene en Clara Julia Devos. Marleen is geboren op zaterdag 21 maart 1959 in Vlamertinge (Akte 9 16.00 uur) Getuigen: Leona Verhollen 27 jaar winkelierster en Willy Allaeys 25 jaar bediende, beide uit Vlamertinge., huisvrouw 1997, wonende in Sint-Janstraat 38 8700 Tielt 051/402860.

  Zij woonde in de Casselsestraat 42 Vlamertinge. Na 1979 in de Puttensdreef 20 Pittem. In 1995 woonde zij in de Van Zandvoordestraat 4 Tielt. En in de loop van 1996 verhuisde ze naar de Felix d'Hoosptraat 4 Tielt. Vanaf 30 april woont ze in de Sint-Janstraat 38 8700 Tielt 051/402860

  Marleen was eerder gehuwd (1) met Frank Bovijn.<1,2>


  Generatie II

  (ouders)

  In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1911 en 1917. Deze voorouders zijn afkomstig uit Ruiselede (2x).

  2  Remi Joseph Hoste is geboren op zondag 5 februari 1911 in Ruiselede (Akte 13 19.00 uur) Getuigen: Joseph Deleersnijder 22 jaar werkman en Marie De Moor 32 jaar herbergierster, is overleden op donderdag 13 augustus 1959 aldaar (Akte 42 22.00 uur) Getuigen: Raymond Hoste schrijnwerker 59 jaar broer en Antoinette Coleta Huygelier echtgenote huisvrouw 41 jaar, is begraven op maandag 17 augustus 1959 in Ruiselede O.L.V. Kerk begraven om 08.00 uur met de plechtigheid van 09.00 uur. Omdat het maandag van de kermis was. Dan is er altijd een dienst voor de overleden parochianen. Begraven op het kerkhof van Ruiselede. Zijn graf werd eind de jaren tachtig verwijderd, molenaarshulp Hostensmolen Ruiselede 1942-1944, timmerman, herbergier en schrijnwerker. Remi werd 48 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

  Het gezin woonde met Antoinette Huygelier op volgend adres: Aalterstraat 2 Ruiselede.
  Hij studeerde in Tielt aan de kunstacademie en behaalde volgende diploma's.
  - 29 september 1929, 1ste prijs voor boetseerkunde en versiering.
  - 28 september 1930, 1ste prijs voor boetseerkunde, koppen halfverheven.
  - 25 september 1932, Met diploma 1ste prijs voor boetseerkunde.
  - 24 september 1933, met diploma 1ste prijs voor boetseerkunde, antiek figuur.
  - 30 september 1934, met diploma 1ste prijs voor bouwkunst.
  - 29 september 1935, met diploma 1ste prijs voor meubelkunst.

  Hij werd eervol onderscheiden te Ruiselede op 15 augustus 1931. Met de Gouden Medallie, tijdens de tentoonstelling va, 15 augustus tot 19 augustus. Dit voor zijn beeldhouw- en snijwerk.

  Anekdote, Remi & Antoinette zijn tweemaal voor de kerk gehuwd.
  Anno domini 1938, dic 24 nov. praevio uni banno cun debita offixione, coran me infracripto parochus loci, matrimonium contraxerunt Remigius Hoste ex, et filius Philomonis et Romaniae Tack, natus, die 5 feb 1911 et Antonia Huygelier, filia Aloiüs et Mariae Braeckevelt, natus in hac, die 3 october 1917, postea eis ex celebratione, benedictus est impertita teste Robrechtus Hoste en Leo Huygelier. Geteekend Carbony past.
  Nota toegevoegd.
  Abtenta dic 21/10/1954 dispensatione at Heronymus Mahie, vic gen. super impraimento consanguinitatis in tertio collatralis, testibus renorationem ficen die 30/10/1954. Geteekend W. Vandemoortele past.
  Vertaling kerkelijke huwelijksakte.
  In het jaar des Heren, gezegd 24 november, sloot pastor het huwelijk Remigius Hoste uit deze gemeente zoon van Philimond en Romania Tack, geboren in de gemeente op 5 februari 1911 en Antoinette Huygelier, uit deze gemeente dochter van Aloïs en Maria Braeckevelt, geboren in deze gemeente op 3 october 1917,
  Het echtpaar huwde inderdaad tweemaal voor de kerk. Bij het eerste huwelijk werd de familie niet onderzocht, zodat men niet wist dat het paar familie van elkaar was. (Beide moeders waren nichten) Bij het huwelijk van het gezin Claeys stond er in het parochieblad, huwelijk met dispensatie. De pastoor Vandemoortele Willem moest dit op de een of andere manier vernomen hebben. En zijn antwoord was; Ik ga niet zeggen dat U slecht geleefd hebt, maar U zou moeten hertrouwen. Zo werd er dispenatie in het huwelijk aangevraagd en kon het echtpaar stilletjes in de pastorie trouwen. De getuigen waren de onderpastoor Vander Plassche en een pater uit Tielt die in de kerk de biecht kwam horen. Dit voorval kwam aan bot in het radioprogramma "De zoete inval". In dit programma werd er naar de reden van het tweede huwelijk gezocht. Op het laatste nippertje werd het antwoord door Walter Cappiau gegeven.

  Remi woonde met zijn gezin in het café "De Reisduif". Daar werden ook alle kinderen (4) geboren. Als jongste uit het gezin van Philimond moest hij ook vlug gaan werken. Nochtans kon hij van een studiebeurs genieten, maar één van zijn broers zegde. "Ik heb moeten werken , hij ook". Hij leerde zijn stiel bij Ver Eecke René uit Tielt. Maar tijdens de oorlog werd beeldhouwwerk te kostelijk, zodat Remi bij zijn broer Raymond ging werken als timmerman.
  Tijdens de bevrijding van 8 september 1944 moest hij met zijn vrouw en kinde voor de bambardementen schuilen in de kelder van kruidenierswinkel "De bruyne"in de Aalterstraat. Hij werd door een duitser uit de kelder gehaald om de paarden op straat vast te houden. Deze duitser zegde: "Nu zult u ook weten van oorlog is". Maar een officier liet Remi schuilen in de gracht. Gelukkig werd hij niet getroffen, maar 44 duitsers vonden de dood.
  Naast het café was de werkplaats van zijn broer gelegen. Remi werd door Amaat Debaets de toenmalige brandweercommandant aangespoord om bij de brandweer te gaan.
  Zijn ouders werden tweemaal betrapt op het verkopen van sterke dranken. Daarom werd het café "De Reisduif"op zijn naam gezet.

  Remi trouwt op woensdag 23 november 1938 in Ruiselede (Akte 44 10.00 uur) Getuigen: Octaaf Vervaeck veldwachter 41 jaar en Alphonse Vandevoorde veldwachter 56 jaar. Bij haar huwelijk lichtte ze haar patroon, Billiet Waterboordstraat Ruiselede, in. Een bediende zie: "Trouwen is buiten", zo zat ze als pasgehwde zonder werk, wordt vermeld op donderdag 24 november 1938 aldaar op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige

  3  Antoinette Coleta Huygelier is geboren op woensdag 3 oktober 1917 in Ruiselede (Akte 82 00.30 uur) Getuigen: Cyrilla D'Huveterre 29 jaar breidster en Maurice Van Thuyne 23 jaar bediende, is overleden op zaterdag 10 september 1994 in Tielt (23.20 uur) In het St.-Andriesziekenhuis, is begraven op zaterdag 17 september 1994 in St.-Pieterskerk Tielt begraven om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk. Na verassing te Brugge werd zij op het stedelijk kerkhof van Tielt bijgezet, breidster en herbergierster. Antoinette werd 76 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

  Aloïs Huygelier en Maurice Van Thuyne waren lid van het comité (1ste oorlog), hierdoor werd Van Thuyne gevraagd om peter zijn. Cyrilla vertrok naar V.S.A. en schonk jaarlijks een dollar als nieuwjaarsgeschenk.
  Na het overlijden van haar echtgenoot woonde zij op volgend adressen: Aalterstraat 41 Ruiselede, vanaf 1959, Zuidwijk 93 Ruiselede, Poekestraat 29 Ruiselede, Poekestraat 40 Ruiselede, Tramstraat 24 Tielt, vanaf 1975 tot 1979, Felix d'Hoopstraat 4 Tielt.
  Samen met de erfggenamen verkocht zij een eigendom te Ruiselede Aalterstraat 41 op 12 oktober 1976.
  Op 13 okt. 1984 nam zij deel aan het eerste familiefeest van de Hostes. Dit feest ging door in zaal "Uilenspiegel"


  Generatie III

  (grootouders)

  In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1867 en 1881. Deze voorouders zijn afkomstig uit Ruiselede (4x).

  4  Philimond Edmond Hoste is geboren op vrijdag 26 april 1867 in Ruiselede (Akte 58 05.00 uur) Getuigen: Ignatius Van Renterghem wever 32 jaar kon niet schrijven en Edward Vanderhaeghen 52 jaar schrijver. Uit de akte blijk dat de tweede naam Emond" is en niet Edmond", is overleden op donderdag 15 januari 1942 aldaar (Akte 8 20.30 uur) Overleden in de Aalterstraat 2 Ruiselede. Getuigen: Celina De Waele huisvrouw 37 jaar schoondochter en Remy Hoste schrijnwerker 30 jaar zoon, herbergier en molenaar hostens molen (1885-1919). Philimond werd 74 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

  Hij woonde op volgende adressen: Kruiswegestraat Ruiselede. Aalterstraat 2 Ruiselede. Na de 1ste oorlog Poekestraat "Café De Spiegel" Ruiselede. Aalterstraat 2 Ruiselede.
  Door grote oorlogsschade moesten ze verhuizen. Daarom gingen ze in café "De Spiegel", Poekestraat Ruiselede wonen. Na herstelling verhuisden ze terug naar Aalterstraat 2, café "De Reisduif".

  Tijdens de oorlog was de herberg "De Reisduif" zwaar beschadigd, een H. Antoniusbeeldje overleefde het geweld.
  Eén jaar na het overlijden van het echtpaar werden ze, door hun dochter Elza opnieuw (samen) begraven. Dit graf waaide in 198 ?? omver.
  Bij zijn begrafenis had het weken gesneeuwd. Hij afhalen van zijn lijk gleed pastoor Carboney van de twee trapjes bij de voordeur van het café.
  Het echtpaar werd meerdere malen betrapt op het verkopen van sterke dranken. Daarom werd het café op hun zoon Remi gezet.

  Philimond trouwt op woensdag 3 februari 1897 in Ruiselede (Akte 5 16.00 uur) Getuigen: Polydor Adam landbouwer 39 jaar, Hilaire de Maeght slachter 34 jaar, Henri Vanderbeken bakker 40 jaar en Arthur Dauw negociant 21 jaar. Moeder bruidegom kon niet schrijven op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige

  5  Romania Maria Tack is geboren op dinsdag 12 december 1871 in Ruiselede (Akte 139 07.00 uur) Getuigen: Joannes Tack wever 66 jaar en Bernardus Dewalesche landbouwer 57 jaar. Beide getuigen konden niet schrijven. In de akte staat naam van haar moeder verkeerlijk geschreven, De Meese i.p.v. De Meu, is overleden op donderdag 5 juni 1941 in Tielt (Akte 139 14.30 uur) Overleden in het St.-Andriesziekenhuis Tielt. Getuigen Raymond Hoste molenaar zoon 41 jaar en Arthur Verhelst bediende 33 jaar uit Tielt. De oorzaak van overlijden was een gesprongen maag. Deze werd aan dochter Elza en schoondochter getoond, als bewijs dat de dokters niet hadden gefaald, is begraven in Ruiselede, breidster, herbergierster en winkelierster. Romania werd 69 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

  6  Aloïs Huygelier is geboren op woensdag 1 juni 1881 in Ruiselede, is overleden op zaterdag 12 juli 1952 aldaar, timmerman & barbier. Aloïs werd 71 jaar, 1 maand en 11 dagen.

  GA: 75 GU: 1 u.
  Get: Joannes Franciscus Huygelier,wever en Bruno Vandewalle, weefkammaker.
  ° in de aalterstraat café "De Roskais"nu Aalterstraat 30 Mathys Christiaan.
  OA: 42 OU: 10.30 u.
  Get: Joseph Huygelier, gareelmaker en Raymond Huygelier, schoenmaker.
  HAW: 17 HUW: 10 u.
  Get: Henri Schepen, werkman en Petrus Vandevoorde, werkman en Aphonse Vervenne, werkman en Emiel Vande Walle, herbergier.
  Oude adressen:
  **************
  Aalterstraat 25 Ruiselede.
  Aalterstraat 39 Ruiselede.
  Documentatie:
  *************
  DZ, Aangifte oorlogsschade.

  Aloïs trouwt op donderdag 26 mei 1904 in Ruiselede op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige

  7  Sidonie Marie Braekevelt is geboren op zaterdag 31 juli 1875 in Ruiselede, is overleden op zondag 25 september 1949 aldaar, huisvrouw. Sidonie werd 74 jaar, 1 maand en 25 dagen.

  OA: 42 OU: 21 u.
  Get: Aloïs Huygelier en Joseph Huygelier, gareelmaker.
  ° in de Aalterstraat 39 Nu: Derudder J.
  Oude adressen:
  **************
  Aalterstraat 25 Ruiselede.
  Aalterstraat 39 Ruiselede.
  Documentatie:
  *************
  DZ.


  Generatie IV

  (overgrootouders)

  In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1831 en 1853. Deze voorouders zijn afkomstig uit Ruiselede (7x) en Rollegem-Kapelle.

  8  Bernardus Hoste is geboren op zondag 10 april 1831 in Ruiselede (Akte 31 11.00 uur) Getuigen: Bernardus Craeymeersch 26 jaar koperslager en Carolus Ludovicus Verplaetse 24 jaar regeringsbediende, is overleden op maandag 9 juli 1917 aldaar (Akte 94 07.00 uur) Getuigen: Philimond Hoste herbergier zoon 50 jaar en Emiel Goossens handelaar 50 jaar, molenaar hostens molen ruiselede 1847-1896. Bernardus werd 86 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

  Het gezin woonde op volgende adressen: Middewijk Ruiselede. Meulenakker Ruiselede. (1871).
  Omstreeks 1845 bezat Bernardus (Volgens POPP-kaart) de volgende eigendommen.
  C 166a land C 167 tuin
  C 168 huis C 169 boomgaard
  C 170 hooiweide C 176 molenwal
  C 177 Wind-koornmolen C 178a land

  Bernardus trouwt op donderdag 19 mei 1864 in Ruiselede (Akte 21 06.00 uur) Getuigen: Bernardus Craeymeersch koperslager 57 jaar, Josephus Vandevoorde horlogemaker 68 jaar, Clement Desutter broodbakker 21 jaar en Edward Vanderhaeghen schrijver 49 jaar. Moeder bruid kon niet schrijven. op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige

  9  Maria Vanrenterghem is geboren op dinsdag 4 februari 1834 in Ruiselede (Akte 18 12.00 uur) Getuigen: Bernardus Vanrenterghem 41 jaar veldwachter uit Poeke en Napoleon Louis Musschoot veldwachter 26 jaar, is overleden op zondag 18 april 1897 aldaar (Akte 48 20.00 uur) Getuigen: Bernardus Hoste mulder echtgenoot 67 jaar en Romulus Hoste gisthandelaar 27 jaar, koopvrouw in gist. Maria werd 63 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

  10  Ivo Tack is geboren op zaterdag 3 februari 1838 in Ruiselede, is overleden op donderdag 8 december 1898 aldaar. Ivo werd 60 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

  GA: 14 GU: 18 uur.
  Get: Augustinus Dhaenens, wever en Bernardus Claeys, arbeider.
  Beide getuigen kunnen niet schrijven.
  HAW:
  Get: Bruno Van Outrive, werkman 33 jaar en Ferdinand Poelvoorde, werkman 58 jaar, en Ferdinand Van Laeken.

  Ivo trouwt op vrijdag 21 april 1871 in Ruiselede op 33-jarige leeftijd met de 37-jarige

  11  Antoinette De Meu is geboren op donderdag 7 november 1833 in Ruiselede, is overleden op woensdag 2 maart 1898 aldaar, spinster. Antoinette werd 64 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

  GA: 148 GU: 17 uur.
  Get: Carolus Vanlersberghe, metser uit Aarsele en Baptiste Demeyere, wever 63 jaar. Getuigen kunnen niet schrijven.
  OA: 27 OU: 3 uur.
  Get: Ivo Tack, hovenier echtgenoot 60 jaar en Philimond Hoste, werkman 36 jaar.

  12  Constant Hugelier is geboren op zaterdag 28 augustus 1852 in Rollegem-Kapelle, is overleden op vrijdag 10 juni 1881 in Ruiselede, wever. Constant werd 28 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

  Afkomstig van Aarsele, op 16/08/1879.
  AO: 85
  Get: Ferdinandus Yde, koopman 58 jaar en Edwardus Hellebuyck, gemeentesecretaris 43 jaar. Yde kan niet schrijven.
  Doodsoorzaak Suikerziekte.
  HAW: 21 HUW: 21 HUW: 11 uur.
  Get: Karel Louis Bollé, huisschilder 43 jjar en Edward Hellebuyck, gemeentesecretaris 43 jaar en Ferdinand Van Der Haeghen, huisknecht 26 jaar. Alle uit Ruiselede. Moeder bruidegom en vader bruid en Van Der Haeghen kunnen niet schrijven.
  Adressen:
  ********
  Aarsele.

  Constant trouwt op vrijdag 13 augustus 1880 in Ruiselede op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige

  13  Prudentia Yde is geboren op zondag 20 maart 1853 in Ruiselede, is overleden op zaterdag 22 januari 1927 in Mishawaka, kantwerkster. Prudentia werd 73 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

  GA: 29 GU: 1 uur.
  Get: Leo Yde 27 jaar en Isidorus Arickx, politiecommissaris 34 jaar. Beide uit Ruiselede.
  Opmerkingen:
  Hertroude met Dhuyvetterre Henrdik en vertrok in 1918 naar V.S.A.
  Op haar doodsprentje ) op 21.3.1853 op het trouwboekje ° op 25.3.1853.

  Prudentia was eerder partner (1) van Hendrik Dhuyvettere.

  14  Henri Braekevelt is geboren op maandag 18 mei 1840 in Ruiselede, is overleden op zaterdag 23 mei 1914 aldaar, landwerkman. Henri werd 74 jaar en 5 dagen.

  GA: 87 GU: 22 uur.
  Get: Joseph De Soete, landbouwer 55 jaar uit Tielt en Judocus Vanlisabetten, herbergier kan niet schrijven.
  OU: 10.30 uur.
  Get: Aloïs Huygelier, werkman schoonzoon 33 jaar en Charles Braekevelt, schoenmaker. + in de Middenwijk Ruiselede.
  HAW: HUW: 10.30 uur.
  Get: Desiré Van Daele, koopman 24 jaar en Ferdinand Vanderhaeghen, veldwachter, Edward Hellebuyck, gemeentesecretaris 37 jaar en Edward Vanderhaeghen, postontvanger 58 jaar. Geen HK.

  Henri trouwt op vrijdag 12 september 1873 in Ruiselede op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige

  15  Philomine De Meu is geboren op vrijdag 25 december 1840 in Ruiselede, is overleden op donderdag 17 september 1903 aldaar, landbouwster. Philomine werd 62 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

  GA: 189 GU: 2 uur.
  Get: Carolus Devriee, timmerman 34 jaar en napoleon Musschoot, veldwachter.
  OA: 105 OU: 10.30 uur.
  Get: Henricus Braekevelt, werkman 63 jaar en Alphonse Vervaeke, kloefkapper 33 jaar.
  + op het doodsprentje ins verkeerd.
  Opmerkingen:
  Kwartierverlies met Antoinette De Meu.


  Generatie V

  (betovergrootouders)

  In deze generatie zijn 10 (63 %) van de 16 voorouders bekend, geboren tussen 1786 en 1826. Deze voorouders zijn afkomstig uit Ruiselede (3x), St. Elooi Winkel, Rollegem-Kapelle, Kanegem en Aalter.

  16  Jacobus Augustinus Hoste is geboren op woensdag 29 november 1786 in Ruiselede, is gedoopt op woensdag 29 november 1786 aldaar (Akte 16/93) (doopgetuigen waren Augustinus Schaeck uit Landegem en Anna Maria uit Wontergem), is overleden op donderdag 29 januari 1857 in Tielt, molenaar en olieslager. Jacobus werd 70 jaar en 2 maanden.

  Hij huurde in 1814 een woning in de Bruggestraat 36 Ruiselede. Op hetzelfde adres woonden ook, Loncke Pierre, knecht geboren rond 1780 in Ingelmunster en Gernaye Caroline, dienstbode geboren in Ruiselede rond 1796.
  Voor 1834 was hij eigenaar van Molen De Smet, hij verkocht deze molen op 11 mei1838 aan Pycke De ten Aerde Auguste, eigenaar te Gent (notaris Dewilde).

  Jacobus was eerder partner (1) van Maria Theresia De Vos, natuurlijke dochter van Jacobus De Vos en Marie Van De Voorde. Maria is geboren op zaterdag 30 september 1786 in Lotenhulle, is gedoopt op zaterdag 30 september 1786 aldaar (doopgetuigen waren Barbara Theresia Lampaert en Ignatius Jacobus Devos), is overleden op dinsdag 8 oktober 1822 in Ruiselede Overleden 11 dagen na de geboorte van haar dochter Colete, landbouwster en molenaarster. Maria werd 36 jaar en 8 dagen.

  Jacobus trouwt op maandag 16 februari 1824 in Ruiselede op 37-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige

  17  Caroline Standaert is geboren op maandag 1 augustus 1796 in Aalter, is overleden op dinsdag 7 maart 1837 in Ruiselede (Akte 29 17.00 uur) Getuigen: Jacobus Augustinus Hoste 50 olieslager en Augustinus Desutter 38 jaar broodbakker, landbouwster 1837. Caroline werd 40 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

  18  Ludo Vanrenterghem.

  HAW: HUW: 15 uur.
  Get: Napoleon Louis Musschootv 25 jaar veldwachter broer van de bruid en August Verloove 49 jaar herbergier en August Desutter, 34 jaar broodbakker en Karel Ludo Verplaetse.
  Moeder bruid kan niet schijven.

  Ludo trouwt op vrijdag 25 januari 1833 in Ruiselede met de 28-jarige

  19  Angelina Musschoot is geboren op zondag 16 december 1804 in Ruiselede, is overleden op zondag 26 februari 1865 aldaar. Angelina werd 60 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

  OA: 17 OU: 10 uur.
  Get: Ignatius Ecaritus Van Renteghem, wever en Napoleon Musschoot, veldwachter.
  + in de Molenakkerwijk.

  20  Petrus Joannes Tack is geboren op vrijdag 5 september 1806 in Ruiselede, is overleden op dinsdag 17 februari 1885 aldaar, wever 1837. Petrus werd 78 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

  HAW: 4 HUW: 18 u.
  Get: Jean Baptiste Vande Voorde, 32 jaar en Jan Baptiste Braeckevelt, 48 jaar beide schepen, Frederic Van Oost, 37 jaar en Florentin Van Oost, 28 jaar biede kuipers.

  Petrus was partner van

  21  Seraphina Dhaenens is geboren op donderdag 3 augustus 1809 in Kanegem, is overleden op zondag 8 juni 1884 aldaar, spinster 1837. Seraphina werd 74 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

  GA: 62 GU: 3 u.
  Get: Francies Yde, 27 jaar en Ignace Tonel, veldwachter 63 jaar.

  22  Joannes De Meu is geboren rond 1799, is overleden op zondag 13 januari 1850 in Ruiselede. Joannes werd ongeveer 51 jaar.

  Joannes was partner van

  23  Rosalie Vanlersberhge is geboren rond 1807, is overleden op dinsdag 10 september 1850 in Ruiselede. Rosalie werd ongeveer 43 jaar.

  24  Jean Francies Hugelier is geboren op dinsdag 2 mei 1826 in St. Elooi Winkel, is overleden op zaterdag 2 mei 1885 in Aarsele, meesterknecht weven. Jean werd 59 jaar.

  OA: 29 VGNR: 78 OU: 7 u.
  Get: Frederick Hugelier, zoon en Beni Mestdagh, gemeente-ontvanger 66 jaar kennis.

  Jean was partner van

  25  Maria Theresia De Simpelaere is geboren op woensdag 12 maart 1823 in Rollegem-Kapelle, is overleden op zondag 25 november 1906 in Aarsele. Maria werd 83 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

  In de geboorteakte van haar dochter Pharïlde staat haar familie bekend als De Simpel.
  Maria kon niet schrijven.
  OA: 86 OU: 13 u. In sectie Ib nr 36 bis.
  Get: Frederick Hugelier, 46 jaar winkelier zoon en Ivo Vanden Broucke, 71 jaar winkelier schoonzoon kon niet schrijven.

  30  Joannes De Meu is geboren rond 1799, zie 22.

  Joannes was partner van

  31  Rosalie Vanlersberhge is geboren rond 1807, zie 23.


  Generatie VI

  (oudouders)

  In deze generatie zijn 20 (63 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1741 en 1776. Deze voorouders zijn afkomstig uit Aarsele (2x), Wontergem, Volkegem, St. Joris, Ruiselede, Kanegem en Deinze.

  32  Petrus Hoste is geboren op zaterdag 18 november 1741 in Ruiselede, is gedoopt op zaterdag 18 november 1741 aldaar (Akte 12/115 v°) (doopgetuigen waren Alexander Hoste grootvader en Petronella Muylle), is overleden op woensdag 4 juni 1828 aldaar (Akte 73 13.00 uur), landbouwer, timmerman en molenaar 1789. Petrus werd 86 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

  Hij woonde o.a. in de Middenwijk Ruiselede.
  Op 28 november 1786 deed Petrus samen met zijn broer Judocus een anbesteding voor het plaatsen van een korenwindmolen in Deinze "Clepcautere", langs de baan Tielt - Deinze.
  "D'onderschreven Ludovicus D'hont tot Deynse, mitsgaders Judocus en de Pieter Hoste Meulenmaeckers tot Ruysselede, verclaeren soo zij doen bij desen, gesaemenlijck geconvenieert te sijn tot het stellen van eenen cooren wintmolen ende stampkot, tot maelen van allerhande graenen ende 't stampen van alle soorten van saeden, dat op de prochie van Deynsen, alles op de volgende conditien te wet Dat den onderschreven Ludovicus D'hont sigh verplicht te sullen leveren zekere partije landts hem onderschreven comparteren bij coope endeacte erfenisse voor die van Deynse in date 14 mey 1785, gelegen op de selve prochie, te plaetse noort de meerschen, oost den aermen van Deynse, suyt den calseyde wegh van Deynse naer Thielt, en west St. Pieter de Reykeren in Ghand, dit voor de prijs van hondert en vijthien ponden grooten wisselgelt, dit tot het stellen op de selve partije land den voorschreven meulen ende stampkot, sijnde voorts conditie, dat Judocus ende Pieter Hoste hier onderteckend, hun gesaemenlijck verobligeren te sullen doen vervolghen ende te sullen leveren het noodigh octroy tot den sleven meulen, 't hunnen privativen coste, sonder dat den voorschreven D'hont daer inne iets sal moeten contribueren, ende in cas het selve octroy niet en wiert bekomen, soo sal dit alles onderblijven ende sullen sij gebroeders Hoste de costen daer van betaelen volghens conventie met de vervolgher ende het selve octroy bekomen sijnde soo sullen de selve gebroeders Hoste den voorschreven molen mogen stellen naer hunne beliefte ende goetduncken sonder eenige contradictie van hunnen geassocieerden Ludovicus D'hont. Voorts is 't conditie dat den voorseyden molen gemaeckt sijnde de geassocieerde hun verobligeren den selven molen publiekquelijck voor allen man sullen laeten vercoopen aen de meestbiedende den naesten, 't hunnen gemeenen profijte, baven dien sal den selven molen gemaeckt sijnde bij experte gepresen worden, waer innen elck sijn deel sal moeten betalen, gelijck ider van de geassocieerde sijn derden deel sal moeten contribueren in de voorschreven coopsomme van het gemelt stuck landt, ende den selven molen in courant gespresen sijnde, sal elck sijn deel moeten betaelen, in wisselgelt, ende sal den selven molen binnen het jaer het bekomen octroy moeten gemaeckt ende completelijck gestelt sijn ter plaetse hier vooren vermelt, allen 't welcke partijen contractanten getrouwe lijck accepteren ende beloven te sullen onderhouden onder elck respective obligatie ende verband als naer echte, actum desen 28 novenbris 1786, ende waeren onderteeckent Ludovicus D'hont, Pieter Hoste ende J. Hoste."
  (Eigen archief) "

  Petrus wordt vermeld op dinsdag 26 november 1776 in Wontergem Getuigen: Judocus Hoste en Catharina Rotsaert op 35-jarige leeftijd met de 33-jarige

  33  Maria Theresia Galle is geboren op dinsdag 8 oktober 1743 in Wontergem, is overleden op dinsdag 4 februari 1812 in Ruiselede (Akte Blz 3 10.00 uur) Getuigen: Pieter Corneille Hoste, schoonbroer en Joseph Van de Walle. Maria werd 68 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

  34  Guillielmus Standaert is geboren rond 1745, is overleden op maandag 11 januari 1813 in Ruiselede. Guillielmus werd ongeveer 68 jaar.

  Guillielmus was partner van

  35  Theresia Van Wonterghem is overleden op maandag 10 oktober 1803 in Aalter.

  36  Albertus Van Renterghem is overleden op maandag 26 juni 1820 in Ruiselede.

  Albertus was partner van

  37  Anna Maria Van Wonterghem is geboren rond 1763, is overleden op dinsdag 3 mei 1803 in Ruiselede. Anna werd ongeveer 40 jaar.

  38  Jean Baptiste Musschoot is geboren rond 1765 in St. Joris, is overleden op zaterdag 15 januari 1831 in Ruiselede. Jean werd ongeveer 66 jaar.

  Jean trouwt rond 1795 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige

  39  Maria Catharina Van De Voorde is geboren rond 1765, is overleden op donderdag 1 oktober 1846 in Ruiselede. Maria werd ongeveer 81 jaar.

  40  Josephus Tack is overleden op woensdag 16 maart 1808 in Ruiselede.

  Josephus was partner van

  41  Maria Josephe Poelvoorde is overleden op vrijdag 10 april 1835 in Ruiselede.

  42  Amandus Dhaenens is geboren rond 1760 in Deinze, is overleden op maandag 2 maart 1840 in Kanegem, wever 1837. Amandus werd ongeveer 80 jaar.

  OU: 11 u. In de wijk Oosthoek.
  Get: Louis Dhaenens, wever 27 jaar zoon en Ivo Braet, wever 22 jaar neef. Beide getuigen konden niet schrijven.

  Amandus was partner van

  43  Maria Catharina Kindts is geboren rond 1776 in Kanegem, is overleden op vrijdag 2 februari 1827. Maria werd ongeveer 51 jaar.

  OA: 3 OU: 17 u.
  Get: Amandus Dhaenens, wever 64 jaar echtgenoot, kon niet schrijven en Joannes Vercruysse, veldwachter 50 jaar kennis. In de Huwelijksakte van haar dochter Seraphina staat haar overlijdensjaar vermeld als 1837.

  44  Carolus De Meu is geboren rond 1749 in Volkegem, is overleden op woensdag 19 december 1827 in Ruiselede. Carolus werd ongeveer 78 jaar.

  Carolus was partner van

  45  Catharina Herman is geboren rond 1774, is overleden op dinsdag 27 maart 1849 in Ruiselede. Catharina werd ongeveer 75 jaar.

  46  David Van Lerberghe is geboren rond 1767 in Aarsele, is overleden op zaterdag 16 januari 1847 aldaar, wever 1847. David werd ongeveer 80 jaar.

  HAK: Blz 1353 nr 264.
  OU: 5 u.
  Get: Karel Van Lerberghe, metser 37 jaar zoon en Xavier Devolder, wever 48 jaar gebuur, beide konden niet tekenen.

  David wordt vermeld op dinsdag 7 juli 1795 in Tielt op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

  47  Marie Maes is geboren rond 1770 in Aarsele, is overleden op maandag 4 februari 1850 aldaar, spinster 1847. Marie werd ongeveer 80 jaar.

  OU: 20 u.
  Get: Karel Van Lerberghe, wever 40 jaar zoon en Francies Demetier, spinder 40 jaar gebuur, biede konden niet schrijven.

  48  Judocus Augustinus Hugelier.

  Judocus was partner van

  49  Marie Agnes Bosstoen.

  50  Franciscus De Simpelaere.

  Franciscus was partner van

  51  Theresia Carton.


  Generatie VII

  (oudgrootouders)

  In deze generatie zijn 14 (22 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1702 en 1740. Deze voorouders zijn afkomstig uit Ruiselede.

  64  Johannes Andreas Hoste is geboren op donderdag 30 november 1702 in Ruiselede, is gedoopt op donderdag 30 november 1702 aldaar (Akte 10/83) (doopgetuigen waren Judocus Stoven en Anna Vandenberghe grootmoeder), is overleden op zondag 22 september 1782 aldaar (Akte 18/61 bis). Johannes werd 79 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

  In zijn doopakte werd Paschasia Schoutert als moeder vermeld. Zij was echter zijn grootmoeder.
  Johannes was poorter te Ruiselede van 1730 - 1782. Na zijn overlijden nam Johanna het poorterschap tussen 1783 - 1792 over.
  Johannes kocht op 5 juni 1753 in Ruiselede het "Pilaerstuk", voor 64 ponden 11 schellingen 6 groot wisselgeld.
  Johannes erfde op 4 augustus 1785 een eigendom die na zijn overlijden werden verdeeld.
  "D'onderschrevene Joanne Françoise De Smet weduwe van Joannes Hoste, Pieter Hoste tot Ruysselede, Laurentia Hoste getrouwdt met Joans Frans Dous tot Bellem, Augustinus Schaeck getrouwdt met Anna Jacoba Hoste tot Landeghem, voorts Francis Symay als ghetrouwt met Joanne Marie Hoste tot Aerseele alle de voorschrevene vrauwspersoonen bij hunne respective mans thundere ? acceptatie behoorelijck ? bekennen mits desen finabelijck ter goeder trouw en bij uytgroetijnghe vercocht hebben doen bij desen aen Judocus Hoste hun broeder en sweger binnen selve Ruysselede die vande selve sijn moeder, broeder, susters en swaegers bij uytgroetijnghe ? op eene behuysende erfve het recht van bestaende met Huys schuere stellijnghe voor den ? met al de drooge groene cattheylen daerop staende medegaende plaende in het gehele noordt het Eyerstrijen, oost Joseph Alliet, suyt den burghgrave De Nieuport, west de straete loopende achter het spinhuys.
  Dit boven het last vannhuys heere, ? ? van Burggrave De Nieuport hebben item een ander behuysde erfve, Bogaert, palende noord den Burghgrave De Nieuport, oost den straete, suyt en west selfs dito Burghgrave De Nieuport, een partije land genaemt, het singelstuck plaende oost selfs suyt, Joans Van Overbeke, west noord den Burghgrave De Nieuport op 2 gemeten.
  Item een partije bosch land palende west selfs voorgaende noort selfs Huys, boomgaert, oost selfs den disch van Ruysselede, suyt Joannes Van Overbeke, groot een ? bunder item een partijken van lande, palende west selfs voorgaende noort de straete, oost een ander straete suyt den disch van Ruysselede ? 2 lijnen item eene partijen meersch, paelende west de straete, noort d'hoers Benedictus Huybrecht, oost het ? ?, suyt d'hoers Benedictus Huybrecht ? 2 gemeten onbegrepen maete met welcke grootte ende sestuatie den cooper sighe moet ? zonder eenige ? grootte te moeten expeliceren dat met alle drooge groene cattheylen daerop staende medegaende met ? nochte gereserveert ? het ordinaire pachters recht het gonne alhier niet mede vercocht en ? sijnde desen coop gedaen voor de somme van sevenhondert ponden wisselgeld voor omme coopsomme boven het schrijvers deser sigel registrataire alsmede de prochie lasten heer , ende andere onlosselijke ? blijven ten laste van den cooper ende grondt met conditie nochtans dat het del het gonne den cooper hier inne hebbende volgens graend van ? sal ? doen op de ? coopsomme den coopen sal commen in het liber gebruyck van hof landen bij sijn moeder gebruyck met kerstavond 1785. ? der pachten met het tellen der penningen in het liber gebruyck met het exveren der pachters dus de coopsomme sal moeten betaelt binnen tijdt van drij maenden naer daete deser voorder ende ? moet aen den cooper gelevert worden suyver goet voor suyver gledt aldus gedaen onder de voorden obligatie ende verband als naer rechte desen 4 augustus 1785.
  D'onderschrevene Francis Symay, Joanne Marie Hoste, sijnen huysvrauwe bekennen ontvangen hebben van Judocus Hoste ontvangen hebben hun ? deel ende voorseyde uytgroet somme naer aftrek hun generael thiende part in de generaele belastijnghe van 200 gr. Wiss. Capitaels sijnde ? geweest met het gonnen van Hoste van de uytgroeten sesenseventigh ponden drij ? wiss. Van een deel obligatie gefornneert bekennende voorts alle de pachten tot ehden ontvangen te hebben van hun vaderlijck sterfhuys voldaen sijn desen 14 juny 1786.
  (Geteekend) Francis Symay
  De handtekening van Joanne Maria werd niet door haar gemaakt. De partij meersch intexte is verkogt aen Jan Huybrecht den 25 arpil 1809."

  Johannes wordt vermeld op zaterdag 7 mei 1729 in Ruiselede (Akte 12/169 v°) op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Anna Marie Mestdagh. Anna is geboren rond 1705, is overleden op donderdag 23 april 1733 in Ruiselede (Akte 12/228 v°). Anna werd ongeveer 28 jaar.

  Waarschijnlijk dochter van Franciscus Mestdagh en Catharina Van Severen.
  Gedoopt op 22 maart 1704. DA: 10/90 Peter: Olivirus Van Severen Meter: Maria Anna Vandeputte.

  Johannes wordt vermeld op zaterdag 5 september 1733 in Ruiselede (Akte 12/178) op 30-jarige leeftijd (2) met

  65  Joanna Maria De Smet is overleden rond 1792.

  66  Guilliaine Galle.

  Guilliaine was partner van

  67  Catharina Rutsaert.

  84  Judocus Dhaenens.

  Judocus was partner van

  85  Elisabeth De Naegel.

  86  Judocus Kindts.

  Judocus was partner van

  87  Isabella Van Daele.

  88  Josephus De Meu.

  Josephus was partner van

  89  Anna Marie Vliege.

  92  Pieter Van Lerberghe.

  Ook Vanleersberghe, Vanleirsberghe geschreven.

  Pieter was partner van

  93  Catharina Acke.

  94  Josephus Maes is overleden voor 1808.

  Josephus was partner van

  95  Marie Elisabeth Vande Ginste is geboren rond 1740, is overleden op dinsdag 27 december 1808 in Aarsele. Marie werd ongeveer 68 jaar.

  OU: 2 u. In de wijk Baudeloo nr 228.
  Get: Pierre Maes, 39 jaar en Charles Maes, 33 jaar, beide zoons.


  Generatie VIII

  (oudovergrootouders)

  In deze generatie zijn 5 (4 %) van de 128 voorouders bekend, geboren tussen 1661 en 1676. Deze voorouders zijn afkomstig uit Knesselare, Kanegem en Gottem.

  128  Alexander Hoste is geboren op zondag 12 april 1676 in Kanegem, is gedoopt op dinsdag 14 april 1676 aldaar (Akte 13/193) (doopgetuigen waren Petrus Pyfferoen en Elisabeth Willems), is overleden op donderdag 30 januari 1755 in Ruiselede. Alexander werd 78 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

  Alexander was poorter te Ruiselele vanaf 1708 tot 1755.

  Alexander wordt vermeld op woensdag 18 januari 1702 in Ruiselede (Akte 10/128) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige

  129  Paschasia Frans is geboren rond 1673 in Knesselare, is overleden op zaterdag 26 februari 1752 in Ruiselede (Akte 13/182 v°). Paschasia werd ongeveer 79 jaar.

  132  Joannes Galle is geboren op zondag 1 mei 1661 in Gottem, is overleden op maandag 1 maart 1717 in Wontergem. Joannes werd 55 jaar en 10 maanden.

  Joannes was eerder partner (1) van Petronella Yde.

  Joannes trouwt op dinsdag 27 maart 1708 in Oostrozebeke op 46-jarige leeftijd (2) met

  133  Catharina Van Landeghem.

  191  Barbe Vande Walle.

  Barbe was partner van Severin Vande Ginste.


  Generatie IX

  (oudbetovergrootouders)

  In deze generatie zijn 6 (2 %) van de 256 voorouders bekend, geboren tussen 1627 en 1640. Deze voorouders zijn afkomstig uit Tielt (2x) en Dentergem.

  256  Judocus Hoste is geboren op zondag 6 november 1633 in Tielt, is gedoopt op zondag 6 november 1633 aldaar (doopgetuigen waren Andreas Delvigne en Judoca Verstraete), is overleden op vrijdag 5 november 1694 in Kanegem. Judocus werd 60 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

  Judocus wordt vermeld op donderdag 3 april 1664 in Kanegem op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige

  257  Anna Vandenberghe is geboren op dinsdag 11 december 1640 in Tielt, is gedoopt op dinsdag 11 december 1640 aldaar.

  258  Onbekend Frans.

  Onbekend was partner van

  259  Paschasia Schoutteet is overleden op donderdag 20 mei 1694 in Ruiselede.

  264  Jacob

  24-10-2006 om 18:13 geschreven door Robert Hoste  


  06-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naamverklaring

  Naamverklaring

   

  Volgens sommige bronnen, is de naam HOSTE afgeleid van de voornaam OST.  De voornaam Ost kwam in Kortrijk tot de 15de eeuw frequent voor.

  Van de Latijnse mansnaam;  Augustinus ...... Aoust komt men bij OST.  Namen afgeleid van voornamen worden de patronimyca groep genoemd.

  Maar andere bronnen spreken van het Latijnse HOTE of HOSPITEN, wat waard of herbergier betekent.

  In Belle (Bailleul) was er een heerlijkheid HOSTE.  Er waren zelf graven “DE HOSTé” of   ” De HOSTE”, deze waren woonachtig in Doornik en Wachin.

   

  Schrijfwijzen

   

  Hoste

  Oste
  Ost

  Ooste

  Oostens

  Hostens

  06-02-2006 om 17:16 geschreven door Robert Hoste  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigen wapenschild
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het wapenschild is gebaseerd op de beroepen van mijn voorouders.  Namelijk molenaars en molenmakers enerzijds en timmerman anderzijds. Vandaar het molenijzer en de timmermanshamer.
  Het schild is nog niet geregistreerd.

  06-02-2006 om 00:00 geschreven door Robert Hoste  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genealogie van familie Hoste, zonder foto's

  Parenteel van Judocus Hoste (±1570-?) Robert Hoste - MMVI -


  © 2006  Robert Hoste

  Sint Janstraat 38

  8700 TIELT

  opmaak: Haza-21 versie 3.2.0.2219.20060221  Generatie I

  (van 1570)

  In deze generatie is 1 gezin bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1595 en 1610. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tielt en Kanegem.

  I  Judocus Hoste is geboren rond 1570 te Ieper.

  Hij was poorter in Ieper.

  Van Judocus en een onbekende vrouw zijn vier natuurlijke kinderen bekend:

  1  Guildemo Hoste.

  2  Petrus Hoste is geboren rond 1595 te Tielt, zie II-A.

  3  Laurentius Hoste is geboren voor 1600, is 1596 gedoopt, zie II-B.

  4  Cornelius Hoste is geboren rond 1610 te Kanegem, zie II-C.


  Generatie II

  (van 1595 tot 1689)

  In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 26 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1619 en 1679. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tielt (21x) en Ruiselede (3x).

  II-A  Petrus Hoste, natuurlijke zoon van Judocus Hoste (I), is geboren rond 1595 te Tielt, is overleden tussen februari en mei 1658 te Klerken. Petrus werd hoogstens 63 jaar.

  Hij was poorter van Ieper.

  Petrus wordt vermeld rond 1620 op ongeveer 25-jarige leeftijd met Anna De Smet. Anna is overleden te Ruiselede.

  Van Petrus en Anna zijn zeven kinderen bekend:

  1  Judoca Hoste is geboren op donderdag 25 mei 1623 te Tielt, is gedoopt op donderdag 25 mei 1623 aldaar (doopgetuigen waren Judocus Hoste en Joanna De Smet).

  Judoca wordt vermeld rond 1662 op ongeveer 39-jarige leeftijd met Hendrik Aernout.

  2  Petrus Hoste is geboren op woensdag 23 april 1625 te Tielt, is gedoopt op woensdag 23 april 1625 aldaar (doopgetuigen waren Laurentius De Smet en Christina De Smet).

  3  Bartholomeus Hoste is geboren op zondag 14 februari 1627 te Tielt, is gedoopt op zondag 14 februari 1627 aldaar (doopgetuigen waren Judocus Hoste en Elisabeth Bibau).

  4  Joannes Hoste is geboren op maandag 26 maart 1629 te Tielt, is gedoopt op donderdag 29 maart 1629 aldaar (doopgetuigen waren Joannes Van Torre en Jacoba De Witte), zie III-A.

  5  Judocus Hoste is gedoopt op vrijdag 23 januari 1632 te Ruiselede (doopgetuigen waren Judocus Verschore en Maria Rots), zie III-B.

  6  Magdalena Hoste is gedoopt op vrijdag 4 mei 1635 te Ruiselede (Akte 2/12 v°) (doopgetuigen waren Egidi Van Pachtenbeke fs Bavo en Magdalena Scheppens).

  7  Elisabeth Hoste is gedoopt op zaterdag 12 september 1637 te Ruiselede (Akte 2/21 v°) (doopgetuigen waren Egidi D'Hannie Tielt en Joanna Lootens Ex Joannie De Putte uit Wingene).

  II-B  Laurentius Hoste, natuurlijke zoon van Judocus Hoste (I), is geboren voor 1600, is 1596 gedoopt, is overleden op zaterdag 14 oktober 1673 te Tielt begraven met 6 lect. Laurentius werd minstens 73 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

  (Oste)

  Laurentius wordt vermeld op maandag 2 juli 1618 te Tielt op minstens 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Petronella Vanmaele, dochter van Martinus Van de Maele en Catharina Cool. Petronella, vroedvrouw, is geboren rond 1596, is overleden op zondag 25 augustus 1669 te Tielt. Petronella werd ongeveer 73 jaar.

  Haar zuster Elisabeth huwde met Cornelius Hoste broer van Laurentius.

  Van Laurentius en Petronella zijn acht kinderen bekend:

  1  Jacoba Hoste is overleden op vrijdag 8 augustus 1636 te Tielt.

  2  Guilielmus Hoste is geboren op zondag 28 juli 1619 te Tielt, is gedoopt op zondag 28 juli 1619 aldaar (doopgetuigen waren Martinus Vanmaele Grootvader en Jacoba Ux Petrus Cools (?)).

  3  Catharina Hoste is geboren op zondag 14 februari 1621 te Tielt, is gedoopt op zondag 14 februari 1621 aldaar (doopgetuigen waren Judocus Hoste en Catharina Cools grootmoeder), zie III-C.

  4  Judoca Hoste is geboren op zondag 15 oktober 1623 te Tielt, is gedoopt op zondag 15 oktober 1623 aldaar (doopgetuigen waren Judocus Hoste en Anna De Smet tante ex Petrus Hoste).

  5  Joannes Hoste is geboren op zondag 31 augustus 1625 te Tielt, is gedoopt op zondag 31 augustus 1625 aldaar (doopgetuigen waren Judocus Vanmaele en Cornella Desseriens Ux Joannes Vande Putte), zie III-D.

  6  Maria Hoste is geboren op zondag 9 januari 1628 te Tielt, is gedoopt op zondag 9 januari 1628 aldaar (doopgetuige was Joannes Van Torre), is jong overleden op woensdag 6 augustus 1636 aldaar. Maria werd 8 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

  7  Elisabeth Hoste is geboren op zondag 10 februari 1630 te Tielt, is overleden op donderdag 15 juli 1694 te Kanegem. Elisabeth werd 64 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

  Elisabeth was van 1671 tot 1684 buitenpoorter van Kanegem.

  Elisabeth wordt vermeld op zaterdag 16 juli 1661 te Kanegem op 31-jarige leeftijd met Joannes Claeys. Joannes is overleden op maandag 28 september 1676 te Kanegem.

  8  Judocus Hoste is geboren op zondag 6 november 1633 te Tielt, is gedoopt op zondag 6 november 1633 aldaar (doopgetuigen waren Andreas Delvigne en Judoca Verstraete), zie III-E.

  Laurentius gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 20 november 1669 te Tielt getuigen Joannes Hoste en Petronella Clais, wordt vermeld op zaterdag 7 december 1669 aldaar op minstens 69-jarige leeftijd (2) met Catharina De Bruyne.

  (Debrune)

  Catharina was eerder partner (1) van Rogerius Vande Bussche.

  II-C  Cornelius Hoste, natuurlijke zoon van Judocus Hoste (I), is geboren rond 1610 te Kanegem, is overleden op dinsdag 22 februari 1689 te Tielt. Cornelius werd ongeveer 79 jaar.

  Cornelius wordt vermeld op woensdag 4 juli 1646 te Tielt op ongeveer 36-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Elisabeth Vanmaele, dochter van Martinus Van de Maele en Catharina Cool. Elisabeth is geboren op donderdag 12 februari 1615 te Tielt, is overleden op donderdag 18 juni 1665 aldaar begraven met 6 lect. Elisabeth werd 50 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

  Haar zuster Petronella huwde met haar schoonbroer Laurentius.

  Elisabeth was eerder gehuwd (1) met Judocus Van Rumbeke.<1,2>

  Van Cornelius en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

  1  Judocus Hoste is geboren op zondag 19 januari 1648 te Tielt, is gedoopt (doopgetuigen waren Judocus Hoste en Nicola Druart Ux Adriaan Stresse), zie III-F.

  2  Joanna Hoste is geboren op vrijdag 21 april 1651 te Tielt, is gedoopt op donderdag 27 april 1651 aldaar (doopgetuigen waren Joannes Hoste en Joanna Craeymeersch), zie III-G.

  3  Elisabeth Hoste is geboren op zaterdag 22 augustus 1654 te Tielt, is gedoopt op donderdag 27 augustus 1654 aldaar (doopgetuigen waren Petrus Cools en Judoca Hoste), is overleden op donderdag 20 november 1721 te Kanegem. Elisabeth werd 67 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

  Elisabeth wordt vermeld op dinsdag 27 mei 1692 te Tielt verloving 15 mei 1692 op 37-jarige leeftijd met Franciscus Vangavere, zoon van Franciscus Vangavere. Franciscus is overleden op woensdag 6 juli 1707 te Kanegem.

  4  Martina Hoste is geboren rond 1655, zie III-H.

  5  Livina Hoste is geboren op woensdag 2 april 1659 te Tielt, is gedoopt op donderdag 3 april 1659 aldaar (doopgetuigen waren Eustatius Van Torre en Joanna Mestdagh), zie III-I.

  Cornelius wordt vermeld op zondag 16 maart 1664 te Ruiselede op ongeveer 54-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Anna Vande Weghe, natuurlijke dochter van Daniël Vande Weghe en Maria Vermote. Anna is geboren rond 1635 te Ruiselede, is overleden op vrijdag 7 mei 1700 te Tielt begraven met 3 lect. Anna werd ongeveer 65 jaar.

  Van Cornelius en Anna zijn zes kinderen bekend:

  6  Livinus Hoste is geboren op zondag 1 maart 1665 te Tielt, is gedoopt op maandag 2 maart 1665 aldaar (doopgetuigen waren Livinus Vande Walle en Petronella Vanmaele), zie III-J.

  7  Petronella Hoste is geboren op dinsdag 6 maart 1668 te Tielt, is gedoopt op donderdag 8 maart 1668 aldaar (doopgetuigen waren Livinus Baervoet en Petronella Baervoet).

  8  Martinus Hoste is geboren op dinsdag 9 juli 1669 te Tielt, is gedoopt (doopgetuigen waren Martina Van Maele en Judoca Van Torre), zie III-K.

  9  Petrus Hoste is geboren rond 1672 te Tielt.

  Petrus wordt vermeld Verlovingsdatum 20 juni 1694 met Joanna Meerschaert.

  10  Cornelius Hoste is geboren op dinsdag 6 november 1674 te Tielt, is gedoopt op donderdag 8 november 1674 aldaar (doopgetuigen waren Judocus Poelvoorde en Martina Dobbelaere), is ongehuwd overleden op woensdag 24 november 1694 aldaar. Cornelius werd 20 jaar en 18 dagen.

  11  Joannes Hoste is geboren op donderdag 7 september 1679 te Tielt, is gedoopt op vrijdag 8 september 1679 aldaar (doopgetuigen waren Daniël Vande Weghe en Jacoba Baervoet), is jong overleden op maandag 27 juni 1695 aldaar. Joannes werd 15 jaar, 9 maanden en 20 dagen.


  Generatie III

  (van 1619 tot 1738)

  In deze generatie zijn 11 gezinnen bekend met in totaal 68 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1642 en 1757. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tielt (40x), Kanegem (13x), Klerken (9x) en Ruiselede.

  III-A  Joannes Hoste, zoon van Petrus Hoste (II-A) en Anna De Smet, is geboren op maandag 26 maart 1629 te Tielt, is gedoopt op donderdag 29 maart 1629 aldaar (doopgetuigen waren Joannes Van Torre en Jacoba De Witte), is overleden op zondag 16 april 1684 te Klerken bij zijn overlijden werd er een wezerijakte (15.543/99) opgemaakt. Voogden waren: Jacques Vanblaere gehuwd met Catharina Osten uit Esen zuster van de wezen schoonzoon en Frederyck De Decker schoonbroer uit Klerken. Joannes werd 55 jaar en 21 dagen.

  (Osten)
  Joannes was hoofdman van Klerken.

  Joannes wordt vermeld op zondag 26 september 1655 te Klerken op 26-jarige leeftijd met Joanna De Decker, natuurlijke dochter van Pieter De Decker en Joanna De Cockere.

  Van Joannes en Joanna zijn negen kinderen bekend:

  1  Anna Hoste is gedoopt op zaterdag 12 augustus 1656 te Klerken.

  2  Petronilla Hoste is gedoopt op zondag 17 februari 1658 te Klerken.

  3  Catharina Hoste is gedoopt op woensdag 13 oktober 1660 te Klerken.

  (Osten)

  Catharina was partner (1) van Jacobus De Mullie. Catharina wordt vermeld rond 1683 op ongeveer 23-jarige leeftijd (2) met Jacques Vanblaere.

  Woonachtig in Esen.

  4  Franciscus Hoste is gedoopt op zondag 19 november 1662 te Klerken.

  (Osten)

  Franciscus was partner (1) van Anna Joanna Chevalier. Franciscus was partner (2) van Maria Dutoit.

  5  Joannes Hosten is gedoopt op maandag 18 mei 1665 te Klerken, zie IV-A.

  6  Mary Hoste is gedoopt op zondag 29 mei 1667 te Klerken.

  (Osten)

  7  Joanne Hoste is gedoopt op zondag 19 januari 1670 te Klerken.

  (Osten)

  Joanne was partner (1) van Cornelius Depuydt. Joanne wordt vermeld rond 1691 op ongeveer 21-jarige leeftijd (2) met Bartholomeus Dumez.

  8  Pieterken Hoste is 1673 gedoopt rond 1673 te Klerken.

  (Osten)

  9  Jacobus Hoste is geboren op maandag 6 mei 1675 te Klerken, zie IV-B.

  III-B  Judocus Hoste, zoon van Petrus Hoste (II-A) en Anna De Smet, is gedoopt op vrijdag 23 januari 1632 te Ruiselede (doopgetuigen waren Judocus Verschore en Maria Rots), is overleden op zondag 26 mei 1675 te Klerken bij zijn overlijden werd er een wezerijakte (16.541/79) opgemaakt. Voogden waren: Jan Osten broer uit Klerken en Jan Swaels kozijn uit Woumen. Judocus werd 43 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

  Judocus was partner van Catharina Swaels. Catharina is overleden op zaterdag 29 oktober 1678 te Klerken.

  Catharina was eerder partner (1) van Rogier Van Severen.

  Van Judocus en Catharina zijn vijf natuurlijke kinderen bekend:

  1  Janneken Hoste is geboren rond 1661.

  2  Alexander Hoste is geboren rond 1663.

  3  Mary Hoste is geboren rond 1666.

  4  Josyncken Hoste is geboren rond 1670.

  5  Jangien Hoste is geboren rond 1757.

  III-C  Catharina Hoste, dochter van Laurentius Hoste (II-B) en Petronella Vanmaele, is geboren op zondag 14 februari 1621 te Tielt, is gedoopt op zondag 14 februari 1621 aldaar (doopgetuigen waren Judocus Hoste en Catharina Cools grootmoeder), is overleden op vrijdag 5 november 1660 aldaar begraven met 3 lect. Catharina werd 39 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

  Catharina wordt vermeld op zondag 9 februari 1642 te Tielt op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Petrus Simaeys, natuurlijke zoon van Joannes Simaeys en Magdalena Schepens. Petrus is geboren op zondag 31 juli 1616 te Tielt, is overleden op dinsdag 10 mei 1672 aldaar begraven met 3 lect. Petrus werd 55 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

  Petrus was later gehuwd (2) met Martina Van Puyenbrouck.<3,4>

  Van Petrus en Catharina zijn acht kinderen bekend:

  1  Petronella Simaeys is geboren op zondag 23 november 1642 te Tielt, is jong overleden op maandag 5 januari 1643 aldaar. Petronella werd 1 maand en 13 dagen.

  2  Adrianus Simaeys is geboren op donderdag 17 december 1643 te Tielt.

  Adrianus wordt vermeld rond 1673 op ongeveer 30-jarige leeftijd met N.N..

  3  Petrus Simaeys is geboren op dinsdag 6 februari 1646 te Tielt, is jong overleden op zondag 3 februari 1647 aldaar. Petrus werd 11 maanden en 28 dagen.

  4  Petronella Simaeys is geboren op vrijdag 17 september 1649 te Tielt, is gedoopt op zondag 19 september 1649 aldaar (doopgetuigen waren Antonius Rotty en Judoca Hoste Tante Fa Laurentius), is jong overleden op dinsdag 9 november 1649 aldaar. Petronella werd 1 maand en 23 dagen.

  5  Catharina Simaeys is geboren op dinsdag 21 februari 1651 te Tielt, is gedoopt op vrijdag 24 februari 1651 aldaar (doopgetuigen waren Franciscus Vanquaethem en Francisca Van Maele).

  Catharina wordt vermeld op zondag 12 april 1671 te Tielt op 20-jarige leeftijd met N.N..

  6  Joannes Simaeys is geboren op woensdag 28 oktober 1654 te Tielt, is gedoopt op zondag 1 november 1654 aldaar (doopgetuigen waren Cornelius Hollebeke en Adriana Simaeys), is jong overleden op donderdag 8 april 1655 aldaar. Joannes werd 5 maanden en 11 dagen.

  7  Joanna Simaeys is geboren op vrijdag 25 februari 1656 te Tielt, is gedoopt op zondag 27 februari 1656 aldaar (doopgetuigen waren Joannes Verougstraete en Joanna Simaeys).

  8  Judocus Simaeys is geboren op vrijdag 3 juni 1661 te Tielt, is gedoopt op zondag 5 juni 1661 aldaar (doopgetuigen waren Livinus Hoste en Judoca Hoste).

  III-D  Joannes Hoste, zoon van 06-02-2006 om 00:00 geschreven door Robert Hoste  
  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!