Gemeenteraadszitting Geel
Inhoud blog
 • Gemeenteraadszitting 25 juni 2014
 • Gemeenteraadszitting 3 juni 2014
 • Gemeenteraadszitting 5 mei 2014
 • Gemeenteraadszitting 31 maart 2014
 • Gemeenteraadszitting 10 maart 2014

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Een "redelijk objectief" verslag van de Geelse raadszittingen met een paar persoonlijke opmerkingen.
  02-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 25 juni 2014


  De drukkingsgroep “Geelse Chaos” had verzamelen geblazen voor de ingang van “De Ooievaarsnest”. Met veel belgerinkel maakten ze nog eens hun ongenoegen duidelijk over de verkeersregeling in het centrum. Er was heel wat volk komen opdagen en iedereen die binnen wou, moest zich slalommend een weg banen langs afvalcontainers en strategisch geplaatste fietsen.

  Exit schepen Molderez.

  Voor de officiële start van de raadszitting nam burgemeester Celis het woord om mee te delen dat schepen Christoph Molderez zijn ontslag had aangeboden. Niet echt een verrassing want het had al in alle kranten gestaan. Het blijft raden naar de juiste reden waarom de schepen het niet meer ziet zitten. Het toenemend ongenoegen over “zijn” circulatieplan? De meningsverschillen binnen N-VA? Het is bijvoorbeeld geen geheim dat de ex-schepen een tegenstander is van cumulatie tussen nationale en gemeentelijke mandaten terwijl onze burgemeester zich daar vrolijk aan bezondigd. Ook teleurstelling over zijn niet-verkiezing op 25 mei zal zeker een rol hebben gespeeld. Voorlopig worden de bevoegdheden van de uittredende schepen verdeeld. Burgemeester Celis krijgt Financiën, schepen Verboven wordt bevoegd voor lokale economie en schepen Julliams neemt Mobiliteit. In de huidige omstandigheden staan niet veel N-VA-ers te springen om Molderez op te volgen. De grap doet de ronde dat kandidaten zich mogen melden. Wie een lidkaart van N-VA betaalt, wordt automatisch schepen.

  Waar Vera zedig over zweeg, is dat ondertussen ook de voorzitter van N-VA, Diederik Lambrecht, zijn ontslag heeft aangeboden. Naar eigen zeggen, stopt hij ermee omdat hij een andere visie op de toekomst van de partij heeft. Zeg maar dezelfde visie als Molderez. Toevallig of niet hebben ook de penningmeester, de secretaris, de communicatieverantwoordelijke en de eventmanager van de partij al aangegeven dat ze hun functie willen neerleggen. Rommelt het een beetje bij de Nieuw-Vlaamse Alliantie?

  Als is Molderez geen schepen meer, hij is nog wel raadslid maar hij liet zich verontschuldigen voor vanavond. Niet verwonderlijk. Is het vergezocht om te veronderstellen dat hij binnenkort helemaal kapt met de politiek? 

  Greet doet haar intrede.

  Vorige maand had Ivo Bollen meegedeeld dat hij ontslag nam als raadslid. Vandaag legde zijn opvolger de eed af. Greet Bakelants is van Larum en zij komt net als Ivo uit ACW-kringen. Er wacht haar een flinke taak als zij de standpunten van ACW terug een beetje aandacht wil bezorgen binnen CD&V.

  Jaarrekening.


  Stadsontvanger Anne Depoorter presenteerde een beknopt overzicht van de jaarrekening 2013. Een onderwerp waar boekhouders misschien van likkebaarden maar bij mij beginnen de cijfers al snel te dansen voor mijn ogen. Volgens de stadsontvanger staat Geel er financieel een beetje beter voor dan vorig jaar en ik zal haar dus maar op haar woord geloven. Specialisten kunnen het zeker uitvoeriger uitleggen, ik heb vooral onthouden dat er een klein overschot is op de rekening van vorig jaar. Dat komt vooral omdat de inkomsten ongeveer gelijk blijven maar de kosten en de investeringsuitgaven dalen. Minder investeringen moet ons trouwens niet verbazen. Veel gemeentebesturen geven de eerste jaren minder uit en sparen hun geld om tijdens de laatste jaren van hun bestuur de kiezers gunstig te stemmen met nieuwe fietspaden, heraanleg van wegen en verfraaiingen allerhande. Dat de stad minder kosten heeft, klinkt positief maar elke medaille heeft z’n keerzijde. Besparen en meer laten betalen voor allerlei diensten is positief voor de stadskas maar minder voor de portemonnee van de burgers.

   

  Alle Gelenaars zijn gelijk?

  Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen vanaf nu geen bewoners-parkeerkaart meer krijgen. Wat Elhasbia Zayoy (sp.a) verontwaardigd deed reageren. Schepen Julliams gaf een vrij verward antwoord. Misschien is het omdat mensen met een tijdelijke vergunning niet kunnen geregistreerd worden in het computersysteem. Zeker ben ik niet, ik moet het misschien eens nakijken. Oud-schepen Laeremans zorgde voor nog meer verwarring door te beweren dat dit punt alleen betrekking heeft op tijdelijke bewoners van hotelkamers. Krijgen andere mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning dan wel een bewonerskaart? Niemand leek het te weten. Reden genoeg voor Elhasbia om het voorstel te laten uitstellen. De voorzitter vond dat allemaal niet nodig en alle raadsleden van de meerderheid stemden braaf mee. En wat hebben ze nu goedgekeurd? Misschien kunnen we er een uitdaging van maken! Zoek een raadslid die het je kan vertellen.

  Eindelijk!


  Het door een grote meerderheid verwenste circulatieplan voor het centrum wordt stopgezet. Schepen Julliams kreeg, als nieuwbakken verantwoordelijke voor Mobiliteit, de opdracht om de boodschap over te brengen. “Het trok op niks en dus stoppen we er mee” is te simpel voor een politicus, zeker als die politicus ook nog eens advocaat is. De schepen nam uitvoerig z’n tijd en probeerde zo veel mogelijk de nadruk te leggen op volgens hem positieve aanpassingen zoals de herinrichting van het Sint-Dimpnaplein en het eenrichtingsverkeer in de Burgstraat. Wat natuurlijk niets te maken heeft met de circulatie in het centrum maar een foute beslissing toegeven is nooit eenvoudig. Samen met schepen Molderez verdwijnt het omstreden circulatieplan voor het Geelse centrum dus naar de prullenmand. Via Rozendaal kan er terug naar het station gereden worden en de Stationsstraat krijgt opnieuw tweerichtingsverkeer over de volledige lengte. De lus Werft-Patronaatstraat-Lebonstraat wordt ook terug omgekeerd want bij het opnieuw dubbelrichting maken van de Stationsstraat zou daar een conflict ontstaan. Een juiste timing voor het terug invoeren van de oude situatie wou het bestuur niet geven maar waarschijnlijk wordt het half augustus.

  Van in het begin werd het plan slecht onthaald en de tussentijdse bijsturingen zorgden alleen maar voor meer kritiek. Heeft adviesbureau ARCADIS hiervoor echt een positief advies gegeven? Al het verkeer naar het centrum door de winkelstraat sturen, mensen verplichten een paar kilometer rond te rijden om bij het station te komen, gevaarlijke situaties creëren voor de fietsers, dagelijkse files veroorzaken, het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een gerenommeerd adviesbureau daar zijn naam wil aan verbinden.

  De meerderheidspartijen laten het nu een beetje uitschijnen alsof het hele plan uit het brein van Molderez is ontsproten. De bewering van schepen Beke op de website van CD&V “We zijn blij dat onze coalitiepartner inmiddels onze mening deelt” moet je blijkbaar doen vergeten dat niet alleen N-VA maar ook de voltallige CD&V dit experiment heeft gesteund. De schuld in de schoenen van één persoon schuiven is een beetje eenvoudig maar zoals president Kennedy al zei: Success has many fathers, while failure is an orphan.

  Schepen Julliams beloofde een maximale inspraak van de adviesraad en focusgroepen mobiliteit en het inschakelen van de nodige expertise in de vorm van een gespecialiseerde studiedienst. Ook de burgers zullen betrokken worden vooraleer eventuele nieuwe wijzigingen worden ingevoerd. Alle voorstellen die tijdens de laatste gemeenteraadscommissie werden ingediend, zullen meegenomen worden in de bespreking. Ook het alternatieve plan van GROEN dus dat streeft naar een fietsvriendelijke omgeving, autovrije winkelstraten en een bereikbaar maar niet doorrijdbaar centrum.

  De schepen had nog een originele afsluiter in petto: Dank zei de invoering van dit proefproject hebben we heel wat reacties losgeweekt bij de Gelenaars. Dat kan op termijn alleen maar positief zijn. Op die manier kan je om het even wat goedpraten natuurlijk.

  Bij de Facebook-groep “We zijn de Geelse chaos beu” zijn ze blij met de beslissing. “Het heeft lang geduurd maar ons aanhoudende protest heeft dan toch wat uitgehaald.”, aldus Ingrid Vertessen. De initiatiefnemers willen voorlopig hun groep nog niet ontbinden.

   

  Volgende gemeenteraadszitting maandag 1 september 2014

  02-07-2014, 21:34 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (12)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  09-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 3 juni 2014

  Het had maandag een korte gemeenteraad kunnen zijn, maar daar besliste Vera Celis even anders over. We hadden het kunnen weten dat de brandweer een hoofdrol ging spelen op de gemeenteraad. De N-VA is al een week bezig intern branden te blussen na het ontslag van Molderez dat geen ontslag was. Bij de CD&V kon men het smeulend vuurtje onder een falend sociaal beleid nog net blussen doordat Ivo Bollen in de gemeentelijke politiek de handdoek in de ring gooit.

  Parkeren in Geel, de kracht van verandering.

  Omdat de kracht in het veranderen zit, wijzigt de stad nog maar eens het reglement van de retributie op het parkeren. Ditmaal met een bijzonder origineel idee. Gezien je in de blauwe zone maximaal 2 uur mag parkeren en gezien dat volstaat voor “knippen” of “scheren”, maar niet voor “een plikske” of voor “kleuren” gaat de stad voor een extra kaart. Een kapperskaart? Echt we verzinnen het niet, deze kaart, in combinatie met de blauwe parkeerschijf, geeft klanten van zelfstandigen, vrije beroepen, handelaars en nijveraars in de blauwe zone de mogelijkheid tot 4u gratis parkeren. Per handelszaak mogen er maximum 3 kaarten worden aangekocht. Dus voor 50 euro per jaar kan een select publiek 4 uur parkeren waar het eigenlijk maar 2 uur mag. Benieuwd wie zijn weg nog vindt in al die verschillende tarieven en uitzonderingen.

  Kerkfabrieken.

  Elk jaar moet de gemeenteraad de rekeningen van de kerkfabrieken goedkeuren en desgevallend bijpassen. Elk jaar vraagt Jeroen Dillen (GROEN) of er met het oog op de groeiende leegstand een toekomstvisie is van het college. Leen Beke antwoorde ook nu weer dat daar aan gewerkt wordt door de kerkfabrieken en de parochieraden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en blijkbaar ook traag.

  Slib.

  De stad doet een aanbesteding voor het opslaan en verwerken van grondspecie en grachtenslib gedurende 4 jaar. Jeroen Dillen (GROEN) vroeg waarom deze aanbesteding nog moest want deze opdracht is doorgeven aan of overgenomen door de provincie. Leen Beke antwoorde dat de overheveling naar de provincie voor dit jaar nog niet helemaal rond is, maar bleef vaag wanneer Jeroen vroeg waarom de aanbesteding dan toch voor een periode van 4 jaar moest zijn.

  Extra kosten voor REGGEA.

  Op het einde van de raad stelde Kristof Van Reusel (sp.a) een vraag over het drastisch terugschroeven van de ondersteuning voor Reggae Geel dit jaar. Burgemeester Celis startte met de opmerking dat een ongelukkig toeval er voor zorgt dat verschillende festiviteiten tegelijk met nadar afsluitingen moeten worden bediend. De reden van de gekrompen ondersteuning zou dus veroorzaakt worden door een kalenderprobleem. Zo eenvoudig liet Kristof niet afwimpelen. Hij citeerde uit de mail van de concert-organisator waaruit volgens hem duidelijk bleek dat de brandweer en de stad onrealistische eisen stellen. Bovendien moet er vanaf nu ook betaald worden voor de geleverde diensten.

  De burgemeester praatte zich in haar antwoord helemaal vast. In plaats van duidelijk te maken waar men de lijn trekt tussen preventie enerzijds en wacht anderzijds waarbij de organisatie moet instaan voor de kosten conform het retributiereglement, werd het een warrig betoog over kosten, herstelbeleid en al dan niet Geelse verenigingen.

  Kristof drong aan maar kreeg geen antwoord op de vraag waarom er nu gekozen is om reggae Geel te laten betalen. Hij viste tevergeefs naar de ratio achter deze “politieke” keuze. Het werd een gênante vertoning en terwijl Vera compleet de mist in ging, tuurden de andere schepenen naar de vliegen op het plafond. Jeroen Dillen (GROEN), verwonderd door zoveel onzin, bracht de burgemeester zichtbaar van slag door schriftelijk verslag te eisen van dit punt.

  Van de coalitiepartners moet je het hebben en dus pookte Ivo Bollen (CD&V) het vuur nog wat aan, door de hoogte van de retributie in vraag te stellen. Jeroen was ook nog niet klaar. Toon ons op papier welke criteria het college hanteert bij het bepalen van wie wel en wie niet moet betalen en van wat moet betaald worden. Wat zijn de objectieve gronden waarop het college steunt om te bepalen of de brandwacht moet ingeschakeld worden en of de retributie dient gevorderd te worden?

  Na een tussenkomst van Luc Verguts (Open-VLD) kwam Griet Smaers eindelijk de burgemeester ter hulp. Niet dat ze een antwoord gaf op de gestelde vragen, maar ze slaagde erin een einde te maken aan het rondjes draaien.

  Het wordt nog leuk op het gemeentehuis. Uitvissen wanneer er al dan niet een commandowagen van de brandweer dient uit te rukken valt nog mee. Uitleggen waarom die in geval 1 dient te worden betaald en in geval 2 geen retributie hoeft zal al een pak moeilijker zijn. Maar we zijn er zeker van dat geen zinnig mens het verschil tussen ‘Geelse’ en ‘wel Geelse maar niet écht Geelse’  verenigingen krijgt uitgelegd.

  We zien reikhalzend uit naar het officiële verslag van de gemeenteraad en beloven u nu al dat we een link leggen naar het audioverslag vanaf het moment dat het beschikbaar is.

  Na de raad hoorden we dat het zou volstaan dat de vzw achter Reggae Geel zich een adres zoekt in Geel en zich aansluit bij de cultuurraad. Omarmd als één van de onzen is het dan een echte Geelse vereniging en zou ze geen extra kosten moeten dragen. Bij zoveel onzin bestellen we een extra pint en doen we mee: Zeg niet ‘de brandweer’, maar ‘het brandt weer’. 


  Volgende gemeenteraadszitting woensdag 25 juni 2014

  09-06-2014, 00:00 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  12-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 5 mei 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wafelenbak

  Het begint stilaan gewoonte te worden dat de één of andere drukkingsgroep post vat voor de deur van ‘De Ooievaarsnest’. Deze keer waren het leden van de Geelse ontwikkelingssamenwerking (GOS) die hun ongenoegen wilden tonen. Aanleiding was de beslissing van het stadsbestuur dat ze geen wafels meer mogen verkopen aan de stemlokalen.

  Vrijwilligers die op verkiezingsdag in de buurt van de stemlokalen wafels te koop aanbieden, het is een traditie van meer dan 30 jaar. De verkoop brengt heel wat geld in het laatje dat ten goede komt aan Geelse derdewereldprojecten. Die steun dreigt nu dus weg te vallen. Het kwam tot pittige discussies met onder meer schepen Bart Julliams (N-VA) en burgemeester Vera Celis (N-VA) maar die lieten duidelijk merken dat ze niet op hun beslissing wilden terugkomen.

  Tijdens de gemeenteraad vroeg Jeroen Dillen (GROEN) aan de bevoegde schepen Griet Verhesen (CD&V) wat de aanleiding was voor deze omstreden beslissing. De schepen antwoordde dat er steeds meer opmerkingen en klachten kwamen over de manier waarop de wafelverkopers soms te werk gaan. Sommige kiezers vonden de opstellingen van de kraampjes voor de ingang van de stemlokalen vrij intimiderend. De wafelverkopers lieten zich ook wel eens meeslepen door hun enthousiasme. Niet iedereen is ingenomen met het feit dat ze zowel bij het binnengaan als bij het verlaten van het stemlokaal aangesproken of nageroepen werden. Griet liet verstaan dat al na de verkiezingen van vorig jaar besloten was dat de verkoop niet meer zou doorgaan. Wat onmiddellijk door Ivo Bollen (op dat moment OCMW-voorzitter) werd afgezwakt: We hebben toen alleen beslist dat er met GOS zou gepraat worden over de klachten.

  Jeroen Dillen vond het bijzonder jammer dat de mensen van GOS zo laat op de hoogte werden gesteld van de beslissing. Hij vond het ook vreemd dat schepen Verhesen beloofde tegen de verkiezingen van 2018 de zaak opnieuw te bespreken met de leden van GOS. Waarom dan nu geen gesprek organiseren en de verkoop onder bepaalde voorwaarden toch laten doorgaan? Het Groene raadslid wou ook graag weten hoeveel klachten er eigenlijk waren geweest en of  die klachten officieel werden geregistreerd? Er werd niets geregistreerd, moest de schepen bekennen en hoeveel klachten er waren, dat kon ze niet echt vertellen. Wat natuurlijk doet vermoeden dat het er niet echt veel waren. Toch sterk besloot Jeroen: Bij een paar klachten over de wafels, de verkoop verbieden maar niets doen bij een paar duizend klachten over het circulatieplan.

  Het is duidelijk dat het verbieden van de wafelverkoop voor heel wat ongenoegen zorgt. Veel medewerkers van GOS komen uit ACW-middens. Zij nemen het vooral de CD&V schepenen erg kwalijk dat ze deze beslissing ondersteunen. Ons gemeentebestuur wordt met de dag minder populair bij de Geelse verenigingen.

  Stoelendans, vervolg

  Bij de start van de raadszitting moest Noël Devos (sp.a) als raadslid met de meeste dienstjaren even plaatsnemen op de voorzittersstoel. Griet Smaers was geen voorzitter meer en Luc Van Laer (CD&V) was nog niet benoemd. Luc kreeg als kersverse voorzitter een applaus van alle raadsleden. Jeroen Dillen (GROEN) nam van de gelegenheid gebruik om de hoop uit te drukken dat de nieuwe voorzitter zijn taak op een serene, objectieve en onpartijdige manier zou uitvoeren. Waarmee hij tegelijk liet uitschijnen dat hij bedenkingen had bij het voorzitterschap van Griet Smaers. En dan volgden nog een aantal vervangingen en benoemingen, allemaal een gevolg van het ontslag van Kristel Jackers. Nu Griet Smaers Ocmw-voorzitter is, wordt Griet Verhesen in haar plaats schepen van burgerzaken, onderwijs, noord-zuidwerking, personeel, kinderopvang en seniorenwerking. Leen Beke wordt afgevaardigde van de stad in AZ St. Dimpna, Jens Van Akeleyen wordt aangesteld als lid van het bestuur AGB Sport.

  Verkoop St. Dimpnaplein 5 en Veldstraat 34

  De gebouwen die de stad verkoopt, worden tot vandaag verhuurt door het sociaal verhuurkantoor. Ivo Bollen (CD&V) toonde zich bezorgd omdat er nu al te weinig sociale woningen zijn in Geel en er op deze manier weer een paar verdwijnen. Hij vond ook dat de opbrengst van de verkoop zeker zou moeten gebruikt worden voor sociale huisvesting. Schepen Beke beloofde met die laatste opmerking rekening te houden. Zij vond de verkoop wel gerechtvaardigd, ook omdat de gebouwen in zeer slechte staat verkeren.

  Jeroen Dillen (GROEN) sloot zich aan bij de kritiek van Ivo Bollen wat betreft de vermindering in het aanbod van sociale woningen. De huizen werden in de jaren ’90 met subsidies gekocht om gebruikt te worden als  doorgangswoning voor het OCMW. Wettelijk is de verkoop geen probleem. Of het ethisch verantwoord is die subsidies voor andere doeleinden te gebruiken, dat is een andere kwestie. Jeroen herhaalde ook nog eens zijn vraag naar een volledige lijst van de gebouwen die het stadsbestuur wil verkopen in het kader van het zogenaamde ‘Herstelplan’. Een lijst die al een paar keer werd beloofd maar blijkbaar nog altijd niet beschikbaar is. Of toch? Schepen Beke beloofde er voor te zorgen dat iedereen de bewuste lijst zou krijgen.

  Ivo Bollen had ook een probleem met het feit dat er al een verkoopdag werd geregeld door de notaris terwijl de gemeenteraad de verkoop nog moest bekrachtigen. Een beslissing die pas officieel is na de goedkeuring van het verslag tijdens de volgende raadszitting. Dat getuigt van weinig respect vond Ivo. Stem dan gewoon tegen, stelde Jeroen voor. Zo ver durfde Ivo niet gaan maar hij onthield zich wel bij de stemming. Het probleem werd trouwens omzeild met een bekende truuk: Het agendapunt werd op de zitting goedgekeurd.

  Het belang van een goede gezondheidszorg

  Ivo Bollen (CD&V) zag een aantal zaken waaruit hij kon afleiden dat het huidige bestuur onvoldoende aandacht besteed aan gezondheidszorg. Een bestuur waar zijn partij ook deel van uit maakt. Het afbreken van de fusiegesprekken tussen de ziekhuizen van Geel en Mol, het feit dat Geel als één van de weinige Kempische gemeentes het charter ‘Gezonde Gemeente’ van IOK nog niet heeft ondertekend, de functie gezondheidswerker die niet meer wordt ingevuld, allemaal verontrustende tekenen van gebrek aan belangstelling voor de gezondheid van de Geelse burgers vond Ivo. We wachten ook nog altijd op een globale visie van de stad op gezondheidszorg ging hij door. De stad heeft wel een schepen voor dierenwelzijn maar niet voor gezondheidszorg.

  Burgemeester Vera Celis vond dat de stad wel degelijk allerlei initiatieven neemt op het gebied van gezondheidszorg. Het charter ‘Gezonde Gemeente’ wordt mogelijk ook snel ondertekend. Wat de globale visie betreft, moest ze Ivo gelijk geven, al wordt er volgens haar aan gewerkt. Intussen kennen we de standaard antwoorden van Vera wel. Ofwel ‘We werken er aan’ ofwel ‘We nemen het mee’. Over de afgesprongen fusiegesprekken hoorden we dat er terug een paar voorzichtige informele contacten zijn geweest.

  De Leunen en de ring

  Tijdens de raadszitting van maart had Noël Devos (SPA) verteld dat hij met iemand van het Agentschap Wegen en Verkeer (AVV) had gepraat. Die zou gezegd hebben dat de afrit Gooreind terug open stellen technisch kan maar dat de politiek hierover moest beslissen. Die mededeling zorgde toen voor verbazing bij schepen Molderez. Hij had altijd gehoord dat AVV absoluut geen afrit wou, onder meer wegens de veiligheid voor de fietsers. De schepen heeft ondertussen ook met het agentschap gepraat en daar werd duidelijk bevestigd dat een afrit aan de Gooreind geen optie is.

  Om tegemoet te komen aan klachten van sommige bewoners van de Leunen die vinden dat ze te ver moeten rondrijden, wil schepen Molderez de Duivenstraat verbinden met de afrit Rauwelkoven (aan het voetbalstation). Ondertussen heeft hij hierover een soort enquête georganiseerd bij de bewoners van die straat. Zien zij het zitten dat hun straat gebruikt wordt door iedereen die snel van de ring naar zijn huis in de Leunen wil? De interpretatie van de antwoorden gebeurt op een merkwaardige manier: Wie neen zegt is tegen, wie ja zegt is voor, wie niet antwoord is ook voor. Het resultaat was 14 voor, 16 tegen en 21 niet beantwoordde brieven. Goedgekeurd dus volgens het ‘statistisch principe Molderez’.

   

  Lang geleden dat de gemeenteraad nog eens eindigde op een menselijk uur.

  Volgende gemeenteraadszitting maandag 2 juni 2014

  12-05-2014, 20:26 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  08-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 31 maart 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Verslag vorige vergadering

  Onafhankelijk raadslid Tom Vervoort had er tijdens de vorige raadszitting op gewezen dat de blindengeleidingsgoot op de markt zou verdwijnen als de terrassen met 3 meter zouden uitbreiden. Volgens hem stond dat niet in het verslag vermeld. Tom was duidelijk: Die blindengeleiding staat vermeld in de bouwaanvraag en als ze verdwijnt dan voldoen we niet meer aan de voorwaarden. Voorzitter Smaers beloofde het verslag aan te vullen. Of er ook iets gaat gebeuren met de opmerkingen van Tom, dat kregen we niet te horen.

  Stoelendans

  OCMW-voorzitter Kristel Jackers heeft besloten ontslag te nemen en dat zorgt voor een uitgebreide stoeltjeswissel bij CD&V. Het ontslag van Jackers hing al een tijdje in de lucht. Zij verklaarde zelf via de pers dat ze het niet meer zag zitten om beslissingen uit te voeren waar ze helemaal niet achter stond. Ook de (slechte) relatie met ondervoorzitter Mineke Viane haalde ze aan als één van de redenen om te stoppen. In hoeverre persoonlijke problemen meespeelden, daar hebben we het raden naar. Samen met haar verdwijnt ook Marc Segers uit de raad. Kristel neemt trouwens ook meteen ontslag als lid van de gemeenteraad.

  OCMW-raadslid Marc Segers wordt vervangen door Jens Van Akeleyen, revalidatie-arts in het AZ. ST-Dimpna. Ben Van Looveren verschijnt opnieuw in de gemeenteraad. CD&V stelt Griet Smaers voor als nieuwe OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken. Op haar beurt zal Griet vanaf begin mei als voorzitter van de gemeenteraad vervangen worden door Luc Van Laer. Marlon Pareijn neemt dan weer zijn plaats in als fractieleider van CD&V.

  Jeroen Dillen (GROEN) had het moeilijk met de cumulatie van taken door sommige leden van het schepencollege. Vlaams Volksvertegenwoordiger, ondervoorzitter van CD&V Nationaal, OCMW-voorzitter, schepen van Sociale zaken, het is inderdaad een hele boterham. Jeroen had die bedenkingen al via internet meegedeeld wat bij Griet Smaers duidelijk in het verkeerde keelgat was geschoten. Griet krijgt voor al die jobs samen meer dan 10.000 euro per maand. Je kan daar bedenkingen bij hebben maar de kritiek van Jeroen ging vooral over het feit dat niemand zoveel taken met evenveel inzet en toewijding kan uitvoeren. Griet mag dan lange dagen presteren, als ze in Brussel is, kan ze niet in Geel zijn. Geel verdient beter dan een part-time schepen en OCMW-voorzitter vond Jeroen. Dezelfde kritiek is natuurlijk ook van toepassing op onze burgemeester want die wil na de verkiezingen ook parlementslid en burgemeester blijven.

  Retributie op parkeren

  Op zon- en wettelijke feestdagen, op 11 juli, tijdens Palmenmarkt en tijdens de jaarlijkse braderij is het parkeren in Geel-centrum gratis. Dat was al zo maar om die afspraak niet elk jaar te moeten herhalen, is de regel nu opgenomen in het parkeerreglement. Parkeren in Ecodroom blijft betalend. Volgens schepen Molderez kan de ondergrondse parking om technische redenen niet gratis.  De slagbomen zouden dan moeten opengezet worden maar dan kunnen de bezoekers ook naar verdieping -2 waar de plaatsen gereserveerd zijn.

  Als antwoord op een vraag van Jeroen Dillen (GROEN) hoorden we ook dat er weinig of geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een groen abonnement te nemen met een korting van 10 percent. Dat abonnement geldt voor voertuigen met een ecologische score van meer dan 70. Zeg maar elektrische auto’s. Dat die niet veel rondrijden in Geel kan je ook vaststellen bij de gratis oplaatpunten in het centrum die praktisch niet gebruikt worden.

  E-boeken

  E-boeken zijn boeken die kunnen gelezen worden op tablet-computers. Samen met 200 andere, stapt ook de bib van Geel in het e-boeken project van Bibnet. Dat is een proefproject van één jaar. In het project worden een beperkt aantal boeken beschikbaar gesteld en wie die werken wil lezen, betaalt een retributie van 5 euro voor 3 boeken. Die boeken blijven 4 weken beschikbaar op het tablet en verdwijnen dan automatisch.

  Zowel Elhasbia Zayou (sp.a) als Tinne Van Gelder (GROEN) hadden vragen en bedenkingen over het assortiment boeken, de mogelijke verlenging van de uitleentijd en de retributie. In het verleden viel schepen Verboven nogal eens door de mand door beperkte kennis van haar dossiers maar deze keer had ze zich goed voorbereid. Ze maakte in haar antwoord duidelijk dat aan het proefproject afspraken verbonden zijn waaraan alle deelnemers zich moeten houden. Geel kan de beschikbare boeken niet kiezen, de uitleentijd staat vast, de retributie is 5 euro. Na de proefperiode volgt een evaluatie en wordt beslist of overgestapt wordt op het permanente aanbieden van e-boeken.

  Couwberghs NV

  Couwberghs NV is gevestigd op de grens van Geel en Laakdal. De firma begon met een paar medewerkers als grondwerker maar doet nu onderhoudt en verhuur van machines voor grondwerken. Toen het gewestplan werd opgesteld, kwam het bedrijf in natuurgebied te liggen en dat zorgt al jaren voor problemen. Alle plannen voor uitbreiding of verbouwing worden telkens door de hogere overheid afgewezen. Een bedrijf in natuurgebied, dat kan gewoon niet. En toch wil schepen Julliams het nog eens proberen. Hij kondigde het opstellen van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan aan, speciaal op maat van Couwenberghs. Er zou een hap uit het natuurgebied geknipt worden om het bedrijf op de huidige plaats verder te laten werken.

  Luc Verguts (Open-VLD), Kristof Van Reusel (sp.a) en Jeroen Dillen (GROEN) vonden allemaal dat herlocalisatie een veel betere oplossing zou zijn. Er komt trouwens plaats beschikbaar aan Hezeschrans (aan het Punt van Geel). Als de overheid vroeger altijd weigerde de bestaande situatie goed te keuren, waarom zouden ze het nu dan wel doen, vroeg raadslid Verguts. Tom Vervoort (vroegere schepen van Ruimtelijke Ordening) gaf hem groot gelijk: De opstelling van een nieuw RUP is verloren tijd en weggegooid geld.

  Kristof Van Reusel (sp.a) vroeg zich af of andere bedrijven met dit voorbeeld ook een behandeling op maat zouden vragen. En werd het bedrijf ook een bodemsanering opgelegd? Daar kon schepen Julliams niet op antwoorden. Toch een belangrijk onderdeel van het dossier lijkt mij! Op vraag van Jeroen Dillen (GROEN) bleek ook dat de adviesraad voor ruimtelijke ordening nog niet was geraadpleegd. Dat gaat nog gebeuren, aldus de schepen. Na het nemen van de beslissing in de gemeenteraad dus.  Eigenlijk heet dat dan meedelen in plaats van raadplegen! Schepen Julliams verdedigde zijn voorstel onder andere met het argument dat de werknemers van Couwberghs allemaal in de onmiddellijke omgeving wonen. Een verhuis naar Hezeschrans zien ze niet zitten. Niet echt een sterk argument gaf de schepen zelf toe. Het bedrijf zou ook dreigen de activiteiten te stoppen als ze verplicht worden tot verhuis. Geen geld om te verhuizen? Moederbedrijf Kempens Heftruckbedrijf investeerde in 2013 nog 1 miljoen in een nieuwe vestiging!

  Schepen Julliams wordt met deze zaak opgescheept met rotzooi uit het verleden. Jammer voor hem maar door nu niet te kiezen voor herlocalisatie, doet hij hetzelfde als zijn voorgangers: De hete patat doorschuiven. Ooit moet er een definitieve oplossing komen en die kan alleen bestaan uit verhuis naar een geschikte bedrijvenzone.

  Onafhankelijk raadslid Tom Vervoort, sp.a en GROEN stemden tegen. Luc Verguts mocht het dan een slecht voorstel vinden, hij stemde toch met de meerderheid mee. Zoals gewoonlijk.

  Dopjesactie

  In samenspraak met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren, loopt al langer een actie om de vereniging op een ludieke manier te helpen. Het initiatief bestaat uit de verkoop van ingezamelde plastic dopjes aan een recyclagebedrijf dat er duurzame palletten van maakt. Rosa Van Cleempoel (VB) vroeg op de gemeenteraad het voorbeeld van andere gemeenten te volgen en een inleverpunt voor dopjes te organiseren. Schepen Verhesen (CD&V) beloofde er werk van te maken. Tom Vervoort (onafhankelijke) kreeg de lachers op zijn hand. Een goed voorstel, zeker nu de blindengeleidegoot op de markt verdwijnt. Ook daar zullen extra geleidehonden moeten ingezet worden. 

   

  Volgende gemeenteraadszitting maandag 5 mei 2014

   

   

  08-04-2014, 19:39 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  20-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 10 maart 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  BEU

  De Facebookgroep ‘We zijn de Geelse chaos beu’ is opgericht door een paar mensen die het gevoel hebben dat het in Geel met het verkeer behoorlijk fout loopt. In korte tijd verzamelden ze bijna 3000 likes. Volgens initiatiefnemers Maarten Van Camp en Ingrid Vertessen willen ze zich volledig inzetten opdat het voor fietsers veiliger wordt en dat automobilisten die in het centrum moeten zijn, op een voor iedereen aanvaardbare manier hun weg kunnen vinden. Voor de start van de gemeenteraad overhandigden ze een nota met een samenvatting van de reacties en voorstellen aan de raadsleden. Die reacties zijn  heel divers maar als er één conclusie mag getrokken worden, dan is het zeker dat veel Gelenaars het absoluut niet eens zijn met de huidige gang van zaken.

  CIRCULATIEPLAN

  Het gespreksonderwerp van de laatste maand bij elke Geelse kapper, aan de toog van elke café en in de wachtrij bij de bakker was overal het zelfde: De files in de Billemontstraat, de Nieuwstraat, de Stationsstraat en de Rozendaal. Zowel SPA als GROEN hadden dan ook heel wat vragen en bedenkingen bij de gang van zaken. CD&V had vooraf ook al laten verstaan dat voor hen de testperiode geen 6 maanden hoefde te duren. Niet veel meer dan een beetje show want op de gemeenteraad hoorden we hen dat niet echt herhalen.

  Kristof Van Reusel (Sp.a) vroeg zich af in hoe verre de nieuwe circulatie echt beter is voor de leesbaarheid, de bereikbaarheid en de doorstroming van het centrum. Dat was toch wat schepen Molderez voor ogen had. Tinne Van Gelder (GROEN) verwees naar de facebook-actie. Heel wat Gelenaars vinden dat de huidige situatie alleen maar zorgt voor meer frustraties bij de chauffeurs en voor extra onveilige situaties voor fietsers en voetvangers. Zij vroeg zich ook af wat nu eigenlijk de visie is achter al die veranderingen. Waar wil de schepen naartoe? En is schepen Molderez zelf tevreden over de toestand? Jeroen Dillen deed er nog een schepje boven op: We gaan er gewoon op achteruit. Wat doet al dat verkeer in de winkelstraat? Wat doet de stad voor de bescherming van de zwakke weggebruiker? Waarom werd de snelheid in het centrum nog nooit gecontroleerd? Is dit de Geelse vertaling van de N-VA slogan: ‘Verandering voor verandering’?

  Schepen Molderez antwoordde niet echt op al de vragen. Voor hem ziet het er nog altijd goed uit. Er zijn al een paar correcties gebeurd en er mag nog een verbetering verwacht worden wanneer de bereikbaarheidsas open gaat. Waarom hij dan niet gewacht heeft op die opening om het verkeer om te gooien, daar kregen we ook geen antwoord op. Niet iedereen is tegen het plan, ging de schepen verder. Er zijn ook positieve reacties. Zelf heb ik er nog geen gehoord maar misschien heeft schepen Molderez betere oren.

  BELASTING OP DRIJFKRACHT EN ALGEMENE BEDRIJFSBELASTING

  Ons schepencollege had eind vorig jaar plannen om de drijfkrachtbelasting af te schaffen. Tegelijk zou er een nieuwe bedrijfsbelasting in de plaats komen. Deze maatregel moest zorgen voor een eerlijker verdeling van de lasten voor de bedrijven. BP (Amoco) betaalt veruit het meeste drijfkrachtbelasting en zou daarom een jaarlijkse compensatie moeten betalen om het verlies voor de stad te beperken maar daar wilden ze niet op in gaan. Geen afschaffing van de drijfkrachtbelasting dus en geen nieuwe bedrijfsbelasting. Ondertussen is er blijkbaar toch een oplossing gevonden. Er wordt een nieuwe bedrijfsbelasting ingevoerd maar die is niet geldig voor bedrijven die een convenant hebben afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap. Deze bedrijven kunnen er voor kiezen in de plaats daarvan de drijfkrachtbelasting te blijven betalen. Samengevat zouden de maatregelen ongeveer 50.000 euro extra opleveren op per jaar. Jeroen Dillen (GROEN) wou graag gedetailleerde cijfers maar die kon hij niet zo maar krijgen wegens privacy redenen. GROEN weigerde daarom de belasting goed te keuren.

  HUUROVEREENKOMST GEELSE KUNSTKRING

  Wegens renovatiewerken in de gebouwen van VZW De Waaiburg moest de Geelse Kunstkring dringend op zoek naar een nieuw lokaal. Door de stad werd hen het gelijkvloers van het huis op Collegestraat 25 aangeboden. Aan de buitenkant een mooi gebouw maar in verregaande staat van verval. Dat bleek al gauw toen een deel van het plafond naar beneden kwam! Tinne Van Gelder (GROEN) vond het niet kunnen dat de stad huur vroeg voor een gebouw in zulke slechte staat. Er was geen andere optie verdedigde Schepen Beke haar beslissing. Ondertussen is die er blijkbaar wel want de Kunstkring heeft nu een lokaal in Stelen ter beschikking. Schepen Beke wist ook nog te vertellen dat het gebouw in de Collegestraat te koop staat. Er worden wel voorwaarden aan de verkoop verbonden om het karakteristieke uiterlijk van het huis te bewaren.

  JAARVERSLAG KLACHTEN

  De klachtenambtenaar publiceert jaarlijks een verslag van de klachten en van de initiatieven die genomen worden om de gemelde problemen te voorkomen. Ook dit jaar is het aantal geregistreerde klachten heel beperkt en dat zou iedereen blij moeten maken. Anderzijds kan natuurlijk de vraag gesteld worden of alle klachten hun weg vinden naar dit rapport. Weten alle Gelenaars hoe ze officieel een klacht moeten indienen? Wordt een mondelinge klacht aan een schepen of aan de burgemeester ook geregistreerd?

  Om er voor te zorgen dat klachten zich niet zouden herhalen, vroeg het managementteam ook een overzicht van de inhoud van de klachten. Dat geeft hen de kans om zaken aan te passen en er voor te zorgen dat de klachten niet meer voorkomen. Jeroen Dillen (GROEN) had opgemerkt dat het vermelde overzicht beloofd werd voor de maand februari maar ondertussen zijn we half maart. Er ontstond een pijnlijke stilte terwijl Burgemeester Celis driftig in haar papieren begon te rommelen maar een rapport vond ze niet. Als het rapport gevonden wordt, lijkt het mij zinvol dat ook aan de raadsleden te bezorgen, vond Jeroen. Dat kan, beloofde de burgemeester.

  DAKRENOVATIE FREINETSCHOOL

  Er was oorspronkelijk gepland dat het dak van de oude turnzaal van de Freinetschool pas over enkele jaren zou gerenoveerd te worden. Tijdens de werken die nu bezig zijn (Bonten Hanne), is echter gebleken dat de toestand van het dak niet zo best is. Daarom wordt voorgesteld de renovatie nu uit te voeren.  Tinne Van Gelder (GROEN) was helemaal akkoord maar ze vroeg zich tegelijk af of dit nu betekent dat de toekomst voor de Freinetschool helemaal uitgeklaard is. Schepen Griet Verhesen had het in haar antwoord over ‘positieve signalen’.

  BURGEMEESTERSCONVENANT

  Ons Schepencollege heeft beslist het  Burgemeestersconvenant te ondertekenen maar om aan alle voorwaarden te voldoen, moet de gemeenteraad dat besluit bevestigen. Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie. Met het convenant beloven de gemeenten om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 % of meer te verminderen. Schepen Bart Julliams verduidelijkte wel dat de stad na de ondertekening nog een plan moet uitwerken. Of we grote verwachtingen moeten hebben, weet ik niet. De schepen drukte zelf al direct op de rem door te vertellen dat de stad zelf maar verantwoordelijk is voor 2 percent van de CO2 die op het grondgebied wordt uitgestoten. Zoals verwacht vond Jeroen Dillen (GROEN) het allemaal veel te weinig. Mijn partij dringt aan op snelle concrete actie, aldus Jeroen. Als centrumgemeente mogen we ons niet beperken tot wat de wet voorschrijft. Wij moeten durven een voorbeeld-stad te zijn voor de buurgemeentes. Vanaf nu de streefnormen van 2020 toepassen in plaats van ons te beperken tot het wettelijke minimum zou al een mooie stap zijn.

  TERRASSENREGLEMENT

  In de kranten had CD&V al vooraf laten horen dat ze het (nog maar eens) niet eens waren met hun coalitiepartner N-VA. Het debat duurde dan ook bijna 2 uur, al was er niet echt sprake van een ordelijk debat bij gebrek aan serieuze leiding. Burgemeester Celis hield zich naar gewoonte op de achtergrond, van haar moeten we het niet verwachten. En met Griet Smaers weet je nooit. De ene minuut is het Griet van de CD&V, bij de volgende tussenkomst Griet de voorzitter. Chaos dus naar goede gewoonte. Alles vertellen wat daar werd gezegd, is onmogelijk. Kort samengevat kwam het er op neer dat CD&V slechts een beperkt aantal wijzigingen wou invoeren terwijl NVA veel meer vrijheid voor de cafébazen wou. CD&V vindt uniformiteit belangrijk voor het uitzicht en voor de veiligheid. Voor N-VA mag iedereen zelf de kleuren van de luifels en zonneschermen kiezen. De winterterrassen mogen dicht, de windschermen van de zomerterrassen mogen in de winter blijven staan en alle soorten stoelen zijn toegelaten. De zomerterrassen mogen ook met 3 meter uitgebreid worden. Daarvoor is wel niet genoeg plaats aan de kant van DE FLORE. De tavernes aan die kant mogen voor N-VA dus een extra terras bouwen aan de overkant van de rijweg.

  Net zoals CD&V vond ook GROEN het geen goed idee de handelaars helemaal vrij te laten in hun keuze. Zo evolueren we van een stijlvolle markt naar een kakafonie van vormen en kleuren en naar alle soorten van plastic zeteltjes en stoeltjes van misschien bedenkelijke kwaliteit. De laatste maanden lapten verschillende handelaars de regels al aan hun laars en ze krijgen nu gewoon gelijk. En terrassen aan de overzijde van de rijweg zijn gewoon gevaarlijk. De politie gaf daarom ook een negatief advies. De stad moet de moed hebben om keuzes te maken en die ook opleggen.

  Om tot een beslissing te komen, had het schepencollege gekozen voor een merkwaardig initiatief. Alle raadsleden kregen een soort stemformulier waarop ze per discussiepunt konden kiezen voor of tegen. Tijdens de stemming ging het heen en weer gediscussieer gewoon door en dat zorgde voor de nodige verwarring. CD&V en GROEN keurden uiteindelijk een uitbreiding van de zomerterrassen aan de westkant goed. Voor de oostkant waren ze tegen omdat de terrassen daar aan de andere kant van de rijbaan zouden komen. Bij CD&V vonden ze ook het behoud van de windschermen van de zomerterrassen tijdens de winter een goed idee (ondanks kritiek van onafhankelijk raadslid Tom Vervoort). Voor de rest vonden ze dat de regels best onveranderd bleven. Met de steun van Open-VLD en Vlaams Belang kreeg N-VA zijn voorstel toch goedgekeurd. Sp.a onthield zich. De socialisten zijn dus niet voor maar ook niet tegen. Of is er meer aan de hand? Net voor de stemming had de fractieleider van N-VA een lang fluistergesprek met de socialisten. Staat er misschien iets tegenover hun kiesgedrag?

  En al werd er 2 uur lang gepraat, toch blijven een hoop zaken onduidelijk:

  Ø  -Waar moeten de rokers naartoe als de terrassen helemaal gesloten zijn?

  Ø  -De brandweer legt extra voorwaardes op voor afgesloten ruimtes. Wie gaat controleren of iedereen zich daar aan houdt?

  Ø  -De belijning voor de blinden en slechtzienden verdwijnt onder de uitgebreide terrassen. Moeten die mensen vanaf nu een begeleider meebrengen?

  Ø  -De Vlaamse overheid heeft subsidies gegeven voor de aanleg van de markt. Gaan ze dat geld niet terugvragen als de stad zich niet langer houdt aan het afgesproken plan?

  Ø  -Hoe zit het nu met terrassen buiten de markt? Mogen die in de winter blijven staan of toch niet?

  DE NOORD-ZUID VERBINDING

  Dat de nieuwe weg tussen Kasterlee en de ring van Geel een verlichting betekent voor de dorpskernen van Kasterlee en Ten Aard, dat leidt geen twijfel. Dat Griet Smaers net deed of ze de weg persoonlijk had aangelegd, dat zal wel met de komende verkiezingen te maken hebben. Nu de weg open is, kunnen een aantal aanpassingen gebeuren aan de oude N19 maar er zijn wel beperkingen. Grote transporten en gevaarlijke ladingen kunnen niet door de tunnel en moeten nog altijd langs de oude weg. Schepen Molderez deelde mee dat hij aan DAF ging vragen om hun vrachtwagens niet meer langs St. Dimpna maar langs de nieuwe weg te laten rijden. Wat bij Jeroen Dillen (GROEN) in het verkeerde keelgat schot. We leggen een nieuwe weg van 200 miljoen en dat gaan we DAF liefjes vragen of ze alstublieft langs daar willen rijden! Stel een tonnagebeperking in en verplicht hen gewoon!

  DE LEUNEN EN DE RING

  De bewoners van de Leunen klagen al langer dat ze moeten omrijden nu de Gooreind niet meer aansluit op de ring. Daar terug een oprit voorzien lijkt niet meer mogelijk maar de vraag voor een afrit op die plaats blijft bestaan. Noël Devos beweerde dat hij met iemand van het Agentschap Wegen en Verkeer had gepraat. Die zou gezegd hebben dat een afrit technisch kon maar dat de politiek hierover moest beslissen. Die mededeling zorgde voor verbazing bij schepen Molderez. Hij had altijd gehoord dat AVV absoluut geen afrit wou, onder meer wegens de veiligheid voor de fietsers. Benieuwd wie gelijk heeft. Volgende maand weten we misschien meer.

  De bewoners van de Rodekruisstraat (daar ook in de buurt) klagen dan weer dat er te veel bomen langs de ring verdwenen zijn en dat de chauffeurs die voor de lichten staan, bij hen binnenkijken. Tegelijk willen ze ook de bomen in hun straat weg omdat de laaghangende takken een gevaar betekenen. Schepen Julliams beloofde het probleem van de inkijk op te nemen. Bomen vellen in de straat zag hij niet zitten. De laaghangende takken zijn trouwens alleen een probleem als je er met een ladderwagen van de brandweer onderdoor wil, besloot hij met een grapje.

   

  Volgende gemeenteraadszitting maandag 31 maart 2014

  20-03-2014, 00:00 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (4)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  18-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 3 februari 2014


   

  Onrust.

  Wie binnen wou geraken in “De Ooievaarsnest” moest zich een weg banen door een haag protesterende Gelenaars. Vertegenwoordigers van werkgroep TE DUUR deelden folders uit waarin ze protesteerden tegen het beleid van het Geelse bestuur dat ze asociaal noemden. Volgens hen raken de ingevoerde prijsstijgingen vooral minder begoede mensen. Ook de verdere plannen van het bestuur waarbij sprake is van uitbesteding van diensten, beperking van het personeel en besparingen allerhande, konden op weinig begrip rekenen. Alleen spijtig dat ze nadien niet naar de raadszitting kwamen luisteren, dat hadden ze bij de bespreking van het OCMW-budget zelf kunnen horen hoe op hun protesten werd gereageerd.

   

  Het gasthuismuseum, nog een keer.

  Voor de derde maand op rij kwamen de inkomprijzen van het Gasthuismuseum op de agenda. Tinne Van Gelder (GROEN) had vorige maand schepen Verboven nog eens in verlegenheid gebracht toen die voor de 2de maand op rij geen klaarheid kon brengen in de verwarring die ontstaan was over de juiste toedracht van de voorgestelde aanpassingen. Na een paar onderbrekingen en veel heen en weer gepraat werd toen beslist dat de secretaris ter plaatse een aantal fouten moest corrigeren waarna het reglement werd goedgekeurd. Tinne was dan ook verbaast dat hetzelfde punt nu weer op de agenda stond. Wat was er deze keer vergeten?

  Er is een misverstand ontstaan, aldus schepen Marleen Verboven. De betrokken ambtenaar is bij het opstellen van het gewijzigde voorstel vertrokken van het reglement van 2011 terwijl er ondertussen een aanpassing gebeurd was in 2012. We moeten dus de aanpassingen terug doen omdat er al aanpassingen waren die terug moesten vervallen, vatte de schepen de zaak nogal cryptisch samen.

  Hoeveel raadsleden zouden nu nog echt weten wat de laatste versie precies inhoud? In elk geval had niemand nog veel zin om vragen te stellen. Iedereen vond dat de gasthuiskomedie lang genoeg had geduurd.

   

   

  Meerjarenplan en meerjarenbegroting Welzijnszorg Kempen.

  Welzijnszorg Kempen is een vereniging van 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout die overleg en samenwerking tussen die OCMW’s wil bevorderen en ook zelf initiatieven neemt die tegemoetkomen aan problemen en behoeften die zich in de regio stellen.

  Jeroen Dillen (GROEN) was teleurgesteld dat het onderwerp niet vooraf op een gemeenteraadscommissie was besproken. Welzijnszorg is te belangrijk om alleen maar formeel mee te delen, aldus Jeroen. Ook in het Herstelplan van de gemeente wordt het sociaal beleid erg onduidelijk en in algemene termen besproken. Kan de OCMW-voorzitter misschien vertellen welke prioriteiten werden meegegeven naar dit hoger niveau?

  Voorzitster Kristel Jackers vond het niet mogelijk op die laatste vraag een duidelijk antwoord te formuleren omdat het beleid te uitgebreid is en zoveel aspecten omvat dat een paar prioriteiten er uit pikken, niet mogelijk is. Dat het sociaal beleid slechts in algemene bewoordingen aan bod komt in het Herstelplan, vond Jackers merkwaardig genoeg zelfs positief. Op die manier kan alles grondig bekeken worden voor er beslissingen worden genomen. Wanneer die beslissingen er dan echt aankomen, daar ging ze niet op in.

  Groen en SPA waren niet overtuigd en onthielden zich bij de stemming.

   

   

   

  Meerjarenplan en budget 2014 van OCMW Geel

   

  Er leeft bij sommige mensen heel wat bezorgdheid over de beleidsmaatregelen die al zijn ingevoerd en over de plannen die nog op stapel staan. Het was niet toevallig dat de werkgroep TE DUUR net vandaag manifesteerde. Jeroen Dillen (GROEN) wilde graag weten van voorzitster Jackers of men bij het bestuur van OCMW vindt dat er voldoende gebeurt om de crisis het hoofd te bieden. Jackers verdedigde zich met veel emotie. Wij zijn niet asociaal bezig. Het is waar dat wij het beleid aan een grondig onderzoek willen onderwerpen maar het is zeker nog niet beslist dat we het met minder middelen zullen moeten doen. In de folders die TE DUUR uitdeelt, staan dingen die gewoon niet waar zijn. Het klopt dat bepaalde toelagen in vraag worden gesteld, dat bekeken wordt of diensten kunnen uitbesteed worden en dat vervangingen bij pensionering kritisch zullen bekeken worden maar veel beslissingen moeten nog genomen worden. Sommige zaken worden door de werkgroep verkeerd begrepen of bewust verkeerd voorgesteld.

  Jeroen Dillen vond de antwoorden onvoldoende. Als de mensen het verkeerd begrepen hebben, dan komt dat misschien wel omdat er te weinig rekening gehouden wordt met hun opmerkingen. Waarop Christel Jackers beloofde schriftelijk te antwoorden op de bedenkingen in de folder en de werkgroep TE DUUR uit te nodigen voor een gesprek.

  Jeroen had nog een bedenking: Je kan, zoals nu gebeurt, de economische crisis aangrijpen om sociale maatregelen in vraag te stellen. Je kan ook vinden dat een crisis net betekent dat je meer middelen ter beschikking moet stellen om de mensen te steunen die de problemen het sterkste aan de lijve ondervinden.

  GROEN stemde tegen, SPA en onafhankelijk raadslid Tom Vervoort onthielden zich.

   

  Samenwerkingsovereenkomst bemiddeling GAS

  In het kader van het GAS reglement, kan de gemeenteraad beroep doen op een bemiddelaar. Die bemiddelaar werkt voor een aantal gemeentes en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit de overheid. Op de vraag van GROEN hoeveel Geel vorig jaar uit eigen middelen heeft bijgedragen en hoeveel dossiers de bemiddelaar voor onze gemeente heeft behandeld, kon burgemeester Celis niet antwoorden. “Ik neem het mee”, was haar standaard reactie.

  Weinig Gelenaars weten waarvoor je een GAS-boete kan krijgen, stelde Noël Devos (SPA) vast. Is het geen goed idee om in het infoblad alle mogelijke overtredingen op te lijsten? Jeroen Dillen (GROEN) zag het niet zitten. Het gaat om 450 artikels. Probeer daar maar eens een overzichtelijk lijstje van te maken!

  De jeugdraad buigt zich over de vraag hoe we het beste communiceren over deze zaak, aldus burgemeester Celis. Afwachten dus.

  GROEN vindt dat de bestaande GAS-wetgeving zo snel mogelijk moet verdwijnen en stemde tegen. Ook SPA was tegen, de rest van de gemeenteraad was voor.


   

  VIA4

  In het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-4) van de Vlaamse overheid is een versterking van de tweede pensioenpijler voorzien en er wordt een belangrijke stap gezet naar een dertiende maand. Jammer genoeg geldt dit voorstel maar voor een beperkt aantal ambtenaren. Het akkoord toepassen is voor een lokale overheid dan ook een moeilijke zaak. De werknemers die er buiten vallen, kunnen wel dezelfde aanpassingen krijgen maar dan moet hun werkgever, in dit geval de gemeente Geel, dat zelf betalen. En, U raadt het al, daar is geen geld voor. Geel gaat VIA-4 niet toepassen. Zoals de meeste Vlaamse gemeentes trouwens. De ambtenaren die volgens het akkoord wel recht hadden op de voordelen, krijgen ze dus ook niet.

   

  Exit Erica?

  Het heeft in alle kranten gestaan, de fusie tussen de ziekenhuizen van Geel en Mol gaat niet door. Zowel Noël Devos (SPA), Luc Verguts (Open-VLD) als Jeroen Dillen (GROEN) hadden hier heel wat vragen bij. Wat is er misgelopen? Komt er nu nog een hartcentrum of mogen we dat ook vergeten? Hoe moet het nu verder met het ziekenhuis van Geel?

  Volgens burgemeester Celis is de breuk tussen Mol en Geel er gekomen op 23 december. De vertegenwoordigers van Mol stelden op dat moment een aantal voorwaarden waarop niet onmiddellijk kon worden ingegaan. De zaak is volgens de burgemeester vooral vastgelopen op de vertegenwoordiging in de raad van bestuur, op de manier waarop de pensioenlasten moeten ingebracht worden en op de plannen voor een nieuwe campus. Of dit helemaal het einde van Erica is, wou niemand bevestigen of ontkennen maar goed ziet het er niet uit. In het voorjaar van 2013 was er al eens een crisismoment geweest. Burgemeester Celis vertelde toen fier aan de verzamelde pers dat zij er persoonlijk had voor gezorgd dat de zaak terug uit het slop werd gehaald. Dat is haar deze keer dus niet gelukt.

  Jeroen Dillen had bedenkingen. Bekvechten over plaatsjes in de directie en over de pensioenen, allemaal mooi, maar wordt er ook gedacht aan de belangen van de patiënt? Zonder samenwerking met Mol wordt het Geelse ziekenhuis gedegradeerd tot een kleine lokale instelling. De toekomst wordt dan erg onzeker. Zonder samenwerking komt er ook geen hartcentrum. Dat is misschien jammer voor de specialisten en het personeel maar toch vooral voor mensen met hartproblemen.

  Jeroen toonde zich bezorgd over het feit dat sommige actoren in deze zaak hier met verschillende petjes zitten. Christoph Molderez is schepen van financiën maar ook chirurg in het ziekenhuis. Mineke Viane is ondervoorzitter van het OCMW maar ook dokter in het ziekenhuis en zelfs getrouwd met hoofdgeneesheer Leenders. Als de belangen van de stad in conflict komen met de belangen van het ziekenhuis zou op zijn minst een ongemakkelijke situatie kunnen ontstaan. Schepen Molderez reageerde verontwaardigd.

  Komt het nog goed? Niemand weet het maar alle raadsleden vonden wel dat het Geelse bestuur in de mate van het mogelijke moet proberen de gesprekken terug te laten starten.

   

  De grenzen van het politieke fatsoen.

  GROEN had opgevangen dat in Holven een brief wordt verspreid over een infovergadering over inbraakpreventie. Een initiatief van NVA bleek uit de reacties. De brief is trouwens ondertekend door 3 raadsleden van die partij. Bovenaan prijkt wel het label van de politie waardoor het voorgesteld wordt als een initiatief van de politie.  Initiatiefnemer Benny Eyckmans zag geen probleem en hij werd zelfs gesteund door de burgemeester. Het is trouwens de politie die het label er heeft opgeplakt, vulde Benny aan. De burgemeester beweerde zelfs dat zulke zaken in het verleden al meer waren gebeurd door andere partijen maar een voorbeeld kon ze niet geven. Wat natuurlijk sterk doet twijfelen aan het waarheidsgehalte van die bewering.

  Een bedenkelijke zaak vonden verschillende raadsleden van meerdere partijen. Mag een politieke partij zomaar het logo van de politie gebruiken, vroeg Jeroen Dillen (GROEN) zich af. Is dit vooraf besproken in de politieraad en wordt deze werkwijze daar onderschreven of gaat het om een initiatief van één sympathiserende agent? Ivo Bollen (CD&V) vroeg zich zelfs af of de deontologische code waaraan raadsleden zich moeten houden wel werd gerespecteerd. Een vraag waarop niet zomaar een antwoord kan gegeven worden want daar moet een bijzondere gemeenteraadscommissie voor samengeroepen worden.

  Wordt vervolgd? 

   

   

   Volgende gemeenteraadszitting maandag 10 maart 2014

  18-02-2014, 00:00 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  05-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 19 december 2013


   

  Het (zogezegd) niet verhogen van de belastingen, deel 2.

  Na de reeks verhogingen van retributies, kosten en belastingen allerhande die begin deze maand werden goedgekeurd, ging ons bestuur vrolijk verder op de ingeslagen weg met nog meer verhogingen van retributies, kostenstijgingen en belastingcorrecties. Correcties in de hoogte wel te verstaan. Een overzichtje van de oogst van deze raadszitting: Verhoging retributie op administratieve prestaties, op vervoer met de stedelijke ambulancedienst, op leveringen en werken voor derden, op concessies op begraafplaatsen en op het aanbrengen van een gedenkplaat voor asverstrooiing, verhoging belasting op ophaling en verwerking van afval en op aflevering van administratieve stukken. Ook het inhuren van een gids voor het Gasthuismuseum wordt duurder en de subsidie voor de aanleg van een regenwaterput of een infiltratievoorziening wordt afgeschaft.

  Ons schepencollege draait de mensen een rad voor de ogen, aldus Jeroen Dillen (GROEN).  De opcentiemen en de gemeentebelasting worden niet verhoogd maar de aanpassingen tot nu toe kosten de Gelenaars even goed 900.000 euro op jaarbasis. Een cijfer dat trouwens werd bevestigd door de financieel verantwoordelijke van de stad, Anne Depoorter. Prijsverhogingen kosten ook iedereen even veel terwijl belastingen percentueel lager uitvallen voor mensen met een lager inkomen. GROEN vindt deze maatregelen dan ook asociaal en zal tegenstemmen, besloot Jeroen.

  SPA onthield zich bij de stemming over de retributie op administratieve prestaties en de levering en werken voor derden en stemde tegen de belastingverhoging voor ophalen van afval. De rest keurden ze wel goed.

  Open-VLD keurt zo ongeveer alles goed wat de meerderheid voorstelt, dus ook deze keer. Positief oppositie voeren heet dat volgens Luc Verguts.

   

  Het gasthuismuseum, Marleen is de weg kwijt.

  Tinne Van Gelder (GROEN) had gezien dat volgens de agenda de retributies voor een bezoek aan het Gasthuismuseum waren gewijzigd en zij wou graag weten van schepen Marleen Verboven wat er precies was gewijzigd. De schepen scharrelde wat in haar papieren maar kon daar duidelijk het antwoord niet vinden. Oud schepen Nadine Laeremans snelt in zulke gevallen wel eens ter hulp maar zij was niet aanwezig. Voorzitter Smaers besliste dan maar de vergadering te schorsen (de hoeveelste keer is dat al dit jaar?). Na 10 minuten kwam het verlossende antwoord: Alleen de prijs voor een gids voor schoolbezoek wordt verhoogd.

  Schepen Verboven haalde al opgelucht adem maar Tinne Van Gelder was nog niet klaar. Senioren mogen aan halve prijs binnen, ook volgend jaar. Waarom staat dat in het aangepaste voorstel nergens vermeld? Hetzelfde geldt trouwens voor studenten. Mijn partij stelt dan ook voor het agendapunt te verdagen tot het correct is afgewerkt, aldus Tinne. En dus werd de vergadering nog maar eens geschorst. Het wordt echt een gewoonte!

  Uiteindelijk werd beslist dat de secretaris ter plaatse de fouten en ontbrekende delen moest aanpassen. Daarna werd het agendapunt alsnog goedgekeurd. Een schepen die een dergelijk rommelig voorstel aanlevert, maakt echt geen goede beurt!

   

  Ophaling en verwerking afval.

  Vroeger werd gemengd plastic afzonderlijk opgehaald in groene zakken maar dat gebeurt al een paar jaar niet meer. Gelenaars kunnen dat plastic nog wel afleveren op het containerpark maar toevoegen aan het restafval mag ook. Er werd toen beweerd dat die laatste oplossing interessant was voor de verwerkingsinstallatie. Plastic heeft immers een hoge calorische waarde (het brandt beter).

  Op vraag van Jeroen Dillen (GROEN) bevestigde schepen Julliams dat IOK inderdaad voorstander is van toevoeging aan het restafval. Tegelijk moest hij Jeroen wel gelijk geven dat hergebruik altijd beter is dan opstoken. Hoeveel van het plastic dat aangeleverd wordt aan het containerpark echt herbruikt wordt, dat blijft wel een onbeantwoorde vraag.

  Buiten GROEN stemden ook SPA, Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Tom Vervoort tegen de verhoging van de belasting op afvalophaling en -verwerking.

   

  Multinational – Molderez, 1 tegen 0

  Schepen Molderez had vorige maand  als vaststaand feit aangekondigd dat de drijfkrachtbelasting zou afgeschaft worden en dat er een nieuwe bedrijfsbelasting in de plaats zou komen. Op die manier zou er een eerlijker verdeling komen van de lasten voor de bedrijven. BP (Amoco) betaalt veruit het meeste drijfkrachtbelasting en zou dan ook het meeste profiteren van deze maatregel. Een zo aanzienlijke belastingkorting (600.000 euro tot 1.000.000 per jaar) toestaan en tegelijk van de daken schreeuwen dat de stad er financieel slecht voor staat, ik blijf het vreemd vinden.

  Om het verlies voor de stad te beperken, werd BP gevraagd een jaarlijkse compensatie te betalen en volgens schepen Molderez was dat ook zo goed als geregeld. Nu bleek ineens dat BP toch niet bereid was die compensatie op te hoesten. Geen compensatie en dan ook geen afschaffing van de drijfkrachtbelasting verkondigde Molderez. Het moest er nog aan mankeren! Alles blijft voorlopig dus bij het oude.

  Je kan als Geelse schepen misschien denken dat je op gelijke voet kan praten met een reus zoals BP maar uiteindelijk doen die bedrijven nog altijd wat ze willen. Als Molderez zo nadrukkelijk blijft beweren dat BP al jaren te veel betaalt aan drijfkrachtbelasting, geeft hij het bedrijf trouwens extra argumenten om een proces aan te spannen en een gedeelte terug te eisen. Vergezocht?

  Jeroen Dillen (GROEN) had heel wat vragen. Was er een afspraak op papier met de lokale directie? Wanneer werd het duidelijk dat de zaak niet doorging? Wanneer werd aan de schepen een mandaat gegeven om met BP te onderhandelen en waarom staat dat niet vermeld in de notulen van het schepencollege? Er kwam niet één verhelderend antwoord. De reacties van schepen Molderez maakten alleen maar duidelijk dat heel veel onduidelijk blijft.

  Zowel GROEN als SPA wilden graag exacte cijfers. Hoeveel betaalt BP aan drijfkrachtbelasting en hoeveel zouden ze betalen bij invoering van de nieuwe bedrijfsbelasting. Ook op die vraag kregen ze geen echt antwoord. Drijfkrachtbelasting is erg moeilijk te berekenen en nog moeilijker te controleren, aldus schepen Molderez. Waarmee hij meteen toegaf dat grote bedrijven zelf bepalen hoeveel ze willen bijdragen. Of zie ik dat fout?

   

  Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

  Hoofdbrok van de laatste gemeenteraadszitting was het MEERJARENPLAN 2014-2019. Ons gemeentebestuur wil de kosten beperken en mikt daarvoor op verschillende doelen. Ambtenaren die op pensioen gaan zullen niet meer automatisch vervangen worden, de dotaties mogen minder sterk stijgen en bepaalde niet essentiële taken zullen afgestoten worden. De inkomsten zullen gerationaliseerd worden en de lokale belastingen stijgen volgend jaar met 6 percent. De investeringen worden beperkt en er wordt een plan opgesteld voor de verkoop van stadspatrimonium.

  Noël Devos (SPA) wou graag weten welke ambtenaren niet zouden vervangen worden maar daar kon volgens schepen Verhesen geen antwoord op gegeven worden. Bij elke pensionering zou bekeken worden wat de beste oplossing kon zijn. Ook over de kwestie of de term ‘kwalitatieve dienstverlening’ betekende dat de openingsuren zouden veranderen, bleef schepen Verhesen op de vlakte: Er is een vraag van veel burgers naar een uitgebreide opening maar we zullen bekijken wat mogelijk is.

  Ook Ivo Bollen (CD&V) had kritiek op het plan omdat er volgens hem veel te weinig rekening gehouden werd met de sociale impact en omdat gezondheidzorg en preventie stiefmoederlijk behandeld werden.

  Luc Verguts (Open-VLD) had vanuit de oppositie niets dan lof voor het voorstel van de meerderheid. Eindelijk een realistisch plan dat rekening houdt met de financiële toestand van de stad. Open-VLD steunt dit meerjarenplan dan ook voluit. Verhoging van retributies en kosten allerhande is trouwens geen asociale maatregel volgens Luc. Mensen kunnen zelf kiezen van welke diensten ze gebruik willen maken en zo bepalen hoeveel die verhogingen hen gaan kosten. Een merkwaardig standpunt van iemand die duidelijk niet begrijpt wat het betekent arm te zijn! Hoe mensen met een lager inkomen gaan kiezen om geen afval meer te produceren of geen identiteitskaart of rijbewijs meer gaan af te halen, het is mij niet duidelijk. Ze kunnen natuurlijk kiezen om niet meer naar de bib te gaan, niet meer gaan te zwemmen en geen gebruik meer te maken van de ambulancedienst. Is dat wat Open-VLD bedoelt?

  Dat GROEN en SPA zouden tegenstemmen was duidelijk maar Jeroen Dillen vroeg en kreeg een hoofdelijke stemming. In zulk geval moeten de raadsleden met handopsteking aangeven hoe ze kiezen en kunnen ze zich niet verschuilen achter hun fractievoorzitter. Het plan werd goedgekeurd door alle raadsleden van NVA en CD&V, inbegrepen Ivo Bollen. Het is niet aan mij om te vertellen wat ACW moet doen. Het is hun goed recht om braaf een meerjarenplan goedkeuren dat ze net daarvoor het stempel “asociaal” hebben gegeven. Het is aan hen om in de spiegel te kijken.  

  Nog een persoonlijke opmerking: Een meerjarenplan beschrijft in grote lijnen waar de stad naartoe wil en somt de voornaamste actiepunten op. Dat dacht ik tenminste maar het Meerjarenplan 2014-2017 is niet meer dan een algemene tekst met hoogdravende zinnen zoals “Het bestuur is er in geslaagd ruimte te scheppen voor nieuwe projecten” en “ Geel werkt de servicegerichte organisatie verder uit.” Weet ons bestuur zelf nog niet wat ze gaan doen of durven ze het niet zeggen?

   

  Verkeerssituatie St. Dimpna

  Ivo Bollen (CD&V) had een aantal vragen over de situatie op St. Dimpna, de Retiese weg en de Rijn. Uit de antwoorden van schepen Molderez leren we dat er al een aantal maatregelen genomen zijn of worden voorbereid. Om de gevaarlijke toestanden op het plein te vermijden, worden fietsers rond de kerk en over het kerkhof omgeleid. Later komen er ook extra verkeerslichten om de doorstroming vanuit de richting Mol te verbeteren. Er wordt ook gedacht aan een fietssuggestiestrook op de Rijn en het verwijderen van de verkeersdrempels. De vraag van Ivo om de Billemontstraat terug enkelrichting te maken werd afgewezen en zijn verhaal over afsluiten van de rotonde Molseweg - Ring werd weggelachen als een fabeltje. Een idee van het vorig bestuur, waar ik geen voorstander van ben, aldus onze schepen.                                                                 

   

  Mobiliteitsplannen 2014

  Vanaf 1 februari 2014 verandert de verkeerssituatie in het stadscentrum nog maar eens een keer drastisch. Verkeer vanuit de richting station zal via Roosendaalstraat en Nieuwstraat naar het centrum gestuurd worden. De Roosendaalstraat volledig en het laatste deel van de Statonstraat worden enkel richting, de rijrichting in de Lebonstraat en achter de kerk worden omgekeerd en de Lijnhaltes van de Werft verhuizen naar de Stationsstraat en de Markt.

  Extra verkeer maakt de situatie voor fietsers onveiliger. Op vraag van SPA en GROEN antwoordde schepen Molderez dat er gedacht werd aan herinrichting van de straten om de bestaande snelheidsbeperking van 30 km per uur beter te kunnen handhaven. Wat de politie daar momenteel al aan deed, dat wist burgemeester Celis niet maar ze zou het navragen.

  Jeroen Dillen (GROEN) had een paar vernieuwende maar concrete voorstellen.

  Waarom geen fietsstraten inrichten in het centrum? Fietsstraten zijn straten waar fietsers voorrang hebben en auto’s mogen er de fietsers niet voorsteken. Op die manier wordt het verkeer automatisch afgeremd. Waarom zelfs de Nieuwstraat niet inrichten als fietsstraat?

  Het tweede idee van GROEN deed sommige raadsleden nog meer verbaasd met de ogen knipperen. Waarom de parkeerplaatsen in de Nieuwstraat niet vervangen door een brede wandelboulevard? Er is toch een parking in de buurt en zo kan de straat nog meer allure krijgen als winkelcentrum. Voorzitter Griet Smaers probeerde het voorstel met een cynische opmerking weg te wuiven maar ze werd op haar plaats gezet door schepen Molderez. Zowel de fietsstraten als de parkeervrije winkelstraat vond hij het overwegen waard.

   

  De paal.

  Tinne Van Gelder (GROEN) vroeg zich af hoe ver het ondertussen stond met de langverwachte telescopische zuil die op de markt moet verrijzen. Hij komt er echt volgens schepen van cultuur Marleen Verboven maar wanneer, dat weet voorlopig niemand. Volgens de kunstenaar en zijn technische ploeg is het bouwen van een dergelijke zuil niet eenvoudig. Het materiaal waaruit het ding moet gemaakt worden is al een paar keer onderwerp van discussie geweest. Ondertussen heeft een snuggere medewerker ook vastgesteld dat het hydraulisch systeem beter met olie werkt want water bevriest in de winter. Er moet een sensor op de zuil zodat die niet de lucht in gaat als tante Bertha er even zit uit te rusten. Als de zuil uitschuift of terug krimpt, dan moet de voedingskabel van de sensor mee af- en oprollen. En dan moet er ook nog een bescherming komen om botsingen op te vangen. Maar het komt in orde, echt waar, en dan heeft Geel een uniek kunstwerk want zoiets is nog nooit gebouwd.

   

   

  Volgende gemeenteraadszitting maandag 3 februari 2014

  05-01-2014, 19:48 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
  13-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 2 december 2013


   

  Verslag

  Sinds vorige maand wordt alleen nog een beknopt schriftelijk verslag gemaakt van de raadszittingen. Er was tegelijk afgesproken dat elk raadslid kon vragen om van een bepaald punt toch een volledig verslag te maken. Jammer dat het al meteen misliep.

  Elhasbia Zayou (SPA) had een volledig schriftelijk verslag gevraagd over haar interventie in verband met het Offerfeest maar die tekst bleek niet bij het verslag te zitten. Uitstel tot de volgende vergadering dus voor de goedkeuring van het verslag.

   

  Ophaling en verwerking huishoudelijk afval en gebruik containerpark

  Het schepencollege vroeg de goedkeuring van de tarieven voor het ophalen van huisvuil en het gebruik van het containerpark. Schepen Molderez bevestigde dat de verhouding 60/40 tussen het gedeelte van de kosten dat de stad betaalt en het gedeelte dat de gebruikers betalen voorlopig behouden blijft. Op vraag van Jeroen Dillen (GROEN) wat ‘voorlopig’ in dit geval betekent, probeerde de schepen gevat uit de hoek te komen: De tarieven zijn goedgekeurd tot we ze veranderen. Grappig? Wel spijtig dat wij voor zulke grapjes moeten betalen.

  Jeroen had ook nog een gerucht opgevangen dat de groene zakken voor gemengde plastic een kleiner formaat zouden gekregen hebben. Minder zak voor hetzelfde geld dus. De schepen beloofde het na te kijken. GROEN onthield zich bij de stemming.

  Zo lang er geen weegbrug is, blijft SPA tegenstemmen, aldus Noël Devos. En hoe ver staat het ondertussen met de nieuwe vestigingsplaats voor het containerpark? Schepen Bart Julliams had goede hoop dat hij een duidelijk antwoord zou kunnen geven tegen het einde van het jaar. Niet veel tijd meer Bart!

   

  Retributie op parkeren

  In het voorstel dat ter goedkeuring werd voorgelegd, was sprake van parkeertarieven die werden vastgelegd tot 2019 maar ook hier bleek dat nogal relatief. De tarieven liggen vast tot we ze veranderen, herhaalde schepen Molderez zijn grapje. De schepen drukte er ook op dat die tarieven eenvoudiger zijn geworden. In grote lijnen geldt voor heel Geel hetzelfde uurtarief. Belangrijkste andere aanpassingen zijn de uitbreiding van de blauwe zones en de invoering van het parkeerabonnement van 30 euro dat dagelijks 4 uur parkeren toelaat over het hele grondgebied. Ook de prijs voor de bewonerskaarten gaat omhoog.

  Jeroen Dillen (GROEN) was niet onder de indruk. Er zijn veel te weinig duurzame elementen in het plan. De stad zou een stimulerend beleid moeten voeren wat betreft autodelen en het parkeerabonnement is helemaal een fout signaal. Op die manier worden nog extra auto’s naar het centrum gelokt. Een centrum dat GROEN net autoluw wil maken.

  Wij zijn voor meer gratis parkings, aldus Noël Devos (SPA). Hoe de stadskas dat gaat betalen, dat mag Noël mij eens komen uitleggen.

   

  Extra GAS

  Vanaf 1 januari gaat het gewijzigde reglement in verband met de GAS, de Gemeentelijke administratieve sancties in voege. GAS is oorspronkelijk ingevoerd omdat veel lichtere overtredingen zoals sluikstorten, negeren van het sluitingsuur en straatlawaai niet werden vervolgd wegens tijdsgebrek bij justitie. Een zinvol initiatief naar mijn mening maar ondertussen gebruiken en misbruiken plaatselijke overheden deze sancties voor de meest uiteenlopende zaken.                   

  SPA had een aantal vragen en opmerkingen en uiteindelijk besloten ze zich te onthouden bij de stemming. Niet voor en ook niet echt tegen dus. Omdat de burgemeester vertelde dat de sancties ‘met gezond verstand’ zouden bekeken worden misschien?

  GROEN was duidelijk tegen. Vorig jaar waren 7 soorten overtredingen goed voor 80 percent van de gasboetes. Waarom staan die 592 andere overtredingen eigenlijk in het reglement? Welke Gelenaar kent de 600 mogelijke overtredingen waar hij of zij een boete kan voor krijgen? Al gehoord van het reglement over de lengte van de hondenlijn? Het staat er wel degelijk in! Wie weet welke ambtenaren een boete mogen uitschrijven? Hoe kunnen we weten of iedereen altijd zijn gezond verstand gebruikt zoals de burgemeester belooft? Een aantal artikels zijn trouwens voor interpretatie vatbaar. Als je niet met een vermomming op straat mag komen, krijgt Zwarte Piet dan een boete van een overijverige gemeenschapswachter? Als bedelen verboden is, lopen scouts dan kans op een veroordeling als ze van deur tot deur lopen om steun te vragen voor hun zomerkamp? Is ‘hinderlijk gedrag’ niet afhankelijk van de slechte spijsvertering van de sanctionerende ambtenaar? Schepen Bart Julliams (NVA), toch lid van de meerderheid die dit reglement absoluut wil invoeren, heeft in een onbewaakt moment op een adviesraad duidelijk laten horen dat hij als jurist zeker geen voorstander is van de GAS-regeling. Ook de politie-officier die op dezelfde vergadering aanwezig was, deelde dat standpunt.

  De meerderheid van NVA en CD&V keurde de invoering van de GAS-reglementering goed. Let dus maar op je tellen vanaf 1 januari. Toch niet van plan ergens een wegwijzer naar een nieuwe zaak neer te poten? De GAS-ambtenaar loert om de hoek! Let op dat je niemand ‘vlotte doorgang belemmert, of op enigerlei wijze intimideert of hem ongewenst naroept, aanklampt of naloopt’. Kan een hoog opgetrokken sjaal en een grote muts niet geïnterpreteerd worden als vermomming, zeker als het om een jongere gaat die er een beetje buitenlands uitziet? Toevallig niet van plan te gaan wandelen met je hond terwijl zijn leiband langer is dan anderhalve meter? De boetes kunnen oplopen tot 350 euro. Wie nog altijd denkt dat het allemaal niet zo’n vaart gaat lopen, leest er best het artikel van Jan Nolf in KNACK van 4 december op na. Jan Nolf is vrederechter op rust en zeker deskundig in deze zaak.

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/vrijheid-van-meningsuiting-toevertrouwen-aan-gas-ambtenaar-is-de-democratie-onwaardig/article-opinion-118276.html                                                               

   

  De belastingen gaan niet omhoog. Applaus?

  Geel heeft het financieel niet gemakkelijk maar het zou een beetje simpel zijn om de schuld bij het huidig bestuur te leggen. De meeste steden en gemeentes hebben problemen op dat vlak. Misschien is er in het verleden een beetje ondoordacht geïnvesteerd in grote projecten maar de ondergang van DEXIA, de stijgende pensioenlasten en de crisis spelen zeker ook een rol. Dat de stad haar beleid moet aanpassen is dus normaal, de vraag hoe het gat in de stadskas moet gedicht worden, is een andere kwestie.

  NVA en CD&V hebben in hun beleidsverklaring geschreven dat ze de belastingen niet zouden verhogen en dat is dus geen optie, tenminste niet nu de kiezers het nog niet vergeten zijn. In plaats daarvan komt er een prijsaanpassing voor zowat alle diensten die de stad levert. Een prijsaanpassing in de hoogte natuurlijk, of wat had je gedacht?

  Na de prijsverhoging van de inkom voor het zwembad en voor bepaalde diensten in de bib, voor het afleveren van een rijbewijs en voor een composteerbak, was het nu tijd voor een lange lijst van andere wijzigingen. Een greep uit het aanbod maakt duidelijk dat niemand vergeten wordt. Standplaatsen op de markt worden duurder, frituren, foorinrichtingen, verkooppunten langs de wegen, plaatsen van terrassen, de verhuur van stedelijke lokalen, verhuur van de kledij voor de Kerstmarkt, concessies op begraafplaatsen en de verspreiding van huis-aan-huis bladen. De belasting op aanplakborden gaat omhoog en hetzelfde geldt voor de belasting op de verhuur van studentenkamers, de belasting op het afleveren van administratieve stukken, de belasting op tweede verblijven, de belasting op het opruimen van sluikstort en op verplaatsen van graven, begraving, asverstrooiing en bijzetten in het columbarium. Ik vrees zelfs dat ik er nog een paar vergeten ben. De reacties van schepen Molderez ivm het parkeren en de tarieven voor ophaling van huisvuil laten trouwens vermoeden dat we ook van die kant nog wat onaangenaams mogen verwachten, is het niet nu dan misschien volgend jaar.

  Buiten een paar vage opmerkingen, waren de reacties van SPA en OPEN-VLD heel zwak. Zoals dikwijls moest GROEN de kastanjes uit het vuur halen. Jeroen Dillen kondigde aan dat zijn partij tegen al deze verhogingen zou stemmen. Belastingverhoging mag een vies woord zijn voor politici maar wat het stadsbestuur doet is natuurlijk hetzelfde onder een andere naam. Als er toch geld te kort is, dan moet ons bestuur durven overwegen de belastingen inderdaad aan te passen, aldus Jeroen. Dat zou trouwens socialer zijn. Nu betaalt iedereen even veel extra door de prijsstijgingen terwijl een belastingverhoging minder zwaar aankomt voor wie een lager inkomen heeft.

  GROEN tilt ook zwaar aan de geplande afschaffing van de belasting op drijfkracht die de industrie een jaarlijks voordeel van 400.000 euro zal opleveren, een extra put die door de Geelse burgers moet opgevuld worden. Jeroen herinnerde burgemeester Celis aan haar uitspraak tijdens de dag tegen armoede. “Wij zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen”, klinkt inderdaad nogal cynisch in deze omstandigheden. Schepen Molderez vond de afschaffing wel terecht want de industrie is heel erg belangrijk voor Geel. Wat niet kan ontkent worden natuurlijk maar of een bedrijf zoals BP in Geel actief blijft, wordt hoogstwaarschijnlijk niet bepaald door die 400.00 euro. Er zijn voorbeelden genoeg van multinationals die door de overheid jarenlang worden verwend en dan toch besluiten te vertrekken. Iedereen heeft Renault, Opel en Ford nog fris in z’n geheugen.

  OCMW-voorzitter Christel Jackers deelde mee dat de mogelijkheid zou bekeken worden om bij het afleveren van administratieve stukken een lager tarief toe te passen voor mensen met een beperkt inkomen. Een klein doekje voor het bloeden maar waar is de tijd dat ons bestuur beloofde elke maatregel te evalueren wat betreft effect op mensen in moeilijke situaties? In slaap gevallen ACW-ers?

   

  Terrassen: Alles mag, alles kan.

  Brigitte Kempen (CD&V) wou graag weten van schepen Bart Julliams wat er nu wel en niet mag op de markt. Brigitte had vastgesteld dat de bestaande regels blijkbaar niet meer worden toegepast en dat de plaatselijke horeca vrolijk allerlei niet-reglementaire aanpassingen doet aan de terrassen. De schepen antwoordde dat een werkgroep een nieuw reglement voorbereid. Sommige zaken zijn nu nog een overtreding maar over een paar maanden misschien niet meer. De schepen wou niet met zoveel woorden zeggen dat ondertussen iedereen gewoon doet wat hij wil maar daar komt het wel een beetje op neer. Wettelijk georganiseerde wetteloosheid of zoiets?

   

  Belasting op leegstaande woningen.

  Bij de verhoging van de belasting op leegstaande gebouwen had GROEN nog een paar opmerkingen. De stad betaalt IOK al jaren om leegstand vast te stellen terwijl er nog geen cent belasting geïnd is. En dat terwijl al 9 jaar geleden besloten is om deze belasting in te voeren! Kan de schepen misschien vertellen hoeveel wij ondertussen al betaald hebben aan IOK? Dat kon schepen Beke niet, maar ze zou het opzoeken. Kan de schepen vertellen hoeveel handelszaken leeg staan? Dat kon de schepen alleen wat betreft kleinere zaken, al moest ze dat eerst ook opzoeken. Van de grotere bedrijven had ze geen idee.

   

   

  Volgende gemeenteraadszitting donderdag 19 december 2013

  13-12-2013, 20:10 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  12-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 4 november 2013

   

   

  Afwezig

   Toevallig (of niet?) was Christel Jackers niet aanwezig. Er wordt verteld dat Christel wil stoppen als OCMW-voorzitter en volgens niet bevestigde geruchten zou ze er ook als raadslid de brui willen aan geven. In dat geval mogen we eerlang een nieuwe CD&V-er verwelkomen (Ben Van Looveren?). Het is geen geheim dat de samenwerking tussen Christel en ondervoorzitter Mineke Viaene (NVA) nooit echt hartelijk is geweest. Of dat de doorslag heeft gegeven bij haar beslissing, is koffiedik kijken.

   

  Verslag

  Sinds vorige maand wordt van raadsvergaderingen alleen nog een beperkt verslag gemaakt. De fractieleiders hebben wel afgesproken dat elk raadslid kan vragen om van een bepaald punt toch een volledig verslag te maken. Dat kan zinvol zijn om misverstanden te vermijden bij hoog oplopende discussies. Elke raadszitting wordt nog wel van begin tot einde opgenomen en dat auditief verslag kan beluisterd worden via de webpagina van de stad Geel.

  Zie http://www.geel.be/agendaplusnotulen.aspx?id=1019 en klik op ‘Verslag’.

  Een raadsvergadering kan best 3 uur of langer duren, het is dus niet simpel om een specifiek stukje op te sporen. Gelukkig is er beterschap op komst. Vanaf volgend jaar wordt een nieuw programma in gebruik genomen dat de mogelijkheid geeft te zoeken op namen, onderwerpen, data en nog meer.

   

  Bibliotheek

  De raadsleden werd gevraagd de aanpassingen in het reglement van de bibliotheek goed te keuren. Tinne Van Gelder (GROEN) wou graag weten wat nu eigenlijk de verschillen waren met het vorig reglement. Dat bleek nogal mee te vallen. Buiten een paar correcties in de teksten, was de grootste wijziging een verhoging van de huurprijs voor boeken die in Geel niet beschikbaar zijn en van andere bibliotheken moeten komen. Die prijs stijgt van 1 naar 2,5 euro. Geen onoverkoombare verhoging en nog altijd flink onder de kostprijs volgens schepen Marleen Verboven (NVA). Niettemin de zoveelste prijsstijging sinds het aantreden van dit gemeentebestuur, wist Tinne.

  Elhasbia Zayou deelde in naam van SPA mee dat haar partij dit punt niet wou goedkeuren. SPA vindt dat studenten boven 21 ook gratis van de bib moeten kunnen gebruik maken.

   

  Afschaffing activeringsheffing

  Het afschaffen van de activeringsheffing op onbebouwde panden is een onderdeel van het zogenaamde ‘Herstelplan’ dat de stad wil invoeren. Vorige maand stemde CD&V nog met de oppositie tegen de afschaffing, onder meer omdat de woonraad niet was geraadpleegd en omdat het niet helemaal duidelijk was of afschaffen wettelijk wel kon. Die adviesraad heeft zich ondertussen uitgesproken tegen de schrapping van de heffing en de wet zal ook wel niet veranderd zijn maar dat was geen bezwaar voor CD&V om het voorstel nu wel te steunen. Een beetje vreemd voor een partij die de maatregel slechts een jaar geleden zelf heeft ingevoerd.

  Noël Devos (SPA) steunde het behouden van de heffing. Het argument van de meerderheid dat nog geen enkele heffing werd geïnd en dat de reglementering veel te ingewikkeld is, vond hij niet echt doorslaggevend. In andere gemeentes werkt het wel, waarom niet eens daar gaan kijken? Een te ingewikkeld reglement kan ook vereenvoudigd worden in plaats van afgeschaft. Jeroen Dillen (GROEN) hekelde de hypocriete houding van CD&V in deze zaak. Vorige maand wilden ze de afschaffing niet goedkeuren zonder advies van de woonraad. Tegelijk beloofden ze het voorstel wel te steunen op de volgende raadszitting, om het even wat de woonraad zou adviseren. Daar moet je een CD&V-er voor zijn, om dat te begrijpen! Jeroen herinnerde het bestuur ook aan de belofte dat de opbrengst van de activeringsheffing zou gebruikt worden voor het woonbeleid. Gaat dat budget op een andere manier aangevuld worden?

  Schepen Leen Beke (CD&V) beloofde dat de zaak zeker ter sprake zou komen tijdens het budgetconclaaf. Over de grootte van een eventueel bedrag kon of wou zij geen uitspraak doen. Kristof Van Reusel (SPA) herhaalde zijn opmerking van vorige maand dat een Vlaams decreet de heffing verplicht als 3 jaar na mekaar het aanbod bouwgronden lager is dan de vraag. Tijdens de gemeenteraadscommissie reageerde schepen Molderez hierop met de merkwaardige uitspraak dat er misschien wel een decreet is maar dat daar geen sancties tegenover staan. Alsof sluikstorten mag als niemand het ziet! Een uitspraak die je niet meteen verwacht van iemand die een politieke functie vervult. De schepen bleef er ook bij dat de echte afrekening pas in 2020 kan gemaakt worden. Geel zit perfect op schema wat betreft de verplichtingen wat betreft woonbeleid. Gezien de nood aan sociale huisvesting in Geel, zou de stad best een extra inspanning doen, in plaats van zich aan het verplichte minimum te houden, reageerde Jeroen Dillen (GROEN).

  SPA, GROEN en onafhankelijk raadslid Tom Vervoort stemden tegen de afschaffing van de activeringsheffing, de rest stemde voor. Ik kan me niet voorstellen dat de ACW-fractie van CD&V hier blij van wordt.

   

  Belasting op verkavelingsvergunningen en bouwvergunningen

  Behalve voor sociale kavels wil de stad een belasting heffen op vergunningen voor groepswoningen, appartementen, studio’s en studentenkamers. Ook hier had de woonraad negatief geadviseerd, ook hier legde het schepencollege dat advies naast zich neer. Volgens schepen Molderez wordt gerekend op een opbrengst van 400.000 euro en op vraag van Jeroen Dillen (GROEN)  wist de schepen nog te vertellen dat ‘een deel’ van dit bedrag zou gebruikt worden voor het woonplan. GROEN vindt de vrijstelling voor sociale kavels een veel te zwakke stimulans, ging Jeroen verder en de voorgestelde belastingvermindering voor passiefbouw is gewoon ‘een groen schaamlapje’. Hoe kan trouwens een belastingvermindering toegekend worden bij een verkaveling als nog niet vaststaat of er effectief passiefwoningen komen? De stad had beter haar tijd genomen om de adviezen van de woonraad grondig te bekijken. Op die manier zouden ze een beter voorstel kunnen uitwerken in plaats van dit haastwerk. En heeft schepen Julliams nu al werk gemaakt van zijn belofte dat hij een regeling zou opstellen waar wel en waar geen appartementen mogen gebouwd worden? Nog niet maar we werken er aan in het kader van het ‘Ruimtelijk Structuurplan, antwoordde de schepen. Nog een paar jaar geduld dus.

  Noël Devos (SPA) was ook tegen. De extra kost zal gewoon doorgerekend worden aan de huurders. Is dat de bedoeling? Schepen Molderez kon het niet ontkennen, al dacht hij dat de kost per huurder heel beperkt zou blijven.

  SPA, GROEN en onafhankelijk raadslid Tom Vervoort stemden ook hier tegen.

   

  Openbare verkoop Lebonstraat 122

  De stad verkoopt het huis op Lebonstraat 122 en wil in de plaats daarvan een doorgangswoning voorzien op Rijn 55. Het Geelse gemeentebestuur wil nog meer gebouwen verkopen en Jeroen Dillen (GROEN) wou graag weten hoe ver het ondertussen met die plannen staat. Niet ver genoeg om een antwoord te krijgen dus.

   

  Zonevreemde voetbalvelden

  De voetbalclubs van Larum, Punt en Alberta spelen blijkbaar allemaal op velden die volgens het Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet beschreven zijn als zone voor recreatie en sport. Noël Devos (SPA) wou graag weten wat de stad voor die clubs kan doen. Het gemeentebestuur kan helpen zoeken naar een alternatief of er kan een wijziging gebeuren aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het eerste is niet simpel, het 2de kost misschien geld. Eigenaars van gronden zijn niet blij als hun bezit van woonuitbreidingsgebied naar recreatiezone wordt gedegradeerd.

   

  Ideeënwedstrijd

  Luc Verguts (Open-VLD) stelde voor een wedstrijd te organiseren waarbij de Gelenaars ideeën zouden kunnen aanbrengen in verband met een betere benutting van de lege markt van Geel. Luc stelde zelf al een aantal dingen voor zoals een kiosk, een ijspiste tijdens de Kerstdagen, een reuzenschaakspel, zelfs een mobiele petanquebaan (een zandbak op wieltjes?). Schepen Verboven zag een wedstrijd niet echt zitten maar ze verwelkomde wel ieder positief idee. Al moeten we wel bekijken wat praktisch haalbaar is, waarschuwde de schepen nog. Wat betreft de ijspiste zijn er trouwens al verkennende gesprekken geweest tussen de stad en de horeca. Misschien iets voor volgend jaar?

  Jeroen Dillen (GROEN) kon niet nalaten Luc Verguts te herinneren aan zijn eerder standpunt pro verkeer en parkeerplaatsen op de markt. Een plotse bekering of een geval van bijzonder snel voortschrijdend inzicht?

   

  Bladkorven

  Vorig jaar plaatste de stad ongeveer 200 bladkorven maar dit jaar werd dat aantal teruggebracht tot een 40-tal. Het gevolg waren heel wat boze mailtjes, zure telefoontjes en gemor langs alle kanten. Als antwoord op een vraag van Kristof Van Reusel (SPA) kondigde schepen Julliams aan dat alle 200 korven terug geplaatst zijn. Het is niet de eerste keer dat Bart Julliams een beetje te snel probeert te lopen. Toen hij deze zomer een insectenhotel plaatste op de Leunen, kreeg hij ook heel wat opmerkingen te slikken. Het hotel was best een goed idee, het plaatsen zonder de buurt goed te informeren was een vergissing die de schepen trouwens zelf toegaf. Een schepen stoot zich dus wel tweemaal aan dezelfde steen.

  Iedereen wil een bladkorf in z’n straat als er bomen in de buurt zijn maar sommige Gelenaars maken misbruik van de situatie. Ze dumpen ook eigen afval in de korven en daarbij beperken ze zich niet tot een paar blaadjes. Oorzaak van frustratie bij de ‘brave’ buurtbewoners en extra kosten voor de stad. Kan buurtcomposteren een betere oplossing bieden? De schepen beloofde dat de milieuraad zich over de kwestie zou buigen en een voorstel helpen uitwerken tegen volgend jaar.

   

  Middle Gate

  Tinne Van Gelder (GROEN) had bedenkingen bij de inspanningen die de stad zich getroost om de tentoonstelling Middle Gate te promoten. Ze vond de informatie op de websites van de stad en van de Werft een heel mager beestje. Een duidelijk stadsplannetje ontbreekt, nergens worden afstanden tussen de verschillende sites aangegeven, initiatieven zoals de beschikbaarheid van gidsen en speciale zoektochten voor kinderen worden niet vermeld, nergens wordt aangegeven waar de rondleidingen starten, de sites zijn slecht aangegeven. De Geelse burgers zouden fier moeten kunnen zijn op een geweldig initiatief zoals Middle Gate maar wat de stad presteert is rommelig en amateuristisch. Nog een geluk dat we Jan Hoet hebben.

  Harde kritiek die bij schepen Verboven duidelijk in het verkeerde keelgat schoot. Vorige maand had Tinne de oud-schepen van Cultuur Nadine Laeremans nog gefeliciteerd. Kon ze deze kritiek dan ook niet beter aan haar richten? Natuurlijk niet, vond het Groene raadslid. Middlegate is een prachtig initiatief van het vorig bestuur, voor de gebrekkige praktische uitwerking is de huidige schepen verantwoordelijk. Schepen Verboven bond een beetje in. Alles kan beter maar met 25000 euro ben je beperkt in je mogelijkheden. Een beetje flauw van de schepen, vond Tinne. Duidelijke informatie op een website kost niet meer dan onduidelijke.

   

  Mobiliteit stadskern

  Onder het motto ‘Als het goed is, zeggen we het ook’ begon Jeroen Dillen (GROEN) met de steun van zijn partij te betuigen voor de aanpassingen op St. Dimpna. Misschien moet er na een evaluatieperiode hier en daar nog wat bijgestuurd worden maar de initiatieven die zijn genomen, hebben zeker een positief effect.

  Over de geplande wijzigingen voor het stadscentrum was hij minder te spreken. Verplaatsingen van de ene naar de andere parking worden eenvoudiger en op die manier wordt het autoverkeer in het centrum gepromoot, vond Jeroen. Is dat echt de bedoeling? GROEN wil een beleid waarbij wagens worden achtergelaten op één parking en de stad verder te voet wordt bereikt. Als er een visie achter de voorstellen zit, dan is die niet duidelijk. Het is belangrijk dat een samenhangend verhaal wordt gebracht zodat de mensen het totaalproject kunnen begrijpen.

  Schepen Molderez vond uiteraard dat het stadsbestuur wel goed bezig was. Er wordt niet alleen aan de auto gedacht, alle vervoermiddelen zijn belangrijk. Er wordt trouwens heel actief gewerkt aan het promoten van de trage wegen.

  Als alle vervoermiddelen belangrijk zijn, hoe staat het dan ondertussen met het project ‘Huurfietsen’ waarover op het AGM werd gepraat, wou Jeroen weten. Nergens blijkbaar. Veel te duur voor een stadje zoals Geel, beweerde de schepen, al is er misschien iets mogelijk via het project ‘Fietspunt’.

  De aanpassingen aan de verkeerscirculatie in het centrum zijn ondertussen uitgesteld tot februari. Of de handelaars in de Nieuwstraat daarna blij zullen zijn met de aanzienlijke toename van het verkeer in hun straat, valt af te wachten.

   

   

   Volgende gemeenteraadszitting maandag 2 december 2013 

  12-11-2013, 00:00 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  14-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadszitting 7 oktober 2013

   

   

  Goedkeuring verslag vorige gemeenteraadszitting

  De gemeenteraadszitting wordt elke maand volledig opgenomen en, tot vorige maand, helemaal uitgetypt. Een tijdrovend werk dat de stadssecretaris graag zou zien verdwijnen. Voorstel van de administratie was daarom een beperkt schriftelijk verslag met alleen het stemgedrag van de raadsleden en de besluiten. Vanaf volgend jaar zou het audioverslag beschikbaar gemaakt worden voor alle Gelenaars via de website.

  Jeroen Dillen (GROEN) kon begrip opbrengen voor de vraag van de administratie maar hij had wel bedenkingen. Hij vond het voorgesteld verslag wel heel beperkt. Als alleen het stemgedrag vermeld wordt, gaat veel van de voorgaande bespreking verloren. Als voorbeeld noemde hij de discussie van vorige maand over het participatiebeleid. Alle opmerkingen over de (gebrekkige) kennis van de bevoegde schepen over het onderwerp worden op deze manier niet vermeld, nochtans een belangrijk onderdeel van het debat. Uit het stemgedrag van een raadslid kan ook niet altijd afgeleid worden waarom iemand voor of tegen is. Misschien kunnen we beter wachten met dit beperkt verslag tot het audioverslag beschikbaar is, aldus Jeroen.

  Ivo Bollen (CD&V) stelde daarop voor de kwestie te bekijken in overleg tussen de fractieleiders die een voorstel zouden moeten uitwerken. Burgemeester Vera Celis werd gevraagd een datum voor te stellen.

   

   

  Afschaffing activeringsheffing.

  Vorig jaar keurde de gemeenteraad een voorstel goed om een belasting te heffen op onbebouwde bouwgronden. Er werd toen vastgesteld dat in Geel een grote vraag is naar bouwgronden terwijl beschikbare kavels niet op de markt worden gebracht. Het invoeren van de maatregel gebeurde na lange discussies en na heel wat aanpassingen en restricties. Nu stelt het nieuwe bestuur voor deze maatregel weer in te trekken. Even slikken voor CD&V, de partij die vorig jaar de maatregel invoerde. Schepen Christoph Molderez wees er op dat de heffing nog helemaal niet werd uitgevoerd. Of er andere activeringsmaatregelen in de plaats zouden komen, daarover heb ik niets gehoord.

  Volgens Kristof Van Reusel (SPA)  kon de activeringsheffing helemaal niet afgeschaft worden. Een Vlaams decreet maakt die belasting verplicht als 3 jaar na mekaar het aanbod bouwgronden lager is dan de vraag. Schepen Molderez hield het er bij dat de heffing nooit geïnd was en dus als niet-bestaand kon beschouwd worden. Wie gelijk heeft is misschien niet zo belangrijk. Belangrijker is dat eigenaars van bouwgronden nu zeker niet meer geneigd zullen zijn hun panden op de markt te brengen. Speculeren op verder stijgende prijzen brengt immers meer op. Het wordt in Geel waarschijnlijk nog moeilijker een betaalbare bouwgrond te vinden.


   

  Ambras in ’t kot, aflevering zoveel.

  Zoals veel andere steden en gemeentes staat Geel voor een financieel moeilijke periode. Daarom heeft het stadsbestuur een reeks besparingsvoorstellen samengevoegd in het zogenaamde ‘Herstelplan’. De gemeenteraad werd nu gevraagd een aantal punten uit dat plan goed te keuren, namelijk de afschaffing van de activeringsheffing (zie vorig punt), de afschaffing van de heffing op het niet aanleggen van parkeerplaatsen en de invoering van een nieuwe belasting op het afleveren van bouw- en verkavelingsvergunningen. Dat zorgde voor serieuze meningsverschillen tussen de meerderheid en de oppositie en binnen de meerderheid zelf.

  Jeroen Dillen (GROEN) herinnerde schepen Molderez aan zijn belofte dat het herstelplan eerst zou worden besproken in de gemeenteraadscommissie. Nu bepaalde punten proberen door te drukken zonder debat kon dus niet. GROEN vroeg dus de schrapping van de drie punten en SPA sloot zich hierbij aan. Opmerkelijk genoeg kregen ze hiervoor steun van CD&V via Ivo Bollen (CD&V). Die drukte er op dat ook de woonraad zijn zegje moest kunnen doen.

  Schepen Christoph Molderez (N-VA) had misschien gehoopt dat hij de gemeenteraad voor een voldongen feit kon plaatsen maar hij kwam bedrogen uit. Hij probeerde de zaak nog te redden door te stellen dat de voorstellen wettelijk geen advies van de woonraad nodig hadden. De maatregelen  moesten ook zo snel mogelijk ingevoerd worden omdat ze in grote mate het beleid van de stad zouden bepalen voor de volgende maanden.

  De vergadering werd geschorst om de meerderheidspartijen toe te laten een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. CD&V en NVA trokken zich elk in een hoekje van de zaal terug, iets wat je niet echt ‘overleg tussen de meerderheid’ kan noemen. Na de onderbreking stelde CD&V dat ze wel akkoord konden gaan met de inhoud van de agendapunten maar niet de gevolgde werkwijze. Eerst een debat over het hele herstelplan en dan pas de afzonderlijke punten op de agenda bleef hun standpunt. Ivo Bollen strooide zelfs nog wat zout in de wonde door te citeren uit de beleidsverklaring: Het bestuur wil iedereen de kans geven om mee te werken aan het beleid. Hoezo meewerken als niemand de kans krijgt? Tussen Ivo Bollen en Christoph ontstond daarop een welles-nietes spelletjes over wie de beste was in het betrekken van adviesraden bij beslissingen. Schepen Leen Beke (CD&V) steunde Ivo en gaf haar collega Christoph Molderez (NVA) openlijk ongelijk.

  Ivo Bollen kwam met een compromis voor de pinnen. De punten zouden verhuizen naar de volgende gemeenteraad maar het verslag zou op die zitting zelf goedgekeurd worden. Op die manier konden de maatregelen onmiddellijk in voege gaan. Een laatste kans voor schepen Molderez om zonder veel gezichtsverlies uit de patstelling te geraken. Gebrek aan politieke ervaring of gewoon koppigheid, wie zal het zeggen, maar de schepen bleef bij z’n standpunt.

  Na een nieuwe onderbreking die niets veranderde, vond Jeroen Dillen (GROEN) dat het tijd was voor duidelijkheid. Laten we een eind maken aan deze ‘gênante situatie’, aldus Jeroen. Ofwel wordt het ‘Herstelplan’ eerst besproken en voorgelegd aan de bevoegde commissies, ofwel vindt de meerderheid dat ze kan doorgaan zonder iemand de kans te geven zijn of haar mening te geven. Laat ons stemmen en zien wie inspraak belangrijk vindt. Voorzitter Griet Smaers zag ook geen andere uitweg meer. CD&V stemde samen met de oppositie voor de verdaging van de betwiste punten en liet NVA met de billen bloot.

   

   

  Geel, het Turnhout aan de Nete?

  Tussen CD&V en NVA was het van in het begin geen grote liefde. Wie dacht dat die twee ondertussen wel zouden hebben geleerd een beetje samen te werken, komt bedrogen uit. In Geel rolt de meerderheid nog net niet vechtend over straat. De CD&V-ers hebben het, begrijpelijk, moeilijk met het feit dat ze verplicht worden maatregelen die zij zelf invoerden, nu moeten helpen afschaffen. Aan de andere kant durft schepen Molderez het democratisch beslissingscircuit wel eens kortsluiten als hij het gevoel heeft dat het niet snel genoeg gaat. NVA beloofde wel dat ze de adviesraden serieus zouden nemen maar een slimme mens zei het al : “De voornaamste reden waarom sommige politici hun beloften niet houden, is dat zij ze nog nodig hebben voor de volgende verkiezingen”.

  Een burgemeester met een beetje charisma zou het allemaal misschien vlot kunnen trekken maar de kwaliteiten van Vera Celis liggen duidelijk op een ander niveau. Op de meeste raadszittingen hoor je haar gewoon niet en als ze rechtstreeks geïnterpelleerd wordt, blijft het meestal bij een nietszeggend : “Ik zal deze opmerking meenemen…”. In crisissituaties zoals deze, houdt zij zich uitdrukkelijk op de achtergrond.  Een burgemeesterssjerp past niet iedereen even goed.

   

   

  AGB’s sport en cultuur.

  Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een zelfstandig agentschap dat door de gemeente wordt opgericht. AGB’s kunnen in principe alle uitvoerende taken van gemeentelijk belang opnemen. Een AGB heeft een eigen bestuur waardoor de besluitvorming ontsnapt aan het normale circuit van schepencollege en gemeenteraad. Een voordeel als het snel moet gaan. Omdat de besluitvorming niet openbaar is, kunnen beslissingen ook langer vertrouwelijk worden gehouden. Tenslotte zijn AGB’s ook btw-plichtig, wat toelaat de btw op de inkomende facturen te recupereren. Voor veel gemeenten was dit laatste de belangrijkste of zelfs enige drijfveer voor het oprichten van een AGB. Jeroen Dillen (GROEN) had bedenkingen. Snelheid is mooi maar wat met de controlerende taak van de raad? Als steeds meer beslissingen achter de schermen worden bedisseld, hoe kunnen we dan nog spreken van een transparant beleid? De recuperatie van de BTW heeft ook z’n keerzijde. Het levert de gemeente inderdaad geld op maar de staat wil zijn deel van de pot niet afstaan. Als de bib en de Waai beheerd worden door het AGB Cultuur zullen de klanten van de bib en de jeugdbewegingen die de Waai afhuren, de prijzen onvermijdelijk zien stijgen want dan moeten zij de BTW betalen. GROEN stemde als enige tegen.

   

   

  Informatica.

  De stad wil een computersysteem installeren met de geweldige naam ‘Application Aware Performance Management’ en onze burgemeester probeerde uit te leggen waar dat systeem voor moest dienen. Voor zo ver ik haar goed heb begrepen, zitten er een aantal onverklaarbare vertragingen in de software die de stad gebruikt en het nieuwe programma moet dat oplossen. In het ergste geval gaat het de stad 190.000 euro kosten voor een periode van 5 jaar maar het kan minder zijn, afhankelijk of er wordt gekozen voor aankoop of huur.

  Ook de licenties voor het gebruik van Microsoft in de gemeentelijke scholen moesten verlengd worden maar dat ging over heel wat minder geld. Jeroen Dillen (GROEN) stelde voor te bekijken of Open Source geen oplossing kon bieden, dikwijls even goed maar wel gratis. Schepen Griet Verhesen vreesde al dat Jeroen de scholen wou opzadelen met illegale programma’s. Ondertussen opgezocht wat Open Source betekent Griet?

   

   

  Aansluiting Geelse bib op het provinciaal bibliotheeksysteem.

  Noël Devos (SPA) had geen bezwaar om dit punt goed te keuren maar hij wist wel te vertellen dat het voorstel niet op de bestuurscommissie van de bib was besproken. Waarschijnlijk niet verplicht, merkte Noël fijntjes op, maar toch wenselijk. Schepen Marleen Verboven beloofde de suggestie te noteren.

   

   

  Trage wegen

  Sinds enige tijd is de verkeersdienst bezig met een aantal kleine projecten rond trage wegen. Om deze voetwegen onder de aandacht te brengen en het gebruik ervan te stimuleren, kan een straatnaambordje aangewezen zijn. Zo ziet iedereen dat het openbare wegen zijn die mogen gebruikt worden. Er wordt vertrokken van de Atlas van de Buurtwegen uit 1843.

  Een mooi initiatief dat wij volop steunen, benadrukte Jeroen Dillen (GROEN) maar een naambordje is slechts een begin. Wat mogen we nog meer verwachten aan initiatieven? Wegen in kaart brengen is een eerste stap maar het hele netwerk moet geoptimaliseerd worden en in onbruik geraakte wegen moeten terug opengesteld worden.

  Zijn trage wegen cultuur of vallen ze onder milieu? Ook voor onze schepenen een moeilijke vraag. Schepen Marleen Verboven (Cultuur) begon aan een antwoord maar ze werd voorbij gestoken door schepen Bart Juliams (Milieu). Hij nam de gelegenheid te baat om de ‘Dag van de trage weg’ onder de aandacht te brengen, een initiatief van de stad dat doorgaat op 20 oktober in Oosterlo.

  http://www.geel.be/product.aspx?id=2988

   

   

  Goedkeuring streekpact 2013-2018 Resoc Kempen

  In het streekpact wordt een sociale en economische toekomstvisie voor de Kempen geformuleerd. Het pact omvat gemeenschappelijke ambities en formuleert concrete doelstellingen en acties. Vreemd was wel dat niemand kon vertellen wie onze stad hierin vertegenwoordigt.

  Tinne Van Gelder (GROEN) was niet onder de indruk. Veel te veel kansen worden onbenut gelaten en er wordt te veel nadruk gelegd op Vlaanderen als transitland. Het zou ook veel beter zijn geld vrij te maken voor kleinschalig onderzoek naar alternatieve energie in plaats van alles toe te spitsen op een nieuwe MIRA-reactor in Mol. Kristof Van Reusel (SPA) dacht daar blijkbaar hetzelfde over. Ook SPA stemde tegen.

   

   

  Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  In het structuurplan worden de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid uitgezet en het vormt de basis voor het later opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen om bijvoorbeeld nieuwe woongebieden te creëren, om bedrijvenzones te realiseren of om gebieden te beschermen tegen verdere verstedelijking. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad Geel werd in 2006 goedgekeurd. Omdat een deel van de inhoud intussen achterhaald is en omdat het nieuwe stadsbestuur eigen accenten wil leggen, werd in 2012 gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de herziening van het plan.

  De stad kiest voor een gedeeltelijke herziening. De herziening wordt gebaseerd op de structuur van het bestaande plan, maar de inhoud wordt kritisch bekeken en waar nodig aangepast en aangevuld.

  GROEN dringt aan op een volledige herziening, aldus Jeroen Dillen, want wij kunnen ons niet vinden in het bestaande plan. De willekeurig verspreide bedrijfsterreinen, de wegeninfrastructuur die de auto blijft bevoordelen tegenover de zwakke weggebruikers, de vermenging van functies zoals in Geel-West, het zijn voor GROEN duidelijk minpunten.

  Schepen Juliams beloofde alle voorstellen tot aanpassing voor te leggen aan de gemeenteraadscommissies, aan de adviesraden en aan discussiegroepen van Geelse burgers. De schepen gaf nog een tik naar het vorige bestuur: Als er meer inspraak was geweest in 2006, waren er misschien op bepaalde punten andere keuzes gemaakt.

   

   

  Middle Gate

  Huidige schepen van Cultuur Marleen Verboven mag dan staan blinken op de foto naast Jan Hoet, het meeste werk voor het slagen van dit initiatief is natuurlijk verzet door het vorige bestuur. Tinne Van Gelder (GROEN) vond dan ook dat ze de vorige schepen van Cultuur (Nadine Laeremans) en haar medewerkers van het administratief personeel mocht feliciteren met het succes van Middle Gate Geel. Projecten zoals dit zetten ons stadje nationaal en zelfs internationaal op de kaart en een applausje kan er dan wel af.

   

   

  Gemeentelijke vertegenwoordiger bij de intercommunale crematoriumbeheer.

  Dat gemeente heeft wel meer vertegenwoordigers in allerlei intercommunales en het aanstellen daarvan gebeurt meestal zonder veel ophef. Deze keer was dat een beetje anders omdat de meerderheid koos voor Lea Neyens als vertegenwoordiger en Luc Verguts (Open-Vld) als plaatsvervanger. Een oppositielid dat de meerderheid vertegenwoordigt? Misschien een bedankje aan Luc die inderdaad niet erg fanatiek oppositie voert en zijn blauw karretje zelfs meer en meer aan de NVA lijkt te koppelen.

   

   

  Huishoudelijk reglement en deontologische code.

  Het huishoudelijk reglement is een document waarin de werking van de gemeenteraad wordt vastgelegd. In april stelde het schepencollege al een tekst voor maar dat liep uit op openlijke ruzie binnen de meerderheid. CD&V eiste een dubbele zitpenning voor de gemeenteraadsvoorzitter (Griet Smaers) en NVA wou dat absoluut niet. Ondertussen heeft CD&V zich neergelegd bij een enkele zitpenning, zei het niet van harte.

  Jeroen Dillen (GROEN) had een aantal vragen en bedenkingen. Buiten de mondelinge interpellaties op de gemeenteraad, kunnen raadsleden ook schriftelijke vragen stellen. Al jaren dringt Jeroen aan op een archief van deze vragen en de antwoorden maar ook deze keer vond hij dat niet terug in het reglement. Onze computerafdeling heeft andere prioriteiten, antwoorde de burgemeester maar dat vond Jeroen een zwakke uitvlucht. De vragen komen elektronisch binnen en ik veronderstel dat de antwoorden ook via de computer ingegeven worden. Waarom alles niet gewoon in een map stoppen? Vera beloofde het te laten bekijken. In april heb je dat ook al gezegd, wist Jeroen. GROEN stemde tegen, SPA en Open-VLD onthielden zich.  

   

   

  Deontologische code.

  Raadsleden moeten zich houden aan een aantal regels en afspraken en als ze dat niet doen, staan daar sancties tegenover. Een raadslid moet het al bont maken voor het zo ver komt maar het kan. De verenigde gemeenteraadscommissies kunnen hierover beslissen.

  De code werd goedgekeurd en daarmee leek alles in orde, tot burgemeester Celis ineens voor de nodige verwarring zorgde met een ongelukkige tussenkomst. Zij stelde voor het oudste raadslid als voorzitter van de verenigde commissies aan te stellen. Toevallig (?) Luc Verguts. Een paar raadsleden wezen er haar op dat dit aanpassingen in het huishoudelijk reglement zou vragen, een reglement dat net was goedgekeurd. Laten we dan het gedeelte over de aanduiding van de voorzitter uit de deontologische code schrappen en later behandelen, probeerde voorzitter Smaers de meubelen te redden. Kan ook niet, wist Noël Devos, want die code hebben we ook net goedgekeurd. Als Vera toch Luc Verguts als voorzitter wil, moeten het huishoudelijk reglement en de deontologische code volgende maand nog eens op de agenda gezet worden.

   

   

  Zebrapaden.

  Luc Verguts had een interpellatie voorbereid over de slechte toestand van veel zebrapaden waarvan de strepen dikwijls nog amper zichtbaar zijn. Ondertussen was zijn interpellatie al achterhaald want de technische dienst is volop bezig met schilderwerk. Een toeval dat zich wel eens meer voordoet.

   

  Bib gratis voor studenten.

  Elhasbia Zayou (SPA) stelde voor het gebruik van de bibliotheek gratis te maken voor studenten. Nu mogen studenten tot 21 jaar gratis boeken en audiovisueel materiaal lenen, daarna betalen ze zoals iedereen. Schepen Marleen Verboven vond de bestaande regeling voldoende. Een reactie die ik kan begrijpen. Voor 10 euro heb je een abonnement voor een heel jaar. Ook ‘arme’ studenten kunnen dat wel betalen.

   

   

  Uitbreiding scholen Winkelomheide.

  Staf Kauwenberghs (NVA) had vragen over de geplande uitbreiding van de kleuter- en lagere scholen in Winkelomheide. Er worden 2 opties bekeken en Staf had bedenkingen bij de optie waarbij de kleuterschool zou verhuizen naar de kleuterschool en waarbij ook de pastorij in gebruik zou genomen worden. De huidige kleuterschool zou dan verkocht worden om de kosten te drukken.

  Staf vond de verkoop een slechte zaak omdat mogelijke latere uitbreidingen niet meer zouden kunnen. Hij toonde zich voorstander van het alternatief waarbij de uitbreiding kan gerealiseerd worden op de huidige plaats van de kleuterschool. Steun kwam er direct van Christel Jackers (CD&V en ook van Winkelomheide). Als de stad dit voorstel steunt, kan de kleuterschool uiteraard niet verkocht worden en moet misschien ergens anders geld vandaan komen.

   

   

   

   

  Volgende gemeenteraadszitting maandag 4 november 2013

   

  14-10-2013, 00:00 geschreven door Jos Dillen  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  Archief per week
 • 30/06-06/07 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 09/12-15/12 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 18/02-24/02 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • Gemeenteraadszitting 25 juni 2014
 • Gemeenteraadszitting 3 juni 2014
 • Gemeenteraadszitting 5 mei 2014
 • Gemeenteraadszitting 31 maart 2014
 • Gemeenteraadszitting 10 maart 2014

  Zoeken in blog


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  cat4u
  www.bloggen.be/cat4u


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!