Wat vindt u van deze pagina? Mist u nog wat of is het prima zo. Laat het de beheerder even weten.
Over mijzelf
Ik ben Pieke van der Schaaf
Ik ben een man en woon in (Fryslân) en mijn beroep is Onderzoeker.
Ik ben geboren op 30/08/1946 en ben nu dus 72 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Genealogie.
Foto
Foto
Foto
Foto
Archief per maand
 • 03-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
  Inhoud blog
 • Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Enkele Documenten.
 • Nog enkele portreten van de familie.
 • Enkele portretten van de familie, genoemd in bovenstaande Generaties.
 • De nakommelingen van Jacob Jacobs van Syarda.
 • De Familie Sjaarda. Algemeen.
 • A short vesion of the Sjaarda Family Tree.
 • Naamaanmes van Sjaarda in 1811
 • Het voormalige Sjaarda-kasteel te Franeker.
 • TER HERRINERING!
 • Enkele akten betreffende de familie Van der Schaaf.
 • Nog enkele foto's.
 • Wat trouwfoto's van enkele familieleden.
 • Enkel foto's van familieleden van onze Sibbe.
 • Bewijzen dat men de familienaam Van der Schaaf mag voeren.
 • Gen. v.d.Schaaf. Generatie 8 t/m 12
 • Het geslacht van Van der Schaaf uit Roordahuizum - Reduzum.
 • “ De Sibbelingen van Jacob toe Olde Syarda”
 • Kennismaken met de familie Van der Schaaf út Reduzum
 • Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
  Categorieën
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • Cytotec asli
 • como fazer dindin gourmet
 • como fazer dindin gourmet
 • obat telat datang bulan
 • Agen Judi BandarQ, Sakong, Poker, Domino, Bandar66 dan Capsa Susun QJoker

  Heb je op of aanmerkingen, druk dan op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Laatste commentaren
 • Zoektocht Neeltje Folkert van der Schaaf (A.M.de Boer)
      op Enkele Documenten.
 • overlijdens bericht (Gerke de Boer)
      op Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
 • onderzoek (Laetitia)
      op Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
 • Mnr (Henk Schuring)
      op Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Jubileumcommissie Vereniging Zeilvracht (Marga Swaans)
      op
 • Blog als favoriet !
  Mijn favorieten
 • Algemene informatie
 • The Holkema Family. (connection to the Sjaarda's)
 • Tresoar nieuwe stijl.
 • De familie Popma.
 • De familie Beckeringh.
 • Voor meer onderzoek naar nader familieleden, kijk dan in de Stamboomgids.
 • Heeft u de familienaam Lankhorst? Kijk dan Hier!
 • Fam Sjaarda
 • Sjaarda Genealogy and Sjaarda Family History Information
 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ademhalingskine
  www.bloggen.be/ademhal
  Zoeken met Yahoo


  Nieuws Telegraaf (NL)
 • Door dit opstootje werd mini-klassieker gestaakt
 • 11-jarig meisje valt scooterdief aan
 • De week van het vakantiegeld
 • 'Huawei beheert cruciale data KPN'
 • Duurste medicijn ter wereld op de markt
 • Column: Grootmachten
 • Goedkoop beleggen kan slim zijn
 • Gruwelijke panna gevolgd door prachtgoal
 • Advocaat familie Fortuyn: ’Volkert moet terug in meldplicht’
 • Spectaculaire achtervolging: ‘Blijf staan of ik schiet!’
  Nieuws Autosport
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  De Familie's Van der Schaaf en Sjaarda.

  Hier vind men de genealogische afstamelingen; foto's en andere zaken van de families Van der Schaaf en Sjaarda uit Wirdum Fryslân.
  13-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het geslacht van Van der Schaaf uit Roordahuizum - Reduzum.

  Generatie No. 1 (7)

    17. Ype Eenties werd geboren rond 1623 in Wirdum en overleed zo rond 1700 in Roordahuizum. Hij trouwde met Elbrigh Jacobs op 6 mei 1648 in voor ’t Nedergerecht van Leeuwarderadeel. Zij was een dochter van Jacob Jacobs en Pytrick Jansdr, ze werd geboren rond 1626 in Wirdum en overleed voor 1696 in Roordahuizum.

  Hoewel geboren en gehuwd in Wirdum ging Ype verhuizen via Grouw naar Roordahuizum, want in 1656 kopen Epe Enties en Vrouw, echtelieden te Roordahuizum {doorgestreept, verbeterd in} Grou, een huis, "mette gerechticheyt van de vrije cuiperie" te Roordahuizum van Doytse Hommes en vrouw aldaar voor 1050 goudguldens plus een "silveren ducaton ende een rycxedaeler". {RA-IDA-N1-120}. Ype wordt later vermeld als Mr. kuiper te Roordahuizum.

  Reduzum is gebouwd op een terp en ligt aan de oostzijde van de oude oostelijke zeedijk van de Middelzee. Er bestaat maar weing beschrijving over het oude dorp Reduzum. De naam werd vroeger beschreven als (1389) Rorthahusum; (1392) Rordahusim; in 1400 als Rortha of Rowertha. Rond 1500 en later speelde Roordahuizum wel mee. In en om Roordahuizum stonden veel staten (versterkte boerderijen) zoals de Aytta State. Uit het Stem-Kohier van de gemeente Idaarderadeel doet blijken dat in de 17e eeuw en 18e eeuw er in Roordahuizum 28 boerderijen waren met stemrecht.
  Roordahuizum was maar aan één kant bereikbaar. Aan de oostzijde en de zuidzijde werd het omringd door moerrassige veengronden. Zelf had Roordahuizum en de omringende dorpen (Idaard en Friens) daar geen last van, zij lagen op een ondergrond van klei op veen. In 1648 werd er een verharde weg aangelegd van Roordahuizum naar Idaard. En dit maakte de Grytman Carel van Roorda mogelijk om bij Idaard een slot te bouw-en. Maar dit lag eigelijk wel in een achterhoek van de gemeente, zodat men in Roordahuizum in 1649 een "rechthuis" inrichte. Want toen kreeg het gebouwtje van de Friese Staten een brangeschilderde ruit aangeboden. Hier werden kleine zaken zoals ruzie, geldzaken enzv. behandeld. Het werd later ook wel de "weerkeamer" genoemd. Deze kamer was waar nu het lokaal van de N.H.kerk is.
  Rond 1857 wordt er vermeld over Roordahuizum dat er 120 woonhuizen stonden, met 600 zielen. Er waren 400 Hervormden, 52 Doopsgezinden en 148 Roomschen. Het aantal schoolgaanden kinderen bedroegen 115. Bij de Hervormden waren er gemiddeld 12 bedeelden. Fabrieken waren er niet. Handwerklieden bestonden uit Timmerlieden, Molenmakers, Kuipers, Ververs, Schoenmakers, Kleermakers en en grofsmederij. Landbouw was de hoofdbron van bestaan, er was weinig kaas en boterhandel. Scheepvaart en voerlieden waren de middelen van vervoer. Roordahuizum lag aan het vaarwater richting Sneek; Wirdum en Leeuwarden en via het riviertje de Swin kon men richting Grouw.

  Jacob Jacobs had op 9-5-1656 een testament laten maken. In 1657 werdt te Warga de nalatenschap beschreven van Jacob Jacobs. Weduwe is Trintie Martens en de erfgenamen zijn Epe E(e)nties uit de naam van zijn vrouw Elbrich Jacobs, Dirck Jacobs, Reyn Riencx uit naam van zijn vrouw Gerbrich Jacobs en enkele minderjarige kinderen. Bezit: de (boere)huizinge te Warga, staande op pastorijland. Tenslotte wordt een scheiding van bezit geregeld, elk kind krijgt 1/9 deel van de nalatenschap, dat is 65 goudg. 18 st. en ook de weduwe krijgt een zelfde deel.

  In 1677 wordt Ipe Eenties, mr. Kuiper te Reduzm, aangesteld tot voogd over Eentie Tiebbes, circa 22 jr. oud, weeszoon van wijlen Tiebbe Attes (welke gehuwd was geweest met zijn zus Jeltie No.18).

  We krijgen uit een akte van 1696 (RA.IDA.J15-107) sterk de indruk dat het gezin Epe/Ype en Elbrigh zes kinderen hadden, gezien een boedelscheiding waar dochter Antie Ypes haar 1/6 deel opvroeg. Tot zover zijn er maar twee kinderen bekend.

  Ype Eenties: Beroep: Timmerman-Kuiper.

  Kinderen van Ype Eenties en Elbrigh Jacobs zijn

  + 18 I. Eentje Ypes, geboren voor 1666 in Wirdum; overleden rond 1736 in Roordahuizum.

  + 19 II. Antie Ypes, geboren rond 1675 in Wirdum; overleden rond oktober 1708.


  Generatie No. 2.


     18. Eentje Ypes
  werd geboren voor 1666 in Wirdum en overleed rond 1736 in Roordahuizum. Hij trouwde met Foockel Klases voor 1691 in Reduzum, dochter van Claes Reiners en Namck Tiepkes Gyckma; kldr. van Aebe Gyckma en Tjepke N. Foockel werd geboren rond 1670 en overleed in 1751 in Roordahuizum.

  In 1691 (RA.IDA.J14-295/304) is te Roordahuizum Claes Reiners overleden. Eentie Ypes en zijn zwager Agge Melles treden op als voogden over de weeskinderen van hun schoonzuster Aeltie Claeses.

  (RA.IDA.N2-653) In 1695 koopt Eentie van zijn vader Ype voor 650 goudguldens de "Cuyperije", 'be-staande in twee kamers ende de Cuyperswinkel, item de hoovinge ende hieminge daar bij zijnde, .... sampt de gerechtigheit van een vrije cuyperije met de privilagie van de doodtvatten alhier ter plaatse te moogen maacken'.

  In het personele kohier treffen we in 1768 een post groot F700 aan van Eentjes Ypes erven. Deze post blijft terugkeren todat in 1784 met de toelichting; "deze mensen zijn arm en bezitten geen goederen meer" afgevoerd wordt. Erg lang onverdeeld 'bezit' dus.

  Eentje Ypes: Kuiper/timmerman.

  Kinderen van Eentje Ypes en Foockel Klases zijn:

  + 20 I. Claas Eentjes, werd geboren rond 1691 in Roordahuizum; overleden rond maart 1762 in Roordahuizum.

     21 II. Jan Eentjes, is geboren rond 1692 in Reduzum; died 9 mei 1765 in Roordahuizum. Hij trouwde met Antje N.

  In 1753 treffen Jan aan als eigenaar en bewoner van huis no. 4 te Roordahuizum. Jan was van beroep kuiper/timmerman en was ouderling van de HK.

  Hoewel Jan volgens de quotisatie belastingen vermoedelijk gehuwd was, want in 1749 moest " Mr. Cuiper Jan Eenties" met een gezin van drie personen boven de twaalf jaar, een aanslag van F. 29-11 betalen, is er geen huwelijksakte te vinden. Hij wordt vermeld als ‘Jan Ientes’.

  Jan Eentjes: Meester Kuiper.

  + 22 III. Ype Eentjes {Van Der Schaef}, geboren rond 1700 in Roordahuizum; overleden rond 1748 in Roordahuizum.


     19.
  Antie Ypes werd geboren rond 1675 in Wirdum en overleed rond oktober 1708. Zij trouwde met Ype Fockes 21 juli 1695 in Leeuwarden, zoon van Focke Hendrix en Sioerdtje Ymkes; klzn. van Hendrik Jans en N. N. Hij werd geboren op 12 oktober 1673 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum bekend.

  In 1696 {RA.IDA.N2.653} wenst Antie Ypes, vrouw van Ype Foockes, te Leeuwarden een scheiding van bezit met haar vader, Ype Eenties. Zij betoogt dat zij voor 1/6 deel erfgename is van haar moeder Elbrig Jacobs, maar dat haar moeder haar tevens mondeling een prelegaat van F200 had toegezegd. Dit wordt door haar vader en broers/zusters bestreden. Geaccordeerd wordt dat Antie netjes een zelfde zesde deel van moedrs nalatenschap uitgekeerd zal krijgen, als wat ook haar broers/zusters al ontvangen hadden. Mits dat zij haar vader niet meer lastig zal vallen met haar claim van betreffende F200; eventueel mag zij na diens dood die kwestie met de andere erfgename gaan uitvechten.
  In de kantlijn tekend Antie in het zelfde jaar voor ontvangst van haar vader van haar moeders-deel, groot F340.

  Leeuwarden, dopen, doopjaar 1673.
  Dopeling: Ype. Gedoopt op 12 oktober 1673 in Leeuwarden.
  Kind van Focke Hendrix en niet genoemde moeder.

  Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1693-1704. Inventarisnr.: 906. Datum ondertrouw: 29-06-1695. Code: NH
  Naam man : Ype Fockes van Leeuwarden.
  Naam vrouw : Antje Ypes van Roordahuizum.
  Opmerkingen: trekschipper.

  Leeuwarden, huwelijken 1695. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juli 1695.
  Man : Ype Foppes.
  Vrouw : Antje Ypes afkomstig van Roordahuizum.
  Opmerking: hij is schipper op Leeuwarden en Bolsward.

  Kinderen van Antie Ypes en Ype Fockes zijn:

     23 I. Elbrich Ypes, werd geboren op 2 juni 1697 in Leeuwarden; geen overlijdensdatum be-kend. Zij trouwde op 21 september 1727 te Leeuwarden met de soldaat Philippus Bernar-dus. Hij werd geboren rond 1702 en overleed tussen 1727 en 1803 in Leeuwarden.

  Leeuwarden, huwelijken 1727. Vermelding: Ondertrouw op 5 april 1727.
  Man : Philippus Bernardus afkomstig van Leeuwarden.
  Vrouw: Elbrich Ypes afkomstig van Leeuwarden.
  Opmerking : hij is soldaat.

  Oud-Roomse gem. Leeuwarden, register van overledenen 1723-1803. Inventarisnr.: 1015.
  Naam: Philippus Bernardus. Straat of woonplaats: Leeuwarden.
  Datum overlijden: 24-08-1781

     24 II. Fockien Ypes, gedoopt op 10 januari 1706 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum bekend.

     25 III. Christina Ypes, gedoopt op 12 oktober 1708 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum be-kend.

  Herv. gem. Leeuwarden, doop 1708-1715. Inventarisnr. : 937.
  Dopeling: Christina. Gedoopt op 12 oktober 1708 in Leeuwarden.
  Dochter van Ype Fockes en niet genoemde moeder.


  Generatie No. 3.


     20.
  Claas Eentjes werd geboren rond 1691 in Roordahuizum en overleed op 26 maart 1762 in Roordahuizum. Hij trouwde met Hiske Alberts rond 1710 in Idaarderadeel, dochter van Albert Baukes en Meynts Jansdr. Zij werd gedoopt op 7 augustus 1689 in Warga en overleed na 1782 in Roordahuizum.

  In 1726 koopt Claes te Roordahuizum een 'seckere heerlijke huisinge, hoijbergh en hovinghe metden pastorije ten westen gelegen” voor 82 goudguldens. Tevens vinden we claas als huurder van 9 pm land. In 1737 is Claas eigenaar/gebruiker van huis nr.39, in 1746 eigenaar/gebruiker van nr.14 en 15. En later was Claas eigenaar van huis nr.32, welke gebruikt (bewoond) was door Y. v/d Schaef weduwe.

  In de register van de quotisatiebelastingen van 1749 staat Claas vermeld als: 'coopman in koeyen, met een gezin van vier personen boven de twaalf jaren, aanslag F.35,-9; verhoging 13.'
  In 1753 leent Claas Eentjes, huisman (= boer) te Roordahuizum F100 van secretaris Peter Bruinsma van Idaarderadeel en in 1758 leent Claas Eenties, coopman te Roordahuizum, F200 van Annie van der Wolde en van deurwaarder Hendryck Pluim, beide van Leeuwarden.

  Op de lidmatenlijst van de Herv.kerk van 1739 staat Claas vermeld als Kerkvoogd.

  In het personele kohier van 1768 staat een post vermeld van F600 ten name van 'Klaas Eerntjes' erven. Deze post blijft bestaan tot 1782. Dan staat er; "Dit is een arme weduwe die meer als werk genoeg heeft om haar brood te gewinnen" en dan vervalt de post.

  Claas Eentjes: Boer/Koopman in koeien.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1689.
  Gedoopt op 7 augustus 1689 in Warga, Wartena, Warstiens.
  Dopeling: Hiske. Kind van Albert Baukes en niet genoemde moeder.

  Kinderen van Claas Eentjes en Hiske Alberts zijn:

     26 I. Claeske Claeses, geboren rond 1711 in Roordahuizum

  + 27 II. Minke Claeses, geboren rond 1712 in Roordahuizum.

  + 28 III. Aafke Claeses, geboren rond 1720; overleden in maart 1754 in Roordahuizum.

     29 IV. IJntje Claeses. Geen nadere gegevens gevonden.

     30 V. Trijntje Claeses. Zij trouwde met Rien Tasin. Geen nadere gegevens te vinden.


     22.
  Ype Eentjes Van Der Schaef werd geboren rond 1700 in Roordahuizum en overleed in 1748 in Roordahuizum. Hij trouwde (1) met Anke Johannus in 1726 in Roordahuizum, gedoopt op 5 maart 1702 in Jorwerd als een dochter van Johannes Douwes en N. N. en ze overleed voor 1745 in Roordahuizum. Ype trouwde (2) met Antie (Antje) Jans op 8 augustus 1745 in Roordahuizum. Geen geb/doopakte van Antie gevonden. Ze overleed na 1755 in Roordahuizum.

  In 1725 en 1726 is Ype Eenties gebruiker van reëelnummer 15 van Roordahuizum. In 1727 (RA.IDA.N4-7) koopt Ype Eenties, "Mr.Timmerman te Roordahuizum ene huisinge en hieminge met ene hoybergh' {boerderij} ten zuiden grenzend aan Claes Enties {zijn broer}, voor F.246-6. Dit is vermoedelijk de stemmende State nr.15 geweest, groot 40 PM.
  In 1728 is ene Sible Douwes eigenaar van de helft van de stemmende state 14 van Goënga en van 71/2 pondemaat in stem 6 aldaar. In 1738 is Ype samen met Seerp Douwes en Jan Alberts eigenaar van een stemmende state 14 in Goënga en van 7 1/2 PM in stem 6 aldaar. In 1758 Serp Douwes erven; Ype Eerntjes Kinderen en Jan Alberts. Het aandeel van de familie in stem 6 staat in 1788 op naam van Ype Eenties; het aandeel in stem 14 op Johannes Ypes. Vermoedelijk is de genoemde Sible Douwes een broer van de vader van Anke Johannes en is het zo via de eerste vrouw van Ype in het bezit gekomen van de familie.

  Ype werd in 1740, of daaromtrent, benoemd tot Bijzitter {=Wethouder /dorpsrechter} in de raad van Idaarderadeel. Sinds die tijd noemt hij zich ‘Ype Eentjes van Der Schaef’. Dit is ook waarschijnlijk de persoon ge-weest die het familiewapen invoerde, gezien een akte met zijn zegel en handtekening.

  Het familiewapen kan men als volgt beschrijven:
  Doorsneden: A} Drie gouden schaven, gesitueerd 2 + 1 op een blauw veld. B} Een staande otter van natuurlijke kleur, naar rechts gewendt op een grasveld van groen, alles op een zilveren veld.
  Helmteken: Een uitkomende otter, naar rechts gewendt in natuurlijke kleur.
  Helmkleden: Goud en gevoert met blauw.

  In 1744 koopt "Ype Eentjes van der Schaef", byzitter der Idaaderadeel te Roordahuizum een Camer aldaar voor 350 Goudguldens. Tevens koopt hij samen met Job Rynja te Wurdum elk voor de helft 'ene sekere huisinge, schuire, buithuis en hieminge', in de Inbuuren te Roordahuizum voor 350 goudgulden.
  In 1768 treffen we een post aan op de naam van Byzitter Ype Eentjes erven, groot F2400. Deze blijft de hele periode van 1768 t/m 1794 staan. Tenslotte wordt de post verekend met/door ene 'Tjerk Ypes'.

  Ype Eentjes Van Der Schaef: Mr.Timmerman/boer/dorpsrechter.

  Baarderadeel, dopen, doopjaar 1702.
  Dopeling: Anke; Gedoopt op 5 maart 1702 in Jorwerd.
  Kind van Johannes Douwes en niet genoemde moeder.

  Ype en Anke komen in 1739 als echtlieden voor op de lidmatenlijst van Roordahuizum.
  Antie (Antje) Jans: Zij leefde nog in 1749, want in het quotisatiekohier van 1749 staat een post vermeld van "bisitter Schaafs weduwe" 'niet in de staat om de kost te winnen'; een persoon boven twaalf, vier jongere; aanslag F.6-16'.

  Idaarderadeel, huwelijken 1745. Bevestiging huwelijk op 8 augustus 1745 in Roordahuizum.
  Man : Ype Eenties van der Schaef afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw: Antie Jans afkomstig van Roordahuizum.

  Antie hertrouwt in april 1749 met Jetse Ypes.

  Kinderen van Ype Eenties van der Schaef and Anke Johannus zijn:

  + 31 I. Eentje Ypes van der Schaef, werd geboren in 1728 in Roordahuizum; overleden op 2 december 1774 in Roordahuizum.

      32 II. Namk Ypes, gedoopt op 15 december 1730 in Roordahuizum; overleden in 1730 in Roordahuizum.

  + 33 III. Namkjen Ypes, gedoopt op 6 april 1732 in Roordahuizum; geen overlijdensdatum gevonden.

     34 IV. Fokeltje Ypes van der Schaef, gedoopt op 3 februari 1737 in Roordahuizum; geen over-lijdensdatum bekend. Zij trouwde met Eyle Roels op 23 september 1764 in Roordahui-zum. Geen geb/doop en overlijdensakte gevonden. Bij zijn huwelijk afkomstig van Irnsum.

  Rauwerderhem. Vermelding: Derde proclamatie op 16 september 1764 in Rauwerd.
  Man : Eyle Roels afkomstig van Irnsum.
  Vrouw : Fokeltje Ypes afkomstig van Roordahuizum.

  Idaarderadeel. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1764 in Roordahuizum.
  Man : Eyle Roels afkomstig van Irnsum.
  Vrouw : Fokeltje Ypes afkomstig van Roordahuizum.

     35 V. Hiltje Ypes, gedoopt op 3 februari 1737 in Roordahuizum; overleden in 1737 in Roordahuizum.

  + 36 VI. Gertie Ypes van der Schaef, gedoopt op 25 mei 1738 in Roordahuizum; overleden na 1807.

  + 37 VII. Foeckien Ypes van der Schaef, gedoopt op 15 januari 1741 in Roordahuizum; overleden op 11 juni 1825 in Idaarderadeel.

     38 VIII. Antie Ypes, gedoopt op 3 april 1742 in Roordahuizum; overleden in 1742 in Roordahuizum.

  Kind van Ype Eentjes van de Schaef and Antie Jans is:

     39 I. Anke Ypes, gedoopt op 1 januari 1746 in Roordahuizum; overleden in 1746 in Roordahui-zum.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1746.
  Dopeling: Anke; Gedoopt op 1 januari 1746 in Roordahuizum.
  Kind van Ype Eenties en Antje Jans.


  Generatie No. 5.


     27.
  Minke Claeses werd geboren rond 1712 in Roordahuizum, geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Hans Brouwer op 9 september 1753 in Roordahuizum. Geen geboorte en overlijdensdatum bekend. Hij was bij zijn huwelijk afkomstig van Kampen.

  Minke Claeses: Belijdenis: 6 mei 1749, Roordahuizum.

  Kinderen van Minke Claeses en Hans Brouwer zijn:

     40 I. Hiske Hanses, werd geboren op 8 september 1754 in Roordahuizum; overleden op 15 maart 1773 in Roordahuizum.

  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811.,
  Dopeling: Hiske. Geboren op 8 september 1754; Gedoopt op 13 september 1754 in Roordahuizum.
  Kind van Hans Brouwer en Minke Claeses.
  Opm.: De dopeling is overleden op 15 maart 1773.

     41 II. Mettje Hanses, geboren op 7 januari 1756 in Roordahuizum; overleden rond 1814. Zij trouwde met Aa[e]ne Hiddes Hiddema op 29 april 1781 in Roordahuizum; geboren op 3 april 1744 in Roordahuizum; overleden op 24 maart 1834 in Rauwerd. Zoon van Hidde Aenes en Elbrig Gerbens.

  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811.
  Dopeling: Metje. Geboren op 7 januari 1756; Gedoopt op 11 januari 1756 in Roordahuizum.
  Dochter van Hans Brouwer en Minke Claeses.

  Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1744.
  Dopeling: Aene. Gedoopt op 3 april 1744 in Gauw, Offingawier.
  Kind van Hidde Aenes en niet genoemde moeder

  Idaarderadeel, huwelijken 1781. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 april 1781 in Roordahuizum.
  Man : Ane Hiddes afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw : Metje Hanses afkomstig van Roordahuizum.

  Anne en Metje kregen acht kinderen, waarvan er maar twee de volwassen leeftijd haalden. Dat blijkt wel uit de namen registratie van 1811.

  Naamregistratie: Maire Rauwerd, fol 26.
  Hiddema, Ane Hiddes, timmerman, Rauwerd.
  Menke 26; Hiske 21.

  Overlijdensakte Rauwerderhem. Aangiftedatum 24 maart 1834.
  Ane Hiddes Hiddema, man, overleden 23 maart 1834.

  Aa[e]ne Hiddes Hiddema: Timmerman.

     42 III. Zwaantje Hanses, geboren op 17 januari 1758 in Roordahuizum; ongehuwd overleden op 24 september 1835 te Rauwerderhem.

  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811.
  Dopeling: Zwaantje. Geboren op 17 januari 1758; Gedoopt op 22 januari 1758 in Roordahuizum.
  Dochter van Hans Brouwer en Minke Claeses.

     28. Aafke Claeses werd geb/ged. rond 1720 en overleed in maart 1754 in Roordahuizum. Zij trouwde met Sjoerd Ypes op 1 maart 1750 in Roordahuizum. Hij werd geb/ged. rond 1722; geen overlijdensdatum bekend.

  Idaarderadeel, huwelijken 1750. Bevestiging huwelijk op 1 maart 1750 in Roordahuizum.
  Man : Sioerd Yps afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw: Aafke Clasis afkomstig van Wirdum.

  Bron: Idaarderadeel, fol. 14.
  Sjoerd Yps. Plaats: Roordahuizum. Omschrijving: mr. timmerman.
  Gezin volw: 1. Aanslag: 11-12-0.

  Sjoerd Ypes hertrouwde vermoedelijk op mrt 1764 te Roordahuizum met Pietje Jurjens.

  Zie: Trouwregister Hervormde gemeente Roordahuizum 1740-1809. Inventarisnr.: 429.
  Sjoerd Ypes: Timmerman te Roordahuizum.

  Kinderen van Aafke Claeses en Sjoerd Ypes zijn:

     43 I. Pijtie Sjoerds, gedoopt op 13 december 1750 in Roordahuizum; overleden in november 1774 in Rauwerd. Zij trouwde met Hans Hotzes Ferwerda op 11 oktober 1772 in Roorda-huizum.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1750.
  Dopeling: Pijtie. Gedoopt op 13 december 1750 in Roordahuizum.
  Kind van Sjoerd Ypes, timmerman en Aafke Claeses.

  Idaarderadeel, huwelijken 1772. Vermelding: Derde proclamatie op 11 oktober 1772 in Roordahuizum.
  Man : Hans Hotzes Ferwerda afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw : Pytje Sjoerds afkomstig van Roordahuizum.
  Opmerking: de bruid is overleden in november 1774; met attestatie naar Rauwerd op 18 oktober 1772.

     44 II. Klaas Sjoerds, gedoopt op 28 november 1751 in Roordahuizum; overleden rond 1751.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1751
  Dopeling: Klaas. Gedoopt op 28 november 1751 in Roordahuizum.
  Zoon van Sjoerd Ypes en Aafke Claeses.
  Opm.: De dopeling is overleden.


     31.
  Eentje Ypes (Van Der Schaef) werd geboren rond 1728 in Roordahuizum en overlijd op 2 december 1774 in Roordahuizum. Hij trouwde met Vrouwkien Sierks op 30 april 1769 in Roordahuizum, dochter van Sierk Tjerks en Jaaike Jans. Zij was gedoopt op 1 oktober 1747 in Roordahuizum en ze over-leed op 25 juni 1791 in Roordahuizum.

  Op 2 aug 1765 [RA.IDA.W1.17] verschijnt Eentje te Roordahuizum om zich op te werpen als erfgenaam ex testament {zonder dat er een testament tussen zat} van zijn oom Jan Eenties, die op 9 mei 1765 te Roordahuizum overleden was. Eentje wijst er op dat zijn oom op het personele kohier genoteerd staat, onder de post "Entjes Ypes erven" met een aandeel van 1/3 van de totale post van F700.

  Eentje was boer in de ‘Inlanden’ te Roordahuizum, maar heeft de boerderij moeten verkopen in 1769. Dit in verband met de toen heersende veepest. Zijn zoon Sjierk zal de kost moeten verdienen als boerenarbeider.

  Trouwregister Hervormde gemeente Roordahuizum,  DTB nr: 429, Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 april 1769, Roordahuizum.
  Man: Eentje IJpes van der Schaaf, Roordahuizum.
  Vrouw: Froukjen Sjerks, Roordahuizum.
  NB: de bruidegom is overleden op 2 december 1774.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1747.
  Dopeling: Vroukien. Gedoopt op 1 oktober 1747 in Roordahuizum;
  Dochter van Sierk Tierks en Jajeke Jans.

  Frouwkjen Sierks: Na het overlijden van Eentje huwde zij in 1776 met Tjalle Sytses (Tjaardstra).

  Kinderen van Eentje Ypes en Frouwkjen Sierks zijn:

      45 I. Anke Eentjes, geboren op 4 februari 1770 in Roordahuizum; overleden in juni 1770 in Roordahuizum.

      46 II. Ype Eentjes, geboren op 3 februari 1771 in Roordahuizum; overleden in augustus 1771 in Roordahuizum.

      47 III. Sjierk Eentjes, geboren op 26 januari 1772 in Roordahuizum; overleden in april 1772 in Roordahuizum.

  + 48 IV. Sjierk Eentjes van der Schaaf, geboren op 28 februari 1773 in Roordahuizum; overleden op 20 februari 1814 in Roordahuizum.


  33.
  Namkjen Ypes werd gedoopt op 6 april 1732 in Roordahuizum. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Jan Halbes op 31 juli 1768 in Idaarderadeel. Hij werd rond 1743 geboren en overleed voor 1811.

  Idaarderadeel, huwelijken 1768. Bevestiging huwelijk op 31 juli 1768 in Roordahuizum.
  Man : Jan Halbes.
  Vrouw: Namkjen Ypes.

  Kinderen van Namkjen Ypes en Jan Halbes zijn:

     49 I. Ype Jans(sen), gedoopt op 25 september 1768 in Roordahuizum; overleden op 26 septem-ber 1768 in Roordahuizum.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1768.
  Dopeling: Ype. Gedoopt op 25 september 1768 in Roordahuizum.
  Kind van Jan Halbes en Namk Ypes.
  Opm.: De dopeling is overleden op 26 september 1768.

     50 II. Rinske Jans(sen), gedoopt op 4 maart 1770 in Wirdum; geen overlijdensdatum bekend.

  Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1770.
  Dopeling: Rinske. Gedoopt op 4 maart 1770 in Wirdum.
  Kind van Jan Halbes en Namk Ypes.


     36.
  Gertie Ypes Van Der Schaef werd geboren op 25 mei 1738 in Roordahuizum, en overleed na of rond 1807. Zij trouwde met Sybren Reinders (Spar) op 30 augustus 1761 in Roordahuizum, zoon van Reinder Hendriks en Martzen Oebeles. Hij werd geboren rond 1734 in Roordahuizum en overleed op 6 februari 1807 in Roordahuizum.

  NB. Hoewel de vader van Sybren in 1811 de familienaam Spar aannam, viel zijn oudste zoon Sybren daar niet onder, daar hij in 1809 overleed. Zo kon het gebeuren dat zijn zoon Reinder de naam Van der Schaaf aannam.

  In 1769 ontvingen Siebren en Gertje aan hun huis hun "veel geagte en eerwaarde moeder, met name 'Martien Oebles' en doe ter tijt woonachtig bij Jetse Reinders te Giekerk, die gehouwen was te geven aan ons moeder een behoorlijk onderhoudt". Maar Martzen klaagde toen over de behandeling door haar zoon Jetse Reinders, en toen ze bij Siebren kwam zat ze "onder het ongedierte en lusen, zodat zij geheel door ons {Siebren en Gertje} is uitgestroopt en alles hebben gekookt en schoongemaakt".

  Overleden: Sybren Reinders, oud 73 jaar.
  Datum : 6 februari 1807. Plaats : Roordahuizum.
  Opm. : De overledene was gehuwd en laat een kind na.

  Idaarderadeel, huwelijken 1761. Bevestiging huwelijk op 30 augustus 1761 in Roordahuizum.
  Man : Sybren Reinderts Spar afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw : Gertje Ypes van der Schaef afkomstig van Roordahuizum.

  Kinderen van Gertie van der Schaef en Sybren Spar zijn:

     51 I. Ype Sybrens, gedoopt op 1 november 1761 in Roordahuizum; overleden voor 1807.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1761.
  Dopeling: Ype. Gedoopt op 1 november 1761 in Roordahuizum.
  Kind van Sijbren Reinderts Spar en Gertje Ypes.

  + 52 II. Reinder Sybrens {van der Schaaf}, gedoopt op 18 november 1764 in Roordahuizum; overleden op 3 juni 1847 in Roordahuizum.

     53 III. Anke Sybrens, gedoopt op 20 maart 1768 in Roordahuizum; overleden voor 1807.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1768.
  Dopeling: Anke. Gedoopt op 20 maart 1768 in Roordahuizum.
  Kind van Sijbren Reinderts Spar en Gertje Ypes.


     37.
  Foekien Ypes Van Der Schaef werd gedoopt op 15 januari 1741 in Roordahuizum en overleed op 11 juni 1825 in Roordahuizum. Zij trouwde met Frans Sybrens Fabersma op 30 mei 1773 in Rauwerd, zoon van Sybren Romkes en Elske Floris. Hij werd geboren op 5 juni 1739 in Rauwerd, en overleed voor 1825.

  Overlijdensakte Idaarderadeel, 1825, blad nr. 17.
  Foekje Ypes (van der) Schaaf, overleden 11 juni 1825.
  Oud 84 jaar, weduwe.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1739, doopjaar 1739.
  Dopeling: Frans. Geboren op 5 juni 1739 in Rauwerd; Gedoopt op 14 juni 1739 in Irnsum.
  Zoon van Sibren Romkes, huisman en Elske Floris.

  Rauwerderhem, huwelijken 1773. Bevestiging huwelijk op 30 mei 1773 in Rauwerd.
  Man : Frans Sybrens Fabersma afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw: Foekjen Ypes van der Schaef afkomstig van Rauwerd.

  Kinderen van Foekien van der Schaef en Frans Fabersma zijn:

     54 I. Sybren Franses Fabersma, geboren op 24 maart 1774 in Rauwerd; overleden op 9 januari 1848 in Rauwerd. Hij trouwde met Teetske Tjipkes (Biersma) op 28 augustus 1803 in Rauwerd; overleden na 1852.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1774, doopjaar 1774.
  Dopeling: Sybren. Geboren op 24 maart 1774 in Rauwerd. Gedoopt op 1 april 1774 in Rauwerd/Irnsum.
  Kind van Frans Sybrens Fabersma en Foekje Ypes van der Schaaf.

  Familienamen 1811. Mairie Rauwerd, deel 2, fol. --
  Fabersma, Sybren Franses. N.B. Houdt de naam, geen gegevens.

  Gemeente: Rauwerderhem. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Sybren Franzes Fabersma. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 09-01-1848.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 75 jaar.

  Rauwerderhem, huwelijken 1803. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 augustus 1803 in Rauwerd.
  Man : Sibren Franses Fabersma afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw: Teertske Tjipkes afkomstig van Rauwerd.

     55 II. Anke Franses Fabersma, geboren op 28 februari 1778 in Rauwerd; overleden voor 1855. Zij trouwde met Sipke Andries Koldijk op 16 mei 1802 in Rauwerd; geboren rond 1764; overleden op 19 december 1855 in Idaarderadeel.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778.
  Dopeling: Anke. Geboren op 28 februari 1778 in Rauwerd. Gedoopt op 15 maart 1778 in Rauwerd/Irnsum.
  Kind van Frans Sybrens Fabersma en Foekje Ypes van der Schaaf.

  Rauwerderhem, huwelijken 1802. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1802 in Rauwerd.
  Man : Sipke Andries afkomstig van Rauwerd.
  Vrouw: Anke Franses Fabersma afkomstig van Rauwerd.

  Naamsaanname 1811: Mairie Rauwerd, fol. 2v.
  Koldijk, Sipke Andries, Rauwerd.
  k. Andrijs 6, Frans 6 (tweeling), Foekje 8.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Sipke Andries Koldijk. Geslacht: M.
  Overlijdensdatum: 19-12-1855.
  Relatie: weduwnaar. Nadere informatie: Leeftijd: 81 jaar.

     56 III. Elske Franses Fabersma, geboren op 12 maart 1786 in Rauwerd; overleden op 13 oktober 1832 in Rauwerd. Zij trouwde met Jappe Gerkes Hingst op 15 mei 1808 in Idaarderadeel; geboren rond 1782; overleden op 9 juni 1840 in Rauwerd.

  Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1786.
  Dopeling: Elske. Geboren op 12 maart 1786 in Rauwerd. Gedoopt op 19 maart 1786 in Rauwerd/Irnsum.
  Dochter van Frans Sybrens Fabersma en Foekje Ypes van der Schaaf.

  Gemeente: Rauwerderhem. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Elske Franzes Fabersma. Geslacht: V.
  Overlijdensdatum: 13-10-1832. Relatie: gehuwd.

  Mairie Rauwerd, deel 2, fol. --
  Hingte, Jappe Gerkes, "Hingte" later als "Hingst".
  N.B. Geen gegevens, houdt de naam.

  Gemeente: Rauwerderhem. Soort akte: Overlijdensakte.
  Overledene Jappe Gerkes Hingst. Geslacht: M.
  Overlijdensdatum: 09-06-1840.
  Relatie: weduwnaar. Nadere informatie: Leeftijd: 58 jaar.

  Rauwerderhem, Bevestiging huwelijk op 22 mei 1808 in Rauwerd.
  Man : Jappe Gerkes afkomstig van Friens.
  Vrouw: Elske Franses Fabersma afkomstig van Rauwerd.
  Opmerking: met attestatie van Friens.


  Generatie No. 6.


     48.
  Sjierk Eentjes Van Der Schaaf werd geboren op 28 februari 1773 in Roordahuizum en overleed op 20 februari 1814 in Roordahuizum. Hij trouwde met Sipkjen Jelles Wiersma op 21 mei 1797 in Roordahuizum, dochter van Jelle Johannes en Popke Krijns. Zij werd geboren op 11 juni 1776 in Roorda-huizum en overleed op 20 januari 1831 in Roordahuizum.

  Idaarderadeel, geboortejaar 1773, doopjaar 1773 Roordahuizum, Doop Herv. gem. 1730-1811 DTB: 429.
  Dopeling: Sjierk Geboren op 28 februari 1773; Gedoopt op 7 maart 1773 in Roordahuizum.
  Zoon van Eentje Ypes van der Schaef en Vrouwkje Sierks.
  Opm.: geb. 6.00 uur.

  Overlijdensakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1814, Aangiftedatum 23 februari 1814, blad nr. 6.
  Sierk Eintjes van der Schaaf, man, overleden 21 februari 1814, oud 44 jaar, gehuwd.

  Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1776, doopjaar 1776.
  Herv. gem. Roordahuizum, doop 1730-1811. Inventarisnr. : 429.
  Dopeling: Sipkjen. Geboren op 11 juni 1776; Gedoopt op 30 juni 1776 in Roordahuizum.
  Dochter van Jelle Johannes en Popkje Krijns.

  Burgelijke stand - Overlijden . Algemeen Toegangnr : 30-20. Inventarisnr : 3005.Gemeente : Idaarderadeel. Overlijdensakte. Aktenum-mer : 1.
  Overledene: Sipkjen Jelles Wiersma. Geslacht : V.
  Overlijdensdatum : 20-01-1831. Overlijdensplaats : Roordahuizum.
  Relatie: weduwe. Nadere informatie: Leeftijd: 54 jaar .

  Sjierk werd mede opgevoed door zijn stiefvader Tjalle Sytses Tjaarda. In het jaar 1799 (’t over-lijdingsjaar van zijn stiefvader) kreeg hij van het diaconie van R’huizum 20 gulden “tot onder-houd van Sytse Tjalles”.

  Trouwregister Herv. Gem. Roordahuizum, 1797 DTB nr. 429. Bevesting huwelijk van 21 mei 1797 te Roordahuizum.
  Man : Sjerk Eentjes, Roordahuizum.
  Vrouw: Sipke Jelles, Roordahuizum.
  De temperatuur op 21 mei 1797 lag rond de 17.C. De wind kwam overheersend uit het zuid-westen. Typering van het weer: Winderig, omtrent betrokken. Bron: KNMI.

  Sjierk nam op 26 december 1811 voor hem en de zijnen de naam “Van der Schaaf” aan.

  Mairie Roordahuizum, fol. 29.
  Familienamen 1811: Schaaf, Sjirk Eentjes van der, Roordahuizum;
  k. Eentje 9, Popkje 13, Ype 8, Jan 6, Jeltje 3.

  Sjierk Eentjes Van Der Schaaf: Boerenarbeider/schilder.
  Sipkje nam de familienaam Wiersma aan. Na het overlijden van Sierk verdiende zij de kost als bôllerinster (broodvenster) in Roordahuizum.

  Kinderen van Sjierk Van Der Schaaf en Sipkjen Wiersma zijn:

  + 57 I. Popke Sierks van der Schaaf, werd geboren op 18 oktober 1797 in Roordahuizum; overleden op 25 september 1870 in Sneek.

  + 58 II. Eentje Sierks van der Schaaf, geboren op 9 augustus 1799 in Roordahuizum; overleden op 31 januari 1878 in Roordahuizum.

     59 III. Jelles Sierks van der Schaaf, geboren op 4 september 1801 in Roordahuizum; overleden rond 1802 in Roordahuizum.

  Jelle werd gedoopt op 27 september 1801, Roordahuizum

  + 60 IV. Ype Sierks van der Schaaf, geboren op 4 augustus 1803 in Roordahuizum; overleden op 11 april 1876 in Wymbritseradiel.

  + 61 V. Jan Sierks van der Schaaf, geboren op 7 juni 1806 in Roordahuizum; overleden op 7 december 1836 in Roordahuizum.

  + 62 VI. Jeltje Sierks van der Schaaf, geboren op 22 augustus 1808 in Roordahuizum; overleden op 20 september 1855 in Roorda-huizum.


     52.
  Reinder Sybrens Van Der Schaaf werd geboren op 18 november 1764 in Roordahuizum en overleed op 3 juni 1847 in Idaarderadeel. Hij trouwde met Sieuwke Dirks op 26 januari 1800 in Roordahuizum, dochter van Dirk Gatses en Tjietske Jans. Zij werd geb/ged rond 1779 in Wirdum en overleed na 1853.

  Mairie Roordahuizum, fol. 18 - Familienamen 1811:
  Schaaf, Reinder Sybrens van der, Roordahuizum;
  k. Sybren 11, Dirk 6, Anke 8, Tjitske 4, Gertje 2.

  Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1764.
  Dopeling: Reindert. Gedoopt op 18 november 1764 in Roordahuizum.
  Zoon van Sijbren Reinderts Spar en Gertje Ypes.

  1829 Rauwerd, notaris G.A. Avenhorn van Nauta.
  Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Roordahuizum, koopsom fl. 450.
  - Reinder Sybrens van der Schaaf, arbeider te Roordahuizum, verkoper.
  - Sybren Reinders van der Schaaf te Roordahuizum, gehuwd met Antje Tiedes Bakker, koper.

  Gemeente: Idaarderadeel. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 13.
  Overledene Reinder Sybrens van der Schaaf; Geslacht: M. Overlijdensdatum: 03-06-1847.
  Relatie: gehuwd. Nadere informatie: Leeftijd: 83 jaar .

  Idaarderadeel, huwelijken 1800. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 januari 1800 in Roordahuizum.
  Man : Reindert Sybrens afkomstig van Roordahuizum.
  Vrouw : Sjeuke Dirks afkomstig van Roordahuizum.

  Sieuwke Dirks: Ook wel genoemd/beschreven als Sjeuke/Leuke/Sjouke - Durks. Hertrouwde in 1853 met de 77 jarige Johannes de Groot van Idaard.

  Kinderen van Reinder van der Schaaf en Sieuwke Dirks zijn:

  + 63 I. Sybren Reinders van der Schaaf, geboren op 21 juli 1800 in Roordahuizum; overleden rond 1924.

  + 64 II. Anke Reinders van der Schaaf, geboren op 20 maart 1803 in Roordahuizum; overleden op 3 juni 1858 in Franekeradeel.

     65 III. Dirk van der Schaaf, geboren op 8 juli 1805 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbe-kend.

  Dopeling: Dirk. Geboren op 8 juli 1805; Gedoopt op 28 juli 1805 in Roordahuizum.

  + 66 IV. Tjitske Reinders van der Schaaf, geboren op 17 april 1807 in Roordahuizum; overleden op 19 december 1891 in Baarderadeel.

  + 67 V. Getje (Geertje) Reinders van der Schaaf, geboren op 5 september 1809 in Roordahuizum; overleden op 27 december 1899 in Idaarderadeel.

  + 68 VI. Ype Reinders van der Schaaf, geboren op 2 september 1812 in Roordahuizum; overleden op 8 januari 1890 in Idaarderadeel.

     69 VII. Gotse Reinders van der Schaaf, geboren op 23 oktober 1814 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbekend.

  Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1814, akte nr. 45.
  Gotse Reinders van der Schaaf, geboren 23 oktober 1814.
  Zoon van Reinder Sybrens van der Schaaf en Sjouke Durks. Wonende te Roordahuizum.

  + 70 IIX. Johannes Reinders van der Schaaf, geboren op 17 april 1821 in Roordahuizum; overlijdensdatum onbekend.


  Generatie No. 7.


     57.
  Popke Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 18 oktober 1797 in Roordahuizum en overleed op 25 september 1870 in Sneek. Zij trouwde met Jacob Johannus De Boer op 25 mei 1822 in Roordahuizum, zoon van Johannes Jans De Boer en Tetje Jacobs. Hij werd geboren op 1 maart 1792 in Sneek en overleed op 9 december 1873 in Sneek.

  Idaarderadeel, geboortejaar 1797, doopjaar 1797 Roordahuizum, Doop Herv. gem. 1730-1811 DTB: 429.
  Dopeling: Popkjen. Geboren op 18 oktober 1797; Gedoopt op 29 oktober 1797 in Roordahuizum.
  Dochter van Sjerk Eentjes en Sipkjen Jelles.

  Overlijdensakte Sneek, 1870, Aangiftedatum 26 september 1870, akte nr. 187.
  Popkje van der Schaaf, overleden 25 september 1870, oud 75 jaar, gehuwd.

  Sneek, geboortejaar 1795, doopjaar 1795 Sneek, Doop Herv. gem. 1788-1800 DTB: 663.
  Dopeling: Jacob Geboren op 1 juli 1795; Gedoopt op 19 juli 1795 in Sneek.
  Kind van Johannes Jans en Tetje Jacobs.

  Overlijdensakte Sneek, 1873, Aangiftedatum 9 december 1873, akte nr. 225.
  Jacob de Boer, man, overleden 9 december 1873, oud 78 jaar, weduwnaar.

  De vader van Jacob was zonder bedrijf en verbleef met zijn gezin in het armenhuis te Sneek. Een ieder die in het armenhuis verbleef moest als tegenprestatie arbeid verrichten in het armenhuis of op de daarbij behorende landerijen.
  Jacob Johannes de Boer nam deel aan de tiendaagse veldtocht van 2 augustus 1831 t/m 12 augustus 1831 tegen de Belgen. Hij was een schutter en diende bij de 2e afd.; 2e bat.; 3e comp.; inv.nr.131. (zie informatie over de Tiendaagse veldtocht)

  Huwelijksakte Idaarderadeel, 1822. Datum: 25 mei 1822, akte nr. 9.
  Man: Jacob Johannes de Boer, oud 26 jaar, geboren te Sneek. Ouders: Johannes Jans de Boer en Tetje Jacobs.
  Vrouw: Popkje Sierks van der Schaaf, oud 24 jaar, geboren te Roordahuizum. Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Sipkje Jelles.

  Kinderen van Popke Van Der Schaaf en Jacob De Boer zijn::

     71 I. Johannes De Boer, geboren op 3 december 1822 in Idaaderadeel; overlijdensdatum onbekend.

     72 II. Sierk De Boer, geboren op 20 april 1825 in Idaarderadeel; overlijdensdatum onbekend.

     73 III. Frans De Boer, geboren op 22 november 1833 in Sneek; overleden op 2 novemeber 1841 in Sneek.

  Uit een onbekende relatie werd geboren:

     74 I. Sipkje van der Schaaf, geboren op 10 mei 1843 in Sneek; overleden op 26 februari 1847 in Sneek.

  Geboorteakte Sneek 1843. Aangiftedatum 11 mei 1843, blad nr. 57.
  Sipkje van der Schaaf, geboren op 10 mei 1843 als dochter van Popke van der Schaaf.
  Vader onbekend.

  Gemeente: Sneek. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: B 13. Aangiftedatum: 27-02-1847,
  Overledene: Sipkje van der Schaaf; Geslacht: V. Overlijdensdatum: 26-02-1847.


     58.
  Eentje Sierks Van Der Schaaf werd geboren op 9 augustus 1799 in Roordahuizum en overleed op 31 januari 1878 in Roordahuizum. Hij trouwde met Trijntje Aukes Miedema op 13 oktober 1825 in Roordahuizum, dochter van Auke Pijters Miedema en Johanna Douwes. Zij werd geboren op 16 februari 1799 in Wirdum en overleed op 1 maart 1873 in Roordahuizum. Kldr. van Pieter Sjoukes en Trijntje Aukes en van Douwe Hanzes en N.N.

  Eentje Sierks v.d. Schaaf te Idaarderadeel: 8e afd. infanterie, wordt vermeld in ‘Het stamboek der Corpsen in de 1e zetting van de Militie voor de lichting 1825, jaar 1825”. Hij wordt tevens vermeld op een document; ‘staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, lichting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825’.

  Idaarderadeel, geboortejaar 1799, doopjaar 1799 Roordahuizum, Doop Herv. gem. 1730-1811 DTB: 429
  Dopeling: Eentje Geboren op 16 augustus 1799; Gedoopt op 25 augustus 1799 in Roordahui-zum. Kind van Sjerk Eentjes en Sipkjen Jelles.

  Overlijdensakte Idaarderadeel 1878, blad nr. 2.
  Eentje Sierks van der Schaaf, man, overleden op 31 janauri 1878.
  Oud 79 jaar, wedwnaar.

  Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1799, doopjaar 1799.
  Dopeling: Tryntje. Geboren op 16 februari 1799; Gedoopt op 3 maart 1799 in Wirdum.
  Dochter van Auke Pieters en Hanzen Douwes.

  Overlijdensakte Idaarderadeel 1873, blad nr. 7.
  Trijntje Aukes Miedema, vrouw, overleden op 1 maart 1873.
  Oud 74 jaar, gehuwd.

  Huwelijksakte Idaarderadeel 1825. Datum: 13 oktober 1825, akte nr.19.
  Man: Eentje Sierks van der Schaaf, oud 26 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sierk Eentjes van der Schaaf en Sipkje Jelles Wiersma.
  Vrouw: Trijntje Aukes Miedema, oud 26 jaar, geboren te Wirdum.
  Ouders: Auke Pierters Miedema en Johanna Douwes.

  Kinderen van Eentje Van Der Schaaf en Trijntje Miedema zijn:

     75 I. Johanna Eentes van der Schaaf, geboren op 29 december 1825 in Roordahuizum; overleden op 24 maart 1830 in Roorda-huizum.

     76 II. Johannes Eintjes van der Schaaf, geboren in 1826; overleden op 26 maart 1830 in Idaarderadeel.

     77 III. Sipkjen Eentes van der Schaaf, geboren op 12 maart 1829 in Roordahuizum; overleden op 15 juni 1830 in Roordahuizum.

     78 IV. Sipkjen Eentes van der Schaaf, geboren op 5 september 1831 in Roordahuizum; overleden op 23 april 1917 in Zuidlaren.

  + 79 V. Johanneske Eentes van der Schaaf, geboren op 3 november 1835 in Roordahuizum; overleden op 18 februari 1917 in Idaarderadeel.

     80 VI. Sjirkjen Eentes van der Schaaf, geboren op 21 april 1839 in Roordahuizum; overleden op 23 april 1917 in Menaldumera-deel.

  + 81 VII. Sierks Eintes van der Schaaf, geboren op 12 april 1844 in Roordahuizum; overleden op 19 december 1927 in Baardera-deel.


     60.
  Ype Sjierks Van Der Schaaf werd geboren op 4 augustus 1803 in Roordahuizum en overleed op 11 april 1876 in Wymbritseradiel. Hij trouwde (1) met Duike (Dieuwke) Johannes De Boer op 8 november 1828 in Rauwderhem, dochter van Johannes Jans De Boer en Tetje Jacobs. Zij werd geboren op 4 november 1802 in Sneek en overleed op 1 september 1850 in Wymbritseradeel.
  Hij trouwde (2) met Dieuwke Andries De Winkel op 1 augustus 1862 in Wymbritseradiel, dochter van Andries De Winkel en Yttje Eeuwes Hoflandstra. Zij werd geboren op 1 februari 1817 in Idaarderadeel en overleed op 19 januari 1895 in Wagenborgen. Kldr. van Allert Andries (de Winkel) en Dieuwke Jans (Offringa) en van Eeuwe Joukes (Hoflander) en Aaltje Hendriks.

  Ype van der Schaaf. Beroep: schilder.

  Schaaf, Ype Sjirks van der; wonende te Irnsum z.v. Sjirk Eintjes en Sipkjen Jelles Wiersma; Friese schutter, nam deel aan de 10 daagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831. 2e bat, 2e bat., 1e comp.. (zie pag. 30-33)

  Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1803, doopjaar 1803.
  Dopeling: Ype. Geboren op 24 augustus 1803. Gedoopt op 4 september 1803 in Roordahuizum.
  Kind van Sjerk Eentjes en Sipkjen Jelles.

  Djoeke (Dieuwke) Johannes De Boer: Baptism: 18 november 1802, Sneek.
  Beroep: Dienstmeid te Irnsum.

  Huwelijksakte Rauwerderhem, 1828. Datum: 8 november 1828, akte nr. 22.
  Man: Ype Sjierks van der Schaaf, oud 25 jaar, geboren te Roordahuizum.
  Ouders: Sjierk Eentjes van der Schaaf en Sipkje Jelles Wiersma.
  Vrouw: Duike Johannes de Boer, oud 26 jaar, geboren te Sneek.
  Ouders: Johannes Jans de Boer en Tetje Jacobs.

  Gemeente: Idaarderadeel.Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: A 8. Aangiftedatum: 03-02-1817.
  Kind Dieuwke Andries de Winkel; Geslacht: V. Geboortedatum: 01-02-1817.
  Vader: Andries Allardus de Winkel. Moeder: Yttje Eeuwes.
  Nadere informatie: Familienaam moeder ook vermeld als "Hoflandstra" .

  In het Bevolkingsregister van Idaarderadeel 1850-1860 is op folio 23, onder nummer 7, sprake van een "Winkel, de Dieuwke (15 mrt 1826, Grouw), ongehuwd, boerenmeid, weg 12 mei 1859". Rond 1860 wordt in BSG Idaarderadeel geen "Dieuwke de Winkel" meer gevonden.

  Toegangnr: 30-44. Inventarisnr: 2021, Gemeente: Wymbritseradeel.  Huwelijksakte. Aktenummer: 8. Datum: 01-03-1862.
  Bruidegom: Ype Sjirks van der Schaaf.
  Bruid : Dieuwke Andries de Winkel.

  Kinderen van Ype Van Der Schaaf en Djoeke De Boer zijn:

     82 I. Sjierk van der Schaaf, geboren op 16 oktober 1829 in Rauwarderhem; overleden voor november 1830 Wymbritseradeel.

  + 83 II. Sjirk van der Schaaf, geboren op 16 november 1830 in Langweer; overleden op 30 juni 1909 in Heeg.

  + 84 III. Tetje Ypes van der Schaaf, geboren op 20 oktober 1833 in Langweer; overleden op 10 juni 1910 in Sneek.

  + 85 IV. Johannes Ypes van der Schaaf, geboren op 1 november 1835 in Langweer; overleden op 11 april 1893 in Leeuwarderadeel.

  + 86 V. Sipke van der Schaaf, geboren op 13 maart 1838 in Wymbritseradeel; overleden op 5 mei 1871 in Wymbritseradeel.

     87 VI. Sipkjen van der Schaaf, geboren op 17 juli 1839 in Wymbritseradeel; overleden op 2 mei 1870 in Wymbritseradeel. Zij trouwde met Sytse Korfmaker op 16 mei 1868 in Wym-britseradiel; zoon van Gerben Annes Korfmaker en Okjen Sytzes Osinga. Hij werd geboren op 23 maart 1839 in Wymbritseradeel; overleden op 13 juni 1921 in Staveren.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1839, Aangiftedatum 18 juli 1839, akte nr. 148
  Sipkjen van der Schaaf, geboren 17 juli 1839.
  Dochter van Ype Sjirks van der Schaaf en Dieuwke Johannes de Boer.

  Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1870, Aangiftedatum 3 mei 1870, akte nr. 87.
  Sipkje van der Schaaf, overleden 2 mei 1870, oud 30 jaar, gehuwd
  .

  Gemeente: Stavoren. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: A 8.
  Overledene: Sytze Korfmaker. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 13-06-1921.
  Vader: Gerben Korfmaker; Moeder: Okje Osinga.
  Relatie: weduwnaar. Nadere informatie: Leeftijd: 82 jaar.

  Gemeente: Wymbritseradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 40. Datum: 16-05-1868.
  Bruidegom: Sytze Korfmaker.
  Bruid : Sipkjen van der Schaaf.

     88 VII. Jelle Ypes van der Schaaf, geboren op 29 augustus 1841 in Wymbritseradeel; overleden op 11 februari 1898 in Wymbritseradeel. Hij trouwde met Meintje Wijnja op 18 mei 1878 in Wymbritseradeel; dochter van Zana Meinderts Wijnja en Piertje Aukes Piersma. Kldr. van Meindert Hendriks Wynja en Antje Zanes Gaastra en Auke Piers Piersma en Jetske Prins. Ze werd geboren op 6 juni 1850 in Wymbritseradeel; overleden op 11 juni 1898 in Wymbritseradeel.

  Geboorteakte Wymbritseradeel, 1841, Aangiftedatum 30 augustus 1841, akte nr. 164.
  Jelle van der Schaaf, geboren 29 augustus 1841.
  Zoon van Ype Sjirks van der Sch

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“ De Sibbelingen van Jacob toe Olde Syarda”

  Generatie No. 1.

  1. Jacob toe Olde Ziarda Hij trouwde met N. N..

  In 1511 is ene 'Jacob toe Olde Ziaerda' meier (beheerder/pachtboer) van Swob Ziaerda, die hij 34 florenen heerschapsrenten betaalt. In de Aanbreng van 1514 is sprake van 'Jacob Zyaerde' die Swob Zyaerda 33 florenen renten aan huur betaalt (mit de halff saedinghe. Hier aff 1 fl. 18 1/2 st. geslick). Het betreft hier de boerderij 'Oud Sjaardema' te Franeker Uitburen.

  Deze Jacob ging de de naam 'Sjaarda' gebruiken omdat hij pachter was op de boerderij "Oud Sjaarda". Dit gebruik kan men ook terug vinden in de Achterhoek en Gelderland. Men noemde zich 'de Witte', omdat men op de "Witte Hoeve" woonde. De buitenstaander wis wie hij was en waar hij woonde. Maar het kan ook zijn dat hij toch familie connecties had met de Sjaarda's, maar uit mijn 'onderzoek' kan ik daar niets van terug vinden.

  Kind van Jacob Ziarda en N. N. is:

  + 2 I. Jacob Jacobs Van Syarda, geboren in Franeker; overleden na 1571.


  Generatie No. 2.


  2.
  Jacob Jacobs Van Syarda werd geboren in Franeker en overleed rond 1571. Hij trouwde met N. N..

  Op 3 oktober 1571 koopt ene Jacob Jacobs van Syarda het burgerschap van Franeker.

  Kind van Jacob Van Syarda en N. N. is:

  + 3 I. Jan Jacobs toe Ziarda, geboren in Franeker.

  Generatie No. 3.


  3.
  Jan Jacobs toe Ziarda geboren in Franeker en overleed in in/rond 1557. Hij trouwde met Anna Jansd. voor 1530.

  Op 8 juni 1597 verkrijgt ene Jan Jacobs Syaerda het burgerschap van Franeker. Op 6 januari 1558 werd er een inventaris opgemaakt van alle goederen welke bij en in het sterfhuis van wijle "Jan Jacobsz te Syaerda" behoorde.

  Kinderen van Jan Ziarda en Anna Jansd. zijn:

  + 4 I. Jacob Jansz, geboren rond 1530.

     5 II. Trijntje Jansd, geboren rond 1535. Zij trouwde met Cornelis Claesz.

     6 III. Maarten Jansz, geboren rond 1538.

     7 IV. Anna Jansd, geboren rond 1543.

     8 V. Claes Jansz, geboren rond 1545.

  Generatie No. 4.


  4.
  Jacob Jansz werd geboren zo rond 1530. Hij trouwde met N. N. rond 1554.

  Kind van Jacob Jansz en N. N. is:

  + 9 I. Jan Jacobs (Syaerda), geboren rond 1555 in ?.

  Generatie No. 5.


  9. Jan Jacobs (Syaerda) werd geboren rond 1555 in ?.  Hij trouwde rond 1580 met N. N. in ?. Zij overleed rond december 1609. Geen gegevens gevonden over zijn eerste vrouw. Jans Jacobsz hertrouwde op 1 dec 1609 met Antje Joannes van Wijtgaard.

  Kinderen van Jan Jacobs (Syaerda) and N. N. zijn:

  + 10 I. Eentie ([E]Inties Jansz) N., geboren rond. 1580 in Leeuwarderadeel (?); overleden voor 1660 in ?.

     11 II. Jacob Jansz., werd geboren rond. 1582.

     12 III. Sintje Jans Siaerda, geboren rond 1584. Ze trouwde met Douwe Andrys op 23 juni 1608 voor de Gerechtsbank Franekeradeel. Douwe werd geboren in Dongjum.

  Trouwregister Gerecht Franekeradeel 1591-1771. Inventarisnr.: 272.

  Franekeradeel, huwelijken 1608. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 juni 1608.
  Man : Douwe Andrys afkomstig van Dongjum.
  Vrouw : Syn Jans Siaerda.
  Opm. : hij is werkman, zij is gesterkt met haar vader Jan Jacobs Siaerda.


  Generatie No. 6.


  10.
  Eentie ([E]Inties Jansz) N. werd geboren rond 1580 in Leeuwarderadeel (?), en overleed voor 1660 in ?. Hij trouwde N. N. rond 1610 vermoedelijk voor de Rechtbank.

  Over de persoon Eentie is weinig te vinden, het is nog de vraag of hij wel een Wirdumer is. Want in de doop en trouwboeken van Wirdum en omgeving werd geen spoor aangetroffen van Eentie. Dit kan o.a. komen doordat Eentie Doopsgezind cq Rooms Katholiek was (hiervan zijn geen doopboeken aanwezig), maar ook zijn in de eerste helft van de 17e eeuw zijn ook niet alle doop- en trouwboeken bewaard gebleven.

  Het enige wat in de buurt kwam was dat in 1658 een ongenoemde weduwe en erfgenamen van "Einte Jansen" vier huisteden aan de Schrans in Huizum kochten (RA LWL Q3 98v). Het is denkbaar dat onze Eentie daar bekend stond als Einte. (zie inleiding)

  Het oorspronkelijke dorpsgebied van Wirdum was zeer omvangrijk. De noordelijke grens lag dicht onder Goutum, de zuidelijke een kilometer ten noorden van Reduzum. Het uiterste oosten grensde aan de Hempenser- en Grote Wargaastermeer en de Zwette vormde de westelijke grens. Het grondgebied was in de late middeleeuwen sterk vergroot door de inpoldering van de Middel-zee. In 1957 verloor Wirdum een groot gebied, toen Wytgaard een zelfstandig dorp werd. Maar dorpsgrenzen hadden toen allang geen officiële betekenis meer.
  De Middelzee is hier van groot belang geweest. In de eerste plaats wierp de zee een kwelderwal op, waarop men terpen kon bouwen. Later maakte de bevolking uiteraard gebruik van het ingepolderde en vruchtbare land. De oude Middelzee is in het landschap nog duide-lijk te herkennen. De dijk liep grotendeels op de plaats waar nu de Brédyk ligt en qua verkaveling is er een sterk verschil tussen het Aldlân en het Nijlân.
  Rond bovengenoemde terpen ontstond een aantal buurt-schappen, waarvan Marwert, Tsjaerd, de Werp (met Barrahûs) en Jousma-buorren (met de Him) samen met de dorpskern het dorp Wirdum van nu vormen. De dorpskern breidde zich vooral uit naar het westen. We mogen aannemen, dat toen de Greate Buorren volgebouwd was tot aan het water, de Lytse Buorren ontstond, eerst de zuidzijde en daarna de noordkant. In de achttiende en negentiende eeuw ontstond er achter deze beide straten een aantal stegen, onder andere de nu gerenoveerde Kamp ten zuiden van de Greate Buorren. Wirdum is vroeger duidelijk een waterdorp geweest. Niet alleen waren alle boerderijen via een vaart bereikbaar, maar ook in het dorp zelf was veel water. De Wirdumervaart liep (en loopt) aan de noord-, oost- en zuidkant. De Werpstervaart en de Haven liggen aan de westkant, de laatste ten zuiden van de brug. Achter de Greate Buorren lag de Zuiderhaven, nu een slootje. In de Greate Buorren zelf was een haven vanaf de brug tot ongeveer halverwege de kerk. Verder lag er onder meer nog een haven bij de school aan de Lytse Buorren.

  Eentie ([E]Inties Jansz) N.: Timmerman ?

  Kinderen van Eentie N. en N. N. zijn:

    13 I. Douwe Eenties, werd geboren rond 1611 rond Wirdum; overlijdingsdatum onbekend.
  Hij trouwde op 17 december 1636 met Thiets Tjietse van Wirdum. Zij was een dochter van Tjitze N. en N. N.

  Douwe Eenties: Meester Timmerman.

  Volgens een grafsteen in de NH. Kerk te Engwierum op het graf van hun zoon Jan Douwes, zou hij daar vermoedelijk rusten.

  Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1636. DTB nr: 480.
  Vermelding: Ondertrouw van 17 december 1636, Wirdum.
  Man : Douwe Eenties, Wirdum.
  Vrouw : Thiets Tjietzes, Wirdum.

  Op 23 juni 1650 verschijnen Douwe Eenties en Tiete Tietsedr, beide van Wirdum, op het ge- meentehuis en dezen verklaren dat zij circa 14 jaar eerder in de kerk van Wirdum hun huwelijksproklamties (ondertrouw) hebben gehad maar dat zij de "solemnisatie" (bevesting) toen verzuimd haden. Zij worden nu alsnog op genoemde datum voor het Gerecht van Leeuwarderadeel officieel getrouwd.

  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, zijnde:

     I. Jan Douwes (Sjarda), geb/ged. rond 1636 in Wirdum; overl. 27 september 1705 in Engwierum. Hij trouwde met Jeltje Jitses op 10 juni 1683 in Wirdum. (zie Gen. Sjaarda)

     II. Tjitze Douwes. Geen verdere gegevens bekend.

     III. Jeltje Douwes, geb/ged. rond 1660 in Wirdum; overlijdensdatum onbekend. Zij trouwde met Jan Tjepkes op 8 juni 1706 in Goutum.

    14 II. Peicke Eenties(dr), werd geboren rond 1615 in Wirdum; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Eelcke Wijbrens op 23 juni 1637 in Leeuwarden.

  Eelcke Wijbrens: Weduwnaar. Mr. Smid.

  Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1637; DTB nr: 480. Vermelding: Ondertrouw van 1 juni 1637, Wirdum.
  Man: Eelcke Wijbrens, Leeuwarden. NB: attestatie verleend.
  Vrouw: Peicke Eentiesdr, Wirdum.

  Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 juni 1637.
  Man: Eelcke Wybrens, Leeuwarden.
  Vrouw: Peicke Eenties, Wirdum.
  NB: hij is mr. Smid; hij is weduwnaar.

    15 III. Jeltie Eenties(dr), geboren rond 1620 in Wirdum. Zij trouwde met Symen Allertszn op 12 januari 1640 in Wirdum.

  Trouwregister Herv. gem. Wirdum. Vermelding: Ondertrouw van 12 januari 1640, Wirdum.
  Man: Symen Allertszn, Wirdum.
  Vrouw: Jeltije Eentiesdr, Wirdum.

    16 IV. Hotske Eenties, werd geboren rond 1622 in Wurdum. Zij trouwde met Jochum Cornelis op 15 juli 1642 in Leeuwarden; gedoopt op 9 augustus 1618 in Leeuwarden; geen overlijdensdatum bekend. Zoon van Cornelis Jochums en Aeltie Jildts.

  In 1787 werd Swichum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; "Swichem is een klein dorp, gelegen aan de meeren en laage landen deezer Grietenye, niet verre van het thans droog gemaalen Warregaaster meer. Vilius Zuichemius was Heer deezer plaatse, en begeever van de Pastorye; hebbende dezelve aldaar verscheiden openbaare gebouwen gesticht, en boven dien eene aanzienlyke Heeren huizinge, met diepe graften omringd, welke naderhand lang door zyne familie bewoond, doch thans byna geheel vervallen is. Swichem heeft 12 stemmen."
  Met die meren zullen de Hempenser- en de Grote Wargaastermeer bedoeld zijn. "Laege landen" zal vooral slaan op de drooggevallen meanders die het Oud Diep in de omgeving van het dorp gemaakt had. Het Oud Diep kwam uit de Wouden en monde bij Barrahûs uit in de Middelzee. Het bruggetje in het fietspad naast Rijksweg 32 (hm paaltje 7.99) gaat over een restant ervan.
  Tot 1864 was de Ald-Swichumerdyk de enige weg die naar Swichum leidde. Dit modderpad begon op Barrahûs, naast de boerderij met het soldaatje, en passeerde Wirdum aan de noordkant (onder andere langs Eysinga-state). Via een losse brug over de Wirdumer-vaart kon men dan in het dorp komen. Een zeer geïsoleerde ligging, vooral als men bedenkt dat de weg een flink gedeelte van het jaar onberijdbaar was. Van groot belang was dan ook de Swichumervaart, een zijtak van de Wirdumervaart. Pas in bovengenoemd jaar werd de weg naar Wirdum aangelegd en kwam ook een verbinding met de Wergeasterdyk tot stand. Gedeelten van de Ald-Swichumerdyk zijn nog aanwezig, maar door de aanleg van Rijksweg 32 en de Wâldwei is het pad in stukken geknipt. Op het kruispunt in het dorp is "Om ’e Tsjerke" nog een gedeelte van die oude weg.

  Jochum Cornelis: Beroep: Schoenmakersgezel.

  Dopeling: Jochum. Gedoopt op 9 augustus 1618 in Leeuwarden.
  Zoon van Cornelis Jochums en niet genoemde moeder.

  Leeuwarden, Vermelding: Ondertrouw op 25 juni 1642. Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1638-1644.
  Man: Jochum Cornelis afkomstig van Swichum.
  Vrouw: Hoets Enkes afkomstig van Wirdum

  Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum, 1642; DTB nr: 480. Vermelding: Ondertrouw van 26 juni 1642, Wirdum.
  Man: Jochum Cornelis, Swichum. NB: Hij is schoenmakersgezel.
  Vrouw: Hotske Eentiesdr, Wirdum.

  Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1642; DTB nr: 976. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 juli 1642.
  Man: Jochum Cornelis, Swichum.
  Vrouw: Hotske Eenties, Wirdum.

  + 17 V. Ype Eenties, werd geboren rond 1623 in Wirdum; overleed rond 1700 in Roordahuizum.

     18 VI. Jeltie E(e)nties, werd geboren op 15 mei 1625 in Wirdum; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde op 25 mei 1653 voor het gerecht van Idaarderadeel met Tiebe Ates. Hij was een zoon van Ate Tiebbes en N. N. en werd geboren in 1615 te Grouw en overleed daar in 1677.

  Uit dit huwelijk twee kinderen, zijnde:

     I. Tietse Tiebbes. geb/ged. rond 1654.

     II. Eentie Tiebbes, geb/ged. rond 1655 in Grouw; geen overlijdensdatum bekend.
  Hij trouwde (1) op 13 maart 1687 te Grouw met Jets Beens van Grouw. Overleden voor 1691. Hij trouwde (2) op 22 februari 1691 te Grouw met Afke Wijtses van Leeuwarden.

  Trouwregister Gerecht Idaarderadeel, 1653; DTB nr: 417, 1614 - 1671. Vermelding: Derde proclamatie van 23 mei 1653.
  Man: Tiebe Ates, Grouw.
  Vrouw: Jeltie Enties, Wirdum.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (26 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kennismaken met de familie Van der Schaaf út Reduzum

  Inleiding.

  De vermoedelijke afkomst van de familie Van der Schaaf.

  Door mijn nieuwsgierigheid waar mijn voorvaderen nu precies vandaan kwamen en tot hoever ik in de tijd terug kon gaan, kwam ik enkele (voor mij) rare situaties tegen.

  Zo bleek dat mijn voorouders niet ver hadden gereisd, van Wirdum naar Reduzum (Roordahui-zum). Hemelbreed een afstand van zo’n zeven km. En dat in het algemeen de familie in de buurt van Reduzum bleef; eigenlijk alleen in de gemeentes die aangrenzend waren van de gemeente Idaarderadeel. Dit is vermoedelijk gekomen omdat de wegen in die tijd (1600-1700) niet al te best waren en men niet de tijd en het geld had om ver te reizen. Men moet er van uitgaan dat het lage midden van Friesland zeer nat was en bijna al het vervoer over water ging.

  Ik kwam er ook achter dat het zoeken in het archief naar voorouders voor 1700 wel erg moeilijk was en voor 1600 bijna geheel niets opleverde, tenzij je van een oud adellijk geslacht was. Met behulp van een ervaren genealoog kwam ik terecht bij mijn tot nu toe oudste stamvader, de heer “Ype Eenties”, geboren zo rond 1623 in Wirdum en overleden zo rond 1700 in Roordahuizum (Reduzum). Ook vonden wij zijn huwelijk, maar geen vermelding van zijn ouders. Wel vonden wij in het huwelijksregister van de Herv. gem. van Wirdum een hoop doopin-schrijving met allemaal de zelfde Patroniem ‘Eenties’.  Men kon dus er van uitgaan dat hun vader bekend stond als een “Eentie” of als een ‘Eintie’.

  Dus werd er gezocht naar een Eentie die in dat plaatje paste, maar in de doop- en trouwboeken van en uit de omgeving van Wirdum werd geen spoor aangetroffen van Vader Eentie of van een persoon die daar op leek. Dat is eigenlijk ook niet zo verbazend want in die periode, eerste helft 17e eeuw, zijn die boeken lang niet volledig bewaart gebleven. Ook kan het zijn dat zij doopsgezind of rooms-katholiek waren, vooral omdat ook enkele kinderen voor het gerecht trouwden.

  In het rechtelijk archief en in de hypotheekboeken en in de autorisatieboeken (aanstelling van voogden over weeskinderen) is gekeken, maar geen resultaat. Het was te hopen dat in de perioden van 1645-1655, de kinderen van Eentie wellicht een huis zou kopen, maar niets van alles.

  Het enige wat in de buurt zou kunnen komen was het volgende [RA.LWL.Q3.98v.] - In 1658 kopen de (ongenoemde) weduwe en de (ongenoemde) erfgenamen van ‘Einte Jansen’ vier huissteden aan de Schrans onder Huizum. Maar deze akte was te summier om er conclusies aan te kunnen binden. Het is denkbaar dat onze Eentie daar bekend stond als Einte. Een andere Eentie die veelvuldig in de bronnen voorkomt was ene "Eentie Meetsma" van Cornjum. Maar deze man bleek in 1642 te zijn overleden en dat zijn erfgenamen meerderjarige kinderen waren en dat klopte niet met het kinderenbestand van Eentie. Maar goed. Met al de gegevens die ik nu had ging ik verder zoeken en de stamlijnen volgen naar het heden.

  Ik zette één en ander op papier en naar loop van tijd had ik volgens mij genoeg gegevens gevonden om deze te verwerken tot een stamboom en deze te plaatsen op het W.W.Web. Ik vond en kreeg hierdoor reacties van verre en naaste familieleden. Al deze nieuwe gegevens verwerkte ik nog steeds groeiende Stambeam.

  Zo kreeg ik ook een @mailtje uit de States van Janet Sjaarda Sheeres, wie mij er op wees dat mijn ‘Eentie’ of ‘Eintie Jans’ vermoedelijk een zoon zou kunnen zijn van ene Jacob Jansz, geb circa 1530 en voor 1580 gehuwd aan voor ons een onbekende dame. Jacob zou weer een zoon zijn geweest van 'Jan Jacobsz' en een klzn.van ‘Jan Jacobs tot Ziarda’ van Franeker.

  "Dear Pieke,

  Recently a friend sends me your website. I was very happy to receive it because it provided me with the missing link on my family tree. I researched my family, the Sjaardas in Friesland; back to the earliest ancestor I could find so far namely, Douwe Ienties in Wirdum. These people called themselves Sjaarda all along, centuries before 1811.
  I made a study of all the Sjaardas in Friesland and published a book on them in 1996, a copy of which is in the library in Leeuwarden.
  I have always suspected that my branch were descendants of the family who were tenants of the Sjaarda farm just east of Franeker owned by the Sjaard(e)ma family. I have a good history of this family as they show up in various documents and who call themselves "toe Syaer-da/Ziarda/Sjaarda. (Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, Kemink & Zoon, Utrecht, 1925 Volumes 44, 48, and 49) With your information, I am almost sure that Entie /Ientie Jans is my missing link. My ancestor Sjaardas in Wirdum were all carpenters, and the fact that he left property which names his name as Entie Jansen (Jansz.) is another good clue. I am attaching a chart I made to show how this family fits together.
  Janet Sjaarda Sheeres; Grand Rapids, Michgian USA."

  Goed ik had weer een doel, proberen om de familie Van der Schaaf linken aan het oude geslacht “Sjaarda”. Ik vond het boek van Janet, waar de afkomst van de familie Sjaarda werd beschreven, maar dan afkomstig van Wirdum.

  Janet Sjaarda Sheeres schrijft in haar Genealogisch boekwerk het volgende:
  “De familienaam Sjaarda komt in Friesland al vroeg voor. In de 13e eeuw werd deze naam ge-voerd door Sicco Syarda. Vanaf het begin van de 14e eeuw woonden zijn nakomelingen in Franeker. Hoewel aan de middeleeuwse Sjaarda's aandacht wordt besteed, gaat het in deze Engels-talige uitgave feitelijk om twee geslachten waarvan de wortels tot omstreeks 1600 zijn terug te vinden.
  De eerste familie is een Oosterends geslacht, dat begint bij Gatze Pieters (1591- 1641), afkomstig uit Sneek. Het tweede geslacht Sjaarda stamt uit Wirdum en begint omstreeks 1630 met de geboorte van stamvader Douwe Sjaarda, met vermoedelijke stamwortels richting Franeker. Van beide families kwamen takken in de Verenigde Staten en Canada tot ontwikkeling".

  De vader van Douwe zou dan zijn de door mij aangehaalde onbekende Eentie of Eintes Jansz uit Leeuwarden e.o. Maar zoals we al zagen was deze niet te traceren. Maar goed laten we het nog maar eens proberen, niet geschoten is altijd misgeschoten.

  Ik heb dus één en ander genealogisch nagekeken en ik kwam tot de vermoedelijke onderstaande lijn van afstammelingen, tot aan Jacob Jansz.. Ik kwam ondermeer in RAG te Leeuwarden een klein boekwerkje tegen, wat zes generaties Jacoben beschreef, zijnde Jacob Jans Syaerda; Jacob Jansz; Jan Jacobs Ziarda; Jan Jacobs van Syarda en Jacob toe Olde Ziarda.

  Onze Eentie zou dan een zoon moeten zijn van Jan Jacobsz (Syaerda) en geboren zijn rond 1580. Maar ik heb geen doopakte o.i.d. kunnen vinden dat wijst in de richting dat Jacob zijn vader zou kunnen zijn. Dit kan o.a. komen doordat zoals we zagen  Eentie vermoedelijk Doopsgezind cq Rooms Katholiek was (zoals een ieder bekend is, zijn hiervan zijn geen doopboeken aanwezig), maar ook zijn in de eerste helft van de 17e eeuw zijn ook niet alle doop- en trouwboeken bewaard gebleven.

  Hoewel er dus toch kleine aanwijzing zijn die wijzen in de richting dat de familie Van der Schaaf toch zou kunnen afstammen van “Jacob toe Olde Ziarda”, heb ik persoonlijk toch wel enkele bezwaren. Dit omdat ik tot nu toe geen enkele verwijzing kan vinden naar wie Eentie kan zijn worden genoemd en ook omdat onder de vermoedelijke kinderen van Eentie geen enkele Jacob te vinden is. En in de vroegere tijden werd toch meestal de oudste zoon naar de grootvader vernoemd. Maar toch, omdat het nageslacht van de vermoedelijke oudste zoon van Eentie, Douwe, de familienaam Sjaarda gingen voeren, heb ik toch maar de bovengenoemde Jacobs opgevoerd. Maar mét de duidelijke verwijzing dat er géén 100% zekerheid is dat zij tot onze voorouders moeten worden gerekend.

  Ik heb in het onderstaande een overzicht van de Familie Van der Schaaf neergezet met de (vermoedelijke) afstammelingen van Jacob toe Olde Ziarda. Bewust heb ik vanaf no.17 {Ype Eenties} de familie Van der Schaaf beschreven, met in mijn achterhoofd om hierna vanaf no.13 {Douwe Eenties} de familie Sjaarda te beschrijven.

  Ik moet nog wel een en ander uitleggen hoe ik de ‘stambeam’ opgezet heb. Ik heb ieder kind een ‘vervolgnummer’ gegeven in Arabische cijfers. Zij die nageslacht hebben, daar heb ik ook een + bij vermeld. De volgorde van de kinderen worden aangeduid met Romeinse cijfers. Bij de dochters, welke de familienaam niet voorzetten, wordt alleen het aantal kinderen vermeld. Wel wordt de bij mij bekende gegevens vermeld, zoals; getrouwd; aantal kinderen e.d.

  Ik hoop dat een ieder het kan volgen. Ik wens u veel plezier met het lezen van us Stambeam.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (36 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De komôf fan de famylje’s ‘Van der Schaaf ‘ en ‘Sjaarda’ út Wurdum. Beide út ien nest wei!

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (40 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  06-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvullende gegevens opbouw stamboom!
  2011, december. 14.

  Er zijn wat foutjes veranderd en enkele aanvullingen geplaatst zowel bij de familie v/d Schaaf en de familie Sjaarda. Dit doordat er fouten in stonden en doordat er weer wat nageslacht is ontstaan.
  Familie bedankt voor de diverse mailtjes, waarin u mij wees op de foutjes.

  Pieke


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (23 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!