Inhoud blog
 • De schoonste dag van de Vlissegemnaar (20)
 • De schoonste dag van de Vlissegemnaar (19)
 • De schoonste dag van de Vlissegemnaar (18)
 • De schoonste dag van de Vlissegemnaar (17)
 • De schoonste dag van de Vlissegemnaar (16)
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Geestig Vlissegem

  21-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toch paarden-zegening in Vlissegem op 6 nov 2011
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Toch paarden-zegening in Vlissegem

  Vlissegem. In tegenstelling tot wat eerst was aangekondigd in het infoblad van de gemeente vindt de jaarlijkse paardenzegening toch plaats in Vlissegem, tot grote vreugde van de organisatoren vzw Ruiterclub De Haan, de Menvereniging Nieuwege en dienst toerisme. Het evenement was verplaatst vanwege de wegenwerken in Vlissegem. "Het schema is aangepast zodat er toch ruimte is voor de paardenzegening", zegt Paul Meyers, schepen van Openbare werken. "We hebben met de aannemer bekeken wat er kon worden gedaan. Hij zal in die periode niet het begin van de Lepelemstraat aanpakken maar eerst de weg naar De Haan. Ik ben blij dat we een oplossing hebben gevonden." De zegening vindt plaats op zondag 6 november.(AV)

  Info en inschrijving : 0475 44 57 33 of 0474 59 37 83.  Krant Van West-Vlaanderen editie Zeewacht - 07-10-2011


  >> Reageer (0)
  20-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blonde Vlissegemse
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Nieuw bier in de maak
  Blonde Vlissegemse

  Wenduine. Bieren Den Haene uit de Kerkstraat gaat door op het elan van streekgebonden artisanale bieren. Na drie bieren en een zomerse cocktail die gelinkt zijn aan de gemeente, komt de brouwerij volgend jaar met een nieuw bier dat het moet hebben van deelgemeente Vlissegem.

  Het Vlissegems bier is nog in volle proeftijd. Zeker is al dat het een blond bier van 6,5 graden wordt. "Ik zag het liever iets sterker", zegt David Meesters van Bieren Den Haene. "Maar we laten door kenners en volslagen leken ons brouwsel proeven en die kozen voor 6,5 graden. Het wordt in ieder geval een gepasteuriseerd bier met rijkelijke smaak."

  Over de naam werd nog geen consensus bereikt. Het zal gaan in de richting van Geestig Pastoorsbier of Vlissegems Geestig Pastoorsbier of nog Vlissegems blonde. Het bier zal op 5 juni 2012 worden voorgesteld op het jaarlijks bierfestival in Wenduine.

  (AV)

     Krant Van West-Vlaanderen editie Zeewacht - 07-10-2011  >> Reageer (0)
  19-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bescherming permanente kustpoldergraslanden o.a. in Vlissegem.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Op woensdagnamiddag 19 oktober 2011 bezocht een autobus vol Klemskerkenaars, Wenduinenaars, Vlissegemnaars en aangespoelden het Vlaams Parlement tijdens de plenaire zitting.

  Er kwam een actuele vraag van Vlaams (Vlissegems) parlementslid de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de bescherming van permanente kustpoldergraslanden o.a. in Vlissegem.


  Hoe gaat dat dan in 't Vlaams Parlement ?


  De voorzitter zegt
  : De heer Vandaele heeft het woord.

  De heer Wilfried Vandaele: Minister, achter de kust, in de polders, liggen historisch

  permanente graslanden. Die zijn ecologisch waardevol, maar hebben ook op toeristisch en

  landschappelijk vlak hun belang. Als ze niet in Vogelrichtlijngebied of in beschermd

  landschap liggen, kunnen die echter omgeploegd en gescheurd worden, ook vandaag nog.

  Terwijl wij hier gezellig bij elkaar zitten, is de kans groot dat dat ook nu weer gebeurt.

  Al in 2009 hebt u een oplossing in het vooruitzicht gesteld. U zou tegen maart 2010 op basis

  van de biologische waarderingskaart een lijst maken van bijzonder waardevolle

  poldergraslanden. Die lijst is er niet gekomen tegen maart 2010. In mei 2011 hebben we daar

  in de commissie een uitvoerig debat over gehad, omdat er nog altijd geen oplossing was. En

  ook vandaag, opnieuw zes maanden later, hebben we die lijst nog niet.

  Minister, kunt u toch op heel korte termijn een soort moratorium instellen of bewarende

  maatregelen nemen om die poldergraslanden te beschermen? Als die bewarende maatregelen

  er zijn, kunt u te velde die lijst verfijnen en controleren en vervolgens definitief vaststellen ?

   

  Lees verder vanaf pag. 24 op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2011-2012/plen006-19102011_voorlopig.pdf


  >> Reageer (0)
  18-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Palinghandel Hammenecker in Vlissegem


  Schuin tegenover herberg-restaurant Lepelem had je destijds het café en afspanning van Georges Blauwet en Elisa Willems. Later kwam daar palingkwekerij A. Hammenecker.
  Albert Hammenecker, Brugsebaan 9, installeerde in de voormalige zaak van G. Blauwet een palingkwekerij die indertijd veel succes had. In de jaren '90 ging het bedrijf dicht. 

  Hierbij enkele foto's van het vervallen woonhuis en palinghandel Hammenecker ...  >> Reageer (0)
  17-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom in het Duinbos Vlissegem
  Mooie herfstwandelingen langs het duinbossenpad van Vlissegem ...

  De Duinbossen bestaan niet enkel uit hoog opgaand ‘bos’, ook open ruimtes met kaal zand en helmgras, mosduinen en duingraslanden maken er deel van uit. Hier komen zeer uitzonderlijke planten- en diersoorten voor die zijn aangepast aan het speciale klimaat van duingebieden. Bokkenorchis, duinsterretje en kustsprinkhaan zijn maar enkele bijzonderheden.

  Een opmerkelijke verschijning zijn de nestkoepels (mierenhopen) van de beschermde rode bosmier, een bosrandsoort die uniek is in de wijde omgeving. In één nestkoepel kunnen zo’n 700.000 rode bosmieren wonen. De rode bosmieren jagen vooral op plantenetende insecten zoals rupsen en ze ruimen ook dode dieren op.


  >> Reageer (0)
  16-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste huwelijk in onafhankelijk Vlissegem 35 jaar geleden

  Op 03 april 1976 werd in het toen nog onafhankelijke Vlissegem het huwelijk voltrokken van Vera Van Wonterghem, een rasechte Vlissegemse, met Klemskerkenaar Eric Van den Broucke. Bijzonder feit hierbij was dat dit het laatste huwelijk was dat burgemeester Oscar Decherf voltrok in het gemeentehuis van Vlissegem en er dan ook een extra glaasje champagne aan te pas kwam. Beiden zijn reeds tientallen jaren begaan met de Haanse volleybalclub Red Star.

   


  >> Reageer (0)
  15-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gouden jubileum Janssens-Willems


  Op zaterdag 15 oktober 2011 vierden Vlissegemnaars  Jeanine Willems (foto) en André Janssens hun gouden huwelijksjubileum. Ze woonden gedurende vele jaren in dit prachtig huisje aan de Grotestraat.

   


  >> Reageer (0)
  14-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ostèns ... voer e geestige Vlissegemnoare !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Roland Desnerck signeerde op donderdag 13 oktober 2011 een exemplaar van zijn nieuwe woordenboek met de woorden : Voer e geestige Vlissegemnoare !

  Dr. Hugo Ryckeboer, oud-redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten, prees Desnerck uitvoerig voor zijn doorzettingsvermogen en streven om het ‘Ostèns’ levendig te houden. Om dit te vieren werd Keyte bier geserveerd.

  Meer dan 450 mensen waren donderdagavond aanwezig in het stadhuis van Oostende ter gelegenheid van de officiële voorstelling van het nieuwste boek van auteur en taalkundige Roland Desnerck. Het is een woordenboek Nederlands-Oostends en het is het eerste vertaalwoordenboek van het Nederlands naar een dialect.

  Desnerck verzamelt al 50 jaar dialectwoorden en -uitdrukkingen. Zijn Oostends Woordenboek met 35.000 Oostendse woorden verscheen in 1972 en werd vier keer herdrukt. Desnerck kreeg ooit de Oostendse Cultuurprijs en is regelmatig te zien en te horen in de media. Duizenden mensen waren aanwezig op zijn boeiende spreekbeurten en quiz-avonden 'In het Oostèns'. Hij gaf recent ook les 'in 't Ostèns' aan  kinderen van de lagere school en kwam tot de vaststelling dat de jeugd wel enthousiast reageert maar veel typische woorden of uitdrukkingen niet meer kent, laat staan gebruikt. Donderdag, bij de voorstelling van het boek,  kreeg Roland  Desnerck de kans om nog eens mondje Oostends te praten met zijn 450 toehoorders...Hij gaf meteen een sprekend voorbeeld: Nu doet de gelegenheid zich voor of in 't Ostèns' Hoal mo jen aap uut, 't is fore!

  (FRO)

  Meer in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht


  >> Reageer (0)
  13-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste vertaalwoordenboek Nederlands-Oostends
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  OOSTENDE - Met het eerste vertaalwoordenboek Nederlands-Oostends schrijft Roland Desnerck opnieuw geschiedenis. 'Toch ben ik meer heemkundige dan taalkundige', zegt de autoriteit van het Oostendse dialect.

  Al sinds de jaren '50 tekent gewezen leraar Nederlands Roland Desnerck dialectwoorden op. 'Aanvankelijk in een fichebak, maar sedert 1972 ook in boekvorm. Ik was de eerste die een echt woordenboek schreef', herinnert hij zich. Zijn Oostends Woordenboek met 35.000 dialectwoorden werd al vier keer herdrukt.

  Tot vandaag is de bekende Oostendenaar actief met spreekbeurten en quizzen, en als stem op de nieuwe digitale stadswandeling. 'Vijftig jaar geleden vroegen mensen me naar woorden in het Nederlands. Nu vragen ze naar de Oostendse benaming. In Oostende wonen meer aangespoelden, die de streektaal niet kennen, maar wel interesse hebben om het dialect te leren.'

  't Is fore

  Hij haalt de uitdrukking aan: 'nu doet de gelegenheid zich voor'. In het Oostends wordt dat: 'hoal mo jen aap uut, 't is fore'. Desnerck ziet zichzelf niet als taalkundige: 'Klanken en vervoegingen in de streektaal zijn belangrijk, maar ik heb in die vijftig jaar vooral de woordenschat en uitdrukkingen geïnventariseerd. Het toont aan hoe mensen leven en werken en hoe ze met taal omgaan.'

  Over het dialect van de jonge generatie is Desnerck minder enthousiast. 'Ik gaf onlangs een spreekbeurt voor kinderen van tien jaar. Ze bleken de 'ai'-klanken perfect te kennen, maar schoten te kort op woordenschat. Ze gebruikten het woord 'zulle' (dorpel) nog wel, maar niemand kende nog 'poane' (fluweel). Het stemt me wel hoopvol dat er geen onderscheid is in de kennis van het dialect bij Vlaamse kinderen of jongeren van vreemde origine.'

  Het nieuwe boek bevat 25.000 woorden. Voor technische tekeningen kan je teruggrijpen naar het origineel (Oostends) woordenboek. 'De boeken zijn complementair', zegt de auteur die zes jaar werkte aan het nieuwe boek, meteen het eerste vertaalwoordenboek van het Nederlands naar een streektaal. Het ligt vanaf volgende week in de betere boek- en dagbladhandel en kost 40 euro.


  >> Reageer (0)
  12-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook album nr. 84 van Jommeke refereert naar Vlissegem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  "Geachte jongeheer Jommeke, Ondergetekende, Jan Haring, zeebonk, heeft de eer en het genoegen langs deze weg het woord tot u te kunnen richten met de pen. Met deze pen wil ik u dan ook verzoeken naar mij te willen komen om het volgende te vernemen wat wij zullen bespreken. Mag ik u aan de gezichtseinder verwachten? Met een flinke poot en sterke golfslag! Jan Haring, Kabeljauwstraat, V(l)issegem-aan-Zee." En zo begint een nieuw avontuur...


  >> Reageer (0)
  11-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw Kiekeboe-stripverhaal met twee Vlissegemnaars
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE HAAN - Voor het volgende stripverhaal van Kiekeboe koos Mehro De Haan als decor. De bekende tekenaar beantwoordt daarmee aan een specifieke vraag van de cultuurschepen van de badstad. Ook over het plot licht Mehro een tipje van de sluier.

  Het begon allemaal in de paasvakantie van 2007. Tijdens de opening van een expositie over Kiekeboe in de bibliotheek van De Haan, was ook de geestelijke vader van de veelkleurige fictieve familie aanwezig. Het idee om uiteindelijk ook een avontuur in de badstad te laten plaatsvinden, ontstond na de toespraak van schepen van Cultuur Wilfried Vandaele (Samen).

  Fanny en de cultuurschepen

  'In mijn toespraak op die tentoonstelling heb ik veel aandacht besteed aan Fanny (de aantrekkelijke dochter van Kiekeboe, red.) en suggereerde dat Merho een avontuur in De Haan zou situeren', vertelt Vandaele.

  'Daarbij zou hij mooie tekeningen kunnen maken van Fanny in de duinen, Fanny op het strand of Fanny met de schepen van Cultuur.'

  Mehro kon wel lachen om de wensen van de schepen. Intussen heeft de tekenaar toch toegegeven om De Haan als decor te gebruiken. 'Maar de schepen samen met Fanny is wishfull thinking van Vandaele', zegt de tekenaar.

  'Ik kan wel zeggen dat ze zeker in bikini aan het strand van De Haan zal liggen. Dat spreekt voor zich.'

  Een andere reden waarom het verhaal zich in De Haan afspeelt, heeft alles te maken met de band die de tekenaar heeft met de kustgemeente. Zo heeft Mehro een vakantieverblijf in Wenduine. 'Maar het is vooral de enige kustgemeente die nog niet in de greep is van de vastgoedsector', vindt hij. 'Daarnaast vormen de typische bouwstijl, de Belle Epoquesfeer en natuurlijk de onuitwisbare schaduw van Einsteins verblijf in villa Savoyarde een dankbare inspiratiebron.'

  Het verhaal zal Alle Eendjes getiteld zijn en is vanaf volgende zomer verkrijgbaar. 'Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan het werk, waarna het vanaf 21september in voorpublicatie zal te lezen zijn in een aantal Concentrakranten', legt Merho uit. Waarover Alle Eendjes uiteindelijk zal gaan, wil de tekenaar een beetje verduidelijken. 'Het gaat om een urban legend, waarbij een container vol badeendjes ooit van een vrachtschip in de Chinese Zee zou zijn beland. De eendjes vormen een grote gele vlek die naar De Haan drijft, met alle gevolgen van dien. Verder kan ik trouwens nog laten weten dat ook de burgemeester van De Haan, Christine Beirens (LB) en de schepen van Cultuur, Wilfried Vandaele van Samen (beiden Vlissegemnaars) ergens in het verhaal zijn verwerkt.'


  >> Reageer (0)
  10-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel Willaert en Jacqueline Deman gouden Vlissegems koppel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Onlangs vierden Michel Willaert en Jacqueline Deman hun 50ste huwelijksverjaardag. We wensen dit gouden koppel van harte een vreugdevolle en gezonde levensherfst aan de Warvinge 87 in Geestig Vlissegem.

  >> Reageer (0)
  09-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fiere meter Christiane Knudde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Meter Christiane Knudde blikt fier terug op Geestig Vlissegem 2011. Dit project betekende werkelijk een meerwaarde voor ons toeristisch aanbod : fietsers en wandelaars ontdekten op geestige wijze een van onze polderdorpen. Zeker voor herhaling vatbaar !

  [ Foto : Meter Christiane Knudde met twee van de drie bedenkers van Geestig Vlissegem, Kevin Wouters (midden) en Ronny Vandaele]

  >> Reageer (0)
  08-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Cecilia's muzikale rode loper naar geestige deeënbus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het was de Koninklijke Muziekmaatschappij  St Cecilia De Haan die ter gelegenheid van Vlissegem Kermis 2010 feestelijke deuntjes ten beste gaf, terwijl de rode loper voor de Vlissegemnaars werd uitgerold richting ideeënbus. De massale respons bleef niet uit... Muziek doet wonderen en geeft mensen blijkbaar inspiratie !


  >> Reageer (0)
  07-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Vlissegem is dood ! Leve Vlissegem”
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Het is alweer ... één jaar geleden : op 06 oktober 2010, was er de eerste vergadering van de werkgroep Geestig Vlissegem waarin een oproep om geestige attributen in het Vlissegems straatbeeld te brengen uitvoerig werd toegelicht. Het streefcijfer was 20 stuks maar uiteindelijk werd dit verdubbeld naar 40 voorwerpen en locaties.

  >> Reageer (0)
  06-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blazuin presenteert dialect-veertiendaagse 2011
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ‘De Blazuin’ staat voor het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsproject tussen

  De Haan, Blankenberge en Zuienkerke.

   

  Dit jaar, van 26 november tot en met 9 december, staat De Blazuin in het teken van dialecten. Tijdens onze activiteiten kom je meer te weten over de dialecten uit De Haan, Blankenberge en Zuienkerke.

   

  Een greep uit het programma :

  • Gemeenteraad in het dialect

  • Dialectenwandeling

  • Lezing

  • Comedy-avond

  • Dialectenquiz

  Méer ieroender >

  Van 26 november tot en met 9 december vindt in De Haan, Blankenberge en Zuienkerke het intergemeentelijk samenwerkingsproject `De Blazuin' plaats. De Blazuin vindt dit jaar plaats volledig in 't West-Vlaams! Het project start op zaterdag 26 november om 19.30 uur in Zuienkerke. Wat de opening concreet inhoudt, houden we nog even geheim, maar een verrassing wordt het zeker! Op zondag 27 november om 14 uur is er in Blankenberge een dialectenwandeling. Tussen 14 en 17 uur kan je een wandeling doorheen onze stad aanvangen, waarbij je op verschillende locaties getrakteerd wordt op een artistiek intermezzo. 26 november tot 9 december Op donderdag 1 december om 19.30 uur geeft dialectenspecialiste Magda Devos een lezing in de bibliotheek van De Haan. Magda Devos doceerde Nederlandse Taalkunde aan de Gentse Universiteit en is verantwoordelijk voor het `Woordenboek van de Vlaamse Dialecten'. Een echte kenner die garant staat voor een boeiende avond. Op donderdag 8 december om 20.30 uur geven in het CC Casino Blankenberge de West-Vlaamse stand-uppers Igor, Jan Bart De Meulenaere en David Galle het beste van zichzelf. Op vrijdag 9 december om 20 uur kan je je kennis over onze dialecten meten in een quiz in het Wielingencentrum in De Haan. Wat weet jij over spreekwoorden in het dialect, en over de drie Blazuingemeenten? Er zijn mooie prijzen te winnen. PrAktiSCH 26/11: Opening. Gratis. Inschrijven verplicht. 27/11: Dialectenroute. Start wandeling tussen 14 en 16 uur. Gratis. Inschrijven verplicht. 01/12: Lezing Magda Devos. Gratis. Inschrijven verplicht. 08/12: West-Vlaamse comedyavond. Ticket 5. Reservatie aanbevolen. 09/12: Dialectenquiz. Deelname 10 per groep (een groep bestaat idelaliter uit vier personen). inSCHrijven en betALen kAn in De Drie geMeenteS: CC Blankenberge Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge tel 050 43 20 43 - cultuur@blankenberge.be Cultuurdienst De Haan Leopoldlaan 24, 8420 De Haan tel 059 24 21 33 ­ cultuur@dehaan.be Gemeentehuis Zuienkerke Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke tel. 050 43 20 50 ­ annie.allemeesch@zuienkerke.be


  >> Reageer (0)
  05-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw woordenboek Roland Desnerck op komst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Je mag junder e muule van lintsjes hén,

  Je mag junder têtern en kêkeln,

  mor aangewarje:

  Méd e moend van zeevn daagn

  Ka je hail de weke zaagn

   

  Presentatie van het Woordenboek Nederlands-Oostends van Roland Desnerck,

  dit bijna veertig jaar na de eerste druk van het Woordenboek Oostends-

  Nederlands, dat zijn vierde druk gekend heeft in 2006.


  Wanneer?

  Donderdag 13 oktober 2011 om 19.30u.

  Waar?

  Stadhuis Oostende

     Programma :
  19.30
  Welkomstwoord door Mevrouw Martine Meire, Directeur

  cultuur, bibliotheek en archief van de stad Oostende

  19.35 Feestrede door Mevr. De Schepen Nancy Bourgoignie

  Koezelamoeze met “Allen die willen naar Island gaan”

  19.45 Gelegenheidstoespraak door Dr. Hugo Ryckeboer, oud-

  redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse

  dialecten

  Koezelamoeze met “’t Beleg van Oostende”

  20.00 Dankwoord door Roland Desnerck

  Koezelamoeze met “’t Liedtsje van de Poalienk”

  20.15 Uitnodigen tot de receptie


  >> Reageer (0)
  04-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Vlissegems’ dialect vereeuwigd in wedstrijd
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Archiveren en beschrijven van de mondeling overgeleverde dialectwoordenschat is zeer belangrijk. Door de culturele en sociale verandering raken dialecten in zeer hoog tempo in onbruik. "Daarom moeten uitdrukkingen opgetekend worden voor het te laat is," zegt
  Vlissegemnaar en bibliothecaris Ronny Vandaele.

  "Dat dialecten snel verdwijnen is inmiddels algemeen bekend en daarom wil ik naar aanleiding van Vlissegem Kermis een poging om schilderachtige zegswijzen van Vlissegem en
  ommeland opnieuw in de kijker te plaatsen."

  In het dorp hangen tot 21 juni uitgebeelde uitdrukkingen achter de vensterramen. Iedereen kan een deelnameformulier afhalen in de toerismekantoren, bij de fietshandelaars en bij diverse verdeelpunten in Vlissegem-dorp. Aan Warvinge 15 is een uitstalraam met te winnen prijzen te zien.

  "Hopelijk nemen veel inwoners van Groot-De Haan en omstreken, maar ook toeristen deel aan deze dialectwedstrijd en kunnen ook heel wat jongeren bereikt worden. Dan kunnen zij op zoek gaan naar de betekenis van " ’t goat mollejoengen braken, de steerten hangen uit " of " ’t het vandenuchtend metje bedde ip je rik geweest " ...

  Uit : berichtgeving stadsomroep Brugge, juni 2009


  >> Reageer (0)
  03-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehondenwandeling richting Zwarte Kiezel Vlissegem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In De Haan vindt elk jaar de zeehondenwandeling plaats. Geen promenade langsheen aangespoelde zeehonden, wel een fijn evenement waarbij hondenliefhebbers met hun geliefkoosde viervoeter aan zee kunnen wandelen. Op zondag 25 september 2011 noteerden we een recordaantal van 2.783 wandelaars, met maar liefst 2.023 honden.


  >> Reageer (0)
  02-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe speelplaats voor Vrije Basisschool Vlissegem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oostkust

  Nieuwe speelplaats voor Vrije Basisschool

  Dinneweth Steve

  Vlissegem

  In de Vrije Basisschool De Haan, wijkafdeling Vlissegem, kunnen de kinderen voortaan op hun vernieuwde speelplaats terecht. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn heel enthousiast over de nieuwe speeltuigen.

  (SDDH)

  © 2011 De Persgroep Publishing


  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 07/02-13/02 2011

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!