Wat vindt u van deze pagina? Mist u nog wat of is het prima zo. Laat het de beheerder even weten.
Over mijzelf
Ik ben Pieke van der Schaaf
Ik ben een man en woon in (Fryslân) en mijn beroep is Onderzoeker.
Ik ben geboren op 30/08/1946 en ben nu dus 72 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Genealogie.
Foto
Foto
Foto
Foto
Archief per maand
 • 03-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
  Inhoud blog
 • Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Enkele Documenten.
 • Nog enkele portreten van de familie.
 • Enkele portretten van de familie, genoemd in bovenstaande Generaties.
 • De nakommelingen van Jacob Jacobs van Syarda.
 • De Familie Sjaarda. Algemeen.
 • A short vesion of the Sjaarda Family Tree.
 • Naamaanmes van Sjaarda in 1811
 • Het voormalige Sjaarda-kasteel te Franeker.
 • TER HERRINERING!
 • Enkele akten betreffende de familie Van der Schaaf.
 • Nog enkele foto's.
 • Wat trouwfoto's van enkele familieleden.
 • Enkel foto's van familieleden van onze Sibbe.
 • Bewijzen dat men de familienaam Van der Schaaf mag voeren.
 • Gen. v.d.Schaaf. Generatie 8 t/m 12
 • Het geslacht van Van der Schaaf uit Roordahuizum - Reduzum.
 • “ De Sibbelingen van Jacob toe Olde Syarda”
 • Kennismaken met de familie Van der Schaaf út Reduzum
 • Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
  Categorieën
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • Cytotec asli
 • como fazer dindin gourmet
 • como fazer dindin gourmet
 • obat telat datang bulan
 • Agen Judi BandarQ, Sakong, Poker, Domino, Bandar66 dan Capsa Susun QJoker

  Heb je op of aanmerkingen, druk dan op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Laatste commentaren
 • Zoektocht Neeltje Folkert van der Schaaf (A.M.de Boer)
      op Enkele Documenten.
 • overlijdens bericht (Gerke de Boer)
      op Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
 • onderzoek (Laetitia)
      op Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
 • Mnr (Henk Schuring)
      op Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Jubileumcommissie Vereniging Zeilvracht (Marga Swaans)
      op
 • Blog als favoriet !
  Mijn favorieten
 • Algemene informatie
 • The Holkema Family. (connection to the Sjaarda's)
 • Tresoar nieuwe stijl.
 • De familie Popma.
 • De familie Beckeringh.
 • Voor meer onderzoek naar nader familieleden, kijk dan in de Stamboomgids.
 • Heeft u de familienaam Lankhorst? Kijk dan Hier!
 • Fam Sjaarda
 • Sjaarda Genealogy and Sjaarda Family History Information
 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  chevalier2011
  www.bloggen.be/chevali
  Zoeken met Yahoo


  Nieuws Telegraaf (NL)
 • Wall Street sluit met winst
 • ’Facebook moet nieuwe topman aanstellen’
 • Auto- en motorbranche erg somber gestemd
 • Zo glipte opgepakte jihadleider Nederland binnen
 • Zestien arrestaties bij actie tegen wietteelt
 • Illegale migranten en vuurwapen op vakantieparken
 • ’Hipsterjihadi’ was informant van de AIVD
 • Gewonde bij schietpartij Rotterdam
 • Gedoe binnen Forum over tweet Baudet
 • Washington staat composteren lichamen toe
  Nieuws Autosport
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  De Familie's Van der Schaaf en Sjaarda.

  Hier vind men de genealogische afstamelingen; foto's en andere zaken van de families Van der Schaaf en Sjaarda uit Wirdum Fryslân.
  07-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Familie Sjaarda. Algemeen.


  In 1511 is ene 'Jacob toe Olde Ziaerda' meier van Swob Ziaerda, die hij 34 florenen heerschapsrenten betaalt.
  In de Aanbreng van 1514 is sprake van 'Jacob Zyaerde' die Swob Zyaerda 33 florenen renten aan huur betaalt (mit de halff saedinghe. Hier aff 1 fl. 18 1/2 st. geslick). Het betreft hier de boerderij 'Oud Sjaardema' te Franeker Uitburen. Franerker-Uitburen, voorheen gerekend tot het eerste deel van de grietenij Franekeradeel, prov. Friesland, kw. Westergoo, thans bestaande uit de buurten: Arkens, Salwerd, Lutje-Lollum, Miedum, Doyum, Kie, Lankum en War. Westergo was één van de 3 gouwen in Fryslân, welke in de periode 800 - 900 jaar na Christus werden gevormd. Aan het hoofd van de gouwen stonden graven. Vanaf rond 1250 waren de graven verdwenen en stonden de gouwen praktisch op zichzelf. Families als de Sjaarda’s beheersten de gouwen. Deze buurten hebben zich in de loop van de tijd tijd onder de stad Franeker begeven, denkelijk kort na 1500, vermoedelijk om mee te deelen in de privilegiën en voorrechten welke de Hertog van Saksen, aan die stad en haar burgers had geschonken omdat zij hun betrouwbaarheid aan hem hadden getoond.
  De Staten (boerderijen) in die buurten gelegen, waren ook gerechtigd tot het grietmanschap, gelijk zulks blijkbaar is van de oude Staten te Salverd, die op Lutje-Lollum, Lankum en Gedserda, alle welke staten, in 1406 tot 1438, op hunne beurt, het recht in de grietenij hebben uitgeoefend. Rond 1400 waren de boerderijen op deze kwelderwal in het bezit van de Sjaarda's. In de "Ordinatie van de rechtsomgang in Franekeradeel" en ook in het bijbehorende register, dat loopt van 1406 tot 1438 komen we de state Kinghum tegen als de rechtvoerende state van Sweins. Een rechtvoerende state had het recht om eenmaal in de zoveel jaar een van de acht rechters van Franekeradeel te benoemen. Een van die acht werd tot grietman (burgemeester) benoemd. Zo was Sicke Sjaarda in 1409 rechter van Sjaarda; in 1408 rechter van Salverd en in 1413 rechter van Kinghum. De volgorde was zo dat Kinghum eens in de zeven jaar een rechter kon benoemen. De conclusie kan wel maken dat Kinghum in 1413 Sicke Sjaarda als eigenaar had, die tevens Salverd, Sjaarda en Edum als zijn eigendom kon beschouwen.

  Men kan zeer zeker wel aannemen dat het geslacht 'Sjaarda' een machtig geslacht was in Westergo zovanaf de 13e tot en met de 15e eeuw. Er bestaat een hypothese die zegt dat de Sjaarda's erfgenamen zouden kunnen zijn van de z.g. koningsmannen van de Frankische koning Lodewijk de Vrome. Dus ook voor de 13e eeuw hadden zij cq hun voorouders flink wat in de melk te brokkelen.
  Zo blijkt ene "Sicka {Sikko - Sikke} Syarda" in 1237 tot 'Potestaat' {een door de keizer aangesteld bestuurder, maar niet een landsheer} gekozen te zijn. Graaf Willem II van Holland bood Sicko de (erf-)heerschappij over de Frieslanden aan. Dit aanbod zou hij hebben afwezen met de woorden: "Grootmagtige Koning ! Wil u niet te vergeefs vermoeijen; meent gij dat ik, om mij en mijn geslacht te verheffen, een verrader wil zijn, en de nakomelingen van die vrijheid berooven, welke onze Voorouders boven alle goederen geschat hebben ? Verre zij van mij een geldgierig en oneerlijk hart! Vaarwel! En wil mij met uwe brieven niet meer begroeten in dier voege, want ik wil na dezen geene van u ontvangen. Uit onzen huize Sjaardema den 9 Augustus 1239".
  Petrus Thaborita schrijft over hem als 'Sickes Syarda' die tijdens zijn "regnacie" (regering) een keer een slag moest leveren. In 1250 valt Abel, "Koninc van Noertweghen" aan in Oost-Friesland. De Friezen doden de Koning en veel van zijn manschappen. Petrus had het bijna goed; het juiste jaar was 1252 en die koning was Abel van Denemarken.
  Sicka zou een zoon hebben gekregen, zijnde ene "Sicke Sjaerdema", welke werd geboren rond 1290 in Franeker en overleed op 17 september 1345 te Warns; gehuwd rond 1320 in Franeker met 'Edwert Gerbranda'. Edwert zou zo rond 1293 zijn geboren. Uit het huwelijk van Sicke Sjaerdema en Edwert Gerbranda is o.a afkomstig: "Douwe Sickes Sjaerdema", geboren rond 1328 en overleden te Franeker in 1416; welke rond 1345 huwde met Trijn Roorda, geboren in 1325 te Tjummarum en overl. te Franeker/Arum. In 1406 wordt genoemd ene 'Goffe Zyaerda', zn. van Goffe (vermoedelijk is dit de zelfde persoon als Sicke) Sjaerdema en Edwert Gerbranda. Deze kreeg weer een zoon, genaamd Sicco Sjaerda gehuwd aan Both Hobbema. overl. in 1422. Edwer Sjaarda (dochter van Sicke Sjaerdema) bouwde in de periode 1446 - 1449 het Sjaerdemaslot op het huidige Sjûkelân. De periode van 1250 tot 1500 wordt de Friese Vrijheid genoemd; er zijn dan geen vreemde heersers in Fryslân. Toen echter in 1500 de regering van Albrecht van Saksen zijn intrek nam in het kasteel van de Sjaarda’s kwam er een einde aan de Friese Vrijheid en spraken de bestuurders geen fries meer. Franeker werd toen (weer) hoofdstad van Fryslân en bestuurd vanaf het huidige Sjûkelân.

  De adellijke vrouwe Edwer Sjaarda vermaakte in 1510 haar aandeel in het "gued thoe Kinghum", dat 9 fI. opbrengt met de voeding van een hengst om de andere winter, aan haar kleindochter Lutke, getrouwd met Gerrolt van Hererna. Bij eerder overlijden van Lutske erft niet haar man maar dat "gued thoe Kinghum" moet blijven bij de Sjaarda's.

  Grafzerken Martinikerk te Franeker: A 24. [Register 1993: no. 311; in het koor, t.h.v. pilaar 12] Geschonden grafsteen van Gerrolt van Herema en zijne vrouw Luts van Sjaerdema, waarop van het randschrift betreffende de man weinig meer is te vinden is dan:
  "Int jaer ons Heeren MVc ende .....
  "Int jaer ons here(n) MVc en(de) XXXII de(n) eerste(n) Marty sterf de eerbare vrow LUTS VA(N) ZIAERDA, sy(n) huysvrow."
  In het midden van den steen naast elkaar vier wapens, die van hunne respectieve ouders: Herema (leeuw en 3 eikels) en Roorda (met barensteel), Sjaerdema (klimmende leeuw) en Harinxma (gedeeld, a. halve adelaar, b. doorsneden, 1. drie eikels, 2 en 1, en een klimmende leeuw).
  Van de acht wapens op de hoeken zijn die ter linkerzijde geheel afgesleten. Rechts boven: Herema en Harinxma; rechts beneden: Harinxma en Oenema (gedeeld, a. halve adelaar, b. twee vijfbladen aan een steel onder elkaar).

  Nu zou onze Jacob familie/afstammeling kunnen zijn van de bovengenoemde 'Sikke Syarda', maar het kan ook zijn dat Jacob de naam 'Sjaarda' ging gebruiken omdat hij pachter was op de boerderij "Oud Sjaarda". Dit gebruik kan men ook terug vinden in de Achterhoek en Gelderland. Men noemde zich 'de Witte', omdat men op de "Witte Hoeve" woonde. Men ziet dat men hier vele kanten opkan. A} men kan een afstameling zijn van een oud/nobel Fries geslacht, of B} men is een afstammeling van een oud Fries Boeregeslacht.
  Maar het éne sluit het andere niet uit, want vele oude Friese boeregeslachten hadden vroeger ook veel te vertellen en misschien hadden zij wel connecties met de Sjaarda's.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (24 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  452. Wiebe16 Sj(h)aarda was born 13 februari 1882 in Kollumerland, and died 13 februari 1960 in McBain, Michigan VS. He married Hendrika Schepers 16 juli 1907 in Vogel Center - Missaukee, Michigan, daughter of Jan Schepers and Catharine Van Strien. She was born 15 januari 1885 in Vogel Center, Michigan, and died 21 mei 1941 in McBain, Michigain.

  Children of Wiebe Sj(h)aarda and Hendrika Schepers are:
  557 i. Theresa17 Shaarda, born 10 september 1911 in Grand Rapids, Michigain. She married Edward Kuipers 23 oktober 1936 in McBain, Michigain.
  558 ii. Helen Shaarda, born 23 april 1918 in Grand Rapids, Michigain. She married Henry (Bud) Bronkema Abt. 1936 in Grand Rapids, Michigan.
  + 559 iii. Robert John Shaarda, born 6 december 1921 in McBain, Michigain; died 15 december 1994 in McBain, Michigain.
  560 iv. Garolyn (Polly) Shaarda, born 8 december 1929 in McBain, Michigain. She married Hein Meyering Abt. 1949 in McBain, Michigain.

  455. Thomas16 Shaarda was born 17 juli 1894 in Michigan, and died 6 september 1967 in Willard Ohio Vs. He married Grace Sarah Wiers 23 november 1918 in Willard Ohio, daughter of Henry Wiers and Trijntje Bushuis. She was born Abt. 1895, and died 7 januari 1968 in Willard Ohio.

  Children of Thomas Shaarda and Grace Wiers are:
  + 561 i. Thomas Jr.17 Shaarda, born 27 oktober 1919 in Willard Ohio; died 15 juni 2000 in Willard Ohio.
  562 ii. Katherine June Shaarda, born Abt. 1923 in Willard Ohio. She married Steven John Cok Abt. 1943 in Willard Ohio; born Abt. 1919; died Abt. 1989.

  456.
  John16 Shaarda was born 7 maart 1898 in Vogel Center, Michigan, and died 7 februari 1961 in Willard Ohio Vs. He married Vera Risley Abt. 1926 in Willard Ohio. She was born 25 juli 1904 in ?, and died Abt. december 1976 in Willard Ohio.

  Children of John Shaarda and Vera Risley are:
  + 563 i. John Robert17 Shaarda, born 16 mei 1927 in Willard Ohio; died 9 december 2005 in Bellevue Huron Ohio.
  564 ii. Eleanor Jeannette Shaarda, born Abt. 1929 in Willard Ohio. She married Orland Jay Herweyer Abt. 1950; born Unknown; died 2 januari 1968 in McBain, Michigain.
  + 565 iii. Jack Duane Shaarda, born Abt. 1933 in Willard Ohio; died Unknown.

  461. Talkje16 Sjaarda was born 30 maart 1899 in Burum, and died 19 maart 1963 in Warfstermolen Gr. She married Meindert Tjerks Riemersma 12 mei 1921 in Kollum, son of Tjerk Riemersma and Korneliske Westerhof. He was born 10 augustus 1895 in Buitenpost, and died 19 november 1982 in Burum.

  Child of Talkje Sjaarda and Meindert Riemersma is:
  566 i. Kees17 Riemersma, born Unknown.

  465. Tjeerd Kornelis16 Sjaarda was born 29 december 1907 in Warfstermolen, and died 4 augustus 1982 in Clinton, Ontario Canada. He married Sijke Ypes Poortinga 8 mei 1930 in Kollum, daughter of Ype Poortinga and Janke Veen. She was born 2 april 1905 in Enumatil Grn., and died 15 augustus 1996 in Clinton, Ontario Canada..

  Children of Tjeerd Sjaarda and Sijke Poortinga are:
  + 567 i. Kornelis (Kenneth)17 Sjaarda, born 26 april 1931 in Burum.
  568 ii. Janke Sjaarda, born 14 juli 1932 in Burum. She married Brian Bakker 15 november 1974 in Clinton, Ontario C..
  569 iii. Mattie (Margie) Sjaarda, born 12 mei 1934 in Burum. She married Allen Kielstra 12 oktober 1957 in Clinton, Ontario C..
  + 570 iv. Ype (George) Sjaarda, born 15 augustus 1935 in Burum.
  571 v. Betty (Elizabeth) Sjaarda, born 16 september 1937 in Burum. She married Frank Alin Thompson 12 mei 1962 in Listowel, Ontario.
  + 572 vi. Harry (Heertse) Sjaarda, born 24 december 1938 in Burum.
  + 573 vii. Jantje (Janet) Sjaarda, born 4 juni 1940 in Burum.

  477. Pier Sjoerds16 Sjaarda was born 31 december 1880 in Gaastmeer, and died 3 augustus 1941 in It Heidenskip. He married (1) Geertje Venema 29 mei 1908 in Hemelumer Oldeferd, daughter of Uiltje Venema and Trientje Broersma. She was born 30 november 1888 in Workum, and died 16 november 1910 in Lemsterland. He married (2) Willemke Holkema 14 december 1911 in Lemsterland, daughter of Job Holkema and Froukje Boonstra. She was born 11 maart 1887 in Jubbega-Schurega, and died 2 augustus 1972 in Koudum.

  Children of Pier Sjaarda and Geertje Venema are:
  + 576 i. Evertje Piers17 Sjaarda, born 16 mei 1909 in Nijega; died 13 juli 1988 in Workum.
  + 577 ii. Uiltje (Wilfred) Piers Sjaarda, born 4 november 1910 in Follega; died Abt. 21 januari 1989 in Grimsby.

  Children of Pier Sjaarda and Willemke Holkema are:
  + 578 i. Sjoerd Piers17 Sjaarda, born 23 oktober 1912 in Gaastmeer; died 20 juni 2004 in It Heidenskip.
  + 579 ii. Johan Piers Sjaarda, born 22 juni 1919 in It Heidenskip; died 20 september 1996.
  580 iii. Froukje Piers Sjaarda, born 1 juni 1921 in It Heidenskip; died 21 april 1922 in it Heidenskip.

  Generation No. 17

  554. John Gerrit17 Shaarda was born 20 juni 1915 in Willard, Ohio, and died 11 december 2001 in Lakewood Ohio. He married Margaret Breuckner Abt. 1946 in Cleveland Ohio. She was born 17 juli 1921 in Cleveland, Ohio, and died 26 oktober 1980 in Willard, Ohio.

  Children of John Shaarda and Margaret Breuckner are:
  + 650 i. John Gerrit (Jr.)18 Shaarda, born 18 juli 1948 in Willard, Ohio.
  + 651 ii. David Allen Shaarda, born 11 april 1950 in Cleveland, Ohio.
  + 652 iii. Keith Jack Shaarda, born 17 april 1951 in Willard, Ohio.
  653 iv. Jack Jeffrey Shaarda, born 20 januari 1957 in Willard Ohio. He married Christine Rusnov 3 oktober 1987 in Lakewood Ohio; born 25 november 1963 in Cleveland, Ohio.

  556. Donald William17 Shaarda (was born 16 april 1925 in Willard Ohio, and died 4 november 1985 in St. Petersburg, Florida. He married Beverly Ardess Faber 19 september 1952 in Pinnelas, Florida, daughter of Cornelius Faber and Dorothea Van Vliet. She was born 24 februari 1929 in Sheldon, Ohio, and died 22 augustus 1997 in Loudon Tennessee.

  Children of Donald Shaarda and Beverly Faber are:
  + 654 i. Gregory Don18 Shaarda, born 12 juli 1953 in Grand Rapids, Michigain.
  + 655 ii. Brian Keith Shaarda, born 11 maart 1957 in Grand Rapids, Michigain.
  656 iii. Margene Shaarda, born 19 september 1959 in Grand Rapids, Michigain. She married Jim Adams 11 september 1983 in St. Petersburg Florida.
  657 iv. Randal Shaarda, born 21 april 1966 in St. Petersburg, Florida.
  658 v. Marcy Kay Shaarda, born 31 december 1969 in St. Petersburg, Florida.

  559. Robert John17 Shaarda was born 6 december 1921 in McBain, Michigain, and died 15 december 1994 in McBain, Michigain. He married Betty Ellens 10 oktober 1941 in McBain, Michigain, daughter of Sietse Ellens and Sena Bolt. She was born 21 juni 1922 in McBain, Michigain.

  Children of Robert Shaarda and Betty Ellens are:
  + 659 i. Donald Robert18 Shaarda, born 17 mei 1943 in McBain, Michigain.
  + 660 ii. Edward Dale Shaarda, born 14 juni 1946 in McBain, Michigain.
  661 iii. Lillian Hope Shaarda, born 9 april 1950 in Cadillac, Michigan. She married Douglas Langan Abt. mei 1976 in McBain, Michigain.
  662 iv. Rose Mary Shaarda, born 6 mei 1953 in Cadillac, Michigan. She married John Van Dijk 12 november 1976 in McBain, Michigain.
  + 663 v. Paul Eugene Shaarda, born 24 september 1954 in Cadillac, Michigan.
  + 664 vi. Mark Arnold Shaarda, born 7 mei 1957 in Cadillac, Michigan.

  561. Thomas Jr.17 Shaarda was born 27 oktober 1919 in Willard Ohio, and died 15 juni 2000 in Willard Ohio. He married Frances Van Laar 25 juni 1941 in Willard Ohio, daughter of Gerald Van Laar and Maatje Cok. She was born 12 april 1919 in Rock Valley Iowa, and died 30 december 2007 in Willard Ohio.

  Children of Thomas Shaarda and Frances Van Laar are:
  + 665 i. Gerard Thomas18 Shaarda, born 24 april 1942 in Willard Ohio.
  666 ii. Beverly Tean Shaarda, born Abt. 1943; died 4 januari 1995 in Bradenton Beach Florida. She married Richard Brookwalter Unknown.
  667 iii. Grace Margene Shaarda, born Abt. 1946 in Willard Ohio. She married (1) John Schuring Abt. 1967. She married (2) Nicolas R. M. Martin Abt. 1982.
  + 668 iv. Nelson J. Shaarda, born 20 januari 1951 in Willard Ohio.
  669 v. Francina Kay Shaarda, born Abt. 1954 in Willard Ohio. She married Duane Stockmaster Abt. januari.

  563. John Robert17 Shaarda was born 16 mei 1927 in Willard Ohio, and died 9 december 2005 in Bellevue Huron Ohio. He married Verena Weber 23 juni 1956 in ?, daughter of August Weber and Muriel Longsheid. She was born 3 september 1929 in ?, and died Unknown.

  Children of John Shaarda and Verena Weber are:
  670 i. Kathryn Lynn18 Shaarda, born 19 april 1958 in Bellevue, Ohio. She married Alan R. Treat 20 mei 1978 in Bellevue Ohio.
  671 ii. Mary Ann Shaarda, born 27 oktober 1960 in Bellevue Ohio. She married Eugene B. Sitterly 3 april 1989 in Kissimee, Florida.
  672 iii. James Micheal Shaarda, born 2 november 1962 in Bellevue Ohio.

  565.
  Jack Duane17 Shaarda was born Abt. 1933 in Willard Ohio, and died Unknown. He married Carol Fink Abt. 1955. She was born Abt. 1934.

  Children of Jack Shaarda and Carol Fink are:
  673 i. Steven John18 Shaarda, born Unknown. He married Roberta Coovert Abt. 1978.
  674 ii. Dawn Louise Shaarda, born Abt. 1958.
  675 iii. Tracy Renee Shaarda, born Abt. 1964.
  676 iv. Drew Gregory Shaarda, born 19 november 1967.

  567. Kornelis (Kenneth)17 Sjaarda was born 26 april 1931 in Burum. He married Lucille Wielhouwer 6 december 1958 in Blenheim Ontario, daughter of Elizia Wielhouwer and Lutina Van Dorsten. She was born 10 juli 1933 in NL.

  Children of Kornelis Sjaarda and Lucille Wielhouwer are:
  677 i. Sharon Lynn18 Sjaarda, born 19 augustus 1960 in Niagara Fall, Ontario. She married William Folkerts 19 mei 1979 in Etobicoke, Ontario.
  + 678 ii. Charles Edward Sjaarda, born 26 februari 1962 in South Porcupine Ontario.
  + 679 iii. James Gregory Sjaarda, born 20 juni 1964 in Etobicoke, Ontario.
  680 iv. Carol Loretta Sjaarda, born 21 mei 1967 in Etobicoke, Ontario. She married Henry Edwards Regts 14 september 1991 in Etobicoke, Ontario.

  570. Ype (George)17 Sjaarda was born 15 augustus 1935 in Burum. He married (1) Minnie Stryker 13 juni 1959 in Clinton, Ontario C., daughter of John Stryker and Jenny Aufderhaar. She was born 5 september 1935 in Zwolle, and died 20 juni 1992 in Gowanston, Ontario. He married (2) Alice (Aaltje) Ellens Aft. 1992.

  Children of Ype Sjaarda and Minnie Stryker are:
  681 i. Theodore Roger18 Sjaarda, born 6 december 1960 in Seafort, Ontario.
  + 682 ii. David Conrad Sjaarda, born 14 mei 1967 in St. Catherines, Ontario.
  683 iii. Kimperly Diana Sjaarda, born 30 mei 1969 in St. Catherines, Ontario.

  572. Harry (Heertse)17 Sjaarda was born 24 december 1938 in Burum. He married Marilyn (Maartje) Postma juli 1961 in Clinton, Ontario, daughter of Bart Postma and Jeltje Hamstra. She was born 11 maart 1942 in Anjum.

  Children of Harry Sjaarda and Marilyn Postma are:
  684 i. Debora18 Sjaarda, born 8 mei 1962 in Sarnia Ontario. She married Douglas Kuijvenhove 20 augustus 1983 in Wingham Ontario.
  + 685 ii. Mark Sjaarda, born 21 februari 1964 in Sarnia Ontario.
  + 686 iii. Bert Kenneth Sjaarda, born 2 februari 1966 in Wingham Ontario.
  687 iv. Elizabeth Sjaarda, born 30 april 1968 in Wingham Ontario. She married Wayne Burgsma 3 september 1989 in Wingham Ontario.
  + 688 v. David Sjaarda, born 12 augustus 1969 in Wingham Ontario.

  573. Jantje (Janet)17 Sjaarda was born 4 juni 1940 in Burum. She married Gerrit William S(c)heeres 22 september 1962 in Clinton Ontario, son of Krijn Scheeres and Maartje Blijdorp. He was born 6 juni 1932 in Lutjegast.

  Children of Jantje Sjaarda and Gerrit S(c)heeres are:
  689 i. Joel Jeffrey18 Sheeres, born 6 november 1963.
  690 ii. Sheryl Sue Sheeres, born 1 mei 1965. She married Curtis Jay Tailor 30 mei 1987 in Zeeland Michigan USA.
  691 iii. Brian Bradfort Sheeres, born 30 mei 1967.
  692 iv. Mark Michael Sheeres, born 15 februari 1970.

  576. Evertje Piers17 Sjaarda was born 16 mei 1909 in Nijega, and died 13 juli 1988 in Workum. She married Auke Buma 1 december 1932, son of Auke Buma and Itske Lam-mertsma. He was born 18 oktober 1904 in Oosthem, and died 18 juni 1989 in Workum.

  Children of Evertje Sjaarda and Auke Buma are:
  693 i. N.18 Buma, born 7 februari 1933 in Hemelumer Oldeferd; died 7 februari 1933 in Hemelumer Oldeferd.
  694 ii. Feike Buma, born 28 januari 1934 in Heidenskip; died 20 juli 1983. He married Durkje Dijkstra 18 december 1959.
  695 iii. Pier Buma, born 28 januari 1934 in Heidenskip; died 23 november 1961. He married Alie Schakel Unknown.
  696 iv. Georg Buma, born Unknown.
  697 v. Geertje Buma, born Unknown.

  577. Uiltje (Wilfred) Piers17 Sjaarda was born 4 november 1910 in Follega, and died Abt. 21 januari 1989 in Grimsby. He married Kristje Bakker 16 mei 1935 in Hindelopen, daughter of Wieger Bakker and Hiltje De Boer. She was born 1 november 1909 in Hindelopen, and died 21 juli 2007 in Grimsby.

  Children of Uiltje Sjaarda and Kristje Bakker are:
  698 i. Hiltje (Hillie)18 Sjaarda, born 7 juni 1936 in Hindelopen. She married Diedert Schilstra 4 december 1955 in Wellandsport, Ontario; died 13 mei 2007 in Smithville US.
  + 699 ii. Geertje (Gay) Sjaarda, born 3 november 1937 in Hindelopen.
  700 iii. Willemke (Willy) Sjaarda, born 3 mei 1939 in Hindelopen. She married Richard Zantingh 30 december 1959 in Wellandsport, Ontario.
  + 701 iv. Pier (Pierre) Sjaarda, born 21 januari 1941 in Hindelopen.
  702 v. Aafke Sjaarda, born 11 oktober 1942 in Hindelopen. She married John Haveman Abt. september 1961 in Wellandsport, Ontario USA.
  + 703 vi. Wieger (Wayne) Sjaarda, born 31 augustus 1947 in Hindelopen.

  578. Sjoerd Piers17 Sjaarda was born 23 oktober 1912 in Gaastmeer, and died 20 juni 2004 in It Heidenskip. He married Albertje Nauta 3 mei 1950 in Allingawier, daughter of Roelof Nauta and Johanna Boschma. She was born 18 oktober 1919 in Bozum, and died Unknown.

  Children of Sjoerd Sjaarda and Albertje Nauta are:
  704 i. Johanna (Hanny)18 Sjaarda, born 23 november 1951 in it Heidenskip.
  + 705 ii. Willemke (Willy) Sjaarda, born 1 maart 1953 in Sneek.
  706 iii. Pier Sjaarda, born 12 april 1955 in Heidenskip.
  + 707 iv. Jentsche (Jenny) Sjaarda, born 6 februari 1958 in 't Heidenskip.
  + 708 v. Froukje Sjaarda, born 23 juni 1965 in 't Heidenskip.

  579. Johan Piers17 Sjaarda was born 22 juni 1919 in It Heidenskip, and died 20 september 1996. He married Siementje Ten Brink 23 juli 1946, daughter of Sietze Brink and Frouwkje De Vlugt. She was born 10 mei 1922.

  Children of Johan Sjaarda and Siementje Brink are:
  709 i. Froukje18 Sjaarda, born 18 juni 1947 in 't Heidenskip. She married Anko Van Der Veen 4 december 1970.
  710 ii. Willie Sjaarda, born 2 september 1950 in It Heidenskip.
  + 711 iii. Pier Sjaarda, born 22 april 1956 in Workum.

  Generation No. 18

  650. John Gerrit (Jr.)18 Shaarda was born 18 juli 1948 in Willard, Ohio. He married Renee Cheryl Brack 30 mei 1981 in Cleveland Ohio, daughter of Stanley Brack and Jacqueline Marko. She was born 27 juli 1954 in Cleveland, Ohio.

  Children of John Shaarda and Renee Brack are:
  779 i. Laureen Renee19 Shaarda, born 27 juni 1982 in Cleveland Ohio.
  780 ii. Garrett John Shaarda, born 3 april 1985 in Cleveland Ohio.
  781 iii. Jacqlyn Margaret Shaarda, born 28 januari 1992 in Cleveland Ohio.

  651. David Allen18 Shaarda was born 11 april 1950 in Cleveland, Ohio. He married Susan Dussault Unknown, daughter of Arthur Dussalt and Audrey Board. She was born 28 oktober 1953 in Cleveland, Ohio.

  Children of David Shaarda and Susan Dussault are:
  782 i. Emily Marie19 Shaarda, born 29 juli 1981 in Cleveland Ohio.
  783 ii. David Gerrit Shaarda, born 21 april 1984 in Cleveland Ohio.
  784 iii. Jeffrey Arthur Shaarda, born 18 februari 1986 in Cleveland Ohio.

  652. Keith Jack18 Shaarda was born 17 april 1951 in Willard, Ohio. He married Lynn Stats 3 juni 1972 in Cleveland, Ohio, daughter of Andew Stats and Joan N. She was born 30 september 1951 in Cleveland, Ohio.

  Children of Keith Shaarda and Lynn Stats are:
  785 i. Timothy19 Shaarda, born 10 oktober 1977 in Cleveland Ohio. He married Rachel Holloway 31 december 2008 in ?.
  + 786 ii. Erika Lynn Shaarda, born 30 april 1979 in Cleveland Ohio.

  654.
  Gregory Don18 Shaarda was born 12 juli 1953 in Grand Rapids, Michigain. He married (1) Elizabeth Lind Ewing 1 februari 1974 in St. Petersburg Florida. She was born 23 november 1956 in St. Petersburg, Florida, and died Unknown. He married (2) Karen Elaine Gage 18 november 1989 in St. Petersburg Florida. She was born 3 mei 1952 in Tampa Florida.

  Child of Gregory Shaarda and Elizabeth Ewing is:
  787 i. Danielle Lind19 Shaarda, born 26 december 1979 in St. Petersburg, Florida. She married Jason Louis Watkins 8 maart 2008 in St. Petersburg Florida.

  655. Brian Keith18 Shaarda was born 11 maart 1957 in Grand Rapids, Michigain. He married Maria Elizabeth Broussard Abt. 1979 in Orlando Florida.

  Children of Brian Shaarda and Maria Broussard are:
  788 i. Jeremy19 Shaarda, born Unknown.
  789 ii. Keith Shaarda, born Unknown.
  790 iii. Margene Shaarda.

  659. Donald Robert18 Shaarda was born 17 mei 1943 in McBain, Michigain. He married Joyce Irene Van Der Wal 24 april 1964 in McBain, Michigain, daughter of Jacob Wal and Nellie Boven. She was born 15 februari 1944 in Grand Rapids, Michigain.

  Children of Donald Shaarda and Joyce Wal are:
  791 i. Brenda19 Shaarda, born 7 mei 1965 in Grand Rapids, Michigain. She married Matthew Hamacher 25 mei 1984 in McBain, Michigain.
  + 792 ii. Douglas Eric Shaarda, born 6 oktober 1966 in Cadillac, Michigan.
  + 793 iii. Daniel Aaron (Lt.) Shaarda, born 5 maart 1970 in Cadillac, Michigan.
  794 iv. Rachel Joy Shaarda, born 13 december 1973 in Cadillac, Michigan.

  660. Edward Dale18 Shaarda was born 14 juni 1946 in McBain, Michigain. He married Norma Jean Poortenga 25 september 1970 in Hudsonville, Michigain, daughter of John Poortenga and Mae Karsten. She was born 2 december 1948 in Zeeland, Michigain.

  Children of Edward Shaarda and Norma Poortenga are:
  795 i. Joel19 Shaarda, born 13 november 1974 in Grand Rapids, Michigain.
  796 ii. Todd Shaarda, born 27 januari 1976 in Grand Rapids, Michigain.

  663. Paul Eugene18 Shaarda was born 24 september 1954 in Cadillac, Michigan. He married Carole Dawn Stahl 26 oktober 1973 in McBain, Michigain, daughter of Peter Stahl and Henrietta Hoekwater. She was born 14 april 1955 in Cadillac, Michigan.

  Children of Paul Shaarda and Carole Stahl are:
  797 i. Rebeka19 Shaarda, born 26 april 1977 in Cadillac, Michigan. She married Ryan Mesbergen 28 december 2007; born 1997.
  798 ii. Carlys Joshua Shaarda, born 5 april 1978 in Cadillac, Michigan.
  799 iii. Katie Shaarda, born 19 oktober 1983 in Cadillac, Michigan.

  664. Mark Arnold18 Shaarda was born 7 mei 1957 in Cadillac, Michigan. He married Mary Kerkstra 12 april 1980 in Wyoming, Michigan. She was born 14 januari 1957 in Grand Rapids, Michigain.

  Child of Mark Shaarda and Mary Kerkstra is:
  800 i. Whitney19 Shaarda, born 19 maart 1988 in ?.

  665. Gerard Thomas18 Shaarda was born 24 april 1942 in Willard Ohio. He married (1) Linda Boss 26 augustus 1965 in Grand Rapids, Michigan, daughter of Henry Boss and Helen Pylman. She was born 12 maart 1944 in Grand Rapids, Michigain, and died Bef. 1974. He married (2) Connie Inman Abt. 1974.

  Children of Gerard Shaarda and Linda Boss are:
  801 i. Shane Henry19 Shaarda, born 8 april 1967 in Willard Ohio. He married Lynn Lemahue 14 juni 1990 in Atlanta Georgia.
  802 ii. Sharon Lynn Shaarda, born 7 juni 1968 in Willard Ohio. She married Frank Stankunas 27 november 1993 in Orlando, Florida.

  Child of Gerard Shaarda and Connie Inman is:
  803 i. Gerard Peter19 Shaarda, born Abt. 1975.

  668. Nelson J.18 Shaarda was born 20 januari 1951 in Willard Ohio. He married (1) Margie Kilgore 21 oktober 1981 in Willard Ohio, daughter of Kizer Kilgore and Mary Rowe. She was born 30 juli 1959 in Willard Ohio. He married (2) Patricia King Unknown.

  Children of Nelson Shaarda and Margie Kilgore are:
  804 i. Thomas Nelson19 Shaarda, born Abt. 1984 in Willard Ohio.
  805 ii. Amanda Kay Shaarda, born Abt. 15 augustus 1986 in Willard Ohio.

  678. Charles Edward18 Sjaarda was born 26 februari 1962 in South Porcupine Ontario. He married Elizabeth Christine Speelman 16 juni 1984 in Etobicoke, Ontario, daughter of Pieter Speelman and Elizabeth Woldhuis. She was born 17 juli 1960 in Weston Ontario.

  Children of Charles Sjaarda and Elizabeth Speelman are:
  806 i. Amanda Meagan19 Sjaarda, born 2 september 1985 in Toronto Ontario.
  807 ii. Joel Gregory Sjaarda, born 25 januari 1988 in Toronto Ontario.
  808 iii. Matthew James Sjaarda, born 11 september 1991 in Toronto Ontario.

  679. James Gregory18 Sjaarda was born 20 juni 1964 in Etobicoke, Ontario. He married Betty Ann Rosalie Eggengoor 22 juni 1985 in Brampton, Ontario, daughter of Ed Eggengoor and Evelyn Maas. She was born 24 juni 1964 in Weston Ontario.

  Children of James Sjaarda and Betty Eggengoor are:
  809 i. Oliver Edmond19 Sjaarda, born 29 mei 1992 in Toronto Ontario.
  810 ii. Julia Beatrix Sjaarda, born 7 september 1993 in Toronto Ontario.

  682. David Conrad18 Sjaarda was born 14 mei 1967 in St. Catherines, Ontario. He married (1) Nancy Blythe 24 augustus 1991 in Londen, Ontario. He married (2) Veronica Lyn Slaughter 14 juni 1996 in Londen, Ontario, daughter of Gerald Slaughter and Wilhelmina Groat. She was born 14 oktober 1961 in London Ontario.

  Child of David Sjaarda and Veronica Slaughter is:
  811 i. Kassandra Renee19 Sjaarda, born 21 februari 1995 in London Ontario.

  685. Mark18 Sjaarda was born 21 februari 1964 in Sarnia Ontario. He married Diana Shobbrook 28 augustus 1987 in Londesborough Ontario, daughter of Charles Shobbrook and Darlene Pierce. She was born 17 december 1965 in Clinton Ontario.

  Child of Mark Sjaarda and Diana Shobbrook is:
  812 i. Ryan19 Sjaarda, born 12 maart 1993 in London Ontario.

  686. Bert Kenneth18 Sjaarda (was born 2 februari 1966 in Wingham Ontario. He married Brenda Irene Richmond 4 november 1988 in Brussels Ontario, daughter of Robert Richmond and Irene Myers. She was born 22 maart 1966 in Loistowel Ontario.

  Children of Bert Sjaarda and Brenda Richmond are:
  813 i. Kirsten Renee19 Sjaarda, born 5 december 1989 in Clinton Ontario.
  814 ii. Tyson Mark Sjaarda, born 28 augustus 1991 in Clinton Ontario.
  815 iii. Austin Robert Sjaarda, born 1 september 1993 in Clinton Ontario.
  816 iv. Madison Marilyn Sjaarda, born 26 juni 1995 in Clinton Ontario.
  817 v. Quintin Harry Sjaarda, born 19 oktober 1997 in Clinton Ontario.

  688. David18 Sjaarda was born 12 augustus 1969 in Wingham Ontario. He married Maribeth Dawson 1 juni 1996 in Dungannon Ontario, daughter of David Dawson and Sharon Park. She was born 26 september 1975 in Wingham Ontario.

  Child of David Sjaarda and Maribeth Dawson is:
  818 i. Devon19 Sjaarda, born 22 januari 1998 in Clinton Ontario.

  699. Geertje (Gay)18 Sjaarda was born 3 november 1937 in Hindelopen. She married Bauke (Bop) Schotanus 13 september 1955 in Wellandsport, Ontario Can., son of Uilke Schotanus and Trijntje Mulder. He was born 19 maart 1936 in Wyckel.

  Children of Geertje Sjaarda and Bauke Schotanus are:
  819 i. Christien Baukes19 Schotanus, born 25 mei 1958 in Dunville.
  820 ii. Theresa Baukes Schotanus, born 6 april 1960 in Port Colborne.
  821 iii. Robert Baukes Schotanus, born 29 november 1961 in Port Colborne.

  701. Pier (Pierre)18 Sjaarda was born 21 januari 1941 in Hindelopen. He married Martha Kuipery 21 april 1972 in Catherinus, Ontario, daughter of John Kuipery and Clasien De Jong. She was born 25 april 1951 in Hagersville, Ontario..

  Children of Pier Sjaarda and Martha Kuipery are:
  822 i. Barbera Dionne19 Sjaarda, born 18 maart 1973 in Hamilton Ontario.
  823 ii. Anthony James Sjaarda, born 22 mei 1974 in St Anna's Ontario.
  824 iii. Karen Aileen Sjaarda, born 20 september 1975 in Grimsby Ontario.
  825 iv. Terence William Sjaarda, born 18 november 1977 in Grimsby Ontario.
  826 v. Yvonne Renee Sjaarda, born 6 juli 1979 in Grimsby Ontario.
  827 vi. Calvin Paul Sjaarda, born 16 december 1981 in Grimsby Ontario.
  828 vii. Jennefer Ashlet Sjaarda, born 7 november 1984 in Grimsby Ontario.
  829 viii. David Richard Sjaarda, born 30 juni 1987 in Grimsby Ontario.
  830 ix. Andrew Christopher Sjaarda, born 22 augustus 1989 in St. Catherines, Ontario.
  831 x. Vanessa Nedine Sjaarda, born 22 april 1991 in St. Catherines, Ontario.

  703. Wieger (Wayne)18 Sjaarda was born 31 augustus 1947 in Hindelopen. He married Gertie Kramer 30 augustus 1969 in Jarvis, Ontario., daughter of Jouke Kramer and Tina Elgersma. She was born 10 december 1947 in Goutum.

  Children of Wieger Sjaarda and Gertie Kramer are:
  832 i. Kristin Joy19 Sjaarda, born 12 oktober 1971 in London, Ontario.
  + 833 ii. Amy Elizabth Sjaarda, born 14 maart 1974 in London, Ontario.
  834 iii. Paul Steffan Sjaarda, born 18 september 1975 in London, Ontario.

  705. Willemke (Willy)18 Sjaarda was born 1 maart 1953 in Sneek. She met N.N.

  Child of Willemke (Willy) Sjaarda is:
  835 i. Sjoerd Jan19 Sjaarda, born 8 februari 1981 in Sneek.

  707. Jentsche (Jenny)18 Sjaarda was born 6 februari 1958 in 't Heidenskip. She married Jacob Jouke Bouma 23 juli 1981 in Workum, son of Teake Bouma and N. N.. He was born 18 juli 1948.

  Children of Jentsche Sjaarda and Jacob Bouma are:
  836 i. Teake19 Bouma, born 8 april 1984.
  837 ii. Bettine Bouma, born 18 mei 1984.

  708. Froukje18 Sjaarda was born 23 juni 1965 in 't Heidenskip. She married Pieter Scheltema 15 september 1986 in Workum, son of Jan Scheltema and Akkie Feenstra. He was born 21 september 1965.

  Children of Froukje Sjaarda and Pieter Scheltema are:
  838 i. Sikke Pieter19 Scheltema, born 6 februari 1987.
  839 ii. Nynke Scheltema, born 5 februari 1991.

  711. Pier18 Sjaarda was born 22 april 1956 in Workum. He married Trijntje Metzlar 25 mei 1979 in Wommels.

  Children of Pier Sjaarda and Trijntje Metzlar are:
  840 i. Johan19 Sjaarda, born 26 mei 1980 in Hallum. He married N. N. 15 juli 2008.
  841 ii. Tsjisse Sjaarda, born 1 mei 1982 in Hallum.
  842 iii. Aukje Sjaarda, born 30 juli 1985 in Hallum.

  Generation No. 19

  786. Erika Lynn19 Shaarda (was born 30 april 1979 in Cleveland Ohio. She married Brian Fogarty Abt. 2008.

  Child of Erika Shaarda and Brian Fogarty is:
  862 i. N.20 Fogarty, born Abt. februari 2009.

  792. Douglas Eric19 Shaarda was born 6 oktober 1966 in Cadillac, Michigan. He married Connie Helms 14 oktober 1988 in Grand Rapids, Michigan, daughter of Evert Helms and Patricia Zuiderveen. She was born 4 oktober 1969.

  Children of Douglas Shaarda and Connie Helms are:
  863 i. Nathan Douglas20 Shaarda, born 15 januari 1992 in Grand Rapids, Michigain.
  864 ii. Abigail Joy Shaarda, born 9 augustus 1993 in Cadillac, Michigan.

  793. Daniel Aaron (Lt.)19 Shaarda was born 5 maart 1970 in Cadillac, Michigan. He married Amy J. Zuiderveen 31 mei 1991 in McBain, Michigain, daughter of Robert Zuiderveen and Shari De Ruiter. She was born 24 juni 1969.

  Child of Daniel Shaarda and Amy Zuiderveen is:
  865 i. Jacob Daniel20 Shaarda, born 21 september 1995 in Kingsville, Texas.

  833. Amy Elizabth19 Sjaarda was born 14 maart 1974 in London, Ontario. She met N. N.

  Child of Amy Elizabth Sjaarda and N. N. is:
  866 i. Ilja20 Sjaarda.

  *************************************************************************************************************  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A short vesion of the Sjaarda Family Tree.

  This is a very short version about the familytree of the family Sjaarda from the Frisian town Franeker. If you want more extensively familytree and more nearer information about a member of the family, look to De nakommelingen van Jacob Jacobs van Syarda”
  There you find information about weddingen extr.

  “Descendants of Swob Ziaerda”

  Generation No. 1

  1. Swob1 Ziaerda. He married N. N. Unknown. (25%)

  Child of Swob Ziaerda and N. N. is:
  + 2 i. Jacob (toe Olde)2 Ziarda.

  Generation No. 2

  2. Jacob toe Olde (= Senior)2 Ziarda. He married N. N.. (75%)

  Child of Jacob Ziarda and N. N. is:
  + 3 i. Jacob Jacobs3 Van Syarda, born in Franeker; died Aft. 1571.

  Generation No. 3

  3. Jacob Jacobs3 Van Syarda was born in Franeker, and died Aft. 1571. He married N. N..

  Child of Jacob Van Syarda and N. N. is:
  + 4 i. Jan Jacobs toe4 Ziarda, born in Franeker.

  Generation No. 4

  4. Jan Jacobs toe4 Ziarda was born in Franeker. He married Anna Jansd. Bef. 1530.

  Children of Jan Ziarda and Anna Jansd. are:
  + 5 i. Jacob5 Jansz, born Abt. 1530.
  6 ii. Trijntje Jansd, born Abt. 1535. She married Cornelis Claesz.
  7 iii. Maarten Jansz, born Abt. 1538.
  8 iv. Anna Jansd, born Abt. 1543.
  9 v. Claes Jansz, born Abt. 1545.

  Generation No. 5

  5. Jacob5 Jansz was born Abt. 1530. He married N. N. Abt. 1554.

  Child of Jacob Jansz and N. N. is:
  + 10 i. Jacob Jansz6 (Syaerda), born Abt. 1555 in ?.

  Generation No. 6

  10. Jacob Jansz6 was born Abt. 1555 in ?. He married N. N. Abt. 1580 in ?. She died Bef. december 1609.

  Children of Jacob (Syaerda) and N. N. are:
  + 11 i. Eentie ([E]Inties Jansz)7 N., born Abt. 1580 in Leeuwarderadeel (?); died Bef. 1660 in ?.
  12 ii. Jacob Jansz., born Abt. 1582; died Unknown.
  13 iii. Sintje Jans Siaerda, born Abt. 1584; died Unknown. She married Douwe Andrys 23 juni 1608 in Gerechtsbank Franekeradeel; born in Dongjum.

  Generation No. 7

  11. Eentie ([E]Inties Jansz)7 N. was born Abt. 1580 in Leeuwarderadeel (?), and died Bef. 1660 in ?. He married N. N. Abt. 1610 in Rechtbank ?.

  Children of Eentie N. and N. N. are:
  + 14 i. Douwe8 Eenties, born Abt. 1611 in Wirdum ?; died Unknown.
  15 ii. Peicke Eenties(dr), born Abt. 1615 in Wirdum; died Unknown. She married Eelcke Wijbrens 23 juni 1637 in Leeuwarden; born in Leeuwarden.
  16 iii. Jeltie Eenties(dr), born Abt. 1620 in Wirdum; died Unknown. She married Symen Allertszn 12 januari 1639/40 in Wirdum.
  17 iv. Hotske Eenties, born Abt. 1622 in Wurdum; died Unknown. She married Jochum Cornelis 15 juli 1642 in Leeuwarden; born 9 augustus 1618 in Leeuwarden; died Unknown.
  18 v. Ype Eenties (Ipe Senties), born Abt. 1623 in Wirdum; died Abt. 1700 in Reduzum. (The Family Van der Schaaf)
  19 vi. Jeltie E(e)nties, born 15 mei 1625 in Wurdum; died Unknown.

  Generation No. 8

  14. Douwe8 Eenties was born Abt. 1611 in Wirdum ?, and died Unknown. He married Thiets Tjietzes 17 december 1636 in Wirdum, daughter of Tjitze N. and N. N.. She was born in Wirdum.

  Children of Douwe Eenties and Thiets Tjietzes are:
  + 20 i. Jan Douwes9 (Sjarda), born Abt. 1636 in Wirdum; died 27 september 1705 in Engwierum.
  21 ii. Tjitse Douwes, born Unknown in Wirdum; died Unknown.
  22 iii. Jeltje Douwes, born Abt. 1665 in Wirdum; died Unknown. She married Jan Tjepkes 8 juni 1706 in Goutum.

  Generation No. 9

  20. Jan Douwes9 (Sjarda) was born Abt. 1636 in Wirdum, and died 27 september 1705 in Engwierum. He married Jeltie Tietsis (Tjitses) 10 juni 1683 in Wirdum. She was born Abt. 1660 in Wirdum, and died Unknown.

  Children of Jan (Sjarda) and Jeltie (Tjitses) are:
  27 i. Trijntje10 Jans, born Abt. 1683; died Bef. 1688 in Wirdum. Gedoopt: 27 juli 1664, Wirdum.
  + 28 ii. Douwe Jans Sjaarda, born Abt. 1684 in Wirdum; died 12 september 1753 in Engwierum.
  29 iii. Trijntje Jans Sjaarda, born mei 1688 in Wirdum; died Unknown. Gedoopt: 25 maart 1688, Wirdum.
  + 30 iv. Tjitse Jans Sjaarda, born 16 juni 1689 in Wirdum; died Unknown.

  Generation No. 10

  28. Douwe Jans10 Sjaarda was born Abt. 1684 in Wirdum, and died 12 september 1753 in Engwierum. He married Reinou Dirks Palsma 1 juni 1710 in Wirdum, daughter of Dirk Palsma and N. N.. She was born Abt. 1682 in Wirdum, and died 15 september 1750 in Engwierum.

  Children of Douwe Sjaarda and Reinou Palsma are:
  38 i. Durk Douwes11 Sjaarda, born 28 februari 1711/12 in Wirdum; died 15 augustus 1782 in Engwierum.
  + 39 ii. Jentje Douwes Sjaarda, born Abt. 1714 in Wirdum; died 11 maart 1794 in Engwierum.
  40 iii. Jan Douwes Sjaarda, born Abt. 1714 in Wirdum; died 5 april 1716 in Wirdum.
  41 iv. Jan Douwes Sjaarda, born 5 april 1716 in Wirdum; died Bef. 21 april 1720 in Wirdum.
  42 v. Jeltje Douwes Sjaarda, born 26 juni 1718 in Wirdum; died Unknown.
  43 vi. Jan Douwes Sjaarda, born 17 juni 1720 in Wirdum; died Bef. 1726 in Wirdum.
  44 vii. Hijlkje Douwes Sjaarda, born 25 juni 1721 in Wirdum; died Unknown.
  45 viii. Jan Douwes Sjaarda, born 1726 in Wirdum; died 27 september 1795 in Dokkum.

  30. Tjitse Jans10 Sjaarda was born 16 juni 1689 in Wirdum, and died Unknown. He married Sjoerdtje Jans 6 september 1711 in Wirdum.

  Children of Tjitse Sjaarda and Sjoerdtje Jans are:
  46 i. Trijntje Tjitzes11 Sjaarda, born 6 februari 1716 in Wirdum; died Unknown. She married Bouke Ates (Aukes) 8 juni 1738 in Wirdum.
  47 ii. Hylkje Tjitzes Sjaarda, born 4 december 1718 in Wirdum; died Bef. 1818.
  + 48 iii. Getje Tjitzes Sjaarda, born Abt. 1720 in Wirdum; died Unknown.
  + 49 iv. Jan Tjitzes Sjaarda, born Abt. 1724 in Wirdum; died Unknown.
  50 v. Jeltje Tjitzes Sjaarda, born 31 augustus 1727 in Wirdum; died Unknown. She married Doeke Harmens 24 mei 1750 in Wirdum.
  51 vi. Renske Tjitzes Sjaarda, born 23 oktober 1732 in Wirdum; died Unknown.

  Generation No. 11

  39. Jentje Douwes11 Sjaarda was born Abt. 1714 in Wirdum, and died 11 maart 1794 in Engwierum. He married (1) Trijntje Jans 6 maart 1745/46 in Engwierum. She was born in Anjum, and died Bef. 1749. He married (2) Trijntje Tjeerds Tjaardstra Bef. 1749 in Wirdum, daughter of Tjeerd (Tjaardstra) and Hotske Bin(d/n)erts. She was born 8 augustus 1722 in Wirdum, and died 23 februari 1801 in Wirdum.

  Children of Jentje Sjaarda and Trijntje Tjaardstra are:
  + 68 i. Douwe Jentjes12 Sjaarda, born december 1750 in Wirdum; died 17 mei 1838 in Wirdum.
  + 69 ii. Tjeerd Jentjes Sjaarda, born 18 januari 1752 in Wirdum; died 16 augustus 1820 in Kollum.
  70 iii. Ate Jentjes Sjaarda, born 1755 in Wirdum; died 4 juli 1822 in Engwierum. He married (1) Gerritje Gerrits (Postma) 15 juni 1777 in Engwierum; born 1755; died 17 september 1807 in Engwierum. He married (2) Wytske Jans 27 november 1808 in Engwierum; died Bef. juli 1822.
  73 vi. Hotske Jentjes, born 11 oktober 1761 in Wirdum; died Unknown.
  + 74 vii. Jeltje Jentjes Sjaarda, born 23 januari 1763 in Wirdum; died 6 november 1823 in Munnekezijl.
  75 viii. Durk Jentjes Sjaarda, born 26 augustus 1764 in Wirdum; died Unknown.
  76 ix. Hijke Jentjes, born 6 december 1765 in Wirdum; died Unknown.

  48. Getje Tjitzes11 Sjaarda was born Abt. 1720 in Wirdum, and died Unknown. She married Meine Ates Cramerus 10 januari 1750/51 in Wirdum. He was born in Wirdum.

  Child of Getje Sjaarda and Meine Cramerus is:
  77 i. Sytske12 Cramerus, born 31 oktober 1751 in Wirdum; died Unknown.

  49. Jan Tjitzes11 Sjaarda was born Abt. 1724 in Wirdum, and died Unknown. He married Antje Dirks 30 april 1753 in Wirdum. She was born Abt. 1733, and died Unknown.

  Children of Jan Sjaarda and Antje Dirks are:
  78 i. Hyltje Jans12 Sjaarda, born 16 juni 1756 in Wirdum; died 14 januari 1832 in Hichtum. He married Antje Martens Feenstra 7 december 1783 in Warga; born Abt. 1744; died 4 december 1812 in Idaarderadeel.
  + 79 ii. Tjitse Jans Sjaarda, born 1758 in Wirdum; died 20 januari 1824 in Wirdum.
  80 iii. Jeltje Jans Sjaarda, born 14 augustus 1759 in Wirdum; died Unknown.

  Generation No. 12

  68. Douwe Jentjes12 was born december 1750 in Wirdum, and died 17 mei 1838 in Wirdum. He married Jeltje Sakes Smeding 9 november 1777 in Wirdum, daughter of Sake Smeding and Froukje Hendriks. She was born 1755 in Wirdum, and died 12 november 1822 in Wirdum.

  Children of Douwe Sjaarda and Jeltje Smeding are:
  + 98 i. Froukje Douwes13 Sjaarda, born 1 oktober 1778 in Wirdum; died 3 november 1816 in Leeuwarden.
  99 ii. Jentje Douwes Sjaarda, born 18 november 1780 in Wirdum; died Bef. februari 1792 in Wirdum.
  + 100 iii. Trijntje Douwes Sjaarda, born 30 maart 1783 in Wirdum; died 9 januari 1852 in Leeuwarden.
  101 iv. Rinske Douwes Sjaarda, born 22 januari 1786 in Wirdum; died 3 maart 1846 in Wirdum.
  + 102 v. Sake Douwes Sjaarda, born 15 januari 1787 in Wirdum; died 14 juni 1871 in Wirdum.
  + 103 vi. Jentje Douwes Sjaarda, born 15 februari 1792 in Wirdum; died 6 december 1871 in Wirdum.

  69. Tjeerd Jentjes12 Sjaarda was born 18 januari 1752 in Wirdum, and died 16 augustus 1820 in Kollum. He married Saakje Jetzes De Jong 10 mei 1778 in Wirdum, daughter of Jetze Jong) and Hiltje Aukes. She was born 2 oktober 1754 in Wirdum, and died 6 mei 1816 in Kollum.

  Children of Tjeerd Sjaarda and Saakje De Jong are:
  + 104 i. Jentje Tjeerds13 Sjaarda, born 22 september 1778 in Wirdum; died 4 juli 1839 in Burum.
  105 ii. Kornelis Tjeerds Sjaarda, born 18 februari 1781 in Wirdum; died 14 juni 1798 in Wirdum.
  + 106 iii. Durk Tjeerds Sjaarda, born 25 juni 1784 in Nieuwerzijlen; died 22 januari 1839 in Kollum.
  + 107 iv. Jetze Tjeerds Sjaarda, born 26 maart 1787 in Nieuwerzijlen; died 8 juli 1834 in Burum.
  + 108 v. Trijntje Tjeerds Sjaarda, born 29 oktober 1789 in Munnekezijl; died 16 maart 1858 in Burum.
  + 109 vi. Hiltje Tjeerds Sjaarda, born 28 maart 1792 in Burum; died 21 april 1853 in Buitenpost.
  + 110 vii. Ate Tjeerds Sjaarda, born 6 november 1794 in Munnekezijl; died 9 februari 1851 in Kollumerland.
  + 111 viii. Kornelis Tjeerds Sjaarda, born 14 juni 1798 in Burum; died 10 februari 1854 in Burum.

  71. Jan Jentjes12 Sja(a)rda was born 1757 in Wirdum, and died 6 januari 1831 in Wirdum. He married (1) IJmke Jentjes 4 juni 1786 in Wirdum. She was born 23 juli 1759 in Bozum, and died 27 april 1794 in Wirdum. He married (2) Tyttje (Tjitte) Hettes Sytinga 27 april 1794 in Wirdum, daughter of Hette Sytinga and Sjoukje Feites. She was born 23 januari 1763 in Mantgum, and died 3 juni 1843 in Wirdum.

  Child of Jan Sja(a)rda and IJmke Jentjes is:

  112 i. Jentje Jans13 Sjaarda, born 24 juni 1787 in Wirdum; died Bef. 1799 in Wirdum.

  Children of Jan Sja(a)rda and Tyttje Sytinga are:
  + 113 i. Trijntje Jans13 Sjaarda, born 5 januari 1795 in Wirdum; died 20 mei 1871 in Leeuwarderadeel.
  + 114 ii. Sjoukjen Jans Sjaarda, born 27 december 1796 in Wirdum; died Aft. mei 1839.
  115 iii. Hotske Sjaarda, born 3 februari 1798 in Wirdum; died 2 mei 1833 in Baarderadeel.
  116 iv. Jentje Sjaarda, born 22 oktober 1799 in Wirdum; died Bef. 1811.
  + 117 v. Lutske Jans Sjaarda, born 25 juni 1801 in Wirdum; died 24 maart 1867 in Wirdum.
  118 vi. Hiske Jans Sjaarda, born Abt. 1810 in Wirdum; died Unknown.

  74. Jeltje Jentjes12 Sjaarda was born 23 januari 1763 in Wirdum, and died 6 november 1823 in Munnekezijl. She married Jan Jacobs Pompstra 30 mei 1790 in Engwierum, son of Jacob Jans and Hiltje Cornelis. He was born 15 december 1765 in Kollumerpomp, and died 10 mei 1833 in Kollum.

  Children of Jeltje Sjaarda and Jan Pompstra are:
  119 i. Hiltje Jans13 Pompstra, born 12 augustus 1790 in Munnekezijl; died 16 maart 1855 in Burum.
  120 ii. Jentje Jans Pompstra, born 28 juni 1792 in Kollum; died 12 september 1823 in Munnekezijl.
  1
  21 iii. Jacob Jans Pompstra, born 29 november 1795 in Munnekezijl; died Bef. juli 1801.
  122 iv. Trientje Jans Pompstra, born 23 januari 1798 in Burum; died 12 november 1850 in Kommerzijl. She married Hindrik Jans Hoeksema 15 mei 1828 in Grijpskerk.
  123 v. Jacob Jans Pompstra, born 18 juli 1801 in Munnekezijl; died Bef. 1804.
  124 vi. Jacob Jans Pompstra, born 17 december 1804 in Munnekezijl; died 13 april 1849 in Burum.

  79. Tjitse Jans12 Sjaarda was born 1758 in Wirdum, and died 20 januari 1824 in Wirdum. He married Antje Sjoerds Kamstra 30 mei 1779 in Weidum, daughter of Sjoerd (Kamstra) and Jantje Jochums. She was born Abt. 1746 in Wirdum, and died 20 maart 1825 in Wirdum.

  Children of Tjitse Sjaarda and Antje Kamstra are:
  + 125 i. Antje Tjitzes13 Sjaarda, born 1780 in Wirdum; died 20 augustus 1826 in Leeuwarderadeel.
  + 126 ii. Jan Tjitzes Sjaarda, born 11 maart 1782 in Weidum; died 14 februari 1829 in Beers.
  + 127 iii. Sjoerd Tjitzes Sjaarda, born 17 december 1786 in Wirdum; died 13 november 1826 in Wirdum.

  Generation No. 13

  98. Froukje Douwes13 Sjaarda was born 1 oktober 1778 in Wirdum, and died 3 november 1816 in Leeuwarden. She married Jetze Pieters Post[hu]mus 9 mei 1802 in Leeuwarden, son of Jetse Pieters and Geeske Sakes. He was born 25 juni 1776 in Leeuwarden, and died Unknown.

  Children of Froukje Sjaarda and Jetze Post[hu]mus are:
  142 i. Douwe14 Posthumus, born 26 augustus 1807 in Leeuwarden; died 8 oktober 1808 in Leeuwarden.
  143 ii. Jeltje Jetzes Posthumus, born 5 oktober 1808 in Wirdum; died 21 juli 1820 in Leeuwarden.
  144 iii. Pietje Jetses Posthumus, born 31 maart 1811 in Leeuwarden; died 29 oktober 1816 in Leeuwarden.
  145 iv. Jan Jetzes Posthumus, born 28 januari 1815 in Leeuwarden; died 27 maart 1815 in Leeuwarden.

  100. Trijntje Douwes13 Sjaarda was born 30 maart 1783 in Wirdum, and died 9 januari 1852 in Leeuwarden. She married Melle Kornelis Postma 21 september 1806 in Wirdum, son of Melle Jacobs and Ludske Cornelis. He was born 15 mei 1784 in Stiens, and died Bef. 1852.

  Children of Trijntje Sjaarda and Melle Postma are:
  146 i. Douwe14 Postma, born 31 juli 1809 in Huizum; died 29 maart 1869 in Leeuwarden.
  147 ii. Cornelis Postma, born 29 mei 1813 in Leeuwarden; died 17 augustus 1844 in 't Bild.
  148 iii. Jan Postma, born 8 juni 1818 in Leeuwarden.

  102. Sake Douwes13 Sjaarda was born 15 januari 1787 in Wirdum, and died 14 juni 1871 in Wirdum. He married (1) Sjoerdtje Tjeerds Tjaarda 19 mei 1815 in Wirdum, daughter of Tjeerd Tjaarda and Klaaske Eegsma. She was born 18 september 1785 in Swichum, and died 18 maart 1821 in Wirdum. He married (2) Antje Alberts Dijkstra 22 november 1827 in Leeuwarderadeel, daughter of Albert Dijkstra and Trijntje Jacobs. She was born 1793 in Wirdum, and died 13 oktober 1876 in Leeuwarderadeel.

  Children of Sake Sjaarda and Sjoerdtje Tjaarda are:
  + 149 i. Jeltje Sakes14 Sjaarda, born 19 juni 1816 in Wirdum; died 28 juni 1870 in Wirdum.
  + 150 ii. Klaaske Sakes Sjaarda, born 26 januari 1820 in Wirdum; died 4 februari 1871 in Roordahuizum.

  Child of Sake Sjaarda and Antje Dijkstra is:
  151 i. Albert Sakes14 Sjaarda, born 14 juni 1836 in Wirdum; died 23 december 1863 in Wirdum.

  103. Jentje Douwes13 Sjaarda (was born 15 februari 1792 in Wirdum, and died 6 december 1871 in Wirdum. He married Grietje (Gryttje) Sikkes Sikkema 9 maart 1820 in Leeuwarde-radeel, daughter of Sikke Johannes and Martzen Sipkes. She was born 31 oktober 1794 in Rij-perkerk, and died 21 april 1857 in Wirdum.

  Children of Jentje Sjaarda and Grietje Sikkema are:
  152 i. Douwe Jentjes14 Sjaarda, born 8 februari 1821 in Wirdum; died 24 juni 1829 in Wirdum.
  153 ii. Sipkje Jentjes Sjaarda, born 15 mei 1822 in Wirdum; died 7 juni 1823 in Wirdum.
  154 iii. Douwe Jentjes Sjaarda, born 6 februari 1831 in Wirdum; died 16 mei 1832 in Wirdum.

  104. Jentje Tjeerds13 Sjaarda (was born 22 september 1778 in Wirdum, and died 4 juli 1839 in Burum. He married Betske Pieters Sikkema 12 mei 1805 in Burum, daughter of Pieter Sikkema and Welmoed Baukes. She was born 8 januari 1785 in Munnekezijl, and died 10 augustus 1840 in Burum.

  Children of Jentje Sjaarda and Betske Sikkema are:
  155 i. Welmoed Jentjes14 Sjaarda, born 7 oktober 1806 in Kollum; died 2 november 1806 in Kommerzijl.
  156 ii. Welmoed Sjaarda, born 9 oktober 1807 in Burum; died 7 maart 1855 in Kommerzijl. She married (1) Egbert Hindriks Bouman 3 juni 1841 in Grijpskerk; born Abt. 1794; died 20 mei 1842 in Niezijl. She married (2) Pieter Mekkes Abt. 1843.
  + 157 iii. Tjeerd Jentjes Sjaarda, born 3 februari 1814 in Burum; died 19 december 1885 in Ezinge.

  106. Durk Tjeerds13 Sjaarda was born 25 juni 1784 in Nieuwerzijlen, and died 22 januari 1839 in Kollum. He married (1) Antje Geerts Van Der Zweep 6 mei 1813 in Kollum, daughter of Geert Zweep and Baukjen Zwart. She was born 28 april 1792 in Kollumerzwaag, and died 23 april 1826 in Kollum. He married (2) Antje Jilderts Hoekstra 27 februari 1829 in Kollummerland. She was born 1787, and died 25 juni 1847 in Kollumerland.

  Children of Durk Sjaarda and Antje Zweep are:
  + 158 i. Tjeerd Durks14 Sjaarda, born 23 februari 1814 in Kollum; died 6 september 1848 in Kollum.
  + 159 ii. Geert Durks Sjaarda, born 10 februari 1817 in Kollum; died 12 december 1857 in Kollum.

  Children of Durk Sjaarda and Antje Hoekstra are:
  160 i. Ate Durks14 Sjaarda, born 1 juni 1830 in Kollem; died 19 juli 1850 in Kollum.
  161 ii. Arend Sjaarda, born 7 december 1833 in Kollum; died 25 augustus 1862 in Zoutkamp.

  107. Jetze Tjeerds13 Sjaarda was born 26 maart 1787 in Nieuwerzijlen, and died 8 juli 1834 in Burum. He married Trijntje Jans Donker 12 mei 1815 in Burum, daughter of Jan Donker and Leentje Laan. She was born 16 februari 1790 in Munnekezijl, and died 10 september 1841 in Kollumerland.

  Children of Jetze Sjaarda and Trijntje Donker are:
  + 162 i. Jan Jetzes14 Sjaarda, born 18 september 1816 in Burum; died 28 februari 1860 in Houwerzijl.
  + 163 ii. Sake Jetzes Sjaarda, born 25 januari 1820 in Burum; died 27 mei 1871 in De Waard (Grijpskerk). 
  +
   164 iii. Lubbert Jetzes Sjaarda, born 6 september 1821 in Munnekezijl; died 27 november 1875 in Kollumerland.
  165 iv. Jetze Jetzes Sjaarda, born 3 november 1822 in Munnekezijl; died Bef. 1830.

  108. Trijntje Tjeerds13 Sjaarda was born 29 oktober 1789 in Munnekezijl, and died 16 maart 1858 in Burum. She married Hendrik Hendriks Riemersma 29 februari 1816 in Kollum, son of Hendrik Harmens and Antje Steenwijker. He was born 25 april 1788 in Oudwoude, and died 9 september 1838 in Kollumerland.

  Children of Trijntje Sjaarda and Hendrik Riemersma are:
  166 i. Hendrik14 Riemersma, born 27 juni 1816 in Kollum; died Bef. juli 1820.
  167 ii. Saakje Riemersma, born 7 oktober 1817 in Kollumerland.
  168 iii. Hendrik Riemersma, born 27 juli 1820 in Kollum; died 18 maart 1877 in Middelstum. He married Peepke Jakobs Buining Unknown.
  169 iv. Sake Riemersma, born 5 april 1823 in Kollum; died Aft. 1862.
  170 v. Anne Riemersma, born 30 augustus 1825 in Kollumerland; died Bef. september 1826.
  171 vi. Anne Riemersma, born 28 september 1826 in Kollumerland; died 7 januari 1900 in Baflo. He married Aukje Zijlstra 17 april 1867 in Grijpskerk; born 25 mei 1819 in Pieterzijl; died Unknown.
  172 vii. Jentje Riemersma, born 18 april 1830 in Kollumerland.
  173 viii. Antje Riemersma, born 8 december 1833 in Kollumerland.

  109. Hiltje Tjeerds13 Sjaarda was born 28 maart 1792 in Burum, and died 21 april 1853 in Buitenpost. She married Albert Sierks Van Der Veen 17 mei 1818 in Buitenpost, son of Sjierk Veen and Ytje De Vries. He was born 14 maart 1798 in Buitenpost, and died 19 december 1857 in Buitenpost.

  Children of Hiltje Sjaarda and Albert Veen are:
  174 i. Yttje Van Der14 Veen, born 26 oktober 1818 in Kollemerland; died 2 februari 1892 in Tietjerksteradiel.
  175 ii. Saakje Van Der Veen, born 2 augustus 1820 in Kollum; died 16 juni 1894 in Achtkarspelen. She married Banjer Steffens De Vries 17 mei 1854 in Buitenpost.
  176 iii. Sjierk Alberts Van Der Veen, born 15 juli 1822 in Achtkarspelen; died 24 juli 1822 in Achtkarspelen.
  177 iv. Trientje Alberts Van Der Veen, born 26 augustus 1823 in Buitenpost; died 24 januari 1903 in Buitenpost. She married Nykele Klazes Tuinstra 5 september 1846 in Buitenpost; born 15 december 1824 in Westergeest; died 4 januari 1908 in Tietjerksteradeel.
  178 v. Sjierk Alberts Van Der Veen, born 3 november 1826 in Achtkarspelen; died 30 mei 1894 in Achtkarspelen. He married Etje Lodewegen 9 mei 1857 in Achtkarspelen.
  179 vi. Klaas Alberts Van Der Veen, born 6 mei 1830 in Achtkarspelen; died 1 juli 1884 in Achtkarspelen. He married Yttje Geerts Van Der Glas 14 mei 1859 in Buitenpost.
  180 vii. Geeske Van Der Veen, born 25 oktober 1833 in Achtkarspelen; died 9 december 1899 in Achtkarspelen. She married Jarig Mellema 15 mei 1858 in Achtkarspelen.

  110. Ate Tjeerds13 Sjaarda was born 6 november 1794 in Munnekezijl, and died 9 februari 1851 in Kollumerland. He married Froukjen Jetzes Dijkstra 25 mei 1822 in Kollum, daughter of Jetse Dijkstra and Sijke Schaafsma. She was born 13 februari 1801 in Kollum, and died 25 juni 1883 in Kollum.

  Children of Ate Sjaarda and Froukjen Dijkstra are:
  + 181 i. Saakje Ates14 Sjaarda, born 21 december 1823 in Kollumerland; died 8 juni 1853 in Kollumerland.
  182 ii. Jetze Ates Sjaarda, born 22 november 1826 in Kollumerland; died 21 juni 1827 in Burum.
  183 iii. Trijntje Ates Sjaarda, born 2 oktober 1829 in Burum; died Bef. april 1842 in Burum.
  + 184 iv. Sijke Ates Sjaarda, born 11 augustus 1835 in Burum; died 11 maart 1896 in Burum.
  185 v. Trijntje Ates Sjaarda, born 16 april 1842 in Burum; died 4 september 1930 in De Waard. She married Riemer Willems Schripzema 3 oktober 1885 in Kollum; born 13 augustus 1834 in Grijpskerk; died 17 mei 1906 in De Waard (Grijpskerk).

  111. Kornelis Tjeerds13 Sjaarda was born 14 juni 1798 in Burum, and died 10 februari 1854 in Burum. He married (1) Antje Dirks Goudberg 25 april 1819 in Kollum, daughter of Dirk Goudberg and Tjitske Bos. She was born 9 december 1799 in Kollum, and died 22 december 1839 in Kollumerland. He married (2) Aafke Klazes Leegstra 13 maart 1841 in Kollemerland, daughter of N. Reinders) and Trijntje Leegstra. She was born 20 juni 1804 in Burum, and died 26 maart 1846 in Tietjerksteradeel.

  Children of Kornelis Sjaarda and Antje Goudberg are:
  186 i. Frans Kornelis14 Sjaarda, born 24 oktober 1820 in Burum; died Unknown in VS. He married Yttje Hendriks Dijkstra 13 oktober 1849 in Kollumerland; born 25 februari 1827 in Gerkesklooster; died 2 april 1851 in Burum.
  187 ii. Saakje Kornelus Sjaarda, born 6 april 1823 in Kollum; died 17 juli 1834 in Burum.
  + 188 iii. Durk Kornelis Sjaarda, born 16 maart 1826 in Burum; died 27 februari 1887 in Muskegon, Michigan.
  189 iv. Tjetske Kornelius Sjaarda, born 4 juli 1830 in Burum; died 6 oktober 1850 in Appingadam.
  190 v. Hiltje Kornelis Sjaarda, born 19 juni 1834 in Kollumerland; died 7 april 1835 in Kollumerland.
  191 vi. Saakje Kornelus Sjaarda, born 25 augustus 1837 in Kollumerland; died 9 augustus 1841 in Kolumerland.

  Children of Kornelis Sjaarda and Aafke Leegstra are:
  + 192 i. Tjeerd Kornelis14 Sjaarda, born 9 april 1841 in Burum; died 6 februari 1898 in Pieterzijl.
  193 ii. Jacob Kornelis Sjaarda, born 27 februari 1843 in Burum; died 12 september 1860 in Visvliet.
  + 194 iii. Sake (Conrad) Kornelis Sjaarda (Sherden), born 22 januari 1846 in Burum; died Bef. 1946 in VS.

  113. Trijntje Jans13 Sjaarda was born 5 januari 1795 in Wirdum, and died 20 mei 1871 in Leeuwarderadeel. She married Hessel Pieters Hiemstra 17 juni 1819 in Leeuwarderadeel, son of Pieter Hiemstra and Rindertje Visser. He was born 1 september 1796 in Wartena, and died 15 juli 1865 in Leeuwarderadeel.

  Children of Trijntje Sjaarda and Hessel Hiemstra are:
  195 i. Jan14 Hiemstra, born 7 januari 1820.
  196 ii. Rindertje Hiemstra, born 16 augustus 1821.
  197 iii. Tietje Hiemstra, born 29 december 1822.
  198 iv. Pieter Hiemstra, born 23 juli 1824.
  199 v. Jacobje Hiemstra, born 22 januari 1826.
  200 vi. Sjoukjen Hiemstra, born 24 januari 1828.
  201 vii. Hotske Hiemstra, born 1 juni 1829.
  202 viii. Lutske Hiemstra, born 25 oktober 1832 in Wirdum; died Bef. augustus 1840.
  203 ix. Jentje Hiemstra, born 30 december 1834.
  204 x. Lutske Hessels Hiemstra, born 6 augustus 1840 in Wirdum; died 10 februari 1890 in Achtkarspelen.

  114. Sjoukjen Jans13 Sjaarda was born 27 december 1796 in Wirdum, and died Aft. mei 1839. She married Kristiaans Klazes Bakker 18 mei 1822 in Leeuwarderadeel, son of Klaas Bakker and Tietje Houwer. He was born 5 maart 1796 in Huizum, and died 12 juni 1852 in Leeuwarden.

  Children of Sjoukjen Sjaarda and Kristiaans Bakker are:
  205 i. Tietje14 Bakker, born 13 januari 1823 in Leeuwarderadeel; died 12 april 1855 in Amsterdam.
  206 ii. Jan Bakker, born 18 mei 1824 in Leeuwarderadeel.
  207 iii. Jentje Sjarda Bakker, born 14 oktober 1826 in Leeuwarderadeel.
  208 iv. Mebius Bakker, born 21 februari 1827 in Leeuwarden; died Bef. februari 1837.
  209 v. Kornelius Bakker, born 13 september 1828 in Leeuwarden.
  210 vi. Johannes Bakker, born 9 november 1830 in Leeuwarden.
  211 vii. Grietje Bakker, born 2 december 1832 in Leeuwarden.
  212 viii. Dominicus Bakker, born 12 januari 1835 in Leeuwarden.
  213 ix. Mebius Bakker, born 20 februari 1837 in Leeuwarden; died Unknown.
  214 x. N. Bakker, born 28 mei 1839 in Leeuwarden; died 28 mei 1839 in Leeuwarden.

  117. Lutske Jans13 Sjaarda was born 25 juni 1801 in Wirdum, and died 24 maart 1867 in Wirdum. She married Freerk Uilkes Wigarda 22 maart 1834 in Leeuwarderadeel, son of Uilke Wigarda and Trijntje Smeding. He was born 26 juni 1786 in Wirdum, and died 2 maart 1841 in Wirdum.

  Children of Lutske Sjaarda and Freerk Wigarda are:
  215 i. Trijntje14 Wigarda, born 22 januari 1835 in Wirdum; died 8 december 1902 in Leeuwarderadeel.
  216 ii. Uilke Wigarda, born 9 april 1836 in Wirdum; died 9 april 1861 in Wirdum.
  217 iii. Tietje Wigarda, born 27 juni 1839 in Wirdum; died 18 juli 1880 in Opsterland.

  125. Antje Tjitzes13 Sjaarda was born 1780 in Wirdum, and died 20 augustus 1826 in Leeuwarderadeel. She married Jacob Martens Dijkstra Abt. 1799 in Wirdum. He was born Abt. 1774 in Wirdum, and died Aft. augustus 1826.

  Child of Antje Sjaarda and Jacob Dijkstra is:
  + 218 i. Sjoerdtje14 Sjaarda, born 3 februari 1800 in Wirdum; died Aft. 1849.

  126. Jan Tjitzes13 Sjaarda was born 11 maart 1782 in Weidum, and died 14 februari 1829 in Beers. He married (1) Hiske Eeuwes Hoflander 14 februari 1812 in Baarderadeel, daughter of Eeuwe (Hoflander) and Aaltje Hendriks. She was born 24 februari 1786 in Grouw, and died 24 juli 1816 in Beers. He married (2) Ybeltje Gerbens Van Der Meulen 12 maart 1823 in Warga, daughter of Gerben Meulen and Aukje Jans. She was born Abt. 1792 in Roordahuizum, and died 2 september 1826 in Beers.

  Children of Jan Sjaarda and Hiske Hoflander are:
  219 i. Aaltje Jans14 Sjaarda, born 23 februari 1812 in Jorwerd; died 4 januari 1830 in Beers.
  220 ii. Tjitse Jans Sjaarda, born 27 januari 1815 in Wirdum; died 7 november 1854 in Beers.
  + 221 iii. Hiske Jans Sjaarda, born 24 juli 1816 in Beers; died 8 juni 1850 in Wirdum.

  Children of Jan Sjaarda and Ybeltje Meulen are:
  222 i. Auke Jans14 Sjaarda, born 7 februari 1820 in Leewarderadeel; died 11 juni 1832 in Veenhuizen.
  223 ii. Antje (Aaltje) Jans Sjaarda, born 18 juni 1823 in Idaarderadeel; died 24 oktober 1834 in Veenhuizen.

  127. Sjoerd Tjitzes13 Sjaarda was born 17 december 1786 in Wirdum, and died 13 november 1826 in Wirdum. He married Sytske Piers Kooistra 2 mei 1811 in Wirdum, daughter of Piers Douwes and Ybeltje Sjoerds. She was born Abt. 1786 in Witmarsum, and died 14 mei 1870 in Wirdum.

  Children of Sjoerd Sjaarda and Sytske Kooistra are:
  + 224 i. Hjebbeltje Sjoerds14 Sjaarda, born 1 mei 1812 in Weidum; died 19 oktober 1853 in Wymbritseradeel.
  225 ii. Tjitse Sjoerds Sjaarda, born 11 juni 1814 in Wirdum; died Aft. 1830.
  + 226 iii. Antje Sjoerds Sjaarda, born 24 januari 1817 in Wirdum; died 9 april 1880 in Wirdum.
  + 227 iv. Pier Sjoerds Sjaarda, born 28 november 1818 in Wirdum; died 10 juli 1904 in Gaastmeer.
  + 228 v. Pieters Sjoerds Sjaarda, born 8 november 1821 in Wirdum; died 18 januari 1867 in Gaastmeer.
  229 vi. Anne Sjoerds Sjaarda, born 4 oktober 1826 in Wirdum; died 7 maart 1827 in Wirdum.

  Generation No. 14

  149. Jeltje Sakes14 Sjaarda (was born 19 juni 1816 in Wirdum, and died 28 juni 1870 in Wirdum. She married Albert Sikkes Hempenius 2 mei 1844 in Leeuwarderadeel, son of Sikke Hempenius and Hyke Dijkstra. He was born 29 juni 1819 in Wirdum, and died 11 april 1871 in Wirdum.

  Children of Jeltje Sjaarda and Albert Hempenius are:
  292 i. Sake15 Hempenius, born 21 september 1845.
  293 ii. Hyke Hempenius, born 7 januari 1847.
  294 iii. Sjoerdje Hempenius, born 8 juli 1848; died Bef. 8 maart 1850.
  295 iv. Sjoerdje Hempenius, born 8 maart 1850 in Wirdum; died 5 juli 1927 in Leeuwarderadeel. She married Douwe Jenzes Van der Heide 22 november 1873 in Tietjerksteradeel; born 20 november 1850 in Oenkerk; died 11 maart 1918 in Leeuwarderadeel.
  296 v. Antje Hempenius, born 17 januari 1852.
  297 vi. Sikke Hempenius, born 2 januari 1855 in Wirdum; died Aft. 1906 in Zuidwolde. He married Yttje Wielinga 2 juni 1880 in Wonseradeel; born 30 september 1858 in Sneek; died Bef. 1958.
  298 vii. N. Hempenius, born 14 juni 1857 in Leeuwarderadeel; died 14 juni 1857 in Leeuwarderadeel.
  299 viii. Antje Hempenius, born 21 augustus 1859.

  150. Klaaske Sakes14 Sjaarda was born 26 januari 1820 in Wirdum, and died 4 februari 1871 in Roordahuizum. She married Hidde Tjeerds De Jong 16 mei 1846 in Idaarderadeel, son of Tjeerd De Jong and Attje Hendriks. He was born 25 juni 1821 in Roordahuizum, and died 24 december 1890 in Westdongeradeel.

  Children of Klaaske Sjaarda and Hidde De Jong are:
  300 i. Attje15 De Jong, born 1847 in Roordahuizum.
  301 ii. Sjoerdtje De Jong, born 1849 in Roordahuizum.
  302 iii. Akke De Jong, born 1853 in Roordahuizum.
  303 iv. Jeltje De Jong, born 1854 in Roordahuizum.
  304 v. Trijntje De Jong, born 1857 in Roordahuizum.

  157. Tjeerd Jentjes14 Sjaarda was born 3 februari 1814 in Burum, and died 19 december 1885 in Ezinge. He married (1) Trijntje Wichers Van Der Ploeg 12 mei 1837 in Kollemerland, daughter of Wicher Ploeg and Minke Poelstra. She was born Abt. 1808 in Kollum, and died 6 november 1838 in Kollum. He married (2) Martie Harengs Spoelstra 24 oktober 1840 in Burum, daughter of Hareng Spoelstra and Nanke Hoekstra. She was born 4 juni 1805 in Munnekezijl, and died 14 december 1854 in De Waard (Grijpskerk). He married (3) Jantje Jans Van Der Ploeg 19 januari 1856 in Grijpskerk, daughter of Jan Ploeg and Geeske Gorter. She was born Abt. 1812 in Marum, and died 11 juni 1895 in Ezinge.

  Child of Tjeerd Sjaarda and Trijntje Ploeg is:
  305 i. Jentje15 Sjaarda, born 28 juni 1838 in Kollumerland; died 4 juli 1838 in Kollumerland.

  Children of Tjeerd Sjaarda and Martie Spoelstra are:
  306 i. Betske15 Sjaarda, born 3 november 1841 in Burum; died 6 april 1872 in Leens. She married Sijtse De Vries 1 juni 1870 in Oldehove; born 1836 in Noordhorn; died 8 oktober 1890 in Kloosterburen.
  307 ii. Antje Tjeerds Sjaarda, born 7 november 1845 in Munnekezijl; died 19 april 1862 in Kommerzijl.

  158. Tjeerd Durks14 Sjaarda was born 23 februari 1814 in Kollum, and died 6 september 1848 in Kollum. He married Aukje Annes Kastma 21 mei 1842 in Kollum, daughter of Anne Kastma and Janke Visser. She was born 31 januari 1819 in Oudwoude, and died 20 mei 1847 in Oudwoude.

  Children of Tjeerd Sjaarda and Aukje Kastma are:
  + 308 i. Durk Tjeerds15 Sjaarda, born 6 april 1843 in Engwierum; died 29 juli 1904 in Kollumerland.
  309 ii. Anne Tjeerds Sjaarda, born 5 september 1845 in Engwierum; died 27 februari 1850 in Kollumerland.

  159. Geert Durks14 Sjaarda was born 10 februari 1817 in Kollum, and died 12 december 1857 in Kollum. He married Sytske Jans Dijkstra 18 mei 1846 in Kollemerland, daughter of Jan Dijkstra and Sjoukjen Luinstra. She was born 29 juni 1819 in Kollum, and died 14 februari 1857 in Kollumerland.

  Children of Geert Sjaarda and Sytske Dijkstra are:
  310 i. Jan Geerts15 Sjaarda, born 5 mei 1847 in Kollumerland; died 16 april 1848 in Kollumerland.
  + 311 ii. Jan Geerts Sjaarda, born 30 september 1849 in Kollumerland; died 8 april 1909 in Celeryville Ohio VS.
  312 iii. Antje Geerts Sjaarda, born 23 april 1852 in Kollumerland; died 24 maart 1854 in Kollumerland.

  162. Jan Jetzes14 Sjaarda was born 18 september 1816 in Burum, and died 28 februari 1860 in Houwerzijl. He married Hijlktje (Hiektje) Romkes Dijkstra 21 juni 1845 in Oldenhove, daughter of Romke Dijkstra and Di[e]tje Zijlstra. She was born 10 december 1813 in Oldehove, and died 17 september 1860 in Houwerzijl.

  Children of Jan Sjaarda and Hijlktje Dijkstra are:
  313 i. N.15 Sjaarda, born 9 mei 1849 in Niehove; died 9 mei 1849 in Niehove.
  314 ii. Trijntje Jans Sjaarda, born 10 juni 1850 in Niehove; died 14 april 1862 in Oldehove.
  315 iii. Dietje Sjaarda, born 22 december 1853 in Oldehove; died 13 april 1916 in Zuidhorn.

  163. Sake Jetzes14 Sjaarda was born 25 januari 1820 in Burum, and died 27 mei 1871 in De Waard (Grijpskerk). He married (1) Riemke Ha(a)ikes Mellema 3 juni 1842 in Kollumerland, daughter of Haike Mellema and Antje Kuiper. She was born Abt. 1804 in Schiermonikoog, and died 18 april 1848 in Kollumerland. He married (2) Geertje Sietses Brander 24 maart 1849 in Kollumerland, daughter of Sydse Brander and Hylkjen Heitsma. She was born 17 juli 1822 in Rottevalle, and died 25 februari 1902 in Falmouth Missaukee, MI.

  Child of Sake Sjaarda and Riemke Mellema is:
  316 i. Jetze Sakes15 Sjaarda, born 16 februari 1845 in Kollumerland; died Bef. 1900.

  Children of Sake Sjaarda and Geertje Brander are:
  317 i. Sytse Sakes15 Sjaarda, born 11 augustus 1851 in Kollumerland; died 27 december 1861 in Kollumerland.
  + 318 ii. Hylkje (Eelkje) Sakes Sjaarda (Shaarda), born 22 juni 1855 in Kollumerland; died 28 november 1892 in Falmouth Missaukee, Michigan.
  319 iii. Jan Sakes Sjaarda, born 29 mei 1857 in Kollumerland; died 29 september 1857 in Kollumerland.
  + 320 iv. Jan Sakes (Sjaarda) Sherda, born 30 september 1859 in Kollumerland; died 30 november 1912 in Grand Rapids Michigan.

  164. Lubbert Jetzes14 Sjaarda was born 6 september 1821 in Munnekezijl, and died 27 november 1875 in Kollumerland. He married Lutske Sytses Brander 18 augustus 1849 in Kollumerland, daughter of Sydse Brander and Hylkjen Heitsma. She was born 21 september 1819 in Surhuisterveen, and died 30 december 1895 in Kollumerland.

  Child of Lubbert Sjaarda and Lutske Brander is:
  321 i. Jetse15 Sjaarda, born 12 mei 1857 in Kollumerland; died 22 juni 1881 in Kollumerland.

  181. Saakje Ates14 Sjaarda was born 21 december 1823 in Kollumerland, and died 8 juni 1853 in Kollumerland. She met N. N..

  Child of Saakje Sjaarda and N. N. is:
  322 i. N.15 Sjaarda, born 6 februari 1852 in Kollumerland; died 6 februari 1852 in Kollumerland.

  184. Sijke Ates14 Sjaarda was born 11 augustus 1835 in Burum, and died 11 maart 1896 in Burum. She married Alle Kampstra 13 augustus 1870 in Kollummerland, son of Albert Kamp-stra and Sjoukje Tuinsma. He was born 4 juli 1839 in Kollumerland, and died 8 mei 1917 in Kollumerland.

  Child of Sijke Sjaarda and Alle Kampstra is:
  + 323 i. Froukje15 Kampstra, born 20 november 1871 in Kollumerland; died Unknown.

  188. Durk Kornelis14 Sjaarda was born 16 maart 1826 in Burum, and died 27 februari 1887 in Muskegon, Michigan. He married Eltje Kornelis Speelman 19 april 1849 in Ulrum, daughter of Kornelis Speelman and Janna Reitsma. She was born 22 december 1826 in Houwerzijl Gr., and died 6 juni 1882 in Muskegon, Michigan.

  Child of Durk Sjaarda and Eltje Speelman is:
  324 i. Kornelis Durks15 Sjaarda, born 7 oktober 1852 in Ulrum; died 7 april 1853 in Rotterdam.

  192. Tjeerd Kornelis14 Sjaarda was born 9 april 1841 in Burum, and died 6 februari 1898 in Pieterzijl. He married Sara Egberts Zijlstra 20 mei 1869 in Kollumerland, daughter of Egbert Zijlstra and Heiltje Diephuis. She was born 20 augustus 1842 in Burum, and died 6 maart 1920 in Zuidhorn.

  Children of Tjeerd Sjaarda and Sara Zijlstra are:
  325 i. Kornelis15 Sjaarda, born 24 mei 1870 in Kollumerland; died 23 juli 1870 in Kollumerland.
  + 326 ii. Kornelis Sjaarda, born 7 september 1871 in Burum; died 25 januari 1943 in Burum.
  327 iii. Heiltje Tjeerds Sjaarda, born 17 september 1873 in Burum; died 4 mei 1927 in Groningen
  328 iv. Egbert Sjaarda, born 19 januari 1876 in Burum; died 19 oktober 1894 in Pieterzijl.
  + 329 v. Aafke Tjeerds Sjaarda, born 4 maart 1881 in Kollumerland; died 3 november 1931 in Oldekerk.

  194. Sake (Conrad) Kornelis Sjaarda14 (Sherden) was born 22 januari 1846 in Burum, and died Bef. 1946 in VS. He married Jeltje (Jennie) Visser 20 november 1869 in Grijpskerk, daughter of N. N. and Geertje Visser. She was born 3 januari 1845 in Grijpskerk, and died Bef. 1945 in VS.

  Children of Sake (Sherden) and Jeltje Visser are:
  330 i. Kornelis15 Sjaarda, born 16 juni 1870 in Westerhorn; died 22 augustus 1872 in Westerhorn.
  331 ii. Jan Sjaarda, born 30 maart 1872 in Westerhorn; died 27 oktober 1872 in Westerhorn.
  332 iii. Aafke (Alice) Sjaarda, born 14 januari 1874 in Westerhorn; died Unknown in USA. She married Carl Pecht Abt. 1892 in USA.
  + 333 iv. Kornelis (Cornelius) Sjaarda, born 23 september 1876 in Westerhorn; died Unknown in USA.
  334 v. N. Sjaarda, born 13 maart 1879 in Westerhorn; died 13 maart 1879 in Westerhorn.
  335 vi. Geert Sjaarda, born 22 september 1880 in Grijpskerk; died Bef. 1980 in VS.
  + 336 vii. Tjeerd (Charles) Sjaarda, born 18 april 1883 in Grijpskerk; died Unknown in USA.
  337 viii. Jacob Sjaarda, born 27 november 1885 in Grijpskerk; died Bef. 1985 in VS.

  218. Sjoerdtje14 Sjaarda was born 3 februari 1800 in Wirdum, and died Aft. 1849. She married (1) Foeke Tjepkes Algera 6 mei 1826 in Leeuwarderadeel, son of Tjepke Algera and Baukjen Pieters. He was born 7 oktober 1793 in Dronrijp, and died 22 september 1829 in Huizum. She married (2) Andries Jans Van Der Woude 13 juli 1831 in Leeuwarderadeel, son of Jan Woude and Tjitske Jacobs. He was born Abt. 1777 in Oenkerk, and died 1 juni 1849 in Harlingen.

  Child of Sjoerdtje Sjaarda and Foeke Algera is:
  340 i. Tjepken Foekes15 Algra, born 15 februari 1827 in Dronrijp; died 7 januari 1828 in Huzum.

  Children of Sjoerdtje Sjaarda and Andries Woude are:
  341 i. Jan Van Der15 Woude, born 7 januari 1833 in Baarderadeel; died Bef. augustus 1837.
  342 ii. Jan Van Der Woude, born 27 augustus 1837 in Baarderadeel.

  221. Hiske Jans14 Sjaarda was born 24 juli 1816 in Beers, and died 8 juni 1850 in Wirdum. She married Oege Johannes Elzinga 31 mei 1838 in Wirdum, son of Johannes Elzinga and Trijntje Tuinstra. He was born 12 november 1817 in Wirdum, and died 22 juni 1883 in Wirdum.

  Children of Hiske Sjaarda and Oege Elzinga are:
  343 i. Trijntje Oeges15 Elzinga, born 20 juli 1839 in Wirdum; died 12 januari 1917 in Leeuwarderadeel.
  344 ii. Antje Elzinga, born 14 juni 1841 in Leeuwarderadeel.
  345 iii. Johannes Elzinga, born 29 september 1843 in Leeuwarderadeel.
  346 iv. Jan Oeges Elzinga, born 10 januari 1848 in Leeuwarderadeel.

  224. Hjebbeltje Sjoerds14 Sjaarda was born 1 mei 1812 in Weidum, and died 19 oktober 1853 in Wymbritseradeel. She married Kornelis Sjerps Piersma 26 mei 1838 in Baarderadeel, son of Sjerp Piersma and Durkjen Valk. He was born Abt. 1809 in Winsum, and died 16 juni 1880 in Wymbritseradeel.

  Children of Hjebbeltje Sjaarda and Kornelis Piersma are:
  347 i. Durkjen15 Piersma, born 15 augustus 1839 in Wymbritseradeel; died 13 juli 1842 in Wymbritseradeel.
  348 ii. Sytske Piersma, born 19 september 1841 in Wymbritseradeel; died 3 april 1859 in Wymbritseradeel.
  349 iii. Durks Piersma, born 29 december 1844 in Wymbritseradeel; died 29 juni 1871 in Sneek.
  350 iv. Sjerp Piersma, born 26 januari 1848 in Wymbritseradeel; died 24 januari 1869 in Leeuwarden.
  351 v. Sjoerd Piersma, born 29 januari 1851 in Wymbritseradeel; died 17 juni 1852 in Wymbritseradeel.

  226. Antje Sjoerds14 Sjaarda was born 24 januari 1817 in Wirdum, and died 9 april 1880 in Wirdum. She met (1) N. N. 1840. She married (2) Oege Johannes Elzinga 1 november 1850 in Leeuwarderadeel, son of Johannes Elzinga and Trijntje Tuinstra. He was born 12 november 1817 in Wirdum, and died 22 juni 1883 in Wirdum.

  Child of Antje Sjaarda and N. N. is:
  352 i. Anne15 Sjaarda, born 9 december 1840 in Leeuwarderadeel; died 7 oktober 1845 in Leeuwarderadeel.

  227. Pier Sjoerds14 Sjaarda (was born 28 november 1818 in Wirdum, and died 10 juli 1904 in Gaastmeer. He married (1) Baukjen Klazes Venema 9 mei 1846 in Gaastmeer, daughter of Klaas Venema and Baukjen Wiersma. She was born 20 juni 1824 in Gaastmeer, and died 13 april 1852 in Gaastmeer. He married (2) Aantje Wouters Kuperus 10 mei 1855 in Leeuwarderadeel, daughter of Wouter Kuperus and Geeltje Bakker. She was born 6 maart 1823 in Weidum, and died Aft. juli 1904.

  Child of Pier Sjaarda and Baukjen Venema is:
  + 353 i. Baukjen Piers15 Sjaarda, born 24 maart 1848 in Heeg; died 29 mei 1923 in Gaastmeer.

  Child of Pier Sjaarda and Aantje Kuperus is:
  + 354 i. Sjoerd Piers15 Sjaarda, born 25 februari 1856 in Gaastmeer; died 28 december 1938 in Gaastmeer.

  228. Pieters Sjoerds14 Sjaarda was born 8 november 1821 in Wirdum, and died 18 januari 1867 in Gaastmeer. He married Willemke Klazes De Heij 1 juni 1850 in Gaastmeer, daughter of Klaas De Heij and Trijntje Ferdinands. She was born 6 mei 1824 in Follega, and died 12 februari 1897 in Gaastmeer.

  Child of Pieters Sjaarda and Willemke De Heij is:
  + 355 i. Sijtske Pieters15 Sjaarda, born 31 oktober 1853 in Gaastmeer; died 4 juni 1872 in Gaastmeer.

  Generation No. 15

  308. Durk Tjeerds15 Sjaarda was born 6 april 1843 in Engwierum, and died 29 juli 1904 in Kollumerland. He married Ankje Hendriks Westerhof 13 mei 1876 in Kollum, daughter of Hendrik Westerhof and Aafke Bos. She was born 28 juni 1851 in Kollum, and died 20 maart 1929 in Kollum.

  Children of Durk Sjaarda and Ankje Westerhof are:
  446 i. Aafke16 Sjaarda, born 29 maart 1877 in Kollumerland; died 25 april 1882 in Kollumerland.
  447 ii. Aukje Sjaarda, born 27 mei 1881 in Burum; died 7 februari 1954 in Leeuwarden. She married Eelke Slagter 13 mei 1905 in Kollumerland; born 5 november 1877 in Kollum; died 25 april 1965 in Leeuwarden.
  448 iii. Tjeerd Durks Sjaarda, born 7 februari 1886 in Kollum; died 6 december 1968 in Kollum. He married (1) Wytske Oedzes Bosma 23 mei 1914 in Kollum; born 20 augustus 1884 in Westergeest; died 3 augustus 1946 in Kollum. He married (2) Grietje Veenstra Abt. 1947 in Kollumerland; born 26 april 1892 in Kollum; died 29 februari 1984 in Leeuwarden.
  + 449 iv. Aafke Sjaarda, born 31 mei 1890 in Munnekezijl; died 18 februari 1969 in Kollum.

  311. Jan Geerts15 Sjaarda was born 30 september 1849 in Kollumerland, and died 8 april 1909 in Celeryville Ohio VS. He married (1) Trijntje Rinkema 27 november 1875 in Kollumerland, daughter of Wiebe Rinkema and Jantje Landstra. She was born 27 juli 1853 in Kollumerland, and died 15 maart 1887 in Grand Rapids, Michigan VS. He married (2) Fokeltje Postema Aft. 1887, daughter of Simke Postema and Siebrigje Mollinga. She was born 20 juli 1854 in Sneek, and died 20 februari 1929 in Willard Ohio Vs.

  Children of Jan Sjaarda and Trijntje Rinkema are:
  450 i. Jantje (Jeannette)16 Sjaarda, born 2 mei 1877 in Kollumerland; died 21 november 1895 in Evansville, Indiana. She married Henry Hemmes 24 oktober 1893 in Grand Rapids, Michigan US. 
  +  451 ii. Geert Jans Sj(h)aarda, born 20 mei 1879 in Kollumerland; died 19 december 1955 in Willard Ohio Vs.
  + 452 iii. Wiebe Sj(h)aarda, born 13 februari 1882 in Kollumerland; died 13 februari 1960 in McBain, Michigan VS.
  453 iv. Sytske Sj(h)aarda, born 22 oktober 1884 in Kollumerland; died 9 november 1954 in Willard, Ohio Vs.

  Children of Jan Sjaarda and Fokeltje Postema are:
  454 i. Anna16 Shaarda, born 1892 in Michigan; died 2 november 1957 in Holland, Michigan VS. She married Johannes Fransens 11 juli 1923 in Holland, Michigain.
  + 455 ii. Thomas Shaarda, born 17 juli 1894 in Michigan; died 6 september 1967 in Willard Ohio Vs.
  + 456 iii. John Shaarda, born 7 maart 1898 in Vogel Center, Michigan; died 7 februari 1961 in Willard Ohio Vs.

  318. Hylkje (Eelkje) Sakes Sjaarda15 (Shaarda) was born 22 juni 1855 in Kollumerland, and died 28 november 1892 in Falmouth Missaukee, Michigan. She married Folkert (Frank) Van Der Wal 17 mei 1879 in Kollumerland, son of Sietze Wal and Aantje Bosma. He was born 29 april 1854 in Stroobos, and died 1 juni 1941 in Falmouth Missaukee, Michigan.

  Child of Hylkje (Shaarda) and Folkert Wal is:
  457 i. Geertje Van Der16 Wal, born 16 maart 1880 in Kollumerland; died Unknown.

  320. Jan Sakes (Sjaarda)15 Sherda was born 30 september 1859 in Kollumerland, and died 30 november 1912 in Grand Rapids Michigan. He married Trijntje Land 20 juni 1882 in Grand Rapids Kent Michagan VS, daughter of Gerrit Land and Sjoukje Hoekstra. She was born 26 december 1859 in Burum, and died 4 juni 1933 in Grand Rapids Michigan.

  Child of Jan Sherda and Trijntje Land is:
  458 i. Zachary John16 Sherda, born 27 april 1886 in Grand Rapids, Michigan; died 8 juni 1968 in Grand Rapids, Michigan. He married Clasena Bosch 14 juni 1913 in USA.

  326. Kornelis15 Sjaarda was born 7 september 1871 in Burum, and died 25 januari 1943 in Burum. He married Martje Heertses Stouwie 7 mei 1898 in Kollum, daughter of Heertse Stouwie and Talkje Struiksma. She was born 7 januari 1876 in Kollumerland, and died 25 april 1962 in Burum.

  Children of Kornelis Sjaarda and Martje Stouwie are:
  + 461 i. Talkje16 Sjaarda, born 30 maart 1899 in Burum; died 19 maart 1963 in Warfstermolen Gr..
  462 ii. Sara Kornelis Sjaarda, born 7 april 1900 in Kollumerland; died Unknown.
  463 iii. Heertsedina Sjaarda, born 13 januari 1902 in Warfstermolen; died 10 november 1997 in Groningen. She married Tjeerd Stel 21 december 1922 in Kollumerland; born 13 juli 1900 in Wijzel; died 1 april 1965 in Lemmer.
  464 iv. Heiltje Kornelis Sjaarda, born 5 november 1904 in Warfstermolen; died Unknown.
  + 465 v. Tjeerd Kornelis Sjaarda, born 29 december 1907 in Warfstermolen; died 4 augustus 1982 in Clinton, Ontario Canada..

  329. Aafke Tjeerds15 Sjaarda was born 4 maart 1881 in Kollumerland, and died 3 november 1931 in Oldekerk. She married Klaas Homan 22 november 1907 in Grijpskerk, son of Berent Homan and Dieuwke Crans. He was born 1873 in Noordhorn, and died Bef. 1973.

  Child of Aafke Sjaarda and Klaas Homan is:
  466 i. Dieu(wer)ke16 Homan, born 12 mei 1918 in Grijpskerk; died 29 mei 1991 in Leek.

  333. Kornelis (Cornelius)15 Sjaarda was born 23 september 1876 in Westerhorn, and died Unknown in USA. He married Minnie Droege Abt. 1897 in USA.

  Children of Kornelis Sjaarda and Minnie Droege are:
  467 i. William16 Sjerden, born Abt. 1900.
  468 ii. Edward Sjerden, born Abt. 1902.

  336. Tjeerd (Charles)15 Sjaarda was born 18 april 1883 in Grijpskerk, and died Unknown in USA. He married Rose N. Unknown in USA.

  Child of Tjeerd Sjaarda and Rose N. is:
  469 i. Ethel16 Sjaarda, born 1913 in USA.

  353. Baukjen Piers15 Sjaarda was born 24 maart 1848 in Heeg, and died 29 mei 1923 in Gaastmeer. She married Botte Schotanus 16 mei 1874 in Heeg, son of Rimmer Schotanus and Uilkjen Fortuin. He was born 9 februari 1852 in Wymbritseradeel, and died 20 oktober 1925 in Wymbritseradeel.

  Children of Baukjen Sjaarda and Botte Schotanus are:
  470 i. Rimmer16 Schotanus, born 23 februari 1875 in Wymbritseradeel. He married Froukje Hessels De Jong 15 mei 1897 in Wymbritseradeel.
  471 ii. Aantje Schotanus, born 20 januari 1877 in Wymbritseradeel. She married Taede Bakker 17 mei 1902 in Wymbritseradeel.
  472 iii. Uilkjen Schotanus, born 18 maart 1879 in Wymbritseradeel; died Bef. 1979. She married Kornelis De Jong 21 mei 1904 in Wymbritseradeel.
  473 iv. Baukje Schotanus, born 12 november 1881 in Wymbritseradeel; died 23 juli 1939 in Leeuwarden. She married Sytze Bransma 10 mei 1916 in Wonseradeel.
  474 v. Grietje Schotanus, born 18 februari 1885 in Gaastmeer; died 22 oktober 1792 in Sneek. She married Klaas Jellema 15 mei 1909 in Wymbritseradeel.
  475 vi. Pier Schotanus, born 4 september 1887 in Wymbritseradeel. He married Marijke De Groot 10 juni 1911 in Wymbritseradeel.
  476 vii. Sjoerd Schotanus, born 14 april 1893 in Wymbritseradeel; died 5 februari 1894 in Wymbritseradeel.

  354. Sjoerd Piers15 Sjaarda was born 25 februari 1856 in Gaastmeer, and died 28 december 1938 in Gaastmeer. He married Evertje Buma 22 mei 1880 in Gaastmeer, daughter of Rimmert Buma and Hinke Spoel(stra). She was born 20 mei 1855 in Gaastmeer, and died 22 maart 1931 in Gaastmeer.

  Child of Sjoerd Sjaarda and Evertje Buma is:
  + 477 i. Pier Sjoerds16 Sjaarda, born 31 december 1880 in Gaastmeer; died 3 augustus 1941 in It Heidenskip.

  355. Sijtske Pieters15 Sjaarda was born 31 oktober 1853 in Gaastmeer, and died 4 juni 1872 in Gaastmeer. She married Lolke Tjeerds Be(e)kema 11 mei 1871 in Hemelumer Oldeferd, son of Tjeerd Beekema and Grietje Kooiker. He was born 12 juli 1845 in Kolderwolde, and died 30 juni 1904 in Workum.

  Child of Sijtske Sjaarda and Lolke Be(e)kema is:
  478 i. Tjeerd Lolkes16 Bekema, born 20 maart 1872 in Workum; died 1 maart 1952 in Workum.

  Generation No. 16

  449. Aafke16 Sjaarda was born 31 mei 1890 in Munnekezijl, and died 18 februari 1969 in Kollum. She married Hendrik Meersma 20 mei 1911 in Kollumerland, son of Jan Meersma and Antje Bosma. He was born 9 april 1888 in Kollumerland, and died 21 januari 1973 in Kollum.

  Children of Aafke Sjaarda and Hendrik Meersma are:
  549 i. Anko17 Meersma, born 5 mei 1920 in Kollumerland; died 16 februari 1945 in Hamburg.
  550 ii. Tjeerd Meersma, born 17 november 1922 in Kollum; died 21 september 1924 in Kollum.
  551 iii. Sijke Meersma, born 10 augustus 1924 in Kollum; died 28 september 1924 in Kollum.

  451. Geert Jans16 Sj(h)aarda was born 20 mei 1879 in Kollumerland, and died 19 december 1955 in Willard Ohio Vs. He married Alice Danhoff Bet. 1900 - 1909 in Willard Ohio, daughter of John Danhoff and Fokeltje Postema. She was born 5 oktober 1887, and died 22 mei 1972 in Willard Ohio.

  Children of Geert Sj(h)aarda and Alice Danhoff are:
  552 i. Florense Anne17 Shaarda, born 1909 in Willard Ohio; died 2 april 1991 in Willard Ohio. She married Harry Meyers Unknown.
  553 ii. Kathryn Shaarda, born 1912 in Willard Ohio; died Unknown. She married James Topping Unknown.
  + 554 iii. John Gerrit Shaarda, born 20 juni 1915 in Willard, Ohio; died 11 december 2001 in Lakewood Ohio.
  555 iv. Esther Lois Shaarda, born 8 oktober 1919 in Willard Ohio; died 9 september 1963 in Willard Ohio. She married Herman E. Moll Abt. 1951 in Willard Ohio.
  + 556 v. Donald William Shaarda, born 16 april 1925 in Willard Ohio; died 4 november 1985 in St. Petersburg, Florida.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naamaanmes van Sjaarda in 1811

                                                                       Douwe Jentjes Sjaarda 1750-1838 x Jeltje S. Smeding.                                                                      Jan Jentjes Sjaarda 1757-1831 x Tjitte H. Sytinga.
                                                               Tjeerd Jentjes Sjaarda 1752-1820 x Saakje J. de Jong.                                             Tjitse Jans Sjaarda 158-1824  x Antje S. Kampstra.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het voormalige Sjaarda-kasteel te Franeker.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TER HERRINERING!


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkele akten betreffende de familie Van der Schaaf.


  Trouwakte (2 delen) van IJpe Sierks van der Schaaf en Dieuwke Johannes de Boer. x 1828-8-11 Rauwerderhem.


  Doopinschrijving van Sjierk Eentjes van der schaaf op 7 mrt 1773.  Inschrijving in het geboorteregister van Trijntje Piekes Bakker  Huwelijksinschrijvingen van Namkjen IJpes v.d schaaf en Jan Halbes en van  Eentje Ypes v.d Schaaf en Vroukjen Sierks.
  Huwelijksakte van Sierk Eentjes van der Schaaf en Trijntje Piekes Bakker.


  De handtekeningen van Eentie IJppes en Foockel Klases about 1691.  Verkoopadvertentie LC. 1806.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog enkele foto's.  Klaas Willems van der Schaaf; * 15-8-1897 - + 26-4-1944 - x Wilhelmina Schoonhoven.                                                           Op een Palingaak +/- 1898 te Workum.
  Staande v.l.n.r. Pieter Tjerkstra [Heeg]; Willem van der Mast [Workum]; Tjibbele van der Zee [Balk]; Jetze Wiersma [Workum]; Willem van der Schaaf [Heeg] (*2-11-1868 - +19-10-1934) en Pieter Sjoerds Wiersma [Workum].
  Zittend vooraan: Atse Aukes de Groot [Workum]; Reinder de Vreeze [Heeg] en Oepke de Boer.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (23 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat trouwfoto's van enkele familieleden.  Eerntje van der Schaaf; *7-10-1914 -+ 21-10-2001 - x 18-5-1940 Baukje van der Meer; *29-6-1921 - + 16-7-2004


  Sijbren van Dijk; * 8-4-1916 - x 6-2-1943 Grietje van der Schaaf; * 28-9-1916 - + 18-11-1994.


  Dirk Lemstra; * 24-12-1920 - + 16-4-1992 - x 10-7-1943 Trijntje van der Schaaf; * 20-2-1921 - + 20-1-1991.


  Jan Leistra; * 17-1-1913 - + 16-6-1977 - x 29-5-1943  Lolktje van der schaaf; 10-4-1908 - + 4-10-1994.


  Sipke van der Schaaf; * 16-10-1919 - + 28-8-1969 - x 8-5-1943 Trijntje Visser; * 18-8-1918 - + 10-5-2001.


  Sierk van der Schaaf; * 13-6-1903 - + 27-12-1991 - x 12-5-1945  Maria Margaretha Preiss; * 2-4-1913 - + 9-5-1967.


  Pieke van der schaaf; * 30-8-1946 - x 19-2-1975 Frouwka E. Beckeringh * 24-7-1947.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkel foto's van familieleden van onze Sibbe.  Pieke Sierks van der Schaaf; *17-3-1878 - + 11-11-1951. Roordahuizum.


  Gerritje van der Schaaf-Botinga; * 12-7-1877 - + 9-5-1961. Roordahuizum.


  Pake Pieke en Beppe Gerritsje. x 4 mei 1901 in Grouw.


  Willem Ypes van der Schaaf; * 2-1-1868 - + 19-0-1934. Heeg x 2-6-1894 Rinske van der Schuit.


  Rinske van der Schaaf-van der Schuit; * 31-7-1872 - + 28-2-1942. x Willem Ypes van der Schaaf.


  Beppe Rinske en haar dochter Lipkje v.d. Schaaf 1926.


  Hinne Broers Stellingwerff; *1-10-1882 - + 3-8-1919 x 3-6-1909 Geertje van der Schaaf.


  Geertje Stellingwerff-van der Schaaf; * 3-3-1882 - + 19-4-1964 met haar drie kinderen.


  De bakkerij van de fam. Stellingwerf-van der Schaaf op de Waachshaven in Grouw.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (15 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewijzen dat men de familienaam Van der Schaaf mag voeren.
  Sjierk Eentjes van der Schaaf * 28-2-1773 - + 20-2-1814  x Sipkjen Jelles Wiersma


  Reinder Sybrens van der Schaaf * 18-11-1764 - + 3-6-1847 x Sieuwke Dirks

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

     276. Ruurd Van Der Schaaf werd geboren op 8 november 1899 in Hitzum en overleed op 11 juni 1961 in Bolsward. Hij trouwde met Jantje Boonstra op 19 april 1919 in Achtkarspelen, dochter van Harrit Boonstra en Aaltje Dousma. Kldr. van Anne Harrits Boonstra en Lolkje Klazes Nieuwenhuis en van Jan Dousma en Hesseltje Kracht. Zij werd geboren op 22 januari 1900 in Stroobos en overleed op 6 januari 1980 in Bolsward.

  Gemeente: Franekeradeel. Geboorteakte. Aktenummer: A 108.
  Kind: Ruurd van der Schaaf. Geslacht: M. Geboortedatum: 08-11-1899.
  Vader: Tjalling van der Schaaf; Moeder: Tetje Kooiker.
  Nadere informatie: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 8 september 1901 te Bolsward; voornaam moeder in de kantmelding vermeld als "Tettje’.

  Gemeente: Achtkarspelen. Huwelijksakte. Aktenummer: 5. Datum: 19-04-1919.
  Bruidegom: Ruurd van der Schaaf, Leeftijd: 19. Geboorteplaats: Hitzum, gemeente Franekeradeel.
  Bruid: Jantje Boonstra, Leeftijd: 19. Geboorteplaats: Stroobos.
  Vader bruidegom: Tjalling van der Schaaf; Moeder bruidegom: Tetje Kooiker.
  Vader bruid: Harrit Boonstra; Moeder bruid: Aaltje Dousma.

  Kinderen van Ruurd van der Schaaf en Jantje Boonstra zijn:

     347 I. N. van der Schaaf, geboren op 20 juli 1919 in Sneek; overleden op 20 juli 1919 in Sneek.

  N. van der Schaaf: Levensloos geboren.

  + 348 II. Tjalling van der Schaaf, geboren op 11 oktober 1920 in Sneek; overleden op 2 november 1961 in Scharsterbrug.


  Generatie No. 11.


     282.
  Pieke Van Der Schaaf werd geboren op 29 oktober 1919 in Roordahuizum en overleed op 5 oktober 1975 in Leeuwardern. Hij trouwde met Akke Spoelstra op 3 april 1954 in Franeker. Zij werd geboren op 10 augustus 1932 in Franeker.

  Pieke van der Schaaf: Bouwvakker.

  Kinderen van Pieke van der Schaaf en Akke Spoelstra zijn:

     349 I. Frouwkjen van der Schaaf, geboren op 24 juli 1960 in Leeuwarden.

     350 II. Gerda Angelien van der Schaaf, geboren op 16 december 1972 in Leeuwarden.


     289.
  Ernastina (Erna) Josephi Van Der Schaaf werd geboren op 8 februari 1950 in Roordahuizum. Zij trouwde met Hendrik Bos op 8 december 1972 in Grouw, zoon van Willem Bos en Jeanette Grootjen. Hij werd geboren op 29 januari 1941 in kampen.

  Kinderen van Ernastina van der Schaaf en Hendrik Bos zijn:

     351 I. Monigue Bos, geboren op 29 februari 1968 in Kampen.

  Geadopteerd op 11 mei 1989, door haar tweede moeder.

     352 II. Eric Hendricus Bos, geboren op 31 oktober 1973 in Kam-pen. Hij trouwde met Saskia Roos. Geboren op 6 maart 1975.

     353 III. Ilse Jose Bos, geboren op 28 november 1976 in kampen.


  294.
  Jentje Van Der Schaaf werd geboren op 22 september 1943 in Roordahuizum. Zij trouwde met Marten Bergsma op 6 mei 1965 in Grou.

  Kinderen van Jentje van der Schaaf en Marten Bergsma zijn:

     354 I. Jelle Marten Bergsma, geboren op 17 januari 1967 in Roordahuizum.

     355 II. Boukje Gerda Bergsma, geboren op 13 december 1970 in Roordahuizum.

     356 III. Erik Piet Bergsma, geboren op 17 november 1972 in Roordahuizum.


  295.
  Pieke Van Der Schaaf werd geboren op 22 januari 1946 in Roordahuizum. Hij trouwde met Meintje De Vries op 16 maart 1970 in Grouw.

  Pieke van der Schaaf: Politieagent in Harlingen.

  Kinderen van Pieke van der Schaaf en Meintje De Vries zijn:

     357 I. Gea Jolanda Van Der Schaaf, geboren op 15 augustus 1971 in Rotterdam.

     358 II. Eelco Jan Van Der Schaaf, geboren op 2 november 1973 in Harlingen. Hij trouwde met Hilda N..


     296. Gerrie Van Der Schaaf
  werd geboren op 6 oktober 1947 in Roordahuizum. Zij trouwde met Gerlof van der Wal op 22 maart 1974 in Grou, zoon van Pieter van der Wal en Grietje Bouma. Hij werd geboren op 19 augustus 1946.

  Kinderen van Gerrie van der Schaaf en Gerlof van der Wal zijn:

     359 I. Alef Pieter van der Wal, geboren op 9 juni 1976 in Leeuwarden.

     360 II. Bea Grieteke van der Wal, geboren op 11 april 1987 in Leeuwarden. Zij trouwde met Alex van der Meer op 21 mei 2001 te Burgum Hij werd geboren op 14 januari 1974 in Burgum.


     301.
  Sijke (Sita) Van Der Schaaf werd geboren op 19 april 1944 in Wirdum. Zij trouwde met Jan Arend Venema op 20 december 1967 in Leeuwarden, zoon van Roelf Venema en Jantje Hartlief. Klzn. van Jan Venema en Fenna Hamming en van Arend Hartlief en Jantje Koops. Hij werd geboren op 10 februari 1942 in Leeuwarden.

  Jan Arend Venema: Hoofdonderwijzer.

  Kinderen van Sijke van der Schaaf en Jan Venema zijn:

     361 I. Roelof Sipko Venema, geboren op 21 maart 1969 in Emme-loord. Hij trouwde met Sietsche de Jong op 12 mei 1995 in Lemmer. Zij werd geboren op 19 mei 1974 in Lemmer.

     362 II. Arno Bart Venema, geboren op 27 mei 1971 in Emmeloord. Hij trouwde met Klasina Cor-nelia Kortstra op 17 november 2000 in Lemmer. Zij werd geboren op 28 december 1971 in Heerenveen.


     336. Pietje Van Der Schaaf
  werd geboren op 26 december 1930 in Woudsend. Zij trouwde met Hendrik Boschma op 28 november 1951 in Witmarsum, zoon van Pieter Boschma en Jikke Karsten. Klzn. van Feike Boschma en Hielke Dijkstra. Hij werd geboren op 30 maart 1928 in Exmorra en overleed op 12 juni 2002 in Leeuwarden.

  Hendrik Boschma: Bet. 1 augustus 1969 - 15 september 1990, Burgemeester gem. Leeuwarde-radeel.

  Kinderen van Pietje van der Schaaf en Hendrik Boschma zijn

     363 I. Pieter Boschma, geboren op 10 januari 1955 in Bolsward. Hij trouwde met Niexe Roo op 16 maart 1978 in Leeuwar-deradeel. Geboren op 11 maart 1955 te Appelscha.

     364 II. Willem Boschma, geboren op 11 juli 1958 in Bolsward; overleden op 19 februari 1966 in Bolsward.

     365 III. Feike Willem Boschma, geboren op 21 november 1961 in Bolsward.

     366 IV. Geertruida Wilhelmina Boschma, geboren op 28 maart 1969 in Amsterdam.


     337.
  Willem Van Der Schaaf werd geboren op 5 januari 1933 in Woudsend. Hij trouwde met Tjaltje de Vries op 27 november 1963 in Leeuwarden. Zij werd geboren op 15 maart 1937 in Leeuwarden en overleed op 26 juni 2008 in Heereveen.

  Willem van der Schaaf: Onderwijzer/directeur kweekschool.

  Kinderen van Willem van der Schaaf en Tjaltje de Vries zijn:

     367 I. Nynke Tjaltje van der Schaaf, geboren op 19 september 1964.

     368 II. Geerte Simone van der Schaaf, geboren op 16 januari 1966.

     369 III. Wilhelmina (Wilma) Petra van der Schaaf, geboren op 25 november 1968 in Harlingen.


     338.
  Renske Van Der Schaaf werd geboren op 26 juli 1936 in Woudsend. Zij trouwde met Harmen Schaafsma op 26 september 1958 in Witmarsum. Hij werd geboren op 26 november 1933 in Leeuwar-den.

  Kinderen van Renske van der Schaaf en Harmen Schaafsma zijn:

     370 I. Dirk Harmen Schaafsma, geboren op 27 februari 1960 in Leeuwarden.

     371 II. Geertje Froukje Schaafsma, geboren op 17 december 1963 in Sneek.


     339.
  Sjoerdtje Van Der Schaaf werd geboren op 3 december 1942 in Longerhouw. Zij trouwde met Sjouke Gerlof Vlagsma op 14 november 1963 in Witmarsum. Hij werd geboren op 19 februari 1941 in Bolsward.

  Kinderen van Sjoerdtje van der Schaaf en Sjouke Vlagsma zijn:

     372 I. Gerlof Vlagsma, geen nadere gegevens.

     373 II. Hendrik Sjouke Vlagsma, geboren op 14 april 1967 in Bolsward.

     374 III. Willem Gerard Vlagsma, geboren op 25 februari 1972 in Bolsward.


     340.
  Gabe Van Der Schaaf werd geboren op 16 mei 1947 in Longerhouw. Hij trouwde met Murkje (Marry) Kooiker op 29 april 1970 in Bolsward. Zij werd geboren op 15 november 1948 in Bolsward.

  Gabe van der Schaaf: Marechaussee - gep.

  Murkje (Marry) Kooiker: Onderwijzeres.

  Kinderen van Gabe van der Schaaf and Murkje Kooiker zijn:

     375 I. Joke Marian van der Schaaf, geboren op 7 januari 1972 in Arnhem.

  + 376 II. Willem Gabe van der Schaaf, geboren op 2 september 1975 in Arnhem.


     341.
  Froukje Van Der Schaaf werd geboren op 11 juni 1954 in Sneek. Zij trouwde op Sytze Bosma 26 september 1975 in Bolsward. Hij werd geboren op 21 juli 1952 in Schraard.

  Kinderen van Froukje van der Schaaf en Sytze Bosma zijn:

     377 I. Geertje Froukje Bosma, geboren op 18 september 1980 in Schettens.

     378 II. Sijke Baukje Bosma, geboren op 26 mei 1983 in Schettens.


     342.
  Siementje (Siem) Van Der Schaaf werd geboren op 11 juni 1954 in Sneek. Zij trouwde met Klaas Molenmaker op 13 augustus 1975 in Bolsward. Hij werd geboren op 26 september 1953 in Schraard.

  Kinderen van Siementje van der Schaaf en Klaas Molenmaker zijn:

     379 I. Johan Klaas Molenmaker, geboren op 7 april 1978 in Sneek.

     380 II. Simone Marieke Molenmaker, geboren op 31 mei 1981 in Leeuwarden.


     348.
  Tjalling Van Der Schaaf werd geboren op 11 oktober 1920 en overleed op 2 november 1961 in Scharsterbrug. Hij trouwde met Janke van der Molen rond 1945. Zij werd geboren op 3 juni 1922 in Nijega en overleed op 1 juli 2006 in Stiens.

  Kinderen van Tjalling van der Schaaf en Janke Molen zijn:

     381 I. Tjitske van der Schaaf. Overleden.

     382 II. Janette van der Schaaf.

     383 III. Patricia van der Schaaf.


  Genearatie No. 12.


     376. Willem Gabe Van Der Schaaf werd geboren op 2 september 1975 in Arnhem. Hij trouwde met Jacoba Reina (Ina) Maandag op 9 april 2004 in Doetinchem. Zij werd geboren op 22 februari 1971 in Doetinchem.

  Kind van Willem van der Schaaf en Jacoba Maandag is:

     384 I. Gabe Willem van der Schaaf, geboren op 24 december 2004 in Doetinchem.
  EINDE

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

     145. Willem Ypes Van Der Schaaf werd geboren op 2 november 1868 in Heeg en overleed op 19 oktober 1934 in Woudsend. Hij trouwde met Rinske van der Schuit op 2 juni 1894 in Heeg, dochter van Klaas van der Schuit en Haebeltje Wierda. Klzn. van Hertzen van der Schuit en Lipkjen Klazes Jaarsma en van Wiebe Sjerps Wierda en Grietje Lieuwes Patroon. Zij werd geboren op 31 juli 1872 in Heeg en overleed op 28 februari 1942 in Longerhouw.

  Willem v/d Schaaf: Schippersknecht, Schipper palingaak op Engeland, later foeragehandelaar te Woudsend.
  Rinske van der Schuit: tot 1894 dienstmeid; 1924 galanteriewinkel te Woudsend.

  Tijdens zijn reis op 13 september 1907 met de palingaak ‘Stad Workum’ - eigendom van de firma Lankhorst - naar Londen heeft Willem een briefje geschreven dit in een fles gedaan en 30 mijl west van Kijkduin in de Noordzee geworpen. Het briefje bevatte de volgende tekst:
  "Wij hadden gedacht deze flesch buiten het schip te laten, wij zijn op de Noordzee, palingschuit Stad Workum van Workum, 30 mijl uit de kust west van Kijkduin, 13 Sept. 1907 bestemd naar Londen. Mocht deze flesch gevonden worden zouden wij gaarne willen waar en door wie die is gevonden. 
  Willem v.d. Schaaf, Heeg, Schipper; Thijs Bijlsma, Workum, Stuurman; Rein van ´t Veer, Workum, Kok.
  Uw antwoord wachtend".
  Het antwoord van de vinder is gedateerd 6 febr. 1908 en komt van de viceconsul van Neder-land in Bergen, Noorwegen. De in het Frans gestelde brief vermeldt dat de fles is gevonden door een visser in de Bjørneford bij het eiland Sulen. Deze visser heeft de fles met inhoud gegeven aan een koopman, genaamd Garmam (?), in Nagelstad op Sulen, die het briefje bezorgde bij de krant ´Bergens Tidends´ in die stad. De redacteur van die krant stuurde het briefje naar de viceconsul Otto Kanon, die het terugstuurde naar Workum, Pays Bas. Zo kreeg Willem zijn eigen flessenpost, plus de brief van de viceconsul, weer in zijn bezit.
  De originelen berusten thans in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

  Gedurende de Eerste Wereldoorlog - 1914 tot 1918 - was Willem in Londen. Net voor de oorlog uitbrak was hij naar Engeland gegaan en mocht toen niet meer terug. Gedurende die vier jaar was hij onder andere tolk voor Nederlandse vissers, die in de verboden Engelse wateren hadden gevist en waren opgebracht naar Engeland. Ook na de oorlog heeft hij nog als schipper gevaren voor "meneer" Lankhorst, zoals 'beppe' Rinske altijd zei. Hij voer toen onder andere op "De Mentor".

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1868 Aangiftedatum 3 november 1868, akte nr. 341.
  Willem van der Schaaf, geboren 2 november 1868.
  Zoon van Sjirk van der Schaaf en Wypkje Kortekamp.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1934 Aangiftedatum 20 oktober 1934, akte nr. 99.
  Willem van der Schaaf, overleden 19 oktober 1934, oud 65 jaar, gehuwd.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1872. Aangiftedatum 1 augustus 1872, akte nr. 231.
  Rinske van der Schuit, geboren 31 juli 1872.
  Dochter van Klaas van der Schuit en Haebeltje Wierda.

  Overlijdensakte Wonseradeel, 1942. Aangiftedatum 2 maart 1942, akte nr. 33.
  Rinske van der Schuit, overleden 28 februari 1942, oud 69 jaar, weduwe.

  Heeg notaris R. Mulder Inv. nr. 054099 repertoire nr. 1090 d.d. 12 nov. 1912.
  Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Heeg, koopsom fl.834,=
  - Hendrik Klazes de Jong, verkoper.
  - Willem van der Schaaf, koper.

  Heeg, notaris R. Mulder. Toegangsnr. 26. Inventarisnr. 54107. Repertoirenr. 2105. d.d. 17 februari 1919.
  Testament, akte niet aanwezig.
   Willem van der Schaaf, schipper te Heeg, gehuwd met Rinske van der Schuit; geboren te Heeg 2 november 1868.

  Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1894. Datum: 2 juni 1894, akte nr. 79.
  Man: Willem van der Schaaf.
  Vrouw: Rinske van der Schuit.

  Kinderen van Willem van der Schaaf en Rinske van der Schuit zijn:

  + 234 I. Wijpkje Willems van der Schaaf, geboren op 17 juli 1895 in Heeg; overleden op 22 november 1979 in Balk.

  + 235 II. Klaas Willems van der Schaaf, geboren op 15 augustus 1897 in Heeg; overleden op 26 april 1944 in Idzega.

  + 236 III. Haebeltje van der Schaaf, geboren op 10 november 1898 in Heeg; overleden op 16 maart 1923 in Sneek.

  + 237 IV. Sjirk Willems van der Schaaf, geboren op 6 mei 1900 in Heeg; overleden op 18 november 1978 in Bolsward. .

  + 238 V. Ype Willems van der Schaaf, geboren op 31 december 1901 in Heeg; overleden rond 1975 in Krommenie.

  + 239 VI. Lipke van der Schaaf, geboren op 4 januari 1905 in Heeg; overleden rond 11 februari 1989 in Den Haag.

  + 240 VII. Willem van der Schaaf, geboren op 4 oktober 1907 in Heeg; overleden op 28 mei 2004 in Bolsward.


     146.
  Hylkje Van Der Schaaf werd geboren op 13 september 1872 in Wymbritseradeel en overleed op 14 juni 1952 in Velsen. Zij trouwde met Redmar Keimpe Feenstra op 20 april 1895 in Wymbritseradiel, zoon van Keimpe Johannes Feenstra en Pietertje Redmers Bargsma. Klzn. van Johannes Baukes Feenstra en Antje Galt Wester en van Redmer Bargsma en Aukje Jelles Hoekstra. Hij werd geboren op 20 september 1869 in Workum en overleed op 2 september 1939 in Heeg.

  Redmar Feenstra: schipper op een aalaak.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, Aangiftedatum 13 september 1872, akte nr. 282
  Hylkje van der Schaaf, geboren 13 september 1872.
  Dochter van Sjirk van der Schaaf en Wypkje Kortekamp.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, Aangiftedatum 6 november 1939, akte nr. 118
  Redmar Feenstra, overleden 2 november 1939, man. Oud 70 jaar, gehuwd
  
  
  Huwelijksakte Wymbritseradeel, Datum : 20 april 1895, akte nr. 14
  Man : Redmar Feenstra.
  Vrouw: Hylkje van der Schaaf.
  
  

  Kinderen van Hylkje van der Schaaf en Redmar K. Feenstra zijn:

     241 I. Keimpe Feenstra, geboren op 27 juli 1895 in Heeg; overleden op 8 september 1895 in Heeg.

     242 II. Pietertje Feenstra, geboren op 12 oktober 1898 in Heeg; overleden op 13 november 1898 in Heeg.

     243 III. Wiepke Feenstra, geboren op 7 juli 1900 in Heeg; overleden op 15 juni 1981 in Ermelo. Zij trouwde met Daniël Stap op 12 april 1955 in Amsterdam, zoon van Janus Stap en Jantje Middelbosch. Geboren op 19 augustus 1897 in Leeuwarden; overleden op 8 december 1960 in Ermelo.

     244 IV. Pietertje Feenstra, geboren op 1 maart 1902 in Heeg; overleden op 6 augustus 1986 in Heerenveen. Zij trouwde met Pieter Boomsma op 7 augustus 1924 in Wymbritseradeel, zoon van Jan Boomsma en Elisabeth Heegstra. Geboren op 26 augustus 1899 in Oudega; overleden op 13 augustus 1986 in Heerenveen.

     245 V. Antje Feenstra, geboren op 22 augustus 1904 in Heeg; overleden op 19 december 1984 in Velsen. Zij trouwde met Lieuwe Visser op 29 augustus 1935 te Wymbritseradeel.

     246 VI. Sjirkje Feenstra, geboren op 19 februari 1906 in Heeg; overleden op 12 augustus 1973 in Sneek. Zij trouwde met Berend de Jong op 21 mei 1931 in Wymbritseradeel, zoon van Michiel de Jong en Dirkje Kieft. Geboren op 5 mei 1904 in Heeg; overleden op 7 maart 1993 in Sneek.


     157.
  Ype Johannes Van Der Schaaf werd geboren op 20 juni 1872 in Cornjum en overleed op 26 mei 1951 in Stiens. Hij trouwde met Pietje Haijma op 26 mei 1894 in Leeuwarderadeel, dochter van Pieter Hayma en Elisabeth Booyenga. Kldr. van Tjeerd Reijnders Hayma en Aaltje Worps Post en van Hendrik Pieters Booyenga en Tietje Pieters Iedema, Zij werd geboren op 28 november 1870 in Britsum en overleed op 25 februari 1946 in Stiens.

  Gemeente: Leeuwarderadeel.  Geboorteakte. Aktenummer: B67. Aangiftedatum: 28-11-1870.
  Kind: Pietje Hayma; Geslacht: V. Geboortedatum: 26-11-1870.
  Vader: Pieter Tjeerds Hayma; Moeder: Elisabeth Hendriks Booyenga.
  Nadere informatie: Vader overleden op 11 oktober 1870 te Britsum.

  Gemeente: Leeuwarderadeel. Huwelijksakte. Aktenummer: 62. Datum: 26-05-1894 .
  Bruidegom: Ype van der Schaaf. Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Cornjum.
  Bruid: Pietje Hayma. Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Britsum.
  Vader bruidegom: Johannes Ypes van der Schaaf. Moeder bruidegom: Grietje Jans van Huizen.
  Vader bruid: Pieter Tjeerds Hayma; Moeder bruid: Elisabeth Hendriks Booyenga.

  Kinderen van Ype van der Schaaf en Pietje Hayma zijn:

     247 I. Grietje van der Schaaf, geboren op 16 oktober 1894 in Stiens; overleden op 5 februari 1919 in Stiens.

     248 II. Johannes van der Schaaf, geboren op 23 maart 1897 in Stiens; overleden op 7 december 1969 in Stiens.

    249 III. Pieter van der Schaaf, geboren op 21 maart 1898 in Stiens; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Hendrikje Dijkstra op 6 augustus 1921 in Leeuwarderadeel; dochter van Oege Dijkstra en Joukje van der Woude. Geboren op 3 juli 1900 in Vrouwenparochie; overleden op 13 november 1929 in Leeuwarden. Kldr. van Gerrit Oeges Dijkstra en Hendrikje Pieters van Steinvoorn en van Gosse Halbes van der Woude en Janke Gerbens Terpstra.

  Gem: Leeuwarden. Overlijdensakte. Aktenummer: A 679. Aangiftedatum: 14-11-1929.
  Overledene: Hendrikje Dijkstra; Geslacht: V. Overlijdensdatum: 13-11-1929.
  Vader: Oege Dijkstra; Moeder: Joukje van der Woude.
  Partner: Pieter van der Schaaf. Relatie: gehuwd.
  Nadere informatie: Leeftijd: 29 jaar.

  Gemeente: Leeuwarderadeel. Huwelijksakte. Aktenummer: 93. Datum: 06-08-1921.
  Bruidegom: Pieter van der Schaaf; Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Stiens.
  Bruid: Hendrikje Dijkstra; Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Vrouwenparochie, gemeente Het Bildt.
  Vader bruidegom: Ype van der Schaaf; Moeder bruidegom: Pietje Hayma.
  Vader bruid: Oege Dijkstra; Moeder bruid: Joukje van der Woude.


     158.
  Elske Johannes Van Der Schaaf werd geboren op 5 december 1874 in Stiens, geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Gerrit Ritskes Kas op 14 mei 1896 in Het Bildt zoon van Ritske Kas en Trijntje Prosje. Klzn. van Hendrik Arjens Kas en Grietje Dirks Wagenaar en van Gerrit Jans Prosje en Lijsbeth Franzes Huiswerk. Hij werd geboren op 5 maart 1872 in St. Jacobsparochie, geen overlijdensdatum bekend.

  Gemeente: Het Bildt. Huwelijksakte. Aktenummer: 42. Datum: 14-05-1896 .
  Bruidegom: Gerrit Kas; Leeftijd: 24. Geboorteplaats: St. Jacobiparochie.
  Bruid: Elske van der Schaaf; Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Stiens, gemeente Leeuwarderadeel.
  Vader bruidegom: Ritske Kas. Moeder bruidegom: Trijntje Prosje.
  Vader bruid: Johannes Ypes van der Schaaf. Moeder bruid: Grietje Jans van Huizen.

  Kind van Elske van der Schaaf en Gerrit Kas is:

     250 I. Ritske Kas, geboren op 21 februari 1902 in 't Bildt; overleden op 29 april 1966. Hij trouwde met Dirkje Ferwerda.

  Geboorteakte Het Bildt, 1902. Aangiftedatum 21 februari 1902, akte nr. 27
  Ritske Kas, geboren 21 februari 1902.
  Zoon van Gerrit Kas en Elske van der Schaaf


     160.
  Dieuwke Johannes Van Der Schaaf werd geboren op 15 november 1879 in Stiens en overleed op 3 september 1971 in Lekkum. Zij trouwde met Johannes Monsma op 11 mei 1899 in 't Bildt, zoon van Symen Monsma en Antje Hoekstra. Klzn. van Jans Symens Monsma en Aaltje Jans Brolsma en van Herke Jogchums Hoekstra en Maaike Nannes Steinstra. Hij werd geboren op 1 oktober 1872 in St. Jacobsparochie en overleed op 23 januari 1949 in Lekkum.

  Gemeente: Het Bildt. Huwelijksakte. Aktenummer: 11. Datum: 11-05-1899.
  Bruidegom: Johannes Monsma; Leeftijd: 26. Geboorteplaats: St. Jacobiparochie.
  Bruid: Dieuwke van der Schaaf; Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Stiens.
  Vader bruidegom: Symen Monsma. Moeder bruidegom: Antje Hoekstra.
  Vader bruid: Johannes Ypes van der Schaaf. Moeder bruid: Grietje Jans van Huizen.

  Kind van Dieuwke van der Schaaf en Johannes Monsma is:

     251 I. Grietje Monsma, geboren op 20 april 1902 in Leeuwarden; overleden 29 december 1982 in Leeuwarden.


     164.
  Dieuwke Sipkes Van Der Schaaf werd geboren op 27 augustus 1867 in Wymbritseradeel en overleed op 8 november 1932 in Wym-britseradeel. Zij trouwde met Wybe Gerbens Visser op 1 juni 1889 in Wymbritseradiel, zoon van Gerben Visser en Wybrig Zijlstra. Klzn. van Aant Symons Visser en Trijntje Gerbens Veldhuis en van Wybe Anne Zijlstra en Grietje Gerben Rodenburg. Hij werd geboren op 15 mei 1868 in Wymbritseradeel en overleed op 28 december 1933 in Wymbritseradeel.

  Gemeente: Wymbritseradeel. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: A 168.
  Kind: Wybe Visser. Geslacht: M. Geboortedatum: 15-05-1868.
  Vader: Gerben Visser. Moeder: Wybrig Zijlstra.

  1898 Bozum, notaris Sj. Haagsma. Boelgoed. Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 795.
  - Meintje Sannes Wynia te Uitwellingerga, weduwe van Jelle Ypes van der Schaaf.
  - Sjirk Ypes van der Schaaf te Heeg.
  - Sytze Boetje te Sneek, gehuwd met Tetje Ypes van der Schaaf.
  - Wybe Gerbens Visser te Oppenhuizen, gehuwd met Dieuwe Sipkes van der Schaaf.
  - Ype Johannes van der Schaaf te Stiens.
  - Gerrit Ritskes Kas te St. Jacobiparochie, gehuwd met Elske Johannes van der Schaaf.
  - Grietje van Huizen te Stiens, weduwe van Johannes Ypes van der Schaaf als moeder van en voogd over Dieuwke Johannes van der Schaaf.
  - Anke Jans van der Schaaf te Oppenhuizen, voor zich.
  - Sipke Jans van der Schaaf te Duitsland.
  - Vereniging tot opneming en opvoeding van verwaasloosde wezen te Neerbosch bij Nijmegen als voogd over Ype en Dieuwke Jans van der Schaaf.

  Gemeente: Wymbritseradeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: A 128.
  Overledene: Wybe Visser. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 28-12-1933.
  Nadere informatie: Leeftijd: 65 jaar.

   Gemeente: Wymbritseradeel. Huwelijksakte. Aktenummer: 79. Datum: 01-06-1889.
  Bruidegom: Wybe Visser.
  Bruid: Dieuwke van der Schaaf.

  Kinderen van Dieuwke van der Schaaf en Wybe Visser zijn:

     252 I. Wybrig Visser, geboren op 11 maart 1890 in Wymbritseradeel; overleden op 10 augustsus 1891 Wymbritseradeel.

     253 II. Anne Sipke Visser, geboren op 23 november 1892 in Wymbritseradeel.

     254 III. Gerben Visser, geboren op 17 maart 1894 in Wymbritseradeel.

     255 IV. Wiebrig Visser, geboren op 21 december 1897 in Wymbritseradeel.

     256 V. Sipke Visser, geboren op 29 juli 1901 in Oppenhuizen; overleden op 22 augustus 1944 in (kamp)Vught.

  Gemeente: Groningen. Soort akte: overlijden. Aktenummer: 1013. Aangiftedatum: 11-06-1947.
  Overledene Sipke Visser - Geslacht: M. Overlijdensdatum: 22-08-1944.
  Overlijdensplaats: Vught.
  Vader Sipke Visser - Moeder Dieuwke van der Schaaf.
  Partner Klazina Stienstra; Relatie: echtgenoot.
  Nadere informatie elders overleden; geboortepl: Oppenhuizen gem. Wijmbritseradeel 29-07-1901; gesch.echt.v. Petronella Jose-phina de Koning; beroep overl.: distributie-ambt.; beroep vader: landbouwer.


     173.
  Jan Douwes Van Der Schaaf werd geboren op 14 juli 1862 in Roordahuizum en overleed op 13 april 1934 in Idaarderadeel. hij trouwde met Grietje Luitzens De Jong op 28 mei 1887 in Idaarde-radeel, dochter van Luitzen Jans De Jong en Ypkjen De Jong. Kldr. van Jan Luitzens de Jong en Fokje Peeskes de Vries en van Anne Piers de Jong en Tjitske Jetzes Veldman. Zij werd geboren op 27 september 1861 in Oldeboorn en overleed op 17 oktober 1925 in Idaarderadeel.

  Geboorteakte Idaarderadeel, 1862, Aangiftedatum 14 juli 1862, blad nr. 47.
  Jan van der Schaaf, geboren 14 juli 1862.
  Zoon van Douwe Jans van der Schaaf en Johanna Uiltjes de Boer.

  Geboorteakte Utingeradeel, 1861, Aangiftedatum 27 september 1861, akte nr. 113.
  Grietje Luitzens de Jong, geboren 27 september 1861.
  Dochter van Luitzen Jans de Jong en Ypkje Annes de Jong.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1925 Aangiftedatum 17 oktober 1925, akte nr. 42.
  Grietje Luitzens de Jong, overleden 17 oktober 1925, vrouw oud 64 jaar, gehuwd.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1887, Datum : 28 mei 1887, akte nr. 28.
  Man : Jan van der Schaaf, oud 24 jaar, geboren te Grouw.
  Ouders: Douwe Jans van der Schaaf en Johanna Uiltjes de Boer.
  Vrouw : Grietje Luitzens de Jong, oud 25 jaar, geboren te, Oldeboorn.
  Ouders: Luitzen Jans de Jong en Ypkje Annes de Jong.

  Kinderen van Jan van der Schaaf en Grietje De Jong zijn:

     257 I. Douwe van der Schaaf, geboren op 16 april 1888 in Idaarderadeel; overleden op 12 april 1892 in Idaarderadeel.

     258 II. Luitzen van der Schaaf, geboren op 26 oktober 1890 in Idaarderadeel; overleden op 24 augustus 1892 in Idaarderadeel.

     259 III. Johannes van der Schaaf, geboren op 8 januari 1892 in Grouw; overlijdensdatum onbekend. Hij trouwde met Klaaske Elzenga op 18 mei 1917 in Idaarderadeel dr. van Johannes Elzenga en Yttje Noorderhaven. Kldr. van Hylke Johannes Elzenga en Klaaske Haites van der Meer en van Jan Hendriks Noorderhaven en Durkje Klazes Riemersma. Geboren op 9 juli 1895 in Grouw; overlijdensdatum onbekend.

     260 IIII. IJpkje van der Schaaf, geboren op 17 oktober 1893 in Idaarderadeel; overleden op 11 augustus 1964 in Grouw. Zij trouwde met Piebe Van Den Berg op 20 mei 1916 in Idaarderadeel, zoon van Fokke van den Berg en Froukje van der Zee. Klzn. van Piebe Fokkes van den berg en Akke Ates Reidsma en van Bartho-lomeus Michiels van der Zee en Romke Luitzens Pos-thuma. Geboren op 10 april 1891 in Boornbergum; overleden op 13 mei 1988 in Grouw.

     261 V. Johanna van der Schaaf, geboren op 25 maart 1895 in Grouw; overlijdensdatum onbe-kend. Zij trouwde met Sierd Westra op 22 november 1919 in Idaarderadeel; geboren op 21 augustus 1894 in Grouw; overlijdensdatum onbekend. Zoon van Hidde Westra en Tjitske de Jong; klzn. van Sierd Hiddes Westra en Klaaske Uilkes Boonemmer en van Homme de Jong en Jieuwkje Josstes Sipkema.


     175.
  Jentje Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 17 mei 1850 in Roordahuizum en overleed op 31 januari 1894 in Roordahuizum.
  Hij trouwde (1) met Antje Wiegers Klein op 11 mei 1881 in Idaarderadeel, dochter van Wiegers Reinderts Klein en Gerritje Jans Mulder. Kldr. Reinder Klein en van Froukjen Alberts Brink en van Jan Martens Mulder en Antje Hessels van Stralen. Zij werd geboren op 13 november 1853 in Joure en overleed op 22 september 1887 in Roordahuizum. Hij trouwde (2) met Feikje van Stralen op 29 november 1888 in Idaarderadeel, dochter van Atze van Stralen en Trijntje Johannes van der Schaaf. Kldr. van Sjoerd Atzes van Stralen en Wytske Jans Bakker en van Johannes Haitzes van der Schaaf en Wypke Houites Veenema. Zij werd geboren op 10 mei 1862 in Grouw en overleed op 14 mei 1899 in Idaarderadeel.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 4.
  Overledene: Jentje van der Schaaf. Geslacht: V. Overlijdensdatum: 30-01-1894.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 43 jaar.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, Datum : 11 mei 1881, akte nr. 9.
  Man : Jentje Reinders van der Schaaf, oud 30 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Reinder Sybrens van der Schaaf en Aukje Freerks van der Pol.
  Vrouw : Antje Wiegers Klein, oud 27 jaar, geboren te Joure.
  Ouders: Wieger Reinders Klein en Gerritje Jans Mulder.

  Kinderen van Jentje van der Schaaf en Antje Klein zijn:

  + 262 I. Geertje van der Schaaf, geboren op 3 maart 1882 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

     263 II. Reinder van der Schaaf, geboren op 14 juli 1885 in Idaarderadeel; overleden op 29 januari 1904 in Idaarderadeel.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 10.
  Overledene: Reinder van der Schaaf. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 28-01-1904.
  Nadere informatie: Leeftijd: 18 jaar.

     264 III. Wieger van der Schaaf, geboren op 30 december 1886 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

  Kinderen van Jentje van der Schaaf en Feikje van Stralen zijn:

     265 I. Geeske van der Schaaf, geboren op 20 maart 1889 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

     266 II. Freerk van der Schaaf, geboren op 17 maart 1893 in Idaarderadeel; overleden op 8 oktober 1912 in Haskerland.


     176.
  Antje Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 21 april 1853 in Roordahuizumen overleed op 11 juni 1900 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Tjitte Gerrits Hofstra op 9 mei 1877 in Idaarderadeel, zoon van Gerrit Hofstra en Antje Visser. klzn. van Pieter Gerrits Hofstra en Marijke Jans Postma en van Tiete Jelmers Visser en Ieke Kerstes Harsma. Hij was geboren op 29 maart 1851 in Grouw en overleed op 29 februari 1936 in Opsterland.

  Warga, notaris D. ter Haar. Repertoirenr.: 550 d.d. 21 mei 1895.
  Inventaris:
  - Jacob Klazes Hiemstra te Warga, voor zich en in kwaliteit.
  - Jelle Abrahams Kooistra te Wartena.
  - Tjitte Hofstra te Roordahuizum, in kwaliteit.
  - Pieter Veninga te Warga, taxateur.

  Kinderen van Antje van der Schaaf en Tjitte Hofstra zijn:

     267 I. Aukje Hofstra, geboren op 4 juni 1879 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Gerrit Libbenga op 14 mei 1908 in Idaarderadeel; geboren 25 augustus 1883 in Nieuwehorne; overlijdensdatum onbekend.

     268 II. Antje Hofstra, geboren op 19 augustus 1881 in Roordahuizum; overleden op 31 mei 1911 in Leeuwarden. Zij trouwde met Wierd Binnes Fennema op 24 december 1908 in Tietjerk-steradeel. Geboren op 15 december 1875 Garijp; overlijdensdatum onbekend.


  177. Freerkje Reinders Van Der Schaaf
  werd geboren op 3 mei 1856 in Roordahuizum en overleed op 4 november 1898 in Baarderadeel. Zij trouwde met Freerk Keimpes Ferwerda op 24 mei 1879 in Baarderadeel. Zoon van Keimpe Jacobs Ferwerda en Hinke Jans Hesselink; klzn. van Jacob Reinders Ferwerda en Grietje Klinkenberg en van Jan Hessel Hesselink en Tietje Freerks Bijlsma. Geboren op 9 november 1847 in Mantgum; overleden op 30 december 1919 in Baarderadeel.

  Kinderen van Freerkje van der Schaaf en Freerk Ferwerda zijn:

     269 I. Aukje Ferwerda, geboren op 18 september 1882 in Mantgum; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Aldert Bekius op 25 mei 1905 in Menaldumadeel. Geboren in 1877 te Beetgum.

     270 II. Hinke Ferwerda, geboren op 2 juli 1887 in Baarderadeel; overleden op 6 april 1891 in Baarderadeel.


     179.
  Anke Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 15 oktober 1862 in Roordahuizum en over-leed op 20 december 1885 in Baarderadeel. Zij trouwde met Hendrik Jochums van der Veen op 19 mei 1883 in Baarderadeel, zoon van Jochum Hendriks van der Veen en Trijntje Jans de Jong. Klzn. van Hendrik Jochums van der Veen en Tjitske Sjoerds Rinsma en van Jan Sipkes de Jong en Lijsbert Johannes Slotje. Hij werd geboren op 9 juni 1856 in Zwaagwesteinde en overleed op 12 oktober 1919 in Baardera-deel.

  Overlijdensakte Baarderadeel, 1885, akte nr. 141.
  Anke Reinders van der Schaaf, overleden 20 december 1885. Oud 23 jaar, gehuwd.

  Overlijdensakte Baarderadeel, 1919 - akte nr. 58.
  Hendrik van der Veen, overleden 12 oktober 1919. Oud 63 jaar.

  Gemeente: Baarderadeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 24. Datum: 19-05-1883.
  Bruidegom Hendrik Jogchums van der Veen, Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Zwaagwesteinde.
  Bruid Anke Reinders van der Schaaf, Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Roordahuizum.
  Vader bruidegom Jogchum Hendriks van der Veen - Moeder bruidegom Trijntje Jans de Jong.
  Vader bruid Reinder Sybrens van der Schaaf - Moeder bruid Aukje Freerks van der Pol.

  Kinderen van Anke van der Schaaf en Hendrik van der Veen zijn:

     271 I. Aukje van der Veen, geboren op 13 september 1883 in Baarderadeel. Zij trouwde met Jan Huyskes op 6 mei 1908 in Baar-deradeel. Zoon van Arnoldus Gerhardus Huyskes en Marta Hendrika Verniers van der Loeff.

     272 II. Jochum van der Veen, geboren op 24 september 1885 in Baarderadeel.


     197. Johannes Reinders Van Der Schaaf
  werd geboren op 2 oktober 1878 in Bolsward en overleed op 17 augustus 1960 in Bolsward. Hij trouwde met Marijke (Mayke) Ferwerda op 26 november 1899 in Bolsward, dochter van Sjoerd Ates Ferwerda en Geertruida Pieters van der Woude. Kldr. van Ate Jans Ferwerda en Lemke Thijses Groenendal en van Pieter Klazes van der Woude en Reintje Symens Wiersma. Zij werd geboren op 18 oktober 1879 in Bolsward en overleed op 9 september 1960 in Bolsward.

  Gemeente: Bolsward. Huwelijksakte. Aktenummer: 50. Datum: 26-11-1899
  Bruidegom Johannes van der Schaaf.
  Bruid Mayke Ferwerda.

  Kinderen van Johannes van der Schaaf en Marijke Ferwerda zijn:

     273 I. Inkje van der schaaf, geboren op 18 februari 1900 in Bolsward; geen overlijdensdatum bekend.

  Gemeente: Bolsward. Geboorteakte. Aktenummer: A 34.
  Kind Inkje van der Schaaf, Geslacht: V. Geboortedatum: 18-02-1900.
  Vader Johannes van der Schaaf - Moeder Marijke Ferwerda.

  + 274 II. Geertruida van der schaaf, geboren op 6 juli 1901 in Bolsward; geen overlijdensdatum bekend.

     275 III. Sjoerdtje van der Schaaf, geboren op 15 augustus 1902 in Bolsward; overleden op 30 mei 1903 in Bolsward.


     198.
  Tjalling Van Der Schaaf werd geboren op 1 september 1880 in Bolsward en overleed op 3 januari 1944 in Bolsward. Hij trouwde met Tettje Kooiker op 8 september 1901 in Bolsward, dochter van Gerrit Kooiker en Antje Schaafsma. Kldr. van Jolke Wiebes Kooiker en Hendrikje Joukes Molenaar en van Wieger Wiebes Schaafsma en Sytske Teunis Wynia. Zij werd geboren op 25 oktober 1874 in Bols-ward en overleed op 26 december 1939 in Bolsward.

  Gemeente:Bolsward. Overlijdensakte.Aktenummer: A 79. Aangif-tedatum: 27-12-1939 .
  Overledene Tettje Kooiker, Geslacht: V. Overlijdensdatum: 26-12-1939.
  Vader Gerrit Kooiker. Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 65 jaar.

  Gemeente:Bolsward. Huwelijksakte. Aktenummer: 36. Datum: 08-09-1901.
  Bruidegom: Tjalling van der Schaaf.
  Bruid: Tettje Kooiker.

  Kinderen van Tjalling van der Schaaf en Tettje Kooiker zijn:

  + 276 I. Ruurd van der Schaaf, geboren op 8 november 1899 in Hitzum; overleden op 11 juni 1961 in Bolsward.

     277 II. N. van der Schaaf, geboren op 26 mei 1902 in Franekeradeel; overleden op 26 mei 1902 in Franekeradeel.

  N. van der Schaaf: Levensloos geboren.

     278 III. Reinder van der Schaaf, geboren op 2 september 1903 in Franekeradeel; overleden op 17 juni 1904 in Bolsward.

     279 IIII. Sytze van der Schaaf, geboren op juli 1914 in Franekeradeel; overleden op 14 oktober 1914 in Bolsward.

  Gemeente: Bolsward. Overlijdensakte. Aktenummer: A 66.
  Overledene: Sytze van der Schaaf. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 14-10-1914.
  Vader: Tjalling van der Schaaf. Nadere informatie: Leeftijd: 3 maanden.


     200.
  Sjoeke Van Der Schaaf werd geboren op 15 februari 1886 in Bolsward en overleed op 15 februari 1955 in Bolsward. Hij trouwde met Bernardina Zijlstra op 20 februari 1909 in Wonseradeel, dochter van Jouke Zijlstra en Trijntje Postma. Kldr. van Joost Piekes Zijlstra en Bernardina Joukes Elgersma en van Wytze Hans Postma en Antje Corneles Kamstra. Zij werd geboren op 23 oktober 1888 in Wonseradeel en overleed op 10 juli 1961 in Bolsward.

  Kind van Sjoeke van der Schaaf en Bernardina Zijlstra is:

     280 I. Jouke van der Schaaf, geboren in september 1909; overleden op 29 september 1919 in Bolsward.


     203.
  Jacob Van Der Schaaf werd geboren op 3 mei 1892 in Bolsward en overleed op 27 juni 1981 in Berlikum. Hij trouwde met Sybrigje Braaksma op 24 februari 1921 in Franekeradeel, dochter van Jan Braaksma en Sjoerdtje Biesma. Kldr. van Baltus Cornelius Braaksma en Gerritje Jans kramer en van Jitze Jelles Biesma en Sybrigjen Sybrens van Gelder. Zij werd geboren op 28 september 1898 in Franeker en overleed op 27 juni 1967 in Berlikum.

  Huwelijksakte Franeker, 1921. Datum : 24 februari 1921, akte nr. 6.
  Man : Jacob van der Schaaf.
  Vrouw : Sybrigje Braaksma.

  Kind van Jacob van der Schaaf en Sybrigje Braaksma is:

     281 I. Inkje van der Schaaf, geboren op januari 1936; overleden op 17 februari 1936 in Bolsward.

  Gemeente: Bolsward. Overlijdensakte. Aktenummer: A 15.
  Overledene: Inkje van der Schaaf. Geslacht: V. Overlijdensdatum: 17-02-1936.
  Vader: Jacob van der Schaaf. Nadere informatie: Leeftijd: 1 maand.


  Generatie No. 10


     220.
  Janke Van Der Schaaf werd geboren op 24 mei 1901 in Roordahuizum en overleed op 1 juli 1974 in Stobbegat - Vegelingsoord. Ze ontmoette (1) N. N.. Ze trouwde (2) met Berent Peetsma tussen. 1920 - 1925, zoon van Pieter Peetsma en Libbigjen Knol. Klzn. van Huite Pieters Peetsma en Hendrikjen Feddes Booi en van Dirk Knol en Klaasje Moed. Hij werd geboren op 8 november 1892 in Haskerdijken en overleed op 29 december 1970 in Joure.

  Kind van Janke van der Schaaf en N. N. is:

  + 282 I. Pieke van der Schaaf, geboren op 29 oktober 1919 in Roordahuizum; overleden op 5 oktober 1975 in Leeuwardern.

  Kinderen van Janke van der Schaaf en Berent Peetsma zijn:

     283 I. Pieter Peetsma, geboren op 31 mei 1924 in Nijehaske; overleden op 12 april 1991 in Sneek. Hij trouwde met Willy Huisman.

     284 II. Pieke Peetsma, geboren op 19 oktober 1926 in Stobbegat; overleden op 26 september 2001 in Vegelingsoord. Hij trouwde met Elisabeth Vrolijk; zij overleed op 21 juli 1965 in Vege-lingsoord

  LC (wk 39) 27-09-2001
  Pieke Peetsma. Overleden: 25-09-2001, Vegelingsoord.
  Begrafenis: in besloten kring. Geboren: 19-10-1926. Leeftijd: 74 jaar. Partner: Elisabeth Vrolijk (overl. 21-07-1965).

      285 III. Dirk Peetsma, born 29 december 1928; died 25 september 2001 in Vegelingsoord. Hij trouwde met Roelie Klaren op 10 januari 1964 in Heereveen. Geboren op 18 maart 1935 in Heerenveen.

     286 IV. Libbe Peetsma, geboren op 19 december 1930 in Oudehaske; overleden op 13 december 1980 in Vegelingsoord.

     287 V. Gerritje Peetsma, born 20 juli 1936 in Oudehaske. Zij trouwde met Andries Otten op 5 februari 1959 in Joure. Hij werd geboren op 5 juli 1930 in Nieuwehorne.

     288 VI. Libbigjen Peetsma, geboren op 10 februari 1937 in Oudehaske; overleden op 25 september 1998 in Oudehaske. Zij trouwdemet Simke Maat. op 5 februari 1959 in Joure.


     221.
  Sierk (Sjirk) Van Der Schaaf werd geboren op 13 juni 1903 in Roordahuizum en overleed op 27 december 1991 in Kampen. Hij trouwde met Maria Margaretha Preiss op 12 mei 1945 in Roordahuizum, dochter van Ernst Joseph Preiss [van Bremen] en Grietje Waaijers. Zij werd geboren op 2 april 1913 in Amsterdam en overleed op 9 mei 1967 in Grouw.

  Roordahuizum, notaris D. Burgij. Inv. nr. 115109 repertoire nr. 7441 d.d. 29 juni 1924.
  Hypotheek - Sierk van der Schaaf te Rauwerd, debiteur.

  Kind van Sierk van der Schaaf and Maria Preiss is:

  + 289 I. Ernastina Josephi (Erna) van der Schaaf, geboren op 8 februari 1950 in Roordahuizum.


     223.
  Lolktje Van Der Schaaf werd geboren op 10 april 1908 in Goutum en overleed op 4 oktober 1994 in Akkrum.
  Zij ontmoette (1) N. N. Ze trouwde (2) met Jan Leistra op 29 mei 1943 in Idaarderadeel, zoon van Johannes Leistra en Meinsk Jonker. Klzn. van Libbe Hedzers Leistra en Sijke Atzes van Stralen en van Freerk Reins Jonker en Antje Minnes Hofstra. Hij werd geboren op 17 januari 1913 en overleed op 16 juni 1977 in Grou.

  Kind van Lolktje van der Schaaf and N. N. is:

     290 I. Gerritje van der Schaaf, geboren op 11 oktober 1928 in Groningen; geen overlijdensdatum bekend. Ze trouwde met Albert De Vries op 17 mei 1952 in Grouw; geboren op 2 maart 1924 in Grouw; overleden op 22 augustus 1987 in Leeuwarden.

  Kinderen van Lolktje vander Schaaf en Jan Leistra zijn:

     291 I. Minke Leistra, geboren op 26 mei 1944 in Grouw. Zij trouwde met Tamme Veldstra op 22 december 1966 in Grouw, zoon van Anne Veldstra en Anna de Jong. Hij werd geboren op 17 juni 1942 In Akkrum.

     292 II. Gerrie Janke Leistra, geboren op 2 december 1947 in Grouw. Zij trouwde met Jan Schip-pers op 26 april 1967 in Grouw, zoon van Jan Schippers en Fennigjen Stoker. Geboren op 29 december 1946 In Akkrum.

     293 III. Johanna Leistra, geboren op 5 september 1950 in Grouw. Zij trouwde met Pieter de Jong op 16 november 1972 te Grouw, zoon van Hendrik de Jong en Renske Bijlstra. Geboren op 21 april 1950 in Grouw.


     225.
  Eerntje Van Der Schaaf werd geboren op 7 oktober 1914 in Baard en overleed op 21 oktober 2001 in Reduzum. Hij trouwde met Baukje Van Der Meer op 18 mei 1940 in Idaarderadeel, dochter van Tjeerd van der Meer en Jantje van den Berg. Zij werd geboren op 29 juni 1921 in Garyp en overleed op 16 juli 2004 in Grou.

  Eerntje van der Schaaf: Boerenarbeider.

  Kinderen van Eerntje van der Schaaf en Baukje van der Meer zijn:

  + 294 I. Jentje van der Schaaf, geboren op 22 september 1943 in Roordahui zum.

  + 295 II. Pieke van der Schaaf, geboren op 22 januari 1946 in Roordahuizum.

  + 296 III. Gerrie van der Schaaf, geboren op 6 oktober 1947 in Roordahuizum.

     297 IV. Tseard van der Schaaf, geboren op 12 maart 1949 in Roordahuizum. Hij trouwde met Atsje Eekkerk op 1 december 1974 in Veenwouden.

     298 V. Dettje van der Schaaf, geboren op 9 januari 1959 in Roordahuizum. Zij trouwde met Klaas Hofstra.


     226.
  Grietje Van Der Schaaf werd geboren op 28 september 1916 in Loënga en overleed op 18 november 1994 in Sneek. Zij trouwde met Sijbren Van Dijk op 6 februari 1943 in Idaarderadeel. Hij werd geboren op 8 april 1916 in Sneek.

  Kinderen van Grietje van der Schaaf Sijbren van Dijk zijn:

     299 I. Pieke van Dijk. Hij trouwde met T. Van Eekhof.

     300 II. Klaske van Dijk. Zij trouwde met M. J. Elsenga.


     227.
  Sipke Van Der Schaaf werd geboren op 16 oktober 1919 in Roordahuizum en overleed op 25 augustus 1969 in Wirdum. Hij trouwde met Trijntje Visser op 8 mei 1943 in Huizum, dochter of Schelte Visser en Sijke Popma. Kldr. van Jan Gerrits Visser en Trijntje Scheltes Westerdijk en van Tjipke Jans Popma en Aafke Teakes Seintra. Ze werd geboren op 18 augustus 1918 in Wirdum en overleed op 10 mei 2001 in Sneek.

  Sipke van der Schaaf: boerenarbeider; tuinman.

  Trijntje Visser: Na overlijden van Sipke, hertrouwde Trijntje met Gosse Schotanus in 1971.

  Kinderen van Sipke van der Schaaf en Trijntje Visser zijn:

  + 301 I. Sijke (Sita) van der Schaaf, geboren op 19 april 1944 in Wirdum Frl..

     302 II. Pieke van der Schaaf, geboren op 30 au- gustus 1946 in Wirdum. Hij trouwde met Frouwka Engberdina Beckeringh op 19 februari 1975 in Bussum; geboren op 24 juli 1947 in Alkmaar. Dochter van Berend Beckeringh en Frouwka Boer, kldr. van Hendrik Beckeringh en Jantje Nijlunsing en van Jan Sonius Boer en Anna Fraaij.

  Pieke van Der Schaaf: Bregewipper [NS]


     228.
  Trijntje Van Der Schaaf werd geboren op 20 fe-bruari 1921 in Roordahuizum en overleed op 20 januari 1991 in Akkrum. Zij trouwde met Dirk Lemstra op 10 juli 1943 in Hennaarderadeel zoon van Eerde Lemstra en Wijtske de Jong. Klzn. van Dirk Lemstra en Janke Boersma en van Hermanus IJsbrands de Jong en Pietje Tjepkes Swart. Hij werd geboren op 24 december 1920 in Lutkewierum en overleed op 16 april 1992 in Akkrum.

  Kinderen van Trijntje van der Schaaf en Dirk Lemstra zijn:

     304 I. Gerritje Lemstra, geboren op 18 januari 1944 in Itens. Zij trouwde met Popke Hempenius op 29 april 1966 in Grouw

    
  305 II. Wijtske Lemstra, geboren op 14 februari 1945 in Itens. Zij trouwde met Lucas Talsma op 13 september 1967 in Grouw. Hij werd geboren op 19 november 1942.

     306 III. Janke Lemstra, geboren op 11 april 1947 in Itens. Zij trouwde met Sybolt Fennema op 1 juni 1967 in Grou.

     307 IV. Eerde Lemstra, geboren op 22 januari 1949 in Sneek. Hij trouwde met Baukje Timmer-mans op 7 april 1977 in Apeldoorn, dochter van Dirk Timmermans en Sjieuwke Wiersma. Zij werd geboren op 9 maart 1952 in Apeldoorn.

     308 V. Lolkje Lemstra, geboren op 17 oktober 1951 in Itens.

     309 VI. Pieke Lemstra, geboren op 7 december 1954 in Itens. Hij trouwde met Mieke Veenstra op 21 maart 1978 in Drachten. Zij werd geboren op 7 december 1954.

     310 VII. Hermannus Lemstra, geboren op 8 november 1961 in Roordahuizum. Hij trouwde met Geartsje N..


     234. Wijpkje Willems Van Der Schaaf
  werd geboren op 17 juli 1895 in Heeg en overleed op 22 november 1979 in Balk. Zij trouwmet Rintje van Dijk op 23 december 1916 in Wymbritseradeel, zoon van Marten Abrahams van Dijk en Lijsbeth Rintjes Wijngaarden. Klzn. van Abraham Martens van Dijk en Grietje Ymes de Jong en van Rintje Wijngaarden en Hylkjen Jongsma. Hij werd geboren op 10 juni 1897 in Parrega en overleed op 11 november 1983 in Balk.

  Balk, notaris L. K. van Giffen Inv. nr. 007108 repertoire nr. 86.
  d.d. 27 december 1924. koop van land en de bouw van een huis in Ruigahuizen Fl 3000,- Koopcontract.
  - Auke Fimmes de Vries te Ruigahuizen, verkoper.
  - Rintje van Dijk te Balk, koper.

  Balk, notaris L. K. van Giffen Inv. nr. 007109 repertoire nr. 160 d.d. 2 mei 1925 Hypotheek
  - Rintje van Dijk te Ruigahuizen, debiteur. 
  - Willem Wijngaarden te Balk, crediteur.
  - Dirk Reekers te Balk, crediteur.

  Huwelijksakte Gaasterland, 1916, Datum : 23 december 1916, akte nr. 33.
  Man : Rintje van Dijk, oud 19 jaar, geboren te Parrega, gemeente Wonseradeel.
  Ouders: Marten van Dijk en Lijsbeth Wijngaarden.
  Vrouw : Wypkje van der Schaaf, oud 21 jaar, geboren te Heeg, gemeente Wymbritseradeel.
  Ouders: Willem van der Schaaf en Rinske van der Schuit.

  Rintje van Dijk: Arbeider melkfabriek te Ruigahuizen.

  Kinderen van Wijpke van der Schaaf en Rintje van Dijk zijn:

     311 I. Elisabeth van Dijk, geboren in 1917 te Balk. Zij trouwde met Sietse de Jong.

     312 II. Renske van Dijk. Zij trouwde met Bart van Keulen.

     313. III. Marten van Dijk.

     314 IV. Willem van Dijk.

     315 V. Abraham (Bram) van Dijk.

     316 VI. Klaas van Dijk.

     317 VII. Hylkje van Dijk.

     318 VIII. Lipke van Dijk.


     235.
  Klaas Willems Van Der Schaaf werd geboren op 15 augustus 1897 in Heeg en overleed op 26 april 1944 in Idzega. Hij trouwde met Wilhelmina Schoonhoven op 3mei 1923 in Wymbritseradiel, dochter van Eeltje Schoon-hoven en Klaaske Jaarsma. Kldr. van Jan Schoonhoven en Corneliske Hiemstra en van Johannes Jaarsma en Wilhelmina Bootsma. Zij werd geboren op 5 februari 1899 in Wymbritse-radeel en overleed op 25 augustus 1983 in Heeg.

  Klaas van der Schaaf: Arbeider

  Geboorteakte Wymbritseradeel. Aangiftedatum 17 augustus 1897, akte nr. 217.
  Klaas van der Schaaf, geboren 15 augustus 1897.
  Zoon van Willem van der Schaaf en Rinske van der Schuit.

  Geboorteakte Wymbritseradeel. Aangiftedatum 6 februari 1899, akte nr. 36.
  Wilhelmina Schoonhoven, geboren 5 februari 1899.
  Dochter van Eeltje Schoonhoven en Klaaske Jaarsma.

  Kinderen van Klaas van der Schaaf en Wilhelmina Schoonhoven zijn:

     319 I. Willem van der Schaaf, geboren op 31 juli 1924 in Wymbritseradeel; overleden op 27 april 1935 in Wymbritseradeel.

     320 II. Jan van der Schaaf, geboren op 24 december 1930 in Wymbritseradeel; overleden op 21 december 1987 in Wymbritsera-deel.

     321 III. IJpe van der Schaaf, geboren op 25 augustus 1933 in Wymbritseradeel; overleden op 29 april 1936 in Wymbritseradeel.


     236.
  Haebeltje Van Der Schaaf werd geboren op 10 november 1898 in Heeg en overleed op 16 maart 1923 in Sneek. Zij trouwde met Gerke de Boer op 27 mei 1922 in Heeg, zoon van Enne de Boer en Geertje Haringa. Klzn. van Wolke Ennes de Boer en Lijsbeth Rienks Koe-hoorn en van Gerke Haringa en Pietje Pieksma. Hij werd geboren op 13 december 1894 in Wymbritseradeel en overleed op 9 mei 1976 in Heeg.

  Overlijdensakte Sneek. Aangiftedatum 16 maart 1923, akte nr. 49.
  Haebeltje van der Schaaf, vrouw, overleden 16 maart 1923;
  Oud 24 jaar, gehuwd.

  Huwelijksakte Wymbritseradeel. Datum: 27 mei 1922, akte nr. 61.
  Man : Gerke de Boer.
  Vrouw: Haebeltje van der Schaaf.

  Kinderen van Haebeltje van der Schaaf en Gerke de Boer zijn:

     322 I. Enne de Boer, geboren op 23 februari 1923 in Heeg; overleden op 1 juni 2003 in Heeg.

     323 II. Willem de Boer, geboren op 23 februari 1923 in Heeg.


     237. Sjirk Willems Van Der Schaaf
  werd geboren op 6 mei 1900 in Heeg en overleed op 18 november 1978 in Bolsward. Hij trouwde met Janke de Vries in 1928 te Wymbritseradeel, dochter van Haaye de Vries en Janke Punter. Kldr. van Hielke Oedses de Vries en Jitske Haayes van der Kamp en van Wytze Punter en Janke Landstra. Zij werd geboren op 21 juli 1900 in Wymbritseradeel en ze overleed op 16 juni 1973 in Bolsward.

  Geboorteakte Wymbritseradeel. Aangiftedatum 7 mei 1900, akte nr. 131.
  Sjirk van der Schaaf, geboren 6 mei 1900.
  Zoon van Willem van der Schaaf en Rinske van der Schuit.

  Geboorteakte Wymbritseradeel.Aangiftedatum 24 juli 1900, akte nr. 209.
  Janke de Vries, geboren 21 juli 1900.
  Dochter van Haye de Vries en Janke Punter.

  Kinderen van Sjirk van der schaaf en Janke de Vries zijn:

     324 I. Janke van der Schaaf, geboren op 5 april 1929 in Heeg; overleden op 26 januari 2007 in Sneek.

     325 II. Hieke van der Schaaf, geboren in 1931; overleden voor 1934.

     326 III. Hieke van der Schaaf, geboren in 1934.


     238. Ype Willems Van Der Schaaf
  werd geboren op 31 december 1901 in Heeg en overleed op 11 augustus 1979 in Krommenie. Hij trouwde met Tietje de Boer op 15 september 1927 in Wymbritseradeel, dochter van Erne de Boer en Geertje Haringa. Kldr. van Wolke Ennes de Boer en Lijsbeth Rienks Koehoorn en van Gerke Haringa en Pietje Pieksma. Zij werd geboren op 18 juni 1901 in Wymbritseradeel en overleed op 14 december 1981 in Krommenie.

  Geboorteakte Wymbritseradeel Aangiftedatum 31 december 1901, akte nr. 362.
  Ype van der Schaaf, geboren 31 december 1901.
  Zoon van Willem van der Schaaf en Rinske van der Schuit.

  Geboorteakte Wymbritseradeel,. Aangiftedatum 19 juni 1901, akte nr. 178.
  Tietje de Boer, geboren 18 juni 1901.
  Dochter van Enne de Boer en Geertje Haringa.

  Kinderen van Ype van der Schaaf en Tietje de Boer zijn:

     327 I. Willem van der Schaaf, geboren op 14 december 1930 in Rijs.

     328 II. Geertje van der Schaaf, geboren op 16 december 1936 in Rijs.

     329 III. Enne van der Schaaf, geboren op 3 november 1941 in Rijs.


     239.
  Lipke Van Der Schaaf werd geboren op 4 januari 1905 in Heeg en overleed op 11 februari 1989 in Den Haag. Zij trouwde met Gerardus van Dijk op 26 maart 1936 in Wymbritseradiel, zoon van Marten Abrahams van Dijk en Lijsbeth Rintjes Wijngaarden. Klzn. van Abraham Martens van Dijk en Grietje Ymes de Jong en van Rintje Wijngaarden en Hylkjen Jongsma. Hij werd geboren op 14 juni 1905 in Balk en overleed op 9 augustus 1979 in Den Haag.

  Gerardus van Dijk: Verpleegkundige.
  Lipke van der Schaaf: Dienstmeid bij de notaris in Heeg; Tabakszaak in Den Haag.

  Kinderen van Lipke van der Schaaf en Gerardus van Dijk zijn:

     330 I. Renske van Dijk, geboren op 7 januari 1937 in Den Haag; overleden op 4 maart 1951 in Den Haag.

     331 II. Marten Willem van Dijk, geboren op 6 augustus 1938 in Den Haag. Hij trouwde met Cornelia Hendrika Kaan op 19 mei 1957 te Amsterdam. Geboren op 19 mei 1936 te Amsterdam.

     332 III. Willem Marten van Dijk, geboren op 1 november 1939 in Den Haag. Hij trouwde met Mar garetha Naafs op 22 augustsus 1963 te Loosduinen. Geboren op 21 augustus 1942 in Loosduinen.

     333 IV. Gerardus Bernhard van Dijk, geboren op 22 oktober 1942 in Den Haag. Hij trouwde met Johanna Scholten op 10 september 1965 te Voorburg. Geboren op 29 juli 1943 in Den Haag.

     334 V. Rintje Anthony van Dijk, geboren op 13 januari 1945 in Den Haag. Hij trouwde met Yda Scholten op 7 oktober 1966 in Voorburg. Geboren op 3 oktober 1945 in Den Haag.

     335 VI. Abraham van Dijk, geboren op 9 juni 1946 in Den Haag. Hij trouwde met Fenna Maria Scholten op 13 september 1968 in Boorburg. Geboren op 2 september 1947 in Voorburg.


     240.
  Willem van der Schaaf werd geboren op 4 oktober 1907 in Heeg en overleed op 28 mei 2004 in Bolsward. Hij trouwde (1) met Geartsje Froukje van den Bosch op 31 mei 1930 in Wymbritseradiel, dochter van Gabe den Bosch en Pietje Visser. Kldr. van Berend Lubberts van den Bosch en Sjoerdtje Gabes de Jong en van Marten Visser en Geertje Cupe-rus. Zij werd geboren op 16 oktober 1909 in Woudsend en over-leed op 13 september 1984 in Sneek. Hij trouwde (2) met Sijke ten Dam op 19 juli 1989 in Bolsward. Zij werd geboren op 24 mei 1916 in Gaastmeer.

  LC (wk 22) 29-05-2004, pag.6
  Willem van der Schaaf. Overleden: 28-05-2004, Boalsert. Geboren: 04-10-1907. Leeftijd: 96 jaar.
  Partner: Sijke ten Dam. (Eerder gehuwd geweest met Geertje Froukje van den Bosch).
  De rouwdienst wordt gehouden te Bolsward op 02-06-2004.

  Willem van der Schaaf: Timmerman/aannemer.

  Kinderen van Willem van der Schaaf en Geartsje den Bosch zijn:

  + 336 I. Pietje van der Schaaf, geboren op 26 december 1930 in Woudsend.

  + 337 II. Willem van der Schaaf, geboren op 5 januari 1933 in Woudsend.

  + 338 III. Renske van der Schaaf, geboren op 26 juli 1936 in Woudsend.

  + 339 IIII. Sjoerdtje van der Schaaf, geboren op 3 december 1942 in Longerhouw.

  + 340 V. Gabe van der Schaaf, geboren 16 mei 1947 in Longerhouw.

  + 341 VI. Froukje van der Schaaf, geboren op 11 juni 1954 in Sneek.

  + 342 VII. Siementje van der Schaaf, geboren op 11 juni 1954 in Sneek.


     262.
  Geertje van der Schaaf werd geboren op 3 maart 1882 in Idaarderadeel en ze overleed op 19 april 1964 in Grouw. Zij trouwde met Hinne Broers Stellingwerff op 3 juni 1909 in Idaarderadeel, zoon van Broer Stellingwerff en Angenietje Boonstra. Klzn. van Hendrik Broers Stellingwerff en Akke Hennes Pool en van Hyltje Eesges Boonstra en Grietje Bouk

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gen. v.d.Schaaf. Generatie 8 t/m 12


  Generatie No. 8


    79.
  Johanneske Eentes Van Der Schaaf werd geboren op 3 november 1835 in Roordahuizum en overleed op 18 februari 1917 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Jan Hendriks Van Der Veer op 2 mei 1867 in Idaarderadeel, zoon van Hendrik Van Der Veer en Catharina Stellema. Hij werd geboren op 28 januari 1837 in Leeuwarden en overleed op 26 januari 1899 te Idaarderadeel..

  Geboorteakte Idaarderadeel, 1835, Aangiftedatum 5 november 1835, blad nr. 50.
  Johanneske van der Schaaf, geboren 3 november 1835.
  Dochter van Eentje Sierks van der Schaaf en Trijntje Aukes Miedema.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1917, Aangiftedatum 20 februari 1917, akte nr. 17.
  Johanneske van der Schaaf, vrouw, overleden 18 februari 1917, oud 81 jaar, weduwe.

  Geboorteakte Leeuwarden, 1837, Aangiftedatum 28 januari 1837, akte nr. 50.
  Jan van der Veer, geboren 28 januari 1837. Zoon van Hendrik Hylkes van der Veer en Catharina Maria Stellema.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1899, Aangiftedatum 28 januari 1899, blad nr. 2.
  Jan van der Veer, overleden 26 januari 1899, man, oud 61 jaar, gehuwd.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 4. Datum 02-05-1867
  Bruidegom: Jan Hendriks van der Veer, Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Leeuwarden.
  Bruid: Johanneske Eentjes van der Schaaf, Leeftijd: 31. Geboorteplaats: Roordahuizum.
  Vader bruidegom: Hendrik Hylkes van der Veer; Moeder bruidegom Catharina Maria Stellema.
  Vader bruid: Eentje Sierks van der Schaaf; Moeder bruid Trijntje Aukes Miedema.

  Kinderen van Johanneske van der Schaaf en Jan van der Veer zijn:

     132 I. Trijntje van der Veer, geboren in 1869 in Steenwijk; overleden op 18 april 1908 in Leeu-warden. Zij trouwde met Gerrit Stobbe 15 februari 1890 in Idaarderadeel; geboren op 18 januari 1867 in Terwispel; overleden op 10 maart 1939 in Leeuwarden.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 2. Datum: 15-02-1890.
  Bruidegom: Gerrit Stobbe, Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Terwispel.
  Bruid Trijntje van der Veer, Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Steenwijk .
  Vader bruidegom Gauke Annes Stobbe; Moeder bruidegom Trijntje Durks van der Duim.
  Vader bruid Jan Hendrik van der Veer; Moeder bruid Johanneske Intje van der Schaaf.

     133 II. Hylkje van der Veer, born 30 maart 1872 in Idaarderadeel; overleden op 15 augustsus 1872 in Idaarderadeel..


     81.
  Sierks Eintes Van Der Schaaf werd geboren op 12 april 1844 in Roordahuizum en overleed op 19 december 1927 in Baarderadeel. Hij trouwde met Trijntje Piekes Bakker 20 mei 1871 in Roordahui-zum, dochter of Pieke Haitzes Bakker en Fokeltje Sasses Jepkema. Kldr. van Haitse Piekes Bakker en Niske Jacobs en van Sas Rienks Jepkema en Hotske Tjeerds Tjaarda. Zij werd geboren op 8 augustus 1847 in Deinum en overleed op 27 januari 1904 in Roordahuizum.

  Sierk van der Schaaf: Boerenarbeider.

  Geboorteakte Idaarderadeel, 1844, Aangiftedatum 13 april 1844, blad nr. 23.
  Sierk van der Schaaf, geboren 12 april 1844. Zoon van Eentje Sierks van der Schaaf en Trijntje Aukes Miedema.

  Overlijdensakte Baarderadeel, 1927, Aangiftedatum 22 december 1927, akte nr. 62.
  Sierk van der Schaaf, man, overleden 19 december 1927, oud 83 jaar, weduwnaar.

  Geboorteakte Menaldumadeel, 1847, Aangiftedatum 9 augustus 1847, blad nr. 69.
  Trijntje Bakker, geboren 8 augustus 1847. Dochter van Pieke Haitzes Bakker en Fokeltje Sasses Jepkema.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1904, Aangiftedatum 29 januari 1904, akte nr. 11.
  Trijntje Piekes Bakker, vrouw, overleden 27 januari 1904, oud 56 jaar, gehuwd.

  1877 Leeuwarden, notaris H. Albarda. Repertoirenr.: 92 d.d. 27 maart 1877.
  Boedelscheiding.
  - Jisseltje Petrus Steensma te Deinum, weduwe van Pieke Haitzes Bakker.
  - Hotske Piekes Bakker te Leeuwarden, gehuwd met Pieter Abrahams Miedema.
  - Trijntje Piekes Bakker te Roordahuizum, gehuwd met Sierk Entjes van der Schaaf.
  - Jarig Aukes Tolsma te Berlikum, gehuwd met Sjoukje Piekes Bakker, executeur-testamentair, tevens als voogd over Taetske Piekes Bakker.
  - Pieke Haitzes Bakker, erflater.
  - Lammert Jans Palma te Deinum als toeziend voogd.

  Roordahuizum, notaris D. Burgij. Inv. nr. 115102 repertoire nr. 6287 d.d. 9 mei 1921,
  Betreft de verkoop van roerende goederen - Sjirk van der Schaaf te Roordahuizum, verkoper

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1871; Datum: 20 mei 1871, akte nr. 29.
  Man: Sierk Eentjes van der Schaaf, oud 27 jaar, geboren te Roordahuizum. Ouders: Eentje Sierks van der Schaaf en Trijntje Aukes Miedema.
  Vrouw: Trijntje Piekes Bakker, oud 23 jaar, geboren te Deinum. Ouders: Pieke Haitzes Bakker en Fokeltje Sasses Jepkema.

  Kinderen van Sierks van der Schaaf en Trijntje Bakker zijn:

  + 134 I. Vogeltje Sierks van der Schaaf, geboren op 26 april 1872 in Roordahuizum; overleden tussen 1930 - 1972 in Roordahuizum.

    135 II. Trijntje Sierks van der Schaaf, geboren op 20. november 1873 in Idaarderadeel; overle-den op 24 maart 1874 in Idaardera-deel.

     136 III. Trijntje Sierks van der Schaaf, geboren op 16 maart 1874 in Roordahuizum; overleden in december 1875 in Roorda-huizum.

  + 137 IIII. Eentje Sierks van der Schaaf, geboren op 5 maart 1875 in Roordahuizum; overleden op 12 april 1921 in Roordahuizum.

  + 138 V. Pieke Sierks van der Schaaf, geboren op 17 maart 1878 in Roordahuizum; overleden op 11 november 1951 in Roorda-huizum.

  + 139 VI. Katrinus Sierks van der Schaaf, geboren op 22 november 1880 in Roordahuizum; overleden voor 1980.

     140 VII. Sipke Sierks van der Schaaf, born 6 september 1883 in Roordahuizum; died 25 juni 1886 in Roordahuizum.

     141 VIII. Hotze Sierks van der Schaaf, geboren op 8 maart 1886 in Roordahuizum; overleden op 10 mei 1979 in Roordahuizum. Hij trouwde met Wietske Haarsma op 10 mei 1913 in Roordahuizum; geboren op 5 maart 1888 in Nijega; overleden op 16 mei 1973 in Bergum. Dochter van Folkert Pieters Haarsma en Jeltje Melles Van der Wal; kldr. van Pieter Sjoerds Haarsma en Hylkje Binnes Wyminga en van Melle Jelles v.d. Wal en Frou-kje Hendriks de Jong.

  Gemeente: Smallingerland Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: A 66 Aangiftedatum: 06-03-1888
  Kind Wietske Haarsma. Geslacht: V. Geboortedatum: 05-03-1888.
  Vader Folkert Pieters Haarsma; Moeder Jeltje Melles van der Wal.

  Roordahuizum, notaris D. Burgij. Inv. nr. 115103 repertoire nr. 6476 d.d. 1 december 1921,
  Koopakte:
  - Sjoerd de Jong te Rauwerd, verkoper
  - Hotze van der Schaaf te Roordahuizum, verkoper.

  Op 1 juni en 14 juli 1921 laat Hotze een testament opmaken bij Notaris D. Burgij. ( Invent. 115103; Respt. 6345)

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 20. Datum: 10-05-1913.
  Bruidegom: Hotze van der Schaaf, Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Roordahuizum.
  Bruid: Wietske Haarsma, Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Nijega.
  Vader bruidegom: Sierk Eentjes van der Schaaf - Moeder bruidegom: Trijntje Bakker.
  Vader bruid: Folkert Pieters Haarsma - Moeder bruid: Jeltje Melles van der Wal.

     142 IX. Sipke Sierks van der Schaaf, geboren op 9 juni 1888 in Roordahuizum; overleden op 10 juli 1943 in Baard. Hij trouwde met Klaaske Lucas Sytsma op 11 mei 1912 in Baarderadeel; geboren op 29 december 1888 in Baard; overleden op 17 mei 1970 in Baard. Dochter van Lucas Douwes Sytsma en Grietje Hanses Kalma; kldr. van Douwe Klazes Sytsma en Geertje Huberts Blom en van Hans Hommes Kalma en Trijntje Jans Groeneveld.

  Toegangnr: 30-04. Inventarisnr: 2041. Gemeente: Baarderadeel.  Huwelijksakte. Akte-nummer: 14. Datum: 11-05-1912.
  Bruidegom Sipke van der Schaaf, Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Roordahuizum.
  Bruid Klaaske Sytsma, Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Baard.
  Vader bruidegom Sierk van der Schaaf - Moeder bruidegom Trijntje Bakker.
  Vader bruid Lucas Douwes Sytsma - Moeder bruid Grietje Hanses Kalma.


     83.
  Sjirk Van Der Schaaf werd geboren op 16 november 1830 in Langweer en overleed op 30 juni 1909 in Heeg. Hij trouwde met Wypkjen Kortekamp op 17 mei 1862 in Wymbritseradiel, dochter van Franz Heindrich Wilhelm Kortekamp en Hylkjen Sjoerds Lanting. Kldr. van Heinrich Christopher Korte-kamp en Marie Wilhelmina Hagemans en van Sjoerd Jans Lanting en Gelkjen Sierks Attema. Zij werd geboren op 16 maart 1840 in Wijckel en overleed op 15 oktober 1914 in Wymbritseradeel.

  Geboorteakte Doniawerstal, 1830 Aangiftedatum 17 november 1830, akte nr. 75.
  Sjirk van der Schaaf, geboren 16 november 1830. Zoon van Ype Sjirks van der Schaaf en Djoeke Johannes de Boer.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1909 Aangiftedatum 1 juli 1909, akte nr. 77.
  Sjirk van der Schaaf, overleden 30 juni 1909, oud 78 jaar, gehuwd.

  Geboorteakte Gaasterland, 1840 Aangiftedatum 18 maart 1840, blad nr. 18.
  Wypkjen Kortekamp, geboren 16 maart 1840. Dochter van Frans Hendrik Willem Kortekamp en Hylkjen Sjoerds Lanting.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1914 Aangiftedatum 15 oktober 1914, akte nr. 131.
  Wypkjen Kortekamp, overleden 15 oktober 1914, oud 74 jaar, weduwe.

  1879 IJlst, notaris G. Benthem Reddingius.
  Inventaris:
  - Sybren Tjallings Jorritsma te Terzool, voor zich en in kwaliteit.
  - Klaaske Tjallings Jorritsma, in leven weduwe van Doeke Cramer, erflater; in leven woonachtig te IJlst.
  - Sjirk Ypes van der Schaaf te Heeg, gehuwd met Wiepkjen Willems Kortekamp.
  - Sjoerd Willems Kortekamp te Sloten.
  - Hendrik Willems Kortekamp te Ruigahuizen, voor zich en in kwaliteit.
  - Jan Willems Kortekamp te Harich.
  - Taeke Cramer te IJlst, gehuwd met Maria Willems Kortekamp.
  - Gelkjen Willems Kortekamp te Ruigahuizen

  1880 IJlst, notaris G. Benthem Reddingius.
  Rekening en verantwoording:
  - Sybren Tjallings Jorritsma te Terzool, erfgenaam.
  - Klaaske Tjallings Jorritsma, in leven weduwe van Doeke Cramer, erflater; in leven woonachtig te IJlst.
  - Jan Willems Kortekamp te Harich, erfgenaam voor zich en in kwaliteit.
  - Hendrik Willems Kortekamp te Ruigahuizen, erfgenaam.
  - Sjirk van der Schaaf te Heeg, gehuwd met Wiepkjen Willems Kortekamp, erfgenaam.
  - Gelkjen Willems Kortekamp te Ruigahuizen, erfgenaam.
  - Sjoerd Willems Kortekamp te Sloten, erfgenaam.
  - Taeke Cramer te IJlst, gehuwd met Maria Willems Kortekamp, erfgenaam.

  Bozum, notaris Sj. Haagsma Ivt.nr.023021 repertoire nr. 16 d.d. 24 mrt 1898.
  Boelgoed; betreft roerende goederen, opbrengst Fl. 795,=
  - Meintje Sannes Wynia te Uitwellingerga, weduwe van Jelle Ypes van der Schaaf.
  - Sjirk Ypes van der Schaaf te Heeg.
  - Sytze Boetje te Sneek, gehuwd met Tetje Ypes van der Schaaf.
  - Wiebe Gerbens Visser te Oppen huizen, gehuwd met Dieuwe Sipkes van der Schaaf.
  - Ype Johannes van der Schaaf te Stiens.
  - Grietje van Huizen te Stiens, weduwe van Johannes Ypes van der Schaaf als moeder van en voogd over Dieuwke Johannes van der Schaaf.
  - Anneke Jans van der Schaaf te Oppenhuizen, voor zich.
  - Sipke Jans van der Schaaf te Duitsland.
  - Vereniging tot opneming en opvoeding van verwaardeloosde wezen te Neerbosch bij Nijmegen als voogd over Ype en Dieuwke Jans van der Schaaf.
  Sjirk v/d Schaaf; Boerenarbeider te Jutrijp.

  Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1862, Datum: 17 mei 1862, akte nr. 62.
  Man: Sjirk Ypes van der Schaaf.
  Vrouw: Wypkjen Kortekamp.

  Kinderen van Sjirk van der Schaaf en Wypkjen Kortekamp zijn:

     143 I. Ype Sjirks van der Schaaf, geboren op 18 juni 1863 in Wymbritseradeel; overleden op 9 december 1864 in Wymbritsera-deel.

  + 144 II. Ype Sjirks van der Schaaf, geboren op 3 juli 1865 in Wymbritseradeel; overleden op 13 augustus 1936 in Wymbritseradeel.

  + 145 III. Willem Ypes van der Schaaf, geboren op 2 november 1868 in Heeg; overleden op 19 oktober 1934 in Woudsend.

  + 146 IIII. Hylkje van der Schaaf, geboren op 13 september 1872 in Wymbritseradeel; overleden op 14 juni 1952 in Velsen.


     84.
  Tetje Ypes Van Der Schaaf werd geboren op 20 oktober 1833 in Langweer en overleed op 10 juni 1910 in Sneek. Zij trouwde met Sytze Sybes Boetje op 21 april 1855 in Wymbritseradiel, zoon van Sybe Sytzes Boetje en Sytske Abes Veldman. Hij werd geboren op 1 januari 1832 in Utingeradeel en overleed op 26 januari 1906 in Sneek.

  Geboorteakte Doniawerstal, 1833 Aangiftedatum 22 oktober 1833, akte nr. 59.
  Tetje van der Schaaf, geboren 20 oktober 1833.
  Dochter van Ype Sjirks van der Schaaf en Dieuwke Johannes de Boer.

  Overlijdensakte Sneek, 1910 Aangiftedatum 10 juni 1910, akte nr. 85.
  Tetje van der Schaaf, overleden 10 juni 1910, oud 76 jaar, weduwe.

  Geboorteakte Utingeradeel, 1832, Aangiftedatum 3 januari 1832, blad nr. 2.
  Sytze Sybes Boetje, geboren 1 januari 1832. Zoon van Sybe Sytzes Boetje en Sytske Abes Veldman.

  Overlijdensakte Sneek, 1906, Aangiftedatum 26 februari 1906, akte nr. 33.
  Sytze Boetje, overleden 26 februari 1906, man, oud 74 jaar, gehuwd.

  1898 Bozum, notaris Sj. Haagsma. Boelgoed. Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 795.
  - Meintje Sannes Wynia te Uitwellingerga, weduwe van Jelle Ypes van der Schaaf.
  - Sjirk Ypes van der Schaaf te Heeg.
  - Sytze Boetje te Sneek, gehuwd met Tetje Ypes van der Schaaf.
  - Wybe Gerbens Visser te Oppenhuizen, gehuwd met Dieuwe Sipkes van der Schaaf.
  - Ype Johannes van der Schaaf te Stiens.
  - Gerrit Ritskes Kas te St. Jacobiparochie, gehuwd met Elske Johannes van der Schaaf.
  - Grietje van Huizen te Stiens, weduwe van Johannes Ypes van der Schaaf als moeder van en voogd over Dieuwke Johannes van der Schaaf
  - Anke Jans van der Schaaf te Oppenhuizen, voor zich.
  - Sipke Jans van der Schaaf te Duitsland.
  - Vereniging tot opneming en opvoeding van verwaasloosde wezen te Neerbosch bij Nijmegen als voogd over Ype en Dieuwke Jans van der Schaaf.

  Algemeen Toegangnr: 30-44. Inventarisnr: 2018. Gemeente: Wymbritseradeel.Huwelijksakte; Akt. num: 6. Datum: 21-04-1855.
  Bruidegom: Sytze Sybes Boetje.
  Bruid: Tetje Ypes van der Schaaf.

  Kinderen van Tetje van der Schaaf and Sytze Boetje zijn:

     147 I. Sietske Sietzes Boetje, geboren op 24 december 1855 in Langweer; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Anne Jans Hornstra 13 mei 1880 in Rauwerderhem; geboren op 24 juni 1853 in Terzool; overlijdensdatum onbekend.

     148 II. Dieuwke Sytzes Boetje, geboren op 5 januari 1858 in Terhorne; overleden op 3 november 1917 in Amsterdam. Zij trouwde met Nammen Sjoerds IJsselstein op 21 oktober 1882 in Idaarderadeel; geboren op 16 mei 1860 in Warga; overlijdensdatum onbekend.

     149 III. Ype Sytzes Boetje, geboren op 19 juni 1860 in Terhorne; overlijdensdatum onbekend.

     150 IV. Sybrigje Boetje, geboren op 16 januari 1863 in Terhorne; overleden op 19 mei 1940 in Sneek. Zij trouwde met Douwe Wierstra op 17 augustus 1890 in Sneek; geboren op 23 juni 1867 in Sneek; overleden op 19 augustus 1906 in Groningen.

     151 V. Sipken Sytzes Boetje, geboren op 30 december 1865 in Terhorne; overlijdensdatum onbe-kend. Zij trouwde met Folkert Oom op 2 december 1894 in Sneek; geboren op 12 oktober 1868 in Wymbritseradiel; overlijdensdatum onbekend.

     152 VI. Hindrik Sytzes Boetje, geboren op 4 september 1868 in Terhorne; overleden op 9 mei 1955 in Huizum. Hij trouwde met Wietske de Bruin op 25 november 1893 in Workum; geboren op 4 december 1869 in IJlst; overleden op 24 juni 1914 in Leeuwarden.

     153 VII. Antje Sytzes Boetje, geboren op 2 april 1871 in Terhorne; overleden op 16 december 1944 in Sneek. Zij trouwde met Jan Davids op 15 april 1895 in Sneek; geboren op 1 oktober 1870; overleden op 11 oktober 1955 in Sneek.

     154 IIX. Jan Sytzes Boetje, geboren op 23 november 1873 in Terhorne; overlijdensdatum onbe-kend. Hij trouwde met Taapke Hoeksma op 26 november 1898 in Smallingerland; geboren op 5 augustus 1876 in Ureterp; geen overlijdensdatum.

     155 IX. Sybe Sytzes Boetje, geboren op 5 maart 1876 in Terhorne; overleden op 30 april 1884 in Utingeradeel.

     156 X. Janke Boetje, geboren op 22 augustus 1878 in Terhorne; overleden op 23 augustus 1878 in Utingeradeel.


  85.
  Johannes Ypes Van Der Schaaf werd geboren op 1 november 1835 in Langweer en overleed op 11 april 1893 in Leeuwarderadeel. Hij trouwde met Grietje Jans Van Huizen op 4 mei 1872 in Leeuwarderadeel, dochter of Jan Van Huizen en Elske Algra. Kldr. van Eetze Sybes Van Huizen en Trijntje Jans en van Halbe Jochums Algra en Grietje Johannes Iedema Zij werd geboren op 13 december 1842 in Britsum en overleed op 15 januari 1919 in Leeuwarden.

  Geboorteakte Doniawerstal, 1835, Aangiftedatum 2 november 1835, akte nr. 61
  Johannes van der Schaaf, geboren 1 november 1835; Zoon van Ype Sjirks van der Schaaf en Dieuwke Johannes de Boer.

  Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1893, Aangiftedatum 12 april 1893, akte nr. 58
  Johannes van der Schaaf, man, overleden 11 april 1893, oud 57 jaar, gehuwd.

  1898 Bozum, notaris Sj. Haagsma. Boelgoed. Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 795.
  - Meintje Sannes Wynia te Uitwellingerga, weduwe van Jelle Ypes van der Schaaf.
  - Sjirk Ypes van der Schaaf te Heeg.
  - Sytze Boetje te Sneek, gehuwd met Tetje Ypes van der Schaaf.
  - Wybe Gerbens Visser te Oppenhuizen, gehuwd met Dieuwe Sipkes van der Schaaf.
  - Ype Johannes van der Schaaf te Stiens.
  - Gerrit Ritskes Kas te St. Jacobiparochie, gehuwd met Elske Johannes van der Schaaf.
  - Grietje van Huizen te Stiens, weduwe van Johannes Ypes van der Schaaf als moeder van en voogd over Dieuwke Johannes van der Schaaf.
  - Anke Jans van der Schaaf te Oppenhuizen, voor zich.
  - Sipke Jans van der Schaaf te Duitsland.
  - Vereniging tot opneming en opvoeding van verwaasloosde wezen te Neerbosch bij Nijmegen als voogd over Ype en Dieuwke Jans van der Schaaf.

  Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1872, Datum: 4 mei 1872, akte nr. 9.
  Man: Johannes Ypes van der Schaaf, oud 36 jaar, geboren, te Langweer, gemeente Doniawerstal.
  Ouders: Ype van der Schaaf en Dieuwke de Boer.
  Vrouw: Grietje Jans van Huizen, oud 29 jaar, geboren te Britsum.
  Ouders: Jan AEtzes van Huizen en Elske Halbes Algra.

  Kinderen van Johannes van der Schaaf en Grietje Van Huizen zijn:

  + 157 I. Ype Johannes van der Schaaf, geboren op 20 juni 1872 in Cornjum; overleden op 26 mei 1951 in Stiens.

  + 158 II. Elske Johannes van der Schaaf, geboren op 5 december 1874 in Stiens; overlijdensdatum onbekend.

     159 III. Jan Johannes van der Schaaf, geboren op 26 mei 1877 in Leeuwarderadeel; overleden op 16 september 1877 in Leeuwarderadeel.

  + 160 IIII. Dieuwke Johannes van der Schaaf, geboren op 15 november 1878 in Stiens; overleden op 3 september 1971 in Lekkum.

     161 V. Janneke van der Schaaf, geboren op 26 februari 1880 in Leeuwarderadeel; overleden op 30 januari 1881 in Leeuwarderadeel.

     162 VI. Jan van der Schaaf, geboren op 8 januari 1882 in Leeuwarderadeel; overleden op 25 janu-ari 1884 in Leeuwarderadeel.

  Gemeente: Leeuwarderadeel.  Overlijdensakte. Aktenummer: A 8. Aangiftedatum: 25-01-1884.
  Overledene: Jan van der Schaaf; Geslacht: M. Overlijdensdatum: 25-01-1884.
  Nadere informatie: Leeftijd: 2 jaar.


     86.
  Sipke Ypes Van Der Schaaf werd geboren op 13 maart 1838 in Wymbritseradeel en overleed op 5 mei 1871 in Wymbritseradeel. Hij trouwde met Eisjen Van der Ley op 15 oktober 1864 in Wymbrit-seradiel, dochter of Anne Bouwes Van der Ley en Zuster Klazes Zwaga. Kldr. van Bouwe Annes van der Ley en Lolkjen Gerrits. Zij werd geboren op 14 mei 1842 in Wymbritseradeel en overleed op 28 mei 1878 in Wymbritseradeel.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1838, Aangiftedatum 14 maart 1838, akte nr. 51.
  Sipke van der Schaaf, geboren 13 maart 1838. Zoon van Ype Sjirks van der Schaaf en Dieuwke Johannes de Boer.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1871 Aangiftedatum 5 mei 1871, akte nr. 74.
  Sipke van der Schaaf, overleden 5 mei 1871, oud 33 jaar, gehuwd.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1842, Aangiftedatum 14 mei 1842, akte nr. 100.
  Eisjen van der Ley, geboren 14 mei 1842. Dochter van Anne Bouwes van der Ley en Zuster Klazes Zwaga.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1878, Aangiftedatum 29 mei 1878, akte nr. 119.
  Eisjen van der Ley, overleden 28 mei 1878, vrouw, oud 36 jaar, gehuwd.

  Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1864, Datum: 15 oktober 1864, akte nr. 97.
  Man: Sipke van der Schaaf.
  Vrouw: Eisjen van der Ley.

  Kinderen van Sipke Van der Schaaf en Eisjen Ley zijn:

     163 I. Zuster Sipkes van der Schaaf, geboren op 4 maart 1865 in Wymbritseradeel; overleden op 31 maart 1868 in Wymbritseradiel.

  + 164 II. Dieuwke Sipkes van der Schaaf, geboren op 27 augustus 1867 in Wymbritseradeel; over-leden op 8 november 1932 in Wymbritseradeel.

    165 III. Anne Sipkes van der Schaaf, geboren op 11 februari 1868 in Wymbritseradeel; overleden op 18 juli 1891 in Wymbritseradeel.


     89.
  Jan Ypes Van Der Schaaf werd geboren op 28 mei 1844 in Wymbritseradeel en overleed op 30 november 1881 in Wymbritseradeel. Hij trouwde met Sjoukje Walsweer op 16 mei 1868 in Wymbritse-radiel, dochter van Melis Walsweer en Anke Goënga. Kldr. van Hessel Sybrens Walsweer en Trientje Douwes Tekstra en van Sieds Willems Goyinga en Sjuke Ydes Bijkersma. Zij werd geboren op 15 sep-tember 1841 in Wymbritseradeel en overleed op 22 juni 1886 in Wymbritseradeel.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1844, Aangiftedatum 30 mei 1844, akte nr. 125.
  Jan van der Schaaf, geboren 28 mei 1844. Zoon van Ype Sjirks van der Schaaf en Dieuwke Johannes de Boer.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1881 Aangiftedatum 30 november 1881, akte nr. 228.
  Jan van der Schaaf, overleden 30 november 1881, oud 37 jaar, gehuwd.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1841, Aangiftedatum 17 september 1841, akte nr. 175.
  Sjoukje Walsweer, geboren 15 september 1841. Dochter van Melis Hessels Walsweer en Anke Siedses Goënga.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1886, Aangiftedatum 22 juli 1886, akte nr. 169.
  Sjoukje Walsweer, vrouw, overleden 22 juli 1886, oud 44 jaar, weduwe.

  Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1868.
  Man : Jan van der Schaaf.
  Vrouw : Sjoukje Walsweer.
  Datum : 16 mei 1868, akte nr. 41.

  Kinderen van Jan Van der Schaaf en Sjoukje Walsweer zijn:

     166 I. Ype Jans van der Schaaf, geboren op 4 april 1869 in Wymbritseradeel; overleden op 30 april 1869 in Wymbritseradeel.

     167 II. Anke van der Schaaf, geboren op 26 augustus 1870 in Wymbritseradeel; overleden op 11 augustus 1904 in Opppenhuizen. Zij trouwde met Lodwijk Lolcama op 20 april 1901 in Wymbritseradeel; geboren op 3 maart 1860 in Baarderadeel; overleden op 16 februari 1919 te Wymbritseradeel. Zoon van Wybe Lodewijks Lolcama en Trijntje Pieters van Dijk; klzn. van Lodewijk Lolcama en Elisabeth Bogstra en van Pieter Thijsses van Dijk en Tietje Ulbes Boersma.

     168 III. Sipke van der Schaaf, geboren op 3 augustus 1874 in Wymbritseradeel. In 1898 woonachtig in Duitsland. Geen overlijdensdatum bekend..

     169 IV. Melis van der Schaaf, geboren op 12 januari 1876 in Wymbritseradeel; overleden op 1 juni 1876 in Wymbritseradeel.

     170 V. Ype Jans van der Schaaf, geboren op 2 april 1877 in Wymbritseradeel; overleden op 28 april 1877 in Wymbritseradeel.

     171 VI. Ype Jans van Der Schaaf, geboren op 9 maart 1879 in Wymbritseradeel; overlijdensda-tum onbekend.

     172 VII. Dieuwke Jans van der Schaaf, geboren op 24 november 1880 in Wymbritseradeel; overle-den op 8 november 1932 in Wymbritseradeel.

  Gemeente: Wymbritseradeel. Overlijdensakte. Aktenummer: A 111. Aangiftedatum: 08-11-1932.
  Overledene Dieuwke van der Schaaf. Geslacht: V. Overlijdensdatum: 08-11-1932.  Nadere informatie Leeftijd: 52 jaar .

  1898 Bozum, notaris Sj. Haagsma; Betreft roerende goederen Ype Sjirks van der Schaaf, opbrengst Boelgoed fl. 795.
  Er wordt een bedrag overgemaakt naar de Vereniging tot opneming en opvoeding van verwaar-loosde wezen te Neerbosch bij Nijmegen als voogd over Ype en Dieuwke Jans van der Schaaf.


     90.
  Douwe Jans Van Der Schaaf werd geboren op 29 mei 1832 in Roordahuizum en overleed op 7 juni 1900 in Idaarderadeel. Hij trouwde met Johanna Uiltjes De Boer op 18 mei 1861 in Idaarderadeel, dochter van Uiltje Bokkes De Boer en Ielkjen Sjerps Wierda. Kldr. van Uiltje Bokkes de Boer en Jetske Sipkes en van Sjerp Hylkes Wierda en Ebeltje Wopkes. Zij werd geboren op 8 mei 1824 in Rauwerd en overleed op 15 maart 1919 in Idaarderadeel.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: B 25.
  Kind: Douwe van der Schaaf. Geslacht: M. Geboortedatum: 29-05-1832.
  Vader: Jan Sierks van der Schaaf. Moeder: Trijntje Annes de Jong.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1900, Aangiftedatum 7 juni 1900, akte nr. 60.
  Douwe van der Schaaf, man, overleden 7 juni 1900, oud 68 jaar, gehuwd.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1919, Aangiftedatum 17 maart 1919, akte nr. 26.
  Johanna de Boer, overleden 15 maart 1919, vrouw, oud 94 jaar, weduwe.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1861, Datum : 18 mei 1861, akte nr. 31.
  Man : Douwe Jans van der Schaaf, oud 28 jaar, geboren te Grouw.
  Ouders: Jan Sierks van der Schaaf en Trijntje Annes de Jong.
  Vrouw : Johanna Uiltjes de Boer, oud 37 jaar, geboren te Rauwerd.
  Ouders: Uiltje Bokkes de Boer en Jelkje Sjerps Wierda.

  Kinderen van Douwe van der Schaaf en Johanna De Boer zijn:

  + 173 I. Jan Douwes van ver Schaaf, geboren op 14 juli 1862 in Roordahuizum; overleden op 13 april 1934 in Idaarderadeel.

     174 II. Trijntje Douwes van der Schaaf, geboren op 23 mei 1865 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbekend..


     98.
  Reinder Sybrens Van Der Schaaf werd geboren op 29 juni 1827 in Rauwerd en overleed op 26 januari 1895 in Roordahuizum. Hij trouwde (1) met Aukje Freerks Van Der Pol op 30 april 1847 in Idaarderadeel, dochter of Freerk Harmens Van der Pol en Jenst Johannes Reiding. Zij werd geboren in 29 december 1823 in Grouw en overleed op 15 september 1871 in Idaarderadeel. Hij trouwde (2) met Tietje Jans Visser op 18 oktober 1882 in Idaarderadeel, dochter van Jan Gerrits Visfer en Trijntje Wytse Dijkstra. Kldr. van Gerrit Jans en Sibbeltje Nannes en van Wytze Klazes Dijkstra en Luitje Kornelis. Zij werd geboren op 21 juli 1834 in Wytgaard en overleed op 22 november 1925 in Rauwerderhem.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 1.
  Overledene: Reinder Sybrens van der Schaaf. Geslacht: M . Overlijdensdatum: 26-01-1895.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 68 jaar.

  1894 Roordahuizum, notaris D. Burgij. Repertoirenr.: 760 d.d. 13 april 1894.
  Testament.
  - Reinder Siebrens van der Schaaf te Roordahuizum.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, Datum : 30 april 1847, akte nr. 7.
  Man : Reinder Sybrens van der Schaaf, oud 21 jaar, geboren te Rauwerd. Ouders: Sybren van der Schaaf en Antje Bakker.
  Vrouw : Aukje Freerks van der Pol, oud 23 jaar, geboren te Grouw. Ouders: Freerk Harmens van der Pol en Jents Johannes Reiding.

  Kinderen van Reinder van der Schaaf en Aukje van der Pol zijn:

  + 175 I. Jentje Reinders van der Schaaf, geboren op 17 mei 1850 in Roordahuizum; overleden op 31 januari 1894 in Roordahuizum.

  + 176 II. Antje Reinders van der Schaaf, geboren op 21 april 1853 in Roordahuizum; overleden op 11 juni 1900 in Idaarderadeel.

  + 177 III. Freerkje Reinders van der Schaaf, geboren op 3 mei 1856 in Roordahuizum; overleden op 4 november 1898 in Baarderadeel.

     178 IIII. Freerk Reinders van der Schaaf, geboren op 12 augustus 1859 in Roordahuizum; overle-den op 10 januari 1882 in Idaarderadeel.

  + 179 V. Anke Reinders van der Schaaf, geboren op 15 oktober 1862 in Roordahuizum; overleden op 20 december 1885 in Baarderadeel.


     100.
  Sjieuwke Sieberens Van Der Schaaf werd geboren op 17 mei 1832 in Roordahuizum en over-leed op 25 november 1890 in Idaard. Zij trouwde met Tjerk Joukes Tuinstra op 25 oktober 1856 in Idaarderadeel, zoon van Jouke Tjerks Tuinstra en Bokje Johannes Hazenhoek. Hij werd geboren op 29 mei 1815 in Roordahuizum en overleed op 29 december 1883 in Idaard.

  1890 Roordahuizum, notaris D. Burgij. Repertoirenr.: 308 d.d. 11 november 1890. Benoeming voogd.
  - Sieuwke Sybrens van der Schaaf te Idaard, weduwe van Tjerk Joukes Tuinstra.

  1890 Roordahuizum, notaris D. Burgij. Repertoirenr.: 315 d.d. 13 december 1890. Inventaris.
  - Sieuwke Sybrens van der Schaaf, weduwe van Tjerk Joukes Tuinstra, erflater.

  1891 Roordahuizum, notaris D. Burgij. Repertoirenr.: 341 d.d. 20 maart 1891.
  Hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 1200.
  - Douwe Romkes Bootsma te Wirdum, debiteur.
  - Tjerk Joukes Tuinstra te Idaard, crediteur.
  - Sieuwke Sybrens van der Schaaf te Idaard, crediteur.

  1891 Roordahuizum, notaris D. Burgij. Repertoirenr.: 344 d.d. 27 maart 1891.
  Boedelscheiding. Betreft de scheiding van een huis etc te Idaard, waarde fl. 1250.
  - Tjerk Joukes Tuinstra, weduwnaar van Sieuke Sybrens van der Schaaf, erflater.

  Kinderen van Sjieuwke Van der Schaaf en Tjerk Tuinstra zijn:

     180 I. AntjeTuinstra, geboren op 19 januari 1858 in Idaard. Zij trouwde met Hendrik Houtes Nijdam op 21 april 1877 in Idaarderadeel.

     181 II. Jouke Tuinstra, geboren op 15 januari 1859 in Idaard. Hij trouwde met Aaltje Bosch op 15 oktober 1898 in Idaarderadeel.

     182 III. N. Tuinstra, geboren op 3 november 1860 in Idaarderadeel; overleden op 3 november 1860 in Idaarderadeel.

     183 IV. Bokje Tuinstra, geboren op 15 januari 1862 in Idaard. Zij trouwde met Hotze Hiemstra op 11 mei 1895 in Idaarderadeel.

     184 V. Sybren Tuinstra, geboren op 14 juli 1863 in Idaard. Hij trouwde met Aaltje Jans Rauwer-da op 8 mei 1890 in Idaarderadeel.

     185 VI. Trijntje Tuinstra, geboren op 1 januari 1866 in Idaard.

    186 VII. Reinder Tuinstra, geboren op 19 augustus 1868 in Idaard. Hij trouwde met Rinske Brou-wers op 9 mei 1903 in Leeuwarderadeel.

     187 VIII. Geert Tuinstra, geboren op 10 januari 1874 in Idaard. Hij trouwde met Trijntje Hoekema op 1 februari 1896 in Idaarderadeel.


     102. Klaaske Sieberens Van Der Schaaf
  werd geboren op 15 september 1838 in Idaarderadeel. Overlidendsdatum onbekend. Zij trouwde met Eelke Weersma op 26 mei 1861 in Sneek, zoon van Bauke Weersma en Neeltje van Baren. Hij werd geboren op 17 februari 1837 in Sneek en overleed op 3 juni 1875 in Harlingen.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: B 52.
  Kind: Klaaske van der Schaaf. Geslacht: V. Geboortedatum: 15-09-1838.
  Vader: Sybren Reinders van der Schaaf; Moeder: Antje Tiedes Bakker.

  Overlijdensakte Harlingen, 1875. Aangiftedatum 3 juni 1875, akte nr. 159.
  Eelke Weersma, overleden 3 juni 1875, man.Oud 38 jaar, gehuwd

  Kinderen van Klaaske Van der Schaaf en Eelke Weersma zijn:

     188 I. Neeltje Weersma, geboren op 18 januari 1862 in Sneek; geen overlijdensdatum bekend.

     189 II. Sybren Weersma, geboren op 4 augustus 1873 in Harlingen; overlijdensdatum onbekend.

     190 III. Eelke Weersma, geboren op 8 november 1875 in Harlingen; overlijdensdatum onbekend.

  Geboorteakte Harlingen, 1875. Aangiftedatum 9 november 1875, akte nr. 321.
  Eelke Weersma, geboren 8 november 1875. Zoon van Eelke Weersma en Klaaske van der Schaaf.
  Opm.: Vader overleden op 3 juni 1875.


     124.
  Martha Ypes Van Der Schaaf werd geboren op 13 juli 1855 in Roordahuizum en overleed op 21 januari 1941 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Jelle Rinzes Seinstra op 16 mei 1877 in Idaarderadeel, zoon van Rinze Regnerus Seinstra en Sibbeltje Pieters van Dijk. Klzn. van Regnerus Wybes Seinstra en Sjoerdtje Rinzes de Jong en van Pieter Douwes van Dijk en Trientje Jans. Hij werd geboren op 23 april 1851 in Idaard en overleed op 11 januari 1917 in Idaarderadeel.

  Kinderen van Martha Van der Schaaf en Jelle Seinstra zijn:

     191 I. Rinze Seinstra, geboren op 16 december 1878 in Rauwerder-hem; overleden op 11 augustus 1956 in Oudega. Gehuwd met Aaltje van Veen op 24 november 1905 in Hemelumer Olde-furd.

     192 II. Hinke Seinstra, geboren op 22 oktober 1882 in Idaardera-deel; overleden op 24 maart 1883 in Idaarderadeel.

     193 III. Hinke Seinstra, geboren op 23 maart 1885 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

    194 IV. Sibbeltje Seinstra, geboren op 14 maart 1890 in Idaardera-deel; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Thijs Rie-mersma op 9 mei 1914 in Rauwerderhem.

     195 V. Lolkje Seinstra, geboren op 3 augustus 1898 in Roordahui-zum; overleden op 5 oktober 1908 in Akkrum. Zij trouwde met Klaas Rauwerda op 4 mei 1922 in Rauwerderhem.


  125.
  Reinder Johannes Van Der Schaaf werd geboren op 20 maart 1852 in Baarderadeel en overleed op 15 januari 1929 in Bolsward. Hij trouwde met Inkjen Heinsma op 8 mei 1875 in Wonseradeel, dochter van Tjalling Siebes Heinsma en Sjoerdtje Joukes Molenaar. Kldr. van Siebe Pieters Heinsma en Antje Tjalling en van Jouke Sjoerds Molenaar en Incke Sjoerds Bakker. Zij werd geboren op 15 februari 1855 in Wonseradeel en overleed op 20 mei 1936 in Bolsward.

  Gemeente: Bolsward. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: A 4.
  Overledene: Reinder van der Schaaf. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 15-01-1929.
  Vader: Johannes van der Schaaf. Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 76 jaar.

  Gemeente: Wonseradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 35. Datum: 08-05-1875.
  Bruidegom: Reinder van der Schaaf.
  Bruid: Inkjen Heinsma.

  Kinderen van Reinder Van der Schaaf en Inkjen Heinsma zijn:

     196 I. Sjoerdtje van der Schaaf, geboren op 12 maart 1876 in Bolsward; overleden op 2 april 1907 in Bolsward.

  + 197 II. Johannes Reinders van der Schaaf, geboren op 2 oktober 1878 in Bolsward; overleden op 17 augustus 1960 in Bolsward

  + 198 III. Tjalling van der Schaaf, geboren 1 september 1880 in Wonseradeel; overleden op 3 janu-ari 1944 in Bolsward.

     199 IV. Rein van der Schaaf, geboren op 25 juli 1883 in Bolsward; overlijdensdatum onbekend.

  + 200 V. Sjoeke van der Schaaf, geboren op 15 februari 1886 in Bolsward; overleden op 15 februari 1955 in Bolsward.

     201 VI. Jouke van der Schaaf, geboren op 23 juni 1888 in Bols-ward; overleden op 2 december 1942 in Bolsward. Hij trouwde met Antje Lemstra op 30 juli 1910 in Bolsward; geboren op 10 mei 1888; overleden op 1 februari 1957 in Bolsward.

     202 VII. Reinder van der Schaaf, geboren op 2 augustus 1891 in Bolsward; overleden op 30 april 1893 in Bolsward.

  + 203 VIII. Jacob van der Schaaf, geboren op 3 mei 1892 in Bolsward; overleden op 27 juni 1981 in Berlikum.

     204 IX. Reinder van der Schaaf, geboren op 1 februari 1894 in Bolsward; overleden op 3 december 1979 in Bolsward. Hij trouwde met Hinke de Jong op 6 december 1919 in Bolsward; geboren op 26 april 1897 in Gaasterland; overleden op 19 april 1974 in Bolsward. Dochter van Sibbele de Jong en Idskjen Homma.

  Gemeente: Bolsward. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 53. Datum: 06-12-1919.
  Bruidegom: Reinder van der Schaaf.
  Bruid: Hinke de Jong.

   + 205 X. Inkje van der Schaaf, geboren op 2 maart 1896 in Bolsward; overleden op 20 juni 1979 in Sneek.

  Gemeente: Bolsward. Geboorteakte. Aktenummer: A 35.
  Kind: Inkje van der Schaaf; Geslacht: V. Geboortedatum: 02-03-1896.
  Vader: Reinder van der Schaaf; Moeder: Inkje Heinsma.

     206 XI. Anna van der Schaaf, geboren op 14 december 1901 in Bolsward; overlijdensdatum onbe-kend.


  117.
  Ytje Van Der Schaaf werd geboren op 5 juni 1867 in Bolsward, geen overlijdensdatum bekend Zij trouwde met Klaas Eits op 6 mei 1896 in Den Haag, zoon van Johannes Klazes Eits en Johanna Van der Linde. Klzn. van Klaas Jan Eits en Margje Jans Sjonger en van Adrianus van der Linde en van Aaltje Berends de Vries. Hij werd geboren op 17 december 1866 in Noordwolde en overleed op 3 november 1940 in Den Haag.

  Geboorteakte Weststellingwerf, Aangiftedatum 18 december 1866, akte nr. 436.
  Klaas Eits Eits, geboren 17 december 1866. Zoon van Johannes Klazes Eits en Johanna van der Linde.

  Klaas Eits: Politieagent.

  Kinderen van Ytje Van der Schaaf en Klaas Eits zijn:

     207 I. Johanna Sjoerdje Eits, geboren op 29 november 1896 in Den Haag.

     208 II. Sjieuwke Alida Eits, geboren op 19 juni 1898 in Den Haag.

     209 III. Cornelia Johanna Eits, geboren op 4 september 1899 in Den Haag.

     210 IV. Johan Klaas Eits, geboren op 20 december 1902 in Den Haag; overleden rond december 1902 in Den Haag.

     211 V. Johannes Klaas Eits, geboren rond 1903 in Den Haag; overleden op 21 maart 1941 in Den Haag. Hij trouwde met Anna Oosenbrug op 30 juni 1926 in Den Haag.


  Generatie No. 9


     134.
  Vogeltje Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 26 april 1872 in Roordahuizum en overleed rond 1940 in Roordahuizum. Zij trouwde met Fedde Douwes De Graaf op 24 augustus 1893 in Roordahuizum, zoon van Douwe Sikkes De Graaf en Jitske Sakes Veenstra. Klzn. van Sikke Feddes de Graaf en Sjoukje Douwes (Reitsma) en van Sake Klases Veen-stra en Trijntje Jans Jager. Hij werd geboren op 4 januari 1862 in Akkrum en overleed op 19 februari 1930 in Roordahuizum.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1893. Datum : 24 augustus 1893, akte nr. 37.
  Man : Fedde Douwes de Graaf, oud 31 jaar, geboren te Akkrum.
  Ouders: Douwe Sikkes de Graaf en Jitske Sakes Veenstra.
  Vrouw : Vogeltje van der Schaaf, oud 21 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Trijntje Piekes Bakker.

  Kinderen van Vogeltje van der Schaaf en Fedde De Graaf zijn:

     212 I. Sierk de Graaf, geboren op 27 oktober 1893 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

     213 II. Sikke de Graaf, geboren op 27 februari 1895 in Roordahuizum; overleden op 16 april 1931 in Swichum. Hij trouwde (1) met Yke Seldenthuis op 27 juli 1918 in Leeuwarderadeel, dochter van Johannes Seldenthuis en Floriske Dorhout. Geboren op 20 februari 1898 in Swichum; overleden op 11 december 1921 in Swichum. Hij trouwde (2) met zijn schoonzuster Rigtje Seldenthuis, dochter van Johannes Seldenthuis en Floriske Dorhout. Gebo-ren op 29 juli 1900 in Swichum; overlijdensdatum onbekend.

  Gemeente: Leeuwarderadeel. Overlijdensakte. Aktenummer: A 130. Aangiftedatum: 12-12-1921.
  Overledene Yke Seldenthuis; Geslacht: V. Overlijdensdatum: 11-12-1921.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie Leeftijd: 23 jaar.

  Gemeente: Leeuwarderadeel. Huwelijksakte. Aktenummer: 67. Datum: 27-07-1918.
  Bruidegom Sikke de Graaf, Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel.
  Bruid Yke Seldenthuis, Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Swichum.
  Vader bruidegom Fedde Douwes de Graaf. Moeder bruidegom Vogeltje van der Schaaf.
  Vader bruid Johannes Seldenthuis. Moeder bruid Floriske Dorhout.

  Gemeente: Leeuwarderadeel. Huwelijksakte. Aktenummer: 103. Datum: 13-12-1922.
  Bruidegom Sikke de Graaf, Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel.
  Bruid Rigtje Seldenthuis, Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Swichum.
  Vader bruidegom Fedde Douwes de Graaf. Moeder bruidegom Vogeltje van der Schaaf.
  Vader bruid Johannes Seldenthuis. Moeder bruid Floriske Dorhout.
  Nadere informatie: Toestemming verleend bij K.B. d.d. 24 november 1922, voor het aangaan van een huwelijk tussen schoonbroer en schoonzus.

     214 III. Trijntje de Graaf, geboren op 14 september 1897 in Idaarderadeel; overlijdensdatum on-bekend.

     215 IV. Jitze de Graaf, geboren op 29 mei 1899 in Idaarderadeel; overleden op 17 mei 1901 in Idaarderadeel.

     216 V. Jitske de Graaf, geboren op 29 juni 1901 in Idaarderadeel; overleden op 13 december 1920 in Idaarderadeel.


     137.
  Eentje Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 5 maart 1875 in Roordahuizum en overleed op 12 april 1921 in Roordahuizum. Hij trouwde met Hendrikjen De Wal op 19 mei 1900 in Roordahuizum, dochter of Thomas De Wal en Grietje Sigtema. Kldr. van Willem Rintjes van de Wal en Sjoerdtje Sipkes de Jong en van Hendrik Johannus Sigtema en Aaltje Rienks de Vries. Zij werd geboren op 31 december 1878 in Grouw en ze overleed voor 1979 in Roordahuizum.

  Geboorteakte Idaarderadeel, 1875, Aangiftedatum 8 maart 1875, blad nr. 21.
  Eentje van der Schaaf, geboren 5 maart 1875.
  Zoon van Sierk Eentjes van der Schaaf en Trijntje Piekes Bakker.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 26 - Aangiftedatum: 14-04-1921.
  Overledene Eentje van der Schaaf. Geslacht: M.
  Overlijdensdatum: 12-04-1921. Relatie: gehuwd. Leeftijd: 46 jaar.

  Geboorteakte Idaarderadeel, 1879, Aangiftedatum 3 januari 1879, blad nr. 3.
  Hendrikje de Wal, geboren 31 december 1878. Dochter van Thomas Willems de Wal en Grietje Hendriks Zigtema.

  Roordahuizum, notaris D. Burgij. Inv. nr. 115089 repertoire nr. 3990 d.d. 21 juni 1911 Verkoping.
  Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 65.
  - Eentje van der Schaaf te Roordahuizum, verkoper.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1900, Datum : 19 mei 1900, akte nr. 25.
  Man : Eentje van der Schaaf, oud 25 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Trijntje Piekes Bakker.
  Vrouw : Hendrikje de Wal, oud 21 jaar, geboren te Grouw..
  Ouders: Thomas Willems de Wal en Grietje Hendriks Zigtema.

  Kinderen van Eentje van der Schaaf en Hendrikjen de Wal zijn

     217 I. Tetje van der Schaaf, geboren op 5 april 1902 te roordahuizum; overleden op 6 april 1904 in Roordahuizum.

     218 II. Tetje van der Schaaf, geboren op 16 januari 1906 in Roordahuizum; overlijdendatum onbekend.

  Gemeente: Idaarderadeel. Geboorteakte. Aktenummer: A 48. Aangiftedatum: 07-04-1902.
  Kind Tettje van der Schaaf. Geslacht: V. Geboortedatum: 05-04-1902.
  Vader: Eentje van der Schaaf. Moeder: Hendrikje de Wal.

     219 III. N. van der Schaaf, geboren op 27 juni 1913 in Roordahuizum; overleden op 27 juni 1913 in Roordahuizum.

  Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 37. Aangiftedatum: 28-06-1913.
  Overledene: Levenloos kind. Overlijdensdatum: 27-06-1913.
  Vader: Eintje van der Schaaf. Moeder: Hendrikje de Wal.


  138.
  Pieke Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 17 maart 1878 in Roordahuizum en overleed op 11 novem-ber 1951 in Roordahuizum. Hij trouwde met Gerritje Botinga op 4 mei 1901 in Grouw, dochter van Gerrit Botinga en Janke Vlietstra. Kldr. van Ulbe Sjoerds Botinga en Lolkjen Gerrits Zijlstra en van Wieger Fokkes Vlietstra en Grietjen Gerrits Buitkamp. Zij werd geboren op 12 juli 1877 in Grouw en ze over-leed op 9 mei 1961 in Roordahuizum.

  Pieke van der Schaaf: Boerenarbeider.

  Geboorteakte Idaarderadeel, Aangiftedatum 14 juli 1877, blad nr. 38.
  Gerritje Botinga, geboren 12 juli 1877.
  Dochter van Gerrit Ulbes Botinga en Janke Wiegers Vlietstra. Opm.: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 4 september 1877.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, Datum: 4 mei 1901, akte nr. 11.
  Man : Pieke van der Schaaf, oud 23 jaar, geboren te Roordahuizum. Ouders : Sierk Eentjes van der Schaaf en Trijntje Piekes Bakker.
  Vrouw : Gerritje Botinga, oud 23 jaar, geboren te Grouw. Ouders : Gerrit Ulbes Botinga en Janke Wiegers Vlietstra.

  Kinderen van Pieke van der Schaaf en Gerritje Botinga zijn:

  + 220 I. Janke van der Schaaf, geboren op 24 mei 1901 in Roordahuizum; overleden op 1 juli 1974 in Stobbegat - Vegelingsoord.

  + 221 II. Sierk (Sjirk) van der Schaaf, geboren op 13 juni 1903 in Roordahuizum; overleden op 27 december 1991 in Kampen.

     222 III. Katrinus van der Schaaf, geboren op 17 mei 1906 in Roor-dahuizum; geen overlijdensdatum bekend.

  + 223 IV. Lolktje van der Schaaf, geboren op 10 april 1908 in Gou-tum; overleden op 4 oktober 1994 in Akkrum.

     224 V. Gerrit van der Schaaf, geboren op 26 oktober 1910 in Lyons; overleden op 7 februari 1985 in Roordahuizum.

  + 225 VI. Eerntje van der Schaaf, geboren op 7 oktober 1914 in Baard; overleden op 21 oktober 2001 in Reduzum.

  + 226 VII. Grietje van der Schaaf, geboren op 28 september 1916 in Loenga; overleden in december 1994 in Sneek.

  + 227 VIII. Sipke van der Schaaf, geboren op 16 oktober 1919 in Roordahuizum; overleden op 25 augustus 1969 in Wurdum.

  + 228 IX. Trijntje van der Schaaf, geboren op 20 februari 1921 in Roordahuizum; overleden op 20 januari 1991 in Akkrum.


  139.
  Katrinus Sierks Van Der Schaaf werd geboren 22 november 1880 in Roordahuizumen over-leed voor 1980. Hij trouwde met Tjerkje Hernamt op 13 mei 1905 in Leeuwarderadeel, dochter van Klaas Hernamt en Aaltje Keidel. Kldr. van Grietje Tjerks Hernamt en van Paulus Jacobs Kleidel en Sijke Louws Meter. Zij werd geboren op 12 september 1882 in Wirdum en overleed voor 1982.

  Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1905. Datum: 13 mei 1905, akte nr. 25.
  Man : Katrinus van der Schaaf, oud 24 jaar, geboren te Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel.
  Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Trijntje Piekes Bakker.
  Vrouw : Tjerkje Hernamt, oud 22 jaar, geboren te Wirdum.
  Ouders: Klaas Hernamt en Aaltje Keidel.

  Kind van Katrinus van der Schaaf en Tjerkje Hernamt is:

     229 I. N. van der Schaaf, geboren op 19 april 1908 in Leeuwarderadeel; overleden op 19 april 1908 in Leeuwarderadeel.

  N. van der Schaaf: Levenloos geboren.


     144.
  Ype Sjirks Van Der Schaaf werd geboren op 3 juli 1865 in Wymbritseradeel en overleed op 13 augustus 1936 in Heeg. Hij trouwde met Tetje Walstra op 30 april 1892 in Wymbritseradiel, dochter van Klaas Walstra en Pietje Homans. Kldr. van Oege Klazes Walstra en Tettje Els Bakker en van Johannes Pe-trus Homans en Pietje Ulbes Bander. Zij werd geboren op 2 december 1863 in IJlst en overleed op 11 ok-tober 1949 in Heeg.

  Ype van der Schaaf: visser/kapitein op een aalaak.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, Aangiftedatum 3 juli 1865, akte nr. 204.
  Ype van der Schaaf, geboren 3 juli 1865.
  Zoon van Sjirk van der Schaaf en Wypkjen Kortekamp.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, Aangiftedatum 14 augustus 1936, akte nr. 94.
  Ype van der Schaaf, overleden 13 augustus 1936, oud 71 jaar, gehuwd.

  Geboorteakte IJlst, 1863. Aangiftedatum 2 december 1863, akte nr. 45
  Tetje Walstra, geboren 2 december 1863.
  Dochter van Klaas Walstra en Pietje Homans.

  1903 Heeg, notaris T. Poelstra.
  Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 700.
  - Ype van der Schaaf te Heeg, debiteur.
  - Christiaan Gerhardus Wust te Heeg, crediteur.

  1923 Heeg, notaris R. Mulder.
  Koopakte.
  - Anna Maria Verhoeff te Heeg, weduwe van Jan Wigles Visser, verkoper.
  - Ype van der Schaaf te Heeg, koper.
  - Gerben Zoethout te Heeg, koper.

  Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1892, Datum: 30 april 1892, akte nr. 13.
  Man : Ype van der Schaaf.
  Vrouw: Tetje Walstra.

  Kinderen van Ype van der Schaaf en Tetje Walstra zijn

     230 I. Sjirk Ypes van derSchaaf, geboren op 5 juni 1893 in Heeg; geen overlijdensdatum bekend.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (16 Stemmen)

  >> Reageer (0)
  14-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

     61. Jan Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 7 juni 1806 in Roordahuizum en overleed op 7 december 1836 in Roordahuizum. Hij trouwde met Trijntje Annes De Jong op 27 mei 1830 in Roordahuizum, dochter van Anne Douwes De Jong en Tietje Sieberens Uilkema. Zij werd geboren in 1802 in Grouw en overleed op 14 mei 1859 in Roordahuizum.

  Kinderen van Jan Van Der Schaaf en Trijntje De Jong zijn:

  + 90 I. Douwe Jans van der Schaaf, geboren op 29 mei 1832 in Roordahuizum; overleden op 7 juni 1900 in Idaarderadeel.

     91 II. Sipkje Jans van der Schaaf, geboren op 7 december 1835 in Roordahuizum; overleden op 15 februari 1872 in Franeker.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: B 41.
  Kind: Sipkje van der Schaaf. Geslacht: V. Geboortedatum: 07-09-1835.
  Vader: Jan Sierks van der Schaaf.
  Moeder: Trijntje Annes de Jong.


     62.
  Jeltje Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 22 augustus 1808 in Roordahuizum en overleed op 20 september 1855 in Roordahuizum. Zij trouwde met Sjoerd Sytzes Kimsma op 20 januari 1831 in Idaarderadeel, zoon van Sytse Sjoerds Kimsma en Trijntje Theunis. Klzn. van. Sjoerd Keimpes Keimpsma en Akke N. en van Theunis N. en Hinke N. Hij werd geboren in 1809 in Oenkerk en overleed op 4 febru-ari 1856 in Roordahuizum.

  Idaarderadeel, geb.jaar 1808, doopjaar 1808 Roordahuizum, Doop Herv. gem. 1730-1811 DTB: 429
  Dopeling: Jeltje Geboren op 22 augustus 1808; Gedoopt op 18 september 1808 in Roordahuizum.
  Kind van Sierk Eentjes en Sipkjen Jelles.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1855, Aangiftedatum 20 september 1855, blad nr. 21.
  Jeltje Sierks van der Schaaf, vrouw, overleden 18 september 1855, oud 47 jaar, gehuwd.

  Sjoerd Kimsma: Sjoerd werd via loting 1850, nr 39 ingelijfd bij het 3e Regiment infanterie.“Aldaar vijf jaar gediend en behoorlijk ontslagen”. Gerigistreerd nr. 3212.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1831, Datum: 20 januari 1831, akte nr. 3.
  Man: Sjoerd Sytzes Kimsma, oud 23 jaar, geboren te Oenkerk.
  Ouders: Sytze Sjoerds Kimsma en Trijntje Theunis.
  Vrouw: Jeltje Sierks van der Schaaf, oud 22 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Sipkjen Jelles Wiersma.

  Kinderen van Jeltje Van Der Schaaf en Sjoerd Kimsma zijn:

     92 I. Sytze Sjoerds Kimsma, geboren op 27 december 1831 in Roordahuizum; overleden op 11 juni 1858 in Idaarderadeel. Hij trouwde met Trijntje Sjoukes Rijpstra op 30 april 1857 in Leeuwarderadeel; geboren op 6 maart 1825 in Wurdum; geen overlijdens-datum bekend.

     93 II. Sipkje Sjoerds Kimsma, geboren op 4 december 1834 in Idaarderadeel; overleden op 14 april 1854 in Idaarderadeel.

     94 III. Sierk Sjoerds Kimsma, geboren op 11 augustus 1837 in Idaarderadeel; overleden op 4 april 1861 in Idaarderadeel.

     95 IV. Sipkje Sjoerds Kimsma, geboren op 18 januari 1841 in Idaarderadeel; overleden op 14 maart 1909 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Symen Tjeerds De Jong op 12 mei 1869 in Idaarderadeel; geboren op 4 januari 1844 te Rauwerd; overleden op 12 april 1895 in Idaarderadeel.

     96 V. Theunis Sjoerds Kimsma, geboren op 26 februari 1845 in Roordahuizum; overleden op 29 november 1926 in Goutem. Hij trouwde met Antje Annes Rauwerda op 5 mei 1870 in Rauwerderhem; geboren op 8 oktober 1845 in Rauwerd; overleden op 6 januari 1920 in Leeuwarderadeel.

     97 VI. Jan Sjoerds Kimsma, geboren op 8 juni 1849 in Roordahuizum; overlijdensdata onbekend


     63.
  Sybren Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 21 juli 1800 in Roordahuizum en overleed rond 1924. Hij trouwde met Antje Tiedes Bakker op 12 mei 1825 in Rauwerderhem, dochter van Tiede Geerts Bakker en Ypke Klases De Jong. Zij werd geboren op 6 november 1800 in Jorwerd en overleed op 15 november 1871 in Leeuwarden. Kldr. van Geerts Andries Bakker en Nieske Louwes.

  Dopeling: Sijbren. Geboren op 21 juli 1800. Gedoopt op 10 augustus 1800 in Roordahuizum.
  Zoon van Reindert Sijbrens en Sjeuke Dirks.

  Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800.
  Dopeling: Antje. Geboren op 6 november 1800 in Jorwerd. Gedoopt op 16 november 1800 in Jorwerd.
  Kind van Tiede Geerts en Yke Claases.

  Rauwerd, notaris G.A. Avenhorn van Nauta, Koopakte. Repertoirenr.: 46 d.d. 2 juni 1829.
  Betreft de verkoop van een huis en erf te Roordahuizum, koopsom fl. 450.
  - Reinder Sybrens van der Schaaf, arbeider te Roordahuizum, verkoper. (vader)
  - Sybren Reinders van der Schaaf te Roordahuizum, gehuwd met Antje Tiedes Bakker, koper. (zoon)

  Rauwerd, notaris G.A. Avenhorn van Nauta;
  Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 400 met een rente van 4 %.
  - Jouke Gerbens Gerbrandy te Rauwerd, schuldeiser.
  - Sybren Reinders van der Schaaf te Roordahuizum, schuldenaar.

  Rauwerd, notaris G.A. Avenhorn van Nauta.
  Royement, akte is wel aanwezig.
  - Sybren Reinders van der Schaaf te Roordahuizum, gehuwd met Antje Pieters Bakker.

  1888 Warga, notaris S. Koopmans.
  Boedelscheiding. Betreft de scheiding van hooiland, weiland en een huis en erf te Hempens, Suawoude en Wartena.
  - Herre Kampen te Wartena, voor zich, tevens als vader van en voogd over Grietje en Geertje Herres Kampen.
  - Sybren Reinders van der Schaaf te Wytgaard als toeziend voogd.

  Huwelijksakte Rauwerderhem, Datum: 12 mei 1825, akte nr. 2
  Man: Sybren Reinders van der Schaaf, oud 24 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Reinder Sybrens van der Schaaf en Sjeuke Durks.
  Vrouw: Antje Tiedes Bakker, oud 24 jaar, geboren te Jorwerd, gemeente Baarderadeel.
  Ouders: Tiede Geerts Bakker en Yke Klases.

  Kinderen van Sybren Van Der Schaaf en Antje Bakker zijn:

  + 98 I. Reinder Sybrens van der Schaaf, geboren op 29 juni 1827 in Rauwerd; overleden op 26 januari 1895 in Roordahuizum.

     99 II. Tiede Sybrens van der Schaaf, geboren op 24 juni 1829 in Roordahuizum; overleden op 19 maart 1855 in Rauwerderhem.

  Gemeente: Rauwerderhem. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: B 7.
  Overledene: Tiede Sybrens van der Schaaf. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 19-03-1855.
  Relatie: ongehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 25 jaar.

  + 100 III. Sjieuwke Sieberens van der Schaaf, geboren op 17 mei 1832 in Roordahuizum; overleden op 25 november 1890 in Idaard.

     101 IV. Yke Sybrens van der Schaaf, geboren op 1 oktober 1835 in Roordahuizum; overleden op 16 april 1921 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Sipke Douwes Snoek op 20 mei 1863 in Idaarderadeel, zoon van Douwe Romkes Snoek en Wapke Jogchums Epema. Klzn. van Romke Douwes Snoek en Folkjen Jans Wieringa en van Jogchum Brugts Epema en Trijntje Rinses. Geboren op 21 september 1828 in Grouw; overleden op 1 maart 1896 in Idaarderadeel.

  d.d. 22 april 1920. Roordahuizum, notaris D. Burgij.
  Testament, akte niet aanwezig.
  - Yke van der Schaaf te Roordahuizum, weduwe van Sipke Douwes Snoek.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1863. Datum : 20 mei 1863, akte nr. 20.
  Man : Sipke Douwes Snoek, oud 34 jaar, geboren te Grouw.
  Ouders: Douwe Romkes Snoek en Wapke Jogchums Epema.
  Vrouw : Yke Sybrens van der Schaaf, oud 27 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sybren Reinders van der Schaaf en Antje Tiedes Bakker.

  + 102 V. Klaaske Sybrens van der Schaaf, geboren op 15 september 1838 in Idaarderadeel; overlij-densdatum onbekend

     103 VI. Anke Sybrens van der Schaaf, geboren op 11 mei 1842 in Idaaderadeel; overleden op 14 augustus 1849 in Idaarderadeel.

     104 VII. Geert Sybrens van der Schaaf, geboren op 12 november 1845 in Roordahuizum; over-leden in 1920 in Idaarderadeel. Hij trouwde met Trijntje Gabes Hoekstra op 13 mei 1869 in Idaarderadeel, dochter van Gabe Baukes Hoekstra en Bouwkje Oebeles Sannes. Kldr. van Bauke Sjoerds Hoekstra en Trijntje Gabes Venema en van Oeble Uitzes Sannes en Jenke Oedzes Bouma. Geboren op 24 juni 1847 in Wirdum; overleden op 28 februari 1932 in Idaarderadeel.

  Gemeente: Idaarderadeel - Huwelijksakte - Aktenummer: 22 - Datum: 13-05-1869.
  Bruidegom Geert Sybrens van der Schaaf, Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Roordahuizum.
  Bruid Trijntje Gabes Hoekstra, Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Wirdum.
  Vader bruidegom Sybren Reinders van der Schaaf - Moeder bruidegom Antje Tiedes Bakker.
  Vader bruid Gabe Baukes Hoekstra - Moeder bruid Boukje Oebles Sannes

  1893 Roordahuizum, notaris D. Burgij.
  Hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 1000.
  - Peter Dirks Talsma te Roordahuizum, debiteur.
  - Geert Sybrens van der Schaaf te Roordahuizum, crediteur.

  Geert zat flink in ontroerendgoed. Hij kocht en verkocht heel wat huizen. Hier een kleine overzicht:

  Betreft de verkoop van een huis c.a. te Rauwerd, koop-som fl. 1150.
  Pieter Klazes Buwalda te Rauwerd, verkoper. Geert Sybrens van der Schaaf te Roordahuizum, koper.

  Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Engelum, koopsom fl. 2800.
  Gerke Justus Buma te Engelum, verkoper. Geert van der Schaaf te Roordahuizum, koper.

  Koopakte. Betreft de verkoop van een huis te Roordahuizum, koopsom fl. 980.
  Wierd Hylarides te Roordahuizum, verkoper. Geert Sybrens van der Schaaf te Roordahuizum, koper.

  Afkoop grondrente. Betreft land te Roordahuizum, afkoopsom fl. 375.
  Benjamin Boers te Roordahuizum. Geert Sybrens van der Schaaf te Roordahuizum.

  Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en bakkerij te Engelum, koopsom fl. 2800.
  Geert van der Schaaf te Roordahuizum, verkoper. Jetse Steensma te Engelum, koper.

  Betreft de verkoop van een huis te Roordahuizum, koopsom fl. 479.
  Geert Sybrens van der Schaaf te Roordahuizum, verkoper. R.K. Armbestuur te Roordahuizum, koper.

  Roordahuizum, notaris D. Burgij. Repertoirenr.: 6111 d.d. 13 december 1920.
  Testament, akte niet aanwezig.
  - Trijntje Gabes Hoekstra te Roordahuizum.


     64.
  Anke Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 20 maart 1803 in Roordahuizum en overleed op 3 juni 1858 in Franekeradeel. Zij trouwde met Pieter Andries Netters op 30 april 1831 in Baarderadeel, zoon van Andries Netters en Akke Kleiterp. Hij werd geboren rond 1819 in Bozum, overlijdensdatum onbekend.

  Dopeling: Anke. Geboren op 20 maart 1803; Gedoopt op 10 april 1803 in Roordahuizum.
  Kind van Reindert Sijbrens en Sjeuke Dirks.

  Gemeente: Franekeradeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: B 18.
  Overledene: Anke Reinders van der Schaaf. Geslacht: V. Overlijdensdatum: 03-06-1858.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 56 jaar.

  Gemeente: Baarderadeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 12. Datum: 30-04-1831.
  Bruidegom: Pieter Andries Netters, Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Bozum.
  Bruid: Anke Reinders van der Schaaf, Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Roordahuizum .
  Vader bruidegom: Andries Pieters Netters; Moeder bruidegom: Akke Luitjens Kleiterp.
  Vader bruid: Reinder Sybrens van der Schaaf; Moeder bruid: Sjeuke Dirks.

  Kinderen van Anke Van Der Schaaf en Pieter Netters zijn:

     105 I. Andries Netters, geboren op 6 september 1832 in Franekeradeel; overleden op 6 oktober 1846 in Franekeradeel

     106 II. Reinder Netters, geboren op 30 maart 1834 in Franekeradeel; overleden op 5 maart 1857 in Franekeradeel

     107 III. Akke Netters, geboren op 16 februari 1836 in Zweins; overleden op 1 juni 1858 in Franekeradeel. Zij trouwde met Jan Tietes de Vries op 5 december 1857 in Franekeradeel.

     108 IV. Sjieuwke Netters, geboren op 3 december 1837 in Franekeradeel; overleden op 4 december 1920 in Barradeel. Zij trouwde met Douwe Herrema op 13 augustus 1865 in Franeker.

     109 V. Rintje Netters, geboren op 14 oktober 1840 in Franekeradeel; overleden op 10 juli 1856 in Franerkeradeel.


     66.
  Tjitske Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 17 april 1807 in Roordahuizum en overleed op 19 december 1891 in Baarderadeel. Zij trouwde met Frans Sake Lanting op 26 mei 1827 in Baarde-radeel, zoon van Sake Lanting en Sjoukjen Annes. Hij werd geboren in 1798 in Bozum en overleed op 6 september 1872 in Baarderadeel.

  1864 Jorwerd, notaris B.J. van Assen. Testament.
  - Tjitske Reinders van der Schaaf te Bozum, gehuwd met Frans Sakes Lanting.

  Jorwerd, notaris J. C. van Assen. Inventaris. Repertoirenr.: 128 d.d. 2 december 1872
  - Tjitske Reinders van der Schaaf te Bozum, weduwe van Frans Sakes Lanting.
  - Dieuwke Hendriks van der Bij te Oosterend, weduwe van Sake Franzes Lanting.
  - Sjoeke Franzes Lanting te Weidum, gehuwd met Klaas Hayes de Roos.
  - Jacob Renema te Rauwerd.

  Kinderen van Tjitske van der Schaaf en Frans Lanting zijn:

     110 I. Sjuwke Lanting, geboren op 25 oktober 1830 in Bozum; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Auke Petrus Cuperus op 24 mei 1851 in Baarderadeel; geboren in 1820 in Bozum; overleden voor mei 1867.

     111 II. Sake Lanting, geboren op 7 maart 1835 in Bozum; overleden op 14 april 1867 in Baarde-radeel. Hij trouwde met Dieuwke Hendriks van der Bij op 25 mei 1861 in Baarderadeel; geboren in 1848 in Britswerd.; overlijdensdatum onbekend.


     67.
  Geertje (Getje) Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 5 september 1809 in Roordahuizum en overleed op 27 december 1899 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Rommert Pieters Bleeksma op 22 mei 1831 in Rauwerderhem, zoon van Pieter Bleeksma en Jantje Lourens. Hij werd geboren op 13 mei 1808 in Rauwerd en overleed op 30 april 1863 in Rauwer.

  Dopeling: Getje. Geboren op 5 september 1809; Gedoopt op 24 september 1809 in Roordahuizum.
  Dochter van Reindert Sijbrens en Sjeuke Dirks.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1899, blad nr. 21.
  Geertje van der Schaaf, overleden 27 december 1899.
  Oud 90 jaar, weduwe.

  1845 Jorwerd, notaris B.J. van Assen.
  Obligatie. Rommert Pieters Bleeksma te Rauwerd, gehuwd met Geertje Reinders van der Schaaf.

  Leeuwarden, notaris A. van der Plaats. Repertoirenr.: 28 en 33 d.d. 18 maart 1854.
  Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van een huis te Rauwerd, koopsom fl. 3510.
  - Rommert Pieters Bleeksma te Rauwerd, verkoper.
  - Geertje Reinders van der Schaaf te Rauwerd, verkoper.
  - N.H. Gemeente te Rauwerd, koper.

  Overlijdensakte Rauwerderhem, 1863, akte nr. 25.
  Rommert Pieters Bleeksma, overleden 30 april 1863.
  Oud 54 jaar, gehuwd.

  Huwelijksakte Rauwerderhem, 1831. Datum : 22 mei 1831, akte nr. 7.
  Man : Rommert Pieters Bleeksma, oud 23 jaar, geboren te Rauwerd.
  Ouders : Pieter Geerts Bleeksma en Jantje Lourens.
  Vrouw : Getje Reinders van der Schaaf, oud 21 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders : Reinder Sybrens van der Schaaf en Sjuiwke Dirks.

  Kinderen van Getje Van der Schaaf en Rommert Bleeksma zijn:

     112 I. Pieter Rommerts Bleeksma, geboren op 22 maart 1832 in Rauwerd; overleden op 11 sep-tember 1857 in Rauwerd.

     113 II. Reindert Rommerts Bleeksma, geboren op 8 februari 1834 in Rauwerd; overleden op 6 maart 1858 in Rauwerderhem.

     114 III. Jan Rommerts Bleeksma, geboren op 15 januari 1836 in Rauwerd; overleden op 12 febru-ari 1858 in Rauwerd.

     115 IV. Jantje Rommerts Bleeksma, geboren op 2 juni 1838 in Rauwerderhem; overleden op 29 augustus 1856 in Rauwerd.

     116 V. Dirk Rommerts Bleeksma, geboren op 18 februari 1840 in Rauwerderhem; overleden op 24 oktober 1860 in Rauwerd.

     117 VI. Sjuiwke Bleeksma, geboren op 16 mei 1842 in Rauwerderhem; overleden op 23 september 1857 in Rauwerd.

     118 VII. Grietje Rommerts Bleeksma, geboren op 3 oktober 1844 in Rauwerd; overleden op 27 juli 1901 in Baarderadeel. Zij trouwde met Jacob Arjens Renema op 7 oktober 1882 in Leeuw-arderadeel; geboren in Swichum.

     119 IIX. N. Bleeksma, geboren op 11 juni 1849 in Rauwerderhem; overleden op 11 juni 1849 in Rauwerderhem.

     120 IX. Neeltje Rommerts Bleeksma, geboren op 8 juni 1851 in Rauwerd; overleden op 18 septem-ber 1907 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Fokke Klazes Kleefstra op 12 december 1872 in Idaarderadeel; geboren in 1837 in Lemmer.


     68.
  Ype Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 2 september 1812 in Roordahuizum en overleed op 8 januari 1890 in Idaarderadeel. Hij trouwde met Hinke Hotzes Hiemstra op 21 mei 1840 in Idaarderadeel, dochter van of Hotze Hiemstra en Lolkje Jelmers. Zij werd geboren in 1811 in AEgum en overleed op 15 april 1895 in Idaarderadeel.

  Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum); Aangiftedatum 5 september 1812, akte nr. 23.
  Ype Reinders van der Schaaf, geboren 2 september 1812;
  Zoon van Reinder Sybrens van der Schaaf en Leuke Durks, wonende te Sjienserbuurt.

  1840 Jorwerd, notaris B.J. van Assen. Publieke verhuring.
  - Hendrik Johannes Oosterhoff te Rauwerd, verhuurder.
  - Ruurd Gerbens Wartena te Grouw, huurder.
  - Ype Reinders van der Schaaf te Roordahuizum, huurder.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1895, blad nr. 9.
  Hinke Hiemstra, overleden 15 april 1895.
  Oud 84 jaar, weduwe.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1840. Datum : 21 mei 1840, akte nr. 8.
  Man : Ype Reinders van der Schaaf, oud 27 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Reinder Sybrens van der Schaaf en Seuke Durks.
  Vrouw : Hinke Hotzes Hiemstra, oud 29 jaar, geboren te AEgum.
  Ouders: Hotze Martens Hiemstra en Lolkje Jelmers.

  Kinderen van Ype van der Schaaf en Hinke Hiemstra zijn:

      121 I. Lolkje van der Schaaf, geboren op 14 oktober 1840 in Roordahuizum; overleden op 25 juli 1927 in Idaarderadeel. Zij trouwde met Douwe Gooitzens de Vries op 3 juni 1875 in Idaarderadeel; geboren op 17 maart 1836 in Boornbergum; overleden voor 1927. Zoon van Gooitzen de Vries en Jeltje Lourens.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1927. Aangiftedatum 26 juli 1927, akte nr. 60.
  Lolkje van der Schaaf, overleden 25 juli 1927.
  Oud 86 jaar, weduwe.

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1875. Datum : 3 juni 1875, akte nr. 37.
  Man : Douwe Gooitzens de Vries, oud 39 jaar, geboren te Boornbergum.
  Ouders: Gooitzen Pieters de Vries en Jeltje Wiebes Lourens.
  Vrouw : Lolkje Ypes van der Schaaf, oud 34 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Ype Reinders van der Schaaf en Hinke Hotzes Hiemstra.

     121 II. Reinder van der Schaaf, geboren op 4 december 1843 in Roordahuizum; overleden op 7 februari 1866 in Idaarderadeel.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 4.
  Overledene Reinder Ypes van der Schaaf. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 07-02-1866.
  Relatie: ongehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 22 jaar.

     123 III. Hotze van der Schaaf, geboren op 2 februari 1846 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

  + 124 IV. Martha Ypes van der Schaaf, geboren op 13 juli 1855 in Roordahuizum; overleden op 21 januari 1941 in Idaarderadeel.


     70.
  Johannes Reinders Van Der Schaaf werd geboren op 17 april 1821 in Roordahuizum. Geen overlijdingsdatum bekend. Hij trouwde met Sjieuwke Reins de Jong op 22 oktober 1851 in Baarderadeel, dochter van Rein de Jong en Yttje Sytsma. Kldr. van Klaas Douwes de Jong en Berber Tjeerds en van Klaas Sytses Sytsma en Minke Lucas. Zij werd geboren op 11 januari 1826 in Bozum en overleed op 24 april 1897 in Bolsward.

  Gemeente: Bolsward. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: A 28.
  Overledene: Sjieuwke de Jong. Geslacht: V. Overlijdensdatum: 24-04-1897.
  Vader: Rein de Jong.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 71 jaar.

  Gemeente: Baarderadeel - : Huwelijksakte - Aktenummer: 40 - Datum: 22-10-1851
  Bruidegom: Johannes Reinders van der Schaaf - Leeftijd: 30 - Geboorteplaats: Roordahuizum.
  Bruid: Sjieuwke Reins de Jong - Leeftijd: 25 - Geboorteplaats: Bozum.
  Vader bruidegom: Reinder Sybrens van der Schaaf; Moeder bruidegom: Sieuwke Durks.
  Vader bruid: Rein Klazes de Jong; Moeder bruid: Yttje Klazes Sytsma.

  Sjieuwke werd ook wel beschreven/genoemd; Sjoerdtje/Sieuwke.

  Kinderen van Johannes van der Schaaf en Sjieuwke de Jong zijn:

  + 125 I. Reinder Johannes van der Schaaf, geboren op 20 maart 1852 in Baarderadeel; overleden op 15 januari 1929 in Bolsward.

     126 II. Ytje van der Schaaf, geboren op 2 november 1853 in Baarderadeel; overleden voor juli 1859.

     127 III. Rein van der Schaaf, geboren op 19 augustus 1855 in Bolsward; overleden op 9 juli 1856 in Bolsward.

     128 IV. Ytje van der Schaaf, geboren op 30 juli 1857 in Bolsward; overleden op 28 juli 1859 in Bolsward.

     129 V. Ytje van der Schaaf, geboren op 4 februari 1860 in Bolsward; overleden op 24 juni 1866 in Bolsward.

     130 VI. Sjieuwke van der Schaaf, geboren op7 februari 1864 in Bolsward; overlijdendensdatum onbekend.

  Gemeente: Bolsward. Geboorteakte. Aktenummer: B 7. Aangiftedatum: 08-02-1864.
  Kind: Sjieuwke van der Schaaf . Geslacht: V. Geboortedatum: 07-02-1864.
  Vader Johannes Reinders van der Schaaf. Moeder Sjoerdtje Reins de Jong.

  + 131 VII. Ytje van der Schaaf, geboren op 5 juni 1867 in Bolsward; overlijdensdatum onbekend.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het geslacht van Van der Schaaf uit Roordahuizum - Reduzum.

  Generatie No. 1 (7)

    17. Ype Eenties werd geboren rond 1623 in Wirdum en overleed zo rond 1700 in Roordahuizum. Hij trouwde met Elbrigh Jacobs op 6 mei 1648 in voor ’t Nedergerecht van Leeuwarderadeel. Zij was een dochter van Jacob Jacobs en Pytrick Jansdr, ze werd geboren rond 1626 in Wirdum en overleed voor 1696 in Roordahuizum.

  Hoewel geboren en gehuwd in Wirdum ging Ype verhuizen via Grouw naar Roordahuizum, want in 1656 kopen Epe Enties en Vrouw, echtelieden te Roordahuizum {doorgestreept, verbeterd in} Grou, een huis, "mette gerechticheyt van de vrije cuiperie" te Roordahuizum van Doytse Hommes en vrouw aldaar voor 1050 goudguldens plus een "silveren ducaton ende een rycxedaeler". {RA-IDA-N1-120}. Ype wordt later vermeld als Mr. kuiper te Roordahuizum.

  Reduzum is gebouwd op een terp en ligt aan de oostzijde van de oude oostelijke zeedijk van de Middelzee. Er bestaat maar weing beschrijving over het oude dorp Reduzum. De naam werd vroeger beschreven als (1389) Rorthahusum; (1392) Rordahusim; in 1400 als Rortha of Rowertha. Rond 1500 en later speelde Roordahuizum wel mee. In en om Roordahuizum stonden veel staten (versterkte boerderijen) zoals de Aytta State. Uit het Stem-Kohier van de gemeente Idaarderadeel doet blijken dat in de 17e eeuw en 18e eeuw er in Roordahuizum 28 boerderijen waren met stemrecht.
  Roordahuizum was maar aan één kant bereikbaar. Aan de oostzijde en de zuidzijde werd het omringd door moerrassige veengronden. Zelf had Roordahuizum en de omringende dorpen (Idaard en Friens) daar geen last van, zij lagen op een ondergrond van klei op veen. In 1648 werd er een verharde weg aangelegd van Roordahuizum naar Idaard. En dit maakte de Grytman Carel van Roorda mogelijk om bij Idaard een slot te bouw-en. Maar dit lag eigelijk wel in een achterhoek van de gemeente, zodat men in Roordahuizum in 1649 een "rechthuis" inrichte. Want toen kreeg het gebouwtje van de Friese Staten een brangeschilderde ruit aangeboden. Hier werden kleine zaken zoals ruzie, geldzaken enzv. behandeld. Het werd later ook wel de "weerkeamer" genoemd. Deze kamer was waar nu het lokaal van de N.H.kerk is.
  Rond 1857 wordt er vermeld over Roordahuizum dat er 120 woonhuizen stonden, met 600 zielen. Er waren 400 Hervormden, 52 Doopsgezinden en 148 Roomschen. Het aantal schoolgaanden kinderen bedroegen 115. Bij de Hervormden waren er gemiddeld 12 bedeelden. Fabrieken waren er niet. Handwerklieden bestonden uit Timmerlieden, Molenmakers, Kuipers, Ververs, Schoenmakers, Kleermakers en en grofsmederij. Landbouw was de hoofdbron van bestaan, er was weinig kaas en boterhandel. Scheepvaart en voerlieden waren de middelen van vervoer. Roordahuizum lag aan het vaarwater richting Sneek; Wirdum en Leeuwarden en via het riviertje de Swin kon men richting Grouw.

  Jacob Jacobs had op 9-5-1656 een testament laten maken. In 1657 werdt te Warga de nalatenschap beschreven van Jacob Jacobs. Weduwe is Trintie Martens en de erfgenamen zijn Epe E(e)nties uit de naam van zijn vrouw Elbrich Jacobs, Dirck Jacobs, Reyn Riencx uit naam van zijn vrouw Gerbrich Jacobs en enkele minderjarige kinderen. Bezit: de (boere)huizinge te Warga, staande op pastorijland. Tenslotte wordt een scheiding van bezit geregeld, elk kind krijgt 1/9 deel van de nalatenschap, dat is 65 goudg. 18 st. en ook de weduwe krijgt een zelfde deel.

  In 1677 wordt Ipe Eenties, mr. Kuiper te Reduzm, aangesteld tot voogd over Eentie Tiebbes, circa 22 jr. oud, weeszoon van wijlen Tiebbe Attes (welke gehuwd was geweest met zijn zus Jeltie No.18).

  We krijgen uit een akte van 1696 (RA.IDA.J15-107) sterk de indruk dat het gezin Epe/Ype en Elbrigh zes kinderen hadden, gezien een boedelscheiding waar dochter Antie Ypes haar 1/6 deel opvroeg. Tot zover zijn er maar twee kinderen bekend.

  Ype Eenties: Beroep: Timmerman-Kuiper.

  Kinderen van Ype Eenties en Elbrigh Jacobs zijn

  + 18 I. Eentje Ypes, geboren voor 1666 in Wirdum; overleden rond 1736 in Roordahuizum.

  + 19 II. Antie Ypes, geboren rond 1675 in Wirdum; overleden rond oktober 1708.


  Generatie No. 2.


     18. Eentje Ypes
  werd geboren voor 1666 in Wirdum en overleed rond 1736 in Roordahuizum. Hij trouwde met Foockel Klases voor 1691 in Reduzum, dochter van Claes Reiners en Namck Tiepkes Gyckma; kldr. van Aebe Gyckma en Tjepke N. Foockel werd geboren rond 1670 en overleed in 1751 in Roordahuizum.

  In 1691 (RA.IDA.J14-295/304) is te Roordahuizum Claes Reiners overleden. Eentie Ypes en zijn zwager Agge Melles treden op als voogden over de weeskinderen van hun schoonzuster Aeltie Claeses.

  (RA.IDA.N2-653) In 1695 koopt Eentie van zijn vader Ype voor 650 goudguldens de "Cuyperije", 'be-staande in twee kamers ende de Cuyperswinkel, item de hoovinge ende hieminge daar bij zijnde, .... sampt de gerechtigheit van een vrije cuyperije met de privilagie van de doodtvatten alhier ter plaatse te moogen maacken'.

  In het personele kohier treffen we in 1768 een post groot F700 aan van Eentjes Ypes erven. Deze post blijft terugkeren todat in 1784 met de toelichting; "deze mensen zijn arm en bezitten geen goederen meer" afgevoerd wordt. Erg lang onverdeeld 'bezit' dus.

  Eentje Ypes: Kuiper/timmerman.

  Kinderen van Eentje Ypes en Foockel Klases zijn:

  + 20 I. Claas Eentjes, werd geboren rond 1691 in Roordahuizum; overleden rond maart 1762 in Roordahuizum.

     21 II. Jan Eentjes, is geboren rond 1692 in Reduzum; died 9 mei 1765 in Roordahuizum. Hij trouwde met Antje N.

  In 1753 treffen Jan aan als eigenaar en bewoner van huis no. 4 te Roordahuizum. Jan was van beroep kuiper/timmerman en was ouderling van de HK.

  Hoewel Jan volgens de quotisatie belastingen vermoedelijk gehuwd was, want in 1749 moest " Mr. Cuiper Jan Eenties" met een gezin van drie personen boven de twaalf jaar, een aanslag van F. 29-11 betalen, is er geen huwelijksakte te vinden. Hij wordt vermeld als ‘Jan Ientes’.

  Jan Eentjes: Meester Kuiper.

  + 22 III. Ype Eentjes {Van Der Schaef}, geboren rond 1700 in Roordahuizum; overleden rond 1748 in Roordahuizum.


     19.
  Antie Ypes werd geboren rond 1675 in Wirdum en overleed rond oktober 1708. Zij trouwde met Ype Fockes 21 juli 1695 in Leeuwarden, zoon van Focke Hendrix en Sioerdtje Ymkes; klzn. van Hendrik Jans en N. N. Hij werd geboren op 12 oktober 1673 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum bekend.

  In 1696 {RA.IDA.N2.653} wenst Antie Ypes, vrouw van Ype Foockes, te Leeuwarden een scheiding van bezit met haar vader, Ype Eenties. Zij betoogt dat zij voor 1/6 deel erfgename is van haar moeder Elbrig Jacobs, maar dat haar moeder haar tevens mondeling een prelegaat van F200 had toegezegd. Dit wordt door haar vader en broers/zusters bestreden. Geaccordeerd wordt dat Antie netjes een zelfde zesde deel van moedrs nalatenschap uitgekeerd zal krijgen, als wat ook haar broers/zusters al ontvangen hadden. Mits dat zij haar vader niet meer lastig zal vallen met haar claim van betreffende F200; eventueel mag zij na diens dood die kwestie met de andere erfgename gaan uitvechten.
  In de kantlijn tekend Antie in het zelfde jaar voor ontvangst van haar vader van haar moeders-deel, groot F340.

  Leeuwarden, dopen, doopjaar 1673.
  Dopeling: Ype. Gedoopt op 12 oktober 1673 in Leeuwarden.
  Kind van Focke Hendrix en niet genoemde moeder.

  Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1693-1704. Inventarisnr.: 906. Datum ondertrouw: 29-06-1695. Code: NH
  Naam man : Ype Fockes van Leeuwarden.
  Naam vrouw : Antje Ypes van Roordahuizum.
  Opmerkingen: trekschipper.

  Leeuwarden, huwelijken 1695. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juli 1695.
  Man : Ype Foppes.
  Vrouw : Antje Ypes afkomstig van Roordahuizum.
  Opmerking: hij is schipper op Leeuwarden en Bolsward.

  Kinderen van Antie Ypes en Ype Fockes zijn:

     23 I. Elbrich Ypes, werd geboren op 2 juni 1697 in Leeuwarden; geen overlijdensdatum be-kend. Zij trouwde op 21 september 1727 te Leeuwarden met de soldaat Philippus Bernar-dus. Hij werd geboren rond 1702 en overleed tussen 1727 en 1803 in Leeuwarden.

  Leeuwarden, huwelijken 1727. Vermelding: Ondertrouw op 5 april 1727.
  Man : Philippus Bernardus afkomstig van Leeuwarden.
  Vrouw: Elbrich Ypes afkomstig van Leeuwarden.
  Opmerking : hij is soldaat.

  Oud-Roomse gem. Leeuwarden, register van overledenen 1723-1803. Inventarisnr.: 1015.
  Naam: Philippus Bernardus. Straat of woonplaats: Leeuwarden.
  Datum overlijden: 24-08-1781

     24 II. Fockien Ypes, gedoopt op 10 januari 1706 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum bekend.

     25 III. Christina Ypes, gedoopt op 12 oktober 1708 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum be-kend.

  Herv. gem. Leeuwarden, doop 1708-1715. Inventarisnr. : 937.
  Dopeling: Christina. Gedoopt op 12 oktober 1708 in Leeuwarden.
  Dochter van Ype Fockes en niet genoemde moeder.


  Generatie No. 3.


     20.
  Claas Eentjes werd geboren rond 1691 in Roordahuizum en overleed op 26 maart 1762 in Roordahuizum. Hij trouwde met Hiske Alberts rond 1710 in Idaarderadeel, dochter van Albert Baukes en Meynts Jansdr. Zij werd gedoopt op 7 augustus 1689 in Warga en overleed na 1782 in Roordahuizum.

  In 1726 koopt Claes te Roordahuizum een 'seckere heerlijke huisinge, hoijbergh en hovinghe metden pastorije ten westen gelegen” voor 82 goudguldens. Tevens vinden we claas als huurder van 9 pm land. In 1737 is Claas eigenaar/gebruiker van huis nr.39, in 1746 eigenaar/gebruiker van nr.14 en 15. En later was Claas eigenaar van huis nr.32, welke gebruikt (bewoond) was door Y. v/d Schaef weduwe.

  In de register van de quotisatiebelastingen van 1749 staat Claas vermeld als: 'coopman in koeyen, met een gezin van vier personen boven de twaalf jaren, aanslag F.35,-9; verhoging 13.'
  In 1753 leent Claas Eentjes, huisman (= boer) te Roordahuizum F100 van secretaris Peter Bruinsma van Idaarderadeel en in 1758 leent Claas Eenties, coopman te Roordahuizum, F200 van Annie van der Wolde en van deurwaarder Hendryck Pluim, beide van Leeuwarden.

  Op de lidmatenlijst van de Herv.kerk van 1739 staat Claas vermeld als Kerkvoogd.

  In het personele kohier van 1768 staat een post vermeld van F600 ten name van 'Klaas Eerntjes' erven. Deze post blijft bestaan tot 1782. Dan staat er; "Dit is een arme weduwe die meer als werk genoeg heeft om haar brood te gewinnen" en dan vervalt de post.

  Claas Eentjes: Boer/Koopman in koeien.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1689.
  Gedoopt op 7 augustus 1689 in Warga, Wartena, Warstiens.
  Dopeling: Hiske. Kind van Albert Baukes en niet genoemde moeder.

  Kinderen van Claas Eentjes en Hiske Alberts zijn:

     26 I. Claeske Claeses, geboren rond 1711 in Roordahuizum

  + 27 II. Minke Claeses, geboren rond 1712 in Roordahuizum.

  + 28 III. Aafke Claeses, geboren rond 1720; overleden in maart 1754 in Roordahuizum.

     29 IV. IJntje Claeses. Geen nadere gegevens gevonden.

     30 V. Trijntje Claeses. Zij trouwde met Rien Tasin. Geen nadere gegevens te vinden.


     22.
  Ype Eentjes Van Der Schaef werd geboren rond 1700 in Roordahuizum en overleed in 1748 in Roordahuizum. Hij trouwde (1) met Anke Johannus in 1726 in Roordahuizum, gedoopt op 5 maart 1702 in Jorwerd als een dochter van Johannes Douwes en N. N. en ze overleed voor 1745 in Roordahuizum. Ype trouwde (2) met Antie (Antje) Jans op 8 augustus 1745 in Roordahuizum. Geen geb/doopakte van Antie gevonden. Ze overleed na 1755 in Roordahuizum.

  In 1725 en 1726 is Ype Eenties gebruiker van reëelnummer 15 van Roordahuizum. In 1727 (RA.IDA.N4-7) koopt Ype Eenties, "Mr.Timmerman te Roordahuizum ene huisinge en hieminge met ene hoybergh' {boerderij} ten zuiden grenzend aan Claes Enties {zijn broer}, voor F.246-6. Dit is vermoedelijk de stemmende State nr.15 geweest, groot 40 PM.
  In 1728 is ene Sible Douwes eigenaar van de helft van de stemmende state 14 van Goënga en van 71/2 pondemaat in stem 6 aldaar. In 1738 is Ype samen met Seerp Douwes en Jan Alberts eigenaar van een stemmende state 14 in Goënga en van 7 1/2 PM in stem 6 aldaar. In 1758 Serp Douwes erven; Ype Eerntjes Kinderen en Jan Alberts. Het aandeel van de familie in stem 6 staat in 1788 op naam van Ype Eenties; het aandeel in stem 14 op Johannes Ypes. Vermoedelijk is de genoemde Sible Douwes een broer van de vader van Anke Johannes en is het zo via de eerste vrouw van Ype in het bezit gekomen van de familie.

  Ype werd in 1740, of daaromtrent, benoemd tot Bijzitter {=Wethouder /dorpsrechter} in de raad van Idaarderadeel. Sinds die tijd noemt hij zich ‘Ype Eentjes van Der Schaef’. Dit is ook waarschijnlijk de persoon ge-weest die het familiewapen invoerde, gezien een akte met zijn zegel en handtekening.

  Het familiewapen kan men als volgt beschrijven:
  Doorsneden: A} Drie gouden schaven, gesitueerd 2 + 1 op een blauw veld. B} Een staande otter van natuurlijke kleur, naar rechts gewendt op een grasveld van groen, alles op een zilveren veld.
  Helmteken: Een uitkomende otter, naar rechts gewendt in natuurlijke kleur.
  Helmkleden: Goud en gevoert met blauw.

  In 1744 koopt "Ype Eentjes van der Schaef", byzitter der Idaaderadeel te Roordahuizum een Camer aldaar voor 350 Goudguldens. Tevens koopt hij samen met Job Rynja te Wurdum elk voor de helft 'ene sekere huisinge, schuire, buithuis en hieminge', in de Inbuuren te Roordahuizum voor 350 goudgulden.
  In 1768 treffen we een post aan op de naam van Byzitter Ype Eentjes erven, groot F2400. Deze blijft de hele periode van 1768 t/m 1794 staan. Tenslotte wordt de post verekend met/door ene 'Tjerk Ypes'.

  Ype Eentjes Van Der Schaef: Mr.Timmerman/boer/dorpsrechter.

  Baarderadeel, dopen, doopjaar 1702.
  Dopeling: Anke; Gedoopt op 5 maart 1702 in Jorwerd.
  Kind van Johannes Douwes en niet genoemde moeder.

  Ype en Anke komen in 1739 als echtlieden voor op de lidmatenlijst van Roordahuizum.
  Antie (Antje) Jans: Zij leefde nog in 1749, want in het quotisatiekohier van 1749 staat een post vermeld van "bisitter Schaafs weduwe" 'niet in de staat om de kost te winnen'; een persoon boven twaalf, vier jongere; aanslag F.6-16'.

  Idaarderadeel, huwelijken 1745. Bevestiging huwelijk op 8 augustus 1745 in Roordahuizum.
  Man : Ype Eenties van der Schaef afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw: Antie Jans afkomstig van Roordahuizum.

  Antie hertrouwt in april 1749 met Jetse Ypes.

  Kinderen van Ype Eenties van der Schaef and Anke Johannus zijn:

  + 31 I. Eentje Ypes van der Schaef, werd geboren in 1728 in Roordahuizum; overleden op 2 december 1774 in Roordahuizum.

      32 II. Namk Ypes, gedoopt op 15 december 1730 in Roordahuizum; overleden in 1730 in Roordahuizum.

  + 33 III. Namkjen Ypes, gedoopt op 6 april 1732 in Roordahuizum; geen overlijdensdatum gevonden.

     34 IV. Fokeltje Ypes van der Schaef, gedoopt op 3 februari 1737 in Roordahuizum; geen over-lijdensdatum bekend. Zij trouwde met Eyle Roels op 23 september 1764 in Roordahui-zum. Geen geb/doop en overlijdensakte gevonden. Bij zijn huwelijk afkomstig van Irnsum.

  Rauwerderhem. Vermelding: Derde proclamatie op 16 september 1764 in Rauwerd.
  Man : Eyle Roels afkomstig van Irnsum.
  Vrouw : Fokeltje Ypes afkomstig van Roordahuizum.

  Idaarderadeel. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1764 in Roordahuizum.
  Man : Eyle Roels afkomstig van Irnsum.
  Vrouw : Fokeltje Ypes afkomstig van Roordahuizum.

     35 V. Hiltje Ypes, gedoopt op 3 februari 1737 in Roordahuizum; overleden in 1737 in Roordahuizum.

  + 36 VI. Gertie Ypes van der Schaef, gedoopt op 25 mei 1738 in Roordahuizum; overleden na 1807.

  + 37 VII. Foeckien Ypes van der Schaef, gedoopt op 15 januari 1741 in Roordahuizum; overleden op 11 juni 1825 in Idaarderadeel.

     38 VIII. Antie Ypes, gedoopt op 3 april 1742 in Roordahuizum; overleden in 1742 in Roordahuizum.

  Kind van Ype Eentjes van de Schaef and Antie Jans is:

     39 I. Anke Ypes, gedoopt op 1 januari 1746 in Roordahuizum; overleden in 1746 in Roordahui-zum.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1746.
  Dopeling: Anke; Gedoopt op 1 januari 1746 in Roordahuizum.
  Kind van Ype Eenties en Antje Jans.


  Generatie No. 5.


     27.
  Minke Claeses werd geboren rond 1712 in Roordahuizum, geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Hans Brouwer op 9 september 1753 in Roordahuizum. Geen geboorte en overlijdensdatum bekend. Hij was bij zijn huwelijk afkomstig van Kampen.

  Minke Claeses: Belijdenis: 6 mei 1749, Roordahuizum.

  Kinderen van Minke Claeses en Hans Brouwer zijn:

     40 I. Hiske Hanses, werd geboren op 8 september 1754 in Roordahuizum; overleden op 15 maart 1773 in Roordahuizum.

  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811.,
  Dopeling: Hiske. Geboren op 8 september 1754; Gedoopt op 13 september 1754 in Roordahuizum.
  Kind van Hans Brouwer en Minke Claeses.
  Opm.: De dopeling is overleden op 15 maart 1773.

     41 II. Mettje Hanses, geboren op 7 januari 1756 in Roordahuizum; overleden rond 1814. Zij trouwde met Aa[e]ne Hiddes Hiddema op 29 april 1781 in Roordahuizum; geboren op 3 april 1744 in Roordahuizum; overleden op 24 maart 1834 in Rauwerd. Zoon van Hidde Aenes en Elbrig Gerbens.

  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811.
  Dopeling: Metje. Geboren op 7 januari 1756; Gedoopt op 11 januari 1756 in Roordahuizum.
  Dochter van Hans Brouwer en Minke Claeses.

  Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1744.
  Dopeling: Aene. Gedoopt op 3 april 1744 in Gauw, Offingawier.
  Kind van Hidde Aenes en niet genoemde moeder

  Idaarderadeel, huwelijken 1781. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 april 1781 in Roordahuizum.
  Man : Ane Hiddes afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw : Metje Hanses afkomstig van Roordahuizum.

  Anne en Metje kregen acht kinderen, waarvan er maar twee de volwassen leeftijd haalden. Dat blijkt wel uit de namen registratie van 1811.

  Naamregistratie: Maire Rauwerd, fol 26.
  Hiddema, Ane Hiddes, timmerman, Rauwerd.
  Menke 26; Hiske 21.

  Overlijdensakte Rauwerderhem. Aangiftedatum 24 maart 1834.
  Ane Hiddes Hiddema, man, overleden 23 maart 1834.

  Aa[e]ne Hiddes Hiddema: Timmerman.

     42 III. Zwaantje Hanses, geboren op 17 januari 1758 in Roordahuizum; ongehuwd overleden op 24 september 1835 te Rauwerderhem.

  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811.
  Dopeling: Zwaantje. Geboren op 17 januari 1758; Gedoopt op 22 januari 1758 in Roordahuizum.
  Dochter van Hans Brouwer en Minke Claeses.

     28. Aafke Claeses werd geb/ged. rond 1720 en overleed in maart 1754 in Roordahuizum. Zij trouwde met Sjoerd Ypes op 1 maart 1750 in Roordahuizum. Hij werd geb/ged. rond 1722; geen overlijdensdatum bekend.

  Idaarderadeel, huwelijken 1750. Bevestiging huwelijk op 1 maart 1750 in Roordahuizum.
  Man : Sioerd Yps afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw: Aafke Clasis afkomstig van Wirdum.

  Bron: Idaarderadeel, fol. 14.
  Sjoerd Yps. Plaats: Roordahuizum. Omschrijving: mr. timmerman.
  Gezin volw: 1. Aanslag: 11-12-0.

  Sjoerd Ypes hertrouwde vermoedelijk op mrt 1764 te Roordahuizum met Pietje Jurjens.

  Zie: Trouwregister Hervormde gemeente Roordahuizum 1740-1809. Inventarisnr.: 429.
  Sjoerd Ypes: Timmerman te Roordahuizum.

  Kinderen van Aafke Claeses en Sjoerd Ypes zijn:

     43 I. Pijtie Sjoerds, gedoopt op 13 december 1750 in Roordahuizum; overleden in november 1774 in Rauwerd. Zij trouwde met Hans Hotzes Ferwerda op 11 oktober 1772 in Roorda-huizum.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1750.
  Dopeling: Pijtie. Gedoopt op 13 december 1750 in Roordahuizum.
  Kind van Sjoerd Ypes, timmerman en Aafke Claeses.

  Idaarderadeel, huwelijken 1772. Vermelding: Derde proclamatie op 11 oktober 1772 in Roordahuizum.
  Man : Hans Hotzes Ferwerda afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw : Pytje Sjoerds afkomstig van Roordahuizum.
  Opmerking: de bruid is overleden in november 1774; met attestatie naar Rauwerd op 18 oktober 1772.

     44 II. Klaas Sjoerds, gedoopt op 28 november 1751 in Roordahuizum; overleden rond 1751.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1751
  Dopeling: Klaas. Gedoopt op 28 november 1751 in Roordahuizum.
  Zoon van Sjoerd Ypes en Aafke Claeses.
  Opm.: De dopeling is overleden.


     31.
  Eentje Ypes (Van Der Schaef) werd geboren rond 1728 in Roordahuizum en overlijd op 2 december 1774 in Roordahuizum. Hij trouwde met Vrouwkien Sierks op 30 april 1769 in Roordahuizum, dochter van Sierk Tjerks en Jaaike Jans. Zij was gedoopt op 1 oktober 1747 in Roordahuizum en ze over-leed op 25 juni 1791 in Roordahuizum.

  Op 2 aug 1765 [RA.IDA.W1.17] verschijnt Eentje te Roordahuizum om zich op te werpen als erfgenaam ex testament {zonder dat er een testament tussen zat} van zijn oom Jan Eenties, die op 9 mei 1765 te Roordahuizum overleden was. Eentje wijst er op dat zijn oom op het personele kohier genoteerd staat, onder de post "Entjes Ypes erven" met een aandeel van 1/3 van de totale post van F700.

  Eentje was boer in de ‘Inlanden’ te Roordahuizum, maar heeft de boerderij moeten verkopen in 1769. Dit in verband met de toen heersende veepest. Zijn zoon Sjierk zal de kost moeten verdienen als boerenarbeider.

  Trouwregister Hervormde gemeente Roordahuizum,  DTB nr: 429, Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 april 1769, Roordahuizum.
  Man: Eentje IJpes van der Schaaf, Roordahuizum.
  Vrouw: Froukjen Sjerks, Roordahuizum.
  NB: de bruidegom is overleden op 2 december 1774.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1747.
  Dopeling: Vroukien. Gedoopt op 1 oktober 1747 in Roordahuizum;
  Dochter van Sierk Tierks en Jajeke Jans.

  Frouwkjen Sierks: Na het overlijden van Eentje huwde zij in 1776 met Tjalle Sytses (Tjaardstra).

  Kinderen van Eentje Ypes en Frouwkjen Sierks zijn:

      45 I. Anke Eentjes, geboren op 4 februari 1770 in Roordahuizum; overleden in juni 1770 in Roordahuizum.

      46 II. Ype Eentjes, geboren op 3 februari 1771 in Roordahuizum; overleden in augustus 1771 in Roordahuizum.

      47 III. Sjierk Eentjes, geboren op 26 januari 1772 in Roordahuizum; overleden in april 1772 in Roordahuizum.

  + 48 IV. Sjierk Eentjes van der Schaaf, geboren op 28 februari 1773 in Roordahuizum; overleden op 20 februari 1814 in Roordahuizum.


  33.
  Namkjen Ypes werd gedoopt op 6 april 1732 in Roordahuizum. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Jan Halbes op 31 juli 1768 in Idaarderadeel. Hij werd rond 1743 geboren en overleed voor 1811.

  Idaarderadeel, huwelijken 1768. Bevestiging huwelijk op 31 juli 1768 in Roordahuizum.
  Man : Jan Halbes.
  Vrouw: Namkjen Ypes.

  Kinderen van Namkjen Ypes en Jan Halbes zijn:

     49 I. Ype Jans(sen), gedoopt op 25 september 1768 in Roordahuizum; overleden op 26 septem-ber 1768 in Roordahuizum.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1768.
  Dopeling: Ype. Gedoopt op 25 september 1768 in Roordahuizum.
  Kind van Jan Halbes en Namk Ypes.
  Opm.: De dopeling is overleden op 26 september 1768.

     50 II. Rinske Jans(sen), gedoopt op 4 maart 1770 in Wirdum; geen overlijdensdatum bekend.

  Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1770.
  Dopeling: Rinske. Gedoopt op 4 maart 1770 in Wirdum.
  Kind van Jan Halbes en Namk Ypes.


     36.
  Gertie Ypes Van Der Schaef werd geboren op 25 mei 1738 in Roordahuizum, en overleed na of rond 1807. Zij trouwde met Sybren Reinders (Spar) op 30 augustus 1761 in Roordahuizum, zoon van Reinder Hendriks en Martzen Oebeles. Hij werd geboren rond 1734 in Roordahuizum en overleed op 6 februari 1807 in Roordahuizum.

  NB. Hoewel de vader van Sybren in 1811 de familienaam Spar aannam, viel zijn oudste zoon Sybren daar niet onder, daar hij in 1809 overleed. Zo kon het gebeuren dat zijn zoon Reinder de naam Van der Schaaf aannam.

  In 1769 ontvingen Siebren en Gertje aan hun huis hun "veel geagte en eerwaarde moeder, met name 'Martien Oebles' en doe ter tijt woonachtig bij Jetse Reinders te Giekerk, die gehouwen was te geven aan ons moeder een behoorlijk onderhoudt". Maar Martzen klaagde toen over de behandeling door haar zoon Jetse Reinders, en toen ze bij Siebren kwam zat ze "onder het ongedierte en lusen, zodat zij geheel door ons {Siebren en Gertje} is uitgestroopt en alles hebben gekookt en schoongemaakt".

  Overleden: Sybren Reinders, oud 73 jaar.
  Datum : 6 februari 1807. Plaats : Roordahuizum.
  Opm. : De overledene was gehuwd en laat een kind na.

  Idaarderadeel, huwelijken 1761. Bevestiging huwelijk op 30 augustus 1761 in Roordahuizum.
  Man : Sybren Reinderts Spar afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw : Gertje Ypes van der Schaef afkomstig van Roordahuizum.

  Kinderen van Gertie van der Schaef en Sybren Spar zijn:

     51 I. Ype Sybrens, gedoopt op 1 november 1761 in Roordahuizum; overleden voor 1807.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1761.
  Dopeling: Ype. Gedoopt op 1 november 1761 in Roordahuizum.
  Kind van Sijbren Reinderts Spar en Gertje Ypes.

  + 52 II. Reinder Sybrens {van der Schaaf}, gedoopt op 18 november 1764 in Roordahuizum; overleden op 3 juni 1847 in Roordahuizum.

     53 III. Anke Sybrens, gedoopt op 20 maart 1768 in Roordahuizum; overleden voor 1807.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1768.
  Dopeling: Anke. Gedoopt op 20 maart 1768 in Roordahuizum.
  Kind van Sijbren Reinderts Spar en Gertje Ypes.


     37.
  Foekien Ypes Van Der Schaef werd gedoopt op 15 januari 1741 in Roordahuizum en overleed op 11 juni 1825 in Roordahuizum. Zij trouwde met Frans Sybrens Fabersma op 30 mei 1773 in Rauwerd, zoon van Sybren Romkes en Elske Floris. Hij werd geboren op 5 juni 1739 in Rauwerd, en overleed voor 1825.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1825, blad nr. 17.
  Foekje Ypes (van der) Schaaf, overleden 11 juni 1825.
  Oud 84 jaar, weduwe.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1739, doopjaar 1739.
  Dopeling: Frans. Geboren op 5 juni 1739 in Rauwerd; Gedoopt op 14 juni 1739 in Irnsum.
  Zoon van Sibren Romkes, huisman en Elske Floris.

  Rauwerderhem, huwelijken 1773. Bevestiging huwelijk op 30 mei 1773 in Rauwerd.
  Man : Frans Sybrens Fabersma afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw: Foekjen Ypes van der Schaef afkomstig van Rauwerd.

  Kinderen van Foekien van der Schaef en Frans Fabersma zijn:

     54 I. Sybren Franses Fabersma, geboren op 24 maart 1774 in Rauwerd; overleden op 9 januari 1848 in Rauwerd. Hij trouwde met Teetske Tjipkes (Biersma) op 28 augustus 1803 in Rauwerd; overleden na 1852.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1774, doopjaar 1774.
  Dopeling: Sybren. Geboren op 24 maart 1774 in Rauwerd. Gedoopt op 1 april 1774 in Rauwerd/Irnsum.
  Kind van Frans Sybrens Fabersma en Foekje Ypes van der Schaaf.

  Familienamen 1811. Mairie Rauwerd, deel 2, fol. --
  Fabersma, Sybren Franses. N.B. Houdt de naam, geen gegevens.

  Gemeente: Rauwerderhem. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Sybren Franzes Fabersma. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 09-01-1848.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 75 jaar.

  Rauwerderhem, huwelijken 1803. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 augustus 1803 in Rauwerd.
  Man : Sibren Franses Fabersma afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw: Teertske Tjipkes afkomstig van Rauwerd.

     55 II. Anke Franses Fabersma, geboren op 28 februari 1778 in Rauwerd; overleden voor 1855. Zij trouwde met Sipke Andries Koldijk op 16 mei 1802 in Rauwerd; geboren rond 1764; overleden op 19 december 1855 in Idaarderadeel.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778.
  Dopeling: Anke. Geboren op 28 februari 1778 in Rauwerd. Gedoopt op 15 maart 1778 in Rauwerd/Irnsum.
  Kind van Frans Sybrens Fabersma en Foekje Ypes van der Schaaf.

  Rauwerderhem, huwelijken 1802. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1802 in Rauwerd.
  Man : Sipke Andries afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw: Anke Franses Fabersma afkomstig van Rauwerd.

  Naamsaanname 1811: Mairie Rauwerd, fol. 2v.
  Koldijk, Sipke Andries, Rauwerd.
  k. Andrijs 6, Frans 6 (tweeling), Foekje 8.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Sipke Andries Koldijk. Geslacht: M.
  Overlijdensdatum: 19-12-1855.
  Relatie: weduwnaar. Nadere informatie: Leeftijd: 81 jaar.

     56 III. Elske Franses Fabersma, geboren op 12 maart 1786 in Rauwerd; overleden op 13 oktober 1832 in Rauwerd. Zij trouwde met Jappe Gerkes Hingst op 15 mei 1808 in Idaarderadeel; geboren rond 1782; overleden op 9 juni 1840 in Rauwerd.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1786.
  Dopeling: Elske. Geboren op 12 maart 1786 in Rauwerd. Gedoopt op 19 maart 1786 in Rauwerd/Irnsum.
  Dochter van Frans Sybrens Fabersma en Foekje Ypes van der Schaaf.

  Gemeente: Rauwerderhem. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Elske Franzes Fabersma. Geslacht: V.
  Overlijdensdatum: 13-10-1832. Relatie: gehuwd.

  Mairie Rauwerd, deel 2, fol. --
  Hingte, Jappe Gerkes, "Hingte" later als "Hingst".
  N.B. Geen gegevens, houdt de naam.

  Gemeente: Rauwerderhem. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Jappe Gerkes Hingst. Geslacht: M.
  Overlijdensdatum: 09-06-1840.
  Relatie: weduwnaar. Nadere informatie: Leeftijd: 58 jaar.

  Rauwerderhem, Bevestiging huwelijk op 22 mei 1808 in Rauwerd.
  Man : Jappe Gerkes afkomstig van Friens.
  Vrouw: Elske Franses Fabersma afkomstig van Rauwerd.
  Opmerking: met attestatie van Friens.


  Generatie No. 6.


     48.
  Sjierk Eentjes Van Der Schaaf werd geboren op 28 februari 1773 in Roordahuizum en overleed op 20 februari 1814 in Roordahuizum. Hij trouwde met Sipkjen Jelles Wiersma op 21 mei 1797 in Roordahuizum, dochter van Jelle Johannes en Popke Krijns. Zij werd geboren op 11 juni 1776 in Roorda-huizum en overleed op 20 januari 1831 in Roordahuizum.

  Idaarderadeel, geboortejaar 1773, doopjaar 1773 Roordahuizum, Doop Herv. gem. 1730-1811 DTB: 429.
  Dopeling: Sjierk Geboren op 28 februari 1773; Gedoopt op 7 maart 1773 in Roordahuizum.
  Zoon van Eentje Ypes van der Schaef en Vrouwkje Sierks.
  Opm.: geb. 6.00 uur.

  Overlijdensakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1814, Aangiftedatum 23 februari 1814, blad nr. 6.
  Sierk Eintjes van der Schaaf, man, overleden 21 februari 1814, oud 44 jaar, gehuwd.

  Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1776, doopjaar 1776.
  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811. Inventarisnr. : 429.
  Dopeling: Sipkjen. Geboren op 11 juni 1776; Gedoopt op 30 juni 1776 in Roordahuizum.
  Dochter van Jelle Johannes en Popkje Krijns.

  Burgelijke stand - Overlijden . Algemeen Toegangnr : 30-20. Inventarisnr : 3005.Gemeente : Idaarderadeel. Overlijdensakte. Aktenum-mer : 1.
  Overledene: Sipkjen Jelles Wiersma. Geslacht : V.
  Overlijdensdatum : 20-01-1831. Overlijdensplaats : Roordahuizum.
  Relatie: weduwe. Nadere informatie: Leeftijd: 54 jaar .

  Sjierk werd mede opgevoed door zijn stiefvader Tjalle Sytses Tjaarda. In het jaar 1799 (’t over-lijdingsjaar van zijn stiefvader) kreeg hij van het diaconie van R’huizum 20 gulden “tot onder-houd van Sytse Tjalles”.

  Trouwregister Herv. Gem. Roordahuizum, 1797 DTB nr. 429. Bevesting huwelijk van 21 mei 1797 te Roordahuizum.
  Man : Sjerk Eentjes, Roordahuizum.
  Vrouw: Sipke Jelles, Roordahuizum.
  De temperatuur op 21 mei 1797 lag rond de 17.C. De wind kwam overheersend uit het zuid-westen. Typering van het weer: Winderig, omtrent betrokken. Bron: KNMI.

  Sjierk nam op 26 december 1811 voor hem en de zijnen de naam “Van der Schaaf” aan.

  Mairie Roordahuizum, fol. 29.
  Familienamen 1811: Schaaf, Sjirk Eentjes van der, Roordahuizum;
  k. Eentje 9, Popkje 13, Ype 8, Jan 6, Jeltje 3.

  Sjierk Eentjes Van Der Schaaf: Boerenarbeider/schilder.
  Sipkje nam de familienaam Wiersma aan. Na het overlijden van Sierk verdiende zij de kost als bôllerinster (broodvenster) in Roordahuizum.

  Kinderen van Sjierk Van Der Schaaf en Sipkjen Wiersma zijn:

  + 57 I. Popke Sierks van der Schaaf, werd geboren op 18 oktober 1797 in Roordahuizum; overleden op 25 september 1870 in Sneek.

  + 58 II. Eentje Sierks van der Schaaf, geboren op 9 augustus 1799 in Roordahuizum; overleden op 31 januari 1878 in Roordahuizum.

     59 III. Jelles Sierks van der Schaaf, geboren op 4 september 1801 in Roordahuizum; overleden rond 1802 in Roordahuizum.

  Jelle werd gedoopt op 27 september 1801, Roordahuizum

  + 60 IV. Ype Sierks van der Schaaf, geboren op 4 augustus 1803 in Roordahuizum; overleden op 11 april 1876 in Wymbritseradiel.

  + 61 V. Jan Sierks van der Schaaf, geboren op 7 juni 1806 in Roordahuizum; overleden op 7 december 1836 in Roordahuizum.

  + 62 VI. Jeltje Sierks van der Schaaf, geboren op 22 augustus 1808 in Roordahuizum; overleden op 20 september 1855 in Roorda-huizum.


     52.
  Reinder Sybrens Van Der Schaaf werd geboren op 18 november 1764 in Roordahuizum en overleed op 3 juni 1847 in Idaarderadeel. Hij trouwde met Sieuwke Dirks op 26 januari 1800 in Roordahuizum, dochter van Dirk Gatses en Tjietske Jans. Zij werd geb/ged rond 1779 in Wirdum en overleed na 1853.

  Mairie Roordahuizum, fol. 18 - Familienamen 1811:
  Schaaf, Reinder Sybrens van der, Roordahuizum;
  k. Sybren 11, Dirk 6, Anke 8, Tjitske 4, Gertje 2.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1764.
  Dopeling: Reindert. Gedoopt op 18 november 1764 in Roordahuizum.
  Zoon van Sijbren Reinderts Spar en Gertje Ypes.

  1829 Rauwerd, notaris G.A. Avenhorn van Nauta.
  Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Roordahuizum, koopsom fl. 450.
  - Reinder Sybrens van der Schaaf, arbeider te Roordahuizum, verkoper.
  - Sybren Reinders van der Schaaf te Roordahuizum, gehuwd met Antje Tiedes Bakker, koper.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 13.
  Overledene Reinder Sybrens van der Schaaf; Geslacht: M. Overlijdensdatum: 03-06-1847.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 83 jaar .

  Idaarderadeel, huwelijken 1800. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 januari 1800 in Roordahuizum.
  Man : Reindert Sybrens afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw : Sjeuke Dirks afkomstig van Roordahuizum.

  Sieuwke Dirks: Ook wel genoemd/beschreven als Sjeuke/Leuke/Sjouke - Durks. Hertrouwde in 1853 met de 77 jarige Johannes de Groot van Idaard.

  Kinderen van Reinder van der Schaaf en Sieuwke Dirks zijn:

  + 63 I. Sybren Reinders van der Schaaf, geboren op 21 juli 1800 in Roordahuizum; overleden rond 1924.

  + 64 II. Anke Reinders van der Schaaf, geboren op 20 maart 1803 in Roordahuizum; overleden op 3 juni 1858 in Franekeradeel.

     65 III. Dirk van der Schaaf, geboren op 8 juli 1805 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbe-kend.

  Dopeling: Dirk. Geboren op 8 juli 1805; Gedoopt op 28 juli 1805 in Roordahuizum.

  + 66 IV. Tjitske Reinders van der Schaaf, geboren op 17 april 1807 in Roordahuizum; overleden op 19 december 1891 in Baarderadeel.

  + 67 V. Getje (Geertje) Reinders van der Schaaf, geboren op 5 september 1809 in Roordahuizum; overleden op 27 december 1899 in Idaarderadeel.

  + 68 VI. Ype Reinders van der Schaaf, geboren op 2 september 1812 in Roordahuizum; overleden op 8 januari 1890 in Idaarderadeel.

     69 VII. Gotse Reinders van der Schaaf, geboren op 23 oktober 1814 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbekend.

  Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1814, akte nr. 45.
  Gotse Reinders van der Schaaf, geboren 23 oktober 1814.
  Zoon van Reinder Sybrens van der Schaaf en Sjouke Durks. Wonende te Roordahuizum.

  + 70 IIX. Johannes Reinders van der Schaaf, geboren op 17 april 1821 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbekend.


  Generatie No. 7.


     57.
  Popke Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 18 oktober 1797 in Roordahuizum en overleed op 25 september 1870 in Sneek. Zij trouwde met Jacob Johannus De Boer op 25 mei 1822 in Roordahuizum, zoon van Johannes Jans De Boer en Tetje Jacobs. Hij werd geboren op 1 maart 1792 in Sneek en overleed op 9 december 1873 in Sneek.

  Idaarderadeel, geboortejaar 1797, doopjaar 1797 Roordahuizum, Doop Herv. gem. 1730-1811 DTB: 429.
  Dopeling: Popkjen. Geboren op 18 oktober 1797; Gedoopt op 29 oktober 1797 in Roordahuizum.
  Dochter van Sjerk Eentjes en Sipkjen Jelles.

  Overlijdensakte Sneek, 1870, Aangiftedatum 26 september 1870, akte nr. 187.
  Popkje van der Schaaf, overleden 25 september 1870, oud 75 jaar, gehuwd.

  Sneek, geboortejaar 1795, doopjaar 1795 Sneek, Doop Herv. gem. 1788-1800 DTB: 663.
  Dopeling: Jacob Geboren op 1 juli 1795; Gedoopt op 19 juli 1795 in Sneek.
  Kind van Johannes Jans en Tetje Jacobs.

  Overlijdensakte Sneek, 1873, Aangiftedatum 9 december 1873, akte nr. 225.
  Jacob de Boer, man, overleden 9 december 1873, oud 78 jaar, weduwnaar.

  De vader van Jacob was zonder bedrijf en verbleef met zijn gezin in het armenhuis te Sneek. Een ieder die in het armenhuis verbleef moest als tegenprestatie arbeid verrichten in het armenhuis of op de daarbij behorende landerijen.
  Jacob Johannes de Boer nam deel aan de tiendaagse veldtocht van 2 augustus 1831 t/m 12 augustus 1831 tegen de Belgen. Hij was een schutter en diende bij de 2e afd.; 2e bat.; 3e comp.; inv.nr.131. (zie informatie over de Tiendaagse veldtocht)

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1822. Datum: 25 mei 1822, akte nr. 9.
  Man: Jacob Johannes de Boer, oud 26 jaar, geboren te Sneek. Ouders: Johannes Jans de Boer en Tetje Jacobs.
  Vrouw: Popkje Sierks van der Schaaf, oud 24 jaar, geboren te Roordahuizum. Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Sipkje Jelles.

  Kinderen van Popke Van Der Schaaf en Jacob De Boer zijn::

     71 I. Johannes De Boer, geboren op 3 december 1822 in Idaaderadeel; overlijdensdatum onbekend.

     72 II. Sierk De Boer, geboren op 20 april 1825 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

     73 III. Frans De Boer, geboren op 22 november 1833 in Sneek; overleden op 2 novemeber 1841 in Sneek.

  Uit een onbekende relatie werd geboren:

     74 I. Sipkje van der Schaaf, geboren op 10 mei 1843 in Sneek; overleden op 26 februari 1847 in Sneek.

  Geboorteakte Sneek 1843. Aangiftedatum 11 mei 1843, blad nr. 57.
  Sipkje van der Schaaf, geboren op 10 mei 1843 als dochter van Popke van der Schaaf.
  Vader onbekend.

  Gemeente: Sneek. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: B 13. Aangiftedatum: 27-02-1847,
  Overledene: Sipkje van der Schaaf; Geslacht: V. Overlijdensdatum: 26-02-1847.


     58.
  Eentje Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 9 augustus 1799 in Roordahuizum en overleed op 31 januari 1878 in Roordahuizum. Hij trouwde met Trijntje Aukes Miedema op 13 oktober 1825 in Roordahuizum, dochter van Auke Pijters Miedema en Johanna Douwes. Zij werd geboren op 16 februari 1799 in Wirdum en overleed op 1 maart 1873 in Roordahuizum. Kldr. van Pieter Sjoukes en Trijntje Aukes en van Douwe Hanzes en N.N.

  Eentje Sierks v.d. Schaaf te Idaarderadeel: 8e afd. infanterie, wordt vermeld in ‘Het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825, jaar 1825”. Hij wordt tevens vermeld op een document; ‘staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, lichting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825’.

  Idaarderadeel, geboortejaar 1799, doopjaar 1799 Roordahuizum, Doop Herv. gem. 1730-1811 DTB: 429
  Dopeling: Eentje Geboren op 16 augustus 1799; Gedoopt op 25 augustus 1799 in Roordahui-zum. Kind van Sjerk Eentjes en Sipkjen Jelles.

  Overlijdensakte Idaarderadeel 1878, blad nr. 2.
  Eentje Sierks van der Schaaf, man, overleden op 31 janauri 1878.
  Oud 79 jaar, wedwnaar.

  Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1799, doopjaar 1799.
  Dopeling: Tryntje. Geboren op 16 februari 1799; Gedoopt op 3 maart 1799 in Wirdum.
  Dochter van Auke Pieters en Hanzen Douwes.

  Overlijdensakte Idaarderadeel 1873, blad nr. 7.
  Trijntje Aukes Miedema, vrouw, overleden op 1 maart 1873.
  Oud 74 jaar, gehuwd.

  Huwelijksakte Idaarderadeel 1825. Datum: 13 oktober 1825, akte nr.19.
  Man: Eentje Sierks van der Schaaf, oud 26 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Sipkje Jelles Wiersma.
  Vrouw: Trijntje Aukes Miedema, oud 26 jaar, geboren te Wirdum.
  Ouders: Auke Pierters Miedema en Johanna Douwes.

  Kinderen van Eentje Van Der Schaaf en Trijntje Miedema zijn:

     75 I. Johanna Eentes van der Schaaf, geboren op 29 december 1825 in Roordahuizum; overleden op 24 maart 1830 in Roorda-huizum.

     76 II. Johannes Eintjes van der Schaaf, geboren in 1826; overleden op 26 maart 1830 in Idaarderadeel.

     77 III. Sipkjen Eentes van der Schaaf, geboren op 12 maart 1829 in Roordahuizum; overleden op 15 juni 1830 in Roordahuizum.

     78 IV. Sipkjen Eentes van der Schaaf, geboren op 5 september 1831 in Roordahuizum; overleden op 23 april 1917 in Zuidlaren.

  + 79 V. Johanneske Eentes van der Schaaf, geboren op 3 november 1835 in Roordahuizum; overleden op 18 februari 1917 in Idaarderadeel.

     80 VI. Sjirkjen Eentes van der Schaaf, geboren op 21 april 1839 in Roordahuizum; overleden op 23 april 1917 in Menaldumera-deel.

  + 81 VII. Sierks Eintes van der Schaaf, geboren op 12 april 1844 in Roordahuizum; overleden op 19 december 1927 in Baardera-deel.


     60.
  Ype Sjierks Van Der Schaaf werd geboren op 4 augustus 1803 in Roordahuizum en overleed op 11 april 1876 in Wymbritseradiel. Hij trouwde (1) met Duike (Dieuwke) Johannes De Boer op 8 november 1828 in Rauwderhem, dochter van Johannes Jans De Boer en Tetje Jacobs. Zij werd geboren op 4 november 1802 in Sneek en overleed op 1 september 1850 in Wymbritseradeel.
  Hij trouwde (2) met Dieuwke Andries De Winkel op 1 augustus 1862 in Wymbritseradiel, dochter van Andries De Winkel en Yttje Eeuwes Hoflandstra. Zij werd geboren op 1 februari 1817 in Idaarderadeel en overleed op 19 januari 1895 in Wagenborgen. Kldr. van Allert Andries (de Winkel) en Dieuwke Jans (Offringa) en van Eeuwe Joukes (Hoflander) en Aaltje Hendriks.

  Ype van der Schaaf. Beroep: schilder.

  Schaaf, Ype Sjirks van der; wonende te Irnsum z.v. Sjirk Eintjes en Sipkjen Jelles Wiersma; Friese schutter, nam deel aan de 10 daagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831. 2e bat, 2e bat., 1e comp.. (zie pag. 30-33)

  Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1803, doopjaar 1803.
  Dopeling: Ype. Geboren op 24 augustus 1803. Gedoopt op 4 september 1803 in Roordahuizum.
  Kind van Sjerk Eentjes en Sipkjen Jelles.

  Djoeke (Dieuwke) Johannes De Boer: Baptism: 18 november 1802, Sneek.
  Beroep: Dienstmeid te Irnsum.

  Huwelijksakte Rauwerderhem, 1828. Datum: 8 november 1828, akte nr. 22.
  Man: Ype Sjierks van der Schaaf, oud 25 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sjierk Eentjes van der Schaaf en Sipkje Jelles Wiersma.
  Vrouw: Duike Johannes de Boer, oud 26 jaar, geboren te Sneek.
  Ouders: Johannes Jans de Boer en Tetje Jacobs.

  Gemeente: Idaarderadeel.Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: A 8. Aangiftedatum: 03-02-1817.
  Kind Dieuwke Andries de Winkel; Geslacht: V. Geboortedatum: 01-02-1817.
  Vader: Andries Allardus de Winkel. Moeder: Yttje Eeuwes.
  Nadere informatie: Familienaam moeder ook vermeld als "Hoflandstra" .

  In het Bevolkingsregister van Idaarderadeel 1850-1860 is op folio 23, onder nummer 7, sprake van een "Winkel, de Dieuwke (15 mrt 1826, Grouw), ongehuwd, boerenmeid, weg 12 mei 1859". Rond 1860 wordt in BSG Idaarderadeel geen "Dieuwke de Winkel" meer gevonden.

  Toegangnr: 30-44. Inventarisnr: 2021, Gemeente: Wymbritseradeel.  Huwelijksakte. Aktenummer: 8. Datum: 01-03-1862.
  Bruidegom: Ype Sjirks van der Schaaf.
  Bruid : Dieuwke Andries de Winkel.

  Kinderen van Ype Van Der Schaaf en Djoeke De Boer zijn:

     82 I. Sjierk van der Schaaf, geboren op 16 oktober 1829 in Rauwarderhem; overleden voor november 1830 Wymbritseradeel.

  + 83 II. Sjirk van der Schaaf, geboren op 16 november 1830 in Langweer; overleden op 30 juni 1909 in Heeg.

  + 84 III. Tetje Ypes van der Schaaf, geboren op 20 oktober 1833 in Langweer; overleden op 10 juni 1910 in Sneek.

  + 85 IV. Johannes Ypes van der Schaaf, geboren op 1 november 1835 in Langweer; overleden op 11 april 1893 in Leeuwarderadeel.

  + 86 V. Sipke van der Schaaf, geboren op 13 maart 1838 in Wymbritseradeel; overleden op 5 mei 1871 in Wymbritseradeel.

     87 VI. Sipkjen van der Schaaf, geboren op 17 juli 1839 in Wymbritseradeel; overleden op 2 mei 1870 in Wymbritseradeel. Zij trouwde met Sytse Korfmaker op 16 mei 1868 in Wym-britseradiel; zoon van Gerben Annes Korfmaker en Okjen Sytzes Osinga. Hij werd geboren op 23 maart 1839 in Wymbritseradeel; overleden op 13 juni 1921 in Staveren.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1839, Aangiftedatum 18 juli 1839, akte nr. 148
  Sipkjen van der Schaaf, geboren 17 juli 1839.
  Dochter van Ype Sjirks van der Schaaf en Dieuwke Johannes de Boer.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1870, Aangiftedatum 3 mei 1870, akte nr. 87.
  Sipkje van der Schaaf, overleden 2 mei 1870, oud 30 jaar, gehuwd
  .

  Gemeente: Stavoren. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: A 8.
  Overledene: Sytze Korfmaker. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 13-06-1921.
  Vader: Gerben Korfmaker; Moeder: Okje Osinga.
  Relatie: weduwnaar. Nadere informatie: Leeftijd: 82 jaar.

  Gemeente: Wymbritseradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 40. Datum: 16-05-1868.
  Bruidegom: Sytze Korfmaker.
  Bruid : Sipkjen van der Schaaf.

     88 VII. Jelle Ypes van der Schaaf, geboren op 29 augustus 1841 in Wymbritseradeel; overleden op 11 februari 1898 in Wymbritseradeel. Hij trouwde met Meintje Wijnja op 18 mei 1878 in Wymbritseradeel; dochter van Zana Meinderts Wijnja en Piertje Aukes Piersma. Kldr. van Meindert Hendriks Wynja en Antje Zanes Gaastra en Auke Piers Piersma en Jetske Prins. Ze werd geboren op 6 juni 1850 in Wymbritseradeel; overleden op 11 juni 1898 in Wymbritseradeel.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1841, Aangiftedatum 30 augustus 1841, akte nr. 164.
  Jelle van der Schaaf, geboren 29 augustus 1841.
  Zoon van Ype Sjirks van der Sch

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“ De Sibbelingen van Jacob toe Olde Syarda”

  Generatie No. 1.

  1. Jacob toe Olde Ziarda Hij trouwde met N. N..

  In 1511 is ene 'Jacob toe Olde Ziaerda' meier (beheerder/pachtboer) van Swob Ziaerda, die hij 34 florenen heerschapsrenten betaalt. In de Aanbreng van 1514 is sprake van 'Jacob Zyaerde' die Swob Zyaerda 33 florenen renten aan huur betaalt (mit de halff saedinghe. Hier aff 1 fl. 18 1/2 st. geslick). Het betreft hier de boerderij 'Oud Sjaardema' te Franeker Uitburen.

  Deze Jacob ging de de naam 'Sjaarda' gebruiken omdat hij pachter was op de boerderij "Oud Sjaarda". Dit gebruik kan men ook terug vinden in de Achterhoek en Gelderland. Men noemde zich 'de Witte', omdat men op de "Witte Hoeve" woonde. De buitenstaander wis wie hij was en waar hij woonde. Maar het kan ook zijn dat hij toch familie connecties had met de Sjaarda's, maar uit mijn 'onderzoek' kan ik daar niets van terug vinden.

  Kind van Jacob Ziarda en N. N. is:

  + 2 I. Jacob Jacobs Van Syarda, geboren in Franeker; overleden na 1571.


  Generatie No. 2.


  2.
  Jacob Jacobs Van Syarda werd geboren in Franeker en overleed rond 1571. Hij trouwde met N. N..

  Op 3 oktober 1571 koopt ene Jacob Jacobs van Syarda het burgerschap van Franeker.

  Kind van Jacob Van Syarda en N. N. is:

  + 3 I. Jan Jacobs toe Ziarda, geboren in Franeker.

  Generatie No. 3.


  3.
  Jan Jacobs toe Ziarda geboren in Franeker en overleed in in/rond 1557. Hij trouwde met Anna Jansd. voor 1530.

  Op 8 juni 1597 verkrijgt ene Jan Jacobs Syaerda het burgerschap van Franeker. Op 6 januari 1558 werd er een inventaris opgemaakt van alle goederen welke bij en in het sterfhuis van wijle "Jan Jacobsz te Syaerda" behoorde.

  Kinderen van Jan Ziarda en Anna Jansd. zijn:

  + 4 I. Jacob Jansz, geboren rond 1530.

     5 II. Trijntje Jansd, geboren rond 1535. Zij trouwde met Cornelis Claesz.

     6 III. Maarten Jansz, geboren rond 1538.

     7 IV. Anna Jansd, geboren rond 1543.

     8 V. Claes Jansz, geboren rond 1545.

  Generatie No. 4.


  4.
  Jacob Jansz werd geboren zo rond 1530. Hij trouwde met N. N. rond 1554.

  Kind van Jacob Jansz en N. N. is:

  + 9 I. Jan Jacobs (Syaerda), geboren rond 1555 in ?.

  Generatie No. 5.


  9. Jan Jacobs (Syaerda) werd geboren rond 1555 in ?.  Hij trouwde rond 1580 met N. N. in ?. Zij overleed rond december 1609. Geen gegevens gevonden over zijn eerste vrouw. Jans Jacobsz hertrouwde op 1 dec 1609 met Antje Joannes van Wijtgaard.

  Kinderen van Jan Jacobs (Syaerda) and N. N. zijn:

  + 10 I. Eentie ([E]Inties Jansz) N., geboren rond. 1580 in Leeuwarderadeel (?); overleden voor 1660 in ?.

     11 II. Jacob Jansz., werd geboren rond. 1582.

     12 III. Sintje Jans Siaerda, geboren rond 1584. Ze trouwde met Douwe Andrys op 23 juni 1608 voor de Gerechtsbank Franekeradeel. Douwe werd geboren in Dongjum.

  Trouwregister Gerecht Franekeradeel 1591-1771. Inventarisnr.: 272.

  Franekeradeel, huwelijken 1608. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 juni 1608.
  Man : Douwe Andrys afkomstig van Dongjum.
  Vrouw : Syn Jans Siaerda.
  Opm. : hij is werkman, zij is gesterkt met haar vader Jan Jacobs Siaerda.


  Generatie No. 6.


  10.
  Eentie ([E]Inties Jansz) N. werd geboren rond 1580 in Leeuwarderadeel (?), en overleed voor 1660 in ?. Hij trouwde N. N. rond 1610 vermoedelijk voor de Rechtbank.

  Over de persoon Eentie is weinig te vinden, het is nog de vraag of hij wel een Wirdumer is. Want in de doop en trouwboeken van Wirdum en omgeving werd geen spoor aangetroffen van Eentie. Dit kan o.a. komen doordat Eentie Doopsgezind cq Rooms Katholiek was (hiervan zijn geen doopboeken aanwezig), maar ook zijn in de eerste helft van de 17e eeuw zijn ook niet alle doop- en trouwboeken bewaard gebleven.

  Het enige wat in de buurt kwam was dat in 1658 een ongenoemde weduwe en erfgenamen van "Einte Jansen" vier huisteden aan de Schrans in Huizum kochten (RA LWL Q3 98v). Het is denkbaar dat onze Eentie daar bekend stond als Einte. (zie inleiding)

  Het oorspronkelijke dorpsgebied van Wirdum was zeer omvangrijk. De noordelijke grens lag dicht onder Goutum, de zuidelijke een kilometer ten noorden van Reduzum. Het uiterste oosten grensde aan de Hempenser- en Grote Wargaastermeer en de Zwette vormde de westelijke grens. Het grondgebied was in de late middeleeuwen sterk vergroot door de inpoldering van de Middel-zee. In 1957 verloor Wirdum een groot gebied, toen Wytgaard een zelfstandig dorp werd. Maar dorpsgrenzen hadden toen allang geen officiële betekenis meer.
  De Middelzee is hier van groot belang geweest. In de eerste plaats wierp de zee een kwelderwal op, waarop men terpen kon bouwen. Later maakte de bevolking uiteraard gebruik van het ingepolderde en vruchtbare land. De oude Middelzee is in het landschap nog duide-lijk te herkennen. De dijk liep grotendeels op de plaats waar nu de Brédyk ligt en qua verkaveling is er een sterk verschil tussen het Aldlân en het Nijlân.
  Rond bovengenoemde terpen ontstond een aantal buurt-schappen, waarvan Marwert, Tsjaerd, de Werp (met Barrahûs) en Jousma-buorren (met de Him) samen met de dorpskern het dorp Wirdum van nu vormen. De dorpskern breidde zich vooral uit naar het westen. We mogen aannemen, dat toen de Greate Buorren volgebouwd was tot aan het water, de Lytse Buorren ontstond, eerst de zuidzijde en daarna de noordkant. In de achttiende en negentiende eeuw ontstond er achter deze beide straten een aantal stegen, onder andere de nu gerenoveerde Kamp ten zuiden van de Greate Buorren. Wirdum is vroeger duidelijk een waterdorp geweest. Niet alleen waren alle boerderijen via een vaart bereikbaar, maar ook in het dorp zelf was veel water. De Wirdumervaart liep (en loopt) aan de noord-, oost- en zuidkant. De Werpstervaart en de Haven liggen aan de westkant, de laatste ten zuiden van de brug. Achter de Greate Buorren lag de Zuiderhaven, nu een slootje. In de Greate Buorren zelf was een haven vanaf de brug tot ongeveer halverwege de kerk. Verder lag er onder meer nog een haven bij de school aan de Lytse Buorren.

  Eentie ([E]Inties Jansz) N.: Timmerman ?

  Kinderen van Eentie N. en N. N. zijn:

    13 I. Douwe Eenties, werd geboren rond 1611 rond Wirdum; overlijdingsdatum onbekend.
  Hij trouwde op 17 december 1636 met Thiets Tjietse van Wirdum. Zij was een dochter van Tjitze N. en N. N.

  Douwe Eenties: Meester Timmerman.

  Volgens een grafsteen in de NH. Kerk te Engwierum op het graf van hun zoon Jan Douwes, zou hij daar vermoedelijk rusten.

  Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1636. DTB nr: 480.
  Vermelding: Ondertrouw van 17 december 1636, Wirdum.
  Man : Douwe Eenties, Wirdum.
  Vrouw : Thiets Tjietzes, Wirdum.

  Op 23 juni 1650 verschijnen Douwe Eenties en Tiete Tietsedr, beide van Wirdum, op het ge- meentehuis en dezen verklaren dat zij circa 14 jaar eerder in de kerk van Wirdum hun huwelijksproklamties (ondertrouw) hebben gehad maar dat zij de "solemnisatie" (bevesting) toen verzuimd haden. Zij worden nu alsnog op genoemde datum voor het Gerecht van Leeuwarderadeel officieel getrouwd.

  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, zijnde:

     I. Jan Douwes (Sjarda), geb/ged. rond 1636 in Wirdum; overl. 27 september 1705 in Engwierum. Hij trouwde met Jeltje Jitses op 10 juni 1683 in Wirdum. (zie Gen. Sjaarda)

     II. Tjitze Douwes. Geen verdere gegevens bekend.

     III. Jeltje Douwes, geb/ged. rond 1660 in Wirdum; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Jan Tjepkes op 8 juni 1706 in Goutum.

    14 II. Peicke Eenties(dr), werd geboren rond 1615 in Wirdum; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Eelcke Wijbrens op 23 juni 1637 in Leeuwarden.

  Eelcke Wijbrens: Weduwnaar. Mr. Smid.

  Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1637; DTB nr: 480. Vermelding: Ondertrouw van 1 juni 1637, Wirdum.
  Man: Eelcke Wijbrens, Leeuwarden. NB: attestatie verleend.
  Vrouw: Peicke Eentiesdr, Wirdum.

  Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 juni 1637.
  Man: Eelcke Wybrens, Leeuwarden.
  Vrouw: Peicke Eenties, Wirdum.
  NB: hij is mr. Smid; hij is weduwnaar.

    15 III. Jeltie Eenties(dr), geboren rond 1620 in Wirdum. Zij trouwde met Symen Allertszn op 12 januari 1640 in Wirdum.

  Trouwregister Herv. gem. Wirdum. Vermelding: Ondertrouw van 12 januari 1640, Wirdum.
  Man: Symen Allertszn, Wirdum.
  Vrouw: Jeltije Eentiesdr, Wirdum.

    16 IV. Hotske Eenties, werd geboren rond 1622 in Wurdum. Zij trouwde met Jochum Cornelis op 15 juli 1642 in Leeuwarden; gedoopt op 9 augustus 1618 in Leeuwarden; geen overlijdensdatum bekend. Zoon van Cornelis Jochums en Aeltie Jildts.

  In 1787 werd Swichum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; "Swichem is een klein dorp, gelegen aan de meeren en laage landen deezer Grietenye, niet verre van het thans droog gemaalen Warregaaster meer. Vilius Zuichemius was Heer deezer plaatse, en begeever van de Pastorye; hebbende dezelve aldaar verscheiden openbaare gebouwen gesticht, en boven dien eene aanzienlyke Heeren huizinge, met diepe graften omringd, welke naderhand lang door zyne familie bewoond, doch thans byna geheel vervallen is. Swichem heeft 12 stemmen."
  Met die meren zullen de Hempenser- en de Grote Wargaastermeer bedoeld zijn. "Laege landen" zal vooral slaan op de drooggevallen meanders die het Oud Diep in de omgeving van het dorp gemaakt had. Het Oud Diep kwam uit de Wouden en monde bij Barrahûs uit in de Middelzee. Het bruggetje in het fietspad naast Rijksweg 32 (hm paaltje 7.99) gaat over een restant ervan.
  Tot 1864 was de Ald-Swichumerdyk de enige weg die naar Swichum leidde. Dit modderpad begon op Barrahûs, naast de boerderij met het soldaatje, en passeerde Wirdum aan de noordkant (onder andere langs Eysinga-state). Via een losse brug over de Wirdumer-vaart kon men dan in het dorp komen. Een zeer geïsoleerde ligging, vooral als men bedenkt dat de weg een flink gedeelte van het jaar onberijdbaar was. Van groot belang was dan ook de Swichumervaart, een zijtak van de Wirdumervaart. Pas in bovengenoemd jaar werd de weg naar Wirdum aangelegd en kwam ook een verbinding met de Wergeasterdyk tot stand. Gedeelten van de Ald-Swichumerdyk zijn nog aanwezig, maar door de aanleg van Rijksweg 32 en de Wâldwei is het pad in stukken geknipt. Op het kruispunt in het dorp is "Om ’e Tsjerke" nog een gedeelte van die oude weg.

  Jochum Cornelis: Beroep: Schoenmakersgezel.

  Dopeling: Jochum. Gedoopt op 9 augustus 1618 in Leeuwarden.
  Zoon van Cornelis Jochums en niet genoemde moeder.

  Leeuwarden, Vermelding: Ondertrouw op 25 juni 1642. Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1638-1644.
  Man: Jochum Cornelis afkomstig van Swichum.
  Vrouw: Hoets Enkes afkomstig van Wirdum

  Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1642; DTB nr: 480. Vermelding: Ondertrouw van 26 juni 1642, Wirdum.
  Man: Jochum Cornelis, Swichum. NB: Hij is schoenmakersgezel.
  Vrouw: Hotske Eentiesdr, Wirdum.

  Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1642; DTB nr: 976. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 juli 1642.
  Man: Jochum Cornelis, Swichum.
  Vrouw: Hotske Eenties, Wirdum.

  + 17 V. Ype Eenties, werd geboren rond 1623 in Wirdum; overleed rond 1700 in Roordahuizum.

     18 VI. Jeltie E(e)nties, werd geboren op 15 mei 1625 in Wirdum; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde op 25 mei 1653 voor het gerecht van Idaarderadeel met Tiebe Ates. Hij was een zoon van Ate Tiebbes en N. N. en werd geboren in 1615 te Grouw en overleed daar in 1677.

  Uit dit huwelijk twee kinderen, zijnde:

     I. Tietse Tiebbes. geb/ged. rond 1654.

     II. Eentie Tiebbes, geb/ged. rond 1655 in Grouw; geen overlijdensdatum bekend.
  Hij trouwde (1) op 13 maart 1687 te Grouw met Jets Beens van Grouw. Overleden voor 1691. Hij trouwde (2) op 22 februari 1691 te Grouw met Afke Wijtses van Leeuwarden.

  Trouwregister Gerecht Idaarderadeel, 1653; DTB nr: 417, 1614 - 1671. Vermelding: Derde proclamatie van 23 mei 1653.
  Man: Tiebe Ates, Grouw.
  Vrouw: Jeltie Enties, Wirdum.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (26 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kennismaken met de familie Van der Schaaf út Reduzum

  Inleiding.

  De vermoedelijke afkomst van de familie Van der Schaaf.

  Door mijn nieuwsgierigheid waar mijn voorvaderen nu precies vandaan kwamen en tot hoever ik in de tijd terug kon gaan, kwam ik enkele (voor mij) rare situaties tegen.

  Zo bleek dat mijn voorouders niet ver hadden gereisd, van Wirdum naar Reduzum (Roordahui-zum). Hemelbreed een afstand van zo’n zeven km. En dat in het algemeen de familie in de buurt van Reduzum bleef; eigenlijk alleen in de gemeentes die aangrenzend waren van de gemeente Idaarderadeel. Dit is vermoedelijk gekomen omdat de wegen in die tijd (1600-1700) niet al te best waren en men niet de tijd en het geld had om ver te reizen. Men moet er van uitgaan dat het lage midden van Friesland zeer nat was en bijna al het vervoer over water ging.

  Ik kwam er ook achter dat het zoeken in het archief naar voorouders voor 1700 wel erg moeilijk was en voor 1600 bijna geheel niets opleverde, tenzij je van een oud adellijk geslacht was. Met behulp van een ervaren genealoog kwam ik terecht bij mijn tot nu toe oudste stamvader, de heer “Ype Eenties”, geboren zo rond 1623 in Wirdum en overleden zo rond 1700 in Roordahuizum (Reduzum). Ook vonden wij zijn huwelijk, maar geen vermelding van zijn ouders. Wel vonden wij in het huwelijksregister van de Herv. gem. van Wirdum een hoop doopin-schrijving met allemaal de zelfde Patroniem ‘Eenties’.  Men kon dus er van uitgaan dat hun vader bekend stond als een “Eentie” of als een ‘Eintie’.

  Dus werd er gezocht naar een Eentie die in dat plaatje paste, maar in de doop- en trouwboeken van en uit de omgeving van Wirdum werd geen spoor aangetroffen van Vader Eentie of van een persoon die daar op leek. Dat is eigenlijk ook niet zo verbazend want in die periode, eerste helft 17e eeuw, zijn die boeken lang niet volledig bewaart gebleven. Ook kan het zijn dat zij doopsgezind of rooms-katholiek waren, vooral omdat ook enkele kinderen voor het gerecht trouwden.

  In het rechtelijk archief en in de hypotheekboeken en in de autorisatieboeken (aanstelling van voogden over weeskinderen) is gekeken, maar geen resultaat. Het was te hopen dat in de perioden van 1645-1655, de kinderen van Eentie wellicht een huis zou kopen, maar niets van alles.

  Het enige wat in de buurt zou kunnen komen was het volgende [RA.LWL.Q3.98v.] - In 1658 kopen de (ongenoemde) weduwe en de (ongenoemde) erfgenamen van ‘Einte Jansen’ vier huissteden aan de Schrans onder Huizum. Maar deze akte was te summier om er conclusies aan te kunnen binden. Het is denkbaar dat onze Eentie daar bekend stond als Einte. Een andere Eentie die veelvuldig in de bronnen voorkomt was ene "Eentie Meetsma" van Cornjum. Maar deze man bleek in 1642 te zijn overleden en dat zijn erfgenamen meerderjarige kinderen waren en dat klopte niet met het kinderenbestand van Eentie. Maar goed. Met al de gegevens die ik nu had ging ik verder zoeken en de stamlijnen volgen naar het heden.

  Ik zette één en ander op papier en naar loop van tijd had ik volgens mij genoeg gegevens gevonden om deze te verwerken tot een stamboom en deze te plaatsen op het W.W.Web. Ik vond en kreeg hierdoor reacties van verre en naaste familieleden. Al deze nieuwe gegevens verwerkte ik nog steeds groeiende Stambeam.

  Zo kreeg ik ook een @mailtje uit de States van Janet Sjaarda Sheeres, wie mij er op wees dat mijn ‘Eentie’ of ‘Eintie Jans’ vermoedelijk een zoon zou kunnen zijn van ene Jacob Jansz, geb circa 1530 en voor 1580 gehuwd aan voor ons een onbekende dame. Jacob zou weer een zoon zijn geweest van 'Jan Jacobsz' en een klzn.van ‘Jan Jacobs tot Ziarda’ van Franeker.

  "Dear Pieke,

  Recently a friend sends me your website. I was very happy to receive it because it provided me with the missing link on my family tree. I researched my family, the Sjaardas in Friesland; back to the earliest ancestor I could find so far namely, Douwe Ienties in Wirdum. These people called themselves Sjaarda all along, centuries before 1811.
  I made a study of all the Sjaardas in Friesland and published a book on them in 1996, a copy of which is in the library in Leeuwarden.
  I have always suspected that my branch were descendants of the family who were tenants of the Sjaarda farm just east of Franeker owned by the Sjaard(e)ma family. I have a good history of this family as they show up in various documents and who call themselves "toe Syaer-da/Ziarda/Sjaarda. (Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, Kemink & Zoon, Utrecht, 1925 Volumes 44, 48, and 49) With your information, I am almost sure that Entie /Ientie Jans is my missing link. My ancestor Sjaardas in Wirdum were all carpenters, and the fact that he left property which names his name as Entie Jansen (Jansz.) is another good clue. I am attaching a chart I made to show how this family fits together.
  Janet Sjaarda Sheeres; Grand Rapids, Michgian USA."

  Goed ik had weer een doel, proberen om de familie Van der Schaaf linken aan het oude geslacht “Sjaarda”. Ik vond het boek van Janet, waar de afkomst van de familie Sjaarda werd beschreven, maar dan afkomstig van Wirdum.

  Janet Sjaarda Sheeres schrijft in haar Genealogisch boekwerk het volgende:
  “De familienaam Sjaarda komt in Friesland al vroeg voor. In de 13e eeuw werd deze naam ge-voerd door Sicco Syarda. Vanaf het begin van de 14e eeuw woonden zijn nakomelingen in Franeker. Hoewel aan de middeleeuwse Sjaarda's aandacht wordt besteed, gaat het in deze Engels-talige uitgave feitelijk om twee geslachten waarvan de wortels tot omstreeks 1600 zijn terug te vinden.
  De eerste familie is een Oosterends geslacht, dat begint bij Gatze Pieters (1591- 1641), afkomstig uit Sneek. Het tweede geslacht Sjaarda stamt uit Wirdum en begint omstreeks 1630 met de geboorte van stamvader Douwe Sjaarda, met vermoedelijke stamwortels richting Franeker. Van beide families kwamen takken in de Verenigde Staten en Canada tot ontwikkeling".

  De vader van Douwe zou dan zijn de door mij aangehaalde onbekende Eentie of Eintes Jansz uit Leeuwarden e.o. Maar zoals we al zagen was deze niet te traceren. Maar goed laten we het nog maar eens proberen, niet geschoten is altijd misgeschoten.

  Ik heb dus één en ander genealogisch nagekeken en ik kwam tot de vermoedelijke onderstaande lijn van afstammelingen, tot aan Jacob Jansz.. Ik kwam ondermeer in RAG te Leeuwarden een klein boekwerkje tegen, wat zes generaties Jacoben beschreef, zijnde Jacob Jans Syaerda; Jacob Jansz; Jan Jacobs Ziarda; Jan Jacobs van Syarda en Jacob toe Olde Ziarda.

  Onze Eentie zou dan een zoon moeten zijn van Jan Jacobsz (Syaerda) en geboren zijn rond 1580. Maar ik heb geen doopakte o.i.d. kunnen vinden dat wijst in de richting dat Jacob zijn vader zou kunnen zijn. Dit kan o.a. komen doordat zoals we zagen  Eentie vermoedelijk Doopsgezind cq Rooms Katholiek was (zoals een ieder bekend is, zijn hiervan zijn geen doopboeken aanwezig), maar ook zijn in de eerste helft van de 17e eeuw zijn ook niet alle doop- en trouwboeken bewaard gebleven.

  Hoewel er dus toch kleine aanwijzing zijn die wijzen in de richting dat de familie Van der Schaaf toch zou kunnen afstammen van “Jacob toe Olde Ziarda”, heb ik persoonlijk toch wel enkele bezwaren. Dit omdat ik tot nu toe geen enkele verwijzing kan vinden naar wie Eentie kan zijn worden genoemd en ook omdat onder de vermoedelijke kinderen van Eentie geen enkele Jacob te vinden is. En in de vroegere tijden werd toch meestal de oudste zoon naar de grootvader vernoemd. Maar toch, omdat het nageslacht van de vermoedelijke oudste zoon van Eentie, Douwe, de familienaam Sjaarda gingen voeren, heb ik toch maar de bovengenoemde Jacobs opgevoerd. Maar mét de duidelijke verwijzing dat er géén 100% zekerheid is dat zij tot onze voorouders moeten worden gerekend.

  Ik heb in het onderstaande een overzicht van de Familie Van der Schaaf neergezet met de (vermoedelijke) afstammelingen van Jacob toe Olde Ziarda. Bewust heb ik vanaf no.17 {Ype Eenties} de familie Van der Schaaf beschreven, met in mijn achterhoofd om hierna vanaf no.13 {Douwe Eenties} de familie Sjaarda te beschrijven.

  Ik moet nog wel een en ander uitleggen hoe ik de ‘stambeam’ opgezet heb. Ik heb ieder kind een ‘vervolgnummer’ gegeven in Arabische cijfers. Zij die nageslacht hebben, daar heb ik ook een + bij vermeld. De volgorde van de kinderen worden aangeduid met Romeinse cijfers. Bij de dochters, welke de familienaam niet voorzetten, wordt alleen het aantal kinderen vermeld. Wel wordt de bij mij bekende gegevens vermeld, zoals; getrouwd; aantal kinderen e.d.

  Ik hoop dat een ieder het kan volgen. Ik wens u veel plezier met het lezen van us Stambeam.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (36 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De komôf fan de famylje’s ‘Van der Schaaf ‘ en ‘Sjaarda’ út Wurdum. Beide út ien nest wei!

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (40 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  06-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
  2011, december. 14.

  Er zijn wat foutjes veranderd en enkele aanvullingen geplaatst zowel bij de familie v/d Schaaf en de familie Sjaarda. Dit doordat er fouten in stonden en doordat er weer wat nageslacht is ontstaan.
  Familie bedankt voor de diverse mailtjes, waarin u mij wees op de foutjes.

  Pieke


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (23 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!